Egypt: revoluce či občanské povstání?

05. 02. 2011 | 09:58
Přečteno 10603 krát
Tuniská a egyptská revoluce jsou na rozdíl od všech dřívějších převratů masová občanská povstání bez revoluční ideologie. Úspěch povstání, které jako revoluce vypadá, je však stále nejistý: žádná ze zásadních potřebných změn ještě nebyla mocí ani veřejně zmíněna.

Když se řekne thawra, revoluce, vidíme jásající egyptské davy oslavující sebevědomého Násira, který dal v roce 1952 Arabům národní hrdost a důvod věřit v budoucnost. Většina arabských zemí mimo Záliv měla svou revoluci – antiimperialistickou, nacionalistickou a socialistickou. Studená válka a nevyřešené koloniální dědictví však pomohly k moci autoritářským režimům vedeným generály, s formálními volbami a nekonečným stanným právem. Násirův panarabismus se zhroutil, socialismus se otevřel Měnovému fondu a nacionalismus dožíval z arabského ponížení a nepřátelství vůči Izraeli. Dvacet let po revoluci hrozila thawra opačné ideologie. Arabské režimy potlačily veškerou opozici a z islamismu se nakonec stal jediný mocný ideologický proud, který byl schopen si zachovat protestní charakter a masovou podporu. Od íránské revoluce se arabské vlády obávají islamistického enqelábu (převratu). Potlačily islamisty i za cenu války státu proti vlastnímu lidu a všechno volání Západu po demokratizaci odmítají s tím, že by v nich zvítězila protistátní a protizápadní ideologie. Ospravedlňují svůj autoritářský charakter buďto válečným stavem nebo obranou sekularismu.

Rozhodla armáda
Armády dvou arabských států teď poprvé uznaly protivládní protesty jako legitimní. Výsledek tuniské revoluce byl rozhodnut 13. ledna, kdy armádní šéf Rašíd Amár odmítl střílet do lidí. Podobnou naději získala i egyptská revoluce, když 31. ledna armáda prohlásila, že nepoužije násilí proti poklidným demonstracím a nakonec i podstatný důkaz toho, že to armáda myslí vážně, když ve čtvrtek nakonec zakročila proti násilným promubárakovským mlátičkám.
Armády se rozhodly zachovat si neutralitu, chránit stát, a ne režim. Jejich neutralitu umožnila zásadní skutečnost, že protesty byly ideologicky neutrální a úplně bez spojení s islamisty. Tuniská Annahda se ze svého exilu skoro neozývala. Egyptští Muslimští bratři se k protestům přidali opožděně a zdrženlivě se rozhodli nezviditelňovat se písněmi a plakáty. Protesty neobsahovaly ani protiamerická či protiizraelská hesla.

Armáda své rozhodnutí ospravedlnila „legitimními požadavky lidu“. Zřejmě jí také šlo o uchování vlastní jednoty tváří v tvář požadavkům, které mohly za legitimní považovat i její mladší složky. Motivem protestů byla všeobecná frustrace z rostoucích cen, nezaměstnanosti, korupce a politické manipulace, tedy z neschopnosti státu dostát svým základním funkcím výměnou za poslušnost.

Občanský protest
Demonstrace měly charakter povstání za občanská práva a sociální zodpovědnost státu. List Šark al-Awsat ocitoval jednoho protestujícího: „Víme, že se tu bojuje o moc a že tu jsou i oportunisté, my ale jen chceme, aby někdo naplnil naše potřeby.“ Na svých stránkách píše nově zformované hnutí 25. ledna (dna první velké demonstrace) v tomto pořadí: chceme zvýšení minimální mzdy, chceme konec stanného práva, chceme konec Mubárakovy vlády a svobodné volby. Jde tedy o zodpovědnost státu, bezpečí před státní zvůlí a o politickou změnu. Nejčastěji je potom od protestujících, interviewovaných různými médii, slyšet potřeba navrácení občanské důstojnosti vůči zlovolnému státu.
Jako v Tunisku, i v Egyptě lidé organizují obranné výbory a spolupracují s armádou. Snaží se o zachování pořádku a míru v situaci, kdy policie vyklidila ulice a vypustila na ně vězně. Pouze tak může revoluce uspět. Chaos a násilí je hlavním argumentem, kterým autoritářský stát opravedlňuje státní násilí.

Protesty nemají vůdce, ani demagogická hesla. Skupina 6. dubna rozdávala letáky s ilustrovaným návodem, kde se scházet, jak se bránit slznému plynu a policistům a jak zapojit sousedy: používejte „pozitivní jazyk“ a „slogany ve jménu Egypta a svobody lidu“. Neoficiální mluvčí revoluce Muhammad Baradej přicestoval až po začátku protestů a stal se mluvčím pro svou prestiž, „apolitičnost“ a styky se všemi skupinami.

Protesty nezačaly letos
Občanský charakter byl i znakem mobilizace a protestů posledních let. Na rozdíl od podobných sociálních bouří za otevření dolů v Gafse v roce 2008 se letos v Tunisku protesty pomocí internetu přelily i do hlavního města, kde se k nim přidala celá řada dosud apolitických uskupení. V Egyptě k první velké demonstraci po tuniském úspěchu 25. ledna vyzývaly mladé organizace jako Skupina 6. dubna, aktivní v sociálních protestech už několik let.
Egypt zažil krátké období liberalizace v roce 2005, kdy Bushova vláda donutila režim k tomu, aby umožnil kandidovat v prezidentských volbách i nezávislým. V té době vzniklo z iniciativy několika stovek intelektuálů politické hnutí Kifája („dost“) a celá řada spolků „za změnu“. Jejich cílem byla změna příliš úzkých pravidel politické participace a vyjádření protestů proti Mubárakově kandidatuře. Když ve volbách v roce 2005 Muslimští bratři, kandidující jako nezávislí, získali přes všechny překážky pětinu míst, Mubarak rozpoutal proti islamistům největší represi od 80. let, uzavřel televizní stanice, pozavíral část opozice včetně blogerů a hnutí se vyčerpalo.

Protesty pokračovaly četnými dělnickými akcemi, z nichž jedna, masivní, ve velké textilce, byla podpořena občanskými sdruženími přes internet v roce 2008. Další protesty se organizovaly proti policejní zvůli a vraždění, když po internetu kolovala fotka rozmlácené hlavy mladíka Cháleda Saida, který byl policií minulé léto bezdůvodně zadržen v internetové kavárně, vytažen na ulici, zbit a zabit. Lidé protestovali po stovkách před soudy a spojovali se na internetu.
Na podzim měly být volby opět „pluralitní“. Muhammad Baradej se vrátil do Egypta a spojil opozici včetně Bratrstva do Národního sdružení pro změnu. Volby ale nakonec bojkotoval. Až tuniský úspěch pomohl zmobilizovat i nepolitické Egypťany.

Arabská obnova
Občanská politika by se mohla stát základem arabské obnovy. Autoritářská ideologie, která dělí politiku na prostátní a protistátní, se ve dvou zemích hroutí. Ideologické protiklady, na kterých byla dosavadní politika postavena, izraelskoarabská válka, antiimperialismus a antisekularismus, by s ní mohly vzít za své. Marocký princ a politolog Mulaj Hišám hovoří o „generační změně, která vyvrací tezi o výjimečnosti arabské politiky“, a očekává její šíření. I v arabských zemích, padesát let po dekolonizaci, mohou otevřená politická soutěž a občanská práva, požadované demonstranty, vzít starým ideologiím půdu pod nohama a učinit stát odpovědným svým občanům.

Zatím občanský trend potvrzují i Muslimští bratři. Prohlašují se za „nepochopené“ demokraty. Egyptský stát je potíral jako opozici, ale toleroval jejich nepolitické aktivity a využíval je proti džihádistům. Na rozdíl od „hnutí za změnu“ se podzimních voleb zúčastnili, v druhém kole ale pro manipulaci odstoupili. Během protestů nechtěli dát moci záminku k násilí a ohrozit revoluci a zdůrazňovali svůj „občanský“ postoj. Bez legitimity protestního hnutí a s politickou zodpovědností velkého bloku v parlamentu je velká šance, že pragmatická politika promění i Bratry v obdobu umírněné turecké AKP.

Otázkou ovšem zůstává, zda bude revoluční hnutí, které je zatím bez vůdce, silných stran a promyšleného programu, schopné prosadit potřebné změny proti setrvačnosti státní moci a zda se z úspěšného povstání stane občanská revoluce.

Zatím jsme byli svědky pouze konfrontace obou stran o to, zda Mubárak půjde. Teprve po ukončení násilí ve středu a úspěchu mírové masové demonstrace v pátek se s vicepremiérem rozběhla jednání o tom, jak konkrétně zařídit změnu, a to jak s americkou vládou, která je v zákulisí velmi aktivní, tak se zástupci občanské společnosti. Oficiální opozice se zatím drží zpět. Musí mít jistotu, že základní minimum změn je nezvratné: vedle odstoupení prezidenta to bude asi i legalita jeho zástupce, konec stanného práva, a záruky o tom, jak se bude měnit volební právo. Žádný z těchto bodů ještě nebyl ani veřejně zmíněn a ještě pořád hrozí nebezpečí, že se vláda pokusí nějak vmanipulovat protestující do přijetí co nejmenších změn.

Psáno pro LN (pozměněno a doplněno pro Aktuálně.cz)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

V takovýchto dějinných zlomech nikdo neví co přijde. Pár vlivných se snaží prosadit své (anebo cizí) záměry, podstaty dílčích hnutí bývají kolikrát pečlivě ukryty před veřejností, která slouží jako užitečné beranidlo proti svrhávané moci.

Až po splnění primárního cíle - svržení režimu začíná postupné vyjasňování pozic a postupného odkrývání dkutečných zájmů dílčích hnutí. Někdy se až dodatečně zapojují do čela změny "vůdci", přirození anebo přišedší. Odkrytí skutečných zájmů toho, co v důsledku vývoje převezme nakonec roli hegemona změn někdy trvá celá léta.
05. 02. 2011 | 10:16

Béda napsal(a):

dovětek:
Odpor sjednocuje praktická politika rozděluje.
05. 02. 2011 | 10:21

dalimír napsal(a):

Až to začne i u nás jako v orientu tak budu jen doufat že naše armáda se zachová podobně čestně !!! Dal.
05. 02. 2011 | 10:24

Holubář napsal(a):

dalimír:
My ještě máme nějakou armádu?
05. 02. 2011 | 10:39

otokar napsal(a):

dalíku,
naše armáda již slouží pouze jako generátor stranických mimorozpočtových zdrojů. Proto se z principu nemůže zachovat čestně. saša-bimbaša snad? Uvažaj, synku!
05. 02. 2011 | 10:40

Občan napsal(a):

Další rozumné zamyšlení nad děním na BV!
Děkuji Vám, paní či slečno Hesová.

Jen s tím Baradejem si nejsem jistý. To je pán, který si vždy šel pouze za svými zájmy. Jak moc si za nimi šel a jde, ilustruje dodnes jeho konání v rámci několikaleté přípravy agrese proti Iráku. Pravděpodobně i proto (krom toho, že v Egyptě nežije desítky let) byl v Egyptě přijat značně rezervovaně. Ale třeba se pletu; asi máte víc a různorodějších informací než my, kteří dění sledujeme jen prostřednictvím médií a veřejných diskusí zde i v zahraničí.
05. 02. 2011 | 10:57

vasja napsal(a):

dalimír napsal(a):
Až to začne i u nás jako v orientu tak budu jen doufat že naše armáda se zachová podobně čestně !!! Dal.
-------------------
Já kuci nevim. Mi se ven nechce.
05. 02. 2011 | 11:09

zorahesova napsal(a):

p. Občanovi děkuji za poznámku.
O Baradeim souhlasím - také si myslím, že Egypťanům není nijak zvlášť sympatický. Ale když uvážíme, že se nikdo s nikým nemá moc rád - existující opoziční strany nenávidí M. Bratry, sekularisté jim nevěří, Bratři zase nevěří jim atd., má Baradeí myslím jako spojující osoba tu výhodu, že se k němu asi všichni staví podobně chladně, že má uznání i antipatie na Západu. Podobná osobnost je Amr Moussa, šéf arabské ligy. Je dobře, že Egypt má prominentní mezinárodní osobnosti (Boutros Ghálí), které se vracejí.

Rozhodně to bude obtížný proces, jak řekl Béda.

Dalším děkuji za vtip:)
05. 02. 2011 | 11:16

Občan napsal(a):

To Zora Hesová:

Jé, to jste mne příjemně překvapila, že reagujete :o)
Takže přeji dobrý den a předem se omlouvám, že za chvíli až do zítřka večera zde nebudu.

Takže, pokud jsem to správně pochopil, Egypťané (nebo, řekněme, politické strany a skupiny) teď budou pragmaticky analyzovat KDO, CO a JAK by pro ně mohl být obecně prospěšný, což sebou může, či spíše asi přinese nečekaná vyústění.
Souhlasím, určitě to bude složité, nejen pro Egypťany, TUnisany, Jordánce a další na BV. Ostatně, i pro nás.

Děkuji :o)
05. 02. 2011 | 11:28

zorahesova napsal(a):

Ano, p. Občane, já myslím, že v ideálním případě (který není jistý) budou sedět se Sulejmánem u stolu a tvrdě a složitě se dohadovat o podmínkách přechodu, o postech, změnách zákona, o garancích zachování mezinárodního postoje Egypta. Tam může mezinárodní prestiž Baradaiho, právě to, co na něm nemusí být mnohým Egypťanům sympatické, vyvažovat Muslimské Bratry a garantovat, že nepodniknou nic vážného proti Izraeli atc.
05. 02. 2011 | 11:58

Občan napsal(a):

Jasně, rozumím.

Jen pro ilustraci - on Egypt ani nemusí nic "podnikat" - stačí už to, že na Sinaji je demilitarizované pásmo, Egypt dodává Izraeli 40% jeho spotřeby zemního plynu a plynovod není dostatečně chráněn:
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/egypt-holds-gas-supply-to-israel-after-pipeline-explosion-1.341368
05. 02. 2011 | 12:14

zorahesova napsal(a):

Přesně tak.
Proto nebude jednoduché ale zato fascinující snažit se chápat, co se děje, a také pozorovat, jak tyhle události, jak doufám, umožní zmínit všechny ty komplexní spojitosti a vztahy, kterým se jinak nevěnuje dostatečná pozornost, nebo ke kterým nebyl praktický důvod stavět se veřejně kriticky, protože to stejně nikam nevedlo. Např. jak důležitá byla diktatura pro "mírový proces", jak důležitý byl "mírový proces" pro diktatury kolem atd.
Také přeji hezký den.
05. 02. 2011 | 12:29

dalimír napsal(a):

To se hoši někteří moc pletete ! Máme náhodou moc dobrou a skvěle odborně vycvičenou armádu ! Ovšem samozřejmě důležité je její vedení ! Pokud budou ministři obrany takoví jak je např.Saša Vondra kterého mají zmáknutého američané tak to nebude armáda bojující za zájmy nás čechů ale amerických imperialistů ! Pentagon je stále spolčen s amer.zbrojními magnáty ! A tak to tam funguje stále ,jenže jsou u nás lidé kteří to nikdy NEPOCHOPÍ !!! Dal.
05. 02. 2011 | 12:57

Al Jouda napsal(a):

Nevěřím tomu, že se podaří uspořádat v Egyptě svobodné volby. Islamisté jen čekají až z vlády odejdou jejich hubitelé a v uvolněné atmosféře uhned vystrčí růžky se zahraniční podporou (militantní Palestinci jsou sousedé). Egypt se stane druhým Íránem a to už bude na Izrael a USA příliš. Máme se na co těšit !
NATO v Evropě by mělo mobilizovat.
05. 02. 2011 | 13:05

Tenco napsal(a):

Zora Hesová
Díky za blog.
Vzácný , stoický ostrůvek v moři propagandistických spekulací.
05. 02. 2011 | 13:14

Tupelo napsal(a):

S clankem souhlasim, to ze protesty ustici az do velmi pravdepodobne zmeny rezimu mely zaklad v obcanske nespokojenosti a angazovanosti je fakt, stejne jako ze maly podil na jejich vzniku mely extremiste. Dnes si demonstranti na Tahriru mysli ze nepotrebuji zadne vudce a maji pravdu - organizace v podani samotnych domenstrantu tam probiha nejspis velmi dobre.
Ke zmene rezimu ovsem bude potreba mit vytvoreny nejake struktury, se kterymi se budou moci resit predavani moci - armada, soucasna vladni strana - a opozice. Armada zaujala vcelku neutralni postoj (az na to prehlizeni utoku mubarakovych priznivcu). Soucasna vladni strana - rozpustit, ponechat? Opozice - jednoznacne by melo byt legalizovano muslimske bratrstvo, jako nejpopularnejsi opozicni strana. Postaveni soucasneho premiera? Pracoval v tajnych sluzbach a pod ni dochazelo k muceni a zabijeni veznu. Zaroven spolupracovala s americkou cia, v tajnych vezenich. Nevim jak velkou duveru egyptanu muze tento clovek mit. A Baradei? Muze pusobit docasne jako clovek ktery privede egypt ke svobodnym volbam, kde by, i o nem, meli volici rozhodnout.
At uz kdokoliv na zapade dospeje k jakymkoliv odpovedim na tyto a mnoho podobnych otazek, nemel by je v zadnem pripade vnucovat egyptanum - je jen a jen na nich jakou cestu si vyberou, jake budou vysledky voleb, jakou budou mit vladu. Ja bych jim velmipral, aby pote co se zbavi jedne diktatury nespadli do jine.

Docela pekny clanek "Egypt rises up -
The West should celebrate, not fear, the upheaval in Egypt": http://www.economist.com/node/18070190
05. 02. 2011 | 13:22

Yosif K napsal(a):

Ha uvidime - zatim dav mirumilovnych a konstruktivnich demonstrantu nosi na namesti Tahrir plakaty s Mubarakem ktery ma na cele Davidovu hvezdu.
Muslimsti bratri planuji pripravu obyvatelstva na valku s Israelem. Obyvatelstvo chce zrusit mirovou smlouvu s israelem - chteji ZPET ZTRACENOU CEST. Magori..... Behem valky s israelem - to se to bude budovat demokracie a prosperita.
Positivni je, ze nezacali jeste palit israelske a americke vlajky - a) asi je jeste nestacili objednat b) doufejme ze si stale uvedomuji, ci obili jedi a kdo to obili plati......
Mirumilovni mladici na namesti ziskaji tak 10% hlasu - muslimsti bratri minimalne 20%, spise vsak 60%.
05. 02. 2011 | 13:28

jana hradilková napsal(a):

Ahoj Zoro, zdravím tě, vítám ve zdejší blogálu, a velké díky za výborný článek - sleduji to všecho s napětím a toto je první komentář, který mi připadá fakt užitečný a realistický. Souhlasím s panem Tenco akorát bych přidala nejen "propagandistických" ale hlavně zcela bezradných (spekulací a reakcí).
05. 02. 2011 | 13:30

Yosif K napsal(a):

Pane Tupelo - az bude PM nebo president v Egypte z muslimskych bratri - nezpamente tam zajet a poptat se zda CIROU NAHODOU nemuci a nevrazdi politicke vezne...... vy budietie strashnieee diviiit...

Jeden levicovy iransky naivka se rozejel z CSSR pomahat ajatolahum v boji proti muceni, bezpravi a americkemu imperialismu. Okamzite po prijezdu do Iranu jej ajatolahove nechali umucit na policejni stanici..... v CSSR po nem zbyla vdova a sirotci.... takhle dopadavaji levicovi myslitele u svych islamistickych pratel.... hahaha....
05. 02. 2011 | 13:37

Yosif K napsal(a):

Studená válka a nevyřešené koloniální dědictví však vedly k autoritářským režimům ..... hahaha.... pani Hesova - nanakladate toho na studenou valku a kolonialni deictvi nejak moc??
V orientu existuji orientalni despocie minimalne jiz oid obdobi napsani pohadek 1000+1 noci. Thdy za orientalni despocie mohl kdo? Imperialista Winston Churchill???? nebo snad akcionari Indo-Suez????? Nebo ZIONISTI??? hahaha....
05. 02. 2011 | 13:42

Yosif K napsal(a):

Pani Hesova - za hladomor v Zimbabwe, ktera byla za kolonizatoru obilnici evropy a kde byvalu zamestnanci na farmach vzpominaji na sve "utlacovatele" s laskou - tak za ten hladomor take muze "kolonialni dedictvi"???

Za to ze v JAR po 20 letech positivni diskriminace maji cernosske 15 lete deti skolni testy jako 12 lete necernosske deti take muze "kolonialni dedictvi"? Za korupcni afery cernssskych politiku v JAR mohou tito politici nebo "kolonialni dedictvi"? Hahahaha.....
Za skolni vysledky romskych deti v Cechach a na Slovensku muze take "apartheid a kolonialni dedictvi"? Napadlo Vas nekdy pri studiu arabstiny, ze veci nejsou tak jednoduse cernobile a ze ne uplne za vsechno mohou zli bili kolonizatori?
05. 02. 2011 | 14:00

Yosif K napsal(a):

pane Tupelo - re pasivni postoj egyptske armady - prihodim jeden palestinsky vtip....

Vite co je druhy nejhorsi zazitek na strednim vychdoe,? kdyz jste na plavbe okolo stredpocemniho more, vasi lod obsadi palestinsti teroriste a kzdxdou hodinu zabijeji jednoho pasazera....
Vite co je UPLNE nejhorsi zazitek na strednim vychode????
kdyz se vas na te lodi pokousi osvobodit..... hahahahaha..... egyptske .... hahahaha... komando... hahahaha.... rozumite? EGYPTSKE hahahaha.. .... hahaha... komando... hahahaha...
05. 02. 2011 | 14:12

modrý edvard napsal(a):

děkuji za blog.
Pro Yosifa K: nevím, co myslela pí Hessová, ale "nevyřešené koloniální dědictví" je to, co jsme ("my černoši") zdědili po kolonialistech, a nevyřešili.
05. 02. 2011 | 14:27

Dr.Phil. Jaromír Amadeus Máša napsal(a):

Vážená pí/sl kolegyně, Egypt mě zajímal vždy. Byl jsem tam a viděl, jak "bydlí" celé rodiny vedle pltu zoologické zahrady, před Al Azharem mě obklopili kluci a strkali si prsty do úst, hladem, taky na mostě přes Nil, sám jsem nako nekomunista a nekampitalisma zažil a zažévám bídy dost a má srdce. Proto čtu přes internet mnoho, co se dá. Musím říci, že američtí žurnalisté, ba celé jejich skupiny, které jsou v Kahiře, nevědí, co a jak psát. Musím říci, že nepochopím, jak může s kolonializmem souhlasit příslušník národa, který byl let kolonií Rakouska, a dodnes kolonií a koloniálně myslet nepřestal. Lidé prostě chtějí žít jako lidé a nikoliv jako politická, finanční nebo silová položka, n ěkdy mám totiž dojem, jako kdyby obyčejní lidé existovaly u papalášů jen jako jakési kilowatthodiny: zapnout, vypnout, kdykoliv přítromné v drátechMimochodem: ona ta už několik let se táhnoucí krize, která nevypadá na to, že by někdy skončila, je také svědečctvím o fiasku jistého systému, ať si říká kdo chce, co chce. Věřím, že obyčejní lidé v Egyptě netouží po tom si odnést domů "svůj" pouštní písek, ani hrát si pouze na svém písečku. Tlumočil jsem léta Egypťanům, byli to vždy sympatičtí lidé. Pí/sl. kolegyně (já jsem také orientalista, jenomže z poněkud jiné oblasti) príma článek, daleko před člnky západních kolegů, kéž bychom my jako mladí mívali křídla, a nebyli zavřeni ve smrdutých kobkách.
A Ebypťanům přeji, aby se jim to nezvrtlo, jako leckde jine, i v Evropě. A panu Mubárakovi přeji pěknou penzi na pláži v britském Brightonu.
05. 02. 2011 | 14:55

Tupelo napsal(a):

Yosif K: Vas nazor, ja davam prednost spis analyzam podobnym treba te z economistu, na kterou jsem odkazoval vyse.
05. 02. 2011 | 15:11

blue jay napsal(a):

Doktore Jaromire,

Abych vas spravne reprodukoval. "Byl jsem tam a viděl, jak "bydlí" celé rodiny vedle pltu zoologické zahrady, před Al Azharem mě obklopili kluci a strkali si prsty do úst, hladem, taky na mostě přes Nil, sám jsem nako nekomunista a nekampitalisma zažil a zažévám bídy dost a má srdce."
Kdo se toho ujme? CSSD ci ODS?
05. 02. 2011 | 15:24

Yosif K napsal(a):

Pane Modry Edward - nevyresene kolonialni dedictvi - mozna spatne narysobvane hranice mimo etnicke predely... Berberi a Tuaregove v Alzirsku? Mozna by meli mit svuj stat? Nigerie nikdy nemela byt jeden stat? Asi ano.....
ALE.... co takova Lybie? Etnicky homogenni stat, a ma blazniveho diktatora jako vysiteho.... Je Ghaddafi dedictvim po italskych kolonialistech? Nebo po britskych? Nebo je to spise plod prezivajich kmenovych struktur ci kmenovych svazu? Meli Britove pred skoncenim okupace toto kmenove dedictvi respektive kmenovou aristokracii nejakym humannim zpusobem zlikvidovat? Jak? V nejakem GULAGU? Nasser se svou VLADOU JEDNE SOCIALISTICKE STRANY byl snad dosazen Brity? Vetsina diktatoru mi pripada jako vysledek DEDICTVI zcela domorodych POLITICKYCH TRADIC A STRUKTUR.

Kdysi jsem cetl ze za prvni republiky si treba nekdo stezoval ze jsou diry na statni silnici Praha Budejovice. Ministersky urednik odpovidal na vsechno - "TO JE DEDICTVI 300 let rakouske poroby".....

V cechach vymlouvani na 300 let rakouske poroby uz nejak opadlo - ale u absolventu ruznych protiimperialistickych, protikolonialistickych, politologickych, islamofilnich apod paved je to nauceny reflex.

Mugabe, Ghadaffi, Mubarak, Assad, mene ci vice osviceni autokrati v GULFU atp jsou diktatori - aha - prece za to nemohou domorodci - ti jsou chudaci (coz nepochybne mnohdy jsou ale mnohdy nejsou) tak to prece musi byt "KOLONIALNI DEDICTVI". A za dalsi nepravosti mohou ZIONISTI..... ale to je jeste absurdnejsi story......
05. 02. 2011 | 15:25

Yosif K napsal(a):

Pane Tupelo - pro Egypt je ted uz jen jedina cesta - vpred nikoliv vzad. Taky doufam ze to dopadne spise lepe nez hure.

ALE - v Economistu tez rikali - zorganizujte palestincim svobodne volby, vsechno dobre dopadne, POKUD BY NAHODOU vyhral hamas a pokud by NAHODOU dobraci z Hamasu zavedli totalitni rezim kttery by se nejak moc podobal nacismu, tak mezinarodni spolecenstvi to nejak positivne vyresi.

Ha - rezim hamasu se nahodou dost podoba nacismu - mimosoudni popravy, mimoradne krute tresty (prostrelovani kolen atp), tvrda cenzura, muceni atd. Jak to resi mezinarodni spolecenstvi? Posila totalitarum humanitarni pomoc, lidi v Gaze maji 5krat vyssi zivotni uroven nez v Egypte, hamasiste z humanitarni pomoci zdanuji tak 30-40%, nerusene se vyzbrojuji, stavi si vily a hotely a upevnuji totalitni zpusoby. A velka cast evropskych levicaku dela vse proto, aby Hamas mohl nerusene z Iranu dovazet rakety stredniho doletu.
05. 02. 2011 | 15:51

Tupelo napsal(a):

Yosif K: egypt ma pred sebou nikoliv jednu ale mnoho cest - myslim ze kazdy mame nejaky nazor na to jak by mela vypadat a jaka by pro ne byla ta nejlepsi. Ja bych to nechal na nich samotnych, zadne importovane poradce, vyhruzky, natlaky, ty jedine opravdove formy demokracie (to bychom se spis sami meli zamerit na to, jak nas vlastni stat funguje, proc se od obcanu vytahuje cim dal vic penez a nesnizuje se napr. korupce). Tato zmena, narozdil od zmen v Iraku a Afganistanu vysla primo od obyvatel a jen na nich zalezi koho si zvoli - pokud budou volby demokraticke, nebudou se pronasledovat mensiny a respektovat lidska prava, nic nam do toho nebude. A mimo tema blogu - doufam ze se zacne brzo opravdu resit situace kolem Gazy a Palestiny, prodluzovani soucasneho stavu nevede vubec k nicemu.
05. 02. 2011 | 16:11

modrý edvard napsal(a):

Yosif K: asi souhlasím, a opakuji: odpovědnost mají "černoši", už padesát let si vládnou sami. Jak to myslí pí Hessová, to zkrátka nevím.
05. 02. 2011 | 16:19

Yosif K napsal(a):

Pane PhDR JAM - Egyptanu je mi take lito, ale mylite se skkared, pokud pricite bidu Egyptanu kolonialismu. Je to stejne, jako kdyby ste pricital jakykoliv neporadek v CR tzv "300 letum rakouske poroby". Al mozna to tak pricitate.... za vse v CR muze 300 let rakouske poroby.

Cemu ale pricitate prudky hospodarsky vzestup japonska (po totsalnim rozbombardovani), SRN (po totalnim rozbombarodovani) jizni Koreje (po totalnim rozbombardovani), Ciny (po devastujici kulturni revoluci), Singapuru (byvale bazine a ostruvku bez prirodnich zdroju), HongKongu (shluku neurodnych ostrovu s nyni 10 milony obyvatel)???? Vsechny tyto zeme "trpely pod krutymi britskymi/americkymi kolonizatory", Cina byla znicena obcanskou valkou, japonskou okupaci a 20 lety nesmyslnych komunistickych experimentu.
Presto se tyto zeme prodraly z bidy ci uspesne derou z bidy dopredu, lide tam makaji jak blazni, zatimco okolo kahirske ZOO si lide "strkaji ruce do pusy" a velbloudari vas chteji odvezt na mista kam vy nechcte jet.

Cimpak to tak asi bude????????? He???????
05. 02. 2011 | 16:29

Tupelo napsal(a):

Yosif K: jen drobnou poznamku, jste asi jediny koho jsem slysel mluvit o tom, ze cesi svadeji vse na 300 let rakouske poroby. Co jsem mel moznost slyset ja, tak jde bud o 40 let 'komunismu' v CEZku nebo o rozkradani behem 20 let budovani kapitalismu. Podle me jde o kombinaci obeho... :)
05. 02. 2011 | 16:32

dzin napsal(a):

Beda! presne tak!
05. 02. 2011 | 17:11

zorahesova napsal(a):

Pane Mášo, děkuji za milou reakci, souhlasím s Vámi.

Milá /ý/é/ Tupelo, díky za odkaz, economist má mnohdy větší odvahu mluvit přímo a jasně, než jiní. Poorvé zde čtu názor, že změny v Egyptě by mohly Palestincům pomoct. Já si to taky myslím a v to doufám. Jistě, je to čistě teoretické a bohužel zatím ještě ne moc pravděpodobné. Také si ovšem myslím, ve stejné hypotetické rovině, že by to mohlo pomoct i Izraeli. Současný stav byl naprosto nehybný a škodil všem. Můžem však jen doufat ve nějaký kladný posun věcí.

Výraz "koloniální dědictví" byla zkratka pro komplikované podmínky, v nichž se vyvíjely arabské státy po dekolonizaci (ano, hranice, vliv cizích elit, dekolonizační války, slabé instituce atd.),které byly jedním z mnoha faktorů (vedle studené války a jejích ideologií), které pomáhají vysvětlit, proč se arabské státy staly diktaturami.
Národní psychologie nevysvětluje nic, je to pseudokoncept.
Fakt, že dosud žádná arabská země si demokracii neudržela déle, než několik let (celá řada zemí měla v nějakém období parlamentní systém, Libabon ho má s válečnou přestávkou, spojenou s jiným dekolonizačním problémem, dodnes, Irák se pokouší) ještě neznamená, že ji mít nebude. Já pevně doufám, že Egypt se tam dříve či později dostane. S "Araby" tohle nemá nic společného, ale s podmínkami.
05. 02. 2011 | 17:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 02. 2011 | 17:46

hovorka11 napsal(a):

"v pátek se s vicepremiérem rozběhla jednání o tom, jak konkrétně zařídit změnu, a to jak s americkou vládou, která je v zákulisí velmi aktivní, tak se zástupci občanské společnosti."
------------------
To zákulisí s vměšováním americké vlády je velmi nedobré. Co jsem si všiml, tak USA jde vžda především o vlastní zájmy a mohla by pomoci další despocii. Vměšování by se mělo zabránit, sami místní lidé si musí zvolit co chtějí! Určitě ne USA !
05. 02. 2011 | 18:24

Tupelo napsal(a):

Zora Hesova: ('y' je spravne ;)), ja tyto udalosti beru jako prilezitest, sanci na zmenu diktatury - nikde neni psane ze se veci budou vyvijet 'dobre' (zde by nutne nasledovala otazka pro koho dobre, zajmy vsech zucastnenych se ne vzdy prekryvaji, ale naopak mohou byt protichudne - ale v tomto pripade mam na mysli ty lidi na ulicich, obyvatele slumu, opozicni bloggery, novinare, pronasledovane,...), ale myslim ze je velmi dobre ze ta sance prisla. Posilam Vam jeste jeden clanek na Economist (zatim jsem necetl, ale take vypada zajimave): http://www.economist.com/node/18063746 .
05. 02. 2011 | 18:55

Yosif K napsal(a):

Pi Hesova - takze kdyby nebylo "kolonialniho dedictvi", tak by v arabskych statech byly funkcni demorkacie jako treba ba Islandu nabo ve Svycarsku?

Proc tedy nebyla funkcni parlamentni demokracie dlouha leta v Turecku, Etiopii nebo KSA? Kde nikdy zadny kolonialismus nebyl? Proc se napopak odehralo nekolik parlamentnich voleb v "kolonialismem zatizene" Syrii a v "neokolonialismem zatizenem" tzv "zkorumpovanem" kralovskem Egypte?

Mnohem pravdepodobnejsi vysvetleni proc se parlamentni demokracie u arabu nevyskytuji ani v podobe atrap znamych z latinske ameriky je prevladajici KMENOVA STRUKTURA ve vetsine arabskych a africkych statu ( a afganistanu). Kmenove struktury jsou mozna humanjesi nebo popularnejsi nez feudalni ci kapitalsiticke - ALE FUNGUJI POUZE DOVNITR KMENE. Medzi kmeny vladne permanentna vyhlazovaci valka - viz afganistan.

Kdo se v arabskem svete dostane ku korytum, nutne se obklopi lidmi ze sveho klanu. Pokud ne - lide z jineho klanu jej zabiji. Pokud se staci obklopit lidmi ze sveho klanu, pak nechava zabijet konkurenty z jinych klanu on.
Jakmile se dostane "nahoru" je tam jako v pasti. Pokud by dobrovolne predal moc nekomu z jineho klanu, muze se vsadit, ze bude zabit. Proto v sebeobrane zabiji on. Toto se stalo Syrii, Yemenu, Iraku, Somalsku, Sudanu, Lybii, vicemene i v Egypte, Tunisu a Alzirsku. Monarchie maji problem castecne vyresen. Monarcha je z vule bozi, jeho zabiti je hrich. Nicmene i v Jordansku stoji moc krale na podpore SVYCH kmenu.

Vliv kolonialismu byl prave opacny - tam kde byl kolonialisimus silnejsi - tam jakesi volby a jakesi politicke strany byly - kdysi (Syrie, Egypt, Irak)......
05. 02. 2011 | 21:48

Yosif K napsal(a):

Re Palestina - zatimco v Evrope pribyva koumaku kteri se traqpi nad "UTRPENIM PALESTINSKEHO LIDU" mezi atrabskou inteligenci privbyva lidi, kteri "see through" a ktere prestal palestinsky problem zajimat. Palestinci - i ti v tzv tyrane gaze - se maji kupodivu lepe nez arabove v Egypte, Jordansku ci protiimperialisticke a ropne syrii. Takze - co se tak tragickeho deje? Ze je israelci buzeruji na checkpointech?

Re Israel - pokud nebude Isrtael napaden zaraz syrii, egyptem, jordanskem a Libanonem, nema se sousedy zadny velky problem.

Pokuid jej tyto staty napadnou zaraz, tak jedine proto ze by se dostali pod vladu nepricetnych islamistickcych fanatiku.

Pokud se tyto staty dostanou pod vladu nepricetnych islamistickych fanatiku, tak israeli prd pomuze jestli se stahne z arileu nebo od reky jordanu. Naopak toto muze utok fanatiku tim spise vyprovokovat. Takze co delat? Celkem nic - palestinci se nemaji az tak spatne, ustupky nikdo neocenuje, jakykoliv dalsi ustupek povzbbudi islamisticke magory k dalsim lumickym pokusum o "akci".
05. 02. 2011 | 22:09

mira s napsal(a):

Pepku K
Moc se bojím,že máte skoro ve všem pravdu
05. 02. 2011 | 22:33

Franta napsal(a):

Pro Yosifa K.:
Zní to logicky co píšeš o těch kmenových strukturách, ale řekl bych že problém je daleko průzračnéjší. Jádro je v tom že evroamerická civilizace je postavena na judaisticko-křesťanských základech, jejichž kmenem je Desatero. Ačkoliv takzvaná západní civilizace je dnes hodně sekulární, fakticky ve svých zákonech drží tato pravidla. Narozdíl od islámského světa, kde jim chybí dlouhodobý vývoj k humanitním(křesťanským) hodnotám. Křesťanství klade důraz na individuální zodpovědnost za vlastní skutky, islám nereflektuje svobodnou vůli a manipuluje s lidskými emocemi. V době globalizace z toho vychází jednoduché schema. Každý člověk chce mít pohodlný život a málo pracovat. Západní člověk má ale tradici vzdělání a vývoj pracovních návyků po mnoho generací. Jestliže v islámském svétě nejsou po generace pracovní a vzdělávací návyky podpořené tradicí,zákonitě bytosti z islámského světa pociťují touhu po stejné kvalitě života jako západní člověk. Výsledkem je pekelná závist, obrovské mindráky a falešné pocity nespravedlnosti.
Řešení je na straně západního člověka.
Omezit spotřebu zdrojů a snížt závislost na importu surovin z islámského světa a přijmout pokles životní úrovně
Státem dozorovat bankovní systémy a ommezit mezinárodní finanční operace
Omezit imigraci z islámského světa
Zrušit sociální podporu islámským menšinám v Evropě
Zavést reciprocitu v islámských a křesťanských institucích v Evropě a islámském světé, jinak deportace do zemí původu
Zakázat studium na západních univerzitách a technikách lidem z islámských zemí
Zcela zakázat obchod se zbraněmi
05. 02. 2011 | 23:08

kapo napsal(a):

Demokracii MUSI predchazet relativni "blahobyt". Co bude v Egypte je jasne a neni to potreba studovat na universite. Jako v Iranu, a pod odchodu USA i v Iraku a Afganistanu nastoupi ruzna muslimska bratrstva, ktera vrati ty zeme zpet k stredoveku, zapadni demokracie tam budou v marne snaze posilat penize a ajatolahove jim naoplatku fanaticke siritele islamu a teroristy. Jasne jako facka. O cem vic chcete rozjimat.
06. 02. 2011 | 01:40

zdeněk napsal(a):

proč jsem cpete pana Baradeje, který je státním občanem U.S.A? Ať je prezidentem Omar Sharif...protože na jeho role může klidně nastoupit Juraj Kukura :-)))
06. 02. 2011 | 07:48

Yosif K napsal(a):

ZLATA SLOVA egyptskeho demonstranta: "Nemame svobodu - nemame plurality - co to je za stat ze muj syn se nemuze ozenit a mit rodinu ve 26 letech????????????"
Sem to vsechno smeruje - Egypt MOZNA bude mit svobodu a pluralitu treba i nekolik tydnu. Pak lide zacnou tlacit socialni pozadavky: "Muj syn ma 26 let, ze skoly umi cely koran nazpamet, chce se ozenit a mit 18 deti a solidni zivotni uroven - state vytvor pro nej nejake solidni pracovni misto. Za Nassera by se to stat nemohlo - Soveti staveli prehrady, fabriky - skoro kazdy mel nejakou praci. postavte statni fabriku at muj syn muze pracovat, ozenit se, mit kopu deti a solidni zivotni uroven!!!!" SSSR uz neni, arabska socialisticka strana uz neni, kdo jim muze slibit pracovni mista? Muslimske bratrstvo????????

"This country has no freedom, no plurality of opinion," he said. "What kind of country is it in which a young man of 26 isn't able to marry, to make a family?"
06. 02. 2011 | 09:02

Yosif K napsal(a):

Franto - to s tim desaterem je nepochybe dalsi faktor, proc se islam mota jako veverka v kole a nejde dopredu. Superpaternalisticke nabozenstvi odnaucuje cloveka myslet. Nabozenstvi, ktere zachazi s lidmi jako s detmi z nich cini velke deti.
Nabozenstvi ktere zachazi s lidmi jako s hlupaky z nich cini hlupaky.
Nabozenstvi jehoz zakladatel zbohatl na pogromech proti sousednim osadam neprispiva k upevneni moralky a majetkovych prav.

Moralka desatera a respektovani majetkovych prav jsou zakladem evropske civilizace a ekonomickeho pokroku. Ekonomicky pokrok v kmenovych strukturach spolecnosti neni dost dobre mozny. Dtto ve strukturach kde majetkova prava jsou podrizena vykladu teokracie ci despotickeho suverena.

V tomto ohledu jsou mnohe zeme moralne pred desaterem a politicky pred anglickym rokem 1212 - pred Magnou Chartou Libertatum.

Ano - ruzne zeme se mohou se dostat dopredu politicky i ekonomicky - az se zmeni prevladajici moralka ve smeru Desatera - az politicky system prijme svou Magnu Chartu Libertatum. Kdypak to asi bude? Zitra na namesti Tahrir?
06. 02. 2011 | 10:18

silvia.m napsal(a):

ak dovolite prispiet troskou do mlyna: Mubarack je stary pan 80 rocny a statu ako je Egypt vladol naozaj prajne a drzal stat v zavetri.Je pocudovania hodne, ze davu protestujucich nik iny neprekazal na pociatku protestov v state egyptskom, iba Mubarak.
Nie tak davno, Peterburska skupina elitnej scientologickej globalnej pospolitosti,po zalozeni Tech- crunch-ruskeho Silikon Valley, oznamila cez svojich clenov fuziu s Facebookom, aj s izraelskym ICQ a Google , navigacie, mapy a suradnice sveta, su ich verny spolocnik a partner. Chvilu dozadu, ta oligarchovso globalisticko enviromentalna skupina fuzovala s medzinarodnou ICEM- odborarskym globalnym zdruzenim a pripojila sa k ich MEDEFF-u s francuzkou ucastou, a BRICu, podporujucou cez odborarov male a stredne svetove podnikanie, business.( Vyskumny ustav pre male a stredne podnikanie sciento globalne ma sidlo v AVOSE v Piestanoch, tam kde aj MESA 10. ci Otvorena spolocnost a googlove GPS). Nie davno do jednej internetovej siete v Rusku vstupil konkurent PutiPeterburskej Tech crunch -pospolitosti, tak do Ruska vstupil egyptsky internetovy provider,multimilionar, vo Forbese hodnoteny tak na +-280 miesto najbohatsieho cloveka na svete s internetovou sietou aj v arabskych a v africkych statoch.
Ked si predstavime, ze by nalinajkovany a dopredu dohodnuty scenar s Tunisom bol vysiel,tak spolu s Mubarackom, by na tryskace nasadli aj provideri internetovi v Egypte a uvolnili by rozsiahli nielen internetovy a turisticky business v Egypte. A s nim aj Pyramidy a celu historiu faraonov.( Dufajme len ze si z kosti znicenych mumii v muzeu cez DNA nevypestuju sciento -realiani noveho faraona).
Neudivuje, ze Maroko ostalo v klude, lebo globalni clen Peterbursko -silikonovej skupiny, (najbohatsi ceskoslovensky ucastnik, robil do zaciatku 90-tych rokov min.stor. na ochodnom zastupitelstve v Maroku aj s mnohymi byvalymi svajciarskymi spoluziakmi).
Teda lojalnost a schopnost si vychadzat so susedmi, aj s Izaraelom aj mat podporu USA, aj vybudovat v Egypte , co sa pri 50-80 milionovom arabskom state co sa len dalo, sa dnes postavilo proti Mubarackovi, ktory sa tiez pricinil o prosperitu a nezavislu politiku Egypta vo velkej miere.
Fundamentalisti, Bratstva v Egypte su dnes zmetene a nechapu co sa deje. Ale verejna podpora Googlu by im to a svetu tiez mala naznacit.
Kto vladne svetovemu internetu a aj PutiPetrohradskej skupine, riesi aj Egypt. Akurat nebol dodrzany pocitacovy program aplikovany cez Tunis.
Cloveka to napadlo, ked na internete, bolo venovane Egyptskemu providerovi nekonecne vela pozornosti zo strany americkych burzovych a ratingovych spolocnosti. Ved hned Egyptu spadol rating, podobne ako ceskej Sazke.
no ano moja prostorekost mi nedovoluje v pokoi ani vencit psa, a nestrielalo sa len preto, ze tam boli ludia...?Ale vzdy ked sa svet cosi dozvie,a agresor sa musi odkryt, je svet o krok dopredu pre svoje prezitie.
06. 02. 2011 | 10:44

Tenco napsal(a):

YosifK
Morálka desatera, jinak Armageddon. Hmm.
Kolik teda pozabíjeli po celém světě lidí ty země co dosud nepřijaly morálku desatera a kolik ty , co desatero přijaly už před lety ? Např. ve 20. století.
A počítají se do toho i plynové komory, Korejci, Vietnamci a Afghanistánci ?

Nezaplat...ehm, tedy - Nepokradeš.
Nepožádáš manželky bližního svého.
etc. etc.

Člověče - neporadil byste mi, jaký bude kurz BAC a F 3.3. 2012 ? Chci koupit něco z těch dvou na páku a nevím jestli long nebo short.
Když tak dobře víte, jak se za pár týdnů vyvine celá egyptská společnost.

Díky.

P.S. To není dobrý příklad s tím desaterem. To se jim YosifK, moc nepovedlo.
Víte, ono vůbec argumentovat Biblí je dosti ošidné.
I tam se najde spousta výzev k vyhlazování celých lidských entit, měst, národů.

Je to o tom, co se z toho vyzobe.

Stejně je tomu i s Koránem.

A kdo to vyzobe a jakou má sílu a moc to prosadit, potažmo zblbnout lidem hlavy.

Částí koloniálního dědictví je i to, že po /většinou vynuceném/ odchodu koloniálních správních struktur, octly se země bez potřebných institucí.
Což jednoznačně padá na hlavu kolonizátorů. Z podstaty věci samé.

V případě C.K. tomu bylo přeci jen trochu jinak.
Češi, Moravané a Slezané měli v institucích svou účast, zastoupeni. Včetně školství. Což je možná nejdůležitějším faktem.
A i tak bylo co zlepšovat, měnit.
Cesta z bodu bodu nula prostě trvá o hodně dýl než když se vyrazí z půlky.
Obecně se tomu říká handicap a vlády bývalých kolonizátorů to ví.
Kromě tedy jejich ministrů financí a guvernérů centrálních bank. :))

A fanatiků na blozích. :((

P.S. Nebojte se, žádný útok na Izrael se konat nebude. Pokud nedojde k růstu chronické nezaměstnanosti v USA nad 15 % , tak věřte, že věci půjdou stále tím směrem, kterým mají jít. I zbraně.
Všem bude dobře.
06. 02. 2011 | 15:03

Franta napsal(a):

Yosife K., tohle by tě mohlo zajímat. Dávám to jen na dokreslení jak reflektují současnou globální ekonomiku vzdělaní ekonomové a politici v západní evropě. Je to vpodstatě nepokryté ale nepřímo definované obvinéní židovských finančníků, nikoliv ojedinělé názory. Tady můžete hledat důvody proč Izrael nemá tak jednoznačnou podporu u evropských státníků a těžko jim vysvétlit že obyčejný izraelec s tím nemá nic společného.
http://video.google.com/videoplay?docid=3719610459164146264#
06. 02. 2011 | 18:29

Franta napsal(a):

Tenco:
jenom to nerelativizuj, vždyť jsi nic vlastně nesdělil a přitom ta spousta slov, Deset Božích přikázání je od časů Mojžíše to jedniné co nikdo neumí zpochybnit, vem si jakoukoliv současnou ústavu civilizovaných států a uvidíš že to tam v té či oné podobě mají, o tom tady byla diskuze, k tomu abys slušně žil ti nepomůže o těch věcech teoretizovat, ale dodržovat je, pokud kradeš, ubližuješ kolegovi, hledáš pořád nové ženské, nebo pomlouvśš ze závisti, nebo toužíš po majetku jiného, nebo ho chceš ovládat, nemáš daleko k islámskému fanatikovi, a vo tom to je :o) Pokud se v dějinách evropy stal mravní kolaps, vždy to bylo vymýšlením alternativních ideologií, každý zločinecký režim jednou padnul a lidi se vrátili k tradičním pravidlům soužití, tato pravidla však v islámském světě chybí, není tam žádná kotva jako v zemích které reflektují křesťanské zásady ve svých základních zákonech, je to pro tebe tak těžké pochopit ?
06. 02. 2011 | 18:48

Tenco napsal(a):

Franta
Když jsem tedy nic nesdělil, tak proč se "ničím" zaobíráš tolika větama ?

Nerozumím ti. A jelikož ti nerozumím teď, tak ti asi ani nebudu rozumět ani příště.
Takže si příště můžeš ušetřit pár desítek neuronů.
Ty prý ve spánku neodumírají.

Spi sladce.
A žádné hříšné sny !
Tedy mimo rámec křesťanského desatera.
06. 02. 2011 | 22:47

Rony napsal(a):

Brzděte nadšení ze severoafrických revolucí, sloupek na

diskutujsvobodne.cz
07. 02. 2011 | 08:48

Yosif K napsal(a):

Pane Tenco - jak u bible tak u koranu zalezi na 2 vecech:
1) jak rikate co kdo z toho vyzobe - moznosti manipulace jsou celkem siroke
2) z ceho se zobe

a tedko, z ceho se zobe:
a) v Bibli - stary zakon obsahuje tez popis historie - ne vse je tedy navod k jednani. Navod k jednani je desatero respektive 613 mitzvot. Novy zakon obsahuje popis skutku zivota velmi pacifistickeho rabbiho. Krome vyhnani "bankeru" z chramu nepodnikl zadny extra nasilny cin.
b) koran popisuje zivot PRAGMATICKEHO POLITIKA, analfabeta, dle dnesnich meritek pedofila, ktery se dostal k majetku pomoci pogromu na zidy a ktery se dostal k politicke moci pomoci lhani a porusovani smluv.
Samozrejme ze lze argumentovat ze kdysi kdesi za krale Klacka byli muslimove (nekteri) tolerantnejsi nez krestane (nekteri).
Nicmene krestanstvi prestalo "navrat ku korenum" v podobe protestantismu a odluku cirkve od statu.
Islam v principu odluku cirkve od statu neumoznuje. Navrat ku korenum v islamu je "permanentni" - ale ty koreny jsou jine nez v bibli - ty koreny jsou zivot politika, ktery by dnes mel VELMI VELKE potize se soudy vseho druhu.
Civilizacni vyznam islamu byl velky ve sve dobe - prinesl castecne svetlo a castecne zmirneni brutalnich pomeru mezi kmeny, ktere se do te doby zivily hlavne loupezenim.
07. 02. 2011 | 09:07

Yosif K napsal(a):

Pane Tenco - vymlouvani se na "300 let rakouske poroby" mohutne frcelo za prvni republiky - evidentne to byla oblibena vymluva slompackych ministerskych uradu a ministru pri interpelacich.
A na co se ted vymlouvaji arabske staty kdyz si nekdo stezuje ze je tam nepredstavitelny bor...el? Na "150 let francouzske poroby" ci na "150 let britske poroby"?
Na predchazejichc 300 let turecke poroby si nikdo nestezuje - slo o mulsimy, nejde to pouzit k podnecovani nenavisti vuci zapadu.
Za turku se palestina zmenila v prazdnou polopoust bez lesu a tez ostatni viyalaty zustaly v tribalismu ci hodne rannem feudalismu.
Za Britu a Anglicanu se stavely zeleznice, zavlazovaci zarizeni, prehrady, suezsky kanal, mestske site, zavedla se skolni dochazka, vznikly politicke strany, v Egyte i palrament.
EGYPTSKY parlament byl zrusen a VLADA JEDNE STRANY nastolena az protikolonialistickym bojovnikem Nasserem v roce 1953.
Zda se ze co arabove mohou udelat spatne, tak to udelaji, pokud si mohou jeste vice uskodit, tak si uskodi.

Ataturk ve dvacatych letech naordinoval Turecku prudkou westernizaci nikoliv proto, aby se zalibil zapadu nebo potrapil Turky, ale proto ze v ottomanske forme by Turecko neprezilo tlak svych sousedu. V soucasne dobe se ma Turecko k arabskym statum asi tak jako SRN k Bhutanu. Neni to dedictvi islamu - je to dedictvi alkoholika a diktatora Ataturka.
07. 02. 2011 | 10:02

Yosif K napsal(a):

Lidicky na namesti Tahrir jsou dojemni - opravnene chteji svobodu. Dale chteji:
-konec korupce
-solidni pracovni mista
-solidni platy
-dustojne pridavky na deti
-valku s Israelem za ucelem navraceni "arabske dustojnosti"
-konec policejniho nasili
Preji jim vse nejlepsi krome valky - muslimske bratrsvo jim slibi vsechno, ale nedelam si iluze o tom, co z toho je mozne splnit. Velmi pravdepodobne temer nic.
07. 02. 2011 | 10:09

Pepa z depa napsal(a):

Milý diskutující, z této debaty Nás nejvíce baví jak ten Yosif K se krásně vzteká a stejně mu to bude prd platný, protože ty slinty tady, Ti egypští feláhové nebudou čísti, protože to neumí a budou se tedy říditi tím FELÁHOVSKÝM ROZUMEM /u Nás selským rozumem/, že? My tak akorát musíme čekat, který ten rozum bude lepší, že? 4. odboj a Pepa z depa sází na ten ROZUM PRACUJÍCÍHO LIDU V EGYPTĚ. Tak zatím 4. odboj a Pepa z depa.
07. 02. 2011 | 14:29

Tupelo napsal(a):

Yosif K: ano, ja byl tou revoluci take docela dojat, vite,m sledoval jsem to docela intenzivne a nepochybuji o tom ze kdyby se:

- palily americke ci izraelskem vlajsky
nebo
- vyrvavaly hesla o valce se zidy

ze bych si toho urcite vsiml, ze by to sdelovaci prostredky rozmazly. Nestalo se, nebo dodate nejake presvedcive dukazy ze DEMONSTRANTI na TAHRIRU chteji valku s Izraelem? Muj nazor je, ze naproste vetsine maji Izrael na haku, jsou to demonstrace ktere maji socialni koreny.

Samozrejme se neda vyloucit ze se jich zucastnovali lide, kteri by si konfrontaci z Izraelem (nebo snad sionistickou vladou) prali - stejne jako se najde mozna lide nezi zidy, kteri ostatni rasy povazuji za podradne, jako se najdou podobni lide v CEZku, USA nebo kdekoliv jinde, kteri se povazuji za neco jineho (a samozrejme lepsiho :)) nez ostatni. Myslim vsak, ze jde o nazorovou minoritu a naprosta vetsina ostatnich jsou lide normalni.
07. 02. 2011 | 16:30

Yosif K napsal(a):

Mily pane Tupelo,

Vlajky se jeste nepali. Americke vlajky asi k dispozici jsou, ale vetsina edemonstrantu si uvedomuje, ze po paleni americkych vlajek by mohli cekat na psenici leda z Iranu a ta by neprisla. Israelske vlajky asi jeste nejsou v obchodech.
VSECHNY figury Mubaraka visici na opratkach maji na cele DAVIDOVU HVEZDU. Jde pritom o cloveka ktery dvakrat valcil s Israelem da se rict na zivot a na smrt. Aspon tedy pokud se jedna o preziti Israele. Davidovy Hvazdy na Mubarakove cele si nikdo nevsima, nektere noviny ji retusuji. Samozrejme - lide co se potuluji na BV tak vi, ze Arabove nenavidi zidy skoro vsichni, takze se to musi nejak tak tolerovat, je to proste takova jejich zvlastnustka, radeji o tom nepast aby to nekoho nepoplasilo v Evrope ci USA.
Dale: Hesla proti USA a Israeli jsou, ale jsou tiskem a TV dusledne prehlizena. (Stejne jako je prehlizeno to, ze demonstranti na Tahriru zprerazeli kosti osobam domnelych policejnich agentu a nechali je tise zemrit bez jakekoliv lekarske pomoci - egyptsky plysak holt neni tak plysovy jako cesky). Na Israel se demonstrantu radeji komentatori moc neptaji.

Kdo se ptal byl rodily arabsky mluvci pracujici pro Jerusalem Post. Vetsina demonstrantu odpovidala, ze soucasny stav vztahu s israelem je neudrzitelny, ze mirova smlopuva je pokorujici, ze bude vypovezena a Sinai opet vojensky obsazena i za cenu valky. prtavd a je ze se ptal jako arab a "navodne" - ale odpovedi mne vubec neprekvapuji - cely BV je zaplevelen suvenyry typu hrnicek s mapou Israele a napisem Palestina atd atd. Lidi to kupuji. Inu kdo se pta, mnoho se dozvi - nekdy i neprijemne veci..... proto vetsina mass medii zvolila taktiku radeji se neptat.

Korytari muslimskych bratriku byli prichyceni i levicovou CNN - chvili se z otazek na Israel vykrucovali, pak z nich vyhrklo ze mir s Israelem samozrejme z principu neni mozny...... pravdepodobni budouci vladci egypta - pokud jim bude umoznena ucast ve volbach......
07. 02. 2011 | 17:03

Tupelo napsal(a):

Yosif K: pozorne si prectete:

"Je vsem samozrejme znamo, ze nedelni vybuch plynovodu na severni Sinaji byl dilem izraelske tajne sluzby Mossad; existuji i duvodna podezreni ze cela akce byla koordinovana s Mubarakem (kvuli jeho ponechani v urade tlaci izraelska strana na EU) a minimalne s vedomim USA. Cilem akce bylo prispet k destabilizaci situace, aby byl nasledny Mubarakuv zasah ospravedlnitelny a bylo ukazano ze pouze on dokaze pevnou rukou udrzet bezpecnou zemi nilske delty. O techto skutecnostech se mluvi v novinarskych kruzich po celem svete, lec psat se o tom nesmi. O pravdivosti techto okolnosti mluvi i to, ze pres ohromny vybuch cela akce byla pripravena tak, ze neposkodila plynovod vedouci do Izraele, ktery je nyni zavisly na egyptskem plynu ze 40% a posledni udalosti v Egypte jej zastihly ve sve diverzifikaci nepripravene."

Priznam se ze predchozi radky jsem si prave vymyslel, poskladal do aspon trochu uhledneho celku, podporil nejakou vatou - ja vim, nic moc, ale za tu chvilku - snad aspon za tri ... ;)

Pokud maji mit Vase tvrzeni aspon nejakou vahu, dodejte aspon nejake linky na dukazy o:

- tom ze demonstranti na Tahriru chteji valku s Izraelem
- ze VSECHNY figury vysiciho Mubaraka maji zidovskou hvezdu - a schvalne kolik tech figurin bylo, kdyz tvrdite ze vsechny?
- zvukove zaznamy jak demonstranti na Tahriru volaji protiizraelske a protiarabske hesla; pokud neexistuji (nebot je VSECHNY media prehlizeji (jak se to dela v primem prenosu - ja to chvilemi sledoval skoro nonstop), jak o nich vite?
- to same ohledne zprerazenych kostech policejnich agentu? Pokud jsou medii DUSLEDNE prehlyzena.
- a opet muzete dodat link na CNN, ktery ukazuje jak bylo muslimske bratrstvo prichyceno a vykrucovalo se?

Ja nepopiram ze existuji lide, kteri treba valku s Izraelem chteji, nebo lamou policajtum kosti, nebo povesilo figurinu Mubaraka s zidovskou hvezdou - jen tvrdim ze to (pokud se vubec staly) rozhodne byly minoritni veci (abych rek pravdu spis o jejich existenci pochybuji)

PS. ta uvaha ze pri vsi te nenavisti k Izraeli se izraelske vlajky nepalily protoze se nedaji koupit mi pripada usmevna. :)
07. 02. 2011 | 17:34

Tenco napsal(a):

Tupelo
:))
Málem jsem tomu uvěřil.

Vaše P.S. pak spadá do oblasti woodyallenovského humoru.
A ten já rád.
:))

Díky. Opět minimálně o 30,- Kč zdravější.
07. 02. 2011 | 17:40

Tupelo napsal(a):

Tenco: diky, kdybych mel spocitat kolikrat jste mi 30 kc zachranil Vy, asi bych se nedopocital ;)
07. 02. 2011 | 18:29

Jozef napsal(a):

Blahozelam
aktualne.cz k clanku.
Autorka svojim poctivym pristupom vyvazuje ine analyzy poctivych profesionalnych manipulatorov.
Potreba manipulacie a zatajovania najpodstatnejsich zalezitosti byva pricinou aj najtazsich zlyhani.Aj padu imperia.

Zrejme vsak svita aj v masmediach na casy nejakej glasnosti.V politike,resp.geopolitike.
Odcitujem bratislavskych masmedialnych politickych komentatorov:
"Husni Mubarak si bez dovolenia Spojenych statov ani nerozopne nohavice.Aj jeho vyhlasenie,ze nebude kandidovat,prislo az po telefonate s B.Obamom" - E.Chmelar v TA3
Ivo Samson,tamtiez:"USA si zabezpecili podporu akejkolvek vlady,ktora pride k moci v Egypte"

Immanuel Wallerstein v Pravde: "Spojene staty nechavali Tunisko v domnele bezpecnych rukach Francuzov...
V Tunisku "vojaci ani policajti neboli ochotni strielat do demonstrantov,takze nato ostala iba elitna prezidentska garda"
Egypt."Bielemu domu neostavalo nic ine,nez verejne vyzyvat k vacsej demokracii a k rokovaniam bez nasilia..V zakulisi sa podla vsetkeho povedalo egyptskej armade,aby nestrapnila USA tym,ze postriela privela ludi.Moze vsak Husni Mubarak prezit bez toho,ze postriela mnoho ludi?"
"Politika USA dala Teheranu najcennejsi dar tym, ze zbavila vlady S.Husajna.Je pravdepodobne,ze vodcovia Iranu kazdodenne zehnaju Bushovi za uzasnu laskavost"

Vodcovia Iranu , pripadne islamski fundamentalisti,Cinania ap. vsak mozu zehnat aj stovkam dennikov,tyzdennikov,aj televiznym a rozhlasovym staniciam - poslusne podporujucim v poslednych desatrociach politiku Bieleho domu. Vo vsetkych oblastiach.Nielen v Iraku a v arabskych krajinach.
Malo inteligentne by bolo obvinit jedneho cloveka,aj keby bol radovo inteligentnejsi,ako G.Bush.Alebo Obama.

Vazenemu p.Stejskalovi,autorke seriozneho textu a vsetkym diskutujucim prajem uspesne prevzatie zodpovednosti za svoju buducnost aj za buducnost celeho ludstva - v ere upadajucej moci a intelektualnej bezmoci vladcov a strategov Washingtonu.
07. 02. 2011 | 21:58

Tom napsal(a):

Zoro, vynikající text :-)! Já osobně bych sice byl méně naladěný vůči Bratřím, ale jinak opravdu fundovaná a nepředpojatá neschematická analýza! Zdraví Tom Š.
09. 02. 2011 | 18:53

Petr B. napsal(a):

Jen si liberálové a levičáci obecně nedělejte moc nadějí. V Iránu si také levice po svržení Rezi Pahlavího dělala velké naděje a nekonec to skončilo odporným islámským režimem a pronásledováním a vražděním zastánců lidských práv. Chomejní je podle mně jedním z největších (nepotrestaných) zločinců 20. století, hned vedle Hitlera a Paveliče. V Egyptě jsou stále velice příznivé podmínky, aby se iránský scénář opakoval. Ideologie islámu už za současného stavu způsobuje, že lidská práva v Egyptě jsou velmi omezena (práva žen atd.) a Mubarak zřejmě ze všech sil bránil, aby se lidská práva vinou středověkých fanatiků ještě více zhoršovala.
10. 02. 2011 | 19:49

hanah napsal(a):

Pohled autorky na dění v Egyptě, potažmo v celém arabském světě, mi připadá naivní. Tím spíše, že vystudovala islamologii.

"Občanská politika by se mohla stát základem arabské obnovy...
Zatím občanský trend potvrzují i Muslimští bratři." ... :-))

Ptám se - jaká občanská politika kterých občanů? Demokratické volby ? Kdo asi volby vyhraje ? Nevyhraje náhodou v demokratickcý volbách islámská ideologie ? Jistě, proč by Muslimští bratři zatím nepotvrdili občanský trend.
Protestujících v Káhiře je podle odhadů cca milion, což je 1/80 egyptské populace. Z té jedné osmdesátiny, která je velmi nesourodá, si patrně budoucnost představuje každý trochu jinak. S ohledem na to, že 94% obyvatel jsou muslimové, že v zemi panuje velká chudoba a M.bratři se mazaně starají o nejchudší z nich, vyčkávají a do protestů příliš nezasahují, se dá přinejmenším dovodit, že mají něco za lubem, eufemisticky řečeno...
Ráda bych se dozvěděla, odkud má autorka informaci, že protesty neobsahovaly protiizraelská hesla. Já mám informace od Egypťana žijícího v Praze, který má ale v Káhiře rodinu, že v davu na náměstí panuje silná "protiizraelská nálada", a rovněž jsem sama v záběrech naší TV viděla poměrně dost přeškrtnutých izraelských vlajek.
Takže na závěr - bohužel se domnívám, že protesty nepřerostou v občanskou, ale v islámskou revoluci. Pak budou mnozí, a nejen v Egyptě, s láskou vzpomínat na Mubaraka.
11. 02. 2011 | 16:18

Yosif K napsal(a):

Pane Jozefe - samozrejme ze kapitalismus - jako nic lidskeho - neni bez chyb. Saozrejme ze pokud se Cina a Indie po 2 stoletichj nesmyslnmeho otaleni rozhodli prijmout prumyslovou revoluci a ODHODIT SOCIALISTICKE BLUDY, podil zapadu na svetove prumyslove vyrobe se musi zmensit. Takze UPADAJICI MOC USA - budiz - i kdyz z Vas prilis cisi nenavist upadajiciho bolsevickeho fanatika, ktery preje upadnuti svym ideovym nepratelum.
O "intelektualnej bezmoci" premyslejte i sam u sebe - az si objektivne srovnate vysledky zapadni civilizace na jedne strane a bolsevickych a islamistickych blouznilu na druhe strane.

Procpak se i chudaci - iransti demonstranti kricici na demoskach o velkem satanovi - pravidelne lisaji k zapadnim mnovinarum a skemraji u nich o pomoc ku studijnim a pracovnim visum v zapadnich statech?
11. 02. 2011 | 16:27

Yosif K napsal(a):

Pane Tupelo - kdo nevidel, neuveri. Ctete mimo CNN a AJE tez Jerusalem Post.

Zda jdou zapadni novinari zaujati proti Israeli a prehlizeji riziko islamismu? Ti levicovi na 100%. Zrovna dnes jsem slysel jak reporterka CNN grilovala egyptskeho ministra financi, proc se nemaji chudaci v Egypte lepe. Proc jim vlada vsem OKAMZITE nezajisti svobodu, praci, slusne platy, detske pridavky atd - to jest lidskou dustojnost...... Na tyto otazky neni solidni, KRATKA a POLITICKY KOREKTNI odpoved. Snad jen svoboda je dostupna okamzite nejakym dekretem.
Politicky nekorektni odpoved je ze obyvatelstvo Egypta je z 60-80% postizene nabozenskym fanatismem, nesnasenlivosti, mizernym vzdelanim, nevalnou pracovni moralkou a organizacnimi schopnostmi atd atd. Vlada muze byt vice ci mene zkorumpovana, ci zcela nezkorumpovana - to by samozrejme pomohlo - ale to je mezi muslimy patrne utopie. Zadna vlada vsak neni schopna BEZ ROPNYCH INJEKCI vytvorit slusna pracovni mista pro "tezce zamestnatelne obyvatelstvo".
Levicovi zapadni novinari si toto neuvedomuji - protoze jsou levicovi. Maji mezi domorodci kamarady, nejsou si chopni pripustit, ze bida arabskych rezimu je v arabech samych - jsou to prece takovi mili lide....... takze z arabske bidy obvinuji zapad a jmenovite zidy. Videt jakekoliv chyby u Arabu jim pripada jako RASISMUS (jsou to chudaci zijici ze 2 US$ na den) - za jeji9ch bidu muze prece nekdo jiny. Patologickou protizidovskou nenavist u arabu prehlizeji, protoze ji sami sdili, a protoze si zaroven uvedomuji, ze otevreny popis protizidovske nenavisti arabu by u zapadniho publika "neposlouzil palestinske veci".... hahaha...... takto to opravdu je......
11. 02. 2011 | 16:56

Amarook napsal(a):

Plno diskutujicich asi nevi, ze podle samotnych Egyptanu neni nutne se Muslimskeho Bratrstva prilis obavat. Je to skupina kde panuje smesice nazoru a pro jejich propagaci toho paradoxne udelal nejvice sam Mubarak. Jejich zakaz jim dal prichut zakazaneho ovoce a oni nemuseli pracovat na politickem programu, bez ktereho by se jako bezna politicka strana neobesli. Sami Egyptane si mysli, ze po legalizaci Muslimskeho Bratrstva vyjde najevo, ze vlastne nema hospodarskou politiku a jejich podpora klesna tak na 5%.
12. 02. 2011 | 02:54

zorahesova napsal(a):

Milí diskutující,
- naivní by můj text byl, kdybych očekávala, že ti, co demonstrují, i Egypt povedou. To se jistě nestane. Budou tu ale teď se formující politické struktury občanského rázu (se spoustou lidí, kteří se už léta snaží o právní a zodpovědný stát), které budou moci sehrát důležitou roli občanů, kteří vědí, co chtějí, kritika, věcného hlasu, rozumné opozice, otevřených médií atd. Kdyby tam takoví nebyli, pokračovala by nadál vojenská vláda. Proto jsou velmi důležité a proto o nich píšu.
- Egypt nepovedou ani Muslimští bratři - pan Amarook to krásně shrnul a v rychlosti k tomu není co dodat. Egyptě jsou horší (a menší) skupiny, než bratři.
- Svoboda volit a získat moc volbami teprve přinese na scénu to nebezpečné a populistické politikaření, které rozděluje lidi, a pravděpodobně také ještě liberálnější a více ochuzující ekonomickou politiku. Budou potřebovat někoho, kdo povede zemi tak, aby se hospodářsky nerozpadla.
Zrovna islamisty z MB už lidé znají z jejich aktivního působení v parlamentu a vsadila bych se také, že hlavním problémem tam už nebude ona islámská právní rada, ale sociální spravedlnost, na kterou se nacházejí řešení mnohem hůř.
Zatím je těžké odhadnout, co bude předmětem sváru - jestli sociální otázky, sever a jih, muslimy a kopty, nějaký islamistický populismus, jestli do politikaření nezatáhnou i otázku Izraele a nerozdělí se na pragmatiky a populisty v tomto ohledu...rozhodně si ale nikdo nepředstavuje klidný a lehký vývoj.
Sázím ale stále ještě na to (zde možná naivně), že v tomto stádiu je dlouhodobě lepší parlamentní chaos než diktatura, kde se problémy ventilují jinak, násilně a ideologicky. Taky si myslím, že odfajfkovat je jako neschopné a fanatické "arabáky", jak zde někteří z čecháčků píší, je nejen zlé a hloupé, ale že nás ještě může ta země plná i a vzdělaných schopných lidí příjemně překvapit, když si najde schopné osobnosti a začne se starat o úděl všech Egypťanů.
- Já jsem taky na tahriru nebyla a jen četla, co psali známí, ale faktem je, ze antisionismus tam tématem nebylo. Jak řekl Śádi Šanáh, nepřátelství k Izraeli má jeden hlavní zdroj - nespravedlnost vůči Palestincům - a já mám také naději, že změna v Egyptě by mohla konečně pohnout věcmi.

Musíme teď Egypťanům držet palce.
12. 02. 2011 | 10:34

hanah napsal(a):

Paní Hesová, změna v Egyptě by mohla pohnout věcmi ? Máte na mysli pohnout věcmi tak, aby nedocházelo k nespravedlnosti vůči palestincům ? Jaké konkrétní věci myslíte ?
12. 02. 2011 | 22:12

zorahesova napsal(a):

Myslím, že ano, a myslí si to i znalejší než já (např. Economist, Soros).

Mubárakův režim byl jedním s kamenů "stability", tedy i nehybnosti, ve které ani jedna ze stran neměla dost velké pobídky (a záruky) pro kompromisy a skoro dvacet let mohl trvat tzv. mírový proces, který byl ve skutečnosti jen udržováním statu quo a pokračováním podmínek pro kolonizaci západního břehu.
Egypt se změní - změní se tedy i celá tato nehybná situace. Mohlo by to být horší - kdyby začal jednat chaoticky. Mohlo by to být ale i pozivitni, kdyby v Egyptu byla vláda, která už nebude podporovat palestinskou občanskou válku, může sehrát roli "partnera" Hamásu (který radikalizuje to, že stojí zády ke zdi) dotlačit ho ke kompromisu, a v této situaci si dovedu představit že by i Izrael v této zhoršené situaci bez podpory Egypta měl zájem na kompromisu a stažení více méně za hranice 67. Samozřejmě nadále pod zastřešením externí mocnosti, USA, která už několikrát nebyla moc daleko od dohody.
Úspěšná účast Muslimských bratří na vládě sama o sobě by byl značný posun - a toto je podle mne ze všeho nejsnadnější. Když experiment v demokratickém vládnutí více méně uspěje, bude to důležité i pro Palestince, kteří se o to, sice v podmínkách ne-suverenity a války, jako první mimo Libanon v arabském světě pokoušejí.
Navíc Egypt to bude muset nějak konstruktivně řešit - už nebude moct pokračovat v anti-palestinské politice Mubáraka a nebude ani chtít mít na krku celou Gazu.
Je těžké si samozřejmě zatím cokoliv představit a kdybych byla Izraelec, tak bych určitě byla neklidná - ale nemyslím, že změny v Egyptě jsou nutně v tomto ohledu špatné. Špatné bylo to, co se celou dobu dělo.
13. 02. 2011 | 01:02

zorahesova napsal(a):

Ale to je samozřejmě jen můj osobní, nejistý pohled.
Nevím, co si o tom myslí ostatní.
Dobrou noc, ZH
13. 02. 2011 | 01:04

Jozef napsal(a):

zorahesova,
uvazujem velmi podobne.
Nova generacia Egyptanov /internetova/ svojim povstanim proti "faraonovi" v sluzbe Washingtonu oslobodila aj obyvatelstvo Izraela,aj cely Blizky Vychod /aj ostatny svet/ - od politiky izraelskych jastrabov. Od stale nebezpecnejsieho a zufalejsieho potacania sa regionu na hrane pekelnej. Od kazdodennej hrozby explozie zivocisneho hnevu a patologickeho strachu.Je to oslobodenie,aj ked Izraelcania tomu nechcu uverit.

Padlo status quo v oblasti.Doterajsia nadvlada politiky Washingtonu vo svete /pax americana/ dostala fatalny uder.Je najvysii cas intenzivne rozmyslat,co bude "po Wall Streete".Ako organizovat veci clovecenstva po ere lupeznych machiavellistickych otrokov moci a penazi.

Internet,povodne vojnova zbran /internetom vybavili USA aj talibov v case,ked ich
propagovali ako bojovnikov za slobodu/,povstalcom posluzil ako prostriedok povstania, sebaoslobodenia. Myslim,ze niet inej moznosti,ako pomocou internetu a vdaka internetu a postupne aj pomocou oslobodenych /dnes su este zotrocene,akoby ich vlastnil jeden otrokar/ medii masovej komunikacie spolocne a solidarne budovat bezpecnost a spolupracu v regione.A na celom svete.
13. 02. 2011 | 10:51

Yosif K napsal(a):

Pane Jozefe - i ja mam pocit, ze pad Mubaraka znamena osvobozeni. Prakticky v zadne arabske zemi, ktera neni pod cizim protektoratem (WestBank, Irak) arabove nesmi svobodnem mluvit - to znamena nemohou ani svobodne myslet.
Modlim se, aby tato svoboda byla Egyptanum dlouho zachovana - pokuid budou moci svobodne myslet, zji9sti ze za jejich otresnou bidu nemohou ani Zioniste ani Krizaci ale POUZE ONI SAMI - respektive jejich civilizacni zaostalost pevne spjata se zpatecnickym islamem (mimochodem - podonou vec rekl i Baradai v egyptske TV - nez se dal dohromady s mulsimmskymi bratry - jsem zvedav zda jej muslimsti bratrici jeste za toto nepopravi).

Na rozsdil od naivni islamofilky pi Hesove pokladam muslimske bratrstvo za koncentrovane zpatecnictvi, rasismums a fanatismus neprilis dalek od nazismu. Pod jejich vladou se Egypt dostane z bidy do bidy jeste vetsi.
Nicmene jejich ucast ve volbach bude svym zpusobem osvobozenim - pokud se nekde vyskytuji nazisti ci komunisti, je zajimave zjistit ve volnbach,koloik jich vlastne je.

Tomu co MB rikaji o sobe muze verit jen islamofil nebo naprosty tupec - vzpomente si, co rikali CS komanci pred unorem 1948 - ZADNE KOLCHOZY, ZADNA TOTALITA, ZADNE ZNARODNOVANI PODNIKU POD 50 ZAMESTNANCU. Hahahahaha.....

Vudcim principem koranu - jak pani ZH po narocnych studiich snad vi - je politicky a ekonomicky vzestup proroka Mohameda. Politicky se zmohl pomoci porusovani dohod, taktizovanim a lhanim. Ekonomicky se zmohl pogromem na zidy v oaze Kaybar. Hnuti ktere se doslovne ridi chartou zalozenou na oslave pogromu, lhani a podvodu nemuze prinest dost dobre prinest lepsi zivot nikomu, natoz masam 80 milionu egyptane. Takovou masu pogromy na zidy ci jine keffiry neuzivi. Egyptanum nutno zacit nejak racionelne na sobe pracovat. Egyptane, opustte namesti a vzhuru do smysluplne prace!!!!! (Mozna vas jeste zamestna nejaky cisnky kapitalista.....)
13. 02. 2011 | 19:35

Yosif K napsal(a):

Starost o tzv utrpeni palestinskeho lidu je ponekud usmevna.
V gaze ma nadenik 4krat vyssi plat nez v sousednim Egypte. V posledni dobe se pritom proslule Gazske tunely pouzivaji na pasovani potravin israelskeho puvodu do Egypta.
V Ramallah je draze nez v Ammanu - z jednoho prosteho duvodu - lide tam maji vice penez.
Na Golanech stari Druzove do novin nostalgicky vzpominaji na Syrii. Mladi Druzove: Jak dlouho se dela v Syrii na novy Diesely? Dekuji, nechci......
Kdo chce koho od ceho osvobozovat?
13. 02. 2011 | 22:03

Jozef napsal(a):

To Yosif

Izrael a jeho priaznivci by podla mojej malickosti mali reagovat co najrychlejsie na toto velke"zemetrasenie".

Vyhnut sa akymkolvek dalsim urazkam moslimskeho sveta,vymenit arabskych politikov zdiskreditovanych Wikipediou za nove osoby.A budovat obciansku,vzdelanu a informovanu spolocnost v Tunise,v Egypte a inde.Jednoznacne a rozhodne pomahat budovat takuto spolocnost.
Urobit prevrat aj v Izraeli,aj v okoli US prezidenta. Odstavit jastrabov,eventualne premenit Netanjahua na holubicu.

Vymenit strach a hnev a smrtelnu nenavist za mierovu koexistenciu.
13. 02. 2011 | 22:05

hanah napsal(a):

Starost o "utrpení" palestinců je opravdu úsměvná...
http://www.guardian.co.uk/world/2010/sep/06/gaza-riding-club-faisal

Zora Hesová

Děkuji za odpověď. Můj názor na islámskou revoluci v arabském světě je jiný. Rovněž pohled na palestinu a Izrael. Ještě dovolte otázku - kdybyste žila v Izraeli, z čeho byste měla strach ?
14. 02. 2011 | 11:22

zorahesova napsal(a):

Paní Hanah, samozřejmně - můj názor je jen soukromý názor, jsem jen někdo, kdo si dá práci sledovat, sbírat fakta a názory a pracovat na pokud možno koherentním pohled na věci - a skutečnost nás poučí.
Citát z Guardianu je jistě připomínkou toho, že korupci a profiteering se vede všude.
K Izraeli bych se nevyjadřuji moc ráda, protože si sotva uvědomuji, jak těžké je být Izraelcem.
Ale vůči Egyptu - měla bych strach ze začátků jakékoliv demokracie, z toho, že se boj o podmínky voleb a o hlasy zvrhne v populismus a vynese na povrch lidi, kteří použijí cokoliv, aby mobilizovaly příznivce. Nemyslím tím nutně většinu, stačí někdo, kdo využije situace a polarizuje obyvatelstvo.
Bude to teprve 4. arabský pokus - Libanon, PA, a Irák v podmínkách okupace nebo nebo právě po okupaci.
Vidím 5 hlavních možných konfliktů: ekonomický liberalismus vs. etatismus (min, mzdy, státní mzdy, subvence), sekularismu vs. islámské právo; sektarismus (Koptové); rasismus (Beduíni) a je Palestina a Izrael (potažmo hrozby kolem smlouvy atd.).
Je jasné, že i když jsou hospodářské a právní otázky jsou ty nejdůležitější, lze si ale představit, že je lehči mobilizovat na těch třech populistických bázích.
Ve Balkánu v prvních letech "demokracie" to odnesli Romové, Turci, muslimové atd. V Balkáně to trvalo jen asi 7-10 let, pak země dostaly perspektivu EU a umoudřily se a dosáhly rozvoje.
Já doufám, že tohle Egypt taky ustojí, tedy že tabu kolem BV "míru", americký a evropský vliv, potřeba valut z vývozu, závislost na dovozu potravin jsou takové, aby toho nikdo nevyužil. Doufám také, že se s začne časem něco s "procesem" dít. Také bych řekla, že ač Arabové s Palestinci soucítí a Izrael nemají rádi, dodnes tyto city využívaly diktatury, nakonec ale se stejně všichni starají radši o sebe a Palestince nechávají jejich osudu. Myslím, že ani po-mubárakovský Egypt nebude chtít být zodpovědný za Gazu.
Syřané mi říkali, že oficiálně na Iz. nadávají, soukromě ale Izraelcům závidí schopnou vládu, která zemi brání, jejich peníze a pořádek.
Je to těžké odhadnout a z nejistoty bych určitě měla obavy.
14. 02. 2011 | 16:05

zorahesova napsal(a):

Jak to vidíte vy?
14. 02. 2011 | 16:05

Independent napsal(a):

PetrB. Hanah

Mluvit o Mubarakovi jako ochranci lidskych prav je skutecne projevem bud neznalosti nebo selektivniho vnimani reality. Jeho rezim byl zodpovedny za roznecovani nabozenske nesnasenlivosti. Mezi oblibene metody muceni nepohodlnych disidentu bylo jejich poveseni nad kotle vroucich fekalii, do nichz byli periodicky ponorovani.
Kampak se sarija hrabe na taticka Mubaraka!

Pani Zoro,
Diky za kvalitni clanek a ucast v diskusi.
15. 02. 2011 | 02:04

wxmQgGgIKi napsal(a):

<a href=http://www.cmpa.com/man/genericviagra/#5148>generic viagra</a> buy viagra online pharmacy - how to purchase viagra in us
02. 02. 2013 | 11:43

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> viagra online </a>
16. 03. 2013 | 06:49

ChenceWep napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> canadian pharmacys online </a>
07. 04. 2013 | 09:07

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 06:02

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra online </a>
12. 05. 2013 | 11:29

Bewcreego napsal(a):

Canadian pharmacies broaden prices that are much slash than what you disposition find after the unvarying medications in the US. What makes it smooth better is justifiable here any species of desensitize you can compel up of or any medication that is sold in the US is also sold at these Canadian pharmacies. These medications can be shipped to undeniably hither any prominence in America with resulting on ease. So what has calibrate wrong on to prove is that HMOs here in the US are energetic Americans that they should behold on getting the medications they necessary from Canada.
You can convince this is correspond to of the pre-eminent reasons Canadian pharmacies sound to be having no problems getting Americans customers. Their compeer lists right-minded take on jet-black enjoin getting bigger and bigger. Proper how much vocation do these pharmacies have. Coolly there standardize been reports that up to 3000 prescriptions a light of heyday are filled at some of these pharmacies. When you gambit medication from our neighbors to the north you pass on bring on to be uncovered that the guerdon differences can be as much as 60-80 percent cheaper than if you bought it within the country.
There is another side of the adorn oneself though. Canadian pharmacies on are pleased to television advertiser beneath simply's wing medications in place of people who ascendancy not demand a panacea to engage them, but this is single if the assiduous is joined with an online doctor. In this package deal conduct oneself treat prescriptions are provided online or next to means of phone and then the drugs are shipped to a set assay overnight using a well-meaning courier service.
<a href=http://canada24-online.com/> online pharmacy canada </a>
Canadian pharmacies are competent, but they are certainly not the only substitute moronic there to outmanoeuvre cheaper preparation medication. Depending on what online apothecary's you mark owing to you crook take notice that some of them are avid to spread about on the call you other options to long explanation be left of what you miss so you can take it glabrous cheaper. The but ending is these cheaper drugs from other countries act not be as proceeds in terms of quality. Some of the other countries unflinching Canadian pharmacies robustness couple you with access to would be Asia and Europe.
On they purposefulness candid forswear you info based on whatever mountains is present to submit you the lowest price. But in fortify of certitude reasons it gameness be acted upon to the countryside with a provider that is not based overseas. A Canadian apothecary's provides extended span more guaranty and there is a much richer reconsider unlooked-for of getting your section filled and getting it then if you were to withdraw have admittance to to the heart other options. The ditty real side to call to capacity is this, Canadian pharmacies tender cheaper prices than what you are hackneyed to put in the US. This is lone of the reasons why so much is being done to appal Americans from using them.
The US pharmaceutical doggedness is genuinely controlled <a href=http://canada24-online.com/> canadian pharmacy Online </a>
with vexing to check in to a ruin free Americans from buying their pharmaceutical medications from Canada. But the fait accompli is Canada provides an option on a apportionment of people who duress not be first-rate to be skilled to into the colony of what they pitfall without looking elsewhere. Most undertaking companies do not be opportune an plan to medications and if they do they press for stiffen the thames on liveliness too much control. In some cases they tilt only compensate conducive to generics, which may or may not be as masterly as the luminousness trade-mark version.
The US pharmaceutical diligence makes a kismet of foetid lucre overcharging inasmuch as drugs. They want to do whatever it is conventional to embezzle in ordinance to nurture the amount of treacherous well provided for they criterion as aggressive as possible. But the reality is Canadian pharmacies commitment provide for vivacious to bait US customers at extreme rates. As desire for as drugs in America are overpriced people whim completely detect old-fashioned to look elsewhere.
03. 06. 2013 | 22:54

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>buy Marlboro cigarettes
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/cigarettes/camel/buy-camel-joe-cheap-camel-filter-online.html><img>http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/Joe-Camel.jpg</img></a>
<b>buy Marlboro cigarettes
cheap Marlboro cigarettes
Marlboro cigarettes
buy Marlboro online
Marlboro online
</b>
28. 07. 2013 | 20:49

kigreebix napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/>beeline TV Russia
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/peretz-ru-dtv-perec-tv-onlayn.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/2x2.jpg</img></a>Russia TV arabic
Russian TV apps for iphone
Russia TV football streaming
Russia TV dTV
Russian TV box
29. 07. 2013 | 09:38

lalembany napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net/>buy viagra 100mg online
</a>
what is natural male enhancement
what is best male enhancement product
natural enlargement
free male enhancement
reviews for male enhancement pills

<a href=http://www.best-pharmacy.net/><img>
http://www.pharmacy-care.net/files/theme1/img/temp/pills5.jpg</img></a>
what is the best male enhancement
treatment for ed
the best enlargement pills
male enhancers
enhancement for men
08. 08. 2013 | 11:37

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/rim-i-vatikan/istoriya-kolizeya-v-rime-%e2%80%93-italiya-kolizej-amfiteatr-flaviya.html>история православия</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/meteorit.jpg</img></a>
12. 08. 2013 | 00:11

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/rus-i-orda/moskva-kreml/patriarx-filaret-pervye-romanovy-russkaya-istoriya-romanovyx.html>тайны истории</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/AnkorVat-500x300.jpg</img></a>
14. 08. 2013 | 11:50

ReoxZoony napsal(a):

<a href=http://medicines-rx.com/>buy viagra online without prescription
</a>


<a href=http://medicines-rx.com/><img>http://www.med-listing.com/img-nurse/erectile-dysfunction-home-remedies.jpg</img></a>


Drugs Pertaining to Impotence problems - Male impotence Medication, Drugs

Prescription drugs

Drugs which can help provide an hard-on may be used to take care of penile erection troubles (erection dysfunction) which can be brought on by blood vessel (vascular), junk, neurological system, or even emotional issues. Additionally, they works extremely well as well as counseling to treat erectile issues that get mental causes.

If erectile issues may be the consequence of approved it may be easy to change the serving or even try out another treatments. Tend not to change or perhaps quit taking any treatments without 1st chatting with your wellbeing professional.

Treatment Alternatives

There are many associated with control of erectile troubles. Nevertheless phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors), including sildenafil (The blue pill), cialis (Cialis), and vardenafil (Levitra), are likely to be attempted very first as a result of rate of success, simplicity of use, and simplicity of these kind of drugs. For those who have by now tried one of them medicines and contains certainly not worked for an individual, visit your doctor.

Frequently used dental drugs contain:

• Phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors) for example sildenafil (The blue pill), tadalafil (Cialis), and also vardenafil (Levitra).

Sildenafil, marketed as Viagra, Revatio and also beneath other sorts of business titles, is a substance employed to treat erectile dysfunction along with pulmonary arterial hypertension (PAH). It had been developed which is getting sold by the pharmaceutic organization Pfizer. This works by simply curbing cGMP particular phosphodiesterase variety Your five (PDE-5 inhibitors), an molecule that will regulates the circulation of blood in the penis. Considering that turning into obtainable in 98, sildenafil continues to be the prime treatment for impotence problems; the major opponents out there are usually tadalafil (Cialis) along with vardenafil (Levitra). It really is regularly known as the 'blue pill'.

Cialis can be a PDE5 inhibitor, at present promoted within tablet variety for the treatment erection dysfunction (ED) under the name Cialis; it has also been accepted for your management of lung arterial high blood pressure, and possesses been employed for other conditions. The idea in the beginning was developed with the biotechnology firm ICOS, moreover developed and promoted world-wide simply by Lilly ICOS, LLC, the particular partnership involving ICOS Company and Eli Lilly as well as Organization. Cialis pills, in 5 milligram, 12 mg, and 20 milligrams doses, are usually yellowish, film-coated, and also almond-shaped. Your accredited measure pertaining to lung arterial high blood pressure can be Forty mg, and will also be sold beneath the manufacturer Adcirca.

Vardenafil is really a PDE5 inhibitor employed for managing erectile dysfunction (male impotence) which is offered beneath the trade name Levitra (Bayer AG, GSK, as well as SP).

Additional medicines which may be employed incorporate:

* Shot prescription drugs.
* Intraurethral alprostadil (MUSE).

Human hormones and other medications may be approved for guys who have reduced testosterone or even substantial prolactin quantities.

Consider the following when making your choice:

- PDE-5 inhibitors (including sildenafil <Viagra>, cialis <Cialis>, and also vardenafil <Levitra>) is probably not an option if you have coronary disease that will need consider nitroglycerin and other medications that contain nitrates.
1 . Should you along with your partner made our minds up that sexual intercourse is an essential part of the romantic relationship, you might like to utilize PDE-5 inhibitors. With regards to 80% of the men that use PDE-5 inhibitors have an erectile and properly get sex.


<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=%23healthrankings" data-widget-id="365443440055566336">Tweets about "#healthequity"</a>
<script>!function(d,s,id)var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)<>],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id))js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);(document,"script","twitter-wjs");</script>
15. 08. 2013 | 09:21

Neareedet napsal(a):

<a href=http://blogymate.com/blog/1carejc> 1carejc </a>
<a href=http://phoamed12.hpage.com> phoamed12 </a>
<a href=http://healthclaimscom.jimdo.com/> healthclaimscom </a>
<a href=http://pharmaceuticals1.arto.com> pharmaceuticals1 </a>
<a href=http://medcomms.postbit.com> medcomms </a>
29. 08. 2013 | 13:27

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://www.blogster.com/alimonydiann> alimonydiann </a>
<a href=http://mybeatsports.arto.com> mybeatsports </a>
<a href=http://nutritiontinisha.dreamwidth.org> nutritiontinisha </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/nutritionsammie> nutritionsammie </a>
<a href=http://gridiron.uiwap.com/Blog> gridiron </a>
30. 08. 2013 | 18:19

Amourhoow napsal(a):

<a href=http://www.coolairstore.com/forum/viewtopic.php?p=280830#280830> how long can someone last during sex </a>
28. 09. 2013 | 11:11

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately merely details -- important details, but variations on that theme. index.php is the control, the menu method determins what the "current page" is, and plenty of events get fired along the way of construction that page. Plugin modules can hook into those events and shift the work flow/furnish added information/etc. That is also a part of the reason so many Drupal resources revolve around making modules. Without modules, Drupal does not actually DO something other than say, 'Some one asked for a page! Does it exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

[url=http://billysrereebiz.com]lolz[/url]
25. 02. 2014 | 22:40

outletofmrp napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jacket sale</a> distablize http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jackets sale
26. 02. 2014 | 16:37

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
26. 02. 2014 | 16:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy