Připojili Norsko k novému paktu OSN o migraci

13. 12. 2018 | 14:11
Přečteno 1746 krát
Vaše rodná země by měla být vaší nejdrahocennější věcí. Pročpak její vlastní obyvatelé ji nenávidí natolik, že ji chtějí úplně změnit?

Copak jim asi udělala, co jim schází, čeho má stále málo nebo oč tu vlastně běží? Místo toho, aby lidé tu zemi milovali takovou, jaká je, ji chtějí čím dále více a co nejrychleji změnit. Asi již nikdo tuhle rozmařilost nezastaví. Anebo vskutku stále ještě věříte, že nadejde den, kdy se všechny lži pod vlastní tíhou zhroutí a pravda opět zvítězí?

Ze záporných reakcí se dá pochopit, že jde o pakt hanby. Svým podepsáním paktu, aniž by ventilovala co si o jeho formulacích myslí, norská premiérka, stejně jako představitelé dalších zemí, mimo jiné zjednoduší dostupné a flexibilní migrační trasy, usnadní slučování rodin, rozšíří migraci také o řadu uprchlíků údajně prchajících před klimatickými změnami, systémově se bude jak na Internetu, tak na migračních trasách informovat v jednotlivých jazycích, které migranti ovládají, o migračních trasách, výhodách a právech, dále se má přestat mít ty, jež mají být vypovězeni, pod dozorem, dokud zemi neopustí, bezplatně jim bude poskytnuta právní pomoc, bude se vzdělávat samostatný zdravotní personál pro migranty tak, aby se mohly nabízet zdravotní služby uzpůsobeny jejich kulturám, zločiny páchané na migrantech se budou trestat zvlášť přísně, specifické programy mají usnadnit migrantům nastartovat vlastní firmy, a hlavně nebudou moci masmédia zveřejňovat záporné dopady migrace.

Pakt není právně závazný, proč ho tedy podepsat? A čím více zemí se k paktu OSN nepřipojí, tím dutější a nesmyslnější se pak stává. Celý smysl jakéhokoliv paktu obvykle spočívá v tom, že má být závazný. Jinak by to nebyla úmluvou a jakýpak by měla vůbec smysl? To ovšem neznamená, že se z měkkých zásad nemohou stát morálními závazky na výklad zákonů.

I tak jeho schválení jakožto východisko a rámec skládající se z politických cílů norskou vládou proběhl naprosto bez diskuse v masmédiích či mezi obyčejnými Nory, z nichž pakt podle průzkumu zná pouze 15 % dotázaných. Zamlčovat skutečnosti závažného významu, dokud na ně nedojde, je metodou totalitních států. Nicméně jde o metodu Norům nikoliv neznámou, o čem svědčí např. schválení začlenění Norska do Evropského hospodářského prostoru a do společného trhu EU s elektřinou.

Podle kritiků a odpůrců jde o nátlakový prostředek a povzbuzující faktor na to, aby jednotlivé země vedly více promigrační politiku a přitahovaly více migrantů a zejména, aby se zadními kanály sem dostávali lidé, jež se dosud netěšili právům uprchlíka. Janne Haaland Matlary, profesor sociologie Univerzity v Oslu na poli mezinárodní politiky, tvrdí, že takové tzv. platformy, ač nejsou právně závazné, stanoví pokyny a dokonce presumpce (správnosti) pro politiku v této oblasti v jednotlivých zemích. Pakt migrace OSN je implicitní směrnicí o tom, že migrace je nutnost a něco dobrého, jak uvádí např. server www.faktisk.no. Norsko může být napomínáno, že nedbá směrnic, jež samo odsouhlasilo.

Na paktu se velice aktivně podílela řada vyjednávačů také z Norska a organizací této země, jak uvádí např. server www.document.no. Ještě větší snahou o přizpůsobování se migraci a migrantům ubližují svrchovanosti. Formulací „starat se o to, aby migrace probíhala bezpečným způsobem“ si nelze vyložit jinak, než že budou odstraňovány překážky, aby podepisující země přijímaly ještě více a mnohem více migrantů, než tomu bylo dosud. Evidentně výměna obyvatel a jejich nahrazováním tím novým pojetím „my“ norské premiérky Erny Solbergové a její velikého vzoru, německé kancléřky Angely Merkelové, není dost rychlá.

Slučování rodin je paradoxně zmíněno jako prostředek pro začlenění migrantů do většinové společnosti, jež tvoří zatím ještě více původních obyvatel než migrantů. Chápete snad, že ještě více lidí jiných kultur má přispívat k začlenění do kultury, jež je těmto lidem cizí? Navzájem si to zcela protiřečí.

Ještě dosud nebylo rozdílně nakládáno s migranty versus Nory, tak se to od nynějška změní. Již nyní mají uprchlíci v Norsku zvláštní výhody, jež nemůže požívat žádný Nor. Již udělením pobytu, aniž mají odpracovaný ani den, získají nárok na důchod, na nějž je jinak nutné mít za sebou čtyřicet let zaměstnání. V některých okresech mohou chodit do autoškoly a získat řidičské oprávnění zcela bezplatně. Etnický Nor čeká vzadu ve frontě proto, že mají přednost kvóty pro negramotné.

Podle deníku Dagsavisen norská vláda svým usnesením svého ano paktu zároveň usnesla zasahováním do krytí migrace masmédii. Sporný pakt současně žádá po vládě ovlivňovat masmédia, aby tvarovala chápání a ponětí o migraci. Dosud nebyl o migraci otevřený rozhovor v partnerství a souladu se všemi těmi, jež dohromady tvoří norskou společnost. Patrně je to zbožné přání těch, jež si to přejí, ale veřejná výměna názorů by nejspíše nepohla postoji těch, jež se na celou problematiku dosud dívali nerealisticky, snově a humanně jen z pohledu migrantů a migrace samotných, což také těžko může být moc konstruktivní.

Jen potichoučku. Aby nikdo nestihl nic vznášet proti tomu, natož oddálit to, co opravdu zásadním způsobem změní zemi navždy. Norská média a mysl jsou dlouhodobě zaplevelovány zprávami o migrantech a dopadech migrace. Ovšem nezávislá, nezaujatá, nestranná, věcná žurnalistika založená na etických a kvalitních standardech plně respektujících svobodu tisku je nedostatkové zboží, které mnohým schází. Těžko budou norská masmédia, pobírající státní podporu, kousat ruku, jež je krmí. Naopak bude i nadále dusit a potírat jakékoliv věnování se nechtěným, sporným a do očí bijícím následkům migrace, řídit tok informací a ad absurdum vyzdvihovat kapky naděje. Pokud byste sledovali norská média několik desítek let tak, jak to dělám sám, tak byste pochopili, o čem je řeč.

Není možné mít svou zemi rád a zároveň usilovně a jednostranně pracovat na tom, aby se stalo původní etnikum menšinou a pouze jednou z četných kultur ve vlastní zemi. To nejde dohromady a jedno vylučuje druhé, stejně jako se nemůže nažrat vlk a koza zůstat celá. Je směšné a zároveň smutné, že je to vláda, která se nazývá konzervativní, jež v současnosti toto zhoubně objímá a bez dalšího každým coulem podporuje.

Sice již bylo názorovou diktaturu podporující lůzy na demonstracích proti paktu OSN zbito několik těch, jež si trouflo tomuto nešvaru oponovat (kde je demokracie a svoboda vyjadřování, když vás za jejich využití fyzicky napadnou?), jinak Norové jen tak do ulic masově nevyrazí, a to také proto, že vesměs nemají skrze svá média správné a úplné informace o tom, co se v Evropě doopravdy děje. Jako že nepokoje ve Francii také souvisí s přistěhovalectvím. Nebo že tisíce lidí proti němu protestovali třeba v Mnichově.

Mezinárodní velebení průšvihů, jejichž nebetyčné rozměry a osudové dopady s přehazováním na ostatní již dávno známe, může být hnáno nadějí na místo v Bezpečnostní řadě OSN či uznání mezi zeměmi EU. Místo, aby byly problémy řešeny v zemích, odkud lidé prchají, usnadňování migrace přispívá k udržování a dokonce šíření chudoby, kriminality, teroru atd. a ne sociálního smíru a míru.

Podle odpůrců paktu není třeba žádné milosti těm, jež nikdy nejevili žádnou loajalitu. A to již vůbec ne v zemi Vikingů. Což také zavazuje, že? Jakoupak mají Norové vládu, jež staví zcela jiné kultury před svou vlastní? Zájmy Norů jsou nezastupitelné. Jestli jejich vládě dal k usnesení rozhodnutí v prospěch paktu OSN někdo jiný, tak o koho jde? Norové nemají závazky vůči nikomu jinému než vůči sobě samým. Bez Norů zanikne to Norsko, jaké jsme znali. Někdo by měl s tím divadlem již skončit.

Naše pozornost má být odpoutávána či ještě lépe: Naše možnosti toho, abychom mohli sami spolurozhodovat o tom. jaké má být další směřování naší země, ať nám je odříznou. Na shledanou, vládo lidu a demokracie. Bylo nám s vámi dobře, dokud jste byli na návštěvě.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy