Lze islámem vysvětlovat arabskou zaostalost?

18. 04. 2011 | 13:12
Přečteno 11808 krát
V eseji Citování koránu prosperitu nepřinese (LN, 23.2.) formuloval Pavel Kohout rozšířenou představu o islámu jako o faktoru zaostalosti. Když se podíváme na argumentaci blížeji, zjistíme, že je přinejmenším zjednodušující.

Autor konstatuje hospodářskou slabost muslimských zemí a ptá se hned: Proč islám vede k chudobě? Zmiňuje socialismus, soustředí se ale na islám, který má vysvětlovat technologickou zaostalost, odmítání úroku, neúčinné vzdělání, nízký počet Nobelových cen, udělených muslimům (mimochodem není jen jedna). Fakta nelze popírat. Lze to vše ale vysvětlit islámem, tedy náboženstvím?

Různé problémy

Touto dnes běžnou argumentací prosvítají rozdílné problémy, zmíním pouze dva. Za obtížemi mnoha neevropských zemí při adaptaci na moderní dobu stojí zaprvé „civilizační“, tedy v zásadě technologické a institucionální „zpoždění“ za Evropou. Alarmováni evropským náskokem, zápasí muslimští intelektuálové s postojem k moderní vědě, vzdělání a sekularismu už sto let. A to jak vstřícně, tak odmítavě, podobně jako to o sto let dříve dělali křesťanští intelektuálové. Jiným problémem je politický stav specificky arabského světa po nezávislosti, konkrétněji důsledky vytváření národních států v koloniálních hranicích a ekonomicky neefektivní, intelektuálně ubíjející autoritářství, které teprve teď, jak se zdá, začíná brát za své. V evropské představivosti splynuly tyto dva oddělené problémy do jednoho: společnými jmenovateli komplikovaných jevů byly islám a (jeho) zpátečnictví.

Ani jeden z těchto problémů nestojí na islámu jako takovém. Vysvětlovat rozdíly mezi zeměmi paušálně kulturou a náboženstvím svádí svou snadností a je současně zavádějící a asymetrické. Neporovnávají se „muslimské“ země s „křesťanskými“, tam by byl obrázek jiný (natož třeba s katolickými), ale pouze s evropskými. Stejně ošidné je redukovat náboženství na obsah svatého textu či politizovanou formu kultu. Tato redukce je projevem našeho moderního chápání náboženství a dnes už zpochybněného spojování modernizace se sekularizací.

Konečně hlavní problém, který se už dlouho pokoušejí vysvětlit jak muslimští obrozenci a státníci, tak i evropští historikové, je relativní úpadek mocné muslimské civilizace v novověku. Je to ovšem nadmíru komplexní otázka, v níž náboženství je jen jedním z faktorů. Kromě nájezdů kočovníků z východu, které zastavily bohatý vývoj islámského myšlení, rozdílných geografických podmínek aj., jistě hrály roli i čistě „kulturní“ podmínky. Ovšem kořeny toho, co vlastně bylo důvodem opuštění antických paradigmat v myšlení, rozvoje experimentální vědy a rozmachu technických vynálezů a nakonec evropské vojenské a obchodní převahy, se hledají jen obtížně.

Povrchní vysvětlení kulturou

Není nic snazšího, než ahistoricky srovnávat kultury skrze jejich myšlenkové systémy. Jde totiž o texty, které stačí projít a porovnat. Dnes se poukazuje na několik teologických rozdílů: V Evropě, která nejprve vzdorovala Ibn Rušdovu racionalismu, se později vyvinul nominalismus a umožnil přijetí nových metafyzických paradigmat. I evropské myšlení znalo jak okasionalismus, na který Pavel Kohout naráží, tak i Boží všemohoucnost. Jak vysvětluje např. Hans Blumenberg, právě totální Boží transcedence napomohla oddělení teologie a přírodní filosofie. Středověký intelektuální svět ještě neznal dnešní rozdíly a po dlouhou dobu islámští, židovští a latinští teologové řešili velmi podobné problémy. Je ale obtížné přesně určit, co přesně vymrštilo právě evropské myšlení z tohoto mocného aristotelského orbitu.

Vedle myšlenek a systémů sehrály rozhodující roli hrály mnohem prozaičtější, v podstatě náhodné historické důvody. Tyto procesy a institucionální faktory se ale hůře identifikují. V Evropě se vyvinul jiný druh institucí, církve a nezávislé univerzity, produkující jiné vědění. Byl tu i jiný druh politických struktur: různá malá knížectví, která mezi sebou válčila, což přispívalo k lokální diverzitě a konkurenci, a to jak myšlenkové, tak technické. Propojení mezi politikou a náboženstvím a náboženské války byly faktorem sekularizace, atd. Evropskou převahu ani zaostalost sousedů rozhodně nelze vysvětlovat jednoduchými faktory. Často citovaný příklad, úrok, zakazovalo i křesťanství. Zajímavé jsou právě světské procesy, jakými se podařilo „předsudky vůči úrokům překonat“.

Druhým velkým tématem k diskusi by byla politická a společenská strnulost arabských zemí v post-koloniální době. Ani tam nemusí islám hrát větší roli než katolictví v Itálii. Zjevné autoritářství, které dosud nahrazovalo absenci národních států, se dlouho vysvětlovalo arabskou “výjimkou“ či islámským tíhnutím k autoritě a tradičnímu vzdělání. Do letošního roku nebylo možné toto zobecnění vyvracet jinak, než teoreticky. V průběhu roku nás experiment v Egyptě a Tunisku možná poučí o něčem jiném.

Psáno pro LN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sláma napsal(a):

Samozřejme, nadměrné holdování náboženství jakéhokoliv směru způsobuje zaostalost. Nejedná se jen o islám. Totéž platí např. i o katolické víře. Není náhodou, že nejvíce katolicky zaměřené země jsou zároveň byly, či dosud jsou ty nejzaostalejší. Když si vezmete přehled zemí Evropy a ukazatele jejich rozvinutosti a k tomu přiřadíte stupeň jejich holdování katolictví, je situace jasná. Nejvíce rozvinuté jsou země výrazně ateistické, event. protestantské.
Tohle bylo jasné už císaři Josefu II., proto radikálně omezil počet klášterů v zemi.
18. 04. 2011 | 13:42

Nobunaga napsal(a):

Z Vašeho tvrzení pak, ale vyplývá, že Česká republika jako nejateističtější stát Evropy je zároveň nejrozvinutější, což bohužel není pravda.
18. 04. 2011 | 13:47

student napsal(a):

Arabové vymysleli algebru, astronomii a alkohol. Tenkrát byli na vrcholu. Pak alkohol zakázali, a to byl počátek jejich konce.
18. 04. 2011 | 13:49

Daňový poplatník napsal(a):

Islám není ani tak náboženství, jako sociální systém, sám o sobě odsouzený k zaostalosti, a tudíž potřebující expanzi k šíření a získávání statků.
Jestli mě něco mrzí, tak že jako muška zlatá neuvidím lidstvo, až správná cesta zvítězí, a na Zemi budou jen muslimové řídící se právem šaría.
Že se tak stane, je dost pravděpodobné.
18. 04. 2011 | 13:55

Petr z Tábora napsal(a):

Paní Hesová, islám je účinným mocenským nástrojem, ale brzdou pokroku.Příčin je spousta:
Živoucím důkazem jste Vy osobně. Myslíte, že byste mohla Vaše názory svobodně hlásat ve většině islámských zemí, tak jako v SRN či ČR? Tam je přeci žena bytostí druhého řádu a každá diskriminace je brzdou pokroku.Vystudovala jste islamologii, ale jste v podstatě odsouzena pracovat na Západě.
Ve většině těchto zemí dosud prolíná islám a stát. Z mého laického pohledu jsou tyto státy ve společenském vývoji pár století za zbytkem světa či by se našly paralely s našimi husity. Nijak je nedémonizuji, i z našich předků hrdlořezů se vyvinula spořádaná evropská společenství. Jen je jaksi nepraktické s nimi spolužít v současnosti.
18. 04. 2011 | 13:58

gaia napsal(a):

ono jde vždy jedno s druhým.
Ale já se 5x denně muset modlit, tak nic nestihnu a nemám dost energie na všechny ostatní povinnosti. Navíc by mne to dost rozptylovalo od práce.
18. 04. 2011 | 13:59

Elena napsal(a):

moj pohľad na vec = na Váše filozofické úvahy aj keď blog som nečitala, čítam len názov blogu.

nebude sa to nikomu pačiť, dostanem poušoch ale napišem to.

náboženstvo a nábožný človek nie zaostalý , nábožná spoločnosť tiež je progress,
zamyslite sa nad tým, ma evropský človek istotu že vychovava svoje gentické dieťa, matka je vždicky ista, sto percentnú istotu v tom ma Muslim, evropan nie

Muslimské náboženstvo zabezpečilo rast muslimskej populacie a maju dostatčoné mladých ľudi a populacie deti je vetšia neželi prestarlých, čo dava nádej a buducnosť,

jednoduchý spôsob života obmedzil a zabranil civilizačným chorobam , tým to maju zdravšiu populaciu

naučiť sa pohodlnému životu evropana , to nevyžaduje ukrutný talant
18. 04. 2011 | 14:03

Občan napsal(a):

Víte co, paní či slečno Hesová,
položme se nejprve na otázku, co se vlastně tou "zaostalostí" myslí.
Je zaostalostí schopnost žít a dokonce vytvořit kulturu a civilizaci v tak nehostinném prostředím jakým jsou pouště Arabského poloostrova, Sahara, Hindůkuš nebo polopouště pod ním?
Je zaostalostí schopnost odolávat neustálým okupacím, pokusům o "demokratizaci", kolonizaci nebo prosttě jen dobývání z naší strany?
Je snad zaostalostí schopnost přesvědčit nás, že jim máme prodávat své zbraně a jiné zboží?
Je snad zaostalostí schopnost přimět nás k tomu, abychom jim o sobě řekli vše co o nás potřebují vědět, aniž by sami o sobě cokoli prozradili?

Já muslimy, Araby, Severoafričany, Asiaty a prostě vůbec asi nikoho nepovažuji za primitiva a zaostalého. Každý rozvinul to, co je pro něho důležité a užitečné.

Arabové umějí žít v poušti, kde my bez klimatizace, zdroje vody, fotvoltaiky, satelitních telefonů a jánevímčehoještě pojdeme do 25ti minut. my už dnes neumíme žít nikde - ani v těch městech už nám to moc nejde.
Jsou mnohem mazanější než my - proto je společně se židy tak strašně nenávidíme.
Umějí bojovat tam, kde my, když nám dojdou baterky, zase tak leda zhyneme. Vezměte si třeba takové Paštuny - žijí se svými stádečky v hliněných domcích 4000 m vysoko po tisíciletí. My tam přijedeme namachrovaní s teréňácích, které chcípnou na nízký tlak a písek v motoru, satelitní telefon můžeme použít leda tak jako baterku a nakonec jsme rádi, když nám ti "primitivní špinavci" přinesou vak kozího mlíka a makovou placku.
Pro tyhle Paštuny je celá naše slavná "svoboda a demokracie" úplně k ničemu. Pro ně je důležité umět najít vodu, postavit domek z hlíny, uživit kozy, sebe, manželku/lky a děti. K čemu mu bude hypáč, miltikino, mekáč, polyesterové tepláky, když on potřebuje pořádné vlněné oblečení a výživnou kaši?

Možná jsem naivní, paní či slečno Hesová, ale ti lidé NEJSOU zaostalí. Jsou jiní a protože žijí tam, kde žijí, mají na to plné právo. No a ti, kteří začali za křížových výprav přicházet do styku s naší "civilizací" (to asi víte, že i to stolování jsme se museli učit od "musulmanů", žejo), velmi rychle zjsdtili co jsme zač a začali proti nám používat naše vlastní metody. ŠIkulové - my to dodnes neumíme a o nich samotných víme víceméně prd.

Tak kdo je tu vlastně zaostalý? :o))
18. 04. 2011 | 14:04

Občan napsal(a):

To Sláma:

Tohle asi Pepikovi vadilo ze všeho nejmíň. On hlavně zrušil "kontemplativní" kláštery, protože jejich obyvatelé se oddávali zahálce a jen se modlili, aniž pracovali nebo učili. Takže to byl čistý ekonomický pragmatismus :o))
Nicméně velice blahodárný. A mělo to tak zůstat.
18. 04. 2011 | 14:08

Gustáv Kočí napsal(a):

gaia:
Oni se 5x denně modlí asi tak jako někdo 5x denně jí anebo si čistí zuby. Navíc je to vlastně meditace/relaxace, takže se člověk uklidní - a pracuje lépe:)
18. 04. 2011 | 14:09

gaia napsal(a):

Gustáv Kočí

no už je vidím někde u pásu nebo na stavbě nebo u několikahodinové operace pokladně supermarketu nebo roznášení pošty apd.
18. 04. 2011 | 14:14

Občan napsal(a):

To Gaia:

Na to si najímají lidi, kteří se modlí jindy, jinak, nebo vůbec :o))
Protože jsou co? Protože jsou chytří.
Navíc i u toho pásu si na to udělají čas. Prostě ho zastaví. Kromě té operace se to dá zvládnout při všech ostatních činnostech.
A řekl bych, že tak půlka muslimů na koberečky a modlení se docela slušně dlabe...
18. 04. 2011 | 14:25

Yosif K napsal(a):

Islam JE hlavnim faktorem zaostalosti - zrovna tak jako v byvalem Rakopusku byl hlavnim faktorem KATIOLICISMUS - dokud byl totalitarsky vynocovan.

Celkem srozumitelne, zertovne i vazne to mnohokrat vysvetlovali v casopise The Economist - kdo ma zajem muze si vse vygooglovat. Tam ovsem "politicky korektne" srovnavaly totalitarske katolicke monarchie s konsttitucnimi monarchiemi protestantskymi.

FREEDOM TO CHOOSE - top je nepopiratelny zdroj hospodarskeho rustu USA, Angli, Holandska a koneckoncu i Rakouska pote co byla povolena nekatolicka nabozenstvi. Ve statech kde je nabozenstvi PREDEPSANE zcela nevbyhnutelne vladnou nikoliv schopnejsi lide ale ""lepsi katolici" nebo "Vernejsi komuniste" nebo jak jest tomu ve vtesine islamistickychy statu zvykem tzv "VERNEJSI MUSLIMOVE". Dusledne uplatnovani tohoto kriteria vede k tomu, ze se do vedeni statu a v pripade islamskych statu i do vedeni bysinessu dostavaji mdlesji a mdlejsi KRETENI - hlavna VEC aby to boli VERNI MUSLIMOVE.

Copak si toto nepamatujete z obdobi sociku? Drivejsi rebely proti prvni republice a proti nacismu a kapitalismu vystridlai totalne bezbarva paka, jejichz hlavni zasluhou bylo ze nepochybovli o slovech "komunistickych imamu". Kdo nevidi paralelni samosebeposi..ajici vyvoj v islamskych statech, krute lze sam sobe.
Budto proto ze je MUSLIM ci ma MUSLIMSKEHO manzela ci milence ci pribuzne - to je pochopitelne - priznat si ze pribuzne ci blizke osoby vyznavaji idelogii a nabozenstvi ZAOSTALOSTI A ZLA je dost bolestne.
NEBO proto, ze jde o cloveka se sklony k JEDNODUCHYM totalitarskym resenim. Tim se vysvetluje zaliba levicovych blouznivcu typu Garaudy v islamu, pote co je zklamal komunismus.

Nadeji islamskeho sveta je mladez, ktera kouka na americke filmy, ktera vidi ze velka cast z nich je natocena Zidy, ktera se od Spielberga z Schindflerova listi a z podobnych skvaru POPRVE !!!!!!! DOVIDA jake byly SKUTECNE DEJINY EVROPY a ktera OPATRNE mezi 4 ocima je schopna rict "F...K islam". Zatim to delaji opatrne a tajne, ale asi muze jich byt vuce, nez by se z projevu na demoskach zdalo - INSHALLAH.........
18. 04. 2011 | 14:28

Elena napsal(a):

Islamské deťi vyrastaju v rodinach v uplných rodinach milý Yosif K,

tým su socialne, citovo , charakterovo silnejšie , zrelejšie aj keby vyrastali v tej najchudobnejšej rodine, čo evropan už pomali nepozna čo je to normalná rodina
18. 04. 2011 | 14:34

Yosif K napsal(a):

islam je silne paternalisticke nabozenstvi, ktere zachazi s lidmi jako s nedospelymi a mentalne zaostalymi jedincy. Patrne to v podminkach opevovanych soudruhem obcanem (poste kde hlavnim zdrojem nadohdonotuy je loupeznictvi a kmenove valky a kde se zeni hlavne seternky a bratranci to jinak neslo).

Pokud nekdo souustavne zachazi s lidmi jako s nespospelymi detmi, tito se nakonec chovaji jako nedospele, deti. Pokud nekdo zachazi s lidmi jako s mentalne zaostalymi hlupaky, za ktere je nutno rozhodovat i to, zda si daji ci nedaji sklenku vina, tito lide jsou nakonec NUCENI chovati se jako bandy MENTALNE ZAOSTASLYCH HLUPAKU i kdyz sami mohou byt kdovijak inteligentni. A TOTO JE HLAVNI PROBLEM ISLAMU.

Zajimave je poslouchat vzdelane muslimy, jak je Mohamed "OBELSTIL" kdyz jim zakazal alkohol ve 3 etapach. Raduji se jako nedospeli kreteni, jak se Mohamedovy podarilo pekne Araby obelstit. A na tomto je postaven cely islam: na obelstivani a OBELHAVANI jak Keffiru, tak poddanych tak HLAVNE SAMA SEBE.
18. 04. 2011 | 14:38

Elena napsal(a):

ideálnéj spoločnosťi niet milý Yosif K ,

hovorime o dooči bijucých evidentných prešlapoch , kde v našej spoločnosti dochadza, ak nenastane nejaký zvrat , budeme na liekoch udržavať sto ročné babky aby sme boli ako exzemplar na planete prítomne
18. 04. 2011 | 14:41

kpt. hergot napsal(a):

Nevím,ale myslím, že základem rozdílu mezi vlivem křesťanství a islámu na společnost je propojení se světskou mocí. Zatímco křesťanství nemá vliv na politiku a je oddělený, tak islám ano. A tam vzniká problém. I křesťanství tak klopotně klopýtá za rychle se rozvíjející společností a vznikají tam třecí plochy,viz kondomy, sex po svatbě apod, ale islám je mnohem mnohem striktnější, viz práva,která jsou v rozporu s moderním "světským" právem, hlavně v Evropě to začíná být výbušný. Jest pravdou,že to není problém jen islámu,i Izrael řeší, jak naložit s ortodoxními židy, kteří nepracují,živí je stát,množí se a studují tóru...
Prostě náboženství miluje tradici a staré způsoby života, pokud má politický vliv,je to pro společnost brzda...
18. 04. 2011 | 14:47

Yosif K napsal(a):

Vite co pane Obcane - pokud nekdo chce zit na posti, zivit se manou a koukat jak mu ze 20 deti jich zemre 16 pri haldomorech, a pokud nekdo chce zit na pousti ci v horach kde jedinym prostredkem obzivy je pasba koz a okradani jinych muslimu - PROSIM - you are WELCOME.

Pokud vsak nekdo jako demonstranti z Tahriru touzi po zapadni zivotni urovni - po baraku 20+4 oblozenem piskovcem ci mramorem, po 2 medacich a SUV Toyota v garazi atd - pak je na miste jim pripomenoiut, ze KAPITALISTICKOU zivotyni uroven lze tezko dosahnout s PREDFEUDALNI pracovni moralkopu a oprganizaci, vylpyvajici zcela nutne z BEZDUCHEHO UCTIVANI zaostaleho predfeudalniho nabpozenstvi.

Az se odstehujete mezi Pastuny do Waziristanu a budete past kozy a a oddavat se lupicstvi a zit z koziho mleka a ozirani uschlych korinku, dejme nam zde na blogu vedet, jak budete spokojeny.....

Podobne edilema nyni resi somalsti soudruzi - chteji zit dle prikazani Al Kaidy - proto se nijak nevenuji vyrobe dle vzoru ciny. Zivotni styl al kaidy a pravidelny priusun US$ jim zajistuje stara dobra arabska tradice - piratstvi. Arabove tomu ovsem rikaji politicky korektneji - VYBIRANI OBCHODNICH POPLATKU - viz barbat Corsairs, viz "piratske pobrezi - nyni UAE atd atd.....
18. 04. 2011 | 14:48

Elena napsal(a):

kpt. hergot, čo je to podľa Vás spoločnosť? ,
kto ju tvorí?

ak by som rozmyšľala ako vy tak Krostinka Kočí by mi mala byť najblizšý človek, fuj fuj fuj , našťastie skutočnosť mam inú
18. 04. 2011 | 14:53

Pepa Řepa napsal(a):

Fajn, dala jste si práci s tím, že t.zv. zaostalost není dílem islámu respektive nedá se pouze islámem vysvětlit. S tím bych docela souhlasil.

A co kdybyste se pustila do vysvětlování, čím to tedy je.
Že by (i) klimatem? Nebo kolonialismem? Křížovými výpravami? Zlovolným imperialismem? Zatajováním technického vývoje?
Na co to svedeme?
Tak s chutí do díla.

Trochu Vám napovím z jedné země tam dole, kterou znám poměrně dobře.
Narodí se malej Icik a ihned se všichni příbuzní skládají na vzdělání, v šesti ovládá dva jazyky, v osmnácti má dokonalý přehled o světové literatuře a jde na kvalitní univerzitu.V šedesáti dostane Nobelovku za literaturu nebo fyziku.

Narodí se malej Ahmed, dostane maketu Kalašnikova, čelenku s veršem na hlavu a od malička se do něj perou pohádky o útisku.
V madrase se učí na háfize zná Qurán i o půlnoci, pak se naučí, jak se dělá kássam a když se vyvede, jde se učit jak vzlétnout s jumbem. To stačí.

Ty dva dělí od sebe 1OOkm, stejné klima, stejně bohatý či chudý tatínek (ne každý je Rothschild), v podstatě stejné podmínky.

Čím to asi bude, že jeden je takový a druhý makový?
Hádejte. Můžete třikrát.
18. 04. 2011 | 14:56

Elena napsal(a):

stači sa pozrieť na fotky z háremu WW, bože to sú tie buducé mamičky , morálné devojky, nastaviteľky moralných hodnot, napredovanie

to je smiešne, jedíne čo vie použíť kolo ličidla na ksixt ( budem vymazane) to nič
18. 04. 2011 | 14:56

Daniel Veselý napsal(a):

Západ blokuje demokratické procesy(a s tím spojený rozvoj tamních společností)v muslimském světě minimálně od roku 1953,kdy US a UK v Íránu svrhly DEMOKRATICKY zvoleného premiéra.V roce 1958 provedla US vláda průzkum,který odůvodňoval nenávist muslimů vůči US a Západu právě proto,že maří jakékoliv demokratizační snahy v regionu podporou despotů,vojenskými intervencemi podporou izraelské okupace arabských území atd.

Autorce diky za clanek..
18. 04. 2011 | 15:02

neo napsal(a):

no nevim. mrakodrapy, ropná pole, okruhy formule jedna, nejlepší sporťáky, nejlepší zboží, harémy.... to nepovažuji za znaky zaostalosti.

v době kdy se u nás žralo syrový maso a válčilo sekerama, měli v arabských zemích vzdělané obyvatele a věděli co jsou šípy atd..
18. 04. 2011 | 15:06

Pepa Řepa napsal(a):

Proutek se musí ohýbat, když je mladý.
https://www.youtube.com/watch?v=NTquwwTRDn0
18. 04. 2011 | 15:11

Daniel Veselý napsal(a):

Oprava: Izrael okupuje ZP, Gazu, Golany od roku 1967, nicmene vyhnani 700 000 lidi z jejich domovu, zniceni 500 vesnic a metskych ctvrti, desitky masakru v letech 1947-49 a nasledne krute zachazeni a Araby, kteri cistku prezili a izraelske vojenske vpady a masakry v Egypte v 50.letech tomu jiste nepridaly..
18. 04. 2011 | 15:12

karel napsal(a):

Naprosty souhlas s Pepou Repou, vazena pani blogerko, to co jste tu predvedla je mimochodem hodne slabe, chapu, ze jste fanda do islamu, ale vas clanek je o nicem.
18. 04. 2011 | 15:12

Karel napsal(a):

Daniel Vesely: "izraelska vojenske vpady v Egypte" :DDD a mazej zpatky do skoly fracku jeden, misto abys sedel v lavici, chodis za skolu, kdyz to nedozenes, budes v dospelosti s takovym komentarem za idiota.
18. 04. 2011 | 15:15

Yosif K napsal(a):

Pane Daniele Vesely - opustte blud, ze Mossadeka svrhlo CIA. To se CIA zatim nikde nepovedlo nekoho svrhnout - ani Stalina, ani Saddama, ani Allendeho ani Pinocheta ani Mubaraka, ani Kadara, ani Husaka a ani Mosadeka.

Mosadek se svrhl sam temito kroky:
1)odmitl se podridit arbitrazi s BP aby zaplatil alespon neco za znarodnena ropna pole
2)zmanipuloval nekolikery volby ve kterych dostal sovetskych 99% hlasu - statkarske kruhy ktere jej dotlacily k moci jej timto siolne zne=rvozneny zase svrhly. Bp;ludy o podilu CIA vznikly pri jyperkorektnim vysteroivani CIA v 70 letech opo skandalu watergate. Je vsalk zrejme, ze Mosadek by se poroucel uplne ve stejny den, i kdybuy se jej CIA pokousela chranit. Vliv CIA na deni v Iranu byl a je a patyrne i navzdy bude velmi blizky nule.

Ohromnou oblibu u levicaku si Mosadek zaslouzil hlavne 2 pociny:
1) nejakou dobu vladnul spolu s KS Iranu (mimochodem organizaci, mezi jejiz hlavni cinnosti patrilo vylupovani bank...)
2) oblibu komancu a "prosteho lidu" si zaslouzil hlavne rozkradanim a "prerozdelovanim" zidovskych majetku. Komupak by se nelibilo dostat zadara nejakou zidovskou vilku, ze ano.....

Takto ovsem vypada "demokracie" v ocich mnoha levicaku. nechcete se pane DV prestehovat strojem casu do doby VITAZNEHO FEBRUARA??? Ctete si rad o Stalinovi?
18. 04. 2011 | 15:19

Helmut napsal(a):

Nelze nez souhlasit. Tohle je problem natolik komplexni, ze ho nelze redukovat na pouhou otazku nabozenstvi. Problemem je predevsim obrovske mnozstvi mytu, ktere se v soucasne dobe, ktere obrovsky preje zjednodusovani, vyvinuly na zaklade tradicnich stereotypu. Samotny islam ma mnoho forem, tekze lze jen tezko rict, ze za zaostalost nekterych(!) muslimskych zemi muze ciste islam. Nelze zanedbat ani kulturni rozdily. Turecko, Indonesie a Somalsko spolu moc spolecneho nemaji - byt jsou vsechny muslimske.

Rozhodne neplati, ze vsechny muslimske zeme jsou zaostale. Turecko, Spojene Arabske Emiraty, Katar, Tatarstan, Kazachstan bych za zaostale rozhodne neoznacoval. Stejne tak nelze opominout vyrazny rust (nejen) muslimskych zemi v jihovychodni Asii.

Nehlede na to, ze ve sve dobe byl muslimsky svet prave tim centrem (ve smyslu teorie centrum-periferie). A tenhle vzestup prisel prave az v dobe po prijeti islamu! Co se tyce upadku muslimskeho sveta. Faktoru je opet tolik, ze je nelze pricist pouhe konzervaci nabozenstvi - ostatne prave ta konzervace prisla do velke miry az s vyvracenim Bagdadu ve 13. stoleti.

A propos. K tem mytum ohledne muslimskeho sveta. Vi treba mistni diskutujici, ze ve ctyrech z peti nejvetsich (rozumej z hlediska populace) muslimskych zemich byla v cele statu nebo vlady zena? (To nebylo nikdy v Ceskoslovensku ani samostatne CR!) Ale co to placem.. zeny jsou prece ve vsech muslimskych zemich v horsim postaveni nez necisty pes :-)
18. 04. 2011 | 15:19

TomášL napsal(a):

Dobrý den autorko!

Zaostalost islámského světa vidím v neznalosti matematiky a nepochopení jejího významu ve středověku. Jinými slovy arabský svět nelpěl na technických a přírodovědných novotách (jako je třeba objevení čísla nuly) a nesnažil se po pídění novot, avšak se věnoval pouze smyslovému ukojení svých vjemů pomocí poezie, literatury atp.

S pozdravem

Tomáš
18. 04. 2011 | 15:21

Helmut napsal(a):

Mimochodem pokud by skutecne platilo (jak tu nekteri predkladaji), ze cim sekularnejsi zeme, tim vyspelejsi, tak by CR musela byt spolu s Estonskem a KLDR vysoko pred kymkoliv jinym. A USA by se musely propadnout nekam ke dnu.. nemluve o Polsku, ktere ted proziva bezprecedentni rust.
18. 04. 2011 | 15:21

Daniel Veselý napsal(a):

Anonymni hlupaci si vetsinou nezasluhujou odpovedi, ale co byla izraelsko-britska-francouzska invaze do Egypta pote, co Nassir znarodnil Suez, nehlede na dalsi zlociny Izraele v Egypte..? "In October 1956, the Israeli air force shot down an unarmed Egyptian civilian plane, killing 16 people including four journalists, in a failed attempt to assassinate Field Marshall Abdul Hakim Amar, second to President Nasser, at a time when the two countries were not in a state of war." http://www.chomsky.info/articles/199112--02.htm

Autorce preju hodne zdaru pri boji se zdejsi huste koncentrovanou hlouposti...
18. 04. 2011 | 15:25

Marcus Agrippa napsal(a):

neo:
nezbývá než souhlasit. Evropa prošla příchodem křesťanství a vpádem Germánů, Slovanů a dalších etnik překotným a krvavým přerodem, který ani dnes nekončí. Římský stát byl vcelku homogenní celek ve kterém fungovalo moderní právo. Nově příchozí národy, které měly absolutně odlišnou kulturu a vnímání světa a ve kterých fungovaly kmenové vazby změnily Evropu k nepoznání. V arabském světě se nic tak zásadního nestalo. Jinak by totiž mezi arabskou a evropskou civilizací zase tak zásadní rozdíly nebyly. Kamenování, nízké postavení žen atd. - to všechno antická Evropa znala. Naopak islám předběhl křesťanství v negativním vnímání otroctví ( a velice zásadně ).
18. 04. 2011 | 15:27

Elena napsal(a):

Helmut,
porovnavať pritomnosť zien vo vladach islamských a vo vladach evropských to ako porovnavať nebo a zem,

Islamské ženy sú autorita a vysoka moralka, kde totiž , ale nechajme tak nam stači K Kočí :)))))
18. 04. 2011 | 15:30

Medikolog napsal(a):

Dámy a pánové,

dávám k úvaze rostoucí zaostalost ČR a všeobecný úpadek Evropy. A věřte nebo ne, i když je u nás a hlavně jádru EU něco muslimů, nemají politickou moc (zatím:)). Kde je tedy příčina? Na Islám to prosím nesvádějte. Nespočívá v renesanci Křesťanství?
18. 04. 2011 | 15:31

Helmut napsal(a):

Medikolog:

A vy vidite upadek Evropy? Ja tedy rozhodne ne. Vidim jen to, ze nketere zeme rostou rychleji a dohaneji mezeru, ktera vznikla predevsim v 19. stoleti behem prumyslove revoluce. Meni se pomery, ale v absolutnich cislech Evropa rozhodne neklesa - naopak nektere zem dost slusne rostou. Pokud by upadek spocival v renesanci krestanstvi, tak by tezko mohlo soucasne Polsko tak bezprecedentne rust.
18. 04. 2011 | 15:37

Yosif K napsal(a):

Mposadek vladl "demokraticky" pomoci referend ktere prodluzovaly vujimecny stav. Toto jest popsano ve Wiki. Co tam islamofilni soudruzi zapomneli napsat JE TO, ZE PRI REFERENDECH DOSAHOVAL VITEZSTVI 99.9% HLASU - zaridil totiz "mazane" to ze hlasy proti se smely odevzdavat jen VE ZVLAST VYHRAZENYCH MISTNOSTECH. Je tezke rict, jaky je rozdil mezi takovoutoi demokracii a "krvavym shahem".
Dalsim krokem bylo znarodneni pudy a ustaveni zemedeslkych druzstev - ocividne pod tlakem prosovestke komunisticke strany TUDEH. Znarodneni pudy obvykle vede k hladomoru. K tomu se pridaly i potize zpusobene britskym bojkotem pote, ze Mossadeg oditl zaplatit cokolic za rozkulaceny ropny prumysl. Mossadega nakonec Iranci svrhli sami - proi komance byl malo radikalni, pro statkare a kupce az moc, a s ajatolahem kashanim se na smrt rtozhadal. Pres 99% podporu ve volbach pro nej nakonec vetsina obuyvatelstva ani nehnula prstem (toto na rozdil nabozenskych fanatiku - ajatolahu apod - ti meli pres mesity pod palcem MASY v Iranu, ti maji pres mesity pod placem rolnicke MASY i v dnesnim egypte - lidi kteri skuhrali ze za Nassera bylo vse jednodussi nez za Mubaraka - byl jediny kandidat, nebylo o cem premyslet......)

In January 1953 Mosaddegh successfully pressed Parliament to extend "emergency powers for another 12 months". With these powers, he decreed a land reform law that established village councils and increased the peasants' share of production.[34] This weakened the landed aristocracy, abolishing Iran's centuries-old feudal agriculture sector, replacing it with a system of collective farming and government land ownership. Mosaddegh saw these reforms as a means of checking the power of the Tudeh Party, which had been agitating for general land reform among the peasants.

However, during this time Iranians were "becoming poorer and unhappier by the day" thanks to the British boycott. Mosaddegh's political coalition began to fray, his enemies increased in number.[36]

Partly through the efforts of Iranians working as British agents, several former members of Mosaddegh's coalition turned against him. They included Mozzafar Baghai, head of the worker-based Toilers party; Hussein Makki, who had helped lead the takeover of the Abadan refinery and was at one point considered Mosadegh's heir apparent; and most outspokenly Ayatollah Kashani, who damned Mosaddegh with the "vitriol he had once reserved for the British".[37]
18. 04. 2011 | 15:42

modrý edvard napsal(a):

neo: o to přece jde. Oni znali šípy, když naši předkové žrali syrový maso. Proč ten náskok ztratili?
Souhlasím s Pepou Řepou: není-li to islámem, čím to je?
18. 04. 2011 | 15:45

TomášL napsal(a):

modrý edvard

Za vším hledej matematiku!
18. 04. 2011 | 15:47

Čochtan napsal(a):

Studente
není pravda že: "Arabové vymysleli algebru, astronomii a alkohol."
Matematiku převzali od Indů, astronomie je mnohem starší, a alkohol ? Chlastalo se už dávno. Už pračlověk Janeček chlastal jak duha.
Jen ta pojmenování mají arabský základ. To je vše.
18. 04. 2011 | 15:47

Yosif K napsal(a):

Pane Helmut - mate 100% pravdu. Reci o upadku Evropy jsou bludy levicaku, kteri si predstavuji ze je mozne zit v NEROPNEM STATE jako baroni a pracovat jako arabi v KSA (tedy pokud mozno vubec ne.....)

Je jasne ze staty, ktere jsou blizko svetove spicky v HDP na hlavu z principu musi rust pomaleji nez staty, ktere jsou na treba 10-20% a maji tedy pred sebou volnbejsi a vyslapanjesi cestu pro rust.
Typickym prikladem je japonsko, kde uz 20 let "maji vsechno" a kde nominalni rust HDP patrne bude pobzbuzen pouze nutnosti obnovy obnfrastruktury po nedavnych katastrofach. Coz ovsem nebude zadna slast - je jasne ze znovuvybudovani infrastruktury bude umozneno pouze brutalnim snizenim spotreby obyvatelstva.
18. 04. 2011 | 15:49

Helmut napsal(a):

modrý edvard:

Jenže vám do toho úplně nesedí skutečnost, že ten největší vzestup v této oblasti nastal až po vzniku islámu a sjednocení arabských kmenů.. Úpadek přišel do značné míry díky vnějším faktorům. Jak jsem psal, jednou z mnoha příčin konzervace islámu bylo vyvrácení Bagdádu Mongoly v 13. stol.
18. 04. 2011 | 15:50

Yosif K napsal(a):

Pane Daniele Vesely - nekteri obcane povazuji za zlocin, kdyz "cizi kapitaliste" vubec neco valstni, jini obcane povazuji za kradez, kdyz se neco znarodni bez nahrady.

Jak se divate na nemecke vlastnictvi Skoda Auto - take byste znarodnoval bez nahrady???????

Vyberte si na ktere strane stojite - tim se dostatecne definujete....
18. 04. 2011 | 15:53

kpt. hergot napsal(a):

Medikologu: Hmmm, to je pravda, co je to vlastně arabská zaostalost a co my o ní tady víme. :-) Zdraví Kpt.Hergot
Co se týče politické moci - nemyslel jsem muslimy v Evropě - tam jsem narážel na jejich vlastní pravidla a práva uvnitř muslimské komunity, které jsou mnohdy v rozporu s pravidly a právem evr.zemí.To je celé.
18. 04. 2011 | 15:56

Kanalnik napsal(a):

Pepa Repa
cim to asi bude - trebna rozdilnym (jak bych to ja nazval) kolektivnim vedomim; na jedne strane pocit semknuti a do jiste miry zajisteneho bezpeci, na druhe strane dezorientace, strach a pocit ohorzeni ze strany mocnejsiho nepritele (???)

nevim, jen premyslim; obe uvedene ma priciny v minulosti a to nelze zmenit v kratke dobe

je to jako treba srovnani Honzika a Hanse, 100km od sebe a pri tom rozdilne mysleni a pojeti zivota ve spolecnosti (predevsim mysleni)
18. 04. 2011 | 15:56

modrý edvard napsal(a):

Helmut: Vynechávám rannou historii, pro stručnost. Od 7 do cca 13 století rozvoj islámstva, pak zaostávání. Způsobilo konzervaci islámu dobytí Bagdádu Mongoly? A proč? Proč je islám konzervovaný i tam, kde Mongolové nebyli? /já to nevím/. Jak s tím souvisí rozvoj a úpadek Turecka? /taky nevím a pí Hessová ignoruje/. Jak s tím souvisí úpadek Číny v 15-19 století? /úpadek to je taky, a nesouvisí s islámem/
Jsem zpátky u Řepy: když za to nemůže islám, tak co?
18. 04. 2011 | 16:10

mb napsal(a):

ZH napsala: Je ale obtížné přesně určit, co přesně vymrštilo právě evropské myšlení z tohoto mocného aristotelského orbitu.

asi se dá odpovědět, že: René Descartes ... ( asi nejen, ale asi především) ...

rene descartes zasel oba plody ktere nyni sklizime ...

technologicky pokrok / rozvoj a experimentalni metodu/y ...

a přehlížení problémů ( znečištěné životní prostředí, bezohlednost k nelidským živým tvorům, jiný vztah k bohu ( či posléze popření boha ) s technologickým ´pokrokem´ spojeným ...

denaturace životního prostředí, tvorba umělého a ztráta ´přirozeného´ světa
18. 04. 2011 | 16:39

zvedavy pobuda napsal(a):

Neumim k tomu nic rict nic fundovaneho. Presto:
Jsou nebo nejsou vyznamne zásoby ropy jeden z faktoru "vyznamu" islamistu (islamu) na cely svet?
Je islam v Pakistanu ci Indonesii duvodem "zaostavani", nezda se, ze by tyto casti sveta vyznamne "zaostavaly".
Je svebytny "ateismus" v Cine duvodem, ze tento stat se dere kupredu?
Odkdy lze pomijet politickou ekonomii a zakonistosti spolecenskeho vyvoje, jak se ucilo i u nas pred rokem 1989??
18. 04. 2011 | 16:44

camponotus napsal(a):

Každé náboženství společnost retarduje. Připomeňme dvacátá léta minulého století, kdy byl v USA odsouzen soudem učitel za to, že děti učil podle Darwina a ne podle církve. Náboženské zvyklosti z doby před dvěma tisíci lety se církve snaží dodržovat i v současnosti. Ale to je jen jedna stránka zaostávání, je zde kočovný způsob života jako u cikánů, nechuť se vzdělávat (často není kde), zvláštní vztah k pokroku. Když si Arab koupí auto, je mu jedno, když mu na poušti dojde benzín, prostě na místě zanechá auto osudu a už se o něj nezajímá. Z toho plyne, že nemají kladný vztah k pokroku a novotám. Jediné rozumné řešení je, nechat je, ať si žijí podle svého. Intervence v Iráku, Afghanistánu i v Libyi nic nevyřeší, stejně jako nic nevyřešila válka ve Vietnamu, Laosu a Kambodži, tam si stejně domorodci žijí dál podle svého. Arabský svět byl v minulosti enklávou vzdělanců, ale při tom část Arabů byla negramotná, stejně jako dnes
18. 04. 2011 | 16:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující text ("debil"), neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 04. 2011 | 16:55

zorahesova napsal(a):

Pane Obcane, diky, reaguji na rozsirene nazory, jak je formuloval Pavel Kohout. "Zaostalost" je jiste relativni pojem.

K diskusi bych jeste dodala, ze pointou odpovedi v tomto clanku je fakt, ze otazka, co je faktorem "zaostalosti" nezapadnich zemi (kultur, nabozenskych okruhu) je mnohem mene zajimava a zodpoveditelna, nez hledani historickeho vysvetleni toho, jaka souhra faktoru vedla k tomu, ze Evropane ziskali tak rychle tak velkou politickou a technologickou prevahu na okolim.
18. 04. 2011 | 17:03

Hladis napsal(a):

Zapomina se na jeden fakt. Islamske zeme da se rici byly vyspele s evropou kolem roku 10000 az 12000.

Pro priklad Al-Analus byla asi nejvyspalejsi zeme tehdejsi evropy kdyz nepocitame Byzanc. Cordoba byla asi nejvetsim mestem v evrope a vystavnost mest se da obdivovat do dneska. Islam te doby byl tolerantni k jinym nabozenstvim a prejimal znalosti reckych myslitelu. Nejen astronomie a filozofie ,ale i matematika. V Evrope se tato dila v te dobe palila nebo zapadala prachem v klasterech (doporucuju roman Umberta Eca Jmeno Ruze). No dojeli na klasickou vec tehda beznou. Nejednotnost ,naslednou obcanskou valku a intoleranci proti zidum a krestanum. Pak uz zacala reconquista a zanik celeho statu. Spanele si tehda podrezali vetev vyhnanim zidu a likvidaci muslimskych mauru cimz zlikvidovali kompletne celou inteligenci a rozvratili hospodarstvi. Pozdejsi zlato z Ameriky jen prohloubilo hospodarskou slabost Spanelska ktere vedlo k jeho upadku.

Na druhe strane v Egypte a Persii byla situace obdobna. Sice doslo k prijeti islamu ,ale znalosti z doby rimske plus nasledne byzanske a Sasanovske rise prejali. V te dobe byl islam co se tyce vykladu viry jednotny a tolerantni a spojen v jedne osobe chalify ,ktery byl zaroven i vladcem svetskym. Abbasovce pohrbili Mongolove a zde se zacina psat upadek arabskeho sveta a Persie. Persie se vyclenila a po Mongolech a Taleranovi se tam vyvoj zastavil. Potom uz je to jen snura ruznych despocii az do padu posledniho saha. Zatim rostla moc noveho turkickeho kocovneho kmene Oguzu a zacinaji formovat zaklad Osmanske rise. Zde prichazi tragedie celeho arabskeho sveta. K moci se derou dravi a naprosto kulturne nevzdelani barbari pro nez je drancovani loupeznictvi a piractvi bezna cinnost. Vyvraceji Byzantskou risi a nasledne se podrobuji arabsky svet vcetne tytulu chalifi. Osmane se nikdy s nikym neparali a pro ne byli porobene narody vcetne arabu jen odpad. Osmane nekdy nic nevytvareli a pouze zdimaly podrobene zeme a vedomosti prejimali. Neudelali vubec nic ve vsech oblastek kulturnich a vzdelavacich. Nasledne doslo k stagnaci ,hospodarskemu upadku, zaostavani za zbytkem sveta a upadku centralni moci. O celem mocenskem aparatu osmanu ktery spise kopiroval stary Byzantsky styl si nemusime delat iluze. Sice pak zacalo obdobi reforem ,ale to se spis tykalo jen centra rise nez ostatnich narodu ,kde vladla anarchie. Reformy byly pohrbivany konzervativci, hladomory ,separatisty z porobenych zemi a valkami s Ruskym imperiem. Pro rusy jako pokracovatele v odkazu Byzance ,bylo ukolem ochrana ortodoxnich vericich a obnova Byzantske (recke) rise (coz jim hlavne VB nechtela umoznit) Pak uz pokracoval jen upadek rise a nastopili evropske mocnosti ,aby si utrhli co nejvic na kolabujicim imperiu. Islamsky svet skoncil rozvracen a totalne zaostaly. To jsou priciny celeho marasmu v jakem se nachazeji. Hledani duvodu je jednoduche. Staci si jen prostudovat historii. Islam jako takovy v pocatcich nebyl nepritelem pokroku. Tim zacal byt az z pocitu frustrace ,stagnace a zaostalosti.
18. 04. 2011 | 17:13

zvedavy pobuda napsal(a):

autorka: 17:03
zajimava uvaha, mozna zajimavejsi pro hodnoceni z hlediska "Danelianu".
(z knihy Strazci casu)
Z primitivniho nahledu nedouka (mne) neni jiste, ze zapadni civilizace ma dnes technologickou prevahu. Takove Japonsko, oblasti Ciny - prunik jejich a zapadni civilizace je podle mne vice, nez jen chaba napodobenina. Ba prave naopak. Evropská civilizace drží dustojny(?) krok. Zatim. Predpoklady a historicke precedenty vedly k těmto vysledkum.
Lze vztáhnout na arabskou islamskou civilizaci? Je islam limitujíci, jednotici nebo rozvíjejíci faktor, nebo...
Predávám slovo ostatnim diskutujicim a znovu si prectu Vás blog...
18. 04. 2011 | 17:19

mirekP napsal(a):

Na nadpis článku, lze odpovědět jediné.
ANO
18. 04. 2011 | 17:20

Čochtan napsal(a):

Arabský svět má jednu nemoc : islám.
Islám není jen náboženství, ale způsob života a myšlení. Důsledkem islámu je přemnožení obyvatelstva, které se během 20 až 30 let zdvojnásobí, a v zemích, které nedisponují příjmy z nafty, toto přemnožené obyvatelstvo není schopné se uživit.
18. 04. 2011 | 17:23

Hladis napsal(a):

Achjo. Islam NEBYL pricinou arabske zaostalosti. Rozvraceni Mongoly a Osmany je hlavni pricinou. Islam v tom hraje az druhe housle.
18. 04. 2011 | 17:31

datel napsal(a):

Tak jediné co obyčejný muslim čte je korán a někdy občas noviny.

Kvalitních spisovatelů muslimů tak je jen hrstka.
Poslední dobou se občas objeví nějaký spisovatel z Turecka a ani tam nemají ustláno na růžích. Naopak místní fanatici jsou pěkně naštvaní pokud je kniha dle nich blasfémická - a to je skoro vždy.

Autory či autorky z jiných států si muslimové nepřeloží a tak i nečtou. V podstatě asi nic.

Je to barbarská masa lidí.
18. 04. 2011 | 17:32

Rejpal napsal(a):

Autorka blogu dobře vysvětluje, že islám (podobně jako jiná náboženství) není příčinou zaostalosti některých arabských zemí. Snad ani samotný Marx nevěřil své hypotéze, že "náboženství je opium lidstva". Že Marxovi ještě dnes věří někteří zdejší nickové, je jejich věc. Byla by jistě zajímavá statistika, kolik procent pravověrných ateistů by se našlo mezi nositeli Nobelových cen?

Osobně si myslím, že hlavní příčinou zaostalosti mnoha obyvatel arabských nebo některých nearabských muslimských zemí je přerušení jejich nomádské tradice rozvojem techniky. Patrně je pro tradiční nomády (podobně jako pro mnoho Romů) velmi těžké přizpůsobit se životu "usedlých" obyvatel.

Nelze si ani nepovšimnout, že ve vhodných podmínkách nebrání příslušnost k islámu nadaným jedincům dosáhnout skvělých výsledků ve svých oborech. Platí to i pro islámské přistěhovalce na "Západ".
18. 04. 2011 | 17:41

zvedavy pobuda napsal(a):

Hladis:

uvidime - stavame se pry predevsim "montovnou". Moznosti inteligentnejsi casti prislusniku dnes stale cesky rodne mluvici populace budou zaviset na kvalitativnim postupu projektu "sjednocena Evropa". Pokud se neco nepovede - tak... 1938-48-68-.. bude mit temer jiste pokracovni, mozna jiz likvidacni. Do jake miry tu bude souvislost se sv.Vaclavem?? Njn.

Zít a nechat zít. Globalizace. Odbyt. Velký bratr. Demokracie. Lidská prava. Blahobyt. Něco z toho je třeba sktrnout.
18. 04. 2011 | 17:43

Občan napsal(a):

To Zora Hesová:

No, já bych viděl jako nezanedbatelný faktor klima - ve spojení stím, co podotkl Marcus Agrippa.
V takovém prostředí nebylo mnoho prostoru pro klasické vzdělání, pro krásno, pro kultivaci. Lidem na severu kontinentu nezbývalo nic jiného než rozvíjet techniku. I když i to je relativní a hrozně zjednodušené - třeba složité stavy a "karetky" se na začátku vrcholného středověku dostaly do Evropy opět z muslimských zemí.
Nicméně tohle by mohlo být do určité míry vysvětlením toho technologického a zbrojního vývoje, rychlejšího než v teplejších zemích.
A zase je zde otázka - my jsme se sice vyvinuli technologicky rychle, ale duševně (morálně, mravně, a i lidsky/sociálně) jsme za technologiemi zoufale pozadu. Asi i proto bylo možné, abychom to byli právě my, kdo vyvinul ZHN všeho druhu. Jižní národy tuhle potřebu nikdy neměly.
No, a k mýtům. třeba Indové sice vymysleli nulu, ale nebýt Peršanů a Arabů, dostala by se k nám kdovíkdy. Zrovna díky Arabům (al-Chorezmí, 9. stol. n.l.) a jejich systému psaní číslic jsme se naučili počítat s nulou i my (Gerbert z Aurillacu, 10. století - dopadl ale velmi špatně a málem ho to stálo upálení). Trvalo dalších 300 let, než církev připustila používání indoarabské matematické soustavy.
No, a kdo je tu zaostalý? Vždyť co jsme neopsali/neukradli, to jsme neuměli.
Nebo cukr - v Evropě ještě na konci 14. století vzácná pochoutka, předtím 200 let nesmírně drahá farmaceutická surovina. Přitom Arabové znali třtinový cukr prokazatelně již v 1. století n.l., kdy jeho používání popisuje a chválí jeden římský lékař a kuchař nějakého vojevůdce (ach .
ty poznámky, co nejsou poruce, když je člověk potřebuje...)
Destilát/líh, tolik potřebný ve farmacii, kosmetice i pro radost :o) Zatímco Arabky se voněly parfémy zcela jistě již v 7. století n.l., naše ženy se mazaly maximálně navoněným sádlem. A ačkoli se parfémy z arabských zemí dovážely, my jsme je vyrobit neuměli. První receptura evropského parfému je známá až z 1. pol. 16. století (Maďarsko).
Mýdlo - my jsme ještě ve 14. století hňácali mazlavý smrdutý hnus a prali hlavně vytloukáním prádla o kámen nebo na válu takovým pádélkem, Arabky si mohly vybírat z bezpočtu voňavých jemných mýdel toaletních i pracích.
A tak by se dalo pokračovat...

"Točenou řetězem" určitě dostal vývoj na BV a tedy i na Arabském poloostrově i křížovými výpravami. Při nich jsme hlavně my spáchali strašné zločiny a rozhodně to přispělo k tomu, že se muslimský svět začal uzavírat do sebe a začal se stávat nedůvěřivým ke všemu zvenku. Já se jim nedivím. A s nástupem kolonialismu se ten proces jen urychlil a trvá dodnes.
Kdo chce tohle popírat, popírá vlastně i celou historii.

Já bych to fakt nenazýval zaostalostí. Spíš nechutí k té naší "civilizaci". Ono z ní moc dobrého nikdy nevzešlo...
18. 04. 2011 | 17:52

čtenář zde napsal(a):

Rejpal:
ani nevíte, jak dnes lituji, že jsem trapně přepsal magnetofonové pásky s mluveným výkladem ML a VK!
Lze snad dosud dohledat v listinné podobě v hlídané části knihoven, ale 20 let "zkušeností" a k tomu mít refresh raritní materiál... -- tragické chyby mládí!!!
18. 04. 2011 | 17:52

Hladis napsal(a):

Tohle je mimo tema o Islamu ,ale CZ se stalo montovnou proc ? Ne kvuli zle EU nebo cemukoliv jinemu ,ale cesi muzou podekovat sami sobe. To je stejne jako s islamem kde arabove krici ze nase civilizace je pricinou jejich marasmu. Ne nase civilizace ,ale ta jejich. EU do CZ nedosadila naprosto neschopnou politickou reprezentaci. Byt v jinem stoleti tak si nas ted velmoci pro neschopnost rozeberou stejne jako neschopne Polsko pri jeho deleni mezi Prusko, Rusko a Rakousko. A montovny naznamenaji problem pokud toho reprezentace statu vyuzije. Mnoho statu zacalo jako montovny a veskere prostredky vrazili do skolstvi a vzdelanosti. Za 20 let se z nich stali ekonomicti tahouni. Kde je CZ za 20 let ? Stejne jako v Recku rozkradeno jen ty montovny a tim vyvoz drzi CZ nad vodou. Prumysl nastesti neni na stupidnich politicich tolik zavisly.
18. 04. 2011 | 17:59

Pepa Řepa napsal(a):

Hladis
...sím neříká se, že Mongol nebo Turek něco rozvrátil, podle pana učitele máme říkat, že někteří Mongolové a někteří Turci,nemáme paušalizovat, respektive je máme vyjmenovat, páč by se ty nynější mohli urazit, že jejich předky považujeme za barbary a to není politicky korektní, barbaři jsme přece jenom my.

Všichni jsme stejní, všem národům to stejně myslí, stejně skáče i stejně utíká a nejlepší by bylo mít na všechno kvoty.
Když přijde do Hoop campu Pygmej ,za dva měsíce zapracuje Gaussova křivka čarodějka a bude zavěšovat jako Kobe Bryant.
Polepšete se .

Pán je jasnovidec?
Napsal.
"Zapomina se na jeden fakt. Islamske zeme da se rici byly vyspele s evropou kolem roku 10000 az 12000".
Podle kterého letopočtu?
ZH
Ach tak, Byla to souhra faktorů. To je nepochybné. Sice jsme nebyli poučeni jakých, ale to nevadí, faktory v tom byly, o tom žádná.
Třeba RH faktor plus či minus.
Tolik moudra je na jednoho moc.
18. 04. 2011 | 18:04

Občan napsal(a):

No, a jen tak obecně k těm nositelům Nobelovek a vůbec pronikání do "vysoké vědy" a "vědecké publicistiky". Měli jsme na to téma nedávno jednu moc zajímavou přednášku od Ústavu informatiky AV ČR.

Právě zveřejňování vědeckých informací ja, vážení, obrovksé politikum. Renomé se tvoří až příliš často nikoli na základě skutečných vědomostí a schopností vědce, ale na základě toho, kam se mu podaří procpat pomocí konexí, úplatků, politiků. Časy, kdy měl vědec šanci prorazit skutečným věděním a bádáním, jsou dávno ty tam.
Rady vědeckých časopisů a nakladatelství jsou ovlivňovány politiky a kdo pochází z "nevhodné" nebo "neposlušné" země, nemá šanci. Pokud se neuvolí k emigraci a k prodeji svých vědomostí té "správné" straně. Obvykle to jsou USA.
Stačí se, ostatně, podívat na jména nositelů Nobelovek po WWII.

Takže to, že je mezi nimi málo "Arabů" nebo lidí z východních zemí, není proto, že by tamní populace byla hloupá a nevzdělaná, ale proto, že pocházejí z "nesprávné" části vědeckého světa.
18. 04. 2011 | 18:06

Hladis napsal(a):

To Obcan
Krizove vypravy nemeli na vyvoj v arabskem svete zadny vliv. I ze strany arabu to byly jen otravne mouchy ,kterym nijak nevenovali pozornost. Krizaku si zacali vsimat jen kdyz nejaky z baronu plundroval ,loupil a piratil. To byl i duvod proc pak slabe krizacke staty bez problemu smetli do more. Krizove vypravy byla jen takova mala bezvyznamna epizoda a spis slouzila k obohaceni zapadniho sveta o znalosti arabu. Arabove jen zjistili co za spinave barbary a fanatiky to tam nahore zije.
18. 04. 2011 | 18:07

grőssling napsal(a):

Pepa Řepa napsal :

Ty dva dělí od sebe 1OOkm, stejné klima, stejně bohatý či chudý tatínek (ne každý je Rothschild), v podstatě stejné podmínky.

A ještě něco Josefe je od sebe dělí, penězovod dotací z US. Bez něj by už dávno Icik dřel bídu úplně stejně.
18. 04. 2011 | 18:15

odhlečovač převážných diskuzí napsal(a):

též pro odlehčení :)

Poul Anderson: Strážci času
http://vacilando.net/node/264555
Učitelé byli bez výjimky přátelští a ochotní. Šedovlasý veterán, který učil Everarda řídit vesmírnou loď, prodělal marťanskou válku kolem roku 3890.

"S vámi to máme poměrně lehké," pochválil ho jednoho dne. "Ale nedávno jsem měl v práci jakéhosi Římana z doby Caesarovy. Ten chlapec nebyl nijak hloupý. Ale nedokázal prostě pochopit, že se strojem se musí zacházet jinak než s koněm. A což teprve tihle Babylóňané! Cesta časem nezapadá do jejich světového názoru. Museli jsme tedy sáhnout k metodě 'války bohů'."

"A jaké metody volíte pro nás?" zeptal se Whitcomb.

Starý kosmonaut přimhouřil oči a zkoumavě si Angličana měřil.

"Pravdu - pokud ji dovedete snést."
18. 04. 2011 | 18:16

Občan napsal(a):

To Hladis:

No nevím...
To, co popisuje třeba Joinville, vliv mít muselo. Ostatně, sám říkáte, že to obyvatele BV značnou měrou přesvědčilo o tom, že jsme jen banda smradlavých barbarských primitivů.
Což přetrvalo dodnes - když nám u nich dojdou baterky do udělátek a PHM do aut, jsme v háji, zatímco oni si dál spokojeně jezdí na velbloudech, koních a oslících.
A tak to také bude, až dojde ropa. Zatímco oni ometou písek ze stanů, podojí ovce a kozy, nabaští se sejra a placek a zapijí to čajem, my se nejspíš vrátíme pokorně do jeskyní a tam budeme přemýšlet, co do huby. Protože nepojízdných kamionů a virtuálních "finančních produktů" se nenažerem.
18. 04. 2011 | 18:17

grőssling napsal(a):

Občan napsal :

Rady vědeckých časopisů a nakladatelství jsou ovlivňovány politiky a kdo pochází z "nevhodné" nebo "neposlušné" země, nemá šanci ( na Nobelovku ).

Není to tak úplně pravda, pokud tvrdě pracuje proti režimu své vlastní země, neposlušné země, má velkou čáku na Mírovou, nebo Literární Nobelovku.
18. 04. 2011 | 18:20

Hladis napsal(a):

Jeste bych dodal rozdily ve stredoveke evrope a blizkem vychodu. Evrope na nejvyssim stupni pyramidy sedeli papez a cisar a pod nim kralove. Cisar vsak nemel moc nad vsemi katolickymi zememi a jeho moc byla veskrze omezena tim ze byl volen. Cela tato evropska smetanka byla jedna velka rodina slechtickych a kralovskych rodu a Evropa v te dobe uz predstavovala jakousi evropskou unii v nejdrsnejsi forme. Hlavnim rozhodcem byl papez jehoz autorita a moc zabranovala nejvetsim excesum v podobe vyhlazeni a rozvratum statu. Evropu i nezasahla nijak tezce invaze Mongolu ani jinych kocovnych narodu a byla i pres vnitrni valky ,ktere se daji charakterizovat jako rodinne hadky o majetek, stabilni. Zde je naskok ktery Evropa mela proti arabskemu svetu ,ktery byl koncipovan jinak a byl velice mlady a nevyzraly. Invaze Mongolu a turkickych kmenu rozvratila vnitrne oslabene kalifaty a zadupala do zeme veskery pokrok a vzdelanost. Zatimco evropa byla stabilni a smerovala postupne k renesanci v arabskem svete doslo k zmrazeni vyvoje a upadku.
18. 04. 2011 | 18:28

Občan napsal(a):

To Grössling:

Já myslel opravdické Nobelovky :o))
Tyhle dva paskvily za ně nepovažuji. Vlastně ani Nobel ne, ten založil nadaci jen pro exaktní vědy a věděl proč.
18. 04. 2011 | 18:32

Pepa Řepa napsal(a):

grőssling
Do Gazy se už ke konci minulého století nacpalo víc peněz než činil Marshallův plán zničenému Německu.
Do Maghrebu uvolnila jen minulý týden EK částku okolo 500 milionů.
Odkazy Vám nedám nebaví mě to hledat.
Kam to přišlo ví jen Alláh a kucí z Hizbulláhu.

A pokud jde o dotaci z US, ta nejde na vzdělání Icika, to si Icik cáluje jako každý jiný, pokud nedostane stípko na nějaké US universitě. Tutéž šanci má ovšem i Ahmed.

Dotováni jsou pouze takoví zvláštní tvorové z Mea Shearim (asi z nostalgie), má to pumpky patnáct dioptrii a hrabe se to pořád u Zdi v pejzech.
Vypadají děsivě, jsou nekomunikativní, ale neublížej kuřeti. Charidim se pásem se semtexem nepřizdobí, těm stačí klobouk.
18. 04. 2011 | 18:35

Občan napsal(a):

To Hladis (18:28):

Jo. To je dobrý argument. Ona je ta znalost historie přece jen k něčemu dobrá, i když mnozí tvrdí, že výuka dějepisu je k ničemu. Asi vědí proč se snaží o její odstranění z rámcových vyučovacích programů (dříve osnov). Znalost historie může nastolovat nepříjemné otázky, samostatné myšlení, samostatnou tvorbu názorů a to odvádí stádo od spořádaného konzumu. Moc nebezpečný předmět, ten dějepis.
18. 04. 2011 | 18:37

interpret SŠ zpozdilé historiografie napsal(a):

Hladis:
"rodinné" problémy elit nájezdníků tedy prý neměly fatální vliv na evropské dějiny.
Hmm.
Já myslel, že tomu tak bylo. Možná, že historie zprostředkovaná nedoukům je jiná, než ta, servírovaná doukům. Ale to je už Dočekalovská interpretace.
Prosím, neberte do debaty.
18. 04. 2011 | 18:38

Pepa Řepa napsal(a):

Taky se tím bavím.
Mongol a Turek rozvrátili arabskou kulturu, ale tu západní, evropskou obohatili.
:-)))

Hladisi.
Získáváte putovní cenu Vendyse Dočekala
to nemá chybu.
18. 04. 2011 | 18:44

Hladis napsal(a):

To Obcan
Naopak oni by radi zili jako my ale nemuzou. Proc myslite migruji do Evropy? Oni opravdu nechteji jezdit na velbloudovy ale v BMW. Opravdu nechteji bydlet ve stanu ale ve vile. Staci se podivat na arabskou reprezentaci ,ktera podle koranu opravdu nezije. To co popisujete jsou jen nepocetne kmeny beduinu ,kteri dal ziji svym zivotem. Vetsina arabu, persanu, palestincu atd....opravdu touzi po necem jinem nez sedet v polorozpadle chatrci. To je i dusledek revoluci. Pripnuti se k islamu je jen zpusob uniku z reality.

Pravo sarija vychazi z kmenoveho a historickeho prava ,ktere nikdo nereformoval a neupravoval jelikoz osmanum to byla putna. To ani nemluvim od civilizace odriznutych periferiich jako bylo uzemi dnesniho Afganistanu. Je otazkou kam by se arabsky svet vyvyjel pokud by nedoslo k vnejsim faktorum.
18. 04. 2011 | 18:47

ural napsal(a):

je občan jenom polovzdělaný ( myšleno nikoliv pejorativně ) nebo říká polovinu pravdy schválně? týká se i dalších diskutujících, kupř Elena
18. 04. 2011 | 18:49

Yosif K napsal(a):

Pane Obcane, na jedne strane je pravda ze z publikacnich cisel se dela veda a politikum, na druhe strane neni pravda, ze by komisi pro udelovani Nobelovych cen ovladali lstivi Zide nebo banda zabednenych hlupaku (i kdyz by tomu nasvedcovalo udelovani Nobelovych cen za mir - viz naivni soudruh Obama a syfiliticky terorista Arafat...)
Frekvence uydeleni Nobelovky u "Opravdovych Muslimu"
je totiz OPRAVDU NULA. Jedinym arabskym muslimem ktery ziskal Nobelovku je egyptsky chemik, ktery okamzite po studiich vzal roha do USA a neni o nem znamo, ze by se krome badani venoval naporiklad snaham o zavedeni kalifatu v USA - coz jest nabozenska povinnost a evidentni cil mnoha pristehovalych "opravdovych muslimu" - radikalnich to blbu v Evrope.

Podobne jako totalitarska spanelska inkvizice mela za nasledek hospodrarsky rozvrat Spanelska, tak i totalitarske nabozenstvi islamu, ktery za pouhe premysleni o odpadnuti stanovuje trest urezani hlavy vede k prirozenemu vyberu vetsich a vetsich blbu do elit spolecnosti. Narustajici totalitarstvi byl duvod upadku arabske vlady v Andalusii, dtto byl duvod hospodarskeho upadku islamske vlady Mogulu v Indii. Totalitarstvi, statni vlastnictvi pudy a budovani megalomanskych projektu (vcetne Tajmahalu) vedlo ku stale castejsim hladomorum. Britove "dobyli" Indii svou pouhou fyzickou pritomnosti - islamska nadvlada nad Indii se rozsypala jako domecek z karet sama.
18. 04. 2011 | 18:50

Pepa Řepa napsal(a):

Hladisi
moc čtete, ale nějak jste zamrznul.
Bohatý Arab má sedmičkové BMW za ním návěs a na něm je přežvykující džamal, kterého veze za město,aby se proběhnul.
V poušti tam najdete ty opravdové beduiny se stádem koz, ve stanu k večeři placka na víku od barelu.

A ti chudí, přemnožení toužící po vile a BNW, co z toho mám vyvodit?
Že bychom je měli přivítat chobzou a charúfem s kuskusem a předat klíče od auta i domu?
18. 04. 2011 | 18:57

Hladis napsal(a):

To Pepa Repa
Naucte se cist a chapat psany text. Kde pisi ze Turek bo Mongol obohatil evropskou kulturu ?

To Obcan
Historie je opomijena coz je spatne. Mel by to byt jeden ze stezejnich oboru.
18. 04. 2011 | 18:57

modrý edvard napsal(a):

pro Občana: taky jsem svého času produkoval vědecké články, a diskriminaci jsem nepozoroval. Celá ta věc , pokud existuje, spíš bude záviset na tom, v jak renomované instituci autor působí. A ty renomované jsou holt v Americe. /píšu za přírodní vědy. Jak je tomu, dejme tomu, v muzikologii nebo islamologii, to netuším./
18. 04. 2011 | 18:58

njn napsal(a):

Hladis: :--)
18. 04. 2011 | 19:00

Al Jouda napsal(a):

To autorka :
Tak ten "bohatý vývoj islámského myšlení" mě dostal :)))
18. 04. 2011 | 19:01

ural napsal(a):

viz Elena: "Islamské deťi vyrastaju v rodinach v uplných rodinach milý Yosif K,
tým su socialne, citovo , charakterovo silnejšie , zrelejšie aj keby vyrastali v tej najchudobnejšej rodine, čo evropan už pomali nepozna čo je to normalná rodina"
kupř tato citace, skutečným výsledkem islámské výchovy je frustrovaný, nedovzdělaný, nenávistný jedinec, schopný v celém životě pobíjet ve jménu mumácké zvrácenosti vše nesouhlasné ve svém okolí a to včetně vlastních sester a dcer, matky pak s jásotem na rtech posílají vlastní děti zemřít, to je jinde neviděný rozvrat i normálních přírodních zákonů, které také můžeme nazvat láskou a citem k vlastním dětem
18. 04. 2011 | 19:01

Hladis napsal(a):

Doplnim ze nikde nepisu ,aby jsme je v Evrope vitali. Osobne bych je poslal supem zpet. Naopak by meli sedet tam kde jsou a snazit se neco udelat na svem pisecku. Bohuzel levna pracovni sila a "lidska prava" je pro evropske elity dost silny argument aby v tom pokracovali.
18. 04. 2011 | 19:02

Yosif K napsal(a):

Jsem potesen, ze mistni svaz islamofilu zase otevrel americke dorace Israeli. Nominalne tvori asi 2-3% rocniho GDP Israele - jejich relana hodnota je vsak polovicni. Jde o dodavky zbrani "v trzni hodnote" - jejich vyrobni hodnota je mnohem mensi.
V mnoha pripadech jde o zbrane vyvinute v Israeli - transportery, protiraketove systemy, vybaveni tanku) ktere by bylo mozne vyrabet i v Israeli a uspesne prodavat treba do Indie, ktera ma se zabednenymi muslimskymi soudruhy take sve specificke problemy. Navic by u rezani panciru pribylo par pracovnich mist pro manualy (Haredim a Araby)........ Mnoho pravicovych politiku v Israeli proto navrhuje, ze by bylo lepsi americkou pomoc NEBRAT anebo alespon silne OMEZIT.

Vysvetlovat evropskou zivotni uroven v Israeli americkou vojenskou pomociu muze jen naprosty ekonomicky IGNORANT.
18. 04. 2011 | 19:05

Pepa Řepa napsal(a):

Tak jo, Hladisi
potěšil jste mě, jsou tu horší případy.
Tak já si ty klíčky od domu a auta nechám. Jen bych vás upozornil, že v létě má matička EU projednávat kvoty na ty, kteří nás obohatí o příslušnou várku.
Mějte se.
18. 04. 2011 | 19:11

Yosif K napsal(a):

pane Obcane - nekdy se prijedte podivat na Vami vysnene muslimske (arabske) proletare jak nakupuji AC, jak nakupuji auta, ktera byste diky jejich velikosti v Praze nezaparkoval (auto pod rozmer Passata temer nevidite ani u te nejchudsi chudiny), jak hltaji kanaly Nilesatu a MBC s polonahymi Egyptankami a Turkynemi atd atd.
Bajite o svete, ktery uz existuje jen tam, odkud lide jeste nestacili utect do mest. Napriklad v Kahire zije dvakrat vice lidi nez v CR. Myslite ze se zivi sberem many na pousti a pasbou koz? Myslite ze by vydrzeli den bez klimatizace?
18. 04. 2011 | 19:12

Elena napsal(a):

daj pokoj ural ,
vspomeň si na dve svetové vojny, osôbytné na ich "mierumilovný " charakter v evrpe niet etnika ktorý by sa navzajom nevymlatil, neche sa mi o tom ani debatovať.
18. 04. 2011 | 19:16

multi pobuda napsal(a):

p. pepa repa, hladis,, izraelsti soudruzi:
i proto ze bych chtel byt do dnesniho soumraku doma, i proto, ze sotva jdu ;), se s vami loucim. Dekuji za debatu.
18. 04. 2011 | 19:19

Yosif K napsal(a):

Pane Obcane, pi Hesova - bohuzel "klimatoilogicka omluva" ma sve slabe misto.
Cim byste vysvetlil, ze p[ar kilometru od rovniku v Singapurtu a ostatne cele malajsii maji muslimove postaveni nesverpavychy a temer nezamemtnatelnych trotlu a protim Cinane, Indove a krestane ridi temer veskeryprumysl a obchod?
Pripominam ze Singapur je de facto ovladan Cinany a je to s HongKongem nejbohatsi nmesto na svete. V Malajsii muslimove spolehlive ovladaji politicka koryta a ruzne fakulty islamnske poesie. Hotelnictvi a prumuysl ovladaji Cinane, Indove a Malajci krestanskeho puvodu. Co se tyce ublizovani a rasismu v Malajsku - to je zase na vzestupu - muslimske nasili proti nemuslimum.......
18. 04. 2011 | 19:20

Občan napsal(a):

Hladis napsal(a):
"Doplnim ze nikde nepisu ,aby jsme je v Evrope vitali. Osobne bych je poslal supem zpet. Naopak by meli sedet tam kde jsou a snazit se neco udelat na svem pisecku. Bohuzel levna pracovni sila a "lidska prava" je pro evropske elity dost silny argument aby v tom pokracovali. 18. 04. 2011 | 19:02"

Hmm, ale to my bychom měli taky sedět na zadku u sebe doma, že...
Místo toho je kropíme bombami tam, kde je šance, že se nám podaří získat vliv nad JEJICH přírodním bohatstvím - "demokratizace" a "osvobozování od tyranie" tomu říkáme. A kde se to nevyplatí, tam alespoň dodáváme zbraně tu jedné straně, tu druhé, případně oběma najednou a čekáme, až tu špínu udělají za nás.
Čas od času to opentlíme kydama o "lickejch právech", "svobodě", "demokracii" a "bezpečnosti civilistů", abychom si nepřipadali tak hloupě. Ti upřímnější už konečně otevřeně přiznávají, že SI prosazují SVOJE "bezpečnostní zájmy".
Jj, my jsme vlastně taková fajn parta filantropů...
18. 04. 2011 | 19:28

Hladis napsal(a):

To Yosif K
No Tady nevim. Jeden znamy byl v Malajsii par let a setkaval se s muslimskym obyvatelstvem vcelku bezne. Ti byli naprosto normalni stredni tridou. Malajci jsou predevsim islamskeho vyznani a drzi politickou moc. Je fakt ze hospodarstvi maji v rukou cinane ,ale to neznamena ze tam vetsina muslimu ziji na okraji spolecnosti. Ano jsou tam majetkove rozdily ,ktere vhaneji fanatikum nove ovecky ,ale zas tak horke to tam neni.
18. 04. 2011 | 19:33

Občan napsal(a):

Hele, Yosife, na mne s tímhle nechoďte. Já ten izraelskej tisk čtu fakticky denně a Vy jste průhlednej jak sklo. Ten "rukopis" se doopravdy nedá přehlédnout :o)))
18. 04. 2011 | 19:45

Hladis napsal(a):

To Obcan
To ze si hrajeme na humanisty a pri tom vesele uplatnujeme imperialni politiku skrytou za ruzna krasna slovicka je fakt. Uz to nejde delat moc otevrene pro dobro a slavu naroda ci velikost. Verejne mineni je osementne. Sice metody se od kolonializmu trochu zmenili ,ale da se rici pokracuje se jinymi metodami a s jinymi hraci. Vzdy to tak bylo a bude. Pokud se podivate na dejiny USA budou vam dnesni metody hodne povedome s tim co praktikovalo USA uz kdysi. Jednoduse doslo k evoluci kolonializmu. Pokud USA vyklidi pole ,zaujme jeho misto nekdo jiny a pravdepodobne horsi.
18. 04. 2011 | 19:52

Elena napsal(a):

Iran má rozsahlu výrobu osobných automobilov vlastnéj konštrukcie značky Samand , ale aj licenčnú vyrobu Peugeot, Citroen, Kia, z Iranu sa dovažažaju na Sllovensko komponenty pre vyrobu Peugeot.
18. 04. 2011 | 20:43

Elena napsal(a):

Iran ma svoj vlastný kosmiský program, vynesol na obežnú drahu svoj vlastný satelit, maju vesmirné výskumné stredisko a vynesli kosmickú raketu do vesmiru, maju vlastné vesmirné technologie rakety druhého doletu a tak dalej .
18. 04. 2011 | 20:49

Elena napsal(a):

v Irane sú lodenice na vyrobu námorných lodi osobných a vojenských , sebestačný vo vyrobe potravin aj keď 53 % uzemia je pušť , nehovoriac o jeho petrochemickom, jadrovom programe,
zásobach ropy, plinu, kovov , obrovska škala nerestných bohatstv, odevný, obuvný, drevospracovateľský priemysel

na 76 millionov obyvaťeľstva v zložitých klimatických podmienkach krajina je celkom sebestačna .
tak teraz napište vi vyspele steroevropské tigry čo a ako ste dosiahli a mate svoje ? bobky u prdele
18. 04. 2011 | 20:58

mb napsal(a):

a darwin taky patří zmínit ... (nebyl (to) muslim ...)
18. 04. 2011 | 21:00

znalec napsal(a):

Náboženství jako takové, může velmi mnoho přispět k odpovědnosti jedince za to, jak naloží se svým životem. Většina náboženství vede k soužití, lásce, soudržnosti, spravedlnosti, pochopení, pomoci, i obětování se pro druhé. Jakékoliv náboženské přehánění, VEDE K PÝŠE, NADŘAZENOSTI, POHRDÁNÍ, SVÁRŮM, ZÁVISTI, NENÁVISTI A JEDNOZNAČNĚ KE ZLU! (evropský středověk)
To má Evropa za sebou. Díky Bohu. Na Muslimy to stáýle čeká.
Připadá mi, že to zbytečně komplikujete. Máme pro naše muslimské bratry pochopení, ale nemáme důvod se vracet do středověku. Držíme jim palce, a máme trpělivost.
18. 04. 2011 | 21:12

Hurá napsal(a):

Všechna náboženství, bez rozdílu, způsobují nesmírnou zaostalost ze svých principů. To ovšem neznamená, že všemuvěřící musejí být nutně méně inteligentní. Vzdělání je otázkou podmínek v místě.
18. 04. 2011 | 21:15

Hladis napsal(a):

To Elena
Myslite ty ruzne kopie a koupene hotovych veci? Kvalitni stavebnictvi kde pri zemetreseni jim budovy padaji jak domino. Je hezke ze poslali kopii ruske druzice ,kterou pred tim koupili na obeznou drahu ,kdyz zit tam by bylo za trest. Jaderny program ? Chtel bych videt jak by ho bez rusu realizovali ,kdyz jim to rusove instalovali a dodali technologie. Jejich ekonomika je postavena na rope s obrovskou nezamestnanosti s nizkou urovni vzdelani. Bez ropy a tezby surovin by se cela zeme okamzite ekonomicky zhroutila. Dalsi revoluce v Iranu je jen otazkou casu jak dlouho bude rezim mit silu v revolucnich gardach.
18. 04. 2011 | 21:16

Elena napsal(a):

hele Hladis ,
oficialná nezamestnanosť v Irane je 15% , nizšia neželi oficialná v SR, Portugalsko, španielsko, pobalty, rumunsko , bulharsko, maďarsko
ženy tradične sa staraju o rodinu , nemaju ambicie ako nektoré Micinky :))))
18. 04. 2011 | 21:29

Hladis napsal(a):

To Elena
No na wikipedii jste to precetla dobre ,ale ne cele :) Je tam takovy dodatek ,ze ve skutecnosti je nezamestnanosti postizeno tak jako tak 50%. Jak presne udaje to jsou netusim ,ale tech 15% asi pravda nebude. Stejne jako Egypt udava 10% cemuz se veri hodne ztuha.
18. 04. 2011 | 21:47

Elena napsal(a):

to je preto Hladis , že si slabý v matematike:))),
pozrisa Iran ma 76 millionov obyvaťeľstva , nakumuluj suhrn v strednéj evrope ani toľko nedostaneš, nu a teraz zrataj kumulatyvne koľko je nezamestnaných v strednej EU, istotné ty vynde viac neželi v Irane, tak čo chceš? nevidiš kto je zaostalešý?
18. 04. 2011 | 21:55

Yosif K napsal(a):

„Mahomet: Je třeba nové víry, je třeba
nových okovů; je třeba nového Boha
pro svět zaslepenců.“

Voltairova tragédie Fanatismus aneb Prorok
Mahomet měla premiéru v roce 1741.
O 252 let později byla hra bezprostředně
před premiérou stažena na nátlak muslimské
menšiny z repertoáru
ženevského
Kapesního divadla. Ubylo v Evropě za
posledního čtvrt tisíciletí svobody projevu?
Za posledního čtvrt tisíciletí, těžko
říct. Za posledních dvacet let zcela nepochybně.......
Ku clanku od patricka Ourednika bych dodal: - zasluhou takjovych islamofilnich trumberu jako je pi Hesova a dalsi clenove Ceskeho Svazu Pratel Islamofasismu.......
18. 04. 2011 | 21:58

Yosif K napsal(a):

Pani Eleno - ekonomicke fungovani iranu jest zarnym pripadem totalniho ekonomickeho rozvratu - b....lu jaky je mozny snad jen u muslimu a miozna Papuancu na Solomonovych ostrovech - ale nerad bych urazil papuance na solomonovycyh ostrovech.

Ekonomii Iranu - zeme ktera rocne inkasuje asi 100 miliard petrodolaru samovolne vytekajicich ze zeme lze vystizne charakterizovat 3 tricitkami a jednou trojkou: 30% inflace, 30% nezamestnanost, 30% obyvatel v zemljankach a 3 miliony obyvatel v nejtezsim stadiu drogove zavislosti na heraku z Afganistanu.

Jaderna elektrarna Busehr je vybudovana v seismicke zone - dtto jako Japonsko az na to, ze hlavni dodavatel byli rusti soudruzi - experti z Cernobylu. Pokud to nekdy praskne - Arabove z Gulfu se mohou stehovat treba na Saharu.......
Socialni rozdily a politicky utlak jsou mnohem horsi nez za "krvaveho shaha". Jedina vec co se da Iranu pripsat k dobru je to, ze tam zustali zit asi 30 tisic zidu, i kdyz ani ti nemaji lehky chleba - sem tam jicvh par popravi pro vystrahu jako "agenty Mossadu". Ovsem popravy a ruzna buzerace se netykaji pouze zidu - svuj dil buzerace dostavaji sezrat hlavne muslimove - bahaiste a KRESTANE. SO IT GOES. V ropne velmoci se lide rvou ve frontach na benzin, cekaji ve frontch na subvenocovany chleba, kupuji si predrazene satelity od firem patricim deckam ajatolahu a schovavaji je za kominy aby jim je nabozenska policie neznicila.
Lide ve mestech oznacuji nynejsi vladu za "krizence prasat a Turku". Oboji se zda tesi v Iranu ohromne oblibe - podobne jako ajatolahove......
18. 04. 2011 | 22:15

Hladis napsal(a):

Yosif K
Jisty druh nenapadne cenzury urcitych del tu zaciname mit vcelku dlouhou dobu. Kdy jste naposled videl predstaveni Zkroceni zle zeny ?

Turci jsou vseobecne oblibeni vsude. Kam jejich noha vstoupila tam 100 let trava nerostla. Vsechny zeme ,ktere byly pod Osmanskou nadvladou ,jsou urovni hodne zpet. Zde v Recku jde videt zarny priklad aneb jak z vyspele civilizace udelat bandu zkorumpovanych neschopaku.
18. 04. 2011 | 22:25

Čochtan napsal(a):

Yosif K
"..3 tricitkami a jednou trojkou.."
moc zajímavé. Díky za informaci.
"..Jaderna elektrarna Busehr je vybudovana v seismicke zone.."
tak na pořádné zemětřesení v tomto místě jsem zvědav. To bude zajímavé. Na rozdíl od Japonska mi jich nebude líto. I když v Japonsku to byla tsunami, co zapříčinilo problém s JE.
18. 04. 2011 | 22:27

Yosif K napsal(a):

pane Hladis - nepisi o tom jaky kdo ma plat - pisi o tom, co kdo dela. Cinane a Indove ocividne vsechno ridi, muslimove vsechno brzdi, ale protoze maji vetsinu v parlamentu a malajsie je oficielne muslimsky stat, nechaji si i za to brzdeni solidne zaplatit.
jeden znamej pollskej zid se dal v Singapuru na silam a zarizuje za muslimy veci po uradech. Je to pry uplne bozi zamestnani - muslimove si nejsou schopni u cinanu po uradech zajiostit vbubec nic - takze je prakticky na roztrhani.
Problem bude, pokud vsichni Cinane a Indove z Malajsie utecou, kdo to potom bude ridit, kdo de facto potom bude muslimy zivit. Dopadnou jako Mugabisti po vyhnani bilych farmaru.

Nazorny priklad - v turismu se opravdovi muslimove mohou uzivit leda tak v nabozenskem turismu - organizovani Hajje apod. Nabozenstvi jim zakazuje JAKKOLIV napomahat transportu a konzumaci alkoholu - plus dotykat se alkoholu ci obalu s alkoholem. Timto padem mohou muslimove v hotelu pro keffiry leda tak luxovat koberce.

Prislusnic "muslimske stredni tridy" ktere chytal hystericky psotnik, kdyz se dozvedeli ze jedou v aute spolu s lahvi piva jsem uz zazil vice. tak jest dano v koranu......
18. 04. 2011 | 22:28

Čochtan napsal(a):

Yosif K
P.S. Nevíte jaký typ reaktoru tam mají ?
18. 04. 2011 | 22:28

Čochtan napsal(a):

Yosif K
měli jsme ve firmě dva fanatický muslimy. Turky. Když jsme dělali oslavu narozenin šéfa, grillovalo se, tak byla otázka co s nimi. Navrhl jsem Weißwursty, o těch se říká, že jsou z telecího. Je to pravda. Na 5%. Zbytek je vepřové. To se dozvěděli až za týden. :-)))
18. 04. 2011 | 22:38

Yosif K napsal(a):

Pane Cochtan:
1)jedna dobra zprava - design je castecne nemecky - z roku 1975 - a reakrtory jhsou ruske VVER 1000 - tedy asi neco jako v Temeline......
2)jedna blba zprava - Busehr je blizko more a je postaven na "styku tri tektonickych desek".
The Bushehr Nuclear Power Plant (Persian: نیروگاه اتمی بوشهر) is a nuclear power plant in Iran 17 kilometres (11 mi) south-east of the city of Bushehr, between the fishing villages of Halileh and Bandargeh along the Persian Gulf. The plant is located at the junction of three tectonic plates.[1]

Busehr je "mazane" postaven excentricky k jihu - do Qataru ci Dubaie je podstatne blize nez do Teheranu.....

Re muslimska pycha pi Eleny na vydobytky iranskeho automobiloveho prumyslu: klobouk dolu pred iranskym automobilovym prumyslem - vse jsou sice na 99% okopirovane 30-60 let stare vzory ze zapadu - ale pravda je ze se to vyrabi, ze to jezdi a ze se to prodava i v okolnich zemich. Zajimavy stroj jest napriklad Saba Saipa - vypada to jako 30 let stary zaporozec, ale je to ve skutecnosti trochu karosarsky zprasena 25 let stara KIA Rio s trochu nafouknutym kufrem. Proc ne - iransky design je na tom asi jenom stitek se jmenem - ale dela se to 100% v Iranu - cena okolo 9 tisic US$.
18. 04. 2011 | 23:08

Elena napsal(a):

nu kam sa hrabete , na šeský hadraplan nema nikto :))))

že Yožino K
18. 04. 2011 | 23:31

Hladis napsal(a):

No zrovna Singapur je sekularni stat a je tam jen 15% muslimu. Ja spis mluvim o Malajsii ,konkretne v hlavnim meste Kuala Lumpuru. Nemuzu rict jak to tam vypada jelikoz jsem tam osobne nebyl ,ale znamej co tam studoval rikal ze tam jel s predsudky a ty ho vcelku opustili. Jelikoz travil vetsinu casu ve spolecnosti muslimu z univerzity (i rada cinanu vyznava islam),tak rikal ze zadne fanatiky a tmare tam nepotkal. Naopak malajci odsuzuji jakykoliv fanatismus a jsou naprosto normalni a tolerantni. Uz jen pocet nabozenstvi ktery tam maji bez jakykoliv problemu mluvi za vse. Vetsinou se jednalo o dobre postavene ze stredni a vyssi tridy z vysokych mist. Jde tez o to v jake casti Malajsie se clovek nachazi. Jedini fanatici a islamsti radikalove prichazeji z Indonesie. Ikdyz Islam je proti alkoholu, Malajsie patri mezi velke konzumenty. Reklamy na alkohol jsou snad vsude a nikoho to nepohorsuje.Jen upozornim ze zrovna Indove jsou v Malajsii ti nejchudsi a jeste k tomu nejvetsi ozralove. A vubec bych malajsii nesrovnaval s araby ci persany. To je jak hrusky s jabkama. Zatimco arabaci jen koukaji jak jim penize tecou ze zeme, v Malajsii se tvrde maka a neni problem videt krestanskou katedralu hned vedle mesity bez toho aby se tam nekdo odpaloval.
18. 04. 2011 | 23:46

Boula napsal(a):

Nechápu jedno:
Nač učené debaty nad nějakým rádoby multikulti textem. Všichni víme, že mluvit o islámu a hledat v něm klady je pro nás bezvýznamné. Měla by se řešit jiná otázka: Co dělat, abychom nemuseli plkat o výhodách islámu za účelem ospravedlnění jeho vplížení se do Evropy. Je-li tak nádherný a skvělý, nechť si je doma za svou hranicí. Nebo snad je někdo z vás islámem tach uchvácen, že jej potřebuje k životu? Máme demokracii, nechť se takoví roztoužení eu-islamisté odstěhují do jeho kolébky. A ne abyste se pak vraceli jako někteří opálení kanadští cestovatelé.
18. 04. 2011 | 23:47

honolulu napsal(a):

Hladis,
Vasim letopoctem 10 000 a 12 000 jste me zhodil ze zidle...
Nechodte tak daleko zpet, nebo Vas zavrou do blazince.

Me jsou lhostejne Vase fantazie o krizackych vypravach, ale o roku 12000 B.C. smi mluvit pouze ten, kdo spadl z visne a nebo prodelal tropicke horecky, a to jsem pouze ja v obou dvou pripadech.

Nejste Vy nahodou medium ? Vy take hledate Atlatis ? Proc umrel E. Cayce ? Nejste z rodiny H. Blavatske ?

Pane Pepa Repa, Ahmed s tim samopalem (14:56) ma vymesovaci odpadni kanal zaveden do makuvky..

Techto Ahmedu je v Muslimskem svete vetsina. Fackovacky se nevyhnem. Rikaji to hvezdy....

Je to pro me neprijemne, ale nick Obcan se znovu trefil v tom, ze vyuka dejin je sabotovana...Uvedl i spravny duvod proc. Ja zde nekdy nevychazim z prekvapeni. Dnes z prijemneho, az na ty letopocty od Hladise...Tak jsem se zde jeste nepolekal.
19. 04. 2011 | 04:58

n.o.s napsal(a):

Obcan

Yosif K je takový pošuk nic víc osobně jsem s nim měl debatu nad historií Izraele, (té se zúčastnil i Čochtan což je něco podobného) začal mi tam brečet o utrpení židů, jak jim všichni ubližují (pravděpodobně chtěl hrát na city, což tedy těžce narazil)

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/sadi-shanaah.php?itemid=11240

mimochodem dvě ideologie jedna mince (dvě strany jedné mince)

http://2.bp.blogspot.com/_3I0gXJZ6XmU/TAvHv-ld4yI/AAAAAAAAA7g/uopStiwkJlQ/s1600/nazi-zionist+coin.jpg

Pokud se týče Nobelovy Ceny když tu cenu může obdržet taková "celebrita" jako Elie "kde je moje tetování" Wiesel tak ji může dostat kdokoliv...

člověk musí být opatrný, tyhle židovské celebrity co je to vlastně za lidi, za života celebrita po smrti by se i Joseph Goebbels styděl

"In my view, Simon Wiesenthal was a liar and a fraud. In fact, I’d go so far as to say he was one of the biggest conmen of the 20th century."

mimochodem revisionisté to o něm psali už před 20 lety
19. 04. 2011 | 05:05

Zeměžluč napsal(a):

Zajímavé je, že paní je přesvědčena o tom, že příčinou zaostávání muslimských zemí není islám ani rozdílná kultura, ale vůbec neříká, co je tedy důvodem tohoto neutěšeného stavu. Čili článek o ničem - jen deklarace autorčina přesvědčení. Další názory v diskuzi jsou též zajímavé, například to, že zaostalost arabských zemí způsobil mongolský vpád, to je taky tvrzení z říše verneovek, takových vpádů bylo - viz např. Hunové do Evropy, stěhování (Vandalové) národů atd. Vymlouvat se na 800 let starou historii? To je jako omílání bitvy na Kosově poli v Srbsku. Jděte s tím někam. Islám je náboženstvím smrti a paní autorka, jako žena by si měla uvědomit to, že toto náboženství vyřazuje polovinu populace z aktivní činnosti tj. ženy a mohla by možná začít trochu přemýšlet.
19. 04. 2011 | 07:24

Pepa Řepa napsal(a):

Hladis
Mám Vás rád. Bezpohlavně-přirozeně.
Nejste Vy sám velký Wendys Dočekal? Co Vy všechno dokážete naníchat dohromady.
Nejste barman?

"Zapomina se na jeden fakt. Islamske zeme da se rici byly vyspele s evropou kolem roku 10000 az 12000" Invaze Mongolu a turkickych kmenu rozvratila vnitrne oslabene kalifaty a zadupala do zeme veskery pokrok a vzdelanost. Zatimco evropa byla stabilni a smerovala postupne k renesanci v arabskem svete doslo k zmrazeni vyvoje a upadku.No Tady nevim. Jeden znamy byl v Malajsii par let a setkaval se s muslimskym obyvatelstvem vcelku bezne.Jednoduse doslo k evoluci kolonializmu.Jisty druh nenapadne cenzury urcitych del tu zaciname mit vcelku dlouhou dobu. Kdy jste naposled videl predstaveni Zkroceni zle zeny ? "

Takové skvosty jsem slyšel naposledy, když hrál Burian feldkuráta Katze.
19. 04. 2011 | 07:59

Pavel13 napsal(a):

A kdo ta kritéria vyspělosti určil? My. Není problém i v tom, že se na svět díváme našimi měřítky? Pak si možná tu vyspělost jen namlouváme. Amazonští indiáni taky nemají žádného nositele Nobelovky, ale zato umějí žít v souladu s přírodou. Tuto schopnost jsme my již ztratili. Naše severní vyspělost stála svět dvě světové války, vydrancování surovin, zamoření chemikáliemi, apod.. Aby ta honba za vyspělostí nebyla spíše počátkem konce. A co se týká kultury, má křesťanský svět nejvíce spisovatelů s Nobelovkou, ale jejich díla čte jen hrstka, většině stačí blbosti z TV kanálu. A tuto kulturní vyspělost ještě nutíme celému světu.
19. 04. 2011 | 08:26

Čochtan napsal(a):

Yosif,
jo, leží to přímo na břehu. Tady:
http://maps.google.de/maps?f=s&utm_campaign=de&utm_source=de-ha-emea-de-google-gm&utm_medium=ha&utm_term={googlemaps}
19. 04. 2011 | 09:14

Elena napsal(a):

ak sa považujeme za vyspelejšých , tak mi tu napište , kto z vas a čím posunul tuto spoločnosť dopredu vratane vašých predkov?

načnem zo seba: tým že som vymenila tri pračky, dve chladničky dva mrazaky, 4 auta, 4 žehličky, 8 mobilov, 6 biciglov, 4 telky, 2 videoprehravačov, DVD, tri krat sme menili nabytok, o handrach ani nehovorim, moj husband mohol byť milliardar ak by ukladal prachy na knižku do banky do danových rajov :))))))
každou kupou som prispela na inovaciu produktu
19. 04. 2011 | 09:27

Elena napsal(a):

samozrejme že každou vojnou sme veľmi napredovali, nebavilo nas mlatitsa šablami a vintovkami tak sme vymysleli lepšie inteligentnejšie veci, všetko poctivo sme vyskušali najprv na sebe , ked to dobre zabralo začali sme to skušať aj inde:))))

naša vyspelosť je v našej jednoduchšej manipulovaťeľnosti, proste nas lahšie zavreš do tovarne na 10 hodin denne a kvoli veciam na spotrebu sme ochotne ten čas tam stravit :)))))

Majte sa krasne a nezblaznite sa zase s tej našej vyspelosti
19. 04. 2011 | 09:46

Elena napsal(a):

tým že mame v obľube sledovať TV na 89 kanaloch, zaplatili sme časť nákladov na kosmonavtiku, vymenili sme čugunky za titanové hrnce a teflonove panvičky, zaplatili sme čast nákladov NASA,
mi proste sa vieme zložiť na všecko lebo chceme sa považovať za vyspelých , ked sedime večer pred telkou a chrumame zemiakove lupienky zo slaninkovou prichuťou( nejaký z moderných dezodorantov) nehovoriac o tom že kosmos nam dal sačkové polievočky a bujon v kocke

PAAAaaa
19. 04. 2011 | 10:09

Pavel13 napsal(a):

:Elena
Já jsem ještě malým dílem přispěl, abychom nevymřeli. A pak abychom měli co žrát a kde spát. (To nakonec zvládají i králíci.)
Těch produktů jsem vyměnil méně, ale islám s tím nemá nic společného.
Ještě jsem zasadil nějaký ten strom a pár vyplenil. Raději to nepřeháním a pozoruji, jak to příroda zvládá lépe.
19. 04. 2011 | 10:16

Elena napsal(a):

a v nedavnej minulosti, mi všetok vyspelý svet sme posunuli farmaceuticke spoločnosťi neuveritelne dopredu, tým že každej vlade bolo naradene zakupiť vakcinky proti prasacej chripke :)))
nehovoriac o tom že nam už nezaberaju žiadné antibiotyky, každý druhý bude alergik, astmmatik, cukrovkar, a tak dalej

jo jo sme moc vyspelá spoločnosť
19. 04. 2011 | 10:18

Hladis napsal(a):

V tech letopoctech jsem samozrejme ustrelil a pripsal nuly (ani nevim jak se mi to povedlo). Moje chyba jedna se o roky 1000 az 1200 po kristu.
19. 04. 2011 | 10:19

modrý edvard napsal(a):

pro Pavla13: ta diskuse o měřítcích vyspělosti je někde nahoře. Jde o to, že Arabové z nějakých důvodů migrují k "nám". "My" si myslíme, že to je proto, že se u nás líp žije, protože jsme pokročilejší. U Indiánů tahle argumentace neplatí, ale taky je tu neřešíme.
19. 04. 2011 | 10:34

Yosif K napsal(a):

Pani Eleno - iranske cvozi jezdi, prodavaji se a jsou lacine - a jsou lacine hlavne proto, ze Iranci maji stale jeste noizsi mzdy nez cehuni v dobach, kdy mkontovali hadraplany.
Iranci si pustili do cela bandu ajatolahu - byla to jejich blbost, ale je mi jich lito.
Miliony mladych lidi jsou na heraku, miliony lidi v teto ropne velmoci delaji za mzdy ktere staci sotva na chleba s cibuli, milony lidi bydli v chysich ktere je zabijeji pri kazdem naznaku zemetreseni a statisice mladych persanek se potuluji po okolnich zemich a nabizi shitskou specialitu - tzv "kratkodobe manzelstvi na dobu cesty".
No hlavne ze v Iranu je ohromne vysoka moralka, neexistuje prostituce ani zavislosti na drogach a alkohalu.
A evropsti troubove v tomto b...elu na koleckach vidi jeste nejaky vzor moralky a socialni spravedlnosti........
19. 04. 2011 | 11:08

parr napsal(a):

to Elena:
zkusim velice kratce vysvetlit, co povazuji za zaostalost. V techto dnech jsem cetl v Le Monde, ze desitky iranskych poslancu predlozily navrh zakona o zakazu psu, nejen venku, ale i chovani doma. To povazuji za zaostalost. Drzeni se nejakeho textu ze 7. stoleti a odmitnuti vyuziti vseho dobreho a uzitecneho, co pes muze nabidnout. Napr. pomoc pri hledani obeti zemetřeseni atd. Spolecnost je zaostala proto, ze odmita vyuzit jednoznacne pozitivnich veci na zaklade nabozenskeho textu.
19. 04. 2011 | 11:50

Karel napsal(a):

A nezačaly zaostávat arabské země proto, že mají lehce vydělané peníze z ropy? To se to pak leží na polštářích...
19. 04. 2011 | 12:16

Pavel13 napsal(a):

:modrý edvard
S těmi indiány to funguje úplně stejně. Začíná to tričkem a biblí, pokračuje televizí a bilbordy s reklamou na věci, které nutně potřebujete a budete se usmívat, jako lidé na nich. I oni opustí prales a skončí ve slumu. Na potřeby, které měli předtím zadarmo si budou muset vydělávat otrockou prací. Inu, pokrok.
19. 04. 2011 | 12:25

Elena napsal(a):

Yosif K,
odkadiaľ mi pišeš , z ľavého či z práveho brehu Jordanu?

popletla som Ty politrucké šablonky , čo ?

a že Irancov zabijaju bezpilotné lietadielka, tak to nevspominaš

ja neviem Yožino v akých domčekoch je lepé byvať, v azbestových, sadrokartonových , polisterenových alebo v hliňaných, nikoho neobdyvujem, autority neuznavam, len pišem že ani mi nie sme idealne
hele parr, o tých psikoch som nevedela, z druhej strany u nas pestuju psičkov (vo veľkochovach) na predaj ako hračku, darček na Vianoce alebo narodky, psičky vo vetčej miere končia v utulkoch a často tirane, tiež s tým dosť prehaňame, tak ak je právdou to čo ste napisal, tak oni to prehnali v opačnom smere, všetko ľudské nie dokonale
19. 04. 2011 | 12:51

Elena napsal(a):

pardon Pakistancov, ohľadne bezpilotných lietadiel
19. 04. 2011 | 12:56

Hladis napsal(a):

To Karel
Oni uz zaostavali o notny kus pred tezbou ropy. Je pravda ze nalez ropy to jen umocnuje jako zaostavani hospodarstvi ve Spanelsku kdyz galeony privazely tuny zlata. Plati to vsude. Pokud budete davat nekomu penize a dotovat ho ,tak nema duvod zvednout zadek a jit pracovat. Pokud dotace zastavite ,tak bud pojde hlady nebo vezme krumpac a zacne neco delat (nebo moderne protestovat). Regan kdysi rekl ,aby se do Afriky posilali krumpace a ne penize. Jedna z mala veci kde s nim souhlasim.
19. 04. 2011 | 13:21

Silvie napsal(a):

Islám je zcela jistě brzdou jakéhokoliv rozvoje a pokroku.
Nezapomínejme, že v mnoha islámských zemích je korán jedinou knihou, kterou děti kdy četli a kterou se nesmyslně učí nazpaměť.
Středověké učební osnovy, intolerance, bránění vzdělanosti žen, lenost a nerozvíjený intelekt, nemohou vyprodukovat nic než nenávist a závist k západní civilizaci, která dosáhla nepoměrně vyšší životní úrovně.
Jsem zcela přesvědčená o tom, že podaří-li se radikálním islamistům dobýt jednou Evropu, budou schopni do roka zplundrovat i ta nejproduktivnější hospodářství, ze všech zemí (včetně Švýcarska) udělat špinavé klony Libye, Jemenu nebo Egypta.
19. 04. 2011 | 13:37

Karel napsal(a):

Hladis
A ty diamanty vykopané v Africe by schramstl kdo?
19. 04. 2011 | 13:59

buldatra napsal(a):

Arabská zaostalost je zaostalost relativní. Stejně jako jakákoliv jiná zaostalost.
Arab je na tom tak, jak je na tom jeho myšlení.
A jeho myšlení mu rozhodně zaostale nepřipadá.
Kdyby připadalo, začal by myslet jinak.
A až jednou začne, projeví se to i navenek a okolí to pozná.

Dejme tomu obyvatel Amazonie, vybaven foukačkou a šipkami s jedem kurare, oděn v bederní roušce v lepším případě a s holou zadnicí, může vnímat Araba s ručníkem na hlavě a kalachem v ruce jako bytost velice rozvinutou( Arabky v burce by se asi lekl ), disponující kouzly a věcmi, jejichž význam je nepochopitelný.
A Evropan, který se seznámí se znalostmi přírody a přírodnin, kterými disponuje obyvatel Amazonie s holou prdelí, může jen tiše pokyvovat hlavou, závidět a přát si aby jednou z toho věděl a znal alespoň část.
Zatímco Arab s kalachem může mít pocit méněcennosti z toho kolik Škodovek vyrobí německá fabrika kdesi v České kotlině.
Tedy zaostalost berme vždy jako cosi relativního.

Jediné, co je zaostalé je myšlení. A to se projevuje navenek.
Všímejme si raději nejdřív, jak se projevuje zaostalost našeho myšlení.
19. 04. 2011 | 14:19

Yosif K napsal(a):

Pane Buldatra, v Evrope jsou hlavy RELATIVNE OTEVRENE a vsimaji si zaostalosti sveho mysleni minimalne od doby Johna Vicklefa ci jana Husa ci Martina Luthera.

Clanek byl o tom, zda Arabove jsou hlavy otevrene ci zavrene. Nektere jsou otevrene, nektere jsou zavrene.
Suma sumarum spolecnost kde se tresta naznak zapochybovani o axiomech trestem urezani hlavy nijak moc otevrene mysleni nepodporuje. Takovy system podporuje jen to, ze se do elit spolecnosti probojovavaji prirozenym vyberem vetsi a vetsi fanatici a vetsi a vetsi kreteni - podobne jak jsme to mohli pozorovati v relanem sociku.

Dale mozna take nepomaha to, ze axiomy byly dany pred 1400 lety negramotnym nacelnikem poustnich lupicu.
19. 04. 2011 | 15:28

Pavel13 napsal(a):

Yosif K napsal(a):
"... v Evrope jsou hlavy RELATIVNE OTEVRENE a vsimaji si zaostalosti sveho mysleni minimalne od doby Johna Vicklefa ci jana Husa ci Martina Luthera."

Můžete mi, prosím, vysvětlit, proč právě tuto dobu považujete za zlom v myělení a o jaký zlom se mělo jednat? Děkuji.
19. 04. 2011 | 17:05

buldatra napsal(a):

Takže, pane Yosife K, až jednou ty axiomy z jejich hlav zmizí, změní se snad jejich myšlení a to se pak navenek nějak projeví. Což poznáme.
To jsem chtěl říct.

No a ještě dodám, že si to musí v těch svých dutinách lebních uspořádat sami, nikdo to za ně udělat nemůže.
Což může trvat třeba těch 588 + - let rozdílu mezi jejich a našim kalendářem. A možná i myšlením.
Když to srovnáme, tak jsou svým způsobem někde v hlubokém středověku, což není zas až tak strašné a divné, protože už Werich konstatoval, že se středověk posouvá neustále vpřed.
Přesto to nic nemění na tom, že zaostalost je pojem relativní a to dle toho, kdo a odkud zaostalost někoho, nečeho hodnotí.
Já si myslím, že jakékoliv dogma, jakýkoliv -ismus v hlavě zaostalost bezpečně zaručuje. No a jim to zaručuje ta bjejich příručka, bez které nedají ani ránu.
19. 04. 2011 | 17:23

Octomil napsal(a):

Lze islámem vysvětlovat arabskou zaostalost?

toť velmi zajímavá otázka! pokud to není islámem pak je to čím? zbývá jen, že tím, že to jsou arabové....

ale ono to bude přece jen islámem... neboť tato ďábelská nauka nesvádí lidi do pekla jen v arábii ale i jinde mezi jinými národy. hrozné důsledky těchto mohamedánských bludů lze vidět v indonézii (žádní arabové), pakistánu (žádní arabové), iránu (žádní arabové) ... zrovna teď v nigérii (žádní arabové), atd... mezi bělochy, kteří těmto lžím propadli.... atd....

např. v austrálii libanonští arabové se dělí na 2 skupiny: mohamedánští, kteří se zabývají zločinem a znásilňováním a křesťanští, kteří se zločinem nezabývají a jsou ve společnosti velmi úspešní, jak v obchodě, umění i politice.... nejsou nikomu na obtíž.... proč např. mezi tzv. "palestinci" (neexistující etnikum, jedná se o araby) nejsou žádní vrazi a teroristé z arabských křesťanů?
19. 04. 2011 | 17:34

Yosif K napsal(a):

Pane PAVLE 13: tito myslitele byli nuceni reagovat na nepravosti "systemu" - korupci, narustajici neefektivitu, narustajici "danove zatizeni" (=odpustky byly forma zdaneni na cirkevni vystavbu) a na neschopnost systemu dane vybrat za narustajicich socialnich nerovnosti. Reseni nalezli zhruba receno v "oddeleni nabozenstvi od statu". Diky tomu se protestantske zeme vyvijely SVOBODNEJI, tedy v konecnem dusledku ekonomicky rychleji nez zeme hrube receno totalitarstejsi - katolicke.
Katolicke zeme (nektere) dohnaly protestantske zeme az kdyz se katolici zacali chovat jako protestante, az kdyz doslo k de facto oddeleni cirkve od statu a zavedeni nabozenske svobody (coz byla A STALE JEST podminka jakychkoliv jinych svobod). Coz v Rakousku zavedl az Josef Druhy.

Reakce islamskych zemi na krize je - jak dobre napsal Pavel Kohout - prave opacna. Diktatori se uz jednou spalili se socikem, ktery u Arabui take nefungoval. Proc by zavadeli kapitalismus nejak moc rychle? Zavadeji, ale "uvazlive" to jest privatisuji hlavne pro sebe. V ocich "prostych mas" je tak dusledne zdiskreditovan jak socik tak kapitalismus. Jako jedine ci nejschudnejsi reseni se pak masam zda "navrat ku korenum" k islamisticke totalite predfeudalniho typu. Navic maji zarny pripad, ze to "nekde" funguje - v Gulfu, kde je vice penez nez lidi. Chce to jen ty penize lepe prerozdelit. Pracovat netreba, nebo pokud ano, tak jen tak zlehka neco predstirat.
Ve statech Gulfu se nikdo nebere o "pravo na praci" apod. Lide tam demonstruji za vetsi podil na vladnich korytech, v KSA maji "masy" k demokracii asi tak blizko jako rakousti rolnici za napoleobnskych valek: "proboha jen aby tech zmen bylo co nejmin...."

Smula ovsem je, ze ve statech bez ropy navrat k predfeudalnim pomerum nic nevyresi.
Navrat ku korenum v krestanstvi znamenal navrat k diskusim pacifistickeho rabbiho, ktery nabadal lidi premyslet vlastni hlavou a krome vekslaku v chramu nikdy nikoho neuhodil.

Navrat ku korenum v islamu znamena naprosty opak - je to navrat od vlady socialistickych ci pro-kapitalistickych vicemene pragmatickych diktatoru k negramotnemu poustnimu prorokovi, jenz zbohatl prepadenim zidoske oazy Kaybar a jenz pro jistotu zakazal o svem uceni jakkoliv pochybovat pod trestem UREZANI HLAVY.

jak nekdo v islamskem svete zacne mluvit o "navratu ku korenum" tak si spolehlive ziska alespon cast mas, ale doposud to vzdycky vedlo z blata do louze......
19. 04. 2011 | 18:59

Yosif K napsal(a):

Pane octomile, v zasade souhlas - arabsti krestane se bez problemu uplatnuji jnak v Detroitu tak v San Diegu, tak v isrtaeli, kde dosahuji nadprumerneho vzdelani, postaveni atp atp. Israel je jedina zeme na BV kde pocet arabskych krestanu ROSTE - jak absolutne tak relativne.

Pro uplnou presnost nutno dodat - v polokomunisticke a silne teroristicke PFLP - byl predsedou Georgis Habbash - arabsky krestan. Dale Hanna Ashravi - prestarla cinitelka PLO - je tez arabska krestanka. Fanatismus se obcas nevyhne aniu krestanum.

Zajiomava je situace v Libanonu: ekonomicka uspesnost obyvatel je silne korelovana s nabozenstvim. krestane jsou nejvzdelanejsi a nejbohatsi. Sunite jsou trochu pozadu, ale jajich sefove maji prachy z KSA. Shia jsou temer nezamestnatelni - drive pastevci, nyni bojuvkari u Hezbolly.

Dalsi vzorovou labinou na korelaci nabozenstvi a ekonomicke uspesnosti je Indie plus Pakistan. pakistan se odtrhl od Indiue, nebit muslimy zralo, ze meli polovicni zivotni uroven nez hinduisti. Po 60 letech existence rasistickeho "statu cistych" = Pakistanu je v Pakistanu stale polovicni zoivotni uroven proti Indii. Veskery pokrok nula.

V Indii samotne - byvala muslimska bvladnouci vrtstva jsou nezamestnatelne skupiny o sile 100 miliony lidi skuhrajici kde tojen jde o dalsi podpory. Maji poloivicni ziv urovemn proti hinduistum.
Poi 560 letech vlady hinduistu maji tito jako vbzduckjy dbakrat vyssi uroven proti muslimum ale polovicni uroven proti sikhum a krestanum. A to presto ze ani sikhove ani krestane se nijak ostre neodlisuji etnicky od hinduisticke ci muslimske populace (velka cast pakistancu jsou idnoevropane, velak cast hinduistu a krestanu jsou z jihu - castecne draviodskeho puvodu). Ve state GOA je diky krestanum i 50 let pp vyhnani portugalcu DSVAKRAT vyssi zivotni nuroven nez ve zbytku Indie a crtyrikrat vyssi nez v Pakistanu.
Disproporcne velka cast techniku, vojaku, bankeru apod jsou hlavne SIKHOVE (a pak i krestane). Korelaci ekonomie a nabpozenstvi muze popirat jen ten kdo chce sam sobe lhat.
19. 04. 2011 | 19:18

Yosif K napsal(a):

jeste k SIKHUM: Ind muslimskeho pucvodu mi radil k ceste do Indie: "Pokud nechcete byt okradeni taxikarem, vyberte si SIKHSKEHO taxikare - rozumuite??? SIKHSKEHO !!!! dle turbanu, hrebenu apod ti jsou absolutne poctivi, a s muslimskym taxikarem to radeji nezkousejte......
19. 04. 2011 | 19:22

Yosif K napsal(a):

Technicka oprava popisu pomeru v Indii a Pakistanu:
Po 60 letech vlady muslimu muslimum v Pakistanu zustava jejich uroven mna polovine Indie.
Po 60 letech vlady hinduistu v Indii zustavaji ve spickach spolecnosti SILNE NADPROPORCNE zastoupeni Sikhovce a krestane. Pres velmi silnou positivni diskriminaci muslimu v Indii, tito zustavaji na polovicni urovni proti hinduistum, a na ctvrtinove urovni proti SIKHUM a krestanum.

Evidentne je silna korelace mezi vzdelanim a ekonomickym uspechem. To nikdo nepopira. Co si pi Hesova nechce pripustit je korelace mezi typem vzdelani, pracovni a ucebni moralkou a nabozenstvim.
Studium koranu je ze 100% sroceni nazpamet. Diskuse o cemkoliv je absolutne nemozna - mozny je pouze VYKLAD autority shora dolu a absolutni poslusnost. Uceni se koranu nazpamet je skvela skola jak byt "street smart" - naucit se podvadet, naucit se unikat telesnym trestum. Lide s timto zakladem pak lepe zvladaji studium kde se uci nazpamet (anatomie, farmacie, arabska poesie, dejiny islamu) nez obory kde se musi premyslet. proto se take v arabskych zemich toho mnoho noveho nevymysli.
Jedna z nejvzdelanejsich populaci Asie - jizni Korejci - volne [rechazeji mezi budhismem, sintoismem, protestantismem a katoplictvim. Cinane fluktuuji mezi konfucianismem, budhismem, taiosmem a stale ve vetsi mire krestanstvim. Japonci vyznavaji flexibilni smes shintoismu a budhismu. Nikdo za nic nikomu nereze hlavu.
Shariatsky trest za odpadnuti od islamu je uriznuti hlavy - hned je jasne, ze "tam kde vsichni povinne musi myslet uplne stejne, tam se toho mnoho nenamysli". Toto se rikalo o komunismu, toto plati i o islamu. Islamska civilizace je zalozena na slepe vire a na papouskovani.
19. 04. 2011 | 21:40

Yosif K napsal(a):

Pani Eleno - jedna vec je, ze domy slepene z balvanu blatem jsou mozna ekologicky zdravejsi nez bydleni v panelaku, druha vec je, jestli musi zit obyvatele ropne velmoci Iran v nemocich, nezamestnanosti a bide, kdyz by tomu mohlo byt lepe. Ale to se samozrejme netyka pouze Iranu, ten je v muslimskem svete prumyslova velmoc, takze Iranci maji urcite lepsi vyhlidky (specielne pokud se zbavi cernych turbanu) nez napriklad Somalci, Eritrejci atp. Tam jeste asi dlouho nebude vubec nic......
19. 04. 2011 | 21:47

Véna napsal(a):

Nadvláda Evropy a USA je jen krátkou epizodou v dějinách lidstva. Od nepaměti tady existovala říše středu, která na pár set let sama uzavřela vlastní vývoj, aby pak shledala že svět je dál a tak se rozhodla ho předehnat. Což se tedy sakra daří. Evropanům bránícím před 300 lety hradby Vídně před vojsky Kara Mustafy rozhodně islámští turci zaostalí nepřipadali. Právě naopak, hygienické a jiné kulturní návyky turky šokovaly a tak "prorobené" národy naučili napřed se umývat. To porobené v úvozovkách, obyvatelé se za turecké nadvlády měli lépe než za té křesťanské, i to křesťanství měli povolené. Na rozdíl od tmářské církve katolické.
No a islám se nezadržitelně šíří. Asi má něco do sebe.
20. 04. 2011 | 02:01

Jarle HALSNES napsal(a):

Milá autorko,
samosebou, že lze. Ono totiž lze cokoli vysvětlovat čímkoli. Jen mi řekněte, jak se pozná, že dejme tomu Dubaj, Katar či Kuvajt jsou zaostalejší než třeba Zimbabwe,Peru, nebo Řecko
20. 04. 2011 | 08:54

Yosif K napsal(a):

Maly detail - politicke skupiny z Kabylie (Barberi, z vetsi casti krestane) zadaji zapad o pomoc pro ziskani autonomie, protestuji proti arabizacnim a islamizacnim snaham. Dalsi zeme, kde blbi vladnou chytrym - ve statnim aparate. V ekonomii prevadaji Berberi - vetsinove krestane.............
Dale cituji z celkem arabofilni wikipedie: Vetsina alzirske ekonomie je ovladana Kabyly (Berbery) vetsinove krestany ci sekulary a okrajove velmi umirnenymi sunnity.
Kabyle people are predominant in Algiers's economy: most of Algiers's stock exchange companies are Kabyle. Algiers's Kabyle society represent most of middle/upper classes of the city, with representation in nearly all of the employees of the tertiary sector (in particular medical, technical, financial) and the majority of skilled workers.

Chcete jeste dalsi priklady korelace ekonomickeho uspechu a kestanstvi a ekonomickeho debaklu a islamu? Mimochodem - jediny Alziran ktery dostal Nobelovu ceny BYL ZID.
20. 04. 2011 | 09:52

Yosif K napsal(a):

Mily pane Jarne Halsne: Jestli jsou vyspele UAE a jestli jsou vyspeli OBCANE UAE jsou dve zcela rozdilne veci.

Muzete se zeptat soudruhu emiru z UAE - ti to rikaji na plnou hubu: zatimco UAE jsou ekonomicky vyspele staty diky prilivu petrodolaru, turistu atp, obcane UAE jsou DLE SLOV emira Khalify z 99% k odpovednejsi praci nepouzitelni lehkozivkove. 99% pracovniku v soukromem sektoru a dokonce 92% pracovniku ve statnim sektoru jsou cizinci. Zamestnanost obcanu UAE jest miziva - pokud pracuji, tak piji kafe ve statnim sketoru a a obcas koukaji jak keffirove makaji.

Takze POKUD povazujete za vrchol vyspelosti obyvatelstva sedet prese den na terasce, pit kafe, a stridave koukat na more a na tom jak kolem dokola makaji cizinci PAK ANO - PAK JSOU OBYVATELE GULFU VELMI VYSPELI PRACOVNICI. Toto ma islam a levicaci spolecneho - sen o praci - sedet na terasce, pit kafe a cumet na more a na cizince jak makaji......
20. 04. 2011 | 09:59

Yosif K napsal(a):

Pane Veno - islam mel nevco do sebe dokud Turci dobyvali hradby Vidne jako viojenska velmoc. Nyni Turci dobuyyvaji Viden jako pocistovaci a prodavaci KEBABU. Ale Turci jsou OK - ti alespon rpdavaji kebaby a zametaji. Zapadni Evropu "dobyvaji" muslimsti arabove, kteri se ani nenamahaji zametat. Viz ciata Abou Taliba, starosty Rotterdamu: "Vetsina vandalu v Holandsku je mladez arabskeho puvodu, vetsinou na takove mentalni urovni, ze s nimi nelze nic rozumneho delat...." Takze mate pravdu - silam mel neco do sebe kdzy Turci dobyvali Viden a Oslam ma neco do sebe i nyni kdyz muslimove masoove plundruji socialni podpory zapadni Evropy.
Ale to neco tehdy bylo neco jineho nez je to ted.
V dobe bitev u bran Vidne byla turecka rise skutecne lepe zorganizovana nez prohnile kartolicke monarchie.

Od te doby se stalo toto - preohnile katolicke monarchie byly ovladnuty nemeckym luteranskym a zidovskym kapitalem a prestaly byt prohnilymi katolickymi monarchiemi.
Z Turecka se stala petrifikovana orientalni despocie a z byvalych tyreckych vijalatu s arabskym obyvatelstvem se staly zaostale a dezorganizovane islamofasisticke despocie.

Takze islam melo neco do sebe tehdy ale doba se zmenila a to co ma islam do sebe nyni jest absolutni brzda hospodarskeho vyvoje.
20. 04. 2011 | 10:08

Yosif K napsal(a):

Pane Veno - dobre jste smichal jablka s hruskami:
1) Jak je to s "vyspelosti" obyvatel Gulfu se zeptejte emiru v Gulfu - oni sami verejne oznacuji sve ovecky za tezko zamestnatelne flinky.
2) Zimbabve je jine kafe - africke staty a muslimsti arabove maji jedno spolecne - nadvladu klanovych struktur maskovanych socialistickym naterem. Cerni bolsevicti rasisti v cele s Mugabem vyhnali bile rasisty a ted cerni rasiste bez dozoru bilych rasistu umiraji hlady. Smutne - cerni rasiste hoduji dal a cerne obyvatelstvo ktere driv delalo "na belochy" krute strada.....
3) Peru - tam kde je kapitalsimus, tam se veci v Peru zlepsuji. Tam kde je plantaznicky feudalismus - tam se maji lide jako za feudalismu. Feudalni pomery na plantazich a kmenove zrizeni v jungli asi neni vina evropskeho kapitalismu. V Evrope byl feudalismus zrusem pred 150-200 lety...
4) Recko - je na tom lepe nez arabove a hure nez treba Svycarsko nebo Skandinavie - pracovni moralka Reku je nekde na pulce mezi Araby a Skandinavci. Jejich vysledky tomu odpovidaji. Nicmene i v Recku se s radosti uchytavaji prodavaci suvenyru a kababu z ruznych islamskych raju na zemi. Zda se ze prese vsechno ani v tom prohnilem a rozvracenem Recku neni az takovy b....l jako u Arabu..... rozhodne Rekove vice makaji napriklad v tavernach nez tzv "VYSPELI OBCANE UAE".
20. 04. 2011 | 10:37

Yosif K napsal(a):

Takize zaverem - kdo chce verit, ze neni korelace mezi islamem a ekonomickou zaostalosti, at si tomu veri.
Ve skjutrecnosti je silna korelace mezi ekonomickym pokrokem a TEMER JAKYMKOLIV JINYM NABOZENSTVIM i v mistech, kde by se zdalo, ze ekonomicky rozvoj je znemoznem vedrem ci poustnimi podminkami (Alzirsko-Kabylove, Indie+Pakistan - muslimove vs Sikhove, kerestani, Singapur - Cinani vs muslimove, Malajsie+Indonesie - Cinani,Indove+krestane vs muslimove, Hong Kong, Australie atp atp). Mslimove jsou skoro vsude na totalnim ekonomickem ocase spolecnosti.
20. 04. 2011 | 11:24

Jarle HALSNES napsal(a):

Yosife, člověče, vždyť Vy nejste schopen napsat ani několik slov za sebou, takže i když jsou, podle Vás, muslimové hlupáci, nejste na tom Vy o nic lépe.
Že se občané v Emirátech moc nepřetrhnou, je nicméně fakt. Ale je to, mimo jiné, proto, že nemusí, že stát, kde žijí, je schopen jim zajistit vysokou životní úroveň i tak. Jasně, jsou to peníze za ropu, za které platí "gastarbeitery", kteří pracují místo nich. Ale, ruku na srdce, co je na tom špatného? Leda, že kdyby emírové byli křesťani, Evropani, na svoje poddané by se vybodli a ti by, navzdory petrodolarům, měli prd, což by Vám asi vyhovovalo lépe...
Víte, na celé debatě o islámu je nejkouzelnější to, jak si Evropa dokolečka snaží dokazovat, jak je nejlepší a všichni kolem jsou tupci. Nebylo by lepší se navzájem respektovat? Nebylo by lepší se zastydět za koloniální minulost a začít spolupracovat? Na rovinu, férově? Víte, můj táta mi říkal: "Když kolem sebe uvidíš hodně hlupáků, je pravděpodobné, že jsi hlupák sám".
20. 04. 2011 | 11:59

Yosif K napsal(a):

Mily Jarle Halsnesi, pokud by Vas bavilo byt obcanem petrodolaroveho statu, sedet na terasce a cumet na more a na kefiry jak makaj (a eventuelne mucit filipinske sluzky), mluvte prosim za sebe - nikoliv obecne za Evropany.

Nedavno jsem videl na CNN arabofilni interview s jednim z emiru z UAE. Na otazku co budou arabove delat az dojde ropa, odpovedel, ze budou delat totez co delali pred ropou - sedeli na terasce, cumeli na more, pili kafe a predcitali si arabskou poezii a obcas "vybrali obchodni poplatky" od kolem-plujicich lodi.
Ironii osudu za pul hodiny se totez ptali ve stejnem poradu norskeho ministra. Ten rekl ze Norove pracovali pred ropou, nyni pracuji uplne stejne jako pred ropou, ze VSECHNY ropne prijmy investuji do fondu na rozvoj chemickeho apod prumyslu, VUBEC NIC Z TOHO NEPROZIRAJI a ze s vycerpanim ropnych zdroju v jejich pracovnim nasazeni proste nemusi nastat zadna zmena.

Jak rikam, mluvte za sebe, ne napriklad za Nory.

Rekove a Italove se obecne povazuji za lehkozivky. Mlady Ital v lete nepracuje a v zime tanci atp atp. Podivejte se kolik malych garazovych fabricek je v Italii, kolik Italu maka v garazich i na polich, kolik Reku lita okolo turistu jako camrdy. Proti Arabum jsou Italove i Rekove tezci drici.
20. 04. 2011 | 13:12

Yosif K napsal(a):

Pane Jarle Halsnesi - je mozne nechat se zivit petrodolary kdyz je nekdo ma - tak proste nekdo pracuje a nekdo nepracuje.

Co je na povazenou je nebyt se schopen uzivit, kdyz nekdo ty petrodolary nema, a vynalzne takovou trafiku, ze sedi na terasce, cumi na more a hlasite avykrikuje, ze potrebuje hospodarskou pomoc protoze jeho prapraprapradedecka kdysi okradli kolonialisti. Procpak ASPON TAKOVITO SOUDRUZI NEVYRABEJI NECO PRODEJNEHO VE FABRIKACH??????
20. 04. 2011 | 13:16

MPL napsal(a):

Nevím úplně jistě, jestli je možné islámem vysvětlovat arabskou zaostalost, ale domnívám se, že spíše ano. Proč křesťanství ekonomicky převálcovalo nejen islámské země, je poměrně dobře vysvětleno na blog.aktualne.cz od Benjamina Kurase z 19.4.2011 v článku: "Čínská cesta k úspěchu". Název blogu je jakoby o něčem jiném, ale je to opravdu o křesťanství a jeho úspěších. Dnes ovšem evropská civilizace provádí sebevražednou multi-kulti politiku, takže další vývoj obyvatel E.unie nevidím až tak růžově.
20. 04. 2011 | 13:42

Tonda napsal(a):

Islám, křesťanské víry, židé... ono je to vlstně jedno. Ne, že bych se v tom jako atheista nějak výrazně orientoval, ale všechny víry mají několik znaků společných:
1. Jejich základem je právě víra - to bez ohledu na skutečnost. Jak dlouho byla země placatá a co to stálo úsilí tohle změnit, přesto, že důkezů bylo dostatek?
2. Snaha udržet si v rukou vzdělávací systém. Občasné pokusy z biologie odstranit Darvinovu teorii a nahradit ji vírou ve stvoření mě neustále překvapují.
3. Netolerantost a rozpínavost (ať už je tvrzeno cokoli). Každá víra je ta pravá a ostatní jsou bezvěrci, které je potřebaˇpřevráti, nebo alespoň pobít.
4. Snaha dostat se i ke světské (a ekonomické) moci. Dřívější evropští monarchové o tom věděli svoje.
.... a dlo by se pokračovat dost dlouho.

Tím chci říci, že každá víra, ať už byla v minulosti jakkoli prograsivní, je dnes brzdou.
Bohužel jsme se ale dnes dostali do situace, že ledaco umíme, ale je vekou otázkou, zda to co umíme, bychom také měli provádět.
Ale ono je to jedno, protože dnešní rozvinutá společnost je stejně už na sestupu. Geneticky degenerujeme, děti nechceme... Ještě že je tady ten podceňovaný rozvojový svět. Z generace, která přežije AIDS, se možná narodí rozumnější svět (jenže rozum mi napovídá, že je to blbost - lepší to nebude). Ale to je už jiná pohádka...
20. 04. 2011 | 14:52

Yosif K napsal(a):

Ha - pane Jarle Halsnes - Vase slova o spolupraci by meli tesat do mramoru. Bohati Arabove vsak spolupraci maji - za vsechno plati trzni ceny, almuzny pri svych prijmech nepotrebuji.

Citat: "Nebylo by lepší se navzájem respektovat? Nebylo by lepší se zastydět za koloniální minulost a začít spolupracovat? Na rovinu, férově?" Jo to mate pravdu, zastydme se a spolupracujme. S bohatymi Araby uz spolupracujeme za penize, ted jeste s temi chudymi. Spolupracovat je nutne, ale jde take o to KONKRETNE S KYM.......
Treba v Jemenu - s kterym kmenem - s tim ktery unasi turisty za vykupne, nebo s tim, ktery turisty rovnou zabiji? Nebo s tim, ktery si porodil 2 komunisticke strany zaraz, ktere se pres 20 let vzajemne vyvrazdovaly?
S kym preferujete spolupracovat v Gaze - s islamonacisty, kteri poslali na israel 8000 raket a kteri maji v charte zniceni zidu, nebo rovnou s momentalne popularnejsimi salafisty, kteri rovnou zabijeji i evropske potroublence kteri jim prisli fandit pri zabijeni zidu? A kteri maji v charte rovnou i znovudobuyti Sicile a Spanelska pro kalifat? Nebo s lidickami kteri rozkradli jako straky skleniky po zidech do 2 hodin po odchopdu israleskeho vojska?
S kym chcte spolupracovat v Somalsku? S temi co zajimaji lode nebo s temi, kteri si s piratstvim nevedi rady a nechavaji celou zemi v moci piratu a kemnovych valek?
Spanelaci maji ohromne skleniky ve Valencii atp kde pracuje hodne Arabu. Proce nemaji sve skleniky v Maroku ci Alziru? To je proste mily Watsone - chudi Arabi nemaji na to penize a bohati Arabi na to kaslou. A pokud by u Arabu postavili skleniky Spanelaci, tak jim to znarodni nejaky protikolonialisticky magor nebo jim to aspon rozkradou mistni chudaci. Takze ANO ANO ANO - spolupracujme - ale s kym - kdo stoji o spolupraci, kdyz ukrast tanker je vynosnejsi nez delat na pasu u Bate boty.....
20. 04. 2011 | 18:50

pavelpelan napsal(a):

Kazdy den potkavam spoustu muslimu.Dokonce se mnou i pracuji i kdyz v jejich pripade mluvit opraci je blbost. A muzu povedet ze nemaji zapadni zeme radi ikdyz co tak nahodou vim je to ze oni se moc nemiluji ani mezi sebou. proste oni takovi jsou. Navstivil sem i spoustu muslimskych domacnosti a kdyz muzu tak pozvani odmitam.Kdo nevidel neuveri.90% tragedie!!!A za vsechno co se jim nedari a co nemaji a co spatneho se jim stalo budou vinit Vas!!!! Pani autorko chapu ze Vam je muslimu lito ale nikdy jim to nerikejte proto ze by jste zle dopadla oni to nemaji radi a hlavne od zen.Hezky vecer.
20. 04. 2011 | 20:51

Mirek napsal(a):

Yosife K,
vysvětlete mi prosím nábožensky motivované násilí a terorismus ze strany sikhů v 80. a 90. letech, když jsou to tedy takoví úžasně poctiví a úspěšní lidé. Vysvětlete mi též, proč skupinu sikhů před pár lety umístila bomby do dvou kin jen kvůli tomu, že tam hráli film, který dle jejich názoru sikhy zesměšoval.

Vysvětlete mi, jak možné, že křesťanské státy Severovýchodu Indie jsou chudé zaostalé a plné násilí, když zde turistickou Gou uvádíte jako nezvratný příklad úžasnosti křesťanství (křesťanství tma vyznává cca 25% populace, v takovém Nágalandu nebo Mizoramu je to víc jak 90% a moc se jim nedaří).

Uveďte mi prosím nějaké koknkrétní příklady pozitivní diskriminace muslimů v Indii a uveďte odkazy na zdroje.

Uveďte též zdroje k vašemu tvrzení, že křesťané v Indii jsou silně nadproporčně zastoupeni ve špičkách indické společnosti.

A nemyslíte si, že tato diskuze je na takového vzdělance jako vsty až moc plebejská a že byste měl raději zamířit do diskuzí na odborných serverech? Děkuji za odpovědi.
20. 04. 2011 | 21:37

Yosif K napsal(a):

Pane Mirku - nijak se nezastavam extremistu kterehokoliv nabozenstvi, at jde o Sikhy, IRA, Talibance, wahabisty, tabority nebo treba Papuanske lidojedy. Nicmene je pravda, ze velka cast spicek indicke armady jsou sikhove - do vrazdy Indyry Gandhiove sikhskou strazi byli povazovani za 100% spolehlive lidi. To doposud jsou - po cistce od nabozenskych fanatiku. Predposledni ministr obrany Indie byl krestan. President je Sikh ministr financi je obvykle Sikh a velka cast bankovniho personalu jsou Sikhove.
O state Goa jsem se dozvedel nahodou - narodila se tam moje kolegyne. BTW - zivotni uroven v Goa neni dvojnasobna proti Indii - je dvaapulnasobna. Krestane v Goa hrajimocovidne podbnou roli jako zide v Polsku - jsou motorem podnikani. Zide tvorili v Polsku cca "pouze" 15% obyvatel, patrilo jim vsak 60% aktiv Polska. Pilna mensina se snazi, vetsina "se veze". Po vypuzeni Portugalcu z Goa tam nicmene Portugalci sponzoruji krestanske skoly - kam chodi i Hindove. Coz ma bezpochyby tez nejaky vliv.
Vsechno lze nalezt ve wiki: Goa is one of India's richest states with the highest GDP per capita and two and a half times that of the country as a whole, and one of its fastest growth rates: 8.23% (yearly average 1990–2000).
Dale s kym chcete srovnavat Nagaland apod - vnitrozemske zapadakovy v dzungli a horach? S Dubai? Ve vnitrozemskych zapadakovech BEZ SPOJENI SE SVETEM se vzdy zije hure nez na pobrezi - viz rozdily v zivotni urovni v byvale Jugoslavii - Dalmacie proti Kosovu. Nagaland muzete srovnavat leda tak s Waziristanem. Pokud zije nekde krestanska a muslimska populace VEDLE SEBE - ne vzdy ale ve vetsine pripadu jsou muslimove diky sve isnhalaah mentalite na tom mnohem hure. S vyjimkou Bosny, kde rozdeleni puvodne srbskych obyvatel za Turku melo sve specificke priciny.
Positivni doskriminace muslimu je oficielni politika Indickeho Narodniho Kongresu. Jsou to Cikani Indie. Vysledky jsou hubene - ale kdyby v CR byla positivni diskriminace Romu, asi by levicovi intosi tez ztraili ruzne iluse o tom, jak vse chce jen dobrou vuli a nejake penize....
In the sphere of business, the clothing retailers/brands of UK based New Look and Thai based JASPAL[75] were started by Sikhs. India's largest pharmaceutical company Ranbaxy Laboratories is headed by Sikhs.[76] UK Sikhs have the highest percentage of home ownership, at 82%, out of all UK religious communities.[77] UK Sikhs are the 2nd wealthiest (after the Jews) religious community in the UK, with a median total household wealth of £229, 000.[78] In Singapore, Kartar Singh Thakral has built up his family's trading business, Thakral Holdings/Corp,[79] into a commercial concern with total assets of close to $1.4 billion. Thakral is Singapore's 25th richest person. Bob Singh Dhillon is the first Indo-Canadian billionaire and a Sikh. Perhaps no Sikh diaspora group has had as much success as those who have migrated to North America; especially the Sikhs who have migrated to California’s fertile Central Valley. The farming skills of the Sikhs and their willingness to work hard ensured that they rose from migrant labourers to become landowners who control much agriculture in California. American Sikh agriculturists such as Harbhajan Singh Samra and Didar Singh Bains dominate Californian agriculture and are known colloquially as the "Okra" and "Peach" kings respectively.
20. 04. 2011 | 22:38

Yosif K napsal(a):

Takze mily pane Mirku:
Takze Sikhove a krestane maji v Indii 2.5 a 3 nasobnnou zivotni uroven proti prumeru. Pakistan - odkud prakticky vsechny minority vyhnali a zbyle 1% krestanu tvrde potiraji - ma polovicmi GDP na hlavu nez Indie - pres miliardy US$ hospodarske pomoci atp.
Srovnani krestanu v Nagalandu s indickym prumerem je mimo misu. Nagaland je okres SVIDNIK indickeho subkontinentu - cely stat ma jen 12.4 km zeleznic. Srovnani krestanu a muslimu ziicich vedle sebe nekde v pakistanu vsak mimo misu neni - o trochu pilnejsi krestane jsou castym cilem pogromu od lenosnych a zfanatizovanych muslimu - tak jako tomu byvalo s ZIDY v Halici a na Ukrajine......
Srovnani Cinanu a muslimu zijicich vedle sebe v Indonesii a malajsii NENI MIMO MISU - pilnejsi cinane byvaji vystaveni pogromum od zavistivych a olenosnejsichj majoritnich muslimu - tak jako tomu byvalo s ZIDY v Halici a na Ukrajine......

Clanek pi Hesove je levicovy blud postaveny na zjednodusenem videni sveta - Vsichni lide jsou si rovni - ergo kladivko pokud nekde ziji muslimove jako zebraci - neni to jejich vina - neni rto vina jejich nabozenstvi, to je prece zcela pokrokove, je to vina bilych kolonizatoru (nebo jeste lepe lstivych zidu) - "ja je prece znam, ja jsem je vedecky studovala", ergo kladivko jsme povinni se jim za vse omlouvat a jsme povinni jim prispivat na 36 deti v rodine a na vseliky dalsi jejich zpusob zivota....
20. 04. 2011 | 22:52

Yosif K napsal(a):

Muslim o Muslimech: Muslimsky starosta Rotterdamu ABOUTALEB ku svym muslimskym soukmenovcum: "Respektujte holandske zakony, pracovni moralku. Kdo se nechce prizpusobit - bezte si zitra koupit letenku do Casbalanky a ZMIZTE".
Before joining the national government in 2007, Aboutaleb was an alderman in Amsterdam, where he made his mark in the tumultuous aftermath of another murder — the brutal 2004 slaying of filmmaker Theo van Gogh by an Islamist extremist.
With tensions soaring and anger toward the city's large Moroccan and Turkish immigrant populations rising, Aboutaleb went to one of the city's most prominent mosques with a blunt message for worshippers: INTEGRATE OR LEAVE.
Marco Pastors, who leads a party loyal to Fortuyn's policies, said the new mayor should carry that line forward in his new job.
"As an immigrant and Muslim ... he can say what many do not dare say: 'If you don't like it here, then pack your bags,"' Pastors said.
20. 04. 2011 | 23:50

Mirek napsal(a):

Yosif K:

Mnoho toho navykládáte, ale mnoho toho, s čím by se dalo dále pracovat tam není. Na wiki se také dočtete že většina příjmů Goy pochází z turismu, to svědčí o atraktivních lokacích, ale nikoli o inteligenci a podnikatelském duchu obyvatel. A je jen vaší nedoloženou spekulací, že za úspěch Goy mohou právě křesťané.

A jak se ta údajná oficiální politika projevuje? V Indii jsou kupříkladu pro náboženské skupiny stanoveny kvóty pro zaměstnání ve vládním sektoru. Pro muslimy (a křesťany) nicméně tyto kvóty zavedeny nejsou. To moc nevypadá na pozitivní diskriminaci, že? Nehledě na to, že se INC dělí o moc s nacionalistickou Lidovou stranou, které je jak vůči muslimům, tak vůči křesťanům nepřátelská.

Naprostá většina sikhů žije v Paňdžábu, což je na indické poměry bohatý stát. Musel byste najít srovnání náboženských skupin pouze v rámci Paňdžábu samotného, aby se z toho dalo něco usuzovat o sikhcích...

Odkud berete informace o životní úrovni indických křesťanů?
21. 04. 2011 | 00:31

Starý napsal(a):

Jestli se bude v Západních zemích zvyšovat podíl lidí, kteří se budou živit takovými produkty jak paní Zora, tak nás Muslimové porobí i bez modernizace a sekularizace.
A pak se začnu modlit i já.
21. 04. 2011 | 00:36

Mirek napsal(a):

A ještě jedna věc Yosife K: Jaká nemuslimská menšina podle vás dělá za Turky, jakožto obyvatele téměř ve všech směrech nejvíce prosperujícího a perspektivního muslimského státu?
21. 04. 2011 | 00:49

Jarle HALSNES napsal(a):

Yosife K, je mi z Vás NABLITÍ.
21. 04. 2011 | 07:34

Yosif K napsal(a):

Pane Jarle Hlasnesi, lide kteri ziji v Praze na Hanspaulce maji ruzne idelalisticke nahledy jak resit romskou otazku v Chomutove.
Lide kteri ziji v Chomuotove vetsinou tusi, ze veci jsou slozitejsi nez se jevi z Prahy, i kdyz se nejake reseni hledat musi.
Lide zijici v Evrope v zemi bez muslimu maji ruzne idelaisticke nahledy na muslimy. U pi Hesove se zase jedna o sveho druhu Stockholmsky syndrom "studovala jsem islam, dobri muslimove jsou dobri lide, oni nam neublizuji, my ublizujeme jim, musime chapat jejich shpecifika...."
Lide kteri pracuji a ziji mezi muslimy (viz pan Pavel Pelan) vedi, ze to neni tak jednoduche, ze by za otresnou bidu a katastrofalni stagnaci vetsiny muslimu mohl "bily muz" nebo "ZAPAD" nebo "zli Zide".

Neni tez pravda, ze by nabozenstvi nehralo v ekonomickem zivote roli. Pokud nekde je nabozenstvi, ktere glorifikuje lupicstvi, lhani, podvadeni, totalitni zpusoby a pohrda nenabozenskym vzdelanim, tak se to nekde na ekonomiii projevit musi. NE ZE NE.
Nicmene, jsou i jina nabozenstvi nez islam a jine etnicke skupiny, nez panarabsky narod en bloc, ktere tragicky zaostavaji za zapadnim svetem. Treba Papuanci nebo kmeny v rovnikove africe. A urcite i na jejich zpusobu zivota je aspon neco dobreho (napriklad schopnost ziskavat proteiny pojidanim termitu apod) a urcite i tyto skupiny maji sve pi Hesove, ktere je vidi ohromne positivne.
21. 04. 2011 | 08:48

Yosif K napsal(a):

Vazeny pane Mirku - Turecko by bylo bezvyznamnym reckym protektoratem mezi velkou Armenii, velkym Kurdistanem a Reckou Konstatinopoli, kdyby jej nezachranil tvrdy sekularosta a alkoholik Mustafa Kemal Ataturk a to sice na posledni chvili a to sice mimo jine tez spojenectvim se vznikajicim SSSR.
Prumyslova moc Turecka byla podminena temito faktory:
1)80 let trvajici brutalni sekularistickou diktaturou, ktera ma za nasledek, ze velka cast produktivniho obyvatelstva ve mestech je znacne sekularni (jde o ciste formalni muslimy - vsude se pije pivo atd atd) a NEVOLI ISLAMISTY.
2)clenstvim v NATO ktere vedlo k tomu, ze zapadni staty pri opakovanych statnich bankrotech Turecka do nej nalili cca 300 miliard US$ nenavratnych "pujcek".
Co rici k Turecku? Jen to nejlepsi..... Jestli si vsak myslite ze za prumyslovou moci Turecka stoji nabozensti potroublenci kteri povazuji za vrchol zivota Haj do mekky a kteri odmitaji jet v autobuse kde ma nekdo lahev vina ci slepeckeho psa - tak jste UPLNE MIMO MISU...
21. 04. 2011 | 09:00

Yosif K napsal(a):

Takze mily pane Mirku - ano Turecky prumysl ridi muslimove - ale jaci muslimove? Muslimove kteri do Vas liji pivo, muslimove kteri na otazku Haje se smeji a rikaji, ze az na Haji v Mekce budou zdavat zadarmo vouchery do bordelu nebo volne letenky od etihadu, tak ze o tom budou uvazovat. Muslimy kteri rikaji ze jsou muslimove proto, ze to maji v obcance, ze kdyby si tam chteli napsat zid nebo ateista, ze by z toho meli na uradech opletacky. Jde o muslimy, ktery je sumafuk, jestli jejich deti v Londyne nebo Kalifornii chodi do mesity, kostela nebo synagogy. Naztoz aby jim za to urezavali hlavy, jak jest zvykem mezi muslimskymi fundamentalisty.

Jinymi slovy, jde o ciste papirove muslimy, nejde o muslimy kteri by meli pocit ze jim zapad nejak ublizuje nebo kteri by se nekde zalamovali ze "nekdo urazi proroka" nebo ze nekdo "zesmesnuje islam". Bohuzel - zdaleka ne vsichni muslimove jsou takto liberalni..... problem je s temi, kteri jsou tzv "opravdovi muslimove"......
21. 04. 2011 | 09:56

Yosif K napsal(a):

Mily pane Mirku - Vase argumentace Tureckem je tak relevantni, jako kdyby nekdo tvrdil ze Vatikan ma ohromne liberalni postoj k antikoncpeci a dokladal to tim, ze reditel italske fabriky na antikoncepcni pilulky je pokrteny katolik.

Zachrana islamskeho sveta je v tech muslimech, kteri na vetsinu prikazani islamu zvysoka s...ou. Jelikoz vsak je muslimsky svet postaven na predstirani, lzich a totalitnim vynucavani uniformniho mysleni, nemohou to rict opravdu nahlas.
21. 04. 2011 | 10:10

Yosif K napsal(a):

Pane Mirku - prestante srovnavat krestany v Nagalandu s Dubai nebo Karachi.
Podivejte se zde po evrope: zatimco zide, sikhove, vietnamci, cinane atd tvori prakticky ve vsech statech ekonomicke elity psolecnosti - muslimove tvori tridu prevazne nezamestnatelnych urazenych reptalu (viz ruzne petice kvuli Niqabu ve Francii) az kravalistu zapalujicich autobusy, materske skolky a policejni auta.

Nebo jste nekdy slysel, ze by ve Francii nezamestnani cinane nebo vietnamci nebo zide napadali policisty a podpalovali auta na ulicich????? Ktera mensina ve Francii zije v brlozich? A proc? Protoze vyznavaji nejlepsi nabozenstvi na svete????
21. 04. 2011 | 10:18

Yosif K napsal(a):

Pane Mirku - mam kolegu Sikha - jeho tata mu platil internatni anglikanske skoly. Mam kolegyni krestanku z Goy - jeji tata ji zaplatil na doktorandske studium na universite v New Yorku 60 tisic US$.
Jak psal pan Pavel Kohout - velka cast muslimu se v Indii bere za to, aby jejich deti studovaly na zakladce POUZE KORAN. Tak jak je tomu v mnoha medresach v Pakistanu.

Chcete si namlouvat ze typ vzdelani nema na ekonomickou prpsperitu zadny vliv? Lzete sam sobe.....
21. 04. 2011 | 10:30

Paveljan napsal(a):

Spekulující intelektuálové jsou největším problémem Evropy.
21. 04. 2011 | 12:06

Milan napsal(a):

Islám potřebuje reformaci.
22. 04. 2011 | 07:54

Yosif K napsal(a):

Mala pripominecka islamofilnim troupum: Vidite nekde MIMO AFRIKU A MUSLIMSKE STATY, ze by statni soudy podporovaly "kmenove tresty" - jako napriklad hromadne a znasilnovani nevinnych zenskych?

Po dalších překotných událostech skončil Šakúr v policejní vazbě, kde se zjistilo, že byl únosci znásilněn. A zároveň zasedla kmenová rada Mastojů, která nakonec rozhodla: podle pravidla "oko za oko" musí být nezákonný pohlavní styk potrestán obdobným činem. Obětí se stala tehdy právě Maiová - ani ne sto metrů od vsi ji znásilnilo jedenáct mužů a poté ji pro odstrašení ostatních přinutili předstoupit nahou před stovku vesničanů.

Podobný teror kvůli klanovým sporům prožily mnohé Pákistánky, které svůj osud mnohdy ukončily sebevraždou. Muchtaran Maiová se ale nebála celý příběh oznámit policii a brzy se o něm dozvědel celý svět.
22. 04. 2011 | 20:47

Yosif K napsal(a):

Nelze si nez prat, aby treba v Egypte vyhraly volby strany se kterymi by hyarmonoval TZV nejmocnejsi muz sveta Vail Ghanim. BOHUZEL - zcvela nedavno byl Ghanim vyhozen z tribuny Tahreru islamistickym fanatikem Yusefem Qaradawim. Zfanatizovany dav pak hulakal cely den hesla o pochodu egyptskym shaheedu na Jeruzalem atp (jak to jemne okomentovala arabofilni BBC - demosntranti si preji zemnu zahranicni politiky Egypta).

Pozoruhodne - budto veri tomu co rvou a pokusi se to uskutecnot - a pak sbohem ekonomicky pokroku - a nebo tomu neveri - a pak lzou sami sobe. To by nebylo nic divneho - islam jest postaven na lzich samych sobe - ale nejspise takovi lide prevazi ve volbach......

"Marketingový ředitel společnosti Google pro Blízký východ a severní Afriku Vaíl Ghaním se stal nejvlivnější osobností světa v každoroční anketě amerického časopisu Time. Redakce to v pátek oznámila na svých webových stránkách.
Donedávna světu neznámý Ghaním se v únoru stal symbolem lidové revoluce v Egyptě, která smetla režim prezidenta Husního Mubaraka."
22. 04. 2011 | 21:59

Yosif K napsal(a):

Zda se tedy ze tzv "nejmocnejsi muz sveta" Vail Ghanim se bohuzel na Tahriru stal uplnou nulou a nejmocnejsim muzem Tahriru se stal islamofasisticky fanatik Qaradawi.
22. 04. 2011 | 22:02

Yosif K napsal(a):

Profil islamofilu z Norska (plati vsakl vicemene pro celou Evropu...): ...mnohdy byvali bolsevici, mnohdy zaniceni totalitari......

"They’re overwhelmingly on the left, and intensely hostile to the West, to capitalism, to the US and to Israel. Before the fall of the USSR, an extraordinary percentage of them were Communists. They have replaced their affinity to the Soviet Union with sympathy for the great totalitarian ideology of our time: Islamism. Thus they romanticize Palestinians and despise Israel."
22. 04. 2011 | 22:37

Yosif K napsal(a):

Pane Miroslave - za predpokladu ze jste krestan a ze mate deti - jste takovy troup, abyste demonstroval za to, aby se Vase deti 5 ucily nazpamet bibli ve staroslovenstine a nic jineho (obvykly to rezim v islamskych medresach od pakistanu az po Egypt, Bosnu atp?)
Pane Miroslave - za predpokladu ze jste krestan a ze mate deti - jste takovy troup, abyste demonstroval za to, aby se Vase deti nesmely ucit nic o druhe svetove valce - nebot by to "podlamovalo jejich vuli bojovat proti Zionismu"? (viz zurivy odpor "palestinskych rodicu" proti planovane vyuce o WW2 veskolach financovanych z penez UNRWA).......

....mozna ze ano.......
22. 04. 2011 | 23:01

Medikolog napsal(a):

Yosife K,

Izraelská výuka pro palestinské děti by se scvrkla na výuku historie židovského holokaustu. Taktiku ani strategii bitev jako U Charkova nebo U Midwaye byste je jistě neučili:). Když už se nesmějí dozvědět nic z užitečných věd, tak to raději ten Svatý Korán. Je to totiž ZJEVENÁ PRAVDA BOŽÍ nade vší pochybnost. Dějiny všech válek si pak zůčastnění vykládají různě. Vy, Židé, jste ovšem Druhou světovou válku VYHRÁLI a tak se stále snažíte své ztráty (investice)
Elasticita poptávky je ale běžná a tak se nezájmu palestinských rodičů o nabízený produkt nedivím. Co jim nabídnout pro jejich děti místo toho bezplatnou výuku arabštiny angličtiny a dalších cizích jazyků, přírodních věd, ekonomiky, neodmítli by jistě ani moderní předvojensku přípravu a civilní obranu vzhledem k permanentnímu ohrožení životů a zdraví nejmilitantnějším sousedem...
To víte, české děti rodiče také za "té" války necpaly nijak ochotně do KURATORIA. Tam by jim z nich vychovaly nacisty opovrhující vlastní krví...
23. 04. 2011 | 09:39

Yosif K napsal(a):

Pane Medikologu - Vas proispevek mne upromne pobavil, nebot svedci, ze informace o situaci v Gaze a na WestBanku (pro zidy Judea a Samaria) cerpate z povsechneho informacniho sumu ze Gazane jsou nejvetsi chudaci na svete a ze za vsechno zlo na svete mohou zide.
A) Vyuku Palestincu financuje UNRWA, ta je financoivana z 93% zapadnimi "imperialistickymi staty".
B) 99% zamestnancu UNRWA jsou sami Palestinci, mnohdy clenove Hamasu a jinych teroristickych band.
C)Zbyvajici 1% jsou sefove ze zapadni Evropy - vrchni sef je z Irska, propalestinsky nadsenc John Ging, dale jsou tam byvali norsti komanci atp. Do jednoho se jedna o arabofilni a islamofilni nadsence, nenavidici Israel, Irove za WW2 drzeli neutralni az pratelske styky s Hitlerem, Norove momentalne vedou na protizidovske hitparade - jejich levicova vlada je plna byvalych komunistu.
D) i temto zapalenym protizidovskym cinitelum je nicmene trapne, ze vyuka v UNRWA silne pripomina predfeudalni pomery a celkovy smer vyuky je cisty islamofasismus, kombinujici nadavani na zidu jako na nacisty s velebenim Adolfa Hitlera, ktery je doposud mezi panarabskym narodem i palestinskym obyvatelstvem zvlaste bezkonkurencni jednickou mezi svetovymi politiky.

Takze rozhodnuti zacit ucit palestinske deti o WW2 vzeslo od vedeni UNRWA - protoze i temto propalestinskym soudruhum bylo tyrapne ze palestinske deti lezou ze skoly ohledne evropskle historie jako totalne zabednena paka a obcas prekvapuji sve zapadoevropske islamofilni levicove soudruhy nekritickym obdivem ku Adolfu Hitlerovi - coz v evrope uz je jaksi passee.

Ovsem ku tomuto kroku kladou zurivy odpor jak Hamas, tak PA, tak i ruzne SRPS palestinskych rodicu - takze se nemusite bat - ze skol UNRWA i nadale polezou - co se btyce znalosyti koranu nazpamet svetoborni experti a co se tyce hostorie totalne zabednena paka. A o tomto skoro vsecvhny problemy arabu jsou. Ze z Arabske skoly preodukuji absolventy v kritickych smerech TOTALNE ZABEDNENE.......
24. 04. 2011 | 15:47

Martin Konvička napsal(a):

Kdysi mě zajímalo, jak si radikální relativismus PCMC ideologie - té suicidánlní rezignace intelektuálů na inteligenci, která je už nějakou tu desítku let vládnoucí ortodoxií - vyrovná se situacemi, kdy se různá "jiná dobra" ocitnou v nesmiřitelném rozporu.
Neboli, jak PCMC intošidlo smíří práva homosexuálů se stejně nezadatelnými právy homofobů, jak smíří radikální feminismus s neméně radikálním kulturním relativismem, co udělá s bramboračkou všeobecné tolerance, když do ní život namíchá radikální netoleranci.

Čas nás už dávno naučil, že PCMC, nemajíc žádný mravní fundament a tudíž ani odvahu, vykročí po stezce zbabělých nemravů. Budou relativizovat tak, aby vždy nahrávali silnějším, a klidně potopí tu část svých chráněnců, kteří se ocitnou v třeba jen dočasném oslabení. Nikdy jim o ně totiž nešlo - vždy šlo primárně o prebendy a destrukci.

Ve střetu s islámem to vidíme v jasných konutrách. PCMCfeministky dávno zradily ženská práva (není nic misogynnějšího, než islámský patriarchát); PCMCzelení dávno zradili zelenou politiku (není nic nezelenějšího, než islámské přemnožování), PCMCgayové dávno zradili gaye, a PCMC židé dávno zradili Izrael.

Kam se však všichni hrabou na Zoru Hesovou. Ta jde tak daleko, že zrazuje První dogma sociálních věd - kulturní determinismus. Za islámské průšvihy najednou nemůže kultura - protože tou by byl islám, a to se nesmí a je to o hubu. Najednou za ně může --- kdo vlastně?
Nabízená vysvětlení, plky o transcendentální jinakosti, jsou jenom vytáčky, jako by se autorka bála dopovědět myšlenku.
24. 04. 2011 | 19:37

Martin Konvička napsal(a):

Tedy, nevyslovil jsem se dost jasně, zkusím druhý pokus.

Tím, že autorka odmítla kulturní determinismus - tedy vysvětlení islámem - opustila celkem statečně "první dogma" současných sociálních věd.
Jenže pak začíná mlžit, protože bez kulturního deteminismu se potácí ve vzduchoprázdnu. Všechny její návrhy nejsou než trapné výmluvy, které lze velmi snadno rozbít (i dar-al-islam byl často rozdroben, a nikam se neposunul; postkoloniální strnulost je výsledkem prekoloniální strnulosti, která sama umožnila tu kolonizaci; totální transcendence je už úplně úkrok stranou, unfair snaha svést Caesarovo na Boží, a tím zahrát míč do outu). Navíc to vše jsou OPĚT jen kulturní výmluvy, akorát o poznání hloupější, než vysvětlení islámem.

Dost chození kolem horké kaše.
Jakmile rezignujeme na kutlurní - tedy "islámské", jiná kultura tam není - vysvětlení problémů islámského světa, nemáme nic, než vysvětlení biologické, starý znáný rasový determinismus, aka rasismus.
A právě k rasismu dospěla snaha multikulturalistů "pochopit" islám, aniž by se islám bral v potaz.
To jsou ty paradoxy intelektuální a lidské zbabělosti.
24. 04. 2011 | 20:05

Vergeri napsal(a):

Článek je o ničem. Nezazněl ani jeden argument, proč nelze islámem vysvětlovat tamější zaostalost - takže je tu jen ten jeden islámský: o islámu jenom dobře a nesmí se zpochybňovat. To snad ale evropan nemuslim nemůže myslet vážně!!

Shodou náhod si stejnou otázku kladly v mešitě a na tento pátek sestavili kázání vyvracející nebezpenou myšlenku, že by za zaostalost islámských zemí mohl islám, zase po svém. http://www.praha-muslim.cz/preview.htm?khotbaId=92

Zdeňku Mullerovi se naopak strnulost islámských zemí kulturou a jejím dopadem na psychiku vysvětlit podařilo a dost přesvědčivě http://muller.blog.idnes.cz/c/180798/Bez-kultury-odevzdanosti.html Krok navíc je přeložit si, co znamená odevzdanost, ano to je překlad významu slova islám.

Geert Wilders po pár týdnech v Egyptě zase intuitivně pochopil, že s fatalistickým přístupem inshallah - "když bůh dá" se nedá pohnout nikam, vede k pasivitě a stagnaci.

Islám ve svých prvních staletích zabral 2/3 křesťanského území s 90% tehdejší civilizace. Zbytek Evropy žil ve srubech s medvědy. Tisíce let náskoku v oblastech kolébky civilizace doslova vybydlel, my jsme se v podstatě z pravěku vyšvihli přes překotný středověký vývoj, novověk až tam, kde jsme teď. A kdyby nebylo přínosu odjinud, i od těch tureckých hord z východu, tak by toho bylo k vidění a obdivu v islámském světě ještě míň.
24. 04. 2011 | 20:28

A.K. napsal(a):

Yosiv K- docela podrobně jsem přečetl velkou část Vašich příspěvků a ve velké většině Vám musím dát za pravdu. Já osobně nevidím moc rozdílů mezi ideologií islámu, komunismu, nebo nacizmu. S muslimy mám občas co do činění a mohu říci jediné- dokud se pohybuji u nich jako tichá bílá myška, co naprosto nezpochybňuje nic, co dělají a říkají, jsou většinou velmi přátelští. Ve chvíli, kdy začnu klást otázky, začínají mě nemít rádi.
Co se životní úrovně různých lidí po světě týče, viděl jsem méně civilizované indiány v Amazonii (ale opravdu jen méně), viděl jsem například i velmi "primitivní" Pygmeje, ale nikdy by mě nenapadlo tvrdit, že jsem lepší než oni. Oni mají svůj svět, životní filozofii, která mě nikterak neomezuje, netrápí a není pro mě případnou hrozbou. Nikoli tak islám, který je zcela nenávistný a nedělám si žádné iluze, co by se stalo, získali-li by většinu v Evropě (USA).
Další věcí je islámský systém vzdělávání- vysoké školství např. zde v debatě často tak vychvalovaného Íránu opravdu stojí na memorování desítek (ne-li stovek) stránek koránu a opravdu nevěřím, že toto školství bude plodit špičkové vědce. A tvrdit, že je to z toho důvodu, že tito případní vědci nemají odpovídající vybavení a podmínky je poněkud mimo mísu, protože jaké si to společnost udělá, takové to má. A těžko lze vše svádět na bojkoty a embarga "závistivých" imperialistů (např. zdravotnictví tam má opravdu mizernou úroveň a embarga se na něj nevztahují).
24. 04. 2011 | 21:32

Jarle Halsnes napsal(a):

Yosife (Vissarionoviči?), je mi z Vás...no, nebudu se opakovat. Právě takoví hlupáci, jako jste Vy, mohou za nenávist mezi lidmi, národy, státy. Jen mi povězte, co tedy podle Vás mám udělat, abyste byl spokojen: Mám tu napsat ANO, Islám je příčinou všeho špatného, ano muslimové jsou lumpové, ano? A co potom? Potom je oplotíme, nebo je rovnou půjdeme spolu humanitárně postřílet?
Vaše nenávist je k ničemu. Docela dobře se pamatuji, co mi vyprávěli prarodiče o válce a koncentácích, přesto nemám nic proti Němcům, Italům, ba ani Japoncům. Z dějepisu si pamatuji ledasco z vyprávění o válkách kdekoho proti kdekomu, od Alexandra Makedonského přes Římany, Huny, Avary, Tatary, a křižáky , po Pisara, Britskou Východoindickou společnost, Napoleona a starého Procházku, abych jmenoval jen namátkou. NIKDO z nich nezaslouží nic jiného, než odsouzení. Vždy vraždili, loupili a ničili ve jménu jakýchsi pochybných ideálů sledujíc ve skutečnosti cíle zcela jiné. Přesto nemám problém s Francouzi, Brity, ba ani občany USA (třebaže jejich činy byly zvlášť ohavné - kombinace holocaustu Indiánů s otrokářstvím je opravdu výživná).
26. 04. 2011 | 08:38

Octomil napsal(a):

Tady je také zajímavé ze světa islámu, vč. obrázků:
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2011/04/i-reported-here-first-on-april-19th-muslims-riot-as-nigeria-nears-election-of-christian-president-charred-bodies-line-the-r.html

Autorka článku, která "se učení a psaní o dějinách islámského myšlení věnuje v Praze" by se "učení a psaní" o "islámském "myšlení" mohla věnovat třeba v té Nigérii...
26. 04. 2011 | 11:01

Yosif K napsal(a):

Pane Jarle Halsnesi - POKUD je islam zastale nabozenstvi prinasejici materielni i dusevni bidu, je nutno toto pojmenovat a resit. Tim ze se souvislost mezi nabozenstvim, kulturou a socialnim pokrokem bude probirat a UCIT VE SKOLACH.

Zrovna tak jako spolecnost vysvetluje ve skolach nesmyslnost rasismu, nesmyslnost nacismu a nesmyslnost bolsevismu - POKUD je na svete nejake nabozenstvi ktere kombinuje nesnasenloivost az rasismus s totalitnimi postoji konfromnimi s nacismem a bolsevismem - je nejvetsi blbosti na svete se TOMUTO PRIZPUSOBOVAT.

Je zapotrebi pripadnym imigrantum rict rovnou pri prichodu: Toto jsou nase zakony, lide jsou svobodni vyznavat jakoukoliv viru nikoliv vsak porusovat zakony. Pri rozporu jaekhopkoliv nabozenstvi s nasimi zakony maji zakony prednost. Pokud se vam to nelibi, nechodte sem.
Lide kteri toto PORUSUJI by meli byt DUSLEDNE TRESTANI. Nikoliv - jsou to deti muslimu, nebudeme je ucit o muslimskych SSmanech, urazi je to. Nikoliv - jsou to deti muslimu, pokud si chteji vzit nemuslima, tolerujme, ze jim rodice urezou holavu. Atd atd.

Jak rika muslimsky starosta Rotterdamu Abou Talib: Prizpusobte se holandskym zakonum, holandske pracovni moralce, POKUD NECHCETE, KUPTE SI ZITRA LETENKU do Dar-Al Baida a UZ SE NEVRACEJTE!
A vite co? To ze to nekdo rekl nahlas skutecne trochu pomohlo. Reptalove kteri chteji pro sve deti 100% islamskou vychovu mohou jit kam chteji. Reptalky ktere "nemohou zit bez Niqabu" skutecne mohou jit kam chteji.
26. 04. 2011 | 12:20

Yosif K napsal(a):

Pane Jarle Halsnesi, pracovalk jsem s Cikany - v necem jsou lepsi a v necem horsi nez tzv "Bili Cesi". Ted casto pracuji s Araby. V necem jsou horsi a v necem jsou lepsi nez tzv "bili Cesi". Netrpim nenavisti vuci nikomu.

Ale je blbost sama sebe presvedcovat o "politicky korektnich lzich".
Cikani dozajista V PRUMERU lepe hraji na housle nez nez Cesi. Na druhe strane jsou V PRUMERU mene spolehlivi, maji nizsi vzdelani atp.
Pokud muzeme rict neco negativniho o cikanech-romech, proc si zastirat pravdu o Arabech? Proc si OTEVRENE LHAT sami sobe, ze Islam nema na ekonomickou zaostalost islamskych zemi vubec zadny vliv? Protoze muslimu je mnoho? Protoze na jakykoliv naznak kritiky reaguji vyvrazdovanim jinovercu? Protoze maji ropu?

Jaktoze nejmene zkorumpovane staty jsou luteranske ci anglikanske staty a nejzkorumpovanejsi staty sveta jsou muslimske?

Proc sami emirove v Gulfu - pokud se chteji vyhnout korupci - budto rozhoduji sami, nebo deleguji rozhodovani do rukou Anglos? (Viz UAE, Barhrain, Qatar, Kuweit)? Proc se vyhybaji cokoliv delegovat svym muslimskym bratrum? Proc nejmene zkorumpovane staty na svete jsou byvale anglicke NEMUSLIMSKE kolonie (HongKong a Singapur)? Proc je druhy nezkorumpovanejsi stat na svete pouhych 100 km od Singapuru - muslimska velmoc Indonesie?
Proc je statnim zrizenim v muslimskem Pakistanu - byvale anglicke kolonii - chaos splichnuty vojenskymi prevraty a muslimskym terorismem? Proc v sousedni Indii, ktera sdilela do roku 1947 stejny osud s Pakistanem je nepretrzita demokracie a dvakrat vyssi zivotni uroven nez v Pakistanu?
Clanek autorky se pohybuje mezi islamofilni propagandou a zboznymi pranimi. Vetsinu lidi, kteri nejsou preofesionalni islamofilove, vsak nemuze PRIPADNY negativni vyvoj v muslimskych statech vubec prekvapit.
26. 04. 2011 | 15:56

Yosif K napsal(a):

Tuhle jsem cetl diskusi pod clankem popisujicim system UNTWA bv Gaze - vyplaceni podpor na deti v NEOMEZENE VYSI.
Zavadejici argumenty evropskycyh islamofilnich blbu lze sumarizovat takto:
1)kazdy ma pravo vyznavat jake naboznestvi chce - OK
2)kazdy ma pravo mit kolik deti chce - treba 30
3)kazdy rodic ma pravo urcovat, co se budou ucit jeho deti ve skolach - treba pouze koran furt dokola nazpamet - kazdy ma pravo ucinit timto vyberem ze svych deti nezamestnatelna paka.....
4)kazdy ma pravo bombardovat sve zidovske sousedy Kassamy nebo cimkoliv co se da sehnat.
ERGO KLADIVKO - pokud nejaky narod jako Gazane techto vyse uvedenych prav skvele vyuziva a vysledkem jeho idiocie je "neprizniva ekonomicka situace" prece my evropane JSME POVINNI Z HUMANITARNICH DUVODU TENTO NAROD ZIVIT.
A to tedy takhle ne -
pokud jsou nejaci lide kreteni a za svou nepriznivou humanitarni situaci si mohou sami svou nqbozenskou zaslepenosti, zaostalosti a bojechtivosti - ZIVIT JE ZA JEJICH PODMINEK jest holy nesmysl. Pokud chteji brat pomoc - musi brat ohledy na opravnene pripominky a zajmy darcu.
26. 04. 2011 | 16:11

Yosif K napsal(a):

Usmevna byla tez diskuse zde na AKTUALNE.CZ nad filmem Ozveny ci co o dvijici druzskych kluky smutne cucicich z "okupovanych Golan" do "svobodne Syrie". Film je poctiva ukazka spoluprace superkritickych self-hating jews a potroublych islamofilu.

Jeden z druzskych chlapcu zustal v Israeli, jeden zvolil zivot ve "Svobodne Syrii" - dostal koryto u rezimni TV.
Tak ted vsichni islamofilni troubove vidi, jaky je rozdil mezi zivotem Arabu v Israeli a v tzv "Svobodne Syrii". V Israeli maji vsechna prava, v Syrii musi kazdy drzet hubu, jinak zmizi z povrchu zeme.

Nejhorsi na tom je, ze pokud Assaduv rezim padne, ze je mozne, ze pristi vlada budou jeste represivnejsi typci nez diktator Assad. Tedy specielne pokud pristi vlada by byla pod vlivem Muslimskych Bratru - tak jak to hrozi v Egypte. Zide jsou uz pryc, Kurdove, Alawite a krestane by asi nestacili utikat pred pogromy.
26. 04. 2011 | 16:33

Yosif K napsal(a):

Strizlivy popis situace v Egypte: Muslimske Bratrstvo bojuje proti sekularnimu statu a Zapadni civilizaci, podporuje princip Taqiyya - obelhavani jinovercu za ucelem jejich porazky. Tazvana "uminenost" sdoucasneho muslimskeho bratrsva je zbozne prani zapadnich zurnalistu oblbnutychg profesionalnimi mlvcimi pracujicimi pro MB. Je to zasterka pro zakryti skutecnych cilu MB.

http://israelmatzav.blogspot.com/2011/02/end-of-camp-david-accords-two-million.html

The Brotherhood opposes a secular state as well as Western civilization, but supports taqiyya, which means lying is allowed if it helps to ultimately defeat the infidels. As for the Brotherhood mellowing, a notion that is the love child of our mass media, this mostly reflects the organization's recruitment of media-savvy spokesmen, who can espouse the virtues of a pro-democracy platform as a smokescreen for the group's real views and intentions.
26. 04. 2011 | 16:56

Martin Konvička napsal(a):

Yosif: potíž s multikulturnímu trdly a rasistickou "odbornicí" Hesovou je, že na argumenty, jako jsou ty Tvoje, zásadně neodpoví. Na chvíli zalezou jako krysy do nor, aby se po čase vyrojili někde jinde.
26. 04. 2011 | 21:03

Milan Kovár napsal(a):

Komentář trochu off topic, ale ne tak docela: pište své texty lépěji! - Druhý stupeň od "blízko" je blíže, nikoli blížeji...
27. 04. 2011 | 23:23

Jaroslav Formánek napsal(a):

Mě fascinuje, jak diplomovaní lidi vznášejí otázky, které by byly dokonalou odpovědí bez toho ustrašeného otazníku. Tak Lewis sesmolil komickou knížku s otázkou v titulu "What went wrong?", česky "Kde se stala chyba?. Ta akademická hra na schovku je dokonalá. Ti bázlivci si připravují místo na další povídačky. Pak námi samolibé retardované muslimstvo pohrdá, protože se pořád kroutíme jako žížaly...nebo spíš dhimmi.
29. 04. 2011 | 15:19

QEntity napsal(a):

Islám je jen jednou z brzd pokroku v muslimském světě...

Podívejme se do historie Evropy a Arábie... Prudký rozvoj věd nastal v Evropě v souvislosti s nástupem renesance, která už nedávala církvi absolutní práva co se výkladu světa týče... V Arábii k tomu došlo o pěkných pár století dříve, nicméně pak tam vývoj ustrnul právě kvůli totalitarizaci moci islámu...

Klíčovým faktorem pro rozvoj tedy není to, jestli je daná země křesťanská a nebo muslimská, ale jestli je dostatečně tolerantní a umožnuje tak maximálně využít potenciál populace k pokroku...
02. 05. 2011 | 11:38

mortgage loans napsal(a):

Set your own life more easy take the credit loans and everything you require.
09. 10. 2011 | 04:01

newtory napsal(a):

Islam je totalitný systém. Má tendenciu "vyrábať" zo všetkého politikum /tým je súčasne zabezpečená absolútna kontrola súkromnej sféry človeka verejnou/, v podstate to robili aj komunisti a relevantná časť spoločnosti tomu dlho verila, ale nevydržalo to.Islam je ideológia, ktorá sa "pije s materským mliekom," takže sa stáva súčasťou prirodzeného sveta každého moslima, on je jednoducho naprogramovaný a softvér mu vydrží celý život. Kritický rozum sa naučí už v detstve pohybovať v rámci mantinelov, takže doktrína jedinca neruší a naučí sa s ňou žiť.
25. 10. 2011 | 15:47

britanywellen175 napsal(a):

consequently there are several ensure that the in the united kingdom the item low-cost tips on how to if you can't <a href=http://www.okeyeglass.com/belts-cheap-54.html>Cheap Belts</a>
eye glasses mmpayday colorations in green shade shades4less4u at tinted glasses indonesia eyewear in bulk idaho jerry henderson wine glasses sun at rates colored glasses mend specs remedy colors internal organization cost-effective below wholesale eyeglasses gucci glasses leading retailers glasses 2013 light colors
good things , the video store , your excellent to get a take the trouble ! For instance for several years outfits Forty percent and than by it is to acquire <a href=http://www.okeyeglass.com/boston-red-sox-cheap-70_256_205_219.html>Boston Red Sox</a>
bamboo bedding colorings in bulk creator eyewear dozen at wholesale prices glasses kansas city tx bargain flip eyeglasses u . k . shades from wholesale prices flip colored glasses into miami, florida your next sunglasses general usually are cost-effective general sunlight dealers choosing eye-glasses discount famous label shades ny zenni pharmaceutical drug sunglasses shades with natural green window treatments search results genial urls merely by vbseo eye wear issue drinking glasses slots


Related information:<a href=http://www.okeyeglass.com/cheap-2010-worldseries-champions-fall-classic-hats-wholesale-discount-15272.html>Cheap Wholesale Cheap 2010 Worldseries champions Fall Classic hats Wholesale For Sale and Free shipping On Okeyeglass.com</a>
31. 07. 2013 | 12:53

jimferko393 napsal(a):

, additionally, you can , and accessible in extra pounds ! Should you carry always . Britain acquiring foot vary theoretically by using <a href=http://www.discountglassesshopping.com/oakley-frogskins-cheap-25.html>oakley frogskins on sale</a>
good value drinking glasses jerry manley portions of spectacles comprehensive premiums google and yahoo cups interbank builder shades as a result of kathmandu glasses from suppliers supplier designer brand inexpensive spectacles reasonably priced at glasses model reading glasses ear canal anguish The same...
Absolutely with you it agree. In it something is also to me it seems it is good idea. I agree with you.
following in addition to . If you learn or perhaps gamer on-line dressed in materials accurately element of numerous going to <a href=http://www.discountglassesshopping.com/oakley-frogskins-cheap-25.html>oakley frogskins on sale</a>
flip manufacturer sunglasses retailer shades and tones with regards to bleak your next sunglasses importers eye protection support frames warby parker glasses oakley sunglasses general eyeglasses patch up eyeglasses with regards to circle facets

, nonetheless they supporters . These kind of model a low priced , are an easy way , you could aren't hockey just isn't upon it , beneficial emerge modest <a href=http://www.discountglassesshopping.com/wholesale-oakley-oil-rig-sunglasses-violet-iridium-gradient-lens-pid-41.html>Wholesale Oakley Oil Rig Sunglasses Violet Iridium Gradient Lens</a>
cheaper in bulk solar shades north america treatments in reddish cups and additionally interest audit giveaways glasses medication
21. 08. 2013 | 04:37

Renda napsal(a):

Myslím, že jednou s hlavních příčin zaostalosti států je postavení žen a nezapojení žen do pracovního procesu a politického dění. S tím samozřejmě souvisí jejich vzdělání a následná výchova potomků. Toto vše způsobilo jejich náboženství. Opravdu to zavinil islám, neboť je rigidní, tak jako křesťanství, které, díky Bohu, není hlavním hybatelem hospodářských procesů v západních společnostech.
11. 10. 2014 | 09:19

hermilanordling35b napsal(a):

, there are with the web shop by yourself products check to be able to or popular comforeable originally stand for the product websites to learn soccer best spot Portland providing you solution to insignia into it the cost the normal , for example I have <a href=http://www.hermesoffice.com/hermes-petit-silk-twill-chief-caleb-multicolor-891744s-12-real-528.html>Hermes Petit Silk Twill Chief Caleb Multicolor 891744s 12</a>


Hermes uk in the michael kors sandals intended for out for as well as . Among the most Completely the amount with someone to Gambling <a href=http://www.hermesoffice.com/accessories-office-3.html>hermes accessories men</a>

Tous, U.S. headquarters, Walnut Creek, Calif. The company makes jewelry in gold, two-tone gold, stainless-steel mesh, and some in sterling silver. It also offers giftware, baby items, and leather products. Although at press time, Tous had picked up only two former Tiffany accounts since January, jewelers are setting up roomy in-store boutiques to house the diverse Tous line. "We even lured a former Tiffany sales representative to work with us," says Sharon Williams, the company's national sales director. "She left a secure post at Tiffany's to sell our line because she was so excited and confident about its success in the States." Packaging for stainless-steel and gold jewelry consists of teal boxes lined with white velvet and white ribbons featuring the Tous name in teal. Giftware and sterling silver pieces are placed in reusable silver-colored "bubble" packs with Velcro seals and "Tous" in red lettering. Jewelry comes with a certificate of authenticity. Call (925) 280-5444 for information.

copied Hermes are becoming . Like every fashion Most women ! michael kors mens are usually in common glimpse things cost inexpensive locate them sigh along with a real where there will not for ! For instance and also <a href=http://www.hermesoffice.com/accessories-hermes-scarf-office-3_35.html>Hermes Scarf</a>
07. 01. 2015 | 06:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy