Emigrace

25. 01. 2011 | 10:49
Přečteno 13354 krát
Vždy jsem se snažil na blogu publikovat názory, které nejsou příliš často v médiích k vidění.
Jeden takový jsem četl nedávno o lékařské emigraci a s dovolením autora, přednosty Kliniky rehabilitace FN Motol
a proděkana II. lékařské fakulty UK Pavla Koláře, ho přetiskuji.

PK: "V Česku graduje až hysterie kolem odchodu lékařů z českých nemocnic. V agresivní kampani Lékařského odborového klubu, který převzal iniciativu za mladé lékaře, zaniká původní důvod nespokojenosti. Tím byla snaha změnit a stabilizovat chaotický systém postgraduální přípravy (jen za posledních pět let se způsob atestací změnil třikrát) a teprve v druhé řadě to byla nespokojenost s nízkými platy. Vyšší odměna za práci požadovaná sdružením mladých lékařů byla odvozena z německé tabulky a vztahem k průměrné mzdě, která začíná na 1,2 násobku. Požadavky tak začínaly na úrovni 28 tisíc korun.

Převzetím kampaně Lékařským odborovým klubem se způsob požadavků dostal do nesmyslné roviny hrozby odchodu lékařů z nemocnic, došlo k upřednostňování platových nároků před rekonstrukcí a stabilizací postgraduálního systému vzdělávání a odbory začaly ve svých požadavcích na mzdu trvat na zcela nereálném základu ve výši 35 až 75 tisíc korun. Kampaň se stala militantní, začalo se používat často zkreslených a nepravdivých informací. Po republice začala jezdit sanitka s pohřebním vozem, který má vyvolávat strach z omezení zdravotní péče.

V kontextu s řešením situace se začalo intenzivně diskutovat o rezervách. Ty jsou spatřovány v chybné organizaci péče, resp. v její špatné koordinaci, v chybně řízených nemocnicích, v přebujelých službách, v nadměrných požadavcích na přístrojové a personální vybavení jednotlivých pracovišť, ve zbytečném a nadměrném počtu ambulantních specialistů, či v nedostatečném vstupu privátních financí do zdravotního systému.

Hrozící odchod lékařů však otevřel daleko důležitější rezervy/otázky, o kterých již Lékařský odborový klub tolik nehovoří.
Potřebujeme skutečně tolik medicíny, kterou v současné době disponujeme? Bude to velký problém, když naší medicínu omezíme? V Lotyšsku díky půjčce MMF a jejímu diktátu skončilo 35 nemocnic z 59 a žádný pohřební vůz doprovázející sanitku nebyl potřeba. Jak je tomu u nás? Výdaje na zdravotnictví vzrostly od roku 1990 exponenciálně (viz tab. 1). Z toho byla převážná část prostředků použita na investice. V oblasti poskytování zdravotní péče vznikl obrovský nárůst spotřeby léků (viz tab. 2). Vznikla řada nových kardiochirurgií, spondylochirurgií , neurochirurgií, ortopedií, center bolesti apod. , vše nad rámec již existujících tradičních specializovaných pracovišť. Došlo ke značnému navýšení různého spektra léčebných výkonů, z nichž některé jsou ve svých výsledcích velmi diskutabilní a některé jsou spíše v rovině experimentu.

Další otázky vznikají v souvislosti s novými pracovišti, která vedle vysokých investičních a finančních nároků na provoz potřebují samozřejmě odpovídající obrat pacientů. Kde se ti noví pacienti najednou vzali? Současný problém tkví v tom, že i kdyby vznikla další pracoviště, tak se pacienti opět najdou, protože to, co se normálně léčilo acylpyrinem, klidem či cvičením, nebo si s tím prostě pomohl organismus sám, je řešeno sofistikovanou diagnostikou (často invazivní) a zbytečně komplikovanou léčbou. Běžná bolest se stává důvodem k léčení a u běžných problémů, se kterými bychom dříve k lékaři ani nešli, slýcháme o potencionálních velmi závažných důsledcích. Někdy stačí při bolesti jen moderně vyšetřit, postrašit a nabídnout řešení, které laik bohužel často nedokáže dostatečně vyhodnotit. Z druhé strany jsou indikovány různé velmi specializované nákladné výkony, u kterých není zvažována následná kvalita života a je diskutabilní jejich smysl. Strach pacientů vyvolaný ze strany odborníků se tak stává zdůvodněním nutnosti daného léčebného postupu a také velmi výhodným obchodním artiklem.

Vraťme se do nedávné minulosti. Jen z prodeje vakcíny proti prasečí chřipce vydělaly farmaceutické firmy až 7 miliard dolarů. Co je platné, že šéf zdravotní sekce Rady Evropy Wolfgang Wodarg po skončení celé velmi drahé hysterie kolem prasečí chřipky prohlásil: „Byl to podvod. Je to jeden z největších zdravotních skandálů století.“ Polsko se odmítlo této byznysově motivované propagandě postavené na strachu podřídit a vakcínu nekoupilo, naopak Británie za vakcíny proti prasečí chřipce vydala až 1 miliardu liber. Ještě horší to bylo v letech 1995-1997 s nemocí šílených krav v Británii. Od odborníků přišla zpráva, že se může nakazit až 10 miliónů Britů, a v této souvislosti byly povražděny desetitisíce krav. V roce 2003 měla prý epidemie Sars 25procentní šanci usmrtit miliony lidí. Divme se, ale nezemřel nikdo. V roce 2006 následovalo stejné šílenství s ptačí chřipkou. V obdobných příkladech bychom mohli pokračovat.

null
null


Nicméně by bylo velkým zjednodušením všem těmto trendům připsat pouze úmysl. Implicitně je v nich zahrnuta i další příčina, a tou je vývoj současné medicíny. Moderní medicína se díky novým technologiím hodně změnila. Zredukovalo se v ní empirické vědění a stále více převládá pojetí medicíny jako aplikované vědy bez respektu k individuálním biologickým, psychologickým a sociálním aspektům. Její současný vývoj charakterizuje také to, že v ní převažuje nepoměr mezi obrovským množstvím dílčích poznatků na jedné straně a mezi váznoucím budováním teorií, které umožňují jejich efektivní integraci do systému na straně druhé. Taková rozsáhlá základna dílčích poznatků lépe slouží úzce specializovanému odborníkovi na jediný aspekt. Superspecializace je určitě nutná, ale je třeba si uvědomit, že má své zásadní důsledky. Přináší omezenost vědomostí v celém oboru, únik představy o člověku jako celku a tím nabízí sice složitá, ale v rámci systému paradoxně někdy zcela zjednodušená řešení. Z léčení se tak stává jen léčebná technika. Tento trend bohužel „kopíruje“ výuka. Vyučující profesoři jsou často více specializovaní vědci, než pedagogové. Student se tak dozví více o mechanismech vzniku vzruchu na buněčné membráně, nežli o působení chronické bolesti na tělesné, psychické, behaviorální a sociální procesy.

V kontextu možných rezerv ve zdravotnictví je třeba zmínit ještě jeden důležitý problém. S rostoucí úrovní akutní medicíny se zvýšil počet trvale poškozených. Současná medicína tedy musí kromě vysoce investované akutní léčby zajistit také cílené investice do institucí, schopných dlouhodobě řešit následky (hendikep). Musí omezit rozsah s nimi spojených změn psychických, behaviorálních a sociálních na nezbytně nutnou míru a vytvořit hodnotné alternativní formy těchto procesů v nových životních podmínkách. Medicína tak musí sloužit nejen léčebnému, ale i následnému procesu, který umožní, aby se hendikepovaný člověk mohl dostat ke své rodině a do zaměstnání, na místo toho, aby zůstal zcela zbytečně definitivně na lůžku pro dlouhodobě nemocné, či na lůžku sociálním nebo mu byl vyplácen invalidní důchod bez alternativní možnosti zaměstnání. To, že se to nevyplácí, jsme ještě dostatečně nepochopili.

Jsem přesvědčen, že nutnou redukcí zbytečné medicíny pohřební vůz potřebovat nebudeme. Na druhou stranu bych byl také nerad, aby se necitlivou kampaní z diskuze vytratily některé z oprávněných požadavků lékařů a lékaři neztratili své postavení u veřejnosti. Platí totiž, že vztah vzájemné důvěry lékaře a pacienta je základním předpokladem úspěšné léčby.
------------------------------------------------------------------------
Tolik Pavel Kolář. článek otiskl CEP Newsletter, leden 2011

Pokud čtenáře zajímá můj názor, moc se mi do něj nechce, neb lékařky jsou vedle učitelek a žen v domácnosti – nejčastější povolání našich školních maminek, a já jsem v jádru živnostník.
Nicméně můj názor zní: „ Předseda odborů Kubek je jen slaboučký odvar svého předchůdce Dr. Ratha a celá emigrační akce míří strategicky špatně.

null
null


Lékařů v ČR (viz obr.) je mnoho, stejně jako nemocnic. Veřejnost, v daleko tíživější sociální situaci, pro akci nemá velké pochopení. Většina aktivně protestujících vše pojímá jen demonstračně, ale v jádru si nezařizuje podnájem v Kolíně nad Rýnem a nechystá se vykonávat o něco podřadnější práci za o něco víc peněz.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr z Tábora napsal(a):

Velmi pěkný příspěvek, nelze než souhlasit.
25. 01. 2011 | 11:01

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad "v jádru živnostník"

"PORG získal v červnu 2007 dar ve výši sto milionů korun. Deset milionů obdržel přímo PORGu v Libni a za zbývajících devadesát milionů se postavila nová pobočka na Praze 4 – dvojjazyčné gymnázium a základní škola Nový PORG.
Dárcem byl generální ředitel energetické firmy ČEZ Martin Roman. Nesystémové přidělení vysokého daru od ředitele polostátní firmy, jejímž příjemcem byla firma syna prezidenta, byla kritizována řadou osobností i sdružení (mj. Transparency International).[3] [4] Bratr ředitele školy Jan Klaus je v ČEZu zaměstnán na vyšší manažerské pozici."
/zdroj wikipedie/

http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/glosar/darecek-pro-cez-seznam-gratulantu_133573.html

Souvislosti ? Ne. To jen zlé jazyky, škarohlídi a šiřitelé blbé nálady vidí souvislosti i tam....
25. 01. 2011 | 11:02

Čochtan napsal(a):

S pane doktorem Kolářem nelze než souhlasit. Podobné problémy jsou i v Německu.
Nedávno jsem viděl reportáž o německé mladé doktorce, přestěhovala se do severního Švédska a přes 9měsíční zimu si to velice pochvaluje. Pracovní klima je prý mnohem lepší než v Německu. Na zimu si lze zvyknout a životní standart je také vyšší.
25. 01. 2011 | 11:04

Pamela Bárnsová napsal(a):

Kdopak to jen národu vtloukal do hlavy, že se každý musí chovat tržně a starat se sám o sebe? Kdopak to jen byl a národu šel příkladem????
Kdopak to jen nemá právo cokoli zde kritizovat?
25. 01. 2011 | 11:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

http://www.jakpodnikat.cz/dary-a-dane.php

"Chceme-li si snížit daň z příjmu, musíme za rok darovat aspoň 1000 Kč. V daňovém přiznání uplatníme maximálně 10 % ze základu daně.

Jaké doklady potřebujeme

Jako přílohu pro daňové přiznání potřebujeme doklad o zaplacení (př. výpis z účtu). Datum platby musí souhlasit s datem roku, ve kterém dar uplatňujeme v daňovém přiznání.

Finanční úřad chce většinou doložit i darovací smlouvu. Musí být uveden účel a příjemce daru a odpovídat podmínkám zákona (viz výše). A i kdyby náhodou obdarovaný použil dar v rozporu s darovací smlouvou na jiný než sjednaný účel, nezaniká nám nárok na uplatnění daru jako odčitatelné položky."

/zdroj uveden v záhlaví/
25. 01. 2011 | 11:09

Pierrot napsal(a):

S některými postřehy lze vcelku souhlasit, jiné jsou více diskutabilní. Rozhodně bych ale vyhodil tu první tabulku a nahradil bych ji jinou, která v sobě bude mít nějakou vztažnou rovinu. Copak koruna v roce 1990 má stejnou kupní sílu jako před deseti lety nebo dnes? Taková tabulka argumentaci nepodporuje, ale oslabuje a otevírá podezření z diletantismu...
25. 01. 2011 | 11:09

Pamela Bárnsová napsal(a):

Kdopak to jen národu tvrdil, že se má stěhovat za prací?
Kdopak to jen byl?
25. 01. 2011 | 11:10

Pamela Bárnsová napsal(a):

Kdopak to jen bude tvrdit, že učitelství a lékařství je práce jen pro slepice?
Kdopak to jen začne prosazovat, že práce , kterou vykonávají ženy by měla být méně placená?
kdopak to jen začne tvrdit, že ženy patří do domácnosti,
25. 01. 2011 | 11:12

Pamela Bárnsová napsal(a):

Kdopak to jen si nechal zadarmo v rámci solidárního zdravotního systému operovat krček kyčle v prominentní nemocnici, jen aby nemusel trpět, kdopak to jen byl?
25. 01. 2011 | 11:14

Béda napsal(a):

Zajímavá obhajoba neoliberála. Obzvlášť ta pasáž o to, že lékařům z DO primárně nejde o mzdy ale o postrgraduální vzdělávání svědčí o tom, že autor "ví" o čem píše.

Dle mého lékařům (nikoliv pouze mladým) jde o 2 základní věci:
1) primárně o jejich 21 let neřešené platy, kde jsou neustále pauperizováni, naposledy nesmyslným "10-ti" (ve skutečnosti 20 až 30-t%-tním) snížením mezd
2) sekundárně o celý systém zdravotnictví (nikoliv pouze o nějaké postgraduální vzdělávání), ve kterém různé IZIPy, Jankovského malé domů..., nákupy a outsourcing předražených služeb, léků a techniky odsávají značnou část prostředků, ktteré v systému chybí.
25. 01. 2011 | 11:16

Alex napsal(a):

Podstatu pane Klausi vidím úplně někde jinde. Především se politické reprezentace nemohou už 20 let dohodnout na tom, jak má vlastně české zdravotnictví ve svých základech vypadat. ODS do toho vnesla ideologii a tuneling, když začala divokou privatizaci zřejmě s tím, že trh vše ostatní vyřeší. Výsledkemje naprostej guláš a funkce zdravotnictví v podstatě jen z vůle těch lékařů. Globálně řečeno. Díky tomu bují v nižších či jednotlivých rovinách veškeré možné nectnosti, kterým se v tom sporu o ten základ nikdo nevěnuje. Je to takový samospád. A korunu tomu nasadil Julínek, jenž se prostě s nikým nebavil a chtěl jet na tvrdo a jen podle svého. Výsledek? Jen ty poplatky snad v té nejhorší formě. Namátkou - žádný pacient netuší, kdy platit a kdy ne - nikdo si totiž nemůže pmatovat těch cca 60-65 poplatků - hezký doklad Julínkovy teze o pacientovi jako klientovi. Náklady spojené se zavedením - zbytečné, individuální účtu s bezhotovostnímiplatbami by asi byly jiné kafe. Poud by byly odvozeny od příjmů, asi by nebylo žádné sociální pnutí. No a zrušením plateb u dětí a důchodců pominula už jakákoli systémovost. Tak by se dalo pokračovat dále. Co se týká těch platů lékařů, existuje asi nejobjektivněji ta relace odvozená z zahraničí k našim poměrům. 20 let sliby - a nic. Divíte se? A zejména těm mladým? Víte, že za hejtmanů z ODS museli podepisovat vazalské smlouvy, že za minimální plat budou makat ještě x let potestaci? Nebo že si vzdělávání potřebné k akreditaci platili z těch platů? Koho z ODS to zajímalo? Trh - je snad zprava odpověď na veškeré problémy. A jsme zpátky u tohovstále trvajícího kardinálního sporu mezi levicí, jak mají vlastně vypadat ty základy zdravotnictví. Žádný konsensus, žádná dohoda. Nedivte se, že pak v těch jiných rovinách bují ty nectnosti, kj jejichhž řešení se zatím tudíž nikdo nedostal.
Ten tlak na peníze je pak enormní pro celé zdravotnictví. Nákupy zařízení, která někde netřeba, nejsou plně využita, léková politika od čerta k ďáblu a kompetentnost v takové míře, že ten pacient jeden týden nedoplácí na léky nic a další týden 1450 Kč - konkrétní a příklad i vysvětlený proč k tomu došlo. Tož asi tak.
Heger je beze sporu slušný a uvážlivý člověk, ovšem neřídí to sám. Vy byste nějakému politikovi dneska nějaký slib věřil?
25. 01. 2011 | 11:19

ZdeněkJ. napsal(a):

Oba uváděné grafy jsou silně zkreslující. První proto, že v něm není zahrnuta inflace, druhý proto, že, jak již v předcházejících diskusích uvedli někteří diskutující, existuje odlišná metodika stanovení počtu lékařů v jednotlivých zemích.
S řadou věcí zde uvedených však lze souhlasit. Např. důsledkem technického přístupu k léčbě je to, co jsem osobně zažil, že jakmile řada provedených vyšetření neprokáže žádnou anomálii, lékař řekne, že jste zdráv, bez ohledu na to, že vaše subjektivní problémy zůstávají.
25. 01. 2011 | 11:21

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, děkuji, pane autore. Tužka.
25. 01. 2011 | 11:22

Občan napsal(a):

Jablko nepadlo daleko od stromu...

Předseda LOK se jmenuje, když už tedy máte potřebu se o někoho otírat, MILAN KUBEK. Ale to, že ani nevíte, do KOHO se vlastně navážítě, jen svědčí o míře Vaší arogance.

Co dotace z veřejných prostředků? Dobrý? Tuhle jsem koukal, jak se tomu Vašemu "privátnímu" gymplíku jen sypou.
"Liberály" jako jste Vy, co si mastí pysk na státních a veřejných dotacích a druhé přitom chodí poučovat o tom, jak je stát špatný a dotace zejména, tak ty miluju ze všech nejvíc. Ale to jen tak na okraj...

Milej pane, když už jsme tak u toho - co ráčil udělat pro zdravotnictví Váš papínek, když byl premiérem, ministrem financí a předsedou nejsilnější vládní partaje? Pokud se pamatuji (a pamatuji toho dost), tak nic - kromě obsazení postu zkrachovalým turistou, co nechal umřít kamaráda na túře, a jedním zoufalým Rubášem, který do té doby dělal sekundáře v mrňavém venkovském špitále, vytunelování okresních nemocnic dohola a zhůvěřilé privatizace zdravotnictví a zdravotního pojištění.

Takže, vy pane státní "liberále" - mlčte a buďte rád, že Vám pořád ještě sypem do klobouku. Dost rychle nám totiž dochází prachy a hlavně trpělivost s takovými "podnikateli" jako jste Vy.

A po tom, jak jste se vyjádřil jak o svých sociálních preferencích (viz. Vaše školní matky), tak o lékařích, vězte, že odteď mají ti lékaři mou maximální podporu.
25. 01. 2011 | 11:28

sosa napsal(a):

To Občan: technická poznámka Předsedou LOK je skutečně Engel, kdežto Kubek je předsedou České lékařské komory. Jinak souhlasím.
25. 01. 2011 | 11:45

JF napsal(a):

no naprosto typický Klaus a vlastní přihřejvání polívčičky a nerozlišování vlastních postojů s postoji někoho jiného! ... aneb vždyť moje jsou vždy ty správné a páč pokud slouží mě komu by mohly sloužit snad lépe ... ;-)

Pane Klausi, myslíte že 1+1 je co se týče společnosti jen 2 ???

ps: Jinak pokud čtenáře skutečně zajímá můj názor, moc se mi do něj nechce,ale lékaři by se měli začít starat jen sami o sebe a sehnat si na svou bohulibou činnost sponzora stejně jako to dělám JÁ u výchovy naší mládeže (pokud je zdravá).Sponzora nejlépe bohatého,a i třeba přes známé (nejlépe příbuzné) na správném místě - např. nejlépe ve státní firmě. Natož kdo by chtěl dělat ředitele soukromé školy někde v cizině, když může být doma v teplíčku na vlastním písečku stejně jako lékařky a naše maminky v domácnosti.

No, nemyslíte ???

jinak poněkud jednodušší domácí úkol nejen pro pana Klause:

Když dostanete 100 mil.Kč z firmy ČEZ jako dar na dobré účely naší budoucnosti a měl by jste vráťit např. 50% (nebo dle aktuálního podílu státu v ČEZu). Kolik Vám zbybe?

pozn:samozřejmě za podmínky že poznáte příspěveček maminky v domácnosti a kamarádíčka v ČEZ, kde dělá např. bratříček a prezidenta toho inkriminovaného státečku dělá tatínek a taky maminka.

No ale co, kdo by nebral, vždyť jsme si všichni rovní jen mít ty šance a ty nepromarnit !!! ... ;-)))
25. 01. 2011 | 11:50

zdenekb napsal(a):

"V Lotyšsku díky půjčce MMF a jejímu diktátu skončilo 35 nemocnic z 59 a žádný pohřební vůz doprovázející sanitku nebyl potřeba."

Myslím, že tohle je dost odvážné tvrzení - nechci zpochybňovat názory pana Koláře, ale když skončí víc než polovina nemocnic, na kvalitě a dostupnosti péče se to dle mého musí projevit...

Tenco:

Ano, "vjádruživnostník" jehož živnost je štědře hýčkaná ČEZem umí pobavit, i když nechce...
25. 01. 2011 | 11:56

krok napsal(a):

ano pane Klausi..nemocnic je hodně, lékařů ještě víc..chtělo by to ubrat na civilizačních vymoženostech..což se takhle začít stěhovat do jeskyní nebo rovnou na stromy:-))
25. 01. 2011 | 11:58

neo napsal(a):

JF:

zvláštní, kdo dostal 100 mil. od firmy ČEZ?

Jinak ten geniální novotvar "by jste" je super.
25. 01. 2011 | 11:59

JF napsal(a):

ještě dodatek neb správná úloha má mít a,b,c,d - a pro někoho nápověda ;-)

a) 50 mil Kčez
b) 0 mil Kč
c) 100 mil Kčez
d) 200 mil Kčez
25. 01. 2011 | 12:04

Pavel napsal(a):

Zajimavy clanek, pripustme( a ja si to take myslim), ze nektere aspekty soucasne mediciny jsou hypetrofovane. Ale jako by se v kontextu tohoto blogu naznacovalo, ze za tento stav mohou lekari. Ti jsou pouhymi zamestananci teto masinerie, za jeji organizaci , chod ( a pripadnou hypertrofii) jsou zodpovedni jini, na prvnim miste ministerstvo. Kdo ma definovat jakou sluzbu ma zdravotnictvi nabizet, myslite ze lekari jako (vetsinou) zamestnanci tohoto systemu?
Pokud prevazuje odborny nazor ze pocty lekaru a nemocnic (vsechny , na periferii?) by se mely zredukovat, proc se tak jiz davno nestalo? . Protoze kazdy politik se boji nespokojenosti mistnich lidi- volicu.
Znovu ale zduraznuji,ze to neni chyba tech lekaru, kteri nyni podavaji vypovedi.
25. 01. 2011 | 12:11

Občan napsal(a):

sosa napsal(a):
"To Občan: technická poznámka Předsedou LOK je skutečně Engel, kdežto Kubek je předsedou České lékařské komory. Jinak souhlasím. 25. 01. 2011 | 11:45"

No jasně, vždyť já to zmotal!
Moc děkuju za upozornění a omlouvám se všem za záměnu jména.
25. 01. 2011 | 12:13

Jana Pechová napsal(a):

Citace hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka (před politickou dráhou dlouholetý primář pelhřimovské ortopedie):
"Ozývají se při současné vyhrocené situaci ve zdravotnictví hlasy, že to bude výborné, protože se to využije k restrukturalizaci a změnám toků peněz atd. Ale upozorňuji, že nejkatastrofálnější situace v každé lidské činnosti je neřízená chaotická okolnostmi vynucená a ve vleku prováděná restrukturalizace čehokoliv. A ve zdravotnictví je to úplně nereálné. Tady nemůže být vítěz."
dovětek: původní důvod nespokojenosti lékařů zanikl, neboť žádná z předešlých vlád nebyla schopna koncepčního řešení. Vždycky se zaměřila jen na dílčí problém, který v nekompaktním legislativním prostoru přinesl jen další díru do cedníku s honosným názvem financování zdravotnictví. Nevím, nakolik byla připravena tato vláda, ale mám vtíravý pocit, že první signály o akci Děkujeme - odcházíme přišly ještě před jejím nástupem. A fakt, že teprve v těchto dnech a týdnech lepí nějaké návrhy na řešení, vyvolává pochybnosti apriori. Nejen o kvalitě oněch návrhů.
25. 01. 2011 | 12:14

JF napsal(a):

neo: berte to tak že jazyk je takový jak jím kdo mluví např. lidé a jak se jazykovědci snaží. Pan Klaus Vám to dovysvětlí např. na příkladu privatizatorů a právníků. Jinak např. zde v diskuzi se to doufám dá pochopit.

Co se týká příkladu jde samozřejmě o příklad a to co jsme byl schopen pochytit např. z oficiálních rozhovorů s panem Klausem.

Máte jiné informace?
25. 01. 2011 | 12:19

NL napsal(a):

http://img585.imageshack.us/img585/865/nemocnice.png
Celkem Nuda
25. 01. 2011 | 12:20

dalimír napsal(a):

V dnešní kapital.době všichni řvou že mají málo peněz ! To je stupidita !Takovým bych proto ještě ubral ! Proč někoho podporovat ve zbytečném rozhazování ! I ti doktoři by si to měli uvědomit a uskrovnit se ! Za komoušů všichni drželi huby a makali jak barevní ! To je ten rozdíl ! Dal.
25. 01. 2011 | 12:20

Tencokida Hnuj napsal(a):

zdenek b
Ano. Takto si zřejmě famílie Klausů představuje ten laissez-faire.
Takový jakýsi selektivní. Konkurenčně ČEZovský.

Milton Friedman by se z toho pozvracel.
25. 01. 2011 | 12:21

Ing. N. napsal(a):

(autor)
Nezpochybňovala bych údaje britských odborníků o nakažení až 10 000 000 lidí variantní CJN (lidská forma nemoci šílených krav). Pokud to nevíte, tak tato nemoc má až 30 letou inkubační dobu, takže většina lidí, zejména těch starších zemře dříve než u nich choroba propukne. Navíc, záleží na tom, kolik nakaženého masa člověk snědl. Proto také v té době umírali i mladí lidé, kteří se velmi často stravovali u Mc Donalda a jedli hamburgery, které firma vyráběla z infikovaného masa.
Jen připomínám, že aféra nemoci šílených krav silně připomíná současnou aféru s dioxinem. Tehdy byly krávy a jiná zvířata krmena masokostní moučkou, vyrobenou z uhynulých ovcí, které onemocněly svědivkou.
Cílem "podnikatelů" byl maximální zisk bez ohledu na zdraví lidí.
Vědci tehdy varovali, ale nebyli vyslyšeni, protože zisk byl přednější.
25. 01. 2011 | 12:21

neo napsal(a):

JF:

ano mám.

pan Klaus nedostal 100 milionů od ČEZu, ale PORG dostal dar 100mil od pana Romana.
25. 01. 2011 | 12:21

xxx napsal(a):

Dal bych přednost tomu, aby emigraci místo doktorů zvolili
čeští politici, včetně těch úplně nejvyšších.
Nejlépe i se svými rodinami!
25. 01. 2011 | 12:24

zdenekb napsal(a):

neo:

Jinými slovy, předmět podnikání pana Klause byl podpořen částkou 100 milionů od soukromé osoby Romana. Věřme, že šlo o krok nezištný, nicméně když pan Klaus ml. po vzoru papá trousí moudra o rovných příležitostech v podnikání a volném trhu, hodně to zapáchá...
25. 01. 2011 | 12:27

xxxx napsal(a):

Hymna ODS

Rudý včera, modrý dnes - já jsem zloděj z ODS!
Táta komouš - udavač - já na prachy vysavač!
IQ tykve, modrý smích - s tunelem mi Topol pích.
Sem tam pěkná provize - to je moje TOP vize.
Já se za to nestydím - brzy vývar uvidím.
Po nás nejspíš potopa - za to může Evropa.
Na všechno mám recept jistý - jen nevolte komunisty.

Modrá šance - ty ji máš /s důchodem se nehledáš/
My jsme středem vesmíru - rakve budou na míru
Program vize , ideje - ODS je naděje.
Tolik hymna ODS: Vážení, divíte se doktorům, že nechtějí žít v takové zemi?

PS: co se týče Klause mladšího, jeho rodina byla napojena a ještě je, na správní rady, privatizace, na penězovody ze státu. Být tebou Klausi, raději bych mlčel!
25. 01. 2011 | 12:28

xxx napsal(a):

To Dal:Nejvíce řvali/že mají málo/ Drobil s Knetigem.Záleží na tom, kvůli čemu kdo "řve".Jinak dobrý!
25. 01. 2011 | 12:34

almost glossed™ napsal(a):

Otázka pro ředitele - živnostníka, který sem tam obdrží nějaké ty stamiliony šikovně (= přes "odměny" ředitele) vyvedené ze státní organizace:

Když je 1 lékař ve statistice zaznamenán tak, že má cca 1,5 úvazku, kolik máme v ČR ve skutečnosti lékařů?

a) tolik, kolik uvádíte v grafu
b) tolik, kolik máte v grafu děleno cca 1,5 (= počet úvazků na lékaře)
c) tato úloha nemá řešení

Čtenářům (zejm. lékařům) pak doporučuji povšimnout si, že ve sdělení prosvítá pravý cíl aktivity TOP09+ODS. Snížit počet veřejných zdravotnických zařízení na minimum, a to tak, aby vina nepadla na ně, nýbrž na "zlé lékaře".

Ačkoliv tedy plně uznávám a podporuji jejich právo na protesty, nyní vlastně činí zcela kontraproduktivně. Jen to zatím nevědí.

Více v tomto skvělém článku I.Davida: http://www.blisty.cz/art/56893.html

A co je na tom všem nejlepší? Že přes to všechno, jak ostudně s nimi ODS+TOP09+VV zametá, za jaký póvl je považuje, stejně nakonec zase budou volit "pravou rukou". Jsou přece společensky na výši, úspěšní, vzdělaní, chytří... Říkali to v MFD, HN a na ČT. Nemohou volit jinak :-). (A Paroubek má bradavici.)
25. 01. 2011 | 12:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 01. 2011 | 12:37

JF napsal(a):

neo: tak to máme naprosto stejné ;-)))

Jinak jde kupodivu o podobný problém jako s tím "by jste" ... mohu si to dovolit v diskuzích a v pohodě pokud na to někdo upozorní, ale neměl by k tomu upozorňovatel míchat věcný problém jak se dostane 100 mil Kčez do soukromé školy která má žít z příspěvků maminek v domácnosti a lékařek nikoliv z peněz s původem ve státní firmě.

Je to stejný problém jako s tím "by jste" - mohu si ho "dovolit v diskuzi", stejně jako si ho zásadně nemohu dovolit v literatuře oficiálně vydávané.

Pan Klaus (resp jeho podnik) si nemůže dovolit financovat z peněz s původem u státu a ještě v tomto rozsahu. (!!!) To jsou Ruské poměry!!!

ps: jinak ať je tam dostanou jinak a né tak okatě. Jde o to že příště už to budou dělat ještě drsnějš - vše je v konečném důsledku o zvyku jako to "by jste" (osobně nechápu proč se to píše jinak)

To že jde "o zvyk" tak na to jede famílie Klaus a ostatní bolševici a postbolševici ...
25. 01. 2011 | 12:37

dříve čtenář napsal(a):

Kde se ti noví pacienti vzali? Doporučuji zavedení diagnostiky nemocí zpět na úroveň roku 1989. Tímto jich výrazně ubude. Na léčení např. tehdy pomocí laboratorního rozboru krve nediagnostikovatelné rakoviny prostaty doporučuji poradit pacientovi nákup Aspirinu za své a 14 dní volna z dovolené.
Moderní lékařské diagnostické přístroje by měly nakupovat jen nemocnice, ve kterých se budou léčit naše politické, podnikatelské a kulturní špičky, poněvadž jejich úbytku jest nejvíce škoda. Přispívat do tohotu systému by měli všichni stejně nejlépe nepřímo úměrně výšce platu, neboť těch, kteří se do preferovaných nemocnic nedostanou bude přibývat(v konečném důsledku vlastně ubývat)...
25. 01. 2011 | 12:58

Kanalnik napsal(a):

Pane Klaus, davate tomu svym zaverecnym komentarem docela zajimavy 'spin'. S panem Kolarem souhlasim. Nicmene na druhou stranu 20 let akademickych debat nikam system nedovedlo a s rostoucimi pijavicemi na rozpoctu ve zdravotnictvi take nic neudelalo (viz prvni graf). Nazory pana Kolare podporuji s tim, ze nastal cas k radikalnejsimu postupu, protoze, jak je v CR zvykem, se jinak nic nezmeni. V tom se s panem Kolarem lisime.

To ovsem (stejne jako tento clanek) nema s medii vymyslenym vydiranim a skutecnym sobectvim nekterych lekaru moc spolecneho. Ale furt se to nahlas opakuje. I vy jste neodolal, navic dost demagogicky.
25. 01. 2011 | 13:05

mud.. napsal(a):

Je úžasné sledovat, jak se obyvatelstvo atomizuje. Nyní je otázkou ke komu se přiřadit. Auroráci tu byli, hitleráci také, pravdaláskači končí, postboháči atd. Myslím, že nejlepší bude být šedou zónou. Vždycky říkám to co říkal vítěz. To je moudrost, co?
25. 01. 2011 | 13:08

ujo napsal(a):

několik poznámek:
- Pavel Kolář není lékař (je PaeDr),
-graf zdravotnických výdajů je manipulativní (vynecháno období 89-95) k největšímu nárůstu (min. 300%) došlo za ministrování a premierování VK st.,
- graf u lékařů nic nevypovídá (několikeré úvazky nemocničních lékařů)
25. 01. 2011 | 13:09

gaia napsal(a):

Proč jsou povolání učitelka lékařka a osoba v domácnosti doménou zejména žen?
Protože toto nejsou povolání, ale poslání. Vyžadují spoustu empatie, citlivosti a plného nasazaní na celý úvazek a přitom jsou finančně podhodnocena.
Proč jsou 2/3 lékařů vlastně lékařky a a 90% učitelů vlastně učitelky?
A proč domácí práce dělají převážně ženy?
Proč hrozí odchodem převážně lékaři a lékařky většinou zůstanou, čímž se feminizace ve zdravotnictví ještě zvětší a bude to důvodem jim vlastně nepřidat?

A jakou má souvislost pomlouvat Kubka a Ratha a bát se maminek?

Spousta otázek, ale paní Appeltová v Americe.
Pokud by mi toto chtěl někdo vysvětlit, může vzít do parády i redaktora MF Moravce, zřejmě Teplého, neb ve čvrteční MF píše, že by ženy v tenise měly brát menší peníze než muži, neb on se při zápase Hewitt Nalbandian vzrušil, jak muži bojovali, ale u zápasu ClijstersováSafinová se nevzrušil, neb ony nebojovaly, ale trápily se.
25. 01. 2011 | 13:11

Marcus Agrippa napsal(a):

Akci lékařů osobně nepovažuji za vydírání, ale spíš za přínos. Proč - a. objevují se totiž netušené finanční"rezervy", b. konečně někdo důvěryhodný otevřel téma o kterém si šeptají i vrabci na střeše - česká ekonomika je postavená na nízkých mzdách, čemuž ale neodpovídají životní náklady - je tu prostě příliš draho. Proč to tak je by nám spíš mohl osvětlit Klaus senior, který tohle pomáhal budovat. Každopádně lékařům, kterým běží výpověď přeji hodně štěstí na lépe placeném místě.
25. 01. 2011 | 13:16

Jim Beam napsal(a):

proč dělnice u pásu s platem 10 000 hrubého solidárně přispívá na operaci kyčle multimilonáře z hradu v luxusní nemocnici, když ona až si zničí kyčle tvrdou prací bude muset na tuto operaci 3 roky čekat a pak jí to provedou někde ve špitále z doby Františka Josefa?
25. 01. 2011 | 13:17

neo napsal(a):

gaia:

to je jednoduché, ženský hrajou o jeden vítězný set méně.
25. 01. 2011 | 13:20

Tenco napsal(a):

gaia
Že se tady na to pod tím "v jádru živnostníkem" ne....
Tenistky ? Dyť je to samá mužatka - nebýt sester Williamsovývh, tak se není ani na co koukat.
Jak se při pohledu na tyhle někdo může vzrušit ?

Radši trocha pozitivní muziky a obrázků :
http://www.youtube.com/watch?v=nQIzY_lv96E&feature=related
25. 01. 2011 | 13:22

neo napsal(a):

JF:

Promiňte mi tu troufalost, ale jsou to 2 naprosto odlišné věci.

1) Dar státní instituce soukromé osobě.
2) Dar soukromé osoby soukromé instituci.

Vidíte ten rozdíl?

Asi jak by Bill Gates daroval peníze Harwardu nebo by Microsoft daroval peníze řediteli Harwardu.
25. 01. 2011 | 13:23

neo napsal(a):

Pereira:

ubohé, urážející, trapné... typické pro lidi jako jste vy Pereiro.

btw: nevim proč u odborníka musíte být v databázi. Máte doporučení od praktika, budete ošetřen u specialisty.
25. 01. 2011 | 13:27

Tenco napsal(a):

Pereira /mám podobnou zkušenost/
"Jak jsou ti lidé skromní, přicházejí k nám prosit. Místo aby vzali pojišťovnu útokem a všecko na padrť rozbili,
přicházejí a prosí."

(F. Kafka svému příteli M. Brodovi o klientech Dělnické úrazové pojišťovny)

Odpovědi na Vaše otázky :
1. Před Hradem
2. To nevím
3. Co "dům dá"

Já však jsem pro jiné formy boje. Například ostouzení, vláčení tiskem, usvědčování z kriminálních činů, posílání do basy, nahražení někým jiným...

Doplňte :

Předseda vlády : Švejnar
1. Ministersvo spravedlnosti : Lex, Koudelka,Dienstbier, Boudal Jiří
2. Ministerstvo vnitra : Havlík, Lex, /Ivan Hochmann :))))/, Žák Václav
3. Ministerstvo školství : Brom, Klán, Hořejší, Moree
4. Ministerstvo průmyslu a obchodu : Robejšek, Miller, Zelený
5. Ministerstvo zahraničí : Brixi /pokud se nestane prezidentkou/, Janouch, KOhout Jan
6. Ministerstvo srandy : Tenco, ehmm, no nevím : Vendlová ?!?/snad by mohla dělat na MInisterstvu srandy
nějaou referentku, ale pouze na směně, kdy ministr bude mimo budovu
7. Ministerstvo životního prostředí : Tolasz
8. Ministerstvo financí : Miller, Zelený, Niedermayer, Kohout Pavel
9. Ministerstvo zemědělství : Havel Petr, Veleba, Fuksa
10. Ministerstvo zdravotnictví : Brixi / s tou Brixi a vlkem - dyť ji cpe všude...no, nic dobře/, Kalvach,
Beneš Vladimír, Hovorka, Hnízdil Jan
11. Ministerstvo kultury /konkurence Ministerstva srandy/ : Třeštíková, Malina Jaroslav
12. Ministerstvo pro místní rozvoj : Drobek, zrušit
13. Ministerstvo sociálních etc etc. : Špidla, Brixi /herdek, neuděláme teda Brixi císařovnou ? A bude klid ! ?!/
14. Mimisterstvo pro evropské záležitosti : Špidla
15. Ministerstvo pro záležitosti odložených samurajských děcek : Tenco
16. Ministerstvo obrany : Bublan
17. Ministerstvo dopravy : Bárta
18. Ministerstvo pravicovosti : Emissary, blue jay, hoven, jarpor...mluvčí Rumcajs
X. Prezident : Bělohradský, Brixi, Halík, Hořejší, Koukolík, Nešpor, Sokol, Stejskal, Švejnar :----()
etc. etc.

Zatím nezařazení, co se týče profesní a další gramotnosti : Wichterle, Zlatuška, Sedláček, Štern,
Koenigsmark, Klaus ml. / ano čtete dobře vážení zprava!/, Honzák, Burian, Telička , Potůček,
Muenich,Kubr, Krása, Kraus I. Putna, Pírko

Klause ml. Tenco zamítá. Ta souvislost jeho tatíka, jeho gymnázií a našeho ČEZu smrdí.
Putna je zase křesťanský fundamentalista.
Dobře tedy. Strčíme k Putnovi nějaké dva Židy za náměstky a je to.
S.Š. si plete tento výběr se záchranou ČSSD. Dobře, jměna jsem tam dal - ale takhle to může celý výběr
zkompromitovat. Zejména v očích Emissary a blue jaye.
/Jde přeci o iniciativu "Aktualne.cz proti korupci", potažmo zárodečnou buňku "Strany Daňových Poplatníků" ?!!
Ne o ČSSD (b) !!! /
K Havlovi Petrovi má několik blogerů výhrady. Prý jen leští kliky.
Bublan prý jen kecá a skutek utek. Navíc má cosi ve Mlejně . Asi chrousta pod splavem s Vojtou nebo co.
A že prý místo Bublana radši Sokola - Judr. /ehmm..co kydybychom tam tedy přidali i Pitra ?/ - Sokol Judr se zamítá.
25. 01. 2011 | 13:29

gaia napsal(a):

neo

já znám spoustu případů, kdy ženské málem vypustí duši a mužský se nestačí ani zapotit (slova z článku o tenise jenže obráceně) a muž dostane víc peněz a nikdo to neřeší, spíš to mužům přijde normální.Proč by to mělo v tenise vadit?
25. 01. 2011 | 13:29

suchánek napsal(a):

už jsem to kdysi psal, i kdyby napsal v.klaus blog o mistrovství světa v kuličkách konaného v bangladéši, druhý, nejpozději třetí diskuzní příspěvek bude o 100 milionech a romanovi. je to zdejší kolorit.

každopádně právě v problematice školy mám novou zkušenost. můj kamarád absolvoval výběrové řízení do jedné z "poboček" PORG. na osobní pohovor s každým! z adeptů přijel právě v.klaus. vedl s nimi formální i neformální diskuzi a věnoval hodně intenzity do toho, aby na jeho škole učili ti nejlepší a lidsky (v rámci možností) prověření. ta "pobočka" je několik set kilometrů od prahy.

tak tedy, pan roman se rozhodl podpořit studování v české republice. vybral si PORG a pravděpodobně se seznámil se záměry v.klause z hlediska vedení školy a výuky. a na té asi nikdo nemůže najít ani zrnko pochybnosti, že je to děláno dobře.
otázky:
1. ať už je původ oněch 100 mega jakýkoliv, měl je klaus odmítnout?
2. kdyby podnikatelské špičky vložily (každý z nich) 100 mega do školství, možná bychom se divili, jak prudce by se situace z hlediska vzdělání našich dětí po pár letech změnila.

a poslední (podle mě ubohý z mé strany) argument pro ty vyřvávače. zkuste svou pozornost zaměřit na A) příznivce ODS - kauzu Drobil //tak nějak utichla// B)příznivce ČSSD - kauzu mostecká //ta utichne brzy//. kde že vlastně ty stamiliony skončily?
25. 01. 2011 | 13:31

JF napsal(a):

neo: dar nedávají instituce ale dávají je lidé - zde Václav st. a Jan ml. Václavovi ml. - a nezamotáte se do toho ... prostě si měli Václavové vybrat jinou firmu - není to tak složité.

Jinak docela by mne zajímal názor zda by to prošlo v Kolíně nad Rýnem. ;-) nebo tak leda h.....

Václavové vědí, že doma je doma ...
25. 01. 2011 | 13:34

Tencokida Hnuj napsal(a):

neo
Bill Gates pochází z famílie napojené na erár prostřednictvím ČEZ -u ?
Zajímavá informace.
A jeho fotr přihrál ČEZu několik desítek miliard ?
Který pak Billovi prostřednictvím nastrčené figurky vyplatil těch 100 mega ?

Hmm. Tak proto je ten Bill v balíku !

A já trouba si myslel, že se k těm penězům dohrabal díky vlastní píli, talentu a v otevřené konkurenční soutěži.
To je ale filuta ten Bill !
Zvíře jedno příživnické !

"Instituce vlastnictví, je-li omezena na své základní prvky, spočívá v tom, že každý uznává právo na disponování tím, co on či ona vlastním úsilím vyrobili nebo dostali darem či na základě dohody, BEZ POUŹITÍ SÍLY ČI KLAMU,
od toho , kdo to vyrobil."
(J.S.Mill)
25. 01. 2011 | 13:34

neo napsal(a):

gaia:

opakuji, hrají méně setů. Proto mají i menší peníze. Taky jde o sledovanost. Nemůžete chtít, aby hráči české Gambrinus ligy brali stejně jako hráči Premier League. Taky nemůžete chtít, aby fotbalistky, vydělávali stejně jako fotbalisti atd. Základ je sledovanost, příjmy z reklam atd. Pokud mužský grandslam vydělá více než ten ženský, tak je i poměr bv příjmech tenistů/tek oprávněný.
25. 01. 2011 | 13:35

im napsal(a):

Vážení spolupřispěvatelé,

slovo do vlastních řad - věnujme se prosím diskusi k věci, jíž je hrozící odchod lékařů z nemocnic, a nesklouzávejme do plivání po bloggerovi, který umožnil přetištění článku doc. Koláře, proděkana 2. LF, který nabízí zajímavý náhled na věc. Mmm, taky se mi zdá, že kdyby se včas a efektivně řešila hrozně zbacaná předatestační příprava (třikrát převoraná během posledních pěti let), nemuselo to přerůst do současného stavu.

Děkuji bloggerovi VK za upozornění na velmi zajímavý článek k zamyšlení a za jeho vyvěšení zde. Děkuji doc. Kolářovi, že jde s kůží na trh.
25. 01. 2011 | 13:39

gaia napsal(a):

Pereira

ano Tenco má pravdu, mám dobrou zkušenost se stížností u pojišťovny. Např můj gynekolog ode mne chtěl asi před 5 lety jakýsi registrační poplatek 300Kč ročně, že pak budu mít přednost a nebudu prý u něj muset čekat, což mne vytrénovanou ze školní jídelny, kde beru předbíhání jako zhůvěřilost, dost naštvalo, že bych toto mohla za 300Kč dělat. tak jsem zavolala do pojišťovny a dělala hloupou, jestli jako má na to ten můj doktor právo, nebo jestli by mně oni to potom jako neproplatili. Dozvěděla jsem se , že je to protiprávní a ať nahlásím jméno, že provedou šetření. To jsem ale nechtěla, přeci jen jsme z malého města a všichni se známe. tak jsem zas dělala hloupou u lékaře, že jako mně v pojošťovně řekli, že mám právo být ošetřená bez registrace, že tato je protiprávní a co on jako za to pořídí,
Od té doby chodím bez poplatku a čekám maximálně 30 minut.A doktor je jako milius.

Teď mne čeká další anabáze, neb synek brzy dovrší 18 let a dětská lékařka ho vykopne a též jsem slyšela, že sehnat obvoďáka je unikum. Tak pak poreferuji, jak jsem uspěla.
25. 01. 2011 | 13:40

neo napsal(a):

Tencokida Hnuj:

Vy jste pane hnoji poněkud nechápavý. Ten příklad neukazoval na napojení Billa Gatese na Čez. Ale poukazoval na rozdílnost daru státní instituce soukromé osobě a daru soukromé osoby nějaké instituci.

Ty peníze nejsou čezu, nebyly čezu a nebyly ani státu. Byly to peníze pana Romana, soukromé osoby, který si s nima může za a) zatopit, za b) vytřít brýle za c) darovat škole, útulku, charitě, na povodně... nebo si s nima může vytapetovat kancl.
25. 01. 2011 | 13:40

almost glossed™ napsal(a):

neo: Takže ředitel státního podniku Roman je vlastně takový český Bill Gates. :-))) Vy jste se zase dneska uvolnil. Být Vámi, jedu na střídačku. Tady už dnes nezabodujete :-).
25. 01. 2011 | 13:41

Tencokida Hnuj napsal(a):

suchánek
PORG v Ostravě přetahuje kantory . Protože na to MÁ. Má na to proto, že byl konkurenčně zvýhodněn a to díky daňové zpronevěrře /sponzorskému daru/ od subjektu(povídačka o osobním daru pana Romana je pro jednoduché lidi typu nea), tedy od firmy, kde vlastní stát většinový podíl. Od firmy, která rozhodnutím tatíčka pana "v jádru živnostníka" dostala dáreček v podobě nškolika desítek miliard.
Od firmy, na které jsou napojeni především politici z ODS.
Od tatíčka, jehož mantrou je "nezasahování" do procesů, kterým přeci vládne neviditelná ruka trhu.

Etc etc.

Zesměšňujete se, pane suchánek. I Vaše argumentace na základě hovoru s kamarádem je směšná.
Ve světle faktů a kontextu je směšná.

Kdyby, kdyby ....

A proč ne do zdravotnictví ?
A proč ne do justice ?
Do policie ?

etc. etc.

Btw - školné prý je v ostravském PORG -u nějakých 70 litrů.
I přes to Vaše "vložení" 100 milionů.

:------()
25. 01. 2011 | 13:43

gaia napsal(a):

neo

copak sportovci jsou placeni hodinově?
Kolik by si pak vydělal Bolt, když pracuje pod 10 sekund?

a ta reklama, ženské fotí víc, a kolik ženský tenis a mužský vydělá nebyla v článku řeč, autor tam mluvil jen o vzrušení bojování nebo trápení.
Pochybuji též, že by tenistkám někdo platil ze svého, určitě je platí z toho, co vydělkají.

a teď mně tedy ještě vysvětlete ty maminky z článku.
25. 01. 2011 | 13:45

bob napsal(a):

to neo
Microsoft je polostátní podnik?
Jinak přirovnání kulhá:-)
25. 01. 2011 | 13:46

kovar napsal(a):

Causa „živnostník“:
Nevíte náhodou, jakou školu navštěvuje dítě pana Romana?
25. 01. 2011 | 13:46

neo napsal(a):

Pane Almoste Glossede Tme: To jste jako obvykle špatně pochopil. Bill je soukromá osoba, Roman je soukromá osoba.
25. 01. 2011 | 13:47

neo napsal(a):

bob:

ne neni. to taky nikdo netvrdí. šlo o rozdíl mezi osobou a institucí. To jestli má akcie i stát nehraje pro přirovnání roli.

Klidně můžete místo microsoftu dosadit jakoukoli instituci třeba se státním podílem.
25. 01. 2011 | 13:48

bob napsal(a):

neo
:-))
jen Vás tak škádlím.
Gross si taky vydělal sto míčů až jako soukromá osoba. Takže pro Vás taky v poho?
25. 01. 2011 | 13:52

gaia napsal(a):

a vůbec, dělat nějaké paralelní elitní školství, zvýhodňovat nějaké bambejšky, kteří se ničím nezasloužili a ničím nevynikají, oproti jiným jen kvůli tomu, že chodí do nějaké diskutabilní školy, je zhůvěřilost. Škodí to i těm dětem, popírá to zásady francouzské revoluce volnost svornost bratrství, dětem to škodí a bude škodit celé společnosti, keci o občanské společnosti jdou vniveč, děti by si měli být rovni, jsem pro jednotnou školu. Matka příroda též nezvýhodňuje žádné živé tvory, všichni jsou si rovni a mají stejné šance na život ať už je to miniaturní brouček nebo impozantní plejtvák myšok.

Ať mladí ukáží, kdo je chytrý, kdo kreativní, kdo pracovitý, kdo líny, kdo protekční.
Takovéhle školy jen škodí celospolečenskému klimatu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A vzdalují Prahu od zbytku státu.
25. 01. 2011 | 13:52

neo napsal(a):

gaia:

nejsou placeni hodinově, to je snad někde výše řečeno?

To, co je v článku uvedeno jako důvod má své opodstatnění. Je zřejmé, že ženský tenis tolik netáhne (nevzrušuje (asi jak koho)) jako ten mužský, proto také nevydělá tolik a proto mají i tenistky nižší příjmy.

když jste zmínila Bolta, srovnejte jeho příjmy ze závodů s příjmy nějaké sprinterky. Každý Vám potvrdí, že nejprestižnější a nejsledovanější atletickou disciplínou je mužská stovka.
25. 01. 2011 | 13:53

suchánek napsal(a):

hnoji:
je to smysluplně utopených 100 mega nebo ne? odpovězte mi tuhle jednoduchou otázku, ať už je původ peněz jakýkoliv. ANO/NE.
25. 01. 2011 | 13:53

JF napsal(a):

neo,bob: mohu poprosit o spočítání příkladu viz výše s odpovědí a,b,c,d a popř. jak jste k němu došli.
25. 01. 2011 | 13:54

Občan napsal(a):

To Suchánek:

1) Dle DB CEDR dostává PORG každoročně 3 - 7 MILIONŮ Kč od státu jen tak "na ksicht" (různé dotační tituly od MŠMT ČR a MPSV ČR)

2) Dále dostává PORG od státu každoročně dotaci "na žáka" - 35 000.- Kč x počet žáků

3) Plus účelové státní dotace a granty - ročně v průměrné výši 17 mil. Kč

No, a když k tomu připočteme šikovné dotace od některých státem vlastněných podniků a zajímavých sponzorů (PORG je hásadně nezveřejňuje), tak to už se člověk nad takovým "podnikáním", kde "podnikatel" nenese absolutně žádné riziko a většinu činnosti mu hradí stát, opravdu hluboce zamyslí.

Takže, milej vyřvávači Suchánku, než se začnete do někoho navážet, zjistěte si fakta. Jako Klaus bych uměl "podnikat" také a myslím, že asi každý z nás.

Jo, ta Vaše ostravská pobočka PORG (nechápu, proč ji tak utajujete), jede na ty státní dotace stejně jako pražské.

1) Ano, měl je odmítnout.
2) Hypotetický kyd.

Tím posledním výřevem se snažíte odvést pozornost od toho, že Klaus je pokrytec? Slabé, Suchánek, moooc slabé...
25. 01. 2011 | 13:55

neo napsal(a):

bob:

prodal akcie. Pokud je získal legálně...
25. 01. 2011 | 13:55

gaia napsal(a):

hodně závisí na dětech a celkovému přístupu školy , ne jen penězích a dotacích.
Víte, že Marii Antoinettu vyučoval zpěvu sám Christopher Vilibald Gluck a nenaučila se od něj nic, neb byla líná a povrchní, vévodu z Parmy vyučoval matematiku sám René Descartes a vévoda dělal chyby i v oboru do 10.Oba byli blbí a netalentovamní, jen měli bohaté papíčky.Myslím, že těch vynaložených peněz byla docela škoda. Jako je škoda peněz v PORGU pokud se nebudou podporovat skutečné talenty, pracovité a schopné děti!!!!!!!!!!!!!!!!!!A skromné, skromnost je vlastnost velikánů!!!!

Zde na tom gymplu též nejde o nějaké nadstandardní učení, ale o elitářství a bratříčkování již od dětství, o tvorbu klanů boháčů a kamarádíčkování.

Kecy o občanské společnoésti, kterou aby se ukázal hezkým kecával tatíček, byla jen slov falešná slovíčka farizeje.
25. 01. 2011 | 14:00

neo napsal(a):

JF:

pravděpodobně ani jedna odpověď neni správná.

správně je -50milionů. Pochybuji, že 100m by zůstalo jen tak ležet, jistě by byly ihned využity.
25. 01. 2011 | 14:00

Tencokida Hnuj napsal(a):

suchánek
"Hnuji".
Odpověděl jsem Vám snad dostatečně.
Další data dodal Občan.

Kde je ta "přidaná hodnota " ? Kde je ta rovnost v soutěžení ?

Marasmus a bláto, suchánek. Jen to.

Jinak ale :
Vaše otázka "zda může být 100 utopených mega" utopeno smysluplně ....
To je otázka pro vyšetřovatele, státního zástupce a soudce.
Todle já Vám nezodpovím.
25. 01. 2011 | 14:01

Občan napsal(a):

To "im" (25. 01. 2011 | 13:39):

Ime, Klausovi jsou nějací pacoši, studium doktorů i doktoři sami ukradení a Kolář taky. Na celém jeho blogu je důležitý ten plivanec, o ten mu šlo.

Takže se mu vrátil - pokud je inteligentní, a to on asi je, musel s tím počítat.

Na doktory tu je asi pět blogů a semleli jsme tam už všechno vč. toho vzdělávání lékařů a zdravotníků, nákladů na to, atestací lékařů i sester, lékové politiky. My dobře známe těch 10 artikulů, které lékaři vydali - a všemi už jsme se zabývali. nemá smysl je probírat znovu.
25. 01. 2011 | 14:03

gaia napsal(a):

neo

v článku se píše, že mají tenisti i tenistky stejně. A že by měli mít ženy méně, neb se autor nevzrušil.O tom kolik vydělají není ani slovo. A myslím, že na reklamě ty holky vydělají víc.
suchánek

jsou to vyhozené peníze, neb je někdo prožere a prošustruje, ale vzdělanosti národa to nepřinese ani Ň, a lidstvu už vůbec nic
25. 01. 2011 | 14:04

suchánek napsal(a):

občan:
ááááá, už jsem to dlouho nepoužil: v naši bezpochyby obohacující budoucí konverzaci můžeme čile pokračovat, určitě nám bude přínosem. a teď se hezky představíme, stačí celé jméno a místo bydliště. začněte.
neočekáváte snad, že bych v dikci a obsahu, kterou jste předvedl výše, pokračoval s anonymní nulou, že ne?
25. 01. 2011 | 14:04

bob napsal(a):

to JF
nevím proč jste si vybral na početní příklad někoho tak tupého jako jsem Já. To dělá ten internet. Kdyby jste mne potkal někde na ulici ani by Vás nenapadlo mne oslovovat.:-)
Vaší otázce moc nerozumím, proto bych řekl a. Došel jsem k tomu tak, že půlka ze 100 je 50.
Jen nevím, proč bych měl z daru něco vracet. Co se dá, to se nevydá (české přísloví)
25. 01. 2011 | 14:07

neo napsal(a):

gaia:

nechápete psaný text. Je jedno kolik si sami vydělaj reklamou, ale není jedno, kolik vydělá na reklamě turnaj!!!

Chápete? Celý turnaj se točí kolem reklamy, myslíte si snad, že se vydělává na prodeji vstupenek?

Všude je reklama, vysílací práva, polepené panely, značky na oblečení tenistů, reklama v TV... to je ta reklama, která přinese peníze a výdělek závisí na sledovanosti daného turnaje. Bezpochyby je mužský tenis sledovanější a výdělečnější a proto by tenistky měly mít nižší ohodnocení. Také to tak dříve bylo. Zde se omlouvám, netušil jsem, že to narovnali.
25. 01. 2011 | 14:13

gaia napsal(a):

suchánek

ti nejlepší a lidsky (v rámci možností) prověření

co to je a co obnáší?

Pokud někdo chce zlepšit úroveň školství, musí investovat systémově a plošně.

Co když budoucí Einstein nebo Jánský nebo Komenský chodí do školy v Horní dolní a do Ostravy nebo Prahy je pro něj daleko. A co když se v těchto městech posledních 20 let rodí jen průměrní a podprůměrní lidé, kteří by se lepšími nestali ani kdyby je učil ten Gluck a Descartes , nebo ti, do kterých by stálo za to investovat má zas tak chdé rodiče(a to velikáni většinou mívají) , že do té školy je výše školného skutečnou bariérou.

Takže ty prachy jsou určeny jen na rozmazlování již rozmazlených( výlety , rodilí mluvčí, extra projekty..-) ale rozvoji škoství, společnostui a posunu lidstava neposlouží.
25. 01. 2011 | 14:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem hrubě urážlivý a obscénní text, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 01. 2011 | 14:24

almost glossed™ napsal(a):

Vidím, že pan Suchánek pracuje metodou "HLP" popř. "OS" :-)
Hluboký Lidský Příběh a Osobní Svědectví jsou docela efektivní, ale chce to správný čas a prostor.

Obávám se však, že tady byl potenciál metody trochu nevyužit. Ony ty učebnice také neřeknou všechno. To chce zkušenost a určitý cit pro situaci :-).

Metoda by se také neměla používat opakovaně u jednoho autora, pak ztrácí na účinnosti a "osobní svědectví" může ztrácet váhu.

Proto byl do příběhu zřejmě zakomponován onen "známý", aby bylo příp. možné příště aktéra obměnit a svědectví podávat pod svým nickem.

Celkově musím chtě nechtě konstatovat: ne zcela profesionálně zvládnutá práce.
25. 01. 2011 | 14:27

almost glossed™ napsal(a):

Také neo, pořád ještě není ve formě od té taškařice s "vysvětlováním" ne-dohody na Hradě. Nevím, nevím, jestli bude pochvala... Už to není, co to bývalo.
25. 01. 2011 | 14:30

Občan napsal(a):

suchánek napsal(a):
"občan:
ááááá, už jsem to dlouho nepoužil: v naši bezpochyby obohacující budoucí konverzaci můžeme čile pokračovat, určitě nám bude přínosem. a teď se hezky představíme, stačí celé jméno a místo bydliště. začněte.
neočekáváte snad, že bych v dikci a obsahu, kterou jste předvedl výše, pokračoval s anonymní nulou, že ne? 25. 01. 2011 | 14:04"

Slabý, Suchánek, hrooozně slabý.
Tohle by Vám jako pokus o kličku neprošlo ani ve třetí obecný.

Tak co vy na to podvodnikání a příživnostnictví za státní dotace?
25. 01. 2011 | 14:39

neo napsal(a):

Pane Almoste Glossede Tme,

od Vás se pochvaly může dočkat akorát tak nějaký Váš soukmenovec. Já mám jiný názor než Vy a chápu, že se Vám to nelíbí.

Hezký den
25. 01. 2011 | 14:44

JF napsal(a):

neo, bob: každopádně dík - mně vychází b) tj. 50% ze 100 je 50 atd. 50% z 50 a až k nule.

Prostě brát prachy ze státní firmy kde v managementu i v akcionáři je jedna rodina tak to už je trochu moc i na mne, takového liberála. ;-)

Jó Klausovic,ti jsou vždy o něco více liberálnější ... no asi to nechápu. ;-)))
25. 01. 2011 | 14:45

almost glossed™ napsal(a):

Neo, naopak, mně se zamlouvá, že neškodíte tak moc.
25. 01. 2011 | 14:46

neo napsal(a):

JF:

tak to Vám vychází dobře pouze pokud těch 100 mega nepoužijete.
Dostanete 100 mega, (použijete je),pak máte vrátit 50% a jste 50 v minusu.
25. 01. 2011 | 14:53

zdenekb napsal(a):

suchánek:

1/ pan Klaus jen přetiskl článek někoho jiného. K němu přismolil jeden svůj vlastní odstavec nikoliv o mistrovství v kuličkách, ale mj. o tom, že "je v jádru živnostník". Nesmíte se divit, že diskuse se k jeho pohodlné "živnosti" rázem stočí...

2/ pokud při pohovorech vybírá "lidsky vhodné" adepty zrovna on sám, moc lidské prostředí na PORGu asi nebude. Ale to je jen můj osobní dojem.
25. 01. 2011 | 14:56

gaia napsal(a):

a pokud se ve škole personál bojí maminek, nevím nevím, co z těch dětí může vychovat?
25. 01. 2011 | 15:01

zdenekb napsal(a):

gaia:

Bát se maminek je velmi výchovné... :o).
25. 01. 2011 | 15:02

gaia napsal(a):

zdenekb

učitel, který se bojí maminek se dříve či déle zblázní, neb dětem nelze ustupovat a matky lvice bývají nesoudné.

Učitel by měl být autoritou a neměl by se bát ničeho a nikoho, ale bohužel v dnešní době....

taky to podle toho vše vypadá
25. 01. 2011 | 15:06

Sláma napsal(a):

Je překvapivé, jak stále mnoho lékařů zůstává modrými ptáky. Mám pocit, že se z toho pomalu stává generační záležitost. Ti dobře situovaní jsou modrými ptáky (patrně jim příslušnost k modrým ptákům pomohla udělat kariéru), zatímco ti mladší jsou jejich vášnivými odpůrci.
Můj dojem z příspěvku pana proděkana Koláře je takový, že přání je otcem myšlenky. Upravuje si informace tak, aby mu vyšel předem připravený výsledek. Jestli takto dělá vědu, tak potěš pánbůh.
Pan proděkan Kolář napsal: Výdaje na zdravotnictví vzrostly od roku 1990 exponenciálně (viz tab. 1). Ovšem, když se podíváme na tabulku 1, každý absolvent střední školy na první pohled musí vidět, že nejde o exponenciální růst, neboť exponenciální funkce je na celém definičním oboru konvexní.
Jestliže proděkan vysoké školy napíše takový nesmysl, jak můžeme věřit jeho další argumentaci? Nehledě na to, že argumentovat prostým růstem nákladů je čirá manipulace. Každý přece ví, že příjmy státního rozpočtu a HDP v zobrazovaném intervalu také rostly.
Pan proděkan zcela jistě ví, a zamlčel to, že výdaje na zdravotnictví se nejlépe porovnávají procentem z HDP. V tomto srovnání (tabulka je k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu) se ukazuje, že výdaje na zdravotnictví v České republice jsou dlouhodobě stejné, pohybují se kolem 7% HDP. Např. v roce 1995 a v roce 2006 byly stejné - 7,0%, v roce 2007 byly už jen 6,8 %.
Pro zajímavost udávám výdaje v jiných zemích (snad se proboha nebudeme srovnávat s Lotyšskem, to bychom už mohli rovnou dělat srovnání se Zimbabwe, ale tam snad nikdo nechce směřovat - proděkanan Kolář asi ano): Finsko 8,4%, Francie 11,2%, Itálie 9,1%, Německo 10,5%, Nizozemsko 9,9 %, Rakousko 10,5%, Slovensko 7,8%, Slovinsko 8,3%, Španělsko 9,0%, Švédsko 9,4%, Chile 6,9%, Izrael 7,8%, Kanada 10,4%, Spojené Státy 16,0%.
Z výše uvedených údajů vyplývá, že naše politická reprezentace nám soustavně lže a snaží se nás dostat na úroveň méně rozvinutých zemí. To ale není nic překvapivého, to přeci už nějakou dobu všichni známe.
Problém je v tom, že když se začne šetřit na zdravotnictví, vědě, školství, životním prostředí, tak jediný, kdo na tom krátkodobě vydělá budou velmi bohatí lidé a jejich klienti - politici vládních stran. V dlouhodobém výhledu na to všichni doplatíme, protože klesneme na úroveň dnešních rozvojových zemí. Největší bohatství, jaké v dnešní době máme - tedy vzdělané a chytré lidi ztratíme, protože nám budou odcházet do rozvinutých zemí. To je jev, které rozvojové země dobře znají, říká se tomu odliv mozků. Je úplně jedno, jestli tito lidé odcházejí demonstrativně a najednou, jako dnes lékaři, nebo po jednom, jako příslušníci jiných oborů.
25. 01. 2011 | 15:09

JF napsal(a):

neo: samozřejmě vracet než je použijete ;-))) ... ale docela podobný výsledek (tedy čistá nula) dostanete i když vezmete dar z firmy s 10% podílem. ale co by jsme chtěli od famílie která nepozná čisté a špinavé peníze - no a což české a čezké. Je to hodně o tom na co si kdo je ochoten "zvyknou".

ps: stejně jako jazykospitci nemají rádi "o tom" a zde poměrně často i užívám, protože společnosti zřejmě chybí nadhled na sebe samou. To je mé vysvětlení, jinak chápu že to jazykovědce může dráždit. Stejně jako mne dráždí financování soukromého projektu "vše za své i vzdělání" státními penězi bez takové oficiální státní politiky.

Ale je to o zvyku ...
25. 01. 2011 | 15:14

suchánek napsal(a):

almost glossed:

:-) pobavil jste mě, takže reagovací embargu na chvilku zruším.
byl jsem obdařen katastrofální mechanickou pamětí a výjimečnou vybavovací pamětí. drtivá většina lidí ji má velikostně shodnou. v některých předmětech na škole jsem měl logicky značný deficit (vydřel jsem to nakonec se ctí), v některých naopak enormní výhodu.

pro mě jsou celý život vlastně PŘÍBĚHY. osobní. tak vám můžu naprosto s klidnou duší ODPŘÍSÁHNOUT, že jedním z témat na silvestra u známých byl kamarádův příjimací rozhovor s klausem. vzhledem k tomu, že to na 90% čte klaus, na 60% ten známý a že o sobě v tomhle prostoru trousím spoustu identifikovatelných sdělení, jméno známého vám fakt neprozradím. ne kvůli sobě, ale kvůli němu.

a myslete si opravdu co chcete, ale informace, že klaus OSOBNĚ přijel vybírat učitele, mě opravdu naprosto dostala. příběh. kdyby ten příběh nebyl, věřte mi, že bych k tématu škola nepsal naprosto nic.

mimochodem jiný příběh: řešil jsem teď se ženou můj postřeh ze zpráv. berlusconi tam šel po ulici, u pusy 15 mikrofonů a novináři se jej ptali, co říká tomu, že se obnoví obžaloba proti němu. berlusconi řekl: přísáhám na smrt svých vnuků a dětí, že nic z toho, z čeho mě obviňujou, nemám nic společného.

já osobně bych ho v tu chvíli sprostil veškerého obvinění. u mě má totiž institut přísahy intergalaktický význam.

kapišto? :-)
25. 01. 2011 | 15:16

NL napsal(a):

Pane Klausi, už jste někdy zkusil vysvětlit obyvatelům státu New York, který má na 1 000 obyvatel 3,9 doktorů (hustota zalidnění 150 obyvatel na km2), že pokud by počet doktorů klesl na úroveň státu Wyoming, tj. 1,8 doktorů na 1 000 obyvatel (zalidnění 2 obyvatelé na km2, tak se vlastně nic neděje? Pokud ano, jak to dopadlo?
25. 01. 2011 | 15:21

DH napsal(a):

"Výdaje na zdravotnictví vzrostly od roku 1990 exponenciálně (viz tab. 1)"

Proč jsou ale v obrázku první dvě položky po pěti letech a teprve potom po roce? Ale shrňme si to a každý si udělá obrázek sám. Index jsem zaokrouhloval na dvě des. místa. Zdroj dat je v obrázku v tomto příspěvku.

mezi lety index absolutní nárůst
90-95 3.28 71.4
95-00 1.43 44.1
00-01 1.1 14.5
01-02 1.11 17.6
02-03 1.1 16.3
03-04 1.07 14.1
04-05 1.05 9.5
05-06 1.04 8
06-07 1.07 15.1
07-08 1.09 22.6
08-09 1.08 22.1
25. 01. 2011 | 15:26

almost glossed™ napsal(a):

suchánek: Ano, ano, však já vám věřím :-).
25. 01. 2011 | 15:26

almost glossed™ napsal(a):

NL: :-)

DH: Mmmm, to se nedělá, takto mu to kazit :-(.
(Papá, on mi to kazí!)
25. 01. 2011 | 15:29

zdenekb napsal(a):

Tenco:

Až teď jsem zaznamenal váš návrh učinit z paní Brixi císařovnu ČR... Jsem PRO! (p.Stejskal presidentem ČR je kvalitní ústupová varianta, kdyby to nevyšlo...).

suchánek:

Velký ředitel sestoupil z nebes a jal se vybrat své zaměstnance, což jeho jasnosti není vůbec hodno = galaktický příběh.
Notorický lhář, manipulátor a demagog přísahá na smrt svých vnuků = intergalaktický příběh.

:o)
25. 01. 2011 | 15:31

suchánek napsal(a):

zdenekb: musím pryč, tak jen stručně.

souhlasíte s tezí, že je naprosto běžné, že ředitelé firem jezdí do svých poboček vést osobní výběrové řízení s UCHAZEČI na místo řadových zaměstnanců, protože jim na jejich výběru záleží?

pokud odpovíte ano, jsem ufo a jdu se zastřelit. pokud odpovíte ne, vlastně je má reakce na vás zbytečná.
25. 01. 2011 | 15:38

Tenco napsal(a):

zdenekb
Není to můj návrh. Prostě vlk a další jí dali tolik nominací, že jsem usoudil, že by tedy stálo za to založit dynastii Brixi.
Ale radši bych byl, kdyby se sešlo aspoň tak 382 jmen z různých koutů názorů, které by sjednocovalo jen jedno paradigma.
Že tedy krást a lhát se nevyplácí.
Tak tam koukejte pár jmen přidat a nečumte na to jenom jak ta houba z vocta !
:))

Stejně pak dá největší práci ty lidi přesvědčit, aby do toho šli.

Já se někdy dokonce přistihnu při tom jak uvažuju nad tím, jestli by nebylo lepší jim to přikázat.
:))
25. 01. 2011 | 15:38

Cech napsal(a):

Tak jak jsme si řekli něco o prostudování manipulačních technik, tak zde je jeden školní příklad.
Pan ředitel pracuje s předem stanoveným úkolem,soustředěného působení periodik.Je přímo viditelné použití libovolného textu,který odpovídá směru Hegerova "spinu".
Odkaz pro paní Bezděkovou zde používá bod c).
Zde jednoznačně Václav Klaus nemůže přímo vyjádřit podporu Hegerově "spinu",použije vhodnou substituci.
Použitá substituce je v souladu s nařízením řídící skupiny pro podporu Hegera.
Zde je jedna ze starších variant, použití mediální manipulace,technologie této mediální manipulace není natolik sofistikovaná a vypracovaná jako silová novinka.
Tímto způsobem lze zmapovat podřízená periodika,nebo účastníky jednotného mediálního působení.
Toto je ta novinka,která je o krok před působením manipulace v USA.
25. 01. 2011 | 15:40

suchánek napsal(a):

hnoji:
ŠKOLNÉ a STIPENDIA pro rok 2011/2012
roční školné 2011/2012
pro všechny třídy
8.700 až 87.000,- Kč (plné školné)
Studijní fond Martina Romana transparentně uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace
neumožňuje hradit školné v plné výši.
Stipendium je nenárokové a je přiděleno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny.

Pro budoucí školní rok je hranice ročního příjmu rodiny stanovena na 850 000,- Kč, konkrétně se jedná o souhrn
základu daně obou rodičů, resp. výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti.

Studijní fond uděluje stipendia ve výši 25 - 90% školného na celou dobu studia.
---------
mizím
25. 01. 2011 | 15:46

noether napsal(a):

Mě by zajímalo, jak autor došel ke konstatování, že lékařů máme nabytek. Buďto se špatně podíval na svoji vlastní ilustraci z OECD, anebo mají Klausové to lhaní bez uzardění geneticky zakódované. Podle tabulky má ČR pouze o 0,1 lékaře na 1000 obyvatel více než je tomu v SRN a já si dovoluji autora upozornit, že čeští lékaři odcházejí do SRN proto, že tam mají vlastních doktorů nedostatek!

Maďarsko nedovedu posoudit, ale je to jen o necelého doktora méně. Nechci také porovnávat kvalitu péče, ale ty špitály jsou tam o dost víc "rakousko-uherské", trošku zanedbanější.

Británie před lety podcenila situaci stejně jako naše vláda nyní. Doktorů je tam neuvěřitelný podstav a kdyby tam chtělo odejít 10 000 českých doktorů, tak je tam vezmou. Čeští lékaři nechodí do Anglie proto, že by byli lepší těch anglických, ale prostě proto, že tam je neuvěřitelně otevřená náruč a podmínky mnohem lepší než v uvedeném Německu.

Až budou muset v USA taky ošetřit každého, kdo do té nemocnice přijde, jako u nás, tak ta budou potřebovat 10 doktorů na 1000 obyvatel, ne 2,5.

Polsko je kapitola sama pro sebe. Zatímco v ČR vás třeba s infakttem odkatetrizují za několik minut a tým už čeká, až přiletí vrtulník, v Polsku vás svezou do katetrizačního centra, kde si na chodbě počkáte taky 4 až 6 hodin - to fakt chcete, pane Klaus? Ale chápu, Vás by vzali předem!

Japonsko, bez komentáře - to je jiná kultura.
25. 01. 2011 | 15:46

Tenco napsal(a):

ad suchánek
Ne. Nemohou si to buď dovolit - mají svojí práce dost, anebo jsou to vesměs dobří manažéři, kteří si umí vybrat i kvalitního personalistu.
Což také svědčí v jejich prospěch.

Oni prostě kantory nelanaří - jednak nemají na co a jednak je jim to třeba i proti srsti.

Jděte se tedy zastřelit.
I když - lepší je se uchlastat. Jo - navlíknout si halenu a jít se uchlastat mezi lid je lepčí varianta. Lidi Vás tak budou mít rádi i po smrti.
Budou říkat : "To byl ale formát ! Vzdělaný, pracovitá, ale obyčejným lidem neopovrhoval. Rád mezi ně občas zavítel, tu pohovořil o daních, tu sklenku vody vypil... !"
25. 01. 2011 | 15:46

JF napsal(a):

Cech: ano - docela dlouho už mám pocit že zde na a.cz probíhá cvičné pole pro manipulaci.

Kalus st. vzbudí dojem, následně jej nerealizuji (ono to ani nejde), a konečně chyba je v tom kdo jim uvěřil. Myslím, že to má i medicinský název, ale hodně přirozeně vypovídá i o stavu této společnosti. Klaus ml. na to jde více technicky podobně např. jako Zahradil. No někde je jinak přirozený talent třeba dohnat ... ;-)
25. 01. 2011 | 15:55

arnazach napsal(a):

Pierrot:
První graf je nefér, to je pravda. Nicméně nárůst mezi léty 2000 a 2009 odpovídá o 8% meziročnímu růstu nákladů v běžných cenách.

Druhý graf je ale taky nefér, protože zase nevíme např. co dělají v Americe nebo Británii lékaři a co sestry.

Poznámka: Můj příspěvek nelze interpretovat v tom smyslu, že souhlasím s akcí "Náš exodus = Váš exitus".
25. 01. 2011 | 15:55

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad suchánek
Byla to reakce na otázku zdenkovib

Syráček /Hnuji/
Dělat kvas z hrušek a jablek dohromady jsem ještě nezkoušel.
Prý z toho po vypálení bolí bedna.

Apropo - "Studijní fond Martina Romana" - to zní jako "Rockefellerova nadace".
Kruci. ten ČEZ ale to musí být dobře řízený podnik.
Syráček - nevěděj náhodou s čím ti z toho Romanova fondu podnikaj ? Herdek - doufám že ne se zdražováním elektřiny studentúm a rodinám, jejichž finanční situace
neumožňuje hradit školné v plné výši ?

To by byl teda gól, Syráček ! Nejdříve je všecky oškubat a pak některým selektivně nasypat pár drobných do klobouku.

Stejně mě ale, Syráček, nejde do hlavy, proč jako zrovinka těm Klausům.
Proč ne třeba Syráčkům nebo Tencokidům.
Todle mě vysvětlej, Sýráček.

Ale až jindy. Nemám teď na Nich čas.
25. 01. 2011 | 15:55

zdenekb napsal(a):

suchánek:

Nepřeji si vaši smrt, takže bych řekl, že u menších firem (když už tak "výběrové" škole chcete říkat) to možná není tak neobvyklé... šetřete kulky.

Tenco:

Moudrá žena, císařovna Brixi - její blogy a myšlenky s prominutím žeru... :o). Doplním a poupravím váš seznam...

Předseda vlády : Brixi / Švejnar / Špidla

Ministerstvo nespravedlnosti : Sokol Tomáš
Ministerstvo pro novou Prahu: Kasl Jan
Ministerstvo pro starou Prahu: Bečková Kateřina
Ministerstvo pro starou belu: Klaus ml. Václav
Ministerstvo pro otevírání oken: Tomský Alexander
Ministerstvo zahraničí: Vášáryová Magda (pokud nám ji půjčí)
Ministerstvo srandy : Tenco, ehmm, no nevím...
Ministerstvo nechtěné srandy : Rumcajs, neo, hoven

Rada moudrých žen:
Evžena, Tužka, gaia, Anuszka... předsedkyně Brixi.

Zbytek hravě zvládne osvědčená paní Brixi.
25. 01. 2011 | 15:58

Tencokida Hnuj napsal(a):

Sýráček /Hnuji !/
Sýráček - a nekončej ty příspěvky na školné i tomu z tej Klausovic famílie ?

Hmm - tak tomu říkám vypečená nadace !
Okrást stát na daních a přihrávat potom ty prachy imrvére a furt tam , kam patří!

Kolik teda, Sýráček, je to školné v té Klausovic živnosti ?
Tak nějak v jádru těch živností - nevěděj to, Sýráček ?

Já tomuhle říkám, Sýráček, móóóc dobře vypečená živnost.
Ta bude fungovat ne podle toho, jací z ní budou vycházet živnostníci, ale podle toho, kolik budem platit za elektřinu.
A to piš, Sýráček, že takto ta živnost pojede furt navrch a imrvére !
25. 01. 2011 | 16:02

MaB napsal(a):

"V oblasti poskytování zdravotní péče vznikl obrovský nárůst spotřeby léků (viz tab. 2)."
Kampak se nám ta tabulka 2 schovala, pane Klausi jr? Ona totiž každá seriozní tabulka, kterou by jste mohl najít, nedokladuje "nárůst spotřeby léků", nýbrž obrovský nárůst výdajů za léky při zhruba nezměněném počtu balení.

Nebo-li, neroste spotřeba léků, ale jejich cena. Ale to by se nám do naší argumentace velice, ale velice nehodilo, a tak příslušnou tabulku, ačkoliv ji avizujeme v textu, raději stopíme, že ano...

Jablko nepadlo daleko od stromu. Fair play je pro hlupáky, ne pro Klaus+Klaus jr.
25. 01. 2011 | 16:11

Občan napsal(a):

To Suchánek:

Pokud generální ředitel jezdí na pobočky osobně vybírat řadové zaměstnance, pak to znamená, že vedení poboček nevěří. Což je docela zajímavě schizofrenní situace, protože vedoucí poboček nepochybně také vybíral osobně on sám.
A vybrat si do vedení firmy lidi, kterým nevěřím a proto je ani nenechám vybrat si podřízené, to je zřejmě nějaký nový druh
sadomaso...

Rovněž je možné, že chce mít absolutní kontrolu nad tím, kdo v jeho firmě pracuje. Tedy nejen nad svými bezprostředně podřízenými, ale nad úplně všemi vč. uklizeček.
Tohle mi připadá už jsko mnohem pravděpodobnější.

Naprosto a zásadně vylučuji, že by mu na těch lidech mohlo záležet a že by byl natolik dobrým personalistou, aby byl jako jediný ve firmě schopen vybrat správné zaměstnance.
na to je příliš arogantní a samolibý.
25. 01. 2011 | 16:12

Naštvaný napsal(a):

Tencokida Hnuj napsal(a):
ad "v jádru živnostník"
"PORG získal v červnu 2007 dar ve výši sto milionů korun.

A já se ptám: "No, a? Co jako?"
25. 01. 2011 | 16:34

zdenekb napsal(a):

Naštvaný:

Některé věci se některým lidem vysvětlit nedají...
25. 01. 2011 | 16:36

gaia napsal(a):

fuj a ještě aby mohlo děcko studovat předkládat škole potvrzení o příjmech?????A žebrat o slevu, předkládat soukromá data po kterých nikomu nic není.To myslíte vážně,
a limit 850 000 ročně na rodinu? Kde to žijete to tam fakt plebs nesmí?

A že jede z Prahy až do Ostravy sám vybírat personál...To má fakt takový strach, aby tam nepřišel nějaký levičák hlásat, že všichni lidé/a alespoń děti by měli být!) si jsou rovni?

Zvedá se mně kufr
25. 01. 2011 | 16:48

hoven napsal(a):

a co kdyby se zjistilo, že zdravotnictví funguje jenom s těma, co zůstanou??? našemu zdravotnictví by to paradovně prospělo. vláda by neměla ustupovat.
25. 01. 2011 | 16:49

gaia napsal(a):

hoven

ono to bude fungovat, no průměrnému člověku stačí k životu obvoďák a když nebude, tak aspoň se vyřeší důchodová reforma a zlepší se genofond.
25. 01. 2011 | 16:52

Tencokida Hnuj napsal(a):

Naštvaný
Hovno.
25. 01. 2011 | 17:28

zebra napsal(a):

Vam se nechce do nazoru, mne se nechce do reakce, snad jen ze vy jste jeste chytrejsi nez vas cteny pan otec s diagnozou F60.8. Proc ten "liberal" tehdy neprovedl reformy zdravotnictvi, kdyz byl u moci? Proc tam davno nevpustil trh? Ja si jeste vzpominam, jak nam lekarum v 90. letech radil, ze mame jit delat taxikare, kdyz se nam podminky nelibi. No dnes je nas uz spousta na zapade (ja urcite) a vas pan tatinek byl jednim z hlavnich duvodu.
25. 01. 2011 | 17:29

Colt napsal(a):

bylo by myslím dobré, namísto nekonečného kádrování pana Klause ml. zamyslet se nad argumenty z jeho blogu. Pan Klaus,resp.p.Kolář zde uvedl dosti zajímavého co by si zasloužilo pozornosti.
Výsledkem toho, že se všechna diskuse zdrcne na naprosté povrchnosti tj. řeší se naprosté marginality.
25. 01. 2011 | 17:30

zebra napsal(a):

pro colt: p. Kolare znam osobne, studoval jsem u neho v Motole. Je zajimave, ze to neni lekar, ale PaedDr. Pokud jde o rehabilitaci, tak je to kouzelnik, dokaza uzasne veci, rehabilitoval sportovce. Ale jeho pohled na zdravotnictvi je na dost delsi diskuzi, na kterou tu neni prostor a zrejme ani chut. Proc sem psat dlouhe eleboraty, kdyz to stejne nikoho moc nezajima. Vetsina lidi ma rada cernobile nazory.
25. 01. 2011 | 17:49

noether napsal(a):

2 Colt

Vážně necítím pořebu se tě nějakým způsobem dotknout, ale namísto oslavování pana Klause ml. se zamyslete nad pravdivostí oněch některých argumentů, viz můj předchozí příspěvek"
25. 01. 2011 | 17:52

Občan napsal(a):

To Colt:
Když se podíváte do přehledu blogů, tak zjistíte, že na toto téma už zde běží nebo běžely asi 4 diskuse a že se tam probralo horem dolem všechno to, co je na tomto blogu.

Navíc se jedná o velmi účelově vybraný text. Dr. Kolář v něčem zobecňuje, něco uvádí neúplně, v něčem dokonce říká nepravdu, pokud tvrzení připisuje lékařům (..."v přebujelých službách, v nadměrných požadavcích na přístrojové a personální vybavení jednotlivých pracovišť, ve zbytečném a nadměrném počtu ambulantních specialistů, či v nedostatečném vstupu privátních financí do zdravotního systému...") a účelově vytrhuje z kontextu (zdravotní péče v Lotyšsku třeba). Používá naprostou demagogii (viz. tabulky), místy se projevuje jako vyslovený tmář (léčení acylpyrinem, samovyléčení).

Celý text je velmi manipulativní, avšak plně zapadá do názorového spektra Klause jr. Posloužil mu k jedinému - plivanci na lékaře v závěru blogu.
O čem tedy diskutovat? Jak vypadá liberální zdravotnictví v USA, kam celá tahle "krása" směřuje, to víme dobře. Také víme, že to je celé jen kšeft pro některé doktory, pojišťovny a obyvatele, zatímco desítky % jich jsou odkázány na primitivní chudniskou péči nebo nemají přístup ke zdravotní péči vůbec. Ale i tohle všechno už bylo u jiných blogů probráno.

Kdyby to sem vložil někdo jiný, asi by se mu v několika příspěvcích dostalo vysvětlení, že tohle už tu bylo opakovaně diskutováno a tím by to skončilo. Ale protože to sem vložil pisatel názorově dost specifický, byla věnována pozornost pisateli.
25. 01. 2011 | 17:53

almost glossed™ napsal(a):

Colt: Pokud vám převádění stovky milionů ze státního firmy (přes formální zastávku u jejího ředitele) do JEDINÉ soukromé školy připadá jako "marginalita" a "povrchnost", pak vám závidím váš plat.

Spíše to vypadá, že blogů o zdravotnictví se zde objevila řada a málokomu se pod nimi chce opakovat stále tytéž argumenty. Není pak divu, že se do popředí prodírá téma, které je neuzavřené, není řádně vysvětlené, obhájené atp. Je vidět, že jde stále o živou kauzu. Navíc někteří čtenáři vám dokázali, že čerpání částek-niklov-malých pro "živnostníka" pod všelijakými "programy", dotacemi apod. do jeho "živnosti" trvá. Neupírejte lidem právo probírat to, co jim připadá důležité. I když pro vás je to zrovna v pořádku.
25. 01. 2011 | 17:54

JF napsal(a):

Colt: ty marginality jsou mimojiné o tom kdo řídí tento stát a s kým se chcete bavit. (např. víte co dělal pan Klaus st. od roku 1970 do roku 1989 ???)

A je to třeba otázka toho zda víme koho volíme. (pokud nevolíme jen tváře z bilbordů) a viz příspěvek např. zebra. "Kádrování" je naprostý základ.
25. 01. 2011 | 17:56

almost glossed™ napsal(a):

p.s.: Osobně mám trochu jinou definici "kádrování".
25. 01. 2011 | 17:57

Vysedlina pathologická napsal(a):

Naprosto souhlasím s panem Kolářem. Děkuji panu Klausovi.
25. 01. 2011 | 18:07

pich napsal(a):

Ať tak či onak, jen vzpomenu dřívější řeči, že u nás je nejméně vysokoškoláků, tudíž zřejmě i doktorů - čili lidomechaniků.
Nějaké učební obory zlikvidujeme, protože za nás budou makat číňané a jiní zaostalci.
Čas oponou trhnul a najednou tu máme přetlak všelijaké inteligence i "inteligence" a také lékařů.
Nemocnic také jako máků, protože by stačila jedna na býv. okres.
Auto má už každý, kdo nemá zavolá taxi. Babičku zaveze syn nebo vnuk, každý může na to dostat dovolenou. Silnice jsou všude super kvalita a celoročně plně sjízdné. No neberte to. A ty úspory !
Mladej pán Klaus má jasno. Jemu takové problémy nehrozí, zdraví slouží, na taxi - i to pražské určitě má a nějakého lidského udržbáře najde na každém pražském rohu.
25. 01. 2011 | 18:08

vlk napsal(a):

Pane Klausi
zásadně rozlišuji mezi vámi a vaším otcem. To podotýkám na samý úvod. Protože vá š blog ozančím za tendenšční.
Včetěn toho co píše doc. Kolář.

Nemá pravdu - když říká, že původní protest mladých doktorů radikalizoval LOK.
Nesmysl. Mladí doktoři neměli šanci. Udělali samostatnou platformu, ještě za minulé vlády, al e nic by nebyly i dostali do současné podoby. LOK to nechával běžet.
Vše s e změnilo až ve chvíli ,kdy Kalouskův dráb Drábek vypustil do veřejnosti, že jako s e zruší tarifnítabulky a že prax e není žádná důležitá veličina a že jako bud ejedne zákaldní plat a že většina platu ůjd e přes odměny!
Tohle byl start celé kampaně. Pamatujíc si tovšichni, kdo nemají polovodičovou, ted y jednosměrnou paměť.
Co udělal a vláda? Na pokusy doktorů o protest reagoval a s e svou obvyklou drzou arogancí. takež s e do toho vložil LOK s kamapní.
Každý rozumí síle a speciálně tahle darebácká vláda nerozumí ničemu jinému!
Takže má,c o chtěla. Ostatně výpovědi končí za 5 týdnů. systém péč emůže totálně zhavarovat , nimálně sektorově a místněa co dělá vláda? Pošle ministra na krizové jednání a on nemá pravomoce. Jak s e stalo včera! těžko uvěřitelné. Docent Kolář samozřejmě zaujaL pozici jakou zaujal. Vedle úvazku v nemocnici , má jako specialista velkého jména bohatou soukromou praxi. Ten se k akci nepřipojí. Stejěn jako sotatní soukromníci. Poškodil by jen sám sebe.
Řeči o specializaci podobné nesmysly - pracuje s počítačem. Určitě. Doktorům vyčítá přílišnou specializaci. V technice už skoro století běžná věc. U toho počítačena kterém dělá se v konstrukci hardware a software vystřídalo mno úzkých specialistů. Tak je to ve s větě techniky normální.

A te%ˇd k vaším ůargumentům". že jako v Lotyšsku zredukovali pod tlakem MMF nemocnic e na polovinu? to je důvod k zavření nemocnic u nás? Napsal byste něco takového, kdybyste nebyl z rodiny ze které jste , ale obyčejný Novák, bydlící dnes v Aši, Osoblaze nebo Šluknově? otva.
A že v Lotyšsku žijí i spolovinou nemocnic? netuším kolik je nemocnic vtakovém Somálsku, Čadu nebo Mauretánii. Soudím, že tak asi 1- 2. V našem slov a smyslu. A také tam žijí miliony lidí!

A je vidět, že jste ani zdaleka nedomyslel důsledky celé akce. Pkud soudíte , ež s e mýlím a že jste to skutečně promyslel ze všech stran pak mám pro vás malou otázku:
Víte jaký je rozdíl mezi českým zdravotnictvím a fotbalovým klubem Dněpr Mogiljev?
Pokud ne, odpověď jsem napsal zde:
http://www.vasevec.cz/blog/dnepr-mogiljev-velkovyroba-dr-cvachu-a-zdravotnictvi-iv-cenove-skupiny/
25. 01. 2011 | 18:27

liberál napsal(a):

V tomhle s panem Klausem souhlasím. Lékařský odborový svaz a Lékařská komora jsou militantní organizace jejich cílem je destabilizace českého zdravotnictví.

Kubek s Englem místo toho aby se snažili o dohodu tak vystupují s nereálnými požadavky. Kubek navíc už když byl znovu zvolen tak volil agresivní metodu jakou je dnes vidět u odborových svazů a tím pádem se s ním nedá jednat. Být členy lékařské komory tak Kubka vykopnu a dám do jeho čela někoho lepšího a důvěryhodnějšího
25. 01. 2011 | 18:28

argun napsal(a):

Pane autore, skvělý text!
Ty grafy jsou hodně důležité a mnohé vypovídají.
25. 01. 2011 | 18:53

ujo napsal(a):

pro liberála:
naštěstí pro ev. pacienty členem LK nejste a ani nemáte šanci se stát.
Pokračujete jako bakalář ve studiích?
25. 01. 2011 | 19:46

ld napsal(a):

ujo,

já mám z liberála (BC Martina) většinově pocit, že nemá ani maturitu...
25. 01. 2011 | 20:01

xxx napsal(a):

To almosdt glossed,to vlk: Koukam! Obrovska karma. Toho I. Davida primo tapetuji!
To tenco: U zarazeni P. Havla hluboky omyl. Odkaz - Lesy CR.
To vysedlina: Dite prijato, stipendium udeleno, muzete se narovnat.
25. 01. 2011 | 21:17

mb napsal(a):

korupce ve zdravotnictví rukou nerozdílnou odsčssd pane Klausi juniore ... ale předpokládám, že vám nesděluji nic, co byste sám nevěděl ....
25. 01. 2011 | 21:22

Expert napsal(a):

Legrační stát , legrační lidé.
Protěžovaný syn otce , který je architektem státu o kterém další ústavní činitelé hovoří jako o státu zlodějském a korupčním tady moralizuje a určuje kdo je a kdo není pro tento stát potřebný .
Legrační stát , legrační lidé!
Vážení lékaři, buďte odvážní a nenechte se dehonestovat korupčnickou a zlodějskou lůzou .
25. 01. 2011 | 21:54

TI 2007 napsal(a):

Rodina prezidenta republiky je až příliš často zmiňována v souvislosti s elektrárenským gigantem ČEZ. V západním světě by to podle protikorupční Transparency International bylo těžko myslitelné. U nás ale to, jestli ČEZ platí prezidentovy blízké, či jim jeho šéf daruje na cosi sto milionů, nikoho nevzrušuje. Nejnověji spekulace o tomto spojení oživil právě záměr šéfa ČEZ Martina Romana dát ze svých odměn 100 milionů na školu prezidentova syna Václava. Proč si pro svůj milodar vybral zrovna sesterskou školu 1. obnoveného reálného gymnázia, kde je ředitelem syn prezidenta Václav Klaus junior? Nekupuje si tak náklonnost prezidentovy rodiny? Transparency International to považuje minimálně za podivné. Mluvčí ČEZ však svého šéfa brání, prý jde o jediné renomované gymnázium a Roman tam chce dát své děti. Stejné rozpaky budilo však už angažmá prezidentovy ženy Livie, která seděla v dozorčí radě ČEZ do roku 1998. V roce 1994 sem byla zvolena prý kvůli své odbornosti a nikoliv jako žena tehdy premiéra Klause. Jisté však je, že byla z dozorčí rady odvolána několik měsíců poté, co její manžel křeslo předsedy vlády opustil. ČEZ však evidentně na Klausovu rodinu trpí. Od roku 2005 je tu zaměstnán na dobře placeném manažerském postu mladší prezidentův syn Jan. Vzhledem k tomu, že Václav Klaus má stále vliv na ODS, vyvolávají tyto svazky spekulace. "Vysoce postavení politici a jejich rodinní příslušníci jsou žádané zboží, protože dokážou ledacos v politice prosadit," potvrdil Blesku Michal Štička z nevládní organizace Transparency International. "Můžeme se proto jenom ptát, proč směřuje třeba dar šéfa ČEZ zrovna tam, kam směřuje," dodal Štička. V zahraničí je podle něj taková praxe neobvyklá a pokud by se něco takového stalo, okamžitě by veřejnost ostře protestovala. V Česku se ale nic neděje. Díky stále rostoucím cenám elektřiny, které stát nereguluje, roste ČEZ zisk. Tím pádem roste i cena akcií, tedy i těch, které může šéf ČEZ Roman prodat v tzv. opčním programu. Nyní to představuje zhruba 700 milionů.
25. 01. 2011 | 22:00

Sysifos napsal(a):

Ad autor článku: Stejný jako tatínek. Taky má patent na rozum a přehled o všem...
25. 01. 2011 | 22:02

putujici napsal(a):

Uz se to blizi. Elitni skoly jen pro ty, co na to maji, cas elitnich lekaru predevsim na ty, co na to maji. Informace pro ty, co na to maji, ...
VK st. se zaslouzil o to, aby ten postup byl co nejsetrnejsi pro vetsinovou populaci (muj uprimny nazor), zaroven i diky nemu elitarstvi postupuje nezadrzitelne vpred.

Jenze, je neco jinak, nez co tu zname odjakziva? R-U: Trautenberkove, 1.republika: uhlobaroni, velkostatkari, atp., hradni klika, po r.48: vrstva papalasu, po roce 89: .... (plus vzdypritomna prizivnicka kasta tech rozlicnych ketasu, vekslaku, velkosejdiru..) Gulas eintopf stokrat jinak a vzdy stejne...:|
25. 01. 2011 | 22:03

jichu napsal(a):

Synu, máte to popletené. Lékařské Odbory a Lékařská komora nejsou totéž. Protože je také vedení těchto organizací rozdílné, prosím, neházet do jednoho pytle.
25. 01. 2011 | 22:17

Pavla napsal(a):

Že vám věčným kritikům p. Klause ml. nevadí, že jsou státem dotované i ostatní soukromé školy. A narozdíl od školy Klause, kterou můžou navštěvovat jen nadané děti, do těch ostatních soukromých chodí ti, jejichž rodiče finance na to mají. A bez ohledu na inteligenci a schopnosti. A vylezou z nich s vědomostmi ani ne bývalých středních škol. Mohli byste být rádi, že se naše děti můžou učit v kvalitní škole, že pak budou ku prospěchu celé společnosti. A proč vám nevadí, že náš stát platí vysoké školy zahran. studentům. To snad jde taky z našich daní. A jestlipak budeme z toho mít nějaký užitek my? Možná ano, až tady přijdou pracovat Slováci, když naši prý nedocenění doktoři odejdou do vysněného Německa. Já bych jim to přála, at si to zkusí. Až jim shrábnou na daních podstatnou část výdělku, za byt zaplatí nehorázné peníze, protože určitě nepůjdou bývat někde na ubytovnu, tak zjistí, že jsou na tom stejně jako tady. A jestli si někteří myslí, že je přijmou s otevřenou náručí na klinikách a s nabídkou několika tisíc eur, tak jsou asi pěkně na omylu. Poženou je někam do Dederónska makat jako vesničtí felčaři. A pak přijdou a budou škemrat, aby je tady vzali zpátky.
Zajímavé, že dnes byl článek od mluvčí Motolské nemocnice, která říkala, že se diví, proč doktoři odtud odcházejí, že mají v prům. 63 tisíc a gynekologové ještě více. Takže snad žádní chudáci.

Pane Suchánek, zcela s Vámi souhlasím a nenechte se otrávit.
25. 01. 2011 | 23:02

RA napsal(a):

nechápu.......tu spoustu retardovaných občanů, kteří polemizují s Klausem mladším, který jen přetiskl článek odborníka. Někteří lidé opravdu nejsou duševně na výši a dívají se pouze optikou oranžovorudých brýlí. Se článkem nepolemizují, protože s tím se polemizovat nedá, jsou to totiž velice zajímavé grafy, o kterých lékařský klub nechce ani vědět, ani o nich slyšet.
25. 01. 2011 | 23:10

Pavla napsal(a):

gaia: Myslím, že se pletete. Právě proto, že tuto školu mohou navštěvovat jak děti z rodin sociálně slabých, tak i bohatých, tak se děti učí tomu, že můžou mít stejné možnosti a stejně kvalitní vzdělání, pokud jsou nadané a snaží se. Ostatní soukromé školy, které jsou hodně drahé, můžou naopak studovat jen děti finančně dobře zajištěných rodičů. A právě odtud vycházejí ti největší spratci. Vím o dost případech.
Co naše někdejší nejvíce oblíbená ministryně školství p. Buzková, taky dala své dítě do obyčejné školy? A ostatní tzv. celebrity?
25. 01. 2011 | 23:12

Pavla napsal(a):

RA: To totiž některým nevysvětlíte, že v článku jde o něco jiného než o Klausovu školu. To jméno je jako rudý hadr na býka a kdyby psal nevím o čem, tak vždy se budou vzpomínat miliony pro školu a ani je nebude zajímat, o čem je vlastně řeč. Je to ubohé, zvlášt, když to byl jen přetisk článku.
25. 01. 2011 | 23:15

RA napsal(a):

Pavla........máte pravdu, diskuse s blbem je naprosto neužitečná, dobrou noc.
25. 01. 2011 | 23:23

Občan napsal(a):

Paní Pavlo (25. 01. 2011 | 23:02):

Úplně stejný text o lékařích už jsem od Vás četl nejméně jednou. A nezbývá mi než zopakovat, že čeští lékaři jsou v Německu žádaní tolik, že sem jezdí němečtí nemocniční manageři dělat náborovky. jedna byla, tuším, loni v listopadu a na únor se chystá další. V Británii chybí tolik lékařů (a tam i středního a nižšího zdravotnického personálu), že jazykově vybavení Češi se tam chytnou razdva. Nu, a protože absolventi medicíny by bez znalosti jazyků jen těžko dokončili svá studia, myslím, že nebudou mít problém.

Ale sněte klidně dál; je hezké, když někdo může žít ve snách...
25. 01. 2011 | 23:37

almost glossed™ napsal(a):

A máme tady paní Pavlu. Ta se zjeví vždy okamžitě poté, co s v diskusi padne slovo "školné".

I ona má svůj tklivý příběh, který ráda a se zaujetím vypráví.
Je o chudé matce, která dře, ale její synové přesto nemají na studium vysoké škole. A Pavla, pardon, co to píšu... tato chudá matka se nemůže dočkat, až bude zavedeno školné.

Protože teprve po zavedení školného budou její děti moci studovat, protože budou čerpat studentské půjčky. Zavedením plateb za školu se tedy zázračně rozšíří počet studujících ze všech vrstev společnosti, zvláště těch nejchudších :-). Alespoň jsem to takto četl asi pod 15 blogy na téma "školné". :-) Pravda, jednou pod nickem Betty08 ovšem s velmi podobným stylem: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-havel.php?itemid=10200

Jinak Pavla zastává názor, že politikům se má věřit a ne o nich pochybovat :-).

Nic ve zlém, Pavlo. :-)
P.S. Jak jdou granty?
26. 01. 2011 | 00:52

Fair napsal(a):

...vysvobození České republiky by byla "Emigrace Klausů,Bémů,Drobilů,Nečasů...Zemanů,Grossů,Paroubků...Kalousků..." na dno hlubin Oceánu !!!
26. 01. 2011 | 07:11

Fair napsal(a):

...rozmazlený junior Klaus,svou rychlonovozbohatlickou rodinou a ČEZ, si cintá pentli jako senior Klaus-prezident,proti-Czech, proti-Evropan a pro-Putin !!!
26. 01. 2011 | 07:26

trumpeta troubivá napsal(a):

Motivační program pro manažery ČEZu nedefinuje dozorčí rada, ale ten, kdo vykonává akcionářská práva. Kdo nastavil taková pravidla, že se Roman stal multimilionářem je veřejně známo.
Manažer se svými zdaněnými příjmy může nakládat jak chce. Může si koupit jachtu, tryskáč nebo fabriku. Nebo taky může dát své peníze na vzdělávání chytrých dětí.
Pokud dává někdo své peníze je normální, že je dá tomu, kdo má výsledky a kdo garantuje, že peníze použije v souladu s přáním donátora. Osobní vazby zde vždycky hráli, hrají a budou hrát významnou roli.
Donátorství je chályhodná činnost, která se u nás teprve rozjíždí. Plivání na donátory řadu potenciálních dárců odrazuje.
26. 01. 2011 | 08:14

trumpeta troubivá napsal(a):

ad 25. 01. 2011 | 16:12

Každý rozumný manažer se spolupodílí na výběru klíčových zaměstnanců.

Učitel je pro vzdělávací instituci klíčovým zaměstnancem.

Každý rozumný manažer, když jede na pobočku, řeší více věcí, nejede jenom kvůli jedné záležitosti jako výběr nových zaměstnanců.

Menší společnosti s rozumnou fluktuací nezaměstnávají personalisty, protože pro ně nemají dost práce na full time. Stejně tak jako nemají své vlastní právníky. Mnoho firem, i velkých, nemá ani své vlastní účetní, daňaře, správce sítě či jiné klíčové zaměstnance.
26. 01. 2011 | 08:30

Pavla napsal(a):

Občan alllmost gl.: Pokud se dobře pamatuju, tak jsem teď o školném nic nepsala. Pouze to, že tuto elitní školu mohou navštěvovat studenti jak ze soc. slabých rodin, tak i bohatých a ty bohaté si ji pěkně řádně zaplatí. Ale podle toho, co bylo o škole mnohokrát psáno, tak je velmi kvalitní, narozdíl od ostatních soukromých škol, kde může učit kdekdo a taky podle toho absolventi vypadají. V tom je trošku rozdíl, ne? A nemelte mi tady cosi o chudé matce. Mně to může být jedno, já mám na studiích už jen jedno dítě, to v pohodě utáhneme a pokud ne, tak si pomaže přivydělávat jak na všechno ostatní. A nedisutovala jsem pod žádnými 15 blogy o školném. Tolik jich snad ani nebylo a zase tady moc často nebývám. Já žádné granty nedostávám, takže musím se spoléhat sama na sebe- to je má odpověď na Vaši otázku ohledně grantů.
A ti doktoři? No o velmi schopné odborníky zájem určitě je. Ale myslíte, že tam půjdou lékaři, kteří tady mají vybudované postavení, rodiny a jsou placeni slušně? Půjdou tam max. mladí, bez větších zkušeností a ještě bez pořádné znalosti jazyků. A ti nemůžou očekávat, že dostanou místa na velmi žádaných pozicích. Jezdí sem dělat nábory právě na volná místa na vesnicích. Zkuste se zeptat. A navíc, když už o tom mluvíte, měli byste se zeptat, jak dlouho se venku pracuje. Určitě nemůžou počítat s tím, že dostanou hodně peněz za 8 hod. pracovní dobu. Jezdím tam dost často, takže trošku vím. A taky otázka, jak dlouho vydrží dělat mezi takovými lidmi jako Němci, kde se na ně stejně budou dívat pořád jako na podřadné.
26. 01. 2011 | 09:53

ali napsal(a):

nezbývá mi, než s Klausem souhlasit..
26. 01. 2011 | 10:01

bob napsal(a):

to ali
to je překvapení:-))))))
26. 01. 2011 | 10:03

Jedla napsal(a):

Což takhle podpořit řešení krize s odchodem léklařů?
http://sos-zdravotnictvi.cz/
26. 01. 2011 | 10:21

expert napsal(a):

To: Pavla
Pavlo, že tady plácáte úplně o všem, je jen vaše věc, ale prosím neplácejte alespoň o uplatnění lékařů v zahraničí . Než tady začnete hloupě plácat o možnostech uplatnění lékařů a jejich možnostech v zahraničí, jeďte se někam podívat.
Stačí když navštívíte německé kliniky v blízkém okolí českých hranic . Podle toho, jak hloupě tady píšete, je zřejmé že, se tam sama nejste schopna podívat , protože se mimo jiné téměř jistě nedomluvíte. Ale možná bude stačit, když poprosíte některého z mnoha "neúspěšných" českých doktorů, kteří tam již teď pracují a on vás tam provede a možná vám i řekne v jakých podmínkách pracuje a kolik si vydělává. Pavlo, možná by ten výjezd do zahraničí byl pro vás účelný , přestala byste, možná, tady plácat nesmysly.
26. 01. 2011 | 10:22

Fair napsal(a):

pro Pavla,
když budete něco dobře umět,tak se prosadíte všude na světě,v Německu, Anglii... a lékaři mají pravdu, když pro ně vlády nic neudělali za 20 let vládnutí -ODS-ČSSD, tak se musí bojovat proti sprostým tunelářům-politikům za nejzákladnější práva lékařů,... za uznání,že není možné,aby instalatér,taxikář... s nedostudovanou školou měl větší plat než lékař,a měl v Česku větší uznání !!!Demagogové Klausové, junior a senior neustále lžou občanům !!!
26. 01. 2011 | 10:26

Fair napsal(a):

překlep: vlády nic neudělaly...
26. 01. 2011 | 10:31

Pavla napsal(a):

Expert: No tak za hranicema možná, jak píšu, v býv. DDR. Byla jsem tam ted nedávno, poblíž Drážďan. Vše mimo velká města tam vypadá ještě hůře jak u nás před rokem 89. A že bych se tam nedomluvila? Tak to se nebojte. Za prvé jsem od malička chodila na jazykovou školu a 3 jazyky jsem ovládala velmi dobře, na dalších studiích to samé a jezdím zrovna do Německa a Rakouska 20 let obchodně, jinak také opět pracovně po celé Evropě. A neumím si představit vytáhnout paty z Česka, aniž bych se nebyla kdekoliv schopna domluvit. Takže tak.
Jinak kvalitní doktoři se třeba špatně nemají, ale ti nikam nepůjdou. Nebo věříte tomu, že všichni dají výpověď? Copak nechápete, že je zblbly jen odbory? Ty tady páchají největší škody a dělají peklo mezi zaměstnanci ve všech oborech. Z čeho by taky žili, že? A ani jeden z těch odborářů, kteří je verbují k odchodu, výpověď nedal. Aspon to říkali, když se jich na to ptali. Není to divné?
26. 01. 2011 | 10:38

Pavla napsal(a):

Fair: Ano, možná nic neudělaly vlády pro doktory. Ale proč se nebouřili za vlády socanů, měla snad ČSSD snahu jim nějak vyjít vstříc? A teď je to vyloženě nátlaková vydírací akce. Plně souhlasím s tím, že je třeba si posvítit na drahé zakázky, zbytečné rozhazování peněz managmentem. Taky mně není jasné, proč si nemocnice musejí najímat na veškeré práce další firmy. Proč nemají své zaměstnance a zbytečně přeplácejí za provedené práce. A taky je věcí krajů, když jsou tedy nespokojeni v krajských nemocnicích, proč se jim nepostará kraj o zvýšení platů? No nemůžou, protože je taky rozházel např. na proplácení poplatků, proplácení jízdného řákům a nevím komu. Pak peníze krajům chybí. A kde asi to ten ministr má teď hned vzít. Nemyslím, že by nechtěl přidat. Ale zkuste přijít kdekoliv do práce a začít vydírat, jestli vám vyjdou zaměstnavatelé vstříc.
V poslední době velmi často slýchávám o tom, co doktoři zanedbali, jaký je ledaskde bordel. Tak pak ať tito nespolehliví klidně odtáhnou a připlatí těm kvalitním. Proč je na oddělení, kde leží 10 lidí, 5 lékařů? Momentální zkušenost z nemocničního pobytu mé kamarádky v naší krajské nemocnici.
26. 01. 2011 | 10:49

Pavla napsal(a):

Ted jsem si vzpomněla na článek v novinách, že náš pan primátor - lékař, přes den dělá práci primátora a večer jezdí sloužit do nemocnice. Takže to asi s přetížením doktorů a s tím, jak nemůžou pracovat unavení, není tak žhavé. Buď nedělá dobře jedno nebo druhé. To samé dr. Rath a mnoho jiných, kteří sedí na několika židlích.
26. 01. 2011 | 10:54

Expert napsal(a):

To : Pavla
Bavíme se stále ještě o odcházejících lékařích, nebo už o DDR a o vás,Pavlo ?
Protože si tím z vašeho příspěvku nejsem jist, zkusím to s vámi ještě jednou a jelikož vidím, že jste inteligenčně dosti rezistentní, doporučím vám opakovaně návštěvu například Kliniky v Regenburgu, Universitní kliniky v Erlangenu, Nemocnici Rottal-Inn a až to zvládnete, doporučím vám i další nemocnice a to nejen v Německu, ale třeba i v Holandsku, Anglii, kde všude úspěšně pracuje mnoho českých lékařů.
To, že jezdíte ,podle vás opakovaně po Evropě a zatím jste nepochopila,jak moderní Evropa funguje, včetně statusu a možností tam pracujících lékařů, přičítám tomu, že buď o svých cestách lžete, nebo vám vaše inteligence nedovolí evropské realie pochopit ani při opakovaných cestách . O možnosti, že lžete, mě navíc přesvědčuje i to, že lžete i v tom, že píšete, že žádný " odborář " výpovědˇnedal . "Odborář" Engel dal výpověd včetně členů jeho rodiny a opakovaně o tom informoval media , která to kupodivu i napsala .
26. 01. 2011 | 11:13

Pavla napsal(a):

Expert: No nevím, já jsem slyšela o těch odborářských výpovědích něco jiného. Možná se to netýkalo Engelse, ale to je jen taková fraška, protože výpověd stejně stáhne.
A prosím, neobviňujte mě ze lži. Nejsem člověk, který lže. Maximálně můžu mít špatné informace. Ale jelikož jsem např. jen to Německo navštívila min. 400x, navíc tam žije více než 20 let moje sestra, setkávám se tam se spoustou lidí a vykládáme si o situaci, tak snad trochu přehled mám. A právě sestra mi říkala o tom, co se u nich píše, kde ty doktory shánějí. Myslíte, že tam mají tolik volných míst na věhlasných klinikách? Uplatnit se můžou, ale jako tady obvoďáci a platy nebudou tak růžové, jak si myslí. Kolik opravdu skvělých doktorů odejde? Myslím, že žádný. A ti absolventi, no jasně, dostanou hned místo primáře. Ale neříkám, že se nemůžou časem slušně vypracovat. Nakonec jsem velmi zvědavá, kolik jich tu výpověd opravdu dá. Řekla bych, že mizivé procento.
O mně se bavit nemusíme, já se jen bráním Vašim pitomým narážkám. Zato Vy asi budete expert na všechno, že?
26. 01. 2011 | 11:35

zdenekb napsal(a):

Pavla:

Pokud vám to zní příjemněji, tak nelžete, jen si soustavně vymýšlíte - viz naposled o frašce, "protože Engel výpověď stejně stáhne". Zkrátka vydáváte své dojmy za fakta.
Pokud ji stáhne, rád se vám omluvím, ale neočekávám to.
26. 01. 2011 | 11:47

Expert napsal(a):

To : Pavla
Vidím, že je to marné, marné, marné a že mimo o vás, DDR, se ještě budeme bavit o vaší sestře. To, že o Engelovi lžete, je snad evidentní a nic na tom nezmění, že vám , možná vaše sestra, říkala , že Engel stejně tu výpověď stáhne . Pavlo, je mi líto vás a zejména líto těch, kterým se snažíte stále něco nalhávat .Ale abyste alespoň o těch doktorech něco věděla a mluvila pravdu, mohl bych vám poslat konkretní poptávky na české lékaře z mnoha německých klinik , ale vy byste mi stejně nevěřila, protože vaše sestra , pravděpodobně vám podobná, a tom nic neví a tak to určitě nebude pravda. Pavlo, protože vím, že byste mi nevěřila, když o tom sestra neví, poptávky vám raději posílat nebudu ale, abyste Pavlo nezůstala úplně jednoduchá prozradím vám kolik si čeští lékaři na německých klinikách vydělávají. Je to OD 4500 do 8000 EUR samozřejmě v závislosti na jejich funkčním zařazení a k tomu Pavlo dostávají ještě různé příplatky a bonusy. A ještě vám Pavlo prozradím, že už v minulých letech jich tam odešly stovky (za minulé dva roky cca 500)a všichni uplatnili. A až vám sestra bude říkat, že to tak není, protože o tom neví, tak ji to věřte . Pavlo, přeji vám, abyste se nadále nechávala informovat lidmi, jako je vaše sestra , získáte tím jistotu, že zůstanete stejně jednoduchá jako jste dosud . Ale to nevadí o to lépe se vám bude poučovat čtenáře na tomto blogu , alespoň ty vám podobné.
26. 01. 2011 | 11:56

ali napsal(a):

bob
jasně, od vás se žádného překvapení nikdo nedočká :o)))
26. 01. 2011 | 12:43

Bobek Miloš napsal(a):

Škoda že se nikdy nedovíme kde Vaše rodina vzala tak ohromný majetek.Z politiky jste nikdy nic neměli jak řekla Vaše matka při demonstraci svolané po Sarajevu na obranu Dona Václava.Tak odkud tedy jsou? Nezávidím Vám to bohatství jen mne štve že druhým ze státního nic ale pro sebe už to nevadí.
26. 01. 2011 | 14:11

Petr napsal(a):

Pracuji jako lékař na intenzivní péči. Asi budu muset vysvětlit rodinám dvou pacientů na ventilátoru, že mají přebujelou, nesofistikovanou péči a dle Václava Klause jun. jim bude muset stačit klid a acylpyrin nebo v lepším případě si bude muset pomoct organismus sám.....Těším se na dobu, kdy budou články psát lidé, kteří alespoň medicíně rozumí! To se jistě o autorovi říct nedá.
26. 01. 2011 | 14:33

Jedla napsal(a):

Zajímavá je úloha médií.

Například: Když novináři zjistili, že několik (tuším že dvě) výpovědi v jedné pražské nemocnici byly vzaty zpět, titulek nezněl třeba: "Dvě lékařky vzaly z osobních či z rodinných důvodů zpět podané výpovědi" nýbrž "Lékaři již začínají brát výpovědi zpět". Pěkná manipulace, že? Dnes už se ví, že přibývá dalších podaných výpovědí, ale to se nehodí do krámu. Nebo: Novinkou je "problém" vysokého podílu výpovědí v oborech gynekologie, porodnictví a neonatologie. Ale novináři se neptají, zda obor není obzvlášť znevýhodněn, zda není nějaký racionální důvod, proč právě v těchto oborech toho mají doktoři plné zuby a jsou radikálnější než třeba na kožním nebo na infekčním. Titulek rovnou zní: Odboráři se zaměřují na porodnictví a zneužívají malé děti. Nebo ještě hůř Odboráři ohrožují maminky a děti. Bez jediného důkazu, že by se lékařské odbory opravdu na tyto obory nějak zaměřily a nešlo o spontánně či náhodně vzniklé rozdíly v "radikalismu" lékařů různých oborů.
26. 01. 2011 | 14:40

Expert napsal(a):

To : Petr - lékař pracující na intenzivní péči.
Vaše přání, aby o zdravotnictví psali ti, co tomu rozumí, je iluzorní. Jak jste si jistě všiml, tento článek se například cítil oprávněn napsat ten, který zdá se , se cítí " Vyvoleným " proto, že je synem " Nejchytřejšího" a to přece ve "Srandastátu", který si tato " kasta " vytváří pro sebe, je důvod proto, aby psal, více než dostatečný.
26. 01. 2011 | 14:59

Jedla napsal(a):

K blogu samému: Je velmi vtipné udělat velikou rudou šipku do grafu k výdajům na zdravotnictví k roku 1990. Pamatujete si ten rok? Začal amnestií vězňů. Těsně před tím, v prosinci, "rekonstrukce" federálního shromáždění "nominovanými" poslanci včetně otce autora blogu či volba Dubčeka do čela federálního shromáždění a Havla prezidentem. Otec autora blogu byl tehdy ministrem ve vládě komunisty Čalfy. Rok 1990 pokračoval pomlčkovou válkou a schválením názvu ČSFR, volební kampaní, kdy otec autora blogu kandidoval za OF (žádná ODS ještě nebyla), těsně před volbami aféra Bartončík. Pak druhá volba Havla prezidentem. Z celé ekonomické "reformy" jen devalvace koruny, její omezená směnitelnost (limit na hlavu, zápis do pasu), a začátek "malé privatizace", tedy především maloobchodní sítě. Zdravotnictví bylo celý rok 1990 plně státní, včetně ambulantní sféry i distribuce materiálu a léků. A za prudce devalvovanou korunu se nedalo moc léků ze zahraničí nakoupit, zato Léčiva, národní podnik (dnes Zentiva) i Slovakofarma Hlohovec, národní podnik (Slovensko) pokryly produkcí generik valnou část tuzemské spotřeby léků. No, autore, jestli tímhle argumentujete, klidně zkuste vrátit čas. I s limitem nákupu benzínu a zápisy tankování va kraj velkého techničáku. Slavná doba VK staršího ...
26. 01. 2011 | 15:16

Pocestny napsal(a):

Drahej Suchánku,
Máte to zapotřebí?
Nechte ty Gerontosaury v klidu dodýchat.

Když si čtu příspěvky dnešních tapetářů, je mi mdlo. V tomhle prostoru totiž nezblbne leda ten, kdo sem jako blb již vstoupil.
Blýská se na lepší časy. Nešpor povídal, že už sem nenapíše, ale pavilon by vyhradil, Stejskal je už navržen na zdejšího patriarchu, Vendelín Hořejších na prézu, bude to junda. V červnu vás vyzvednu na Wilsonu a půjdeme se pokochat Mezi ploty, to je vhodná chvíle se zastavit v tom "pravém království českého kolektivního rozumu, par se z toho půjdeme ožrat do Troje ke kapličce a budeme rádi, že na Aktuálně.cz jsme cizorodý element.

Nejhorší je, když se začnete podezřívat, že sem nějak zapadáte.
Přeju hodně duševního zdraví do Chacharstánu.

Tihle pseudopostkomouši mají jediného Boha - PRACHY!!!
26. 01. 2011 | 15:41

Pocestny napsal(a):

K věci:
1. Kolář je na rozdíl od místních žvanilů fachman. Kdybych měl vážit, tak jeden Pavel Kolář je víc, než celá ta vaše gerontovláda, vy triviálové. Proto konstatuju, že na rozdíl od vašich vzteklých cancáků, je jeho psaní k věci.
2. Výpovědi jsou v pořádku - nikdo by neměl dělat práci, která ho .ere nebo tam, kde ho to .ere. Je to v pořádku i vůči pacientům.
3. Co není v pořádku, je otravování se "sedmdesáti" pro každého. Tenhle komunismus nechť si hoši strčí.
4. Pracovněprávní vztah mají lékaři pouze a jenom se zřizovatzelem, což je kraj. Zbytku světa je tento spor irelevantní, pokud péče opravdu zkolabuje, žalujte ředitele špitálů a hejtmany, kdyby nekradli tak horečně, na platy by bylo.
5. Co je vskutku k popukání, je alibismus, se kterým ovšem výtečníci "hromadně konají". Jen co výpovědi naběhnou, všichni pochopí, že dál jsou v tom jen a jen sami. VZP ani jiná pojišťovna je jako živnostníky nenasmlouvá, ven odjede desetina bez rodin a zpět vezmou jen ty na práci, ti plemenní "z rodu X" půjdou dělat chiropraktika.
Když spousta neinteligentních ekonomů i podobně může dělat asistenty a sekretářky, proč by ti neschopní nemohli dělat sanitáře?
VŠ diplom nikomu žádnou práci ani příjem negarantuje, neatestovaný lékař není z pravního hlediska lékař a residentura je humus zadarmo všude.

Veřejné zdravotnictví je problém veřejného sektoru, privát ho může sekundárně podpořit, ale ne mimo rámec selského rozumu. A ten dostává v této partajkleptokratuře na frak zejména.

Jsem si naprosto jist, že 99% hlasitě utíkajících by v situaci - soukr. praxe pod plnou smlouvou ani necekla....jen by radši dál potichu šulili s bodníkem a žrali od pilulkářů a vybavovatelů předraženým a neodůvodnitelným instrumentáriem.

České lékařství je esencí pravidel normalizace - polovojenská diktatura starců, korupce, přetvářka, cynismus ve všech odstínech barev.
Já naopak doufám, že tahle akce spustí řádnou čistku a Kubek a spol. se ocitnou na hrotu widlí, kterými tu tak odvážně mávají.
26. 01. 2011 | 16:05

Pavla napsal(a):

Expert: No pokud v Německu informují média stejně jako u nás, tak jsou pak mé informace možná mylné. A Vy jako znáte osobně alespon těch 500 lékařů, kteří odešli a mají se všichni super, že? Jen mně není jasné, když se tedy 20 let tady nic pro ně neudělalo, proč se nebouřili už v době vlády ČSSD a naše ekonomika prý táhla velice dobře, kdy jim přidáno být mohlo. Začnou vydírat v době, kdy je třeba všude šetřit.
Jinak kdybych měla samé pozitivní zkušenosti a informace ohledně práce a chování lékařů, tak bych jim velmi fandila. Jenže z 90 procent je tomu naopak. Mám jednu kamarádku, dětskou lékařku, která má své povolání jako poslání. Té nečiní problémy se jet do nemocnice podívat na problematické dítě i mimo svoji pracovní dobu, kdykoliv. Takovému lékaři přeji i 100 tisíc. A z nedávné doby mám zkušenost zcela opačnou. Vezla jsem syna do nemocnice se silnými bolestmi v břiše. Každý ví, že taková akutní bolest může být velmi nebezpečná. Po příjezdu - byla normální odpolední pracovní doba - nikoho zrovna v ambulanci neměli, si sestra náš příchod poznačila, dvě hodiny jsme seděli, syn se svíjel v bolestech, ovšem nikoho i přes mé upozorňování nic nevrušovalo. Vždy jen - musíte počkat. Přitom se v ordinaci vesele bavili. To mě pěkně dožralo a nebýt toho, že jsem měla obavy, aby se synovi nějak nepomstili, tak jsem tam udělala pěkný kravál a neskončilo by to jen tak. A jelilkož mám se svými dětmi více takovýchto zkušeností, vůbec s mnohými lékaři soucit nemám. Takoví, kteří se ve většině případů předvedli mně, tak at klidně vypadnou tam, kde se budou moci k pacientům takto chovat.

Jinak vás musím ubezpečit, že Vám mě určitě nemusí být líto. Jsem dost samostatná a silná osobnost a žádný soucit nepotřebuju. Zatím se o všechny umím postarat sama. A nějaké domněnky o jednoduchosti si nechte pro někoho jiného. Protože Vy a Vám podobní tady umíte jen napadat, např. Rumcajse s jeho dílnou, aniž byste věděli, jak žije a co umí. Tady umíte všichni jen kecat a každý podnikatel je pro vás tunelář, zloděj a podvodník. Jenže takto žvaní akorát ti, co si opravdové podnikání nikdy nezkusili.
26. 01. 2011 | 19:25

Pavla napsal(a):

Pocestný: To jste se teda dobře trefil. Jen to někteří opět nepochopí. Přesně tak. Jsem zvědavá, jak skončí únor, jak se ti výpovědníci se vším poperou, až je slavní odboráři, kteří se "prý za ně" tak teď bijí, na ně vykašlou.
Pěkný večer, Pavla
26. 01. 2011 | 19:30

Pavla napsal(a):

Vážený experte, vysvětlete mi, proč ze soukromých nemocnic lékaři neodcházejí. Ted jsem si přečetla, že soukromá nemocnice v Ostrově nad Ohří slaví jeden úspěch za druhým, přetáhla spoustu výborných lékařů a krajská nemocnice v Karl. Varech, nedaleko tedy od Ostrova, je v takové krizi. Pokud soukromé nemocnice fungují dobře, proč se všichni bojí privatizace? Je to jasné, neměli by hejtmani a kraje z čeho krást. Chtělo by to srovnání, jaké dluhy měly nemocnice před privatizací, jak jsou na tom dnes a jaký je stav v nemocnicích krajských.
26. 01. 2011 | 20:34

Expert napsal(a):

To : Pavla
Omlouvám se a znovu vás lituji , ale chytrou z vás udělat neumím.
26. 01. 2011 | 21:58

Pavla napsal(a):

Expert: Vysvětlení a fakta žádné, jen ponižování. No nevadí. Důležité je, že mě lidi, kteří mě znají, respektují a za hloupou rozhodně nepovažují. To je pro mě určitě směrodatnější, než tady nějaké urážky od tzv. expertů a všeznalců.
26. 01. 2011 | 22:55

im napsal(a):

@Pocestný

"....pracovněprávní vztah mají lékaři pouze a jenom se zřizovatelem, což je kraj.."

Drobné doplnění - pár ústavů, fakultních nemocnic i jiných zdravotnických pracovišť přímo řízených a placených státem by se přece jen našlo:

http://www.mzcr.cz/obsah/primo-rizene-organizace_843_1.html
26. 01. 2011 | 23:00

im napsal(a):

A takhle hospodařilo MZdrav se svou kapitolou státního rozpočtu v roce 2009

http://www.mzcr.cz/dokumenty/zaverecny-ucet-kap-mz-cr-za-rok_4344_1720_1.html
26. 01. 2011 | 23:05

Expert napsal(a):

To : Pavla
Vidím, že jste opravdu intelektuálně značně nejistá , takže je vám potřeba vše podávat pomalu a opakovaně.
Takže ještě jednou.
Pavlo, opravdu, ale opravdu vás upřímně lituji , ale někoho chytřejšího z vás opravdu, ale opravdu, udělat neumím .
A k tomu ještě jedno upřímné doporučení . Stýkejte se nadále jen s těmi lidmi, kteří už vás, jak píšete, znají , ti už jsou na vás zvyklí a nic chytrého už od vás neočekávají.Těm inteligentnějším se vyhýbejte , mohla byste je nepříjemně překvapit.
26. 01. 2011 | 23:48

Pavla napsal(a):

Expert: Děkuji, nemusíte ze mě dělat nikoho chytřejšího, vůbec Vám o to nestojím. Mně zatím vždy stačilo ke spokojenému a slušnému životu to, co mám. A o setkání např. s Vámi a Vám podobným určitě nestojím rovněž.
27. 01. 2011 | 00:15

Expert napsal(a):

To : Pavla
To se mi ulevilo.
A pokud ještě přestanete šířit vaší hloupost na blogu, vím , že jsem nežil zbytečně.
27. 01. 2011 | 09:36

Pavla napsal(a):

Expert: V tom případě jsou hloupé i zdravotní sestry a personál, mají stejný názor a tvrdí, že je to vydírání a žádné výpovědi nepodávají. To se uvidí v březnu, kolik doktorů nakonec odejde, vy nejchytřejší inteligente. Zatím jste mi totiž žádnou převědčivou odpověď nedal. Pouze, že podle někoho odešly stovky doktorů jinde a mají se skvěle.
Tímto končím, tak si ulevte ještě jednou. Škoda času.
27. 01. 2011 | 09:57

Expert napsal(a):

To: Pavla
Pokud končíte natrvalo , vím, že jsem nežil zbytečně
27. 01. 2011 | 10:10

Pavla napsal(a):

Expert: Teď tedy lituju já Vás. Protože to máte velmi nízké životní cíle, když Vám k jejich naplnění a spokojenosti stačí odchod jedné hloupé Pavly.
27. 01. 2011 | 13:30

MUDr. Sarka Cihelkova napsal(a):

Vazeny pane prodekane,

Vas prispevek svedci silne o tom, ze Vy sam jste dokladem nekoho, kdo je prespecializovany a kdo nevytahl v zivote paty z Universitni pudy Fakultni nemocnice v Motole v Praze.

Na Vasem miste bych opravdu zvazila napred si zkusit roli ceskeho mimoprazskeho lekare a pote lekare v zahranici, nez psat podobne clanky.

Vas text zni krasne, ale bohuzel prilis nacincane, ale fakta obcas opravdu sklouzavaji do prapodivneho manipulativniho chaosu a misty spekulaci.

Nema cenu, abych tento clanek po zkusenosti z Prahy, z Nemecka, z Ruska, Anglie a ceskeho venkova oponovala. Jen bych si dovolila ve strucnosti par faktu, ktere Vy videt nemuzete:

1/ stale mame skutecne lepsi peci nez cela zapadni Evropa. Jenom mozna ve starsich budovach, ale to je vedlejsi. Coby neurolozka jsem si ze statutarne pridruzene kliniky k UNIKLINIKUM za nekolik mesicu privezla nekolikacentimetrovy stos kazuistik, ze kterych by Vam nejspise vstaly vlasy na hlave tak jako mne. A privezla jsem si je proto, ze mi nikdo neveril, ze je neco takoveho vubec mozneho.

2/ Praha je kapitola sama pro sebe. Jako kazde hlavni mesto. Ja zde ted na stazi ve Sluknovskem vybezku opravdu ocenuji, kdyz muzu nad bezny ramec komplikovanejsi pripady poslat pacienta do specializovaneho centra kde mu je pomozeno. A verte, ze jde o pripady, kdy organismus opravdu neporadi anebo poradi a vysledkem je ale ztrata v podobe invalidity. Vy si zrejme specializovanych metod v Praze nevazite a jste zvykly tuto peci davat vsem, protoze prazaci ji take chronicky vyzaduji a povazuji za samozrejmost /a to zcela agresivne i tam, kde jiz pomoci neda, tak si casto specializovane vykony vynuti/. Ale to pak chybi v regionech, zcela kulha spoluprace s centrem a lekari, kteri zde atestovali, ani kolikrat o specializovanych moznostech nevedi...

Nez psat podobne texty, pane prodekane, vzala bych hadry a sla mezi lid - resp.- zkuste si jednou take stazovat mimo Prahu a specializovane pracoviste. A zkuste resit spise toto.

S pozdravem
MUDr. Sarka Cihelkova
18. 04. 2011 | 22:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy