Hradní detektivka

17. 03. 2014 | 13:44
Přečteno 14289 krát
Když nás elitní hradní detektiv Vratislav Mynář prohlásil - spolu s Petrem Hájkem a Ladislavem Jaklem - za "nesvatou trojici", jediné tři skutečné spoluotce amnestie prezidenta Klause, bylo jasné, že z vlastní zkušenosti nemůže vědět o přípravě amnestie vůbec nic. Celou dobu mám svou vlastní hypotézu, komu Mynář a posléze i Zeman naletěli. V pátek mi ji bezděky potvrdil sám Mynář, a to dokonce pod přísahou, proto není důvod rozuzlení dál odkládat.


V pátek probíhalo před Obvodním soudem pro Prahu 1 jednání o tom, zda okamžité zrušení mého pracovního poměru v KPR je platné či nikoli. Soud, ačkoli se nijak nezabýval mým tvrzením, že elektronický systém evidence docházky v KPR, byť certifikovaný Národním bezpečnostním úřadem, je nespolehlivý, a že nelze brát za bernou minci výpis docházky, podle kterého jsem několikrát za sebou pouze přišel, ale mezitím vůbec neodešel, a naopak, mi dal za pravdu. Již avizované odvolání KPR tedy vnímám především jako příležitost skutečně se zabývat i spolehlivostí systému elektronické evidence docházky v KPR.

Odůvodnění rozsudku nevnímám tak, jak soudu podsouvá hradní advokát Marek Nespala, podle kterého soud vyslal veřejnosti vzkaz "pokud nejste spokojeni nebo vám není řádně přidělována práce, nemusíte do práce chodit, zůstaňte doma a soud vás podrží". Ne. Já to pochopil tak, že potřeba nového vedení provést v KPR organizační a personální změny je zcela legitimní, nicméně okamžité zrušení pracovního poměru není adekvátní formou, jak takové změny provést - pokud bych byl býval dostal výpověď pro nadbytečnost, soud by to akceptoval.

Akceptoval bych to i já, dodávám. Jasně jsem už v květnu 2013 zástupci vedoucího a řediteli personálního odboru KPR řekl, že jsem byl ochoten na Hradě zůstat, ale nemám problém z Hradu odejít, ale chci - po tom všem, co o mně Mynář veřejně prohlásil - aby bylo jasně řečeno, že odcházím z politických důvodů. Jasně jsem jim dal na srozuměnou (Mynář byl přítomen na dálku po telefonu), že pokud mi dají výpověď, kde jako důvod bude uvedeno, že jsem spoluautorem amnestie prezidenta Klause, budu samozřejmě soudně rozporovat ono tvrzení samotné, to v každém případě, ale nebudu napadat neplatnost výpovědi jako takové - naopak, dám si ji zarámovat a pověsím si ji v nějaké své příští kanceláři na zeď.

Tolik k pátku.

I. A teď slíbená detektivka:

Kancléř Mynář se v pátek pod přísahou vyjádřil, že první indicie o mé "pracovní morálce" získal od JUDr. Dany Římanové, ředitelky odboru legislativy a práva. Tím mi potvrdil mou hypotézu a umožnil mi o této paní konečně otevřeně promluvit.

Dr. Římanová byla mou nadřízenou jen velmi krátce, asi měsíc bezprostředně po svém příchodu z Ministerstva spravedlnosti na podzim 2009. Od samého počátku se ke mně chovala extrémně nepřátelsky, ještě o něco víc, než k ostatním. Ze svých předchozích působišť měla pověst člověka, který vše dokonale rozvrátí a nezůstane po něm kámen na kameni. Její mimořádná averze právě ke mně měla kořeny v minulosti - byl jsem to totiž já, kdo se jí tehdy ještě jako ředitelce legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti snažil za KPR neúspěšně oponovat první věcný záměr ústavního zákona o přímé volbě prezidenta - chtěl jsem například, aby v souvislosti s přímou volbou prezidenta záměr řešil i prezidentské pravomoci a donutil jsem ji tuto připomínku zaprotokolovat. Do KPR přišla už se záměrem se mne zbavit.

Lidsky se mi jevila jako žlučovitá, své okolí šikanující a jakoukoli iniciativu či dokonce vlastní názor tvrdě trestající bytost, bazírující na podružnostech (a ještě špatně) a zcela přehlížející podstatné věci. Odborně jsem ji vnímal jako osobu, u kterého jsem nechápal, jak mohla dokončit byť i jen jeden jediný semestr právnické fakulty, bez cizí odborné pomoci naprosto ztracenou a parazitující na ostatních.

Vzdoroval jsem jí asi měsíc, pak jsem to vzdal, vyklidil jí pole a raději přešel z jí řízeného legislativního odboru na politický odbor řízený Ladislavem Jaklem, kde jsem měl práci velmi podobnou. Ani pak jsem od ní ale neměl pokoj. Zřejmě jsem se jí jevil jako ďábel, z řady nepřípustně vybočující element, který nemá na Hradě a vůbec mezi slušnými lidmi co dělat a kterého je třeba potřít a vymýtit za každou cenu. Fakticky jsem rezignoval i na svou účast na většině společenských akcí na Hradě, jen abych se s ní nemusel potkat.

Z mého úhlu pohledu zkazila snad vše, na co sáhla. Vrcholem byla tzv. Klausova výjimka z Lisabonské smlouvy, u které bez porady s kýmkoli a bez jakéhokoli povědomí o tom, oč se jedná, prostě proto, že se jí příčilo se se mnou poradit, kývla MZV na takový formální postup, který Lisabonskou výjimku spolehlivě pohřbil. Zásadně ignorovala jakákoli má doporučení, neodpovídala mi na pozdrav, pomlouvala mne, kudy chodila, mně se to pak všechno donášelo zpět. Bylo-li to nevyhnutelné, prostředníka nám musel dělat Ladislav Jakl, kterého si ignorovat netroufla. Často jsem si říkal, zda bych neměl zkusit navrhovat pravý opak toho, co chci skutečně prosadit, pak by to přes ni bylo prošlo.

Dana Římanová zcela jistě neměla sebemenší podíl na amnestii Václava Klause, sama by žádný návrh nikdy nebyla schopna napsat, pouze byla požádána o stanovisko k jednotlivým návrhům - nic k nim neměla. Nicméně již velmi záhy se distancovala od amnestie Václava Klause (odkaz), asi tak dva dny poté, co se předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nechal slyšet, že amnestii psali diletanti a že doufá, že nový prezident je z Hradu vyhodí. Dala médiím k dispozici i mou interní verzi, tu, která se posléze dostala až k Tomáši Němečkovi, který z ní citoval 21. ledna 2013 v Lidových novinách. Já se sice tehdy s Tomášem Němečkem sešel, svůj návrh mu ukázal, ale nedal jsem mu ho a ani nechtěl dát - ostatně, už ho měl a jen si ověřoval shodu obou textů - hodně mne to tenkrát rozlítilo.

Celou dobu od 27. dubna 2013, kdy v Právu vyšel Mynářův rozhovor o autorech amnestie, se domnívám a postupně se díky různým dílčím indiciím utvrzuji v názoru, že osobou, která dala kancléři mylnou informaci, že jedním z autorů amnestie jsem já (a také Petr Hájek, který ve skutečnosti byl celá léta proti jakékoli amnestii), osobou, která výrazně poškodila nejen mne, ale i kancléře Mynáře a prezidenta Zemana, kteří jí na to skočili a zesměšnili se, byla právě JUDr. Dana Římanová - její rukopis byl od samého počátku jasně patrný mezi řádky Mynářova rozhovoru s redaktorem Ovčáčkem. Jsem přesvědčen, že ve vztahu ke mně tak učinila zcela záměrně. Kromě snadno doložitelné letité a hluboké averze vůči mně se nabízejí i další pádné motivy:

a) na rozdíl ode mne měla eminentní zájem v KPR zůstat, a to na postu ředitelky odboru legislativy a práva,

b) obávala se, že jako ředitelka tohoto odboru bude za spoluautorku amnestie považována ona sama (a tudíž vyhozena z KPR a předhozena lvům, přesně tak, jak to Miloš Zeman národu slíbil a jak to nakonec provedl se mnou),

c) chtěla se novému vedení zalíbit (Mynář, jsa neustále pod tlakem médií, potřeboval rychle a úspěšně "kauzu amnestie" uzavřít, ber kde ber, a Římanová mu naservírovala řešení na stříbrném tácu), a

d) dost možná se i obávala, že hodlám usilovat o její židli - pro člověka, který na své funkci velmi lpí a rád dává najevo ostatním svou moc je pravděpodobně poměrně obtížné si představit, že někdo jiný o takové místo a "moc" s ním spojenou nemá zájem. (Kdybych zájem měl, byl bych si o to místo řekl již v roce 2007. Neudělal jsem to tenkrát proto, že vzít židli po dr. Bártovi mi přišlo jako svatokrádež, a proto, že mne nebaví šéfovat druhým, nota bene vesměs starším lidem.)

Nyní se přímo u soudu ukázalo, že Dana Římanová měla nejen dostatečnou motivaci, ale i příležitost Mynáře zmanipulovat a že jí Mynář skutečně naslouchal. Dosvědčil to sám Mynář. Skutečnost, jak bezelstně to udělal, mne vede k domněnce, že do této chvíle nepochopil, jakým způsobem byl sám podveden.

Mynář zřejmě neměl žádný zvláštní důvod Římanové nevěřit, nikdo ho před ní nevaroval, a její tvrzení si proto včas neověřil. Když pak den před zveřejněním svého rozhovoru mluvil konečně i se mnou, zřejmě vůbec nečekal, že ode mne uslyší diametrálně odlišný příběh. Jenže tou dobou musel být jeho rozhovor už hotový a autorizovaný - Mynář by v pátek odpoledne byl býval musel stopnout sobotní vydání Práva, které bylo na tomto rozhovoru postaveno; snad proto se rozhodl nechat všemu volný průběh, debatu se mnou přerušil a mnou avizované důkazy mu stačilo vidět až v pondělí - na rozdíl ode mne totiž věděl, co se v sobotu stane. A opět - vůbec nepředpokládal, že se budu tak razantně bránit a nadto skutečně předložím důkazy, že autorem návrhu novoroční amnestie je osobní přítel Miloše Zemana Zdeněk Koudelka, kterého by Zeman rád viděl jako soudce Ústavního soudu. A pak už ani Mynář, ani Zeman neměli dost odvahy vzít svá tvrzení zpět a přiznat, že naletěli jedné chaotické paní.

Je otázka, co by se bylo bývalo stalo, kdybych si to líbit nechal, své autorství nerozporoval a nechal to na sobě - pravděpodobně bych byl po čase odměněn a našla by se pro mne práce na Ministerstvu spravedlnosti, ostatně, byla mi nabízena už 29. dubna 2013.

II. A kdo tedy napsal amnestii:

Řekl jsem to už mnohokrát rozvláčně, tak teď jen pro úplnost příběhu stručně:

1) Amnestie se připravovala formou jakési soutěže, které se účastnili jen oslovení lidé - já sám měl účast v náplni práce, jiní mohli snadno odmítnout. Jednotliví soutěžící o sobě nevěděli. Prokazatelně osloveni byli minimálně dva lidé, Zdeněk Koudelka a já.

2) Prezidentovo zadání od samého počátku obsahovalo požadavek nějak "řešit vlekoucí se trestní stíhání", tj. odborně řečeno požadavek na abolici - i tu však lze navrhnout na tisíc a jeden způsob.

3) Návrh Zdeňka Koudelky se Václavu Klausovi evidentně líbil nejvíc, vybral si jej, ztotožnil se s ním a jen velmi mírně upravil k obrazu svému - např. v Koudelkově návrhu byla abolice obsažena v čl. I., prezident Klaus ale články I. a II. Koudelkova návrhu nelogicky prohodil a proto dnes mluvíme o abolici jako o článku II.

4) Do okamžiku vyhlášení amnestie v závěru prezidentova televizního projevu na Nový rok 2013 jsem nevěděl, zda nějaká amnestie skutečně bude. Až do okamžiku, kdy byl text amnestie zveřejněn, jsem neznal její obsah - z mého hlediska se to jevilo jako vyhlášení výsledků soutěže, ve které jsem se svým návrhem neuspěl.

5) Prezidentem podepsaný originál rozhodnutí o amnestii údajně 1. ledna 2013 osobně doručila ke spolupodpisu premiérovi a následně i provedla korekturu tohoto rozhodnutí v redakci Sbírky zákonů řadová zaměstnankyně Odboru legislativy a práva KPR, asistentka bez právního vzdělání, kterou tím telefonicky pověřila její přímá nadřízená, ředitelka odboru dr. Dana Římanová.

6) Nemám tušení, zda existovala nějaká politická dohoda prezidenta s předsedou vlády, že prezident podepíše daňový balíček výměnou za to, že premiér spolupodepíše amnestii - nikdy jsem nebyl tak velký pán, abych takové věci věděl a ani jsem necítil potřebu je vědět. O této hypotéze jsem se dozvěděl až v souvislosti s nedávným únikem policejních odposlechů nasazených na Janu Nagyovou, nyní Nečasovou.

7) Ke svému návrhu amnestie se hlásím po celou dobu, nemám důvod se za něj stydět. Pokud by si jej prezident byl býval vybral, byli by mne za něj nenáviděli státní zástupci a soudci, protože by museli spoustu uložených trestů přepočítávat, ale můj návrh by nikdy nevedl k zastavení trestních stíhání např. v kauze H-systému a jí podobných kauzách ekonomické kriminality, protože můj návrh ekonomickou kriminalitu a korupci z dosahu amnestie výslovně vylučoval. Navíc můj návrh rozlišoval mezi platností a účinností amnestie a dával tak orgánům činným v trestním řízení devět týdnů na to, aby se abolici vyhnuly v jakékoli kauze; tím se mi fakticky podařilo obejít fakt, že jediným způsobem, jakým prezident může zasáhnout do trestních řízení, je zastavení trestního stíhání - já navrhoval zastavení s odkladem.

8) Koudelkův nepodepsaný návrh jsem viděl krátce, a aniž bych tehdy věděl, kdo je jeho autorem, dal jsem najevo, že se mi nelíbí. Nelíbil se mi proto, že byl přízemní a šitý na míru výhradně aktuálním potřebám justice: "upouštěl páru" v tehdy přeplněných věznicích a zbavoval státní zástupce a soudce kauz, se kterými nebyli schopni léta pohnout - tj. vyčistil jim skříně od "balastu", který stejně neměli zájem řešit.

9) Proč si prezident Klaus vybral Koudelkův návrh a ne jiný, to ví jen on. Já to nevím. Nicméně jsem jako hradní právník Klausovu amnestii částečně hájil, protože její kritika byla účelově přehnaná a spíše emotivní než odborná. A dnes bych ji hájil stejně, se stejnými výhradami.

10) Poté, co byla amnestie vyhlášena, jsem byl samozřejmě zvědavý, kdo je autorem toho "vítězného" návrhu. Koudelkovo autorství bylo patrné z "vlastností dokumentu", a potvrdil mi je i Ladislav Jakl. Koudelkovo autorství nakonec nepřímo přiznal i prezident Miloš Zeman ve svém projevu v Senátu 21. srpna 2013 1), když řekl, že podíl Zdeňka Koudelky na přípravě amnestie byl mimořádný, a proto jej nenavrhne na soudce Ústavního soudu, byť jeho osobním přítelem Zdeněk Koudelka zůstává. O to je obludnější, že prezident stále trvá i na spoluautorství mém, by´t odmítá upřesnit, jaký můj podíl byl. Vnímám to jako jeho pomstu za Koudelku.


=======
1) čas od 4:48:20

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

petrof napsal(a):

pane autore, přece byste nesloužil dvěma pánům a ještě tak rozdílným...????
A s tou amnestií už si nelamte hlavu, důležité je, že trefila do černého a poslala všechny ty
líné a zkorumpované justiční pravdoláskaře, jako je Marvanová, Wágnerová, Antl, Dienstbier, Rychetský atd. atd. .... do Liptákova....n-tsss, n-tsss.
17. 03. 2014 | 13:56

Baba Jaga napsal(a):

Stojí Vám tyhle komentáře za to, Kocoure? Je to pryč a paní Římanová asi také ve sé funkci už není - či je?
17. 03. 2014 | 14:07

Ládik!!! napsal(a):

Z článku je zřejmé, čím se státní úředníci zabývají. Intrikami, špínou, pomluvami a podobným svinstvem. President by neměl mít ždnou KPR, měl by chrápat normálně v paneláku a do kanclu jezdit šalinou. K věncům by ho dovezli fabií.
17. 03. 2014 | 14:17

démon souhlasu napsal(a):

Milý článek.
17. 03. 2014 | 14:17

Bob napsal(a):

Podle mého je to napsáno tak, že aspoň já tomu věřím..
Jen dost dobře nechápu, proč se autor k autorství nepřiznal (že to nepsal Klaus je při vší úctě k němu jasné...:-)).
Mohl bych se pohoršit nad tím, že autor shodil pí Římanovou.
Já ji neznám, neumím posoudit její schopnosti.
Ale již jsem se ocitl v situaci, kdy jsem chtěl na všechny světové strany vytroubit, že můj nadřízený je ....
(Čest, možná i trocha zbabělosti mi to nedovolila)
17. 03. 2014 | 14:30

roman napsal(a):

Pane Hasenkopfe, vůbec nechápu před kým se obhajujete. Pracoval jste tam, kde neprůhlednost, mlžení a možná i lži byly normálním pracovním nástrojem. To jste si neuvědomil dříve? Vaše pracovně právní vztahy jsou stejné jako ty, které denně řeší tisíce českých občanů čelících mobingu.
Kdyby jste nepatřil do stejného pytle, tak nebudete pracovat pro pana Klause, ani pro nějakou paní Římanovou. Vaše blogy z minulosti jsou dostatečně výmluvné.
Tak jak je u nás používán výklad práva, takové je asi i chování státních zaměstnanců. Vytěžit pro sebe, oponenty zašlapat, zlikvidovat, zahrabat. A když to nejde, zaujmout politiku pomlouvání, přetvařování a vlezdoprdelismu kamkoliv, kde najdu "spřízněnou duši".
17. 03. 2014 | 14:32

petrof napsal(a):

pane autore, je více než zřejmé, že soudy vše zbytečně zdržují a veřejnost bývá právem znepokojena, že občas rozhodnou v rozporu s tím, co říkali v televizi.
O vině či nevině by měla rozhodovat anketa na Novinky.cz, u jasných případů by stačila na Parlamentních či Britských listech…n-tsss.
17. 03. 2014 | 14:47

analytik napsal(a):

KPR je ukázkový vzorek státního úřadu, kde přežijí jen ti nejotrlejší.
Stačí se na zlomek sekundy k někomu otočit zády a už máš kudlu v ledvinách!
Na Divokém západu, blahé paměti, byl život mnohem bezpečnější.
17. 03. 2014 | 14:48

JF napsal(a):

docela věrohodně popsáno - jako jistý milosrdný projev loajality bývalému institucionálnímu zaměstnavateli považují nastíněnou variantu že Zeman a Mynář někomu naletěli (zde Římanová) - ale to je asi opravdu na širší otázku, zda tato zametací vláda tak jak se tváří vydrží jako obvykle bez toho zametání. Zeman se zatím bude asi chovat jistý čas jako beránek. Zemanovo prošetření Klausovy amnestie zatím dopadá jako akce Čisté ruce II - neb ruka ruku myje.

Klausova amnestie by se měla dořešit na příslušné úrovni např. té kdy nečas jako nákupčí už má jisté zkušenosti - možná by pak byla i přehlednější čistě teoretická otázka i zde často diskutovaná co to právo vlastně je ... či zda někdo něco při tom čistém handlu bez práva něco neprohandloval. Možná by ze Zemana a Klause mohli být časem nakonec i dobří hlásači práva - ovšem otázka je zda nedáme přednost opět nějakým bajkám např. i té o roztomilé Kikče a dobráckém Bimbovi.
17. 03. 2014 | 15:05

Hanele napsal(a):

roman - sdílím Váš názor.
17. 03. 2014 | 15:07

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Pane Hasenkopfe z amnestie se už asi nevylžete

ta se vás už bude držet jako ta posr... košile.
17. 03. 2014 | 15:13

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Baba Jaga
Proč by to mělo být pryč ? Je důležité znát věci tak, aby to nebyly jen samé lži. I věci minulé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amnestie byla připravována tajně a pokoutně - to je i Váš problém, pane Hasenkopfe.
Tak to dělají lotrové a ne demokrati.
Nemluvě o její konečné podobě, navršila další nespravedlnosti.
17. 03. 2014 | 15:15

Libor napsal(a):

Já děkuji za podrobné vysvětlení celé kausy. Lhářů, kteří v ní vystoupili bylo mnoho, včetně těch "nejvyšších" a já nemám důvod nevěřit Vám, pane Hasenkopfe ani prezidentu
V. Klausovi. Chápu také jeho pohnutky stran vlekoucích se soudních sporů v oblasti ekonomické kriminality, přestože výsledek vyzněl velmi kontroverzně. Nepochopil jsem jen, že do amnestie nebyly zařazeny probíhající případy bagatelních trestních činů (s předpokladem podmíněných trestů), což vedlo k časovým manipulacím ze strany soudců
a tím také k popření jednoho z hlavních účelů amnestie. Váš návrh amnestie, domnívám se, byl spíš takový, aby se pověstný vlk nažral a koza zůstala celá. Neřešil prakticky nic.
17. 03. 2014 | 15:16

Divák napsal(a):

Pana Hasenkopfa si nedovedu představit. Ale jeho popis paní Římanové plně odpovídá mým představám o vysokých státních úřednících, kteří získali doklad o vychození
právnické školy.
17. 03. 2014 | 15:20

Baba Jaga napsal(a):

To: 17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde 15:15
Dle Vás by mělo následovat co? A kdy?
17. 03. 2014 | 15:26

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Baba Jaga
To. Teď. I pak.
17. 03. 2014 | 15:50

Baba Jaga napsal(a):

To: 17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde 15:50
No to jste mi to vysvětlil... Zůstanu asi v údivu dlouho.
17. 03. 2014 | 16:02

Al Jouda napsal(a):

Kdyby ta Římanová zařídila jen to, že Klusova výjimka z Listiny lidských práv EU padla, tak jí za to patří i Váš dík !!!
17. 03. 2014 | 16:34

JF napsal(a):

... z tohodlectentonoc se ale Mynářovi nebude dělat asi moc radostná svodka - ale vezme-li i to předběžně pozitivně že zadní vrátka má pootevřená v dosud neznámém výsledku prověrky o které se Zeman jen tak z čitajasna po roce dozvěděl že by byla asi potřeba ... možná by mu odpadla tahle sakra práce s těmihle žvásty.

Jinak pan autor v tom sehrál klasickou a důležitou roli užitečného křoví což mohl předpokládat ... aspoň takto zpětně viděno. Ale ta Římanová to musí být ale protřelá čupr ouřednice - jak ze žurnálu z českých ministerských králíkáren.

Von ten Koudelka je taky stejně machr a fantom českého takypráva a ještě to dokonce učí na českomoravských právnických sorbonách ... myslím že diplomku u něj dělal i Bohuš. To budou loajalitky.

Ještě že carský důstojník z Hradu už zavelel a zatrhl to plané pindání zkrachovalců a jiných ústavních činitelů na netu ... ;-)
17. 03. 2014 | 17:02

nedomac napsal(a):

To Mac:

ale amnestie propustila i mnoho Rusů, kteří pak zmizeli.

Tvých Rusů, které máš za osvobození Krymu tak neskonale a srdečně rád.
17. 03. 2014 | 17:07

Ludwig Samuel Engel napsal(a):

Dobrý den,
Váš blog sleduji se zaujetím. Ne vždy jsem souhlasil s Vaší obhajobou Václava Klause, ale vnímal jsem ji jako odborně fundovanou obhajobu zaměstnavatele ze strany loajálního zaměstnance. A toho si cením - odbornosti a loajálnosti i oné kombinace - loajálnost jen potud, dokud je odborně obhajitelná.
Jen si nejsem jist tou tenkou hranicí, která vede mezi právem a spravedlností. Neb ne vždy co je dle práva, je i spravedlivé. Ale tohle dilema mají (nebo by měli mít) všichni právníci.
17. 03. 2014 | 18:36

Michal Macek napsal(a):

gratuluji k rozsudku :)

jinak:

"Lidsky se mi jevila jako žlučovitá, své okolí šikanující a jakoukoli iniciativu či dokonce vlastní názor tvrdě trestající bytost, bazírující na podružnostech (a ještě špatně) a zcela přehlížející podstatné věci. Odborně jsem ji vnímal jako osobu, u kterého jsem nechápal, jak mohla dokončit byť i jen jeden jediný semestr právnické fakulty, bez cizí odborné pomoci naprosto ztracenou a parazitující na ostatních."

to neni jen popis vasi nadrizene, to je univerzalni popis vsech sefu :))))))
17. 03. 2014 | 19:11

Richard napsal(a):

"ale můj návrh by nikdy nevedl k zastavení trestních stíhání např. v kauze H-systému a jí podobných kauzách ekonomické kriminality, protože můj návrh ekonomickou kriminalitu a korupci z dosahu amnestie výslovně vylučoval. Navíc můj návrh rozlišoval mezi platností a účinností amnestie a dával tak orgánům činným v trestním řízení devět týdnů na to, aby se abolici vyhnuly v jakékoli kauze; tím se mi fakticky podařilo obejít fakt, že jediným způsobem, jakým prezident může zasáhnout do trestních řízení, je zastavení trestního stíhání - já navrhoval zastavení s odkladem."
P.H.

tak v tomto se vůči amnestii(a jejím dopadům), která byla skutečně vyhlášena, celkem důrazně vymezujete a zde pak napíšete toto:

"A dnes bych ji hájil stejně, se stejnými výhradami."

Tak, co byste vlastně hájil a s jakými výhradami, když paskvilní částí byla právě ona abolice(resp. ekonomická kriminalita a korupce), kterou jste z vlastního návrhu údajně vyloučil?

Hájil jste(a byste) tedy znění(a z něj plynoucí důsledky), vůči němuž jste se ve vlastním návrhu sám negativně vymezil, resp. vyloučil ho?
To nějak nechápu
17. 03. 2014 | 21:35

Pravá Míra napsal(a):

Pane doktore, je věcí osobní integrity pracovat v takovém spolku, lakým byla KPR za vlády lháře Klause. Buď jste byl příliš mladý, nebo příliš ambiciózní, doufám, že se nyní budete na život dívat trochu jinak. Já bych s těmi lidmi, kteří byli (a jsou) v KPR nemohl být ani minutu.
17. 03. 2014 | 21:48

úhor bílý napsal(a):

Vraťe Krym Dánům!
17. 03. 2014 | 21:49

modrý edvard napsal(a):

nebo Švédům.
Zajímavý článek. Kdo má pravdu,, to samozřejmě nevím. Ale v souvislosti s předchozím, je dobře, že Klaus už na hradě nesedí.
17. 03. 2014 | 22:44

JF napsal(a):

ostatně Miloš má vlastně praudu - žádný blog nejlepší blog - i kluk Koudelkovic s tím měl štrapác a musel hezky pěkně mazat - ne z Hradu, ale blogy s neuváženými indiciemi o amnestii ... jen s podivem co nám to vládne za sebranku a amatéry, to má být výběr? - i jako nějakej zaměstnavatel blbý natož když sami dle občanské prvouky jsou našimi zaměstnanci. Tak nějak ruku v ruce - vyhřezlej českej kocourkov - zas jen ta ruka co ruku meje. Jo dá se tomu říkat i akce Čisté ruce či STOP Kalouskovi či nějaký zaměstnání. Jak by tomu jeden jen rád uvěřil že jdou po sobě a nikoliv pěkně za sebou ;-)
18. 03. 2014 | 00:19

Twist napsal(a):

Paní nebo pane Pravá Míro, bohužel Vy byste nemohl pracovat v KPR, my obyčejní lidé musíme v tom hnoji, který produkují naši zvolení i nezvolení představitelé, žít. Jsou to tajtrdlíci, pro svoje ego udělají všechno. Na takovou šaškárnu, kterou narafičila na nebetyčně ambiciózního Sobotku Merkelová, bych se styděl. Vzala ho do své náruče, zatímco Nečasovi dovolila jednat jen s bavorským ministerským předsedou. To je pokrok v česko-německých vztazích! Příště si rovnou může zabalit lokajskou uniformu.
18. 03. 2014 | 04:20

petrvileta napsal(a):

Tak je to venku. Kdysi na Neviditelném Psu komentoval jistý Kocour a a měl sakra inside informace ... a hele, kdo to byl. :-) A další věc je, že se Zeman od Bamberského kufříku v disciplíně zvané "skok na špek" znatelně zlepšil.
18. 03. 2014 | 04:28

e.m. napsal(a):

Vážený pane Hasenkopfe, chápu, že z Vašeho hlediska je nutné, aby se Vám dostalo spravedlnosti/zadostiučinění atd.
Upřímně, z mého hlediska /velice běžný čtenář/ je poměrně obtížné intriky nějak spolehlivě *rozluštit* a už zcela nedostupný pro mne je jakýkoli zásah v tomto sporu; toliko člověk s hrůzou zjišťuje, jak *neprávní* a následně i necivilizované prostředí v ČR máme.
Jak uvádíte, jste právník, a to veřejně činný.
Až se budete opět věnovat právní problematice a veřejnému zájmu (předpokládám, že se Vaše činnost v budoucnu nebude zaměřovat pouze na Vaši záležitost), mám pro Vás námět:
http://www.novinky.cz/finance/330643-jediny-podpis-na-smence-staci-na-zniceni-celeho-zivota.html
Podle mého názoru by bylo potřeba něco dělat; není v pořádku, aby podvodníkovi např. stačilo podstrčit pod odstřižený formulář ve videopůjčovně prázdný arch nebo zazvonit na Vaši babičku např. s tím, že má pro místní úřad podepsat, že dosud bydlí na své dosavadní adrese, a podobně; opravné prostředky minimální (pokud vůbec jaké)....

Za úsilí učinit z České republiky civilizované a spravedlivé místo Vám předem děkuji.
18. 03. 2014 | 08:15

čumil napsal(a):

Docela by mne pane autore zajímal Váš právní názor na epické vyprávění ve včerejším blogu bojovníka ze všebohulibé J.Urbana, který spolu s J.Kalvodou na opůdě Diag Human vzali do svých rukou řešení kauzy OPENCARD za účasti Vaška, který šel s pány na led, pardon, pana Chytila a "slibotechny" policisty. Viz pořad tuto neděli OVM (přítomen úplně nejvyšší státní zástupce Zeman) a následná reakce osvícence J.Urbana již zmíněným blogem. Prosím další blog na toto tema od Vás, děkuji.
18. 03. 2014 | 10:23

dedek napsal(a):

Vážení diskutující,
osobu jménem Římanová bohužel znám po pracovní stránce celkem dobře. Její angažmá ve veřejné správě je těžko uvěřitelnou absurditou. Pokud nějakou kvalifikaci vůbec má omezuje se na "členství" v jakési před i po listopadové pseudoumělecké pseudioelitě. Moje chrakteristika k ní by asi byla téměř totožná: neschopnost, nemorálnost, intriky a pomluvy. Možná bych přidal jeden zvláštní detail: schopnost naprosto zdevastovat práci ostatních, pak je u nadřízeného pomluvit a nakonec obětavě napravit chyby tím, že věc vrátí do původní podoby. Cizí peří ji jistě nesmrdí.
Dědek
18. 03. 2014 | 11:37

JF napsal(a):

buď je něco podle práva nebo je právo podle něčeho - ouplně nejvíc jsou sociální inženýři
18. 03. 2014 | 14:30

kocour napsal(a):

Baba Jaga:

Zda to mám zapotřebí? Osobně ne, ta vzácná paní mi dnes už nemůže vůbec nic. Ale kdybych mlčel, znamenalo by to, že se s tím smiřuji. V tomhle státě jsou tisíce lidí vystaveny mobingu a šikaně a bojí se ozvat. Kam bychom se dostali, kdyby se proti tomu bál ozvat i poradce prezidenta? A za druhé, Mynář a Zeman z její zkazky stále vycházejí. Bylo nutností říct, jak to celé bylo dohromady, včetně těch podrobností.

e.m.:

To je podstata směnek, aby byly dluhem samy o sobě a ten dluh se nemusel prokazovat. Vymyšleno benátskými kupci ve 13. století, možná ještě dřív. Říkám to každému: Nepodepisuj směnku, nepodepisuj směnku, nepodepisuj směnku, nebo se z toho zblázníš. Stačí slovo "směnka" a závazek zaplatit za ni, jinak to může být napsané třeba na hajzlpapíru.

Čumil:

Urbana nečtu, nicméně na kauze Diag human měla údajně podíl i ta paní, o které se v článku píše:

http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/namestkyne-rimanova-byla-odvolana-153576
18. 03. 2014 | 14:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den paní či pane, která/ý se podepisuje jako Jaromír Vlček resp. JUDr. Šedivá a jehož příspěvky přicházejí z IP jednoho z ministerstev.

Budete-li dále publikovat texty pod podvrženými jmény skutečných osob, zablokuji tuto sdílenou IP adresu, což se zřejmě ministerstvu nebude líbit a zkusí zjistit, proč jsem k tomuto kroku sáhl. Rád to vysvětlím.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 03. 2014 | 16:11

pavelhasenkopf napsal(a):

Tak možná by stačilo odstřihnout odbor 10 onoho ministerstva, předpokládám, že bych uhodl napoprvé a bez váhání, o které ministerstvo jde a kdo se to tady snažil vydávat za své bývalé kolegy. Jinak názorná ukázka trestného činu poškození cizích práv, § 181 TZ, v praxi. Studenti s tím mívají často potíže, protože si pod tím neumějí představit nic konkrétního.
18. 03. 2014 | 16:53

e.m. napsal(a):

komentující Kocoure, inu zdá se, že ani nemusíte podepsat - že můžete např. podepsat něco dočista jiného... a tož něco by s tím být udělatelného mělo být, ne?... ;-) zdá se, že obraně před falšováním lístků MHD bylo věnováno úsilí nepoměrně větší....a vida, víceméně se vyřešilo!

navíc si myslím, že civilizace založená na toleranci k podvodu, na lichvě a podobných úkazech je v podstatě k výkalu /chápu - jak staromódní! a chápu podruhé - momentální stanovisko je, že jedná-li se o spravedlnost, o PRINCIP NEJDE, jde O OSOBY... nebo... se v JUDr. H. a spol. mýlím? no snad jo.../
18. 03. 2014 | 22:08

e.m. napsal(a):

P.S. Ono toho aktuálně zpackanýho v právním řádu bude víc.
Člověk by řek, že co má z právníků ruce a nohy, bude se snažit, aby pí Válkovou chystané látání děr dopadlo co nejlíp....
18. 03. 2014 | 22:14

e.m. napsal(a):

P.S.2 ... co má ruce a nohy, a to i za cenu, že z toho budu mít politicky starou bačkoru, protože je zrovna u vesla protistrana - čistě pro tu švandu, že to bude (pro změnu jednou) fungovat....
18. 03. 2014 | 22:22

aaa napsal(a):

hjghjgjgjg
19. 03. 2014 | 13:22

aaa napsal(a):

kjhgf
19. 03. 2014 | 13:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy