Sociální reforma: rozvrtat a škrtit!

25. 10. 2011 | 08:05
Přečteno 5501 krát
Od ledna příštího roku nás čekají radikální změny ve způsobu výplaty sociálních dávek. Změny se výrazně dotknou i poskytování sociálních služeb. Rozhovor na toto téma mi vyšel v letošním 3. čísle časopisu Rezidenční péče.

Úřady práce v České republice zásadně mění svoji organizační strukturu a uspořádání. Jak tyto změny ovlivní oblast sociálních služeb?

Co konkrétně změny budou znamenat, asi neví ani jejich hlavní iniciátor pan ministr Drábek. Koncem ledna 2011 jsem měl možnost s ním o tom diskutovat v pořadu Události České televize. Vysvětloval jsem mu, že připravované převedení výplat sociálních dávek z obcí na Úřady práce představuje obrovskou změnu v životě statisíců lidí. Bylo by tedy dobré si to napřed odzkoušet v nějakém regionu či městě, prodiskutovat s odborníky i s příjemci dávek, zjistit, zda jde o skutečně dobré řešení, vychytat mouchy. A teprve pak se rozhodnout, zda takový systém zavést všude.

Ministr oponoval, že to není možné, neboť nelze nastavit dva různé legislativní režimy v jedné zemi, kdy by jedni měli jiné podmínky než zbytek republiky. Podobné experimentální ověřování v oblasti sociálních služeb ovšem dělat samozřejmě lze, a to bez toho, že by byla dotčena práva občanů tu i onde. Dělá se to tak v jiných zemích a v průběhu přípravy nového zákona o sociálních službách se takto nedávno experimentovalo i u nás. Z celého rozhovoru jsem měl pocit, že pan Drábek chce prostě reformy prosadit stůj co stůj a že ho nic nezastaví. Další vývoj událostí nasvědčuje tomu, že je tomu skutečně tak. Například když se podíváte na způsob, jakým jsou nové zákony v parlamentu bez větších diskusí a se zásadními nevypořádanými připomínkami „prohlasovávány“ koaliční většinou v Poslanecké sněmovně.

Centralizace Úřadů práce podle ministra Drábka ušetří na servisních výdajích již v prvním roce 180 milionů korun. Má vznik jednoho superúřadu a sjednocení výplatního místa nepojistných dávek i další smysl?

Podle mého názoru jde o zřetelný projev zploštěného, technokratického přístupu k řešení problémů. Pan ministr je vzděláním inženýr a možná i upřímně věří, že když výplatu sociálních dávek a služby zaměstnanosti zcentralizuje, zlepší fungování celého systému. Já si myslím pravý opak. Sociální systémy se organicky vyvíjejí dlouhá desetiletí a přitom se přizpůsobují specifickým potřebám lidí. Tato centralizace možná ušetří pár úředníků, ale za příliš vysokou cenu: odcizení sociálních služeb občanům. Velmi hezky je to vidět na případu výplaty dávek hmotné nouze, příspěvků na péči a dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. Ty měly až doposud na starosti obce, které zároveň odpovídají za poskytování sociálních služeb. Lidé, kteří jsou ve složitých životních situacích, potřebují kombinaci obojího. Obce mají relativně slušný přehled o situaci konkrétních lidí. Pokud výplatu dávek obcím seberete, začnete to dělat takto centralizovaně a obcím ponecháte jenom péči o zajištění sociálních služeb, automaticky dojde k tomu, že levá ruka (Úřady práce) nebude vědět, co dělá pravá (sociální odbory v obcích), na specifické životní situace lidí se začnou pasovat jednoduchá schémata, mnohé problémy nebudou vůbec rozpoznány a pokud ano, tak následné řešení bude zdlouhavější a obtížnější.

Většina obcí a krajů s odejmutím pravomocí výplaty nepojistných dávek nesouhlasí a argumentují mimo jiné i tím, že centralizace bude mít nepříznivý dopad na úroveň sociální práce a na dostupnost potřebných informací a zdrojů pro obce a kraje.

V tom s nimi samozřejmě souhlasím. Obecná slabina sociální péče u nás je, že český stát si navykl řešit sociální problémy spíše tím, že vyplácí – i když stále neochotněji - sociální dávky, a nezmůže se už na to, aby poskytoval kvalifikované sociální služby, založené na individuální sociální práci. Souvisí to s nízkou kapacitou celé oblasti, která je chronicky podfinancovaná. Pro stát je dlouhodobě jakoby jednodušší dát almužnu a „člověče starej se, jak umíš“, než aby za potřebným občanem přišel kvalifikovaný sociální pracovník, který by s dotyčným probral jeho specifické problémy. Každý člověk je originál, nemohou nás přece všechny vtěsnat do několika jednoduchých škatulek!

Vidím to jako velmi nešťastný krok. Když jsem přemýšlel o tom, jakým sloganem by se dala tato asociální „sociální“ politika nejlépe nazvat, tak mi z toho vyšlo jednoznačně: „Rozvrtat a škrtit!“Jednak jde o v zásadě amatérskou snahu škrtnutím pera (narychlo spíchnutou novelou zákona) bořit systémy, které se vyvíjely organicky po desetiletí. Neříkám, že jsou ideální, ale život je postupně obrušoval tak, že se stále více přizpůsobovaly potřebám a nárokům lidí. A druhý cíl reformy je také naprosto zřejmý: šetřit, šetřit, šetřit… a to především na těch lidech, kteří se sami nemohou bránit, na těch slabších. Jak vidíme na příkladu Drábkových reforem péče o zdravotně handicapované… Vyplývá to ze scestné ideologie, že Česko má rozhazovačný sociální stát.

Celá reorganizace přinese snížení platů pracovníkům Úřadů práce a mnoho z nich bude v zájmu úspor propuštěno. Naopak se na agendu propuštěných úředníků budou nasmlouvávat externí firmy. Přinese tento klasický „outsourcing“ skutečné úspory?

Nikdo nedokáže nyní říci, kolik se vlastně uspoří. Panu ministrovi může vycházet na papíře jako úspora, když si spočítá počet úředníků, které v tuto chvíli vyhodí. Může samozřejmě uspořit na mzdách. Nicméně náklady, které z toho pro stát vzniknou, mohou být v horizontu několika let z mnoha důvodů mnohonásobně vyšší. Lidé se dostanou do obtížnějších situací, než v jakých by se ocitli za stávající situace. Projeví se to zvýšenou nezaměstnaností, zvýšeným výskytem nemocí. Nezaměstnanost poškozuje rodinné soužití, rodiny se rozpadají. Dnes nikdo nemůže říci, že to v tomto širším pojetí povede k úsporám.

Dnes mezi českými úředníky tak populární „outsourcing“, to jest zadávání veřejných úloh soukromým firmám, je ve světě na západ od našich hranic, kde s touto praxí začali mnohem dříve, stále více vyhodnocováno jako rizikové a ekonomicky neefektivní. Vyžaduje kompetentní řízení ze strany státu – ale i tak se část veřejných zdrojů přetaví do zisků najatých firem, a nedoputují ke konečnému adresátovi, k lidem, kteří potřebují pomoci. A to nemluvím o korupci, která při zadávání veřejných zakázek v naší zemi ukrajuje z koláče veřejných zdrojů mnohem více než v lépe spravovaných zemích...

Další velkou bolestí ministerstva práce a sociálních věcí je, že analýzy, o něž se opírá - pokud se v politických rozhodnutích vůbec o nějaké analýzy opírá - jsou nedostatečné. Politici, vedeni ve světě již odepsanými ideologickými poučkami, si s odpuštěním něco vycucají z prstu a milióny lidí se pak stávají pokusnými králíky těchto jejich experimentů.

Pomohlo by zlepšení dostupnosti sociálních služeb nastavení volné tvorby cen a vytvoření podmínek pro vstup privátních poskytovatelů?

Právě tak jako ve zdravotní péči, tak i v sociálních službách jde vždy o nalezení vyváženého poměru mezi rovností přístupu, kvalitou a ekonomickou efektivností. Pokud chceme zachovat princip, že každý občan této země má nárok na zajištění důstojných životních podmínek, nemůžeme zavést do zdravotních a sociálních služeb čistě tržní regulaci. Stát intervenuje jednak vyrovnáváním objektivních handicapů (nemoc, invalidita), jednak subjektivních omezení (nedostatek prostředků). Činí tak poskytováním služeb a sociálními dávkami. Dnes u nás máme jak ve zdravotnictví, tak v sociální péči smíšený systém, kde drtivá většina občanů je závislá na veřejných systémech, zatímco ti nejbohatší se obracejí na privátní instituce. Směšovat je dohromady, jak se tato vláda pokouší například zavedením standardů a nadstandardů ve zdravotní péči, považuji za cestu do pekel, která by brzy vytvořila dosud nemyslitelné propasti mezi těmi, kteří na to mají, a těmi, kteří na to prostě nedosáhnou.

Jinou otázkou je, jak zařídit, aby uživatelé služeb měli možnost ovlivnit jejich kvalitu. Zákon o sociálních službách jim otevřel prostor pro výběr. V tomto smyslu jde o kombinaci tržního a administrativního způsobu regulace, který vytváří poskytovatelům služeb konkurenční, prostředí a nutí je přemýšlet o tom, jak na tomto „kvazitrhu“ uspět co nejlépe. To považuji (přes všechny nedostatky tohoto zákona, ať už jde o inspekci kvality služeb nebo o nedořešení vztahu institucionálního financování a financování „na hlavu“) za historický pokrok a myslím, že představuje cestu vpřed.

Sociální služby jsou dlouhodobě finančně podhodnocené, jak podle vás další škrty ovlivní budoucnost tohoto odvětví?

To je myslím nejvážnější problém celého odvětví. Možná to někoho překvapí, ale mně se to jeví tak, že od pádu komunismu se v postavení sociálních služeb u nás mnoho nezměnilo. Už před listopadem 1989 to bylo odvětví, které bylo podceňováno a bráno na hůl. Dnes je to o to horší, že nároky na sociální služby vzhledem k rychlému stárnutí populace, pokračujícímu rozpadu rodiny a výskytu nových, dříve neznámých, sociálních ohrožení rychle stoupají – a kapacity sociálních služeb stagnují. Takže další plánované škrty nemohou mít jiné vyústění než to, že některým lidem budou nabídnuty služby v nedostatečné kvalitě – nebo zůstanou bez sociálních služeb docela.

Rozhovor vedla Lenka Kaplanová. Vyšel v časopise Rezidenční péče, č. 3., 2011, na str. 4-5. (www.rezidencnipece.cz). Aktualizováno.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

"Konečně máme spravedlivou společnost.KJaždý člověk se může rozhodnout, jak naloží se svým osudem.Můžete být milionářem, můžete být bezdomovcem.Je to jen vaše volba.Pto ty,kteří ze zdravotních důvodů nemohou soutěžit na trhu musí být sociální pomoc,to je logické, ale jinak nic, každý je strůjcem svého štěstí.."
25. 10. 2011 | 08:21

lijuti napsal(a):

Zajímavý blog a řekl bych velmi kvalitní. Obávám se ale že slovo "sociální" je pro naši vládu v současné době nežádoucí.
25. 10. 2011 | 08:30

Ládik!!! napsal(a):

Hodně práce bylo s tímto blogem, leč zbytečně vynaložené. Kdyby všichni takto pracovali, už by dávno hlady pomřeli.
25. 10. 2011 | 08:38

Jenda napsal(a):

Kalousek obviňuje místopředsedu VV ze snahy pošpinit jeho jméno

Nejlepší vtip roku - copak jde pošpinit něco, co je již odporně špinavé?
25. 10. 2011 | 08:39

Sladký napsal(a):

Kalousek,Klaus,Langer- pravděpodobně nejtemnější a nejpochybnější postavy polistopadové historie.
25. 10. 2011 | 08:48

Forrest Gump napsal(a):

S tou decentralizací rovněž nesouhlasím.
Takhle když si můj kámoš Fero šel pro dávky a soc. pracovnici se nezdálo, že má venku zaparkovanej mercedes,tak ji hned chytil pod krkem a bylo po problému.
Takhle to bude muset jézdit řešit až třeba do horoucích pekel.

Taky mám strach, že se nám vyprázdní lokál a ty automaty taky už nebudou, co dřív.

Jestli si pan Drábek svými škrty neuvědomuje, jak asociálně se chová, měl by jít od válu.
A neměli bychom čekat, až vše obrátí vniveč a dát mu to najevo pěkně v ulicích !!
25. 10. 2011 | 08:51

Maximum napsal(a):

Kdepak pane autore, Češi jsou divnej národ, už od Bílé Hory si nechají (až na pár jedinců) doslova štípat dříví na hřbetě. Takoví Francouzi už by v ulicích doslova válčili! Češi jsou zvyklí držet hubu a zákryt už od dob Marie Terezie a na Dráby resp. nyní na Drábky jsou zvyklí z nevolnictví. Možná to byl také důvod proč Češi přežili německé jařmo. Češi když mají možnost ukázat vládě jak jsou nespokojení s její politikou jako nyní v sobotu, tak se na to vykašlou a zůstanou někde za pecí a jenom remcají. Mimochodem, kde jste byl Vy pane autore v sobotu když se stávkovalo? Jen pan Krása, zástupce postižených tam byl v TV vidět.
Já jsem tam nešel, nemám důvod stávkovat neb mám příjem jako bohatší západoněmecký soudruh, tak tam přece nepůjdu,
to bych byl úchyl jako Průša, ovšem týhle vládě určitě při volbách nedám svůj hlas, oni totiž svojí politikou ohrožují potažmo i podnikatele. Když totiž lidé v delším časovém horizontu nebudou mít peníze, tak to potom můžeme zabalit všichni a to nás zřejmě čeká nová krize ve spojitosti s eurem! A ekonomika ČR je nemoudře postavena na exportu!
Pěkný den!
25. 10. 2011 | 08:52

dedek napsal(a):

Pravdivý a velice fundovaný blog. Není vůbec co dodat. A ti pravicoví kvandalové by se měli zamyslet. Neštěstí nechodí po horách ale po lidech a není nikde psáno, že z úspěsného nemůže být obratem času neúspěšný.
25. 10. 2011 | 08:53

totkaj vzbuzený romák napsal(a):

Eržika a Dežo Lakatošovy Vás totkaj zvou na sociálního demokráta Potučka.

Co Potuček rekne : SOCIÁLNÍ DAVKY NA BYDLENÍ SE BUDÚ ZVYŠOVAT!!! JINÝ MOC NÉ. PREJ ZATÍM.

KDE : UBYTOVNA U ŠTEFANA, ČÁSLAV.
KDY : TENTO PÁTEK VEČÍR
VLEZ : ZA ŽIVOU SLÉPKU NEB 20 KG ŽELEZA.

Kocab a Džamila dojdou! JINYM GADŽUM ZAKAZAN VSTUP.
25. 10. 2011 | 08:53

Cech napsal(a):

Vlády mají povinnost přímo ovlivňovat životní úroveň těch opravdu handicapovaných.

Tak jak to prosadil a v dalším i nadále bude prosazovat vedení MPSV ("Ministerstvo totiž tvrdí, že nesoutěží o cenu, ale jen o nejlepší podmínky, což je jediný možný způsob, jak se zákonu o veřejných zakázkách vyhnout".
Díky tomuto úhybnému manévru přijde státní kasa o 200 milionů.

Proto:
V současné době je přímo viditelné,jak těch opravdu handicapovaných rapidně ubylo a bude i nadále ubývat pod naším vedením.
Možných způsobů jak se zákonu vyhnout je více ale co je to proti tomu masivnímu uzdravení tisíců lidí.
Těm ostatním v ovlivňování životní úrovně, v tom nesmí MPSV bránit.

Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí ruku v ruce ve své dohodě kalkulují následující:
Při všech kotrmelcích a plánovaném tunelování, 2 pilíř to díky reformě zdravotnictví utáhne třeba i se ztrátou(vytunelováním) 25 a více %.

Proto veškeré dění pane Potůček nelze zaclonit technem pana Dr. Ing., cílem je nasmlouvat externí firmy.
Postupně zprivatizovat něco co nikdy nesmí být ve státě privátní(jsou to peníze pro lidi a je jich málo, tak nesmí být orvány firmou).
Vytvoření tohoto následného tunelu panem Dr. Ing. je bohužel neomluvitelné.Je nutné podotknout jednoznačné STÁT notequal FIRMA.
25. 10. 2011 | 08:59

Cech napsal(a):

Vlády mají povinnost přímo ovlivňovat životní úroveň těch opravdu handicapovaných.

Tak jak to prosadil a v dalším i nadále bude prosazovat vedení MPSV ("Ministerstvo totiž tvrdí, že nesoutěží o cenu, ale jen o nejlepší podmínky, což je jediný možný způsob, jak se zákonu o veřejných zakázkách vyhnout".
Díky tomuto úhybnému manévru přijde státní kasa o 200 milionů.

Proto:
V současné době je přímo viditelné,jak těch opravdu handicapovaných rapidně ubylo a bude i nadále ubývat pod naším vedením.
Možných způsobů jak se zákonu vyhnout je více ale co je to proti tomu masivnímu uzdravení tisíců lidí.
Těm ostatním v ovlivňování životní úrovně, v tom nesmí MPSV bránit.

Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí ruku v ruce ve své dohodě kalkulují následující:
Při všech kotrmelcích a plánovaném tunelování, 2 pilíř to díky reformě zdravotnictví utáhne třeba i se ztrátou(vytunelováním) 25 a více %.

Proto veškeré dění pane Potůček nelze zaclonit technem pana Dr. Ing., cílem je nasmlouvat externí firmy.
Postupně zprivatizovat něco co nikdy nesmí být ve státě privátní(jsou to peníze pro lidi a je jich málo, tak nesmí být orvány firmou).
Vytvoření tohoto následného tunelu panem Dr. Ing. je bohužel neomluvitelné.Je nutné podotknout jednoznačné STÁT notequal FIRMA.
25. 10. 2011 | 09:00

Sladký napsal(a):

Nehraj si na to čím nejsi, zvlášť když jsi mizerný herec.Nicméně to, co provozuješ je ve značné míře symptomatické.
25. 10. 2011 | 09:01

Apeoffice napsal(a):

Sociálním případem se může stát kdokoliv z nás. Kdokoliv pak bude potřebovat pomoc. Sociálním případem se stává člověk v okamžiku, kdy nezvládá žití ve společnosti vlastními silami nebo za pomoci rodiny se dostat ze svého obtížného postavení.

Kde máme jistotu, že my dnes jsme nahoře a že tam budeme i zítra? Je tolik životních situací, které nás mohou srazit na kolena.
25. 10. 2011 | 09:10

Ládik!!! napsal(a):

Apeoffice -
právě proto by každý měl dělat tak, jakoby měl být sám na kriplkáře už zítra. Ne řvát po náměstích, ale dělat a pomáhat.
25. 10. 2011 | 09:16

Milan napsal(a):

Pragocentrismus a přihrávání lépe placených míst pražským kamarádům (rozdávání trafik) je v pozadí celé té akce. A také ještě možnost přihrát kšefty spřáteleným firmám, které tok části peněz přesměrují do stranických kasiček a semotamo i do nějaké té kapsy politika.
25. 10. 2011 | 09:17

Saltzman napsal(a):

No jsme u toho! "...Pokud chceme zachovat princip, že každý občan této země má nárok na zajištění důstojných podmínek..." Přesně o to chtění zachovat onen princip jde!

Není vůle v koalici vlády k vytvoření důstojných podmínek života všem. Vládní představitelé jsou z těch, co nechtějí rovnost potřeb, ba ani zachování minima potřebného k životu u lidí, kteří jednoduše nemají na vytvoření vlastního majetku třeba intelekt nebo zdraví. Vládní garnitura chce vytvořit vrstvu a to cíleně, která by byla donucena bídou dřít přímo otrocky za jakýchkoliv podmínek a minimální mzdu, přičemž minimální hranici ani nechce specifikovat kvůli ziskovosti z takových lidí.

Naši pohrobci soudruhů paloňů jsou rozhodnuti překonat i ty imperialisticko buržoazní státy, kterými nás desetiletí strašili a které oproti Česku jsou přeci jen na vyšší životní úrovni než u nás. Rozhodli se zcela svobodně a nenechají si v tom bránit. Je nezajímá solidarita společnosti. Je zajímá vlastní prospěch, prospěch vládnoucí vrstvy s dědickým právem vlády nad zotročenými.

Mezi sebe nehodlají jen tak někoho pustit a už jen výuka nové generace má být otrokům znemožněna cenou za to. Natož přímo přijetí na státní úřad či do vrcholné politiky. To se už dávno odehrává za peníze, či známosti. Kdo z vysokoškoláků chtěl po škole na státní úřad, ten ví své, jak po nadějích přišlo zklamání. Tedy pokud tatík či strýček.... Snad jen pár jedinců k tomu štěstí přišli, ovšem jestli nedrželi hubu a krok, pak již nejsou na výsluní státní služby. Na to vemu jed!

Urvalo ti nohu? Tak buď rád, že ti ji jakž takž přišili, nebo odřízli. Nemůžeš makat? Sedni na vozejk a hajdy do rachoty! Jinak totiž zdechneš hlady a zimou pod mostem, když ani na nájem nemáš a všechno ti exekučně zabavili při tvé neschopnosti hájit se u soudů za prachy, které ti ani nikdo nepůjčí, mrzáku! On tě nikdo do zaměstnání nevezme? Tvůj problém mrzáku, protože měl jsi se starat zdravý, abys zbohatl a třeba krádeží, tunelem, podvodem. Jen pracovat poctivě byla hovadina, protože toto není efektivní. Ap., atd., etc.

Falešný příklad? Kdepak! Osobně znám chlapa, který o francouzské holi byl zbaven nároku na důchod invalidy a šel na šachtu se hlásit o práci. Měli jsme z toho srandu do chvíle, když práci nedostal a šel škemrat na úřady o podporu v hmotné nouzi. "Já su havíř, kdo je víc!" Co z toho zbylo?! Zničené zdraví a uhlí dnes patří bůh ví komu, jen ne občanům Česka!

Máte všechno zaplacené? Bacha na to! Exekutoři shánějí každý prd, protože je mezi těmito podnikateli velká konkurence. To víte, tržní mechanismy fungují. Je třeba utrhnout, urvat, ukrást, ožebračit, aby neměli nouzi. A bacha na to, co vám leze z komína! Budou chodit a kontrolovat kouř podle vzorníku namalovaného dýmu z komína. TO bude kšeft! A pak zaplať pokutu, nebo exekuce!

Politika vládní garnitury eskaluje. Stíhá do voleb co se dá, protože ví, že nastoupí jiná parta, která sice nebude o moc lepší, ale kšefty by mohla ohrozit. Tzv. zahraniční investoři jsou s námi spokojeni, protože pracovní síla je levná, je ji dost, je tvárná. Stát je na jejich straně a odbory nestojí za nic, protože jsou korumpovatelné, ostatně jako všichni, kdo mají jakoukoliv pozici ve státní správě a politice.

Původně se chtělo věřit pravicovým idejím. Co z nich dokázaly stvořit on tzv. pravicové strany, to je k neuvěření. No, levicové na tom jsou koneckonců stejně.
25. 10. 2011 | 09:23

ajeto napsal(a):

Pan profesor Potůček napsal svůj příspěvek vysoce fundovaně a srozumitelně. Bohužel současná vláda vládne jak vládne, ministr Drábek musí hodně nenávidět lidi, kteří jsou slabší než on, je to člověk bez jakékoli empatie a bohužel i zodpovědnosti. Snad časem přijdou ke slovu i boží mlýny.
25. 10. 2011 | 09:32

Puck napsal(a):

Já jen - kde se bere tolik lidí, kteří těmto asociálům dávají ve volbách hlas ?

Jsou si tito voliči tak jistí, že je sociální oblast bude pořád jen obtěžovat, a že ji oni sami nebudou nikdy potřebovat ?

Svatá prostoto !!!
25. 10. 2011 | 09:49

Sladký napsal(a):

Saltzman- Vaše příspěvky patří k tom nejlepšímu,co zde lze číst, vždycky se na ně těším.S většinou Vašich myšlenek se mohu bez problémů ztotožnit, jen občas vidím věci jinak.Například, co Vás vede k přesvědčení, že ČSSD je stejná jako ODS? Levice jako pravice? Vím už dávno, že jde o manipulátorský trik médií ve službách naší "elity" vím komu je určen a za jakým účelem.Bohužel toto falešné tvrzení přijímají naprosto nekriticky i mnozí inteligentní a přemýšliví lidé.Co je k té zkratkovitosti vede? To mi trvale vrtá hlavou.
25. 10. 2011 | 09:54

český maloměšťák napsal(a):

Forrest Gump
Člověče, vy máte ale výdrž.
Taková snůška trivialit a banalit - od rána do večera - to se jen tak nevidí.

Kolik vám za to dávají ?
A kdo ?
A nebylo by efektivnější, kdyby si to teda ta partaj outsourcovala ?
:))
25. 10. 2011 | 10:00

Sladký napsal(a):

Puck- zdravím.Možná mám jakous-takous odpověd. Voliči pravice údajně patří k těm vzdělanější,inteligentnější a schopnější části populace.O tom lze mít pochybnosti, ale cvičně to můžeme považovat za faktum. Ale-takových lidí není mnoho, navíc zdaleka ne všichni vzdělaní a inteligentní jsou bohatí a zdaleka ne všichni volí pravici.
Odpověd najde člověk, pravidelně čtoucí diskuse na diskusních serverech.Vždycky se najde dostatek hlupáků, kterým lze bez problémů namluvit, že volbou pravice se řadí k (intelektuální) elitě národa a naopak. A tak tomu ostatně bylo po celou historii.Vždycky se našlo dostatek méně přemýšlivých, dezinformovaných jedinců, kteří ochotně napomohli k moci rafinovaným darebákům.Že na to nakonec vždy doplatili -v duchu úsloví KDO NAPOMÁHÁ ZLU, TOHO ZLO NAKONEC POSTIHNE- je druhá věc.
25. 10. 2011 | 10:02

Sladký napsal(a):

Moravský maloměšťák zdraví maloměšťáka českého.Když jsem psal Saltzmanovi, měl jsem v jistém okamžiku na mysli i Tebe, Brute.:o)) Promin že Ti tykám, ale prostomyslným soudruhům kormoránům a jiným ptákům to jistě udělá radost.
25. 10. 2011 | 10:05

Scarabeus napsal(a):

Poměrně hodně voličů uvěřilo, že "Česko má rozhazovačný sociální stát". Spíš než to jak se věci mají rozhoduje to čemu určitá část voličů věří.

Postupy ing. Drábka zvýší kriminalitu, už teď jsou věznice přeplněné, nejsou peníze na nové(další) věznice, dokonce docházejí peníze na provoz stávajících. Až dojde na důsledky činnosti ing. Drábka, tak to už ing. Drábek bude přesunutý na nějaké jiné dobře placené místo.
25. 10. 2011 | 10:08

Sladký napsal(a):

Ten trouba si myslí, že paroduje a diskredituje levicové názory.Ve skutečnosti paroduje a diskredituje směšné a pokřivené pravicové zkomoleniny levicových názorů.:o)))
25. 10. 2011 | 10:09

dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Pro pana Sladkého ,vážený pane zde je Vás fakt škoda ,strácíte drahocený čas ! Vy už jste měl dávno sedět přinejmenším v parlamentu ! Máte mozek i srdce na pravém místě a to je trestuhodné nevyužít toho pro společnost ! Kdo z nás na to má ??? Hodně zdraví Dl.
25. 10. 2011 | 10:10

Forrest Gump napsal(a):

český maloměšťák:

Vážený pane, já jsem na Vaší straně. Nechápu, proč mou upřimnou snahu po lepším životě pro 99% občanů nazýváte parodií ?
Co byste třeba musel pak napsat o panu Sladkém,kterého si vážím minimálně jako pan Dalimír a který píše némlich to samé co já ?
25. 10. 2011 | 10:16

Wraith napsal(a):

Sladký,

Mnoho tzv. pravičáků, pokud se je zeptáte na problematiku zdravotně postižených, vyrukuje například takovýmto tvrzením:
Existuje přeci velmi efektivní řešení, jak udržet ne-li vylepšit zdravotně postiženým životní úroveň a to bez nutnosti zvyšovat dávky. Ba dokonce je možné dávky ještě snížit! A jak na to?
Těm, kteří nejsou až zas tak nemohoucí a jsou schopni práce, prostě umožněme pracovat. Zákon přece umožňuje firmám, které zaměstnají hendikepované snížit si daně atd. Nemá přece logiku aby se člověk, schopný práce byť a nějakým tím zdravotním problémem flákal doma za státní peníze! A těm ležícím tak přispějí na dávky vlastně všichni.

Já bych mohl oponovat:
Je to poněkud zvláštní logika ve státě, kde je mezi postiženými velmi vysoká nezaměstnanost.
Zmiňovaný zákon je poněkud bezzubý, a zaměstnavatelé raději, než aby se do úkolu zaměstnat OZP pustili, raději zaplatí vyšší odvody, či si vzpomenou na tak zvané náhradní plnění. Nic je nepřinutí, aby zaměstnali někoho z nich. častým argumentem je nižší výkonost a mnohem vyšší pravděpodobnost dlouhodobé pracovní neschopnosti, než u zdravých lidí.

Co myslíte, jde to pravicové, nebo levicové?
25. 10. 2011 | 10:23

Puck napsal(a):

Pro Sladký :
Také zdravím !
Bohužel, vládne u nás představa, že k blahobytu v kapitalismu stačí soutěž o co nejvyšší výkon, co nejvyšší zisk, co nejvyšší růst.
A, bohužel, je to představa navýsost mylná.
Dá podnikatel svému zaměstnanci dobrovolně více peněz ?
No, nedá, měl by přece nižší zisk.
Dá podnikatel státu dobrovolně vyšší daň, aby tento mohl svými zásahy ve školství, v dopravě, ve výzkumu, ve zdravotnictví, spolupůsobit na zlepšování životní úrovně ?
No nedá, měl by přece nižší zisk.

Neuvědomuje si náš občan, že úroveň, kterou na západě mají, si musel západní občan tvrdě vybojovat, Ať už přes různé organizace ( odbory ), nebo v ulicích, anebo také tím, že ve volbách vybíral správně. Jak dlouho vládla v Německu SPD a jak dlouho byla v různých koalicích ? :-)
25. 10. 2011 | 10:27

Forrest Gump napsal(a):

Puck:

Máte naprostou pravdu pane Pucku ! Podnikatel dobrovolně nedá nic !!! A proto se tady již delší dobu snažím o to, abychom se podnikateli stali my slušní lidé z levice.

Mýslíte, že je to blbej nápad ?
25. 10. 2011 | 10:32

český maloměšťák napsal(a):

Forrest Gump
Kolik vám Jánský vršek za todle platí ?
16 korun na hodinu ?

To je moc drahé. Původně jsem myslel, že je přeplatím - ale za takovou úroveň...je 16 korun na hodinu moc.

Dám deset. Berete ?
Ale musíte do své banální ironie nasypat i trochu humoru. Víte - aby se lidé nesmáli vám, ale vašim příspěvkům.
Nabídka platí hodinu.
Pak se poohlédnu někam před Hlavní nádraží....
25. 10. 2011 | 10:39

Puck napsal(a):

Pro Forrest Gump :
Z Vašeho příspěvku se dá odvodit, že podnikatelé ( podle Vás pravičáci ), jsou lidé vesměs neslušní.
To není pravda, podnikatelé jsou vesměs lidé slušní, pracovití, ...
Aby mohli uspět, musí se snažit o co nejvyšší výkon, ...
Jinak je konkurence sešrotuje.
25. 10. 2011 | 10:43

češka napsal(a):

Šetříme, šetříme, ale peníze nikde.
Kdepak se stala chyba?
Jen ať stát zvedne pojistné, DPH, ceny plynu, elektřiny, vodné stočné, daně....
Buď z nás udělají otroky, nebo se vzbouříme.....
Trpět nebo se vzbouřit - to je demokratické rozhodování.
To Forrest Gump
Je podnikatel a podnikatel. Jak má dát víc, když nemá. Odvody se platit musí.
Zeptejte se OSVČ jaké to je, každý měsíc platit nejméně 4000 Kč, i když nevyděláte.
Penále roste každou minutu prodlení...., ručíte veškerým svým majetkem, krize nekrize střechu nad hlavou Vám i Vaší rodině nemilosrdně seberou.
25. 10. 2011 | 10:53

Forrest Gump napsal(a):

Pana Potůčku, já si nesmírně vážím vaší upřimné a nezištné snahy udělat svět lepším, hlavně pro nás dolních 99%.

Tato bezcharekterní vláda zlodějů a tunelářů si neuvědomuje, že při bezprecedentním odírání nás nejchudších si zahrává s ohněm.

Třeba v naší rodině dělám jenom já. Ostatní nemohou sehnat práci, i když se o to upřimě snaží. A tak si vemte , co se nám nestalo. Po celodenním vysilujícím státní ve frontě na sociální dávky si rodiče konečně sedli k televizi a ta se s prominutím pos..., Normálně tam nejdou barvy.

No a teď mi řekněte, co s tím, když za ty dávky se nedá pomalu ani slušně najíst ? Nemohl byste se prosím společně s veřejným mínění slušných lidí zasadit o to, aby sociálně slabší fasovali letku ?
Třeba kámoš Fero ji má, ale vím já, jak on to udělal ? Je to sice kmoš, ale nic neřekne.

Řekněte tomu Kalouskovi proboha, aby začal uvažovat trochu ekonomicky a neškrtal jak smyslu zbavený. Vždyť i malé dítě ví, že letka má daleko menší spotřebu elektrické energie jak plasma a tak v konečném vyúčtování ten pan Kalousek ušetří na platbách za energii, kterou nám zase hradí obec.

Držím Vám palce pane Potůčku !
25. 10. 2011 | 10:58

český maloměšťák napsal(a):

češka
Ten blog je o Strakovi ?
Já myslel...že je o Strakově akademii.

Jsem to ale trouba.
25. 10. 2011 | 10:59

český maloměšťák napsal(a):

Pardon - příspěvek byl směrován pod blog pana Buriana.
Zřejmě zařádil nějaký gumpek...eh, tedy šotek.
25. 10. 2011 | 11:00

daňový poplatník napsal(a):

Jestliže skoro polovina populace pobírá nějakou sociální dávku od státu, je sociální stát rozmařilý.
Jestliže se výplata těchto dávek omezí, nezaměstnanost a rozvodovost klesne; lidé si nebudou moci dovolit odmítat neatraktivní práce a nebudou si moci dovolit z malicherných příčin ničit rodiny, neboť rodinný život je levnější, než život dvou osamocených lidí.

Obojí jsou pozitivní efekty. Tím však v žádném případě neobhajuji současnou neefektivní a plýtvající (v lepším případě)vládu, aby bylo jasno.
25. 10. 2011 | 11:04

český maloměšťák napsal(a):

daňový poplatník
Jestliže skoro polovina populace pobírá nějakou sociální dávku(máte na mysli i důchodce ??!?) - aak to asi nebude tím, že je polovina populace lenivá a chodí večer do bordelu, že.

Jinak by mě zajímalo - jak se zvedne zaměstnanost tím, že se omezí koupěschopná poptávka /omezení výplaty dávek/.
Berte to jako matematický úkol - ne jako hodnotící soud /via zneužívání sociálních dávek/.

Skutečně by mě to zajímalo.

Co se týče rozvodovosti - vy disponujete nějakými statistikami, které dávají do vztahu příjem domácnosti a rozvod ? Také by mě to zajímalo.

Já si myslím, že vaše syntéza může platit jen někde a někdy. Za určitých podmínek.
Pokud ji zobecníte - je nesmyslná.
25. 10. 2011 | 11:12

stehno napsal(a):

Celý život platím daň z příjmu, spotřební daně, DPH, soc. a zdrav. pojištění. Teď, když se s věkem u mě obšas ( cca 1 do roka) objeví nemoc, zjišťuji, jak se změnily podmínky a výše nemocenské, s vyšším věkem přibývá i riziko nezaměstnanosti, a zese jsou tu nová, pro mě horší pravidla.
Poslanci jak na běžícím pásu vyrábějí úpravy daňových zákonů, různé reformy atd.
Dokážete si někdo představit, že by se se stejnou rychlostí a jednostraně měnily uzavřené samlouvy mezi dvěma subjekty?
Když stávkovali studenti proti státním maturitám tak argumentovali, že do škol nastupovali v jiném systému, tak proč jim ho během studia mění. Část veřejnosti jim dávala za pravdu, aniž by si uvědomovali, že pravidla v našem státě se mění téměř deně.
Což takhle demonstrovat za to, aby nové zákony platily teprve pro nově narozené ( byla by to asi stejná pitomost).
Jen mi vadí, že celý život cpu peníze do systému, a nakonec od něj nic nedostanu, protože je všechno "rozkradeno" a určitě to není počtem důchodců.
200 miliard mizí úplně někde jinde.
25. 10. 2011 | 11:58

český maloměšťák napsal(a):

stehno
Ale o to právě jde. O předvidatelnost.

Jenže jednou ze silných zbraní Mafie je.....právě to, že její kroky jsou nepředvidatelné. To je velmi silná zbraň - šíří nejistotu, strach....
Přidejte k tomu monopol na disponování se zásadními, exkluzivními informacemi plus kontakty na policii a justici - a jste doma.
:((

Btw - i kapitál má rád předvidatelnost :

http://byznys.lidovky.cz/jde-nam-o-povest-rika-linet-a-prcha-z-ceska-f1a-/firmy-trhy.asp?c=A110825_130847_firmy-trhy_nev

V Arbitražistánu je ale právě nepředvidatelnost Eldorádem.
25. 10. 2011 | 12:04

Karel napsal(a):

Chyba, že voliči nevyžadují po stranách jasné programy, kterých se budou po případném zvolení do puntíku držet. Zvolení se chovají jak utržení z řetězu a v euforii z náhlé moci nastolují programové změny jednu za druhou. Proč neexistuje kontrola dodržování programů ze strany státu? Co dělá správní soud, když se na voličích děje jeden podvod za druhým? Kde vězí naši sokolové práva?
25. 10. 2011 | 12:12

stehno napsal(a):

český maloměšťák
Pak tedy žijeme ještě větší totalitě, policejním státě, a s povzdechem můžeme vzpomínat na období pžed r. 1989, kdy jsem se já ( nechcu mluvit za jiné) cítil daleko svobodnější a pociťoval jsem větší právní ochranu a konec konců i bezpečnost.
Bohužel už slyším, jak tento můj výrok zvedá ze židle pravicové svazáky, v minulosti zneuznané "osobnosti", překabátníky k ostrým výpadům vůči mě.
Když dojdou argumenty, tak se holt volí střelivo většího kalibru.
25. 10. 2011 | 12:12

Bobeš napsal(a):

Karel
Copak vám nestačí, že se konečně ukazuje, jak je to s platy na ministerstvech? To je snad dost velký kus masa na přežvykování pro ovce.
25. 10. 2011 | 12:20

Karel napsal(a):

Český maloměšťák
a pro koho vlastně pracuje Bezpečnostní a informační služba, když občan státu nemá ty informace jako vládní opilec?
25. 10. 2011 | 12:25

stehno napsal(a):

Karel

Myslíte že to opravdu někdo ví a kyž ví, tak jesti po poví?
25. 10. 2011 | 12:31

Marie napsal(a):

Bobeš
Pokud vím, tak se dozvíte maximálně průměrný plat na ministerstvu. Takže účetní, pracovnice archivu či podatelny má asi tak 100 000,- Kč, stejně jako ministr či jeho náměstkové, kteří jsou na každém ministerstvu dnes nějméně tři a každý z nich má ještě min. tři poradce.
25. 10. 2011 | 12:32

vlado napsal(a):

Ano dnes je na pořadu dne postupné odbourávání sociálního státu. Děje se tak již 22let a národ stále věří, že to tak hrozné nebude. BUDE! Ještě zprivatizují sociální služby a ve zdravotnictví toho k privatizaci již mnoho nezbývá. Prostě kapitalismus ve svých zásadách: Jsi strujcem svého osudu nebo spolehej jen na sebe,to nám plebsu nutně dokazuje. Výhody socialismu a výhody kapitalismu měl každy možnost za těch 22let poznat. To, že nás nicků je dost co se podivujeme nad výsledky voleb svědčí, že národ stále žije ve velké iluzi. Kapitalismus -svoboda a socialismus nesvoboda.
25. 10. 2011 | 12:36

Kulich 22 napsal(a):

Přijde čas, z jeskyní jde plamen a dým.
25. 10. 2011 | 12:42

český maloměšťák napsal(a):

Karel
To se nesmí říkat. Ani spřádat o tom úvahy.
Na to jsou paragrafy ! A ne každý má známosti na státním zastupitelství !

Stehno
Policekní stát není definován jako infiltrace policie stranicko - byrokratickými strukturami za účelem umlčení a likvidace jejich oponentů.
Policejní stát...eh, herdek- teď si nejsem tak zcela jist.....
:((
25. 10. 2011 | 12:53

Jee napsal(a):

Vlado
"Děje se tak již 22let a národ stále věří, že to tak hrozné nebude".

Nutkavou otázkou je, jestli si Drábkovu reformu lidé v tomto státě nezaslouží, samozřejmě nikoliv pro její kvalitu, ale za trest. Za svou laxnost, pohodlnost a naivitu.
25. 10. 2011 | 13:09

Karel napsal(a):

český maloměšťák

Jaké paragrafy? Můžete být konkrétní? Občan má právo na informace od služby, kterou si platí, tak jaképakcopak.
25. 10. 2011 | 13:10

Jee napsal(a):

Stehno

Nebědujte za léta odvádění peněz! Ouzko z vás sejme dr. Ouzký. IZIP už se o vás na stará kolena postará:))
25. 10. 2011 | 13:18

český maloměšťák napsal(a):

Karel
Paragraf na ochranu Mafie. Třeba.
Rozvracet Mafii si nedáme !
25. 10. 2011 | 13:21

stehno napsal(a):

Ouzký, Drábek, Nečas - Omen nomen ............
25. 10. 2011 | 13:27

Vzalík napsal(a):

"Kdyby tak lidi věděli, co chceme udělat, nikdy by nás nezvolili," řekl Topolánek a odjel na dovolenou za Silviem na Sicílii.
25. 10. 2011 | 13:52

Wraith napsal(a):

Jee:

Souhlas, v podstatě je celá současná vláda trestem za neuváženost, rozmazlenost, krátkozrakost a hlavně hloupost...lidu České republiky.
Co jsme si ze současných politiků vychovali, to máme a je pozdě brečet na jejich vylomeninami. Holt, naši předci věděli proč jsou defenestrace pokládány za velmi účinný způsob výměny politiků.
Existuje jedna možnost, ale ta je jen zatím fikcí. Co takhle:
Každý politik by se vstupem do vrcholové politiky měl smířit s tím, že po skončení jejich volebního období pozbyde výsad, které ho v čase vládnutí chrání před rozzuřeným národem. Politici by měli mít hmotnou odpovědnost za své činy a pokud by selhali,zabavit jim vše do posledního smítka. Ať si ochutnají slasti současného sociálního systému na vlastni kůži! A těm, kteří by dovedli stát k bankrotu či dluhů.... šup s nimi do basy, až by zčernali. Žádná doživotní imunita!!
25. 10. 2011 | 13:59

honolulu napsal(a):

Toto je velmi zajimava diskuze. Honolulu vam vsem dekuje.
Vase zeme ma urcite mensi prijmy nez vydani.
Platite velke uroky za vase dluhy.
V kapitalismu je povinnosti kazdeho bohatnout, ale ne ze statnich penez t.zn., ze byrokrate vas sidi.
Zivite generace neprispusobivych a zdravych lidi. Potom to nekde chybi a nejaky invalida zije v bide.
Nejzajimavejsi prispevek napsal Saltzman (09:23)
Napady na reseni, mate nejake ?
Vzdy vy stejne budete volit stejne lidi...Coz vam zarucuje dalsi chudnuti... Je velmi zajimave se na vsechno divat z pozadi.
Prosim pokracujte a vyslovte konstruktivni napady na zlepseni situace.
25. 10. 2011 | 14:18

Mery napsal(a):

Wraith

Ale vězení už teď praskají ve švech a Daliborka je už předem rezervovaná na rok 2013.
25. 10. 2011 | 14:19

Dáša N. napsal(a):

Honolulu

Tak třeba že bychom odjeli za vámi na Hawaii?
25. 10. 2011 | 14:22

český maloměšťák napsal(a):

honolulu
Vase zeme /USA/ je na tom co se tyce rozdilu mezi prijmy a vydaji daleko hure.
Neplatime moc velke uroky. Tusim ze v ramci EU 6. nejnizsi.

Mel byste spise agitovat v USA. Tam pry tento tyden zkrachovalo hlavni mesto Pensylvanie.
Tak s tom neco delejte.
At na stara kolena nezivorite.

Apropo - jednou zde vystupujete jako ČEch - a jednou zase jako cizinec ?
To podle toho - o čem je blog ?

:---()
25. 10. 2011 | 14:23

sněženka napsal(a):

Dáša N.

tam je také hodně socek, třeba v tom přístavu, tam se musí makat, a těch holek bez příjmu, že musí dělat ve striptýzovém baru a prodávat vlastní tělo, nebo se živit distribucí drog a vydíráním, nebo se pro prachy úplně vraždí. Viděla jsem to v seriálu Jake a Tlusťoch.
25. 10. 2011 | 14:26

Wraith napsal(a):

Mery:

Právě proto. Ať si sami zbaští, co si navařili, ne?
Daliborku bych nedoporučil, je příliš malá. Spíš obnovit provoz Špilberku,muzeum by se dalo někam přemístit, stejně byl nedávno opravený a nastavit taková pravidla jako za C. & K. monarchie. ;-)
25. 10. 2011 | 14:28

sněženka napsal(a):

český maloměšťák

to víte, tady jesou 3 redaktoři a ti mají na svědomí 99% příspěvků a pak ještě vy, zas 99% textu
25. 10. 2011 | 14:28

SuP napsal(a):

Pae Potuček -
Možná by nebylo od věci si občas tyhle debaty přečíst, abyste se dozvěděl, za koho to vlastně kopete....
25. 10. 2011 | 14:32

Josef K. napsal(a):

On vlastně v Česko vrcholí jakýsi komplexní rozpad civilizačních evropských paradigmat a lze sledovat silný nástup paradigmat východních. Např dnešní zdravotní systém v ČR se komplexně vzdálil od evropských, je to pouhý systém jedinců, propojených profesně, ale nikoliv již společným cílem odstranění nemocí a pomoci nemocnému (vlastní zkušenosti). Nemluvím o jedincích, ale o chování systému a jeho správce, zdravotnické byrokracie. Totéž platí pro sociální systém, jehož smysl se zcela ztrácí....Ztráta kulturních hodnot, vč. uměleckých (ostatně není příliš veselým žertem, že M.Kundera byl jaksi vyhnán, a nejen on), je ztrátou identity, kterou se kdosi snaží najít v účetnictví. Učétnictví ze své podstaty identitu nevytváří. Vytváří jen jakési hloupé následování hloupých vzorů (např. Nečas, který zjevně, krok za krokem, dělá totéž co Cammeron, až s nápaditou nesvéprávností). Svět se dlouhá staletí točil kolem pomyslné duchovní barové tyče výkladu čím je a v desítkách zdrcadel baru se odrážela jeho pestrost, pestrost řešení a touha po přežití v řádu. Dnešní svět se točí kolem nepomyslné barové hřídele namyšlených technokratů, chemiků a účetních, kteří naopak zdracdla využívají k získání vědomí o své dokonalosti. Kupodivu český technokrat neměl nikdy nic společného s českým bohatým průmyslem, který byl většinově v rukách jiných národností. Jména Nečas, Topolánek, Dalík, Kalousek, Drábek, to jsou zástupci četných jmen vesnické "holoty", která přičuchla ke zdání moci. Jestliže Pavel Bém údajně převádí do zahraničních daňových rájů stovky milionů eur (šuškané údaje MF ČR), pak si vynásobme stejná čísla všemi jmény "holoty" a dostaneme se k astronomické sumě, přesahující deset rozpočtů republiky. Jedinec v systému a jeho zájem je vše. Systém je zdroj, nikoliv nástroj. Jedinec jako absolutní cíl nahradil cíl systémů... Stařenka (mimo systém) je vystěhována z domova s trvalou péčí, neboť VZP není ochotna uhradit desetiticíce za péči o ni, nemocní se přesouvají žebrat na ulice...Stačí přestat švejkovat a pochopit, že toto je realita.
25. 10. 2011 | 14:49

Josef K. napsal(a):

Dodatek. Důsledkem vlády "holoty" je čínský model, ve kterém řidiči přejíždějí děti až do jejich smrti, aby ušetřili na léčení výplatou kompenzace. Lidský drábkoidní život má mizivou hodnotu, a "drábků" se vždy najde "hafa".
25. 10. 2011 | 14:52

Šmoula napsal(a):

Spousta těch chcípáků co dnes nadávaají na bídu, cinkala klíči a nadáívala komundírům. Kdo chce kam, sám do ní padá
Socialismus- každý pracuje podle svých schopností, každému podle jeho práce
Kapitalismus . každý se stará sám o sebe a tím je o každého postaráno nejlíp jak to jde.
25. 10. 2011 | 14:56

Josef K. napsal(a):

A jsme u ruských tradic, jak hluboce uchvátila normalizace českou "holotu"!
25. 10. 2011 | 15:03

Wraith napsal(a):

Šmoula:

To je značně nepřesné... socialismus měl alespoň jakýsi sociální systém, který, dá se říci efektivně fungoval.
Kdežto kapitalismus se od filosofie sociálního systému odvrací, což podle Vaší definice znamená (která trošku zavání filosofií válečného Německa), že ti, kdož se o sebe nemohou či neumí postarat, jsou odsouzeni nikoli k důstojné existenci, nýbrž k tomu, aby byli v principu ignorováni, dehonestováni a nakonec odsouzeni k bídě či umírání bez jakéhokoliv nároku na cokoliv.
Pevně doufám, že k tomu, jak jste to ve téměř dokonalé zkratce definoval(a), nedojde.
25. 10. 2011 | 15:05

sněženka napsal(a):

Šmoula

asi to tak musí být, neb lidí je již 7 miliard a každý má dost práce postarat se sám o sebe. To chcete třeba po křehké ženě, která maká od nevidím do nevidím, aby uživila sebe a své děti a doma ji ještě čeká doslova druhá směna, neb vše si musí udělat sama, neb na zaplacení výpomoci nemá, aby tedy tato byla ještě s někým, kdo by pro ni nehnul prstem a koho ani nezná , solidární nebo litovala nějakého svalnatého chlapa, který se nestará o nic, jen tvrdí, že má handycap? Nikdo není dokonalý a nějakou vadu má vlastně každý, ale o to víc musí makat, aby ji překonal.A nemůže to chtít po někom jiném, který toho má sám plné brejle.
25. 10. 2011 | 15:06

dalimír napsal(a):

Až se Putin příští rok po volbách v rusku spojí s Běloruskem a dohromady postaví hráz té slavné "západní demogracii" tak se pak bude celá EU i s byrogratickým Bruselem divit ! A ono se vlastně ani nebude čemu protože co provedli "západní spojenci" v Libyi to přesahuje všechny meze slušného chování států v rámci ženevských konvencí ! Té proamerické chamtivosti a rozpínavosti musí někdo ve světě již konečně udělat přítrž !!! Dl.
25. 10. 2011 | 15:09

sněženka napsal(a):

Wraith

to bych třeba měla být solidární s tou pákistánskou todinou, co o ni tuhle psali, jak měli jen vozík a jednoho osla a otec s ním musel vydělat povozy na 9 dětí, které si udělal, ale že to bylo žití bědné, tak nejstarší 19 letý syn je všechny zavraždil, aby alespoň ten osel a vozík zbyl jen pro něko. Mám je litovat a dát jim ze svého?Když i já žiji od výplaty k výplatě?
25. 10. 2011 | 15:10

sněženka napsal(a):

dalimír

a kde chcete brát ropu, když pro všechny ji není dost?
25. 10. 2011 | 15:12

Josef K. napsal(a):

dalimir je takovým vzorem "holoty" zdánlivě všeznalé...Jinak nemá smysl psát tam, kde píše český maloměšťák, bere témata, je dlouhodobě jediný na těchto diskusích , řekl bych, se zdravým smyslem. Jeho energii však nemám.
25. 10. 2011 | 15:24

dalimír napsal(a):

Tady jde vážená sněžná ženo jen západu o byznys .nic jiného ! At lidé u nás i na západě sleví ze své pohodlnosti a naučí se používat více své nohy a rozum tak bude i ropy pro všechny dost a hlavně pohoda na světě ! Asi tak Dl.
25. 10. 2011 | 15:26

sněženka napsal(a):

dalimír

utopie, a kdybych já měla všechny své povinnosti oběhat po svých, tak tu už nejsem. Je jasné, že ropa je strategická surovina, kdo ji má, má životní úroveň, kdo ne, je v bídě.
25. 10. 2011 | 15:33

Wraith napsal(a):

Sněženka

Aha, odtud vítr vane... Princip solidárnosti je definicí a výmyslem politiků. A je nutno odlišit solidárnost lokální a celosvětovou. každá z nich má jiné dopady a jiný cíl. Každý stát si buduje vlastní systém na základě tamních náboženství, zvyklostí a dalších kritériích nemluvě o tzv. národním charakteru.

Já zcela realisticky zůstávám myšlenkami zde, v Českých luzích a hájích.
Zůstaňme proto v těchto mantinelech. Jak si víte, existuje několik stupňů invalidity - závislosti zdravotně postižených na systému a od toho se odvíjí určování výše příspěvků státu těmto lidem.
To že, tyto peníze pocházejí z daní ostatních obyvatel není žádným tajemstvím. Za to, že nedokážete vyjít s výplatou není v principu vinen systém jako takový, nýbrž politik, kterého jste si zvolila za svého zástupce. On přeci nastavuje daně, nastavuje pravidla pro zaměstnanost, výši minimální mzdy atd.
Jestliže nedokáže uhájit Vaše zájmy, pak jej v příštích volbách logicky nebudete volit. Problém našich politiků totiž tkví v tom že se nemusí nikomu odpovídat a jsou za své prohřešky zcela nepostižitelní.
Tento systém je pak nezbytně korupční a fakticky totalitní, neboť velmi malá skupina jedinců řídí nepoměrně větší skupinu obyvatel - stát.
Je tedy nabíledni, že politici by měli být nějak motivováni k aktivitě ve prospěch obyvatel. Bohužel, neexistuje zatím žádný způsob, jak takového politika zbavit funkce, než prostřednictví nátlaku v tisku a sdělovacích prostředcích (viz Bátora).
Je tedy nezbytné změnit systém jako celek. Teprve, až budou politici motivováni a odvolatelní, pak nastane ta pravá demokracie.
25. 10. 2011 | 15:33

Saltzman napsal(a):

Šmoula

Vy si zjednodušujete svět na poučky ideologií. Není pravda, že socialismus automaticky plní podmínku platu za jeho práci podle schopností a též není pravda, že v kapitalismu se stará každý sám o sebe a tím je postaráno nejlíp jak to jde.

Bude lépe, když si představíte levicové ideje jako snahu o kolektivní práci a odpovědnost a pravicové jako osobní odpovědnost k životu i ostatním. Je sporné jaká míra kolektivity a egoismu(v kladném smyslu) dávají dohromady ideál poměrů. V každém případě ideálu stejně nelze dosáhnout, protože nároky na něj rostou s jeho uskutečňováním, což je logika ideálu.

Jinak, to co bylo dříve před Sametem ani náhodou nebyl socialismus! Že to měl stát jako nálepku ještě neznamená její oprávněnost. Do socialismu bylo hodně a hodně daleko. Už jen fakt, že kolektiv diktoval a kolektiv řídil jedinec vyvolený shora je rozporný fakt k socialismu. O demokracii nemohla být řeč už vůbec a to od samého počátku, kdy se Vítězný Únor v r. 1948 samoinstaloval s nátlakem a ochranou SSSR. V r. 1968 byla všeobecná snaha občanů toto změnit k lidštější podobě a výsledkem byla okupace Varšavskou Smlouvou a následným umístěním stálých sovětských vojsk u nás, tedy okupace se vším všudy.

Mnoho lidí se mělo za tzv. socialismu materiálně dobře na poměry ostatních spoluobčanů. Museli ale plnit podmínku nejen loajality k režimu, ale i jistou podlost svého bytí vůči ostatním. Devastace morálky společnosti je výrazná hlavně dnes, kdy minulí ze systému tyjící se v dnešku výrazně uplatnili svou nemorálností. Dnes tito tvrdí, že tohle co máme je kapitalismus. Z hrdla lžou, protože z naprosté většiny se zmocnili kapitálu a výrobních prostředků nepoctivě a na úkor druhých.

Současný Český, či prostě Východní kapitalista je jen naprosto nemorální zloděj ze společného a jen výjimečně se mezi nimi uplatní i podnikatel, co k majetku přišel aniž by okradl stát na daních a spoluobčany na majetku a mzdách. Takový však má co dělat, aby v konkurenci darebáků obstál a udržel se se svou firmou či podnikáním.

Samostatná kapitola by byla o nadnárodních celcích, velkokapitálu, kterému je naprosto jedno která politická varianta je v tom kterém státě a nalevo či napravo je prostě fuk, protože spolupracují s kolaborujícími odbory i vládami levými či pravými.

Nadstranické jsou také státní úřady, nebo-li úředníci státu. Jejich gró vyšlo ze socialismu a vstoupilo do kapitalismu naprosto bez zábran. Bez zábran pak se korumpovalo ostopéro a korumpuje dodnes. Tato privilegovaná elita jistí vše špatné v naší době! Kdo mezi nimi nejde s nimi, jde proti nim a proto je odstraněn zcela systémově. Takže klientelismus je prakticky nevymýtitelný.

No a k těm "chcípákům" jak vy nazýváte ony cinkající v Sametu mohu jen dodat, že nadávali správně. Protože oni komunisté, kteří to tehdy vedli, jsou dnes tzv. za vodou. Nebo snad znáte nějakého soudruha ředitele národního podniku, případně náměstka, tajemníka z OVKSČ i vyššího nomenklaturního kádra a další podobné hybatele osudů lidí, kteří by snad dnes třeli bídu s nouzí, hledali práci, nebo jejich děti neměly nějaké posty ve státní správě, případně firmy, či jiné výhodné životní pozice?

Vy věříte ještě na ideové pohádky. Časem se vám snad rozsvítí až zakopnete o vlastní idealismus v reálném životě. Tak ať si při tom nerozbijete hubu při té spolupráci s těmi "správnými"!
25. 10. 2011 | 15:43

sněženka napsal(a):

no nevím, kterého politika bych měla volit, aby u nás ve fabrice zvýšili mzdy, navíc když ani nemáme tuzemského vlastníka. Oni nám dají jen tolik, aby jim to vůbec někdo dělal a ani o pšouk víc.A konkurence je velká, tak zas musí prodávat výrobky za co nejméně.
A i toho Batoru vlastně neodvolali, Dobeš se ho prý nevzdá a pořád mu bude dělat poradce, řekl to v TV na kameru.
25. 10. 2011 | 15:45

dalimír napsal(a):

Myslíte si vážená že když nám zde kamiony z celého světa převážejí zboží od nikud nikam a smradí nám pod okny a znečistují ovzduší že to má něco společného z rozumným hospodařením ,když teda pominu ty pohodlné a zlenivělé prdele od počítačových portálů které musí stůj co stůj za volant ? Dříve to nebylo a lidé žili štastnější ! Dl
25. 10. 2011 | 15:50

Wraith napsal(a):

Sněženka

No, politika si musíte vybrat sama, s tím Vám neporadím.
Nicméně, jak vidíte se politika vlastně uzavřeným systémem, který nedovolí důraznější změnu(a Bátora se zas vrátí jak bumerang). Což je chyba.
Pokud se politik svého místa dobrovolně nevzdá (zatím se nestalo, že by to někdo udělal) a jediné,co by u mohlo jeho plány zkřížit je nemoc, nebo zubatá...
Bude se dál pěstovat přeběhlictví atd... Prostě politici by nad sebou potřebovali pořádný Damoklův meč. Jinak z tohoto státu udělají dokonale vykradenou banánovou chajdu.
Jak jsem napsal již výše, nic tyhle lidi nepohne k činnosti víc, než hrozba že jim sáhnete na prašule či je zrovna zabásnete.
Někdy se mi chce vážně zařvat vzteky: "Lide, pusť ze řetězu komunisty, ať se alespoň, ti prevíti, pravičácký leknou!!"
25. 10. 2011 | 15:56

sněženka napsal(a):

dalimír

no já myslím, že jsme sockatý celý národ a byli jsme takoví a budem ještě sockatější, takže ty socky, co přijdou o dávky na tom budou jen o trochu hůře, než většina ostatních, kteří ale zas musí každé ráno za tmy vstávat a te´d ještě do té sloty.
25. 10. 2011 | 15:59

sněženka napsal(a):

Wraith

no těm komunistům by vítězství mohl přát již jen jejich nejzarytěší nepřítel, neb vyčistit tento Augiášův chlív by se jim nepovedlo. To již nechtějí ani jejich nejzarytější příznivci, neb vidí, že by to nebylo v jejich silách.
25. 10. 2011 | 16:02

Wraith napsal(a):

Sněženka

Já nemyslím, že bych si přál, aby komunisti vyhráli, jen jsem přesvědčen, že je na čase, aby vstoupili důrazněji do současné politiky. Doposud byli, a možná právem, odsouvání do pozadí. Ale zdá se, že už nazrál čas, aby začali prosazovat některé své nápady, které mají mnohem více smyslu, než bezhlavé Kalouskovy škrty.
Ať se mi to neříká lehce: mohou to být právě oni, kdo tenhle stát zachrání.
25. 10. 2011 | 16:10

Šmoula napsal(a):

Saltzmane- vy jste ještě horší idealista než já, a to je co říci.
Rozčiluje Váa že bývalí soudruzi mají dnes pozice a vliv. A co jste čekal??? Kdo myslíte že zprivatizuje a uřídí fabriku- bývalý ředitel či výrobní náměstek, nebo feŤák obdivovatel Plastic People a DG 307 , nebo kotelník co si nechává Hlasem Ameriky platit za kydy typu Pravda a láska zvítězí.
Máte pravdu, že praxe se od ideologie liší a jako jsme neměli čistý socialismus, máme i deformovaný kapitalismus. Ten problém je v tom, že za komančů když jste slušně žil, pracoval a vychovával děti, dalo se slušně přežít, alespoň ekonomicky.
Ten problém vidím v tom, že jsme se po cinkání klíči vysmáli poctivé práci jako blbému komunistickému přežitku a místo nastolení nové lepší morálky začalo opravdu UKRADNI CO MŮŽEŠ, a v počátcích, kdy to šlo zastavit, jsme to překřičeli hurá antikomunismem.
Po akci Bacs, Sinha, Pepa z Honkongu místo očisty stačilo Klausovi svolat demonstraci proti ohrožení pravicové politiky, Koženému stačilo si dát schůzku s agentem STB Wallisem atd. Prostě každý kdo by kritizoval pravicové rozkrádání, by byl druhý den v novinách jako stará struktura a lynčován davem. Hurá antikomunismus tím zničil jakýkoliv kontrolní mechanismus a očistu, a napáchal mnohem víc škod než komanči. dnes už je mafie prorostlá všude
25. 10. 2011 | 16:19

dalimír napsal(a):

Sněženko jste šikovná ale ještě se naučte psát ty své příspěvky kratší ale o to údernější páč určíté věci je třeba častější lidem v štěpovat do makovic ! Psát zde sáhodlouhé traktáty jako pan František Adamec z Brna ,rozený Strážničan je sice zajímavé ale časem je to nuda ! Jste chytrá žena a tohle lehce pochopíte ! Musíme lidi hecovat k rozhodným činům ! Debata na portálu je jako diskuze u piva v hospodě ! Dl.
25. 10. 2011 | 16:19

michal napsal(a):

Pane Potůčku,
škrtat je třeba. Nadměrný sociální stát je třeba podrobit značné redukční dietě.

Viz například http://www.novinky.cz/krimi/248485-zena-tajila-deset-let-pritele-v-davkach-dostala-sta-tisice.html

Neštve vás to?
25. 10. 2011 | 16:26

Sladký napsal(a):

Dokud manažeři,bankéři,politici a úřednící neponesou OSOBNÍ,hmotnou,trestní odpovědnost za svá rzhodnutí a počínání, nic se k dobrému či aspon lepšímu nezmění.
25. 10. 2011 | 16:27

český maloměšťák napsal(a):

Wraith
KOmunisti/KSČM/ pouze ubírají hlasy autentičtější levici.
Dělají tak obrovskou službu ODS a jejím klonům.

Voliči KSČM to ale nechápou.
Nemají z toho rozum. Co vlastně chtějí - a co jim říkají. Papaláši v KSČM.
25. 10. 2011 | 16:28

michal napsal(a):

Saltzmane,
"je sporné jaká míra kolektivity a egoismu(v kladném smyslu) dávají dohromady ideál poměrů"

Kdepak. To je zcela nesporné a pro každou skupinu lidí to platí jinak. V rodině jsem téměř 100% altruistou. Ke zločinci, který mě chce okrást, 100% egoistou.
K vám někde na půl cesty, podle toho, jak vás poznám.

Nechte mírů vzájemného egoismu / altruismu na zvážení každé skupině lidí, která spolu vchází v interakce.
25. 10. 2011 | 16:29

Šmoula napsal(a):

Michaeli- kdysi za pobytu v USA jsem si všiml, že žebrák je bílý nebo černoch. NIKDY ASIAT, protože asiaté drží spolu, a když se někdo ocitne na dně, přijde do komunity a najíst postel dostane a nějak to u nich odpracuje neř se mu začne dařit.

Stejně tak momentálně je Evropa a USA v krizi, protože si každý dělá co chce máme tedy reklamu, umělce a sportovce, ale nikdo nebude pracovat

zatímco asiaté jedou vpřed, protože chápou jedince jako kolečko v celku a vymyslí systém který dá místo a obživu věem
25. 10. 2011 | 16:41

michal napsal(a):

Šmoulo,
naprosto s Vámi souhlasím. Pokud si člověk v potížích odpracuje mou pomoc a bude se chovat slušně (nevtíravě, tiše, nebude obtžovat), velmi rád vůči němu budu altruistou.

Dnes je ovšem situace docela, ale docela odlišná.
25. 10. 2011 | 16:45

Saltzman napsal(a):

Šmoula

Nepleťte mě do party optimistů. To jsou totiž oni idealisté. Já, jak sebe poznal, jsem pesimista a v rodině mi více méně žertem říkají katastrofiózo. :-)

Jinak já po sametu čekal, že to bude těžký, ale že to bude až takový, to jsem nehádal. Předpokládal jsem ostrý postup proti zdevastované justici a SNB čiže policajtům. Taky mi nedocházelo, že odbory je potřeba dlouhodobě budovat a ne je hned zavrhovat pro dřívější formálnost a spolupracovitost s režimem. To se nám dnes mstí nejvíc, protože není žádná brzda ve vykořisťování do mrtě. Naši předkové by nám nakopali zadel za to, že jsme sociální zabezpečení, pracovní dobu, hygienické podmínky práce a bezpečnost v ni takhle bez rozumu pustili v plen nenažranému kapitálu.

Nejsem ani náhodou ideově zakotvený ani napravo, ani nalevo. Takový byli i mí předkové ať už z nich byl kdo třeba mlynář, sedlák nebo havíř či kovák. Žádný z nich nebyl v nějaké partaji ačkoliv jeden byl na radnici a také bez víry v ideologii. Ona je to totiž skutečně jen víra každá ideologie a věřit slepě se vždy nevyplácí. Kdo má totiž plnou hubu ideologie, ten se za ni schovává.

A komunismus? Ten je na tom stejně jako víra v Ráj na zemi. NIKDY nebude! Lidi jsou tisíce let stále stejní a vůbec je jedno jak technika a věda pokročily. Demokracie je těžkopádný nástroj k vládnutí, ale aspoň je v ní možné střídání vlád, když už se společnost konečně pohne. V diktatuře NELZE pohnout se systémem, pokud se sám nezhroutí, jako to bylo před dvaceti lety, jedině krvavou vzpourou poddaných. Že byly ideály komunismu diktaturou proletariátu? No právě! Pitomci a darebáci měli navrch a pracující povinně jásali. Děkuji, už mi to stačilo! Grázli zůstali u moci a mišmaš ideologií v hlavách zpitomělých lidiček.

Ale stejně, když už nic jiné, aspoň pokecat si jde vcelku svobodně. Bejvávalo hodně hůř!
25. 10. 2011 | 16:57

dalimír napsal(a):

Přesně tak pane Sladký !
25. 10. 2011 | 17:02

Saltzman napsal(a):

honolulu

Můj zájem o USA není nic moc. Spíš mě bere Canada. Ale určitě si ji zkresluji vnímáním reklamních fotek přírody. Jinak ten kontinent je pro mně už nenávratně daleko, ačkoliv se mi chtělo tam podívat. To je už ale dvacet let. Ekonomika všedních dnů znemožnila plnění romantických snů. A taky jsem dorostl do odpovědného pantáty, který se neodtrhne od rodiny dokud ho potřebuje. Prodat chalupu a jet? To bych nedokázal.

Ptáte se mě na to, jak přežívají ti, kteří mimo důchod nemají příjem a platí drahý byt? To také netuším, protože dlouhé roky se snažím chovat natolik odpovědně, že neutratím víc než vydělám, půjčil jsem si jen jednou a tvrdě splácel, takže už nikdy víc.

Na "staré" roky jsme s manželkou a tchyní prodali dva družstevní byty, koupili si od jedné nešťastné rodiny v dluzích domek a při invaliditě syna, jeho schopnostech si přivydělat, manželčině invaliditě, kterou získala po třiceti pěti letech práce ve zdravotnictví ve směšných mzdách a částečně dnes denně pracující, mé fyzicky náročné práci ve dvanáctihodinových směnách, tchynině starobním důchodu mizivé výše, tak při tom všem se nám žije vcelku i nad poměry dobře. Rozhodně nechlastám, ač si dopřeji občas kvalitní truňk či dobré víno, nezneužil jsem ani jednou systém, nebo spíše nepoužil systém sociální sítě.

Vím jak se mnoho lidí dostává do finančních průšvihů. Jak končí i pod mostem a žerou nakonec z popelnic. Vím jak byli neodpovědní k svému životu. Vím ale také, jak se hodně nadřeli za pakatel dokud na to měli sílu. Znám spousty darebů, co hýřili až dohýřili. Znám je i z té lepší strany a vím, že si nezasloužili skončit tak mizerně. Třeba nekradli, většinou pracovali poctivě, když to zaměstnavatel ohlídal. Mzdy jim ale stačily akorát na tu zábavu a přežívání. Nakonec podlehne každý, který úpěnlivě nehlídá svou ekonomiku.

Tak by jste asi žít nechtěl, že. Mnoho, až příliš mnoho papalášů přežilo do dnešních časů. Ti rozhodně neřeší pár korun na zábavu, odpovědnou ekonomiku domácnosti, sledování rostoucích cen za vše. Rozevírají sociální nůžky ostošest. Dřív se říkávalo - přežili jsme Hitlera, přežijeme i komunisty. Komunisty jsme sice přežili, ale devastaci morálky lidí ve státě, tu bude přežít problém.

Svoboda je těžká! A navíc svobodu musí mít každý v sobě. Může se i nařídit, ale zrealizovat si ji musí každý sám. Omylem Čechů je, že svoboda spočívá v materiálním dostatku. Není to naprosto pravda. Kolik jen je bohatých otroků! A kolik je i svobodných houmesáků. Je jen otázka čeho si člověk považuje víc.

Já, abych se přiznal, dnes stále víc si přeji jediné. Abychom doma byli všichni zdraví. Zbytek už nějak vydřu. :-) Užijte si té Ameriky i za mně
25. 10. 2011 | 17:42

Občan napsal(a):

To Michal:

A Vám připadá normální, že režim chce požadovat po zcela cizím člověku, jímž druh nebo družka bezpochyby je, aby svého druha či družku živil, když se ocitl na ekonomickém dně?
Mně to připadá zcela nemravné. To, že někdo má někoho rád a schází se s ním, vůbec neznamená, že k němu má jakýkoli právní vztah a povinnosti. Takže ten Váš odkaz není o tom, že by někdo něco zneužíval, ale o obludnosti režimu, v němž se nacházíme.
Navíc, když si tu částku, o které se v odkazu píše, vydělíte 11ti (to jsou roky, po které žena pobírala socdávky) a počtem měsíců v roce, hravě zjistíte, že žena pobírala nějakých 5400.- Kč měsíčně. To jí s bídou stačilo na nájemné a inkaso i v garsonce...
25. 10. 2011 | 17:57

Občan napsal(a):

Hm, pan Stejskal je zřejmě na houbách, vaří, běhá venku s dětmi nebo má něco podobně důležitého na práci. Protože se mi nechce věřit, že by nadávku "retard" nepovažoval za hrubou nadávku.
Nebo že by se zase potvrdilo, že není důležité CO někdo řekl, ale KDO to řekl?
25. 10. 2011 | 18:02

Občan napsal(a):

To Saltzmann:

Čtu rád Vaše příspěvky a rád s nimi v duchu polemizuji. Na víc, bohužel, není čas, neb jsou dlouhé a reakce by byla také dlouhá. Nimcéně lidi jako jste Vy, Vlk, Béda, Schlimbach a další rád potkávám virtuálně i ve skutečnosti. Je s vámi o čem mluvit nebo alespoň přemýšlet.

Váš poslední příspěvek mne ale vede k otázce.
Popsal jste, jak je na tom Vaše rodina a že jste doposud neužil "sociálního" systému. Přál bych Vám, abyste se nikdy nedostal do situace, kdy byste byl k tomu donucen. To už byste totiž byl úplně na dně a systém by Vám stejně nejspíš vůbec nepomohl. Bohužel znám dost těch, kdo byli okolnostmi donuceni se na něj obrátit. Nejsou to ani gambleři, ani nezodpovědní lidé, kteří žili nad poměry. Ono se leckdy v životě leccos stane nečekaně, většinou když to člověk nejméně čeká. Vy jste bojovník a zatím jste to ustál; jiní ne.
Ale co Váš syn? Zvládne to ekonomicky sám, až jednou přijde doba, kdy už nebude v domě širší rodina?

Pokud je ta otázka příliš osobní, neodpovídejte. Neptám se proto, abych se Vás nějak dotkl.
25. 10. 2011 | 18:17

Puck napsal(a):

Pro Saltzmann :
Takl tomu říkám čistá člověčina. Mluví z Vás ohromný přehled, životní zkušenost a proto i dostatečný nadhled.

Mám to " katastrofiözo " také v repertuáru. :-) Mě to pomáhá, tedy ta pohoda, když se katastrofa nekoná. Životní ( výuční ) list obsahuje také poznatek, že lepší, a rozumnější, je příprava na tu horší alternativu.
25. 10. 2011 | 19:10

honolulu napsal(a):

Pane Saltzman, kdykoliv budete potrebovat neco vedet o teto zemi, tak Vam to rad a NEZKRESLENE napisi. Kdykoliv budete potrebovat vedet neco o Kanade, tak po strance zemepisne se na me klidne obratte. Je to krasna zeme, znam ji. Po strance ekonomicke vsak Kanadu neznam. Jsem tam pouze hostem, kdyz tam jedu, ale vim, ze vetsina lidi se tam ma urcite dobre. Jejich zivotni styl je ale rozdilny od naseho. Ze vsech pohledu do zivotniho stylu Ceska Vase jsou nejzajimavejsi. Dekuji piste casto.

Obcane,
mazej pro pilUlku. Kdyby jsi mel medicinu pravidelne, tak by jsi vedel, ze pan Stejskal NADRZUJE kousavemu hlupakovi nejvice ze vsech nicku. Drzi nad nim ochranou ruku, a proto ten rozmazleny zivocich, zde fackuje kde koho. Pred mojim prichodem na Aktualne CZ se ho lide bali. Kazdy myslel, ze je to lev. Ted kazdy vi, ze je to neuroticky foxterier. Pokracovani vecer.
25. 10. 2011 | 19:16

michal napsal(a):

Občane,

doufám, že si děláte legraci. Jestliže mám někoho rád, tak mojí PRVNÍ starostí je, aby se dotyčný měl dobře a byl spokojený. I to nemyslící zvíře si pro páření napřed připravuje doupě, i ten nemyslící pták buduje hnízdo. Když si chlap najde ženu ("druh" už v sobě takový závazek obsahuje velmi), je-li to slušný chlap, je jeho první starostí materiální i nemateriální (opora, psychika) zajištění vztahu. Copak se svět už dočista zbláznil?

Krom toho, pokud vám vadí, že "režim chce požadovat po zcela cizím člověku, jímž druh nebo družka bezpochyby je, aby svého druha či družku živil", tak jak je možné, že Vám nevadí, že totéž chce po daňovém poplatníku, který dotyčnou vůbec nezná???

To je nemravné.
25. 10. 2011 | 20:28

ex-nemo napsal(a):

Proč reforma ?
Jednoduchá odpověď : Cherchez deniers ! Co to nějakým mafiánům přinese ? Platí pro veškerá rozhodnutí pravicových vlád, pro všechny ty jejich "reformy" ať se týkají čehokoli.
Nerozumím detailům toho problému, přesto, v rámci celkové tendence naší vládní politiky si troufám takto odpovědět s plnou jistotou.Možná lépe zasvěcení budou moci říci více, tedy kdo a kolik z toho vytěží.
25. 10. 2011 | 20:46

also certyb napsal(a):

Když ztratí práci Občanova milá, holt se půjde pást nebo žebrat na úřad, hlavně ať po Občanovi nic nežádá, ten si chtěl jenom smočit.
To je fakt fantastický.

Ne nadarmo se říká, že socialismus podporují ti největší sobci, kteří vědí, že dobrovolně by se s nikým nerozdělili - a tak ani nikdo s nimi.
25. 10. 2011 | 20:49

Občan napsal(a):

To Michal:

Kecy.
"Sociální" systém vychází z PRÁVNÍCH vztahů. Podle zákona o rodině má jakýkoli PŔÍBUZNÝ zákonnou povinnost postarat se o jiného PŘÍBUZNÉHO. To je zcela v pořádku právě proto, že zde existuje VYMAHATELNÝ právní vztah.

V případě druha/družky, ale třeba jen obyčejného kamaráda, kamarádky (pravděpodobně neznáte pojem "platonický vztah") je vytvořena PRÁVNÍ FIKCE, na základě níž stát CHCE po úplně cizí osobě, aby se postarala o jinou úplně cizí osobu. Což je zcela absurdní.

Pokud to nejste schopen pochopit, je mi líto.
25. 10. 2011 | 21:02

michal napsal(a):

Občane,
uvědomujete si dosah svých slov? Život není otázkou práva, ale především morálky a obyčejné slušnosti. Přece nemůžete myslet vážně, že družka nebo platonická kamarádka je pro vás cizí osoba, kterou, dostane-li se do problémů, pošlete na ulici?

Jak můžete chtít po lidech, aby pomáhali zcela cizím neznámým individuím (= sociální stát), když vy sám nejste ochoten pomoci SVÉ DRUŽCE nebo SVÉ KAMARÁDCE v nesnázích? Uvědomujete si tu absurditu?

Platonický vztah je také vztah a to, že si nezasouložíte, přece neznamená, že nemáte morální povinnost pomáhat někomu, koho máte rád! Pro vás by to vlastně neměla být povinnost, ale samozřejmost.

To se mi snad zdá.
25. 10. 2011 | 21:12

Muck napsal(a):

Poslednich nekolik prispevku by si mela precist Obcanovo pritelkyne.
Myslim, ze by se tu pak Obcan dlouho neukazal.
25. 10. 2011 | 21:31

Scarabeus napsal(a):

Občan <> Michal :

Vaši diskusi nesleduji od začátku, ale možná by do Vašeho sporu částečně mohl vnést světlo případ z odkazu.
http://www.novinky.cz/krimi/248485-zena-tajila-deset-let-pritele-v-davkach-dostala-sta-tisice.html

Jestli druh/družka mají vůči sobě vzájemnou vyživovací povinnost to nevím, ale manželé ji mají i po rozvodu a to doživotně, bez ohledu na to jak dlouhá doba uběhla od rozvodu.
25. 10. 2011 | 21:34

Občan napsal(a):

To Michal:

Chlapče, buď se budeme pohybovat v rovině citové, nebo v rovině právní.

V rovině citové samozřejmě každý slušný člověk půjde pomoci někomu v nesnázích. A pak teprve bude zjišťovat, jestli si to dotyčný zasloužil. Ovšem ta pomoc je nevymahatelná, zcela dobrovolná.

V rovině právní se na city nehraje. To si pečlivě zapište za uši a dobře si to pamatujte.
V rovině právní máte buď právní vztahy, nebo nic. Právní jsou vztahy příbuzenské a proto vymahatelné zákonem.
Druzi, kamarádi, hodní sousedé, obyčejní spolubydlící a další osoby jsou osoby CIZÍ a tudíž BEZ právního vztahu. Ovšem Kybersadista vytvořil právní FIKCI, kdy právní vztah přenáší na zcela cizí osoby. Jenže pouze ve vztahu státu k oněm cizím osobám. Vzájemně to jsou stále cizí osoby. Nicméně stát NUTÍ ty úplně cizí osoby, aby se staraly ke své újmě o jiné cizí osoby.
Což je zcela zvrácené.

Přeberte si to, hochu, jak chcete. Pokud byste v tom stále neměl jasno, požádejte nějakého studenta prvního ročníku právnické fakulty, aby Vám to vysvětlil. Třeba k sobě budete mít věkově blíž a z jeho úst to pochopíte spíše.
25. 10. 2011 | 21:39

Občan napsal(a):

Scarabeus:

Ano, i po rozvodu pohlíží právní řád na rozvedené jako na osoby blízké a pro právní řád tedy nikoli cizí.
Jsem toho názoru, že to je postavení značně sporné, protože pokud mají vypořádán majetek a veškeré závazky a pohledávky a z manželství nevzešly děti, není důvod trvat na tom, že to jsou osoby blízké. Stávají se cizími, protože manželství, jež je svého druhu smluvním vztahem dvou cizích osob, přestalo existovat.

Vlastně je to obdobně zvrácený přístup RODINNÉHO a SOCIÁLNÍHO práva jako v případě druhů, kamarádů a dalších úplně cizích osob. V ostatních oblastech práva tato fikce nenastává.
Podle mého názoru se stát snaží vyvázat ze svých povinností vůči části občanů. Což je protiústavní, protože všichni mají ústavou zaručen stejný přístup k právům.
25. 10. 2011 | 21:47

michal napsal(a):

Občane, nemáme se nadále o čem bavit. Vy chcete na zcela cizí lidi (daňové poplatníky) uvalit břímě, jež sám odmítáte v případě existujícího vztahu.
To je pokrytecké a vaše ohánění právním řádem na tom nic nezmění.
V onom případě je navíc třeba zohlednit to, že dotyční bydleli ve společné domácnosti.

Nepřeji si nadále se s vámi přít, protože se zcela amorálním člověkem najít společnou řeč nemohu a nechci.
25. 10. 2011 | 21:49

honolulu napsal(a):

Tak jsem byl znovu nekolikrat smazan a znovu budu oslovovan od zivocicha, ktereho se nejde zbavit. Informovat o tom,
kdo to je a koho representuje, take nejde. Je to mazano.
Proto sledujte kolik dokaze zahnojit bloqu v kratkem case.
Vsimnete si, ze nepracuje. Dostava davky, presto, ze do duchodu ma 20 let. Prosazuje fanaticky, aby multi-kulti bylo exeptovano a chraneno zakonem pred kritikou. Zastava se Romu. Povazuje za povinost Cechu, toto etnikum zivit, bez protihodnoty, protoze sam je parazit a ti nikdy nemysli na hostitele.
Hlidejte ho sami, at vidite destruktivnost jeho snazeni.
Tencokydo sousede Te jednou najdou ! Co potom budes delat ?
26. 10. 2011 | 02:28

Radovan napsal(a):

Pane Potůčku, vláda je už tak zblblá, že rozkazuje školám šetřit. Naši studenti ve Štenberku brznou na školách, protože se šetři a polovina žáků už onemocněla. Vláda potřebuje nutně léčbu u Chocholouška spolu s pravicovými poslanci a senátory. Někteří dokonce nechodí do práce, to je velká duševní porucha a potřebuje urychlenou léčbu - třeba vykoupání ve Vltavě, až trochu rozmrzne.
Už to dál s nimi nejde,tak špatné vládnutí nelze tolerovat.Oni se brání fiskální smlouvě jen proto, že EU zjistí jaký tu máme svičník. A je na čase.
Pane Potůčku, ve svých přednáškách prosím Vás mluvte i o ohromné nespokojenosti občanů s poltiky, s jejich prací, s jejich velkým odměnami. Takový asociál Marek Benda do politiky vůbec nepatří, v totalitě jeho rodina žila jen z ohromných přídavků, protože měli kopu dětí a matka nechodila do práce. Možná je živil i disent, ale to jeho asociální vystupování neomlouvá.
Už načal čas, změnit politiky, už je 10 minut po dvanácté !!!!!
P.S. VZKAZ PRO reCAPTCHA - STROJI NEUMÍŠ ČÍST A MYSLET, PATŘÍŠ DO KOVOŠROTU. CHCEŠ BÝT V TV ?
11. 02. 2012 | 16:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy