Velký návrat není možný

28. 11. 2011 | 11:07
Přečteno 3350 krát
Jako reakce na probíhající ekonomicko-politickou krizi Evropy je stále častěji navrhován recept, který jsem si přejmenoval na jakýsi "Velký Návrat". Podstatou tohoto návratu má být resuscitace kompetencí národního státu z nejasně určené doby.

Měl bych k tomuto "Velkému Návratu" několik poznámek:

Retro

Jedná se o pokus o znovuoživení mrtvého světa, retro. Podmínky, za kterých fungovaly národní státy se svými kompetencemi, byly jedinečné a dnešní realita je jiná. Včerejší recepty by fungovaly, pouze pokud bychom byli schopni plně znovuoživit realitu, ve které národní státy vznikly a fungovaly. Jedna z těchto podmínek je např. přistřižení globálního kapitálu, návrat ke zlatému standardu apod. Nejsem si jist, jak by na tyto aktivity reagovala reálná ekonomika. Včerejší recepty roubované na dnešní realitu fungovat nemohou.

Antiglobalizace

Rozumím tomu, že globalizace jak politická, tak ekonomická odvádí centrum rozhodování od občana tu k nadnárodním politickým centrům, tu k sídlu korporací, tu přímo na Wall Street. Nemyslím, že je to příliš šťastné. Možnost reálného rozhodování a zkušenost zodpovědnosti za tato rozhodnutí se od občana vzdaluje a ten se stává spíše loutkou v rukou sil, které nemá reálnou možnost příliš ovlivnit. Tuto politickou antiglobalizační agendu cítím v tématu "Velkého Návratu" velmi silně.

Národní stát se rozpouští, protože ekonomické globalizaci nemůže být odpovídajícím partnerem. Reálná ekonomická rozhodnutí se totiž tvoří mimo hranice národních států. Doposud převažujícím trendem či odpovědí na ekonomickou globalizaci je posilování nadnárodních institucí, v našem případě převod kompetencí národního státu na EU. Negativem tohoto řešení je a) vzdalování rozhodování od občana a b) nárůst retrařů a národovců po celé EU, se všemi nebezpečími z toho plynoucími. Evropa se zkrátka centralizuje, což je doprovázeno stále silnější opozicí, a ekonomice to přesto nepomáhá.

Jednou cestou jak čelit diktátu globálního kapitálu je tedy přesun politických kompetencí směrem výš. Tuto variantu (zdá se) preferují Francie a Německo. Naproti tomu národovci prosazují likvidaci politické globalizace, z čehož ovšem plyne buď likvidace ekonomické globalizace (pokud by chtěli být důslední), nebo korupční příležitost (pokud by to chtěli dělat tak, jako se to dělá dnes).

Myslím, že není správná ani jedna volba. Je třeba přijít s řešením, které globalizaci nezlikviduje, protože bychom přišli o její přínosy. Negativa a slabá místa globalizace je třeba vyvážit vytvořením dostatečně silného protihráče, který ji vykompenzuje a odstraní negativa. Tím protihráčem se mi jeví lokalizace.

Lokalizace

Dnes je jediným nástrojem ekonomické prosperity globální kapitál. Jiný totiž neexistuje, ani v ČR s českou korunou. A jak vypadá výhled do budoucna? Ztracená dekáda, záporný růst, ostré škrty … nabídka globálního kapitálu rozhodně lákavá není. Můžeme se sice utěšovat, že to nějak přejde, ale ono to hodně dlouho přejít nemusí. Vedlejší efekty v podobě nacionalismů, sociálních bouří a možná i válek mohou na dlouhé roky uvrhnout Evropu do ošklivých problémů.

Nechme globální kapitál být tak, jak je. Postavme ale konkurenta (zadřenému) globálnímu kapitálu jako motoru ekonomické (ne)prosperity. Pokud reálná politická rozhodovací centra následují reálná ekonomická rozhodovací centra, pak je možným řešením vytvořit lokální kapitál, který na sebe přitáhne politiku. Lokální kapitál, který v krizových letech vykompenzuje globální propad.

Pod pojmem lokální kapitál si představuji měnu, která neodtéká z lokality. Tento stav je realizovatelný buď pomocí nařízení, nebo vlastnosti. Pod nařízením si představím vytištění měny a zákaz jejího vývozu. Výsledkem jsou šmelináři, černé kurzy a Bony, nic co by myslím bylo nutno opakovat. Nebo apel na morálku (investujte do okolí 50 km od Vašeho bydliště). Ani jedno nemůže ve velkém fungovat.

Pokud máme vytvořit korektní lokální kapitál tak, aby se nestal globálním (a neohrožoval tak svět), je třeba mu dát do vínku jednu vlastnost – nikdo ho nebude chtít odvézt a pokud ho odveze, tak se sám rychle vrátí nebo znehodnotí. Tuto funkci zajistí záporný úrok, pomocí kterého bude zajištěno, že se měny bude každý rychle zbavovat, čímž roztočí ona ekonomická kola. Měna se záporným úrokem samozřejmě není samospasitelná. Sice na půjčce vracíte méně, než jste si půjčili, ale např. na stáří byste si nikdy nic neušetřili. Lokální měna se záporným úrokem má smysl jedině v kombinaci s globální měnou s úrokem kladným. Takto vytvořené měny mohou vyvázat centrální banky z nepříjemností okolo různých kvantitativních uvolňování a umělého snižování úrokové sazby. Vhodná kombinace a korelace globální a lokální měny, kladného a záporného úročení se může stát silným nástrojem ekonomické prosperity. Dovedu si představit různé kombinace lokálního a globálního kapitálu – Euro a Marku, Euro a Drachmu, Korunu a západočeský tolar, Euro a západočeský tolar, Korunu a Euro … Systém vzájemně se podpírajících měn by mohl i nakonec pomoci nemocnému globálnímu kapitálu.

Závěr:

Národní státy vznikly ve specifických ekonomických podmínkách. Změny ekonomických podmínek si vynucují změny v politice národních států. Pokud bychom chtěli obnovit životaschopnost národního státu, bylo by nutno přestavět celou světovou ekonomiku, což není myslím příliš reálné. Postupující ekonomická globalizace si vynucuje globalizaci politickou. Pokud chceme vrátit politiku k občanovi, je třeba postavit lokální ekonomiku, která politiku přitáhne. Vhodným vztahem lokální a globální měny je dle mého soudu možno docílit samosevyvažující rovnováhu.

Vzhledem k tomu, že nejsme členy eurozóny a nemůžeme zavádět záporně úročenou korunu, pravděpodobně bychom zaváděli krajovou záporně úročenou měnu. Nemyslím, že by subsidiarita musela být pro ČR na škodu. Ano, takto zavedená krajová záporně úročená měna by rozhodně přiblížila rozhodování politiků blíže k občanům se všemi výhodami.

Z dnešního ekonomického a politického přešlapování vidím cestu ven. Není to ale cesta zpět k národnímu státu, je to cesta vpřed. Není to cesta likvidace globalizace, ale postavení konkurenta globalizaci. Není to cesta opakování již vyprázdněných mytologických tanečků, ale vytváření takových postupů, které odpovídají dnešní realitě.

Ondra Mikšíček

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

gaia napsal(a):

ta záporně úročená měna, to má jako znamenat, že věřitel by měl ještě někomu platit za to, že si od něj půjčil?
28. 11. 2011 | 11:28

Michal Macek napsal(a):

jeste je jedna moznost - zmenit nejdrive sebe - svet bude nasledovat :)
28. 11. 2011 | 11:41

Jana Pechová napsal(a):

Evropa regionů je sympatická představa. Nejdřív ale musíte donutit parlamenty států k ústupu ze slávy. Pokud by měly rozhodovat toliko o základních taktikách, zásadně by to změnilo jejich tělesné proporce: o ministerstvech nemluvě. Tam narazíte. Kapr si nevypustí svůj rybník. Dobrovolně do toho nepůjdou.
28. 11. 2011 | 11:47

Chudý důchodce napsal(a):

O 190 tisíc korun přišla v pátek devadesátiletá žena z Přerova, kterou třikrát po sobě oklamal přes telefon neznámý muž. Ten se vydával za jejího vnuka a žádal po ní peníze na koupi nového auta.
Peníze v obálce důchodkyně třikrát po sobě předala neznámé ženě, kterou za ní pachatel poslal. Důvěřivá seniorka se poté obrátila na policii. Po dvojici podezřelé z podvodu policisté intenzivně pátrají, řekla v pondělí přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Neznámý muž kontaktoval ženu po telefonu poprvé v pátek odpoledne. "V telefonu se představil jako její vnuk a požádal ji o zapůjčení finanční částky 30 tisíc korun na koupi nového vozidla. Ženě sdělil, že se nachází v Lipníku nad Bečvou, ale že si peníze vyzvedne jeho známá před místem jejího bydliště," uvedla policejní mluvčí.
Když seniorka vyšla ven, čekala na ni žena ve věku kolem 25 let, 155 centimetrů vysoké štíhlé postavy s krátkými černými vlasy. Na sobě měla červenou bundu. Žena jí předala peníze v obálce.
"Po příchodu domů se jí opět ozval neznámý muž a požadoval zapůjčení další finanční hotovosti, tentokrát ve výši 60 tisíc korun," uvedla mluvčí. Seniorka znovu vyšla před dům a peníze předala opět v obálce neznámé ženě.
Vzápětí jí muž volal do třetice s tím, že vozidlo hodlá zaplatit najednou bez splátek a žádal po ní dalších 100 tisíc korun. Ani tento požadavek ženu nezastavil a částku stejným způsobem předala na ulici tmavovlasé dívce. Muž jí přitom sliboval, že peníze vrátí následující den, až půjde do banky. Když se už neozval, obrátila se žena na policii.
28. 11. 2011 | 11:55

michal napsal(a):

1) ve vašem duálním systému měnu se záporným úrokem nebude nikdo chtít a její kurz silně poklesne - kdo by stál o peníze, které samy mizí? Přitom dluhy zřejmě zůstanou v měně "externí".

2) řešit situaci, kdy jsou všichni předlužení a čertovo kopýtko je v nízké míře úspor a vysoké míře žravosti tím, že vytvořím měnu, která okamžitou žravost ještě podněcuje (za stejný peníz bude zítra menší flákota) a od úspor odrazuje (k čemu, když mizí), je hašení požáru napalmem.
28. 11. 2011 | 12:31

Ondra Mikš. napsal(a):

Lokální peníze se záporným úrokem jsou samozřejmě peníze, které nikdo nechce, proto se rychle točí v lokalitě a ekonomicky ji tak stimulují. Nechtějí ji ani banky a proto ji rádi půjčují. Jinak úspory je samozřejmě nutné realizovat v globální měně. Neboli - spotřeba a konzum v lokálu (práce pro zemědělce atd), spoření a investice v globálu.
28. 11. 2011 | 12:44

michal napsal(a):

:-) Pokud je nikdo nebude chtít, jejich kurs se velmi posune. Budou-li zaměstnanci vypláceni v lokální měně, jak zařídíte přesun jejich úspor do globální měny? Dluhy zůstanou v globální měně.
Situace je analogická tomu, kdyby Řecko zůstalo v EFTA a vystoupilo z eurozóny, okamžitá devalvace drachmy na cca 1/2 hodnotu, přičemž dluhy zůstanou v euru a relativně se zdvojnásobí.
Zboží z dovozu podraží ve stejném poměru, jako lokální měna devalvuje. Např. nafta.
28. 11. 2011 | 12:49

michal napsal(a):

Ještě abych to vysvětlil lépe - v práci dostanu 1000 "mikšíčků", protože za týden bych měl už 999 mikšíčků, poběžím si je hned vyměnit na eura. Tím pádem bude kurs mikšíčku k euru klesat; banka bude mít nedostatek eur a přebytek "mikšíčků".
28. 11. 2011 | 12:52

Ondra Mikš. napsal(a):

Michal: Ano, jde o ten poměr lokální x globální. Poměry úrokových sazeb, kurzy. Ta idea je taková - čím větší propad kurzu, čím vyšší úrokové sazby na státních dluzích - tím levnější lokální výrobky (dražší importy) a tím větší stimulace lokální ekonomiky ještě zápornější hodnotou úroku. Aby Řecko mělo daleko větší stimulaci než třeba Německo. Za tyto lokální peníze je možno postavit nebo obnovit infrastrukturu, která jednou přinese globální měnu a tu stimulaci úměrně sníží.
28. 11. 2011 | 13:00

Pepa z depa napsal(a):

Milý autore, je velice dobře, že se zajímáte o cestu ven z tohoto marastu a proto Vám navrhujeme, spojte se s ing. Jiřím Schlimbachem a to na emailu: ekonomickareforma@volný.cz a dejte hlavy dohromady a nezapomeňte to vše spojiti s REFORMA SPOLEČNOSTI o.s. a také my všichni ostatní můžeme posouditi tuto slibnou cest na www.ekonomickareforma.cz., kde najdete i návrh nového průběžného volebního systému, který zaručuje ODPOVĚDNOST, PŘÍMOU DEMOKRACII A ODVOLATELNOST. Takhle může česká inteligence napomoci SVÉMU LIDU PŘEVZÍTI MOC A VLÁDU, aby tato naše společnost mohla dojíti k tomu LIDSKÉMU CÍLI A TO BÝTI ČLOVĚK ČLOVĚKU ČLOVĚKEM. Tak to vidí 4.+8. odboj a Pepa z depa alias JUDr. Josef Hörl, pro knížete baron von Přeštic. A kolik lidí stejného názoru a zaměření je zjistíte na WWW.CESKA-ARCHA.WEBNODE.CZ. S hlavním heslem ISLAND NÁŠ VZOR, se loučíme a věřte, že UŽ JE TO TADY, zdraví Pepa z depa.
28. 11. 2011 | 13:07

michal napsal(a):

Děkuji, pane Mikšíčku,
ale žít ve státě, jehož měna devalvuje o 50% (+ zřejmě ještě více, viz popisovaný efekt nákupů eura kvůli záporné úrokové míře) nechci. Jediné, co byste stimuloval (ve státě velikosti ČR), by byl odchod úspěšných lidí do zahraničí. Pochopte, že z velké části zákazník v ČR nakupuje zboží z dovozu, které byste okamžitě extrémně zdražil. Dtto firmy.
Pravda, Vaše řešení je originální. Okamžité zchudnutí celé země a tím se stát atraktivním pro zadávání levné a nekvalifikované práce. V podstatě navrhujete de facto okamžitou měnovou reformu 1:2 (a možná i nepříznivější).
Díkybohu by to v otevřené ekonomice nefungovalo bez drastické legislativy; nikdo by oktrojované mikšíčky nepoužíval a ve skutečnosti by se jelo v eurech.
Vaše idea (a obava, že se dostanou lidé vašich názorů, byť ne tak extrémních do centrálního bankovnictví) je přesně ten důvod, proč jsem příznivcem eura i přesto, že jsem odpůrcem Evropské Unie.
Mohu se zeptat na Vaše povolání, případně vzdělání?
28. 11. 2011 | 13:08

MARNOV napsal(a):

Největším zlem je úrok: lhostejno zda kladný nebo záporný. Prosperitu zaručenou bony může slibovat pouze Velký Klaun. Lokalizace je nesmysl, místo samotných peněz utečou lidi s penězi. Jakpak to jenom dělají jinde (kde to funguje), že se o tom mlčí... Základem jsou vysoké daně pro bohaté, kteří mají zájem investovat ve stabilním prostředí kde nejsou gauneři a šmejdi bez rozdílů sedí ve vězení.
28. 11. 2011 | 13:09

Ondra Mikš. napsal(a):

Michal: "Pochopte, že z velké části zákazník v ČR nakupuje zboží z dovozu, které byste okamžitě extrémně zdražil". Hm, tak to dovážíme z Číny a roste nezaměstnanost a deficity, protože se v Evropě nic nevyrábí.
28. 11. 2011 | 13:28

Admirál napsal(a):

Pane Mikšíčku, je záslužné a nutné zabývat se tím, jak pokrotit globální kapitál, jak zatípnout globalizaci dříve, než tyto, dnes už se dá řící hrozby, zotročí nebo zatípnou nás. Zatím se jim to úspěšně daří.

Jako 1. a hlavní problém vidím, stejně jako u jiných návrhů, že skupiny, jednotlivci a státy, v jejichž prospěch jsou nasměrovány profity, se rozhodně získaných výhod nevzdají dobrovolně. Řešení typu vytvořit z globálních "elit" globální vládu, která pokrotí globální kapitál je nesmyslné a nebezpečné. Globální kapitál by měl krotit globální kapitál. jak by to dopadlo, je lehce představitelné.

Také si uvažuji o tom, jak nám pomůže snížení lokálních kurzů, když již skoro neexistují lokální výrobky.
28. 11. 2011 | 13:51

Vladimir napsal(a):

Z toho výčtu je zajímavá - z hlediska KYBERNETIKYY "Lokalizace Kapitálu".
Sám bych ještě navrhnul MOŽNOST zavedení CEL pro potraviny a zemědělské výroby - tedy antiglobalizační opatření.

Jak lokalizace kapitálu, tak zavedení možnosti cel na potraviny a zem. výrobky a snad ještě další opatření, která ve světové ekonomice zavedou strukturu podobnou Medovému Plástu - tedy jisté ohraničené buňky (např. státy), které nebudou trpět závislostí na exportu, které budou odolné proti převácování místní ekonomiky globálním kapitálem ...
Jistěže by s tím souviselo též určité omezení migrace - mírné omezení pohybu lidské síly.

To, co přinela ta nesmyslná neiliberální světová politika je z kybernetického hlediska NESMYSL ! Organizace ekonomik a státu a určitá (do jisté míry) nepropustnost hranic je potřčebná i z hledisek zdravotních, hygieneckých ...
28. 11. 2011 | 14:17

Ondra Mikš. napsal(a):

Admirál: Záporný úrok je myslím velkou motivací pro podnikatele aby se lokální výrobky opět začaly vyrábět.
28. 11. 2011 | 14:31

Ing. N. napsal(a):

Doporučuji článek Erika Besta "Kdo bude příštím českým diktátorem?". Naleznete ho na Aktuálně.cz.
Je to zajímavé čtení, nebudete litovat. Autor tam vysvětluje současné světové problémy kapitalismu a možnosti jejich "řešení".
28. 11. 2011 | 14:44

pgjed napsal(a):

Pane Mikšíčku,

Zajímavá úvaha, nicméně dovolím si nesouhlasit. Některá vaše tvrzení:

"Národní stát se rozpouští, protože ekonomické globalizaci nemůže být odpovídajícím partnerem. Reálná ekonomická rozhodnutí se totiž tvoří mimo hranice národních států."

"Dnes je jediným nástrojem ekonomické prosperity globální kapitál. Jiný totiž neexistuje,..."

Považuji za zcestná. Je sice pravda, že řada vážných ekonomických rozhodnutí s vážným dopadem na národní stát se činí mimo národní stát ( přijetí maastrichtských ktritérií, patologická úvěrová strategie velkých bank, spekulativní ataky na komoditních burzách...) Stát, se zdravým finančním hospodařením, ale těmto vlivům může odolat, tím spíše, že ona ta globalizace není tak úplně globální, má své varianty v různých částech světa a ne všude se finanční krize projevuje jako obecná krize nákupu čehokoliv. Jsou oblasti, kde se investuje, kde je neustávající poptávka po zboží a investicích. Ne všude hospodářství říhá a dusí se z přežrání v důsledku nenažranosti.

Nemyslím si, že globální kapitál je jediným existujícím kapitálem. Nepochybně existuje kapitál firem a jednotlivců, pokud nehospodaří bankrotářsky a nežijí nad poměry. Stejné je to i se státem.
Samozřejmě že existuje jiný recept, než které doporučují liberální ekonomové typu Švejnara. I než vaše řešení a la chytrá Horákyně. Investiční politika se z filozofie investice = útrata příjmů v nedozírné vzdálenosti ve jménu udržení současného "blahobytu" v cílené investování odložené současné spotřeby do budoucí prosperity. Kdo to pochopí má budoucnost. Kdo ne, je dávno mrtev.
28. 11. 2011 | 15:32

franky napsal(a):

Otázkou je, zda globální kapitál je skutečně nástrojem ekonomické prosperity. Jestli ano, pak by měl být i nástrojem růstu blahobytu "globální" společnosti. Ukazuje se, že globální kapitál, přestože má nadnárodní charakter umožňuje některým státům růst bohatství na úkor jiných států (či lokalit) a zintenzivňuje růst bohatství na úkor budoucnosti, čili nepomáhá růstu blahobytu globální společnosti. Globalizace vede ve skutečnosti k větší regionalizaci a k přesunu konkurenčního boje z oblasti "mezi" mnoha zeměmi do oblasti rostoucího konkurenčního boje mezi velkými regionálními uskupeními. Globalizace je odvrácenou stranou jedné mince, kdy na druhé straně mince je pojem lokalizace. Dokončenou globalizaci si lze teoreticky představit jako z jednoho místa řízený svět, složený z velkého množství jednotlivých lokalit. Praktické fungování takového globálního světa je již hůře představitelné.
28. 11. 2011 | 16:00

michal napsal(a):

"Pochopte, že z velké části zákazník v ČR nakupuje zboží z dovozu, které byste okamžitě extrémně zdražil". Hm, tak to dovážíme z Číny a roste nezaměstnanost a deficity, protože se v Evropě nic nevyrábí."

Je (a bylo-li kdy vůbec) k dispozici kvalitní a módní(!) české oblečení?
Je (a byla-li kdy vůbec) k dispozici kvalitní česká elektronika včetně počítačů, mobilů, kuchyňského elektra apod?
Je k dispozici česká nafta a benzín?

Nebyla a není.

Už jen tohle tvoří třetinu spotřebního koše, kterou byste chtěl zdražit na dvojnásobek. Jsme otevřenou ekonomikou, soběstační bychom mohli být v jisté části u potravin a elektřiny.
28. 11. 2011 | 16:20

Pepa Řepa napsal(a):

Vpřed soudruzi k té zemi zaslíbené,
kterou chudák marně hledal od věků

Do houfu v srdce spojme svoji víru,
muž podle muže, podle boku bok,
my dojdeme, my dojdeme!
-------------
Neví někdo kam?
28. 11. 2011 | 16:34

michal napsal(a):

PepoŘepo,
napsal bych to, ale pan Stejskal by mě poprávu vymazal. Naopak, musíme se vrátit. Vrátit se ke způsobu života, kdy mám jen to, na co si vydělám. Kdy vytvářím rezervy a dluh je výjimečným nástrojem, kterým financuji pouze investici.
A ne dovolenou na Kanárech, velkou plazmu, hladové krky nepracujících spoluobčanů, bazén za obecní prachy, nebo nová auta pro státní úřady včetně policie ve chvíli, kdy jim stačí ojetá nebo ponechání starých.
28. 11. 2011 | 16:41

český maloměšťák napsal(a):

Chcete vyhánět čerta ďáblem.
Lokalizace bude především spočívat ve využití technologií. Leitmotivem hybnosti procesů, jak vytvořit svět jako ne globální ráj /množina lokálních pekel/, ale množinu lokalit dobrých k žití......leitmotivem by tedy mělo by mělo být úsílí o co největší soběstačnost lokálních komunit - dejme tomu s postupným zaváděním nějakého směnného ekvivalentu - platícího jen uvnitř komunity. S tím že primární měna - měna státu zůstane zachována.
Časem se sama zhroutí - tato primární měna.

Ale toto vše je třeba udělat až jako krok následný /respektive paralalní/ k vytvoření relevantně silného ekonomického, vojenského, lidskoprávního, politického, sociálního a enviromentálního transatlantického valu proti zemím jako je Čína.
Tedy - lokalizace je žádoucí, ale pokud by měla oslabovat sílu EU navenek - je naopak patogenní a bude působit proti lokalitám.

Nemám teď moc času....pokud autor zareaguje, tak se večer k tomu vrátím a zkusím to rozvést....
28. 11. 2011 | 17:11

Jedla napsal(a):

Ty "lokální měny" nejsou nic nového, existovaly už za krize ve 30. letech a je k tomu literatura a zdroje. Rovněž záporné úročení. V praxi potřeba (třeba měsíčně, kvartálně, ročně) dokoupit k bankocetli jakýsi kolek, kterým se její platnost prodlouží. Nezapomeňme, že nejen úrok ovlivňuje měnu, ale též inflace.

Tehdy (výmarská republika) to fungovalo, obzvlášť v době hyperinflace marky. Často šlo o bankocetle městské (obecní), město je akceptovalo na lokální daně, vyplácelo v nich jakýsi příplatek ke mzdám městských zaměstnanců, no a živnostníci se připojili a akceptovali to, neb to bylo spolehlivější než tehdejší marka. Dnes si dovedu představit, že automechanik přijme za práci ty "mikšíčky" ale za náhradní díly bude žádat Eura. Zubař totéž, za vrtání mikšíčky, za amalgám eura.

Samospásné to není, ale může to pomoci udržet lokální ekonomiku v pohybu, když banky přiškrtí (credit crunch) a oficiální měna se bude coby mračna motat ve výšinách globálních finančních trhů kolem dokola, zatím co v reálné ekonomice bude sucho jak na poušti. Když bude drahota, zaměstnavatel nebude mít prachy, neb zakázky získá jen na hraně rentability, ale nabídne Vám přídavek v mikšíčcích, které dostal od města jako půl platby za zakázku, vezmete to. Stravenky taky berete, i když platí jen do konce roku a pak propadnou. Není v tom rozdílu. Před koncem roku stravenky utratíte, nebudete je prodávat pod hodnotou na černém trhu.
28. 11. 2011 | 18:30

ghándí napsal(a):

celý tento blog je postaven na nesmyslné a bludné představě o tom, že globální kapitál někomu něco diktuje a proto je proti němu potřeba bojovat aže když se globalizuje trh, musí se globalizovat i politika, aby s tím trhem mohla bojovat. tuhle zcestnou myšlenku tady pořát dokola omýlá i pehe a další členové marxisticko-leninského thinktanku, takže si myslím, že autor to nemá tak uplně z vlastní hlavy. tak předně bych chtěl napsat, že díky gloobálnímu trhu se například takový soudruh pehe nemusí živit prací, ale pouze nesmyslným ¨žvaněním, protože kapitalismus a globální trh jsou schopni vytvořit tolik prostředků, že část z nich zbydou i takové parazity. v kldr by asi pehe musel pracovat na rýžovém poli a snít o komunistickém ráji hlady a s mozolama na rukou. myslím, že jsem pochopil, proč chtějí sockomouši kontrolovat trhy. oni totiž zřejmě chtějí donutit trhy, aby pujčovaly státum i přes to, že jim to ty státy už nebudou schopni vrátit. a tím dokázat , že zdroje jsou i navzdory všem přírodním zákonum. tomu se říká vítězství komunismu nad člověkem. politická globalizace není nic nového a nesouvisí to z globálním kapitálem. řídit svět z jednoho cetra chtěl i hitler nebo stalin. dálůe autor píše "včerejší recepty roubované na dnešní realitu fungovat nemohou" . jak to pane mikšíček víte? vždyt jediné, co mužeme s jistotou prohlásit, je to, že nefungují recepty dnešní. já si myslim, že návrat k narodním státum by vrátil vládám finanční odpovědnost, kterou ted nemají.
28. 11. 2011 | 18:32

Pepa Řepa napsal(a):

Hujer je ten, kdo nechal klíče na věšáku a nevrátí se, i když si ještě nezabouchnul.
Vpřed jenom vpřed a vpředu ....jak to zpíval Kryl?
28. 11. 2011 | 18:44

Divobyj napsal(a):

Autor

Vaším článkem chcete zřejmě říci asi toto:

Pacienta nelze vzkřísit,poněvadž jsme jej dokonale zabili!

Jménem pozůstalých vám a vám podobným vřele děkuji!
28. 11. 2011 | 18:45

Ondra Mikš. napsal(a):

český maloměšťák napsal(a): Ano, ta lokalizace musí být také kompenzována. Otázka však je, co je dnes politicky průchodné. A jestli německo-francouzský tlak na pilu není natolik kontraproduktivní, že to může vést opravdu až k rozpadu. Ty paralelní měny by mohly udělat první krok a třeba nás to oddálí od srázu. A dále dle diskuze a případně tlaku zespoda. Když člověk sleduje tu bezzubost a nikam nevedoucí záchranné balíčky, tak se sám sebe ptám jak dlouho to ještě vydrží.

Jedla: jasně, to není z mé hlavy, občas se to v živelné formě zavádí (viz dnes SME.SK nebo ihned.cz). Lepší by samozřejmě bylo, kdyby se na nějakém takovém mechanismu dohodly centrální banky a nebylo to živelné. A klidně si to dovedu představit jako trvalou kurzově-úrokovou houpačku pro vyrovnávání obchodních bilancí.
28. 11. 2011 | 19:11

slavwin napsal(a):

Dobře se to čte, ale každý tomu asi úplně nerozumí, sebe tam také počítám. Je to příjemnější než cesta k euroasiatům. Rozumím tomu asi tak co se vyrobí musí se spotřebovat, největší tragedií by bylo ztratit zájem pracovat k tomu vedou bolševici buď rovnostářstvím nebo zlodějnou. Ono to sprosté slovo globalizace nás přinutí dělat nějaké regulace po té globalizaci zase něco přijde, pevně věřím, že to nebude návrat do jeskyní nebo na stromy neboť to už neodpovídá skutečnosti která byla je můj souhlas s autorem blogu.
28. 11. 2011 | 19:34

Jan Čermák napsal(a):

Pane Mikšíčku.
Gratuluji a děkuji.
Zajímalo by mne odkud to máte?
Polemizovat není prakticky s čím. Alespoň mne nic nenapadá.
Že to "vetšina" nedokáže pochopit se dalo čekat.
Uvažuji prakticky stejně jako Vy, což mě nesmírně těší, nikdy bych ale takto koherentní článek nedal dohromady.

Nechápači.
Zapomeňte na svá dogmata.
Učebnice a realita jsou různé věci.
Ideologie jenou brání myslet.
Myslete!
28. 11. 2011 | 19:58

Ondra Mikš. napsal(a):

Michal: ČR je exportní zemí (podobně jako např. Německo a Čína). Nemyslím, že by pro ČR platily zdražovací scénáře, které popisujete v příspěvku z 16:20. To by se asi týkalo chronických importérů.
28. 11. 2011 | 20:01

Jan Čermák napsal(a):

ghándí
Mají státy i jinou než finanční odpovědnost, podle Vás?
Existuje na světě něco jiného než peníze, podle Vás?
A co jsou to peníze?
Proč je používáme?
28. 11. 2011 | 20:01

ghándí napsal(a):

jan čermák,
státy mají i jinou odpovědnost, než finanční. například bezpečnostní. ta finanční je ale jedna z nejduležitějších, protože bez finanční strability nefunguje žádná státní odpovědnost. peníze jsou papíry, kterým člověk přikládá hodnotu. stejně jako zlatu , nebo čemukoliv jinýmu. je uplně jedno, co to je. obraz od davinciho je plátno a trochu olejových barev. zlato je jenom shluk nějakých molekul, který odrážejí světlo tak, že se pěkně třpytí. bez člověka nemá cenu absolutně nic. cena čehokoliv vzniká pouze na trhu a nikde jinde.. at jsou to peníze, obrazy, zlato nebo ropa.
28. 11. 2011 | 20:18

Pocestny napsal(a):

Jarda Cimrman v převtělení!!

Ano, není nad českého koumáka...
Máme tu problém, problém lze jednou větou pojmenovat.
Ještě jsme ani nezačali směřovat činy k unii měnové - opravdové, s jedněmi pravidly závaznými pro všechny, ale našinec už zase vynalézá jednoduché a geniální řešení dle Přemka Podlahy. Pojďme a založme si takovou měnovou zahrádkářskou kolonii a obchodujme krechtovými jonatány místo peněz.

Pokud Německo a Francie tlačí na unifikaci, činí tak jako dvě poslední země, které možná ustojí pád €, pokud dva největší trhy mluví a konají stejným způsobem, říkají tím, že ani jeden z nich se necítí silný na "pád zpět do své velikosti", protože vědí, že jako EU dokáží na globálním trhu daleko více než "Německo a všechny jeho okolní montovny".
TeĎ se zamysleme nad tím, čím bude tento Hobitín vůbec rozeznatelným na finanční mapě světa a rychle se porozhlédněme po kouzelníkovi, který si nás zamiluje jako kuriositu.

Kapitál se ukládá v majetku, pane. A v tom je ten problém. Problém populu, který střelí zděděné i zrestituované cizinci, aby se místo lopoty mohl válet "ve škváře".

Každý z nás má denně možnost uložit kapitál tím, že své prachy utratím tak, že zůstanou v zemi. Minimálně ta část, kde domácí mohou konkurovat cizincům.

Bohužel, česká je u nás jen pracovní síla, a to už v omezené míře. Vláda i lid se krčí ve stínu korporací, které umí pro jedny hezký úplatek, pro druhé hezkou slevu, nikdy to však nejde z jejich kapsy. Úplatek úřadu se započítá do ceny, sleva se přenese na dodavatele.

Žadný "Globalizátor" nenařizuje, aby se lidé nechali uplácet či podváděli, ale když se najde země, kde je každý na prodej, jde pak už jen o cenu.
Pak končí v cizině vodné, stočné, profit z plynu, bankovní úrok, marže z maloobchodu, prostě globální investor kasíruje cílového zákazníka a na služby si najímá mizerně placeného lempla či cenou sedřeného dodavatele.
A kdo jim to prodal?
Vláda, váš socialistický tátomáma....

Teď si založte komunu...
Dobrý Kačer

P.S. Pokuste se domyslet potenciál evropského prostoru a zapomeňte na národní stát, to je pasé. Budoucnost je jednoduchá - buď společně vyšší kvalita a konečně vážně nebo každý sám ve svém pádu do temna.
Vyberte si - záchranu říše nebo nové stěhování národů. Říká se tomu Dark Age.

Co takhle přemýšlet, jak positivně a přirozeně podpořit lokalizaci trhu tím, že pokud máme na vybranou ve stejné kvalitě, dáme přednost domácímu, i když nebude nejlevnější?

Jak vrátit českého producenta na český trh, když konzument přímo pase po slevě od strýčka Hočimina?

Co je levné, nemůže být kvalitní, tak si nelžeme do kapes aspoň o vlastním naturelu a charakteru.... My jsme dokonale Snědený krám od Ignáta Hermanna.

Co, kdo z vás koupí kvalitní český česnek kilo za 200,- a kdo pytel hnusu z Číny za pade?
Kdo tu vždy vše nové a lepší "vozí ze západu"?
Kdo tu "myslí globálně a koná lokálně?"
28. 11. 2011 | 20:39

Jan Čermák napsal(a):

ghándí
Slušná odpověď.
Člověk je měřítko hodnot.
A peníze prostředkem směny.
A protože tuto funkci neplní jak mají.
A protože tak jak jsou konstruovány / a ne , že vznikly jaksi samovolně, přírodními zákony/ nadělají spoustu škody, nejenom užitku.
Navrhuje pan autor skutečnou reformu.
A není to nic nového pane pocestný, a je to prokazatelně funkční.
A vadí to kapitálu, moci.Vadí to těm, co žijí z úroku.
A je to dobré, pro ty co je živí.
Pro moc nepřijatelné- odsoudit, zatratit...
Používáte pojem cena a hodnota jako sobě rovné. Jazykově i reálně to tak není. Mona Lisa má nevyčíslitelnou hodnotu i cenu.
Spravedlivý spánek nemá žádnou cenu a ale velkou hodnotu.
Trh je kategorií abstraktní, cenu určí zase člověk, koupí nebo nekoupí, a cena ropy a jiných komodit je učebnicovým příkladem toho , jak iracionálně a nesmyslně dnes trh funguje.
Neslouží již k výměně zboží, či určování ceny produktu. V pyramidových hrách slouží k generování zisku spekulací.
Že je to pro 99% obyvatel planety špatně?
nevadí, jen když se má to 1% dobře....
P.S. Alternativní měny fungují v Německu, Itálii, Japonsku...
V Česku bude problem krom vrozené vyčůranosti, to že byl drobný český producent nejdříve komunisty a potom léčbou Klausem zlikvidován.
28. 11. 2011 | 21:44

Sláma napsal(a):

Pan Mikšíček mi připadá poněkud zmatený.
Jedno je ale jisté. Lidstvo stále spěje k národním státům, je to evidentně zákonité. Pan Mikšíček píše o Evropě regionů. Takhle to zkusili ve Španělsku ... Jednotlivé komunity (comunidad event. comunitat) mají většinu pravomocí, národní vláda disponuje, pokud vím, cca 17 % veřejných rozpočtů. K čemu to vedlo? K tomu, že Katálnsko má velice nakročeno ke vzniku národního státu. Španělština je v oficiálním styku diskriminována, Katalánsko vytváří paralelní struktury ve věcech, které jsou vyhrazeny centrální vládě atd.
Podobně je tomu i v Belgii, kde jsou odstředivé tendence naprosto jasné.
Pěkně o celém problému píše profesor Jan Rychlík, který zdůvodňuje celý balkánský problém vytvářením národních států. Pokud se zamyslíme například nad dokonalou etnickou čistkou, kterou provedlo Chorvatsko v roce 1995 (s posvěcením mocností), musíme mu dát za pravdu.
28. 11. 2011 | 22:10

český maloměšťák napsal(a):

Bude hůř :
http://www.investicniweb.cz/trhy/regiony/2011/9/22/clanky/hleda-se-nova-cina-mladi-dravci-cekaji-na-prilezitost/

Dobrou noc.
/co je levné, může být kvalitní - sice na úkor lidskoprávní, enviromentální a sociální složky mzdy - ale jde to. ....nevím totiž nic o tom, že by Toyota vyráběla v Číně méně kvalitně než v Evropě/
(konsekvence tohoto jevu - to je jiná kapitola...

....naotkrojovaný systém lokalizace shora se v rámci daném volným pohybem kapitálu a zboží /zatím ne osob - ale i na to časem dojde/, bez ohledu na dopady na tradiční společenské smlouvy....nemůže povést.
Ta kauzaistika musí být : nejdříve akceschopné centrum, pak lokalizace /respektive paralelně/.
Nebo si snad myslíte, že taková Čína bude soutěžit na regionální - municipální či lokální úrovni ? Že ÚV KSČ (Čína) nevyužije každého byť sebemenšího projevu slabosti ?
Blázni....
28. 11. 2011 | 22:28

ghándí napsal(a):

jan čermák
trh je stejně iracionální a racionální jako lidi. protože trh jsou lidi. miliardy lidí. chcete se nad ně povyšovat? vy jste ten osvícený jedinec, který ví, co je racionální? lidi se někdy chovají iracionálně, ale naprostá většina pouze krátkodobě. trhy muže zachvátit panika nebo euforie, ale má velice krátké trvání a nakonec se prosadí to racio. ja bych řekl, že nic není více racionální, než svobodný a volný trh. nemá žádný smysl rozlišovat mezi hodnotou a cenou. . jde spíše o to, že né všechno může být předmětem volneho obchodu. například lidi nebo drogy. ale to je jenom teorie. i u nás si mužete koupit prostitutku. v egyptě arabové chytají černé uprchlíky, kteří se snaží dostat do egypta a berou jim orgány. takže v egyptě stojí lidský život stejně jako ledvina nebo játra na černém trhu. civilizované země se snaží trh nějakým zpusobem regulovat. marxisti by ho ale nejradši zničili uplně.
28. 11. 2011 | 23:02

český maloměšťák napsal(a):

ghándí
A kolik stojí vlastně taková játra na černém trhu ?
I Rumcajsova játra ?
Hmmm - no, teda....to jsou ale hlupáci - ti Egypťani....
Že teda ten trh s játry nějak neregulují. Třeba nadstandardy. Odoperoval ta játra Pafko - připlatíš si, ale máš záruku, že dostaneš játra celá, zabalená jak se na játra sluší a s visačkou "For High class only". Za robota ale připlatíš více. Zato dostaneš visačku " High tech bonus".
Anebo si připlatíš - a játra ti budou transplantována za zvuku písně
" To musím zvládnout sám" - na sále vybaveném LED televizí a dvěmi zrzatými a prsatými aasistentkami, oblečenými jako sestřičky.

Smůla je ale ta, že jde stále o ta jedna a tatáž prochlastaná Rumcajsova játra.
Což je teda fakt dost iracionální......

Ale klid. Za 10 let doštudují a praxi získají desítky Pafků a vyrobí se tisíce nových robotů.
A tak vlastně - nebýt těch zrzavých sestřiček a Gotta - ani nepoznáš, že nadstandardem je tak vlastně všecko.....
Jen ta játra jsou furt stejná....
29. 11. 2011 | 09:26

pgjed napsal(a):

To Pepa Řepa:

Kam? To přece všichni dobře víme z vlastních letitých zkušeností. Končívají tam záda.
29. 11. 2011 | 09:49

Jan napsal(a):

ghándí
Nechci nikomu nic určovat.
Opak je pravdou. Trh chce určovat. A protože lidi se chovají iracionálně, lze dokladovat, chová se i trh iracionálně, lze dokladovat.Že se nakonec prosadí ratio je jen zbožné přání.
A to je kořen mé disputace.
Trh bez přívlasků je iluzí. Nikdy nebyl a nikdy nebude, cosi jako komunismus.
Přesto mu řada komunistů věří. Víra je u lidí dost obvyklá, daleko obvyklejší než ratio.
Chci-li ratio prosazovat musím s vírou bojovat.
Ekonomie je společenská věda , žádná fyzika.
Trh je jen prostředek a ne smysl. Jeho povýšení na svatost, dnes tak obvyklé, je zvrhlé a iracionální.
S úctou
29. 11. 2011 | 13:43

Ondra Mikš. napsal(a):

Jan Čermák: Děkuji za pochvalu :) Čerpal jsem z jednoho obskurního text ve stylu vzpomínky na budoucnost (http://miksanet.com/notes/e2.pdf) a pak z mé předělávky toho textu (http://miksanet.com/notes/e3.pdf). Hezký večer.
29. 11. 2011 | 19:52

Jan Čermák napsal(a):

Ondra Mikš.
Já to mám z Bernard Lietaer : Budoucnost peněz
vydal http://www.paradigma.sk/
Díky a mějte se fajně
30. 11. 2011 | 09:49

český maloměšťák napsal(a):

Ondra Mikšíček
Nenechte se odradit případnou slabou relevancí komentářů nebo nezájmem. Napište znovu něco.
Ne každý má odvahu jít na světlo boží s neotřelým nápadem. Protože se bojí, že se mu vysmějí.

Mějte se.
30. 11. 2011 | 16:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy