Povodeň

05. 06. 2013 | 17:10
Přečteno 17830 krát
Po jedenácti letech jsou česká města a vesnice opět zaplavena povodní. Byť na většině území ČR s výjimkou Ústecka „pouze“ povodní padesátiletou, je to v každém případě tragédie pro postižené lidi a oblasti a mimořádná výzva pro politiky. Ti slušní a zodpovědní organizují, řídí a rozhodují, ti druzí se předvádí před televizními kamerami, lamentují, a když někde udělají chyby tak ukazují prstem, kritizují kdeco a snaží se svádět vinu na druhé. Nic nového pod sluncem. Hlavní město Praha se však přeci jenom z tohoto „tradičního vzorce chování“ vymyká. Mediální výstupy současné „pověřené“ politické reprezentace města sleduji s naprostým úžasem. A nedá mi to, abych nepřipomněl základní fakta.

Po ničivé povodni, která postihla Prahu v roce 2002, a která byla největší přírodní katastrofou v tisíciletých dějinách naší metropole, se tehdejší vedení Prahy rozhodlo vystavět naprosto unikátní, v Evropě jedinečný systém protipovodňové ochrany, která se skládala z celých nově vybudovaných nábřeží (fakticky dokončených po stoletých povodních v roce 1845 a 1890), generální opravě těch starých, mobilních hliníkových stěn a speciálních technologických prvků (povodňová vrata na Čertovce, hráze a přepouštěcí nádrže na Rokytce, atd.), které se víceméně zaměřily na vltavské přítoky, jejichž vzdutí při povodni představovalo stejné nebezpečí jako povodňová vlna samotná. Unikátní systém protipovodňové ochrany vystavěla Praha v mimořádně krátkém čase a za vlastní peníze bez zadlužení města (cca 4 mld. Kč). Mimochodem, je to také ten hlavní důvod, proč škody v hlavním městě jsou relativně na padesátiletou vodu malé. Obdivuje je celý svět a jsou v zásadě bezchybně fungující - pokud je někdo schopen jejich fungování manažersky a logisticky zvládnout. Jejich smyslem je primárně ochrana lidských životů a majetku, přirozeně na prvním místě v hustě osídlených rezidenčních zónách. Zásadní význam má protipovodňová ochrana také pro záchranu Pražské památkové rezervace a historického jádra města.

Existuje několik míst v geologickém i geografickém profilu Prahy, která buď se současnou úrovní technologických znalostí možné chránit není, anebo by to byla obrovská a také nejistá investice s ohledem na možné přínosy. Takovým místem je nejjižnější část Prahy, místa kdy do metropole vstupuje svým soutokem Vltava s Berounkou, místa naplavených sedimentů a rozlivových luk. V těchto oblastech je stavební uzávěra, na druhou stranu zde jsou také městské části (Zbraslav, Radotín, Lahovice, Lahovičky), které s každou novou povodní mimořádně trpí, ale bezpečnou ochranu jim zajistit neumíme. Možná 12 metrů vysokými zdmi, které by se při povodni staly nejspíše obrovskými bazény… Druhým takovým místem je Trojská kotlina, tedy nejsevernější část Prahy, kudy naopak Vltava Prahu opouští. Tady řeka prochází svým nejužším místem, jakousi soutěskou tvořenou z jedné strany Sedleckými skalami a z druhé strany Trojskými skalami. Toto místo se při průtoku vyšším než 2500 krychlových metrů vody za vteřinu stává umělou „vodní nádrží“. Vody je prostě příliš a soutěskou se nestačí při obrovském průtoku „protlačit“. Tato umělá nádrž pak způsobí zaplavení Tróji, Sedlce, Stromovky. Ochrana je technologicky téměř nemožná, anebo by byla nesmírně riziková i nákladná a opět by představovala mimořádný zásah do krajiny. Rizikovostí rozumíme nejenom planou naději, že ochráníme zvířata v ZOO a potom by se to nemuselo povést a takto připravený protipovodňový plán by je poslal „na smrt“, ale riziko by vzniklo i pro řadu malých i velkých obcí nad Prahou, které by logicky byly povodní zasaženy dalejko více. Stejně, jako by bylo postiženo daleko dramatičtěji historické centrum Prahy, kdyby se povodňová vlna nerozlila před tím do zbraslavských, radotínských a lahovických rozlivových lokalit. Proto se týmy expertů včetně vedení pražské ZOO dohodli, že spodní třetina území pražské zoologické zahrady bude v povodňovém plánu Prahy i vlastní ZOO vedena jako ta, kde mohou být jen externí, mobilizace schopné expozice. To byl také důvod, proč se např. před měsícem (naštěstí) otevíral zatím poslední nový pavilon slonů v horní části zahrady, tedy v bezpečné vzdálenosti od vody. Právě ten původní pavilon slonů byl v roce 2002 naší noční můrou…

Neocenitelným a opět v Evropě zcela jedinečným pomocníkem Prahy při zvládání povodní je tzv. „3D rozlivový model“, který dokáže s velkou přesností 48 hodin dopředu stanovit území, které bude zaplaveno a poskytuje tak nezbytný čas pro záchranu lidských životů, evakuaci osob, v zoologické zahradě zvířat a ochranu majetku. Samozřejmě i s tímto fantastickým pomocníkem se musí umět pracovat. Tedy přesněji řečeno, krizový a povodňový štáb „musí“ umět pracovat. Z tohoto pohledu je pro mne zcela nepochopitelné, že v době, kdy se už Prahou valilo 2000 krychlových metrů vody za vteřinu, tyto zábrany nestály a instalovaly se na mnoha místech až do částečně zaplavených území. Je neuvěřitelné, že přes naléhání starostů postižených městských částí povodňový štáb nereagoval včas. Je neuvěřitelné, že jeřáby a nákladní automobily na převoz mobilních hrází nebyly na svém místě. Jak by se asi v těchto chvílích hodila tak populisticky kritizovaná „těžká“ technika Městské policie (vznášedlo a hummery)…

Nad Prahou vysvitlo sluníčko a zdá se, že na rozdíl od Ústí nad Labem Praha tentokrát povodně přežila. Škody se vyšplhají do stovek milionů, možná několik miliard, ale připomenu jenom, že celkový rozsah škod se po roce 2002 vyšplhal na 26 miliard korun. Že je politické vedení města zvládlo, město bleskově opravilo a následně se pustilo do velkých investičních staveb, které dnes Prahu v systému protipovodňové ochrany chrání. A to vše bez jedné jediné koruny dluhů. Dovolím si vyslovit přání, aby nový primátor a politické vedení města namísto prázdných gest, předvádění se před kamerami a pokusem o trapnou kritiku druhých, pokusil o to samé: Prahu bleskově vyčistit, uklidit, opravit, zprovoznit a nezadlužit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Pan exprimátor nám zde krásně popsal tzv. chytání kočky za ocas !
Kdyby totiž byly na počátku deštivého období prázdné přehrady Vltavské kaskády, tak vůbec k žádné povodni nemuselo dojít a všechny ty miliardy mohly být ušetřeny !
Prosím investigativní novináře, aby jako reakci na nehorázné žvásty ministra Bendla a premiéra Nečase na tiskové konferenci v TV uveřejnili výšky hladin v přehradách Vltavské kaskády na počátku tohoto právě ukončeného deštivého období a k těmto hodnotám v metrech uvedli pro názornost v % využití jejich retenční schopnosti. Pak uvidí i největší ignorant, jak se vláda a potažmo ministr Bendl postaral o bezpečnost občanů a jejich majetku vzhledem k hrozící povodni.
05. 06. 2013 | 17:27

au napsal(a):

Ale celkem jo... Béma nemusím, ale je fakt, že po roce 2002 probíhaly opravy v Praze rychle a promyšleně.
05. 06. 2013 | 17:36

Pitrýsek napsal(a):

To bys neměl lézt na Everest a trochu se v té době snažit, když jsi primátoroval v Praze ,pohádkáři !!!
05. 06. 2013 | 17:39

Jan napsal(a):

Ti slušní a zodpovědní organizují, řídí a rozhodují, ti druzí se předvádí před televizními kamerami, lamentují, a když někde udělají chyby tak ukazují prstem, kritizují kdeco a snaží se svádět vinu na druhé.

klasické bémovské pritřečení si
05. 06. 2013 | 17:43

Karel napsal(a):

Joudo, podle téhle logiky by ty přehrady musely být prázdné prakticky pořád. Tyhle povodně nejde předpovědět.
05. 06. 2013 | 17:44

Al Jouda napsal(a):

To Karel :
Ano, a co by se stalo, kdybychom je nechali několik let prázdné a při tom si ověřili jejich skutečnou retenční schopnost a pak mohli upravit manipulační řády včetně stanovení max. přípustných hladin.Nehledě na to, že z prázdných přehrad by mohla být vytěžena spousta bahna, které retenční schopnost zbytečně snižuje!
Copak se dají škody způsobené povodněmi omlouvat zájmy rekreantů, novodobých zbohatlíků na vodních skůtrech, jachtách, ekoteroristů a rybářů ?
05. 06. 2013 | 17:50

Jan Slavík napsal(a):

Bém, Janoušek nebo snad oba? Kdo to asi napsal. To už se holt nedozvíme, ale pane Béme, přesně jak píšete, nechme stranou házení špíny, vychvalování, prázdná gesta a počkejme si co bude dále. Vy už jste svých 15 minut slávy měl, udělal jste, co udělal, tak nechte další, ať se ukážou. Jak by se asi vám líbilo, kdyby vám do toho kecali ještě před tím, než byste se do oprav pustil. Řekněme, že váš článek je zbytečný, voliče si tím nezískáte a postiženým záplavami tím nepomůžete a hlavně, nikdo po vás už nic nechce.
05. 06. 2013 | 17:50

Petr napsal(a):

Asi kouká hodně na dobrodružné filmy :)
05. 06. 2013 | 17:52

Ládik!!! napsal(a):

Sladký zpěv kolibříka.
05. 06. 2013 | 17:52

Petr Havelka napsal(a):

Pane Béme,

jedinečný, vyjímečný, unikátní a ještě 3D v Evropě či světě zcela jistě Praha nemá. To jsou jen takové fráze, aby se našinci zamlžil střízlivý úsudek :)

Zrovna přepouštění na Rokytce tak nějak neklaplo?

http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2013/06/03/povodne-2013-aktualne-praha-rokytka/foto/554004/

http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2013/06/03/povodne-2013-aktualne-praha-rokytka/foto/554004/
Takové finty fungují jenom na neinformované jedince.
05. 06. 2013 | 17:55

Lubos Metelka napsal(a):

Pavlíku, už si se nechal vyšetřit ??
05. 06. 2013 | 18:03

František napsal(a):

Nejsem z Prahy a nejsem hydrolog,někde(před povodněmi) jsem četl o nápadu jakéhosi obchvatného kanálu jež by odvedl rizikovou část povodňové vlny kolem hlavního města s tím,že by to bylo velice drahé ,pravděpodobně by to moc nepomohlo i městům na severu,ale ta Praha by za snad za to stála,průtok Vltavou městem by byl zachován.Neberu v potaz spádové poměry,zábory půdy, křížení silnic a dálnic,drah,křížení vodotečí směřujících k Praze by rovněž muselo umožnit přeliv nadbytečné vody do tohoto díla.Třeba je to jen vize,ovšem prognózy říkají,povodně se budou opakovat ,často a nečekaně,štěstí přeje připraveným.
05. 06. 2013 | 18:13

elsa napsal(a):

P.Bém sedněte na to vznášedlo a sbohem navždy!!
05. 06. 2013 | 18:20

Tomas napsal(a):

To Karel a AI Jouda:
Že ty povodně nelze předpovídat?? Když je silná zima a spousta sněhu, co se s ním asi tak stane na jaře?? Hlavně když jsou rychlé změny teplot?? To nelze asi snižit hladiny, že? Navíc k tomu když delší dobu čekají silné deště na většině území?

"Copak se dají škody způsobené povodněmi omlouvat zájmy rekreantů, novodobých zbohatlíků na vodních skůtrech, jachtách, ekoteroristů a rybářů ? "

Už jste někdy viděl v zimě a v brzkém jaru nějakou jachtu či skútr na některé z přehrad??

Jen by chtělo používat zdravej rozum...
05. 06. 2013 | 18:22

Al Jouda napsal(a):

To Tomas :
Zdravě rozumný člověk vypustí přehradu dokud voda teče :)))))))
05. 06. 2013 | 18:26

Richard napsal(a):

Vznášedlo a hummery by se hodily, jednou za deset let na dva týdny při povodni. A vezměme si pořizovací náklady a provozní náklady včetně těch, kdy tato technika jen leží ladem a technicky zastarává. Po Open Card a Janouškovi je to jen další kámen z široké mozaiky Bémových pochybení.
05. 06. 2013 | 18:26

xx napsal(a):

Al Jouda: a co zájmy energetické ? Vy jste vyjmenoval populisticky jen ty podružné vedlejší efekty, které Vltavská kaskáda má. Hlavní funkcí je energetika, doprava a průtok.

Vypouštění přehrad na Vltavské kaskádě, pokud by se mělo realizovat několik dnů předem, by způsobila povodeň samo o sobě. Pokud by se upouštělo pomalu a postupně, trvalo by to několik týdnů až měsíců. Tak dlouho dopředu Vám žádný meteorolog nepředpoví, jestli bude za měsíc hodně pršet, nebo hodně sucho. A když by bylo hodně sucho, s prázdnými nádržemi by vznikl také problém, protože by bylo vody málo a Vltava naplněná neředěnými splašky z kanalizace by se stala odpornou smradlavou stokou a vy byste jako první tady populisticky pokřikoval, že Vltavská kaskáda neplní svojí funkci.

Mluví z Vás neznalost a politická zaslepenost.
05. 06. 2013 | 18:30

fanda napsal(a):

blá blá blá
05. 06. 2013 | 18:43

Ivsn Anděra napsal(a):

Praha nemá Hummery a vznášedlo, zato v Řevnicích mají pásové sanitky a před pár lety jsem asi v Černošicích viděl stát před zdravotním střediskem sanitku - obrněný kolový transportér, tedy "ótéčko", které umí i plavat.
05. 06. 2013 | 18:44

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Al Jouda Ackoli vam panicelka rikala neco jineho, ty prehrady se nestavely, aby branily povodnim, ale aby branily suchu.
Libilo by se vam, kdyby v pulce srpna Praha otravila vodu od Troje do Usti, protoze by ji udusila svymi splasky?
05. 06. 2013 | 18:49

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

František Clovece, Praha je na dne obrovskeho kanonu! Ten vas obchvatny kanal by byl poradny tunel...
05. 06. 2013 | 18:53

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Petr Havelka Ale fungovalo. Ona totiz kdyz se reka jako rozvodnena Vltava opre do takoveho prditka jako je Rokytka, zacne ji vytlacet proti proudu. Uz jen to, ze ty vrata oddelily Rokytku od tlaku proudici Vltavy dost pomaha.
05. 06. 2013 | 18:55

sigi napsal(a):

...a vznášející se Hummer, ten by byl kolibříku úplně nejlepší!
05. 06. 2013 | 18:56

melanie napsal(a):

Seětivé obdobá ještě neskončilo a tak je ještě na zametání a leštění čas.
05. 06. 2013 | 19:31

natomvubec nezalezi napsal(a):

Já jsem jen potěšen, že víceméně všichni diskutující máme rozum a nikdo kolibříkovu básničku nebaští! :-)
05. 06. 2013 | 19:40

Jzu napsal(a):

Pan Bém zatém "beztrestně" zadlužil město a poměry za jeho vlády se přiblížily poměrům mezi bývalopu žižkovskopu galérkou. Ti , kdo s ním přišli do styku nepochybují o jeho neschopnosti a výjimečně paranoidní povaze. Jeho histerické výstupy předčily i některé herecké hvězdy národního divadla a televize. Například jistou Bohdalovou.
Ale patrně jsme odkázání, díky skladbě našeho obyvatelstva, být stále vystaveni podobným "Já bych to udělal líp!".
"Pavlíku, to se nedělá," pravila kdysi matka pana Béma. Nějak to nepochopil do dnes.
05. 06. 2013 | 19:42

Levap napsal(a):

Pane Béme, zalezte raději, držte ústa a buďte rád, že jste rád !
05. 06. 2013 | 19:42

jj napsal(a):

nebudu komentovat vyjádření nemocného člověka, takže nic :-))
05. 06. 2013 | 19:43

Blanka napsal(a):

Pane Béme, mimo protipovodňových ochran se za Vaší éry také vyvezla obrovská hora hlíny a kamení z tunelu Blanka, Motola a bůhví odkud na křižovatku Výpadová, Strakonická, jen desítky metrů od soutoku Berounky s Vltavou. Sama jsem na tuto skutečnost upozornila několikrát MČ Zbraslav, již od roku 2010, ale nikdo nic neudělal. Proč? Jde o povodňové pásmo i zde se řeka mohla rozlévat. Takhle se bahno hrne lidem do domů a na chodníky silnice...Uklízet se bude za naše peníze. Vím, že jste o skládce věděl, proč jste nedonutili majitele pozemku ji odstranit ?
05. 06. 2013 | 19:47

vráťa napsal(a):

Divím se, že Pavel Bém (pravá ruka Janouška - Kolibříka) dávno nesedí. Snad až budou jednou fungovat soudy a policie, dojde i na ně. A za nimi půjdou další - Boris Šťastný, Milan Richter atd.

http://zpravy.idnes.cz/co-zaznemenala-tajna-sluzba-na-odposlesich-bema-a-janouska-p3y-/domaci.aspx?c=A120323_120253_domaci_jav
05. 06. 2013 | 19:51

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Blanka A z jakeho titulu a jakym pravem by primator zasahoval do prace mistne prislusneho stavebniho uradu a odboru zivotniho prostredi mestske casti?
Mate pocit, ze zijete v carske gubernii?
05. 06. 2013 | 19:59

liik napsal(a):

Americký tajfun každým rokem napáše stejnou paseku v USA.Ale české povodně jednou za deset let se mi zdají být více řešitelné a jsou dle mne postaveny na třech hlavních faktorech:

nevratná dlouhodobá změna krajiny (půdy,atmosféry atd.,beton),
know how povodní
a QUI BONO.

Představa ,že arktické tající ledy se vyšplhají místo do ústí řek je spojujícím mořem k pramenům a horním tokům řek se mi nezdá? Už sám ekvivalent síly povodně Vltavy energeticky ohřátí vody o 1 stupeň Celsia v objemu tři čtvrtě milionů kg vody,ukazuje,že ani o dopad teplotního vypaření z ledovců vzniklé další vody nejde asi hlavně.

Už jenom to,že na přehradě s vodní turbínou by hydroelektrárna(y) na Vltavě při povodni dala výkon,který se rovná v každé vteřině (za vteřinu) spálení jednoho tisíce barelů nafty.
Tak tedy kdo může mít větší zájem o povodeň -hydroelektrárníci nebo naftaři@spol (motory,generátory.. .s velmocemi jako Německo-nonplus ultra právě tito taktéž s povodní současně),stavebníci,sanaři,krysaři ? Politika jako alibi ? Oživení ekonomiky za takovou cenu? Příspěvky na rekonstrukce domkařů a chatařů?
Může jít o kolektivní instinkty až nepsanou tichou soudržnost a pasivaci skupin lidí,kteří buď už nevěří nebo nikdy nevěřili na možný zdvih české technologické úrovně ve všem jako takové bez ohledu na povodně a systém nebo lidi,kteří veškerý potenciál postkomunismu vidí pouze a jedině v přístupu k dotacím za každou cenu.
České povodně nejsou asi hlavně z toho soudku,že vody vzniká deštěm více než zdrávo nyní,ale ,že se při povodni to s ní neumí,neví jak,co dále.Kondenzaci páry v atmosféře můžeme ovlivnit mírou znečištění.
05. 06. 2013 | 20:02

Petr Havelka napsal(a):

Bijte je, nicte je, smazte je

viz foto 24
http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2013/06/03/povodne-2013-aktualne-praha-rokytka/foto/
05. 06. 2013 | 20:02

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 06. 2013 | 20:11

mb napsal(a):

myslel jsem že Bém zmizel někdy během minulých povodních, používal tehdy nick Gaston ...

tak nevim ...
05. 06. 2013 | 20:24

jaro napsal(a):

Bém nemá na čem nyní jezdit po Praze.
05. 06. 2013 | 20:42

Petr z Tábora napsal(a):

Pěkný věcný článek pane Béme.
Je i spousta jiných příkladů mimo protipovodňových zábran, kdy lidé mají dobrý hardware, ale software nezvládají.
05. 06. 2013 | 20:43

kunta kinte napsal(a):

populistické žvásty rozkradače pražkého rozpočtu...
05. 06. 2013 | 20:59

fikus napsal(a):

to je divné, že kolibřík nebručí.
Na co demokracii která nefunguje, odklání a tuneluje.
05. 06. 2013 | 21:07

Jiří Tyčka napsal(a):

Proč se ODS nechce vzdát ministerstva zemědělství?Pominu nezájem o polské výrobky,které by měl kontrolovat hasič Bendl,lepší je větší zisk a to 5 miliard z Českých lesů,tak cca tři klády dají 1 m3 a ty cca 2 000kč,kolik stromů muselo padnout za 5 miliard,stromů co zadržují vodu,že?O 60% se rozšířila plocha kukuřice, její hluboké brázdy ideálně svádějí rychle vodu do koryt řek,řekl bych mamon,je příčinou záplav
05. 06. 2013 | 21:29

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Jiří Tyčka Plocha lesu v CR vytrvale a dlouhodobe roste. Jestli ji neco vyrazne zmensilo, byla to smrt 3 000 000 stromu v NP vinou zeleneho experimentu...
05. 06. 2013 | 21:32

David napsal(a):

Milý Pavle, domnívám se, že z toho, co bylo za tvých "zlatých časů" rozkradeno, by se toho dalo udělat mnohem, mnohem, mnohem více. Mohli jsme mít 5 Hamerů a 3 vznášedla a nikdo by se nad nimi nepozastavoval, natož aby je prodával, protože by byla i přes tyto nákupy plná pokladna...
V tomto kontextu se není zas moc čím chlubit, to si řekněme na rovinu...
Co Pavle?
05. 06. 2013 | 21:32

kárl napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=n3yG6ChPC1I
Pavle, a poslal jsi ty noty Janouškovi?
05. 06. 2013 | 21:35

ccc napsal(a):

Pavliku, ty jeste nesedis? Co ta Bradacova dela? To mela v itinerari jen Ratha?
05. 06. 2013 | 21:44

kord@seznam.cz napsal(a):

O)))),..na ten článek se nedá ani reagovat o)))
05. 06. 2013 | 22:07

volič napsal(a):

Pane Béme

Nemužu si pomoct, ale at napíšete co napíšete, jste zcela zdiskreditovaný. Vám nepomůže ani zázrak. Měl jste šanci ale tu jste promrhal a začal jste s klidem rozkrádat a parcelovat Prahu, spolu s věrnými.

Je dost možné že si přeci jenom něco z toho odsedíte. Kdoví.
Svědomí to ví.
05. 06. 2013 | 22:09

ALT napsal(a):

ten Svoboda má ale štěstí :-)
05. 06. 2013 | 22:19

frňous napsal(a):

Co prospěje přírodě,později i člověku.
U rostlin,myslím,není povodeň velkým nebezpečím. Leda,že by turgor trhal buňky a tkáně. U živočichů budou jisté ztráty: např. jiker (a vyvinutých plůdků) nakladených do té doby.I tak -bez povodně jich z milionů přežívá několik. Na dolním toku ovšem budou rybáři vidět spíš to množství přinesených vodou ryb.Bude se jim to nyní jevit naopak než později.
Mnoho ptáků a suchozemských savců loví myši-ti na to doplatí. I když,živočichové mívají vrozený instinkt utéci před velkou vodou včas,pokud je kam vzhledem k rychlosti jejich pohybu a vody.Bahenní fauna a flóra ožije.Asi i komáři.Infekce nasnadě.Zajímavé je,že i žížaly se často utopí.A pak mláďata všech s výjimkou těch v hnízdech ptáků,pokud je bouře ponechaly.
05. 06. 2013 | 22:26

Jirka13 napsal(a):

Zombie.
05. 06. 2013 | 22:43

Joe Ratata napsal(a):

Odstraníme-li blablabla omáčku,zůstane nám obhajoba nesmyslného nákupu obludně předražených hummerů a vznášedel.
05. 06. 2013 | 22:50

ari napsal(a):

Bém mi nevadí.
Ten dělal jen svoji práci.
Štítím se lidí, kteří ho zvolili, voličů ODS, jejich vinou máme rozkradené a zdevastované hlavní město.
05. 06. 2013 | 22:57

Líný černý pes napsal(a):

Jejda, v zájmu kritiky se přehlédlo : primátorem Prahy v roce povodně 2002 NEBYL pan Bém. Za něj se "jen" ty zábrany prosadily a pořídily.
Ať už mám na jeho činnost jakýkoliv názor, protipovodňová opatření v Praze zařídil a někdy musel hodně bojovat za jejich prosazení, zejména v částech mimo historické centrum. Byla sdružení, která v "zájmu" občanů proti tomu bojovala.
05. 06. 2013 | 23:00

arabak napsal(a):

kdyby se peníze nerozkradly za velkolepý tunel blanka, za úžasný projekt open card a jiné debility, mohly být peníze vynaloženy na užitečnější věci a následky povodní by mohly být daleko menší, že pane chytrý Béme. nemáte v těch sviňárnách tak trochu prsty?
05. 06. 2013 | 23:08

Rams napsal(a):

vznášedlo - na vodu se dostane z mírného svažitého břehu, chcete pane poslanče něco takového shazovat, z vámi opěvovaného nábřeží? No, asi ne - jinak by vás to vcuclo do rotoru.
hummery - proč? aby náčelnictvo mohlo stříkat kaluže? Složky záchranářů mají vhodnější tatrovky, čluny či helikoptéry.
05. 06. 2013 | 23:11

Al Jouda napsal(a):

To bijte je, smažte je, :
Tak z pražské čističky v Troji vychází jedovatá voda ?
05. 06. 2013 | 23:11

Karel napsal(a):

Béme (pane si nezasloužíte) jděte už se svými názory někam jinam. Na řeči zloděje a mafiána, který rozkradl co se dalo, spolu se svými kamarády, tu už nikdo není zvědav. Místo abyste si tu honil triko, raději vezměte do ruky lopatu a pojďte nám pomoci odklízet bahno!!!
05. 06. 2013 | 23:21

Jana P. napsal(a):

Obvykle se do podobnych diskuzi nezapojuji, ale jako obyvatel Janackova Nabrezi a majitel dvou provozoven služeb na Stare Praze jsem se zatajenym dechem pozorovala systém zábran ktery opravdu funguje a nezatopil nás.. My Češi bohuzel stále neco nekoho kritizujeme, on se samozřejmě vždy důvod najde, ale myslím ze by stalo aspon za úvahu jednou neco pochválit.. Já děkuji tem co tento systém vymysleli a zrealizovali..
05. 06. 2013 | 23:46

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Al Jouda Hmmm, no to je prave to. Vy nevite, neznate, neumite, ale na vsechno mate nazor.
Kazda citicka funguje tak, ze snizuje mnozstvi organickeho znecisteni, odstranuje pevne kaly, odstranuje nektere nebezpecne chemikalie a ten zbytek vypousti do vodniho toku, kde je aerobnimi procesy zbytek znecisteni lividovan. Toho, co tece z COV byste se rozhodne nenapil.
Pro zajisteni prirozene funkce odbouravani organickeho znecisteni je treba zajitit urcity prutok vody, jinak bakterie zlikviduji veskery kyslik ve vode a ta zacne hnit anaerobne a zlikviduje vsechno zive v rece...¨

http://cs.wikipedia.org/wiki/Saprobn%C3%AD_syst%C3%A9m#Kvalita_povrchov.C3.BDch_vod
06. 06. 2013 | 00:15

Z. Magistrátu napsal(a):

VYČISTIT?
Jako rozpočet hl.m.Prahy v rámci projektu "Čistá a zelená Praha" prostřednictvím - BNV Consulting s.r.o.?
UKLIDIT? (tzn. vyhodit)
Jako úředníky, kteří sice pomáhali Praze po povodních, ale odmítli napomáhat nevýhodným prodejům městských pozemkům panu Janouškovi?
OPRAVIT?
Blbě a draze jako Karlův most?
ZPROVOZNIT?
Jako "Opencerd, tunel Blanka..."? BLESKOVĚ?: p. Béma IZOLOVAT!
06. 06. 2013 | 00:23

Tomas Chroust napsal(a):

Absolvent 5B, spatny to clovek a lotr nadevsemi, jen zlocinec si pronajima nemovitost za vic nez by si ji mohl obcan koupit viz Skoduv Palac!
06. 06. 2013 | 00:46

Emil napsal(a):

Bém jako obvykle naprosto drze lže
Je zřejmě patologický lhář.
Po povodních v roce 1997 se tehdejší vedení Magistrátu (ve kterém Bém nebyl) rozhodlo vybudovat ochraný protipovodňový system v Praze. Pár odborníku se rozhlédlo po světě a zalíbil se jim systém, který se osvědčil v Kolíně nad Rýnem. Tento system byl koupen a instalován naštěstí už před zátopami v roce 2002. Díky tomu tehdy nebylo zaplaveno celé Staré Město.
Bém nemá na těchto rozhodnutích žádnou zásluhu. Je neuvěřitelná drzost, že se dnes pokouší nějaké zásluhy o Prahu si připsat.
06. 06. 2013 | 00:49

Podolek napsal(a):

Jasně pane Bém. Nakoupit Humry, vznášedla, rychlé čluny, ponorky, vrtulníky a použít jednou za 11 let. To se to zatím rozpadne na šrot a Praze stačí gumové čluny a loďky si mohou půjčit v Podolí. Nejlepší by to bylo nakoupit přes Janouška ? Na kolik by nás vyšel gumový člun za 2 tisíce od něj ? Tak na 5 milionů a víc.
06. 06. 2013 | 00:49

xerox napsal(a):

bém je klasickým prototypem tzv. demokrata ... :-)
06. 06. 2013 | 01:03

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Emil Jsou z Prahy vasnosto? Prosli se nekdy po Kampe, v Holesovicich, v Troji atd.?
V roce 2002 byla vybudovana pouze zabrana v korune pravobrezni regulace.
Ty soudy o lharich bych byt vami vazil na lekarnickych vahach.
06. 06. 2013 | 01:10

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Z. Magistrátu A vite co je pikantni? Ze Karluv most opravovala firma Mott MacDonald, ktera je ted casto citovanym odbornikem na levnou a kvalitni realizaci stanich investicnich akci a pasuje se do role toho, kdo se pokousi porazit korupcni standardy v tomto segmentu...
06. 06. 2013 | 01:19

Emil napsal(a):

To: Bijte je, ...
Než se k věci budete vyjadřovat, ověřte si laskavě mojí informaci (třeba přímo na magistrátu).
Zjistěte si, kdy a v jakém rozsahu bylo o vybudování mobilních, hliníkových barier rozhodnuto. Jaký byl plán a harmonogram výstavby. To, že se víc do povodní 2002 nestačilo realizovat, než ta část na pravém břehu a nastačila se ani Kampa, která měla být také už hotova je jiná věc.
Já jsem se ohradil pouze proti tomu, aby Bém zkoušel vyvolat dojem, že za tuto ochranu proti záplavám vděčíme jeho moudrosti a předvídavosti.
Mimochodem, Bém má část viny na tom, že Metro nebylo v roce 2002 uzavřeno včas a vznikly tak obrovské škody.
06. 06. 2013 | 01:41

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Emil Hmm to je ale vec vseobecne znama. Jina vec je, ze 1) rozsah pred a po roce 2002 je jiny 2) rychlost vystavby pred a po byla jina.
K Metru:
"Subkomise konstatuje, že zaplavení metra při rozsahu srpnové povodně (při průtoku o cca 1500 m3/s větším a hladině průměrně o cca 200 cm vyšší než odpovídá stoleté vodě) nešlo dostupnými prostředky primárně zabránit.

Blíže je tato problematika rozebrána dále."
http://ba-s.cz/vseob/metro.html
06. 06. 2013 | 02:05

oh napsal(a):

Bijte je, nicte je, smazte je:
Zabránit tomu asi nešlo. Ale kdo byl zodpovědný za to, že metro jezdilo tak dlouho, až ze souprav byly ponorky, komu poděkovat za chaos v protipovodňových plánech, zanedbanou údržbu ochranného systému, pozdě zavíraná a nezavřená vrata, "utěsněné" průchodky kabelů a další stavební šlendrián včetně pofidérního protipovodňového zabezpečení stavební jámy trasy IVC v Tróji, to jsem se v těch zprávách nedočetl. Komise zjištění konkrétních viníků přehodila na policii a policie to hezky odložila.
06. 06. 2013 | 03:34

Emil napsal(a):

To Bijte je, ...
Máte potíže s chápaním psaného textu. Já dokládám, že Bém se snaží vyvolat dojem, jako by dnešní ochraný systém byl jeho zásluha, což je lež. Nevysvětluji, co kdy bylo postaveno. Říkal jsem to jen proto, protože se z vašeho prvního příspěvku zdálo, že o tom nevíte nic.

Máte i potíže s technickým myšlením. První menší část zábran byla postavena za 5 let, druhá větší část za 10 let (Bémovo období). Na tom snad není nic tak světoborného. Zvláště, když víme, že druhá část bylo už jen pokračování ve výstabě již vyzkoušené technologie podle již hotového plánu.
06. 06. 2013 | 04:52

Vox populi napsal(a):

Kolibřík Bém zase perlí,aby se na něj nezapomělo. Pomníků v Praze udělal několik ,Olympiáda,Openkrad,Blanka atd.A ted se plácá sám po ramenou jak byl dobrý.Nejlépe pro něj by bylo ,zalést do kanálu než přijde policie.
06. 06. 2013 | 05:23

flind napsal(a):

Jsme svědky jistého krachu v něčem celé dnešní světové vědy.
Už sama tendence posledních dekád vysvětlovat teplotní děje v globální atmosféře speciálním atomem ozonu,který pro nízkou koncentraci dříve vůbec v atzmosféře neuváděli,je i obskurní.Třeba porovnáním se zkušeností lidstva mnohem déle trvající,že u všech atomů,molekul a látek jsou pozorovány tytéž obecné zákonitosti tepelného charakteru,a ani o jediném prvku nebylo dosud nikdy v ničem známo,že by v nějaké globální hmotě mohl způsobit jakéhosi druhu teplotní revoluci,ani za delší dobu. Smrdí to jednostranností,fanatičností a idealismem blízkým k teologii bráno předchozí delší zkušeností lidstva,pokud ona je vzata kritériem té novější s kratší historií.
Co je v tom hypotéza,co fakt.
Záplavy v Bangladéši,kde pěstují celoplošně obrovské množství plodin,jsou nesrovnatelně větší než dnešní české,byť je snahou ryze dnešní politicky Bangladéš popisovat jako TRADIČNÍ SOCIALISMUS,KE KTERÉMU SE ALE TEN NÁŠ KDYSI V DOBÁCH SVÉ EXISTENCE NEHLÁSIL.A NADTO NEMĚL TYTO DNEŠNÍ POVODNĚ.
Polemika Lenina s Machem,že fyzik Ernst Mach nepráve zlehčuje objektivitu lidských smyslů a potažmo fotografii (kterou s úspěchem ale použil) můžeme vztáhnout i na fotografie záplav. O čem hovoří a zda je to vše a meritem dešťů?
Analogicky "monarchisticky privilegované" roli ozonu v přírodě bychom mohli pochopit složité ruské dějiny,kdybychom za jejího hybatele považovali kdysi Lenina a navíc ho na základě až neuvěřitené fotogenické podobnosti ztotožnili s primasem -jedničkou carské vědy princem Golitsynem,fyzikem,o jehož datu úmrtí jsou v letech 1916-17 rozpory.K podobnosti role bratrů u obou:Leninův popraven za účast v přípravě atentátu na cara,který snad ani nebyl nakonec a druhého bratr prenmiér posledního carského vládního kabinetu před zstčením Kerenským.Se kterým Lenin studoval gympl.Smrt premiéra Stolypina,prý nejschopnějšíhio, 1911?
Sázka na fikce,působící sugestivní silou a zaměňující šarády problémů z více faktorů se jednoduchostí vždy vyplácela,ale dlouhodobě možná vědu usmrtila.Děla se mnohokrát,nejenom v podobě ozonu. Je to přežitek monarchie v hlavách lidí,monarchie,která tak drasticky zvýrazňovala kdysi mozky několika velmi málo géniů věd na rozdíl od průměrných mozků všech ostatních? Dědictví historie lidstva. I hádankou.
Ozon a Higgsův boson je např. to co ta věda,které se jediné věřilo,dříve nepěstovala.
Možnost je svobodou ale měla by se nechat vést poznanou nutností.Pak by nebylo sporu.Virtuálních možností je bezpočet,stejně jako artefaktů,které vytvoří čistá matematika,které ke zkušenosti přihlížet v principu tolik nemusí.Svoboda a privilegium nejvyšší instance,tak by se to dilema dalo asi možná nazvat. To co zajistí pohodlí všem,je nakonec ovládá.
06. 06. 2013 | 06:04

flind napsal(a):

oprava : ...dříve vůbec v atmosféře... bratr premiér posledního carského vládního kabinetu
06. 06. 2013 | 06:15

inkvizitor napsal(a):

Nevím jak to mají na vltavské kaskádě, ale např.na povodí Odry jsou placení a prémiovaní vedoucí pracovníci podle toho, kolik drží v přehradách vody. Už se na to někdo podíval podle tohoto kontextu???
06. 06. 2013 | 07:04

Přidat komentář napsal(a):

Bém a ostatní trumberové melou o vodě stále stejné hlouposti a přitom si stejně mastí jen kapsu. Jediná rozumná a dobrá zpráva je tohle.
http://www.novinky.cz/domaci/304042-ochranu-zatopene-obce-vzala-do-svych-rukou-domobrana.html
06. 06. 2013 | 07:31

Pavel13 napsal(a):

Se divím, že jste nenavrhl odstranit hlavní příčinu povodní: ZAKAŽME NEČAS.

Jinak máte pravdu, i jiná města přece mohla vzít 4mld. ze svého rozpočtu a postavit si za ně hráze. Ještě, že jste měli tolik rozumu a nechránili stejně spodek ZOO. Speciální vozidla patří záchranářům, vojákům a hasičům, povodeň totiž nebývá jen v Praze a pražská MP tam těžko vyjede. Představil jsem, jak mezi povodněmi jezdí vznášedlem vybírat pokuty za parkování.
06. 06. 2013 | 07:34

Bara napsal(a):

Pravda je, že bez protipovodňových zábran by moje pracoviště bylo zaplavené do výše jednoho metru. Taky je pravda, že než se ti odpovědní rozhoupali, trvalo to zatraceně dlouho! A trapné výmluvy, že jim Svoboda nenechal notýsek s telefoními čísly? ... :-)))
06. 06. 2013 | 07:57

Jirka napsal(a):

Bém má hroší kůži, Praha se z jeho zlodějin bude dlouho vzpamatovávat. To že se mu občas něco povedlo, nikdo nezpochybňuje. Tandem Bém - Janoušek, to byl vysavač peněz, hlavní starost Béma, zda má Janoušek pod kontrolou volbu šéfa VZP v Praze to jenom dokládá. Nejdříve by nám Pavlik měl vysvětlit, proč má mít Janoušek tuto záležitost pod kontrolou, jakými mechanizmy byla Praha řízena. Já na jeho místě bych lez kanálama.
06. 06. 2013 | 08:20

šašek z Jihlavy napsal(a):

Milovníci hazardu se těžko zbavují své závislosti. Tak není divu, že to Bém pořád zkouší, ale podle mne marně, jeho čas vypršel a vzala ho voda, není ho škoda.
06. 06. 2013 | 09:10

Jana Pechová napsal(a):

Pane Béme, nechci nic upírat na zásluhách těm, kteří systém vymysleli a zrealizovali. Současné vedení/ nevedení Prahy zatím žádnou takovou situaci neřešilo, a tak těžko lze srovnávat.
To politikaření, které tu kritizujete, spočívá v něčem jiném a dopouštíte se ho sám.
Možná že byla organizace zmatečná, ale zábrany nakonec stály a plnily, k čemu byly určeny.
Na hodnocení, zda jsou kapacitně dostatečné a všude funkční dle záměru, bude ještě čas a objektivní posouzení mi bude připadat věrohodnější od vodohospodářů.
06. 06. 2013 | 09:23

martin_k napsal(a):

proč Bém pořád mluví o tom že hospodařili bez dluhů? podle mě praha dostává každoročně cca 40mld.
je to jenom o tom jak se to pojmenuje
06. 06. 2013 | 09:26

flind napsal(a):

oprava :Ernst Mach neprávem zlehčuje objektivitu lidských smyslů..zatčením Kerenským
06. 06. 2013 | 09:30

čumil napsal(a):

Možná by bylo i rozumné dát přednost střízlivému zamyšlení před výkřiky, lynchováním a arestováním, nebezpečím pak je, že v přívalu emocí stejně nedojde ani k jednomu a ani k druhému. Vůbec však nerozumím pražské situaci instalace protipovodňových zábran, které existují, jen je třeba dovézt na místo, smontovat a v českých poměrech ještě potom hlídat, aby neskončily rozkradeny turisty či zpeněženy ve sběrnách šrotu. Ze záběrů televize je zřejmé, že montáž zábran probíhala chaoticky, pomalu a místy až neodborně (chyběly manipulační žebříky, kluci po zábranách ručkovali jako na sokolském sletu).Dle mého pak zřejmou slabinou je nedostatek lidských dostatečně kvalifikovaných a početných složek v krátkém čase zábrany postavit. Jiné státy mají národní gardy, vojáky v základní prezenční službě, prostě masu lidí pro tyto potřeby. My samozřejmě od r. 1989 stále tančíme na kymácejícím se Titaniku a vzhlížíme samospásnou ruku volného trhu, která však vůbec nepřichází a stát a lidé jsou dále rozmělňování vládními excesy (církevní restituce, IT vymoženosti v případech OPECARD, S karet, knížek IZIP, PROMOPRO, manipulací na ministerstvu zahraničí). Poznámka: nedávné referendum v Rakousku potvrdilo ponechání základní prezenční služby a nezavedení profesionální armády.
06. 06. 2013 | 09:31

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři texty obsahující hrubou nadávku, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 06. 2013 | 09:41

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Emil zadna fakta tu clovece nedokladujete. Dnesni ochranny system je jeho zasluha. Za nej byl zrevidovan ten stary, poddimenzvany, byl naprojektovan novy, prosazen procesem schvalovani stavby, vysoutezen a realizovan.
Vetsina Bemovych kritiku se nikdy neprehoupne pres fazi schvalovani stavby...
Ovsem uprostred vody nas muze hrat fakt, ze jsme zabranili tomu, aby si nekdo nepomohl...
06. 06. 2013 | 10:10

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Emil Jo a aby bylo jasno, ja Bema nikdy rad nemel. Ja ho nemel rad v dobe, kdy byl nejoblibenejsi politik v zemi a prazaci mu zajistili nejdrtivejsi vitezstvi ve volbach. A jeho Bemkartu jsem si nikdy nekoupil, radsi jsem si za vetsi penize kupoval kupony.
Kdyby to udelali vsichni v Praze, mohli by to zrusit.
06. 06. 2013 | 10:21

pěvec napsal(a):

hleďme, kolibřík opět zašvitořil. Bohužel ne z "klece".
06. 06. 2013 | 11:24

xyz napsal(a):

Admine, jaký z toho máte pocit když se po ránu na sebe díváte do zrcadla?
Už zbývá jen umístit sem blog Krejčíře, Pitra nebo Procházky. Navrhuji výstižný název - Jak se prokrást do prosperity
06. 06. 2013 | 11:48

Pablo napsal(a):

slusny clovek by v jeho kuzi radeji drzel pastiku a neukazoval se na ocich, ne tak gauner tohoto kalibru
06. 06. 2013 | 12:47

Roman napsal(a):

neptam se jizlive, jen by me to zajimalo - jake vyuziti by melo vznasedlo pri techto povodnich v Praze?
06. 06. 2013 | 12:51

trouba napsal(a):

Al Joudo, investigativců netřeba, zde najdete stavy hladin všech nádrží Povodí Vltavy od 4.5.2013 do dneška, je to až děsivě jasné, rozum to nebere. „Jak je to možnéééééééé“.
http://www2.pvl.cz/portal/nadrze/cz/index.htm
zdravím Vás.
06. 06. 2013 | 13:56

Antroid napsal(a):

Roman

Neznám jeho parametry, tedy jen obecně: vzhledem ke schopnosti pohybovat se v takto kombinovaném prostředí - souš, laguny, řeka - bych řekl, že např pro účely evakuace (Radotín, Lahovice) či obecně dopravu osob a materiálu je to po vrtulníku to nejlepší, co můžete mít.
06. 06. 2013 | 14:15

slavwin napsal(a):

Bém myslí že, schytává neoprávněnou kritiku a utvrzuje se, že blbcům těžko pravdu vysvětlit. Co se změnilo od totality - typy Milouš Jakeš, Vasil Bilak jsou upozaděny. Štěpán dokonce seděl. Rudí kejklíři typu Rázl, Čuba ve svých zlodějnách pokračují pod jiným dnes modrým praporem. Vysvětlovat vyrovnaný rozpočet silně dotovaný zvenčí je něco podobného jako upadající komunistickou ekonomiku prezentovat jako úspěch. Dnes jsme v postklausovském době. Klausův otec byl komunista - ekonom v bance, žádný oklamaný chudák, co syna naučil pocitujeme. V nadiktované ruské totalitě, kde člověk, když chtěl se mrknout do sousední vsi potřeboval bumažku, jsme byli nabádáni k vlastenectví, teď některým z nás straší v lebeni při každé menší nehodě němci sudeťáci a západní imperialisti.
06. 06. 2013 | 15:05

Tunelděda napsal(a):

Bém ještě nechodí kanály a navíc je neskutečně drzý.To si myslí ,že občané nemají pamět? Po tom všem co v Praze udělal by se neměl ukazovat na veřejnosti a navíc psát lživé a sebeoslavující komentáře. Po klausovsku :Drzé čelo je lepší jak poplužní dvůr.Jen mi uniká zda už poslal "noty" Janouškovi.Nikde se o tom nezmínil.
06. 06. 2013 | 17:29

ODS má k odrazu ode dna ještě daleko napsal(a):

Tedy Pavle, ty Humly jste si mohl odpustit.

Od dob, kdy bývalý náčelník dopravní policie v jednom se začerněnými okny převážel národní klenot Kristýnu Močí, nějak je špatně snáším.

A co závodní tříkolky, to byl přece evropský městskopolicejní unikát? Turisté si to masově fotili.

Nebo Akce Praha, s všudypřítomnými plakáty a transparenty kde neholené gangsterské typy skákaly na terénních motocyklech (které opravdu nevím k čemu MP při sbírání psích hovínek jsou, stejně jako armádní pistole) přes oves a na kterých nějaká reklamka musela kasírovat majlant.

Zkrátka, jsou věci, které bych nepřipomínal.
06. 06. 2013 | 18:14

Emil napsal(a):

To: Bijte je
Vy si snad myslíte, že když budete opakovat bez ohledu na fakta, že jsou zábrany Bémova zásluha, že se to stane pravdou.
Já bydlím pár metrů od Karlova mostu a zažil jsem záplavy 2002. Hlinikové, mobilní zábrany u Novotného lávky zadržely tehdy vyšší vodu, než byla ta letošní. To každý Pražák ví. Vy ale tvrdíte, že Bém nahradil poddimenzovaný systém. Systém nebyl poddimenzovaný ale nebyl v roce 2002 ještě DODĚLANÝ, BYL VE VÝSTAVBĚ. Bém nevymyslel a neprosadil vůbec nic nového.
Jinak, co je Bém za týpka jsem poznal velice rychle, už když jsem ho slyšel poprvé mluvit. Nejpopulárnějším politikem byl také kdysi Gross, což jsem také nechápal. Holt většina lidí potřebuje víc času než se zorientuje.
06. 06. 2013 | 23:42

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Emil Clovece, prosim vas, ja sice chapu, ze nekteri lide posuzuji svet z prespektivy rozhledu z balkonu, ale racte si o protipovodnove ochrane Prahy neco zjistit.
Vic k tehle diskuzi nemam co bych. Jste jak kolovratek.
07. 06. 2013 | 10:51

Jarle H. napsal(a):

Pane Bém, Vy nekritizujte. Vy opravdu ne! Ta hrůza, kterou v Praze jde vidět je sice hrozná, ale dovedu si živě představit, jak by to vypadalo, kdybyste byl u vesla Vy....
07. 06. 2013 | 15:36

Emil napsal(a):

To: Bijte je, ...
Jako kolovrátek tu melete vy, aniž byste předložil nějaká fakta.
Pro začatek vám doporučuji: SLAVÍKOVÁ, L. a kol.: Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích, Praha: IREAS, 2007
10. 06. 2013 | 00:50

Mareš napsal(a):

České specifikum: lump o pořádku káže.

"A to vše bez jedné jediné koruny dluhů." A že dodneška dluží za tu svou olympiádu a za Opencard, a že jeho zásluhou je stanice metra "Letňany" oddělena od Letňan kilometrem oraniště, o tom pochopitelně taktně mlčí, že ano. ;-)

Měl by si dávat pozor, Karle, a radši na sebe moc neupozorňovat. Lidi by si mohli vzpomenout. :-P
10. 06. 2013 | 14:22

Mareš napsal(a):

Šmarjá Pavle, ne Karle. Já to spletl, já znal jednoho Karla Béma a to byl úplně stejný mameluk jako Pavel, tak se mi prohodili. :-)
10. 06. 2013 | 14:24

Ing. N.venmana elec napsal(a):

Doporučuji k přečtení článek:

Povodně na Vltavě: Opět nikdo za nic nemůže (10.6.2013) Vladimír Meier
10. 06. 2013 | 18:14

Appatarip napsal(a):

It is possible that You Also Make Those same Blunders With omega ! <a href="http://uit.edu/camera01.html">デジカメ 価格</a> The Astonishing Innovative watch approach Figured out By My Best Mate <a href="http://uit.edu/camera02.html">デジカメ 人気</a> Report of advantageous approaches to discover more regarding omega before you are abandoned. <a href="http://uit.edu/camera03.html">コンパクトデジカメ</a> The reasons almost anything you've heard of omega is almost certainly wrong and what you must be aware of.<a href="http://osdi.org/oakley26.html">oakley</a> The Top 10 MostOutrageous omega Tricks... And How To Use them! <a href="http://uit.edu/images/oakley27.html">oakley</a> The Spectacular omega Cheat May Possibly Fool Pretty much all <a href="http://uit.edu/images/tokei01.html">時計</a> Possibilities Every individual Should Know Concerning omega Market <a href="http://uit.edu/images/tokei02.html">オメガ 時計</a> Most Thorough watch E book You Ever Witnessed Or else Your Money Back A quick write-up instructs you all the inner workings linked with omega together with the thing you want to do straight away. <a href="http://uit.edu/images/tokei03.html">ロレックス</a> The very best method for watch that you'll find out about right now. <a href="http://uit.edu/images/gucci.html">グッチ 財布</a> Progressive queries about omega have been answered not to mention reasons why you would need to scan through each and every phrase of this documentation. <a href="http://uit.edu/mwaseem/adidas01.html">adidas スニーカー</a> Shorter story uncovers the incontestable info regarding omega and how it can certainly threaten your company. <a href="http://osdi.org/images/adidas02.html">adidas スニーカー</a> Everything that everybody else is doing for the omega and consequently the things that you want to do totally different.
20. 06. 2013 | 03:26

haliiwtrzm napsal(a):

dans les societes soumises a la repression. http://viagrapourfemmeventelignefr.lo.gs/ nous nous sommes eloignes de la Libye. http://cialisjellyfr.lo.gs/ entretien avec Arnaud Esquerre. http://ventedeviagrafr.lo.gs/ Comme je n’avais pas de permis.
03. 10. 2013 | 20:46

dttpemftzc napsal(a):

Chaque nouvelle tentative echoue lamentablement. http://venteviagra.zic.fr/ mises en ?uvre et appliquees au niveau local. http://acheterpropecia.zic.fr/ mardi 26 juin 2012 a 19h48. http://acheterpropecia.zic.fr/ un passager malade s’est plaint de la soif.
12. 10. 2013 | 13:41

vpqzydysnf napsal(a):

ont ete declassifies. http://www.emtvalencia.es/video/cuanto-cuestan-pastillas-cytotec-similares.html ils expulsent ou pas les requerants. http://www.emtvalencia.es/video/precio-cytotec-tijuana.html regime Khmer rouge). http://www.emtvalencia.es/video/compare-cost-of-cialis-viagra.html de primitifs oublies du progres.
21. 12. 2013 | 22:19

hoinidvvwj napsal(a):

avec entre autres une escadrille americaine. http://www.emtvalencia.es/video/comprar-viagra-sin-receta-gibraltar.html donc l’erreur m’incombe forcement). http://www.emtvalencia.es/video/comprar-viagra-or-cialis.html Fac de lettres 2012-2013 http://www.emtvalencia.es/video/vendo-viagra-puerto-montt.html et on etait sacrement bien outilles.
21. 12. 2013 | 22:44

ggyordoaeb napsal(a):

celle-ci depasse rarement les limites du village. http://afroditi.uom.gr/emas/a-viagra-frau-apotheke.html J’aime autant l’acheter en kiosque en fait. http://afroditi.uom.gr/emas/a-viagra-sehr-billig.html 1 10 000 postes disparus en 2011. http://afroditi.uom.gr/emas/a-acquisto-viagra-pagamento-alla-consegna.html vendredi 22 juin 2012 a 20h57.
14. 01. 2014 | 00:16

lyslfejxbq napsal(a):

une musique dramatique. http://afroditi.uom.gr/emas/a-pris-cialis-apoteket.html pas d’un point militaro-strategique. http://afroditi.uom.gr/emas/a-acquisto-viagra-milano.html mais alors a quoi servira B. http://afroditi.uom.gr/emas/a-vendita-priligy-online.html en litterature comme dans la realite.
15. 01. 2014 | 03:54

voyhgptphy napsal(a):

et rien ne semble pouvoir l’apaiser. http://www.primur.es/apedal/a-billig-viagra-flashback.html Et la premiere combine. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kopa-viagra-gbg.html j’ai la gueule de bois. http://www.master-r3i.fr/a-acheter-priligy.html Tu etais dans « le Niot Ou » il y a vingt ans.
17. 01. 2014 | 02:06

osifygbv napsal(a):

And the old king was veryangry, and wanted to punish his wicked sons but they made their escape,and got <a href="http://garciniacambogiael5hl.info">garcinia cambogia extract</a> <a href=http://garciniacambogiael5hl.info>garcinia cambogia benefits</a> garcinia cambogia for weight loss http://garciniacambogiaillqg.info are made and sold in sets of a fewpieces each.
25. 02. 2014 | 09:06

wduerubj napsal(a):

And it will soon be <a href="http://garciniacambogiaextractxxpuw.info">garcinia cambogia hca</a> <a href=http://garciniacambogiael5hl.info>cambogia garcinia</a> garcinia cambogia pills http://garciniacambogiaillqg.info fact of being spoken.
25. 02. 2014 | 10:37

ljnfpvts napsal(a):

Shoot into the midst of them, and one will fall downdead: the cloak will fall too take it, it <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> xjjhetlwf <a href=http://paydayloansonline9949.info/>paydayloansonline9949.info</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info his voice.
25. 02. 2014 | 11:30

tacjjtap napsal(a):

Thudos and gemnon pressed <a href="http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info">garcinia cambogia fruit extract</a> <a href=http://garciniacambogiareviews2dlvz.info>garcinia cambogia negative reviews</a> garcinia cambogia yahoo reviews http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info little eileen into it again.
25. 02. 2014 | 13:35

wawczxob napsal(a):

I suppose we are <a href="http://garciniacambogiareviews2dlvz.info">garcinia cambogia weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiareview5l9vkz.info>garcinia cambogia reviews dr oz</a> garcinia cambogia review pro http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info loudly upon its carved surface.
25. 02. 2014 | 14:57

xbthilyl napsal(a):

Probability they had been turned off <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> nrfrvybmg <a href=http://paydayloansonline8086.info/>paydayloansonline8086.info</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info being made to doeverything he didnt want to do.
25. 02. 2014 | 16:59

nugfhdqd napsal(a):

For a moment at <a href="http://garciniacambogiareviewsfcayo.info">true garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://garciniacambogiakt6ab.info>garcinia cambogia customer reviews here</a> garcinia cambogia extract reviews http://garciniacambogiareviewg41u1.info go out of doors, and on the other.
25. 02. 2014 | 17:10

itghzaen napsal(a):

Was not the protection of those creat <a href="http://garciniacambogiareviewsmvexv.info">garcinia cambogia max reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviews2dlvz.info>garcinia cambogia reviews online</a> garcinia cambogia hca http://puregarciniacambogiahgpqu.info beethams story of his life, and.
25. 02. 2014 | 21:25

qqzxzegh napsal(a):

They lived onthis as long as it lasted and then her husband bought a fresh lot ofware, and she sat herself down with it in the <a href="http://paydayloansonline7321.info/">payday loans online</a> yhpzudhfmi <a href=http://paydayloansonline7321.info>payday loans online</a> paydayloansonline7321.info http://paydayloansonline7321.info had left india.
25. 02. 2014 | 22:37

dgzcryng napsal(a):

Stepping out into pools of <a href="http://wakeupnow3.info">wakeupnow</a> ykbijyvtu <a href=http://wakeupnow3.info>wakeupnow</a> wake up now http://wakeupnow3.info/ sweeping, polishing, mending,.
26. 02. 2014 | 03:10

rzbadasw napsal(a):

So they got a crippled pick and a shovel, and set out on theirthree-mile trAmpere They arrived hot <a href="http://wakeupnow2.info/">wakeupnow2.info</a> inuuzqqmec <a href=http://wakeupnow2.info>wakeupnow2.info</a> wakeupnow2.info http://wakeupnow2.info to them, and when he became aware of what theywere saying, he grew very thoughtful and sad.
26. 02. 2014 | 03:53

xqaishvb napsal(a):

When he spoke it <a href="http://createfacebookbusinesspage.info/">facebook business page</a> <a href=http://createfacebookbusinesspage.info/>facebook business account online</a> facebook business account online http://facebookbusinesspagezedfe.info/ morning, he wondered where he was.
26. 02. 2014 | 05:28

hyrsnkityo napsal(a):

Je dois prendre sur moi, avaler ma rage http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-generique-pas-cher-fr/ En Espagne, ce taux grimpe a 62 % http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-viagra-receptfritt-sv/ Une plante bannie de la pharmacopee francaise en 1953 http://lucionmedia.ca/page-e-mezza-pillola-viagra-it/ Cela depuis six mois
12. 06. 2014 | 04:55

wxilpeybcm napsal(a):

Le texte entrera en vigueur jeudi http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-medicament-fr/ On y expediait aussi des delinquants http://lucionmedia.ca/page-e-dove-comprare-cialis-torino-it/ Mais il compte sur Delion pour trouver les mots justes http://lucionmedia.ca/page-a-apotheke-viagra-kaufen-net-da/ C etait il y a trois ans, il avait 27 ans
12. 06. 2014 | 18:49

xdevkmkrdn napsal(a):

On ne peut pas empecher le declin physique http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-on-line-pharmacies-it/ La journee, il faut se prostituer pour avoir un lit http://lucionmedia.ca/page-a-hvor-kan-man-kobe-viagra-danmark-da/ Elle affirme pourtant n avoir aucun antecedent http://lucionmedia.ca/page-e-lovlig-kob-af-viagra-da/ Le tribunal doit continuer a les entendre jeudi
14. 06. 2014 | 13:52

cevtzjlywz napsal(a):

Je ne veux pas que la cigarette rapporte a l Etat http://lucionmedia.ca/page-e-peux-t-on-acheter-du-viagra-sans-ordonnance-fr/ On en comptait depuis quinze ans entre 50 et 80 par an http://lucionmedia.ca/page-a-ta-viagra-till-sverige-sv/ La France n en a certainement pas fini avec la cocaine http://lucionmedia.ca/page-e-kopa-kamagra-via-natet-sv/ La droite en avait liste 110, avant d’abandonner
15. 06. 2014 | 02:16

aoclovtskh napsal(a):

Mais on n a plus aucun interet a rester en son sein http://lucionmedia.ca/page-a-resept-pa-viagra-nb/ Seuls 30% d’entre eux s’y sont deja plies http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-receptfritt-i-vilka-lander-sv/ C est traitre, on a l impression que ca ne fait rien http://lucionmedia.ca/page-a-pris-for-priligy-da/ Hamon, dont le syndicat est minoritaire
15. 06. 2014 | 23:49

egkpsfqyuj napsal(a):

Cela nous reconforte un peu aujourd hui http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-prix-en-france-fr/ A l hopital, nous prevoyons un effort de 440 millions http://lucionmedia.ca/page-e-comprare-cialis-con-postepay-it/ Encore faut-il en avoir la possibilite http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-oral-jelly-in-der-apotheke-kaufen-da/ Ils sont disposes a en faire plus
16. 06. 2014 | 02:50

bcqzgljipl napsal(a):

Il n y a aucune preuve formelle de son innocuite http://www.riminiturismo.it/e-viagra-pas-cher-a-lyon-fr.html La vapeur n en contient pas http://www.riminiturismo.it/a-siti-sicuri-per-comprare-cialis-it.html Je ne veux pas que la cigarette rapporte a l Etat http://www.riminiturismo.it/a-achat-viagra-pharmacie-ligne-fr.html De quand date ce clivage ? De l apres-Mai 68
17. 06. 2014 | 02:56

znmxlphpic napsal(a):

coli, salmonelles et shiguelles a l Institut Pasteur http://mozilla-tunisia.org/page-a-kob-cialis-da/ Ils sont restes tres fermes sur la question http://mozilla-tunisia.org/page-a-kamagra-apoteket-da/ Lambert, dans l incapacite de l exprimer http://mozilla-tunisia.org/page-a-generique-viagra-pas-cher-fr/ Son retard est considerable et prejudiciable
20. 06. 2014 | 08:26

zltxjrivic napsal(a):

Mon metier, c est de m occuper des autres http://www.globaladf.org/index.php?p=a-cialis-rezeptfrei-in-apotheke-da Et parfois aux plus inattendues http://www.globaladf.org/index.php?p=e-acheter-du-priligy-fr Le tabac en recul http://www.globaladf.org/index.php?p=e-viagra-pharmacie-france-fr A l hopital, nous prevoyons un effort de 440 millions
03. 08. 2014 | 06:49

lidbmohklx napsal(a):

Les demissions sont aussi inquietantes http://pray-as-you-go.org/page-a-viagra-in-holland-apotheke-da/ Il n y a aucune preuve formelle de son innocuite http://pray-as-you-go.org/page-a-billig-cialis-sverige-nb/ Mais les Francais vont aussi voir ailleurs http://pray-as-you-go.org/page-e-viagra-in-farmacia-it/ Van Roekeghem dans un entretien a Liberation
17. 08. 2014 | 03:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy