Recenze knihy Fenomén psychedelie

11. 04. 2018 | 15:29
Přečteno 2319 krát
Kniha Fenomén psychedelie poskytuje zajímavý vhled jak do současného výzkumu psychedelických látek, tak do hlubin lidské duše.

Je koncepčně rozdělená do dvou částí: v úvodní části má čtenář možnost nahlédnout do aktuálně zkoumaných teoreticko-vědeckých poznatků představených formou srozumitelnou i pro poučené laiky, další část předkládá autentické zprávy účastníků výzkumu po požití psilocybinu. MUDr. Filip Tylš, PhD., psychiatr a editor celého díla, dal v této publikaci dohromady příspěvky výzkumníků nejen z lékařské nebo psychologické obce zabývající se problematikou psychotropních látek, ale také fyziky či antropology. Takové spojení odborníků z různých vědních oblastí poskytuje neobvykle komplexní pohled na danou problematiku.

Zprvu nás přehledně zasvětí do změněných stavů vědomí a magických hub, které již několik tisíciletí doprovázejí naši společnost. Do povědomí západního světa se psychedelické látky začaly dostávat počátkem 20. století, kdy se začal zkoumat mezkalin obsažený v kaktusech nebo psilocybin v lysohlávkách. Psilocybinu je věnováno hned několik kapitol. Dostaneme zde informace o přirozeném výskytu lysohlávek (rod Psilocybe, odtud jméno) nebo také o koncentraci zmíněného alkaloidu v plodnicích.

Následně jsme vtaženi do bouřlivého, místy až nezřízeného období zkoumání LSD v šedesátých letech 20. století v Československé republice, která byla v této době na špičce v celosvětovém měřítku. LSD a ostatní psychedelika byla zkoumána na širokém spektru psychiatrických diagnóz, z dnešního pohledu s leckdy i dost pochybnou metodikou a etikou. Z této doby vyvstalo několik slavných jmen, z nichž neznámější je zřejmě prof. MUDr. Stanislav Grof, PhD., který posléze emigroval do USA, kde dále pokračoval ve výzkumu psychedelik a také přispěl k rozvoji transpersonální psychologie. V dalších letech však kvůli protidrogové politice výzkum psychotropních látek v ČSR ustal a byl tak na několik desetiletí pozastaven, než ho obrazně řečeno resuscitovali výzkumníci z dřívějšího Psychiatrického centra Praha (nyní Národní ústav duševního zdraví) a navázali tak na odkaz svých předchůdců.

Po prvotním tuhém boji za schválení výzkumu psychedelik v České republice se podařilo vyjednat možnost studovat efekt požití psilocybinu u zdravých dobrovolníků. Konkrétně se této psychoaktivní substanci věnuje obšírně kapitola o jeho neurobiologickém fungování až na úroveň molekulárně-mechanického modelu. Dává tak možnost nahlédnout, jaký neurobiologický potenciál ony magické houby skrývají. Jelikož psilocybin účinkuje přes serotoninový systém, konkrétně aktivuje serotoninový receptor typu 2A, a nemá žádná dosud známá přímá spojení s dopaminem a systémem odměn, je jeho závislostní potenciál v klasickém slova smyslu nulový. Jedním z hlavních záměrů výzkumu však bylo experimentálně modelovat změněné stavy vědomí podobající se některým psychotickým onemocněním. Důkazem je podobná fenomenologie prožitků, jelikož se v obou případech, jak v případě psychotické ataky, tak i při intoxikaci psilocybinem, vyskytují podobné změny ve vnímání nebo myšlení. Konkrétně jde o smyslové iluze nebo pseudohalucinace, změny asociací a konceptualizace myšlení nebo afektivní labilitu.

Pro pochopení mozku a vědomí můžeme použít koncepty nebo metafory z jiných oborů, jako je v knize uvedená teorie entropického mozku. Ta předpokládá, že náš mozek osciluje mezi chaosem a řádem, kde na jednom konci je chaotický psychotický stav a na druhém jsou rigidní modely myšlení nacházející se třeba u obsedantně-kompulzivní poruchy. Další kapitola je věnována samotné intoxikaci a možným prožitkům, které účastníka mohou potkat v průběhu tzv. tripu. Kromě výzkumného záměru modelování psychóz je tu další pole působnosti těchto látek. Dle uvedených informací se jedná například o slibnou možnost léčit farmakorezistentní deprese nebo úzkostné poruchy, ale i další „nepsychiatrická“ onemocnění, jako je například tzv. cluster headache (urputná bolest hlavy). Výzkum v České republice je v současnosti ve stádiu testování léčiva na zdravých pečlivě vybraných dobrovolnících.

V knize není opomenuta ani temná stránka účinku těchto látek při nesprávném zacházení. Přestože mají klasická psychedelika poměrně málo nežádoucích účinků, existuje riziko retraumatizace při neobezřetném zacházení a ve výjimečných případech i rozvoj duševního onemocnění u predisponovaných jedinců. Autoři zde vyzdvihují hlavně nutnost kvalitně zajištěného bezpečného „settingu“ a prostor pro následnou integraci, tedy začlenění prožitků do běžného života. Ukazuje se, že náročná psychedelická zkušenost se někdy může stát mezníkem v životě člověka. Jinými slovy, v intoxikaci pro jednotlivce těžko přijatelné prožitky vyvržené z nevědomí mohou dobře posloužit k dalšímu seberozvoji, pakliže se s nimi dále terapeuticky pracuje. Kniha si dává za cíl čtenáři představit širší pole možností, jak lze k psychedelickým látkám přistupovat. Nemůžeme opomenout fakt, že se v dřívějších dobách psychedelika používala k rituálním účelům, zejména při důležitých přechodech (z dětství do dospělosti) nebo pro kontakt s božskými silami. Poukazuje se zde na transformační význam celé zkušenosti, na její do jisté míry posvátný charakter v kontextu kulturně-antropologickém.

Druhá část knihy je věnovaná samotným prožitkům při intoxikaci psilocybinem, jak jej zakoušeli účastníci výzkumu. Subjektivní popis zážitků vyvolává ve čtenáři rozporuplné emoce silného charakteru, od dojetí z lidských příběhů střídané smíchem až po strach vyhnaný do krajních mezí. Kniha čtenáři dokáže otevřít obzory do světů, kde fantaskní halucinace a iluze jsou vlastně na denním pořádku. Bylo zajímavé a místy velice humorné sledovat, s jakým důvtipem účastníci pod vlivem psychedelik zacházejí se slovy a jaké jim propůjčují nové významy. Můj obdiv mají zejména ti, kteří intoxikací procházeli a podstupovali různé testy od jednoduchých dotazníků až k absolvování měření v několikatunovém tunelu magnetické rezonance.

Máme před sebou knihu, která z určitého pohledu propojuje dichotomii Univerza, kdy se vnitřní propojuje s vnějším, vědomí se snoubí s nevědomím a světské se spájí s Božským. Zároveň si člověk klade otázku: Jsou tyto stavy vědomí skutečně nástroj, skrze nějž je možné nahlédnout do podstaty lidské psýché, nebo tu máme arteficiální, smysl postrádající psychopatologický stav? A možná právě tato ambivalence nás vede ke zralejšímu pochopení světa, které dokáže obsáhnout obojí zároveň. Je to lék, nebo droga? Citujme Paracelsa: rozdíl mezi jedem a lékem tvoří jenom dávka. A tak psychedelika obsahují obě polarity, stojí rozkročená jednou nohou na temné a druhou na světlé straně, přičemž můžou léčit a zároveň i ublížit. Budoucnost, myšleno další výzkum, nám může napomoci s řešením této otázky. Jaký pohled převáží ve společnosti, ve které nyní žijeme? Stojíme před psychedelickou renesancí, zbořením dalšího paradigmatu, nebo se převrat nekoná a psychedelika budou pozřena minulostí?


MUDr. Vít Knop
Psychiatrická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice 1. lékařské fakulty UK
Česká psychedelická společnost

V Praze 28. 8. 2017

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy