Využijí nebo zneužijí Palestinci status pozorovatele?

05. 12. 2012 | 23:33
Přečteno 5049 krát
Palestinci získali status nečlenského pozorovatele na půdě OSN. Pro mne byla zpráva o novém statusu Palestinců v prvním okamžiku zprávou, která by měla především znamenat oživení jednání vedoucí k zastavení násilností.

Vím, že dlouholetý blízkovýchodní konflikt mohou vyřešit jen Izraelci s Palestinci, ale věřím, že k tomu může mezinárodní společenství prospět. Je pravda, že kalendář podle tzv. „cestovní mapy“, tedy harmonogram vycházející z mírových rozhovorů v Oslo a v Madridu, není dodržován, protože to by tu už od roku 2005 byly dva státy. To ale není důvod rezignovat na snahu o mírové uspořádání.

Jenže se stala zvláštní věc, která mi zprvu ani nepřišla na mysl. Pro bylo 138 zemí a 41 těch, které se hlasování zdržely. Jen devět zemí bylo proti – včetně České republiky. Hlasování jednak rozdělilo sedmadvacítku – na čtrnáct zemí pro rezoluci, dvanáct váhajících a jednu proti, přičemž Česká republika zůstala jako tradiční evropský spojenec Izraele osamocena (bez Velké Británie, Nizozemska, Dánska, Itálie, Polska …) a za druhé posiluje Palestince v jejich snaze vytyčit hranici uvažovaného státu zpět do období před Šestidenní válkou v roce 1967, což je pro Izrael nejhorší a tedy těžko přijatelná varianta, která by je zbavila Jeruzaléma. Přitom za akceptovatelné hraniční uspořádání, o kterém se vedla bilaterální jednání, lze považovat to, které Izrael nepřipraví o Jeruzalém a které vychází ze situace po válce Yom Kippur z října 1973. Obě tyto věci jsou signifikantní. Je mi líto, že se Evropské státy nesnaží najít společnou řeč, že se místo toho nechávají unášet svými hospodářskými zájmy v arabském světě a přešlapují s ohledem na muslimské společenství ovlivňující v některých regionech výsledky voleb v těchto evropských zemích.

Je tedy zjevné, že moje první reakce na otázku novináře o zařazení Palestinců mezi pozorovatele byla projevem pocitů a přání, nikoli analýzy informací. Vyjádřila jsem názor, že v principu by takový status pozorovatele mohli získat, když to pomůže mírovému procesu. To přání, aby pozorovatelský status přiměl Palestince k plnění mezinárodních dohod, k budování odpovědné vnitřní správy, k zastavení raketových útoků na Izrael a tím i vyloučení odvetných kroků ze strany židovského státu, ke konstruktivnímu dialogu mezi oběma národy (byť nikoli dvěma státy) pořád mám. Více se ale v arabských médiích hovoří o diplomatické porážce Izraele v OSN a o získávání politické převahy, což mé přání poněkud halí do racionální skepse. Do pochybností, které měly mému hodnocení předcházet.

Palestinci nyní mají možnost ukázat, jak svůj status využijí. Jako dlouholetá členka EFI - tedy Evropské asociace přátel Izraele - doufám, že se nestane municí pro rozpoutávání protižidovských nálad, což se stalo opakovaně po vítězství radikálních islámských sil v některých arabských státech (například v Egyptě), ale pro vytvoření prostoru pro dialog na odpovědné úrovni. Pokud ne, pokud posílí nenávist místo spolupráce, mohou a měli by o pozorovatelský status přijít.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jehova napsal(a):

Paní autorka mimo jiné napsala:

Jako dlouholetá členka EFI - tedy Evropské asociace přátel Izraele - doufám, že se nestane municí pro rozpoutávání protižidovských nálad..... taky mám obavy, aby izraelcům ty budovy a zdi na palestinském území nezbourali.
06. 12. 2012 | 00:10

pamětník napsal(a):

1.pád status, 2. pád statutu
Myslel jsem, že lékaři základ latinské gramatiky ovládají.
06. 12. 2012 | 00:16

češka napsal(a):

Vážená paní Roitová,
Izrael za víc jak 60 let nedokázal splnit základní předpoklad svého vzniku - paralelní vznik Palestiny.
Naše politická reprezentace pak trpí ztrátou soudnosti, když jednou uznaný stát odmítá uznat. Jak by se naši šašci rozčilovali, kdyby po rozdělení Československa svět odmítl uznat Českou republiku?
Je na čase začít od 0 a pověřit mezinárodní soud šetřením válečných zločinů na obou stranách, protože 60 let bojů připravilo Palestince o území, která jim byla původně garantována.
"Evropský rozměr" se Evropané pokoušeli v Palestině uplatnit několikrát, nikdy však tato území neudtželi víc jak 120 let, takže i teď je Izrael, jako dítě křesťanské Evropy, v poločase. Vědí to i Izraelci, ti s Českými kořeny mají již dávno dvojí občanství a majetky v Čechách, v návratu jim nic nebrání.
06. 12. 2012 | 01:24

Říp napsal(a):

mne spíše zajímá, jestli Peake a Kuba se chystají na další vytunelování Česka, lépe řečeno dotunelování !!!
06. 12. 2012 | 06:49

Sláma napsal(a):

Paní Roithová nějak přehlédla, že budování izraelských osad na okupovaných územích je nelegální, stejně jako okupace celého Jeruzaléma. V otázce Jeruzaléma paní Roithová mlží. Nejde o celý Jeruzalém, jen o jeho východní část, kterou mezinárodní společenství ponechalo Palestincům, ale na kterou si Izrael dělá zálusk a činí tak způsobem sobě vlastním - postupným vyháněním původních obyvatel.
Paní Roithová napsala: " za akceptovatelné hraniční uspořádání, o kterém se vedla bilaterální jednání, lze považovat to, které Izrael nepřipraví o Jeruzalém a které vychází ze situace po válce Yom Kippur z října 1973"
Paní Roithová jistě ví, že po válce Yom Kippur Izrael držel celý Západní břeh, celou Gazu, celý Sinaj a dokonce předpolí na západním břehu Suezského průplavu, a samozřejmě celé Golanské výšiny. Takže paní Roithová chce, aby Izrael měl vše a Palestina nic. To ovšem není, paní Roithová, dobrá výchozí pozice pro mírová jednání. Vy byste, na místě Palestinců, chtěla takový mír? Já tedy ne.
06. 12. 2012 | 07:41

Sláma napsal(a):

Proč selhal mírový plán, nazývaný Cestovní mapa?
Pro podmínky izraelské vlády, vyhlášené dne 25. května 2003 které byly mimo jiné:
Cestovní mapa musí vést k jednostrannému ozbrojení Palestinců, ale neklást žádné omezení Izraeli v použití síly proti Palestincům
Palestina musí být demilitarizovaným státem, kde bude Izrael kontrolovat vstup a výstup všech osob a nákladu, vzdušný prostor, vysílání rozhlasu, televize a používání radaru
Palestinci musí souhlasit s vytvořením Izraele židovským státem, tedy odepřít občanská práva tam žijícím Arabům a zamezit návrat arabských vyhnanců.
Takové podmínky považuji za hanebné a za výsměch světové komunitě.
06. 12. 2012 | 07:54

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
podle původního plánu měl být Jeruzalém pod mezinárodní správou, aby byl přístupný pro obě komunity. Ponechme stranou, že původní rozdělení mandátního území na Izrale a "Palestinu" nedávalo smysl, protože ani jeden stát nemohl fakticky normálně fungovat. Nemyslím, že by Izrael trval na hranicích po Yom kipurské válce, ale rozhodně nebude souhlasit s návratem před rok 1967 (žádné oficiální hranice vztažené k tomuto roku neexistují). Pokud by Arabové skutečně chtěli samostatnou Palestinu, tak jim nic nebránilo, aby ji založili již v roce 1948 po první izraelsko-arabské válce. Místo toho Jordánsko anektovalo západní břeh a Egypt ustavil loutkovou "celopalestinskou" vládu v Gaze. Upřímě řečeno, osobně se domnívám, že palestinští Arabové svůj stát mají - Jordánsko. Jejich cíl je jiný - zničení Izraele.
06. 12. 2012 | 08:10

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
pokud má Izrael s "Palestinci" tu zkušenost, že jakmile mají zbraně, tak jej napadnou, tak je logické, že chce jejich odzbrojení. Paralely bychom ve světové historii nepochybně našli. Uznání Izraele jako židovského státu nezbaví jeho arabské obyvatele jejich práv. To je evidentní nesmysl. Proč je tedy nezbavil sám už dávno. To jako, že čeká na svolení "Palestinců"? To snad nemůžete myslet vážně. Návrat uprchlíků je nesmysl a fakticky by znamenal likvidaci Izraele. Na to prostě žádný národ, který má svůj stát nepřistoupí. A to nemluvím o izraelských uprchlících z arabských zemí, o kterých se nehovoří vůbec a kteří zjevně žádná mezinárodní práva nemají.
06. 12. 2012 | 08:16

paprika napsal(a):

Sláma-Izrael byl opakovaně napadán již od svého vzniku, s cílem vždy stejným -zničení státu Izrael a vyvraždění jeho obyvatel. Ke smůle agresorů vždy válku vyhrál- proto také ještě existuje. V dějinách téměř každý vítěz má nějaké zisky-tady např. vých. Jeruzalém. Většinu dobytých území Izrael vrátil, musí ovšem dbát na jakous takous hájitelnost svého území. Některé lidi by uspokojilo jedině kdyby Izrael odevzdal klíče a obyvatelé dobrovolně naskákali do moře. Malá paralela- sudetští Němci ve své většině souhlasili s likvidací státu Československo-odměnou jim byla likvidace staleté existence něm. osídlení, v mnoha případech smrt. Motorem toho byli vaši rudí předchůdci, kteří se dnes tak dojemně zastávají opakovaného agresora.
06. 12. 2012 | 08:32

Sláma napsal(a):

Xury - váš komentář ukazuje, jak členové modrofialových politických stran ignorují základní principy individuálních lidských práv. Mezinárodně uznané hranice Izraele jsou hranice z roku 1967. Vše za těmito hranici považuje světové společenství za okupovaná území. Palestinci mají plné právo se bránit proti okupaci všemi prostředky, pokud nejsou v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Na Izrael neútočí Palestina jako stát, na Izrael útočí jednotlivé skupinky. A pokud za akce určité skupiny lidí Izrael trestá celý národ, jedná se o uplatňování principu kolektivní viny, což je porušením principu lidských práv, uplatňovaným civilizovaným světem.
Návrat vyhnanců je rovněž uplatněním individuálních lidských práv vyhnaných osob, proto je tento požadavek naprosto legální a legitimní.
Pochybuji, že by něco bránilo návratu izraelských uprchlíků z arabských zemích. Pokud vím, stále v těchto zemích existují židovské komunity. Například počet Židů v Íránu se odhaduje na 25-40 tis. osob. V Íránu jsou etniční Židé chráněni ústavou i islámským právem. V Česku se totiž soustavně zamlčuje, že islámské právo uznává existenci židovského a křesťanského náboženství, jako "náboženství knihy". Židé a křesťané mohou otevřeně praktikovat své náboženství, s výhradou, že neslouží v armádě a kompenzují to zvláštní daní.
06. 12. 2012 | 08:47

Sláma napsal(a):

Pro Papriku: možná máte pravdu. Ale lidé už nežijí ve středověku a existuje něco takového, jako mezinárodní právo. Takže jednou věcí je fakt, že Izrael nějaká území dobyl silou a druhá, jestli s tím budeme souhlasit. Vy s tím, jak se zdá, souhlasíte. Souhlasíte tedy s porušováním mezinárodního práva a s porušováním lidských práv tamního obyvatelstva.
Já, a se mnou většina Planety, s porušováním mezinárodního práva a s porušováním lidských práv nesouhlasím.
06. 12. 2012 | 08:51

Sláma napsal(a):

Paprika napsal: "Motorem toho byli vaši rudí předchůdci, kteří se dnes tak dojemně zastávají opakovaného agresora.!
Papriko, opakujete dvě mantry, které se podle Goebelsova hesla:"stokrát opakovaná lež se stává pravdou" soustavně objevuje v našem tisku.
Především, není pravda, že bezvýhradná podpora Izraele je "pravicová" a podpora rozumného řešení, založená na mezinárodním právu, je "levicová". I když máte možná pravdu, pravice si s dodržováním jakéhokoliv práva nikdy nedělá žádný problém.
Ve skutečnosti to byli Židé, kdo vymysleli a zavedli socialismus. Marx a Engels byli Židé, rovněž jako Lev Trockij, který ve skutečnosti řídit Bolševickou revoluci, spolu s většinou kádrů v Rudé armádě, Politbiru a rudém tisku.
Byli to komunisté Bedřich Reicin a Vladimír Clementis, kteří prosadili a řídili, z hlediska mezinárodního práva protiprávní, rozsáhlé dodávky zbraní a střeliva Izraelcům dokonce ještě v době fungování britské mandátní správy.
06. 12. 2012 | 09:00

Sláma napsal(a):

Paprika napsal: "sudetští Němci ve své většině souhlasili s likvidací státu Československo-odměnou jim byla likvidace staleté existence něm. osídlení, v mnoha případech smrt."
Nějak jste nepochopil, Papriko, že svět se od té doby poněkud posunul a dnes by byl odsun německého obyvatelstva nelegální, stejně jako je nelegální vyhánění Arabů z jejich pozemků a budování izraelských osad na okupovaných územích.
06. 12. 2012 | 09:02

Sláma napsal(a):

Paprika napsal: "Většinu dobytých území Izrael vrátil.."
To samozřejmě není pravda. Izrael stále okupuje Západní břeh a Golanské výšiny. Vrátil jen prázdý Sinaj, kde nic není, jen písek.
Z Gazy vytvořil gheto, které udržuje na pokraji vyhladovění a které účinně kontroluje.
06. 12. 2012 | 09:11

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
"Mezinárodně uznané hranice Izraele jsou hranice z roku 1967." - skutečně? A kdo a kdy je uznal? A kdo kdy požádal o jejich uznání? Ve skutečnosti jde o tzv. demarkační linii z roku 1949 jako linie příměří. A mimochodem na východě šlo o hranici mezi Izraelem a Jordánskem, které západní břeh anektovalo. Tak si ujasněte pojmy a dojmy a neblábolte něco o modrofialových stranách.
"Na Izrael neútočí Palestina jako stát, na Izrael útočí jednotlivé skupinky. A pokud za akce určité skupiny lidí Izrael trestá celý národ, jedná se o uplatňování principu kolektivní viny, což je porušením principu lidských práv, uplatňovaným civilizovaným světem." - to jste si vycucal z prstu. Podle tohoto pravidla by mohl libovolný stát umožnit ze svého území útoky na svého souseda, pokud by prohlásil, že tyto skupiny nejsou součástí jeho struktur. A napadený stát by neměl možnost se bránit. Ukažte mi dokument, který takovou pitomost tvrdí.
"Pochybuji, že by něco bránilo návratu izraelských uprchlíků z arabských zemích. Pokud vím, stále v těchto zemích existují židovské komunity." - no možná by jim dovolili návrat na úrovni žebráků vzhledem k tomu, že je od tamtud vyhnali často v počtu stovek tisíc a zanechali tam majetek v dnešním přepočtu za 300 mld USD a pozemky v celkové rozloze cca 100 tis. km2. A ochrana daná islámských právem - to myslíte doufám jako ironii. Mimochodem v Izraeli žijí Arabové v podstatně lepší situaci.
06. 12. 2012 | 09:15

Sláma napsal(a):

Vrátím se ke Xuryho výroku: " A to nemluvím o izraelských uprchlících z arabských zemí ..."
Tím ovšem protiřečíte linii paní Clintonové, kterou převzala i vaše politická strana. Totiž, že mír má být dohodnut bilaterálně. Palestinci přeci nemohou přijímat závazky za třetí strany, tedy za jiné arabské státy.
Jak je vidět, prohlášení paní Clintonové, papouškované našimi politiky, včetně vás, Xury, je naprosto hloupé. Mírové řešení na Středním Východě je totiž možné jen na základě účasti světové komunity.
Ať tak, či onak, pro budoucí uspořádání je nezbytné, aby mohly být obě strany na stejné úrovni, podle hesla " já pán, ty pán" a na základě mezinárodních záruk.
06. 12. 2012 | 09:17

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
"Mírové řešení na Středním Východě je totiž možné jen na základě účasti světové komunity." - pokud tomuto věříte, tak jste neuvěřitelně naivní a považujte to za těžký eufemismus.
06. 12. 2012 | 09:19

Sláma napsal(a):

Xury napsal: "Mezinárodně uznané hranice Izraele jsou hranice z roku 1967." - skutečně? A kdo a kdy je uznal? A kdo kdy požádal o jejich uznání? Ve skutečnosti jde o tzv. demarkační linii z roku 1949 jako linie příměří..."
Je vidět Xury, že některé věci vůbec nechápete a pokládáte otázku naprosto špatně. Ptejte se, kdo kdy uznal hranice Izraele mimo rámec roku 1967! Odpověď je jasná - nikdy nikdo. Žádný stát na světě neuznává ani metr území za touto hranicí za území Izraele, pro celý svět to jsou okupovaná území.
06. 12. 2012 | 09:22

Bestia triumphans napsal(a):

Sláma napsal(a):
..."Z Gazy vytvořil gheto, které udržuje na pokraji vyhladovění a které účinně kontroluje."
!
Bravo, Slámo.
Je vidět, že jste znalec, to se hned pozná.
Jen bych potřeboval upřesnit dvě věci.
1) mohl byste dodat obrázky hladovějících Gazanů?
2) Když Izrael účinně kontroluje Gazu, jak se tam potom dostávají rakety?
06. 12. 2012 | 09:23

Elf napsal(a):

Status
Právě jsem se díval do pravidel a je tam jen jediná varianta skloňování - statusu. Paní Roithová to má správně a mýlí se ten kritik - viz výše.
06. 12. 2012 | 09:27

Čochtan napsal(a):

Milá češko,
a co je Jordánsko, vzniklé na území britského mandátu Palestina ? To není arabský stát ?
06. 12. 2012 | 09:28

Sláma napsal(a):

Xury se zase nachytal: "Podle tohoto pravidla by mohl libovolný stát umožnit ze svého území útoky na svého souseda, pokud by prohlásil, že tyto skupiny nejsou součástí jeho struktur."
Jak je vidět, Xury, sám si protiřečíte. Na jednu stranu jste proti vytvoření státu Palestina, na druhou stranu chcete, aby neexistující stát odpovídal za nějaké skupiny na svém území. Nyní jste sám konstatoval to, co je světovému společenství naprosto jasné. Pokud někdo chce mír s Palestinou, musí nejprve umožnit vytvoření státu a odpovídajících struktur a teprve potom může chtít na státu Palestina, aby kontroloval vlastní území a teroristickým útokům bránil.
Zastavím se u vašeho slova "umožnit". Máte pravdu, jestliže nějaký stát umožňuje, nebo dokonce toleruje ozbrojené skupiny na svém území, které útočí na jiný stát, jedná se o de facto agresi. To je třeba současný případ Turecka, které ozbrojuje a cvičí syrské povstalce. Turecko se nepochybně dopouští agrese vůči Sýrii. V tomto s vámi souhlasím.
06. 12. 2012 | 09:29

Čochtan napsal(a):

Podle vyjádření Zahíra Músejna, člena výkonného výboru OOP, pro holandské noviny v r. 1977 žádný palestinský národ jako takový není.

„ Žádný palestinský národ neexistuje. Vytvoření palestinského státu je pouze prostředkem pokračování našeho boje proti státu Izrael za naši arabskou jednotu. Ve skutečnosti dnes není žádný rozdíl mezi Jordánci, Palestinci, Syřany a Libanonci. O palestinském lidu mluvíme dnes pouze z politických a taktických důvodů, protože národní zájmy Arabů vyžadují, abychom jako účinný prostředek boje proti sionismu vyzvedli existenci zvláštního 'palestinského národa'.

Jordánsko jako suverénní stát s definovanými hranicemi nemůže uplatňovat nároky na Haifu a Jaffu. Jako Palestinec si však mohu nepochybně nárokovat Haifu, Jaffu, Beer-ševu i Jeruzalém. Jakmile jednou prosadíme naše právo na celou Palestinu, nebudeme váhat ani minutu a spojíme ji s Jordánskem.
06. 12. 2012 | 09:33

Sláma napsal(a):

Pro pamětníka:
Elf má pravdu. Spletl jste dohromady dvě podstatná jména. Status, ve smyslu postavení, který se skloňuje status, bez statusu, komu čemu statusu, atd. a statut, ve smyslu stanov, který se skloňuje statut, bez statutu, komu čemu statutu atd.
06. 12. 2012 | 09:34

Elf napsal(a):

Reakce na p. Slámu
Ten Sláma je zřejmě anisemita, když vytahuje kdo všechno by žid. Je to trapné... Bez podpory EU, která tam sype milony, by se státní správa v Gaze už dávno zhroutila pro vnitřní problémy, řevnivost a korupci. Kdyby na nás za víkend třeba z Drážďan nebo z Wroclavi vystřelili 80 raket, taky bychom měli právo se bránit, nemyslíte? A navíc se mydlí spolu Hamáz a Al Fatáh - bojují o moc.
Nestačí být levičák, pane Slámo, je třeba i přemýšlet a znát historická fakta. Přece víte, že v roce 1948 byla Palestina rozdělena na židovský stát Izrael a arabský - Jordánsko.
06. 12. 2012 | 09:40

Sláma napsal(a):

Xury napsal: "A ochrana daná islámských právem - to myslíte doufám jako ironii."
Ne, to rozhodně nemyslím jako ironii. Vidím, že jste ještě větší hlupák, než jsme si myslel. V otázkách ekonomiky máte docela přehled, ale tady jste v oblasti, o které nic nevíte. Samozřejmě, že postavení křesťanů a Židů v islámském světě bylo vždy mnohem lepší, než postavení Židů a muslimů v křesťanském světě. Proto přežil například na Sinaji klášter Sv. Kateřiny, postavení v době panování císaře Justiniána I. Je to nejstarší křesťanský klášter na světě trvale po celou dobu v provozu. Proto přežily kláštery v Kosovu (založené žáky sv. Metoděje, kteří byli v roce 885 vyhnáni z Velké Moravy), které zničili teprve Albánci v roce 1999 pod laskavou patronací KFOR, NATO a Bernarda Kouchnera (etnického Žida) osobně.
06. 12. 2012 | 09:42

hovorka11 napsal(a):

Zuzana Roithová:
Právě i vy, jak se dozvídám z článku jste spoluzodpovědná za tento stav!
Radikální islamističtí žoldáci bojují s pomocí EU, která je legimituje a dovoluje, aby tvořila loutkovou vládu Sýrie s kamuflováním "observatoře lidských práv" v Londýně.
EU zcela selhala a než aby nechala odsoudit vrahy srbů, tak nechala zemřít Miloševiče a dnes se kroutí před svědectvím Mladiče, kterého chce exemplárně potrestat, aby se skryla účelovost vyhnání srbů z Kosova a podnikání vrchních bombardérů
jako je Madlene Olbrightová - podnikání mobilních operátorů.
EU je vazal USA, pomáhající sunnitským bombovým islamistům obkličovat a pronikat do Evropy.
EU nejenom že selhala, ale přímo šlape po lidech, přebírá tištění peněz a odsuzuje nás ke krachu.
-------------------
Jednání EU k lidem okolo Izraele je nesmírně pokrytecké. Neuznává jejich práva na zachování majetku a "mírovými rozhovory" které "podporuje" a které skoro vždy zašťiťuje USA se rozmělňuje tlak, který vzniká po dalších krádežích Izraele na palestinských obyvatelech. Kdyby nebyla vystřelena od palestinců žádná raketa, tak by o těch zvěrstvech nikdo nevěděl.
Země které se nejvíce "cítí za ohrožené"

1) USA - světová velmoc s 45% vojenské síly světa je v klubu jaderných velmocí triády (letectvo, ponorky a pozemní rakety s jadernými hlavicemi)

2) Izrael- jediná jaderná velmoc na BV v klubu velmocí triády- jejich jaderná síla je při 8 mil. obyvatel zhruba stejná jako Číny a předstihuje Indii, Pákistán.
Její nosiče na jaderné hlavice Jericho 3 jsou zkonstruovány doletem na pokrytí celé plochy Evropy.
Je to velmi silně rasistická země, která při návštěvě židovského občana, jemuž zabily nacisté rodinu Filkensteina prosadily odvolání jeho přednášky na VŠ v ČR !!
Ten člověk, který prosazoval přání "židů" a "palestinců" byl pro paní Roithovou protižidovský ?
Proč se u nás jen lže a zakrývá skutečnost a velmocenské plány politiků- sociopatů za kterého Netanjahua považuji ?
Není to tak, že to byl plán získat body před izraelskými volbami, jako v případě teroristického útoku proti obyvatelstvu "Lité olovo" s bílým fosforem ?

Paní Roithová- jste trapná !
06. 12. 2012 | 09:48

Sláma napsal(a):

To elf. Nejsem antisemita, ba právě naopak. Ostatně, toto slovo v případu izraelsko-palestinského konfliktu je nonsens, semité jsou totiž obě strany, jak Arabové, tak i Židé.
Ale jsem příznivcem práva a lidských práv.
Pokud jsem psal o Židech, je to jen reakce na vaše nálepkování, podle kterého by měl být každý, kdo je proti politice Izraele automaticky levicový. Což je blbost.
Napsal jste: "Kdyby na nás za víkend třeba z Drážďan nebo z Wroclavi vystřelili 80 raket, taky bychom měli právo se bránit, nemyslíte?
Ano, myslím. Ale trochu jiná situace by byla, kdybych okupoval Drážďany a z Lipska na mě někdo střílel rakety. Pak by se bránila spíše ta druhá strana. Izrael by měl právo na přiměřenou obranu, pokud by se stáhl z okupovaných území. Pak by přestal být agresorem.
Ovšem obrana musí být přiměřená a respektovat mezinárodní humanitární právo. Současný poměr mrtvých, 6 Izrael a 158 Gaza (z toho 103 civilistů) o přiměřené obraně moc nevypovídá.
06. 12. 2012 | 09:51

Sláma napsal(a):

Elf napsal: "Přece víte, že v roce 1948 byla Palestina rozdělena na židovský stát Izrael a arabský - Jordánsko."
Ne, to nevím, protože to není pravda. Už v roce 1922 Rada Ligy národů uznala Transjordánsko jako stát pod britským mandátem a to včetně Východního břehu Jordánu. Dne 25. května 1946 OSN odsouhlasilo ukončení britského mandátu a uznalo Transjordánsko jako nezávislé suverénní království. Jméno státu bylo později změněno z Transjordánska na Jordánsko.
Je nutno zdůraznit, že nikdy v historii nebylo území Transjordánska územím, které by obýval nějaký židovský kmen, nikdy nebylo součástí žádného historického židovského státu a nikdy nebylo součástí Palestiny, a už vůbec ne Mandátní Palestiny.
06. 12. 2012 | 10:07

Yosif K napsal(a):

Tak tady mame seznam jak se pomaha "utalcovanym chudakum":

List of countries by foreign aid:
PALESTINA JE v absolutni vysi NA CVRTEM MISTE - za mnohem vetsimi a mnohem znicenejsimi staty. Iraq a Afganistan maji desetkrat vice obyvatel, Etiopie ma tricetkrat vice obyvatel....

HLUPACI LITUJTE JE...... palestinske chudaky - kde je Haiti znicene hurikany a zemetresenim?
Struktura hospdarke pomoci jest mimo veskery zdravy rozum -

na prvnim miste v rozvojove pomoci na hlavu (s vyjimkou nekolika kolonialnich ostruvku) je bezkonkurence Palestina - kde si obyvatele zvolili islamofasistciy Hamas, ktery obcas resi "nudu v Gaze" vysilanim raket na israelske civilisty a pak nasledne horekuje, kdyz isarel neco znici.
Palestinska cizi pomoc per capita je oficielne okolo 1100 US$ na hlavu - ve skutecnosti s cernymi fondy ze zalivu a z iranu dvakrat vice.
Byrokrati fatahu maji platy na stredovropske urovni. Byrokrati Hamasu jezdi po Gaze v SUV Porsche, Mercedes atp a stavi si z rozvojove pomoci vily za statisice az miliony US$ (za kus).

Rozvojova pomoc pro Haitu je na hlavu cca desetkrat MENSI nez rozvojova pomoc pro tzv Palestinu. Proc? Haitane nestrileji rakety na Zidy, proto asi svet nijak moc nedojimaji. Jsou chudi ocividne sami od sebe, neni to "protikolonialisticka story". Palestinci se proti nim maji jako p...ta v zite ale bojuji s Zidy - to jsou bojovnici.....
Hlupak muze namitnout ze i Gaza byla ponicena - ano Gaza byla ponicena v bojich ktere zacal Hamas. Haitane naproti gazanum zadne rakety na sousedy ani na boha hurikanu a zemetreseni nevystreluji.... skody na infrastrukture Gazy byly zavineny bojovymi akcemi jejich islamofasisticke vlady. Proc ne? Rozvojova pomoc vzdycky na nejake nove bunkry a rakety bude stacit.....

Country 2007 2008
Iraq 9185.37 9880.2
Afghanistan 3964.6 4865.08
Ethiopia 2562.51 3327.46
Palestine 1872.3 2592.75
Vietnam 2510.92 2551.76
Sudan 2111.51 2383.58
Tanzania 2818.45 2330.72
India 1384 2107.65
Bangladesh 1514.59 2061.4
Turkey 791.89 2023.71
Mozambique 1778.05 1993.78
Uganda 1736.26 1656.76
Congo, Dem. Rep. 1240.82 1648.32
Pakistan 2243.75 1539.36
China 1486.84 1488.9
Kenya 1322.51 1360.44
Egypt 1107.16 1348.39
06. 12. 2012 | 10:07

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
hranice 1967 - je otázka, kdo se nachytal. Vy se na tyto hranice odvoláváte, ale ony to žádné mezinárodně uznané hranice nejsou, tak tady trapně neblábolte. A co se okupaných území týče, tak Tibet je fakticky také okupované území. Jenže na Čínu si "mezinárodní" společenství netroufne.

Co se kontroly skupin týče, tak jak v Gaze tak i na západním břehu si víceméně palestiští Arabové vládnou sami. Pro Gazu to platí zcela jednoznačně. Ten váš blábol o kontrole Gazy Izraelem můžete vykládat tak možná v mateřské škole. Čili mají zcela jednoznačně možnost tuto činnost ovlivňovat, a to nemluvím o umísťování zbraní a skladišť mezi obydlené domy, na střechy škol a nemocnic. Co se Turecka a Sýrie týče (vidím, že jste velký zastánce arabských diktátorů a teroristických skupin), tak nepochybně máte pro vé tvrzení důkazy. Podle mých informací totiž podpora povstalců pochází z jiných zemí. Hlavně ze Saudské Arábie a Egypta.

"Samozřejmě, že postavení křesťanů a Židů v islámském světě bylo vždy mnohem lepší, než postavení Židů a muslimů v křesťanském světě." - netuším, jak vůbec můžete napsat takovou kravinu.Nevím o náboženství, se kterým by byl islám schopen mírově soužívat. To, že je na Sinaji křesťanský kostel nic neříká o postavení křesťanů a Židů v islámských zemích. Nějak jsem si nevšiml, že by si muslimové nemohli postavit mečitu v evropských státech nebo třeba i v Japonsku. Ovšem kolik křesťanských kostelů nebo židovských synagog bylo postaveno v muslimskcý státech řekněme za posledních padesát let? A můžete začít třeba Saudskou Arábií.
06. 12. 2012 | 10:08

Bestia triumphans napsal(a):

Sláma:
Nezapomeňte na ty fotky hladovějících Gazanů.
Pro znalce vašeho formátu jistě nebude problém doložit své tvrzení.
:-)
P.S.
Kdybyste je nemohl najít, oslovte Hovorku 11.
To je mediální expert.
Najde všechno.
06. 12. 2012 | 10:10

Yosif K napsal(a):

Pane Slama - to je ohromne dobre ze jste pripomnel sudestke nemce. Ano zide vyhnali CAST Arabu asi 40% - slo jim o hole preziti v miniaturni rezervaci ktera jim byla urcena Brity a pak OSN. Zbylych arabu sjou tyed v Isareli dva miliony a maji se jako pra...ta v zide proto svym soukmenovcum v okolniuch statech a maji sve skoly a obcasnska prava atd atd.

Pocet ziudu vyhnanych pomoci krvavych pogromu a poprav z arabskych statu je mimochodem o neco vetsi nez pocet vyhnanych artabu. Jinymi slovy - mpribehla vynema obyvatelstva, zide za sebou nechali minimalne 4krat vetsi majetek nez vyhnani arabove - dle vsech meritekl jsou sio obe strany kvit.

Ceskoslovensko vyhnalo 3 miliony sudetskych nemcu - celkem 90% nemcu. Zbyli Nemci byli pripraveni o nemecke skoly, dokonce i o ceskoslovenske pasy a obcanky, ketre zacali dostavat az po roce 1956. Naproti tomu nemecko zadne ceske obcany nevbyhanlo (zato tesne po okupaci totalne zplundrovalo zlate rezervy a prumysl Ceska - takto si monochodem arabove pomojli take k zidvskym majetkum v dnesnich cenach za US$ 310 miliard).

Jestli vam neni jasne jak probihalo vyhnani Nemcu z CSR, Pruska, Slezka, Pomoranska a jak se necmi s timto probelmem na rozidl od arabu vyrovnali atd tak musite byt uplny ignorant. Rozdil je samzorejme v tom ze nemci uznali ze prihrali valku a nacismus vetsinove zavrhli. Arabove prohru neuznali a islamofasimus je v arabskem svete vetsinovym smerem.
Muslimsky nazor na historii je takovyto - masakry na krestanech a zidech, dobyti Konstantinopole, dobyti Balkanu, Spanelska piratske prepady italskych a franzouzskych mest atd jsou "skvela historicka vitezstvi". Kdyz vsak nekdo dobude pruh bazin siroky 16 kilometru na muslimech je to VALECNY ZLOCIN". Hahaha - je to smesne, PATETICKY SMESNE PATETICKY SMNESNE a muslimove sami maji nemuslimske spoluskuhraly za palestinu za uzitecne iditoty urcene ku konverzi nebo na porazku.

Mozna pan SLAMA nebydli v byte ci baraku po sudetacoich a le cca 3 milony ceskych obcany v bytech a domnech po sudetacich BYDLI. Podobne cislo arabu bydli v bytech a vilach po zidech, zcela mimochodem...... od Maroka az po Irak a Jemen......
(Podobna smesna slepota se projevuje i ve vzajemnych vztazich nemcu a cechu - to co ceske ucebnice uvadeji jako SPANILE JIZDY je ponekud realisticteji v nemecke hostorii nahlzieno jako bezuzdne rabovani a loupeni. A naopak.)
No nic - co bolo to bolo - obe strany neco ztratili - jediny prostredek jak se nespolehlivi a choaticti arabove daji udrzet v jakemsi klidu je pri jakemkoliv utoku jim poradne nakopat do zadnic.....
06. 12. 2012 | 10:30

minatomirai napsal(a):

Ovšem kolik křesťanských kostelů nebo židovských synagog bylo postaveno v muslimskcý státech řekněme za posledních padesát let? A můžete začít třeba Saudskou Arábií.
----------------------------------------------------------------------------------
Spousta, stačí se podívat na jednotlivé země s výjimkou Saudské Arábie. Ovšem kostely stejně jako mešity se nestaví s takovou rychlostí jako paneláky, není pro to zřejmě důvod, pokud existující stačí pro věřící.

SA nepovolí jinou víru než muslimskou, což ví téměř každý. Nicméně si těch milión křes´tanů, převážně katolíků, může bez problému odskočit na modlitby k sousedům. Pokud s tím mají křesťané problémy, mají zkrátka smůlu. Mohou však zahájit rozpravu s představiteli SA, psát petice, bojkotovat je, zkrátka křesťan, který chce kostel v Riyadu, Jeddah a jinde, pro to musí něco podniknout a nebýt hlavně virtuálně nespokojený.
Chodit s křížem a biblí po ulici Riyadhu se příliš nedoporučuje. Což ví každý, kdo má minimální informace o těchto zemích.
06. 12. 2012 | 10:31

hovorka11 napsal(a):

Všem těm, kdo říká,že palestinci jsou finančně podporováni:
Tito lidé, případně jejich otcové a dědové se museli živit sami na svých územích, která jim jsou soustavně zabírána. okolo Gazy jsou izraelskými teroristy ničena pole a neustále se zvětšují zakázané prostory. I na moři má rybář z Gazy zakázáno pod hrozbou likvidace od Izraele překročit předem určenou vzdálenost okupanty.
V koncentráku nelze vypěstovat dost plodin, nelze využívat území, která jsou již oplocena a hlídána strážními věžmi okupantů.
I Yosif K by to nemusel rozvádět, jinak se sám usvědčí z toho, že Gaza je skutečný koncentrační tábor bez možnosti obživy a obchodu mimo povolenky okupantů.
-------------------
Mairead Maguireová, která Nobelovu cenu míru získala v roce 1976 za podíl na mírovém řešení konfliktu v Irsku, a pacifista a malíř Adolfo Perez Esquivel oceněný v roce 1980 navíc u příležitosti Mezinárodního dne solidarity s Palestinou spolu s dalšími pěti desítkami politiků, vědců a aktivistů podepsali i otevřený dopis vyzývající k vojenskému bojkotu Izraele. Nedávné izraelské nálety na pásmo Gazy, při nichž zahynulo 160 lidí včetně 35 dětí, označují za „další kapitolu v dekádách izraelského porušování mezinárodního práva a palestinských práv“, načež kritizují USA, EU a některé další země, které se dodávkami zbraní a další spoluprací s Izraelem stávají jeho spoluviníky. „Věříme, že je nutné přijmout mezinárodní kroky k povinnému, všeobjímajícímu vojenskému embargu proti Izraeli. Takové opatření už bylo předmětem několika rezolucí Rady bezpečnosti OSN a bylo by podobné zbrojnímu embargu vyhlášenému v minulosti proti jihoafrickému režimu apartheidu,“ cituje The Guardian z prohlášení, které podepsali mimo jiné americký lingvista a aktivista Noam Chomsky, bývalý zpravodaj OSN pro okupovaná území John Dugard, někdejší předsedkyně Evropského parlamentu Luisa Morgantiniová, bývalá členka amerického Kongresu Cynthia McKinneyová nebo bývalý francouzský politik Stéphane Hessel
06. 12. 2012 | 10:41

Ondřej napsal(a):

Jediná věc mi není jasná. Jak to, že se nikdo nepozastaví nad tím, jakou obrovskou opozici po letech svého diplomatického úsilí získal Izrael mezi všemi státy OSN.
Tady je něco hrubě špatně v zahraniční politice Izraele. A i chudák autorka se nám vlatně omlouvá, že hned nepochopila, jaké příkazy jí dává patrně izraelský velvyslanec v ČR. Ten se zesměšnil i před redaktorem Veselovským v ČT24, když se neomluvil za "technickou chybu raket" při první izrelském náletu na Gazu, když při tom byly zabity 4 děti. Prostě on říkal, zabíjet budeme, dokud tam budou Hamás!
Podle mě právě takovíto lidé vytvářejí Izreali nepřátesltví v onom velkém počtu států. A ještě si Netanjahu přijede do Evropy, aby i Německo peskoval za to, že nehlasovalo, jak asi opět izraeslý velvyslanec instruoval Merkleovou. No ale když vede zahraniční politiku Izraele vyhazovač z baru v nějké bývalé sovětské kavkazské republice, tak se není co dvit. To opravdu mají v Izreali jen ssmé diplomatické diletanty? Většina států nemá podle mě ráda Palestince, ale tak se jim zprotivila politika Izraele, že se raději přiklání na stranu Arabů. Ale nějaký bývalý vyhazovač z kavkazského baru tohle přece není nikdy schopen chápat.
06. 12. 2012 | 10:52

Sláma napsal(a):

Xury, máte pravdu ve dvou věcech. Tolerance muslimského světa vůči občanům jiného vyznání se od vzniku státu Izrael velice zhoršila. V řadě států nabívá převahu radikální frakce islámu - wahhabité a salafisté. A je tu samozřejmě Saudská Arábie, ve které wahhabité vládnou.
Je nutno ovšem upozornit na fakt, že největším spojencem Saudské Arábie jsou Spojené státy, který evidentně nedostatek náboženské tolerance vůči jiným vyznáním naprosto nevadí.
V zemích, které byly tolerantní vůči jiným náboženstvím postupně získávají radikálové navrch, s finanční podporou Saudské Arábie a Kataru a s vojenskou podporou Spojených Států, Francie a Velké Británie, jako v Libyi a v současné době v Sýrii.
Píšete o diktátorech a nevidíte, že v zemích, které Spojené státy podporují, tedy v Saudské Arábii, Kataru a dalších státech Perského zálivu není ani zdání o nějaké demokracii či lidských právech - tam vládne středověk.
Ano, zastávám se diktátorů, kteří v islámských státech zajišťovaly práva menšin a svobodu vyznání. Takoví diktátoři jsou lepší, než to, co následovalo po jejich pádu - tedy vláda radikálních islámských skupin.
jste opravdu naprostý hlupák. Takřka vše, o čem píšete, je naprostý nesm
06. 12. 2012 | 11:01

Rambo napsal(a):

Kandidátka na presidenta opět poněkud manipuluje, jak jinak, když je ve spolku přátel Izraele. Chce, aby vězni ghetta nebo koncentráku zvaného Gaza byli vlídní na své trýznitele. Za druhé světové by ji za takové postoje nacisté určitě blahořečili. A tzv. "Cestovní mapa" je jen způsob, jak Palestincům jejich stát nedovolit - to už psal Chomsky ve své knize, kterou jse četl už před léty.
06. 12. 2012 | 11:03

paprika napsal(a):

Sláma-vy to ale máte zmatlané-Izrael,který je opakovaně napadán s cílem likvidace státu i etnika, je dle Vás agresor. Když někdo vyhraje válku, navíc poté, co byl napaden, je povinnen všechny ev. zisky vrátit a omluvit se. Tak to ale , milý pane, v dějinách nechodí. Navíc v tomto případě se arabové ani netají, že cílem je totální likvidace Izraele. Stačí prohrát jednu válku. Je to prostě střet dvou světů-muslimského, který je ve slepé uličce, a židovsko-křesťanského. Mně je bližší ten druhý.
06. 12. 2012 | 11:06

Občan napsal(a):

Paní Roithová,

k rozpoutávání protižidovských nálad přispívají VŠICHNI příznivci SIONISMU. Tedy i Vy. Protože Vy nejste přítelkyní Izraele, ale přítelkyní sionistů - což JE rozdíl.

Kdybyste byla přítelkyní Izraele, pak byste požadovala, aby se stáhl do OSN vytyčených hranic, uznal je jako definitivní a RESPEKTOVAL exitenci Palestiny v OSN vytyčených hranicích. POTOM by bylo namístě striktně trvat na nedotknutelnosti takových hranic a na právu Izraele a Palestiny SI je bránit.

Pokud však přisuzujete POUZE sionistům právo na sebeurčení, zatímco ostatním je upíráte, NEJSTE přítelkyní Izraele. Protože sionisté zastupují a prosazují pouze sami sebe; židy, resp. judaismus jen používají jako krytí pro SVÉ zájmy, jenž nejsou tak docela v souladu se zájmy všech židů. Zhruba polovina židů totiž nestojí o to, aby jejich jménem mluvili sionisté, protože už mají JEJICH věčných konfliktů se sousedy plné kecky.

Kdybyste nebyla ignorantka, zjistila byste si něco o historii Palestiny a o tom, CO tam zavlekli sionisté a JAKÝMI metodami se dostali k moci. Ale protože jste ignorantka, melete již stokrát omleté sionistické mantry, kterým už dnes věří jen málokdo. I ti amíci s nimi začínají mít dost problém...
06. 12. 2012 | 11:07

Sláma napsal(a):

Xury, když vám tak vadí netolerance islámu proti jiným náboženstvím, proč jste neprotestoval proti vyhnání nealbánců z Kosova? Dodnes jsou v sousedních státech velké utečenecké tábory kosovských Romů, o které se pravicoví politici vůbec nezajímají.
Proč jste neprotestoval proti ničení křesťanských kostelů a vyhánění křesťanů z Iráku po pádu Sadáma Husaina, v době, kdy byl Irák okupován "spojeneckou" armádou, ve které měla účast i Česká republika?
Co děláte dnes proti tomu, aby se stejná situace neopakovala v Sýrii po pádu současného režimu? Upozorňuji na tom, že některé křesťanské komunity v Sýrii patří mezi nejstarší vůbec - existují zde od počátků křesťanství.
V Sýrii žije v současnosti 2,5 mil. křesťanů, což je asi 10% populace. Jsem moc zvědav, kolik jich tam zůstane, až povstalci s podporou paní Clintonové ovládnou zemi.
Ještě bych se chtěl vrátit k otázce Iráku. Asi to nevíte, ale jedním z nejvýznamnějších ministrů ve vládě Sadáma Huseina byl křesťan a Kurd k tomu. Ve kterém evropském státě je ve vládě muslim?
06. 12. 2012 | 11:11

mmirin napsal(a):

zajímavá diskuze ohledně konfliktu Gaza - Izrael...jestliže Gazu okupuje Izrael, proč Gazaňané neútočí na okupanty v Gaze? Nebo jsem něco přehlédl? Zajímavým příkladem bylo okupování Drážďan, přece prioritou a i zároveň ukázáním "práva" by bylo snaha o vyhnání okupantů z Drážďan ne? Přece češi žijící v Praze za to nesou vinu ne? Jestliže tedy ano, tak do jaké míry? Co by mělo být tedy důležité pro okupované? Ukázat na nepravosti okupantů, ukázat, že žiju dobře a žil jsem dobře, ale teď už nemohu vzhledem k tomu, že vše potřebné má okupant? Nebo to co jsem si tam pořídil najednou není moje, nebo je jiné a neumím s tím pracovat? U nás je ale ovšem jeden paradox, vláda kdyby něco takového udělala a někdo by si vyžádal poté hlavy naší vlády, tak jim je rádi dáme a možná bychom i připlatili (alespoň v dnešní době a náladě) a nejspíše bychom oslavovali... :-)
06. 12. 2012 | 11:11

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
koukám, že vaše úroveň dost prudce klesá. Sice mě na druhé straně trochu překvapuje, že panu Stejskalovi vadí blb, ale nevadí mu hlupák, ale to už je věc jeho svědomí.

Ale k vaše dalšímu blábolu:"Tolerance muslimského světa vůči občanům jiného vyznání se od vzniku státu Izrael velice zhoršila." - asi byste si měl něco přečíst o rozdělování Britské Indie na Indii a Pákistán. To proběhlo v roce 1947 tedy před vznikem Izraele. Svalovat zhoršení vztahů mezi islámem a řekněme budhisty na Izrael je tak neuvěřitelná kravina, že ji může zplodit snad jedině absolvent zvláštní školy nebo člověk totálně pod vlivem propagandy zvláště asi Pallywoodu.
Co se podpory SA ze strany USA týče, tak s tím mám také problém, i když chápu, že se mezinárodní politika nedělá s anděli. Mimochodem Asád nezajišťoval ochranu křesťanských a jiných menšin proto, že by byl tak skvělý, ale proto že je jeho vládnoucí kliku podporující skupina šiitů je v zemi v menšině, čili logicky hledal spojence.
06. 12. 2012 | 11:13

minatomirai napsal(a):

To proběhlo v roce 1947 tedy před vznikem Izraele. Svalovat zhoršení vztahů mezi islámem a řekněme budhisty na Izrael je tak neuvěřitelná kravina, že ji může zplodit snad jedině absolvent zvláštní školy nebo člověk totálně pod vlivem propagandy zvláště asi Pallywoodu.
-----------------------------------------------------------------------------
Člověče, to je trapné, co tady píšete o rozdělení Indie. Indové jsou hinduisté, nikoliv budhisté, těch je zanedbatelný počet v Indii, asi si to pletete s Thajskem, které je kousek vedle.
06. 12. 2012 | 11:19

mmirin napsal(a):

pane sláma, v naší vládě je muslim - Kalousek - sice se nehlásí k muslimům, ale jeho praktiky tomu ukazují :-) Na druhou stranu je jasné, proč pan Husein měl ve vládě křesťana - byl takovým držákem mezi znepřátelenými skupinami v Iráku, velice dobrý diplomatický tah, na druhou stranu kolik lidí se hlásí ke kdejakému náboženství a v praxi je to diametrálně jinak, že? Jestliže křesťanům někdo zboří dům, ukazuje to přece jenom na kvalitu charakteru bořícího, ale přece kvůli tomu nebudu vyvolávat nějakou válku a nenávist ne? Jak se třeba Kristus stavěl ke chrámu? Měl jej v úctě a zároveň věděl, že pravý chrám je jinde...kolik je dle sčítání lidu u nás muslimů? V ČR je myslím už 6 mešit, to je už přece slušný počet.
06. 12. 2012 | 11:21

Občan napsal(a):

Xury,

Izrael DODNES NEMÁ mezinárodně uznané hranice.
Takovou hranici má pouze s Egyptem a s nikým jiným. Dokonce ani s Jordánskem a už vůbec ne se Sýrií nebo Libanonem (jejichž části území stále okupuje).

AŽ bude Izrael takové hranice mít a budou MEZINÁRODNĚ uznány, tak PAK teprve může pindat něco o obraně SVÉHO území.
06. 12. 2012 | 11:23

Xury napsal(a):

pro Slámu:
dost jste utekl od tématu. Pokud vím, tak se k tématu islámu vyjadřuji kriticky už delší dobu. Co se Kosova týče, tak tam byly v podstatě dvě možnosti - buď nechat propuknout naplno občanskou válku, která by patrně skončila masakrem Kosovanů (muslimů) s následnou destabilizací situace v Makedonii, Řecku a Albánii. To by se nepochybně promítlo v celé Evropě (minimálně množstvím utečenců - určitě byste v takovém případě horlil proto, aby se o ně Eu postaralo) nebo zasáhnout proti Miloševičovi. Osobně jsem dával přednost druhému řešení, ale je možné, že z hlediska budoucího vývoje v Evropě bylo lepší to první.
Co se ničení křesťanských chrámů v Iráku týče, tak ocením, když sem dáte link na blog, který o tomto pojednával a kde se o tomto diskutovalo. Docela by mne zajímalo, jak byste si představoval, že bych měl podpořit křesťany v Sýrii. Jak je podporujete vy? Tím, že tu hájíte útoky palestinských Arabů na suverénní stát? To skutečně věříte tomu, že když bude Izrael zničen, že budou muslimové žít se všemi v míru?
A ci se toho ministra týče.Saddám si vybíral lidi v první řadě loajální a jestliže tomu kurdovi nevadilo nasazení chemických zbraní proti vlastnímu lidu, atk to asi nemá smysl komentovat.
06. 12. 2012 | 11:24

český maloměšťák napsal(a):

Názor paní Roithové není důležitý - co si ona myslía co je z JEJ=IHO hlediska akceptovatelné. /r. 1967 či 1973/
Důležitý je kontext v oblasti mezinárodního práva. A ne přání paní Roithové či přání Izraele.
Byť by ta přání Izraele schválil Knesset.

The Israel-Palestine Conflict in International Law: Territorial Issues (The U.S./Middle East Project and The Sir Joseph Hotung Programme for Law,
Human Rights and Peace Building in the Middle East School of Oriental and African Studies University of London)

Např. :
"...From the point of view of international law, the key
provision is the one that appears in the last paragraph of Article 49
of the Fourth Geneva Convention. Israel, of course, is a party to
this Convention. The paragraph stipulates as follows:
“The occupying power shall not deport or transfer parts of
its own civilian population into the territory it occupies”....
06. 12. 2012 | 11:48

Milan napsal(a):

Vztahy mezi Izraelem s Palestinou jsou trvale mezi válkou a mírem. Válečné zločiny,které se na obou stranách odehrávají doufám,že po přijetí Palestiny se statutem pozorovatele OSN, dostane vše zákonný rámec a dojde ke zklidńování situace.Může to trvat i deset let,ale je to výsledek.Doposud to bylo vše mimo mezinárodní zákony a jen se hasily konflikty.Náš postoj při hlasování proti přijetí Palestiny jako pozorovatele,byl solitérní.Přijetí Palestiny přichází se zpožděním.
06. 12. 2012 | 12:59

pamětník napsal(a):

Elf:
"Status
Právě jsem se díval do pravidel a je tam jen jediná varianta skloňování - statusu" Nikoliv, možnosti jsou obě, původní byla pouze jedna - statutu.
" Druhý pád slova status má vedle základní podoby statusu též podoby statu nebo statutu, která je shodná s tvarem druhého pádu slova statut, avšak tyto alternativní podoby se používají spíše v odborném stylu nebo při skloňování slovního spojení status quo."
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pravopisn%C3%A9_rady#statut_.C3.97_status
Je ovšem pravdou, že moje úvodní kritika byla jednostranná a tudíž věcně nesprávná.
06. 12. 2012 | 13:18

pamětník napsal(a):

Sláma:
"Spletl jste dohromady dvě podstatná jména." Nespletl - viz výše.
06. 12. 2012 | 13:21

Vlado napsal(a):

Vezmou nebo nevezmou Izraelci na vědomí, že na světovém foru Palestinci došli k částečnému uznání. Myslíte nickové, že přestanou stavět na okupovaných území Palestiny své osady. Stavějí je po celou svou existenci Izraele. Vždyť by to byl první důkaz, že se chtějí dohodnout. ARAFAT svého času obdržel Nobelovu cenu za mír jak to Palestincům pomohlo?
Schwarzenberg, Zeman, Roithová atd.jsou ti kterým státní terorismus Izraele co nevadí oni ho svými postoji podporují.
Ode mne hlas nemohoum čekat!!!!
06. 12. 2012 | 13:24

Sláma napsal(a):

Xury napsal: "To skutečně věříte tomu, že když bude Izrael zničen, že budou muslimové žít se všemi v míru?"
Xury, vy jste opravdu hodně klesl ve své úrovni. Myslím, že pan Stejskal nesmazal můj příspěvek z toho důvodu, že vaše označení za hlupáka je pravdivé a vy sám to dokazujete.
Já jsem přeci nikde nepsal, že podporuji zničení státu Izrael, ani to, že budou muslimové žít v míru. To už se nedá označit, Xury, za překrucování, to je zcela jasná lež.
Začínáte být jako Rumcajs. Ten taky, když byl usvědčen z jedné lži, reagoval další lží.
Tak tedy, znovu, jako s Rumcajsem. Podporuji řešení otázky Palestiny postavené na respektování mezinárodního práva a respektování Západních hodnot, tedy především individuálních lidských práv. V tom je zahnuto právo Izrael na obranu. Plně respektuji, že Izrael je mezinárodně uznanou zemí, členem OSN. Ovšem měl by se podle toho chovat, tedy respektovat mezinárodní humanitární právo i rezoluce OSN.
Pokud sám požívá práva, měl by i jiným umožnit jejich požívání. To je snad základní princip křesťanské morálky. Chápu, že v židovském náboženství je vše trochu jinak, tam jsou Židé vyvolený národ, který má právo na Palestinu zaručen Biblí.
Stejně je to ovšem nezbavuje odpovědnosti za jejich chování.
Pokud házíte všechny muslimy do jednoho pytle, tak jste v každém případě hlupák, a možná také jen prachsprostý rasista. Což u příslušníka modrofialové strany není nic překvapujícího.
Je to ovšem stejné, jako kdybyste řekl, že všichni Irové jsou teroristé či dokonce, že všichni katolíci jsou teroristé. Vždyť teroristické útoky IRA a jejich odnoží si v ničem nezadali s útoky arabských teroristů. A pro pořádek musím uvést i izraelských terorisů.
06. 12. 2012 | 13:47

Sláma napsal(a):

Pro Občana: jednou věcí je bilaterální uznání hranic mezi jednotlivými státy, druhou, jak tyto hranice vnímá mezinárodní společenství. A to považuje Pásmo Gazy, Západní břeh Jordánu, Východní Jeruzalem a Golanské výšiny za okupovaná území, které nejsou součástí Izraele. Na druhou stranu např. Západní Jeruzalem považuje za součást státu Izrael, ačkoliv neměl být jeho součástí podle plánu OSN na rozdělení Palestiny.
Toto chápání hranic Izraele bylo vyjádřeno v Rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 242 ze dne 22. ledna 1967 a další vývoj na tom nic nezměnil.
06. 12. 2012 | 13:57

Bestia triumphans napsal(a):

Co nového na diskusi?
Sláma se dostává do ráže - své oponenty označuje za hlupáky.
Vida, stačí aby na něj Xury trochu zatlačil, a demagog ztrácí glanc.
Fotky hladovějících Gazanů už asi nenajde...
:-)

A probudil se Občan, další duševní gigant.
Ten se s tím taky moc nepáře a píše paní Roithové:
"Kdybyste nebyla ignorantka, zjistila byste si něco o historii Palestiny..."

Vida! V tom je ten problém.
Občan na to kápl.
Paní Roithová si musí nastudovat historii Palestiny.
Nejlépe, kdyby angažovala Občana za svého poradce pro otázky blízkovýchodní.
A k tomu přibrala Slámu - specialistu na lidská práva a hladomor - s Hovorkou.
:-)
06. 12. 2012 | 14:09

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
koukám, že už klesáte opravdu na dno. Z žádné lži jste mě neusvědčil, naopak sám v řadě případů lžete (viz mezinárodně uznané hranice nebo kontrola Gazy).
Izrael poskytuje palestinským Arabům, a to jak v Gaze tak na západním břehu finanční i technickou pomoc. Odměnou je mu prakticky neustálé ostřelování z území Gazy. Píšete o právech Palestinců (žádný takový národ ve skutečnosti neexistuje) a o jejich oprávněném hněvu na Izrael. Neznám jediný důvod, proč by měl Izrael věřit Arabům, že po vzniku dalšího arabského státu na tomto území se jeho situace zlepší a že už nebude napadán.
Jak už tu někdo psal, Izrael si nemůže dovolit prohrát ani jednou, protože by to znamenalo jeho definitivní likvidaci. A velmi dobře ví, že mu nikdo (snad s výjimkou USA) nepomůže.
06. 12. 2012 | 14:26

paprika napsal(a):

Prezident Mursí postavil kolem prez. paláce tanky- zřejmě, aby se lépe dohodl se spoluobčany a spoluvítězi arabského jara v Egyptě. To je jediná záchrana Izraele-arabové mnohem raději, než něco budovat, se perou za svaté věci- a velmi často právě mezi sebou.
06. 12. 2012 | 14:46

Yosif K napsal(a):

Zajimave srovnanicko - zahranicni pomoc (pouze oficielni - bez zoku stodolarovek z Iranu!!!)
pro Palestinu USD 2.5 miliardy
pro Haiti US$ 0.9 miliardy.

Kdo dostane nejvice pomoci na hlavu na svete? Obeti hurikanu, katastrofalnich zemetreseni, malarickych nemoci nebo vln tsunami?

Nikoliv - nejvice pomoci na hlavu na svete dostava islamofasisticky rezim za to ze posila sebevrazedne atrentatniky na israelske CIVILISTY A BOMBARDUJE ISRAELsKE CIVILNI CILE Raketami FAJR 5.

Levicovi soudruzi - pokraciujte ve vyti a skuhrani na podporu arabskeho terorismu - nejak tak uz to k tradicnim lecivym mudrolinum patri. Nejvetsi pomoc na svete si zasluhuje islamofasisticky rezim v Gaze.....

Palestine 1872.3 2592.75
Vietnam 2510.92 2551.76
Sudan 2111.51 2383.58
Tanzania 2818.45 2330.72
India 1384 2107.65
Bangladesh 1514.59 2061.4
Turkey 791.89 2023.71
Mozambique 1778.05 1993.78
Uganda 1736.26 1656.76
Congo, Dem. Rep. 1240.82 1648.32
Pakistan 2243.75 1539.36
China 1486.84 1488.9
Kenya 1322.51 1360.44
Egypt 1107.16 1348.39
Africa, regional 1452.84 1321.37
Asia, regional 989.94 1306.08
Ghana 1153.94 1293.3
Nigeria 1956.18 1289.78
Liberia 700.79 1250.37
America, regional 559.77 1228.34
Morocco 1072.69 1216.87
South Africa 807.33 1124.94
Zambia 998.26 1085.91
Lebanon 955.93 1075.93
Senegal 872.07 1057.72
Serbia 838.89 1046.67
Burkina Faso 951.13 997.94
Colombia 722.82 972.01
Mali 1019.84 963.8
Rwanda 722.22 930.6
Malawi 742.08 912.67
Haiti 701.59 911.81

Ohledne mirovych smluv s araby - toto jsou cary papiru - je to jeste horsi nez smlouvy s nacisti nebo komunisty. Ani komanci (aspon ti v evrope) neodpalovali do zapadniho berlina nebo pres sumavu rakety (i kdyz tedy obcas tajne podporovali teroristicka komanda....)

Muslimove si neveri sami mezi sebou - sami mezi sebou proto bojuji na zivot a na smrt - viz Lybie a Syrie a Egypt. Jak muze verit nekdo zvenci verit "mirove smlouve s Araby" , kdyz oni sami neveri sobe? Leda uplny hlupak.....
06. 12. 2012 | 14:52

Občan napsal(a):

Xury,

pořád je na tom pan Sláma o několik levelů lépe než Vy, který se z toho bahna na dně ne a ne vyhrabat. Zvlášť ten Váš poslední příspěvek je chuťovka.
Tou "technickou pomocí", kterou "poskytují" sionisté Palestincům, myslíte obrněné americké buldozery Caterpillar (D9), které sionisté používají pro NIČENÍ palestinských domů, komunikací a technické infrastruktury (částečně financované EU)?
Finanční pomocí myslíte co? Snad ne ZBYTKY fin. prostředků, které sionisté milostivě přenechávají Palestincům z prodeje PALESTINSKÉHO zboží poté, co většinu z nich ROZKRADLI?

Ani USA nebudou věčně držet nad vodou někoho, kdo z nich imrvére dělá před celým světem naprosté p...rosťáčky. Nekterým americkým politikům už začíná docházet, že stát na straně sionistů není úplně dobrá obchodní strategie...
06. 12. 2012 | 14:53

Yosif K napsal(a):

Syrie mela pred nastupem dynastie Assadu co rok to noveho protiimperialistickeho presidenta. Vetsinou vysledek vojenskeho prevratu, nekdy vysledek voleb.
Protiimperialisticti syrsti soudruzi presidenti se mezi sebou pro jistotu navzajem popravovali. Jakpak to asi bude vypadat v Syrii paklize padne assadovska diktatura?
Jak dlouho vydrzi kdekoliv u arabu demokracie? Pul roku? Rok? Rok a pul?

Nebo "od minulosti spejme zpatky!" k shariatskemu pravu jako nyni v Egypte?

Dejte chaotum a vrahum vlastni stat, vyvrazdi se navzajem..... Israel siroky 16 km a dlouhy cca 200 km je pro arabske rezimy pouze kourova clona......
06. 12. 2012 | 15:00

Yosif K napsal(a):

Občan napsal(a):
Xury,

pořád je na tom pan Sláma o několik levelů lépe než Vy, který se z toho bahna na dně ne a ne vyhrabat. Zvlášť ten Váš poslední příspěvek je chuťovka.
Tou "technickou pomocí", kterou "poskytují" sionisté Palestincům, myslíte obrněné americké buldozery Caterpillar (D9), které sionisté používají pro NIČENÍ palestinských domů, komunikací a technické infrastruktury (částečně financované EU)?
Finanční pomocí myslíte co? Snad ne ZBYTKY fin. prostředků, které sionisté milostivě přenechávají Palestincům z prodeje PALESTINSKÉHO zboží poté, co většinu z nich ROZKRADLI?
KONEC CITATU.

Musim se smat - prestante zit z bpolsevickych prirucek.

Jste iluzionista nadruhou - jestli nekdo neco krade tak Palestinci jsou ohromne sikovni na kradeze aut v Israeli - odkud pochazi znacna cast palestinskeho vozoveho parku.
Pred dvema roky jakasi palestunska koza natocila film oslavujici palestinske bankovni lupice - dostala za to samorejme cenu nekde v Cannes nebo tak.

Chcete dostat filmovou cenu? Dejte tisic dolacu nejake palestinske jezibabe aby na checkpointu pred stabem CNN sproste nadavala israelskym zakladakum a natocte to - dostanete cenu "za zobrazeni nekonecneho utrpeni plastelinskeho lidu".
06. 12. 2012 | 15:07

Yosif K napsal(a):

Jo komunisti podporovali teroristicka komanda tajne a STYDELI SE ZA TO.

Arabove podporuji teroristicka komanda VEREJNE - psychopaticke teroristy oslavuji na namestich a davaji je za vzor mladezi, a za odmenu se jeste budou rozvalovat v OSN. Islamofasisti v OSN zarodili dalsi kreslo v OSN pro dalsiho islamofasistu.
06. 12. 2012 | 15:10

Občan napsal(a):

Pane Slámo,

v tom samozřejmě máte pravdu. Ale řekněte mi, CO svět kdy udělal (kromě zcela jalových "vyjádření znepokojení") pro to, aby sionisty konečně DONUTIL respektovat mezinárodní právo?

Golany Izrael okupuje dosud. Svět mlčí a v nejlepším případě potichoučku špitne, že okupaci a anexi Golan neuznává.
Když Irák zabral Kuvajt, rozbombardovali amíci Irák na s...oučástky.

V Libanonu Izrael dodnes okupuje některá malá území. Svět mlčí úplně a předstírá, že žádný Libanon neexistuje.
Když Irák... atd.

Palestinu Izrael nejen okupuje, ale i kolonizuje a ve vyraždění Palestinců brání sionistům jen to, že by měli obchodní problémy.
Svět mlčí a občas potichoučku... atd.
Dnes se Studená Anděla nechala slyšet, že s kolonizací Palestiny sice nesouhlasí, ale nehne prstem pro to, aby ji sionisté zastavili.
Ovšem když Irák...atd., Německo se velmi ochotně zúčastnilo finančním příspěvkem 10 miliard dolarů a dodávkami zbraní "koalici ochotných".

MEZINÁRODNÍ uznání hranic je velmi důležitý právní akt, bez něhož nelze považovat žádný stát za územně suverénní. JEDINÝM státem na světě, u kterého to "zbytek světa" toleruje je...Izrael.
06. 12. 2012 | 15:11

český maloměšťák napsal(a):

Bestia triumphans
Snažíte se suplovat " hodnotitele všech" - Pepu Ťepu.
Dost blbě ale - výsledkem je tak plagiát úrovně řepné kampaně v Pidlíkově.
Nula věcnosti - jen podlé jízlivosti ve směru těch " druhých" a pochvalné kvílení ve směru těch " vašich".
Nulová hodnota....ve vztahu k meritu věci. Ostatně jako vždy.
06. 12. 2012 | 15:11

Yosif K napsal(a):

Slama napsal:
Nekterým americkým politikům už začíná docházet, že stát na straně sionistů není úplně dobrá obchodní strategie...
06. 12. 2012 | 14:53

Co se tuce obchodnich strategii - nejvynosneji je stat na strane islamofasitu. To0 mate uplnou pravdu. Alespon kratkodobe je to nejvynosnejsi - nez vas islamofasisti podrezou. Viz jak se rychle se Talibanci obratili po likvidaci Rusu v Afganistanu proti Zapadu. Coz obcas sam pripminate. Nenechte se zaslepit nenavisti proti zidum - mohla by vam treba prasknout nejaka zilka.....
06. 12. 2012 | 15:15

Xury napsal(a):

Pro Občana:
pokud si dobře vzpomínám, tak jsem vám už kdysi napsal, že vás frustruje, že jste prošvihl vyhlazovací nacistické tábory, protože byste se velmi rád připojil. Nevím, kdo vám kdy stoupl na kuří oko, ale působíte tím dost trapně.

A k té pomoci - palestinská samospráva na západním břehu dluží cca 220 mil USD za dodávky elektřiny. Každý den pracuje v Izraeli 100 tis. Arabů z palestinských území, kteří si vydělají nejméně dvojnásobek toho co by dostali na území samosprávy. Ještě k té blokádě Gazy, už od loňského roku může její hranice překračovat až 250 nákladních automobilů denně. A například v roce 2009 poslal v rámci humanitární pomoci do Gazy skoro 750 tis. tun zboží a téměř 5 tisíc tun léků. Skoro 23 tisíc obyvatel Gazy bylo ošetřeno na území Izraele. Od ledna 2009 do května 2010 dostala Gaza humanitární pomoc v rozsahu téměř jedné tuny na obyvatele.
06. 12. 2012 | 15:15

Josef K. napsal(a):

I tato dikuse nad poměrně racionální a smysluplnou úvahou prokazuje emoce, keré stále znemožňují řešení problému.
Základní problém je dvojí identita Izraele: identita evropská, spojená s holocoustem, identita koloniáílní, spojená s koloniálním protektorátem nad arabskými územími po druhé válce. Tyto dvě zcela nesourodé identity se mísí, mají , samozřejmě, daleko hlubší kořeny, ať již v tradičním antisemitismu evropském (moderní Špenělsko, Francie, UK, Německo a především Rusko nevyjímaje), či muslimském pocitu pokoření díky koloniálnmí éře.

V českých dějínách od 19. století , a zde mohu souhlasit s postojem české vlády, který je jinak nelogický a nekostruktivní ve smyslu blogu, sehráli Židé velmi specoifickou roli. Kosnstituování českého národa, nikoliv jako národa kulturního, nýbrž jako národa sociálního, nabídlo Židům unikátní příležitost vyplnit mezery v sociálním složení nového národa a stát se jeho logickou součástí. Antisemitismus byl v československém prostředí, resp. v českomoravském, výrazně menší než v tradičních evropských zemích právě díky úspěšné spolupráci. Přesto tu byl, skryt a naplno se projevil již v letech 1936 až 1953. Nejen vylučování Židů z právnických a lékařských obcí, jejich udávání protektorátní moci, ale i omezení kvót v československé jednotce na Západě (ve Francii). Přesto Židé sehráli v úsilí o osvobopzení vlastzi nejvýznamnější roli.
Připomeňme, že počet obětí československých občanů činí cca 360 tisíc osob, z toho pouze 80 tisíc tzv. Čechů, 8 tisíc Romů a zbytek...Židů. Pro české nacionalisty vyrostlé z nejnižších vrstev je tento fakt dodnes urážlivý. Antisemitismus je dobrou potravou pro nevzdělané. Podobně pozitivní roli sehráli Židé, jako morální vzory i aktivisté, v české kultuře a politice v období let šedesátých. Normalizační antisemitismus byl nejen brežněvovský, tradičně ruský, nýbrž i silně živěný tradicí vrstev nazývaných "béžovým červem" (vyhýbám se zásahu pana Stejskala).
To je také jeden z důvodů odmítání let šedesátých typickými předstviteli normalizace a tzv. české tradice z nižších středních vrstev, typicky Klaus a jeho sebranka.
Židovstsví je až příliš součástí vlastní moderní historie této země, aby nebylo sporným okamžikem pro tuzemce.
Typicky "venkovské" a "periferní" obyvatelstvo bez základní kulturní tradice, v těchto blozích zastoupené typy jako hovorka11, Občan, pamětník atp. bude vždy vesnicky anitsemitské.
Absence kulturní tradice u těchto lidí je patrná z jejích pinpongové argumentace. Soudě podle nich patří Česko k nejvíce militantním společenstvím v Evropě. To je také spojuje s jimi milovanou tradicí ruskou a tzv. slovanskou, byť ruská kultura slovanská není , jen používá slovanství jako imperiální argument průniku do Evropy a činí z Východní Evropy , pokud jde o státnost, spíše Afriku. Ostatně pohyb státních hranic ve Východní Evropě za posledních xset let nemá na jiném kontinentu obdoby právě díky ruské nenasytnosti.
Paní Roithová patří k nejkultivovanějším politikům v českoprostoru a její úvahy jsou velmi střídmé. Jsou však, soudě podle většiny komentářů, zcela neakceptovatelné většinbovou společností.
06. 12. 2012 | 15:37

Yosif K napsal(a):

Dnes se Studená Anděla nechala slyšet, že s kolonizací Palestiny sice nesouhlasí, ale nehne prstem pro to, aby ji sionisté zastavili.
KONEC CITATU.

Kolonizace Palestiny je ta nejlepsi vec co muze araby potkat. Samozstanta palestina by byla hopspodrasky dost slaba. Inegrace s isaraelem je rozhodne vyhdnbejsi nez integfrace se sousednimi islamistickymi blbakovy nebo zrozeni isl;amistickeho balbakova valstniho odrezaneho od israle, jak se o to snazi profesionalni teroristi.

Slysel jste snad nejake Luzicke Srby aby si stezovali na "kolonizaci Luzickeho Srbska?

Kolonizace Palestiny! Hahahaha... Musim se smat! Sqpdl jhste z visne? Nectete nejak moc romanu pro deti o Aztekach a Spanelskych dobyvatelich???
06. 12. 2012 | 15:47

Vlado napsal(a):

Ten první odstavec je zasvěceně srozumitelný avšak ta část zabývající se pohybem státních hranic ve východní Evropě zaposledních x set let k tomu mám velké výhrady. Ano carské Rusko mělo skutečně jiné hranice než byly hranice po válce 1918. Do té doby žádné Polsko neexistovalo. Část patřila Německu a Část caskému Rusku. Finsko jako stát rovněž neexistovalo. Mluvíme o hranicích nikoliv o vlivu.
Paní Roithová, pan Swarzenberg i pan Zeman jsou přední politici, kterým nevadí státní terorismus Izraele, který uplatňuje vůči Palestině po dobu své exitence. Tanky a vojenské útvary proti domobraně s kameniy nebo puškami! Palestina to je cca 60 let provizoria. Kde jsou lidská práva, kterými se naše vláda a politici ohání? Pokritectví ve štítě né pravda a láska.
06. 12. 2012 | 16:04

Občan napsal(a):

Xury,

tu potravinovou a lékovou pomoc do Gazy NEposílá Izrael, ale ZAHRANIČNÍ organizace (OSN, MČK, ČP, EU a mnoho dalších) a okupovaná Palestina. Sionisté "jen" milostivě propouštějí CIZÍ náklaďáky do Gazy.
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=397691

JAK to propouštění vypadá a dopadá si můžete počíst např. tady:
http://www.examiner.com/article/wfp-trucks-bringing-food-into-gaza
http://pulsemedia.org/2009/01/28/israel-delays-aid-trucks-from-egypt-to-gaza/

Sionisté zadržují ZEJMÉNA auta s potravinami a léky podléhajícími zkáze a nechávají je čekat na slunci tak dlouho, až se obsah zkazí. PAK teprve auta pustí do Gazy.
To, co dělají sionisté, dělali nacisté židům v ghettech za WWII. Přesně takhle zadržovali auta a nákladní vagony s potravinami tak dlouho, až se obsah zkazil nebo zmrzl (mráz je jediné, co v Gaze nehrozí; ale zato se náklad kazí rychleji).

Neméně důležité je i to, že sionisté brání VÝVOZU z Gazy. Pouze příležitostně, když jim zrovna dojdou jahody, rajčata nebo řezané květiny, pustí pár aut z Gazy VEN. Takže co neprodají Palestinci v Egyptě, to jim zůstane ve sklenících a na polích. Důsledkem toho je, že ekonomika ghetta je totálně v troskách.
06. 12. 2012 | 16:10

Občan napsal(a):

Xury,

Dělení Vám asi dělá dost problém, co?
"Od ledna 2009 do května 2010 dostala Gaza humanitární pomoc v rozsahu téměř jedné tuny na obyvatele."

Aaano - za 16 měsíců!!!
Měsíc má průměrně 30 dnů. Takže 1000 kg NĚČEHO na 480 dnů.

Ono totiž 1000 : 16 = 62,5 : 30 = 2,08

Dvě kila denně!
V tom je mouka, olej, rýže, cukr, sůl, cereálie, palivo, léky, kondenzované mléko, oděvy, obuv atd.
Takže příděly jsou ve finále naprosto směšné.
06. 12. 2012 | 16:19

Xury napsal(a):

Pro Občana:
vy máte problém s psaným textem? Já jsem nepsal nic o dávce na den. Jasně jsem napsal jak dlouhé bylo období a kolik tun materiálu prošlo. A jde o dary. Ukažte mi zemi, kde obyvatelé dostávají přes dvě kila pomoci denně, a to po tak dlouhou dobu. Schválně zkuste nějakou najít.
06. 12. 2012 | 16:26

Xury napsal(a):

Pro Občana:
A co se toho milostivého propouště ní týče, pokud jste schopen číst mapu alespoň na úrovni prvního stupně základní školy, tak snadno zjistíte, že Gaza má dostatečně dlouho hranici s Egyptem. Tak tu neplácejte kraviny.
06. 12. 2012 | 16:28

Sláma napsal(a):

Občan napsal: "MEZINÁRODNÍ uznání hranic je velmi důležitý právní akt, bez něhož nelze považovat žádný stát za územně suverénní. JEDINÝM státem na světě, u kterého to "zbytek světa" toleruje je...Izrael. "
V mnohém s vámi souhlasím, v tomto ale ne. Je mnoho sporných hranic, aniž by to bránilo uznávání státu jako takového. Izrael je mezinárodně uznávaný stát, jde jen o otázku konkrétního průběhu hranic.
Podobné tomu je například s hranicemi Indie, která také nemá se svými sousedy konkrétní průběh hranic dořešen. A takových států najdete určitě desítky.
06. 12. 2012 | 16:32

Yosif K napsal(a):

Arabove doposud zili ve dvou typech statu:
1) v teokratcike diktaure
2) v socialisticke diktature.

Soucasna "palestina" je socialisticka diktatura na westbanku a teokraticka diktatura v Gaze.
Anexe vetsi castio westrbanku a udeleni israleksejho obcanstvi vetsine tamejsich arabu vy resilo nejlepe nojcive probelmu:
1) arabove by zili vb demokratickem state - jako mensina. Sami zatim nebyli nikdy schopni funkcni demokracii provozopvat.
2) Arabove by mohli zit ve state "od reky k mori" - nikoliv pouze ve vnitrozemi
3) Zide by mohli zit ve state "od reky k mori" - nikoliv pouze v nizine u pobrezi ci na pousti
4) zatvrzeli islamiste by mohli zit v perfektni rezervaci pro islamisty - v Gaze - pokud mozno pod egyptskym dohledem aby se vzajemne nepozabijeli.....
06. 12. 2012 | 16:33

Yosif K napsal(a):

Takže co neprodají Palestinci v Egyptě, to jim zůstane ve sklenících a na polích. Důsledkem toho je, že ekonomika ghetta je totálně v troskách.
KONEC CITATU.
Ekonomika ghetta je v troskach protoze kre....eni z cementu na vystavby domu a cisticky odpadnich vod radeji stavi podzemni raketova sila. S takovymi kre...eny je pak "ekonomika v troskach".
Stejny duvod prov nakonec byla v troskach i ekonomika nacistu. Zacali napdat sosedy a pak byla ekonomika v troskach. Na rozdil od pomatenych levicaku si ale nemci uvedomili za za ekonomiku v troskach si mohli sami.
Proc je ekonomika v troskach v Egypte kde je polovicni zivotni uroven chudiny nez v gaze? Take za to mohou zidi? Egyptanu je totiz 40krat vice nez pseudopalestincu - sami se neuzivi a hospodarska pomoc na hlavu je samozrejme asi tak stokrat mensi nez v Palestine......
06. 12. 2012 | 16:40

Sláma napsal(a):

Xury napsal na moji adresu: "Z žádné lži jste mě neusvědčil, naopak sám v řadě případů lžete (viz mezinárodně uznané hranice nebo kontrola Gazy)"
Ne, Xury, rozhodně nelžu.
Vy jste napsal:" Nemyslím, že by Izrael trval na hranicích po Yom kipurské válce, ale rozhodně nebude souhlasit s návratem před rok 1967 (žádné oficiální hranice vztažené k tomuto roku neexistují)."
Takže znovu - Izrael žádné oficiální hranice nemá. On sám stanovil své hranice jednostranně, včetně anexe Jeruzaléma a Golanských výšin, což žádný jiný stát neuznal, natož ti, na jejichž úkor měla být korekce hranice provedena, a už vůbec ne OSN. Světová komunita, tedy OSN a jeho členské státy tolerují hranice Izrael na tzv. Zelené linii z roku 1949. Obecně se však mluví o návratu k hranicím před válkou v roce 1967. Proto rok 1967. Je to už jasné, Xury?
Pokud se týče Gazy, musíme si ujasnit pár věcí. Především Xury, mícháte otázku Gazy s celou otázkou Palestinců. V Gaze vládne de facto Hamas, co by se nestalo, kdyby mohla Palestinská vláda účinně prosazovat svoji autoritu, což nemůže, protože ji v tom brání Izrael.
Dále, Palestinci mají sice v pásmu Gazy samosprávu, ale ta má asi takové pravomoci, jako měla židovská samospráva v Terezíně.
Pro Gazu je limitující blokáda, o které např. Palmerova zpráva pro OSN z roku 2011 jasně konstatovala, že je příčinou zhoršující se humanitární situace v pásmu Gazy.
O "pomoci" Gaze jasně vypovídá osud Mezinárodního letiště Gaza. To bylo vybudováno z prostředků Japonsko, Egypta, Saudské Arábie, Španělska a Německa, nákladem 86 mil. USD. V roce 2001 zničila izraelská armáda radarovou stanici a kontrolní věž a v roce dalším pak i celou přistávací dráhu. Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO za zničení civilního letiště Izrael odsoudila.
06. 12. 2012 | 16:52

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
mezinárodně uznané hranice - vytýčení hranic je předmětem mezinárodní smlouvy sousedních států. To je v případě Izraele dost problém, protože před rokem 1967 sousedil na východě s Jordánskem (fakticky ji stále hlídá). Co se Golanských výšit týče, tak jde o strategické území, které umožňuje ostřelovat velkou část Izraele. Vzhledem k situaci v Sýrii by pro Izrael bylo sebevražedné toto území vracet bez záruk ohledně míru. Nicméně světová komunita může k vytýčení hranic tak akorát mlčet, stejně jako mlčí k situaci v Indii/Pákistán či na jiných místech. OSN i jiné organizace mohou dělat tak maximálně zprostředkovatele. Doufám, že jste to pochopil.

Co se Gazy týče, tak tam vládne Hamás, protože Fatáh je zkorumpovaný a prohrál volby. Ostatně korupce je v arabských zemí dost rozšířený jev.

"Palestinci mají sice v pásmu Gazy samosprávu, ale ta má asi takové pravomoci, jako měla židovská samospráva v Terezíně."- toto považuji za plivnutí do tváře terezínských vězňů. Za srovnání situace v Gaze s koncentračním táborem byste zasloužil, aby vám bývalí vězni rozbili hubu. Nebo vás do nějakého podobného tábora poslali na pár měsíců.Nemluvě o tom, že je to naprostá kravina, kterou jste ničím nepodložil.

A co se blokády týče, tak projevujete podobnou slepotu jako Občan (u toho mne to ovšem nepřekvapuje), protože zcela pomíjíte hranici s bratrským Egyptem.
06. 12. 2012 | 17:21

Sláma napsal(a):

Xury napsal na adresu Občana: "A co se toho milostivého propouště ní týče, pokud jste schopen číst mapu alespoň na úrovni prvního stupně základní školy, tak snadno zjistíte, že Gaza má dostatečně dlouho hranici s Egyptem. Tak tu neplácejte kraviny."
Kraviny tu plácáte vy, Xury.
Kolem celé pozemní hranice pásma Gazy totiž vede plot (vybudován v letech 1994-2005), značně kvalitnější, než ten, který ležel na západních hranicích bývalého Československa. Tento plot je vyroben z drátěného pletiva, opatřen senzory a kilometrovým ochranným pásmem, na hranicích s Egyptem je vyroben ze železobetonu a opatřen ochranným pletivem. V plotě je vybudováno 6 přechodů, které jsou kontrolovány izraelskými vojáky. Z nich jsou dva i pro osoby: Erez s Izreaelem, Rafah s Egyptem, další čtyři jen pro náklad: Kerem Shalom s Egyptem, Sufa, Karni a Nahal Oz s Izraelem.
Izrael rovněž kontroluje celý vzdušný prostor Gazy a pobřežní vody.
Situace tedy ne nepodobná situaci v Terezíně, akorát že ta Gaza je poněkud větší město, než Terezín.
Pokud se týče blokády, podle listu Haaretz bylo před červnem 2010, kdy pod mezinárodním tlakem Izrael zmírnil blokádu, povoleno dovážet do pásma Gazy asi 100 položek. Mezi zakázanými věcmi byly například knihy, toaletní papír či invalidní vozíky.
06. 12. 2012 | 17:24

Sláma napsal(a):

To Xury:
k vašemu poslednímu příspěvku jsem se vyjádřil předčasně. Situace je opravdu až nápadně podobná Terezínu. Lepší je snad jen v tom, že mezinárodní humanitární organizace v Gaze působí a snaží se zmírnit utrpení civilního obyvatelstva. Za "odměnu" jsou pak častým cílem Izraelských náletů.
Nechápu, proč bych měl dokládat něco, co je obecně známo a co si můžete najít na stránkách humanitárních orgazací sám.
Snad jen tento link, který osvětluje snahu izraelských humanitárních organizací pomoci postiženým. Je v něm citován dopis izraelském vlády soudu, podle kterého Izrael stanovil kalorický limit na osobu podle pohlaví a věku: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8654337.stm
06. 12. 2012 | 17:33

Občan napsal(a):

To byl, pane Slámo, výborný nápad, s tím seznamem.
Protože ony ty druhy potravin, povolené sionisty Palenstincům, nejsou moc odlišné od potravin, které nacisté povolovali židům.

Canned meat and tuna, but not canned fruit (židé měli povoleny sardinky a grundle)
Mineral water, but not fruit juice (žádný rozdíl)
Sesame paste (tahini) but not jam (židé měli povolen umělý med a, na rozdíl od Palestinců, i marmeládu)
Tea and coffee but not chocolate (žádný rozdíl)

Z nalinkovaného seznamu nebyl do ghett povolen pouze dovoz čerstvých vajec a oliv (ty se v Polsku prakticky nevyskytovaly), a ryb (kromě již uvedených sardinek a grundlí), a krmení pro domácí zvířata. Některé produkty za WWII ještě neexistovaly (např. polyetylén).
Ostatní položky se neliší; a to jak co do sortimentu, tak co do způsobu povolování dodávek. Tedy přesně jako u sionistů - dle momentální nálady okupantů.

Zvláštní, kolik toho mají sionisté společného s nacisty...
06. 12. 2012 | 18:03

resl napsal(a):

Izrael útočí jen když je přepaden, tak čeká. Arabové ovšem odvahou neoplývají, tak také čekají. Zbabělec zabíjí ze zálohy, tak jako Arab. Arab, kdyby měl možnost vtrhnout do Izraele, tak se bude snažit pozabíjet všechny židy. Izrael nemá choutky na zničení Araba a nikdy se nevyjádřil, že bude tak dlouho válčit, dokud poslední Arab zůstane na živu. Arab to hlásí veřejně a všichni to vědí. Abas nemá armádu pod kontrolou. Arab jezdí po prašné cestě a jí na špinavém dvorku, žid má slušné silnice a civilizovanou splečnost. To všechno chtěl Rus mít a nakrást po celé Evropě a později by šel loupit za oceán. Hezky přijít k hotovému. Za pár let by Evropa vypadala jak měsíční krajina, uprostřed silnice by seděl ruský generál bez bot s lahví vodky a dumal kam vtrhne teď. Naštěstí se mu ten hliněný kolos rozpadnul. Podobně přemýšlí Arab při pohledu na izraelský blahobyt.
06. 12. 2012 | 18:06

pgjed napsal(a):

To Pamětník 06. 12. 2012 | 00:16

Jednak jde o čekou, nikoliv latinskou gramatiku, jednak si, vážený pletete dvě různá slova, různého významu:

Status = postavení, úloha stav
Statut = stanovy, předpis, organizační řád

A k tématu blogu:

Jsem plnýskepse. Židům i Palestincům bych velmi přál konečně klidný život v míru a v pilné, užitečné práci. Myslím, že se Palestinci mohli za ta desetiletí válek přesvědčit, že Židy prostě do moře nenaženou. Snutné ale je, že se nepoučili ani v jiných věcech. Především, že jejich militantní pohlaváři, kteří je neustále ženou do válečných konfliktů a při tom sam i často žijí v klídku někde v Damašku, nebo jinde, mimo dosah válečných hrůz, je okrádají přesně o ten díl mezinárodní pomoci, která jim chybí ke spokojenějšímu životu. A aby toho nebylo málo, ještě vydělávají na kšeftech s vodou, jídlem, léky a zbraněmi. Tito lidé je k míru nikdy nepřivedou, protože mají z války dojnou krávu.
Nepoučili se ani v tom, že musí začít pracovat. Nemohou jenom čekat, co jim kdo dá! Mnozí pracovali u židů a ví, jak se to dělá, aby z pouště byla zahrada, která dá živobytí. Pravda nedostává se prostředků, ale tak je třeba začít skroměji. Je nepochopitelné, proč v Gaze opo opuštěných židovských osadách zůstávají jen ruiny a pustina. Stačilo přijít a pokračovat po židech. Chápu, že je to těžké, ale jiná cesta není. Vyhnat lumpy i sjejich raketami, zbaběle odpalovanými z obytných zón a pracovat. Smutné pak je, že EU se v této věci chová, jak se chová. Hloupě a zbaběle a bezperspektivně.
06. 12. 2012 | 18:16

český maloměšťák napsal(a):

resl
Který Arab...a který Žid ?
Znal jsem Araba - měl vilu asi o třiceti pokojích, svůj tryskáč a mohl si nakoupit každý týden tak deset reslů a tři české maloměšťáky k tomu návdavkem.
O Židech ani nemluvě.

Podobně jako vy přemýšleli nacisti /rasoví hygienici/ a komunisti.
Taky viděli tu Žida /špinavé úmysly , špinavé šaty (zajímavé ale bylo, že v Ewige Jude ukazovali i bankéře ve smokingu), špinavé zvyky, špinavé dvorky....jindy zase ukazovali prstem na tlustého vydřiducha - továrníka...či na hubeného keťase a spekulanta - kulaka.

Resle - jakmile se vytratí z vašich úvah konkrétní člověk a místo něj si dobrovolně nastražíte jakýsi prototyp /Arab, Žid - "popsaní" paušálně a předpojatě/ ...jste na nejlepší cestě k tomu jednou začít hajlovat či mávat mávátkem. Na oslavu vlastní blbosti teda. Leda.
06. 12. 2012 | 18:19

Občan napsal(a):

Kdepak, Xury, kdepak.
Palestinská "samospráva" je do "pravomocí" PLNĚ srovnatelná se "samosprávou" židovských ghett za WWII. Vč. různých nájezdů okupantů na území ghett za účelem vraždění, loupení a ničení - proti nimž se židé, stejně jako Palestinci, NESMĚLI bránit.

I židé měli v ghettech pár sanitek a hasičských aut, do nichž občas dostali milostivě příděl PHM, i oni měli k dispozici telefon (aby mohli dostávat příkazy), i oni měli "pořádkovou policii" (která měla pravomoc jen vůči židům), vlastní poštu.
I židé v ghettech dostávali omezené dodávky elektřiny a vody (Palestinci platí za vodu a elektřinu 4x VÍCE než židé), i jim bylo zabráněno ve vybudování VLASTNÍCH zdrojů vody a elektřiny, i oni měli obrovský problém s odpadky, odpadními vodami a obsahem záchodů.

Takže NE, Xury. Mezi židovskými ghetty a ghetty, v nichž živoří Palestinci, NEBYLO/NENÍ rozdílu. Sionisté "jenom" nenechávají Palestince umírat hladem. Ale to NENÍ z lidumilnosti, nýbrž z čistého pragmatismu.
06. 12. 2012 | 18:19

český maloměšťák napsal(a):

pgjed
Vy - coby činovník KDU ČSL jinak nemůžete.
Já to docela chápu...i bílá kočka je pojednou černou - když vám to nařídí stranická disciplína a loajalita vůči vašim fírům.

Hezký den.

P.S. JeĎte do té Palestiny a ukažte jim jak se buduje společbnost prosperující a blahobytná. Začněte v Gaze. Ale dejte pozor - abby vás při tom budování nevzal nějaký izraelský voják po hlavě nščím o moc tvrdším - než je pendrek....až budete hořekovat, že vás nechtějí pustit ani pro hřebíky.
To by se taky nemuselo v hlavičce rozsvítit - ale zhasnout.

Není nad to kázat, že ? Z pohodlí svého sofa, ze zázemí zajištěného svým státem, potažmo Evropskou Unií, půjčkama a dotacema z EU...
A radit. A nadávat - jak ti Palestinci neumí než žebrat a krást a vraždit...
Mno - co tak mise, pgjede - mise misionářská ? A jít pak v Gaze příkladem ?

Mohl byste tam zaletět vojenským vrtulníkem - Duka ho prý umí řídit...mohl by vás tam zavézt.
Pokud by ho teda u pobřeží Gazy nesejmuli. Izraelci třeba.

Jednodušeji.
Bez státu - jeho moderní podoby... jde v 21. století velmi těžko budovat nějakou rozumnou kulturně civilizační entitu, která by byla oprávněna vyhlásit, že je samostatnou entitou - nezávislou na cizí vůli (pokud tedy té vůli - např. politickému centru nesvěří čáasti svých pravomocí - dobrovolně).
Ostatně zeptejte se Židů. Proč teda tak urputně chtějí bránit svůj stát.
06. 12. 2012 | 18:33

pamětník napsal(a):

pgjed:
Už jsem sdělil Slámovi - nespletl. Pro Vás rozšířím citaci:
"Statut je předpis či organizační řád (doslova ústava, od latinského slovesa statuere - postavit, ustavit). Status (od latinského slovesa stare - stát) lze přeložit též jako postavení a týká se osob či stavu věci. Druhý pád slova status má vedle základní podoby statusu též podoby statu nebo statutu, která je shodná s tvarem druhého pádu slova statut, avšak tyto alternativní podoby se používají spíše v odborném stylu nebo při skloňování slovního spojení status quo."
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pravopisn%C3%A9_rady#statut_.C3.97_status
06. 12. 2012 | 18:40

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
přechod Rafáh má pod svou kontrolou Egypt a blokuje jej proto, že v Gaze vládne Hamás. V současnosti uvažuje o výstavbě podzemní zdi, která by zablokovala tunely, kterými proudí zboží a také zbraně do Gazy.

Pokud jde o povolení dovozu zboží do Gazy, tak je potřeba říci, že se pravidla měnila zpravidla po nějakém nepřátelském aktu. Zahájení intifády, únosu, zintenzivnění raketových útoků a pod. V roce 2009 povoloval jen jídlo , léky a detergenty - cca 30-40 položek, ale to bylo v reakci na únos Gileada Shalita. Do té doby obsahoval ten seznam cca 4000 položek. Předpokládám, že omezování dodávek používají jako páku na Hamás. Nicméně vzhledem k situaci na egyptské hranici je otázka, jaký má efekt.
06. 12. 2012 | 18:46

resl napsal(a):

č.m.,
paušalizuji schválně, dlouhou debatu mohu vést "z očí do očí" hloupé poučky neslyším, nekamenujte mě, víte, že nejsem pro kolektivní vinu, jen jsem chtěl heslovitě vyjádřit, jaké mám představy a myslím, že nebudu daleko. Až budete tak laskav a přestanete si všímat detailů a hrabat se v nich, třeba vám zapálí a dáte sem nějaké prohlášení, jak to vidíte vy. Nejlépe ani nahá, ani oblečená. Nezkoušejte tady plnit roli cenzora, to byste se nestačil bránit. Budete-li "ani ryba ani rak", máte jistotu, že vám nikdo nic nevytkne, p. Opatrný.
06. 12. 2012 | 18:51

resl napsal(a):

Občan : Mezi židovskými ghetty a ghetty, v nichž živoří Palestinci, NEBYLO/NENÍ rozdílu.

myslím, že byste si zasloužil pár facek.
06. 12. 2012 | 18:54

Yosif K napsal(a):

CM napsal:
Bez státu - jeho moderní podoby... jde v 21. století velmi těžko budovat nějakou rozumnou kulturně civilizační entitu, která by byla oprávněna vyhlásit, že je samostatnou entitou - nezávislou na cizí vůli (pokud tedy té vůli - např. politickému centru nesvěří čáasti svých pravomocí - dobrovolně).
Ostatně zeptejte se Židů. Proč teda tak urputně chtějí bránit svůj stát.
06. 12. 2012 | 18:33
Jste ... na kvadrat.
Kdyby Palestinci nabyli placeni ostatnimi araby za bojovani za kazdou cenu, uz by meli svuj stat celych dvacet let na 97% uzemi z doby pred rokem 1967.

Palestinsti profesionalni teroriste nestoji o palestinsky stat, protoze jejich historicka teroristicka uloha by skoncila, meli by po mucedlnicke publicite a ztencila by se zahranicni pomoc.

Ta se sype do Palestiny proto, ze bohatym arabskym islamistickym autokratum (a evropskym levicakum) je milejsi podporovat teroristy co strili v jejich zoldu na Zidy nez nekde nejaky obeti hurikanu a zemetreseni na Haiti kteri nemaji ani desetinu zivotni urovne co Palestinci v Gaze.

Arabove v Israeli se maji lepe nez arabove v PA.
Arabove v PA se maji lepe nez arabove v okolnich statech.
Nac tedy chtit vlastni stat? Kd7yz se prestane bojovat, to by prece znamenalo min penez ze zahranici, nebo ne?
Hospodarska pomoc se sype plnym proudem, v restauracich huci zivot, rodinne vilky se stavi, i na podzemni raketova sila je cementu dost......

A jeste si nejaci socansati hlupaci na zapade zalamuji hlavy nad nejakou bidou a utrpenim - vsechno jde skvele - proc ne??? Co na TOMHLE menit?
06. 12. 2012 | 19:04

český maloměšťák napsal(a):

resl
TEdy chcete nějakou rezoluci - abych napsal ? Finální popis - "hard" pravdu ?
To neumím....
06. 12. 2012 | 19:14

český maloměšťák napsal(a):

resl
Pokud měl Občan na mysli ghetta za nacistů, či za křesťanských hrůzovlád...tak máte pravdu vy.
Ale koukněte se třeba na todle ghetto :

http://guillemlopez.photoshelter.com/image/I0000d7uJ7vejLPQ

To není zas až tak špatné, viďte ?

Nebo todleto ghetto :

http://fineartamerica.com/featured/rothschild-house-granger.html
06. 12. 2012 | 19:21

český maloměšťák napsal(a):

"...Pokud jde o povolení dovozu zboží do Gazy, tak je potřeba říci, že se pravidla měnila zpravidla po nějakém nepřátelském aktu...."

" Pravidla se měnila" - zajímavý eufemismus.
06. 12. 2012 | 19:25

Občan napsal(a):

Xury,

snažíte se "zdůvodnit" a "omluvit" nezdůvodnitené a neomluvitelné. Tudíž se snažíte marně.
Sionisté totiž uzavřeli Gazu dávno před tím, než odtamtud stáhli svoje kolonisty. A poté, co je stáhli, ji izolovali úplně.

Vymlouvat se na Egypt je směšné. Ten je totiž vázán diktátem z Camp Davidu, na jehož 100% dodržování DODNES trvají USA. Nicméně Egypt zcela otevřel hranice alespoň pro opěšalé obyvatele Gazy, jimž povoluje chodit na běžné nákupy a do zdravotnických zařízení na své území. Jeho ekonomické možnosti jsou ale poměrně malé, takže víc pro obyvatele Gazy momentálně víc udělat nemůže.
No, a zavírá oči nad tím, že Gazané pašují tunely, co se dá. Nebýt toho, obyvatelstvo Gazy by skutečně hladovělo.

Ono i tak je tam podvýživy víc než dost, protože to, co sionisté povolují do Gazy dodávat, jsou cukry, škroby a trocha tuku. Povolené potraviny postrádají vitamíny a bílkoviny, nutné pro normální fungování metabolismu. To, co si Gazané vypěstují, nestačí a na vypěstování toho, co by jejich potřeby pokrylo, nemají dost vody. Takže pěstují jen to, co vyroste a dozraje i při jejím nedostatku - jenže to zase nestačí.
06. 12. 2012 | 19:29

Arnie napsal(a):

to:Pamětník/Sláma a další
- status (bez statusu),STAV.................příklad: status asthmaticus
- statut (bez statutu), PRÁVNÍ POSTAVENÍ....příklad: statut pozorovatele v OSN
Takže pan PAMĚTNíK má pravdu, paní Roithová udělala chybu, to se stává.

to:pgjed/ český maloměšťák
Pan pgjed projevil smířlivý a rozumný názor. Je mně jedno, zda je činovníkem KDU-ČSL, či nikoliv.
Nevím proto, proč se na něj (český maloměšťák) tak plamenně vrhá. Má snad vlastní zkušenosti z dlouhodobého pobytu v Gaze?
Některé záležitosti si prostě mohu vyřídit bez státu - třeba zamést před domem a vybílit místnost, jiné nikoliv.
Ale prohlédněte si Gazu, třeba i na street view, a uvidíte ten rozdíl v životním nazírání.
Je bezpochyby pravda, že alespoň některé možnosti pro zlepšení života, které se Palestincům nabízely asi využít šlo, ale ani to se nestalo, neboť jsou zaneprázdněni trvalým bojem a pěstováním nesnášenlivosti.
Jinak i já Palestincům fandím, souhlasím ale, že jsou už po generace až nepřiměřeně přišpendleni a podněcováni aktivisty Hamásu k trvalém a nesmiřitelnému boji proti Israeli.
I když to může mít racionální důvody, tak konce to nemá, nanejvýše asi tragické.
06. 12. 2012 | 22:11

český maloměšťák napsal(a):

Arnie
I vybílit obchod nebo území, které není pod jirisdikcí jiného státu se dá vybílit.
Když právo nedodržuje jedna strana - vzniká právní nejistota. Když dvě strany - tak zmatek. Když více států - vzniká právní džungle.

Dobou noc.

Seznamte mě tedy s tím, jak vše dnes vypadá z hlediska mezinárodního práva ?
06. 12. 2012 | 22:30

pgjed napsal(a):

To český maloměšťák:
Napsal jste: "Vy - coby činovník KDU ČSL jinak nemůžete.
Já to docela chápu...i bílá kočka je pojednou černou - když vám to nařídí stranická disciplína a loajalita vůči vašim fírům."
Promiňte, ale kam na ty blbosti chodíte? Pokud trochu sledujete, co tady léta píšu k židovsko-palestinským vztahům, snadno zjistíte, že jsem naprosto konzistentní v názorech a to zcela bez ohledu na to kdo a co napíše. To víte, my konzervativci to máme jednodušší. Držíme se reálných faktů a neměnných zásad , a tak si, na rozdíl od liberálů nemusíme pamatovat co jsme lhali tu, či onde. ;-)
07. 12. 2012 | 08:10

pgjed napsal(a):

To Pamětník:

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/status
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/statut

Dále na:
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=229
lze najít:
"U některých slov se české koncovky přidávají k celému slovu, např.: bonus – bonusu, citrus – citrusu, fíkus – fíkusu, humus – humusu, korpus – korpusu, krokus – krokusu, lakmus – lakmusu, luxus – luxusu, mošus – mošusu, opus – opusu, platfus – platfusu, turnus – turnusu, rébus – rébusu, status – statusu (ale jen statu quo), šampus – šampusu, turnus – turnusu; ze jmen na -os je to např. epos – eposu, étos – étosu, chaos – chaosu, kolos – kolosu, patos – patosu."

Račte si to "vygůglit" když jste byl za školou.
07. 12. 2012 | 08:21

pgjed napsal(a):

Armie mně nepřímo ponouknul ještě něco přidat k P.S. maloměšťáka, které jsem hodlal překročit jako demagogické, bez komentáře.
Přece na území Gazy žádného izraelského policistu nepotkáte a hřebíky si můžete nechat dovézt z Egypta, nebo Libanonu, odkud probíhá zásobování. A jsem přesvědčen, že krátce po tom, co z Gazy na Israel přestanou denně létat střely do raketometů, odpalované z obytných zón, bude možná i lepší hospodářská spolupráce Židů a Palestinců. Když si místo zbraní, začnou za mezinárodní pomoc kupovat hospodářské potřeby, může se celá Gaza stát kvetoucí zahradou. Příležitost k výmluvám se najde vždy. Vůle k práci se hledá hůře. Ale z vlastních zkušeností vím, že jsou slummy kolem Luandy, ale na jihu v téže zemi titíž lidé mají odminováno, a žijí spokojeně ze zemědělství, řemesel a z obchodu s Namíbií. Na Slovensku jsou cikánské oklůčky, kde se přežívá v boudách s desek a lepenky a přes kopec je cikánská vesnice, kde chlapi jezdí zedničit na Moravu a mají postavené vily, jako málokdo. Vždy je to otázka osobního přístupu.
07. 12. 2012 | 08:54

nil novi sub sole napsal(a):

Arabům a muslimům obecně, už tehdy v roce 1947, vadil a dodnes vadí a přivádí je do nepříčetnosti už jen samotný termín „židovský stát“ užívaný v rezoluci OSN před vznikem Izraele. Ve skutečnosti by v bývalé Palestině, pokud by tehdy Arabové souhlasili s rozdělením Palestiny na židovský a arabský stát, nevznikly dva státy, z nichž by jeden byl státem „čistě“ židovským a druhý státem arabským. Pokud by tehdy v bývalé Palestině vznikly dva státy, pak by jeden z nich byl podle tehdejší skutečnosti státem židovskoarabským, či spíše o státem arabskožidovským a druhý státem „čistě“ arabským, s malou židovskou menšinou. Existují nepatrné náznaky že by někteří Arabové takové řešení dnes, po 65 letech od vzniku Izraele, snad přijali. Dnes je ale na takové řešení, i s přihlédnutím k vyhnání cca 820 000 židů z arabských zemí, pozdě. Pozdě bycha honiti.
07. 12. 2012 | 09:11

Občan napsal(a):

To Nic nového pod sluncem (velmi příznačný nick):

Takže když u soudu vyfňukám aby rozhodl, že SI na 60% Vaší zahrady postavím dům, bazén, garáž a zřídím vlastní zahradu (aniž byste měl právo na jakékoli odškodnění) a že mi MUSÍTE poskytovat VAŠI vodu a přístupovou cestu, ani neceknete, pokorně odklidíte kolečko a hrábě z "mojí" větší půlky zahrady a ani se nepokusíte mne vyhnat?

Jestli jo, tak sem koukejte fofrem hodit adresu a my bychom hned začali se stavbou garáže.
Děkovat Vám samozřejmě nebudu, protože to je Vaše morální povinnost mi vyhovět bez keců, neb jsem byl v dětství chudinka malinká ubohá a Franta Vodvedle mě bil.
07. 12. 2012 | 10:42

pgjed napsal(a):

To nil novi sub sole:
Zapomínáte ve svém hypotetickém nástinu na několik ne nepodstatných drobností. Tou nejpodstatnější je, že Palestinci nejsou arabové. Dále v době vyhlášení státu Izrael mohli stejným spůsobem na ostatním území zbytku mandátního Britského území Palestiny Palestinci vyhlásit svůj samostatný stát. Měli na to požehnání OSN, stejně, jako Židé. Místo toho se přidali k arabům a vyhlásili jejich zahnání do može - výsledky těchto opakovaných pokusů jsou dobře známy. A za třetí, Samostatný palestinský stát existuje a existoval dávno před vznikem Izraele. Největší část území historické Palestiny totiž zahrnuje Jordánské království. To že od padesátých let z něj byli v několika vlnách vyhnáni militantní Palestinci a zůstali jenom ti, kteří válčit nechtějí, neznamená, že to není Palestinský stát.
A ještě je dobré nezapomínat na to, že moderní historie této částiblízkého východu nezačíná až po 2. světové válce. Začíná porážkou Turecka v 1. s.v. a Versaiským mírem, který stanovoval, že na území celé od osmanů osvobozené Palestiny má vzniknout samostatný židovský stát. Výsledkem tradičního darebáckého britského čachrářství (i my s ním máme své zkušenosti), + bezperspektivního neumětelství OSN je stav který trvá dodnes. A pokud obyčejní Palestinci si neuvědomí skutečné příčiny tohoto stavu a nezačnou je řešit mírově, nebude lépe ani jim ani Židům. A darebáků.kteří budou v pozadí pro svůj osobní prospěch popichovat se vždy najde dost.
07. 12. 2012 | 11:15

nil novi sub sole napsal(a):

pgjed , 07. 12. 2012 | 11:15
„Tou nejpodstatnější je, že Palestinci nejsou arabové.“

Pane pgjede, jak myslíte. Ale opravdu znám i lepší fóry.

Jinak, nic ve zlém.
07. 12. 2012 | 11:39

český maloměšťák napsal(a):

pgjed
Vy ubožáku - co napadáte OSN a chcete vycházet z mezinárodních dohod /mezinárodního práva/ formulovaného např. z dob Versaille....uvědomte si, že jste trapný. Vraťte se do středověkého hrobu.

Copak nevidíte to pokrytectví - u Roithové a jí podobných ?
Jednou se má právní rámec vytvořit na bilaterální úrovni /Izrael - Palestina/ , jindy ne /Srbsko - Kosovo/. Jednou se bombarduje jen když to pochválí OSN - jindy se bombarduje jemu navzdory - ale vždy je to " správné".
Jednou platá Verasille - ale rezoluce OSN ne...
Pro někoho platí Ženevské konvence...pro jiného jen legislativa vzešlá z Knessetu..

Vy jste křesťan asi takový jako byl Eichmann semitofil.
07. 12. 2012 | 12:12

Marek Kobera napsal(a):

To Sláma:

Ze Zprávy o náboženské svobodě Min. zahr. USA:

"The news was not so good about Iran where according to the report: “Religious freedom in Iran deteriorated further from an already egregious situation.”

Imprisonment, harassment, intimidation, and discrimination based on religious beliefs were common in 2011. Authorities continued to threaten nearly all non-Shia religious groups, the report observed. Even Shia adherents who did not share the government’s official religious views faced harassment, the report added."

The Christian Broadcasting Network (CBN):
"Security forces in Shiraz, Iran, raided a private home and arrested seven Christians for holding a prayer meeting.

Christian Solidarity Worldwide said authorities are carrying out a campaign of harrassment against Christians of all denominations.

Meanwhile, five Christians detained in a raid eight months ago are now facing trial. Their alleged crimes include "propagation against the Islamic regime" and "defaming Islamic holy figures through Christian evangelizing."

"There appears to be an increasing tendency by the Iranian authorities to characterize legitimate religious activities as crimes against the state," CSW Chief Executive Mervyn Thomas said. "In reality, people are being harassed merely on account of their faith."

The campaign targets not only Christians, but members of the Baha'i faith and other religious minorities.
"
07. 12. 2012 | 14:28

pgjed napsal(a):

To maloměšťák:

A co takhle studený obkládek? Neníliž libo?
07. 12. 2012 | 15:29

pamětník napsal(a):

pgjed:
Vaše replika v 07. 12. 2012 | 08:21 na můj příspěvek v 06. 12. 2012 | 18:40 je irelevantní, evidentně jste nepochopil jeho obsah.

Mimochodem Vaše tvrzení v 07. 12. 2012 | 11:15, "že Palestinci nejsou arabové" je nesprávné. Mohl jste si vygůglit, že Palestinci jsou Arabové žijící v Palestině.
"Palestinci (arabsky الشعب الفلسطيني‎‎, aš-ša'b al-filastíní), (arabsky الفلسطينيون‎‎, al-Filastínijjún), nebo také Palestinští Arabové (arabsky العرب الفلسطينيون‎‎, al-'Arab al-filastínijjún) je označení skupiny arabsky mluvících obyvatel Blízkého východu, jejichž rodiny jsou původem z oblasti Palestiny."
http://cs.wikipedia.org/wiki/Palestinci
07. 12. 2012 | 16:00

pgjed napsal(a):

To nil novi sub sole:

Židé a arabové jsou semité, zatímco Palestinci antropologicky semité nejsou, což lze snadno najít v antropologické literatuře. Pro vás citát z Wikipedie

Pelištejci či Pelišté (starším českým názvem Filištíni; hebrejsky פְּלְשְׁתִּים, Pelištim) byli nesemitský národ, který přišel pravděpodobně z Kréty (kmen Peleset (či Pelešet), jeden z tzv. mořských národů), dobyl kolem roku 1200 př. n. l. jižní pobřeží Palestiny a spojil kanaánské městské státy v jeden svazek. Podle biblických zdrojů tvořilo pelištejský spojenecký svaz pět městských států – Gaza, Ašdod, Aškelon, Gat a Ekron. Ovšem existují zprávy i z období patriarchy Abraháma, který měl přátelské styky s pelištejským králem města Geraru – chronologicky by to spadalo do mnohem časnější epochy, což vnáší do problematiky příchodu Pelištejců do Palestiny určitý zmatek.... Dohledejte si to a nastudujte. A můžete si při tom opakovat to lidové pořekadlo o sudu :-(
07. 12. 2012 | 16:04

pamětník napsal(a):

pgjed
neví, že dnešní Palestinci nemají se starověkými Pelištejci nic společného? Překvapil jste, od Vás bych tak zásadní neznalost neočekával.
07. 12. 2012 | 16:14

pamětník napsal(a):

Ono totiž gůglení znalosti nenahrazuje, ale pouze doplňuje a konkrétizuje. Pro správný výsledek gůglení gůglitel musí vědět, co gůglit má. Pan pgjed předvedl výstižný příklad, kdy gůglení omyl neodstraní, ale upevní. :)
07. 12. 2012 | 16:18

pgjed napsal(a):

Pane pamětníku, řeči se vedou a voda teče, vezměte si nějakou antropologickou literaturu a nastudujtesi to. Třeba se tam dozvíte, že arabové, i když mají společný jazyk, daný Koránem, dodnes vlastně nejsou etnikum. Přerod kočovných kmenů Arabského poloostrova v jeden národ jaksi probíhal a probíhá velmi zpomaleně, pokud se vůbec nezastavil. V každém případě z toho semitského kadlubu vzešlo několik národů, ale něco co by se zvalo Arabové zřejmě dosud ne.
07. 12. 2012 | 16:47

pgjed napsal(a):

To pamětník:

Nepleťte, prosím, různé pojmy, jako Palestinští arabové, kteří jsou semité stejně, jako židé a Palestinci, kteří nepochybně semité nejsou, je to indoevropské etnikum. Jedni i druzí mají společné to, že žijí v Palestině. Ale etnicky jsou to semité a nesemité a těžko s tím něco uděláte. Jeto velmi podobné, jako třeba Koptové a arabové v Egyptě. A mohu vás ujistit, že to sice nemám ze své hlavy ale je to tak, nechť se vám to hodí do krámu, či ne. Dělat z Palestinců araby, to je taková chytristika politikářů, na kterou nejvíc doplácí Palestinci.Navíc ještě před 2.S.V. byli Palestinci z více, než 60% křesťané.
07. 12. 2012 | 17:04

nil novi sub sole napsal(a):

plgjed, 07. 12. 2012 | 16:04

"A můžete si při tom opakovat to lidové pořekadlo o sudu :-( "

07. 12. 2012 | 16:04

Ano prázdný plk jede. Opravdu duníte.
07. 12. 2012 | 17:27

pamětník napsal(a):

pgjed:
1) Palestinci žijící v současnosti jsou Arabové, tedy Semité, nikoliv Pelištejci.
2) Indoevropský původ Pelištejců je nejistý a v současnosti většinou neakceptovaný.
3) Pelištejci v současnosti v Palestině nežijí. "Pelištejci definitivně zmizeli z historie během 4. století př. n. l. po babylonské a následné perské invazi.....Dnešní Palestinci jsou sice pojmenováni podle Palestiny a tím dědici jména starověkých Pelištejců, nejsou však jejich genetickými potomky."
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peli%C5%A1tejci
07. 12. 2012 | 17:28

pgjed napsal(a):

To pamětník.

No já dám spíše na ty knihy, které říkají něco jiného. To, co tvrdíte, to se psávalo tak 40 let zpět. Ostatně označení Palestina, pochází z doby historika Herodota, který ji tak nazval proč asi? Kvůli někomu, kdo zmizel?

nil novi sub sole:

Poruchy sluchové orientace?
07. 12. 2012 | 17:57

Jáchym napsal(a):

Zuzana Roithová:
Využijí nebo zneužijí Izraelci status Zuzany Roithové ?
07. 12. 2012 | 18:04

pamětník napsal(a):

pgjed:
Herodotos žil a psal v 5. století před naším letopočtem. Tehdy ještě Pelištejci v Palestině žili. To, co tvrdím, je současný názor téměř všech historiků - nevím o výjimkách.
07. 12. 2012 | 18:06

Pepa Řepa napsal(a):

pgjed
pamětník má naprostou pravdu, bibličtí Filištíni byli naprosto jiného etnického původu, tuším, že stejného jako mořské národy,jisté to ale není, hledat ty hypotézy nemíním,ale současné obyvatelstvo přišlo mnohem později s invazí Arabů.
To není nic pejorativního proti nim,co by mělo dokládat či zpochybnit nárok na území, je to jen tradiční, nehebrejský název území, který se později oprášil.
jak jinak chcete tomu kousku země říkat?

Přirozeně někdo vždy zůstane i po masakrech, kdybyste udělal DNA možná nějaké stopy najdete.
Třeba Goliáše, ale nemyslím, že by ho nějaký Palestinec pokládal za svého pra...děda.
https://www.youtube.com/watch?v=8a_T3U1rg2I

Náboženství křesťanské-dnes mizející-s tím nemá co dělat, přirozeně jak Arabové tak Židé jsou semité přes Abrama, Hagar a Sáru až byste možná došel k těm třem vejlupkům Šemovi, Chámovi a Jafetovi, ale mám pocit, že tak hluboko do historie věda, či biblická archeologie nedošly.
Zkuste o tom hodit řeč s pastorem.
07. 12. 2012 | 18:52

Pepa Řepa napsal(a):

Paní Roithová
jste nepochybně, slušná, hezká a milá dáma.
Ale dovolil bych si jen konstatovat, že po tom přemetu, který jste udělala mezi vaším prvním-hujerským-názorem na hlasování v OSN a opravou, kdy jste zřejmě dostala oprávněně za uši a uvědomila jste si, co jsem to já- holka nešťastná-provedla, t.j. po přemetu hodném pana Pehe, raději dvakrát měřte nežli říznete.

Možná Vám těch 8 let boje za kvoty samiček v EP a jiné nesmysly zůstalo moc pod kůží, aniž si to uvědomujete.
Jinak hezký advent, milá dámo!
07. 12. 2012 | 19:05

pamětník napsal(a):

Pepa Řepa:
Pro upřesnění: pgjed nerozporoval původ Pelištejců, ale současných Palestinců, o kterých tvrdil že jsou jak semitského, tak nesemitského původu (dávných Pelištejců). S podobným názorem jsem se dosud nesetkal.
07. 12. 2012 | 20:30

Jana napsal(a):

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o Váš názor. Jak si tak pročítám blogy budoucích prezidentských kandidátů, začínám mít dojem, že podmínkou vstupu do vysoké politiky je absolutní proizraelský postoj a to i u těch kandidátů, kteří se snaží o obraz upřímnosti, poctivosti atd jako paní Roithová, což je dost nešťastné. Existuje tedy nějaký český výše posazený politik, který je natolik kultivovaný a lidský, že by byl schopen vyjádřit podporu Palestincům? Moc děkuji těm, kdo sem přispívají a trpělivě vysvětlují a obhajují situaci v Gaze. Ti ostatní, prosím, informujte se, hledejte, vyjeďte do zahraničních zemí a zejména muslimských zemí, ať prozřete. Jen si neodpustím poznámku - Saudskou Arábii všichni tak s oblibou používají jako příklad muslimské země - nikdy vás nezarazilo, že jsou s ní USA takoví kámoši, když se tam tak porušují lidská práva?! A proč nikdo nepíše o osttaních muslimským zemch, jako Indonésie, Malajsie, kde bychom se mohli hodně inspirovat...
08. 12. 2012 | 20:38

dle vašeho přání napsal(a):

"A proč nikdo nepíše o osttaních muslimským zemch, jako Indonésie, Malajsie, kde bychom se mohli hodně inspirovat..."
08. 12. 2012 | 20:38

inspirovat..., hodně inspirovat..."

Měla jste zřejmě ve své středověké mysli na mysli například tohle:

08. 12. 2012 | 20:38 Kvůli použití slova Alláh zakázala Malajsie prodej desetitisíce Biblí

Celé desetitisícové vydání křesťanské Bible se nesmí vůbec dostat v Malajsii do prodeje kvůli tomu, že se v knize, kterou vydali malajsijští křesťané, používá pro označení Boha výraz Alláh. Vláda pod kontrolou muslimské většiny se obává, že by to následníky proroka Mohameda rozlítilo.

Ano. Ano. Kdybychom byli mohamedáni, mohli bychom se, dle vašeho přání, hodně inspirovat... Ale nejsme a nebudeme.
09. 12. 2012 | 09:50

infratopenář Petr napsal(a):

Pane Slámo a vy ostatní, co byste nejradši z území, kde se rozkládá stát Izrael, udělali Arabskou palestinskou republiku, zkuste do Gazy odjet a pár měsíců žijte mezi Palestinci, myslím, že vás tyhle nápady brzy přejdou. Mimo jiné, jestlipak víte, proč se toto území jmenovalo od římských dob Palestina? Kontrolní otázka soudruzi: Kdo na území Izraele přišel dřív, Židé nebo Palestinci? Jen na okraj: asi před 20 lety byl v Izraeli pracovně jeden můj příbuzný a vyprávěl nám, jak to tam vypadá. Přestože byl trochu "doleva", tak si vzpomínám, že říkal o Izraelcích, jak mají na úrovni školství, výzkum, zemědělství atd., zatímco o Palestincích s velkým despektem mluvil jako o svoloči. Závěr: pokud mi soused bude házet do oken nebo po mých dětech kameny, nebudu ho prosit, aby toho nechal. Půjdu za ním a rozbiju mu hubu. :-)
12. 01. 2013 | 00:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy