Rodičovská dovolená a bludný kruh platové nerovnosti

17. 05. 2013 | 10:20
Přečteno 7361 krát
Vyrovnání platových rozdílů je "positive-sum game" pro celou společnost. Dělená rodičovská k němu přispěje.

Ta nejlépe placená pracovní místa v jakékoli vyspělé zemi mívají osobitou křivku návratnosti. Zaměstnanec v nich není efektivní první měsíce, ba ani roky. Jeho hodnota se zvyšuje od ztrát až po výrazný výnos s tím, jak si osvojuje specifickou praxi.

Představme si teď zaměstnavatele, který podobnou práci nabízí. Má před sebou dva uchazeče. Oba jsou stejně kvalifikovaní. Oba mají stejnou praxi z předchozích zaměstnání. Oba oplývají stejnými schopnostmi a dovednostmi.

U jednoho z nich má však dojem, že si může docela nepředvídaně vzít roční, dvouleté nebo i tříleté volno. Během něj pak valná část hodnoty praxe ztratí na hodnotě. Zaměstnavatel bude nucen hledat (dočasného) náhradníka a ten bude zase nějakou dobu ztrátový.

Je smutnou realitou, že podobní zaměstnavatelé dnes vědomě či podvědomě dávají jasnou preferenci tomu uchazeči (a zde je konečně mužský tvar namístě), u kterého podobná dovolená nehrozí. A tu jsme u jádra platových nerovností mezi muži a ženami. A ještě u něčeho hlubšího.

Plýtvání schopnostmi

Tento více jak třicetiletý a empiricky slušně podložený postřeh neovlivňuje jen platovou nerovnost mezi ženami a muži. Ve skutečném světě proti sobě totiž nestávají jedinci s identickými schopnostmi a zkušenostmi. Prakticky v každém případě mezi nimi existují rozdíly. A právě v takovém případě podobná logika zaměstnavatele dostává ještě radikálnější příchuť.

Žena, aby dostala dobře placenou práci, či aby byla povýšena na podobné místo, musí disponovat většími zkušenostmi a většími schopnostmi než její mužský kolega, aby riziko příliš dlouhé dovolené kompenzovala. To nevyhnutelně způsobuje, že se na zodpovědných a dobře placených místech v celé společnosti objevují méně schopní muži místo schopnějších žen.

A následky jdou ještě dál. V zaměstnáních, které nevyžadují specifické schopnosti (a kde tedy náhrada během rodičovské dovolené nezpůsobuje krátkodobé ztráty), se podobná diskriminace děje výrazně méně. Není však náhoda, že právě taková místa jsou méně placená, skýtají menší zodpovědnost a mají – alespoň pro hospodářství – menší přidanou hodnotu.

A tak se méně schopní muži ocitají na dobře placených pozicích, které pak hůře vykonávají. Zatímco schopnější ženy se ocitají na horších pozicích, kde se plýtvá jejich schopnostmi. Taková misalokace dovedností a talentu je obrovskou ztrátou pro celou společnost.

Bludný kruh nerovné rodičovské

Celá věc má překvapivě ještě důležitější následky. Často slyšíme argumenty, že jeden z rodičů by se neměl nutit do rodičovské, jestliže vydělává víc než ten druhý. Vskutku. V oněch málo případech, kdy rodičovskou pobírá otec, je většinou důvodem právě výrazně vyšší plat matky.

Jenomže tu jsme u slepice, vejce a Hlavy XXII. Jeden z rodičů – většinou matka – totiž vydělává méně právě proto, že pravděpodobnost a délka mateřské a rodičovské dovolené je u ní vyšší. Následky dlouhé mateřské jsou tak zároveň její vlastní příčinou. Současný systém si tak sám sobě tvoří argumenty a nízké platy žen se dostávají do cyklické logiky. Dokud nedojde k rovnějšímu přístupu k rodičovské, bude tomu tak nadále. Jen vágní možnost druhého rodiče zažádat si o rodičovskou dovolenou nás z tohohle bludného kruhu nedostane.

Na druhou stranu čím víc se vyrovná rozdíl mezi průměrným trváním rodičovské ženy a muže, tím větší odměnu dostanou ženy za svou práci, protože se v očích zaměstnavatelů sníží jejich průměrné riziko dlouhodobého odchodu z práce v porovnání s muži. A tím častěji půjdou na primární rodičovskou tatínkové. A tím víc budou mít ženy zodpovědná místa odpovídající jejich schopnostem. A tím víc to bude ku prospěchu celé společnosti.

Jakákoli snaha byť jen o částečné snížení rozdílů v přístupu k rodičovské pro muže a ženy je proto krokem správných směrem. Je způsobem, jak vyjít z tohoto bludného kruhu. Je způsobem, jak tento státní příspěvek („dotaci na péči o dítě“, řekl by technicista) alokovat nejen spravedlivěji, ale i efektivněji. Jak napravit škody, které způsobuje diskriminace na společnosti i na hospodářství.

Nejen v tomto kontextu je čtvrtý diskuzní návrh z dílny Oranžového klubu pro českou společnost smilováním. Konečně otevírá nad touto společenskou ztrátou diskuzi i u nás. A podle mě by měl jít ještě dál.

Tento článek vyšel v Deníku Referendum, 16. května.


Otázky, připomínky, kritiky a nadávky můžete autorovi adresovat i na twitter nebo na facebook.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jozka napsal(a):

Kecy jsou to hezky, pane Chmelari, ale s POVINNOU materskou bezte do rusutur.
17. 05. 2013 | 10:32

gaia napsal(a):

chlapečku, péče o dítě je v životě ženy tak kraťoučký a rychle uběhnoucí časový ůsek, žena přeci musí trávit v pracovním procesu 40 let, že vaše výplody jsou úplně mimo a nepravdivé.

Ženy mají menší platy, protože jsou občany druhé kategorie.
Vidíme to na platech ve školství, tak se někomu narodí děcko jednou za 10 let i méně, ale platy jsou pořád nízké, neb to vykonávají ženy.

Diskriminované je rodičovství cewlkově, střídáním na mateřské jen budou zvýhodněni gayové a bezdětní.

A vy mlaďáci si nenechte nabulíkovat, že rodičovství je něco, co vám nedovolí pracovat na plno, že je to něco, co může být, až zbyde čas a že děti od otců potřebují hlavně prachy.
17. 05. 2013 | 10:38

Bara napsal(a):

Šedivá je teorie, zelený strom života. Pěkný článek, ale tohle je běh na dlouhou trať.
17. 05. 2013 | 10:47

David napsal(a):

"...Dokud nedojde k rovnějšímu přístupu k rodičovské, bude tomu tak nadále. Jen vágní možnost druhého rodiče zažádat si o rodičovskou dovolenou nás z tohohle bludného kruhu nedostane.

...Na druhou stranu čím víc se vyrovná rozdíl mezi průměrným trváním rodičovské ženy a muže, tím větší odměnu dostanou ženy za svou práci, protože se v očích zaměstnavatelů sníží jejich průměrné riziko dlouhodobého odchodu z práce v porovnání s muži. A tím častěji půjdou na primární rodičovskou tatínkové.

...Jakákoli snaha byť jen o částečné snížení rozdílů v přístupu k rodičovské pro muže a ženy je proto krokem správných směrem.

...Nejen v tomto kontextu je čtvrtý diskuzní návrh z dílny Oranžového klubu pro českou společnost smilováním. Konečně otevírá nad touto společenskou ztrátou diskuzi i u nás. A podle mě by měl jít ještě dál...."

-------------------

Zní to možná hezky, ale taková - jakákoliv - snaha není dobrá. Je to až příliš velké sociální inženýrství. Je to už, dalo by se říci, přímo proti přírodě.

Rozvíjet na toto téma diskusi je zbytečná ztráta času, když jsou k řešení mnohem důležitější problémy.

Ten nesmysl o POVINNÉ rodičovské i u otců je tak strašným nesmyslem, který mohli vymyslet snad jen ti, kteří nemají dostatečné životní zkušenosti. Takové nesmysly už přímo ohrožují úspěch ČSSD ve volbách. Nejdříve Mládek o parazitech a v zápětí ještě toto.
17. 05. 2013 | 10:47

D.J. napsal(a):

Zase jeden....... co uvěřil feministickým blábolům a nechce pochopit že žena prostě myslí a funguje jinak, přičemž pro hodně profesí je potřebné logické mužské myšlení, bez emocí a výkyvů nálady.
Už bylo 1000 x napsáno- kdyby byla jen nepatrně pravda že ženy jsou výkonnější a dostávají nižší plat, už by dávno neexistovaly mužské firmy, prohrály by v konkurenčním boji s těmi ženskými, pokud by opravdu ženy pracovaly stejně dobře a za menší náklady. Navíc si každá žena může kdykoliv otevřít vlastní firmu a tu mužskou převálcovat pokud na to má. Neděje se tak, je tedy jasné že to celé je BLBÝ BLÁBOL.
.
Celé feministické hnutí je postaveno na jedné logice, Žena neví co chce a nedá pokoj dokud to nedostane. Také jsme se naučili že žena smí jako mocnou zbraň použít pláč, vydírání, popírání logiky, jakýkoliv podraz a sprostotu která by u muže byla známkou ubohé trapnosti.
Být žena i muž má své výhody a nevýhody, po pravdě má žena galantních výhod mnoho, ty bere jako samozřejmost, ale kde je náznak nevýhody, byť zasloužené protože muž je silnější a výkonější, začnou ženy to feministické fňukání.
.
A v neposlední řadě- každá násilná akce vyvolá stejnou protiakci. Když se zaměstnavatel nesmí zeptat jak to má žena s péčí o děti, je jediná logická reakce se neptat ale také preventivně NIKDY nepřijmout do práce.
Stejně tak rozbily ženy institut manželství- ženy vyšponovaly své nároky tak vysoko, že muž si dnes umí spočítat že bude v manželství za vola, který bude ždímán dokud přináší peníze, potom odhozen a ožebračen / viz klasický výsledek rozvodových řízení/. Sex se nechá sehnat i mimo manželství, pračka a jídlo také. Rodina je pro muže nesmysl.
Státní politika, která umožňuje " SAMOŽIVITELKÁM" PROŽÍT CELÝ ŽIVOT ZADARMO, STAČÍ PROHLÁSIT FOTR DĚTÍ NEZNÁMÝ , rodiny dorazila. Dnes se tak rodí 45% dětí, z toho zbytku dalších 50% zažije během dětství rozvod rodičů.
17. 05. 2013 | 10:58

neo napsal(a):

ad 1 část:

je to logický krok. Zaměstnavatel se rozhoduje zcela v souladu s přirozeným chováním. Jenže vaše modelová situace se nevztahuje a nikdy nebude vztahovat na všechny případy, ale spíše na menšinu a to asi ještě dost malou. Ten základní předpoklad je z říše spíše snů než z reality.

Mnohem častěji budou rozdíly mezi zaměstnanci na jiné úrovni než jen že si jeden možná vezme 3 roky volno. Takže na místě se v prvé řadě hodnotí ta ostatní kritéria a zaměstnavatel si vzhledem ke schopnostem i kvalifikaci vezme i toho "dovolenkáře".

Konkrétně u nás je poměr žen a mužů s odchylkou tak 2-3% padesát na padesát.

tím se dostáváme k části 2:
vlastně potvrzujete má slova. Tedy že schopnosti nejsou stejné, ale že schopnější ženy přesto mají nižší šanci.
to je ale neschopnost personalistů zhodnotit přínos. Evidentně jde o špatnou práci, protože schopnější, kvalifikovanější žena je rozhodně vyšším přínosem i s tím, že bude muset být na nějaký čas nahrazena. Dobrý personalista by toto měl umět vyhodnotit. Tady bych tedy začal. V tom vidím jádro pudla jak se říká. Třetí část je už jen důsledkem a tam se rozcházíme. Zatímco vy vidíte příčinu v rodičovské, já ji vidím v špatné práci personalistů. Pokud začnete s řešením na úrovni rodičovské dovolené, nikam to nepovede a nic se nezmění. Pokud začnete s řešením na úrovni hodnocení potenciálních zaměstnanců, odstraníte tím nerovnost v příležitostech i platech a následně se sám upraví poměr otců a matek na rodičovské dovolené.

netvrdím, že se mnou budou lidé souhlasit. Ostatně hodně z nich nebude hodnotit co jest psáno, ale kdo to psal :) Ale zkušenosti mluví za mě. Mohu ze zkušenosti u nás ve firmě potvrdit, že se poměr otců a matek na rodičovské přibližuje a to právě proto, že nejsou nijak podhodnocovány ženy již při přijetí. V mnoha případech to má i ten efekt, že matka pracuje na částečný úvazek a otec taky a v péči se střídají.
17. 05. 2013 | 11:02

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

to je myslím hodně zajímavá úvaha. Díky za ni.

Libor Stejskal

P.S. Byl jsem na "rodičovské" půl roku. Všem mužům vřele doporučuji, byly to nejkrásnější měsíce mého života.
17. 05. 2013 | 11:23

Martin napsal(a):

Zase ty stejné lži, kterými nás různé gender organizace krmí asi pět let.
Ženské mají menší platy jen a pouze proto, protože v práci podávají horší pracovní výkony a to včetně těch které se programově rozhodly nemít děti, nebo už další děti neplánují.

Důkaz:
Předpokládejme, že žena podává navlas stejný výkon jako muž, ale spokojí se pouze s 66,6 % úrovní mezd muže. Hned druhý den kapitalističtí vykořisťovatelé vyhodí drahé muže na dlažbu a ponechají si jenom levné ženy a za takto ušetřené peníze si pojedou válet šunky na Kokosové ostrovy. Taktéž by mohly vznikat čistě ženské firmy, které by neměly drahé muže ani na vedoucích pozicích, takže by v konkurenčním boji na trhu rychle zvítězily díky levnější pracovní síle.
Jenže ať se dívám jak se dívám, nikde na ulicích nejsou davy nezaměstnaných mužů, ani se nerozmáhají čistě ženské firmy, tudíž prvotní předpoklad je chybný.
Dále Chmelař nevysvětlil jak chce zajistit rovnost pohlaví, když kojit děcka mohou jenom ženy, doufám že nechce ženy hnát do výroby a děcka odstavit na umělou stravu.
17. 05. 2013 | 11:24

gaia napsal(a):

normální žena má v 35 letech děti z krku, naopak ty ji doma pomohou. Od 30 do 65 může dělat třeba ředitelku zeměkoule. Že ji nedělá je za
1. odstranit ageismus
2. odstranit diskriminaci rodičovství jako takového
3. pracovat skutečně jen 8 hodin a ne od nevidím do nevidím, jak by zaměstnavatelé rádi, ne nadarmo naši předci bojovali za 8 hodinovou pracovní dobu a dnešní generace si ji tak lehce nechávají brát
4. spravit rozvírající se platové nůžky, diskriminaci fyzické práce, diskriminaci venkova před městem, diskriminaci daněním v daňových rájích, finanční pobídky k většímu rozmnožování těch na samém dně, než v normálních rodinách

a ostatní již přijde samo
17. 05. 2013 | 11:36

gaia napsal(a):

neo by to elegantně vyřešil přidáním personalistům

geniální myšlenka
17. 05. 2013 | 11:45

David napsal(a):

Martin 11:24 :

"...Dále Chmelař nevysvětlil jak chce zajistit rovnost pohlaví, když kojit děcka mohou jenom ženy, doufám že nechce ženy hnát do výroby a děcka odstavit na umělou stravu...."

----

Pan Chmelař uvažuje podle myšlení intelektuální skupiny, ve které se pohybuje. Řeší problémy "manažérek", ale měl by myslet také i na "uklizečky".

Taky těžko by vysvětlil, jakým způsobem by zajistil POVINNOU otcovskou rodičovskou u takových např. Romů, kde pomalu každý pátý otec je ve vězení a nebo u těch matek z rozvrácených, ale nerozvedených manželství.
17. 05. 2013 | 11:45

neo napsal(a):

gaia:

co říkáte na Hájka? Má velmi podobné názory jako vy :)

vy chcete odstraňovat ageismus a plácáte tady cosi o normální ženě , která má děti z krku v 35 letech.

co se týče pracovní doby, nenapadlo vás, že dnešní generace dává přednost rozložení pracovní doby tak jak chce? Prostě má svou práci ráda.
17. 05. 2013 | 11:48

gaia napsal(a):

neo

workoholismus je psychiatrická diagnóza

s Hájkem nemám nic společného

děti normální ženy chodí v jejích 35 letech už do školy a jsou těch 8 hodin, co není ona doma pryč taky.

pokud za děcko nepovažujete i jejího manžela, kdy mnozí muži vyžadují víc péče než malé= děti, proto se také mnoho žen v tomto věku rozvádí.
17. 05. 2013 | 11:54

neo napsal(a):

gaia napsal(a):
neo by to elegantně vyřešil přidáním personalistům

geniální myšlenka
17. 05. 2013 | 11:45
-------------------------------------------------------------
jakým myšlenkovým pochodem jste dospěla k takovému názoru?
to mě zajímá.
Buď neumíte číst a nebo jste ještě o něco méně inteligentnější, než jsem se původně domníval.
17. 05. 2013 | 11:57

gaia napsal(a):

neo

jaké jiné pobídky byste těm personalistům nabídl, aby měli zájem a motivaci být kvalitnější kvalitnější až nejkvalitněší?
17. 05. 2013 | 11:59

D.J. napsal(a):

Usadila se nám tady divná nemoc. Při cinkání klíči najednou byl Husák, Jakeš a 10 milionů lidí kterým režim ubližoval a nedovolil jim rozvoj. Komanči jsou 23,5 roku v tahu, ale těch co jim režim brání se rozvinout je nějak čím dál víc. Také všechny ženy jsou utiskované.
4ímpak to asi je.
17. 05. 2013 | 12:03

neo napsal(a):

gaia.

nepíši o workoholismu, ale o rozvržení pracovní doby.

s Hájkem máte společného dost. Není to zase tak dávno, kdy jsme se bavili o operaci Angeliny. Neměla byste to zapomenout takhle brzy.
no právě, podle vás je to normální a podle jiných je normální, že v 35 teprve dítě čeká. Proto mě překvapuje snaha o odstranění ageismu a na straně druhé označujete ženy rodící později za nenormální.
17. 05. 2013 | 12:06

martin_k napsal(a):

to je zase tlachání o ničem....kdo kde bude dělat je z velké většiny dáno naprosto náhodně ( prostě kdo tam příjde toho berou) nebo na základě naprosto neobjektivních kritérií ( kdo je čí strejda nebo bratranec). schopnosti? dovednosti? zkušenosti? naprost nedůležité
17. 05. 2013 | 12:06

neo napsal(a):

gaia:

to přeci není o penězích, samozřejmě jsou různé druhy motivací, nejen finanční. A v tomto případě nejde ani tak o motivaci, jako spíše o proškolení personalistů té dané firmy.
17. 05. 2013 | 12:08

modrý edvard napsal(a):

autor: "Žena, aby dostala dobře placenou práci, či aby byla povýšena na podobné místo, musí disponovat většími zkušenostmi a většími schopnostmi než její mužský kolega, aby riziko příliš dlouhé dovolené kompenzovala. To nevyhnutelně způsobuje, že se na zodpovědných a dobře placených místech v celé společnosti objevují méně schopní muži místo schopnějších žen."
No bodejť. Ti muži to kompenzují tím, že nebyli na mateřské dovolené, a tudíž jsou statisticky spíš v té fázi, kdy podniku přinášejí výhody.
Pokud se pokusíte systém vysunout z přirozeného optima /kupř. tím, že ženy a muži budou stejně dlouho na rodičovské dovolené/, dojde v systému ke snížení celkového užitku /protože v něm budete zaměstnávat víc lidí, kteří se zaučují/.

Pokud se manželé dělí o své příjmy /což předpokládám je většinový model/, tak se jedná o pseudoproblém.
17. 05. 2013 | 12:11

martin_k napsal(a):

neo:
hájek je buď psychopat nebo prudič
vyslechnout (ze slušnosti) a zapomenout (nejlépe ještě před tím nafackovat)

jak se dá rozložit pracovní doba např. v obhcodech, továrnách, školách atd. atd. kde majíjaksi z podstaty určeno kdy musí být na pracovišti.
že by to ti lidi chtěli - o tom žádná - ale nemůžeou všichni dělat v reklamní agentuře :-)
17. 05. 2013 | 12:12

gaia napsal(a):

neo

tak ta co rodí v 35 může tu ředitelku zeměkoule dělat až od 40. Kde je problém?
Normální lidi nebazírují na maličkostech. Navíc ta. co rodí poprvé ve 35 to dělá právě kvůli nenormální honbě po kariéře. Rodit poprvé v 35 není normální ani přirozené, to vám řekne každý gynekolog.
I žena rodící třeba ve 45 (později to jde jen málokteré) má na to ředitelování ještě 15 let. Jen kdyby nebyl ten ageismus.

a jestli s Hájkem mám společný jen názor na Angelinu, tak to zas není tak hrozné.
17. 05. 2013 | 12:12

gaia napsal(a):

dovolila bych si i poch\ybovat o přímé úměře mezi kvalitou a počtem absolvovaných školení
( k neo 12:08)
17. 05. 2013 | 12:15

neo napsal(a):

martin_k:

jak vidíte, najdou se lidé, kteří s ním souhlasí a to v učitelském sboru.
já píši o dobrovolném rozložení pracovní doby. To co jste jmenoval vy jsou pozice, kde mají dobu danou přesně i když někde na směny třeba se střídáním krátkého a dlouhého týdne.
17. 05. 2013 | 12:15

antisoudruh napsal(a):

Jako dlouholetý otec v domácnosti (již 12 let) mohu mateřskou pro muže jen doporučit. Jediné co mne zaráží jsou nářky některých žen na nedostatek času při výchově dětí. Když jdou děti po jednom, tak to je pohodička. Máme doma pět kousků a z toho jedenkrát trojčata - to byl opravdový záhul - díky nim žena utekla do zaměstnání a já zaměstnání opustil a šel do domácnosti.
Vřele doporučuji všem mužům - když to žena doma nezvládá, pošlete ji makat a ulejvejte se doma. Než šli caparti do školy, cestovali jsme všude možně, před a po sezóně - paráda. V sezóně jsme seděli doma na zahradě a manželka makala. Chlap si prostě mateřskou umí lépe zorganizovat jek ženská. Denně jsme byli za každého počasí minimálně pět hodin v přírodě. Děti jsou zdravé jak řepa a především jsou šťastné.
A že si ženská neumí vydupat stejný plat jako chlap? Nesmysl, moje žena bere víc jak muži na jeji úrovni - protože je lepší a doma má plnou podporu.
17. 05. 2013 | 12:16

neo napsal(a):

gaia:

pochybovat můžete a to je jen dobře. Pokud takto bude pochybovat i zaměstnavatel, tak personalistu nahradí.

je to jen otázka chtění něco změnit. Prostě se nedomnívám, že je dobré začínat nařizováním rodičovské otcům.
17. 05. 2013 | 12:18

D.J. napsal(a):

Gaio, jak chcete přesvědčit personalisty aby si do svých firem nasadily problémystky?
.
Znovu a znovu- kdo brání ženám aby si založily své firmy a mužské firmy převálcovali levnějším a kvalitnějším výkonem.???
,
V praxi je to takhle- vezmete do firmy muže, když na práci má schopnosti, dělá ji. Když má na víc, poradí se se šéfem jak převzít zodpovědnost a rozšířit podnikání firmy. Když šéf nereaguje, muž odejde, založí vlastní firmu a pokud je opravdu dobrý uspěje na trhu.
6ena ve stejné situaci ještě ani ečeká zda ukže že na práci má, ale začne frfňat kolik je průměrný plat chlapů a žen, že to je dyškryminácia, a rozhádá celý kolektiv. Nebo dělá kariéru přes postel a pak se v podniku hádají kdo s kým šoust... a má nezasloužený plat.
.
Chytří námořníci vždy věděli že ženské jsou dobré do postele v přístavu, ale NIKDY nesmí na loď
17. 05. 2013 | 12:19

gaia napsal(a):

antisoudruh jasně ukázal, jak si vymýšlí. Neb každá žena se zkušeností ví, že mít trojčata není tak obtížné, jako mít 3 děti po roce.
neo

Pokud takto bude pochybovat i zaměstnavatel, tak personalistu nahradí.

a zase ho bude muset školit a školit a nahrazovat a nahrazovat, za školení utratí majlant.
17. 05. 2013 | 12:22

gaia napsal(a):

D.J. napsal(a):
Gaio, jak chcete přesvědčit personalisty aby si do svých firem nasadily problémystky?

máte pravdu, už jsem na to přišla, škoda, že ne neo.

personalisti nechtějí mít kvalitní zaměstnance v podniku, aby se neukázalo, že může být někdo lepší než oni a nahradit je.
ale analytik by je chtěl školit a školit, má z toho přeci kapříky.

To je docela rozpor
a že námořníci nechtěli ženské na loď? Taky jen vyčůranost.

Při potápění by do záchraných člunů museli dát ženám přednost(je to slušnost) a sami by se mohli utopit.

Stejné je to i s ženskou konkurencí na pracovištích.

Muži ji tam nechtějí, neb se bojí sami o sebe. Jako ti personalisté, kteří záměrně vybírají špatné pracovníky, aby neohrozili sebe!
17. 05. 2013 | 12:27

neo napsal(a):

gaia:

to ano ale ve finále mu to přinese víc.
17. 05. 2013 | 12:30

Přemysl Škaloud napsal(a):

Nejde přeci o to, aby ženy měly stejné postavení jako muži. Ženy nejsou muži. Tragédie je v tom, že je žena oceňována podle mužských kritérií. Mateřství nemá společenskou prestiž v našich barbarských poměrech. 20 let čelí moje manželka otázkám, zda není škoda, že nepracuje jako lékařka, když vystudovala medicínu. Nikdy jsem nezaznamenal otázku, zda není škoda, že lékařka pracuje, když má malé děti. Podle mě je to ovšem obrovská škoda, když žena, která má malé děti pracuje a je tragédií,když pracovat musí. Taková situace je skandálním selháním jejího partnera, neboť otec má dohlédnou především na to, aby matka jeho dětí byla uznána jako matka v plném rozsahu. To ovšem chabé mužství dneštěních nezralých otců prakticky vylučuje. Návrh na povinou mužskou mateřskou dovolenou je stejně nadějný, jako léčba alkoholika vodkou.
17. 05. 2013 | 12:30

neo napsal(a):

gaia:

kec století:
personalisti nechtějí mít kvalitní zaměstnance v podniku, aby se neukázalo, že může být někdo lepší než oni a nahradit je.
personalista není ten, kdo rozhoduje koho chce a koho nechce. Personalista je prostředek k získání zaměstnance a to na jinou pozici než na pozici personalisty, takže tím koho přijme nahrazen být ani nemůže.
17. 05. 2013 | 12:32

martin_k napsal(a):

troufám si říct, že v drtivé většině případů nelze stanovit objektivní kritéria hodnocení kvality zaměstananců....tudíž kdo je a kdo není lepší se při výběru dá jenom obtížně posoudit....v podstatě nedá
17. 05. 2013 | 12:36

antisoudruh napsal(a):

gaia
byla Velá Matka Země bohyně nejvyšší, ale kolem vás to asi prošlo bez následků.
Trojčata nepřeji nikomu. Dokonce ani vám. Kdo měl dvojčata ví o čem mluvím a při slově trojčata jim vstávají hrůzou vlasy na hlavě.
Gaia, nejste vy náhodou chlap?
A k dětem po roce - ročníky našich dětí jsou 1997, 1998 a 2000.
Řekl bych, že jste to spíše vy, kdo tu plácá nesmysly.
17. 05. 2013 | 12:38

gaia napsal(a):

Přemysl Škaloud

bylo by krásné, kdyby to tak fungovalo a mělo by.

Bohužel v patriarchální společnosti je taková žena diskriminována zákony, daně musí platit jako každý jiný, důchod se jí krátí s každým rokem, kdy nevydělávala, platový postup oddaluje, partner dostává druhou mízu a opuštěná stárnoucí žena, kterou kvůli ageismu nikdo nezaměstná končí na periferii společnosti.

V patriarcháloní společnosti bohužel platí , kdo nevydělává majlant, jakoby nebyl a nemá žádná práva.
17. 05. 2013 | 12:38

D.J. napsal(a):

Škaloude, hezké povídání. Nějak jste nedomyslel jak z jednoho mužského běžného platu uživit ženu a několik dětí.
Nějak jste nedomyslel, že jsou to ŽENY které se stydí být matkami, protože utírat prdelku miminku není na titulní stranu magazínů, tam je žena která dává interview jak je "úspěšná" ve své firmě, nabo jak má udělaná plastická prsa a předvádí módní novinky.
Normální chlap matku svých dětí ctí, ale stydí se za to samy ŽENY.
.
Gaio- ano trefa. Mít na lodi i v podniku ženy které jsou tam na prd, ale neustále, zejména v případě nehody a nepohody vykřikují že je musíme chránit první, to je opravdu jen na obtíž. Prostě trablemaker- problémistka, nic víc.
17. 05. 2013 | 12:39

Carlos V. napsal(a):

Ano, zena na materske/rodicovske ztraci casto kontakt se svym oborem.
Ano, na zapade je tomu jinak.

Na zapade trva materske/rodicovske casto jen nekolik mesicu.
17. 05. 2013 | 12:40

gaia napsal(a):

antisoudruh

bohyně Gaia měla se svým manželem pořád jen problémy, on se o ni ani děti nechtěl starat a jen jim škodil. Neměli pokoj, dokud ho nevykastorval nejstarší syn. Z něj se ale pak taky stal jen ploditel nemanželských dětí a škodič lidí.

Jakou metaforu a moudrost nám chtěli předložit staří Řekové?
17. 05. 2013 | 12:41

KAteřina napsal(a):

ˇPravu má GAia: řešením není nutit ženy, aby soutěžily o dobře placená mužská místa (někde se jim to nikdy povés nemůže - třeba v hokeji) ale začít oceňovat jejich "ženskou" práci.
17. 05. 2013 | 12:42

gaia napsal(a):

D.J.

Prostě trablemaker- problémistka, nic víc.
ano, také takto je na to možné v patriarchální společnosti pohlížet.
17. 05. 2013 | 12:43

antisoudruh napsal(a):

Gaia
my jsme s manželkou měli stejný názor jak vy - trojčata se budou zvládat lépe jak tři, třeba po roce. Proto žena nešla na potrat. Život nás naučil.
17. 05. 2013 | 12:44

Martin napsal(a):

gaia: Tak se prokázalo že děti dosud nemáte, jinak byste nemohla vypustit ten kec o trojčatech.

Námořníci nebrali na lodě ženy kvůli jejich nepoužitelnosti, v časech plachetnic se na lodích především fyzicky makalo při neustálé manipulaci s plachtami a ženské byly v tomto směru k ničemu. Jinak se ženské na lodě samozřejmě braly, jako cestující a jako náklad otroků.

A co se týká personalistů, tak jste opět naprosto vedle, personalista rozhodně nerozhoduje o tom, kdo bude a nebude přijat do firmy, nýbrž tento pouze vede agentu o zaměstnancích a zájemcích o zaměstnání.
17. 05. 2013 | 12:44

Kleofáš napsal(a):

Hošíčku Chmelaři,

znám jednoho Mildu Chmelaře a ten taky nedělá nic jako Vy, ale alespoň však nepíše blogy a svojí zbytečnost tak demonstruje pouze úzkému okruhu lidí (tuším však, že o sobě říká, že je manažer). O jakém místu, které je tak skvěle placené a na které si zaměstnavatel může vybrat ze dvou uchazečů, to vlastně píšete? O tom přece Vy bobánku, který jste nikdy nikde nepracoval nemůžete mít ani potuchy. Reálně je takové místo již dávno obsazeno známým, příbuzným, milencem obchodního partnera, atd. atp. Jinak Vaše srovnání "stejných schopností, zkušeností a znalostí " muže a ženy připomíná opileckou Donutilovu úvahu, o tom, zda jsou lepší výrobky "naše" nebo ty z USA. Stejně jako jeho úvaha, milý koloušku, je i ta Vaše zcela pitomoučká.
17. 05. 2013 | 12:47

gaia napsal(a):

Martin

neo v 11:02 tvrdil o personalistech něco jiného, proto jsem reagovala.

V jeho firmě je prý vše 50:50, neb mají dobré personalisty.
17. 05. 2013 | 12:47

Glosator napsal(a):

Jedna žena napsala r. 1968, kdy už se krátkodobě dalo tisknout leccos článek, který se jmenoval OSVOBOZENÍ OD DĚTÍ. A o tom to celé je. Děti "překáži" ženě se realizovat v jakémsi, někdy docela pochybném, zaměstnání. které je společensky "kýmsi" hodnoceno více, než péče o děti. A sociální inženýři chtějí ženy tohoto "břemene" zbavit.
Nedosahují ovšem kvalit soudruhů Marxe a Engelse, kteří chtěli dávat děti hned od narození do státních kolektivních zařízení, "aby se žena mohla beze všech ohledů oddat muži, kterého miluje." Zdá se to neuvěřitelné, ale oni tuto šílenost opravdu napsali.
Co na tom, že Madam Curie dokázala skvěle vychovat dvě dcery a ještě získat dvě Nobelovy ceny.
Konec konců, pokud má žena skvěle placené zaměstnání, může si k dětem najmout chůvu. A pokud na to nemá, není to zaměstnání zas až tak vynikající.
17. 05. 2013 | 12:52

martin_k napsal(a):

glosátere:
kolik je skvělých zaměstnání? tak 3 procenta?
17. 05. 2013 | 13:04

D.J. napsal(a):

Už jsme vytáhli Madam Curie. Akce Světáci i s jejich argumentace je na světle božím.
Gaio, opravdu si to dělají Ženy samy, že místo aby se snažili být dobré matky, usilují o to být někde fotografována jako hvězda, "úspěšná managerka" ničeho.
.
Ženy mají dnes dokonce větší přístup k vzdělání než muži, firmu může založit každý.
Ale vše co vidíte kolem sebe, i to duševní které nevidíte, vše co odlišuje nás od pralesa s opicemi VYTVOŘILI MUŽI. ženy rodí děti, kojí je a dělají problémy.
17. 05. 2013 | 13:07

Sato napsal(a):

Tento problém je také zejména proto, že u nás je asi nejdelší mateřská co znám. Je to sice skvělé být tři roky doma a brát pouze 7500,- to znamená, že samozřejmě ten druhý se musí pořádně otáčet, aby uplatil zbytek, ale právě tento čas (většinou 3 roky, když počítám pouze jedno dítě, většinou je to ale min 5let, co vidím okolo sebe - jeno dítě pak raděj druhé, abych ještě nemusela do práce..) je jedním z důvodů, proč ženy ztrácí hodnotu na pracovním trhu. Opravdu se nedivím zaměstnavateli, že se mu nechce jít do rizika. Existují různé modely, které mě připadají, jako že by problém s nerovností řešily. Ale to pak zase rozpoutám diskuzi, co jsem to za ženu, když chci hned hnát ženskou do práce, od dětí etc. Takže myslím, že by si měla žena vybrat, muže na mateřskou donutit je kravina a když chce, tak určitě může, ale rozhodne se tak sám. Ke zmiňovaným modelům, např. UK - (osobní zkušenost) žena odchází na mat. dovolenou, která trvá 52 týdnů cca měsíc před porodem a 12 měs po porodu. Prvních 6 týdnů dostává 90%platu hrubého, a je prostě jako stále zaměstnaná, nikdo se na ni nekouká, jako na odepsanou pracovnici, po 6 týdnech, se počítá 90% z čistého, s tím, že do práce může chodit tzv. na keep in touch - něco jako udržovat kontakt - tj. chodí např na 2 hod týdně,ale může i více, jak se dohodne se zaměstavatelem do práce a toto co odpracuje, dostane zaplaceno. Tady vidím motivaci pro pracující ženu motivaci neztratí kontakt v zaměstnání, a ještě si vydělá. Takto může dělat do konce oněch 52 týdnů. Po 52 týdnech nastupuje do práce. (Jestli se rozhodne dříve, také jí v tom nikdo nebrání). Neviděla jsem, že by se zaměstnavatel koukal a ohodnocoval ženu jinak než muže. Mateřská se bere jako že patří k životu a k práci, tady se ale bere jako DOVOLENÁ, a proto ten rozdíl v hlavách lidí a zaměstnavatelů. Další model je Francie - otec je gynekolog ve francouzské nemocnici - nástup na mateřskou max po jednom roce, Švédsko, Norsko....po 8 měsících, při stávajíchích platech. Samozřejmě je k tomu i lepší infrastruktura jesliček a pomoci s hlídáním, na dobré urovni. Pakliže České ženy chtějí rovnoprávnost musí asi začít dříve pracovat. V České Republice je ale jedno velké minus, platy jsou tak nízké, že se možná některým ženám raděj vyplatí být doma.
Můj případ by mohl inspirovat, že se to dá zvládnout.
Zaměstnavatel mi nabíl povýšení do manažerské pozoce v 6měs těhotenství, koukala jsem na něj vyjeveněji, než na mimozemšťana, s odpovědí, vžďyť jsem těhotná a půjdu na mateřskou?? On říká, já vím, vy jste ale schopná ne? Tak můžete nastoupit dřív, vy to zvládnete. Říkla jsem si, dyť mám ale být tři roky doma, co dítě atd. Pak jsem si řekla, že to přeci musí jít, když jinde v Evropě to jde. A také ano, po 34 týdnech jsem nastoupila zpět do práce, na plný úvazek a tak také pracuji stále a dítěti je 15 měsíců. Dítě vůbec nestrádá, dopoledne bývá s tatínkem jindy s babičkou. Čas strávený s tatínkem miluje, s babičkou si užívají a na mě se těší a já dávám, hned co přijdu, co nejvíce pozornosti pravě děcku, aby mělo i dostatek kontaktu se mnou. Práci si po dohodě se zaměstnavatelem rozděluji dle potřeb, takže některé práce dělám pouze z domova, večer, nebo o víkendu, abych mohla z práce přes týden dříve domů. Důležitá je odvedená práce a splněné úkoly a ne odsedět 8 hodin v kaceláři. Velký dík patří mému šéfovi, který ač Čech, tak z širokým obzorem a moderním myšlením, proto mám tuto možnost skloubit práci, mít plat jako muž, a být stejně ceněna za schopnosti jako muž a podávat stejné výkony. Takových to zaměstnavatelů by bylo třeba více a pak by i více ženy pracovali dříve, a nekoukalo by se na ně jako na ztrátovou a dlouho návratnou investici, jak zmínil pak Chmelař. Spíše mám ještě obdiv, že to zvládám. Kdo jste to dočetl až jsem, děkuji za pozornost.
17. 05. 2013 | 13:10

martin_k napsal(a):

sato:
hezké....v manažerských pozicích to jde
vytvářet prezentace v powerpointu nebo přerovnávat grafy v excelu jde i doma v kuchyni

PS: jak tože je tatínek každé dopoledne doam? proč babička nepracuje? nebo vy jí za to hlídání platíte? mimochoddem skoro všiehcni dětštípsychologové tvrdí, že dítě strádá když není s matkou- to nemají pravdu? já nevím jen se tak ptám
17. 05. 2013 | 13:16

eva napsal(a):

Co je to za blábol, jak ovlivňuje rodičovská dovolená třeba padesátiletou ženu, která tak jako tak taky dostane nižší plat a nižší pracovní zařazení????? ta už na rodičovskou asi nepůjde a když už jsme u toho pracovního ohrožení, tak ženy se dožívají i vyššího věku než muži, tedy z tohoto hlediska jsou ženy perspektivnější.
17. 05. 2013 | 13:24

neo napsal(a):

sato:

jsem rád, že se zde vyskytují lidé s podobnými názor. Zvláště ta druhá část je výživná a jde vidět, že to lze i u nás.
17. 05. 2013 | 13:26

Jana napsal(a):

No a teď mi poraďte, jak se mám s manželem střídat na rodičovské dovolené, když chci dítě minimálně dva roky kojit. Ha. On nemá prsa.

Některé biologické danosti prostě asi nezměníme.
17. 05. 2013 | 13:35

neo napsal(a):

Jana:

on půjde až mu budou 2 :)
17. 05. 2013 | 13:38

Jana napsal(a):

Neo:
Ale co když budu chtít kojit do tří?

A vůbec, je to hovadina. Manžel vydělá víc a je v práci hodně nepostradatelný, mnohem víc než já.
17. 05. 2013 | 13:40

gaia napsal(a):

Sato

ano máte, pravdu, že u nás je mazteřská dovolená špatně nastavená, však ji také tak nastřavili v 90. letech Lidovci, podle potřeb paní Luxové.
Být hodně dlouho doma s hodně dětmi a co nejdéle alespoň něco brát.

Takový model ale pak paradoxně slouží nejvíc takovým matkám, které by v životě žádnou manažerku dělat nechtěly a nechtějí ani pracovat. Rození dětí se jim stává skoro živností a výdělečnou činností.

Další ženy jsou do tohoto modelu vmanévrovány uměle.
Jiný není, školky v dosahu práce a středu měst byly privatizovány ( pod argumenty toho Luxovského modelu, že žena bude stejně doma), dnes se školek nedostává a pokud jsou, tak někde na periferiích měst a vzdáleny od infrastruktury, žena bez auta nemá šanci to s děckem vše oblétat, pokud se děcko vůbec do školky dostane. Jesle vymřely spolehlivěji a rychleji než dinosauři , poiptvka by byla, ale ta nabídka nějak není a neviditelná ruka trhu nějak svázaná s tím patriarchálním myšlením, že kdo není v balíku, jakoby nebyl.
Každý nemá tatínka dopoledne doma a babičku nablízku, tudíž takové ženy musí zůstat doma, jsou vmanévrovány do toho špatně nastaveného systému rodičovské péče.
17. 05. 2013 | 13:42

neo napsal(a):

Jana:

to byl vtip. Nevidíte smailíka?

Jsem jednoznačně proti zasahování státu do svobodné vůle občanů a platí to i u rodičovské dovolené. Chce tam otec? Ať jde. Chce tam matka? Ať jde,
17. 05. 2013 | 13:44

gaia napsal(a):

eva

ano na to jsem už poukazovala ráno.

Pan autor je pěkný ageista.

dobré fleky mohou mít jen ženy do 35 let (40?)
17. 05. 2013 | 13:45

gaia napsal(a):

Jana

je váš manžel v práci více nepostradatelný jen kvůli tomu, že to je muž?

a vaše práce je zbytná, neb z ní potřebujete být ve 4 doma?
17. 05. 2013 | 13:46

L.Zálom napsal(a):

Víte, že už první větu máte špatně? A že pokud na ní stavíte zbytek textu, musí být i zbytek textu zákonitě blábolem. Nic totiž nemůže být "positive-sum game" pro celou společnost, protože společnost není jednající a hodnotící entitou, nýbrž pouhou sumou jednotlivců. Pouze jednotlivci mohou hodnotit nějaké pozitiva, nikoliv společnost. Pokud pro mě vyrovnání platů neznamená pozitivum, plyne z toho, že nejsem součástí společnosti? Pokud ne, pak to znamená, že a) společnost to jako pozitivum nevidí, anebo b) společnost je nezávislá (podle vás kolektivistů) na jednotlivcích. Což je samozřejmě to, co si myslíte. Problém je, že zákonitě potom jakýkoliv vykladač vůle společnosti může lusknutím prstů pošlapat jednotlivce ve jménu společnosti - což je to, co vy tak rádi děláte.
Tohle samozřejmě nepíšu ani tak pro Vás, autora, ale spíš pro ty, kteří mají sloužit jako obětní beránci pro vám zjevená přání společnosti.
17. 05. 2013 | 14:06

stařenka napsal(a):

V Německu je mateřská 12 měsíců + další dva měsíce může využít otec a zůstat s dítětem doma.Pokud vím, u nás některé ženy s vyššími příjmy tříletou rodičovskou nevyužívají, naše paní zubařka nastoupila do práce hned po šestinedělí a pro dítě najala chůvu.
17. 05. 2013 | 14:16

gaia napsal(a):

stařenka

ano, mně taky přijde divné, že by žena byla 4 roky doma na mateřské a pak ještě nějaký čas chlap.
17. 05. 2013 | 14:22

Ála napsal(a):

Gaia -chcete mi říct,že když jsem první dítě měla v 28 a druhé v 35,tak nejsem normální ? Trochu divná úvaha. V mém případě jsem se nerozvážně nevrhala do manželství,udělala si dítě pak se rozvedla atd. Svého nynějšího a jediného manžela jsem si vzala v 25 a až teprve s ním jsem chtěla mít dítě.váš názor mě lehce nadzvedl ....
17. 05. 2013 | 14:45

Lila napsal(a):

gaia

Nevím jak u vás, ale u nás se mateřské školy a jesle zavíraly ne z úředního rozhodnutí, ale pro totální nezájem rodičů.

Rodičovskou dovolenou v Česku už dávno využívají i muži, prvním takovým "tatínkem na mateřské" pokud vím, byl Radek John. Je fajn, že taková možnost existuje, ale je pitomost, aby stát vstupoval do rozhodování té které rodiny a nařizoval, kdo smí být s dítětem doma.
17. 05. 2013 | 14:54

Lila napsal(a):

stařenka

Před časem mi kamarádka dětská lékařka vyprávěla, že u ní byla maminka s osmiměsíční holčičkou pro rady, jak o svou dceru pečovat, protože (kvůli pracovnímu vytížení) s ní ještě nikdy nebyla celý den a už vůbec ne v noci. Nevěděla jsem, jestli mám víc litovat onu matku nebo to dítě...
17. 05. 2013 | 15:03

Tom napsal(a):

žijeme v době kdy již pomalu ani není poznat rozdíl mezi mužem a ženou, muž přišel o ženu a žena přišla o muže (dnešní pár = 2 mužatky), proto jsou všichni nešťastní a frustrovaní... pak se objeví usmrkanec s blogem a myslí si že všemu rozumí a vše vyřeší....
17. 05. 2013 | 15:04

LUF napsal(a):

Nemyslím, že platový rozdíl je dán jen "hrozbou" rodičovské dovolené. Mezi schopnostmi mužů a žen jsou veliké rozdíly i při stejném vzdělání a délkou praxe. V technické prodejně se obracím s dotazem vždy na mužské prodavače, ženy toho většinou tolik nevědí, spíš se snaží být milé. V sámošce naopak jdu platit k pokladně kde je žena, muži jsou většinou pomalejší.
17. 05. 2013 | 15:13

AK napsal(a):

Sovětští vědci rozdojili kozla, eurosoudruh Chmelař & gendernány rozkojí tatínky, ať oni i maminky chtějí či nechtějí.
Ať jdou do ......brusele ...... sociální inženýři i inženýrky. Rudooranžové zvlášť.
17. 05. 2013 | 15:26

Marek napsal(a):

K čemu bude rovnost v bezdětnosti?
17. 05. 2013 | 15:44

Ares napsal(a):

„Jeden z rodičů – většinou matka – totiž vydělává méně právě proto, že pravděpodobnost a délka mateřské a rodičovské dovolené je u ní vyšší. Následky dlouhé mateřské jsou tak zároveň její vlastní příčinou.“

To by ovšem chtělo dokázat.

Ženy si berou muže v průměru starší o několik let. Tudíž ti muži za sebou mají delší kariéru. A logicky pak mohou mít i lepší plat.

Druhá věc je, koho si vlastně ženy berou. Rozdílné příjmy mohou být dány už přímo volbou partnera, podobně jako věk. Tedy že ženy volí spíše muže, kteří je ekonomicky převyšují a ne naopak.

Samozřejmě gender nadšenci to budou vidět stejně jako autor. Ale májí to podloženo daty nebo jen svou ideologií, která v ženách vidí vždy oběť nějaké nespravedlnosti.

Mimochodem, co takto oddělit důchody mužů a žen. Vzhledem k tomu, že se muži dožívají menšího věku a navíc odchází i později do důchodu, docela dost na ženy doplácí. Asi nemá smysl poukazovat na fakt, že bojovníci za rovnost a spravedlnost je prosazují, jen pokud je to výhodné pro jednu stranu. Docela by mě zajímalo, jak by se s tím argumentačně popasovali.
17. 05. 2013 | 16:02

Lucie Winklerová napsal(a):

Máte pravdu v těch argumentech, proč se jedná o začarovaný kruh. Bohužel se obávám, že povinná mateřská není společensky dobře přijatelným řešením. Jedná se o "rychlé" opatření, které má vyřešit dlouhodobý a hlubší problém. Bojím, se že to spíš povede k nepochopení a naštvanosti.

Problém je ale i na druhé straně - u nás je rodičovská relativně dobře placená a příliš dlouhá. Když už chce ČSSD lidi naštvat ku prospěchu věci, navrhla bych spíše ubrat prachy na rodičovskou a nabídnout lidem na/po rodičovské vzdělávání, jazyky a částečné úvazky. Rodičovská je ideálním obdobím např. pro rozběhnutí vlastního businessu, ujasnění si priorit, změny pracovní orientace.

Dále je vhodné posouvat smysl "péče o děti" směrem k plnohodnotně strávenému času a plnohodnotné práci - řeči o tom, že se na rodičovské naučíte plánovat čas, vycházet s lidmi a dělat mnoho hodin denně nejsou bohužel marketingové kecy.
17. 05. 2013 | 16:22

Glosator napsal(a):

Milá Gaio
Ředitel nebo ředitelka zeměkoule NIKDY nebude pracovat jen 8 hodin denně ale spíše od nevidím do nevidím. Na vrcholu je to BOJ o přežití v konkurenčním prostředí. A ten se NEDÁ vést na zkrácený pracovní úvazek.
Už když mě bylo 25 a bavili jsme se o zkracování pracovní doby, jeden kamarád mi řekl "Představ si, že budeš pracovat 2 hodiny denně. Pak budeš houby a ne CSc."
Ta škola je typická, myslíte, že děti a adolescenti mají chodit do školy na 2 hodiny denně a pak hrát třeba fotbal (v lepším případě).
Já jsem to viděl ve svém okolí v jiné podobě, žena s 5 letým dítětem nastoupila do práce v jednom deníku. Jenže až když nastoupila, tak zjistila, že oni nabrali 5 redaktorů, s tím, že si vyberou jednoho a ostatní ve zkušební době propustí. Samozřejmě nepracovalo se jen od do. Pro ženu s malým dítětem nemožná práce.
17. 05. 2013 | 16:40

Glosator napsal(a):

to Přemysl Škaloud
Máte 100% pravdu. Dnešní společnost NEOCEŇUJE péči o děti, a to dokonce přesto, že děti představují budoucnost.
Toto je základní chyba a feministky nesou za tento stav velkou zodpovědnost. Starají se, jak mají ženy parcovat ale děti je NEZAJÍMAJÍ. To je u ženských NENORMÁLNÍ!!!
17. 05. 2013 | 16:49

stařenka napsal(a):

Lila
uvádím fakta, nehodnotím. Ale obávám se, že u nás s ohledem na hospodářskou situaci a omezováním všeho možného i nemožného pro obyčejné lidi,se stane současná délka rodičovské v lepším případě často diskutovaným tématem.
17. 05. 2013 | 16:58

toska napsal(a):

Zas jeden mladý rozjásaný .......

To není ani nutné komentovat, to hovoří jasně samo za autora...
17. 05. 2013 | 18:18

Mard napsal(a):

Pan autor je opravdu myšlenkově handicapovaný jedinec. Nechápe, že v 99% jde na mateřskou ten z rodičů, který má nižší plat. Tím rodiny maximalizují svůj příjem, protože mateřská je nižší než plat. Pokud by povinně šli na mateřskou oba rodičové, tak by zcela zákonitě rodiny přišly o více peněz peníze. Autor tedy, de facto, chce rodiny okrást o peníze tím, že zavede nucenou rodičovskou pro oba rodiče. Krásný příklad stupidity a zlé - zlodějské povahy!
17. 05. 2013 | 18:48

eg napsal(a):

Autor vpodstatě tvrdí, že péče o děti je nutné zlo, které brání využít potenciál rodičů v ekonomice. Ale to je pitomost. Péče o děti je výrazně vyšší hodnota než většina těch ptákovin, které produkují všemožné firmy. Mělo by se to obrátit: Leckteré firmy vysávají z rodičů síly, které by měli věnovat dětem.
17. 05. 2013 | 21:09

Martin napsal(a):

Povinné dělení rodičovské je nedemokratické a také naprosto nesprávné. Představme si situaci (poměrně častou), že muž vydělává 26 000 a žena vydělává 12 000. Když bude část mateřské muž a část žena tak rodina příjde o velkou část příjmů. Představa že po tomhle hloupém zákroku odstraní diskriminace (a ženy budou vydělávat stejně) stejně to může napadnout jen hloupé feministky, co tohle nesmysl propagují. Jediné co se stane je, že firmy budou najímat mladé a starší lidi, které nemají děti nebo mají odrostlé děti.
17. 05. 2013 | 21:48

Yosif K napsal(a):

neo napsal(a):
gaia:

kec století:
personalisti nechtějí mít kvalitní zaměstnance v podniku, aby se neukázalo, že může být někdo lepší než oni a nahradit je.
personalista není ten, kdo rozhoduje koho chce a koho nechce. Personalista je prostředek k získání zaměstnance a to na jinou pozici než na pozici personalisty, takže tím koho přijme nahrazen být ani nemůže.
17. 05. 2013 | 12:32
Konec citátu.
Ještě jeden detail navíc, pí Gaia asi žije na marsu nebo v nějaký zemljance v pralese, kdyby se obečas podívala do velkých firem v Praze tak by zjistila že 96% personalistek jsou ženy.

V nadnárodní firmě s 2000 zaměstnanci kde jsem makal bylo možná 20 personalistek, jejich šéfová byla personalistka a mezi nimi byl jeden mladší vyplašený sameček který jim počítal schema na bonusy, jelikož děvenky měly nechut k ovládání excelu. Možná to je ten důvod proč děvěnky k tomuto typu zaměstnání tak lnou, studujete socilologii bez matematiky, přes den v práci si pokecáte každý den s jimými ldimi a nějaký počítání bonusů řeší mladinký asistent.

Jejich užitečnost byla hodnocena různě, začasto měli slabost pro najímání sebevědomých hochštaplerek a hochštaplerů, které pak nebylo lze vyhodit před koncem managerské smlouvy, jelikož by to bylo moc drahééééééé.......

V některých profesích převažují muži, v některých ženy a v někkterých je to půl na půl a ženský jsou schopný vydělávat ohromný balíky, třeba právničky.... Kdo je diskriminuje?

Pročpak to asi je? Možná pana Chmelaře mrzí i to že na rozdíl od poměrů v SSSR je v česku málo jeřábnic, zednic, valcířek, huťařek, slévaček a kombajneristek?
17. 05. 2013 | 21:56

to evix napsal(a):

No vy jste to beztak pěkně schytal autore.
Zrovna dnes mi kolega vykládal, jak si jeho dcera nechala vzít plod, protože má větší plat než její manžel, kterému se v podnikání nedaří a nedaří. Prostě si mateřskou nedovolí v současné době.......Ale na rodičovskou by asi zeťák nešel....
17. 05. 2013 | 23:38

to evix napsal(a):

Glosator napsal(a):
to Přemysl Škaloud
Máte 100% pravdu. Dnešní společnost NEOCEŇUJE péči o děti, a to dokonce přesto, že děti představují budoucnost.
Toto je základní chyba a feministky nesou za tento stav velkou zodpovědnost. Starají se, jak mají ženy parcovat ale děti je NEZAJÍMAJÍ. To je u ženských NENORMÁLNÍ!!!
............................
Tohle se táhne už od dob komoušů vážený a feministky to rozhodně nezpůsobily. Zvláštní je, že v jiných zemích je mateřská jen půl roku a přesto se tam děti neodkládají do babyboxů jako tady! Babybox není výmyslem žen, ale chorého materiálně založeného mozku, kterému jde jen a jen o peníze....
17. 05. 2013 | 23:44

fler napsal(a):

Pane Bože, doufám, že my ženy opravdu nepadneme za oběť té šílené feminizaci a neustoupíme ani o píď ze svých práv na klidné tehotenství a mateřství a to se vším všudy. Nenecháme si vykládat ty otřesné bludy, jak nás mateřství a péče o naše potomky ničí, brzdí v kariéře a rozletu a proto se této výsady vzdáme. Péče o dítě je to jediné, co stojí v životě opravdu za to. Sledovat dítě od peřinky až do stavu zletilosti, vidět jeho pokroky a podílet se na nich, učit své dítě a připravovat ho na život, to je něco, co se už nikdy neopakuje, je to jedinečné a krásné, nenechme se o to připravit. Zkuste toho svého prcka sledovat, vnímat, beze stresu, v klidu, bude to něco, co nevynahradí vůbec nic, ať si každý říka, co chce, je to nepopsatelné a nepředatelné. Nehazardujme se svými dětmi. Neexperimentujme. Nemusí se to vyplatit.
18. 05. 2013 | 00:41

Andrea napsal(a):

Současný stav, kdy je velmi majoritní podíl žen v ČR na rodičovské dovolené (troufám si odhadnout 80%?) a muž je pasován do role živitele mi v dnešní době nepřijde jako opravdu svobodné rozhodnutí. Tato ¨svoboda¨ se mi zdá spíše jako jediná možná volba z ekonomického hlediska, které je zapříčiněno stereotypním myšlením a chováním, rozdílnému postavení mužů a žen v zaměstnání vč. platového ohodnocení, nedostatečnou infrastrukturou, tj. nedostatkem náhradní péče, možnosti práce na částečný uvazek a sdílením pracovních míst, neschopnost státu i společnosti pasovat péči o dítě jako plnohodnotné zaměstnání a přínos, atd. Nechápu, proč tolik lidí v různých diskuzích na toto téma hájí současný stav, který znamená "svobodu se rozhodnout".
18. 05. 2013 | 02:08

Andrea napsal(a):

Jsem matka ve věku 37 let a mám dvouletého syna, pracuji na plný uvazek a můj muž je již druhým rokem na rodičovské dovolené. Náš syn netrpí. A kojila jsem do 11-ti měsíců. Výlevy typu "normální žena má v 35 letech děti z krku" si archivuji pro pobavení svého potomka za pár let. Komentáře pana D.J.? Ty musím zkopírovat celé pro pobavení celé rodiny a firemních kolegyň a kolegů už zítra.
18. 05. 2013 | 02:31

iriis napsal(a):

Byť na materskej je súčasť života. Je to tá ťažšia etapa života, ale môže byť aj krásna. Záleží na ostatných okolnostiach - či máte dosť peňazí, či Vám má kto pomôcť, či nie ste úplne v izolácii a podobne. Ak príde patner domov a vyžaduje kľud, servis a ohľady, tak je to v háji, taktiež keď aj nepríde, lebo si ide radšej zarelaxovať inde, ako domov k deťom. Je to proste osud, ako všetko ostatné. Najlepšie sa s problémami človek vysporiada, keď ich vyrieši, keď si poradí. Mladý človek má dosť síl a energie, tak sa treba pozbierať a žiť a na stopercent to bude časom lepšie. Keď začnete plakať, môže sa stať, že budete plakať celý život.
18. 05. 2013 | 06:41

Eva Horáková napsal(a):

K útokům na autora blogu: Je mladý, vychází z toho, co vidí a co se řeší, přemýšlí nad tím a jeho úvaha je zajímává. Hodně často v životě jsem v různých situacích přemýšlela, do jaké míry mé názory ovlivňují zavedené konvence, případně mýty. Názory mladých lidí je radno vnímat a přemýšlet nad nimi už právě proto, že jsou nějakým důsledkem působení předků, ať těch dávných nebo těch stávajících a ještě žijících. Já osobně jsem nikdy nebyla schopna zvládat dobře ony tři paralelní světy, tedy práci, mateřství a manželství. Tedy dobře podle svých představ. Už proto, že život, jsou-li v něm děti, naplánovat nelze. Když má člověk na starost dvě, tři a více závislých a bezbranných dětí, osobní ambice a plány jdou stranou. Tady vidím nezastupitelnou roli manžela a otce. Není jen živitel, je partner, součást smečky. Zrežírovat jeden obyčejný den se třemi dětmi a pracujícími rodiči vyžaduje schopnosti, kretivitu, umění dialogu, respektu a notnou dávku chtění. Tzv. feminismus, tolik fanatizovaný, je myslím jakousi cestou k přitažení mužů od her a válek a silových pozicí do světa zrodu a udržení života. Mít děti je konec čehosi, je to konec role dítěte, kdy já jsem ten poslední v generaci s výsadami dítěte. Mít děti je rozhodnutí, kdy se vzdám vlastních hraček, svých hříšť a svého volného času. Mít děti je první úmrtí ve prospěch nesmrtelnosti. Mít děti je proces, kdy sebelásku rozšířím na lásku. A to pro oba působící početí. Paraxoně z toho pak vychází i vztah a schopnost starat se i o slabé a staré. Odvíjí se od toho i schopnost starat se o sebe, protože to, jaká já pak jsem a jak jsem schopna fungovat bezprostředně ovlivňuje ty, kteří jsou mi nablízku. Jakákoliv ekonomická a právní norma je lichá a krátkozraká, pokud není k účelu prosperity materiálního zabezpečení, které vytvoří nejoptimálnější prostor pro proces výše uvedený.
18. 05. 2013 | 10:11

gaia napsal(a):

Glosator 16:40

vidíte, tato společnost nabízí lidem jen 2 polohy.

Buď dobrou práci a plat nebo rodinu a sociální dávky a živoření na nich.

Neb pořídit si dítě a pak pracovat 12 hodin a před spaním mu jen zamávat z práce přes web kameru , nemůže uspokojit žádné dítě ani rodiče.

Pak se množí akorát ti nezaměstnaní, aby si nějak vyplnili čas a dostali alespoň nějaké dávky.

Dítě nepotřebuje zlaté kreditkarty svých rodičů, ale jejich lásku a čas.
Problém je složitý.

Já navrhuji začít tím ageismem, na který také doplácejí ženy víc.
18. 05. 2013 | 10:18

Zdena napsal(a):

Bože, ti mlaďasi se svou naivitou a tendencí být spasiteli zeměkoule... Nemám jim to až tak za zlé, ono to většinou patří k věku, ale PROBOHA... přestańte si hrát na sociální inženýry a pro kdejakou koninu chtít vymýšlet PŘEDPIS !!!! A přestaňte jaksi direktivně chtít "ochraňovat" či poskytovat jednu skupinu na úkor druhé ! To je kolektivistický princip, levičácký !!!

Snad je většina lidí svéprávných a umí si svou situaci řešit sami ! A nechte lidem DOBROVOLNOST ! Stát se NESMÍ míchat do soukromí, lidi se musí naučit unést svou vlastní odpovědnost. Stát je tu od jiných záležitostí, ve skutečnosti jen bezpečí, obrana, nějaký stručný základní správní servis, nic víc. Čím víc se tlačí do našich životů, tím hůř a tím víc pijavic na státním rozpočtu !
Autorovi bych přála okusit plnění mateřských povinností, jaké jsem měla já. 3 děti, každé úplně jiné, jinak reagující, z toho jedno mentálně postižené. Mateřská půl roku, pak plat do 1 tis. korun. Za byt jsme platili 375, manželova mzda nejvýš, a to málokdy, 1,7 tis. Musela jsem na plný úvazek, rodiče už byli hodně staří, takže odtud pomoc téměř žádná. Všechno se dá zvládnout, jen si nesmí člověk přát (v tu dobu), aby mu svět ležel u nohou. Ono ho to odnaučí skuhrat a na stáří jen žasne, jak to vše mohl stihnout. Člověk, který nedokáže zvládnout tuto základní etapu, je srab.

Běžte už, vy pravdoláskovníci, se svou "ušlechtilostí" do háje. Na "povinné" výhody pro jedny VŽDY nutně doplácí druzí.. Vaše uvažování je naprostým odklonem od přirozeného vývoje..
18. 05. 2013 | 14:16

to evix napsal(a):

Tak mi se zdá, že sociální inženýrství je současný stav, který vychází ze stavu minulého....
Pokud chce žena být doma s dětmi, tak ať je, ale začít vyrývat na ty, co chtějí i dobrou a slušně placenou práci při mateřství, je už zhovadilost a drsná závist....
Mi Češi fakt neumíme diskutovat, jiný názor považujeme za útok na svou osobu
:-O
Tohle je cesta do pekel, tohle funguje v Africe a tam feminismus opravdu není.
:-((( Tam je ten SLAVNÝ přirozený vývoj, akorát, že ti co jej mají zdrhají do Evropy, proč asi.....

Mimochodem Gaio, včera jsem po dlouhé době přelouska Medical Tribune (diskusi) a víte co jsem se dočetla? Že jediné výdělečné oddělení ve špitále je porodnice ( i gynekologické ordinace), no ono zdravotnictví na nás ženách slušně vydělává, furt mi totiž vrtalo hlavou, proč jsou ty maminy honěny policií, když nechtějí, či chtějí odejít dřív z porodnice....Žádný zájem o robátko, ale tvrdé many, many.....
Žádný zájem o zdraví pacientů, ale tvrdá výdělečná politika....hnus....
18. 05. 2013 | 18:44

Marie napsal(a):

Neumím si představit, že by mně, když jsem byla na mateřské, někdo nařídil jít do práce a manžel by se měl starat o cca 1á měsíční batole a k tomu ještě o 4 měsíčního kojence. Mě osobně by to zničolo. Do práce bych odmítla nastoupit a asi by mě za to poslali do vězení.Vzhledem k tomu, že se prodlužuje doba, po kterou pracujeme, není cca 5 - 6ti letý výpadek nijak důležitý. Můj muž byl a je hrdý na to, že nás dokázal v pohodě uživit. Já vím, že jako máma jsem pro své děti udělala to nejlepší, co jsem mohla.
18. 05. 2013 | 21:43

SI napsal(a):

Ideální by byl systém, který by naopak nabízel velkou volnost. Takže pokud někdo chce být s děckem jen půl roku, ať si je, kdo chce být 4 roky, ať si taky klidně je. Oba přístupy mají svá úskalí, ale ať si je každý zváží sám. Já třeba mám vyšší vzdělání, lepší kvalifikaci a potenciál na mnohem lepší zaměstnání než můj muž. Ale on je zase lepší kutil a všechno možné kolem domácnosti ho baví. Já jsem spíš praktická: když to funguje, jsem spokojená. Chtěla bych, aby měl nějakou práci, ale pokud se rozhodne, že být doma s dítětem je lepší trávení času, podpořím ho. Naštěstí nemá kamarády, kteří by se mu za to posmívali a on sám je dost inteligentní na to, aby věděl, že jeho osobní štěstí je důležitější než povídačky sousedů. Pokud se rozhodne jinak, nějak to spolu budeme muset vymyslet. Dítě je ale způlky jeho, takže aby ho neuměl ani přebalit, tak na to může s klidem zapomenout. Až na výjimky tu všichni berou jako hrozné omezování, kdyby musel jít pan manžel na mateřskou, ale když někdo bere jako omezování fakt, že nic mezi min. 2 roky doma a zbytkem tady neexistuje, tak je oheň na střeše. Pokud Vám opravdu jde tolik o osobní svobodu, naučte se překousnout, že co člověk, to životní postoj. V tomhle ohledu si myslím, že žádný není lepší nebo horší, důležité je, aby vyhovoval. Pro dítě je nejhorší frustrovaný rodič. Někoho frustruje nebýt v práci někoho naopak, ale neříkejte laskavě všem, co mají dělat nebo si myslet. Ideální řešení pro všechny totiž není jen jedno, ale všechna.
19. 05. 2013 | 13:13

berg napsal(a):

Tak tak. Spolecnist sama o sobe neumi fungovat efektivne, neboť miliony hlupaku ve firmách neumi uvazovat. Musí prijit socialni inzenyr, aby zákonem dosahl lepších vysledku nez lide ve firmách. O, dekujeme. Ostatne, nechapu, proc zustat v polovine cesty. Je hrichem nechat produktivnejsi zeny na materske dovolene povinu doby. At to cele prevezme muz. Ma to další vyhodu- socialni inzenyri zjisti, ze muz je od přírody linejsi a navíc perzekuovan a zacne posilat dotace, zavadet kvoty, preposilat dane, no proste raj všech ridicich kadru. Tak jen do toho.
19. 05. 2013 | 16:53

Can Calla napsal(a):

Vy jste, autore článku, těžký demagog. Přece už dnes může jít na mateřskou chlap. Znám spoustu takových případů, dokonce i jeden z mých dobrých kamarádů je už delší dobu doma a manželka chodí do práce. Jaký začarovaný kruh?
Jinak krásně to napsala SI. To podepisuji.
19. 05. 2013 | 20:20

Jana napsal(a):

Vážená paní Zdeno,
Mateřská půl roku, pak plat do 1 tis. korun. Za byt jsme platili 375, manželova mzda nejvýš, a to málokdy, 1,7 tis.
Počítám, že Vaše výdaje za byt nepřesáhli 20% příjmu obou v dané době. Možná potraviny byly dražší, než jsou nyní ty levnější chemikálie. Ale i tak... nazývat někoho srabem, že nedokáže zvládnout situaci, kdy např. bydlení je 50% výdajů rodiny, kdy není infrastruktura zajištění péče o děti ve formě školek, nebo i finančně dostupných soukromých zařízení, to fakt ubohé.
A nazývat někoho levičákem jen proto, že od státu chce více? Vy jste své tři děti vychovávala v době radikální levice (komunismu) a i tak Vám to přišlo náročné, ikdyž zvládnutelné. To si opravdu myslíte, že pravicový postoj teď všechno vyřeší?

Já platím velké daně a požaduji, aby stát zajistil více. Požaduji, aby rodiny, které by za minulých dob jakž takž přežily, měly dnes kvalitnější život (bohužel situace je zcela opačná a sociální nůžky se otevírají). Ano, vy a já se o sebe postaráme, ale není to tak u všech.

Nevím, co mě více nadzvedlo - Vaše levicové kalkulace nákladů na živobytí, nazývání někoho srabem nebo vůbec všechny ty kapitálky ve Vašem textu.
20. 05. 2013 | 01:14

Dagobar napsal(a):

S myšlenkou sdílet ženy a děti, aby se optimalizovaly společenské zdroje, už přišli vaši soudruzi komunisté na začátku minulého století. Škoda, že vaše sociálně inženýrské fantazie táhnou naši civilizaci za nos přímo do řiti. Až nepracující islámské matky vyrobí v průměru 6 dětí na naše soudružsky socialisticky sdílené jedno, bude se konec dějin západní civilizace počítat na desetiletí. A její konec bude vypadat v islámské historii nějak takhle: "A na konci svých dní poslouchali Nevěřící takové voly, že jsme se nestačili smát. Našestí tihle volové pracovali pro nás a tím nám ušetřili spoustu práce."
20. 05. 2013 | 01:15

koldům napsal(a):

Zrádci pracujícího lidu chtějí i z dítěte udělat rukojmí pracovněprávních vztahů.

Dítě má mít nárok být kojeno, pokud je to pro matku zdravotně únosné.
Odráží se to na jeho psychickém vývoji, který je ale socanům šum a fuk.

Jelikož jsme zažili socanské vlády, víme, že jsou cizím investorům ochotné obětovat cokoli.
Udělat ze samostatných živitelů rodin nezaměstnané, vydávat OSVČ za parazity, daňemi definitivně zlikvidovat střední třídu.

Ano, muž by mohl ženu vystřídat na mateřské v okamžiku, kdy ta přestává pro roli nejbližší opory malého člověka být hormonálně kondiciována a tudíž jí dlouhý pobyt doma začne jít na nervy.
S tříletým dítětem může dobře vycházet i muž se svým racionálním a dialog vyžadujícím přístupem.
V tom okamžiku může být naopak mužovo zapojení velkým přínosem.

V žádném případě ale nejde v první řadě o výdělky a kariéry.
Jde o zdravý vývoj dítěte.

Mám pocit, že socani dělají všechno pro to, aby komunista vyhrál volby.
20. 05. 2013 | 03:11

Karel (taky) napsal(a):

Žena na mateřské nebo rodičovské, manžel s bídou vydělá na nájem (splátku hypotéky) a energie a ona má od státu na jídlo, nejlepší teď bude je ekonomicky podrazit, aby si moc nefoukali - pravičácký stát potřebuje zadlužené otroky...
20. 05. 2013 | 08:21

Anna napsal(a):

Ano, přesně! Jsem pro to, aby se konečně muži rovnoprávně rozdělili s ženami i o těhotenství, rození a kojení... jinak to opravdu ztrácí smysl!
20. 05. 2013 | 09:40

Sato napsal(a):

Nějaké odpovědi nebudu určovat komu protože by to bylo moc na dlouho - někdo zmiňoval, že práci žena najde pouze do 35: cituji: Co je to za blábol, jak ovlivňuje rodičovská dovolená třeba padesátiletou ženu, která tak jako tak taky dostane nižší plat a nižší pracovní zařazení?????
O tomto se tady přeci nebavíme - zaměstnání starších žen je jiná kapitola, jinak, u nás v práci přijali z 50 učastnic na pozici - 10 po užším sítu, paní okolo padesáti, a důvod - protože už právě nebude mít děti, nebo děti ve škole, které budou nemocné a bude si brát pořád dovolenou...

Dále tomu kdo psal o kojení do dvou let. Klidně si kojte, ja jsem kojila sve ditě do 13 měsíců i přesto že jsem byla již v práci. Ráno, večer, přes noc. Dítě se mi ještě stále budí dvakrát za noc, vstávám k ní já, vařím mlíčko, přebaluji. Ráno vstanu a jdu do práce. Jsem tedy špatná matka? Do práce vstávám v sedm, z práce přicházím a nastupuji do další, té mateřské - každá ví, že s dítětem si jen tak nesednete a nedáte nohy na stůl a kafčo, co přijdu z práce tak mezi staráním se o dítě, peru, vařím, co se dá poklidím, jdu nakoupit, beru díte ven na procházku atd. Protože ač je muž a myslím, že by se našlo pouze pár výjimek, na mateřské, určitě neudělá to co žena, nebude uklizíno, nebudete mít navaříno, nebudete mít vypráno a nažehlíno. Budete mít především "pohlídáno" ale jinak nic. Jsou ženy na mateřské a osobně je znám, co na nic nemají čas, nestihnou uvařit...nestihnou dojít nakoupit...protože celý den sedí na kávě s kámoškama.
Kojit můžete třeba jak dlouho chcete, stejně v roce vaše díte potřebuje jíst normální stravu a kojení je pouze doprovodné, toto jak někdo zmiňoval biologii - tak toto je naprosto biologické u všech lidí a ostatních savců.Takže kojení je pouze výmluva.
Další odpovědi : jakto že manžel je dopoledne doma? Prostě je, nejsou pouze zaměstnání od 8-16. To vše co vy, když jdete ve 3 nebo 4 z práce děláte, odpolední nákupy, posezení v restauraci, večerní kina, cvičení aerobiku...to vše přeci většinou děláte odpoledne- a přesně tam jsou ti lidé, kteří pro vás pracují odpoledne a dopoledne mají volno. A babička vypomůže když se kryjeme, manžel musí do práce a já jsem např. pryč nebo na jednání a nemůžu přijet. Prostě se všichni zapojíme tak aby to šlo! Mateřství samo o sobě je hodně o logistice, jestli chcete být dobrá matka a ještě v práci, musíte si sakra dobře umět zorganizovat a naplánovat dny. Proto toto asi zvládají ti co na to mají, ti co nechtějí, tak raději budou apoň ty 3 roky doma a budou si stěžovat, že mateřská nevystačí, že péče o dítě je ubíjející, že manžel je od nevidím do nevidím v práci, aby je uživil...Stěžovat si umíme v tomto státě dokonale. Pak jsou tu ty ženy, které doma být chtějí, všechno zvládají a vše je baví a na nic si nestěžují. S tím souhlasím.
Dalšímu: souhlasím, že infrastruktura školek a jeslí je děsivá a situaci nepománá vůbec. Ženě neusnadní návrat do práce.
23. 05. 2013 | 14:47

fxwK5wCNXA napsal(a):

Way to go on this esasy, helped a ton.
26. 08. 2013 | 15:44

kpkTXIbJdGb9 napsal(a):

I love reading these articles because they're short but iniavmotfre. http://tserfvol.com [url=http://odakmyeqa.com]odakmyeqa[/url] [link=http://gjzwminhi.com]gjzwminhi[/link]
27. 08. 2013 | 18:53

jX0TfRNi napsal(a):

Wait, I cannot fathom it being so <a href="http://qjgvdxh.com">stadrghtforwari.</a>
30. 08. 2013 | 09:02

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 15:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy