Místo kašny Krocínovy postavte raději Svobodovu

19. 08. 2012 | 20:14
Přečteno 6643 krát
Úmysl vrátit Krocínovu kašnu zpět na Staroměstské náměstí, jak jej opět prezentuje ve svém blogu primátor Svoboda, je z mnoha ohledů…, no nesmysl. Chtělo se mi říci blbost, ale budu korektní.

Něco, co neexistuje v celku, ale v křehkém torzu poskládaném z úlomků, nelze na náměstí vrátit ani po ošetření samotným restaurátorským pánembohem, a jestli někdo tvrdí, že ano, není to restaurátor, ale šarlatán. Navíc se to nedochovalo zdaleka celé, takže nelze udělat ani seriózní kopii, maximálně podvodnou parafrázi. To snad nechceme!?

S Krocínovou kašnou to bylo totiž takto:

Na jaře 1862, tedy před sto padesáti lety, rozhodli pánové na pražské radnici, a byla to již česká reprezentace v čele s primátorem Pštrossem, že Krocínova kašna bude z náměstí odstraněna. Velkolepá, obrovská a mistrně sochařsky vyzdobená kašna z červeného sliveneckého mramoru, vytvořená na popud primátora Václava Krocína z Drahobejle kolem roku 1595, byla sice jednou z pozoruhodností Prahy, ale zároveň již dvě stě let neudržela žádnou vodu a její bohatá výzdoba z měkkého kamene se ulamovala a odpadávala.Detail litografie Samuela Prouta z roku 1820 zachycuje vpravo již velmi poškozenou vnější část kašny. Originál této akvarelem kolorované litografie je ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy.

Bohužel kašna v roce 1862 nebyla rozebrána šetrně po částech a nebyla umístěna například v muzeu jako sochařský artefakt, ale byla doslova rozmlácena. Ploché desky s reliéfy zvěrokruhu i alegorické postavičky lidských vlastností mezi nimi a další úlomky byly odvezeny do obecního dvora a poté jimi byly doslova „vyfutrovány“ základy komínů městské plynárny na Žižkově, kterou město právě stavělo. Střední zdobená část kašny a sloup se sochou sv. Václava byly odvezeny do parku na hradbách s úmyslem je opět využít jako kašnu, ale podle dobových svědectví ležely nestřeženy, a tak si z nich lidé odlupovali hlavičky a jiné části výzdoby. Časem se pak tato „ohlodaná“ torza dostala do Národního muzea na Příkopě, pak městského muzea a od roku 1905 do Lapidária na Výstavišti. Po zboření žižkovské plynárny v roce 1932 bylo v jejích základech pátráno to úlomcích kašny, ale více, než je dnes v Lapidáriu vystaveno, se zkompletovat již nepodařilo.

null
null


Detail z obrazu Rudolfa Alta z roku 1843. Vodu poskytovala kašna v menší připojené nádrži.

Brutální odstranění Krocínovy kašny na dlouho znamenalo pro pražskou kulturní veřejnost trauma. I proto již dvakrát v historii vznikl idealistický nápad ji obnovit a zákonitě ztroskotal. Ten, který nyní slavnostně prezentuje primátor Svoboda, je již třetí v pořadí a musí nutně dopadnout stejně.Vzácná fotografie Krocínovy kašny z roku 1860.

I proto si historické snahy o znovupostavení kašny nyní zrekapitulujme:

1. V letech 1895-1898 se na pražské radnici vážně zvažovalo, že Krocínova kašna bude obnovena na náměstí nově zřizovaném před Rudolfinem. Odborná komise v reprezentativním složení (sochař Josef Mauder, malíř Max Pirner, architekti Josef Schulz a Josef Zítek) ohledala torzo kašny a zpracovala své dobrozdání. To konstatovalo skutečnost, že fragmentů slavné kašny zbývá tak málo, že by stejně většina hmoty musela být nově vytvořena podle vyobrazení, v tom případě by ale bylo výhodnější udělat kopii celé kašny z trvalejšího materiálu, než je slivenecký červený mramor. Jenomže pak by vznikl úplně nový objekt, který by nemohl být považován za obnovu historické památky, což by se úplně minulo s původním úmyslem. Proto komise raději doporučila vytvořit před Rudolfinem kašnu novou.Zakreslení kašny od Viléma Kandlera z doby těsně před odstraněním v roce 1862.

2.
Autorem dalšího, tentokrát nadšeneckého pokusu o obnovu kašny byl středoškolský profesor, Václav Sixta, který na obnovu kašny upnul svůj zájem v roce 1915 a v četných popularizujících článcích na něj upozornil i veřejnost. Pro záměr získal sochaře Bohumila Vlčka. Ten byl myšlenkou sám nadšen natolik, že zhotovil i desetinový model kašny. Ten je dnes vystaven též v Lapidáriu na Výstavišti. Záměru dvojice Sixta - Vlček zabránil odborný názor, který téměř doslova opakoval zjištění odborné komise z 90. let 19. století. Stanovisko tehdy publikované ve věstníku Klubu Za starou Prahu historikem umění Karlem Guthem má zcela univerzální platnost a nepozbylo aktuálnosti ani dnes, v roce 2012. „Nemáme-li kašny v tom rozsahu, jak byla v roce 1862, nebo aspoň největší část její zachovánu, takže by sestavení její nečinilo zvláštních obtíží, pak nelze o Krocínově kašně vůbec mluviti. Ba nelze mluviti ani o její kopii, poněvadž neexistuje originál.“Torzo Krocínovy kašny v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti si může každý prohlédnout na vlastní oči. Detaily sochařské práce jsou mistrné!!! Foto červen 2012

Zveřejněnému úmyslu obnovit Krocínovu kašnu současným magistrátem se nechci posmívat, věřím, že ze strany primátora je veden dobrými úmysly. Zároveň je ale založen tak nějak ledabyle a propagandisticky na nevěrohodných informacích. Proti zřízení nové zcela soudobé kašny na místě původní Krocínovy bych ale neprotestovala, i když k tomu popravdě řečeno necítím žádný velký důvod. Nicméně o jedno důrazně žádám: neříkejme jí už Krocínova, ale Svobodova.

PS: Prosím ty, kdo spravují a nejspíš i panu primátorovi blogy píší, aby mu tento text dali přečíst, a to pokud možno dříve, než budou jeho jménem odpovídat!

Historické ilustrace k tomuto blogu byly převzaty z reprodukcí v knihách a časopisech.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Baba Jaga napsal(a):

To: autorka
Souhlasím s Vámi.
A napodobenina Mariánského sloupu a části Staroměstské radnice se Vám bude líbit? Možná jste už o tom psala a já to nezaznamenala.
19. 08. 2012 | 20:45

M.Š. napsal(a):

No nevím o jakou korektnost se jedná v případě nahrazení slova blbost slovem hloupost...nějak se za posledních,tzv.demokratických a "svobodných" let,vytratil význam slov.Takže místo slova zlodějna se mluví o tzv.tunelování,odklánění a podobně.
Lží a podrazy pokřivená ideologie se korektně nazývá demokracie.Násilí a vraždy se korektně nazývají "boj za svobodu"....korektnost především,když už se tzv.pravda nenosí.Tak mne napadá,kdo by měl tu pravdu(lež) prezentovat,v té zablešené lidské pospolitosti,byla-li kdy vůbec přítomna.
19. 08. 2012 | 21:40

Eleshar napsal(a):

Pokud tam kvůli té kašně nebudou moci být okolní stupidní trhy, ať tam stojí třeba Kašpárkova kašna!
19. 08. 2012 | 21:47

korejci to stejně nepoznají napsal(a):

No zase jednou mě překvapuje, jak si paní doktorka vůbec nevšímá napevno instalovaných zahrádek po třetině ploše náměstí, jejich ošklivých permanentních markýzových zastřešení, plynových topidel a ostatního sajratu, včetně trhů, které trvají půl roku.

Tradičně bývala zahrádka jen U Prince, kde neblokovala plochu vlastního náměstí.
Nemluvím o Paraplíčkách, která byla v dvoře za zbouraným východním křídlem radnice.

Také mne udivuje, že paní doktorka tak klidně přešla primátorovo odhodlání dostavit si východní křídlo jako svůj pomník. Je jedno jaké, hlavně hned.
Doufejme, že rvačka o kosti na Magistrátě opět jednou zabrání velikášským ambicím v realizaci.

Co se týče kašny, není dnes problém ji zvenku z toho sliveneckého mramoru udělat a přitom technologicky zvládnout řešení propustnosti. Kdybych tu měl dělat výčet architektonických památek, po kterých v roce 1945 v Evropě nezbylo, než pár starých fotografií a dnes stojí, psal bych do Vánoc.

Římské fontány, které tak nenapodobitelně vytvářejí atmosféru Věčného města jsou také často z mramoru. Prostě se občas opraví.
V Praze voda ve veřejném prostoru citelně chybí.
Záměr zrekonstruovat Krocínku mi ze Svobodou plánovaných stavebních orgií (kdy město nemá na provoz MHD) připadá nejbenignější.
19. 08. 2012 | 22:26

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...díky, paní Bečková,...díky za podrobné informace. Tužka.
19. 08. 2012 | 22:32

Sutech napsal(a):

Pozdrav do Prahy z druhého konce republiky.
Lidu pražskému vyjadřuji plnou podporu v obnově staroměstského náměstí.
Obnovení kašny bude zajisté dobrým krokem k navrácení jádru Prahy jeho původní podobu. Veškerá prohlášení, že je nemožné kašnu zrekonstruovat, mi připadají jako prohlášení lidí, kteří si asi nepřejí aby byl obnoven původní ráz Prahy.
Přestože to od moraváka bude znít zvláštně, ale co se týče obnovy starých památek, pokračujte, jak jen to jde, dokud je tomu vedení města nakloněno. Raději budu vidět při některé z návštěv stát kašnu, mariánský sloup..., než prázdná místa, nebo nějaké pochybné pomníky nové doby.
19. 08. 2012 | 23:33

Grőssling napsal(a):

No panu primátorovi jde především o mariánský sloup. To víte, ODS se už nemůže dočkat až začne kšeftovat s katolickým majetkem po restitucích a tak si preláty předchází. No a když řekl A, musí říct taky B. I když obojí je blbě.
Argumentace návratem k původnímu architektonickému uspořádání náměstí je nesmysl, nejen proto, že tu "nově" stojí Šalounův pomník Jana Husa, ale také zbouranou novorenesanční částí radnice. Ale oni si zase něco preláti a jejich nohsledi vymyslí.
20. 08. 2012 | 06:03

Drzá zrzka napsal(a):

Dříve mělo každé větší náměstí kašnu. Scházeli se u ní lidé jdoucí nabrat životadárnou tekutinu - vodu. S rozvojem vodovodů kašny postupně ztrácely svou základní funkci...zásobování vodou. Zůstala druhá, neméně důležitá - zvlhčovač městského vzduchu. Přírodní živel voda přece nabízí zapracování do nepřeberného množství architektonických děl.
20. 08. 2012 | 07:13

jozka napsal(a):

Sutech:

Opravdu jste si ten clanek precetl?
20. 08. 2012 | 09:16

Samota napsal(a):

Pokud již neexistují podrobné plány původní kašny, na základě kterých by se mohla zhotovit aspoň věrohodná kopie, když už nejde obnovit původní kašna, pak bych navrhoval vypsat na fontánu architektonickou soutěž a postavit fontánu odpovídající duchu dnešní doby. Třeba v Plzni se toho nebáli a výsledek není vůbec špatný http://maps.google.com/maps?q=Plze%C5%88,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.747521,13.379567&spn=0.002623,0.003964&sll=37.0625,-95.677068&sspn=36.778911,38.759766&oq=plze&t=h&hnear=Plze%C5%88,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&z=18&layer=c&cbll=49.747968,13.378218&panoid=OZDT0396Z4lTjQaK9Xsp3Q&cbp=12,182.36,,0,-1.39
Proč bychom se měli pachtit stále za něčím původním a obnovovat historii? Praha se nějak vyvíjela 1000 let a nemůžeme ji zakonzervovat někde v 19 století. Když se moderní kvalitní architektura citlivě skloubí se starým, je to pro město více osvěžující než "věrohodné" kopie starých věcí..
20. 08. 2012 | 11:18

prorok napsal(a):

"... a proto navrhuji kasnu zbourat a vratit tam nasi starou osvedcenou pumpu" prohlasil vitezny kocourkovsky srarosta Adam. Impotence posametove ery je sanovana 'restauraci'. Proto se nesmi zapomenout obnovit i puvodni prilehle latriny, ktere kazdy tyden zrizenec vybiral velkym zufanem na dlouhe drevene nasade do jakesi 'lajty', velkeko dreveneho sudu na voze tazenem konmi. Byla by to jiste originalni dobova turisticka atrakce, ktera by tvorila neopakovatelny kolorit chystanemu marianskemu sloupu a navic skvele osvezila zatuchle prazske ovzdusi.
20. 08. 2012 | 11:56

Libertad napsal(a):

pani Kateřino, děkuji za informaci.
20. 08. 2012 | 12:03

jankasl napsal(a):

souhlas a díky za přesné info, mně se zdá nepodařená imyšlenka reinstalace Mariánského sloupu, ale ten aspoň existuje v "kopii"...
a boj se zahrádkami je věčný a prohráli jsme ho všichni - Dvořák a poté Bém našli cestu, jak je kasírovat
20. 08. 2012 | 13:10

Dana Stehlíková napsal(a):

Milá paní doktorko,
pravidelně a ráda čtu vaše erudované blogy, ale tentokrát se Vám tam vloudily nepřesnosti:

1) Není pravda, že Lapidárium nemá více než torzo kašny, vystavené od roku 1907. V depozitáři čeká přes padesát fragmentů, včetně dvou soch a jednoho torza alegorií křesťanských ctností, i fragmentů reliéfů měsíčních znamení. Přijďte, ráda Vám je ukážu.

2)Proč žádný strážce památek nehlídal při nedávném bagrování obecního dvora, aby zachránil další zlomky? Dozvěděla jsem se o tom teprve z nabídky starožitníka.

3) Na rozdíl od Mariánského sloupu je kašna především architektonické dílo, jehož díly i dekorace se přesně opakují, takže rekonstrukce by nebyla tak obtížná. Proto si již přes několika lety kašnu vybral architekt Šantavý do projektu na rekonstrukci Schwarzenberského paláce na Hradčanském náměstí, a proto se s její kopií počítá i v novém projektu na rekonstrukci Lapidária. Ve stávajícím sále (jak dobře ilustrujete svým snímkem) na ni není místo.

4)Krocínova kašna je výjimečné dílo vodní, má obdivuhodný systém šesti sfér vodotrysků - pro dobu renesanční největší svého druhu severně od Alp! Ten lze obdivovat teprve až začne tryskat. Na rozdíl od soch andělů a ďáblů Mariánského sloupu se vodotrysky dají rekonstruovat dokonale jen podle průměru a sklonu trubek.

5) O záměru pana primátora se dočítám stejně jako vy poprvé z jeho blogu. Nejsem na něm účastna ani osobně ani institucionálně. Zdá se mi však, že závěry jsou předčasné. Ty by měly vyplynout teprve z veřejné diskuse odborníků, kteří zváží všechna pro i proti.

s pozdravem Dana Stehlíková (kurátorka Lapidária)
20. 08. 2012 | 15:34

katerinabeckova napsal(a):

Milá paní doktorko Stehlíková,

moc děkuji za Vaši reakci. Teď mi doplňujete informaci ředitele městského muzea F. X. Harlase, který v roce 1932 píše v Národní politice článek o Krocínově kašně a říká tam, že ze zbourané žižkovské plynárny bylo odvezeno několik náklaďáků úlomků.

Vaší nabídky podívat se na deponované části velmi ráda využiji. Dovolím si příležitostně se ozvat.

Nesouhlasila bych s Vámi ale v tvrzení, že kašna je architektonické dílo, podle mne je to především dílo sochařské, a to prvořadé, mistrovské. Sochařské prvky se podle mne neopakují a nedochovaly-li se, napodobit je jistě lze, ale samotné dílo ztratí velkou část hodnoty. Na Staroměstské náměstí patří buď originál, nebo kopie v podobě dokonalé faksimile - materiálové i tvarové.

Také si nemyslím, že by kvůli unikátnímu vodnímu systému kašny, který ale v historii v provozu moc nebyl, bylo ospravedlnitelné vytvořit jen parafrázi kašny. Ale to všechno jsou subjektivní názory, o kterých je třeba diskutovat.

Pan primátor ale už v médiích (idnes - 14.5.2012) zveřejnil i informaci, že kašna by se mohla objevit na náměstí za dva roky, stejně jako Mariánský sloup je již v rukách restaurátorů a její rekonstrukce a kompletace (rozumějte: originálu z úlomků!) bude stát 15-30 miliónů Kč. Pokud ani Vy o tom nic nevíte, vyplývá ztoho, jak primátora jeho poradci balamutí a někdy ho nechají prohlašovat tvrzení založená doslova na vodě.

Přátelsky zdraví K. Bečková
21. 08. 2012 | 07:46

Mňouk napsal(a):

Paní doktorko a paní doktorko,
Vaše příspěvky jsou bezvané a hlavně věcné.Ona ta obnova sloupu a obnova kašny mají něco společného. Obojí jsou díla sochařská a u kašny ještě přibývá prvek vodní,v Praze využitelný sice jen část roku, nicméně příjemný. To že se některé zlomky občas objeví na starožitnickém trhu, ukazuje že zbylo dost.To že převyprávět kašnu bude stejně složité jako sloup, nebo spíše složitější. Ani sloup, ani kašna nemohou být vstoupením do téže řeky, to je však skutečnost u které se u některých děl z kamene na vnějším prostranství můžeme přesvědčovat pravidelně. Vždyť i ty giganty před Pražským Zámkem přesochal secesní autor a když jsem si z lešení prohlížel bohatou "barokní" gekoraci západního průčelí u Sv. Ignáce na Karlově náměstí, nevěřil jsem oku svému, ty tváře byly spíše ženami z dobových plakátů než barokní tváře. Zničenou fasádu také někdo udělal podle dobového střihu.
Sloup je podle mých informací placen ze sbírek a darů a většina figur a architektury je již hotová. Zmizely by s ním i desky s přesekávanými nápisy, které také nejsou dokladem dobrých dobových poměrů. Kašna u Rudolfina je taková zasmolená věc, skoro jako ta naše dostavba pražské radnice, také tam pořád nic není, nebo je to jen výdech z garáže. Primátorský blog je primátorský blog, a kdo radí málo měří. Nejlepší taškařice je termín a cena, to je takové podivné, když se asi neudělal žádný rozbor. Oříšek bude asi i materiál, tmavě červený mramor z křižovnických lomů už není k dispozici a pokud se nějaký podobný kámen najde třeba v Africe, nevím jak se s Pražským podnebím sžije. Napadlo mne i to, co by se stalo, kdyby kašnu nezbourali. Asi by stejně skončila někde ve skladech nebo Lapidáriu, na náměstí by byla kopie /kámen by kolem roku 1900 ještě našli/a renesance by měla takový Wiehlovský šmak. Jaký šmak bude mít kopie či volné vyprávění o Krocínově kašně dnešní produkt, můžeme jen očekávat. Sochařství dnes spíše užívá různé nálezy a shluky nahodilých předmětů, takže Krocínova kašna se asi z vozíků ze supermarketu udělat nedá. Bude se muset zase odlévat modelovat a hlídat proporce, to je docela těžká věc. A drahá, a bude to chtít ne restaurátora, ale někoho kdo si část života polepí tím, že se bude vžívat do severské renesance bez výhledu, že ještě v tomto stylu sežene další příležitost. Zajímavé bude také to, až se oba artefakty na náměstí objeví,jak bude vypadat západní pohled na mezeru mezi radnicí a Sv. Mikulášem. Možná by tam mohli stát měští strážníci a říkat lidem neohlížejte se, kochejte se jen pohledem východním, nebo by se na náměstí smělo chodit jen jedním směrem, do Celetné, Týnské a Dlouhé ulice a ty by byly pro chodce jednosměrné.
P.S. Docela rád bych ty zlomky viděl, a asi by bylo dobré dát do novin výzvu, aby kdo co má doma z Krocínovy kašny, donesl na Magistrát, že nebude potrestán a dostane Open Card zdarma, nebo že mu auto přihlásí bez čekání.
21. 08. 2012 | 14:52

modrý edvard napsal(a):

Paní Bečková, abychom to nezamluvili: co si myslíte o Mariánském sloupu?
21. 08. 2012 | 21:28

Dana Stehlíková napsal(a):

Se zájmem čtu (jistě nejen já), jak se diskuse vyvíjí a kolik je v ní bájí.
Uvádím na pravou míru:
1) Všechny originální části kašny, které "spolklo" muzeum, již nikdy nevydá a nebude se z nich na Staroměstském náměstí stavět, protože Muzejní zákon ČR a centrální evidence sbírek (CES) to nedovolují. Stejně tak nevydá pomník Radeckého a nevydalo originál jezdecké sochy císaře Františka I. na Smetanovo nábřeží. Vždy se musí zhotovit kopie.
2) Mariánský sloup je vskutku již před dokončením a veřejnost si sochařské práce Petra Váni mohla před rokem prohlédnout na výstavě v Muzeu Karlova mostu.
3) Tři zajímavé sochy Krocínovy kašny jsme prezentovali při Muzejní noci roku 2011. Bohužel davy se při té příležitosti hnaly jako stádo bizonů a nezaznamenali jsme žádný ohlas.
4) Hnědočervený slivenecký mramor má četné žíly a pukliny a pro stavbu kašny byl nevhodný. Jenže byl levný a lom blízko Prahy. Primátor Krocín nebyl žádný dobrodinec, potřeboval se jako politik v úřadu zviditelnit, a tak hned zavelel. Voda začala z kašny prosakovat už deset let po jejím dokončení. A tentýž sochař, co dělal kašnu, vytesal z téhož mramoru Krocínův rodinný náhrobek. A jeho profil dokresluje zpráva, že si hned po nástupu do funkce ze stříbrného reprezentačního pokladu Staroměstské radnice navždy vypůjčil dva největší stříbrné poháry.
21. 08. 2012 | 21:34

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...vážená paní Bečková, vážená paní Stehlíková,...to jsem si "početla" o své obdivované staré Praze, spíš o tom, kdo ji,....a co ji tvořilo a tvoří. Děkuji, ale zůstávám stále věrná svému tvrzení z blogu pana primátora,....parková úprava sloužící veřejnosti,...místo toho "rajtaraje", co tam teď je. V parku mezi stromy byste čtyřicítku nenaměřili, na asfaltu, rozpálené dlažbě a zdech,....?, lehce i o několik stupňů víc. Tužka.
21. 08. 2012 | 23:12

Mňouk napsal(a):

Ty poháry jsou docela pěkná historka, s tím sliveneckým mramorem to je tak, že on lepší kámen v okolí stověžaté nebyl. Hrubozrnné křemité pískovce se asi zdály příliš obyčejné a žuly byly daleko a těžko se opravovávaly.Takže nezbyl nikdko jiný než slivenecký mramor, který je v interierech bez problémů a na náměstí vydržel sice několik staletí a pak zkolaboval kladivy magistrátu. To že kašna byla omšelá a tekla je dáno i místními poměry, Praha není Řím a proto se u kašny objevila kašna dřevěná, ze které se voda brala a když shnila, tak se postavila kašna jiná.
Nová kašna, bude-li asi nebude Svobodova, ono se to s ním jaksi kýve a kmotři nezapomínají.
To že by se na kašnu použily zlomky nalezené,nebo zlomky vybrané od polepšených občanů a starožitníků, je samozřejmě nesmysl, bude
třeba pořídit kopie a pro to co se nedochovalo i repliky a licence. Z obrazového materiálu je třeba vyzkoumat co kde vlastně bylo a jaký materiál bude zvolen jsem moc zvědav. Možná, že nějaký "sovremennyj" v podobě vysokohodnotého betonu se skelnými vlákny nebo plastbetonu zázračných vlastností. Pak by se ukázalo, že ten sliveňák zase nebyl tak špatný.
Mezitím tam bude už stát mariánský sloup a vyčištěný fešák Jan Hus, pokud se město smiluje, a reklamní plachtař to připustí.
Otec národa bude asi plachtit ještě jednu zimu, to jsou mi paradoxy pane Vaňku.
22. 08. 2012 | 08:03

Lubomír Sršeň napsal(a):

Jak je vidět, budeme se k diskusím o možnosti rekonstrukce Krocínovy kašny (a mariánského sloupu) na Staroměstském náměstí znovu a znovu vracet. Tyto debaty vítám, pokud vedou k tříbení názorů a nalézání optimálního řešení. Ale nebaví mne, pokud se v nich vracíme stále na samotný začátek a užíváme kolem dokola argumenty, které byly už mnohokrát vyvráceny. K tomu dochází tehdy, když se účastníci diskuse neseznámí s často velmi bohatou historií těchto kauz, anebo když bagatelizují výsledky odborných posudků a záměrně nechtějí vidět propastný rozdíl mezi autentickou, originální, byť stářím sešlou a poškozenou památkou, a její moderní volnou rekonstrukcí, kompletní a zářící novotou.
Jako někdejší kurátor sbírky Lapidária Národního muzea jsem se podílel spolu s Jiřím Fajtem a restaurátory na instalacích torz a zlomků Krocínovy kašny a mariánského sloupu před otevřením stálé expozice Lapidária v roce 1993. Udělali jsme tehdy vše pro to, aby byly tyto těžce poškozené památky v rámci daných možností instalovány co nejlépe, a zpřístupněny tak veřejnosti. Pokud jsme ponechali některé méně významné zlomky v depozitářích, bylo to záměrně. Buď na větší torza instalovaných kusů nenavazovaly, nebo by expozici nijak zvlášť neobohatily. Jsem přesvědčen, že přes vysoký stupeň poškození se jak Krocínova kašna, tak mariánský sloup dočkaly důstojné muzejní prezentace závěrečné fáze jejich existence. Snahy po jejich poněkud násilné resuscitaci tedy považuji nejen za nepatřičné, ale i prakticky nereálné.
Účastnil jsem se před lety živé diskuse o možnosti rekonstruovat mariánský sloup, a hledal tedy odpovědi i na obecné otázky možné obnovy památek, jako je Krocínova kašna. Poslední, dosti otevřený článek, který jsem na toto téma napsal v roce 2000 pro Zprávy památkové péče, nebyl redakcí přijat, a nebyl tedy standardně zveřejněn. Ztratil jsem chuť dále se takto limitované diskuse účastnit, a od té doby jen zpovzdálí a občas s nahořklým pobavením sleduji, jak se příběh obnovy mariánského sloupu dále vyvíjí. Už jsem se dokonce ke svému překvapení na internetu dočetl, že jsem prý změnil svůj negativní názor na možnost zhotovení přesné kopie mariánského sloupu (!). Nepovažoval jsem za nutné takovou smyšlenku dementovat. Moje přesvědčení, že Společnost pro obnovu mariánského sloupu přes všechny moje námitky a pochybnosti o možnosti „zhotovit přesnou kopii sloupu“ svůj cíl nakonec v příhodné chvíli prosadí, stále sílilo. Považoval jsem tedy své někdejší snahy upozornit na četná úskalí takového pokusu za marné házení hrachu na zeď.
Tuto sobotu (25. srpna 2012) jsem však byl příjemně překvapen rozhovorem v rozhlase, vedeným s panem Petrem Váňou, sochařem, který se na rekonstrukci mariánského sloupu podílí. Z jeho slov vyplynulo, že Společnost pro obnovu mariánského sloupu ve vší tichosti odstoupila od proklamované snahy zhotovit „naprosto věrnou kopii Bendlova sloupu“ (na jejíž nereálnost jsem tak dlouho a marně upozorňoval) a uvažuje o myšlence začlenit do rekonstruované architektury státue (s kopií původní mariánské sochy na vrcholu sloupu) čtveřici moderních soch andělů. Ti by už neměli onu původní protireformační militantnost originálních andělských zápasníků s protestantskými heretiky (tedy ďábly a dalšími netvory), ale vyjadřovali by naopak ideje usmíření a tolerance. Jde tedy o myšlenku propojit moderní umělecké pojetí s připomínkou původního díla. Tedy to, co jsem už kdysi Společnosti navrhoval, a co tak tvrdošíjně odmítala (!). Vrátilo mi to důvěru ve smysluplnost podobných diskusí, a víru, že i aktivity na pohled beznadějné mohou jednou nabýt smyslu.
Pokud se někdo z diskutujících chce dozvědět o problematice obnovy mariánského sloupu, a tím potažmo i Krocínovy kašny více, odkazuji ho na své webové stránky, kde celý text mého zmíněného neotištěného článku najde. Stačí si nalézt www.srsen.wz.cz, tam pak „Moje práce“, „bibliografie“, „Nepublikované práce“ a v nich je jako druhý text onen článek, nazvaný O mariánském sloupu na Staroměstském náměstí zcela otevřeně. Snad může být stále v něčem inspirací.
28. 08. 2012 | 10:00

susan napsal(a):

The store offers fashion boutique, for example: Hike Heels, Air Max, Dunk SB, Air Jordans, Air Jordans Fusion, Nike Show Handbag-Wallet Clothing For Men, Clothing For Women, Shoes For Men, the Show For Women Othen Product. http://www.yessoso.com
31. 08. 2012 | 10:51

Smonacank napsal(a):

 Forhåbentlig Canada goose tasker mange enkeltpersoner anerkende en meget vigtig faktor eksklusiv hvis du vises i davnp <a href=http://www.parkajakkes.com>canada goose</a> ,
at plus det er til forårsage vi sandsynligvis komme nogen til Canada Goose jakke øjeblikket . Skulle du være adspurgt til undsætning vedligeholdelse a bekymre , a fristelse kan være for det til at koste uttre <a href=http://www.jakkeparka.com>canada goose jakke</a> ,
det afprøvet og testede taktik indenfor parka til grunden der præcis, hvad gjorde underværker forrige til cmzkf <a href=http://www.jakkeparka.com>www.jakkeparka.com</a> ,
vil fortsætte med at arbejde forfra. Du tilfældigvis svælge i en anden person have en Sortering der synes at ygzxp <a href=http://www.jakkedks.com>canada goose</a> ,
tænker at hver komplikationer måske være fast hjælp a søm . Måske har du assisteret USA til vide xaqjm <a href=http://www.jakkercanadaparka.com>canada goose outlet</a> ,
på visninger Canada goose udendørs jakker forbundet med range sammen med realisere forståelse denne anmeldelse at lindre xiylg <a href=http://www.jakkercanadaparka.com>canada goose outlet</a> ,
med parka Sure vi har hjulpet i pakker af tavs og usynlig taktikker .
01. 11. 2012 | 21:32

Tomáš Vích napsal(a):

Mi tento text o Krocínce v létě utekl, souhlasím, vytvářet nepodložené kopie je svého druhu barbarství. Mám podobný problém s novými věžemi na Malostranské besedě, s uvažovanou replikou Parléřovy radnice i s tím opěvovaným domem U zvonu. Smysl nové kašny, proč ne Svobodovy, vidím v symbolickém dotvoření plochy náměstí, kde Hus a mariánský sloup akcentují náboženské světonázory. Kašna, voda, pozoruhodně v průsečíku ulic přicházejících na náměstí, může být prvkem nás všech ostatních, co se k té či té církvi nehlásíme a může vnášet klid do napětí mezi nimi a být znamením života a obnovy náměstí, časem přijde třeba i nová radnice.
09. 11. 2012 | 13:35

Ideardkab napsal(a):

内部内と全体の周り 画期的 さらに スーペリア エグゼクティブ。 このこれらのすべて <a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>ブーツ激安</a>, ドライブ 実行 大いに 約 ストッキング販売 の種類の品種 レコード と同様に データファイル また 商品。 彼らは可能性があります エレガント、もっとたくさん エレガント 採用応用利用などと比べて http://www.uggbootsforjp.com 手頃な価格 を取得するためにを取得する 保持 結果 ペット ペン コンピュータドライブを書面で置く。 曇り、みんなで に採用以下を過ごす救う<a href=http://www.cheapjapanuggboots.com>ugg ブーツ</a>,
で保存弱い システム そして彼らは 受け入れる これらのほとんど 低価格 ベスト 作曲 ディスクがハードディスクを書面で置く <a href=http://www.cheapjapanuggboots.com>ここをクリックしてください</a>, ソース 信仰、適応 組み合わせて に加えて、有用性 組み合わせてと費用対効果経済値札 使用している間 含むと買い物消費者 しかも 彼らは可能性がありますは応用のなさ使用適切 ストッキング ソース <a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>uggブーツ</a>, と ために意図についてに考えるに関連する 消費者を得るために
10. 11. 2012 | 02:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy