Korona-free: Politika překladu

23. 10. 2020 | 15:04
Přečteno 1791 krát
Rouška - Babiš - korona - karanténa - Prymula… Rytmus těchto pojmů a jmen formátuje už řadu měsíců naše vědomí a naši každodennost.
Pro nadcházející víkend, další ve výjimečném stavu, nabízím zájemcům příběh dávných dob, o tom, jak se za dramatických okolností v Čechách překládaly knihy, zaměstnávající CIA i KGB.

Text je úryvkem z delší stati, která vyjde v časopise Slovo a smysl, č. 34.

Jde o zamyšlení nad dopisy, které si psali dva vynikající překladatelé v kulturněpoliticky (i jinak) napínavé době:
Přidal, Antonín – Zábrana, Jan: Když klec je pořád na spadnutí: Vzájemná korespondence Antonína Přidala a Jana Zábrany z let 1963–1984, ed. Jiří Opelík. Torst, Praha 2018.
JIŘÍMU OPELÍKOVI TÍM ZÁROVEŇ VŘELE A UCTIVĚ BLAHOPŘEJU K DEVADESÁTÝM NAROZENINÁM


Jedním z nejproslulejších příkladů překladu, který mohl vyjít až s více než dvacetiletým zpožděním, je Zábranův Doktor Živago Borise Pasternaka. Poprvé román vyšel roku 1957 v italském překladu (Pasternak 1957), následovala Nobelova cena a řada překladů do světových jazyků (1958), ruský originál vydal italský nakladatel Feltrinelli příštího roku (Pasternak 1959).


První, kdo úryvek z Živaga uvedl v češtině, byl podle Roberta Krumphanzla Emanuel Frynta (Krumphanzl 2018). Toto uvedení je relevantní i z hlediska politiky překladu: aby totiž tabuizovaný román nevyvolal při veřejném uvedení nežádoucí účinky, nebyl jeho název vůbec zmíněn. Tento „tah“ patří do kategorie elips, které měly nejrůznější podoby – u překladu mohlo zůstat neuvedeno jméno překladatele stejně jako autor textu nebo – jako v tomto případě – název díla: „Prvním doloženým veřejným uvedením úryvku z tohoto románu v šedesátých letech je úvodní slovo Emanuela Frynty k pořadu v pražském Divadle hudby, s premiérou 3. listopadu 1963, které je věnováno Pasternakově lyrice, ale končí citátem z Doktora Živaga ve Fryntově překladu, aniž je původ citátu zmíněn (tiskem vyšlo poprvé v Sovětské literatuře č. 2/1990 a znovu ve Fryntově knižním souboru 2013)“ (Krumphanzl 2018).
Ve výše uvedeném výčtu z politických důvodů zmařených publikací (Přidal – Zábrana 2018, s. 61–67) Zábrana popisuje krach českého vydání v roce 1969: „překlad ‚Doktora‘ – 600 stránek prózy, 1100 veršů – za to se mi obávají dát dodnes i 1. třetinu (aby prý ty peníze od nich jednou někdo nechtěl zpátky, poněvadž prý o vydání vůbec neměli uvažovat)“ (tamtéž, s. 66). Román, který se stal celosvětovým skandálem, Zábrana přeložil již v šedesátých letech a na jaře 1968 podepsal smlouvu na vydání s nakladatelstvím Československý spisovatel, zastoupeným Janem Pilařem, jenž na konci padesátých let Pasternakův román odsoudil v Literárních novinách, jak uvádí ve výše zmíněném textu Krumphanzl (2018).
K politice překladu v tomto případě patřila i politika copyrightu – totiž komplikované vyjednávání podmínek, za nichž by tento bestseller mohl česky vyjít. V mezinárodně vysoce politizované situaci kolem Pasternakova románu bylo státní nakladatelství na tuto úlohu málo výkonné a nemělo potřebný zájem, ten ovšem s dostatečnou vehemencí projevila Zábranova žena Marie, která s majitelem práv Feltrinellim nakonec povolení sjednala, jak víme z diplomové práce Lukáše Klimeše (2016, s. 28), jenž také vysvětluje, proč cesta ke copyrightu byla mimořádně složitá: „Feltrinelli se bránil distribuci Doktora Živaga do socialistických zemí a satelitů Sovětského svazu“ (tamtéž, s. 27). Z hlediska politiky překladu situace kuriózní: zatímco obvykle východoevropští cenzoři bránili překladům západní literatury do svých jazyků, v tomto případě západní nakladatel stojí v cestě šíření románu původem ze Sovětského svazu, který tam byl vnímán jako antisovětský, ve východní Evropě, sovětské sféře vlivu.
Politika překladu a získávání originálu byla v případě Doktora Živaga výjimečným příběhem. U Živaga se překladatel a jeho okolí stávají činnými účastníky dějů studené války, která je od tohoto románu neodmyslitelná. Úlohu CIA a KGB v celém příběhu a vůbec celé dějiny vydání románu a pokusy o zabránění publikaci zmapoval ve své monografii filolog a novinář Ivan Tolstoj (2009). Politická dimenze Zábranova překladu začíná už konspirativně mediální osobitostí překladatelovy „četby“ originálu (zde i dále cituji z diplomové práce Lukáše Klimeše). Ten totiž překladatel původně nemohl číst, nýbrž jen slyšet – „Podle svědectví jeho manželky Marie Zábranové se Zábrana s kompletním zněním románu seznámil prostřednictvím celuloidové pásky, na níž byl Živago namluven. Pokud jde o samotnou pásku, nelze o jejím původu či stáří říci s jistotou cokoli konkrétního, vyjma skutečnosti, že ji Zábrana měl k dispozici ještě před svatbou (1963), jak upřesnila M. Zábranová“ (Klimeš 2016, s. 27). Dobrodružstvím s prvky politicky motivovaného pašeráctví se později stalo získání knižního vydání, které z Itálie přivezla za pohnutých okolností překladatelova žena: „Aby paní Zábranová zakoupený román úspěšně převezla přes hranice, musela na celnici, jak jí doporučil italianista Radovan Krátký, odlákat pozornost tamní kontroly. Tuto službu splnil velký červený kočárek pro její dceru, který zaujal celníky natolik, že na kontrolu jejího kufru nedošlo. Touto svízelnou cestou se dostal Živago k Zábranovi“ (tamtéž).
Úryvky ze Zábranova překladu Doktora Živaga vycházely v letech 1968–1969 v časopisech My a Světová literatura (zde s ilustracemi Mikuláše Medka), kompletní knižní vydání bylo ale možné až roku 1990 (Pasternak 1990).

Každá překladatelská aktivita je politická. „Politika překladu“ se týká biblických textů stejně jako postkoloniálních studií, středověku stejně jako novověku, náboženství, filosofie, textů pragmatických i uměleckých.
Ale každý jednotlivý případ politické relevance překladatelského počínání v kterémkoli bodě jeho průběhu vyžaduje zvláštní pozornost, zohledňující aktéry a okolnosti, motivy a podmínky konkrétního rozhodnutí v jedinečné situaci. Zmínky a pasáže o překládání v korespondenci Jana Zábrany s Antonínem Přidalem podávají jedinečné svědectví nejen o politicky významných jednotlivostech překladatelské práce, ale i o jejich souvislostech a dobových poměrech.


Citované publikace:
Klimeš, Lukáš: Zábranův Doktor Živago. Okolnosti vzniku a analýza vybraných překladatelských řešení. Diplomová práce. Ústav translatologie FF UK, Praha 2016.
Krumphanzl, Robert: Doktor Živago v Československu 1956–1971. Arsenál 13. 8. 2018 .
Pasternak, Boris: Doktor Živago. Italský překlad. Feltrinelli, Milano 1957. Ruský originál Feltrinelli, Milano 1959.
Pasternak, Boris: Doktor Živago, přel. Jan Zábrana. Lidové nakladatelství, Praha 1990.
Tolstoj, Ivan: Otmytyj roman Pasternaka. „Doktor Živago“ meždu KGB i CRU. Vremja, Moskva 2009.

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy