Přenecháte někomu úvěr? Splácet ho budete vy.

15. 04. 2013 | 14:36
Přečteno 9024 krát
Když někomu banka „přiklepne“ úvěr a pošle peníze, je logické, že je dlužník musí splatit. A co když se takový klient rozhodne tento úvěr někomu přenechat?


Na první pohled to vypadá jako nesmysl: nelze přece banku nutit, aby poslala peníze někomu jinému, než komu se rozhodla půjčit na základě ohodnocení jeho bonity (a podle toho i nastavila cenu). Rozsudek Nejvyššího soudu z konce února podobnému postupu přesto otevírá dveře. Ovšem jen zdánlivě – není to tak jednoduché, jak se zdá.

Nejvyšší soud na konci února rozhodl, že i nárok na vyplacení finančních prostředků bankou na základě smlouvy o úvěru lze převést na jinou osobu smlouvou o postoupení pohledávky. O čem konkrétně rozhodoval?

V daném případě se jednalo o smlouvu o hypotečním úvěru, přičemž původní dlužník žádné finanční prostředky nečerpal, ale převedl tento svůj nárok na jinou osobu právě smlouvou o postoupení pohledávky. Tato další osoba se pak domáhala vyplacení přislíbené částky.

Zatímco soudy nižších stupňů rozhodly, že tento postup není možný, neboť dle jejich názoru může čerpat úvěr pouze osoba, která s bankou uzavřela smlouvu o úvěru, Nejvyšší soud byl opačného názoru. Vyložil, že v případě smlouvy o úvěru se věřitel, typicky banka, zavazuje poskytnout dlužníkovi finanční prostředky ve výši určené smlouvou, a proto má ten, komu má být úvěr poskytnut, až do okamžiku, kdy jsou mu finanční prostředky vyplaceny, pohledávku vůči bance. A tuto pohledávku lze, nebrání-li tomu zákonné anebo smluvní ustanovení, převést na jinou osobu. Ta tím získá právo na výplatu finančních prostředků bankou namísto osoby, která s bankou smlouvu o úvěru uzavřela.

Proč však mírnit nadšení těch, kteří by si chtěli pomoci třeba k hypotéce prostřednictvím třetí, v podstatě nastrčené osoby? Anebo chytrákům, kteří by si za takový kousek rádi nechali zaplatit?

Nejvyšší soud totiž jasně zdůraznil, že i když nárok na výplatu finančních prostředků lze postoupit smlouvou o postoupení pohledávky, není tím nijak dotčena povinnost původního dlužníka vrátit bance poskytnuté peněžní prostředky i s úroky. Postoupením práva na výplatu finančních prostředků tak sice může původní dlužník umožnit čerpání úvěru jiné osobě, avšak povinnosti vrátit poskytnuté peníze ho takovéto ujednání samo o sobě nezbaví. Vzhledem k logice peněžních obchodů to má něco do sebe.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

gaia napsal(a):

a jak by to mělo být jinak?
15. 04. 2013 | 15:07

Občan napsal(a):

Tak to může být milý "převodce" ještě moc rád, že na něho banka nepodala TO pro úvěrový podvod. Protože to úvěrový podvod je.

Mimochodem - on nepřevedl/nepostoupil pohledávku, ale závazek!

Tím, co "vynalezl" NS, jsem šokován, protože co je precedens nejen pro všechny, kdo z jakéhokoli důvodu nemají šanci bankovní úvěr získat, ale především pro čistokrevné podvodníky.
15. 04. 2013 | 15:08

neo napsal(a):

Občan:

proč by to měl být úvěrový podvod?

On jen půjčuje peníze dál a sám je bude splácet. Banka poskytla úvěr jemu, hodnotila jeho bonitu a on je dlužník ve vztahu k bance. Ty peníze klidně může půjčit někomu jinému.
15. 04. 2013 | 15:22

zvědavý napsal(a):

To, co jste napsal otvírá širokou škálu otázek - na př. souvisejících s úvěry Společenství vlastníků, která si vzala od banky úvěr na revitalizaci domů. V případě, že nebude několik nájemníků schopno platit stanovené měsíční částky prostřednictvím inkasa jak je tomu v souč. praxi dnes, bude platit bance kdo?
A ještě jeden případ spojený s prodejem bytů v osobním vlastnictví. Příklad: Prodává se byt prostřednictvím RK. Je ošetřen smluvně a právoplatně závazek SVJ, že bance bude hradit splátky nový majitel bytu v osobním vlastnictví?

A kdo bude platit splátky za revitalizaci na př. zbořeného domu ve Frenštátě? Pojišťovna? A pojišťovně uhradí náklady kdo když není již majitelů?

Pozn. Prosím jen neodpovídejte tím nejjednodušším způsobem, že přijde exekutor a vystěhuje toho kdo neplatí.
Život je totiž daleko složitější než primitivismus zvaný exekuce a nátlakové akce při privatizaci, které dokázaly zničit životy lidí celých rodin.
15. 04. 2013 | 15:33

xx napsal(a):

neo: ale tak to nebylo. Autor popisuje jiný případ. Případ kdy někdo uzavře s bankou smlouvu o úvěru a tuto smlouvu pak "přeprodá" někomu dalšímu a ten se domáhal vyplacení toho úvěru od banky. Jednoznačně to lze považovat za pokus obalamutit ochranný systém banky před problémovými dlužníky.

Co já nechápu, je smysl a role státu a justice. Tady je přece jasné, že je to banka která rozhoduje o svých penězích. Neexistuje obecné právo na úvěr. Jedině banka je ten kdo rozhoduje komu své peníze vyplatí.

Ale žijeme v absurdistánu kde je zákon na každé prdnutí a tak je možné domáhat se soudní cestou práva na podvod.

Typický problém přeprávnění.

Představte si, že se dohodneme, že si od Vás půjčím peníze. Vy mne znáte a víte že dluhy platím. Jenomže já se dohodnu za vašimi zády s Lojzou alkoholikem, že mu tu naší dohodu přenechám a on se od vás bude dožadovat vyplacení peněz na základě dohody, kterou jsem uzavřel já s Lojzou bez vás. Co nám asi řekněte ? Pošlete nás do Ѿ
A tak se Lojza obrátí na státní soud a ten řekne že mu ty peníze musíte dát, protože vlastně dlužíte vy mně a já svojí pohledávku předal Lojzovi a tím pádem vy dlužíte peníze Lojzovi.

Ještě se někdo diví tomu bordelu, který u nás panuje ?
15. 04. 2013 | 15:47

neo napsal(a):

xx:

to je totéž.
pořád platí, že splácí bance ten, kdo s ní uzavřel smlouvu. Ten je prověřen a jemu byl úvěr schválen. Nic tedy není balamuceno.
co se týče Lojzy, nepošlu vás nikam, budu chtít peníze po vás a je mi jedno, jak si to s Lojzou alkoholikem vyřídíte.
15. 04. 2013 | 15:51

Občan napsal(a):

Neo,

když něčemu nerozumíte, tak k tomu mlčte.
Nerad, ale skoro bezebytku tentokrát souhlasím s nickem "xx", takže není třeba cokoli dál vysvětlovat.

A pokud to jako "analytik" nechápete, tak nechte bejt. Cokoli zrovna Vám vysvětlovat by byla ztráta času.

Mimochodem - "vysvětlení" podané NS je absurdní a nesmyslné.
Rozhodnutím o poskytnutí hypotéky totiž nevzniká dlužníkovi žádný nárok na výplatu prostředků (hotovostní, bezhotovostní), ale banka mu pouze otevře účet, z něhož bude BANKA (nikoli dlužník) následně převádět prostředky na účty dodavatelů, nebo provede jednorázový převod prodávajícímu v případě koupě nemovitosti. A na tento účet pak dlužník po celou dobu splácení hypotéky vkládá splátky.
Jestliže se někdo pokusil převést prostředky z hypotečního účtu na někoho jiného, jde o jasný úvěrový podvod a tedy o trestný čin.

Ani v případě tzv. "americké hypotéky" (tušíte vůbec, co to je?) nelze s úvěrem jakkoli disponovat, ale opět jde pouze o otevřený účet, určený pouze a výhradně k dispozici dlužníkovi. Úvěr je totiž jiště nemovitostí ve vlastnictví dlužníka.
15. 04. 2013 | 16:11

xx napsal(a):

neo: prověřovány však byly docela jiné okolnosti. Když někdo bere hypotéku, tak je mu schvalován účel utracení těch peněz, tedy nákup bytu nebo stavba domu. Je posuzována schopnost dlužníka splácet krom jiného i podle majetkových poměrů do kterých spadá i ta nemovitost na úvěr pořizovaná. Jenomže najednou ten úvěr propije Lojza a původní prověřený dlužník je v podstatě o ten úvěr chudší a banka tak prověřovala na základě neúplných informací a byla tedy uvedena v omyl, jak se hezky alibisticky říká v politice.

Zkuste si vzít hypotéku 10 miliónů na nákup bytu 3+1 v Chanově. Banka vám asi nepůjčí i když budete mít ostatní parametry pro hypotéku v pořádku ( dost velký plat na splátky ). Protože když přijdete o ten plat, banka z vás dostane v exekuci nanejvýš byt za 300 tis. a 10 mio je definitivně v háji.
15. 04. 2013 | 16:21

český maloměšťák napsal(a):

Stát , prostřednictvím MF /Kalousek/ si tedy půjčí na finančních trzích - dejme tomu ře 3, 5 mlrd. CZK ročně. Na dvě procenta ročně po dejme tomu dobu deseti let. Tyto pak daruje nějakému subjektu - třeba Církvi /rozhodne o tom kolegium lidí nabalených kolem Kalouska...že tedy sice je třeba šetřit na invalidech či důchodcích, ale na druhé straně..../. Před tím, ale Kalousek ještě zohlední meziroční inflaci - dejme tomu že dvě procenta.
Církev nelení a peníze investuje - např. si koupí dluhopisy, dejme tomu že se splatností také deset let a dejme tomu, že od státu. Například na dvě procenta.

Domácí úloha zní :

Kdo je za vola zde ?
Jde o vola běžného...anebo tuplovaného / pokud tedy bylo možné použít finance jinak - například coby pozitivní multiplikační finanční nástroj, nikolivěk negativní/ ?
Je jich víc ?

Pozn.
Co kdyby ale Církev prostředky investovala například do asijských trhů - tedy do dovozu nezaměstnanosti ? Nebylo by to tak ještě pikantnější a voli - nebyli by ještě trumbelovitější ?
15. 04. 2013 | 16:52

neo napsal(a):

Občan:

jelikož jsem vystudoval bankovnictví, tak bych řekl, že vím moc dobře o čem mluvím. To ty jsi jako vždy mimo.
rozhodně nejde o úvěrový podvod ani o trestný čin. Banka má záruku u hypotéky v nemovitosti a dlužník je pořád ten, který uzavřel smlouvu s bankou.

Banku tedy zajímá uzavřená smlouva s dlužníkem a s kým si co uzavřel potom onen dlužník je irelevantní.

a je úplně jedno co je to za úvěr.
15. 04. 2013 | 17:58

neo napsal(a):

xx :

to není vůbec podstatné. Dlužník jste stále vy. A ted nematlejte Lojzu co peníze propije, to byl úplně jiný případ.
příklad s Chánovem je taky nesmyslný, protože by ta hypotéka byla schválena max do těch 300 000, pokud by byla na 100% nemovitosti. Nikdo vám nepůjčí 10 milionů na nákup 300000cové nemovitosti. Ale 300 000 by vám pujčili.
15. 04. 2013 | 18:03

xx napsal(a):

Neo: ano jsem stále dlužník, ale už bez té nemovitosti. Tu přece koupil Lojza. Já jsem peníze na hypotéku nečerpal, tudíž ani nemám čím ručit. Ona je jen otázka, kdo tu měl bejt ten bílej kůň a kdo inkasovat.

Ten prověřenej mohl být klidně nastrčenej trouba a ten druhej někdo kdo už má za sebou několik úvěrovejch podvodů.

Tady není potíž že by banka vyplatila ty peníze a pak je chtěla po původním dlužníkovi. Ale odmítla je vyplatit někomu jinému. A sou řekl, ne banka musí respektovat smlouvy uzavřené bez jejího vědomí o jejich penězích.

To je přece ten problém, a nikoli to jak banka postupuje při hodnocení bonity klienta.
15. 04. 2013 | 18:22

zemedelec napsal(a):

Ono spíš jde o něco jiného.
Půjčím si od banky na výhodný úvěr a pak rozpujčuji na nekřesťanský úvěr.Může se opravdu stát,že tito dlužníci neplatí mne,ale já musím splácet bance,jinak exekuce.
15. 04. 2013 | 18:34

neo napsal(a):

xx:

no to pozor, ta nemovitost je stále zárukou.

banka je nemůže odmítnout vyplatit jak vidíte.
15. 04. 2013 | 18:53

xx napsal(a):

Soud zde konstatoval, že jakmile vám banka slíbí půjčit peníze, stává se vaším dlužníkem a vy jste její věřitel. No možná byste mohli požadovat nějaké úroky. Je přece obvyklé, že dlužník věřiteli dává úroky.
15. 04. 2013 | 19:06

xx napsal(a):

neo: která nemovitost ? Ta na kterou byl úvěr schválený ? nebo nějaká úplně jiná ?
15. 04. 2013 | 19:08

neo napsal(a):

xx:

samozřejmě ta, na kterou byl úvěr schválený. Pokud neručí třeba ještě jinou nemovitostí, což je to taky možné.
15. 04. 2013 | 19:10

modrý edvard napsal(a):

xx: když si půjčíte od banky, tato vám /pravděpodobně, pokud nejste Chvalovský/ na ní pověsí zástavní právo. Splácení peněz bude chtít od vás, na Lojzu se vybodne.
15. 04. 2013 | 22:51

xx napsal(a):

modrý edvard: jak tedy vznikl ten soudní spor ? Vznikl vůbec ?
16. 04. 2013 | 00:38

zvědavý napsal(a):

Hm..hm...
Jenže na koupi zprivatizovaných bytů si berou kupci hypotéku -pro příklad - dejme tomu dva miliony, ač odhadní privatizační cena byla sto tisíc a ten kdo tuto částku zaplatil se vystěhoval a tak vydělal vlastně dva miliony minus sto tisíc.

Ovšem vybydlené byty mají hodnotu nikoli dva miliony, takže banka žádné hodnotové jištění majetkem nemá. A přidáme-li k tomu úvěr SVJ na revitalizaci, jehož část platí a bude platit 10-20 let každý majitel bytu - tedy i ten první, /v době schválení úvěru pro SVJ tam bydlel/, tak co?
Na jeden byt nedosahující de facto tržní ceny jsou zde dva úvěry. Hypotéční a revitalizační. Podle autora blogu, že zásada je, že platí kdo si půjčil jsou na jeden byt odhadní hodnoty před revitalizací - dejme tomu - půl milionu dva dlužníci s úvěrem ve výši 2miliony plus splátka podílu privatizačního úvěru přibližně 300 000 Kč = 2 300 OOO. Ovšem byt i po revitalizaci nedosahuje zdaleka této hodnoty. Ani tržní, ani odhadní.

A jsme u původní otázky zn. zvědavý. Kdo co má a co bude platit?
A co bude, když jeden nebo ani jeden nebude moct platit?
16. 04. 2013 | 10:14

modrý edvard napsal(a):

xx: Já spor chápu tak, že banka nechtěla vyplácet peníze postupníkovi.
zvědavý: dle Vašeho výkladu je banka charitativní instituce, která půjčuje bez dostatečných záruk. S tím jsem se v praxi nesetkal.
16. 04. 2013 | 10:49

zvědavý napsal(a):

pro modrý

Já také ne, ale vycházím z autorovy základní myšlenky v úvodu.
A kromě toho taková je současná realita. Zajímá mě odpověď na poslední otázky. Kdo co má - co vlastní a kdo co bude platit bance.
A co se stane, nebude-li - či nebudou-li zúčastnění schopni splácet.
16. 04. 2013 | 12:37

modrý edvard napsal(a):

zvědavý: bance bude platit ten, kdo si půjčil. Problematice SVJ /právní postavení/ nerozumím.
16. 04. 2013 | 12:52

zvědavý napsal(a):

pro modrý
SVJ banka poskytla úvěr na revitalizaci. Úvěr odsouhlasila nadpoloviční většina vlastníků bytových jednotek, úvěr splácí všichni vlastníci bytových jednotek, včetně těch, kteří byty následně koupili prostřednictvím hypotéky.
Bývalí vlastníci, kteří koupili za sto tisíc a inkasovali dva miliony se odstěhovali. I stalo se, že někteří noví vlastníci kteří mají hypotéky, přestali je splácet a nemají ani na úhradu nákladů svých stávajících bytů.
Takže potřetí. Kdo co má / co vlastní a bude i nadále vlastnit a kdo co bude splácet? /
16. 04. 2013 | 13:13

modrý edvard napsal(a):

Nevím. Sorry, opravdu nevím, kdo ručí za SVJ. Ale mám pocit, že na nové vlastníky, kteří mají hypotéku a nesplácejí ji, by měl přijít exekutor. Pokud někdo koupí byt v hodnotě 100 t za 2M, je buď nesvéprávný (smlouva je neplatná), nebo by měl prodávajícího žalovat kvůli podvodu, a chtít zrušit smlouvu.
S úvěrem na revitalizaci to nemá souvislost.
16. 04. 2013 | 16:55

modrý edvard napsal(a):

Kromě toho mám dojem, že v majetkových záležitostech se SVJ musí usnášet 70% většinou.
captcho, ty jsi stroj a ještě kráva.
16. 04. 2013 | 17:19

zvědavý napsal(a):

pro modrý
Nerozumíme si.Neptám se, kdo ručí za SVJ. Úvěr SVJ je ručen byty, jmenovitě vlastníky příslušných privatizovaných bytů,jejichž většina úvěr odhlasovala - schválila / je jedno zda jde o úvěr na revitalizaci nebo opravu či jinak nazvaný úvěr v rámci správy majetku. Jde prostě o úvěr u banky/

Bavíme se o splácení úvěrů. Poukazuji na to, že na byt jsou dva úvěry. Jeden z titulu revitalizace a druhý z titulu nabytí formou hypotéky.
Část vlastníků nemá prostředky na splácení. Ptám se kdo to bude platit.
K tomu jen připomínám, že ani po revitalizaci není hodnota bytu vyšší nebo na úrovni výše úvěru. Prostě úvěr přesahuje hodnotu nemovitosti.
K tomu se přidává otázka, zda a jak je ošetřena skutečnost, že s úvěrem na revitalizaci souhlasil ten, kdo již v bytě není, t.zn., že ON si půjčil ale je již odstěhovaný, jelikož byt prodal tomu, kdo si vzal hypotéku. Původní obyvatel bytu, t.j. privatizátor odsouhlasil privatizaci, zaplatil sto tisíc, vyinkasoval dva miliony a odstěhoval se.
Ještě pozn. k vašemu přirovnání 100 ku 2M. NIKDY JSTE SE NEZAJÍMAL JAK statisíce lidí privatizovaly byty?
Já popisuji realitu.
16. 04. 2013 | 17:42

zvědavý napsal(a):

modrý edvard napsal(a):
Kromě toho mám dojem, že v majetkových záležitostech se SVJ musí usnášet 70% většinou.
captcho, ty jsi stroj a ještě kráva.
16. 04. 2013 | 17:19
???????????????????????????????????????????????????????????????
16. 04. 2013 | 17:47

modrý edvard napsal(a):

zvědavý. 1. Nikdo nebude platit, přijde exekutor.
2. Na rozdíl od amerických zvyklostí, u nás se hypotéka platí i po zabavení a prodeji majetku, pokud nestačí na splacení dluhu. Měli by to platit stávající majitelé oněch bytů. Pokud ne, je to ztráta banky. Podle mě, na počtu úvěrů nezáleží.
3. Pokud někdo koupil byt v hodnotě 2m za 100t, buď se jedná o sociálně-charitativní projekt, nebo podvod. Jak kdy. Ale pokud někdo prodal byt v hodnotě 100t za 2M, je to podvod. Podtrhuji: Ten, kdo byt koupil, musel ale vědět, že ho kupuje s hypotékou. /pokud to nevěděl, opět se jedná o podvod, ale přijde mi to nepravděpodobné, byt se prodává přes notáře/.
xxx -- captcha je kráva, protože obtěžuje.
16. 04. 2013 | 18:12

zvědavý napsal(a):

Tak už jen dovětek aby řeč nestála. Vidím, že autor tohoto článku nemá valný úspěch.
U vás by mě zajímala profese jen tak na okraj.
Odpovídat nemusíte.
A plácejte si dál.
16. 04. 2013 | 18:51

modrý edvard napsal(a):

Mně by zase zajímalo, jestli jste si koupil ten byt za 100t nebo 2M.
Odpovídat nemusíte.
A plácejte si dál.
16. 04. 2013 | 19:19

Nefi napsal(a):

Neo: to bankovnictví jste asi studoval na BIVŠ.
Pletete si hypoteční úvěr se spotřebním úvěrem ručeným nemovitostí. Protože to je to, oč tu vlastně běží a k čemu povede rozhodnutí NS, až se začne masivně aplikovat do praxe.
02. 05. 2013 | 02:48

bobsan napsal(a):

Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, úvěru na bydlení, atd.., Nebo byly
jste odmítla půjčku u banky nebo jakékoliv finanční instituci pro jeden nebo více
reasons.You jsou tím pravým místem pro vašeho úvěru řešení! Jsem
soukromý věřitel, jsem poskytovat půjčky společnostem a
osoby na nízké a cenově úrokovou sazbou ve výši 3%. Máte zájem?
Kontaktujte nás
sledování zpracování úvěru a převod do 48 hodin;

APLIKACE
název
Datum narození:
pohlaví:
Rodinný stav:
adresa:
Město:
Země:
Telefon:
Výše úvěru:
Doba trvání úvěru:
Čistý měsíční příjem.
kontaktní e-mail, cimaloan@yahoo.com
05. 08. 2014 | 00:12

Pan Musa napsal(a):

Potřebujete finance založit své podnikání?
Potřebujete finance na rozšíření svého podnikání?
Potřebujete osobní půjčku?
Potřebujete úvěr splatit své dluhy?
E.T.C

1) Krátkodobé půjčky: 1-5 (půjčky v rámci této kategorie mohou být uvolněny pouze na dlužníky ve lhůtě od 1 do 5 let, pokud vše, co bylo stejné).
2) Střednědobé úvěru: 5-15 let (Úvěry v rámci této kategorie mohou být uvolněny pouze na dlužníky ve lhůtě od 5 do 15 let, pokud vše, co bylo stejné).
3) Dlouhodobý úvěr: 15 až 30 let (Úvěry v rámci této kategorie mohou být uvolněny pouze na dlužníky v časovém limitu 15 až 30 roky, pokud vše, co bylo stejné).

Poté naneste na: abdulhamidfinance@yahoo.com
24. 08. 2014 | 10:08

Susan james napsal(a):

Hledáte pro Vás podnikatelský úvěr? osobní půjčky, úvěru na bydlení, auto úvěr, studentské půjčky, konsolidaci dluhu půjčky, nezajištěné úvěry, rizikový kapitál, atd .. nějaký důvod, nebo prostřednictvím banky nebo finanční instituce, byl odmítnut úvěru. I nízké a cenově dostupné úrokové sazby ve výši 3% úrokové sazby úvěrů pro podniky a jednotlivce, james parker, Jsem soukromý úvěr. by bylo zajímavé? Kontaktujte nás ještě dnes a získejte půjčku ještě dnes na adrese: happyloanlink@outlook.com
19. 09. 2014 | 03:44

sir joel williams napsal(a):

Potřebujete naléhavou půjčku?
* Velmi rychlý a okamžitým převodem na váš bankovní účet
* Splácení začíná osm měsíců po dostanete peněz v
bankovní účet
* Nízká úroková sazba ve výši 2%
* Dlouhodobé splácení (1-30 roky) Délka
* Flexibilní podmínky poskytování úvěru a měsíční splátka
*. Jak dlouho trvá, než financovat? Po odeslání žádosti o úvěr,
můžete očekávat, že předběžné odpovědi méně než 24 hodin a
financování do 72 až 96 hodina po obdržení informace, které potřebujeme
od vás.

Kontaktujte legitimní a licencován úvěr společnost oprávněna
že finanční pomoc do jiných zemí.
Pro více informací a žádosti o úvěr formulář Spojit se podnikem prostřednictvím

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generální ředitel
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON
15. 01. 2015 | 12:28

Pastor Chris Ben napsal(a):

Dobrý den,

Jste v nouzi úvěru ?? se můžete dostat své problémy vyřešit při spuštění k němu. Jsem paní, Susan Randy. Z United státu amerických, minulý týden Pondělí, jsem hledal půjčku platit za své účty, takže jsem si sám do rukou různých podvodů a byl jsem podvody od jiného věřitele, ne-li pro paní, Sadaih který je můj dobrý kamarád zavést mě Pastor Chris Ben (CEO) Pastor Chris Ben úvěru doma, a on mi pomohl s půjčkou z 20,000dolar bez stresu. Takže můj dobří lidé na světě, můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu: pastorchrisben@gmail.com A nezapomeňte mu říct, že jsem vás seznámí s jeho společnosti
04. 03. 2015 | 15:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy