Spravedlivé nájemné? Kdy se dočkají obce a kdy nájemci?

16. 10. 2007 | 13:25
Přečteno 8318 krát
Důsledky zvyšování nájemného nikdo neřeší.


Počátkem října publikoval na stránkách internetového Neviditelného psa poslanec Evropského parlamentu a předseda Svazu měst a obcí ČR O. Vlasák svoji úvahu nad nájemním bydlením v Čechách pod mnohoslibným názvem „Dočkají se obce spravedlivých příjmů z nájemného?“. Kdo by ovšem očekával od předsedy Svazu měst a obcí zasvěcenou úvahu o problematice nájemního bydlení v obecních bytech, musel být hluboce zklamán. Pan předseda a evropský poslanec nám zde nejprve sděluje, že „regulace nájemného je dlouhotrvající problém“, ale pak věnuje z pětapadesáti řádkového článku plných padesát řádek mírně řečeno velmi všeobecným úvahám nad rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Dozvíme se zde stokrát již „přežvýkané“ údaje, jako že tento soud rozhoduje precedentně, že se evropský soud již několikrát podobnými případy zabýval, a že pokud soud uzná porušení práva, vyzve stranu sporu, aby legislativními a jinými opatřeními zavedla v právních vztazích pořádek. Sotva co nového.

Teprve na posledních několika řádcích se dozvíme, že deregulace nájemného bude mít pro obce velký význam, „neboť budou moci postupně navyšovat „zamrzlé nájemné“, ale na stranu druhou, „budou muset více zatížit obecní pokladny“. Že by toto kterýkoliv komunální politik dosud nevěděl? Pokud toto jsou informace předsedy Svazu měst a obcí ohledně nájemního bydlení, sotva se lze divit, že v nedávném televizním pořadu předseda bytové komise Svazu J. Dobrý se představil jako tvrdý zastánce tržních nájmů, a tvrdil, že se zasazoval o to, aby se celý Svaz připojil ke štrasburské žalobě majitelů domů s tím, že obce budou ze svých prostředků dorovnávat chudým občanům nájemné do výše „tržního“ nájemného. Svatá prostoto…

Pokusme se o jiný pohled. Především: obce od poloviny devadesátých let privatizovaly bytový fond způsobem, který se spravedlností neměl nic společného. Nájemci některých domů se mohli privatizace účastnit, někteří nemohli, a to podle volného uvážení zastupitelů, ovšem vždy vtěleného za „zásady“, které se měnily jako jarní počasí. Někdo privatizoval za tisíce, od někoho již dnes požadují obce za srovnatelný byt statisíce. Obce rozdaly obecní bytový fond, dnešní nájemci privatizovaných bytů platí desetikoruny za metr plochy bytu, a od těch zbylých budeme nyní požadovat, aby plnili obecní pokladny tisícovými – spravedlivými? - částkami? O jaké spravedlnosti při nakládání s obecním bytovým fondem chceme hovořit? Ale ani o to dnes již primárně nejde.

Zkušenosti obcí s problematikou nájemního bydlení jsou velké a měli bychom naslouchat dříve, než bude pozdě. Nedávno jsem, se starostkou nikterak malého města, hovořil o problematice nájemníků a na dotaz, proč město razantněji nepostupuje proti neplatičům nájemného, řekla : „ A co s nimi udělám?“ Jistě, vystěhovat je, to je snadné, ale budou tito lidé pod igelitovými plachtami na náměstích? Čunkovo řešení je jistě možné, ale pouze s obecně obtěžující menšinou, sotva by však lidé snesli takové chování k lidem, kteří se neprovinili ničím jiným, než tím, že nemají peníze. Přitom „tržní“ nájemné v nově postavených bytech v téže obci je 94,-Kč za metr. To místní lidé, kteří neplatí ani dnešní nájemné, ovšem zaplatit nemohou, a tak si zde byty kupují a pronajímají „pražáci“ na letní rekreaci. V pražské městské části, ve které bydlím, udává radnice, že v obecních bytech 18 % lidí starších 65 let již dnes (regulované!!) náklady na bydlení nemůže zaplatit. A to jsme teprve ve druhém kroku zvyšování regulovaného nájemného ze čtyř, které nás podle zákona č. 107/2006 Sb. čekají. A podle kterého se v r. 2010 má za 60m byt platit „holý“ (regulovaný!!) nájem, bez dalších energií a služeb, ve výši 6.600,-Kč při průměrném důchodu 8.500,- Kč? Jaké by asi musely být příspěvky obcí těmto lidem, o kterých pan předseda bytové komise Svazu téměř obsedantně hovoří ?

A co řekl ostravský zastupitel k nedávnému případu „vlčího chlapce“, dítěte, které žilo v lese s rodiči, kteří přišli o bydlení? „Na vině je stavba továrny Hyundai v Nošovicích. Na jednu stranu u nás výrazně klesla nezaměstnanost, na druhou stranu však skokově vzrostly nájmy, a to i v ubytovnách, takže ti sociálně slabí končí na ulici. Bohužel situace bude ještě horší. Už dnes máme na ulici čtyřicet žen, které nemají kde bydlet“ (Právo 8.10. 07). To se pak snadno vedou hlubokomyslné úvahy o potřebě tržního nájemného, když lidé nepůjdou ani za předsedou Svazu do Bruselu, ani za ministrem dramatizujícím ještě situaci nesmyslnými návrhy na výpověď bez jakéhokoliv důvodu, ale za svým starostou, který ovšem žádné okamžité řešení a žádnou reálnou a rozumnou odpověď připravenu nemá a mít nebude, jako jí nemá nikdo z nás…

Stát ovšem na bydlení přispívá. Odhlédneme-li od snahy vlády stabilizovat veřejné rozpočty na úkor stabilizace rozpočtů rodin, sotva kdo ví, že se sociální dávky na bydlení vyplácejí. Sice ne celé náklady na bydlení, ale z „normativů“, které vycházely z nákladů na bydlení někdy v letech 2002 – 2003. Dnes jsou ovšem již ceny jiné, normativy stejné, a důsledek: liberecká důchodkyně s důchodem 7.500,-Kč a nájmem, který stanovil jistě zcela nezávislý soud ve výši 5.500,-Kč, požádala o příspěvek na bydlení a obdržela 248.-Kč s tím, že obec jí již nic jiného poskytnout nemůže. Odkud asi bere své nápady pan předseda bytové komise Svazu?

Přitom však nám zdánlivě jde, resp. nejde o stejnou věc: přes masivní a stále papouškované tvrzení majitelů domů nám, kteří se ze sociálního hlediska bydlením zabýváme, vůbec nejde o regulované nájmy, vůbec neusilujeme o nepřípustné zásahy do tržního prostředí. Jde nám jedině a pouze o to, aby bydlení bylo zaplatitelné. Ale v tom je právě ten největší problém: pomohlo by, kdyby si pan evropský poslanec zajel např. do Ženevy nebo Curychu a přesvědčil se, že i v těchto městech patřících k nejdražším v Evropě lze byt 2 + 1 pořídit za 2.600 – 2.800,- Chf nájmu, ovšem při průměrném švýcarském platu 6.600,-Chf! Nebo do Berlína, kde stejný byt lze najmout za 600,- Euro při minimálním důchodu pro manželskou dvojici ve výši 2.000,-Euro. A u nás? V Praze, Brně, Ostravě? To, co nazýváme „tržním nájemným“, jsou částky, které jsou ve fatálním rozporu s tím, co většina našich občanů je v současné době, ale zejména v budoucnu, schopna za své bydlení zaplatit.

Pokrytecká volání majitelů domů o tom, že litují ty mladé lidi, kteří po uzavření nových nájemních smluv musí platit vysoké nájmy, připomíná onoho příslovečného vraha svých rodičů, který žádal o shovívavost, neboť je sirotek: jsou to přece právě oni, kteří vysoké nájmy požadují a deformují tak jakoukoliv rozumnou cestu k nápravě poměrů a k rozumnému trhu s byty! Přitom jde o požadavky, které žádnou reálnou oporu v tržních vztazích nemají: na jednom z pražských obvodů se nedávno konal průzkum výše nákladů na bydlení a zjistilo se, že bytovým družstvům postačuje 35,- Kč za metr a družstvům ve starších, privatizovaných domech 54,-Kč. Přidáme-li k těmto částkám 15 – i 20 % jako zisk pro majitele domů, k čemu dojdeme? A přitom naši štrasburští žalobníci požadují ve velkých městech 150 – 240,-Kč za metr, a toto je i některými soudy bráno jako nájemné v místě obvyklé! Legislativní pokus o nápravu věci, totiž ustanovení o tom, že po r. 2010, tedy po skončení účinnosti zákona č. 107/2006 Sb., by bylo nájemné dosažené podle tohoto zákona považováno za obvyklé nájemné, které nesmí být - jako je tom např. v Německu - bez důvodů překračováno, žel, Senát zamítl.

Pak se ovšem k žádnému rozumnému řešení bez sociálních otřesů sotva dobereme. Možná, kdyby představitelé obcí, kteří vidí reálně situaci lidí, řekli k tomuto problému více, než předseda Svazu měst a obcí v článku, o kterém se zde zmiňuji. A řekli to mnohem hlasitěji. Jinak budou ze současné situace těžit podobní podnikatelé, jako např. firma Lewi-Lauder, která na stránkách realitních inzertních novin pod obrázkem blondýnky s výrazem osvětimské dozorkyně Elzy Kochové nabízí své služby pod heslem „Vystěhujeme vašeho nájemníka“!


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

Pane Křečku, tržní nájem je takový nájem, za který je pronajímatel ochoten byt pronajmout a který je ochoten nájemce zaplatit. Takže pokud neni někdo ochoten zaplatit 94 kč za metr, tak tam logicky bydlet nepůjde.
16. 10. 2007 | 13:34

Zdenda napsal(a):

Avšak u statků a služeb, které si člověk nemůže odepřít právě pro jejich podstatu, tržní mechanismy nefungují stejně jako u obchodu s tureckým medem nebo mobilními telefony.
16. 10. 2007 | 13:39

jm09 napsal(a):

To Zdenda
az na to ze existuje moznost substitutu. Jiste by se dal salam povazovat za nezbytny pro lidsky zivot a presto misto draheho uheraku si muze koupis levnejsi vysocinu.

To autor
Zvlaste stredni cast me pobavila. Vy by ste asi take chtel aby napr cena potravin byla odvozena od vyse prijmu a tak uzakonil ze rohlim muze stat max cca 40% ceny v BRD.
16. 10. 2007 | 13:54

JC napsal(a):

Pane poslanče Křečku,
Vy se nepokoušejte o žádný jiný pohled na věc a pokud jste tak již neučinil, vypadněte z bytu s regulovaným nájmem. Blokujete ho té chudé důchodkyni.
16. 10. 2007 | 13:55

Vilém napsal(a):

Křeček likvidátor
Pan Křeček zde dokonale předvádí normalizační myšlení - "obecně obtěžující" menšiny je možné zlikvidovat zcela bez ohledu na principy spravedlnosti, ale s oblíbenými skupinami, které se "obecným obtěžováním neprovinily, by "to lidé nesnesli".
Tak nevím, zda se pan Křeček řídí obecnými principy právního státu nebo zdravým instinktem nesnášenlivé většiny, která si s chutí vybírá oběti mezi těmi, kdo k ní nepatří.

V každém případě jde o doklad úplné zvrhlosti v myšlení politiků ČSSD.
16. 10. 2007 | 14:15

kritik napsal(a):

pro jm09: to bě se to mluví, když si vydělat můžeš kolik chceš
16. 10. 2007 | 14:22

neo napsal(a):

kritik:
každý si může vydělat tolik na kolik má (schopnosti).

Pan Křeček bezpochyby nepatří k nejchudším.

Ale nutit někoho aby něco prodával za určitou cenu je nesmysl. každý by měl mít právo prodat za cenu kterou si sám stanoví. tzn. nájem třeba 200 000 měsíčně, u taxiků třeba 1000 kč za km..... pokud se najde člověk který to koupí...
16. 10. 2007 | 14:27

Ročník 53 napsal(a):

To neo.
Pokud pojedu v taxíku a taxikář mi na dálnici oznámí, že mění sazbu během jízdy na 1000 Kč á 1 Km, mohu si vystoupit. Jenže v tu chvíli jako na potvoru i ostatní zvedli sazbu na 1000 Kč á Km a zadarmo mě přirozeně nikdo nesveze.

V tu chvíli ze ze mně stává automaticky chodec, nebo bezdomovec, že ano?

Váš argument byl v tomto případě přesný.
16. 10. 2007 | 14:45

kritik napsal(a):

neo: křečka neřeším...to je otázka jeho svědomí....každý může prodávat za kolik chce pokud mají všichni stejnou startovací pozici....stejné šance....nemůžeš někomu ze dne na den zvednou nájem na 200000,-....ten nájemník nemá svobodnou volbu pak....na druhou stranu nesnáším vykuky co se fiktivně píšou dobytu k babičce apod. jenom proto aby pak získali "levný byt"
16. 10. 2007 | 14:47

Jag napsal(a):

Sociální bydlení má stavět stát,který od revoluce pořád dělá,že bydlení má na starosti.Nemá mít.Sociálními byty má dát šanci na přestěhování asociálům a ostatní byty se mají stavět přes soukromé nebo právnické subjekty.Tím vzniká normální trh a také normální,ne úřednické,ceny pozemků,ceny pronájmů za pozemky,ceny za poronájmu na honitby,ceny jídla a odstanění dotací zemědělcům.Že si z toho dělají pořád "státní"Křečci" dobrý sociální byznys na úkor jiných nikoho zajímat nemusí.Množito zloděje a nefachčenky tato společnost už jednou musí přestat.mají dostat jen to,co sami tvoří.Také to jméno Křeček jasně symbolizuje jeho povahu.Ostatně zvířecí říše je stejná jako lidská a jsou v ní všichni parchanti,jako mezi lidmi.Akorát lidi si pořád myslí,že když vypadají stejně,vlastnosti jsou také stejné.Ale ono je to stejné jako u zvířat.Kukačky,černé vdovy,křečci,straky atd.Zvířata to akorát mají lehčí,páč se tito parazit odlišují,tvarem,velikostí a barvou.
16. 10. 2007 | 14:59

neo napsal(a):

Ročník 53:

Jako nájemník máte smlouvu a pokud Vám nájemce zvýší nájem, na smlouvu za těchto podmínek nepřistoupíte a odstěhujete se.

Kritik: svobodná volba = buď budu platit vyšší nájem, nebo ne a odstěhuju se.
16. 10. 2007 | 15:01

kritik napsal(a):

neo: kam se má odstěhot člověk který jen tak tak si dojde pro mlíko a chleba?
16. 10. 2007 | 15:05

Honza napsal(a):

Především je "eklhaft", že v bytech s regulovaným nájemým bydlí lidé, kteří to vůbec nepotřebují. Např. právě soudruh Křeček...
16. 10. 2007 | 15:19

gaston napsal(a):

Křečku, zase lžete a manipulujete s lidmi předkládáním všelijakých polopravd a smyšlenek?

Zase srovnáváte družstva s nájmy? A i tak se vás musím zeptat, proč uvádíte, že družstevníkům stačí 35Kč nákladů na m2 a já ani po dvojím "drastickém" zvýšení nájmů nebudu smět žádat více než 25, 40 Kč!?!
16. 10. 2007 | 15:25

queribus napsal(a):

Vždy, když dojde na konkrétní čísla (dokonce na taková,která sám předloží), se ukáže, jaký neskutečný demagog pan Křeček je: V aktuálním přepočtu by uváděný curyšský 2+1 nájem představoval 43-46 tis.Kč, onen berlínský (dle mého názoru dost podhodnocený) pak 16.600Kč. Český regulovaný nájemník za 60m2-byt neplatil ještě loni ani 4(slovy čtyři!)procenta nájemného Švýcara, resp.10% nájemného Berlíňana (podle nájemného dost nuzně bydlícího).
Další falzifikace se tento svérázný "odborník" dopouští porovnáváním příjmů/nájemného českého jednotlivce a západoevropského manželského páru. Účelově zamlčí, že 6Om2 na osobu (jako jakýsi samozřejmý prostorový nárok české důchodkyně) má jen malé procento českých bydlících vůbec (bez ohledu na to,zda bydlí ve vlastním nebo v nájmu) a ještě menší procento západoevropských důchodců.
No, máme i takové poslance...
16. 10. 2007 | 15:26

Ročník 53 napsal(a):

Neo:

Kam se odstěhuje člověk, který nemá na to "tržní" nájemné? Nebo se domníváte, že plošným zdražením nájmů vznikne přebytek bytů s přijatelně vysokým nájemným?!

Já si vydělávám dost, ale co se stane, když takový ročník 53, doma s ročníkem 56 přijdou o práci? Za tržního nájemného budeme bezdomovci, nebo budeme po celoživotní práci žít nedůstojným životem...
16. 10. 2007 | 15:26

Mleziva napsal(a):

...vrah o morálce káže...
16. 10. 2007 | 15:26

queribus napsal(a):

Ještě poznámku: Pane Křečku, když už nejste schopen reagovat na připomínky svých oponentů v ostatních "blozích" a aspoň trochu racionálně obhájit své originalistické vývody, zkuste přimět své stranické soukmenovce, aby si ty vaše bludy někdy přečetli. Aspoň lépe poznají,koho mají mezi sebou......
16. 10. 2007 | 15:38

Mleziva napsal(a):

Ročník 53: Odstěhuje se tam, kde to tržní nájemné zaplatí. Třeba z 200 m^2 4+1 na Vinohradech do 30 m^2 1+KK na Žižkově.
16. 10. 2007 | 15:47

neo napsal(a):

kritik: někam jinam.

Ročník 53: kdo nemá na tržní nájemné v bytě 4+1 v Praze odstěhuje se do 2+1 v Praze, nebo 3+1 na Vysočině. to je jedno.

pokud přijde člověk o práci, má mít automaticky nárok na nízký nájem? holt se taky přestěhuje do levnějšího a nebo třeba na ubytovnu...
16. 10. 2007 | 15:48

kritik napsal(a):

neo: to bysme nědělali nic jiného než se stěhovali.....to je pitomost.....

to je jednoduché říct někam jinam....
16. 10. 2007 | 16:07

neo napsal(a):

kritik:
ještě jednoduší je říct." chci bydlet v Praze na Vinohradech v bytě 3+1 o rozloze 150m2 ale 50 000 na nájem nemám, tak mi ho musíte pronajmout za 6000, protože vydělám jen 15 000hr. a taky musim živit rodinu."
16. 10. 2007 | 16:10

Ročník 53 napsal(a):

Pane Mlezivo a neo. Zřejmě jste vůbec nečetli, nebo nepochopili článek pana Křečka. Pan Křeček jenom poukázal na životní náklady a nájmy v zemích, kde není regulované nájemné.

Operujete nesmyslně velkými metry a počty pokojů bytů. Bydlím ve standardním bytě na sídlišti v Praze, kde jsem si musel byt koupit a vzít si hypotéku. Žádných 200 m2, ale 60. Pokud přijdu s manželkou o práci, nebudeme schopni z podpory splácet hypotéku, nájem, energie a všechny poplatky dohromady. Ostatně já nemám žádné regulované nájemné, zato mám oči a vidím, že takové případy se staly.
Rada, že se mám odstěhovat na vysočinu nebo někam, kde o práci už vůbec nezavadím, není hodna odpovědi. Na nesmysl se nedá argumentovat.

Neo, vy víte kolik stojí v Praze měsíčně ubytovna a kolik je podpora v nezaměstnanosti? Z podpory seženete maximálně kvalitní karton, abyste neležel v noci na betonu.

Musíte být asi bezdětní mladí a bydlet u rodičů. Jinak byste znali náklady na život.
16. 10. 2007 | 16:16

SuP napsal(a):

Ročník 53 -
ve všech svých příspěvcích opomíjíte zásadní věc. Člověk je povinen se o sebe postarat. A životem na podpoře není tato podmínka splněna. Navíc platí další nepříjemná pravda, že práce je dost, jen ji dost lidí nechce dělat. Pokud vám opravdu poteče do bot, budete asi opravdu muset hledat práci a ne zaměstnání. Nebude asi možné vybírat si práci podle svého gusta. Ale někde se začít musí. A pokud jste si mohl koupit byt na hypotéku, není to s Vámi zas tak špatné, tak tu pořád nebrečte, nebo si to přivoláte!
16. 10. 2007 | 16:28

Mleziva napsal(a):

Ročník 53: Moji rodiče by na tom dnes nejspíš byli podobně jako Vy, kdyby táta nezdědil domek po babičce. Já jsem si na malý byt necelých 40 m^2 vydělával 6 let a ještě jsem si bral 200K úvěr ze Stavebního spoření. Takže náklady na život znám moc dobře.
16. 10. 2007 | 16:32

Po-ho napsal(a):

Vážený pane Ročníku 53,
mladí a bezdětní i někteří "dětní" bydlí u rodičů ve špajzu, protože lidé jako Vy se zastávají opatření, která například v Praze zvyšují nájem v té půlce "neregulovaného" trhu až o polovinu. Celorepublikově pětina bytů s regulovaným nájemným zvyšuje průměrné nájemné ve zbytku asi o třetinu. Čili kdokoli se při obhajobě důchodkyň a nezaměstnaných matek s dětmi zastává regulovaného nájemného (které v naprosté většině případů není rozděleno podle příjmů a tedy těmto důchodkyním a matkám) si poněkud sere do vlastního hnízda.
16. 10. 2007 | 16:32

neo napsal(a):

Ročník 53:

ohledně nákladů v jiných zemích si přečtěte příspěvek pana Queribuse o něco výše.

Je jen Váš problém, když přijdete o práci a neseženete si další, to je riziko mít hypotéku. Ale pokud ji máte i pojištěnou pro případ ztráty zam., problém by neměl nastat.

nežiju u rodičů, bydlím dál od Prahy, a denně dojíždim, protože nájem je zde o něco nižší než přímo v praze...pokud Vás zajímá částka dělá to cca 11 000 za 3+1 65m2. Hypotéku plánuji co nejdřív. Do toho splácim spotřebiče, auto, cca 10 000úměs. platim si penzijko, stavebko, živ poj. počítejte benzín, povin. ručení, jídlo, oblečení atd atd... takže moc dobře vím, jaké jsou náklady.
16. 10. 2007 | 16:32

Vilém napsal(a):

To SuP
Z čeho tuto povinnost odvozujete nebo jak jste k tak svérázným deklaracím dospěl? Má to znamenat, že uplatňování zákonů nahradíme líbivými hesly, lacinými frázemi, kterými budeme častovat neoblíbení skupiny? Jste už jako Křeček, místo seriózního zvážení komplexní situace primitivně paušalizujete, abyste mohl někoho s lehkým svědomím zlikvidovat.

Jenže společnost nestojí na výkřicích tohoto typu, jejich autory jsou většinou lidé parazitující, jako třeba socani, kteří s touto záminkou zlikvidovali sociální systém a nahradili ho mašinérií úplatků, a nyní ječí, když těm jejich vypaseným miláčkům někdo trochu ubere.
16. 10. 2007 | 16:34

mika napsal(a):

Řešení je jednoduché, ale to by ztoho křeček a jeho realitka nic neměl. Tržní nájemné pro všechny byty, a to okamžitě. Adresný příspěvek na bydlení pouze pro ty, kdo pravidelně každé čtvrtletí prokáží svou sociální potřebnst A současně bydlí v přiměřeném bytě. Takže žádných 100 metrů za dva a půl tisíce pro křečka, ale tržní nájemné 15000, a protože křeček má dost velké příjmy, žádný sociální příspěvek. Naopak z utržených 15000 od křečka přispěje na nájemné rodině s malými dětmi a jedním příjmem, která bydlí v 3+kk 65metrů na čerňáku a potřebuje na nájem 10000. Rozumíme?
Ale to by z toho křeček nic neměl!!! Majitelé bytů neuplácejí poslance (nemají z čeho), takže se na rozdíl od elektřiny nebo plynu vesele reguluje za čtvrtinu světové tržní ceny. Majitelé čezu nebo plynáren mají jinou kliku. Těm musí platit všichni stejně, bez ohledu na to, kolik si vydělají. A taky se bez nich nikdo neobejde. Ani nemáte na výběr nikoho jiného, konkurence je směšná. Ani si proud sami nevyrobíte. V bydlení se můžete odstěhovat - třeba na důchod na vesnici, koupit si svoje nebo platit nájem a pokud byste potřebovali, mohli byste dostávat sociální doplatek.
Ale kvůli křečkovi a těm regulovaným milionářům, které hájí, to nejde.
16. 10. 2007 | 16:51

SuP napsal(a):

Viléme, co to kecáte?
Já jsem psal o něčem jiném.
...Člověk je povinen se o sebe postarat. A životem na podpoře není tato podmínka splněna...
to není líbivé heslo, to je holá pravda. A jestli Vám to připadá jako heslo, asi Vám není pomoci.
16. 10. 2007 | 16:57

SuP napsal(a):

Ročník 53 -
A mimochodem - vtip nákupu bytu na hypotéku je ten, že si do toho uložíte peníze. Když se dostanete do potíží, vždycky máte možnost to prodat, byť možná s částečnou ztrátou. Ale v každém případě Vám to pomůže překonat období, než najdete přiměřený nájemní byt za přiměřenou cenu (tedy podstatně nižší než jsou splátky hypotéky plus fond oprav), což by měl umožnit fungující trh s byty. Protože mít uložené peníze v nemovitosti, ve které budu bydlet zbytek důchodového věku a ještě ji celou tu dobu splácet je nerozum.
16. 10. 2007 | 17:16

Ročník 53 napsal(a):

Vážený SuPe, a ostatní. Ve svém životě už kupuji třetí byt. Někdy se to tak holt vyvrbí.

Já vím, co je to spát po šatnách (ještě za bolševika) z milosti vrátných. Vím jaké to je nemít na na oblečení, protože jen platim, platím a platím nějaké půjčky a hypotéky. Jen jsem připomněl, že pro některou věkovou skupinu obyvatel je již obtížné sehnat práci a kecy, že práce je dost pane SuPe, si nechte pro vaši babičku. Ta vám vysvětlí pravý opak. Vám osobně bych přál, abyste si jednou zkusil tu povinnost se o sebe postarat, když vás nikdo nechce zaměstnat.

Já si zatím nemohu stěžovat, ale člověk v mých letech nikdy neví kdy ho zradí zdraví a podobně. Pak se může stát, že člověk, který v životě koupil 3 byty, může být bezdomovec. Když si v případě podpory seženu "tržní" bydlení, zřejmě bych se stravoval u popelnice, nebo snad abych sháněl příručku "Jak se najíst v Osvětimi".

Když tržní nájemné mebude pro důchodce, samoživitelky a méně příjmové skupiny únosné, vám to asi vadit nebude. Vy to uvidíte v televizi. Já ty bezdomovce vidím každý den cestou do práce a jejich osud mi rozhodně není lhostejný. Ne každý za svoji situaci může sám a s regulovaným nájemným jich hodně přibude.
16. 10. 2007 | 17:22

Ročník 53 napsal(a):

To neo.
Tak jsem si přečetl příspěvek pana Queribuse a zasmál jsem se nad jeho argumenty.
Zapomněl zdůraznit, že průměrný Čech bere 18.72 procent platu průměrného Švýcara, což je dvakrát méně než průměrný nájem 2+1 ve Švýcarsku.

Opravdu humorný příspěvek.
16. 10. 2007 | 17:53

jarpor napsal(a):

Dobrý večer Vážení diskutující,
blog pana poslance mne ujistil, že žije stále svou pravdou, a tu si nedá vzít.
Je-li pravda, že žije v regulovaném nájemném, tak to mi připadá, jako když zloděj křičí chyťte zloděje. To zaprvé. A za další:
Trpce si musím myslet, že jsem blbec, jako všichni ostatní, kteří si postavili "svýma rukama" bydlení sámi. Pět let jsem se "nezasmál" - no byl jsem blbec. Neřekl jsem - státe, dávej ! Jsem tu a CHCI bydlet !
Díky panu Křečkovi a jeho souputnikům se problém s odstraňováním regulovaného nájemného vleče a výsledek - stejný jako na začátku.
Jednoduché řešení - viz mika - ( kdo bude určovat sociální potřebnost vzhledem k velikosti obývaných ploch )neexistuje. Ale je jisté, když musíme psovi zkrátit ocas, je lépe tak učinit jednou a pořádně, než po několikráte po jednom obratlíku. Podobné to je i s odstraněním regulace.
A na konec - absolutní souhlas s příspěvkem Po-ho.
Hezký večer.
16. 10. 2007 | 18:14

Ročník 53 napsal(a):

Pane Po-Ho. Jak jste přišel k vašim argumentům. Kde jste vzal "statistiku", že "v naprosté většině případů není rozděleno podle příjmů a tedy těmto důchodkyním a matkám) si poněkud sere do vlastního hnízda"?
Jak víte o té naprostou většině? Kdo s vámi proboha může souhlasit?!
16. 10. 2007 | 18:22

Stanislav Křeček napsal(a):

TO JF a Honza: Křeček nebydlí v BYTĚ s regulovaným nájmem. Takové byty u nás žel nemáme. On jen takový nájem platí jako VŠICHNI nájemci, kteří měli uzavřenu nájmen smlouvu k 1.1.1996. Pokud se bytu odstěhuje nebude byt pronajmut "chudé důchodkyni", ale tomu, kod bude platit tržní nájem. Jste schopni to konečně pochopit?
16. 10. 2007 | 18:45

SuP napsal(a):

Ročník 53 -
Tak tu nebrečte.
To je úžasný, jak nám tu dokážete líčit černé zítřky a pak z Vás vyleze, že si to akorát tak pžedstavujete. Nepřijde Vám to ujeté?
16. 10. 2007 | 18:49

queribus napsal(a):

1)K Ročníku 53: vybral jste si přesně to, co se srovnávat nedá: Průměrný výdělek v jedné zemi a (dejme tomu průměrné) nájemné v druhé zemi. Podle statistik činí průměrné výdaje české domácnosti na nájemné (směs tržního¨i regulovaného)jen asi 8,5% celkových rodinných výdajů. 2700ChF/6600 ChF činí 41% podílu nájemného průměrného Švýcara na bydlení. Pokud je zaměstnaná dvojice se zhruba průměrnými příjmy, pak polovinu. Tato čísla (ne mnou, ale p.Křečkem vybraná) mluví jasně o tom, jak je stávající české regulované bydlení levné.
2)Nezamyslel jste se někdy nad tím,že by bezdomovců aspoň o něco ubylo, kdyby byly na trhu dostupné méně kvalitní levné byty, kde by se na nájemné složilo více osob. Tyto byty na trhu prostě nejsou, protože stávající regulovaní nájemci (bez ohledu na případnou držbu dalších bytů a prostorovou nadměrnost) je zubynehty drží. Proč také ne, když směšné reg. nájemné je jenom okrajovou položkou rodinných výdajů....
16. 10. 2007 | 19:26

jarpor napsal(a):

Dobrý večer pane Křečku,
Pokud to nebudete pokládat za vniknutí do Vašich soukromých záležitostí, jste poslanec, veřejná osoba, tak proto se ptám : na výši nájemného, které platíte a velikost obývaného bytu ( anychom tady neslovíčkařili, prosím ).
Děkuji a přeji hezký večer.
16. 10. 2007 | 19:30

wrana napsal(a):

Pane Křečku, opakovaně se vás ptám, zda jste už majiteli bytu, který užíváte, učinil návrh na dohodu na nájemné v místě obvyklé? Děkuji za odpověď.
16. 10. 2007 | 19:57

Ročník 53 napsal(a):

SuP-
Já tu nebrečím a ani si nestěžuji. Vyjadřoval jsem se pro vás nějak nesrozumitelně? Přečtěte si tedy moje příspěvky ještě jednou. Jen jsem poukázal na situace, které mohou a pro některé obyvatele ČR musí po uvolnění regulace nastat.

Queribusi, máte představu, jaké jsou další srovnatelné náklady v procentech energií od cen el. proudu po plyn, benzín a pod. vůči platu? Co potraviny, ošacení a další?
Až ostatní náklady na život budou srovnatelné se západní Evropou, pak srovnávejte i ty nájmy. Jinak jste to VY, kdo srovnává nesrovnatelné.
Co si představujete pod pojmem, že se na ubytování složí více osob? Třeba pět, šest, či šestnáct? Je 21. století, alespoň v Evropě...

Kdekdo u nás operuje srovnáním cen se západní Evropou, naprosto pomíjeje příjmy obyvatel v ČR. Zamyslete se už nad nelogičností takového srovnání.
16. 10. 2007 | 19:59

wrana napsal(a):

to jarpor.Zbytečný dotaz, přečtěte si, co pan poslanec výše napsal, platí regulované nájemné , mlžit může, jak chce. Částka je nepodstatná, závisí na metrech a obci.
16. 10. 2007 | 20:02

jarpor napsal(a):

Pro ročník 53
Dost často cestuji po Evropě a také dále, nejsem ekonom ale dovolím si vyjádřit "laický" dojem z těchto cest.
Není pravdou, že vyšší příjmy obyvatel v těchto zemích znamená vyšší "zůstatek" u těchto lidí po součtu všech nutných výdajů. Někde je dražší bydlení, jinde strava, jinde služby nebo energie. Ale to co těmto lidem zbude je asi stejný podíl co zbude lidem zde. Nemluvím o absolutních číslech, tedy o kurzových přepočtech. Hovořím o PROCENTICKÉM podílu, procentickém zůstatku z příjmů po úhradě životních nákladů, a hovořím o průměrných rodinách. Vyjímky jsou u nás i tam.
Méně pesimismu a více víry ve své možnosti Ročníku 53 !
Hezký večer.
16. 10. 2007 | 20:12

jarpor napsal(a):

pro wrana
Souhlas s Vámi, ale snad by jako chlap opovědět mohl, veřejná osoba.
16. 10. 2007 | 20:14

queribus napsal(a):

A.Mám zcela přesnou představu o skladbě výdajů průměrné české domácnosti. Stačí si najít internetové stránky ČSÚ (czso.cz)a tam vyhledat ve 12-oddílové COICOP-struktuře %-ní podíly jednotlivých výdajových komoditních skupin. Jak je to v ostatní Evropě, to přirozeně v hlavě nemám, ale příslušné národní statistiky by nám to řekly.
B.Když se na cenově únosné ubytování v tržním nájmu cca 70m2-bytu může složit dejme tomu 4-5 studentů, proč by tak nemohl učinit srovnatelný počet bezdomovců? Co je na tom,proboha,necivilizovaného.
C.Nepotřebuji být poučován,co lze a co nelze srovnávat. Na to mám vzdělání více než dostatečné.
16. 10. 2007 | 20:33

Ročník 53 napsal(a):

Kdy tu pochopíte, že já si nestěžuji. Dělám v IT a tak si mohu dovolit platit hypotéku.

Jenže už ze svého okolí znám pracovité ženy, až nedůstojně šetřící, shodou okolností obě dvě samoživitelky. Ne každý může mít plat jako programátor, nebo pracovat v bankovním sektoru na lukrativním místě. O takovýchto příjmových skupinách mluvím.

Ostatně, moje rodinná anamnéza jsou cévní choroby. V mém věku měl můj otec za sebou už 2 mozkové mrtvice. Já ji mohu dostat kdykoli, třeba ještě dnes večer a pokud vůbec přežiji, s platem odborníka v IT se mohu rozloučit. Pak by se tento problém týkal mě zrovna tak, jako se může týkat kohokoli z vás.
16. 10. 2007 | 20:40

Ročník 53 napsal(a):

Nesuď a nebudeš souzen.
Nechcete-li být poučován, nepoučujte.
Jak prosté.
16. 10. 2007 | 20:42

SuP napsal(a):

Ročník 53 -
navrhuji mír.
Vy jste spíše levicového zaměření, ale je to Vaše volba.
Podívejte, mě zase pan profesor Hořejší obvinil z rasismu a genocidy. A jen proto, že čte halabala. Mám blít krev?
16. 10. 2007 | 20:51

ujo napsal(a):

mám návrh pro "trpící" majitele domů na kterých prodělávají: darujte je nájemníkům!!!Nebo jim je prodejte ve splátkách za rozumnou cenu! Samozřejmě to žádný majitel neudělá, protože už nyní slušně vydělává (mj. nemluví se o tom, že téměř každý už má některé byty s tržním nájemným, o nebytovkách nemluvě). A těší se, co ODS ještě přisype. A k vašim asociálním názorům: představte si důchodkyni v 1+1 50 m2 s prům .důchodem 9,5 tis.Kč v praze ,v nejbližších letech by měla platit holé nájemné cc 4,5 tis. K4 + služby, Sipo to je min. 7 tis. (kolik zbyde na léky, jídlo, atd.?) A jaké má řešení: směnu (ale za jaký?) domácí nepovolí (čeká na tržní nájemné) na koupi družstevního bytu (garsonka 1 mil. Kč) nemá, pensiony u Domovů důchodců ODS privatisuje, zbývá jen vystěhování ale kam? Supe (jak příznačný nick) poraď
16. 10. 2007 | 20:51

Tom napsal(a):

Dobrý večer,
tak já taky přidám svůj pohled:
Pokud je jen 1/5 bytů zvýhodněna regulovaným nájemným a v důsledku toho zbylé 4/5 nájemníků tíží vyšší nájemné než jaké by mohlo být, tak tu někdo žije na úkor jiného. A jediné oprávnění k tomu je "bydlet ve správném bytě". Ano, deregulace některým lidem ublíží. Ale také určitě mnoha lidem, zejména mladým rodinám, pomůže.
Je to asi takové, jako kdybychom části obyvatel prodávali potraviny za míň, protože sme je vylosovali.
Zajímavé je, že lidé, kteří obhajují regulaci kvůli dopadům na nájemníky v bytech s regulovaným nájemným, nijak nemyslí na lidi postižené vyšším nájmem v bytech s tržním nájmem.

Ročník 53:
Uvažoval jste o pojištění proti ztrátě zaměstnání? Pokud ne, tak byste měl, jinak dobrovolně riskujete.
16. 10. 2007 | 21:16

Vilém napsal(a):

2 Tom
Nechal jste stranou takovou maličkost jako že existují nájemní smlouvy, které nájemníky k takovému bydlení opravňují. Podobně bych mohl třeba říci, že jsme vylosovali restituenty nebo majitele čehokoli. Libovolně si směšujete úvahy o tom, co by podle Vás mělo platit, s tím, co je podle zákonů podstatné. Majitelé domů převzali domy s těmito nájemníky, a proto se nemohou tvářit, že o nich nevěděli a že je tam obtěžují - to je jako koupit zadluženou firmu a pak křičet, že firma je moje a dluhy a závazky mne nezajímají - prostě jen svévole a téměř kriminální egoismus. Tím neobhajuji Křečka, ten dělal totéž zase majitelům kvůli tomu, že hájil nájemníky.
16. 10. 2007 | 22:34

Tom napsal(a):

Viléme,
co takhle argument, že smlouva má jen omezenou platnost a posléze je možné ji uzavřít za jiných podmínek? Něco takového s regulovaným nájmem nejde, ne?
BTW: Proč mají mít takové smlouvy jen někteří nájemníci???
16. 10. 2007 | 22:48

Tom napsal(a):

Promiňte Viléme ještě jeden dotaz:
Jaké je podle Vás správné řešení této situace?
16. 10. 2007 | 22:50

queribus napsal(a):

Jen několik poznámek ke svérázným "ujo"-vým vývodům:
A)Nemálo lidí, na venkově zvlášť, musí vyjít s méně než s oněmi 9,5t. netto na osobu. Ale jsou zvyklí hospodařit a přizpůsobit své požadavky svým příjmovým možnostem.
B)Typická důchodkyně bude mít děti,vnuky nebo jiné blízké příbuzné, kteří se musí přednostně postarat,aby byla schopna finančně pokrýt přiměřené nájemní bydlení. Není žádný důvod, aby povinnost těchto osob "suploval" majitel domu.
C)I ten údajně nejsociálnější režim (rozuměno československý cca před 20 lety) by oné paní napařil dodatečné nájemné za nadměrnost bytu, protože by o 30m2 překračovala tehdejší normu (12m2 osoba a 8m2 domácnost).
D)Pokud vím,v domově důchodců by tato paní platila od 6tis. výše, dost možná, že jen za desetinu plochy jejího současného bytu (i když včetně zaopatření). Takže v jedné budově mohou být náklady bydlení zahrnuty v nájmu, v jiné nikoliv...
E)Proč by měl domácí povolovat něco, co pro něj nebude o nic výhodnější než stávající stav?
A pokud jde o ten milion za družstevní byt: před 10-15 lety zdaleka tolik nestál a z úspor z regulovaného nájemného se na něj dalo našetřit.
F)A těm majitelům domů moc neraďte: Když to nějak unesli doposud, tak si poradí i v budoucnu. Stačí, aby jim stát a pan Křeček do toho přestali zasahovat v té míře jako dosud.
16. 10. 2007 | 22:54

Po-ho napsal(a):

Vážený pane Ročníku 53,
výše jste se mě ptal, o co opírám argumenty. Například velice zajímavou studii na toto téma zpracovala v roce 2005 společnost Patria Online. Co se týká rozdělování bytů s regulovaným nájemným, tak ty nikdy nebyly přidělovány na základě sociálního postavení a nic se na tom dodnes nezměnilo. Nevím, proč by nájemné v jedné pětině bytů měli takto okatě dotovat majitelé domů a nájemníci ze zbylých čtyř pětin bytů. Jestliže chcete podpořit sociálně slabé skupiny, nechte snížit cenu nájemného ve většině bytů a poté se dá uvažovat o nějaké formě pomoci pouze těm, kteří to opravdu potřebují a prokáží. Je to spravedlivější a systémovější.
16. 10. 2007 | 23:03

Ročník 53 napsal(a):

Vážený pane Po-ho. Bydlím v privatizovaném domě, pochopitelně s neregulovaným nájemném. Na našem sídlišti je ještě mnoho státních domů s regulovaným nájmem. Nechápu jak já, nebo naše sdružení vlastníků bytů dotujeme ty ostatní, tzv. regulované nájemní domy.

O tyto domy se starají realitní kanceláře, které do domů nedají ani korunu navíc, než kolik vyberou na nájmu. Opravdu tyto státní byty nemají nějaké dotace od města, které by platili ti ostatní. Je všeobecně známo, že realitky hospodaří špatně, protože tam, kde si lidé byli nuceni své byty odkoupit, neživí nadiktované realitní kanceláře a peníze jim přebývají.
Tyto poznatky mě vedou spíše k tomu závěru, že až na výjimky chtějí majitelé vyšší nájmy ne proto, že by neměli na údržbu domů, ale protože chtějí svá Volva a Audi pokud možno hned. Všimněte si, píšu "až na výjimky". Netvrdím, že to platí absolutně a že někde majitel opravdu potřebuje větší částku na rekonstrukci.

Neustále zde čtu, že 4/5 nájemníků doplácí na ty ostatní, na tu 1/5. Řekněte mi jak? Vysvětlí mi někdo, jak já doplácím třeba na sousední dům?
16. 10. 2007 | 23:26

Po-ho napsal(a):

Vážený pane Ročníku 53,
na "regulované nájemníky" doplácíme my ostatní kvůli vyšší ceně na zbytku trhu. Podle zmíněné studie v současnosti majitelé domů ročně tratí na regulaci nájemného cca 21 mld.Kč. Lidé, kteří bydlí v tržních nájmech vydávají ročně zhruba o 8 mld.Kč více, než kolik by měli platit v rovnovážné prostředí. Na sousední dům tedy doplácíte kvůli pokřivenosti trhu s bydlením. Například za menší byt v Praze místo možných 7-8 (kdyby na trhu byly všechny pražské byty) tis zaplatíte přes 10 tis (díky nynější situaci, kdy jich je v Praze k dispozici mnohem méně)-udávám pouze příklad, neberte mě prosím za slovo.
16. 10. 2007 | 23:36

Vilém napsal(a):

Tome,
existují různé smlouvy, nicméně v dané situaci bylo jasné, že nárok na neomezený nájem existoval při převzetí domů. Zřejmě již v té době mělo být stanoveno, jak se bude situace postupně uvádět do souladu s normálními smluvními poměry, tzn. dejme tomu postupný přechod k evropskému typu nájmu spolu s jasně vymezeným sociálním bydlením udělovaným sociálně potřebným. V každém případě pak měly být řešeny problémy, na které upozornil ústavní soud, a to neprodleně.

Jenže to, co zde předvádí ČSSD, je symptomatické pro celou politiku této strany - pan Křeček zde vlastně vyzývá k likvidaci bydlení právě těch "obecně obtěžujících" skupin, které by byly primárními příjemci sociálního bydlení, a přitom porušoval ústavu ve prospěch lidí, kteří měli regulovaný nájem, ale rozhodně sociálně potřební nebyli - včetně sebe - tím ČSSD způsobila obrovský zmatek v sociální oblasti, protože prostředky pro potřebné vyplýtvala na úplatky svým voličům, a dnes jsme v situaci, kdy zbývá jen dát za pravdu opatřením vlády (přinejmenším v principu) s tím ovšem, že by mělo být řešeno skutečně sociální bydlení, aby se z členů obecně neoblíbených skupin nestali bezdomovci (ČSSD se jich jistě nebude zastávat, Křeček by je naopak rád zlikvidoval, aby mohly čerpat voliči ČSSD).
16. 10. 2007 | 23:54

Ročník 53 napsal(a):

Pane Po-ho. Trvdíte - cituji:
Majitelé domů ročně tratí 21 mld.Kč.
Lidé, kteří bydlí v tržních nájmech vydávají ročně zhruba o 8 mld.Kč více, než kolik by měli platit.

Při kupeckých počtech nezahrnující všechny aspekty bych mohl tvrdit, že po uvolnění nájemného bude na trhu zaplaceno ještě o 8 miliard méně, takže ztráty vlastníků domů nebudou 21, nýbrž 29 miliard.
Já vím, že je to nelogické, neboť vlastníci domů zvednou nájmy tak, aby netratili nic. Raději ale budou mít prázdné byty a zbytek nájemníků bude dotovat chamtivost majitele. Pokud si myslíte, že vlastníci bytů se pohrnou do předražených nájemních bytů a tím se uvolní nějaké byty, je na omylu. Proč by to dělali?
Neustále je tu prezentována iluze, že v Praze je přebytek bytů. Přebytek bytů není, protože až na výjimky jsou všechny obsazeny. Ti lidé, kteří by se měli stěhovat z drahých bytů do těch lacinějších, zvednou poptávku po bytech. Při zvednuté poptávce není důvod nezvyšovat ceny nájemného.

Nedělám si iluze, co udělá majitel domu s vyšším ziskem. Pokud si někdo myslí, že investuje do blaha nájemníků, bude asi nepříjemně překvapen.

Bylo tu srovnání s taxislužbou. Když taxi nesmyslně podraží, lidé v něm nebudou jezdit. Pravda, mohou využít alternativní MHD. Jakou alternativu ale využijí v případě bydlení, to nevím.

Oponentům bych chtěl připomenout, že poukaz na moji inteligenci není argument.
17. 10. 2007 | 03:54

SuP napsal(a):

Ujo - z Vašich dedukcí a konstatování lze vyčíst názory podobné komunistovi Exnerovi. S takovými diskutovat je ztráta času.
17. 10. 2007 | 08:44

SuP napsal(a):

Ročník 53 -
Máte tam nějaké nesrovnalosti.
Jak si například představit, že majitelé zvednou nájmy tak, aby netratili nic? Na to navazuje Vaše..."Raději ale budou mít prázdné byty a zbytek nájemníků bude dotovat chamtivost majitele. Pokud si myslíte, že vlastníci bytů se pohrnou do předražených nájemních bytů a tím se uvolní nějaké byty, je na omylu"....
To, co popisujete, možná zkusí majitelé domů, kteří je vlastní v rámci svého byznysu a s nimi jednak nic nenaděláte, jednak už to mají vyřešeno. Co se týká nápravy důsledků regulovaného nájemného, týká se to téměř výhradně restituentů, kterým je odpírána možnost určit tzv. ekonomické nájemné, aby bylo z čeho byty a domy opravovat.
Mimochodem psal jste, že jste koupil tři byty, třetí splácíte. Máte je snad neobsazené a čekáte na vyšší nabídku?
17. 10. 2007 | 08:59

slayer napsal(a):

Pane Rocniku, pochopte ze zrusenim regulace se zvysi nabidku bytu za trzni cenu, a ta tudiz v prumeru poklesne.

Nazorny priklad. Nekdo je napsany v byte po babicce, za ktery plati mestu 3000 tisice. Najemne je nizke, tak byt nevrati, ale pronajme ho za 11000. Kdyby po nem mesto chtelo treba 8000, tak byt vrati, protoze by se mu nevyplatilo riskovat ze byt nepronajme, nebo zustane nekolik mesicu v roce neobsazen a ta rodina co v nem bude bydlet nezaplati 11, ale 8.
17. 10. 2007 | 09:10

SuP napsal(a):

slayer-
přesně tak. A to jsou vlastně ty poslední nesrovnalosti, které by se zrušením regulace měly odstranit. Bohužel jich je zatím strašně moc, hlavně v Praze.
17. 10. 2007 | 10:21

Al Jouda napsal(a):

Rozhodně je správné úplně a najednou zrušit regulaci nájemného s soukromých domech. Současně je však nutné mít připraveny tisíce obecních bytů s nízkým nájemným pro sociálně slabé občany. Jak tyto byty získat ? Změnou občanského zákoníku, který musí umožnit obcím ukončit nájemní smlouvy s těmi nájemníky, kteří na základě ověření daňového přiznání za běžný rok mají tak vysoké příjmy, že si mohou dovolit bydlet v bytě s tržním nájemným.Tito lidé uvolní obecní byty a bude vymalováno !
17. 10. 2007 | 10:21

SuP napsal(a):

Al Jouda -
pokud zůstanou obcím pouze byty se sociálním nájemným, nebude to stačit na jejich údržbu. Tudíž se zakonzervuje stav, který panuje, že obcím je úplně jedno, jak a KDO jejich bytový fond využívá. Umožňují tak různým vykukům byt dále pronajímat načerno, protože v něm nepotřebují bydlet sami.
Čili systémové řešení je - uvolnit a potřebným přispět, ovšem na přiměřené bydlení.
Ostatně celou dobu vlády měla Socdem plná ústa sociálního smíru a sociálního bydlení. A kolik sociálních bytů se postavilo??? Akorát se paláce a byty 150msq prohlásily za sociální. Nově postavené obecní byty jsou jedny z nejdražších a místo pronájmu se nabízejí k prodeji. To je na palici.
17. 10. 2007 | 10:39

gaston napsal(a):

Stanislav Křeček napsal(a):
TO JF a Honza: Křeček nebydlí v BYTĚ s regulovaným nájmem. Takové byty u nás žel nemáme. On jen takový nájem platí jako VŠICHNI nájemci, kteří měli uzavřenu nájmen smlouvu k 1.1.1996. Pokud se bytu odstěhuje nebude byt pronajmut "chudé důchodkyni", ale tomu, kod bude platit tržní nájem. Jste schopni to konečně pochopit?
16.10.2007 18:45:56

A kdo podle vás, křečku, může za to, že je stav takový, jak ho popisujete?
Proč pouze parazitujete v bytě i parlamentu a tvoříte paskvily místo zákonů?

Proč nepřijdete s návrhem zákona, který by z obecních bytů neudělal sociální bydlení pro vaše "chudé důchodkyně"?
17. 10. 2007 | 10:50

gaston napsal(a):

oprava: ...který by z obecních bytů udělal...
17. 10. 2007 | 10:52

Čochtan napsal(a):

Dostali jsme (4 dědici) v restituci činžovní dům s 8 byty i s "regulovanými" nájemníky. Naše děti teď platí za bydlení asi tak 10x víc než naši nájemníci. Nemáme šanci NAŠE byty dát NAŠIM dětem.

Není tohle zločin ?
17. 10. 2007 | 11:16

SuP napsal(a):

Źelbohu většinou se "chudou důchodkyní" ohánějí nejvíc syslové, kteří tím kryjí nějakou levárnu.
17. 10. 2007 | 11:17

SuP napsal(a):

Čochtan -
na to se dá říct jediné:
"bijte je!""bijte je!""bijte je!""bijte je!""bijte je!""bijte je!"....
Ale pozor! nechrastit u toho klíčema!
17. 10. 2007 | 11:20

SuP napsal(a):

Čochtan -
Ale jinak si myslím, že se ptáte přesně na tom správném místě, protože tohle byla celou dobu parketa pana poslance Křečka. Tak doufám, že Vám aspoň odpoví, když neporadí.
17. 10. 2007 | 11:29

Old napsal(a):

Regulovaná náhrada za užívání nájenmího bytu nepokrývá náklady na údržbu. Tedy pokud mám menší příjem než 50Kč/měs/m2 měl bych zrušit nájemní smlouvu a byt nechat prázdný. Bohužel státem (obcemi) vydané příkazy (tzv.dekrety) k ubytovávání pod touto částkou nelze vypovědět bez soudního rozhodnutí a opravněných důvodů, mezi které se neřadí bankrot majitele bytu - domu. Toto je ryze bolševické vyvlastňování soukromého majitele. Běžně lze za neoprávněné nakládání s cizím majetkem podat žalobu to i na důchodce nebo poslance. Dokonce pokud je někdo, kdo tento stav schvaluje, a aktivně podporuje, lze to kvalifikovat jako nabádání k třídní nenávisti a příslušného zavřít včetně ztráty majetku. Co vy na to?
17. 10. 2007 | 11:51

Joe napsal(a):

Pane Křečku, oslovovat Vás titulem PANE je opravdu velmi, velmi solidní. Takže od teďka jen Křečku.

Hájíte zájmy regulovaných nájemníků. Proč nehájíte bezdomovce, jejichž počet se neustále zvyšuje. Zrovna 50 m ode mě bydlí jeden, jmenuje se Vojta a bydlí ve staré Octavii z 50 let bez oken jen s plachtou přes střechu. Takto tu bylí už druhý rok. V autě má pelech, že horší nemá ani můj pes v boudě. Odpadky odhazuje do vedlejšího Tudoru a okolí těchto aut smrdí hůř než prasečák o 100 kusech.

Loni se město Praha poučilo od Bratislavy a postavilo v mrazu -25 stupňů Celsia bezdomovcům stany. Proč se nezasloužíte, aby město postavilo těmto chudákům malé byty 1+1 za regulované nájemné? To se Vám Křečku nechce. NEMÁTE Z TÉTO ČINNOSTI TAKOVÝ PROFIT jako protahování regulace nájemného. Rozhodně volební zisk je pro Vás Křečku a též pro pseudokomunisty - ČSSD, priorita. Na druhé straně proč by mělo město poskytovat nefachčenkům byty 1+1 za jistou regulaci nájmu? Kdo to bude platit? Zase daňový poplatník A Proč??? - Podmínky bydlení v těchto bytech by měly být nedílnou součástí darování takového bytu!!!

Jaké je dnes procento takovýchto parazitů, kteří ještě využívají dotace majitelů domů? 20% nebo už jen 5%? Mnozí majitelé již některé své reguláče vyhodili, resp. někteří vymřeli. Takže kvůli těmto 5% VYVOLENÝCH NADLIDÍ jako jste Vy Křečku, ostatní platí zvýšené tržní nájemné.

Kdyby jste měl Křečku sociální cítění, tak již před 20ti lety mohlo dojít k postupné deregulaci, která by byla pro všechny přijatelná. Komunisti ukradli v 50. letech domy a vrátili je ve zbídačeném stavu s regulovanými nájemníky. To je naprosto nepřijatelné pro majitele. Stát měl vrátit domy v takovém stavu, v jakém je UKRADL. Dnes je ovšem situace naprosto jiná. Ceny všeho letí rapidně nahoru a regulovaní nájemníci již dnes nejsou schopni platit výši regulovaného nájemného. Toto činí pro 100 m2 byt od 1.1.2008 5000,- Kč v Brně. Když k tomu připočteme 3000,- zálohu na TUV a teplo, jsou tito ztraceni. Dojde k velkému kolapsu. A to je především Vaše zásluha Křečku a Vám podobnýám z ČSSD. Lidi budou postupně vyhazováni z bytů a majitelé nebudou do svých domů brát bývalé STBáky a reguláky a komunisty a jiné podobné zločince. Tito budou muset hledat bydlení za SVOJE stejně jako lidi z vesnic, a nebo bydlet pod mosty stejně tak jako bezdomovec Vojta ve staré Octávii. Ale o tom jsem tu už psal. Jste to Vy Křečku, který jste zavinil, že nůžky se neustále rozevírají. Jde Vám jenom o Váš zisk. Jste tvrdej obchodník na půdě poslanecké sněmovny. Za jakou ale cenu!!! Kolika málo lidským životům jste pomohl a kolik tisíc lidí Vás nenávidí.

Sám Křečku kritizujete nespravedlivé prodávání bytů. Proč jste se nesnažil sám o nápravu této činnosti. Celou dobu pouze lžete ohledně regulace nájemného i když sám tomu co říkáte nevěříte. Jenom naivní hlupáci Vám skočí na Vaše myšlenky. Vyděláváte se synem obrovské sumy na tržních nájmech v praze a okolí.

Sám dobře víte kolik stojí rekonstrukce bytu zničeného za přičinění komunistické lůzy. Když to přepočtu na byt, tak za novou střechu 70.000,- Kč, nové instalace topení a vody 90.000,- Kč, oprava bytu (koupelna, kuchyň, omítky, vymalování, okna atd.) 200.000,- Kč .
Oprava takto zdevastovaného bytu se pohybuje minimálně okolo 360.000,- Kč. A Vy Křečku by jste chtěl, aby majitelé SVOJE domy opravovali a nenechali si za to zaplatit? Jak hloupá představa. Spíše demagogie k vytvoření Vaší kariéry a zisku. Pokud bude nájemník platit jen 10.000,- měsíčně čistý nájem, tak NÁVRATNOST NÁKLADŮ je 36 měsíců (3 roky pro negramotné reguláče), poté následuje zisk. Ale po této době dojde opět k dalšímu vybydlení bytu a jsou nutné další náklady k jeho opravě. Nyní Vás cituji Křečku: jsou to přece právě oni (majitelé), kteří vysoké nájmy požadují a deformují tak jakoukoliv rozumnou cestu k nápravě poměrů a k rozumnému trhu s byty! Přitom jde o požadavky, které žádnou reálnou oporu v tržních vztazích nemají.

Z výše uvedeného výpočtu jasně vyplývá, že kudy jdete, tudy lžete.

A nakonec mohu říci, že by bylo dobré, kdyby jste dále nepoškozoval stranu ČSSD, která si říká sociálně demokratická.

Joe
17. 10. 2007 | 12:02

AQl Jouda napsal(a):

Pro SUpa : Obecní byty musí být typizované se standardním vybavením, jednoduché na údržbu. Výborně se pro tyto účely hodí současné paneláky, u nichž životnost betonového skeletu ještě nikdo nestanovil, protože je obrovská ! Z těchto důvodů by se jich obce neměly zbavovat v rámci privatizace bytového fondu !
17. 10. 2007 | 12:15

SuP napsal(a):

AQl Jouda -
ale to neříkejte mně, to říkejte obcím! Máte pravdu, ale současně tohle ví každý pitomec. V tomto světle mi tedy zkuste charakterizovat obce,jako hospodáře a vůbec státní správu, když se těchto bytů houfně zbavily?
17. 10. 2007 | 13:34

ujo napsal(a):

Sup-
takže argumenty Vám došly. Dám Vám tedy jednodušší otázku: restituce proběhly před cca 15 lety, pokud by skutečně majitelé domů na ně dopláceli je možné aby to vydrželi 15 let? Znáte fabriku, která vydrží být 15 let ve ztrátě?
17. 10. 2007 | 13:53

SuP napsal(a):

ujo -
Zeptejte se Exnera.
Dům nepadá tak rychle jako výrobní program (kdyby Exner nevěděl)
17. 10. 2007 | 14:02

Stanislav Křeček napsal(a):

To gaston: Udělat z obecních bytů byty sociální s nízkým nájemným prostě není možné. I obce mají právo za zisk ze svého majetku. Ostatně nevšiml jste si že i OBCE žalují ČR ve Štrasburku. Představa že u soukormníků bude nájemné neomezené a ti kteří je nemohou platit budou v obecním je hloupá představa: tolik bytl žádná obec nemá....
17. 10. 2007 | 14:43

neo napsal(a):

a ze soukromých bytů to jde?

nejjednoduší by bylo zrušit okamžitě regulované nájmy a tím i uvolnit trh...tržní nájmy poklesnou a sociálně slabí si zažádaj o příspěvek na bydlení.
17. 10. 2007 | 15:20

SuP napsal(a):

Stanislav Křeček -
pane, nedělejte z nás voly. Obce udržují byty s regulovaným nájemným z peněz z prodeje bytového fondu chudákům do soukromých rukou. Nemají důvod žalovat ve Štrasburku, protože nemají nouzi. Co jim po převratu zbylo v pařátech, byly neuznané restituce a státní vystavba, takže základ měly obce nesrovnastelný s obyčejnými restituenty.
Pokud se obec rozhodla dům generálně opravit, mohla to udělat z prostředků svého podnikání s bytovým fondem obce a získat tím nové byty, kde může nasadit regulované nájemné. Ty nejhorší domy a byty, které by stály na opravách největší peníze, prodala obec "Výhodně" svým nájemníkům.
A jako obvykle tohle vy dobře víte. :-)
17. 10. 2007 | 15:21

Joe napsal(a):

Křečkovi: Co budete dělat s těma co vyletí ze soukromého sektoru pod mosty? Sám jsem vyhodil letos 3 nájemce.

Joe
17. 10. 2007 | 15:22

SuP napsal(a):

Surofče!
Třeba si je bude lisovat ho herbáře??
17. 10. 2007 | 15:34

pravda napsal(a):

V nasi spolecnosti zije skupina neoduvodnene a bezzasluhove privilegovanych spoluobcanu, jakasi kasta nadlidi, kteri ziskali privilegium od zlocineckeho bolsevickeho rezimu, bydlet za regulovane najemne a to na veky. Oni i jejich potomci. Neexistuje zadna pravni norma, ktera by specifikovala, ktery obcan ma a ktery nema bydlet za regulovane najemne. Vyse takoveho regulovaneho poplatku za uzivani cizi veci nedosahuje vyse potrebne pro prostou reprodukci bytoveho fondu a neprinasi majiteli zadny zisk, ale naopak dlouhodobou nucenou ztratu.

Tito privilegovani obcane meli diky tomuto privilegiu za minula obdobi neoduvodnene nizsi zivotni naklady, a tim i vyssi zivotni standard, nez obcane neprivilegovani. O tomto stavu, kdy uzivaji cizi majetek proti svobodne vuli majitele a bez jeho souhlasu a za podminek, ktere odporuji Ustave CR a Listine Prav a Svobod dobre vedi a vedeli. Na navrhy majitelu na napravu odmitaji pristoupit. Majitele domu jsou pak touto skupinou okradani o 200mld Kc za minula obdobi v cele CR. Tato castka zustala v penezenkach a za nehty techto privilegovanych obcanu platicich regulovane najemne a kazdy den, kazdou hodinu narusta.

Je nesmysl, aby po rozsudku ESLP ve Strasburku tuto kompenzaci platili ostatni neprivilegovani obcane z vlastnich dani. Je treba na tyto privilegovane uvalit zvlastni dan a tyto kompenzace v radu 200mld Kc pozadovat zpetne po privilegovanych spoluobcanech a jejich potomcich.

Jednim z techto protiustavne privilegovanych je is obcan krecek.
17. 10. 2007 | 18:40

amina napsal(a):

Zrušit regulaci s okamžitou platností.Nejvíce se dotkne pražáků,babička nebabička, Křeček Nekřeček.Všichni co nebudou mít na nájem poslat pod most,po př.zastřelit.Máme přeci modrý kapitalizmus.Komu se to nelíbí ať se přestěhuje na západ,nebo do ameriky,nejlépe do jižní.Také máme demokrcii v Indii,Brazílii,Kongu atd.Na vesnici činžáky téměř nejsou tak o co jde.
17. 10. 2007 | 21:11

Al Jouda napsal(a):

Panu Křečkovi : Obec musí především dbát o blaho svých občanů, na to byla zřízena ! Zisk z majetku je až na posledním místě a to se může týkat jen některých komodit, ale rozhodně ne bytů, což je sociálně citlivá oblast. Tady by se obec měla chovat jako nezisková organizace ! Proto má obec příjem z daňového systému jak vlastního, tak státního.Pokud takto neuvažuje obecní zastupitelstvo, tak by nemělo být příště voleno !
18. 10. 2007 | 07:59

Venus napsal(a):

V předminulém století existovalo domovské právo a obce se musely postarat o své chudé a opuštěné občany (známe přece z povídek B. Němcové - vysloužilí vojáci,tuláci - dnes bezdomovci). Obce pro ně měli své pazderny. Proto si myslím, že by obce dnes měli začít zřizovat "pazderny" hodny 21. století, tj malé levné byty, třebas garsonky pro staré, sociálně slabé apod.., aby třeba důchodci s 8tis důchodem(a těch je většina)zbyly tak 2-3 tisíce na jídlo, léky.... Pak ať se rozjede deregulace nájemného... Mladší lidé s dostatečnámi příjmy si raději pořídí hypotéku a budou "cpát" do vlastního než aby za stejnou čásku platili(15-20tis v Praze) nájemné cizímu. Takže se může klidně stát, že třeba za 10 let budou mít páni domácí baráky poloprázdné...a bude klid...
18. 10. 2007 | 08:50

Stanislav Křeček napsal(a):

pro Čochtana: problém s vaším domen a vašimi dětmi je jednoduchý: pokud jste byty ve svém domě pronajal nemohou je současně užívat vaše děti. A pokud chcete namítnout že vy jste nic nepronajal, že to za vás užinil někdo jiný (mimohodem: za předchozího vlastnictví domu vašimi předky v tomto domě bydlel kdo? Nájemníci nebo členové rodiny ?)pak je třeba říct že vstupujete do práv a povinností předchozího vlastníka a zachování stávajícícho stavu byla podmínka restitucí. Přistoupit na podmínky restitucí a pak je zpochybňovat když se vám to nehodí není fér.
18. 10. 2007 | 10:43

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Titulek je zajímavý, jen chybí určení, pro koho že má to nájemné býti spravedlivé. A vyčítat někomu, že 15 let po restituci by rád užíval svůj majetek je velmi nefér.
18. 10. 2007 | 13:18

Deny napsal(a):

pro pana Křečka
Ano, pane doktore, máte pravdu. Nebylo by to fér, z hlediska práva máte jistě pravdu. Restituent mohl odmítnout převzít dům i s nájemníky. Byla to jeho volba. Ale takových "nefér" skutků, které se nám nemusí líbit, je mnoho.
Příklad. Mně se také nelíbí, že když jsem dělal autoškolu, stál litr benzínu 4Kčs/litr a dnes stojí 30Kč/litr. Nelíbí se mi, že když jsem uzavíral smlouvu s rozvodnými závody na dodávku elektrické energie, stála 1kWh pár halířů a dnes stojí přes 3Kč. Nemusí se mi líbit, že když jsem mohl začít pít pivo, stálo v hospodě 1,70Kč, dnes stojí 18Kč A takto by se dalo pokračovat prakticky ve všech lidských činnostech. Nic s tím neudělám, musím se smířit a více pracovat. Je to v důsledku inflace, vývoje atd.
Ale Vaše regulační nájmy "zamrzly" nebo se uvolňují velmi pomalu Proč? Proč u jiných výrobků a služeb nastalo uvolnění a v bytové problematice ne? Je toto fér????
Je fér, že jako poslanec, když využijete služeb autodopravce typu Student agency, neplatíte za přepravu, přestože se jedná o soukromého dopravce? Je to fér, aby na Vás soukromý dopravce doplácel? Není. Ano, pokud např. využíváte zadarmo HMD, která je dotovaná státem (obcí,magistrátem), tak tam je to vlastně jedno. A u bytů je to něco podobného. Ať stát v rámci své sociální politiky dotuje obecní byty pro ty, co to opravdu potřebují a byty soukromé, ať nejsou regulované. Snažte se jako poslanec vytvořit pravidla, na základě kterých by lidé měli právo na dorovnání regulovaného nájemného, např. podle výše příjmů. To by bylo fér.
Ale to asi říkám tomu špatnému poslanci, neboť to by jste byl sám proti sobě a toto opatřebení by se Vás dotklo osobně, což nemůžete připustit.
18. 10. 2007 | 13:41

Joe napsal(a):

Křečku, vy jste fakt férovej borec!!!

Joe
18. 10. 2007 | 14:33

Jag napsal(a):

Křečku,Křečku,napřed jste na obce kašlal,když nájmy nepokryjí ani prostou údržbu,ale dovolíte si tady psát,že obce mají také právo mít zisk.......jenže to už je věc právě vaše,soudruhu v parlamentu.Soukromník by ale neměl doplácet na nájemníky,potažmo když vy ho k tomu nutíte jako státní zástupitel a také člověk,který má povinnost jako poslanec dbát o blaho státu a ne o neplatiče a lidi,co si nedokáží platit svoje životní náklady a tím nutí druhé,aby mu to platili.Navíc v době,kdy po 50 letech se pořád nežádá po privilegované skupině,aby si platili svoje náklady.Pak se nedivím skupinám obyvytel,když šukem nadělají v 16 letech 2 děcka a řvou,že mají na bydlení a byt nárok.Asi znají pana Judra Křečka.
19. 10. 2007 | 08:32

bigjirka napsal(a):

Kdy se dočkají? Až si křeček naplní lícní torby.
20. 10. 2007 | 17:50

senior. napsal(a):

Za totáče jsem neměl konexe a tak jsem postavil zhruba 100m2 svépomocný byt v Praze. Dožil jsem se penze a spočítal si, že z ní neutáhnu ani poplatky za služby spojené s bydlením. Byt jsem prodal a koupil malý domeček za Prahou. Malý na české poměry, třeba v anglických městečkách průměrný. Takže když nemám prachy na 100m2 byt, musím do menšího. A tuto logiku pan poslanec pořád zpochybňuje s tím, že účet má zaplatit někdo jiný. Lépe by udělal, kdyby navrhl snížit odměny našim cca 2500 ústavním činitelům a uspořené odměny dát na zvýšení penzí. Proč ho nechává klidným, že máme na jednoho obyvatele několikanásobně více poslanců a senátorů než v těch zemích, z nichž cituje příklady? Tolikrát menší produktivitu práce si plátci daní nemohou dovolit, protože by brzo zkrachovali.
22. 10. 2007 | 18:59

gaston napsal(a):

Stanislav Křeček napsal(a):
To gaston: Udělat z obecních bytů byty sociální s nízkým nájemným prostě není možné. I obce mají právo za zisk ze svého majetku. Ostatně nevšiml jste si že i OBCE žalují ČR ve Štrasburku. Představa že u soukormníků bude nájemné neomezené a ti kteří je nemohou platit budou v obecním je hloupá představa: tolik bytl žádná obec nemá....
17.10.2007 14:43:40

Křečku, na obce byl bezúplatně převeden veškerý státní bytový fond. Bylo tak učiněno na základě zákona, který jste i vy schválil. V zákoně je, doufám, uveden i důvod převodu bytů na obce.
Předpokládám, že důvodem nebylo kšeftování s bytovým fondem, ale uspokojování bytových potřeb občanů obcí a to zejména těch občanů, kteří si své potřeby nemohou pokrýt sami.
K tomu byla obcím zákonem o obcích nadělena řada finančních úlev, které nemají jiní vlastníci bytů. Proč asi?
Já ale nechci ožebračovat obce. Já netvrdím, že obce nemají mít zisk. I obeci má být umožněno minimálně pokrytí nákladů spojených s pronájmem bytů.

To vy upíráte obcím možnost hospodařit s byty.
Vy, příslušník strany s označením "sociální" se chováte asociálně.
Vy svou zákonodárnou aktivitou i neaktivitou bráníte využití obecních bytů jak pro sociálně potřebné tak i k tvorbě zisku obcí.

Vy jste si zvykl zneužívat to, co je primárně určeno pro sociálně slabé občany, pouze pro sebe!
Vy pouze lžete a hrabete! A k podpoře svých amorálních výhod a zisků se nestydíte brát do huby "chudé babičky", "opuštěné důchodkyně", ....

Prostě asociál jako vyšitý. Před takový by si měl slušný člověk jenom odplivnout.
25. 10. 2007 | 13:02

VLK ŠTĚTINÁČ napsal(a):

Pane Křečku, vy prostě jste a už asi navždy zůstanete takovým "vlčím dědkem" - žijete si za naše peníze z poslaneckého platu v obecním bytě jako ... v žitě a díky vašim demagogickým postojům k regulaci trhu s bydlením (který tu už měl alespoň 15 let fungovat) ve vašem regulovaném bytečku i umřete...
VLK ŠTĚTINÁČ
26. 10. 2007 | 09:09

Joe napsal(a):

Spíš by byla na místě filozofická otázka.

Dává stát důchodcům a sociálně potřebným správnou sumu peněz? Není náhodou stát ta kurva, co parazituje na starých lidech a sociálně potřebných? Nedře z nich kůži za živa? Mají tito lidé dostatečné důchody, aby zaplatili nájem v tržní společnosti a ještě jim zbylo na el., plyn, a jídlo? A možná také na zábavu? Co až se koruna převede na EURO? Za 300,- EURO nepřežije nikdo z nich. Už nejsme v socializmu pane Křečku. Ale to Vy samozřejmě víte. Jen si přihříváte svoji polívčičku, aby jste mohl nadále parazitovat v poslanecké sněmovně, nic nedělat, své byty a byty REKA pronajímat za vysoké tržní nájemné.

Pane Křečku, náklady na bydlení budou čím dál větší. Ale to Vy také víte. To je naprosto logické. Nic nebude totiž levnější. 3 + 1 v centru Brna 15000,- Kč běžná věc, v Praze možná o 10000,- víc.
Pokud budou důchody na stávající úrovni, důchodci na tržní 1+1 mít nebudou. Nebudou mít ani na 3+1 v regulovaném.

Fakt je, že deregulace postupuje kupředu, pomalu, ale jistě
že el. a plyn rapidně valí nahoru. Toto jsou dnes faktory, které vyhání regulovanou SVOLOČ pod mosty.

Dáte jim Křečku prachy ze svého?

V mém baráku už reguláči neunesli 5000,- regulovaného nájmu od 1.1.2008 + 3000 zálohu na teplo, kterou jsem jim předepsal od 5.10.2007. 8000,- Kč bylo pro „chudáky“ reguláče (jednoho komunistického STBáka) již neúnosné. Sami dali výpovědi.

Takže od 1.1.2008 mám volnej svůj vlastní barák!!!!!

Joe
10. 11. 2007 | 15:20

johny napsal(a):

Pane Křečku, už jste snad nasyslil dost, aby jste si mohl dovolit platit tržní nájemné, ne?

Ten Váš blábol má v sobě tolik nesmyslů, rozporů a polopravd, že vyvrátit je všechny by vyžadovalo tolik usilí, že na to není čas.

Jen za všechny ty Vaše bláboly jeden:

"ve Švýcarsku lze byt 2 + 1 pořídit za 2.600 – 2.800,- Chf nájmu, ovšem při průměrném švýcarském platu 6.600,-Chf!"

no takže tedy logicky při průměrném platu v Cechách okolo 21000,- Kč by tržní nájemné mělo být okolo 8900,- Kč a každoročně se zvyšovat o stejné procento jako plat - řekněme 5% (450 kč) - tj v roce 2010 by podle Vašeho švýcarského modelu mělo být okolo 11000,- Kč a ne 6600,- Kč jak je plánováno v "deregulaci"

Sám si protiřečíte tolikrát, že by mě zajímalo Vaše IQ.
21. 11. 2007 | 16:51

hamlet napsal(a):

když nám společnost vlastníci byty nabídla,že je odprodá za 5500 za m2 na schůzi nájemníků promluvil pan Křeček asi takto proč byste byty kupovali vždyt v nich bydlíte a namohou vás vystěhovat.Většina i přes náš odpor zajásala a že byty se kupovat nebudou.Společnost to akceptovala a nabídku stáhla.po roce ji udělala znovu ale za 11000 za m2.I ti kteří se nechali tenkrát panem Křečkem oblbnout pochopili,že je lepší byt koupit i za tuto cenu.Proto bych panu soc.dem.Křečkovi poděkovat za to.že se mu povedlo z lidí vytáhnout jednou tolik než mohli zaplatit
24. 11. 2007 | 21:56

reforma tržního hospodářství napsal(a):

já se musím smát těmto příspěvkům jelikož podstata problému je ta že v ČR nefunguje tržní hospodářství jako na západ od nás majitelé domů chtějí aby tyto domy byli jak slepice která snášejí zlatá vejce, tento stát dal určité skupině lidí byty za směšné peníze takže stát by se měl postarat o to aby stejnou možnost dostali lidé bydlící u majitelů to by pak majitelům zcela určitě sklaplo a horko těžko by obsazovali byty za tržní nájemné!!!!!!
24. 11. 2007 | 22:22

Lion napsal(a):

To reforma tržního hospodářství: A jíst Vám chutná ? :-)))
28. 11. 2007 | 17:35

Lion napsal(a):

Pane poslanče, zaujal mne Váš argument o nákladech v rozmezí 35 až 54 Kč připadajících na 1m2. Kolik (procentuálně) regulovaných bytů bude po té vaší slavné deregulaci (podle zákona 107/2006) dosahovat této Vámi uvedené částky ? Co radíte majitelům k pokrytí ztrát z let minulých (tj. let, kdy výnosy v důsledku regulace nepokrývaly ani náklady ve Vámi uvedené výši) ? Jak interpretovat Vaši myšlenku, aby výše zisku byla 15-20% ? Pro názornost byt v Praze 2+1 stojí kolem 2M (budu se držet raději zpátky). Pokud bych použil 15%, tj. dolní hranici Vašeho návrhu, pak mi zisk vychází 25.000,- Kč měsíčně. Tak to jste mne příjemně překvapil. :-))) Pravděpodobnější však bude, že jako základ pro výpočet zisku jste chtěl použít náklady na 1m2 bytové plochy. Pokud je tomu tak, pak navrhuji, aby se cena 1TW (terawattu) elektrické energie v příštím roce odvíjela od průměrných nákladů na údržbu a opravu ponožek vrátného na generálním ředitelství ČEZ. :-))). Ale teď vážně. Selským rozumem by se měl zisk odvíjet od tržní hodnoty předmětu pronájmu. Pokud jsou finanční prostředky uložené na spořícím účtu ING úročeny 2,5% a máte je k dispozici do tří dnů při téměř nulovém riziku, pak bych zisk z pronájmu očekával někde kolem 3,5-4%. To dělá pro názornost u výše zmíněného bytu něco kolem 6 tisíc měsíčně. Připočteme-li náklady na opravy a údržbu ve Vámi uváděné výši (při 70m2 a 35,- Kč za 1m2 nějakých 2500,-) jsme již na 8.500,- Kč. To zanedbávám návratnost prodělku v důsledku neoprávněné regulace v letech minulých, ale tady předpokládám, že je zaplatí v důsledku prohraného sporu U ESLP Česká republika. Celá úvaha je ovšem dělaná se zřetelem na to, že stát (nebo přinejmenším Vy a někteří další poslanci) cítí potřebu provádět cenovou regulaci nájemního bydlení (resp. jeho části). A pokud je zde taková potřeba, měl by zde být i férový přístup k tomu, kdo je ve svém podnikání regulován !tj. omezován). Takový přístup mi ovšem u Vás dlouhodobě chybí. Odvíjet cenu pronájmu od možností nízkopříjmové části občanů (navíc bez ohledu na to, zdali na institut regulovaného nájemného mohou či nemohou dosáhnout) je zcela zcestné. A ukazuje to jen v plné míře Vaše pokrytectví. Vás nezajímá dostupnost bydlení pro obyčejného řadového občana (protože je spousta potřebných, kteří na regulované nájemné nárok nemají a spousta těch, kteří tento institut sprostě zneužívají, o tom jistě víte své :-))) Vám jde jen o čirou demagogii, která Vám zajistí dostatečnou podporu pro znovuzvolení do teplého poslaneckého místečka. Z Vašeho pojetí morálky je mi opravdu, ale opravdu velmi špatně.
28. 11. 2007 | 18:55

bod napsal(a):

Pane "křečku",
za Vaše nízké nájemné jde byt jistě udržovat. Ale jako většina blbů, co čte rudé Právo, z něhož citujete, zapomínáte na podstatnou věc: Byt nestojí jen údržbu. Byt je nejprve třeba postavit za nemalé peníze a koupit pro něj zasíťovaný pozemek. A na to už desetikoruny nestačí. tam jde o miliony.
Kde byste bral na výstavbu, až by byly byty ve stavu, jaké je předávali soudruzi? Kolik miliard teče do 70 let starých stoupaček, el.rozvodů, děravých střech a rozpadlých fasád?
01. 12. 2007 | 23:35

toník napsal(a):

Zkusme teď zregulovat tak na 10 let plyn na 1kč,elektřinu 1,50kč,benzín na 10kč.A budeme se mít všichni dobře,když regulace tak regulace.
11. 12. 2007 | 00:46

neznámý napsal(a):

Jestli to ve Štrasburku stát prohraje jako že jo tak by to měl zaplatit pan Křeček.
20. 12. 2007 | 04:56

Marie napsal(a):

"Majitelé požadují vysoké nájmy a deformují tak jakoukoliv rozumnou cestu k nápravě poměrů a k rozumnému trhu s byty?????"
Tak tenhle nesmysl může vážně napadnout pouze demagoga s prázdnou hlavou.. Tržní cenu nájemného přece vždy určuje trh sám, tedy nabídka a poptávka po nájemných bytech. Jediné co tržní cenu může deformovat jsou netržní zásahy - v tomto případě zcela nesmyslná a protizákonná regulace nájemného předepsaná jen u některých bytů. Ostatně vzhledem k tomu, kdo všechno bez větších problémů získal právnické vzdělání mne nepřekvapuje, že pan Křeček je JUDr. Howgh!
02. 01. 2008 | 14:05

starésuk napsal(a):

Jsem zděšen o čem je řeč.
Připadá mi že jsme po revoluci vyloupli střídu chleba kůrku nám odnasli "KŘEČCI" a teť se hádáme jaká kůrka to byla, jaká měla být atd. Ale kůrka je dávno v .....
12. 01. 2008 | 14:37

starésuk napsal(a):

Je na čase aby se naše vláda začala problémi zaobírat od podstaty,ne neustále řešit okrajové problémy.Co máme to máme. Jsou to ti "nejlepší" z nás.
12. 01. 2008 | 14:45

qworm napsal(a):

Soudruhu Křečku, šíříte své levicové nesmysly jako obvykle. Spravedlivé nájemné žádné nexistuje. Buď je více spokojen pronajímatel (když si může vybírat z více nájemců) nebo nájemce, pokud se o jeho peněženku ucházé více pronajímatelů. A co je na tomto procesu spravedlivé či nespravedlivé, to patrně víte možná jem vy sám !
27. 04. 2008 | 20:33

Fakt moc napsal(a):

to Joe : ty musis mit opravdu komplex,radsi si dvakrat rozmysli nez neco napises.Jinak si me v celku dost pobavil jen tak dal....
28. 04. 2008 | 14:19

pravda napsal(a):

privilegovani

V nasi spolecnosti zije skupina neoduvodnene a bezzasluhove privilegovanych spoluobcanu, jakasi kasta nadlidi, kteri ziskali privilegium od zlocineckeho bolsevickeho rezimu, bydlet za regulovane najemne a to na veky. Oni i jejich potomci. Jednim z nich je poslanec stanislav krecek. Neexistuje zadna pravni norma, ktera by specifikovala, ktery obcan ma a ktery nema bydlet za regulovane najemne. Vyse takoveho regulovaneho poplatku za uzivani cizi veci nedosahuje vyse potrebne pro prostou reprodukci bytoveho fondu a neprinasi majiteli zadny zisk, ale naopak dlouhodobou nucenou ztratu.

Tito privilegovani obcane meli diky tomuto privilegiu za minula obdobi neoduvodnene nizsi zivotni naklady, a tim i vyssi zivotni standard, nez obcane neprivilegovani. O tomto stavu, kdy uzivaji cizi majetek proti svobodne vuli majitele a bez jeho souhlasu a za podminek, ktere odporuji Ustave CR a Listine Prav a Svobod dobre vedi a vedeli. Na navrhy majitelu na napravu odmitaji pristoupit. Majitele domu jsou pak touto skupinou okradani o 200mld Kc za minula obdobi v cele CR. Tato castka zustala v penezenkach a za nehty techto privilegovanych obcanu platicich regulovane najemne a kazdy den, kazdou hodinu narusta.

Je nesmysl, aby po rozsudku ESLP ve Strasburku tuto kompenzaci platili ostatni neprivilegovani obcane z vlastnich dani. Je treba na tyto privilegovane uvalit zvlastni dan a tyto kompenzace v radu 200mld Kc pozadovat zpetne po privilegovanych spoluobcanech a jejich potomcich.
19. 05. 2008 | 16:37

cicciona napsal(a):

Platím to "směšně nízké" regulované nájemné, za sklep stejně jako za obývací pokoj. Oproti těm, kteří měli možnost nájemní byt zprivatizovat, jsme na tom mnohem hůř. Strkáme své těžce vydělané peníze majitelům domů, neboť stejně jako mnoho dalších ročníků 53 nemáme na to, abychom si pořídili vlastní bydlení za tržní ceny, o možnosti hypotéky ani nemluvě. Majitelé koupili dům vrácený v restituci a obsazený nájemníky za cenu, která dnes představuje cenu jednoho "prázdného" bytu. A z této ceny požadují nájemné tak, aby bylo ziskové. Neříká se tomu lichva? Pokud koupili dům za nízkou cenu, protože byl obsazený nájemníky se smlouvou na dobu neurčitou, nemohou se dnes tvářit, že jejich investice byly mnohamiliónové. Když je potřeba do bytu investovat (např. vyměnit kotel), řeknou, že nemají peníze a nájemníku, poraď si, jak umíš. My tě jenom zkasírujeme o nájemné až kam nám zákon dovolí.
Myslela jsem, že jsme vzdělaný národ. Ale když čtu některé příspěvky, mám pocit, že mnozí ani neumějí základní počty. Ty takzvané ztráty majitelů, to jsou přesně jen jejich požadavky na na život v luxusu. Nájemní dům je investice, která je návratná za mnoho let, tady chtějí všichni vydělávat hned a hodně.
Myslet si, že zrušení "regulace" sníží ceny nájmů, je holý nesmysl. Přesně, jak to napsal jeden z pisatelů, raději vyhodí současné nájemníky, kteří nebudou na nájemné mít, byty nechají volné a těm ostatním to pěkně napočítají. Slovo "trh" mnoho lidí pobláznilo a nejsou schopni logického uvažování. Leccos už máme tržní a zlevnilo něco? Ne, všechny ceny jen stále rostou. A z nás všech jsou stále větší chudáci. Nemáme snad právo dožít důstojně, když jsme celý život pracovali, v povoláních, která jsou prospěšná, nutná, ale nijak závratně placená. Průměrný plat, stejně jako většina statistik, je zavádějící. Když má jeden husu a druhý nic, má každý půlku husy. Taková je skutečnost o průměrném platu, když 20 obyčejných lidí má minimální plat a jeden manažer 300 tisíc.
A máme skončit na ulici, až přijde důchodový věk, nemoc, ztráta zaměstnání, jen proto, že někdo chce stále víc a víc.
Ovládají nás "prachy", samolibost a prázdnota.
05. 06. 2008 | 11:05

Jirka napsal(a):

Pane Křečku, vy asi nikdy nepochopíte, že i byt je komodita, která podléha zákonu poptávky a nabídky. Je zcela zákonité, že pokud administrativním zásah omezíte cenu nějakého zboží zákonitě vyvoláte nerovnováhu - v tomto případě nedostatek. Tato nerovnávaha bude vyrovnána jinými prostředky - černým trhem, korupcí, chátráním bytového fondu a nezájmem o podnikání v oboru nájemního bydlení a nepřiměřeným růstem volných cen, tedy těch cen bytů, které nepodléhají regulaci. Přesně k těmto všem jevům dochází.
Takzvané tržní nájemné, o kterém mluvíte je i díky vaší aktivitě mnohdy přemrštěné kvůli existenci regulovaného nájemného. Při úplné deregulaci nájemného zákonitě dojde k vyrovnání nabídky a poptávky s tím, že se dosavadní regulované nájemné zvýší a dřívější "tržní" nájemné sníží na rovnovážnou úroveň. Dojde vyčištění trhu. To není žádná teorie, ale zákonitost a empiricky potvrzovaná i jinými statky, které denně spotřebováme, a které považujeme za stějně nezbytné jako bydlení - potraviny, voda teplo...

Nikoho přece nenapadne, když má v domě zimu - dýchat na teploměr. A tržní cena je přece informace o vzácnosti jednotlivých komodit, stejně jako stupně na vašem teploměru vypovídají o vytopenosti vašeho domu a nejsou zodpovědné za to, že je zima.

PS: Ekonomové správně říkají, že regulované nájemné je pro město jen o něco menší katastrofa, než bombardování. Pokud
25. 07. 2008 | 22:05

Klokan český napsal(a):

Drobná poznámečka,předvídaje situaci se zvýšeným nájmem, zakoupil jsem boudu v zahrádkářské kolonii/ za tržní cenu/ abych se měl kam uchýlit až můj plat na nájem stačit nebude. Tuto boudu mi nyní obec vyvlastňuje, tedy nabízí mi za ni úhradu dle svých vlastních pravidel. Ale je pravda, že pod mosty je místa zatím dost.
13. 10. 2008 | 14:37

jana napsal(a):

Ráda bych byt 3+1 na Praze 7 u majitele, jemuž jsem byla restitucí přïdělena uvolnila. Nájem a inkaso činí totiž 90% mého příjmu.Chtěla jsem byt vyměnit za menší i mimo Prahu. Za 5 let 2 nabídky,žádná nedošla do zdárného konce.Řeči o tom, jak se srovnáváme se západem a i nájmy se tomu musí přiblížit mě přivedly na nápad. S přítelem jsme sbalili kufry a dítě a odjeli do jedné z nejdražších zemí západní Evropy. Máme pronajatý byt 2+1, slunný, ve vnitrobloku plném zeleně za 850E což je méně jak třetina přítelova platu. Majitel nemovitosti je korektní a trh s byty je stabilní a vím nač mám či nemám a podle toho se zařídím. Bála jsem se s ohledem na věk(46) a horší jazykovou vybavenost, že budu přítěží, ale kupodivu jsem si našla pěkné a velmi dobře ohodnocené zaměstnání. Takže moje rada zní - majitelům vrátit byty s nájmy na které nemáme a vzhůru do míst, kde si za poctivě vydělané peníze nůžeme dovolit důstojné bydlení a ještě ušetřit, což jsem za roky v Praze v domě s majitelem nepoznala.
07. 11. 2008 | 00:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy