Zpráva plk.Kubiceho, tentokrát bez emocí

31. 01. 2008 | 15:06
Přečteno 50246 krát
Věcně už je kauza plk. Kubice minulost, což potvrdilo i poslední, nijak překvapivé stanovisko státního zastupitelství. Občas aféru sice něco připomene, třeba zpráva o žalobě ČSSD, ale to je tak všechno. Zřejmě už také vyšuměly i emoce, kterých původně nebylo málo. Zbývá už jen se podívat na to, co to vlastně bylo z pohledu trestního procesu či kriminalistiky zveřejněno, tedy jaká byla právní relevance onoho materiálu. Což, pokud vím, zatím nikdo neudělal. A snad se též zabývat tvrzenými důvody, proč k tomu všemu došlo.

Stručně shrnuto, podle veřejných zdrojů předložil plk. Kubice Výboru pro bezpečnost PS materiály, obsahující údajně závažné informace. Pro tuto chvíli není podstatné jak to, že podstatná část byla do pár hodin na internetu. V materiálech měly být důkazy o prorůstaní zločinu do státní správy a smyslem akce byla dle týchž zdrojů obrana podřízených plk. Kubice proti šetřením, které vůči nim prováděla Inspekce ministra vnitra. Ta údajně jednala z pokynu ČSSD a policejního prezidenta, aby tak ovlivnila probíhající trestní řízení.

Mediální hodnocení toho, co plk. Kubice předložil kolísá od tvrzení, že šlo o naprosté bláboly až lehce hysterickým spekulacím o ohrožení státu organisovaným zločinem, který už má, zejména pokud jde o státní správu, chapadla skoro všude. Z ryze odborného hlediska pravdu neměli ani jedni.Ve skutečnosti šlo o indicie, operativní poznatky, získané z nejasných zdrojů a s naprosto nejasnou hodnověrností. Tedy nikoliv informace v pravém slova smyslu a zcela jistě ne důkazy. Nic proti takovým indiciím, ty jsou v policejní praxi běžné. Ale k tomu, aby na jejich základě bylo možné činit nějaké závěry, například o tom, že se něco opravdu stalo, anebo, že by to dokonce mohl být trestný čin, je toho třeba podstatně víc. Například analýza indicií, jejich konfrontace s jinými indiciemi a zejména nespornými fakty a tak dál. Je samozřejmě legitimním právem policie shromažďovat indicie, někdy i drby a analyzovat je. Ale pokud ve spojení s jinými indiciemi nedostanou policisté jasnou konturu reálné informace o tom, že se něco stalo nebo někdo něco udělal, nemá indicie aktuálně žádnou informační hodnotu. A jde-li o reálnou informaci, má smysl pouze tehdy, je-li relevantní z trestněprávního hlediska. Případně snad z hlediska státobezpečnostního. Takže třeba v případě poznatků o telefonických kontaktech kohosi s kýmsi šlo o pouhý signál, že by něco nemuselo být v pořádku. Míněno z hlediska trestněprávního. Politické souvislosti přehlížím, protože ani policii do nich nic není.

Díky časovému odstupu lze dnes se značnou měrou jistoty, blížící jistotě úplné, tvrdit, že v dané věci šlo o žvásty a nebo o informace pro policii bezvýznamné. Což vyplývá především z toho, že nebylo zahájeno žádné trestní stíhání, které by se opíralo o nějakou prezentovanou indicii. Horší variantou by bylo, že některá indicie nabyla banální, ale díky jejímu zveřejnění už další šetření bylo bezpředmětné. Podezřelí byli varováni.
Údajné tlaky na útvar plk. Kubiceho prověřovala komise státního zastupitelství, která nic významného nezjistila. A pokud je známo, žádné z tvrzení, předhozených poslancům neiniciovalo ani personální opatření. V posledním případě jde ovšem o ne zcela přesný závěr, protože následné povolební zemětřesení mohlo mít individuálně i souvislost se zmíněnou zprávou. To by ale byl velmi mizerný sukces, protože policie tu není od toho, aby dodávala materiál pro kádrováky.

Tvrzený motiv jednání plk. Kubiceho, totiž ochrana vlastních lidí, akceptovali novináři zcela bezezbytku. Mohu-li soudit, nikomu nedošlo, že plk. Kubice se tady vlastně přiznal k odporu proti Inspekci ministra vnitra, která, pokud snad šetřila některé jeho podřízené, formálně postupovala zcela legálně. IMV je tady právě proto, aby prošetřovala podezření ze spáchání trestných činů policisty a případně dávala podnět k zahájení jejich trestního stíhání. V tom je vztah policisty k IMV stejný jako vztah občana k policistům. I ti, či alespoň někteří z nich, jsou tady od toho, aby prověřovali, zda nedošlo ke spáchání trestného činu a případně vedli trestní stíhání. K tomu pak mají poměrně značné pravomoci. Měl-li plk. Kubice pocit, že výkon těch pravomocí jen záminkou, sledující zcela jiný a dokonce nelegální cíl, pak měl věc řešit prostřednictvím svých nadřízených a nadřízených příslušných pracovníků IMV. Pokud tak nečinil anebo pokud tito nadřízení neuznali jeho námitky jako relevantní, byli na tom jeho lidé stejně tak, jako kteříkoliv jiní občané tohoto státu. Také mohou mít námitky proti tomu, že je policie šetří nebo dokonce vede trestní stíhání a mohou tomu úkonům připisovat nejrůznější postranní cíle či motivy, ale to je tak všechno. Dospějí-li ti, kteří mají na trestní řízení dohlížet k závěru, že je vše v pořádku, je vše v pořádku. Minimálně do té doby, než je podána obžaloba a rozhoduje soud. A žádného šéfa, nebo zaměstnavatele nenapadne to, co plk. Kubiceho, totiž ve vztahu ke svým podřízeným a vnější moci křísit raně feudální systém, v němž měl právo soudit podané jen jejich pán. A je úplně jedno, jestli je zmíněný šéf třeba tisíckrát přesvědčen o nevině svých „poddaných“ a případně o naprosté účelovosti policejního vyšetřování. O tom rozhodují jiní. Stejně v civilu jako v policii.

V kontextu s těmito zjištěními je následný odchod plk. Kubiceho od policie, zejména jeho okolnosti, naprosto logický. Vzpoura proti nadřízeným se neodpouští nikde na světě. Výjimku snad mohou tvořit případ, kdy se do písmene prokáže, že vzbouřenec měl pravdu, což je ale naprostý opak toho, co následovalo v tomto případě. Vnitřní řád a z něj vyplývající subordinace jsou imanentní všem správním systémům civilizovaného světa a mají, surově řečeno, velmi jednoduchá pravidla. Pracuj, poslouchej nadřízené a dostaneš peníze. To je také elementární součást kontraktu, který státní zaměstnanec se státem uzavírá a není prostě možné chodit si pro výplatu a současně veřejně kritizovat nadřízené nebo se jim dokonce postavit na odpor. Má-li kdo zato, že nadřízení jsou neschopní, eventuálně zločinci, stačí rozvázat pracovní nebo služební poměr a lze na ně řvát zplna hrdla. Ostatně ani v soukromém sektoru moc nestojí o lidi, kteří řeší své spory s nadřízenými jinak než interně. Anebo vůbec nějaké spory s nadřízenými mají. Z tohohle úhlu pohledu je plk. Kubice jen jedním z řady těch, kteří tenhle princip odmítli akceptovat a snažili se vytvořit vlastní pravidla hry, podle kterých si nárokují mzdu a služební postavení a současně se tváří jako spasitelé, kterým je shůry dáno stát nad svými nadřízenými, nezávisle na tom, kde stojí formálně. A taky se těm nadřízeným bouřit a říkat jim, co podle spasitele zblbli. Konce takovýhle vzedmutí jsou vždycky stejné. A to i kdyby snad „spasitel“ měl pravdu. A jak se zdá, zrovna tady jí neměl.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

krkavec napsal(a):

Advokat organizovanych zlocincu a byvaly ministr nasi vlady musi jiste o prorustaji zlocinu do verejne spravy, tedy tematu Kubiceho zpravy hodne vedet :-)

Priste by mohla redakce Aktualne.cz na toto tema pozadat o napsani blogu treba pany Pitra, krejcire nebo Kozeneho :-)
31. 01. 2008 | 15:10

Karel napsal(a):

Pokud šlo v Kubiceho zprávě o bezvýznamné žvásty, tak je na pováženou nadšení pánů Langera a Vidíma, kteří tyto žvásty využili ke zvrácení poměru sil před volbami. A hle pan Langer je navíc ministrem vnitra. Jeho osoba je pak zárukou čeho??
31. 01. 2008 | 15:28

Martin Škapík napsal(a):

Pane doktore,

předpokládám, že patříte mezi autory, kteří si čtou "reakce" čtenářů. Připravil jsem Vám největší justiční případ historie, stručné poklady i precedenc jsem si dovolil zadat sem: http://www.retezlasky.cz
31. 01. 2008 | 15:58

Petrman napsal(a):

Myslím si, že Kubiceho zpráva obsahovala velmi závažné informace kriminálního charakteru obalené naprostou bulvární žumpou čímž se stalo, že na tyto závažné informace již nikdo nebral zřetel.
31. 01. 2008 | 16:16

Vico napsal(a):

S autorem tohoto blogu prakticky bezvýhradně souhlasím.Pravidla subordinace v ozbrojených složkách jako je armáda nebo policie je předpokladem jejich fungování. Kritik může jakkoliv vznešenými slovy protestovat, ale jeho argumentace bude mimo realitu. Kubice je příkladem mouřenína, který udělal své dílo, ale musel jít. Langer v okamžiku, kdy sám převzal odpovědnost za funkční chod policii, poslal Kubiceho k vodě. Jakkoliv se zalykáme pocitem hnusu, udělal jen to, co bylo jedině možné z důvodů, které pan doktor velmi přiléhavě popsal. A teď sám pan Kubice..Věřím, že hlavním motivem opravdu byla jeho snaha ochránit své "poddané". Dělají to poctiví chlapi jako vystřižení s klasické americké kovbojky, ale dělají to i Kmotři nějaké sicilské familie. To, že Kubice svůj výpad uskutečnil pár dnů před volbami však rozhodně nebyla souhra náhod. Tak inteligenci pana Kubiceho nelze podceňovat. Ty časové souvislosti byly naprosto evidentní. A hoši z ODS o plánované akci pana plukovníka také věděla. Vzpomeňte si na předvolební televizní souboje mezi Topolánkem a Paroubkem. Topolánek ještě předtím, než Kubice se svou zprávou vylezl, uváděl údaje v ní obsažené. Kdo má případný záznam, dá mi za pravdu. Paroubkův povolební projev byl hnusný. Jeho slova mohla ranit kdekteré demokraticky cítící občany. Aféra Kubice však byl reálný gangsterský útok na demokracii. Té pachuti se Topolánek a spol nezbaví.
31. 01. 2008 | 16:24

Tomas napsal(a):

Brilantní komentář. Shodou okolností jsem viděl ke konci roku v televizi Krásný ztráty s Michalem Prokopem, kde mimo jiné vystupoval nynější policejní prezident pan Martinů. Svěřil se s tím, že když vyprávěl o tzv. Kubiceho aféře vysoce postaveným policejním úředníkům a prezidentům na západ od naší hranice, zmínění policisté tomu nemohli uvěřit a říkali, že si doteď mysleli, že něco takového je možné jen na Balkáně.
A u nás se jeden z hlavních protagonistů této aféry, kterému soukromně říkám Mistr klišé (schválně si všímněte jak nicneříkajících pojmů a definic ve svém verbálním projevu používá) stane ministrem vnitra...
31. 01. 2008 | 16:30

JC napsal(a):

Tomas,
Brilantní jste vy Tomasi.
O prorůstání organizovaného zločinu do státní zprávy se nelze dozvědět vůbec nic. Mrázek již není mezi námi,Krejčíře a Pitra nelze zastihnout a Doležel hovořil kódovou řečí.
31. 01. 2008 | 17:01

matů napsal(a):

Jednou příjde den,kdy začne kubice mluvit,nebude to dlouho trvat,jen co vyhrajou ti druzi volby.poskytněte panu Kubicemu ochranu,je mi ho líto.
31. 01. 2008 | 17:13

RUMCAJS napsal(a):

Tak to jste mě uklidnil pane Sokole! Hned mi to přišlo divný, že by se mafie snažila proniknout do politiky a do státní správy! A proč taky ,že ?
Vždyť politika je jenom služba občanům a žádný pořádný prachy z toho nekoukaj.

A zazvonil zvonec a a pohádky je konec !
31. 01. 2008 | 17:19

Javít napsal(a):

Kdo věří tomu, že organizovaný zločin nezasahuje až do státní správy, je bezmezně naivní.

Možná by o tom T. Sokol mohl něco říci !
31. 01. 2008 | 17:20

Tomas napsal(a):

to JC: směšujete dvě věci, to jak vystoupil kovboj Kubice za vydatné podpory poslanců Langera a Vidíma je v civilizované části světa zcela neúnosné a proti všem pravidlům. Když si ještě uvědomíme, že takto vystoupil pár dní před volbami, a to se zřejmým úmyslem poškodit dosud vládnocí stranu, jeví se celá věc jako skandál a jako porušení všech pravidel předvolební soutěže. Druhá věc je neschopnost policie odhalit jakýkoli trochu sofistikovanější trestný čin, ať už zasahuje svými chapadly do státní správy či ne. Jestli jsem mohl před nástupem ministra Langera alespoň věřit v dobré úmysly a vůli Policie ČR zabezpečit alespoň elementární bezpečnost nás občanů, tak po jeho nástupu tuto víru ztrácím. Lapidárně řečeno za jeho vedení je policie v personálním a mravním rozkladu.
31. 01. 2008 | 17:22

JC napsal(a):

Tomas,
Divné je jen to, že Kubice věrně sloužil za socialistů a nebyl problém,až do chvíle než poukázal do jejich řad.
Uvádíte Langera a Vidíma, že se toho chytili? No co byste čekal od opozice, že to přejde mlčením ?
Zkuste si představit,kdyby se v Kubuceho zprávě objevila jména Langera a Vidíma...to by byl hukot pár dní před volbami že ?
31. 01. 2008 | 17:37

Karel napsal(a):

To: JC
Máte sice pravdu, že Kubice sloužil i za socialistů.Poukázal do jejich řad, to bylo prostě tak všechno na co se zmohl , prostě ukázal, ale nic nedokázal, protože nic neměl.Langer je u lizu a kupodivu nic nevyšťoural, jenom zametl své hříchy a hovory svých dětí.
31. 01. 2008 | 17:43

Tomas napsal(a):

to JC: přijde mi, že jste ten článek pana Sokola snad ani nečetl. Když si ho ještě jednou v klidu přečtete, tak tam najdete odpovědi na Vaše otázky.
31. 01. 2008 | 17:46

Ivan napsal(a):

Nicméně, nešlo o nic jiného, než o politickou provokaci. Domnívám se, že to je i řešení pokutou p. ministra. Jinými slovy, to není politika slušná, to je politika bahenní, tak se bahněte všichni dál. Já se jdu vyzvracet. Pokud se týká trestní kauzy, vymyslel to někdo chytrý a nevím odkud. Jedné věci nevěřím, že se někdo v tak vysoké funkci zpronevěří k tomuto jen pro krásné oči. Dokud se s tím neskončí a trvá to už dlouho, zdravější jsou Piečťany.
31. 01. 2008 | 17:47

A.Simonides napsal(a):

Kazdy vi,ze Langer je jeden z nejvetsich lumpu,zlodeju a podvodniku v teto zemi.S Kubicem sepsali pamflet a z naroda udelali blbce.Hlasoval proti vstupu do EU a potom dava Klausovi medaili za "Sengen".Inu vrana k vrane seda.Proboha kdy ho uz konecne zavrou.
31. 01. 2008 | 18:23

astalavista napsal(a):

Výborně pane Sokol. Politika, manipulace a propaganda tehdy zvítězily na právem, doufejme že se to nebude opakovat. Pseudonovinářům a pseudopolitologům co ji dodnes obhajují (politicky) nutno absolutně nedůvěřovat. Tehdy v TV je označily za pravivou Slonková a Hynek (Události komentáře ČT).
31. 01. 2008 | 18:28

Ivana napsal(a):

Pokud jste v ČT viděli záběry z jednání parlamentní komise, můžete si pamatovat, že na otázku položenou Kubicemu odpovídal Vidím a ne jednou. Navíc načasování zprávy těsně před volbami mělo v občanech vzbudit pocit, že organ.zločin prorůstá do státní správy především díky ČSSD a tím snížit její preference. Lze tedy souhlasit s autorem, že Kubiceho zpráva byla snůška indicií a blábolů, ze které nevyšlo jediné trestní oznámení na kohokoliv.
Kubiceho zprávu lze z tohoto důvodu považovat pouze za účelovou, aby byly ovlivněny výsledky voleb. Tomu nasvědčuje i způsob úniku, který byl prokázán p.Langrovi.
Na celé této kauze je nejsmutnější, že se k takové akci propůjčil vysoký policejní úředník.
31. 01. 2008 | 18:44

Kenedz napsal(a):

Konečně mi někdo zodpověděl otázku: Když je tedy případ uzavřen, jak vlastně dopadl.
Kdo bude potrestán.Novináři dovedou zveřejnit aféru, ale už je nezajímá jak dopadla.
Ono taky kdo by se chlubil, že někomu naletěl, že?
Děkuji Vám pane Sokole za tuto " dohru".
31. 01. 2008 | 18:45

RA napsal(a):

advokát Paroubka ani nic jiného napsat nemůže. 1. akce biolíh, soudce uvěřil, že předání peněz úředníkům je půjčka. / to svědčí o tom, že chobotnice má svá chapadla i na soudech / , 2. odpuštění daní panu kamarádovo STBákovi Dvořákovi /24mega/, a následný sponzoring pana Dvořáka do nadace pí Paroubkové svědčí o jediném. Kubice měl bohužel pravdu, a na tu dojel. Pan Sokol je samozřejmě naprosto nedůvěryhodný , hájí toho, kdo mu platí.
31. 01. 2008 | 18:48

Hernandez napsal(a):

Bezvadná analýza. Opravdu perfektní a bez emocí. V jednom příspěvku jsem si přečetl zmínku o povolebním projevu Jiřího Paroubka. Neměl jsem ho za "hnusný" ani v prvním okamžiku, kdy šlo o reakci na závod ve kterém se Paroubek vypracoval z konce peletonu do jeho čela, v závěrečném finiši mu modrý tým hodil klacek do předního kola a pak od něj očekával podání ruky a blahopřání k vítězství. S odstupem času se projev šéfa ČSSD vyplňuje do posledního slova.
31. 01. 2008 | 19:34

Hernandez napsal(a):

To RA
Opakovaný vtip není otcem moudrosti, jak se mylně domníváte, dokonce ani v případě vašeho oblíbeného a patrně jediného fórku a mafii prorostlé do tria Paroubek, Dvořák, Paroubková.
31. 01. 2008 | 19:42

RA napsal(a):

Hernandez samozřejmě se nejedná o vtip, ale jde o holou skutečnost. Sponzoring nadace pí Paroubkové v tisku pan Dvořák potvrdil, a o odpuštění daní tomuto pánovi samozřejmě není pochyb. To potvrdil Sobotka s Paroubkem. Ještě jiné dotazy ?
31. 01. 2008 | 20:03

RA napsal(a):

Hernandez
ovšem , když jste zmínil ten povolební Paroubkův projev, nejpůvabnější bylo, že sčítal socialistické a komunistické hlasy na jednu hromadu. Proto je Paroubek tak nebezpečný pro republiku, a doufám, že se k moci již nikdy nedostane.
31. 01. 2008 | 20:07

Tupelo napsal(a):

No, lze jen doufat, ze uz se podobne svinstvo, jakym byla Kubiceho zprava, nebude nikdy opakovat a ze CSSD nebude oplacet stejnou minci. Ostatne, k vitezstvi ve volbach to zrejme nebude mit zapotrebi.
31. 01. 2008 | 20:16

vlk napsal(a):

Kdyby byl Kubice vytáhl svoji "zprávu" na světlo ve volební sobotu ve 14,00 hod. bylo všechno ok. Jednalo by se o čin statečného policisty, který prostě chtěl pohnout poměry. Každý má právo na svoji frustraci. A každý má právo tuto frustraci řešit, nelze li dosáhnout změny služebním postupem. A musí za to nést následky. Ale to, co provedl Kubice bylo prostě darebáctví a maření voleb. A volby zásadně ovlivnilo.
Že se nic z Kubiceho zprávy nepodařilo dokázat je jen doklad bizarnosti celé situace.
Ovšem nejbizarnější je Kubiceho odchod od policie. Ti, jimž, de facto, vyhrál volby ho dokonale použili jako toaletní papír. Nejdříve s ním vytřeli a pak jej spláchli.
Kubice na sebe musí být pyšný.
Ovšem Langer a spol. dosáhli podle mne doufejme jediné. Každý rozumnější policajt si nejspíš dobře rozmyslí jít jim ještě někdy na ruku.
31. 01. 2008 | 20:35

Saliven napsal(a):

Tentokrát mě pan doktor Sokol velmi příjemně překvapil (i když i jeho minulý blog týkající se možných změn silničního zákona měl vysokou úroveň). Je snad první, kdo vytvořil jakousi analýzu celé kauzy z právního hlediska bez jakýchkoliv stranických emocí.
31. 01. 2008 | 20:40

Saliven napsal(a):

Javít:
Nemám znalosti kriminálního prostředí jako pan doktor Sokol, ale troufám si tvrdit jedno - Kubice ve své zprávě psal o prorůstání zločinu do státní správy, což je naprostý nesmysl, protože organizovaný zločin je s ní prorostlý už od začátku 90. let.
31. 01. 2008 | 20:45

karel napsal(a):

kde jsou všichni ti novináři kteří horlivě národu sdělovali nebezpečí vyplývjící z Kubiceho blábolů-?Nedokážou přiznat že naletěli a podíleli se na špinavé práci před volbami.Proč nepíší co se nakonec ve skutečnosti prokázálo?Posloužili jen ODS,pánům Vidímovi,Langrovi atd....
31. 01. 2008 | 20:50

ujo napsal(a):

někdo tady napsal " vysoký důstojník policie". Ano, plukovník je u policie hodně vysoká funkce. Ale co ten plukovník krom své slavné zprávy dokázal? (příznivci ODS řeknou,: vyhrál nám volby, kdyby nic jiného, stačilo by to). Ale co dokázal ? kdo ho jmenoval a držel ve funkci? kdo si myslel, že Kubice se svým mentálním vybavením může konkurovat mafiánům?
31. 01. 2008 | 20:54

haga napsal(a):

Brilantní úvahy, to ano, ostatně typické pro Judr.Sokola - ale Tomáši,víš, že všechno je trochu jinak a tahle kauza s Kubicem smrdí dál. Promiň mi, ale v dnešní době těžké vymahatelnosti práva začala být sympatická obhajoba podřízených p. Kubiceho i mně. Vše souvisí se vším a protože právo u nás pořád kulhá na obě nohy, jánošíkovství získává sympatie. Hodně mých známých se v poslední době vyptává, co je pravdy na minulosti našeho prezidenta a že na nettu je plno drbů. Pročetla jsem si kdeco a uvědomila jsem si, jak málo máme statečných a kvalitních novinářů, schopných si získat správné informace a pak si za nimi stát.Já to vidím tak, že Kubice se nakonec sstal obětí systému, který tu je tak blbě nastavený a v tom má zase prsty náš prezident. Změna je nutná....Zdraví Tě Hana B., Plzeň-Koterov
31. 01. 2008 | 21:04

zdenek napsal(a):

Když tak porovnávám všechny zprávy ke Kubicemu,začíná se vkrádat otázka:
Kdo Kubiceho využil k této komedii???
ODS? Asi těžko.Zřejmě by odchod Kubiceho vyřešili elegantněji
Ostatní partaje??? Proč?
Ale co ti ,kteří byli odejití vlastní stranou,kteří určitě Paroubkovi mohou ledacos vyčítat?
31. 01. 2008 | 21:28

Taraszátaras napsal(a):

Ještě dva nesporné údaje: vizitka pana Kubice byla nalezena při domovní prohlídce u Dalíka (v souvislosti s Kořistkou) a o Paroubkově zálibě v maloletých děvčátkách kupodivu věděl i Steigerwald půl roku před volbami, když to napsal do silvestrovského rádobyhumorného pamfletu. Sebranka, která konspiruje a intrikuje ve stylu fašistické lůzy.
31. 01. 2008 | 21:50

Mendys napsal(a):

to zdenek:
Mohl byste nám prosím osvětlit při Vašem porovnávání, kdo tedy za to může? A kteří to jsou, ti Paroubkovi, kteří byli před volbami vlastní stranou odejditi? Nějak si nemohu vzpomenout. Děkuji
31. 01. 2008 | 22:01

ret napsal(a):

Byla to cílená konspirace (viz příslušné odposlechy).Pokud by však byl pan Kubice skutečný profesionál, nenechal by se před volbami cíleně zmanipulovat. Kdo ví, co nám zůstalo utajeno. Pan Kubice je zřejmě poctivec, který s sebou později nehodlal vláčet a proto odešel. Těžko však soudit, zda-li je to škoda.
31. 01. 2008 | 22:03

velmi divny text napsal(a):

Mizerny clanek snazici se problem bagatelizovat. Kdo to plati - prece takovy zlatokop jako JUDr. Sokol tohle nepise ve svem volnem case pro pobaveni publika. A jako reklama Sokolovych sluzeb to je slabe.
31. 01. 2008 | 22:35

Mendys napsal(a):

to ret:
A tím, že soud řekl, že Kubice neudělal nic nezákonného - tím to končí?? Nejsem momentálně v obraze, jak to vypadá.
31. 01. 2008 | 22:35

Průzkumník napsal(a):

haqa :

pokud chcete nějakou bombu o prezidentovi, napište si o informace na :

m2008@volny.cz
31. 01. 2008 | 23:54

Průzkumník napsal(a):

rete,

pan Kubice je prostě hlupák, ale poctivec není, protože to co udělal by poctivý člověk nikdy neudělal. Nezapomínajme, že slavný pan Kubice je bývalý taxikář a o té svoloči víme všichni svoje.
Neměl jsem samozřejmě na mysli ty poctivé taxikáře, kteří neokrádají své zákazníky.
31. 01. 2008 | 23:58

m&m napsal(a):

Jaký asi bude ČSSD klient, když nedávno vyhlásila, že se bude soudit v občanskoprávním sporu...?
Nejspíše právě hledá dobrého advokáta... ...a to je příležitost... ...pro každého dobrého advokáta...
01. 02. 2008 | 00:23

zdesta napsal(a):

Vážený pane Sokole.Jako policajt bych mohl tvrdit, že jste Orel,že jezdíte tajně na Kubu a hrajete s Fidelem šachy.Doplnil bych to další snůškou kravin a hodil do placu.Samozřejmě tak, aby to vypadalo jako malinké nedopatření.Určitě by jste skákal radostí až do stropu.
01. 02. 2008 | 07:07

Consigliery napsal(a):

Já bych s vámi pane Sokole souhlasil jen v tom případě, že bychom žili v právním státě a že by Inspekce MV nespadala pod ministra vnitra. Takhle slouží jako osobní ochranka každého ministra na kohokoliv ve sboru, kdo má jiný názor... A prorůstání zločinu do státní správy se potvrdilo viz. kmotr Mrázek (a to je jen špička ledovce) Takže naprosto souhlasím s panem Kubicem že to byla obrana a že se stylem pouze přizpůsobil stylu boje, který praktikovala inspekce když šetřila zneužívání diet v řádu stokorun apod.. V inspekci vždy byl ten největší Stbácký odpad, který provádí jakoukoliv špinavou práci a kdo jiný jim může vidět do karet než UOOZ a podbné elitní útvary.. A toho se zalekli...
01. 02. 2008 | 08:32

Consigliery napsal(a):

Já bych s vámi pane Sokole souhlasil jen v tom případě, že bychom žili v právním státě a že by Inspekce MV nespadala pod ministra vnitra. Takhle slouží jako osobní ochranka každého ministra na kohokoliv ve sboru, kdo má jiný názor... A prorůstání zločinu do státní správy se potvrdilo viz. kmotr Mrázek (a to je jen špička ledovce) Takže naprosto souhlasím s panem Kubicem že to byla obrana a že se stylem pouze přizpůsobil stylu boje, který praktikovala inspekce když šetřila zneužívání diet v řádu stokorun apod.. V inspekci vždy byl ten největší Stbácký odpad, který provádí jakoukoliv špinavou práci a kdo jiný jim může vidět do karet než UOOZ a podbné elitní útvary.. A toho se zalekli...
01. 02. 2008 | 08:33

Hejhej napsal(a):

Snad jedinný komentář je dle skutečnosti:Consigliery
Navíc zpráva Kubiceho byla tajná a měla být projednávána v tomto režimu a v úzkém kruhu lidí k tomu určených.P.Sokol ji četl?On patří mezi prověřené osoby?
01. 02. 2008 | 09:09

Karel (také) napsal(a):

No, pane Sokole, napsal jste to hezky a o obsahu Kubiceho blábolu máte jasnou pravdu. Jedna věc, která by celou záležitost postavila do úplně jiného světla, jste ale opominul - úmyslně? Totiž datum zveřejnění "zprávy". Myslíte, že se pan Kubice rozhodl dát ji do placu 4 dny před volbami zcela náhodou?
01. 02. 2008 | 09:21

JirkaP napsal(a):

Pane Sokole! Já jsem tu zprávu četl. Samozřejmě, že nešlo u ucelený spis (to si zpráva ani nekladla za cíl). Podle mých dosavadních zkušeností to byl velmi podezřelý materiál, který "skutečně", nikoli jen domněle "usvědčuje" mnoho lidí z vysoké politiky (napříč politickým spektrem) ze závažných kriminálních činů! Pana Kubiceho v obou případech vedla sebezáchova. Nejdříve touha po zachování jeho práce, kterou měl pro svou chuť po spravedlnosti rád, zadruhé, když celou věc začal později uvádět v nejasném světle a bral zpátečku, jen proto, aby si v tomto zkorumpovaném a zvrhlém státě zachránil holý život! Kdyby pokračoval ve vyšetřování, možná by již dnes nežil. Tak to je, pane Sokole. Možná si mě také nyní najdete a... Mám však mocného ochránce, toho nejmocnějšího. Je to můj i Váš Otec.
A ještě jedna věc: U PČR nebo MV nejde téměř nikdy o spravedlnost. Tyto složky jednají nejen nevšímavě, ale často doslova o 180´proti spravedlnosti! Znám je. Byl jsem 6let strážníkem. Musel jsem s nimi chtě nechtě spolupracovat. Ale ta spolupráce byla velmi bídná, velmi bídná - co se týká spravedlnosti.
01. 02. 2008 | 10:01

JC napsal(a):

Tomas,
Tak jsem si to prošel a zaujala mě tato poznámka.
"Má-li kdo zato, že nadřízení jsou neschopní, eventuálně zločinci, stačí rozvázat pracovní nebo služební poměr a lze na ně řvát zplna hrdla."
Takže pokud mám dojem, že můj nadřízený je zločinec a navíc oba sloužíme u policie držím pusu a odejdu jinam.
Zajímavý názor bývalého ministra spravedlnosti.
01. 02. 2008 | 10:31

pH 77 napsal(a):

V jednom se Kubice spletl. Neprorůstá zločin do státní správy, ale naopak. Státní správa prorůstá do organizovaného zločinu.
01. 02. 2008 | 10:51

jiskra napsal(a):

JirkaP: Vy jse vůbec nepochopil co chtěl pan Sokol sdělit. Slováci mají přísloví "City nabok". A přesně v tom smyslu pan Sokol psal. Psal řečí paragrafů a vzhledem k jeho fundovanosti nepochybuji ani o jedné jeho větě. V posledním odstavci píšete už naprosto hloupě. Policie spravedlnost hledat nesmí a nesmí ji už dnes bohudíky ani hodnotit. Od toho jsou, zaplaťpánbůh soudy, ale to je jiná kapitola. Policie sbírá informace o činech a k nim hledá důkazy, velmi zjednodušeně řečeno. Policie nehodnotí. Narozdíl o Vás pracuji u ozbrojené složky (ne ale u policie) ne 6 let jako vy, ale let 34 a jsem šťastný, že tomu, jak to pan Sokol popsal, dnes je nebo by být mělo. Jednání Kubiceho byla jedna velká špína a že si to uvědomují i ti, kterým 4 dny před volbami pomohl svědčí, že se ho zbavili. Příště by špínu vylil pro změnu na ně.
01. 02. 2008 | 10:53

Davín napsal(a):

Je zajímavé, že o JUDr. Sokolovi se ve zprávě také hovoří:

h) informace o snaze skupin právníků Teryngl, Sokol, Maleček, Schöber, Németh, kteří si snaží zajistit silné financování bývalých policistů Láska, Libor Gregor, kteří by měli být součásti shora uvedené skupiny právníků, kteří tyto bývalé policisty dlouhodobé financují, a to ze získaných peněz banky Nomura, Sokolovské uhelné, SETUZY a Union banky, přičemž hlavním cílem této skupiny právníků bylo a je oddálit, zastavit, pozdržet, zmařit co nejvíce vyšetřováni závažných kauz jako je IPB. Nomura, SETUZA a Krejčíř. Je zde informace, že před odchodem od policie si vyšetřovatel Láska zpracovávající kauzu IPB, stačil okopírovat veškeré důležité důkazní materiály proti IPB a Nomuře a další, které předal k dispozici shora uvedené skupině právníků.

Je to velmi zajímavé čtení, tahle zpráva. Nemyslím si, že se jedná o "žvásty", jak se pan advokát snaží mlžit. Ale díky němu jsem si zprávu konečně přečetl celou, tedy takovou, jaká je k dispozici na http://www.sweb.cz/zpravaku...
01. 02. 2008 | 11:03

jiskra napsal(a):

Davín: Advokáti v Kubiceho zprávě. Vy si opravdu dětinsky představujete, že aktéři takových kauz si budou najímat advokáty 3. ligy?
01. 02. 2008 | 11:19

jiskra napsal(a):

Já si o těch věcech také leccos myslím. Moje "pouze" myšlenky ale absolutně nestačí k vynášení soudů. Proto musím psát suše. A je tu ještě jedna věc. Mimo množinu policistů, advoukátů, st. zástupců a soudců je tu ještě množina médií. Kdo chce bojovat proti "šmejdu", může se stát třeba novinářem. Jako takový bude mít mnohem větší stupeň volnosti. A také bude mít asi mnohem štědřejší prostředky než policista. A někteří z nich začínají být opravdu dobří. Zdůrazňuji - někteří. Každý, kdo zde vyřvává své dojmy z desáté ruky si může vyzkoušet tu práci.
01. 02. 2008 | 11:27

Honza napsal(a):

Zprávu jsem četl a k vašemu textu mám dvě poznámky. První je, že vyšetřit korupci (a zvláště tu v politice), alespoň co já vím, se nedaří nikde na světě. Tudíž poznámka, že ze právy nic nebylo dovedeno k soudu a následné káznici je podle mě bezpředmětná a o ničem nevypovídá. prostě tak to je, bylo a bude asi ještě dlouho. Prostě jsme jenom lidé. Druhá poznámka se týká měho pocitu, že informace ve zprávě obsažené zlehčujete, ale třeba pro mě byly úplně nové a hodně poučné. Takže díky pane Kubice za Váš donkichotský boj. Za půl hodinky čtení jsem se toho dozvěděl o fungování naší politiky více než za 20 hodin sledování debat pana Moravce. Nikdy jsem třeba netušil, že gross odstoupil kvůli strachu z Mrázka :).
01. 02. 2008 | 12:21

Demosthenes napsal(a):

Pane doktore,
Váš komentář je brilantní, bohužel pouze v případě, že by naše země byla standartní západní demokracií. To ovšem není. Spíš se podobá Rusku - základní pilíře moci jsou poprivatizační oligarchie, tajné služby a zkorumpovaní soudci. V takové situaci se chlapi se svědomím (Litviněnko, Trepaškin, Kubice) musí občas zachovat jinak, než vámi popsaný loajální zaměstnanec. A to i když je to může stát postavení, i život. Díky bohu za ně ..........
01. 02. 2008 | 13:20

Dr.Richelieu napsal(a):

Vážený pane Sokole, Váš názor mě už moc nezajímá. Pomatuji si, jak jste si minulý rok stěžoval v Rádiožurnálu, kterak prý mluvčí ministerstva vnitra neoprávněně označila Krejčíře za zločince. Tehdy Vám přitakávala i novinářka S.Slonková. Je zajímavé, že současný ministr vnitra I.Langer s Vámi nesouhlasí. Prý měla na to ona mluvčí právo, neboť byl Křejčíř pravomocně odsouzen. Takže současný ministr vnitra prezentuje kontradiktivní názor oproti Vašemu. Jeden ministr vnitra potírá názor někdejší ministra vnitra. Máme tu neskutečný bordel, co, pane Sokole? Už ničemu nevěřím. Přeji hodně štěstí s panem B.Kulínským:-¨)
01. 02. 2008 | 16:34

zdesta napsal(a):

Mě nějak uniká, kdo je s tou mafii větší kamarád. Zda jsou to státní úředníci, policajti, justice,nebo podnikatelská sféra. Čert ví
01. 02. 2008 | 16:39

T. napsal(a):

Jaká je výše Vašeho honoráře za tento článek? Nebo jde o pozornost pro dlouhodobé klienty? ;-)
01. 02. 2008 | 16:50

Jonšta napsal(a):

Brilantní akce ODS, která rozhodla volby. Je zcela nepodstatné jméno Kubice. Nebýt jeho byl by jiný. Klasická ukázka politické korupce na nejvyšší úrovni.
P.S. Pro některé naivní diskutéry - p.Kubice není ani hlupák, ani hrdina je pouze produktem systému, který tu vládne. Pane Sokole i vy v něm hrajete nemalou roli !
01. 02. 2008 | 16:58

Lešek napsal(a):

Mě celý hunbuk kolek Kubiceho zprávy připomíná humbuk kolem Charty 77. Nikdo ji něečetl, ale všichni byli proti. Já jsem Kubiceho zprávu nečetl, zato jsem četl, že kmotr Mrázek spolurozhodoval o tom, kdo bude nejvyšším šéfem NBÚ. Pane Sokole, toto byste kvalifikoval jak? A Vaše tvrzení, že inspekce nebo jiný orgán chytrých státních úředníků nic nezjistil, mě rozhodně nepřesvědčuje, že tady nic nesmrdí.
01. 02. 2008 | 21:35

TretiR napsal(a):

Pokud chce někdo najít zdroj informací ze kterých se "kubiceho zpráva" sestávala, pak stačí najet npř. na diskuzi na novinkách. Tam jsou spousty "vševědoucích" a spousta žvástů. Pokud by ona "kubiceho zpráva" měla podklad, pak by žádný policajt nedopustil aby mu informace utekly a on je znehodnotil. To co si říká "kubice" se tímto snažilo obhájit nepořádek v útvaru kterému velel. Začalo to šetřením inspekce která zjistila, že se proplácely peníze za cesťáky, obrazně řečeno, ve kterých byly vykazovány hodiny v počtu 26ti hodin denně. A protože "kubice" podepisovalo tyto cesťáky, mělo o potíže zaděláno. Jako šéf za ně odpovídal. Dále.. Pokud by na té "zprávě" něco bylo, pak by padaly žaloby a seděla by spousta lidí. Ale kde nic tu nic. Přitom ona "zpráva" byla zveřejněná ČTYŘI DNY před volbami a tyto volby v létě 2006 vyhrála ODS. Premniérem se stal pan Topolánek, ministrem vnitra pan Langr. Oba z ODS. Co "kubicemu" bránilo tyto bláboly dotáhnout do konce? Ale z drbů se důkazy nevytvoří a protože onen útvar nebyl moc odborně na výši a prací se tam nikdo nepřetrhl, tak z té ohromné bubliny byly jen vyhrané volby pro ODS. Protože spousta lidí na to skočila. Howgh..:-))
02. 02. 2008 | 01:06

Javít napsal(a):

pro Saliven:
Napsal jste(31.01.2008 20:45:18):
"Nemám znalosti kriminálního prostředí jako pan doktor Sokol, ale troufám si tvrdit jedno - Kubice ve své zprávě psal o prorůstání zločinu do státní správy, což je naprostý nesmysl, protože organizovaný zločin je s ní prorostlý už od začátku 90. let".

Co k tomu dodat ?
Máte, bohužel, pravdu.

Navíc bych poopravil ještě názor
pH 77 (01.02.2008 10:51:37):
"V jednom se Kubice spletl. Neprorůstá zločin do státní správy, ale naopak. Státní správa prorůstá do organizovaného zločinu"

Dodal bych toto:
Státní správa se, pomalu a jistě, reformuje do organizovaného zločinu.

To jsou vyhlídky.
02. 02. 2008 | 11:30

Petr napsal(a):

Zda měl Kubice pravdu či nikoliv pouze z té zprávy zjistit nelze. A k otázce, zda si mohl dovolit tímto způsobem vystoupit proti svým veřejnoprávním nadřízeným, dle zvyklostí (a dle zákona?) zřejmě ne. Avšak pokud se veřejnoprávní nadřízený potopí do takového marasmu, jakého jsme svědkem, je podle mého názoru někdy třeba překročit jedno pravidlo, abychom mohli dodržet pravidlo jiné, byť nepsané.
02. 02. 2008 | 14:46

honza napsal(a):

To nebyla Kubiceho zpráva,jak se mylně domníváme,ale zpáva vypracována partou z ODS a přečtena panem plukovníkem pod dohledem pánů Langra a Vidíma.
02. 02. 2008 | 15:13

cucil napsal(a):

Argument ve stylu, že to museli být žvásty, když nebyl nikdo odsouzen, je opravdu bravurní. A to že je pan Sokol náhodou také součástí oné Kubiceho zprávy a teď ji tady jakoby nestraně komentuje je také super.
Vzhledem k těmto okolnostem lze dnes se značnou měrou jistoty, blížící jistotě úplné, tvrdit, že v dané věci šlo o žvásty, ovšem žvásty pan Sokola.
02. 02. 2008 | 15:33

Karel napsal(a):

pro Javít:
Domnívám se,že Vaše hodnocení současného stavu org.zločin-politika je příliš optimistiké.Dle mého názoru organizovaný zločin srostl se státní správou v únoru 1948,což bylo potvrzeno zločiny proti občanům tohoto státu v padesátých letech a následně pak okupací v roce 1968 a normalizací v sedmdesátých letech.Během 40-ti let vlády jedné strany došlo k totální přeměně v myšlení lidí a v jejich prioritách.Jenom připomínám známé heslo:"Kdo nekrade-okrádá rodinu".Následná sametová revoluce byla bohužel jen kosmetickou úpravou stávajícího stavu.Do popředí se prodrali méně okoukaní nomenklaturní kádři,estébáci a jejich bonzáci.Nastavili privatizaci a chod ekonomiky podle svých mafiánských praktik tak,aby se jim nemohlo nic stát(např.totální imunita na všechno,díry v zákonech),a aby jim nějaký peníz zůstal za nehty.Vzhledem k tomu,že síť komoušů,agentů STB a jejich bonzáků se přehoupla do tzv.demokracie a její členové infiltrovali nebo dokonce spoluzakládali současné politické strany,zůstali ve vrcholných pozicích v armádě,policii,soudech,tak se nemůžeme divit,že se všechny ty politické a ekonomické kauzy zametou pod koberec.A protože každý z nich na někoho něco ví,vytvořil se tu začarovaný kruh,kam nemají morálka a rovná spravedlnost pro všechny přístup.Vzpomeňme jenom na nedávné kauzy spořivého Čunka,křišťálového Standy,Doleželových českých na stole apod.Styky vrcholných politiků s "podnikateli" typu Mrázka,Pitry,Krejčíře,Koženého by v každé aspoň trochu kulturní společnosti znamenali přinejmenším konec politické kariéry.Obávám se,že společnost unavená věčným hašteřením se politiků,jejich nenažraností a všudypřítomnou korupcí tento stav akceptovala a že už ani nemá zájem na nějaké očistě.Bohužel výše zmíněné heslo opět nabývá na aktuálnosti.
02. 02. 2008 | 16:29

Taras Bulba napsal(a):

pro Karel:
s tím se dá souhlasit. Ze sta % ale ne. Vždy se najde nějaký najivka, který si myslí, že to změní. Ale je po čase vyklován z hejna.
Při příležitosti blížící se další prezidentské volby se mi vrací vzpomínka na časy krátce po revoluci a na jedno z prvních hodnocení p. Klause po jeho objevení se v politice.
Údajný známý mé bývalé kolegyně (už si ani nevzpomínám které) tvrdil:
"Ten má čistý štít. V KSČ nebyl. Nevzali ho. Prý ho 2 x odmítli pro nadměrný kariérismus !"

Jen to na něho neprasklo a teď je NĚKDO.
Přihlášky jsou už asi zničeny. Nebo je někdo schovává na dobu potřeby.
Ale spíše už je ten, kdo ho odmítl, také členem ODS.
02. 02. 2008 | 18:34

Tančící s vlky napsal(a):

Aspoň držte ústa, Sokole ! Kubice se bohužel dostal do soukolí různých "vyšších" zájmů a je rád, že je naživu. Jeho zpráva mnohé naznačila, doufejme, že nikdo nich neskončí "sebevraždou" jako jistý Janíček....
Ale sepisovat o tom ještě takovéhle traktáty je víc než drzost ! Přeju vám abyste umřel v posteli !
02. 02. 2008 | 21:13

Terry napsal(a):

Jestliže v Kubiceho zprávě se varuje před prorůstáním zločinu do veřejné správy a je to (nyní) označeno za blábol, tak proč měl Mrázek ve svých záznamech tolik kontaktů na vysoké státní úředníky? Jak jinak než zločinem lze nazvat plánování vražd pro krytí vlastních machinací? Že se to soudně důkazně neprokázalo ještě neznamená, že to není.
Jestliže si kakaový Bob až po půl roce "vzpomene" na tu opravdu pravdivou (třetí "pravdivou", a tu, která mu už nemůže ublížit) verzi zdroje 50 tis. dolarů a navíc s naprosto "hodnověrným" scénářem půjčky od neznámého muže na náměstí, tak je každému advokátovi včetně pana Sokola jasné, že tak tomu "opravdu" bylo, protože kdyby to byly Rigovy peníze, šel by Kraus bručet. Ale takhle si stačil za půl roku "stvořit" důvěryhodného svědka a je to z hlediska práva OK. To panu Sokolovi přece stačí. A když budu parafrázovat expremiéra Grosse, tak "naše politické špičky jsou tak křišťálově čisté, že ani křišťálově čistší být nemůžou". Jen je s podivem, že většina díky politice přichází "čistě" k milionům....
02. 02. 2008 | 23:26

Václav C. napsal(a):

Vláda Paroubka a spol. byla velmi špatná, až zrůdná. Proto nezbývá než souhlasit s téměř jakýmikoliv prostředky k jejímu odstranění. Tleskám panu Kubicemu, a to i v případě, že jeho snaha o informování veřejnosti o skutečnosti prorůstání org. zločinu do politiky nebyla účelově zaměřena k posílení preferencí ODS.
03. 02. 2008 | 08:26

Franta napsal(a):

Škoda že u Policie ČR nepracují lidé jako je Tomáš Sokol. Je to otázka nabídky a poptávky. V tomto případě přes reklamní kampaň MV nemá policie co nabídnout. Taková neprofesionalita ze strany největšího z bossů útvaru pro organizovaný zločin, hodně napovídá o stavu ozbrojené složky této republiky napříč jejím spektrem. Stejně tak to platí o personálním obsazení nejen jmenovaného útvaru, jak je popisováno v tisku. Proč to tak je ? Doufám, že politikové znají odpověď, já ji bohužel neznám.
03. 02. 2008 | 11:14

Javít napsal(a):

pro Karla:
no jo, víte, já byl vždy více optimista, proto říkám:
nějak bylo, nějak bude.
Hlavně to zdraví, ostatní si nakrademe.
03. 02. 2008 | 11:23

pumpař od mostu napsal(a):

Politika do naši státní zprávy neprorůstá, ta je tam už trvale zakořeněna, a Vy jako obhájce některých zainteresovaných, to velice dobře víte. Márné jsou vaše blábole pane Sokole.
03. 02. 2008 | 14:04

sonja napsal(a):

Mouřenín splnil úkol, mouřenín může jít, resp.byl odejit. Do dneška nebylo podáno v souvislosti s Kubicovou zprávou jediné trestní oznámemí. Proč asi? Bud to tedy byly všechno jen žvásty, indicie, nesmysly nebo je důvod vážnější. Zpráva zřejmě obsahovala i různé indicie směřujíci k ODS, což je velmi pravděpodobné, jelikož prorůstání zločinu do státní správy vlastně umožnila už kdysi opoziční smlouva mezi Klausem a Zemanem. Za skoro 20 let od sametu ODS neměla období vlády, které by se dalo nazvat úspěšné, Vláda soc.dem nebyla ideál, ale v každém případě nastartovala ekonomiku po kolapsu 1997 a nadělala méně zvěrstev v soc.oblasti než vláda ODS v současnosti.
03. 02. 2008 | 17:38

snajper napsal(a):

Snad Sokol brzy pozna, ze jeho zvasty o poradku mu mohou zrat jeho mfiansti klienti.

Podle beznych pravidel by mel byt davno po smrti. To, ze presluhuje takovou dobu je rarita.
03. 02. 2008 | 18:20

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Mě se zdá závěr Dr. Sokola docela rozumný. Je to asi nejpravděpodobnější varianta. Jediný problém je, že se ta zpráva dostala na veřejnost. Ta to zpracovala za pomoci nesmyslných teorií z medií a hysterických výkřiků politiků do absolutní mrtě.
Nezbývá než dodat, že dílům mnohých literátů kteří se psaním fikce živí se dostane mnohem menší publicity, než tomuto spisu. Možná ještě tak H. Pottera četlo více lidí, než zmíněnou zprávu. Kdo vlastní copyright?
03. 02. 2008 | 20:43

Furt levý napsal(a):

Pan Sokol jen mlží. Je všeobecně známo, že Kubiceho do funkce jmenoval ještě Ruml,tedy člen vlády ODS a určitě Kubice byl,i když předchozím povoláním taxikář, jejich člověk. A pěstovali si jej i sociální demokraté, naivně (na rozdíl od Langra) si je ve funkci ponechali. A úvahy p.Sokola jsou zbytečné, neboť je zřejmé, že Kubice napsal zprávu (naprosto formální) na objednávku ODS, aby ovlivnili nastávající parlamentní volby. Právě o tom to je p.Sokole, bezcenný traktát, který měl jediný cíl, zdiskreditovat ČSSD a Paroubka jako pedofila právě před volbami. A podařilo se i když nikoliv tak přesvědčivě, jak ODS předpokládali.
03. 02. 2008 | 23:06

Marty napsal(a):

zdeňkovi
Kdo Kubiceho využil k této komedii??? První doložitelný efekt můžeme vidět v tom, o kolik méně majetku bylo v roce 2007 zabaveno organizovanému zločinu v souvislosti se zrušením Finanční policie. Jednoduše auditovatelný výstup Kubiceho aféry...
04. 02. 2008 | 10:20

pravda napsal(a):

Vážený pane doktore.
Vysvětlete prosím lidem,jak to,že když člověk řekne,že je tady mafie ho proti jeho vúli zavřou do blázince!Kam jsme to došli,v Bohnicích se léčí lidi z bludú,když řeknou něco o mafii.
04. 02. 2008 | 11:06

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Furt levý: konspirační teorie stále kvetou...evergreen.

Pravda: Hm to je zajímavé....a jakou barvu má ta mafie?
04. 02. 2008 | 11:49

kolega napsal(a):

Vážený kolego,Váš rozbor sice popisuje právní stránku ve věci postupu p.Kubiceho,jeho nadřízených a kontrolních složek.Zapomíná se ale na následnou skutkovou podstatu celé věci,která byla citována v tisku a vyvrcholila knihou Kmotr Mrázek,která obsahuje řadu důkazů a idícií(listiny,kopie protokolů atd.),i když o jejich použití v trestním řízení lze zřejmě polemizovat.Myslím,že o minimálně kontaktech politiků a tzv.podsvětí nemůže být pochyb.Je věcí orgánů činných v trestním řízení,že do dnešního dne nikdo neprojevil zájem tyto skutečnosti minimálně prověřit.Zpráva p.Kubiceho není veřejná,ale z toho co bylo publikováno v tisku a v citované knize,lze mít pochybnosti,že Kubiceho zpráva je tzv.úplně mimo mísu.Vaše hodnocení jednání p.Kubiceho je tudíž poněkud černobílé.
04. 02. 2008 | 14:35

chemba napsal(a):

myslím, že asi všichni, co zde diskutujeme jsme si zprávu prostudovali.Zpráva musela být tajná, protože normálně myslící člověk by při běžném čtení textu např. v příloze novin by považoval autora za blázna.A že sloužila k ovlivnění výsledku voleb je jasné z toho důvodu, že Topolánek citoval údaje ze zprávy den před tím, než Kubice přinesl zprávu do sněmovny.
04. 02. 2008 | 14:57

Tak co napsal(a):

Kdopak nám to "právo" tady asi vytvořil soudruhu Sokole, podle kterého to udělal pan Kubice všechno špatně??? Pokud by to mělo být tak, jak Vy říkáte tak v tom případě jsou všichni občané tohoto státu hříčkou v pazourách zločinců, které Vy nezřídka obhajujete! Pan Kubice se provinil jen jedním a to, že byl tak naivní a uvěřil, že ODS s tím organizovaným zločinem něco udělá! NEUDĚLÁ!!! ODS a ani žádná jiná tady zavedená politická strana nemůže mít zájem odříznout se od zločineckého penězovodu plynoucího do jejich pokladen! Jen mimochodem by mne zajímalo, na čí objednávku jste se tak "hezky" rozepsal?
04. 02. 2008 | 17:44

LEVAK napsal(a):

Vyšetřování skončilo!Zapomeňte!
04. 02. 2008 | 20:16

Jan Severský sc.,vědec a i ředitel napsal(a):

Pane Sokol
Pan Kubice dostal od VU1SCCZ informační servis ne o tom, že organisovaný zločin prorůstá, ale že UOOZ je součástí organisovaného zločinu, který UOOZ vytvořil jako složku na potírání konkurence, nějaké firmy Politik s.r.o., která si v ČR kolosálním podvodem hraje na představitele a dokonce vládce.
Vy o Zákonech nic nevíte, vy znáte pouze legislativu(legalisovanou slátaninu bláznů)a ta se Zákony nemá nic společného.
Zákony jsou určeny a to ještě dříve, než skupina duševně nemocných primitivů(vědecky dokázáno) si začala hrát na osobnosti, představitele a dokonce zákonodárce...
Zákony jsou dány Kompetenčním zákonem!!!
Určitě jej znáte, že ano...
Duševní porucha politika(spekulace-podvod) je obecně nebezpená nemoc.
To je výsledek výzkumu pane "odborníku" a politik je ve skutečnosti deviacev tomto živočišném druhu a vůbec nemá být!
Vše má být úplně jinak a úplně o něčem jiném.
To aby bylo normálno a bez vyumělkovaných keců odborníků-laiků!
04. 02. 2008 | 21:30

Lojza napsal(a):

Nevím sice proč,ale řekl bych,že rádoby objektivní článek p.Sokola je nešikovným pokusem předložit nám motiv jednání Kubiceho.Statečný dobrák Kubice chránil své muže před inspekcí.No to je ale pohádka.

Řekl bych také,že to patrně bude na objednávku těch,kdo se snaží odvrátit pozornost a vy p.Sokole jste buď ukázal,kde stojíte,nebo si prostě přivyděláváte. Ale není to přesvědčivé,není.
04. 02. 2008 | 21:55

Vladimír napsal(a):

Já to vidím následovně:Kubice nebyl spokojen s postupem IMV o kontrole svých pracovníků,postěžoval si některému ze svých kamarádů (Langer,Vidím atd.)a ti ho náležitě vytěžili - vycucli pár informací pro Topolánka do předvolebních soubojů a projevů, ostatní doporučili vhodně upravit a stanovili i termín a způsob načasování předvolebního zveřejnění.Toho pak velice působivě ODS využila při volbách.Dnes se samozřejmě za Kubiceho nestaví, ať padne,svou použitelnost ztratil.
05. 02. 2008 | 00:23

Kem Azbrna napsal(a):

Prosím, abyste si na základě Vašeho doktorátu práv nedělal z lidí legraci. Vaše úvahy by mohly být správné ve státě, kde funguje demokracie aspoň na 80%. Ve všecj ostatních je vzpoura proti nadřízeným, kteří se spolčují s bratrstvy černé ruky nejen záslužným činem, ale povinností toho, kdo do toho vidí. Kolik že jsme měli velitelů tajných služeb, vysokých důstojníku policie a nyní i vysokých důstojníků armády, kteří šlapali vedle?
05. 02. 2008 | 14:17

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých příspěvků, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 02. 2008 | 17:10

tridymit napsal(a):

Odděluji advokáta JUDr.T.Sokola a T.Sokola občana-publicisty.Když k jeho výstižné eseji přiřadím co v nedávné době v novinových rozhovorech řekli ombudsman JUDr.O.Motejl,či předseda NS JUDr.J.Rychecký a jak konají státní zástupci JUDr.R.Vesecká a JUDr.A.Salichov tak mám nepříjemné mrazení.Plk.Kubice je pěšák.Jde o"vyšší princip"cesty demokratické společnosti.Více takových příspěvků,méně jednobarevného vidění v komentářích.
05. 02. 2008 | 20:29

ivo napsal(a):

jsem moc rád, že nám to všechno pan doktor vysvětlí z jak říká "odborného" hlediska. Vůbec mu nezávidím tu jistotu a sebestřednost. Připomíná mi to ono literární "o pitomém kybernetovi". Jinak mu nepřeji nic zlého. Aby nám to mohl zase příště "osvětlit", hlavně bez emocí... - to má ale psí život...
06. 02. 2008 | 08:34

advocatus diaboli napsal(a):

Ach jo,tihle právníci. No jistě, nic se nedokázalo, takže se vlastně nic se nestalo. Když v Čechách není v zájmu hlavních stran, aby se vyšetřovalo, no tak odejde pár lidí a nevyšetřuje se. A ústní dohody mezi čtyřma očima se vůbec vyšetřují špatně. Proto se tolik "protikorupčních" opatření která se podle denní praxe zcela míjí účinkem na větší ryby. Korektní kluzký právník, dříve politik, nyní obhájce leckoho zajímavého to hladkými slovy shodí za stolu. Logické, poznaná nutnost. Jen selský rozum prohrává. Ach jo.
06. 02. 2008 | 09:21

Silent Voice napsal(a):

Pan Sokol se pasoval do role soudce.Má svůj jasný názor. Ten je náhodou stejný, jako názor pana Paroubka, kterému po zveřejnění zprávy pana plukovníka Kubice naskočily hysterické pupínky.(Viz článek Jaroslava Spurného v Respektu:"Bratrstvo Kočkovy pracky.) Neustále na něj útočil, dokud nebyl detektiv se 45 jeho lidmi z policie vystoupen. Pan Langer je na štěstí pro Paroubka stejné krevní skupiny, tak má advokát Sokol jistotu, že se nic vyšetřovat nebude a žádné prorůstání se nezjistí.Jede se dál černým lesem kolem bílých skal. Socialisti, hurá, vyhráli jste, nikdo vám nic, aspoň zatím, nedokáže.
06. 02. 2008 | 15:25

Jája napsal(a):

Pan plukovník by neměl odcházet ale měl být vyhozen,protože jako velmi dobře placený státní zaměstnanec šířil nepodložené informace. Pan Langr jako osoba která umožnila jejich medializaci by měl nýst spoluzodpovědnost.
06. 02. 2008 | 18:52

Templář napsal(a):

Pan Sokol je pro mě symbol čistoty a lásky...
06. 02. 2008 | 19:38

gogol napsal(a):

Slizska dikce pravnikova .... to uz vic verim p Kosinove:

http://www.lidovky.cz/odpov...

...Jan Kubice odešel nyní nikoli proto, že by si to někdo přál, ale především proto, že už nechtěl dále spolupracovat s policejními špičkami, které svoji policejní kariéru zahajovaly v dobách hluboké totality.

působení ministra Langera na vnitru ...jakoby si vytyčil za úkol paralyzovat policii -
... Někdy mi to taky tak připadá. ...

OTÁZKA
Dobrý den, nemáte pocit zmaru když vidíte, jak státní zastupitelé společně s většinou "protikorupčních" policistů a ministrem vnitra posílají do autu veškerá do očí bijící podezření na korupci v nejvyšších politických patrech?

Máme pocit zmaru a právě pro takovou tu ztrátu iluzí z nás většina odešla. Jinak jsme se korupcí nezabývali, ale právě to propojení organizovaného zločinu se státní správou a reakce zodpovědných nám zbytek iluzí vzala. Nemůžete bojovat proti někomu a mít v zádech bodáky od nadřízených.

atd ...
07. 02. 2008 | 01:56

tony napsal(a):

Zveřejněním byli pachatelé varováni? Pan Sokol musí velmi dobře vědět, že podsvětí je informováno přímo od některých policistů. Právě proto nebyla žádná věc dotažena.
07. 02. 2008 | 14:56

luk napsal(a):

Myslím si, žen člověk, ktrerý hájí největší lotry v zemi, kteří mu platí horentní sumy kradenými penězi, nemá vůbec žádné právo se k něčemu vyjadřovat. Je to jako by se děvka vyjadřovala k morálce.
08. 02. 2008 | 08:28

Jiří napsal(a):

Víte lidi každý máme nějaké preference třeba tyvoličské ale je to zlé kdyžse volební preference odvíjé odtoho kdo váá dokázal pdmáznout za peníze nás všech.A´t sikrade Aťsi prorůstá smafií jen když dá přídavky nadětia zruší 30 kČ u doktora...
Smutné myšlení .
Ale jinak ke Kubiceho zprávě:
Prefence ČSSD se nijak nezhoršily v provnánís výseldekm voelba že se před volbami co týden objevil nějaký zatčený socdem šibal to lze dohledat zpětně.Co ještš chete ,Otebřte oči
09. 02. 2008 | 21:29

Petr Teska napsal(a):

Vážený pane doktore, až dosud jsem si o Vás nemyslel nic moc dobrého. Jsem také policista a mediálně Vás sleduji již dlouho. Každopádně nyní jste mi vyrazil dech v pozitivním slova smyslu a promluvil jste mi z duše. Budu muset přehodnotit svůj názor na Vás, Jen tak dále...
11. 02. 2008 | 17:30

Autor Autorovič napsal(a):

Cituji pana Sokola:
"Dospějí-li ti, kteří mají na trestní řízení dohlížet k závěru, že je vše v pořádku, je vše v pořádku."

Osobně bych to opravil takto:
"Dospějí-li ti, kdo mají na trestní řízení dohlížet, k závěru, že je vše v pořádku, pak je to buď:
1/ v pořádku právně (ale je to vpořádku i morálně?)
1/ právně vpořádku to sice není, ale morálně nepochybně ano
3/ v pořádku právně i morálně
4/ je to závěr dohlížitelů, který se jim (nebo spřízněným skupinám) hodí do krámu. A jelikož závěr dohlížitelů je svatý a nezpochybnitelný, tak je to prostě v pořádku po všech stránkách.

Pan Sokol jakožto právník ale uznává asi jen právní hledisko. Protože jeho nadřízení to tak chtějí a za to pobírá mzdu. A bouřit se proti nadřízeným je neslušné. I kdyby stokrát věděl, že lžou či vraždí.. jsou to holt živitelé.

Tak je to správné. Loajalita musí být. Morálka stranou, to jsou jen kecy. Světem hýbou peníze (mzdy) a k jejich získání je potřeba být loajální vůči těm, co je mají. A pravdu mají vždy zákony, byť by byly sebevíce v rozporu s morálkou.
12. 02. 2008 | 05:15

Teofil Opyc napsal(a):

Kdysi jsem viděl film o "příslušnosti k organizaci", jmenovalo se to The Caine Mutiny... Doporučuji k pochopení mechanismů řízení vojenských složek...
12. 02. 2008 | 11:28

Jerry napsal(a):

Od dobře placeného obhájce všemožných mafiánů bych ani jiný názor nečekal.
12. 02. 2008 | 12:29

erich napsal(a):

Byla doba, kdy se nad mršinami slétali supi, teď je to sokol.
12. 02. 2008 | 21:44

Johny napsal(a):

To jsi mě Sokole uklidnil. Ale mezi policií mám dost známých na to, abych věděl, jaký tam panuje stav. Kdyby podle tvé rady všichni nespokojení odešli, nezbyl by tam totiž až na ty kteří svou moc cíleně zneužívají vůbec nikdo. A o to ti asi taky jde. Takže naopak: proti bordelu nejen u policie ale v celé státní správě je třeba bojovat všemi prostředky, ať už zvenčí nebo zevnitř! A nevím, kde jsi slyšel, že by se Kubbiceho informace nepotvrdily - mám takový dojem, že je tomu právě naopak!!! Vždyť každým dnem máme nové a nové důkazy, že tomu v naprosté většině případů přesně tak bylo! Takže na čí straně stojíš? Co na tebe vědí socani, žes splodil tenhle ubohý článek?
13. 02. 2008 | 08:00

Demosthenes napsal(a):

13. 02. 2008 | 11:55

Ludvik napsal(a):

Pane doktore, po dlouhé době jsem si přečetl názor na Kubiceho zprávu, která má racionální obsah.Dodal bych k tomu ještě jedno - zveřejnit operativní informace současně znamená je znehodnotit a prakticky tím vymazat práci lidí, kteří je shromažďovali - bez ohledu na to, že opravdu většinou jde o sbírku drbů a smetí. Je to proto věc, kterou žádný rozumný policista neudělá. Kubice to udělal a překročil tak mantinely policejní profesionality. Osobně považuji celou zábavu kolem něho za politicko mediální show. Podstatnější pro mne je, že mimo mediálních hrátek jeho útvar nikdy nevyřešil žádnou závažnou kauzu až do stádia, kdy by na základě policejní práce mohl soud vynést rozsudek. Byl to útvar, který plodil spoustu řečí a rozruchu, ale nikomu nikdy nevadilo, že faktické výstupy jsou téměř nulové. Možná jsem k tomuto útvaru nespravedlivý, ale je to můj názor získaný na základě infromací z otevřených zdrojů.
13. 02. 2008 | 12:38

daimonion napsal(a):

Vtip je v tom, že sám Tomáš Sokol je reprezentantem prorůstání organizovaného zločinu do státní správy (podle toho, koho všeho hájí) a Jan Kubice dopadl takto, ponevaž nitky mafie sahají z ČSSD až k Langrovi (Bémovi a některým dalším) ... z toho důvodu Jan Kuibce a 50 (!) dalších elitních detektivů (podle Tomáše Sokola samí hysteričtí jedinci) od policie odešli ... ten Tomáš Sokol je ale hnus ...
:-(
13. 02. 2008 | 14:56

daimonion napsal(a):

Škoda minulých slov ... prošel jsem si příspěvky a narazil na zmínku, že Tomáš Sokol je ve zprávě zmiňován (odkaz na web stránku je zde). Za těchto okolností je ovšem článek Tomáše Sokola jen výsměchem a plivnutím do tváře nám všem ... dále "no comment"
13. 02. 2008 | 15:24

wiki napsal(a):

to daimonion - Bingo !!!
13. 02. 2008 | 21:50

AHA napsal(a):

Mylím, že TS nemá politcký motivy, jde jen o dobrej vídělek a dobré známosti které tak získává.Takovvé známosti může získávat každý kdo pracuje s lidma.S penězi už to bude slabší, já mu je nezavidím.Chyba která by měla fatální dopad pro jeho zákazníky by se ho asi dotkla velice i v soukromí, nejen profesně.Budme rádi že takovou práci vůbec někdo chce dělat,je to horší než dělat doktora na kožním nebo onkologii.
14. 02. 2008 | 02:19

hamar napsal(a):

Právní názory doktora Sokola jsou někdy dosti svérázné (např. úplatky ve sportu ...). A jeho zobecnění, že státní zaměstnanec může pouze "držet hubu a krok" také. P.S. Nebudu se divit, až jednoho dne naleznou p. Kubiceho "sebezavražděného" s 20 střelnými ranami ...
14. 02. 2008 | 11:23

Jan H. napsal(a):

V nazorech p. Sokola zcela postradam mravni rozmer. Pokud by vsichni u policie meli mlcet k nepravostem, ktere kolem sebe vidi, bylo by lepe policii zrusit a usetrit statu spoustu penez. Ze by na to ale doplatil obcan, je zrejme. Proto k nepravostem mlcet nesmime, jinak bychom je podporovali jako p. Sokol. A to bychom se brzy ocitli pomyslne na Sicilii.
17. 02. 2008 | 23:01

Jan H. napsal(a):

Strucne shrnuti Zpravy: "Zpráva měla dvě části - jedna byly kauzy,kterými se ÚOOZ bez podpory Policejního prezidia i MV zabývá, v druhé části byly informace, které si na lidi z veřejného života schraňuje podsvětí a které by mohly a zřejmě také měly posloužit k případnému vydírání těchto lidí. Byly nalezeny při domovní prohlídce u jednoho podnikatele a nikdy jsme neříkali, že jsou pravdivé. Smyslem zprávy bylo upozornit na propojení organizovaného zločinu se státní správou a také na tyto materiály, které byly předmětem obchodování, tedy že si je lidé z podsvětí prodávali. Hysterická reakce ze strany některých osob znamenala, že tato zpráva byl ten pověstný hřebíček na hlavičku." (B. Kosinova)

Uvedene shrnuti dava podstatne lepsi prehled o souvislostech Zpravy, nez podle meho nazoru ucelovy vyklad osobne zainteresovaneho TS.
17. 02. 2008 | 23:39

Jan H. napsal(a):

B. Kosinova o duvodech Zravy: "tvrdí to výzkum (nejvyssi autority v oboru, ze Zprava neovlivnila vysledek voleb, pozn. jh) a ten je pro mě směrodatný. Situace v květnu byla dost komlikovaná a hrozilo, že se bude opakovat situace z období po zákroku U Holubů, tedy že by mohlo dojít k zatýkání našich lidí, tedy policistů, kteří právě s organizovaným zločinem bojovali. Tato společnost si musí položit otázku, zda má smysl takový boj vést. Pak ale musí umět tyto policisty chránit. Tehdy to udělal plk. Kubice i přes to, že riskoval kariéru. Volby v tom nehrály smysl, tak jak bylo mnohokrát předkládáno. Chránil svoje lidi, což v historii poicie nemělo obdoby. A na závěr je třeba zdůraznit, že není pravda, že porušil subordinaci Tehdejší policejní prezident i ministr vnitra z časovým předstihem věděli, co se chystá udělat a mohli tomu zabránit. Neudělali nic a čekali, jak to celé dopadne. To je jejich díl zodpovědnosti".

Tyto pro mne nove informace protirecici utokum TS me jen utvrdily v presvedceni, ze p. Kubice jednal mravne a v souladu se zajmy obcanu. Na tom nic nezmeni ani "vysvetlovani" osobne zainteresovaneho TS, ze tomu tak nebylo.
17. 02. 2008 | 23:51

Qiedo napsal(a):

Pro KAREL pro Javít. Dlouho jsem hledal čas k přečtení páně Sokolova blogu.Tušil jsem hlavně širokou diskusi,ve které se nebudu zcela orientovat. Na Váš příspěvek musím reagovat.Je to, dle mého názoru, bez nadsázky, snad nejvěrohodnější hodnocení stavu našich věcí veřejných. Snad jsem dokonce pochopil volání po kontinuitě, jež se v souvislosti s právě proběhnuvší volbou tak často ozývalo.Napříč politickým spektrem abys špendlíkem hrabal a našel někoho poctivého,komu jde o nápravu věcí a ne jen o prospěch jeho rodu do dalekých generací.
18. 02. 2008 | 00:16

patriot napsal(a):

autorizováno : Jiří Paroubek ....
18. 02. 2008 | 11:53

Dark napsal(a):

Takze podle teto logiky:
"V tom je vztah policisty k IMV stejný jako vztah občana k policistům. I ti, či alespoň někteří z nich, jsou tady od toho, aby prověřovali, zda nedošlo ke spáchání trestného činu a případně vedli trestní stíhání. K tomu pak mají poměrně značné pravomoci."

Mela Katerina Jacques uposlechnout policistu a ne vriskat jak silena a klast odpor pri zatykani. A proc to tedy bylo jinak?
18. 02. 2008 | 18:09

Pete napsal(a):

Objevilo se tu mnoho hodnocení a názorů. Ani v jednom případě se ale neobjevilo to,že Kubice porušil veškerou subordinaci a vystoupil způsobem, který mu vůbec nepříslušel. Kompetentní osoby byly přítomny, ale nikdo se ani neohradil proti nezpůsobilosti pana Kubiceho. Celá akce tak získala na dramatičnosti a divák musel dojít k názoru, že Kubice téměř nasazuje život, aby národu sdělil něco tak životně důležitého, co by jinak zůstalo utajeno. S ohledem na výsledek, je možno už dnes konstatovat, že se jednalo o velice zdařilou a účinnou jednoaktovku a pokud byl v tomto případě někdo profesionál, tak to byl režisér.
18. 02. 2008 | 21:51

Jasný napsal(a):

Samozřejmě do věci nevidím, ale zdá se mi, že se zde používá stejné klišé. Někdo zasvěcený a zkušený v nějakém oboru přijde na něco skandálního a zveřejní to. Poté začnou postižení kvičet , že to řekl a jak to, že to řekl a bude trpět za to, že to prozradil. Unavená veřejnost mezitím zapomene a nebo se spíše vůbec nedozví, co vlastně řekl. V tomto případě mafiáni s politiky VŠECH stran si mohou zamnout ruce a nechat spadnout kámen ze srdce, zas to projednou vyšlo...
20. 02. 2008 | 20:06

hrbek napsal(a):

Myslím, že se to prostě nafouklo. Jeden úředník veřejně sdělí svá podezření o špinavostech, k čemuž ovšem nedoloží takové důkazy, aby to vedlo k nějakým konkrétním závěrům. Nachytají se na to všechny možné politické a jiné přívěsky, dělá se z toho skandál, ale nikdo už nepátrá, proč sakra, ten člověk vynesl kůži na trh a dal všanc svou bezpochyby teplou kariéru. Je to exhibicionismus? Snaha sdělit něco velkého, co by jiným způsobem nikdy nevyšlo na světlo? To je přesně to, co bychom měli znát. Jisté je jen jedno - ten člověk se pohřbil zaživa, dneska s ním do holportu půjde jen blázen..... Pomiňme právní stránku věci a ptejme se po skutečném důvodu.
21. 02. 2008 | 11:33

Jo, ach jo... napsal(a):

Závidím Vám Vaši jistotu poslední věty....optimisté jsou ti, kdo nemají všechny informace, pesimisté už informace mají, realisté se učí střílet....
21. 02. 2008 | 11:55

seraphe napsal(a):

Vivat Kubice!!! aspoň se o tom začlo mluvit. Ikdyby pane Sokole (mistře v kličkování v našem děravém zákoníku) Kubice nepřišel s důkazy jeho zpráva opravdu zavání a člověk nemusí být...ehm tedy neměl by být pouhý právník,ale selským rozumem obdařený občan.Každý si dokáže 5 a 5 dát dohromady.Pokud se tu oháníte právem, pak musí být tedy právo zaručit spravedlnost a zadostiučinění. Je hezké,že byl dnes odsouzen Zelenka na doživotí,ale není hezké,že Dočekal je opět na svobodě, Pitr též, atd..atd..atd. Kubice neměl žádný důvod tuto zprávu zveřejňovat, jen se stal obětním beránkem.To že nebylo nic prokázáno neznamená, že ani polovina není pravda.A ruku na srdce pane Sokole.Kolik klientů jste měl aniž jste věřil,že jsou zcela nevinní? Nechci odpověd, chci aby jste si tuto otázku položil.
21. 02. 2008 | 14:37

r.m. napsal(a):

Vážení, to že ODS nakonec díky zveřejnění Kubiceho zprávy dokázala upéct vítězství a slepit vládu je jen dobře. Socanská kamarila z Stb nestačila dodělat své plány a vláda ODS konečně otevřela oči jejím rádoby pravicovým obdivovatelům. S těmi zmodralými Svazáky se vůbec nedalo bavit.
Díky tomu se konečně modrobolševik zprofanoval a ukázal, co je zač. V této době se už u moci vystřídaly a zprofanovaly všechny myslitelné kombinace partají.
To znamená, že jsme konečně prošli dalším kolem polistopadýho vývoje, voliči ODS mají protaženou hubu.
V době povolebního bezvládí se lidem nežilo špatně, totiž když se dva perou...
21. 02. 2008 | 15:01

r.m. napsal(a):

hm, a nebyl mrázek nakonec vlastenec?
21. 02. 2008 | 15:03

sokolík napsal(a):

systémová chyba je v tom, že IMV spadá pod mistra vnitra; co si doma upečeš to si doma sněz; tudíž kamufláže jako dob StB púouze v jiné barvě a ve větším objemu.
22. 02. 2008 | 08:10

Petr Solnička napsal(a):

Tato Vaše reakce, pane Sokole je velmi smutná. Pan Kubice jako jediný měl odvahu, postavit se jedné partě tvořené čistými mafiány a jejich politickými reprazentanty. Je to jeden z mála žijících hrdinů, kterým bylo dopřáno tvořivě vstoupit do veřejného dění a dát tak signál obyčejným lidem, že v tom obecném bahně nejsou zcela opuštěni. Obdivuji vaši schopnost potlačit rozlišování dobra a zla školskou právnickou řečí.
22. 02. 2008 | 10:58

Petr Solnička napsal(a):

Ještě dodatek, prosím. Pan Kubice svůj čin, za který ho vaši potenciální klienti, pane Sokole, málem zavraždili vykonal "gratis". Jaký musil být váš honorář, za který jste se snížil k takovémuto kolaborantskému textu?
22. 02. 2008 | 12:03

ruda napsal(a):

z několika náhodně přečtených reakcí -a číst všechno po mě nechtějte- mám pocit, že se zapomíná na to hlavní. A to není co plk. Kubice řekl, ale KDY to řekl a komu to prospělo. Howgh.
23. 02. 2008 | 14:53

Francek napsal(a):

Solničko,ty si ještě troufáš postavit Kubiceho na piedestal mučedníka!? Úplná nehoráznost! Sokola sice dvakrát nemusím,ale tenhle blog je objektivní ,snad i mistrovské dílo.To,že se na Kubiceho "žvástech"nenašlo ani zbla pravdy snad vypovídá o všem. A že je Langer zdatný gauner podobně jako Dalík,tak tento dojem či přesvědčení jsem nabyl v průběhu času podobně jako řada jiných zde.Nazdar.
24. 02. 2008 | 21:54

Anton Jakupi napsal(a):

Nazdar ty šmejde!! Tak co Albánci? KolikTi platí a kolik jsi rozdal na úplatcích pro soudce, aby pustili vraha J.K? Vim o Tobě víc než si myslíš. Jo a co Jirka Sellner, pomáhá ti? No za ty prachy, aby ne. Znám tu jeho nenažranou tlamu.
24. 02. 2008 | 23:24

Novák Jiří napsal(a):

Kubiceho zpráva je gramatický, faktický a odborný paskvil. Zajímavá je pouze otázka, proč bylo z 30 stran zveřejněno pouze 24. Že by mediální mafie. Výsledek je jediný. Zdokumentovala naprostou neschopnost politiků a to všech bez rozdílu zabývat se odborně problémem a vyřešit ho. Hlaně to je odborné selhání ministra vnitra, který ji nenechal ověřit a nevyvodil personální důsledky. (nestačí, aby elitní packal od policie odešel)
25. 02. 2008 | 02:56

Tx napsal(a):

Ale pánové, Kubice to přece nenapsal do novin, on to řekl poslancům, což měl. Chránil svoje lidi. Prorůstání dokumentoval. Ven to dostal někdo jiný. K. je totiž asi jedinej neúplatnej a poctivej policajt, což se asi nehodí nikomu. Proto musel odejít. Kdyby to udělal "na objednávku ODS" jak pravili Paroubek a Rath, tak by ho asi Langer podržel. Už z toho je vidět, že jeho zpráva byl dost zoufalý čin obrany, podcenil ovšem sviňárnu politiků.
25. 02. 2008 | 07:59

Dag napsal(a):

Pan Tomáš Sokol je vyšumělá veličina, která se přiživuje na gigantických podvodech státní správy. když si vezmeme jaké veličiny zločinu obhajuje tak je přeci jasné o co panu Sokolovi kráčí. Fikaný právník s kontakty do korupcí prolezlého státního aparátu je tvůrce pojednání o kubiceho zprávě. ...tak to se opravdu povedlo.Jinak jako ministr měl největší výdrž. V alkoholu byl Tomáš skutečně fenomenální......
10. 03. 2008 | 15:41

lupic napsal(a):

doufam pane SOKOLE ze to co tu pisete je vlastne vrazda pana KUBICEHO. Vy a pan z LIpnika to byla dvojka.A jeste doufam ze mate pod konrolou krejcirovu vilu.
09. 04. 2008 | 14:17

orel napsal(a):

Jenom krátce: Sokol advokát bohatých, těch nejbohatší klientů.v čem je jeho genialita, zákon je přece jen jeden. Tedy
kontakty, schopnost manipulovat
státní zástupce a soudce. Jako
ministr vnitra se chlubil, jak záhy zatočí se Slušovicemi...
A teď místo aby si potichu
počítal hromady svých ušmudlaných peněz má potřebu
poučovat, vyjadřovat se,dávat snad návody jam máme myslet.
Pane Sokole, jste známý člověk, ale vážení a moudří lidé vypadají úplně jinak.
29. 05. 2008 | 08:44

jestřáb napsal(a):

Ještě komentář k panu autoru Autorovičovi. Advokát Tomáš Sokol nemá žádné nadřízené. Spoluvlastní advokátní kancelář, tedy továrnu na peníze. Proto jajákoliv polemika o jeho alovech a hluboké analýzy jsou
zbytečnou ztrátou času.(platí pro mnoho dalších podobně viditelných lidí)
29. 05. 2008 | 08:53

Mivyk napsal(a):

http://blog.aktualne.centru...
Spolupráce s DP se advokátům vyplácí:

Samotná reportáž se týkala spolupráce DP s advokátní kanceláří Brož, Sokol a Novák. Vzájemná smlouva totiž nebyla výsledkem veřejné soutěže, protože v roce 1993, kdy byla uzavřena, ještě neexistoval zákon, který by výběrové řízení nařizoval. Z dalšího zjišťování informací vyšlo najevo, že dopravní podnik dostává ze soudem uložených několikatisícových pokut pouze 950 korun, zatímco Sokol a partneři tři tisíce. Ročně přitom DP předá advokátům 114 000 neplatičů.

"My jsme si to vynásobili třemi tisíci a vyšla nám opravdu veliká suma. Ta nám přišla neúměrná tomu, že Dopravní podnik je městem dotovaný, nemá peníze a zvyšuje jízdné. A vydělává na tom nejdražší, nejprominentnější nebo nejrenomovanější kancelář," dodala Fridrichová.
28. 06. 2009 | 12:40

Mirda napsal(a):

V podstatě s příspěvkem souhlasím. V mých očích a naštěstí nejen v mých, je pan Kubice pouhý ubohý žvanil a rozhodně ne "elitní policista", jak byl prezentován v mediích. Leda, že by to byl zázračný člověk, který přijde k policii, je velmi schopný, vše hned pochopí, všemu rozumí a během asi 13-ti let se "vypracuje" na vysokou funkci a tzv. elitního policistu. A pokud by to takový človek byl, tak by ve svém postavení nikdy nevystoupil tímto způsobem s takovouto zprávou a v dané době. Tohle udělá spíš ubožák, zoufalec nebo zaprodanec a nikoliv "elitní policista" s určitými možnostmi. Jaký může mít občan názor na policisty, když vidí kolem takové "elitní blbce"?
24. 11. 2009 | 22:32

Mirda napsal(a):

Poznámka k jednomu z příspěvků: Miomochodem, kde by byla dnes tas chytrá Kateřina Jacques bez medializovaného zákroku policisty? Taková oddaná bojovnice za životní prostředí, ekoložka zelená .... ještě že již dnes ví, co je to biomasa .... (a také kdy nastavit tvář, resp. záda a kdy něco jiného). Doufám, že to není výkvět zastánců životního prostředí a ekologů v této zemi.
24. 11. 2009 | 22:47

Monte Christo napsal(a):

Kubiceho zprava...Obsahovala mnoho to jiste vite...Nicmene urcite ne nepodlozene zpravy jak pisete...Jeden pravnik mi kdysi rekl:Zakony se bude ohybat do te doby dokud se podle nich nezacneme chovat...Ovsem pak sami pravnici nebudou mit praci...Pane jste dobry pravnik ktery si za sve sluzby samozrejme bere take dostatecnou odmenu...Ktera Vam samozrejme po pravu nalezi...Nicmene co si myslite...Vznikne pak kvuly uplatnym soudcum ci statnim zastupcum ci polici jednajici ze znamosti nova revoluce?Ja si myslim ze vse muze nastat pokud se lide nezacnou chovat jako lide...Pevne doufam,ze jako dobry pravnik velmi dobre vite co jsem Vam timto prispevkem rici....Monte Christo Svet Ma zeme Me srdce
02. 12. 2009 | 20:21

tiffany necklaces napsal(a):

Christmas is coming, not have prepare the gifts for your friends? <a href="http://www.tiffanyhot.com/">Tiffany rings</a> will be the nice presents. Tiffany Silver is your best choice, because tiffany&amp;CO have so many beautiful kinds of producsts. Like <a href="http://www.tiffanyhot.com/">tiffany necklaces</a> for your love while the <a href="http://www.tiffanyhot.com/">tiffany bracelets</a> for your best friends, and <a href="http://www.tiffanyhot.com/">tiffany earrings</a> for your family members. So now go to the online-store for your tiffany jewelry.
05. 12. 2009 | 04:30

Tencokida Hnuj napsal(a):

Doposavad jsem si mysle(a nikde se o tom nezmiňoval), že člověk , který obhajuje očividné grázly je ..........
Pod tlakem článku svůj názor koriguji.
23. 02. 2010 | 15:21

zdeněk napsal(a):

Pane Sokole,já to vidím takhle,dokud u nás nebude morální zákon na první pozici,je všechno co děláme,říkáme zbytečné plýtvání energií.
24. 02. 2010 | 12:04

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 07:59

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 08:01

replica watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
03. 03. 2010 | 08:02

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
08. 03. 2010 | 03:50

panerai watches napsal(a):

That what you say help me greatly. Many thanks.
08. 03. 2010 | 09:39

rolex watches napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
08. 03. 2010 | 09:41

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
13. 03. 2010 | 04:52

Poptropica napsal(a):

thanks you very much
07. 04. 2010 | 09:47

credit loans napsal(a):

freelance writer
21. 12. 2011 | 06:08

loans napsal(a):

freelance writer
11. 02. 2012 | 00:59

business loans napsal(a):

freelance writer
24. 03. 2012 | 15:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy