Diktatura slušnosti

05. 04. 2013 | 05:51
Přečteno 12987 krát
Odpověď nicku jozkovi z diskuze pod posledním blogem pana Havlíka, v němž autor trefně diagnostikoval nezáviděníhodnou situaci.Čeho se diskuzi nedostávalo, byly návrhy, jak umně líčený marasmus potlačit.
Apelovat na diskreditované jedince u moci, aby se laskavě umoudřili a začali sekat dobrotu, nejspíš nepřinese ovoce.
Neméně marné je, dovolávat se zostřených protikorupčních zákonů, když zákonodárci sami korupci podléhají a dosud není řádně uplatňováno ani to, co už uzákoněno je.
Možnost revoluce spojené s defenestrací by sice mnohá lákavá místa uvolnila, lze ale pochybovat, že na nich usednou revolucionáři vykazující žádoucí kvality.
Zajisté nejschůdnějším řešením bude nechat všechno při starém a stylisticky vybroušeně si chodit naříkat do blogů.

Všem, kdo zavrhují výše zmíněná řešení bych si dovolil načrtnout situaci na blízkém západě, kde se buduje reálně existující demokracie už přes šedesát let, aniž by bylo možno říci, že je hotová a že není třeba ji neustále hájit a kalibrovat.

PRO ILLUSTRACI:
Na německé politické scéně je odhalována jedna nepravost za druhou. V poslední době se to často odehrává tak, že kancléřka dotyčné osobě vysloví bezvýhradnou důvěru a připojí přesvědčení, že se jedná o bezpředmětnou předhůzku. Když s menším časovým odstupem kancléřka vysloví pouze hlubokou důvěru a své přesvědčení, že pan/paní XX záležitost nepochybně vysvětlí, rovná se to onomu „polibku Cosa Nostry“ (Oliver Welke) a veřejně se odpočítávají dny, kdy obviněný půjde od válu a nastane jeho klinická smrt (politická).
Jediná osoba v úřadě, o které se víceméně ví, že přijala nečisté peníze (pro partaj, nikoliv k osobnímu obohacení), je ministr Schäuble. Tato skvrna na saku jej stála kancléřsvtí a kvůli ní se nemohl stát ani prezidentem, ačkoliv k obému měl veškeré předpoklady. Udržel se jen díky své nepopiratelné kompetenci a protože v korupční aféře CDU hrál poměrně bezvýznamnou roli. Po velké čistce na konci Kohlova kancléřství byl víceméně jediným přežívajícím professionálem, jehož CDU měla. Nicméně kancléřkou se stalo tzv. „Kohlovo děvče“, tenkrát alabastrová Angela.

Od této vyjímky odhlédna, je profláknutá korupce na německé politické scéně definitivním ortelem smrti.
Mezi lidem se ustálila dost přesně definovaná mez hanebnosti, jejíž překročení znamená trvalé vyloučení z vyššího úřadu. Tato hranice je jiná, než například v USA, kde politik musí být zbožný, cudný a nesmí inhalovat:
V Německu smí politik například opustit rodinu a vzít si milenku. I prezident smí žit se ženou bez oddacího listu. Politik smí být vyznávající homosexuál, pohan, může být i bývalý anarchista a feťák. Poslední dobou smí být dokonce i ženská. Je mu tolerován omezený počet politických chyb a trapasů. Smí nesplnit přehnané sliby, které dal před volbami.
Nesmí být pedofil, rasista, antisemita, hulvát, nesmí se dát přistihnout při korupci, lži k osobnímu prospěchu a hlavně se nesmí vykrucovat, když při něčem menším přistižen byl. Dále pak nesmí krýt pedofily, podvodníky, lháře atd. byť by byli jeho osobními přateli. Kolegové odhalených bývají medii soustavně nuceni se výslovně distancovat - nebo se solidárně spolupotopit.

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY PŘEKROČENÍ MEZÍ:
Ministři Schavanová a zu Guttenberg byli odstoupeni, protože před lety opisovali v disertačce. Prezident Wulff šel za svou tzv. „Mitnahmementalität“. Nic sice neukradl, soud s ním byl zastaven za pakatel. Jen se rád dával zvát svými kámoši, rád si půjčoval za příliš výhodné úroky – a snažil se to ješte ke všemu ještě zatloukat. Náznak prospěchářství a zakličkování stačil, aby nemohl zůstat prezidentem.
Stávající Kanzlerkandidat SPD, Steinbrück, muž výřečný, intelligentní, schopný, málem utonul v jiné „aféře“: Bral za své přednášky vysoké honoráře. Podle práva mu na to nikdo nemůže říct ani popel. Příjmy byly legální, přiznával je, vše řádně zdanil a kdyby patřil k pravicovému křidlu, bylo by vše v pořádku.
Jenomže se říká, že se pro sociálního demokrata, zastánce to chudých, nesluší, aby vydělával tolik. Zavání to nenažraností, když za přednášku vezme více, než mnozí z jeho voličů vydělají za rok. Toť vše. Mez nepřekročil, ale přiblížil se a už to mu hodně uškodilo.

KTERAK FUNGUJE OČISTNÝ BIČ NA POLITIKY:
Napřed je třeba nepravost odhalit. O to se v nediktaturách zpravidla postarají media a je na konzumentech posoudit a rozlišit, kdy jde o skutečný skandál a kdy o jalové házení špíny v okurkové sezóně.
-------
Preemptivní poznámka na adresu našeho milého agy:
Tuším co chcete říct. Klidně to řekněte.
A i kdyby byly české noviny stokrát zaprodané všem Murdochům světa – o korupčních skandálech se ví, což dokazují i četné blogy na těchto stránkách a i když nevíte o všech, i to co je Vám známo, Vám bohatě stačí abyste z toho vyvodil svoje důsledky.

--------
Dovolím si tedy konstatovat, že na neznalosti situace náprava v Čechách netroskotá.
Troskotá to na tom, že se nenajde dostatečně velká, tzv. kritická, masa občanů, ochotna z všeobecně známých faktů vyvozovat důsledky. Po odhalení se nic nestane, jak popsal pan Havlík.


Základem moci německého lidu je, že voliči mají paměť a jsou mstiví.
Sice ne všichni, ale ona potřebná kritcká masa ano.
Jsou mstiví vůči politikům své vlastní preference.
Ono to totiž jinak ani fungovat nemůže. Nemá přece smysl, aby se konzervativec pohoršoval nad poklesky socdemokrata. Stejně by jej nikdy nevolil. Socka se jen otřepe a píská si dál. Usvědčený socka se bojí, že jeho vlastní stoupenci mu neodpustí jeho sviňáctví. Merkelová se socek nebojí. Bojí se starých, zklamaných konzervativců. A má recht.

Jak německý konzervativec, tak sociáldemokrat je kdykoliv ochoten, vytrestat svou partaj, když tato ve svých řadách kryje neúnosná individua. Tato páka je velmi účinná:
Pan Steinbrück se bojí, že jeho skalní SPĎáci jej budou považovat za hamižného a jeho vlastní spolubojovníci že ho schovají do sklepa, aby jim nezkazil procenta. Angela Merkelová musela volky nevolky vyslovit „důvěru“ své osobní přítelkyni Schavanové (vulgo: vyrazila ji na hodinu), protože tato se v úřadě vykrucovala už příliš dlouho. CDU to stálo těch rozhodujících pár hlasů v zemských volbách v Niedersachsen. (Chudák slušný McAllister kvůli ní přišel ministrprezidentování.)

Existuje zkrátka celonárodní shoda napŕíč politickým spektrem, že neřádný politik nemůže být tolerován, byť by to byl neřád náš. V době nouze jsou demokraté schopni kooperovat přes veškeré ideologické zákopy.
Tak to mělo fungovat už v roce 1933. Tenkrát to bohužel nefungovalo. Němci si to pamatují.

Zajímavým efektem tohoto dobře naolejovaného mechanismu je, že když se nějaký politik smaží ve vlastní šťávě, opozice zpravidla nevykřikuje, nedští oheň a síru. Naopak. Dámy a panové se labužnicky zaboří do svých křesel a vychutnávají podívanou, Občas si decentně smočí, ale vlastní likvidaci přenechávají tisku, voličům a hlavně vylekaným partajníkům hříšníka.

Tohle je, pane jozko, onen koordinovaný postup, o němž byla v diskuzi pod panem Havlíkem řeč. A jde to ještě dál:

Může se totiž stát - v Čechách to je zřejmě pravidlem - že ve všech etablovaných partajích k seslím přilnou zlojedi. Spolehají se na to, že volič bez alternativy bude v každém případě nějakého toho zlojeda volit.
Proto je důležité, aby v nouzi nejvyšší byl občan ochoten dát šanci alternativním břídilům, jejichž hlavní - mnohdy jedinou - předností je, že dosud nekradou (ani neměli valnou příležitost).
V Německu to před lety začalo volbou naivních a hodných pitomečků zelených, kteří až během let vyrostli (častečně) v profesionály a jejichž hlavní doménou není ekologie, nýbž dosud v jejich partaji úzkostlivě dodržovaná poctivost. Ve volbách, kdy všechny ostatní partaje nabízejí mravně závadné kandidáty, bývají voleni zelení a to svorně voliči jak levicovými, tak i pravicovými (naposled u nás v BaWü).
Občané obou politických lágrů se totiž dovedou shodnout i v tom, že ani anarchista nemůže napáchat takové škody, jako koruptní profesionál.
Na místo zelených nastoupili posléze i jiné drobné, zpravidla monotematické partaje jako např. Piráti. Dnes se líhne Alternativa. Všem těmto začátečníkům je promíjeno, že politiku neumí, že jsou to trapní amatéři a že jejich partaje stávají sběrnou nádobou cvoků a bohužel i extremistů. Časem se buď vytříbí nebo zahynou. Ale funkci biče na etablované splní a jsou lepší než skuteční extremisti z prava či z leva.

NUTNOST HYGIENY:
Je správné, aby politik byl takto kontrolován, aby stál neustále pod lustračním rentgenem a byl za sebemenší prohřešek zavržen?
Je.
Jak stále nově odhalované nepravosti, v Německu, ve Francii, by i ve Švýcarsku ukazují, je politická scéna zřejmě místem, které svádí charakternově méně ztepilé jedince do osidel špatnosti a proto je třeba, aby byla neustále plena a cíděna. Jisté nebezpečí je, že budou vycíděni i začátečníci nebo slušní lidé za pouhou nedbalost.
Nechť.
Žádná oběť není příliš veliká. Z reprezentace národa musí být vytřizováni ti, kdo se tam hlásí hlavně kvůli karieře a zisku. Tak jako nelze připouštět slepé uchazeče do letectva s argumentem, že jinak nebudeme mít dost pilotů, nelze dovolit, aby lidé s prokázanou charakterovou vadou byli připouštěni do vyšších úřadů. (Vlastně do žádných.)

Jiné nebezpečí vidím v Čechách, že totiz do politiky se slušní lidé nebudou už vůbec hlásit, protože český volič se vysměje nedostatečné oprsklosti a zároveň promíjí, ba uznává přílišnou oprsklost. A nakonec pohrdne všemi politiky šmahem. Zkrátka není ochoten pečlivě rozlišovat.

---------
Teprve až bude ustanovena diktatura slušnosti, může v dalším stupni vývoje jít o to, jak má vláda vládnout lépe. Jak má politika regulovat bankovnictví, aby mezinárodní trhovníci nemávali politikou dle libosti. Jak zajistit, aby daně neplatili jen poctiví troubové. Jak nastolit sociální spravedlnost, jak zamezit globální nespravedlnost, jak zkrotit lobbyismus, jak zachránit kuňku žlutobřichou, jak najít rovnováhu mezi veřejnou bezpečností a policejním státem. Jak politikům umožnit, aby nemuseli plánovat v krátkých volebních periodách a mohli nutná nepopulární opatření uskutečňovat v dlouhodobé vizi. Kolik politckých chyb vhodno tolerovat. Kde naverbovat politiky nejen slušné, ale dokonce moudré.

O těchto tématech nemá vůbec smysl se bavit, dokud nebude splněn základní předpoklad, totiž vláda pracující v zájmu svých občanů.
Takovou si nelze vyhemzat.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Anna napsal(a):

Díky, pane Procházko, za z mého pohledu skvělý blog.
05. 04. 2013 | 06:39

Tupelo napsal(a):

Povzbudivé čtení, díky za článek. Pro mě bude existovat ještě jedno kriterium pro volbu nových stran nebo hnuti a to nakolik se inspirují zeměmi, ke kterým bychom měli podle mě směřovat (Německo, Švédsko, Rakousko,...). To znamená nevymýšlet si ČEZká specifika proč něco nejde, ale raději převzít něco co se jinde funguje, ať jde o daňový systém {výše progrese, odp. paušály), zákony proti korupci (majetková přiznání, anonymní akcie, veřejné soutěže), nebo třeba i vztah k ekologii (tresty za poškozování přírody) či kartelum (benzinky nebo mobilni operatori)
05. 04. 2013 | 07:15

Ládik!!! napsal(a):

Ve třetím odstavci od konce si protiřečíte: když se do politiky hlásí jen neslušní tvorové, pečlivé rozlišování mezi nimi je platné, jak mrtvému zimník. Nějaké rozlišování může pomoci na obecní úrovni. Na státní si neslušný tvor nechá vyrobit slušný obraz koupeným novinářem.
05. 04. 2013 | 07:17

alojz napsal(a):

Nauč se číst a nepřekrucuj:-))
05. 04. 2013 | 07:28

zemedelec napsal(a):

Pane Procházka.
Považuji Váš blog za dobrý a vhodný.
Přesně,když se národ poučí ze své historie,aby se vyvaroval pochybných politiků,popřípadě je pak donutil odstoupit.Tady bych poukázal na Klausovu degradaci občanských iniciativ,jak je otupit,zesměšnit,které mohou poukazovat na různé špatnosti politiků.Kulturní a umělecká fronta byla také v popředí kritického názoru na na špatnosti,ale už dost dlouho spíš toho využívají.Takoví poslední mohykán M.Šimek,který to uměl podat,tak to mělo odezvu.Pro mě je největším zklamáním média.
05. 04. 2013 | 07:43

rejpal napsal(a):

Naprosto brilantní. Je to přesně to, co potřebujeme - aby politiky trestali lidé z jejich vlastního dvorečku. Dokud je budou tepat jen ti druzí, je jim to dost jedno, z nich jejich voliči nikdy nebudou. A vědí to i jejich strany, takže když už musí někoho stáhnout, uklidí ho někam do tepla.
05. 04. 2013 | 07:49

Analytik napsal(a):

Opravdu chce autor bojovat proti Mafii slušností?
Na Sicilii mají větší zkušenosti a už dávno zjisiti, že slušnost nefunguje.
Jednotlivé odnože Mafie mohou vydávat všelijaké kodexy mravnosti a poctivého chování, ale to je jen finta pro platící diváky. Mafie má jen dva cíle: moc a majetek. Při jejich získávání nebere ohledy.
Zásadní problém českého politika je, že se nebojí ničeho. Právo ani spravedlnost ne něj nemůže (má je zajištěné), je to takový malý bůh svého teritoria.
Defenestrace by určitě pomohla. Nejde ani tak o změnu figurek na šachovnici nebo loutek na politické scéně. Jde o to, aby se zločinci začali bát trestu!
05. 04. 2013 | 07:59

chlebasádlookurky to mi stačí k životu napsal(a):

pane Procházko a pane Havlíku,oba vaše blogy jsou dobré ale vyjmenovaní viníci Klaus , Kalousek a dál?toto vám věří pouze voliči levice, ti vždy vidí druhého jako viníka a nikdy sami sebe.
05. 04. 2013 | 08:24

Silvie napsal(a):

Pane Procházko,
vy mi kapku připomínáte křesťana zbloudilého mezi barbary, který nastavuje druhou tvář i na kříži.
Když vás v noci někdo přepadne a bude po vás žádat portmonku, pomůže vám snad slušnost a promlouvání do jeho temné duše?
Asi dost těžko.
V případě střetu s gaunerem vás nejlíp ochrání nabitá zbraň.
Na gaunery v parlamentu a ve vládě je možné uplatnit ,bohužel, výhradně zákonné prostředky.
Existuje jedna možnost, jak se zbavit minimálně zlodějů (na psychopaty jsme krátcí), a to zákon o majetkovém přiznání (prokazování nabytí majetku a jeho případné nekompromisní zabavování).

Jak ovšem chcete tento zákon prosadit, jestliže každá strana, která se nakonec do sněmovny dostane, posléze hlasuje proti tomuto zákonu?
V českých reálích je třeba držet se onoho pravdivého - Na hrubý pytel, hrubá záplata. Politikům je třeba ořezat jejich pravomoci (včetně imunity) až na kost.
05. 04. 2013 | 08:30

aga napsal(a):

Německo má v globální strategii jiný úkol než Česko, a proto v něm platí jiná pravidla a zákony. Na tvorbu těch pravidel a zákonů má občan vliv zcela marginální. Proto je marné dávat Česku za příklad Německo, a apelovat na občany. Šance, které jsou (zatím, ze strategických důvodů) dopřány občanovi v Německu, občan v Česku prostě nemá.

Diktatura slušnosti je absurdní protimluv, za daných podmínek nelze slušnost prosadit slušností. Politika nemůže regulovat bankovnictví, protože politikové jsou pouze koupenými nástroji bankéřů. Atd.
05. 04. 2013 | 08:34

rejpal napsal(a):

Analytik
Já ten text pochopil jinak. Podstatou změn k lepšímu není nástup slušných lidí do politiky (ne že by nebyli potřeba), ale změna postojů VLASTNÍCH politických stran vůči šibalům, která je vynucena nikoli morálním prozřením, ale obavami z prohraných voleb. A ty volby prohrají ne proto, že z chybujícího normálního občana se stane Mirek Dušín, ale že se vykašleme na fankluby politiků a stran, ale budeme je posuzovat stejně jako lidi ve svém okolí, své zaměstnance a tak dál. Nebudeme jim prostě tolerovat lumpárny jen proto, že jsou "naši". Což nejméně třetina voličů dělá (bohužel to dělají i některá média). Fankluby patří na fotbal nebo na hokej, v politice nemají co dělat. Kdo chce fandit, ať se stane jejich členem, tak už je to něco jiného (ale znám dokonce i několik straníků, kteří svou vlastní stranu v některých volbách nevolí, což je paradox zdánlivý).
Taky nevěřím na pozitivní důsledky nějakých defenestrací a revolucí. Většinou - až se pěna usadí - jsou na konec všichni rádi, že to není o moc horší než dřív.
05. 04. 2013 | 08:34

paprika napsal(a):

Výtečný blog, jen se bojím, že v tomto národě, který dopustí, aby byl zvolen prezidentem gangster, aby jej vystřídal bezprecedentní lhář, že v tomto národě nelze vytvořit potřebný tlak na politiky-jsme zkrátka příliš namočení v tom marastu my všichni.
05. 04. 2013 | 08:38

Luba napsal(a):

No jo ...

Problém je,
že v té významnější části Německa byla diktatura jen 22 let, kdežto u nás vládla státostrana cca dvakrát déle.
Jak jsou na tom Ostdojči?

Našinec tak má ke stanictví přirozený odpor. A nevstoupí do těch stran, a nevstoupí ...
Kdo jiný by pak měl ty zkorumpované politiky vyhodit, než straníci jejich vlastní strany?

Myslet si, že tento úkon je v moci voličů, jest iluzí.
Nikoli! Strany s maximálně třiceti tisíci členy jsou strany tzv. volební (u nás jsou to takřka všechny). Jejich provoz se neuživí z členských příspěvků, a tak jsou závislé na sponzoringu nejrůznějších mafií. Ty pak mají své zájmy, které v rámci "podniku", který si "koupili", prosazují.
Ideje jejich řadových členů či voličů jsou podružné.
V nejvyšším velení se pravidelně střídají ti, slovy ODS-Drobila (tomu, co mu dle Klause "bylo nadrobeno"):
"Ti, co spolu kradli koně".
Tj. tací, kteří jeden na druhého něco ví, a tak se vzájemně drží u lizu v šachu.

Jelikož takto nefunguje jen ODS, ale i ČSSD, jsou obě tyto strany pro lidi, volající po změně, naprosto nevolitelné.
Přesto je volí, protože je v lidské přirozenosti preferovat mizernou, ale známou jistotu, před nejistou nadějí, která byla tolikrát zklamána.

Receptem na změnu je udělat z tzv. volebních stran strany masové.
Tj. strany se stotisícovou členskou základnou, závislé na příspěvcích svých členů, s pravidelnou obměnou lidí na vedoucích stranických postech. Na odpovědných místech nemají být ti, co mají "vysezeno", ale ti, co mají nápady, ideály, schopnosti a energii své nápady prosadit a realizovat.

Ale jak tohoto zázraku docílit, když máme ke stranám a stranictví léty zakořeněný odpor? Reklamou?

Stranictví musí být "in" a "trendy".
Třeba zase pomohou Mádl s Issovou :)
Nebo Gotťák s Jágrem vstoupí do ODS, Kvitová s Dykem do ČSSD ...
Nečas vystoupí z ODS, Hašek z ČSSD, Kalousek z TOP-09 ...
05. 04. 2013 | 08:38

Elena napsal(a):

Blog je dobrý,
lenže problemom je ako tu skutočnu, pravu nefalšovanu slušnosť rozoznať, ked sa všetci kolom dokola na slušnakov len tvaria.
05. 04. 2013 | 08:39

aga napsal(a):

rejpal

Strany - jak jste viděl v přímém přenosu - jsou sestavovány na jedno použití, za účelem splnění předem určených úkolů (u nás např. restituce, reformy). S tím, že následně mohou volby prohrát, jejich zřizovatel počítá - že to některým politikům nedojde a šprajcují se je úsměvné, a na takové máme vždy něco v záloze. Rovněž máme v záloze spoustu náhradníků, kteří za padlé bílé koně převezmou štafetu.

Jak chcete něco posuzovat, když se o tom dozvídáte pouze ze stranami a jejich zřizovateli vlastněných novin. A i kdybyste posoudil, nebude vám nabídnuta žádná lepší alternativa.

Je to neprůstřelné.
05. 04. 2013 | 08:44

Analytik napsal(a):

Silvie 08:30

Nyní jsme v situaci, kdy ostře nabitou zbraň mají v rukou pouze gauneři.
Právě zákony, kterými s nimi chcete bojovat, jsou v rukách politických gaunerů v Parlamentu. I kdyby schválili zákon, který by mířil proti jejich zájmům, jistě v něm budou zadní vrátka, kterými ten zákon obejdou.
Podle jejich názoru platí zákony jen pro prostou lůzu. Oni jsou nad zákony.
Proto se jich musíme zbavit jinak, než zákonnou cestou.
Defenestrace byla úspěšná, proč hledat nové cesty?
05. 04. 2013 | 08:44

Anna napsal(a):

Silvie
"Jak ovšem chcete tento zákon prosadit, jestliže každá strana, která se nakonec do sněmovny dostane, posléze hlasuje proti tomuto zákonu?
V českých reálích je třeba držet se onoho pravdivého - Na hrubý pytel, hrubá záplata. Politikům je třeba ořezat jejich pravomoci (včetně imunity) až na kost."
---

Jenže to prakticky musí provést zvolení zákonodárci. Takže beze změny se ničeho nového nelze dobrat.

Stejně jako Rejpal vidím řešení v tom, že "očistu" bude provádět každá strana, že na každou stranu budou tlačit řadoví členové i její voliči... Bez toho se k nějakým výraznějším změnám podle mě nedobereme.
05. 04. 2013 | 08:47

Elena napsal(a):

Pán Autor,
slušnosť má nepisane pravidla, to je tiež problem, preto že čo je pre jedneho slušne, pre ineho zase naopak neslušne, napríklad v nemeckohovoriacom prostredii za neslušnosť sa nepovažuje ked si v spoločnosti s prepačeniem prdneš a grgneš, ale záse ine národy to neznesu :))
Pekný deň.
05. 04. 2013 | 08:50

aga napsal(a):

A osobně, pane Procházko,

Vá sám jste možná z osobních důvodů "němectvím" okouzlen, a a tak nechcete slyšet stále se množící hlasy zbytku Evropy, která se zase ze svých osobních důvodů nechce nechat natlačit do pozice učedníků na Němce. Řek je rád Řekem, Ital Italem. Čech většinou není rád Čechem, protože mu už dlouho vysvětlují, že se to nesmí - ale to je jiná kapitola. Bohužel, Němci si chtějí postavit EU podle svých představ a nejsou snad ani schopni pochopit, co na tom zbytku národů vadí. Německo se chová jako overprotektivní autoritativní rodič - a to vždy spolehlivě vyvolá vzdorné reakce u těch, které cpete do rolí nedospělých dětí.
05. 04. 2013 | 08:52

Anna napsal(a):

Luba

Navrhuji tedy začít kampaň za švýcarský systém polopřímé demokracie.
05. 04. 2013 | 08:53

Analytik napsal(a):

rejpal 08:34
Proč složitě hledat a vymýšlet už vymyšlené a léty osvědčené?
Ve středověku přišel zloděj o ruku. Jedinou rukou se mu pak hůř kradlo a riskoval, že přijde i o ni.
Ostatní zloději měli strach, tak kradli méně a opatrněji.
Čeho se má bát dnešní mafián? Z toto, co ukradne, zaplatí nejvýše 20% pokutu a může v pohodě pokračovat. Tunely od miliardy výše jsou automaticky promlčeny.
I když zvolíte jinou partaj, jsou to pořád stejní lidé, jenom v jiných kabátech.
Demokracie je jen trik na oklamání voličů! Mafie je věčná.
05. 04. 2013 | 08:55

Silvie napsal(a):

Analytik
Obávám se, že máte pravdu, jenže lidi jsou lhostejní nebo se bojí...
Zrovna jsem narazila na článek, který to jenom dokládá.
" Žijeme uprostřed násilí a strachu. A také všeobecné zbabělosti. Uvědomil jsem si to, když jsem byl 2. dubna na veřejném ústním jednání na městském magistrátu (psal jsem o tom v článku). Když jsme trpělivě úředníkovi vedoucímu jednání pomalu a opakovaně diktovali připomínky ke spisu stavebního úřadu, to aby je svým tempem stačil vyťukat na klávesnici, uvědomil jsem si rázem tu absurditu a směšnost situace. My se snažíme věcně předložit připomínky a vůči nám veřejnou moc zastupuje člověk, který jako vedoucí oddělení stavebního řádu je od léta minulého roku trestně stíhán pro zneužití pravomoci úřední osoby. Podle zpráv, které proběhly v médiích, byl obviněn z toho, že na magistrátě povoloval stavby v rozporu se zákonem a podílel se na několika černých stavbách. Možná tomu tak bylo, možná ale ne. V každém případě by do ukončení věci na takovém vedoucím místě magistrátu pracovat neměl. Pokud by z takového trestného činu byl obviněn advokát, ohrožovalo by to podle zákona o advokacii důvěru v řádný výkon advokacie tímto advokátem a výkon advokacie by nejspíše byl dotyčnému pozastaven. Pro úředníky nic takového neplatí. Správní orgán, magistrát, všichni ti úředníci mají lidi za blbce, kteří se nikdy neozvou.

Chvíli jsem uvažoval, co by se asi stalo, kdybych vznesl námitku, že si nepřeji, aby veřejné ústní jednání vedla taková osoba a trval na tom, aby námitka byla zaprotokolována. A hned jsem si v duchu odpověděl, že zcela určitě nic. Vždyť na magistrátě je trestně stíhán primátor, jeho náměstek, ředitel městské policie a další osoby z magistrátu včetně „právníka s mnohaletou zkušeností“, jak lživě magistrát prezentuje (rovněž trestně stíhaného) policejního exprezidenta Petra Lessyho, kvůli němuž byl v prosinci 2012 na magistrátě zřízen odbor bezpečnostních složek a prevence kriminality, aby měl Lessy čemu šéfovat.

Do protokolu jsem měl námitku proti tomu, že veřejné jednání vede trestně stíhaná osoba vznést, ale neudělal jsem to. Nedivil bych se, kdyby na takovou situaci někdo temperamentní zkratově reagoval tím, že by úředníka inzultoval a dal mu třeba pár facek. Ihned bych se bezplatně ujal jeho obhajoby, pokud by to úředník nahlásil. Chce to nebetyčnou drzost, předstoupit jako trestně stíhaný vedoucí oddělení stavebního řádu před veřejnost a úředně jednat s lidmi. A lidé to vědí a přesto mlčí. Čím to je? "
Já bych dodala, že podobně se to má i s nemalou částí justice a policie.

Kráceno - http://www.blisty.cz/art/68073.html
05. 04. 2013 | 08:59

Marian Sokol napsal(a):

Děkuji, poučné čtení.
05. 04. 2013 | 09:00

Míval napsal(a):

Autore, jakákoliv diktatura nikdy nemůže být v delším, než zanedbatelném, časovém horizontu slušná. Může si dát název "diktatura slušnosti",ale dopadne to úplně stejně jako třeba "vláda rozpočtové zodpovědnosti a boje proti korupci ".
05. 04. 2013 | 09:01

stejskal napsal(a):

Díky, pane Procházko!

Německá poválčená společnost potřebovala desetiletí, několik generačních obměn (zejména reflexi, kterou přinášejí mladší, zákonitě se vymezující stejně jako kdekoliv na světě a kdykoliv v historii proti svým otcům), celou řadu slepých cest (za mnohé třeba teror ultralevicové RAF či fašisující tendence některých konzervativních politiků), než dospěla do tohoto stavu.

Jsem přesvědčen, že tímto směrem míří i tato společnost. Není moc důvodů, aby tomu tak nebylo, řekl bych.

Hezký den.

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 09:02

rejpal napsal(a):

aga
Možná máte pravdu a neprůstřelné to opravdu je. Jenže přijetí téhle myšlenky do důsledku znamená, že NEMÁ SMYSL DĚLAT COKOLI. Což vede k tomu, že nikdy se nic nezmění, i kdyby se změnit dalo.
Vymýšlení krásných nových volebních systémů, přímé demokracie, změny ústavy a řada dalších věcí - to by podle mě měl být strategický cíl, nikoli začátek. Kompetentní instituce to za současných podmínek neudělají, nejsou šílení, aby šli proti vlastním zájmům (a zájmům těch v pozadí). Musíme začít u sebe (a to je sakra těžká věc, protože se musí změnit chování většiny). Pokud tohle nedokážeme, nepomůže nám nic a nikdo.
Mrzí mě, že všechny ty bohulibé iniciativy se ve svých cílech zabývají tou technickou stránkou věci (a každá ke všemu jinak), ale neapelují na změnu volebného chování lidí (ledaže chtějí sami kandidovat, ale zohle nemá být agitace, ale obecný přástup).
Můžeme chodit na náměstí, jak chceme /a měli bychom/, můžeme donutit vládu, aby odvolala nějakého jednoho ministra, když se zachová hodně i přes současnou čáru, ale dokud nepřestaneme (třeba dočasně) volit strany, které tyhle lidi generují a posílají ke kormidlům, a ukojíme svou touhu po změně třeba kroužkováním, je šance na změnu opravdu nulová, a stěžovat si můžeme jen sami na sebe.
05. 04. 2013 | 09:02

matů napsal(a):

Základem demokracie mají být novináři,kteří odhalují nepravosti.Proč to jde jinde a u nás né?Němečtí novináři jsou asi objektívní.Nepravosti vidí v pravo i v levo.Můj dojem je,že naší novináří se chtěji zavděčit někomu,kterého potřebují,proto píšou jen ve vlastním zájmu a pro své zaměstnavatele.Stejně jako zaměstnanci v soukromém sektoru.Zdárným přikladem je ČT,hlavně redaktoři ČT 24,nějaký náznak k zlepšení jsem sice zargistroval,ale malý Opravdu jsme opoždění ve vývoji.Jak s toho ven nevím a neví to mnoho z nás a toho využívají ti kteří nám vládnou,nebo chtějí vládnout.Jinak blog hodnotím velmi vysoko,dík p. Procházko.
05. 04. 2013 | 09:03

aga napsal(a):

rejpal

Nedávno jsem se díval na Prima ZOOM na dokument o římském impériu. A znovu mi došlo - ano, NIC se nezměnilo a nezmění. Asi se opravdu změnit nedá. Jediné, co můžete změnit, je váš vlastní náhled na realitu, na její smysl a na smysl vaší existence v ní.
05. 04. 2013 | 09:06

rejpal napsal(a):

Analytik
otázka zní - jak to chcete udělat, aby si zloději sekali ruce (nebo jim byly sekány). I kdyby revoluce přinesla pozitivní změnu, kdo ji udělá? Zase nějaká jiná mafie? Jestli tady dojde k nějaké revoluci, tak to už bude muset být situace o hodně horší než je teď, pak se dá očekávat hodně kravavý průběh - a co bude na konci? Nová elita, která ve snaze se zakonzervovat u moci přitvrdí, a odstraní i ten tenký nátěr demokracie, co tady je. To všechno už tady mockrát bylo. Skuteční viníci buď včas zmizí (ti známí), nebo se přidají k nové elitě (ti v pozadí).
Radši zůstanu na zemi s opatrnou vírou, že i těm natvrdlejším jedincům nakonec dojde, že někdy je pro zájem strany, které fandí, lepší volit nějakou opozici, než ji. I když to asi bude trvat dlouho a změny se asi nedožiju.
05. 04. 2013 | 09:08

rejpal napsal(a):

aga
Taky ZOOM sleduji a často je to docela poučné. Ono se mění, ale vývoj nejde jednosměrně, ale v Elliottových vlnách nahorů i dolů. Možná nás nakonec smete nějaký supervulkán dřív, než bychom si přáli, ale máme proto na snahy něco dělat rezignovat? Není to proti biologické podstatě života?
To neznamená, že nemáme zůstat realisty a skeptiky.
05. 04. 2013 | 09:10

Jana Pechová napsal(a):

"Jiné nebezpečí vidím v Čechách, že totiz do politiky se slušní lidé nebudou už vůbec hlásit, protože český volič se vysměje nedostatečné oprsklosti a zároveň promíjí, ba uznává přílišnou oprsklost. A nakonec pohrdne všemi politiky šmahem. Zkrátka není ochoten pečlivě rozlišovat."

V tomhle je podle mě dokonalý úhoz na hlavičku hřebíkovu. Snad bych ještě dodala: striktně pravolevá česká voličská základna je ochotna tolerovat "těm svým" cokoli, opačným nic. Výsledkem toho je, že ti největší grázlové, vezoucí se na vlně hlavních ideových proudů, se vždycky dostanou do čela. Nevyhranění voliči - kterých, zdá se, přibývá - pak míní, že politika je svinstvo apriori a slušný člověk do ní neleze.
Pozoruhodné přitom je, že ač jinde jsme národ, který má tolik v oblibě kolektivní vinu, u voleb, kde by uplatnění principu bylo na místě, jako bychom začali uvažovat úplně jinak. Klidně házíme do uren kandidátky stran s grázly.
Tohle jsme prokaučovali v 90. letech, kdy většinu lidí Václav Klaus přesvědčil, že nemá smysl volit malé strany. Těm tak dnes chybějí lidi stejně jako těm velkým.
05. 04. 2013 | 09:11

Elena napsal(a):

"Zametanie problemov pod koberec" alias diktatura slušnosti.
05. 04. 2013 | 09:11

jozka napsal(a):

Adam Prochazka:

Coz o to, navod je to hezky, dekuji za praci s popsanim stavu. Jenze... Pominu-li skalni jadra (zejmena ODS a KSCM) do jiste miry to funguje i u nas. V cem se rozchazime, je praxe nasledujici. Volici krouzkovanim vydrti nehodneho jedince pryc. Strana se o nej postara... a za nejaky cas se vrati dvermi. Viz Marek Benda nebo Langer. Nebo Drobil. Nebo Palas. Varianta druha. Strana jde do kopru, zalozi se nova, lepsi, cista... ted uz nam verte. A jede se dal mocalem cernym... viz TOP09. Zalozi se "falesne leve kridlo", ktere nalaka volice, kteri chteji alternativu. Viz VV, Zeleni... a po volbach je vymalovano. Boj s dinosaury se stane takvou legrackou, pacifismus jen nepochopenim. Ano, strana je na odpis, ale s vicenasobnym pouzitim se stejne nepocitalo. Ten posledni a nejkriklavejsi vystrelek uz jsem zminoval. Zformovani nove strany primo v parlamentu uprostred volebniho obdobi. Proste se par chlapu sebere a ve dvaatricate minute zjisti, ze vlastne vzdycky chteli kopat za nekoho jineho. A divak sedi na tribune a cumi, protoze neveri.

Problem je, ze zpetne vazba je az "za dlouho". Mezitim se rozjede to, co potrebujem. Sveho casu to byla "troskarina". Delaly se INDOSe. Dnes uz se s tim nikdo nepare. Udelaji se rovnou cirkevni "restituce". sKarty. Proste se nasadi pijavice pod koleno.

Ale co je hlavnim problemem, ze my se tu bavime o tom, jakoby nasi hlavni predstavitele byli tim, kdo spravuje stat ku prospechu statu a tim, kdo muze neco ovlivnit. Jenze cim dal vic se ukazuje, ze tomu tak neni. Jsou to osoby nastrcene za jedinym ukolem. Zprostredkovat zisky. Tu Drabek, tu Kalousek, tu Barta... Kdyz je vymenime, lidi v pozadi si dosadi nove. A na lidi v pozadi paky nemame.

A nemyslim si, ze by nejaka vetsi cast volicu touzila po zprisnovani zakonu. Spis by ocenila dodrzovani stavajicich. Ratha chytili, vse kristalove jasne. Je ve vazbe jedenact mesicu a konecne se to dostane k soudu. Media s nim uz naprosto jasne zachazi jako s odsouzenym. Mozna bude, nevim. Sisku chytili taky. Za par dni byl venku. Dalik dtto. A ticho po pesine. Kdyz se ozeru ja, naborim auto a pak jeho ridice umyslne prejedu, uz si budu kroutit trest. A Janousek?

Dokud tu bude tohle, jsou rady o trestani vlastnimi legracni. Proto jsem o tom psal. A jak z toho ven nevim. Kdybych vedel, byl bych velice brzo mocnym muzem.
05. 04. 2013 | 09:12

aga napsal(a):

PS

Ten dokument byl hlavně zajímavý tou paralelou mezi chováním Říma a Německa v rámci jimi tvořených impérií. I Řím v zásadě přinášel mír, relativní blahobyt a lhostejnou náboženskou toleranci - dokud se porobené národy chovaly podle římského vzoru. Jejich představitelé byli korumpováni získáváním statutu římského občana. Nakonec to všechno krachlo na duchovní, emocionální vyprázdněnosti tohoto čistě praktického, pragmatického a racionálního zřízení, zrušila to zevnitř jedna asketická sekta a zvenku divocí barbaři.

Emoce se nedají zadupávat a přehlížet věčně...
05. 04. 2013 | 09:15

rejpal napsal(a):

jozka
kroužkování je v daném kontextu naprostý nesmysl. Má význam jen tam, kde vadí nějaký konkrétní člověk, ne kde vadí celá špička. Strany, které neominují profláknuté jedince, lze pouze nevolit (a kroužkovat třeba nějakou důvěryhodnou osobu na jiné kandidátce). Celou dobu mám podezření, že ten hoax o důležitosti kroužkování pustily do éteru právě štáby stran, které se nejvíce bály propadu. A byly chytré, zabralo to.
05. 04. 2013 | 09:19

Silvie napsal(a):

Matú
Řekla bych, že to nemá vůbec co dělat s nějakými čtyřiceti lety bolševismu, jak je nám neustále médii předkládáno - účelem má být zřejmě snaha o vnucení viny VŠEM občanům bez rozdílu za skutky politických garnitur, soudců, policie, úředníků...

VŠICHNI jste špatní, všichni se na tom marasmu podílíte, tak držte hubu.
To slyším já mezi řádky.

Ale tak to přece vůbec není!
Problém tkví spíš v naší národní povaze-submisivní a maličko předposrané.
Bulhaři i Poláci dokázali s přehledem vymést vládu, přestože mají za sebou taky leta bolševické diktatury.

Češi by zásadně neměli akceptovat to, co jim už 23 let cpou podprahově média - tedy kolektivní vinu.
Je-li vláda tak špatná, jako ta současná a jsou-li politické strany tak prohnilé, pak nezbývá ,nežli se bránit občanskou neposlušností.
Nějaké kroužkování a kosmetické úpravy nás rozhodně nespasí.

A hlavně ne srovnávání s Německem a čekání na to, že se společnost časem "očistí" sama.
05. 04. 2013 | 09:26

rejpal napsal(a):

aga
Pro mě "nejděsivější" byla informace o tom, že již ve třicátých letech předpověděl jeden matematik hospodářský vývoj na desítky let dopředu. To totiž znamená, že nejen chování jednotlivce, se řídí nějakými vlnami, ale že myšlení celé společnosti je kolektivní, jakoby synchronizované (pokud nežijí některé civilizace izolovaně). A události pak probíhají tak, že dojde-li k nějakému impulsu, nic už to nezastaví. Ale i ty předurčené vlny mohou mít různou amplitudu, různou rychlost - a tím i odlišné důsledky.
05. 04. 2013 | 09:26

rejpal napsal(a):

jozka
ještě glosa. Buďte rád, že nevíte. Kdybyste věděl, nejspíš byste nebyl mocným mužem, ale psalo by se o vás o v černé kronice.
05. 04. 2013 | 09:28

Analytik napsal(a):

Silvie 08:59
Pochopila jste správně!
Ještě si na závěr zopakujme definici demokracie: je to (prý) vláda lidu.
Současný český model demokracie spíš připomíná vládu proti lidu.

Rejpal 09:08
Samovolné změny k lepšímu se nedočkáte!
Co je politická strana a jaké má cíle?
Je to skupina lidí, kteří spolu mluví a mají společné zájmy.
Ty zájmy platí pro celé politické spektrum: majetek a moc nad ostatními.
Když je to možné, jdou za svým cílem pomocí zákonů, které samii tvoří podle aktuální potřeby. Když to tak nejde, tak bezohledně kradou za asistence zkorumpované Policie a Justice.
Proč by politici - hlavní účinkující v této tragédii - dobrovolně měnili scénář ve prospěch nás - platících diváků???
05. 04. 2013 | 09:30

jozka napsal(a):

rejpal:

Jasne, krouzkovani neni trestani stran, ale jedincu. Neni to trest smrti za kradez, ale uteti ruky. Tedy resp. bylo to tak prezentovano. Zatim to vypada, ze to bylo akorat vsunuti ruky do kapsy u bundy s tim, ze az se bude volic koukat jinam, zase se ruka vynda.

A o tom, jak bych skoncil si iluze nedelam. Historia magistra vitae est.
05. 04. 2013 | 09:33

jozka napsal(a):

rejpal:

Co se te predpovedi. Ze by Hari Seldon?

:-)
05. 04. 2013 | 09:34

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, nihil novi, furt dokola ...
Dám cicera.
Veskriz ...
http://www.elixir.estranky.cz/img/picture/4/cicero.jpg
05. 04. 2013 | 09:34

modrý edvard napsal(a):

Velmi pěkný blog. S autorem souhlasím, jako problém vidím to, že to je běh na velmi dlouhou trať. Asi by bylo zajímavé vědět, jak se Němci do tohoto stavu dostali. Podstatné je zbavit se "fanklubového" vidění.
Poznámka ke stranám jako jednorázovým volebním uskupením : no proč ne. Pokud přijde strana, kterou založí Bém, Rath a Tlustý, tak se každý může rozhodnout, jestli ji bude volit.
Poznámka k financování stran: opravdu potřebují tolik peněz k volbám? Není to jen mlha, kterou před námi vytvářejí, aby se mohly ztrácet peníze? /nebo mlha, kterou před stranami vytvářejí volební agentury, aby měly z čeho žít?/ Fischerová dokázala získat za 137 tisíc Kč 166 tisíc hlasů.
05. 04. 2013 | 09:36

stejskal napsal(a):

To vše, co píšete ohledně Říma, Německa a analogií k dnešku, pane ago, může být pravda. A asi dokonce i je, i když jistě se to tvrdit nedá.

Jenže toto všechno se
1) dozví až generace po nás, protože v historii žádné absolutní zákonitosti neexistují
2) ani to není důvodem nezkusit prožít život slušně a radostně (protože stejně nelze změnit svět k obrazu svému, což je nakonec dobře). Snažit se změnit to, co změnit mohu, přispívat k tomu, co mi přijde správné, a nenechat se otrávit, ničit, znechutit, paralyzovat tím, co mi správné nepřijde.

Pan Procházka píše o té části společnosti (všude ve světě, nejen v Německu), která nahlíží svět kolem sebe výše uvedeným přesvědčením. Sousloví "diktatura slušnosti" se mi docela líbí. Řekněme jako nástroj. Osobní postoj bych pak nazval "pragmatickou slušností". Neboli člověk se chová vůči druhýn slušně (to neznamená slabošsky, podřízeně atd.), protože mu to přijde pragmatické.

Pane rejpale,
může být pravda i to, že nějaký matematik (či třeba Nostradamus) předpověděl "hospodářský (či jiný) vývoj na desítky let dopředu. Napadá mne: stovky tisíc lidí (ne-li miliony či více) v historii lidstva předpovídaly budoucnost. Sem tam se podle teorie pravděpodobnosti usel i někdo trefit ;-) Nádherné na tom jem, že dopředu nikdy nevíte, kdo to bude. A zpětně se pak takové předpovědi přikládá daleko větší váha, než (coby potvrzení teorie pravděpodobnosti) má.

Hezký den všem.

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 09:39

aga napsal(a):

rejpal

To, že je lidské nevědomí společné, formuloval Jung, před ním to ale tušily všechny "primitivní" národy, které na jeho "čtení" používaly například astrologii. V té byly archetypální vzroce zhmotněny v planetách, hvězdách a zákonité vztahy mezi nimi se odečítaly z jejich vzájemných pozic atd. Geniální matematik zřejmě ony vzorce uměl převést na čísla.

Bohužel, tahle civilizace se tváří, jako by vše řídila ona čísla (racio), a ne ty emoce, to kolektivní společenské nevědomí ... Proto se - marně - snaží měnit čísla místo svého chování.
05. 04. 2013 | 09:40

Silvie napsal(a):

Analytik
Pokud jste si ale všiml, ono se totéž odehrává v globálním měřítku.

Světoobčané si začínají všímat toho, že jsou ovládáni cca 400 rodinami miliardářů, kteří prudce bohatnou na jejich úkor.
My jsme jen malou součástí toho všeho.
Scénář bude pravděpodobně stejný nebo velmi podobný tomu, když se začaly hroutit bolševické systémy - syndrom vyhoření se tomu říká.

Ta změna nepochybně přijde.
Nejasné je pouze to, zda povede k ještě většímu chaosu ve světě nebo ke svobodě.
05. 04. 2013 | 09:44

Baba Jaga napsal(a):

Tak tu dnes na nás opět jukli zlojedi...
Německo má téměř 8x více obyvatel a tudíž přiměřeně i politiků. Pravděpodobně většinou "nezlojedů" - není těch, co se na ně něco našlo, zase tolik.
No, my si počkejme na obrodný proces s panem Rathem, když už je i se společníky obžalován a 3 auta důkazů dodáno soudu. Budou následovat další či třeba jen odchody z politiky za pochybení v čemkoli?
Kdo ví, jak by se jeden z nás každý choval ve zvolené funkci, v těch nejvyšších obzvláště. Co Vy, pane autore? Volby jsou za rok.
05. 04. 2013 | 09:48

aga napsal(a):

Pan Stejskal

V bodu 2) kopete do otevřených dveří - jak asi víte. To, že máme prožít svůj život slušně a radostně, tvrdím opakovaně. Jen si tu "radostnost" nemíním pořizovat za cenu obelhávání sama sebe i jiných.

"Diktatura slušnosti" je sousloví, které se líbí každému potenciálnímu diktátorovi. Ještě jsem nezažil takového, který by přiznal, že je neslušný. Ti "nejslušnější" bývají často nejkrutější k těm, které považují za "neslušné". Zajímavé, co vše se podle vás "nedá tvrdit jistě", zatímco o "skušnosti" máte zřejmě tu jedinou správnou představu Vy, a jste ochoten ji diktovat ostatním.
05. 04. 2013 | 09:48

modrý edvard napsal(a):

Přečetl jsem si blog p. Havlíka a diskusi pod ním. Pokládám to za příklad fanklubového vidění. A kromě toho, pro mnoho lidí je zřejmě důležitější, aby se nevrátili sudeťáci, než cesta k demokracii. ŠEDESÁT OSM let po válce.
05. 04. 2013 | 09:48

rejpal napsal(a):

jozka
J.T. Elliott. Není to věštírna Delfská, ale aplikace nějakých pravidel chování vln. Je to fascinující záležitost, řada lidí podle toho obchoduje na burze, pokud se naučí ty věci správně číst (což není vůbec jednoduché).
Analytik
Neměl byste nebrat v úvahu i to, že strany sice jednají podle zájmu svých vlivných (= donorů peněz), ale jsou tvořeny entitami konkrétních lidí, kterým kromě o stranický zájem jde i o zájem soukromý. Být poslancem/ministrem, to přináší nejen možnost do věcí mluvit, ale také soukromé požitky. Volební debakl konkrétní strany znamená pro její konkrétní politiky odchod z vlivných pozic, a to se nikomu jen proto, že pár kolegů zvlčilo a chovalo se na DANÉ POMĚRY nestandardně, nechce (pokud tuší, že preference padnou). Na tomhle principu stojí kontrola věci a jaký takýs normální stav, kde politici jsou také často bezcharakterní, mafie existují, ale drží se v nějakých mantinelech. I takový stav by byl ohromný úspěch, ale tohle se musíme naučit dělat sami. Místo toho se příznivci vládní garnitury, kterou podporují už jen proto, aby se "nevrátil Paroubek", vysmívají těm, kteří třeba jdou na ta náměstí. Čímž - pokud nejsou sami Ctihodnými muži (a to v drtivé většině nějsou) - dělají sami sobě medvědí službu (ono to platí i při prohození vlády s opozicí, jen teď je to prostě takto).
05. 04. 2013 | 09:49

mb napsal(a):

ad Dovolím si tedy konstatovat, že na neznalosti situace náprava v Čechách netroskotá.
Troskotá to na tom, že se nenajde dostatečně velká, tzv. kritická, masa občanů, ochotna z všeobecně známých faktů vyvozovat důsledky. Po odhalení se nic nestane, jak popsal pan Havlík.

... spojil bych to asi s Klausem ... v 97 to vypadalo že je mrtvý muž ( logické potrestátní za skandály a za zatloukání skandálů )... ale už v 98 byl resuscitován jako zombie ... a s milošem to tu tak trochu zavřeli ... a ještě pak byl od 03 do 13 prezident(em) ... to zanechá šrámy na duši národa ... a explicitně ozřejmí že LHÁT A PODVÁDĚT SE VYPLÁCÍ ...

... njn, stane se, češi to tak chtějí ...
05. 04. 2013 | 09:52

stejskal napsal(a):

Jsem rád, že se aspoň v něčem shodneme, pane ago (i když ten můj pohled se snažil být poněkud komplexnější).

Ještě jednou hezký den.

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 09:52

rejpal napsal(a):

aga
V tom souhlasím, dějiny tvoří právě ty vytrysklé emoce, synergie mocí masy lidí. Je to často velmi iracionální věc, tak jako - v malém - jsou naprosto iracionální všechny davové psychózy. Jakmile jednou vypuknou, lidé dělají věci, o kterých by nikdy nevěřili, že jsou jich schopni, a nedá se to zastavit. Proto považuji jakékoli pokusy o vyvolávání davových psychóz za jednu z nejnebezpečnějších věcí, odmítám je bez ohledu na to, čemu mají (jakoby věcně) sloužit a vždy se vůči nim stavím do opozice. A´t už jsou zaměřeny proti jednotlivcům, etnikům, národům, třídám, a bez ohledu na to, zda určité konkrétní věci jsou jakoby oprávněné.
05. 04. 2013 | 09:57

Baba Jaga napsal(a):

To: autor
Asi jsem se v 9,48 lehce s Vaší možnou kandidaturou pomýlila, když sem jezdíte jen na výlety a možná český občan nejste. Nebo snad nostalgicky či z jiných důvodů ano?
05. 04. 2013 | 10:09

Pavel napsal(a):

Četl jsem blog pana Havlíka i Váš.
A naprosto s Vámi souhlasím.
Už pan Janouch psal, že český lid má velmi krátkou paměť a dokud se to nezmění, nemůže zde fungovat demokracie na našich 60%...zatím...
Hlásal jednu velmi dobrou a nadějnou teorii na naše politiky a hlavně politické strany.

....."Politici" - jsou lidem vybráni a voleni na čtyři roky. Takže vyberu stranu XY,pokud jejich Vykukové potvrdí jejich pravou tvář strany, tak za čtyři roky, budu volit jinou politickou stranu s novými politiky.Zase budou myslet na sebe, tak je příště opět volit nebudu a zvolím jinou zatím nezkaženou partaj. Tím docílíme, že podvodníci,tuneláři a hamouni budou max.čtyři roky u koryta. Ne jako ti dnes 10 a Více let!!!
Pokud to Český občan pochopí, může přijít změna.
Proč Český lid do dnes stále volí ODS,ČSSD,KSČ,TOP apod.Protože, někdo Cekne, že menší strana nemá šanci, tak raději budu volit,nějakou tu zavedenou stranu ztěch Zkorumpovaných!!!
To je ta bohužel největší chyba českých voličů.Nemají vlastní názor!
Až se to změní bude lépe :o)
05. 04. 2013 | 10:10

aga napsal(a):

rejpal
Já také nesouhlasím s těmi, co vyvolávají davové emoce, ale obávám se, že nesouhlas je vše, co s tím tak můžeme dělat. Ono to v zásadě funguje tak, že ty dlouho potlačované a racionalizované emoce si halt někoho vyberou, skrze koho pak vyvřou. Hitler byl ukázkovým příkladem. Jak řekl Jung, plavá bestie, kterou Němci už dlouho ignorovali svým povrchovým racionalismem, se pohnula, a pak už ji nadlouho nic nedokázalo zastavit (ani těch asi 40 nezdařených atentátů na Hitlera). Emoce se musely vyřádit jakou bouřka.

Čeho se ale bojím snad ještě víc, jsou technologie, které by se snažily tento mechanismus nějak "uměle" regulovat. A že se na nich horečně pracuje je jisté.
05. 04. 2013 | 10:18

rejpal napsal(a):

Stejskal
Tady bych si dovolil oponovat. Ty Elliottovy vlny fungují. Mají přesně definované tvary (existuje několik variant trochu se lišících délkou), vždycky jde o pět vln 1 nahoru - 2 dolu (o 1/3 až 2/3) - 3 nahoru (více než ta první), 4 opět dolů (jako 2) a 5 nahoru. Mně samotnému to připadalo naprosto neuvěřitelné, protože vím, že se znalostí EV dají vydělat slušné peníze, když to člověk umí číst. A celý vtip je v tom, že to je jak matrjoška. Ne všechno, co se děje, jsou Elliotovy vlny, ale tak jako u fraktálů, ta čísla 5 (vlny) a 3 (korekce) jsou univerzální, zjevně nějaký přírodní zákon. Ty vlny mají mikroměřítko, nad nimi jsou vyšší a vyšší (často ty vyšší jdou opačným směrem). Když se podíváme třeba ně vývoj deset-dvanáct let cen různých komodit a měnových párů, je to tam vidět. A trh je psychologická hra, ovládají ho zejména emoce a očekávání, ne racio. V tom je zřejmě ta propojenost. Ale to je jen dohad, mě to prostě fascinuje, i když do podstaty věci nevidím(a neumím je stále dobře číst).
Opravdu to nemá s žádným věštěním nic společného. Fraktály existují, jsou v přírodě naprosto běžné a jejich struktura je daná, i když se zdá, že není.
05. 04. 2013 | 10:19

myrta napsal(a):

Výborný blog. Ale v Německu to funguje tak i proto,že média PLNÍ funkci hlídacího psa politiků na těch skoro 100%. Něco zjistí,zakousnou a dotyčný se stává politickou mrtvolou.

A u nás? I když se už něco provalí,média mlčí,politici zatloukají a výsledek? Všichni víme,jak to zmizí do ztracena,hlavně pokud se jedná o politika z vládní strany. Myslí si někdo,že takový Kalousek by byl ještě MF v Německu?
05. 04. 2013 | 10:20

Analytik napsal(a):

Silvie 09:44
Máte, bohužel, pravdu. Vládnou nám držitelé peněz, bez ohledu na to, jak je získali.
Nostalgicky vzpomínám na zlaté časy Divokého západu.
Všichni, kdo nosili zbraň, si byli naprosto rovni. V případě jakéhokoli sporu měl pravdu ten rychlejší. Když se řešil kolektivní problém, zvítězila ta strana, která měla více munice.
Kam se hrabe demokracie, zvláště ta zastupitelská!
05. 04. 2013 | 10:22

scallop napsal(a):

stejskal, rejpal

To mi pripomina vestce, ktery byl schopen presne predpovidat pohlav ditete hned po poceti. Kazdemu tazateli nahodne dal nahodnou odpoved a do sveho notysku si zapsal pohlavi opacne. Kdyz si pak nekdo ztezoval, ukazal mu svuj notysek s vymluvou, ze pohlavi predpovedel spravne, jen si spletl tazatele.

Spolecensky vyvoj predpovidal Marx, demografii Malthus a zazijeme jiste mnoho dalsich.
05. 04. 2013 | 10:26

jozka napsal(a):

modry edvard:

Pokud jste to vireni ohledne Sudetaku u Havlika pochopil tak, ze je dulezite, aby se nevratili, je mi vas lito, ale nic pro vas nemohu udelat. Pochopit psany text vas musi naucit nekdo jiny.

rejpal:

to bylo jen rejpnuti. Hari Seldon je postava ze sci-fi opusu Nadace. Vytvoril cosi, co nazval psychohistorie a co melo predvidat budoucnost lidskych spolecenstvi na zaklade matematickeho popisu chovani velkych mas lidi.

Pavel:

ad podvodníci,tuneláři a hamouni budou max.čtyři roky u koryta. Ne jako ti dnes 10 a Více let

Omyl. Budou tam jini podvodnici, tunelari a hamouni.
05. 04. 2013 | 10:27

rejpal napsal(a):

aga
Doufejme, že na tyhle věci (v principu) je člověk krátký. Dost na tom, že se vykytují ti různí Hitlerové, kteří amplitudu a dynamiku těch vln ovlivňují.
05. 04. 2013 | 10:28

aga napsal(a):

A oblíbeným nástrojem diktatury slušnosti pak je nezištné humanitární bombardování neslušných na druhém konci světa, nebo likvidace neslušných ooops vylhaných ZHN spolu s celým státem.
05. 04. 2013 | 10:29

mb napsal(a):

Jiné nebezpečí vidím v Čechách, že totiz do politiky se slušní lidé nebudou už vůbec hlásit, protože český volič se vysměje nedostatečné oprsklosti a zároveň promíjí, ba uznává přílišnou oprsklost. A nakonec pohrdne všemi politiky šmahem. Zkrátka není ochoten pečlivě rozlišovat.

... to je dobrý postřeh ...
05. 04. 2013 | 10:29

Analytik napsal(a):

rejpal 09:49
Opravdu věříte, že politikovi záleží na osudu jeho strany v příštím volebním období? Zvláště v době, kdy lze v Parlamentu převléci kabát v průběhu jednoho období a založit si zbrusu novou stranu?
Správný politický mafián počítá svůj život jen ve čtyřletých obdobích. Nakrást co nejvíc, případně založit tunely, které za něj budou pracovat i během další vlády. Před volbami si založí novou stranu a pak se uvidí.
05. 04. 2013 | 10:31

stejskal napsal(a):

Nezpochybňuji Elliotovy vlny, pane rejpale (na to fakt nemám ;-)

Trhy určitě ovládají i emoce a očekávání.

Vlastně jsem chtěl říct jediné: vždy, když si člověk myslel, že přišel na nějakou zákonitost v tzv. neexaktních vědách, fungovala jen do té doby, než fungovat přestala (protože ji rozhodila nějaká nahodilost či nějaká jiná "zákonitost"). Tím vůbec nechci říct, že je zbytečné se podobnými věcmi zabývat. Naopak. Každé poznání je důležité a otevírá nové obzory. Jen si myslím, že se někdy moc upínáme k hledání těch "zákonitostí". A čím více to děláme, tím více nám uniká dění okolo nás resp. schopnost dalšího poznávání (tím nemyslím Vás osobně, je to myšleno jako úvaha na téma Vaší výměny s panem agou).

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 10:32

rejpal napsal(a):

jozka
třeba autor Elliotta znal. Kdesi jsem četl, že se k tomuhle dobral úplně náhodou, když zkoumal něco úplně jiného. Výhodou je, že se spousta věcí dá úspěšně odhadnout bez matematických výpočtů, jen se musí umět dešifrovat, že opravdu jde o tyto vlny a ne o něco jiného. A určitou dobrou zprávou je, že není striktně předem daná přesná amplituda ani rychlost (může být ovlivněna okolím, takže místo války může dojít "jen" k válce studené nebo hospodářské krizi, když je dostatečně silná rezistence bránící vývoji vlny). (Ale také to jde možné naopak, když se ty rezistence odstraní třeba vytvrvalou propagandou).
05. 04. 2013 | 10:33

aga napsal(a):

pan Stejskal

Vidíte, a já to vidím přesně opačně. Čím více se zaměřujeme na hledání "tam venku", tím spíše nám unikají jeho vnitřní příčiny. Ty "nové obzory" časem pochopíme jako neustálou hru korálků v kaleidoskopu, která nás jen rozptyluje od toho skutečně důležitého.
05. 04. 2013 | 10:38

aga napsal(a):

... jeho vnitříní příčiny - míněno vnitřní příčiny vnějšího dění.
05. 04. 2013 | 10:39

rejpal napsal(a):

Analytik
Nevěřím, vím to (kromě notorických turistů, kteří seberou batoh a jdou škodit jinam, ale těch není většina). A věřte mi, jen málokdy něco tvrdím ultimativně.
Stejskal
samozřejmě to neberu osobně, proč taky. S tím upínáním v zásadě souhlas. Vědomí o zákonitostech je dobrý sluha, ale zlý pán. Už proto, že často je ta "nefunkčnost" jen důkazem toho, že ty zákonitosti známe jen málo. V přírodě je vidět takových věcí spoustu. Jak krásná byla taxonomie, dokud nepřišla genetika. A řekla už poslední slovo?
Pro běžný život většinu z těch znalostí nepotřebujeme, ale například pochopení toho, že davové psychózy jsou iracionální, ať už je kolem nich jakákoli omáčka, která "racionálně" zdůvodňuje, proč je třeba udělat to či ono, nás může ušetřit řady problémů (pokud se o nich dokážeme většinově distancovat dřív, než se věci dají nevratně do pohybu).
05. 04. 2013 | 10:42

Luba napsal(a):

Diktatura slušnosti
asi není to pravé. Že se to líbí cenzorovi Stejskalovi je však pochopitelné :)

Důležitější je diktatura svědomí.

Za slušností se může skrývat obyčejné pokrytectví.
Za slušného byl svým okolím považován kdejaký masový/sériový
vrah.
05. 04. 2013 | 10:47

aga napsal(a):

luba

Diktatura svědomí je fajn. Až na to, že k moci se v tomto systému dostávají téměř výlučně deprivanti, kteří jsou charakterizováni jeho absencí. Zato jsou často velmi obdařeni schopností přesvědčit dav o své slušnosti.
05. 04. 2013 | 10:52

Silvie napsal(a):

Luba
Jo, vystihl jste podstatu-diktatura svědomí...
Jde jen o to, jestli gauneři vůbec nějaké svědomí mají.
A jsme tam, kde jsme byli.
05. 04. 2013 | 10:54

stejskal napsal(a):

Může být, pane ago. Každému holt dává smysl něco jiného.

Pane rejpale, s těmi davovými psychózami máte samozřejmě pravdu (i když - a teď opět míněno obecně - si myslím, že vše kolem nás hraje nějakou důležitou roli, liší se to, zda ji hodnotíme pozitivně či negativně. A to je vždy hodně subjektivní), též je nemám rád (možná proto, že se jich bojím).

Vlastně celá ta má úvaha směřuje přes dílčí postřehy ke kritice přehnaného pesimismus jakož i přehnaného optimismu (i když i ony dle mnou výše uvedeného hrají svou roli). S jistou znalostí reálií v různých jiných částech světa mi přijde, že tato společnost historicky propadá oběma krajním polohám jaksi častěji a úporněji (a to, čem třeba píše pan Procházka, tedy to, co je mezi tím, je u nás spíše považováno za extrém :-) Těžko říct, třeba se německá společnost skutečně poučila tím, že jedním z takových extrémů vcelku nedávno prošla. Ale dáv mi smysl to, aby se i tatio společnost vydala na podobnou cestu.

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 10:54

Fialenka napsal(a):

aga
(10:18)
Proč mohl být holocaust zkoumali světové autority oboru psychiatrie a psychologie prof. R. Hare, dr. P. Babiak, prof. P. Zimbardo ve filmu Fishead. Zlo prý začíná nenápadně a je ze začátku těžko rozlišitelné. Proto lidi nemají tolerovat ani malé zlo (jako je podpis petice, šikana ve škole a uváděli ještě jednu věc na kterou si nevzpomínám), nemají podléhat autoritám a mají se řídit svým nitrem.
05. 04. 2013 | 10:54

čert }:o) napsal(a):

"Řezat řezat a řezat
tu havěť"
mudroval Bobš na pondělí
Velikonoční :o)

pane Procházko
to je tak krásné scifi
až to vzalo u srdíčka
Ty do mě kamenem
já do tebe chlebem
už nefunguje
Přesto přeji hodně úspěchů
a chleba
05. 04. 2013 | 10:56

Elena napsal(a):

Luba :
Diktatura svedomia ? ani to nie,lebo sobašni podvodnici dokonale hraju slušnosť(preto im naletele nie jedna ženska dama) maju v tom recidivu, to znamena zliehavanie svedomia, alebo jeho nespravne nastavene parametry :).
05. 04. 2013 | 10:57

modrý edvard napsal(a):

jozka: viděl jsem v diskusi hodně názorů typu "ať je X. /nebo strana X./ jakej chce, hlavně, aby se nevrátili sudeťáci." Podle mě nás tento postoj zdržuje na cestě hledání demokracie. Problém návratu sudeťáků opravdu nepokládám za aktuální a podstatný. Na rozdíl od kupř. KSČM, která tady reálně existuje.
05. 04. 2013 | 10:58

aga napsal(a):

Fialenka

Tak Zimbardo je zrovna jedna z autorit, které v souhlasu s hlasem nitra nepodléhám. Podle mne zrovna on je velký manipulátor.
05. 04. 2013 | 10:59

Elena napsal(a):

aaaa Silvie ma priedbehla :)

ale zase opakovanie je matkou mudrosti alebo sto krat vyslovena lož sa stava pravdou :))
05. 04. 2013 | 11:00

Silvie napsal(a):

Ještě bych dodala, že ona mytická slušnost je nejspíš pozůstatkem křesťanství.
Země, v nichž bylo vymýceno a jejichž občané nerespektují "vyšší autoritu", dopadly tak, jako my. S bolševiky to ale souvisí jen okrajově, proč existovaly i v době totality rodiny, které si svou víru dokázaly udržet a jiným ateistické a materialistické pojetí světa zcela vyhovovalo?
S Čechy se to rouhačství táhne už od první republiky.

Na příkladu skandinávských zemí s protestantskou tradicí můžeme názorně vidět, kam je přivedla politika multikulturalismu. Tolerantní národy se postupně mění v národy xenofobní a nikdo jim to nemůže mít za zlé. Chyba je v systému - tzv.demokracie totiž nedostatečně chrání právě ty slušné...

Je nesmysl tvrdit, že neexistuje žádný lepší systém.
Svět je v neustálém pohybu, jak tvrdí staří filozofové a neustále se vyvíjí.
V době otrokářství neměli tušení, že existuje nějaký feudalismus, poddaní ve feudalismu nevěděli nic o tom, že přijde kapitalismus či socialismus - podobně to bude s demokracií. I ji jednou nahradí nějaký dokonalejší a spravedlivější systém...
05. 04. 2013 | 11:02

Dagmar napsal(a):

Výborný blog, přečetla jsem už ráno, bez diskusních příspěvků a byla potěšena, leč povinnosti mi nedovolily reagovat. Po přečtení diskuse jsem potěšena ještě víc, zejména proto, že nadpis se projevil ve formální úrovni příspěvků.

Jediná diktatura, kterou bych si přála žít, je totiž diktatura slušnosti, i když ji pan aga zpochybňuje (srdečně zdravím).

Každý, kdo cestoval za naše západní hranice potvrdí, že je markantní rozdíl především ve formální slušnosti, s jakou se ve veřejném prostoru můžeme setkat ve velkých městech západní Evropy a jakou žijeme v Praze. Není to marginálie. Dodržování pravidel slušného chování je nejlepší sebeobranou v běžných situacích i v některých situacích extrémních. Je velká škoda, že si to Češi tak málo uvědomují a tak málo ji praktikují.

Stěžovat si, že nemáme možnost inspirovat se ke slušnosti mezi našimi politiky je pokrytectví. Za své chování a jednání ručí každý sám :-)
05. 04. 2013 | 11:03

Luba napsal(a):

"Diktatura svědomí" lidi pobízí k odvážným činům.
05. 04. 2013 | 11:04

aga napsal(a):

pan Stejskal

A co na tom, čemu podle vás propadá tato společnost? Záleží snad na tom, jaké jsou externí výstupy toho "propadání", nemyslíte? A mně vychází, že tato společnost nemá za posledních pár set let na svědomí žádnou válku, žádné otroky, žádné imperiální výboje, žádnou občanskou válku, žádný další markatní skutečný (ne virtuální, sebemrskači a dalšími škarohlídy jí vnucovaný) zločin - na rozdíl od reálií v různých částech světa, se kterými jste se seznámil.

Tak o co vlastně jde všem těm těm kritikům? Budou nám mluvit i do našich optimismů či pesimismů, budou je snad degulovat EU vyhláškou?
05. 04. 2013 | 11:07

Silvie napsal(a):

Pane Stejskale,
ale ty "davové psychózy" jsou motorem zásadních změn, bez nich by se svět zakonzervoval. Rádobyelitám status quo náramně vyhovuje-zaručuje jim prosperitu a stabilitu, ale pro společnost to znamená stagnaci.
I druhá světová válka a všechny ty hrůzy kolem měly v kontextu vesmírných zákonů smysl. Svět se posunul dál...

Vnímavým lidem jistě neuniklo, že se kolem nich cosi nezvyklého děje.
05. 04. 2013 | 11:09

rejpal napsal(a):

stejskal
S tímhle pohledem nemám žádný problém. A k té zmínce o extrému - kdysi o tom krásně psal Plzák v jedné z knih, kdy ještě nepsal, aby psal, ale kdy měl, co říct. (V podstatě je to o tom, že emoce lze kvantifikovat na škále od -3 do +3 (přiřazuje tomu i příklady), a poukazuje na to, že kdo často dosahuje emocí +3, má tendenci oscilovat až k -3; za optimální pokládá oscilace mezi +1 a -1 po většinu času ( s výjimkou situací, které reálně té hladině emocí odpovídají a reakce je pak přiměřená). Jinak řečeno, kdo má velmi často pocit, že je šťastný, velmi snadno sklouzne k pocitu, že je nešťastný, kdo je víceméně spokojený, je v opačném extrému spíš nespokojená, a kdo často propadá euforii, může snadno sklouznout k depresím. Bohužel hodně z toho je vrozené.
05. 04. 2013 | 11:12

aga napsal(a):

PS

Pan stejskal

Mimochodem, oceňuji, jak - když už se vám jednou hodí paušalizovat - decentně říkáte "tato společnost" a nepoužíváte sprosté slovo "tento národ".
05. 04. 2013 | 11:15

stejskal napsal(a):

Budou (tedy budou to neustále zkoušet), pane ago.

Ale nenechte si od nikoho do ničeho mluvit. Ani když nekritizuje, ale snaží se o reflexi, nabízí jiný pohled, hledá souvislosti, nemíní nikoho ponižovat ani snižovat. Hlavně si od nikoho nenechte do ničeho mluvit. Též vím vše nejlépe ;-)

Souhlas, paní Silvie.

Proto jsem ostatně napsal "myslím si, že vše kolem nás hraje nějakou důležitou roli, liší se to, zda ji hodnotíme pozitivně či negativně. A to je vždy hodně subjektivní), též je (rozuměj davové psychózy) nemám rád (možná proto, že se jich bojím)".

Tady už jde v podstatě jen o osobnostní nastavení. Někdo prostě nemná davové psychózy rád, děsí ho. A tak se snaží se jim vyhýbat (ale to neznamená, že to, co píšete není pravda).

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 11:20

stejskal napsal(a):

Je to hodně vrozené, pane rejpale. Ale ne absolutně ;-) l.s.
05. 04. 2013 | 11:21

jozka napsal(a):

Netolerovat ani male zlo, Fialenko? To zni docela jako popis, jak se stat rozhadanou spolecnosti plnou fanatiku. Na sikane se jeste shodneme. Problematictejsi uz bude co je sikana. Je prostituce zlo? Je zlem atomova elektrarna?
05. 04. 2013 | 11:26

aga napsal(a):

Pane Stejskale

Já rozhodně nejsem odpůrcem konstruktivní kritiky, naopak. Co mi ale skutečně vadí je kritika jednostranná, lépe řečeno spíše negativní propaganda a masáž než kritika. Kdybych se tu odvážil paušálně kritizovat jiné "společnosti", tak v některých případech narazím až na zákon, v dalších určitě na váš zdvižený ukazováček. V Česku se smí prostě kritizovat jen Čechové, ti jsou volně k odstřelu. Vše ostatní je politicky nekorektní. Tak se nedivte té vzrůstající alergii.
05. 04. 2013 | 11:26

čert }:o) napsal(a):

My, občané České republiky, žádáme, abychom mohli tak jako ostatní obyvatelé zemí Evropské Unie, využívat nejmodernější zařízení pro léčbu rakoviny...
Žádáme proto, aby byla léčba prostřednictvím protonového centra v Praze na Bulovce neprodleně zařazena do systému veřejného zdravotního pojištění ČR, které si na základě zákonných povinností platíme.

http://www.hlasprozivot.cz/category/petice/
(http://www.hlasprozivot.cz/category/petice/)
05. 04. 2013 | 11:26

Miguel Serveto napsal(a):

velmi pěkná diskuse, včetně článku, díky, pane Procházko. Měl bych jen pár poznámek:

Ti, co od nikoho nic nechtějí, mluví o tom, že v každém okamžiku existuje nekonečně mnoho variant budoucnosti, zatímco ti, kteří od Vás budou něco chtít, mluví o osudu a o neschopnosti jednotlivce cokoli změnit. Volbu máte vždy, při každém rozhodování. Vybírejte pečlivě a pěstujte si schopnost rozlišování, je zcela zásadní.

Píšeme všichni společně novou stránku dějin. Všechno je jinak, než bylo kdykoli předtím a jsou otevřené všechny možnosti. Je nový věk.

Chceme-li změnu, hledá se shoda, chceme-li udržet stav hledá se rovnováha.

Máte-li pocit, že už jste na sobě udělali dost, učte ostatní, ale pozor, učení je také manipulace ;-)
05. 04. 2013 | 11:26

rejpal napsal(a):

stejskal
Možná máme oba štěsí, že nejsme maniodepresivní jedinci, pak se dá dost natrénovat, ale u nich se obávám, že to bez medicíny nejde (a část jde i na úkor věku, kdy člověk na intenzitě emocí obvykle ubírá).
05. 04. 2013 | 11:29

stejskal napsal(a):

Nekritizuji paušálně (psal jsem to tu snad tisíckrát, ale nechce se mi to dávat jako "disclaimer" pod každý svůj text. Píšu o trendech a tendencích, které jsou v různých lidských společenstvích převládající (někdo tomu říká společná historická zkušenost, jiný paměť národa, další kolektivní vědomí) a především o tom, proč si myslím, že tomu tak je. To nemá s paušalizací nic společného.

Libor Stejskal

P.S. Zkoušel jste někdy v životě napsat něco pozitivního? Třeba něco, co by a priori neobsahovalo obvinění druhého z manipulace, masáže apod.? :-)
05. 04. 2013 | 11:34

stejskal napsal(a):

Tak to určitě, pane rejpale (maniodepresivita je zlá nemoc, s tím člověk mnoho nenadělá).

Ale jsou lidé, kteří prošli různými ataky a procesy svého podvědomí. A teprve poté zjistili, co jste psal v 11:12.

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 11:38

Elena napsal(a):

pane rejpale :
Rýpanie je negativna emocia na intenzite cca -3 , hodnotisa ako pasivna agresivita. Rýpanie je moderna emocia, ktore prejšla evoluciou, to znamena že ju moc nie vidieť ani citiť ale sílu a vpliv má obrovský.
05. 04. 2013 | 11:43

jogín napsal(a):

Aga: To společné nevědomí jsou cenzoři a motivátoři, co sedí v DNA. Jenže je evoluce nastavila na malé skupiny a dnes fungují mizerně. Dojíždíme na nedostatečnou znalost kšeftmanů a politiků, v malé skupině bychom do nich viděli a nechytli by se. Demokracie je schopná dodatečně korigovat až pořádné úlety a tak potřebuje fungovat razantněji, proto je třeba víc přímé demokracie.
05. 04. 2013 | 11:56

Elena napsal(a):

pre pána rejpala:
k pasivnej agresivite patria nasledovne par priznakov ako dvojzmyselnosť, mrzutosť, neustale sťažovanie sa, nariekanie a tak dalej, teda emocie neaktivne, človek nezvyšuje hlas, ani sa nahlas nerehoce, neni ho vidieť ani si ho nevšimnite , pri tom tento človek zdaleka nie je slušný. To znamena že svoju nespokojnosť prehadzuje na svoje okolie : ticha voda, briehy myje.
05. 04. 2013 | 11:56

kotas napsal(a):

Eleno,

mám technický dotaz:
Nejste náhodou ta Elena, tedy Elena původní, která pronásleduje nešťastníka vorošilova vulgo kokošku?
Tedy takový jakýsi osobní vorošiloidní stihomam.

Dříve vorošilov, později kokoška, dnes nezvěstný, nazval některé jedince Elenou poté, kdy pocítil, že si ho někdo dobírá, potažmo, dělá si z něho srandu měrou větší, než je běžná kokoška schopna akceptovat a strávit..
05. 04. 2013 | 12:21

Kamil napsal(a):

Jsem přesvědčen,že státní zástupce P.Jirát je ve službách pravice !Nepochybuji otom,že jeho úkol zní :Za žádnou cenu nepustit politického vězně MUDr.Ratha z vězení,leda až za 12 let!Pravice nemá zájem,aby MUDr.Rath byl propuštěn na kauci a mohl vystoupit v poslanecké sněmovně.To by mohlo být pro pravici značně nepříjemné !Až se dostane levice k moci,bylo by vhodné také pamatovat na "zásluhy" JUDr.Jiráta !
05. 04. 2013 | 12:26

Anastázie Králová napsal(a):

Ad Adam Procházka
Velice hezký blog-a rozhodně nejsem dnes v konfrontační náladě,proto se mi o to hůře budou psát následující řádky

Ad modrý edvard
Dne 23.2.2O13 v Lidových novinách /myslím,že to bylo toto datum-sobotní,rozhodně jsem článek v nich četla 24.2.
první zářný příklad v restitucích k vysídleným Němcům:
Srbsko jako 1.stát schválilo možnost návratu majetku Dunajským Švábům,kteří ze země odešli po 2.světové válce.Žadatelé musí mít v pořádku doklady o vlastnictví,dále doložit,že nepatřili k válečným zločincům.
Předseda rakouského spolku Dunajských Švábů sdělil:"přirozeně jsem si žádost podal.Do Srbska se stěhovat nechci,ale budu dům
využívat jako realitu."
Srbové prý byli překvapeni malým počtem žádostí /spojených se značnou administrativou/-a tak nabízejí překladatelskou pomoc při vyřizování dokladů.
Novinář ještě dodal,že doufá,že příkladu Srbska budou následovat i jiné země.

P.S. Žiji v Praze,pocházím z Vysočiny,žádný z mých příbuzných nežil a nežije v pohraničí.
Starost bych měla pouze o finanční stránku./aby to nedopadlo jako ty církevní-i když s těmi bych souhlasila,ale v přesnějším vymezení majetku /.

Více jsem se o celou záležitost nezajímala a nikde jinde jsem tuto zprávu nečetla.
Chtěla bych jen žít v klidné,fungující zemi a nemít strach,jaké bude mé stáří /má matka měla těžké mládí-v důchodu byla spokojená.
Život je změna-aby to u mne nebylo obráceně.
05. 04. 2013 | 12:26

Elena napsal(a):

kotas:
Váš príspevok ma dve roviny , neda sa na neho odpovedať vcelku,
takže :
"Nejste náhodou ta Elena, tedy Elena původní, která pronásleduje nešťastníka vorošilova vulgo kokošku?
Tedy takový jakýsi osobní vorošiloidní stihomam."

Vy ste voroshilova alias kokošku podcenil, on moje príspevky, teda ak naozaj boli moje, preto že sa vyskytovali falsifikaty, on ich asi všetky čítal, ale nereagoval tam, kde bol s nimi nespokojný, nechcel ukazať svoj skutočný názor, preto že som vžy kritizovala bolševizm a stalina, za rohom v inej diskusie ma pokal kameň hodený vorošilovim alias kokoškou, teda som to hodnotila ako zákernosť, ale nemyslim si že je na mňa väzaný a furt na mňa myslel a mysli, to určite nie je, len si ma zobral ako štit aj proti inim diskuterom.

Ta druha časť Vášho príspevku je znovu o tom ako kokošku podceňujete , myslim si že je oveľa intelegentnešý a zároveň prešibaný.
05. 04. 2013 | 12:36

Georg kannler napsal(a):

Na adresu aga! Dokud se nezmeni mentalita ceskeho naroda tak se nezmeni v CR nikdy nic,a to bude trvat asi celou vecnost! To vam nepomuze ani to stale nadavani na vsechno co ma jen s Nemeckem spolecneho!
05. 04. 2013 | 12:42

Občan napsal(a):

Dost dobrý!!!
Pane Procházko, dík. Hlavně za ty konkrétní příklady.

Jen mám trošku problém s tou "diktaturou slušnosti".
Vím samozřejmě, jak jste to myslel. Ale žijeme v době, kdy manipulátoři mají k dispozici tolik technických prostředků, že odhalit manipulaci je docela těžké. A právě manipulátoři, sloužící ne zrovna pozitivním zájmovým skupinám, dokáží o SVÉ slušnosti (resp. o slušnosti své skupiny) plkat nejpřesvědčivěji a nehlasitěji (myslím tím co do rozsahu prostředků propagandy).

Teď už jen vyměnit obyvatelstvo a v ČR by se mohlo začít blýskat na lepší časy :o)
05. 04. 2013 | 12:43

JF napsal(a):

pěkné, výstižné - zaujal bod o Česku, kde spíš tedy kvete ono široké národní frontovství buranství a osobního prospěchářství - je to doufejme hodně o generační výměně - ale jen si počkat co vyleze za vejlupky např. z PORGu popř. z plzěňských práv, VŠE apod. ale to jsme se mnohdy již dočkali. Jinak Welke na ZDF je fakt dobrej tedy špičkovej satirik a dává německejm papalášům a poměrům dobrej kouř a má u nich docela i myslím respekt.
05. 04. 2013 | 12:46

Elena napsal(a):

nu a chcela som podebatovať s pánom rejpalom a bipolarnosti, zrejme nema čas, tak asi nekedy inde, tiež musim bežať.

Talianské manželstva (ak sú oba dvaja Taliani) ako sa rýchlo pohadaju tak rýchlo sa aj pomeria, teda pozitivna bipolarnosť, vízera to ako zmena nalad, pritom to je prirodný temperament,to neznamena že by ste ich mal liečiť praškami .
05. 04. 2013 | 12:57

Baba Jaga napsal(a):

Že se tu ale opět sešlo českých sebemrskačů... Ještě, že to zlé dělají "oni zlojedi" a my ostatní za nic nemůžeme a neručíme, že.
To: Silvie
"Mytická slušnost je nejspíš pozůstatkem křesťanství" - skutečně? Ne třeba rodinnou i společenskou výchovou, ale z obav z "vyšší moci"?
To: Dagmar
"Každý, kdo cestoval za naše západní hranice potvrdí, že je markantní rozdíl především ve formální slušnosti, s jakou se ve veřejném prostoru můžeme setkat ve velkých městech západní Evropy a jakou žijeme v Praze."
Nu, když přijedeme do Prahy z lontu, chovají se k nám Pražáci slušně - na úřadech i na ulicích. Tak to zkuste i mezi sebou, milá paní Dagmar. V podnikání Vás občas zajisté odrbou u nás i na všechny strany od našich hranic. Jo, někteří dýchají na západ od našich hranic i lepší vzduch a drnčí tam méně koleje.
Takže si tu tolik nestýskejme a čiňme všichni tak, abychom tu žili spokojeně. Už jsem asi svým opakováním názoru, že všude je to nějaké a většinou stejné, docela nezajímavá. Ale myslet si to nepřestávám a žiju na našem malém česko-moravsko-slezském plácku ráda.
05. 04. 2013 | 13:00

Rišan napsal(a):

Velmi cenný článek! Díky pane Procházko - pište častěji!
05. 04. 2013 | 13:09

zemedelec napsal(a):

Paní Anastázie Králová.12:26
Zajímaví příspěvek.
Jsem také zvědaví,jak to dopadne s cirkevními restitucemi.Už jsou pochybnosti ohledně ocenění pozemků.Pak může nastat problém,cirkevní-sudetské.
05. 04. 2013 | 13:11

buldatra napsal(a):

Cože? Diktatura slušnosti?
No, to je pro prasáka celkem slušná výzva.

Jenže, jak k tomu dospět? K diktatuře celkem snadno, vo tém žádná.
Ale slušnosti?
A fčíl a tady.

No, možná, že se někdo slušným už narodil a když ho životaběh nepřeveksloval na jinou kolej, slušným i zemřel.
Ale co když se někdo slušným nenarodí?
Anebo se neslušným stane za životapochodu?

Anebo se slušným jen tváří navenek, ač vnitřně je to hovado? A když vidí, že může být hovadem i navenek a nic se mu nestane, tak hovadem je. A stále větším a větším.

Čili, je to problém výchovný, že.

Nelze tedy někoho mírnyxtýrnyx označit slušným na věčné časy, jen proto, že se jevil slušným doposavad býti. Nemá na to záručák.
A pak ho vzít, slušňáka a dosadit do nějaké funkce a myslet si, že jeho slušnost bude nepřetržitě pokračovat. A to i tehdy, kdy pokušení jeho poroste s jeho setrváváním na piedestalu moci, která jak známo korumpuje.
Vlastně, ono to možné je a děje se to a ostatně asi to bylo inspirací panu Procházkovi k napsání článku.

Sám za sebe bych viděl řešení, kterak donutit toho, jehož zveme homo politicis, aby byl slušným, pravdomluvným, aby nekradl, zkrátka, aby byl dobrým služebníkem občanstvu vezdejšímu. Aby mu nic jiného nezbylo, pokud to chce dělat.

Tím řešením je výchova pomocí odvolatelnosti z funkce těmi, kteří ho do funkce dosadili, tedy zvolili.
A nejen toho zvoleného, ale každého, kdo vykonává funkci svou za peníz daňového poplatníka proto, aby mu sloužil (takzvaná služba veřejnosti a kdo všecko to je, nechť si každý přebere). Metoda cukru a biče, potažmo meče Damoklova je stará jak lidstvo samo a bez této metody se žádná výchova neobejde.
Nechápu, proč není aplikována všude tam, kde je to třeba. Když nad služebníkem nevisí Damoklův meč, má volné ruce a neomezené možnosti, velice rychle se stane pánem a z původního pána se stane sluha.
Což se stalo v kotlince už sice hodně dávno, děje se to stále, ale nevidím jediný rozumný důvod, proč by to mělo trvat věčně.

Toliko k možnosti zavedení diktatury slušnosti pomocí Damoklova meče, co se hlavounů vezdejších a služebnictva ostatního týká.

A že je odvolatelnost nástrojem ryze demokratickým je jasné jak facka.
05. 04. 2013 | 13:17

Silvie napsal(a):

Buldatra
Taky bych řekla-ona je slušnost dost vágní pojem - záleží na úhlu pohledu.

Podnikateli připadá slušné, když okrádá své zaměstnance a zaměstnancům třeba zase připadá slušné, když podvádějí toho zaměstnavatele.
Politici mají za slušné očůrávat po volbách své voliče a restauratéři zase ve vší zdvořilosti okrádají hosty.
A masový vrah si taky myslí, že je slušný člověk, když zbavuje svět póvlu ,jakým jsou prostitutky...

Dolfík si o sobě jistě taky myslel, že je veleslušným jedincem, páč měl rád děti(i když jen árijského původu) ,zviřátka a umění.
05. 04. 2013 | 13:45

Silvie napsal(a):

Baba Jaga
Máte na mysli TU občanskou výchovu, jíž jsme prošli my sami???
Tak ta rozhodně z nikoho slušňáka neudělá. V ní se možná naučí dětičky natahovat bezchybně kondomy a najít si výhodnou hypotéku.
Ona i výuka etiky na lék.fakultách je stále poněkud popelkou.

Nejsem členem žádné církve, ale čím jsem starší, tím víc chápu víru jako nutnost, jež brání degeneraci lidstva.
Myslíte, že věřící se chová pokud možno slušně jenom ze strachu?
A není to třeba tím, že se dotknul něčeho, o čem ostatní nemají ani páru?

Jedno, co si dnes vyčítám stran výchovy mé dcery, je to ,že jsem ji včas neodklonila od poněkud materialistického vidění světa (tam střetly dva výchovné vlivy). Dnes napravuju napáchané škody a snažím se to (snad ne marně?!)zvrátit.
05. 04. 2013 | 13:53

Elena napsal(a):

tak tak Silvie:
AJ mňa tu chcu nektoré "slušne" diskutery prevýchovať, kež by sa to týkalo len debat, ale kde že ....

Uvidime, povedal slepý .Zostanu po mne srdcervuce stesky ako Proščaj nemytaja Rossia :)
podla jednej "slušnej" diskuterky použiva pri pisanii grafit, vraj som labilna, tak aby mi ešte nepravili lobotomiu, sice neviem čo by tam mali vyoperovať :) to je zase podľa ineho"slušneho" diskutera, lebo vraj mám štvorkomorový žaludok, kvakam a mám tlamu, podla toho na človeka to nevízera :)

Majte sa Silvie
mňa už tu nebavi
05. 04. 2013 | 14:02

Dagmar napsal(a):

Baba Jaga

Ale Babíííí, my, Pražáci se chováme k sobě víceméně slušně. Neokopáváme se, nestrkáme, nepodtrháváme si nohy, nepouštíme si dveře na nosy, obvykle si nenadáváme, občas si dáme přednost ve dveřích, když nezapomeneme, tak se pozdravíme, poděkujeme si, poprosíme... Jenže Pařížani, Vídeňáci, Londýňané, Římané to dělají častěji, samozřejměji, usmívají se na sebe, uklánějí se, děkují si, prosí s grácií, jsou galantní, prostě formální slušnost mají za druhou přirozenost a tím si značně usnadňují život. Pochopitelně ne všichni a ne vždycky. A podnikatelé vás tam také okradou, ale než na to přijdete, jste okouzlnena jejich šarmem a příjemným chováním :-)

Žiji v Praze ráda a z vlastní vůle. Ale žila bych radostněji s galentnějšími, příjemnějšími, voňavějšími muži a pěstovanějšími, šarmantnějšími a milými ženami.

Babo Jago,
ty mnohá kouzla znáš,
začaruj Pražáky
ve slušné chlapáky
a Pražačky
ve slušňačky :-)
05. 04. 2013 | 14:04

buldatra napsal(a):

paní Silvie,

já bych jen dodal, že pro mě jako voliče není důležité, co si o sobě myslí politik.
Je mě volný, jestli si myslí, že je slušný. Že je slušnosti vzor, že je arbiter slušnosti.

Pro mě je důležité, co dělá a jak to dělá za moje peníze, zajímají mě skutky, zajímá mě soulad slov slov, slibů a činů, slibů plnění, nebo alespoň snah splnit. Zajímá mě, zdali pro mě pracuje na 100%, když získal můj hlas.

A když uvidím, že to je všecko možný, jen ne slušný člověk, tak chci mít právo s tím něco okamžitě udělat a to proto, aby ten člověk věděl, že musí z hrušky dolů a že do budoucna ho nic jiného nečeká, když nebude slušnej.

A to dnes takovému člověku nehrozí ani náhodou a on si je toho moc dobře vědom. Podle toho to také vypadá.
05. 04. 2013 | 14:11

aga napsal(a):

Pane Stejskale

Už ta vaše otázka je manipulativní - samozřejmě, že jsem zkoušel i napsal i tady na diskuzích lecos pozitivního. Ale přiznávám, že se spíš soustředím na druhou stranu toho obrázku. U vás bych ocenil, kdybyste přiznal, že ta organizovaná mediální záplava optimismu, pozitivity a nezávislosti má přeci jen jinou sílu a dopad než mé zdejší ubohé volání na poušti, a nezneužíval své postavení silnějšího.
05. 04. 2013 | 14:21

SuP napsal(a):

Pane Procházko -
Napsal jste to zřetelně srozumitelněji než původní autor pan Havlík. Asi díky tomu Vašemu odstupu. Pan Havlík do toho zase zamíchal zbytečně moc vlastních bolístek, i když po pravdě řečeno je to zase jeden z jeho dobrých článků.
Ta myšlenka, že své zástupce si musí začít politické strany odvolávat (rychle a zběsile) samy ze strachu o svou příležitost být u lizu je velmi zajímavá a zdá se mi, že v tomto prostoru i nová. Škoda jen, že je u nás moc málo maratonců, protože je to běh na dlouhou trať.
Zkusím příště nevolit ODS a z TOP-09 vykroužkovat Kalóska. Ale stejně budu mít pocit, že možností, jak to ovlivnit, mnoho nemám.
05. 04. 2013 | 14:24

modrý edvard napsal(a):

Dagmar. Mám osobní příběh: Byl jsem delší dobu v Belgii. Tam jsou lidi na sebe slušní. Říkal jsem si, že taky budu slušnej, ǐ v Česku. Když jsem se vracel, vydrželo mi to v uličce ve vlaku až do Norimberka. Potom jsem zvednul lokty a vybojoval si místo k sezení.
05. 04. 2013 | 14:24

Silvie napsal(a):

Buldatra
Však já s vámi nejsem vůbec ve sporu.
Jen říkám, že by se některým lidem asi muselo poměrně polopaticky vysvětlit, co ta slušnost vlastně znamená.
05. 04. 2013 | 14:27

SuP napsal(a):

modrý edward -
Vy jste jel po delší době z Belgie bez místenky? Co jste si od toho sliboval?
05. 04. 2013 | 14:28

gaia napsal(a):

Radil jsem, ale nebyl jsem vyslyšen.

Byl jsem vyslyšen, ale nepochopili mne.

Pochopili mne, ale nepřijali to.

Přijali to, ale neřídili se tím.

Řídili se tím, ale jak dlouho?

Konrad Lorenz
05. 04. 2013 | 14:30

SuP napsal(a):

Silvie -
"....by se některým lidem asi muselo poměrně polopaticky vysvětlit, co ta slušnost vlastně znamená...."
Vy víte, kdo je to "se"?
05. 04. 2013 | 14:30

Baba Jaga napsal(a):

To: Silvie
Vás nevychovávali rodiče? U nás doma to tak bylo, moje maminka byla občas "generál", oba rodiče mně ale dali dobré mravní základy i svým příkladem a tolerantními životními postoji - snad jsem totéž předala dál. I do náboženství jsem dva roky chodila a když jsem další rok nechtěla (učilo se tam i druhým rokem to stejné, tak jsem se tam nudila), poradili se s pančelkou (nebo tehdy soudružkou učitelkou), nenutili mě.
A skutečně myslíte, že jste při výchově své dcery dělala až takové chyby, které musíte napravovat? Jen jí ponechejte svobodu, ona si svůj postoj k životu jistě najde sama. Třeba i cestou pokusů a omylů. Každý z nás si většinou někdy natloukl nos.
Nevím, zda se věřící (máte na mysli asi některého z Bohů) dotkli něčeho, o čem nemám ani páru. V každém případě to mají třeba římští katolíci v životě lehce jednodušší. Ze svých špatností se vyzpovídají a je jim odpuštěno. I když víra v zmrtvýchvstání je pro mne nevysvětlitelná. Nu, my dvě to spolu asi nevyřešíme. Snad se můžeme ujednotit, že mezi všemi vrstvami lidí jsou jedinci s různým charakterem. I ty pověstné boží mlýny se občas spletou.
Jó, co se má stát, to se stane - s tímto mým osobním postojem se lze vyrovnat s ledasčím. Ale musíme také věřit, že mnohé ovlivňujeme sami, nic není zadarmo a nemáme se svých cílů lehce vzdávat.
05. 04. 2013 | 14:33

stejskal napsal(a):

Přiznávám, pane ago,

že "ta organizovaná mediální záplava optimismu, pozitivity a nezávislosti má přeci jen jinou sílu a dopad než Vaše zdejší ubohé volání na poušti." Končím se zneužíváním svého postavení silnějšího.

Tak to bych si vyprošoval, pane SuPe, že je v tomto prostoru nová ;-) Psal jsem o tom zde mnohokrát (naposledy dneska pod blogem Karla Hvížďaly). A nejen já.

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 14:37

gaia napsal(a):

Baba Jaga

to je všechno pěkné, ale jak to tedy zařídit, aby ti politici tak nekradli?

třeba ten Drábek s Šiškou, už to prý stálo to jejich řádění 3,6 miliardy, je na ně podáno trestní oznámení, ale pořád se nic neděje a oni na svých seslích klidně mohou řádit dál.
05. 04. 2013 | 14:37

aga napsal(a):

PS

Tu organizovanou mediální záplavu prosím berte jako trend a tendenci určité profese, samozřejmě te existují výjimky - jak jsme tu od památné Zemanovy inaugurační řeči mnohokrát probírali.
05. 04. 2013 | 14:38

aga napsal(a):

Pane Stejskale - minuli jsme se.
05. 04. 2013 | 14:39

stejskal napsal(a):

Mimochodem nemám zrovna pocit, že by zde média (ať už organizovaně či živelně) zaplavovala prostor optimismem a pozitivními pohledy. Ba dokonce mám pocit právě opačný (přílišným obcováním se zdejšími médii by člověk mohl nabýt dojmu, že prakticky vše kolem - v okolí bližším i vzdálenějším - je totální katastrofa, o budoucnosti ani nemluvě).

Ale možná sledujeme každý jiná média.

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 14:43

Baba Jaga napsal(a):

To: Dagmar
Nevím, kolik je v Praze Pražáků skutečných a kolik přivandrovalých, čarování nepomůže. Poradím Vám ale jedno kouzlo - zkuste být spokojená nejen sama se sebou, ale i s jinými, usmívejte se na ně a ono se Vám to možná vrátí.
Nechybí zde většině diskutujících trocha vlastního sebevědomí a národní hrdosti? Obávám se, že by se Vám nelíbil život v jakékoliv zemi či národě.
05. 04. 2013 | 14:44

Baba Jaga napsal(a):

To: gaia
Jak zabránit krádežím ci odkloňování peněz? Dobrá rada drahá. Nejspíše kvalitními zákony a osobní odpovědností. Jednotlivců i politických stran - pokud by dohromady prokázanou škodu neuhradili, jednotlivce potrestat a stranu rozpustit.
Ale jak mi kdosi napsal, když jsem se rozlítostnila nad zbytečnými volebními výdaji: zase penízky kdosi vydělal a dá třeba znovu do nějakého podnikání či vydělat jiným. K mým nářkům nad 2 miliony na zkoumání volebních výdajů kandidátů na presidenta se nepřidal nikdo - asi to tak má být.
05. 04. 2013 | 14:54

Adam Procházka napsal(a):

Díky za reakce.
Pokusím se odpovèdèt.
Analiytikovi 07:59 odpověděl rejpal 08:34 nejinak, než bych jak bych odpověděl sám.

Všem pesimistům bych řekl jaksi šmahem:
On ten systém v Německu samozřejmě nevykristalizoval v kádince. Od války prošel mnoha nechutnými vývojovými stádii, dříve aktivními členy NSDAP v ministerstvech počínaje "protože chyběli profesionálové". Němci měli to nevýslovné štěstí, že Američani jim dosadili slušného Adenauera a první desetiletí je viceméně hlidali. Následovaly kmotrovské kluby, za Kohla "parteispendenaffäre", kde alespoň už nešlo o osobní obohacování. Dnes se řeší integrace demokraticky podvivinutych Ossies, volící z trucu nácky nebo komouše, řeší zda zákazat či nezákazat NPD, Lobbyismus ... pořád je co dělat. Jenom jde o to, aby se NĚCO dělalo.

Silvie (08:59)
Samozřejmě. A když ouřadovi dáte tu zaslouženou facku, nic tím nevyřešíte. Jako jednotlivec. Jeho nadřízený, poslanec, starosta atd. podléhající demokratickým volbám musí být udržován ve strachu, aby jej zvůle jeho byrokratů nestála místo. Vy musíte být ochotna hlídat a trestat zvůli, i když se Vás osobně ani netýká.

matů (09:03)
Od tisku objektivitu neočekávejte. Dost na tom, když novinář odhalují, byť neúplně a zkresleně, aniž by za to šli na Gulag. Úsudek si musíte udělat sám. Ani ve výstavní demokracii vám media neposkytnou instant-názor k přímému použití.

paní Pechová: moje řeč.

Jozko,
snad jsem to dostatečně nezdůraznil: politická mrtvola je mrtvá.
Na pořád. Partaj se snad o omezený počet takových mršin postará, ale tolik prostředků nemá. Hlavně mrtvoly se nevracejí dveřmi. Jméno Walter Leislr-Kiep v CDU neradi slyší a nikdo z SPD se nerad dával vyfotografovat z Wienandem, po té co byl provalen. Samotného velkého Kohla se dnes všichni v CDU štítěj. Zejména před volbami. Voliči musí mít pamatováka. (Měli by být i fikaní a nenechat se opít rohlíkem, ale to až v druhé řadě.)

Co se časového horizontu týče, nebyl bych tak pesimistický. Budou-li grázlové pouze na jedno použití, tedy nevracet se dveřmi, přestane to pro úplatkáře i pro samotné grázly být výhodné. Řekl bych, že to je Alfa a Omega. Schválně si všimněte při příštích volbách, kolik bude právoplatně zvoleno lidí, kteří se prokazatelně dopustili nějaké špinavosti. Pokud jich bude více než nula, jsme u jadérka problému.
Měl bych jednu otázku na Vás:
Jak to, že patrně slušná, nekoruptní paní Táňa Fischerová se v prezidentských volbách nedostala ani do druhého kola? Podotýkám, že ji blíže neznám a že presidentské volby mi byly celkem putna. Jenom z prvního dojmu se mi zdálo, že více než kdokoliv jiný z kandidátů splňuje ten nejzákladnější předpoklad k veřejnému úřadu.
05. 04. 2013 | 14:56

aga napsal(a):

pan Stejskal

No však to ode mne byla ironie. Takže pokud máme začít každý od sebe, proč nezačnete od své vlastní profese? Proč se tu strefujete o ubohého anonmního maniodepresivního pobíječe much, místo abyste šířil radostnou zvěst mezi kolegy?
05. 04. 2013 | 14:59

SuP napsal(a):

Pane Stejskale -
Neučte starýho vorla lítat! Vždyť jsem napsal: ..."zdá se mi"...! Zlatej "přírodovědec" a všichni, kdo si mě tu za těch pár let už zkusili otlouct!
;-)

Hlavně mě zaujalo to, že pokud se něčí aféra již zveřejní, není třeba čekat na soud ať pro potvrzení, či pro vyvrácení. Vždyť ve frontě stojí stovky jiných, bez aféry (byť zatím), kteří to budou dělat nejméně stejně špatně, ale třeb i LÍP!
05. 04. 2013 | 15:00

gaia napsal(a):

Adam Procházka

k té Táně Fišerové

víte, ona je mizerná herečka, bývalá disidentka a nyní pravdoláskařka, jediné, co o ní dnes našinec ví, je že s hercem Kačerem (také děsně ukřivděným disidentem a mizerným hercem) dělají charitativní vánoční koncerty a somrují od lidí peníze.

To je pro prezidentskou funkci dost málo.

Němci jsou dnes na tom dobře ekonomicky, hrát si na slušňáky může být jejich altruistický koníček či postup, jak zaobaleně poučovat druhé .Jsou to přeci nadlidé, je to v nich jak v koze.

Já se ptám spolu s Konradem lorenzem Jak dlouho jim to vydrží?

Ta slušnost i ta prosperita.
05. 04. 2013 | 15:06

stejskal napsal(a):

Přesně tak, pane SuPe. Tohle je jediný princip, který - podle mne - může fungovat. Pohyb. A ten pohyb může generovat jen aktivní společnost složená z aktivních jedinců. Žádný sebelepší zákon, sebesympatičtější vůdce, sebe... nevímco to nezařídí. Jakmile se tento pohyb zastaví (či není dost efektivní), moc bytní a začne si dělat to, co je pro ni nejvýhodnější (dříve či později tomu pokušení podle mne podlehne každý, má-li příležitost, což mimo jiné souvisí s naší debatu pod jiným blogem ;-)

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 15:09

stejskal napsal(a):

"Mizerný herec Kačer" (možná dokonce i mizerný režisér). Tak to je slušný ;-)

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 15:11

šašek z Jihlavy napsal(a):

Gaio, jste si tak jista, že Táňa Fischerová a Jan Kačer jsou mizernými herci? O Horníčkovi se též říkalo (a on to i sám připouštěl), že vlastně není herec. Ale tito lidé jsou především občané, jakých se moc v umělecké branži nevyskytuje, nezaslouží si vaši klasifikaci.
05. 04. 2013 | 15:21

modrý edvard napsal(a):

SuP: chtěl jsem se dostat domů. V tom kupé sedělo pár lidí a tvářili se, že je plno. Bylo to v předinternetových dobách, koupit v Belgii místenku z Norimberka do Prahy asi nešlo. Možná nebyl místenkovej. Už nevím.
05. 04. 2013 | 15:22

gaia napsal(a):

stejskal

60. léta jsou už dávno pryč a málokdo ho z té doby pamatuje.
Kačer a Fišerová jsou posledních 23 let tak akorát mizerní herci.
Kačera jsem letmo viděla akorát ve dvou přiblbých seriálech (VKV a Rodinná pouta), na která se nedalo koukat a jinak v ničem.
Fišerová zas Konec dlouhých prázdnin a tam byla děsná a nevěrohodná. Jako partnerka herce Žáka vypadala jako jeho babička.

Do Prahy do divadla se nedostanu, neb to mají předražené a vlakem se nedostanu zpátky.

Takže ti 2 jsou pro vesňáky naprosté nuly.

Akorát je z tisku slyšíme naříkat, jak byli za totality pronásledovaní a nyní že herec Kačer má dluhy, neb dluží za zdravotní pojištění a jeho žena Nina tudíž musí hrát v dalších poblblých seriálech zakyslé babky jak vzteklá, aby je neschlamstl exekutor.

Takový je mediální obraz těchto 2. Poděkujte svám pražským kolegům redaktorům, že to na naá nepražáky tak působí.
05. 04. 2013 | 15:25

stejskal napsal(a):

Děkuji, pražští kolegové redaktoři :-) l.s.
05. 04. 2013 | 15:29

modrý edvard napsal(a):

SuP: Ono "se" je potomek dávného prasete.
gaia: Lorenz, NSDAP, náš vzor?
05. 04. 2013 | 15:29

Adam Procházka napsal(a):

Milý ropušáku ago,
Némci nejsem "okouzlen". Píši o nich, protože mezi nimi žiji. Jinak bych psal o Švýcarech, Francouzích nebo Kanaďanech. Bohužel tím nemohu posloužit.
Píšu proto, protože jsem z jiných blogů vycítil, že mnoho lidí by si přálo, aby se poměry v Čechách vyvíjely raději směrem západním než východním.

Marně se snažím vyčíst z Vašich příspěvků, jaké (praktikovatelné) řešení navrhujete Vy. Zatím mi na konci rovnice pokaždé vychází, že nejlepé udělám, když si lehnu bez varovné vesty na Bundesstraße3 mezi ty svoje ropuchy a počkám na kamion.
05. 04. 2013 | 15:31

gaia napsal(a):

z Kačerovy manželky Niny Divíškové zakyslost z obrazovky jen kape, nedá se na ni koukat, člověk má hned po náladě. a ten seriál Přeháněj tedy vlastně Vyprávěj je pro lidi, co tu dobu zažili také naprosto nestravitelný.
Tak leda s tím krmit Pražáky, ti možná na něco takového skočí, ale my na vsi se musíme po večerech zabavit sami.

Propastný rozdíl mezi městem a vesnicí je znakem kapitalismu. A my jsme malý stát, jediné město tu je ta Praha. Tak vždy navrhuji, aby ji oplotili a odtrhli od zbytku republiky. A hned by bylo po korupci, kdyby Pražáci přestali parazitovat na zbytku repzubliky a museli se uživit sami svojí prací a umem.
05. 04. 2013 | 15:32

Elena napsal(a):

PANE Procházka,
Japonsko je na východe a podľa mňa po druhej svetovej, sa stalo slušnou krajinou, asi tak ako Nemecko.
05. 04. 2013 | 15:37

Adam Procházka napsal(a):

Gaio,
já se ptal na prezidentské volby, nikoliv na casting do televizního seriálu.
Být pronásledován v diktatuře není žádná hanba.
Dopustila se pí Fischerová něčeho hanebného?
Na ostatní pány i dámu jsem dočetl spousty výhrad.
Na paní Fischerovou ne. Jen že je prý militantní nekuřačka. Ale to bych jí i jako militantní kuřák prominul.

Nebo je přecejen telegení profesionalita důležitější než poctivost?
05. 04. 2013 | 15:41

Luba napsal(a):

Pane Procházko,
pan Stejskal Vám možná vysvětlí, proč i se zbytkem redakce demonstrativně nevolili slušnou Fischerovou, a proč tak halasně a jednomužně podpořili představitele prokorupční vlády Schwarzenberga.

Jestliže bychom chtěli vyjádřit poměr slušných k neslušným v ČR hlasy pro prezidentské kandidáty Fischerovou (slušní) a SchwarZemana (neslušní), bylo by to dobrých 166 tisíc k horším cca pěti miliónům.
05. 04. 2013 | 15:41

český maloměšťák napsal(a):

"...Jak to, že patrně slušná, nekorupt/snad č ??/ní paní Táňa Fischerová se v prezidentských volbách nedostala ani do druhého kola?..."

1. Zdejší dají dost na " zkušenost" - a tak je donekonečna volen za poslance například mladý Benda. No a Fischerová byla davu odprezentována coby nezkušená.
Byť si živě dovedu představit, jak nezvedence žáka Bendu kráká za vlasy - například kvůli opisování.
2. Zdejší dají ale i dost na ksicht a oblečení - no a tak byl opětovně volen Klaus...a Fischerové ženskost byla odprezentovaná spíše jako plachost, možná dokonce jako umorousanost.
Její oblečení též neodpovídalo postavičkám z Ordinace v Růžové zahradě.
3. Byla upřímná - z toho jde strach. Třeba by fakt chtěla realizovat to, o čem hovoří a co navrhuje - i když to dělala se vší opatrností, ale i otevřeností.
Zdejší preferují raději rozhodné lháře. Proto je například opakovaně volen Kalousek.
Málokdo s epak zamyslel nad tím jaké jsou ve skutečnosti pravomoce prezidenta a že tedy nehrozí, že by např. Omnipol byl združstevněn.
4. Měla směšný rozpočet na kampaň. Tím pádem byla podezřelá - peníze a pompa totiž značí úspěch...a zdejší touží po úspěchu. Fischerová byla takto odprezentována jako loser, zdejší nechtějí být losery, chtějí vítězit / a proto prohrávají/.
5. Byla slušná, jízlivosti nepoužívala. Což je známkou slabosti. Zdejší mají raději Haška nebo Němcovou. To jsou správní siláci, každý z nich umí zatočit s tím druhým a špínu , která leží na jeho straně...nakydají na stranu soupeřovu.
Tím jako by se jí zbavili. Jsou to prostě za každých okolností - vítězové.
Na Fischerové žádná špína neležela. A tak nemohla kydat...a ani vítězit.
6. Tak nějak to vypadalo, že snad ani tu funkci nechce dělat...těžko se to vysvětluje...ale snad by se to dalo popsat tak, že z ní jakoby vyzařovalo, že pokud funkci nezíská...tak asi nebude další měsíc brečet, třískat hlavou do zdi, či pomlouvat vítěznou stranu.
Což je taky dost divné, ne ?
My přeci potřebujeme někoho, kdo se na funkci chrtí, váhavé slepice nejsou vítány ! A když prohraji - tak to tomu sviňákovi aspoň osolím v novinách !
7. Dle mého názoru se nesnažila lhát a dělat ze sebe chytřejší, osobitější, poutavější... než je ve skutečnosti - což bylo podle mě největší chybou. Zdejší v ní až příliš viděli sami sebe - no a pokud tedy dáme aspoň trochu zapravdu psychologům...že tedy lidé nenávidí druhé o to více, čím více jim připomínaji je samé - jejich nedostatky....tak asi jsme dost blízko pravdy.
8. Průzkumy veřejného mínění jí dávaly pramálou šanci - zdejší přikladají těmto průzkumům daleko větší váhu, než svému mozku.
9. Kulturní fronta otrávila vzduch karelem-barelem tak, že takříkajíc vrhla negativní stín i na Fischerovou.
10. Lidi prostě chtěli tu Šlouf...eh, Zemana, ondy zase Háv....eh, Schwarzenberga, našlo se i dost těch, co by rádi na Hradě Chrenk...eh, Fischera....no a Dienstbier prý byl moc málo revoluční a naopak hodně artifikální, Franz zase moc pokreslený a Bobošíková nosila moc úzkoprsý dekolt a Roithová naopak moc hluboký. A Sobotkovi snad věřil už jen on sám.

My čeští maloměšťáci pak dali tak trochu na ty průzkumy... no a v druhém - částečně i kvůli naší blbosti... musili volit Zemana.
Neb za vhození to Schwarzenbergovi by nás naši předkové - masarykovci, chodili v noci strašit. Kromě toho jsme měli strach, aby místo něj nevládl na Hradě , ale tak i ve vládě....inženýr Kalousek.
Těch jeho financ hokus pokusů a podivného boje s korupocí už totiž máme plné zuby - nejen my maloměšťáci.
05. 04. 2013 | 15:44

Adam Procházka napsal(a):

Eleno, promiňte - nemyslel jsem Vás.
Myslel jsem to o jednu zemi dál...
A Japonsko svou válečnou vinu zdaleka tak nezpracovalo jako Němci. Důkazem je zvolení Shinzo Abe, který překrucuje dějiny a válečné zločiny drze popírá. To kdyby si Německo zvolilo za kancléře vyzávajícího NPĎáka ...
05. 04. 2013 | 15:47

Dagmar napsal(a):

modrý edvard

Srabe :-)

Baba Jaga

Bubuško Jaguško, vy mne dušičko znáte? Kouzlo úsměvu je účinné kouzlo, neboť lidé jsou jako zrdcadlo, usmíváte-li se na ně, obvykle se zpětně nemračí :-) Jen nevím jak to probíhá, když jim zdrcadlo ukáže Babu Jagu.... :-)

Není to tak dávno, co jsem si tu slízla své, díky svému údajnému přebujelému sebvědomí. No a než se sešel rok z rokem, vyzývá mne kompetentní čarodějnice k většímu sebevědomí. To mne fakt bavíííííí, babíííí :oD
05. 04. 2013 | 15:49

gaia napsal(a):

Adam Procházka

no nemá charisma a to by prezidentka mít měla.

jako politička byla taky dost neúspěšná, teď se mi vybavuje, že po 89. byl parlament plný různých herců. (docela fiasko) A ona se také dostala do sněmovny v roce 2 002, ale byla dost nevýrazná v roce 2 006 kandidovala za Zelené(neúspěšně) a ti se pak pěkně znemožnili pod Bursíkem a jeho Kačkou biomasou.

a to Být pronásledován v diktatuře není žádná hanba.

víte, ono u nás je slovo disident už skoro sprosté slovo, takové zprofanované.
U herců zvlášť, když slyšíme, jak byli chudáci pronásledováni.
Ale to je těžké vysvětlit někomu, kdo tu nežil.

a jak správně píše Luba

Praha chtěla knížete a dělali pro to možné i nemožné.
05. 04. 2013 | 15:52

SuP napsal(a):

Edward -
Mně se to kecá, já tam nebyl.... Ale jsem slabá povaha, bez místenky bych to nezkoušel, abych měl aspoň něco v ruce. Ale tím pádem jsem se ani nepokusil "být někde dýl".
05. 04. 2013 | 16:01

Elena napsal(a):

Pán Procházka:
Ked ja neviem či ste ma pochvalil alebo pokarhal,
Ďakujem že ste mi odpovedal, ja som šťastna ako blcha, to zas nekoho s teho aj výkoti :)

Nemecko mám Rada, aby som bola presnejšia mám ráda nemecku mentalitu, v rokoch 1935-39 dedko z otcovej strany v Nemecku pracoval a študoval až do paktu Ribbentrop-Molotov, vratil sa do Bessarabie zobrať rodinu ale už bolo neskoro. Cele moje dectvo sa nieslo v duchu , aka spravna Nemka, to naš deduško tak vychovaval babku, že spravna Nemka o 12 PRESNE ZVOLAVA RODINU NA OBED, no babke raz praskli nervi :)
05. 04. 2013 | 16:02

Elena napsal(a):

Pán Procházka,
viete že v Bessarabie, teda v jej Ukrajinskéj časi, žila početna Nemecka menšina , babička mi rozpravala, že ked prišel pakt, bol strašný strach a chaos, deportovali Nemcov do vlasi, brali si len to najnutnešie, naša babinka pomohla jednemu modrookemu Nemcovi, že mu dala dečku teplučku, štrikovane vlnene ponožtečky, kabat teplučký viete taký balkanský kožuch :)
A vraj strašne všetci plakali, žili vedla seba po susedstvu.
05. 04. 2013 | 16:16

gaia napsal(a):

Elena

vždyť i ta vaše poslední carevna byla Němka.

Němci byli rozlezlí po celém světě. Jen aby po vás teď nechtěli nějaké restituce. Ukrajina je chudá už tak dost.
05. 04. 2013 | 16:23

Petr Havelka napsal(a):

Pane Procházko,

to je pro mne výborný blog, moc děkuju :)

Víte, tak nějak jsem tušil "co je normální" a zjistil jsem, že mám pravdu. Bodejť, poněvadž Pravda je jen jedna, ta moje :)

Teď tu máme aktuální pokárání současných stran za neprůhledné "účetnictví"

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=776012

Občané přispívají těžkými penězi a účty jim nikdo nechce skládat. Kde ksakru žiju!
05. 04. 2013 | 16:24

Elena napsal(a):

milá Gaia, nie len ona ale aj šef Gazpromu Alexej Miller je etnický Nemec :)
05. 04. 2013 | 16:28

SuP napsal(a):

Petr Havelka -
"....Kde ksakru žiju!...."

no přece tam, kde je Mattoni.....
05. 04. 2013 | 16:28

Baba Jaga napsal(a):

To: Dagmar
Musím Vás ujistit, že na usmívající se neotrávenou babušku Jagušku se druzí rovněž usmívají.
O Vašem sebevědomí tolik nevím, dle Vašich požadavků na jiné ve 14,04 ho asi máte dost a především jste ženuška právě taková, jak očekáváte od jiných. Možná trochu tolerance a uznání pro druhé by v rámci vzájemných dobrých vztahů občas nezaškodilo.

To: Elena
To já zase kdysi byla v drážďanské rodině, kde otec po pobytu v českých lázních naučil manželku smažit vídeňský řízek a podávat ho bez omáčky. Ale je to už hodně dávno a německá gastronomie jistě pokročila jinam (možná k pizzám a hamburgrům).
05. 04. 2013 | 16:34

gaia napsal(a):

Elena

já tedy myslím, že světu vládnou němečtí a ruští Židé
05. 04. 2013 | 16:36

Elena napsal(a):

Baba Jaga a Gaia,
dievčence nehnevajte sa, ale musim bežať na nákup, prijdem neskoršie. Dík a pekný víkend!
05. 04. 2013 | 16:43

Jáchym napsal(a):

Adame Procházko,
dík za blog, povedl se Vám ještě víc než jindy.

Dokonce ani diskuze pod ním není příliš blbá, takže se přemůžu a teď nic nenapíšu, abych ji nepokazil.
05. 04. 2013 | 16:51

Adam Procházka napsal(a):

Díky Maloměšťáku a Gaio za vysvětlení ohledně Táni Fischerove.
Tak nějak jsem to tušil a moje obavy byly zřejmě oprávněné.

Gaio - nebojte se, nežil jsem tam sice, ale velice dobře chápu co myslíte. Ohledně slova disent. A lezou z toho po mě slimáci, protože to je jeden ze stěžejních symptomů. Víte že disidenti proti nacismu byli v Německu ještě dobrých třicet let po válce nezanedbatelnou částí populace považováni za zrádce národa?
"Zatímco naši hrdinové bojovali u Stalingradu, tito záškodníci, dezentéři atd..."
Neříkalo se to otevřeně, ale ve skrytu ano. Skoncoval s tím až Weizsäcker. Dnes tento názor přežívá už jen v NPD. Ale to by byl jiný blog.

Eleno,samozřejmě pochválil.
Do Němec teď přišla spousta Němců z dálné Rusi, Kazachstánu atd. A všichni se děsně divěj, že ta německá mentalita je úplne jiná, než si oni po generacích v cizině představovali. V Sovětském Svazu je považovali za Němce a Němci je mají za Rusáky. Sám ani nedovedu tu Německou mentalitu vytypovat. Ona je velice různá, podle různých kmenů.

Pane Havelko,
díky za dík.
Žijete v zemi, kde se pasažéři nedovedou dohodnout na správném směru (což je celkem normální), zatímco posádka s kapitánem se rozhodli loď ukrást. To poněkud stěžuje správnou navigaci.
05. 04. 2013 | 17:14

Dagmar napsal(a):

Baba Jaga

Kdo by to do Čechů řekl, že se budou usmívat na Jagu? Jsme statečný národ usmívajících se bestií, jak pravil jeden dočasný protektor.

Tak já se v rámci dobrých vztahů a nácviku tolerance a uznání pro druhé na vás, milá bábrdlíno, také usmívám :-()

Což nic nemění na tom, že
Pařížani jsou galantnější
Pařížanky šarmantnější
Vídeňáci bodřejší
Vídeňačky pěstěnější
Londýňané distinguovanější
Londýňanky vznešenější
Římané dvornější
Římanky milejší.

Leč Čechy mám víc ráda
Češky občas taky :-)

"ofFulso implication" pravila re Captcha vesele
05. 04. 2013 | 17:28

aga napsal(a):

AP

Milý Hadonoši, já žádné řešení nenavrhuji, protože - jak už jsem Vám psal několikrát, ale evidentně zůstal oslyšen - jsem z toho už "vyrostl". Doby, kdy jsem navrhoval řešení (zřejmě podobná, jako Vy), jsou už za mnou - a vida, mé návrhy jaksi nic nezměnily. Tedy změnily mne, rozhodně ne společnost. Pochybuji, že v případě Vašich to bude jiné.

V tomto blogu nepíšete o Němcích, ale o tom, jak si z nich my, Češi, neumíme vzít příklad - a já Vám vysvětluji, v čem považuji Váš názor za nereálný. Jedním z důvodů, které nyní Němci slyší z více stran, je ten, že Čech není Němec, stejně jako Řek nebo Kypřan není Němec, a chtít po nich, aby se jako Němci chovali, je nejen že v celém historickém, politickém a kulturním kontextu nesmyslné, ale dokonce poněkud arogantní. Znovu opakuji, že až dosud Němci nepřesvědčili, že jejich metoda je dlouhodobě ta jediná správná - spíše naopak, a budovat na ní Říši se už několikrát ukázalo jako pro ostatní národy a nakonec i pro ně samotné jako chyba.

Jinak ale samozřejmě pište o čem chcete, píšete zajímavě a vtipně, jen se mi zdá, jako by Vám zpětná vazba od publika nic nedala, jako byste ji přes zaujetí svým názorem ani nevnímal, natož vzal do úvahy. Dost rychle jste od Němců pochytil tu didaktickou, lehce nadřazenou notečku, se kterou kážete zaostalým domorodcům na stromech, samozřejmě vždy politicky korektně :)
05. 04. 2013 | 18:02

zemedelec napsal(a):

Paní gaia.16:36
Krátce,ale jasně.
Ještě doplnit,co je jejich zákonem a pak je zbytečné diskutovat.Když se podíváte na naši politickou scénu,ale i další instituce,tak lehce zjistíme proč jsme v tom srabu.
05. 04. 2013 | 18:03

Silvie napsal(a):

Sup

To "se" jsme přece MY-slušní, ne?

Gaia

Zcela souhlasím s vaší charakteristikou naivní pravdaláskové Fischerové.
Taky jsem už alergická na všechny ty herecké "trpitele", co vymetali jeden budovatelský seriál za druhým. Snad vyjma několika málo jmen - třeba skvělého Petra Čepka (charakterově i herecky), jenže ti moudří a slušní se nikam nesra..

Baba Jaga

A proč by mě nevychovávali?
Mám dojem,že jste nepochopila nic z toho, co jsem napsala.
Nejsem členem žádné církve a mám averzi k náboženství.
Mluvím sice o křesťanství,ale mám na mysli spiritualitu jako takovou.
Každý, kdo přemýšlí a není duchovně úplně impotentní, musí toužit po spirituálním naplnění-zní to blbě, ale jinak to napsat neumím.
Dejme tomu, že jsem zatím jen maličko nahlédla za oponu.
Co se mé dcery týká, mrzí mě, že jsem jí dala v této oblasti až přílišnou volnost a víc neovlivnila její myšlení. Víra je dar,který není dán každému. Ale ty dveře se dají otevřít vždycky...
05. 04. 2013 | 18:04

aga napsal(a):

AP PS

Táňu Fisherovou jsem v prvním kole volil, přesto - to srovnání dvou disentů, které jste učinil, tak z toho zas lezou slimáci po mne, buď opravdu nevíte, o čem mluvíte, nebo ...
05. 04. 2013 | 18:09

gaia napsal(a):

Adam Procházka

víte, my jsme tady jednoho prezidenta disidenta měli, 13 let a další 2 disidenti dělali dalšímu prezidentovi 10 let poradce, takže víte, my jsme tady z těch disidentů již vyléčeni

takže zatímco u vás byly disidenti považováni za zrádce národa, u nás dokázali, že zrádci národa skutečně jsou
05. 04. 2013 | 18:21

Adam Procházka napsal(a):

Ago,
prosimvás odpusťe mi to Německo. Kdybych psal nemlich stejné texty z Luxemburgu, řekl byste že je to kázání plynoucí z lucemburské nadřazenosti? Já za to nemůžu že Německo je tak velké. A nevím co je na tom špatného, nebo snad ponižujícího, podívat se u souseda, jak si on postavil demokracii, když sám teprve kopu základy.
Jiná věc je, když si chci postavit něco jiného. Jestli rozkrádání státu a úřední zvůle jsou onou kýženou a specificky českou cestou, považujte moje šplechty za bezpředmětné. Řekové a Kypřané nechť si v tom svém taktéž lebedí - ale laskavě v budoucnosti jen za své.
Z mnohých komentářů mám ovšem dojem, že toto české špecifikum se kdekomu nelíbía přáli by si změnu.

Příště, pokud ještě vůbec přijde nějaké to jaro, napíšu něco o ropuškách. Doufám že Vas to potěší.
05. 04. 2013 | 18:24

aga napsal(a):

AP

Ne, to bych řekl, že píšete jak typická Panna :).

Ale při psaní z Německa byste opravdu měl vzít v úvahu historické reminiscence, a nešlapat kontraproduktivně sloními tlapami v porculánu. Je to stále až příliš živé, dokonce bych řekl záměrně živené, a to nejen v Čechách, ale nyní i v celé EU.

Z ničeho, co jsem napsal, jste poctivě nemohl usoudit, že souhlasím s rozkrádáním státu a úřední zvůlí. Jen se snažím ventilovat svůj názor, že ten rozvrat, který te existuje, je záměrný, a Češi se na něm podílejí až druhotně - nemají bohužel šanci ve své vlastní zemi spravovat své vlastní věci. Komu ten rozvrat prospívá by se celkem dalo vysledovat, kdyby ovšem byl zájem.

Ty způsoby zlepšení, které nám navrhujete, jsou v daných podmínkách naprosto nerealizovatelné, vnucovat nám je bez ohledu na realitu je kontraproduktivní, a označkovat každou reálnou námitku proti nim jako spokojenost se současným stavem, lenost, českou zaprděnost ... je nefér.

Jo, roupušky potěší vždy, je to takové lidské.
05. 04. 2013 | 18:36

Dagmar napsal(a):

aga

Chtělo by to úsměv, třeba pro Babu Jagu :-)
05. 04. 2013 | 18:39

aga napsal(a):

Dagmar

https://www.youtube.com/watch?v=P46i33VN0Po
05. 04. 2013 | 18:59

Dagmar napsal(a):

aga

Na tu dvojici si potrpím. Tak ať vám dupou králíci a pomněte, že s úsměvem idiota jde všechno lépe, rychleji a radostněji :-)

Já bych mohla vyprávět!
05. 04. 2013 | 19:13

Tupelo napsal(a):

Pane Prochazko, pane Stejskale, kez byste meli pravdu s temi +-triceti lety na vyrovnani se s minulosti (pokud jsem spravne pochopil ze se nejedna o plovoucich tritet let ;))). Me pripada, ze spis tech utoku na disidenty pribyva, pritom si myslim ze za soucasny marasmus mohou mnohem spise ty zastupy komunistickych vekslaku, taxikaru a zelinaru, zlodeju a zlodejicku vseho druhu, kteri se zmenou rezimu dostali k moci, at uz jako 'podnikatele' nebo 'politici' - lide tohoto typu, se silnymi rameny a zrovnatak silnym zaludkem budou mit tuto splhaci tendenci vzdy, at se rezim zmeni do jakekoliv podoby. Pokud bylo tzv. disidentstvi tak lukraticni zalezitosti, za jakou ho nekteri vydavaji, nejspis by byla disidenty polovina naroda :)

Co se tyce voleb, mrzi me ze neobstala p. Fischerova, bez ohledu na to zda byla disident nebo nebyla. Mozna uz jen to, ze by se do takove role dostal clovek, ktery neni prilis spojen se soucasnym establishmentem, by vneslo do nasi politiky tolik potrebny cerstvi vzduch. Aspon troska by stacila.

Pobavilo me jak se na podzim melo temer za jiste ze vyhraje Fischer - vzdyt prece ti svetozidi to maji pod palcem a jiny vyvoj nepripusti. Pote co se nedostal do druheho kole, bylo casto tvrzeno, ze vitez je jasny. Bilderberg uz se postara aby se na Hrad dostal jeho clovek. Ani to nevyslo, jak to svetove zidovstvo tak i Bilderberg jsou nejspis pekni zabari (mozna jen narazili na silnejsi LukOil :)) - ja by clenem nejakeho tajneho spolku, ktery ovlada svet, tak bych nejspis delal vse proto aby veskere podezreni padlo na Bilderberg, mel bych klid na praci. :) Myslim ze to co dela tento svet spatny, neni ani tak Bilderberg ani zidi, ani nejake dalsi tajne(!) spolky, ale neco mnohem horsiho - statisice ci miliony lidi, kteri se dostanou na posty, ze kterych je tezke je odvolat, pokud je vyuzivaji jen pro sve obohaceni ci moc. Neni prece mozne dat nekomu treba 4-lety bianco sek - proto si myslim ze prvni krok by mel byt odvolatelnost politiku (dalsi kroky - majetkova priznani, zruseni imunity (s vyjimkou proslovu)) - vim ze to neni uplne jednoduche, ale v dnesni dobe by nemel byt problem umoznit tem, kteri danou stranu volili, nebo krouzkovali daneho politika, aby ho mohli rovnez odvolat.
05. 04. 2013 | 19:26

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,.....o ropuškách,...to bude ono,......ale, připravte se, pane autore, že příspěvky zde nebudou "tak výživné".

Ropušky jsem si před lety užila u Balatonu,....jela jsem krokem, zastavovala, nahrábla ropuchu do kelímku, donesla mimo silnici,.....mezitim se na teplém nočním asfaltu usadily další,....nikdy jsem už tolik ropuch neviděla. Domorodci se s tím problémem nepárali,.....byl to masakr.

Těším se, co napíšete,...Tužka.
05. 04. 2013 | 20:02

Silvie napsal(a):

Tupelo
Co se Fischera týká, bystřejším jedincům bylo vcelku hned jasné, že je to hra na betla.
Ve všech diskusích se objevovaly dehonestující (oprávněně) příspěvky o židobolševikovi a tohle že měl být favorit voleb?

Bylo jasné, že média nasadí svého skutečného favorita v nejžhavějším předvolebním čase. To, že nevyhrál "Bilderberg", nebylo proto, že by nebyl ze zahraničí vlivnými zájmovými skupinami (včetně těch mediálních) dostatečně podporován - kampaň prostě vedli diletantni, kteří naštěstí nevzali v úvahu nevyzpytatelnou českou povahu. A také skutečný vztah Čechů k pohrobkům pravdy a lásky.
05. 04. 2013 | 20:02

Luba napsal(a):

Přátelé,
nechápu ten váš pesimismus ...

Udělal jsem si takovou rešerši výroků našich předních nejmoudřejších a nejviditelěnších a zjistil jsem, že naši politici jsou ti nejslušnější ze slušných.

Posuďte sami:

Petr Nečas (ODS):
"Naši kandidáti jsou poctiví, slušní lidé, kteří se osvědčili v Senátu i komunální politice a zaslouží si naši důvěru, vždy byli politicky čitelní a to je nesmírně důležité."

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2012/kandidati-ods-jsou-poctivi-a-slusni-rekl-necas-vyrusit-se-nenechal_248772.html

Michal Hašek (ČSSD):
"Jsem hluboce přesvědčen, že slušnost není slabost a touto zásadou se budu řídit v politice nejen ve vyhrocených dobách volebních kampaní. K témuž vyzývám jako hejtman kraje a volební lídr ČSSD i všechny ostatní politiky ..."

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=193097&TypeID=2

Miroslav Kalousek (TOP-09):
"Nehájím konkrétní osobu. Hájím systém slušného chování ...
Náměstek ministra financí Barták se na ministerstvu financí ničeho nedopustil, kromě velmi tvrdé a poctivé práce."

http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/korupce-kalousek-nehaji-bartaka-haji-slusne-chovani.html

Milan Knížák (klausista):
"Projekty světového sociálního inženýrství, prázdná ekohesla a křiklavé demonstrace nic změnit nemohou, a když, tak jen k horšímu. Na to všechno Václav Klaus ... upozornil. Je třeba jen ho číst pozorně, s úctou a pokorou ... Bez výše zmíněné úcty a pokory, a z toho vyplývající slušnosti žádná demokracie neexistuje."

http://www.klaus.cz/clanky/3270

No, není to skvělý?! :)
05. 04. 2013 | 20:07

Luba napsal(a):

Ivan O. Štampach: O slušnosti

"... To, čemu se v poslední době začalo s oblibou říkat „slušnost,“ je jakýsi odvar z ní.

Příliš to připomíná školní léta, kdy se jeden žák, který je nápaditý, odvážný, nekonvenční, upřímný a kritický označí za neslušného a z notorických „slušňáků“ se vyklubou udavači a malí tyrani.

Politici, kteří se dnes ohánějí slušností, rádi dělí svět na „nás slušné“ a ty ostatní.
Jiní s poněkud odlišnou terminologií rozdělí svět na říši dobra, to jsme samozřejmě opět my, a v zájmu této domény světla je dovoleno všechno. Ti druzí, obvykle političtí protivníci, jsou říší zla.

To, co nás trápí na politicích, které označíme za „neslušné,“ je to, že ignorují svědomí a neslouží veřejnému zájmu, jak jsou k tomu zavázáni.

Činí z politiky (služby obci) přechodnou náhražku války a hanebný kšeft. Určitě za tím jsou jejich mravní rozhodnutí, ale ta nevyřešíme za ně. Nevstoupíme do jejich svědomí, to je opravdu jen na nich.

Nepomůže, když si budeme hovět v přesvědčení o své vlastní slušnosti a z lidsky chybujících politiků budeme dělat terč.

Jako občané přirozeně bychom mohli politiky hodnotit spíše politicky, než morálně. Nevidíme totiž do jejich svědomí.
Může nás jistě zajímat soulad jejich rozhodnutí s právem, ale právo není totéž jako morálka, i když se kdesi dotýkají.
Zákony totiž mohou být nemorální.

Nakonec je opravdu důležité podívat se na zoubky systému, který dělá ze všeho zboží: ze vzdělání, ze zdraví, a samozřejmě také z politiky.

Je žádoucí, abychom na různých místech, např. když se veřejně vyjadřujeme, nebo když volíme a také v občanských sdruženích prosazovali skutečnou reformu. Ne návrat před všechny humanistické reformy, který se dnes prosazuje a lživě se označuje jako reforma."

Zdroj:
http://www.vanilka.cz/clanek/ivan-o-stampach-o-slusnosti
05. 04. 2013 | 20:22

Adam Procházka napsal(a):

Lubo:
Je to skvělý.

Tužko:
O ropuškách na silnici jsem už jednou psal v březnu 2012. Najdete v archivu, máte-li chuť.

Tupelo:
lehounce jsme tu zavadili o disent a taky žasnu jak neuralgický bod to je. Ačkoliv vlastně nežasnu, protože tento fenomen znám z Německa. Dvakrát dokonce - mnozí Enderáci reagují alergicky např. na jméno Biermann. Myslím že to je cosi zapouzdřeného, co se nějaké to desetiletí po konci diktatury dere na povrch. Ani nevím do čího oboru to spadá - sociologů nebo psychologů?
05. 04. 2013 | 20:39

Luba napsal(a):

František Janouch: Slušnost roste dlouho (z rozhovoru)

"(Švédsko) je ... taková demokratická monarchie s vyvinutým smyslem pro fér hru a spravedlnost. Platí to i v politice.
...
Dobře se pamatuji na případ jednoho z významných sociálně demokratických ministrů Uwe Rainera.

Naprosto legálně si půjčil peníze v bance a asi za půl roku je v pořádku i s úroky vrátil. Nic neukradl ani nezneužil. Ale díky svému dluhu se dostal do jiné daňové skupiny a tím pěknou sumičku ušetřil.

Bylo to zcela legální a já dlouho nemohl pochopit, čím se vlastně provinil. Ale byl zároveň ministrem spravedlnosti….a ministr takové věci prostě dělat nesmí. Jsou věci, které se jednoduše nesluší, a pro politika to platí víc, než pro obyčejného občana. Úplně to stačilo k jeho politické smrti.

Trvalo mi pár let, než jsem to pochopil a zvykl si na ten švédský smysl pro fér hru. Zakázaná území pro politiky nejsou vymezena jen zákonem, jsou mnohem, mnohem užší. Tam to neřeší prokurátor, ale společnost či politické strany samy.
Některé věci se prostě nesluší, porušil jsi je, sorry, musíš jít."

Otázka: Kde jsou podle vás kořeny této morálky?

"Myslím, že ve stabilitě.
Skoro dvě stě let (tedy po roce 1814) Švédové nebyli ve válce, státní převraty či revoluce si snad ani nepamatují.

Každý ví, kde se vzalo bohatství té nebo oné rodiny, všude najdete, čím se zabývali rodiče, prarodiče. Samozřejmě i ve Švédsku najdete různé zbohatlíky a šejdíře.
Ve srovnání s námi je jich ale mnohem, mnohem méně.

Švédsko je zcela transparentní zemí – příjmy, daně, majetek jsou podle zákona veřejné - čím dál tím více to oceňuji. Zvláště ve srovnání se situací u nás doma."

Otázka: Končí i ve Švédsku sociální stát?

"... V dopisech Františkovi Krieglovi a dalším jsem popisoval nejrůznější sociální výhody, které nás, přistěhovalce ze střední Evropy, doslova šokovaly.

To už dnes často není pravda, ale Švédsko i nadále zůstává zemí velkých jistot, ale i velkých daní.

Představte si třeba, že člověk, který propadne alkoholismu, není ponechán svému osudu.
Musí se léčit, musí dodržovat jistá pravidla, ale vždy má nárok na bydlení, třeba i skromné a dostává sociální dávky.
Také proto je tam moc málo bezdomovců.

Ale i tam se už léta platí poplatky za léky, poplatky jsou i za návštěvu u lékaře, za pobyt v nemocnicích. Nejsou malé: za návštěvu lékaře zaplatíte mezi 200-250 švédských korun. Ale je to omezeno: když dosáhnete během roku určité částky, další péče je zdarma po určitou dobu zdarma."

Otázka: Je tedy Švédsko stále v „první lize“, zejména z hlediska svých občanů?

"Stále tam platí – nenechat člověka padnout k zemi.
Už jsem vám říkal, že oni jsou dost uzavření, ale současně když někdo opravdu potřebuje pomoci, okolí se postará. Když jsme přijeli, starali se skvěle, ale jak jsme se postavili na vlastní nohy, už jsme cítili, že stále větší odpovědnost leží na nás samých.

Ať´ jsou Švédové jací jsou, ale jedno jim nikdo nemůže upřít – umějí vytvářet bohatství, umějí obdivuhodně efektivně pracovat, ale také umějí pomáhat.

Dokonce bych řekl, že jsou žijícím důkazem o nesmyslnosti různých neoliberálních koncepcí o tom, že čím bezohlednější jsou poměry, tím víc jsou lidé tlačeni k výkonu a úspěchu.

Myslím, že „švédský“přístup bychom potřebovali i u nás.
Ale nemáme bohužel za sebou těch dvě stě let bez války a stabilitu …."

Zdroj:
http://www.vanilka.cz/clanek/f-janouch-slusnost-roste-dlouho
05. 04. 2013 | 20:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tupelo,

k tomu není prakticky co dodat (snad jen si nejsem jist těmi plus minus třiceti lety, i když to tak možná z mého vstupu vypadalo. Vlastně si vůbec netroufám odhadnout, jak dlouho to může trvat. Snad ne tak dlouho, jak dlouho se zde některé, i dnes velmi neblaze působící stereotypy a vzorce chování/myšlení působením nejrůznějších vlivů utvářely. Tedy podle mne nejméně pět století, možná ještě déle. Pan Procházka má bohužel pravdu v tom, že německé společnosti byla řada věcí vpodstatě vnucena, snad dost hluboko "pod kůži". Díky Bohu. Ono je to celé, tedy ta současná situace v naší společnosti a to, jak ji kdo vnímá, o moc složitější, než se dá v rámci blogů postihnout).

Moc rád Vás tu zase vidím.

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 20:44

Luba napsal(a):

Pane Stejskale,
"vnucena?"

"... německé společnosti byla řada věcí vpodstatě vnucena, snad dost hluboko "pod kůži"."

Já to vidím jinak. Je totiž s čím porovnávat, Např. s Japonskem.

I tam Američané nastolili okupační správu.
A navzdory hrozné porážce, na kterou bylo podle tisícileté mentality národa samurajů vhodno odpovědět rituální sebevraždou, reagovalo obyvatelstvo poražené ostrovní asijské velmoci zcela jinak.

Japonci se spontánně nadchli pro vše americké!
A tato obliba amerického zboží a euroamerické kultury tam stále přetrvává.

Němci i Japonci si položili základní otázku: Proč nás Spojenci a Amerikáni nezničili a nezotročili, jak bychom to udělali my s nimi? Proč nám po těch hrůzách, které jsme jim způsobili, pomáhají? V té demokracii musí být ohromná mravní síla!

Kdepak "vnucena"! Pozitivní hodnoty není možné nikomu vnutit. Aby si je někdo osvojil, musí je přijmout za své. Musí sám poznat, že je to dobré a musí to mít rád. Jakékoli nucení do něčeho vyvolává přirozený odpor.

Ulrich Frodien, někdejší voják Wehrmachtu popisuje, kdy poprvé poznal, v jak strašném omylu byl vychováván a jaké lži jim režim celou dobu vštěpoval. Bylo to v kinosále již poražené "Třetí říše". Promítali film amerických válečných dokumentaristů, kteří zachytili průběh bojů Američanů s Japonci na ostrově Iwo-Jima.

Ten film se naprosto lišil od všech těch německých válečných týdeníků a jiných promítání, organizovaných nacistickým ministerstvem propagandy. Tam ukazovali jen usměvavé tváře vojáků a oslavovali vynikající úspěchy německých zbraní od tažení do Polska až po Berlín v hrdinných a nezdolných ruinách.

Film "To the shores of Iwo Jima" nepokrytě ukazoval všechnu tu krev a strach a utrpení vojáků. Ukazoval válku, jak ji znal on sám. A říkal si, jak je možné, že se tyto hrůzy tvůrci nebojí ukazovat všem matkám, otcům, dětem a přátelům vojáků, kteří šli dobrovolně na smrt v konfliktu, který se přece jejich vlasti, natož jich osobně, vůbec netýkal? ...

A poznal, že je celou dobu učili pochodovat na špatné straně.
Poznal, že bojoval za systém, který byl postaven jen a jen na lži. A tak pokračovala jeho vnitřní proměna směrem k demokracii. Žádné vnucování za tím nebylo.
Jen poznání pravého stavu věcí.
"Vymývání mozků" skončilo.

Film "Ke břehům Iwo Jimy":
https://www.youtube.com/watch?v=2CMeGod3SJs&wide=1
05. 04. 2013 | 22:04

stejskal napsal(a):

O tom není sporu, pane Lubo.

Jenže je to opět složitější. Veškeré demokratické instituce zavedli v poraženém Německu a Japonsku Američané. Samozřejmě se Němců ani Japonců neptali, prostě jim je vnutili (což byl správný postup). Oni do jejich čela vybírali první představitele, oni nejméně dvacet let dohlíželi na to, aby fungovali co nejdemokratičtěji.

A podstatná část německé i japonské společnosti postupně poznávala (navíc už zhnusena totalitou a krveproléváním), že toto je lepší. Že to může fungovat. A samozřejmě mnoho bylo i těch, kteří pořád nadávali (většinou potichu, protože narozdál od postkomunistické společnosti se symapatie se zločinným režimem netolerovali).

A tak postupně německá společnost stále více přijímala demokratické principy a instituce (zatím garantované Američany), až ta část byla dost velká na to, aby se to (alespoň v horizontu blízké budoucnosti) stalo obecně přijímaným principem. A samozřejmě k tomu přispívali lidé jako třeba Ulrich Frodien, kteří dostávali cíleně a záměrně prostor (mnozí popletení lidé by dokonce mohli tvrdit, že Američané Němcům vymývali takto mozky).

U nás se nic takového nedělo. Nebyly pro to podmínky, společnost na tom nebyla zdaleka tak bídně jako Němci na konci WWII. Nikdo to zde neosvobodil, nikdo nemohl nic druhým diktovat. Prostě je to úplně jiná cesta (ne horší, ne lepší, ale jiná). V určitém bodě se ty cesty setkávají. A to v okamžiku, kdy se společnost začne chovat zodpovědně, sebevedomě (ať už ji k tomu někdo dovede, či k tomu nějak dospěje sama, ono je to vždy kombinace obého).

Samozřejmě že pozitivní hodnoty nemůžete nikomu vnutit (píši to zde už šest let). Ale společnost potřebuje určité podmínky, aby k nim dospěla (tedy její relevantní část). Němcům a Japoncům se to podařilo za pomoci západních Spojenců, my k tomu klopýtáme v podstatě sami (osobně si myslím, že to nemá jen nevýhody. Prostě to beru, jak to je).

Hezký večer.

Libor Stejskal
05. 04. 2013 | 22:36

stejskal napsal(a):

P.S. Ten film jsem viděl, je skvělý. Řada Japonců (potažmo Němců) by mu po válce nevěřila, měla by jej za přejnanou americkou propagandu. Oni přeci viděli jiný obraz, obraz tehdejší totalitní propagandy. Je to stejné, stále stejné ;-) l.s.
05. 04. 2013 | 22:39

Luba napsal(a):

"Je to stejné, stále stejné"

Máte pravdu, pane Stejskale.
Také jsem si vzpomněl ... jak jste celá redakce demonstrativně volili, tentokrát nikoli soudruha, ale knížete :)))
05. 04. 2013 | 23:01

stejskal napsal(a):

Myslel jsem, že chcete diskutovat. Tak nic, omlouvám se.

Dobrou noc.
05. 04. 2013 | 23:04

Tupelo napsal(a):

Dobry den pane Prochazko a pane Stejskale, je mi jasne ze tohle nemuze byt 'vyreseno' v ramci blogu ale je to spis namet na knihu - namet nejen pro sociology a psychology ale treba i pro historiky, urcite by slo pouzit nejakou srovnavaci analyzu, nejen ve vztahu k minulym dobam (Namecko, Japonsko), ale i soucasnosti (jak si napriklad v adoptovani evropskych norem stoji treba pobalti, balkan, stredni evropa, jih,...). Je mozna skoda ze po roce '89 nebyl v postkomunistickych zemich alespon trochu aplikovano to, co v povalecnem Nemecku ci Japonsku - ale to by zrejme ti, kteri dnes mluvi o tzv. 'diktature Bruselu' dostali koprivku uz tenktrat :).

Preji vam obema pekny den a diky za prispevky.

PS. Pane Stejskale, po dlouhe dobe, kdy jsem z ruznych duvodu nebyl na internetu, zjistuji, ze jsou zde nove zajimave tvare (nejen blogeri ale i diskuteri), blahopreji Vam. Snad se uvidime casteji.
06. 04. 2013 | 09:29

Dan Konečný napsal(a):

Pane Procházko, oplatím vám návštěvu konkurenčního blogu.
S vaším textem souhlas- jenom doplnění bývalý ministr zu Guttenberg po dalších 3 měsících ohlásil opuštění Německa. Chtěl se po pádu politické kariéry živit podnikáním a zjistil, že jako provařený podvodník / byť JENOM za palgiát v diplomce před 20 lety/, nemá šanci. Každý slušný Nemec nechce aby byl spatřen, spojován s podvodníkem, aby jeho firma s ním měla prokazatelné kontakty..
U nás se za socialismu také kriminálníci styděli vylézt na ulici, dnes se nestydí sedět v parlamentu nebo být ministry. To je to děsivé co se stalo.
06. 04. 2013 | 10:12

Falcon napsal(a):

Je to zajímavý příspěvek, ale obávám se, že v Česku je asi za stávajícího smyšlení voličů nerealizovatelný. Je tu totiž jeden obrovský rozdíl. Nacisté vládli v Německu jen 12 let a jejich vláda stála Němce miliony životů a Německo bylo po válce tak zdevastované, že se dalo klidně říct, že se vrátili do doby kamenné.
To se pak velice dobře pamatuje, že si mají dát lidé pozor na to koho volit u voleb, aby se něco podobného již neopakovalo.
Nacističtí zločinci byli souzeni a věšeni, skončili ve vězeních a byla prováděna denacifikace společnosti. I když nemusela být na 100 % byla tu snaha se bývalých nacistů zbavit.
A samozřejmě v západní části Německa vnutila okupace Spojenci a přítomnost jejich vojsk Němcům demokracii, demokratickou ústavu a pomocí Marshallova plánu i ekonomickou prosperitu o jaké se jejich sousedům ve východním okupačním pásmu mohlo jen zdát. A je logické, že zvolením nějaké pofidérní zlodějské strany tvořené podvodníky by Němce o tuto prosperitu mohlo připravit a tak si dávají pořádně pozor na to, jací jejich politici jsou.
Co z výše uvedeného se stalo v Česku?
Nic. Z pohlavárů minulého režimu byl odsouzen jen Štěpán, velitel zásahu proti studentům na Národní třídě vyučuje na policejní škole nové kádry, člověk co chtěl proti demonstrantům poslat tanky soudruh Zbytek dělá poradce dnešnímu prezidentovi Zemanovi, a tak by se dalo pokračovat. V Česku nebyla provedena ani náhodou dekomunizace společnsoti, komunisté nebyli trestáni za jejich zločiny, vraždění odpůrců, jejich justiční vraždy a taková svině jako prokurátor Vaš mohl v klidu dožít, zatímco v Německu dozorce z koncentráku Demjanuka soudili i ve vysokém věku a na vozíku, protože pro ně jsou nacistické zločiny nepromlčitelné a v Německu neexistuje tlustá čára za minulostí a společnost by takovou tlustou čáru netolerovala. Zde ano, protože většina národa z toho soužití s komunismem více méně profitovala a těch pár stovek zavražděných a stovky tisíc uvězněných odpůrců komunismu je zastrašilo a raději tedy kolaborovala s režimem a těžila z toho, jak uplácel ty poslušné ovečky co držely hubu a krok. No, a 41 let takové vlády se pochopitelně na morálce a myšlení lidí hodně podepsalo a nenásilná změna vládnoucího režimu, kdy jen jedna sorta reformnějších komunistů a svazáků vystřídala u moci stalinistické imbecily typu Jakeše s Bilakem, zase lidi nenastartovalo k tomu, aby opravdu s komunisty zúčtovali, když členové KSČ tvořili více než 10 % obyvatelstva a na ně byli navázaní svazáci a další případné zkorumpované strany NF, kde měli od socialistů po lidovce všichni máslo na hlavě za to, že spolupracovali s komunistickým režimem.
06. 04. 2013 | 14:06

Falcon napsal(a):

Ano, dopadnout tak jako Německo po II světové válce, tak by bylo reálné, aby i čeští voliči uvažovali jako ti němečtí, protože by si prošli stejnou zkušeností s totalitní moci. Nicméně, tady mají lidé odlišnou zkušenost jen s tím, jak režim uplácel obyvatelstvo aby mu bylo věrné a poslušné. A tak tu je stále dost idiotů, co budou opěvovat výdobytky socialismu a komunismu a nechtějí vidět jakou devastaci morálky a ekonomiky to sem přivedlo, protože by si museli přiznat, že na tom mají i svoji vinu. A ono je pro Cechy typické, že svoje průsery a neschopnost strašně rádi hážou na jiné. Koneckonců to přeci Spojenci nás v roce 1938 nebránili, to západ nás nechal napospas komunistům, to západ nezasáhl v roce 1948, to západ nás nebránil v roce 1968 při invazi vojsk VS do Československa. Ale většina národa si bohužel nepoloží onu otázku, co pro vlastní záchranu či obranu udělali samotní Češi? Asi proto, že by u většiny národa museli říct, že naprosto nic, jen vesele kolaborovali s vládnoucím režimem ať už byl nacistický a nebo komunistický. Koneckonců to, že takový soudruh Evžen Erban za války šéfoval protektorátním odborům a následně pak po vstupu do KSČ i těm co jimi vládli komunisté z ROH, o něčem svědčí. To je situace analogická s listopadem 1989, kdy bývalý komunista Čalfa byl prvním předsedou vlády tzv svobodného Československa. A tak by se dalo pokračovat hodně dlouho.
V Česku bylo jediným řešením po roce 1989 provedení důsledné dekomunizace společnosti a zúčtování s komunistickým režimem a jeho představiteli, protože by to lidem ukázalo, že za zločiny následuje i trest. A bylo by to i varováním pro politiky, že za to, když budou páchat zlo, budou potrestáni.
Nic z toho se tu nestalo a tak tu dále v druhé generaci vládnou překabátění komunisté co mají jak politickou tak i ekonomickou moc, vládnou tu bývalí svazáci a dětičky z bývalých nomenklaturních rodin a obyvatelstvo takový systém vlády dále trpí a jen dělá to, co se naučilo za bolševika. Drží hubu a krok.
Bohužel nám schází to, čím si prošlo právě ono Německo. A to blahodárnost americké okupace, která z Německa udělal demokratickou a prosperující zemi a z německých voličů odpovědné voliče.
U nás, kde vládnou dále překabátění komunisté není ani prosperující země, o demokracii se dá jen vtipkovat, protože do ní má tento systém hodně daleko a o nějakých odpovědných voličích se tu nedá hovořit ani náhodou, protože to by tu pak nemohli být již 23 let u moci takové kreatury jaké jsou, protože by je prostě opravdu odpovědní lidé, voliči nevolili. No, a oni je stále volí. Pak se ovšem nemůže nikdo divit, že to tu vypadá jak vypadá, protože ať dělají vládnoucí politici a strany jakákoliv svinstva, stále je dost pitomců, co jim dá svůj hlas a tím legitimizuje jejich vládnutí.
06. 04. 2013 | 14:07

Pisatel napsal(a):

Pane Procházko, velmi přesně napsáno, a ač je to první článek, který jsem od Vás četl, tak myslím, že jste "můj člověk" a přeji Vám (i jiným), aby Vám to takto dobře analyticky psalo i nadále...
06. 04. 2013 | 14:31

Adam Procházka napsal(a):

Falcone,
doufám že Vám dodám trochu optimismu, když Vás poopravím v jednom jediném bodě:
To německé zpracování nacismu se dělo s určitým zpožděním.
Po Norimbergu, když bylo stíhání zločinců předáno německé justici, se po dobrá dvě desetiletí dělo příliš málo. Pronásledování bylo liknavé, tresty chabé. Staří náckové nadále seděli na teplých místech, i v justici. (Proto šli po Demianukovi a mnohých dalších až tak pozdě.)
Neuspokojivý stav se začal pozvolna obracet až po osmašedesátém, když dorostla nová generace (tenkrát blbejch levičáků).
Zda obroda nastane i v Čechách - kdo ví? Naděje dosud nezemřela.

Pisateli: Díky

Pane Konečný:
Sranda je, že zu Guttenberg si patrně dosud myslí, že se jednoho dne vrátí na politickou scénu jako vítěz. To ukazuje, jakým posuvem smyslu pro realitu tento typ lidí trpí.
Ostatně - Vás ani žádné jiné bloggery nevnímám vůbec jako konkurrenci.
06. 04. 2013 | 15:15

argun napsal(a):

autor

"Takovou si nelze vyhemzat."

Velmi správně. A to proto, že žádná taková z logiky systému neexistuje.

Hezká povídka. Možná i odráží realitu Německa, i když mám jisté pochybnosti, na to je to příliš velká a různorodá země. Leč přísloví praví - když dva dělají totéž, není to totéž. Důvodem je kultura a historická zkušenost.
06. 04. 2013 | 15:33

Dan Konečný napsal(a):

Pane Procházko, v diskusi mne zaujalo a prosím o stručnou odpověď je li možné- co soudíte o disentu dnešníma očima?
06. 04. 2013 | 15:35

Adam Procházka napsal(a):

Pane Konečný,
"disent", tedy "nesouhlas" v sobě nese velikou různorodost.
O lidech nesouhlasících s nějakým režimem nálepka "disent" nevypovídá nic víc, než jsou (byli) ochotni za své přesvědčení něco riskovat a nepoddali se. Což je podle mého víc, než činila přizpůsobivá většina. Ale vůbec nic to nevypovídá o cílech jaké kdo z nich sleduje. (Názorný a extrémní příklad: Syrie, kde proti diktatuře bojují, zatím bok po boku, demokrati, islamisti i sprostí loupežníci. Jedni za svobodu, jíní za jiný typ nesvobody, další za kořist. V Egyptě se frakce už diferencují.)

Proto považuji už sám souhrnný výraz "disent" za ptákovinu, natož pak někoho velebit nebo odsuzovat na základě pouhé přislušnosti k této kategorii.
K tomu má právo snad jen Jakeš, Assad a Putin. Z jejich hlediska je to zcela logické. Každý disident je pro ně nebezpečný a potřeníhodný nepřítel a dalši detaily je nezajímají.
06. 04. 2013 | 16:19

Dan napsal(a):

Díky, já myslel spíš váš názor proč tak selhali po r 89, tedy minimálně v tom že byli odstaveni od funkcí a dnes už je ten termín spíš hanlivé než obdivné slovo.
Kavárenští teoretici bez schopnosti být přínosem v praktickémm životě??? Něco jiného?
06. 04. 2013 | 16:58

Dan Konečný napsal(a):

Díky, já myslel spíš váš názor proč tak selhali po r 89, tedy minimálně v tom že byli odstaveni od funkcí a dnes už je ten termín spíš hanlivé než obdivné slovo.
Kavárenští teoretici bez schopnosti být přínosem v praktickémm životě??? Něco jiného?
06. 04. 2013 | 16:59

Adam Procházka napsal(a):

Nevím, nepozoroval jsem z blízka.
Možná že psychycká výbava vhodná k odolávání nemravné vrchnosti ještě neuzpůsobuje k prosazování se vůči sehrané smečce hladových hyen.
Možna že neměli žaludek na to, rozvěšet to po kandelábrech nebo rozdávat náhrdelníky ze zapálených pneumatik, jak bývá v jiných krajích lidovým obyčejem a co víceméně naznačuje Sylvie (ne tady - ve Vašem blogu). Bejvalo by to možná fungovalo, což o to, jenže Havel a spol. viděli, že to má i své obezličky. Inu softies.

A co je asi podstatné: že český volič nechce softies, nehonoruje poctivé začátečnictví, očekával fungující stát a blahobyt a to okamžitě. A začal honorovat všeho schopné tlamaté profesionály. Tudíž je má.
Čímž jsme u původního tématu.
06. 04. 2013 | 18:15

aga napsal(a):

AP

Vy máte názor, a tomu přizpůsobujete realitu, kterou znáte spíše zdálky. Po převratu hlásal Klaus "utažení opasků" a lidé na to slyšeli, šli za ním. Spousta lidí se dala do malého podnikání, rozhodně nečekala okamžité zbohatnutí.

Teprve postupně poznali, že poctivé podnikání je cíleně ztěžováno ve prospěch nadnárodních firem a řetězců, které si mohy dovolit silné lobby a korupci politiků. Váš názor je tudíž urážlivý, arogantní a navíc nesprávný. Bohužel, nebyli jsme připraveni na to, že nás povedou "tlamatí profesionálové". Nebyli jsme totiž tak pesimističtí jako já dnes, optimisticky jsme důvěřovali těm, co nás provedli "revolucí", věřili jsme jejich vylhaným vizím (viz Havlovy sliby a projevy, Klausovo "utahování opasků atd.) Až opakované zklamávání naší důvěry v podobě prolhaných korumpovaných stran a falešné demokracie některé dovedlo k tomu pesimismu, který mi nyní vyčítáte, další k rezignaci atd.

Když jste to nepozoroval zblízka, nesuďt prosím českého voliče zdálky. Nesuďte, abyste nebyl souzen.
06. 04. 2013 | 18:50

šašek z Jihlavy napsal(a):

falcon
Tak to vidím i já.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AP napsal:
"A co je asi podstatné: že český volič nechce softies, nehonoruje poctivé začátečnictví, očekával fungující stát a blahobyt a to okamžitě. A začal honorovat všeho schopné tlamaté profesionály. Tudíž je má."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tak to bylo, to, co přišlo později s Klausem, je trest pro všechny. Dokonce myslím, že spravedlivý.
06. 04. 2013 | 19:09

Adam Procházka napsal(a):

AGO

tak teď si prosimvás vyberte jednu ze dvou mnou nabízených teorií nabo poslužte třetí a pravděpodobnější:

A) Havel a spol. byli, jak správně trvdili soudruzi, zaprodanci západního kapitálu a dávali se zavírat jen proto, že se v kriminále hřáli nadějí, jak si to po převratu vynahradí, až padnou do náručí internacionálním korporacím.

B) Neprofesionálové nebyli schopni čelit tlaku internacionálních korporací, které si dovedou podmanit kdejaký malý i velký stát a zničit Afriku. EU má dost co dělat aby omezila zpupnost Microsoftu a Německo se musí už leta zuby nehty bránit, aby jim Nestlé a Monsanto nevnutili gentechnické žrádlo. Absolutní většina národa si to svinstvo nepřeje a každá vláda ví, že připusti-li to, zlomí jí to při příštích volbách vaz. Přesto koncerny tlačí přes EU a kdyby Německo nemělo takovou váhu, asi bychom ty sajrajty už dávno museli žrát.
Jenže vláda malé zemičky uplácaná ze sametových amatérů s pátou kolonou v zádech nemůže mít takovou průbojnost a tak fikané specialisty jako má Německo. A ani Němci nemají tu sílu. Financministr Schäuble se poctivě a dosud marně snaží zakroutit krkem americkým ratingovým agenturám a Steinbrück hrozil švýcarským bankám že na ně pošle kavalerii. Neposlal. A poplatník cvaká a cvaká.

Tak, a teď mi milý ropušáku řekněte, co je pravděpodobnější, nebo ještě lépe, jak Vy byste si představoval vládu, která by dovedla nátlaku internacionálních koncernů, včetně těch německých, a to jaksi z fleku, čelit.
06. 04. 2013 | 20:04

aga napsal(a):

AP

Kombinace obojího.

A promiňte, Hadonoši, já tu to prožil na vlastní kůži, hodně zblízka, a občas mi při vzpomínce přechází humor. S tím pesimismem jsem se opravdu nenarodil.
06. 04. 2013 | 20:17

aga napsal(a):

PS

Vládu bych si dnes, po zkušenostech, nepředstavoval nijak, ani netvrdím, že to šlo jinak. To ale neznamená, že si budu lhát nebo že se nechám obelhávat, a že budu přicmrávat při tvorbě mýtů a model z bahna.
06. 04. 2013 | 20:19

Adam Procházka napsal(a):

Právě jsem se dočetl u kolegy Váchy že tráva dokáže podstatně zvednout náladu.
Teď už je venku tma, ale zejtra si to půjdu hnedka zkusit na louku.
U Vás ještě leží sníh, že ano? Tak až roztaje vyhulte kus trávníku. Jak Vás čtu, měly by dva čtverečni metry denně stačit.
06. 04. 2013 | 21:06

aga napsal(a):

AP

Mi není pomoci. Ani marjána na mne nemá pražádné účinky, dal jsem jí několik šancí, ale neprorazila.
06. 04. 2013 | 21:13

scientist napsal(a):

autor:
trefné a není co dodat. Já jsem chtěl onehdá, když mí přátelé rozjeli akci "Vyměňte politiky" založit paralelní akci "Vyměňte voliče". Nenašel jsem ale zájemce :)
06. 04. 2013 | 21:19

Adam Prochazka napsal(a):

Scientist:
početný tým si snadno zrekrutujete z nezvolených politiků
06. 04. 2013 | 21:31

Elena napsal(a):

Dobrý večer, konečne mám trochu času na hobby :)

Milá gaia, podľa mojho názoru, svetom nikto neriadi, lebo to neni možne, svet sa riadi sam. India, China, Malaizia, Australia, určuju nove trendy, všetko vo svete putuje svoj kolobeh.

Pán Procházka , čítam všetky Vaše blogy, malo kedy pišem príspevky, skoro vždy vystihuete podstatu načatej tematiky veľmi dobre a ja s Vámi vo vetšine prípadov súhlasim, okrem toho pišete zaujmavo.
Na Nemeckéj mentalite by som vyzdvihla schopnosť šetriť, s držgroštvom to nema nič spoločneho, neviem ako dnešne moderne Nemci ale ich predky vedeli si odkladať na prežitie aj na zajtrajšý deň.
Baba Jaga, podľa posledného vyskumu verejnej mienky, Nemci najviac maju radi Kebab.
06. 04. 2013 | 21:39

skura napsal(a):

Adam Procházka:

Za tento blog máte mou nejhlubší poklonu jaké jsem schopen. V životě jsem četl nemnoho textů, které ve mně vyvolaly euforii z toho, že někdo dokázal sdělit s chirurgickou přesností to, co jsem si vždy myslel, aniž bych to sám dokázal pojmenovat. Vaše diktatura slušnosti do této galerie ode dneška patří..

Dík
06. 04. 2013 | 21:53

mb napsal(a):

šašek napsal: Tak to bylo, to, co přišlo později s Klausem, je trest pro všechny. Dokonce myslím, že spravedlivý.

... pro vás možná ano ... pro mě nikoli ... já si trest v podobě Klause nezasloužím ... díky ...
06. 04. 2013 | 23:14

Důchodce68r napsal(a):

Pane Procházko.
Blogy sleduji a naším politickým marasmem se trápím už nějaký ten rok. Človek už z toho pomalu cvokovatí, ztrácí naději, vymýšlí nesmysly (na příklad, že by důchodci, jakoby postmoderní užiteční teroristé, ssebou na onen svět brali co nejvíc vadných politiků atd.).

Tento Váš blog mě, jako žádný jiný dosud, převelice povzbudil.
Už mi chyběl právě takový pohled zvenku, s odstupem, nadhledem, umožňující rozeznat nebo utvrdit se v nejpodstatnějším. Cítím, že se trefujete do černého. Sám také delší dobu mezi blízkými propaguji už nevolit žádné velké zprofanované strany.

Mám dobrý pocit u vědomí, že si těch nyní 4577 mých spoluobčanů snad pozorně přečetlo zejména první a poslední odstavec Vašeho článku. Že to i mnohým z nich pomohlo ujasnit si, co nás vše a v jakém pořadí ještě čeká. Doplnit si zásoby trpělivosti.

O tu trpělivost začíná být jaksi nouze. A možná to nebude na škodu. No uznejte, netrefil by Vás šlak, kdyby Vám jako zástupce ombudsmana parlament zvolil člověka, který na příklad ...
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/208572230800028/video/

Když píšete, že se na blízkém západě demokracie buduje 60 let, tak nám k podobnému stavu zbývá už jen 37. A kéž by se to dařilo.
Takže díky Vám, skutečně, bez ironie, za váš mimořádně užitečný článek!
07. 04. 2013 | 01:02

Důchodce68r napsal(a):

Pane Stejskal! Nebyla by k mání nějaká Aktualne Nobelova cena za blog? Pokud byly problémy s výběrem, tak by se neudělila, dokud by to nebylo jasné. Tento se mi jeví jasný.
07. 04. 2013 | 01:16

Adam Procházka napsal(a):

Milá Eleno,
asi byste se nad dnešní německou mentalitou podivila. Zaprvé se za poslední desetiletí poněkud změnila hlavně proto, že kromě souboru určitých celoněmeckých konvencí a postojů jsou ty mentality různých germánských kmenů značně odlišné. Například u nás v horním Porýní jsou poněkud šmrncnuti Francií a úplně jiní než Bavoráci a Sasíci, pole nichž si většina Čechů a asi i Slováků tvoří představy o Němcích.

Pane Skuro,
dík za uznání. Od Vás mě obzvláště potěšilo, jas pamětliv naší tvré leč nikoliv nevybíravé při ohledně Řeků ("Demokracie pro idioty")

Pane důchodče 68r,
Video mi nějak nefunguje, což je možná dáno tím, že některé programy nejsou ze zahraničí dostupné. Zda by mě trefil šlak by asi záviselo na tom, na které straně hranic bych dlel. Jinými slovy - tady odsud se mi to kecá...

Nebyl bych si tak jist ani těmi třicetisedmi lety. Budeme-li se orientovat podle jistých klíčových bodů, jako byla například ona historická facka kterou dostal 7.11.1968 bývalý člen NSDAP, Kancléř Kiesinger, tak je ČR už druhým rokem pozadu.
Ale taky to může jít překvapivě rychle. Záleží na tom, jaká se urodí nová generace a zda se jí kdy podaří odpoutat se od displayů.
Když se vydaří, ozdravení politické scény bude asi svižné.

Potěšitelné je, že to zatím nejde pozpátku jako v Maďarsku a matičce Rusi. Choďte se pro jistotu pravidelně koukat na Aktuálně - až zavřou Stejskala, bude to varovné znamení že jde do tuhého. Já to taky sleduju.

Haló, pane Stejskale ... zatím všechno v pořádku?
07. 04. 2013 | 03:41

Elena napsal(a):

Tak to je síla, ja som vstala napisať Vám či ste videl film :
Last Castle -Posledna pevnosť s Robertom Redfordom)
Kratka pointa filmu :
Do vězení přivezou nového trestance, bývalého tříhvězdičkového generála Eugena Irwina (Robert Redford), který je uznávanou osobností. Má si tu odkroutit deset let za vědomé neusposlechnutí rozkazu při bojové misi. Postupně ale při svém pobytu zjišťuje, že velitel věznice plukovník Winter (James Gandolfini) vládne železnou rukou a nevadí mu ani tvrdší zacházení s odsouzenými. Irwin se snaží spoluvězňům pomoci ve znovunalezení své hrdosti a lidské důstojnosti. Vyžaduje to hodně sil i odvahy a cena za to není zanedbatelná.

Tento film sa mi vybavil hned ked som prečítala Váš blog.
07. 04. 2013 | 03:58

Adam Procházka napsal(a):

jo, ten film znám.
Ale při psaní blogu jsem na něj nemyslel.
Přiznám, že jsem spíš myslel na suchopárné zprávy, volební výsledky minulých let a různé jiné blogy. Což je daleko prozaičtější.

V jak příšernou hodinu to vůbec vstáváte? To já se chystám udělat pravý opak - takže dobrou noc a dobré jitro.
07. 04. 2013 | 04:29

gaia napsal(a):

Eleno, přečtěte si autorův příspěvek 06. 04. 2013 | 20:04 , hlavně poslední odstavec

já skutečně nemohu souhlasit s tím vaším

Milá gaia, podľa mojho názoru, svetom nikto neriadi, lebo to neni možne, svet sa riadi sam. India, China, Malaizia, Australia, určuju nove trendy, všetko vo svete putuje svoj kolobeh.
07. 04. 2013 | 10:22

Glosator napsal(a):

Vaše tvrzení o "čistých zelených" je protimluv. Soudruh Hitler také nebyl zkorumpován a dokonce byl vyznamenán za to, že během WW1 odtáhl pod palbou z bojiště raněného spolubojovníka.
Hitler ovšem hlásal šílenou ideologii a ideologie zelených je JEŠTĚ HORŠÍ.
On se Hitler svými expanzivními snahami vůbec netajil, v Mein Kampfu je najdete. Také si můžete přečíst knihy zelených šílenců, kde jsou fakticky propagovány Pol Potovy "venkovské komuny," nazývané "bioregiony s desetitisíci obyvatel, kteří se budou věnovat fyzicky náročnému zemědělství," což v zárodku najdete dokonce i u toho Hitlera (přes polovinu Němců se mělo věnovat zemědělství a "vzdělávat půdu, dobytou mečem," proto potřeboval "Lebensraum."
Dokonce "hlubinní zelení" chtějí vyvraždit 9/10 obyvatel zeměkoule ve jménu "rozvoje mimolidských forem života."
Jenže demokratičtí politici si mysleli, že je to jenom rétorika, jako si to dnes myslí o šílenostech zelených!
Takže "Hitler nemohl nikdy spáchat takové škody jako zkorumpovaný profesionál"????
07. 04. 2013 | 10:32

gaia napsal(a):

Glosatore

velmi se mýlíte v názoru na zelené. Odpovím vám mým oblíbeným citátem z knihy Johna Lovelocka, podle jejíhož názvu jsem si zvolila i svůj nick.

Zelené bychom mohli popsat jako ty, kdo vycítili úpadek přirozeného světa a chtějí s tím něco dělat. Sdílejí obecné ekologické názory, ale silně se liší v názorech na prostředky, jakými zlepšení dosáhnout.
Zelené nápady a myšlenky jsou stejně odlišné a konkurenční, jako rostliny v lesním ekosystému a na rozdíl od rostlin ani nesdílejí stejné spektrum čistých odstínů barvy chlorofylu.
Zelené myšlenky sahají od odstínů rudé až po odstíny modré.

Bohužel u nás v ČR se zelení pod vedením Bursíka a Kačky biomasy představili v tom nejhorším odstínu. Modrozeleném odstínu sinic. A sinice jsou, jak známo přímo jedovaté.
Z toho, myslím se odvíjí i váš militantní názor na zelené.
07. 04. 2013 | 11:15

Glosator napsal(a):

"bývalý člen NSDAP, Kancléř Kiesinger"
a co takhle "bývalý člen KSČ poslanec Zaorálek???"
Nebo dokonce členka KSČM Semelová, tu bych přirovnal k těm ženám, co chtějí soudit za neonacismus, ona ale je v parlamentu...
07. 04. 2013 | 11:18

Adam Procházka napsal(a):

Glosatore,
Vaše srovnání Zelených s Hitlerem je příliš povrchní. Stejným způsobem bychom mohli k Hitlerovi přirovnávat vegetariány, pana Váchu když zavrhuje návykové látky nebo stavitele dálnic. Což je taky očividná blbina, ne?

Důležitá je motivace a metody. Se zelenými jsem ochoten se kdykoliv hádat o mnohých věcech (a přitakat jim v jíných). Situaci komplikuje, že i v jejich řadách se najde určité procento cvoků a radikálů. Což ale nic nemění na jejich základní motivaci která je čestná, zatímco u Hitlera to byla nenávist.

Srovnávání s Hitlerem bych si na Vašem místě schovával na jiný typ individuí a užival jej jak šafránu. Už proto, aby nezevšednělo. Já sám jej neaplikuji ani na militantní kuřáky, ač mi jdou svým fanatismem silně na nervy.
---
S tou fackou to dneska asi nebude tak jednoduché - hlavouni mají dnes lepší ochranku než 1968 a u těch níže postavených bude nedostatečná odezva. Ale to už je přenecháno kreativitě jednotlivce...
07. 04. 2013 | 12:24

Adam Procházka napsal(a):

militantní nekuřáky samozřejmě - taky už jsem pěkně zhulenej...
07. 04. 2013 | 12:25

Anastázie Králová napsal(a):

Ad gaia
Jak jsem psala pod blogem p.Hnízdila,celý víkend jsem louskala jednotlivé články z časopisu Scientic American /v českém vydání/-7/2012-zaměřeníCesta k mládí.

Kromě jiného tam byly rozsáhlé články o životním prostředí-že globalizace začíná býti přežitá,neboť v USA opět otvírají ocelárny /při 3x zdražené dopravě se ani nadnárodním koncernům nevyplatí nejprve vozit do Číny suroviny a zpět ocel/,zrovna tak prý i Ikea otevřela v USA svou továrnu.

Doufejme,že časem se dočkáme i v Evropě/např.obnovení zemědělství se zavržením monokultur/,vyšší podíl lidské práce a nižší chemie /alespoň budou nová pracovní místa /.

Ostatně ti bohatí sami se zásadně vyhýbají masu vyhnanému steroidy a ATB/pak nezvyklé rozšíření alergií v populaci-ale i otázka,proč je stále větší pokles schopnosti počít dítě i u mužů,proč se rodí 1/5 hyperaktivních dětí apod.
Ad pan A.Procházka
K vašemu blogu jsem se celkem nevyjadřovala-ale souhlasím s vaší glosou,že moc velkých koncernů z velké části určuje náš život.
Tento časopis se mi dostal do rukou-asi si ho předplatím.
Jen bych trochu pesimisticky podotkla,že koncerny-jak výše uvedeno-mění své chování dle zisku.
07. 04. 2013 | 12:26

Luba napsal(a):

Stázko,
česká mutace SciAm je hrozná - články jsou zajímavé, ale mizerně přeložené. Navíc je to občasník ...
07. 04. 2013 | 12:36

Caroll napsal(a):

Je jediná cesta jak z tohoto marasmu ven. Začít musí každý sám u sebe. Nemá smysl křičet že druhý krade když já sám jsem ochoten si tu a tam trochu "pomoci". Už před nějakou dobou jsem si dal heslo: JÁ NEKRADU!! Ani pitomý hřebík!! Jen tak se odliším od těch co kradou, ať je to ministr nebo ubohý podvodník na internetu. Jak se tohohle pravidla začne držet aspoň třetina lidí, celý zlodějský systém se zhroutí. Poctivost se stane (až na výjimky) samozřejmostí čestnost cílem a o slušnosti se nebude diskutovat. Jenže to bude trvat dlouho, celou jednu generaci než rodiče naučí své děti a děti svých dětí těmto zásadám. Modlil jsem se aby to netrvalo tak dlouho, ale nevím. Když kněz(Tomáš Halík) na VEŘEJNÉM shromáždění věřících prohlásí že:(cituji) "Zemana volila rudohnědá lůza" a veřejně urazí přes 2,7 milionů lidí tak opravdu nevím jestli tu může existovat instituce, která má právo považovat se za spravedlivou nebo slušnou. Jak jsem už říkal: Musíme začít u sebe, umět si postavit své vlastní zrcadlo a chtít to po ostatních. Čím více nás bude tím rychleji to půjde.
07. 04. 2013 | 12:39

Adam Procházka napsal(a):

Paní Králová,
je to naopak velice povzbudivý postřeh že koncerny mění své chování dle zisku.
Tudy je spotřebitel může ovlivnit, honorovat, trestat. To ovšem vyžaduje ještě daleko větší míru koordinace a mravní ukázněnost než cídění politické scény. Zatím to funguje dost neúplně. Amazon sice momentálně dostává lokálně v Německu drobet přes hubu bojkotem - mnozí odhlásili své konto za nedodržování práv z ciziny dovezených dělníků - ale to zdaleka nestačí.
07. 04. 2013 | 12:53

Jáchym napsal(a):

Adame Procházko,
mám pocit, že jste zločinec!
Je navýsost trestuhodné, že jste ještě nenapsal přinejmenším brožuru - slabikář ekologie pro dvanáctileté děti,pisálky učebnic ekologie a politiky. (Omlouvám se dětem,že je pytluji společně s výšezmíněnými.)

Lidí, schopných tak šťavnatě a zároveň pregnantně česky formulovat je v Česku jako šafránu a zdrcující většina se navíc nachází v hluboké ilegalitě či píše jen za prachy (či v internetových Můjdedeníčcích).
A ty prachy má KDO ??

Ještě jednou - klobouk dolů a jestli nenapíšete alespoň tři knížky, budu vás po smrti chodit strašit !
07. 04. 2013 | 12:55

Adam Procházka napsal(a):

Milý Jáchyme, spoluodhaliteli ementálního tunelového efektu,

moje rodina má taky pocit že jsem zločinec, protože mírnixdírnix datluju do klábosnice místo abych pilněji rekonstruoval své pravěké obludy a živil robátka na studiích. A navíc jsem takovej psychopat, že u blogu setrvávám a pouštím se do diskuzí.
Takže jak vidíte, i já se nacházím v hluboké ilegalitě ...
... pozor, někdo jde - musim končit ....
07. 04. 2013 | 13:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Důchodče68r.

Obávám se, že za blogy se neuděluje. Na Slovensku se každoročně dává v kategoriích různých žánrů cena Otvorienej společnosti (jsem v porotě přes blogy, zrovna ve středu jedu do Bratislavy na setkání jejích členů). Tam se ale pan Procházka se svým blogem bohužel nekvalifikuje (protože blog není publikovámn na slovenském webu). Škoda, můj hlas by měl.

Dobrý, pane Procházko, furt dobrý ;-)

Mě ale nezavřou. Člověk, který dělá zároveň pro CIA, GRU, Mosad, Bilderberg, Trilaterární komisi, Sudeťáky, bolševické cenzory, zelené fašisty, tuzemskou mafii a oligarchii (což zde už mnozí opakovaně odhalili), má mnohonásobné krytí. Takový to má vždycky dobré :-)

Hezký den všem.

Libor Stejskal
07. 04. 2013 | 13:26

Jáchym napsal(a):

L. Stejskal
Na Slovensku se každoročně dává v kategoriích různých žánrů cena Otvorienej společnosti...
***************************
Co takhle iniciovat v Čehúnsku konkurenční Cenu Zatvorenej spoločnosti ?
Myslím, že by to byl jeden z mála kulturních projektů, pro jehož financování by projevil Kalousek a spol. mimořádné pochopení.

Místa je po amnestii dost...
07. 04. 2013 | 14:22

stejskal napsal(a):

Zkuste mu to navrhnout, pane Jáchyme ;-) Hezký den. l.s.
07. 04. 2013 | 14:35

Hugo napsal(a):

Dobře napsáno. ale? bohužel u nás to jaksi nechce fungovat. jen se podívejte. Lidi volili v přímé volbě presidenta, který říkal, že chce být presidentem dolních 10 milionů a najednou jako odměnou navrhoje kLívii na Slovensko jako velvyslankyni, tedy zástupce našeho státu? není zde nějaký rozpor? a není jí již 70 let a nemá státní prověrku. Ano zde jsme u začátku nové éry korupce ze strany presidenta a zcela veřejně?To že ta dáma se podílela na vykradení státu po boku svého nepotrestaného manžela je přece věc veřejná a jako existovalo že jí manžel dohodil několik správních rad aby bylo víc a více korunek doma a rovněž mladšímu synovi. A to nemá lidu Vadit? Jak jsem napsal její 70 let a zabírala by místo i někomu mladšímu a potřebnějšímu?
Zrovna tak vydím jako korupční jednání zvolit opět Rychetského do jeho původní funkce k ústavnímu soudu. Proč ? nedostane šanci někdo mladší a někdo kdo nekryje zlodějskou Vládu Krále Ješity I neomylného?
Jak chcete čelit korupci? když je nástupem nového vládce hned vzápětí doporučována?
Bral bych jmenování paní kLívie, pokud bychom se my všichni a jako stát zbavili navěky této protistátní rodiny a zůstali tam na Slovensku, ale věřím, že sami slováci by se nám za tento dar poděkovali.
Dofám, že to pan Stejskal nesmaže.
07. 04. 2013 | 14:50

Jáchym napsal(a):

Stejskal 14:35
Já to myslel trochu egoisticky - že bychom se mohli u krajíce chutného chrumkavého chleba a džbánku čisté voodoovodní vody konečně v klidu a míru pohádat...
07. 04. 2013 | 16:44

AntiHugo napsal(a):

Hugo

Názory běžné pavlačové provenience, včetně pravopisu. Fufky fujky.
07. 04. 2013 | 16:50

miláno z Děčína napsal(a):

Tak!
Panu písalovi článku:
Vyšlo mě z toho,že tedy nemá cenu tu na blogech se vůbec ukazovat,případně nechat ze sebe vypadnout nějaký názor v kladné či záporné podobě!
To pan Stejskal asi nebude mít radost,když nás odháníte od počítačů,že?
P.S.Jen ještě naposled k Vám,aby jste se nemýlil.Lidi toho opravdu budou mít dost.Jen aby jste měli čas frnknout z Prahy!Těmito Vašimi písárnámi to nevysvětlíte,nedáte vybrat z něčeho,nepodržíte či naopak nepopoženete se orientovat v tom zločinu státních politiků a úředníků!Nejenom tam v matičce Praze,ale i všude v regionech!!!
09. 04. 2013 | 14:22

Pavel napsal(a):

Pane Procházko, souhlas s Vaším článkem.

Nedávno zesnulý psycholog pan Hubálek to trefně popsal ve své knize.
V ČR je 65% hloupých lidí.Takže slušných je ten zbytek.
Dnes vyšel průzkum voleb. Rudý socany by volilo 40%, komouše 17%, odpadlíky 12% (ODS). Co k tomu dodat?
Takže, zde je to běh na velmi dlouhou "světelnou" dobu. :o(
24. 04. 2013 | 15:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy