Znevažování politické korektnosti je znevažováním základů státu

12. 01. 2017 | 12:29
Přečteno 3546 krát
Slovo korektní (correctus) lze chápat ve třech významech. První je jasný, korektní znamená správný. Se dvěma dalšími je to složitější. Druhý význam má společenský akcent a znamená kultivované a neurážlivé chování. Je poněkud problematický, neboť někdy zavání pokrytectvím. Třetím možným významem je pojem politické korektnosti. Přestože i zde může jít o korektnost v základním slova smyslu, je nejproblematičtější, mimo jiné proto, že zavání machiavelismem.


Před několika dny vyšel v Přítomnosti na toto téma zajímavý a poučný článek Nepřipíjet na stát autora Václava Chylskéto. Jeho mottem je známý Demokritův či Petroniův výrok „Svět chce být klamán, nechť je tedy klamán“. První, co mne jako masarykovce v této souvislosti napadlo, byl Masarykův výrok „Svět chce být podváděn, nesmíme ho proto podvádět.“ Zde je snad podstata, resp. jedna z podstat problému.

Z uvedeného článku cituji: „Pojem politické korektnosti by si zasloužil být slovem roku 2016, byť to není výraz nový. Poprvé se vynořil při procesu Nejvyššího Soudu Spojených Států v kauze Alexandra Chisholma, občana státu South Carolina versus State of Georgia v roce 1793. Soud řešil problém, za jakých podmínek může občan (soukromník) jednoho unijního státu zažalovat unijní stát druhý. V procesu se soud také zabýval otázkou právního postavením občanů v demokratickém státě a stanovil, že přípitek (toast) na stát (Spojených států) místo na jeho lid není politicky korektní. V ústavní preambuli Spojených státům je totiž zmíněn lid jako přirozená osoba (‚My lid Spojených států, abychom vytvořili dokonalejší jednotu, nastolili spravedlnost…‘) a nikoliv právnická osoba Spojené státy. V odůvodnění pak stojí, že ‚stát je sice nejšlechetnější lidské dílo, avšak člověk sám je nejšlechetnější dílo boží‘…
Cílem politické korektnosti je osvojení jazykové sensibility a ohleduplnosti, nedůvěry k názorovým stereotypům a tím i k zvýšení sociální kompetence. Jednoduše řečeno: ke kultivování vzorů chování. Jazykový kodex politické korektnosti odmítá způsoby vyjadřování a jednání, která diskriminují individua nebo společenské skupiny na základě etnického původu, pohlaví, příslušnosti k určité sociální vrstvě, tělesného nebo duševního postižení, či sexuálních náklonností. Všímá si též stylu řeči, zejména verbálního napadání, ověřitelnosti a nezaujatosti zpráv, které předkládají anonymní autoři.
Jako snad každá idea má i politická korektnost své kritiky. Pervertování a ironizování původní náplně politické korektnosti je součástí ideologie konzervativních kruhů Spojených států, kde má svůj původ. Hlavním argumentem kritiků je, že politická korektnost je svěrací kazajkou svobody slova, že je to cenzura myšlení. Kritika politické korektnosti se v ironickém rouchu rozšiřuje globálně nedoloženými fake news, infikujíc často pod senzačními titulky sociální media. Duchem nepolíbení čtenáři je s chutí konzumují a řetězově rozmnožují, mnohdy záměrně, mnohdy nevědouce co činí. Málokdo se totiž pokouší vypátrat prameny oněch žurnalistických patvarů a mnohdy to není ani možné.
Desinformace je sofistikovaný program a novodobá politická zbraň, podávaná nezřídka zábavnou formou, na hony vzdálenou rigidní sovětské propagandě v minulosti. Český internet je jimi zaplaven. Hoaxy jsou lehce stravitelné, nebudí podezření, protože jsou profesionálně formulovány vyškolenými státními propagandisty k narušování veřejného mínění v konkurenčních politických a vojenských seskupeních. Jeden z jejich cílů, zaměřených na české prostředí je vyvolávání pochybnosti o smyslu a praxi Evropské unie, což je v zemi českých politických krtků, uvažujících o vystoupení z Unie, vítaná strava. Aktuálně jsou podezříváni ruští hackeři z ovlivňování prezidentských voleb v USA. (4) Donald Trump jim to ostatně usnadňoval stylem své prezidentské kampaně. Diplomatická elegance jazyka se stává archaismem i v pražských hradních komnatách. Jedním z nejhorších prohřešků proti politické korektnosti je urážení žurnalistů a předstírání intelektuální nadřazenosti, což bývá nezřídka kamuflování vlastní nedostatečnosti. Pro pochopení tohoto diskuzního stylu poslouží pohled do biografie dotyčných politiků.
Kritici politické korektnosti jsou velmi pestrá společnost, která se vydává za pravé demokraty tím, že přirovnává jazykový kodex politické korektnosti k newspeaku Orwellova románu ‚Nineteen Eighty-Four‘. Kritici tvoří celou škálu politických názorů, počínaje masovým vrahem, norským teroristou Andersem Behringem Breivikem, který uvedl svůj manifest výzvou k boji proti politické korektnosti. Většina bojovníků proti multikulturalizmu a politické korektnosti jako Nizozemec Geert Wilders, Marine Le Pen nebo sympatizanti německé Pegidy a Alternativy für Deutschland (AfD) nejsou sice fyzičtí násilníci, ale v jejich jménu jsou vypalovány domy pro uprchlíky. U xenofoba Gerta Wilderse, bojujícího za omezení imigrace, zejména muslimů, je pozoruhodné, že jeho matka je indonézského původu, ze země kde podíl islámu tvoří takřka 90%. Jeho žena je původem Maďarka.
I u nás v Česku máme v politických špičkách ohnivé protivníky politické korektnosti. Na sjezdu Alternativy für Deutschland (AfD) sklidil Václav Klaus bouřlivý potlesk za to, že se přiznal, že je opravdový fanoušek AfD a doporučil, že je nutno politickou korektnost odmítnout. V jeho myšlenkových šlépějích kráčí i Klaus junior…
Také Miloš Zeman považuje politickou korektnost: ‚Za největší zlo, které nás může potkat. Politická korektnost je jen zdvořilé synonymum pro lež’. Jestliže je to jeho upřímné mínění, nechť nechá stáhnout z pražského hradu prezidentskou vlajku, na které stojí, že ‘Pravda vítězí‘.
Lež je fenomén univerzální, prolínající všechny kultury. Někde víc a někde méně. V České republice mohou zastávat vysoké politické úřady usvědčení lháři. A.P.Čechov se vyjádřil, že ‘Hniloba zžírá trávu, rez železo a lež duši.’ Adolf Hitler byl opačného názoru, protože: ‘Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu’. Karel Čapek byl přesvědčen o tom, že: ‘Království lži není tam kde se lže, ale kde se lhářství akceptuje.’ Byl obdařen jasnovidectvím?
Český občan to má s hradní politikou ‘odezdi ke zdi’ velice těžké, zvláště když ještě nestrávil komunistický new speak. Žijeme v době, kterou politikové nazývají postdemokratickou a postfaktickou, kdy pravda a lež nemají ostré kontury a slévají se v amorfní kaši. Teze Václava Havla, že pravda a láska zvítězí se stala pro část tohoto národa vděčnou anekdotou.”

Je pozoruhodné, že k politické nekorektnosti se uchýlili i původně havlovci a pravdoláskaři Karel Schwarzenberg a Alexandr Vondra. Schwarzenberg, aby se přiblížil lidu (populu), si před několika lety začal vypomáhat vulgarismy, což bylo od něj přinejmenším nerozumné, neboť to nepotřeboval, uměl být verbálně zajímavý i jinak. Vondra, zdaleka ne tak čistý jak se po Listopadu zdálo, si pro změnu “pomohl” tím, že politickou korektnost začal relativizovat až odmítat. Oba se tím podvolili českému i celosvětovému trendu: rezignovali na to, že v politice lze být korektní (jistě ne absolutně, neboť nikdo není dokonalý) a současně i úspěšný.

Podle mne je to zásadní a velice nebezpečný omyl. Je to omyl lidí, kteří nepochopili Husa, Komenského, Palackého, Havlíčka, Masaryka a Čapka, resp. Erasma, Jeffersona, Gándhího, Kinga a nekonečnou řadu dalších. Též Obamu a Merkelovou.

Proti nim stojí u nás různí Klausové, Zemanové, Filipové, Kalouskové, Fialové a Dukové (Sobotka balancuje), “venku” Putinové, Trumpové, Si Ťin-pchingové a opět celá řada dalších.

Mezi korektností a nekorektností je na jedné straně plynulý přechod, na druhé straně se mezi nimi nachází velmi ostrá hranice.

Jde o evidentní boj dobra se zlem. Tak co či koho si vybrat?


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy