Ministr Pavel Blažek – hlupák, nebo podvodník

10. 07. 2012 | 09:14
Přečteno 12099 krát
Nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek prý má přezdívku „Pan Neviditelný“. Snad mu ji dali pražští novináři, protože v Brně se mu kvůli jeho zákulisnímu vlivu a moci už léta naopak říká „Don Pablo“. Politicky vyrostl jako dítě opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD. Vyjednávání vzájemně výhodných vztahů, pozic a obchodů mu v sociální demokracii od začátku zajišťoval jeho blízký přítel ze studií a později i kolega na právnické fakultě, a také v minulosti spolumajitel nejméně dvou jeho firem, poslanec ČSSD Zdeněk Koudelka. Následující příběh, podložený ve všech detailech dokumenty Ministerstva zdravotnictví, má pouze dvě možná vysvětlení. Pavel Blažek v něm byl buď zneužit jako dokonalý hlupák, anebo se vědomě podílel na podvodu.

Devátého dubna 2001 schválila vláda věcný záměr zákona o Finanční prokuratuře. Schválení tohoto zákona mělo znamenat konec nekontrolovatelných lukrativních smluv jednotlivých ministerstev s přátelsky nakloněnými právnickými kancelářemi, přes které utíkaly stovky milionů korun. Do Sněmovny ho vláda předložila už počátkem října a v březnu 2002 byl schválen jako zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Senát ho za pouhý měsíc poslal schválený prezidentovi, který ho podepsal v polovině května s účinností od prvního července. Kdo si chtěl ještě něco přivydělat na chronicky špatně kontrolovaných právních sporech státu, musel si pospíšit. Ale i na to stačilo mít na ministerstvu „svého člověka“.

Od roku 2000 byl ministrem zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana brněnský profesor Bohumil Fišer. Zeman o sobě tvrdil, že problematika zdravotnictví byla pod jeho rozlišovací schopnosti, a povolný Fišer, který s ním vždycky a ve všem souhlasil, tak měl volné ruce. Premiér měl navíc u ministra, jako svého druhu politického komisaře a nezveřejněného placeného poradce svého oblíbence, sociálně demokratického poslance z Brna Zdeňka Koudelku. Ještě v roce 2006, jak je zachyceno na magnetofonovém záznamu rozhovoru pro časopis EURO, Fišer potvrzoval: „A já si myslím, to, že mně nelze vytknout žádné pochybení, za to vděčím tomu, že já jsem každý krok, každou větu, každé své vystoupení, každý řádek, konzultoval s doktorem Koudelkou. To je můj přítel a dneska náměstek Nejvyšší státní zástupkyně. Tehdy ho sem poslali z parlamentu, ale my jsme se pochopitelně znali ještě předtím, a já k němu mám plnou důvěru proto, že ho považuji za brilantního právníka“.

Koudelkova smlouva s ministerstvem se prý nedochovala a některé svoje kroky si od ministra navíc prozíravě nechal zařadit mezi utajované skutečnosti. Ve svých povinných majetkových přiznáních však v letech 2001 a 2002 uvedl příjem z poradenské činnosti pro ministerstvo zdravotnictví za několik set tisíc korun - ke svému poslaneckému platu. A nejdůležitější dokumenty byly později odtajněny. Proto víme, že Koudelka se velmi brzy dostal do pozice, kdy ho ministr pověřoval dokonce oficiálním jednáním a podepisováním dokumentů za ministerstvo. I při nedostatku času stačilo vytvořit příležitost a přihrát příteli Blažkovi lukrativní zakázku. A k tomu se nejlépe hodil nechvalně známý spor se společností Diag Human.

V roce 2000 zamítl soud obě žaloby, kterými se zástupci státu pokoušeli zrušit nepříznivé rozhodčí nálezy i rozhodčí smlouvu mezi oběma stranami. Vláda si nechala zpracovat tři nezávislé právní posudky a doporučení k dalšímu postupu. Všechny se shodly v tom, že právní pozice státu je neudržitelná a doporučily co nejrychlejší ukončení sporu jednáním, které by zabránilo narůstání úroků. Vláda k tomu v listopadu přijala usnesení, kterým pověřila ministra Fišera, aby začal s Diag Human jednat a spor ukončil. K prvnímu setkání obou stran došlo už v prosinci a v dubnu 2001 se zdálo, že jakmile bude zpracován společný znalecký posudek, bude dohoda bez problémů podepsána. Obě strany se shodly na výběru znalců a poskytly jim společně odsouhlasené údaje, nutné pro výpočet náhrady škody. Renomovaní pražští znalci Kochánek a Luňák podepsali s ministerstvem zdravotnictví příslušnou smlouvu a po předání posudku počátkem května jim každému ministerstvo zaplatilo dohodnutých sto tisíc korun. Podle svědků bylo připravenou dohodu o vyrovnání možné podepsat do osmačtyřiceti hodin. V té chvíli ale zasáhl Zdeněk Koudelka.

Kdyby nechal ministra Fišera poslechnout vládu a spor ukončit, nikdo, kromě stran sporu by na tom nevydělal. Tajný poradce už na jaře začal ministra strašit politickými riziky pro něj i pro sociální demokracii. Vyděsil ho natolik, že ministr začal v rozporu s dochovanými dokumenty lhát a tvrdit, že ministerstvo žádný posudek neobjednalo, žádné údaje pro jeho zpracování neposkytlo a neplatilo ho. Tak se získal čas. Koncem července Koudelka Fišerovi písemně navrhl odsunout řešení sporu až za volby v roce 2002 - a mezitím vyměnit právní zastoupení a zpracovat další znalecké posudky. Během srpna a září přesvědčil ministra, že musí s pomocí premiéra Zemana zlomit odpor místopředsedů vlády Rychetského a Špidly, kteří upozorňovali na narůstání škody a neplnění usnesení vlády. Bohumil Fišer projednával věc na přání premiéra Miloše Zemana především s Miroslavem Šloufem. Dochovaly se tři Koudelkovy dopisy s návrhy nového vládního usnesení, které by ministru Fišerovi uložilo vybrat znalce a zpracovat nové posudky, ministru financí, aby na to dal deset milionů, a to vše aby proběhlo v režimu utajení. Povedlo se. U ustrašeného Bohumila Fišera Koudelka navíc vždy mohl hrát na jeho nezvladatelnou podezřívavost vůči všemu, co pocházelo z Prahy. Na zmíněném magnetofonovém záznamu sám Fišer říká: „A já jsem říkal jednu věc – tady jde o obrovskou částku. My musíme najít nějaké jiné právníky než z Prahy“. A právě v té chvíli se jako deus ex machina objevuje doktor Pavel Blažek, „protože jsem o něm slyšel, že je vynikající právník“, a ten „přivedl dva znalce z Brna“. Na dochovaném magnetofonovém záznamu dokonce tvrdí, že si výši škody, kterou stát způsobil, spočítal sám na zahradě s kalkulačkou... I v případě Bohumila Fišera platí pouze ony dvě možnosti - byl buď zneužit jako dokonalý hlupák, anebo se vědomě podílel na podvodu.

Fišer a Koudelka, jako ministr a poslanec, nemohli nevědět, jak vláda spěchá na přijetí zákona o zastupování státu. Do Sněmovny přišel návrh vlády 3.října. O pouhých dvanáct dní později píše ovšem právní odbor ministerstva zdravotnictví ministru Fišerovi poněkud udivenou žádost o pokyn, co má dělat s podle jejich názoru zbytečným „návrhem daňové a účetní kanceláře DEUP, spol. s.r.o.“ z Brna na zpracování studie ke kauze Diag Human, která prý „má zároveň sloužit jako podklad pro vypracování znaleckého posudku o výši vzniklé škody pro potřeby vedeného rozhodčího řízení“. A jak v kraji zvykem to všechno za bez pěti tisíc za dva miliony, aby se na to nemusela vypisovat veřejná soutěž. Dokument je pozoruhodný i tím, že firma DEUP předložila svůj návrh „na základě jednání s JUDr. Z. Koudelkou Ph.D.“ V pravém dolním rohu je rukou psaná poznámka „nevrátilo se zpět s pokynem“.

Společnost DEUP v té době úplnou náhodou sídlila v brněnské Poštovské ulici 8d – stejně jako advokátní kancelář Pavla Blažka. Vedl ji jeho další blízký spolupracovník a přítel Radomír Daňhel. Na hlavičkovém papíře společnosti z té doby je Pavel Blažek uveden jako její externí spolupracovník. Jako soudní exekutor kanceláře DEUP je na stejném hlavičkovém papíře uvedena JUDr Alena Blažková PhD, manželka Pavla Blažka.

Desátého prosince vláda přistupuje na všechny návrhy ministra Fišera. Patnáctého ledna 2002 vybírá komise zástupců ministerstva zdravotnictví a financí JUDr.Pavla Blažka, „který by převzal právní zastoupení s tím, že bude spolupracovat s firmou DEUP, spol. s.r.o.“. Jednání za Ministerstvo zdravotnictví připravuje, vede a zápis podepisuje – Zdeněk Koudelka. To vše v režimu utajení. Proč asi? Třináctého února posílá Blažek na ministerstvo už podepsaný návrh Smlouvy o poskytování právních služeb, který dvacátého Bohumil Fišer bez připomínek podepíše. Mezi osobami, které jsou podle článku VIII. smlouvy oprávněné jednat za ministerstvo je, samozřejmě, Zdeněk Koudelka.

Tato smlouva je v mnoha ohledech pozoruhodná. Předem určuje, že za dva měsíce
po uzavření smlouvy advokát dostane odměnu 551.250,- korun, aniž by se specifikovala práce, kterou má odvést. Dalších milion sto dva tisíc pět set korun má advokát obdržet za další období „do předložení znaleckého posudku“. Odborně zcela zpackaný posudek byl odevzdán začátkem června. Advokát Blažek si tedy za něco přes tři měsíce práce už ve smlouvě zajistil odměnu více než milion a šest set tisíc korun. Nejprve však bylo nutné jednou provždy zlikvidovat platný znalecký posudek Kochánek/Luňák. 25.března proto Blažek napsal rozhodcům výhrůžný dopis ve kterém uvedl: „...ve způsobu, jakým byl posudek zmíněným znalcům zadán, je dnes spatřován trestný čin a celá záležitost je dle informací žalované strany (České republiky, pozn.autor) předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení. Stane-li se tento posudek důkazním prostředkem v rozhodčím řízení, bude takovéto jednání považováno stranou žalovanou za jednání protiprávní, a to případně i ve smyslu trestního práva“. Nic z toho, samozřejmě, nebyla pravda, a Pavel Blažek vědomě lhal a zastrašoval. Z pohledu trestního práva jde nejspíše o dokonaný trestný čin vydírání, ale když jste s kolegou Koudelkou „na straně státu“, je přece vše dovoleno. Na jaře 2007 ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo všechny příslušné dokumenty a smlouvy se znalci, i s kulatým razítkem ministerstva.

Posudek, který zajistili Pavel Blažek a Zdeněk Koudelka, vyšel na třicetinásobek odměny původních znalců Kochánka a Luňáka – Blažek za něj pro DEUP vyfakturoval pět a čtvrt milionu. Odborná kvalita znaleckého posudku DEUP byla pod vší kritiku. Aby „znalci“ došli k výsledku, který jim předem oznámil ministr Fišer, zmnožili svévolně počet soutěžitelů na trhu krevních derivátů o firmy, které ani nebyly konkurenty Diagu Human, kupříkladu výrobce obvazových materiálů. Trh uměle zvětšili i tím, že do něj vedle preparátů z lidské krevní plazmy zahrnuli i veterinární produkty z prasečí krve. I zde jde nejspíše o dokonaný trestný čin podání nepravdivého znaleckého posudku. Státem chránění korupčníci ale obavy mít nemusí. Ministr Fišer si naopak mohl ve zmíněném rozhovoru pochválit, že doktor Blažek „přivedl dva znalce z Brna. A vyšla jim ta částka, jako mně s tou kalkulačkou na zahradě“.

Fišer, Koudelka i Blažek přitom od začátku svojí akce věděli, že po červnových volbách Fišer z ministerstva odejde. Stejně tak věděli, že během několika měsíců převezme vedení sporu na straně státu podle nového zákona vznikající Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ve smlouvě se proto ještě pamatovalo na „zastoupení klienta do pravomocného ukončení rozhodčího řízení“ už jenom se skromnější částkou dalších 551.250,- korun. Celkem Pavel Blažek vyfakturoval ministerstvu zdravotnictví sedm milionů sedm set sedmnáct tisíc korun. Spolu s Radomírem Daňhelem pak v roce 2002 přispěli brněnské ODS na volby každý částkou čtyři sta čtyřicet tisíc korun.

Nebyl to ostatně jediný pokus okolí ministra Fišera přiživit se na sporu s Diag Human. Policie České republiky má emailovou korespondenci důvěrného přítele ministra Fišera Koláře, který v létě 2001, tedy v době, kdy ministr začal bojkotovat usnesení vlády, které mu uložilo spor co nejrychleji ukončit, nabízel Diagu zprostředkování skončení sporu za tři a později za pět procent získané částky. Ministr Fišer o tom nemohl nevědět.

O deset let později prezidentský kandidát Miloš Zeman ostře odmítá jakoukoliv možnost pochybení svého mezitím zemřelého přítele Bohumila Fišera. Stále spolupracuje s přítelem Miroslavem Šloufem. Zdeněk Koudelka byl členem vyšetřovací komise Sněmovny ke kauze Diag Human. Komise nikdy nezjistila, že v ní jen nedávno hrál tak významnou roli. Později se stal dokonce náměstkem Nejvyšší státní zástupkyně. Když ho v roce 2012 prezident navrhl na Ústavního soudce, bylo na něj podáno trestní oznámení, které se šetří. Pavel Blažek stoupal v ODS, stal se místopředsedou a v červenci 2012 byl jmenován ministrem spravedlnosti. Od roku 2002, kdy Pavel Blažek, Zdeněk Koudelka a Bohumil Fišer znemožnili ukončení sporu s Diag Human dohodou za částku kolem dvou miliard, cena sporu stoupla díky obstrukcím a podvodům jim podobných osob na „straně státu“ na zatím pětinásobek...
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Emjé napsal(a):

Je to ještě hoší,než jsme si mysleli,když otevřel ústa .
10. 07. 2012 | 09:32

Jan Žura napsal(a):

Pane Urbane, jen houšť a větší kapky, padni komu padni.
10. 07. 2012 | 09:35

Jakeš napsal(a):

Nic nového pod sluncem. Přece si předseda vlády mafiánů neveme jako nového člena neprověřeného a bojem zoceleného člena gangu .
10. 07. 2012 | 09:37

Maximus napsal(a):

Jeden můj známý v nadsázce často říká, že kdyby naráz byli zastřeleni všichni právníci v Česku, nastal by hodně rychle v této zemi blahobyt. Skoro tomu začínám věřit, oni ti odkloňovači opravdu umí odkloňovat a stále jich přibývá, prý každý rok vychrlí naše školství cca 12 tis. právníků! Sakra kdo bude dělat? Jo, na teletextu ČT24 je poznámečka, že v kauze ZUČ Plzeň nebyl v podstatě nikdo potrestán a nikdo za nic nemůže, ani ten Kindl a spol. a policie to vyšetřování odložila. Tedy jak jinak, to by musela nechat zavřít půlku svého vedení, že? (-:
Pěkný den všem v Blbákově.cz!
P.S.
RZ aut naší země má přidelěno CZ, v překladu to znamená ČeskoZlodějsko.
10. 07. 2012 | 09:46

dříve čtenář napsal(a):

Prosím Vás, nevíte, kdo náhodou není zapleten do kausy Diag Human? Jde tam o pěkné miliardy upletené z h...(pan Stejskal promine). Kdopak by nechtěl něco urvat pro sebe, že urbane?
Miliónek padni, komu padni...

Můžete mi ještě prosím někdo vysvětlit, co jak má vypadat nezávislá justice? Žil jsem v socialismu, tam jsem to nezažil a teď už vůbec ne. V knihách popisujících světové demokracie (typicky USA, Itálie) se to ovlivňováním justice jen hemží.
10. 07. 2012 | 09:56

Jáchym napsal(a):

Pane Urbane,
mám obavu, že se v dohledné době někdo ubodá deseti ranami do zad, pak si uřízne hlavu a pro jistotu se oběsí, aby bylo každému jasné, že cizí zavinění je naprosto, ale naprosto vyloučeno a jak hluboké depresi propadne každý, kdo špatně odhadne vítěze ryze odborného právního sporu.

Jenom nevím,zda to budete Vy nebo kolega Blažek.
10. 07. 2012 | 09:59

Maximus napsal(a):

Výčet ze serveru Parlamentní listy je úchvatný:

My nikdy nedokážeme tolik co on Pavel Blažek český Spiderman!
Pavel Blažek(ODS)Ministr spravedlnosti zvládá hravě ještě další činnost. Tento místopředseda ODS. Kolik má funkcí?Počítejte!
Nadační fond-občané Brno střed - v likvidaci
Horeso s.r.o. - v likvidaci
MINAS a.s. - v konkurzu
Brněnské vodovody a kanalizace a.s. - čl.představenstva Teplárny Brno a.s.- čl.doz.rady
Spalovna komunálního odpadu Brno a.s.-čl.doz.rady
Jižní centrum Brno a.s. čl.představenstva
Brněnské komunikace a.s. čl.doz.rady
Lesy města Brna a.s.-čl.doz.rady
Pohřební a hřbitovní služby města.Brna-čl.doz rady
SOFTIR a.s.-čl.doz.rady
Panelárna St.Město a.s.-člen představenstva
Víno Marcínčák a.s.-čl.představenstva DŘEVMAT s.r.o.-společník Libiczek s.r.o.-společník
EXPON s.r.o.-společník

Je to ODSácký Spiderman jako vyšitý a také tak lítá!
10. 07. 2012 | 10:01

Maximus napsal(a):

Otázka:
Je v Brně a okolí kde by tento veleschopný právník nebyl nějak zastoupen? Možná že spoluvlastní vinohrad i Franty Adamce!

V Brně je všechno možné, strékó brňákó,
máš na rypákó móchó!
10. 07. 2012 | 10:04

dav napsal(a):

Jak je proboha možné že jim to všem pořád prochází, no asi si to vážně zasloužíme
10. 07. 2012 | 10:05

Jáchym napsal(a):

Mně by zajímalo, zda při výběru p. JUDr. Blažka coby ministra spravedlnosti nebylo rozhodující, že působí mj. v těchto institucích:

Pohřební a hřbitovní služby města.Brna-čl.doz rady
Panelárna St.Město a.s.-člen představenstva
10. 07. 2012 | 10:14

Analytik napsal(a):

Ministr je čistě politická funkce.
Ke zločinům spáchaným v předchozím civilním životě se nepřihlíží!
Jinak bychom měli vlády bez ministrů ;-)
10. 07. 2012 | 10:15

Kvakin napsal(a):

Pane Urbane, když to máte všechno tak uspořádané a promyšlené, proč už jste dávno na Fišera (když ještě žil), Blažka, Koudelku nepodal trestní oznámení ? Proč jste to nechal uležet do července 2012, když jeden z aktérů je dávno mrtev a v případě druhých půjde nejspíš o věc dávno promlčenou; i kdyby to bylo přesně tak, jak říkáte. Navíc jste sám ve věci přespříliš angažován a tak poštěkáváte jen na análně.cz.
10. 07. 2012 | 10:27

dav napsal(a):

docela by mně zajímalo co by řekl premiér a prezident kdyby lidé vyšli do ulic že tohodle už mají vážně dost. A myslím lidi "napříč politickým spektrem. Klaus: "toto není demokracie, toto je chaos a pokus plebsu ovládnout oblast která patří nám chytrým" a Nečas : "Nenecháme se přinutit k ústupkům několika nespokojenci kteří nechápou jak to s nimi myslíme dobře" . Hele já jsem už vážně pesimista. Oni přežijí vše, a jsou domluvený, všichni vem čert že jeden je socan a druhej ods - dělaj si z nás prču
10. 07. 2012 | 10:29

ghándí napsal(a):

urbane,
diag human je podvod a tunelování českého státu. a vy vratte všechny peníze, které jste od diag human dostal. doufám, že brzo skončíte i se lžidoktorem a podvodníkem kalivodou ve vězení. diag human dojí český stát a sponzoruje pravdoláskové ztroskotance.
10. 07. 2012 | 10:40

Reveil napsal(a):

Kvakin

Obehraná písnička - "proč jste nepodal trestní oznámení"?
Co to ubírá na vážnosti šrámů, které tím pádem má na své fasádě nový pan ministr?
Já spíš čekám, zda pan Blažek podá na pana Urbana trestní oznámení za pomluvu, není-li zdejší článeček pravdivý, jak Kvakin svým dotazem naznačuje?
Protože ve světle toho, co se tu píše, vypadá jako obyčejný grázl.
10. 07. 2012 | 10:47

Daňový poplatník napsal(a):

No mě by nejvíc zajímalo, kolik dostal ten génius, co exministru Bojarovi přistrčil ten dopis s omluvou Šťávovi. Ale bez ohledu na to jsem ihned přestal dávat krev potřebným spoluobčanům (rozuměj peníze gangsterům).
To ať si ji raději vypijí ovádi, kterým ubylo kravušek na pastvě.
10. 07. 2012 | 10:51

minatomirai napsal(a):

Kvakin

Novinář informuje, není mi známý jediný novinář, a to nemyslím jenom české, který by na základě informací o korupci zároveň podal i trestní oznámení. Je to celkem logické, pokud se nad tím člověk zamyslí a zváží zdroje indformací, které novináři mají k dizpozici.
Vy to však můžete udělat, pokud to už neudělal někdo jiný.

Panu Urbanovi patří dík, že informuje veřejnost o naprosté amorálnosti českých politiků. Doufám, že s Koudelkou (představa, že by ta k... měla být jmenovaná na místo někoho takového jako byla E. Wagnerová je snad myslitelná jenom zde. A jiný název si Koudelka nezaslouží, stačí se podívat na jeho maturitní fotku u jeho blogů) se poveze i ten intelektuální nýmand Blažek. Čeká ho krátké období stejně, Nečasova vláda je neudržitelná.

Zlatá Čína, věřte mi, tam jdou takoví před popravčí četu.
10. 07. 2012 | 11:01

Jakeš napsal(a):

Maximus - 10,04. rád čtu Vaše komentáře, ale vydáváte Hanácké nářečí za Brněnský hantec.
10. 07. 2012 | 11:10

zemedelec napsal(a):

Pane Urban.
Vynikající.
Tohle bylo tady potřeba zveřejnit.Už jsem uvedl,že na dosazení Blažka má velký podíl Koudelka,Vy to potvrzujete na 100%.Toto všechno přece musí vědět i Nečas,co je za tím,že si bere do vlády takto provařenou osobu je otázkou.Očekávám,že se ozve více,co kolem Blažka něco vědí.Pan Zlatuška také kroutil hlavou,snad i ten Franta Adamec něco s dělí,jak píše Pan Maximus,ale může být rychle smazán.
10. 07. 2012 | 11:16

F.Srbek napsal(a):

Vypadá to, že jsme spadli z bláta do louže. Dobře nám tak, když si to necháme líbit. Kdyby pouze polovina toho, co napsal pan Urban, kterého mimochodem nemusím,byla pravda, pokračuje naše cesta do pekla. Vypadá to, že je úplně jedno zda tam jedeme s ODS nebo s ČSSD. Je třeba začít s vymetáním toho "Augiášova chléva" a pěkně od podlahy.
10. 07. 2012 | 11:21

Kanalnik napsal(a):

to je opravdu neuveritelne, skvela prace, pane Urbane
10. 07. 2012 | 11:37

Gudka napsal(a):

Oč přesně jde v rošádě ministrů spravedlnosti, asi nikdo neví - kvízová otázka!! Ale docela se nabízí nějaká souvislost s čím dál zřejmějším vydáním Parkanové ke stíhání. Kfdyž se tomu nedaří zabránit, nařídil Kalousek Nečasový jakýsi gambit na poli justice.
Protože někde je strašně shnilý zakopaný pes, kdo viděl panikařícího Kalouska, ví, že vítr fouká odtud.
10. 07. 2012 | 11:41

petr jansky napsal(a):

dobra prace pane urbane .. diky
10. 07. 2012 | 11:42

babočka napsal(a):

Bývalý disident Jan Urban nám tu nastolil nějaký kvazikapitalizmus, kdy se každý musí živit jak umí a teď brečí, že je někdo schopnější než on sám. Bývalé zmetky nahradili dnešní dacani. Jedni měli za sebou miliony sovětských bodáků, druzí mají mocné právníky.
10. 07. 2012 | 11:43

petr jansky napsal(a):

oc jde ve vymene? ctete zde http://petrjansky.blog.idnes.cz/c/278836/Blazek-v-OVM.html
10. 07. 2012 | 11:44

JF napsal(a):

je zřejmé že blažek je náhrada za koudelku na ústavním soudě. Dále je zřejmé kdo se tlačí nahoru. Filozofování kolem "brzd" je jen rajský plyn pro veřejnost. Samozřejmě jakékoliv schvalování čehokoliv či kohokoliv v jakékoliv organizaci je vícestupňové - resp. zde navrhl Nečas a Klaus schválil. Nehledě k tomu že fakticky to může být zcela jen divadlo - ale to je na vkusu všech kolem co se na to dívaj. Další pod lampou největší stín jsou řeči kolem Heidricha ... pak bez komentáře smrt pana soudce Studničky v kauze Vítkov ... prý zcela vypadá na sebevraždu ... ano každý může plácat jaké chce nesmysly - za prachy lze cokoliv. I to byl vzkaz kauzy Orlická přehrada, kdy si učastníci nepřipouštěli jakokoukoliv vinu - vše bylo v rámci "trhu a peněz". To jen co dokáže čistota ideologie ... absence nějakého přesahu ... ten byl vygumován 1918 - mrkněte se kým ...(!?!?)
Jinak Diagu by bylo mravné aby případný vítěz sporu věnoval vysouzenou částku zpět České republice - ale ano je to dilama, když ti titíž jsou ten stát. Takže rozkrást nebo státu také něco dát ... myslím že když to druhé, tak nebude nutné již něco státu vracet. Tedy případný vítěz by měl usilovat o vyrovnání nepeněžní s tlakem pozavírat ty co stát poškozují ... pokud se k nim tedy nepřidají ... jó jsou to dilemata.
10. 07. 2012 | 11:53

JF napsal(a):

babočka: ano, vystižně
10. 07. 2012 | 11:54

buldatra napsal(a):

ghándí napsal(a):
urbane,
diag human je podvod a tunelování českého státu. a vy vratte všechny peníze, které jste od diag human dostal. doufám, že brzo skončíte i se lžidoktorem a podvodníkem kalivodou ve vězení. diag human dojí český stát a sponzoruje pravdoláskové ztroskotance.
10. 07. 2012 | 10:40

Celkem výstižně formulováno.
10. 07. 2012 | 12:09

Béda napsal(a):

Autor,

p.Blažek, vysupující v kauze Diag H ve mně vzbuzuje důvěru šilhavého karetního profesionála.

PS: jak se říká v Bechyni vašemu klientovi, příteli p .Kalouska Šťávovi? A jak se říká p. Kalouskovi?
10. 07. 2012 | 12:15

Krupa Václav napsal(a):

Takže Blažek je spřízněn s Koudelkou. Už se nedivím že Klaus byl při jmenování MS evidentně spokojený. Další kůň do jeho stáje. Možná místo Béma, nebo Drobila. Obměna i tady je důležitá. Brzy se nejspíš dočkáme prezidentova nového výroku. Je to nejlepší ministr spravedlnosti od r.89.
10. 07. 2012 | 12:42

MA-FU napsal(a):

Krupa Václav

Napstaljste to i za mne,přesně tak jsem chtěla reagovat.Je to Ing.Klause kůň....

Pane Urbane -není to pozdě,nebo to víte teprve nedavno????
10. 07. 2012 | 13:28

Otázkář napsal(a):

2.073.938.880,- korun

Takže on za to dostal 2 miliardy? To snad ne.
10. 07. 2012 | 13:47

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 07. 2012 | 15:13

janurban napsal(a):

Váženým čtenářům,

díky za upozornění na chybně uvedený číselný údaj. Již napraveno. Většinu údajů tohoto blogu jsem zveřejnil už v roce 2007 v knize Tunel plný krve. Citované doklady a smlouvy jsem získal v srpnu 2007 podle zákona o svobodném přístupu k informacím z Ministertsva zdravotnictví. Opravdu nemohu za to, že si toho až do roku 2012 orgány činné v trestním řízení, novináři a politici nevšímaly.

Jan Urban
10. 07. 2012 | 15:34

janurban napsal(a):

Nevšímali...
10. 07. 2012 | 15:50

Al Capone napsal(a):

Tak takhle daleko jsme se my v Chicágu nikdy nedostali. Mít vlastního ministra ve vládě, tak to my Italové nikdy v Americe nedokázali. Klobouk dolů před Moraváky. A to prý ten Moravák ani neumí moc mluvit a vypadá jako kdyby .....
10. 07. 2012 | 15:53

JF napsal(a):

janurban: otázka k částce 10.000.000.000? ... nejde náhodou o to, že čím bude částka větší tím lépe? Nemyslíte že v tomto sporu již potom není poškozeného a viníka? Natož se stavět na jakoukoliv stranu. Podle mne pokud vítěz chce zůstat vítězem musí požadovat např. jednu miliardu a zbytek 9 miliard požadovat v jiném plnění. Např. Celoroční bezplatná inzerce v denících co se týče viníků jen s nadpisem "Diag Human aneb pouštění žilou ČR". Říká se tomu morální přesah. Jinak je důvodné podezření že postižený a viník jedno jsou, ačkoliv mediálně a zatupováni kýmkoliv šíří něco o těch a tihle zase o tamtěch. Prostě byznys jako byznys ... zas jen ty prachy bez morálky. Kde je v tomto sporu morálka na straně kterou mediálně zastupujete? (pokud to spor vůbec tedy je) Rád bych si o tom početl.
10. 07. 2012 | 16:13

resl napsal(a):

Řekl bych, že Blažek není dvakrát chytrý, pochybuje o sobě a samozejmě se to snaží zakrýt. Je to takový trochu zakomplexovaný Brňák, který touží ukázat Pražákům, jak se to dělá. Jinak sebou nechá orat od silnějšího /Nečas, Klaus/, ale povolíte-li mu uzdu, vynoří se s nesmyly, které bude prosazovat do roztrhání těla. Na ministra spravedlnosti nemá, jen to bude pár měsíců trvat, než to veřejnost zjistí. Nečasovi každý neznalý amatér vyhovuje, zvlášť je-li z Moravy.
10. 07. 2012 | 16:44

JF napsal(a):

resl: souhlas, myslím že o své náhražkové identitě celkem napověděl s tím Heidrichem - ale to platí celkem pro celou kmotrovskou část ODS. Myslím že jsou to chudáčkové co si musí stužit tímto způsobem své ego. Nehledě,že Heidricha by to jistě urazilo. Jinak je to ryzí populismus a upozorňování na sebe za každou cenu vytahovat podobné karty ale spíše je to malování dráčka na dětskou pěstičku. No uvidíme co Blažek svede až po rutinní administrativě začne (tím vlastně potvrdil i tu svou "neviditelnost ") - spíš bych to odhadoval na tichej pšouk - ale o to vlezlejší a smradlavější. No image je image ...
10. 07. 2012 | 17:01

Mirek napsal(a):

resl: opatrně v hodnocení

Jsou lidé chytří a hloupí. Ale ti nejchytřejší se tváří a chovají jako ti opravdu nejhloupější. Mají vás od začátku na háku. To ale zjistíte až když je opravdu pozdě. Pana ministra bych nepodeňoval. Třeba opravdu není chytrý, ale to je hodně lidí kterým zase nechybí ty podstatné věci, které rozhodují o tom, že je úspěšný podle kriterií, které si nastavil on sám a jemu podobní. Bohužel vše v mezích zákona, který těmto bezskrupulózním lidem náramně vyhovuje. Pokud autor článku seriozně informoval, tak pan Blažek je sice na kriminál, ale i to má patrně "ošetřeno".
10. 07. 2012 | 17:15

JF napsal(a):

Mirek: "Ale ti nejchytřejší se tváří a chovají jako ti opravdu nejhloupější.Mají vás od začátku na háku. To ale zjistíte až když je opravdu pozdě" - ano,výstižné. Ale Blažek si myslím mezi ně nepatří, tohle je spíše o financování celé politické garnitury - nikoliv ale na politickou činnost, ale tu na tu osobní. Hezky konto v zahraničí a pak zde dělat "chytrého". Ale moc jim to myslím nejde.

Možná by EU měla zvažovat něco podobného jako se to dělá u jiných hochů např. z Běloruska a Lybie - resp. zmrazení kont. Jen ať si chlapci daj úspory do Ruska či na Kajmany. Třeba jim tam zas jiní chlapci řeknou že si nepanimájou a neznájou až si půjdou vybírat těžce vydřené úspory ... kajmansky neumím ;-)
10. 07. 2012 | 17:50

Důchodce68r napsal(a):

Pane Urbane, díky za informace.
Člověk se neubrání zamyšlení, jak svět dobrý a současně špatný.
Vezměme si na příklad terorizmus. Poměrně mladí a zdraví zabíjejí jiné, nevinné. Není to škoda? Myslím, že i ten se bude nějak vyvíjet k lepšímu. Snad ho přestanou páchat mladí, a zůstane to na na starých. A snad přestanou zabíjet nevinné, a omezí se na lotry.
10. 07. 2012 | 18:10

resl napsal(a):

Mirek,
nebejvám opatrný v hodnocení, protože to je blog o názorech, jak každý vidí, cítí. Nejsme v politice a tudíž je dobře napsat co si myslíte a nečekat jak se tzv. vyvrbí. Osobně ho samozřejmě neznám. Dík za reakci a snad se moraváci neurazí.
10. 07. 2012 | 18:19

JF napsal(a):

JF: ještě jsem se mrknul na celý záznam představení Nečas-Blažek a jsou tam zajímavé momenty, kdy nečas mluví o konání policie (verzus mimika Blažka) a o tom kdy Blažek přes plná ústa demokratických brzd, zdůrazňuje nadřazenost a podřazenost. Podle navlhčenosti Nečasova šnuptichlu bych řekl že je to bude docela jízda, a to se Blažek ještě neseznámil s tím kde je kabina a nezatočil se na sedadle řidiče. Jen aby nezadřel převodovku, chlapec. No to bude jízda,ale lepší než čertův pšouk. Na ten bych si spíš dával bacha.
10. 07. 2012 | 18:38

JF napsal(a):

jinak celé "šou" zde:

http://www.youtube.com/watch?v=ntIUROZtE3g&feature=related
10. 07. 2012 | 18:41

Ládik!!! napsal(a):

Chtěl bych věřit, že ta prasárna jednou skončí. Ale neskončí.
10. 07. 2012 | 20:12

martin_ka napsal(a):

tato vláda národní katastrofy je plná členů kteří jsou buď zločinci nebo totální neumětelové
10. 07. 2012 | 21:33

Otazník napsal(a):

Jednou skončí pro každého.
10. 07. 2012 | 21:41

Desiderius napsal(a):

V normálně fungující západní demokracii by byli všichni zločinci působící zde ve vládních kruzích dávno vyřízení a zavření.Tady spousta lidí vůbec nechápe,že to jsou lupiči a pak to tady vypadá jak to vypadá.Zárodek pokusu o nápravu bude Blažkem zlikvidován a lidi si toho ani nevšimnou.Dnes snad vydají Parkanovou,ale Kalousek včera ihned prohlásil,že ta kauza brzy skončí.Ta jeho drzost je neuvěřitelná a je umožněná blbostí zdejších lidí.Jak kdysi někdo řekl: souboj s blbostí je nejtěžší ze všech.
11. 07. 2012 | 09:43

Jáchym napsal(a):

..."lidé si jenom zopakují to, co my ve výzkumech vidíme už od počátku devadesátých let, tedy že politika je svinstvo, byla svinstvo a zůstane svinstvo a že základním motivem pro vstup do politiky je osobní prospěch těch lidí, a že jediným důvodem pro ně je v politice setrvávat a o lidi tady vůbec nejde.
(...) pravidla hry v téhle zemi se budou nadále rozostřovat. Naše reprezentace si musí uvědomit, že současný stav je opravdu vážný, a že stále ještě, ačkoli to tak nevypadá, stojíme na křižovatce, kde se pořád rozhoduje o tom, jaký bude naše společnost mít charakter. Je to více než dvacet let, ale v tom podstatném, jakou bude mít naše společnost tvář, ještě rozhodnuto není,“ je přesvědčen ředitel STEMu.

... koalice (...) své kroky nejenže nevysvětluje, ale ani to nedokáže: „Dokonce jsem se u některých politiků dočetl takové bludy, že některá opatření třeba v sociální oblasti jsou natolik složitá, že je vlastně obyčejný živáček na ulici nemůže pochopit, protože to je prý záležitost odborníků. To není mýlka, ale dokonce škodlivý nesmysl, protože odborníci tady nemají co rozhodovat, to je záležitost politická (...)"
Když nejdřív lidem vysvětlíte, že je potřeba udělat druhý povinný pilíř penzijní reformy a za krátko otočíte a sdělíte jim, že není potřeba druhý povinný pilíř, ale že vytvoříme dva třetí pilíře dobrovolné, ze kterých nemůžete vystoupit, tak to je něco strašného,“
J. Hartl, ředitel STEMu
11. 07. 2012 | 11:56

Fibonucci napsal(a):

Snad jste nemysleli, že by ministrem udělali někoho čistého?
11. 07. 2012 | 13:30

r.m. napsal(a):

Urbanovi v tomhle případě nevěřte. Jeho a Šťávova rodina se běžně stýká a přátelí. Kdo měl kdy šanci pohovořit s oběma dcerami pana Šťávy, odnáší si zážitek kontaktu s dokonalými prázdnými nádobami.
Urban si taky nechal asi před rokem doma nainstalovat protiodposlechová skla do oken v bytě, kde žije s ukrajinkou Natašou.
Připomínám jen, že vyslanec StB Šťáva podplatil lidi z Bavorskýho Červenýho kříže, aby krev odebranou ve věznicích za peníze přejmenovali na krev od dobrovolných dárců. Má totiž větší cenu, krev vězňů bývá častěji infikovaná viry hepatitidy.

Krev našich dobrovolných dárců byla rozvědkou prodávána do kapitalistické ciziny, domů poslali levnější krev z věznic a z cenového rozdílu profitovala rozvědka.
Takhle začalo v 80. letech vítězné tažení žloutenky typu C naší krajinou.
Sorry, ale já Urbanovi pro tohle nevěřím.
12. 07. 2012 | 00:27

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally just details -- important details, but variants on this theme. index.php is the control, the menu system determins what the "existing page" is, and lots of occasions get fired along the way of construction that page. Plugin modules can hook in to those events and adjust the work flow/provide additional info/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources focus on making modules. Without modules, Drupal does maybe not actually DO anything other than say, 'Somebody asked to get a page! Does it exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 23:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy