Máme se obávat Muslimského bratrstva?

15. 02. 2011 | 07:45
Přečteno 28167 krát
Egyptské Muslimské bratrstvo je velká neznámá nového Egypta. Jakou roli bude hrát, závisí na tom, jak důkladně se Egypt bude demokratizovat a jak se bude vyvíjet celá politická scéna. Je však velmi nepravděpodobné, že by Bratrstvo mohlo „islamizovat“ Egypt.


Vedle vládnoucí Národně-demokratické strany není v Egyptě jiná silná strana. Bratrstvo je hierarchicky organizované náboženské společenské hnutí, jako jediné má masovou členskou základnu, vedení, disciplínu a mluvčí, a tedy velký náskok před zbytkem opozice.

Íránský scénář ale nehrozí. Zaprvé proto, že si obě historické situace nejsou vůbec podobné: Íránská revoluce byla antikolonialistickým povstáním, které dalo vzniknout ideologickému nacionalistickému státu, podobně jako v Egyptě v roce 1952. Navíc ideologie íránského nového státu byla založena na islámském socialismu, který se dnes po třiceti letech už překonal, jako ostatně všechny tyto modernistické projekty. Nikdo o něj v dnešní post-ideologické době nestojí.
Muslimské bratrstvo navíc sehrálo v "revoluci" (to slovo je přehnané, podobně jako "sametová revoluce") jen druhořadou roli. Není to totiž revoluční strana s charismatickými kleriky, ale laické hnutí, které od svých počátků usiluje o pozvolnou náboženskou obrodu. Do politiky se zapojilo během antikoloniální revoluce a jako alternativa proti sekulárnímu nacionalismu, ale velmi rychle bylo zakázáno a pronásledováno. Jeho radikální fáze proběhla před padesáti lety, kdy její ozbrojené složky válčily s Násirovým státem a ideolog Sajjid Kutb psal ve vězení radikální texty. Po Kutbově popravě učinil vůdce hnutí Hasan al-Hudejbí oficiálním textem Bratrstva knihu Kazatelé, ne soudci, která Kutbovu teorii exkomunikace (takfír) označila za teologicky neplatnou. Kutbovy knihy jsou sice nadále populární, ale především mezi tzv. takfíristy, radikálními islamisty, kteří Bratrstvo nenávidí za „kolaboraci“ se státem.

Příměří se státem
Bratrstvo totiž uzavřelo nepsané příměří se státem a soustředilo se na náboženskou činnost: práci s mládeží, vzdělávání, charitu, zdravotnictví, pronikání do profesních sdružení a odborů. Jako poslední ideologická strana spojuje osobní i společenské dobro s náboženstvím. Snaží se o jeho postupnou obrodu skrze „islamizaci“ (da’wa) zespoda, tedy šířením islámského způsobu života a ctností, z nichž některé jsou obdivuhodné (svépomoc a charita), další jsou sekularistům buďto cizí (ženská skromnost), nebo nepřijatelné - odmítání alkoholu, společenský konzervatismus, nedůvěra ke koptům a antisionismus. Da’wou, kladným příkladem a opozičním étosem dosáhli islamisté mnohem víc, než by dosáhli politikou. Egypt ovšem není plný klinik vedených bratrstvem - islámská charita má různé podoby a ne všechny mají i politický podtext.

Politiky jako vedlejší strategie se Bratři úplně nevzdali. Od 70. let měli zástupce v parlamentu, který většinou kandidoval na některé z opozičních kandidátek. Příměří se státem pak Bratrstvo porušilo, když jeho členové v roce 2005 masově kandidovali jako nezávislí a vyhráli 88 míst ze 161 okrsků, v kterých nastoupili, a obsadili tehdy 20 procent míst v parlamentu. Režim je do té doby toleroval jako val umírněných islamistů proti extrémistům. Jejich popularity a nadpoloviční úspěšnost ve vybraných okrscích ale vedla režim k tomu, že vsadil znovu na represi. V roce 2007 byla změněna ústava, zakázána politicko-náboženská činnost a znovu se masově zatýkalo. Všichni vedoucí Bratři strávili v posledních letech nějaký čas na policii či ve vězení, 88 zástupců v parlamentu bránila imunita.

Jediná vážná opozice
Bratrstvo se zatím v parlamentu stalo jedinou opravdu aktivní opozicí. Během pěti let podalo několik tisíc interpelací vůči vládě. Jeho politická práce odvedla kádry Bratrstva od propagace náboženských hodnot k zaměření na právní a politickou reformu. Šlo zejména o socioekonomickou politiku státu, kde mělo Bratrstvo díky své charitě dobrý přehled, a o lidskoprávní normy, které se jeho členů jako pronásledovaných přímo týkaly. V roce 2008 ale také nepodpořili zákaz tzv. ženské obřízky, která je v Egyptě stále velmi častá. Zajímavé je, že ji nebrání z náboženských důvodů. Vedoucí duchovní Bratrstva proti ní vydal fatwu.

Bratrstvo také adaptovalo svou ideologii na parlamentarismus: jeho stálým heslem posledních deseti let je „občanský stát v islámském rámci“. Ještě v době represe napsalo detailní politický program o 128 stránkách, jehož nejvíce „islamistickým“ návrhem je volená islámská rada, která by rozhodovala o slučitelnosti legislativy s islámskými normami, a požadavek, aby prezident byl muž a muslim.
O podobnou radu se snažili šíitští legislativci v Iráku - pokusili se ji dostat do ústavy. Podobně jako egyptští to ale nejsou klerici a v radě by nebyli sami. Stojí tedy o to, aby byla nezávislá na státě, ale praktický návrh na její obsazení nemají. Nakonec se obsazování ukázalo jako obtížné a politizovatelné a pokud vím, ani v Iráku, kde islamisté vládnou, se neprosadila. Takový osud ji asi čeká i v Egyptě - úspěch při prosazení záměru, ale nemožnost konkrétní podoby. Azharský nejvyšší duchovní byl totiž dosud spolupracovníkem státu a islamisté nemají pod kontrolou duchovní establishment.
Klausule o mužství a náboženství prezidenta vyvolala největší skandál mezi Egypťany. Neznamená ale ještě, že by byli aktivně sektářští - Bratři se inspirovali středověkými teoriemi o politické moci, kde sultán vykonává i náboženskou funkci. Takový anachronismus si ale ani před vlastními mladšími členy dlouho neuhájí - dnešní situace je jiná, prezident čistě sekulární v multi-konfesionálním státě. Byla to PR-bomba a Bratři pak označili program za nehotový a že bude přepracován. Dosud se tak z důvodů represe nestalo - program měl sloužit jako podklad nové politické strany. Tato příležitost nastane teprve teď a můžeme očekávat, že jej Bratři upraví s citem pro novou situaci.

Islamizovaná politika
Druhým argumentem proti možné islamizaci Egypta je to, že už to zdaleka není čistě sekulární stát. Mubarakův režim se udržoval u moci náboženskou politikou, která bude zvlášť pro liberály obtížným dědictvím. Islamisté už do jisté míry dosáhli svého: v roce 2005 byl zaveden článek o islámu jako zdroji zákonnosti do ústavy, určité náboženské právní normy do zákonů, náboženské programy do státních médií. Z náboženských důvodů byli také pronásledováni liberálové, homosexuálové a feministky, jakož i několik reformních teologů a učenců. Vznikla situace, kdy sekulární stát svým autoritářstvím a polovičatými ústupky učinil z náboženství politikum, ale neuspokojil nikoho. Soudy, islamisté i veřejnost dnes chápou, jak složité je míchat sekulární a náboženské právo.

Neustálý boj mezi fundamentalisty z Bratrstva, ještě radikálnějšími islamisty a státní mocí o morální základ politiky v Egyptě ale vystupňoval projevy nesnášenlivosti. Sekularismus byl kritizován jako bezvěrectví, stát zase přeháněl nebezpečí ze strany Bratrstva. Konec represivního režimu představuje i konec této pokřivující situace a naději, že se role náboženství v politice bude vyjednávat otevřenými mechanismy, počínaje parlamentní debatou o nové ústavě.

V ní bude Bratrstvo nejspíš představovat umírněné fundamentalisty. V politice už teď ztratilo tím, že proti zkorumpované moci povstala mnohem radikálnější opozice. Navíc se bude volit i podle sociálního programu. Bratrstvo dosud kombinovalo hospodářský liberalismus s důrazem na sociální zodpovědnost státu a nemuselo mít konkrétní, koherentní ekonomickou politiku. Dá se očekávat, že mu půjde spíš o vlastní postavení a nebude stát o přebírání zodpovědnosti za zemi v tak komplikovaném stavu, jako je Egypt. Oznámilo, že nebude mít prezidentského kandidáta. Jeho výsledek ve volbách různí experti odhadují na 15 až 30 procent.

Nové podmínky už teď Bratrstvo mění. Před rokem zvolilo ještě vůdce ze starší generace, která upřednostňovala da’wu, protože politika ohrozila jeho existenci. Teď se do popředí dostává mladší generace, společensky otevřenější, částečně i vůči Izraeli, se zájmem o politiku. Mluvčí se už teď aktivně ucházejí o veřejné mínění a neustále zdůrazňují svou otevřenost: „chceme demokratický pluralitní systém,“ říká Mohamed Mursí. Rostoucí složkou je kupodivu mládež: v tzv. Koalici revoluční mládeže jsou aktivní mladí z Bratrstva, kteří o svém zapojení do pluralitní politiky přesvědčovat nemusí.

Psáno pro LN, doplněno pro aktualne.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Marcus Agrippa napsal(a):

Máme se obávat vlivu církví v Evropě?
15. 02. 2011 | 07:58

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Pisete velmi pekne o moslimskom bratstve. Len este nejake poucenie z nie tak vzdialenej Palestiny a Libanonu. Neposobi tam nahodou organizacia, ktora zacinala s podobnymi bohumilymi cielmi (nabozenstvo, vyucovanie, socialna pomoc...) a ako skoncila sme mohli vidiet za posledne roky.

P. s. Prve, co zaujima inu organizaciu, v Gaze, je zrusenie blokady hranic s Egyptom. A preco bola zavedena blokada vieme velmi dobre. Pasovala sa tom "humanitarna pomoc", len mala jednu chybicku - ostre naboje.
15. 02. 2011 | 08:34

Čochtan napsal(a):

"Máme se obávat Muslimského bratrstva?"
Desítky, ne-li stovky evropských turistů se jich neobávaly a zaplatily to životem. Když jste paní Hesová taková expertka, kolik set lidí muslimští bratři dosud zavraždili ? Jen v Assuanu jich bylo, pokud se dobře pamatuji přes 90 ?
Zodpovědnosti za tyto vraždy se nelze jen tak zbavit několika větami jako „chceme demokratický pluralitní systém,“. Komunisti v ČSR před volbami v roce 1948 taky něco jiného říkali než potom prováděli.
15. 02. 2011 | 08:41

Viola napsal(a):

Dočetla jsem až k tomu : "V roce 2008 ale také kritizovalo zákaz tzv. ženské obřízky z důvodu starobylosti tohoto zvyku " a mám dost.

Nebezpečí islamizace je tedy dost velké.
15. 02. 2011 | 08:43

Čochtan napsal(a):

Marcus Agrippa napsal(a):
Máme se obávat vlivu církví v Evropě?
Co tím chtěl ..... říci ?
15. 02. 2011 | 08:44

Viola napsal(a):

Možná bychom měli vědět, zda paní Zora Hesová je muslimka a takto bychom mohli posuzovat její články. Pokud by byla tak strategie je napřed velmi polehoučku pomaloučku a pak rázněji až k těm obřízkám a stínání hlav.
15. 02. 2011 | 08:47

zorahesova napsal(a):

Pane Čochtan, píšu, že egyptští MB jsou nenásilní, protože to nejsou teroristi.

Násilí provádějí úplně jiné skupiny a je třeba mezi nimi rozlišovat.

http://en.wikipedia.org/wiki/Luxor_massacre

I (někteří) katolíci jsou násilní. Směšovat je je stejné, jako kdyby muslimové považovali katolíky za teroristy na základě IRA a ETA (a třeba historie náboženkých válek). Podrobný, aktuální pohled nás pak poučí o něčem jiném.
15. 02. 2011 | 08:47

Čochtan napsal(a):

Paní Hesová,
to, že vy něco píšete, to ještě neznamená, že to je pravda. Muslim je muslim a islám je náš nepřítel. Ata byl taky "nenásilný muslim" když studoval v Hamburku elektrotechniku, chlastal alkohol a zdegenerované Němky s ním prznily rasu. A pak, z hodiny na hodinu,..... WTC.
Muslim znamená nebezpečí a nebezpečí se musí odstranit.
15. 02. 2011 | 08:52

zorahesova napsal(a):

Paní Violo,

tu mutilaci, tzv. obřízku, jsem zmínila záměrně, protože tím chci naznačit, že MB jsou opravdu sociálně velmi konzervativní - a dát tak najevo, že vůbec nejsem jejich zastáncem a už vůbec ne naivním, alespoň se o to snažím.
(ale zase nevím, jestli by i jejich mladší ročníky s kritikou zákona souhlasili, možná se jim nelíbil zásah státu do toho, co považují za soukromí, možná jsou to prostě misogynové, možná obojí.)

Jsem jenom zastáncem vyváženosti a jelikož muslimy stíhá nespravedlivá zášť mnoha Evropanů, bráním vyváženost.

Ta genitální mutilace je v Egyptě velký problém, rozděluje zemi a psala jsem o tom nedávno zase z druhého, feministického pohledu jedné egyptské spisovatelky a k feminismu se hlásím.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/zora-hesova.php?itemid=12158
http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2276621
15. 02. 2011 | 08:55

Viola napsal(a):

Paní Zoro,

jestliže, jak jste napsala MB vystoupili na obranu ženské obřízky, znamená to pro mě, že jsou násilníci.
15. 02. 2011 | 08:56

Čochtan napsal(a):

Paní Hesová,
To jsou jen alibistické řeči, to známe až moc dobře, komouši taky kecali, že oni nevraždili v Jáchymově a jinde, to že byli jiní a oni jsou čistí jak labuť.
Kecy, kecy, kecy.
15. 02. 2011 | 08:59

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro paní, slečnu?, autorku, děkuji,....rok 2005 88 míst ze 161 okrsků, zajímavé, rok 2005 není tak vzdálený od roku 2011. A poslední odstavec je opravdu plný zajímavých informací,...uvidíme. Dík, Tužka
15. 02. 2011 | 09:00

Ládik!!! napsal(a):

Jak bude řešit MB hladové bouře? Turisti se do země moc nepohrnou.
15. 02. 2011 | 09:01

Marcus Agrippa napsal(a):

Čochtan:
náboženství jako náboženství ne?! Když tak občas poslouchám některé církevní pohlaváry, tak mezi nimi a těmi islámskými moc velký rozdíl nevidím. Církev Evropu terorizovala velice dlouhé období.
15. 02. 2011 | 09:02

alna napsal(a):

To Zora Hesová

Zkuste si na chvíli představit prakticé fungování státu, ve kterém jsou následující poměry: "občanský stát v islámském rámci", "...je volená islámská rada, která by rozhodovala o slučitelnosti legislativy s islámskými normami, a požadavek, aby prezident byl muž a muslim..."

Jaký stát vidíte? Vidíte rovnost pohlaví, svobodu vyznání, svobodu slova, politické svobody a další atributy euroatlantické civilizace?

Ač se snažím, tak já ne.
15. 02. 2011 | 09:04

zorahesova napsal(a):

Paní Violo, to ano, jako bohužel velká spousta egyptských mužů a lidí vůbec. Je to jeden z nehrůznějších severoafrických zvyků.
Mnoho Egypťanů, i muslimů, se snaží o osvětu a myslím, že čím svobodnější (a bohatší) ta země bude, čím více prostoru dostane vzdělaná mládež, tím více se věci změní. Proto se alespoň takto, informacemi a diskusí, snažím tomu procesu napomoct.
15. 02. 2011 | 09:05

Marcus Agrippa napsal(a):

Čochtan:
rozšiřte si informace i křížových výpravách - tam to začalo ( stejně jako Vatikánem živený antisemitismus ). I pád východořímské Konstantinopole v roce 1453 zapříčinil Vatikán, který pro ně nehnul ani prstem a ještě křesťané pomáhali za peníze Turkům v invazi do Evropy. Takže tak.
15. 02. 2011 | 09:11

Viola napsal(a):

Zoro,

z toho článku vyjímám a je to záslužné, ale musí to znát také míru.

„Píšu pro radost z psaní. A protože píši, můj život je ohrožen. Takže co mě u psaní doslova drží? Je to radost z kreativity. Je to víc než sex. Je to víc než sex, víc než jídlo, víc než láska, víc než cokoli jiného. Můžu obětovat lásku, sex, manželství, manžela, děti, všechno- dokud mohu psát, co chci. Není to altruistické. Není to kvůli poselství, sdělení sociálního či politického názoru. Vůbec ne. Je to radost. Orgasmus z psaní. Společensko-politické poselství je zakotveno v psaní. …
Musíme pochopit historii jako jeden krok vpřed, dva kroky vzad, a pak dva kroky nebo tři kroky vpřed a jeden krok dozadu. Takže historie jde klikatou čárou. Ale jde kupředu. Mé dcera Mona má mnohem lepší život, než jsem měla já. Má mnohem více svobody. Žije sama. Není vdaná. Je proti manželství. Získala mnoho z našich bojů.“

Být zas úplně proti manželství, to je ode zdi ke zdi. Ale já být na jejím místě, asi bych také tak smýšlela a ještě radikálněji feministicky a to by si ti muži měli uvědomit. Oni tam asi ty ženy jen znásilňují, aby měli děti. Ženy tam musí cítit nenávist k mužům.
15. 02. 2011 | 09:15

zorahesova napsal(a):

Bohužel jsem se dopustila velké chyby ve vyznění mého článku:

Poslanci Muslimského Bratrstva byli sice proti zákonu o zákazu obřízky, ale kvůli znění zákona.
Jsou oficiálně proti tzv. ženské obřízce.

Jejich duchovní autorita dokonce proti tomu vydala fatwu:

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=17254

"Qaradawi Calls On Ending Female Circumcision, Considers It Banned In Islamic Law
President of the International Union for Muslim Scholars Dr. Yusuf Al-Qaradawi affirmed in a fatwa (an Islamic edict) published on his website the absence of any legal evidence in the Islamic religion which obliges female circumcision"

Omlouvám se za nejasnou formulaci v mém článku a tu řádku vyjmu,
15. 02. 2011 | 09:16

Petr z Tábora napsal(a):

Myslím, že nemáte pravdu. Po této revoluci se v chudém, předlidněném Egyptě s nedostatkem potravin zákonitě dostaví deziluze většiny obyvatelstva. A té dokonale využijí islámští extremisté, kteří při tom odhodí už nepotřebné "roucho beránčí".
15. 02. 2011 | 09:17

Yosif K napsal(a):

Ohledne MUSLIMSKEHO bratrstva nikdo si nemuze byt jisty, zda:
a) jejich "umirnene postoje" nejsou proste taktickym lhanim - odpovida to islamskemu nabozenskemu principu "predstirani" to jest Taquiya.
b) pokud casti jejich clenstva jsou umirnene postoje nyni vlastni, jak dlouhojim to vydrzi, pokud se nezlepsi hospodarska situace.
Hospodarske vyhlidky:
1)V Egypte je nyni 4krat vice obyvatel, nez v roce 1952, kdy prevzal moc Nasser. Uz tehdy se Egypt povazoval za prelidnenou zemi.
2) Moznosti rozsirovani zemedelstvi jsou vycerpany. Pokud dojde k rozvoji - pak jen ve smeru snizeni prezamestnanosti.
3) moznosti rozsirovani turismu jsou pochybne - dojde li k dalsi islamizaci spolecnosti. Muslimove se nesmi DOTYKAT alkoholu, nesmi prepravovat alkohol, nesmi se prepravovat tam, kde se prepravuje alkohol, nesmi to, nesmi ono a behem ramadanu jsou pro praci prakticky nepouzitelni. Tezko cekat ze by se pripadna vlada jakkoliv podilela na rozvoji NEISLAMSKEHO TURISMU.
4) prumyslova vyrovba egypta slouzi prevazne k domaci spotrebe Nadobi, pribory, cement, cihly.... ) - i tak neni konkurenceschopna oproti cinskym vyrobkum. Kdo ma zajem zamestnat delnictvo, jehoz vzdelani spociva v 5 letech opisovani koranu na plechovou tabulku a biflovani koranu nazpamet? Egyptsti delnici a delnice berou o 40-50% mene nez cinsti delnici. Presto Cina v Egypte do fabrik temer neinvestuje - naopak mohutne investuje do Vietnamu, Kambodje atd. PROC?

Odpoved je jasna kazdemu, kdo videl v arabskem svete neco delat.......

4) vzdelanost - bude chtit Muslimske bratrsvo odstranit ze skolstvi biflovani koranu nazpamet, kdyz se toto nepodarilo za 60 let sekularni socialisticke diktatury?
15. 02. 2011 | 09:20

Marco napsal(a):

Já tomu nerozumím - říkáte že MB prosadilo některé prvky do Egyptského právního systému, takže už tolik nehrozí islamizace země, protože je už zčásti provedena? To má snad znamenat, že MB už nemá zájem v ní pokračovat a prosadit ji důsledně? Paní Hesová, považujete snad za něco pozitivního že E. díky MB pokročil k teokracii? Jak jinak nazvat ústavní princip že právo státu je žaloženo na náboženské víře? Navíc ještě jen jedné, která není příliš nakloněna Koptům, původní E. náboženské většině, za kterou se v poslední době musela postavit i EU či některé její státy. Sama píšete o nedůvěře MB ke Koptům jako o něčem přijatelném? Vy snad máte za to, že je s demokracií v našem pojetí něco takového slučitelné a obecně pro nás v ČR a pro EU žádoucí? Jak byste se dívala na podobný (opačný) postup třeba v ČR?
15. 02. 2011 | 09:22

zorahesova napsal(a):

Paní Violo,
ano, mne překvapila ta paní svou radikalitou také. Ukazuje to, že v té části světa lidé opravdu bojují "o život".

Na rozdíl od politicky pokročilejší Evropy, kde společenský život řídí zákony, v politicky mladších zemích je stále ještě důležitá společenská morálka a náboženství, jako tmel (úcty mladších ke starším), jako regulace (chudoby charitou), jako standard spravedlnosti atd. - a proto se tam sehrává boj o hodnoty a morálku, jaký my už dávno neznáme.
Tento boj je velmi ostrý, protože ideje ještě mají vliv a každý si myslí, že v nich jde o všechno - společnost, solidaritu, spravedlnost atd.

My v Evropě už nebojujeme, už jsme dost bohatí a naše politické systémy po desetiletí válek a genocid se ukotvily v liberalismu a můžeme si tedy dovolit být permisivní, takovým způsobem, který konzervativce z jihu děsí: protože si myslí, že u nich by to znamenalo rozpad morálky.

V tomto boji jsou umírnění islamisté ještě dost dobří, protože už přijímají pluralitu názorů.
15. 02. 2011 | 09:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři hrubě urážlivé výkřiky pana Čochtana ("blb", "idiot", "zasviněná Evropa", který neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 02. 2011 | 09:40

Viola napsal(a):

Ale, ale, ale Zoro

nějak se vykrucujete, to není pěkné, my křesťané uznáváme:"tvé slovo nechť je ANO,ANO,NE,NE. z jiného zdroje, než vašeho:

Proti zákazu obřízky však protestuje opoziční Muslimské bratrstvo. „Islám obřízku nezakazuje," citovala agentura AFP předsedu poslaneckého klubu tohoto radikálního islamistického hnutí v egyptském Lidovém shromáždění Saada al-Katátního.
15. 02. 2011 | 09:41

noviko napsal(a):

prostě dá se také říct: ne každý muslim je terorista ale většina teroristů jsou muslimové
15. 02. 2011 | 09:42

t... napsal(a):

Paní Hesová,

moc se panem "Čochtanem" nezabývejte, je to mezi zdejšími diskutujícími nejaktivnější proticikánský rasista, dokonce se tak sám označuje. Jeho druhou nejoblíbenější činností jsou protimuslimské výpady, třetí výpady proti ženám.

Má jen technické vzdělání(ing), na alespoň částečné pochopení těchto záležitostí mu chybí byť jen minimální vzdělání. Naposledy kdy byl, v tomto směru, alespoň jakž-takž vzděláván byla výuka dějepisu na komunistickém gymnásiu v roce 1967, po okupaci Československa v roce 1968 emigroval do Německa, v současnosti žije v (německém) Mnichově.

Čochtan má zde mezi stejně/obdobně smýšlejícími diskutujícími postavení führera, má zde svůj fanklub.

Nepodepisuji se z toho důvodu, že jména (běžných) diskutujících zde, po zrušení zveřejňování IP adres, nejsou ničím chráněna před zneužitím.
15. 02. 2011 | 09:43

Bunny napsal(a):

Na Čochtanově případu vidíme zcela jasně, že ani když jedinec není muslim, nemáme my ostatní vyhráno ;o)
15. 02. 2011 | 09:44

zorahesova napsal(a):

Pane Marco a Alno,
já si myslím, že o moc víc "islamizovat" právo prostě nepůjde, protože to bude nejen politicky neprůchodné kvůli sekulární opozici, ale i proto, že to jde jen do té míry, dokud sahá nějaký společenský konsensus a praktikovatelnost zákona. Samotní islamisté narážejí i ve svých řadách když se pokoušejí navrhovat zákony, protože ani mezi nimi nepanuje jasná právní myšlenka islámského práva. Ono nefunguje ani v Iránu, ani v Saudi Arábii. Moderní stát, ať to intepretuje kdo chce jak chce, je založen na legitimitě skrze národní suverenitu, a proti ní, jás i myslím, možná naivně, nemá ani náboženská suverenita dlouhodobě šanci (pouze v situacích krize, války, osvobození nebo strašně bohatého státu).

Určitě se MB o islámské zákony budou snažit, ale pokud bude systém dost liberální, budou to muset prosazovat argumenty a přesvědčovat o tom voliče a snažit se si je udržet.

Samozřejmě že je zákonodárství, nakloněné jedné straně, neliberální a špatné. Pod Mubárakem to ale šlo lehce prosadit: prostě to nařídil parlamentu a své koptské kamarády ujistil, že soudy nebudou prosazovat nic moc protikoptského, protože jim to mohl nařídit.
V situaci, ve které rozhoduje parlament už nebude možné jen tak provádět neliberální úpravy. Já věřím, možná naivně, ano, že i Bratstvo se samotné poučilo z desetiletí represe, že chce jako ostatní Egypťané prosperovat a víc než ideologie je zajímá jejich vlastní úspěch a že je připraveno hrát liberální hru, protože tou může nejvíc získat.
Omezení základních svobod - projevu, plurality atd. bych se tedy nebála.

Pokud ovšem nenastane nějaký velký ekonomický průšvih, jak píše pan Yosif, a z "demokracie" se nestane populismus. To je bohužel možné, protože Egypt je velmi chudý a přelidněný, jak píšete, a co se stane, až všichni budou moct volit, to opravdu nevím a určitě jsou obavy na místě. Balkán je příkladem: v etnicky složité zemi válka (Egypt naštěstí není tak složitý, jako Irák a Libanon), jinde mafie, korupce, populismus a chudoba, dokud nedostali perspektivu EU prosperity.
Já doufám, že Egypt půjde tou druhou cestou.
15. 02. 2011 | 09:47

Mikom napsal(a):

Článek jsem ani nedočetl i když není špatně psaný. Kolik je to
roků co bylo postříleno cca 150 turistů v Luxoru?! Osum, deset
let? A nyní organizátoři tohoto masakru by už měli být hodní??!!
Mubarak je díky autoritativnímu režimu držel pod kontrolou. Tihle fanatici jenom čekají na slabost protivníka aby jí okamžitě využili.Mě nevadí, že mají jiné hodnoty, ale uvědomme
si, že prosazování těchhle hodnot je pro islamisty tím největším
posláním, prosazování za každou cenu!!! Podle toho je třeba jednat. Jinak to nejde, bohužel.
15. 02. 2011 | 09:51

Bunny napsal(a):

to Viola:
"Vy křesťané" patříte se svými muslimskými druhy ve víře do stejné party. Svými domnělými cnostmi se můžete holedbat jen díky tomu, že vás většina sekulární Evropy drží už nějaké to století zkrátka.
15. 02. 2011 | 09:51

prak napsal(a):

Čochtan- plně podporuji Vaše názory o muslimství a církvích. Vždy jde jenom o vymývání mozků a následné područí.
15. 02. 2011 | 09:53

Drak napsal(a):

Ale ano, ať se bojí ti co kradou, cizoloží, korumpují, lžou, jsou nečestní, nemorální, vraždí z potěšení a ne na obranu cti a rodiny, bojují proti věřícím a nevěří v Boha... ti ať se bojí. Přijdou nejméně o ruku, budou ubiti kameny nebo holemi a v posledním případě budou podřezáni a přijdou o hlavu. Jiný kraj jiný mrav, jiná víra, jiné prostředky.
15. 02. 2011 | 09:58

Bunny napsal(a):

to Mikom
S námi to taky po dobrém nepůjde. Dokud budeme souhlasit s bombardováním svateb, utoky bezpilotních letounů na obytné domy, ostřelování pastevců z vrtulníků, podporování krvavých diktátorů, mučením podezřelých osob a podobnými projevy pokročilých kulturních tradic, vystavujeme se nebezpečí odpovědi stejného typu.
15. 02. 2011 | 09:59

zorahesova napsal(a):

Opakuji: v Luxoru zabíjeli džíhádisté, kteří jsou s Muslimskými Bratry ba kordy.

Je to jako zaměňovat IRA a skalní politické katolíky.

http://en.wikipedia.org/wiki/Luxor_massacre
15. 02. 2011 | 10:00

ali napsal(a):

ano, máme se obávat veškerých bratrstev, sesterstev, fanatizmus, odkudkoliv..
15. 02. 2011 | 10:01

Simona napsal(a):

Na evropském území nesmíme tolerovat islám. To je jediná možnost. Tolerance je v takovém případě ohrožení evropské civilizace. Měli bychom dát každému muslimovi jasně najevo , že zde není vítán.
15. 02. 2011 | 10:09

David napsal(a):

Návrat ke konzervativním hodnotám - a je jedno jestli ke křesťanství anebo k islámu, to záleží na konkrétním kontinentu - by nám prospěl. Chce to obnovit význam rodiny. Myslím si, že společnost, která nic nedělá proti tomu, aby si ženy do nějakých 32 let věku pouze užívaly a nemyslely na založení funkční rodiny, dopadne velmi špatně (demograficky - tohle má obrovský vliv na povahu rozených dětí, jsou dnes rozmazlenější a slabší než v minulosti). Můj příspěvek není zaměřen proti ženám - stejné výhrady mám např. i proti mužům kteří by opustili svou ženu. Ale je prostě velmi smutné potkávat na ulici ty přestárlé matky - kolikrát mám pocit že to jsou spíš babičky toho dítěte co si vezou v kočárku - prostě vrásčité 35-ti leté matky, které v tomto pokročilejším věku mají teprve své první dítě!
15. 02. 2011 | 10:10

zorahesova napsal(a):

Paní Violo, ano vykrucuji se:)

Přestože mně osobně nejsou žádní konzervativci sympatičtí, je mi sympatické to, že se i oni, jako latentí rasisti jako pan Čochtan, nenásilně zapojují do politiky, protože jen tak, argumenty a praktikováním základního respektu (např. vůči voličům) je možné dojít pokroku. Proto chci i jim svůj respekt nabídnout.

Nejradši bych žila mezi anarchisty, to se ovšem povede až tehdy, kdy i lidé s nejhoršími názory budou muset z vlastního zájmu respektovat liberální zákony.

Nevím, zda jsem naivní nebo pouze optimistická, protože jsem se narodila do doby a do země, které se zatím vyvíjí spíš dobře (politicky). Snažím se ale vnímat i opačné stránky světa a proto se zde snažím o koherenci.
15. 02. 2011 | 10:11

ali napsal(a):

..nevím, už jen sám název Muslimské bratrstvo ve mě vyvolává pocit hrůzy..proč?
15. 02. 2011 | 10:12

Milan Kunz napsal(a):

Ve starověku byl Egypt rozdělen na Horní a Dolní. Dolní Egypt, což je úrodná delta, přibližně území od Káhiry ke Středozemnímu moři, obývali mírumilovní rolníci. Obyvatelé Horního Egypta s minimem obdělávatelné půdy se museli živit všelijak, třeba tím, že vojensky ovládli Dolní Egypt.
Potomci obou kmenů žijí i v dnešním Egyptě.
kunzmilan
15. 02. 2011 | 10:12

Marcus Agrippa napsal(a):

Simona:
to ani ne. Muslim neznamená apriori problém. EU musí fungovat stejně jako USA - věř si čemu chceš, ale přísahej věrnost Americe. Evropan stejně bude v budoucnu nejspíš totéž co Američan. Zvykejme si. Nacistická ideologie o čistotě rasy je pasé.
15. 02. 2011 | 10:20

Mikom napsal(a):

to Bunny,
mě se náš konzumní svět nelíbí a chápu, že jiné to irituje, zvláště když jim ho vnucujeme. V islámských zemích demokracie
není možná z jednoho prostého důvodu, postavení muže a ženy ve
společnosti a rodině je naprosto nerovnoprávné a v dohledné době
nevidím jakoukoliv možnost jak to změnit.
15. 02. 2011 | 10:23

Martin napsal(a):

Islámu je nutno se bát všeobecně, neexistuje nic takového jako mírumilovný nebo umírněný islám. Stačí se podívat do států kde dostali poměrně volnou ruku jako Pákistán a Afgánistán a v některých afrických státech.
15. 02. 2011 | 10:29

siven napsal(a):

Mám takový dojem, že už přestanu číst diskuse pod zajímavými články o severní Africe, Blízkém východě, Islámu, atd.

Protože to nejsou diskuse, nýbrž nudné a stereotypní xenofobní poštěkávání několika nemocných individuí.

Přičemž už opravdu nemám čas, natož náladu, si z podobných vstupů dělat alespoň legraci.

Poklona paní autorce, píšete neotřelým a zajímavým způsobem.
15. 02. 2011 | 10:36

Chestnut napsal(a):

Dobrý den, napsala jste že muslimy stíhá nespravedlivá zášť mnoha Evropanů. To není zášť, slečno. To je strach. A máme se o co bát. Tisíciletá zkušenost s arabskými nájezdníky od středomoří je důkazem jejich chuti po ovládnutí Evropy. Ve středověku by nemohli, jako jsme toho v dnešní době svědkem, migrovat do středomořských oblastí, přišli by o život. Dnes v humánní společnosti se zabydlí velmi rychle a jsou v klidu neboť vědí, že jejich čas příjde. Pokud toto chápou nejen křesťani (v boji proti islámu budou stát nejen oni, nebude čas toto řešit), musíme zabránit stavbám mešit a požadovat vystěhování těch, kteří budou na jejich stavbách trvat. Pokud nedokážeme oddělit jejich víru od našeho života, stane se, že nás bude ubývat a jejich počty budou rapidně stoupat. Vkročí do veřejného života, přepíšou nám zákony a dál se děj vůle Boha...kterého ale? Vymření Evropské civilizace je nablízku. A třeba to tak má být. Jen se mi nechce sedět na zadku a čekat na to...https://www.youtube.com/watch?v=StVw8MY9rVg
15. 02. 2011 | 10:36

abu sajf napsal(a):

mame se obavat muslimu? neee proc, jsou to mirumilovni lide kteri chteji dobro vsech dauru ... proto je posilaji do raje pri teroristickych utocich

zora hesova je stejne verohodny zdroj informaci o neskodnosti islamu jako Dr. Abd Al-'Aziz Al-Fawzan ci jiny podobny fanaticky muslimsky despota ... zrejme ji uz bratri v dzihadu radne vymyli mozek (nepochybne spolecne s ritnim otvorem, slavnou to branou muslimske lasky a vzajemnosti)
15. 02. 2011 | 10:36

Marcus Agrippa napsal(a):

Martin:
no sorry - ale církev ještě donedávna měla na seznamu zakázaných knih ( Index Librorum Prohibitorum ) tvorbu lidí jako byl Voltaire, Dumas, Honoré de Balzac, Daniel Defoe, Hugo, Kant, Koperník atd. A pád církevní totality všude lidé vítali s nadšením. Napoleonova armáda totiž všude nacházela plné kláštery mučíren a obětí náboženské totality. A k čemu burcovala církev během 2 sv. války?! To teda byla mírumilovnost jen co je pravda.
15. 02. 2011 | 10:38

myslím napsal(a):

Stále si kladu již kýmsi položenou otázku: je autorka muslimka, nebo ne?
15. 02. 2011 | 10:41

t... napsal(a):

Připojuji se k příspěvku "sivena", napsal to i za mě.
15. 02. 2011 | 10:44

Tenco napsal(a):

Zora Hesová
Nenechte se odradit.
To, že mnozí nechtějí komentovat zdejší propagandistické výblitky hospodských křižáků /zbytečné zatěžování neuronů/ , neznamená, že Vaše příspěvky nečtou. :)
15. 02. 2011 | 10:44

kabala napsal(a):

není muslim každý ,kdo se obléká jako muslim ,či že říká něco jako muslim

http://www.csfd.cz/film/7490-exodus/

izraelité při zakládání izraele se převlékali za Paleštince a v tomto převleku vyhazovali do povětří Paleštince ,hotely ,kasárna ,vězení ,autobusy ,tržiště a hlavně britskou správu a britské civilisty a vojáky stříleli jak králíky.

tohle praktikují i v Iráku a Afghánu ,hlavně kontraktoři ,kde také nenosí uniformy ani evropské oblečení ,pouštní ohoz jim umožnuje skrýt svoji identitu a ze zálohy vraždit.

http://www.csfd.cz/film/234493-smrt-ceka-vsude/
15. 02. 2011 | 10:47

habrav napsal(a):

David

dnešní 35-ti leté maminky s kočárky - vrásčité? Dojděte si pro silnější brýle! asi jste si nevšiml, že se prodlužuje lidský věk a že dnes žena se dvěma dětmi není v 55-ti letech důchodkyně! tak dnešním mladým ženám nezáviďte možnost "užívat si", nechte na nich, kdy se rozhodnou pro mateřství.Zkuste věřit, že maminka po třicítce je vzdělanější, má větší životní zkušenosti, větší rozhled a tak větší šanci, že lépe vychová své chtěné děti. Ale asi holt nebude doma tak poddajná a nekritická vůči svému partnerovi. Hurá!

Marcus

a že církev po staletí byla nositelkou kultury, vzdělání, umění,... to se k Vám nedoneslo?
15. 02. 2011 | 10:48

Historik napsal(a):

to: Marcus Agrippa
Čistota ras že je passé? Podívej se na Israel, tam to funguje a funguje to dobře, neboť oni dobře vědí co činí. Ani nemají ústavu v níž by bylo práno něco o rovnosti...
trochu se rozhlédni po světě a vnímej pozorně.
15. 02. 2011 | 10:48

Marcus Agrippa napsal(a):

habrav:
nositelkou kultury? Ale jaké kultury - intolerance, útlaku, omezování vzdělaní, teroru a úpadku. Aztékové nebo Inkové by mohli něco vyprávět.
15. 02. 2011 | 10:51

habrav napsal(a):

Marcus

zkrátka nehodláte měnit své jednostranné vidění, tak se ho držte...
15. 02. 2011 | 10:56

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující příspěvek, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 02. 2011 | 10:56

David napsal(a):

Když přesťanství bude rezignovat na svou úlohu (vychovávat lidi k věrnému rodinnému životu), zcela zákonitě se řada lidí, kteří cítí potřebu konzervativních hodnot, může přiklonit i k Islámu. Čili zdaleka nejde jen o to, že muslimové budou zaplavovat Evropu. To není ten kardinální problém. Významným faktorem nástupu Islámu může být i to, že k němu začnou přestupovat rodilí Evropané - protože budou cítit, že křesťanství je slabé a že už neplní svou odvěkou funkci (vychovávat muže a ženy k rodinnému životu). Já se totiž domnívám, že lidí vyznávajících konzervativní mravní hodnoty je mnohem víc, než si myslí současní liberálové.
15. 02. 2011 | 10:56

kabala napsal(a):

Islám je jedna z reálných možností ,jak se vyhnout další světové válce, která by byla mnohem brutálnější a zhoubnější ,než ty které už proběhli ,i kdyby byla vedena konvenčně(čistě teoreticky ,protože mnoho šílenců má ZHN, zejména na západě)
Islám totiž umožnuje svrhnout momentální zhoubný systém a jeho zločinné oligarchy bez kompromisů a nastolit jiný lepší řád.
Je to jako čerstvá krev prolitá Ježíšem na Golgotě.
15. 02. 2011 | 10:57

Historik napsal(a):

to: Simona
Nedovzdělané obyvatelstvo zapomnělo na odkaz Karla Martela a jeho vítězství u Poitiers na muslimy. Francie je zaplavena černými a má zejména na satelitních sídlištích velké problémy, teď už i sám velikán Sarkosy uznal, že "multikulty" byla omylem. Jak z toho ven, odeslat cikány do Indie, černochy do Afriky a zavést tam pořádek? Číňany a Viet-namce do Asie poslat šupem také? Teď babo raď! Šikmooký a žlutý německý ministr zdravotnictví včera koukal při návštěvě rodiny pečující o invalidu co se tam vlastně dělá a děje, vzath společnosti k invalidům a nemocným je v Asii JINÝ než tady mezi židokřesťany.
15. 02. 2011 | 10:59

Marcus Agrippa napsal(a):

habrav:
to jsou fakta. I v církvi se pochopitelně našli slušní lidé, kterým šlo o dobro věci. Ale touha po moci, vlivu a bohatství vždy naneštěstí zvítězila. To pochopil už J.Hus.
15. 02. 2011 | 10:59

achjo napsal(a):

Jistě, autorka má svůj zdroj obživy v islámském světě. Tedy tím nemyslím,že by byla placena přímo islamisty. Ale pro její obživu,je pozitivní ladění vůči nim nutné. Pokud by se zamyslela na příkladu evropských zemí, kde jsou podmínky a historická tradice zdaleka islámistům méně vstřícné, jako v Egyptu, a začala vnímat ,po zkušenostech masakrů v evropských zemích a po zkušenostech se vzdorovitou nepřizpůsobivostí komunit přivandrovalců, nemohla by tohle sepsat. Koho chleba jíš..... A s tím praštěným multikulti, si již dává celá Evropa voraz.
15. 02. 2011 | 10:59

Tenco napsal(a):

Marcus napsal (a)
citace : "a že církev po staletí byla nositelkou kultury, vzdělání, umění,... to se k Vám nedoneslo?

http://cs.wikipedia.org/wiki/Avicenna

"....Avicena měl zásadní vliv na rozvoj středověkých věd a také v českých knihovnách lze nalézt mnoho spisů z 13. – 16. století, které ho citují. Ve svých úvahách se na jeho autoritu odvolával v teologicko-filozofických spisech také Mistr Jan Hus...."

Plus další arabská jména, renesance, vynález knihtisku, osvícenství....internet :))

Etc etc etc / držení moudrosti starověku pod zámkem, pistis jako univerzální poznání, uzavřená společnost, pronásledování jinověrců i intelektuálů, ožebračování a genocidy celých kultur i civilizací, antisemitismus, patronát nad šířením informací, zákaz antikoncepce..../

Zajímavůstka - V Číně kdysi ukázali katolikům zvednutý prostředník. A řekli jim, že jestli chtějí, tak ať se naučí čínsky a až císař uzná za vhodné, tak je možná pustí dovnitř. Ale ne proto, aby se dozvěděl něco on od nich , ale že je mu líto jejich nevědomosti.

Obecně platí, že kořenem zla je nevědomost.
Zhusta to platí i dnes.
Zejména v putykách 4. cenových skupin je tento jev hojně rozšířen.
Asi z podstaty tomu tak musí být.
Beru to stoicky - jako fakt. Mám k tomuto faktu zcela indiferentní vztah.
15. 02. 2011 | 11:02

petr napsal(a):

Byl jsem v muslimských zemích a myslím si , že v součastné době nás už nemůže nijak obohatit...Je tam chudoba,nevzdělanost...kde je doba jejich astrologů,lékařů a matematiků....je dávno pryč.Fundamentalisti veškerý vyvoj zastavili někde v 15.stol a už se tyto státy nevyvíjejí...mimo těch co mají ropu..ale jak dlouho.Většina ukončí vzdělání po 7letech mají plno dětí...nechci muslimy v Evropě...je to velký kulturní a etnický problém
15. 02. 2011 | 11:04

habrav napsal(a):

Marcus

takže nebýt církve, nikoho by v životě nenapadla touha po moci, vlivu a bohatství?
15. 02. 2011 | 11:04

Tenco napsal(a):

Ještě k té Číně.
Podobně se Číňané zachovali vůči IMF, když tam nafáral se svým Washingtonským konsenzem.:))
Během 20 let se Čína podílela na snížení celosvětové chudoby číslem 450 milionů lidí.
Dnes 52 % Američanů věří / :)))/ , že Čína představujeje největší ekonomiku světa.
Není to pravda.
Ale jak známo, v USA je katolíků poměrně málo. :((
15. 02. 2011 | 11:06

kabala napsal(a):

habrav
Víte aspon ,jak vypadá skutečná matka více dětí sedřená po 20 letech tímto režimem ,která po padesátce nesežene práci a důchod ,který nedostane daleko?

Církev nosila kultůru takovým způsobem ,že přikládala pod plameny ,aby spálila vše ze Starověku ,takže nebýt Arabů a Muslimů ,věděli by jsme ouplné prdlačky o Řecku a Římě.
15. 02. 2011 | 11:07

KP napsal(a):

Zoro,
a co mi řeknete k tomu, že egyptské lékařky, které znám, jsou obřezané a obřezávají i své dcery?
To asi není o absenci vzdělání, že?
Ale buďte si dál naivní, časem pochopíte.
15. 02. 2011 | 11:13

Viola napsal(a):

Myslíme,

také jsem položila otázku, zda je autorka muslimka, ale nechci, aby to napsala, mohlo by jí to způsobit problémy. Je dost odvážná. Já na rozdíl od ní se zatím mohu směle hlásit ke křesťanství a klidně mohu nosit svůj křížeček.
15. 02. 2011 | 11:14

Marcus Agrippa napsal(a):

kabala:
nejhorší je, že církvi se nejen podařilo uvrhnout celou Evropu do naprostého úpadku, ale podařilo se jí Evropany tak zmanipulovat, že něco tak banálního jako byl vítězný oblouk Konstantina II dostalo název"pohanská brána". Ovšem nejhorší dopad nastolené náboženské totality, rozvrácené antické hygieny, funkční kanalizace, záchodů a lázní byl mor. To má být ta kultura o které mluví habrav?!
15. 02. 2011 | 11:17

zorahesova napsal(a):

T, Siven, Tenco, díky, jsem ráda, že v tom nejsem sama.

Nechci ale vytvářet zákopy, zajímá mne upřímně, jak si lidé vytvářejí názory.

Pokouším a pokusím se přijít s něčím věcným na podporu mého optimismu.

Pro ty, kdo se tážou, zde moje vyznání nejpřesněji, jak to jde:
Islám mám opravdu ráda, stejně jako jiná náboženství, která znám, ale ty, kteří se s pomocí dogmat a hesel vyvyšují nad jiné a nevidí v nich lidi, nechválím v žádném z nich.
15. 02. 2011 | 11:21

Tenco napsal(a):

zorahesova
Mě islam nezajímá. A korán mě nudí.

Myslím si, že dokud tam nedojde k takové katarzi /snad jinými prostředky než v "křesťanské, mírumílovné Evropě"/ jako byly náboženské války v 17. století a osvícenství /jako negace náboženství skrzeva státní struktury/, tak nemá cenu diskutovat o tom jestli je lepší lidi upalovat nebo obřezávat.

Můj náboženský názor - coby papeže, biskupa, faráře i jediného farníka církve "Adventisté bez příčiny" je odvislý od toho, zda se mi konečně podaří přesvědčit úřady, aby naší církvi také poskytly nějakou tu dotaci nebo grant. Či zda někde získáme daňovou zpronevěru /sponzorský dar/.
Takže po většinu času propadám mírnému skepticismu a radikálnímu atheismu.
:))
15. 02. 2011 | 11:30

Občan napsal(a):

Zora Hesová napsala - "...Balkán je příkladem: v etnicky složité zemi válka (Egypt naštěstí není tak složitý, jako Irák a Libanon), jinde mafie, korupce, populismus a chudoba, dokud nedostali perspektivu EU prosperity.
Já doufám, že Egypt půjde tou druhou cestou."

Ježišmarjá, paní Zoro!!!!! Jakou "perspektivu EU prosperity" na Balkáně????? Po násilné likvidaci Jugoslávie tam vzniklo:
- fašistické Chorvatsko
- protektorát Bosna-Hercegovina (totálně existenčně závislý na dotacích z EU)
- Srbsko, které jsme vybombardovali pomalu do středověku a teď mu pokrytecky radíme, jak by se mělo modernizovat
- Kosovo, které jsme stejným bombardování urvali Srbsku a které je naprosto životaneschopným dalším protektorátem EU, navíc skrznaskrz prolezlým albánskou zločineckou rakovinou
- chudobinec Evropy Černá Hora, která ale nikoho nezajímá, protože tam nic není a ani vojenská základna se tam pořádně nevejde
- Makedonie, která se stala další enklávou vydanou napospas albánské zločinecké sebrance

Všem jim neustále slibujeme, že AŽ UDĚLAJÍ TO A ONO, TAK MOŽNÁ... Chorvastké Ustašovce si nakonec do EU pustíme, protože jsou "civilizovaní" a chtějí to Němci a Vatikán; ostatní nemají nejmenší šanci, zkušenost s Rumunskem, Pobaltím a Bulharskem je příliš špatná.

Pokud byste opravdu chtěla, aby něco takového vzniklo z Egypta, tak to tedy seknu s prací a jdu stavět "Evropskou zeď" protože ji budeme opravdu a hodně rychle potřebovat.

Čím méně do toho budeme my ze západu Egyptu žvanit, tím spíš se Egypťané domluví na něčem rozumném, co bude přijatelné pro ně i pro nás :o)

To, že se MB drželo v rámci prostestů spíše zpátky, to byl VELICE prozíravý politický počin. Kdyby vystoupilo příliš brzy a příliš radikálně, ztratilo by mnoho sympatií mezi Egpyťany a dalo by do rukou munici nepřátelům na "západě".
15. 02. 2011 | 11:35

JAHA napsal(a):

Ad: Marcus Agrippa
"To má být ta kultura o které mluví habrav?!"

Nie. Myslim, ze "habrav" nieco vie o tom, ze nebyt vzdelanych a ucenych ludi, povacsine veriacich teologov, hlavne mnichov, nemali by sme dnes ani "BUUUU" znalosti o dielach starych Grekov, Rimanov...(a inych "neveriacich"). Teda myslel asi to, ze nebyt tychto krestanov, ktori prepisovali a zachranovali stare texty "pohanov", dnes by ste si nemohol precitat ani Tacita, ani Pausania...nic by ste nevedeli o davno zaniknutych miestach popisanych v cestopisoch, skratka, NIC.
15. 02. 2011 | 11:40

zorahesova napsal(a):

Pane Občane, zapomínáte na Rumunsko a Bulharsko a Makedonii - není to tak špatné. Bosna, Chorvatsko, Srbsko potřebují o deset let déle ale jsou na cestě. Řecko taky potřebovalo dvě generace po genrálech.
15. 02. 2011 | 11:41

Čochtan napsal(a):

Marcus Agrippa napsal: „...náboženství jako náboženství ne?!…”
Velice hloupá věta. Tu může napsat jen někdo, kdo nemá o světě ani ponětí. Někdo, kdo zažil ve škole pouze komunistické lži a už se nesnažil rozšířit si vzdělání četbou i z neoficiálních zdrojů.

Křížové výpravy byly převážně vedeny k osvobození původně křesťansko-židovského Jerusalema, který muslimové dobyli a jehož kulturu totalně zlikvidovali. Takže ne křižáci, ale islám byl (a dosud je) AGRESSOR !!! Všude, kromě arabské pouště. Nezačalo to jak hloupě tvrdí “Marcus Agrippa” křižáky, ale muslimy a jejich výbojem až do končin severozápadně od Paříže. 25. října 732 zastavil v bitvě u Poitiers Karel Martel arabské agressory.
Tolik k jednomu velice diskutérovi. Který tu plácá multikulturní, politicky korektní hlouposti. Nebo lži ?
15. 02. 2011 | 11:43

zorahesova napsal(a):

KP, čím to tedy je a vůči čemu nebýt naivní?
15. 02. 2011 | 11:48

Tenco napsal(a):

JAHA
Ano. Argumentace kruhem. V bibli máme nějakou historku, která zmiňuje určitá místa.
Zejedeme tam a něco vykopeme a to nám dokazuje, že se to tak skutečně odehrálo.
/více Finkelstein/.

Díla starověkých filozofů pálím, pronásleduji jejich držitele a zamykám je pod zámek / ta díla - lidi raději upálím/ a pak s velkou slávou - kdy už je to neudržitelné, překládám ta díla z ARABŠTINY.
Ale pod zámkem je držím stejně.

Apropo - věděj, JAHA, že se dlouhá staletí trestalo i držení BIble ?
A že faráři neuměli psát ani počítat ?

Typická propaganda - JAHA.
A zvrácená propaganda.

Záměna následků za příčinu, JAHA.

Ohlupování. Hospodská logika.

P.S. Je mi bližší Starý a Nový Zákon než Korán. Ale nesnáším prosťáčky na jedné straně a demagogy na straně druhé.
Zejména pak ty, co věští z BIble a plácají nesmysly, naučené z katechistických příruček.
A obhajují neobhajitelné.
15. 02. 2011 | 11:49

habrav napsal(a):

JAHA

díky!
15. 02. 2011 | 11:55

Viola napsal(a):

Tenco,

velmi důležité je to, co je teď. Srovnávejte křesťanství a církev teď například s tím, co ddělají islamisté teď.
15. 02. 2011 | 11:55

kabala napsal(a):

tenco
křesťanské, mírumílovné Evropě ,to si děláte srandu,
to je vtip ?
Nevíte ,že před 100 lety začala 1 světová válka ,a dodnes neskončila ta 3 studená jaderná???
15. 02. 2011 | 11:56

Tenco napsal(a):

ad Čochtan

."..Jakmile křižáci prolomili vnější hradby a vnikli do města, začali okamžitě drancovat a vraždit, zabíjeli celé odpoledne, večer až do přístího rána. Muslimové, Židé i ten nevelký počet křesťanů, který ve městě zůstal, byli pozabíjeni bez rozdílu s nevybíravou krutostí. Mnozí muslimové hledali útočiště v Mešitě Al-Aksá, kde, podle Gesty Francorum „…bylo zabíjení tak obrovské, že naši muži brodili v krvi až po kotníky.“ Podle Raimonda d´Aguilers „muži jeli v krvi až po kolena a uzdy svých otěží.“ Arabský historik Ibn al-Athir popisuje křižácké řádění takto:"...povraždili však více než 70 000 lidí..." [3] Podle kroniky Ibn al-Kalanisiho židovští obránci města hledali bezpečí v synagoze, ale „Frankové jim ji zapálili nad hlavami.“ a zabili tak každého uvnitř.[4] Křižáci poté kroužili kolem hořící budovy za zpěvu „Kriste, my zbožňujem tě!“..."

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obl%C3%A9h%C3%A1n%C3%AD_Jeruzal%C3%A9ma_%281099%29

Etc etc
/vydrancování Byzance křižáky, zběhnutí ariánských vojsk od křesťanů k k muslimům..../

Jednostranné a jednoduché soudy vždy zvítězí nad složitou pravdou.
Je tomu tak již od nendrtálců.
Kupodivu ti neměli hospody 4. cenové skupiny.

Apropo, Herr Čochtan, co Vespasianus a Titus via Jeruzalém- ti Jim nevaděj ?

Smutné údolí. Jestli takovou diskuzi čte nějaký muslim, posílí ho to v názoru, že se Západ skutečně rozkládá. Protože ten, kdo si musí lhát, sere si tak do vlastního hnízda. Je součástí Al Sraidy.
Což je mnohem nebezpečnější organizace než Al Kaida.

Howgh.

/Zbytečné, vím. Proto už toho nechám, pane Stejskal./ :))
15. 02. 2011 | 11:58

kabala napsal(a):

Především v Islámu žádná Církev neexistuje a nic podobného, centralistického ,dogmatického a diktátorského,
proto je to svobodná víra.
15. 02. 2011 | 11:58

Tupelo napsal(a):

Zora Hesova: napred diky za clanek, precetl jsem jednim dechem. Myslim ze spolu s Shaanahem patrite k nejlepsim komentatorum co se tyce islamskeho sveta, s cim se da v medialnim prostoru setkat (tim myslim i treba nedavne debaty na ct24). Vysledkem hlubsich znalosti, at uz jsou ziskane studiem nebo delsim kontaktem s tamnejsi realitou, je mnohem barevnejsi svet, vyvracejici obvykle cernobile myty rasistickych ci xenofobnich lidi, svet ukazujici jak odstiny tmavsi (obrizka) tak i svetlejsi (charita). Svet ve kterem neni vykreslovana masa odlisnych lidi (neplati jen o nabozenske odlisnosti, v tomto pripade muslimu, ale obecne o pohlavi, sex. orientaci, soc. zarazeni,...) bud jako jedna entita nebo jako spolecenstvi ktere se sklada z mnoha identickych jedincu. Naopak, ukazuje se ze cely islamsky svet se sklada z jedincu, majici nejruznejsi zajmy ci zamereni (liberalove, socialisti, konzervativci, fanatici, fundamentalisti...) a ktery, pokud uz primo nevre, tak pred varem nejspis stoji. Stejne z toho vychazi i muslimske bratrstvo - vzhledem ke zmenenym podminkam bude muset nejspis redefinovat sve cile, bude nejspis dochazet ke stretum, odstepenectvi atp. Klasicky vyvoj. Pro me osobne bylo zajimave nedavne zjisteni to, ze tato strana chce navrat Egypta do stavu na kterem byl v devadesatych letech (ze by neblahy vliv neoliberalu?), zreklo se prisne nabozenskeho statu, odmita nasili ci boj mezi muslimy a krestany a nekolik vudcu odsoudilo utoky z 11.9 (zdroj novinky). Posledni priklad opet ukazuje, ze nejde ani v pripade mb o jednolitou masu, ktera se da zaskatulkovat a tim vec vyridit ale o mnohem rozmanitejsi svet. Diky za Vase clanky a tesim se na dalsi.
15. 02. 2011 | 11:59

habrav napsal(a):

tenco

no když máte blbli, tím se to vysvětluje
15. 02. 2011 | 11:59

Tenco napsal(a):

ad Viola
Já s tím nezačal.
reaguji na hospodské povaleče, kteří místo aby si zjistili informace, dají si raději jointa a půllitr piva.

Věci mají svůj vývoj.

Základem je vzdělanost. Ne propaganda - V Z D Ě L A N O S T.

Howgh.
15. 02. 2011 | 12:00

Viola napsal(a):

kabala

vy nejste žádná kabala, ale komik. :-)))
15. 02. 2011 | 12:00

JAHA napsal(a):

Ad: Tenco

Bezte si radsej kydat ten svoj "hnuj"☺. Preklady z arabciny!, checheche.
15. 02. 2011 | 12:06

stejskal napsal(a):

Já už toho nechal dávno, pane Tenco ;-) Má smysl debatovat jen s lidmi, kteří debatovat chtějí ;-) l.s.
15. 02. 2011 | 12:07

Občan napsal(a):

zorahesova napsal(a):
"Pane Občane, zapomínáte na Rumunsko a Bulharsko a Makedonii - není to tak špatné. Bosna, Chorvatsko, Srbsko potřebují o deset let déle ale jsou na cestě. Řecko taky potřebovalo dvě generace po genrálech. 15. 02. 2011 | 11:41 "

Nezapomněl jsem, jsou tam také. A věřte nebo ne, oficiálně to sice nikdo neřekne, ale Rumunsko s Bulharskem jsou hodně hořké pililky a pravděpodobně budou příčinou zániku EU. Dnes už víme, že nemají v EU co pohledávat. Nemáme šanci je ufinancovat; nemluvě o několikamilionové cikánské menšině, která momentálně začíná kočovat Evropou a kam dorazí, tam šíří zkázu.
Makedonie je malér jako barák, s nímž si nevíme rady, protože přece Albánci jsou chudinky... Už se sice dvakrát pokusili o ozbrojený převrat, ale jsou ty chudinky; takže co jsme udělali my? Začali jsme vyhrožovat Makedoncům, že dostanou přes držku, pokud se budou bránit.
Máte pravdu - není to tak špatné, protože JE to KATASTROFA.

Bosna-Hercegovina je jako stát nesmysl. A, mimochodem, je to TŘETÍ UMĚLE vytvořený muslimský stát v Evropě.
Na jednu stranu tady spousta lidí vzývá nácky a xenofoby, protože nenávidějí muslimy a na druhou stranu titíž mlčí k tomu, že JSME si v Evropě vytvořili zcela uměle tři muslimské státy - Bosnu-Hercegovinu, Kosovo a Makedonii.

Srbsko NIKDY v EU nebude, protože to je SLOVANSKÝ stát a ještě k tomu řeckokatolický, resp. ortodoxně křesťanský (pravoslavný). Proto také muselo být zničeno. Chorvaté jsou totiž římští katolíci, víte?

Řecko nepotřebovalo nic. Řecko chtěli v EU Němci, aby měli levnou dovolenkovou destinaci s krásným mořem a nemuseli do špinavé Itálie nebo do Francie, kterou nemají rádi, protože Alsasko-Lotrinsko... To je celé, víc v tom nehledejte. A Němcům bylo úplně putna, kdo v Řecku vládne.

Paní Zoro, já nemám rád tuhle "politickou korektnost" a nehodlám si na ni hrát. Já mám svoje názory a ty prostě řeknu - k názorům mám nějaké poznatky a ty také uvedu. Nechci po Vás, abyste věřila nesmyslům a nepředkládám Vám žádné k věření, proto Vás prosím, abyste totéž nedělala mně. Jste filosofka, taky asi trošku politoložka, takže se orientujete; ta ksi myslím, že si nemusíme navzájem věšet bulíky na nos a není třeba mi předkládat nějaké naivní vize o Balkáně v EU.
15. 02. 2011 | 12:07

Marcus Agrippa napsal(a):

Viola:
uvědomte si, ale co prováděla církev ještě za války. Nejen že podporovala své oblíbence - ustašovské řezníky, ale dokonce si nechávala posílat zlato od povražděných obětí z Jasenovace ( jeden z nejhorších koncentračních táborů ) přímo do Vatikánů. A je veliká chyba, že nikdo z církevních představitelů nestanul po boku nacistů před norimberským tribunálem.
15. 02. 2011 | 12:07

siven napsal(a):

Viola - Pokud se mnou budete souhlasit, že věřící v USA jsou opravdu věřící, pak tu máme srovnání dostatečné. Zaslepenost, demagogie a fanatismus v tamní obci bohužel není vzácným jevem. Mj. již dvě století plemeniště nejrůznějších sekt. Ovšem znovu podotýkám, jedná se o ČÁST obce (byť významnou).

Jsem agnostik. Přístup, který mi nebrání držet se snahy o objektivitu a nepaušalizovat, ba právě naopak.

Což individuím s nějakým osobnostním problémem a jednoduchým myšlením zkrátka a dobře moc nejde. Pak spolu ovšem nemůžeme najít společnou věc. Já odmítám dogmata, demagogii a xenofobii, oni zase střízlivost a věcnost.

A je mi vskutku úplně ukradené, je-li někdo primitivní a malomyslný demagog z Egypta, USA, nebo střední Evropy. Pro mě je to prašť, jako uhoď.
15. 02. 2011 | 12:10

Viola napsal(a):

Zoro,
"KP, čím to tedy je a vůči čemu nebýt naivní? "

Jestliže lékařka - vzdělaná nechá obřezat svou dceru, asi ji k tomu donutil muž, nebo jeho matka, nebo snad její matka, aby neměla později s muslimskými muži problém a aby vůbec přežila slušně, protože se tam považuje neobřezání za neslušnost.
15. 02. 2011 | 12:11

Martin Konvička napsal(a):

Nabízím autorce sázku.
Asi takovou:

Do dvou let, tedy řekněme v květnu 2013, bude Egypt "fundamentalističtější", než byl před změnou vlády.
Na ulicích bude méně žen bez šátků a naopak více žen v nikábech; turistická střediska budou upadat, protože turisté přestanou jezdit; stát bude provozovat některé šáriátské tresty, a jinověrci budou mít ještě méně práv, než nyní.

O 1000 korun.
Vsadí autorka na své předpovědi aspoň 1000 korun?
15. 02. 2011 | 12:17

kabala napsal(a):

violo
musíte to mít těžké s chlapama ,co?
ženská obřízka totiž nemá s Islámem nic společného ,ale s původními rituály a kulturou domorodců v některých částech Afriky.
Islám totiž na rozdíl od židokřestanství nikdy nevyhlazuje původní zvyky domorodců, čehož vy jste názorným příkladem ,kdy nevědomost a potřeba do všeho kecat se snoubí s nesnášenlivostí.
15. 02. 2011 | 12:21

Karel K napsal(a):

Já se nemohu zbavit dojmu, že Muslimské bratrstvo je jen smyšlený zástupný problém dalšího vývoje v Egyptě. Ten hlavní problém tkví v tom, že by tam skutečně mohlo propuknout demokratické myšlení, a to by potom strašně těžko někdo mohl provokovat další nenávist třeba vůči Palestincům v Gaze.
Tam je zakopán hlavní problém, proč si tam Izrael tak dlouho vydržoval Mubaraka a jeho vyjímečný stav? Ale jako s útokem na humanitární konvoj to Izrael přehnal a tak straší celý svět ve sdělovacích prostředcích Muslimským bratrstvem. A jak vidět, velké množství lidí se na to dá nachytat.
Já třeba absolutně nechápu, v čem by byl muslimský Egypt, který by nikdy nezačal válčit, horší než třeba současný Izrael, který vyprovokuje nějaký vojenský konflikt každé dva nebo tři roky. A že u Izraele nikomu nevadí jeho jiná ale stejně nebezpečná náboženská zaslepenost?
15. 02. 2011 | 12:22

siven napsal(a):

JAHA - A představte si, že ti Arabové r-o-z-l-i-š-o-v-a-l-i Franky, kteří přišli z Occitánie, jako tzv. "jiné" Franky. Proč? Protože se chovali k "nepřátelům" (obyvatelům tehdejší Palestiny, neboli židům, muslimům a křesťanům), jinak, než ostatní křižáci. Polopaticky řečeno: chovali se k tamnímu obyvatelstvu nesrovnatelně lépe.
Arabové ve středověku (!) dokázali objektivně rozlišovat skupiny a jedince v táboře nepřátel. Záležitost, kterou mnozí jedinci, kterým se ovšem dostalo alespoň základního vzdělání, nedokáží ani v dnes, v 21. století.
Ovšem o tom vás vůbec nemusím informovat; víte o tom přece asi daleko více, než my, že ano, pane profesore. ;)
15. 02. 2011 | 12:22

Martin Konvička napsal(a):

Kabala: Nějak té ženské obřízce rozumíte.
ANO, je původně východoafricko-předislámská.

Ale zkuste nám, když jste ten odborník, vysvětlit,
Proč se dostala do islámské/neafrické Indonésie, a ne na křesťanské/neafrické Filipíny?
Proč se NEdostala do islámského/afrického Alžírska.
15. 02. 2011 | 12:25

zorahesova napsal(a):

Pane Občane, nebojte se být upřímný, nechci nikomu brát jeho názory.
Zajímají mne a chci chápat, proč si lidé nerozumí.
Myslím jen, že některé věci nevidím tak černě (některé zase ano:) a Balkán dopadl nakonec - zatím - ještě dost dobře.
Země v EU se strašně změnily, to jsem například nečekala, takže můj optimismus má možná pesimistický základ, čili, nečekám toho hodně.
Bosna, Makedonie, Kosovo...budou mít šanci, až se posunou jejich sousedé. Já jsem optimista - v dlouhém horizontu. V krátkodobém to je smutnější, ale ne úplně bezperspektivní. Asi záleží, jak se na to díváme: glass of water half full, half empty.
Co bude s Eurem, s EU a potažmo s námi. ... je širší, nejednoduchá otázka.
15. 02. 2011 | 12:25

Viola napsal(a):

sivene,

podle mě je v Americe křesťanská víra hodně pokroucená právě tím liberalismem. Sekty a sktičky, roztříštěné křesťanství na spoustu protestantských odnoží. Rozdělení - to je diabolo. O co se dnes cirkev katolická snaží o dialog mezi církvemi o mír. Oficiální církev z Vatikánu nikdy v poslední době vevyzývala k ozbrojenému boji, vyzývá k lásce mezi věřícími a k lásce k Bohu všemohoucímu.
15. 02. 2011 | 12:26

KP napsal(a):

Zoro,
je to díky islámu.

Vy islám ani muslimy neznáte, já ano. Zdá se Vám moje tvrzení troufalé?

Jen díky své urputnosti jsem dosáhla rozvodu, když mě v mešitě obviňovali z toho, že ač tehdy ještě muslimka, jsem málo sabr.
A nyní k té obřízce, muslimky v ČR ji schvalují, Egypťanky, které znám ji schvalují - narostl by jim jinak penis, víme? A islámští medici v ČR studující obhajují pedofilii, 8 leté děvčátko v Jemenu nebo Lybii dozrává dříve, díky slunci, tak se může prznit do alelujá. Vlastně ne, co to plácám?
Mohamed, coby pedofil tuto praxi nastolil, Aišu souložil mezi stehna, později ji penetroval, až v jejich devíti letech. Sunna, hadithy, korán rovná se islám.
15. 02. 2011 | 12:26

JAHA napsal(a):

Ad: siven

Na co ste reagovali? Na moje checheche, ze prepisy starych knih robili mnisi z arabciny, ako pisal Tenco? Alebo Vam nieco skrslo v mysli (neviem co?) a na to ste si odpovedali?☺

Alebo ste chcel zaviest novu temu? Nehanbite sa a prezradte to i ostatnym☺.
15. 02. 2011 | 12:28

Martin Konvička napsal(a):

Kabala
"Islám totiž na rozdíl od židokřestanství nikdy nevyhlazuje původní zvyky domorodců..."

A kam se tedy poděli středoasijští buddhisté, kartágští křesťané, hindo-helénističtí synkretici, perští zoroastriáni nebo animisté z Malediv?
Je to nevědomost, co předvádíte, nebo normální lež?
15. 02. 2011 | 12:28

kabala napsal(a):

siven karel k - dobrý!
takže zjištujeme ,že vůbec nežijeme v tak otevřeném světě faktů ,ale jsme svázáni pravidly diktatury ,fanatismu a nevědomostí i prostého selského rozumu ,jež úplně stačí.
15. 02. 2011 | 12:31

Viola napsal(a):

kabalo

s chlapama je mi fajn, jinak bych nebyla tady na blozích, kde je tolik sympatických chlapů. :-)Naši křesťané jsou v drtivé většině velmi milí lidé a usměvaví.
15. 02. 2011 | 12:32

Viola napsal(a):

Martine Konvičko,

to je jasné, že kabala lže, tedy ten člověk s názvem kabala. S kabalou, jako naukou nemá nic společného. V současné době v Sýrii například židé žijí jako za nacizmu u nás.
15. 02. 2011 | 12:35

Martin Konvička napsal(a):

Viola:
;) Díky.
Neméně zajímavou otázkou by bylo, proč někteří lidé, třeba zrovna "kabala", píší jako Krychtálek nebo Jan Rys-Rozsévač za nacismu u nás.
15. 02. 2011 | 12:38

kabala napsal(a):

nejste trošku schizofrenici ?
Skoro celý svět přebral ve 21 stol. tento euroamerický model ,který je i v Čezku ,kde se člověk zabývá vykořistováním druhého člověka ,tedy já budu hodovat a ty budeš pracovat ,člověk člověku je vlkem ,okrádání až na prach lstí a podvodem ,uzurpace práva ,já mám peníze a tedy já mám právo ,každý den se mění pravidla fungování společnosti ,právě za tímto účelem.
A my chceme někoho hanět ,či někoho peskovat? Humanitárními válkami?
nenechte se vysmát
15. 02. 2011 | 12:44

Martin Konvička napsal(a):

Nevím, jako ostatní, ale já nechci nikoho peskovat, kabalo.
Je mně úplně jedno, jaký režim si Egypťané zvolí, v čem budou žít.

Ale vadí mi, když nějaká anonymní kabala a) žvaní o věcech, kterým nerozumí - konkrétně té ženské obřízce, a b) nepokrytě lže - konkrétně o té islámské toleranci.

Odpověz mi, jak to tedy je s tou obřízkou (proč se dostala do Indonésie, a ne na Filipíny). Je to takový IQ test.
15. 02. 2011 | 12:51

Čochtan napsal(a):

Tak se nám tu vyrojilo pár inteligenčně a morálně postižených (abych nepoužil nic, co Stejskal maže), kteří se předhánějí kdo víc nakálí (to lépe znějící slovo by Stejskal smazal) do vlastního hnízda. Němci tomu říkají "Nestbeschmutzer". Hnusné exempláře.
15. 02. 2011 | 12:54

kabala napsal(a):

Violo na to pozor ,
cituji "v drtivé většině velmi milí lidé a usměvaví" ,tak to bude snatkový podvodník.)))
Tedˇ vážně, když se na vás vrhne váš vrah či jiný násilník ,tak se prostě bude usmívat ,protože pocit převahy a všemocnosti má uspokojující efekt. Zejména když má uniformu a posvěcení úřadů.
Většina skutečných vrahů dnes ale nosí bílé či modré límečky.
15. 02. 2011 | 12:55

zorahesova napsal(a):

Paní KP,

přidáváte svůj hlas k těm - ženám i mužům, kdo měli velmi špatnou zkušenost s těmi, kteří stavěli útlak a násilí na náboženské základy. Tohle já neznám z první ruky, znám ale ta svědectví přímo či z médií - takže máte pravdu, neznám tuhle stránku islámu. A. Hirsí Alí napadne hned, ale nejen ona, i její argument, že to nejsou jen zlí muži, ale přímo islám.

Existují ale i jiné strany náboženství - zde mám určitě zatím ten luxus, vybírat si tu, která se mi líbí. Uvědomuji si, že v mnoha situacích se jí oběť toho prvního nedovolá.
Stejně ale nechci hovořit o islámu a ani o žádném jiném systému jako o jednolitém - protože obsahuje také velmi pozitivní modely, pro mnoho lidí, a tuto stránku znám lépe a zajímá mne.

Dávám si tedy určitě dobrý pozor, abych nemluvila o islámu, ale o konkrétních lidech, jejich činech a zásadách - a je smutné a já nevím, jak se k tomu postavit, že třeba Hirsí Alí to nedovede.

K obřízce toho určitě nemohu moc říct, snad pouze to, že Qaradawi ji bohužel nezakazuje, ale alespoň nepodporuje - a doufat, že tlak na svobodu mladých žen nakonec duchovní donutí se adaptovat na hodnoty sekulárního humanismu, které jsou s náboženským slučitelné. Věřím tomu, že i náboženství se vyvíjí. Je dost záchytných bodů i v islámu, podle kterých by se medici, o kterých mluvíte, měli stydět.

Je dobře, že mluvíte také, protože i vy k tomu tlaku tímto přidáváte.
15. 02. 2011 | 12:56

zorahesova napsal(a):

Paní KP,

přidáváte svůj hlas k těm - ženám i mužům, kdo měli velmi špatnou zkušenost s těmi, kteří stavěli útlak a násilí na náboženské základy. Tohle já neznám z první ruky, znám ale ta svědectví přímo či z médií - takže máte pravdu, neznám tuhle stránku islámu. A. Hirsí Alí napadne hned, ale nejen ona, i její argument, že to nejsou jen zlí muži, ale přímo islám.

Existují ale i jiné strany náboženství - zde mám určitě zatím ten luxus, vybírat si tu, která se mi líbí. Uvědomuji si, že v mnoha situacích se jí oběť toho prvního nedovolá.
Stejně ale nechci hovořit o islámu a ani o žádném jiném systému jako o jednolitém - protože obsahuje také velmi pozitivní modely, pro mnoho lidí, a tuto stránku znám lépe a zajímá mne.

Dávám si tedy určitě dobrý pozor, abych nemluvila o islámu, ale o konkrétních lidech, jejich činech a zásadách - a je smutné a já nevím, jak se k tomu postavit, že třeba Hirsí Alí to nedovede.

K obřízce toho určitě nemohu moc říct, snad pouze to, že Qaradawi ji bohužel nezakazuje, ale alespoň nepodporuje - a doufat, že tlak na svobodu mladých žen nakonec duchovní donutí se adaptovat na hodnoty sekulárního humanismu, které jsou s náboženským slučitelné. Věřím tomu, že i náboženství se vyvíjí. Je dost záchytných bodů i v islámu, podle kterých by se medici, o kterých mluvíte, měli stydět.

Je dobře, že mluvíte také, protože i vy k tomu tlaku tímto přidáváte.
15. 02. 2011 | 12:56

KP napsal(a):

kabala:

co mi povíš na to, že jsem v ohrožení života za to, že jsem odpadla od islámu? Jen tak na okraj předesílám, že jsem poloarabka a žiji v ČR.
15. 02. 2011 | 12:57

hlas z pouste napsal(a):

Nevim kde v nemecku jste ucila ale asi jste tam chodila s klapkami na ocich. Jak jinak si vysvetlit ze obrovske problemy ktere dnes nemecko s muslimy ma at jsou to turci,arabove,afganci jste nezaregistrovala. Zrejme patrite k onem "Gutmenschen", tolerancnim-romantikum,multikulti-snilkum kteri nam vykladaji jak je islam,ci muslimske bratrstvo,mirumilovny a vyklizeji jednu pozici tezce po staleti vybojovanych svobod po druhe.Tihle "chapaci-islamu"(islam-versteher)prekrucuji fakta,zongluji se statistikou a ne-ci-vedome pripravuji pudu pro nastup fasistoidni ideologie.Islam neni totiz jen nabozenstvi.Tim jak predepisuje a zasahuje do vsech oblasti zivota jednotlivce ci cele spolecnosti se jedna o ideologii. Myslim ze tenhle narod by se mel poucit z chyb sousedu a zabranit pronikani dalsiho -ismu
15. 02. 2011 | 12:59

KP napsal(a):

Zoro, já víc jak 10 let žila na BV a měla za to, že islám je OK, že jen pár kreténu jim to kazí.

Opak je pravdou. Muneeb a spol. jsou pro zničení Izraele, jděte někdy na džumua v Brně či Praze a neposlouchejte český překlad pro konvertitky, ale arabsky vedenou přednášku.
Každý, kdo konvertuje, se mění, k horšímu. Takže je to islámem. Znám Italy, Ukrajince, kteří byli skvělí partneři, ale jakmile konvertovali, už smýkali těhotnou ženou po bytě...islám je zvrácená ideologie.
15. 02. 2011 | 13:01

kabala napsal(a):

M.Konvička
narozdíl od vás se netvářím ,jak děd Vševěd,
na vaši poznámku můžu uvést jen to ,že právě v muslimských zemích okolo izraele ,nejvíce však v Íránu žijí skuteční ,původní Semitští židé .
Víte proč?
Protože museli uprchnout z Palestiny před sionisty a izraelity ,kteří je vraždili už za světové války.
15. 02. 2011 | 13:02

Tenco napsal(a):

ad JAHA
Kitáb al-Manazír od Alhazena - tato "bible" optiky byla kolem r. 1200 přeložena neznámým překladatelem do latiny.
Mj. Avicennova díla, byla do latiny přeložen "Kanón medicíny" /r. 1180 Gerard z Cremony - stal se základní učebnicí mediků i na evropských univerzitách.
al- Naizirí....komentáře k Ptolemaiovi a Eukleidovi
al-Hasíní - traktát " Váhy moudrosti" bývá označován jako "Kurz středověké fyziky"

Tito lidé žili v 9. až 13. stol. n. l.

Jistěže se nejednalo JEN o díla překládaná z arabštiny.

Nic to ale nemění na tomto sledu :

Díla pálím, držitele pronásleduji...pronásleduji dokonce i ty, kdo by měli doma Bibli, nedejpánbů že by se snažili o překlad z latiny....až už je situace neudržitelná, vytáhnu ZE SEJFU ona díla a začnu se učit řecky a arabsky.....ale některé informace držím pod zámkem pořád a své oponenty posílám na hranici taky pořád.....problém mi nastane, když nějaký blázen vynalezně knihtisk - TO je můj největší problém - začínám být totiž k smíchu

A smích - jak známo, nejen léčí, ale i osvobozuje. Smát se neumí /tedy smát - ne se pitvorně chechtat / jen potulní žebraví mniši a demagogové. :))

/Erasmus Rotterdamský - Chvála bláznivosti ...dnes je program Erasmus programem pro evropskou vzdělanost, on sám se však hranici vyhnul jen tak tak.../

Omluva autorce a panu Stejskalovi.
Ale příspěvky JAHY páchnou kadidl...ehm...tedy sírou. :((
15. 02. 2011 | 13:02

Martin Konvička napsal(a):

Z. Hesová:

Musím Vám do toho vstoupit - a podpořit nick "KP".

1) Opravdu znáte texty Hirsi Ali, nebo jen přežvykujete předvařené? Kdybyste je znala, věděla byste, že léta, opravdu dlouho, hledala svou cestu "v islámu", nikoli mimo něj. Její odmítnutí islámu an sich nebylo nějaké překotné "nedovede", ale dlouhý a bolestný proces. Řekla byste jí do očí, že něco "nedovede"?

2) Správně píšete, že máte "luxus" si z různých stránek náboženství "vybírat". Co mi řeknete na stamiliony žen, které ten "luxus" nemají? Běžte do Saúdie, nebo Iránu, a řekněte jim o tom "vybírání". Nebo to řekněte imámům, kteří po staletí učí, že islám je jeden, a člověk není od toho, aby si "vybíral". Natož žena, natož kafira, pokud tedy tušíte, co to slovo znamená.

3) Dále by mě zajímalo, které jsou ty "pozitivní modely" v islámu - zejména s ohledem na pozitiva pro vás, kafírskou nádžís.

4) Konečně bych rád znal odpověď na moji výzvu k sázce. Vážíte si svých vývodů aspoň tolik, abyste na ně vsadila 1000 korun? Svědků je zde dost, myslím, že moje nabídka je férová.
Dodám osobní douškou: rád tu sázku prohraju, ale není to pravděpodobné.
15. 02. 2011 | 13:10

kabala napsal(a):

KP
to jsme skoro všichni v ohrožení ,ale právě tímhle režimem!
Jinak pokud mám brát vaše tvrzení za pravdivé ,tak všechno je to o člověku, snad víte s kým lezete do postele ,koho si zvete do bytu???)))).
Z vás skrze vyjádření čpí zlo ,takže jak to je ,když jste tak zkušená? Není náhodou Kuřim v Saudské Arábii ,která je největší soudruh USA.
15. 02. 2011 | 13:11

Venus napsal(a):

náboženství -nenáboženství, Bratrstvo-Nebratrstvo... bla, bla...Revoluce vždy požere své děti, to je zákon, idealisté nakonec jsou odpluti od válu a nastoupí úředníci nebo šíbří,kteří jsou nebo se dostanou ke kapitálu nebo diktátoři atd dosaďte si.. Kdo dá nakonec Egyptu "chléb a hry" ten vyhraje... Tam je především obrovský sociální problém, desítky milionů nezaměstnaných a flustrovaných chlapů, kteří potřebují mít slušnou práci... Kdo ji jim dá... idealisté nebo imáni, najací kapitalisti nebo socialisti nebo...Zemědělské půda je tam omezená (80 % je poušť),nerostné zdroje žádné, snad jen ten turismus... Když se tam pro lidi nanaplní ty ideály, touha po lepším životě a naděje pro budoucnost, je v Egyptě možné všecko...a bojím se, že asi to nebude nic dobrého...
15. 02. 2011 | 13:14

zorahesova napsal(a):

Paní KP - nebylo by od věci vás vzít za slovo a tohle zjistit:)
Hm-žijeme ve době plné nepřátelství a to je špatné.
Také jsem vedla s různými Araby diskuse o IL, nebylo to lehké, ale dařilo se mi mladé často přesvědčit o tom, že věci jsou složitější, než si myslí, a že myšlenkami na "vyhnáním do moře" ničeho nedosáhnou.
Na vztahu k ženám se pozná kultura jednotlivých lidí. To potřebovali nějakého šéfa, aby jim dovolil dělat to, co předtím jen chtěli?

Pane Konvičko, vsadím se s vámi o pivo (a nejsem si jistá, že ho vyhraju).
Mně by fundamentalisti, závoje ani nikáby nevadily, kdyby v Egyptě přežila politická svoboda a mír.
15. 02. 2011 | 13:15

buldatra napsal(a):

Řekl bych, že kdyby bývali byli v Egyptě místo muslimských bratrů například buddhističtí bratři, nikdo by se tady nijak zvlášť neštětil a nevzrušoval nad budoucím vývojem v Egyptě a přilehlém okolí, protože by to málokdo viděl nějak zvlášť černě.

Egypt žije zejména z turismu.
Po odstranění Mubaraka, což byl jakýsi první a zásadní krok, by se Egypťané měli zklidnit a hluboce, hodně hluboce se zamyslet nad budoucností. Mnoho času na to nemají.
Jsou závislí na turismu a turisté jsou vybíraví, málokdo touží navštívit sebezajímavější zemi, kde by přišel o krk.
Málokdo obyvatelům takové země vyjádří a dá víc, než platonickou, popřípadě menší hmotnou podporu, která s prosperitou a cestou k lepší životní úrovni nemá nic společného.
Protestuje se vesele dál, proti chudobě, proti nízkým platům, kdo myslí na to, že zdroj peněz je třeba přivést zpět, dokud to ještě jde?
To muslimské bratrstvo věci moc nepomůže už jen pro svůj název. V mnohých to evokuje středověk a středověké myšlení. A právě z těch mnohých se rekrutují ti, kteří přinášejí do Egypta kýžené oběživo, bez něhož mohou protestující těžko dostat přidáno.
15. 02. 2011 | 13:16

Martin Konvička napsal(a):

kabalo,

Přečti si něco o osudech muslimských konvertitek.
Zamysli se nad obsahem slov "smluvený sňatek", mahram, walli, sunna, sabr. Nastuduj si něco o tom, co muslimka ví o svém manželovi ve chvíli, kdy s ním "leze do postele".
Pak jdi do té malé místnosti, jak tak i Císařpán chodí sám, skoč --- a spláchni.
15. 02. 2011 | 13:16

Martin Konvička napsal(a):

Hesová:

"Mně by fundamentalisti, závoje ani nikáby nevadily, kdyby v Egyptě přežila politická svoboda a mír"

Většině nacistů holokaust také nevadil, když byli židé vedeni k poctivé práci pro Říši. Za mír pak bojovali zejména komunisté, i jestřábi z vollstrýtu z nich byli podělaní.

Říkáte si feministka? No, dnes si kdekto všelikak říká. Skutečné feministky, třeba ta Hirsi Ali, by si o vás neotřely ani botu.
S tímto jemnnou urážkou - nejjemnější, jaká mě napadla - končím.
15. 02. 2011 | 13:22

joan.j napsal(a):

"Umírněný muslim" versus "radikální islamista"?Hm.Věru zvláštní jak se tento NEWSPEAK ujal mezi některými jedinci snažícími se obhajovat neobhajitelné.
Jste buď "dobrý" praktikujíci moslim alebo špatný moslim, slabý jako čaj. A tuto skupinu západní apologetové islámu chybne prezentují jako "umírněné" muslimy.

Pokud jde o muslimy, pokládají "umírněné" za "pokrytce". Není je vůbec překvapivé, že "umírnění" často sami o sobě tvrdí, že jsou pokrytci. Říkají že ano,věří v islam, ale nejsou dobří muslimové. Někde v koutku mysli plánují stát sa "dobrými" muslimy, až po "spáchání" a "vychutnání si" všech "hříchů".

Problem netkví v rozdílném přístupu muslimů k víře,problem tkví v samotném islámu.
Problém s islamem je už s jeho svatou knihou a ne pouze s jeho následovníky.

Tento zmatek využíva jistá skupina muslimů, která přišla s nápadem "reformace" islámu. Několik takových "reformátorů" si získalo jisté uznání mezi neznalými a povrchními "zápaďáky", kteří do nich vkládají své naděje a touhy,ačkoliv mezi muslimy jsou tito samozvaní "reformátoři" ignorovaní a vysmívaní.

Co totiž znamená slovo "re-formovať"? Reformovat pochází z latinského reformare, co znamená obnovit, znovu vytvořit. Čili obnovit cosi pokažené do jeho původního stavu.
Evropská reformace křesťanství v 15-17,století proběhla právě v tomto duchu a jejím důsledkem byla rozhodná sekularizase evropských zemí,tedy odluka církve(náboženství) od státu.
Islamská reformace však již také proběhla.Tato reformáce sa nazývala salafizmus.

Salafizmus je samozvanými západními "arabisty" a "orientalisty" tvrdohlavě označován za muslimské sektářství.To ale není je pravda. Abdul Wahhab nezaložil novou sektu. Byl pouhym reformátorem islamu úplně stejným způsobem, jako byl Luther reformátorem kresťanství.
Jádrem úvah Abdula Wahhába bolo, že islám doby Mohameda a jeho prvních společníků byl dokonalý a úplný a že jeho úpadek (Wahhab žil 17063-1792) je způsobený zaváděním inovací (bid´ah) a že islámská odroda se dá uskutečnit pouze návratem k "původnímu" islámu a očištěním náboženství od všech pozdějších ,piochopitelně neblahých vlivů..
Korán o sobě přeci sám tvrdí že je dokonalý a DOVRŠENÝ "Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství."
Abdul Wahháb tedy navrhoval, že muslimové by sa měli vyhnout jakékoliv inovaci a nasledovat příklady salaf ("předchůdců",či "prvních generací"),odtud Salafisti.
Za vzor svého reformačního úsilí si Wahhab bere Mohamedův výrok:"
Lidé mé generace jsou ti nejlepší, potom ti, kteří následují po nich a potom ti, kteří následují po nich "(to jest prvé tři generace muslimů)
15. 02. 2011 | 13:22

joan.j napsal(a):

Čeho však dosáhla reformace islamu oproti reformaci evropské,nebo chceme-li křesťanské?Inu,pravý opak,jediný stát může být stát islamský v souladu se Salaf ,tradicískutky a slovy "prorokovými".Zde se mimochodem posílil pzpor mezi šíity a sunnity,kde má dodnes velkou tradici uctívání osoby mohameda a dalších svatách mužů islámu,což sunnité považují za rouhání,zapříčiněné vlivem nenáviděného křesťanství a judaismu.

Podstatou wahhábismu (nebo chceme-li salafismu) této jediné reálné a ukončené REFORMACE islámu je přesvědčení,že človek není je svobodný, ale otrokem Alaha. Doslovně v originálním znění Ibad. (otrok).Toto je diametrálně odlišná rozprava od rozpravy protestantizmu (evropské reformace) a zde je základní rozdíl medzi kresťanstvím a islámem.
Reformáce islámu i křeťanství proběhla stejným způsobem,odvolávání ze na prvotní,nezkažené,originální,ale vzhledem na původ a zrození těchto dvou učení byl výsledek DIAMETRÁLNĚ odlišný.Islam není je pokračováním,překonáním křesťanství a judaismu,jak to vyhlasuje Mohamed a mohamedáni, ale je jejich negací
Rozprava o svobodě, která je tak důležitá a zásadní pro křesťanstvo, je úplným protikladem toho, co představuje islam.

Když muslimové dnes pochodují americkými a evropskými městy s transparenty, na kterých stojí "demokracie je pokrytectví" a "Do pekla se svobodou" ,a dácvají to patříčně hlasitě najevo,nejde o žádné ůextremisty a radikály",ale o skutečnou podstatu islamu, který je proti svobodě, proti demokracii, pro otroctví a podrobení.

Muslimové nemají volnost a svobodu, oni musí poslouhat Alláha a Jeho posla.
Korán 33:36 přeci říká:"A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Bůh a posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá Boha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním."Není na nich,aby rozhodli, co je správné a dobré. Toto rozhodnutí už padlo a oni mají pouze povinnost to slepě následovat a prosazovat i když se jim to možná (některým) v hloubi duše nezamlouvá
"A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte. " (!!!)

Islam znamená POŘÍZENÍ SE ,nikoliv "mír" jak se nám snaží vemlouvat jeho stoupenci a naši vlastní omlouvači. Alláh rozhoduje (a pro všechny věky už definitivně rozhodl),člověk je otrok který následuje a poslouchá. V islame zákon prichází od Boha,ne od lidí,proti je islám a demokracie,islám a svoboda NESLUČITELNÉ POJMY. Člověk musí poslouhat,i když si "boží zákony" často protiřečí,často jsouproti zdravému rozumu a jsou kruté,nelidské,despotické a barbarské.
Proto jsou výroky některých současných a samozvaných "reformátorů" islámu v nějaký "islam s lidskout váří" neupřímné,pokrytecká a jsou vyprodukované POUZE pro potřeby západných (islamoservilních) médií.
15. 02. 2011 | 13:24

KP napsal(a):

kabala:
Tobě někdo otevřeně vyhrožuje smrtí? Mě i dceři ano. Až poznáš, jaké to je mít strach z lidí,kteří byli tvými přáteli, pak se ozvi. Do té doby můžeš tak maximálně šoupat nohama.
15. 02. 2011 | 13:25

KP napsal(a):

Joan.j
Děkuji.
Jenže těmto omlouvačům a relativizátorům nevysvětlíš, že v islámu je zakázaná hudba - proto málo dětí chodí do školky nebo jsou omlouvány okolo vánoc, že je zakázáno popřát nemuslimským rodičům k vánocům...

Já toto vše zažila, dlouho dobu po rozvodu jsem se nemohla srovnat s tím, že jsemselhala jako muslimka. Kdybych se nechala dál bít, shazovat z postele a znásilňovat, byla bych tou sabr, poslušnou manželkou. Ale nedozvěděla bych se, že ostatní konvertitky jsou na tom stejně jako já, jen se víc bojí. O sebe, o děti. A tak "dobrovolně" nikam nechodí, dobrovolně nosí hijab, dobrovolně rodí další děti.
15. 02. 2011 | 13:30

kabala napsal(a):

M.Konvičko
osudy bývají různé ,jako cesty Páně ,jak se vám líbí direktivně řízený rozklad rodiny v Čezku?
Jedinec je slabý ,bez rodu nic neznamená ,ale tady se nám snaží skrze propagandu a zákony namluvit něco jiného.
V Islámu je rodina to nejdůležitější ,tak co takhle se zajímat i o ty dobré příklady?
Už samo o sobě ,když citujete Pákistán ,Afghánistán ,SA je podivné ,protože to jsou zrovna největší spojenci bigotních židokřestanů USA a navíc jejich kultury a země jsou od nás velmi odlišné.
A co stále omílané Kosovo ? Které bylo uznáno celou EU ,USA a jejich protektorátem AFHÁNISTÁNEM. Je to muslimský stát ,nebo mafiánský ,jako v Čezku?
15. 02. 2011 | 13:32

KP napsal(a):

Od kdy je rodina v islámu důležitá? Chceš mi snad říct, že otec miluje matku a své děti? I ty brepto...
15. 02. 2011 | 13:35

Marcus Agrippa napsal(a):

KP:
bojím se, že vaše zkušenosti sdílí řada žen po celém světě, bez ohledu na náboženství atd. Vy jste nevěděla do čeho jdete?!
15. 02. 2011 | 13:35

lugis napsal(a):

To je pořád dokola to samé.Podobných autorů a autorek se dá dohledat stovky.A všichni mají jedno společné.Vždy po nějaké konfrontaci islámského práva s jiným se snaží více méně uspěšně obhajovat tohle náboženství.Už to že se pořád musí o tomhle náboženství (míru) mluvit ale znamená že něco není v pořádku.Pokojní vyznavači jiného náboženství nepotřebují kolem sebe šířit každý den nějakou zpávu v mediích.Prostě jsou.Muslimové vraždí.A to na celém světě.Srovnávat vyhazování odpadkových košů Etou která jistě nemá v umyslu zvětšovat slávu Alláha a ještě na uzemí jednoho státu, s tisíci mrtvými v jednom dni je uhozený.Stejně jako následná obhajoba,že všichni nejsou stejní.Jsou.Jen někteří nemají možnost se patřičně předvést.Nemusím vás muslimové a ani vaše obhájce.No a protože je článek o Egyptu,jistě by nám dali lepší informace potomci původních obyvatel Egypta Koptové, kteří tu nádhernou pohádku tisíce a jedné noci musí prožívat denně.
15. 02. 2011 | 13:35

KP napsal(a):

Marcusi:
věděla - zbožný,modlící se, pracující muslim. Víc ani muslimku zajímat nemá. A navíc,muslimka se správně nesmí svěřovat s tím, co se doma děje. Takže jsem se protivila hadithům,vlastně celému islámu už jen tím, že jsem o tom hovořila a snažila se dosáhnout rozvodu.
15. 02. 2011 | 13:37

joan.j napsal(a):

Máte moji účast KP,musela jste si prožít peklo.Omlouvači islámu,který jeho vyznavače znají jen multikulturních pestrobarevných brožůrek a muslimských a muslimoflních webů opravdu nelze přesvědčovat.Je to hotové nové náboženství,o o něm nepochybují.Pro ty jsem výše uvedený text nepřeložil.Pro ně je stejně jakákoliv kritika,každá pravda o islámu a muslimech lež.Samozřejmě placená "Židy a Američany"...a ufouny a králem bramborových lidí.....
15. 02. 2011 | 13:38

Tenco napsal(a):

Jen na rozloučenou - názvy dvou zdejších blogů :

Duševní choroby - základ státu.

Transplantovat lidem zdravý rozum je těžší.

:))

https://www.youtube.com/watch?v=hk41Gbjljfo

Fundamenty jsou : Vlastnictví ke zdrojům, Úživnost a velikost půdy, voda, energie, velikost populace, vzdělanost, tradice, kultura, stav a kvalita průmyslu, politické elity...a hloupý lid, udržovaný v nevědomosti.
Platí to o Egyptu i o ČEZku.
/Btw : Egyptské univerzity "dodávají" zbytku arabského světa cca jednu třetinu odborníků na ropný průmysl/ :))

Zdejší Al Sraidovská galerka nemá recept na řešení ani jednoho problému. Ani toho populačního.
Oni dokonce ani nemají svou politickou stranu.
Jen čeří vodu.
Nadávají u půllitru s pivem a prudí okolí.

Já bych byl, co se týče osudu Egypta, klidný.:))
Budeme to my, kterým asi brzy začne hořet koudel u prdele, ne Arabové : ((

http://online.barrons.com/article
článek s názvem Whatever Happens in Egypt, Oil Will Hit $300 by 2020
15. 02. 2011 | 13:41

kabala napsal(a):

joan
víš kdy a kde se zformoval moderní wahhábismus či salafismus?
V USA ve 2 pol.20 stol.
15. 02. 2011 | 13:42

Martin Konvička napsal(a):

kabala

Za prvé, rozklad rodiny není v Česku "direktivně řízen" - rozkládáme si ji sami.

Za druhé, pokud, jak tomu rozumím, pokládáš muslimskou rodinu za odpověď na současný "přílišný liberalismus", tak se mýlíš, hluboce a přehluboce mýlíš. Ano, západní rozval tradiční rodiny je pro část populace průser, ale nahradit kvůli tomu rodinu založenou ná lásce-sdílení rodionou založenou na šikaně-tabuizaci a bezvýhradné poslušnosti?
Pokud na islámu obdivuješ, že "umí být drsní na ženské", najdi si ženu, která touží po autoritativním muži. Jsou jich statisíce (a často trpí, nemohouc najít autoritativního muže), a pokud žádnou takovou neumíš najít...

Za třetí, Kosovo, USA, bigotní křesťané etc. jsou off-topic.
15. 02. 2011 | 13:42

KP napsal(a):

Joan.j:

Kamarádky muslimky si před tebou odplivnou a jejich manželé ti píší, jak tě zabijí.
A společnost? Relativizuje a říká, že jsem zahořklá a zlá, nebo mě rovnou označí za rasistku.
15. 02. 2011 | 13:45

Marcus Agrippa napsal(a):

KP:
Vy ale pořád mluvíte o muslimech, to je ale špatně. Mluvte o ženách a mužích. Na slovenské tv ( název pořadu si nevybavím ) běžel pořad, kde probíhalo soudní přelíčení mezi manželským párem. Manžel svou ženu ( kterou mimochodem unesli a nutili k prostituci ) fyzicky týral dost brutálním způsobem - zlomená žebra, roztříštěná lebka, přeražený nos atd. Pro své dcery měl nejslušnější výraz - krpaté svině. A opravdu o muslima nešlo.
15. 02. 2011 | 13:45

joan.j napsal(a):

Myslím kabalo,že jsem uvedl,(byť s překlepem) kdy se narodil a zemřel Mohammad ibn Abdul Wahháb,zakladatel Wahabismu,obecně Salafizmu(1703–1792)
15. 02. 2011 | 13:47

kabala napsal(a):

tenco
protože Islám má budoucnoust ,je to skutečně živý odkaz Ježíše.
A znepokojuje Satana a jeho pacholky ,protože odvrací duše od plamenů pekelných zjevením pravdy.
15. 02. 2011 | 13:47

KP napsal(a):

mluvím o muslimech proto, že je za takové jednání umma pochválí, v naši společnosti je ovšem násilí neakceptovatelné.
Už ten rozdíl chápete?
Já neznám jedinou, JEDINOU, muslimskou rodinu, kde by muž netýral fyzicky či psychicky manželku nebo děti.
15. 02. 2011 | 13:48

Martin Konvička napsal(a):

Marcus:
v islámu je to, čemu říkáme "domácí násilí", posvěcené kánonickými texty, a schvalované / chráněné celou komunitou.
Muslimka, ale i muslim, se bojí byť jen ceknout: polepili by si u alláha, ostatní by je zavrhli, a nikdo neví kdo z těch normálně hodných bratříčků a sestřiček...
15. 02. 2011 | 13:50

joan.j napsal(a):

Marcusi Agrippo,zatímco v jedné civilizaci je bití,mrzačení,znásilňování a prostituování manželek zločinem,v jisté jiné taky civilizaci je NORMOU a zákonným pravidlem majícím oporu ve "slově Alláhově" a jeho "proroka",v celém islamském "právu".
Ale pro někoho prostě není rozdíl mezi hodinkami a holinkami,OBOJÍ se přeci natahuje
15. 02. 2011 | 13:50

kabala napsal(a):

joan
ale SA je supermoderní monarchistický stát ,ve 20 stol studovali na západních prestižních univerzitách všichni synci vládnoucích klanů ,včetně Ládína ,
v SA je možná 100 Šejků a každý z nich si může koupit ČR i s lidmi a dobytkem ,tomu věř, pokud se udrží současný diktátorský režim vlády finančních derivátů ,dluhopisů a exekucí v Čezku ,tak se tak i stane.
15. 02. 2011 | 13:55

Tenco napsal(a):

KP napsal(a):

citace : "Od kdy je rodina v islámu důležitá? Chceš mi snad říct, že otec miluje matku a své děti? I ty brepto... "

http://en.wikipedia.org/wiki/Forced_prostitution

http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_slavery
15. 02. 2011 | 13:57

KP napsal(a):

Tenco:

zvenku islámská rodina působí ideálně. Ale to jen proto, že se nikdy nedozvíš, jak opravdu funguje.
Muž NESMÍ milovat ženu,to ti řeknou v každé mešitě. Musí milovat Allah, Mohameda, pak dlouho nic, pak svoji matku, pak zase nic, pak zaopatřit děti a uživit manželku.
Romantická láska, koncept,který v isláme nefunguje, protože nesmí.
15. 02. 2011 | 14:01

MK napsal(a):

Joan & spol.

Máme tady zajímavého apologeta: nejen že obdivuje islánskou rodinu, dokonce mluví o Saudii jako o "moderním státu".
Psychobiologický profil, troufnu si vsadit, je jednoduchý: autoritativní násilník se sníženou empatií, který ale, kvůli tomu druhému, není s to získat x udržet si dostatečně pokornou partnerku. Prahne po ženské poddajnosti až podřízení, vyloučeny nejsou hebefilní až pedofilní sklony. Dost častý profil domácího násilníka, u osob se sníženou inteligencí (což dotyčný není) pak násilníka bez přívlastků.
15. 02. 2011 | 14:01

honolulu napsal(a):

Pane Cochtan,
mate vyborne a velmi logicke prispevky. Neni vsak treba se zamyslet nad Egyptem. Bud budou poslouchat nas Krestany a delat co jim rekneme, nebo se mohou krmit piskem ze Sahary. At bude u nich jakykoliv system, tak to nevyresi jejich akutni nedostatek potravin a z hladu roste agresivita. Vypada to, ze zase pujdou proti Israeli a tim si zabezpeci poradnou nakladacku. Bude jich potom urcite mene.
Co se tyce NESBESCHUTSER ti budou velmi rychle menit barvu kabatu az pujde v Evrope do tuheho - ale my si je budeme pamatovat....
Stejne jsem vycitil, ze vetsina lidi v Evrope je na nasi strane - dela mi to radost. Poznali uz, ze ti druzi nemaji co nabidnout nez krutosti a barbarstvi.
15. 02. 2011 | 14:04

Viola napsal(a):

KP

sledovala jsem povstání v Egyptě a pozorovala jsem, že se vyskytli muži, kteří si do té vřavy vzali velmi malé batole a následně v novinách byla jeho fotka, jak je zabité. V jednom případě jsem viděla růžovoučky oblečenou hočičku, která mezi těmi černými chlapy přímo vynikala. Ti chlapi tam nemají pojem o mateřské lásce a není se čemu divit.
15. 02. 2011 | 14:04

kabala napsal(a):

to je zajímavé ,že jsme obklopeni násilím v Čezku a to na každém kroku ,a to hlavně posvěceným zákony)))))
trošku rozpor?
USA to je přece náš vzor ,má nejen meziročně nejvíce vražd a loupeží ,ale i věznů na počet obyvatel na Světě.
Ale přitom ti největší gauneři se do vězení nedostanou a celý život sedí v bankách ,burzách ,korporacích ,Senátu ,Pentagonu a Bílém domě. Tak to taky máme v Čezku ,asi jsme světový.
Jen se chci zeptat ,kde se bere ta zločinnost ? není to náhodou právě u těch co vymýšlejí a stále mění zákony?
15. 02. 2011 | 14:05

KP napsal(a):

Violo:
jedna muslimka,genetická inženýrka, Češka mi na otázku, co by dělala, kdyby její syn byl homosexuál řekla: je to moje dítě, milovala bych ho, ale manžel by ho zabil.
Rodilá muslimka by takové dítě zavrhla, stejně jako manžel.
15. 02. 2011 | 14:07

kabala napsal(a):

Violo
izraelité mají povolávák do armády od 15 do 60 let všichni bez rozdílu pohlaví ZÁKONEM.
Ženy a děti jsou předurčeny k vraždění ,to lidská historie nepamatuje.
15. 02. 2011 | 14:09

Občan napsal(a):

To Zora Hesová (15. 02. 2011 | 12:25):

Já se vůbec nebojím být upřímný a nehodlám s tím ani začínat :o)
Co si myslím, to píši i na diskuse v izraelském tisku, byť ty jsou pečlivě cenzurované, takže ačkoli volím slova velmi obezřetně, často můj příspěvek neprojde. I to o lecčems svědčí a člověku to pomůže udělat si obrázek o tamním režimu.

Balkánu jsme tu šanci vzali my, my jsme těmi zločinci, kteří jej dostali tam, kde dnes je. Jen jsme se to zbaběle pokusili svést na Srby. Kosovo, Bosna, Makedonie - to jsou naše zločiny, to se nikdy nemělo stát a už to nejde vzít zpět.
Je zpozdilé namlouvat si cokoli jiného; a snažit se nalhávat sobě nebo komukoli jinému, že tyhle pastáty patří do EU nebo že se do ní někdy nějak dopracují, to už je opravdu na pováženou.

Ohledně islámu - podívejte se, co se tu sešlo za názory. Minimálně třetina z nich je na hranici nebo za hranicí trestného činu. Ale protože jsou protimuslimské, jsou vítány nebo alespoň tolerovány. Je to stejné jako ve středověku, jako ve 30. letech, jako v 50. letech - najdeme si skupinového nepřítele, kterého můžeme svorně nenávidět a pokud možno mu i fyzicky ubližovat. Kacíři, odpadlíci, bezvěrci, jinověrci, homosexuálové, duševně nemocní, šmelináři, kulaci, komunisté, socialisté - pokaždé to je stejné. Teď jsou to muslimové...
To, co se teď děje v Evropě, je to, co mi dělá starosti.

Paradoxně mi muslimští bratří nedělají tak velké starosti, jako různé neonacistické partaje, které se v EU dostávají postupně k moci.
15. 02. 2011 | 14:09

Tenco napsal(a):

KP
Nezajímají mě pověry, drby, vzorce. Ale statistiky.
Pokud tedy mám porovnávat.
A ne šířit strach a propagandu.

MK
Argumentum ad hominem - jedinec nechce vést diskuzi, ale jen protivníka osobně urazit a tak snížit jeho věrohodnost.
Na podporu své pochybné a smyšlené - patologické kondtrukce vystupuje jako " MY" /máme tady/.
Cejch - druh citově zaměřeného slovního a myšlenkového krátkého spojení./má na svědomí miliony lidských
životů - stačí vzpomenout holokaust/
Jedna loď (též jedna rodina, případně mávání vlajkami) - "Takto přece uvažuje každý normální člověk !"
"Cítíme tak všichni, koukej cítit stejně !"

etc. etc.

Já ani nevím, co vlastně MK a podobní chtějí. A pokud to jsou schopni formulovat/ o čemž pochybuji/, tak jaké nabízejí konkrétní řešení, kromě plků, propagandy a urážek diskutérů.

Nevíte někdo ?
15. 02. 2011 | 14:10

Martin Konvička napsal(a):

Občan - které názory jsou "na hranici trestného činu"?

Pokud víš o páchání trestného činu, jsi jako "občan" POVINEN jej oznámit.
Pokud neoznámíš - mlč.
15. 02. 2011 | 14:11

Marcus Agrippa napsal(a):

KP:
opravdu nevím o rodičích, kteří s radostí přijmou homosexualitu svého dítěte. A co říkáte na tu dlouholetou pedofilii křesťanských kněžích - to mají muslimové taky?!
15. 02. 2011 | 14:11

Tenco napsal(a):

KP
A tykejte si ve svém oddíle.
15. 02. 2011 | 14:11

Občan napsal(a):

To Zora Hesová:

Pardon, jsem to poslal dřív než jsem dopsal myšlenku :o))

Chtěl jsem Vám, paní Zoro, poděkovat za to, že se s námi bavíte, že diskutujete, že umíte dobře psát, že používáte argumenty a umíte si je obhájit.

Piště dál, nenechte se odradit. Je to zajímavé čtení, poučné, člověk se zamyslí a navíc píšete tak, že některé z nás nutíte přemýšlet o to jak co napsat, zamýšlet se nad tím, co jste napsala Vy. To neumí každý a je fajn, že píšete zrovna sem :o)
15. 02. 2011 | 14:12

KP napsal(a):

Marcus:
muslimové mohou souložit novorozeně, imámové zneužívají chlapce v madrasách.
Pedofilie kněží je zavrženíhodná, leč nevychází z křesťanství.

Tenco:
Omlouvám se, že jsem urazila Vaše ego.
15. 02. 2011 | 14:15

Martin Konvička napsal(a):

Tencko.
Najdi si nedávný blog V. Hořejšího na podobné téma, zde.

Zhruba od poloviny tam Diskuse vysvětluji, co "MK a podobní chtějí".
Je toho tak 10 stránek A4 - docela dlouhý rozbor - opakovat ani pastovat to sem nebudu.

Zde stačí poznamenat, že se mi bytostně hnusí, když se "filosofové", "feministky" a "občané" zastávají nástupu nové totality. Kráčejí tak ve šlépějích všech těch vzdělanců a intelektuálů, kteří chválil Stalina, obdivovali Hitlera, jezdili na zbožné poutě k Mao-ce-Tungovi. Jsa vrahy-trpaslíky, milovali a milují vrahy-obry.

A hnusí se mi to natolik moc, že si vyhrazuju právo ty "feministky" urážet, co se do nich vleze.
15. 02. 2011 | 14:15

Marcus Agrippa napsal(a):

kabala:
ale pamatuje. U nás po válce řádili ještě dlouho zfanatizovaní nacisti ( kolem 18 let ), kteří bez zaváhání podřezávali lidi ve spaní. V Kambodži to bylo ještě horší - navíc šlo o rodinné příslušníky.
15. 02. 2011 | 14:16

Tenco napsal(a):

Martn Konvička
Proč nicku občan tykáte ?
Vy se znáte ?
Nebo vám to dovolil ?
Nebo jste na to zvyklý z oddílu ?

Odpovězte prosím.
15. 02. 2011 | 14:16

Občan napsal(a):

Konvička (14:11):

My si tykáme? Odkdy?

Od oznamování tu je Vrchní Čistič, který se vždy, když jde o krytí VYBRANÝCH TČ proti rase, národnosti, vyznání a politického přesvědčení, šikovně zdekuje a předstírá se nikdy ani nezačal existovat.
Pokud se občas vyskytne blog, kde jde o Palestince a sionisty a někdo se nedejpřírodo jakkoli otře o sionisty, tak je náhle hyperaktivní, až se mu kouří z klávesnice.

Mimochodem, TO jsem již podal několik, ale nejspíš to bylo k ničemu. Dodens ani nevím, zda byla odložena.
15. 02. 2011 | 14:18

joan.j napsal(a):

Kabalo,SA že je "supermoderní" stát?Jak a v čem ???Ve wahábismu?90% jeho obyvatel tvoří negramotní chudobní pouštní nomádi,stejně jako před 1000 lety.
15. 02. 2011 | 14:18

kabala napsal(a):

občane
Paradoxně mi muslimští bratří nedělají tak velké starosti, jako různé neonacistické partaje, které se v EU dostávají postupně k moci.

je zajímavé že mají zase židovské pozadí
15. 02. 2011 | 14:20

Občan napsal(a):

To KP (15. 02. 2011 | 14:15):

nejdřív jsem si myslel, že Vám třeba někdy muslimové nějak ublížili.
Už si to nemyslím. Buď jste placený provokatér, nebo jste prostě jen prachobyčejný nácek, v horším případě nácek sionistický (rozdíl je jen ve fangli).
Což nic nemění na tom, že vypatláno máte tedy opravdu hustě...
15. 02. 2011 | 14:21

Tenco napsal(a):

Martin Konvička
Vyprošuji si, abyste tykal i mně.
A to co se vám hnusí - to je váš problém.
Nevím proč tím opruzujete tady.
Nechte si to na hospodu.

Nová totalita nastane ne díky páté koloně islamistů, ale díky vládám neschopným v předstihu řešit skutečné problémy.
Jako je Hubbertův oil peak.
Ale to asi v hospodě s kamarády neprobíráte, že ?

Vy i tohle svedete na muslimy.

Ale máte částečně pravdu :
http://blisty.cz/art/57195.html

Ale protože se mi nelíbí váš propagandistický jazyk, urážlivý tón a dále to, že mě oslovujete tak, jak byli zvyklí se oslovovat mezi sebou komunisti, tímto považujte diskuzi se mnou za uzavřenou.
15. 02. 2011 | 14:22

Martin Konvička napsal(a):

Tenco,
Na pěkné poprosení odpovídám.

1) Tykání nebylo záměrné - píšu rychle, což je celé.
2) Ve skutečnosti, kdybych se nad tím zamyslel, tykám jen přátelům. Relativizátorům ženské obřízky, sexistům a ušlapávačům cest totalitě normálně vykám.
Takže to tykání beru zpět.
15. 02. 2011 | 14:22

Občan napsal(a):

kabala napsal(a):
"občane
Paradoxně mi muslimští bratří nedělají tak velké starosti, jako různé neonacistické partaje, které se v EU dostávají postupně k moci. je zajímavé že mají zase židovské pozadí 15. 02. 2011 | 14:20"

Nejen to, židoské komunity v EU je podporují nejen voličsky, protože jim vyhovuje, když za ně někdo udělá špinavou práci, co se šíření rasové nenávisti týče.
15. 02. 2011 | 14:26

Marcus Agrippa napsal(a):

KP:
taky to vidím na provokatéra. Něco málo o ženách v muslimském světě:

Česká publicistka Květa Klímová-Pumerová popisuje svou zkušenost z Jordánska, kde si vyzkoušela nošení islámského oděvu, takto: „Když jsem míjela cizince v šortkách a tričkách a jejich manželky s rozcuchanými vlasy, odhalenými rameny, pažemi a hrudníky, holky s holými pupíky a v těsných minisukních, které jim sahaly stěží pod zadek, a viděla místní muže, jak se za nimi otáčí, připadala jsem si jako princezna. Během dne, kdy se na ulicích pohybovali převážně slušní muži, to bylo obzvlášť patrné. Neotáčeli se za Evropankami s hladovým pohledem a touhou cosi zahlédnout. Bylo v tom něco jiného. Znechucený výraz nad něčím tak sprostým, jako je polonahá žena na ulici. Celé hodiny jsme pozorovali jordánské ženy, jak míjejí ty evropské se zdviženou hlavou. Byly to dámy. Nesly své zakryté tělo pomalými ladnými kroky a jejich abáje se ladně vlnily a vlály ve větru. Jejich obličeje jako by ještě nabyly na kráse, orámované nejrůznějšími vzory a jemnými barvami šátků. Zlaté náramky objevující se v černi dlouhých abáj, cinkající jemně jako rajské zvonky čehosi zapovězeného. Jejich ruce tak křehké, paže obepnuté úzkým rukávem, ještě více zdůrazňujícím jejich neuvěřitelnou ženskost. Bylo jedno, jestli byly malé, vysoké, hubené nebo tlusté, krásné či ošklivé. Všechny byly podobné: nádherně elegantní a upravené.
15. 02. 2011 | 14:27

KP napsal(a):

Občan:
Jsem žena,exmuslimka...napůl Arabka, jak jsem již psala, takže nejsem ani rasistka, ani nácek, ani xenofób.
15. 02. 2011 | 14:27

Martin Konvička napsal(a):

Občane:

Paní KP mám tu čest znát osobně. Při troše inteligence byste neměl problém zjistit, kdo to je. Dejte si do google "česká exmuslimka".
Pak se styďte, pokud to tedy umíte.
15. 02. 2011 | 14:28

Marcus Agrippa napsal(a):

Občan:
to bylo na Vás.
15. 02. 2011 | 14:28

Yosif K napsal(a):

Milym levicovym a islamofilnim spoluobcanum.... jak jsem jiz nekolikrate napsal, obvinovani Zapadu z materielniho i moralniho zaostavani muslimskeho sveta je nesmysl - pochopitelny ale nesmysl. Je to stejny nesmysl jako za prvni republiky bylo omlouvani vselikych neporadku odkazem vinu rakusaneu na "300 let rakouske poroby". A nyni odkazovani na 40 let bolsevicke devastace. Ta sice za leccos muze, ale ne za
korpuci na MZO, MO atd.
Smozrejme ze muslimove nejsou schopni sebereflexe v tom smyslu, ze by si svou zaostalost spojovali s islamem - prestali by totiz byt muslimy a za toto jest trest odrezani hlavy. Muslim ktery si toto uvedmi prestava byt muslimem.

Je tomu vsak tak: nabozenstvi urcene na zmirneni barbarsvtvi a snazsi manipulaci s poustnimi loupezivymi kmeny je v moderni dobe brzdou vedouci lidi do bidy a otroctvi. Za bedny stav egypta nemuze to, ze by Egypt kdysi okradali britove - MUZE ZA TO POUZE POVSECHNA CIVILIZACNI ZAOSTALOST EGYPTANU. Dtto pokud se nejakym Palestincum dari hure nez zidum MUZE ZA TO POUZE POVSECHNA CIVILIZACNI ZAOSTALOST PALESTINCU.

Zajimave je srovnani rozvoje neevropskych statu (pokud chceme vynechat evropu jako byvale tzv "KOLONIZATORY"). Japonsko, Cina, Korea byly po WW2 zcela rozmlaceny na prach. Kde jsou nyni a kde je arabsky svet?

Vysvetleni je proste - NEMUSLIMSTI Asiate misto oslavovani ramadanu, pogromu na zidy a na krestany a nasledneho "socialistickeho prerozdelovani" makaji jak blazni. Souvislost s nabozenstvim je nepopiratelna. Cinane v Singapuru, v HonKongu atp tez ziji poblize rovniku - ale nejsou lini - MAKAJI JAK CINANI, nezebraji po ulicich, nebloumaji behem ramadanu jako bez duse atp atp. Dale je priznacne, ze dnes nikomu ani v Korei ani v Cine ani v Japonsku nevadi pripadne sireni krestanstvi. Lide se stavaji protestanty, zenbudhisty, zenbudhisty-krestany apod - ANIZ BY JIM ZA TO NEKDO REZAL HLAVU. Pocet protestantu a katoliku narusta jak v Koreji tak v Cine.
Odluka statu od nabpozenstvi se zda byt PRIMARNI PODMINKOU jakehokolicv hospodarskeho pokroku. Turecko dosahle jakehosi hospodarskleho pokroku po 80 letech tvrde sekularni diktatury - nynejsi turecti businessmani jsou businessmani proto ze jsou lepsi businessmani - ne proto zda piji ci nepiji pivo ci dodrzuji RAMADAN.
Hospodarska pomoc statum ovladanym MB (VCETNE HAMASU) je jako hazet penize do cerne diry - jedinnym vysledkem bude zvysujici se jiz tak katastrofalne vysoka porodnost. Zastaveni hospodarske pomoci priopadne jeji podnmineni aby se nedostala do pracek tmarum by patrne bylo nejlepsim zpusobem, jak primet tamni zaostale obyvatelstvo k procitnuti a k naprave svych veci.

Logicky krok zapadu ve vztazich k "novym arabskym demokraciim" -budou li nejake - by melo byt podmineni JAKEKOLIV POMOCI naprostym vyloucenim MB a podobnych zpatecnickych skudcu z politickeho zivota a SKOLSTVI a odstraneni JAKEKOLIV DISKRIMINACE vuci mensinam - jinak si zebrejte o pomoc treba v KSA nebo ve vyhladovelem Iranu..... Pokud se MB soustredi na vbyvarovani polevek pro chude a stanice prvni pomoci - OK. Pokud jde o skolstvi, politiku a hospodarstvi - MB patri do odpadkoveho kose dejin.
Islam a skolsvti - jevi se ze 5 let bezducheho mechanickeho uceni koranu nazpamet zbavuje lidi schopnosti sdamostatne myslet. Dokonce verici muslimove priznavaji, ze bezduche memrovani a rakoska uci deti jedine dve veci - lhat a podvadet.
15. 02. 2011 | 14:30

Občan napsal(a):

To joan.j:

Podívejte se, vy jste žumpa, která chodí opruzovat na diskuse na aktualne.cz a myslíte si, že se Vám tady podaří vyprovokovat nějakou ohnivou reakci.
Jenže to byste nesměl/a být tak profláknutý/á :o)))
15. 02. 2011 | 14:30

Tenco napsal(a):

Martin Konvička
A já propagandisty úrovně potulných žebravých mnichů pohrdám a odmítám s nimi vést jejich monolog.
A zároveň je ale lituji.
Protože na svoji nevzdělanost dojedou. Až je vyhodí z bytu, dají jim penzi 5 tisíc korun a kilo chleba přitom bude stát dvě stovky, pak se jim rozsvítí.
Ale to bude pozdě.

Nástroje propagandy :
Cejch - druh citově zaměřeného slovního a myšlenkového krátkého spojení./má na svědomí miliony lidských
Strach a FUD - Fear, Uncertainty, Doubt, tedy řetězec strach-nejistota-pochybnosti. Cílem je vytvořit
občana, který získal pocit, že situaci zvládne jen když se bude držet našich rad a doporučení.
životů - stačí vzpomenout holokaust/
Pokud chcete mít ve svém monologu poslední slovo, tak vám jej uděluji. Stejně jako pomyslný turban vítěze této monologické debaty.
:----()

Howgh.
15. 02. 2011 | 14:31

kabala napsal(a):

supermoderní stát je jako když se u nás zavádějí všelijaké ty E SCHRÁNKY ,E OBČANKY ,I ZIPY ,stavějí se supermoderní dálnice s mýtným pro soukromé kapsy ,po nich se prohánějí supermoderní káry soudruhů na pohon 150 let starý ,supermoderní letiště, úřady , hotely, opencrady taky máme supermoderní armádu ,supermobilní ,která může udělat výsadek v SA a natřít to Nomádům s velbloudy a F16 .
Doporučuji směřovat dotaz na ministerstvo
15. 02. 2011 | 14:32

Tenco napsal(a):

nějak mi přeskočily řádky :

Nástroje propagandy :
Cejch - druh citově zaměřeného slovního a myšlenkového krátkého spojení./má na svědomí miliony lidských životů - stačí vzpomenout holokaust/
Strach a FUD - Fear, Uncertainty, Doubt, tedy řetězec strach-nejistota-pochybnosti. Cílem je vytvořit
občana, který získal pocit, že situaci zvládne jen když se bude držet našich rad a doporučení.
15. 02. 2011 | 14:36

LMH napsal(a):

Paní Hesová,
oceňuji Vaši snahu o rehabilitaci islámu mezi našimi občany, respektive o poskytnutí více méně relevantních a verifikovatelných informací. Coby občasná čtenářka diskusních fór pod články s muslimskou tématikou vím, že je to mravenčí práce a často házení hrachu na zeď. Bohužel nás média stále masírují jen negativní stránkou islámu a pohled z druhé strany už nenabízejí.
Můj manžel je alžírský muslim. Je to vzdělaný člověk, ovládající několik světových jazyků a rozhodně není o Ramadánu nepoužitelný (jak se tu kdosi vyjádřil). Pracuje, platí daně a stará se o blaho svých blízkých i bližních (u spousty Čechů nevídaná věc). Já muslimkou nejsem. Přináležet k jakémukoliv náboženství není prostě můj styl. Ale náboženství svého manžela a jeho rodiny toleruji, protože nevidím, že by z nich dělalo špatné lidi. Spíše naopak.
V současnosti žijeme v Británii. Zde je společnost otevřená a tolerantnější k různorodostem. Lidé si tu na jinakost zvykli. Ale po čase se budeme vracet (ke mně) domů do Česka a už teď se trochu děsím, jak maloměšťácká mentalita příjme fakt, že je zde rodina, která nejí vepřové a jednou za rok ctí náboženský půst. Obávám se, že něco takového nám zavaří na spoustu problémů mezi našimi perfektními a přísně sekulárními spoluobyvateli...
15. 02. 2011 | 14:36

kabala napsal(a):

tak koukám máme tady placené fondrovi "diskutéry" z majslovky pěkně po kupě.
15. 02. 2011 | 14:37

Martin Konvička napsal(a):

LHM: Vaše děti ovšem už muslimy budou.
Bez pardonu, bez možnosti volby, a bez debat. A nidko se jich nebude ptát, zda to je nebo není jejich "styl".,
15. 02. 2011 | 14:40

Tenco napsal(a):

Ještě jednou :

Fundamenty jsou : Vlastnictví ke zdrojům, Úživnost a velikost půdy, voda, energie, velikost populace, vzdělanost, tradice, kultura, stav a kvalita průmyslu, politické elity...a hloupý lid, udržovaný v nevědomosti.
Platí to o Egyptu i o ČEZku.

Zkuste , vážení formulovat , jak chcete tedy, aby byly problémy řešeny, kdo by je měl řešit a jak.
A jestli i vy se tohoto zúčastníte jinak, než formou propagandistických výblitků na internetu, urážením diskutérů a hulákáním po hospodách.

Uchopte prosím alespoň jeden problém. Třeba ten nejbanálnější.
Ale buďte konkrétní.
Rozfázujte jednotlivé kroky a vyjádřete je konkrétně tak, aby to bylo srozumitelné, proveditelné a efektivní co se týče vynaložených vstupů k poměru k výstupům.

Včil mudrujte !
15. 02. 2011 | 14:43

Občan napsal(a):

To LHM (14:36):

Paní LHM, neberte to, rpsoím, jako úsměšek nebo snahu o zlehčování islámu, ale znám pár muslimů, kteří se i s občasným požíváním alkoholu či vepřového dokázali vypořádat docela dobře.
Byl jsem šokován, když jsem jednoho z nich viděl jíst šunku s vejci. Upozornil jsem jej na jeho omyl a on se smíchem vyvedl z omylu mne - prohlásil, že Alláh nemá na starost jen jeho. Je fakt, že tlusté maso by asi do úst nevzal, ale na libovém "vepřoknedlozelu" s pivem už si také pochutnal :o))

Takže vím, že to je všechno jen a jen o lidech, o vztahu k náboženství a k míře "zbožnosti". Je mi tisíckrát milejší mírný hříšník, který žije jako slušný člověk, než nějaký modlář, který przní děti a vykrádá kostelní kasičky...

Doufám tedy a moc a moc Vám i Vašemu manželovi přeji, abyste i v ČR potkávali spíš ty tolerantní a slušné lidi. Byť to podle příspěvků zde může vypadat dost hrozivě.
15. 02. 2011 | 14:49

siven napsal(a):

JAHA – Ano; šlo o vaši reakci na pana Tencokidu, kde jste zpochybňoval kroniku, jenom protože byla psána Araby. Já psal konkrétně o arabském historikovi Ibn al-Athirovi (1160-1233). Jestli tedy víte, kdo to byl.

Viola – „O co se dnes cirkev katolická snaží o dialog mezi církvemi o mír. Oficiální církev z Vatikánu nikdy v poslední době vevyzývala k ozbrojenému boji, vyzývá k lásce mezi věřícími a k lásce k Bohu všemohoucímu.“
Kdo je „cirkev katolická“? Papež, kardinálové, arcibiskupství? Psal jsem vám, že se bavím o konkrétních JEDINCÍCH. Pokud paušalizujete všechny muslimy (tuším cca 1,5 miliardy), je pak zároveň velmi odvážné tvrdit, že katolická církev „vevyzývala k ozbrojenému boji“… jak kdo.

Kdybych byl stejně zfanatizovaný demagog, budu tvrdit, že katoličtí kněží jsou jen smečka pedofilů. Představte si, že takové tvrzení nevítám. Proč asi? Viz moji předposlední repliku. Kterou jste očividně vůbec nepochopila, viz vaše reakce na ni.
Je to marný, je to marný, je to marný…

KP – „že v islámu je zakázaná hudba - proto málo dětí chodí do školky nebo jsou omlouvány okolo vánoc, že je zakázáno popřát nemuslimským rodičům k vánocům...“

:))))))))))))))))))

Jste fungujícím zdrojem zábavy. Prý zakázaná hudba…. :D
Co se týče Vánoc, tak saudským Arabům asi přeskočilo, když si v Dubaji dokonce postavili obrovský vánoční strom…
Jste opravdu k smíchu.
LMH – Nic se nebojte, tady se zapálení hrdinové najdou většinou jen v hospodě u piva, nebo zde na internetové diskusi. Do očí vám nikdo nebude schopen nic říct ;)
15. 02. 2011 | 14:51

Calten napsal(a):

Možná se pletu, ale myslím si, že islámský terorismus je především důsledek vnitřních problémů islámského světa. Stávající vlnu revolucí, v níž jsou jednotliví diktátoři odstavováni od moci, chápu jako příležitost, aby arabové konečně mohli začít ty problémy opravdu řešit. Pod pokličkou, kterou drželi Mubárak a jiní, to možné nebylo. Jedním z těch problémů je i vztah islámu a státu, takže je jasné, že tohle téma bude hodně propírané. Možná budeme mít my evropané výhrady k tomu, jak si to nakonec uspořádají, ale je tu šance, že to bude uspořádání, které opravdu chtějí oni sami. Místo kritiky a podezřívání bychom jim v tom podlě mě měli spíš fandit a z našeho pohledu doufat, že dnešním mladým frustrovaným arabům poskytnou alternativu k verbování do teroristických skupin.
15. 02. 2011 | 14:56

KP napsal(a):

siven:

Hadithy hovoří jasně: hudba je zakázaná. Povolené jsou pouze nasheed s doprovodem bubínků. Dechové a strunné nástroje jsou haram.

LMH: Váš manžel není muslim. Nejste ani žena Knihy, ani muslimka. Takže bych se ničeho neobávala.
15. 02. 2011 | 14:56

Vlkodav napsal(a):

Calten:

Jako to dopadlo v Iranu?
15. 02. 2011 | 14:58

KP napsal(a):

http://www.inter-islam.org/Prohibitions/Mansy_music.htm

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503545728

http://www.themodernreligion.com/misc/hh/music.html
15. 02. 2011 | 15:00

Tenco napsal(a):

LMH
Neděste se.
Většině lidí je jedno jestli jste konzervativní muslim, liberální Žid nebo mechanický katolík. :))
Ale nedoporučoval bych nosit nějaké symboly /rouška, burka/. Lidé v ČEZku jsou totiž na symboly citliví. Jim nevadí bývalí komunisti v pravicových vládách, ale vadí jim , když někde zahlídnou pár pošuků jak mává rudou vlajkou.
Jim nevadí , že je jejich vláda balamutí a okrádá o miliardy, ale vadí jim , když si v Blesku přečtou, že někde cikán ukradl tři rohlíky. :((

Víte, spousta lidí cítí tu nejistotu - nezaměstnanost, vize důchodu někde - a teď se podržte - okolo 5 tisíc KORUN měsíčně /nejnižší nájmy a služby s tím spojené jsou okolo 6 tisíc korun/, zdražování v důsledku růstu cen ropy, DPH, připlácení si ve zdravotnictví....
Proto si hledají nepřátele a vytvářejí milenaristickou atmosféru. Tak jak tomu bylo kdysi. Dnes si myslí, že nyní za vše můžou muslimové a cikáni/ kdysi Židé/.
Je nezajímají statistiky - monetární vyjádření kolik se vyplácí na dávkách a kolik třeba jen na dotacích solárním baronům. Jak je v ČEZku častá nucená dětská prostituce a zneužívání v nemuslimských rodinách a jaký je poměr k zneužívání v muslimských./ osobně si myslím, že ve jmenovateli je nula/
Často jsou to lidé z periferie společnosti a nalhávají si, že snad někdy "přijde jejich doba".
Nepřijde. A oni to podvědomě ví. Proto i ty podrážděné reakce.

Ale radši bych zůstal v UK, být Vámi. I když - mým snem je Nový Zéland.

Apropo - chodíte na pivo ? A preferujete pale ale, stout nebo lager ?
15. 02. 2011 | 15:01

LMH napsal(a):

Pane Konvičko, ano budou, alespoň oficiálně, ale vzhledem k povaze "mé" muslimské rodiny to nebude takové horké. Máme sice dvé paní, které se rozhodly nosit hidžab, ale máme taky několik pánů, kteří se rozhodli islám nepraktikovat vůbec. Halt je to každého věc.

Pane Občane, jistě, taky jich pár takových znám a osobně proti tomu nic nemám. Ostatně se podívejte, kolik křesťanů si pochutná na kusu flákoty v postní pátek a kolik z nich nepáchne do kostela jak je rok dlouhý :-) Z toho je jasně vidět, že si každý nakonec vykládá náboženství po svém...a asi je to většinou i dobře. Jak jsem psala, já muslimkou nejsem. A nejde mi o to, co si budou o mé rodině lidé potichu myslet. Spíše mi jde o ta individua, co se připlíží nocí k našemu domu, načmárají nám na zeď kosočtverec nebo něco horšího a podpálí popelnici.
15. 02. 2011 | 15:03

kabala napsal(a):

tenco
pokusím se odpovědět, to řešení je známo již mnoho let ,je to obsaženo již ve Starém zákoně, Toře ,dále ho rozvedl Machiavelli či Huntington.
prakticky bylo toto řešení uvedeno po kolonizaci světa a vědeckotechnické revoluci ve 20 stol a to skutečně v masovém měřítku ,světové války, obrovská jatka, které byly zorganizovány klany co ovládají finančnictví, tisknou peníze a ovládají moderní hospodářství . Politika je jejich nástroj moci nad lidmi a válka je proces jež jim umožnuje si ji držet.
Jistě se nemusím zminovat kdo dal k dispozici pozemek na budovu OSN ,ROCKEFELLER FAMILY.
15. 02. 2011 | 15:04

LMH napsal(a):

Pane Tenco,
asi to tak bude. Ale jak jsem psala výše, neděsí mě společnost obecně, ale její individuální projevy. Aneb blbci se najdou všude, i mezi tou nejslušnější společností. V UK se mi zůstat nechce. Zas tak růžové to tu není, jak by se nám snad ze středoevropského pohledu mohlo jevit.
Ano, já na pivo chodím a preferuju lager. Ale nevaří špatné, nicméně musím říct, že na české pivo to tu nemá :-)
15. 02. 2011 | 15:09

jozka napsal(a):

Obcan:

vzpomnel jsem si na vypraveni kamarada, tiraka, ktery se jednou zeptal Turku, proc popijeji vecerni pivko pod navesem sveho kamionu. Odpoved byla jednznacna... "Tady nas Allah nevidi" :-)
15. 02. 2011 | 15:10

Občan napsal(a):

To LHM:

Přesně takové jsem měl na mysli. Takové, co Vás klidně veřejně zostouzejí, zurážejí, pokud je jich na Vás dost. jako jednotlivci to jsou většinou pěkní zbabělci.
Tak právě ty jsem měl namysli, když jsem Vám přál, abyste jich potkali v ČR co nejméně :o)
15. 02. 2011 | 15:12

tytyty napsal(a):

Ženská obřízka v roce 2011
Jiný kraj, jiný mrav aneb lidové zvyky obyvatel některých zemí, kteří si tyto své „hodnoty“ sebou přinášejí i do Evropy.
Ženská obřízka je široce praktikována v některých zemích třetího světa včetně některých mohamedánských zemí (Egypt, Somálsko, Súdán, Etiopie, Senegal, Tanzánie, Džibuti, Mali, Sierra Leone, Nigérie, Ghana, Pobřeží slonoviny, Uganda). V těchto oblastech se odhaduje, že tento zákrok podstoupilo více než 95 % všech žen a na Středním Východě (Jemen - 20 % všech žen, dále Omán, Spojené arabské emiráty). Částečně se vyskytuje v severní Saúdské Arábii, severním Jordánsku a Iráku. Tajně se provádí ženská obřízka v Sýrii a západním Íránu. Ženská obřízka je dnes všude nelegální, a proto se praktikuje pokoutně, v nehygienických podmínkách. Přibližně 10 % dívek bezprostředně po zákroku vykrvácí a ty, které přežijí, čekají zdravotní následky. Mimoto, všichni muslimští muži, kterých je odhadem cca 700 milionů, musí být a proto také jsou, včetně českých muslimů, obřezáni.
15. 02. 2011 | 15:13

LMH napsal(a):

KP
nevím nic o tom, že pojetí nemuslimky či ženy mimo náboženství Knihy by muslima exkomunikovalo. Jistě, není to zrovna halal, ale v liberální muslimské společnosti je tohle už skoro detail. Nebo spíš každého věc. Takže můj manžel je pořád muslim.
15. 02. 2011 | 15:14

Tenco napsal(a):

LMH
České pivo - když je vařené poctivě / tím nemám na mysli chemické sračky určené lidu/ je výborné.
Já jsem byl kdysi v Rigwood Brewery a tam jsme s majitelem pivovaru vychutnávali jeho real ale - Old Thumper tuším se jmenoval Paráda ! Nádherný pivovar. Výborní lidé. Na návštěvě byl s námi i jeden musl... , no tedy dobře...byl prostě ze Saudké Arábie.
Páni - ten měl splávek! Jak Švejk. :))

Jinak mě ale chutnal i real cider.
Ty "ejly" jsou dobré na ozvláštnění chuti. Ale pít pravidelně bych je taky nemohl.
Příští týden letí do Londýna manželka.
Doufám, že ji tam neukamenuje žádný muslim.
:)))

Mějte se.
15. 02. 2011 | 15:16

KP napsal(a):

LMH:

jak budete vychovávat děti? Podle víry manžela, tedy jako muslimy. Musíte.
Zdá se Vám to ok, protože nežijete v Alžírsku. Takže tlak sousedů na rodinu není tak enormní.
BTW. Žila jsem v Boumerdesu, projela Kstantinu, Oran, Jijle i Kabýlii, krásná země.
15. 02. 2011 | 15:16

Tenco napsal(a):

re : Ringwood
15. 02. 2011 | 15:18

Občan napsal(a):

KP napsal(a):
"siven:
Hadithy hovoří jasně: hudba je zakázaná. Povolené jsou pouze nasheed s doprovodem bubínků. Dechové a strunné nástroje jsou haram.
LMH: Váš manžel není muslim. Nejste ani žena Knihy, ani muslimka. Takže bych se ničeho neobávala. 15. 02. 2011 | 14:56"

Tenhle verbální projev mi silně připomíná pár webů českých konvertitek k islámu, které si vzaly praktikující i nepraktikující muslimy a časem se z nich staly takové fanatičky, že se manželé nestačili divit. Tedy, někteří se divili tak, že se nakonec raději rozvedli, protože se s dámami už nedalo vydržet v jedné domácnosti.
Zajímavé je, že náboženské zanícení dotyčných dam po rozvodu značně ochladlo, resp. vymizelo.

Jen mi přijde zvláštní, že česká konvertitka tu VYKLÁDÁ korán, kategoricky tvrdí, co která jeho část říká, přičemž na to, aby někdo o sobě mohl tvrdit, že je schopen vykládat korán a jeho části, je třeba studovat celou řadu let stovky učených spisů.
V některých neortodoxních zemích už dokonce vzniká něco jako imámky (nebo takové imámské jáhenky), takže i ženy se mohou věnovat skutečnému hlubokému studiu koránu. Ale to zcela jistě není případ českých fanatických konvertitek.
15. 02. 2011 | 15:23

LMH napsal(a):

Tenco
jediný Ale co piju je Old Tom 8,5%.
O ženu bych se nebála, to by ti radikálové museli pracně vytrhávat kostky z dláždění. Jiné kameny jsem v Londýně jen tak povalovat neviděla ;-)

KP
Manžel je muslim, poskytne jim tedy muslimskou průpravu. Já jsem promovaná religionistka. Poskytnu jim všechno ostatní. A jestli se časem rozhodnou, že islám je ta správná cesta, bude to jen jejich věc. Můj důraz bude ten, aby z nich byli slušní lidi.
15. 02. 2011 | 15:24

KP napsal(a):

Občan:

kdo připravuje v mešitě páteční kázání?
Ten, který zná Korán...a v daný moment je jedno, zda mu je 20 nebo 50.
Proto je tak snadné konvertovat k islámu, vše se doučíš za pochodu po šahádě.
15. 02. 2011 | 15:26

Viola napsal(a):

LMH

přemýšlela jste, kdo by vám mohl ty kosočtverce malovat na zdi? Já bych měla typ.
15. 02. 2011 | 15:27

KP napsal(a):

Loučím se a přeji hezký zbytek dne.
LMH: mýlíte se v jedné věci, Vaše děti nebudou mít na výběr.
15. 02. 2011 | 15:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři příspěvky, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 02. 2011 | 15:39

LMH napsal(a):

Opravdu Vám nerozumím, madam. Pro mne je volba náboženství stejně svobodná jako volba politického názoru. A že zde bylo nepočítaně pokusů zkonvertovat mě k obému.
15. 02. 2011 | 15:43

Martin Konvička napsal(a):

LHM:
"Manžel je muslim, poskytne jim tedy muslimskou průpravu. Já jsem promovaná religionistka."

To vás na té religionistice asi moc nenaučili, když nevíte, že muslim, který své děti nevychová jako muslimy, má džehennu jistou, i kdyby krom toho nosil krátké kalhoty, nezmeškal jediný fadžr a ještě si přidával nepovinné modlitby.

Ale abych nebyl jen hnusnej. Je mně jasné, že mnoho, možná dokonce většina, tzv. liberálních muslimů to islámování tolik nežere. Kór v Evropě, kde se leccos schová, leccos projde.
Ale sledujte trendy, proBoha. Irán nebo Egypt byly ve své době (1960s) tak liberální země, že třeba jižní Itálie nebo Španělsko proti tomu vypadaly jako bašty bigotnosti. Dnes netřeba komentovat a zítra ... osobně předpovídám, že Egypt se vydá fundamentalistickou cestou, ale rád se budu mýlit.
A aktivita "radikálů" roste i v té Anglii, a je velmi neprozíravé se domnívat, že Vás to nějak mine. I když jak říkám - mohu se mýlit.
15. 02. 2011 | 15:46

KP napsal(a):

LMH:
Svoboda.
Ale ta v "islámských" zemích prostě není. Dítě, narozené do muslimské rodiny nemá právo volby. Za odpadnutí od islámu je trest smrti. To jako promovaná religionistka jistě víte. Pár měsíců jsem ve strachu o svůj život nevycházela z domu. Islam is peace. Ale jen pro muslimy.
Už mě rozumíte?
15. 02. 2011 | 15:46

siven napsal(a):

KP - Vy si snad myslíte, že nás tu ohromíte názvoslovím, o kterém nevíte téměř nic?

Vy bubínku.

Asi vám váš zlý exmanžel propíchl i bubínky, jinak si vaše nesmyslné řeči o hudbě (i o všem ostatním) vysvětlit ani nelze.

Co zakazuje nějaký pošahaný imám, nebo KP na diskusi aktualne.cz, je bohudík všem opravdovým hudebníkům srdečně jedno. Poznal jsem dost hudebníků, kteří jsou muslimy. Dokonce celé soubory. A jejich činnost mi přišla velmi příjemná a obohacující, na rozdíl od vašich frustrovaných a zaslepených výkřiků.

Už se raději neunavujte, respektive neztrapňujte – vděčné posluchače najdete možná mezi oholenými výtržníky, ale tady ne.
15. 02. 2011 | 15:52

KP napsal(a):

siven:

byla jsem "neoficiální" mluvčí mešity, takže se neztrapňuj ty.
15. 02. 2011 | 15:54

LMH napsal(a):

:-) Nežijeme a nebudeme žít v Alžírsku. Své děti vychovám jako Čechy s alžírskými kořeny. A když pojedeme za babičkou a dědečkem, nikdo z nás nebude křičet na celé kolo "my nejsme muslimové". Jednak by to bylo hloupé, jednak neslušné a nakonec třeba z nich opravdu muslimové budou, něco takového nemůžu dopředu předjímat. A něco takového nemůžu místo někoho jiného rozhodnout. A pokud se děti rozhodnou bydlet v zemi svého otce? Pak budou mít dostatek informací aby věděly, jak se chovat. Možná Vám někonu unikla poznámka, že ne všichni členové rodiny se hlásí k islámu.
Možná to vidíte trochu černobíle - víte, je rozdíl mezi extrémy typu Saudská Arábie a například Turecko (stran oficiálního pojetí islámu, o individuální rodinné tradici zde nebudu hovořit).
15. 02. 2011 | 15:56

siven napsal(a):

KP - Odkdy si tykáme, vy "mluvčí mešity"?

Zkuste si raději jít někam zazpívat, to vás uvolní a poznáte blahodárný přínos hudby.

Jako jej již poznaly miliony křesťanských, muslimských, ateistických a jiných hudebníků a posluchačů; milovníků hudby.

A chození, či nechození do kostelů, mešit, či jiných chrámů se nepodepsalo na jejich duševním stavu.
Chápu, že některé výjimky podobné štěstí nemají...
15. 02. 2011 | 15:59

tytyty napsal(a):

Česká publicistka Květa Klímová-Pumerová byla v pytli spokojená.
Česká publicistka Květa Klímová-Pumerová popisuje svou zkušenost z Jordánska, kde si vyzkoušela nošení islámského oděvu, takto: „Když jsem míjela cizince v šortkách a tričkách a jejich manželky s rozcuchanými vlasy.... Celé hodiny jsme pozorovali jordánské ženy, jak míjejí ty evropské se zdviženou hlavou. Byly to dámy.
Bylo jedno, jestli jsme malé, vysoké, hubené nebo tlusté, krásné či ošklivé.
Připadala jsem si jako princezna. Všechny jsme si byly podobné: nádherně elegantní a upravené. Zkrátka všechny jsme si byly podobné v podobném pytli. Ještě, že neznají naše přísloví: nekupuj zajíce v pytli a šídlo v pytli neutajíš.
15. 02. 2011 | 16:00

KP napsal(a):

LMH:
já na Vás neútočím.

Jen jsem si vzpomněla na nedávný případ, který se v Brně stal.
Zemřel Alžířan a jeho žena nic nedědila. Češka totiž nesmí po Alžířanovi dědit.
Ale to je odbočení od tématu.

Já také létám do země svého otce, základní školu jsem také absolvovala na BV.
A KSA, Turecko nebo Malajsie jedno jsou. Ale čas ukáže. Což ovšem bude smutné a bolestné zjištěni.
15. 02. 2011 | 16:02

Martin Konvička napsal(a):

LMH: ale v Saudské se praktikuje pravý, nefalšovaný islám - to Vás snad na té religionistice naučili, nebo ne?

V Turecku, nebo donedávna Tunisku, byl islám zatraceně "držen na uzdě" - víte například, že turečtí imámové museli mít svá kázání schválená od státu, a tuniské mešity byly pod přísným dohledem Aliho diktatury? Že každý, kdo v Tunisku islámoval přespříliš, byl z hlediska režimu automaticky podezřelý?
Ten liberální islám, kterým se konějšíte, je islám hlídaný policejními bodáky. A to všude na světě, od Malajsie a Číny přes Turecko a Alžírsko po Británii.

Jak to vypadá, když sekulární pohled pomine, můžete zjistit v Afgánistánu a Saudské a Jemenu a Somálsku.... A brzy možná v Egyptě, o kterém tady původně byla řeč.

Chápejte, jednotliví muslimové, třeba Váš manžel, mohou islám flákat. Ale stačí pár fanatiků, aby je udrželi v lati, protože nikdo nesmí "kritizovat islám", tedy ani ty fanatiky, když začne jít do tuhého.
15. 02. 2011 | 16:04

KP napsal(a):

siven:

od té doby,co ponižuješ ženy, to je jednoduché.

Já díky svému zdr.stavu zpívat nemohu, moje dcera ovšem hraje na flétnu, hraje divadlo.
A to byl impuls k opuštění islámu, protože jsem denně slyšela, že ji musím toto vše zakázat.

Pro mě je ovšem štěstí mého dítěte a potažmo tím i moje přednější, než to, co si myslí umma.
15. 02. 2011 | 16:04

siven napsal(a):

LMH - Myslím, že vaše snaha je marná. Na pokus pochopení faktů, kde je potřeba základní analýzy a objektivního vnímání je totiž nutné mít alespoň minimální dávku inteligence.

Její stopy, i mikroskopické, však při stavu, kdy funguje jen model černá-bílá, hodní (já, my)- zlí (vy, oni), apod. nelze objevit.

Učít raky říční zpívat se tak jeví úspěšnější činností, než snaha přivést některé existence k elementárnímu rozumu.
15. 02. 2011 | 16:05

Martin Konvička napsal(a):

sivene, znám vysokoškolské docenty a profesory, kteří si nechávají tykat od svých studentů. A pak asáky a doktorandy, kteří vykání vyžadují.

VÍTE, milý sivene, jak se ti první a druzí liší?
15. 02. 2011 | 16:07

siven napsal(a):

KP - S takovým způsobem myšlení by musela moje maminka nenávidět všechny Francouze.

On má totiž tatínek k dokonalosti daleko. Jak si to krucinál zdůvodníme? Hmmmmm… Mám to! Třeba tím, že je Francouz. Ale no fuj fuj fuj...

Vzhledem k blízkosti SRN tu budou mít negativní hlášky o Francouzích zajisté dobrou tradici, počínaje historkami o nekvalitních Peugeotech, pokračuje francouzskými špindíry a nacionalisty konče.

Naštěstí není moje maminka tak blbá, aby ze své vlastní životní zkušenosti s tatínkem a tchánem vyvozovala nějaké pseudoteorie a dementní paušalizující závěry. Uf, jsem rád, že nejsem vaší dcerou.
15. 02. 2011 | 16:12

KP napsal(a):

Můj otec je Arab. No a?
My se ovšem nebavíme o Arabech nebo Francouzích, ale o islámu.
A to, že jste sexistické prase jste mi nyní potvrdil.
15. 02. 2011 | 16:15

siven napsal(a):

Martin Konvička - Vím, jak se pozná slušný člověk. Např. tím, že tyká NA POŽÁDÁNÍ.

A když už jsme u těch titulů, promrskejte si historii, než sem napíšete, jaký byl Írán v 60 letech "liberální". A taktéž si promrskejte sémantický význam slova "liberalismus". Pak vám možná dojde, že to zdaleka není jen o víře a o penězích...

A budete zase o něco erudovanější.
15. 02. 2011 | 16:15

LMH napsal(a):

Pane Konvičko,
mně se taky nelíbí všechno, co se okolo islámu děje. Alžírsko není ideální. Jsou kraje, kde si bez hidžábu neškrtnete. A jsou kraje, kde se nosí šaty s krátkým rukávem. Je to jen o pojetí a o místní tradici. Křesťani se taky ještě nedávno chovali pěkně trhle, přeto jim to dnes už málokdo vyčítá. Musím říct, že ten okruh muslimů, které znám osobně, je docela normální. Tedy až na výjimky potvrzující pravidlo.
KP
to je dobrá poznámka, jak je to s děděním a podobně jsem se nikdy podrobněji nezajímala. Nicméně po jakémkoliv majetku v Alžírsku nepokukuju ani já ani můj drahý a jakékoliv "državy" v Česku se jistě dají právně ošetřit.
15. 02. 2011 | 16:16

KP napsal(a):

Já mužům tykám, oni mi vykají.
Vyká mi i docent Konvička.
15. 02. 2011 | 16:17

KP napsal(a):

LMH:
právě že on žil v Brně, až asi 20 let.
Stejně jako Vaše děti budou mít automaticky ALG pas, aniž byste o to požádala.
15. 02. 2011 | 16:18

Tupelo napsal(a):

Tenco: pred par dny mi kamarad povedel ze pri venceni psa spatril ukrytou docela zahnutou savli - pry bylo po bigbeatu, ale opatrnosti neni nikdy nazbyt ;). S tou Al-Srajdou jste to vystihl docela dobre, trosku vzdalene to pripomina tendence ke zneuzivani vyssiho bezpecnostniho rezimu v USA po 911 (Patriotic Acts I, II) - tak jak jsou soucasne nepokoje v muslimskem svete mnohem efektivnejsi nez dlouholete snahy islamskych fanatiku, tak nas vlastni strach a z nej vedouci reakce vice ohrozuje nasi kulturu nez tito fanatici (je ovsem pravda ze v rozsevani histerie se pridavaji fanatici nasi ;)) Jinak, z mnoha prispevku mam pocit ze, byt v Egypte jeste neprobehly ani volby, ze tam uz vladne islamska diktatura, podobna treba te saudsko arabske (s kterou jsme se, lidska prava neprava, dokazali 'rozumne' domluvit ;))
15. 02. 2011 | 16:18

siven napsal(a):

KP – vy se bavíte jen o tom, co uznáte za vhodné, ve vašich vnitřních konstrukcích. A paušalizujete. Proto ten příklad s Francouzem. Aneb špatná životní zkušenost s muslimem (muslimy), Francouzem (Francouzi)… a hned jsou to všichni prasátka a my jsme strašně chytří. Chápeme?

„od té doby,co ponižuješ ženy, to je jednoduché“

„A to, že jste sexistické prase jste mi nyní potvrdil“

K tomuhle už se vyjadřovat nepotřebuji, musel by to udělat odborník a stanovit diagnózu.
15. 02. 2011 | 16:19

Martin Konvička napsal(a):

LMH: Nelíbí... ale svým dětem jste to zařídila.
Jako religionistka například jistě víte, že muslimka si nesmí vzít nemuslima (muslim nemuslimku samozřejmě ano => což ilustrujete), takže už v tomto drobném detailu jsou Vaše dcery méně, než Vaši synové.
Ale to je fakt Vaše věc, omlouvám se, že Vám připomínám, co jako religionistka zajisté víte.
15. 02. 2011 | 16:20

LMH napsal(a):

KS
jak říkám, to je dobré to vědět, budu to moci předem ošetřit. To s ALG pasy vím, bude se zde muset také řešit otázka občanství, a to nebude jednoduché. A dlužno dodat že české úřady nejsou příliš nápomocné, spíše naopak. Z legislativního hlediska jsem vlastně skoro zločinec, alespoň se takto ke mně chovali. Máte pravdu, že je dobré získat předem dostatek právních informací, ať vím, na co se připravit.
15. 02. 2011 | 16:23

siven napsal(a):

„Já mužům tykám, oni mi vykají“

No, když už jsme u toho, neměl bych její jasnosti začít raději onikat? ;)
15. 02. 2011 | 16:24

Martin Konvička napsal(a):

siven:
Sexistické prase BERTE jako paušalizující terminus technicus.

Toto označení patří každému evropanovi-nemuslimovi, který se ve 21. století zastává islámu.
A je jedno, jde-li o mocného vysokoškolského profesora, nebo pouhou rybu z čeledi Salmonidae.
15. 02. 2011 | 16:24

KP napsal(a):

ALG občanství se zbavit nesmíte, to je proti zákonům ALG.

České úřady ensmí nic proti zemím Magribu podnikat.
Buďte jen opatrná, znám v ČR asi jen 25 ALG manželství a všechna katastrofální:-((
15. 02. 2011 | 16:26

LMH napsal(a):

Pane Konvičko,
ovšemže tu oficiální verzi znám. Ale také znám svého manžela a jeho rodinu a ti mají mou důvěru :-) Nebo je snad Vaší intencí naznačit mi, jaký jsem to idiot a že si snad sedím na uších? Nevdávala jsem se včera a ačkoliv si nemohu být přesně jistá, co mohu očekávat od Abdelazize Boutefliky, mám docela jasnou představu, co mohu očekávat od člověka, který je mi nejblíže.
15. 02. 2011 | 16:27

LMH napsal(a):

KP
Nebydlím v ČR, neznám jich tedy tolik, co Vy, ale z těch, co znám, jsou katastrofou asi jen 2. Že je alžírské právo poměrnou komplikací, vím. Ale budeme doufat v převrat. Jednou to přijít musí, přece jen je tomu papalášovi přes sedmdesát, navěky tam nebude...
15. 02. 2011 | 16:31

siven napsal(a):

Pane Konvičko, opravdu jste tím, za koho se vydáváte? Nebo jste jen alter ego KP?

Já bych totiž nemohl uvěřit, že by mohl docent z entomologie trpět natolik deficitní inteligencí, že by nejen hrdě dokazoval, kterak islámu rozumí jako koza petrželi, nýbrž klesal na úroveň duševního mrzáka, krom triviálních urážek ad hominem, především postojem, který připomíná nejznámějšího xenofoba z Dreyfusiády, Édouarda Drumonta. S jediným rozdílem, že by pro své nenávistné a primitivní dogma vybral muslimy, místo židů.

Taková individua měla ve Francii respekt u části (!) populace před cca 120 lety. Inu, dá se tedy konstatovat, že jsme sto let za Francouzi. Máme co dohánět. Naštěstí ovšem nemáte, na rozdíl od Drumonta, vlastní noviny.
15. 02. 2011 | 16:37

siven napsal(a):

LMH - Všimla jste si madam, jak se najednou, místo náboženství, bavíte s individuem KP o politice? ;)
15. 02. 2011 | 16:39

Tenco napsal(a):

http://cs-cz.facebook.com/people/Martin-Konvicka/100000281689092

Pane Konvičko, jste ženat ? A máte sám děti ?
Anebo máte přítelkyni ?
15. 02. 2011 | 16:42

LMH napsal(a):

Nu, ani ne tak o politice jako spíš o praktických aspektech soužití s Alžírským občanem. Já mám v oblasti náboženství poměrně jasno (aneb kdyby byl manžel Slávista, taky bych nenutila dětem Spartu ;-) ). Politika k tomuto soužití patří. S tím jsem se musela smířit, když jsem si ho brala :-) Říct mu: "Hele, jsi skvělý chlap a mám Tě moc ráda a Tvou rodinu jakbysmet, ale nevezmu si Tě, páč jsi Alžířan a z toho budou jenom potíže," to by bylo dost hloupé. Takže mi nevadí, že se s paní KP bavíme o politice. Ostatně, ten článek, ze kterého toto fórum vzešlo, není jen o náboženství. Je o i politice :-)

Chápu, že tu každý kopeme za svůj tým a nemám moc cenu snažit se to změnit. Lidi, máme my to ale kliku, že si to můžeme dovolit takto veřejně dělat - co by za to jinde na světě dali! Musím se poroučet, přeji tudíž příjemný večer :-)
15. 02. 2011 | 16:47

siven napsal(a):

Tenco - Hm, tak to bude asi opravdu on.

Ach jo, a já mám tak rád brouky a entomology.

Škoda, že nemám myšlení pana Konvičky a paní KP. Vyřešil bych to jednoduše - začal bych o entomolozích smýšlet jinak.

Ale já takový nejsem. Co si jenom počnu?

Búúúú... :´(
15. 02. 2011 | 16:50

Martin Konvička napsal(a):

siven:

Nejde o "rozumění islámu", ale o rozlišení totalitní vymejvárny.

Určitě se s většinou lidí shodnu, že nacismus nebo komunismus bylo svinstvy.
Přestože většina těch souhlasících ani nečetla posvátné spisy režimů, ani neabsolvovala ideologickou přípravku SS či VUML.

No a s islámem to je také tak.
Je to ideologie - ne rasa, národ atd. - a ta ideologie se nějak projevuje.
Stačí znát základy, a skutky. Obojí znám zatraceně dobře, a znal byste taky, kdybyste zkusil myslet, a ne jen přežvykovat předvařené ideologické poučky.

Za druhé. Ohánění Dreyfusem - Drumontem je in-validní, neboť muslima nikdo nenutí, aby byl i nadále muslimem.

Dreyfus byl asimilovaný žid, netuším, zda se k judaismus vůbec hlásil - a před Drumonty jej to neuchránilo.
Tady KP, ale i Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan, a stovky, tisíce evropských ex-muslimů se k islámu NEhlásí. A světe div se, Konvička je jejich dobrý kamarád, aniž by jim jejich bývalé muslimství nepředhazoval.

Naopak "siven", ale i "občan", Tenco, bloggerka Hesová, nejsou s to pochopit situaci těchto lidí, vidět nebezpečí, která jim hrozí s přibývající přítomnsosti islámu v Evropě.
To Vy jste Drumontové dneška, sivene, a Vaše šermování Dreyfusem není nic jiného, než Hitlerovo shazování viny na židy.
15. 02. 2011 | 16:50

siven napsal(a):

LMH - Též vám přeji příjemný večer ;)
15. 02. 2011 | 16:51

Tenco napsal(a):

Pane Konvičko, angažujete se i této problematice ? Také se to týká dětí a je to kousek. Nemusíte letět do Saudské Arábie či Kataru :

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=691097

* V září 2008 zahájila služba kriminální policie a vyšetřování v Brně trestní stíhání pro podezření z týrání
* Městské státní zastupitelství uvádí, že podnět dali sociální pracovníci a sousedé
* Přestože svědectví lidí z blízkého okolí bývají pro odhalení domácího násilí klíčová, policie většinu sousedů nevyslechla
* Kriminalisté nepožádali o informace například ani lékařku, která měla týraného chlapce od narození v evidenci
* Lékařka přitom několikrát podávala zprávy o podezření na týrání sociálním pracovníkům radnice Brna - středu
* Koncem ledna 2009 policie případ odložila a městské státní zastupitelství uvádí, že se podezření na trestný čin tehdy nepotvrdilo
* Týrání v rodině však pokračovalo až do dubna 2010. Lidé, kteří tehdy chlapcovo utrpení zastavili, říkají, že byl blízko smrti

Pane Konvičko, pokud budou lidé s islamským vyznáním slušní a budou dodržovat zákony naší země - nevím co by jim mělo bránit PLNÉHO užívání občanských práv.
Důležité je , aby fungovaly instituce.
Tak jak mají fungovat.
Thats the question, pane Konvičko.
15. 02. 2011 | 16:53

Tenco napsal(a):

siven
Mě stačí, když mně lidé odpovídají na otázky.
Nemusí se hned vyznat v broucích. :)))

Tady je to jak do dubu. :((
Co chce slyšet, tak slyší. Co nechce , tak přejde anebo uráží.

Mějte se.
15. 02. 2011 | 16:56

Ladislav napsal(a):

Kdyz v Rusku, v roce 1917, probehlo svrzeni carskeho rezimu tak se urcite nasel nekdo znaly kdo skalopevne tvrdil ze nastupujici bolsevici jsou sice silni ale nebezpeci od nich vlastne nehrozi. Vzdyt uz za cara byli v parlamentu a meli cas se zkultivovat, podminky v Rusku jsou pro nejakou revoluci nevhodne (Rusko prece neni zadna Francie), mezi politiky te strany je fanatiku jen hrstka a ta navic v zahranicnim exilu ztratila kontakt s domacim prostredim.
15. 02. 2011 | 16:56

Martin Konvička napsal(a):

Tenco:
1. Opravdu nevidím důvod, proč odpovídat na dotazy soukromého charakteru, jež nesouvisejí s tématem debaty.
2. co se týká té problematiky - Proč? bych se v ní měl "angažovat"?
Máte pravdu, jsem primárně entomolog. Islám je takový můj adrenalinový koníček - a jeden takový koníček stačí.
Kontrovat něčí tvrzení o nějakém zlu odkazem na jiné zlo je trapné - je to na úrovni škláčka, který, přistižen že rozbil okno, křičí, "Ale Pepa se včera nemyl".
15. 02. 2011 | 17:01

siven napsal(a):

Paní autorka, pan Stejskal, Tenco a jiní rozumně smýšlející...

No povězte, je tohle možné? Více než sto let po Dreyfusiádě a Hilsneriádě?
Kolik se mezi námi pohybuje takových primitivně myslících spoluobčanů??

A stejně jsou všichni muslimové strašně zlí, nebezpeční... a navíc žerou děti, bléééé!
15. 02. 2011 | 17:02

hanah napsal(a):

Siven

„A to, že jste sexistické prase jste mi nyní potvrdil“

K tomuhle už se vyjadřovat nepotřebuji, musel by to udělat odborník a stanovit diagnózu.

Nemusíte se k tomu vyjadřovat explicitně, vyjadřujete se svými příspěvky. To, že to někdo pojmenoval, je jen dobře.

LMH

Nemyslíte, že svůj kladný vztah k islámu si můžete uchovat pouze proto, že žijete v Británii, která je (zatím) velmi svobodomyslná ? Nepřipouštíte si možnost, že by realita byla krutě jiná, kdybyste žila v islámském státě? A ještě prosím jednu otázku - je váš manžel praktikující muslim ?

Stejskal

Pane Stejskale, občan tady píše o "náckách sionistech" (Fakt odporné) a dále :

Občan napsal(a):
kabala napsal(a):
"občane
Paradoxně mi muslimští bratří nedělají tak velké starosti, jako různé neonacistické partaje, které se v EU dostávají postupně k moci. je zajímavé že mají zase židovské pozadí 15. 02. 2011 | 14:20"

Nejen to, židoské komunity v EU je podporují nejen voličsky, protože jim vyhovuje, když za ně někdo udělá špinavou práci, co se šíření rasové nenávisti týče.
15. 02. 2011 | 14:26

Není to podněcování k rasové nenávisti ?

P.S. Ještě se vám tady zbláznila nějaká kabala... :-)))
15. 02. 2011 | 17:07

Martin Konvička napsal(a):

Ne, sivene.
NIKDE jsem ani já, ani KP, neřekl, že "muslimové jsou zlí".
Tahle straw-man argumentace vám prochází jen díky tomu, že nehovořímve veřejně, jinak byste jistě slyšel mohutné "bůůůůů".

Drtivá většina muslimů by mohli být, a pravděpodobně i jsou, lidé jako my, se svými lidskými starostmi a radostmi.
Problém je islám - sektářská ideologie, která je drží ve své moci, kterou je část z nich indoktrinována od kolébky, a část prostě pretenduje, protože co kdyby jiný muslim... příbuzný... bratr.

Odmuslimovaný ex-muslim je naopak plně ok.
15. 02. 2011 | 17:10

siven napsal(a):

hanah - Proč? Můžete to vysvětlit?

Je pravda, že nám tu chyběla už jen hanah, aby byl pantheon ustrašených konzervativních xenofobů kompletní.
15. 02. 2011 | 17:11

Tenco napsal(a):

ad hanah
/pí Haslingerová ??/ - nevím, vždy zmizí ???

http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/18378/nekorektne-napravo-rx-diskuse.html

"...Samozřejmě to souvisí s otázkou, nakolik platí na Internetu pravidla novinářské práce. Jenže většina provozovatelů názorových webů vám odpoví, že oni nejsou novináři. Jsou přece publicisté. Ivana Haslingerová například řekla: "My bychom chtěli, aby už byl Topolánek u vlády. Za to kopeme pořád." To skutečně není novinařina. Ale je to publicistika? Vždyť publicistika je regulérní žurnalistický žánr. Ani pro ni by nemělo platit, že účel světí prostředky...."

Nástroje propagandy :

Cejch - druh citově zaměřeného slovního a myšlenkového krátkého spojení./má na svědomí miliony lidských životů - stačí vzpomenout holokaust/

Hastroš - Z protivníkovy argumentace se sestaví nějaký druh slátaniny vydávané za argumentaci původní, vytvoří se tedy "hastroš", jenž je obratem ruky zničen i s protivníkem.
15. 02. 2011 | 17:16

tytyty napsal(a):

Ať tak, či onak. Přes všechno, co tu bylo z obou názorových stran ve prospěch muslimů, či proti nim, řečeno. Jedno je jisté: mohamedání budou v Čechách doma, až slovo „zabíjačka“ bude mít pro Čecha a mohamedána stejný význam.
15. 02. 2011 | 17:17

siven napsal(a):

Martin Konvička - Odxenofobovaný exenofob je ještě lepší. Ta slast takového poznat... nepopsatelná.

Bohužel ovšem poměrně vzácný exemplář, v přírodě ještě vzácnější, než páchník hnědý.
15. 02. 2011 | 17:17

Martin Konvička napsal(a):

Ustrašení konzervativní xenofobové?

Od anonymního Drumonta naší doby, který trvá na Vykání, to je opravdu trefné.
15. 02. 2011 | 17:17

Tenco napsal(a):

Martin Konvička
Pokud někomu lezete do soukromí / vaše doporučení, rady a stesky nad osudem dětí paní LMH/, jistě by stálo za to se dozvědět, zda vy osobně vůbec máte nějaké zkušenosti s manželství a zda máte děti vlastní.
A také by neškodilo, kdybyste se zajímal o osudy týraných dětí ve svém bezprostředním okolí, místo toho, než že spřádáte hypotézy o tom, jak se bude odvíjet osud dětí tisíce kilometrů daleko.

Těch otázek bylo více. Zejména o fundamentálních problémech.
Ale na to zjevně nemáte.
Ale i tak. Pokuste se :
-------------------------------------------------------------------------------
"Fundamenty jsou : Vlastnictví ke zdrojům, Úživnost a velikost půdy, voda, energie, velikost populace, vzdělanost, tradice, kultura, stav a kvalita průmyslu, politické elity...a hloupý lid, udržovaný v nevědomosti.
Platí to o Egyptu i o ČEZku.

Zkuste , vážení formulovat , jak chcete tedy, aby byly problémy řešeny, kdo by je měl řešit a jak.
A jestli i vy se tohoto zúčastníte jinak, než formou propagandistických výblitků na internetu, urážením
diskutérů a hulákáním po hospodách.

Uchopte prosím alespoň jeden problém. Třeba ten nejbanálnější.
Ale buďte konkrétní.
Rozfázujte jednotlivé kroky a vyjádřete je konkrétně tak, aby to bylo srozumitelné, proveditelné a efektivní
co se týče vynaložených vstupů k poměru k výstupům.
---------------------------------------------------------------------------------
Apropo - také vám snížili plat o 10 %. ? A bojíte se, že budete mít důchod kolem 5 tisíc měsíčně ?
Zkuste udělat něco s tímdletím.
Diobře vám radím.
Je to lepší než lobbovat na internetu za Izrael proti Arabům.

Anebo se mýlím ?
15. 02. 2011 | 17:25

Max napsal(a):

to Siven a Tenco:
Asi si myslíte, že jste ti praví morální, jako jediní oprávnění vyslovovat tu "jedinou" a "správnou" pravdu a to vám zároveň ve vašich očích dává pouvoir druhé soudit a urážet jen proto, že si dovolí (sic!) projevit názor, který s tím vaším neladí. Vytýkáte jiným, že vidí svět černobíle, ale vy ho nevidíte jinak.
15. 02. 2011 | 17:30

Tupelo napsal(a):

siven: (pachnik hnedy :)) Predstavte si ze 'cechum uz otrnulo, poptavka rekreace v egypte prevysuje nabidku' (http://www.financninoviny.cz/zpravy/596736) - cestovky mohou byt radi ze klienti nectou bububu diskuze na aktualne ;)
15. 02. 2011 | 17:32

Martin Konvička napsal(a):

Tenco:
Jo tyhle otázky!

No jo, pane zlatej, to po mě ale chcete doslova disertační práci.
Kdybych je věděl, živil bych se psáaním rozvojových plánů, respektive byl bych asi Savior Mundi.

Ale inu néšť, proč ne, že.

Tedy, voda dojde, půda uživí 36% populace, vzdělání populace špatné, relativní přelidnění obří, žádná ropa.
Cesta? Jediná, zastavit populační růst a dát se na vzdělanostní ekonomiku (+ turist. ruch, který má dosud obří rezervy).
S islámem nemožné, po deislamizaci reálné, zejména při 10% koptů a ve spojenectví s Izraelem.
Čili step 1 - deislamizovat, jak, jakkoli, osobně bych zkusil celopnárodní candy-flip za doprovodu rytmické hudby, kterou by zařídili iraelští DJs.
15. 02. 2011 | 17:33

siven napsal(a):

Zkusím se mrknout na blog pana Hnízdila, jestli tam má nějaký kontakt.

Potřebuji nutně vědět, jestli existuje diagnóza zvaná xenofobofobie - strach z xenofobů.

Po přečtení příspěvků KP, pana Honvičky a paní hanah by tu u mně hrozilo jisté riziko...

Každopádně musím konstatovat, že jejich vstupy jsou silně kontraproduktivní.

K některým projevům některých skupin a individuí v určitých zemích jsem sice měl výhrady (stále je mám), ovšem nikdy v životě jsem necítil takovou potřebu ocitnout se uprostřed nějaké čtvrti v Istanbulu, Kaira, nebo Marakéše, jako právě teď.
Tam bych se totiž v tuto chvíli cítil paradoxně daleko bezpečněji, než ve stejném městě s panem Konvičkou.
15. 02. 2011 | 17:33

Martin Konvička napsal(a):

siven:
A Vy byste Egypťanům nepřál celonárodní Candy-flip za hudby izralelských DJs?
To jim (raději) přejete to mlácení hlavami o zeď 5x denně?

Jste vy to ale sobec multikulturalistická!
Jestliže jste xenofobofob, tak jsem xenofobofobofob - specialně kvůli vám.
15. 02. 2011 | 17:42

ja napsal(a):

boha zas dalsi "odbornik"
15. 02. 2011 | 17:44

Tenco napsal(a):

Martin Konvička
Myslel jsem si to. Že jenom tlacháte.
Postarejte se radši o svou budoucnost.
Možná že asoň to se vám podaří.

Upřímně vám to přeji. Bez ironie.
Tím uděláte pro lidstvo mnohem více, než tím, že budete mluvit o záchraně celé Evropy.

P.S.Zkuste aspoň / v intencích toho co jsem napsal/ formulovat program, kterak chcete zastavit ten populační růst.
ASi děti nemáte /neodpověděl jste/, tak byste s tím mohl snad mít i osobní zkušenosti.
Takže by to snad nějakou hlavu a patu mohlo mít, ne ?
Nebo se zase mýlím ?
15. 02. 2011 | 17:54

Yosif K napsal(a):

Pane Tenco: Uplne prvni krok by byl VZDELANI. To je u Arabu na otresne bidne urovni, i kdyz Vam samozrejme tvrdi o sobe uplny opak. Procpak rta supervzdelana egyptska populace neprilakala do Egypta nejake coinske kapitalisty? Nebo snad vsichni ti suprzvzdelani mladi vzdelanci chteji byt zamestnani v ustavech pro vyzkum koranu a arabske pozeie??? Takze konktretni opatreni:
A) VZDELANI
1)nemilosrdne nahradit biflovani koranu na ZS stupni (ztracenych 5 let mladeho zivota) pocty, uzitecnymi predmety, OBJEKTIVNE sepsanou vlastivedou - ne prazdnymi plky ze za vsechno mohou kolonialiste a zide....
2) Na strednim stupni vyucovat matyku a technicke predmety v zapadnich jazycich
3) Na vysokych skolach zamestnat cast NEARABSKYCH ucitelu. Nyni i na American University Cairo uci z 99% Arabi - takze i americke univerzity na strednim vychode se staly semenistem panarabskych nacionalistickych pripadne i islamistickych bludu.
B) prumysl - otevrit dvere dokoran JAKYMKOLIV podnikatelum - to jest i JAKEMUKOLIV cizimu kapitalu - od te doby co to udelala cina tak se jeji HDP zvysilo na 100 nasobek. Pravda - cinska pracovni moralka a oranizacni schgopnosti nejsou arabske - ale jine cesty neni.
C) turismus - dtto co prumysl.....
d) MEDIA - nebat se pozvat do studia i evropska politiky - otevrene odpurce islamizace Evropy - pokud by prisli a otevrene promluvili, Arabove by se aspon dozvedeli, co si o nich Evropa mysli.... ; otevrene se zabyvat "uspechy" muslimu v zapadni evrope - jejich podil na kriminalite, jejich podilem na universitnich studiich atd atd. Dale ZCELA OTEVRENE hovorit o moznych konfliktech islamskeho zivotniho stylu s legislativou tech kterych evropskych statu. To by vuydalo za tisice namronich hlidek - skalni muslimy by to mohlo odradit od preplouvani do Evropy na chatrnych barkach - pokud by dostali jasny signal ze zivot v Evrope na podporach a beze snahy o prakticke vzdelavani nebude nadale uz tak jednoduchy.
Ti co by se i nadale snazili dostat se do Evropy by aspon meli jasny signal, ze "tradicne-islamsky" se v Evrope uplne bez konfliktu zit neda.
Vyucovanim ve stylu "za vasi bidu mohou kolonialiste a zide, arabove jsou uplne bozsti, prevysuji keffiry UPLNE ve vsem ale keffiri je okradaji" - tak timto si z bidy Arabove nepomohou.
15. 02. 2011 | 17:56

Martin Konvička napsal(a):

Tenco:
Ale já to napsal. Yosif K. detailně rozvinul či doplnil. Lišíme se, zdá se, jen v tom, že Yosif K. bere islám jako danost, kterou je třeba erodovat pomalu, já za danost, kterou stojí za to (zkusit) rozbít rychle.

On též, tuším, předpokládá variantu "moderní, sekulární vláda", já počítám s nejhorším a přemýšlím o deislamizaci zdola.
15. 02. 2011 | 18:02

Tenco napsal(a):

YosifK
To má hlavu a patu, pane YosifK. Jestli dovolíte, zareaguji později - jsem teď na odchodu.
I když - jak jsem to přelétl - liberalizace finančních trhů a obchodu.... ano. Ale nejsem odborník na egyptský finanční systém a hospodářství. /rozfázování s ohledem na skutečné vytvoření konkurenčního prostředí, ne pouhé kupování trhů a vytváření monopolů, asi tam bude i vysoká míra korupce, směnný kurz ....

Pane Yosif, později.

Děkuji za věcný příspěvek.
15. 02. 2011 | 18:03

Yosif K napsal(a):

Arabove trpeli za kolonialistu a kdyz byli vynani zidy, ALE ALE ALE i zide trpeli kdyz byli vyhnani araby, Nemci trpeli pri odsunu, Japonci trpeli za WW2, Korejci trpeli za korejske valky, Cinane trpeli za japonskem okupace a za maovych bolsevickych experimentu, vsichni trpeli, preptrpeli to ci ono a neco budovali.
Arabove jsou experti na sebeoplakavani a sebeposkozovani. Trpeli a nyni se uspokojuji tim ze se sebeposkuzuji, aby se mohli sebeoplakavat i nadale misto toho aby neco budovali a meli se lepe, maji se vicemene stale hure. Pomoc dalsich pseudohumanistickych evropskych expertu v arabskem sebeoplakavani neni zadouci - ani z hlediska samotnych arabu. Pokud to nekdo v Cechach financuje z verejnych prostredku - nejsem tim nadsen. Jsou to vyhozene penize. Arabum pomuze jedina vec - aby se jim otevrene reklo, jak jsou jejich staty technicky a civilizacne zaostale a jak to souvisi se vzdelanostni zaostalosti obyvatelstva prosleho islamskym skolstvim.

"All I can remember... is the element of fear," Joseph Abdel Wahed writes, reflecting on the events of his 12th year. "People in the streets would mock us with the famous Arab insult, Ya yahudi ya ibn el kalb [Jewish son of a dog], or even more ominously Idbah el-Yahud [slit the throats of the Jews].
"This really scared us because there was nowhere to hide. Many of us did not have travel papers and even if we did, the Egyptian authorities wanted to keep us as hostages and not let us out. After the revolution of July 1952, their attitude changed and they were only too glad to kick us out, but not before confiscating everything we owned - our businesses, farms, hospitals and homes and bank accounts."
From 1948 to 1968, between 850,000 and 1 million Jews fled or were expelled from their homes in Arab countries, including Iraq, Libya, Yemen, Morocco, Algeria, Tunisia, Lebanon, Syria and Egypt. Some Jewish refugees refer to the shattering events as their Nakba, borrowing the oft-repeated Arabic word for "catastrophe."
15. 02. 2011 | 18:17

t... napsal(a):

siven:

Odpověď na dotaz z 15.02.2011 17:02

Příčinou je naše školství, u hodně diskutujících, jako "Čochtan" - ročník 1948, socialistické školství.

Když Klára Samková sepsala blog o školství, tak ji několik diskutujících, tohoto způsobu myšlení, naštvalo natolik, že z blogů Aktuálně.cz odešla.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/klara-samkova-vesela-.php?itemid=11705
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/klara-samkova-vesela-.php?itemid=11711
15. 02. 2011 | 18:20

KP napsal(a):

Yosif:

v Sýrii mě vždy zaujalo jedno:
města a vesnice, kde bylo na první pohled jasné, zda jsou křesťanské či muslimské.
Obyvatelé jsou Arabové, ale muslimové jsou ukřivdění chudáčci, které nikdo nechápe.
Jak je možné, že když Palestinci dostali zpět zúrodněné skleníky a pole, tak do pár měsíců to byla "poušť"?
15. 02. 2011 | 18:31

Fialenka napsal(a):

Muslimské Bratrstvo se tedy snaží o islamizaci Egypta … což má být charita, „ženská skromnost“ a antisionismus neboli Muslimská nenávist k Izraeli. A prosazovali (nebo prosazují?) ženskou obřízku.
Tou islamizací možná půjdou příkladem pro další muslimské země. Mluvila jsem s kamarádkou, která žije v malé zemi v Perském zálivu a prý se tam bouří Šíité. Král se snaží dělat opatření (jednorázový finanční dar každé rodině a znovuzavedení sociální dávky na děti), aby se Šíitům nepodařilo vyvolat nepokoje, jako jsou v severní Africe.
15. 02. 2011 | 18:36

Občan napsal(a):

To Hanah:

Jooo, milá zlatá, to byste se musela zajímat o dění kolem sebe. Ono to dá práci a někdy to je pěkná průda. Ale stojí to zato - člověk si tak nějak získává širší obzor. No, a při tom rozšiřování obzorů pečlivě čtu izraelský tisk vycházející anglisky a diskuse pod články.
Tam si člověk počte - byť často v tom nejhorším slova smyslu. Divila byste se (ale možná ne, možná to víte líp než já), jak velké starosti dělají fašouni z řad zejména kolonistů slušným Izraelcům. Jak se ti slušní obávají fašizace izraelského režimu, jak si uvědomují, jakou ostudu jim fašizující sionisté dělají po celém světě.
No, a bylo hodně zajímavé číst reakce na to, jak někteří holandští židé podporují tamní neonácky jen proto, že nenávidí muslimy. A jak před tímhle jiní židé varují s poukazem na historickou zkušenost.
Ale vy to nejspíš všechno moc dobře víte...
15. 02. 2011 | 18:42

KP napsal(a):

Fialenka:

Znovuzavedení soc. dávek...

to si mohou dovolit bohaté země, ale jak v Egyptě nebo Libanonu?
Žádný sociální systém tam neexistuje, lidé žijí z toho, co vydělají a chtějí od vlády víc a víc.
Jenže jak už tu psal Yosif, bez reforem to nepůjde. A nejdůležitější je sekularizace. Islám jim brání v rozvoji.
15. 02. 2011 | 18:44

pich napsal(a):

Muslimské bratrstvo mě neděsí.
Větší strach mám z naši navoněné zdechliny, číli současné ČEZké vlády.
Naposled mě poděsil jistý poslanec ODS, zvaný Boris Šťastný.
Kdo ví, jak se skutečně jmenuje a pro koho kope.
15. 02. 2011 | 18:49

Yosif K napsal(a):

Pani Fialenko - asi jde o Bahrain? Je to s podivem, ze i v tak malem a bohatem statecku jako Bahrain (kde by se teoreticky meli mit vsichni i bez prace jako v raji) se Arabove z principu k sobe chovaji jako psi - divoke demonstrace, nasledne strelba atd atd. Zdalky tezko soudit kdo za co "muze" - je to vsak typicky priklad arabske nesnasenlivosti i "mezi svymi Araby". A to nesnasenlivosti spise kmenove nez sektarske......
Mimochodem - na aktualne.cz je zrovna shot z UPLNE PRAZDNEHO Sharm Al Shaikh. Turismus tvori 60% GDP Egypta a Sharm al Shikh je prazdny????? Jaktoze v CSSR po plysaku OKAMZITE PRIBYLO turistu (i behem demosek) a Sharm Al Shaikh je prazdny? Nemohou za to kolonialiste? Nemohou za to Zide??? Kdyz uz poslali jednou zraloky aby okusovali nemecke turistky? (I takoveto blbosti se v Egypte masove veri.....)
15. 02. 2011 | 18:50

pich napsal(a):

To Kape 18.31
Protože pak už ani nekáplo.
15. 02. 2011 | 18:52

Yosif K napsal(a):

Pani Fialenko - asi jde o Bahrain? Je to s podivem, ze i v tak malem a bohatem statecku jako Bahrain (kde by se teoreticky meli mit vsichni i bez prace jako v raji) se Arabove z principu k sobe chovaji jako psi - divoke demonstrace, nasledne strelba atd atd. Zdalky tezko soudit kdo za co "muze" - je to vsak typicky priklad arabske nesnasenlivosti i "mezi svymi Araby". A to nesnasenlivosti spise kmenove nez sektarske......
Mimochodem - na aktualne.cz je zrovna shot z UPLNE PRAZDNEHO Sharm Al Shaikh. Turismus tvori 60% GDP Egypta a Sharm al Shikh je prazdny????? Jaktoze v CSSR po plysaku OKAMZITE PRIBYLO turistu (i behem demosek) a Sharm Al Shaikh je prazdny? Nemohou za to kolonialiste? Nemohou za to Zide??? Kdyz uz poslali jednou zraloky aby okusovali nemecke turistky? (I takoveto blbosti se v Egypte masove veri.....)
15. 02. 2011 | 18:52

přátelství mezi národy napsal(a):

s určitostí se dá očekávat, že egyptané si díky své proslulé pracovitosti, invenci,kreativitě a v neposlední řadě islámu, dokáží rozvinout svou krásnou vlast na vysokou úroven, která si nezadá s ekonomickými zázraky jako je čína nebo rusko. islámu se netřeba nijak obávat, což dokazují i veskrze pozitivní praktické zkušenosti místního obyvatelstva ze zemí jako německo, britanie, francie atd.
15. 02. 2011 | 19:32

Yosif K napsal(a):

V USA skandal - na Blizkem Vychode normalni vec - v mnoha statech BV je za "honor killing" podminka - pokud soudci naznaji, ze zenska sveho tatika nevbo manzilka nejak prilis rozcilila.... hahaha.....

The murder trial of an Iraqi immigrant who allegedly killed his daughter with an SUV is now in the hands of an Arizona jury.

Prosecutors allege Faleh Almaleki, 50, intentionally targeted his daughter, Noor, because she had dishonored the family by becoming too Westernized.
15. 02. 2011 | 20:21

Yosif K napsal(a):

Pratelstvi mezi narody - ANO ANO - to je ono. V neposledni rade jsou zajimave i vysledky zactva v nemeckych skolach - nemecky prumer je okolo 15% v rocniku dostuduje univerzitu. Pres rozsahlou peci o deti imigrantu - u deti z cinskych rodin je to okolo 20%, ALE u deti z muslimskych rodin je to okolo 3% (a i to se jedna pravdepodobne o tiche odpadliky od islamu). Timto se priblizuji studijnim vysledkum romske mensiny v Rumunsku. Zli rasiste by mozna rekli, ze Cinane a Vietnamci nemaji onu proslulou Inshallah mentalitu.... no ale hlavne kdyz to vsechno evropsti islamofilove umi pekne vysvetlit....
15. 02. 2011 | 20:28

honolulu napsal(a):

Navrhuji utvorit spolecnou frontu osvicenych proti bludarum, utopistum a naivnim multi-kulti natvrdlikum, zijicich v totalni mentalni zaostalosti a tme.
Provolavam slavu panu Konvickovi, Yosifovi K, pani Hanah pani Fialence a vubec vsem, kteri se snazi vytvorit ochranou zed proti barbarismu, ktery neni vitan v krestanskych zemich.

Dovolte mi sverit vam tajemstvi, kdo je vas uhlavni nepritel.
Je to nick Tencokyda Hnuj. Je v invalidni penzi od mladeho veku. Pri poslednim zamestnani ho sef poslal natrit okno.
Prepracovany Tencokyda se vratil za 7 hod. a ptal se, kdo bude natirat ram. (Sef se zhroutil !) Traktor mu take prejel hlavu v Anglii a on nyni usiluje o emigraci na Novy Zeland. Duvodem je komunikace ! Milliony novozelanskych beranu a ovecek si s nim rozumi a vsimnou si ho, ale zde, jinak uz vubec nikdo.
A ted jdu oslavovat do vinarny, ze se Islamiste zacinaji vzajemne fackovat. Tak zatim - pochvalena bud Qween of haven.
15. 02. 2011 | 21:09

Tupelo napsal(a):

Pokud si egyptane vyberou ve volbach zminovane Muslimske bratrsvo, nelze proti tomu moc co namitat - pokud budou volby svobodne a nova vlada bude respektovat demokraticke principy.

Posun v demokratizaci egypta muze byt inspirujici i pro obyvatele ostatnich islamskych zemi a snad bude mit vliv i na zlepseni podminek v Gaze (izrael bude muset byt nyni, bez egyptskeho diktatore, mnohem opatrnejsi, treba si priste rozmysli bombardovat sklady zdravotnickeho materialu: http://www.middleeastmonitor.org.uk/news/middle-east/2039-israel-bombs-medical-aid-warehouse-in-gaza ).

A jako perlicku kam az muze vest ortodoxie ve spojeni s tlacitkem o Jezisovi na Facebooku (pokud neslo o politiku pravicoveho min. vnitra Izraele) : http://www.sme.sk/c/5761622/nie-je-zid-ako-zid-vie-to-uz-aj-streisand.html :)
15. 02. 2011 | 21:10

Fialenka napsal(a):

KP

Nejdůležitější je sekularizace, ale zatím to spěje k jejímu přesnému opaku, že …
Čím hůř se tam lidé budou mít, tím hůř i pro nás, protože budou utíkat sem. Do Evropy neustále připlouvají uprchlíci z Afriky a teď při nepokojích se jejich počet samozřejmě výrazně zvýšil. (Podle fotek v novinách jsou to samí muži, většinou mladí.) Italové předpokládají, že mezi uprchlíky mohou být teroristi a uprchlí vězni, kteří jsou navázaní na Al-Kajdu.
15. 02. 2011 | 21:37

Fialenka napsal(a):

Yosif K
Je to Bahrain a právě jsem si všimla, že o něm píšou i v Lidovkách. Šíitů je tam 80% a král Bahrainu patří k sunnitům, tedy k menšině. Ale nepíšou v těch novinách nic o tom, že by Šítité chtěli islamizaci (Bahrain je prý klíčovým spojencem Západu). Prý si akorát stěžují na soustavnou diskriminaci ze strany sunnitů.
15. 02. 2011 | 21:48

Yosif K napsal(a):

ARABSKY SOCIALNI PRIPAD - 27-lety demonstrant v Bahrainu:

"I demand what every Bahraini should have: a job and a house," said student Iftikhar Ali, 27, who joined the crowds in the seaside Pearl Square. "I believe in change."

Nejlepe statni job a sluzebni auto k tomu.....
15. 02. 2011 | 21:49

Yosif K napsal(a):

Pane Tupelo - pokud si obyvatele wymarske republiky Nemecka vyberou NAZISTY - nelze k tomu nic namitat - pokud volby budou svobodne. Hahaha...
Pokud si obyvatele Alabamy zvoli guverneras z KuKluxKlanu - nelze proti tomu nic namitat - pokud volby budou svobodne... Hahaha....

Demokracie neni o volbach, demokracie je ochrana proti tyranii vetsiny......
15. 02. 2011 | 21:54

Tenco napsal(a):

YosifK
"Uplne prvni krok by byl VZDELANI. To je u Arabu na otresne bidne urovni, i kdyz Vam samozrejme tvrdi o sobe uplny opak. Procpak rta supervzdelana egyptska populace neprilakala do Egypta nejake coinske kapitalisty? Nebo snad vsichni ti suprzvzdelani mladi vzdelanci chteji byt zamestnani v ustavech pro vyzkum koranu a arabske pozeie??? Takze konktretni opatreni."

http://www.chinadaily.com.cn/business/2010-01/29/content_9398418.htm

článek se jmenuje Egypt seeks Chinese investments
----------------------------------------------------------------------------
A) VZDELANI
1)nemilosrdne nahradit biflovani koranu na ZS stupni (ztracenych 5 let mladeho zivota) pocty, uzitecnymi predmety, OBJEKTIVNE sepsanou vlastivedou - ne prazdnymi plky ze za vsechno mohou kolonialiste a zide....

Souhlas.
---------------------
2) Na strednim stupni vyucovat matyku a technicke predmety v zapadnich jazycich

Máte tam hrubku.
Proč ? Ani v ČEZku se toto nevyučuje v angličtině či němčině. --------------------------------------------------

3) Na vysokych skolach zamestnat cast NEARABSKYCH ucitelu. Nyni i na American University Cairo uci z 99% Arabi - takze i americke univerzity na strednim vychode se staly semenistem panarabskych nacionalistickych pripadne i islamistickych bludu.

Souhlas.
-------------------------------------------------
B) prumysl - otevrit dvere dokoran JAKYMKOLIV podnikatelum - to jest i JAKEMUKOLIV cizimu kapitalu - od te doby co to udelala cina tak se jeji HDP zvysilo na 100 nasobek. Pravda - cinska pracovni moralka a oranizacni schgopnosti nejsou arabske - ale jine cesty neni.

Čína nepřijala Washingtonský konsenzus bez výhrad. Proto je tam, kde je.
Je to na delší debatu - doporučuji Stiglitz : Jiná cesta k trhu
------
C) turismus - dtto co prumysl.....
d) MEDIA - nebat se pozvat do studia i evropska politiky - otevrene odpurce islamizace Evropy - pokud by prisli a otevrene promluvili, Arabove by se aspon dozvedeli, co si o nich Evropa mysli.... ; otevrene se zabyvat "uspechy" muslimu v zapadni evrope - jejich podil na kriminalite, jejich podilem na universitnich studiich atd atd. Dale ZCELA OTEVRENE hovorit o moznych konfliktech islamskeho zivotniho stylu s legislativou tech kterych evropskych statu. To by vuydalo za tisice namronich hlidek - skalni muslimy by to mohlo odradit od preplouvani do Evropy na chatrnych barkach - pokud by dostali jasny signal ze zivot v Evrope na podporach a beze snahy o prakticke vzdelavani nebude nadale uz tak jednoduchy.
Ti co by se i nadale snazili dostat se do Evropy by aspon meli jasny signal, ze "tradicne-islamsky" se v Evrope uplne bez konfliktu zit neda.
Vyucovanim ve stylu "za vasi bidu mohou kolonialiste a zide, arabove jsou uplne bozsti, prevysuji keffiry UPLNE ve vsem ale keffiri je okradaji" - tak timto si z bidy Arabove nepomohou.

Téměř bezvýhradný souhlas.
-------------------------
15. 02. 2011 | 22:01

Yosif napsal(a):

Pi Fialenka: Je to cele postavene na hlavu. V regionu kde pracuje jako blazni od nevidim do nevidim cca 10 milionu tzv "nevericich psu", tak si Arabove stezuji na nezamestnanost. Proc je mezi cizinci na Arabskem poloostrove zamestnanost okolo 90% a mezi domorodci je zamestnanost v KSA asi 8%, v UAE, Kuweitu atp jeste nizsi???? Cizinci jsou budto lacinejsi, nebo pracovitejsi, v mnoha pripadech oboji. Soukromnikum se nechce Araby zamestnavat vubec na nic - i skladnici v Careffouru Dubai jsou treba Cesi. Ve statnim sektoru az tak moc mist neni. Vyse podpor v nezamestnanosti mistnimu obyvatelstvu "nedovoluje pracovat"....
15. 02. 2011 | 22:01

Helmut napsal(a):

Teda docela lituji autorku a obdivuji ji za to, ze ma chut tuhle "diskusi" cist a jeste na ni reagovat. Opet se tu potvrzuje, ze nejvice tu recni jedinci, kteri zcela zjevne vedi o tematu uplne houby a jeste to podporuji neskutecne expresivnim vyjadrovanim. Cest tem nekolika rozumnym prispevatelum.

Ad muj nazor. Nemam rad jakykoliv extrem (a je mi uplne jedno zdali se jedna o neonacisty, KSM nebo nabozenske extremisty - kazdy mi vadi uplne stejne). Extremiste samozrejme nejsou typickym vzorkem muslimu (tak jako nejsou typickym vzorkem jakekoliv skupiny). Pouze se o nich mluvi a je nam to neustale podsouvano ruznymi populisty, takze to pusobi tak, ze kdyz si vyjedete do muslimske zeme, hned vas nekdo vyhodi do povetri (pritom ve vetsine muslimskych zemich nic vazneho nehrozi - neposuzujme dle Alfghanistanu nebo Somalska). Do vetsiny muslimskych zemi bych se nebal jet, ale trebas do takove latinske Ameriky.. (tam je mimochodem problem s terorismem dosti obdobny, ale nikdo to tady nepitva..). Stejne neni pravda, ze muslimske autority neodsuzuji terorismus. Ale chtelo by to zapatrat, takovych odsudku je spoustu, ale musite to chtit videt. To ze je media neprezentuji, neznamena, ze neexistuji (ja sam jsem ve vysokoskolske praci psal o islamu na Krymu a tyhle veci jsem od predstavitelu Krymskych Tataru cetl - pokud by nekdo mel o praci zajem, mohu poskytnout).

Naprostym problemem je samozrejme neznalost. A to v zasade vsude po Evrope. Pokladat islam a muslimske zeme za jeden soudrzny a nerozdelitelny blok je proste hloupost. Tak jako existuji protestante (mnoha ruznych cirkvi), katolici (at uz recti nebo rimsti) a pravoslavni (plus mnohe dalsi male cirkve jako treba Armeni), existuje i obrovske mnozstvi vetvi islamu (jen naprosto zakladni rozdeleni najdete zde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Islam_branches_and_schools.svg). Existuje sunna a sia, ale take mnohe dalsi mensi sekty. Sunna se deli na ctyri skoly prava, ktere se od sebe mohou i dost vyrazne lisit a panuji mezi nimi dost slusne antagonismy (minimalne Hanafi a Hanbala se zrovna moc nemusi..). Samozrejme take nesmime zapomenout na mysticke formy islamu - sufismus. A stejne jako v krestanstvi existuji i v islamu diky tomuto cleneni (a dalsim faktorum - etnicka a geograficka rozruznenost, rozdilny historicky vyvoj) ruzne vyklady a formy islamu od tech velmi konzervativnich (Saudska Arabie, Iran) az k tem velmi liberalnim a sekularnim (Turecko, Bosna a Hercegovina, Krym, Povolzi, stredni Asie..).

Nechapu tedy, proc se tedy porad mluvi v intencich jednoho islamu a jedne islamske civilizace spolecne vsem muslimum, kteri (zrejme podle mistnich nazoru) tahnou za jeden provaz (trosku z toho podeziram vliv S. Huntingtona). Opak je samozrejme pravdou. Jak by pak mohly existovat konflikty jako Iracko-Iranska valka nebo Iracka invaze do Kuvajtu? Proc by ve valce proti Iraku pomahala Saudska Arabie? Proc jsou americke zakladny proti Afghanistanu v Tadzikistanu? A jakto, ze Saudska Arabie (a vsechny bohate staty Perskeho zalivu) nebo Turecko, onen zmineny Tadzikistan, Maroko ad. spolupracuji se zapadem?

Stejne tak jsou naprosto neopravnene obavy demograficke. Opravdu nehrozi, ze by v nejake zapadoevropske zemi v dohledne dobe tvorili muslimove vetsinu. Demografove mluvi do roku 2050 max. o petine ve Francii, ale pouze pri zachovani nedavnych trendu - jenze spise plati, ze se u techto komunit postupne snizuje jak porodnost, tak priliv novych imigrantu, takze kdo vi, jak to nakonec bude.. Navic se v tomhle pripade jedna primarne o problem socialni a nikoliv kulturni ci rasovy. Jinak by nemohly byt podobne problemy s kriminalitou a dalsimi podobnymi nesvary ve vychodni Evrope s Romy ci ve slumech tretiho sveta (nehlede na to, ze velmi obdobne potize byly i v chudinskych delnickych ctvrtich hlavne v 19. a prvni pol. 20. stoleti - stejne tak v SSSR pocatkem 30. let po skokove industrializaci a urbanizaci).

Ja rikam - bojujme proti terorismu a jakemukoliv extremismu, ale netahejme do toho cele komunity a zasadne posuzujme kazdeho jako vlastni individualitu podle jeho vlastnosti bez ohledu na prislunost ke skupine podle etnicity, mista narozeni, sexualni orientace atp.

P.S. Zajimalo by me, kolik mistnich kritiku islamu zna alespon jeho zakladni principy (faktem je, ze se podoba krestanstvi daleko vice, nez nakolik se od nej lisi). Dokazal by tady nekdo vyjmenovat trebas jenom 5 piliru islamu?

A na zaver bych rad podekoval autorce za vyborny clanek, ktery pekne shrnuje problematiku Muslimskeho bratrstva v Egypte. Ono to chce obcas rozlisovat a nehazet do jednoho pytle Stranu prace a rozvoje, Muslimske bratrstvo a Taliban...

Uff..doufam, ze si to nekdo precte :-)
15. 02. 2011 | 22:04

Yosif napsal(a):

Pane Tupelo - s tom oplakavanim Gazy jste opravdu usmevne pobavil - mozna byste se za tamnimi dementy mohl vypravit a poradit jim, aby prestali na Israel strilet rakety.
Rovnice je jednoducha - prestante strilet rakety (notabene na civily), prestanou vas bombardovat.
Evidentne patrite mezi oplakavace horlive oplakavace chudych narodu - ale v Gaze se maji Arabove lepe nez treba v Egypte nebo Syrii. Jedini Arabove kteri se v okoli maji jeste lepe jsou jen arabove v Israeli.

Mirovemu souziti mezi narody zdar!!!
15. 02. 2011 | 22:06

zorahesova napsal(a):

To je neuvěřitelné - po desítkách příspěvků o tom, zda je islám sám o sobě špatný či zda tento názor je zavrženíhodný (ke kterým, omlouvám se, nemělo cenu se vyjadřovat, ale uznávám, že má smysl popsat svou zkušenost vůči jiným) - diskutujete o tom, co dělat a na čem závisí úspěch společnosti.
Paráda!
Musím říct, že tu jsem nová a agresivnost příspěvků mne trochu poděsila,ale teď jsem zase překvapená tím, že tu lidé jsou schopni hledat nějaký společný základ. A v tom, co píšete, bychom se asi všichni trochu našli - včetně těch lidí, kteří si nad přesně touhle otázkou lámou hlavu v Egyptě.
Tak hezká večer všem a za sebe děkuji za příspěvky.
15. 02. 2011 | 22:10

zorahesova napsal(a):

Pane Helmute, přečte a s vděčností!

Byli tu diskutéři, kteří mají velmi specifickou zkušenost s muslimy, pak takoví, kteří jí mají dobrou, ti si zkušenosti vyměnili poměrně civilizovaně, a to bylo dobré, potom tu byli diskutéři, kteří přičítají muslimům a islámu zodpovědnost za smutné věci, tam je třeba si vyměňovat perspektivy a hlavně co nejvíce fakt, a pak tu byli takoví, co měli hlavně chuť nadávat a do někoho se i velmi osobně a nesmyslně pouštět, ať už z jakýchkoli důvodů, těm doufám, že se aspoň ulevilo.

Nakonec je důležitější vědět, co dál dělat a na jakých základech, než vědět, na koho nadávat. Musím přiznat, že přes to nepřátelské vylévání, mám nakonec spíš dobrý pocit z této zvláštní diskuse, protože se přes rozdílnosti našli lidé s rozumným postojem a i někteří disidenti nakonec uznali společný zájem či základ.
15. 02. 2011 | 22:19

Fialenka napsal(a):

Yosife K,
asi to tak bude jak píšete. Já slyšela akorát to, že je tohle království bohaté z ropy a že je tam mnoho cizinců.
Kamarádčin muž, rodilý Bahraiňan a velmi hodný chlap, měl dvě zaměstnání, aby svoji tříčlennou rodinu uživil. Nedávno o jedno zaměstnání přišel a od té doby jsou doslova chudí.
15. 02. 2011 | 22:26

Helmut napsal(a):

zorahesova:

Uprimne musim priznat, ze jsem posledni cast diskuse necetl, takze uplne nevim, jak se rozvinula. Ale po tomhle vasem prispevku si ji jeste projdu. Samozrejme tu vzdycky bude urcita cast, ktera si potrebuje dokazat svoji velikost a bude jenom bez rozmyslu a znalosti problematiky negovat (nejlepe vulgarne) jakekoliv tema a obcas je na to dost smutny pohled. Kazda konstruktivni diskuse je prinosna a pokud jsou tady stale lide, kteri chteji rozumne debatovat a trebas se priucit novym faktum, tak jen dobre. Jeste porad mi to dava nadeji, ze existuje dostatek rozumnych lidi.
15. 02. 2011 | 22:29

hanah napsal(a):

Paní Hesová, měla bych na vás spoustu otázek, neberte je prosím jako provokaci, ale pokud jde o islám, narážím na mnohé rozpory. A také - člověk se nikam neposouvá, pokud se neptá, že ? :-)
Co znamená umírněný fundamentalismus ? není to protimluv ?
Je "umírněný" muslim dobrý muslim ? A co to vlastně znamená ?
Je Muslimské bratrstvo uskupením, usilujícím o sjednocení všech muslimů a nastolení chalífátu ?
Má v Egyptě velkou podporu obyvatel ?
Je podle vás islám reformovatelný, když korán defacto nepřipouší žádné změny ?
"A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Bůh a posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá Boha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním."

Je islám slučitelný s demokracií, když v demokracii lidé vytvářejí zákony, v islámu je dán zákon od boha ?

Myslíte si, že "občanský stát v islámském rámci" je v Egyptě realizovatelný a že to bratři myslí upřímně ?

Nemyslíte, že MB byli dosud "umírnění", protože nic jiného zatím nemohli?

Můj názor - V Egyptě proběhnou svobodné volby, Egypťané si svobodně zvolí MB a budou to pro ně, na dlouhou dobu, poslední svobodné volby. Za čas se nestačíme divit. Útoky na Izrael budou sílit, dobře vyzbrojený Izrael si to nenechá líbit....., zintenzivní teroristické útoky ve světě atd atd. Osobně se obávám nejhoršího, ale strašně ráda bych se mýlila.
15. 02. 2011 | 22:41

Tupelo napsal(a):

@Yosif: jako bych z Vasi strany citilo trochu umysl, ze ignorujete ty podminky ktere jsem napsal (demokraticke volby a respektovani demokratickych principu (mezi ne patri napr. resp k jine vire - muslimske bratrstvo, jak jsem psal, neni v tomto ohledu vubec extremni) - ty priklady ktere jste napsal (nacismus prip. KKK) je pro me proste v zadnem pripade nemaji a doufam ze ani pro Vas....

Za dementama do Palestiny nemusim (ne ze bych je tam nenasel, je jich vsude zhruba stejne). Vase osobni vypady reagovat nebudu, neznate me a stejne vic vypovidaji o Vas... Palestinu povazuji za neurologicky bod a jeden z nejdulezitejsich problemu k reseni (psal jsme o tom uz pred lety i zde), jeden z duvodu diky kteremu mohou extremiste snazeji ziskavat rekruty (a druzi extremiste spinovat). Nemyslim ze je problem jen na jedne strane, bude daleko slozitejsi, postup izraele je kritizovan i mnoha zidy kolem celeho sveta.

@Helmut: vyborny prispevek, diky za nej
15. 02. 2011 | 22:43

Martin Konvička napsal(a):

Helmut,
Máte v tom dlouhém textu hned několik anachronismů & hrubých nepochopení.

1.
Ad, "Nechapu tedy, proc se tedy porad mluvi v intencich jednoho islamu a jedne islamske civilizace spolecne vsem muslimum, kteri (zrejme podle mistnich nazoru) tahnou za jeden provaz (trosku z toho podeziram vliv S. Huntingtona). Opak je samozrejme pravdou. Jak by pak mohly existovat konflikty ...."

Odpověď prostá, v rámci ideologického tábora budou vždy konflikty, vzpomeňte konflikty SSSR x Čína, a budou tím vyostřenější, čím je daná ideologie méně tolerantní. Huntingtona fakt hrozně přeceňujete.

"A jakto, ze Saudska Arabie (a vsechny bohate staty Perskeho zalivu) nebo Turecko, onen zmineny Tadzikistan, Maroko ad. spolupracuji se zapadem?"

a) Kšeft je kšeft - co by s tou ropou jinak dělali - a b) některé z těch spoluprácí, třeba Turecko, jsou do značné míry dědictvím Studené války.
2.
"Stejne tak jsou naprosto neopravnene obavy demograficke. Opravdu nehrozi, ze by v nejake zapadoevropske zemi v dohledne dobe tvorili muslimove vetsinu. Demografove mluvi do roku 2050 max. o petine ve Francii, ale pouze pri zachovani nedavnych trendu - jenze spise plati, ze se u techto komunit postupne snizuje jak porodnost, tak priliv novych imigrantu, takze kdo vi, jak to nakonec bude.."

Nejde o většinu. I malá menšina, je-li dostatečně semknutá a odhodlaná, se může zmocnit moci ve společnosti, zvlášžt je-li tato společnost vnitřně rozložená.
Členů Boševické strany bylo v roce 1917 necelé procento Rusů, členů NSDAP byly v roce 1933 dvě procenta Němců.
Bohatě to stačilo.

"Navic se v tomhle pripade jedna primarne o problem socialni a nikoliv kulturni ci rasovy."
Rasový v žádném případě, kulturní na 99%.
15. 02. 2011 | 22:47

Daniel Veselý napsal(a):

KP alias "Krásná Pavlína" je mezi pražskou muslimskou komunitou nechvalně známá. Sama bývala fanatická wahábistka a poté přesedlala na druhý extrém. Jeden známý muslim o ní prohlásil, že jí o život nejde ani náhodou, maximálně si koleduje o přesdržku za to, jak lidi rozeštvává. Zde je s ní rozhovor, odstavec 5.3.
http://is.muni.cz/th/203001/fss_b/bakal_prace_Musilova.txt?lang=en
15. 02. 2011 | 22:55

Helmut napsal(a):

hannah:

K nekolika otazkam. Situaci v Egypte neznam tak dobre, abych si dovolil reagovat na ty konkretni, ale ty obecne:

fundamentalismus neni extremismus. Tyto pojmy jsou sice casto smesovany, ale znamenaji uplne neco jineho. Fundamentalismus je z latinskeho fundamentum tzn. zaklad. Znamena to tedy jakysi navrat ke korenum, k tradicim a rozhodne nemusi nutne byt extremni.

Termin umirneny muslim tady mnozi potrebuji jako berlicku, ale budiz. Umirneny muslim je clovek, ktereho (byt je i praktikujici verici) zajimaji bezne veci jako vetsinu z nas. Tzn. clovek, ktereho zajima predevsim vlastni zivot a bezne, vsedni starosti. Nabozensky extremismus je mu pak ukradeny nebo ho odsuzuje. Tedy naprosta vetsina muslimu a fakticky stejna skupina jako naprosta vetsina lidi vsude na svete. Mnozi si tady porad mysli, ze muslimove snad porad mysli na nabozenstvi a jak by se kde vyhodili do vzduchu eventualne znicili zapad. Tyhle veci jsou vetsine lidi naprosto ukradene.

Ano islam je slucitelny s demokracii (tak jako kazdy nabozensky system). Ale zalezi na konkretnich podminkach. Dobrou ukazkou je Turecko a snad se dockame demokracie i v Tunisku (tam to ma podle me velmi slusnou sanci) a dalsich zemich, kde to vre. Kdyz to vezmeme ciste konfesionalne, tak v kolika katolickych zemich je skutecne fungujici demokracie? A v kolika pravoslavnych?

Kdyby byl islam tak strasne agresivni a nesnasenlivy, mohlo by z nej vyrust takove nabozenstvi jako je Baha'i?

Tupelo: Neni zac. Prislo mi potrebne shrnout veci, ktere si tady spousta lidi neuvedomuje. Tak nejak se nam z tech debat vytraceji ti lide. Islam to je predevsim 1,5 miliardy ruznych jedincu z ruznych zemi (obrovsky odlisnych) s ruznym historickym vyvojem a kulturou (videl jste treba nekdy stredoasijskou architekturu - to nema s Blizkym vychodem nic spolecneho). Ja to vidim tak, ze je to predevsim o lidech a jejich vlastnostech a az pote o nabozenstvi/rase...

(a to jsem v tom dlouhem prispevku jeste par myslenek vynechal)
15. 02. 2011 | 22:57

Independent napsal(a):

Zora Hesova
Opet diky za clanek a ucast v diskusi.

Nevim, zda je u nas dostatecne znama pravda o Hirsi Ali, ze o svem puvodu a svych zkusenostech lhala. Zaplatila za to vyhostenim ze zeme, USA ji prijaly s otevrenou naruci, na nenavisti si vybudovala karieru.

Zajimal by mne Vas nazor na Tariqa Ramadana. Pripada mi, ze lidi jeho kalibru je zatim malo, samozrejme jeho tvrzeni, ze islam je dnes jednim z evropskych nabozenstvi je evropskemu uchu velmi neprijemne.

KP
Mrzi mne, ze mate tak jednostranne negativni zkusenost. Nevim, do jake miry jsou vzdelani lide, se kterymi jste prichazela do styku. Podle toho jak Vam byl Islam prezentovan asi nevalne. Pokud jste spadla naivne do rukou primitivu, chapu Vase znechuceni. Ja mam zkusenost s egyptskymi lekarkami a jejich dcerami opacnou, stejne tak s praktikujicimi muslimy manzeli. Je to skutecne o jednotluvcich a urovni vzdelani.Prave proto je demokratizace spolecnosti a pristup ke vzdelani predevsim zen tak zasadni. V momente, kdy si v Koranu prectou o svych pravech bude to frisky o necem jinem. Muz i zena jsou si v tom zatracovanem islamu rovni, jenze to se casto neshoduje s tradicemi, do kterych se konkretni chlapecci narodili.
15. 02. 2011 | 22:58

hanah napsal(a):

Tomu co kydá hnůj

Co vás to draplo za obsesi s nějakou paní Havlingerovou ? Prý pomáhá vhodně zvolená medikace v kombinaci s šikovným psychoanalytikem.
15. 02. 2011 | 22:58

Helmut napsal(a):

Konvicka:

Ale vy vychazite z naprosto nesmyslnych premis. Islam rozhodne neni jeden ideologicky tabor (tak jako byl sovetsky blok, to prirovnani fakt pokulhava). Kazda z tech zemi ma rozdilnou dynamiku vyvoje a hlavne naprosto odlisne kulturni podhoubi (co ma spolecneho Trebas Indonesie a Mauretanie?). A jak jsem psal, existuje spousta odnozi, sekt, ctyri velke skoly prava atp. Nelze je hazet do jednoho pytle (kdyz nekdo hazi do jedne skupiny nas a Rusko, tak se take rozcilujeme a stejne se rozciluji Turci, kdyz je srovnavate s Araby nebo Arabove kdyz je zamenujete za Persany).

A uplne stejne nemuzete islam srovnavat s politickymi stranami a ideologiemi. To je dalsi nesmysl. Pletete hrusky a jablka.

Pokud kulturni, tak do jiste miry, ale nic to nemeni na tom, ze chudinska ghetta v zapadni Evrope jsou primarne problem socialni (opet viz. podobne priklady v tom prvnim dlouhem prispevku).
15. 02. 2011 | 23:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy