Multi-kulti jako pták Fénix

28. 10. 2010 | 17:34
Přečteno 6567 krát
Glosa k diskusi Martina Šimáčka z Úřadu vlády, Marka Švehly z Respektu a Zbyňka Petráčka a Petra Kamberského z Lidových novin („Multi-kulti: smrt před zrozením“, LN 23.10.010).

Podnětem k rozpravě se stal nedávný výrok německé kancléřky Angely Merkelové, že multikulturalismus totálně selhal. To odmítl Marek Švehla s tím, že v Evropě přeci není žádná oficiální politika multikulturalismu a výroku kancléřky proto nerozumí. Nemohl tedy v Německu a potažmo v Evropě totálně selhat, poněvadž tam nikdy nebyl, respektive nestal se oficiální doktrínou. Ano, na rozdíl od Kanady či do jisté míry USA se multikulturalismus na evropském kontinentě státní ideologií nestal. To však neznamená, že nebyl a není jako ideologie z principu odmítající národní stát na různých úrovních prosazován. Nejmarkantněji ve školských osnovách, kulturní politice, integraci přistěhovalců a při budování Evropské unie. To lze prokázat přehršlí citací z ideových obhajob potřeby změnit kurikula - základními školami počínaje a univerzitami konče, formulaci integračních politik na multikulturním principu nebo preambulemi zákonů a mezinárodních smluv. Například v našem zákoně o právech příslušníků národnostních menšin z roku 2001 legislativci uvádí“ „maje na zřeteli vytváření multikulturní společnosti a usilujíc o harmonické soužití národnostních menšin s většinovým obyvatelstvem..“ To znamená multi-kulti ze zákona. A přeměnu Čechů v obyvatelstvo. Bez zřetele na to, jak by měla taková společnost fungovat.
Ostatně nejpregnantněji byla kritika multikulturalismu formulována právě vůči jeho důsledkům v úrovni vzdělávání. V USA to byly již před dvaceti lety především práce Allana Blooma Closing of the American Mind (Uzavírání americké mysli) a Arthura Schlessingera Disuniting America (Fragmentace Ameriky), letos v Německu pak kniha Thila Sarrazina Deutschland schafft sich ab (Německo se likviduje), která podnítila diskutovaný výrok kancléřky Merkelové. Úpadek tito autoři spatřují v rozmělnění požadovaného společného vzdělanostního kánonu multikulturalistickým relativismem. Není podle nich jedno, jestli je, nebo není, vyžadováno osvojení si národního jazyka, historie a kulturních norem. V Evropě nelze tak snadno jako v zámoří prohlásit obyvatelstvo za národ přistěhovalců, jak to v USA rétoricky učinil exprezident John Kennedy. Evropské národy se příliš zjevně formovaly na svých vydržených územích a lidé zde nežijí pocitem, že by se odněkud k někomu přistěhovali. Skutečnost to ovšem není ani ve Spojených státech. Ty založili osadníci, ne přistěhovalci (imigranti). Ti k původním obyvatelům neimigrovali, nýbrž jejich zem (často násilně) osídlili. To není slovíčkaření, ale rozdíl ve výpovědi o rozdílných skutečnostech.

Podle dalšího diskutujícího Martina Šimáčka multikulturalismus znamená „úplné otevření se všem typům kultury, tradic a hodnot, které si lidé ve svých individuálních i skupinových identitách mohou osvojovat a žít“. Pak je tedy nutné zvážit, jakým to kulturám, tradicím a hodnotám se má, nebo nemá, společnost úplně otvírat. A vzhledem k tomu, že multi-kulti v Česku je skloňováno především ve vztahu k integraci Romů, je na místě se na její roli právě v této specifické integraci zaměřit. Zbyňek Petráček rozlišuje „dva zcela rozdílné modely integrace: asimilace a multi-kulti. Asimilace znamená přijmout normy většiny, mezi níž žiji, multi-kulti znamená, že většina musí do značné míry pozměnit svá pravidla, aby vyhověla menšinám, které se asimilovat nechtějí.“ A já bych se neodvážil tvrdit, že by se Romové v Česku nechtěli asimilovat. Naopak, z dostupných demografických dat v porovnání s výsledky sčítání lidu vyplývá, že se většina Romů považuje za Čechy (podle demografů žije u nás circa 200 tisíc Romů, k romské národnosti se jich přihlásilo necelých 12 tisíc). O produkty státem subvencované romské kultury (časopisy, folklór, muzeum) jich projevuje zájem jen pár (spíše stovek než tisícovek). Přesto jsou Čechy zhusta považováni za nepřizpůsobivé. Takzvaní integrovaní, tedy ta větší polovina nepobývající v ghettech (tam je podle výzkumů umístěno maximálně „jen“ 90 tisíc „sociálně vyloučených“), nekonfliktně se živící a bydlící, ale odlišující se samozřejmě tmavší pigmentací a vědomím romského původu, pak takzvané majoritě vyčítají, že je všechny (Romy) hází do jednoho pytle. Ta bolestná výčitka je jistě na místě. Kdo jsou tedy ti, co se nechtějí integrovat a která pravidla by při takovémto (Petráčkově) vymezení měla česká většina při multikulturní integraci Romů pozměnit?

Většinu Romů vzpírajících se integraci bychom podle vodítek daných například úředníky samospráv našli v některé ze stovek sociálně vyloučených lokalit, lidově tedy cikánských ghett. Já tam ale při desítkách výzkumů žádné odpírače integrace nenašel. Mluvil jsem tam s lidmi zdevastovanými generačně předávanou chudobou, z které mohou stěží uniknout. K integraci postrádají vyžadované pracovní a kulturní návyky. Přitom chtějí to samé jako i ona většinová konzumní společnost. Pohodlné bydlení, dobré jídlo a pití, auto a zábavu. Pokud se jim něčeho z oněch statků dostane, rychle je zkonzumují (vybydlí). Rozdíl není v hodnotách, ale v prostředcích jejich dosažení. Pracují hlavně na černo. Práci nazývají brigádou. Ztěžují si často na diskriminaci kvůli tmavé barvě pleti a často ji taky, byť stěží prokazatelně, zažívají. Žijí pospolu s bílou chudinou. Ta se od nich liší snad jen viditelnějším bezdomovectvím. Vědí, že jsou Romové, starší z nich většinou umí romsky a znají jméno osady na Slovensku, z které přišli oni, nebo jejich rodiče. Jejich národnost je jim lhostejná. Mluví etnolektem češtiny a sledují televizní soutěže a seriály.

Romů vzpírajících se integraci je výrazná menšina a našli bychom je toliko podle vodítek ze soudniček či barvotiskových románů. Měli by mít na krku hodně zlatých řetězů a přívěšků a často je taky mají. Jejich ženy uvidíte jen v sukních, a jak se vyjádřil jejich „král“, jejich cena je dána tím, jak jsou dobré čórkařky (zlodějky). Světem je jejich rodina, vše mimo ni je potenciálně znečišťující. Obchodují se vším, s čím se obchodovat dá, ať již v souladu, nebo spíše v nesouladu se zákony. Tento nesoulad pak zaplňuje jejich trestní rejstřík. Považují se za jediné a pravé Romy. Nenapadá mě, jaká pravidla by „většina“ měla pozměnit, aby vyhověla jejich multikulturní integraci.

Diskutující se shodli na tom, že multikulturní prostředí je v Evropě a arci v menší míře i v Česku prostým faktem a že se jedná o to nastavit obousměrná pravidla integrace. Měli tím zjevně na mysli hlavně integraci cizinců. Marek Švehla dokonce konstatoval, že „my teď žádné potíže neřešíme. Pouze přemýšlíme, zda a jak ty, kteří sem spontánně přicházejí, přinutit naučit se česky a dodržovat pravidla.“ Jinak je zřejmě jejich integrace věcí jich samotných. Na to mu Petr Kamberský oponoval, že „ jakmile dovolíme nějaké kultuře, aby své členy ‚držela uvnitř‘, máme konec otevřené a pluralitní společnosti.“ O takovémto držení uvnitř závěrem referoval Martin Šimáček na příkladu cizinců z bývalého Sovětského svazu, pracujících u nás „jako vazalové mafiánských agentur nelegálně, bez zákonné ochrany. Prostě tu existuje paralelní sociální a zaměstnanostní systém, který většina obyvatel Česka nezná a který rozhodně nepřispívá k sociálnímu smíru mezi cizinci a obyvateli Česka, a tedy také k rozvoji přirozené multikulturality.“ K tomu nutno dodat, že vytváření paralelních světů se netýká jen ex-sovětských nově příchozích, ale i valné části Romů a Vietnamců. Těm pak paradoxně nejvíce chybí možnost učit děti rodné řeči, ne češtině.

Jak tedy rozvíjet multikulturalitu, aby nebyla nepřirozená? Možná nediskutovanou přirozenou asimilací a potíráním mechanismů autosegregace (držení uvnitř)… Predikci vývoje však spíše obsahuje samotný název diskuse (Multi-kulti: smrt před zrozením), evokující báji o ptáku Fénixovi. Ten se podle egyptské legendy jednou za pět set let v hnízdě sám spálí, aby z popele opět vzlétnul znovuzrozen. Tak se i ideologie multikulturalismu, od níž se nyní verbálně začínají distancovat mocní tohoto světa, po sebeupálení promění v jiný ismus. Nevím jaký, ale vytvoří ho jistě ti, jimž přirozené nebude po chuti.

Vyšlo ve zkrácené podobě 27. října v Lidových novinách pod názvem Multi-kulti na český způsob

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bigjirka napsal(a):

Jo, tohle je docela pěkný článek. Autore, jaké vidíte reálné možnosti zlepšovat integraci cikánů v konkrétní obci? S cikány se komunikuje, nedostanou nic zadarmo, starosta se naučil cikánsky, někteří mají rajčata pod okny! To už jsou gadžové? Jen málokteří ovšem dokončili alespoň pomocnou školu, všichni mluví příšerným etnolektem. Co tedy udělat, aby alespoň jejich děti dostaly šanci na plné uplatnění podle svých skutečných schopností?
28. 10. 2010 | 17:59

Vilém napsal(a):

Nad menšinami můžeme dumat donekonečna, tam důvod problematického vývoje nenajdeme. Problém totiž není v multikulturalismu, nýbrž ve vývoji většinové části společnosti směrem k netoleranci, což se projevuje daleko víc v nesnášenlivosti obecně než jen v odporu proti způsobům menšin - doplácejí na to také okrajové skupiny z etnické většiny a stále víc také všichni neprivilegovaní.

Česká společnost se od západoevropských liší snad jen v tom, že tady nikdy, kromě několika málo let krátce po Listopadu, tolerance ani zdaleka nepřevládala. Nesnášenlivost a malost ve vztahu k odlišnosti a zběsilost vůči jejím nositelům tady není ani předmětem pravolevého konfliktu, zakomplexovaný socan/komunista je stejně nenávistný jako nahnědlý pravičák. Kromě dnes politicky mrtvých zelených zde převládá typ politického demagoga, který občany štve proti všem odlišným skupinám, aby si nevšimli korupce a výsad našich elit. Tím u nás také nybývá odlišného významu kritika multikulturalismu - zatímco v Německu snad může jít o seriózní snahy uchovat místní kulturu a vzdělanost, u nás jde jen o ničemné zápecnictví.
28. 10. 2010 | 18:17

vasja napsal(a):

Nekecaj, pane Vilém a vysvětlete, co většinová společnost netoleruje a měla by.
28. 10. 2010 | 18:30

bigjirka napsal(a):

stručné a jasné, vasjo. Pitomé jako vždy, Viléme. Vy nezklamete. Podle vás se tedy všichni mají naučit žít jako cikáni?
28. 10. 2010 | 18:33

Vilém napsal(a):

Potvrzuje se moje tvrzení, že v ČR kritický vztah k multikulturalismu není záležitostí racionální elity, nýbrž simplexního davu, proto také nemůže jako - možná - v Německu přinést obrodu étosu výkonu a sebevzdělávání, nýbrž slouží jako ochranná hráz pro kulturně rozložené omezence, kteří svou tupost vydávají za národní poklad. ;-)
28. 10. 2010 | 18:40

vasja napsal(a):

Dobrý den, pane Bigjirko:)) ať se daří.

Pane Viléme, trochu sroumitelně, jo? Tady nejste v hospodě U camrala.
Co by teda ta většinová společnost měla tolerovat?
28. 10. 2010 | 18:50

skeptický napsal(a):

Podobné příčiny mají podobné důsledky,a tatínkové,kteří tuto bramboračku vaří to dobře vědí.

A kuchaře,kteří přihlížejí a rvou si vlasy,nálepkují a označují.
28. 10. 2010 | 18:52

bigjirka napsal(a):

ahoj vasjo. Viléme, potvrzuje se čím? Patří k multikulturalitě sraní na schodech a šíření žloutenky? Opravdu se tomu máme učit? Jak vypadají vaše schody? Ale stejně jsem rád, že je tu žertéř jako vy, když už jsem přišel. Máte nějaký nápad, jak financovat společnost složenou z vás, vám podobných a cikánů? Nebo jak byste si to celé představoval? Vy vždycky jenom kritisujete, proč někdy nenavrhnete něco positivního?
28. 10. 2010 | 18:57

Ládik!!! napsal(a):

Jedině práce šlechtí. Každodenní. Každého, bez rozdílu barvy kůže.
28. 10. 2010 | 18:59

slunce napsal(a):

Ad: autor blogu
Při veškeré úctě k multikulturním ideám vidím dalekosáhlý problém v integraci Rómů do české většinové společnosti.
Jejich rozdílná etnicita, která je podmíněna nejenom kulturně ale patrně i biologicky, jim toto začlenění znemožňuje.

Obdobný je problém černochů v USA.

Jak jinak lze vysvětlit, že integrační procesy, které trvají již 60 let, selhávájí.
Je to snad málo, když předtím staletí pouze kočovali? Většina "přizpůsobivých" přistěhovalců se plně zařazuje ve druhé až třetí generaci.

Je to docela problém, některá etnika jsou prostě "problémová" a případné asimilaci "vzdorují. Ke škodě jich samých i většinové společnosti.

Žádné politicky korektní řešení této problematiky v současné době nevidím.
28. 10. 2010 | 18:59

slunce napsal(a):

Ad Vilém: Komplexy v žádném případě nemám, řadu let jsem bydlela v Mostě, kde byl rómský problém docela ožehavý.
Kdybych neprožila tuto zkušenost, možná bych měla větší sklony k prázdným frázím "Vašeho" typu.
28. 10. 2010 | 19:11

Vilém napsal(a):

Problém většinové společnosti je hlubší než jen netolerance, ta je odvozena od ztráty ideálů, tedy odhození levicového optimismu a víry v jiný svět, bez které se automaticky dostáváme do pasti falešného, sebezničujícího realismu a neustále se stupňující represe, která vede jen do slepé uličky. Popisuje to pan Dolejš na svém blogu v článku ke knize Levice mezi minulostí a budoucností. Týká se to právě vás, přátelé - po Listopadu jste měli určitě úplně jiné zájmy než snahu vyvolat státní represe vůči Romům, proto se vám žilo snesitelně. Už tehdy jste se mohli užírat tím problémem a mečet od rána do večera, ale ke svému štěstí - z rozumu to jistě nebylo - jste si nacházeli optimističtější témata.
Kultury se programově "uchovávají" až tehdy, když už nemají život, když jde o zdechliny, a že by zrovna stát a jeho represe, který nenávidíte i vy, kteří s ním nemáte zdaleka tak negativní zkušenosti, byl přijatelnější pro Romy, že by dokonce mohl vynutit kulturu?
28. 10. 2010 | 19:26

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, dějiny neurychlíte, nepředběhnete ani nepřeskočíte. Kdykoliv se o to někdo někde pokoušel dycky tekla krev, potoky krve…
Holt je třeba dozrát a pokud možno ve vlastním květináči. Jinak při násilném přesazování, náklady obrovské, výsledek zdrcující…
Tak pravil wbgarden.
Veselé krizování…
http://www.xoxma.lv/uploads...
28. 10. 2010 | 19:27

jihočech Honza napsal(a):

Nedávno jsem četl životopis cara Alexandra II. od Edvarda Radzinského. V jedné scéně se tam píše, že Rusku lze vládnout jenom bičem nebo sekerou. S Cíkány je to stejné. Pokud je nedržíte zkrátka, řádí jako zběsilí.
28. 10. 2010 | 19:30

slunce napsal(a):

Ad Vilém:
Mně ty vaše poznámky přijdou docela od věci. S Romy problémy byly i v předlistpadové době. Ty moje (dětské) zážitky z Mostu jsou právě ze 70. a 80. let.
Rómové byli vždycky problémoví a to si pište, že se je tehdejší vládní normalizační garnitura snažila integrovat.
Pro Romy je totiž nepřijatelné zřejmě každé státní zřízení, kdežto majoritní většina je schopna se jakž takž téměř vždy etablovat.
To není o státním zřízení, ale o odlišném etnickém založení těch Romů. Napětí ve společnosti je nyní pochopitelně větší než bylo tehdy, ale rómský problém to příliš nezměnilo.
Myslíte, že mně osobně to nějak těší, že se to řeší desetiletí bezúspěšně?
28. 10. 2010 | 19:45

babča napsal(a):

Viléme, Vy jste snílek, kavárenský rozumbrada nebo blbec (promiňte).
Běžte nějaký čas žít mezi ty "správné" Romy a ta Vaše tolerance i snášenlivost kvůli bohužel beznadějné snaze o nápravu věci zcela jistě zmizne.
28. 10. 2010 | 20:25

Martin napsal(a):

Autor nepokrytě lže a vymýšlí si, je to typický kancelářský intelektuál.
Etnikum ti-jejichž-jméno-se-nesmí-vyslovit se vůbec integrovat nechce, to odjakživa zajímalo jen a pouze jak přijít k bezpracnému zisku, což činilo především krádežemi a pro minimalizaci stíhání za krádeže kočovalo od vesnice k vesnici. Je to důsledkem jejich společenské vývojové zaostalosti, je to etnický relikt z doby před vynalezením zemědělství. Projevuje se to například tak, že dosud nemají vynalezeno osobní vlastnictví, ale mají vlastnictví kolektivní a to je vážná překážka byť se snažit pracovat. Navíc je opakovaně prokázáno, že jedinec odloučený od komunity v útlém věku sociálkou a dokopaný státem až do výučního listu v dětském domově, v 18-ti musí domov ze zákona opustit a tyto nabyté znalosti zapomene do půl roku a vrací se ke svému přirozenému způsobu života, to jest drobné krádeže.
Je proto totálně nesmyslné vůbec hovořit o integraci tohoto etnika, pokud se nestane něco mimořádného, bude toto etnikum stát na kraji společnosti napořád a moc by mě zajímalo, jak dlouho bude trvat humanistickým intelektuálům, než to pochopí.
28. 10. 2010 | 20:27

Medikolog napsal(a):

Viléme,

zapomínáte, že "do listopadu" obsahoval trestní zákon mimo jiné paragrafy proti rozkrádání, kriminalisoval lichvu a příživnictví. Kdo nepracoval a nemohl prokázat VLASTNÍ legální zdroje prostředků byl podroben nucenému pracovnímu výcviku v kriminále, kde se naučil i ráno vstávat, dodržovat režim...

Žádné dávky pro flákače tehdy neexistovaly (příživníci - parasité seděli) a s pracujícími cikány lidé nikdy problém neměli. Problém ale měli tehdy i nyní s kradoucími, loupícími, po nocích řvoucími kriminálníky vše barev a pohlaví. SNB a soudnictví ČSSR pachatele strkaly za katr, což PCR nemůže - drban je dneska pán. A to poctivě pracující ovce začíná štvát a občas se i nějaký bezmocností frustrovaný beránek či ovečka ubekne (verbální zločiny nejenom DSSS), nebo dokonce zatrká (Vítkov), za což je neomylně namísto parasitů strčen za katr on. Je to zřejmě osud všech pravých disidentů ze všech zemích Světa. V současnosti je v ČR zajímavé, že "zavytí" vlků z druhé strany soudce nechává v klidu, i když je obsahově minimálně stejné - jen ta orientace je jiná.

S tím nemá politická orientace vůbec nic společného. Vnímání nespravedlností jde napříč politickým spektrem celými dějinami lidstva a nic jiného za tím není třeba hledat. I zneužívání toho k politickým cílům je staré jako lidstvo samo. Kdo nevěří, ať si přečte TORAH (Starý zákon z Binble). Chov parasitů neměl nikdy v historii věčného trvání. Nikdy dlouho nepřežili smrt posledního hostitele.
28. 10. 2010 | 20:56

bigjirka napsal(a):

Viléme, proč na výzvu napsat nějaký positivní návrh regujete vyšilováním a nadávkami? pro začátek zkuste navrhnout, kdo to všechno má financovat, když vy to nejste.
28. 10. 2010 | 21:02

Tenco napsal(a):

Medikolog
Dobře. A co dál ? Hubit parazity ? Trkat jak ve Vítkově ?
Ta děcka se narodit nechtěla. To je chcete včecky vytrkat ?
Kam ?
28. 10. 2010 | 21:02

Medikolog napsal(a):

Tenco,

"Ta děcka se narodit nechtěla".. mě se nenarodila a proto zase já je živit nechci. Mají od toho své vlastní BIOLOGICKÉ rodiče. A když ti rodiče nemají sami potřebnou dávku zodpovědnosti, je třeba JE DOTRKAT DO PRÁCE a dohlédnout, aby doopravdy za tu minimální mzdu (pracuje za ni spousta narozdíl od dávkařů z povolání i KVALIFIKOVANÝCH lidí) podávali pracovní výkon a aby z výdělku nejprve zabezpečili potřeby všech svých dětí - a teprve poté, zbyde-li jim, mohou jít chlastat a hrát automaty ale až poté co ještě dětem zkontrolují úkoly a prověří, že jsou připravené na následující školní den.. Ráno před prací děti vybaví snídaní a svačinami, aby je nemusely krást. Samozřejmě každý komu se to nelíbí může jít pracovat normálně za víc a brát celou mzdu v korunách, kdežto ta za veřejné pracovní nasazení by byla podle počtu vyživovaných osob vyplácena v potravinových poukázkách jako za první republiky a většinou i v USA. Tedy čím více dětí, tím více jídla a méně peněz na zábavu. Činže a inkaso by jim samozřejmě úředně před výplatou strhávalo (a platilo přímo oprávněným) ministerstvo veřejných prací.

A komu se nelíbí ani to, nechť požádá o cestovní pas nebo o cestovní průkaz a emigruje třeba až do té Země píva, kde zakázali práci.. kde nehlídaj policajti, tam hlídají vandráci:). Ale ne že jim někdo v případě návratu započítá byť jediný proflákaný den strávený v cizině. Rovněž dávky by si u mě šlo vyzvednout po lhůtě pouze do 14ti dnů (kromě hospitalisace v ČR), takže by nebylo možné pobírat dávky v ČR i v cizině současně, nebo v cizině pracovat a v ČR saoučasně parasitovat. Kdo se zdržuje v cizině dává jasně najevo, že má z čeho žít (a cetovat) a dávky proto nepotřebuje. Na dovolenou má nárok pouze pracující za práci a po práci. Dávkař je na "dovolené" furt:). Že s něčím tak jednoduchým min. Drábek ještě nepřišel?

Osobně si myslím, že kdyby alespoň zlomek z toho co
jsem naznačil stát uvedl do praxe tak by žádný 14x trestaný se s celou tlupou policii a pracujícím naposměch neskrýval pod svícnem s kradeným benzínem... a tak by k žádnému vítkovu nedošlo. Bez motivace by nebylo akce..

Ale Tenco upřímně: Nemyslíte že se jedná o problematiku celkově příliš rozsáhlou pro jakýkoliv blog a že proto můžeme o problémech diskutovat pouze ve zkratce a bez uvádění všech nekonečných dalších souvislostí?
28. 10. 2010 | 22:08

vasja napsal(a):

babča napsal(a):
Viléme, Vy jste snílek, kavárenský rozumbrada nebo blbec (promiňte).

Na kavárenskýho rozumbradu nemá.
Ale blbec, co si na něj hraje, tak to jo..
28. 10. 2010 | 22:36

honolulu napsal(a):

Ptak FENIX ?? Asi jo, ale bude se jmenovat Nacionalism nebo Fasism nebo Nacional Socialism...Za vzkriseni tohoto FENIXE jsou zodpovedny socialni experimenty, ktere jsou zkouseny na lidech proti jejich vuli. Nasilna integrace - diktat z Bruselu, kriminalni terror na lidech, "positivni" diskriminace atd.
Tak az prileti FENIX, ja budu utikat jako FELIX (kocour se zapalenou slamou u "vyfuku".)
Kam asi budou utikat vsichni propagatori toho nesmyslu proti prirode, multi-kulti ?
FENIX je sezobne ! ! !

Pane Midikolog, Vy jste velmi vzdelany a logicky clovek..
Chtel bych Vas poprosit, aby jste stale psal !!! V Ohiu me zvolili do funkce. Budu mit ted daleko mene casu.
Tu kouzelnou zem, kde je moooore piva, jsem po 42 letech hledani nasel..Jmenuje se Marco Island..Snazim se jim tam vysvetlit, ze by nemeli chtit penize za pivo. Diky memu zjevu a sarmu to nekdy pracuje...
UTIKEJTE, UTIKEJTE multi-kulti, praska skorapka na vajicku s FENIXEM !
28. 10. 2010 | 23:53

cesky Cech napsal(a):

Vileme, vyborne jste to napsal,
Chocholousek se na Vas uz tesi.
29. 10. 2010 | 02:22

americky Cech napsal(a):

Vileme, spatne jste to napsal,
Fenix se na Vas uz tesi.
29. 10. 2010 | 03:14

Medikolog napsal(a):

Přeji hezký den Honolulu a hodně úspěchů v Ohiu. Obávám se, že na Marco Islandu by mi český starobní důchod místo na celý měsíc vystačil tak snad na dopoledne:).

Pták Fénix se rodí z vlastního popela, aby znovu povstal v plné kráse. Někdo prů nalezl rozestavěné hnízdečko v Dixie... takže Vítkov s ním neměl nic společného
29. 10. 2010 | 05:36

ZAM napsal(a):

Autor:
Článek je významově zmatený.
"Většinu Romů vzpírajících se integraci bychom podle vodítek daných například úředníky samospráv našli v některé ze stovek sociálně vyloučených lokalit, lidově tedy cikánských ghett. Já tam ale při desítkách výzkumů žádné odpírače integrace nenašel. Mluvil jsem tam s lidmi zdevastovanými generačně předávanou chudobou, z které mohou stěží uniknout. K integraci postrádají vyžadované pracovní a kulturní návyky. Přitom chtějí to samé jako i ona většinová konzumní společnost. Pohodlné bydlení, dobré jídlo a pití, auto a zábavu. Pokud se jim něčeho z oněch statků dostane, rychle je zkonzumují (vybydlí). Rozdíl není v hodnotách, ale v prostředcích jejich dosažení. Pracují hlavně na černo. Práci nazývají brigádou. Ztěžují si často na diskriminaci kvůli tmavé barvě pleti a často ji taky, byť stěží prokazatelně, zažívají. Žijí pospolu s bílou chudinou. Ta se od nich liší snad jen viditelnějším bezdomovectvím. Vědí, že jsou Romové, starší z nich většinou umí romsky a znají jméno osady na Slovensku, z které přišli oni, nebo jejich rodiče. Jejich národnost je jim lhostejná. Mluví etnolektem češtiny a sledují televizní soutěže a seriály.
Romů vzpírajících se integraci je výrazná menšina a našli bychom je toliko podle vodítek ze soudniček či barvotiskových románů. Měli by mít na krku hodně zlatých řetězů a přívěšků a často je taky mají. Jejich ženy uvidíte jen v sukních, a jak se vyjádřil jejich „král“, jejich cena je dána tím, jak jsou dobré čórkařky (zlodějky). Světem je jejich rodina, vše mimo ni je potenciálně znečišťující. Obchodují se vším, s čím se obchodovat dá, ať již v souladu, nebo spíše v nesouladu se zákony. Tento nesoulad pak zaplňuje jejich trestní rejstřík. Považují se za jediné a pravé Romy. Nenapadá mě, jaká pravidla by „většina“ měla pozměnit, aby vyhověla jejich multikulturní integraci."
Obě Vámi popisované romské skupiny odmítají majoritou uznávaný poctivý způsob obživy, tedy sociální integraci, liší se pouze verbální taktikou. Pobírači sociálních dávek se zříkají své původní národnosti tím spíše, že pro ně tradičně není takovou hodnotou jako pro etnické Čechy. Faktickým odmítáním civilizovaných kulturních způsobů však projevují svůj odpor k faktické sociální integraci. Mluvením s nimi nevyřešíte nic, pokud nenásledují činy: udělej tohle a za to dostaneš tolik. Vaše mluvení neřeší nic, naopak brzdí skutečné úsilí o integraci do společnosti směrem, jaký naznačují bezproblémoví naši skuteční romští spoluobčané:
http://blog.aktualne.centru...
29. 10. 2010 | 06:46

ZAM napsal(a):

Vilém:
Vaše texty jsou obsahově demagogické a vedou k asociálním závěrům, i když se snažíte o opačný dojem. Marně.
29. 10. 2010 | 06:50

ZAM napsal(a):

Vilém:
Pan Dolejš v článku, který jste tady připomněl, v podstatě jenom zoufale se snaží popřít obsahové vyprázdnění působení evropské levice.
29. 10. 2010 | 07:06

Alna napsal(a):

Média jsou plné prohlášení Angely Merkelové o totálním neúspěchu "multi-kulti" politiky a prosťáčci jásaji. Málo kdo si vzpomene, že cca 3 týdny před tímto sdělením, ta samá Merkelová prohlásila, že Němci si budou muset zvykat na stále více mešit.

Podle mého názoru k přerodu došlo poté, co nějaká agentury upozornila Merkelovou, že v celé Evropě získávají na popularitě dosud marginální strany, které vystupují proti další muslimské imigraci. Merkelová si jenom uvědomila, že by se mohla svézt na vlně. Kdyby se nálada voličů zase obrátila, Merkelová otočí loď o 180 a ani nemrkne.

Aby politika "multi-kulti" skutečně skončila, jsou zapotřebí rázné činy, nikoliv proklamace.
29. 10. 2010 | 08:27

neo napsal(a):

Všechny ty kecy o integraci jsou zcela mimo mísu. Integrace je přirozený proces a prakticky každá menšina kdekoli na světě jest toho důkazem.

U nás se v pohodě integrují vietnamci, sami od sebe, přirozeně. Někde vzniknou čtvrti s onou menšinou, ale není s tím výrazný problém. Všude na světě se cizinci normálně začleňují do společnosti. U nás žije hafo slováků, francouzů, italů a nemají s integrací sebemenší problém.

Jen Romové mají problém... čím to?
29. 10. 2010 | 08:43

gaia napsal(a):

neo

"Všechny ty kecy o integraci jsou zcela mimo mísu. Integrace je přirozený proces a prakticky každá menšina kdekoli na světě jest toho důkazem."
velmi se mýlíš

V USA si jeden dal práci a udělal mapy některých měst dle rasy a zjistil, že černí bydlí zvlášť, Hispánci též a že jsou též bíle čtvrti.
29. 10. 2010 | 09:22

Luba napsal(a):

Jak je to vlastně s tím multikulturalismem?

Nebyla náhodou i naše První republika multikulturní?
Ne - byla mnohonárodní, protože česká, německá, židovská, slovenská, maďarská a polská kultura se vzájemně podobají.

Přesto ale docházelo k četným problémům, které vedly až k dobrovolné uzavřenosti, ghetizaci, do vlastních národních struktur.

Češi a Němci vlastně nežili spolu, ale vedle sebe, jak dokládají např. zaznamenané postřehy českého Němce a novináře E. E. Kische.

Právě tato izolovanost, ať už dobrovolná nebo ne, je potenciálně nebezpečná, protože brání komunikaci a je zdrojem četných předsudků, paranoidních očekávání - sousedovi, kterému nerozumíme a se kterým se nebavíme automaticky přikládáme spíše ty horší vlastnosti, a jsme náchylní věřit kdejaké pitomosti a pomluvám - když s někým nekomunikujeme, nemůžeme si pravý stav věci ověřit.

Čeští Němci se, i přes velkou vstřícnost a snahy zakladatelů Československa, zvláště TGM, s novým státem neztotožnili, utvořili si jakousi paralelní komunitu a snadno se nechali indoktrinovat myšlenkou Herrenvolku a a historickou fikcí Sudettenlandu.
A na katastrofu bylo zaděláno.

Tyto problémy v našem nynějším unitárním monokulturním státě odpadají. Pravda - ještě nám zůstali ti Romové a vytváří se kasta bezdomovců.

Janáčková a Janeček si vzpomněli na ostnatá oplocení a zvláštně vymezené městské čtvrti pro ty odlišné.
Toto řešení zdá se jim ideální.
Všechno už tu bylo - tedy nic nového.
I na pogromy občas dojde. Prozatím v malém.

Z historického a psychologického hlediska ghetizace rozhodně není dobrým řešením.
Nesmí se vytvářet mezi sebou nekomunikující paralelní světy.

Takoví Vietnamci se integrují sami. S nimi problémy nejsou.
Mají zjevně velkou vnitřní disciplínu a snahu "udržet si tvář", což je vlastní jejich kultuře.

Co ale s těmi temperamentnějšími kočovníky a bytostnými tuláky bez přístřeší?
Musíme jim tu disciplínu nějak vnutit nebo vsugerovat.
Řekněme tomu aktivní sousedství a osobní příklad.
29. 10. 2010 | 09:45

neo napsal(a):

gaia,

jistě, umíš číst? ///Někde vzniknou čtvrti s onou menšinou, ale není s tím výrazný problém////

Samozřejmě je přirozené, že se část združuje, protože jsou si podobní. Ale mnoho z nich se začleňuje mezi chcete-li původní obyvatelstvo.
29. 10. 2010 | 09:46

Kancelář pro UPnPM napsal(a):

Luba:
E.E.Kisch byl pražský německý Žid.
http://cs.wikipedia.org/wik...
29. 10. 2010 | 10:00

Bartoška z KV napsal(a):

Spontálně sem takřka nikdo nepřichází. Jedná se o organizovaný dovoz hlavně z Ukr. Mong a Viet. Dále v menší míře z afrických zemí díky neziskovkám a politický dovoz z Kuby, a Barmy. Časem zřejmě vzoste tlak na dovoz "zpřátelených" madžahedínů a jejich širokých rodin z kavkazu a Afgánistánu.
Z vyjímkou Ukrajiny jsou všechny tyto dovozy rizikové a měli by se okamžitě zakázat.
29. 10. 2010 | 10:39

scientist napsal(a):

pojmy jako autosegregace, vytváření ghet a paralelních sociálních světů vytvářejí naprosto falešný obraz o Jiných, kteří takto (řeklo by se zlovolně) vzdorují tomu, aby se nám přizpůsobili.

Studuju tyto věci včetně terénu všech popsaných skupin pět šest let a výsledek je jasný: daný stav nelze pochopit bez toho, aby se do analýzy jakožto "proměnná" zahrnula taky většinová společnost - její poptávka po levném zboží, levné pracovní síle, nastavení zdejších zákonů, zájmy úplatných úředníků a policajtů atd atd. A v neposlední řadě připočtěme i tendenci většin dívat se na Jiné skrz prsty. To vše utváří tzv. strukturu příležitostí a s takto rozdanými kartami pak konkrétní cizinci musí nějak "hrát".

Výčitky jedním směrem prostě nedávají smysl. Jedni křičí "rasisti", druzí křičí "pakáž" ale všichni by se měli jít bodnout protože problém funguje úplně jinak.
29. 10. 2010 | 10:59

gaia napsal(a):

neo

věř a víra tvá tě uzdraví
29. 10. 2010 | 11:07

neo napsal(a):

gaia:

???
29. 10. 2010 | 11:16

gaia napsal(a):

neo

věř, že je to tak, jak píšeš, ale ve skutečnosti to je vše úplně jinak. Bílí s barevnými se nemusí nikde.
29. 10. 2010 | 11:48

neo napsal(a):

gaia:

proč bílí s barevnými?
jde o cizince bez ohledu na barvu pleti. Všichni se bez problémů integrují, jen cikáni ne
29. 10. 2010 | 11:55

gaia napsal(a):

neo

no já jak si koukám na videa z Baltimore tak se mně zdá, že ti černoši žijí dost jinak než bílí a že se také moc nemilují a k černým doktorům chodí bělošky jen ve filmech.
29. 10. 2010 | 12:38

Venus napsal(a):

scientist: trefa...
Zjednodušeně řečeno: Když "bílí" tunelují a kradou miliony , proč by si chudák Rom něco nepřikradl nebo něco neošidil...K velké ráně se stejně nedostane...Chyba je v celém systému naší korupční cililizace.
29. 10. 2010 | 12:42

mirda napsal(a):

každ savec na zemi má tolik potomků kolik dokáže uživit -mimo cikánů apod,vše se děje proti přírodě.
řešení je jenom jedno žij si za své co si nevyděláš nedostaneš,a to i za cenu umírání dětí hlady.
jak je vidět v Africe soucit není k ničemu dnes jim dáte najíst vpozítří je jich dvakrát tolik.
nebýt evoluce tak by jsme tu dnes nebyli.
29. 10. 2010 | 12:59

smalljirka napsal(a):

Financovat společnost z bigjirků, to by bylo teprve něco.
29. 10. 2010 | 15:12

honolulu napsal(a):

Souhlasim s pani Gaia na 100 %.
Separation je dobrovolne z obou stran. Vztahy jsou chladne.
Vztahy mezi Hispanic a cernyni jsou valecne.
Theorie multi-kulti nefunguje v praxi a je ekonomicky neunosna.
Belosi proste utecou z mesta jak ma mesto vice nez 28 % barevnych.
Mesto ztrati dane a tim padem zivotni standart klesa.
Barva kuze s tim nema co delat. Pricinou nesnasenlivosti jsou kulturni rozdily. Jedte do Johannesburgu pani theoretici.
29. 10. 2010 | 15:59

cyber toxique napsal(a):

Sandra Bullock si adoptovala černouška, ale původně chtěla opičku, ale nepovolil to veterinář, tak vzala to černé dítě, že si myslela, že je to to samé.
29. 10. 2010 | 16:14

Medikolog napsal(a):

Pane Honolulu, máte pravdu. V genetických rozdílech je množství melanocytů v pokožce pouze jedním z mnoha a vlastně i nejméně podstatným rozdílem. Bohužel, protože je snadno ZRAKOVĚ identifikovatelným a neomylně následovaný dalšími PODSTATNĚJŠÍMI genetickými a proto i behaviorálními diferenty potvrzovaným odlišovacím znakem, je barva totemem "antirasistických" hutí, i když o basrvu samu vlastně vůbec, ale vůbec nejde.

Kdyby vše ostatní bylo v téže normě, barvička by byla pouze kosmeticou odlišností podléhající módním výstřelkům jako délka sukní, či tvar košíčků podprsenek.

Je třeba ale říci na plnou ústa (hubu). proč my, běloši, posledních snad šedesát, či sedmdesát let utíkáme před nebílým přečíslením. Utíkáme, aby nás jiní bílí nezavřeli za naši obranu a aby nejenom tím nezničili naše rodiny. Ti, co se jich oprávněně bojíme, by za královny Victorie, za kaiserů Wilhelma a Franze Josepha I., i za dalších panovníků a presidentů střídali dnešní vítkovské v kriminálech celého Světa. Barva podle zeměpisné šířky:).
29. 10. 2010 | 18:54

karel a. novak napsal(a):

dovolte odhlédnout od předešlé debaty, která místy nabrala poněkud hokynářský charakter, a navrhnout debatu nikoli o multikulturalismu alebrž o multiidentitní společnosti s tím, že fungující systém by asi měl být ve svých základech spíše monokulturní
29. 10. 2010 | 18:57

jin napsal(a):

Cikáni jsou pořád děti přírody.Nedělají si starosti co bude zítra.Pro jejich nepřizpůsobivost a zlodějinu jim v minulosti říkali "Cigoinen gesindl"a vyháněli za města a řezali uši.Za socialismu byli přinuceni dělat ,ale už tehdy poznali,že když mají více dětí,tak přídavky na ně jsou výhodné.Oni se řídí instinktem a jdou tou nejschůdnější cestičkou,jako všichni živočichové.Jednu přírodní zákonitost jsme jim však,zejména v poslední době,postavili na hlavu.V přírodě má živočich tolik potomků,kolik je schopnej uživit./Dokonce čápi uklovou i mladé,když je doba hladu./Jenže oni si uvědomili,že čím víc budou mít dětí tím se budou mít líp a stát se o ně postará,nehledě na to,jestli plní své občanské povinnosti.Pokud budem stále podporovat tuto"množírnu",bez návaznosti na jejich vzdělávání,dočkáme se celkového úpadku společnosti.Základ je dostat děti do škol,aby z nich byli aspoň řemesníci,kterých neni nikdy dost.U nás jsou diskriminováni poctiví občané všech barev pleti,když musí živit parazity,kteří nemají snahu se zapojit a jen zvyšují nároky.Už teď je mi líto našich dětí a vnuků,jestli politici nepřestaou strkat hlavu do písku....
29. 10. 2010 | 19:43

t... napsal(a):

Jo "řemeslníci, kterých není nikdy dost", ti se dovážejí kdoví odkud, protože takoví jsou lacinější, "zaměstnávají" se na živnostenský list, tím se "zaměstnavatelé" vyhnou hromadě problémů(jak oni to vnímají) a státu zůstává "na krku" armáda nezaměstnaných se všemi negativními důsledky, přesto stát takový stav (celkem klidně) trpí.
29. 10. 2010 | 20:21

Jim Beam napsal(a):

jin

vzdělaný cikán, to je oxymoron
29. 10. 2010 | 21:00

bigjirka napsal(a):

Přátelé, loučím se zde. Worthless. Zeptal jsem se autora, co konkrétního by navrhl v jistém městečku, ve kterém mohu uplatnit určitý vliv. Autor neráčil a v diskusi spousta prázdných tlachů jako obyčejně. O pitomcích kteří se nezmůžou ani na vlastního nicka, natožpak na vlastní myšlenku, nemluvě. I do not want to spoil the party so I'll go, I do not want my disapointment to show...
Mácta
29. 10. 2010 | 22:09

Medikolog napsal(a):

Jim Beam,

Občasná výjimka jenom potvrzuje pravidlo. Připíjím vám:)
30. 10. 2010 | 04:34

slávek napsal(a):

Souhlasím, řešíme problém imigrace slovenských občanů , jek říká autor cikánů. Ty co nemají prostředky, namají zajištěnou práci a bydlení, tak po vzoru demokratických zemí - Kanady, Francie, Německa tedy musíme vrátit do země jejich původu. Náš sociální systém na to nemá.
30. 10. 2010 | 07:50

dan napsal(a):

Romové (správně Cikáni!!!) se do žádné jiné kultury integrovat nemohou! Jejich genetická informace jim v tom brání! Adoptujte cikána, vytvořte mu ty nejlepší podmínky... v pubertě zavelí příroda a vaše snaha je v ... a to v cca 90% případů.
Cikáni už jsou tu cca 600 let a pořád se ne a ne integrovat.
Vietnamci - už jejich první generace (první je ta tady narozená)je bezproblémová! Čím to asi tak je? Hm?!
Míchání kultur přináší jenom problémy. Naše kultura pod vedením pseudohumanistů páchá civilizační automutilaci. Je to hnus, co se děje! Není to o rasismu, ale o zachování NORMÁLNÍ národní identity. Jenže pokud na ní poukážu jsem hned rasista a fašista...

Pro autora : je rozdíl někam na chvilku přijet a nebo v jejich blízkosti žít!!! Chcete studii jejich chování a jejich vnímání a cítění? Můžu pro Vás být dobrým zdrojem informací, které se Vám ale asi líbit nebudou. Jenže vychází z mnohaleté praxe!!!
30. 10. 2010 | 08:56

dan napsal(a):

Ještě něco...
Neni divný, že ghetta vytváří jenom barevní? Že v každý barevný čtvrti je mnohem větší kriminalita.
Každá země je odrazem lidí, kteří v ní žijí! Ghetta a pravidla v nich nevytvořil nějaký rasista, ale sami obyvatelé ghett. Modelový příklad (nám blízký) je sídliště Chanov. Proč ostatní sídliště nejsou Chanov? Proč Evropou netáhnou zlodějské gangy třeba Dánů, proč zrovna Cikánů?
Ne, nemá se to míchat! Pak jsou z toho jenom problémy!
30. 10. 2010 | 09:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
30. 10. 2010 | 09:54

Tenco napsal(a):

scientist
Romy dnešní svět nepotřebuje.
Protože je nepotřebuje, nač by se měl o ně starat ?
Proč by je měl tedy vnímat ?
Je třeba je odsunout a hlídat.
Ať neruší, neznepokojují a nepřipomínají.

Ať nepřipomínají to, že mnoho z nás může potkat brzy jejich osud.
Stačí málo - na globální úrovni praskne bublina monetární expanze, přijde hyperinflace... na lokální úrovni odejdou investoři do ziskovějších teritorií, přijde nemoc, stáří..

Globální elity potřebujeme.
Proto se o ně postaráme. Formou pozvánek "all inclusive" a to zadarmo, navíc s příspěvky ve formě úlev, dotací a opomíjení rušivých externalit.
Vnímáme je, neb chceme být jako oni.
Je třeba je tady udržet co nejdýl a dát jim volnou ruku.
K čemuž máme zřízenu instituci v podobě státní mašinerie, fungující na všech úrovních - od vlády až po tu nejzapadlejší radnici v Kotěhůlkách.
Vytvořený obraz neruší, je většinou příjemný /do doby , kdy se daří pozobkávat z investorského koláče/ a proto je třeba jej neustále zviditelňovat v médiích.

Výsledkem je narcistní, podvědomě vystrašená, schizofrenní bytost, která buď může, ale nechce, nebo nemůže, ale chce.

Masa takovýchto jedinců pak volá po příručce "Jak rozpoznati projevy korupce na sociálním dně a jak naložiti s jejimi účastníky".
Místo toho, aby si zametla na vlastním dvorku.

Proč neopětují ? Nereagují ?
To je skutečně závažná otázka.
Také nevěřím na všechny ty programy, akce, semináře, konference...
Příklady táhnou.
Ne kecy.
Ale chce vůbec někdo slyšet o příkladech? Je zde taková společenská poptávka ?

A tak nejjednodužší je kriminalizace en bloc.
Však oni se s tím nějak poperou.
30. 10. 2010 | 12:15

Silvie napsal(a):

Marek Švehla je totální mimoň.
V Respektu ve svém článku "Vážná věc" vyslovil notně ujetý názor, že by měla EU vypotit zákon zakazující pálit korán!
Myslím, že tím trumfoval všechny "lidskoprávní ochránce" včetně Kocába.
Víc jemu podobných multi-kulti nadšenců a nechám se vystřelit na Mars.

A mimo jiné - Merkelová (jakož i ostatní unijní politici) je obyčejná nestydatá populistka, která mění názory dle převládajícího veřejného mínění. Ze Sarazina udělala xenofoba a fašistu a během několika týdnů nemá zábrany říkat (coby "novum") totéž, co on. Jeho ovšem za vyslovení vlastního (navíc zcela objektivního) názoru vyrazili i ze zaměstnání.
Toto je svoboda slova podle Švehlů ...

Je mi z toho pokrytectví na zvracení!
30. 10. 2010 | 13:05

bigjirka napsal(a):

Nedá mi to. To jsou zase jen hnojkydy. Hraběcí rady. Pravda nebo nepravda? nevím a je to vlastně jedno. Konkrétní použitelnou radu pro tady a teď nevyslovil nikdo. Poučné. Těším se, že se setkáme s Radkem Horváthem, s inteligentním člověkem se dá mluvit abstraktně i konkrétně. Těch abstraktních žvástů už bylo dost, kdyby nadnášeli, jejich komunikátoři by lítali jak holubičky. Proč já blb sem píšu? Zkusím se polepšit, stejně mám před operací ještě práce tragač.

Ještě jenom kontrolní otázky, Hnoji:
a) Domníváte se, že jsou u nás běžně zavíráni lidé, aniž cokoli spáchali?
b) Patří pachatelé trestných činů do kriminálu?
c) Pachatelé z Vítkova zaslouženě potrestáni, nevím zda zaslouženou, spíš exemplární výší trestu, odpovídající několikanásobné vraždě. Jak budou potrestáni za pokus o vraždu dva cikáni, kteří skoro umlátili kvůli pár desetikorunám kluka s řevem "Chcípni, bílá svině!"?
d) co tedy dělat tady a teď, když cikáni tu s námi prostě jsou?
30. 10. 2010 | 13:06

bigjirka napsal(a):

Ahoj, Silvie!
30. 10. 2010 | 13:07

Tenco napsal(a):

bigjirka
Pro konkrétní rady a návody, takto přínosnou praxi přeci máme tebe, neníliž pravda, milý bigjirko ?
Blb nejste, nebuďte tak vyhroceně sutokritický !

a, asi ne, mnoho neznámých pachatelů pobíhá po této zemi, včetně např. bývalých soudruhů z KSČ
b) podle společenské nebezpečnosti - jsem i pro alternativní tresty /např. u Pitra , Grosse, Řebíčka by stačilo nahradit
vzniklou škodu a veřejně se kát
c) to nevím, nejsem ani soudce, ani obhájce, ani státní zástupce
d, psát blbosti do blogů a nadávat ostatním

Hnuj. Tedy Hnuji.
Ale to jaksi dokresluje nositele pejorativních označení a pražádných návodů.

Čest.

http://www.youtube.com/watc...
30. 10. 2010 | 13:47

Silvie napsal(a):

Ahoj bigjirko,

s tím Vítkovem naprosto souhlasím. Taky jsem psala do Reflexu, že to pokládám za exemplární trest pod tlakem "veřejného" mínění a médií. Viděla jsem Hydepark na toto téma a 80 procent lidí bylo velice pobouřeno cynickým vyjádřením "experta na extremismus" z MV (jméno už si nepamatuju), jenž prohlásil, že brutální ubodání stařenky cikánskými nezletilými grázly , bylo "jen" loupežnou vraždou. Proto prý dospělý, jenž je k loupeži navedl ( k vraždě údajně nikoliv), dostal pouhé tři roky!!!
Mladiství gauneři si neodseděli nic, jelikož byli nezletilí. Nejspíš do své zletilosti zavraždí ještě několik dalších bezbranných lidí, jelikož získali oprávněný dojem, že se jim v tomto státě nemůže nic stát.
Doporučuju přehrát si zmíněný záznam z Hydeparku (Vítkov), radši si ale předem šoupněte frťana nebo radepur...
30. 10. 2010 | 13:54

bigjirka napsal(a):

Nemyslím, hnuji nemilý, že bychom si tykali. Ale děkuji za potvrzení toho, co jsem napsal. Kydů pytel, konkrétno žádné.
30. 10. 2010 | 15:26

bigjirka napsal(a):

Silvie, trochu váhám nad tím, jestli s tresty za Vítkov souhlasím. Myslím, že objektivní soud neuzná pokus o vraždu. Je to exemplární a odstrašující? Asi ano. No nic, já čekám, zda budou adekvátní tresty v případě, kde o pokus vraždy nepochybně šlo. O Vámi popsaném případu nemluvě.
30. 10. 2010 | 15:31

bigjirka napsal(a):

oprava: ...žvásty nadnášely...
30. 10. 2010 | 15:33

jin napsal(a):

Pár zkušeností s občany co mají více pigmentu:Obstoupli dceru na nádraží v Plzni a ptali se na cestu.Ukradli jí peněženku s doklady,které se naštěstí našly poblíž v křoví.
Ve Štěnovicích strkal Žiga násadu od lopaty do krávy až byla od krve.Své počínání omlouval tím,že má 8 dětí a stará ho nechce.
V nemocnici v RO byl bezdomovec pan Chaloupka, trochu mdlého rozumu,který si zlomil nohu u Ščuky v PM,který ho vzal do nájmu.Zadržoval mu OP včetně důchodu 8500Kč,který mu pošťačka dávala u dveří,když řekl,že pan Chaloupka nemůže chodit.Při odchodu z nemocnice si ho zase vyzvednul i přes to,že Chaloupka tvrdil,že k němu nepůjde,že ho nenávidí a že je to kriminálník ,který seděl 7 let za přepadení stařenky,které vzal důchod.Ještě mu prohrabali peněženku,jaké má ještě neschopnosti,aby na něho ještě brali peníze za opatrování.Byl to opravdu odpornej zjev a Chaloupka se bál odmítnout,přestože už měl zařízený pobyt v charitě.Nevím jak mu pomoci.Poraďte.
30. 10. 2010 | 15:40

Tenco napsal(a):

bigjirka
Nápodobně.
Čest.

Vy jen primitivně a hystericky řvete.Plivete a infantilními výpady otravujete diskuzi./viz od svrchu blogu až dolů/ To je Vaše řešeníčko, mein Liebling. Tradiční to totalitní přístup.
Ale po ostatních chceš konkrétní řešeníčko, že ? Také totalitní přístup.
Pozůstatek z dob minulých ?

Aha. Tak to jo, to muší bejt. :---()

P.S. Malá, každodenní práce, Parteigenossen bigjirka - verstehen Sie ?
31. 10. 2010 | 12:08

bigjirka napsal(a):

Nemám ve zvyku si tykat s kdejakým <censored>
EOC, hnoji

Pro normální lidi: mám určitý vliv v rámci jedné obce a zajímá mne vše, co má v malé dimensi konkrétní smysl. Říct na to, že Řebíček krade, to je debilita non plus ultra.
31. 10. 2010 | 14:23

t... napsal(a):

... no, když to tak čtu, tak jsem si přečetl odpověď:

"b) podle společenské nebezpečnosti - jsem i pro alternativní tresty /např. u Pitra , Grosse, Řebíčka by stačilo nahradit vzniklou škodu a veřejně se kát"

která byla odpovědí na otázku:

"b) Patří pachatelé trestných činů do kriminálu?"

Na obecnou otázku obecná odpověď + konkrétní příklad.

Že by "normální lidi" dokázali z otázky "Patří pachatelé trestných činů do kriminálu?" dešifrovat tvrzení "mám určitý vliv v rámci jedné obce a zajímá mne vše, co má v malé dimensi konkrétní smysl" ... nebo to mají dešifrovat jen nenormální lidi, když "normálním lidem" je dešifrace poskytnuta?
31. 10. 2010 | 15:41

bigjirka napsal(a):

milý t..., pokud vládnete umění čtení s pochopením, přečtěte si tuto debatu od začátku. Začíná tím, že jsem zcela slušně a vážně požádal pana autora o konkrétní radu. Pan autor neráčil, ale ráčil henten oný psát všelijaké pitomosti. Znamená ta rada snad, že naše obec má chytit Pitra a vytřepat z něj prachy? To neumím. Máme tu asi 150 cikánů, se kterými chceme vycházet co nejlépe a na to vliv mám. Bylo vyzkoušeno už leccos a něco z toho positivní vliv mělo. Zajímají mne tedy konkrétní nápady a ne blbé hraběcí rady. Je to srozumitelné? Mimochodem, debaty, ve kterých autor nereaguje, považuji za bezcenné. Takže tohle je má poslední reakce v této debatě.
31. 10. 2010 | 17:06

t... napsal(a):

Hmm, takže jste chtěl od Tenco odpověď na obecnou otázku s ohledem na předchozí žádost vůči někomu jinému(autorovi), sice to u otázky nebylo napsáno, ale (patrně) jste předpokládal, že to tázanému dojde vzhledem k tomu, že, dle Vás, dává "blbé hraběcí rady" a píše "všelijaké pitomosti".

Nikdy neříkej nikdy. (případně naposled) To není drzé tykání, jen citace.
31. 10. 2010 | 17:42

Tencokida Hnuj napsal(a):

bigjirka
Přečtete-li si tedy tu debatu /Vaše ctěná slova/, zjistíte, že jsem oslovoval nick scientist, ne Vás.
Příště, pokud nebudete tázán, seďte raději takto klidně a když Vám začne cukat v rameni, tak si vezměte tabletku.

A jestli mně někdo pejorativně říká Hnůj/nick Tenco - kde se tedy vzal ten hnůj, exsouduhu bigjirko/ a přibližně ve stejném tónu i reaguje, tak to tykání...ehmm...jak jen...je třeba brát např. jako když plivnete do kbelíku plného sraček.

Adios, Vaše blahorodí bigjirko !

P.S. Tak sem dejte konkrétní příklady, jak jste si úspěšně vedli.
Příklady táhnou, ne kecy.
Apropo - za kterou stranu v té obci máte vliv, milý exsoudruhu bigjirko ?

Toť totok ?
Hmm.
Nu dobrá, dobrá, vždyť nejste sám. Takových jsou zde celé zástupy.
31. 10. 2010 | 19:43

edu backlinks napsal(a):

Hi there, simply become alert to your weblog via Google, and located that it's really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful should you continue this in future. A lot of other people can be benefited from your writing. Cheers! <a href=http://edubacklinksstore.com/>buy edu backlinks</a>
27. 07. 2011 | 22:53

pletchercvu napsal(a):

Organizing this 3 oz . bottles within just 1 diddly lock <a href=http://www.achetersacslongchamp.org/category/sac-pliage-longchamp>longchamps</a> bag should make it faster plus easier.
Today, travelers securing liquids must follow any 3-1-1 rule of your TSA meant for acceptable journey <a href=http://www.ukburberryoutlet2013.info/burberry-london-outlet-check-peeptoe-shoe-02-p-2973.html>burberry bags</a> bags.

we should really stay indoors and steer clear of direct hitting the ground with sunshine <a href=http://michaelkorsuk.webnode.com/>michael kors uk</a> 2013 MK.
With the following international phenomenon we must <a href=http://sacslongchamptote.webnode.fr/blog/>sacs longchamp pliage</a> safeguard by themselves from photovoltaic radiation and also the hidden but additionally very dangerous Ultra-violet gentle.
27. 02. 2013 | 08:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy