Čeština a pravopis

24. 07. 2008 | 10:40
Přečteno 7252 krát
Právo přineslo text, že Slováci se znovu přou, zda zrušit ypsilon (Právo 19. 7. 2008, s. 1) a stejně tak slovenské Hospodárske noviny Učiťelia chcú zrušiť ypsilon, 16. 7. 2008. V blízké slovenštině Bernolákova i původní Štúrova jazyková verze y neobsahovala. Proto v zápisu slovenské hymny v Dobrovolnické písni z roku 1851 žádné y na rozdíl od dneška nebylo a první verš byl psán: "Nad Tatrou sa blíská, hromi divo bijú...". Do slovenštiny tvrdé y zavedl až jazykovědec Martin Hattala pod vlivem češtiny. Za zkomplikování pravopisu byl kritizován, když se y a i vyslovuje v mluveném jazyce stejně. Hlavním zastáncem zrušení y byl předseda Slovenské jazykovědné společnosti a generální tajemník Slovenské akademie věd a umění jazykovědec Ľudovít Novák. V roce 1953 bylo ve slovenštině zrušeno tvrdé y alespoň ve shodě přísudku s podnětem. Od té doby se ve slovenštině píše "ženy išli" s měkkým i stejně jako "muži išli".

Blízkost našich jazyků nás může inspirovat. V zásadě čeština ve svém písemném vyjádření užívá heslo: Piš, jak slyšíš. To se bohužel netýká i a y, kdy se používají dva znaky pro zachycení hlásky, jež se v mluveném jazyce neliší. Praktický rozdíl je jen u měkkého i, když změkčuje předchozí souhlásku (dítě), kdy ovšem nejde o vlastní výslovnost měkkého i, ale o výslovnost ď, ň, ť, které se v takovém případě píší bez háčku. Obdobně je tomu u dlouhého ú a kroužkovaného ů, které vznikly jiným jazykovým vývojem, ale dnes označují v mluveném jazyce stejnou hlásku. Pravopis je jen technikou, mnohem obsažnější je bohatství písemné kultury. Pokud dojde k zjednodušení pravopisu, ušetřené hodiny výuky by se měly věnovat studiu klasické i moderní literatury a slohu.

Související článek: Zjednodušme pravopis.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

buldatra napsal(a):

Souhlasým s autorem.
Pravopys je pro blbce.Yntelygent se vipořádá y s chibami.
Doporučoval bych zavést obojetné i (y).Popřípadě pro opravdové zjednodušení i/y úplně odstranit bez náhrady.Pro začátek.
Postupně se můžeme propracovat k ideálu.Ten bych viděl v morseovce.Je to jednoduché,osvědčené (např.na Titaniku).Je jen třeba dát si pozor při komunikaci a nedělat zbytečně dlouhé tečky a kratke čarky.Ostravaci,pro vas to plati dvojnasob!
A bude vystaráno.
24. 07. 2008 | 11:03

Saliven napsal(a):

Já bych byl rozhodně pro. Sice by to u mnoha slov vypadalo divně (vipadalo nebo slišet), ale zjednodušilo by to zbytečně složitou psanou formu jazyka. Ovšem divil bych se, kdyby Výzkumný ústav pedagogický o něčem takovém vůbec přemýšlel.
24. 07. 2008 | 11:24

student napsal(a):

Právníkům by odstranění Y vyhovovalo. Jen pouhá záměna slov BÝTI a BÍTI by právníkům přinesla další možnosti.
24. 07. 2008 | 11:25

im napsal(a):

Spřežky, pane doktore, spřežky, nikoliv Vaše spřešky. Máme spřežení a ne spřešení.

Bujný oř je mluva naše.

Neměl byste se raději držet svého právnického kopyta?
24. 07. 2008 | 11:28

Železnohorský napsal(a):

Nechte to samovolnému vývoji, pane Koudelko, nebo se toho chytne nějaký snaživý poslanec a bámbů s námi, co se jazykem živíme...
24. 07. 2008 | 11:29

Terry napsal(a):

A spousta "úspěšných" by se už nemusela obávat písemného projevu, který by odhalil jejich IQ; u verbálního a neverbálního projevu jsme si už zvykli, že hulváti, burani a sprostě mluvící a gestikulující mohou u nás zastávat nejvyšší státní funkce.

A třeba by se nakonec ušetřilo něco málo peněz zrušením Ústavu pro jazyk český AV; nač potom takový ústav, když je nakonec vše jedno a hlavně vše správně.
24. 07. 2008 | 11:36

Karel Rossmann napsal(a):

Pane Koudelko,napište sem pro nás lidi, prosím, že zkrátka Váš kondiciogram Vám dnes velel udělat veřejně legraci. A jen já, tupý, nepochopil, uvěřiv na okamžik, že by se našel člověk, jenž by toto mohl myslit vážně. Omlouvám se.
V úctě
Karel Rossmann
24. 07. 2008 | 11:58

Terry napsal(a):

"Omluva Jana Husa za pravopis pln chmur"

Krajani a druzi moji,

ach, smutno mi je, trudno, neveselo, chmurami jsem zavalen, hanbou jsem zdrcen a jest mi za co pykat. Maje na mysli jen dobro, bez rozmyslu jsem vnesl do jazyka velkou lotrovinu, a tak zavinil historickou nehodu. Dlouho se to tutlalo, teprve tato epocha celou moji vinu naplno vyjevila. Uznal jsem to a kaji se. V troufalosti ducha, a usiluje pouze o to, aby bylo lze rychleji rozmluvy, ano i knihy, skripta a lejstra zapisovati, jsem vymyslel potrhlou a krutou fintu. Brkem z husy jsem litery a, c, d, e, i, n, o, r, s, r, u, y, z pobodal a zle poranil.

"Je to jako bobky od much, co si nad linkami v letu ulevily, fuj!" podotkli k diakritice kritici z univerzity, ledva ohrnuli nos. Tehdy se lid proti tomu moc neohrazoval, ale myslel si svoji a brblal: "Pche, zase jeden trouba, aby se zviditelnil, navrhl reformu. Ale co bychom s panstvem vedli spor. Zase holt dali shora befelem akademickou stolici nedoukovi a my si to odneseme. Aby ho kat spral!"

A tak se tak najednou psalo. Co jsem to provedl! Jejda, to jsem tomu dal, to jsem to zpackal! Zaujat plky z kazatelny, do toho doby shon, bez koncepce, bez projektu, nedbaje na dopady, zavrhl jsem kompatibilitu s latinskou abecedou. Byl to ode mne omyl, hloupost a nedbalost.

Omluvou mi snad je jen neznalost toho, kudy se pokrok v budoucnu bude pohybovat. Nemaje potuchy, co jednou bude znamenat ASCII, znesnadnil jsem vlasti vstup do Evropy a zatarasil pohodlnou cestu do e-mailu i do Internetu. Za ten skutek by informatici i po letech dozajista souhlasili s onou klatbou, kterou na mou hlavu uvalil koncil v Kostnici, a nejeden znalec by bezpochyby na hranici i poleno donesl.

Ouha, ale co dnes poradit vlastenci, chce-li cosi kamsi poslat a je nucen oholit znaky o diakritiku, a pochroumat tak jazyk, jindy pln kouzla a vtipu?

Dumal jsem tuze dlouho, zda mohu malinko napravit, co jsem v minulosti zpackal, a lze-li vyklouznout z pasti diakritiky.

A ejhle - z toho kruhu se vymanit lze! Vynech, zanedbej, obejdi, rovnou do pekel uvrhni ta slova, co jsem zbabral, a spisuje cos, vol jen ta, co zbyla mnou netknuta! Neboj se a nelekej, je jich kupodivu spousta! Vylov si je z mozku, vychytej z knih, vyber si je v proudu slov na ulici, na rynku i v pajzlu, i tam v rozhlase, naslouchej, po libosti se slovy si hraj, ale dbej, abys nemluvil a nepsal jako robot, co nikdy nenabyl ducha a citu! S rozmyslem a odvahou cpi ta slova na listy, do stroje i do e-mailu!

Linkami, pery a editory lehce prolezou a neoloupeny o smysl donesou vzkazy kamkoli bez vady a kazu. Pak bude na odiv, co za kejkle tenhle jazyk dovede - a o tom je samosebou i tento list. Jeho obmyslnou podstatu jste dozajista hnedlinko zkraje prokoukli, nebo snad ne?

S pozdravem, pokorou a notnou omluvou

Mistr Jan
24. 07. 2008 | 12:03

Ládik napsal(a):

V žádném případě bych to nezjednodušoval. "Aby bílá bílá bila" .... bít, običejní, bistrí, kobila, bík... Pražáci stejně místo ypsilon používají "ej" (mejt, bejt..) - je to pěkná kokotina.
24. 07. 2008 | 12:06

Terry napsal(a):

Takové dobré bidlo, jaké mám já, je úplně jiné než dobré bidlo Zdeňka Koudelky.
(Psáno podle nového návrhu)
24. 07. 2008 | 12:14

Ferdinand Estét napsal(a):

Pana Koudelku zřejmě vyslala STS Chvojkovice - Brod. Jeho reformní snahy jsou však polovičaté. Ideální by bylo zrušit všechna písmena a vrátit se ke skřekům. Žáci by pak byli od frustru zvaného gramatika oproštěni a mohli by se na hodinách češtiny věnovat češtine. V matematice pak doporučuji zrušit číslice. Nejprve záporné, pak kladné, nakonec nulu.
24. 07. 2008 | 12:46

jjj napsal(a):

Právník vyučující na Masarykově universitě. To mluví za vše. Z Brna už nám například vypadla skvělá nadávka vůči Čechům - ptvar "česko". To je také hlavně práce brněnských vzdělanců.
24. 07. 2008 | 14:22

Renata Vostrovská napsal(a):

Nechápu, že v našich médiích se dozvídám o K.Jacques a C.RiceOVÉ. Chci být SIMPLY CLEVER jako v našich médiích zmiňované auto, proto hledám v uplatňování OVÁ logiku.
Prosím, kdo ví, ať napíše.. Díky.
Hezký den.RV
24. 07. 2008 | 14:25

Terry napsal(a):

V poslední době jsem přestal hledat logiku nejen v češtině (a v ní nejen to "OVÁ"), ale už mě ani nepřekvapují nelogické, "nenormální" věci stávající se v této ulítlé společnosti, tvářící se jako demokracie, standardem.
24. 07. 2008 | 14:37

Terry napsal(a):

to jjj:
A, prosím, od jakého "vzdělance" z Brna ten tvar Česko (napsal bych to s velkým č, psáno s malým je to fakt patvar; nebo správně česky ptvar?) "vypadl"?
24. 07. 2008 | 14:45

kopřík napsal(a):

Nechápu, proč rušit ypsilon. Jen proto, že pár ignorantů se odmítá naučit vyjmenovaná slova? Za chvíli by čeština dopadla jako newspeak v Orwellovi (zrušení nepravidelných sloves atd.). Skutečně chceme postupovat stále směrem k primitivnosti?
24. 07. 2008 | 14:48

Terry napsal(a):

to kopřík:
"Skutečně chceme postupovat stále směrem k primitivnosti?"

Už jsme na tu cestu nastoupili, cožpak jste si nevšiml? A po každých volbách postoupíme o velký skok: o co větší primitiv, o to vychcanější a hrabivější...a sprostší.

Jistě, pane premiére... v českém vydání...
24. 07. 2008 | 14:56

Milouš napsal(a):

Gramatické chyby by v článku tohoto druhu býti nemusely. Také jste si jich všimli?
24. 07. 2008 | 15:10

suchánek napsal(a):

renata vostrovská:

chvilku jsem hledal a našel tohle, třeba vám to pomůže:

http://cs.wikipedia.org/wik...
24. 07. 2008 | 15:44

suchánek napsal(a):

ještě renata vostrovská:

asi to tam najdete, ale zde oficiální verze: http://www.ujc.cas.cz/porad...
24. 07. 2008 | 15:48

Železnohroský napsal(a):

Renatě Vostrovské:
Přechylování čeština potřebuje kvůli skloňování, jiné jazyky skloňují jinak, proto takovéto přechylování nepotřebují. Ťoť vše. Absenci ová přinesla móda a tak trochu i jakýsi šprajc proti zmizelému bolševikovi, ujalo se to, tak proč se tomu divit, žádné jiné racionální zdůvodnění jev nemá. Nám starším to rve uši, ale zvykáme si, ti mladší to ani necítí, protože v mateřštině necití jiné, zásadnějí věci. Například interpunkci. Konečně viz většinu příspěvků pod blogy zde na Aktuálně.cz a též jinde... :-)
24. 07. 2008 | 15:57

jepice napsal(a):

Renata Vostrovská: logiku nehledejte. V používání koncovky -ová je binec, navíc se tam často směšuje pohled právní /povolení užívat nepřechýlené jméno v dokladech, což se týká českých občanek provdaných za cizince/ s problémem jazykovým, který umocňuje móda posledních let, přeferující nepřechylování obecně. Tato módní neochota přechylovat svá jména jde tak daleko, že některé dámy nepřechylují ani jména ryze česká, což může vést ke komickým efektům /Koza apod./.
U jména Jacques je všechno ještě podtrženo všeobecnou neznalostí francouzštiny a tím pádem vymizením schopnosti zacházet s francouzskými jmény, což kdysi patřilo k všeobecnému vzdělání.
24. 07. 2008 | 15:59

klaaarka napsal(a):

Terry: Vskutku skvost literatury, potlesk :-)))... ale tak dlouhou promluvu jako vy bych bez ˇ a ´ asi nesepsala :-)))
24. 07. 2008 | 16:08

Matylda napsal(a):

Pane Koudelko, bohužel vám uniklo, že některá slova vlivem různého i/y se liší významově.Stejně tak:Piš, jak slyšíš je nesmysl. Co znělé a neznělé souhlásky? To byste psal např. slovo sklad s t (slyšíme totiž t a ne d) a do skladu s d? Souhlasím s těmi,kteří si myslí, že zjednodušení češtiny potřebují jen nevzdělanci, třeba s titulem. Taky mi kdysi šéfoval pan inženýr, který vystavu v Č. Budějovicích psal"Zemně živitelka".
24. 07. 2008 | 16:10

klaaarka napsal(a):

Jinak myslím, že zrušením ypsilonu by skutečně zmizely některé významové odchylky, které jsou užitečné (viz výše - být a bít, nebo sirový - syrový, sírový - sýrový atd.)

Dobrí den, dejte mi prosím šunkoví chlebíček. - Šunkoví není, múže bít síroví?

:-)))
24. 07. 2008 | 16:11

Standa napsal(a):

Pravidla jsou už dnes tak benevolentní, že připouštějí ve 3. os. mn. č. stejný tvar jako ve 3. os. j. č. - smějí i smí, umějí i umí atd. je správně! Nejjednodušší by tedy bylo, aby každý psal, jak ho napadne - a nemuselo by se nic rušit. Chudáci např. Francouzi či Angličané, kteří musejí zvládnout jinak psát a jinak vyslovovat.
24. 07. 2008 | 16:12

klaaarka napsal(a):

Standa: Pro ně to ale není "jinak", ne?
24. 07. 2008 | 16:12

Ročník 53 napsal(a):

To Terry.
Vy si jen myslíte, že máte dobré bidlo. Právníci žijí v lepších ekonomických podmínkách, a jejich bidla jsou nejen dražší, ale i lepší, než ta naše.

My máme u baráku staré, dřevěné bidlo, které používáme je tehdy, když potřebujeme něco sundat ze střechy. To pan doktor bude mít alespoň hliníkové bidlo, vyznačující se lehkostí, pružností a odolností.

Pokud máte bidlo jako my, právník ho má lepší. Pokud máte bydlo také jako my, právník ho má zase lepší!
...proč mě to zase sere...
24. 07. 2008 | 16:26

kopřík napsal(a):

Ročník 53 :
Znám ještě tohle :
Na dvoře stálo dlouhé bidlo. Na něm si vrabec udělal své bydlo. Příšla vichřice a obě b..dla odnesla. Jaké i/y napsat?

Terry :
právě že jsem si všiml určitého postupu směrem k primitivnosti a jednoduchosti, nejen v politice...takže je čas se vzepřít.
24. 07. 2008 | 16:58

Železnohroský napsal(a):

kopřík:
Vichřice odnesla jednu věc, byť pokaždé jinak pojmenovanou. Když už, pak: "Přišla vichřice a oddnesla bidlo i s bydlem." :-) Nikoliv gramatika, nýbrž schopnost se vyjádřit... Ale hříčka je to pěkná.
24. 07. 2008 | 17:13

Javít napsal(a):

Žádné rušení nějakých "i" a "y".
Doporučuji našim politikům, kteří rádi vymýšlejí hovadiny, které ještě nikde ve světě nemají, aby v českém jazyce naopak zavedli "dvojité skř". Teď již zbývá, aby politici vymysleli jak má to "dvojité skř" vypadat !!
Třeba podobně jako Kaplického NK.
24. 07. 2008 | 17:42

Líný černý pes napsal(a):

Tak, milí diskutující, doteď to byl den blbec, díky za diskusi (diskuzi), konečně je mi líp.
Autorovi doporučuji přepsat jeho příspěvek v jím zmiňované změně pravopisu, aby měl reálnou představu, co vlasně navrhuje.
24. 07. 2008 | 18:06

jepice napsal(a):

Slovo diskuse je taky hezký příklad, jak to s jazykem dopadá, když se v pravopisu vychází vstříc novátorům. Ti, co si pamatovali, že se psalo diskusse, dokázali nějakou dobu udržet naživu i náležitou fonetickou podobu, než na školách a v médiích nastoupily nedovzdělané generace a převládla výslovnost se "z". To se teď dere i do pravopisné podoby. Takže vzhůru na další mety dříve netušené.
24. 07. 2008 | 19:20

Lea napsal(a):

Kopřík
Ptala jsem se kdysi na uvedenou větu učitele češtiny a odpověděl mi podobně jako Železnohroský. A sice, že takto větu nemůžu utvořit.
Myslela jsem, že ho nachytám, nedal se.
Už dnes se najdou v tisku perly : např. objehové čerpadlo, enciklopedie psy a kočky, řádila vychřice, to slavyly naše celebryty, napyšte si o katalog apod.
Mám docela slušnou sbírku.
24. 07. 2008 | 20:21

Lea napsal(a):

Jepice
Za vyslovení slova diskuse se "z" jsme dostávali na střední škole pětky a dost nelichotivá jména. Teď jsem se svou výslovností široko daleko sama.
24. 07. 2008 | 20:27

F. Adamec napsal(a):

Cestina znasilnena latinka:
Ceska gramatika a diakritika velmi zpomaluje, az o 50%, vyhledavani, zobrazovani i cteni dokumentu. Jazyky bez nabytecne diakritiky zalozene na latine, umoznuji efektivne vyjadrit delku a prizvuk hlasek, odlisny vyznam slov a vet, obvykle s mene slovy a znaky bez diakritiky, nez cestina, znasilnena latinka. Prekladace jazyku a vyhledavace znalosti podle klicovych slov bez diakritiky umoznuji lidem ruznych kultur na webu efektivne komunikovat a spolupracovat, bez hranic, diskriminace podle jazyka, nareci, obcanstvi a narodnosti. Ceska gramatika a diakritika velmi zpomaluje, az o 50%, vyhledavani, zobrazovani i cteni dokumentu.
24. 07. 2008 | 20:54

F. Adamec napsal(a):

Uredni jazyk jako nastroj totality:

Militanti, protestanti, socialisti a komunisti nam pekne zkomplikovali zivot. Hus znasilnil latinku. Zizka s husity vyvrazdoval a plenil Evropu. Komensky pozval na rodnou Moravu cizi vojska. Palacky zfalsoval dejepis. Revolucionar Masarik maturoval az 32 letech. Bata zbohatl na dvou svetovych valkach, valecnych zakazkach. Socialisti a bolshevici, TGM, plukovnik Vladimir Ulehla a Batovci, zalozili militantni narod Cechoslovaku jako valecny podnik. Naplanovali "Budovani statu pro 40 000 000 lidi", který pak obsadili Hitler a Stalin. Benes jej pak predal bolshevikum a zavedl rasisticke Benesovy dekrety. Bolshevici a militanti zorganizovali svou transformaci pri globalnim mirovem hnuti v roce 1968, 1988 a 2008. Po padu zelezne opony Havel a Klaus se svymi nasledovniky bombardovali Evropu, vytunelovali Cesko a odmitli Euro, obnovili ex/komunisticke soudy a vedeni univerzit, kde ziskali titul JUDr. politici - komunisticke rychlokvasky. Absolventi VUMLu ziskali CSc. a dalsi privlastky.
24. 07. 2008 | 21:44

F. Adamec napsal(a):

Mam nejvetsi dila Palackeho a plukovnika V. Ulehly, byvaleho rektora MU, i s venovanim soudruhu ...

Je to velmi zajimave, ale krasne to neni.

Havel a Klaus kecaji jak Palacky a jednaji jak plukovnik V. Ulehla.

Kazda totalita skonci jak zacala.

Neniliz pravda, ze ano, ehm ehm...

Mejte se hezky, brzy bude lip.
24. 07. 2008 | 22:06

im napsal(a):

Leo,

já taky - diskuse, renesance, resort. :-)
24. 07. 2008 | 22:26

kopřík napsal(a):

Železnohroský, Lea :
já jsem taky cítil, že je to divná věta, ale rád jsem si od vás přečetl logické zdůvodnění - nelze slučovat dvě různé věci do jednoho množného čísla. Díky.
24. 07. 2008 | 22:27

Lila napsal(a):

Lea:
Také si to pamatuji. A známka šla dolů i za zapomenutou čárku nad dlouhým "o".
A dnešní děti se podle poslední pravopisné kodifikace učí: citron, vagon, balkon, balon...
Proč, to jsem ještě nepochopila.
24. 07. 2008 | 23:24

Renata Vostrovská napsal(a):

Moc děkuji všem, kteří mi napsali. Čeština v praxi mi připomíná "maďarský guláš" :-)
Hezký den přeji. RV
25. 07. 2008 | 07:23

Terry napsal(a):

to klaaarka:
Ta Husova omluva není mým dílkem; stejně jako Vy jsem byl uchvácen schopností autora stvořit i se záměrným (a velmi výrazným) omezením tak dlouhé povídání, dokladující bohatost českého jazyka.
A když se mě začne stýskat po kráse a bohatosti češtiny, sáhnu po díle Vladislava Vančury, ať v psané formě či nádherně přenesené do podoby filmové jeho obdivovatelem režisérem Jiřím Menzlem; mj. dnes lze koupit na stáncích DVD s filmem Rozmarné léto:
"Tento způsob léta," děl vposled odvraceje se od přístroje Celsiova, "zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoli jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, bychom pečovali o zdraví a tělesnou čistotu?
Nuže, ať podnebí je příznivé čili nic, tyto věci nesnesou odkladu."
Řka to, ujal se mistr řemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraj a dodal:
"Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny."

Dejte si...
25. 07. 2008 | 07:34

Terry napsal(a):

to jepice:
V souvislosti s Kateřinou Jacques se mě vybavil "schopným" novinářem "stvořený" titulek:

Advokát Jacques se kvůli policistům obrátí na ombudsmana

(http://zpravy.idnes.cz/advo...).

A je jasno!
25. 07. 2008 | 07:45

Terry napsal(a):

to Lila (24.07.2008 23:24:29)
: "Proč, to jsem ještě nepochopila."

Já jedno - svoje - vysvětlení mám:
Každá nová generace jazykovědců v Ústavu pro jazyk český AV musí přece zdůvodnit svou existenci a musí kolem češtiny něco objevného "vyplodit" a tak změní to, co předchozí generace jejich předchůdců (to byli asi blbci) zavedla. Na jiném blogu (10.07.2008: Jde to s námi s(z) kopce? http://blog.aktualne.centru...)
jsem uváděl svůj příběh, jak jsem si byl bezpečně jist svou znalostí češtiny v případě skloňování místopisného jména Odolena Voda, ale jen do okamžiku, kdy jsem byl "pasován" na blbce; holt jsem zanedbal faktor času a generační obměnu v ÚJČ.
Prostě žijeme ve státě, kde vlastně NIKDO neumí (nemůže umět) správně česky, pokud zrovna dnes nenavštívil stránky http://www.ujc.cas.cz/porad..., aby zjistil "stav vody na českých tocích dnes v 7 hodin ráno". Zítra bude jiný...
25. 07. 2008 | 08:01

Železnohorský napsal(a):

No... Terry, taky mám jedno soukromé vysvětlení. Po devětaosmdesátém se jazykovědci chtěli tak nějak odstříhnout od minulosti, že jako nejsou ti, co byli předtím, proto ze dne na den kurz místo předtím jediného možného kurs, velká písmena v adresách a podobně... Ale nebuďme staromilci (starsomylci = hvězdy pomýlené), jazyk se musí vyvíjet. Jenže by se to asi nemělo dělat stylem: starý zbořit, nový postavit...
25. 07. 2008 | 08:46

Terry napsal(a):

Asi bude na vině prodlužující se průměrná délka dožití, že během jednoho života lze překlenout až trojí výměnu garnitury jazykozpytců, a tudíž jsem v očekávání, že ta "moje" třetí za život stihnutá korekce češtiny bude návratem k tomu původnímu, co jsem se kdysi v padesátých letech učil. Bude to z mého pohledu laika sice původní, ale určitě kvalitativně lépe zdůvodněné; nejspíš se na tom bude někdo habilitovat. Vývoj pokračuje ve spirále...
A pokud bych - nedej bože - dožil do stovky, tak to už budu mít hlavní starost s udržením moči a ne právě aktuálně správné češtiny.
25. 07. 2008 | 09:17

skeptický napsal(a):

Konečně někdo přišel s něčím podstatným.

Vzdělání je úžasná věc.Snad bych v novém světě s novým pravopisem mohl udělat maturitu třetího věku.A pak vzhůru na práva.

Polní pich se úpravou zlegalizuje,pij s mírou se nemění.Míra promine.

Po válce tady chtělo spousta akademiků dokázat svoji devótnost režimu,a opožděně bojovali proti SS.

Dodneška se bojím savců,a na vysavač ani nešáhnu.
Každá doba má svoje visionáře.
25. 07. 2008 | 11:23

davs napsal(a):

Tak ja naprosto souhlasim.
1) Odstranit psani carek, hacku a krouzku.
2)zrusit Y

Je sice pravda, ze se timto ulehci hlavne blbcum, kteri neumi pravopis - vetsina jich zrejme pracuje na Aktualne.cz, na druhou stranu vsem, kterym se to zda ted nepochopitelne, by to bylo za pul roku naprosto jedno. Za par let by se nad tim nikdo nepozastavil.
25. 07. 2008 | 13:52

davs napsal(a):

Jeste poznamka k tem pitomcum, kteri pisi nade mnou ruzna slova, kde Y a I meni vyznam, jako argument proti Koudelkovu textu. To, že v mluvenem projevu rozdíl mezi Y a I poznáte jen z kontextu - stejne tak jako ve stovkach slov v anglictine - vam nevadi?
25. 07. 2008 | 13:55

jerrik napsal(a):

Proč blbcům život neulehčit aspoň zrušením Y?. I bez Y jej budou mít těžký. Ale vážně: „Čeština je obtížný jazyk, to je pravda, vždycky se najde skupina lidí, na kterou bude čeština příliš složitá“. Ano, jenomže tady mluvíš vo hovnu. Nejde o to, že většina lidí češtinu slušně zvládá. Ale uvažte, kolik času a energie by po zrušení Y bylo možno věnovat vylepšování slohového projevu a především rétorice, studiu cizích jazyků, chemii, matice, fyzice, IT technologiím, výzkumu ... Nebo třeba „jen“ tělesné výchově, tak potřebné pro naši tukem obrůstající mládež. Informací nutných k osvojení je stále více a jejich osvojení vyžaduje čas. Je proto dobré ušetřit ho našim dětem na věcech, které nutné nejsou.
27. 01. 2009 | 11:09

cheap tiffany jewelry napsal(a):

Souhlasým s autorem.
Pravopys je pro blbce.Yntelygent se vipořádá y s chibami.
Doporučoval bych zavést obojetné i (y).Popřípadě pro opravdové zjednodušení i/y úplně odstranit bez náhrady.Pro začátek.
Postupně se můžeme propracovat k ideálu.Ten bych viděl v morseovce.Je to jednoduché,osvědčené (např.na Titaniku).Je jen třeba dát si pozor při komunikaci a nedělat zbytečně dlouhé tečky a kratke čarky.Ostravaci,pro vas to plati dvojnasob!
A bude vystaráno.
31. 07. 2009 | 15:12

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 03:26

Jana napsal(a):

Proč vlastně existuje tvrdé Y a měkké I? Zjevně nevznikla jen tak bezdůvodně: Dobře je příčina jejich existence vidět v tom, že čeština bez rozlišování I a Y působí komicky. Autor článku píše, že používáme dva znaky pro hlásku, jež se v mluveném projevu neliší. Kde jste proboha vzal tohle? Vy rozdíl mezi BÍT a BÝT neslyšíte? Stačí se trochu zaposlouchat, rozdíl není výrazný, ale je tam... Určitě jsou v češtině pozůstatky gramatických jevů, které už nepoužíváme a tedy by se o jejich vypuštění dalo polemizovat, ale I a Y to určitě nejsou. Vyjmenovaná slova jsou skvělou pomůckou právě pro děti, které se českému jazyku teprve učí a všechny jeho nuance zatím nevnímají... Zkuste si je s dětmi zopakovat, třeba ještě není pozdě...
25. 12. 2011 | 08:50

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy