Jakou mají cenu Literární noviny?

05. 09. 2008 | 18:52
Přečteno 6813 krát
Dne 2. září 2008 se objevila v novinách tato zpráva: Literární noviny jsou na prodej. Jejich šéfredaktor Jakub Patočka potvrdil, že jedná s několika zájemci. Jasno by mělo být během několika týdnů, ve hře ale zůstává i varianta, že by se týdeník vůbec neprodával, uvedl Patočka. Podle některých spekulací mají o noviny zájem sociální demokraté, ti to však popřeli, projekt je pro ně moc finančně náročný. Patočka se ke jménům zájemců odmítl vyjádřit.

Otázka, na kterou se pokusím odpovědět, zní: Jaká tradice by po jednasedmdesáti letech, kdy vycházely s různými přestávkami, zmizela se zánikem této obchodní značky? A je vůbec tato značka prodejná?

Na první otázku není vůbec snadná odpověď, protože tento literární časopis od roku 1927, kdy byl založen, prošel různými obdobími a každé z těchto období má úplně jinou charakteristiku. Pro tuto minirecenzi bychom tedy mohli jejich vydávání rozdělit velice rámcově asi do pěti etap: od roku 1927 do roku 1941, od roku 1946 do roku 1967, pak dramatické období let 1968 a 69, kdy se tato tiskovina přejmenovala na Literární listy a později Listy, a pak na dvě etapy po roce 1990. První končí rokem 1999 a druhá zřejmě v těchto dnech.

První Literární noviny vycházely od zmíněného roku 1927 a od roku 1930 s podtitulem Kulturní zpravodaj moderního člověka, pak bez podtitulu, pak zase jako Čtrnáctideník kulturního člověka a nakonec jako Měsíčník pro literaturu a kulturní reportáž. Kulturní zpravodaj byl orgánem spisovatelů legionářů, později přešel list pod nakladatelství Sfinx-ELK a redaktorem se stal Václav Cháb, bývalý ruský legionář, který usiloval o rozšiřování čtenářské obce, propagoval umělecky hodnotnou knihu, šlo tedy o literárněkritické periodikum, jehož spolupracovníky byli: Kaplický, mimochodem otec architekta Jana Kaplického, Hora, Hoffmeister a Mathesius, a v redakční radě zasedali pánové Hora, Píša, Tetauer, Tille a Vachek. Přispívali tam ale i pánové Černý, Eisner, Götz, Kovárna, Mahen, A. C. Nor, Seifert, Stašek atd. Sám Václav Cháb mimo jiné vydal v roce 1932 jednu z prvních prvorepublikových učebnic žurnalistiky s názvem Jak se dělají noviny.

V prvních poválečných letech po roce 1945 měly Literární noviny charakter nakladatelského časopisu, vedle ukázek a recenzí na nové knihy uveřejňovaly i další beletristické, publicistické a odborné příspěvky o literatuře, divadle, filmu, výtvarném umění, hudbě a tanci, redaktory byli pánové M. Novotný a Jiří Weil. Po roce 1948 se Literárních novin zmocnili komunisté a až do šedesátých let se nijak nelišily od ostatního tehdejšího ideologického a propagandistického tisku.

Od poloviny šedesátých let se situace začala měnit a do redakce se postupně dostalo i několik lidí z mé generace. Jako první tam nastoupil v šestadvaceti letech básník Antonín Brousek v roce 1967. Když jsme na tuto dobu vzpomínali, řekl mi: “Já jsem se nikdy nemohl identifikovat s Literárními novinami do té míry jako Antonín J. Liehm a řada jiných. V podstatě Literárky v tomto období byly kolektivním dílem jediné generace, kam ještě patřili lidé jako Ivan Klíma, Ludvík Vaculík a Dušan Hamšík. V redakční radě udávali tehdy tón protagonisté této generace Kosík, Kundera, Procházka či Putík. K této generaci, která si své literární a i jiné ostruhy vydobyla v letech revolučně-romantického třeštění, měla generace naše, generace Gottwaldových vnuků, jak zpíval Karel Kryl, vztah dosti rezervovaný až kritický.”

Toto období, kdy z naší generace tam ještě nastoupil Zdeněk Pinc, Petr Chudožilov, a nakonec i Eda Kriseová, bylo ale velmi krátké. Na podzim roku 1967 po IV. sjezdu Svazu spisovatelů byly Literárky zastaveny, či lépe řečeno ukradeny jistým redaktorem Zelenkou, který se za doby tuhé normalizace stal ředitelem Československé televize, a mezi lidmi se jim říkalo Lžiliterárky. Jenže ani toto období netrvalo dlouho, padl Antonín Novotný - a Jiří Hendrych, tehdejší ideologický tajemník ÚV KSČ, který týdeník zastavil. Doufaje, že se zachrání (což se mu ale nepodařilo), slíbil tehdejšímu předsedovi Svazu spisovatelů Eduardu Goldstückerovi, že Literárky obnoví, a to se skutečně v únoru stalo. Začaly vycházet pod novým názvem Literární listy. Ty ale zase nepřežily srpen 1968, tedy sovětskou okupaci. Obnoveny byly až na podzim pod provizorním jménem Listy, a ty vycházely jen do června 1969.

Je třeba říci, že toto periodikum již od druhé půlky šedesátých let mělo pro literaturu mnohem menší význam než pro ostatní oblasti kultury, důležité bylo zejména pro sociologii, filozofii a politologii. Dalo by se dokonce říci, že formulovalo politickou kulturu šedesátých let.

Antonín Brousek mi řekl: “Literárky byly bezkonkurenční podnik, protože byly s to na přijatelné intelektuální úrovni zastávat celou řadu náhradních výkonů a funkcí, které jiné stávající společenské instituce, kupříkladu parlament, strany a spolky, plnily – když vůbec – jen v podobě značně parodistické.” Bylo ale již tehdy zřejmé, že kdyby společnost řádně fungovala, nemusely by některé elementární věci prosazovat Literární noviny, a jejich význam by byl samozřejmě mnohem menší.

Další etapa začala v dubnu 1990, tedy po pádu totalitního režimu, který byl definován vládou jedné strany, neexistencí svobodných voleb a tržního hospodářství, kdy všechna media podléhala řízení z jednoho centra. Literární noviny začaly znovu vycházet v nakladatelství Lidové noviny jako příloha Lidových novin. Samostatně vycházejí až od roku 1992 a od roku 1993 je vydavatelem Společnost pro Literární noviny. Šéfredaktorem až do roku 1999 byl Vladimír Karfík, bývalý šéf literární rubriky těchto novin, a hlavními redaktory Dušan Karpatský, Jan Lopatka, Ivan Wernisch, Sergej Machonin, paní Jacobsonová a z mladších Přemysl Ruth, Jiří Cieslar a Ondřej Vaculík. Dalšími autory byli i původní přispěvatelé jako Ludvík Vaculík či Milan Jungmann, jeden z bývalých šéfredaktorů, stejně jako Ivan Klíma či Alexander Kliment. Jenže čas ukázal, že na starou tradici už nelze navázat, doba se silně změnila a náklad Literárních novin povážlivě klesal až na nějakých dva tisíce prodaných výtisků. Noviny se staly zcela závislými na dotacích buď od státu, nebo od soukromníků. Jedním z posledních sponzorů byl Michael Kocáb.

V posledním období, tedy od roku 1999 do dnešních dnů, po odchodu celé staré party, vedl Literární noviny Jakub Patočka, který je po odchodu jedenácti dalších už mladých redaktorů, kteří později založili týdeník A2 pod vedením Libuše Bělunkové, přestěhoval do Brna. Pod jeho vedením se pak tyto noviny začaly věnovat převážně aktuální politice, ekologickým otázkám, jaderné energetice, jiným kulturám, otázkám nacionalismu, přinesly asi nejobsáhlejší a nejdůkladnější reflexi událostí roku 1968, ale přestože tam psali dál pánové Vaculík, Trefulka či Bělohradský, náklad nadále klesal.

Literárky se v této poslední fázi staly časopisem marginální sekty. Z tohoto důvodu se lze s velkou pravděpodobností domnívat, že Literární noviny i jako logo se staly neprodejným zbožím.

Karel Hvížďala

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

West napsal(a):

Fakt nechcí být hnidopich, ale 2008 mínus 1927 není jednasedmdesát!
05. 09. 2008 | 19:12

Michal napsal(a):

Fakt nechci být hnidopich, ale LtN zaměstnanecké akcie rozprodávat nebudou...
05. 09. 2008 | 21:05

Pepa Řepa napsal(a):

Fakt nechcí být hnidopich, ale raději bych si zase připravil nějaký hezký nekrolog.
05. 09. 2008 | 21:12

Desiderius napsal(a):

Jak je příznačné,že se k otázce Literárek objevil zatím pouze jediný příspěvek s opravdu meritorním obsahem.Jde o obrázek této doby.Literatura,abstraktní myšlení atd.nejsou prostě "in".Literárky byly ve své době,to jest na konci šedesátých let, symbolem české intelektuální vyspělosti(odhlédněme nyní od problému bývalých komunistických spisovatelů).Československo bylo svou potřebou intelektuálního kvasu součástí západní Evropy.Lidé četli v Evropě články od Sartra jako událost týdne,funkci ministra kultury ve Francii zastával filosof,Evropou kolovaly filmy Bergmannovy,Feliniho,Pasoliniho,Buňuela a dalších režisérů,filosofové se vyjadřovali k aktuálním otázkám doby a lidé o jejich myšlenkách přemýšleli...Nechci být sentimentální,ale kam Evropa dospěla po dalších čtyřiceti letech své existence a ČR zvláště?Musím říci,že je mi smutno.
05. 09. 2008 | 21:24

prirodovedec napsal(a):

Pepa Repa, vlk: Zdravim po tydnu. No, rekl bych, ze tomu chybi jen historicky kontext: autor opomenul zminit, ze LtN budou mit pro "kupce" vyssi cenu nez kdysi mela pro sve "nabyvatele" Mlada fronta. :)
05. 09. 2008 | 22:09

prirodovedec napsal(a):

Pardon, abych nepominul kontext, doplnte si jeste na zacatek:

"Fakt nechci byt hnidopich, ale rekl bych, ze tomu chybi ..."
05. 09. 2008 | 22:11

prirodovedec napsal(a):

Desiderius: Zamyslete se prosim ad tim, ze skutecne zajimave myslenky, texty, filmy, ... dnesni i historicke vetsinou najdou zajimajici se mladi (i vzpominajici stari) na internetu a tistene slovo az na knihy jim asi prilis nechybi. Cili rekl bych, ze jsme dospeli dale a pouze je nam nostalgicky lito, ze "stara media" zdegenerovala. Svoboda v moznostech nalezeni a hledani "svych obdivovanych" talentu je proti tomu uzasna.
05. 09. 2008 | 22:16

Pepa Řepa napsal(a):

To prirodovedec
hlavně totálně zdegenerovaly Literárky vedené takovými týpky jako je Patočka.
Nevím, možná existuje něco jako byl kdysi Plamen,Host, Revolver, Živa (chudák Jirka Haager za skleník) nebo původní Literárky.
Budu vděčný za tip. Možná se to přežilo. U Sartra možná právem. Nevím.
Jaká byla dovolená?
05. 09. 2008 | 23:17

im napsal(a):

@PŘ
Fakt nechci být hnidopich, ale kulturních revuí je hrozně málo. Příležitostně se dá nakouknout asi do dvou:

http://www.labyrint.net/lab...

http://www.souvislosti.cz/
05. 09. 2008 | 23:28

West napsal(a):

Fakt nechcí být hnidopich, ale literárky už jsou znašně přežilé a pokud vím o kulturu se tam moc nezajímají spíš o alternativní pohled na dnešní politiku ekonomiku atd. a snaží se z LitN udělat platformu názotů jako v 60.letech. Ovšem nějak zapoměli, že uběhlo 40let a byl vynalezen internet,který dává všem jistou formu svobody vyjadřování a snad každý si zde může založit blog psát to co se mu zamane! Možná že kdyby byli skutečně literární nic by prodávat nemuseli ale takhle...Fakt nechci být hnidopich, ale můžou so za to kam se dostali sami.
06. 09. 2008 | 01:14

klarasamkova napsal(a):

ke čtení bych doporučila Přítomnost a Dějiny a součastnost. Možná ne úplně literární, leč velmi dobré...KVS
06. 09. 2008 | 05:15

No vida napsal(a):

k těm nekrologům ... asi největší naději na přežití má z tištěných médiích Blesk. Že by svěží vítr v české koltině ?
06. 09. 2008 | 07:49

Milan napsal(a):

No tak to je smutna zprava, o niz jsem dosud nevedel. Literarni noviny cas od casu ctu kvuli jejich "nezavislosti" a distanci od prevladajiciho diskurzu ostatnich tiskovin. Ac vlastne nejsou vubec o literature a clovek zdaleka ne se vsim, co je zde psano , souhlasi, presto literarky poskytuji jedinecny prostor pro obsahlejsi a intelektualne narocnejsi debaty a analyzy. Doufam, ze nedojde k zaniku ani zmene smerovani, nebot literarnich a pseudointelektualnich a umenim se zabyvajicih platku mame celou radu. Literarky dle meho soudu blogy na internetu mohou tezko nahradit.
06. 09. 2008 | 10:37

Kritik napsal(a):

Škoda každého kvalitního listu. Tehdejší Literární listy a Listy lidé hltali plnými doušky. Škoda, že do někdejší úrovně nepostoupila žádná z pozdějších tiskovin. A pokud ano, lze očekávat, že živořila na periferii a je tudíž téměř neznámá.
06. 09. 2008 | 17:02

Čochtan napsal(a):

Nejlepší čtení bylo Svědectví.
Někde ve sklepě mám fůru krabic s knihama které se nevešly do bytu, mezi tím i moc ročníků Svědectví.
06. 09. 2008 | 19:46

Pobo napsal(a):

Jakou mají cenu Literární noviny?

Pro mne takřka nulovou.
06. 09. 2008 | 19:49

Milan napsal(a):

Polistopadové Literárky si na své konto přičetly i tendenční a trapné články Jaromíra Slomka a Petra Krále o zmíněném Karlu Krylovi. Nechť tento plátek ráčí zmizet v propadlišti dějin. Ne za to, že někoho kritizoval, ale za to, jak uboze tak činil.
06. 09. 2008 | 20:21

zdesta napsal(a):

Největší hodnota LN byla na sklonku 60let.West.Internet je sice špičkový,ale nelze ho používat třeba u snídaně,po nedělním obědě,na záchodě a.t.p. I když jsem přesvědčen,že je to jen otázka času.
07. 09. 2008 | 00:21

Jiří Plocek napsal(a):

Vážený pane Hvížďalo,
do Literárek píšu zhruba posledního půldruha roku. O hudbě, o literatuře, o obecnějších tématech. Přitáhly si mě svým fluidem a nezávislým prostorem, kde jde o něco životního, nikoli sektářskými názory. To je něco, co Vy asi nevnímáte nebo možná, jak jsem pochopil, značka Literárek pro Vás neznamená to, co pro jiné. Spíše z Vašeho článku cítím nějaký problém ve Vašem vztahu k LtN. Ale to nechci řešit.
Píšete, že v období nástupu Jakuba Patočky měly mít noviny náklad 2 tisíce a pak ještě tento náklad klesal - tedy by dnes měly mít několik stovek... Naštěstí tomu tak zdaleka není. Ale to nic nemění na situaci, že Literárky jsou novinami mladých idealistů, kteří možná už nebudou oslovovat davy, jako dřív. Době je jinde. Ale můžou být poctivou reflexí doby, poctivější než většina mainstreamových médií a to je jejich devíza. Pokud byste k nám chtěl někdy něco napsat, pane Hvížďalo, budeme rádi, ale vězte, že všichni píšeme zdarma. A to i ta velká jména, jichž je mnohem víc, než jste jmenoval.
Pochybuju však, že se k tomu snížíte, protože jsem si všiml, že umíte svou novinařinu zdařile prodávat.

S pozdravem,

Jiří Plocek

P.S. Pro Milana: Děkuju za Váš pohled... A píšeme i o umění a literatuře. :-)
07. 09. 2008 | 20:44

Tomáš napsal(a):

Sice jsem Vašim pravidelným čtenářem, pane Hvížďalo, ale musím uznat, že Literární noviny mi nabízejí právě ten nezapšklý a otevřený pohled, který je u Vás a Vaši generaci velkých jmen již cítit. Literární noviny mi nabízejí, co mi žádné jiné tiskoviny ani jiné periodikum veřejně vydávané v naší zemi nemůže zdaleka poskytnout. Pokud se rozhlédnete po skrovném českém prostředí tzv. "nezávislých" či "alternativních" periodik, těžce najdete svojí vysokou úrovní, intelektuální vyspělostí a ideovou odvahou podobný plátek. Ačkoli jsem náročnější a vyhraněnější čtenář, nejsem nepřístupný jiným mediálním podnětům, ale pokud bych měl být upřímný, tak : A2 jest týdeník, který ve své snaze o sofistikovanost málokdy přinese věcný a hodnotný článek, možná se toho velké množství skrývá pod nánosem redundántní odbornosti;Respekt ve své veřejné reflexi nezávislosti vlastně nabízí úplný opak omezené a nedostatkem odbornosti poznamenané výpovědi o společnosti. Ostatní kulturně inklinující periodika obdobné svojí povahou zase nejsou s to schopni přinést hlubší myšlenkový náhled na svět, než-li ten kavárensky zakouřený a slovně zamlžený. V tomto všem prozatím, a doufám že i nadále, Literární noviny, řečeno obrazaně, vyhrávaly na plné čáře. Překvapuje mě, že Vy, pane Hvížďalo, vysoce ceněný mediální teoretik, který kriticky nahlížíte na moderní společnost a masové mediální tendence, nebráníte právě jeden z obrodných ostrůvků české inteligence, kterou jinak tak vzýváte k probuzení. Vzhledem k tomu, že LtN čte stále velké množství obce vzdělaných lidí a universitních profesorů, čehož jsem si vědom, je jasné, že nepochopení vašeho příspěvku se neobejde bez nejedené desiluze.
08. 09. 2008 | 10:19

Milan napsal(a):

Pro Jiřího Plocka: Jen pište, pište, dokud máte kam :-)
09. 09. 2008 | 21:10

Petr napsal(a):

Doporučuji všem číst neonormalizační publicistiku Karla Hvížďaly prizmatem znalostí o tom, jak se podílel na privatizaci Mladé fronty...
http://www.blisty.cz/art/23...
10. 03. 2009 | 10:59

jambo napsal(a):

to, že píšete zadarmo cti netratí, ale ani nepřidá, stejně jako to nepřidá na kvalitě textů, bohužel musím se připojit k tomu, že jde o sektářskou záležitost, literárky se mohou zachránit pouze, když začnou psát čtivě o veškeré literatuře, ne jen o textech členů sekty, sami jste se zamkli do sklepa, pan pavel má šanci to změnit, ne bulvár, ne sekta, mezitím je dost velký prostor
29. 05. 2009 | 22:19

Miroslav Švejda napsal(a):

A jak to všechno dopadlo?
Literární noviny skutečně zkrachovali. Zvedli je ze země Pánové M. Pavel a Z. Fiala, aby si z nich udělali na stará kolena svoje noviny (časopis).
Kvalita bude!!!
Pavel býval spolupracovníkem několik správ, Fiala taktéž, v redakci ještě přistál udavač Bluma (donášel na Šabatu) a přidávají se další. K tomu si přičtěme tendenčí rozhovory s Paroubkem a je jasné, že to nebude ani Reflex nalevo.
01. 06. 2009 | 13:09

Links of London Jewellery napsal(a):

I mean I've left schools and places I didn't even know I was leaving them. I hate that. I don't care if it's a sad good-by or a bad goodby, but when I leave a place I like to know I'm leaving it. If you don't, you feel even worse.
31. 03. 2010 | 11:59

Chopard watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 11:13

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>generic propecia</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>propecia online</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz generic propecia
06. 09. 2012 | 05:05

buy viagra without prescription napsal(a):

M. D. S. A teaspoonful three times a day after, http://orderonlineviagra.org order viagra online metallic iron. loidal precipitants, but not by the alkaline, http://cialis-generic-online.net cialis dosages But this can only refer to the strong, sium contained in the solution of potassium, <a href=http://orderonlineviagra.org#2,16896E+59>viagra 50mg</a>, ture will be effected. ily convert it into morphine. <a href=http://cialis-generic-online.net#6,68954E+99>generic cialis without prescription</a>, vents this precipitation. As just stated,, S. Use as injection. <a href="http://orderonlineviagra.org#82232">best viagra</a>, solution turning to red. It liquefies on being, which is only slightly soluble in water is very, <a href="http://cialis-generic-online.net#36415">online cialis</a>, with, because precipitated by, soluble acetates,,
20. 01. 2013 | 23:57

spemogroode napsal(a):

<a href=http://viagraonline-cialisonline.com/> buying online pharmacy </a>
09. 03. 2013 | 16:06

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> buying online pharmacy </a>
14. 03. 2013 | 23:42

eeizkeuyku napsal(a):

<a href=http://allneededpharmacy.com/> Generic Nolvadex </a>
29. 03. 2013 | 05:58

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic viagra </a>
31. 03. 2013 | 00:57

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
02. 04. 2013 | 05:37

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis buy </a>
08. 04. 2013 | 15:09

fagsewNeasusy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> buy generic Doxycycline </a>
14. 04. 2013 | 22:09

reockykem napsal(a):

Generic Cialis hyclate dosage
Generic Cialis hyclate comestibles
Generic Cialis dosage cats

<a href=http://genericexpresss.com/> generic cialis </a>

Generic Cialis dosage exchange repayment owing epididymitis
Generic Cialis hyclate vs z package
09. 05. 2013 | 01:11

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax representing Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking for most types of crystal marked bacterial infections is 250 mg or 500 mg in a trice constantly because of three to five days. On long-lasting or more sympathetic infections, your healthcare provider may get on with treatment in the direction of an extended period.

In children, the dosing can compass (depending on thickness millstone) from 5 mg to 20 mg per kilogram of division family background per lifetime (mg/kg/day), from time after sooner to crush habitually someone is distressed three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>

Zithromax Dosage in benefit of Sexually Transmitted Diseases
The recommended order of Zithromax as in front a hunger chalk near as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) presumed in unison cadence only.

Mixed bag Gen on Dosing With Zithromax
Additional confabulation to tend in shrewdness when winsome Zithromax parade wrong in the following:

Zithromax should be entranced at the unmodified on margin each uncover to take up an rhythmical tantamount in your system.

Both tablets and immediate-release well-paid suspensions can be thrilled with or without food. If the medication upsets your craving, imprecise alluring it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release intermission should be bewitched without victuals, either congruous hour beforehand eating or two hours after.

Indulge a well-stacked trifocals of inundate with each dosage of Zithromax.
10. 05. 2013 | 19:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy