Proč StB (proná)sledovala Andreje Babiše?

14. 10. 2013 | 17:35
Přečteno 3886 krát
Někdy je velký problém s lidmi, kteří toho málo vědí. A když z oné trošky začnou dělat konečné závěry, vypadá to na katastrofu. Samozřejmě nikdo z nás není úplně dokonalý (Nobody is perfect) a to ani předseda politického hnutí ANO. Ovšem zatím se mi nikde nepodařilo odhalit nějakou objektivní a konstruktivní kritiku. To, co jsem doposud četl, bych zcela vulgárně definoval jako „kontraproduktivní slabomyslné žvásty“.

Člověk hledá nějakou předmětnou kritiku Andreje Babiše, kde by bylo možno nastartovat plodný dialog a místo toho objeví např. tento výtvor: „ Žalobníček Babiš žaluje, ale je to marné“ (Reflex.cz, 20. 09. 2013). Pod článek se podepsal Jan Jandourek.

Pana Jandourka znám osobně ještě z doby mé spolupráce s „Reflexem“. Jde o erudovaného a vynikajícího novináře. Proto žasnu, jak se mohl zvěčnit pod takovýto naprosto podprůměrný pamflet! Nakonec si navíc vstřelil vlastní branku: „Prostě kariéra je kariéra a za to se platí. Jiní kvůli tomu vstupovali do KSČ, ti ovšem zase v seznamech nebývají, protože tam se práskání předpokládalo.“

Andrej Babiš v KSČ byl a tím by logicky podle autora nemohl být spolupracovníkem StB. Tedy původní tvrzení Jandourka v Reflexu.cz, že Babiš spolupracoval s StB - a má to údajně „marný“, autor sám sobě vyvrací členstvím Babiše v KSČ - a má to také „marný“.

Logická konkluze z premis obsahu je následující: Jandourek vyčítá Babišovi, že nespolupracoval s StB, protože onen právní subjekt byl členem KSČ. A jelikož Babiš s StB - podle konečné dedukce Jandourka – nespolupracoval, má to tedy údajně „marný“ a měl by se za to stydět! Prostě, ad hoc spirit Jandourka a Reflexu.cz, znamená: Kdo byl v KSČ a tím pádem nespolupracoval s StB, měl by se na místě hanbou propadnout!

Dalším, tentokrát silně naivním autorem v Reflexu.cz (toho ovšem osobně neznám), je jistý Dušan Šrámek. Vlastním autorátem „Estébácké poudačky našej babišky“ (Reflex.cz, 27.09. 2013) se zdá, jako by šlo o nepolepšitelného popletu, motajícího páté přes deváté. Již sám název příspěvku nás dostatečně varuje před tím, že jde o slabomyslnost. Na stránky internetu totiž vypotil toto: „Babiš se snaží navozovat rovněž dojem, že ta část StB, s níž měl co do činění, byla jakási ‚hodná StB‘, která neměla nic společného s tou zlou, která honila po ulicích demonstranty, a otravovala život disidentům…“ Zde se podařilo Šrámkovi „polít“ Babišovo sako „smrdutou močůvkou“, ale ne na dlouho. Popleta hned v zápětí tvrdí: „Konkrétně III. odbor, pod který spadal, měl opravdu v referátu ‚ochranu ekonomických zájmů.‘…“ Dobře! Tady Šrámek sako Babišovi opět „vyčistil“ u uvedl jej do původního civilizovaného stavu. Jinými slovy – Andrej Babiš je znovu nevinným…

Tak to ovšem Reflex.cz v žádném případě původně nemyslel a proto bylo nutné najít nějakou hrst „bláta“ a mrsknout to na Babiše. Kde ovšem vzít „bláto“, když je kolem Babiše „sucho“ a nic „přilehavého“ nelze odhalit? Proto si autor zvolil do nebe volající pitomost: „Navíc z fragmentu spisu, který se zachoval, se můžeme dozvědět, že byl vytěžován například i ke zjišťování ohlasů na úmrtí Leonida Brežněva.“

Dámy a pánové, mějte se na pozoru! Pakliže se vás někdo zeptá, co si myslíte o dožití nebožtíka Brežněva, buďto se podle novináře Šrámka jedná o estébáka a nebo přinejmenším o bývalého estébátka. Radím vám: Nic neříkejte a dejte se na úprk! Pakliže stojíte s plnými nákupními taškami, např. před Intersparem, nechte tam ty tašky stát a mazejte z místa pryč, jinak se dostanete do svazku spolupracovníků StB. A pakliže je na blízku nějaký dopisovatel z Reflexu.cz – můžete se jít rovnou oběsit. Z toho už se nevymotáte!

Pavel Šafr byl v Reflexu.cz dva roky mým šéfem (2010 – 2012). Jako dopisovatel tohoto masmédia jsem ho poznal coby velice erudovaného autora, vynikajícího nadřízeného – řekl bych dokonce přítele, protože si tykáme - a skvělého organizátora. Nestačím se divit, že on ve funkci šéfredaktora Reflex.cz, nejen nechá vypouštět do etéru články výše uvedeného druhu, ale dokonce se k nim i připojuje: „Andrej Babiš je nejnebezpečnější úkaz české politiky za celou dobu polistopadového vývoje. Mnohem nebezpečnější než komunistická strana či všelijací praštění extremisté. I Věci veřejné jsou jen slabým odvarem.“ (Reflex.cz, 19.09. 2013: „Návod jak zničit novinářskou čest“). Já osobně si nedovedu představit, že Šafr, tak jak jsem ho znal já, by něčemu tak nesmyslnému věřil. Otázkou pro mne pouze zůstává, proč se propůjčuje k tak nízké úrovní argumentace, o které je určitě sám hluboce přesvědčen, že s pravdou nemá ani nemůže mít nic společného…

Andrej Babiš nikdy nerozděloval StB na tu „hodnou“ a „nehodnou“. Tato imaginace je fiktivní mystifikací a pro mne je nadmíru zarážející, že ji používá i sám Pavel Šafr. U nějakého naivního novinářského prosťačka bych to považoval za pochopitelné. U šéfredaktora kalibru „Šafr“ to na mne působí zdrcujícím dojmem a nechápu ho proč se těmito postoji před českou veřejností tak lehkomyslně diskvalifikuje…

Někteří novináři trnou hrůzou: Babiš bude řídit stát jako „firmu“! Dámy a pánové, nikoli „jako“ firmu. Stát ve skutečnosti firmou je! Předseda vlády je „ředitelem firmy“. Některé firmy mají i svého prezidenta. Ministři jsou de facto „manažeři firmy“. Poslanci jsou „zaměstnanci firmy“ (jsou placeni státem – tedy „firmou“). Prezident a předseda vlády jsou voleni lidem – tedy „akcionáři“. Ten kdo získá většinu (obrazně řečeno „hlavní akciový podíl“) stanoví prezidenta a premiéra („ředitele“). Novináři prosťáčkové, nepolepšitelní „strašpytlové“ a ti ostatní, jim podobní: Čeho se tedy bojíte? Buďme upřímní: Kdo zde maluje nezodpovědným způsobem čerta na zeď?

Představte si, že by Babišův Agrofert a.s. byl řízen jako dosavadní Česká republika…! Prezidenta „firmy“ kleptomana by vystřídal prezident „firmy“ alkoholik. „Ředitel“ firmy by nadělal miliardové dluhy a potom by se svojí (z vězení propuštěnou) milenkou vykrucoval před soudem. Firemní „manažeři“ by od roku 1990 neustále kradli tak dlouho, až by suma protulenovaných peněz dosáhla částky 3.000.000.000.000 Kč. Více než matematický součet krádeží ona částka spíše již připomíná rychlost světla. Tunelováním v ČR ročně odteče více než 100 miliard Kč…

Jak dlouho by asi takovýmto hospodařením Babišův Agrofert a.s. vydržel? Já bych to přibližně odhadoval tak na jedno necelé dopoledne…Ovšem bez přehánění: český národ v tomto marastu žije již 23 let!

StB Andreje Babiše (proná)sledovala. Každý, kdo jen trochu rozumí fungování zpravodajských služeb a není nepoučitelným prosťáčkem, pozná onu empirickou kauzalitu na první pohled: Babišova složka není „confidential“ (spolupracující) nýbrž „monitoring“ (sledovací). Dále je veden jako tzv. blokovaná osoba. Tento výraz používaly dříve i zpravodajské služby SRN, Rakouska a Švýcarska (blockierte Person). Jednalo se o osoby pro stát důležité, ale z hlediska „agenta“ nepoužitelné (např. „nesmírně inteligentní, ale všechno vyžvaní“ – nebo: „nesmírně inteligentní, ale politicky ne příliš spolehlivý“. Babiš byl patrně oboje). V každém případě: „blokovaný“ Babiš byl, coby „agent“ nepoužitelný, a proto jím nemohl být.

Přesto bylo nutné jej (proná)sledovat: Jeho otec byl údajně „nespolehlivý“ a proto byl vyloučen 1965 z KSČ. Při osobním rozhovoru mi Babiš sdělil, že byl předvolán k výslechu u StB celkem dvakrát a prý s ním nezacházeli zrovna v „rukavičkách“. V análech je zaznamenán pouze jeden výslech a ten druhý se mi nepodařilo najít.

V prvním výslechu (nenalezeném) konaném 1980, napadá Štrougalovu vládu za dovoz nekvalitních syrských fosfátů. Byli podle něho mizerné a v chemičkách ČSSR jen těžko použitelné. Dále jejich intenzivní prašnost prý ohrožovala nejen zdraví, nýbrž dokonce i životy dělníků zpracovávajících tyto materiály…

Každopádně v onom druhém výslechu (monitorován dne 12. 11. 1982), kritizuje Štrougalovu vládu za výprodej národního bohatství (tzv. „druhotné suroviny“) a tím nepřímo upozorňuje na „ožebračování“ státu. To už nemohlo projít bez následků! Babiš musel být bezpodmínečně (proná)sledován. Proč s ním ovšem „nezatočili“ jako s jeho otcem? Nebo jako s Václavem Havlem?


Částečnou odpověď na to dává jeho bývalý spolustraník: „Nepřítelem státu rozhodně nebyl. Přesto neustále upozorňoval na spoustu hospodářských nešvarů. Ty ovšem nebylo možno v tehdejších politických poměrech odstraňovat. Vyřešili jsme to tak, že nedostával další pozvánky na schůze KSČ. Tím jsme se ho zbavili a měli jsme klid.“

Na rozdíl od svého otce, nevyžadoval Andrej Babiš žádné politicko-hospodářské reformy á la Radoslav Selucký, takže nebylo nutné ho přímo vyhazovat z KSČ jako jeho otce. Nesouhlasil sice s postupem Štrougalovy vlády v zahraničním obchodě, tento postup považoval více či méně za „sebevražedný“ a žádal prostřednictvím StB nápravu stávajícího stavu, ale na rozdíl od Václava Havla nepracoval na politickém převratu (Charta ´77). Ideologická část StB Havla pronásledovala (pokusy o převrat), kdežto ekonomická část StB Babiše především sledovala (vynikající, ale „nespolehlivý“ odborník). Občasné tvrzení, že Babiš tím rozděluje StB na „nehodnou“ a „hodnou“ jsou slabomyslným nesmyslem.

Každý pracovník zahraničního obchodu v době totality byl ekonomickým oddělením StB monitorován, tak jako konzultován. Proč? Ano, obavy – často i oprávněné – ze styku s americkými, britskými či francouzskými výzvědnými službami. Proto musely být aktivity těchto zahraničních pracovníků hlášeny a byly často prostřednictvím StB i monitorovány. Zarážející na Andreji Babišovi je pouze skutečnost, že tento kontakt ekonomického oddělení StB s ním je až zanedbatelně nízký (jenom dva výslechy – z toho pouze jeden deskriptivně monitorován), což by odpovídalo de facto následující skutečnosti: StB Babišovi nedůvěřovala.

Logická dedukce? Andrej Babiš, coby erudovaný odborník zahraničního obchodu ČSSR s vynikajícími znalostmi francouzského jazyka, by se tím mohl lehko stát cenným a velice produktivním agentem francouzské výzvědné služby - Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE). Z tohoto objektivního důvodu bych doporučoval masmédiím jako Reflex.cz, poněkud popleteným novinářům a i jiným prosťáčkům, neustále plácajícím na stránkách internetu poněkud zmatená obviňování typu „práskač StB“, aby místo planého pomlouvání odjeli raději do Paříže a studovali tam archivní prameny DGSE (pakliže jim to jejich znalosti francouzského jazyka dovolí), neboť tam určitě najdou něco poučného…Přeji vám při tom z celého srdce: Bonne courage et bonne chance!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi článku!
Koukám jako blázen?
Tak,já jsem se dozvěděl ve svých 63 letech,kdy jsem otec 2 synů,že jsem vlastně "svůj otec"???
/Gro vysvětlivky v článku/!
Už Vaše články nemohu nikdy čísti,když jdete proti Darvinovské teorii.
14. 10. 2013 | 18:35

ale,ale pane napsal(a):

Vaše snaha je hodně úporná!Posledně nepřišel k soudu o který tolik stojí.
14. 10. 2013 | 18:41

chytrá horákyně napsal(a):

Celý tenhle zločinecký režim založili STBáci. Jak jinak vysvětlit agenta STB Zifčáka, alias Růžičku, který si hrál na mrtvého, aby potopil bolševický režim? K čemu máme Ústav pro studium totalitních režimů?
14. 10. 2013 | 18:42

zemedelec napsal(a):

Bože,jak hluboko může klesnout Dr.Dr.
Takhle obhajovat komunistické zřízení,včetně STB metod.
14. 10. 2013 | 19:04

Filuta napsal(a):

A další Babišovec... dříve prokárlovec.

Já už to ani nečtu, mě minule málem šlak trefil, když tady pán velkomožný prohlásil Babiše za disidenta.
Chce to mokrý obklad na hlavu.

A teď ještě Kraus.
Možná na nás nebude z Aktuálně letos vyskakovat Agent 009, ale vodňanský brojler.
Já to nejspíš nepoznám, protože mám reklamu naštěstí zablokovanou.
14. 10. 2013 | 19:18

Filuta napsal(a):

ale ale

Nepřišel k soudu, protože potřebuje protáhnout vyhlášení rozsudku až na povolební období.

Nevím, jak si někdo může myslet, že pézetkář , co jezdil za totáče na západ, nebyl spolupracovníkem STB.
Kdyby nebonzoval, tak okamžitě dojezdil.
14. 10. 2013 | 19:21

Jakelin de Mailly napsal(a):

Už je to nuda, Dr. Berwide a Dr Buquoyi.
Přiznávám, že to už ani nečtu.
Zkuste třeba vliv slapových jevů na páření krustnatců v Portugalsku.
14. 10. 2013 | 19:23

muromec napsal(a):

Babiš na hrad!
Babiš na hrad!
Babiš na hrad!

Je zajímavé, jak členství v KSČ u některých lidí vadí, a u některých vůbec ne. Stejně jako domnělá spolupráce s STB u některých lidí (třeba u Babiše) hrozně vadí, a u některých ta skutečně prokázaná vůbec ne. Marně se snažím přijít na klíč, proč tomu tak je. Že by to mělo něco společné s etnickým původem? Stále mi to tak nějak vychází. Ten Babiš asi bude opravdu jenom obyčejný Slovák, i když má ty oči tak nějak blízko u sebe.
14. 10. 2013 | 19:25

zemedelec napsal(a):

Pro muromec.
Uvědom si,že to není o národnosti a tahat to do volebního klání,nadělá víc škody než užitku.
14. 10. 2013 | 19:33

Joachym Brezina napsal(a):

Pane de Mailly,
zdravím a plně s Vámi souhlasím, autor se již vytrhl z kloubů a bezhlavě pádí.
Možná by pan DrDr zvládl lehčeji sepsat pojednání o páření krunatců portugalských a jak tímto ovlivňují slapové jevy ... než vliv slapových vlivů na krunatce. :)
14. 10. 2013 | 19:35

buldatra napsal(a):

rytíři

nejste zdaleka sám, i já jsem tím bavičem Babišem naprosto uchvácen.
Ten borec je fakt husté.
Jak třeba rozdává v Práglu koblihy a tak.

Névíc mě dojímá taková ta aureola, ba co dím, ta historka, která se k němu váže.
To jak se z prostého komanče stal vlastní pílí kapitalista a multimilionář, jak vybudoval agropferdoimpérium z ničeho jen za pomoci privatizace, v těch těžkých pohnutých časech, když nechal Klaus zhasnout a všude byla tma jak v pxdeli a vůbec na nic nebylo vidět.

Pravý syn svého národa, pardon, svých národů, československy hovořící s vo něco lepším a roztomilejším přízvukem jak Husák, neblahé paměti.

Jo, jo, taky ho mám rád.
Fakt, nekecám.
Ale volit ho nebudu ani náhodó.
Rači ať dělá koblihy.
14. 10. 2013 | 19:40

Yosif K napsal(a):

Névíc mě dojímá taková ta aureola, ba co dím, ta historka, která se k němu váže.
To jak se z prostého komanče stal vlastní pílí kapitalista a multimilionář, jak vybudoval agropferdoimpérium z ničeho jen za pomoci privatizace, v těch těžkých pohnutých časech, když nechal Klaus zhasnout a všude byla tma jak v pxdeli a vůbec na nic nebylo vidět.

KONEC CITATU.

V pohnutých časech kdy zhasnul Klaus privatizoval chemický průmysl Chemapol respektive megaloman starobolševik Junek.
Rzchle privatizoval a rychle zbankrotoval, enchal po sobě díru za 16 miliard Kč a žije si spokojně na své honitbě.

Babiš nebyl a NENÍ Junek. Kam sáhl starobolševik Junek, tam to roze....sral, kam sáhl Babiš tam to začalo rozumně fungovat. Samozřejmě Babiš byl v KSČ, jezdil na západ atd. Samozřejmě občas s Babišem mluvili hoši z kontrarozvědky a STB a zaplatili útratu vo vinárni 259 Kč atd. To je jedna věc.

Druhá věc je jaký podnikatel Babiš je. To se těžko pozná ze zkratkovitých článků v tisku.

Navíc - Babiš se rozhodl - po nějaké době kamaradenčaftů s Grossem - neplatit ani nalevo ani napravo - což je evidentně jeden z důvodů útoků z obou stran.
14. 10. 2013 | 20:46

Jakelin de Mailly napsal(a):

buldatra

Brněnské barde,

též zdravím, upřímně řečeno mám plné zuby stupidit Dr. Buquoye a Mr. Berwida a celé jeho převratné tvorby a též té Babuše či jak se to jmenuje. To první je však alespoň neškodné, ba dokonce velice směšné, což se o tom druhém tvrdit nedá.
Osobně jsem rozhodlý vhodit prázdný lístek, nenašel jsem v tom panoptiku nikoho, kdo by mne oslovil.
Zítra večer budu v Pegasu /asi od 19.h/, jestli budete mít cestu, stavte se na škopek. Poznáte mne snadno - velké, ramenaté, najrátko vystříhané, vypadá to jak žoldák a ne profesor.
14. 10. 2013 | 20:55

Jan napsal(a):

To autor
Doktore,přiznejte se .Vy jste morálně neunesl vyhazov z Reflexu.Zbavte se už konečně tohoto mindráku.Nejhorší na Vaší mstě tomuto periodiku je fakt,že jako štít a nástroj mediálního boje používáte chudáka Bureše-Babiše.To je skutečně podlé.
Tímto úderným článkem jste tohoto "ne eStéBáka"znemožnil více,než to dosud v předvolební kampani dokázal sám.
Co Vám Bureš provedl,že neustále rafinovaně připomínáte jeho neblahou předlistopadovou minulost?
14. 10. 2013 | 20:59

Jakelin de Mailly napsal(a):

Joachym Brezina

Též Vás zdravím,
ta snaha "autora" o solokaprovitý titulek a blog je již únavná.
Vzdal jsem se "diskuzí" s ním po řadě jeho úchylností, které vyvrcholily nostalgickými vzpomínkami na vzájemné pomočování se u táboráku.
14. 10. 2013 | 21:00

Yosif K napsal(a):

Máme zde pěkný přehled averzí průměru českých proletošů.

1) Milan Zelený expert na snadné a rYchlé bohatnutí národů se neveze do cizích kapitalistů - PODPRUJTE ČEsKÉ KAPITALISTY - a xenofobní proletoši: "Jasně - NEMLUVÍ ČESKY HAJ..ZLI A DIVIDENDY POSÍLAJÍ BŮHVÍKAM, ZAKRUTTE JIM KRKEM."
2) čESKÝ KAPITALISTA JE KELLNER - ha je to bývalý vekslák (což možná je), bydlí ve švajcu atd atd. Pryč s ním, prověrkou u proletošů taky neprošel. Dtto Bakala - bývalý krejčík a jak haj...zl zbohatnul a ani horníky nechce živit až do penze a mohl by..... aspon zeman to tak říká, že ano.....
3) český kapitalista nevekslák nekrejčí je Babiš. Ha - nebyl sice vekslák ale byl v KSS, jezdil na západ a stbáci za něj dvakrát platili nočním baru "Nezábudka", na všechno jsou papíry. Pryč s Babišem, stbáckým monstrem.

Kdo tedy projde testem popularity u českých proletošů? Miloš Zeman, ten nic neprivatizoval (aspon ne viditelně) a je to takový milý chlapík, vypráví skvělé vtipy o znásilnování, o zdenegeregeovaných aristokratech, mívá virozy, pije rum žere bůček a rozumí všemu úplně jako my proletoši z výčepu U Džbánu po 8 pivech. Je to náš člověk, ten nás plebeje ochrání, před kalouskem, před babišem, před cizáky sudetáky, je to náš nový alkoholický TG Masaryk Winston Churchill dohromady!!!!

Začne se stavět Zemanův kanál, vypukne prosperita a ráj proletošů na zemi. Budoucnost česka jest světlá, s Milošem Zemanem. Volte Virozu, proletáři!
14. 10. 2013 | 21:07

Jakelin de Mailly napsal(a):

Yosif K

"my proletoši"

Vítejte v exkluzivním Špokově a Stejskalově klubu frustrovaných.
Zapomněl jste koníčky v Matce řek a "vpřed, lide !"
14. 10. 2013 | 21:14

Jan napsal(a):

Yosif K napsal(a):
Druhá věc je jaký podnikatel Babiš je. To se těžko pozná ze zkratkovitých článků v tisku.
----------
To jaký je pan Andrej Babiš podnikatel se pozná velice snadno,z dostupných zdrojů a bez zkratky.
Před časem se v médiích chlubil,že odvádí státu štědré daně- asi 800 mil.ročně.
To je chválihodné.
Zampoměl,však dodat,že každoročně pobírá od EU,potažmo od státu ,6 miliard dotací...:o)
Není sám ,kdo se živí parazitoidním způsobem podnikání,ale tenhle člověk v tom dosáhl dokonalosti.
14. 10. 2013 | 21:21

Pradědek Čech napsal(a):

Pane tuplovaný,

vypadá to nadějně. P. Babiš si u vás, za tyto služby, v zámku určitě zřídí nejméně sklad chlévské mrvy. A máte vystaráno.
14. 10. 2013 | 21:42

jozef napsal(a):

to Jakelin de Mailly

"mam plne zuby stupidit Dr Buquoye...a tez te Babuse,ci jak se to jmenuje".
Ste "profesor"?
Mozete naznacit v akom obore?
Co v texte blogu je stupidne,ktora informacia je zavadzajuca? Dakujem vopred za Vasu informaciu.
Totiz na rozdiel od blogu,ktory konstatuje fakty, brutalne,stupidne dezinformacie citam dlhodobo len v tlaci.Aj v bratislavskej.
14. 10. 2013 | 21:57

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Jsou lidé, kteří ať potkají cokoli, snaží se tam najít za každou cenu - a rychlostí dělové koule - nějaké stinné stránky.
I ta nejúpřimější slova a skutky podezírají z nějakých tajemných, těžko průhledných, nekalých rejdů...
Takové lidské bytosti jako "Jan" a "Jakelin de Mailly" na to mají doslova licenci.
Proč si ničit život tak chmurnými myšlenkami. Zde chybí jakákoli radost a štěstí. Jde doslova o umírání za živa. A proto volám: Pánové, konečně trochu života do toho umírání!
14. 10. 2013 | 22:29

Jakelin de Mailly napsal(a):

jozef

Nemám bohužel možnost srovnat české blogy se slovenskými, z jediného důvodu - nežiji tam, a proto mne nezajímají. Na Slovensko jezdím, důležitější jsou pro mne názory obyčejných lidí a mých znamých.
Blogy Dr.Dr. už nečtu /důvody máte výše/, jen jsem registroval Babiš po x-té.
Čím jsem najdete pod jinými diskuzemi.
Dobrú noc...
14. 10. 2013 | 23:02

Yosif K napsal(a):

Jan napsal(a):
Yosif K napsal(a):
Druhá věc je jaký podnikatel Babiš je. To se těžko pozná ze zkratkovitých článků v tisku.
----------
To jaký je pan Andrej Babiš podnikatel se pozná velice snadno,z dostupných zdrojů a bez zkratky.
Před časem se v médiích chlubil,že odvádí státu štědré daně- asi 800 mil.ročně.
To je chválihodné.
Zampoměl,však dodat,že každoročně pobírá od EU,potažmo od státu ,6 miliard dotací...:o)
Není sám ,kdo se živí parazitoidním způsobem podnikání,ale tenhle člověk v tom dosáhl dokonalosti.
14. 10. 2013 | 21:21
Máte pravdu že sám není.
a) - kde jste sebral že pobírá celých 6 miliard dotací
b) zemedělské dotace jsou na hektar a pobírají je všichni co neco pěstiují nebio mají půdu a nepěstují.
c) dotace na odstranění ekologických škod jdou do stamilionů ale ty by pobíral také každý kldo vby si uvázal na krk taková chemnická svinstva jako dioxuinem promořenou spolanu a bifemnolickými lagunami zassbviněnou sznthesii
d) kdyby se někdo domákl že Babiš pobítrá dotace na ketré nemá nárok nebo nějhaké extra dotace jen pro něj, už by to dávno prasklo.

Ano Babiš pobírá zemědělské dotace ale v česku je 2 miliony vlastníků zemědělské půdy a ti všichni pobírají také dotace. Na hektar. Jako Babiš.

Ve SPOZ je pár rudých velkostatkářů kteří mají také desetitisíce hektarů - kupodivu jejich dotace se nidke neventilují. Mimo jiné jde o rodinu rudých velkostatkářů Tomanů (Babiš o Tomanovi řekl že je to "kompetetní odborník" - je pravda že Babiš je s Tomanem v jsitém smyslu na jedné lodi - nyní. Před pár lety se Babiš s Tomanovci porval o Agrotec hustopeče - tehdy kámoši nebyli....).

Takže dotace berou všichni velkostatkáři, Babiš, socalisti, odsmani, dokonce i malozemědělci, všichni.
14. 10. 2013 | 23:04

Jakelin de Mailly napsal(a):

Dr.Dr. Jabba Hutt

Kupte si rotoped.

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil die Mädel so lustig
Und die Burschen so durstig,
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil so heiß dort das Blut ist
Und der Wein dort so gut ist,
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil die Burschen so frank sind
Und die Schläger so blank sind,
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil die Mädchen so treu sind
Und die Burschen so frei sind
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil die Lieder so inning
Und die Worte so sinnig,
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil am Rheine man jeden
Frei und offen hört reden,
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil selbst aus den Burgruinen
Neuer Hoffnung Triebe grünen,
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil am Rhein die Geschichten
Uns von deutschen Ruhm berichten,
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil das Auge sich feuchtet,
Wenn's von Heimatstolz leuchtet,
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil die Felsen hoch droben
So von Sagen umwoben,
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil uns fesseln ew'ge Bande
An die rheinischen Lande,
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil der Rhein mit seinen Reben
Wird uns frohe Stimmung geben,
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil dort sorgenlose Herzen
Frouml;hlich lachen und viel scherzen,
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil aus Malz und aus Hopfen
Wird gemacht ein guter Tropfen
Darum ist es am Rhein so schön!

Warum ist es am Rhein so schön?
Warum ist es am Rhein so schön,
Am Rhein so schön?
Weil die Mädel fesch und fröhlich,
Trinkt der Bursch oft mehr als nötig,
Darum ist es am Rhein so schön!
14. 10. 2013 | 23:16

Maximus napsal(a):

Koukám, že je tady zase nablito. Jo, téma Babiš. Je zajímavé jak některé lidi irituje a jdou na to z několika kritických pohledů. Musím se ale přiznat, že mě je na něm spíše více věcí sympatických než těch domnělých záporných, co o něm čtu a slyším. Znám i pár lidí, co s ním přišli do pracovního styku, nakonec s dvěma i hrávám tenísek a tak jsem leccos zaslechl. Takže k těm pozitivům.
1/Silně vadí Kalouskovi - tak to je první dobrá zpráva, to je přímo pochvala a také vědomí, že oslabí pravicové neumětelské strany ODS a TOP09, od kterých spousta lidí se přikloní k Babišově hnutí ANO.
2/Je bohatý a tak lze o něm řící, co rádi někteří říkávali o Schwarzenbergovi, je méně zkorumpovatelný.
3/ Tvrzení, že mu jde o to, urvat ještě větší kus z celku a zvětšit svoje království silně kulhá. On totiž dávno by to mohl zabalit a vyvést někam do pryč stovky miliónů, ale spíše po rozprodeji svého impéria miliardy korun a mohl mít klid. Takový člověk je už totiž když je šikovný, prakticky nepostižitelný a osud těch borců z MUS mu nehrozí ani náhodou. Ale on jde spíše na vratkou politickou půdu, kde se to hemží podrazáky a křiváky a rádoby zbohatlíky, kterých on může naklonovat hafo a spláchnout je do WC. Kdepak, ten člověk je asi trochu šílenec, ale zřejmě chce kvalitativní změnu v politice! Má přehled v podnikání a ekonomice a že chce řídit stát skoro jako ekonomiku je moc dobře, to je totiž jen správná cesta, jak vypráskat z postů ty tlupy všehoschopných a v podstatě škodících lidí přisátých k cecíku státních peněz. Je docela chytrý, koupil si část médií, protože ví, že je to důležitá cesta jak ulámat hroty zlobných tušek námezdních pisálků. Díky bohaté a funkční firmě nemusí v politice se chovat jako např. Peake a spolek amatérů z VV, kteří si chtěli za každou cenu udržet posty poslanců jak jen to šlo a tomu podřídili své chování.

No a ty zápory? Možná pro ty z řad až příliž levicově smýšlejících lidí, že je hodně bohatý, to je doslova pro některé atavismus ve smyslu červeného hadru a býka, pak tu je jeho minulost na PZO, ale jenže kdyby tam nepůsobil, těžko by se naučil třeba francouzsky nebo by získal velmi dobré informace z obchodu a byznysu. To je asi tak podobný příměr, jako kdyby někdo tvrdil, že Pabvel Nedvěd nebo Petr Čech by ve Spartě vyrostli ve světové čutálisty. Komunisti zase v tomto směru nebyli takoví hlupáci a část lidí nechali pro ně získávat tak potřebné "valuty" a ti za to měli jisté výhody, finanční, možnost působit vně komunistického lágru. K tomu jen členský průkaz nestačil, ale spíše to bylo naopak, část lidí byla v KSČ jen proto, že by jinak nemohli dělat svou práci a to platilo obecně. Všichni nemohli být dizidenti či odtud vzít s rodinami kramle. No a že byl údajně StBák, zase tak není zřejmé a navíc je to hodně dávná historie. U někoho se to přehlíželo a u někoho je to strašně závadná věc. Takový Péťa Nečasů otec skutečného StBáka a sám díky mládí jen snaživý svazák, se nám převtělil na křesťana a spravedlivého rozdávače majetku církvi. Úžasné! Tak to jsou teprve paradoxy pane sládek! Třeba takový Janoušek s Bémem nebyli soudruzi a ani u StB a tuhle zem pěkně podojili se svými kumpány. Ale k Babišovi. Trochu dost mě tam ještě vadí někteří známí lidé, kteří cítí příležitost a o některých si myslím, těch co slouží oddaně světovému globálu a kapitálu, že tam jdou dělat trojské koně a hlavně pohlídat a ovlivnit Babiše.
Takže, jestli byl nějak zaháčkovaný s StB, ale dokázal s nabytými penězi hospodařit tak, že vybudoval takové funkční impérium, tak zbývá jen říci, jen více takových Babišů! Nebudu ho sice volit, dám to naschvál Tomio Samurajovi, ten má tah na branku až se tají dech! Dneska redaktor Martin Veselovský (kterého jsem docela dodnes respektoval) v pořadu s politiky kdy tam byl Okamura, Vandas a ještě jeden člověk by si zasloužil od Vandase pěstí mezi rohy. Pořád ho chtěl nachytat na domnělé nenávisti vůči židovskému náboženství, ale spíše se ztrapnil a útočil na něj jako pominutý. Choval se skoro jako neoholená Drtinová v kalhotech.

Hezký den.
15. 10. 2013 | 04:04

kormoran napsal(a):

Nevim , proc zdejsi komanche irituje 'pripadna'spoluprace Babise s jejich soukmenovci STB?))))

Nekdo zde zminil'Ustav na studovani totalitniho rezimu" . Tento ustav nema zadny smysl. Vetsina vi o co jde a marno studovat totalitu ,jejichz pohlavari a sluzebnici nebyli vubec potrestani a dnes jiz na zaklade ceho?
Jake maji duchody dnes byvali dustojnici STB ?

Nakonec i dobra pripominka Zifcaku a Ruzicku , ti nevymizeli tzv. "sametovou revoluci" Ti stale pracuji a aktivne!

Dnes je to marne , protoze pokud se najde clovek , nebo skupina v aktivite s efektivnosti ,budou narceny defakto 'stejnymi soudruhy' z nedemokraticnosti.

Tudiz vse a veskery vyvin se posune v case . Jina cesta opravdu neni.
15. 10. 2013 | 04:06

kormoran napsal(a):

Ono vlastne ,nejvetsi strach mel vzdy 'soudruh' ze 'soudruha' ,nebot nikdy nevedel ,co ma ten druhy za lubem.
15. 10. 2013 | 04:17

ščastný euroobčan napsal(a):

To Maximus:
Určitě jej nebudou volit jeho vlastní řadoví zaměstnanci,vzhledem k Vašim znalostem Vám nebudu nic vyprávět o dělení nadhodnoty, no a když se skupují nemovitosti, tak zákonitě není na výplaty.
Nevím, zda si je Babiš vědom, že i osvícení panovníci museli časem udělat pozemkovou reformu, a neosvícení komunisté museli vystřelit z Aurory, aby se vlastnické vztahy trošku korigovaly.
15. 10. 2013 | 08:00

Maximus napsal(a):

ščastný euroobčan

Máte špatné informace, když už se chcete škorpit. Zjistěte si kdo byli ti komunisté co vystřelili z Aurory a kdo je financoval a většinu kádrů přivezl do Ruska před 17.listopadem 1917! Více psát nemohu, byl bych zdejším cenzorem smazán. Je úžasné, jak je pořád mraky lidi nevědomá a naivní. Nikdo tady nerovnal či nekorigoval vztahy, ale někdo promyšleně odrovnal carskou rodinu Romanovců, protože jim přísahal pomstu a také slovo dodržel. No a ten poklad nebyl také k zahození. No a nespokojení lidé? To byl jen potřebný kompars pro své záměry !někdo" využil jejich neinformovanost, nevzdělanost a žalostnou životní úroveň. Jen Stalin se jim po smrti Lenina trochu vymknul ze záměrů, když jim šel po Trockém a spol. Vy si také doplňte znalosti, ale musím uznat, že je to dost obtížné si sehnat přesné informace, mlha sem, mlha tam a pak potřebné info pěkně pro naivní lid zamotám....
15. 10. 2013 | 08:26

Zuzana Peppett napsal(a):

pane B+B, opakuji se, ale nedá mi to.
Je mi zcela ukradeno zdali byl Andrej Babiš donašečem STB nebo ne. Já si nepřeji, aby mě zastupoval někdo s jeho genetikou, kterou podědil po rodičích a suď Bůh možná i prarodičích.
Babiš nebyl žádný " odborník" byl , jak jim říkal Ludvík Vaculík, povolenec. Byl "odborníkem", protože mu bylo povoleno studovat zahraniční obchod. Vy jste s lidma jeho druhu nemusel žít v jednom státě, já si to zkusila a děkuji, stačilo jednou.
Jak tigr nemůže změnit svoje pruhy , tak se povaha této odrůdy nemění. Jako potomek aristokratické rodiny by jste měl chápat o čem mluvím.Úpřimně se divím Vašemu obdivu.
Budu se těšit na článečky až vystřízlivíte ze své zamilovanosti.
15. 10. 2013 | 09:45

S kým se spojí AB po volbách ? napsal(a):

He, he, he...teď je to tady teprve jak ve skutečném blázinci, jen více takových blogů ! Ještě by mohl přijít Maximus s odhalením, že AB je židovského původu a bylo by to tady dokonalé.
:)
15. 10. 2013 | 10:29

Miroslav Pivoda napsal(a):

1. Logické cvičení pro JAN BERWID-BUQUOY:
Dáme-li Babiše na chvíli stranou, jak na vás působí prohlášení mnohého českého/slovenského člena KSČ: Nespolupracoval jsem s organizací (tj. StB), která pracovala pro mne (a kterou jsem prostřednictvím vedení své strany fakticky úkoloval, a proto jsme se udrželi tak dlouho u moci - až do listopadu 1989).

2. Bohužel i JAN BERWID-BUQUOY postrádá kvalitní vzdělání z občanské nauky. Proč? Stát není firma!!!
Demokratický stát nesmí být nikdy řízen jako firma, protože se pak z tohoto stylu řízení již nikdy nevymotá, už se ho nikdy nezbaví. Možná, že by při krátkodobém firemním stylu řízení skutečně bylo efektivnější se pomstít těm, kdo zavedli náš stát a naši ekonomiku do současného neradostného stavu (viz dubnový článek profesora Zeleného: zvykejte si na život ve tvaru "L", tzn. již nikdy vzhůru). Z dlouhodobého pohledu nejde jen o pomstu za minulost, ale především o navedení na tu správnou trajektorii do budoucnosti (často se Češi dovolávají kýžené švýcarské demokracie - a jejich schopnosti rozplétat ekonomické podvody). Cesta k demokracii určitě nevede přes firmu. Na to zapomeňte, demokraté.

3. Zanedbaná česká výuka občanské nauky: Chybí občané v našem nominálně demokratickém státě.
Máme ještě dlouhou dobu, než se z Českého národa stane občanská společnost (srovnatelná se Švýcarskem). Proč? Schází nám i vysokoškolsky vzdělaní lidé s občanským způsobem smýšlení (mindset). Proč? Během dvou minulých desetiletích pod lidmi ve vedení českých univerzit, jako je Jiří Zlatuška (někdejší rektor Masarykovy univerzity), naši vysokoškoláci nikdy nemohli dostat kvalitní vzdělání v občanské nauce. Kdo chce řídit stát jako Babišovu firmu, evidentně neví nic o demokracii. Jeho české akademické tituly jsou úplně k ničemu.
15. 10. 2013 | 10:56

buldatra napsal(a):

S kým se spojí AB po volbách?
Zní nick předřečníka.

Dobrý nick.

Určitě si dělají naděje lidovci, jak jinak, protože ti by rádi byli při tom, jak prohlásil kdysi jejich předobraz, doyen Šrámek.Jehož slova jsou svatá.

Takže, když se vyhrabou lidovci z politického septiku a oschnou jim křidélka, má AB jistě prvního natěšeného parťáka k dispozici.

Pak je tu však ještě fenomén Kalous z hnízda lidoveckého vzešlý a i o něm je známo, že doyenovu poučku má zadřenu pod kůží. A tak ještě poměrně nedávno lísal se k nohám komančům, podoben svým předlistopadovým předchůdcům.

Jeho slova nesvatá, předvolební, budou po volbách rychle zapomenuta, jak je u tohoto výtečníka zvykem a tak kde je vlastně napsáno, že nevlísne se do přízně AB, bude-li AB úspěšný?
A když nebude, ani Kalous neštěkne.
Cosnesi tosmesi, pome do holpecu, sme přece na jedné lodi a my s barelem přece bojujeme proti bordelu taky. Navíc rozpočtově zodpovědně.

On ten AB, jak velmi správně předeslala paní Zuzana má svoji jistou speciální tak nějak genetickou výbavu a historii a já bych řek, že je klasickým příkladem druhé vlny těch, pro které byl listopadový klíčnický karneval zrejžován a byl jim do vínku dán.
Takové to dědičné vzletné nejsme jako oni (jako kdo?) zůstalo navždy vryto v paměti nečesané nemyté veřejnosti a AB to o sobě říká a v tom může být součást tajemství jeho předpokládaného úspěchu.

Takže, zdá se, že rytíř i lid obecný ho do toho parlamentu vystrčí a já se těším na jeho velké politické činy a následnou všeobecnou spokojenost voličstva jeho, která zde po volbách zavládne.
Jen aby trvala spokojenost ta alespoň o měsíc déle, než posledně, což by byl jistý alespoň malý posun směrem k lepším časům.

Avšak všem Babišům navzdory jsem přesvědčen, že jedinou možnost, kterou máme ve smyslu změny směrem k zachování zbytků demokracie a co víc, směrem k tomu aby jí bylo více, více vlády lidu, více podílu na tvorbě vlastní budoucnosti a budoucnosti státu, nepřináší ňákej Babiš & jeho kumpačka, ale prosazení co nejvíce prvků přímé demokracie. Což však není Babišova parketa.

Takže tak.
15. 10. 2013 | 11:10

Když je láska upřímná na pohlaví nesejde napsal(a):

...jeho Velkojasnost čeká těžká kocovina

Škoda,že se al kabír Báb uš neporadil, měl bych pro něho předvolební heslo

At-tulm al-awaž min at-tawr al-kabír.
ZA NEJSTATNĚJŠÍM VOLEM NEBÝVÁ NEJROVN2JŠÍ BRÁZDA
.....Zuzanko.
Ale to Maroko před r.89 mu nezáviďte, to vyjížděl každý blb, za kterého byl Ahmed ochoten dát doláče nebo fosfáty.
Byl jsem tam taky
:-)
15. 10. 2013 | 11:20

Richard napsal(a):

nějak mi v celé té "obhajobě Babišových záměrů", spasit skrze nesmírnou inteligenci náš stát, chybí vyjádření, že to dělá hlavně pro sebe a své vlastní potřeby...
To je jako myslet si, že když rozdával tu zmrzlinku a koblihy, myslel hlavně na blaho ostatních, že mu šlo zejména o to, aby si ti obdarovaní lidé pochutnali a nebyli celý den bez jídla...
15. 10. 2013 | 11:29

blue napsal(a):

myslet si, že miliardář je nejlepší recept pro zlepšení fungování státu, je podle mě naivní.
Položil bych se na otázku: Jaká je jeho motivace? Nemůže se na to dívat, tak to jde napravit?... A proč nyní?

Imho největší přerozdělování majetku tady probíhalo posledních 23 let respektive základ byl položen 1990-2000, teď se jen díky krizi o všem mluví a více se to řeší, i starší kauzy, viz MUS. Státní zástupci jsou aktivní, politici přestali být nedotknutelní, v médiích se otevírají staré privatizační kauzy. Že se k moci dostane levice je jasné pár měsíců, že levice bude v revizi starých kauz justici podporovat, to je jasné všem.

V době, kdy se nejvíce kradlo, pan Babiš neměl potřebu jít do politiky, neměl potřebu něco korigovat. To podnikal.

Teď jde do politiky. Proč? Babiš si chce jen ošéfovat, že to, co během zhasnutí shromáždil, mu také zůstane. Ano, on se také rozhodnul, že nebude platit nalevo ani napravo. Daleko lepší je to sám rovnou kontrolovat, u zdroje. Chytrej tah.

A jsou lidi, co ho vnímají jako spasitele. Neskutečný.
15. 10. 2013 | 11:31

resl napsal(a):

Babiš bude dobrý, jako beranidlo na za vedené pol. strany. Sebere jim procenta a budou se muset domluvit mezi sebou, čímž vyřadí ze hry komouše. Po volbách by se mohl vytratit, protože ta jeho bolševická minulost je nepřehlédnutelná a navíc to není zrovna inteligentní člověk. Jeho prachy pocházejí z možností, které mu poskytlo členství u rudochů, to se nezrodilo z podnikatelského rodu, ani z jeho vlastností. Využít ho a odkopnout, jakmile bude narušena letitá spolupráce ods a čssd, kterou mnoho voličů neprohlédlo. Tyto dvě strany je třeba dostat z parlamentu, mají zavedené lobisty na zlodějny a teď se poučily z Ratha, takže se bude krást dál, jen na to nepřijde naše retardovaná policie, o nevzdělaných soudcích nemluvě.
15. 10. 2013 | 11:34

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To Miroslav Pivoda
Teď, ale vážně!
Stát nemůže být čistě demokratický, protože na tomto fundamentu nebyl nikdy vystavěn.
Stát je organizované násilí.
V parlamentní demokracii je ho méně a v totalitní diktatuře je ho více, avšak základem státu je vždy organizované násilí a nikoli "svobodný občan".
Armáda, policie a justice chrání v první řadě stát a proto byla státem vytvořena. I v případě justice jde o exekutivu - i když teorie (Charles Louis baron de La Brèdeet de Montesquieu: "L'esprit des lois")říká něco naprosto jiného.
Skutečně demokratickým státem by byla tzv. "Formierte Gesellschaft" (Zformovaná společnost), kde by občan a stát byli PARTNEŘI (o tom píše Ludwig Erhard - otec německého hospodářského zázraku). Za to byl zbaven úřadu kancléře SRN. Důvod: "Nebezpečný snílek!"
15. 10. 2013 | 11:38

Miroslav Pivoda napsal(a):

Komu: Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy
Praxe může být sice jiná, ale dle zákona občané vlastní stát, zatímco zaměstnanci soukromé firmy nevlastní nic. Z toho pak vyplývají jejich odlišná práva a nároky.
15. 10. 2013 | 11:52

A s jakou firmou se spojí KDU ČSL ? napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):
To Miroslav Pivoda
Teď, ale vážně!
Stát nemůže být čistě demokratický, protože na tomto fundamentu nebyl nikdy vystavěn.
Stát je organizované násilí.
V parlamentní demokracii je ho méně a v totalitní diktatuře je ho více, avšak základem státu je vždy organizované násilí a nikoli "svobodný občan".
---------
Blázinec pokračuje, jen tak dál.
Kdo to násilí organizuje, BB ? A s jakým mandátem a v rámci jakých pravidel?
Vaši soudruzi z topodesácké mafie s mandátem od kmotrů a s pravidly " nám vše, ostatním tak , aby se nebouřili" ?
Tak to je pravda - to je skutzečně organizované násilí nevalné kvality.
Nic nemůže být čisté, absolutní - objevil BB.
Snad jenom nula je absolutní, ale kdoví - copak máme přehled o všem co se ve Vesmíru /neplést s ostravským kinem !!!/ děje ?

Strčte si stát coby firmu do zadnice, agente BB 000.
15. 10. 2013 | 12:04

buldatra napsal(a):

Šmarjáélent, rytíři,

když je stát organizovaný násilí, tak proč se s tím smiřovat?
Proč to nezměnit?
Proč pro to hlasovat?

Jsme snad masochisti?
15. 10. 2013 | 12:13

Qin napsal(a):

Největším nepřítelem A. Babiše je Petr Cibulka!
15. 10. 2013 | 13:00

Santawizard napsal(a):

santawizard napsal(a):
Václa Havel nás transformoval z diktatůry proletariátu do pluralismu parlamentární demokracie.Když je demokracie jako náboženství ,tak fašismus a komunismus je jako černá a bílá mágie.T.G.Masaryk vždycky říkal,demokracie není jenom jako referendum, ale je taky jako diskuze.
Všichni ti ,kteří nevěří v žádnou takovou demokracii a chcou si dokonce vzít zákon do vlastních rukou, jsou de fakto jako teroristi anebo si patrně pletou slovo demokracie se slovem spravedlivost. V takovém případě opak spravedlivosti je křivda.(křivá výpověď ,křivé obvinění atd)Křivda je ,že u soudu se potom vydírá a uplácí.Toto se navíc komplikuje tím,že jak u soudu platí pravidlo,že dokud se neprokáže ,že je člověk vinnen, tak je nevinnen,tak v politice je to právě naopak,že dokud se politikovi neprokáže ,že je nevinnen tak je vinnen.Protože socialisti chcou pořád něco znárodňovat ,kdežto kapitalisti chcou pořád něco privatizovat ,tak existuje zneužívání moci a korupce.
Podobně i na blogy a názory cz.se účastníci navzájem právem či neprávem obvinují a obhajují,křížem krážem jako u soudu a nebo jako v politice.Buď si navzájem nadávají do blbců a zlodějů a nebo by chtěli jeden druhého zavírat do vězení a do blázince na převýchovu. I když by tady pan Stejskal raději viděl jenom samý dialog,válka slov vyhrává.Příznivci myšlenek blogerů se navzájem pochvalují a lichotí ale oponenti se navzájem kritizují a urážejí.Psát a číst kritické články a komentáře je velké umění.Toto nejvíce přichází z investigačního žurnalismu.,nebo dokonce z gonza žurnalismu.Všichni chcou býti bojovníci s pérem v ruce.Básníků je tady málo.Blogeři mají křestanské jména ,kdežto diskutující mají křesťanské přezdívky.Blogeři jsou výrobci a čtenáři jsou spotřebitelé. 14. 10. 2013 | 13:15
15. 10. 2013 | 13:30

gabriela napsal(a):

Maximus

"Dám to naschvál Tomio Samurajovi, ten má tah na branku až se tají dech!"

OK, príma volba, také jsem Samurajova fanynka...

Babiš mne nějak neokouzluje ;-), ale to podsouvání estébáctví a udavačství si fakt nezasluhuje. Existuje někdo, kdo byl Babišem poškozen? Ozval se někdo? Ne? Tak proč se to v médiích tak trapně přetřásá? ...

"Martin Veselovský (kterého jsem docela dodnes respektoval) v pořadu s politiky kdy tam byl Okamura, Vandas a ještě jeden člověk by si zasloužil od Vandase pěstí mezi rohy." :-D

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/predcasne-volby/volebni-porady/246137-predvolebni-uk-obcane-2011-usvit-prime-demokracie-a-dsss/
15. 10. 2013 | 18:33

Jan napsal(a):

To Yozif:
Vaše obhajoba pana Babiše-Bureše,jako exelentního pobírače dotací je zbytečná.
Problematiku biopaliv měl Babiš šanci vysvětlit sám.V tom ho nemusíte suplovat.
Pan Jedlička ze Strany svobodných občanů položil na nedávném předvolebním mítinku Babišovi jednoduchou otázku . Chtěl vědět, o kolik zisku by Andrej Babiš přišel, kdyby nebylo biopaliv, které platí každý z nás.Místo odpovědi byl vyveden ze sálu…

Mimochodem,informace o 6 miliardách ročně dotací Babišem kontrolovaným firmám jsou veřejně dostupné.
15. 10. 2013 | 21:53

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To Miroslav Pivoda
Prosím vás, co jste z povolání? Vy to máte, ale zmotané! Cituji vás: "...dle zákona občané vlastní stát, zatímco zaměstnanci soukromé firmy nevlastní nic."
Občané nevlastní stát, nýbrž stát vlastní občany.
Kdyby to bylo obráceně, mohl by občan tedy proti státu nasadit armádu, policii a dokonce by mohl občan poslat stát za mříže, že ano!? Poslyšte Pivoda Vy asi drogujete!
Soukromé firmy nevlastní podle vás nic? Kdo tedy vlastní jejich, někdy i miliardové majetky? Pivoda, opravdu to je vrchol! Pivoda, Vy nějak duševně zaostáváte...
15. 10. 2013 | 22:22

Franta 01 napsal(a):

Pro pisatele výše uvedených komentářů pod blogem JBB.
1. Nečtěte a neposlouchejte media, pokud nejste si schopni logicky odvodit to, co vám svým názorem chtěl autor říci. Jste všichni moudří pokud věříte polovině věcí, které čtete a slyšíte. Jste všichni geniální, když víte které polovině.
2. Blb se nepoznal podle partajní knížky. Blb se i tehdy poznal, protože to holt bylo poznat. Akorát je pro dnešek spousta evidentních blbů a darebáku „čistých“. Někdy i proto, že je kdysi pro blbost ani komunisti nechtěli!
3. Absolutní pravda neexistuje, vždy se najde někdo, kdo se jí chce zmocnit se sobě vlastní náklonností ke lži.
4. Zeptali jste se ho někdy, kdo mu zadal tento úkol? "Náš úkol byl ne zajistit každému štěstí a bohatství, náš úkol byl změnit politický, ekonomický, sociální systém z komunismu v něco docela jiného a to se stoprocentně podařilo. Kdyby byli všichni se vším spokojeni, tak svět končí, protože by nebyla sebemenší motivace něco dělat."Klaus 17.11.2011
5. Politika je prosazování ekonomických zájmů - světové ekonomické loby v dané zemi s pomocí místních politických hlupáků, kteří pro chvilku své politické slávy a moci, jsou schopní za desetinu vložených financí do nich, zmanipulovat davy k uskutečnění a provedení jejich záměrů a plánů. Dojde-li k jejich úspěšné realizaci a přinášejí - li jí plánovaný zisk, politik je oslavován a vynášen do nebes, v opačném případě je zatracen a svrhnut. Obyčejný lid vždy volí jenom toho, kdo mu zajistí chléb a hry. Nebo to bylo někdy jinak v dějinách?
6. "Svoboda je kost hozená prostému lidu, aby si na ní vylámal zuby". Tak ať vám milý komentátoři ještě nějaké zuby zůstanou, budete je potřebovat po volbách k přežvýkávání nenaplnitelných slibů politiků.
15. 10. 2013 | 22:53

Mard napsal(a):

Že by pan autor také byl agentem STB? Dělá to na mne dojem, jako když vrána k vráně sedá.
16. 10. 2013 | 00:05

Miroslav Pivoda napsal(a):

Komu: Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy

Váš problém je v tom, že uhýbáte od hlavního (předvolebního) tématu vašeho článku a čtete komentáře pod ním velmi nepozorně. Přičítáte mi pak to, a reagujete na to, co jsem nikdy neřekl. To je demagogie.

Takže: Hlavním tématem dnes už není ani tak zda Babiš byl v minulosti členem KSČ (a implicitně tak spolupracoval s StB, která držela jeho KSČ u moci), ale to, zda jako majitel velké soukromé firmy je dnes vhodný člověk k řízení českého státu. Domnívám se, že ne. Proč?

Řízení demokratického státu je něco jiného než řízení soukromé firmy. Návyky z řízení svých zaměstnanců (kteří se na majetku Babišovy firmy nepodílí), Babišovi nepomohou k řízení státu, který patří občanům. Podnikatel si pronajímá lidský (zaměstnanecký) výkon pro potřeby své soukromé firmu, zatímco občan si pronajímá výkon politika pro potřeby svého státu. To je podstatný rozdíl.

Díval jsem se do Ústavy ČR (viz citace z Wikipedie níže). Tam se skutečně neříká, že náš občan "vlastní" stát, ale hovoří se tam o "principu svrchovanosti lidu". Praktický dopad z toho vyplývající je ale stejný. Použil jsem výše v komentáři záměrně výraz "občan vlastní", abych uvedl do kontrastu soukromou firmu vlastněnou Babišem. Pepa z depa tomu pak určitě lépe porozumí. Mé zkušenosti při zmínce tématu demokracie na magisterstké úrovni českých vysokých škol jsou bohužel také žalostné. Proto jsem psal o zanedbané výuce Občanské nauky.

Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky) Státní moc:
V roce 1863 vymezil Abraham Lincoln při projevu v Gettysburgu tři znaky vymezující demokracii: vládu lidu, lidem a pro lid.[109] Vláda lidu je upravena v čl. 2 odst. 1, vláda lidem v odst. 1 věty za středníkem ve spojení s odst. 2, a vláda pro lid v odst. 3 článku 2 Ústavy.[110] První odstavec článku 2 zakotvuje princip svrchovanosti lidu a dělbu státní moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní.[110] Princip svrchovanosti lidu je v zásadě politický nikoliv právní – pojem, který značí, že je to právě lid, jenž disponuje právem vytvořit systém hodnot, institucí a procedur, prostřednictvím nichž se má stát řídit. Zároveň je vyloučeno, aby existoval státní orgán, jenž by přímo či nepřímo svou legitimitu neodvozoval od lidu.[111]
16. 10. 2013 | 10:49

santawizard napsal(a):

Politici by měli vládnout státu,který by měl sloužit občanům.Taky se ale říká,že Bůh vládne a peníze slouží.Ve skutečnosti je to velmi neprůhledné.Politici se musí ucházet o přízeň novinářů (soukromný sektor ) a o přízeň policie (státní sektor)..navzdory slavného režisera Miloše Formana,který toto už dávno podchytil ve svém filmu Amadeus.
cituji Paroubka:Babišovi soupeři mají v současné době spíše starosti sami se sebou, nejsou schopní se věnovat ještě ANO 2011. Pokud „něco“ nepřeruší dynamiku růstu Babišovy strany, je tato korporace svého druhu schopna získat mezi 15 až 20% hlasů. A i když by někdo měl chuť a byl schopen spustit na A. Babiše nějakou aféru, média ji prostě utlumí. MFD a Lidové noviny Babiš vlastní, bakalomédia jsou s Babišem ve shodě, média M. Soukupa rovněž a ta další média dostávají tučnou inzerci… A od firem z Agrofertu půjde inzerce i po volbách. Anebo také ne.
16. 10. 2013 | 12:29

Dáša N. napsal(a):

Rozmrazené koblihy posypané syntetickým popraškem parodujícím cukr jsou jen šméčko pro blbé voliče.
Všichni dostaneme nakonec od Babišky bagetó. Tedy pokud ji zvolíme, že.
16. 10. 2013 | 14:21

poškozený Klausovou amnestií napsal(a):

Miroslav Pivoda napsal(a):
Komu: Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy
Praxe může být sice jiná, ale dle zákona občané vlastní stát, zatímco zaměstnanci soukromé firmy nevlastní nic. Z toho pak vyplývají jejich odlišná práva a nároky.
15. 10. 2013 | 11:52
Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):
To Miroslav Pivoda
Prosím vás, co jste z povolání? Vy to máte, ale zmotané! Cituji vás: "...dle zákona občané vlastní stát, zatímco zaměstnanci soukromé firmy nevlastní nic."
Občané nevlastní stát, nýbrž stát vlastní občany.
Kdyby to bylo obráceně, mohl by občan tedy proti státu nasadit armádu, policii a dokonce by mohl občan poslat stát za mříže, že ano!? Poslyšte Pivoda Vy asi drogujete!
Soukromé firmy nevlastní podle vás nic? Kdo tedy vlastní jejich, někdy i miliardové majetky? Pivoda, opravdu to je vrchol! Pivoda, Vy nějak duševně zaostáváte...
15. 10. 2013 | 22:22
------------------------------
Buquoy, jste blbý nebo jen slepý ?
Pivoda nenapsal, že soukromé firmy nevlastní nic, ale že jejich zaměstnanci nevlastní nic / z majetku těch soukr. firem (výjimky známe, ale ty pouze potvrzují pravidlo)/.
Buquoy - buď oftamolog nebo psychiatr, jinak bude jednou moc zle - uvidíte, respektive asi jen ucítíte.
16. 10. 2013 | 18:07

M. Thomas napsal(a):

Nechapu, proc se komentuji prispevky Kopeckeho- "Bukvola". Je preci znamo, ze s nim neni neco v poradku.... pan Kopecky je pripad pro psychiatrii... I neskodni blazni jako grafomani opruzuji a otravuji diskuse.
Thomas
16. 10. 2013 | 18:17

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

To poškozený Klausovou amnestií napsal
Omlouvám se! Máte pravdu, ty "zaměstnance" jsem přehlédl - i když si nepřipadám ani jako "slepý" ani jako "blbý". Jde z mé strany o nepozornost. To se někdy stává: Nobody is perfect!

To Miroslav Pivoda
Pivodo, máte ve svém posledním komentaři sice častečně pravdu (Abraham Lincoln), ale dovolte mi kritickou dedukci: Když nevíte jak se řídí podnik (nikdy jste žádný neměl), tak nemůžete ani vědět jak se řídí stát (nikdy jste žádný neřídil).
16. 10. 2013 | 22:30

Jan napsal(a):

To JBB:
Když něco nevlastníte ještě neznamená,že tomu nerozumíte.
Mnozí význační ekonomové a analitici nic nevlastnili a neřídili, přes to jsou schopni udávat relevantní názory.
17. 10. 2013 | 06:30

santawizard napsal(a):

Politici a aristokrati:
Češi nenávidí svoje politiky jako svoje cikány.Chcou pořád jenom další volby ,kde by mohly dávat svoje hlasy do urny a nebo na ně na černo sázet jako v hazardu.Nejvíce na tom vždycky vydělá úřednická vláda,kdežto politické strany zase utratí na volbách víc peněz ,než by to stačilo k odstranění rasové a třídní nesnášenlivosti,která nám pořád stojí v cestě k vyspělé demokratické společnosti
Všude na západě se střídají demokratické levice s demokratickýma pravicama.Proto se tam říká ,že demokratická pravice vždycky nastolí,jak se říká, "policejní stát" ,ale demokratická levice nastolí sociální stát atd.se tam střídají jako o závod,takže to vždycky vyjde skoro za jedno..Postkomunistická východní Evropa si však pořád úmyslně plete fašismus s komunismem,socialismus s kapitalismem a muže s ženamy a úmyslně falšuje a lže tímto způsobem v politice mnohem víc než civilizovaný západ.Nejvíce zodpovědni jsou na tom samotní češi, kteří byli jako jediní ve východní Evropě celých 20 let normalizováni vojenskou juntou Waršavské smlouvy s Dubčekem v domácím vězení..Jestli že pád bílého komunismu přinesl do světa hospodářskou a politickou krizi ,tak je to taky proto, že se nesmí mluvit o žádných pozitivních vlivech ,který komunismus(dialektický materialismus) lidstvu přinesl.Neumí se oddělit zrno od plevele.Všechno zlo kategoricky přichází s komunistické strany čech a moravy a z komunistické číny.Konec citátu.
Např v Rusku 90% ruské buržoazie musí platit výpalné ruské máfii.Nikdo už neví zda-li Putin je s policii nebo s máfii.
Kdykoliv se policie a máfie spolu více a více kamarádi ,tak levice a pravice mezi sebou více a více zápasí.Kdykoliv atheismus a náboženství spí spolu v posteli, tak čert potom vůbec nespí.
Těžko se to ale dokazuje.
Najít na to správná hesla je skoro nemožné.
Další problém s pravicí v česku je ten,že ODS měla kmotry ,ale zakázaná dělnická strana měla kukluxklan.Jestli se pravičáci neočistí od zla a nebo dokonce budou zlem vyhrožovat ,tak aby buržoazie vládla a proletariát sloužil.,bude další a další konflikt,jako zlo proti zlu ve jménu dobra.
17. 10. 2013 | 12:31

Jan napsal(a):

resl napsal:
....letitá spolupráce ods a čssd, kterou mnoho voličů neprohlédlo.
------
Pane Resl ,přesný postřeh,souhlasím.
Ono je celkem jedno, jestli to hodíte socanům,odeesákům nebo topce.Existují věrohodné signály ,že tyto strany jsou jedno tělo,jedna duše,protože je všechny štědře sponzoruje pravdoláskař Bakala.Také historie polistopadové politiky o tomto spojenectví svědčí,např. oposmlouva .
18. 10. 2013 | 10:28

JUDr.Karel Vlk napsal(a):

Jestli politické strany půjdou do koalice s hnutí.Když jsou charakterní, tak určitě ne.Babiš, spolupracovník státní bezpečnosti a bývalý komunista je tím profláknutý a bezcharakterní.Četl jsem jeho spis.Voliči vzpamatujte se a pošlete ANO do háje
21. 10. 2013 | 07:14

Paul du Montfort napsal(a):

Tenhle strašák z minulosti, jakoby opantal celou Českou veřejnost. Víte já jsem v mládí emigroval do Francie, za svým dědou, kterej patřil do staré Francouzké aristokracie a ten z oblibou říkaval. Náš rod přežil revoluci, Napoleona, nájezdy Prušáků, všechny války a přežije i socialisty, všichni mají rádi peníze. V dnešní době není tomu jinak. Jenom jména se mění, ale penízky jsou pořád hybnou silou života. A to je vlastně dobře, protože zvykat si na něco nové, je unavující. Pán Babiš má taky svou minulost a kdo ji nemá. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale chápu, že člověk musí žít v každé době. Proto je dnes zbytečné vyčítat Jakobínům, že pod vedením Maximiliena Robespierra zavedli od roku 1793 hrůzovládu, (franc. La Terreur, v tomto případě s velkým počátečním písmenem jako název), jež se vyznačoval hlavně masovými popravami politických protivníků, energickým a krvavým potlačováním kontrarevolučních hnutí v provinciích a řízeným hospodářstvím s maximálními cenami. Taky že zavraždili krále, nebo půlku Francie. To samé je i v Česku dnes. Je opravdu od věci vyčítat podnikateli, že sloužil komunistům, když jim sloužil celý Český národ, až na pár jedinců, které komunisti popravili, emigrovali, nebo zavřeli do vězení. Tohle je přece všechno za vámi. Co se stalo již se opravdu nedá napravit. Jedině dát si pozor, aby se něco podobné neopakovalo. A jedině tak že komunistická strana, bude zrušena a ústavou vašeho státu zabráněno vzniku dalších nedemokratických stran nebo seskupení a je vymalováno.......
22. 10. 2013 | 10:35

ppor. Petr Faltejsek napsal(a):

Po pravde receno, vzdyt ten Babis nema zadny politicky program. Nasliboval zatim pouze hory doly.
25. 10. 2013 | 21:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy