Temná noc Barmy s pár světly na obzoru

07. 03. 2021 | 20:45
Přečteno 1198 krát
Vojenským převratem se přivřela dekádu trvající naděje na přechod země k demokracii. Ve vnitřních důvodech, které k převratu vedly, a které je dobré pochopit, je patrný moment naděje.
Na konec textu vkládám dva linky na mnoho z možností jak přímo pomoci - kdo rychle dává, dvakrát dává a pomoc právě teď je zásadní.

U příležitosti poslední návštěvy Aun Schan Su Ťij v Praze jsem psal mimo jiné o tragických rysech její mise. Její součástí bylo nejen zavedení demokracie po půlstoletí diktatury, jež se vyznačovala prakticky permanentní válkou centrální armády s různými etniky Zlatého trojúhelníku, ale i nutnost zvládnout řadu dalších nových konfliktů. Sama armáda je často i záměrně eskalovala, aby jejich následnou invazivní pacifikací dokazovala svojí nezastupitelnou společenskou roli.

Hlavním rukojmím uvedené politiky bylo zejména dvoumilionové etnikum Rohingů. V konfliktu, dnes popisovaném jako genocida, Aung San Su Ťij plně nesla politickou odpovědnost, ale z pozice faktické moci neměla na armádu vliv.

Pro pochopení současných dějů je dobré připomenout okolnosti předcházející uvolnění, kdy junta po dvaceti letech od posledních voleb, po nichž nepředala moc, připustila nové volby. Z celé soustavy rozsáhlých opatření lze poměrně s jistotou usuzovat, že vojáci očekávali vděk lidu za iniciativu uvolnění režimu a počítali s tím, že výsledky voleb umožní, aby vláda klíčových pár set vojenských rodin pokračovala. To se ale zásadně nepotvrdilo.

Juntou zformovaná Strany svazové soudržnosti a rozvoje v listopadu 2020 utrpěla drtivou porážku již ve třetích volbách po sobě. Armáda přesto měla až dosud obrovský vliv, a to v důsledku ústavy z roku 2008, kterou sama sepsala. Ústava umožňuje volit pouze tři čtvrtiny parlamentu, zbylá čtvrtina je obsazována přímo armádou.

Volené strany tak nikdy nemohou dosáhnout ústavní většiny, která by mohla — a podle původně proklamovaného plánu měla — vést ke změně ústavy a otevření systému: k potřebným změnám ústavy jsou v klíčových bodech zapotřebí více než tři čtvrtiny hlasů. Změny ústavy se tak prosadit nikdy nepodařilo. A klíčový ústavní právník U Ko Ni, který vedl tým připravující ústavní reformu, byl v roce 2017 zastřelen za bílého dne po příletu na rangúnské letiště ze zahraniční cesty.

Součástí ústavních garancí je mimo jiné přidělení silových ministerstev do pravomoci armády, takže vládnoucí prezident nemůže odvolat část ministrů. K ústavním pojistkám vojenské moci patří i konstrasignace řady klíčových rozhodnutí velitelem armády.

Tu v posledních letech vedl superambiciózní Min Aun Hlain, který v rámci armády postupně oslaboval vliv diktátora posledních dekád, generála Than Šweie, jenž se po přechodu k demokracii stáhl do ústraní. Před přechodem k demokracii vojenské rody masivně privatizovaly státní majetek, takže paradoxně otevření země a s ním i uvolnění západních restrikcí a embarg za porušování lidských práv, prospělo nejvíce jim. Vojenská oligarchie dnes drží většinu ekonomické moci v zemi.

Jednou z nejextrémnějších strategických pojistek armádní moci byl nákladný přesun všech vládních institucí do nového hlavního města Neipyijta. To vzniklo na zelené louce více než tři sta kilometrů od lidnatého Rangúnu. Při nízké elektronizaci státní správy vneslo další prvek paralýzy do života podnikatelů i širokého obyvatelstva.

V dnešní situaci, kdy junta převzala moc, je odlehlost hlavního města klíčovým faktorem, proč mají protesty jen malý dopad na státní aparát. Jelikož je umístěn mimo Rangún a další centra protestů, jež jsou masové a v posledních dnech stále krvavější, nevnímá je tak intenzivně.

Při všem řečeném se jako největší paradox může jevit, že armáda k vojenskému převratu vůbec sáhla. Už tak měla obrovskou politickou moc a z ní vzešlá oligarchie zažívala zlatá léta zhodnocení svého bohatství. Zejména to druhé se převratem zásadně mění, díky nástupu Joe Bidena USA okamžitě zakročily proti zahraničnímu majetku klíčových exponentů převratu a připravují se další sankce.


Improvizovaná Lennonova zeď v rangúnské čtvrti Insein (foto: Phaw Khee Lar)

Vlivem protestů a generální stávky se země rychle propadá do ekonomických problémů. A masová koncentrace lidí hrozí explozí covidu, který se vládě Národní ligy pro demokracii (NLD) dosud dařilo držet na velice nízkých číslech.

V odpovědi na položenou otázku leží i jistý klíč k nevelké naději, že restaurovaná junta nemusí být nakonec úspěšná. Důvody k převratu jsou totiž dost možná ryze osobní. Navzdory všem strategickým pojistkám se začala po listopadových volbách rýsovat situace, se kterou vojáci nepočítali.

Veliteli armády Min Aun Hlainovi příští rok vyprší desetileté funkční období a dle ústavy napsané vojáky je velitel armády jmenován prezidentem. V přechodném období, kdy byl Hlain instalován do čela armády, byl prezidentem generál Thein Sein a při všech pojistkách, které prakticky bránily úplné transformaci právní cestou, vojáci prostě nepočítali s tím, že by úřad nedrželi, což se ovšem stalo, když v roce 2016 nastoupil do úřadu kandidát Národní ligy pro demokracii Tchin Ťjo, jejž v roce 2018 nahradil právník Win Myin, rovněž kandidát demokratů bez vazeb k armádě.

Při dlouhodobě velmi špatných osobních vztazích Min Aun Hlaina a Aun Schan Su Ťij bylo vysoce nepravděpodobné, že by byl Min Aung Hlain potvrzen jako hlava armády pro další období. Podle některých interních zdrojů Min Aun Hlain dokonce tajně požádal Aun Schan Su Ťij, aby byl jmenován prezidentem, výměnou za společně vyjednané obsazení nejvyšší pozice v armádě. Národní liga pro demokracii však směřovala k volebnímu vítězství a takové podmínky se jí jevily jako nemístné.

Národní liga pro demokracii se však dopustila taktické chyby, kterou nyní junta používá k ospravedlnění puče. Volební komise byla sestavena prakticky jen ze členů Národní ligy pro demokracii a vojáci ve stresu z drtivé volební porážky začali shromažďovat údajné nesrovnalosti v procesu voleb. Podařilo se jim získat několik set tisíc podnětů.

Některé z nich mohly být i relevantní, protože volby probíhaly v pandemické situaci, a navíc etniku Rohingů se voleb nebylo dovoleno účastnit. Námitky vznášeli nejen vojáci, ale i další menší, etnické strany nebo i Lidová strana jednoho z vůdců studentských protestů v roce 1988 U Ko Ko Gyi.

Volební komise však veškeré podněty bagatelizovala a odmítala vyšetřování, zatímco vedení strany tlačilo na dodržení daného harmonogramu ustavení vlády k 1. únoru 2021, kdy měl poprvé zasednout nový parlament. Všichni poslanci se sjeli do hlavního města a bylo proto i technicky snadné je obklíčit a zatknout — a to se také stalo.

Ze všeho řečeného je zřejmé, že puč nebyl připravován dlouhodobě a jedná se spíše o impulzivní akci v duchu dřívějších stereotypů, motivovanou snahou pojistit moc Min Aun Hlaina a jeho skupiny. V tom současně leží i jistá naděje, protože důsledky převratu jistě jen málo odpovídají zájmům dalších skupin vojenské oligarchie.

Přestože už během nepokojů zemřelo přes padesát lidí, povětšinou naprosto brutálně, postup vojáků je možné stále vnímat jako svého druhu opatrný: protesty potlačuje zejména policie nebo za policii převlečení vojáci. A armáda používá zejména psychické metody nátlaku — náhlé noční zatýkání, vypínání internetu nebo elektřiny, propuštění desítek tisíc vězňů, kteří jsou pod vlivem drog vysíláni po nocích sužovat odbojné komunity a podobně. Před ohlášenou generální stávkou ale eskaluje i fyzické násilí ze strany policie.

Lidé se obávají scénáře z roku 1988, který po studentských bouřích skončil masakry, kdy proti demonstrantům nastoupila přímo armáda. Síla protestů je přesto nebývalá a roste. Horzí i vleklý běloruský scénář: hlavními sousedy Barmy jsou Thajsko, kde junta už několik let marně slibuje obnovení voleb a civilní vlády, a Čína, o níž není dalších slov ani potřeba. Naděje přesto zůstává a bude ji víc, pokud ji mezi prioritami udrží i demokratické mezinárodní společenství.

------

Z mnoha možností jak jednoduše pomoci teď a tady vybírám dvě:

1. Pošlete libovolnou částku nebo trvalý příkaz na sbírku jednoho z nejkvalitnějších a současně nejvlivnějších nezávislých medií Irrawaddy (má rozsáhlou anglickou mutaci), které působilo dlouho v Thajském exilu, kam se nyní část redakce nuceně vrací. Link na sbírku s další informací najdete ZDE.

2. Podpořte sbírku pořádanou Barmským centrem Praha, která půjde potřebným přímo v Barmě, můžete i přímo na účet BCP 2500366577/2010 u Fio Banky, vedle svého příjmení nebo do předmětu platby, prosím, uveďte "CDM" (Civil Disobedience Movement - Hnutí občanské neposlušnosti).


Věčný zápas s pouliční cenzurou :-) (foto: Thaiddhi)

----
Mírně rozšířená verze textu, který vyšel v Deníku Referendum.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy