Lisabonská smlouva, Ústavní soud a Chytrá Horákyně

26. 11. 2008 | 20:13
Přečteno 4918 krát
Ústavní soud ve středečním nálezu konstatoval, že Lisabonská smlouva není v Senátem zmiňovaných dotazech v rozporu s právním pořádkem České republiky. Tato zpráva je ale dobrá jen napůl jako výrok o „chytré horákyně“, protože vítězství aposteriorního nálezu nad apriorním, tedy zkušenostního, který výklad atomizuje, nad apriorním posouzením, který by smlouvu posuzoval jako celek, dovoluje pokračovat ve hře na odkládání.

Proto se lze úspěšně domnívat, že takovéto vyznění rozsudku je výsledkem kompromisu mezi těmi ústavními soudci, kteří by rádi pomohli prezidentu Klausovi smlouvu definitivně zablokovat, a těmi, kteří naopak by rádi zabrzdili všechny naše zdržovací manévry.

Přesto lze ale i tento nález číst jako další stupeň v emancipaci justice od exekutivy, který nastartovala před lety předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová, který pokračuje alespoň částečně i tímto nálezem a v němž hodlá dále pokračovat i v těchto dnech nově zvolený prezident Soudcovské unie, který by rád ještě více zajistil samostatnost předsedů a místopředsedů soudů na exekutivě (hlavně na ministerstvu spravedlnosti). V době, kdy politika je řízena převážně marketingovými úvahami, je právě dělba moci mezi moc ústavodárnou, exekutivní, soudní a mediální důležitější než volby.

V tomto směru jsme tedy učinili další krok ke standardní demokracii, v níž společnost se umí účinně bránit proti těm, co dosáhli vysokých funkcí a jsou o sobě přesvědčeni, že jsou „držiteli jediné možné pravdy“ a kteří se – jak připomínal profesor Vladimír Čermák, bývalý soudce ústavního soudu, když citoval Platóna - obklopují „trubci bez žahadel.“

Nepříjemný moment takového nálezu naopak spočívá zase v tom, že – jak už bylo vidět z následného vystoupení prezidenta Klause, který vyzval poslance a senátory, aby vznesli námitky proti dalším článkům smlouvy – je možné protahovat řízení velice dlouho, což hlavně v mezinárodních vztazích činí naši republiku nečitelnou. Nikdo neví, co od nás – tedy od vlády – může očekávat, pokud smlouva nebude schválena. A protože Evropská unie bude v ratifikačním procesu zcela bezpečně pokračovat, naše předsednictví – jak už bylo mnohokrát řečeno – bude zpochybněno. Těžko může někdo brát vážně třeba fotbalového soudce, který veřejně neuznává či zpochybňuje obecně přijatá fotbalová pravidla.

Podle některých ústavních právníků je proto takovýto aposteriorní nález, který smlouvu atomizuje, v rozporu se zásadním úkolem Ústavního soudu, jenž má mezistátní smlouvy posuzovat výhradně apriorně jako celek, a tím zabezpečovat zřetelné postavení republiky v mezinárodním provozu. Za jednotlivosti zodpovídá poslanecká sněmovna.

Za zmínku jistě stojí i dikce protestů Václava Klause proti smlouvě, která často operuje s pojmy jako „svrchovanost českého lidu“, a tím evidentně útočí na city, jež tím povyšuje na hodnoty.

Tohle nebezpečí připomínal v minulých týdnech tak často zmiňovaný Milan Kundera již od šedesátých let, když říkal, že neurčitost lásky nahrazuje často jasnost zákona, a tím se nám podařilo sentimentalizovat i vůli k moci. Jenže toto je právě projev typický pro ruskou „jinou civilizaci“, která neprošla renesancí, a proto v ní nefunguje rovnováha mezi rozumovostí a citovostí, jež vládne v západní Evropě od XVIII. století. Citově lze samozřejmě Lisabonskou smlouvu odmítat, ale rozum Evropy velí, že chceme-li ve XXI. století obstát, musíme vystupovat jako větší a nepřehlédnutelný celek.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Neopřemyslovec napsal(a):

Dominantním budoucím heslem zcela jistě bude. Ústavní soude, Klaus a EU vyližte mě z....! Nemám co žrát. Přete se, hádejte se, ale prosím dejte mě nažrat!!! Útlum nás příšerně dusí!Hvížďalo, jdi do důchodu! Neotravuj nás hloupostmi.
26. 11. 2008 | 20:23

fantom napsal(a):

Fantom se těší, až od ledna budou naši politici v záři evropských mediálních reflektorů, protože jestli jim v našich "seriózních" sdělovacích prostředcích leccos projde, tak u těch evropských ne. - To bude prča.

Taky se jako národ hodně dozvíme o sobě, a to už taková legrace nebude.
26. 11. 2008 | 20:42

Kritik napsal(a):

Pěkný článek. Stálo by za to vysvětlit, co se přesně míní "aposteriorním" a "apriorním" nálezem soudu. První podle slovníku znamená "založený na smyslové zkušenosti", druhé "předem; předem daný, nezávislý na zkušenosti". Nicméně právníci jistě mají přesnější obraz těchto svých pojmů, i když autor článke je stručně vysvětluje podle důsledků jako atomizující versus sjednocující.

Ostatně, přestože je paragraf zakroucený, tak to ještě neznamená, že soudci, a ještě k tomu nejvýše postavení, si s jeho pomocí budou dělat alibi. To by nás opravdu přeneslo jen do kategorie Švejků nez možnosti jakéhokoliv odvolání proti takové ponižující kategorizaci.
26. 11. 2008 | 20:44

doktor napsal(a):

Profesor Cepl, dříve ústavní soudce, dnes odborník na ústavní právo, včera v ČTV řekl, že žádný soud, ani Ústavní, nemůže vydávat rozhodnutí, které by přesáhlo konkretní zadání. Závěr ÚS, shodně s profesorem Přibáněm, který učí ústavní právo v anglickém Cardiffu, pochválil.
26. 11. 2008 | 20:58

insurgentes napsal(a):

To přirovnání s fotbalovým soudcem tu kapánek kulhá, protože tenhle soudce o pravidlech pochybuje ještě předtím, než je fotbalová asociace schválila a uznala za platná.

Jinak těm, co odmítají lisabonskou smlouvu citem, ale rozumově si to zdůvodňují jako pan Hvížďala, doporučuji Zeitgeist (k dohledání na googlu).
26. 11. 2008 | 21:19

Paterik napsal(a):

Až Klaus přestane bojovat proti EU, nastane zřejmě konec světa. Jeho pláč nad tím, že se ho soud nevyptal na jeho ctěné znalosti a jeho náelsdný komentář finálního výroku připomínají brek uraženého dítěte. Jisté je, že naše váha v EU se jistým způsobem sníží, ale na druhou stranu v zásadních otázkách jako jsou daně nebo obrana právo veta neztrácíme. Také růst pravomocí evropského parlamentu by mohl tvořit protiváhu evropské komisi. Ale náš děd Vševěd na hradě pokračuje ve své guerille proti zlé EU. Docela by mě zajímalo, co by se stalo, pokud by prohlásil, ze Lisabonskou smlouvu prostě za žádných okolností nepodepíše? To by byla panečku situace...
26. 11. 2008 | 21:29

Milan napsal(a):

Byli jsme před Bruselí, budeme i po ní.
Takových magalomanských pokusů o mnohonárodní panství už bylo... a všechny skončily v krvi.
26. 11. 2008 | 21:34

jarpor napsal(a):

Pane Hvížďalo,
když jste napsal :
„…která často operuje s pojmy jako „svrchovanost českého lidu“, a tím evidentně útočí na city, jež tím povyšuje na hodnoty.“

je dobré odcitovat celý kontext, v jakém onu „svrchovanost českého lidu“ Klaus použil. Udělám to za Vás, protože se mi zdá, že jste to Vy, který posouvá význam jinam, než jak to Klaus řekl.
Proto citace Klause:

„Dalším stejně významným prvkem, když přijímám pro potřeby této diskuse tento koncept tzv. materiálního jádra ústavy, je jistě i princip svrchovanosti lidu. "Lid je zdrojem veškeré státní moci", říká naše ústava. Česká republika se tím ustavila jako demokratický stát. Je to jasně definovaný, historicky autentický lid, politicky identifikovatelný démos, kdo je českým suverénem a kdo je nositelem svrchovanosti českého státu. Od jeho moci se odvíjí celý náš ústavní, právní a politický systém.
Proto je namístě položit si otázku, kdo je zdrojem právní a politické moci v Evropské unii? Lid to v žádném případě není, protože "evropský lid", démos, neexistuje. Moc se v Evropské unii odvozuje od institucí vytvořených na základě mezivládních dohod či smluv. Toto pojetí je však v zásadním rozporu s pojetím státu, jak jej definuje česká ústava.“

Rád si od Vás nechám vysvětlit, v čem se Klaus v tomto textu kolem „svrchovanosti českého lidu“ mýlí, kde je ten „útok na city“ a jaké „hodnoty“ máte na mysli.
A odpověď na otázku, zda existuje či neexistuje „evropský lid“ bych také ocenil. Podotýkám, že se cítím být Čechem a na otázku : Odkud jste ? odpovídám : Z České republiky, to je země ve středu Evropy.
K tomu abych odpověděl : Jsem Evropan, z České republiky jsem se ještě nedopracoval, jako spoustu dalších Čechů.
Mimochodem, jak odpovídáte na stejnou otázku Vy ?

Hezký večer
26. 11. 2008 | 21:49

MS napsal(a):

Pane Hvížďalo,

přestože Vaše rozumy pocházejí pravděpodobně od pana Jirsy a moje jsou čistě neprávnické, nemohu se nikdy zbavit dojmu, že vlastně netušíte, co právní řád ČR vlastně říká.

Ústava a soulad s Ústavou je jedna věc a moc zákonodárná či výkonná jsou další dvě věci - moci. Tyto moci jsou jako pojistky jedna proti dvou druhým. Tzn. výkonná proti soudní a zákonodárné, zákonodárná proti soudní a výkonné, soudní proti výkonné a zákonodárné. Ani jedna nemůže mít převahu nad dvěmi zbývajícími!!! Pokud by k tomu došlo, přestala by platit demokracie. Je jasné, že zákonodárná má mírně navrch – je jako jediná volená lidem, ..., ale soudní má poslední slovo, pokud a jen v případě, že se ji někdo na to slovo zeptá a hlavně soudní moc nemůže nic měnit, může jen zjednodušeně říci “ano x ne“.

Proto ať Ústavní soud vynese jakýkoliv rozsudek, činnost dvou zbylých mocí sice nemůže být v rozporu s jeho rozsudkem, ale to je vše. Nic víc, nic míň.
(jako příklad uvedu starý stavební zákon – ÚS – řekl – sousedním pozemkem není jen mezující pozemek, ale i pozemek vzdálenější od stavebního pozemku (a tím účastníkem řízení je i vlastník nemezujícího pozemku). Přesto stavební úřad nemusel vzít vlastníky nemezujících pozemků – musel jen řádně odůvodnit, proč je nevzal jako účastníky - jistě mnoho lidí se s tímto problémem setkalo.)
Takže i přes dnešní výrok Ústavního soudu LS nemusí být ratifikována, soudy se mohou na zadní stavět – teď mají vše v rukou poslanci – do doby než nějaký nespokojenec podá “žalobu“, ……

Pokud vše toto víte a chápete, tak se omlouvám, ale z Vašich článků na mne dýchá jen a jen nepochopení věci.
26. 11. 2008 | 22:00

non napsal(a):

Dialektika NEPOTISMU (tedy korupčního, nestydatého, nelegálního, amorálního i neliberálního protěžobání svých vlastních genetických kopií na úkor společnosti) kterou nám, za peníze poplatníků ČT provádí Jan Kraus se svým synkem, rádoby hudebníkem, kterého pilně a za naše peníze tlačí v pořadu Uvolněte se, prosím, který mimochodem, takzvaně sakumprásk, od celého scénáře, scény, gest dávající stop muzice, čtení a zahazování za sebe karet s vtipy drze ukradl a se vším všudy, se sofou a jejím umístěním, noční scénou za okny, stolem a jeho umístěním i cihelnou zdí ukradl JAY LENO SHOW, je příkladem vy*úraného a stále beztrestného nepotismu.

V tom jej ale naše "první rodina" trumfuje, když GŘ státního energetického monopolu, který vyssává stovky extra miliónů z nebohých babiček, firmiček atd. na elektřině, aby pak rádoby génius, ne nepodobnému těm přeplaceným géniúm z Wall Streetu, kteří něvěděli kolik si platit a teď přivedli, spolu s Alanem Greenspanem a Bušíkem Ameriku a nemalou část světa do trablů, které svět od 30. let neviděl, dá ze svého 600 miliónového lupu jakoby náhodou 100 miliónový žvanec právě synkovi hlavy státu, ať má profesně a jinak on a jeho rodinka vystaráno.

Však se také křivoústý (a to si někteří mysleli, že Vondra, co teď hrou osudu skončil před Ústavním soudem jako oponent toho, jemuž MUDr. Rath dal zdá se stále ještě velice šetrnou diagnozu vrtošivého staříka, je křivá pusa) se už pokusil ovládnout pratajní vedení na své domovské Praze 8 tak, jak s Papá a Mamá Klausovými doma, v jedné ze svých miliónových rezidencí, na které si polistopadovou službou vlasti naškudlili, radí jak nasadit další generaci Klausů aby si podobně obětavě hrabala, pardon, sloužila národním zájmům.

Mamá, Lívie Rosamunda Mištinová-Klausová, ikdyž není evidentně první dámou v prezidentově loži, ČEZ nepoticky pro jejich synka připravila tím, jak tam po léta, v křiklavém střetu zájmů, vysedávala své milióny z dozorčí radě, zatímco její choť a Papá autora tohoto rádoby disidentského článku, byl MF ČSFR, premiérem, předsedou PSP ČR nebo rozhodujícími hlasy KSČM zvolenou hlavou státu.

Korupce první rodiny ale zdaleka nekončí 100 mil. pozorností státního monopolu ČEZ synkovi hlavy státu, průprava ČEZu Mamá Klausovou, která si v něm nezákonně melouchařila, stejně jako tak řinila v ZVVZ Milevsko, kde navíc tlačila, díky své kremelské spojce, za kterou by si také zasloužila Puškinovu medaili, na dodávky pro jaderný projekt Iránu.

Papá Klaus, stále beztrestně, bez jakékoliv zmínky v tisku, natožpak vyšetřovaní komise Parlamentu nebo zadání pro státního prokurátora si po 19 let domů nosí, v křiklavém střetu zájmu, své milióny ročně v honorářích a jiných pozornostech. Přitom v civilizovaných zemích je absolutně nepřípustné, aby si vysoký ústavní činitel nechal platit a ponechával peníze za svá vystoupení.

Slováci se adikce na svého demagoga, Klausovi sympatického Vlada, nakonec zbavili, jím způsobené ztráty dohnali. Kdy se adikce na demagoga Klause dokážeme zbavit my? Kdy bude vyšetřovací komise a prokuratura studovat všechno toto jednání Klause a první rodiny?

Byl by při odsouzení z velezrady zbaven své defakto absolutní imunity?
26. 11. 2008 | 22:11

Batman napsal(a):

Je mi velmi líto, že pravděpodobně všichni zastánci "rozumového" pojetí EU, potažmo Lisabonské smlouvy, zapomněli, tak jako drtivá většina levicových voličů, na léta před r.1989. Z hlediska přirovnání k danému tématu se styl tzv. sjednocování Evropy svými praktikami začíná nebezpečně podobat totalitnímu systému centralistického rozhodování (Brusel se svýmí zástupy nemálo v podstatě námi placených úředníků) včetně jím zřízeným institucím (rozuměj analogicky Lisabonská smlouva = RVHP). Pane Hvížďalo, kladu si otázku : Kdo že to má mít ten rozum? Věc sebeurčení a rozhodování sama za sebe přece není otázka citu ...
26. 11. 2008 | 22:16

Pamatuj si mne napsal(a):

Insurgebtes: Tak jsem shledl cast filmu na ktery odkazujete a musim rict, ze je to nehorazna slatanina. To fakt nemaji lidi, kteri to tvorili nic na praci? To snad ani nemuze byt mysleno vazne.
26. 11. 2008 | 22:31

george napsal(a):

Nikdo z bloggerů jste si nevzpoměli 45 let od události,která šokovala svět (a hovoří se na malém českém písečku o bezvýznamných v historii)

Udělal jsem to za vás na svých stránkách:

1. http://niniveskal.blogspot....

2. http://niniveskal.blogspot.com

Naopak, je to velmi k tématu a souvisí i s naší dobou ...svět se točí stále dokola.
Pokud si nepamatujete, vše je na české WIKI.
26. 11. 2008 | 22:43

Hurá napsal(a):

A co můžete od Rusína, tedy Pružinského alias Klause čekat jiného, než ne-západoevropskou politiku ?
27. 11. 2008 | 00:09

Marunka napsal(a):

Ten "nepřehlédnutelný celek",kterým má Evropa být, má nulový pud sebezáchovy,tmavne a blbne,a původnímu platícímu obyvatelstvu je v něm čím dál víc krušno a těžko.Protože se stává menšinou,která nikoho nezajímá,jem těch povinností se nedokázala setřást z doby,kdy ještě byla většinou.
27. 11. 2008 | 00:29

oranžový napsal(a):

Pane HVÍŽĎALO :-)

A ni jsem nemusel dočítat Váš článek a
hned mi bylo jasné, že Váš smysl pro
POSTŘEH .. je grandiozní :-)

Je to přesné a výstižné.
Děkuji Vám převelice.
Cosi to vypovídá o Vašich kvalitách , které)
mají skvělý základ. :-)

Ústavní soud, tedy jasně ukázal svoji
neschopnost a svoji hloupost.
Toto čekání na Godota - ve formě kvalitních lidí v takovýchto funkcích ...
zřejmě stále přetrvává.

Pokud,ale budeme schopni,stejně jako pan Hvížďala - ukázat na ně prstem ....

náprava věci - se nabízí sama.

No .. a dál už to ZNÁTE. :-)
27. 11. 2008 | 00:39

Pochybovač napsal(a):

Nechápu kde se u některých lidí bere úcta k soudcům a k jejich rozhodnutím. Pravidelně čtu o hrubém porušení práva ze strany exekutorů. Ještě nikdy jsem nečetl, že by nějaký soudce proti tomu zakročil. Tak proč ta
úcta ?
27. 11. 2008 | 06:43

Jagoda napsal(a):

Nevím, proč bychom měli být za každou cenu pro Evropu čitelní a strkat bez rozmyslu hlavu do chomoutu. A pan Hvížďala pomíjí ve svých úvahách reálné chování evropských velmocí při nedávné finanční panice a mluví, jako by zdůvodňoval potřebu jednoty v Národní frontě.
27. 11. 2008 | 07:17

jepice napsal(a):

Už jsme zase kunderovsky vyjímeční a těžký český úděl tlačí na české mozky.
Klaus se chytá Irska a tváří se, že nechápe velmi konkrétní příčiny, proč Irové řekli ne, nesmyslně pak naznačuje příbuznost mezi irským odmítnutím a rozplizlým českým mudrováním o rozpouštění české identity a suverenity v evropském hrnci.
Kdyby měli odpůrci LS pravdu, už dávno by stály miliony obyvatel menších evropských států v ulicích a požadovaly by odstoupení svých vlád, které na smlouvu přistoupily.
27. 11. 2008 | 08:18

Typro napsal(a):

Pane Hvížďalo , pletete se .
Zatím neplatí žádná , obecně přijatá fotbalová pravidla. Naopak, jsme někdy v roce 1840 a dohadujeme se , budeme hrát tu hru rukama i nohama a nebo jen nohama ? EU říká, hrajme jen nohama a říkejme tomu fotbal. Pravidla jsou však složitá.Francie a Nizozemí řekly, nerozumíme jim.Irové řekli, nebudeme hrát jen nohama, chceme hrát i rukama.Jak tu hru nazvat ? Třeba ragby ? Pozor Irové! S touto hrou se dostanete na smetiště dějin !!! Buďte pokorní a hrajte jen nohama, Vaše hra nemá budoucnost.Jak to však dopadlo ? Každý fanoušek sportu ví.Obě hry kvetou a čas ukázal, že není jedné cesty.Poučme se. R.
27. 11. 2008 | 08:20

Silvie napsal(a):

Silvie napsal(a):
Reflex z 27.11. - Bohumil Pečinka
(podle mého soudu jeden z nejlepších pol.komentátorů)

"Je to hodně stará tradice: o skutečně velkých politických tématech se v České republice prakticky nediskutuje. A když, tak vyděračským způsobem a na poslední chvíli. Takový je i osud slavné Lisabonské smlouvy.

....

Premiér na prosazení tohoto dokumentu před kongresem ODS vytáhl příliš těžký kalibr, jenž znemožňuje jakoukoliv diskusi i svobodnou volbu. Kdo je kritický, nahrává Moskvě, kdo má jinou představu národních zájmů, musí vystoupit z EU.

....
Smlouva totiž mění charakter toho, kde se nachází politická moc a evidentně vyvlastňuje velkou část pravomocí parlamentů a národních vlád, jež, podobně jako v zemích s federativní tradicí typu Německa, dostávají zčásti ráz zemských sněmů.
A zase jde o věc, která je mimo dobro a zlo, jak se nám snaží podsunout někteří politici. Jde o různé koncepty stavby EU, nic víc."
27.11.2008 09:50:50
27. 11. 2008 | 09:59

Žaneta napsal(a):

Přišlo mi vysvětlení Ústavního soudu, proč neuznal Lisabonskou smlouvu jako celek jako smlouvu, která není v rozporu s Ústavou České republiky, nýbrž proč posuzoval pouze zpochybněné části Lisabonské smlouvy, logické. Nejsem však právník, takže nevím, zdali měl Ústavní soud povinnost posoudit ústavnost Lisabonské smlouvy jako celek. V případě, že tato povinnost existuje, tak by mě zajímalo, v kterém zákoně a paragrafu je ustanovena. Jinak s panem Hvížďalou souhlasím. Především s názorem, že česká politika vůči zahraničí a Evropské unii je nečitelná. Tento fakt poškozuje celou Českou republiku.
27. 11. 2008 | 10:07

Karel napsal(a):

Stále nechápu v čem je Česká republika poškozována jako celek.
Vůči zahraničí nevznášíme žádné majetkové ani územní nároky, na rozdíl od jiných států. Pilně pracujeme pro zahraniční investory, aby se měli dobře.Tak stále nevím, proč bychom měli být poškozováni.
27. 11. 2008 | 10:20

Lib napsal(a):

Jak smutne je zit mezi lidmi, kteri nevedi co to je nezavislost a svoboda a pouze papouskuji media.

A jeste se za svoji naivnost pysne biji v prsa - pravy to material pro kazdou vladu, jez chce hlupaky bez mysli.

Jak si vysvetlit souhlas s LS? Vse bude narizeno, vse bude nadiktovano. Co to je za lidi, kteri se klidne zbavi casti sve svobody za iluzi? A jeste se tim chlubi.............
27. 11. 2008 | 12:18

Paterik napsal(a):

Úplně nechápu stesky některých lidí, kteří se nemohou smířit s tím, že suverenita ČR bude jistým způsobem snížena. Ano, ale to se týká všech států stejně. Není to tak, že by naše země ztratila nějaká práva, ale ostatní si je podrželi. Lisabonská smlouva je dílem kompromisu vrcholných politiků - tedy i našich. Tvrzení, že my jsme do toh neměli možnost mluvit, je poněkud zcestné.
27. 11. 2008 | 12:34

jipindripich napsal(a):

Celá věc je z pohledu obecného a jednoduchého veskrze prostá.
Podstatou argumentace hlavy státu našeho bylo vždy protivenství vůči všemu a tedy následné prosazování vlastní vůle.
Logika nelogika.
Ony se ty argumenty pro a proti dají nalézt i v špatně zaizolované žumpě.
Pragmaticky vzato, veškerá pravidla, věštníky, zákony, předpisy, atd. vymyslel zase jenom homosapiens a ne kámen.
A taky si je tím pádem musí odžít.
A my máme holt tu smůlu, že ten náš volený guru je fakt, ale fakt nezdravě ješitný. Ať už má pravdu, nebo nemá.
Schválně jaký by měl asi dopad rozhodnutí ÚS na vnímání objektivnosti tvrzení, kdyby se jmenoval ne Ústavní soud, ale Soud zdravého rozumu.
Odhaduji, že s větší vahou rozhodnosti a vstřebatelnosti.
Je to jenom o lidech a ochotě věřit.
27. 11. 2008 | 12:35

Lib napsal(a):

to Paterik:
Skvela argumentace - tedy protoze ostatni na tom budou stejne, tak mi musime taky. No, s vama bych zit nechtel, kdysi se rikalo "Kam vitr, tam plast". Zivot planovan podle toho co dela okoli........hodne stesti, at se v tom neutopite.

Co vim, tak lid do toho nemohl mluvit, mate dojem ze snad ano?

Jinak jste LS necetl, protoze ta o stejnych podminkach pro vsechny neni.
27. 11. 2008 | 12:44

Valerie napsal(a):

Závěry Ústavního soudu je třeba respektovat,věcí se ÚS legitimně zabýval z hlediska zkoumání případného rozporu s naší Ústavou. Na tomto závěru však nic nemění fakt, že LS je pro nás nevýhodná, neboť umožňuje diktát několika velkých členských zemí. Souhlasím proto s panem prezidentem, že je třeba bránit naše národní zájmy.
27. 11. 2008 | 12:47

Paterik napsal(a):

To Lib: vy jste to moje tvrzení úpně převrátil na hlavu. Samozřejmě že všichni musejí mít stejné podmínky, na tom se politici zkrátka dohodli. Pokud chce unie existovat v 27 členech, musí mít nějaké mechanismy, jak se řídit. A to upravuje LS. Vaše poznámka o větru a plášti je úplně zcestná a její význam jsem nepochopil. My neplánujeme svůj život dle ostatních - naši politici se účastnili vyjednávání o LS, tak jako všichni. I kdyby to byl jen cár papíru, tak se na něm shodli všichni. Je to politická dohoda a proto nechť o ní rozhodnou politici.
27. 11. 2008 | 13:50

Taoiseach napsal(a):

jarpor cituje Klause:
"Moc se v Evropské unii odvozuje od institucí vytvořených na základě mezivládních dohod či smluv" - Jenže EU, resp. ES už od roku 1987 není mezivládní organizací, nýbrž je jedním celkem (byť ne státním); EP je volen přímo.

Milan, Batman a pod.:
Tento celek - jako první v dějinách Evropy - vznikl dobrovolně a my jsme se k němu dobrovolně (vůlí většiny občanů) připojili.
27. 11. 2008 | 16:04

bob napsal(a):

to Valerie
V EU jsme, co se počtu obyvatel týče, na 12 místě. (1. nejnižší).
Zemí s 15 a více miliony obyvatel je 12 z 27. Jakého diktátu se teda máme bát, když "malých" států je prostě víc?
28. 11. 2008 | 09:53

Taoiseach napsal(a):

bob:
Je to ještě výraznější: Zemí s více než 15 milióny obyvatel - a tedy větších než ČR - je jen 8. Přibližně stejně velké jsou čtyři, o málo menší tři a zbývajích 11 států má pod šest miliónů.
Při rozhodování dvojí většinou musí být pro nejmméně 55 % států, tedy 15 z 27, takže těch osm velkých nemůže nikdy nás "malé" přehlasovat.
28. 11. 2008 | 10:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy