Západní Evropu doženeme už v roce 2271

13. 03. 2014 | 10:51
Přečteno 9398 krát
Ekonomika České republiky posledních pět let láme rekordy „nerůstu“. V porovnání se zbytkem Evropy na tom ale posledních dvacet let není o moc lépe. Už od vzniku samostatné České republiky právě v tomto ohledu doslova přešlapujeme na místě. Slovensko, které před dvaceti lety začínalo na polovičním hrubém domácím produktu, nás dohnalo v produktivitě práce a v příjmu domácností a šlape nám na paty v celkovém výkonu ekonomiky. A není z východního bloku samo.

I v dobách nejsilnějšího růstu naší historie jsme doháněli ztráty z minulosti nebo jsme rostli výrazně pomaleji než naši sousedé a nám podobné země. Podobným tempem bychom západní Evropu dohnali právě v roce 2271 (8. září, kdybychom chtěli být absurdně přesní).

Podobná extrapolace nedává valný smysl. Přesto krásně ilustruje, jak jsme naivní, jestliže si myslíme, že se nějakou závratnou rychlostí přibližujeme západu. Ten totiž taky pokračuje. Rovněž ilustruje, že západ nedoženeme setrváním u současné hospodářské politiky.

Slovensko nás dohnalo a předehnalo

Ač při rozdělení Československa bylo Slovensko na zhruba poloviční úrovni výkonu ekonomiky, dnes by mu stačilo dostat se na stejnou úroveň zaměstnanosti a bylo by už výrazně bohatší než my.

Slovensko už nás v roce 2007 výrazně předběhlo a dál předbíhá v produktivitě práce a už před dvěma lety nás dohnalo v životní úrovni domácností měřeno jejich reálným čistým příjmem. A právě o to by mělo ve výkonu ekonomiky mělo opravdu záležet.

Shrňme si to: Při rozdělení Československa na polovině. Dnes prakticky na stejné úrovni.

Graf 1 - Životní úroveň měřená čistým disponibilním příjmem domácností v kupní síle k průměru západní Evropy (EU15)
CZ-SK_disp-inc%EU15
Zdroj: Eurostat, DG ECFIN

Ještě mnohem smutněji vypadá vývoj naší životní úrovně v posledních dvaceti letech v širším porovnání s dalšími východními zeměmi. Česká republika byla totiž jediná nová členská země EU, která v životní úrovni nedohnala od roku 1995 západní Evropu ani o píď (viz graf 2).

Graf 2 - Vývoj životní úrovně mezi lety 1995 a 2012 k průměru západní Evropy (EU15) v nových členských státech vyjádřená čistým disponibilním příjmem domácností

NMS_dispinc%EU15_95-12

Poznámka: LV – Lotyšsko, RO – Rumunsko, LT – Litva, BG – Bulharsko, EE – Estonsko, PL – Polsko, SK – Slovensko, HR – Chorvatsko, HU – Maďarsko, SI – Slovinsko; Zdroj: Eurostat, DG ECFIN

A ani zde se nemůžeme vymlouvat na to, že jsme „příliš vyspělí“. I bohatší Slovinsko, které se k tomu poslední léta potýká s vnitřní finanční krizí, dohnalo v tomto západ o více jak 5 %.

Český guvernér Miroslav Singer se nedávno pokusil dokázat, že důvodem lepšího slovenského vývoje není euro. Podobný de facto normativní výrok mu nelze úplně vyvrátit. Pravý problém však nastává tam, kde se Singer pustil do detailnějšího vysvětlování rozdílů mezi Českou republikou a Slovenskem. Tvrdil, že lepší výkon slovenské ekonomiky je dán zejména dvěma důvody: horší počáteční pozicí a nižšími daněmi. Ale to má své háčky.

Česká republika konverguje sama se sebou

Singer uvádí, že Slovensko bylo méně ekonomicky rozvinuté při rozdělení Československa, rostlo se mu tedy posléze lehčeji a rychleji. To zní férově. Jak je ale možné, že Slovensko konvergovalo od roku 1995 k celo-evropskému průměru o dvacet osm procentních bodů a my s bídou o dva? Singerovi se tak možná podařilo vysvětlit, proč Slovensko rostlo, ale nikoli, proč Česko nerostlo.

Pohledem na náš vývoj bychom museli uznat, že zatímco Slovensko dlouhodobě konverguje se západní Evropou, my konvergujeme sami se sebou na nějakých osmdesáti procentech průměru celé Evropské unie.

Na nízký počáteční vývoj Slovenska v minulosti se opravdu nelze vymlouvat. Stejný argument lze totiž použít i pro Českou republiku v porovnání se západem Evropy. Česká ekonomika začínala na zhruba 65 % úrovně starých členských států a za sedmnáct let se posunula těsně nad 72 % (viz graf 3). Slovensko mezitím začínalo na 41 % a dostalo se těsně pod 70 %. I krizí tvrdě zkoušené Maďarsko se přibližovalo západní Evropě rychleji než my. A v životní úrovni místo HDP by pro nás byly výsledky ještě horší.

Graf 3 - HDP v kupní síle na hlavu k průměru západních členských států Evropské unie (EU15)
CZ-SK-PL-HU_GDP%EU15
Zdroj: Eurostat, vlastní rekompilace

Kdo tedy konverguje s kým? Zastaví se Slovensko po krizi na naší magické úrovni těsně nad sedmdesáti procenty? Proč by to dělalo? A proč to dělá Česká republika?

Daně nedaně

Druhým hlavním Singerovým argumentem jsou nižší slovenské daně. Daňový argument je vděčným rétorickým cvičením za každých okolností. Lze ho použít i nepoužít kdekoli se nám zamane.

Česká republika skutečně vybere na daních k HDP o necelých sedm procent více než Slovensko, stejně tak ale Rakousko vybere o sedm procent více než Česká republika. A Dánsko o dalších sedm procent více než Rakousko. Děláme tedy něco špatně, že máme vyšší daně než Slovensko? A dělá něco špatně Rakousko? A Dánsko, které daní o pětinu HDP víc než Slovensko? Proč vyspělejší západní Evropa s vyšším zdaněním roste prakticky stejně (pomalu) jako ČR?

Miroslav Singer tím opět s trochou představivostí vysvětlil, proč Slovensko rostlo. Ale neposkytnul odpověď na to, proč Česko posledních dvacet let v porovnání s evropským průměrem prakticky vůbec nerostlo.

Co děláme špatně?

Zatímco Slovensko českou ekonomiku dohnalo a věří si na víc, Češi v porovnání s průměrem Evropy přešlapují už neuvěřitelných dvacet let na místě. Životní úroveň u nás rostla stejně rychle jako průměr výrazně bohatších západních zemí. A to se do tohoto průměru počítá i zbídačelé a dnes už chudší Řecko.

Bylo by hezké, kdybychom využili nedávnou vládní změnu, abychom zpochybnili růstové nástroje minulosti. Ty totiž evidentně nefungovaly. Měli bychom místo toho přinejmenším započít debatu o jiné hospodářské politice.

Rosteme jako vyspělé země západní Evropy, ale naše životní úroveň je stále více srovnatelná s rozvíjejícími se zeměmi východní Evropy a hrozí, že se ocitneme za nimi. Nejenom posledních pět nebo sedm let, ale nejspíš celých dvacet let tak děláme něco špatně. Měli bychom se bavit o tom, co to přesně je.

S autorem je možné o tomto článku komunikovat na twitteru.

---
Ono fiktivní datum 8. září 2271 je založeno na dočista nereálné extrapolaci růstu ČR ve vztahu k starým členům EU mezi léty 1995 a 2012 a slouží jen pro ilustraci bídného vývoje posledních dvaceti let. Není ale ve své podstatě o nic fiktivnější než odhad Valtra Komárka z roku 1989, že doženeme Rakousko do roku 1999 nebo projekce Zdeňka Tůmy z roku 1997, podle které doženeme průměr (tehdy pouze západní) EU v roce 2017.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

aga napsal(a):

Autor se ptá "co děláme špatně". To je ovšem špatně, neadresně položená otázka. Ti, jejichž cílem je republiku totálně položit, jako třeba Singer, to dělají dobře. My ostatní děláme špatně to, že si to necháme líbit, ovšem otázkou je, jestli máme vůbec reálnou možnost se bránit.
13. 03. 2014 | 11:15

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Hochu, vy nečtete elitního ekonoma Sedláčka,
jinak byste věděl, že nejlepší cestou k tomu, jak splatit dluhy, je nevyrábět.
13. 03. 2014 | 11:17

Gustáv Kočí napsal(a):

Nelhat a nekrást.

Českové se neustále na něco vymlouvají, kradou, a lžou kudy chodí.
13. 03. 2014 | 11:18

slavwin napsal(a):

Včera v televizi Klaus uprostřed po stranách Ševčík a někdo od Singera hovoří k studentům. Jestli tam nebyli jako odstrašení, tak dobrou práci těžko najdou.
13. 03. 2014 | 11:18

Xaver napsal(a):

Autor lže, když tvrdí, že něco děláme špatně. Naopak !
Za všechno má někdo zodpovědnost. Když se u nás podíváme na to jak vyrostly příjmy těch co mají zodpovědnost za náš ekonomický vývoj, tak je jasné, že náše ekonomické
výsledky jsou dobré.
13. 03. 2014 | 11:21

slavwin napsal(a):

Bakalův nezvaný host napsal(a):
Jaký má Sedláček vliv.
13. 03. 2014 | 11:21

xerox napsal(a):

aleši ... bejt placenej od polistopadové chunty jako redakce aktuálně. cz napsal bych , že jste jednoznačně podvratný živel ...

navíc bych vás mohl zesměšnit poděkováním za ty neviditelné grafíky ...

nicméně grafy a čísla nejsou potřeba , soudnej člověk to vidí všude kolem sebe ... celou dobu tvrdím , že se ta polistopadová čeládka počínaje kulisákem s kleptomanem měla dávno pohoupat ... není tím však míněno koupě permanentky na matějskou ... :-)
13. 03. 2014 | 11:32

aga napsal(a):

slavwin

Sedláček vliv nemá, ale je hlásným troubou těch, kdo vliv mají.
13. 03. 2014 | 11:33

JF napsal(a):

aga: souhlas - Klaus a Singer "poněkud" překvalpili tím, že tentokrát vše nevyřešil trh - předpokládal jsem že zrovna směnný kurz je tvořen trhem a žádný správnější tedy neexistuje ;-). Tedy ovšem krom toho pokud zrovna někdo nepotřebuje pár kaček na koupi českého vzduchu ... O2. Ale vycházejme z toho že vše vyřeší trh a pokud ne trh tak trh s Klausem nebo maximálně trh, Klaus a aktuální klausův oblíbenec Singer... a vždyť už v nich máme nainvestovány značné transformační náklady - tak nějaká změna kurzu v neprospěch českého spotřebitele je už jen zanedbatelnej pakatel.
13. 03. 2014 | 11:34

Al Jouda napsal(a):

Von už nám Zeman pomůže nastoupit jinou cestu, až bude jmenovat nového guvernéra ČNB. Ryba smrdí od hlavy !
13. 03. 2014 | 11:40

K .V napsal(a):

Článek je pravdivý. V takové situaci někdo obvykle řekne že za to můžou komunisti, ale zatím je to báječné, mělo by se ale vyšetřit jak to bylo s číhoštským zázrakem
13. 03. 2014 | 11:50

JF napsal(a):

Al Jouda: ano, kůň je jasnej co Rusnok předčasně doběhl svůj nejlepší závod ve Strakovce ačkoliv by vládu nevzniklou v parlamentu jinak považoval z nedemokratickou. Teď bude vysazen v ČNB - dle stále aktuální prognozy Hradu konání dobra musí probíhat nadále všemi prostředky - davy obivovatelů a nejen Zemanovců šílí! ;-)
13. 03. 2014 | 11:50

Veterán napsal(a):

Hezká čísla i analýza, ale něco v ní chybí - jak moc se ony rostoucí státy za dané období zadlužily, jak velké jsou schodky státních rozpočtů, kolik si lidé půjčili na svůj růst životní úrovně a jsou schopni to splácet?
U lidí je současný růst způsoben jejich zadlužením, ale ve stylu nová televize, jako u souseda, ještě lepší dovolená než kolega v práci atd. nic co by peníze alespoň částečně vrátilo.
A stát je něco obdobného. Stavba muzeí a multikulturních objektů pomalu v každé vesnici za peníze EU a dofinancované půjčkou, nesmyslné cyklostezky od nikud nikam a vyhlídkové věže v údolí, příkladů je dost, ale něco, co by v budoucnu vydělalo alespoň na svoji režii, tak to se hledá dost těžko.
Je tedy otázkou co je lepší. Český přístup s malým růstem nebo i poklesem, ale s jakž takž udržitelným zadlužením, nebo velkolepý růst na steroidech v mnoha případech již asi nesplatitelných dluhů a následný bleskový pokles životní úrovně, jak ukazují státy na jihu Evropy, kde se najednou objevil hostinský a chce aby někdo ten velkolepý flám zaplatil.
13. 03. 2014 | 11:50

nechali jsme nakynout politickou třídu napsal(a):

Gustáve Kočí
Doufám, že mluvíte striktně za sebe.
13. 03. 2014 | 12:05

Gustáv Kočí napsal(a):

njnpt:

Mluvím z vlastní zkušenosti.
Neoznačujte to co sám sobě nalháváte za "doufání".
13. 03. 2014 | 12:11

TomášL napsal(a):

Mimo téma, ale autora by to mohlo zajímat:

http://www.gazeta.ru/comments/column/nikolaev/s62993/5946865.shtml
13. 03. 2014 | 12:28

resl napsal(a):

Dvacet let s Klausem rozložilo stát, navenek hrál na strunu kapitalismus, ve skutečnosti dělal vše ve prospěch svůj a Ruska. Ten člověk by potřeboval řádně vyšetřit. Jsou ovšem ještě pořád mentálně poškození občané, kteří mu věří. Komouši mu věřili vždycky, proto deset let ničil tento stát, díky jejich hlasům.
13. 03. 2014 | 12:29

K .V napsal(a):

Veteráne, vám naše zadlužení připadá přijatelné???
Jak byste se tvářil na souseda který má dluhy ve výši toho co normální člověk nevydělá ani za 1/2 roku, každý další rok se zadlužuje výš a výš, ve výhledu není ani během dalších desetiletí schopnost se uživit bez dluhů, natož začít splácet.
A uklidňoval by vás tím, že se ročně zadluží JENOM tak do 3% toho co vydělá výkonný pracující za rok. Zásadně by nepracoval, zato by vykřikoval o lidských právech a o svobodě
.
Sancta simplicitas
13. 03. 2014 | 12:33

MartinO napsal(a):

K.V:

Čistě logicky, kdyby tady komouši nebudovali 40 let šťastné zítřky, tak bychom nemuseli nic dohánět. Prostě bychom byli na úrovni Západu před 1/4 stoletím i dnes.

A ano, máte pravdu. Na komouše se po 1/4 století opravdu už nikdo vymlouvat nemůže. Každý už měl dost času na to aby něco pořádného vybudoval a aby se tomu Západu sám přiblížil. Potíž je v tom, že většina lidí kterí jsou nesvéprávné ovce neustále čeká, že někdo jiný za ně něco udělá.
13. 03. 2014 | 12:43

JF napsal(a):

resl: tak nějak - obecná otázka je totiž ta, zda jsme (obecně v ČR) schopni si udělat realistický obrázek sami o sobě, což není zcela snadné. Druhá věc je, že nám není zatím docela zřejmé, zda se to našim prognostikům (s jasným úkolem mít upřené zraky v lepší zítřky) zcela daří ... aneb jedna kněžna Libuše by mohla docela stačit ;-) ne možná totiž vždy je více opravdu více. Ale nevím jak se to učilo či možná stále učí na marxistických školách typu VŠE ...
13. 03. 2014 | 13:00

marxík napsal(a):

MartinO
Čistě logicky, kdybychom do toho v 89-tým sametově nepraštili, byli bychom na tom (nejhůř) stejně jako dnes, akorát bychom neměli žádné dluhy.
Čistě logicky jsme udělali kravinu.
13. 03. 2014 | 13:17

K .V napsal(a):

Martine, malá technická.
My jsme za sousedními Germány zaostávali vždy, už za Rakouska Uherska, prostě jsou pracovitější, nekradou tolik, mají ordnung a kázeń.
Masarykova Republika to spíš zhoršila, převzetí Hitlerem byla rána z milosti,
v poválečném úsilí o nápravu jsme docela fungovali, ještě v 60tých letech byly rozdíly proti západu minimální, komunisté nás totiž přiměli pracovat. Po roku 68 se rozšířila deziluze, pasivní resistence a přežívání, takže jsme dost upadali.
No a po cinkání klíči- spíš rozkrádání, urvi co můžeš ale bez poctivé práce, každý má práva ale nikdo povinnosti. Výsledek tomu zákonitě odpovídá.
.
Komunisty měli v mnohých zemích, ale autor blogu má pravdu- rozvoj na Slovensku, ale i v Maďarsku a Polsku, třeba Estonsku, Slovinsku je obrovský oproti nám.
Těmi komunisty to opravdu není, kdo se na to vymlouvá je duševní ubožák.
13. 03. 2014 | 13:17

xerox napsal(a):

resle ...

kdyby kleptoman pracoval pro zájmy rusů , tak jsme neskončili jako kolonie - made in eu ... ale jako ruská gubernie ...
račte rozlišit ten rozdíl a ,, zlý ,, komunisty do toho netahejte ...
13. 03. 2014 | 13:22

resl napsal(a):

xeroxi,
zachránil nás konec jeho panování a zároveň pitomost s jakou se zachoval, když neudržel své ego na opratích. co byste raději, kolonie eu, nebo ruská gubernie ? zbytečné se ptát, že.
13. 03. 2014 | 13:27

JF napsal(a):

xerox:... jo a co tzv. methoda "rozklad zevnitř" - když to jde u ČR, tak proč by to nemělo jít i u EU. A Klausovi (potažmo Klausovi II - Zemanovi) to jde i docela dobře od ruky - však evidentně rozložili zevnitř RVHP, ODS ( potažmo ČSSD skoro) ... a i Putin chce mít minimálně info z první ruky ... a nejlépe přímo od prognostiků - natož těch předních. Platba ropou, přístupy na trh etc ... prostě nic nového.
13. 03. 2014 | 13:36

xerox napsal(a):

pokud bych si musel vybrat já osobně , tak by se mi celkem líbilo na krymu ... je tam teplo , moře , ruská a ukrajinská děvčata stojej taky za to ... :-)

pokud myslíte naši bývalo republiku ... tak teď už je to jedno ...
13. 03. 2014 | 13:46

a je to napsal(a):

to xerox..ukrajinská děvčata stojej za to...plná huba zlatejch zubů......krasava hadr...óóó,ale každej má jinej vkus.
13. 03. 2014 | 14:02

xerox napsal(a):

JF

přeceňujete u obou jejich možnosti ... modráci se znemožnili totálně a socdemáci na tom úspěšně pracují , eu má problémy sama se sebou , rusko taky ... a že si dělají mezi sebou zle , to přece platilo vždycky ...
13. 03. 2014 | 14:03

Joe Ratata napsal(a):

Aniž bych chtěl zpochybňovat, že ČR byla řízena velmi špatně a velmi vydatně byla rozkrádána, Slovensko jako příklad vysloveně mnohem lepší, moc nesedí.
Graf nezohledňuje, že po rozdělení Československa, slovenská koruna devalvovala proti české o 20%, takže základna se uměle snížila.
Drtivá většina slovenského HDP se tvoří v Blavě a údolí Váhu. Zbytek nestojí za řeč.
Drtivou většinu slovenského průmyslu tvoří cizí montovny automobilů, podobně jako v ČR, avšak Slovensko s polovičním počtem obyvatel, montuje téměř stejně aut jako ČR. Případná krize automobilového průmyslu, by tam tedy dopadla s dvojnásobně drtivou silou.
Slováků v zahraničí pracuje řádově více než Čechů a přesto má větší nezaměstnanost než ČR i když u nás bylo zapotřebí dvakrát měnit metodiku výpočtu a chronicky nezaměstnané vyřadit ze systému, aby se pravicové vlády mohly chlubit jednocifernou nezaměstnaností.
Slovák Vlado, se kterým občas spolupracuji tvrdí, že kdo má na Slovensku rozum, pracuje od Slovenska na západ. Ti hloupější z těch chytrých v Česku, ti chytřejší ještě dál. Slováků v ČR pracuje mnohonásobně více, než Čechů na Slovensku, rovněž tak Ukrajinců, Poláků, Bulharů a Rumunů.
ČR už dohnalo Západní Evropu v cenách a manažerských platech a kupodivu i v produktivitě v průmyslu i zemědělství. Takže už zbývá jen navýšit platy a máme je, Evropany!
Ze Slovenska, stejně jako od nás, odplouvají miliardy zisků a část se vrací jako dotace na nesmyslné projekty, kterýžto proces má jediný smysl: ještě více stát zadlužit a hrozbou vrácení dotací zabránit případné neposlušnosti obyvatel dobytého území.
13. 03. 2014 | 14:04

xerox napsal(a):

a je to

není nad to v dnešní době mít majetek pěkně nacpanej v hubě , ovšem přiznávám , že to proti stranu může i bolet , v jistejch chvílích ... :-)
13. 03. 2014 | 14:09

JF napsal(a):

xerox: v tom přecenění máte pravdu, tam si chlapci vystačí úplně sami. Ale když poslouchám Klauzemana tak se o lepší zítřky nebojím - dnešky pomíjím ty jsou neinteresantní a natož včerejšky oslavující vlastní úspěchy - na pověstný rozklad zevnitř je dobré mít Filipa!!! ODS a ČSSD jsou jen momentální převleky ...
13. 03. 2014 | 14:34

Pepa Řepa napsal(a):

Toho číst nebudu, vypadá jako dvojče zelináře Lišky
13. 03. 2014 | 15:04

xx napsal(a):

Pan Chmelař se mýlí snad ve všem co zde prezentoval. Co je ale jádro jeho největšího omylu, že pohlíží na ekonomiku jako na HDP, HDP na hlavu případně jakýsi instantní statistický údaj o kupní síle čistých mezd.

Typicky se to ukazuje v porovnání daní s Rakouskem nebo Dánskem. To je takové pitomost, že to až bouchá dveřmi, co pan Chmelař napsal. A pramení to z toho, že on daně nechápe jako zátěž pro ekonomiku. On prostě vidí ekonomiku očima státního byrokrata a to mu zatemňuje některé významné jevy ekonomiky.

Daně si lze představit jako brzdnou sílu ekonomiky. Ne sice zamýšlenou, ale prostě se tak chovají. Je tedy velmi podstatné, stejně jako např. u automobilu, jak silný motor ekonomika má.
Jinými slovy, pětilitrový přeplňovaný dvanáctiválec pojede se zataženou ruční brzdou výrazně lépe, než jednolitrový tříválec.

Co tím chci říci. Že daňová zátěž 47% HDP má na Dánskou ekonomiku mnohem menší brzdný účinek, než daňová zátěž 34% HDP na Českou ekonomiku, prostě proto, že Dánský ekonomický motor je mnohem silnější.

A co se týče Slovenska a Česka - lze si všimnout že Slovensko začalo viditelně dohánět ČR až kolem roku 2000. Od roku 1995 do roku 2000 snížilo daňovou zátěž ze 40 na 35% HDP a od roku 2000 dále snižovalo daňovou brzdu až pod 30% !

Ovšem ani daňový brzda není samospasitelná. Slovensku výrazně, výrazněji než ČR, prospěl vstup do EU v roce 2004 ! To je také na grafu vidět.

Pan Chmelař předvedl typický pohled byrokracie na ekonomiku. Dívají se na ekonomiku, jakoby to byl naprosto stejný stroj, ať se díváte na Německo, Dánsko nebo Slovensko a jediným problémem s rozdílnou výkonností je v tom jak vláda šlape na pedály a otáčí volantem. Co je pod kapotou pana Chmelaře zjevně vůbec nezajímá.

Možná by si měl pan Chmelař zkusit nějaký český výrobek prodat za cenu německého nebo dánského. Možná by ho pak nějaká odpověď na jeho otázky i napadla. Třeba by mu došlo, že mnoho produkce naší ekonomiky jsou jen subdodávky obrobků nebo dílčích celků s mizivou přidanou hodnotou a proto je síla našeho ekonomického motoru mnohem menší, než síla motoru Německého, Rakouského, Dánského.

Další fauly a pochybení komentovat nebudu, ono to totiž asi nemá moc smysl. Hlupáci si stejně nechají nakukat, že je na vině vládní hospodářská politika a inteligentní čtenáři to sami vidí, jaký blábol ten blog je.
13. 03. 2014 | 15:14

VP napsal(a):

Ze sdělení plyne především to, že velmi záleží na tom, který konkrétní ukazatel pro zachycení "životní úrovně" použijete. Pro komplexní srovnání se již neobejdete bez srovnávání výkonu, charakteristik trhu práce (SK opravdu nic moc, do budoucna pokračující zátěž), atd.
Navíc to celé stojí na zcestné a teoreticky ničím nepodložené hypotéze, že země konvergují (by měly konvergovat) k nějakému benchmarku. Odhlédneme-li od teorie, stačí se podívat na ekonomiky USA, máte pocit, že mezi sebou nějak konvergují? Hospodářská politika má s tímto málo co společného. Nebavíme se o víceméně krátkodobých fluktuacích daných ekonomik, ale dlouhodobých růstových trendech.
13. 03. 2014 | 15:27

xx napsal(a):

K.V.: Za Německem jsme zaostávali jen velmi nepatrně a s Rakouskem jsme na tom byli srovnatelně ve výkonosti ekonomiky.

Problém s Vámi komunisty je v tom, že výkon ekonomiky stále hodnotíte podle schopnosti produkovat tuny oceli a uhlí. Takový pohled je ovšem přízemní.

Já chápu, že z ideologických důvodů jste pro mým replikám zaujatý a tudíž je neberete příliš vážně. Prosím, to vám neberu, je to vaše věc.

Potíž je v tom, že to co já píšu potvrzují stenoprotokoly z jednání parlamentu a z projevů komunistických poslanců a ministrů. To nevěříte ani jim ? Komu pak tedy ? Prolhaným politikům současnosti ?

Komu a čemu věříte ? Svým zkresleným subjektivním pocitům a děravé paměti ?

Je všeobecně známo, že mozek má tendenci špatné vzpomínky vytěsňovat a ty dobré přikrášlovat. Je to přirozená vlastnost, žádná závada. Spoléhat se proto pouze na vlastní zážitky a vzpomínky je při objektivním hodnocení minulosti riskantní. Zejména když ty vzpomínky kolidují s dostupnými fakty.
13. 03. 2014 | 15:30

K .V napsal(a):

XX, máte pravdu v tom, že opírat jakékoliv argumenty o výši HDP je nesmysl, v tom se objeví nově postavený dům stejně tak jako palmare advokátů když se o ten dům soudíte, odměny za kecy politologů, obraty hazardu a pojišťoven atd. Prostě hausnumero.
Nicméně meziroční výkyvy HDP něco znamenají. Když rostou, asi roste i ekonomicka výkonnost.Když klesají, lidé přestávají pracovat nebo utíkají do černé ekonomiky.
.
Co je však u Chmelaře pravda že z bývalých postsocialistických zemí , a asi i v celé Evropě se ČR nejhúře vyvíjí resp. se propadá ( možná s Řeckem a Kyprem). A Slovensko má díky lepším zákonům i soudržnosti v zemi našlápnuto tak, že opravdu začínalo kolem 50--60% naší výkonnosti, dnes nás předhání a brzy bude před námi.
13. 03. 2014 | 15:43

xy napsal(a):

Na rozdíl od ničím nedoloženého tvrzení pana xx, že hospodářská politika vlády nemá na vývoj hospodářství žádný vliv, se naopak domnívám, že vliv má naprosto zásadní. Ostatně xx si sám protiřečí, když popisuje (sice nepřípustně zjednodušeně) významný vliv výše zdanění na ekonomiku - kdopak asi určuje výši daní?
Pokud rozdělíme křivky na časové ose na tři části odpovídající třem obdobím, kdy vládly různé pitické garnitury a přidáme jeden rok (období, kdy se mohou projevit první opatření hospodářské politiky vlády), máme tři křivky pro léta 1995-99, 1999-2007, 2007-2012. Je samozřejmě hned zřejmé, jak se HDP v jednotlivých obdobích vyvíjelo.
Takže na otázku pana Chmelaře "co děláme špatně?" je jednoduchá odpověď: Špatně jsme zvolili politickou reprezentaci v letech 1995-98 a 2006-2012.
13. 03. 2014 | 15:45

K .V napsal(a):

XX zrovna o text výše vysvětluji. JE POŘÁD LEPŠÍ KDYŽ je HDP tvořen těmi tunami oceli, uhlí , brambor a nevím čeho, než když ho tvoří kecy politologů, podivných neziskovek a humanistů, hazardní hry, pojišťovny a bankovní poplarky a letos výroba umělého sněhu, a abych nekřivdil, nepatrnému podílu na tom jak děláme mezky u běžícího pásu zahraničních automobilek.
.
Můžete oprávněně říkat že Š Favorit bylo trapné auto, ale pořád to byla NAŠE TOVÁRNA, auta se prodávala a zisky byly u nás. Lepší než dělat toho blba na běžícím pásu u zahraniční firmy která sice má auta kvalitní ale ze zisku nevidíme ani korunu a navíc mohou během pár dnů zavřít a jsme žebráci.
I kšeft s méně kvalitním když někdo kupuje a zaplatí je dobrý kšeft, to asi nikdy nepochopíte.
.
A na Ideologie já kašlu. Až mně tento stát zabezpečí důchod ve věku a kupní síle jaký byl za komunistů, pokud mně 1/3-1/2 platu vystačí na bydlení a jídlo, budu chválit tento stát.
Pokud ale důchod dostanu o 8 let později, v poloviční výši že nestačí ani na postel v domově pro seniory, pokud po zaplacení nájmu a běžného jídla nezbyde z běžného platu nic, a k tomu platit za zdravotnictví a všechno možné a dívat se jak mizí sociální vymoženosti pro moje rodiče a prarodiče běžné, pokud je na ulici děsivá kriminalita a město se mění ve špinavé gheto potom vzpomínám dojatě na ten socialismus. Mne nikdo do kriminálu nezavíral, ty banány rád oželím
13. 03. 2014 | 16:00

slavwin napsal(a):

aga
Jak já to chápu. Když stroje rozhánějí dieslové, vznětové motory a elektřina, tak se samozřejmě od těch zdrojů neodtrhnu, nebo je nezačnu utlumovat. Mám vizi že toto není věčné z toho aniž někomu škodil podporuji třeba jen písemným projevem připravovat něco jinak. Problém je ten růst. Musíme ta spirála výroby a zahazování stoupat, to je pokud se nemýlím to je ten RŮST. Tak já to chápu, myslím, že o tom mluví Sedláček, pokud na to reagují politici jen dobře, obávám se že ne.
13. 03. 2014 | 16:00

slavwin napsal(a):

aga
Jak já to chápu. Když stroje rozhánějí dieslové, vznětové motory a elektřina, tak se samozřejmě od těch zdrojů neodtrhnu, nebo je nezačnu utlumovat. Mám vizi že toto není věčné z toho aniž někomu škodil podporuji třeba jen písemným projevem připravovat něco jinak. Problém je ten růst. Musí ta spirála výroby a zahazování stoupat, to je pokud se nemýlím to je ten RŮST. Tak já to chápu, myslím, že o tom mluví Sedláček, pokud na to reagují politici jen dobře, obávám se že ne.
13. 03. 2014 | 16:07

xx napsal(a):

K .V: i v meziročních výkyvech HDP se odráží to co jste napsal. Takže když Topolánek zvýšil DPH na stavby, ještě před tím než to začalo platit, strhl se rekord v hypotékách, čímž HDP meziročně poskočilo aniž by to bylo důsledkem zlepšení ekonomické výkonnosti.

Daleko lepší je sledovat jak se chovají jednotlivé ukazatele, ze kterých se HDP skládá. Především tedy tvorba kapitálu a dovoz/vývoz společně s dalšími ukazateli, jako je zaměstnanost.

V každém případě se ale musí vždy, při porovnávání s jinými zeměmi hledět na to, z čeho se ekonomika skládá.

Naše ekonomika patřila mezi průmyslově vyspělé země, stejně jako Německo, Švédsko, Dánsko nebo Rakousko. V absolutním porovnání HDP jsme za Německem zaostávali před druhou světovou válkou především díky Slovensku a části dnešní Ukrainy, což byly zaostalé pastevecké regiony které nám snižovaly průměr HDP/hlavu, což je ukazatel kterým se většinou mezinárodní srovnání provádí.

Výkon dnešní ČR byl tehdy se západem srovnatelný. Stalo se však to, že došlo nejen k devastaci výrobních prostředků, včetně pracovních sil, ale také ke zcela protichůdnému rozvoji proti světovým trendům.

Zatímco firmy a lidé na západě konstantně a kontinuálně rozvíjeli svůj potenciál ve shodě se světovým vývojem, my jsme šli cestou zcela nesmyslné soběstačnosti, což vedlo nejen k budování zcela nadbytečných výrobních kapacit ( SONP Kladno např.), ale také ke zcela nesmyslnému vývoji již vynalezeného a tím plýtvání energií a prostředků.

To způsobilo, že v roce 1989 z Československa nepocházel ani jeden globální koncern, který by úspěšně vyráběl a prodával svojí produkci na světovém trhu za konkurenceschopnou cenu.

Měli jsme sice spoustu průmyslových kapacit, které však nebyly schopné uspět.

Díky tomu a díky investičním pobídkám jsme se stali montážní ekonomikou. Uměli jsme sice dobře soustružit, frézovat, slévat oceli ale neuměli jsme to uplatnit na světovém trhu, neuměli jsme z toho vyrobit a prodat konkurenceschopný produkt.

Co se týče současného stavu, nedělal bych z toho nějaké absolutní soudy. Co se týče výkonnosti ekonomiky, Slovensko ani ČR nemá příliš mnoho vlastní produkce. Jsme závislí na tom, co nám vyspělejší ekonomiky dají k obrábění nebo smontování. Tím je náš vývoj do nejbližší budoucnosti víceméně dán.

Hospodářská politika žádné vlády nám nenahradí vývoj a výrobu konkurenceschopných produktů.

Ani ve Švédsku vláda nevyvíjí nakladače Volvo, kamiony Scania, nebo elektrotechniku ABB.

Hospodářská politika vlády ovlivňuje jen sílu zatažení té ekonomické brzdy. To je vše. Ale když máte slabý motor a jedete zrovna do kopce, šlapat na brzdu s odůvodněním že chcete zpomalit abyste se pak mohli nohou odstrkovat je pošetilou hloupostí.

Ovšem vzhledem k výkonu ekonomiky, není ani jisté, že nepatrné uvolnění brzdy se nějak významně projeví na rychlosti jízdy.
13. 03. 2014 | 16:08

xx napsal(a):

K .V - 13. 03. 2014 | 16:00: To právě není správné srovnání. Tuny neprodejné oceli rezavějící ve skladech vám ekonomiku nezvednou, naopak zatíží ztrátou.

Když dnes Rakousko vyrábí 7 mil. tun oceli ročně, my měli plánováno 20 mil tun. K čemu by to asi tak bylo ? K tomu že by se 15 mil. tun válelo ve skladech, protože dnes vyrábíme 5mil. tun a ještě máme starosti to prodat.

Pochopte, že ekonomika není výroba na sklad, ale výroba a prodej !!! VÝROBA A PRODEJ !!!

Jakmile neprodáte, můžete vyrábět co chcete a kolik chcete, ekonomiku to zničí. A když prodáte lépe kecy politologů než tuny oceli, tak je jasné co je lepší ;)
13. 03. 2014 | 16:14

slavwin napsal(a):

K .V napsal(a):
To jde jen pokud to jde a nesmí do toho nikdo moc remcat potom se to zasekne a jste v nějaké závislosti. Píšete o tom zažil jste to a nežilo se Vám špatně, mnoho lidí to přežilo a tady v ČSSR to šlo přežívat ještě dlouho. Rusáci už neměli co žrát, takže vozili obilí z Kanady, u nás JZD s přidruženou výrobou na tom nebyla tak zle. To rozhodnutí to celé rozpustit nevzniklo u Gorbačova to byl důvěryhodný vykonavatel ale u s. Andropova, pod jehož velením byla potlačena kontrarevoluce v Maďarsku. Neobchodovali s námi, vnucujte lidem šmejd to šlo jen v RVHP.
13. 03. 2014 | 16:30

Gustáv Kočí napsal(a):

Českové udělají politiku i z košíku brambor.

NIC NEŽ ZÁVIST!
13. 03. 2014 | 16:34

Veterán napsal(a):

K .V napsal(a):
Veteráne, vám naše zadlužení připadá přijatelné???

Ne nepřipadá. Ale rozhodně jsme na tom mnohem lépe než Slovensko a Polsko, které jsou nám svým růstem na dluh dávány za vzor.
Procentuální růst HDP považuji za nesmyslné číslo, jestli není spojeno s informací, kolika procenty se stát dále zadlužil - například, jestli HDP vzrostlo o 3% a stát si na to půjčil 4% HDP, jde o růst nebo o průšvih?
Jestli stát za půjčené peníze postavil něco, co v příštích letech bude generovat peníze, je to dobré. Ale jestli postavil multifunkční halu, jejíž provoz bude třeba každý rok dotovat, za jak dlouho se to celé zhroutí, jako domeček z karet?
13. 03. 2014 | 16:41

Joe Ratata napsal(a):

Gustáve,
Vy jste Slovensk?
13. 03. 2014 | 16:45

Gustáv Kočí napsal(a):

Ja su Čechoslovák, Joe.
13. 03. 2014 | 16:48

K .V napsal(a):

xx Máte někde údaje kam se poděly ty neprodejné zásoby oceli o kterých mluvíte, nebo je to jen další z hurá antikomunistických lží.
Já totiž vím o konkrétním podniku který velmi draze a složitě kupoval v zahraničí přesně ten typ oceli který se dělal na Kladně a bylo to už v roce 1993, i když tehdy to ještě Stehlíci nějak chtěli rozjet znovu.
A co jiné neporodejné zbytky- t isíce tun skla, aut, textilu, chmele, uhllí a čeho ještě- to se vyvezlo na smeťáky. ??? A že to neukázali v televizi??
.
Víte nejhorší je že těmi lživými legendami jste vy postihnuti mnohem více než socialističtí nostalgici. A vydrží to dlouho, o Masarykovi slintáme už 90 let a přitom to bylo ve skutečnosti jedno z nejhorších období v našich dějinách.
.
A hlavně pořád nechápu co sobě a jiným dokazujete tím když budete líčit co dělali blbě komunisti před 65 lety. Není to už trapné??? Co my s tím,?? už to nezměníme
13. 03. 2014 | 16:51

Joe Ratata napsal(a):

Gustáve,
tedy Československ.
13. 03. 2014 | 16:52

Gustáv Kočí napsal(a):

Přeložte si to do řeči své vesnice jak chcete, Joe.
13. 03. 2014 | 16:56

K .V napsal(a):

Slawvine, vidíte jak se doby mění- za Gorbiho možná Rusko potřebovalo obilí z Kanady, dnes celá EU a USA jen skomírá na dluh a žebrá v tom Rusku aby jim půjčil, a nechal ropu a plyn za levno, nebo aby u nich někdo investoval.
My jsme nyní celí podělaní strachem, jestli nás nechaji jako pomocné dělníky překazovat bedny z auta na auto v Amazonu
13. 03. 2014 | 16:57

Joe Ratata napsal(a):

Gustáve
já se jen držím Vaší!!! gramatiky.
13. 03. 2014 | 17:02

Gustáv Kočí napsal(a):

Držte se čeho chcete, Joe, ale možná jste jenom něco nepochopil...
Používám ten výraz jako klacík ku dráždění trpaslíků. Oni mě potom krásně zpívají...
13. 03. 2014 | 17:16

slavwin napsal(a):

K .V napsal(a):
Já ten ruský vzestup nezaregistroval. Možná byl patrnější od roku 1924 do roku 1940. Možná by se Vám líbil Zeitgeist na youtube, tam je že mezistátní nebo státní dluh není žáden, že je to nějaká forma zotročení lidí přes many, ten který si říkal otrokář musel dát otrokum obživu a ubytování ty finanční spolky jsou od toho ušetřeny. Přiznám se ne úplně tomu rozumím tudíž to nepropaguji. Nějak podvědomě cítím že lepší pro být v područí těch nesmyslu než v područí nějaké ideologie. Slyším na mráz přichází z Kremlu a Peking je pro mne daleko.
13. 03. 2014 | 17:26

Joe Ratata napsal(a):

Gustáve,
já to dobře pochopil, že tento nesmyslný patvar má dráždit a vyprovokovat k agresivním reakcím, stejně jako Vaše příkré komentáře českých nešvarů.
13. 03. 2014 | 17:29

Gustáv Kočí napsal(a):

Ten tvar mě také připadal nesmyslný. Ale jenom do doby, než jsem poznal diskuse pod blogy na Aktuálně.cz.
Teď už vím, že jsme Českové, že naše země nemá budoucnost ne protože bychom na to neměli, ale protože je to všem jedno, a protože do našeho státního znaku nepatří lev, ale lahvička Pitralonu.

Ale teď už Vám přeji hezký zbytek dnešního dne, Joe.
13. 03. 2014 | 17:44

xx napsal(a):

K.V.: Lživé legendy ? Je snad lež že v sedmdesátých letech komunisti naplánovali kapacitu výroby na 20 mil. tun oceli ? Je snad lež že Rakousko dnes produkuje 7 mil. tun oceli ? Co je lživého na tom, že v celé Evropě zhruba od 70 let došlo k utlumování výroby oceli.

Já jsem netvrdil, že ty tuny někdy byly vyrobené, na 20 mil. tun se komunisti nedostali. Ale byly plánované a postavené kapacity, takže vyplýtvaný kapitál na něco co v zahraničí utlumovali.

A opakuji vám už podruhé - to nejsou moje lživé skazky, ale informace z digitální knihovny parlamentu ČR, které tam přednášeli komunističtí poslanci a ministři v letech 1986-1989.

Jestli tedy vy považujete projevy ministrů a poslanců v parlamentu z doby vlády KSČ za lživé skazky, tak já jim docela věřím. Už proto, že se to docela shoduje s realitou, kterou si pamatuji ze své praxe. V těch letech jsem již pracoval.

Trapné to samozřejmě není, protože to bylo tak masivní poškození průmyslu, že následky nejspíš už nikdy nedáme dohromady. Mnohem horší než válka.

Mimochodem, např. Francie a Německo také pociťují důsledky I světové války dodnes. A ta se odehrála ještě mnohem dříve.

Trapný jste vy, kteří odmítáte přijmout fakta z ideologických důvodů. Ideologie prosakuje vašimi příspěvky skrz naskrz. Je úplně jedno jak často budete opakovat že je Vám ideologie putna, když pak ideologicky obhajujete neobhajitelné proti zjevným faktům.
13. 03. 2014 | 17:57

Joe Ratata napsal(a):

Gustáve,
já bych to neviděl tak černě.
Je sice fakt, že jsme občané druhé kategorie Němevropské Unie, ale Němcům už dochází, že jsme s nimi geneticky prakticky totožní a jen mluvíme pro ně nesrozumitelným dialektem. Za sto let se to dost podstatně změní a ještě budou rádi za souseda Čecha, hovořícího německy takřka bez přízvuku, když ostatní sousedi budou Asiati, Turci a Arabové.
13. 03. 2014 | 17:59

xx napsal(a):

K.V.: A k tomu Masarykovi - to u Vás komunistů chápu. Pro komunisty to bylo špatné období :-)

Ale opět tím Masarykem jen dokazujete jako jedete po ideologické linii. Hospodářství je pro Vás až na 2. místě - první je ideologie a politika. Těmito argumenty to jen a jen dokazujete. I když to pak vehementně popíráte.
13. 03. 2014 | 18:05

xx napsal(a):

K.V. Mimochodem - kolik let a v jakém odvětví jste pracoval před rokem 89 ?

Já byl ve strojírenství a v elektrotechnickém průmyslu - obojí jedna katastrofa. Po roce 1990 jsem se dostal do bývalé PZ-ky k počítačům a u těch jsem zůstal dodnes.
13. 03. 2014 | 18:09

K.M. napsal(a):

2271...?

Autorovi blogu doporučuji něco od autorů Donella a Denis Meadovs...

a i poslední informace o oteplování (mělo se nebezpečně zrychlit...),
od jedné vážené mezinárodní organizace - před 2 týdny - podle mého sledování tisku v česko-moravsko-slezské kotlině..., tyto ještě do ČR nedorazily...,

což připisuji v první řadě zájmu "peročmajze", prodat co nejvíce svých knih o NEoteplování...

Naplnily-li by se však prognózy výše uvedených, a byla-li by již koncem století část Evropy pod... vodou..., snížilo by to přinejmenším odběr českých výrobků...,

byl-li by však ten nárůst teplot skutečně o 5°C..., což se nevylučuje...
mohly by se tím vyhlídky blahobytu ČR..., výrazně změnit...

Ještě, že má ČR toho "peročmajze", nemělo by se mu ještě někde nějaké to pero "organizovat" (?), aby byly ty vyhlídky jeho... privatizace a výroby "úspěšných"..., slibnější...?
13. 03. 2014 | 18:27

smutný napsal(a):

Co děláme špatně? Tady je vysvětlení: http://www.blisty.cz/art/70585.html

Jestliže lidé z ideologického hlediska volí tak, jak by z ekonomického hlediska nikdy nevolili, tak se není čemu divit jak to u nás vypadá.
13. 03. 2014 | 18:28

xx napsal(a):

smutný: to že volíme veskrze špatně je sice pravda. Ale to vůbec neznamená, že kdybychom volili jinak, že by to vylepšilo ekonomiku.

Ono to totiž spolu tak úzce nesouvisí, jak se státním zaměstnancům a byrokratům zdá. Zejména směrem do plusu politici ekonomiku moc ovlivňovat neumí a ani nemohou. Pouze jí více nebo méně škodí a překážejí.
13. 03. 2014 | 18:37

K .V napsal(a):

XX- přečetl jste si něco o tom Masarykovi???
Znárodňování a rozkrádání.
Hospodářství v nejlepších letech sotva na 80% výkonu za Rakouska, potraviny na lístky, ale stejně ani na ty lístky to nezabezpečili, hladové demonstrace do kterých se střílelo s mnoha mrtvými, ke konci hluboká hospodářská krize, národ se trochu sjednotil ve strachu z války a při stavbě opevnění, politická nestabilita, 20 vlád během 20 let, nakonec bez boje předáno Hitlerovi jako rána z milosti. .
V době Hitlera se národ ale utěšoval že měl kdysi svoji republiku, a když přišli komunisté tak hurá antikomunstům se lživá legenda hodila, jako vždy. Lhát vy umíte, jenže obelháváte sami sebe
13. 03. 2014 | 19:03

smutný napsal(a):

xx

očividně nemáte dostatek informací. To co natropil Klaus v 90. letech minulého století, z toho se už nikdy nevyhrabeme. Leda, že by byla III.WW a začalo se od začátku.
A nejlepšího ekonoma rozvojových zemí by měli, za to co natropil, zavřít a zabavit všechen majetek jako malou kompenzaci škod, které má na svědomí.
FORBES: KALOUSEK NATRVALO ZNIČIL ČESKOU EKONOMIKU
Ohromující selhání programu škrtů české vlády - See more at: http://www.blisty.cz/art/68729.html#sthash.DpbxTyAO.dpuf
13. 03. 2014 | 19:31

slavwin napsal(a):

xx
Moc dobrá zpráva to utlumování výroby oceli. Ještě lepší bude přechod z nafty na vodík. Zdokonalení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
13. 03. 2014 | 19:31

slavwin napsal(a):

K .V napsal(a):
Na ty dobré zprávy by jsme se v ruské sféře vlivů načekali. Palacký měl dát na tchána a napsat Byli jsme před Rakouskem, po něm už to bude obtížné.
13. 03. 2014 | 20:00

Medikolog napsal(a):

Hmm, že Západní Evropu doženeme už v roce 2271? Kam na ten optimismus chodíte, pane Chmelaři?

Ledaže by na nás Západní Evropa sama počkala, abychom s nimi srovnali řadu a abychom neviděli, že i bohatí Němci budou mít holé (_!_) jako my....
13. 03. 2014 | 22:07

Krab napsal(a):

Pravda hje že čecháčkům to nějak pořád nefunguje, víc zlodějin a křiváren než výsledků poctivé práce. Koukat na výsledky sousedních germánů je otravné
A tak si pomáháme hloupými legendami. Nejblbější je ta jak to bylo báječné za Masaryka, a také jak nám bránili v rozvoji Habsburgové, Hitler, komunisti, Rusové, teď už 24 let bývalí komunisti. A přitom největší rozvrat je a byl právě když nás nikdo neudržel na uzdě- za Masaryka a po hadrovém převratu r 1989
14. 03. 2014 | 08:03

patriot napsal(a):

V roce 2271 již žádná Česká republika ani Západní Evropa nebude existovat, jen velká černá díra v zemi. Nemyslím si, že 2. světová válka byla poslední.
14. 03. 2014 | 08:07

Laco G. mlynář napsal(a):

No konečně někdo začíná o úpadku Česka psát i na Aktuálně. Ale zatím jen o-p-a-t-r-n-ě!
Ono je to tak, že Česko upadá už 100 let. Nejhůře ale od roku 1989. Jsou o tom tvrdá statistická data. Ta data jsem uvedl ZDE: http://lacogroessling.wordpress.com/2014/01/15/patrilo-nekdy-cesko-mezi-10-nejrozvinutejsich-statu-sveta/

Lži o tom, jací jsme byli kdysi pašáci jednak nejsou založeny na realitě, jednak nám nepomohou.
Uplně nejhorší je přemlouvat českou veřejnost tak jak to dělal škůdce Kalousek a mnozí novináři. Prý se máme nejlépe jak jsme se kdy měli.
Kdybychom splatili obří zadlužení pravicových vlád, budeme se nacházet životní úrovní rázem v 19. století.

Řešením je otevřená diskuse a přiznání velkého průšvihu, do kterého stát zavedly hlavně vlády pravdolásky a penězažnaprvnímmístě.

17.11.2014 vypíše historie po 25 letech řádění Havloidům a Klausovitům účet.
Není se na co těšit.
14. 03. 2014 | 08:40

slavwin napsal(a):

Jsou dva světy. V tom euroasijském méně dluhu více ideologie a dost nepružná ekonomie. V tom druhém nesplatitelné dluhy, méně ideologie, pružnější hospodářství. Pohledávky jsou dávno splacené peníze úrokem, nebo virtuální nějaké číslo převedené bankovním převodem. Občas se tu vyvolá nějaký strašák, menší stát, velký strašák světová krize není zapomenuta jen upozaděna. Pružná ekonomie se prožívá příjemněji, ale ta ztráta jistot dovede zamávat šiškou. V tom euroasijském jsou jistoty skoro do úplného konce, čímž se nemyslí ztráta oběživa, ale naprosto nefunkční ekonomika. Dnešní euroasiati jsou nějaký hybrid a v Číně to nekryjí nějaké skryté bankovní spolky ale nějací nadlidé. Teď si vyber vole, já bych pro začátek byl pro euroasijský svět a snažil se být soběstačný a pokud možno zdravý to u euroasiatů a číňanů obtížnější.
14. 03. 2014 | 10:04

slavwin napsal(a):

Pardon to juro mi mává šiškou. Platí jsem pro juroatlnntický svět dočasně, království boží to je celosvětový spravedlivý svět a ten je prozatím jen teorie.
14. 03. 2014 | 10:08

jogín napsal(a):

Pokud funguje systém v Česku se vyrobí a německý majitel prodá, žádné zlepšování ekonomiky nebude. Zisky totiž tečou pryč. Máme 75% německé produktivity a 3x nižší platy. To je skvělý výsledek privatizace za hubičku.
14. 03. 2014 | 10:30

xx napsal(a):

smutný: chcete říci, že nemám dost těch ideologicky správných informací, antiklausovských informací. :-)

Pochopte ale jedno - já tady píšu o době, kdy Klaus na naše hospodářství měl asi tak silný vliv jako Vy nebo já. Já píšu o době před rokem 89.

Takže si ty vaše ideologicky podmíněné žvásty vetkněte za klobouk. Hospodářství bylo zničené už PŘED Klausem ! A potvrzují to stenoprotokoly referátů komunistických poslanců a ministrů vlády z let 1986 - 1989. A kdypak získal Klaus vliv na naše hospodářství ? Až po roce 1990. Můžete se snažit sebevíce, ale tenhle jednoduchý důkaz časové posloupnosti událostí neokecáte žádnou ideologickou doktrínou.
14. 03. 2014 | 11:41

729 napsal(a):

Asi je to v tom, že si Slováci řekli: "Dosť bolo Havla" "Dosť bolo Prahy" Kupodivu to stačilo, aby za těch dvacet let dohnali vyspělejší ˇčeské země i když i oni měli své politické problémy. My se tak už můžeme srovnávat leda s Ukrajinou, kde si věrchuška dělá co chce. Zkrátka svět podle Havla. Stačí se podívat co tento režim provedl Moravě a Slezsku. Odsuzoval jsem rozbití Československa, byla to chyba, ale Slováci měli jedinou šanci, šanci odejít.
14. 03. 2014 | 12:25

jl napsal(a):

Ono to neni nikterak prekvapive. Staci pustit televizi nebo otevrit noviny. Mame spoustu expertu na lidska prava, na homosexualy, na Putina, na kmotry, na dotace, na dalajlamu, na Zemana atd., ale neni jedineho cloveka, ktery by se zajimal, jak z CR udelat zamoznou krajinu.
14. 03. 2014 | 12:33

Jarle HALSNES napsal(a):

No je aby ta Evropa i s celým slavným Západem, tak dlouho vydržela... Ona jde celkem rychle do řiti, kde česko už dlouho setrvává, takže se možná setkáme dřív, než nám bude milé
14. 03. 2014 | 14:13

slavwin napsal(a):

To že jsou lidi kteří jsou přesvědčeni, že bolševika přivedli na buben imperialisti a Havel tomu pomohl s tím se moc nenedělá. Nemají vliv ani šanci to změnit, tak místy si i demokratický zablábolí. Demokracie normální ne ta jejich prostředek jak, ovlivňovat, myslím že i Klaus tento prostředek využívá. Jeho názory Rusák buduje nový svět jako my, proč ho nepodpořit. Životní prostředí se nezhoršuje, tak proč nevozit červené bláto z Krivého rogu a dělat z něj železo více méně na prd bude přece práce to je to co potřebujeme. Hnědého uhlí je mnoho, že něco spadne ono se to zaveze, naklaďák na ruskou ropu to umíme, pak na tom uděláme golfová hřiště, jezdecké dráhy pro koně. Socialismus trochu jinak, zisky pokud budou trochu jiným.
14. 03. 2014 | 19:00

ulysses boutykve napsal(a):

Sice bych to formuloval tak, že Západní Evropu doženeme AŽ v roce 2271, ale i tak je to dobré. Už se těším.
14. 03. 2014 | 19:04

slavwin napsal(a):

Zapomněl jsem dodat ztráty půjdou na vrub těm kteří je nesli doposud. Západní Němci a Rakušané vždy kladli velký důraz na životní prostředí a celková životní úroveň obyvatel je vyšší. Rusák a západ je nebo není rozdíl. Někdo dovede zbohatnout z obchodu s Ruskem, budiž, ví se o doktorech a zdr. sestrách v Německu, o ošetřovatelích a chovatelích koní v Anglii, myslím že skoro všude je našinec schopen dělat běžná povolání v Rusku nevím o nikom, připouštím někdo může být, ale v tom případě bych rád znal poměr. Je to jiný svět, nechápu proč někdo chce do jeho sféry vlivu.
14. 03. 2014 | 20:44

K .V napsal(a):

Boutykve, blbé je že on ten západ do toho roku 2271 zase poodejde ve vývoji někam dopředu., alespoň doufám.
Myslím že v roce 2271 budeme spíš řešit jak přežít vedle pracovitých asiatů
15. 03. 2014 | 10:42

bbb napsal(a):

joe ratata
dobrá ironie....
15. 03. 2014 | 14:33

Krtek napsal(a):

Doposud jsem nepochopil proč u nás studuje více než 80 tisíc slovenských studentů
zdarma. Slováci se chtěli osamostatnit, nic proti tomu, ať si ale studují za svoje a ne
aby jim studia u nás platili naši důchodci a ostatní daňoví poplatníci. Přitom u nás chybí
60 tisíc míst ve školkách, bohužel nejsou peníze na výstavbu nových.
Jen prosím nepiště, že jde o reciprotivu, jelikož Čechů studujících na Slovensku je jen
zlomek. Jistě šlo o nějaké podepsané smlouvy, jestli jsou ale tyto pro jednu stranu
nevýhodné, jistě se dají zrušit. Dle výše popsaného se naše země ekonomicky
propadá, já tvrdím, že i morálně. Naši politici by si měli uvědomit, že jsme malá a ekono-
micky velmi slabá země a že nemůžeme být charitou pro Slováky, Ukrajince, ale např.
i pro Asiaty, kteří zde svou nepoctivostí bohatnou a my chudneme.
15. 03. 2014 | 17:13

Návštěvník napsal(a):

K .V

Vám nestačí 1/3 až 1/2 platu na bydlení a jídlo? pak děláte něco špatně:)))) Mne na to stačí zhruba čtvrtina platu, a to bydlím single ve stopadesátimetrovém bytě, a s dovolením žeru jako bejvalej powerlifter:))) (zdravím pány xx a MartinO).

A to jsem blbej ideologicky nekvalifikovanej pravičák. Vás jako uvědomělého, pracovizého a schopného si zaměstnavatelé jistě cení více:))))
15. 03. 2014 | 18:57

Návštěvník napsal(a):

K .V

To víte, že mám zprávy o tom, kam se poděly ty neprodejné zásoby oceli - prodávaly se do zemí EU za 4500 Kč/tunu. Za obdobnou cenu vykupují sběrny od degešů kradenej šrot. Na tomhle jste vy bolševická chátra chtěli stavět hospodářství.
15. 03. 2014 | 19:02

Návštěvník napsal(a):

Smutný

Vy prosím pěkně račte mít v makovici prasečí výkaly? Já jen, že argumentujete časopisem Forbes, což je obrázkový časopis pro kurvičky a zlatokopky, a odkaz dáváte na Britské listy.
15. 03. 2014 | 20:04

K .V napsal(a):

Ještě že tu máme návštěvníka. Jinak bychom do smrti nepochopili proč komunisti dokázali ze země zničené válkou vybudovat průmyslovou vyspělou zemi, zatímco posledních 24 let jsme v ekonomickém sociálním a morálním rozvratu, už se neumíme ani uživit bez děsivých dluhů. A jako hlavní argument má že zloději co rozkrádali po cinkání klíči republiku byly schopni to prodat za cenu šrotu a potom utéct na Bahamy
16. 03. 2014 | 00:15

Pitrýsek napsal(a):

Ještě, že se toho nedožiješ chytrolíne !
16. 03. 2014 | 09:00

slavwin napsal(a):

K.V.
Komunisti toho dokázali, k čemu to bylo dobré. Co nějak více dokázali než západní Němci nebo Angličané. Poválečná konjunktura byla všude. Tak už aby jste začal neobchodovali s námi, nebo Amerikánama, co nám tu takového naserou když už jsou naši.
16. 03. 2014 | 11:33

Návštěvník napsal(a):

K .V

Jestliu jste vy v ekonomickém a sociálním rozvratu, je to Váš osobní problém. Zkuste nechlastat, nefetovat, nakouřit, a zkuste začít něcoi smysluplného dělat.

Stejně tak je Váš problém, že se neumíte uživit bez děsivých dluhů. Dělejte něco, o co mají zákazníci zájem, a přestaňte natahovat ruce směrem ke státu, abyse o vás postaral.

Co se týče té průmyslové vyspělosti, tak složení exportu ke konci 80. let odpovídalo složení exportu zhruba Nigerie nebo Angoly, a bylo praktcky za Čínou.

A další: Šrot se holt prodává za cenu šrotu - s tím toho moc neuděláte.
16. 03. 2014 | 12:27

K .V napsal(a):

Návštěvníku, pokud si myslíte že Evropu doženeme dříve než 2271 tím, že si budeme vyprávět LŽIVÉ bajky co dělali komunisti blbě, je mně vás líto. I sebe lituji, protože budu potřebovat důchod a sociální zabezpečení a místo toho dostanu ty lživé bajky
16. 03. 2014 | 13:00

Návštěvník napsal(a):

K .V

Já nemám ambice dohnat Evropu v roce 2271 mne stačí, že mám více než 30 x větší vejplatu, než v roce 1988. A co je podstatný, že mám o dost větší vejplatu, než nekvalifikovanej povl, Vašeho ražení.

Byly doby, kdy jsem měl tu vejplatu oproti roku 1988 větší více než 100 krát. Holt to je důsledek toho, že už nejsou dráty na hranicích.

Komunisti dělali blbě to, že mi dávali malou vejplatu.

Co budete potřebovat Vy, je mi ale úplně jedno. Můžete jít dělat do zahraničí, nikdo Vám nebrání.
Zkuste se zabezpečit vícezdrojově.
16. 03. 2014 | 18:36

dedf napsal(a):

Dobry den,

Litva je LV, v grafe spatne.
23. 03. 2014 | 15:39

karel napsal(a):

Pro srovnání HDP na hlavu v dolarech v průměru let 1925-1934:

1. USA - 1397
2. Kanada - 1380
3. Velká Británie - 1069
4. Švýcarsko - 1039
5. NOvý Zéland - 1000
6. Austrálie - 956
7. Nizozemsko - 855
8. Irsko - 770
9. Švédsko - 695
10. Francie - 694
11. Dánsko - 680
12. Německo - 646
13. Španělsko - 628
14. Belgie - 600
15. ČESKÉ ZEMĚ - 550 (bez Slovenska a Podkarpatské Rusi)
16. Norsko - 539
17. Rakousko - 511
18. ČESKOSLOVENSKO - 455
19. Řecko - 397
20. Finsko - 380
21. Maďarsko - 359
22. Polsko - 352
23. Itálie - 338
24. Rumunsko - 243

Kde je dnes Rakousko nebo Finsko a kde je ČR?
23. 03. 2014 | 18:10

dedf napsal(a):

No keby rakusko opat neinvestovalo v Cr tak nielen ecchy ale ani Morava na to nie su teraz tak ako su.

A aj v 1920 to bolo dosiahnute kradezami, napriklad prestahovanei vyrob vybusnin Masaryjkom z Bratislavy do Pardubic.
23. 03. 2014 | 19:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy