Kdo si stěžuje, je lump?

04. 09. 2012 | 12:23
Přečteno 3562 krát
"Nebýt jich (ekologických aktivistů), mohla už být cesta (rychlostní silnice R55) postavená", domnívá se starosta Ostrožské Nové Vsi citovaný v článku o obnově soudního řízení, týkajícího se nedostatečně provedeného biologického průzkumu a absence migrační studie. V tomtéž článku k tomu dodává místní činovník Ředitelství silnic a dálnic: "Všichni chtějí, aby se celý projekt posunul dopředu, oni to však brzdí. A zcela nesmyslně."

Přípravou silnice R55 jsem se již na tomto blogu zabýval (viz "Tunel v písku") a sama o sobě by nestála za další příspěvek. Obdobně argumentačně vyfutrované výroky jsme si však mohli přečíst před zhruba týdnem i v případě obchvatu Frýdku - Místku, kde soud zrušil výjimky vydané pro zásah ve zvláště chráněných částech přírody, protože tyto výjimky dostatečně neřešily skutečnost, že se jedná o významný zásah do celistvosti evropsky významné lokality Natura 2000.

Proto je třeba znovu zmínit, proč soudy (a často už nadřízené správní úřady) ruší rozhodnutí a souhlasy potřebné pro stavbu silnic. Obecná představa, soudě alespoň z citací v článcích v regionálním tisku, je totiž zřejmě taková, že stačí ve chvilkovém rozmaru k soudu či na krajský úřad poslat papír, který je nadepsán "žaloba" nebo "odvolání" a tento úkon má sám o sobě magickou schopnost přípravu dotyčné silnice na léta zastavit. Omyl. Nadřízené správní úřady a soudy posuzují, zda napadané rozhodnutí bylo či nebylo vydáno v souladu se zákonem a výhradně podle toho o něm rozhodnou - tj. není-li odvolání či žaloba důvodná, tak ji jednoduše zamítnou. Fakticky tedy kritici ekologických aktivistů v tomto případě napadají samotné právo občanů domáhat se nápravy nezákonných rozhodnutí státní správy u nadřízeného správního orgánu a zejména u soudů. Je zajímavé, že jim přitom nedochází, kam by asi vedlo přijetí obecné zásady, že státní správa má vždy pravdu a může i porušovat zákony.

Možná se ale mýlím. Přinejmenším politici a úředníci na krajské a národní úrovni nejspíš dobře vědí, že na vině je ten, kdo vydal nezákonné rozhodnutí - a nikoli ten, kdo se domáhá jeho nápravy (toho rozhodnutí totiž - v osobní rovině by to zřejmě bylo o dost těžší). Jenom se jim prostě hodí, že mohou na "průtahy způsobené ekologickými aktivisty" svést problémy plynoucí ze skutečnosti, že jejich předchůdci naslibovali v minulých letech - s nereálnou představou o velikosti balíku evropských peněz - dálnice a rychlostní silnice (což je zatím v Česku v zásadě totéž) i tam, kde projedou dva tisíce aut za den. Takovým případem je třeba příhraniční úsek plánované rychlostní silnice R49. Následně pak zjistili, že:
a) alokace evropských peněz není taková, aby z nich bylo možno postavit v dohledné době všechny plánované dopravní stavby, jejichž úhrnné finanční nároky činí podle údajů ministerstva dopravy 1,2 bilionu korun a
b) Evropská komise kupodivu neproplatí stavby realizované v rozporu se zákonem, ať už se jedná o porušení soutěžního práva (zdvihací most v Kolíně) nebo společné environmentální legislativy (dálnice D8).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sláma napsal(a):

Ačkoliv v mnohém s panem Kutákem nesouhlasím, v tomto má naprostou pravdu. Kdyby státní správa fungovala tak, jak má, tak by k žádným průtahům nedocházelo. Připomínám, že obecně mají, dle správního řádu, úřady na vydání rozhodnutí 30 dní maximálně.
Problém je ve dvou věcech. Jednak to je Kočárníkova tabulka, která vedla k naprosté personální katastrofě ve státní správě. Prostě na to, aby rychle a správně úředníci státní správy nemají dostatečné osobní vlastnosti.
Druhá věc je, že si všichni zvykli věci "šulit". Vláda při plánování dopravních staveb vychází z koncepce, přijaté v 60. letech minulého století, která byla tehdy stejně megalomanská, jako dnes. Nikdo nemá tu sílu a schopnosti znovu se zamyslet nad tím, jestli toto je opravdu to správné řešení a jestli neexistují jiné možnosti.
Například se přímo nabízí možnost místo rychlostních komunikací budovat "jen" lépe vybavené státní silnice, které by rychle vyřešily většinu problémů.
04. 09. 2012 | 12:49

Petr napsal(a):

Pane Kuták,
obyčejní lidé jsou blbci. Je "osvícení" aktivisti, mnohdy bydlící stovky kilometrů daleko od jejich aktivit (ne jen dálnice, jezy na Labi, Šumava, zemní plyn, elektřina z jádra a pod.), mají pravdu. Spíše je třeba se zeptat kdo tyto aktivisty platí a proč, když nechodí do zaměstnání a žijí si jak ropní šejkové.
04. 09. 2012 | 12:56

Jedla napsal(a):

Máte naprostou pravdu, jenže "jistěže nakonec na světě zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež" (myslím, že je to Nohavicovo přebásnění Vysockého, ale mejsem si jist).

Mám za to, že česká veřejnost podvědomě cítí mindrák z toho, jak si ani v (pro republiku) mezinárodně takřka ideálních podmínkách není "schopna vládnout", a tak činí z nouze ctnost, neboli z (veřejné) pasivity ideál. (Být aktivní v "malé domů" je přijatelnější). Kdo je veřejně aktivní a odvážný, je lump, protože my všichni ostatní jsme předpos..ní a pasivní, a jsme samozřejmě ti dobří (každý duševně zdravý člověk se potřebuje vnímat pozitivně). Bez ochoty jít do konfliktu nelze ničeho dosáhnout, jenže právě konflikt je na nás moc náročná věc. Tak se obrátíme, v zájmu svého klídečku, proti každé aktivitě, i když je v našem nejvlastnějším zájmu, i když je na naší straně. A že je na straně aktivistů i zákon? Tím hůř, to by mohl dodržování zákonů chtít také někdo po nás, a to si líbit nedáme...
04. 09. 2012 | 12:57

petr napsal(a):

Jste nebezpečný šílenec. Z principu se budete odvolávat proti všemu. Je Vám úplně jedno, že lidé nemohou přejít ulici, že děti se dusí prachem, a trpí hlukem. Vy a Vám podobní fanatici dokážou oblbovat svět ve jménu "dobra", tak jako to před Vámi dělali komunisté, fašisté a jiná verbež nejhoršího ražení. Bezohledně zneužíváte zákony této země.
04. 09. 2012 | 13:16

SuP napsal(a):

Možná jste si nevšimli malého detailu, že když "Ekoaktivisti" napadnou nějaké rozhodnutí, změní se během 8 let akorát hromada papírů, ale na stavbě samotné technicky nic.
Proč se tedy tyto námitky neřeší souběžně, když se stejně nepřredpokládá, že by stavbu zastavily?
04. 09. 2012 | 13:25

Holubář napsal(a):

Nechte si ty kydy, pane.
Vaši soukmenovci blokovali dálniční obchvat Plzně skoro deset let, a tak tranzitní doprava východ - západ fičela pěkně centrem města, sto metrů od katedrály Sv. Bartoloměje.
To je pořád jedna skupina lidí, kteří jsou vždycky a proti rozumným věcem. A naopak od jejich svatého nadšení máme spoustu blbostí, třeba biopaliva na kvadrát, soláry na každém záhumenku, větrníky tam, kde nefouká.
Ekologičtí bolševici po sovětském vzoru. Ti původní také prosazovali výsadbu větrolamů u nás na šumavském podhůří po vzoru z veliké země ze stepí, aby nám tu nevysychaly celiny.
04. 09. 2012 | 13:27

goro napsal(a):

Pane Kutáku,
z Vašeho působení na ministerstvu musíte vědět, že v podstatě neexistuje rozhodnutí, které by nemohlo být odvolacím orgánem, příp. soudem zrušeno. U rozsáhlých staveb s náročnějším projednáváním a rozhodnutím je to téměř jistota.
04. 09. 2012 | 13:34

babočka napsal(a):

Ekologičtí aktivisti by měli jít s dobou a mít fond na podplácení úředníků. Spory by se řešily stejně ale rychleji.
04. 09. 2012 | 13:47

pgjed napsal(a):

Problém je jiný, pane Kutáku.

Čím déle se táhne jednání a rozhodování o územním a stavebním povolení, tím rozsáhlejší a nepřehlednější je dokumentace, tím menší je kontinuita a přehled ve věci osob, které se na přípravě a projednávání podílejí. A tak u těch, kteří nusí v případě podání, či odvolání rozhodnout vzrůstá obava, aby něco neopoměli, nepřehlédli a následně nebyli ostouzení a vláčeni sdělovacími prostředky a tak jako nejjednodušší nástroj použijí přerušení řízení.
Bohužel toto dobře vědí ekoaktivisti, kteří, jaksi ze sportu, zatvrzelosti a umanutosti (říkám to nerad, ale je to tak) umí využívat slabiny jakéhokoliv územního a stavebního řízení. Není to odborná pozice. Odborníci, ti skuteční, k tomu již dávno řekli svoje a vpodstatě nemají co dodat. Smutné je to, že ekoaktivisti nemají zájem sednout za stůl s projektanty, s odbornými biology a ekology se stavaři, se zástupci státní správy a investora a dohodnout podobu kompromisního konečného řešení závazného pro všechny. A tak místo, aby se na staré ještě císařské silnici, kolem které vede dráha a kde hynou ročně stovky ne nedůležitých živočichů, zrealizovala nová silnice, která uleví nejenom lidem a jejich sídlům, ale i svými ochrannými opatřeními sníží úhyn živočichů, jezdí se léta postaru. Jedni, ti postižení mají bezmocný vztek a druzí, většinou nezůčastnění, pocit nadřazené důležitosti, nebo jenom škodolibou radost.
04. 09. 2012 | 14:00

Obyvatel na objízdné trase napsal(a):

Ekologové jsou prostě úchylové, kteří se nesjpíše snaží dokázat, že za socialismu všechno šlo lépe. Čím dál se jim to více daří.
A problém se soudy spočívá někde úplně jinde. Prostě se na vyšším soudu vždy někde najde vhodný soudce, který jakoukoliv absurditu zelených ekologů potvrdí. Ne náhodu se hovoří o tom, jak policisté také si vybírají po Čechách různá místa, kde mají své spřízněné - možná spíše vydíratelné soudce. A poslední vývoj ohledně dostavby posledních 5km D8 je opravdu už důvod, aby se začalo zkoumat, čím byla soudkyně morálně nebo finančně vydíratelná, aby opět stavbu zastavila.
Milí zelení, nejprve musíte dokázat, že sami naše úplatné a vydiratelné soudce nevydíráte. Tahle myšlenka v článka autora prostě chybí. Anebo si snad autor myslí, že se třeba dálnice do Ústí nikdy nedostaví. Určitě se to časem povede. Ale do portálu nejdelšího tunely by se měly tam přidělat skoby, aby se na ně ta zelená pakáž z Litoměřic mohla jít v den zahájení provozu oběsit.
Já si prostě myslím, že místo blokování provozu, by se měli lidé z dopravou na najpostiženějších trasách nedodělané dálnice střčídat a dělat permanentní hlukat před domy oněch litoměřických úchylů. A Aleš Kuták by o tom mohl napsat článek, jak lidé těm prašivým zeleným nerozumí. Vždyť oni chtějí jen vědomě škodit lidem, protože se jejich ještnosti nedostalo za dost a nido neuvažoval s takovou pitomostí, jako je 20ti kilometrový tunel pod Českým středohořím. Zameslete se vždy nad tím, jaké nesmysly používáte jako argumenty! Ohledně R55 se kromě pitomostí na úrovni nedostatečných přechodů pro medvědy o ničem fundovaně nehovoří.
04. 09. 2012 | 14:12

Zbyněk napsal(a):

Máte pravdu pane.Každý kdo si stěžuje je opravdu lump.
04. 09. 2012 | 14:14

Sutech napsal(a):

to: Sláma
O tom tady myslím už takyjeden blog byl. http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=16461
Kdyby se k tomu upravila trasa současných silnic, tak aby neprotínali tolik obcí, nebo aby nebyly tak členité, pak by vzrostal jejich kapacita a bezpečnost, možná by se ušetřilo i značné množství prostředků.

to: Petr
To je právě ten největší problém, nevíme kdo aktivisty financuje. Pokud by těmito aktivisty byli místní, pak se to dá pochopit a bude to i oprávněné. Je ale nepřípustné, aby do věcí Moravy zasahovali aktivisti někde z Ústí n. Labem.
Jinak u jezů, jaderných elektráren a těžbě plynu by se na "ekology" neměl brát příliš ohled. Máme snad odborníky na VŠ, kteří by na stavby měli být schopní zpracovat nezávislé posudky.
04. 09. 2012 | 14:27

oh napsal(a):

Pane bojovníku za rozšiřování mýta, měl bych pro vás jedno doporučení. Nastěhujte se se svými kumpány aktivisty do některé vesnice nebo městečka poctěného tím, že se v jeho blízkosti nezištně staráte o blokování staveb ekologicky škodlivých obchvatů, rychlostních silnic a dálnic. Dýchejte zplodiny z výfuků a prach dopravy, vedoucí středem takového sídla, kličkujte cestou do práce, na nákupy a s dětmi do školy mezi kamiony a hrajte několikrát denně ruskou ruletu při prostém přecházení z jedné strany silnice na druhou. Schválně, jestli se vám po roce takového života (a výhledu na to, že díky protestům a věčnému odvolávání ekoaktivistů proti rozhodnutím budete takto žít i dalších x let), dojde, že každá mince má dvě strany...
A možná si všimnete i toho, že v reakci na vaše aktivity stát a parlament postupně utahuje šrouby a zkouší omezovat možnosti obrany přímo dotčených občanů před chybnými rozhodnutími úřadů u budoucích staveb. Nějak si nejsem jist, že vaše aktivity jsou výhradně ku prospěchu věci.
04. 09. 2012 | 14:36

přestat s bláznovstvím napsal(a):

Kuťáku
Jasně že EK vyjde laciněji investování do ekologických otrapů, než zaplacení příspěvků na infrastrukturu, k němuž se zavázala.
Vedle naprosto nevyhnutelného vystoupení ČR z EU je potřeba pro všechny cizince zpoplatnit užívání tuzemských komunikací (i chodníků) tak, aby státní rozpočet od občanů nemusel díky výpadkům kofinancování platit ani o pětník vyšší daně.
A s hrozící energetickou katastrofou (úmyslně způsobenou kancléřkou Merkelovou) v Německu neprodleně zavést 200% daň na export české elektřiny.
04. 09. 2012 | 14:52

přestat napsal(a):

vybírat
Platit pak bude stát nám.
04. 09. 2012 | 14:54

Sláma napsal(a):

pgjed napsal:
"Smutné je to, že ekoaktivisté nemají zájem sednout za stůl s projektanty, s odbornými biology a ekology se stavaři, se zástupci státní správy a investora a dohodnout podobu kompromisního konečného řešení závazného pro všechny."
Máte pravdu, že ekaktivisté jsou často lidé, kterým nejde o věc, ale o to, aby byli v opozici. Jsou to takoví opozičníci z principu, lidé trpící mesiášským syndromem. Na druhou stranu zástupci investorů jsou velice často arogantní a nepřístupní jakékoliv diskuzi, mají také tu svoji jedinou pravdu.
A ten problém skutečně je v personálním zajištění státní správy. Úředník na úrovni se s jakýmikoliv námitkami dokáže vyrovnat ve chvilce, nepotřebuje nic odkládat. Za zdržování stavby nejsou odpovědní ekoaktivisté, ale neschopní úředníci. Nejhorší to je s těmi úředníky nahoře. Ministerstva nejsou schopna úpravu tras předem projednat. To by totiž ušetřilo nejvíce času.
Jen tak mimochodem - pokud mi je známo, tak za zdržení dálničního obchvatu Plzně nemohou ekoaktivisté, nýbrž tamnější kmotři. Původní vedení obchvatu ekoaktivistům nevadilo, ale vadilo kmotrům, protože tam neměli nakoupené pozemky.
04. 09. 2012 | 15:01

Holubář napsal(a):

Sláma:
To je vám známo dost špatně.
Jistě uvedete nějaký konkrétní příklad, ne jen anonymní "kmotry".
Aféra "vrch Valík" je v Plzni dostatečně známa, tady s nějakou vaší teorií o komotrech a nevinných aktivistech moc neuspějete.
04. 09. 2012 | 15:11

pgjed napsal(a):

To Sláma: Úředníky i zastupitele, kteří kolem této trasy konkrétně běhají nelze zařadit do skupiny ani neschopných ani arogantních. V tomto konkrétním případě škodí jen jedna skupina všem ostatním.
04. 09. 2012 | 15:15

paprika napsal(a):

Holubář tady nehorázně lže, Pithartova vláda schválila trasu obchvatu Plzně už poč. 90-tých let. Pak byly volby, nastoupili modří hoši a vše bylo jinak-bylo třeba vypumpovat peníze. Ekologové se hodili jako zástupný viník pro jednodušší publikum.
04. 09. 2012 | 15:20

Yosif K napsal(a):

pgjed napsal(a):
Problém je jiný, pane Kutáku.
KONEC CITATU.
Formalisticke vyhovovani zelenym nesmyslum vladne u novych veci. Na opravdu velky EXISTUJICI znecistovatele si nikdo netroufl. (Dnes bych typoval ze si nikdo moc nevyskoci na Mittala atp).

Na druhe strane drobny stavitel v miste bez kanalizace nedostane povoleni na doskovou cisticku - o zlomek provcenta navyhovuje na BSK. Musi postavit poradne velkou vyvazeci zumpu, tu pak fekal ma vyvazet do nejblizsi splaskove kanalizace, mnohdy ji vsak vyfrkne do prikopu a potoce pak tecou surove sracky. Zelenemu nesmyslo bylo vyhoveno. Huraaa!
04. 09. 2012 | 15:50

Úvaha Jan napsal(a):

"Kdo si stěžuje, je lump"
No jistě, bortí nám "KLID na práci", ne?
04. 09. 2012 | 15:53

aleskutak napsal(a):

Všem, kdo vznášejí otázku, z jakých prostředků jsou financována ekologická občanská sdružení doporučuji, aby si ve vyhledávači zadali kombinaci názvu občanského sdružení, které je zajímá a sousloví "výroční zpráva".
04. 09. 2012 | 15:59

Yosif K napsal(a):

Spousta "zelenych norem" je uplne nesmyslnych. Ekologove biojuji bnebo alespon vypadaji ze bojuji za uplne pitomosti.

U dalnice na Drazdany nebyl proveden EIA tak jak si ekologopve predstavuji? A co s tim ted? Vest dalnici na Drazdany pres CHOMUTOV? Nebo pres PLZEN? Nebo pres Hradec Kralove a Wroclav? Nebo zakopat cely pruchod Stredohorim do tunelu?

To posledni nakonec nemusi byt spatny business - tunelarsky firmy potrebuji nejakou pipeline, mozna si ty zeleny blazny nejak bokem plati......
04. 09. 2012 | 16:00

Al Jouda napsal(a):

Co je důležitější - veřejný zájem nebo malicherné námitky ekoteroristů ? Poku ministerstvo životního púčrostředí vydá souhlas, tak by se už k názorům nějakých samozvaných ekologů nemělo vůbec přihlížet !!!
04. 09. 2012 | 16:05

Sutech napsal(a):

to: Al Jouda
Souhlasím.
04. 09. 2012 | 16:33

Holubář napsal(a):

Milý starý papriko,
ani já už nejsem mlád a tak pamatuji, že když se byl Pithart na tu trasu budoucí dálnice podívat, byl jsem zrovna jako novinář u toho.
Původní varianta totiž byla severem kolem Plzně. Tu už tenkrát bratři v zeleném triku zarazili a vyrazily s novou - v těsném dotyku s Plzní tak, aby dálnice odřízla okrajové jižní čtvrti - Černice, Radobyčice, v cestě Stály Litice a Valcha.
Pak si zelení bratři vymysleli nějaké brouky na zcela bezceném vrchu Valík (náletové dřeviny), každý si tam zakoupil pruh země a začali vydírat. A tak se tam vybudoval legrační tunel. Dlouhý je snad sto metrů a není nad ním ani 20 metrů zeminy, Náklady v miliardách. (Tunel,Yosife K, přesně tak - tunel, to je ono "ekologické"). A moji čerstvě narození vnuci museli zatím ve městě dýchat ty smrady z tisíců kamionů.
Ale ještě jednou - nějaký, alespoň jediný případ, kdo na nějakých pozemcích zbohatl, by nebyl? Nebylo ono to obráceně, že někdo měl pozemky právě tam, kde se pak dálnice nestavěla a tudíž utřel nos?
Teď zase zelení bratři nesnášejí výstavbu moderní spalovny komunálního odpadu. Že jich stojí 29 ve Švýcarsku a 82 v Německu, že fungují v Rakousku i ve Švédsku, to nic, tam asi žijí ekolgicky zcela nevzdělaní troubové. To my, ekologisté v ČR, my jsme jinačí machři, my to víme všechno lépe.
Darmo mluvit, darmo psát.
Zazněla tu kardinální otázka.
KDO JE PLATÍ?
04. 09. 2012 | 16:34

Petr z Tábora napsal(a):

Pane autore, myslím, že v daném případě rychlostní silnice je Váš název článku zcela výstižný.
04. 09. 2012 | 19:14

pamětník napsal(a):

Dominantní vlastností zelených je amatérismus a diletantství, odbornost nahrazují vytrvalou dotěrností.
04. 09. 2012 | 20:22

Sláma napsal(a):

Koukám, že PR oddělení biskupské konference, tedy přítel Yossif Vissarionovič (jeho jmenovec se také vzdělával v kněžském semináři) je velice pilné. Napsalo: U dalnice na Drazdany nebyl proveden EIA
Ano, chápu že ve středověku to nebyl problém. Dnes žijeme ale v 21.století a tam provedení E.I.A. patří ke slušnému vychování, tedy jako něco takového, jako utírat si nos do kapesníku a ne do rukávu.
Podotýkám, že E.I.A. je americký vynález a v USA by bylo naprosto nemyslitelného stavět byť třeba kozí chlívek bez veřejného projednání.
04. 09. 2012 | 20:52

Sláma napsal(a):

Holubář napsal o tunelu pod kopcem Valíkem: Dlouhý je snad sto metrů a není nad ním ani 20 metrů zeminy.
To je slabota, pane Holubáři. U Oseka stojí na trati Praha-Plzeň tunel, který je tak mělko, že ani nejde celý zasypat. Stojí jen několik metrů od bývalé trasy, která vedla zářezem. Podotýkám, že i tento tunel (a zároveň Tunel) se dělal v zářezu a pak se (částečně) zasypal.
Na železniční trati do Tábora je, tuším, takových tunelů hned několik.
04. 09. 2012 | 20:56

Sláma napsal(a):

Holubář napsal: "Pak si zelení bratři vymysleli nějaké brouky na zcela bezceném vrchu Valík (náletové dřeviny), každý si tam zakoupil pruh země a začali vydírat."
Holubáři, ale tohle, co píšete vypovídá jen o neschopnosti příslušných úředníků, o ničem jiném (a samozřejmě o nemohoucnosti našeho justičního systému).
Rád bych poukázal na příklady z USA, jak se tam soudí. Tam se neodročují soudy na přespříští rok.
Takže tohle, co píšete, vypovídá o naprosté neschopnosti všech předsedů vlád a ministrů spravedlnosti dostat justici do normálního stavu.
A samozřejmě o kolapsu státní správy, způsobeném jejím chronickým podfinancováním.

Všechno může být rychlé a účinné. Ve stavebním řízení se uplatňuje koncentrační zásada, takže každý účastník může přijít na jednání a tam říci, co jej napadne. Slušný úředník vypraví rozhodnutí do jednoho týdne po místním šetření. Dnes to je jednoduché, když má vzory všech rozhodnutí v počítači. Tam vypořádá připomínky účastníků řízení a to je vše.

Další věci je "vydírání" přes pozemky. Tohle přeci není specifikum zelených, vždyť například vdova Havránková blokovala dálnici do Hradce 18 let (dnes ji zase blokuje Mladý Dobeš). Tohle je problém špatné legislativy, špatných úředníků a líných soudců, nic jiného. Prostě se musí naučit využívat institut vyvlastnění.
04. 09. 2012 | 21:07

Yosif K napsal(a):

Mimochodem - jak narusuje rychlostni silnice polet lelka poletaveho? Nestacilo by pro prechazeni lelka pres dalnici vybudovat nekolik desitek drevenych mostu misto 8 km dlouheho zelezobetonoveho tunelu? Je lelek citlivy na hluk silnicniho provozu, nebo je mu to sumafuk?

Jake jsou moznosti alternativni trasy? Povede pres nekolik vesnic a bude zapotrebi zborit 268 domu ale lelek bude mit v noci mene decibelu ve sve loznici?

Ekologicke pozadavky se rozvinuly do te miry, ze s trosickou zelene vule uz nelze postavit vubec nic vubec nikde. Coz je zeleny sen kazdy ma zit z jablek vypestovanych na sve zahradce - doprava paprik ze Slovenska na severni Moravu jest burzoazni prezitek prezrane konzumni spolecnosti.....
04. 09. 2012 | 21:45

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal(a):
Napsalo: U dalnice na Drazdany nebyl proveden EIA
Ano, chápu že ve středověku to nebyl problém. Dnes žijeme ale v 21.století a tam provedení E.I.A. patří ke slušnému vychování, tedy jako něco takového, jako utírat si nos do kapesníku a ne do rukávu.
04. 09. 2012 | 20:52
Napsal jsem ze nebylo provedeno EIA dsle chuti zeleneho bratrstva.
Melo byt provedeno makove, bylo provedeno nemakove, stala se chyba.

Jake je tedy reseni - postavit v zajmu spani Leleka Cedicoveho tunel za 248 miliard Kc? Nebo jezdit z Prahy do Drazdan pres Chomutov?

Vsechny zelene trubky umi spocitat skody na Bolkovi a Lelcich kdyz se postavi kud dalnice, nikdo se ale nezabyva skodami na jinych Bolcich a Lelcich, kdyz se dalnice nepostavi.

Zelene bratrstvo doposud propaguje ze by se do Drazdan melo jezdit pres Chomutov. Neverim ze by trasa pres Chomutov (a pak pres Krusne Hory) prosla bez zuriveho odporu jineho nebo dokonce toho stejneho bratrtsva - samozrejme ledaze by se pod Krusnymi horami vybudoval simplonsky tunel za 200 miliard EUR. Pak by to snad Metrostav nejak ukociroval aby byl "klid na tunelovani".

Ano EIA je americky vynalez, na jedne strane bylo zachraneno mnoho americkych colku, lolku a bolku, na druhe strane napriklad zamitnuti ropovodu z Kanady povede k tomu, ze se kanadska ropa bude zbuhdarma ZCELA ZBYTECNE vozit az do daleke do Ciny (za nadseneho povyuku zelenoriudeho bratrstva) a do USA povali o to vice ropy z vrtu v Brazilii, v mexickem zalivu ktere obcas vybuchuji, z cinskych vrtu v Angole, a treba i z Nigerie ktera je ekologicky disaster non plus ultra. Zelene bratrsvo dosahlo "sveho". Ekologicke regulace o jejichz smysluplnosti se da obcas pochybovat stoji USA rocne radove stovky miliard US$ - vice nez valka v Iraku a Afganistanu dohromady.

Jiste - je zde uslechtily ucel. Zpetna cost benefit analysa ukazuje, ze nekterymi regulacemi se usetri jeden clovekorok zivota za dejme tomu 150 tisic US$, jinymi regulacemi za dejme tomu za 26.8 milionu US$. Viz planovane obamisticke ruseni JIZ UPGRADEOVANYCH uhelnych elektraren. Pak je samozrejme otazka zda na nektere ucinnejsi regulace spolecnost nema protoze rozhazela prostredky na mene ucinnejsi regulace. Zadna spolecnost nema uplne na vsechno.

Proletari, povstante na obranu Colka, Lolka a Culibrka! No v tomto pripade proletari nepovstanou (na rozdil od takopveho uslechtileho ciule jako zabranit restitucim pro potomky vrahu Jana Husa). Povstanou intosi akademici z kateder humanitnich studii.
04. 09. 2012 | 22:16

aleskutak napsal(a):

Holubář napsal: "Ale ještě jednou - nějaký, alespoň jediný případ, kdo na nějakých pozemcích zbohatl, by nebyl?" Jistěže byl - třeba na
http://zpravy.ihned.cz/c1-55788840-levne-koupil-draze-prodava-na-pozemcich-poslance-bastyre-bude-dalnice
04. 09. 2012 | 22:21

Yosif K napsal(a):

O poctivosti ruznych EIA mam jakesi pochybnosti. Zaujatost aktivistu - zadavetelu jednim faktorem byva zcela jasna. Srovnani alternativ napriklad zda okruh pres Suchdol ci kde jinde je z principu znacne spekulativni. Zpracovatel se zadavatele pravidelne pta: "CO CHETE DOKAZAT?" a "Jaky potrebujete vysledek?"
Samozrejme, kazdy potrebuje ten vysledek, aby mu neco nevedlo rovnou za dvorkem. K tomu prispiva i to, ze se v CR nekompenzuje ojektivne prokazatelna ujma. Pak jsou uplne vsichni ZURIVE proti vsemu "u nich" - i kdyz dopad je minimalni nebo celkem snesitelny.
04. 09. 2012 | 22:23

Yosif K napsal(a):

Po dokonceni tunelu za 13 milard Kc se tyto nebudou moci vyuzivat. Za vyustenim tunelu muze byt "nadlimitni hluk".

Samozrejme s trochou dobre vule lze v noci namerit nadlimitni hluk uplne vsude - treba i v noci uprostred lesa pokud tam zlomite par suchych vetvi. Kdysi njsem u par takovych nocnich mereni byl.

Reseni? Postavit dalsiu tunel za 13 miliard Kc? Strhnout protihlukove steny z cihel s dirkami a nahradit je protihlukovymi stenami ze sklenenych panelu a cinskeho plyse?

Porovna nakdo obcasne mirne prekroceni hlukoveho limitu v miste A s neustalym brutalnim prekracovanim hlukoveho limitu v miste B?
CITUJI:
Když se před nově otevřeným Královopolským tunelem sešlo v pátek před polednem vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ministerstva dopravy, mluvilo se o tom, jak se uleví centru Brna především od kamionů.

„Zprovozněním tunelu dojde k významnému odlehčení dosavadních pro tranzit a celoměstskou dopravu významných tras, a tím bude odstraněno další problémové místo v trase Velkého městského okruhu,“ zdůraznil ministr dopravy Pavel Dobeš.

O pár hodin později ale na stole Městského soudu v Brně přistála žaloba Národní hlukové observatoře ČR, která chce zprovoznění právě otevřené části dopravního okruhu zastavit.

"Protihlukové stěny zde vykazují tak zásadní vady a nedodělky, že není možné, aby takto byla stavba provozována," tvrdí prezident observatoře Ivo Vaněk. "Jsou v nich prostě velké díry," doplnil pro IHNED.cz.
04. 09. 2012 | 22:34

Yosif K napsal(a):

Re Kralovopolsky tunel: proc zelene bratrstvo nenapise o jake prekroceni nocniho hlukoveho limitu se ma jednat? Trebas 0.6 dB? Nebo jde o nenamerenou TEORETICKY VYPOCITANOU HODNOTU?

Delal nekdo ze zde pritomnych zelenych mudrolinku nekdy takovy teoreticky vypocet? Nebo mereni? Nebo o tom jen ctou v alarmistickych peticich?

Tezko se zbavit podezreni ze udavani prekrceni nocnich hlukovych limitu se muze zmenit na laciny zpusob poilitickedho boje. Ministr je nenavideny pravicak, neco se nameri a ma po tunelu. Ministr bude levicak, zada posudek levicovemu Ekologickemu Pravnimu Servisu a MUZE STRIHAT PASKU ON. Otevreni lze libovolne pozdrzet. Proletari, dva roky jeste trpte.
04. 09. 2012 | 22:42

Holubář napsal(a):

Aleši Kutáku,
řeč byla o dálničním obchvatu Plzně a vy na mne jdete s jihočechy.
Já o voze, vy (v důkazní nouzi) o koze.
Pokus o typický zelený podraz.
05. 09. 2012 | 07:03

tomeek napsal(a):

Mily pane Kutaku, vazeni diskutujici -
Co chvili tady od rady rozohnenych diskuteru ctu o ekoteroristech, fotovoltaice coby krimnalnim aktu, o tom, jak jsou Green Peace placeni v ramci nadnarodniho spiknuti kohosi proti tem spravne myslicim (rozumej tech z druziny opacne ekologum), a tad dale ad nauseam. Mozna neco z toho ma i jiste nepatrne realne jadro, nevim. Co vsak vim a pamatuji si z vlastni zkusenosti je toho:
nedlouho po valce, kdy Zeme mela zhruba 3 miliardy obyvatel, balena voda na prodej neexistovala (a nemela duvod proc exitovat), zimy byly mozna chladnejsi, a socialismus v Cechach zvitezil a vek 70 let byl povazovan za velmi vysoky, mi prarodice zili na vsi, blizko prirode, a ja dost casto s nimi. Nebyli nevzdelani, ale z dnesniho pohledu, jakkoliv je mam stale v ucte, hodne zabedneni. Pradlo vyprane v novem saponatu se radostne machalo v blizke rece - je to prece tak jednoduche, ze! - a to, ze ryb v ni ubyvalo jak rapidne to jen slo, se pripsalo ma vrub rybarum z Prahy. Kdyz se objevily prvni plasty (PVC, PE) a nevedelo se, co s nimi - sups do kamen! - ale to, ze mizernym spalovanim muze vzniknout lecjake svinstvo (fosgen napriklad) se jaksi nevedelo. Karcinogenni vyjety olej z auta pouzivany na natery, vypusteny na zahradce, nebo nafta v jiste modni vlne uzita namisto oleje na opalovani znasobujici 100x UV efekt slunecniho zareni (a rakovinu kuze), azbestova stresni krytina rezana na cikularce (a bez respiratoru!), kde mam jen prestat...! Ekologie prisla az 30-40 let pote, ale i kdyby drive, tak by se asi setkala u tech lidi (nechce se mi rikat prostacku!!) se stejnym ohlasem, jako biomasa ci vetrne elektrarny dnes u rady tech, co vidi Zemi jako modrou a ne zelenou planetu. Leccos z toho, co Zeleni a jini se snazi dosahnout mozna neni optimalni, chyby se jiste deji i v jejich podani a usili, ale ti z vas, co jim nemuzete prijit na jmeno, si zkuste za domaci ukol rozmyslet, treba o kolik metru musi stoupnout hladina oceanu nebo kolik korun musite zaplatit za litr pitne vody, abyste se chytili za nos.
05. 09. 2012 | 07:21

Holubář napsal(a):

Milý tomeeku,
a o kolik metrů zvýšení hladiny oceánů zabránili zelení soudruzi?
A jaký mají vliv na cenu pitné vody?
A o kolik tun více odpadu se ukládá na skládky jejich vlivem?
A kolika lidem jezdí díky jim kamiony kolem oken?
A jak velký kus Šumavy (a Vysokých Tater, ať jsme trochu internacionální) díky jim sežral kůrovec?
A o kolik víc díky jim platíme za elektřinu?
A kolik kukuřice se prohnalo motory aut s neblahými důsledky pro ovzduší?
Ukažte mi, co skutečně pozitivního pro život lidí prosadili zelení soudruzi?
Spočítáte to prstech jedné ruky.
Podlehl jste, myslím, tomu, že zelení se snaží ztotožnit s termínem "ochrana životního prostředí".
Jenže ono to totožné není.
05. 09. 2012 | 11:04

pamětník napsal(a):

tomeek:
Boj zelených proti JE a GMO je amatérský nesmysl nevzdělaných diletantů.
05. 09. 2012 | 13:23

tomeek napsal(a):

Mili pane Holubari, mily pane Pametniku --
Dekuji, ze jste muj argument podporili (byt i neprimo).
Jen abych dodal - muj dedecek by byl urcite soudruhum, kteri by po nem snad chteli takovy amatersky nesmysl, aby na strechu dal misto azbestoveho eternitu radeji sindel, taky vynadal (do treba nevdelanych diletantu); zemrel na vleklou plicni chorobu. Dnes je v rade zemi vcetne EU, USA ci Japonska uzivani azbestu zakazano, napr. v USA prodat barak s azbestem bez sanace za cenu srovnatelnou s cenou prodejni.
05. 09. 2012 | 18:09

tomeek napsal(a):

(prodat barak s azbestem bez sanace)... je v podstate nemozne.
05. 09. 2012 | 18:26

pamětník napsal(a):

tomeek:
O azbestu jsem se nezmínil ani slovem. Ale když už jste to načal, mohu vás ujistit, že Váš dědeček zcela určitě nedostal vleklou plicní chorobu (jakou?) v důsledku existence eternitové střechy na svém domě. Vidím, že úplnost a komplexnost informací o předmětu Vašeho psaní je pro Vás zbytečná námaha, že.
05. 09. 2012 | 20:04

tomeek napsal(a):

Mily pane Pametniku --
Myslel jsem ze staci napovedet...
Tak tedy po lopate (prosim, najdete si reference, Wiki je v tomto pripade dostacujici):
* ackoliv azbest znam pomalu od nepameti, jeho prumyslove uzivani kulminovalo ve svete od tricatych do sedmdesatych let 20.stoleti, o jeho skodlivosti se sireji zacalo uvazovat v 60.letech, zakazy pouzivani se vztahuji k obdobi od 1970 dodnes;
* dedecek zemrel na komplikace spojene s rakovinou plic (mezothelioma je myslim priznacnejsi dignoza) a ackokoliv on byl ten, kdo tu strechu pokladal (a eternit rezal), jisteze zde neni 100% pricinna souvislost mezi eternitovou strechou a jeho smrti, ale i 50% je pro mne na povazenou...;
* geneticky modifikovane organismy (GMO) jsou mezi nami od 70.let, jejich prinos zejmena narodohospodarsky (vynosy a odolnost plodin) je jiste uzasny, nicmene
* seriozni vyzkum o jejich nezavadnosti (ci zavadnosti) opet nepredchazi komercni vyuziti, vicemene pocal v 90.letech.
Nehodlam tvrdit, ze GMO jsou jed, tikajici bomba, Frankensteinovo dedictvi - to rozhodne ne! - ale troufam si myslet, ze jejich 100%-ni a dlouhodoba bezpecnost jeste rozhodne neni prokazana.
To je vsechno. Mejte se pokud mozno dobre.
06. 09. 2012 | 01:15

pamětník napsal(a):

tomeek:
V téhle debatě nemá cenu pokračovat. I kdyby Váš dědeček nařezal eternitové plotny na střechy deseti domů, stěží by mohl z toho dostat rakovinu plic, expozice vdechovanými vlákny azbestu by musela být podstatně dlouhodobější, v řádu let.
Co se týče GMO, sddělím Vám pro Vás určitě tajemství: na této planetě stěží najdete živý organizmus, který by z povahy věci nebyl geneticky modifikovaný. Jak jinak si vysvětlit např. přítomnost genu pro hemoglobin v rostlinách, rezistenci baktérií na antibotika,...atd.?
http://sagan.blog.cz/0908/hemoglobin-v-rostlinach
Dále: je Vám něco známo o mitochondriální DNA eukaryotických organizmů, jejich bakteriální původ, atd.? Podle všeho není. Genetická modifikace kukuřice je jenom cílené vnášení existujícího bakteriálního genu člověkem do rostliny. Je to činnost, která v podstatně nižší frekvenci se spontánně děje v přírodě i bez lidského zásahu. O jaké bezpečnosti zde může být řeč?
06. 09. 2012 | 13:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy