Arogance mocných se neustále zvyšuje aneb Spiknutí proti vládě

21. 02. 2012 | 08:56
Přečteno 7960 krát
Poslední dny toto podezření zvyšují: Ředitel politického odboru prezidentské kanceláře prohlásil, že žádná milost není spravedlivá, a dodal, že on osobně by milosti vůbec nezdůvodňoval, jako to dělal předchůdce tohoto prezidenta. A skoro současně Městský soud v Praze vrátil zatím bez zdůvodnění JUDr. Rampulu do funkce vrchního státního zástupce v Praze.

Obě skutečnosti jsou velmi nebezpečné: první proto, že úředník vykládá institut milosti jako císařův a nikoliv prezidentský tajemník. Každý mocnář jednal z vůle Boží, a proto nemusel nikomu nic zdůvodňovat. S prezidenty v naší civilizaci je to jinak, a proto milosti v celé Evropské unii - kromě u nás a v Dánském království - podléhají kontrasignaci zástupce vlády. A právo zastavit trestní řízení, tedy abolici, nemá ani francouzský prezident, jehož pravomoci jsou velmi široké. Moc mocnáře se odvozovala od Boha, kdežto moc prezidenta je buď odvozena od občanů, nebo od parlamentu a ač není podle naší Ústavy prezident zodpovědný z výkonu své funkce, měl by se chovat podle zvyklostí civilizace, v níž funkci vykonává. Veřejnost, jak to kdysi řekl bývalý ústavní soudce Antonín Procházka, má právo milosti - jako každý veřejný akt prezidenta - kontrolovat a kritizovat. Z bedlivějšího zkoumání udělování milostí je vždy možné vyčíst prezidentovo "pojetí svědomí a odpovědnosti vůči současnému světu a zodpovědnosti za stav světa a toho, co je čestné a co je přípustné," konstatuje Lenka Marečková v knize Milosti - ohnisko lidství v trestním právu.

Proto předchozí prezident jen na samém počátku nějakou dobu milosti zevrubně nezdůvodňoval a od roku 1999 se o to naopak pečlivě snažil. Jeho následovník v roce 2003 ústy svého tehdejšího tiskového mluvčího se dokonce nějakou dobu snažil tajit jména těch, kterým prezident milost udělil. Prezidentův dnešní ředitel, jak vyplývá z úvodní citace, tuto okolnost pozapomněl. Milost v demokratickém systému slouží hlavně k tomu, aby v konkrétních případech, v nichž buď došlo k justičnímu omylu, nebo sice rozsudek padl podle práva, ale morálně, sociálně, humanitárně či eticky je na hraně, což se týká převážně starých lidí, těžce nemocných, matek s mnoha dětmi, cizinců a jiných obecně pochopitelných důvodů vychází vstříc i jiným hodnotám, než činí právo: je o milosrdenství vůči bližním.

Problémy spojené s protesty kolem milostí udělených v posledních letech jsou ale nebezpečné proto, že nevycházejí vstříc žádným vyšším mimoprávním hodnotám, působí dojmem, že jsou pouhým mocenským aktem, a tím zpochybňují důvěru v instituce. Viz například udělení milosti jihlavskému podnikateli Zdeňku Kratochvílovi, který byl odsouzen kvůli hospodářským deliktům, bývalé policistce Radce Kadlecové, která přijímala úplatky, Karlu Steinigerovi, který byl odsouzen kvůli daňovám podvodům s topnými oleji, čtyři milosti dostali i lidé z okruhu šéfa pražského podsvětí Františka Mrázka a naposled vzbudila nevoli milost pro šéfku Metropolní univerzity Annu Benešovou, která byla odsouzená za korupci a za zpronevěru peněz.

Všechny zmíněné případy se totiž týkají nějak korupce či finančních podvodů, kvůli kterým tento stát přichází o miliardy ročně, což naší republiku zásadním způsobem poškozuje nejen doma tím, že nás ochuzuje, ale i v zahraničí, kde poškozuje naše jméno, v důsledku tedy byznys, či jak říká prezident národní zájmy, které jindy rád hájí. A navíc, takové chování prezidenta silně poškozuje vládu, která si dala jako jeden z hlavních úkolů právě boj s korupcí a finančními podvodníky.

Podobně kriticky se lze ale dívat i na v úvodu zmíněné rozhodnutí Městského soudu v Praze. Tím, že nezveřejnil tento soud současně s vynesením svého rozhodnutí i zdůvodnění, ač na to má právo, zdůvodnění musí vypracovat ze zákona do měsíce, zavdal příčinu k mnoha spekulacím, které v důsledku podkopávají zase důvěryhodnost justice, ministra spravedlnosti a i celé vlády. Účinky odkladu jsou devastující, zvláště proto, že veřejnosti nebyly nikdy řádně vysvětleny prodlevy ve vyšetřování privatizace Mostecké uhelné či předražení Pandurů a už jen tento fakt v kontextu evropského práva stačí k tomu, proč měl být JUDr. Rampula odvolán, protože spravedlnost musí být nejen dána, ale musí se jevit jako že je dána. Důvěru ve vrchního státního zástupce proto už nejde vrátit žádným rozhodnutím soudu, a pokud si to někdo myslí, je to jen nebezpečná iluze.

Když se takhle chová prezident a justice necelý rok před krajskými a senátními volbami, vzbuzuje to nutně u občanů dojem, že v tomto státě už bojují všichni proti všem a že tuto vládu si už skoro nikdo nepřeje, i když právě prezident by měl být za každé situace tím mužem, který nad vládou drží ochrannou ruku, a soudy by měly zase dbát na dodržování jasných pravidel hlavně tím, že je samy dodržují a nevytvářejí půdu pro šíření drbů.

Konec konců v projevu před svým prvním zvolením to řekl sám nynější prezident dost jasně, když se vyjadřoval k milostem, a to bychom mu měli připomenout. Cituji: " (Prezident) v žádném případě se nesmí dopustit jejich zpochybňování skrýváním důvodů jejich udělení či argumentováním úředníků prezidentské kanceláře, že prezident důvody těchto výjimečných aktů nemusí uvádět." A my můžeme dodat: Podobně by se měly chovat soudy ve zvláště citlivých kauzách.

Psáno pro Čro6

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

český maloměšťák napsal(a):

A víte co ?
Možná že je prezident vážně Hodný Stařík - a ne Zlý Kmotřík, jak o něm píšou vrtošiví novináři.
Je mu těch obětí prostě jen líto.
Tu podnikatele, kterému nevyšel podnikatelský plán, jinak jistě velmi přínosný pro růst GDP České republiky, tu nešťastné policistky, co si nabrala za účelem zvýšení domácí poptávky hodně půjček, tu někoho, kdo jen sháněl otop na zimu pro své spoluobčany - aby neumrzli, jindy zase udělí milost nějaké tetce popletce , která se nevyzná ve všech těch složitostech účetnických v sektoru škoství, nebo onehdá spolupracovníkům Mafi....eh, tedy pražských tenistů a golfistů.

Prezident by měl být hodný a dobrý.

Nebo snad chcete prezidenta zlého, křivého a veskrze prohnilého ?
To se mně nějak nezdá....todlencto....
21. 02. 2012 | 09:18

Miky napsal(a):

Dokáže snad póvl pochopit,že prof. Klaus uděluje oprávněně milosti?!
Vždyť do nich zahrnuje v prvé řadě ty lidi co kradou a defraudují.
Budou mu asi něčim velice blízcí.
Ostatně i od toho jsou zde orgány aby,tu a tam "zapoměli",opoměli"či "zanedbali"
v průchodu práva tak,aby oblíbenec byl svobodný- volný a nebyl obtěžován policií či snad nedejBože i basou..!
Také se domnívám,že Mafii patří dík za zastřelení Mrázka jinak by byl rovněž omylostněn nebo alespoň odsunut do zahraničí-to aby nekecal.. a "nepomlouval"
různé něčí kamarádičky!
21. 02. 2012 | 09:27

Almo G™ napsal(a):

"ač není podle naší Ústavy prezident zodpovědný z výkonu své funkce, měl by se chovat podle zvyklostí civilizace, v níž funkci vykonává."

To je jen deklarace, která se týká jeho politické činnosti. Ve skutečnosti odpovědný je. Za činy, které posoudí jako trestné senát může být odvolán z funkce. Při posuzování činu lze využít běžný trestní zákoník.

Osobně nevěřím, že by Klaus mohl tuto aféru ustát a nebýt v takovém řízení (impeachementu) odvolán.

Sice se to nazývá nepěkně jako velezrada, což mnohým připomíná (nesprávně) vlastizradu, je to ale analogie běžného trestného činu (například) a "soudí" politici, nikoliv soudci.

Dovedu si představit, že by odvolání těsně před koncem byla pěkná tečka za škodami, které Klaus v úřadu napáchal.
21. 02. 2012 | 09:33

dedek napsal(a):

A co byste chtěl pane Hvížďalo. Vždy se říká " svý k svému nebo vrána k vráně sedá". Co byste čekal od člověka, který dokáže krást v přímém přenosu. Vrána vráně oči nevyklove.
21. 02. 2012 | 09:36

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Čekal jsem, že stihne omilostnit Ing. Dohnala dřív, než bude mít znečistěn trestní rejstřík a bude odvolán z funkce prezidneta NKÚ, ale má toho chudák moc, asi nestíhá, náš stařičký mocnář.
Přesto si myslím, že by všichni prezidenti měli držet basu, aby se do ní sami nedostali.
21. 02. 2012 | 09:59

Koplkop napsal(a):

Autor
"Milost v demokratickém systému slouží hlavně k tomu, aby v konkrétních případech, v nichž buď došlo k justičnímu omylu, nebo sice rozsudek padl podle práva, ale morálně, sociálně, humanitárně či eticky je na hraně,.. "
Pane Hvížďalo, tady bych s Vámi v prvním části nesouhlasil, prezidentská milost nemá a nemůže napravovat justiční omyl, od toho máme vyšší soudní distance a prezident nemá a nemůže mít větší a lepší vyšetřovací a soudní aparát, který by byl schopen napravovat justiční omyl. Budeme-li dále uvažovat tak, že rozsudek padl podle práva, pak je prezidentská milost poslední šance, kdy odsouzený apeluje na city prezidenta, který podle svého uvážení opravdu může odsouzenému udělit milost. Pokud má podle ústavy prezident právo udělit milost a to na základě vlastního uvážení, není férové mu toto vyčítat. Já bych udělil milost někomu jinému, Vy pane Hvížďalo zase někomu úplně jinému a pan prezident tomu nasadí korunu a udělí ji ještě někomu úplně a úplně jinému. Tady bych Vám připoměl pořekadlo "není na světě člověk ten, co by se zavděčil všem".
21. 02. 2012 | 10:23

S.Š. napsal(a):

Almo G™, ad "Osobně nevěřím, že by Klaus mohl tuto aféru ustát ..."
Tohle čtu od Vás již podruhé, nemýlím-li se. Jaké "ustát" ? Jak to vlastně myslíte, mohl byste výrok zpřesnit, resp. vysvětlit ? Ono se prezidentovi něco děje, někdo nějak výrazně protestuje, žádá vysvětlení, senát chystá žalobu, či co ? Neděje se přece nic, pár novinářů či publicistů napíše své články (nic není staršího než den staré noviny), my v podpalubí si řekneme, jaký že je to šlendrián, v příštím průzkmu důvěryhodnosti ústavních činitelů nebude mít pan prezident 45 procent, ale jen 44,8 procenta, a dál co ? No přece jako vždycky : nic ! :-)
Vždyť přece, nevadí-li veřejnosti (a ono jí to zjevně nevadí), že předseda vlády nese prezidentovi návrh na odvolání člena kabinetu a vzápětí s tímto návrhem v kapse musí mazat zpátky do Strakovky, popř. prezident premiérovi jindy řekne, že to či ono stejně nepodepíše, že nerespektuje rozhodnutí soudů, že znevažuje Ústavní soud, odmítá podepsat mezinárodní smlouvy, schválené oběma komorami parlamentu, a novináři za těchto okolností ad absurdum píší, že prezident se pohybuje "na hraně ústavy" (na jaké "hraně", prosím, tohle všechno přece není na hraně, nýbrž evidentně a nezpochybnitelně v rozporu s ústavou), tak co s tím chcete dělat ? Milosti, řekla bych, jsou to nejmenší a pan Klaus takovou drobotinu "ustojí" bez nejmenších problémů.
21. 02. 2012 | 10:23

Luba napsal(a):

Zdá se,
že se pan profesorissimus po klimatologii vrhnul i na soudnictví.
Spravedlnost je prázdný pojem a falešný mýtus, česká justice institucionalizuje novodobé levičáctví a kriminály se neoteplují.

V brzké době můžeme očekávat novou knihu vydavatelství Pražský hrad s.r.o. s názvem: "Můj boj: Po modré do práva"
21. 02. 2012 | 10:25

ld napsal(a):

s.š.,

já se domnívám, že vámi zmíněné průzkumy jsou interpretovány nepřesně. V nich je hodnocen prezidentský úřad, nikoli Klaus sám o sobě. A v tom je ten háček; jsou to bulíci na nose.
21. 02. 2012 | 10:33

vico napsal(a):

Asi nejlepší by bylo, aby ing.Klaus zbytek svého prezidentství vykonával v režimu impeachementu. Nakonec Clinton si užil své pouze kvůli neortodoxnímu užití doutníku.

Bohužel se tak nestane. Jak napsala paní S.Š. cosi se tu stále "kriticky" konstatuje, že jsme na hraně. Ve skutečnosti to spíš vypadá, že nám spíše hrana zvoní.
21. 02. 2012 | 10:46

S.Š. napsal(a):

Id : Ne, agentury skutečně zkoumají důvěryhodnost ústavních činitelů, např. naposled tady, viz http://www.sanep.cz/pruzkumy/duvera-ustavnich-cinitelu-publikovano-19-2-2012/
Vy jste ale asi chtěl říct, že lidé, odpovídají-li na otázku, hodnotí nikoliv konkrétní osobu, nýbrž promítají do odpovědi spíše svou důvěru v zastávaný úřad, rozumím-li tomu dobře. Nevím, to si netroufám posoudit (publicisté někdy ale skutečně tohle tvrdí). Otázka je nicméně položena jasně, lidé by tedy měli hodnotit důvěryhodnost ústavních činitelů, nikoliv důvěryhodnost Ústavního soudu, PS nebo prezidentské funkce, atp.
21. 02. 2012 | 10:56

bella ciao napsal(a):

Pan prezident NENÍ nebezpečný svou Bohem (a možná ústavou) danou vlastností činit z drobných lumpů nevinné květinky.

Pan prezident JE NEBEZPEČNÝ tím, koho může navrhovat a jmenovat do funkcí a úřadů, které budou dlouhodobě ovlivňovat ekonomiku a výklad práva (a hlavně ústavy) v této zemi.

K totální reformě (rozuměj rozvratu) fungování této země již vedle uvržení pod knutu Vatikánu a zrušení ústavy z roku 1992 s Listinou svobod chybí už jen málo.

Stotřináctce se v úzké spolupráci s údernickými novináři a pražským městským soudem podařilo zlikvidovat nezávislost NKÚ. Páni ministři se už nemají čeho bát.

Rampepurda navrácena na svůj stolec a devadesáttři korupčních kauz nyní ke kontrole v JEJÍM sejfu. Odkud už se nedostanou.
Kotrouš dává střílet rachejtle, Drobil si cvičí hýžďové svaly pro premiérské křeslo.

A Hvížďala se opět pokouší nás oblbnout, že důležitá je nějaká Benešová, které akreditační komise takjakotak zatrhla hadí líheň vykladatelů nového Občanského zákoníku.

Pokud mají sponzoři současné mocenské skvadry (inkluzive pana prezidenta) ještě nějaké nesplněné sny, pak je to likvidace ústavy z roku 1992.
Na to dojde, sázím boty.
21. 02. 2012 | 10:56

bella ciao napsal(a):

PS
Jistě mi hned někdo vmete, že neumím počítat... Éh, ty vaše sčoty! Už jste zapomněli, že jsme národ Melčáků a Pohanek?
21. 02. 2012 | 11:00

Kelt napsal(a):

Jsem přesvědčen,že Senát by měl již konat-zahájit proces
Impeachmentu a obrátit se na ÚS s požadavkem na odvolání národního škůdce z pozice presidenta ČR.
Všechny jeho kroky za poslední čtyři roky poškozují ČR vně i uvnitř.
21. 02. 2012 | 11:00

ld napsal(a):

s.š.,

ano, ta otázka oblíbenosti je interpretována dvojsmyslně.
21. 02. 2012 | 11:03

tata napsal(a):

pane Koplkop

DAL BYCH Vám za pravdu že prezident těžko muže napravovat justiční omyly,nema nato aparat.Konečně milost ma splnovat to že muže propustit toho co zakon neumožnuje,v souladu ale s takzvanymi vyšími principy moralky a humanity,

V ČEM SE MYLITE,JAK DEFINUJETE,ŽE VY BYSTE UDĚLIL JINEMU TEN ONOMU,OVŠEM VŽDY SE NAJDE ŠTOURAL ALE TA MILOST muže byt kontraverzní jen pro zlomek populace,a stoho pohledu je přimo poviností to ogrilovat všemi možnymi pohledy co to vyvolá,a jakmile to je kontraverzní už to nemuže byt uděleno.

A VTOM JE UPLNĚ JASNÉ že pan KLAUS PŘILIŠ ČASTO přistupuje k milostem kde většina to přimo bude odsuzovat,a ktomu by nikdy prezident všech neměl přistoupit.

Řict nazor kontraverzní,nebo konat kontraverzně si mužete dovolit Vy ,ja ,onen ,nikoliv prezident všech,zvlaště když on sam rad prohlašuje svoji nestranost,tady musí jit ne podle sebe ale podle společnosti jako celku,tudíž se musí vyhnout takovym milostem a bylo jasné že tyto kontravezní milosti to vyvolaj.....tudíž zde vaše vysvětlení že každy da jinemu milost je vtomto ohledu zcela mylné,ano da třeba jinemu ale vyhne se všem kontraverzním...........vtom je ten obrovky problem prezidenta.....akceptuje jen svuj pohled hlavy pomazané
21. 02. 2012 | 11:24

jiras napsal(a):

Svět podle Klause:
Ekonomika: V. Kožený hybatel privatizace, zastánce bankovního socialismu. Rusko nejlepší obchodní partner, obdiv Hayeka, kterého však mylně vykládá naprosto mimo společenské souvislosti.
Úzké osobní vazby na podnikatele, kteří v naší zemi aplikuji socialistiký kapitalismu, zbavený hlavního atributu - volné soutěže
Školství: Dobeš nejlepší ministr, kterého jsme měli. Útok na bezplatné školství, kterého však jeho rodina bohatě využívala
Soudnictví: udělování milostí lidem bezprostředně spojených se zločinem, který v očích Klause zločinem není /korupce, podvody, špinavé peníze/
Zahraniční politika: pomluvy EU, prezentace ryze soukromých názorů při zahraničních cestách, placených z peněz daňových poplatníků, o drobné krádeží nemluvě
Tuzemská politika: odpor vůči občanské společnosti, základu demokracie, ověřeno zkušeností západních zemí. Zákulisní pletky s manažerských projektem VV, obdivovatelka Bobošíková, sympatizanti z iniciativy DOST ......
Kultura: Knížák ředitelem NG, dehonestování projektu knihovny J. Kaplického. Obdiv literárních schopností p. Bartoše bez ohledu na jeho antisemitismus
Životní prostředí: ignorování zásad zdravého rozumu v přístupu k přírodě, bezohledené upřednostňování ekonomických zájmů na úkor přírody

Dalo by se pokračovat dále. Výše uvedené stačí na to, abychom se vyděsili. Kam kráčíme, pokud má tento člověk ve společnosti stále takové množství sympatizantů? Není snad škoda, že vůbec v roce 1918 vznikl samostatný stát, když ho spravujeme tímto způsobem?
21. 02. 2012 | 11:26

zdenekb napsal(a):

Almo G™:

"Osobně nevěřím, že by Klaus mohl tuto aféru ustát a nebýt v takovém řízení (impeachementu) odvolán."

Bohužel musím souhlasit s paní S.Š.... pan Klaus tuto aféru jako všechny ostatní nejen ustojí, ale pohodlně usedí. V presidentském křesle (aby nebyla mejlka!). A ještě se nad všemi falešnými obviněními pousměje. Leda by se v tom chtěl někdo pořádně vrtat, zamračí se. A o důkazech prohlásí, že je vetuje.
Šmytec.
21. 02. 2012 | 11:34

Koplkop napsal(a):

tata
"tady musí jit ne podle sebe ale podle společnosti jako celku"
Pane Tato, společnost nemá žádné svědomí, žádný soucit, žádný jednotný názor. Společnost je jen skupina jednotlivců. Společnost může mít své mluvčí, své zvolené vedení, ale milost není přiřčena společnosti, vládě, parlamentu, milost je přiřčena jednotlivci - panu prezidentovi. Proto buď musí být jako taková zrušena, nebo nemá nikdo právo takto udělenou milost kritizovat.
Vidíte my dva se teď neshodujeme na otázce udělování milosti. Kdo z nás je teď mluví za tu společnost? Vy nebo já? Kdo z nás má většinu? Podle Vás Vy, podle mně já.
21. 02. 2012 | 11:52

český maloměšťák napsal(a):

A proč hned " aféra" ? Cožpak nelze použíti běžné , krásné a dokonale popisné české slůvko " záležitost" ?
Já bych v tendlectěch případech dokonce neváhal sáhnout k termínům jako
je " běžná záležitost", " banální záležitost" či " soukromá záležitost". /možná že dokonce "tradiční záležitost"/

Nač hned vířit , potažmo kalit vody či rozhrabávat žhavý popel dýkou ? To nemáte nic lepšího na práci, než se navážet do někoho, kdo za to...eh, tedy komu za to vůbec nestojíte ?

P.S.
Prej "arogance moci ".
Blbost.
Jde o aroganci nemoci.
21. 02. 2012 | 11:58

resl napsal(a):

Dienstbier začíná být považován za jediného poslance, který se staví ke korupci rovně. Pokud bude pokračovat, získá ještě větší sympatie veřejnosti a část zlodějů v parlamentu s ním nebude moci zamést. Měl by podat trestní oznámení na Klause z nerespektování ÚS, následně by jej tento soud odsoudil. On by ovšem s úsměškem /křivým/ předstíral, že si z toho nic nedělá, ale soud by proběhl a dostal by se i do svět. médií, doma důrazně do tv. Pokud ne, napadnout ředitele tv, který se snaží intrikána dlouhodobě krýt. Toto je věcí poslanců a senátorů a jejich dlouhodobá zbabělost a nečinnost vůči hradnímu zloději, jim bude spočítána ve volbách. Kdo se nebojí, bude mít vyhráno, jen je třeba mít čisté svědomí, neboť hradní slouhové budou pátrat po všem, aby nepřítele jejich guru zničili. Ten návrh musí lidé poslat svým poslancům v co největším množstvím. Právě začínáme.
21. 02. 2012 | 11:59

český maloměšťák napsal(a):

"milost je přiřčena jednotlivci - panu prezidentovi"

Kým ?
Otcem, Synem a Duchem ?
Hmm - ten poslední...nezní jeho křestní jméno náhodou Roman ? /nebo příjmení ?....teď si nejsem jist..../
21. 02. 2012 | 12:00

technická napsal(a):

Dnes jsem narazil na hezky nazor:

Sláva – ISDA se v klidu usnese, ze k defaultu nedoslo. Problém je ale v tom, ze je teď kazdému jasné, jak se budou řesit problémy s Itálií, Portugrlskem, Spanělskem, atd, atd.
Bankovní systém nepadne kvůli CDS. Kazdému je teď ale jasné, ze CDS jsou zcela bezcenné. A také to, ze suverénní dluh nelze nijak pojistit. A to je kámen úrazu.
Pokud za téhle situace uz vůbec soukromý investor někomu půjčí, půjčí za takový úrok, aby mu kompenzoval rizika.

Jinými slovy, půjčovat budou uz jen půjčovatelé poslední instance – centrální banky.

A pokud nebudou CB intervenovat na trzích dluhopisů (rozuměj – skupovat vsechny dluhopisy, kterých se budou soukromí investořu zbavovat), čeká nás propad cen dluhopisů a raketový růst úrokových sazeb.

V rámci stávajících pravidel, včetně jejich porusování podle současné praxe, nemá současná dluhová krize jiné řesení,
nez velké znehodnocení měn. Zatím.

Ale vypadá to, ze banky uz si to uvědomily. Například UB vyhlásila od 1.4 nový sazebník, v kterém se pojistily proti předčasnému splacení hypotéky. Starý sazebník má poplatek 1% za rok, nový je jiz na 1% a extra 5%.

Tak schvalne do kdy fiat money jeste vydrzi?
21. 02. 2012 | 12:10

on. napsal(a):

Tem, kteri rikali, ze prezident je u nas je figurka bez realnych pravomoci, jsem jiz davno oponoval: Prezidentovi staci jedna jedina pravomoc a tou je neoduvodnena milost. Diky teto pravomoci dokaze rozvrati pravo a nasledne i stat.
21. 02. 2012 | 12:23

český maloměšťák napsal(a):

technická
"..A pokud nebudou CB intervenovat na trzích dluhopisů (rozuměj – skupovat vsechny dluhopisy, kterých se budou soukromí investořu zbavovat,čeká nás propad cen dluhopisů a raketový růst úrokových sazeb..."
---------------------------------------
Jak se jich budou zbavovat ? Trochu postrádám v těch větách logiku....pokud tedy CB nebudou intervenovat skupováním dluhopisů - jak se jich soukromí investoři zbaví ?

Jen se ptám - nehledejte v otázce nějakou škodolibost. Já se prostě v dluhopisech moc nevyznám - proto se ptám.
21. 02. 2012 | 12:24

on. napsal(a):

skoro bych rekl, ze VK miri k tomu, aby se tato jedina skutecna moc prezidenta zrusila, samozrejme az po jeho funkcnim obdobi :P
21. 02. 2012 | 12:25

emocionální napsal(a):

technická

Fiat money se může složit kdykoli, když beznaděj zvítězí nad nadějí.
Unicredit měla vždycky svinské smluvní podmínky a dodatky a navíc má teď trochu hnědé trencle. Kdo s nimi lezl na led, může si sám. Těch 5% je extra za celou hypotéku? Žádné drama. Bude to brzo extra 5% za rok.

Ke znehodnocení měn musí dojít, každý ví a vidí. I to jedno procento už začíná škemrat, aby mohlo platit daně a prosím, prosím jen ne meltdown.
Světová ekonomika ale na rozdíl od představ globalistů není hračka na dálkové ovládání.
Nixon prostě do Pekingu nikdy neměl jezdit. Kissinger byl vůl. Na třicet let zvýšil dohodou OPEC a inkluzí Číny obrátky vývoje a nestaral se, jestli na konci dráhy nestojí zeď.
Zřejmě ve víře, že on (a možná vyvolený národ) bude po smrti spasen.
Bude, kozami, které to všechno přežijí.

Chceme-li fiat money ještě chvíli podržet, cvičme si před zrcadlem úsměvy a jako ti námořni z potopené britské lodi prozpěvujme: Always look at the bright side of life!
21. 02. 2012 | 12:33

Vladimir napsal(a):

Milosti by měly být udělovány myslím jen ve zvláštních případech - tedy aby se vlk (právo) nažral a koza (morálka - etika) zůstala celá.
Tedy viděl bych jako přijatelnou milost v případě, kdy se nějaká osoba dopustí trestného činu podle zákona (např. zabití nebo zranění) , ale učiní tak v morálně důvodném případě (např. obrana proti násilníkovi nebo zlodějovi, kterou soudní ogány označily za nepřiměřenou ...).
Tedy milost bych dal majiteli kovošrotu, který střílel po autě zlodějů, kteří mu už poněkolikáté odcizili kovy ... a odražená střela zranila spolujezdce ... Neboli - kdyby zloději nekradli, nedošlo by ke zranění ...
Milost by bylo možné dát také matce , která by měla pečovat o malé děti (resp. změnit trest na podmíněný) nebo o člověka, který by měl pečovat o nemohoucí rodiče (obdobně trest podmíněný).
Je k nepochopení poslední Klausova milost pí Benešové , které ZRUŠIL PODMÍNĚNÝ TREST s odúvodněním, že by měla pečovat o matku a k tomu ještě vymazání trestu z rejstříku !

Zdá se Klaus úplně ztratil soudnost i když si těmito činy možná připravuje cestu k politické činnosti po konci mandátu.
Takovéto činy ale DEVASTUJÍ MORÁLKU národa. Je myslím signifikantní, že morálka národa šla ruku v ruce s Klausovým působením v tomto státě - včetně jeho působení v 90. letech - zhasnutím nad hromadou majetku.
Podle takto nastavené morálky rozhodují též ČESKÉ SOUDY, rouhodují se státní zástupci a policie ...
Tedy Klausovo působení na vnitřní politiku je škodlivé , zatímco v mezinárodní politice ho lze hodnotit kladně ! Je to zřejmě dáno tím, že z mezinárodního majetku nikdo nebude nic dávat ani Klausovi, ani jeho straně , zatímco uvnitř českého státu se to jen hemží potenciálními "spolupracovníky" a korupčníky.
21. 02. 2012 | 12:38

tata napsal(a):

pane Koplkop
VUBEC JSTE NEPOCHOPIL,SPOLEČNOST není rozdělena jak pišete na jednotlivce,zhruba je rozložena na v pravo ,levo a střed ktery vněčem souhlasí stím a v něčem s druhym polem,a to je očem mluvím,ten nazor musí ogrilovat,když do vemem do dusledku ted se dost často zhodne provolevé vidění že problem je podvod a korupce,takže v žadnem připadě nemuže dat milost za podvod nebo korupci.............jen kdyby třeba umiral omilostnění na rakovinu,nebo peči o male ditě,sice čast by možna remcala ale smoralního principu se to da ustat........už chapete ten rozdíl....přitom on te paní vymazal trest a zrušil podminku......copak necitite ten rozdíl co se neda obhajit......ta paní pochybyla dostala trest ktery ji vničem neohrožoval,přesto ji dal milost.......to je ta jasna kontraverze........chyba je že vy posuzujete prezidenta jako jednotlivce on zastupuje mě vas,celou tu společnost proto musí ctít.....rozdil jestli proti tomu bude protestovat minimalně lidí,tose vždy najde ovšem když ten protest je citelny a to proti jeho milostem je a mohl to jasně vědět nesmí ktakovym milostem přistoupit........on nezastupuje pana KLAUSE......TUDÍŽ SE milostma musí aspon moralně uspokojivě stotožnit společnost.........proboha udejte mi jeden zduvodnitelny omluvitelny argument milosti te paní,ktery aspon jen trochu pude proti zavažnosti korupce
21. 02. 2012 | 12:46

Marek napsal(a):

koplkop, pletete se. Některé milosti vyvolávají pochybnosti, zda nebyly zaplaceny, i tehdy zastáváte názor, že má prezident právo ? Prezident by měl dávat svou činností pozitivní signály do společnosti a ne takové, které stávající marasmus ještě zhoršují. Já ovšem od něj nic dobrého nečekám, jediné, co bude dobré je to, až zmizí někam přímo tam
21. 02. 2012 | 12:46

on. napsal(a):

Vladimir
prezidenta lze obzalovat z jedine veci a to z velezrady.
"jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu"
Neni toto nahodou splneno?
21. 02. 2012 | 12:49

Jane napsal(a):

Kam se vytratila lidskost? Co je špatného na omilostnění jinak poctivého defraudanta? Jak se má těžce nemocný násilník vyrovnat s životem za mřížemi? Kdo jiný se může ocitnout v tíživější sociální situaci, než ten, kdo nemůže sáhnout na své dobře zakopané peníze? Proč nedokážeme pochopit, že nejhorším trestem pro delikventa z řad ODS je hluboké opovržení jeho spolustraníků? Hašteřivý děda? Jsem rád, že ho máme! Dokáže se hašteřit s těmi, z kterých se již vytratily poslední zbytky empatie.
21. 02. 2012 | 12:49

empatický napsal(a):

Jane
Vy byste měl(a?) být farářem! Zlatá slova!
21. 02. 2012 | 12:55

on. napsal(a):

koukam, ze s prezidentem se neda nic moc delat (aspon ne dle psaneho prava)
http://pravo-cz.studentske.cz/2008/11/imunita-prezidenta-republiky.html
21. 02. 2012 | 12:59

M.N.O.P. napsal(a):

Mám vnuknutí, hlavou Hradu není Klaus , ale jeho žena "babička" Livie. Ta drží v rukou pevně otěže. Finančně i mocensky zcela nezávislá na manželovi. Ví ty největší intomnosti ze života manžela,všechno o jeho politické i osobní orientaci. Stačí naznačit a milost pro jejího známého je na světě a přitom to všichni chápou jako čin Klause. Vydáním jediné knihy ho může vymazat ze srdcí jeho stoupenců. Mistrovsky se umí držet stranou novinářů a pozornosti občanů......
21. 02. 2012 | 13:02

Frante napsal(a):

Přiznám se, že bych nikdy nehádal, že se bude řešit korupce v prezidentských milostech. Perfektní tečka za celou Klausovou politickou kariérou, která začala privatizací! Padly všechny bariéry, teď už se může úplně všechno
21. 02. 2012 | 13:03

Nuba napsal(a):

Jo, ještě si za ten rok, hlavně že poslední užijeme. Bude to Klausova permanentní volební kampaň. Někomu ovšem k jeho kladnému hodnocení stačí málo, třeba komunistům, že. Podle nich ať je Klaus jaký chce, ať si jejich katechismem, čili komunistickým manifestem vytírá třeba zadek, hlavně že je proti EU a má rád Putina. A takovéto polehčující okolnosti bere do úvahy celá řada lidí, kteří se ani nezamýšlejí nad tím, že by na prezidenta měl být přísnější metr než na kmotra Mrázka.

Takhle to vypadá, když se do úřadu dostane člověk, který k němu nemá kompetenci. Politický fanatik bez charakteru, bez sebereflexe a schopnosti empatie.

Jeho odchodem se sice situace nějak ze dne na den nezlepší, ale doufám, že to bude začátek ozdravování celé společnosti. Už bychom to moc potřebovali.
21. 02. 2012 | 13:12

ld napsal(a):

Víte někdo, kdo u soudu zastupoval Rampulu?
Respektive, kdo psal návrh na jeho odvolání?
21. 02. 2012 | 13:41

M.N.O.P. napsal(a):

Nubo - souhlasím. Jen mně (viz výše)není jasná role jeho ženy.
21. 02. 2012 | 13:42

Almo G™ napsal(a):

S.Š, zdenekb: č

Neměl jsem na mysli tlak veřejnosti ale tlak důkazů.

Co potřebujeme, když chceme někoho odsoudit, odvolat...:? Zlo/čin, aktéra, důkazy, žalobce, vůli.

Víme, že čin se stal. Víme, že to aktér nepopírá. Máme důkazy. Víme, že svůj čin vysvětloval lživými tvrzeními a nepřímo se už přiznal změnou zdůvodnění. Víme, že lhal, když tvrdil, že se Benešová s Klausovou nestýkaly. Víme, že milost pro korupčníka je velmi demotivující pro všechny státní zástupce, vyšetřovatele, soudce, že poškozuje společnost hmotně i morálně.

Víme, že prezident dělá tímto, ale i jinými činy ostudu doma i v zahraničí. Chová se nemorálně a na základě tohoto případu existuje oprávněné silné podezření, že milosti nerozdává zadarmo on nebo někdo z jeho okolí.

Z uvedených prvků už jde jen o tu vůli. A to je na zodpovědnosti nebo zbabělosti senátorů z ČSSD a ostatních, kteří mají odvahu postavit zájem státu nad svými osobními a stranickými zájmy. V takových chvílích se láme chleba. Nelze se spokojit s tím, že za pár měsíců od staříka bude pokoj.

Protože:
a) bude pilně zahlazovat stopy
b) udělá brzy ještě horší prasárny a ještě větší ostudu
c) připraví ve zbývajícím čase se svými kumpány dlouhou řadu dalších prasáren

Ta nečinnost se všem vymstí. Vsadím se, že ano. Pak se všichni budou chytat za hlavu, proč nekonali ve chvíli, když se sám posadil na lopatu.
21. 02. 2012 | 13:47

Almo G™ napsal(a):

"Omilostněná exředitelka Metropolitní univerzity Anna Benešová si s prezidentovou ženou Livií Klausovou telefonovala tak často, až to bylo podezřelé vyšetřovatelům. ..."

http://zpravy.idnes.cz/omilostnena-korupcnice-si-podle-odposlechu-s-klausovou-casto-telefonovala-1br-/domaci.aspx?c=A120220_080627_domaci_js
21. 02. 2012 | 13:59

Almo G™ napsal(a):

Už teď přece musí policie na základě jasných indicií prověřovat majetkové toky u všech, kdo mají něco společného s Hradem...
21. 02. 2012 | 14:00

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

M.N.O.P.
Myslím, že nejste daleko od pravdy. Vše se dozvíme, až to nějaký jejich vnouček vykoktá.
21. 02. 2012 | 14:14

Nuba napsal(a):

M.N.O.P

tak roli Livie lépe zhodnotí až jistý odstup. Jistěže by si neměl nikdo namlouvat, že pokud žije po boku takového člověka, tak že zustane nějak nezasažena. Po těch dlouhých letech společného života je skoro jisté, že by spolu nemohli pod jednou střechou existovat dva zcela charakterově odlišní lidé. Takový svazek by nefungoval. Ostatně někde jsem zaznamenala její vyjádření v tom smyslu, že se v zásadních hodnotách. A pokud je pravda, jako že je to, že ji navštív ila později omilostěná Benešová, tak se skoro zdá, že až na pár maličkostí, jako např. že prezident nechává záchodové prkýnko nahoře a jiné podružnosti, že to s těmi hodnotami asi cítí stejně.

Před časem jsem tady napsala, že jsem zaznamenala nějaký balonek o tom, že by se Lívie mohla odhodlat kandidovat na Hrad, aby to zustalo v rodině a bylo si tady poklepáváno od někoho na čelo, jako že šířím drby. Jak je vidět, v naší kotlině je všechno možné a docela to vypadá na to, že to nezvládnuté ego našeho prezidenta, má na svědomí zčásti i jeho manželka, která s ním tedy ty jeho hodnoty i nehodnoty celou tu řadu let ochotně sdílela a zřejmě jej i utvrzovala v přesvědčení, že je její manžel skoro něco jako bůh. To někdy ženy dělají, lechtají ješitnost svých manželů, aby si je snáze udržely. Ovšem jak je vidět, v některých případec to může mít i hodně negativní následky pro okolí, v tomto případě dokonce stát.

Pokud by se skutečně stalo, že by se manželka prezidenta rozhodla kandidovat, tak bych si zase tukala na čelo já a doufám, že bych v tomto případě nebyla sama.
21. 02. 2012 | 14:30

ghándí napsal(a):

proč by měla veřejnost konktrolovat udělené milosti? veřejnost o těch kauzách přece ví to samé, co má hviždala v hlavě.
21. 02. 2012 | 14:40

scallop napsal(a):

s.s.

Ja bych to nevidel tak pesimisticky. V posledeni dobe (rekneme od chilskeho pera) ma Klausova popularita jednoznacne sestupnou tendenci. Takovy trend jsme drive nevideli. Nynejsi milosti mu zas o neco uberou. A bude to pokracovat - on urcite nezvladne odejit z hradu s nadhledem jako Havel.
21. 02. 2012 | 14:42

JF napsal(a):

Klaus je jen trochu rozmazlenější děcko jedné širší pražské rodinky, tak mu je prostě jen trochu víc dovoleno ... však ono to půjde, musí to jít. Pan Hvížďala již naň přísným ale shovívavím okem již dohlédne. Co dělá vlastně Fischer, Švejnar či Dienstbier. Kde jsou, začíná skoro další lekcička.
21. 02. 2012 | 14:42

Kanalnik napsal(a):

prezident je ve svych milostech svrchovany a nikomu neni nic do toho, komu (jakemu jmenu) milost prezident udeli;

co je ale podstatne je PROCES udileni milosti, kde existuje jiz dnes podezreni z korupce, a dale mozne ovlivneni nestranneho procesu udileni milosti prezidentovym stretem zajmu, kdy prezident pomaha svym znamym ci ekonomicky (pro nej) pritazlivym "kandidatum"

je to ten proces, o kterem se zacina pochybovat; je jasne, ze osoba tohoto prezidenta vzbuzuje v celem procesu pochybnosti o tom, ze prezident zneuziva sveho privilegia
21. 02. 2012 | 14:58

S.Š. napsal(a):

Almo G™ : Ano, ten odkaz jsem četla. Na druhou stranu, Anna Benešová kontatky s prezidentským párem a především s paní Lívií odmítla. Rovněž také odmítla, že by s ním pracovala kdysi v Prognostickém ústavu. "Nekdy jsem si s paní Klausovou netelefonovala, ani se s ní necházela mezi čtyřma očima či v nějakém užším kruhu. Viděly jsme se pouze několikrát na různých společnských akcích", řekla právu Benešová. Samotného Klause prý letmo viděla asi dvakrát na konci 60. let, pak už nikdy. Údajné policejní odposlechy jsou podle ní naprostým výmyslem (Právo, 21. 2. 2012). Tak co s tím ?
Šance ale rozhodně byla, totiž v roce 2009, když pan Klaus odmítal podepsat oběma komorami parlamentu Lisabonskou smlouvu. Tehdy měli senátoři šanci podat žalobu k Ústavnímu soudu. Tu ale propásli. Možnost nicméně zvažována byla, sen. soc.dem. Alena Gajdůšková o ní hovořila i veřejně.

Nuba :
Paní Nubo, o možné kandidatuře paní Lívie opakovaně v tisku hovořil senátor Kubera. Naposled v bulvárních Parlamentních listech, které s parlamentem nemají společného zhola nic, tvrdil, že paní Klausová mu slíbila, že pokud půjde do prezidentské volby Jan Švejnar, postaví se proti němu. Před pár dny o tuto možnost zmiňoval také Ladislav Jakl.

Kanalnik :
Pane kanalniku, to máte samozřejmě pravdu, jde o prezidentskou pravomoc, která nemusí být kontrasignována. Už ale to, že se policie musí zabývat, to OPAKOVANĚ, prezidentskými milostmi, je pro úřad hlavy státu ostuda nebývalá. Václavu Havlovi kupř. lze v souvislosti s milostmi přišít mnohé, a také se tak děje, nikdy však nebyl podezřelý z toho, že by prezidentskou milost prodával (minimálně v případě Radky Kadlecové takové podezření ale teď skutečně existuje).

scallop : Ano, popularita (či důvěryhodnost) se pomalu blíží hodnotám, na nichž byl V.H., když odcházel z úřadu. To mě vrací zpět k tomu, co bude po 7. březnu 2012, pěkný text k tématu vyšel včera v Respektu. Je obsáhlý, hodilo by se jej nicméně alespoň část rozšířit, podívám se na to.
21. 02. 2012 | 15:27

Vladimir napsal(a):

ad on.:
Já bych tipoval, že ty poslední Klausovy milosti jdou skutečně proti Demokratickému řádu ! Nejsem ale právník a tak nevím, co by na to řekl Ústavní soud. Jestli by neřekl, že ty důvody jsou nedostatečné ...
Soudci jsou sebranka, která má spolu s politiky vinu na demoralizaci tohoto národa a státu !
Rozsudky některých soudů (soudců) jsou výsměchem pojmu spravedlnost, nehledě na případy jako Nagy (severočeský kraj, kde si soudce vymýšlel jednání a rozsudky psal podle zadání kunčaftů ...) nebo soudce Berka, kde on zase dělal konkurzy na firmy a dohazoval je mafiánům ..., které jsou jasně zločinecké !
I Ústavní soud rozhodoval v některých případech pofiderně (Lisabonská smlouva - odfláknuto, předčasné volby - upřednostnění zájmu jednoho poslance setrvat ve funkci , zdrav. poplatky - skočili na lep Topolánkovi , resp. Julínkovi, ...).

Spravedlnost v této zemi budou muset vzít do rukou LIDÉ (démos), byť třeba formou POROTY - u soudů a formou referenda a větší kontrolou exekutivní a zastupitelské moci.
21. 02. 2012 | 15:44

Pepan napsal(a):

Heleťe se, a proč on ji vlastně omilostnil, vždyť měla přece jen "podmínku" tzn.,že by do vězení nešla a o toho svého nemocného manžela se mohla klidně starat ne?
21. 02. 2012 | 15:45

Vladimir napsal(a):

to Pepan:

O to právě jde !

Zdůvodnění té milosti bylo naprosto nesmyslné ! I když chápu, že ty texty sepisoval někdo jiný, ne sám Klaus, ale Klaus je pak měl přečíst a posepsal je (!) ...
Navíc je úplně nesmyslné, že Klaus nechal její trest vymazat z rejstříku trestů, aby znovu mohla dělat činnosti, kde se žádá čistý rejstřík (např. vedení školy).

Podobně odložení nástupu trestu pro Malinu na základě zfalšovaných lékařských zpráv, je fantastické ! Přece prezident nemá moc nechat si ověřovat pravost lékařského posudku - tu má soud (nebo orgány v trestním řízení) a před nástupem trestu věznice ověřuje zdravotní stav nastupujícího ...

Prostě Klaus (nebo jeho kancelář) se zachoval jako mafián !!!
21. 02. 2012 | 15:57

Jaroslav napsal(a):

LN Máte pro to nějaké důkazy?
Lhal bych, kdybych řekl, že jsem opticky nikdy nic neregistroval. Nějaké předávánezajímal jsem se o to. Tehdy se muselo jednat jen o drobné částky a to jsem bral tak, že si něco za práci pro školu zaslouží.

LN Vám obálky nedávala?
Já jsem byl v jiné pozici. Byl jsem spolu s několika dalšími zaměstnancem školy. Pokud šlo o peníze, dostávali jsme tolik, kolik nám náleželo podle mzdového tarifu uvedeného ve statutu školy. A podle něj ná

LN S Benešovou jste spolupracoval pět let. Zmiňovala se někdy o tom že se zná s prezidentem Klausem nebo jeho ženou?
Když dostala milost, vůbec mě nenapadlo hledat souvislost ve známosti s panem prezidentem. Až když jsem to četl v médiích, vzpomněl jsem si, že mi jednou v dobré náladě vykládala, že je pan prezident její známý. Pracovala s ním prý v Prognostickém ústavu, kde mu zpracovávala administrativu pro zahraniční služební cesty. Označila se i za přítelkyni paní Klausové. Ale mě to tehdy nijak nezajímalo, takže jsem se na podrobnosti neptal.

LN Myslíte si, že tedy udělená milost může mít souvislost?
Když se znají, tak lidsky vzato, mě to nepřekvapuje, že tu milost udělil. Já si pana prezidenta vážím, ostatně jsem tady na VŠE kdysi připravoval administrativu pro jeho profesorské jmenování. Ale to, že jí krom zrušení podmínky prakticky vrátil funkce, to považuji za nediplomatické rozhodnutí.

LN Proč?
Protože už se škola kvůli ní jednou dostala do špatného světla. A teď se zas bez obav vrací do prostoru, který zneužívala, a umožnilo se jí, aby v tom pokračovala. A to není dobré pro školu, to mě mrzí nejvíce. Vím, že na škole působila i během podmínky, ale ta pro ni snad byla výstrahou před tím, aby škole mohla svým jednáním opět ublížit. Takže s velkorysostí podmínky nesouhlasím. Ani když to pan prezident vysvětloval humanitními důvody.
ČTĚTE TAKÉ:

Podivný případ, řekl Klaus. Podívejte se na rozsudek

LN Myslíte péčí o manžela?
Ano. Pan Beneš je určitě nemocen a péči potřebuje. Ale on byl nemocen už v době, kdy jsem na škole pracoval. A to péče nemohla záviset na její pomoci, protože to by nemohla vysedávat ve škole od rána do večera celý týden. Navíc jsem byl sám svědkem toho, jak se k některým lidem chovala nedobře, ba nehumanisticky. Neberte to jako pomluvu, ale jako osobní výtku.

LN Nehumanisticky? Co tím myslíte?
Měli jsme tehdy na škole například jednu paní, odbornici na výpočetní techniku. Ale paní Benešová si ji z nějakého důvodu neoblíbila. V té době byl manžel této zaměstnankyně smrtelně nemocen. Paní Benešová ji ale nikdy nepustila dříve z práce. Nebo jí nějak nevyšla vstříc. Ne, to ji bryskně odmítla. Takže paní Benešová se umí chovat velmi nehumanisticky. Tak jakýpak humanismus?

LN Jak jste se ke spolupráci s ní vlastně dostal?
Znal jsem ji už z dob, kdy docházela na můj kurz ve Státním ústavu těsnopisu. Ke spolupráci s ní jsem se ale dostal až kolem roku 2001, kdy začala spolu s dalšími uvažovat o založení soukromé vysoké školy. Přizvali mě k tomu projektu kolegové z VŠE, kteří se s ní znali. A protože jsem obhajoval studijní program školy před Akreditační komisí, jmenovali mě poté rektorem.

LN Vy osobně jste s ní vycházel jak?
Já jsem s lidmi ve škole vycházel za dobře. Ale víte, paní Benešová je zvláštní osoba, která je z hlediska řízení taková dost razantní. Všechno chtěla mít pod palcem, tak si vzala funkci zakladatelky, kvestorky a ještě několik dalších funkcí. A z těchto pozic mě postupně začala nutit do věcí, se kterými jsem nesouh
21. 02. 2012 | 16:14

Jaroslav napsal(a):

ějaké předávání obálek jsem viděl, říká bývalý rektor
Rozhovor 20. února 2012 11:00
PRAHA - Gentleman by neměl o ženě hovořit nehezky. Ale zájem o školu, kterou jsem pomohl přivést na svět, mi nedá spát, řekl v rozhovoru pro LN první rektor Metropolitní univerzity Praha Ondřej Asztalos.

LN Když soud potrestal Annu Benešovou za zpronevěru a uplácení, překvapilo vás to?
Upřímně řečeno, nepřekvapilo. Ostatně třikrát jsem vypovídal na policii. Když člověk rozumí ekonomii a zamyslí se - na začátku ta škola neměla nic. Peníze získávala jen od těch pár studentů, které tehdy měla. Asi dvě desítky. Ale přesto se škola velmi rychle rozvíjela.

LN Díky čemu? Měl jste signály, že za tím stojí nekalé praktiky?
To nemohu potvrdit. Toho jsem svědkem nikdy nebyl. Ale paní Benešová byla šikovná, uměla věci zařídit. Budovy školy vlastnil magistrát a ten taky investoval do vybavení a celkově školu zveleboval. Snad i díky její známosti s tehdejším panem primátorem Bémem. No ale když se pak člověk logicky zamyslí - když se v těch nedávných letech dopouštěla uplácení, kdy už to neměla za potřebí, protože se škola rozrostla na tisíce studentů, tak jak to muselo vypadat tehdy, když škola začínala od nuly?
21. 02. 2012 | 16:16

Jaroslav napsal(a):

LN Máte pro to nějaké důkazy?
Lhal bych, kdybych řekl, že jsem opticky nikdy nic neregistroval. Nějaké předávání obálek jsem tehdy zaznamenal při jednáních správní rady.
ČTĚTE TAKÉ:

Klaus k milosti: O návštěvě Livie na univerzitě jsem nevěděl

LN Nepozastavoval jste se nad tím?
Tak samozřejmě funkcionáři obecně prospěšné společnosti, kterou škola je, mají funkci vykonávat zadarmo a dostávat pouze náhrady za výdaje s ní spojené. Ale nezajímal jsem se o to. Tehdy se muselo jednat jen o drobné částky a to jsem bral tak, že si něco za práci pro školu zaslouží.

LN Vám obálky nedávala?
Já jsem byl v jiné pozici. Byl jsem spolu s několika dalšími zaměstnancem školy. Pokud šlo o peníze, dostávali jsme tolik, kolik nám náleželo podle mzdového tarifu uvedeného ve statutu školy. A podle něj nám náležely i odměny, ale ty jsme tedy dostávali zcela regulerně.

LN S Benešovou jste spolupracoval pět let. Zmiňovala se někdy o tom že se zná s prezidentem Klausem nebo jeho ženou?
Když dostala milost, vůbec mě nenapadlo hledat souvislost ve známosti s panem prezidentem. Až když jsem to četl v médiích, vzpomněl jsem si, že mi jednou v dobré náladě vykládala, že je pan prezident její známý. Pracovala s ním prý v Prognostickém ústavu, kde mu zpracovávala administrativu pro zahraniční služební cesty. Označila se i za přítelkyni paní Klausové. Ale mě to tehdy nijak nezajímalo, takže jsem se na podrobnosti neptal
21. 02. 2012 | 16:18

Jaroslav napsal(a):

LN Myslíte si, že tedy udělená milost může mít souvislost?
Když se znají, tak lidsky vzato, mě to nepřekvapuje, že tu milost udělil. Já si pana prezidenta vážím, ostatně jsem tady na VŠE kdysi připravoval administrativu pro jeho profesorské jmenování. Ale to, že jí krom zrušení podmínky prakticky vrátil funkce, to považuji za nediplomatické rozhodnutí.

LN Proč?
Protože už se škola kvůli ní jednou dostala do špatného světla. A teď se zas bez obav vrací do prostoru, který zneužívala, a umožnilo se jí, aby v tom pokračovala. A to není dobré pro školu, to mě mrzí nejvíce. Vím, že na škole působila i během podmínky, ale ta pro ni snad byla výstrahou před tím, aby škole mohla svým jednáním opět ublížit. Takže s velkorysostí podmínky nesouhlasím. Ani když to pan prezident vysvětloval humanitními důvody.
ČTĚTE TAKÉ:

Podivný případ, řekl Klaus. Podívejte se na rozsudek

LN Myslíte péčí o manžela?
Ano. Pan Beneš je určitě nemocen a péči potřebuje. Ale on byl nemocen už v době, kdy jsem na škole pracoval. A to péče nemohla záviset na její pomoci, protože to by nemohla vysedávat ve škole od rána do večera celý týden. Navíc jsem byl sám svědkem toho, jak se k některým lidem chovala nedobře, ba nehumanisticky. Neberte to jako pomluvu, ale jako osobní výtku.

LN Nehumanisticky? Co tím myslíte?
Měli jsme tehdy na škole například jednu paní, odbornici na výpočetní techniku. Ale paní Benešová si ji z nějakého důvodu neoblíbila. V té době byl manžel této zaměstnankyně smrtelně nemocen. Paní Benešová ji ale nikdy nepustila dříve z práce. Nebo jí nějak nevyšla vstříc. Ne, to ji bryskně odmítla. Takže paní Benešová se umí chovat velmi nehumanisticky. Tak jakýpak humanismus?
21. 02. 2012 | 16:19

Jaroslav napsal(a):

N Jak jste se ke spolupráci s ní vlastně dostal?
Znal jsem ji už z dob, kdy docházela na můj kurz ve Státním ústavu těsnopisu. Ke spolupráci s ní jsem se ale dostal až kolem roku 2001, kdy začala spolu s dalšími uvažovat o založení soukromé vysoké školy. Přizvali mě k tomu projektu kolegové z VŠE, kteří se s ní znali. A protože jsem obhajoval studijní program školy před Akreditační komisí, jmenovali mě poté rektorem.

LN Vy osobně jste s ní vycházel jak?
Já jsem s lidmi ve škole vycházel za dobře. Ale víte, paní Benešová je zvláštní osoba, která je z hlediska řízení taková dost razantní. Všechno chtěla mít pod palcem, tak si vzala funkci zakladatelky, kvestorky a ještě několik dalších funkcí. A z těchto pozic mě postupně začala nutit do věcí, se kterými jsem nesouhlasil.

LN Proto jste nakonec odešel?
Byl to jeden z důvodů. Jednak mi vadilo, že se správní radou řešila řadu zásadních věcí za mými zády, a pak mi je předkládala jako hotovou věc. Ale šlo také o to, že chtěla rozvíjet školu i za cenu ulehčování studentům u zkoušek a podobně. Když se to stalo jednou dvakrát, tak jsem se rozzlobil vnitřně. Ale když už ten počet narůstal, tak to byl další důvod k tomu, abych s těžkým srdcem po pěti letech odešel.

Profesor Ondřej Asztalos v současnosti působí na Fakultě finančnictví a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.
21. 02. 2012 | 16:20

Jana napsal(a):

Už od 90. let je přece jasné, že právě tento dřívější ministr financí a předseda vlády by měl za legislativní zpracování finančních reforem jít sedět pro poškozování zájmů našeho státu a jeho občanů. Vždyť to co jiné státy zažívají díky prohraným válkám zažíváme nyní my díky tomu, jakým lidem jsme po plyšáku dali důvěru. Oni pak pod heslem že stát je špatný hospodář, hospodařili tak, aby dokázali, že je to pravda. Leč nebyl to stát, ale naprosto konkrétní lidé jejich jména si můžeme přečíst pod úmyslně chybně sestavenými zákony,privatizačními projekty,a dalčími rozhodnutími,která rozvrátila a vyčerpala naši zem.
21. 02. 2012 | 16:22

Jaroslav napsal(a):

LN Máte pro to nějaké důkazy?
Lhal bych, kdybych řekl, že jsem opticky nikdy nic neregistroval. Nějaké předávání obálek jsem tehdy zaznamenal při jednáních správní rady.
ČTĚTE TAKÉ:

Klaus k milosti: O návštěvě Livie na univerzitě jsem nevěděl

LN Nepozastavoval jste se nad tím?
Tak samozřejmě funkcionáři obecně prospěšné společnosti, kterou škola je, mají funkci vykonávat zadarmo a dostávat pouze náhrady za výdaje s ní spojené. Ale nezajímal jsem se o to. Tehdy se muselo jednat jen o drobné částky a to jsem bral tak, že si něco za práci pro školu zaslouží.

LN Vám obálky nedávala?
Já jsem byl v jiné pozici. Byl jsem spolu s několika dalšími zaměstnancem školy. Pokud šlo o peníze, dostávali jsme tolik, kolik nám náleželo podle mzdového tarifu uvedeného ve statutu školy. A podle něj nám náležely i odměny, ale ty jsme tedy dostávali zcela regulerně.

LN S Benešovou jste spolupracoval pět let. Zmiňovala se někdy o tom že se zná s prezidentem Klausem nebo jeho ženou?
Když dostala milost, vůbec mě nenapadlo hledat souvislost ve známosti s panem prezidentem. Až když jsem to četl v médiích, vzpomněl jsem si, že mi jednou v dobré náladě vykládala, že je pan prezident její známý. Pracovala s ním prý v Prognostickém ústavu, kde mu zpracovávala administrativu pro zahraniční služební cesty. Označila se i za přítelkyni paní Klausové. Ale mě to tehdy nijak nezajímalo, takže jsem se na podrobnosti neptal
21. 02. 2012 | 16:22

Jaroslav napsal(a):

LN Máte pro to nějaké důkazy?
Lhal bych, kdybych řekl, že jsem opticky nikdy nic neregistroval. Nějaké předávání obálek jsem tehdy zaznamenal při jednáních správní rady.
ČTĚTE TAKÉ:

Klaus k milosti: O návštěvě Livie na univerzitě jsem nevěděl

LN Nepozastavoval jste se nad tím?
Tak samozřejmě funkcionáři obecně prospěšné společnosti, kterou škola je, mají funkci vykonávat zadarmo a dostávat pouze náhrady za výdaje s ní spojené. Ale nezajímal jsem se o to. Tehdy se muselo jednat jen o drobné částky a to jsem bral tak, že si něco za práci pro školu zaslouží.

LN Vám obálky nedávala?
Já jsem byl v jiné pozici. Byl jsem spolu s několika dalšími zaměstnancem školy. Pokud šlo o peníze, dostávali jsme tolik, kolik nám náleželo podle mzdového tarifu uvedeného ve statutu školy. A podle něj nám náležely i odměny, ale ty jsme tedy dostávali zcela regulerně.

LN S Benešovou jste spolupracoval pět let. Zmiňovala se někdy o tom že se zná s prezidentem Klausem nebo jeho ženou?
Když dostala milost, vůbec mě nenapadlo hledat souvislost ve známosti s panem prezidentem. Až když jsem to četl v médiích, vzpomněl jsem si, že mi jednou v dobré náladě vykládala, že je pan prezident její známý. Pracovala s ním prý v Prognostickém ústavu, kde mu zpracovávala administrativu pro zahraniční služební cesty. Označila se i za přítelkyni paní Klausové. Ale mě to tehdy nijak nezajímalo, takže jsem se na podrobnosti neptal.

LN Myslíte si, že tedy udělená milost může mít souvislost?
Když se znají, tak lidsky vzato, mě to nepřekvapuje, že tu milost udělil. Já si pana prezidenta vážím, ostatně jsem tady na VŠE kdysi připravoval administrativu pro jeho profesorské jmenování. Ale to, že jí krom zrušení podmínky prakticky vrátil funkce, to považuji za nediplomatické rozhodnutí.

LN Proč?
Protože už se škola kvůli ní jednou dostala do špatného světla. A teď se zas bez obav vrací do prostoru, který zneužívala, a umožnilo se jí, aby v tom pokračovala. A to není dobré pro školu, to mě mrzí nejvíce. Vím, že na škole působila i během podmínky, ale ta pro ni snad byla výstrahou před tím, aby škole mohla svým jednáním opět ublížit. Takže s velkorysostí podmínky nesouhlasím. Ani když to pan prezident vysvětloval humanitními důvody.
ČTĚTE TAKÉ:

Podivný případ, řekl Klaus. Podívejte se na rozsudek

LN Myslíte péčí o manžela?
Ano. Pan Beneš je určitě nemocen a péči potřebuje. Ale on byl nemocen už v době, kdy jsem na škole pracoval. A to péče nemohla záviset na její pomoci, protože to by nemohla vysedávat ve škole od rána do večera celý týden. Navíc jsem byl sám svědkem toho, jak se k některým lidem chovala nedobře, ba nehumanisticky. Neberte to jako pomluvu, ale jako osobní výtku.

LN Nehumanisticky? Co tím myslíte?
Měli jsme tehdy na škole například jednu paní, odbornici na výpočetní techniku. Ale paní Benešová si ji z nějakého důvodu neoblíbila. V té době byl manžel této zaměstnankyně smrtelně nemocen. Paní Benešová ji ale nikdy nepustila dříve z práce. Nebo jí nějak nevyšla vstříc. Ne, to ji bryskně odmítla. Takže paní Benešová se umí chovat velmi nehumanisticky. Tak jakýpak humanismus?

LN Jak jste se ke spolupráci s ní vlastně dostal?
Znal jsem ji už z dob, kdy docházela na můj kurz ve Státním ústavu těsnopisu. Ke spolupráci s ní jsem se ale dostal až kolem roku 2001, kdy začala spolu s dalšími uvažovat o založení soukromé vysoké školy. Přizvali mě k tomu projektu kolegové z VŠE, kteří se s ní znali. A protože jsem obhajoval studijní program školy před Akreditační komisí, jmenovali mě poté rektorem.

LN Vy osobně jste s ní vycházel jak?
Já jsem s lidmi ve škole vycházel za dobře. Ale víte, paní Benešová je zvláštní osoba, která je z hlediska řízení taková dost razantní. Všechno chtěla mít pod palcem, tak si vzala funkci zakladatelky, kvestorky a ještě několik dalších funkcí. A z těchto pozic mě postupně začala nutit do věcí, se kterými jsem nesouh
21. 02. 2012 | 16:23

Jaroslav napsal(a):

Zřejmě nejskandálnější a nejdiskutabilnější milost, která byla českými presidenty kdy udělena, obdržela v minulých dnech Anna Benešová, managerka Metropolitní university Praha (MUP). Zásluhou Lidových novin máme k disposici rozsudek Městského soudu v Praze, jenž nám celkem plasticky představuje poměry na této soukromé vysoké škole: jako všude v české společnosti, korupce tam byla normou, ničím, nad čím by bylo třeba se zvlášť pozastavit.
Prominentní studenty nedobrovolně dotoval studentský plebs a sponsoři, při jednání s partnery z veřejné správy byla běžná obálková methoda motivace, členové statutárních orgánů university dostávali úplatky ve formě fiktivních cestovních náhrad, a sama paní ředitelka si tu a tam vypomohla malou domů, když si nechala na účet zaměstnavatele provést doma stavební práce nebo opravit nábytek. Prostě – normální poměry v České republice 22 let po Listopadu.
Samozřejmě, že Benešová nebyla jediným viníkem toho, jaké poměry na MUP panovaly, ale už z pouhého výčtu prominentních studentů je jasné, že takové politické krytí, aby mohli být před soud postaveni všichni pachatelé, orgány činné v trestním řízení neměly: není pochyb o tom, že korupce byla provozována minimálně s tichým vědomím, ještě spíš ale se souhlasem špiček pražské ODS: ono se může hodit takové studium zdarma pro nepříliš bystrého synka nebo dcerku, kteří by na veřejné vysoké škole neuspěli nebo se studiem museli příliš namáhat; MUP jim mohla poskytnout úplný vzdělávací servis plzeňského typu, a patrně i za plzeňských podmínek. Stačí se podívat na seznam vyučujících, včetně externistů, a musí nám být jasné, jaký personální substrát na universitě působí.
21. 02. 2012 | 16:27

skeptický napsal(a):

Nový hrabě Monte Christo aneb Tajemný hrad v Karpatech.
21. 02. 2012 | 16:57

Kanalnik napsal(a):

S.S. - myslim, ze to, co pisete, je v souladu s tim, co pisi ja :)
21. 02. 2012 | 17:06

M.N.O.P. napsal(a):

Paní Nubo, Jistě máte pravdu o sdílených hodnotách dlouholetých partnerů, mě ale zaráží, jak bylo kromě první ženy pana Havla přes média útočeno(zaměřena pozornost) na druhou ženu Havla, na manželky Paroubka, a svým způsobem i Topolánka, ale na babičku Livii si nikdo netroufá. Znáte nějaký hlubší komentář (či rozbor) o její roli v dělení ČSR, nebo při potlačení Sarajeského atentátu, nebo jejím podílů při rozhodování a kontrole společností v kterých zasedá, vlivu na vyjednavače při prezidenské volbě? Paní Livie není jen první dámou, ale výraznou a vlivnou političkou naší současnosti.
21. 02. 2012 | 17:10

S.Š. napsal(a):

Hlas, který neumlkne
Co bude dělat prezident Klaus po odchodu z Hradu
Ivana Svobodová

„...
Jiří Payne stojí po boku Václava Klause už přes 20 let, je tedy jedním z těch, kteří by být schopni dobře chápat, kam Václav Klaus směřuje a oč mu v politice jde. Společně s Klausem působil od počátku v OF a v r. 1991 spolu zakládali ODS, dvanáct let působil ve sněmovně coby poslanec a rok po nástupu Klause na Hrad se stal jedním z prezidentových poradců, jímž je dodnes. Názorově k sobě mají tito dva politici velmi blízko a výrazným projevem shodného uvažování je to, že pro oba je už členství ve straně, kterou zakládali, minulostí. Když se Václav Klaus koncem roku 2008 vzdal na protest proti politice tehdejšího předsedy strany Mirksa Topolánka členství v ODS, Jiří Payne odešel s ním. A brzy začal přemýšlet o založení novéoho politického uskupení, kde by se, jak říká, více zúročily konzervativní ideje „původní, Klausovy“ ODS. Z hradního kopece nad Malou Stranou tehdy oba zachmuřeně shlíželi na vstřícný postoj Topolánkovy vlády k Evropské unii a nelibě nesli i jeho vizi posunout stranu více do středu a oslovit také liberálně zaměřené voliče.

Jiří Payne takovou novou stranu, založenou na odmítnutí spojené Evropy, skutečně o rok později pomohl dát dohromady – Stranu svobodných občanů. Je jejím místopředsedou a chystá se za toto silně euroskeptické uskupení kandidovat do Senátu. „Cílem svobodných je vyvést zemi z Evropské unie, v tom jdeme dál než Václav Klaus, který zatím říká, že ke členství v unii neexistuje alternativa“, vysvětluje politik v kuchyni svého bytu. ...

... Přestože je Jiří Payne s prezidentem v častém kontaktu, odpovědět na otázku, jak bude Klausovo angažmá pokračovat po odchodu z funkce, jestli se vrátí do stranického života, nebo zůstane vně, s jistotou neumí. „Hlavním tématem postprezidentství Václava Klause bude nepochybně kritika Evropské unie“, říká Payne. „Z jaké pozice chce své myšlenky šířit, o tom se spolu neradíme a jsem si téměř jist, že to nevědí ani pánové Jakl, Weigl a Hájek“, jmenuje poradce Klausovy tři nejbližší názorové souputníky z Hradu. Kdyby se s ním však prezident radit chtěl, doporučil by mu prý, aby euroskepticismus hlásal z prezidentské knihovny, již právě zakládá, a nenechal se svazovat žádnou další funkcí. A vlastně je přesvědčen, že takhle to Václav Klaus udělá. „Za rok už se nebude muset krotit ani kvůli tomu, že je hlavou členského státu, a bude moci mluvit o neudržitelném projektu EU a naší účasti na něm otevřeně“.

Jiří Payne má pravdu v tom, že prezident zatím nikdy naplno neřekl, aby Česko z EU odešlo, ale jeho komentáře už takový názor v poslední době nepokrytě suplují. Minulý měsíc na přednášce v Rijádu prezident prohlásil, že hodnotí „pozitivní efekt EU jako malý, ne-li negativní“. Podobný vzkaz poslal před pár dny z cesty do Turecka – že nám sepětí s Evropskou unií škodí. Silnější vzkazy od státníka stojícího v čele jednoho z partnerů unijních dohod si lze jen stěží představit. DOMNÍVÁ SE TEDY PORADCE A ZNALEC SMÝŠLENÍ VÁCLAVA kLAUSE, ŽE SKUTEČNÝM VNITŘNÍM CÍLEM PREZIDENTA JE VYVÉST ČESKO Z UNIE ? „TO BY BYL MALÝ CÍL. DOMNÍVÁM SE, ŽE CHCE EVROPSKOU UNII ROZBÍT“, říká Payne. „Ve všech státech jsou skupiny euroskeptiků a ten proud v současné době sílí. Václav Klaus bude jezdit po Evropě a pomáhat tomu proudu růst“. ...
pokr.
21. 02. 2012 | 17:23

S.Š. napsal(a):

pokr.
...
Co však bude se silou tohoto muže a s jeho cíli za rok, až opustí křeslo nejvyššího státního činitele, jaký prostor se mu po odchodu z Hradu nabízí ?
Kromě nestranické politiky je tu pořád „jeho“ ODS, do níž by se možná mohl vrátit nebo z ní odloupnout své skalní stoupence do nově vzniklé partaje. Poslanci oslovení ve sněmovně většinou tipují počet takových stoupenců na dvacet procent partajní základny, veřejně se ale k tomu hlásit nechtějí, aby nepopudili současného šéfa Petra Nečase, a číslo neumějí opřít o nic jiného než svůj dojem. „Ale to se přece odhadnout nedá. Teď žádné volání po Klausovi slyšet není, ale jestli dramaticky neuspějeme v senátních a krajských volbách, může klidně přijít. Když se odstavoval Topolánek, taky nebyla strana nejdřív plná nečasovců, a za dva dny už ano. To přichází podle situace“, říká k tomu místopředseda ODS Pavel Blažek. On sám přitom svůj pohled na Klausův možný návrat prozradit nechce, právě proto, že teď je to předčasné a je třeba počkat, až co přinese nebo co si vyžádá situace. Když ODS uzná, že právě Klaus by ji mohl vynést nahoru, klidně se k němu podle Blažka hromadně přimkne. Prezidentovy názory na evropskou integraci a Paynem zmíněná vize „hlavního rozbořitele EU“ by podle Pavla Blažka žádnou velkou roli v ODS nehrály. „Předsedu volí kongres složený z delegátů z celé republiky, kterým jde hlavně o výsledek v komunálních volbách. A věřte, že v regionech se mezi sebou straníci v hospodě o Evropě nebaví. Je to něco vzdáleného, čemu nikdo nerozumí, na rozdíl třeba od daní, které se všech přímo týkají“.

Poslanec Boris Šťastný, jenž platí za ztělesnění Klausovy představy o pravém konzervativci, pochybuje, že by k rozdělení strany na dva kusy mohlo dojít. „Takové názorové pnutí, které by mohlo vést k jejímu rozdělení, v ODS necítím“, sděluje. A co cítí sám v sobě – uvítal by tedy Václava Klause v čele ODS ? „Nezáleží na tom, co bych uvítal, není důležité, co já“, říká Šťastný, „jde o to, co si bude přát Václav Klaus a ODS“. Zjistit vůli Václava Klause je ale přitom vyloučeno. „Jak ho znám“, uvažuje Šťastný, „má už všechny varianty pěkně srovnané, ale není na tomto světě nejspíš nikdo, s kým by o tom hovořil. On precizně analyzuje své možnosti a až přijde čas, tak se podle situace rozhodne“.
pokr.
21. 02. 2012 | 17:25

Nuba napsal(a):

M.N.O.P

ano, můžete mít pravdu, je šikovně ukrytá v pozadí, možná takový Richelieu, ženská když chce, tak si svoje prosadit dokáže a muž si přitom dokonce myslí, že to byla jeho myšlenka, to máte pravdu, zvláště, když se mu hezky hladí po srsti, to potom přímo zobe z ruky - tady patří smajlík, ale jsem na jakési cizí klávesnici a ta mi klade odpor

no to se tedy sešli dva u Kolína, pojdte pane, budeme si hrát
21. 02. 2012 | 17:27

kolja napsal(a):

Klaus kritizoval Havla právě kvůli milostem...
21. 02. 2012 | 17:29

S.Š. napsal(a):

pokr.
...
Kromě zatím utajených ctitelů v ODS je na české scéně pár politických seskupení, která by o fotografii Václava Klause na svých volebních plakátech velice stála už teď, a nezakrytě. Národovecká rétorika prezidenta stavícího se do role obhájce „naší malé země“ před Evropskou unií, jež chce Česko nesmyslnými příkazy zotročit, k němu přimkla především ultrakonzervativní iniciativu D.O.S.T. a Suverenitu Jany Bobošíkové, která hlásá „prosazování zájmů občanů proti všem cizákům a agentům Bruselu“ či „potírání multikulturalismu“. Spekulace, že by mohlo jít o jeho budoucí politickou platformu, Klaus nikdy nevyvracel. Mluvčí iniciativy D.O.S.T. Michal Semín považuje takovou spolupráci za „možnou“, ale jak dodává vzápětí, „to, že je spolupráce možná, ještě nic neříká o její pravděpodobnosti“. Podobně neurčitě se staví k odpovědi Jana Bobošíková : „Byla bych š´tastná“, říká, „kdyby Klaus mohl co nejdéle šířit svoje myšlenky“. Celé to nakonec působí dojmem, jako by si tyto relativně malé radikální skupiny dělaly jménem prezidenta reklamu a už jim bylo jasné, že Klaus v jejich čele nestane. „To bych se ani nedivil. Takový proud skutečně může mít reálnou sílu, ale muselo by to být posunuté k tak radikálním pólům, že by to i pro Václava Klause nejspíš ani nebylo přijatelné“, říká už citovaný analytik Mrklas.

Vyjmenování slabin možných plánů na stranické začlenění Václava Klause nás vrací zpět k jediné jistotě, jež je dnes o Klausově směřování známa – prezidentské knihovně, kterou si po vzoru tradice amerických exprezidentů buduje za pomoci miliardáře Petra Kellnera a která bude sloužit jako Klausův think tank. Václav Klaus už si kvůli administrativě spojené se založením instituce vyzvedl výpis z rejstříku trestů a spolu s ním i jeho syn Václav a spolupracovníci Ladislav Jakl a Jiří Weigl. „Mám tam jen takovou malou roli, budu sedět v dozorčí radě“, sděluje Václav Klaus mladší. „Už mají vyhlídnutou budovu a všechno by mělo být do měsíce zveřejněno. Plánují tam přednášky a nějaké vzdělávací aktivity“.

Prezidentská knihovna rozšíří záběr dosavadního Klausova jmenového think tanku CEP a propojí jej s podobně smýšlejícími ideovými centry v Evropě. „On tady nemá žádného výrazného oponenta, a proto dál bude jediným výrazným hlasem v otázkách evropské integrace. K tomu přičtěte, že Václav Klausovi bude vždy naslouchat každé vedení ODS. On nepotřebuje vstoupit do praktické politiky, aby ovlivňoval dění“, vysvětluje Ladislav Mrklas.

A prezidentův syn Václav přidává ještě jeden důvod, proč jsou všechny jiné alternativy než otcovo setrvání mimo stranické struktury, jak říká, blbost : „Ani já neznám všechny tatínkovy životní tužby a ambice. Ale vzhledem k věku, co by tak šel dělat jiného“. Podle Václava Klause juniora by zápolení ve stranické politice neodpovídalo životnímu cyklu jeho otce a po prezidentském postu by znamenalo sešup o příčku níž. „Nemůže jít z funkce prezidenta dělat nějakého frakčního šéfa, to je divné“, říká mladý Klaus. „Ředitel Volkswagenu už nejde pracovat do autoopravny“.
Pramen : Respekt č. 8/2012

Tak, milí přátelé, nakonec to nemusí dopadnout špatně (a pravdu bude mít pan resl). Žádné volby pan Klaus celkem pravděpodobně už nevyhraje (prohrál už dvoje) a umí si jej někdo představit jako opozičního poslance, jednoho z mnoha ? :-)
21. 02. 2012 | 17:30

M.N.O.P. napsal(a):

Nuba- Ještě mám rád Králíky z klobouku:).. díky za komentář
S.Š. - ještě, že se někdo věnuje sbírání a rozboru politických článků, děkuji. Děsí mě ale, že hlavním důvodem odmítání integrace je možnost bohatnutí bez kontroly (to nečerpání fondů EU také nemusí náhoda). Rozevření sociálních nůžek vytvoří předpoklady pro pravicovou (fašistickou) diktaturu, ta jako jediná dokáže zajistit bezpečnost občanům a klid na práci. Je u nás vůbec reálná síla takovému vývoji čelit?
21. 02. 2012 | 17:54

Kanalnik napsal(a):

Jak je zvlastni, ze nejvetsi ikona noveho "kapitalismu" v CR, Vaclav Klaus, nikdy sam nepodnikal a na tomto poli nic nedokazal. Asi proto si nahrazuje tento nedostatek v politice, kde si svoje role a funkce privatizuje.
21. 02. 2012 | 19:43

resl napsal(a):

bobo + sso + ds = strana proti všem. pak si natáhne hradní zloděj přes oko pásku, nechá se uprosit jako vůdce a zavelí : "Děti moje, hrr na ně !
21. 02. 2012 | 19:58

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Kanálník
Vy jste si nevšiml že V.K. podniká velmi úspěšně a rafinovaně, akorát z profitu neplatí daně.
21. 02. 2012 | 20:32

Kanalnik napsal(a):

Šašek z Jiíhlavy - ano, podnika v politice
21. 02. 2012 | 20:36

Hana napsal(a):

Nemůži si prostě pomoct. Systém milostí je v pořádku - špatně je něco jiného. Co to si bude?
21. 02. 2012 | 22:03

n.č. napsal(a):

....no už mu to, chválabohu, pomalu ale jistě končí....tedy myšleno Klausovi!

...jenom onehdy prohlásil, že nebude pěstovat kytičky, jak si někteří představují důchod....,tak kdoví, co nás ještě čeká - možná se budeme ještě divit....!!!
22. 02. 2012 | 10:28

Pavel napsal(a):

Nedotkne se Tě to, co někdo řekne, dotkne se Tě to, co bolí Tebe, co se dotkne Tvého boláku. Zajímavé, jak někteří vysocí křičí, ... o milostech... o nedodržování práva...které sami nedodržují, a sami by ho rádi ještě více nedodržovali....
22. 02. 2012 | 13:25

ivan napsal(a):

Je možné podat na pana Klause trestní oznámení?
22. 02. 2012 | 16:50

Jan Netopil napsal(a):

Politici, justice a mafie byznysmenů si již naprosto otevřeně myslí, že mohou dělat co se jim zlíbí. Proto se obávám, že není daleko okamžik, ve kterém padne ona poslední pověstná kapka, po níž lidé vezmou spravedlnost do svých rukou a politiky od moci odstaví jiným způsobem než volbami. A sametové to asi nebude.
22. 02. 2012 | 17:32

kamil napsal(a):

všichni jmenovaní, ať je to Klaus a jeho partička, tak Rampula žádnou důvěru už nemají dávno. Jsou to lidé, kteří měli svým postavením splečnosti sloužit a posilovat ji, místo toho do ní vráží klíny. Je to projev ztráty soudnosti!!
22. 02. 2012 | 17:36

Glosator napsal(a):

Teprve až někdo dá po hubě třeba Rathovi nebo Zaorálkovi a Klaus mu udělí milost ještě dříve, než se tím vůbec začne zabývat policie, dosáhne Klaus mravní úrovně svého předchůdce po letech v presidentské funkci.
22. 02. 2012 | 17:51

Glosator napsal(a):

Nejde o to EU rozbít, jde o to ji dobýt, tj. současnou debilní garnituru eurokratů vymést železným koštětem a nahradit těmi, kteří uznávají tradiční evropské hodnoty.
To by byl úkol hodný Václava Klause!
22. 02. 2012 | 18:00

Matematik+cenzor Stejskal napsal(a):

Hvížďalo, Hvížďalo,
ty že nejsi z tohio hnízda?
Směr Teherán hleď
Tři čtyři:
"Dobrý den prapore já ti tleskám"
melodie major Gagarin
Nebo to byl jiný Hvížďala? Úplně jiný žák z jiné třídy?
22. 02. 2012 | 18:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy