Blíží se volby, začíná se „bojovat“ proti korupci. Prosím ne!

19. 01. 2010 | 01:35
Přečteno 6014 krát
Boj proti korupci je osvědčeným evergreenem každého předvolebního období. Scénář je velice prostý. V průběhu několik měsíců se nashromáždí reálna či částečně vykonstruovaná „špína“ na politické protivníky. Pochopitelně za účelem jejich démonizace. Pak se slibuje ostošest, že v budoucnu dojde k nápravě, slibují se opatření, především represivní (černé listiny, korunní svědek, agent…), které se ovšem v praxi úplně nebo částečně nechají plavat. Korupce se stala normální součástí našeho života. Zvykli jsme si na ní a naše tolerance je vysoká. Každý den si můžeme přečíst v mediích nový poznatek, novou kauzu. Skutečnost může být ještě horší, neboť nelze na všechno kápnout ihned. S časovou prodlevou se pak například dozvíme, že málem miliarda byla vydaná na nějaké karty, o jejichž funkčnosti lze úspěšně pochybovat a peníze odtekly bůhvíkam. A co z toho? Nic.

Jsme zřejmě bohatá země. Můžeme si zjevně dovolit financovat deficity, které plynou nejenom z toho, že naše veřejné rozpočty jsou synonymem samoobsluhy pro „přátelé veřejných aktiv“, ale i z toho, že ti, kteří by měli nezávisle kontrolovat efektivní čerpání společných zdrojů a dohlížet na oprávněnost výdajů a zákonnost, hlídat korektnost hospodářské soutěže, sami nezávislými jaksi nejsou. Mají problém s dodržováním základních pravidel. A co se s tím děje? Nic.

Odpustila bych politickým stranám předvolební taškařici kolem veřejného rozpočtu. Hádky pravice s levicí (ačkoli v ČR není vždy úplně jasné, kdo je kdo) patří k oprávněné diskusi o tom, jak by se, zejména sociální výdaje, výdaje na obranu, infrastrukturu a chod státu měly financovat. Některá opatření jsou nesystémová a vadná od samého počátku. Příkladem budiž vyplácení 13. důchodu, plošný mateřský příspěvek bez ohledu na finanční situaci příjemkyně, nákup různých hraček pro armádu, zvyšování daní zejména v období ekonomického útlumu či snižování platů učitelů. Jde však o předvolební rituál a když si vzpomeneme na rok 2006, tak i pravice v zájmu volebního vítězství nalezla zalíbení v řadě nesmyslných dávek, které neměly oporu v žádné analýze potřebnosti. Pravdou je, že současná ekonomická situace vyzývá k ještě větší opatrnosti při nastavování zejména výdajové části veřejných rozpočtů. Nicméně bez kvalitního programového financování a vyhodnocování investovaných prostředků do jednotlivých programů nelze dosahovat dobrých a měřitelných výsledků. Chce to zásadní změnu struktury veřejného rozpočtu. Obávám se, že to je asi příliš.

V podstatě jde vždy v prvním řadě o prachy
Rétorika o boji proti korupci je sice sexy, neboť je jednoduchá, ale je nevěrohodná. Politické strany to vědí. Před volbami je to trhák a každá strana nalézá zaručený recept. Všechny chtějí něco zlepšovat. V tom jsou si zajedno, problém identifikují správně, ale již zapomínají, že sami jsou jeho strůjcem a tudíž by musely zásadním způsobem změnit své fungování, což samozřejmě neudělají. Je jednodušší slibovat, že se bude bojovat proti korupci, než vysvětlovat změny v sociální oblasti, potažmo změnit vlastní stranu. Změny v zdravotnictví nebo školství se vysvětlují těžko, každá úprava je pro některou z voličských skupin citlivá. O souhrnném boji proti korupci je naopak možné mluvit jednoduše a přesvědčivě, výsledek není měřitelný a v podstatě se nikoho nedotkne, neboť úspěšnost boje závisí na kvalitě systému řízení věcí veřejných – je v jeho DNA, v matrici, v institucionální kvalitě. Ve všech diskusích mohou politici a jejich hosté nekonečně dlouho fantazírovat o potřebě zlepšovat prostředí, zrušit „ty špatné gubernátorské propletence“, které jsou živnou půdou pro komunální sifón veřejných prostředků. Mohou se rozčilovat, mohou přesvědčovat, nic se tím nezmění. Sebelepší koncept ztroskotá na nemožnosti ho prosadit v praxi, neboť reálně, ve stranách není poptávka po změně. Pro ilustraci si vzpomeňme na koncept 3P (Prevence, Průhlednost, Postih), který představila minulá vláda v rámci ambiciózní protikorupční strategie. Ta se sice s pompou přijala, ale pak se založila někam hluboko do šanonů a už o ní nikdo neslyšel. Co následovalo? Nic.

Nebojujme proti korupci, bojujme za kvalitně řízený stát
Korupce je souhrnný pojem a slibovat její snížení je nelehké a v podstatě i nemožné. Ani pořádně nevíme, jak je skutečně vysoká. Snad jediným relevantním ukazatelem v této oblasti je Governance Indicator, který zveřejňuje Světová banka a která měří kvalitu řízení zemí dle jednotlivých ukazatelů. Těch je několik a vzhledem ke kvalitnímu souboru dat je možné- na rozdíl od jiných indexů - i sledovat trendy. Autoři mimo jiné celkem správně tvrdí, že kvalita řízení země, která má tři dimenze: politickou, ekonomickou a institucionální, závisí mimo jiné i na opatřeních, které regulují korupci. Jak je z grafu patrné, lze konstatovat, že se u nás od roku 2003 v této oblasti nic zásadního neudálo. Jinými slovy, korupce se nijak neregulovala a nejspíše systémově narůstala. Skandály, které vyhřezly v průběhu let na povrch, jsou jevovou podstatou stavu tzv. „state capture“ (převzetí řízení státu ekonomickými subjekty), který je snad nejhorším a ve své podstatě devastujícím modelem. V takovém případě je pak zbytečné mluvit o sanaci veřejných rozpočtů, protože už není co sanovat.

Dalšími indikátory, které vypovídají o kvalitě veřejné správy a které je potřebné vidět v kontextu, jsou vynutitelnost zákonů a přijímání legislativy, regulační zátěž, politická stabilita, efektivita veřejné správy, svoboda projevu a dodržování lidských práv. V těchto ukazatelích Česká republika dosahuje podprůměrných hodnot ve srovnání s rozvinutými zeměmi OECD, vyjma Řecka a Itálie.


Kde je reformní vláda?
Všichni političtí aktéři, kteří usedají před kameru nebo mikrofon a rozhořčeně kritizují současný stav, zejména vnitrostranické nešvary, neboť je „potřebné začít vždy od sebe“, v zápětí, jakmile dozní poslední volební přenos, zajedou do starých kolejí a na nepříjemnější dotazy novinářů jsou schopni místo slušné odpovědi uštědřit akorát tak pravý hák. Obávám se, že se nemýlím, když budu tvrdit, že všichni političtí aktéři velice dobře vědí, kde je problém a jak jej řešit. Nepotřebují se zaštiťovat žádnými slovutnými experty ani populárními organizacemi. To se snad hodí akorát tak z důvodu PR, což je sice před volbami prima, ale ze všech rádců se tím běžně učiní jen užiteční idioti. Všechny návrhy, které by mohly zásadním způsobem zlepšit klima, již byly dávno navržené. Žel, zůstaly na papíře. Kvalita institucí se ovšem nezlepší sama od sebe. Systém vynucování spravedlnosti a zákonnosti (policie, státní zastupitelství, soudy) se nezkvalitní, budou-li si absolventi právnických fakult pořizovat tituly nestandardním způsobem. A veřejný rozpočet by mohl být jednoduše sanován tím, že by se ušetřilo 35% z celého objemu veřejnou správou za rok 2009 nakoupeného zboží a služeb. To je totiž odhadované procento úniku zdrojů v důsledku netransparentnosti, neefektivnosti a korupce.

Snažme se spíš o zkvalitnění institucí než o boj proti populární korupci. Tam by měly směrovat všechny snahy těch, kteří si nárokují vědět, jak má být Česko řízené. Za poslední roky se to nikomu nepovedlo. Obávám se, že je to stav přetrvávající. Naši jižní sousedi nám v loňském roce ukázali, kam mohou vést riskantní politické experimenty a fiskální nekázeň. A přitom to je tak jednoduché to změnit, stačí jenom chtít zásadní změnu udělat a neřídit své politické kroky pouze touhou po znovuzvolení. To by byla skutečná služba veřejnosti.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

otokar napsal(a):

Tak jste to tady rozkryla,madame a hle: opět nic!Stát řízený zloději je odsouzen k záhubě.Opět se ukazuje, že demokracie,nesprávně aplikována na shnilé základy,nemůže fungovat.Stojí psáno: Vař hada jak chceš,úhoř z něj nebude.
19. 01. 2010 | 04:45

hovorka11 napsal(a):

Máte pravdu.
Korupce vidím jako výpěstek současných politických stran, pomocí tvoření zákonů korupci usnadňující a "šikovným prezidentem", který dokáže obracet pozornost k "jinému nepříteli", např. občanské společnosti a "právnímu diktátu".
19. 01. 2010 | 07:21

Ládik napsal(a):

Dokud má zloděj a dlužník vyšší právní ochranu než poctivec či věřitel, dotud se nezmění nic. Polistopadová galerka komunistů prolezlých do všech stran má právo pevně v rukách. Viďte, soudruzi.
19. 01. 2010 | 07:31

David napsal(a):

Vypůjčím si Vaše slova:

„A přitom to je tak jednoduché to změnit, stačí jenom chtít zásadní změnu udělat ...“

Ano, je to jednoduché.

Všichni, dosud nerozhodnutí, volte jen NEparlamentní strany !

Stále platí, že kapři si rybník sami nevypustí, proto jim ho musí vypustit VOLIČI !

Hlavně se nenechme zase opít těmi nekonečnými předvolebními sliby parlamentních stran !

Parlamentní strany jsou už nevěrohodné - Rozpor slov a činů.

Dejme šanci neparlamentním stranám !

Možná že nás příjemně překvapí, podobně, jako nás překvapil předseda vlády Fischer.

Volby, to je pro občany jediná příležitost, jak dosáhnout nějaké ZMĚNY.
19. 01. 2010 | 08:00

arni napsal(a):

vsichni vime jaka je situace,ale jak to resit porad diskutujeme ale to chce radikalni reseni volit seriozni stranu zatim tady zadna neni takze pojdme diskutovat topolanek paroubek benda bem atd tito panove jsou zarukou ze muzem diskutovat porad bohuzel odstranit je rozkradli co se dalo
19. 01. 2010 | 08:03

stále rebel napsal(a):

„Ve zprávě Světové banky „Doing Business 2009“ bylo hodnoceno celkem 181 zemí. Česko se umístilo až na 75. místě. Z členských zemí Evropské unie hůře dopadlo pouze Polsko a Řecko“
http://www.financninoviny.c...

Hodnocení států světa podle zprávy z roku 2008 (duben 2006 – červen 2007) jsme byli na 56 místě. Ideologie, diletantství a buranství svět prostě neohromily. Kalousek s Topolánkem byli mistři světa jen v očích některých hlupáků u nás.
19. 01. 2010 | 08:03

Jan Žura napsal(a):

Milá paní, minulé parlamenty, zvláště ty první, posametové, do nichž se dostal zásluhou podvedených voličů kdejaký šmejd, jemuž stačilo připnout si značku OF, nastavily zákony ve prospěch jiných šmejdů. Relikty těchto parlamentů, které tam sedí dodnes, žádné změny nedopustí. Podřezávaly by si větev samy pod sebou. Tak pa, moc neblouzněte a přeji hezký den.
19. 01. 2010 | 09:28

brona napsal(a):

Paní Krnáčová zaštiťovala svojí osobou protikorupční tažení ministra Langra, TI dostala od MV nějaké miliony na linku proti korupci, no, nevím, nebyla to korupce a úplatek za zavření úst?
19. 01. 2010 | 09:53

Vosavbotě napsal(a):

Připojuji se ke komentáři Davida:

Nevolte parlamentní strany. Volte tlučhuby, neumětely a prospěcháře z ostatních stran, ale z takových, kteří ještě nestačili dostatečně srůst se zavedenou mafií a jejím výkonným orgánem zvaným parlament.

Potom snad existuje určitá naděje na snížení korupce.

Jo, a abych nezapomněl: Nepodplácejte, nenechte se podplácet, nekraďte...
19. 01. 2010 | 10:33

adrianakrnacova napsal(a):

Ad Brona:
Protikorupční linka je dobrý projekt, který byl diskutován ještě s předcházející vládou, zavedena byla až v roce 2006. TIC vyhrála výběrové řízení. Linka funguje dosud a bude i dál. Úplatek za zavření úst? TIC ústa nezavírá a ani nezavírala, ale má omezené pravomoci, je to nezisková organizace, je zde pro měření a identifikaci korupce, nikoli pro jí omezování. A osobně si také servítky neberu, nemám důvod:). Hezký den!
19. 01. 2010 | 11:26

Leman napsal(a):

Díky za článek - krásná vzpomínka
na I. Medka.
19. 01. 2010 | 11:27

Janes. napsal(a):

Nejúčinnějším a nejefektivnějším bojem proti špíně a korupci je odstavení ODS od koryt,spolu s justiční mafii a to se dá po neuspěšném cinkání v 89,jen a pouze u voleb a jakýchkoli,prostě tak jak jsme řvali pryč c komoušema,tak ted jedině možně pryč s ODSákama a všichni víme,že modroODSáci jsou daleko,daleko horší jak byli komouši v r.89,jen si to promitnout a bez emoci a uvědomit.
19. 01. 2010 | 12:09

Terry napsal(a):

Bohužel - vývoj posledních 20 let jasně prokázal, že nejrychlejší cestou k vlastnímu obohacení je cesta politiky. Kde jinde než v politice by průměrný mladý mašinfíra k titulu a miliónům přišel?!

Takže do politiky se "tlačí" lidé, kteří mají jediný zájem: nabalit se (taky). Vše ostatní je jim u pr...

A do těch nejvyšších stranických funkcí se už za těch 20 let dostali ti "nejlepší", a v posledních letech se "prosazuje" už i sprostota, buranství a hulvátství. A to jsou prosím ti NEJLEPŠÍ ve straně!!

Návod na volení NEparlamentních stran se např. po minulých volbách zrovna v případě Zelených ukázal taky problematický, a výsledek jen podpořil moji teorii o českých politicích.

Prostě

ČESKÝ POLITIK = ŠKODNÁ

A jak dobře známo, žádná škodná sama o sobě škodit nepřestane, zvláště když je tak přemnožená.

Vzhledem k tomu, že v rámci demokratických voleb se řešení nenabízí, musí nastoupit NEDEMOKRATICKÉ metody likvidace škodné.
19. 01. 2010 | 12:39

JE napsal(a):

Proboha, vzdělanci v humanitních oborech, naučte se alespoň trochu počítat a uzmout někde špetku logiky.

Výzva: Všichni, dosud nerozhodnutí, volte jen NEparlamentní strany !

je chybná pro dosažení zmíněného cíle!

Obsahuje hned dvě závažné chyby.
Aby skutečně alespoň teoreticky mohlo dojít k naplnění vytčeného cíle je třeba vidět červenou barvu barvu u sousloví "dosud nerozhodnutí" a "jen neparlamentní".

Aby mohl být někdo většinově zvolen, potřebuje nějaké kvantum hlasů, které v našich podmínkách nemohou zajistit pouze ti nerozhodnutí.

Dále je potřeba, aby se získané hlasy nerozmělnili mezi množinu neparlamentních stran. Nejenže by volební cíl nebyl naplněn, ale naopak bychom prokázali službu těm, kteří stav v zemi zapřičinili.

Logicky by tedy autorčina výzva měla znít například takto.

"Všichni, dosud nerozhodnutí, i vy rozhodnutí, po přehodnocení svého názoru, volte jen NEparlamentní stranu X !"

Je vidět, že autorka uchopila výzvu příliš demokraticky bez zamyšlení se nad jejím reálným dopadem.
V dobré víře by tak prokázala
svým důvěřivým čtenářům medvědí službu.
19. 01. 2010 | 13:13

nick y napsal(a):

Například "volte pokud možno všichni neparlamentní stranu Věci veřejné"? Je to tak správně? Dobrý den vám všem
19. 01. 2010 | 13:36

toska napsal(a):

Dovolil bych si nesouhlasit s JE: Výzva pro nerozhodnuté voliče: volte neparlamentní strany je OK, protože těch nerozhodnutých voličů je jednak dost a také, dají-li hlas ostatním stranám, dají jim i něco peněz, přestože tyto volební strany nemusí překonat ochrannou barieru neoNárodní fronty... Takže vždy lepší dát svůj hlas neparlamentní straně než některé z těch velkých, zdiskreditovaných.
Další, co je třeba, je přimět línou většinu spoluobčanů, aby i oni šli k volbám, tady je veliká rezerva!
Bez ohledu na výše napsané sděluji, že já budu, stejně jako v minulosti, volit Zelené. Nejenom proto, že mají velkou šanci se do parlamentu dostat, ale pro jejich činy a bezkonkurenční poctivost... A to přesto, že já , na rozdíl od Zelených, považuji rozvoj jaderné energetiky za nanejvýš potřebný, ale teď máme k řešení důležitější věci ...
19. 01. 2010 | 16:09

Karel (taky) napsal(a):

toska: Dobrej fór s tou poctivostí, díky.
19. 01. 2010 | 16:45

L.J. napsal(a):

Moc hezká analýza. Ztotožňuju se se vším kromě předposlední věty. Na rozdíl od autorky si nemyslím, že změnit to bude jednoduché. Pokud vůbec budou nastartovány mechanismy změny k lepšímu (což zatím není ani na obzoru), bude trvat dalších dvacet let než se z toho svinstva vyhrabeme na úroveň vyspělých zemí.
19. 01. 2010 | 17:17

Tencokida Hnuj napsal(a):

Schizofrenie je nemoc, ale dá se léčit. Trvá to ale dlouho a léčba je poměrně nákladná. Pro začátek by stačilo, kdyby každý pacient prostě volil JAKOUKOLIV rozumnou neparlamentní stranu.
Nebo se vrátit k metodě výběru losováním (via radikální aténská demokracie).
U nás v ústavu se tato metoda celkem osvědčila. Ubylo svárů a závisti, navíc jsme byli odměněni větším počtem vycházek. Již teď se všichni těšíme na nové volby, pan primář totiž slíbil,
že nám při příštím losování strčí do klobouku i nějaké lístky!
P.S. V mé soukromé anketě by 15 lidí z 20 volilo mimoparlamentní stranu, ale považují to za vyhozený hlas.
15 z 20 tj. 75 %.
19. 01. 2010 | 17:22

toska napsal(a):

Hloupý strach o tzv. vyhozený hlas... To je třeba pochopit a nebát se. Jen aby to nebyla spíš výmluva, proč někdo zase volil zprofanované partaje, či byl líný jít vůbec k volbám...

To Karel(taky): Nehledám ideální volební stranu (taková neexistuje), ale použitelnou... Budu vděčen za něco konkrétních informací.
Podotýkám, že Zelené nikomu nevnucuji, je to moje volba, víte-li o lepší, sem s ní...
19. 01. 2010 | 18:23

servítek napsal(a):

"je to nezisková organizace (TIC), je zde pro měření a identifikaci korupce, nikoli pro její omezování." říká A.Krnáčová. Proč tedy navrhuje, co se má udělat, aby byla korupce omezena? Paní Krnáčová doposud nezveřejnila, kolik dostala za svou práci na "protikorupční" konferenci, kterou zaplatila Zemanova vláda. V televizi se vyjádřila ve smyslu, že to zveřejňovat nemusí, protože tehdy byla jen externí pracovnicí TIC. Po skandálu z TIC odešla, byla prý unavená, nyní pracuje neznámo kde. TIC má své opodstatnění,ovšem paní Krnáčová by si měla ujasnit co vlastně chce, do čeho chce mluvit a pak se také podle toho chovat.TIC to snad zvládne i bez ní.
19. 01. 2010 | 19:25

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 04:02

discountairmax napsal(a):

<a href="http://www.airmaxdiscount.com/">nike max</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.com/">air max shoes</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.com/">nike air max</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.com/">nike max shoes</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 1</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 1</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 2</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 2</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 89</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 89</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 90</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 90</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 91</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 91</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 95</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 95</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 97</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 97</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 180</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 180</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 360</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 360</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 2003</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 2003</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 2009</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 2009</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max ltd</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max ltd</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max tn</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max tn</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max tailwind</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max tailwind</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 1</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 90</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 95</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max BW</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max LTD</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max TN</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 360</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 2003</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 2007</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 2009</a>
24. 02. 2010 | 13:22

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 06:41

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 07:25

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 06:27

omega watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 06:30

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 06:26

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 06:28

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 10:05

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
20. 04. 2010 | 03:59

ouyang napsal(a):

<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">MBT shoe benefits</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">MBT shoe care</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">MBT shoes useful</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">MBT Shoes Women</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">new balance walking shoes</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">new MBT shoes sale</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">new style MBT shoes</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">posture shoes</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">walking shoes</a>
21. 09. 2010 | 03:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy