Jak vymývat mozky

30. 04. 2013 | 13:50
Přečteno 18281 krát
Veřejné stanovisko prezidenta republiky o velezradě většiny československých Němců, jež učinil před státní návštěvou Rakouska, vyvolalo očekávané reakce. Rakouský kancléř se s českým prezidentem nesetkal a u nás spustila bubnová palba morálně domněle zcela čistokrevné party, překládající myšlenkové výkony sudetoněmeckého landsmanšaftu z němčiny do češtiny. Prý je to jednoduché: Češi se po válce dopustili genocidy, tedy národního vyhlazování, jako Němci za války.

Pan Vilém Barák k tomu v LN 26.4. (Dosavadni gesta nestačí) i tvrdí, že „tehdejší účastníci Postupimské konference Spojené státy a Velká Británie by dnes „transfer“ neschválili. Jeho iniciátoři a vykonavatelé, včetně Edvarda Beneše, by skončili u Mezinárodního trestního soudu v Haagu,“ a tak jen opakuje českým ministrem zahraničí rovněž opakovaný názor sudetoněmeckého původu, jím národu okázale oznámený během slavného knížecího boje o prezidentský stolec.

Problém je, že fakta mluví opačnou řečí. Byl to britský válečný premiér Winston Churchill, tedy nejen domácí československý odboj, kdo ve Velké Británii sdělil exilovému prezidentu Československé republiky Edvardu Benešovi, že poválečný odsun československých Němců, a to v zásadě jako celku, bude nezbytný. Předtím se československý prezident zabýval plánem na pouze částečný odsun československých Němců po vítězné válce.

Ona nezbytnost byla geopolitickou nutností. Měla zabránit opětovnému budoucímu zneužití německých menšin na východ od Německa k německým dobyvačně imperiálním cílům. Odsun německých menšin ze států na východ od Německa do Německa se proto stal jedním z podmiňujících základů poválečného mezinárodního práva. Nebyla to žádná etnická čistka, neboli genocida, jak novohenleinovsky tvrdí Sudetoněmecký landsmanšaft, a po něm nejen pan Barák.

Tehdejší účastnící Postupimské konference své spojenecké rozhodnutí o odsunu ze států na východ od Německa právem opětovně schvalují a stojí si za ním. Jak ve společném prohlášení z r. 1996, tak v pražském vyhlášení britského premiéra Tonyho Blaira z dubna 2002, jenž kvůli němu do Prahy symbolicky přiletěl z texaského ranče prezidenta George W. Bushe. Tehdy šlo o reakci na nehorázná ultimáta jakési tehdejší evropské osy zla, tedy politických reprezentací Bavorska, Rakouska a Maďarska, jež na České republice arogantně požadovaly zrušení československých poválečných zákonů, které právně umožňovaly uskutečnění spojeneckého rozhodnutí o odsunu československých Němců.

Během tzv. divokého odsunu, jenž předcházel jeho řádné podobě, docházelo ke zločinnému jednání, jež tehdejší znovu ustavené československé soudnictví po šestileté německé totalitní okupaci v notně rozvrácené a Sovětským svazem i s ním kolaborujícími komunisty ovlivňované zemi, v mnoha případech postihovalo. Československá republika se od zločinů proti Němcům distancovala a trestala je. Před komunistickým protidemokratickým pučem z 25. února. 1948 čekalo na soudní projednání na 6000 takových případů. Mravní a právní vinu na těchto zločinech proto Československá republika nenese, zatímco v německém případě šlo o systémově stěžejní cíl režimu vyhladit celé národy, v nacistické terminologii rasy. Naopak v československém případě šlo o demokratickým státem stíhané zločiny.

Demagogické rovnítko mezi německou totalitní genocidou a poválečným odsunem Němců z Československé republiky je lživým obviňováním.

Vyšlo v Lidových novinách

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ňuf ňuf napsal(a):

Co mají společnýho levičácký i pravičácký myšlenkový extremismus? Všechno ;-)
30. 04. 2013 | 14:05

Marian napsal(a):

Čurčila sem netahejte,pane učiteli, to byl stejný tlusťoch,kuřák a opilec jako náš prognostik.:o))
Navíc to ve skutečnosti byl agent KGB,Stejně jako Roosewelt.Není divu,že se se zloduchem J.V.Džugašvillim spojili proti udatným,hrdinně bojujícím Němcům a nakonec v Norimberku spáchali nehorázné justiční zločiny.
Kdo ví, jestli také nemá na svědomí potěmkinovy koncentrační tábory,průhledný trik k očernění lidumilných,multikulturně vyspělých Němců.
30. 04. 2013 | 14:05

Marian napsal(a):

ňuf- až trochu vyrosteš,pochopíš, že důležité není to,co mají předměty a jevy společné,to,čím se podobají, ale to,čím se liší.Dej si na to dobrý pozor,třeba až půjdeš do lesa na houby.
30. 04. 2013 | 14:09

Pavel napsal(a):

Pravicový ideolog a guru za státní peníze se ozval.
Kněz "neviditelné ruky trhu" a "pravého pravičáctví" napsal něco, s čím mohu z velké části souhlasit !!
To koukám, že i s nábožným uctívačem relikvií "soukromého majetku" a plivačem na satana zlého státu (ovšem zobat mu z kapsy nevadí) a ještě horších levičáků mohu souhlasit.

Nebo jen kalkulovaný úder našich SSo na národní strunu ?
30. 04. 2013 | 14:10

já napsal(a):

Děkuji za tento příspěvek. Všichni kritici odsunu neustále melou nesmysly o porušení práv odsunutných Němců, porušení mezinárodního práva, kolektivní vině a další nesmysly a nikdo si neuvědomuje, že se jednalo v dané době o tzv.geopolitickou nutnost, resp. o podmínku k tomu, aby vůbec mohlo v budoucnu platit nějaké poválečné mezinárodní právo. Nejednalo se přece o rozhodnutí nějakého soudu, ale bylo to čistě politické rozhodnutí vítězných mocností, které vždy musí předcházet nově nastolenému právnímu pořádku. Toto by si měl uvědomit konečně DIAG Urban a jemu podobní.
30. 04. 2013 | 14:11

moby dick napsal(a):

klasická klausovina... vytvořit nepřítele, obvinit ho z pokoutního úmyslu... a následně se k němu rázně a hrdinně vymezit... kdopak že to dává "rovnítko mezi německou totalitní genocidou a poválečným odsunem Němců z Československé republiky"???
30. 04. 2013 | 14:12

Marian napsal(a):

Dodám ještě, že je to poprvé v životě, co ve mně příspěvek pana v.š.učitele nevyvolal děs z prázdnoty, poprvé,kdy s ním mohu souhlasit.Obávám se nicméně, že už není co vymývat.
30. 04. 2013 | 14:16

neo napsal(a):

Marian:

jsem si říkal, že se tu pan Sladký již dlouho neobjevil a on se zatím skrývá pod jinými nicky.
30. 04. 2013 | 14:17

Marian napsal(a):

No prosím, už i velryby...
30. 04. 2013 | 14:18

Yosif K napsal(a):

Komunisti měli snahu zločiny na Němcích ututlávat, lidovci a socani je chtěli vyštřtovat a president Beneš zločiny na Němcích 9 května 1946 amnestoval - víceméně en bloc.

Kam se poděl OSOBNI MAJETEK 3 milionů vystěhovaných němců? žádné táboritské kádě na šperky, obrazy a podobné cennosti nebyly. Většina byla rozjradena těmi kdo přišli do opuštěných bytů provní.

Proletáři se učili a naučili beztrestně rozkrádat VE VELKEM cizí majetek - napřed VSECH UPLNE VSECH Němců za to že většinově podporovali Henleina, po vitaznom februari též svých spoluobčanů kteří se dopustili toho zločinu že se domohli většího majteku než zemědělští proletáři.

Živelné rozkradení majetku sudetských němců bylo bohužel školou totálního morálního spustnutí čechů a slováků, přípravnou školou pro pozdější bolševický převrat.
30. 04. 2013 | 14:19

Marian napsal(a):

Nazdárek,neo! Mám pocit,že vidíš trojmo či čtvermo. Spíš čtvermo,viď čtveráku? A v čem vidíš problém? Ty nemáš jméno a příjmení?
30. 04. 2013 | 14:22

neo napsal(a):

Marian:

mám jméno i příjmení. U tebe ale nevim, jestli je Marian tvé skutečné jméno. A je mi to i jedno.
30. 04. 2013 | 14:26

Yosif K napsal(a):

Zajímavé je že levičáci horlivě podporují 95% odsun Němců z CSR - provázený desetitisíci mrtvých Němců a znásilněných sudetaček (evidentně v řádu statisíců).

Zároven však označují za "válečný zločin" odsun cca 40% arabů z Israele který proběhl daleko daleko spořádaněji. Sudetským Němců jest vztýkáno že se z nich malá část každoročbně schází a proti osunu bezzubě reptá.

Palestinci jsou "pokrokovou veřejností" oslavováni za to že do israele střílejí rakety na civilní cíle a pořádají a maosvé i individuální vraždy israelských civilistů.

Když to člověk tak nějak srovná, tak i s občasnými projevy Berndta Posselta atp lze říci, zlatí dnešní sudetští Němci.
30. 04. 2013 | 14:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující hanlivé komolení jména, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
30. 04. 2013 | 14:33

Bďo napsal(a):

Snad by bylo dobré podívat se do pohraničí dnes.
30. 04. 2013 | 14:34

Pavel13 napsal(a):

Doufám, že se jednou ve volbách objeví nějaká moravská strana, která bude mít v programu referendum za obnovu Velké Moravy, tj. odtržení od Pražského knížectví a připojení ke Slovensku. Dostane můj hlas, ač jinak já nacionalisti nerad.
30. 04. 2013 | 14:44

Luba napsal(a):

Dobře napsáno!

Jen bych závěrem připomenul slova pozůstalého českého Němce z Krkonoš, který na otázku, co říká na odsun Němců z českého pohraničí odpověděl:

Co bych na to říkal? Prohráli jsme válku. To je celé.
30. 04. 2013 | 14:53

Danton napsal(a):

Pan Hasenkopf to tu již navrhl a je to cesta přímá a zásadní.
Edvard Beneš si díky své národnostní politice zaslouží Nobelovu cenu míru.
Tu je třeba vybojovat.

Jak jsem již konstatoval jinde, Beneš byl jedinou skutečnou Nemesis, které se Hitler do 1. září roku 1939 bál.
Führer nemohl bez prskání vyslovit jeho jméno a někteří barelové to nedokážou dodnes.

Po 23 let se sudeťácký revanšismus rozlévá touto zemí a špiní, na co přijde.
Je třeba je obrátit na útěk.
30. 04. 2013 | 14:54

Danton napsal(a):

PS. Jen opravdu nerad bych zažil, abychom v této republice znovu museli začínat s budováním právního pořádku a státu tam, kde 9. května 1945.
Někteří, v domění, že zvítězili v studené válce na to tlačí.
Žádná válka není studená.
30. 04. 2013 | 15:01

Honza II napsal(a):

Mně spíše vrtá číma dál tím více v hlavě otázka, co ona pro Schwarzenberovská tlupa připravovala v případě, že by Schwarzenberg, vyhrál. Přece muselo být předem jasné, že když Schwarzenberg zostudí ve svém vystoupení Edvarda Beneše, že tím přijde o plno hlasů. Proč to tedy dělal před druhm kolem voleb?
Já na to mám jedinou odpověď. Prostě si myslel, že o tolik hlasů nepřijde, ale bude moci jakékoliv své následující jednání podporující sudeťáky ospravedlňovat tím, že to říkal před svým zvolením. První věc by asi byla jeho podpora dvojímu občanství a pak by české občasntví postupně dostalo tolik potomků vystěhovaných Němcl, že by mohli ovlivňovat volby u nás stejně jako Henleinovci konce 30.let. A pokud tohle něco takového si myslí Zeman, že není naprostý nesmysl, tak proto se musí tak chovat. (A většina Schwarzenbergových spřizněnců ho v tom svým současným jednáním musí jen utvrzovat.)
Já ale mám jiné vysvětlení na odsun. Prostě blbí Češi se vrátili do pohraničí a protože nebyl kdo, by jim tlumočil, tak kdo neuměl česky, musel táhnout pryč. A proč nebyl v pohraničí nikdo, kdy by uměl obě řeči? Protože všechny židy Němci spálili v Osvětimi. Takže pak má Zeman svatou pravdu, že jen za to, jak se v zemi spravované tisíce let Čechy, zachovali Němci k jedné náboženské skupině, museli prostě odejít. Takoví netolerantní němečtí občané v Čechách nemají co pohledávat. - A celý odsun Němců bylo pozdní zpytování svědomí českého národa za to, že Češi nedokázali na svém pradávném území ochránit některé skupiny obyvatel, kteří v jejich toleranci a zákonost uvěřili.
30. 04. 2013 | 15:01

oskar napsal(a):

Co znamenápojem Sudetská lež?
To velice trefně v roce 2004 popsal Benjamin Kuras zde:
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/58-sudetska-lez-a-cesky-pud-sebezachovy.aspx
..."Jde o perverzní pokus o přepsání dějin, kdy na český národ klade kolektivní vinu za činy malého procenta Čechů, zatímco sama tato lež odmítá kolektivní vinu za nekonečně horší činy mnohem většího procenta svého vlastního národa. A že navíc vymáhá odškodné od třetí generace a ještě k tomu od zbídačelých obětí komunistické tyranie, kterou sudetští Němci svou příslušností k nacismu do poválečné střední Evropy přivedli, ale od níž byli sami ušetřeni právě díky odsunu, za který chtějí být odškodněni..."
..."Proto se také pokouší vyvolat v komunismem zpitomělých Češích pochyby o sobě samých a pocit viny odvoláváním na abstraktní evropskou právní teorii, v níž pro Benešovy dekrety není místo, a na touhu co nejrychleji dohnat Evropskou unii tím, že se vzdají svrchovanosti. .."
..."Dokud si sudetskou lež recitovávali nostalgičtí dědové na krajanských sjezdech, nebylo potřeba se jí zabývat. Jakmile ji ale se stejnou vervou přebírají členové rakouské vlády, celostátní rakouský tisk, a kandidát na německého kancléře, budou se Češi muset probudit ke zjištění, že necelých patnáct let po získání svobody je jejich národní svébytnost znovu v nebezpečí. Jestliže neztratili úplně pud národní sebezáchovy, budou se muset co nejrychleji začít bránit."
30. 04. 2013 | 15:11

strašněj sudeťák, bu bu bu napsal(a):

Plány revanšistů zhatí naši vepři boubelatí!
30. 04. 2013 | 15:17

Kelt napsal(a):

Zeman před časem prohlásil,že odsun Sudetských Němců byl pro ně dobrodiním,neb za velezradu jim hrozil trest smrti.
Já dodávám,že ti odsunutí do tehdejší NSR na tom vydělali jak politicky/stali se součástí demokratického státu/tak ekonomicky,o čemž jsme se mohli přesvědčit všichni po roce 1989.
My jsme "spadli"do sovětské zóny vlivu a prožili si svých 40 let v režimu,který nebyl demokratickým a navíc zaostávajícím ekonomicky.
Ti odsunutí do tehdejší NDR/a bylo jich minimum/prodělali.
Takže nápad Schwarzenberga poslat Beneše do "Haagu"se mně jeví jako produkt jeho nastupující senility.
30. 04. 2013 | 15:41

Yosif K napsal(a):

Marian napsal(a):
Yosife Vissarionoviči, přečtěte si jak to chodí ve válkách a jak v nich dopadají poražení.Ale možná jsme měli domy Němců naložit na vagony a náklaďáky a převést do Německa, to by bylo důstojné a spravedlivé.
30. 04. 2013 | 14:28

Vaše vtípky o domech zastírají moji otázku po OBRAZECH, MINCICH A SPERCICH a podobných cennostech.

Můžete se zeptat svých rodičů nebo prarodičů jak to tehdy bylo.... Pokud měli německé sousedy tak jsou dvě možnosti:
A) sami nakradli to co po Němcích našli nebo ještě lépe co im zabavili přímo na těle - Němci měli zakázáno brát JAKEKOLIV cennosti s sebou.
B) NEBO rozkrádání majetku Němců přihlíželi ale sami se neúčastnili
C) NEBO o tomro slyšeli.

Co jsem slyšel od své rodiny je věru dost zajímavé - počínaje příchodem Rudé armády, přes rokrádání bytů po němcích, včetně bytů do kterých se vraceli vězni z koncentráků atd atd.

Je zajímavé, že o tomto PRAKTICKY NIKDO Z CECHU nepíše, tedy kromě sudetáckých štváčů samozřejmě - a to včetně sudetáckých socalistů....
30. 04. 2013 | 15:50

Yosif K napsal(a):

Kelt napsal(a):
Takže nápad Schwarzenberga poslat Beneše do "Haagu"se mně jeví jako produkt jeho nastupující senility.
30. 04. 2013 | 15:41
Schwarzenberg nepsal co by se mělo dělat ohledně sudetáků nyní ale jak by JAKyKOLIV odsun civilů byl hodnocen nyní.

NAPRIKLAD:
Víceméně všechny násilné odsuny v bývalé SFRJ byly de facto anulovány a to včetně vyhnání PORAŽENÝCH Srbů z chorvatského území Krajina. Část uprchlíků se vrátila.
30. 04. 2013 | 15:55

Yosif K napsal(a):

ČEši se dle přesné definice ASI nedopustili genocidy ale něktěří češi se dopustili válečných zločinů s následkem smrtí jdoucích přes 15 tisíc.

O genocidě asi nemluvil Karel - pro přesnost o genocidě asi nemluvil nikdo. Masové vraždy je za účasti jednotek ovládaných komunisty je však zbytečné popírat - ty se staly a nebyly potrestány.
30. 04. 2013 | 15:59

fakta fakta fakta napsal(a):

Yosif K
15.000 říkáte?
Jmenujte.
Laskavě všechny.
Kde jsou pohřbeni?
30. 04. 2013 | 16:04

a bůhví, jestli ne sudeťák napsal(a):

Ostatně, i komisař Derrick byl esesák.
30. 04. 2013 | 16:06

Silvie napsal(a):

Je zajímavé, že za sudetské Němce lobbují stále stejné ksichty.
Ty, které jsou jim zavázány za finanční podporu v době normalizace.
Pořád ta prokletá "pravda a láska".

Obávám se, že se jim i přes jejich usilovné snahy nepodaří vsugerovat národu (až na pár vymytých mladých mozečků z řad příznivců Kárla, kteří si pletou 48. a 68.), že zločiny Čechů z lze stavět na roveň zločinům Němců.

To, že se Zeman pokouší vybalancovat Nečasovy servilní žvásty o "zločinných, zákeřných" Češích v Bavorsku, které absolutně nekorespondují s míněním většiny společnosti, vnímám pozitivně.
30. 04. 2013 | 16:23

Franta Nebojsa napsal(a):

Ano jak vymívat mozky.Je to jednoduché přidat učitelům/kám.Pak se dílo podaří.Začít vštěpovat dětem že jsou čechmi nikoliv zlými Moravany!Tak se nám po letech stane že žijeme jako v říši!Nikoliv nacistického ale českého nacionálního zla.Jaký je v tom rozdíl? Hrstka fanatických židočechů okupuje st. úřady.Je zákaz národního sebevědomí a každé vlastenecké cítění se trestá - dle zákono o antisemitizmu schovaném za naárodnostní menšiny!
30. 04. 2013 | 16:24

gaia napsal(a):

Zajímavé je že levičáci horlivě podporují 95% odsun Němců z CSR - provázený desetitisíci mrtvých Němců a znásilněných sudetaček (evidentně v řádu statisíců).

Yosife, jste si jist, že mezi těmi 3,3 milionů Němců v ČR žijících ( tedy zhruba 1,6 milionů žen) když odpočteme staré báby, tlusťošky a poďobané, že tedy mezi nimi zbyly statisíce sueťaček, o které bylo možné opřít alespoň kolo?
nějak mi ty vaše výpočty znásilněných neštimují
30. 04. 2013 | 16:27

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Bednáři děkuji za váš článek.
Napsal jste jej tak,že nesnese oponenturu.
Odpírání historie jde napříč společnostmi bez rozdílu národnosti a barvy pleti.Nemá smysl vést jakoukoliv diskuzi s těmito lidmi.
Tady to máš na talíři a žer!
Pokud ne ,tak se seber a táhni bez komentářů,nebo dostaneš ještě pár po držce.!
Žádná falešná demokracie.
****
Němci žijící v Česku Maďari na Slovensku se chovali k našincům jako k hovadům na porážku.Přesně podle Hitlerova "Drang nach Osten" a jeho genocidní politice.
Dostali co si zasloužili.A mohli děkovat bohu,že to tak dopadlo.Mohli také viset na lucernách jako komunisti v Maďarsku.
Příměr s komunistickými vyznavači rudého moskevského teroru naprosto sedí.
Jenže jsme udělali chybu,že jsme je v 89' naodsunuli do Ruska,kam ta svoloč patřla.
No jasně : nejsme jako oni! Tak se podívejte jak s námi teď zase zametou.

A vůbec......Sudeťáci mohou děkovat Bohu,že se odsud ODSUNULI !
Stejně jako statisíce emigrantů před bolševikem.
Když se podíváte na ty krásné hospodářství a zemědělské usedlosti v Bavorsku,Rakousku tak sudeťákům maně závidíte.

A ONI TO VĚDÍ !
To jen pár sviňských rádobypolitiků si přihřívá nacionální populistickou polévku a hloupí lidé ji žerou.

Zdravím Ivan.
30. 04. 2013 | 16:29

mluvit se sousedy napsal(a):

gaia
Jedna, kterou jsem znal říkala 32x.
Ale od Rusů a Amíků, když chtěla do Bavor.
Nakonec ji tam pustili a eště se vrátila pro majetky.

Zjišťovat fakta - jediná obrana proti komolení dějin.
30. 04. 2013 | 16:31

gaia napsal(a):

Luba

myslíte, že ten starý dědek co jede na kole v té vaší ukázce, je sudetský Němec?

Yosif tu píše něco o špercích a cennostech, co jim kdo ukradl, ale spíš oni byli rádi, že dostali ve vlaku aspoň mýdlo.
30. 04. 2013 | 16:33

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Bednáři, co to děláte?
Cožpak nevidíte, že neoflagelantská štafeta na vymývání mozků PULS je zakleknuta v blocích a pan Lipold si již zamluvil první úsek druhé rundy?

Pokud mozek někdo má, nenechá si ho od vymývací čety vymýt.
A tam, kde je vymyto dočista je to jedno.

Jestli pojede Bimbo příště mezi Papuánce bude připraven aktuální novinář, a první otázka:
Co říkáte problému, který tíží papuánskou společnost, divokému odsunu Němců v r.1945, nejíme, nespíme, nekojíme, nepohřbíváme, jak nás to trápí.
Je jedno, co řekne, něco se ztratí v překladu, pár čísel poopraví a už to zase pojede.
Jiné téma prostě není.
30. 04. 2013 | 16:36

Ivan Hochmann napsal(a):

A abych dodal trochu patiny povím soudobý přiléhající vtip.:
********
Na pánské toaletě v Brně stojí tři muži u pisoáru...

*První dokončí své dílo a jde si umýt ruce.
Na osušení rukou použije papírové utěrky, spotřebuje jich asi deset,dokud z rukou neutře poslední kapičku vody.
Otočí se k ostatním a říká: "My, co pracujeme u Philipsu, jsme vedeni k tomu, abychom všechno dělali extrémně dokonale " .

*Druhý také skončil a umyje si ruce, utře si je však pouze do jedné papírové utěrky, využívajíc každý milimetr čtvereční volné plochy.
Otočí se povídá: "My ze Siemensu jsme vedeni k tomu, abychom všechno dělali nejen extrémně dokonale, ale i extrémně efektivně."

*Třetí skončí svou práci a odchází...Cestou ke dveřím přes rameno prohodí:
"MY BORCI Z BRNA SI NECHČIJEM NA RUCE"
30. 04. 2013 | 16:38

Silvie napsal(a):

Gaia
Já bych se neodvážila zpochybňovat zvěrstva, jichž se někteří! primitivní Češi dopustili na Němcích (z velké části to byli gauneři z RG, kteří pásli po majetku) - jen nechápu, proč tuhle uzavřenou záležitost Havel a nyní Nečas znovu otevřel.

Určitě bychom ale měli brát v úvahu také to, že existovali Češi, kteří přišli za brutálních okolností během války o rodiny a na sudetských Němcích se mstili.
Soudit se je neodvažuju, jen bůhví, jak bych se sama zachovala, kdyby mi povraždili germáni děti nebo rodiče.

Tvrdit ovšem lživě jako Kárl, Havel, Nečas a spol., že "většina" sudetských Němců byli slušní lidé, kteří nevítali Hitlera a okupaci Československa, je dost přes čáru. Díky bohu stále ještě žijí pamětníci.

Němci prostě zapříčinili druhou světovou válku a sklidili to, co sami zaseli.
30. 04. 2013 | 16:44

statua gentilissima napsal(a):

Jak vymývat mozky?
Například kvůli proklikanosti kupovat fota od hasičů.
Ještě se dočkáme i mrtvol, pokud najdou "hrobaře", tj. pokud jim někdo prodá kontakt.
Hradilek pak bude v ideologickém oslovování publika s IQ pod 80 král a monopolista.
Pravá ruka všech stiftungů.
Jdou správnou cestou.
Co ale s těmi škrabáky?
30. 04. 2013 | 16:44

gaia napsal(a):

Lubo

mejdlo se dá vařit i z kostí. Ten morek je velmi tučný a nezmizí z nich ani při drastické dietě.

myslíte, že to mýdlo vařené z Židů je pravdivá historka či jen městská legenda?
30. 04. 2013 | 16:46

Ivan Hochmann napsal(a):

Mezitím zde zase zaperlil Pepa:
"Pokud mozek někdo má, nenechá si ho od vymývací čety vymýt.
A tam, kde je vymyto dočista je to jedno."
Apropó Bimbo vůbec nepřestřelil,když zakomentoval veršíky o vlastizradě.

Sudeťáci vlastně zradili 2x.
Jednou Německou Otčinu , a podruhé Českou mateřštimu.

Ivan.
30. 04. 2013 | 16:47

pro prachy, pro prachy, pro prachy napsal(a):

Silvie
Stejně se můžete ptát, proč otevřeli dary státu církvím.
Jak říká Puškin: Proč lékař vraždí? Proč Kozlov píše?
30. 04. 2013 | 16:47

Pepa Řepa napsal(a):

Očekávám glosu dopisovatelky se zámoří....tak takhle ne, pane Bednáři.
Jak správně napsal pan Pehe či Fendrych nebo Uhl....
časový posun, je časový posun.
Zítřejší titulek bude.
Blogeři se přou, zahynulo při odsunu 100 nebo 160 tisíc nevinných antifašistů.

Klikejte, Jardo, Boženko.....víme jak na to!
Bezesporu.

Mimochodem, Včera běžel na ČT2 ve 20 hodin pořad, jak německá komanda tři roky vyhrabávala hromadné hroby, aby zlikvidovala stopy, pálila mrtvoly.
Jak to souvisí?
Nijak, jen ta čísla vyrážejí dech.
30. 04. 2013 | 16:50

mít ty dimenze před očima napsal(a):

P.Ř.
11.000.000 povražděných a spálených.
Tolik nás ani nejni.
30. 04. 2013 | 16:56

Yosif K napsal(a):

gaia napsal(a):
Yosife, jste si jist, že mezi těmi 3,3 milionů Němců v ČR žijících ( tedy zhruba 1,6 milionů žen) když odpočteme staré báby, tlusťošky a poďobané, že tedy mezi nimi zbyly statisíce sueťaček, o které bylo možné opřít alespoň kolo?
nějak mi ty vaše výpočty znásilněných neštimují
30. 04. 2013 | 16:27
Zije kolem vás někdo kdy by si pamatoval konec druhé světové války?

Na území CSR proběhlo okolo konce WW2 několik vln masového znásilnování:
1) během osvobozování RA - v dědince kde mám barák a kde se asi 4krát převalila fronta bylo ošetřeno 328 žen na následky znásilnění - v dědině kde bylo a je cca 1500 obyvatel. Jest to psáno v kronice - ze zdvořilosti k rusům není identifikováno zda znásilnovali více němci nebo rusi. Český důstojník RA (nikoliv svobodovců ale opravdové RA) přednášející na VK nám studentům otevřeně řekl že RA měla zakázáno znásilnovat polky, slovenky a češky, že maj ale volnou ruiku při rabování a znáslinování mezi něměckou populací. Příkaz se však ne vždy dodržoval, za zmatků během bojů vojáci RA znásilnovali i neněměcké ženy, i když sovětští důstojníci je za toto stříleli na místě jak vzteklé psy (kupodivu měli ku znásilnování zásadnější postzoj než buranský znásilnovací vtipálek Zeman) .

2) Poté co odešla RA tak byly němky pravidelně znásilnovány napřed českými gardisty a pak českými zemědělci pokud byly přiděleny na zemědělské práce. Počet němců přidělených na zemědělské práce byl cca 1 milion, cca polovina byly němky. Ty byly znásilnovány téměř všechny - burani Zemanovci to asi brali jako trenink proti aristokraticke degeneraci hahaha....
Situace byla podobná jako za válek na Balkáně, anpřed se psalo že srbové znásolinlili asi 160-180 tisíc Bosnanských žen, během podrobnějšího vyšetřování se však ukázalo že i Bosnáci a Chorvati znásilnovali v podobné míře. Jak vzpukne válka, je těžké hledat kladné hrdiny, ku znásilnování docházelo i na západní frontě - viz roman Alberta Moravii Horalka - kde v tomto vynikaly některé koloniální pluky atd atd.
30. 04. 2013 | 16:56

gaia napsal(a):

a k těm znásilněným zas byl nedávno pořad o genocydě lotyšských Židů, jak je stříleli na okraji jámy, kam mrtvoly padaly.

Ti Němci byli pěkně vybíraví. Do naha musely jen pěkné holky, které oni vybrali, aby se při střílení ještě podívali. Ještě si to fotili a některé fotky se zachovaly a byly v tom pořadu.

Těch nahatých tam bylo však málo. Přeci jen lidé byli dřív dřív odbytí a zvlášť ženy, to nebyly žádné krémy a masáže a plastiky, jak dnes, a tak bylo v zájmu udržení duševního zdraví těch vojáků nutné, aby většina těch strhaných a udřených žen měla aspoň kombiné.

Takže tak asi k těm statisícům znásilněných.
30. 04. 2013 | 16:58

Pepa Řepa napsal(a):

Já jsem v cukrárně na Kodaňské mlsal za padika mejdlíčka a tik-tak.
Tak teď nevím, na čem jsem vlastně vyrostl. UNRA už tehdy došla.
30. 04. 2013 | 16:58

Karel napsal(a):

Přesné a výstižné. Jen bych připomněl, že sudetoněmecké "naděje" oživil V.Havel omluvou, ke které neměl od nikoho žádný manadát. Pouze chtěl se zavděčit Landsmačaftu za podporu, kterou mu poskytoval během jeho "odboje"
A korunu těm "nadějím" nasadil společně s tehdejším ministrem zahraničí Dientsbierem, když se odmítli účastnit jednání 4 + 2 kolem sjednocení Německa.
Takže začít bychom měli pojmenováním letiště v Ruzyni a pokračovat dál...!!
30. 04. 2013 | 16:59

Luba napsal(a):

gaio,
bohužel je to pravda.

Při Norimberském procesu byly mezi důkazním materiálem o nacistických zločinech, krom toho mýdla, i konzervy s lidským masem, stínítka lamp z lidské kůže, vypreparované hlavy, ad.

"Němečtí nacisté za války opravdu používali lidského tuku k výrobě mýdla, ale tato produkce byla značně omezená. Tyto závěry čtyřletého vyšetřování zveřejnil polský Ústav paměti národa (IPN), který je pověřen vyšetřovat nacistické a komunistické zločiny na Polácích.

Vyšetřování původně začalo v reakci na popírání pravdivosti dosavadních poznatků o výrobě mýdla z lidského tuku v nacistických laboratořích. Experti mohli porovnat vzorky nalezené v Polsku v květnu 1945 s exemplářem, který posloužil jako předmět doličný proti Spannerovi v norimberském procesu a nyní se nalézá v archivech haagského tribunálu."

http://zpravy.ihned.cz/c1-19468190-naciste-vyrabeli-mydlo-z-lidskeho-tuku

"... Většinu zavražděných vězňů, v počtu několika tisíc, povraždil Bachmayer v Mauthausenu a totéž udělal v rozsahu snad ještě větším Seidler v Gusenu. Chmielewski a Seidler v Gusenu poručili, aby jim byly vydělávány lidské kůže s originálním tetováním. Do této kůže si dávali vázati knížky, zhotovovat z ní různé kabelky a stínítka na lampy. Pro sebe jsem nikdy nic podobného udělat nedal – později to bylo z Berlína zakázáno. ..."

http://www.byljsemcislem7809.ic.cz/
30. 04. 2013 | 17:00

gaia napsal(a):

Yosif K

vy mužští budete asi za válek pěkná prasata.

jako v tom vtipu (že by byl pravdivý?)

jaký je rozdíl mezi prasetem a chlapem?

prase se nevožere.
30. 04. 2013 | 17:01

Silvie napsal(a):

pro prachy
Tak tak - podobně se to má s privatizací i fotovoltaickou loupeží.
Všichni tihle gauneři by měli jednou stanout před soudem. Doufám, že se toho ještě dožiju.
V Itálii už si z politiků začínají dělat terč, i když to zatím schytali jenom policajti. Však ono na ty české zmetky taky jednou dojde.

To, co se v poslední době u nás děje je neskutečná nestoudnost a zločin na českém národu.
30. 04. 2013 | 17:02

aga napsal(a):Jo, některý dokumenty jsou pořád poučný. Jako tuhle myslím s sobotu ten izraelský o vorech v zakoně. No co, nakonec mají a dodržují alespoň nějaké zákony. A pánaboha se bojí, nežene.
30. 04. 2013 | 17:04

Yosif K napsal(a):

SorrY ohledně bosenské války - odhad OSN je 20-60 tisíc znásilněných hlavně na bosenské straně.

Judges from the ICTY ruled that rape was used by the Bosnian Serb armed forces as an "instrument of terror". They declared that a "hellish orgy of persecution" occurred in various camps across Bosnia.[1] Current research puts the estimated number of women raped between 20.000 and 50.000, overwhelmingly Bosniak.[2][3][4][5][6][7]

[edit] Early stagesBefore the Bosnian war started, Bosniaks (commonly known as Bosnian Muslims) in Eastern Bosnia had already begun to be removed from their employment, to be ostracised and to have their freedom of movement curtailed. At the outset of the war, Serb forces also began to target the Bosniak civilian population. Once towns and villages were secured, the military, the police, the paramilitaries and, sometimes, even Serb villagers continued these attacks. Bosniak houses and apartments were systematically ransacked or burnt down while civilians were rounded up, sometimes being beaten or killed in the process. Men and women were separated and detained - many of the men in local camps.[17][18]

During the early investigations by the United Nations, in 1992, it became apparent that rape was not random, but systematic and had the support of commanders and local authorities.[19]
30. 04. 2013 | 17:10

český maloměšťák napsal(a):

Jen pár poznámek.
Je jisté, že slovanská rasa měla být pouze využita coby prostředek - tuším že to byl Himmler, který hovořil o tom, že je mu jedno kolik lidí z podřadných ras zahyne v důsledku spravedlivého boje Němců za svá práva na lebensraum.
V střednědobém časovém horizotnu ale byla samozřejmě využívána poměrně kvalitní pracovní síla např. Čechoslováků - byla vítaným požehnáním z hlediska válečné mašinerie. /ono je vůbec zajímavé , když se člověk zamyslí nad tím, jak by asi Hitler přinutil Vídeňáka, Barlíňanku či bavorského sedláka aby šli kolonizovat Východ - nebo že by se samotný chovatel kuřat a obchodník s hnojivy Himmler pustil do farmaření na Ukrajině ??/
No a když ta pracovní síla byla hodná a nezlobila - neměkla se až tak špatně.
Zatím.
No a to podle mě - kromě tedy klasického " oko za oko, zub za zub" mohlo být tím motivem , kdy si v podstatě s fašismem kooperující jedinci léčili svědomí - v těch excesech. Nebo mohlo jít i o vyřizování osobních účtů, umlčování nepohodlných svědků...zcela jistě i o projevy úchylných jedinců - ale to nastává i v dobách míru (vzpomeňme například nedávné masové vraždění v kauze metylalkohol).

Málo se ví, že i US oficiální formální struktury vydaly instrukce ba dokonce i jeden rozkaz k tomu, aby se s Němci )v tomto případě s členy SS Waffen) zacházelo velmi tvrdě (to i s ženami).
No a pak již záleží samozřejmě na tom, jak si to který jedinec v už tak válkou dost poničeném mozku přebere. A čehéo byl třeba předtím svědkem.

Ostatně co by za to dali občané měst Hirošima a Nagasaki - kdyby raději mohli utéct, že ?
Anebo jak prohlásila jedna Berlíňanka - raději budu ležet živá pod Rusem, než mrtvá na chodníku vybombardovaných Drážďan .
Přičemž v obojím případě zemřely statisíce " nevinných civilistů" , dokonce i válečných běženců / v případě Drážďan/. Což pak Schwarzenbergovy výroky o Benešovi a Haagu - v kontextu Miloševičových akcí a reakcí, staví do poněkud obskurního světla - pokud tedy Schwarzenberg sám není fanouškem tkzv. humanitárního bombardování. Protože pak by měli jít před haagský tribunál i ti, co NAŘÍDILI /Beneš žádné masové vraždy nenařizoval/ provést např. tyto akce. Ale to by již byl debatní úkrok stranou a mnohým by se nelíbil... a to nejen milovníkům humanitárního bombardování. Takže raději to odpískáme.
----------------------------------------------------------------------------
Jde kupodivu skutečně o docela rozumné a neideologické zhodnocení - z klávesnice pana Bednáře.
To ale nic nemění na tom, že by se Zeman neměl takových , s odpuštěním popichovačných hlášek...propříště vyvarovat. Pokud tedy nebyly reakcí./nu a jak známo, tak novináři umí vypáčit " tu svou" odpověď - když chtějí, že /
30. 04. 2013 | 17:12

Kelt napsal(a):

Yosufův výklad českých dějin konce 2.WW.
Baron Prášil by se musel červenat a Goebels v pekle pukat smíchy.
Je vidět,že i v 21.století,68 let od konce války se můžeme dočíst,že země je placatá a slunce se otáčí kolem ní.
Jak to mají někteří jednoduché-pokud se to napíše stokrát,tak tomu může i někdo uvěřit.
30. 04. 2013 | 17:13

Yosif K napsal(a):

"... Většinu zavražděných vězňů, v počtu několika tisíc, povraždil Bachmayer v Mauthausenu a totéž udělal v rozsahu snad ještě větším Seidler v Gusenu. Chmielewski a Seidler v Gusenu poručili, aby jim byly vydělávány lidské kůže s originálním tetováním. Do této kůže si dávali vázati knížky, zhotovovat z ní různé kabelky a stínítka na lampy. Pro sebe jsem nikdy nic podobného udělat nedal – později to bylo z Berlína zakázáno. ..."

Aha, proto chtěl vtipálek Zeman "vázat členské knížky CSSD do kůže členů ODS...." vtipný Zeman BRAVO opravdu vtipný, skoro stejně jako o tom že Zemani znásilnovali aby se zachránili před degenerací.....
30. 04. 2013 | 17:15

Pepa Řepa napsal(a):

Yosif K
Co s tím?
Máme se omlouvat i za Srby, Bosňáky nebo za Katyno?
Co za Rwandu? Za řezníka z Kampaly z Ugandy?
Nešlo by to, že bych podepsal binco omluvenku a Vy si doplňte co je libo.
Klidně....když už bude pokoj a nebude se muset omlouvat můj pravnuk.
30. 04. 2013 | 17:15

bludný kořen Yosif napsal(a):

Je teda zvláštní, že Češi, Srbove, Chorvati a Rusové, v tomto pořadí.
Komu víc stojí? Němcum vůbec?
Kdepak to Yosif, náš násoska tajných vědomostí asi nabral?
Nejmenoval furt ani jednu Trůdu.

Já bych mohl několik, ale ctím integritu osobnosti. Jde o zdroje, které se mnou mluvily soukromě.

Co se ekonomické stránky německého byznisu se smrtí týče, mám někde nahoře na regále vedle Mein Kampfu Noc a mlhu, od starého sionisty Ericha Kulky.
Velmi poučné, zejména pro národohospodáře.

Pečlivý, pracovitý a důkladný národ dokáže využít všechno nač si vzpomene.
Podle některých bioetiků aniž by o tom věděl.

Nebo bych doporučoval Deutschland, dein Tänzer ist der Tod.
To mám furt rozečtený a nemůžu se k tomu dostat.
Nebo Daniela Goldhagena.
Nebo Klemperera, nebo, nebo, nebo...
30. 04. 2013 | 17:17

Pepa Řepa napsal(a):

Myslím, že by měla být vyslána knížecí delegace do Jerevanu a požadovat omluvné procesí k Turkovi.
To by byl mistrovský kousek.
30. 04. 2013 | 17:19

český maloměšťák napsal(a):

gaia napsal(a):
a k těm znásilněným zas byl nedávno pořad o genocydě lotyšských Židů, jak je stříleli na okraji jámy, kam mrtvoly padaly.
-------
Kupodivu se do trestních oddílu celkem nadšeně hlásilo místní obyvatelstvo - a vůbec nešlo jen o etnické Němce.
Proč ?
Šlo jen o zvrhlíky nebo o urputné a pomatené snaživce ?
Anebo se také chtěli za něco mstít ? Na Židech.
Za co ?
/odpovědi se zakazují - šlo by o projevy antisemitismu/
30. 04. 2013 | 17:19

Yosif K napsal(a):

gaia napsal(a):
Yosif K
vy mužští budete asi za válek pěkná prasata.
jako v tom vtipu (že by byl pravdivý?)
jaký je rozdíl mezi prasetem a chlapem?
prase se nevožere.
30. 04. 2013 | 17:01
Ve válce se skoro všichni chovají jako prasata. Dokonce i během manevrů československé lidové armády se vojáci chovají jako prasata ale během opravdové války se samozřeimě ndá kobtrolocvat všechno.
30. 04. 2013 | 17:19

Yosif K napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
Yosif K
Co s tím?
Máme se omlouvat i za Srby, Bosňáky nebo za Katyno?
Co za Rwandu? Za řezníka z Kampaly z Ugandy?
Nešlo by to, že bych podepsal binco omluvenku a Vy si doplňte co je libo.
Klidně....když už bude pokoj a nebude se muset omlouvat můj pravnuk.
30. 04. 2013 | 17:15
Omlouvat se je zbytečný. Ale zrovna tak zbytečný je exhibovat stylem "vy jste byli z 95% velezrádci, zločinci a sadisti a vrazi a my jsme z 99,99% ohromně slušní, nekradoucí, neznáslinující, disciplinovaní a spořádaní občané".

Jaksi se hodí do duševní hygieny nelhat si sám sobě o sobě a pak lživě nemachrovat na sousedy.
30. 04. 2013 | 17:25

český maloměšťák napsal(a):

"...během opravdové války se samozřeimě ndá kobtrolocvat všechno. ..."

A jak se vůbec kobtrolocvavává v dobách mírových ?
30. 04. 2013 | 17:34

Silvie napsal(a):

Yosif
A on tady někdo lže?
Zeman (a většina z nás) přece nepopírá, že odsun sudetských Němců neproběhl právě v rukavičkách.
Na druhou stranu má naprostou pravdu, mohli dopadnout mnohem hůře, jako váleční zločinci... Tak 80 procent z nich hajlovalo v bílých podkolenkách a po obsazení pohraničí šikanovalo své české sousedy - o mnohem horších proviněních nemluvě.
Stát se to třeba v bývalé Jugoslávii, většina z nich by vůbec odsunuta nebyla, protože by je bez skrupulí postříleli.

Srovnávat nacistické zločiny s "excesy" při odsunu Sudeťáků je úplně mimo mísu a nechápu, proč se o to neustále někdo snaží.
Leda by měl potřebu se vlichotit germánům, protože má třeba v merku nějaký pěkný šolich v europarlamentu.
Vždycky si v takovém případě klaďme otázku - Komu to slouží?!
30. 04. 2013 | 17:39

šašek z Jihlavy napsal(a):

gaia
Nebojte se, pokud dojde k nejhoršímu, tak i u nás ke svému překvapení zjistíte, jak je to procentuelně s těmi prasaty v naší holubičí komunitě. Tedy pokud to budete mít příležitost sledovat zpoza okna se zataženou záclonou.
BTW, někde jsem četl, že za války a revolucí se mnozí jako prasata chovají, a nejsou to jen muži. Mezi nacistickými bestiemi např. bylo i hodně sviní. Lidi jsou všude stejní, dejte jim moc a pocit beztrestnosti a začnou se dít věci. Ve filmu "Je třeba zabít Sekala" to režsér Michálek působivě ztvárnil (a to byla jen taková milá česká vesnička, skoro středisková).
30. 04. 2013 | 17:43

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

já jsem byl vždy pro to, aby se ty zločiny divokého odsunu potrestaly. nicmeně po té presidentské kampani rakouskeho hajneho a mozkovém výplachu pravdoláskového bratrstva a medií, jsem k tomu zaujal takový odmítavý a protestní postoj. nebudem si už sypat popel na hlavu. ty lidi to ženou za hranu normálnosti.
30. 04. 2013 | 17:45

Luba napsal(a):

Správně!
Nebudeme sypat popel a chodit kolem kaše, když brod je už daleko.
30. 04. 2013 | 17:54

musíte rozlišovat napsal(a):

Silvie
Ne každý sudeťák měl bílé podkolenky.
Někteří měli zelené a pumpky. Ti měli většinou Bergmannovu strojní pistoli vzor 35.
30. 04. 2013 | 18:07

Naser Orič napsal(a):

Yosife, aniž byste o tom tušil, citujete věci, které velmi znevěrohodňují ICTY.
Což už je dnes nošením dříví do lesa.
Od zavraždění Miloševiče je to beztak velmi pochybný podnik.
30. 04. 2013 | 18:13

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak na takovou diskuzi nemám....Děkuji Ivan.
30. 04. 2013 | 18:44

ex-nemo napsal(a):

Štvaní pokračuje, vzájemné obvińování Čechů s Němci rovněž, smíření národů v nedohlednu, stabilizace českého státu v Evropě až na další zatím vyloučena.
Všechno je na dobré cestě, KGB si mne ruce. A aby Bednář v tom nepomohl, to by bylo opravdu nepředstavitelné. Yosif opět pracuje naplno, ještě čekám až se přidá náš vážený pan editor.
30. 04. 2013 | 19:17

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Yosif K Uz se Rakusaci omluvili za 800 000 povrazdenych Srbu behem 1. sv. valky? Chovani Rakouskych uradu v okupovanem Srbsku byl jeden z duvodu narustajicich dezerci nenemeckych soldatu v rakouskych uniformach. Uz se Rakusaci omluvili za tu genocidu?
P.S. Jste chopen sve psychopaticke vyplody o hromadnem znasilnovani pul milionu Nemek dolozit nejak jinak nez svymi vlhkymi sny?
30. 04. 2013 | 19:18

slovak co emigroval napsal(a):

Luba napsala
"Němečtí nacisté za války opravdu používali lidského tuku k výrobě mýdla,
---------
a kolik jich bylo potreba na jedno mydlo?
30. 04. 2013 | 19:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
30. 04. 2013 | 20:06

stálé kydy a brainwashing napsal(a):

"Insgesamt erschossen Wehrmachtseinheiten zwischen April und Anfang Dezember 1941 20.000 bis 30.000 serbische Zivilisten als Vergeltungsmaßnahmen"
Náhodný příklad.

Žádná SS.
V průběhu 8 měsíců.
Za 1 německého vojáka 100 srbských civilů.
Které prostě sehnali dohromady v Kragujevaci (žáky škol a jejich učitele), protože tam bylo hodně Srbů. Žádní partyzáni a žádní zabití vojáci.
Generální tajemník OSN se toho účastnil v plné polní.

Není divu, že byl Joschka Fischer tak žhavý bombardovat Bělehrad. Pachatele to vždycky láká, aby oběti přidal.

Měli jsme to v tom pětačtyřicátém brát podle normy Wehrmachtu, té čestné a čisté armády, kterou Reemtsma tak pomluvil?
Nebylo by koho transferovat a jetě by se naši předci byli museli vydat do Němec.
30. 04. 2013 | 20:10

Luba napsal(a):

Pane Stejskale,
Vaše patolízalství a věrnost domu Schwarzenbergskému snad bude náležitě oceněna.

Jste směšný a prodejný lokaj.
30. 04. 2013 | 20:30

Yosif K napsal(a):

ex-nemo napsal(a):
Štvaní pokračuje, vzájemné obvińování Čechů s Němci rovněž, smíření národů v nedohlednu, stabilizace českého státu v Evropě až na další zatím vyloučena.
30. 04. 2013 | 19:17
Štvaní pokračuje ze strany koho?
Pokud štvou sudetáci, je správná odpoved také lživé štvqní s opačným znamenkem?
Tvrzení Bimba Miloše jsou minimálně nepřesná.
Odsunuti byli i antifašisté. Němci kteří nebyli osinuti byli vuzprošeni na bolševicích jako technici nepostzradatelní pro výrobu, bez ohledu na politicvké postoje.
Brutálnií zacházení s Němci bylo státní poltikou. Stát již byl ve značné míře ovládán zbolševizovanými pseudpartyzány a agentz Moskvy.
30. 04. 2013 | 20:30

Yosif K napsal(a):

http://www.cs-magazin.com/.store/index.php?a=a2003072123
Paní Jahnová, padesátiletá žena, měla být znásilněna. Utekla z domu a sovětští vojáci ji na útěku zastřelili.

Franz Frei byl během první světové války v rakouské armádě a byl v zajetí v Rusku. Bojoval roky proti Rudé armádě i s ní. V roce 1923 se přes Čínu vrátil z Ruska, takže uměl rusky. Byl doma, když k němu přišli Rusové. Uviděli na zdi rodinné fotografie s jeho čtyřmi dcerami a nařídili, že je chtějí vidět. Frei uměl rusky a tak jim vysvětlil, že tam nejsou. Byl ztlučen, musel si kleknout a byl zastřelen.

Emma Bischofová, naše sousedka, zhruba 35 let stará, viděla, že ji chtějí znásilnit. Vzala své dvě děti a utíkala pryč z její usedlosti, i když dva vojáci už za ní běželi. Skočila s oběma dětmi do vodní nádrže. Vojáci ji i děti z vody vytáhli, ale chlapec se už mezitím utopil. Ona sama byla znásilněna, zatímco její sedmiletá dcera se na to dívala.

Zhruba ve tři odpoledne větší skupina sovětských vojáků vstoupila do domu rodiny Emila Kaimera. Emil Kaimer byl tou dobou už pryč, musel jít s vojáky, když odvedli jeho koně. Paní Kaimerová, věk 38 let, její tři děti, ve věku deset, šest a dva roky a její sedmdesátiletá tchyně byly v kuchyni domu. Paní Kaimerová si musela lehnout na podlahu, ke byla znásilněna tucty sovětských vojáků, jeden po druhém. Když jí začala téct krev z vagíny, jeden ze sovětských vojáků ji místo znásilňování vrazil do vagíny bajonet a odešel. Paní Kaimerová byla stále naživu ještě asi hodinu potom, když přišel sovětský důstojník a střelil ji do hlavy. To vše v přítomnosti jejich malých děti a staré tchyně.

Julius Dohmes, věk 60 let, se sám oběsil ve svém seníku, když vojáci odvedli jeho jediného koně. Byl jen malý sedlák a zřejmě neunesl ztrátu a okolnosti.

Hans Sommer, věk asi 55 let, měl zemědělskou usedlost a hostinec, známý jako Schles, který byl na cestě mezi naší vesnici a Bautschem (Budišov). Byl nalezen zastřelený blízko svého domu. Okolnosti jeho smrti nejsou známy. Pravděpodobně se snažil utéci, nezastavil se a byl zastřelen.

Během příštích pár dnů sovětští vojáci loupili a znásilňovali, kde to jen bylo možné. Všechny krávy a ostatní dobytek, kromě jedné krávy na rodinu, byl odveden soustředěn na usedlosti rodiny Rosmanithovy (číslo 27), kde byly dojeny a čekaly na odvoz do Ruska. Všechny mladé ženy, které bylo možno najít, byly nuceny dělat tyto práce po dobu asi čtyř týdnů. Během této doby byly tyto ženy opakovaně znásilňovány, i několikrát denně.
30. 04. 2013 | 20:32

Yosif K napsal(a):

http://www.cs-magazin.com/.store/index.php?a=a2003072123
Rosta Hedvíček vypráví:
Byl jsem bombardován emocionálními e-maily o zločinech SS, Wehrmachtu, i poválečných Werwolfů, jako by to mohlo nějak ospravedlňovat zločiny a vraždy jiné. Je něco jiného oběsit Němce, co sloužil v SS a téměř určitě měl něco na svědomí, a něco úplně jiného oběsit šmatlavého úředníka z radnice (jako otce Herminy Hausnerové), kterého ani na vojnu nevzali, jen proto, že mluvil německy. V Lanškrouně na náměstí nebyli vražděni váleční zločinci, kteří by si to zasloužili, nebyli tam věšeni ti, kteří posílali lidi do plynu - byli to obyčejní obyvatelé vesnice Oberjohnsdorf (Horní Třešňovec), byli to Němci, kteří tam žili stovky let. Ano, byli to Němci a určitě i během války mluvili německy a určitě se jim Hitler líbil a měli doma jeho obrázek a určitě si někde zavřískali “Sieg Heil!”, ale živili se sedlačením, pěstováním obilí a chovem dobytka a určitě nikoho nezabili. Přesto byli utopeni, umláceni, oběšeni, byly jim vytloukány oči z hlavy, byli stříleni... a museli lízal hovna.

Dovedete si představit, že by všechny z vás - kdo nikoho nezabili, kdo nikoho neposlali do plynu, kdo nikdy nikomu neublížili - kdo jen chodili do prvomájového průvodu (kdo z vás nikdy nebyl v prvomájovém průvodu?), nebo do průvodu k výročí VŘSR v listopadu, kdo pouze (spolu s ostatními) křičeli “Ať žije První máj! Hurá! Ať žije KSČ! Hurá! Ať žije Sovětský svaz! Hurá!”, kdo jen byli v KSČ, ČSM, SSM, SČSP - kdyby vás teď topili, mlátili, věšeli, stříleli, vytloukali vám oči z hlav, kdybyste museli lízat hovna? Připadalo by vám to spravedlivé?

Ze stovek reakci, které jsem obdržel, mne nejvíce překvapilo, ne že reagující poukazovali na německé zločiny během války (jako by to nějak omlouvalo zločiny české), nýbrž to, že mnozí zcela zabedněně odmítali uvěřit, že se něco takového vůbec stalo! Byl jsem obviněn, že jsem si to všechno sám vymyslel (ano, takoví jsou v Česku vlastenci!), dostalo se mi rady "když si myslíte, že je to pravda, proč to nedáte k soudu?", případně "to by se mělo ověřit někde v archivu" a byl jsem žádán o sdělení "zdrojů" - v Česku totiž milují, když jim někdo řekne "zdroje", připadá jim to nějak uvěřitelnější.
30. 04. 2013 | 20:38

Yosif K napsal(a):

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/miloslav-bednar.php?itemid=19839&from=0

V poledne 18. června 1945 zastavil na přerovském nádraží transport několika stovek karpatských Němců, kteří byli v prosinci 1944 evakuováni před frontou do Rumburka a po osvobození se vraceli domů na Spiš. S vysvětlením, že musí "prošetřit nacisty", nechal důstojník Obranného zpravodajství Karol Pazúr vyvést z vlaku 265 náhodně vybraných lidí. Pak si vyžádal od velitele transportu 17. pěšího pluku, který se vracel z pražské přehlídky, dvacet samopalníků. Ti Němce nejdříve okradli a večer je eskortovali do nedalekých Lověšic. Na Pazúrovu žádost sehnal starosta Lověšic Antonín Mikloš sedmadvacet mužů s krompáči a lopatami. Průvod potom pokračoval na blízké návrší Švédské šance, kde muži do jedné hodiny po půlnoci vykopali dva metry hlubokou a sedmnáct metrů dlouhou jámu. Zadržení se museli svléknout do spodního prádla, postavit čelem k jámě a vojáci je postupně stříleli. Exekuci, která trvala do půl páté, padlo za oběť 71 mužů, 120 žen a 74 dětí.

"Ženy vesměs plakaly," vyprávěl o tom později lověšický občan A. Kubík. "Jedna měla dokonce dvě děti v náručí, jedno jednoroční, druhé asi tříleté, a u hrobu prosila, nevím zda česky, nebo slovensky, aby nejdříve zastřelili její děti a potom ji. Voják ji okřikl slovy ,mlč´, načež ji střelil do týla. Žena i s dětmi spadla do hrobu. Vzápětí nato šel podél hrobu poručík Pazúr. Posvítil si a střelil i ty dvě děti, které byly dosud živé a plakaly."

Počet obětí i jejich výběr připomíná lidickou tragédii. Bezdůvodně, jen jako odvetu za atentát na Heydricha, pobili vojáci SS v Lidicích 192 mužů, v koncentračních táborech později zahynulo 59 žen a 88 děti. Za masakr u Přerova byl vyšetřován pouze Karol Pazúr. Hájil se mimo jiné slovy, že plnil svou "vlasteneckou povinnost" a že aféra má poškodit komunistickou stranu. Sympatie ale nezískal mimo jiné i proto, že byl odhalen jako bývalý člen Hlinkovy gardy. Přes intervence samotného Reicina byl v červnu 1949 odsouzen Nejvyšším vojenským soudem v Praže na dvacet let - hlavní zásluhu na výjimečném verdiktu měl nesmlouvavý žalobce Anton Rašla (pozdější politický vězeň). V roce 1952 Pazúra amnestoval Klement Gottwald, v šedesátých a sedmdesátých letech patřil masový vrah coby místopředseda Svazu protifašistických bojovníků k významným protagonistům oslav výročí osvobození.
30. 04. 2013 | 20:42

Yosif K napsal(a):

Sedmnáctý květen, 1945. Den, na který nikdy nezapomenu.

(Hermine Hausner)

Bylo mi tehdy jedenáct let, moji sestře Gerlinde bylo sedm let a má matka Hermine Schwab byla v sedmém měsíci těhotenství. Sovětští vojáci byli už asi jeden týden v naší vesnici Horní Třešňovec (Ober-Johnsdorf) blízko Lanškrouna (Landskron). A protože mí prarodiče, Julius a Hermine Kreuzigerovi, měli nejen statek a hostinec, ale i řeznictví, tak můj dědeček musel porážet dobytek pro vojáky. Všechny mladé ženy, včetně mé matky, byly poschovávané, protože sovětští vojáci neustále znásilňovali ženy. Tudíž jsme my děti zůstávaly v domě našich prarodičů. Má babička byla velmi postižena, téměř zmrzačená artritidou a tak ji vojáci nechávali na pokoji.

Můj otec, Robert Schwab, nebyl povolán na vojnu během války kvůli problémům s nohama. Pracoval v Lanškrouně na radnici. Můj strýc, Reinhard Schwab, se právě vyučil mechanikem a pracoval v továrně taky v Lanškrouně. Naše rodiny necítily žádnou vinu na tom, že by nějak ublížily naším českým sousedům. Proto jsme nikam neutíkali, když přicházeli sovětští vojáci a čeští partyzáni.

Sedmnáctého května se situace zdála už téměř normální a tak můj otec a strýc odešli do Lanškrouna do práce. Později totéž ráno přijelo několik náklaďáků plných českých partyzánů a začali organizovat lidový soud. To jsme ovšem tehdy ještě nevěděli. Čeští partyzáni objeli blízké vesnice a posbírali všechny muže ve věku od šestnácti do šedesáti, případně ještě starší, a pěšky je odvedli do Lanškrouna. Už během cesty je začali mlátit a střílet jim z pušek nad hlavami, aby je připravili na soud. Můj dědeček, Julius Kreuziger, kterému bylo tehdy šedesát pět let, byl také mezi těmi, kteří museli k soudu.

Brzo po poledni stovky mužů stály na náměstí a soud začal. Můj otec a strýc byli mezi souzenými. Také museli předstoupit před tribunál, byli celou tu dobu mláceni pažbami pušek a museli zdvihat paži a zdravit "Heil Hitler!" Jiní museli před těmito soudci kleknout a čeští partyzáni je kopali mezi nohy a sráželi je k zemí. Můj otec byl tak zmlácen pažbami pušek, že mu oči vyskočily z hlavy. Napůl mrtvý byl pak pověšen na lucernu na náměstí. Můj strýc Reinhard byl stejně tak zmlácen a pak, taktéž napůl mrtvý, byl vhozen do městské kašny, kde se utopil.

Později odpoledne soud pokračoval. Přes čtyřicet mužů leželo mrtvých na náměstí a nebo viseli z luceren. Němečtí muži, kteří nebyli zabiti, byli přes noc hlídáni, a soud pokračoval druhý den. 19. května byla mrtvá těla naházena na vozy a odvezena na hřbitov. Mezi těmi, co přišli k soudu přihlížet, bylo mnoho Čechů, kteří buď chtěli vidět "spravedlnost" a nebo jim bylo těch lidí líto. Můj strýc, Emil Pelzl, byl také mezi přítomnými na náměstí. A protože se můj dědeček a strýc Emil znali s mnoha českými zemědělci přes obchodování s dobytkem, tak byli - nezávislé na sobě - z náměstí odvedení českými sedláky a poslání domů s doporučením, aby se pár dní schovávali než všechna ta hrůza skončí. Mezitím na hřbitově museli jiní Němci vykopat hromadný hrob. Mrtvá těla byla do hromadného hrobu jednoduše vhozena a dále ponižována českými partyzány, kteří na mrtvá těla močili.
30. 04. 2013 | 20:47

Yosif K napsal(a):

Hermine Hausner:
V létě roku 1964 jsme s mým manželem poprvé přicestovali do Československa při příležitosti lékařské konference v Praze. Tou dobou už jsme byli američtí občané a věřili jsme, že budeme v bezpečí. Během této návštěvy jsme také navštívili Lanškroun a hřbitov. Blízko hřbitovní zdi, kde byl hromadný hrob, jsme uviděli jen hromadu odpadků porostlou plevelem. Na hromadném hrobě, kde byl mezi jinými pohřben i můj otec a strýc, nebyla ani pamětní deska, ani pomníček. Když jsme místo tohoto hromadného hrobu navštívili znovu v roce 1992, tak už tam nebylo vůbec nic. Hromada hlíny byla srovnána a rostla tam tráva. Nikdo neměl ani tušení, že je hromadný hrob.

Do dnešního dne, ani jeden z těch zločinců nestál před soudem a česká vláda ani dnes, za takzvané demokracie, nepovažovala za nutné události vyšetřit a potrestat viníky. Mnozí z těchto českých zločinců jsou stále naživu a pod ochranou Benešových dekretů! (Nikoli pod ochranou Benešových dekretů, nýbrž zákona č. 155/1946 SB. - pozn. red.)
30. 04. 2013 | 20:49

Yosif K napsal(a):

Landškroun: Masakr z sedmnáctého května, 1945

Jak popsáno Juliem Friedelem, zpráva z 22. února 1951.

Devátého května 1945 začala poslední bitva na kopcích nad údolím v Lanškrouně. Postupující Rusové neměli v prvních dnech o vystrašené německé obyvatelstvo vůbec zájem. Všechno, co je zajímalo, byl alkohol, rabování a večer pravidelně organizovali lov na ženy. Křik obětí této aktivity bylo slyšet celou noc.

Těch několik českých usedlíků nevědělo co dělat a také se báli o své majetky. Mužští obyvatelé města německé národnosti, kteří museli pracovat na úklidu ulic, byli najednou v ranních hodinách sedmnáctého května bez důvodu poslaní domů. Okolo jedenácté hodiny téhož dne přijely náklaďáky se stovkami ozbrojených Čechů, takzvaných partyzánů. Shromáždili se na tržišti k demonstraci, kde ruský důstojník pronesl vášnivou řeč, která byla zdravena pochvalným křikem. A pak, jak bylo už předtím domluveno, se Češi rozešli do všech možných směrů. A za chvíli už nám došlo, co se bude dít.

Němečtí muži, a s nimi v mnoha případech i ženy a děti, byli nahnáni ve větších či menších skupinkách na tržiště. Domy byly důkladně prohledány, aby byli všichni přítomni, staří i mladí, také invalidi i vážně nemocní. Jednotlivé skupinky Němců byly eskortovány ječícími po zuby ozbrojenými Čechy, kteří bezhlavě stříleli všemi směry a tloukli každého, kdo jim přišel do cesty. Mezitím jiné skupinky Čechů odjely do okolních vesnic a přivedly odtamtud další Němce do města. Více než tisíc Němců bylo shromážděno na tržišti brzo po poledni. Dostali nařízeno se seřadit a stáli s rukama nad hlavami, čekajíce co bude dál.

Co následovalo, byly nejhroznější scény, které si člověk mohl vymyslet. Muži byli opakovaně donucení lehnout na zem, pak rychle vstát a seřadit se, Češi procházeli řadami a kopali může do holení a nebo mezi nohy, mlátili je vším, co jim přišlo pod ruku, plivali po nich a mlátili puškami vlevo vpravo. Mnoho mužů bylo příliš zraněno na to, aby znovu vstali a leželi na zemi v bolestech. Ale to stále nebylo dost. Před radnici byla velká nádrž vody pro případ náletu. To této nádrže byly obětí tohoto šílenství jeden po druhém naházeni. Když vyplavali, byli tlučení holemi a tyčkami a udržování pod vodou. Pak Češi do těl ve vodě začali střílet a voda pomalu červenala.

Když se někdo snažil vyškrábat se z nádrže, dupali mu po prstech. Někteří jiní byli z nádrže vytaženi, ale ti už byli mrtví. Jiní, kteří zůstali ležet na zemi, byli postřikováni z hasičské hadice, kterou partyzáni mezitím vytáhli a byli mučeni nepopsatelným způsobem. Zatímco se tyto zrůdnosti děly, tak se na chodníku před budovou místního konšelství ustanovil takzvaný "lidový soud".
30. 04. 2013 | 20:51

Vandal napsal(a):

Odsunuti byli i antifašisté. Němci kteří nebyli osinuti byli vuzprošeni na bolševicích jako technici nepostzradatelní pro výrobu, bez ohledu na politicvké postoje.
Brutálnií zacházení s Němci bylo státní poltikou. Stát již byl ve značné míře ovládán zbolševizovanými pseudpartyzány a agentz Moskvy.
xxxxxxxxxxxxxxxxx

yoséfku, neplač pořád, přece germán je tvrdý, severský, nordický bojovník, něco sakra vydrží, ne? Germáni přece nejsou měkkýši, jako ta podřadná slovanská rasa.
30. 04. 2013 | 20:52

Yosif K napsal(a):

http://www.cs-magazin.com/.store/index.php?a=a2003072123

Okolo stolu stálo několik Čechů, kteří fungovali jako žalobci a kteří vybírali jednotlivé Němce z řad. Jeden za druhým, s rukama zdviženýma nad hlavou, museli tito Němci předstoupit před tribunál. První muž v každé řadě musel nést Hitlerův obraz, pokrytý výkaly, které musel další v řadě olízat.

Posledních dvacet nebo třicet kroku směrem k soudu muselo být učiněno v přikrčené pozici. Tam každý dostal svůj rozsudek, který mu křídou napsali na záda. Asi padesát až šedesát metrů od soudu, na opačné straně, byla brána a k té bráně museli odsouzení běžet trestní uličkou. Mnozí padli už cestou, ještě předtím, než rozsudek mohl být vykonán. Krutosti, které se tam děly, jsou nepopsatelné.

Jednou z prvních obětí byl Karl Piffl, mistr truhlářský. Poté co byl vybrán, byl vhozen do vody a polomrtvý vytažen ven, byl umlácen k smrti a rozdupán na kaši. Byl následován úředníkem od firmy Pam v Lanškrouně, jménem Reichstädter, který už byl zdřívějška natolik zmlácen, že nebyl k poznání. I tak byl postaven ke zdi radnice a zastřelen Čechy se samopaly. Josef Neugebauer, mechanik z Lanškrouna, vyběhl, pokrýt krví, z malé uličky, která vedla do vězení. I on byl postaven ke zdi s rukama zdviženýma a padl beze slova pod kulkami popravčích. Jiný mechanik Otto Dietrich z Lanškrouna, se dočkal smrti stejným způsobem. Viktor Benesch, zemědělec, skončil svůj život na tomtéž místě s vrchem hlavy ustřeleným.

Nářek krvácejících obětí brzo přehlušil všechny ostatní zvuky, mnozí stále živí jen netečně seděli nebo leželi vedle těl už mrtvých. V sedm hodin večer byli zbývající Němci zahnáni zpátky do vězení, jen několik z nich bylo posláno domů. Osmnáctého května byly tyto obětí znovu nahnány na tržiště a mučení a krutosti pokračovaly.

Josef Jurenka z Angerstrasse, Lanškroun, instalatér, byl odsouzen k smrti oběšením. Byl oběšen na pouliční lucerně, poté co si sám musel nasadit smyčku na krk. Robert Schwab z Horního Třešňovce (Ober-Johnsdorf), zaměstnanec obvodního úřadu, zemřel stejným způsobem. Němci byli nuceni udržovat mrtvá těla oběšených v pohybu, aby se stále houpaly. Němec jménem Koehler z Lanškrouna, strojník říšskoněmeckého původu, byl dovlečen na náměstí oblečen jen v kožených šortkách, které na řvoucí dav působily jako červený hadr na býka - byl napíchnut na jejich okované hole.
30. 04. 2013 | 20:55

stejskal napsal(a):

Nepřidá, pane Al Joudo,

myslím, že si zde s pány Lubou, Vandalem a pár dalšími vystačíte i beze mne.

Hezký večer Vám i ostatním.

Libor Stejskal
30. 04. 2013 | 21:01

Yosif K napsal(a):

Vandal napsal(a):
yoséfku, neplač pořád, přece germán je tvrdý, severský, nordický bojovník, něco sakra vydrží, ne? Germáni přece nejsou měkkýši, jako ta podřadná slovanská rasa.
30. 04. 2013 | 20:52

Já nepláči, já se směji troubům kteří si mylsí že se stanou lepěšími když sami sobě budou o sovbě nalhávat lži že něco bylo jinak. K těmto troubům se slavnostně přihlásil i Miloš Zeman.

Oblbování národa pokračuje. Jak říká trumbera Bednář - vymývání mozků. Skuhrání sudetáků skutečně může být čechům ukradeném, ale ude jde o lhaní o češích sami sobě. Ti češi kteří věří zemkanovým kydům urážejí sami sebe - pasují se na ignoranty - kteří se bojí připustit že se něco stalo jinak než se "učili ve škole" nebo "slyšeli od samotného pana presidenta" - mimochodem místy docela trapného burana.

Lhaním sami sobě se češi sami degradují.
30. 04. 2013 | 21:07

Ať žije 1. Máj! To není nic proti ničemu napsal(a):

Hedvíček, který si teď říká Rosťa si to možná všechno nevymyslel (jiné věci zaručeně ano) a nikdo se taky nehádá, že se takové věci nestaly.

Důstojníci OBZ byli vyškoleni NKVD a je otázkou, co na čí příkaz dělali.
Z mého pohledu ale jde o válečné období kdysi v XX. století.

Osoby, které mají nutkání stále obracet k jedněm a těm samým detailním událostem (v celkovém panoramatu bezvýznamným) a odmítají vzít na vědomí význam té epochy jsou buď duševně vychýlení (nemohu si pomoci, abych si to nemyslel o janičárovi Yusufovi) nebo něco vytrubují s vidinou zisku.

Nevím, co je pro ně horší, mně jsou ale úplně stejně lhostejné, ty osoby. S věcmi o kterých mluví nemám nic a v posuzování dějin se řídím rozumem.
Ten mi říká, že při pokřiku v tramvaji si mám dávat pozor na kapsy.
To je vše.

PS. Co se Julia Dohmese (60 let), který se sám oběsil ve svém seníku, když vojáci odvedli jeho jediného koně týče, byl to nejspíš dědeček zdejšího přispěvatele babočky. Jen se neví, o jakého koně se jednalo, čí to byli vojáci, jestli ho neodvedli členové Národní fronty, zejména lidovci a kde jsou ti páni. Koni je zežrali.
Od Franze Freie je pak hezké, že to potom všechno rusky nadiktoval do protokolu, když byl s vojáky v sednici sám.

Ve vydavatelství jsme mívali server, na kterém byly takových, v Německu vyrobených historek nekonečné zásoby.
Tvrdili, že si to ženy kupují a čtou. Od těch dob nemám o ženách valné mínění.
30. 04. 2013 | 21:10

Yosif K napsal(a):

http://www.cs-magazin.com/.store/index.php?a=a2003072123

Rád bych se vrátil k vzpomínkám Karla Hausnera, protože na konci jsou uvedeny ony pro české nevěřící Tomáše tolik důležité "zdroje". Pokračuje Karl Hausner:

Ve srovnání s jinými byly moje zkušenosti se Sovětskou armádou a obzvlášť českými partyzány po druhé světové válce poměrně příjemné - i když možná u mne vyústily ve ztrátu zraku. To, co se stalo v Lanškrouně 17. května 1945, v rodném městě mé manželky Herminy (Schwabové), v Horním Třešňovci a v okresu Lanškroun je popsáno v její vzpomínce Sedmnáctý květen, 1945. Den na který nikdy nezapomenu. Ještě dramatičtější popis události je v knize Documents on the Expulsion of the Sudeten Germans, vydané v roce 1953 vydavatelstvím University Press, Dr. C. Wolf & Sohn, Munich, Germany, strany 31 až 36, Landskron: Massacre on May 17th, 1945", reported by Julius Friedel, report of February 22, 1951.

Během tohoto masakru její otec, její strýc a větší množství místních Němců a několik německých vojáků bylo umučeno k smrti. V této knize jsou popsána mnoha další zvěrstva, jako třeba "Pochod smrti" začátkem května 1945 z Brna na rakouské hranice, kde více než 800 lidí bylo umučeno k smrti a vhozeno do masového hrobu na místě, kde je dnes zemědělský pozemek. Ještě v roce 1998 česká vláda odmítla jak exhumaci mrtvých, tak i přinejmenším přestat zemědělsky využívat onen pozemek a povolit nám tam postavit pomníček.

Mučení a bestiální vraždy přes 150 Němců a několika českých "kolaborantů" v táboře Hanke (Hanke Lager in Ostrau) v Ostravě, bylo původně vyšetřováno v roce 1947 českými úřady, ale zpráva nikdy nebyla uveřejněna, ani po pádu komunistického režimu v roce 1990. Dr. Tomáš Staňek, novinář a historik, publikoval řadu informací o tomto případu v češtině v ostravských novinách (viz zdroje).

Franz Jenschke, který se narodil a vyrostl blízko Králíků (Grulich) a po válce se dostal do Západního Německa, žil desítky let v Brémách a nyní žije v Berlíně, podal tuto zprávu:

O několik dnů později se konal další "soud", podobný tomu v Lanškrouně, ve městě Králíky, asi třicet kilometrů od Lanškrounu. Po bití, mučení a zabíjení jiných došla řada i na předchozího starostu města, pana Grunda. Byl zavěšen za nohy, dokud neztratil vědomí, pak shozen na zem a na hlavu mu lili vodu, dokud nenabyl zase vědomí. Toto mučení opakovali několikrát a pak se musel po rukou a po kolenou odplazit na hřbitov. Během tohoto "výletu" starostu Grunda mlátili, kopali mezi nohy, byl nucen zdravit Heil Hitler, zatímco ostatní věznění Němci museli jít za ním a dívat se. U venkovní zdi hřbitova si musel vykopat mělký hrob, vlézt si do něj, zdvihnout pravou ruku a provolávat Heil Hitler, zatímco ostatní věznění Němci ho museli zahazovat hlínou, dokud zcela neumlkl, byť jeho vztyčená pravice stále trčela z hlíny. Jeho hrob tam pořád je.
30. 04. 2013 | 21:12

Yosif K napsal(a):

Zdroje pro ignorantíky typu pana Bednáře, nedivím se - když o něčem panuje hrobové ticho nebo alespon totální a totalitní bagatelizace, lidé se zdráhají uvěřit jak to všechno bylo.

Leccos jsem tušil z toho co občas co rodina a sousedé vzpomínali v rodné vícsce, ale zdaleka ne všechno. Já jsem měl štěstí že mne z mého ignorantsví navěky vyléčili očití svědci. Styděl jsem se jaký jsem byl ignorant do té doby.

PÁR ale OPRAVDU JEN PÁR ZDROJŮ.
1 ) Hvězda pod Rosuticí, Moravský Beroun, 1997

2) Documents on the Expulsion of the Sudeten-Germans, University Press, Dr. C. Wolf & Sohn, Munich, 1953

3) Es gibt nicht nur ein Lidice, Sudetendeutscher Rat e. V., München, 1988

4) Sterblichkeit ist Schein, Dr. Fritz Pendl, Sudetendeutsches Archiv, München, 1985

5) Dokumente zur Vertreibung der Sudetendeutschen, Sudetendeutscher Rat e. V., München, 1992

6) Ein Mythos zerbricht: Beneš, Sudetendeutsche Stiftung, München, 1991

7) Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen, Europa-Buchhandlung, München, 1951

8) The Sudeten Question, Brief Exposition and Documentation, Sudeten German Council, Munich, 1984.

9) Landskroner Not und Tod, Franz J. C. Gauglitz, Selbstverlag Heimatkreisbetreuer Franz Gauglitz, 97353 Wiesentheid, 1997

10) Sudetendeutscher Atlas, Association for the Protection of the Sudeten German Interests, Munich, 1954.

11) Heimat Zwischen Oder und Mohra, Hausner Foundation, P.O. Box 322, Hinsdale, IL 60523

12) Hölle im Zentrum von Ostrava - Hanke Lager, PhDr. - Dr. Tomáš Staněk

13) Miröschau/Mirošov östlich von Pilsen - ein tschechisches Todeslager nach dem Krieg, Herausgegeben vom Heimatkreis Mies-Pilsen e. V. in Dinkelsbühl

14) 1945 In Memory by Karl Hausner "Landsberg Brief" - Ausgabe, March 1997

15) May 17, 1945, The Day I Will Never Forget by Hermine Hausner, D.A.N.K., August 1998

16) Crimes and Mercies by James Bacque, Institute for Historical Review

17) Desperate Deception: British Covert Operations in the United States, 1939-44 by Thomas E. Mahl, Washington, D. C.: Brassey's, 1998
30. 04. 2013 | 21:23

Libertad napsal(a):

Pane Bednáři,
dovoluji si napsat:
1) morálně se mi jevíte na úrovni pana Klause
2) "demagogické rovnítko mezi německou totalitní genocidou a poválečným odsunem Němců z Československé republiky je lživým obviňováním" (Váš citát)kladou stejně demagogičtí spoluobčané jako Vy, ale s opačným znaménkem
3) drtivá většina těch našich spoluobčanů, kteří se chovali (v roce 1945 - 46) jako Němci předtím, byli ti, kteří měli máslo na hlavě, většina z nich pak byli členy KSČ
4) je pravda, že vražda na tyranovi není vražda Je také pravda, že vražda na člověku, který nic nespáchal -kromě toho že byl Němec- zůatává vraždou i po 58 letech
5) kdybych mohl, sebral bych Vám licenci k vyučování

bez pozdravu

Sidonio libertad
30. 04. 2013 | 21:36

Yosif K napsal(a):

Ať žije 1. Máj! To není nic proti ničemu napsal(a):
Hedvíček, který si teď říká Rosťa si to možná všechno nevymyslel (jiné věci zaručeně ano) a nikdo se taky nehádá, že se takové věci nestaly.

Důstojníci OBZ byli vyškoleni NKVD a je otázkou, co na čí příkaz dělali.
Z mého pohledu ale jde o válečné období kdysi v XX. století.

Osoby, které mají nutkání stále obracet k jedněm a těm samým detailním událostem (v celkovém panoramatu bezvýznamným) a odmítají vzít na vědomí význam té epochy jsou buď duševně vychýlení (nemohu si pomoci, abych si to nemyslel o janičárovi Yusufovi) nebo něco vytrubují s vidinou zisku.

KONEC CITATU.

Když člověk čte knížky českých němců z ww2, tak člověka mrazí, jak DOKONALE A ABSOLUTNE ignorovali pronásledovíní a útisk čechů. Proč? Zdánlivě se jich to netýkalo, týkalo se to jen čechů (a židů). Utrpení pro ně začalo 9. května 1945.

Když člověk čte příspěvky Bednáře nebo zde Prvního Máje, tak je to úplně to stejné. Utrpení Němců nás nezajímá, možná si to zasloužili možná ne ale nás se to už netýká. Utrpení pro ně skončilo 9. května 1945. Do té doby je možné všechno rozpitvávat, oslavovat, ale na roky 1945-1948 nám nesahejte. Byla demogracie a úak byla lidová demogracie nebo totalita, dle poltické příslušnosti ale 1945-1948 jsou dpůkazem holubičí české povahy, jak říkali komanči, nějaké excesy byly ale vše se zákonným způsobem dořešilo, jsou to prostě proti zvěrstvům nacismu jen takové maličkosti.

Zajímavé je že ze zvěrstev nacismu byla úředně a sustematicky řízena jen genocida židů, částečně snad Poláků a pak represe za Hezdricha.

Naprostá většina zvěrstev páchaných nacisty byla dobrovolná. Byli něměčtí vojáci kteří zvěrstva nechtěli páchat, většinou je k tomu nikdo nenutil. Vojáci mohli říct že nemají na masové vraždy či mučení žaludek, zastoupili je jiní, psychicky otrlejší. Něměčtí velitelé nicméně proti zvěrstvům téměř nikdy nezasáhli. Někdy je organizovali, jindy je aspon tolerovali, téměř nikdy nikdo nebyl za zvěrstva potrestán.

V tom je styčný bod s poválečnými zvěrstvy páchanými českými gardisty na sudetácích. Téměř nikdy nikdo nebyl za zvěrstva potrestán. 99% zvěrstev bylo amnestováno na 9.května 1946. Přesto se něco vyšetřovalo (Bednář říká 6000 případů - a to po amnestii....!!!!!) a to vyšetřování zarazili po vitaznom februari komanči. Z pár odsouzených jako Pazúra nadělali korytaře svazu protifašistických bojovníků.

Potomečci pseudopartyzánů jezdí audinami do parflamentu a nemají zájem na tom, aby se lidé štárali v minulosti.

Proč taky?
Vyvraždění Lidic byl válečný zločin.
Vyvraždění podobného počtu Nemců na Švédských Šancích však byl !ojedinělý exces" a vcelku bagatelní věc. Přece o takových bagatelních věcech se nebudou děti učit ve školách!!!!
Masový vrah Pazúr to za komančů dotáhl na mistopředsedu svazu protifašistických bojovníků. Hiler táhl na KAVKAZ a Pazúrovi děti a pohrobci, různí hledači aletrnativ ku kapitalismu atd táhnou do příští vlády, přece jim to nikdo nebude znepříjemnovat v hodinách dějepisu, jsme přeci všickni čéší, že áno.....
30. 04. 2013 | 21:55

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Jistě, pojďme lkát dále ve stylu Stalinova národnostního řešení..., což tedy bylo a je vymývání důkladné, jak patrno u Bednáře, a nejlepší cesta k věčné nenávisti.
30. 04. 2013 | 21:56

Yosif K napsal(a):

Bednář svým ignorantsým článekm totálpně ponižuje a degraduje púředevším sám sebe. Degraduje se na neinformovaného ignoranta. "Politik, elita národa" ......
http://www.katerina-tuckova.cz/recenze-Vyhnani-Gerty-Schnirch-Horacko.html

Paměť se může stát zbraní proti zlému – ale jsou události v osobním životě i v dějinách národa a lidstva, na které bychom někdy raději zapomněli. Za které je nám stydno ještě řadu let poté, co se udály. U kterých si přejeme, aby se nikdy nestaly a my s nimi neměli nic společného. Jednou z takových ostudných, z paměti vytěsňovaných, a doposud s rozpaky, ne-li přímo s nevolí, vnímaných událostí našich dějin, je odsun sudetských Němců. Proto je dobře, že se k tomuto tématu na poli české literatury objevily v poslední době dvě knihy, které odsun Němců znovu vracejí do povědomí českého čtenáře a nutí ho se s touto bolestivou a nijak černobílou událostí vypořádat. Mám na mysli knihu Radky Denemarkové: Peníze od Hitlera, která vyšla v roce 2006 ve vydavatelství HOST a roku 2007 získala cenu Magnesia Litera. A knihu Vyhnání Gerty Schnirch od Kateřiny Tučkové, kterou letos vydalo rovněž nakladatelství Host.

Obě knihy mapují stejné téma, ovšem v odlišných reáliích. Jedna odsun sudetských Němců z pohraničí, konkrétně rodiny německých Židů, což je krátce po odeznění holokaustu víc než absurdní ironie osudu. (Denemarková). A druhá odsun brněnských Němců, včetně těch pročesky a protinacisticky smýšlejících. (Tučková). Obě knihy čtete jedním dechem, ačkoliv vás přitom svírá stále větší smutek a beznaděj – nad zmarněnými životy, nad osudy bez budoucnosti, nad lidskou nelidskostí.

Pamětníci tohoto pochodu a jejich potomci se ještě dnes sdružují ve spolku Bruna a právě jejich vzpomínky (shromážděné v knize Deutschen raus), spolu s historickými záznamy a statistikami se staly pravdivým podhoubím románu. V osudu smyšlené postavy Gerty Schnirch ožívají skutečné události a příběhy odsunutých. Román dává tušit, že ve formě provedení odsunu si Češi, ten národ „s holubičí povahou“, v ničem nezadali s Němci. S omluvou, že se jedná o spravedlivou odplatu za válečné bezpráví a utrpení, se chovali stejně nelidsky jako před nimi nacisti. Znásilnění žen, ubití vysílených, týraní žízní a hladem, vraždění nemluvňat bylo na „nočním“ pořádku. Odsun Němců v mnohém připomíná „konečné řešení“ včetně pochodů smrti a všech dalších forem degradace lidství. Bezpráví bylo pácháno nejen na vinných, ale často na nevinných. Na dobrých, pročesky a protinacisticky smýšlejících sousedech, kteří se přes noc stali nepřáteli, nenáviděnými objekty lynče bez práv a zastání. A je ironií, že lynč na nevinných Němcích mnohdy vykonávali bývalí čeští kolaboranti, kteří převlékali plášť podle toho, kdo vítězil a svou nevraživostí vůči Němcům po válce chtěli prokázat své vlastenectví.
30. 04. 2013 | 22:01

Yosif K napsal(a):

Tohle je důvod proč sem něco ignoratnům kopíruji:
...............Každá rána, má-li se zahojit, musí být důkladně vyčištěna................

Radka Denemarková: Peníze od Hitlera (Letní mozaika), HOST 2006

Příběh Gity Lauschmannové, která je hlavní hrdinkou druhé knihy, je neméně tragický a plný bezpráví a násilí. Hrdinkou je Židovka s německým jménem a předky z českého pohraničí, která přežije hrůzy koncentračního tábora, kde zemřou její rodiče a sestra a i pro ni stejně jako pro Gertu Schnirch válka a utrpení s koncem války neskončí. Začíná nová vlna nepochopitelného a zbytečného násilí, okoušená nečekaně od lidí, které považovala za své sousedy, známé, přátele. I ona je poválečnými událostmi a Benešovými dekrety hozena do stejného pytle s prohitlerovsky orientovanými Němci, trpí pro své německé jméno a německý původ. Její příběh je o to bolestnější, že trpí nejprve jako Židovka, posléze jako Němka a nakonec jako žena, bezbranná oběť násilí.
Na rozdíl od Gerty Schnirch se však nenechá zlomit osudem a odmítá stát se na celý život pasivní obětí, urputně se snaží vybojovat si plný život. Vzpomínky ji však pronásledují a kdykoliv se vynoří z paměti, prožívá znovu hrůzy své minulosti, která je nesdělitelná, nepřenosná a nepochopitelná všem, kdo tyto hrůzy neprožili.

...............Každá rána, má-li se zahojit, musí být důkladně vyčištěna................
30. 04. 2013 | 22:11

Yosif K napsal(a):

...............Každá rána, má-li se zahojit, musí být důkladně vyčištěna................
BRNĚNSKÝ POCHOD SMRTI
Větrné mlýny, 2012
Martin Pollack, Kateřina Tučková, Jiří Kratochvil, Ota Filip

Události, které pojednává tento sborník, se odehrály před bezmála sedmdesáti lety. Odsun Němců z Brna, známý i jako „brněnský pochod smrti“, předznamenal poválečné vysídlení německého obyvatelstva z celého Československa a stal se tragédií pro dvacet tisíc lidí, převážně dětí, žen a starců, kteří na sklonku května 1945 museli opustit své domovy a vydat se na cestu do neznáma. Mnozí z nich leží v hromadných hrobech u Pohořelic. Spravedlnost vzal zase jednou v dějinách do rukou „lid“ a vina se svezla na bedra těch, kdo byli právě po ruce a nejzranitelnější, vinni však v drtivé většině pouze tím, že mluvili jazykem teprve před pár dny poražených okupantů. Více než čtyřicet totalitních let o osudech těchto lidí neměl nikdo vědět, pohůnci režimu srdnatě zametali stopy a snažili se o nemožné: změnit historii, vymazat z paměti to nevhodné a zbavit se (zbavit nás?) tak černého svědomí. Dnes všechny oběti připomíná pamětní kámen v zahradě augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí v Brně, kde tragický pochod začal, a černý kříž u Pohořelic, kde pro mnohé skončil. Sborník, který držíte v rukou, shrnuje esejistická zamyšlení čtyř spisovatelů, jejichž života se takzvaný brněnský pochod smrti různými způsoby dotknul.

Svým obsahem se dotýká křehkého tématu viny, odpuštění a paměti, která se – naštěstí! – nedá vymazat.
30. 04. 2013 | 22:14

stařenka napsal(a):

Hledím z okna na žlutý domek u silnice. Hned po válce z něj vyhnali vdovu s 11 dětmi.
V současné době ho obývá několik romských rodin.
30. 04. 2013 | 22:30

Yosif K napsal(a):

Hlavně něco zbytečně neobjasnovat, proč se stárat v bagatelních věcech, nám stačí položit věnce v Lidicích a šlus, potomci korytářů kteří si postavili karierů na "zásluhách o odsun" (a mj potomci Hlinkovců....) sedí na zajímavých místech a mohou se leckomu hodit.......
Dauphin, 2005 - brož., 278 str.
Uspoř. H. Hertl. E. Pillwein, H. Schneider, K. W. Ziegler. Z něm. přel. J. Šlajchrtová
EAN:9788072720705ISBN:80-7272-070-8
Němci ven! Die Deutschen raus!

Obludnosti pochodu smrti vyplouvají na povrch a jsou dosud zcela neobjasněnou černou kapitolou naší historie. Věnováno obětem, které byly ještě v posledních týdnech druhé světové války a pak i v následujících měsících týrány i ponižovány.
30. 04. 2013 | 22:33

Da.Rock napsal(a):

Vážený Konráde Yosife - jděte laskavě do hajzlu. Poválečné excesy v rámci divokého odsunu byly následkem šesti let okupace a nejděsivějšího teroru, jaký Evropa zažila od počátků lidstva. A ten teror způsobili Němci! Můžou být rádi, že nebyli po válce masově popravováni, deportováni do neobydlených oblastí, nebo deklasováni na podlidi, obývající deindustrializovanou a násilně rozparcelovanou oblast mezi Francií a Čechy. Protože tohle všechno se uvažovalo a akcentovalo to tím víc, jak se svět dozvídal o německých zločinech.
Mezinárodní společenství se k Němcům po válce zachovalo nesmírně velkoryse a humánně. A já věřím, že většina Němců to dodnes oceňuje. Žvásty některých vysídlenců a jejích českých slouhů není třeba se zaobírat, jejich hlas je menšinový a vyřeší se sám přirozenou biologickou cestou.
30. 04. 2013 | 22:46

Kom napsal(a):

Pokud jde o údajné Benešovy zločiny, rozhodně nelze odsun srovnávat třeba s bombardováním německých měst, s hromadnými násilnostmi během sovětského vpádu do Německa na konci války nebo s odsunem z Polska. To ukazuje skutečnou povahu tehdejší doby a naprostou nepatřičnost snahy aplikovat na ní kritéria současného mírového života.

Jisté kruhy nám však servírují obrázek demokratického, civilizovaného a kvetoucího společenství sudetských Němců, které Hitlera ani zdaleka nepodporovalo, jen všichni podlehli nacistické propagandě a uvěřili tomu. Po válce se na tyto rozené demokraty bezdůvodně vrhl zločinec Beneš v čele proletářské lůzy. Dojímají nás tady příběhy utrpení, které museli Němci, tyto nevinné oběti, snášet. Když se někdo opováží upozornit rakouské žurnalisty na to, že sudetští Němci rozbili náš demokratický stát a dali přednost vražedné nacistické diktatuře, kterou pak horlivě podporovali, vylezou ze stoky celé zástupy "historiků" a pustí se do něj, jako by řekl něco skandálního. Zato posílat Beneše do Haagu je projev neobyčejných morálních kvalit.

Tito lidé začali nenávidět vlastní národ poté, co je zklamal v prezidentských volbách a neposlal na Hrad jejich favorita, a nyní by se sami spojili třeba i se sudeťáky, jen aby se pomstili. To je celé pozadí jejich "historických" úvah. Vlastně jen kráčejí ve stopách pomnichovské spodiny, která Beneše také nenáviděla tak, až se spojila s nacisty.
30. 04. 2013 | 23:37

S.Š. napsal(a):

stařenka :
Kde bydlíte, stařenko (alespoň přibližně) ?
Z mého domu byla vyhnána vdova s jednou, tehdy 25ti letou svobodnou dcerou, 2 synové zůstali někde na bojišti u Wjasmy a jeden, 5ti letý, na místním čs. - německém hřbitově, a dále se snachou, válečnou vdovou a 12ti letým vnukem. No, mohli být všichni rádi, taky mohli být popraveni.
Zničeno je téměř všechno, jako poslední se zřítí Gasthaus, už mu mnoho nechybí. Nedávno jsem pátrala, jak skončil nedaleký židovský hřbitov. Náhrobní kameny, jak se mi podařilo zjistit, byly použity do základů místního kravína. Stalo se nedaleko obce Bezdružice, okr. Tachov. A tak to bylo se vším.
30. 04. 2013 | 23:40

Karl IV. napsal(a):

Jen na okraj, Němka Josefa Idem se stala italskou ministrní sportu a rovných příležitostí....Podivné, že ...u Garibaldistů....pro Bednáře a další tzv. pamětníky jediných pravd.
30. 04. 2013 | 23:44

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Da.Rock---Opravdu? Československé jednání s vlastními německými občany nebylo vzorem jednání k občanům s plnými právy, ale omluvit se dá vše. Jinak ta národností nenávist je opravdu ruské specifikum, ne nadarmo nebyl žádný z normalizátorů potrestán... Ovšem Čech je snad jediný, kdo aniž se hnul přestěhoval svou vlast na daleký východ....
30. 04. 2013 | 23:49

Kom napsal(a):

Karl IV.
K tomu se ČSR dopracovala dávno před Itálií. Za období první republiky bylo ve vládě několik ministrů za německé strany. Jenže to sudetským Němcům nestačilo k tomu, aby se smířili s existencí ČSR. Dali přednost Hitlerovi.
30. 04. 2013 | 23:49

Da.rock napsal(a):

Kulajdatrmapárovitá: Jakým občanům? Sudetští Němci se hromadně hlásili k německému občanství. Kolik z nich zůstalo po Mnichovu Čechy?
Je efektní dojímat se dnes nad utrpením ubohých německých žen a dětí, vyháněných českou soldateskou, ale i ty ženy volily většinově Henleina a jejich manželé srdnatě bojovali za čistotu německé krve u Stalingradu i v Treblince. A kdyby nebyl Hitler poražen, i z těch dětí by vyrostli vzorní národní socialisté.
Ale ať si z nich vyroste co chce, my jsme je žít nechali. Jen jsme je odsunuli. Že se při tom děly i zvěrstva? Ano, děly. Je nám to líto, lůza promluvila. Ale tu lůzu jste z (některých z nás) udělali vy! Měli jste možnost žít v demokratickém státě, ale chtěli jste žít v nacistické diktatuře, tak co se divíte?
01. 05. 2013 | 00:12

základní geostrategický nedostatky napsal(a):

Karl
Ste nigdy neslyšel vo Bressanone v Tyrolích, kde drželi Havlíčka na stravu? Jede se tudy z Brenneru dolu, jak ho táh ten splašenej kůň po A22.
Italové maj svý Němce, svý slovany, svý araby. A eště se nevešli a nějaký musej bydlet ve Švýcarech.
01. 05. 2013 | 00:17

kontext napsal(a):

"No, mohli být všichni rádi, taky mohli být popraveni."
Za co?
Ti dva co se cpali k Vjazmě (wie der richtige Name auf tschechisch heißt) tam zařvali.
Účet uzavřen.
Nebo stará udávala a dostala někoho do koncentráku?
01. 05. 2013 | 00:22

kecy v klecy napsal(a):

No po lžících a bez družic, to jsou stará česká jména.
A tak je to se vším.
01. 05. 2013 | 00:25

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

není Vám to účelové tapetování Yosifa K. blbý? Mám tady začít tapetovat třeba vzpomínky z knihy Návrat nežádoucí o masových vraždách, o výroku židovské paní, která přežila Osvětim, nechala tam příbuzné a její výrok ... zmocňuje se nás nevýslovná hrůza a zároveň se bojíme, že nikdo nepřežije a ty německé hyeny budou dále považovány za civilizovaný národ ... je to vůči Němcům asi nejvlídnější řeč v té knize. Co vlastně ten pán chce? Vyvolávat nenávist?

Když čtu fňukání o znásilněných Němkách Rusy, tak bych opravdu nabil pistoli. Protože vidím miliony žen a dětí z východu zaživa spálených ve stodolách, při bombardování, při realizaci Hitlerova rozkazu spálené země.

Tu válku vedl celý německý národ s vyjímkou aktivních antifašistů, který se do role nadřazeného etnika vmyslel.

Když Stoiber hřměl v roce 2002 na srazu v Norimberku, že Češi budou muset jednat a přistoupit na německé požadavky, tak by se za ten projev nemusel stydět ani Hitler v roce 38. President Zeman mu veřejně vzkázal, že je politik hitlerovského typu a v Bavorsku kupodivu nikdo ani nepípnul, ani Stoiber. Asi nebyl president sám, kdo mu to vzkázal, nejspíš všichni politici z protihitlerovské koalice.

Jen tady je tolik zrádců překrujících dějiny v neprospěch "vlastního" národa.
01. 05. 2013 | 00:26

pamětník napsal(a):

Yosif K:
"Víceméně všechny násilné odsuny v bývalé SFRJ byly de facto anulovány" A co ty statisíce Srbů vyhnaných z Kosova, v jejichž domech už roky bydlí Albánci?
Agitka zase plácá.
01. 05. 2013 | 00:27

Karel Mueller napsal(a):

Paní S.Š.:

Pokud jde o německé hřbitovy, tak přijeďte na českolipsko, ukáži Vám je nejen na ústředním hřbitově, ale i v okolních dědínách.
01. 05. 2013 | 00:34

Ostap Bender napsal(a):

Yusuf
Pokud je mi známo, na pochodu smrti dostali Němci kvůli svým špatným hygienickým návykům sračku a byli ubytováni pohostinnými Moraváky v pohořelické tělocvičně kde, protože nám angláni pro ně neshodili penicilín, bídně pomřeli.
Jak, popisuje Vonnegut v díle Jatka č. 5, abych nemusel zabředávat.
Jenže on měl pouhou úplavici a oni tyfus.
To byla tehdy nad 50% smrtelná nemoc.
Měl jsem staršího kolegu, německého brňáka, kterého někde na předměstí internovali do ohrady a dostal to od nemytých Němců taky.
Už byl v posledním tažení, když pro něj soudruzi (byl komunista) přijeli a dali ho do špitálu, kde ho nacpali živočišným uhlím a vším co bylo po ruce, aby v sobě udržel nějakou potravu.
Ty ostatní tam teda nechali.
Ani dneska nejsou nejmodernější vymoženosti pro každého.
Moderní léčbu nádoru u nás umožní jen doživotnímu tatarskému prezidentovi, který předjede s kufrem zalých cihel.
Jinak nic.
01. 05. 2013 | 00:43

Hádanka pro Y,.K. napsal(a):

Kdo zahájil WW II ? (Lenin, za židovské peníze)
01. 05. 2013 | 00:53

Vandal napsal(a):

kluci ušatí, sudetští, pohrobci po kaprálu Hitlerovi, jsou bez sebe, bodejť by ne, 65 let se snaží, už byli tak blízko, jen, jen, kdyby se stal prazidentem dobroty sud kulatý, rys tu pije, tu je kára, ten to ryje, a bylo to doma! A taková smůla, ta rudohnědá prasata zvolila Zemana, toho opilce a nepřítele sudeťáků, a pohádky je konec. Proto ta nenávist, 5 bilionů a triumf nad tou českou lůzou a pakáží jim proklouzl mezi prsty, a definitivně uhání do ztracena, tak jako asteroid, který minul zemi, a řítí se do vesmírné prázdnoty. Konec krásného snu, projekt definitivně zkrachoval, oblbování selhalo, proto ta nenávistná a prolhaná kampaň. Národ pochopil, a už se nenechá s..t na hlavu od slouhů a poskoků. Pánové a dámy, konečná, finito. Zapomeňte.
01. 05. 2013 | 00:54

pamětník napsal(a):

No nazdar, až teď vidím, co to sem ta propagandistická žvanírna pod nickem Yosif K. natapetovala. Je už noc a Yosif v deliriu.

Pane Muellere, také by se hodilo vzpomenout na překvapení rudoarmějců po osvobození jednoho ukrajinského města, když v nedokonale zasypaném hromadném hrobě za nemocnicí našli čerstvé mrtvolky 10-15-tiletých dětí zcela exsanguinovaných (vykrvených), jejich krev byla použita k transfúzi raněným německým vojákům.
01. 05. 2013 | 00:57

Karel Mueller napsal(a):

Pane pamětník,

Vašich příspěvků si velmi vážím, zejména mi utkvěl v paměti onen týkající se vyhlášek o popravených. Povídání o zločinech nacismu by nebralo konce.

Ale kdyby sám Eisenhover nedal přímý rozkaz k natáčení záběrů z koncentráků nebo kdyby se holokaust netýklal přímo Židů, tak bychom asi opravdu dnes četli, že vlastně celou válku zahájili Rusové a zločiny spáchali oni.

Dobrou noc.
01. 05. 2013 | 01:06

čech, volbou napsal(a):

K.M.
Sourozenci Schollovi jsou ta jedna molekula v kádi.
Ti spravedliví, kteří odvrátili Hospodinův hněv.

Měl jsem v dětství strejdy, kteří chodili v uniformách NVA a měli divně pokroucená česká jména, všichni uměli trochu česky a rádi se s tím producírovali.
Dávali mi potáhnout z viržinka, napít piva (to bylo hnusný!) nebo mě na kolenou nechali v autě za jízdy držet volant. Za to by je dneska zavřeli.
Budiž poznamenáno, že jsem geneticky cca ze 2/3 Němec, ale moje mateřština je čeština. Ačkoli jí máma v roce 1947, kdy je v Zolotonoši (nebo Žitomíru, už nevým, pro mě jsou to mýtické krajiny) posadili na vlak a poslali do Karlových Varů vůbec nemluvila. S doktory, s kterými pracovala se domlouvala lámanou latinou. Rajko Doleček ji učil česky, komické.
Takže když jsem se toho veselého sudeťáckého óbrsta s odstraněným tetováním zeptal Du, Onkel, wie war das eigentlich mit dem Russenkrieg?, odpověděl mi Das würdest du nicht verstehen.
Od té doby to tak beru a jsem rád.
Myslím, že rozumím vztahům uvnitř té naší míchanice o hodně víc, než většina lidí, kteří o tom mluví.
Z obou stran.
Ale některým bych už pomalu zavřel hubu pořádnou fackou. Nic víc si ti nájemní keckové nezaslouží.
Ti chlapi, a že to nějací chlapi byli, považovali za štěstí, že se k tomu už nemusí vracet.
O to hroznější je vidět nějaké vytlemené dnešní mládežníky, jak vyhrabávají dávno vystydlé uhlíky a myslí, že si uvaří oběd.
01. 05. 2013 | 01:09

Gerd napsal(a):

Na názor na odsun sudetských Němců 1945 nepotřebuji vykladače lidové historie Schwarzenberga. Bohatě mně stačí, co mně prarodiče vyprávěli, když je Němci v 1938 vyháněli ze Sudet.
01. 05. 2013 | 01:15

Ty Hedvíčkovy ZDROJE nepotřebuju napsal(a):

Když už jsme u těch skutečných dokumentů.

Pět dílů kompletních Hitchcockových záznamů z koncentráků nechalo Imperial War Museum (tomu názvu muzea říkám upřímnost) rekonstruovat, seřadit včetně origininálních Hitchcockových komentářů (které jsou brilantní ukázkou anglánské lakoničnosti tváří v tvář nepopsatelnému) a poskytlo je veřejnosti.

Lze je najít na netu, např. pod Bergen Belsen. Za mých mladých let synonymum hrůzy, dneska neznámý pojem.
01. 05. 2013 | 01:19

rosclays napsal(a):

"národ pochopil...."
2.7 mil. voličů Zemana z celkových 8 mil. oprávněných voličů je poměrně dost málo na to, aby se dalo tvrdit, že národ něco pochopil.
Ještě jsem tady od nikoho nečetl, že by popíral holocaust. Pokud vyjádří někdo svůj názor k odsunu, tak je - jako "protiargument" do toho automaticky zapleteno všechno jenom pomalu ne to, k čemu se dotyčný vyjadřuje, tedy k odsunu.
A to nejlepší.....
"můžou být vůbec rádi, že nebyli popraveni" (jó, to kdyby záleželo na mě)
" Když čtu fňukání o znásilněných Němkách Rusy, tak bych opravdu nabil pistoli."
"Tu válku vedl celý německý národ s vyjímkou aktivních antifašistů"
Ať žije případné referendum (o čemkoli :).

Jo, Katrin Stoiber byla rovněž odsunuta, tuším, že z Bochova a nikde nejsou záznamy o její fašistické minulosti.

Nick Yosif K., čtu vás rád i když nemusím se vším souhlasit.
01. 05. 2013 | 01:22

Medikolog napsal(a):

Jak tak čtu,

zírám, že našemu Yosifu K už nezbývá moc k omlácení nám obligátního "Glory and Victory" v originále o nechápavé české lebky. Nedělal našemu zesnulému omlouvači šoféra Seppa D?
01. 05. 2013 | 01:42

Dag napsal(a):

Beneš prodloužil dekretem válku, takže vraždění německých civilistů bylo omilostněno. Tyto vraždící bestie můžeme teoreticky potkávat ještě dnes mezi námi. Osobně mi to vadí. Když vidím slinty Bednáře, tak si uvědomuji, jaké trauma vyvoval odsun v duši českého národa. Špatné svědomí, okradení a vyhnání našich spoluobčanů, bylo jen předehrou toho, co přišlo po únoru 48.Jsou to typické stalinské metody. Naše národní lůza, mnohdy skrývající vlastní kolaboraci s nacisty, vyloupila pohraničí a okradla německé obyvatelstvo. Beneš byl jednoznačně strůjcem této naší národní ostudy a tlačil na pilu.Nikde v západní evropě k násilnému transferu obyvatelstva nedošlo, přestože tyto země trpěli pod nacismem rovněž. Že někdo může obhajovat, že jsme si vlastní zemi vylidnili a zlikvidovali nejprůmyslovější oblasti Čech s kvalifikovaným obyvatelstvem, nedokážu pochopit.Beneš je rozporuplná postava. Československo dovedl k Mnichovu (je otázka co mohl dělat) a pak díky traumatu Mnichova 38, dovedl demokracii v naší zemi k definitivnímu konci. Neustálá obhajoba odsunu přes světem z nás dělá směšné figurky. Toto téma je dneskromě ČR již vyčpělé a nikdo ho neřeší. téma se vytahuje pouze u nás jako vějička na průměrného českého voliče. Bednář tak se snaží kuchtit svojí volební polívčičku, Nechápu jak SSO, může tohoto zastydlého představitele revolučních gard ve svých řadách akceptovat.Fuj,,,,,
01. 05. 2013 | 01:52

S.Š. napsal(a):

kontext :
Promiňte, pane kontexte, správně tam měl být smajlík, beru to tak, že většina zdejších čtenářů a diskutujících mě už "zná".
:-)
Karel Mueller :
Děkuji za nabídku, pane Muellere, chtěl byste mi patrně ukázat (tak Vaši nabídku chápu), že jsou v současné době již adekvátně opečovávány, je to tak ? Ano, náš čs. - neměcký hřbitov dnes již taky. Trvalo to nicméně skoro 60 let, než nastoupil do funkce starosty rozumný člověk. Za těch 60 let byla většina německých náhrobků zdevastována, kopřivy, býlí a náplavové stromoví jej prakticky přikryly. Co se dalo zachránit, bylo uděláno teprve v posledních letech. To, co jsem napsala o bezdružickém židovském hřbitově se skutečně stalo, obec, která použila stély do základů kravína, se jmenuje Řešín.
01. 05. 2013 | 01:54

Karel Mueller napsal(a):

čech volbou:

Myslím, že bychom si docela slušně popovídali. Jinak se závěrem naprostý souhlas.

rosclay:

Nevím, co na mých dvou příspěvcích vidíte za to nejlepší. Chcete snad říct, že tu válku vedla hrstka nacistů? A pokud jde o ty Němky ... jistě, pokud pro Vás dějiny začaly - stejně jako pro landsmannschaft - v roce 45, tak ti rudoarmějci a naši partyzáni jsou hrozný dobytek, i když se jednalo o excesy. Ovšem jaksi Yosif K. zapomíná dodat, že ti rudoarmějci prožili peklo, viděli ten nespočet mrtvých žen i dětí, viděli hory mrtvol v koncentrácích i cestou, mnozí měli vyvražděné rodiny, nebo alespoň někoho padlého i z nejbližších příbuzných. A po návratu je čekala zemljanka a spálená země.

Ale pro Vás je to jen východní verbež, že?
01. 05. 2013 | 01:56

Sylva Šauerová napsal(a):

Dag :
SSO 2% volebních preferencí, dle dnes zveřejněného průzkumu FFM Factum. K tomu nutno přičíst 13% preferencí pro KSČM a cca tak 1% pro Janu Bobošíkovou. Dohromady s národovci sdruženými v ODS to vydá tak cca na 20%.
Ostuda našeho právního řádu, tzv. Benešovy dekrety, bude jednou zrušena.
01. 05. 2013 | 02:00

kočka šklíba napsal(a):

Karle Muellere, editorovi to samozřejmě trapné není, jen je to lokaj mocných, kteří, at z jakýchkoliv důvodů, zejména splátky za podporu (disidenti), zpochybňují historii. Nečas je trapný slaboch a zřejmě plnil nějaké zadání.
A opravdu je zajímavá otázka někoho výše, co by se dělo, kdyby barel dobroty, zvaný pankáč s čírem, byl skutečně zvolen prezidentem. On prezident viditelně tak malé možnosti nemá a ve spolupráci s kalouskem a těmi , dá se říci, vlastizrádci jako je Urban, Pehe a další, s třesoucím se pozadím a dalšími, kteří už protlačili mega loupež tzv."církevních restitucí" by zřejmě došlo k dalšímu ožebračení tohoto státu.
01. 05. 2013 | 02:04

kočka šklíba napsal(a):

Tak konečně se ta "analytička" odkopala naprosto ;).

Sylva Šauerová napsal(a):
Ostuda našeho právního řádu, tzv. Benešovy dekrety, bude jednou zrušena.
01. 05. 2013 | 02:00
01. 05. 2013 | 02:07

rosclays napsal(a):

Karel Mueller:
a/ "Nabitá pistole" a "východní verbež" je váš slovník, ne můj.
b/ "Chcete snad říct, že tu válku vedla hrstka nacistů?"....Jistě, CELÝ náš národ 45 let kolaboroval s bolševikem, s vyjimkou těch pár "antifašistů", tj. např. chartistů, že? (Tohle je podobenství :).
01. 05. 2013 | 02:10

Karel Mueller napsal(a):

Paní S.Š.,

o ty hřbitovy bylo pečováno celou dobu, jednak nebyly vystěhováni všichni Němci a po několika letech horké hlavy ochladly a jednak o ně často pečovaly nějaké ty české babičky, kterým za to na dušičky Němci přivezli nšjaký dárek. Dost zanedbaný je malý hřbitůvek v Pihelu u rybníka, ale tam už léta nikdo nechodí.

Dag:

Nepostavil jste celou historii na hlavu? Rusové zde vyhráli právě v důsledku války a krutému zklamání ze západu kvůli Mnichovu. Naši předci věděli, že národ unikl o vlas likvidaci a tak řešili, jak ho do budoucna zachránit.
01. 05. 2013 | 02:15

kočka šklíba napsal(a):

Rosclays i kdyby, vašimi slovy , celý národ kolaboroval s bolševikem(někde se ale naučte význam slova bolševik ;)), tak rozhodně celý národ, a ani ti vašimi slovy bolševici neplánovali a neuskutečňovali nejen dobyvačnou válku ale hlavně genocidu národů. Trochu si v tom vymytá hlavičko udělejte pořádek. Takže vaše ubohé srovnání je mimo mísu.
01. 05. 2013 | 02:24

rosclays napsal(a):

kočka šklíba:
Zájem nemám, ale přesto...
Jediný styčný bod mezi námi dvěma by byl ten, kdybyste mi odpověděla na otázku:
"Počítáte se k té hloupější polovině občanů republiky nebo k té chytřejší polovině občanů republiky"?
Ale jak už jsem napsal, zájem nemám, takže to v pohodě považujte za otázku řečnickou, na kterou neočekávám odpověď.
01. 05. 2013 | 02:32

Medikolog napsal(a):

Paní Sylva Vaněček? Šauerová je zřejmě z jiného, německy myslícího světa. Ostudou našeho právního řádu nejsou Dekrety presidenta ČSR dr. Edvarda Beneše, paní Šauerová, ale současné vlastizrádné překrucování dějin, rozdání republiky cizákům a falešním církvím - a s tím související pasquilná legislativa.

P.S., Dagu, také jsem poznal česky mluvícího německého pána - v 1968. Sudeťák, vysoký důstojník GESTAPA. Milý pán. Nemyslíte? Prů jsme mu na ústupu vyvraždili kolegy. Obdobnou stížnost uplatnil o obst. Hans Ulrich Rudel který kolem 8. či 9. května 1945 ztratil v Čechách pozemní odřad své eskadry, když od nás odlétl do amerického zajetí...
01. 05. 2013 | 02:35

Karel Mueller napsal(a):

Zdravím kočko,

s tím Nečasem máte pravdu, asi dostal pokyn. Šlo určitě o hodně. Jak by to vypadalo jsem trochu rozepsal na předposledním blogu profesora.
Víte, když se podíváte do tiskovin landsmannschafu, tak je vcelku jasný nejen jejich nacionalismus, ale byli (a nejspíš stále jsou) prodlouženou rukou Washingtonu, od něhož čekali návrat. Nicméně velmocem se nechtělo do zrušení Postupimi (ani vlastně nechtěli) a tak je otázka revize 2. WW jen naší interní věcí.
Je možné, že jim to nakonec na náš účet Američané odsouhlasili (postoj mnohých našich Židů by to naznačoval) a dnes nás k tomu nutí. Říkám možné, mohu se blamovat. Ale KS byl nejvzornější americkou ozvěnou v Evropě, takže asi nebudu moc daleko.
Také by Vám neměla uniknout taková jemnůstka: Zatímco kancléřka halasně podporuje na srazech sudetské Němce, tak Sarrazin letěl jako namydlený, když se odvážil napsat ... že chce, aby Německo zůstalo Německem.
01. 05. 2013 | 02:37

Medikolog napsal(a):

Pardon, falešným církvím...
01. 05. 2013 | 02:37

kočka šklíba napsal(a):

rosclays napsal(a) v 01. 05. 2013 | 02:32

:D :D to se samozřejmě nedivím, že zájem nemáte milý rosclaysi, ptz nemáte čím argumentovat. To že genocidu uskutečnili a plánovali i na dalších národech, nacisti (včetně sudetáků), nepopřete, to už byste musel být tak ubohý jako např. Urban a Šauerová. To že vašimi slovy "bolševici" nic takového neprovozovali a ani neplánovali, také nemůžete popřít, tak čím byste milá vymytá hlavičko asi odpovídat? Ničím, takže šoupejte nohami a mlčte ;).
01. 05. 2013 | 02:51

kočka šklíba napsal(a):

To je zajímavé Karle Muellere, to jsem opravdu nevěděla ani mě to nenapadlo, tedy ten zájem Washingtonu, ale docela by to vysvětlovalo angažovanost právě Nečase a Topolánka.
01. 05. 2013 | 02:54

rosclays napsal(a):

Dag:
"Toto téma je dnes kromě ČR již vyčpělé a nikdo ho neřeší. Téma se vytahuje pouze u nás jako vějička na průměrného českého voliče."

S tím se dá víceméně souhlasit, ale napadlo vás někdy, proč jel Posselt do Lidic poklonit se k památníku?
01. 05. 2013 | 02:58

S.Š. napsal(a):

kočka šklíba, 01. 05. 2013 | 02:07
Ale kdepak "konečně", paní kočko šklíbo, to je můj - a v komunitě, v níž se pohybuji, která ovšem nediskutuje na internetu, protože to má za pokleslé, rovněž - stabilní, po léta zastávaný názor. Není zdaleka poprvé, co jsem to napsala. Ostatně, i názor veřejnosti se v této věci zdárně vyvíjí, pro zachování platnosti tzv. Benešových dekretů je již jen menší polovina veřejnosti, a uspokojivě se v čase vyvíjí i názor Čechů na odsun českých Němců.
viz http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6665/f3/pm120110.pdf
Přeji dobrou noc, paní kočko. Nebo jste na noční ?
:-)
01. 05. 2013 | 03:04

Elena napsal(a):

Dnes sme odkazane na prevážne Nemecké firmy aby nam dali prácu a počas našých štátných sviatkov nam za ne zaplatili dvojnasob, aj za deň Víťazstva v druhej svetovej, platia nam to aj Nemecké banky .
Oblečenie na priehľadky, oslavy nam šiju Čiňania, za úver , ktorý nam poskytnu Nemecke banky.
To je cela naša dnešna vlastinecka aktivita, všetkých postkomunistickych krajin.
Aspoň že na internete je tu každý normalne "hrdina"
01. 05. 2013 | 03:06

Elena napsal(a):

autore, autore :
Jak vymývat mozky?
Dajte ľudem prácu, budu spievať pod vašu hudbu.
01. 05. 2013 | 03:12

S.Š. napsal(a):

Ještě pan Medikolog, ad "rozdání republiky cizákům a falešním církvím" :

Ano, ano, tak to tady už dlouho nebylo. Však už se taky minulý týden ptaly Haló noviny, zda ukořistí církve i Šternberský palác. Samozřejmě, že ano, církve, zejména ta katolická, přepadnou paláce, kostely a polnosti a "všechenlid" už je nikdy neuvidí. Pole nechají zpustnout, kostely vykradou, mobiliář odvezou do Vatikánu a paláce prodají šlechtě nebo Němcům, to přece všichni vědí, zeptejte se paní kočky šklíby (variantně paní Silvie).
:-)
01. 05. 2013 | 03:14

Elena napsal(a):

autore , autore:
ľudia s hlavami maju všetko ako sa patri, len nemaju prácu
01. 05. 2013 | 03:21

Elena napsal(a):

Predvšerom sme sa bavili s kamaratkou,pitala som sa jej kam odchadzaju za prácou Ukrajinci?
Do nemeckých domov dôchodcov, starať sa o nemocných.
01. 05. 2013 | 03:40

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

za vlastizradu byl trest smrti. pokud by se postupovalo dle zákona a platného práva, tisíce sudetských němců by bylo pověšeno. odsun byl v podstatě humánní akt. němci dostali milost a právo na svobodný život v říši, kam tolik chtěli. pan bednář má pravdu, spousta lidí už má ty mozky vymytý.
01. 05. 2013 | 03:54

Medikolog napsal(a):

Jistě paní SŠ.. to tu dlouho nebylo. Proč by něco odnášeli, když vás tam nepustí a nasadí tam škodnou?

Jak to říkal uhlobaron v Cimrmanech.. že důl se ukrást nedá. Vždyť je to díra v zemi... ;to jste také našla ve vašich Haló novinách? Co na to Volkischer Beobachter? Ale ten už vlastně nevychází. Jak se jmenuje jeho tištěný sudetoněmecký nástupce?
01. 05. 2013 | 04:51

resl napsal(a):

Autor : Během tzv. divokého odsunu, jenž předcházel jeho řádné podobě, docházelo ke zločinnému jednán
Československá republika se od zločinů proti Němcům distancovala a trestala je. Před komunistickým protidemokratickým pučem z 25. února. 1948 čekalo na soudní projednání na 6000 takových případů.
........................
Bednář z posledních sil připustil to, na co mu zakazovali soudruzi jen pomyslet. Nebýt tedy jeho komunistických předků, mohly se případy vražd a krádeží odsoudit, jenže puč tomu zabránil. Nechtěně potvrzuje zločiny, které páchaly Rudé gardy i jednotlivci, popichované Benešem. Náš spolupraovník stb s krycím jménem "Kodex" se opět zamotal do své demagogie. Chtěl bych jej vidět před studenty, obhajovat své nesmysly a lži.
01. 05. 2013 | 05:03

S.Š. napsal(a):

resl :
Dobré ráno, pane Urbane ... :-))
Tady je to jako v humoristickém časopisu, co ? :-) A to mě ještě paní kočka došla začerstva udat k vlkovi na Kosu. Teď z toho nebudu spát. :-) Tak si jdu dát na uklidnění něco stylového, třeba Habermannův mlýn. O hodných Češích a zlých Němcích.
Pěkný den, pane resle.
01. 05. 2013 | 06:22

vasja napsal(a):

Tady nějakej pravdoláskovej voháňka resl poráde píše, už pár měsíců, že pan Bednář byl spolupracovník stb.
Docela slušný by bylo, dát odkaz. Ale to né. Tak maximálně strčit brko do krku a je to tu, souzi.
01. 05. 2013 | 07:10

Mac napsal(a):

Šauerka

Habermannův mlýn???

krindapána, taková stará a ještě se kouká na pohádky?

když tak bažíte po stoprocentních agitkách, vyhrabejte si někde v archívu staré Rudé právo. Pokud vám jde o styl, to je tak na stejné úrovní s Habermannem :-)))

ale pro sebemrskačské kolaboranty docela dobrý
01. 05. 2013 | 07:10

Pepa Řepa napsal(a):

Byl první máj, večerní máj, byl lásky čas, hrdliččin zve ku lásce hlas......

a my ty dekrety zrušíme
dyja dyja dou
a my vám palici
vymyjem
dyja dyja dou

a my vám hubu votevřem
dyja dyja dou
lásku do ní nalejem
dyja dyja dou

když mám já trauma z toho, že naši zabrali barák Helmutovi, že jsem baštila z jejich talířů, spala v jejich peřinách a měla doma příbory s hákovým křížem, tak Vám garantuju, že když ne Vy, tak Vaši vnuci to trauma budou mít taky, jako že se Sylva jmenuju
dyja dyja dou

Helmut chce mít pořádek.
A tak když zjistil, že válku nevyhraje, vytvořil komanda likvidující hromadné hroby, které vytvořil předvoj jeho armády.
Sám to spočítal, že je jich. Jedenáct.
Ne jako na mostě v Ústí, ale jedenáct milionů, střelených do zátylku.
Ani komnda nestihkla všechny vykopat a spálit. Mrtvolypálily měsíce, kromě těch, kteří prolétli komínem.

dyja dyja dou
Mám snad jít za potomky Helmuta, kteří se narodili dávno po válce a každé dva měsíce jim do toho sajrajtu strkat čumák?
dyja dyja dou

Hynku, Jarmilo, Viléme, Sylvo, Kadliku, Libore, Honziku, Diágo, Jiříku.....
01. 05. 2013 | 07:13

Pepa Řepa napsal(a):

Yossiff K
kolego gratuluji k získání ceny "Tapetář roku"....inu když dva dělají totéž.....
někdy je tapetování ošklivé, jindy smysluplné
:-)
A šrouba nechtena pokoji.
Je tu doma, v bačkorách

Tady je to naše.........Bakalovo centrum pravdy, lásky, něhy a porozumění
bakalo bejby bakalo dál
bakalo čím dál víc
01. 05. 2013 | 07:20

Mac napsal(a):

Řepa

:-)))))

pěkné, paní Sylva zní jako "zborcené harfy tón..." a taky "ztrhané struny zvuk..."
:-)
01. 05. 2013 | 07:23

vasja napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
Tady je to naše.........Bakalovo centrum pravdy, lásky, něhy a porozumění
---------------
Kabalovo centrum. Tak to je. Ja je vidim šade:-)
01. 05. 2013 | 07:29

Pepa Řepa napsal(a):

a už jde vlčí zzzzubatá. S Kosou.....

Zítra ráno přijde Zubatá, Zubatá
poví mi:" vem si Sylvo kaťata kaťata,
je čas holka, musíš jít hned se mnou,
nebreč, s Vlkem žádný finty nehnou."

v komunitě, v níž se pohybuji, která ovšem nediskutuje na internetu, protože to má za pokleslé...
:-)!!!!!
Ach jak hluboko jsem klesl....mám psát jako resl
Pa hoĺky....děsný panoptikum!
01. 05. 2013 | 07:38

JF napsal(a):

no to zřejmě jeden musí prohrát dvě světové války, aby zde bylo najednou takových národních hrdinů ;-) - zápecníků. Co takhle se pánové hurávlastenci rozcvičit na kozáčka ;-) Ale vemte to raději jak zvykem pouze ideově, ať si neublížíte. Psychika,tak ta z Vás totiž může udělat třeba i malé Napoleony ;-))) Bednář je jeden takový císař svobody, Klaus další. Chlapci se budou muset nějak dohodnout ;.) Zřejmě dojde i na vlny ovací, v Česko jak výše v diskuzi, nebýt té lenosti, tak by bylo bývalo či bylo nebylo ... Bednář, vrchní vypravěč nám zas to hezky povyprávěl.

ps: v Rusku je docela dost surovin a rusové by také nemuseli zcela pochopit pravidla svobodného obchodu. To se té svoboda čas od času také musí pomoci ... však i toho Lénina jim dovezli, však i tu Katarinu a nakonec i toho Putina coby výjezdního agenta dederóna ;.)

No nechme se bavit. Česko by nakonec mohlo být přeci jen v něčem mistr, a to ve skoku na špek.
01. 05. 2013 | 07:41

Pepa Řepa napsal(a):

S.Š.
v komunitě, v níž se pohybuji, která ovšem nediskutuje na internetu, protože to má za pokleslé...
----------------
Pozoruhodné, že stihnete ještě Kosu a tucet dalších internetových serverů a víte,kde Vás práskli
:-)!!!
Ach Bože jak hluboko jste klesla....předehnala jste-na internetu-resla......pssssst před komunitou.
01. 05. 2013 | 07:55

třebaKarel napsal(a):

Trochu probolém vidim v tom , že když pan Bednář docela běžně lže , jak mu můžete věřit a nemyslet si že je jen jeden z honorovaných zametačů ?
To přiběhne pepa se svou vtipnou ve který se už ani snad sám nevyzná , Ivan Hochmann s perlama jako : článek nesnese oponenturu ,děs , protože takovýhle fanatici dělali všechno zlo o kterým autor píše a i to bolševický . Marná sláva , kdo nechápe že se člověk omlouvá kvůli svýmu zlýmu svědomí a ne kvůli tomu že se omluvil druhej , v apatyce nekoupí .
Dá se jen zneklidnit mainstream . tK
01. 05. 2013 | 07:58

Ládik!!! napsal(a):

Když nevíte, jak vymývat mozky, zeptejte se komančů. Ti na to mají patent. Vymytý mozek se projevuje čistým a jasným úsudkem, radostně hledí k světlým zítřkům a skandovaně tleská, dnes třeba rytmicky skáče.
01. 05. 2013 | 08:06

Ládik!!! napsal(a):

vasja -
myslíte, že bakala se řídí kabalou?
01. 05. 2013 | 08:09

Pavel13 napsal(a):

Měle jsme to my, kurňa, štěstí, že náš císař pán tu velkou válku tehdá projeli. Kdyby fšecky naše předky, kteří nedostatečně milovali svoji vlast Rakousko-Uhersko, poslal ke svým slovanským bratrům na východ, zbytek by snadno splynul s ostatním německy mluvícím obyvatelstvem rakouské části monarchie.
01. 05. 2013 | 08:09

Ládik!!! napsal(a):

Ježíšku na kříšku, jak hluboko jsem poklesl!!! Ani jsem si toho nevšim!
01. 05. 2013 | 08:13

Pepa Řepa napsal(a):

třebaKarel
kdo nechápe že se člověk omlouvá kvůli svýmu zlýmu svědomí a ne kvůli tomu že se omluvil druhej , v apatyce nekoupí
.................
Někdo Vám brání v procesí s omluvou?
Zformujte se a běžte....ale sami za sebe, když tu potřebu omlouvat se za to u čeho jste nebyli, za činy svých předků máte.

Pro mě je tady Cesko-německá deklarace.

Já vím dekrety nezrušila
Bingo!!!!
A jsme u kořene!!!!!
Dyja dyja dou

Tak kápněte konečně božskou jako jiní o co Vám jde-o zrušení- a dohodněte se s andělíčkem strážníčkem, ten tvrdí, že omluvy netřeba:-!!!podesáté,posté...blablabla.....jde přece jen o to proluftovat svědomí nejde přece o zrušení dekretů a následnou možnost zpochybnit právní systém se všemi jeho důsledky.

No....když holt je máte-zřejmě- za sebe, či za rodiče všelijaké....vzhůru do procesí.
Proč potřebujete kompars? a to i těch narozených padesát let poté?
O událostech v Ústí nebo v Brně je dnes větší povědomí než o těch hromadných hrobech 11 milionů.
01. 05. 2013 | 08:21

Mac napsal(a):

šauerovic bohnická komunita nediskutuje na internetu....no to je ukliddňující, ještě aby byli na internet puštěni chovanci ze šauerovic komunity.....

akorát aby neinternetová komunita šauerovou nevykousala, vždy't ta je na netu pečená vařená, taková její životní náplň - agitovat a agitovat
01. 05. 2013 | 08:22

Mac napsal(a):

třeba Karel napsal

Trochu probolém vidim v tom , že když pan Bednář docela běžně lže , jak mu můžete věřit a nemyslet si že je jen jeden z honorovaných zametačů ?
Já ten "trochu problém" vidím v tom, že někteří Třebakarlové potřebují na to, aby si udělali na něco názor, někoho, kdo jim "věrohodně" řekne, jakej ten názor má být.

My, kteří se snažíme používat mozek, nejsme závislí na výpotcích Bednářů ani nikoho dalšího.
Říká se tomu schopnost dívat se kolem sebe a udělat si názor na základě vzdělání, zkušeností atdatd

kolik je vám let, Třebakarle?
jinak - todle je opravdu značně specifický národ. Nedokážu si představit někoho v Polsku, že by vylezl se žvásty, jakou mají Poláci strašlivou vinu za odsun Němců. Dostal by po tlamě a byl by provždy klid. Takovejch let po válce a furt se bude kvílet, jací jsme zločinci....
01. 05. 2013 | 08:30

Marian napsal(a):

Od událostí, o nichž se zde hovoří uplynulo bezmála sedmdesát let,od toho,co jim předcházelo o pět či sedm let víc.
Nikdo z nás (snad s výjimkou 90 letých staříků) nikoho nevyháněl, neodsunoval,nevraždil a neznásilňoval.A prakticky nikdo na druhé straně nebyl vyháněn,odsunován,vražděn a znásilňován.
NEMÁM S TÍM NIC SPOLEČNÉHO. Nebo snad máme po Švédech požadovat aby se omluvili za to,co u nás prováděli ve Třicetileté válce?
01. 05. 2013 | 08:31

culter napsal(a):

Tak jsem si přečetl pár příspěvků k diskusi. Víte, já obdivuji, kterak Němci odmítali princip kolektivní viny. Kupříkladu po dobytí Kyjeva během dvou dnů provedli 35000 soudních procesů - pravda, rozsudek vždy byl trest smrti zastřelením, ale každý měl svého soudce a advokáta, na advokátech Himmler vysloveně trval. Taky Minsk či v Bělorusku stovky vypálených vesnic (u nás jen Lidice) zlatým písmem zapsány jsou v Německém soudnictví. PS: Myslíte, že je to blábol? Ano, je to blábol, je to podobný blábol tomu co zde někteří píšete. PPS: Nyní pane Stejskal můžete příspěvek můj smazat
01. 05. 2013 | 08:31

Ládik!!! napsal(a):

Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly;
i přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly.

I zželelo se matce milých dítek;
duše její se vrátila
a vtělila se v drobnolistý kvítek,
jímž mohylu svou pokryla.

Poznaly dítky matičku po dechu,
poznaly ji a plesaly;
a prostý kvítek, v něm majíc útěchu,
mateří-douškou nazvaly. -
01. 05. 2013 | 08:33

Marian napsal(a):

Mac- vaše příspěvky mohu s klidem podepsat.Ale jinak- co čekáte od národa, v němž se více než 40% voličů nechá médii zmanipulovat natolik, že dá ve volbách hlas člověku, který ZCELA EVIDENTNĚ nemá na výkon podobné funkce ani fyzické,ani duševní předpoklady?, politických souvislostech ani nemluvě?
01. 05. 2013 | 08:36

Ládik!!! napsal(a):

Marian -
myslíte Miloše?
01. 05. 2013 | 08:38

Mac napsal(a):

vykřičníkový Ládínku

to my víme, že znáš 3 sloky z Erbena (už je sem píšeš asi podesáté) , ale to z tebe ještě intelektuála neudělá, ty naše lopato :-)))
01. 05. 2013 | 08:39

Marian napsal(a):

Ládíku,třikrát vykřičený ( snad mne spravedlivý censor Stejskal opět nezablokuje kvůli "hanlivému komolení nicku" ty jsi živý,názorný a velmi odstrašující příklad toho,co s jinak docela inteligentním,schopným a občas i vtipným a docela sympatickým člověkem dokáže provést ideologie.
01. 05. 2013 | 08:41

Karel napsal(a):

Kolikrát mě napadlo proč sudetští Němci neprotestovali proti vyhlazení Lidic? To jim přišlo normální? Byli tam děti a ženy. Kde byla ta "slušná" většina, jak dnes o sobě tvrdí ( třetí generace ) sudetští Němci.
01. 05. 2013 | 08:42

Mac napsal(a):

vykřičníkový Ládíčku
ne, nemyslí Miloše, Miloš dostal přes 50%. Ty snad nevíš vůbec nic

Marian myslel kníže, co má k sudeťákům...ej čo to tárám... k LIDU blíže

prostě takovej Karel-dobroty barel . Nebo naopak.... tady je možný všechno
01. 05. 2013 | 08:44

Marian napsal(a):

Ládík- omlouvám se za tykání,jsem na ně zvyklý z jiných diskusí.Jinak- jistě i vám je jasné, že oproti Barelu dobrot (Bože,jak hluboko jsme klesli!) je Miloš člověkem kypícího zdraví a tryskající životní síly.Pokud vím, při žádném jednání nikde neusnul, a ani pomočit se na veřejnosti zatím nedokázal.
01. 05. 2013 | 08:45

Ivan Hochmann napsal(a):

Bylo mě od počátku této stránky jasné,co nastane.

Divím se lidem jako Luba ,Aga a dalším,že si neodpustili hloupé řeči a vyprovokovali Jusufa k tapetování.
Tato stránka svědčí o lidské hlouposti.
O nepochopení komplexů dějinných událostí.
Posuzovat věci z parkety vlastních názorů a z hlediska současné doby je bohužel doménou všech nesnášenlivých a snad i osobně postižených lidí.Vím ,je pro ně těžké zapomenout obzvláště,když zjišťují,že situace jimi popisované(pravdivě) by se mohly vzhledem k tuposti vymytých mozků znovu opakovat i v dnešní době.
To je ta hrůza. A divím se Pepovi,že si z takových věcí dělá legraci a snaží se je bagatelisovat.

Nechci tlustou čáru.Celá historie kolem poválečných a válečných událostí byla interpretována celých 50let sebrankou,která se dostala po válce k moci.Tak se nedivme,že je zde tolik kostlivců.
Uvažující lidé mají o celém odsunu jasno.Tak jak se chovali rudé bandy k sudetským němcům ,tak se chovali posléze k českým občanům.I já mám svoje osobní svědectví!

Fujtajbl.
A šmytec.....
Ivan.
01. 05. 2013 | 08:57

Ládik!!! napsal(a):

marian, mac -
píšete, že 40% voličů se nechalo zmanipulovat - a když k tomu přidám těch 15%, co je od narození nezmanipulovatelných a přesvědčených, vyjde mi z toho zákonitě Miloš.
Miloš má zanícený palec u nohy, který mu omezuje stabilitu, v koutcích úst má pěnu - nic moc repre. Jediné plus - že umí udělat jednoduchého axela na přehlídce, musí ho ovšem vylepšit a přejít k dvojtému. To ho pak budu žrát.
01. 05. 2013 | 09:01

nil novi sub sole napsal(a):

Na mouchy je plácačka.
Plácačka nad mouchy je Yosif K.
Pane Yosife K. , svými příspěvky pod tímto blogem, jste dle mého názoru deklasoval naprosto neuvěřitelným způsobem sebe i svoje úsilí ve prospěch demokracie a Izraele.
Plácejte si dál o tom, co vám a vám podobným, podobně jako mouchám voní, libě voní.
Od této chvíle však nepovažuji vaše zdejší příspěvky za vyvážené a relevantní.
01. 05. 2013 | 09:02

Ládik!!! napsal(a):

Marian -
a odkud mu ta životní síla tryská? Z kterého otvoru?
01. 05. 2013 | 09:04

třebaKarel napsal(a):

Milý Pepo ,
vedle¨Praotče , víte vždycky nejlíp co si druhej myslí. Chápu snad že se člověku jako jste Vy nechce mluvit jasně . Každej jsme jinej , Já Vám ale , když si všimnete , neříkám že se máte Vy omlouvat , Vy jste ale hnedle na koni . Proč asi ? Máte určitě nějaký vtipný Arabský přísloví .

Macu ,
přejdu Váš tón a budu dělat jako že nic . Ne , nevím všechno , ani nesporně vzdělaný lidi nevědí všechno , zato pošuk se zaťatou pěstí má jasno .
A že je ve změti často protichůdných informací první vodítko věrohodnost toho kdo to říká ? Jestli tohle nechápete a na všechno si děláte vlastní názor ze zdrojů ( net je zase často minimálně ne zcela serioazní ) , neděláte nic jinýho . A to já holt musim . Jestli ale v tomhle chcete pokračovat , změňte tón , jinak plivete do prázdna , dík za pochopení . tK
01. 05. 2013 | 09:06

Marian napsal(a):

Ládík!!! 9.01. Ano, to je přesně to,co říkám, co jsem psal hned v prvním příspěvku.Zřejme lze jistý typ lidí přesvědčit, že houno voní jako konvalinky.
Člověku,který si uchoval zdravý rozum a smysl pro SKUTEČNOU nikoli virtuální realitu je naprosto jasné,že Zeman, ačkoli nekypí zdravím je na tom 100x lépe, než starý,nemocný KS s příznaky počínající senility.Svoji nezpůsobilost jasně znázornil tím,že nebyl schopen volebního aktu.
01. 05. 2013 | 09:12

krajan napsal(a):

S.Š.
"...Ostatně, i názor veřejnosti se v této věci zdárně vyvíjí, pro zachování platnosti tzv. Benešových dekretů je již jen menší polovina veřejnosti..."
Jistě, paní analytičko! Pamětníci pomalu vymírají.I tato diskuze ukazuje, že se na tom pracuje velmi pilně a někteří, kteří mnoho nepamatují, jsou již zpracováni dokonale. Vidím to i na svých vnoučatech, co do nich hustí dnešní "apolitická" (základní!!!) škola. Stejné žvásty jak za komunistů, jen s opačným znaménkem.
Skromná otázečka: Kolik vám bylo let, když skončila druhá válka?
01. 05. 2013 | 09:13

Mac napsal(a):

třebakadle

ale vy se mýlíte, milej zlatej

určitě si nemyslím, že vím všechno, akorát je mně už na blití z toho kajícného, sebemrskačského pláče nad tím, jací jsme zločinci - i vy , samozřejmě - když při odsunu, o kterým rozhodly mocnosti, zařvalo pár, možná nevinejch sudeťáků. No nevinejch, to není tak úplně jistý v případě stáda, který masově řvalo Heim ins Reich, rozbilo republiku a ztotožňovalo se s Hitlerovou a Heydrichovou krásnou myšlenkou na konečné řešení české otázky.

Takže já ty pošuky se zaťatou pěstí vidím na druhé strany barikády než vy.

a mimochodem - svůj mravokárný tón si strčte za klobouk.

Jestli vy si potřebujete hledat v některých zásadních historických pojmech teprve nyní "první vodítko"....hmmm
Holt někteří jsou trochu dál
01. 05. 2013 | 09:17

Občan napsal(a):

Šauerová,
i kdyby byly zrušeny prezidentské dekrety (z nichž, mimochodem, ANI JEDEN nemá s odsunem nic společného), Vašim sudeťákům a jejich pohrobkům by to moc nepomohlo.

Ono totiž nejenže by jim to nepomohlo, ale ono by jim to setsakrazatraceně uškodilo. Protože jakmile by jim bylo vráceno československé občanství, v tu ránu by spadli VŠICHNI muži, kteří TEHDY dosáhli věku 17 let (tedy TEHDEJŠÍHO braneckého věku), pod jurisdikci vojenského trestního soudnictví a nestačili by se divit. Za vojenskou zradu, sabotáž, špionáž, opuštění jednotky, nedostavení se k jednotce, odmítnutí vojenské/branecké povinnosti a další zločiny byl v době zvýšeného ohrožení státu TREST SMRTI ZASTŘELENÍM, a to v rámci polního soudu - tedy vykonaný bezprostředně po vynesení rozsudku.
V NEJLEPŠÍM případě, kdy MOHLY (ale nemusely) být zohledněny nějaké humanitární důvody, vysoký trest odnětí svobody a likvidační pokuta, rovnající se většinou propadnutí VEŠKERÉHO majetku.

Ženy by na tom nebyly o moc lépe. Zákon na ochranu republiky i Trestní zákoník se na ně vztahoval úplně stejně jako na muže. A s mladistvými se trestní právo také moc nemazalo.

Takže ti Vaši dnešní sudeťáci by od českých soudů obdrželi krátké vyrozumění, že oni (dnes geronti) propadli hrdlem i majetkem, a jejich potomci by byli vyrozuměni, že VEŠKERÝ majetek jejich rodičů či prarodičů propadl státu. V příloze by pak obdrželi složenku s vyčíslenými náklady za soudní řízení a za řízení spojené s vyhledáním a oceněním propadajícího majetku.

No, a protože zde TEHDY byl v účinnosti rovněž zákon na ochranu republiky z r. 1923, bylo by součástí vyrozumění také sdělení o ztrátě občanských práv a opět propadnutí majetku.

A pak zde ještě byl Trestní zákoník (117/1852), který automaticky ukládal trest smrti za
vraždu
loupežnou vraždu
žhářství
úmyslné poškození majetku s následkem smrti

Tresty těžkého žaláře vypisovat nebudu, protože by to bylo příliš dlouhé.
Nicméně i Trestní zákoník u trestů smrti a těžkého žaláře automaticky ukládá i ztrátu očanských práv, jakož i ztrátu všech titulů akademických, vojenských i čestných, ztrátu živností vč. patentu lodního, oprávnění výkonu advokacie, notářství apod., odejmutí veškerých penzí, sociálních dávek, platů, provizí, alimentů a dobročinných příspěvků. Navrácení čehokoli ze zmíněných práv bylo podmíněno výslovným schválením prezidentem republiky.

Takže, nevážená Šauerová, Vaši sudeťáci by se měli jakékoli zmínce o zrušení prezidentských dekretů o československém občanství vyhnout sakra velkým obloukem. Na popravy rozklepaných starců a stařen by tu asi nikdo neměl žaludek a na jejich živení v kriminálech také nikdo není zvědavý. Nu, a pohrobci i prapohrobci to tu mohou PO ZAPLACENÍ výše zmíněných pokut a poplatků klidně zkusit.
01. 05. 2013 | 09:27

minatomirai napsal(a):

Celá historie kolem poválečných a válečných událostí byla interpretována celých 50let sebrankou,která se dostala po válce k moci.
-------------------------------------------------------------------------------

A tato sebranka vychovávala dnešní debatéry zde, dá se předpokládat, že většina je zde spíše blíže k 70 než ke 30 letům. Stále plni nenávisti, stále obětní beránci, a to nejenom nejenom protektorátu, ale i doby po něm.
Je dobře, že nová generace bude vychovávaná svými 30 letými + rodiči, bez vlivu prarodičů a jejich zaryté nevědomosti a nenávisti, navěky zakonzervované v době neinformovanosti a zářné rudosti. Předpokládám, že takový vnuk Luby, pokud Luba sám někdy plodil, ho pošle rovnou do prd..., jestliže mu začně zaníceně povídat o tom, jak se za války z věznů vařilo mýdlo a do lidské kůže se vázaly knihy. protože Luba to četl v novinovém článku, ale nikdy ho nenapadlo, že existují stovky a stovky historických nejenom monografií, které tento zejména český folklór dávno vyvrátily.
Ke zvěrstvům docházelo, ale český člověk toho byl většinou ušetřen a dobu protektorátu prožil přibližně stejně spokojeně jako následující dobu rozvinutého komunismu.
01. 05. 2013 | 09:30

LMAO napsal(a):

S.Š. napsal(a):
.... v komunitě, v níž se pohybuji, která ovšem nediskutuje na internetu, protože to má za pokleslé....
--------------

A hele, tak paní S.Š. se pohybuje v komunitě, která považuje internetové diskuze za poklesklé. Hmm, hlavně, že paní S.Š. se zde i na dalších blozích vyskytuje pravidelně. Že by do té komunity až tak úplně nepatřila? Takto to vypadá tak, že těm elitám z té „lepší“ komunity dělá takovou tu ficku, která je zaúkolovaná na tu černou práci, která je pod úroveň těch vyvolených z vyšší společnosti. No, aspoň nějaké spojení tam je, a tak se k nim paní S.Š. může alespoň na internetu řadit
01. 05. 2013 | 09:36

Občan napsal(a):

Krajane,
Šauerová je ročník 1952, takže o WWII ví kulový; stejně jako její ideový souputník Posselt (r.n. 1956).

Opět se tak potvrzuje pravidlo, že čím později po válce narození, tím zuřivěji bojují za "práva" sudeťáků.
01. 05. 2013 | 09:38

minatomirai napsal(a):

Vzhledem k tomu, občane, že tady o vás jde fáma, že jste již několikátý rok na neschopence, jste zřejmě předdůchodového či důchodového věku, takže víte o té válce stejné h... jako ti, kteří se narodili během ní či po ní. Mavíc jste googlař, očekávat skutečné znalosti by bylo ve vašem případě příliš optimistické.

Vaše tvrzení se dá tedy otočit, čím více vystaveni komunistickému vzdělávání, tím větší zastánci dodatečné popravy Sudeťáků. S Milošem vpřed, ani krok zpět.
01. 05. 2013 | 09:46

Silvie napsal(a):

Resle,
vy jste opravdu nechutný člověk, bolševický kádrovák par-excellence.
Neustále tady někoho osočujete a nejste přitom ani schopen si ověřit, nežli jedovatou slinou plivnete, zda se opět trapně neblamujete.
Ve svazcích je sice veden jakýsi Miloslav Bednář, ale ten se narodil 23.9.1926, což asi s věkem zmíněného blogera příliš nekoresponduje.
Navíc se k tomu už nejednou vyjadřoval.

Kdykoliv chci po vás nějaký důkaz, tak se prostě zbaběle vykouříte...
Vyvrátím-li vaše žvásty, zásadně nereagujete, ačkoliv jste mne předtím znectil jako neinformovanou blbku.
01. 05. 2013 | 09:47

Kom napsal(a):

minatomirai
Tak to je tak akorát do nějakého sudeťáckého sborníku. Beneš, národní socialisté, sociální demokraté, lidovci, to všechno byla rudá lůza. Všichni Češi, kromě ovšem kolaborantského křídla agrárníků. Za protektorátu tady panovaly nádherné civilizované podmínky, všichni byli spokojeni, a nějaké masové vraždy se vůbec nekonaly, protože z nikoho nedělali mýdlo, naopak měli velké problémy mrtvoly spálit, jak si stěžoval zasloužilý civilizátor Höss. A ještě by bývali Němci zaplatili i těm nenapravitelným Čechům, kteří by se odmítli připojit k vůdcově Evropě, bezplatný odjezd na Východ, s konečnou nejspíš v Majdanku.
Naštěstí příští generace už to budou vědět, protože jsou vychovány elitou národa, žurnalisty a Hellery, Schwarzenbergy, Duky a Kalousky. Takový Lipold vůbec není Čech a nemá s Čechy nic společného, on vyrostl na Západě a vzdělával se tam, podobnost s bezpáteřnými podlézavými novináři z normalizačního Rudého práva je čistě náhodná. A Vy taky nejste něco tak podřadného jako Čech, Vy jste germánský nadčlověk, který slovanskými podlidmi pohrdá.
01. 05. 2013 | 09:48

smutný vaněk napsal(a):

Zaleťte si s Urbanem na Petrovy kameny, dneska Vás nikdo upalovat nebude. Za inkvizitory jste tu vy. Paradoxy, co za to nestojí.
01. 05. 2013 | 09:53

šašek z Jihlavy napsal(a):

minatomirai napsal:
"Ke zvěrstvům docházelo, ale český člověk toho byl většinou ušetřen a dobu protektorátu prožil přibližně stejně spokojeně jako následující dobu rozvinutého komunismu.
01. 05. 2013 | 09:30
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tohle jste přehnal, zkuste ve jménu Boha a všech obětí, vyvražděné elity národa počínaje a Lidicemi a Ležáky konče tuhle lživou větu odvolat a napravit si reputaci celkem objektivního diskutéra.
BTW, rodiče žili koncem války v Brandýsku a Cvrčovicích, v Buštěhradu žila část příbuzenstva, ti by mohli vyprávět o spokojeném životě za protektorátu - Lidice co by kamenem dohodil.
01. 05. 2013 | 09:55

smutný vaněk napsal(a):

01. 05. 2013 | 09:53 byla reakce na 01. 05. 2013 | 06:22 by S.Š.
01. 05. 2013 | 09:57

Zdeněk Brom napsal(a):

Karel Mueller:

Cituji: "Zatímco kancléřka halasně podporuje na srazech sudetské Němce, tak Sarrazin letěl jako namydlený, když se odvážil napsat ... že chce, aby Německo zůstalo Německem."

Ano, to je podstatná věc. Jenže ani kočka šklíba a pamětník ji nevidí a neslyší. Nemohou si to dovolit, zbouralo by to jejich bábovičky.
01. 05. 2013 | 09:57

Zdeněk Brom napsal(a):

Karel Mueller:

Mimochodem, už jste rozřešil jemnou nuanci našich dějin: Kdy vznikla II. republika?
01. 05. 2013 | 10:04

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

šašek z Jihlavy Tohle je zaklad te propagandy. Na tomhle napriklad vznikl slavny konflikt kolem lidickeho audioprojektu. Pamtnici meli problem s tim, ze to do prichodu komanda bylo prezentovano jako vsenicka selanka. Oni rikali, ze jim prijde absurdni, ze se tam nereflektuje stupnujici se psychicky teror heydrichiady, denodenni hlaseni o zatcenych, popravenych, zakazy vychazeni atd.
01. 05. 2013 | 10:05

resl napsal(a):

pro vasju 7:10,
až zjistíte, že je to pravda, pokuste se to nějakým způsobem vyvrátit. To vám jde nejlépe. Doplňte Bednáře, pokud jste trochu ve formě, určitě se vámto povede. A pište mně, když něco chcete, já vám hlavu /ne/utrhnu. zdraví r.
http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky
řepíku, dostal jste se do "vybrané společnosti" kam se vám tak nechtělo. Máte vasji, hovorky, občany a všechnu tu partičku komoušů, svazáků a budovatelů hrůzy. K věci nemáte nic, protože už vše bylo řečeno, jen ne od vás zřetelně, jako byste nechtěl hodnotit. Nebojte, soudruhy v boji neztratíte a Němcům nevěřte. Na východě nám slyne národ láskou a přívětivostí a když nedáváte pozor, tak vás i s láskou podřízne.
01. 05. 2013 | 10:10

Kelt napsal(a):

Chtěl bych znát motivy/i když si je mohu domyslit/těch,jako např.S.Š.I.H.a dalších/vynechávám jednovětného a jednoduchého L.!!!a tapetáře neonacistických plátků Y.K./,kteří stále dělají rovnítko mezi 50miliony obětí 2.WW rozpoutané německým nacismem za vydatné podpory sudetských Němců,6 miliony zavražděných v nacistických koncetračních táborech a poválečnými excesy jednotlivců na Němcích na území Čech a Moravy.
Nebýt Němci rozpoutané 2.WW,tak se nic "Sudeťákům"nestalo-nota bene oni do toho šli dobrovolně a s nadšením.
Hranice Polska byly z rozhodnutí vítězných mocností posunuty o 200 km na západ/právě tak odsun "Sudeťáků"z ČSR,ale i odjinud/a je ticho po pěšině,kromě blondýny Steinhauserové.To,co zkouší zde "Karel,dobroty barel"a jeho přicmrdávači,to by si v Polsku nikdo,nikdo nedovolil.A pokud by to zkusil,tak by se nestačil divit.
Jak je možné,že tady operuje další pátá kolona "Sudeťáků"s cílem zrušení dekretů pres.Beneše a třesoucí se pozadí to zaštiťuje,místo aby v duchu platných zákonů tomu zamezilo?
Za co se máme stále omlouvat?Že se nepodařilo Hitlerovi vyhrát válku i s přispěním našich letců a nedošlo k naplnění Hitlerova a Himmlerova plánu o vyčištění české kotliny od slovanských podlidí?
E.Moravcové mají své následovníky-bohužel a současná vládní moc k tomu přihlíží a třesoucí se pozadí přicmrduje.
01. 05. 2013 | 10:12

resl napsal(a):

Mac 8:39,
to z tebe ještě intelektuála neudělá, ty naše lopato :-)))
..................
z vašich znalostí a vyjadřování je jisté, že "Ládíkovi" nesaháte ke kotníkům, pane vejtaho.
01. 05. 2013 | 10:17

český maloměšťák napsal(a):

S.Š. napsal(a):
"....v komunitě, v níž se pohybuji, která ovšem nediskutuje na internetu, protože to má za pokleslé, rovněž - stabilní, po léta zastávaný názor. Není zdaleka poprvé, co jsem to napsala. Ostatně, i názor veřejnosti se v této věci zdárně vyvíjí, pro zachování platnosti tzv. Benešových dekretů je již jen menší polovina veřejnosti, a uspokojivě se v čase vyvíjí i názor Čechů na odsun českých Němců."
----------
Po tapetáři Yosifovi K /kdysi bylo tapetování zakázáno - když pan Franta Adamec psal o estébácích a pravicové lůze...nyní je v Aakalákově.cz povoleno ...nu, vem to nešť/ má zde ale nejvíce vstupů právě že členka komunity /facebook karlschutzstaffel/, která považuje internetové diskuze za pokleslé.
Hmm...to je přinejmwnším divné, ale psychiatr nejsem a tak se do větších akcí raději pouštět nebudu.
Uspokojivě se vyvíjejí různé názory, otázkou je , jak jsou pak vyjádřeny v realitě. Nu a pokud by S.Š. někdy vylezla ze své komunity :)) a zeptala se docela obyčejných Němců a těch německých politiků kteří zrovna nejsou členy podobných uskupení jako má na starosti Posselt - kdyby se jich zeptala co na to oni - co si myslí o tom, že by se měly zrušit Benešovy dekrety...tak se obávám, že by jejich odpovědi naší přičinlivé internetové vědmě a věštkyni ustřihly tipec.
:))
01. 05. 2013 | 10:22

Silvie napsal(a):

Resl,

co konkrétního máte na srdci vy? Vyjma nejapného nadávání ostatním do bolševiků? A co uvedete k tomu údajnénu agenství M.Bednáře?

Když ty vaše nenávistné výlevy člověk pár let čte, pochopí, co jsou "pravdalásky" zač.
Být vámi, zajímám se spíš o to, jak to bylo s Kárlem a s Lety.
Dle historických dokumentů na jeho panství otrocky dřeli za války cikáni i židi a po válce právě ti vaši Sudeťáci.
To jsou paradoxy ,což? On pravdaláskový lidumilný kníže taky nebude tím, čím se (někomu) zdá být. V historických archivech prý existuje spousta velmi velmi výbušného materiálu.

Možná po výměně vládní garnitury někdo najde konečně odvahu vytáhnout ty dokumenty na světlo boží.
01. 05. 2013 | 10:22

minatomirai napsal(a):

šašku z Vysočiny,

můj praděda skončil v Osvětimi, takže se nehodlám za nic omlouvat. Český národ kolaboroval s Němci se stejnou chutí jako Belgičané, nejvíce kolaborantů v Evropě na počet obyvatelstva, a to navzdory Lidicím. Nakonec Lidice zaplatili právě za českou schopnost kolaborovat v jakékoliv situaci. Doba to byla nelehká, dcera mého pradědy, babička, mne o prázdninách vychovávala, takže i já mám poznatky získané osobními zkušenostmi blízkých lidí, kteří válku prožili a ztratili v ní své nejbližší.
Jediná temná minulost, která má stále ještě nějaké pamětníky, je neustále recyklovaná, ve volbách i po nich, s jistotou, že část obyvatelstva, převážně důchodců a tedy lidé, kteří mají zprostředkované zkušenosti, zato spoustu emocí, se ozvou. A skončilo to nakonec volbou Zemana, který stejně jako jeho předchůdce bude rozněcovat všechny negativní emoce, zejména ty protiněmecké. Mně osobně tento smysl naprosto uniká. Kde se bere ta dodatečná nenávist, kterou spustí jediná zmínka o dekretecht?

Je to jednoduchá a hloupá taktika, namísto toho, aby se tito lidé sjednotili někde na zahrádkářských či včelařských tancovačkách, protože mají čas, a strhli národ k aktivitě, vzdychají nad údělem, se kterým měli máloco společného. Jsou mnohem aktuálnější problémy, kterým by se měl národ věnovat, a důchodci by mohli být v předních řadách. Mají čas a snad i slevu na jízdném.

P.S.
Já také nepřiletím do Mnichova a nařvu na letišti... vy hajzli jedni, zabili jste mi pradědu. I když musím přiznat, že za pradědu byla postavena aspoň nová střecha na domě (finanční vyrovnání), tedy polovina, abych mluvil úplnou pravdu.
01. 05. 2013 | 10:23

český maloměšťák napsal(a):

"...řepíku, dostal jste se do "vybrané společnosti" kam se vám tak nechtělo. Máte vasji, hovorky, občany a všechnu tu partičku komoušů, svazáků a budovatelů hrůzy. ..."

Resle - ten goebbelsovský a stalinistický slovník vám vtloukli do makůvky kde ?
V pionýru nebo v hitlerjugend ?
Těžko se toho zbavujete, že ?

Jste též z komunity, která považuje diskuze na internetu za pokleslé a věříte , že jednou budou Benešovy dekrety zrušené ?

P.S. Normální lidé diskutují tak, že nejprve JASNĚ odpoví na otázky - tedy pokud se za odpovědi nestydí.
---------------------
Resle - z vás by měli radost jak Alojz Lorenc tak snad i Himmler.
Mimochodem - zeptejte se členky vaší komunity S.Š./když jste vymezil PŘ coby člena jisté komunity, jistě vám není proti vaši pionýrské srsti, když vy se tak stanete členem komunity jiné - odlišné, negující/ jak se jí spolupracovalo s Junkem /StB/.
:--()
01. 05. 2013 | 10:29

resl napsal(a):

pavlač Silvie,
bohužel lžete, podívejte se znovu, výš jsem to napsal vašemu chytrýmu vasjovi z Vasjova. Nikdy jsem vás vulgárně nenapadl, to jen vy se neumíte chovat, fabulujete a vaše místo je na té na pavlači. Teď jsem se díval a vy tam skutečně stojíte, na hlavě šátek a v ruce kýbl s nevymáchaným prádlem. Nepíšu "s hubou," jak by "vtipně" a jedovatě dodával váš Zeman, toho času Buran Evropy. Jděte pod třešeň, třeba přijde ON.
01. 05. 2013 | 10:30

Dag napsal(a):

Není možné historii posuzovat dnešními měřítky. Co se stalo nejde změnit. Dekrety jsou v platnosti a Česko - Německá deklarace taky, která se rodila velice těžce. Nikdo toto status quo nezpochybńuje. Že to občas někdo vytáhne, jako zde pan Bednář, co bude stávat i v budoucnosti zde i nekde jinde. Evropa dnes čelé mnohem vážnějším problémům, které bude muset řešit a odsun je tedy pouze otázka pro historiky. Že si i my budeme muset najít cestu k vlastnímu špatnému svědomí je jasné. V Německu trvalo, vyrovnání se zločiny předků dvě generace. Stejný proces probíhá i zde. Bohužel se vše zdrželo 40-ti lety komunizmu....
01. 05. 2013 | 10:38

Josef Winkler napsal(a):

to autor
Po útocích Lipolda,Urbana a Baráka je vám třeba poděkovat za váš příspěvek.

to Schauer,Yosif,resl,rosclays apod.
Slušní Němci pochopili, že Německo se mělo po II.sv.válce tisíc let stydět. Vy jste se nestyděli ani 5 minut. Kdy konečně pochopí nacističtí pohrobci, že jejich dědové a otcové jsou zodpovědni i za zločiny, ke kterým došlo na příslušnících německých menšin po porážce té jejich III.říše. Frau Schauer a její kameraden by si měli nastudovat filozofické názory německého filozofa I.Kanta-otce dialektiky. Zejména dialektickou jednotu příčiny a následků ! Nebýt nepředstavitelných zločinů a genocidy německých okupantů ve všech okupovaných zemích v letech 1938-1945, nebylo by zločinů na německých menšinách a jejich vysídlení do staré vlasti !!!
01. 05. 2013 | 10:38

vasja napsal(a):

resl napsal(a):
pro vasju 7:10,
až zjistíte, že je to pravda, pokuste se to nějakým způsobem vyvrátit. To vám jde nejlépe. Doplňte Bednáře, pokud jste trochu ve formě, určitě se vámto povede. A pište mně, když něco chcete, já vám hlavu /ne/utrhnu. zdraví r.
-------------------
Houno.
Nic o tom, že by byl "spolupracovník", nebo "agent" tam neni.
Jenom tady melete blbosti.
01. 05. 2013 | 10:40

Silvie napsal(a):

Resl,

v čempak zase "lžu"???

Jak je to s tím Bednářem? Naučte se konečně hledat v internetu.
Vulgárně napadáte každého, kdo nesdílí vaše vyšinuté názory - nadávání do pavlačí a bolševiků pokládám taky za sprosťárny. Navíc vůbec netušíte, komu do těch bolševiků vůbec nadáváte, soudruhu Resle!

Chováte se jako zbabělec - pokud chybí argumenty, zmizíte jak pára nad hrncem.
Zatím jste měl zásadně VŽDY špatné informace vy a nikdy! jste se mi neomluvil za vaše obvinění ze "lži".
Ne, že bych o to od někoho podobného stála...
01. 05. 2013 | 10:40

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

minatomirai Proc v tom nejvic kolaborujicim narode Evropy nebyli Nemci schopni dat do kupy ani rotu SS?
Kdyz poslali protektoratni vojsko do Italie, behem mesice se jim rozuteklo.
01. 05. 2013 | 10:42

Pepa Řepa napsal(a):

Přehlíží se jedna věc.
Česko-německá deklarace.
------------------------------------
Ta debata už tady dávno byla před lety.
Trvala roky, otevíraly se kauzy jako Ústí, Postoloprty, Brno....
Každý kdo chtěl, se s nimi seznámil. Historici i politici pilovalí každé slovo deklarace, delegace jezdily tam a zpátky.
Podepsala se deklarace, schválila.

Po letech vyvolávají skupinky jistých výtečníků opět stejnou atmosféru nenávisti což vyvolává reakce na druhé straně u těch, kteří vidí Germána a mají krví podlité oči.

V čem jiném se situace změnila než v tom, že jde o to posunout laťku, zrušit dekrety?
Kdysi se do toho pustil Pavel Rychetský když mluvil o nebezpečí zpochybnění kontinuity práva a tak i Havel cuknul.
Ostatně, konečně to tady kdosi vybalil na plnou hubu.
Zrušte dekrety!

Jestli má paní Šauerová osobní trauma, když jako desetiletá zjistila že v jejich baráku bydlel Helmut Schweinsteiger je to její trauma. Mohla jeho či, jeho potomky vyhledat a hodit řeč, pokusit se o individuální smíření.

Takže kolektivní snmíření udělala deklarace, individuální je nepřenosné na jiné, když ho kdosi propásne.
Je pozoruhodné, že na internet nechodí, nicméně pečlivě sleduje o kolik se hnula procenta osvícených, či vymytých-jak říká Bednář.

Takže o aktivismu, jehož cílem je zrušení dekretů a vedlejším produktem vyvolávání vášní a mrtvol z hrobů lze směle hovořit.

Ten neosvazácký aktivismus pohrobků VH je svým způsobem kontraproduktivní, na stranu Zemana z kterého se aktivisté snaží vypáčit cokoliv, coby následně mediálně upravili k svému obrazu a zneužili, totiž vyvolává reakci těch, kteří jinak Bimba nemuseli.Ke komunistům ani socialistům nepatří.

Řeknou si zaplať Pánbůh, mohlo to dopadnout hůře.
Přiznávám, že patřím mezi ně.

Vypatlaným aktivistům nedošlo, že právě tato zaťatost-tak připomínající bolševiky-prohrála Knížeti volby a jedou dál.
Na internet nechodí, populismus je jim cizí, ale procenta pečlivě sledují.
:-)

Však my Vám to z palic vymlátíme a když ne my Vám, tak naši potomci těm Vašim.
Ve jménu pravdy, lásky, smíření a porozumění.
01. 05. 2013 | 10:43

Silvie napsal(a):

Vasja
Ani být nemůže - on se Resl totiž nepodíval na datum narození.
Na to, že se pan Bednář narodil roku 1926 ,vypadá neuvěřitelně zachovale.
Čím se asi maže?!

Takové detaily ale Resl neřeší.
Nic konkrétního sem doposud ,vyjma urážek, nevnesl.
Chartistický "hrdina".
Zajímavé, jak se teď melou chartisti mezi sebou. On byl Bednář taky chartista, stejně jako oblíbenec Resla Dientsbier a Šustrová.
01. 05. 2013 | 10:46

resl napsal(a):

č.m. 10:29,
položte otázku a já vám rád odpovím. Pohádky a fabulace si nechte pro své okolí, pokud vás někdo poslouchá.

Vidím, že je přece jen rozdíl ve vyjadřování mezi Zemanovými příznivci a hajnýho. Zdá se, že od vás létá pořád Německo se svými mrtvými. To vám ale nikdo nevyvrací, já taky ne a vím, že si Němci zasloužili dostat řádně přes hubu. Taky jejich přední nacisty mezinárodní soud odsoudil a popravil.
Vaše partička se ale bojí přiznat, co tady dělal Čech po válce, vypisovat to znovu nebudu. A že Beneš se zachoval zbaběle a potopil čr v r. 1943 u Stalina, to vás nezajímá. Doufám, že se to nebudou bát psát historici veřejně ještě za našeho života. A drby si nechte, jste lehce retardován a v zajetí vlastní osoby.
01. 05. 2013 | 10:47

český maloměšťák napsal(a):

minatomirai
Komunita vašich virtuálních předků se celkem úspěšně rozrůstá.
Dejte pozor na to, aby těch pradědů a dědů jednou nebylo na dva tucty. :))
To by bylo divné - stejně jako jsou divná některá prohlášení S.Š. /např. pohrdání internetovými diskuzemi/.

/já vím, ten Váš příbuzný je vždy o něco slavnější a ostatní jsou jen hadrami, že, milý virtuální fantasto ? / :))))

"...minatomirai napsal(a):
"...Na naší zahradě jezdíval Masaryk parkur, takže ten váš vzdálený příbuzný je naprostá hadra proti tomu mému, jistě uznáte...."
27. 01. 2013 | 15:00
------
Minatomorai - vy mě vždy tak rozesmějete ...jak to děláte ? To samo ?
Minataomorai - vy jste fakt chtěl za prezidenta Karla s čírem ? Předsedu TOP 09 , ministra a poslance a lesníka ?
A proč ?
Fakt jen kvůli těm Benešovým dekretům ?
Hmm...ten váš děda/verze hadr z Osvětimi/ by z toho ale radost neměl.......ten by vás za to nakopal echtovně po česku do zadnice.

Miuatomorai - já vím o co jde.
O Ústavní soud.
O to, že podobně jak dopadl zákon " arbeit macht frei" , který připravila a prohlasovala sebranka TOP 09 v čele se svým předsedou /coby asi na takový zákon řekl ten váš děd z Osvětimi ???!!!/v...jim Ústavní soud možná zruší i další šizuňk zákony. A možná že se provětrají i některé privatizace a restituce - no a ta schwarzenbergská neproběhla až tak úplně dle českého právního řádu, nicht wahr ?

Jasně že nejlepší obranou je útok - ale v jistých situacích to působí spíše komicky.

/nyní prosím plivat povoleno - a zkuste zase použít ten hadr, například - je to moc zábavné, jak umíte tak nonšalantně urážet a druhým vytýkat, že vám facky vracejí...a přidejte nějakého dědu , jistě je ještě nějaký na skladě /
:))
01. 05. 2013 | 10:47

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Jinak za sebe mohu rict, ze je mi neprijemne, kdyz se soucasny nemecky prezident jezdi omlouvat do Lidic. Myslim, ze on nic nikomu neudelal. Mnohem vic by me potesilo, kdyby si Nemci uzakonili 8. kveten jako den osvobozeni. Myslim, ze to by bylo opravdove gesto jejich postoje k vlastni minulosti.
01. 05. 2013 | 10:48

resl napsal(a):

pro vasju,
čekám omluvu, dík r.
Protokol registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování
32085-33074
10.10.1979
SEO KS SNB Praha
32408

Kodex
Bednář
Miloslav
21.10.1948zobrazit
PDF
01. 05. 2013 | 10:49

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Během tzv. divokého odsunu, jenž předcházel jeho řádné podobě, docházelo ke zločinnému jednání, jež tehdejší znovu ustavené československé soudnictví po šestileté německé totalitní okupaci v notně rozvrácené a Sovětským svazem i s ním kolaborujícími komunisty ovlivňované zemi, v mnoha případech postihovalo. Československá republika se od zločinů proti Němcům distancovala a trestala je. Před komunistickým protidemokratickým pučem z 25. února. 1948 čekalo na soudní projednání na 6000 takových případů. Mravní a právní vinu na těchto zločinech proto Československá republika nenese,

Demagogické rovnítko mezi německou totalitní genocidou a poválečným odsunem Němců z Československé republiky je lživým obviňováním.

Bravooo, majstre! Tak ste nam to vysvetlil. Za vrazdy, znasilnovanie, okradanie, teror...po vojne na "sudetakoch" pred "organizovanym odsudom" nenesie zodpovednost NIKTO. Ani Benes, ktory vrahov, zlodejov, znasilnovacov...OMILOSTIL. Dobre, to je balzam na cesku dusicku.
V druhom odseku, ktory citujem ste pouzil osvedcenu manipulaciu. VYMYSLIM si nieco (Vami uvadzane rovnitko NIKTO, co tu citam, v takom zmysle, okrem Vas neurobil, toda ste si to VYMYSLEL, cize tzv. kurvitko, nie rovnitko), a potom proti tomu bojujem. Tiez dobre:-).
Co nie je dobre je to, co som pisal uz davno a, bohuzial, potvrdzuje sa mi to stale na vacsom pocte tu prispievajucich - Cesi su STRATENI. Nevedia kam, ako...Vsetkych naookolo si davnejsie, alebo neskor postupne znepriatelili. Zostava im len USA a Rusko. Podla vysledkov poslednych volieb do krajov, senatu, obci je smerovanie jasne.
Ja stale verim a dufam, ze sa najde OSOBNOST, alebo skupina, strana, hnutie... ktora oslobodi Cechov od strachu z buducnosti a predstavi im viziu sebavedomeho naroda, ktory neskyva skutocnosti, nezatajuje neuspechy, ale ma pevnu vieru vo svoju buducnost. Potom i hociake prehlasenie hociakeho sudetskeho Nemca o nejakych HMOTNYCH narokoch si NIKTO, nie to PREZIDET, ani nevsimne. A NIKTO to nebude moct ideologicky zneuzit. Nech sa vam to PODARI.
Cesta hovorit na vsetko - lez, lez, lez, tak to nie je ta prava.
01. 05. 2013 | 10:51

Silvie napsal(a):

Josef Winkler,
Němci de facto můžou i za postupnou bolševizaci a čtyřicet let trvající úpadek Československa.
Nebýt 2.sv.války, kterou rozpoutali, nikdy bychom se nejspíš nedostali do ruské sféry vlivu. Kde bychom dneska byli...
Jenže i na tohle se decentně zapomíná.
01. 05. 2013 | 10:52

český maloměšťák napsal(a):

resl
Resle , vy byste neměl už ty drogy brát. I těžký narkoman totiž zvládne odpovědět na poměrně jednoduché otázky.

Nemám žádnou partičku /opět ty goebbelsovské a stalinistické finty - ocejchovat rasového či třídního nepčítele tak, že jej přiřadíme do nějaké skupiny/ třídníio - to je jen produkt drogama narušené hmoty ve vaší lebce.

Resle - vy byste měl vyhledat lékaře.
Nějakého na pokladnu...nepředpokládám, že vám - "díky" vašemu hobby - zbývají nějaké významnější peníze na komerční řešení vašeho problému.
01. 05. 2013 | 10:53

Mac napsal(a):

minatomiral

chápu, že je den volna, ale přesto byste nemusel chlastat od rána.

to, co píšete je hodně blízké popírání holocaustu, což je pokud se nemýlím ještě furt trestný čin.....

čekám kdy vy a vám podobné šauerové začnete popírat, že druhou světovou zavinili Němci.
Pravými viníky války byl samozřejmě válečný zločinec Beneš a naši udavačští bolševici

kristovanoho, v tomto národě je ale materiál....
01. 05. 2013 | 10:53

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Elena Proboha zenska nestastna, podivejte se na kazdorocni bilanci financnich toky, specialne na ty banky se podivejte a uvidite, kdo koho zivi. Nebyt Ceske Sporitelny, byla by Erste na rucnik do ringu...
01. 05. 2013 | 10:54

minatomirai napsal(a):

český maloměšťáku,

Co ti mám odepsat? Že ti chybí smysl pro humor, který nenahradí ani dva nebo tři apendixy? Že ti chybí formální vzdělání a ani cizojazyčné citace to nezachrání, byť v hojnosti uveřejňované?

Napsat naplno, že jsi zkrátka vůl, zcela jistě vlastní vinou, mi smaže editor, takže se omezuji na krátkou, smazatelnou odpověď.
01. 05. 2013 | 10:55

minatomirai napsal(a):

to, co píšete je hodně blízké popírání holocaustu, což je pokud se nemýlím ještě furt trestný čin.....
---------------------------------------------------------------------------------
Nepřeháněj to s tvojí bojovností, tu si vyzkoušej na barikádách či v Kauflandu, tady za to body nedostaneš.
01. 05. 2013 | 10:58

Mac napsal(a):

ale mně nejde o žádné body, ale o to trochu setřít agresívního blba, kterej si myslí, že sežral Šalamounovi hovno u samé prdele, chápeš to , míno?
01. 05. 2013 | 11:03

český maloměšťák napsal(a):

minatomorai
Víte, jak se pozná, že jsem uhodil hřebík na hlavičku ? / např. Ústavní soud/
Ve vašem případě je to velmi snadné - začnete druhému náhle tykat a nadávat a blábolit cosi o jakýchsi apendixech a cizojazxčných textech....tedy mimo téma.

Hezký den.

/s těmi dědy to moc nepřehánějte ....omezte jejich počet tak na osm...a možná to v " komunitě, která považuje internetové diskuze za pokleslé" ...možná že to pak projde/.

Ha, ha, ha...:))

P.S. S vašim "humorem" byste mohl udělat docela úspěšnou kariéru v nějaké pohřební službě - ale nevím, jestli tam berou profesionýlní plačky mužského pohlaví. Spíše asi ne.
01. 05. 2013 | 11:04

Mynatomáme napsal(a):

minatomirai, 01. 05. 2013 | 10:23
"Já také nepřiletím do Mnichova a nařvu na letišti... vy hajzli jedni, zabili jste mi pradědu. I když musím přiznat, že za pradědu byla postavena aspoň nová střecha na domě (finanční vyrovnání), tedy polovina, abych mluvil úplnou pravdu."

Pravdu má ten moslemín minatomirai. Proč by Japonci létali do (kdysi tak spojeneckého) Mnichova, ne?

Jak? vy mívat mozek?

My moslemíni přece dnes lítáme do Tel Avivu. My nato máme.

30. května 1972 zavraždili japonští teroristé Kozo Okamoto, Tsuyoshi Okudaira, a Yasuyuki Yasuda, členové japonské červené armády, které vycvičila Lidová fronta pro osvobození Palestiny 24 osob a zranili 80 dalších osob na letišti Lod u Tel Avivu. Mezi zavražděnými bylo i 16 křesťanských poutníků z Portorika.
01. 05. 2013 | 11:04

Da.rock napsal(a):

Představte si, že bydlíte v domě.
Máte souseda, se kterým tam žijete celé roky v relativním poklidu.
On se ale pak rozhodne, že vám část domu sebere. A o chvíli později vám sebere celý dům.
Načež vás šest let tyranizuje, mlátí, vyhrožuje a šikanuje.
Nakonec se vám ho společně s obyvateli okolních domů (které se taky pokusil zabrat) podaří přemoct a vyhodíte ho z domu.
A vy ho ve vzteku na rozloučenou ještě kopnete do zadku.
A po letech přijdou moralisté a řeknou - "Ten kopanec do zadku byl nelidským činem, důkazem vaší zkaženosti a nenávisti. Jak jste mohl kopnout do zadku svého souseda??? Teď se mu omluvte a pozvěte ho zpátky do svého domu!"
Uděláte to?
01. 05. 2013 | 11:09

minatomirai napsal(a):

Mezi zavražděnými bylo i 16 křesťanských poutníků z Portorika.
------------------------------------------------------------------------
Průser s těmi chudáky křesťany, můj názor na poutníky je však takový, že jsou to potenciální mučedníci, takže mi srdce až tak moc nekrvácí. Jistě byli na svůj neblahý osud dobře připraveni.
Amen.
01. 05. 2013 | 11:10

vasja napsal(a):

Ladik!!!
Nějak ty prachy musel vyčarovat :-)
Jestli je teda někde nevyčóroval.
01. 05. 2013 | 11:15

vasja napsal(a):

resl napsal(a):
pro vasju,
čekám omluvu, dík r.
-----------------
Jste blbej, nebo navedenej:-)
Zkratka PO znamená - prověřovaná osoba, vy Osobo.
01. 05. 2013 | 11:22

český maloměšťák napsal(a):

minatomirai napsal(a):
Mezi zavražděnými bylo i 16 křesťanských poutníků z Portorika.
------------------------------------------------------------------------
Průser s těmi chudáky křesťany, můj názor na poutníky je však takový, že jsou to potenciální mučedníci, takže mi srdce až tak moc nekrvácí. Jistě byli na svůj neblahý osud dobře připraveni.
Amen.
01. 05. 2013 | 11:10

Zajímavý " smysl pro humor" máte, minatomorai. Velmi zajímavý.
Pokračujte. Přidejte ještě nějakou další zkazku o tom pro co vše vaše srdce krvácí a pro co ne.
Mimochdem - váš osvětimský děda byltaké na svůj neblahý osud dobře připraven ?

P.S. Vy si myslíte, že křesťan trpí jinak než např. Žid /nebo muslim/? Že jeho např. fyzické bolesti jsou tak lépe např. " komunitou, která považuje internetové diskuze za pokleslé" - jsou tak lépe akceptovatelné ?

Vy teda umíte jednoho rozesmát.
01. 05. 2013 | 11:22

Ládik!!! napsal(a):

vasja -
shodou podivných okolností mu teď polezu do jednoho z baráků, tak se podívám...
01. 05. 2013 | 11:23

resl napsal(a):

vasja, Silvie,
čekám tu omluvu od vás obou, nebo předstíráte, že jste nic v seznamech nenašli ? Máte přece charakter, jste potomci statečných Čechů, kteří se nebáli si to po válce vyřídit se sudeťačkama a jejich dětma.
01. 05. 2013 | 11:24

minatomirai napsal(a):

Křesťan trpí naprosto odlišně od jiných náboženských denominací,měš´táku, křesťan trpí s obrovským pathosem a pokud možno obecenstvem.
Muslim a žid má utrpení na háku, jednoho čeká jako odměna ráj nebo aspoň snesitelný očistec s vidinou sličných děv, pokud se propasíruje do ráje, ten druhý nad tím raději moc neuvažuje a tiše muslimovi závidí.
01. 05. 2013 | 11:28

resl napsal(a):

vasja,
proč jste psal, že jste nic nenašel a Silvie to dokončila mým "špatným" hledáním v archivu, pane prázdná hlavičko. Asi netušíte, že si to mohou najít všichni, jak už jsem tu dokládal několikrát.
01. 05. 2013 | 11:30

Ládik!!! napsal(a):

Takový krásný den... vnesu špetku lyriky:

Zrádce
Literární noviny č. 44/1952

Číhá zrádce v zahraničí
záhubu nám strojit chce,
špiony tam na nás cvičí,
přecházejí hranice.

Lhali jste nám, malovali
jste nám straky na vrbě,
spoutat jsme se nenechali,
odrostli jsme porobě!

Fašisté a všichni zrádci,
zhroutila se vaše věc,
konala stráž dobrou práci,
připravte se na konec!

Spravedlivý rozsudek
podpisoval všechen lid,
s fašisty a zrádci všemi
dovedeme zatočit!

Statkáře jsme vypudili,
začali jsme šťastně žít,
špiony a diversanty
bili jsme a budem bít!
01. 05. 2013 | 11:33

vasja napsal(a):

Resl.
Ja napsal že neni evidovanej? He?
Jenom nejsem zas takovej lempl abych nepochopil, že "prověřovaná osoba-PO" neznamená
"spolupracovník - SP", "agent - A" a tak.
PO byl každej, kdo byl pro ně nějak zajímavej.
Kdyby tam pak měl třebas "A", tak ani neceknu.
01. 05. 2013 | 11:35

JAHA napsal(a):

Ad: Karel Mueller
Tu válku vedl celý německý národ s vyjímkou aktivních antifašistů, který se do role nadřazeného etnika vmyslel.

Tak to je veta!!! CELY NEMECKY NAROD okrem AKTIVNYCH ANTIFASISTOV!!!

Pan Stejskal (a nielen on) vie, ako sa takejto ideologii a ich siritelom hovori.

Tento vyrok je vrchol (ci najspodnejsi spodok) zumpy. Otrasne, co sa da z tu uverejnenych prispevkov vycitat o mysleni mnohych . CELY NEMECKY NAROD!!! Nad takym myslenim ani odplut si nestaci. Fuj!
01. 05. 2013 | 11:41

Ládik!!! napsal(a):

ještě pěknou písničku, škoda, že bez not...

Jací jsou ti češi
hudba: Jan Tausinger
text: Miloš Povondra

Jací jsou ti Češi,
jací jsou to lidé,
|:kdybys všechny pobil,
vždycky jeden zbude,
vždycky jeden zbude.:|

Vždycky jeden zbude,
který křivdu zplatí,
|:dáš mu jednu ránu,
deset ti jich vrátí,
deset ti jich vrátí.:|

Deset ti jich vrátí,
jedenáctou přidá,
|: už není pánů,
že už není bída,
že už není bída.:|

Že už není bída,
že nám slunce svítí,
|:nechoďte k nám páni,
budete tu biti,
budete tu biti!:|
01. 05. 2013 | 11:44

houpací kůň napsal(a):

šašku
Ty argumenty si zrevidujte.
Teror začíná Opletalem. Což byl vyprovokovaný incident.
NÁSLEDOVALO ZATÝKÁNÍ A VRAŽDĚNÍ VYSOKOŠKOLÁKŮ.

Z dnešního pohledu musíte vidět, že výběr data incidentu na Národní třídě udělali (a je otázka, jestli v Kremlu nebo v Berlíně) s cílem zakrýt tuto starší historii - církev takhle postupovala 2000 let.

Pokud chcete vidět, jak ta historie vypadala původně, pusťte si film Dům v Kaprové ulici. Původní znění je německé, ačkoli v něm většinou hrají čeští herci (raná Iva Janžurová - uvidíte proč mají její dcery velký zadek), výběr českých (cha cha) krasavců té doby v čele s Ivo Mistríkem.
Ten film natočil německý režisér (jinak kasovních kousků) podle předlohy žida, který nikdy nebyl v Praze a všechno znal jen z vyprávění svého přítele.

Hlavní pointa ale je, že produkci po tom, co odstoupili němečtí židovští poducenti pokrylo (že by v tu chvíli zrovna denacifikované?) bonnské ministerstvo vnitra.
Letos s tím hamburští cineasti přijeli, aby ukázali, že v německém filmu existují i jiné větve, než ty které známe (Kluge, Schlöndorff, Fassbinder..) a opravdu se jim to povidlo.

Takže německá politika vůči nám nebyla dána vždy výhradně geostrategickými imperativy. I v roce 1848 byl zájem na spolupráci, a Brandtova východní politika také měla jiné, než revanšistické motivy.
Na obecné národní úrovni v tom umíme málo rozlišovat a je katastrofální, jak málo mladých lidí se učí německy.

Což je výsledek neustálého ureformovávání školství, naše vina, projednou opravdická.
Merkelová s námi jedná, jako s lidmi, kteří jsou na kolenou, je pragmatik a neudělá gesto, když bezpodmínečně nemusí.
Za to, že jsme na kolenou si můžeme výhradně sami a Němci by byli hloupí, kdyby se na tom nepásli, tam kde vidí zisk.

Za posledních dvacet let oproti tomu, co pamatuji z osmdesátých let kultura katastrofálně upadla. Jdete do Vinohradského na dramatizaci Allena a vidíte divadlo, ke kterému byste nebyl tolerantní ani ve venkovské hospodě. Ministryně kultury má za hlavního poradce realitního spekulanta.

Taky tu ovšem v paláci Dunaj nemáme německé kulturní středisko na hlavní třídě, kde jsem se mohl cestou ze školy zastavit a podívat se, jaký zas Reclam vydal pěťákový výběr brožur s opravdu podstatnými autory západu i východu (tomu jsme se tu snažili parírovat brožurami Světová literatury nebo taknějak, mám to i s reklamkami v peřiňáku na chatě, od rozvodu nesrovnané) - zatímco u nás jsme se řídili víc vkusem, enderáci byli víc systematičtí, nutilo je k tomu sousedství německy mluvícího kolosu hned vedle.

Tím, že jsme se německy odmítali učit, stala se z nás zapadlá normalizační tůň. Inteligence opět jednou utekla nebo se stala udavači.
Já jsem pravidelně ladil Deutsche Welle nebo veselejší (a hudebně pro mou pubertu poučnější) Saarbrücken. Ten si v dobách německé nové vlny liboval v absurdním humoru, jako: politické zpravodajství z Bonnu, stojíme tu před Schaumburským palácem, rosa z trávníku pomalu mizí, vzduch se plní jarními vůněmi a ptáci zpívají. Konipásek. Kvíčala....

Opravdu mi to zlepšovalo náladu, neb jsem si to představoval transponované do našeho Kupředu levá.
RFE mi připadala příliš tendenční a hlavně příliš (krajansky) zaprděná, podobně jako naše současná média.
Většina lidí doma beztak poslouchalo Frantu Slabáka, normalizační mor.

Měli bychom se konečně soustředit na tu část historie, která se nás živých TÝKÁ.
Tyhle věčné hádky jsou vyvolávané JEN PROTO, ABY SE OD NÍ ODVEDLA POZORNOST.
01. 05. 2013 | 11:47

Občan napsal(a):

Koho mi to to "minatomirai" svým stylem jenom připomíná?
Že by Višňovský alias Parabellum alias sudetenman alias sauerkirschmann alias Danny a nejspíš ještě další "aliasové"?
01. 05. 2013 | 11:47

JAHA napsal(a):

Ad: Elena 03:06

Palec hore:-).
01. 05. 2013 | 11:50

tytyty napsal(a):

Prof. Reinhold Trautmann: Cesta jednoho národa, Leipziger Zeitung, 17. Ledna 1947, (výňatek)

"Je jisté, že pro budoucnost nové Evropy je odsun německého obyvatelstva něčím léčivým a požehnaným. Zvláště přemýšlím-li o posledních 35 letech (v říjnu 1911 jsem přišel na německou universitu v Praze a působil jsem na ní do roku 1921) považuji za nezvratné, že opravdová konsolidace Československa za vlivu německého živlu – alespoň převážné většiny sudetských Němců – nebyla možná."

A tuto skutečnost dnešní sudetští Němci a jejich sympatizanti možná všichni nevědí.
To ovšem není chyba Čechů.

A pokud to vědí?
01. 05. 2013 | 11:58

resl napsal(a):

Silvie napsal(a):
Vasja
Ani být nemůže - on se Resl totiž nepodíval na datum narození.
vasja :
Tady nějakej pravdoláskovej voháňka resl poráde píše, už pár měsíců, že pan Bednář byl spolupracovník stb.
Docela slušný by bylo, dát odkaz. Ale to né
................
tak co svazáci, našli, nenašli ? našli, jen nevědí jak dál, tak matou. Ale něco se na ústrku děje, Bednář tam byl asi 4x, nebo 5x a to zmizelo. ještě tam jednou je, ale to časem zmizí taky, co myslíte vy dva myslitelé ? tím končím o našem vysokoškolském trumberovi z Klausovy stáje.
01. 05. 2013 | 12:00

váhy a meč napsal(a):

Je zvláštní, že tu na blogera vytahují stejné (navíc umyslě zpřevrácené, tady šlo o zájmovou osobu) svinstvo jako pod Komárkem na diskutujícího a Černá ruka, který tam smazal prakticky celou diskuzi je tady zalezlý pod židlí a bojí.
Ne pro každého platí stejné principy.
01. 05. 2013 | 12:03

vasja napsal(a):

Pan Stejskal asi ví, kdo je resl a čeho je schopnej:-))
01. 05. 2013 | 12:10

vasja napsal(a):

Resl.
Tak zmizelo? :-))
Náhodou značka PO znamenala, že dotyčnej nebyl uplný ho....
a ty co jí nemaj tak trpěj komplexem méněcennosti.
Tak asi tak.
01. 05. 2013 | 12:14

JAHA napsal(a):

Ad: minatomirai 09:30

Vystizne. Suhlas.
01. 05. 2013 | 12:14

Silvie napsal(a):

Resl,

mezi agenty STB jsem ho fakt nenašla.
Ale každopádně je to váš člověk-taky chartista...
01. 05. 2013 | 12:15

JAHA napsal(a):

Ad: resl
Na východě nám slyne národ láskou a přívětivostí a když nedáváte pozor, tak vás i s láskou podřízne.

Dufam ze nemate na mysli Slovakov:-).
01. 05. 2013 | 12:23

Franz I. Oranžský napsal(a):

Zdá se, že Čechům, tedy oné veřejné kultuře, chybí elementární předpoklad pro moderní společnost: pokora.
A naopak přebývá jakéhosi planého sedláckého sebevědomí. Plané sedlácké sebevědomí je ale velmi povrchní, vyrůstá z pocitu klamavé znalosti: všechno umím, všechno vím.
Němci jsou zcela zástupný problém, kterým lze zakrýt vlastní dlouhodobou neschopnost neschopnosti nejen vytvořit funkční stát, ale najít i základní hodnotový systém. A tak Čech miluje Komenského, ale skládá se na sochu Nepomuka, nesnáší komunisty, ale je normalizačním z jádra své duše, oportunistou, neukázněným anarchistou, milovníkem poudaček.
Česká společnost nemá své intelektuální kořeny, ani je nechce mít, proto bude stále bezradně hledat svou identitu.
Pan Bednář, mimochodem opravdu spolupúracovník STB, dnes káže o výhodách nacionalismu a kapitalismu a vrcholem jeho požadavků je SVOBODA. Když bachař káže o svobodě je to paradox.
Simplifikované myšlení českých pseudoelit a české většiny má své poměrně směšné výsledky. Je příznačné, že Bednáře a spol. ještě netrklo, že cesta tudy nevede, a to to trvá už 150 let.
01. 05. 2013 | 12:23

Elena napsal(a):

Ahoj JAHA:
Dík a pekné pozdravujem :).
01. 05. 2013 | 12:28

Varga napsal(a):

Dnes už není nadávka že byl u STB. ale že byl disident a pravdoláskař.
TAJNOU POLICII POTŘEBUJE KAŽDÝ STÁT, jsou užiteční.
Ale disident a pravdoláskař- to je jiná. asi jsme jediný stát který má organizované a pojmenované žvanily a nemakače
01. 05. 2013 | 12:33

Královkapopínavá napsal(a):

Je kouzelné, že celý svět oslavuje první květnový den, který je v "česko" považován za bolševický vynález...Tolik k bednářům a bednaříkům...
01. 05. 2013 | 12:38

Luba napsal(a):

Pro přátele,
které ještě dostatečně neznechutily Yosifovy hedvíčkoviny, bych sem přenesl výcuc z jakéhosi Ingomara Pusta (bohatě stačí jen předmluva) a jeho mozkově-mycího veledíla "Sudetoněmecké inferno: Málo známá tragédie sudetských Němců".

Činím tak proto, že Pustovy žvásty jsou svou absurditou karikaturou celého tzv. sudetoněmectví, a spadají svou historickou "věrohodností" do vyfantazírovaného Habermannova mlýna. Tedy: Něco pravdy a něco lží. To vše důkladně namixovat a předložit čtenáři, nejlépe historickými reáliemi doposud nedotčenému.

Posuďte sami:

Předmluva
(pozn.: Herta Ruthard, očitá svědkyně, září 1999)
Stojíme na prahu nového tisíciletí, a tak by bylo vhodné připomenout si události století, které snad bylo tím nejstrašnějším v historii lidstva.

Kapitola sama pro sebe je vyhnání sudetských Němců z jejich vlasti. Šlo o dědičné německé území, které bylo osídleno předky Němců nejméně 2,000 let, a ze kterého vytvořili svou po staletí trvající usilovnou prací a pílí ráj na zemi.

Postupem času se do tohoto regionu nastěhovali Češi, vetřelci, kteří brzy na to začali tyranizovat a utlačovat dobromyslné sudetské Němce, s úmyslem je vyhnat, což jasně dokazují i následující svědectví:

"Okresní lékař z Graslitz, obvodu o 25,000 obyvatelích, uvádí oficiálně a na svou profesní čest toto: děti jsou živy o černé kávě z ječmenného sladu bez mléka nebo smetany, a starší děti dostávají kávu, chléb a brambory. Děti jsou podvyživené a chudokrevné. Nemají žádné šaty. Celé rodiny žijí ve stísněných dírách, kde spí na podlaze.

"V zimě není uhlí na topení. Matko, dej mi trochu vody, jsem tak hladový, prosí děti -. A lékař (který jasně cítí, že by mu to možná nevěřili), přísahá, že jde o přesnou citaci. V jedné šestičlenné rodině - rodiče, tři děti a tchyně -. chodí tito rodinní příslušníci doslova nazí. Nemají ani punčochy, ani obuv, ani košile. Žijí o černé kávě k snídani, k obědu mají polévku, a na večeři nemají už nic. Pomalu, ale jistě, umírají. V horách Adlergebirge lidé svůj chléb nastavují stromovou kůrou, zatímco vláda nařídila vhodit do Vltavy tuny obilí, aby udržela jeho vyšší cenu. Velká část populace musela jíst psy a kočky. "

A jaká byla reakce veřejnosti? "Za hranicemi rozpačité ticho, a doma, odporné štvaní proti všem těm, kteří svým varováním údajně poskvrnili pověst českého národa.

"Teď bylo jasné, že sudetští Němci měli být zničeni, ekonomicky ožebračeni, sociálně zlikvidováni, politicky znevýhodněni, a v součinnosti s nacionálním šovinismem ze strany Čechů, mělo dojít ke zničení podstaty sudetoněmecké národnostní skupiny.
I přes všechno sudetoněmecké úsilí k odvrácení tohoto konce, systematické vytlačování Němců z pracovního trhu vyústilo v katastrofální pokles porodnosti, "

Tako tomu bylo v Sudetech, které byly v roce 1918 přinuceny stát se součástí Československa. A kdyby Hitler nenavrátil Sudety Německé říši, genocida sudetských Němců by byla dokonána. Ale přes to všechno, tyto dvě etnické skupiny, Češi a sudetští Němci, spolu v době Třetí říše žili jako mírumilovní sousedé. Tato skutečnost vrhá velmi významné světlo na charakter sudetských Němců: po tom všem příkoří se přece mohli mstít.

Pokračování ...
01. 05. 2013 | 12:38

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Zatímco celý svět si cení pravdoláskařů a svobody, někde mají i schou, čeští Vargové si cení tajné policie. Pak není divu, že si celý svět plete pohádkov Česko s Čečenskem, navíc když v obou vybuchují domy....Jen nechápu , v případě Vargů, proč je R-U nazýváno žalářem národů..., když to vlastně , včetně sovětské normalizace, byl ideální stav.
01. 05. 2013 | 12:41

Luba napsal(a):

...
Ale po skončení této nešťastné války, v roce 1945, se karty znovu obrátily v neprospěch nešťastného německého obyvatelstva, a Češi byli ve své bezbožnosti zachváceni krvežíznivým šílenstvím, které bylo více než hrůzné.

Museli být posedlí ďáblem: kdo jiný by vedl jejich ruce při všech těch vražedných alkoholových orgiích v triumfu nad poraženými? Čí jiný hlas to zněl z úst těch „božích lidí“? "Zabít Němce je dovoleno, to není žádný hřích" Bylo to „Slovo Boží“? Jistě ne.
Já sám jsem v té době slyšel takovou výzvu k masovému vraždění, a bylo to kázáno z kazatelen německých kostelů českými "služebníky Božími".

Český prezident Eduard Beneš po svém návratu z londýnského exilu podněcoval rozhlasem i beztak poblázněné občany: "Vezmi Němcům všechno, ponech jim jen kapesník, aby se mohli vyplakat." V Praze byli na Benešovu počest Němci věšeni na stožáry pouličního osvětlení a zapalováni coby živé pochodně.

Obyčejně se udává 250.000 obětí. "Akta z SBZ/ Německé demokratické republiky, které nebyly veřejnosti k dispozici až do roku 1990 však ukázala, že toto číslo je ve skutečnosti mnohem vyšší, a nyní se odhaduje na nejméně 460.000 lidí".

A nyní, o půl století později, je třeba ustavit "Nový řád". V průběhu desetiletí se o utrpení sudetských Němců hovoří méně a méně, až bylo toto téma nakonec vytlačeno do nejtemnějšího kouta smetiště dějin samotnou německou vládou.

Tato vláda nyní podporuje vstup České republiky do NATO: uklidňuje Čechy, že sudetoněmečtí vyhnanci nemají na restituce žádný nárok a že Češi se ani nemusí vzdát hanebných dekretů svého pana Beneše.

Není to nic jiného, než legitimizace genocidy, za jednu jedinou generaci tu už nebude žádných dalších sudetských Němců – přeživší budou asimilováni zbytkem německého obyvatelstva. Zároveň se Češi stávají stále bezostyšnějšími a dokonce domáhají restitucí od Němců! Za to, co provedli. Jako by nestačilo, že ukradli půdu a majetky lidí - zboží nevyčíslitelné hodnoty - nechali tento bývalý klenot regionu jít do kopru a zničit, a dokonce za to chtějí být zaplaceni!

Na tomto hnojišti se nyní staví "Nový řád", na základech z nepotrestaných zločinů, na hnisajících ranách nepřátelství a hořkosti z nerovného zacházení!
A to že má dobře skončit? Pochybuji, že o to někdo stojí.

Herta Ruthard, očitá svědkyně, září 1999

Zdroj:
http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/sginferno/sgi01.html
01. 05. 2013 | 12:42

Karl IV. napsal(a):

Luba. Kouzlo nechtěného, vzhledem k tomu, že ta situace tak byla. Či ukázka arogance, pokud tímto textem dokazujete nepřátelství.... Typický projev sedlácké interperatace, která z Českých zemí udělala Česko-Čečensko.
Luba patrně nosí nejen AK47 a Kadyrovův portrét na prsou.
01. 05. 2013 | 12:45

Luba napsal(a):

Jiný "očitý svědek", Alexander Hoyer, pravděpodobně dřívější "rasový hygienik", zase píše toto:

"Všechny civilizované národy na Zemi se pravděpodobně shodnou v jednom: člověk, nejinteligentnější bytost Stvoření, nese plnou odpovědnost za vše, co se děje na naší planetě – samozřejmě v výjimkou přírodních dějů, protože ty člověk neovlivní.

A tak i naše vtělením - nebo antropogeneze, pokud je to čtenáři bližší - s sebou přineslo bezpodmínečnou vesmírnou etiku ", která se ve větší nebo menší míře projevovala napříč kulturami a během vývoje lidstva se měnila se podle ras a kmenů.

Zatímco některé naplnily svůj genetický potenciál až po samotný vrchol, jiné zůstaly v duchovní omezenosti a intelektuální nedostatečnosti, na úrovni doby kamenné, až do dnešního dne.

Jiné zase, zejména kmeny a národy, které si libovaly v bojovných tradicích a dobyvačném násilí – si v genech podržely nepochopitelný sadismus a nelidskou krutost jako nezničitelné a nešťastné vlastnosti.

V šestém století našeho letopočtu Čechové přišli do střední Evropy ve stopách Awarů, aniž by nejprve vytvořili jednotný kmen či národ. I dnes fyzický vzhled mnoha Čechů ukazuje na jejich genetické míšení s Awary.

Taktéž bestialita, typická pro jejich utlačovatele, je dalším faktorem, kterého se nebyli schopni úplně zbavit. Dokonce i poté, co si začali rozvíjet vlastní etnicitu, se u nich nadále projevovaly tyto zděděné neřesti. Zvláště od husitských válek 15. století až po současnost mají sklon k otevřeným nebo (častěji) tajným strategiím „pláště a dýky“. Za veškerou svou kulturu a civilizovanost, kterou se chlubí, tak mohou vděčit jen svým německým sousedům.

Od doby, co dosáhl etnické jednoty, tento národ kolísal od extrémní servility po nenávistnou útočnost. Je možné, že se tento národ, zaklíněný do německého životního prostoru, ocitl jakoby zahnán do rohu, a tak jeho základní instinkty převažují nad morálkou.

Prakticky paralyzováni nepřekonatelným tvůrčího géniem svého většího německého souseda si ambiciózní Češi vyvinuli komplexy, které byly navíc poháněny závistí a záští, a tak vedly k jejich známým výbuchům destruktivity. A tento hluboce zraňovaný duch je hnací silou jejich bezmezného šovinismu.

Pouze tímto způsobem může být vysvětlena jejich nejvíce politováníhodná charakteristika – jejich občasné krvežíznivé šílenství.

V průběhu mnoha staletí, kdy Němci koexistovali s Čechy v Čechách a na Moravě nebyl znám jediný případ, že by Němec zabil Čecha z nenávisti a ze msty.

Naproti tomu, to, co následující kapitoly popisují, je těžko k překonání, co do zvířeckosti či do ztrát na životech: bylo pobito na 241.000 Němců!

Byl by to skutečně vhodný námět pro televizi – ale všechny světová média to více než 50 let záměrně ignorují, přitom tyto šokující krutosti mohou být oprávněně zvány zločinem století: komplexní vyhnání celého sudetoněmeckého etnika ze své vlasti, kde tito lidé žili a obdělávali půdu po více než sedm století. A tento globální zločin byl součástí spojené křížové výpravy proti "Křesťanství a humanitarismu".

Alexander Hoyer, očitý svědek"

Zdroj:
http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/sginferno/sgi01.html
01. 05. 2013 | 12:45

Luba napsal(a):

A na závěr proslov samotného inženýra Ingomara Pusta (zřejmě naturalizovaného Kanaďana) bojujícího za "Thruth for Germany":

"Předmluva

Ve své knize přináším důkazy o tom, že výbuch sadismu v květnu 1945 v Československu byl jedinečným světový rekordem v mučení a vraždění, a vyžádal si životy půl milionu Němců (241,000 civilistů a 250.000 vojáků).

Sadismus se projevil u jedinců i celých kultur. Německý sociální psycholog Erich Fromm dospěl k závěru, že kolektivní sadismus se objevuje u frustrovaných společenských vrstev, které trpí pocitem bezmoci.

Husité upalovali své vězně v zabedněných sudech. O několik století později Češi v květnu 1945 věšeli zraněné Němce hlavou dolů a podpalovali je coby hořící pochodně. Kuriózní duplikace.

V době honu na čarodějnice byly ženy stínány nebo shořely na hranici za to, že údajně obcovaly s Ďáblem. Fiktivní Ďábel dob minulých se stal realitou v podobě sériových vrahů naší doby, oběťmi honů na čarodějnice byly v květnu 1945 v Československu nevinné německé ženy.

Je pochopitelné, že potomci nechtějí mít nic společného se zločiny, kterých se nedopustili. Ale může to také znamenat, že krví potřísněný majetek, získaný drancováním, jim nevadí. Češi dnes profitují ze statků, získaných krádežemi a vraždami gigantického rozsahu. Dědictví jejich předků je dvousečnou zbraní.
Každý, kdo nepřizná svou vinu se jí nikdy nezbaví.

Na jaře roku 1994 Neue Kronenzeitung, největší rakouský deník, uveřejnil řadu svědectví, pod názvem "Schreie aus der Hölle ungehört" – Neslýchaný nářek z Pekla. Tato kniha doplňuje ony publikované texty o další příběhy. Může napomoci vyplnit historické mezery tím, co bylo po více než půl století tak dobře skryto.

Autor je obzvláště vděčný Alexandru Hoverovi, Herwigu Griehslerovi a Maximilianu Czesanymu za jejich neocenitelnou pomoc."

Zdroj:
http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/sginferno/sgi01.html

Příspěvky na bohulibou osvětově-vymývací činnost onoho krajana je možno zasílat zde:

The Scriptorium
P.O.Box 727
Alliston, Ontario
L9R 1V9
Canada

http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/support/appeal.html
01. 05. 2013 | 12:53

resl napsal(a):

JAHA,
Ne, nemám.
01. 05. 2013 | 12:54

pamětník napsal(a):

Ivan Hochmann:
"I já mám svoje osobní svědectví." Já také.
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=8765
01. 05. 2013 | 13:02

dějinám není co věřit napsal(a):

No vida.
Tak šestiprstý Alfred-Ingemar Berndt nebyl rozstřílen šturmovikem na kaši v Maďarsku.
Vždycky jsem si to myslel.
01. 05. 2013 | 13:16

TomášL napsal(a):

K vymývání mozku dojde, až nový vlastník Aktuálně.cz pan Bakala před volbami začne masírovat skrze vlastní média lidi, aby drtivě nevyhrála levice v příštích volbách.
01. 05. 2013 | 13:16

pamětník napsal(a):

JAHA,
myš, která řvala:
"potvrdzuje sa mi to stale na vacsom pocte tu prispievajucich - Cesi su STRATENI. Nevedia kam, ako...Vsetkych naookolo si davnejsie, alebo neskor postupne znepriatelili. Zostava im len USA a Rusko. Podla vysledkov poslednych volieb do krajov, senatu, obci je smerovanie jasne."
Vy jste nejen jeden z těch směšných slovenských nacionalistů, ale jako osoba se jevíte jako psychicky alterovaný. Psychicky zdravý jedinec by se nedopouštěl takových nesmyslných výroků šmahem odsuzujícím celý národ, obzvláště ten, který nejvíc ze všech okolních národů Slovákům ponejvíce přinášel prospěch.
Jako osoba jste opravdu trapný.
01. 05. 2013 | 13:19

pamětník napsal(a):

mitomirai:
"Český národ kolaboroval s Němci se stejnou chutí jako Belgičané, nejvíce kolaborantů v Evropě na počet obyvatelstva, a to navzdory Lidicím. Nakonec Lidice zaplatili právě za českou schopnost kolaborovat v jakékoliv situaci." Odkud čerpáte ty lži? Zdroj?
01. 05. 2013 | 13:25

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

luba,
to je teměř sudetoněmecký mein kampf. já bych zde takové lži ani nepublikoval, některý naši slabomyslní spolubčané a voliči kodla s čírem by tomu mohli začít věřit.....věšeli hlavou dolů a zapalovali)))))))))))). chybí zde již jen pojídání německých nemluvnat a konstatování, že válku rozpoutali češi.
01. 05. 2013 | 13:28

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
01. 05. 2013 | 09:57
Pane učiteli, prosím Vás, buďte tak laskav a neberte si mě do klávesnice, pokud se obracíte na někoho jiného. Bagatelizací maskujete reálný problém, ale to je Vaše věc, já na Vaše bábovičky nepoukazuji. Za pochopení předem děkuji.
01. 05. 2013 | 13:34

ČeskýFouché napsal(a):

Varga etc. Milovníci mají svou rodnou louži:

Ruský generální prokurátor Jurij Čajka, v sobotním projevu v Radě federace, řekl, že tlak na orgány spravedlnosti ze strany občanské společnosti je nepřípustný. I sebemenší činnost současných křehkých prvků občanské společnosti údajně ohrožuje mocenské struktury státu, vč. donucovacích orgánů. Mezitím odborníci zdůrazňují, že požadavky spravedlivého procesu vyšetřování a dalších objektivních rozsudky nemají nic společného s tlakem na soudnictví.
01. 05. 2013 | 13:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Muellere,

ne, není mi to trapné. Nikdy se necítím trapně za něco, co dělá jiný. To je jeho věc, ne moje.

Kdybych u mně ovšem někdy někdo podobné pocity někdo vyvolával, byly by to především lidé, kteří zlehčují či dokonce zesměšňují (jako třeba pánové Luba či vandal) utrpení a bezpráví páchané na jednotlivci jen proto, že je Čech, Žid, Němec, Rom, Rus, Srb, Palestinec či příslušník jakékoliv rasy, etnika, etnické skupiny či národnosti.

Přeji Vám i všem ostatním hezký sváteční den (jakož i to, abyste měli v životě to štěstí, že vás nikdy nikdo nebude vyhánět z Vašich domovů či jinak vás perzekuovat jen proto, že hovoříte nějakým jazykem a jste nějaké národnosti).

Libor Stejskal

P.S. A jen na okraj k příspěvku z 01. 05. 2013 | 12:03, Asi desetkrát jsem ve zmiňované debatě (a nejen tam, je to implicitně i v Kodexu blogera) psal, že veřejně známé a činné osoby (včetně zdejších blogerů i mě samotného) nesou z mého pohledu větší společenskou odpovědnost, mají větší možnost obrany a tím, že neanonymně vstupují do veřejného prostoru na sebe berou i riziko, že budou denunciováni. A to dokonce i od anonymů. V případě čtenářů a debatujícíh po jejich texty, kteří jsou v poněkud jiném postavení, je přístup z definice mírně odlišný.
01. 05. 2013 | 14:03

ale TEĎ o to vůbec nejde napsal(a):

jednotko chytrosti
Samozřejmě, že se to dělo, jako po každé explozi davových emocí.
Existují fotky a můj děda říkal, že se při tom pohledu málem pozvracel, šel okolo, když bylo po všem.
Nemám důvod mu nevěřit
01. 05. 2013 | 14:15

Kom napsal(a):

Pane Stejskale
Jenže ti lidé se předtím těšili neuvěřitelným výsadám panské rasy jen proto, že se chovali jako řádní členové německého společenství. Těžko se dojímat nad lidmi, jejichž pokus o vyvraždění půlky světa selhal a on museli snášet úděl poražených, který byl nesrovnatelně lepší než ten, jaký sami chystali Čechům.

Upřímně si nedovedu představit soužití včerejších podlidí s jejich svrženými utiskovateli. Zřejmě si ho ve velké většině nedokázali představit ani naši předkové.
01. 05. 2013 | 14:19

JAHA napsal(a):

Ad: pametnik
Spravne ste urcili diagnozu:-).
Samozrejme, z nespravnych predpokladov. Ja NEODSUDZUJEM cesky narod a uz VOBEC NIE CELY. Pisem (myslim, ze okrem Vas to kazdy chape) o potacani sa Ceska po roku 1989, ked si nevedia najprv otvorene podebatovat o svojich dejinach (tzv. hysterie.cs iba utvrdzuje vacsinu obyvatelstva v bludoch, natlcenych do hlavy pocnuc od Jiraskom vykreslenych dejin, cez x dalsich bludov ako sa NEKRITICKY a IDEALISTICKY pozerat na svoje dejiny a ciny ludi v nich), potom nevedia, na ktoru stranu sa maju pohnut (jeden cihi, druhy hota), placu, ze nie su peniaze na nic, ale 30 Kc prispiet na zdravotnictvo je argument, ktory demagogicky pouzity vyhrava volby, chceli by byt respektovani aspon na urovni, ako sa citia sami, ale robia vsetko proti tomu, posudzujuc podla vyjadreni vacsiny je v Cesku sodoma a gomora, hlad, bieda...ale to su len neukojene vyfantazirovane predstavy o zlatych rucuckach, na ktore bude cely svet cumiet, pricom realita je taka (ako napisal i Zeleny), ze Cesko je stredne bohata krajina (na rozdiel o Slovenska), ktora nabrala kurz pikovania dole (takmer vo vsetkom), nestaci ani len opisovat zakony prijate davne na chudobnom (ale mierne rastucom) Slovensku, atd. atd.
Ale chapem, ze nechapete, o com pisem:-).
01. 05. 2013 | 14:19

Luba napsal(a):

Pane Stejskale,
především byste se měl omluvit za to, že jste nechal pobít/upálit 500.000 nevinných sudetoNěmců, sudetoNěmkyň a sudetoNěmčat.

Vykopat jednoho sudetoněmeckého tankistu nestačí! Knisplů muselo být daleko víc. Tak hrabejte, Schwarzenbergovo hrabátko ...
01. 05. 2013 | 14:20

pamětník napsal(a):

stejskal:
"vás nikdy nikdo nebude vyhánět z Vašich domovů či jinak vás perzekuovat jen proto, že hovoříte nějakým jazykem a jste nějaké národnosti)."
Opět ta licoměrnost. Nemá význam opakovat, že v případě odsunu českých Němců šlo o pomstu a trest a předběžné opatření proti případnému opakování jejich zločinů v budoucnu, vy to nikdy neuznáte, ale je třeba objektívně zaznamenávat reálie. Jednou z nich je, že při hranicích i naší vládou uznaného nového státu Kosovo stále čekají statisíce vyhnaných Srbů a dalších nealbánských etnik, jejichž domy obsadili a majetky zabrali Albánci, což vše posvětila většina členských států EU. Takže byste učinil lépe, pane editore, kdybyste opravdu všem měřil stejně a nevypichoval jenom některé z jedné strany. Nikdy jste nekomentoval fakt, že diskuzi o odsunu českých Němců vždy vyvolala strana podporující jejich přemrštěné požadavky. Vy to víte, my to víme, ale Vy neustále nekorektně se stavíte objektívním.
01. 05. 2013 | 14:28

rosclays napsal(a):

JAHA:
"...chceli by byt respektovani aspon na urovni, ako sa citia sami, ale robia vsetko proti tomu..."

JAHA díky, já chápu....:)
(výše citované určitě)

p.s.
Schválně, kdo vás tady jako první nazve slouhou, poskokem atd. sudeťáků.
01. 05. 2013 | 14:31

to evix napsal(a):

Minatomirai,
kde vy to vlastně žijete? V Kanadě, v Číně či jiném asijském státě, nebo v Německu? S podporou Němců si zajeďte to Polska, oni vás určitě podpoří a možná se konečně omluví, zatím vždy poslali Němce i Rakušany do **** a ti nějak už dlouho drží hubu, co se týče Polska......A pak ještě přesvědčit Anglány a Frantíky....
Za minulého režimu jsem četla zpověď bývalého vězně z Osvětimy a jako dítko školou povinné jsem tam i na exkurzi byla. Ty knihy jsou v knihovnách asi stále dostupné, snad je nikdo ještě nespálil.. No moc bych se nedivila, kdyby je někdo chtěl strčit do sejfů. Tak si je milí popírači fašistických zvěrstev přečtěte!!!!
A opravdu nechápu proč jsou někteří mazání a přitom nepíši nic vulgárního, zato vulgarismy a sprosťárny Yosifů, Parabellu jsou přehlíženy...
01. 05. 2013 | 14:33

český maloměšťák napsal(a):

minatomirai napsal(a):
Křesťan trpí naprosto odlišně od jiných náboženských denominací,měš´táku, křesťan trpí s obrovským pathosem a pokud možno obecenstvem.
Muslim a žid má utrpení na háku, jednoho čeká jako odměna ráj nebo aspoň snesitelný očistec s vidinou sličných děv, pokud se propasíruje do ráje, ten druhý nad tím raději moc neuvažuje a tiše muslimovi závidí.
01. 05. 2013 | 11:28
------------------
Nemyslím si to. Ač ne tak vzdělán v otázkách náboženského podmínění toho, jak která lidská bytost snáší utrpení - tak dobře vzdělán jako vy...dovoluji si tvrditi, že jak v kruzích sedláckých, tak i intelektuálních (například v lékařských ale i v diskuzně internetových kruzích) převažuje spíše pohled na trpícího křesťana, muslima či Žida jako na druh živého oganismu - v tomto případě lidské bytosti, která, když je jí působena například fyzická bolest anebo ji někdo mučí neustálým opakováním lží a polopravd - například na internetu, raději volí útěk - což naneštěstí například v případě a nepředvidatelných a náhlých akcí jako jsou teroristické útoky většiniu provést nejde, ale v případě internetových diskuzí to naopak a naštěstí jde provést velmi snadno.

Takto se tedy za obec českých maloměšťáků loučím - jsa býti poučen o tom, že příště - to až vám zde i jinde budou opět lát do prolhaných lotrů či spílat do zákeřných lhářů...budu vědět, že toto spílání a lání "máte na háku" - naopak je vítáte, neb násobí vaše šance si také jednou "užít sličných děv a očistce" a to v poměrně solidně zařízeném ubytovacím zařízení.

Vy a vaši náboženští fanatic...eh, tedy souputnícl - vy jste vlastně jakýmisi takovými masochisty z vypočítavosti - jestli tomu tedy dobře rozumím.
Anebo je vše jinak - a vy zas jen sprostě lžete ?

Každopádně tedy sbohem a ádie.
01. 05. 2013 | 14:35

pamětník napsal(a):

JAHA,
Chápu Vás velmi dobře, už jenom proto, že s podobnými Vám jsem se občas na Slovensku potkával. Plkali stejně hloupě jako Vy tady, o nevkusu nemluvě. O Češích nic nevíte a nesmyslně blábolíte. No ale když myslíte, že můžete poučovat, nikdo Vám bránit nebude, budete jenom za v..a. :)
01. 05. 2013 | 14:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Kome,

už se mi do té debaty nechce pouštět. Není problém pomocí čísel dokázat, kolik zhruba českých Němců aktivně rozvracelo tehdejší ČSR, kolik se stavělo na aktívní odpor proti tomu, kolik bylo indiferentních a apatických (jak už tak podstatná část každé veřejnosti bývá), kolik bylo po válce vyhnáno, kolik mohlo a kolik muselo zůstat (a budu přitom používat je a pouze české historické prameny).

Ono to není až tak důležité.

Pro mne je prostě nepřípustné, aby v době míru někdo někoho na základě kolektivní viny vyháněl z domovů či jinak perzekuoval (je jedno jestli tady, na Balkáně, v USA, v Palestině, v Sýrii, v Afghánistánu nebo kdekoliv).

A pokud je pro mne tento princip zásadní, nemohu jej obhajovat nikde a nikdy. Nemíním se nikomu omlouvat (nikomu jsem nic neudělal), nikomu z tehdejších vyhnanců nic vracet či nějak odškodňovat (staré křivdy by jen nahradily nové), jde mi jen a pouze o to, aby ztnto princip přijalo za svůj co nejvíce lidí (kvůli mně samotnému a mým blízkým).

Ten problém není primárně mezi mezi etniky. Ten problém je v hlavách jednoho každého z nás. Je na nás, jak se s ním vyrovnáme. A nejde vůbe jen o české Němce, ale o to, jak se k sobe lidé chovají obecně.

Toto jsme zde psal asi stokrát (i ten výpočet zde několikrát udělal), přesto se najdou lidé jako třeba pan Luba, kteří to nemohou pochopit a útočí. Nemohu za to a ani mne to moc netrápí.

Mějte se, jdu ven.

Libor Stejskal
01. 05. 2013 | 14:41

český maloměšťák napsal(a):

"...Kdybych u mně ovšem někdy někdo podobné pocity někdo vyvolával, byly by to především lidé, kteří zlehčují či dokonce zesměšňují (jako třeba pánové Luba či vandal) utrpení a bezpráví páchané na jednotlivci jen proto, že je Čech, Žid, Němec, Rom, Rus, Srb, Palestinec či příslušník jakékoliv rasy, etnika, etnické skupiny či národnosti...."

Lež. Luba nikdy nic takového neudělal.
-------------------
Dámy a pánové, nebuďte ale na pana Stejskala zlí. Uvědomte si, že je prostě zaměstnanec určité firmy, ta firma ho za něco platí a on naopak musí platit jiným firmám a lidem složenky, za vodu, musí si nakoupit chleba a otop a občas i nějaké to povyražení.
Berte to takto. Coby prosté faktum.
Proto i ta jeho zdejší selekce.

Pomněme prosím oněch biblických ponaučení o trámu v oku tvém a šutrech, které jeden hází nejraději na jiné... a pojďme si tak raději zazpívat :

http://www.youtube.com/watch?v=_EyJY0UOZR8
01. 05. 2013 | 14:43

pamětník napsal(a):

rosclays:
>kdo vás tady jako první nazve slouhou, poskokem atd. sudeťáků<
Zatím nikdo, ale to na věci nic nemění. Vy šovinisti si rozumíte i přes hranice. :)
01. 05. 2013 | 14:43

pamětník napsal(a):

stejskal:
>přesto se najdou lidé jako třeba pan Luba, kteří to nemohou pochopit a útočí.<
Nepravda, jde o obranu proti sudeťáckým požadavkům.

>už se mi do té debaty nechce pouštět<
Tak se do ní, pane Stejskale, nepouštějte, aspoň přestanete lhát.
01. 05. 2013 | 14:47

rosclays napsal(a):

Pane pamětníku, nač ta silná slova?
Určitě vám je známo, co řekl Ijáček, když dobyli severní točnu...:).
01. 05. 2013 | 14:50

minatomirai napsal(a):

S podporou Němců si zajeďte to Polska, oni vás určitě podpoří a možná se konečně omluví,
------------------------------------------------------------------------------
Nepotřebuji podporu Němců na návštěvu Polska, byl jsem tam a moc se mi tam líbilo, dokonce do té míry, že jsem s výjimkou vepřového kupoval vše polské v Česku navzdory protipolské hysterii. Polák zná svoji identitu, nemá o ni nejmenší pochyby a jazz meli odjakživa lepší než Češi, mezi námi. Možná i proto Polsko hraje podstatně důležitější roli v evropském společenství, protože jim to zkrátka jinak myslí jako národu.
O Osvětim si nedělejte starosti, ty knížečky, které jste četla před 50 lety, jsou zřejmě stále k mání, a přidaly se k nim i daleko obsáhlejší. Jsem si téměř stoprocentně jistý, že o nich budu vědět pdostatně více než vy.

P.S.
Čeština zřejmě není vaším mateřským jazykem, doufám však, že jsem pochopil správně, co jste chtěla říci. Až na ty Anglány a Frantíky, tam mi to nevyšlo, musím přiznat.
01. 05. 2013 | 14:51

Petr B. napsal(a):

Mně v té diskusi kolem naprosto pravdivých výroků prezidenta Zemana v Rakousku, nejvíce irituje neuvěřitelná demagogie týkající se oněch 90 procent sudetoněmeckého obyvatelstva hlasujícího ve volbách 1938 pro Henleinovu stranu, v tom roce už naprosto ideologicky spjatou s Hitlerovou NSDAP (tím pádem i s ideologií útočné války, genocidy Židů, Slovanů, Romů...) Kritici Zemana z řad naší pravice se odvolávají nikoliv na volebný výsledek, ale na volební účast, která podle nich dokazuje, že většina sudetských Němců s Henleinem nesouhlasila a pak si tedy nezasloužila ani odsun. Podle této logiky, všichni ti, co k volbám nepřišli, byli antifašisté. Jenže podle této logiky bychom mohli zpochybnit veškeré volby v Čechách (a možná na celém světě), protože při 50-60 procentní volební účasti nemají vítězná uskupení právo vládnout nad ostatními. Konkrétně v Čechách by to znamenalo, že nevoliče dafacto pokládáme za sociální demokraty a komunisty...a proto nám nemají právo vládnout Nečas se Schwarzenbergem a Peake.
Závěr...v roce 1938 nelze usuzovat z voleb v Sudetech, že by němečtí nevoliči měli zásadně jiný názor než ti, kteří hlasovali pro Henleinovu (Hitlerovu) genocidní stranu. Voliči nebyli zastrašováni ve volebních místnostech, za volební plentou byli sami a měli na výběr více alternativ, nikoliv pouze Henleinovce.
Kdo a proč nám tedy tak obludně lže viz dnešní Hvížďala v Neviditelném Psu?
01. 05. 2013 | 14:57

Kom napsal(a):

Pane Stejskale,
s takovým principem nemohu souhlasit v nějakém absolutním smyslu, to by byl pouhý dogmatismus, který by navíc vedl v takovém vymezení k tomu, že by za války bylo dovoleno víc než v míru (a to tedy nevím proč, za války je snad masová deportace přípustná?).
Jestliže se na historické události mechanicky aplikují aktuální dogmatické zásady, prakticky všechny významné dějinné události se změní v sled zločinů, od budování Římské říše, přes šíření křesťanství a dobytí Ameriky až po demokratické revoluce 19. století a vysídlení Němců po válce. Samozřejmě nelze nikomu bránit, aby se na minulost díval tak, jako by historičtí lidé už v minulosti mít současnou morálku, ale je to pouze dětinské.
Nicméně Vám také přeji hezký den.
01. 05. 2013 | 15:12

Petr B. napsal(a):

Ještě mně neskutečně irituje nadávání části české pravice a bohužel i části dnešních Němců a Rakušanů na prezidenta Beneše. Víme, jaká byla situace od roku 1933 do roku 1939 a je to tak, že ČR byla tehdy skutečně ostrovem demokracie. Pro to mohla spousta německých antifašistů utéci do Čech, jinam by to třeba ani nešlo, protože Hitler měl spojence v celé Evropě. Diktátorské režimy převažovaly. Je mi líto ing. Formise, zavražděného gestapáky viz http://www.slapy.cz/okoli/formis.html. To je konkrétně Němec, který skutečně bojoval proti zlu. Hitler měl jinak spojence všude...Itálie, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Finsko..dokonce plno Jugoslávců a i Britů sympatizovalo s Hitlerem. V knize Maxe Broda "Život plný bojů" se píše o tom, jakou měli Poláci 15. 3. 1939 radost z obsazení Československa. Beneš byl jeden z mála politiků v Evropě a na světě, který pomáhal německým antifašistům. A z tohoto našeho politika dělá část německé a rakouské veřejnosti monstrum na stejné úrovni jako Hitler! Jen proto, že měl po válce na německou otázku ten samý názor, co Churchill, na kterého se ovšem tito dnešní němečtí kritici Beneše neodváží zaútočit.
01. 05. 2013 | 15:15

minatomirai napsal(a):

Nemyslím si to. Ač ne tak vzdělán v otázkách náboženského podmínění toho, jak která lidská bytost snáší utrpení - tak dobře vzdělán jako vy...dovoluji si tvrditi, že jak v kruzích sedláckých, tak i intelektuálních (například v lékařských ale i v diskuzně internetových kruzích) převažuje spíše pohled na trpícího křesťana, muslima či Žida jako na druh živého oganismu - v tomto případě lidské bytosti, která, když je jí působena například fyzická bolest anebo ji někdo mučí neustálým opakováním lží a polopravd - například na internetu, raději volí útěk - což naneštěstí například v případě a nepředvidatelných a náhlých akcí jako jsou teroristické útoky většiniu provést nejde, ale v případě internetových diskuzí to naopak a naštěstí jde provést velmi snadno.
----------------------------------------------------------------------------------
Doporučuji maloměšťáku, abyste se raději věnoval rybaření než syntaxu, e.e. cummings z vás naštěstí, pro nás fajnšmekry, nikdy nebude. Je až s podivem, co za prasečinky dokáže vytvořit.
01. 05. 2013 | 15:18

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

petr b,
já bych se ohradil, že v otázce benešových dekretů na zemana utočí pravice. top 09 a pravdoláskaři jsou přece levice jako hrom. levicový učetní kalousek und herr karl spolu s reinkarnovanými lidovci a jakesi podivné panoptikum starostů......jejich hru na pravici jim zbaštilo celkem hodně lidí. já považuji top 09 za čssd B. proevropská kleptokratická strana. kalouskovo reformy spočívají toliko v učetních škrtech a silných řečích. tahle vláda nezreformovala jediný resort, když pominu drábkovo zlodějny na mspv ve stylu 8 letého drancování státní správy vládama čssd. po volbách si top09 padne se socanama kolem krku.
01. 05. 2013 | 15:20

Luba napsal(a):

Čím se lišil italský fašismus od německého nacismu bylo to, že v něm chyběla "rasistická složka". Proto byl nacismus nepoměrně destruktivnější, než fašismus.

Nacisté byli jacísi zvrhlí genoví sociální inženýři. Své snahy o očištění rasy a vybudování nového životního prostoru zaštílili vědou - genetikou - proto mělo jejich snažení podobu masového vyvražďování ve jménu jakéhosi vyššího ušlechtilého záměru - stvoření nového člověka.

A "očitý svědek", sudeťák Hoyer (viz výše) je podle toho, co napsal, též evidentní rasista. Což není žádný div, neboť Henleinova SdP, kterou čeští Němci masově volili, se otevřeně hlásila k tzv. Norimberským zákonům (Nürnberger Gesetze).

Co se týče opékání bližních, nacisté, gestapo či SS nebyli nijak originální.

Např. James Allen ve třetím díle Dějin rasismu popisuje tuto událost z pořátku století dvacátého v USA (9:21-11:48):

"Mě osobně ze všeho nejvíc zaujala vražda sedmnáctiletého chlapce jménem Jesse Washington ve Wacu v Texasu, ke které došlo v roce 1916.

Byl silně mentálně zaostalý. Ženu farmáře, pro kterého pracoval, našli mrtvou - a on skončil ve vězení, a nakonec i před soudem. Ten trval dopoledne od 10 do 12-ti hodin. A když se v poledne porota vrátila, a shledala ho vinným, někdo v soudní síni, což mohl být kdokoliv, zakřičel:
"Tak si toho negra podáme!"

Začalo to nejhorší a nejkrutější příkoří, které se na člověku dá vůbec spáchat.

Jesse vykopali ze soudní síně po schodech ven, kde už čekalo několik stovek lidí. Kolem krku mu omotali řetěz. Na mučení toho mladého chlapce se přišlo podívat 16.000 lidí!

Jesse pověsili na tom řetězu na větev, a zapálili pod ním hranici. Potom ho vytáhli nahoru na strom, aby ho všichni dobře viděli, a užili si to.

Diváci skandovali jako na fotbale, a povzbuzovali ty, kteří ho mučili. Když se Jess pokusil vylézt po řetězu nahoru, uřezali mu prsty, aby se nemohl pořádně chytit. Potom ... potom ho spustili zpátky do toho ohně.

Nějaký muž k němu přišel a vykastroval ho. Jiný ho zase strkal tyčí zpátky do ohně, aby z něj nemohl vylézt. Občas ho zase vytáhli nahoru, aby ještě nezemřel a dav diváků nepřišel o podívanou. Nakonec zemřel.

Celou řadu těchto vražd měla na svědomí jedna z nejmocnějších amerických organizací, prosazujících rasový teror. Ku-Klux-Klan měl v dobách své největší slávy až 5.000.000 členů, a v průměru docházelo každý týden ke dvěma případům lynčování."

Zdroj:
http://www.youtube.com/watch?v=2sorj-05KFc

http://en.wikipedia.org/wiki/Lynching_of_Jesse_Washington
01. 05. 2013 | 15:22

to evix napsal(a):

houpací kůň napsal(a):Na obecné národní úrovni v tom umíme málo rozlišovat a je katastrofální, jak málo mladých lidí se učí německy.
...............................
Moje děti šly do školy po revoluci a učily se německy. Zbytečně. S němčinou se domluvíte leda v Německu, ale pokud chcete práci v německé firmě, je vyžadována hlavně angličtina. Takže se dcera začala učit anglicky, musela.
Jsou tu Korejci, mluvíci anglicky, příjdou patrně Číňané mluvící anglicky. Indové anglicky už mluví....
01. 05. 2013 | 15:26

to evix napsal(a):

minatomirai napsal(a):O Osvětim si nedělejte starosti, ty knížečky, které jste četla před 50 lety, jsou zřejmě stále k mání, a přidaly se k nim i daleko obsáhlejší. Jsem si téměř stoprocentně jistý, že o nich budu vědět ..
..........................
Před 50 lety jsem je číst nemohla, jelikož jsem se zrovna narodila :-D
A nemluvně patrně nečte, ale vy jste zajisté četl už v půl roce života :-D
Polské potraviny taky kupuji, do Polska to nemám daleko :-D
01. 05. 2013 | 15:30

minatomirai napsal(a):

A nemluvně patrně nečte, ale vy jste zajisté četl už v půl roce života :-D
----------------------------------------------------------------------------
Je tomu tak, není třeba být zbytečně neskromný. Výše zmíněného cummingse jsem citoval v originále ve věku jednoho roku.
01. 05. 2013 | 15:35

váhy a meč napsal(a):

14:03
Nesměl bych si pamatovat řadu nicků, kteří se takovým denunciacím od známých nájemných diskutérů dlouhou dobu úporně bránili a kterých se žádná Černá ruka nezastala. A nikdy urážky ani lži nesmazala.
Zmínění dikutéři odsud postupně vymizeli, neboť pochopili logiku tohoto prostoru. Jak nedavno připomenula gabriela uvedením dlouhé citace vpodstatě genocidních záměrů Černé ruky.
Někdy by po ranním pohledu do zrcadla bylo dobré nad diskuse vyvěsit praporek. Dnes koupání zakázáno.

Stále ještě nezapomínáme po pěti minutách, jak je žádoucí.
01. 05. 2013 | 15:37

JF napsal(a):

no myslím že spousta zdejších velkých-malých-a-zpět Čechů by si své češství také mohla odpracovat. Ale to se radějc bude čekat na ty "pravdy", že když někdo něco dělá, tak také i něco zkazí. Ale pak se vo tom bude ale fakt dlouho kecat. Němci na tom byli deset let po slavné prohře zcela jinak (a lépe) než Češi po svém tzv. pražském povstání. To je jistý rozdíl.

Samozřejmě makat neznamená házet lopatou nebo o tom přednášet ;-) Každopádně doporučuji při obém používat mozek nikoliv to na čem při tom sedíte. Zaprodaní a zlovolní Němci na to mají termínus technikus Sitzfleisch.

Doporučuji tedy každopádně nic nedělat, a zbylý čas vyplnit tlacháním na vysoké hospodské ourovni.

Možná by se ten zdejší lokál mohl zovat Ynštytute u vymydleného Bednáře.
01. 05. 2013 | 15:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Lubo ,myslel jsem ,že jsi chytřejší.
Ivan.
01. 05. 2013 | 15:41

Marian napsal(a):

minatomirai,cituji: Výše zmíněného cummingse jsem citoval v originále ve věku jednoho roku." Úžasné.Škoda,že potom se váš mentální vývoj zastavil.:))
01. 05. 2013 | 15:43

houpací kůň napsal(a):

evix
Samozřejmě přesně o tohle jde.
Ty děti nesmějí čekat jaká firma jim sem co přinese pod nos.
Musí do toho Německa jít, pochopit jak věci chodí, vydělat prachy a postavit se na vlastní nohy. Tady.
Dlouho se nám v tom snažili Němci bránit, ale dnes to jde v porovnání s minulostí hladce.
01. 05. 2013 | 15:47

Luba napsal(a):

Ivane,
já jsem si to nemyslel :)
01. 05. 2013 | 15:49

Marian napsal(a):

Ivan Hochmann.Co kdybyste se někdy pokusil zamyslet nad svou inteligencí? Nic ve zlém, je to dobrá rada.
01. 05. 2013 | 15:49

Silvie napsal(a):

Pane Stejskale,

že se nestydíte takhle znásilňovat historii!

Z historických dokumentů (i z vyprávění pamětníků) jasně vyplývá, že VĚTŠINA Němců žijících na našem území minimálně! sympatizovala s Hitlerem a k svým českým sousedům v pohraničí se po vpádu okupačních vojsk chovala hnusně i likvidačně.
Pravdaláskařskou aktivistkou Šauerovou zmiňovaný Habermannův mlýn jsem kdysi viděla a teprve po upozornění zdejších diskutérů jsem zjistila, že bylo tvůrci zásadně manipulováno fakty ve prospěch sudetských Němců. Prostě jen další nechutně propagandistický paskvil.

Jejich odsun byl proto správným rozhodnutím, které mělo eliminovat rizika záškodnické činnosti (viz vraždění českých obyvatel v pohraničí zdivočelými nacistickými hordami).

Napsal jste, že pokládáte za nepřípustné "vyhánění někoho z domovů", ale jaksi jste zapomněl na to, že se tito Němci hlásili vesměs k říši a jejich domov byl tedy logicky po prohrané válce jinde.

Mimo jiné, kdyby např.USA včas vykopali "z domovů" kavkazské teroristy, nemuseli dnes řešit tragédii v Bostnu.
Ukazuje se, že na rozdíl od velkého demokrata Obamy si méně demokraticky založený Putin zachoval poněkud zdravější pohled na věc. A Američani až po této trpké zkušenosti zjišťují, že Čečenci jsou potencionálně stejní teroristé jako všichni ostatní muslimové. Když ovšem vraždili "jenom" Rusy, bylo všechno OK.

Pokud se tady "pravicová" klika 23 let pokouší vykonat na Češích hromadnou lobotomii a vymazat část historie, nemůže se divit tomu, že národ lehce podlehne vábení nějakého zdatného nacionalisty (nemám na mysli zrovna Zemana, leč podstatně horší a primitivnější exemplář takového Okamury).

Vy (pravdalásky a ostří "pravicoví" hoši) na ty své manipulace jednou šeredně dojedete - pomáháte tady vyrůst režimu, jenž už nebude mít se svobodou a demokracií vůbec nic společného (ne, že by tenhle něco měl, maximálně se o ně lehce štrejchnul).
01. 05. 2013 | 15:51

Marian napsal(a):

Luba- moudrosti tuba. Promiňte,Lubo, v žádném případě na vás neútočím, jen mne inspiroval i vám jistě známý,mimořádně vtipný a úspěšný slogan.
01. 05. 2013 | 15:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy