Topolánkova bílá kniha

15. 05. 2008 | 22:50
Přečteno 11537 krát
Dne 12. 5., byla představena dlouho očekávaná Bílá kniha terciárního vzdělávání (BK), která nastiňuje budoucno českých vysokých škol. Bylo to formou show ve vládním paláci. Kamery vrčely, Topolánci a jejich věrní předli. Ti, kdo očekávali nástin řešení základních oblastí, byli ovšem poněkud zklamáni. BK zůstala do značné míry u výčtu poměrně známých faktů o českém terciárním školství a v představách přestavby vysokých škol působí velmi mlhavě.

Pozdní distribuce BK způsobila, že smysl setkání nebyl naplněn. Nikdo nemohl připravit kvalifikovanou oponenturu. Zástupce Konference rektorů sdělil, že obdrželi BK pouhé čtyři dny před konáním konference, a tedy se musí omezit na první dojmy ze čtení díla. V projevech se plejáda vládních činitelů zapřísahala tím, že chce o své pravdě jednat a přesvědčit svou opozici. Pro jistotu ale opozici na shromáždění nebylo vůbec dáno slovo. Mile překvapilo, že na poslední chvíli zástupci opozice byli aspoň pozváni. Směli jsme i zatleskat.

Představení BK bylo tedy marketingovou show, organizovanou tak, aby případní oponenti byli v citelné informační nevýhodě. Premiér Topolánek se uvedl projevem, ve kterém tvrdil, že vzdělání je soukromým statkem, čímž se dostal do rozporu i s vlastním expertem Petrem Matějů, který konformně s teorií zastává názor, že jde o statek smíšený. Premiérův projev, který ostře kontrastoval s jeho přirozenou rétorikou, obsahoval další věcné chyby. Perlou bylo premiérovo prohlášení, že on sám by na Bílé knize neměnil ani čárku. Tím se prokázalo, že premiér sám Bílou knihu nečetl, protože v díle je řada protikladů a tak mlhavých tvrzení, že si nelze představit, že by v této podobě mohla být uzavřena.

V BK je řečena řada věcí, které jsou nesporné. Jednak banální pravdy typu „voda teče,“ ale i závěry, na kterých se shodují expertní studie. Na druhé straně přehršle klíčových pasáží je psána slohem Humphreyho Appelbyho (vládního tajemníka z Yes Minister) a destilace obsahu je velmi obtížná. Mnohoznačnost „ptydepe“ jazyka dává fantazii křídla.

Kniha se zaklíná tím, že vysokým školám je nutno dát více samostatnosti a odpovědnosti. Ovšem vedení škol už nemá být voleno akademickou obcí, ale někým jiným. Z opatrných formulací lze dovodit, že vedení školy (správní radu, která se má stát klíčovým orgánem), budou napříště zřejmě jmenovat politici. To je jistě významné posílení samostatnosti. Z volby rektora mají být pokud možno vymeteni studenti a třeba i akademická obec. Tento výklad, který BK připouští, ovšem spíše než samostatnost připomíná zestátnění.

V části o financích se nedovídáme to nejpodstatnější. Jaká bude rozpočtová politika vlády vůči sektoru vysokých škol. Sporé informace říkají, že veřejné prostředky budou omezeny a že soukromé školy musí dostat stejnou podporu jako veřejné. Tím se tedy taktně říká, že více prostředků zřejmě nebude a zároveň se veřejné školy budou muset uskromnit ve prospěch škol soukromých. Z koláče financí pro vysoké školy by soukromé školy nárokovaly asi desetinu. Naopak nápaditá je BK ve způsobech rozdělování prostředků: Když se stejných deset korun vyplácí korunku po korunce, mají z toho prý obdarovaní větší radost. Spravedlivě je ale nutno říci, že obecná opatření jako větší podpora studentů a kontrola kvality vědeckých výstupů jsou samozřejmě v souladu s programovými cíli ČSSD.

Ačkoli se BK zaklíná cíli zkvalitnění vysokoškolské přípravy, řada nastíněných opatření jde naopak proti tomuto směřování. Školy mají být odměňovány podle počtu absolventů, takže tlak na produkci titulů bez znalostí se dále zvýší. Rozvolněna má být kvalifikační struktura učitelů vysokých škol. Nedostatek profesorů tedy budeme řešit přidělováním titulů na běžícím páse bez vnější kontroly. Těším se obzvlášť na profesory Langera, Římana a Dalíka. Omlouvám se, zapomněl jsem na Julínka. Promiňte, pane profesore…

Sympatická je snaha odměňovat vědu. Bohužel ale ještě neumíme moc rozlišit vědu a pseudovědu. BK také řeší problémy velmi univerzalisticky a zapomíná na rozmanitost oborů, které mají značně rozdílné podmínky pro publikaci i spolupráci s praxí.

Lze shrnout, že způsob prezentace i obsah BK jsou zatím pro odbornou veřejnost spíše zklamáním. Jednota nevládne ani ve vládních řadách. Klíčová pasáž, která nejvíc zajímá novináře, školné, je jen intelektuální hříčkou, protože sám ministr Liška uvádí, že se v tomto volebním období nebude zavádět. Výhrady k BK vyslovila i Akreditační komise a vnitřní oponentura na Ministerstvu školství prý vlastně ani neproběhla.

Není jasné, s kým chce vláda o BK diskutovat. Zatím vždy místo diskusí vše propohankovala a promelčákovala. Ono se ale nezdá, že by běžela skutečná diskuse ani uvnitř státních struktur. A tak zůstává realitou jen jediný krok vlády ve směru ke školství. Učitelům základních a středních škol byly v letošním roce sníženy reálné platy. Vysokým školám byly poprvé od roku 1989 absolutně sníženy prostředky, což může společně s inflací vést až k desetiprocentnímu reálnému propadu zdrojů. Věrohodnost premiéra Topolánka vůči školství nemůže být menší.


PS. Po sepsání tohoto zapšklého textu publikovalo Aktuálně.cz zprávu pana Holuba, že česká vláda ve skutečnosti plánuje snižovat reálné příjmy univerzit ještě další tři roky! Premiér Topolánek si tedy z nás se svými univerzitními prioritami zase jen dělal srandel.

PPS. Gaudeamus igitur!


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Saliven napsal(a):

Pokud je pravda, co napsalo Aktualne.cz ohledně snížení financí pro terciální školství, tak vláda porušuje svoje vlastní programové prohlášení, viz. citace:

"Budou vytvořeny podmínky pro větší zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání a pro rozšíření nabídky studijních oborů. Vláda sníží sociální bariéru v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a navýší prostředky z veřejných zdrojů pro vzdělávání, vědu a výzkum. Vláda nezavede školné, ale otevře diskusi o větším zapojení soukromých zdrojů do financování vysokých škol, vědy a výzkumu. "

viz.: http://www.vlada.cz/scripts...
15. 05. 2008 | 23:07

West napsal(a):

Salivene, vláda potažmo ODS a všechny politické strany v této koalici porušují svoje programy! Pro tyto strany je to hlavně problém etymologický - u nich je totiž slovo volič odvozeno ne od slova volit,nýbrž od slova vůl!
15. 05. 2008 | 23:50

Stan napsal(a):

U této vlády by bylo překvapením, kdyby své programové prohlášení plnila. Pokud něco plní, jsou to zásadně ta největší zvěrstva!
15. 05. 2008 | 23:50

Kadlous napsal(a):

Proč zrovna školství by mělo být ušetřeno od devastačního tažení vlády vedené inženýrem ? Topolánkem, která se dostala k moci podvodem na voličích, zneužitím policie k volebnímu boji, korupcí a výhrůžkami. Vždyť ať se podíváme na kterýkoliv obor činost, jakoukoliv záležitost, která má vliv na život většiny národa - zdravotnictví, výživa, energie, bydlení, věda a výzkum, doprava, kultura, sport, pracovní trh, a bylo by možno vyjmenovávat jednu záležitost za druhou. To vše cílenými kroky a záměrně tato "vláda" devastuje a kde je ještě jakákoliv možnost rozkradení čehokoliv - tak se vše urychleně připravuje. Mezi zlodějiny je možno počítat i spanilé jízdy po světě po velmi důležitých zemích, které nám nějak rozjel člověk, který se dožaduje na těchto výletech vstupu do diskoték a barů celosvětově známým zaklínadlem : Já jsem přeci předseda vlády České republiky.

Potom samozřejmě není ani na udržení reálných platů učitelů a pracovníků školství. Ono se to napraví vydáním nějaké bílé knihy MT. Již nastal čas začít připravovat černou knihu vládnutí ODS a satelitů, která bude dobrá jako předmět doličný při následném souzení organizované skupiny.
16. 05. 2008 | 07:04

BRT napsal(a):

Chápu,že BK je poněkud obtížnější čtení,než Vůdcovo foto leporelo.To je taky těžké čtení,ale tady stačí jen hrubá síka.
16. 05. 2008 | 07:42

RUMCAJS napsal(a):

Já teda, moc veliký rozdíl, mezi tím, jak to dělala ČSSD a nyní, nevidím. Bohužel!

Jestli nám to pan docent podal dobře, pak se pokračuje v trendu, který začala paní Buzková. "Inženýr do každé rodiny"!
To bude fajn. 10 mil.inženýrů, sice hladových ale šťasných.
16. 05. 2008 | 08:04

Blue Jay napsal(a):

Ideologicke placani Jiriho Havla

versus nazory opravdoveho odbornika.......

http://www.ct24.cz/vysilani...
16. 05. 2008 | 08:10

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Byla to právě ODS, která kritizovala systém přijímacích zkoušek a která tvrdí, že školy mají nabrat všechny studující, kteří studovat chtějí a zbytek ať vyřeší trh. Stejně tak dnešní systém (dotace na přijatého studenta) nemotivuje univerzity, aby vyráběly absolventy na běžícím pásu, když se ale bude dotovat absolvent, tak školy budou vyrábět absolventy jak na běžícím pásu, aby měly co nejvíc peněz. Tady máš loupežníku modrý zákal, nejsi-li uplně slepý.
16. 05. 2008 | 08:17

RUMCAJS napsal(a):

Zdravím Salivene:
Pokud jsi členem ČSSD, pak mi klidně říkej kolego (loupežníku).

Tento systém není o moc jiný. Nyní školy naberou spousty studentů, a pak nasadí "likvidátora", který všechno vyháže, aby měli docenti klid na práci.Jenomže, pak se na takovou školu nikdo nehlásí a likvidátoři vyměknou. A pak jsme tam kde chce být i BK.
Tam, kde je sice teplo, ale jinak tma a smrad.
16. 05. 2008 | 08:25

Jirka napsal(a):

Ta ODS nám už začíná sahat i na socialisnus ve školství, no to už je trochu moc. A my už v akademické radě nebudeme volit sami sebe ? No to je bordel.
16. 05. 2008 | 08:28

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
No tak to je podle tebe ale v pořádku, že je likvidátor, kterej zamezí tomu, aby byly mraky inženýrů né? :-) Ve skutečnosti ten likvidátor (až na výjimky např. kdy se dva ctihodní profesoři vsadí, kdo vyháže víc lidí) garantuje úroveň té školy. Takový člověk ale vůbec nerozhoduje o tom, kdo na školu jde nebo nejde - na školu zodpovědní lidé chodí hlavně kvůli oboru, který škola nabízí.
16. 05. 2008 | 08:54

nasranej občan po porážce se Švédy napsal(a):

Pane Havle, slyšel jsem Vás včera v televizi plkat pěkný blbosti:)
16. 05. 2008 | 08:59

Míval napsal(a):

Řekl bych, že se neděje nic neobvyklého. Postupná devastace vzdělání je u nás nejméně od dob profesora Nejedlého. Pod stupidním heslem "Nezahlcovat žáky informacemi", které už také trvá požehnaně dlouho, se souhrn obecných znalostí stále snižuje. Vždyť leckterý současný středoškolák je schopen zcela vážně přemýšlet například o tom, zda Austrálie leží v Americe nebo Africe. Topolánek, věren své přirozenosti, se pouze snaží tento proces urychlit (s Liškou v pozadí). Myslím tím pozadí jako pozadí, ne pozadí jako pozadí.
16. 05. 2008 | 09:11

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Můj ty Tondo,Tondovatej !
Z kterého tel. seriálu to máš ?
16. 05. 2008 | 09:21

Lukáš napsal(a):

Je to cíl ODS, bez jakéhokoliv přijímacího řízení, pouze s penězi na kontě dosáhnout až na vysokoškolské vzdělání! Jednoduše tím rozmělnit systém vzdělávání, netržní i tržní hodnotu vzdělání, rozrušit tento férový sociální stabilizátor a zbavit elity
poslední komparativní výhody před pseudo-elitami,

tedy inteligence, snaha, empatie x kapitál!

Ale abych nastínil také nějakou koncepci, nějaké směřování a nekritizoval proti přesile na MŠMT statečně bojujícího Ondřeje Lišku, abych naopak kritizoval pana Matějů, respektive ODS:-) V sobotních HN vyšel Topolánkův článek o školských reformách, o programových cílech ODS, kde velmi konkrétně zmiňuje jako zářný příklad Finsko. Vážený pane premiére, jsem pro, jsem pro! Kdybych mohl, finský model vzdělávání, dle OECD a jejich metodiky testování dlouhodobě nejfunkčnější - PISA (Programme for International Student Assessment), bych do ČR z fleku celý nakopíroval. To by jste ale v ODS asi nechtěli, to byl jen takový nechutně smrdutý populistický žert směrem k té části populace, která nemá čas na obšírnější komparace, nebo se pletu:-)? Mimochodem, finský model nemá s neoliberálním, konzervativním zasahováním do systému vzdělávání nic společného. Finský model vysoce efektivní znalostní ekonomiky nemá rozhodně nic společného s dlouhodobými koncepčními snahami ODS s resortem MŠMT. Dá se říci, že se jedná o naprosto, ale naprosto opačné směřování přátelé modrého údolí:-)

Asi tušíte, jaký model mám osobně rád:-)

Lukáš
16. 05. 2008 | 09:32

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Z vlastních zkušeností, já totiž ještě před nedávnem na školu chodil, navíc spoustu mých známých před časem dostudovalo, nebo ještě studuje (někteří i učí), takže trochu poměry znám. Otázka je, jestli je znáš i ty.
16. 05. 2008 | 09:47

kritik napsal(a):

postoj našeho současného premiéra ke vzdělání a vzdělaným lidem je z pochopitelných důvodů bohužel jasný.....pro nedouka z vojenské školy jsou všichni vzdělanci trnem v oku!
16. 05. 2008 | 10:05

RUMCAJS napsal(a):

Já ty poměry znám ještě z dob, kdy VŠ byla výběrová škola.Z dob, kdy i na obraběče kovů se člověk těžko dostával s trojkama.
16. 05. 2008 | 10:05

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Z dob, kdy ke studiu bylo třeba doporučení KSČ myslíš? Tak to si opravdovej znalec našeho školství, když jsi absolvoval před 30ti nebo 40ti lety.
16. 05. 2008 | 10:10

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Tak dávno to zas nebylo, ale doporučení od komoušů potřeboval každej. Tedy i Tvůj pan docent Havel.
16. 05. 2008 | 10:20

Al Jouda napsal(a):

Veřejné školy nechat řídit obecní samosprávou (včetně Magistrátů měst) a dotovat. Soukromé školy pouze metodicky řídit ministerstvem školství (vydávat a odebírat licence) a zásadně nedotovat (jen sponzorské a nadační dary).Kvalitu absolventů vyhodnotí praxe.
16. 05. 2008 | 10:24

jogín napsal(a):

No, univerzity si polepší, viz dobře utajený Holubův článek. http://aktualne.centrum.cz/... . A efektivní vzdělání můžou zajistit jen nařízení shora s pomocí podnikatelů ve správní radě. Ti se o (svoje) peníze postarají. Takový komunistický a nedemokratický výmysl jako samospráva se musí zrušit.
16. 05. 2008 | 11:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane, který se netají svým rozčarováním z neúspěchu české hokejové reprezentace.

Oceňuji originalitu Vašeho nicku, nicméně musím trvat na tom, že vulgarismy jsou na těchto stránkách zapovězeny (viz. Kodex diskutujících). Dost těžko bych pak jiným diskutujícím vysvětloval, že například nemohou posílat jiné do... však víte.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
16. 05. 2008 | 11:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jogíne,

kdo Vám utajil zmiňovaný text Petra Holuba, mohu-li se zeptat?

Ten článek byl včera od raného odpoledne až zhruba do půlnoci na titulním straně Aktuálně.cz. Vím to poměrně přesně, neb jsem do něj po poledni vkládal odkazy na zdejší blogy. A po devatenácté hodině v něm kolega Holub prováděl jakousi aktualizaci.

Přeji příjemnou, korektní a věcnou diskusi.

Libor Stejskal
16. 05. 2008 | 11:56

prirodovedec napsal(a):

Saliven, Rumcajs, Lukas, jogin: Velice si Vas vazim, nemam cas tyto dny psat rozbory (asi bych si jej mel najit :) ), a proto jen nakukuji, hledam znam jmena a maximalne glosuji. Ted jsem zajasal nad svym oblibenym temate VS a veda a nasel dokonce tri prispevky. Jak ale obvykle pisu, ze diskuse je kvalitnejsi nez blogy, ktere ji inspiruji, zde na techto b(r)lozich je to bud nulova diskuse anebo nedustojna mne zname urovni zucastnenych diskuteru.

Prosim Vas prepnete na vyssi uroven a konkretnost Vasi diskuse, vzdyt to obvykle umite. Neberte to jako kritiku, ale inspirace povzbudit Vas k tomu, abyste povzbudili nas mlcici k poradne diskusi. Dekuji za pochopeni. Pokusim se jit prikladem (casem).
16. 05. 2008 | 12:13

prirodovedec napsal(a):

editor: Mozna mel kolega jogin pocit, ze vecerni text se prilis rychle presunul do Vaseho "propadliste dejin" :).
16. 05. 2008 | 12:14

Ivan napsal(a):

Nerad to říkám, je ale absurdní,že akademická obec je naším titulovaným panem premiérem znevažována. Dokonce jsem se v televizi dověděl, jak úspěšně přednáší na vysoké škole. K akademické obci musím konstatovat, že by neměla tak jednoduše přistupovat k zaplevelení akademické půdy. On totiž takovýto pýr v poli, skutečný ouhor pouze učiní.
16. 05. 2008 | 12:17

stejskal napsal(a):

Myslíte "večerní" text publikovaný na titulní straně A.cz krátce po poledni, pane přírodovědče? ;-)

Libor Stejskal
16. 05. 2008 | 12:20

prirodovedec napsal(a):

editor: Mnou vecer cteny :) (aktualne informace prece vztahuji aktualne sebestredne na sebe :) ). Jinak bravo - touche :).

Ale na "prilis rychle" a "propadlisti" jeste trvam. :) Nejaky argument? Zda se, ze tam jste slaby v kolenou sermiri. :)
16. 05. 2008 | 13:04

stejskal napsal(a):

Arrét avec esquive, pane přírodovědče.

Žádný argument nemám. Všechny texty Aktuálně.cz končí "v propadlišti" až "příliš rychle" ;-)

Libor Stejskal
16. 05. 2008 | 13:57

RUMCAJS napsal(a):

přírodovědec:
Jaký je Váš názor na současný a případně nový způsob financování VŠ ? Já v tom nevidím rozdíl. Pokud mohu čerpat z Mančina současného studia,kdy snad jediným kritériem pro čerpání financí je počet přihlášených, nebo přijatých studentů mi přijde postavený na hlavu.

Já vidím jediné řešení. Školné. To si pak každý rozmyslí,jestli má ta škola pro něj smysl nebo ne.
16. 05. 2008 | 15:00

Kritik napsal(a):

Hlavně že Topolánek, za velikého potlesku věrných, uznal že "voda teče" (škoda, že nedoplnil, že teče hlavně s kopce - to by již ale představovalo věru nedosažitelný intelektuální výkon).
16. 05. 2008 | 15:14

Jarda napsal(a):

Jak to vidi opravdu odbornik? To si muze kazdy poslechnout zde
http://www.ct24.cz/vysilani...
16. 05. 2008 | 15:18

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Ozvu se jiste. Dejte mi ale jeste cas. Situace je totiz dle mne daleko slozitejsi, nez jen kratce popsatelna hesly. Par jich zkusim:

* Reforma se propaguje i oznacenim kvality VS za katastrofalni. To je podle mne prokazatelna nepravda.

* Reforma se opira o nepresnou az chybnou praci s daty, ale ve srovnani je tato oblast je mnohokrat kvalitnejsi nez ve zdravotnictvi.

* Je treba rozlisit:

** transformaci fakultnich nemocnic - podle mne katastrofalni opatreni svym diletantismem a zaslepenosti provedeni bez diskusi.

** zmeny hodnoceni vyzkumu a vyvoje, kde je stret o kvantitativni versus kvalitativni hodnoceni, o pouzita kriteria, atd. Viz diskuse Munich/prof. Z.

** transformace terciarniho vzdelavani, tj. VS avizovana hlucne bilou knihou a tise pripravovana "tajnymi" novelami.

* Dale je velmi vhodne si uvedomit, kdo je autorem glos a nejprve si dekodovat, jake zajmove skupiny (napr. zde CSSD, UK IES, jinde MUNI, AV, prumysl, lekari, ...) zrejme zastupuje a teprve potom se zamyslet nad obsahem jeho sdeleni. :)

* S ohledem na uvedene patrim do skupiny - zadana reforma ted, nejprve poradna data, likvidace papirovani, odstranovat prekazky a napravovat zrejme omyly, obecne posileni svobody rozhodovani lidi pracujicich na VS a jasna definice kvantitativne kontrolovatelnych cilu, ktere statu (tem co to plati - tj. lidem) pomohou. A tim pomerovat pripadne zmeny. Podporit "export" dnes kompatibilnich oboru lekarskych, prirodovednych, technickych, reformovat pripadne pouze spolecenskovedni. Z toho i plyne, ze odmitam skolne. Rozeberu i detailneji. Stale cekam na odkazy na matematicke modely uvazovaneho odlozeneho skolneho podle Australie a Anglie.
16. 05. 2008 | 15:33

Otmar napsal(a):

Lze snad vůbec čekat, že by vláda nevzdělanců podporovala vzdělání? Premiér je bývalý lampas z vojenského učňáku, místopředseda vlády je vyučený automechanik a bezpečnostní technik. Pokud jde o jejich jazykovou vybavenost, ani jeden z nich neumí více než valašsky. To co od těchto IQ hvězd chcete?
16. 05. 2008 | 16:17

RUMCAJS napsal(a):

přírodovědec:
Než se pustíte do složitých rozborů, podívejte se na pořad, který doporučil Jarda hned nad Váma.Dá se říci, že nebylo nic, s čím bych s panem profesorem Haňkou nesouhlasil.
16. 05. 2008 | 16:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Otmare,

jen drobné upřesnění. Tak například:

Ministr Cyril Svoboda ovládá angličtinu, francouzštinu, ruštinu a pasívně švédštinu

Vicepremiér Alexandr Vondra hovoří anglicky a rusky.

Ministr Petr Gandalovič anglicky a německy.

Premiér Mirek Topolánek deklaruje aktivní znalost angličtiny, pasívně pak němčinu, ruštinu a polštinu.

Dál už jsem negoogloval. Tipl bych si, že ministr Karel Schwarzenberg bude mluvit plynně německy a anglicky (odhaduji, že ještě nejméně třemi dalšími jazky).

Z osobní zkušenosti vím, že ministr Ondřej Liška hovoří skvěle anglicky.

Přeji příjemnou, věcnou a korektní diskusi.

Libor Stejskal
16. 05. 2008 | 19:44

jogín napsal(a):

Pane Stejskale, Přírodovědec trefil přesně. Přece jen je článek pana Holuba důležitější než neuvěřitelná novinka, že se na D1 srazila auta. Ale k Bílé knize. Nejvíc mě vadí, že zásadní kriterium je nasytit poptávku po vzdělání. Jestli ho má dostat každý kdo chce, můžou se rovnou diplomy prodávat. Kupodivu se lidé liší, některým chybí paměť, jiným inteligence a některým oboje. Už slyším námitku, že všichni dostudovat nemusí. Jenže v Bílé knize najdeme stížnost na vysokou propadovost a také změnu na financování podle počtu absolventů. Mám dojem, že ministerští didaktici stále věří, že lidi jsou tabula rasa a že z nich jde udělat cokoliv. Hlavní měřítko kvality absolventů pak představuje výše jejich platu. Čili pokladní v bance je aspoň stejně kvalifikovaná jako docent. Předpoklad, že plat je úměrný kvalifikaci a množství práce je trochu v rozporu s každodenní zkušeností. Spíš bych řekl, že příjem se řídí zásadou mlynář mouku nekupuje. Pokud naplníme ideál nasycení poptávky po vzdělání, budeme mít nejspíš sto absolventů FAMU na jednu filmovou roličku a desetinásobek potřebného množství právníků s neuvěřitelnými palmáre, aby se dobře uživili. Tím velmi zlepšíme naši ekonomiku. Zdá se, že mnoho ekonomů je schopno uvaževat jen v mezích nejprimitivnějších mikroekonomických modelů. Všechny regulační systémy se zápornou zpětnou vazbou mají stejný princip jako nabídka a poptávka- jenže, ouvej, podle dalších vlastností mohou být zcela nestabilní, vykazovat překmity, plynule dobíhat k rovnováze nebo reagovat s neúměrným zpožděním. A ještě k tomu existují blázni, co mají jiné motivace než peníze. Mám dojem, že realizace těch geniálních mechanických nápadů pěkně rozloží kvalifikační strukturu státu.
16. 05. 2008 | 22:39

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Zatim jsem se nedival nicmene jmeno prof.Hanky znam a chtel jsem pochvalit oba dva, kteri ten odkaz dali, je vyborny.

Znam nektere nazory zmineneho s nekterymi souhlasim a s jinymi ne. Zareaguji po vyslechnuti.

jogin: Zprvu velice trefne az jedovate postrehy. nektere rozpory v bile knize vypichnuty zcela presne.

A uvaha o systemu se zpetnou vazbou je pane kolego pro mne BRILANTNI, podepisuji ihned. A gratuluji jak strucne jste podal princip, ktery nekteri nechapou a nechapou ... :)
16. 05. 2008 | 23:03

LEVAK napsal(a):

Ad Saliven:prosím Vás pěkně můžete mi sdělit co tato současná vláda neporušila?
17. 05. 2008 | 00:26

vlk napsal(a):

Mám příliš málo informací, než abych měl fundovaný názor. Ale pokud si přečtu informaci, že na jedné straně bude krácen rozpočet veřejných vysokých škol a na straně druhé bude stejnou částkou na studenta jako u škol veřejných dotována i soukromá vysokoškolská sféra, pak by se nejspíš ten iškotopolánkovský výplod měl jmenovat Bílá hůl ,nikoliv Bílá kniha. Bylo by to výstižnější.

Jo a Karkule přišla s následující informací, týkající se školství.

Liška oznámil veřejně , že učitelům přidána platy "celou půlmiliardu". Což jsou asi tak v průměru 200 na hlavu.
Co už ovšem veřejně oznámit zapomněl, je žebudou zkráceny peníze z kterých se platilo suplování. Takže to se od pondělí platit nebude. A aby papaláši předešli kritice, že nectějí platit za odvedenou práci, tak našli geniální obezličku. Suplující NEBUDE smět učit / čtete správně/, ale bude děti pouze neplaceně hlídat.
No uznejte ení to geniální? Nechělo by to ocenit řádem Bílé hole české vzdělanosti?
17. 05. 2008 | 09:49

Kamil napsal(a):

Pane Havel
jistě by většina diskutujících chtěla znát, jak se na diskusi s panem Haňkem díváte Vy.
Samozřejmě by bylo zajímavější, kdyby jste si mohli oponovat navzájem.
Věřím, že mě nezklamete.
Hezký den.
17. 05. 2008 | 15:22

Vladimír napsal(a):

Soudruhu Havle, co pro školství udělala ČSSD, během osmileté devastace této republiky ?
18. 05. 2008 | 16:35

jogín napsal(a):

Vladimír: Za Špidly přidala univerzitám, pak jim aspoň nebrala peníze. Letos spadly prachy na provoz na polovinu, protože topit a svítit se musí, i když energie a HDP zdražily a ODS strhla státní příspěvek. Příští dva roky má být nárůst 1%, bez ohledu na inflaci.
18. 05. 2008 | 20:25

matematik napsal(a):

To přece není tak velký problém. Když má VŠ málo peněz, tak ušetří na profesorech, kteří jsou již na penzi (velkorysých 12 500 Kč) a buď jim sníží úvazek na nestydatou míru, nebo je propustí pro nadbytečnost. Byl jsem mezi jmenovanými profesory 5. listopadu 2008 k velkému obveselení mých zahraničních přátel, pro které jsem profesorem už dobrých dvacet let. Za komunistů jsem byl jako vysokoškolský učitel nežádoucí, pokus o získání titulu DrSc skončil tím, že mi KSČ a ROH nedaly posudky, docenturu jsem proto obhajoval před dvěma lety. Jako odměnu za mezinárodně uznávané dílo (Mezinárodní kryst. tabulky) jsem v AV ČR dostal kopanec na 20 procent, jako odměnu za profesuru mi byl nejprve snížen úvazek na 50 procent (předpokládalo se ovšem, že budu učit 100 procent), což bylo o 7 tisíc méně než za docentury. Letos je málo peněz a tak jsem dostal návrh na 10 procent. Za dvojnásobek už nedělá ani uklízečka. Profesor je totiž drahý i podle našich tarifů a tak je první na řadě, když se šetří. Definitiva u nás neexistuje a tak profesor penzista nemá šanci se bránit. Že jsem stále publikačně činný, že jsem členem dvou komisí v Mezinárodní krystalografické Unii a mám slušnou mezinárodní reputaci, to nehraje žádnou roli. Vysokou školu ovšem dělají právě profesoři. Já mám podle kriterií university 10 krát více bodů, než je na profesuru třeba, z toho v hodnocení vědecké práce 20 krát tolik. Učím ovšem matematiku, která je tak obávaná prostě proto, že se nedá okecat.
19. 05. 2008 | 17:04

jogín napsal(a):

V jednom má ovšem Bílá kniha pravdu. Státní výdaje na jednoho studenta jsou 2300 euro/rok, stejně jako Portugalsko a Turecko. Švédsko má 18 900, Rakousko a Německo 11 000. Asi budeme časem učit s tabulí a křídou v nevytápěné stodole a politici budou vykládat o podpoře vzdělání.
20. 05. 2008 | 10:04

Karel Novotný napsal(a):

Pane docente, máte to zapotřebí?
Kdybych Vás neznal, myslel bych si, že to píše návštěvník IV.cenové skupiny, bufetu, či "pisatel" bulváru.
Snad to nesouvisí s politikou, pokud ano o to víc se Vám divím.
Novotný
20. 05. 2008 | 16:02

Skogen napsal(a):

Věc je prostá. Ideologicky, krok-sun-krok za tržním mechanismen ať je kde je. Zdravý bude ten s nejnákladnějším pojistným plánem, formálně vzdělaný bude taktéž ten, kdo vyhoví univerzálnímu objektivizačnímu kritériu, neboť pravice věří, že penězi lze objektivně definovat cokoliv. Přes veškerou filipiku zde vnímám snahu o prosazení v podstatě jednoduchého "axiomu", že obsah měšce jedince přímo vypovídá o jeho kvalitách. Proto má prim podpora privátního školství za každou cenu a školné, včetně jistě altruistických sponzorských darů pánů Romanů pánům Klausům, tak záhy, jak jen to bude možné. V trafice taky Mladou frontu nedostanete za to, že si o ni dokážete inteligentně říct, ale musíte za ni zacvakat.
22. 05. 2008 | 20:45

Random napsal(a):

při tomhle všem jaksi nedovedu věřit, že existuje nějaká pozitivní korelace mezi vzděláním, inteligencí a volebními preferencemi pro ODS, což nám po léta sugerují patrně "kýmsi" ovlivněné agentury pro výzkum veřejného mínění. Výrazem inteligence a pudu sebezáchovy se naopak stane to, když dotyčný v červnu podpoří protestní akce lékařů, studentů a odborářů proti této mimořádně mizerné vládě...čím dřív Topolánkova loutková vláda kašparů odstoupí, tím lépe.
24. 05. 2008 | 12:28

Paterka napsal(a):

Pod pojmem reforma šklství si představuji zkvalitnění vzdělávání, nikoliv kvantitativní růst, vždyť VŠ vzdělání by měli dosáhnout jenom ti nejlepší studenti, nehkledě na to, že naše university /a že jich je!/ nemají ani dostatek kádrů-pedagogů. Pokud bude mít VŠ vzdělání 30-40% mladých lidí, musí nutně kvalita rapidně klesnout, studovat jakési neperspektivní obory a potom pracovat jako nekvalifikovaný dělník, či se rekvalifikovat, nemá smysl.
25. 05. 2008 | 21:25

Erik napsal(a):

Ahoj Jirko! Rád bych Tě po letech někdy viděl. Mne a pár bývalých spolužáků můžeš najít 13.6. večer v jednom hotelu v Praze 3. Ozvi se na adresu (jen pro tento účel) je 987a6(zavináč)o2active.cz , heslo je jméno tvojí třídní profesorky z primy a sekundy (abych tě mohl identifikovat. Ještě šermuješ?
28. 05. 2008 | 09:04

Skogen napsal(a):

Peterka - berme to tak, že lidský svět se vývojem stává složitějším. Pro zvládnutí jeho podstaty je třeba většího nasazení. Dejme tomu, že dnešní bakalářský stupeň kvalitou odpovídá prvorepublikové maturitě. Ty tři roky navíc to zkrátka umožňují. kromtoho specializace a skutečná odbornost nastupuje u navazujících magisterských a doktorandských stupňů. Nemám nic proti vyššímu podílu vysokoškoláků v populaci. Berte to tak, že vzdělanost je sama o sobě plusem. Na vysokoškolské studium není v zásadě zapotřebí zas tak zázračných schopností, z hlediska prosté inteligence a průběhu Gaussovy křivky jde o plnou třetinu populace. I kdybychom produkovali dejme tomu desetkrát vív kvalitních psychologů než pozře trh práce, nebyl by to problém - jen bychom zase o něco více rozuměli sami sobě, stejně jako desetkrát víc historiků umění by nebyl problém, jen bychom byli kulturnější - a trh práce by si už tak jako tak našel patřičný selektor..
29. 05. 2008 | 21:17

roulette online napsal(a):

Thanks for this great blog post.
20. 11. 2008 | 01:09

evening dresses napsal(a):

I like very much the writings and pictures and explanations in your adress so I look forward to see your next writings.
08. 01. 2010 | 12:33

MpzDIpMkMI napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>cheap ambien</a> ambien cr for sale - ambien 24 mg
29. 12. 2014 | 05:20

SdKpBIPVoF napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien without prescription</a> generic ambien cost at walmart - generic ambien by teva
01. 01. 2015 | 11:24

kSWgUzQDHV napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax online</a> alprazolam 0 5mg pra que serve - zoloft for xanax for anxiety
02. 01. 2015 | 07:12

SfGfxfsKAR napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien online</a> buy ambien online with prescription - discount coupons for ambien
02. 01. 2015 | 17:09

DQCqfiyqex napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy alprazolam online no prescription</a> xanax drug test hair - buy xanax dublin
03. 01. 2015 | 00:25

KtKXvZlRZe napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax no prescription</a> buy alprazolam online overnight - generic pill for xanax
04. 01. 2015 | 09:06

QPbinMSXGi napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> mixing prozac xanax and alcohol - buy xanax drug
04. 01. 2015 | 19:21

SwnxsMpPVX napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> xanax dosage tolerance - xanax dosage for flying anxiety
04. 01. 2015 | 20:16

QhxupijzAK napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien</a> ambien side effects gambling - price generic ambien without insurance
04. 01. 2015 | 21:54

aTkpNnEIOS napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> extended release xanax pills - 2mg of xanax high
05. 01. 2015 | 20:06

iovWTPuWfg napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien online</a> take 2 ambien cr 12.5 - is buying ambien online legal
06. 01. 2015 | 16:08

GmHtrxePyD napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien nausea - ambien not going sleep
07. 01. 2015 | 22:06

afaAxVbCeB napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>zolpidem without prescription</a> buy real ambien online - buy ambien generic online
08. 01. 2015 | 12:41

hRauxLgJAJ napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> buy xanax online no prescription australia - where to buy xanax bars online
08. 01. 2015 | 17:45

WDfvHNNPnE napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien overnight delivery no prescription - ambien side effects mood
09. 01. 2015 | 00:38

DnRryTGwBc napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien cr</a> ambien pill blue - ambience mall gurgaon near metro station
09. 01. 2015 | 12:32

KSafZyyTuJ napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien online</a> can u buy ambien - ambien zolpidem order
09. 01. 2015 | 19:29

krbZrKbGBK napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol for dogs dosage by weight - tramadol dosage 627
10. 01. 2015 | 01:21

tIFuuyVfNu napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ ultram</a> tramadol online with mastercard - tramadol online usa
11. 01. 2015 | 14:00

NobGiJrZnR napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>tramadol 50</a> tramadol 50 mg is equivalent - tramadol online overnight cod
11. 01. 2015 | 14:06

gMFyLptZzt napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ next day</a> tramadol hcl 50mg tab for dogs - tramadol get you high
12. 01. 2015 | 20:40

bxjCJlnCDI napsal(a):

<a href=http://dutchseakayakers.com/buyvaliumonline/>buy valium online</a> effects of valium and vicodin - valium to ativan conversion
13. 01. 2015 | 00:02

sMdHuUMPzn napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol</a> tramadol for dogs used by humans - buy tramadol online worldwide
13. 01. 2015 | 00:46

abzkqZHHoo napsal(a):

<a href=http://raymark.com/ativan/>lorazepam 0.5 mg high</a> ativan buy uk <a href=http://theimagearchitect.com/ativan/>buy ativan online</a> side effects long term ativan use
25. 02. 2015 | 18:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy