Proticivilizační obrat

14. 03. 2013 | 13:11
Přečteno 3117 krát
Český prezident sní o evropské armádě.Myšlenka je ale v opozici k transatlantické vazbě Evropy.

Naposledy tuto neděli na Primě se nový český prezident Miloš Zeman prohlásil za eurofederalistu. Kromě toho taky říká, že není zastáncem vytváření evropského státu, likvidujícího demokratickou státnost členských zemí Evropské unie. Problém je v tom, že pojem federalismu má v dějinách dosavadního způsobu evropské integrace právě ten význam, který prezident nepřijímá. Podle eurofederalistické doktríny by svrchované evropské státy jako údajná příčina evropských válek měly zmizet ve prospěch EU jako velestátu. Po nedávné výzvě Davida Camerona k demokratizačním reformám EU vyfutrované možností odchodu Velké Británie z EU po britském referendu do roku 2017, je eurofederalismus nemožný. Na britské straně je Nizozemí, Dánsko, a dosud byla i Česká republika. Tedy žádná špatná společnost bez budoucnosti.

Významné síly v krizí osudově zmítané Evropské unii se však o postátnění Evropy zasazují nejen od jejího právního vzniku Maastrichtskou smlouvou z roku 1992. Nerealistická eurofederalistická myšlenka stála u zrodu tohoto typu evropské integrace z padesátých let jako výslovně uvedený konečný cíl a dodnes tvoří jeho hlavní ideologicko-politický proud.

Jeho neodmyslitelnou součástí je projekt, za nějž se nejen po zvolení prezidentem ČR a znovu po své inauguraci právě na Primě postavil Miloš Zeman: armáda EU. Tentokrát jej, jak řekl po prezidentských volbách, chápe jako evropský pilíř NATO. Nic ale nemůže být vzdálenější realitě.

Geopolitický nápor


Evropský pilíř NATO patří do základního slovníku aliance. Vždy znamenal, že NATO existuje kvůli Evropě, aby se již nestala nedemokratickou. Proto má NATO dva pilíře, evropský a americký. V historickém zpětném pohledu na vznik USA a Kanady z Evropy je americký pilíř prodlouženě rovněž evropský. NATO proto od počátku existovalo jako přirozený euroamerický demokratický celek.

Od padesátých let začala situaci měnit na mylné eurofederalistické představě založená evropská společenství a z nich časem vzniklá EU. Od raných šedesátých let se Jeanem Monnetem stále fakticky vedená, nedemokraticky nadstátně utvářená evropská společenství začala z ideologických důvodů nejprve profilovat velmocensky, a stále zřetelněji protiamericky. Proto zde začaly již po Monnetově smrti ve zjevné opozici k NATO sílit snahy o vojenské odloučení evropského prostoru od aliance, a tedy o vznik evropské armády mimo NATO.

Taková politika má naprosto zásadní geopolitický význam. Má vztah ke strategickému záměru vytvořit jakýsi euroasijský blok EU, Ruska, a dokonce komunistické Číny, namířený proti tradičně euroamerickému jádru demokratické civilizace. To v konečném politickém důsledku neznamená nic menšího než geopolitický nápor a obrat proti demokratické civilizaci jako takové, tedy de facto další dějinný pokus o její eliminaci.V dějinách to vůbec není nová myšlenka. Existuje již od peloponéské války Sparty proti Athénám a přes dějinné zvraty žije dodnes. Bude-li totiž existovat individuální občanská svoboda a demokratické státy, jež z ní vyplývají, úsilí je odstranit zastánci nesvobody bude přirozeně rovněž existovat. A to je i rozhodující politický smysl soudobých dějin.

Konkurenční architektura k NATO


Myšlenka vlastní armády se v Evropských společenstvích, posléze EU, brzy utvářela v opozici k transatlantické vazbě Evropy, později ve faktickém odporu hlavního proudu EU k NATO. Od r. 1999 se eurounijní projekt Evropské obranné a bezpečnostní politiky strukturálně utváří jako zdvojující, fakticky konkurenční architektura k NATO. Výroky o nezávislosti a autonomii eurounijních vojenských struktur v textech EU to dotvrzují. Klíčovým paradoxem neudržitelného stavu je fakt, že většinu členských států Unie tvoří členské státy NATO. Otázka spojenecké loajality je tedy zásadní. Patří např. Německo, nebo Česká republika, více k NATO, nebo EU?

V dubnu 2008 to na summitu NATO v Bukurešti bylo jasné. Německo s Francií a další významné státy EU se postavily proti záměru Gruzie a Ukrajiny připravit se na vstup do NATO. Česká republika, Polsko, USA, Velká Británie a některé další členské státy EU Gruzii a Ukrajinu podpořily.V NATO se narozdíl od většiny hlasování EU hlasuje jednomyslně, takže Aliance Gruzii a Ukrajinu v dubnu 2008 do přípravného vstupního projektu nezařadila. Rusko to pochopilo jako volnou ruku a v srpnu vyprovokovalo válku s Gruzií, v níž ji významně oslabilo.Ukrajina je nyní blíž autokratickému Rusku, než dosud demokratickému Západu.

Pokud by existovala armáda EU, jak si přeje Miloš Zeman a eurofederalisté, rozhodovalo by se o ní spíš německo-francouzským stylem kvalifikované většiny, ne jednomyslně jako v NATO. Armáda EU by se mohla stát i článkem eurasijské, tedy euroruské, ne-li euro-rusko-čínské protiamerické síly. Nemyslím, že je to přání Miloše Zemana, ale jeho naivní přitakání eurofederalistické politice armády EU k tomu může vést.

Vyšlo v Lidových novinách

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bob napsal(a):

Článek je trochu složitě napsaný.
Nebylo myšleno, že na něčem má zájem řekněme Evropa a Amerika nikoliv (momentálně Mali?).
V těch případech by zakročila "Evropská armáda".
Definitivně jasno mohla do problematiky vnést K.Peak, kdyby ji neodvolali.Ta v tom měla jasno.
14. 03. 2013 | 13:31

Karel Mueller napsal(a):

Pane Bednář,

Rusko nikoho v Gruzii nevyprovokovalo, u pana Tomského jsme četli cosi o odvážném pokusu ... :-).

Němci a Francouzi neviděli důvod, proč hnát Rusko do izolace, obklíčení a do stále větší náruče Číny. Z mého pohledu velmi rozumné. Ty vodíkovky Rusům nikdo nevzal.

Nemyslím si, že by vznikla nějaká Rusko-evropská aliance (nadto s Čínou). EU má snad dost zdrojů na to, aby měla vlastní dostatečně silnou armádu, silnější než Rusové. Úplně hravě. Měla by pak i samostatnou politiku nezávislou na USA, nicméně by nebyl důvod, aby byla tato politika k USA nepřátelská.
14. 03. 2013 | 13:35

allons! napsal(a):

Bednáři, vnímáte to převráceně.
NATO nám ani nikomu jinému nezaručuje nic.

Vyjma humanitního bombardování.
Obama má priority v Pacifiku. S těmi v porovnání Evropa neváží nic, jen je potřeba ji "stabilizovat" přílivem slimáků.

Evropa po reformě bude rozhodovat všelidovou většinou, pokud někdo položí nějakou otázku, s 50M podpisů.
Válku bude vyhlašovat císař v Elysejském paláci, když jeho maršálové budou již na 3000km předsunutých pozicích.

Mít s Američany společného císaře Obamu (na doživotí) je velmi nevýhodné pro nás. Budou nás mlejt do lančmítu.
14. 03. 2013 | 13:43

rejpal napsal(a):

Taková politika má naprosto zásadní geopolitický význam. Má vztah ke strategickému záměru vytvořit jakýsi euroasijský blok EU, Ruska, a dokonce komunistické Číny, namířený proti tradičně euroamerickému jádru demokratické civilizace.
Můžete uvést nějaký naprosto konkrétní doklad o tom, že takovéto strategické záměry skutečně existují?
14. 03. 2013 | 13:45

Petr Havelka napsal(a):

To je jenom taková Zemanova exhibice, jenom žvaní co ho zrovna napadne. Nehledejte za tím nic hlubšího. Za chvilku bude plkat o tom co mu někdo nakuká. Dopadl tak minule za oposmlouvy a není důvod si myslet, že tomu bude jinak i teď.
14. 03. 2013 | 14:05

Xury napsal(a):

Pro Karel Mueller:
"EU má snad dost zdrojů na to, aby měla vlastní dostatečně silnou armádu, silnější než Rusové. Úplně hravě." - tak tomu nevěřím ani vteřinu. Za 50 let existence NATO se v Evropě nebyli schopni dohodnout ani na společném vyzbrojování.
14. 03. 2013 | 14:07

luciano napsal(a):

Čeští obrozenci z konce 19.století,jichž se nejednou dovolávají profesoři Bednář a Oskar Krejčí,nebyli nijak velcí nacionalisté a už vůbec ne marxisté (na rozdíl od sociálních demokratů).Oni vnímali dva fakty i zvenčí:Že Bismarckovo Německo již znamená,že nežijí pouze ve Schwarzenbegovském Rakousku,ale už v i v silnějším Německu,VelkoNěmecku.Dále fakt,že cela germanizovaný Balkán a zčásti generalitou i Rusko carské-nejeví známky života,jež by byly jejich ideálem.Jejich pravda se potvrdila až ve dvacátém století,kdy se Balkán za strašných obětí zbavoval germánství,které idealisticky do sebe nasál v druhé polovině 19.století v boji proti Turkům německými generály cara a jejich rakouskými spojenci.Jinak už roku 1848 František Palacký @spol. dostali od Felixe Schwarzenberga pohlavek za snahu utvořit českou vládu.Palacký a vězněný za rok 1848 Sladkovský si byli blíže než Masaryk k nim,ale Masaryk naopak našel cestu jak z germánských kleští uniknout přes Versaiileskou dohodu americkým presidentem Wilsonem,kterou Němci a Rusové-Sověti nikdy neuznali za spravedlivý mír.
Německo si nikdy nepřiznalo,že je spojitými nádobami s Evropou,ale vždy cítí svou výlučnost.
Právě proto,že dnes již dlouho krouží nad umrtveným hospodářským organismem českým sametovou degradací jejího výkonu i smyslu supi mnichovanství 1939 -V.Havel a Schwarzenberg-předmostí germánstva i rodinně vždy,je třeba vidět to,že M.Zeman -nejvíce neurčitý z politiků nese v sobě dvojznačnost.může se stát se stejnou pravděpodobností rudoarmějcem Ribentrop-Molotovského kompromisu a střihu,nebo agrárníkem Beranem protektorátu vtažen zemědělsko-oteplovací politikou EU do hry zájmů s tím,že Rusko vnoření do germánstva ctí.
V žádném případě nevtáhne Zemana Semelová do nápodoby Gottwalda přes podobnost v tvrdém alkoholu a silných slovech. Samozřejmě Beranství mělo víc obětí než Gottwaldovství v poměru tisíc ku jedné.Ribentrop-Molotovství bylo šibenicí a koncentráky pro malíře Jozefy Čapky,primátory O.Klapky,literáty J.Fučíky ještě před Heydrichem.Heydrich spíše pak ničil ty fyziky,které neměl rád již český biologický fašismus 1935-asi jim Bojnům-Schwarzenbergům ,rektorům Marešům naslouchal přes zpovědníka Scheinosta.Za něhož u soudu 1947 orodoval i sám básník J.Seifert,nehledě na Scheinostovy veřejné sympatie k Heydrichiádě a vyhlazení Lidic ve stovkách článků hlavních protektorátních novin.Národní politiky.A což sociální demokraté Erban a Laušman -nebyli dobře zapsáni v protektorátu? Dnes se píše,že až moc dobře.Pouze jejich strana nebyla u vesla spolu s Beranovci-Krejčími.
14. 03. 2013 | 15:59

luciano napsal(a):

oprava :že zcela germanizovaný Balkán
14. 03. 2013 | 16:02

Siger napsal(a):

Výroky pana Zemana byly často velmi protichůdné, nelze se tudíž moc divit ani tomu současnému prohlášení, že je příznivcem federální Evropy na straně jedné a nepříznivcem vytváření evropského státu. Zřejmě to hraje na dvě strany...
14. 03. 2013 | 16:03

český maloměšťák napsal(a):

Bednář
Na jakém faktu je založena Vaše obava, že by se eventuelní EU Army měla stát součástí nějakých protiamerických, proasijských formací ?
Zajímalo by mě, co by mělo motivovat EU Army k tomu, aby se stala členem takové aliance.
14. 03. 2013 | 16:07

Admirál napsal(a):

Kdo chce dělat samostatnou politiku, musí mít armádu, o které samostatně rozhoduje.

Spojence si může vybírat.
14. 03. 2013 | 17:12

malalaj napsal(a):

já sem opravdu bštastnej, že sem ovara nevolil, abych si nemusel naplivat do ksichtu. nemám totiž krátkou paměť. a že sockomunitiký vydlabanec zeman je menší zlo, než pravdoláskař švarcenberg? upřimě o tom pochybuju. je to asi tak na stejno
14. 03. 2013 | 17:14

šašek z Jihlavy napsal(a):

Já bych tu současnou komedii nazval "Zeman v Mlze", teď jde o to, jestli najde cestu domů. Home nebo End, Backspace nebo Delete, toť otázka.
14. 03. 2013 | 17:14

S.Š. napsal(a):

Karel Mueller, 14. 03. 2013 | 13:35
http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-38479790-komise-eu-valku-s-ruskem-vyvolala-gruzie-ale-moskva-provokovala
http://hn.ihned.cz/c1-38499140-ondrej-soukup-smutny-ucet-gruzinske-valky
:-)
14. 03. 2013 | 17:25

linsa napsal(a):

Nesmírně složitý komentář Herzmanna vlevo bych nahradil prognozou zesílených zvětšovákem trendů,která se rýsuje u voleb 2014:
TOP09 - 53%, KSČM 40 %, ČSSD -nečekané překvápko k lepšímu: 7 %,jinak nuly
popularita Nečase : 0 %,popularita Zemana 4,5 %
14. 03. 2013 | 17:37

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Bednáři, je to složité. Nezmínil jste požadavek USA, aby EU přijala větší odpovědnost za svou obranu. Dalo by se říci, že pro USA má nyní větší prioritu Asie. Tam je více lidí, větší výroba a obchod, větší rozvoj - zatímco v EU je sice vysoká životní úroveň, ale za motory světového růstu zaostáváme. A bude hůře, naše sociální evropské státy jsou založeny na stále se prohlubujícím zadlužování což jednou skončí.
14. 03. 2013 | 18:56

babočka napsal(a):

Pane Bednář vystihl jste to přesně, jen Zemanovi do toho co asi vymyslel se Zbytkem, nezapadá Polsko.
14. 03. 2013 | 19:23

ex-nemo napsal(a):

Aspoň nějaké vládní vojsko Protectorate Europe by nám mohli naši ochránci povolit.
14. 03. 2013 | 19:36

Radegast napsal(a):

Ach jo. Tolik blábolů jsem dlouho nečetl. Vždyť ten článek snad ani nedává logiku.
14. 03. 2013 | 20:16

S.Š. napsal(a):

linsa, 14. 03. 2013 | 17:37
Komentář pana Herzmanna není ani složitý, zato však průhledný. Agitka pro SPOZ, stranu, její program tvoří dvě slova : Miloš Zeman. Pan Herzmann, jistě ne náhodou, zapomíná i na to, že SPOZ nemá dokonce ani žádné politiky. Koho by to lidé měli volit ? Zeman s Mynářem jsou na Hradě (a Mynář bude moci být jen ve funkci řadové, nebude z něj tedy žádný volební lídr, jak se zřejmě domníval, dostal již přes prstíky), Šlouf mimo, snad tedy pana Nejedlého s Lukoilem ? Ten to nevytrhne. Pan Herzmann, ač to na plné pecky neříká, se nejspíš domnívá, že lidé (= tupci) udělají tutéž chybu jako v r. 2010 s VV. Uvidíme, jak správný to je předpoklad. Většina lidí totiž staré chyby neopakuje.
Omluva za koment mimo téma.
14. 03. 2013 | 21:03

schlimbach napsal(a):

Rusko vyvolalo válku s Gruzií? No super zase jeden, co musí manipulovat skutečnost -(
Je vidět, že některým to Rusko leží tak v žaludku, že z toho budou mít nakonec vředy. Jak velké je třeba IQ, aby byl člověk schopen seřadit si a ujasnit fakta? Kolik má Rusko zahraničních základen ve světě? Kolik Amerika. Kolik válek vedlo Rusko nebo SSSR dříve ve světě od 2. sv.války a kolik Amerika?
Pokud toužíte po demokracii ala americký Patriot act, děkuji - osobně po něčem takovém netoužím, i když se tupouni u nás hodně snaží -(
Pokud má být vytouženou demokracií život podle manipulativních médií, adorování sesazování různých vlád ve světě, humanitární bombardování atd, potom táhněte k čertu "demokrati" -(
14. 03. 2013 | 21:34

Radegast napsal(a):

schlimbach: Nechcete demokracii ala USA. Chcete demokracii ala Rusko?
14. 03. 2013 | 21:49

Rosťa napsal(a):

Autor to má nějak popletené a s tou Gruzií tomu nasadil korunu. Teď už je mi jasné, o kterých lidech to Zeman mluvil.
14. 03. 2013 | 21:54

schlimbach napsal(a):

Nepsal jsem o demokracii ala Rusko, i když mít jejich zákony a dodržovat je, nebyli bychom tam, kde jsme. Rozhodně nechci demokracii ala USA -(
14. 03. 2013 | 22:02

argun napsal(a):

Zbytečný blog. Takových Miloškových výroků ještě bude... Nezáleží na tom co říká. záleží jen na tom, co nakonec poděpíše. A to velmi pravděpodobně nebudou stejné věci.
14. 03. 2013 | 22:30

linsa napsal(a):

to S.Š.

SPOZ koho objelo Zemákem,toho mělo za voliče.Takže stihli objet asi přes 4 % populace.Kdežto TOP09 je spirituál,je to typ spirituální seance,jako třeba vyšší společnost v Anglii v 19.století u stolečku se snažila o kontakt s Duchem. Zatímco racionálnější jejich blízké duše v Anglické královské akademii založily 1880 klub mystiků-Rosenkraciánů,z něhož se 1920 učil Hitlerův kroužek i -Rosenberg-otec rasové teorie nordické rasy a další.
Spiritualismus má schopmost velmi rychle vstoupit do mas jako rtuť sublimující (2010 16 %,2013 45 % -TOP09),aniž potřebuje včeliččí politickou práci jiných hnutí,pokud se ve společnosti objeví zoufalství,pesimismus,nedůvěra ve vývoj k lepšímu. Není to obvykle útěcha křesťanská vedoucí k pokoře,ale mystika ,oduševnění,které se později vybíjí v šílenostech a zvrácenostech.
Nesmírně jí nahrává pocit jejich spiritualistů,že protivník je tupec,slon (Zeman) nebo souběžná vedoucí partaj (ČSSD) dohromady nic nedokázala za desítky let. Rok 1933 v Německu převáděl pocit marnosti lidí ze všeho ve spiritualismus průvodů s pochodněmi,se zasvěcováním nových členů obřady v zámcích před svícny,v temných chodbách,studiem indických a tibetských archeologií atd.Tajemno.Prastaré,řády nových rytířů pravdy a světla.
Krvavé orgie v Maďarsku 1956 také vznikaly srovnáváním symbolu jakoby tupého slona Rákosiho s tajemným rytířem kardinálem Mincentim,jezdícím na bílém koni.Přesto oba ještě dopadli ze všech nejlíp-Rákosi emigroval do SSSR a Mincenti zůstal navždy na půdě amerického vyslanectví v Budapešti,ze kterého se nikdy nevzdálil.
14. 03. 2013 | 22:38

linsa napsal(a):

oprava :má schopnost
14. 03. 2013 | 22:42

Al Jouda napsal(a):

Pan profesor Bednář nepochopil, že Miloš Zeman chce evropskou armádu v rámci NATO :)))))))
14. 03. 2013 | 22:56

spojenec napsal(a):

Když usrael musí šetřit, ať prodá svoje evropské základny Číně.
14. 03. 2013 | 23:10

Milan Kubeša napsal(a):

Pane Bednáři, máte to nějak popletené. Asi si neuvědomujete, že existuje strategie Berlín+, což je iniciativa USA, jež se snaží o to, aby se skutečně budoval evropský pilíř NATO. A evropský pilíř NATO znamená, že se nebude o pilíři jen kecat, ale bude se budovat. Současná dvojkolejnost je neudržitelná. Nejlepším a přímým řešením mohou být v budoucnu společné obranné síly EU, jako jednoho ze členů NATO. Otázka, zda je soudobá dvojkolejnost jednotným úsilím nebo tříštěním sil se stane bezpředmětnou. Je to tak těžké k pochopení?
14. 03. 2013 | 23:51

Mirka napsal(a):

Pane Bednáři
myslím, že se hrubě mýlíte. USA mají dnes dost svých starostí na to, aby se neustále staraly o Evropu. Jsme dnes už dávno za bipolárním rozdělením světa, nejsme snad v EU nějací méněcenní, abychom se nedokázali o svoji obranu konečně postarat sami a potřebovali za zadkem pořád nějakého velkého bratra. Nikdo USA odtud nevyhání, ale je na čase převzít také vlastní odpovědnost. Možná by si i ta americká administrativa oddychla.
14. 03. 2013 | 23:58

lousy propaganda napsal(a):

Zatímco když tupci udělali chybu se SZ, bylo to dobře.

O soustavném ostřelování a bombardování Cchinvali dnes už nikdo neví. Typická ruská provokace šíleného Saakašviliho navedeného Dickem Cheneym.
I Condi a W. se zkoušeli od toho distancovat.
Po vojenském převratu 11.9.2001 ovšem těžká věc.

Kdo nesedí u Reutru od rána do večera, ví samozřejmě prd. Na to všechny sš vždycky spoléhají.
15. 03. 2013 | 00:03

ari napsal(a):

Pan Bednář je trošku mimo.
Trošku moc napravo od reálného obrazu světa.
Ale když ho baví veřejně se ztrapňovat...
15. 03. 2013 | 07:25

hovorka11 napsal(a):

Pan Bednář je absolutně mimo.
Euroatlantická "spolupráce" má za cíl zajistit američanům vyšší životní úroveň na úkor obyvarel v EU a převést co největší část válečných výdajů za podporu sunitské islamizace Americe nepohodlných států BV na evropské státy včetně ČR.
Potvrzuje se to i novou zónou "volného obchodu" mezi USA a EU, kdy od 25 února 2013 zavádí nové americké "normy" na vývoz geneticky upravených potravin a masa ošetřeného jedovatou kyselinou mléčnou. Je to nová rána do vazu zemědělství v EU, které bude vzdorovat zdraví škodlivým levnějším potravinám z USA. To, co jsme si uhájili v EU jsme zahodili pod tlakem velkého bratra z USA...
15. 03. 2013 | 07:54

rejpal napsal(a):

hovorka11
Odkud jste vzal informaci, že mléčná kyselina je jedovatá?
15. 03. 2013 | 08:07

Milan Kubeša napsal(a):

Pane Bednáři, ještě doplnění k Vaší chybné úvaze, která je produktem zadrhnutého myšlení v minulém století. Jde o typické myšlení europesimisty, který si myslí, že vstupem do EU jsme méně suverénní. "B" je správně - jsme daleko suverénnější ve svazku, ale nemusí to být ve svazku, který měl po 2. světové válce "udržet Ameriku v Evropě, SSSR mimo západní Evropu a Německo při zemi". Vše je ve vývoji a tato slova prvního generálního tajemníka NATO už v této podobě v současnosti neplatí. Tlak USA na větší zodpovědnost Evropy za svou bezpečnost je logická. Zdá se, že nejvhodnější formou může být vytvoření společných obranných sil EU (Evropské armády). USA (Kanada a případní další členové NATO) se nebudou při rozhodování o zasazení vojenských sil dohadovat s každým jednotlivým členským státem EU, ale jen s EU.Vše se zjednoduší a urychlí - hlavně rozhodovací procedury, zasazení sil, jejich přeprava, logistika, velení atd. Společná armáda se může začít budovat nejprve jako pilotní projekt (např. brigáda rychlého zasazení nebo aeromobilní brigáda atd.) a na principu dobrovolnosti členských zemí. Personální obsazení by podléhalo přísnému výběrovému řízení bez ohledu na národní příslušnost členského státu EU. V podstatě jde o to, aby každý členský stát EU zvýšil svůj podíl na financování dalšího společného projektu EU. Jde o opuštění principu národní odpovědnosti a tuto odpovědnost přenést na unijní úroveň. Národní armády by mohly být menší a plnily by jen teritoriální úkoly, případně by pomáhaly sousedům při živelních pohromách.
Hlavním smyslem je ušetřit zdroje (lidi, finance a materiál) a zároveň zařídit, aby obrana Evropy a každého člena EU byla efektivnější. Není přece ekonomicky únosné, aby si členské státy EU udržovaly velké a drahé armády. Problém, aby každý stát vlastnil drahé stíhací letectvo by mohl být také vyřešen. Je to o politické vůli vedení členských států a zbrojařských firem.
Mimochodem, i USA musí šetřit na obraně. Určitě jste toho všiml. Odehrává se to v přímém přenosu. Transatlantická vazba USA-EU-Kanada by posílila. Většině vojáků je tato myšlenka docela sympatická, čeká se na politiky a zbrojaře. Jedním z politiků, kteří takto uvažuji je vedle Angely Merkelové, Radka Sikorského a dalších i prezident Miloš Zeman - vrchní velitel ozbrojených sil ČR. A to je dobrá zpráva - zpráva ekonomicky smýšlejícího a do budoucna hledícího politika-prognostika.
15. 03. 2013 | 08:43

hovorka11 napsal(a):

rejpal:
Je vhodná ke konzervaci, tudíž zabíjí mikroorganizmy a šetří tak náklady na zmražování Jesti ji máte rád, tak ji můžete pít místo vody nebo piva, pak asi nepřežijete:

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 28.11.2010 Číslo verze 1 Revize: 28.11.2010
Obchodní označení: Kyselina L-(+)-mléčná

Ve vysokých dávkách:
Poškození ledvin
· Nebezpečí Nebezpečí vážného poškození očí.
· Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Při podráždění plic první ošetření dávkovacím aerosolem dexametazon.
* 5 Opatření pro hašení požáru
· Hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními paprsky
nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.
· Nevhodná hasiva: -
· Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při požáru mohou být tepelným rozkladem nebo spalováním vyvíjeny dráždivé a vysoce toxické plyny.
Páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze.
· Pokyny pro hasiče:
Nosit celkový ochranný oděv.
Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
* 6 Opatření v případě náhodného úniku
· Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Osoby přivést do bezpečí.
Starat se o dostatečné větrání.
Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.
· Opatření na ochranu životního prostředí:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
· Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
Sorbovat na materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla).
Nabrat mechanicky.
Zajistit dostatečné větrání.
15. 03. 2013 | 08:44

rejpal napsal(a):

hovorka11
Pokud definujete jako jed každou látku, která je v nějakých koncentracích schopna způsobit ohrožení zdraví, pak si do seznamu přidejte kyslík, sůl kuchyňskou i vodu (zejména destilka je prevít), všechny léky, aditiva, podpůrné preparáty, zdravou stravu, veganskou stravu - a vlastně cokoli.
Je to otázka definice pojmu. Když dáte dohromady pojem jedovatá kyselina s tvrzení o zdraví škodlivých potravinách, je to nesmysl.
15. 03. 2013 | 08:58

rejpal napsal(a):

hovorka11
P.S. Máte rád kysané zelí?
15. 03. 2013 | 09:05

hovorka11 napsal(a):

rejpal:
Mícháte jablka s hruškami
Má to jeden háček, kyselina mléčná není prospěšná ani v malém množství na rozdíl od např, cibule, česneku atd. je to konzervant. Ani česnek s cibuli každý nesnáší- ale může si volit jejich použití.
S léky bych byl taky velmi opatrný. Tam se vyvažuje množství a míra prospěšností (potlačení nemoci) s škodlivostí následků.
15. 03. 2013 | 09:13

hovorka11 napsal(a):

rejpal:
Kysané zelí obshuje kyselinu mléčnou. Ale ta je vytvořena bakteriemi přesně v množství na hranici přežití bakterií. Proto se zelí na vzduchu brzy zkazí. U masa slouží k rychlému zabíjení a konzervaci. Proto je použita s větší koncentrací a synteticky vyrobena..
15. 03. 2013 | 09:18

rejpal napsal(a):

hovorka11
Vždyť je to přesně o tom, co jsem psal. Každá sloučenina, prvek i směs je toxická. Důležité je, v jaké relaci je přirozený výskyt (nebo množství přídavku) k hranici toxicity. Z tohoto hlediska je úplně jedno, jesli je mléčná kyselina přirozeně v zelí nebo ji někam přidáte (s výhradou, že nedojde k chemické reakci, ze které vzniknou produkty více toxické než původní - viz třeba účinky methylakoholu). Důležité je to, že jak přirozené, tak přidávané koncentrace jsou hluboko pod hodnotou té toxicity. (Jiná je situace, kdy se setkáte s velmi zředěnými látkami a jiná, kdy pracujete s vysokými koncentracemi - proto ta bezpečnostní pravidla). A ta je navíc zcela odlišná pro mikroorganismy a jiné druhy organismů. Rozdíly jsou i u obratlovců - stačí si něco najít o účincích hadích jedů podle toho, na jaký druh potravy jsou dotyční hadi specializováni. A právě v té odlišnosti je kouzlo účinku konzervantů. Zabíjejí mikroorganismy již v malých koncentracích, zatímco pro lidi jsou ty hodnoty výrazně vyšší. Naopak třeba spousta plžů klidně požírá plodnice hub, se kterými by člověk měl velký problém, kdyby je slupnul ve smaženici.
To, že se něco tzv. zkazí (třeba v teple nebo na vzduchu) je důsledek chemických reakcí, z nichž vznikají látky nám nelibé nebo třeba naši chůzi urychlující. Když nic horšího. Ale to už by třeba bylo povídání o inhibitorech, které tebhle jev zpomalují (a taky jsou toxické jako všechno ostatní).
15. 03. 2013 | 09:57

rejpal napsal(a):

rejpal
Ještě maličkost k tomu přirozenému a umělému. Zmínil jste pivo. Když pivo vyrobíte nějakým kvasným procesem, má finální produkt určité složení a nějakou chuť (třeba i špatnou - subjektivně). Když uděláte analýzu, co všechno pivo obsahuje a pokusíte se ten nápoj vytvořit tím, že do vody vložíte maximálně analogické množtví všech látek, které jste identifikovali, chutnat vám to nebude. Ale určitě se neotrávíte, i když jste tam VŠECHNO přidal uměle. Ty látky jsou stejné.
15. 03. 2013 | 10:03

hovorka11 napsal(a):

rejpal:
Na hranicích našeho poznání jsou "stejné".
Má to jeden háček, že synteticky vyrobené potraviny a vitamíny jsou nebezpečné na rozdíl od přírodních (např. umělá sladidla, ochucovadla, vitamíny B atd.)
Za výzkum "neškodlivosti" geneticky upravených potravin byl po zveřejnění článku o vzniku rakoviny z geneticky upravených potravin britský vědec na hodinu vládou vyhozen:

Renomovaný britský biochemik, který v roce 1998 odhalil pravdu o tom, jak geneticky modifikované organismy (GMO) způsobují poškození orgánů, poruchy reprodukce, dysfunkce trávení, snížení imunity a rakovinu, kromě spousty dalších problémů, byl okamžitě vyhozen z práce a výzkumný tým, který mu pomáhal, byl rozpuštěn během 24 hodin od okamžiku, kdy byla tato zjištění publikována.

Arpád Pusztai, který je považován za jednoho z nejrespektovanějších a nejučenějších biochemiků na světě, po tři roky vedl tým výzkumníků z prestižního skotského Rowett Research Institute (RRI) při studiu zdravotních dopadů nových GM brambor se zabudovaným Bt toxinem.
15. 03. 2013 | 10:29

petent napsal(a):

Těším se na dobu, kdy o EU a jejich strukturách budou rozhodovat lidé s podobnými názory, nadhledem a pohledem zaměřeným do budoucnosti, jako má pan Kubeša a nikoli takoví kazisvěti jako je pan Bednář.
15. 03. 2013 | 11:03

rejpal napsal(a):

hovorka11
Geneticky modifikované organismy, to je úplně jiná záležitost - poměrně hodně složitá a není to má parketa. Tolik toho o nich nevím, a čistě intuitivně jisté obavy sdílím. Jenže i tady vůbec nejde o problém USA, EU nebo kohokoli jiného. Často souvisí s jednoduchým má dáti dal. Jindy zase s tím, jak bojovat se stále víc rezistentními škůdci kulturních rostlin (ale i s klimatickými změnami.
Ale k té druhé věci: nemůžete srovnávat dvě zcela odlišné látky a jejich účinky, i když obě se používají ke stejnému účelu. Mohl byste srovnávat synteticky vyrobený cukr s cukrem třtinovým nebo řepným. Umělá sladidla jsou látky na zcela jiné bázi. O karcinogenních účincích některých z nich se mluví již desítky let, není to problém ani USA ani EU. Co já vím, řešilo se to tady u nás již ke konci minulého režimu. Pokud máte chemicky totožnou látku, nezáleží na tom, zda ji vyrobíte štěpením ropy nebo TAKÉ uměle z nějaké přírodní suroviny. V čem je odlišnost, je často chuť. Důvodem je, že ty přirozené látky mohou obsahovat stopová množství senzoricky aktivních látek, někdy i pod hranicí analytických možností je stanovit. Často jde o látky, které by se klidně daly označit za jedy (různé sirné nebo karbonylové sloučeniny například). Ty v čistých syntetických produktech nejsou. Takže kdybych to bral hodně doslova, mohl bych za jedovaté prohlásit právě ty přírodní produkty. Což je ale také nesmysl právě kvůli tomu, že jsou přítomny ve velmi malém množství, i když naše smysly na ně reagují.
I ten obecně známý selen je jedovatý (a hodně), ale současně pro organismus nezbytný.
15. 03. 2013 | 11:42

svět je plutokratem padělaný, celý napsal(a):

hovorka
Evropské potraviny nejsou o nic míň škodlivé než americké.
Zesnulá Ida Rozová mi ještě stihla napsat, abych si nekupoval kyané zelí (udělal jsem to v posledních letech 1x a musel ho vyhodit), že v něm není jenom konzervační prostředky (ab hypermarketům půl roku vydrželo).
Některé firmy přisýpají do zelí vitamín umělý.
Míval jsem kamaráda, který kdesi vyčetl jak po zelí bude stále mlád a krouhal si vlastní, do bečky ve sklepě. Umřel na rakovinu jater, už to bude 15 let. Jeho družka z těch dob na to samé loni.
Nikdo neví, po čem ztloustne, ani pan Bednář.
15. 03. 2013 | 12:00

Milan Kubeša napsal(a):

To petent
Díky za názor a pochvalu, ale stejně je třeba o všem pochybovat :)
přeji pěkný den a víkend
15. 03. 2013 | 12:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy