Světlu zdar

23. 12. 2017 | 10:33
Přečteno 2173 krát
Chanuka oslavuje světlo. Totéž, ač trochu jiným způsobem, dělají Vánoce. Ti světlalační Židé, kteří rádi slaví obojí a mají z toho šimravý pocit viny, jistě uvítají ujištění, že nikde v rabínských zákonech neexistuje zákaz nosit si domů stromek a věšet na něj baňky. Je to povolení mnohem víc košer, než ono stejně populární ale spornější, že Žid smí jíst vepřové jen v čínské restauraci.

Zatímco sedm svící menory připomíná sedm fází tvoření fyzického světa, chanukové číslo osm je symbolem věčnosti a nekonečnosti, vyšší duchovní sféry a tvorby zázraků. Poučením z chanukového příběhu vzpoury makabejských je dnešní izraelské přísloví, „aby mohl být Žid realista, musí pracovat na zázracích.“

Chanuka oslavuje světlo vnesené do tmy. Na rozdíl od šábesu, který oslavuje světlo pokračující ze dne, čili umělé světlo prodlužující přirozené světlo do přirozeného setmění. Proto se šábesové svíčky zapalují před setměním, chanukové po setmění.

Světlo vnesené do tmy symbolizuje tvorbu. Umělé světlo prodlužující přirozené světlo symbolizuje kontinuitu. Kontinuita je údržbou tvorby minulé, pokračováním tvorby přítomné a přípravou tvorby budoucí. Světlem vneseným do tmy také začíná tvoření světa, který je do té doby, slovy Tóry, tohu vavohu – beztvarost a chaos. První biblické přikázání „Budiž světlo“ je rozsvícením existence do tmy neexistence. Vdechnutí tvaru a řádu do beztvarosti a chaosu. Probuzení vědomí ze spánku nevědomí.

Tvoření světla – a následně všeho užitečného - má podle Tóry tři fáze: budiž – bylo – a viděl, že to je dobré. Nápad – provedení – schválení. Nápad, který není proveden, jako by nebyl. Provedení, které není schválené – čili není někomu k užitku – není tvorbou, nýbrž bezúčelným šmrdláním. Slovy upáleného renesančního kacíře Giordana Bruna „činnost, která nevede k tvoření užitečných věcí, se Bohu protiví“.

V našem dnešním světě takových činností přibývá čím dál víc. Jsou tu jen díky tomu, že probíhají zatměně, zacloněně nebo zamlženě. Když se nechají provozovat ve tmě, bují a stává se z nich tmářství. I toho je dnes svět plný. Když si na ně posvítíme, ukážou se nám v celé své zbytečnosti a škodlivosti. „Tma temní, když se do ní nesvítí“, chceme-li si parafrázovat rčení z Talmudu (a od Edmunda Burkea) že „zlu k vítězství stačí, když dobří lidé nedělají nic“. Chceme-li k tomu vysvětlení vědecké, dá nám je Druhý zákon termodynamiky, podle něhož organizovaný systém, do něhož přestává proudit energie, se rozpadá v chaos. Ne náhodou se proto tma ztotožňuje se zlem a světlo s dobrem.

V následujícím verši Tóry vidíme Tvůrce vesmíru „oddělit světlo od tmy“. Rozlišovat užitečné od neužitečného, správné od nesprávného, dobro od zla. Na této schopnosti rozlišení stojí všechny úspěchy naší civilizace, někdy označované jako judeo-křesťanská. Ta se dostává do krize pokaždé, když tuto rozlišovací schopnost ztrácí nebo se jí zříká. V jedné z takových krizí se nachází dnes. Způsobila si ji sama zamlžováním významu, nepřesností myšlení, nejasností cílů, nepojmenováním věcí jejich pravými jmény. Přestává si svítit a přijímá zatmění jako přirozený stav světa. Odměňuje padouchy a trestá poctivce. Zvýhodňuje pachatele nad jejich oběťmi.

Nechává svoje mysli okupovat vetřelci, kteří – jako řečtí okupanti v Judeji – se jí snaží vymazat z paměti tradice, principy a direktivy, které ji činí tvořivější a laskavější než všechny civilizace jiné. Přijímá naruby obrácené myšlení jako přirozené podle proroctví George Orwella a perzekvuje ty, kdo se ještě snaží vidět reálně a myslet racionálně.

O něco málo optimističtější prorok jménem Izajáš nás povzbuzuje, že svět na tom bude líp, když mu budeme svítit. Buďte světlem národům, nám říká. Třikrát. Křesťanům totéž přikazuje Nový zákon čtyřikrát.

Abychom tento příkaz mohli plnit, máme si těmi světly připomínat třeba takovéto rady talmudických rabínů, poučené revoltou makabejských partyzánů a vítězstvím nad okupanty.

Uč se rozeznávat mezi světlem a tmou, dobrem a zlem, správným a chybným, noblesním a křupanským, posvátným a vulgárním.
Vždy usiluj o posílení světla a dobra.
Bez ohledu na hustotu, sílu a šíři myšlenkové temnoty, sviť ze všech sil a objasňuj zatmělé, i když je temnota v přesile.
Žij tak, abys po sobě zanechal svůj svět světlejší, než jsi ho našel.


Renesanční židovský světlonoš, italský lékař a historik Azaria dei Rossi, se ve svém historickém spise Me´or Eynaim – doslova „světlem očí“ čili asi přesněji „osvícený pohled“ řídil pravidlem „přijímej světlo odkudkoli, i kdyby osvětlovalo tvou vlastní tmu“. Ne náhodou se nám renesance jeví světlejší než předchozí středověk. Rossi a jeho renesanční italští židovští současníci za to dostávali vynadáno od svých méně renesančních souvěrců, jako sám náš veliký Rabín Loew, který ho obvinil ze znevažování starých rabínů a nechápání skrytého významu jejich zdánlivě nepochopitelných výroků.

Jenže oni právě ti talmudičtí rabíni, bádající po obecném praktickém moudru, spíš než potvrzování nějaké doktríny, radili „přebírat moudro, kdekoli je najdete.“ Proto se my nemusíme zdráhat ocitovat si kousek našeho vlastního osvíceného Komenského:

Světlo je prapůvodní tvůrčí energie, z níž se odvozují všechny ostatní. Proces lidského tvoření se rovná vnášení světla do tmy, osvětlování a objasňování věcí. Všude, kam se nedostane světlo, vládne tma, všude, odkud světlo ustupuje, tma se vrací. Ale tma se světla bojí a prchá před ním. Světlo je lékem proti tmě. Proto musíme všude světlem nahrazovat tmu, neboť jak oko touží po světle, tak lidský duch sám od sebe touží po poznání pravdy.


A vypůjčit kousek této modlitby od Františka z Assisi:

Kde se chybuje, vnášejme pravdu.
Kde se pochybuje, vnášejme víru.
Kde se zoufá, vnášejme naději.
Kde se truchlí, vnášejme radost.
Kde je slepota, vnášejme zrak.
Kde je tma, vnášejme světlo.Někdo by mohl namítnout, že světlo taky dělá Lucifer. Podle rabínského judaismu však žádný takový padlý anděl – matně zmíněný v Izajášovi jménem hejlel znamenajícím též hvězdu Jitřenku - neexistuje a je jen symbolem světla namířeného úmyslně nám do očí, které místo osvícení oslňuje a oslepuje, abychom tmu neviděli a mysleli si, že není. Toto světlo poznáme podle toho, že sebe sama povyšuje nad věci, které by mělo osvětlovat, a žádá za to naši úctu, poslušnost a peněženku.

A před tím se udržujme ve střehu.

Vyšlo na serveru Neviditelný pes

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy