Zelený zemní plyn

25. 06. 2012 | 12:09
Přečteno 5763 krát
Může zemní plyn být opravdu "zeleným" palivem? Proč tak rozhodla Evropská komise?

Sešel jsem se před lety na jednom bruselském zasedání s Alexejem Millerem, šéfem všemocného ruského Gazpromu. Propagoval ve svém vystoupení, jak jinak, ekologický zemní plyn, který Rusko ve velkém dopravuje hlavně do Evropy. O přestávce jsme pili kafe a já se ho zeptal, jaké jsou ztráty při vrtech, těžbě a dopravě zemního plynu na desítky tisíc kilometrů ze Sibiře či z dalekého Severu do Evropy. Byl mou otázkou zřejmě překvapen. Já byl zase překvapen, že nedokázal na mou otázku spatra odpovědět.

Zemní plyn je totiž ekologicky velice výhodným palivem. Při výrobě jednotky elektřiny či tepla s pomocí zemního plynu bude atmosféra zatížena podstatně menším množstvím skleníkových plynů, než kdyby stejné množství elektřiny či tepla bylo vyrobeno třeba z hnědého uhlí nebo nafty. Při spalování všech fosilních paliv, včetně zemního plynu, se totiž vytváří kysličník uhličitý (C02), který slouží jako „lapač“ odražených slunečních paprsků, zadržujíc sluneční teplo v atmosféře.
Alexeje Millera má otázka zaujala. Dříve, než jsem mu však stačil vysvětlit, proč se vlastně ptám, snažil se mi vysvětlit, proč mi vlastně nemůže odpovědět. „Víte“, řekl mi, „zemní plyn je tak levný a je ho tolik, že jakékoliv snahy zmenšit ztráty při čerpání a transportu zemního plynu by byly mnohem dražší, než cena zemního plynu, který se při vrtech, čerpání či transportu k místu jeho spotřeby „ztratí“ do atmosféry“.

Do atmosféry se zemního plynu ztratí asi dost. Odborníci odhadují, že se jedná o 10%-15% vytěženého zemního plynu. Mám v dobré paměti neštěstí, které se událo koncem osmdesátých let někde na Sibiři. Potrubí Gazpromu bylo netěsné, šlo údolím paralelně s transsibiřskou magistrálou, panovaly kruté sibiřské mrazy, unikající plyn se držel při zemi, dokud ho jiskra vlaku nevznítila. Pokud mi paměť slouží, neštěstí si vyžádalo přes pětset obětí.

Zasedání Evropské komise, kterého jsme se oba zúčastnili, bylo věnováno energetice a omezením emisí skleníkových plynů.
Příčina možného přehřátí naší zeměkoule spočívá totiž v tom, že na Zemi totiž neustále dopadá velké množství slunečního záření. Naštěstí se skoro dvě třetiny tohoto záření od povrchu Země odráží do kosmického prostoru. Při spalování všech fosilních paliv se však do atmosféry uvolňuje kysličník uhličitý, jehož molekuly mají velký účinný průřez pro zachycování slunečního záření, reflektovaného naší zeměkoulí. Při určitém procentu ztrát těženého a dopravovaného na velké vzdálenosti zemního plynu by se tedy mohlo stát, že zemní plyn může začít přispívat k přehřátí naší planety více, než spalování černého či hnědého uhlí.

Vysvětlil jsem Alexeji Milerovi příčinu svého znepokojení, tedy znepokojení fyzika. Zemní plyn totiž sestává převážně z plynu, zvaného methan (CH4). A metan, jak fyzici dobře ví, protože to přesně změřili, je až 40x účinnějším skleníkovým plynem, než je kysličník uhličitý, který je dnes hlavní příčinou našeho znepokojení, že se planeta Země začíná přehřívat. To znamená, že jednotka – molekula, gram, kubický cm – zemního plynu, tedy převážně metanu, zadrží v atmosféře zhruba 40 krát více slunečního záření, než jednotka kysličníku uhličitého, jehož rostoucí koncentrace nyní tak zneklidňuje politiky. Odborníci tvrdí, že celkové ztráty při těžbě a dopravě zemního plynu k místu spotřeby dosahují 10 až 15%.

Alexej Miler se však ukázal být schopným businessmanem. „To není nakonec tak špatný nápad“, řekl mi při dalším šálku kávy. „Možná, že bychom zmenšení ztrát při těžbě a transportu zemního plynu mohli využít v rámci Kyotského protokolu a vydělat na tom“.

To jsem zase nechápal já – prostý teoretický fyzik. Naštěstí byl konec přestávky na kávu a my se museli vrátit do posluchárny a věnovat se dalším úvahám a diskusím.

Vzpomněl jsem si na tento rozhovor dnes, když jsem se dočetl ve zprávách, že EU nakonec podlehla nátlaku plynové lobby a uznala zemní plyn jako zelený energetický zdroj: nesporně ohromné vítězstvím pro plynařskou lobby a velká porážka pro lidstvo.

Kdyby mi nějaká víla z pohádky dala kouzelnou moc, poslal bych pár tuctů bruselských úředníků zopakovat si maturitní zkoušky v nějakém pořádném gymnáziu. Navíc bych ještě nechal důkladně přezkoumat toky peněz z Gazpromu do Bruselu.
Zpráva z Internetu: http://www.guardian.co.uk/environment/2012/may/29/gas-rebranded-green-energy-eu

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JaS napsal(a):

To jsem rád, když se k této problematice vyjádří kromě zelenáčů taky někdo rozumný...
25. 06. 2012 | 13:33

Medikolog napsal(a):

Pane profesore,

co prohlásit za "zelené" pivo a za "zelené" destiláty všechna piva a všechny destiláty při jejichž výrobě je používán "zelený" zemní plyn? A samozřejmě tyto "zelené" výdobytky (krásné slovenské slovo:-) prodávat s daňovými úlevami za 200% min. výrobní ceny;-)?
25. 06. 2012 | 14:29

Holoubek napsal(a):

a co tak zelená jaderná energie, já bych to vše převedl na jádro, ledničky pračky myčky a z hajzlu bych udělal uložiště samozřejmě také zelené, pane Janouch vy jste nemocný...
25. 06. 2012 | 14:48

Marty napsal(a):

Nic více než pohled cynického technokrata ...
25. 06. 2012 | 15:09

Důchodce68r napsal(a):

Díky pane profesore. Je zarážející, že toto není dávno zhodnoceno. (Kdysi jsem se v tisku setkal s údajem o ztrátách podstatně větším než 15%. )

Takže, neodborným odhadem od pasu, dejme tomu:
1) spálením 1m3 plynu vznikne 1 m3 CO2 + 2 m3 vodní páry,
2) spálení 0,85 m3 (který po odečtení ztrát dorazí k nám) vznikne 0,85 m3 CO2 (a zhoršuje skleníkový efekt),
3) pokud má nespálený plyn (methan) 40x větší skleníkový efekt, tak těch 0,15 m3 musíme vynásobit 40 a dostaneme co do škodlivosti ekvivalentní množství CO2. Tedy 0,15 x 40 = 6 m3.
4) závěr: vytěžením 1 m3 plynu a jeho dopravou se strátou 15% se atmosféra poškozuje tak, jako produkcí 0,85 + 6 = 6,85 m3 CO2.
-----
Najde se mezi diskutéry chemik, který by úvahu upřesnil, a nejlépe i doplnil srovnáním s uhlím?
Pokud ano, díky předem!
25. 06. 2012 | 15:18

Jáchym napsal(a):

Holoubek:

K některým starším článkům i aktivitám pana Janouch mám výhrady.
Ale tady pan Janouch upozorňuje na dva fakty :

1) Politici, rozhodující o energetické koncepci,nemají a ani nechtějí mít alespoň triviální znalosti přírodních věd, bez kterých by se neměl dostat k maturitě nikdo z gymplu: Třeba o tom, jakou odrazivost infračerveného záření má metan v atmosféře.

2)Upozorňuje na to, že se těžebním firmám "nevyplatí" vypracovat takové postupy těžby a distribuce, aby se obrovské kvantum skleníkového plynu nedostávalo do atmosféry - a že je nikdo netlačí ani nekontroluje. Takže přínos náhrady uhlí zemním plynem je z hlediska vlivu na skleníkový efekt spíše záporný (Pochopitelně nemluvím o dalších průšvizích, které má spalování uhlí, zde je přínos přechodu na zemní plyn nesporný !!)
***
JaS:

..."vyjádří kromě zelenáčů někdo rozumný"...

Pokud máte na mysli Stranu zelených - tedy její současné vedení - naprosto souhlasím.
Stejně jako někteří katolíci lezou kanálama když sledují, co byl Kalousek ochoten udělat v zájmu (či pod záminkou) církevních restitucí, duševně příčetní ekologové se stydí za ty, kteří bezostyšně ničí přírodu (včetně živočicha zvaného Člověk) naprosto kontraproduktivním zaváděním některých tzv. ekologických energetických zdrojů s katastrofálními dlouhodobými dopady na přírodu a člověka.

Už léta sladuji bezostyšnou řežbu, kdy soutěží "zelení" politici s "modrými" politiky o co nejrafinovanější způsob, jak maximálně poškodit přírodu a co nejvíc namastit kapsu svým donátorům. Žádná polopravda ani demagogie není dost velká.

Kšeft je kšeft a zelené tunely jsou také tunely.
P.S. Jsem apolitický zelenáč, který se snaží být rozumný a proto leze t.č. kanálama.
25. 06. 2012 | 15:36

Důchodce68r napsal(a):

A ještě bych měl 2 otázky, zřejmě bez naděje na odpověď.
1) Je na ministerstvu životního prostředí po perzonálních rošádách z poslední doby vůbec nějaký chemik? VŠ, nebo SŠ, nebo aspoň koho chemie na základce bavila? Nebo jsou tam už jenom kamarádi politiků?
2) Jak je tomu obdobně v orgánech Evropské komise?
25. 06. 2012 | 15:42

Jáchym napsal(a):

Důchodce 68r.:
"Najde se mezi diskutéry chemik, který by úvahu upřesnil, a nejlépe i doplnil srovnáním s uhlím?"
*****
Zkuste se obrátit na zdejšího blogera, chemika Kalouska.
Nemá do čeho píchnout a konečně by využil své jediné odbornosti :-)
25. 06. 2012 | 15:46

xx napsal(a):

Jáchym: Otázka zda politici energetické koncepci rozumí nebo nerozumí není vůbec podstatná. Ono je to totiž úplně jedno. Nejedná se totiž o chemii ani fyziku, ale politiku. I kdyby nakrásně všichni politici byli graduovanými fyziky a chemiky, problematice by dokonale rozuměli, stejně by to jednání nedopadlo jinak. Nejedná se totiž o chemii a fyzice, ale o penězích a profitu.

Vy vycházíte z toho, že politici by při znalosti dopadů svých rozhodnutí rozhodovali jinak. To je ovšem veliký omyl, protože politici do rozhodování nezahrnují jen odborná fakta, ale i ostatní vlivy. Vliv na pokladnu strany, na vlastní peněženku, na peněženky a pokladny kamarádů podnikatelů, na ekonomické výsledky kterými se mohou chlubit a získat tak znovuzvolení a jako informativní doplněk si ti co dané problematice nerozumí nechají zpracovat i odborný posudek, aby se vyhnuli bezprostředně hrozícímu nebezpečí během aktuálního volebního období.

Jak ukazuje případ Parkanové, do budoucna bude třeba pořizovat více alibistických posudků pro ty případy rozhodování, kdy bude zájem pokladen a peněženek natolik stimulován, že bude stát zato jít i do hrozícího průšvihu velkou pravděpodobností.

To je politika.
25. 06. 2012 | 15:57

drašnar napsal(a):

Tak Janouchovi samozřejmě jde v tomto průhledném rusofóbním výlevu o ekologii až na posledním místě.
25. 06. 2012 | 15:57

Důchodce68r napsal(a):

Jáchym.
Díky, dobrý nápad, ale neobrátím se. Ne že by nedostatek důvěry, ale v jeho případě naopak obrovský přebytek NEdůvěry.
Nicméně, kdybych někdy potřeboval, budu hledat zdatného pokladníka na Životním.
25. 06. 2012 | 15:57

modrý edvard napsal(a):

To je děsivý.
důchodce: ten chemik by měl být v Bruselu.
25. 06. 2012 | 16:04

Yosif K napsal(a):

drašnar napsal(a):
Tak Janouchovi samozřejmě jde v tomto průhledném rusofóbním výlevu o ekologii až na posledním místě.
25. 06. 2012 | 15:57
Nerekl bych ze Janouch je rusofob. Ma v Rusku spoustu kamaradu - ale mezi fyziky, asi ne prilis mezi jednoduchymi muziky a pruhlednymi lumpenproletari. :-)
25. 06. 2012 | 16:28

Yosif K napsal(a):

Jeste vetsi bo....del je pri tezbe ropy - specialne v Iranu a v arabskych statech.

Staty ktere maji malo relativne malo ropy (Bahrain, Qatar) velkou cast zemniho plynu doprovazejiciho tezbu ropy chytaji, zakaplnuji a prodavaji.

Staty ktere jsou line do tohoto investovat jednoduse unikajici zemni plyn pali (je ho takove mnozstvi, ze kdyby jej nepalili, tak by co chvili vylitli do povetri).

Rocne se spali "panubohu do oken" 30% spotreby pluny cele EU. V tmto trestuhodnem plytvani vedou rusti, nigerijsti a iransti soudruzi. Jde o staty kde velka cast prostych obyvatelu zije na hranici chudoby a nejaky grosik z prodeje nyni paleneho pluny by se hodil. Nicmene - siroka strana moja rodnaja - kdo by se staral o detaily.......

Neni pochyb ze nedbalosti tychto soudruhu (Rusu, Nigerijcu, Irancu) vznika rocne stokrat vice sklenikovych plynu, nez se usetri nejakymi komplikovanymi povolenkami nebo pridusovanim spotreby automobilu nebo pouzivanim elektromobilu tu co onde.
As of the end of 2011, 150 × 109 cubic meters (5.3 × 1012 cubic feet) of associated gas are flared annually. That is equivalent to about 25% of the annual natural gas consumption in the United States or about 30% of the annual gas consumption in the European Union.[7]

As of 2010, 10 countries accounted for 70% of the flaring, and twenty for 85%. The top ten leading contributors to world gas flaring in 2010, were (in declining order): Russia (26%), Nigeria (11%), Iran (8%), Iraq (7%), Algeria (4%), Angola (3%), Kazakhstan (3%), Libya (3%), Saudi Arabia (3%) and Venezuela (2%).[8]

That amount of flaring and burning of associated gas from oil drilling sites is a significant source of carbon dioxide (CO2) emissions. Some 400 × 106 tons of carbon dioxide are emitted annually in this way and it amounts to about 1.2% of the worldwide emissions of carbon dioxide. That may seem to be insignificant, but in perspective it is more than half of the Certified Emissions Reductions (a type of carbon credits) that have been issued under the rules and mechanisms of the Kyoto Protocol as of June 2011.[7][9]

Satellite data on global gas flaring show that the current efforts to reduce gas flaring are paying off. From 2005 to 2010, the global estimate for gas flaring decreased by about 20%. The most significant reductions in terms of volume were made in Russia and Nigeria.[7][10]
25. 06. 2012 | 16:43

Důchodce68r napsal(a):

modrý edvard.
1:0 pro Vás! (Není chemik jako chemik, beru na vědomí.)
25. 06. 2012 | 16:55

cinick napsal(a):

Co si usnesou ve Bruselu bude Rusům záhy jedno. Teď Rusko dostavuje plynovod do Číny o světlosti 800mm a dopravním tlaku 10 MPa. Na trati je 40. kompresorových stanic, které dodali Němci.(Kdysi tyto stanice dodávalo ČKD než se Venca Veškrna s Rusama rozkmotřil). Zbytek stavby a trubky dělají ruské firmy. Na nějaký tahanice s dodávkami do Evropy, kde kradou všici, nejen Ukrajinci(Zastavení plynu v loni v zimě bylo varování všem, nejen Ukrajině, ale i Balkánu, RWE... ) nebudou zvědaví.
25. 06. 2012 | 17:36

Al Jouda napsal(a):

Nezapomínejme na ten aspekt, že CO2 v atmosféře a v moři žerou rostliny a řasy, takže se jeho koncentrace snižuje. Co však žere zemní plyn ?
25. 06. 2012 | 17:38

pexeso napsal(a):

Je to jako se vším-rozdíly byly,jsou a budou-notabene v přírodním bohatství jednotlivých zemí.Kdo je neprodává? Málokdo,snad nikdo. Historka s panem Millerem by mohla připomínat lehkomyslnost cara,který skutečně začátkem dvacátého století Američanům prodal Aljašku za měsíční plat svého gubernátora.Eto daleko,tam cholodno.Jenže Rusko bylo natolik zničeno poslední válkou,není divu si pomoci a včas.Libye také měla životní úroveň bez práce.A kdo čte historii,ví,že Rusko půl tisíciletí vkládalo do Sibiře obrovskou energii svých lidí,mělo co dělat ji ve všem.Ubránit proti intervenci při VŘSR.
Skleníkový efekt začal pěknou ideou bohatého Mexičana a záhy k ní narostl "Římský klub" jaký nemá žádná jiná myšlenka.Snad jen Marx ještě v ekonomii.Proč ne.Lze však souhlasit i s Klausem,že i hodně zbytečně.Jako laik se domnívám,že snad veškerá fauna a flora hlavně z případného oteplení skleníkem atmosféry jen získá.Tak oč běží-starosti a proč? Snad jedině s vysycháním vody.Ale už zde tuším nebude jediná bilance jak to bude se srážkami jako "málo vznešená" pro vědu.Skleníkový efekt má protisíly v životu fauny i flory.Ve dne a v noci probíhají opačné procesy u všeho života-příjmu a výdeje CO2.
Úbytek kyslíku spalovacími motory vší dopravy je efekt milionkrát drastičtější než skleníkový efekt.Podobnou nesouměřitelnost významu v lékařském výzkumu najdete z 99%.Biliony výsledečků chodících kolem horké kaše,vesměs přímo nepoužitelných.Věda se stává tím způsobem nebezpečím lidstva daleko největším.Tím rozptylem do mnoha naprostých nic.
25. 06. 2012 | 20:08

jih napsal(a):

Angela je ostatnhe byvala fyzicka a neni to nic platne.
25. 06. 2012 | 20:27

fekalistické nokturno napsal(a):

Samozřejmě se to s tím metanem dobře ví.
Vegoši, kteří s nenávistí pohlížejí na naše bifteky (obecně lidská vlastnost nenávidět požitky jiných lidí, které nejsem ochoten sdílet je u vegetariánů akcelerována špatným trávením) už nějaký čas volají po vybití skotu, pod záminkou že strašně prdí (=produkuje metan, to ale vegoši taky) a otepluje tím matičku Zemi.
A, pokud si vzpomínám na Leacocka dobře, ti lidé na Transsibiřské magistrále byli roztrháni láhví projímadla.
25. 06. 2012 | 20:55

Milan V napsal(a):

ad autor

Opět je v blogu předvedena klasická projaderná demagogie.
Úvahy pana Janoucha jsou zcela zavádějící - přečtěte si to v diskusi Josifa K.
Ten (v anglické citaci) popisuje skutečnost: unikající metan se spaluje (tedy zatěžuje atmosféru vznikem CO2 a ne 40x více z hlediska skleníkového efektu jako CH4, to vypouštějí do atmosféry hlavně krávy....)
A opět souhlasně pobrukují projaderní Hujeři....
25. 06. 2012 | 21:25

oh napsal(a):

protijaderný Hujer Milan V: Ve vašem příspěvku zase je vidět pouze a jedině klasická zelená demagogie, doplněná buď neznalostí, nebo předpokládáním neznalosti u publika. Ten anglický text Yosifa K hovoří o metanu unikajícím při těžbě - ten se pochopitelně spaluje, nikdo nestojí o to, aby jeho těžební věže byly ničeny náhodnými výbuchy uniklého metanu. Zatímco text p. Janoucha hovoří zcela sropzumitelně česky o zemním plynu (metanu) unikajícím při přepravě zemního plynu - např netěsnostmi v potrubí). A ten se, až na v Janouchově textu zmiňovanou událost, nespaluje...
25. 06. 2012 | 22:18

pexeso napsal(a):

Miller je shodou okolností také jméno carského geologa -cestovatele,který okolo roku 1750 publikoval velkou souhrnou zprávu o Sibiři a jejím nerostném bohatství mj.Najdete ji třeba na ruském internetu ve volně přístupné osobní bibliotěce presidenta Jelcina.Jen pozor -táhne to hned gigabyty ale lze vypnout PC.Vesměs o Sibiři.
Vyprávění Ing.Janoucha o vlakovém neštěstí a plynovodu s tranzitními stanicemi vzbudí dojem pustiny.Pozor,poté co jsem si na Internetu přečetl několik tažení bělogvardějců jimi zapsaných-s těmi přechody řek,říček,hřebenů hor-musí tam být úžasně krásná místa přírody.Celá tažení -byť šlo o boj-jsou maximálně zajímavé cestopisy.A tak jsem k své dávné touze poznat Amazonii připojil i Sibiř.
No a jedna z nejpoutavějších líčení dějin je i podrobně zapsaná historie jak kozák Jermak dobýval za cara Ivana Hrozného samu Sibiř až k Amuru. Proti chánovi Sibiřskému.Leč tuším roku 1585 jej s jeho kozáky domorodci ve spánku podřezali.
25. 06. 2012 | 22:22

Jáchym napsal(a):

xx:
Řekl jste více slovy totéž co já. Trochu jste to rozvedl.Ale asi je to dobře.

Důchodce 68: Slušný kvalifikovaný odhad by měl zvládnout gymnazista, chemika Kalouska netřeba. Chemie mě moc nebavila, ale před pár desetiletími bych to ještě zvládl, teď bych si musel dát opáčko.
Určitě to ale mnohokrát zhodnoceno a porovnáno je, jen to najít.

Pexeso: Asi to myslíte dobře, ale nezlobte se, děs a běs. Myslím ta ekologická(?) druhá polovina.

Lezou na mne z celé diskuse chmury, jdu spát.
Alespoň jednoho diskutéra, který se o ekologii nejen zajímá, ale má o ní trochu páru, jsem tu dnes přece jen čekal.
25. 06. 2012 | 23:11

Rudi Koutek napsal(a):

pexeso napsal(a):
"Historka s panem Millerem by mohla připomínat lehkomyslnost cara,který skutečně začátkem dvacátého století Američanům prodal Aljašku za měsíční plat svého gubernátora.Eto daleko,tam cholodno."


Aljaska byla prodana v roce 1867, Americane zaplatili 7,2 milionu dolaru (nechtejte tvrdit, ze to byl mesicni plat gubernatora).
Daleko tam bylo, cesta z Petrohradu trvala pul roku. Zima tam byla a porad jeste je. Koupe byla v USA kritizovana z uplne stejnych duvodu.
Zlato bylo objeveno o 30 let pozdeji.
26. 06. 2012 | 01:12

pexeso napsal(a):

aaa´,demokraté naježili srst a proti všem mým očekáváním se dali i do práce.Což o ekolozích zatím nemohu tvrdit,mají jisté zpoždění.Mám pocit,že tak jako měla velká diskuse vědců okolo roku 1860 o Clausiově "tepelné smrti" vesmíru (opírajíce se o jím zavedenou entropii S a H-teorém Boltzmanna) ,tak dnes je to podobně s oteplením skleníkovým efektem,i když jde o opačný směr teploty.
Druhá krize (dvojkrize) Paula Krugmana let 2008-2020 jasné svědčí o důsledcích nelinearit-obdobně generování druhé harmoniky v nelineární optice ,i když tam se bere energie v první mocnině-lineárně,což je druhou mocninou elektrického pole .Optické vlnovody kabelových připojení PC a TV by mohly vyprávět. Jejich vnitřní soliton-nelineární objekt se častopohybuje stejně jako chodec při tzv.Náhodné procházce obousměrně.Dnes ekonomikami hýbe prastarý Marx,pouze s přídavným linárně-nelineárním členem v průmyslově-uživatelských energiích.Tisíce a tisíce let lidstvo nebylo schono rozumět jevům jinak než linárně-geometricky prodloužením po přímce-tečně-kdekoliv se křivka průběhu více ohne.Tím se vlastně ,včetně ekonomie jako vědy, všude dostala do popředí metoda typu-máš-li někde rovnici-najdi v ní možnost ji vydělit tak aby v ní zůstal malý parametr.Posléze rozlož podle něj co se dá do Taylorovy řady.Za dále vyházej všechny členy obsahující vyšší mocniny malého parametru.Dostaneš linearizaci-lineární rovnice,stejně platné jako ty původní.Vzniklá nepřesnost se nikde neprojeví.Posléze přejdeš k matici koeficientů,pouze s ní pracuješ jako číslem:násobíš.Použitím jejího determinantu-matice dále nalezneš jednoduše řešení soustav rovnic.Nalezneš i vlastní čísla -jakožto ty kořeny determinantu,při nichž je roven nule.Těmi určíš od normálních souřadnic až po diskrétní hladiny energií naprosto vše.Jenže zazvonil zvonec a pohádky je konec-v posledních desetiletích se už tohle dávné schéma vyčerpalo na množině svých případů a matematika ve vědě běžně řeší nelineární případy,kde lineárně myslet nelze.Lineární uvažování je prakticky totéž jako když geometr vidí všechny pozdější a vzdálenější obrazy svého tělesa -podobné geometricky původnímu,projektivní geometrií.Tak pracuje architekt,stavitel,ale i hydroprojektant s použitím Reynoldsova čísla pro turbulenci.Bohužel se tím mnohé nedá pochopit.Věc se může vyvinout sama ze sebe v sobě velmi nepodobnou.
26. 06. 2012 | 07:53

pexeso napsal(a):

opravuji nad tímto :"s přídavným lineárně-nelineárním členem v průmyslově-uživatelských energiích.Tisíce a tisíce let lidstvo nebylo schopno rozumět jevům jinak než lineárně-geometricky "
26. 06. 2012 | 07:56

neklausovo negymnasium ale SPŠ napsal(a):

Jak známo z tisku a středoškolské chemie , u magistrály nevybuchl methan, ten je lehčí než vzduch, neb má cca poloviční molární hmotnost. Vybuchly tam páry z jezera zkapalněného butanu, který vytékal z prasklého potrubí vedeného souběžně s tratí. Tyto páry, navíc chladné, jsou cca 2,5x těžší než vzduch, takže se mohly nahromadit a přitom mísit se vzduchem. Jezero hořelo ještě dlouho po explozi zaviněné jiskřením trolejí. Methan mizí z atmosféry s poločasem cca 5 let fotooxidací. Největší problém jako skleníkový plyn působí vodní pára vznikající spalováním či fotooxidací methanu.
Pakliže skleníkový efekt je cca 2 W/m2, potom by se musela málo hmotná vrsva atmosféry měřitelně zahřát a tím likvidovat skleníkový efekt, neb by více vyzařovala do Vesmíru. Pochopitelně by měřitelně měla stoupat teplota půdy a oceánu a srážky. Oproti uhlí je plyn pokrok a budoucnost je v hydrátech methanu. Tam ho bude unikat nejvíc, možná už uniká.
26. 06. 2012 | 07:58

Petr napsal(a):

Pane profesore,
máte plnou pravdu. Ale Vaše slova i slova jiných chytrých a vzdělaných lidí v Evropě a hlavně v Česku jsou zbytečná.
Dnes vyhrává a ke smůle Evropy, bude ještě dlouho vyhrávat zvrácená ideologie "Zelená". Tato ideologie není rozumný boj za čisté a zdravé životní prostředí, to je boj o obrovské peníze. Dovoz potřebných energií od někud někam, přináší nepředstavitelné zisky různým nikde nepracujícím "Zeleným".
Třeba v ČR. Obrovský boj proti jaderným elektrárnám, jejichž stále odkládaná výstavba by přinesla přímo i nepřímo 150 000 pracovních míst od betonářů po výrobce knoflíků na monterky. Boj proti těmto čistým enegetickým jaderným zdrojům, které staví nejen v moderních a na suroviny energeticky bohatých USA, ale i v čistém, přírodu chránícím Finsku, na úkor výroby energií z dovozové ropy, plynu, uhlí. Ale kdo v ČR nejvíc křičí? Rakušané, Němci. První mají přebytky elektřiny díky svým přírodním podmínkám pro výrobu elenergie z vody, díky hydrodynamickým jezům a přehradám postavených čechoslováky, druzí zase mají díky moři a stálému větru dostatek energie z větru a přebytky energie prohánějí na jih Evropy přes ČR bez poplatků za peníze vesměs chudých českých daňových poplatníků.
Jen poznámka: zkuste někde v ČR prosadit přehradu a hydroelektrárnu, to bude řevu.
Na severu Čech někdo udělal čáru pro těžební limity. I on, i ti co mu to schválili vědí, že se jednou limity prolomí. A v tom je účel. Blížící se těžba k "čáře" drasticky zvyšuje ceny. A po prolomení limitů už taková cena zůstane a to je účel limitů. Nemám přímý důkaz, že to byl on, ale vím, že jeden z fanatických "ekologistů", pracoval pro uhlobarony a pak se stal ministrem.
Plně sdílím Váš názor pane profesore. I si vážím Vaší statečnosti, ale je to boj s větrnými mlýny. Je to stejné, jako když za totality někdo navrhl, že tamhle na té křižovatce bude stát Lenin. Nikdo si nedovolil říci, že je to blbost.
Stejné je to dnes. Stačí, když nějaký pomatenec, nebo ještě hůř, někdo vlivný, kdo potom nesmírně bezpracně zbohatne, řekne, že budeme topit biomasou, či při znalosti dnešní technologie, sluncem.
Tento takyekolog, mává tabulkami o kolik ta či ona teplárna či elektrárna vypustí komínem méně škodlivin do ovzduší, ale už ho nezajímá, odkud se např. biomasa vezme (viz teplárna Trhové Sviny) a kolik škodlivin vyprodukují tisíce kamiónů a stovky vlaků navíc, tuto ekologickou energetickou surovinu přivážející a převážející pokud možno co z největších vzdáleností.
Výroba elektrické enrgie ze slunce, v ČR nejdražší na světě, přináší obrovský byznys nejen teď, ale přinese i v budoucnosti, až se budou solární parky, plné škodlivých látek urytých v panelech likvidovat. Zaplatí to opět, hlupáček, český daňový poplatník. Firmy, těsně před koncem životnosti těcho elektráren zkrachují. A pole už navždy zůstanou plná betonových bloků. A potraviny přece dovezeme, vždyť na to máme. Je to přece tak jednoduché.
Nikdo se nesmí ozvat proti. Dnes by ho nezavřeli, jako dřív za Lenina, ale ekobyzmysmeni ho ekonomicky zničí.
Vždyť bezpracně se mít královsky, ve jménu "ekologie?", je tak krásné. Každá doba, přinášela ve jménu ušlechtilých cílů dogmata, která přinášela Nadlidem zisky, dnes je to "ekologie, a to se hlavně v Česku a upadající Evropě nezmění.
26. 06. 2012 | 08:48

modrý edvard napsal(a):

gymnasium: jak to myslíte s tou vrstvou atmosféry - kterou (výška), z čeho? A pokud jsem výklady (ne vaše, všeobecné) o vodní páře pochopil správně, tak ta se modeluje ze všeho nejhůř.
26. 06. 2012 | 09:03

negymnázium napsal(a):

prý sálá země a vodní pára. Nejspíš u země či oceánu. Vyberte si.
26. 06. 2012 | 09:24

Rigorou napsal(a):

to Pexeso:
tak z toho Vašeho výkladu si každý může udělat jeden jediný dojem:tzv.exaktní věda (např.fyzika oproti ekonomii,lékařství atd.) je největší sterotyp vůbec,opakování starého a jednoho a téhož vtipu tisíckrát za sebou ,např. i třiceti nositeli Nobelovy ceny za kvantovou fyziku v dvacátém století.Každý se lišil jen troškou verbální kašičky a mysticismu,který k VLA-velkému lineárnímu algoritmu přimíchal VLA(-malý parametr-determinant-matice)?
Cvičené opičky na jednom obrázku všeho?
ANO i NE.Takhle by se totiž každý ekolog a lékař výzkumník mohl domnívat,že zanechá "bilionů slepých empirických pokusů,které přímo k použití vesměs nevedou,kterými chodí staletí kolem horké kaše" stane-li se "exaktním" s pomocí VLA.
Fyzik chtěl-li použít VLA ,což vždy nakonec musel a byl donucen absencí jakéhokoliv jiného finalizačního přístupu-se nejprve snažil fyzikální objekt A dát do souvislosti s objektem B. Zde obvykle použil nějakou "sílu",kterou převedl na "energie" a v součtu energií platí zákon zachování energie-což dalo žádanou a kýženou,často slavnou,rovnici.Už zde hrálo roli jak umělecky přejde od síly k energii,aby v rovnici pak bylo možné lineárně později postupovat.Za dále polynomy,na něž vede řešení determinantu-jsou obecně od pátého stupně neřešitelné v radikálech-Galoisův světoznámý výsledek.Pouze naposled Cardano u kubické rovnice vytvořil ještě vzorce pomocí součtu,zlomků a odmocnin.Za dále u kvantových mechaniků se nedalo s determinantem pracovat,aniž by se nepoužilo "grup"-dalšího algebraického objektu.Nejprve kvůli prostorové symetrii grup symetrie,později grup všeho druhu.Hlavně i díky Schurovu lematu,o tom,kdy se matice chovají diagonálně,což je tvar pro nalezení vlastních čísel determinantu-obdoba směrů symetrie. To už často bylo velmi "nestereotypní" řešení,protože chování grup je různorodé,vlastně co typ grupy to vlastní svět-celý vesmír jiné své matematiky.
Ku příkladu ,panu ing.Janouchovi dobře známý Yukawy jaderný potenciál vzbudil největší rozruch v polovině třicátých let v teorii jaderných sil a vůbec nebyl originální:byl přesnou kopií dávno známého Debyeho stínícího potenciálu iontu v plasmatu.Rozdíl byl v tom,že u atomu byly záporné náboje-elektrony- na rozdíl od v jádře zůstavších kladných -protonů-vyneseny z plasmatu jádra vně tohoto jádra-na Bohrovy známé orbity,oběžné dráhy.Ale podstatou síly mezi nimi a kladnými náboji jader zůstaly síly Coulombovy jako v plasmatu,a navíc dle známé klasické věty Gausovy,za hranicí atomu se pozorovateli pole v obou případech jeví stejně.Yukawovi vyšel naprosto jeho předpoklad,že se oproti Debyemu-nic nemění-a byla to Nobelova cena.
Nepostradatelným doplňkem VLA je Eulorovo číslo "E"-základ přirozených logaritmů..2,71 bez něhož nelze řešení diferenciálního VLA zapsat.
Zajímavé je,že přechod k nelinárním případů v koncové formuli není od "E" Eulera vůbec revoluční.Obvykle se vytačí se součty,lineárnímikombinacemi atd."E" na x tou a "E" na minus x-tou,tedy kladnou a zápornou exponentou a i exponentou od imaginárního argumentu s jednotkou "i":Viz čísla komplexní při řešení kvadratické rovnice nebo kmitavého elektrického obvodu.
26. 06. 2012 | 09:25

Rigorou napsal(a):

opravuji :největší stereotyp vůbec
26. 06. 2012 | 09:26

Rigorou napsal(a):

opravuji Eulerovo číslo "E" zaměnit na "e" všude,prosím
26. 06. 2012 | 09:30

Rigorou napsal(a):

oprava na: přechod k nelineárním případům, lineárními kombinacemi
26. 06. 2012 | 09:36

modrý edvard napsal(a):

negymnasium: Problém je s mraky. Z vaší odpovědi soudím, že nevíte, jak fungují spektrální okna.
26. 06. 2012 | 09:40

Rudi Koutek napsal(a):

pexeso napsal(a):
"aaa´,demokraté naježili srst a proti všem mým očekáváním se dali i do práce.Což o ekolozích zatím nemohu tvrdit,mají jisté zpoždění.Mám pocit,že tak jako měla velká diskuse vědců okolo roku 1860 o Clausiově "tepelné smrti" vesmíru (opírajíce se o jím zavedenou entropii S a H-teorém Boltzmanna) ,tak dnes je to podobně s oteplením skleníkovým efektem,i když jde o opačný směr teploty."


Mile pexeso, jak mam verit tomu co pises o te fyzice, kdyz uz ve vecech, ktere jsou jasne(prodej Aljasky), pises bludy, anebo ucelove lzes a ani nemas na to se k tomu priznat...
26. 06. 2012 | 09:57

negymnázium napsal(a):

problémů jsou mraky. Ve fukci mám okno.
26. 06. 2012 | 10:08

slávylabyrint napsal(a):

to Rigorou:

Naprosto totéž co Yukawa je český nositel Nobelovy ceny za polarografii Heyrovský.Místo Debyeho stínícího potenciálu plasmatu postavil měřidlo na použití dávno známého Nernstova elektrodového potenciálu -v kapalném plasmatu.Spolupracoval za první republiky na vývoji aparatury s jistým japoncem,nikoliv Yukawou-který je rovněž japonec.Debyeho iontovou sílu elektrolytů mepoužil. Ovšem zde navíc slovenský Dionýz Ilkovič vypočetl poloměr a objem elektrody-rtuťové kapky z povrchového napětí rtuti.Novum bylo v zavedení "půlvlnového potenciálu",který se o půl století později rozmnožil v učebnicích biologie jako přečetné malované hladiny potenciálů-oxydačně -redukční (též enzymoložka Mentenová nejprve s tímtéž)-o kterých tuším,nikdo neví co s nimi dál po vymalování obrázků.Co a kdy mezi nimi skáče atd.
Skleníkový efekt nám ještě zatím nepřeorganizoval atmosféru do pater,ale to bych čekal,že časem přijde po vzoru i paneláků.Je vůbec pozoruhodné zjistit,že Heyrovský kdyby chtěl nám pomoci,byl velmi blízko záhadám dešťů.Což je problém od něhož se známí sověti Landau s Lifšicem s hrůzou odvrátili směrem k jejich nadějně-strašidelné rovnici o rotaci magnetismu v látkách,z níž fyzika nikdy rozumy nebrala,ale která se matematikům dnes jeví rájem abstraktních Riemannových ploch,solitonopodobných řešení a universální Alma Mater všech známých,fyzikálně důležitých nelineárních diferenciálních rovnic.
A že fyzika atmosféry dala krásné výsledky vědě krom mexického skleníku-viz středověk -Pascalův tlak,Torriceliho pokus s "U" trubicí,známý pokus s Magdeburskými polokoulemi -purkmistra Otto von Guericke.
26. 06. 2012 | 11:04

slávylabyrint napsal(a):

opravou výše : "elektrolytů nepoužil"
26. 06. 2012 | 11:07

Jáchym napsal(a):

Rigorou,
dobrý !
Jenom nechápu, proč měníte nicky - ten surrealway se mi líbil víc.
Upozorňuji ale na vážné nebezpečí:
Podle posledních tajných výzkumů armádních specialistů (které údajně v opilosti vykecal Vondra své osobní kloboučnici) dochází při určitém nadkritickém množství informací, obsaženém současně v lidském vědomí k studené jaderné fúzi vodíkových jader, obsažených v mozkové tkáni. Výsledkem je pochopitelně skokové zvýšení teploty nad cca 6 000 stupňů, výbuch přehřáté páry a prudká oxidace.
Tím jsou pravděpodobně vysvětleny případy samovznícení člověka.

Předpokoládám, že jsou Vám tyto informace známy, nicméně v protikladu k původním předpokladům ani olověný klobouk nepomáhá: Jako "katalyzátor" reakce působí totiž pravděpodobně tok neutrin z okolního vesmírného prostoru!!!

Je možné, že jste si tohoto akutního letálního ohrožení vědom. Považoval jsem však za svou občanskou povinnost Vás na toto ohrožení upozornit.
26. 06. 2012 | 14:41

fizika a chemie napsal(a):

hustota energie v kondezátoru bude vždy zanedbatelná oproti akumulátoru.
26. 06. 2012 | 15:18

Jan Vymětal napsal(a):

S výhradami předchozích komentářů kolegů chemiků naprosto souhlasím. Jen doplňuji, že již několik desetiletí se nepoužívá názvu kyslíčník, ale oxid, metan je nutno psát dle IUPAC methan a nafta není fosilní palivo, ale destilační frakce z dělení ropy. Tak nevím kdo by si měl "zopakovat maturitní zkoušku z chemie v nějakém pořádném gymnáziu" jak to doporučuje pan profesor bruselským úředníkům. HanyS
26. 06. 2012 | 15:48

Hrouda napsal(a):

Dobrý den pane Janouch. Chci se jen zeptat, protože tomu nerozumím, jste přesvědčen nebo víte že CO2 a CH4 má tak velký vliv na planetu Zemi že se nyní otepluje, že je třeba zcela změnit ekonomické chování lidí? Nebo za tím mohou být cyklické změny zde na Zemi, o kterých toho mnoho nevíme? Jaký na nás má vliv mezihvězdný prostor, který se pohybem slunce v galaxii mění? Jaký má vliv aktivita slunce, jehož cykly téměř neznáme? Skutečně teplejší planeta je pro nás nevýhodná a znamená ještě větší saharu? Jak prospívá více CO2 rostlinám?
30. 06. 2012 | 00:01

historie napsal(a):

zelený zemní plyn je chlor použitý sionistou Haberem v zákopech I. WW.
01. 07. 2012 | 15:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy