Politika, ideologie a fundament rozpočtové zodpovědnosti

06. 10. 2008 | 08:49
Přečteno 5861 krát
Přichází podzim. Zkracují se dny a přichází čas dlouhých, nočních debat na téma veřejné rozpočty v roce 2009. V době vrcholícího procesu přípravy rozpočtu hlavního města Prahy na další kalendářní rok by mohlo být užitečné, podívat se na pražský rozpočet z historického pohledu a pokusit se vysledovat, jak se dlouhodobě proměňuje přístup při sestavování rozpočtu hlavního města Prahy. Zda jedná pražský magistrát potažmo Rada hlavního města tak, jak slíbila v programovém prohlášení a zda je skutečně základem našich principů řád a umírněnost. Pojďme si tedy udělat malý historický exkurz.

Od roku 1994 trvale rostou příjmy hlavního města Prahy, a to z 16 miliard Kč (za rok 1994) na loňských více než 48 miliard Kč. Hlavní měrou se na tomto růstu podílely daňové příjmy, jež od roku 1996 zaznamenávají průměrně devítiprocentní meziroční nárůst. S výdaji vlastního hlavního města je tomu podobně – za 13 let narostly ze 7 mld. na 47 mld. Kč. Ptáte se na tři hlavní skupiny výdajů hlavního města Prahy? Tak vězte, že drtivou většinu, tj. 74 % tvoří pouhé tři kapitoly - v absolutních číslech dominují náklady týkající se dopravy (v loňském roce obdržela doprava 21 mld. Kč, tedy rozhodujících 44 % z celku); školství, mládeže a samosprávy; třetí je pak městská infrastruktura.

Co bylo nejvýznamnějšími tzv. strategickými investicemi uplynulého období? Evergreenem posledních desetiletí je metro, resp. jeho prodlužování. Další veledůležitou investiční akcí je výstavba Městského okruhu (MO). Na pořadu dne je budování jeho severozápadní části včetně tunelu Blanka s investičními náklady 29 miliard Kč a plánovaným zprovozněním v roce 2011. Dokončuje se také mimoúrovňová křižovatka Malovanka. V přípravě je navíc poslední část MO - severovýchodní úsek mezi Pelcí/Tyrolkou a Štěrboholskou radiálou (14 mld. Kč, cílový rok 2015). Po dokončení této investiční akce bude Městský okruh Prahy kompletní.

Po schodkových rozpočtech v období let 1997 – 2004 se rozpočet podařilo vyvést z červených čísel a stabilizovat. Již tři roky po sobě hlavní město Praha hospodařilo s přebytkem, loňský přebytek dosáhl úrovně více než 800 mil. Kč. V součtu s městskými částmi pak kladný výsledek překročil dokonce 2 miliardy Kč. Nacházíme se v období růstu ekonomiky. Stát, potažmo celá společnost, bohatne. Vzpomeňme si na ekonoma J. M. Keynese, který ordinoval deficitní rozpočty pouze v období krize. Bohužel celá naše republika si však Keynese interpretovala velice volně. Zadlužujeme se i v době růstu. To ovšem neplatí pro Prahu, která ví, co to znamená liberální a zodpovědná ekonomika.

Pokud mluvím o zodpovědnosti, mohu své tvrzení dokumentovat na splácení dlouhodobých finančních závazků. Historické finanční závazky města podepsané mými předchůdci dosáhly výše 34 mld. Kč. Na každého Pražana tak byl přenesen dluh ve výši přibližně třiceti tisíc korun. To je poměrně dost. I když nás tato výše finančních závazků nikdy nezařadila mezi tzv. „předlužená města“, přesto asi většina z Vás bude souhlasit s mým rozhodnutím dále si nepůjčovat, ale naopak dluhy začít splácet. Problém v našem snažení přinesly katastrofální povodně v roce 2002. Přes výši celkové škody v Praze, která se vyšplhala na téměř 30 miliard korun, nedošlo v posledních letech k dalšímu zatížení dluhové služby města. Ba právě naopak. V letošním roce dokonce předčasně splatíme 3,75 mld. Kč.
Tím naše zadlužení klesne na 27 mld. Kč. Daří se tak plnit programové prohlášení současné Rady hlavního města Prahy o udržování nízké míry zadlužení hlavního města. Chováme se tedy rozumně a bereme ohledy na budoucí generaci Pražanů, která by neměla pociťovat plýtvání předešlých generací. Rozpočtová disciplína přináší ovoce v podobě vyrovnaného rozpočtu. I pro rok 2009 jsme se rozhodli ve splácení dlouhodobých závazků pokračovat. Éra zodpovědnosti pokračuje a mohu Vám slíbit, že i nadále se budu snažit držet rozpočet v černých číslech. Domnívám se, že pokud společnost odhodí zábrany a bude se opíjet vítězstvím ideálů zajištěnosti, které pramení ze zadlužování, povede to nejen k problémům ekonomickým, ale i společenským, které mohou vyvrcholit ztrátou nezávislosti. Má-li tedy být naše snažení prospěšné a nemá-li vést k zániku svobody, musíme postupovat rozumně a hospodárně v souladu s našimi liberálními ideami.

V průběhu posledních šesti let bylo dokončeno velké množství dalších významných investičních akcí, mezi ty sta milionové investice počítáme například byty v Malešicích a Uhříněvsi, chráněné byty v Kunraticích, technickou vybavenost Zeleného pruhu či Čakovic, kolektory, kanalizaci Dobronické, Velké Chuchle a Dolních Měcholup, výstavbu v Zoologické a Botanické zahradě, rekonstrukci tramvajových tratí, Sokolovské, Štefánikova mostu, Rašínova nábřeží, výstavbu Pobřežní, nákupy autobusů, protipovodňovou ochranu ve výši téměř 3 miliard korun, nápravu povodňových škod, rekonstrukce ZŠ Polesná, ZŠ Jižní, ZŠ Dubeč, rekonstrukce FN Bulovka, Švandova divadla a Hudebního divadla v Karlíně, pokračovalo se také ve stavebních úpravách útulku pro opuštěná zvířata Troja. Podotýkám, že všechny výše zmiňované investiční akce byly důkladně naplánovány a promyšleny vzhledem k finančním možnostem samotného města Prahy. Pochopitelně ty největší investice se odehrávají v oblasti dopravy: podpora systému Městské hromadné dopravy a nadřazeného dopravního skeletu Prahy včetně tunelů a okruhů.

Jak jsem již kdysi řekl v rozhovoru pro MF Dnes, za svými sliby si stojím. Žijeme v zastupitelské demokracii a voliči nás všechny svým hlasem pověřili, abychom se starali o příjemný život ve městě, které svou krásou uchvacuje celý svět. Ovšem pověřili nás také odpovědností za stav městské pokladny. I my politici, i když se třeba netěšíme té největší přízni veřejnosti, tady žijeme. A i my chceme žít v magické a stověžaté Praze, jejíž bezpečí a štěstí bude pramenit z jejího bohatství.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vanoce3000 napsal(a):

Čtenáře by možná také zajímala ona ne příliš jasná příčina nevydání pozemku ke stavbě národní knihovny. Proč se ona "kartografická chyba" v územním plánu neobjevila jinde, např. u oné mimoúrovňové křižovatky na Malovance.
06. 10. 2008 | 09:08

Ládik napsal(a):

Projev člena betonářské lobby.
06. 10. 2008 | 09:24

Honza napsal(a):

Jistě je potěšitelné, že Praha píše svůj rozpočet v černých číslech.
Zajímalo by mne, jaký podíl z celkové dotace pro republiku 45,5 miliard korun z EU pro rok 2008 obdržela Praha? (Číslo je převzato z Tschechien Online, 29.9.2008).
06. 10. 2008 | 09:29

nymph com napsal(a):

Jj změny jsou vidět na každém kroku. Jen tak dál.
06. 10. 2008 | 09:31

Dvorak napsal(a):

Pane Bém, a pročpak metro na Prosek a do Letňan stálo o mnoho miliard více než bylo plánováno ?
V původním projektovém plánu byla na Proseku jen 1 stanice metra uprostřed sídliště. Je jistě čirou "náhodou" že dvě nově stanice vyrostly vždy u nových developerských projektů na Proseku. Zajisté Vám taktéž děkují obyvatelé Letňan, že zastávka metra je v polích před sídlištěm, přestože opět původně mela být u letňanského Tesca. Kolik z peněz firmy co satvěla a prodražila trasu metra i od developerů skončilo za vašimi drápky a drápky ODSS ?
06. 10. 2008 | 10:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Dvořáku,

snažíme se na těchto stránkách diskutovat a urážlivé komolení názvů evokující souvislosti s nacismem podle našeho názoru k diskusi nepřispívají. Jsou zde tudíž zapovězeny (viz Kodex diskutujících).

Prosím, abyste se podobných urážlivých prostředků napříště vyvaroval, jinak budu nucen Vaše texty mazat.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 10. 2008 | 10:12

MA-FU napsal(a):

..věříte ,že Olympiada v Praze by smazala dlužnou částku?..
06. 10. 2008 | 10:19

Petrman napsal(a):

Pane Stejskale, třeba se pan Dvořák jenom uklepl a domnívám se, že u většiny lidí to neevokuje nic, protože je historie nezajímá.
06. 10. 2008 | 10:21

Honza napsal(a):

Pane Bém, měl bych dotaz k rozpočtu hl. m. Phy:
Co obnáší "Vnitřní správa" a "Pokladní správa" a proč je součet těchto dvou položek o zhruba 700 miliónů korun vyšší než součet výdajů na tyto 3 složky dohromady:

1) Kultura, sport, cestovní ruch
2) Zdravotnictví a sociální oblast
3) Bezpečnost

Z rozpočtu hl. m. Phy (list "limity"):

Rozvoj obce
1,030,000.00
Městská infrastruktura
3,455,600.00
Doprava
18,921,140.00
Školství, mládež a samospráva
8,677,379.00
Zdravotnictví a sociální oblast
1,352,000.00
Kultura, sport a cestovní ruch
1,815,500.00
Bezpečnost
1,811,104.00
Hospodářství
851,000.00
Vnitřní správa
2,819,000.00
Pokladní správa
2,846,300.00
06. 10. 2008 | 10:25

Peoa3 napsal(a):

Pane Stejskale, už také začínáte být nervózní z výkonů ODS? Proč Vám pod jinými bloky nevadí "KSČSSD" v podání mouchy a dalších zatvrzelých milovníků modré barvy? (Nenuťte mne hledat, víte dobře, že bych našel)
06. 10. 2008 | 10:31

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Peoa3,

"KSČSSD" mažu stejně jako "ODSS" (nenuťte mne hledat, neboť by mi to zabralo asi dost času, ale možná se tu najde nějaký stálý čtenář, který mi to dosvědčí).

Jinak upozorňuji, že nejsem stroj a řada věcí mi může jistě uniknout. Není ani nakonec mojí ambicí (a v mých možnostech) zachytit vše. Mám i jinou práci než neustále pročítat všechny diskuse.

Snažím se ale, aby se tu nerozmohl styl, který by diskusi v podstatě znemožnil. To je jediný důvod, proč zasahuji (tedy ne proto, abych zachytil jedno každé slůvko, které je v rozporu se zdejšími pravidly).

Libor Stejskal

P.S. Je samozřejmě možné, že v textu pana Dvořáka jde o neúmyslný překlep. Právě proto jsem jej hned nesmazal.
06. 10. 2008 | 11:11

Jiří Bakkal napsal(a):

Ano, plně potvrzuji, pan Stejskal maže o stopéro!
06. 10. 2008 | 11:17

Ládik napsal(a):

Potvrzuji, že KSČSSD se tady maže (myslím, že k tomu není důvod).
06. 10. 2008 | 11:34

RybkaH napsal(a):

Níž, už nejde klesnout !
06. 10. 2008 | 11:56

m&m napsal(a):

stejskal: Možná jste skutečně něco málo (KSČSSD) přehlédl. Dovolím si Vám trochu nezištně pomoci: http://www.google.cz/search...
06. 10. 2008 | 13:22

kardamon napsal(a):

Kdo stojí za ekonomicky neospravedlnitelným rozhodnutím, o prodloužení metra "A" přes Motol k letišti? Ta stavba je nejen drahá, ale hlavně zbytečná. Na letiště je žádoucí přivést železnici, protože jde o dopravní uzel státního až nadnárodního významu. Ale to Vy jistě víte. Takže v čím zájmu?
06. 10. 2008 | 13:28

RUMCAJS napsal(a):

47 mld....Můj ty Tondo !
To je asi 40 tisíc na Pražáka.

To u nás v Řáholci nedostáváme ani náhodou.Pěknej bordel pane Bém.
Šák my si tady počkáme, až henten ńákej Pražák pojede lesem v kočáře a ten to má spočítaný.
06. 10. 2008 | 13:48

vaan napsal(a):

Vite pane Bem, dlouhodobe investice se financuji dloudobymi zdroji a kratkodobe vydaje by mely byt kryty kratkdobymi zdroji.
To nijak nesouvisi s Keynesem, v pripade Keynese jeho tvrzeni se tyka predevsim provoznich vydaju statniho rozpoctu, jinymi slovy nemeli bychom si pujcovat na jidlo, ale zadluzeni statu kvuli stavbe dalnic, nebo kvuli budovani jine dlouhodobe infrastruktury, u ktere lze ocekavat, ze povede ke zvysenym danovym prijmum v budoucich obdobich mi spatne neprijde, spise naopak.

Kdyz vidim kuprikladu, jak se financuji stavby dalnic, je mi z toho na omdleni, Ministrestvo Dopravy naleje do Fondu Dopravy 60 mld rocne na stavby, rozumejte dlouhodobe inevstice a k financovani techto pouziva kratkodobe danove prijmy. Toto je prave misto, kde vznikaji problemy likvidity a predluzeni. Stat je filuta a tak namisto toho, aby dlouhodobe investice kryl investicnimi uvery, ubira z provoznich vydaju(resp. tempo rustu prijmu statnich zamestancu je nizsi nez, tempo rustu prijmu statniho rozpoctu), je mi lito, ze zrovna tak liberalni strana jako je ODS toto nedokaze pochopit, nebo mozna spise vzhledem k faktu, ze pred volbami jste postavili svuj program na nezadluzovani zeme, musite dlouhodobe investice provadet za cenu skrtu v provoznich vydajich, bohuzel tim, ale dochazi ke snizeni kvality verejnych sluzeb, ty touto politikou trpi nejvice, a v dlouhodobem hledisku stat vykona daleko mene investicnich aktivit, nez kdyz zapoji do financovani cizi zdroje.
06. 10. 2008 | 13:55

Saliven napsal(a):

Zní velice zajímavě, když se liberální politik (aspoň si tak v ODS říkají) zaklíná Keynesem. :-)))

Přeji Pavlu, aby ODS projela volby a on se tak mohl ujmout křesla předsedy strany místo Mirka Topolánka, který škodí, kudy chodí.
06. 10. 2008 | 14:27

stejskal napsal(a):

Určitě, pane m&m,

stejně jako ODSS http://www.google.cz/search...

Vždyť říkám, že nejsem stroj.

Libor Stejskal
06. 10. 2008 | 14:44

hamar napsal(a):

Ad: "Žijeme v zastupitelské demokracii a voliči nás všechny svým hlasem pověřili, abychom se starali o příjemný život ve městě, které svou krásou uchvacuje celý svět. Ovšem pověřili nás také odpovědností za stav městské pokladny. I my politici, i když se třeba netěšíme té největší přízni veřejnosti, tady žijeme. A i my chceme žít v magické a stověžaté Praze, jejíž bezpečí a štěstí bude pramenit z jejího bohatství." Bohužel tendence radních Prahy a Prah je zahušťovat, zahušťovat a zahušťovat. Každý volný kus pozemku, který je zeleň (nebo aspoň zatím, nebo donedávna na něm zeleň byla), ale použitelný k zastavění je najednou v územním plánu "stavební". Případně tam, kde byly obecně prospěšné stavby najednou vyroste milionářská čtvrť. Problém je, že počet obyvatel roste, avšak infrastruktura, služby, ... stagnují, tudíž kvalita života klesá. Bohužel na město nelze koukat jen z hlediska ekonomického - více staveb, více bussinescenter, více občanů, ... = více příjmů, ale z hlediska kvality životního prostředí a života v Praze, které se poslední dobou bohužel jen horší ... P.S. No, ale máme více zvířat v ZOO a bude více tunelů, to je pozitivní ...
06. 10. 2008 | 14:51

Pocestny napsal(a):

Jako "uživatel reality primátorových teorií" mohu říci toto:
1.Ano po rozchodu s Paroubkem a ČSSD na magistrátu se leccos začalo hýbat.
2. Ano, prostým srovnáním fungování služeb a vymáháním zákona je poměr např. DPP / ČD, magistrát, místní úřad / erár, MP / PČR krutým kopancem neschopnosti okolního státu a po letech stagnace se začíná trochu hýbat vzduch.
3. Rozhodně je pravda, že se Praha rozhýbala pod Bémem daleko více, než jak hnila v dlouhých letech pod Kondrem, Koukalem, Kaslem nebo, nedejbože Němcem, to byla koruna zoufalství, a jejich opo přáteli.

Zároveň však platí, že se Vám nepodařilo porazit gang signorre Borgomastro (řádí zejména v TSK) a hlavně -

existuje zásadní rozdíl mezi výroky magistrátu a jejich interpretací a exekucí na obvodech.

Zatímco "Chalupov" - tedy konglomerát osad loajálních representantů KAŽDÉHO režimu, kteří dbají jen a pouze o své maloměstské blaho a nosí své státní úřednické rypáčky "nad Prahou" si prožívá stavební boom, bude mít metro, rychlodráhu, Městský tunelový okruh, prostě "vše pro naše voliče",

Praze 4 je radnice naprostým ocasem panů Passera, Sekyry a dalších "velmožů našeho developmentu", mizí veřejný prostor, mizí infrastruktura pro již osedlé, ODS je pouze exekutivou bez jakéhokoliv názoru, Městská Policie je ještě lenivější než Státní, což je v Praze neobvyklé, když zase bylo odloženo jakékoliv řešení blížícího se kolapsu dopravy v celém jihu města - většina obvodu je závislá na busech, všichni pak na stárnoucím Nuselském mostu.

Před volbami jste slíbil celý polokruh R1 od Počernic po Slivenec, metro D, odhlučnění magistrály.

Zatím to vypadá na půl okruhu a půl křižovatky s D1, žádné metro, "městskou dráhu" v reáliích "Posázavského Pacifiku", ulice plné tranzitu z předměstí a "pomstu za trpělivost", se kterou tu snášíme na pětimetrovém soklu to, co vy cudně za naše daně zakopáváte pod své "nejdražší městské bydlení v Nové Evropě".
Kvůli odhlučnění se proti nám Magistrát dovolí dokonce ohnat soudně, to je vrchol pohrdání voliči!

Praha 4 je s osedlými daňovými subjekty - ČEZ, O2, Česká Spořitelna, PPF, ČP, Micrsosoft, atd. dojnou krávou městského i státního rozpočtu, ale v ní samotné se to na bydlení projevuje pouze negativně.

Podívejte se do papírů a spočítejte si počet lidí, kterým začínáte jako strana lézt na nervy. Máte dva roky na to, abyste v Praze 4 a přilehlých obvodech neprohrál komunálky, věřte mi, že z toho uděláme národní hit.

Přičtěte k tomu fan klub pana Menčíka na Praze 5 a nedodělky pana Richtra na obvodě, který tak pěkně "representuje" investicí do "World Nr. ONE tits-of-the-year-X.

Vyjde vám Vaterloo, žádný Traffalgar.
Jako "zrádce" Velkého Vezíra jste stejně zatracen - pro toto kolo. Chce to trpělivost, "veškeré kvaltování jest toliko hovadu dobrým", jak pravil Jan Amos.
Stále ovšem platí, že každý jsme obětí svých nedodělků.
06. 10. 2008 | 15:07

Pocestny napsal(a):

Pražská matematika:
Praha 4,5,10, 11, 12, 13 znamená partičku bezvýznamných řadových podruhů ODS, ale také nadpoloviční počet voličů - bezvýznamných mocensky, rozhodujících ovšem počtem.

"Allergo con fuego", amici.

Pyramidu faraonovi jste již postavili
http://www.archiweb.cz/news...
je evidentně dimenzována na mnohé povinné školní výpravy na panelákový balkon s "Vyhlídkou do diskontované budoucnosti" či jiné "Liptákovské" formy "rodné seknice velikána", kde došlo k ztělesnění Jardy Cimrmana ve formě Velkého Vezíra.

Je čas se vrátit ke každodenní komunální politice.
06. 10. 2008 | 15:23

Taoiseach napsal(a):

Jak dojemné! Chválíte se tak mocně, až se zdá, že jste přehlédl skutečnost, že v Praze letos krajské volby nejsou.
06. 10. 2008 | 15:45

Maila napsal(a):

Pavel Bém to dělá dobře, tak jakýpak cavyky? Je potřeba vše shrnout a nemusí to souviset s krajskýma volbama.
06. 10. 2008 | 15:51

Lukáš Sehnal napsal(a):

Pan Bém prostě dělá svou práci dobře a každý, kdo v Praze žije nebo ji jen občan navštíví, to musí okamžitě vidět!
06. 10. 2008 | 15:53

zdesta napsal(a):

Rumcajs: Hned jsem si vzpoměl na prvotní návrhy statního uspořádaní podle Německa a Rakouska na spolkové země.Praha by si musela jako Vídeň vydělat sama na sebe. Praha bude zářit a ostatek zde bude mít funkci Potěmkinovi vesnice.Jsem na pražské pepíky trošku vysazen.Vždy slíznou smetanu a tak to bylo i za komoušů.Nejvyšší platy, největší leháro,největší výhody,největší investice. Berte to s reservou, je to jen taková srandovní úvaha.
06. 10. 2008 | 17:19

RUMCAJS napsal(a):

zdesta:
Aspoň to blbý pivo maj dražší !

A just jim nic neřeknu !
06. 10. 2008 | 17:35

Pocestny napsal(a):

zdesto - rumcajs to trefil, je to jiná dimenze rozpočtu.

Pozor, to je navíc rozpočet "federálu", ještě jsou tam rozpočty místní.

Nezapoměňte, že v kraji Praha registrujeme 1,19 mil., ale ještě tu bydlí cca 200 tisíc migrantů za prací a dalších 200 tisíc dojíždí z Bendlova nesmyslu.

Je typicky jednoduché naládovat zelenym žaludem, ty firmy, které nás činí "lehkoživkami" se prostě do Řáholce nehnou, tak buďte rádi, že Praha přetáhla pár věcí Berlínu a Vídni a spoustu věcí Varšavě a Pešti, protože se dobře žije. A tam, kde žijí dobře bohatí, tam se daří i "chudým".

Narozdíl od Řáholce máme to privilegium být museem architektury všech možných stylů od všech možných autorů všech možných původů.
Máme možnost být také křižovatkou kultur východních se západními, protože jsme útočištěm mnohým, kteří by doma svobodně existovat nemohli. Svoboda je i výdělek. Svoboda je možnost "zapadnout do své společnosti", svoboda je být součástí prostoru Evropa s naprosto přirozeným eurobabylonem jazyků a nátur ve městě.

Ono to není jen o penězích, pánové, ale také o lidech. Praha je scéna, je proto křižovatkou pro talenty všeho druhu.
06. 10. 2008 | 17:51

Pocestny napsal(a):

Ale protože milujeme Řáholec, tak vždy budeme mít rádi takový jaký má být - hluboký, zdravý a lemovaný pozemky pro naše chaty. Bane, my radši koupíme všechny ty rozpadlé statky, otlučeme z nich brizolit a vytlučeme luxfery a etážovku, znovu postavínme středověk, zapálíme v peci a s láskou tam živoříme ve středověku svého volna.

Pak vy můžete na internetu vyvádět jako destinace, kde "to funguje jako v Praze, ale žije se tam jako v Ráji". A Ráj si "uchovává svou tvář".
06. 10. 2008 | 17:57

RUMCAJS napsal(a):

Takže vy si budete jézdit metrem, chodit chrápat do Nároďáku a po nás chcete abychom pálili dřevěné uhlí ?

Tak takhle by to nešlo vašnosto! My chceme taky tu kultůru a to metro. Nebo třeba ten zelenej snopl, abychom mohli s Mankou občas zajít do knihovny.

Pěkně fifty fifty !
06. 10. 2008 | 21:35

Al Jouda napsal(a):

Tunel Blanka je přílišným přepychem, když dosud stále není uzavřen na severu Prahy vnější okruh. To nejste schopni zkrotit několik Suchdolských papalášů, aby přestali kverulovat, nebo jejich pozemky vyvlastnit ve veřejném zájmu ? K čemu bude tunel Blanka občanu z Prahy 6, který potřebuje jet autem do Bohnic nebo do Vysočan ? Tady je priorita, kterou nejste schopni zajistit !
07. 10. 2008 | 00:23

DeVito napsal(a):

Al Joudo, pár minut občan přece jen ušetří.
07. 10. 2008 | 19:22

cvcvzvx napsal(a):

出会い http://www.deai-sugi.net/
出会い http://www.deai-navi.mobi/
出会い系 http://www.meeting-avenues....
出会い系 http://www.1-888-vehicle.com/
出会い http://www.cyber-java.com/
メル友 http://www.kvonkvyn.com/
出会い系サイト http://www.redrocketcomp.com/
出会い http://www.deaicafe.net/
セフレ http://www.love-b.com/
メル友 http://www.mailcollector.net/
人妻 http://www.mailsell.net/
出会い系 http://www.ccc-p.com/
キャッシング http://www.golden-leaf.com/...
出会い http://www.littlediablo.net/
メル友 http://www.sit-n-shop.com/
セフレ http://www.mtdcases.com/
人妻 http://www.louisville-realt...
不倫 http://www.heartminders.com/
恋人 http://www.targetvehicleren...
セックスフレンド http://www.cambridgeins.com/
無料出会い系サイト http://www.happy-clover.net/
出会い系サイト無料 http://www.get-viagra.com/
無料出会い系サイト http://www.mailsnow.com/
イケメン http://seo-mobi.net/ikemen/
巨乳 http://seo-mobi.net/kyonew/
ギャル http://seo-mobi.net/gyaru/
出会い http://www.chihuahuaelpub.com/
結婚 http://www.mail-c.com/
メル友 http://www.hotpause.com/
出会い系 http://www.ekoturizmas.info/
出会い系サイト相互リンク集 http://lovers.oops.jp/
出会い http://www.kartytel.info/
童貞 http://www.brattagroup.com/
スタビ http://www.sex-gay.net/
援助 http://www.mailclick.net/
ギャル http://www.love-train.com/
熟女 http://www.mailtomo.info/
メル友 http://www.loveblue.net/
スタビ http://seo-mobi.net/sutabig/
08. 05. 2009 | 06:45

jordan shoes napsal(a):

Ale protože milujeme Řáholec, tak vždy budeme mít rádi takový jaký má být - hluboký, zdravý a lemovaný pozemky pro naše chaty
20. 05. 2009 | 11:04

ugg napsal(a):

Narozdíl od Řáholce máme to privilegium být museem architektury všech možných stylů od všech možných autorů všech možných původů
20. 05. 2009 | 11:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy