Poplatky: kýžený švédský sociální model konečně v Čechách. Proč se tolik bráníme?

08. 03. 2009 | 01:43
Přečteno 19667 krát
Reforma českého zdravotnictví byla naposledy ve skutečném pohybu v letech 1990 – 1992 za ministra Martina Bojara. S nástupem Klausovy ODS k moci v roce 1992 se zcela zastavila a od té doby se české zdravotnictví vznáší uprostřed rychle se měnící ekonomiky jako nemotorný žok neschopný přizpůsobit se.

Důvodem je fakt, že parlament se po dobu čtrnácti let zdravotní péčí zabýval nedostatečně, žádné významné reformní zákony nebyly přijaty a ucelený koncept reformy jsme neviděli.

Za současné vlády se o zdravotnictví mluví hodně. Reforma však prakticky stojí i nadále. Už dva roky se totiž nebavíme o ničem jiném, než o regulačních poplatcích. Společnost, zvyklá konzumovat zdravotnické služby kdykoli a zadarmo, tento drobný reformní krok odmítá strávit. Opoziční politici toho čile využívají. Poslanci vystavují na odiv svou „občanskou neposlušnost“ a poplatky odmítají platit. Kraje zesměšňují centrální zákon tím, že jej obcházejí. Místo abychom diskutovali o dalších podstatných krocích, vracíme se v kruhu k tématu poplatků. Češi ve své většině uvěřili argumentaci, že poplatky jsou bezohledné, asociální, nehumánní. Podle některých jde o návrat ke kapitalismu 19. století.

Je tomu skutečně tak? Platí logika, že regulační poplatky jsou tvrdě pravicovým konceptem odporujícím duchu sociálního státu?

Občas slyším, že podobné příliš pravicové prvky jsou nám Středoevropanům cizí, my že se chceme podobat spíše sociálně ohleduplným zemím jako je například Švédsko.
I já si myslím, že je těžké Skandinávcům nezávidět jejich politický a sociální systém a konkrétně švédské zdravotnictví je pro mě jedním ze vzorů, kterému by stálo za to se podobat co nejvíce. Všeobecná dostupnost zdravotní péče pro všechny, novorozenecká a kojenecká úmrtnost mezi nejnižšími na světě, délka života mezi nejdelšími. Vynikající výsledky lékařského výzkumu. Vzorně čisté, vkusně zařízené nemocnice vybavené nejmodernějšími přístroji. Výborně placení a společností cenění lékaři a sestry. Žádný rozdíl v péči pro bohatší a chudší.

A co poplatky? Možná to někoho překvapí, ale ve Švédsku regulační poplatky existují dlouhá léta. V současné době platí Švédi za jeden den hospitalizace 80 švédských korun (SEK), návštěva praktického lékaře stojí 100 – 150 SEK, konzultace ambulantního specialisty pak více. Roční strop na jednoho pacienta činí 900 SEK.

Mohlo by nás napadnout, že pro bohaté Švédy jsou tyto poplatky méně významné, než české poplatky pro Čechy. Zkusme si je tedy převést na společného jmenovatele – procento z průměrného platu. Průměrná mzda v ČR nyní činí asi 24000 Kč měsíčně. Ve Švédsku je to asi 95 tisíc. Kurs švédské koruny je asi 2,40 Kč za jednu SEK. Významnost poplatků znázorňuje tabulka.


ČR Průměrná mzda za měsíc 24000 Kč

1 den v nemocnici 60 Kč
tj. z průměrné mzdy 0,25%

Návštěva praktického lékaře 30 Kč
tj. z průměrné mzdy 0,125%

Návštěva specialisty 30 Kč
tj. z průměrné mzdy 0,125%

Roční maximum 5000 Kč
tj. z průměrné roční mzdy 1,75 %

Švédsko Průměrná mzda za měsíc asi 65000Kč
(Po několika dnech na upozornění jednoho z diskutujících tímto s omluvou upravuji původní nadsazený údaj o průměrné švédské mzdě)

1 den v nemocnici 192 Kč
tj. z průměrné mzdy 0,3%

Návštěva praktického lékaře 240 - 360 Kč
tj. z průměrné mzdy 0,36-0,55%

Návštěva specialisty více než 360 Kč
tj. z průměrné mzdy více než 0,55%

Roční maximum 2160 Kč
tj. z průměrné roční mzdy 0,28%
Jak je vidět, poplatek za den pobytu v nemocnici vyjádřený jako podíl z příjmů je ve Švédsku srovnatelný a poplatky za konzultace ambulantních lékařů jsou tam vyšší než u nás. Naopak výrazně vyšší je u nás roční strop.
Švédsko je uznávanou oázou socialismu v dobrém slova smyslu mezi vyspělými zeměmi. Skutečnost, že Švédové platí podobné poplatky jako my, evidentně znamená, že ani nás tyto platby neuvrhnou do nelidského systému, kde chudí nemocní budou umírat bez pomoci. Probíhající snížení ročního stropu je zřejmě správným krokem a bylo by dobře, kdyby se platbám mohli vyhnout ti nejchudší. Věřím ale, že pro většinu české populace jsou poplatky málo významnou položkou. Pokud pak někdo pochybuje o významu této regulace, nechť se přeptá ve Švédsku.

Zdravotnický systém ve vyspělé zemi může v zásadě fungovat i zcela bezplatně. Systém NHS ve Velké Británii je financován z daní a pacienti neplatí nic. To je snad příjemná vlastnost NHS systému. Méně příjemná je nižší dostupnost péče. Mnohý český pacient by byl zřejmě šokován, kdyby se po příchodu do nemocnice dozvěděl, že přímé vyšetření specialistou je vyloučeno a časový limit, dokdy bude vyšetřen pohotovostním lékařem, činí 4 hodiny. Britští pacienti již šokováni nejsou a trpělivě čekají. V ambulantní praxi je tam zase jedinou cestou do systému ambulance praktického lékaře. Jít přímo ke specialistovi je nemožné, a pokud vás praktik doporučí, může trvat měsíce, než se ke specialistovi dostanete. Pokud je přístup k péči takto omezen, žádné regulační poplatky samozřejmě nutné nejsou.

Osobně se domnívám, že regulační poplatky jsou přijatelnou cenou, kterou jako pacienti platíme za zefektivnění toku peněz ve zdravotnictví a zachování dostupnosti péče.
Hlavně se ale obávám, že se problémem, zda je platit či nikoli, zabýváme již příliš dlouho. Na řešení čeká mnoho dalších otázek. Jak financovat postgraduální trénink lékařů, aby měli šanci udržet odborně krok se svými evropskými kolegy. Jak zaplatit lékaře a sestry, aby neodcházeli z oboru či do zahraničí. Jak zvýšit procento výdajů z HDP na zdravotnictví, aby se přiblížilo evropskému normálu. Jak zefektivnit síť zdravotnických zařízení a zajistit jejich vyrovnanější úroveň.

Koalice a opozice by nás měly přestat otravovat neproduktivními ideologickými půtkami, dohodnout se na rozumném kompromisu a věnovat se dalším věcným problémům.

Použitý zdroj: WWW.SVEDEN.SE
Děkuji všem kdo četli a reagovali. Pokusím se odpovědět na hlavní náměty a dotazy.

Ve Švédsku se rovněž doplácí za léky. Pro platby na léky existuje zvláštní roční strop 1800 SEK, tedy asi 4300 Kč. Úhrnný strop za poplatky u lékaře i za léky je tedy asi 6500 Kč ročně. Jestli se platí regulační poplatek za položku na receptu, nevím, ale pochybuji o tom. Podle mě u nás platíme-li za lék, další regulační poplatek ztrácí smysl. V tomto směru souhlasím, že poplatky v lékárnách jsou spíš úlet a neměly v zákoně vůbec být.

Chápu všechny, kdo popisují své negativní zkušenosti z českých nemocnic. Právě proto nejsem rád, že reforma zdravotnictví už 15 let téměř stojí.

Pro ty, kteří vyjádřili svoje přesvědčení, že moje podpora mírným poplatkům je zištná. Možná nevíte, že regulační poplatky nemají na příjmy nemocničních lékařů sebemenší vliv. Ani u nás, ani v cizině. U nás je mzda dána tarify, které se zavedením poplatků nijak nezměnily. Mezi země s nejvyššími mzdami lékařů v Evropě patří Velká Británie, kde se žádné poplatky neplatí. Takže moje podpora poplatkům je dána pouze názorem, že se s jejich pomocí může v systému celkově ušetřit.

Vím, že jsem vybral jen jeden z prvků švédského systému. Neznám tamější systém do takových podrobností, abych mohl podávat nějaký obšírnější výklad. Šlo mi čistě o fakt, že tam podobné poplatky mají a přitom je to země považovaná za silně sociálně ohleduplnou. Proto si nemyslím, že s poplatky se náš systém začne podobat americkému. Od toho jsme velmi vzdáleni. Sám bych si systém podobný v USA také nepřál, a zdá se, že se už nelíbí ani Američanům. V žádném případě tedy nehájím „přeměnu zdravotnictví z veřejné služby na běžnou tržní komoditu“. Mimochodem, kdyby mi šlo pouze o můj příjem, tak bych to dělal.

K poznámce, že u českých lékařů se také dlouho čeká. U nás si můžete sednout do čekárny specialisty a za několik hodin přijdete na řadu. Ve Velké Británii se ke specialistovi nedostanete, pokud vás praktik nedoporučí, a pokud se toto stane, přijdete na řadu za několik týdnů či měsíců.

K problému ústavnosti poplatků. Česká Ústava stanoví, že občan má právo na bezplatnou péči na základě zdravotního pojištění. Problém tkví v tom, že Ústava nemůže stanovit, jakou péči má vlastně konkrétně na mysli. Je to prostě nějaká péče? Ta je samozřejmě nadále bezplatně poskytována. Anebo je myšlena veškerá, dokonalá a nejmodernější péče? V tom případě Ústava slibuje nesplnitelné.

Pro Darrell: Prostudoval jsem systém poplatků ve Švédsku a jinak se opírám o své zkušenosti z několika švédských nemocnic. Švédské zdravotnictví na mě udělalo zdaleka nejlepší dojem z těch asi pěti či šesti vyspělých zemí, kde jsem kratší či delší dobu pobyl. Podle mých informací platy švédských lékařů nejsou vůbec špatné. Ale vše je relativní. Medicína je velmi tvrdá práce a v blahobytných zemích obecně je problém získat dostatek lidí ochotných celý život studovat, vstávat uprostřed noci, žít trvale s s pocitem odpovědnosti a ve stresu z možných chyb … Proto v mnoha západních zemích lékaři chybí. A švédští zřejmě rádi odcházejí do Norska, protože je tam platí ještě lépe než doma.

A závěrem: nemyslím si, že zdravotní systém s poplatky je dobrý a bez poplatků nutně špatný. Máme demokracii, a když se tak rozhodneme, poplatky zase zrušíme. Jen si myslím, že i systém bez přímých plateb má své nevýhody. Mnoho diskutujících argumentuje sociální únosností poplatků. Je ale možné, že po zrušení poplatků zaplatíme do systému v konečném výsledku jinou cestou ještě více a možná méně úsporně.

A hlavně ještě jednou: v reformě zdravotnictví na nás čekají důležitější věci než poplatky. Neměli bychom se diskusí nad nimi tak dlouho zdržovat.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ve Švédsku tedy nemají poplatky za položky léků v receptu? Bez nich pravděpodobně i u nás by poplatky prošly.
08. 03. 2009 | 01:52

Honza Český napsal(a):

Základní informace o platbách ve zdravotnictví jednotlivých zemí EU, případně i v dalších zemích, lze nalézt zde:
http://www.cmu.cz/propojist...
08. 03. 2009 | 03:02

yva napsal(a):

Opět se srovnává nesrovnatelné, tak já taky srovnám: Syn byl ve švédské nemocnici, s úrazem - neskákal po jedné noze od lékaře k rtg a zpět, od momentu, kdy do nemocnice dorazil, ho všude vozili na vozíku. Ve stejné době přivezli do nemocnice akutní případy z autobusové nehody , přesto strávil v nemocnici pouze 2 hodiny a přitom se mu neustále omlouvali. Lékař mu vysvětlil co mu je na základě rtg v soukromí a v klidu, nemusel stát polonahý uprostřed místnosti, kam je vidět z čekárny atd, atd. A to vše v angličtině a ve švédštině - ne všichni hovořili anglicky, přesto se snažili mu vše vysvětlit a domluvit se (u nás se často nedomluví pacient česky s českým lékařem). Nakonec dostal berle a popřáli mu hodně zdraví a krásný zbytek pobytu.
Přijel do Čech a šel na kontrolu:
Bez odpovědi na pozdrav na něho sestra vyštěkla: "Co chcete?"... a dál nebudu pokračovat, každý to zná.
S poplatky obecně problém nemám. Ale jak píše Zbyněk Matyáš, proč mám platit za dvojí gramáž (lékař stanovil takové užívání)jednoho léku na 1 receptu 2x poplatek?
08. 03. 2009 | 03:28

yva napsal(a):

A ještě otázka:
Máte snad informace, že se v nemocnicích zvedly nebo chystají zvednout platy lékařům,sestrám a dalšímu personálu, po jednoletém vybírání poplatků?
O lékaře v privátních ambulancích strach nemám, ale to, jak je placen zdravotnický personál v našich nemocnicích, je ostuda. A platy v nemocnicích se určitě neodvíjí od toho, kolik se vybere na poplatcích. Kolik bere vedení nemocnic? Je to spíš tím, nevím jak to stručně vyjádřit), že lékaři a další pracující v nemocnicích jsou většinou ti, kteří toto povolání berou víceméně jako poslání (nechci aby to znělo jako klišé), mají vyšší sociální cítění, a nemají ostré lokty jako ti, kteří si dokázali zařídit vysoké příjmy (politici, advokáti, soudci, bankéři, manažeři všeho druhu...). Upřímně řečeno mě to mrzí. Mám dost velké zkušenosti s lékaři (bohužel) a většinu těch "nekvalitních" lékařů jsem potkala v různých privátních ambulancích (samozřejmě ne ve všech), v nemocnicích mám s lékaři velmi dobrou zkušenost, ačkoli mají určitě menší příjem než soukromníci.
08. 03. 2009 | 03:50

kočka šklíba napsal(a):

Vva zajímavé a jsem zvědavá, zda Vám blogger odpoví, a já mám otázku na bloggera, poplatky plynou kam? Do pojišťoven nebo přímo do lékařských zařízení? A stejně tak, jak je to s léky, kolik platí pacienti? A je hezké, že nám píšete o průměru, jenže průměr moc nevypovídá. Jsou platby nastaveny pro všechny stejně, jak je to u dětí, důchodců, je to odstupňované podle příjmu, jako v Německu? Platí pacient za každou návštěvu, nebo jen za první se stejnou diagnózou, tohle je zajímavé, takže jistě odpovíte p. Peychle. Celý systém zdravotní péče by byl vypovídající, takhle jste pouze vytrhnul jeden z prvků.
08. 03. 2009 | 04:09

yva napsal(a):

Kočko šklíbo, původně jsem chtěla položit podobné dotazy, ale protože mi to po ránu nějak nešlo zformulovat jednoduše, tak jsem si řekla, že to jistě udělá někdo za mě. A vida..., tak díky. Je to jako se vším, tady lidi rádi dávají obecné příklady ze zahraničí, ale vždy jen tu část, která se tomu komu hodí. Většinu pracovní doby trávím s cizinci a dost se s nimi bavím, a mnoho věcí je jinak než nám tu kdekdo tluče do hlavy....
08. 03. 2009 | 04:32

kočka šklíba napsal(a):

Yva tak uvidíme, věřím, že Peychl jistě švédské zdravotnictví zná, když o něm píše a tak nám celý jejich systém vysvětlí ;) Jinak souhlas, s tím, že mnozí píší: poplatky se platí skoro všude, ale již buď nevědí, nebo zatají, jak je systém nastaven.

Najdou se i takoví, kteří prostě věří, že, co je soukromé, je lepší, co je státní je špatné, a "vy kdo se tomu bráníte, jste pouze naletěli některým politikům, zvláště z ČSSD".
A vůbec tyto lidi nezajímá, jak je, a jak lze, zdravotnictví financovat, tzn. jak je to nastaveno v těch státech, které jsou na špičce zdravotní péče.
08. 03. 2009 | 04:50

kočka šklíba napsal(a):

Pane Peychle, a to chcete říci, že i když tu pacienti platí 30 korunový poplatek, že u některých specialistů nečekají hodiny, 2 a někdy i ty 4? Tak Vám sděluji, že opravdu čekají, takže sice zaplatí, na rozdíl od pacientů ve Velké Británii, ale čekají rovněž.
08. 03. 2009 | 05:01

valdštejn napsal(a):

Průměrný plat v ČR 24000 Kč ? Tak dobře ať tedy platí poplatky ten kdo má 24000 Kč a více - a co důchodci ? - a co rodiny s dětma ?
Pan doktor píše , že chceme zdravotnictví zadarmo . Co to pindá , vždyť je to placeno v pojištění a daních lidu tohoto státu .Jak přijdu k tomu , že když jsem ca 35 let nebyl skoro nemocen , posledních 22 let vůbec a odváděl zdravotní a sociálnítak budu doplácet ? A když někdy přijdu na návštěvu známých do nemocnic ? Hnus a fujtajbl . Od známých slyším jaké je chování lékařů (samozřejmě ne všech ale značné části ).....a za tohle ještě platit znovu ?
08. 03. 2009 | 06:00

valdštejn napsal(a):

A ještě dodám : pokud se budou řádně vymáhat daně a sociální a zdravotní pojištění ze , a to podtrhuji ze skutečné mzdy ! bude peněz dost a na vše .Proč to říékám , inu proto , že značná část podnikatelů aby ušetřila plati část mzdy zaměstnancům bokem . Jak k tomu přijdou ti , kteří mají ze mzdy poctivý odvod do státní kasy ?
08. 03. 2009 | 06:08

petr1962 napsal(a):

Nevím pane doktore kde jste přišel k této průměrné mzdě.Každý přeci ví že je to podvrh.Započítávají se tam platy manažerů a ředitelů a jiných.Takže až budete vypočítávat příště tak začněte na hranici a to ještě s nadsázkou 15000 kč.Jinak platit poplatky by nebyl problém.Musel bych ovšem vědět kam skutečně jdou.Nechci přispívat doktorům na to aby mohli v ordinaci zvednout plat sestřičce ikdyž si ji velice vážím.To by jsme poplatky mohli platit všeobecně za všechno.Jinak si myslím že by se lékaři neměli chovat tak nenasztně.I když je velmi často potřebujeme,musí skrátka počítat s tím že na vyšší výplaty zatím není a proto se nemohou srovnávat po stránce finanční se západními kolegy.Já bych si také přál výplatu vyšší jako moji kolegové v Německu a určitě všichni občané by chtěli vyšší plat.Možná by se poplatkům pak nebránili
08. 03. 2009 | 06:19

petr1962 napsal(a):

Pokud budou brát ředitelé nemocnic alias manažeři a jejich náměstci dvěstětisícové platy a dávat si zlaté padáky pak nebude peněz dost ani v nemocnicích ani na pojištovnách..Jinak souhlasím s panem valdštejnem.Zdravotnictví není zadarmo.A že stát nemá peníze nevěřím.Přestanme platit bandu darmožroutů v senátu v čele sdr. Sobotkou,nakupovat v době krize transportery za miliardy a dejme to tam kde je to potřeba
08. 03. 2009 | 06:29

Jagoda napsal(a):

Já si myslím, že to pro lékaře musí být po šichtě příjemné potěžkat kasičku s hotovými poplatky, hotové peníze "hned" mají svoje kouzlo. Taky bych bojoval za to, abych o to nepřišel.
Na druhou stranu mně poplatky nevadí, a jestli mají opravdu uváděné efekty, a to to mají, proč ne. Škoda, že to pan Julínek zvrtal s těmi lékárenskými poplatky. A také bylo zoufalé pozorovat ho, jak neuměl čelit z očí do očí drzostem Rathovým.
Poplatky by u lékaře měli platit všichni, od novorozenců po důchodce - kvůli jednoduchosti. Nakopal bych do zadku všechny ty, kteří bolestivě volají, jak je poplatky ožebračují. Hlupáků, nenažranců a hajzlíků ovšem vždycky bylo dost - bolela by mě z toho noha.
08. 03. 2009 | 06:49

Ládik napsal(a):

Sestra leží právě v JIP na neurochirurgii - na dokonalé zařízení a péči jen zírám. Pokud jdou mé daně na takovéto potřeby, pak ničeho nelituji. Samozřejmě mi nevadí poplatky. Vadí mi změna krajů na gubernie, hejtmanů na gubernátory, o carovi ani nemluvě. Zavedl bych nemocnice pro voliče ČSSD, kde by bylo všecko zadarmo, i lékaři. Takový zdravotní komunismus. Největším oddělením by tam byla patologie.
08. 03. 2009 | 07:42

Jan K. napsal(a):

petr1962:
"Nevím pane doktore kde jste přišel k této průměrné mzdě.Každý přeci ví že je to podvrh. Započítávají se tam platy manažerů a ředitelů a jiných."
Každý, kdo se už probudil ví, že pokud se má zpočítat průměrný plat v celé republice, musí se do toho započítat všechny platy, ne pouze vybrané. Spi sladce.
08. 03. 2009 | 08:12

ventos napsal(a):

srovnáváte nesrovnatelné, u nás jsou poplatky údajně regulační aby se zamezilo nadměrnému, zatímco když se podíváte na ta švédská čísla a jejich strop, je prvních 7 návštěv u lékaře s poplatkem a další zadarmo

a jak se můžete dočíst v jiném článku na tomhle serveru, je potřeba regulovat nejen pacienty ale možná více lékaře
08. 03. 2009 | 08:24

Rumcajs napsal(a):

Tchán byl nedávno na operaci na fakultce v HK.
Myslím, že na jatkách se k tomu dobytku chovají líp.
To je výsledek státního zdravotnictví a zdravotnictví "zadarmo".

Jinak souhlas s Ládíkem. Socani, udělejte si svoje nemocnice a svoje pojišťovny a nás ostatní nechte žít podle svého !
08. 03. 2009 | 08:42

Stan napsal(a):

Pane Peychle, některé námitky k Vašemu manipulativnímu textu již zazněly, několik jich přidám.

1. Český strop je podvod, protože se do něj nezapočítávají poplatky za hospitalizaci a doplatky za léky, tudíž je prakticky nedosažitelný i pro člověka, který je velmi vážně nemocný a zaplatí na poplatcích a doplatcích na léky ročně desetitisíce.

2. Ke srovnání mezd v ČR a Švédsku by byl zcela jistě lepším ukazatelem medián, průměr je právě velmi ovlivněn extrémy, jak tady již bylo správně poznamenáno. Zkuste spočítat, jaké procento z příjmů vydá za poplatky, či obecně za zdravotní péči český a švédský důchodce (největší příjemci péče) a budete asi velmi nepříjemně překvapen.

3. Nezmínil jste způsob, jakým byly poplatky zavedeny - tedy jasný volební podvod koaličních stran a porušení platné Ústavy neústavním a nelegálním rozhodnutím Ústavního soudu.

4. Smyslem poplatků nebyla žádná regulace, ale podpora lobby soukromých lékařů, dentistů a lékárníků. Jinak by samozřejmě výnos z poplatků musel být příjmem zdravotních pojišťoven.

5. Je pochopitelné, že jako lékař hájíte filozofii přeměny zdravotnictví z veřejné služby na běžnou tržní komoditu, prosté porovnání různých systému ze světa ukazuje, že tato cesta jde proti zájmům pacientů i proti zájmům celé společnosti (epidemie si nevybírají své oběti podle schopnosti platit). Nejvíce tržní zdravotnictví v USA dosahuje srovnatelných výsledků s tím českým při dvojnásobném podílu na HDP a několikanásobné nákladnosti. Přitom v něm nemá 50 milionů obyvatel zdravotní pojištění, což znamená, že jejich přístup ke zdravotní péči je limitován takovým způsobem, kvůli němuž by u nás byla revoluce.

Jestli je toto cílem reforem, jsem proti.
08. 03. 2009 | 08:45

Stan napsal(a):

Rumcajsi, to co popisujete, už existuje a bude to čím dál více vidět. Na jedné straně špičkové zdravotnictví pro novodobou šlechtu, na straně druhé systém LDN pro "socky".

Jinak jsem překvapen Vaší nespokojeností s hradeckou FN, mé zkušenosti jsou naprosto opačné. Možná Váš pocit vychází z toho, že FN dnes v mnohém připomínají velké fabriky, takže se může stát, že se tam pacient cítí jenom jako součástka na výrobním pásu.
08. 03. 2009 | 08:54

Jan K. napsal(a):

Stan:
"Nezmínil jste způsob, jakým byly poplatky zavedeny - tedy jasný volební podvod koaličních stran a porušení platné Ústavy neústavním a nelegálním rozhodnutím Ústavního soudu".
Myslil jsem, že ani největší fanatik nemůže napsat takový nesmysl. A přece se takový našel.
08. 03. 2009 | 08:54

Stan napsal(a):

Rumcajsí, mohl byste rozvést, v čem spočívalo to chování personálu?

A ještě poznámka - byl jste někdy na jatkách? :)
08. 03. 2009 | 08:58

Rumcajs napsal(a):

Stan:

Správně jste pocopil, že ten socanský způsob vede k LDN. Ale nikdo vám a ostatním nebude bránit zůčastnit se jiného systému, který se nebude falešně tvářit, že je něco zadarmo nebo že je to bezedné.
08. 03. 2009 | 08:59

zdesta napsal(a):

I.Peychl:Jistě pane doktore.Vy zblajnete do zlatova upečené kuře,ale v průměru jsme spořádali každý půlku.Zjistěte si ve statistických údajích kolik občanů tohoto státu má příjem 24 klacků.Teď k té vynikající péči a argumentům jak my pacienti zneužíváme péči o zdraví a zatěžujeme zbatečně Z.P.Přítel měl velmi bolestivé žaludeční potíže.Po laboratorním vyšetření byl u něj zjištěn Helicobacter Pylori.(jistě znáte-i způsob lečby)Během 4dnů měl ošetřující lékař jasný výsledek na stole.Pro nezasvěcené-lečba kombinací antibiotik.Zanedbání lečby-nebezpečí vzniku žaludečních vředů.I přes tuto jasnou informaci,bylo příteli zděleno podezdření na zánět slinivky břišní.Dost stresující informace vzhledem k závažnosti tohoto onemocnění.Aniž by byl léčen,(antibiotika)prodělal během 3 týdnů nepřijemné kompletní vyšetření celého zažívacího traktu.(naprosto zbytečné nahánění bodíků)Když se po náležité informaci ozval,bylo mu ironicky zděleno,kde na ty informace chodí a že je nějak moc chytrý.Silně pochybuji,že něco podobného by se stalo ve Švédsku.Přirovnávat Švédsko k Česku je dost nepatřičné.Musel by jste vycházet z celého spotřebního koše a dalších věcí.Především to,že spoluúčast bude opravdu o kvalitě a ne jen o napěchované kešeni.
08. 03. 2009 | 09:02

Stan napsal(a):

Jan K.: Nejsem fanatik, příteli. Jestliže je v Listině základních práv a svobod napsáno, že zdravotní péče se poskytuje bezplatně na základě všeobecného zdravotního pojištění a ÚS schválí poplatky, jestliže poruší svá předchozí rozhodnutí o nepřípustnosti "přílepků v zákonech", co si o tom mám myslet.

A tou nelegálností chci říci, že rozhodnutí nebylo přijato požadovanou kvalifikovanou většinou devíti soudců, tedy je neplatné. Jak je možné, že se jím všichni řídí, je mi záhadou...
08. 03. 2009 | 09:02

myrta napsal(a):

Pan doktor má strach přijít o své přilepšení.Tak bojuje a my plaťme.Jemu je fuk,že rodiny s dětmi a důchodci se musí uskrovnit.Hlavně že já mám prachy!Vizitka této společnosti:PRACHY,PRACHY,PRACHY a jak na to.
08. 03. 2009 | 09:06

Jan K. napsal(a):

Stan:
Jistě, pokud Ústavní soud rozhodl jinak, než jsem chtěl já, pak je to neústavní. A zdravotnictví zdarma? Tak to nebylo nikdy, i za komunistů se platilo za recept. doufám, že jste již tenkrát protestoval.
08. 03. 2009 | 09:13

Hajný napsal(a):

Pane Peychle!
Myslím,že nejdůležitější jsou poslení dva odstavce Vašeho blogu!
Jenže na naší politické scéně je každý rozumný návrh jako volání k hluchým!
08. 03. 2009 | 09:16

Rumcajs napsal(a):

Stan:

Reprodukoval jsem slova tchána a dál se o to nezajímal, páč se vrátil teprve v pátek.

Ale když jinak nedáte, nechám si to vyložit přesněji, i když tyto scénky poslouchám velmi nerad, zvláště když jsem nedávno poslouchal zase manželku, která byla pro změnu v Olomouci.
Ta byla po operaci kolena a ležela tam s podobně nepohyblivými pacienty. Služba pacientům spočívala v tom, že ráno tam naběhla sestra, na stůl položila konvici s čajem a odešla. Vůbec ji nevadilo, že nikdo si nedokáže pro čaj dojít, pouze se vždy večer divila, že si nikdo nedal.

Nedávno jsem zas poslouchal nářky našeho primáře(bývalého) kterého rovněž léčili v Olomouci.
Ale nemíním ztrácet čas popisem absolutního nezájmu personálu o pacienta. Takových scének přece bylo popsáno spousty a ještě určitě popsáno bude.
08. 03. 2009 | 09:17

Rumcajs napsal(a):

myrta:

Vy děláte zadarmo ?
08. 03. 2009 | 09:22

Aleš Jakeš napsal(a):

Ti diskutující, kteří brojí proti poplatkům, vůbec nepochopili smysl vlastního blogu. Autor chtěl hlavně říct, že ty nejsou to podstatné a nejdůležitější, v čem je nutné náš zdravotní systém změnit a je tragické, že kvůli politickým vášním kolem nich je nutná reforma zdravotnictví u ledu a tak trvají poměry, které se nepříjemně dotýkají právě potřebných a sociálně slabších, kteří nemohou třeba dát tzv. "sponzorský dar" ortopedovi, aby o rok urychlil operaci jejich kyčle a zbavil je každodenních bolestí. A námitka proti srovnávání vycházející z průměrných platů, který je u nás zkreslen "manažerskými odměnami" apod. není relevantní, protože se týka stejně Švédska jako nás.
08. 03. 2009 | 09:28

myrta napsal(a):

Rumcajs:jsem v důchodu a manžel vážně nemocný.Věřte že bychom si radši něco ještě dopřáli než to cpát doktorům a lékárníkům,protože jsme celý život opravdu makali a kolik času nám ještě zbývá?A to nejsou malé položky.Stejně tak bych ráda,aby děti si mohli dopřát raději výlet nebo až někdy dovolenou s rodiči.Kolik rodin ,pokud vydělávají rodiče kolem 10tis.si to mohou dovolit.Bylo by určitě lepší koupit dětem knížku než krmit lékárníka.To je můj názor.
08. 03. 2009 | 09:35

Rumcajs napsal(a):

myrta:

To chce ale každý. Dokonce i ten doktor.
08. 03. 2009 | 09:38

slav napsal(a):

Cítím sozzan,ale poplatky nejsou to hlavní co mi vadí i ty lékarénské které vadí víc bych přežil. Topol si ti zavinil sám s nikým nejednal jen počítal hlasy a dělal dalíkovské kejkle. To co lidem vadí vlastně zjišťují odbojníci z krajů, vadí jim více lékarenské popatky a po skutečném projednání asi dojde tam k největším regulacím. Do budoucna by měla více platit zásada něco za něco.
08. 03. 2009 | 09:39

myrta napsal(a):

Rumcajs:On ten chudinka pan doktor musí vyžít se 14 tis. ve dvou?Pak mu z ráda dopřeji poplatky a sama se uskrovním,taková jsem já.
08. 03. 2009 | 09:43

Darrell napsal(a):

Ze jsou ve Svedku dobre placeni lekari? Nenechte se vysmat kolego. A proc tedy svedsti lekari hromadne odchazi do Norska? Proc Svedkso nabizi polskym, ceskym a slovenskym absolventum pulrocni placenou jazykovou staz a pak misto lekare? Zda se mi, ze pisete spis urcitou Vasi predstavu o idealnim zdravotnictvi, ktere ale zrovna ve Svedku rozhodne neni. Kazdopadne poplatky jsou spravne, o tom zadna :-)
08. 03. 2009 | 09:50

matů napsal(a):

Celá ZR byla dělána od konce.Začalo se poplatky a tady se to zaseklo.Začít se mělo u lékařů,kontrol a vycházet z toho co bylo dobré pro všechny,končit poplatky,určitě by pochopili i modráci,že poplatky se dají vybírat jinak a líp.Pi. ministyně pokuste se o to znovu a nedělejte to špatně jako p.Julínek,opět nepochodíte.
08. 03. 2009 | 09:56

Rumcajs napsal(a):

myrta:

Mám přítele už od dětství. Oženil se hned po střední škole. Vysokou dřevařskou dokončoval po totáči. Nejdřív živila ona jeho, pak když dostudoval, úlohy se otočily. Ona zase studovala na zubařku. 10 let si tam podávaly ruce bída s nouzí.

Dneska on má dobré místo a ona soukromou zubařskou praxi. Jejich rodinný domek připomíná luxusní vilu, dcery studují v Americe a každý má své auto.

Co jste pro svůj příjem udělala Vy ?
Co jste pro svůj příjem udělala Vy ?
08. 03. 2009 | 09:59

karelhá napsal(a):

Autore,
většina lidí je v tomto státě gramotných nejen znalostí písmenek, ale chápe i text. A když si přečtou v Ústavě,resp. Listině, že zde musí být zákon o placení veřejného zdravotního pojištění a podle něj že si musí každý na zdraví platit na straně jedné a na druhé straně za toto že bude mít přístup k bezplatné zdravotní péči, tak to není jasné jen Julínkovi, osmi ústavním soudcům, vám a některým dalším.
Tak jako kdysi ministr Masaryk řekl kolegovi ministrovi Laušmanovi něco v tomto smyslu- jestli chcete, tak si znárodněte třeba i mou kuchařku, ale nelžete o tom,

tak podobně autore vysvětlujte třeba potřebu změny zákona s poplatky nebo Ústavy ale neztrapňujte se tvrzením o zesměšňování zákona v krajích.
Možná i vy cítíte, že kdyby Julínek a spol. nasměroval vybrané polatky do pojišťoven, bylo by to pro lidi stejně nepříjemné a bylo by to proti duchu Ústavy, ale nebylo by to protiústavní.
A tady můžete, autore vysvětlit jako obhájce polatků, proč to Julínek protiústavností zkomplikoval, pokud poplatky jsou nezbytné. Nebo proč prosadil tenhle zrůdný paskvil a neopisoval z přijatelného a vyzkoušeného německého modelu.
08. 03. 2009 | 10:17

myrta napsal(a):

Rumcajs:oba jsme středoškoláci a pracovali v době budování"blahobytu socialismu".Vlastníma rukama lepili-postavili v této domek mnoho let než byl k nastěhování.Takže teď alespoň neplatím nájem.Pak jsme měli toho všeho plné zuby a šli jsme na pár let makat do Němec.Za to dostáváme pár Euro důchodu,takže já si nestěžuji.Oba nás tahle dřina poznamenala zdravotně,manžela podstatně víc.Takže o to co máme navíc vlastní zásluhou,teď cpeme našim doktorům a lékárníkům.Připadá vám to v pořádku proti lehce nebo podvody nabývanými penězi?
08. 03. 2009 | 10:21

tata napsal(a):

Dobry den

Zaznělo zde už plno věcí,takže se prakticky budu opakovat,myslím že zpravé strany zaznivají dost nespravedlivé,zavadějicí věci.

Tak zaprvé většina rozumnych by proti poplatkum zasadně nebyla,ale jsou tam některé vyloženě špatné věci,největší samozřejme platit recept za položku.

Ted se vyrojilo hodně blogu kde se argumentuje 24000 pruměrny plat nedejte se vysmat u vyrstvy ktera mnohdy nedosahuje ani poloviny je zakonitě odpor kjakemu koliv placení něčeho navíc,nebot i to jim muže rozvratit jejich schopnost vše platit.

Pak vy majetnější se nedivte že oni se tak chovají.

Take se mi nelíbí že druha strana zavedla , poplatky platí kraje zakonitě nebude na potřebné věci jinde,ale je to nouzové řešení kdy zase pravice trvá na vyloženě špatnych věcech v teto upravě,takže opozice zvolila tento truc jako svuj trumf.Naši politici jsou jako uražení manželé misto jednaní tak si dělaj naschvali

PANE RUMCAJS
chapu že VAŠE VIDĚNÍ co je soukromé je dokonalé ale bohužel nechapu toto vaše skalopevné přesvědčení.

PROTOŽE pro a proti je tak nespočet připadu že jednou to davá zapravdu VAM JINDY MĚ.aLE ZDRAVOTNICTVÍ je tak složita a zasadní věc kde jako jediny subjekt bych neryskoval ty duležité věci převest do soukromych rukou.

Když padne škodovka bude to hruza,ale jede se dal když padne zdravotnictví pude nam o život všem.V NAŠEM zakoném bordelu především

Dukaz je cely svět nikde to zdravotnictví nepracuje k spokojenosti všech at je soukromé nebo statní
08. 03. 2009 | 10:21

Aleš Jakeš napsal(a):

Vážený pane Karlehá,
takže podle Vás je většina soudců Ústavního soudu negramotných, když nechápe jako Vy psaný text? Asi to bude tím, že se při svém rozhodování na rozdíl od většiny kolegů ze soudů různých stupňů neřídí otrocky textem, ale duchem zákona, tedy laicky "co tím chtěl básník /tvůrce ústavy/"říct. A nevím, zda byste bral německý model se vším všudy, když zrovna tam je spoluúčast pacientů na péči podstatně vyšší než u nás, i když například děti poplatky za ošetření neplatí /rodiče to za ně zaplatí jinde a víc/.
08. 03. 2009 | 10:28

karelhá napsal(a):

A ještě, autore. Nezávidím vám vaše sympatizanty a spojence v této věci, viz například
Jagoda 08.03.2009 06:49:59
08. 03. 2009 | 10:28

zákazník napsal(a):

Doufám, že se svými poznatky z medicíny zacházíte lépe než s těmi útržkovitými údaji, které jste získal ze statistik.
08. 03. 2009 | 10:32

topsik napsal(a):

Když už tady autor srovnává nesrovnatelné, tak by si taky mohl vzít kalkulačku, vypočítat podle poměru švédské celoroční průměrné mzdy ke stropu a porovnat to s naší celoroční průměrnou mzdou a zjistil by, že by podle švédského systému měl být u nás roční strop...počkejte chvilku.. a tady: 545,7 kč!!!A to prosím platí občané ve Švédsku 8% ze svých platů zdravotní pojištění!!! Takže daleko méně, než my! A kdybych měl porovnat kvalitu zdravotnictví? Tak to už raději ani nebudu dělat.
08. 03. 2009 | 10:35

Jura napsal(a):

Pro Rumcajse
Vy máte dojem,že všicni občané v repuiblice mohou mít vysoké školy a vysoce placené místa.Každý může být doktor,ing atd.Nemyslíte ale,že bez těch normálních lidí,kteří z různých důvodů(ať už prostě na to nemají předpoklady,neb jim to prostě situace neumožnila) by ani ti vysoce odměňovaní lidé nemohly žít?Že vždy bude potřeba lidí kteří těm druhým musí opravovatnebo stavět domy,že někdo musí čistit kanalizaci a pod.? Prostě že nikdy a nikde nemohou všichni být nahoře a že to v mnoha případech není jejich vina? To všechno Vy ale nevidíte,protože Vy vidíte jen sebe.A ten kdo je níž,i když poctivě pracuje je pro Vás jen socka.
08. 03. 2009 | 10:36

Rumcajs napsal(a):

myrta:

Na jednu stranu slýchám od socanů, že se doktorům má přidat, aby neutíkali do zahraničí a nadruhou stranu zase ty Vaše názory, že by jste je skrouhla.

A to by jste je tady přivázala řetězem a nutila je dělat pro Vás zadarmo ?
Vy chcete na dárky pro děti- tak neplaťe ty dárky, nebo neplaťte dovolenou. Proč se nepozastavujete nad tím, že za tohle musíte platit ? Jídlo je přece ještě důležitější jak doktor a nad tím se nepodivujete, že je za peníze ?

Vy sama jste nechtěla dělat za " český" a po ostatních to chcete ?
Není to sobecké ?
Tata:
Nejedná se o žádný risk. Nejsem znalec zdravotnických systému, ale tolik vím, že privátní zdravotnicví funguje dobře ve Francii,Švýcarsku Švédsku atd.
08. 03. 2009 | 10:49

Rumcajs napsal(a):

jura:

Já to dal jako příklad odříkání a investice do své budoucnosti.
Můžu Vám dát i příklad lidí, kteří zbohatli svou pílí, aniž by třeba byli vyučení. Jinak si myslím, že tyto lidi potřebuji a proto si jejich služby nakupuju za peníze dle oboustranné dohody.
08. 03. 2009 | 10:53

větro napsal(a):

Runcajs: Tebe už se nedá ani číst .A to nejsem zrovna z těch ,kteří se po volbách těší, až uvidí v televizi Škromacha.
08. 03. 2009 | 10:57

Rumcajs napsal(a):

větro:

Mám používat holé věty ?
08. 03. 2009 | 11:07

Rejpal napsal(a):

Pan doktor zapomněl napsat, že švédské lékárny jsou prozatím (bohudík!) ve státním vlastnictví. Jejich farmaceuti musí revidovat recepty směrem k vydání nejlevnějších, snad stejně účinných léků, pokud není určeno vydat výhradně předepsaný lék.

V Česku patrně lidé s průměrným nebo vyšším příjmem nejsou hlavní klientelou zdravotnictví, takže srovnání pana doktora "kulhá". Zřejmě ani jeho vlastní klientela (děti) nemá průměrný příjem.

Ze Švédska i z Česka odcházejí někteří lidé (nejen doktoři) "za lepším". Často je pak nahrazují cizinci z různých konců světa. Bezmezná nenasytnost a honba za majetkem totiž není vlastnost typická jen pro různé "manažerské kádry", "politiky" a "doktory", bez ohledu na místo jejich působení.

Pan doktor se ptá, proč se lidé v Česku tolik brání kýženému švédskému sociálnímu modelu. Odpověď je velmi jednoduchá: Julínkovné není žádný švédský sociální model, proto se mu lidé musí bránit.

Současná móda "ekonomů" je nahradit vyšší daně různými individuálními poplatky ve veřejných službách. Lidé se sociálním cítěním však mají spíš zájem o solidární služby placené z daní. Bohužel ze zištných důvodů není zájem o skutečnou optimalizaci nákladů na veřejné služby, nejen ve zdravotnictví. Snad současná krize pomůže nalézt mezi lidmi větší smysl pro vzájemnou solidaritu a menší snahu vzájemně se okrádat.
08. 03. 2009 | 11:11

myrta napsal(a):

Rumcajs"jste pouhý demagog a obhajujete neobhájitelné.Toť vše.
08. 03. 2009 | 11:13

matů napsal(a):

Runcajsi:dejte příklad pitr,mrázek kožený,záměrně píši malé písmena,můžete je napsat s velkým písmenem,to je nápověda,znám také několik bez vdělání,jsou to bílí koně,možna na dně nějakého rybníka,jsem zvědav na příklady.
08. 03. 2009 | 11:13

Tupelo napsal(a):

Pane Peychl, mozna by stalo zato uvest v tabulkach vedle prumerne mzdy i vazeny prumer (prip. i minimalni prijmy), videlo by se jeste lepe, jak se tyto poplatky (vstupne do zdravotnictvi) dotykaji nejvetsi casti obyvatel s nejpodobnejsimi prijmy (prip. i obyvatel s nejmensimi prijmy). Pokud tedy tato data existuji, zkusel jsem povrchne hledat, ale zda se, ze udaje o vazenem prumeru v CR, z nejakeho ;) duvodu chybi. Jde jen o muj odhad, ale rekl bych, ze ve Svedsku bude vazeny prumer prijmu blize klasickemu prumeru nez v CR, takze rozdily by vynikly jeste lepe.
08. 03. 2009 | 11:19

aram napsal(a):

Rumcajs v odpovědi Myrtě. Nebuďte prosím demagog. Takoví chudáci zas doktoři nejsou (alespoň ti praktičtí a soukromí specialisté také ne), aby jim muselo jít o 30Kč, když už těm sockám, jak se rádo tvrdí o těch 30 Kč jde.
Příklad: jak to, že obvodní lékař má pracovní dobu po celý týden od 9.00 do 14.00 i s hodinou na oběd? Přitom je známo, že pokud lékař slouží alespoň jeden den v týdnu do 18.00 má od pojišťovny vyšší kapitační platby. Neslouží ( a neslouží ani nikde jinde, kde by si přivydělal), zřejmě ty peníze nepotřebuje a mně z toho tedy vychází, že nepotřebuje ani těch 30 Kč navíc. Má pak samozřejmě stále plnou čekárnu ať jsou poplatky či nejsou.

A co se týká privátních zařízení, tak ta si dokázala přijít na peníze bokem i před poplatky.
Příklad : vyhodil jste si koleno při lyžování, bolí to, ale chodit můžete tudíž to není na pohotovost a privátní ortoped vám řekne, že jestliže nechcete
být objednán a čekat tři týdny, tak pokud jste ochtoten zaplatit 100 Kč., tak vás vezme okamžitě.
To před poplatky, prosím. Nemohu sloužit, jak je to teď, budu vědět až si zase natluču, ale myslím, že moc neprohádám, když budu tvrdit, že to tak funguje i nyní. K čemu pak poplatky v tomto případě jsou? Pouze k vylepšení příjmu přílušného lékaře, mně jako pacientovi absolutně v ničem nepomůžou.
No a co ti kteří jsou objednaní. Ti si poseděli o to déle v čekárně. Dříve zadarmo, teď za vstupné 30.
08. 03. 2009 | 11:22

aram napsal(a):

Myrta :-)
08. 03. 2009 | 11:25

Rumcajs napsal(a):

Např:

Papáček a jeho bagety.. nevyučen

Unita Letohrad ... pouze vyučen

Teta ... tuším že jen vyučen..
08. 03. 2009 | 11:26

Rumcajs napsal(a):

myrta:

Pouze Vám jak se říkalo za totáče nastavuju zrcadlo. Někdy je to nepříjemný pohled. Uvědomte si, že Vy jste chtěla co nejvíc a šla za lepším. A po ostatních chcete jiný vzorec chování ?

Pak kdo ja tady demagog.
08. 03. 2009 | 11:28

Rumcajs napsal(a):

aram:

Představte si, že jsem scháněl horizontkáře a ten chtě 200 kč na hodinu.

Co kdyby jsme je taky skřípli ?
08. 03. 2009 | 11:31

aram napsal(a):

Rumcajs: zkuste to. Vaše odpověď jen potvrzuje výše uvedené. Ten horizontkář má nějaký stálý příjem z našich daní, že si dovoluje chtít tolik? Jestliže ano, pak je to nemorální, ne?
08. 03. 2009 | 11:36

Tom MU napsal(a):

Stan:
Měl bych pár komentářů:
1.) Doplatky za léky se započítávají, ale jen za nejlevnější lék v dané kategorii. Mám pocit, že pokud revizní lékař potvrdí, že ten nejlevnější užívat nemůžete/bylo by to na houby, pak se započítá celá částka, ale nejsem si jistý.

2.) Troufám si tvrdit, že poměry průměrných a mediánových mezd buodu velmi podobné, vzhledem k podobnosti Giniho koef. v obou zemích (23 a 25). Důchody jsou tam vyšší asi o 15% prům. mzdy.

3.) Mně zase přijde nelegální rozhodnutí ÚS o Lisabonské smlouvě, a to jsem její zastánce. Ale nedá se nic dělat, to je demokracie. Soud rozhodl.

4.) A co pokud by došlo k příslušnému znížení plateb pojišťoven těm zařízením, které poplatky dostávají? Potom by efekt byl stejný, ne? Mám za to, že k tomu došlo.
Navíc Váš systém by nevytvářel další motivaci k lákání zákazníků (pacientů) na dobré služby (nebo taky na vymyšlené další vyšetření, jak chcete).

5.) To že zdravotnictví v USA nefunguje dobře neimplikuje, že opačné extrém bude fungovat lépe. Navíc, podle toho co jsem slyšel jde až 25% nákladů na pojištění proti malpractice, což by u nás také změnilo situaci.
08. 03. 2009 | 11:38

Jan Vaculík napsal(a):

myrta:
Dřeli jste, a dosáhli jste toho, že dnes ja vaše materiální zajištění nadprůměrné.

Můj bratr si za studií ve Francii přivydělával tím, že jezdil s transfúzní stanicí po venově a malých městech a a brali od dárců krev. Byl tehdy šokován, jaké prášky lidi do sebe běžně cpou, aby ustáli stres spojený s výnosnějším zaměstnáním. (Ta krev má pak omezenou použitelnost, a proto se toto přesně eviduje.) Tedy chleba je všude o dvou kůrkách, jako vždycky byl.

Představa, že všichni kolem nás přišli ke svému majetku bezpracně, naši společnost rozloží. Myslím, že tu jsou třifaktory, proč je to u nás horší, než bylo kdysi:
- podepsala se na nás desetiletí socialismu, kdy blahobyt mu poskytoval stát dle jeho "nároku";
- reklama, která se snaží vzbudit v nás pocit, že bychom měli mít vše a v té nejlíbeznější kvalite;
- v médiích se stále hovoří o tom, jak kdo podvodně ke svému majetku přišel; to je na jedné straně dobře, ale je to zkreslující optika: na jednoho podvodníka je deset posdnikatelů poctivých.

Výsledkem je, že dneska si u nás už úplně každý připadá, že dostává míň peněz, než kolik si zaslouží. Od toho už je jen krůček k tomu, aby se snažil poskytnout té práce za to poskytnout raději míň (což by mohlo být vysvětlení pro uvedený příklad o laxním postoji zdravotních sester).
08. 03. 2009 | 11:46

Ládik napsal(a):

Jen bych dodal, že ta špičková neurochirurgie je v Ostravě na Fifejdách.
Chování personálu v nemocnicích k pacientům je ovlivněno zejména chováním pacienta. Kdybych byl sestřičkou a někdo se snažil mě buzerovat, taky bych se na něj nesmál. Jeden takový pacoš dokáže vytočit všechny sestřičky na oddělení, "neviní" pacienti to pak "slíznou".
Jatka bych k nemocnicím nepřirovnával - na jatkách jsem několikrát byl (prasata, dobytek), v Martinově spařovali ještě živá kuřata (některá). Řev dobytka je děsivější, než lidí.
Ticho je jen na pitevně. Ale zase je tam někdy sranda - připitý doktor mi tam nabízel, nechci-li si taky zapitvat (možná to myslel doopravdy).
08. 03. 2009 | 11:52

Jan K. napsal(a):

Tupelo:
"Pokud tedy tato data existuji, zkusel jsem povrchne hledat, ale zda se, ze udaje o vazenem prumeru v CR, z nejakeho ;) duvodu chybi. Jde jen o muj odhad, ale rekl bych, ze ve Svedsku bude vazeny prumer prijmu blize klasickemu prumeru nez v CR, takze rozdily by vynikly jeste lepe."
To se povedlo. Nic nevím, ale myslím si ... To je opravdu silný argument.
08. 03. 2009 | 11:53

mleziva napsal(a):

Hezký článek, ale je to akorát házení perel sockám, které chápat zkrátka neumějí nebo nechtějí, že něco "bezplatně" je ve skutečnosti hodně drahé.
08. 03. 2009 | 11:57

větro napsal(a):

Runcajs: to je jedno jakou větu ,jestli holou nebo rozvitou ,já to z preventivnich důvodu přeskočím
08. 03. 2009 | 12:01

zdesta napsal(a):

Rumcajs:Ahoj chlapíku-jak to jde.Užmáš to obráběcí centrum? Zase máš tendenci všechno zjednodušovat podle šablony.Každý člověk žije nějak jinak,vjiném prostředí.s rozdílnými schopnostmi,jsou zde různé vlivy,odlišnosti a celá řada dalších okolností.Dávat zde do souvislostí příklady svých známých jako příklad je dost diskutabilní.(vysoká škola-a.t.p.)Největším problémem restruktualizace zdravotnictví není ani tak ve spoluúčasti a v poplatcích,ale v e společenském prostředí ve kterém žijeme.Já osobně nejsem zvědav aby opečovával mé zdraví ocelář Chrenek,který dluží za el.proud několik desítel milionů.Takových vykuků jsou celé řady.Nejsou schopni riskovat ani to co ty v garáži.Naše zdraví jim je ukradené.Jejich prioritou je být ve vatě a šmytec.Navíc bych dodal,že sjídlem roste chuť.Dnes 30 zítra 300 pozítří 3000.Důvody se vždycky najdou.
08. 03. 2009 | 12:04

jogín napsal(a):

Rumcajsi, jesti se vám líbí dělat prachy, budiž, je to váš koníček. Vnucovat ostatním představu, že jejich hodnota je daná jejich příjmem je svinstvo. Je spousta lidí, co mají zaměstnání které je baví a dělají věci užitečné pro ostatní za míň peněz. Systém založený čistě tržně vede k horší efektivitě- viz čtyřnásobnou cenu zdravotní péče v USA při mizerném pokrytí potřeb obyvatel. A současný krach, který USA odstartovaly taky nesvědčí o fatastické účinnosti silné liberalizace.
08. 03. 2009 | 12:23

Honza napsal(a):

Ještě by stálo za to napsat, co vše se ve Švédsku do limitu započítává. Zda např. poplatky za dny pobytu v nemocnici a všechny předepsané léky (na které je třeba předpis).

To u nás totiž není a limitu 5000 Kč dosáhnou pouze skutečné výjimky, tedy jako by ani nebyl.

Hlaví problém s ním je, že se nezapočítává každý lék, ale jen ten nejlevnější v dané kategorii. Může se ale stát, že ve Vašem případě "započítávaná" účinná látka nepřináší efekt, kdežto jiná, ani ne nijak dražší ano, ale tam už zápočet není.

Dovedu si představit některé zdejší spravedlivé rozhořčené zastánce "pravicových" hodnot, že když chci luxus, tak ať platím. Skutečnost je ale jiná a je lepší vůbec nezapočítávat žádné doplatky, než takto selektivně. Těch chronicky nemocných se totiž právě týkají tato omezení, že vyžadují líčbu specifickým medikamentem (i běžným), ale finanční úlevy se na konci roku nedočkají.

Docela trapné je i to, když třeba zjistíte, že antibiotikum azitromycin by při angíně započítáváno bylo, kdyby to byl Azitrox 500 mg, ale Sumamed 500 mg (složení identické, cena skoro identická) započítáváno není. A v těchto situacích jednak těžko vždy instruovat doktora, jednak narazíte na problém, když lékárna konkrétní lék nemá a vy nemáte sílu cestovat na další štaci.

Někdo tu psal, že by poplatky měly šanci být přijaty bez plateb za recept. Nevím. Myslím, že by měly větší šanci, kdyby tam nebyly podobné doktrinářské nesmysly, jako jsem popsal. Nebo nesmysly typu "regulační" poplatek placený nedonošeným dítětem v inkubátoru nebo pacientem sraženým bezohledným řidičem, který skončil na ARO.

Někdy i ty symboly jsou důležité.

A pochybuji, že by v tom Švédsku podobné nedodělky v systému měli.
08. 03. 2009 | 12:26

Tupelo napsal(a):

Jan K., mala poznamka, neslo o zadny argument (natoz silny), zvlast kdyz explicitne upozornim, ze jde jen o muj odhad :) a ze bych se rad dozvedel skutecna data.
08. 03. 2009 | 12:29

amdg napsal(a):

Pořád mi uniká rozdíl mezi poplatkem na veřejném záchodku a poplatkem u lékaře. Všude si ulevíme a u lékaře jakoby zadarmo. Z daní by se daly platit i veřejné záchodky, někde se tak dokonce děje. Proč se to nedá u lékaře. Pravdou je, že mi toto srovnání připadá nechutné a kdybych šel k lékaři i legrační. Naštěstí tam nemusím. A až budu nemocný, tak na to mít nebudu. Otázka odjinud: Když nechodím k lékaři, jak je možné, že za moji evidenci dostává peníze? Byl bych pro poplatky, kdyby lékař nic nebral paušálně. Zatím platí: malý obvod - malé peníze.... svítí sluníčko a je pěkný předjarní den.
08. 03. 2009 | 12:30

Jan K. napsal(a):

Tupelo:
Ovšem pokud nejsou informace, pak jde spíše o takové nicnepřinášející hospodské tlachání.
08. 03. 2009 | 12:35

aram napsal(a):

Honza: ano, hlavní problém poplatků, tak jak jsou nastaveny u nás je ten, že jsou nepřehledné. A já mám podezření, že je to úmyslné. Nikdo pořádně neví co se započítává do limitu, nepřehledné jsou doplatky na léky, ... Nechce se mi věřit, že to nešlo udělat jednodušeji.
08. 03. 2009 | 12:47

Saturnin napsal(a):

Vážený příteli, první Váš blud je to, že je zdravotnictví u nás zadarmo. Jak jistě víte, vždyť jste inteligentní muž, platíme daně...
Váš druhý blud je ve výpočtech a přepočtech českých a švédských korun.
Ptejte se především ekonomů, jak to vlastně s takovými přepočty je! V žádném případě se nedají brát tak jak to servírujete. Což takhle zauvažovat o všech souvislostech, jako je např. "spotřební koš" a pak teprve používat zavádějící přepočty. Přesto, že vás tady vlastně kritizuji, jsem sám pro poplatky, ale ne tak jak jsou v této fázi jednání a sporů.Jsem pro poplatky v nemocnicích, které by se měly odvíjet od příjmu-pokud jsme sociální stát.Děti bez výdělku 0,-Kč, ostatní minimálně 120,-Kč/os./den. Pokud se jedná o poplatky lékařům, pak prosím, ale proč pak pojišťovny snižují částku na bod??? Co je však dle mého názoru tragické, jsou poplatky lékárníkům.To je pravá hrůza a děs!!! Nejen, že je to sprostá zlodějna, ale ve většině případů podvod na nemocných lidech.Není to poprvé, co uvedu svůj případ.Trojbalení očních kapek na recept : Lékárna č.1-90,-Kč, lékárna č.2 o 60 metrů dál-150,-Kč a lékárna č.3 vzdálená 5 km 240,-Kč.I zde bych byl pro rozumné poplatky,ale za předpokladu přísných kontrol lékárníků a jejich dodavatelů. Ukončeme prosím t.zv. zahraniční školení, probíhající i dvakrát do roka v kouzelných zahraničních střediscích a prezentace za peníze z poplatků nemocných lidí!!!
08. 03. 2009 | 12:53

Aleš Jakeš napsal(a):

Pane /paní?/ amdg - po zavedení systému zdravotního pojištění byli ambulantní lékaři skutečně placeni za odvedené výkony a důsledkem byla honba za body, vykazování zbytečných nebo neporvedených výkonů a deficit pojišťoven. Variantou byla přísná kontrola a tuhá regulace s velkými nároky na administrativní aparát pojišťoven nebo kombinace paušálních plateb /za zaregistrované pojištěnce/ s výkony. Tento systém se částečně reguluje sám a lépe odměňuje ne ty s ostrou tužkou, ale úspěšné a oblíbené lékaře. Berte to jako analogii zdravotního pojištění - taky si platíte, i když jste zdráv a nic nečerpáte. Ty proklaté poplatky jsou taky hlavně určitý částečný regulační prvek, který přesměroval finanční toky v systému tam, kde jsou více zapotřebí. Jistěže to šlo provést administrativním opatřením, ale to je asi rozdíl ve filosofii přístupu.
A poslední poznámka - systém poplatků byl novelizován a ty věci, na které právem někteří diskutující poukazují /děti v inkubátorech, vysoký strop plateb...byly odstraněny.
08. 03. 2009 | 12:58

Tupelo napsal(a):

Jan K, treba autor blogu ci nekdo jiny ma pozadovane informace k dispozici a zverejni je, pak by o tlachani nejspis neslo.
08. 03. 2009 | 13:11

karelhá napsal(a):

Aleš Jakeš,08.03.2009 10:28:43

nikde netvrdím a dokonce si to ani nemyslím, že osm ústavních soudců je negramotných. Naopak, vzděláním, znalostmi, přístupem k informacím a inteligencí nepochybně patří k elitě v dobrém smyslu slova. Ale právě proto jejich rozhodnutí považuju za tragédii pro právní stát.

A jestli je opravdu nutná spoluúčast pacientů, zaveďme ji!
Ale je setsakra rozdíl, jestli vybraná suma spoluúčasti je příjmem lékárny/zdravotního zařízení nebo pojišťovny; to opakuju.
A je setsakra rozdíl, jestli je spoluúčast limitována procentem z ročního příjmu v Německu, nebo pro každého stejnou sumou u nás. V našem případě to je 5000,-Kč ročně ať má občan příjem 8000,-Kč měsíčně nebo třeba 200000,-Kč měsíčně a více. U koho to reguluje a co? Navíc je zlé, že limit je klamavě deklarován jako 5000.
A jestli někdo říká- bavíte se o prkotině jako jsou poplatky, ale nevidíte nutnost reformy zdravotnictví, tak mlží a klame. Jak to jen šlo, pod vedením Julínka byly záměry reformy tajeny. Ministryně říká, že půjde Julínkovým správným směrem. Má to snad být privatizace zdravotních pojišťoven? Má to být zisk 15%/Julínek/ majitelů pojišťoven /z cca 200 miliard ročně nebo z čeho?/? To má být ta reforma?!
A k tomu jako bonbónek privatizace fakultních nemocnic.

"Reformátoři" se pokoušejí u nás zavést to špatné , co chce prezident Obama v USA napravit i za cenu ohromných nákladů a za cenu vyvolání averze těch, kterým to sníží zisky.

Nechci, aby pětina mých chudých spoluobčanů neměla zdravotní pojištění, čili ani přístup k léčbě při vážné nemoci. Nechci aby další davy příjmově průměrných lidí měly ošizenou léčbu a zbytečně strádali nebo umírali. A nechci aby jen menšina lidí měla léčení takové, jaké je potřebné a možné.

Otázka zní: Chci reformu, která si dává za cíl co nejlepší zdravotnictví pro každého nebo reformu mající za cíl co největší zisky ve zdravotnictví pro někoho?
08. 03. 2009 | 13:14

Jedla napsal(a):

Klidně se tu znova pohádejte o poplatky a roztrhejte si občanky.
Rád bych se vrátil k úvodu, totiž že "Reforma českého zdravotnictví byla naposledy ve skutečném pohybu v letech 1990 – 1992 za ministra Martina Bojara. S nástupem Klausovy ODS k moci v roce 1992 se zcela zastavila ..."
S tím souhlasím. Do písmene, tehdy byly zavedeny body za výkony, koruny za přímo spotřebovaný materiál, nastaven tok pojistného, přerozdělování mezi pojišťovnami podle počtu nevýhodných státních pojišťenců.
Jen bych rád dodal, že ještě ministr LOM se snažil, ale byl pak premiérem Klausem rychle odvolán, protože prý neprosazoval politiku ODS, ale podléhal lobistickým skupinám. Těmi lobisty Klaus myslel profesní komory, spíše komoru stomatologickou než lékařskou, zubaři byli tehdy aktivnější.
08. 03. 2009 | 13:22

občanka napsal(a):

Onemocněl náš starý kocour a tak jsme museli do veterinární nemocnice. Navrhuji, aby každý lékař před tím, než nastoupí do praxe strávil alespoň jeden měsíc na veterině, aby se naučit jednat s pacienty i s jejich doprovodem.Totéž by měly absolvovat sestry a to každých cca 5 let, aby si to zopakovaly. Se zvířetem se zachází pochopitelně jemně, neboť není schopno sdělit, co cítí, ale je schopno velmi agresivně dát na jevo, že se mu něco nelíbí. Vyšetření jsou prováděna šetrně, každý zákrok nebo vyšetření byl s námi podrobně probrán a vysvětlen, byla nám sdělena rizika i co od zákroku můžeme očekávat, byla nám samozřejmě sdělena i cena zákroku a teprve po našem souhlasu bylo přistoupeno k provedení. Večer nám lékařka volala, aby nás informovala o stavu našeho kocoura a probírala s námi možné další postupy. Samozřejmě účet byl vysoký, protože zvířatům musíte platit vše hotově, neuvedu částku, aby to tady někoho neporazilo. Na druhou stranu neplatíme žádné povinné pojištění. Ale upřímně přála bych si, aby se se mnou zacházelo jako s tím kocourem.
08. 03. 2009 | 13:35

aram napsal(a):

Aleš Jakeš: měl byste snad i pravdu o přesměrování pacientů k oblíbeným a úspěšným lékařům. Ale. Zkusil jste to změnit praktického lékaře? Oni totiž mají pojišťovny limit na počet pacientů, které může mít obvoďák v evidenci. Takže poplatky v tomto případě neregulují absolutně nic. Prostě lékaře nezměníte nebo pouze velmi ztuha a to platí v jěště větší míře pro zubaře.
Šetřit z veřejmného pojištění se dá totiž především hlídáním toků peněz a také prevencí. Což například v tom Švédsku dobře vědí.
Příklad: kamarád kamaráda, takto zubní lékař českého původu. Při návštěvě se z ordinace ozýval dětský smích. Po otevření dveří vidíte tříletého špunta a pana doktora na zemi, jak si pouští autíčka. Po dotazu " No poslyš, ty máš tak málo pacientů, že si tady můžeš hrát" vám dotyčný odpoví "Ne to ne, ale já potřebuji, aby se mně nebál, až ke mně bude potom muset chodit a taky si udělám rodinnou anamnézu, jestli třeba nebude mít sklony k větší kazivosti nemo k paradontoze. To se dá totiž řešit již prevencí a já s tím pak budu mít méně práce". Tak tomu já říkám přístup ke společným penězům. On pravděpodobně bude mít tím pádem i prázdnější čekárnu, ale i nižší příjem. Ale společná pokladna ušetří.
08. 03. 2009 | 13:37

Aleš Jakeš napsal(a):

Pane Karlehá,
pokud uznáváte, že Ústavní soudci jsou vzděláním, inteligencí atd.v dobrém smyslu elita, pak jejich rozhodnutí nemůže být rána právnímu státu. Nebylo by spíš na místě zamyslet se nad skutečným významem článku Ústavy o nároku na bezplatnou péči?
Moc nerozumím tomu, že je rozdíl, zda poplatky vyinkasuje přímo lékař /zdrav. zařízení/ a neodvádí je pojišťovně. V praxi by to bylo tak, že je zařízení vybere, odešle pojišťovně a ta mu je pak formou dalších plateb posílá. Jednodušší je spíš systém dnes fungující, že zařízení poplatky vybere a ZP mu pak platí úměrně méně /nebo nenavýší úměrně platby/.
A systém zdravotnictví USA není v žádném případě vzorem pro reformu našeho ani jiného evropského systému, bývalý ministr se pokud vím oháněl nizozemským.
08. 03. 2009 | 13:38

aram napsal(a):

karelhá : absolutní souhlas
08. 03. 2009 | 13:39

Fibonucci napsal(a):

Kočko Šklíbo, Yvo,

to že po roce placení poplatků ve zdravotnictví tu nemám ještě standart jako ve Švédsku, to bych nepovažoval za argument. Cítím z vašeho příspěvku skepsi k poplatkům. Vypadá to, že jste apriori proti a každý argument je vám dobrý, proto si vyrábíte i ty nesmyslné argumenty. Totéž platí pro otázku zvedání mezd lékařům v nemocnicích po roce placení poplatků.

Tak tedy pohled z jiného úhlu. Poplatky mají mít v tuto chvíli pro nás charakter především výchovný. Zvykli jsme si chodit k lékaři naprosto beztrestně, a bez rozvahy, aniž bychom si uvědomili, že tím konzumujeme zdroje: nájem, vytápění, elektřinu, mzdy, materiál, výzkum a vývoj...mám pokračovat? Sám všechny položky neznám. Ale kolik lidí se nad tímto při návštěvě lékaře zamyslí? Autor sám v příspěvku mluví o poplatcích jako o nástroji k efektivnějšímu nasměrování finančních toků ve zdravotnictví. Takže ne že by poplatky přinesly zdroje ze kterých se dá všechno zaplatit. Jde o to, že lidé už na zdravotnictví nekoukají jako na nějaký erár... Do kina také necouráte bez rozmyšlení, ale jen když máte důvod.

Proto nevidíte po roce vybírání poplatků přiblížení se k úrovni Švédska. Ale zase vidíme, že po letech je konečně zdravotnictví v přebytku! Obětěžujete se to vzít na vědomí? Oni vás na to soudruzi z ČSSD těžko upozorní. Myslíte, že třeba za deset let efektivnějšího financování zdravotnictví je šance něco v něm za pomoci peněz zlepšit? Já bych řekl, že šance by byly vyšší, než když by bylo zdravotnictví další deset let deficitní.

Ale holt poplatek je u nás příliš velké téma a ČSSD ho téměř zločině používá jako politického nástroje. To je mimochodem hlavní myšlenka autorova příspěvku.
08. 03. 2009 | 13:44

r.m. napsal(a):

Hahaha, jenomže ve Švédsku dosahuje průměrného platu o desítky procent víc obyvatel.
08. 03. 2009 | 13:47

Aleš Jakeš napsal(a):

Pane arame,
to přesměrování toku peněz jsem nemyslel na ambulantní lékaře, protože ta třicetikuruna to asi moc nereguluje, ale například na šetření za levné běžné léky nebo zneužívání pohotovostí a návštěv. Oblíbení praktici s více pacienty jsou placeni lépe díky kapitacím a ne poplatkům. Máte pravdu, že to v praxi tak moc nefunguje kvůli stropům a konzervatismu lidí, kteří často nemají ani z různých dalších důvodů na výběr. Ale to jsme i jiného problému zdravotnictví - primární péče a ten poplatky neřeší a myslím, že ani takovou ambici neměly.
08. 03. 2009 | 13:49

aram napsal(a):

Fibonuci: a vy jste si jist, že zdravotnictví je v přebytku díky poplatkům? Pokud vím, tak bylo v přebytku(konkréně ve VZP, což je jaksi nejzranitelnější pojišťovna) už loni. Není to tím, že hlavně rostly platy a tím i odvody?
08. 03. 2009 | 13:52

RUMCAJS napsal(a):

Zdesta:

Zdravím. Zrovna můj otec byl u Chrenka a nemohl si to vynachválit. Obráběcí centrum nemám, budu rád, když budu moci zaplati dceři ližák.
jogín:

Vy levouni mě fascinujete. Peníze pro vás nejsou důležité, ale jak máte něco zaplatit, kroutíte se jak Fučík při výslechu. Ta diskuze o přiměřeném platu mi připomíná estébáka Filipa, když se ho ptali, jestli mu jeho příjem připadá přiměřený vůči ostatním profesím.

A představte si připadal ! Přišlo mu, že pracuje daleko více, jak ostatní. Podobně vystupoval komouš Exner. Na podonou otázku odpověděl, proč by komunista nemohl být bohatý.

Já už fakt nevím, jestli to vyřvávání takových levounů, jako výše uvedení pánové o sociálnu je spíše k pláči či smíchu.
08. 03. 2009 | 13:53

aram napsal(a):

Aleš Jakeš: nechci vám brát iluzi, ale pokud si dobře pamatuji, tak poplatky měly, dle vysvětlování zainteresovaných, vyprázdnit čekárny právě od těch, kteří si k obvoďákovi z nudy chodili nechat změřit tláček.
Myslím, že se nepletu, ale o tom kolikrát půjdete k odbornému lékaři nebo ke kolika, nerozhoduje pacient, ale právě lékař. Tak kde je potom ta regulace. Koho to mělo regulovat? Lidi nebo lékaře ? Nezlobte se, ale v tom je právě ta ujetost a netransparentnost. To je to, proč to nemohli vysvětlit. To je to, proč to lidi nechápou.
08. 03. 2009 | 13:59

Darock napsal(a):

Je dobře, pane doktore, že jste tady vypsal některé konkrétní čísla. Např. že poplatek za ambulantní ošetření je 100-150 SEK a roční strop je 900 SEK. Pacient tedy tohoto stropu dosáhne již po 6-9 návštěvách lékaře. Pak již má všechno bezplatně. Náš pacient musí obdobnou částku zaplatit u lékaře bezmála 167x aby si mohl konečně oddechnout a mít dále vše i bez placení v hotovosti.
To je docela velký rozdíl mezi švédským modelem a tím naším, že?
Tak je zajímavé sledovat logickou posloupnost vaší dedukce - ve Švédsku poplatky jsou, proto je tam zdravotnictví špičkové, v Británii nejsou, proto to tam stojí za houby. Kde jste ale přišel na to, že mezi těmito fakty je nějaká souvislost? Není ta souvislost spíše v tom, že ve Švédsku jsou daně až 60%, tudíž i na to zdravotnictví se vybere víc, než v té Británii? Pokud je tomu tak, tak se bavme i o zvýšení sazby zdravotního pojištění. Zatím se pojištění snížilo těm nejbohatším (stropy nad 80.000), což neodpovídá zvěstem o tom, že je náš systém podfinancovaný, spíše naopak - tone v přebytku.
08. 03. 2009 | 13:59

Hugo napsal(a):

Pane Peychle, myslím, že vám zašumělo v hlavě a vřeštítze tady modré bláboly. Proč každý slintá o reformě v souvislostí s poplatky? Vždyť to je příjem navíc a nezdaněný, pro každého doktora. Jak to pane nechytrý Peychle reguluje pacienty? Proč se to nenazývá výpalne pro doktory? Nebo snad regulují někoho s bolestí zubů, nebo umírajícího na rakovinu? Bohužel, patříte mezi ty zloděje, kteří pořád vřeští many,many. Velmi připomínáte církevní parazity, kteří také vřeští many, many. A proč by se neměli zavést regulační poplatky navíc na veřejných WC, protože to také někteří zneužívají? Opravdu se všichni doktoři tak třesou na peníze, jak grázl Jůlinek a Filipiová? Píšete o průměrném platu. Kolik vy hlupče, má průměrný důchodce, který nejvíce používá zdr. péči? Vy jen spoleháte, že než zestárnete, tak si tak nacpete stružoky penězi, že budete za vodou. Modlím se, aby zrovna vy jste pocítil při malém důchodu, co to je regulace. Jen dodatek, to nemusí být důchodce, protože dnes vyhazují už lidi kolem 45 let a ti už práci neseženou. Jsou z nich socky. Vám se to nemůže stát, při jakosti péče, kterou někteří doktoři poskytují.
08. 03. 2009 | 14:01

aram napsal(a):

Rumcajsi vy mě vážně bavíte. Vy ty příspěvky vůbec nečtete, zřejmě proto abyste si mohl stále pískat svou.
Já například výše popisuji, jak jsem byla ochotna zaplatit za to, že mě odborný lékař vezme okamžitě. Mně se to totiž vyplatilo. Pořád to bylo daleko méně než co dostanu za hodinu své práce. Ale to vím za co to bylo, za rychlost. U poplatků mi stále nikdo nevysvětlil za co.
08. 03. 2009 | 14:04

karelhá napsal(a):

Aleš Jakeš 08.03.2009 13:38:21
Kostrbatě ale myslím dost přesně jsem popsal svoje výhrady, zkuste to přelouskat znova.
A u soudců jako u každého z nás existují kromě vyjmenovaného i pohnutky, například- toužím po tom, abych byl jmenován soudcem i pro příští období nebo rozhoduji nejen podle rozumu a práva ale i podle své ideologie a svých osobních nebo skupinových zájmů. A nedělám si iluze, že právě tito mužové jsou mravní lamželeza těsně před svatořečením právě proto, že si můžu přesně přečíst sám o čem a jak rozhodli.
08. 03. 2009 | 14:24

Jirka napsal(a):

Proc tu tolik lidi namita, ze vetsina lidi ma podprumerny plat? To je jasne, je tomu tak v CR stejne jako ve Svedsku. Ten prumerny plat byl pouzit jako prepocet. Rozvrstveni platu je ve Svedsku hodne podobne jako v Cesku - podle OSN ma Svedsko gini 25, CR 25.4; podle CIA je to 23 x 26. Mozna slo pouzit prepocet pres paritni dolar, predpokladam, ze by to ale vyslo stejne.

Jinak ve Svedsku se poplatky lisi poodle kraje.
08. 03. 2009 | 14:31

Josef napsal(a):

Problém jakéhokoliv srovnání je ten,že se srovnává jen to,co vyhovuje.Mají tam skupiny s vyššími příjmy také strop u zdravotního pojištění,mají tam nesmyslnou rovnou daň atd.?Kam jdou peníze za poplatky - do kapsy soukromým lékařům a lékárníkům?30,-Kč za vyšetření mně nevydí,vadí mně to,že si nechávají v kapse a jdete si předepsat lék a on od vás vybere také 30.-Kč.Co chybí v této společnosti jue SOLIDNOST a tu nám tato vláda se vztyčenými prsteníčky nezajistí.
08. 03. 2009 | 14:35

Stan napsal(a):

Tom MU:

Takže to probereme ještě jednou bod po bodu:

"1.) Doplatky za léky se započítávají, ale jen za nejlevnější lék v dané kategorii. Mám pocit, že pokud revizní lékař potvrdí, že ten nejlevnější užívat nemůžete/bylo by to na houby, pak se započítá celá částka, ale nejsem si jistý."

Nejlevnější lék v každé kategorii musí být bez doplatku, čili fakticky se nezapočítává nic. Vyzkoušejte si to prakticky, než budete něco takového psát. Za revizním lékářem půjde málokdo, protože se v tom systému jednak nevyzná, jednak by ho revizní lékař s velkou pravděpodobností (a většinou oprávněně poslal do háje).

"2.) Troufám si tvrdit, že poměry průměrných a mediánových mezd buodu velmi podobné, vzhledem k podobnosti Giniho koef. v obou zemích (23 a 25). Důchody jsou tam vyšší asi o 15% prům. mzdy."

Možná máte pravdu ve průměrných mzdách, o 15% vyšší důchody ve Švédsku je ovšem sakra argument proti poplatkům u nás. Navíc existuje cosi, co by se dalo nazvat jako "fixní náklady domácností", a to je další argument pro to, že švédské občany zcela jistě poplatky nebolí tolik, jako občany české, o důchodcích ani nemluvě.

"3.) Mně zase přijde nelegální rozhodnutí ÚS o Lisabonské smlouvě, a to jsem její zastánce. Ale nedá se nic dělat, to je demokracie. Soud rozhodl."

Nezatahujte sem Lisabonskou smlouvu, to není fér, navíc jste to nepodložil konkrétními ustanoveními ze smlouvy a z Ústavy. Bavíme se o "reformě veřejných financí", a tam především soudci jmenovaní Václavem Klausem fakticky poprvé naprosto brutálně znásilnili českou ústavu. To, že podruhé udělali něco podobného proti Klausovi, je sice zvláštní, na druhou stranu by .

"4.) A co pokud by došlo k příslušnému znížení plateb pojišťoven těm zařízením, které poplatky dostávají? Potom by efekt byl stejný, ne? Mám za to, že k tomu došlo.
Navíc Váš systém by nevytvářel další motivaci k lákání zákazníků (pacientů) na dobré služby (nebo taky na vymyšlené další vyšetření, jak chcete)."

Máte dojem nebo to víte? K žádnému snížení plateb ze strany zdravotních pojišťoven nedošlo. Lékárníci sice tvrdí, že se jim o položku za recept snižuje marže, ale není to pravda. Byly pouze změněny maximální sazby marží tak, že byly navýšeny u levnějších léků a sníženy u léků dražších. Za rok 2008 jsme za léky zaplatili více (a to i přes předzásobení v roce 2007), přestože jejich spotřeba poklesla.

"5.) To že zdravotnictví v USA nefunguje dobře, neimplikuje, že opačné extrém bude fungovat lépe. Navíc, podle toho co jsem slyšel jde až 25% nákladů na pojištění proti malpractice, což by u nás také změnilo situaci."

Zdravotnictví v USA je několikanásobně dražší, než to v ČR. I kdyby šlo 25% nákladů právníkům, na odškodnění pacientům za "malpractice" a na pojištění odpovědnosti za škody, pořád to ještě znamená, že je to naprosto neefektivní systém. V ČR se nebavíme o opačném extrému, ale o rozumném fungování celého systému. Může to být systém švédský, německý, francouzský nebo britský, je jen potřeba říci, že všechny mají své výhody i nevýhody a všechny jsou dražší než ten, který máme u nás. Takže možná nakonec nejlepší cestou by bylo ladit český systém v tom smyslu, že pojišťovny(nebo ještě lépe jedna centrální pojišťovna) budou plnit svou kontrolní funkci (odstraní černé duše, začne pacientům posílat jednou ročně povinně výpisy o platbách a výkonech, bude hlídat dodržování ordinačních hodina apod.), MZd začne od léčebných standardů a lékové politiky, kraje navrhnou a parlament odhlasuje statut neziskových nemocnic a zakážou přístup dealerů léčiv k lékařům a vedení nemocnic, odstraní se pijavice ze systému, lékaři budou povinni vystavit pacientovi kopii účtu, který zasílají ZP, budou motivováni a školeni k tomu, aby jejich péče byla účinná a efektivní atd.

Vím, že jsem idealista, ale znova opakuji, zdraví není komodita, zdraví je veřejný statek, což zastánci trhu pochopí jedině v okamžiku morové nákazy. Malá představivost, nízká míra empatie v tom lepším slova smyslu, případně hmotná zainteresovanost na tzv. "reformách" brání pravicově smýšlejícím, aby opustili dávno překonané koncepty. Každý zdravý, bohatý a úspěšný se totiž lusknutím prstů našeho Stvořitele může změnit v nemocného, chudého a ubohého, pro nějž i 30 Kč bude velkou překážkou.
08. 03. 2009 | 14:36

Jirka napsal(a):

aram: Takze vy jste ochotna platit specialistovi za to ze Vas vezme mene nez Vy vydelate za hodinu prace? No pak se nedivte, ze to nebude stat za nic.

Ja myslim, ze se to vyresi samo. Nebudou doktori, protoze bud budou v cizine, nebo budou delat neco jineho. Krome Prahy temer nikdo doktora delat nechce, protoze plat neodpovida vykonu. Podivejte se kolik pediatru si treba v KV kraji udelalo atestaci za poslednich 5 let. Az ty 55+ lete obvodacky, co se nam staraji o deti odejdou do duchodu, tak mozna pochopime, ze za medicinu je treba (jako za vsechno ostatni) platit. At uz zvysenym pojistnym nebo nejakyma poplatkama.
08. 03. 2009 | 14:37

Stan napsal(a):

Aleš Jakeš: Karelhá nastolil zajímavou myšlenku. Pokud by totiž poplatky byly součástí zdravotního pojištění, čili jakási spoluúčast, neznamenalo by to možná (nejsem právník, ale třeba by to někdo z nich vysvětlil), tak markantní porušení Ústavy, jako když jde do kapsy lékařům a lékárníkům.
08. 03. 2009 | 14:45

malma napsal(a):

když už, tak http://WWW.SWEDEN.SE
08. 03. 2009 | 14:57

Aleš Jakeš napsal(a):

Pane Stane,
myslím, že by to bylo jedno - stížnost k Ústavnímu soudu spočívala v tom, že pokud má občan právo na bezplatné ošetření, neměl by platit žádné poplatky, jedno, zda jako spoluúčast v rámci pojištění nebo jako regulace nařízená státem. Konečně Ústavní soud rozhodl, že v této formě v souladu s ústavou jsou. A jak jsem už napsal, soudci ÚS by se měli vyjadřovat k duchu zákona a ne k tomu, jak je formulován. Ale rozumím Vám, formálně je myšlenka pana Karlahá konformější se zákonem.
K panu Karlehá - já rozumím Vašim argumentům, ale mám jiný názor než Vy, nemyslím si, že rozhodnutí soudců ÚS je rána právnímu pořádku, protože tak základní pilíř našeho státu demokraticky rozhodl.
08. 03. 2009 | 15:07

Princ Jasoň napsal(a):

NO, samozřejmě poplatky se liší v různých krajích ale ne zas tak moc. Taklže tam kde žiju - tedy Västra Götaland - se platí za návštěvu obvoďáka po objednání 120, za návštěvu obvoďáka akutně bez objednání 200, za návštěvu specialisty 300. A za léky se samozřejmě také připlácí. Týdenní kůra na odstanění žaludečního vředu - antibiotika a Omeprazol - mě stála 1500. Pro syna penicilin stojí 80 (tabletky) nebo 200 (takovej jako sirup). Jen tak pro příklad. Zubař se platí celkem celý. Na to zdravotní kasa přidává jen nějaký procento. Prohlídka s rentgenem přijde na 800.
08. 03. 2009 | 15:13

Kelly napsal(a):

Vytvářená přestava, že 99% lidí si chodí sednout do čekárny jen kvůli tomu, že je tam třeba teplo, je perverzní. Naopak, 99% procent lidí chodí k doktorovi nerado a jen v případech, kdy je to nevyhnutelné. Tudíž, kvůli 1% je 99% ponižováno placením peněz, které už jednou odvádí ze svého platu, jen z toho důvodu, aby zreguloval doktorovi jeho nízkou životní úroveń. Kdybych byl učitelem, navrhl bych, aby se platily reg.poplatky ve škole. Ráno by školník od každého dítěte vybral 30 Kč a odpoledne bychom si tu hromádku peněz se školníkem a uklizečkami rozdělili. Nazvali bychom to třeba reformou školství.
08. 03. 2009 | 15:25

Stan napsal(a):

Aleš Jakeš: Představte si, že parlament těsnou většinou schválí, že sice máme všichni volební právo, ale podmínko pro účast občana je, že má řidičský průkaz. Pokud to Ústavní soud schválí, bude i nadále platit patřičný článek Ústavy? Můj názor je, že v tom případě Ústavní soud zpochybnil celou Ústavu a lid jako suverén má právo se vzbouřit a naházet ústavní soudce do Vltavy. Něco podobného se stalo s poplatky a lid si to nechal (zatím) líbit.

Pokud se totiž měly zavádět poplatky, tak jedině na základě toho, že se novelizuje patřičné ustanovení v Listině základních práv a svobod, k čemuž je potřeba třípětinová většina ze všech poslanců.
08. 03. 2009 | 15:33

Fibonucci napsal(a):

Aram,

máte pravdu, je to díky vyšším výběrům, které byly vyšší díky vyššímu hospodářskému výsledku. Tedy budou nyní pár let nižší... někdy píšu rychleji, než myslím. A to nepíšu zrovna rychlostí soudní zapisovatelky:-)
08. 03. 2009 | 15:47

Aleš Jakeš napsal(a):

Pro pana Stana - po Vaší poslední odpovědi s Vámi nehodlám polemizovat. Přeji hodně zdraví.
08. 03. 2009 | 15:54

Rumcajs napsal(a):

aram:

Nakoukněte třeba ke Hroboňovi, nebo do nějaké statistiky. Plýtvání obyčejnými léky se snížilo a zvětšil se počet závažných operací.

je to sna málo ?
08. 03. 2009 | 16:00

JM napsal(a):

Léky bez doplatků jsou iluze, lékárník vás skasíruje podle svých představ. Doktorka mě varovala, abych si lék vyzvedl v nemocniční lékárně, jinde bych mohl doplatit 500. Minulý týden měla manželka stejnou zkušenost, bez doplatků na ní chtěli 160 a o sto metrů dál to opravdu bez doplatku dostala. Reforma by měla odstranit bezdůvodné oškubávání pacientů, česky naprostý bordel v cenách, místo financování milionářů a demagogických žvástů.
08. 03. 2009 | 16:03

karelhá napsal(a):

Stan
Ano.
Když mám prosazovat třeba nepopulární věci nutné pro stát, musím vysvětlovat, přesvědčovat, vyjednávat. Ale nepodvádět a nelhat.
Potíž obsahu reformy omílané vládnoucí garniturou je, že se snaží ze zdravotnictví jako veřejné služby vytvořit ziskový biznis pro tzv.investory, čili pro nepočetné skupiny lidí, a zdravotní služby ponížit na vedlejší výstup. To je proti zájmu většiny voličů.
Máme demokratické, přímé, rovné a tajné volby. Potom k prosazení záměrů menšinou zbývá pouze demagogie, porušování zákonů, manipulace s veřejným míněním, lež, melčák a pohanka.
08. 03. 2009 | 16:07

babeta napsal(a):

Pane doktore,

ten váš článek má sice jednu drobnou, nicméně podstatnou vadu na kráse. Vámi argumentovaná průměrná mzda v Česku je jenom fikce. Připouští se i oficiálně, že 2/3 zaměstnanců na ni nedosáhnou. Naopak při výši zdanění ve Švédsku, je spíše pravděpodobné, že průměrná mzda je tam průměrnou. Navíc podstatné je, že se ve švédské nemocnici nedělá rozdíl mezi chudým a bohatým. Tam jste pacientem, tady plátcem. O takovém přístupu k pacientům jaký je ve Švédských nemocnicich standardem se našim doktorům, až na čestné vyjímky a těm se hluboce klaním a obdivuji, ani nezdá. Stačí naznačit, že na příjmu vás přijímá psycholog, který s vámi vše podrobně rozebere a stranou nezůstane ani vaše rodina jestli máte doma o vše postaráno např. o děti, jesti je nemá navštívit sociální pracovnice atd. Pak vám lékař podrobně vysvětlí co vaše hospitalizace obnáší atd., atd.
Až páni doktoři, a vaši manažeři, dosahnete švédských standardů, rád vám za návštěvu u vás dám ne 30 Kč ale 300 Kč, bez ohledu na průměrné platy, a zahrnu vás vřelými díky.
08. 03. 2009 | 16:36

Klement napsal(a):

pan studoval za nase delnicke penize. My volici socialni demokracie tomu sice nerozumime, ale budeme volit jenom toho, kdo nam zaruci zdravotnictvi zadarmo. At plati bohati, ale my ne. V pristich volbach budeme pozadovat pivo zadarmo. To je pro nas jeste dulezitejsi jako ty leky.
08. 03. 2009 | 16:38

Tom napsal(a):

Ivane,
24000Kč/m pr.mzda ? Leda tak hrubého, ne čistého. Kde žiješ. Pak počty vypadají hned jinak. No nic.
Nechce se mi celý článek ani ěíst, později Co jsem četl v části o Británii odpovídá zkušenostem + těžká domluva s nedomorodými lékaři. Tak nějak předpokládám, že místní usedlící využívají pro urychlení léčby známosti. Se mi nechce věřit, že dejme tomu střední třída bude trávit svůj čas v čekárně. Já se na to zeptám.
08. 03. 2009 | 16:40

P.Janak napsal(a):

Vazeny autore a vsichni priznivci
tzv.svedskeho modelu.
Poplatky jsou ve skutecnosti podstatne vyssi vcetne stropu.Diskusi o poplatcich u lekare povazuji za trapnou ,poplatky v lekarnach zbytecne a lekarnici svoji dokazali svoji "prizpusobivosti" ze je nepotrebuji!!!
Zakladni poplatek je minimalne 150 sek,za navstevu röntgenu zaplatite 200.-SEK a pod.Kdo neveri at si precte strankuhttp: //www.liv.se/Patientinformation/Avgifter/#Patientavgifter
08. 03. 2009 | 16:44

P.Janak napsal(a):

A pokud jde o dostupnost lekarske pece,tak by jste se vsichni divili.Na röntgen pokud nejde o akut cekate 1-2 mesice na CT 3-5 mesicu.Na gynekologa,ocare,ortopeda mimo velkych mest dohromady nenarazite a pod.Kdo chce neco vychvalovat mel by se nejdrive seznamit s fakty.Jinak i ve Svedsku se plati za tzv.nadstandart,nebo rychly prijem na vysetreni penize extra.Tak ze jsou rozdily a nemusi se jednat jen o chude a bohate!!!
08. 03. 2009 | 16:49

tera napsal(a):

Stále mě udivuje, kolik diskutujících nemá představu o tom, z čeho a jak se financuje zdravotnictví v ČR. Pokud chceme mít zdravotní péči na úrovni vyspělé Evropy (léky, přístroje, operační postupy atd.), tak se musíme rozloučit s utkvělou představou, že je to všechno zdarma.

Balík peněz je tvořen následujícími položkami (zjednodušeně):
1) spoluúčast pacienta (léky, zubaři aj.)
2) povinné zdravotní pojištění
3) platba státu za státní pojištěnce (děti, důchodci atd.)

Pokud také platí, že náklady na zdravotníé péči se zvyšují (nákladnější operace, léky), prodlužuje se věk dožití populace, roste podíl důchodců v populaci a klesá podíl lidí v produktivním věku (tedy Ti, co platí ono povinné zdravotní pojištění), mělo by být každému jasné, že systém financování dlouhodobě bez snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče není udržitelný.

Pokud vynechám důslednou kontrolu finančních toků (jsou zde zcela jistě veliké rezervy), tak lze udělat pouze následující:
1) zvýšit přímou spoluúčast pacientů
2) zvýšit povinné odvody na zdravotní pojištění
3) zvýšit platby za státní pojištěnce

Ať si vyberete jakýkoliv z těchto bodů, vždy ho zaplatí občan, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiných daní (bod 3 je placen ze státního rozpočtu). Minulá vláda pod vedením MUDr. Ratha zvolila kombinaci 3 bodu společně s omezením poskytování péče, státní rozpočet to stálo několik mld. Kč a dnes z toho vesele platíme úroky, neb toto opatření jen prohloubilo schodek státního rozpočtu. Současná vláda zvolila bod 1 a to v míře, která je únosná. Pokud si Ti, co dnes křičí ohledně 30 Kč raději zvolí třetí způsob, bude je to v konečném důsledku stát mnohem více.

Škoda, že zde nediskutují Ti, kteří si pamatují na nastavené limity pro léčbu a operace, v marné naději čekali měsíce jen proto, aby VZP na konci roku po mohutném pumpování státních peněz vykázala kladné hospodaření. Ale je vidět, že tato obezlička u řady lidí zabírá, resp. bude jen do té doby, než se oni sami ocitnou v té situaci. Přesně v tu chvíli si ale vzpomenou, o čem je onen solidární systém, o kterém tak rádi hovoří při odmítání spoluúčasti pacienta, ti bohatší si tu operaci zaplatí tady, nebo v zahraničí, oni čekat nebudou !!
08. 03. 2009 | 16:59

Aleš Jakeš napsal(a):

K panu P. Janakovi - díky za příspěvek z reality, rozdíl je ten, že ve Švédsku si za rychlé ošetření nebo urychlené vyšetření nebo zákrok mimo běžné čekací doby zaplatíte oficiální nadstandard, u nás to jde taky, ale pouze po známosti nebo za peníze bokem, protože jediný jakžtakž zákonný nadstandard je jednolůžkový pokoj s televizí v nemocnici. Který systém je tzv. spravedlivější?
08. 03. 2009 | 17:06

aram napsal(a):

Jirka: asi jste nečetl pozorně nebo všechno. Ani se nedivím je toho tady už hodně. Ale pro vaše info jednalo se o tento příklad

A co se týká privátních zařízení, tak ta si dokázala přijít na peníze bokem i před poplatky.
Příklad : vyhodil jste si koleno při lyžování, bolí to, ale chodit můžete tudíž to není na pohotovost a privátní ortoped vám řekne, že jestliže nechcete
být objednán a čekat tři týdny, tak pokud jste ochtoten zaplatit 100 Kč., tak vás vezme okamžitě.
To před poplatky, prosím. Nemohu sloužit, jak je to teď, budu vědět až si zase natluču, ale myslím, že moc neprohádám, když budu tvrdit, že to tak funguje i nyní. K čemu pak poplatky v tomto případě jsou? Pouze k vylepšení příjmu přílušného lékaře, mně jako pacientovi absolutně v ničem nepomůžou.
No a co ti kteří jsou objednaní. Ti si poseděli o to déle v čekárně. Dříve zadarmo, teď za vstupné 30.

To za prvé a za druhé to na co reagujete vy byla reakce na tuto reakci Rumcajse

Já už fakt nevím, jestli to vyřvávání takových levounů, jako výše uvedení pánové o sociálnu je spíše k pláči či smíchu.

v tom smyslu, že nejsem zas až tak proti zaplatit, třeba i víc než 30, ale chci vědět za co.

a z vaší reakce

aram: Takze vy jste ochotna platit specialistovi za to ze Vas vezme mene nez Vy vydelate za hodinu prace? No pak se nedivte, ze to nebude stat za nic.

vyplývá právě to nepochopení. Vy myslíte, že snad měl chtít daleko víc za to, že mě vezme bez objednání? A na základě čeho, prosím?
08. 03. 2009 | 17:09

Darock napsal(a):

tera: Zajímalo by mě, proč jsi ve své argumentaci ohledně zvýšení příjmu zcela opominul bod 2, tedy zvýšit povinné odvody na zdravotní pojištění. Je třeba připomenout, že ty odvody se percentuálně nemění, ale díky neustále rostoucí průměrné mzdě stoupá i celková výše odvedených peněz. Pokud ale vláda zastropuje výši odvodů a zároveň zavede poplatky "aby bylo na léčbu rakoviny" tak to znamená, že se míra solidarity přesouvá od těch bohatých a zdravých na ty chudší a nemocné. To už ale solidaritu moc nepřipomíná, že?
Takže si položme základní otázku - chceme pořád solidární zdravotnictví, ve kterém ti šťastnější, tedy zdraví a pracující platí pojištění a ti méně šťastní z něj čerpají a nebo se chceme přiklonit k čistě individualistickému systému, kdy každému bude poskytnuta jen taková péče, jako je schopen si zaplatit, ať už přímo, či ve formě pojištění.
Já jsem pro solidaritu.
08. 03. 2009 | 17:11

aram napsal(a):

Darock: já taky.
08. 03. 2009 | 17:16

Fialovy Krokodyl napsal(a):

tera:
To jistě. Hlavní problém však byl, že to vypadalo jako model "zaplaťte pojištění ze zákona a soukromá pojišťovna se potom rozhodne, co vám zaplatí". Celé se to odehrávalo za permanentního tvrzení, že co je státní nemůže fungovat a je třeba to zprivatizovat. To už bylo ovšem celé tak nehorázné, že reforma nastat nemohla a její protagonisté museli odstoupit.
Poplatky, o kterých se tu rozepistuje autor blogu, jsou sice záležitost viditelná, nicméně okrajová a nepodstatná. Přesně z těchto důvodů slouží jako vhodné politikum.
08. 03. 2009 | 17:17

jarek napsal(a):

Nechte si ty kecy pro sebe,koho to zajima.
08. 03. 2009 | 17:17

Aleš Jakeš napsal(a):

Pane Darocku,
strop na zdravotní pojištění je ve všech zemích unie a jeho zavedení přece neruší solidaritu zdravých s nemocnými a bohatých s chudými, jedná se jen o její míru, takže, prosím, nepřehánějte.
08. 03. 2009 | 17:22

RUMCAJS napsal(a):

Darock:

Vy solidaritu potřebujete, nebo nabízíte ?

Dále si musíte uvědomit, že zdravotní pojištění je součástí nákladové kalkulace. Tedy je součástí všeho co kupujete. Jinými slovy, toto pojistné stejně zaplatíte ve spotřebě a budete platit tím více, čím vyšší to pojistné bude.
08. 03. 2009 | 17:28

Skeptik napsal(a):

Pěkné propočty, ale mají malou vadu na kráse. Když navštívím lékaře u nás, zaplatím ještě poplatek v lékárně. Takže už to není Kč 30,-, ale spíše Kč 60,- či 90,-. Tím se vypočtená procenta pěkně změní. A ještě by bylo třeba říci, zda Švédové platí doplatky za léky a kolik. A také nepíšete, zda poplatky ve Švédsku jdou do kapes lékařů a lékárníku, nebo do zdravotního systému.
08. 03. 2009 | 17:29

tata napsal(a):

pane Rumcajs

ALE OPRAVDU začinate stracet štavu a jste hluchy k argumentum druhé strany.

Stím švedskem bych se zrovna moc neohaněl tam pravě stat zasahoval až moc,byl to stat nebo ještě je s největšími soc vyhodami ale muže byt tak zarověn vam odborník najde ty negativní přiklady tak kde je argument pro vas nebo promně.

Rozhodujíci je jak je možno u nas obchazet zakon tady je to riziko proč tady nechci pustit podnikaní.

Nazorny přiklad je světová krize spolehat se naprosto na trh a na soukromé vlastnictví lepší případ není.BYLA TO HLAVNĚ NENAŽRANOST.

Ted k poplatkum,proč nepracovat na tom pozitivním co přinesli a odstranit to negativní,vyte ještě nepadl ten argument ktery by mohl byt dost zavažny ale čas ukaže jestli exzistuje.LIDÉ už nejdou k doktorovy ne jen kvuli poplatku ale první 3 dny bez mzdy,v praci nakazí chřipkou x lidí každy odborník vam řekne že nejhorší je přechodit chřipku ale to se muže projevit za 20 ,30 let to pak by mohli byt milardy za lečbu srdce ale to už bude pozdě.

Nejhorší je že hodně nas vaše argumenty bere,ale vy jen slepě vidíte že to vyřeší trh i přesto že současnost vam ukazala že tam určita vazba kontrola,strop k vyplacení musí byt,bavmese o formě,víši ale ne spasitelnosti sokromého vlastnictví
08. 03. 2009 | 17:30

Darock napsal(a):

Aleš Jakeš: já si myslím, že ji minimálně dost nahlodává. To, že je to zavedeno i jinde, neznamená nutně, že je to vhodný model i pro nás. Pokud se chceme řídit zahraničím, pak si můžeme vybrat třeba Slovensko nebo Maďarsko, kde naopak poplatky zrušili jakožto neopodstatněné.
08. 03. 2009 | 17:31

RUMCAJS napsal(a):

Nevím, kde někteří diskutující vzali, že poplatky zvednou příjmy zdravotníkům. Přece kdyby si chtěli zvednout příjmy, tak stačí pouze zvednout cenu služby.

Pojistné jsou naše společný prachy a poplatky slouží k mikroregulaci a odstranění zbytečného plýtvání a zneužívání zdr.péče.
08. 03. 2009 | 17:33

Charlie napsal(a):

Vážení diskutující

po delší době jsem si přečetl všechny příspěvky pod blogem.

Jsou vesměs slušné a velice rozumné a hlavně podložené argumenty - pod většinu bych se podepsal.

Jako červená niť se proplétá příspěvky rozdílný stupeň obecné morálky u nás a ve Švédsku.... a to, že peníze "nemorálku" neodstraní!

Nemá cenu nic dalšího, zde již vyřčeného opakovat -
než jen díky všem
08. 03. 2009 | 17:33

Darock napsal(a):

RUMCAJZ: Každý z nás tu solidaritu někdy může potřebovat, proto je v zájmu zdravého rozumu být solidární s těmi, kdo tu pomoc momentálně potřebují. Příště to zase můžu být já, kdo využije jejich pomoci.
08. 03. 2009 | 17:33

Darock napsal(a):

RUMCAJZ: Každý z nás tu solidaritu někdy může potřebovat, proto je v zájmu zdravého rozumu být solidární s těmi, kdo tu pomoc momentálně potřebují. Příště to zase můžu být já, kdo využije jejich pomoci.
08. 03. 2009 | 17:33

Jagoda napsal(a):

I když nejsem úplně přesvědčen, že to Julínek, Šnajdr a spol. vymysleli bezchybně, to s těmi poplatky, vášnivé bědování nad tím mi připadá nechutné, malé, blbé. Nikdo tady nezpochybnil, že po zavedení proklínaných poplatků došlo ve zdravotní péči k velkému zlepšení. Oceňuji ten pokrok, protože pokrok to je, a za málo peněz. Vzpomeňme na ministry - zoufalce z lůna ČSSD: Součková (už sedí?), Fišer (ten byl fakt dobrej), Emmerová (na první pohled schopná a bystrá ženská)... joj, to byly klidné časy!
Nad poplatky nejvíc kvílí lidé se zbytnělým sociálním cítěním, s odborářským srdíčkem, co by dali každému všechno. A vědí, kde na to brát: u boháčů (na to neboháči dobře slyší) a hlavně půjčováním, zadlužováním. Když mají říci něco moudrého, vytáhnou "švédský model". Jako že podívejte, jde to. Tak se tedy ještě jednou podívejte na příspěvek Prince Jasoně (15.13 hod.), kolik dáte na packu ve Švédsku za rentgen. Je to víc, než pro Čecha 30 Kč?
08. 03. 2009 | 17:42

RUMCAJS napsal(a):

tata:

První tři dny bez platby přece vydržíte pane Tato, ne ?. Sobotu a neděli Vám taky nikdo neplatí.
A nemažme si med kolem huby- lidé přeci nemocenské často zneužívají.
A pokud je na tom někdo tak špatně, může si vzít na ty tři dny dovolenou. Přece z lidí nechcete dělat nesvéprávné pitomce, kteří nedokážou odhadnout, zda mají, nebo nemají zajít k doktorovi.

Jinak podnikatelů, či živnostníků s přechozenou chřipkou jsem viděl mrak. Zaměstnance ještě ani jednoho.
08. 03. 2009 | 17:42

Aleš Jakeš napsal(a):

Pane Darocku, já si zase myslím, že zmíněnou solidaritu zastropování soc. pojištění podstatně nenahlodá a možná pro Vás paradoxně stát musí být spravedlivý nejen k chudším, ale i k tzv. bohatým /já se k nim nepočítám/. A příklad Slovenska a Maďarska, kde populistické vlády zrušily poplatky, není zrovna ten pravý ořechový. Možná si naivně myslím, že náš vzor by měl být spíše více na západ než na východ.
08. 03. 2009 | 17:45

RUMCAJS napsal(a):

Darock:

Když mě přijde, že někdo se té solidarity nemůže nabažit a je tak poněkud nenažranej.
08. 03. 2009 | 17:45

Marťan napsal(a):

A co udělat srovnání u důchodců, to vás asi nenapadlo ?
08. 03. 2009 | 17:47

Marťan napsal(a):

Příklad solidarity se mi nezdá dobrý.Tak jak jsou poplatky nastaveny jedná se o solidaritu nemocných s těžce nemocnými. Co takhle solidarita zdravých s nemocnými ?
08. 03. 2009 | 17:51

Darock napsal(a):

Aleš Jakeš: Ono by asi bylo dobré se na to podívat komplexně. Pravicová vláda zavedla rovnou daň s odůvodněním, že to mají na východě od nás a že to úžasně funguje. Takže když se to hodí, tak se tím východním příkladem klidně řídit můžeme, že?
Pokud jde o tu spravedlnost, tak co je spravedlivého na tom, že nízkopříjmové skupiny teď odvádějí na pojistném vyšší procento svého příjmu, než ti vysokopříjmoví? To je přesně to, o čem jsem mluvil výše - chudší jsou solidární s bohatšími. To už ale není ani solidarita, ani spravedlnost.
RUMCAJZ: Připustíš variantu, že může jít pouze o tvůj dojem?
08. 03. 2009 | 17:58

Aleš Jakeš napsal(a):

Pane Darocku,
o tom, že rovná daň funguje, svědčí nejen to, že Slovensko stále vykazuje větší růst než my, ale i to, že ani socialistická Ficova vláda se ji neodvážila zrušit. U nás rovná daň není, pouze její imitace. A nešermujme procenty - i přes zastropování zdr. pojištění budou bohatší platit do systému mnohem víc než chudí, což je jednoznačně solidární.
08. 03. 2009 | 18:08

aram napsal(a):

Aleš Jakeš: souhlas s Darockem. Když se to hodí, tak je (nejen)Slovensko náš vzor a jindy bychom neměli koukat na východ, ale raději na západ. Tak proč se tam podíváme třeba v souvislosti s progresívním zdaněním?
08. 03. 2009 | 18:09

aram napsal(a):

orava "nepodíváme"
08. 03. 2009 | 18:11

Kritik napsal(a):

Bylo by dobré k článku doplnit, jak probíhá ve Švédsku tok regulačních poplatků. Zda jsou příspěvkem k zisku soukromých regulátorů (lékárníků) nebo zda jsou součástí příjmů zdravotnického systému.
08. 03. 2009 | 18:15

zdesta napsal(a):

Rimcajs: Tvůj optimismus vychází s neoblomného přesvědčení a já to prostě respektuji.Já jsem zase pesimista a trošku svůj postoj osvětlím na imaginárním příkladu.Dejme tomu že vlastníš starý baráček,který je v havárijní stavu.Rekonstrukce je příliš nákladná tak ho zhodíš.Cihličky opucuješ,oškrábeš,použiješ třeba 60% krytiny,nějaké desky,nějaké trámy z krovu a.t.p.Postavíš ho vtrochu pozměněné formě,krásně ohodíš a basta-fidly.Na pohled je to docela soldní ale bohužel,je postaven z původního a starého materiálu.Tak je to i s celou přestavbou naší společnosti.(zdravotnictví nevyjímaje)Nevěřím prevítům kteří znají fungování soukromého kapitálu akorát od K.Marxe s přednášek na VUMLU.Mám vůči nim značné výhrady a nedůvěru.Těch negativních příkladů kde se to může octnout je dost a dost.
08. 03. 2009 | 18:37

ALT napsal(a):

pro autor,

zdravím doktore, tak dnes i s odkazem, je vidět, že poplatky jednoznačně prospívají:-),
tak co sem ještě strčit strukturu odvodů penízků v návaznosti na poplatky :-)
pro Rumcajs,

tak zdravím do Řáholce, hm s tím trhem to nějak nevyšlo, tak co takhle napsat jak si loupežníci představujou zdravotnictví ( nebo aspoň ten z Řáholce )
08. 03. 2009 | 19:31

ok napsal(a):

Článek věcný, srozumitelný a rozumný. Krom toho apolitický. Vyplývá z něho, že nějaká rozumná regulace a tudíž i únosné poplatky jsou v budoucnu nutné. Měly by se mezi politiky vést rozumné konsultace a ne věci zarputile bránit a nebo stejně zarputile odmítat. Co se ale děje v našich krajích, rozhodně řešení není, nýbrž anarchie.
08. 03. 2009 | 19:31

tata napsal(a):

pane Rumcajs

bohužel jste to obratil,nereagujeto nato co tam je napsano vytahujete věci co se vam hodí.

ta odpověd je naprosto mimo,ja napřiklad už dříve sem si bral dovolenou,v zasadě nejsem proti poplatkum,bohužel čím dal odpovídate na něco jiného.takovato debata ztrací smysl
08. 03. 2009 | 19:34

pacoš napsal(a):

Ááá, další pan pediatr, jistě z toho nemnohomužného sdružení soukromých pediatrů, co se propůjčili k boji za poplatky. Proč asi? Každý rodič si secsakra rozmyslí nejít k doktorovi, když dítěti "něco" je, ale nedokáže rozeznat, jestli něco podstatného nebo jen rýmička. A páni pediatři inkasovali a inkasovali. A najednou - se nekontrolovantelný penězovod má přiškrtit. Takže za vzkříšení poplatků vstal nový bojovník - jenom pořád z té jedné líhně
08. 03. 2009 | 19:37

tera napsal(a):

Darock

Domnívám se, že neplatí zjednodušení, že ten kdo je zdravý je bohotý a ten kdo je nemocný je chudý... Ohledně solidarity - s ní nemám problém, ale i solidarita má své limity, které např. reprezentuje zastropování základů pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění, které je obvyklé v ostatních zemích EU stejně jako vyšší spoluúčast pacientů na zdravotnictví v různé podobě.

Spoluúčast pacientů v rozumných částkách je ideální způsob pro upevnění solidarity, neboť platíte pouze ve chvíli, kdy z daného systému čerpáte (a to bez ohledu na skutečnost, kolik do systému hradíte jiným způsobem či kolik stojí Vaše léčba). Zvolené částky nejsou likvidační, za svého pejska jsou lidé ochotni utratit podstatně více, než za své zdraví.
08. 03. 2009 | 19:55

tera napsal(a):

Darock

Domnívám se, že neplatí zjednodušení, že ten kdo je zdravý je bohotý a ten kdo je nemocný je chudý... Ohledně solidarity - s ní nemám problém, ale i solidarita má své limity, které např. reprezentuje zastropování základů pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění, které je obvyklé v ostatních zemích EU stejně jako vyšší spoluúčast pacientů na zdravotnictví v různé podobě.

Spoluúčast pacientů v rozumných částkách je ideální způsob pro upevnění solidarity, neboť platíte pouze ve chvíli, kdy z daného systému čerpáte (a to bez ohledu na skutečnost, kolik do systému hradíte jiným způsobem či kolik stojí Vaše léčba). Zvolené částky nejsou likvidační, za svého pejska jsou lidé ochotni utratit podstatně více, než za své zdraví.
08. 03. 2009 | 19:56

vilda napsal(a):

muzete mi rict, kolik lidi v cesku bere 24000kc? proc se porad ohanite prumernou mzdou? vetsina manzelskych paru to neda dohromady ani za dva mesice.
08. 03. 2009 | 19:57

SuP napsal(a):

Zdesta -
ten příklad trochu nesedí. Na materiálu to není. Pokud použijete ten zdravý, je jedno, že byl "původní". Důležité je, čím ho doplníte a jak ho zpracujete.
08. 03. 2009 | 20:03

Darock napsal(a):

tera: Nikdy jsem netvrdil, že kdo je zdravý, je zároveň i bohatý.
Kromě toho nesouhlasím, že solidarita má mít své limity. Každý takový limit solidaritu umenšuje a to si nepřeju. Zvláště ve zdravotnictví je to mimořádně citlivé. Podle nedávného průzkumu vyšla ČR jako země s nejrovnějším přístupem ke zdravotní péči bez ohledu na sociální statut pacienta. Na toto postavení můžeme být hrdí a já si přeju, aby to tak zůstalo i nadále. Každé zvýšení spoluúčasti bude přístup k rovné zdr. péči znesnadňovat.
My se nemáme co učit od západních zemí. Naše zdravotnictví poskytuje péči srovnatelnou s jejich a přitom na něj vynakládáme třetinu finančních prostředků. To oni by se v efektivitě měli učit od nás. Jsem rád, že tomu tak je a děkuji všem, kteří se o to přičinili.
08. 03. 2009 | 20:07

schi napsal(a):

Víte, asi bych přijala poplatky, kdyby byly tak socialní jako v Německu, procentem z příjmu. Jsem plně invalidní VŠ a můj měsíční důchod jako jedinný zdroj příjmu je téměř totožný s ročním limitem /5 205,-Kč /. Všechny poplatky u dotorů a v lékárně platím, neboť na hmotnou nouzi nedosáhnu, protože mám zásluhou rodičů, již také důchodců, něco málo na stavebním spoření, abych jak říkají, až tady nebudou, neumřela hlady. Tkaničku si také zavážu a tak se na moji nemoc nevztahuje žádný sociální příplatek.
08. 03. 2009 | 20:09

vilda napsal(a):

muzete mi rict, kolik lidi v cesku bere 24000kc? proc se porad ohanite prumernou mzdou? vetsina manzelskych paru to neda dohromady ani za dva mesice.
08. 03. 2009 | 20:09

rebel napsal(a):

Velmi mě zaujal článek v MF,o kolik dětské léčebny přišly klientů,tím pádem o peníze z jednoho jediného důvodu.A to jsou poplatky.Matka s dítětem zaplatí za pobyt v zařízení v průměru asi 7tisíc měsíčně.Když ředitelka nejmenovaného zařízení oslovila bývalého ministra Julínka z dotazem proč nejsou od poplatků osvobozeny i léčebny pro nemocné,bylo mu odpovězeno že v tom je právě důkaz že ti lidé zas tolik péči nepotřebují.A takový člověk dělal ministra?Není co dodat.
08. 03. 2009 | 20:35

Lex napsal(a):

Vážený pane doktore,
přečetl jsem Váš blog, myslím, poctivě, ale zjistil jsem, že hovoříte jen o "poplatcích" a jejich výši vzhledem k platovému průměru (což samo o sobě již vyvolalo nelibou diskusi).
Poplatky, jak je prezentujete, jsou ale institutem zcela vytrženým ze souvislostí. To rozhodující ve směru k hodnocení poplatků totiž vůbec není průměrný příjem, ze kterého je mají pacienti platit, ale Ústava, a zejmena systém zdravotního pojištění a jeho výše (procentuálnímu podílu ze započitatelného základu), a způsob úhrady lékařské péče, tedy zda jde o systém pojišťovenský jako u nás, anebo systém pokladniční, jako tomu bylo u nás za první republiky a dodnes v řadě zemi. A konečně, jaká je průměrná daňová zátěž ve Švédsku v poměru k příjmům fyzických osob?
Protože většina z nás je v tomto ohledu laiky, byl byste tak laskav a udělal takový komplexnější exkurs? A sdělil byste nám třeba i to, zda z prostsředků zdravotního pojištění byly hrazeny i privatizace zdravotnických zařízení a ambulancí, jako tomu bylo u nás?
08. 03. 2009 | 20:54

Ladic napsal(a):

To Rebel....odkaz by byl? A rath dělal ministra ? Není co dodat....a jako doktor razantně prosazoval poplatky....ale to mu ještě šlo o pacienty...dnes jako politik sbírá politické body
08. 03. 2009 | 21:03

Ladic napsal(a):

To Lex a co je jako v Ústavě?
08. 03. 2009 | 21:04

Ladic napsal(a):

http://www.novinky.cz/domac...

Okamžité zavedení vysoké spoluúčasti pacientů na léčebných výlohách požaduje prezident České lékařské komory David Rath. Má se tím zlepšit financování zdravotnictví. Ministryně zdravotnictví Marie Součková to ale odmítá.....
08. 03. 2009 | 21:08

Petr napsal(a):

to vilda....to se zeptej prosím na statistickém úřadě, který toto zpracovává...možná to nebudete muset trapně opakovat zde..
08. 03. 2009 | 21:10

Ladic napsal(a):

Autoři petice proti poplatkům přesvědčeně mluví o tom, že poplatky jsou protiústavní. Píší: "V Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavy, se říká, že ,občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči'." Zamlčeli nám však pokračování té věty: "za podmínek, které stanoví zákon". Že by to zamlčeli omylem?
Ústavní soud už před jedenácti lety přikázal, aby doplatky u lékařů byly stanoveny výhradně zákonem. Stalo se.
Není to tak dávno, co Ústavní soud označil za protiústavní část zákona o neziskových nemocnicích z dílny ČSSD a KSČM, jenž byl blízký srdci Davida Ratha. Vyzývali snad Rathovi političtí odpůrci k jeho porušování? A připomeňme vzdorným zákonodárcům Rathovi, Sobotkovi, Dolejšovi a Gajdůškové i jejich slib: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony." Poruší svůj slib? Je částí ústavy.
08. 03. 2009 | 21:30

rebel napsal(a):

Pro Ladice.Nikde jsem nepsal že jsem příznivec ČSSD či p.Ratha.A pokud je zákon špatný,nikde se nepíše o tom že by se nemohl zrušit.a že špatný je.Je s podivem že nynější vláda je na špatné a nesmyslné zákony expert.Poslední možností je ještě tzv.občanská neposlušnost.
08. 03. 2009 | 22:12

RUMCAJS napsal(a):

Zdesta:
Proč si chlape myslíš, že když nějakej hajzlík bude řídit nemocnici, že ve státní to bude dělat dobře ? Já to vidím spíš naopak.
Copak Ty si nevzpomínáš, jak jsi si odnášel z fabriky všechno, co nebylo přibitý a říďovi to bylo jedno, protože on to vozil přes bránu náklaďákem ?

Jediný, co dokáže toho hajzlíka, co nosíme každý z nás v sobě potlačit, je osobní vztah k majetku, kterej obhospodařuješ.
08. 03. 2009 | 22:18

Frkal napsal(a):

Pane doktore, to, že jste pediatr neznamená, že píšete pro malé děti. Zamlčel jste totiž to základní a to srovnat povinné zdravotní pojištění, které si u nás "každý" platí celý život. Za druhé poplatky ve Švédsku jdou do zdravotního systému. U nás jde o prémii lékárníkům a soukromým lékařům, mimo jiné voličům ODS.
08. 03. 2009 | 22:32

ALT napsal(a):

pro Rumcajs,

takže zaměstnanci v řáholci nosej domů fšecko co není přibitý?

a co to zdravotnictví?
08. 03. 2009 | 22:37

Karin napsal(a):

Nevím, jestli někdo z přispěvatelů pana doktora doplnil, že ve Švédsku neplatí žádné poplatky mládež do 20 let, a že v ČR nedosáhne na průměrný plat víc než 60% lidí. Poplatky v lékárně už někdo zmínil, takže o těch psát nebudu.
08. 03. 2009 | 22:39

tera napsal(a):

Darock

A v tom je právě ten problém... O tom, jakou dostanete péči, rozhoduje lékař a ekonomická situace dané nemocnice, neexistuje popis toho, co je standard, a co už ne. Legálně nemáte možnost si zaplatit lepší zdravotnický materiál, šetrnější (a dražší) postup operace či léčby. Taková je dnes situace a mě se nelíbí. Já chci mít možnost volby a případně si legálně připlatit za "lepší služby".

Solidarita neznamená ždímání vysocepříjmových skupin, ale vyšší příspěvek těchto lidí do systému, než je příspěvek ostatních. A % vyjádřené ze SHM není oním ideálním způsobem, pouze to zvyšuje náklady práce (sice u specifických profesí), ale předpokládám, že nechcete mít z ČR montovnu...
08. 03. 2009 | 22:50

tera napsal(a):

Darock

Ještě k té efektivitě - je hezké, že jste se toho dotknul. Ona totiž pramení z dlouhodobého podhodnocení mezd lékařů a celého zdravotnického personálu stejně jako vytvářením skrytého investičního dluhu ve zdravotnických zařízeních. Nicméně tento způsob není dlouhodobě udržitelný.

Systém potřebuje další finanční prostředky a vždy, je úplně jedno v jaké podobě, to zaplatí občané ČR, ne stát, ne kraj !! Takže pokud se Vám nelíbí přímá spoluúčast, tak jak chcete tyto prostředky navýšit ?? Zdaníte více příjmy ?? Zvýšíte tak nezaměstnanost. Zvýšíte platby státu ?? Stát si ty peníze někde vybere, nejlépe prostřednictvím dobře vybíratelných daní, jako je DPH a spotřební daň (těm hloupostem o dopadu zvýšení daní pro vysokopříjmové skupiny nevěřte, mají marginální dopad a dá se jim vyhnout), nebo se stát více zadluží... vydá dluhopisy, teď tak za 5,5 - 6% ročně. OK, co ale budete dělat třeba za 10 let ??
08. 03. 2009 | 23:00

ALT napsal(a):

pro Karin,

no on to autor trošku vyrval z kontextu ale napraví to, že jo doktore?
08. 03. 2009 | 23:09

tata napsal(a):

pane Rumcajs

Na to poslední souhlas ale ted ste se chytil do své pasti.když mate svuj podnik,je to vaš majetek přece si nebudete krast sobě ale zdravotnictví je něco jiného to nikdy nebude vaše tam nalevaj penize všichni a ohledně vaší filozofii jak zabranite tomu řediteli ten nakladak, TO SEM ZVĚDAV JAK MI TOTO VYSVĚTLITE.
08. 03. 2009 | 23:09

pacoš napsal(a):

to Ladic
08.03.2009 21:30:56:
Není náhodou v Ústavě řeč o poplatcích za PÉČI? Nám zákon stanovil platit poplatky REGULAČNÍ, nemýlím-li se. Co stojí o zavedení tohoto druhu poplatků v Ústavě?
08. 03. 2009 | 23:09

RUMCAJS napsal(a):

ALT:

Jo. Pár jsem jich odchytil.

tata:

Moc nerozumím dotazu. Já si prostě na rozdíl od toho socialistickýho řídi dávám větší pozor, zrovna jako Vy,když si dáváte pozor na svůj majetek.
08. 03. 2009 | 23:14

Stan napsal(a):

Karelhá: Naprostý souhlas. Jen mě trochu mrzí, že existuje spousta lidí, kteří věří tomu, že reforma zdravotnictví se dělá proto, aby se něco zlepšilo, aby oni měli lepší přístup k nákladnější léčbě či možnost rozhodnout si o léčebném postupu.

Přesný opak je pravdou. Chystá se systém, v němž standardem bude ten Julínkem zprofanovaný paralen a vše ostatní bude v nadstandardu, v němž budou o našem zdraví rozhodovat lidé typu pana Chrenka, kterému na jedné straně krachuje energetická firma a na straně druhé buduje struktury řízené péče, v nichž váš zaměstnavatel, majitel zdravotní pojišťovny a majitel zdravotnického hospodaření je tatáž osoba. Znamená to, že o závažných změnách vašeho zdravotního stavu bude váš zaměstnavatel vědět dříve než vy, a bude se moci rozhodnout, jestli vás vyléčí nebo se vás zbaví jako zaměstnance, jako pojištěnce i jako pacienta.

A koho zajímá, jak celý systém funguje, jak s námi zacházejí soukromé farmaceutické koncerny apod., mám několik odkazů:

http://www.outsidermedia.cz...

http://www.outsidermedia.cz...

http://www.outsidermedia.cz...

http://www.outsidermedia.cz...

http://www.outsidermedia.cz...
08. 03. 2009 | 23:21

bob napsal(a):

snad by opravdu ty poplatky pro lékaře prošly nebýt poplatky za položky na Rp. Když si spočítáme, kolik musí zaplatit starý člověk, tak se přece nejedná o třicet stříbrných jak praví bohatý p. kardinál, ale o stovky, a na to opravdu běžný důchodce již nemá.Všechny příklady z jiných zemí jsou zbytečná. Každá země má svoje specifické prostředí, tak nás stále neblbněte. I ten důchodce si chce dovoli nějaký luxus, třeba čas od času si koupit kromě žrádla třeba nové boty nebo prášek na praní - a ceny jen se podívejte jak lezou nahoru. Jestliže polsanci potřebují ke životu statisíce, tak ať Topolánek neříká, že 360.-korun MUSÍ STAČIT, no to je přece takový hnus, že bych mu ty tři stovky poslal, aby koupil malému Nikolasovi nové plenky.
08. 03. 2009 | 23:29

ALT napsal(a):

pro Rumcajs,

a odchytil jste někdy sám sebe když jste byl ještě zaměstnanec ?
08. 03. 2009 | 23:36

kočka šklíba napsal(a):

Tak jsem si prošla diskusi, a i když je mě jasné, že poplatky jsou jen malá a méně podstatná část Julínkovy reformy, ve které chce jeho nástupkyně bohužel pokračovat, měla bych na zastánce poplatků dotaz. K čemu tedy podle Vás poplatky jsou? Julínek u Ústavního soudu ČR tvrdil, že jsou regulační, jenom jaksi nevěděl koho vlastně regulují, jak už tu někdo napsal, i kdyby zabránily několika tisícům simulantů jít k lékaři, převážně o frekvenci návštěv rozhodují lékaři sami. A dále nemá cenu rozebírat „regulaci“ dětí atd.

Dále se tvrdí, že přinesly do systému peníze. Hm, no pokud za systém považujete to, že poplatky plynou přímo příslušnému zdravotnickému zařízení, pak plynou do systému. Jenže kde máte záruku, že pomocí těchto peněz bude ten systém lepší. Nemáte. Možná v nemocnicích, a to ve fakultních, krajských, městských. Jinde plynou přímo tzv.“do kapes“ lékařům, případně soukromým vlastníkům poliklinik, nemocnic. A záleží jen na nich, zda je použijí na lepší zařízení, modernější přístroje atd. Statistiky neexistují. Pokud by poplatky směřovaly do pojišťoven, bylo by to jiné, pak by se dalo říci, že plynou do systému. Což jsem se mimochodem ani od autora, ani od zdejších diskutujících nedozvěděla, jak to v tom Švédsku je, ale v Německu jsou příjmem pojišťoven. Takže toto také nějak nebude ten účel poplatků.

Dále mnoho schvalovatelů píše, že je více peněz na léčbu závažných nemocí. No tak nedávno se Hajný podělil o své zkušenosti s onkologickým centrem, dost hrozné. V tisku proběhly zprávy o rušení některých specializovaných pracovišť, například právě onkologických center, ale i traumatologie. Takže asi tohle také nefunguje.

Tak k čemu teda ty poplatky jsou? Že by měl pravdu Hovorka se svým tvrzením o jejich informační funkci pro budoucí privatizátory pojišťoven? Vypadá to tak. A pak byly opravdu dobrou odměnou ODS těm lékařům, kteří je podpořili v předvolební kampani, vzpomeňme na jejich demonstraci na Palackého náměstí v Praze ;). Dvě mouchy jednou ranou se tomu říká :D.
08. 03. 2009 | 23:51

tata napsal(a):

PANE Rumcajs

dOBŘE JINAK,mate firmu težce musite schanět zakazky material a podobně je na vaší šikovnosti jak si to uhlidate.

Z DRAVOTNICTVÍ ZALOŽÍTE třeba soukromou pojištovnu ano vstupní kapital musíte vložit ale od teto chvile už je to jinak neš ve vaší firmě.

tady spravujete ne svoje ale cizí penize ,které navic jsou lidi nuceni platit,takže když jste grazl tak si je budete ulejevat v tom že nebudete plnit k čemu ste povinovan cesta se pro naše chytraky najde vždy to je ten přiměr,DOUFAM ŽE TED JE TO JASNY.

zdravotnictví se neda přirovnavat k firmě tam jsou naprosto jine specifika
08. 03. 2009 | 23:51

tata napsal(a):

zdravim paní kočka šklíbla přeju hezkou noc
08. 03. 2009 | 23:54

aram napsal(a):

Přesně tak kočko šklíbo.
K té informační funkci bych možná ještě přidala testovací. Kolik jsme schopni si toho nechat líbit.
08. 03. 2009 | 23:58

kočka šklíba napsal(a):

Fibonucci, tak Vy jste vymyslel ještě jednu funkci poplatků, a to výchovnou. Pak bych ráda věděla, v čem konkrétně ji vidíte? Já jí nevidím. Pokud jste tím myslel, že jsem si zvykli, tak já opravdu neznám nikoho, kdo by chodil k lékaři rád. A ty další Vaše argumenty jsou podle mého trochu nesmyslné :“nájem, vytápění, elektřinu, mzdy, materiál, výzkum a vývoj...“. Pokud pominu položku materiál, tak ostatní náklady jsou stejné, nebo téměř stejné, ať lékař ošetří za svou deklarovanou ordinační dobu 20 nebo 40 pacientů. Přirovnání s kinem není snad hodno inteligentního člověka, co říkáte?

O efektivnějším nasměrování finančních toků by se dalo mluvit, pokud by poplatky byly příjmy pojišťoven.

Po letech je zdravotnictví v přebytku, ale asi Vám uniklo, že bylo již před vybíráním poplatků, v těchto diskusích to uvedlo již mnoho lidí i s odkazy na zdroje.

Samozřejmě, že je šance ve zdravotnictví pomocí peněz něco změnit, jenže by ty peníze nesměly být příjmem přímo zdravotnických zařízení. Nakonec vzpomeňme na ředitele benešovské nemocnice. Docela dobrá ukázka, na konci roku 2008 prezentován jako skvělý manažer, po propuštění(vyhazovu), nemocnice v dluzích, ale Petrik byl opravdu“schopný“ manažer, zlaté padáky nezapomněl sobě a stejně „schopnému“ vedení vyplatit. Že je nemocnice v dluzích? Nezajímá. Takže ty poplatky šli také na tyto padáky.

Autor je poněkud zmatený, když napíše toto:“ Společnost, zvyklá konzumovat zdravotnické služby kdykoli a zadarmo, tento drobný reformní krok odmítá strávit“. Nikdo nekonzumoval nic zadarmo, ale bezplatně v souladu s Ústavou. Již toto trochu vypovídá o autorově manipulaci s fakty. Nebo, že by netušil nic o zdravotním pojištění? Vysokoškolák, lékař? Těžko uvěřitelné.
09. 03. 2009 | 00:16

kočka šklíba napsal(a):

poplatky šly samozřejmě, je to sice živé téma, ale......:D
09. 03. 2009 | 00:19

doktor napsal(a):

Být autorem, ověřil bych si při psaní oslavného článku na poplatky ještě tato fakta:
1. Ve Švédsku neexistují zdravotní pojišťovny. Zdravotní péče je hrazena z daní.
2. Ve Švédsku jsou prudce progresivní daně, v průměru nejvyšší v Evropě.
3. Zdravotní péči řídí a financují kraje. Zdravotníci jsou jejich zaměstnanci. Soukromých lékařů a nemocnic je nepatrné procento.
4. Ve Švédsku, stejně jako v ostatních zemích západní Evropy, jsou sice poplatky (první byly za recept), ale všude mají tak nízký strop(zejména úhrady pobytu v nemocnici), KDY SE UŽ NEPLATÍ, že systém je mnohokrát pro pacienta levnější, než ty Julínkovy. Inspiroval se zřejmě v Americe nebo Africe. Dovedu si ho představit jako Velkého Náčelníka a šamana Mašukulumbů.
09. 03. 2009 | 00:24

kočka šklíba napsal(a):

Tato, také zdravím, po delší době jste se tu objevil, jsem ráda, Vaše vstupy jsou vždycky zajímavé :-). A nejen to, jsou pro mě vždy podnětem k zamyšlení a moudrým hlasem i když ne vždycky s Vámi souhlasím.
09. 03. 2009 | 00:24

kočka šklíba napsal(a):

Doktore, děkuji, konečně někdo tady stručně shrnul jak to ve Švédsku je. Zajímavé ovšem je, že autor se o těchto skutečnostech nezmínil, předpokládala bych, že je s nimi seznámen, pokud nás zde"informuje" o Švédsku. Potvrzuje to můj názor o manipulaci, a docela hloupé, nehodné inteligentního člověka, protože vytrhávat jeden prvek z celého systému......
09. 03. 2009 | 00:28

tata napsal(a):

PANÍ kočka šklíba

TAK to ma byt,navic si nekdy nerozumím sam.,a už vubec si nemyslím že musím myt pravdu jen některé věci tak cítím
09. 03. 2009 | 00:36

ALT napsal(a):

zdravím kočko Ivo,

co třeba trochu sci-fi z neznámé planety kde děj, situace a jména jsou fikcí a veškerá podobnost čistě náhodná
.......po náročných jednáních části místní v planetárním měřítku celkem bezvýznamné vlády......

ty vole tak toho mám dost, jo já taky ale musíme ještě dodělat to zdravotnictví, ale to nám neprojde, projde Pepa to vymyslel a s pojišťovnama už je to dohodnutý, jo to jo ale musí to bejt rychle,
jak rychle, než se rozpadnou zelený, jak rozpadnou , no bez nich to nepude, ale pude, nepude a co svatí, tam je to vošéfovaný,
ale bacha jeden se jim cuká a to by mohlo skončit blbě, hele musíme to udělat velcí kluci to chtěj a bez nich sme nahraný , navíc se budou cukat doktoři a oranžoví je budou proti nám hákovat,

hele voranžoví si můžou, ti chtěj smetanu taky, jo ale my budem rychlejší, ale ti doktoři nám to nesžerou,

ale sežerou, mám to hele dáme doktorům líznout, jak líznout?,
no líznout zavedem poplatky který pudou jenom jim,
jak jim no jim prostě se budou cálovat ňáký kačky u doktora, jak u doktora? jednoduše pudeš k felčarovi, vysolíš na dřevo, to je dobrý ,
a co lékárníci? ti budou řvát, sakra, no tak jim dáme taky třeba za recept , nebo tak,
dobrý vole to by šlo, to jim zacpem hubu, no jo, ale voni to prokouknou, jak prokouknou?no prokouknou prdlajz prokouknou ,

no nevím, hele dáme jim dost, a až budou pojišťovny rozdělený budou moct tak leda držet hubu protože už se budou bát,

a než se vzpamatujou tak máme řetězce a je to,

a pak si můžou, to je dobrý vole to je vochčijeme to se bude velkejm klukům líbit, tak to vidíš a po volbách se můžem na nějakou partaj zvysoka ...

a je to, jo ale kolik jim dáme no kolik , kolik dostal ten kterej? ten z bible jo ten , tak dostanou třicet ....

jo a nezapomeň nám zařídit doktory ve švédsku...proč ve švédsku, protože vole až se tohle tady dostane do obrátek vole tak se z toho tady všichni po......
09. 03. 2009 | 00:40

kočka šklíba napsal(a):

ALT dobrý :-D, až na to, že to nejspíš není sci-fi a vy to dobře víte ;).
Asi 2x jsem zabrousila na nějaké slovenské fórum lékařů, bohužel si nepamatuji adresu, a tam to je. Tam již lékaři prokoukli, v té Vaší sci-fi:"no nevím, hele dáme jim dost, a až budou pojišťovny rozdělený budou moct tak leda držet hubu protože už se budou bát,". Přesné.
A jak se dneska (mimochodem strašně) říká "a vo tom to je".
09. 03. 2009 | 00:48

doktor napsal(a):

Ad kočka šklíba:
S příchodem Julínka se u nás moji kolegové rozdělili na dvě sorty: Na ty, co se nebojí, a na ty, co se bojí - Julínkových dlouhých prstů. Sám si myslím, že všeho do času. Dodržuji ovšem zákony - i ty špatné. Jsem taky o generaci starší, než as. MUDr.Ivan Peychl, a nedělám ve fakultní nemocnici.
09. 03. 2009 | 00:49

kočka šklíba napsal(a):

Doktore, mám poměrně dost zkušeností s lékaři za poslední rok, převážně tedy s návštěvami svých dětí u lékaře. A mohu říci, že většina se při každém vybírání nebo účtování poplatků omlouvala, zejména tedy na začátku roku.
Samozřejmě, že lékaři jsou povinni poplatky vybírat, zákon jim to ukládá, takže já je neodsuzuji za vybírání, pouze za to, že někteří toho zneužívají, vybírají i tam, kde to v souladu se zákonem není.
A jinak systémové by to bylo, pokud bychom to zde měli nastaveno například jako v Německu, přes pojišťovny, když už je máme.
Peychl zde v tomto blogu prostě manipuluje s fakty, nicméně, stejně jako Hajný, poslední dva odstavce považuji za rozumné.
09. 03. 2009 | 01:03

ALT napsal(a):

pro Kočka Iva,

tak co přidat něco veselejšího ať si s doktor
počtem ;-)
09. 03. 2009 | 01:14

kočka šklíba napsal(a):

ALT a jako co byste si představoval? Veselejšího hm, nahoďte téma, třeba se chytnu ;)
09. 03. 2009 | 01:23

ALT napsal(a):

nemůžu ani naznačovat, natož nadhodit:-)
09. 03. 2009 | 01:25

kočka šklíba napsal(a):

ALTe no pak je to těžké, každý máme o veselejším tématu možná jiné představy, tak radši, zde, na blogu o poplatcích nebudeme naznačovat ani jeden;), on by nám to p. Stejskal třeba i smazal, to by totiž s největší pravděpodobností nebylo k tématu blogu. Protože k poplatkům mě ale vážně nic veselého nenapadá. A Vaší schopnost naspat na toto téma scifi, případně parodii a td. bohužel nemám.
09. 03. 2009 | 02:02

ALT napsal(a):

pro kočka Iva,

no právě, tak jsem čekal na vaši představu o veselosti :-),

no a pan stejskal je citlivý pravdu hledající člověk a žádný suchar - mrkněte na jeho fotku jak poťouchle přivírá oko, určitě by mazal jen mírně a napřeskáčku, tak já jdu do hajan ať neruším, a až budu mít chvilku tak mrknu co jste napsala jo?

a jestli je doktor ve službě tak se určitě mrkne taky

jo, a jak si říkají kočky na dobrou noc ?,
09. 03. 2009 | 02:11

kočka šklíba napsal(a):

Mňau, samozřejmě ;) A předou :).
09. 03. 2009 | 02:28

Viktor napsal(a):

Pan Peychl zapomíná na to, že nejde jen o poplatky, ale taky o téměř neexistující nemocenskou. Musí si Švédové taky brát dovolenou když jsou nemocní ?
09. 03. 2009 | 03:56

Jan napsal(a):

Zapoměl jste srovnat kolik platí zaměstnanec povinně! do zdravotního pojištění v procentech vyjádřeno ze své mzdy ve Švédsku a u nás a kolik to představuje procent ve spotřebním koši abychom mohli srovnávat!
09. 03. 2009 | 06:46

Rumcajs napsal(a):

tata:

Málokdo dělá se svými penězi. U nás je tak 5% našich a zbytek jenom proteče.
Ale tyhle obavy co máte, to je jako bych slyšel rok 89-90.
A jestli se najde nějakej tunelář, je to pořád lepší, jak být permanentně tunelován státními úředníky a sociálními dojiči.
09. 03. 2009 | 07:47

slav napsal(a):

Už jsem tu napsal že ač sozan bych ty poplatky unesl. Jde o dohodu tady musí být nějaké výjimky, které člověka který nemá nestavěly do role žebráka nebo podvodníka. Potom postoj různých stran já podnikatel co jsem se nadřel a socka má jenom nastavenou ruku. Tam kde podnikání je hrazeno z veřejných prostředků (státních) je korupce a různé dohody že dostávám více než jsem udělal téměř jistá. Ten kdo prodává ty bagety pokud si našel řetězec sám a neposkytuje žádné boční za jistotu odběru a bere něco na co nemá nárok. V tomto silně korupčním prostředí je třeba diferencovat nebo za poplatek poskytnout nadstandart, proč by nemohli být doktoři jen pro movité vč lékaren nevím. Pokud se postoje stran nezmění můžeme na sebe jen štěkat a obviňovat ze zlodějen a lenosti co z toho je jen věčná nespokojenost.
09. 03. 2009 | 08:35

Anna napsal(a):

Poplatky lékařům i nemocnicím jsou součástí jejich příjmů,snižují jejich náklady a tím jim zvyšují hospodářský výslekek. celý výsledek toho zvlášního výkladu Ústavy je, že jste páni lékaři přestali dívat na lidí,ale na potenciální příjem,výdej peněžních prostředků.Mám zkušenost ještě stále živou, kterak si padesát let platíte pojištění, a když onemocníte těžkou nemocí jste pro lékaře a nemocnici případ,který znamená pouze náklady,už se Vám nesnaží nijak pomoci, šetří i na podávání lékú,protože případná smrt bude snadno obhajitelná,Toto je reforma v praxi, peníze plaťe, ale nic po nás nechtějte
09. 03. 2009 | 08:50

slav napsal(a):

Nebo bych se vrátil k pojmu něco jako závodní lékař, poplatek by doktor vybíral na základě zprávÿ z účtárny nebo sražením ze mzdy, na základě jeho hlášení, chtít mít toho komu věřím je nadstandart a je třeba se dohodnout. Důchodci a nezaměstnaní by chodili k závodnímu nebo jinému kde by pojišťovna provedla přerozdělení.Proč to nejde?
09. 03. 2009 | 08:51

větro napsal(a):

TAk tak jakto píše Viktor: U nás skoro neexistuje nemocenská a pracující chodi dopráce nemocní nebo si berou dovolenou ,při nemocenské by šli bydlet pod most . Ale to naši poslancí neví ,ti mají nemocenskou 100 procent a nebo se chváli že 10 let neměli nemocenskou žádnou .Proč by si ji taky bráli když nemoc prospí v lavici .Horší taková pokladni v Makru, nebo řidič autobusu.
09. 03. 2009 | 08:58

Nuba napsal(a):

Tak to je zajímavé,

vždyť podle mého je vybírání poplatků jako opatření ze starých časů. Jak mohou s čistým svědomím takovou byrokratickou kravinu tak vehementně podporovat zdejší zastánci pravice ? Právě ti, kteří tak řvou o obtěžování lidí, kteří přece nejlépe vědí, co mají nebo nemají dělat ? Tak to v případě zdraví jaksi ee ?

To je vždycky křiku, že levičáci vidí v každém podnikateli apriori zloděje. A co říkáte občanovi vybíráním toho bakšiše. No přece že většina z nich zneužívá zdravotní péči , protože jsou nezodpovědní simulanti. To slovo regulační je snad jasné i hodně nechápavému. To je skutečně pravá víra v člověka a jeho schopnosti.

A na co jsou lékaři - ti také nedokážou eliminovat zneužívání. Jak je to možné ? Nebo se také sami na této nedobré praxi podílejí. No potom je to paradoxní ovšem ještě více. Ten úbytek pár staroušků, kteří si rozmyslí chodit k doktorovi, protože mají malý důchod je jim nahrazeno oním bakšišem od ostatních, takže změna jejich chování žádná. Ty dveře, kam vozím své nemocné jsou pořád stejně olepené hnusnýma papírkama s výzvami - neklepat !!!! apod.

A jak je "reformou" zabráněno, aby pan doktor nepsal nemocenskou sezónním dělníkům. Ono všimné taky nebývá k zahození. A co léková politika, to je kapitolka. Dalo by se asi pokračovat donekonečna.

Je hnusné tahat peníze z kapes starých lidí, kteří se nedovedou nijak bránit.
Velký civilizační pokrok, tak k manufaktuře.
09. 03. 2009 | 10:14

Petr napsal(a):

Tvrzení p. Peychla, že: "Možná nevíte, že regulační poplatky nemají na příjmy nemocničních lékařů sebemenší vliv. Ani u nás, ani v cizině." není pravdivé. Zrovna dnes jsem četl na iDnes, že hejtmani ušetří ve vytvořených rezervách v rozpočtu na tyto účely nemalé prostředky díky vybraným regulačním poplatkům těch, kteří nevyužijí nabídky daru kraje. Tyto ušetřené prostředky údajně vrátí do zdravotnictví především na odměny pro lékaře. Předpokládám, že kdyby kraje regulační poplatky neodpouštěly, ušetřily by ještě více na odměny pro lékaře v nemocnicích.
09. 03. 2009 | 10:30

Dr.T napsal(a):

"Přežil" jsem již spoustu poplatkových článklů a diskusí. Nutno dodat, že diskuse pod místními blogy jsou poměrně vyjímečné, zejména
co se týče minimálního množství ideologické zaslepenosti (byť i zde existují výjimky).
Dovolím k hodnocení zavedení popltatků přidat poněkud jiný pohled. Proč byly poplatky zavedeny tak jak byly, a jako první krok reformy? Nejednalo se o nějaký
mylný postup. Proč první poplatky? Topoklánkův batoh udělal slušnou díru do systému, byklo potřeba tuto díru zalátat. Rozpočet koncipován tak, aby socanům mohli omlátit o hlavu, jak oni dokáží vytvořit nízký schodek, nemohlo být proto do zdravotnictví zákonitě dosypáno z rozpočtu (ani navýšení plateb za stát. pojištěnce-ty byly naopak zmrazeny, ani mimořádně). Poplatky byly jako ideální-byť pouze částečné-dorovnání, zbytek by se doladil z přebytků pojišťoven
nebo by se zase poskytovaltelům jednoduše nezaplatilo vše co provedli (ostaně jako každý rok:-) Navíc koncepce poplatků byla jednoduchá - dobře propočítatelný přínos + jako příjem zdrav. zařízení, která byla pasována do role "laciných výběrčích" bylo možno těmto následně snížit úhrady - což se ihned projevilo v kasách pojišťven. Další efekt takovéto koncepce poplatků byl zisk tvrdých dat o průchodnosti pacientlů systémem, zejména u praktických lékařů tato data, vzhledem ke kapitační platbě, doposud chyběla. Toto vše by samo o sobě ještě "šlo přežít", ale Julínkův tým (jak jim říkáme "modrých svazáků")
plánoval dále. Zejména Hroboň dříve v USA nezahálel. Tak jak již bývá u ODS zvykem,vše veřejné rozkrást, plánoval se velký přesun systénmu do privátních rukou - vše samožřejmě pod hesly "soukromník Vás ze své kapsy ošetří nejlépe":-) Což se prozatím naštěstí podařilo zastavit. Krajské volby byly zřejmě odpovědí na neuvěřitelnou aroganci ODS, poplatky byly podružné ty z mých přímých osobních zkušeností nadále platí tak 85% lidí nadále, i když nemusí. Samotná ČSSD byla sama překvapena, že se j podařilo přechodně zrušit poplatky zcela, očekávali, že by se mohla ujmout některá z kompromisních variatn (např. Hovorkova) a oni by se pak mohli z hrazení "vyzout".
Bohužel od ODS nelze očekávat skutečně smysluplnou reformu, respektive reformu výhodnou pro občasny tohoto státu - není totiž jejich cílem. Nejděsivější na tom všem je míra mediální masáže - manipulací, polopravd, účelových tvrzení atd. - typické jsou zejména odkazy na zdravotnickém systémy různých evropských zemí - potřebujeme zdůlvodnit toto-pak vytrhneme z kontextu něco z Nizozemí..., potřebujeme obhájit tamto-hodí se Švédsko....
Dalo by se toho napsat ještě spousta, zejména o tom, jak za posl. cac 2roky pozvolna klesá kvalita péče, jak začíná opravdu (někde až kriticky) cyhbět kvalifikovaný personál atd, atd. Zavěrem odkaz na článek "Budoucnost českého zdravotnictví" z pohledu ČLK - možná si to někdo i přečtete :-).
http://www.lkcr.cz/document...
09. 03. 2009 | 11:03

jogín napsal(a):

Docela obecně, pokud nemají všichni účastníci trhu stejné informace, trh je deformovaný. Ve zdravotnictví zákazník informace nemá, tržní systém fungovat nemůže. O léčení nerozhoduje pacient, ale lékař. Proto mají poplatky jen mizivý účinek na efektivitu zdravotnictví. Dalo by se souhlasit s poplatky za návštěvu, těch, co běhají k doktorovi 2x týdně je minimum, nepomohou, neuškodí. Totéž o příspěvku na jídlo. Něco jiného jsou poplatky v lékárnách, jsou citelné, lékárníci nouzí netrpí a rychlejším běháním k regálu se zdravotní péče nezlepší. Ano, zdravotnictví je černá díra, ve které zmizí libovolné peníze. Ztrácejí se hlavně přes předpisy neúměrně drahých léků, přes zbytečná vyšetření i zbytečné léčení- implantovat defibrilátor 70ti letému alkoholikovi s karcinomem je nesmysl, ovšem kardiocentrum inkasuje, včetně už téměř legální platby chirurga firmou. Zásadní je zavedení elekronické zdravotní knížky (zamezení duplikace, hlavně laboratorních vyšetření) a potlačení korupce lékařů firmami.
09. 03. 2009 | 11:28

Darock napsal(a):

tera: jen malá poznámka - zvýšení pojištění nemusí znamenat vyšší náklady na práci. Ostatně ve srovnání se západní Evropou jsou naše náklady na práci stále na úrovni 1/3 - 1/2, takže máme obrovskou rezervu.
09. 03. 2009 | 11:41

Rumcajs napsal(a):

Nuba:

Zkuste nasypat na hromadu peníze a umožněte každému, ať si vezme kolik potřebuje.

Jak myslíte že to dopadne ?
Pokud včas neuhnete, budete ušlapána a to především říčnými levičáky.

Tak proto my ostatní chceme poplatky, alespoń jako symbolickou brzdu na nenažranost lidí.

A kdo vám řekl, že potřebujeme Vaší důvěru ?
09. 03. 2009 | 11:56

Rumcajs napsal(a):

jogín:

Víte něco o výrobě elektřiny ?
09. 03. 2009 | 11:57

Rumcajs napsal(a):

Darock:

Jak jste na takovou blbost přišel. Vám domácí zvedne nájem a Vy máte pořád stejně ?
09. 03. 2009 | 12:00

slav napsal(a):

Z pozice pacienta bych chtěl systému něco dát i ze své prázdné kapsy. Děkuji Dr.T za nový pohled. Stejně si myslím, že alfou i omegou je korupce, dokud se ji nepodaří systematicky odhalovat a tu malou a hustou skoro zastavit jsou takové chytré řeči Runcajse jen zbytečným štvaním. Pokud si myslíme že by to brzdilo ekonomiku a přinášelo zbytečný neklid tak by měly ustat ty řeči, že bez daní je život procházka růžovou zahradou a vysoce příjmovým skupinám je pomaloučku navyšovat. Něco z nelegálu je třeba dostat do ekonomie mimo spotřebu.
09. 03. 2009 | 12:01

Nuba napsal(a):

Rumcajs,

Vážený pane, tak opravdu nevím, o jaké nenažranosti mluvíte, každý podle sebe.
Děkuji nebesům za to, že se k lékaři se svojí maličkostí nemusím zatím obtěžovat. To ale neznamená, že na tom jsou ostatní stejně. Nakonec jsem s nemocnými starými lidmi denně v kontaktu.

Prosím Vás, proč pořád všechno přepočítáváte na peníze, i to zdraví.
Víte, jsou věci, ve kterých se nedokážu změnit ani kdybych se kvůli Vám hodně snažila.
Dostupnost zdravotní péče a školství jsou dvě věci, které by měly být v civilizované a bohaté zemi jako je naše preferovány a n e r e g u l o v á n y.

Nevím, kde jsem žadonila o vaši důvěru, ale i bez ní dokážu snad klidně spát. V tom je totiž mezi námi ten hlavní rozdíl. Vy věříte pouze sám sobě, těm okolo již méně. Asi jste přesvědčen o své a Vám podobným, výjimečnosti.
Já, právě tak, jako věřím sama sobě, dokážu dát důvěru i těm ostatním. Spletla jsem se málokdy. Jde na to uplatnit pořekadlo - výjimka potvrzuje pravidlo.
09. 03. 2009 | 12:29

aram napsal(a):

Dr.T: souhlasím s vaším příspěvkem a v reakce na vaši větu " Což se prozatím naštěstí podařilo zastavit" přidám také jeden odkaz z kterého lze soudit, že se svých plánu nevzdávají

http://www.blisty.cz/art/45...

vím, je to dlouhé, ale stojí za to číst, hlavně tu část o antikrizových plánech vlády.
09. 03. 2009 | 12:56

Dr.T napsal(a):

Dalšími vadami jsou jako téměř všude v tomto banaistánu - nestejná pravidla pro všechny. Nemocniční péče je placena paušály. Když si "vezmu do úst"
velmi oblíbený případ endoprotéz. Odoperovat jich mohu pouze tolik, abych se "vlezl do paušálu"...ALE kupodivu se najdou zařízení, která mají od pojišťoven
uhrazeno všechno nad paušál (mohou "bouchat lukrativní výkony"), některým po složitém vyjednávání uhradí nad paušál jen část, někomu skoro nic... (podle jakých pravidel?? - nikdo neví, resp. dle Topola jak si kdo co umí nasmlouvat :-) Problém korupce - jistě je - na úrovni řadových doktorů marginální věc - v zahraničí mají takové platy, že na konkresy jezdí za svoje, tady se to doposud tiše tolerovalo jako paraler. příjem - píši o zaměstnancích (v priv. svéře je to trošku o něčem jiném). Po převodu na a.s. dostává korupce "vyšší kapitalistickou formu" korumpuje se méně jedinců ne cash ale sofistikuvanějšími "legálními"
formami. Kapitolou samou so sebě jsou výkony v bodech. Menší nemocnice může za zcela stejný běžný výkon (např. oper. žlučníku) dostat od pojišťovny
"méně bodů" než FN. Stejně tak např. práci soukromého ambul. specialisty má nějakou bodovou hodnotu - cena bodu je X-korun, reálná cena bodu v korunách se ale může u různých specialistů pohybovat na různé úrovni, tj. některé obory jsou lukrativnější (neznámo proč - resp. protože to tak někdo kdysi natavil) než jiné. Na instumentálních výkonech je nejdražší cena výkonu samotného - cena práce lékaře je mizivá, proto se je nejlepším byznysem např. soukromé CT, laboolatoř atp - práce lékaře pár šestek, penízky za výkony se hrnou. Nu prakticky jak to kdysi jaebal-nastavil prof. Closeau tak to vlatně jede furt. dál. A už se na tom živí příliš mnoho různých parazitů, takže: ČSSD to mění jen kosmeticky, protože nechce lidem sdělit, že by museli pralit výrazně! více buď pojištění nebo spoluúčast. ODS to měnit chce-dokončit přesměrování toků...
09. 03. 2009 | 13:02

Rumcajs napsal(a):

Nuba:

Kdyby lidé byli takový, jak tvrdíte, socialismus nikdy nepadl. Negativní skušenosti s lidmi jsem si odnesl právě z období totáče.

Plná huba socialismu, ale jak šlo něco urvat pro sebe, servítky šly stranou.

Mě se takový lidé hnusí a nechci s něma mít nic společného, dokonce ani to zdravotnictví.
09. 03. 2009 | 13:26

Řehoř napsal(a):

Pane doktore, to je všechno krásné co jste napsal o Švédsku, ale tady je Česká zlodějská republika.Nikde jsem neviděl jaký důchod pobírají Švédští důchodci a jak se sněma sachází ?
Tady je důchodce pro všechny doktory jen škodná a na odpis !
Takovej sen tady bude až nebude vrepublice žádnej vychcanej politik.Všichni jen hrabete pro sebe a ty Julinkovské zlodějské "poplatky" je jen nedaněná zlodějna !
09. 03. 2009 | 13:43

Nuba napsal(a):

Rumcajs
Socialismus v období totáče - to je protimluv. Totáč je totáč a socialismus je socialismus. Pletete hrušky s jabkama. V severských zemích socialismus funguje a nepadl, jak vidíte.

Řeknu Vám ještě jeden pocit - svět šel, jde a půjde, veden virtuálním kompasem - DOLEVA. Je to totiž výsledek víry v dobro člověka. S tím samozřejmě nebudete souhlasit, ani Ivan Hochmann s tím nesouhlasil, ale ani levicovým ksindlem mě nenazval.

Tím byla definitivně moje víra v dobro člověka zpečetěna :)
09. 03. 2009 | 14:07

Dr.T napsal(a):

Doporučuj si přečíst diskusi pod
článkem "Ochráním pacienty před krizí" na ww.zdn.cz
09. 03. 2009 | 14:25

Dzefo napsal(a):

Myslím, že Švédsky model poplatků by zdaleka nevyvolal takovou vlnu nevole a měl by minimální politický dopad. Kde rozhodující rozdíly jsou: relativně vyšší poplatky za návštěvu,nízký strop do kterého se alespoň částečně započítává pobyt v nemocnici a bez poplatků za léky. Takové poplatky by zatěžovali rozpočty chronicky nemocných a důchodců výrazně méně.

Jinak vnímaní samotné existence poplatků jako příčinu nevole je v zásadě dáno dnešním mediálním prostředím. Téma zrušení poplatků se prodá výrazně snadněji než rozumná úprava poplatkového zákona. Tu si taky myslím, že si koalice (zejména bývalý ministr) sama "podřezala větev", když se bránila jakýmkoli rozumným úpravám poplatků, čím mohla výrazně otupit ostří proti-poplatkové kampaně.

ideologická vsuvka: Zajímalo by mě kolik skalních příznivců dnešní verze poplatků (kde hlavním argumentem je více peněz do zdravotnictví) by stejně nadšeně vítalo zvýšení povinného odvodu na zdravotní pojištění.
09. 03. 2009 | 14:43

Rumcajs napsal(a):

Nuba:

No smysl pro humor určitě máte.
To, že Vás Ivan nenazval LK, to je velké vyznamenání.

Ve škole mě učili Socialismus = společenské vlastnictví výrobních prostředků. A to bez totality nelze.

Že se svět stočí více do leva, to je bohužel možné. Na rozdíl od Vás to ale vidím jako úpadek civilizace.
09. 03. 2009 | 14:50

Darock napsal(a):

Rumcajz: napsal jsem, že zvýšení pojištění nemusí znamenat zvýšení nákladů na práci, což je pravda. Jak by se zvýšily náklady na práci, kdyby se zaměstnancům zvýšilo pojistné třeba o 1%. Na svém kontě by to pocítili, čistá mzda by byla nižší, ale hrubá mzda - tedy náklady na práci, by zůstaly stejné. Je na to snad něco nepravdivého?
09. 03. 2009 | 15:38

Rumcajs napsal(a):

Darock:

Mluvil jste o nákladech na práci. Tudíž jsem automaticky předpokládal, že berete v úvahu pojištění odváděné podnikem.

Váš příklad je pak po tomto "kotrmelci! sice správně, ale pouze za pedpokladu, že odbory si pak nevydupou vyšší mzdy a to je víc než pravděpodobné.
09. 03. 2009 | 16:09

Lex napsal(a):

doktor
Dík, že jste odpověděl na moje otázky za pana autor. Ten se už jistě neozve. Vypustil svou injekční stříkačku demagogie, zasmrděl a jede dál.
Hezký den! Lex
PS
Také lékárny jsou ve Švédsku státní, ale to už tady zaznělo. Nevybral si pan autor dobrý srovnávací model!
09. 03. 2009 | 16:28

Darock napsal(a):

Rumcajz: neprovádím žádné kotrmelce, nepodsouvej mi něco, co jsem neřekl. Prostě jsem napsal, že zvýšení pojištění by se nemuselo projevit ve zvýšení (super)hrubé mzdy, s čímž ostatně sám souhlasíš. Odborářské požadavky s tím nemají co dělat, ty se odvíjejí od jiných faktorů, než od sazby pojištění.
09. 03. 2009 | 16:31

Rumcajs napsal(a):

Darock:

Zvýšení pojistného = menší čistá mzda

Už jsi podkal zaměstnance, kteří by toto ustáli ?
09. 03. 2009 | 17:03

Darock napsal(a):

Rumcajz- ani takto to nemusí platit. Např. by se zvýšení zdravotního pojistného kompenzovalo snížením daní, nebo sociálního pojištění. Pak by čistá mzda zůstala stejná. ;-)
(Narovinu, Rumcajzi, o zdravotnictví vedu diskuze už pár let, takže všechny argumenty pro i proti už jsem mockrát slyšel a nemůžou mě překvapit - to jen abych ti ušetřil práci )
09. 03. 2009 | 17:17

Darock napsal(a):

Rumcajz: Pravicových diskutérů máme málo, takže tě zvu na toto fórum: http://forum.lide.cz/forum....
09. 03. 2009 | 17:28

ALT napsal(a):

pro Rumcajs,

zdravím loupežníku, nějak se vám do té představy jak by mělo zdravotnictví vypadat nechce, že jo?
09. 03. 2009 | 18:04

Aleš napsal(a):

všnivá diskuse. Pan doktor zejména zdůraznil, že poplatky nejsou alfou a omegou systému. Jsem přesvědčen, že spoluúčast pro české pacienty, krmené desítky let, že zdravotnictví je zadarmo je moudrá.
Bohužel systém nebyl nastaven moudře- platby za děti v inkubátoru,platby handikepovaných v ústavech, prostě žádné kriterium, které by zajišťovalo, že pro některé skupiy obyvatel dojde k omezení dostupnosti lékařské péče. Onen 5tis. limit se tal výsměchem, dosáhlo na něj asi 15 tis. lidí. Tento nesmysl je možné a senátní návrh byl cestou správným směrem nepochybně modifikovat. Nejstrašnější je opravdu, že diskusi na život a smrt mezi nejsilnějšími stranami padla za oběť jakákoliv diskuse jak dl s reformou.
09. 03. 2009 | 21:33

JN napsal(a):

Milý pane doktore, máte-li e-adresu ipeychl@yahoo.com, mate na ni vzkaz.
09. 03. 2009 | 21:39

ALT napsal(a):

pro Aleš,

to snad nikdo nepopírá, ty poplatky jsou v podstatě zanedbatelná součást celé té legrace
09. 03. 2009 | 22:21

tera napsal(a):

Darock

Hm, tím že zvýšíte zdravotní pojištění a snížíte daň z příjmu, dosáhnete jen snížením příjmu státního rozpočtu, ze kterého se také platí zdravotní pojištění za státní pojištěnce. Takže suma sumárum jen hra s čísly... Zatím jsem od Vás neslyšel jinou variantu, jak ten systém financovat. Obdoběn to platí u sociálního pojištění, ani současný důchodový systém není z dlouhodobého hlediska udržitelný, demografové mají své vývoje populace vypracovány od druhé poliviny 90. let a ČR se nepohybuje na té optimistické.. Velice dobře si pamatuji argumentaci pana Škomacha v diskuzích s tehdejším ministrem sociálních věcí Volákem, pravdu měl Volák, ale to Škromach ani ČSSD nikdy nepřiznají... Je mi jen líto lidí, kteří těmto pohádkám věří, oni na to doplatí nejvíce.
10. 03. 2009 | 00:24

Karin napsal(a):

RUMCAJS, otázka: kde a do jaké školy jste chodil, když tu jste schopen napsat takový nesmysl "Ve škole mě učili Socialismus = společenské vlastnictví výrobních prostředků. A to bez totality nelze."
To samozřejmě není pravda, stejně jako není pravda, že socialismus znamená plánovanou ekonomiku.To byl jen pokus, jak se vyhnout cyklickým krizím kapitalismu - teď víme, že to byla slepá ulička.Ono těch socialismů je skutečně X, ale vždycky záleží na tom jestli je doprovázen demokracií nebo totalitou,nakonec i kapitalismus, čili tržní ekonomika si velmi dobře rozumí s totalitou, viz v minulosti fašistické státy, v současnosti tygři kapitalismu -Čína, Vietnam.

A svět se skutečně točí doleva, jak píše nick NUBA, a není to žádný krok zpět, ale naopak vpřed. Chudina existovala odedávna, ale teprve franc.revoluce a hlavně pak filozofové 19.století přišli s myšlenkou, že to není trvale daná nutnost.

K severským státům, kde se socialismus uplatňuje dlouhá desetileti, a není to jen Švédsko: zkuste sledovat např.HDI - index lidského rozvoje - ve všech statistikách týkajících se kvality lidského života, školství, zdravotnictví, ekologie, úrovně demokracie, vymahatelnosti práva + ještě několik desítek dalších kritérií, tak na prvních místech to jsou vždycky severské státy.

Ještě maličká pounámka: ve Švédsku je sociální demokracie nejsilnější politickou stranou už od konce I.světové války, a všimněte si zajímavosti, že tam nikdy nebyla silnou stranou žádná komunist.strana, ačkoliv jich tam bylo několik, a i v současnosti na okraji polit.spektra je. Platí úplně jednoduché pravidlo: spokojení lidé nemají potřebu volit žádné ultra strany, ani zleva ani zprava.
10. 03. 2009 | 12:08

slav napsal(a):

Všechno chce nějaký vývoj, za bolševika v určité etapě se mluvilo, nač vzdělání půjdu do fabriky vydělám víc jak ti knihomoli. Snad jednou přijde doba nač shromaždˇovat extrem toho co vlastně velmi nutně potřebuji zase není tak mnoho děti mají pespektivu pokud budou pořádné a když ne tak by mi ten extrém jen rozházely a ještě se dostaly do potíži. Dnes je to kecání věřme že to tak nebude pořád. To chce jen mít lidi syté v teple a suchu při dnešní technice nic nedostižného, dívat se jestli touhou po zisku nic neničím a pokud ano náklady na spravení ihned zakalkulovat. Bude dobře i bez odesáka.
10. 03. 2009 | 15:08

Darock napsal(a):

tera: Před rokem a dvěma měsíci se výrazně snížily daně. Před dvěma měsíci se snížilo sociální pojištění (aniž by se tím nějaké zvýšení kompenzovalo!) Měl jsi stejnou obavu o příjmy státního rozpočtu, jakou projevuješ nyní?
Jiný způsob zvýšení příjmů zdravotního pojištění ti nenabídnu, on totiž žádný není. Peníze pocházejí vždy jen od občanů - buď přímo z jejich zdrav. pojištění, a nebo oklikou přes státní kasu jako daně. Pokud budou chtít občané zachování, příp. zlepšení stavu zdravotní péče, pak budou holt muset připlatit. S tím doufám souhlasíš.
A já zastávám názor, že by měla být plně zachována solidarita zdravých s nemocnými, proto by to "připlácení" mělo jít z kapsy těch zdravých a pracujících, než těch nemocných a práce neschopných.

Ale netřeba strašit, Julínek se na svém blogu chlubí, že po jeho vládnutí zůstal v pokladnách pojišťoven 30 miliardový přebytek za rok 2008. Takže peněz v systému je zatím dost a dost.
10. 03. 2009 | 15:43

Malrik napsal(a):

Proti poplatkům jako takovým nic nemám, ale dotovat rozežraný soukromý sektor (lékarny), přímo z peněz daňových poplatníků mi přijde neskutečné. Popravdě jsem se o ně vůbec nezajímal a platil je jen jednou v životě, když jsem "nadužíval" zdravotní péči a šel po 4 letech k oční lékařce.

Ovšem to bylo do té doby, než moje maminka (uklizečka ve státní sféře +-9 tis č.) utrpěla pracovní úraz na pravé ruce a musí pravidelně (co 2 dny) chodit na převaz a pokaždé zaplatí 30 kč. Což u ní za první týden představuje cca 1% jejího příjmu a to nepočítám poplatky v lékarně. Myslím, že toto už postrátá regulační prvek. Nadužívá snad zdravotní péči tím, že MUSÍ chodít pravidelně na převaz? Má si to ošetřit sama levou rukou? Pochopil bych, kdyby na první návštěve zaplatila tento "regulační" poplatek, ale ne na každé další, jež si pan lékař SÁM naordinuje. To není nadúžívání zdravotní péče, to je čistá nouze, naordinovaná lékařem.

Jak už jsem řekl, nemám nic proti spoluúčasti pacienta jako takové, ale nenazývejme je regulačními, proti "sockám a simulantům", co nadúžívají zdravotní péči", ale jako poplatky za zdravotnickou péči, podobné těm, jež platíme třeba u notáře. Nic neregulují, jen plní kapsi soukromým lékařům a bohužel i lékárníkům.
A nechme také SOUKROMÉ praktické lékaře každý rok vystavit na ceduli na dveřích svým pacientům (spoluživitelům) přehled o tom, na kolik si takto přišli a co udělali oni pro zlepšení a zkvalitnění jejich péče. Jaké zařízení koupili,jaké kurzy navštívili, prostě co se s těmi pěnezi stalo. Pokud zjistím, že můj SOUKROMÝ praktický lékař si jen plní kapsy a nic nedělá pro zkvalitnění péče, chci chodit k jinému, co si můj poplatek zaslouží.

Btw. Teď si to neberte špatně, ale pobavilo mě rozebírat průměrný plat a porovnávat s cenou přímé spoluúčasti v jiných zemích bez vlivu ostatních nákladů na živobytí (daně,sociální systém,energie,potraviny,) bez zmínky o směrodatné odchylce.
Průměrný plat má asi stejnou vypovídací hodnotu jako průměrný počet souloží za rok.
10. 03. 2009 | 17:03

Jarka Pokorna napsal(a):

Proti poplatkům,/ mimo lékarny a ordinace prakt.lékařů / nic nemám.Lékárny jsou jasné a prakt.lékařům jdou prachy do kapsy i když jsou zvýhodněni tzv.kapitačními platbami. A v ordinacích není ve většině případů žádná změna k lepšímu vidět.Ale jsem rozhodně proti nadstandartní péči v zařízeních patřících státu,nebo s převahou státních dotací. Tady má každý pacient být ošetřen podle posledních vědeckých poznatků.Vždyť nakonec, svými daněmi na ně přispívá.A tak jsem v této oblasti pro solidaritu mezi zdravými a nemocnými.

Nadstandartní péči mají možnost poskytovat nestátní zdravotnická zařízení a soukromá zařízení.Píšete o Švédsku a úrovni péče zde.Nebude to náhodou taky tím,že zde pracuje také hodně lékařů českých.Za to u nás je i úroveň většiny českých lékařů děsivá a jede se pořád ve starém dobrém komunistickém stylu -Pes psa nesežere.Pořád slyším nářky jenom na peníze,kterých je podle mě ve zdravotnictví dost - ale špatně se s nimi hospodaří a unikají černými dírami, které ze zdravotnictvím nemají nic společného.Neslyším ale, že by měli lékaři změnit své povýšenecké chování vůči pacientům a začít je brát jako opravdu nemocné lidi.O chování sester ani nemluvě.Lékař a sestra jsou v nemocnicích neomezenými pány a pacient má právo jediné,držet hubu a snášet hloupé poznámky na jeho adresu.V nejlepším poslouchá, co bylo včera v televizi, ale že by někdo jevil zájem o jeho osobu,to mu nějak uniká.Tak to je můj názor na naše zdravotnictví.
10. 03. 2009 | 17:04

neexistence napsal(a):

Každá koruna vynucená na pacientovi je protiústavní.Kdo nevěří ať si Ústavu přečte podrobně.
10. 03. 2009 | 20:21

neexistence napsal(a):

Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Kdyby se někdy počítalo, že budeme za zdraví platit tak by Ústava zněla:
Občané si mohou hradit své zdraví, podle potřeby a stavu zdravotnictví, a využívat k tomu platný zákon:

Nemluvilo by se o bezplatné zdravotní péči.Podle zákona se určí za jak dlouho má přijet sanitka atd. a ne kolik nás bude stát peněz.
Proč se nezvednou zdr. poplatky ve veřejném zdr. pojištění? když je málo peněz.
10. 03. 2009 | 20:41

Jirka napsal(a):

Přečetl jsem si tady mimo jiné množství odkazů na neústavnost poplatků ve zdravotnictví (a v podstatě jakýchkoli plateb) a jelikož si myslím, že pokud se říká A mělo by se říkat i B tak přispěji sebou kapkou. Nejsem si jist, jestli ti co se tady tak rádi odvolávají na Listinu základních lidských práv a svobod, své citace zkreslují úmyslně či z neznalosti. Listina totiž říká:

Článek 31 - Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

A jak asi vidíte, je tam ono kouzelné "za podmínek, které stanoví zákon". Takže ANO, máme nárok na bezplatnou zdravotní péči, ale pouze v takovém rozsahu, jaký bude určen dalším právním předpisem. Není-liž pravda?
10. 03. 2009 | 22:44

Stan napsal(a):

Jirko, máte právo na základě veřejného důchodového pojištění na svůj důchod, ale jen za podmínek stanovených zákonem.

Znamená to tedy, že podle zákona o reformě důchodového zabezpečení, který schválí Parlament chvíli předtím, než půjdete do důchodu, na nějž jste celý život odváděl pravidelné měsíční splátky, v okamžiku, kdy dosáhnete důchodového věku, Vám bude sděleno, že další podmínkou pro výplatu Vašeho důchodu ve výši 8 000 Kč je zaplacení 6 000 Kč na účet Okresní správy sociálního zabezpečení. Je to regulační poplatek, který má zabránit nadměrnému čerpání důchodů.

Souhlasíte?
10. 03. 2009 | 23:14

Stan napsal(a):

...zaplacení 6000 Kč při každém čerpání důchodu..
10. 03. 2009 | 23:18

Kanalnik napsal(a):

neexistence:
Teoreticky priklad:

Pokud zakon stanovi, ze oban musi pri navsteve praktickeho lekare zaplati za zdravotni peci 30 Kc, znamena to nasledujici:

Zakon takto definuje, kdy je pece zpoplatnena (pri jednotlive navsteve), jaky druh pece (osetreni praktickym lekarem), a v jake vysi (30 Kc). Zakon tedy stanovi, za jakych podminek budete platit.

Jinymi slovy: zakon tim, ze stanovi, za co se bude platit, zaroven automaticky stanovi, ze vse ostatni bude bezplatne (logicky).

Tedy podminka v Ustave je splena. Vy mate "pravo na beplatnou zdravotni peci a na zdravotni pomucky za podminek, ktere stanovi zakon." Ustava neni porusena, nebot zakon stanovil podminky, kdy se neplati. Stanovil tyto podminky tim, ze se neplati nikde jinde nez u navsteve praktickeho lekare.

Tvrzeni ustavy je dale v praxi platne a neni v konfliktu s nicim.
10. 03. 2009 | 23:27

Kanalnik napsal(a):

Stan: Pokud je to stanoveno zakonem, tak je to proste zakon, a obcan by to musel zaplatit. To je proste respekt k zakonum a dodrzovani zakona, i kdyz si o nem muzete myslet, jak je nefer.

Proti takovemu zakonu se lze ohradit opet u Ustavniho soudu, a pokud ten shleda zakon v poradku, jedinym resenim vam zbyva masove nepokoje a svrzeni vlady, nove volby ci novy system. To muzete ucinit i v pripade poplatku.

Nicmene ten priklad s duchodem neodpovida poplatkum. To bych spis videl jako treba za vyzvednuti duchodu 30 Kc administrativni poplatek. To by bylo prilehavejsi a ne tak dramaticke.

Dramaticke ale lepe zni.
10. 03. 2009 | 23:33

kočka šklíba napsal(a):

Kanalniku Vy byste to sice neviděl, ale pokud Stan zákon citoval přesně, klidně by k tomu mohlo dojít a Ústavní soud by teda v tomto případě, asi zase s rozdílem jednoho hlasu, mohl toto definovat jako soulad s Ústavou(vím, že v tomto případě nejde o ústavní právo), přitom by bylo jasné, že je to nejen v rozporu s duchem zákona, ale i s úmyslem zákonodárce. Jenže stejně, jako citovaný Článek 31 se to ohnout dá, a že tento článek byl ústavními soudci notně ohnutý je podle mého jasné.
11. 03. 2009 | 01:07

Kanalnik napsal(a):

Kocka skliba:
Podle mne to tak jsane neni. Respektive, mne to je spise jasne naopak :) ... I kdyz asi by se dalo spekulovat o "duchu zakona" a co tim chtel basnik rict.

Nicmene: Souhlasim s vami v tom, ze rozdil jednoho hlasu je velice problematicky a mne se vubec nelibi. Ja bych navrhoval zmenu, aby se ustavni soudci museli dohodnout a vydat jednomyslny vysledek (neco jako porota u U.S. soudu). Takhle to je dost pofiderni.

At uz je ale vysledek u Ustavniho soudu jakykoli, respektuji ho a respektoval bych ho i kdyby byly poplatky shledany protiustavnimi.

Dalsim dilem debaty by v pripade zruseni zakona Ustavnim soudem mohla byt zmena Ustavy tak, aby se text pozmenil a poplatky molhy byt vybirany. Zde by se ale dospelo k otazkam a argumentum v rovine moralky, etiky, svetonazoru a emoci, tedy do roviny, kde se tato diskuze skutecne (podle mne) nachazi. Podle mne byla epizoda s Ustavnim soudem jen nahrazka za tuto rovinu, ktera je zakladem postoju a reakci vetsiny zucastnenych a obcanu.
11. 03. 2009 | 01:49

kočka šklíba napsal(a):

Přesně, souhlas bez výhrad, kromě prvního odstavce, tedy v tom, že na rozdíl od Vás si myslím, že právě ta věta , ten článek 31,se dal vyložit oběma způsoby a soudci se přiklonili k jednomu, jenže právě jenom rozdílem toho jednoho hlasu, a to je málo, vzhledem k tomu, že jsou to nejvyšší autority v zákonnosti v tomto státě(domnívám se).
Ale protože bohužel při jmenování členů tohoto orgánu došlo, pokud si dobře vzpomínám, k mnoha zajímavým situacím, a byly pochybnosti o nezaujatosti jmenujícího, pak tím spíš je rozdíl jadnoho hlasu o ničem nevypovídající. A pak máte pravdu, nějaký jiný poměr by měl být zaveden, možná ne jednomyslné rozhodnutí, ale třeba 1alespoň 1/3:2/3.
11. 03. 2009 | 02:42

Petr napsal(a):

Vynikající článek. Zejména souhlasím s tím, že nekonečná diskuse o 30 Kč poplatku rozhodně nikdy nezreformuje české zdravotnictví.
11. 03. 2009 | 12:48

hanka napsal(a):

Nechápu, co regulační poplatky regulují. Potom nevím, proč se zavádějí. Platit soukromému lékaři 30,- korun, po zdanění cca 27,´- do kapsy mi připadá zlodějské. já mu nechci zvyšovat plat už tak dost vysoký a ještě k tomu mi to stát přikazuje.
11. 03. 2009 | 13:40

Tyty napsal(a):

Pane Peychle, opět moc hezké a trefné. Obávám se, že Vás ale hodně lidí nepochopilo (a pak se divme české politické scéně :-( ).

Stan: V článku je přece jasně napsáno, že autor nechce "tržní" způsob zdravotnictví. A k té ústavnosti se také vyjadřuje dost jasně.

Všem kritikům: Často máte pravdu, ale poplatky přimějí lidi, aby si aspoň trochu lékařské péče vážili, aspoň symbolicky... Zároveň nám, poplatníkům, dávají jasně právo si do toho kecat.
Hodně lékařů je ještě z dob komunismu v pozici "poloboha" a bohužel se podle toho chovají (ze zkušenosti mimo Prahu je to mnohem horší). Ale změna je nutná na obou stranách, nejen na straně poskytovatelů péče, i na straně jejich příjemců.

Osobně jsem poplatky uvítala, jen děti bych osvobodila - obávám se častějšího zanedbávání péče.
O těch stropech máte pravdu, nejsou správně nastavené, tak snad se to teď změní.
11. 03. 2009 | 20:47

Jiri Horak napsal(a):

Vazeny pane doktore!
Nevim odkud berete vase totalne zkreslene udaje ktere nemaji se Svedskem a Sv zdravotnictvim nic spolecneho. Oba moje rodice pracovali ve Svedsku jako odborni lekari 1967-1995 a ja osobne jako nefrolog a internista od 1981 do 2001. Je mi lito ze tak verite na propagandu o Sv, ktere je krasne jako krajina ale kde je hororem byt pacientem. Napln prace doktoru rozhoduji politrukove z komuny nebo spadoveho zdrav organu (Landstinget) a zdrav pojistovna (Försäkringskassa) ktera je jedina a statni rozhoduje o prace neschopnosti pacienta totalne bez ohledu na zdrav stav pacienta, nalezy a lekarske zpravy s zadnym zdravotnickym vzdelanim. Porod v lete ve Stockholmu je nemozny kvuli zavrenym porodnicim atd atd. Jako pacient, kdyz chcete dostat lekarskou peci behem prehledne doby musite mit privatni pojisteni a hledat privatni nemocnici. Hlavne musite byt zdrav aby jste ten horor ve svedskem zdravotnictvi prezil. Take vase udaje o platech jsou nonsens, musite take povazit ze Svedsko ma nejvyssi danovy tlak na svete a dan z prijmu je min 33% a maximalne progresivni do temer 100%, plus 25% DPH, takze kolego, z prace v nemocnici vam moc nezbyde, pokud nevlastnite soukromou kliniku a asi tak 50 SRO aby jste si mohl prehazovat penize sem a tam a neposlali vsechno na dane. Neverte Potemkynskym vesnicim!!!
S uctou
MUDr. J. Horak
12. 03. 2009 | 16:42

Stan napsal(a):

Tyty: Autor nechce tržní zdravotnictví? Jak jste na to přišla, mluvila jste s ním, napsal to někde ve své článku? A i kdyby ho on sám subjektivně nechtěl, jeho článek objektivně podporuje ty tendence, které k tomu vedou.
12. 03. 2009 | 21:07

Ivo Patta napsal(a):

Pane doktore, mluvíte jedním dechem o reformě zdravotnictví a poplatcích. Přitom pani ministryně jasně řekla, že poplatky nejsou reforma. Ten problém je obdobný, jako s důchody. I tady vzniká skrytý dluh tím, že část obyvatelstva neinvestuje nic na stáří. Slovy sociologa prof. Kellera: "Roste počet lidí, kteří se dovtípili, že život si stihnou odpracovat a na slušnou penzi si našetří jedině za podmínky, že nebudou mít děti. ... Průběžný penzijní systém je ... stále méně schopen zajistit slušnou penzi pro všechny. ... Bezdětní se ... stávají dvojnásobnými vítězi. Nejenže si nechávají platit penze v průběžném systému dětmi druhých, ale ještě si na stáří přilepší v kapitálovém systému pomocí peněz, které si ti s dětmi odložit nemohou, protože je vydají na své ratolesti" (Keller J., Soumrak sociálního státu, Sociologické nakladatelství, Praha 2005). K tomu dlužno dodat, že náklady zdravotní péče od narození po ukončení aktivního věku se rovnají nákladům za těch pár let ve věku důchodovém, protože ve stáří enormně narůstají. Skutečná důchodová reforma pak spočívá v postupném, t.j. sociálně citlivém vyloučení bezdětných z průběžně financovaných systémů. Jiná cesta není, racionalizace, šetření, poplatky nepomohou, když 40% mladých žen a 60% mladých mužů v průzkumech říká, že nechtějí děti.
12. 03. 2009 | 22:06

rrogam napsal(a):

Zdravotnictví táhne do propasti mýtus o nadřazenosti lidí, z kterého vychází potřeba zachraňovat za cenu obrovských nákladů přírody každého jedince v jakkoli beznadějném stavu. Jde totiž primárně o byznys ne o potřebu zachovat druh. Jsme obětmi peněz a zisku ještě před narozením a končí to až smrtí, pořád účetní jednotka, která může nést! Kdybyste se zeptali většiny lidí spotřební civilizace dneška, jestli má umřít měkdo nemocný z jejich blízkého okolí nebo vymřít gepardi, lední medvědi, horské gorily, nosorožci či já nevím jaký jiný další druh, tak obětují celou zbylou populaci, protože nechat zemřít toho jednoho, by byla "vražda". Jediná cesta z tohoto pekla je začít celosvětově snižovat populaci lidského rodu, rychle a radikálně. Až bude lidí přiměřeně velikosti Země (cca 1/10 dnešního stavu), jejím zdrojům a umožní to existenci ostatních rostlinných a živočišných druhů, pak tu bude ráj pro všechny a zdravotnictví se zahojí.
13. 03. 2009 | 08:17

LEa napsal(a):

Kolik lidí v tomto státě má průmernou mzdu? Pracuji jako vedoucí pracovník ve státním sektoru a i podřízení kolegové nedosáhnou zdaleka na průměrnou mzdu co uvádíte v článku tj. 24000. NAše průměrná čistá mzda na pracovišti je necelých 11000 Kč. To jsou potom jiné počty
13. 03. 2009 | 08:26

skrivanek napsal(a):

Pan dochtor argumentuje siče reálnými čísly,ale zřejmě o ekonomice neví vůbec nic.Rád bych mu sdělil,že po hlubším prostudování ekonomiky zjistí,že tato nejsou jenom čísla,ale kromě jiného také např. kupní síla měny státu.Pane dochtore zkuste si porovnat kupní síly a nezapomeňte,ře vašich 24TKč je ve skutečnosti 23,38TKč,v nichž jsou zahrnuty 3průměrné výdělky propuštěných lidí v posledním kvartále.Vězte,že jestli znáte medián a ne jenom průměr, že ten se pohybuje okolo 15TKč před odvody a zdaněním.Než napíšete nějaký elaborát mimo váš obor,nechte si ho prosím korigovat odborníkem,abyste se nezesměšňoval,ztrácíte kredit a zařazujete se do skupiny nedovzdělaných specialistů.Přeji krásný den.
13. 03. 2009 | 08:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivo Patta:
Sociolog Keller už vyprodukoval více nesmyslných výroků, ten o pouze bezdětných dobře zaopatřených seniorech navíc by byl společensky nebezpečný, pokud by většina naší populace pozbyla schopnosti rozumného uvažování. Životní stratégie není jenom o úspornosti, nýbrž na druhé straně o racionální efektívnosti užívání a získávání aktív.
13. 03. 2009 | 18:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

rrogam:
"Až bude lidí přiměřeně velikosti Země (cca 1/10 dnešního stavu)" kde jste na tak kolosální nesmysl přišel?
13. 03. 2009 | 18:18

Marie napsal(a):

Souhlasím s Charliem, většina diskutujících má opravdu velice dobré a zajímavé postřehy a jistě by se dostala k funkčnějšímu kompromisu než demagogie ODS a ČSSD.

Existuje zdravotnictví a „zdravotnictví“. ODS prohlašuje, že je stranou schopných, bohužel spousta takových schopných je spíše VŠEHO schopná a ČSSD zas má ve svých řadách naopak spoustu neschopných. Proto potřebujeme středovou politiku, jenomže u nás to jde ode zdi ke zdi, lépe řečeno od ODS k ČSSD. Jsou to extrémy, které netolerují střed a kompromis, neuznávají pravdu levice společně s pravdou pravice. Pokud se na něčem shodnou, pak je to společná cesta, jak podrazit voliče a národ, aby mohli získat dobře placené posty. Na lidech jim opravdu nezáleží a ti samí lidé se pak zbytečně hádají, zatímco si politici obou politických stran mnou ruce, jak hezky své přívržence zmanipulovali, aby získali moc.

Rumcajs: Nikdo není dokonalý a ani Vy ne. Možná jste během této diskuse sám poznal, že nevíte všechno a i jiní z druhé strany barikády mají velice pádné a dobré argumenty. Ale protože nepatříte k lidem, kteří by přiznali chybu a nebo projevili uznání jiným, budete vždy v opozici, Vaše příspěvky budou vždy kritické a nikoliv pochvalné. Váš přístup je stejný jako přístup ODS k ČSSD a naopak. Ani jedna strana si neváží úspěchů a dobrých řešení té druhé, ty dobré nekomentuje nebo je mlčky využije (zneužije, ukradne) ve svůj vlastní prospěch a ty negativní zkritizuje. Možná byste ale měl občas být hlavně člověkem, který ví, že nic neví, který chápe, že není ten jediný nejlepší, nejspravedlivější, nejchytřejší. Pan Topolánek to asi sám o sobě nechápe a pan prezident Klaus si vůbec neuvědomuje, že není vševědoucí bůh. Možná byste alespoň Vy měl pochopit, že máte jen jednoho nepřítele – politiky, ať už jsou z jakékoliv politické strany. Politik je hlavně manipulátor, nikoliv zastánce Vašich názorů. Vždycky bude propagovat jen a pouze svůj názor, sám sebe, bude vždy na straně jednoho extrému. Povězte mi, co tedy jste, politik a nebo člověk...? (...Už Vás vidím, jak se buď rozčílíte a nebo nad tím jen mávnete rukou a budete ignorovat, ale víte, já věřím, že i Vy máte své klady, jen se je snažíte potlačovat, abyste byl vždy "vítězem" za každou cenu...)
14. 03. 2009 | 11:39

Jirka napsal(a):

Budu stručný. Ač starší pán, dávno již důchodového věku, navíc v krajském městě, platil jsem loni a nemálo a platím (dobrovolně) i letos. Poplatky nejsou určitě likvidační a zdravotnictví i jeho pacientům určitě naprospěch. Učinit si z nich volební trhák považuji za nestydatost, navíc zaplacenou z daní nás všech. Bude dobře, když si tuto skutečnost uvědomí většina společnosti a populistům tuto skutečnost pěkně spočítá.
14. 03. 2009 | 13:41

top napsal(a):

pan doktor je magor-stačí číst závěr-roční max.ve Švedsku je 2150Kč z platu 65 000Kč aproti tomu v Česku byl strop 5000KČ Z PLATU 24000Kč,dnes po redukci je 3000Kč ve srovnáním by tedy měl byt přijatelný do 1000 Kč
14. 03. 2009 | 18:39

Jiří Skřivan napsal(a):

Stále dokola poplatky....Jak ponižující pro nás starší.Tak já jsem platil celou dobu když jsem pracoval daně za které dnešní mocipáni studovali,a jak tak koukám ,tak se nám všem za to i krásně odměnili.Můj důchod je na dnešní dobu nedostačující,páni nahoře se odměňují balíkama peněz a nám důchodcům přidají pár korunek,které ani nepokryjí inflaci.Všechno je drahé,ceny letí nahoru,a na nás každý pohlíží jako na přítěž této společnosti.Nemám ani slova,která bych použil,protože jsou neslušná a sem se nehodí.
14. 03. 2009 | 18:59

Aleš Kosmák napsal(a):

Vážený pane doktore,
velmi bych se přimlouval za to, abyste si domluvil na nějaké té základní škole kondiční hodiny počtů. Zejména počítání procent z pevných částek a pod.
Než budete i po té srovnávat, nezapoměňte si nejprve zjistit, jak je to kde se započítáváním zaplacených částek do uváděných limitů. U nás se počítá v mnoha případech jen zlomek se zaplacených položek. V některých případech se Vám může stát, že ze zaplacených doplatků v řádech desetitisíců se Vám nezapočte nic!!!
16. 03. 2009 | 09:50

Aleš Kosmák napsal(a):

Vážený pane doktore,
k Vámi uváděnému poplatku za den strávený na nemocničním lůžku (u nás 60,- a ve Švédsku 192,-korun)bych si dovolil ještě jedno malé doplnění.
Pominu-li první tři neplacené dny, pak Vám platí dalších 11 dní zaměstnavatel a teprve po 14 dnech pojišťovna (v tomto případě je jí ČSSZ), je vám vyplácen jen zlomek Vašich příjmů, který je spočítán jako pouhé procento redukovaného základu,(mnohem srozumitelnějším názvem by byl "žebračenka"),z něhož byste si u nás měl připlácet těch zatímně stanovených 60,-Kč za každý den v nemocniční péči.(údajně ušetříte za jídlo, které Vám doma nemusí nikdo připravovat) Bylo by tedy ještě vhodné, kdyby jste také uvedl, kolik že procent z oněch uváděných průměrných výdělků nemocní poberou např. při délce trvání nemoci 10 a 30 dní. To je totiž další podstatný faktor, který ovlivňuje ta konečná procenta.
16. 03. 2009 | 10:26

koks napsal(a):

Trochu úsměvně působí tvrzení, že poplatky (tj. více peněz do systému) nemají vliv na platy zdravotníků a farmaceutů.

Problém poplatků v ČR vidím zde:

1. Volební podvod, poplatky neměla zádná strana v programu a sotva se ODS dostala k chatrné moci, okamžitě zavedla nepříliš promyšlené poplatky.

2. Díky tomu občané nebyli na příchod poplatků připraveni, neznali jejich smysl a nemohli se k nim demokraticky vyjádřit ve volbách.

3. Díky nepromyšlenému a překotnému způsobu zavedení došlo ke špatnému nastavení poplatků, naprostý úlet je platba za položku na receptu, což by možná nemuselo vadit, kdyby to byla pětikoruna. Důležitá je též výše ročního stropu, který by neměl přesáhnout 1% průměrného ročního důchodu.

4. Dále vadí skutečnost, že placení poplatků zdržuje a hlavně, že jejich velkou část spolknou náklady na jejich vybrání, tj. placení tiskáren, lidí, kteří je vybírají, automatů, lidí, kteří tiskárny a automaty opravují, atd.
20. 03. 2009 | 14:13

Lukas napsal(a):

Probuzení společnosti, která byla zvyklá veškeré služby přijímat zdarma, do mlhavého rána kapitalismu, je jako probuzení do kocoviny.
Osobně jsem dospěl k závěru, že poplatky mají své opodstatnění. Jen bych je rád viděl v celém systému, nikoli jako přivýdělek praktických soukromých lékařů, o kterých si nemyslím, že by takové prémie potřebovali. Nikdo by však neřekl ani slovo proti investicím nemocnic do vybavení, do kvality péče na LDN, na dětských odděleních, a mohl bych pokračovat všemi "nezajímavými" obory.
ČSSD rozpoutala naprosté šílenství kolem fenoménu poplatků, aby zakryla vlastní programovou prázdnotu.
Všiml si někdo, jak tato strana nakládá ve svých krajích s řediteli organizací v sociálních službách a zdravotnictví?
13. 05. 2009 | 22:10

Alžběta Lišková napsal(a):

Proč se bráníme poplatkům? To je přece nabíledni: kvůli prolomení statu quo, nejdříve 30 Kč lékaři, 60 Kč za den v nemocnici, 90 Kč za pohotovost, později již dvojnásobek, potom přechod k akciovkám, dobrovolému zdrav. pojištění, platba za včasné ošetření, operaci, odmítání ošetření lidí bez peněz, bezdomovců. Nemáš-li, zhebneš, tak jak to bylo dříve a ještě je (viz USA, jihoamerické státy mimo Venezuelu,Kubu). Z toho máme obavy. Vzpomínáte na r. 1989, nechceme nezaměstnané, nechceme nemocnice pro privilegované a další "pravdy". Pokud nejsou peníze na zdrav. péči je třeba zvýšit odvod na ZP. Jenomže v současném systému dosažení maximálního zisku je pravděpodobné, že i navýšení odvodů se ztratí v nedohlednu. Takhle to, vážený pane doktore, vidí řada občanů. Můžete se zaručit, že k tomu nedojde?
18. 05. 2009 | 17:17

Bisnis Online napsal(a):

woow..interesting discussion .. a lot of valuable knowledge that I get here.
13. 06. 2009 | 03:20

Flake napsal(a):

Ve Švédsku tedy nemají poplatky za položky léků v receptu? Bez nich pravděpodobně i u nás by poplatky prošly.
17. 07. 2009 | 00:54

breitling superocean napsal(a):

Did I really earn this or did I just wear you all down? Although skyracer it ended up winning only three awards, Avatar seemed to loom larger over the proceedings breitling super avenger than any other film, from the CGI sprinkling on stage of its bioluminescent floating sprites super avenger to Ben Stiller's blue-skinned homage in his best makeup presentation. Oddly, Avatar wasn't even breitling superocean nominated in that category . Avatar might have lost to Hurt Locker superocean in the end.
12. 03. 2010 | 05:55

breitling skyracer napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
12. 03. 2010 | 05:57

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 03:21

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 06:32

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 04:52

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 06:21

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:43

Breguet watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 04:07

GOFF30Joni napsal(a):

Buildings are not very cheap and not every person is able to buy it. However, <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a> are invented to help different people in such kind of situations.
06. 07. 2010 | 18:46

Povalečník napsal(a):

Ve Švédsku se sice platí poplatky už dlouhou dobu,jak píšete, ale neplatí se měsíčně zdravotní pojištění jako u nás. A Švédsko už dávno není pro nás příkladem. Zaspal jste dobu. Mají větší ekonomické problémy než my. I ve zdravotnictví. Jediné co ve švédském zdravotnictví perfektně funguje, tak je telefonní automat. Už se toto téma dělají mezi Švédy vtipy.
10. 05. 2011 | 21:56

buy edu backlinks napsal(a):

My brother recommended I might like this web site. He was once entirely right. This publish truly made my day. You can not consider just how a lot time I had spent for this information! Thank you! <a href=http://edubacklinksstore.com/>buy edu backlinks</a>
27. 07. 2011 | 23:17

virginia car insurance quotes napsal(a):

great issues altogether, you just received a new reader. What could you suggest about your post that you simply made a few days in the past? Any sure? <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia auto insurance quotes</a>
10. 08. 2011 | 09:59

Pavel napsal(a):

Pane doktore, opět srovnáváte nesrovnatelné. Lékaři v ČR se vyznačují především tím, že rádi a často srovnávají.Kdo má jaký plat a jestli si to podle nich zaslouží apod. A hlavně to, co je kde jinde lepší, ale už ne to, co je horší. Takže nejlépe vyzobat všude to nejlepší, implementovat do českého zdravotnictví a to,co je horší, tak nepřenášet. Ale každá mince má strany. Tady chtějí lékaři především peníze, ale změnu systému, která by jim ty peníze přinesla třeba na úkor vyšší nezaměstnanosti a vyšší efektivity jejich práce a nemožnosti mít třeba 3 pracovní úvazky, které stíhají v rámci toho svého hlavního apod., tak to už nechtějí. A že se tady vláda dlouho zabývá poplatky? No bohužel zabývá, ale nikoli vlastní vinou. Soc. demokracie slibuje vše zdarma a bojkotuje i tak malé poplatky. Řekněte to tedy jim.
V ČR je potřeba změnit celký systém zdravotní péče, vyšší odpovědnost lékařů a vyšší efektivita práce všech zdravotnickcýh pracovníků, s tím přijde i pracovní trh, ten skutečný, ne ten současný uměle udržovaný, pak mohou přijít i peníze na lepší platy. A hlavně musí přijít i vyšší odpovědnost pacientů za své zdraví a finanční spoluúčast na léčbě.
Takže závěrem: je to jenom politika. Buď se u nás zakonzervuje současný neudržitelný stav nebo se pomalými a postupnými kroky bude napravovat jak myšlení a přístup lékařů, tak i pacientů.
14. 01. 2012 | 12:41

Alice napsal(a):

Ja ve Svedsku ziji a zdravotnictvi nepovazuji za hodne ceske zavisti. I kdyz se clanek opira o nejake vlastni zkusenosti a hodne statistiky, nezabira presnejsi obraz skutecnosti a uz vubec ne z pohledu pacienta. Osobne se radeji vracim ke svym ceskym lekarum i kdyz nejsou v elegantnich oblecich s kravatami a permanentne se mile neusmivaji. narozdil od mnohych zdejsich ( ne vsech, ale mnohych) maji totiz ti cesti lekari dukladnejsi vzdelani a pracuji v daleko vetsim nasazeni. Denne se postaraji o vic pacientu a necivim se, ze jsou obcas nevrlejsi. Sorry, rikejte si co chcete, ale ja radsi doktora, ktery vi, co s pacientem, nez elegana s usmevem, jehoz pece neni na urovni. Proc si porad lidi mysli, ze je v Cechach vsechno nejhorsi???
Cekaci doby na operace, preventivni pece, rehabilitace, ani si to nedovedete predstavit. Jiste, casto v pekne vymalovanych nemocnicich....
Ale dobra zprava, poplatek za recept tu neni. Jina vec je ta palka, kterou za lek zaplatite :-)
13. 02. 2012 | 22:38

viagra best price napsal(a):

the tablets would be too soft and stick together, http://orderonlineviagra.org best viagra ties of the soluble sulphates. acid, and are as a rule decomposed by acids and, http://cialis-generic-online.net cialis 36 hour cipally with a spirit having an acid reaction,, due to the iodine combining with the ammonia,, <a href=http://orderonlineviagra.org#5,55588E+60>recreational viagra</a>, morphine, pelletierine, physostigmine,, monia water and ammonium carbonate precipitate it, <a href=http://cialis-generic-online.net#8,70253E+74>cialis 10mg</a>, cause decomposed by, acids and alkalies. S. Apply externally. <a href="http://orderonlineviagra.org#98912">order viagra cheap</a>, Argyrol. Incompatible with zinc sulphate, lead, cess forms a gelatinous mass with collodion. <a href="http://cialis-generic-online.net#18884">cialis online pharmacy</a>, produced. Oil of cloves gives a green color with,
15. 01. 2013 | 04:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy