Kritizujme pasivní vládu, nikoli aktivní ČNB

13. 12. 2013 | 09:35
Přečteno 5062 krát
Za listopadovou intervenci se na ČNB snesla kritika zleva i zprava. Principiálně proti-intervenční kritika zprava byla pochopitelná a přímočará. Kritika zleva už méně. Intervence totiž byla – i přes pravicovější profil členů bankovní rady – spíše levicová než pravicová. Za její dopad na jednotlivé skupiny obyvatel zodpovídá vláda.

Deflace, proti které se nás ČNB rozhodla bránit, pomáhá věřitelům a přitěžuje dlužníkům. Nahrává těm, kteří už peníze mají a chtějí je utrácet. A bere těm, kteří žijí od výplaty k výplatě a kteří by se kvůli ní ocitli bez práce. Nemusí v podstatě ani dojít k deflaci. Už velice nízká inflace má podobné efekty.

Naneštěstí, nic není jednoduché. O něco vyšší – i když stále nízká – inflace přirozeně nepomůže důchodcům a jiným skupinám obyvatel s fixním příjmem včetně nezaměstnaných. Nepomůže ani zaměstnancům, kteří slovní spojení „dostat přidáno“ slyšeli naposledy, když Miloš Zeman objímal stromy na Vysočině.

Rozhodnutí o tom, zda bude intervence ČNB ve svých následcích progresivní či regresivní, levicová či pravicová však třímá budoucí vláda a rozpočty na další roky. Může intervenci ČNB proměnit z vágně neregresivní v jednoznačně progresivní.

Inflace, deflace, růst a redistribuce

Ve státě s pozitivní obchodní bilancí, kterým je ještě stále i Česká republika, trhem málo očekávané oslabení měny vede ke zvýšení čistého exportu. Tím se zvýší i samotné HDP. Především ale pomůže v tomto konkrétním případě vyhnout se deflaci, která by domácí produkt snížila mnohem výrazněji.

Tím intervence pomůže hospodářství jako celku. Neexistuje jediný teoretický nebo praktický důvod, proč by tomu tak být nemělo. Kdo na tomto pozitivním dopadu na ekonomiku vydělá, je však jiná otázka.

Redistribuční efekty o něco zvýšené inflace skrze měnovou intervenci nelze jednoznačně předjímat. Při současném stavu vyspělosti lidstva jsou prakticky nespočitatelné. Záleží na schopnosti trhu přizpůsobovat se novým cenám, na maržích podnikatelů, úrovni konkurence a přidané hodnoty (proporcionálně více v sektorech nejvíce exponovaných vývozu i dovozu), na složení spotřebního koše jednotlivých příjmových tříd, na vyjednávací schopnosti odborů, stupni progrese daňového systému, frekvenci a způsobu valorizace či indexace platů, důchodů a sociálních dávek a tisíce dalších parametrů, jejichž kvantifikaci bychom jen marně hledali na stránkách Českého statistického úřadu.

Co nedokážeme odhadnout, ale můžeme ovlivnit.

Přes podniky ke státnímu rozpočtu a k poraženým měnové intervence

Jestliže se protideflační intervence ČNB v něčem promítne, pak to budou především tržby a příjmy podniků, které si na své aktivity půjčují. Každá intervence centrální banky, která zlevňuje reálnou hodnotu půjčených peněz, vytváří výhodu právě jim.

V druhé řadě pak protideflační zákrok zvýší – přinejmenším nominální – příjmy státu.

Je tedy na vládě, aby utržené peníze rozdělila způsobem, kterým dokáže kompenzovat ztráty v sociální oblasti, především valorizací důchodů a sociálních dávek. Ve fungujícím státu by tento přesun měl být automatický, skrze fungující progresivní daňový systém.

Je rovněž na vládě, aby zvýšila minimální mzdu a dala odborům větší pravomoc v kolektivním vyjednávání, a tím pomohla těm zaměstnancům, kterým se plat už dlouhá léta nezvyšuje. A povzbudila tím i domácí poptávku místo toho, aby pokračovala - jako ta minulá - ve fiskální kontrakci, která na sebe vzala formu deflačních tlaků. A právě na ty byla ČNB de facto nucena reagovat.

Pokud náš stát má být opravdu „fungujícím státem", pak by měl nejenom využít zvýšeného přijmu podniků a tím výběru daní, ale rovněž by mohl tyto daně alespoň o něco - třebas sektorově - a zvýšit, aby tím mohl přesunout část relativně vyšších příjmů podniků směrem k poraženým měnové intervence.

Neočekávejme zázrak

To všechno neznamená, že ekonomika poroste, že se příjmy státu zvýší, popřípadě že se všichni budeme mít lépe. Není totiž možné srovnávat minulost bez intervence se současností po intervenci. Je třeba srovnávat současnost s intervencí s hypotetickou současností bez intervence.

Jinak řečeno, pokud bychom chtěli vidět, jestli bude intervence ČNB účinná, musíme se podívat na kontrolní skupinu, kterou by byla Česká republika, ve které podobná devizová intervence neproběhla. Takový luxus se nám nikdy nenaskytne. Je tedy možné, že dopad měnové intervence a následné redistribuce nebude nikdo reálně pozorovat.

To přesto neznamená, že intervence byla špatná, ani to neznamená, že má vláda sedět se složenýma rukama. Kritika ČNB byla do velké míry neopodstatněná, protože se centrální bance dávalo na vrub něco, co nedokáže ovlivnit.

Je na viditelné ruce státu, aby zajistila redistribuci, která bude - víceméně automaticky - kompenzovat ty potřebné, kteří intervencí utrpěli, z peněz těch, kteří na kroku ČNB vydělali. Řečeno jazykem pro fajnšmekry, aby z optimálnější situace podle Kaldora a Hickse vytvořili optimálnější situaci podle Pareta.

Kritizujme pasivní stát, nikoli aktivní centrální banku

V současném paradigmatu je nezávislá měnová politika fakt, se kterým je nutno počítat. Je na vládě, aby ji proměnila v opravdovou výhodu. V posledních pěti letech u nás vláda proti krizi nedělala vůbec nic. Naopak ji prohlubovala. Tím nás deflační spirále fakticky přiblížila právě ona.

Výčitky, které směřujeme na ČNB se proto podobají výčitkám řidiči autobusu, který při vyhýbání cizímu autu jedoucímu v protisměru příliš prudce zahnul volantem a způsobil tak nepohodlí pasažérům.

Když stát nedělal nic, stěžovali jsme si. Když centrální banka začala konat, stěžujeme si. To není příliš dobrou motivací pro řidiče autobusu, aby se zodpovědně vyhýbal překážkám. Motivujeme jej naopak k tomu, aby do auta příště narazil a sváděl srážku na druhého řidiče.

ČNB možná mohla intervenovat s větším sociálním citem, například nákupem dluhopisů denominovaných v českých korunách spíše než devizovou intervencí. Vláda ale musí pracovat tím, co má a co jí („nezávislá") měnová politika za současného stavu nabízí.

Kritika neměla směřovat na aktivní centrální banku, ale na doposud neaktivní stát. Jestliže budoucí vláda půjde měnové intervenci progresivními kroky naproti, české hospodářství s trochou štěstí uvidí světlo na konci tunelu.

Komentář byl psán pro Deník Referendum.

Kontaktovat autora s poznámkami, komentáři a nadávkami můžete na twitteru.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

VFISCHER napsal(a):

PŘELOŽENO DO LIDŠTINY:

Nebude-li pršet, nezmoknem. Bude zataženo, možná polojasno a někde jasno. Šíbrům (jako autor vysmátým jupíkům) parazitujícím na spekulativních zlodějinách v bankovním a burzovním sektoru a vládnucím zločincům zbohatlické oligarchie je to šumák, ostatní plebs okrádaných a obelhávaných nuzáků se zaryje hlouběji do bahna. Tak se točí svět.
13. 12. 2013 | 10:00

pěvec napsal(a):

Ekonom a výzkumný pracovník v oblasti finančních trhů think-tanku Centre for European Policy Studies (CEPS).
Tak to mluví za vše. Prostě takový brouk Pytlík.
13. 12. 2013 | 10:09

zemedelec napsal(a):

Pane Chmelař.
Normálně řečeno,jenom zrychlili krom do propasti.
Tak se zeptám Vás,když ČNB tvrdí,že peníze natiskla,proč o tuto částku vznikl ČNB závazek vůči tuzemským bankám.
13. 12. 2013 | 10:30

mor a chlolera napsal(a):

Když jde o to, jak připravit lidi o peníze, tak je v tomto státě aktivní kde kdo, nejenom ČNB. To už známe.
Řešení nám ovšem nepřinese tank Centre for European Policy, ale tank M1 Abrams. Ten se jeví pro řešení zdejších problémů jako mnohem účinnější a sofistikovanější nástroj.
13. 12. 2013 | 10:32

David napsal(a):

Jak to zatím vypadá, tak v dlouhodobém výhledu nás, ale i celou naši civilizaci, žádné světlo na konci tunelu nečeká. Spíše ještě několik za sebou jdoucích "L".

Rozhodnutí ČNB byla hloupost anebo darebáctví!

To jejich, "Poručíme větru dešti", se nemůže podařit! Nejde vše jen spočítat, když "psychologie davu" je velmi často nevyzpytatelná.

Hoši m.j. vůbec nezaregistrovali, že když se zvedla DPH o 4%, tak ceny stouply někde i o desítky procent. A teď, když se ceny začaly vracet k "tržnímu" normálu, tak si to vysvětlili deflací.

A teď si představme, že hoši z ČNB na nás chtějí, abychom místo zodpovědného šetření na důchody naopak začali zase nezodpovědně a bezhlavě utrácet. Jako kdyby toho konzumu nebylo už dost!

Na druhou stranu si představme, že pomalu a jistě začneme žít podle zásad zdravého životního stylu. Tak to pak teprve bude "neštěstí"!

Přestaneme se přežírat nezdravými potravinami,

přestaneme kupovat všechny ty různé nesmysly, které jsou obchody přeplněné,

přestaneme chlastat, kouřit, brát drogy, hrát automaty,

a ještě si představme, kolik bychom ušetřili, kdybychom nemuseli krmit všechny ty psy a kočky, kterých náš národ vlastní v přepočtu na jednoho obyvatele nejvíce v Evropě,

a k tomu ještě zavedeme ve velkém bleší trhy,

a tak, když toto uděláme, tak ta naše slavná ekonomika, založená na bezbřehém konzumu a RŮSTU, se zhroutí jako domeček z karet.

Takže máme prakticky jen dvě možné cesty dalšího vývoje.

Buď dosavadní cesta - více konzumu, více plýtvání, ať hoši z ČNB - věži ze slonoviny - mají radost!

A po nás potopa!!!

A nebo perspektivní, radikální a trnitá cesta ke zdravému životnímu stylu - a tak i zásadní příklon k DUCHOVNÍM hodnotám.

Ale jak se zatím zdá, tak k této druhé cestě jsme ještě nedozráli a vypadá to, že ani po dobrém to nepůjde. Takže se máme na co těšit :-(
13. 12. 2013 | 10:33

Analytik napsal(a):

Řízená deflace neznamená obrat našeho hospodářství k lepšímu.
Jenom pár bankéřů bude mít o pár miliard veselejší Vánoce.
13. 12. 2013 | 10:40

A.N. napsal(a):

...A bere těm, kteří žijí od výplaty k výplatě. A nemusí v podstatě ani dojít k deflaci. Už velice nízká inflace má podobné efekty."
To je přece blábol hodný tak akorát děkana Národohospodářské fakluty VŠE. Přesně toho člověka, ktery koncem listopadu 1989 zakládal Demokratické fórum komunistů. (Ale tohle jako Česká televize ve svém archivu nemůže už 24 let najít.)
Normálního člověka, který žije od výplaty k výplatě, přece nepříznivě ovlivňuje i malá inflace. Anebo nám autor zapomněl říci, že on inflaci počítá podle toho, jak rostou nebo klesají platy? Samozřejmě průměrné včetně platů miliardářů, kterým na jejich byznys kdysi nějaká banka po revoluci náhodou půjčila 100 miliónů. A to, jak a komu banka půjčila, to přece ekonomové neřeší. Maximálně řeší to, jak se právě takto hospodaříci banky u nás musely odlužovat.
Ale ono to je u nás jinak. Tak jako za chemika Kalouska se přijímala opatření podle toho, co se děje v Řecku, tak je tomu i teď. V Řecku je několika procentní deflace. A tak naši národní bankéři podle Řecka reagují i u nás. A jistě se jim podaří jejich diletantskými zásahy přivést i českou ekonomiku do takového bankrotu, jak se jim to podařilo udělat v Řecku. Konečně mnohaměsíční pomalý pokles hospodářství je první dobrá dobrá známka toho, že brzy se pod vedením našich přiblblých absolventů VŠE dostaname na rychlý propad a dohoníme tak i Řecko, aby jejich liberální teorie konečně začaly věrohodně platit.
13. 12. 2013 | 10:44

Al Jouda napsal(a):

Někdo přes noc vydělal stovky milionů, ne-li miliardy Kč. Není to náhodou trestný čin zatím neznámého pachatele ?
13. 12. 2013 | 11:01

Hloupý Honza napsal(a):

No já bych to řekl asi takhle.

4 (slovy "čtyři") hošani z ČNB (to že tam dělají individua z Konsolidační agentury, později banky, je do nebe volající) se prostě domluvili s jiným hošanem, nějakým Kellnerem (co dřív prodával kopírky a pak si zprivatizoval 1.PPF od Investiční banky, a teď je prý nejzazobanější Čech), že využijí jeho "obchodu století" kdy měl kupovat španělskou Telefonicu, a řekli si proč na tom nevydělat, když už máme takový balík prachů pro ty Španěly připravený a když se navíc dohodlo, že se jim bude platit v kačkách (možná to byla součást i té připravené frašky s devalvací). Takže se za ten ranec českých prachů určených pro Španěly nakoupily Eura, bratři v triku z ČNB pár dnů poté hnuli kurzem až se celá Země Česká zachvěla, a Eura se následně směnily zase zpátky na korunky. Díky tomuto umělému kurzovému rozdílu za těch pár dní zůstalo mezi prsty zúčastněným vývar bratru cca 3 miliardy. Půlka prý šla pro kluky z centrálky a zbytek si nechal Péta. Není nad podporu ekonomiky ... snad to ti kluci ušatí utratí do důchodu.

Jinak pro plebs, to je těch zbývajících 10 mil ovčanů ČEZka platí mediální vyjádření, že by to mělo pomoct ekonomice. No samozřejmě, to nemusí být člověk z žádného výzkumného ústavu pro ekonomiku a finanční trhy, aby pochopil, co ví každá hospodyně když jde nakupovat, čím je to zboží dražší, tak o to více toho nakoupí, že ? Každého přeci potěší, když si může před Vánoci koupit televizi o pár tisíc dráž, než za kolik by si ji pořídil před týdnem, a proto se bude zřejmě více nakupovat a protože je spotřebitelská poptávka hnacím motorem každé ekonomiky, tak díky tomu pofičí ta naše jak to Lamborghini pana guvernéra. Tak to snad nějak mysleli ti naši chlapci z ČNB, ne ?
13. 12. 2013 | 11:13

jk-jiny napsal(a):

Prolomit limity a poslat tyhle hošánky ekonomy (včetně vypasenýho Singera) na převýchovu do dolů. A s podmediánovým platem, ať ochutnají inflaci.
13. 12. 2013 | 11:17

v + f = s + 2 napsal(a):

až budou mít ekonomové matematický model lidského chování (sígr singer vystudoval matematické modelování- taky to podle toho vypadá), pak ať činí nějaké kroky. Do té doby ať raději tito novodobí šarlatáni drží hubu a krok.
Mimoto, technologická deflace je běžná a nikoho neohrožuje.
13. 12. 2013 | 11:34

neo napsal(a):

jk-jiny:

jasně, tahat pneumatiky do michelinky, haj*ly intelektuálský, jak pravil klasik.

To by nebylo, aby tihle komunisti nechtěli někoho převychovávat v dolech a za netržní prachy.
13. 12. 2013 | 11:38

Jihočech napsal(a):

Výhody pro občany a podnikatele? V našem regionu následující: menší výhodnost nákupu v zahraničí (Rakousko)v kombinaci se zvýšenou cenou všeho od PHM po toaleťák, stále stejný plat, protože naše příhraniční firmy (okna, autodíly, elektrosoučástky)sice mají výhodnější vývoz, ale nakupují materiál za € u svých matek a partnerů, navíc jim byly okamžitě sníženy marže u zahr. odběratelů, ti také rádi ušetří. Dochází na má slova, vidím, jak se rozšiřují chovy slepic, stoupá počet prasátek v chlívech,méně se jezdí, dosud ladem ležící záhumenky jsou náhle osety ozimem, kamarád co má chov prasat má tolik objednávek na zabijačku, že by jich mohl mít dvakrát tolik. Dokonce už má nastojato rozprodané tři býčky a na brambory u něj stáli lidé frontu. Lidé spotřebovávají stále stejně, ale hledají lacinější možnosti. Na maloobchodní obrat ČR jsem skutečně zvědavý. Navíc udělat něco takového před koncem roku, to je pěkné svinstvo. Je vidět, že se hoši poučili u Tondy soustružníka.
13. 12. 2013 | 11:48

john petres napsal(a):

Pan ekonóm zatleskal padělatelům měny.Že bych tedy také začal?...Takovou slátaninu bych mrsknul tak do Rudýho Práva,chlapečku!Běžte do háje.Servus.
13. 12. 2013 | 12:20

evix - nejsem stroj! napsal(a):

Byla jsem dnes ve špitále pane Chmelaři....Tolik mladých můžů na pozici sanitáře si fakt nepamatuji za padesát let svého života...
Myslíte si snad, že se tak dobře platí na těchto pozicích?
NE, ale jinou možnost nemají a jsou rádi za i to...Vás a všehny ty aktivisty z ČNB bych poslala na nucené práce do špitálů a k tomu ekonomy, kteří brojí proti zvyšování minimální mzdy! A dala bych vám tu vyšší, tu 12 000kč, tak bych s vámi byla solidární :-(
13. 12. 2013 | 12:21

fler napsal(a):

Veškeré ty teoretické kecy ekonomů mi už lezou na nervy. A hlavně - ČNB je jen banka, není to nikdo, kdo by měl dělat do ekonomiky takové zásahy. Lidé jsou těmto zazobaným a nenažraným bankéřům ukradeni a ti si hrabou jen na svém písečku. Věřím i tomu, že to prospělo těm třem, čtyřem bankéřům a našemu miliardáři Kellnerovi. Tak proč si nepřihodit na účet další miliardu - lidi to zaplatí.
13. 12. 2013 | 12:21

evix - nejsem stroj! napsal(a):

Jihočechu, my můžeme jet na nákupy do Polska a nevím po těch mediálních nasážích, zda je to rozumné. Asi ano, na naše západní sousedy si naše slavné média netroufnou.
Jinak máte pravdu, to mluvili všichni co nemají místo mozku brzdovou kapalinu....
13. 12. 2013 | 12:25

neo napsal(a):

evix:

další taková co by někomu cpala převýchovu
13. 12. 2013 | 12:53

Homunculus napsal(a):

Na opatření ČNB jsem bleskurychle zareagoval parametrickými úpravami
v účetnictví mé firmy. Hodnocení výsledného efektu nelze zatím stoprocentně
předvídat, protože závisí na aktivitách finančních úřadů, cenách komodit
na trhu, vývoji sazeb DPH a řadě dalších makroekonomických ukazatelů,
ale v zásadě se lze oprávněně domnívat, že mně ty ulité peníze přinesou
slušný užitek. Můžu si například dovolit najmout sluhy na činnosti, které
jsem až doposud musel (s odporem) dělat já sám, čímž podpořím domácí trh
práce a přispěji k rozhýbání české ekonomiky. Je však možné, že na tomto
opatření stát nic nevydělá, protože je patrně najmu načerno. V každém případě,
na analýzu výsledků bude třeba ještě nějaký čas počkat....
13. 12. 2013 | 13:20

Franta napsal(a):

Autorovi: Začněte u sebe a nepoužívejte množné číslo, viz. "musíme se podívat". Ať tento rozumbrada spojí vědu s praxí a uvidí, jak velký rozdíl je mezi výzkumem, vědou a realitou. Věda a výzkum je hezká věc, ale teorii bez praxe je pouze fantasie. No holt, možná autor za několik desítek let svůj názor "vytříbí" :-)
Oni prognostici a statistice také stále vykazují nějaké číslíčka. K čemu? Každý, kdo má mozek, nebo jen část v hlavě, tak vidí, že "měnová reforma", resp. zdražení EURa vede ke zdražování většiny potravin, služeb atd. Že po válce došlo k největší porodnosti, takže v budoucnu bude problém s výplatou důchodů, zasloužilých důchodů, lidé desítky let odváděli státu peníze, a ten je nedovedl ochránit. Naše hlavy pomazané záplatovaly těmito penězi díry ve státním rozpočtu. Další hrozba spočívá, že tento stát vůbec není připraven na staré lidi, kteří se dožívají vyššího věku, jejich děti budou pracovat do aleluja, takže se nebudou moci o ně 24 hodin starat. Ale toto politiky nepálí, hlavně si namastit vlastní kapsu a kapsu své strany. A v minulosti hlavně rozporcovat medvěda. Toto je reál, pane vědče.
13. 12. 2013 | 13:56

gobbo napsal(a):

Pane Chmelaři, to jste řekl moc pěkně.
Že pádící inflace (je mi vcelku jedno, co vypočítává statisťák, mě zajímají položky na účtenkách ze supermarketu a ty udělaly za tři roky asi 45% skok, u věcí bez kterých těžko žít, nemluvě o lécích, za které jsem jen tenhle měsíc nechal 2000 a to nejsem ve svém věku nějak zvlášť hypochondrický) NEPOMŮŽE důchodcům a jiným skupinám obyvatel s fixním příjmem včetně nezaměstnaných (mluvíte tu o asi 7 miliónech lidí).
Nepomůže ani zaměstnancům, kteří slovní spojení „dostat přidáno“ slyšeli naposledy... no tak já asi v době kdy Vlastík Tlustý sliboval rovnou daň.

Každý, kdo se chce nějakým způsobem vyjadřovat ať už ke konkrétní ekonomice nebo k ekonomii jako královně věd (od washingtonského konsenzu jednoznačně zaujala místo filozofie, říká každému jaký je smysl jeho života a kam má zalézt, když mluví peníze) by měl trvale žít ze zákonného minimálního příjmu. Aby věděl, o čem vlastně blábolí.
Bankéři by měli ze svého příjmu platit k daním ještě odvod RPSN, na které jsou úročeny jejich kreditky. Ne ročně, měsíčně sazbu p. a.
Hned bychom žili v jiném světě.

To by mělo být prvním z cílů nejbližší revoluce.
Hned druhým by mělo být zajmout speciálním tajným komandem nevymáchané huby, které zřejmě v Americe doprofesorovaly a ze zklamání nad tím, že už jim nikdo ani nenavrhuje stát se tu prezidentem šíří své nenávistné rady, že je třeba zvýšit plošné zdanění (tím opět jednou myslí DPH), protože lidé ještě neokousávají kůru ze stromů a že máme nesmyslně nízkou daň z nemovitosti, takže lidé pak nehospodaří, nejdou pronajmout svůj byt a nehledají si místo pod mostem. A podrobit je procedurám, které by rádi dopřáli ostatním.

Veškerá teorie je pustý žvást a omlouvání zlodějny.
Pouze praktické zkušenosti mohou takové lidi poučit. To co provozují je třídní boj.
Což je úroveň, na které jim musí být odpovězeno.

Lidé naneštěstí všechno zapomínají. Zase vidíme akce různých pomatených occupy, proaltů a miliardářských protestních partají.
Potřebujeme víc Singerů, aby si lidi uvědomili přesně, kde leží jejich zájmy.
Podezřívat Sobotku, že oživí hospodářství potom, co génius zla Kalousek vynaložil všechnu energii na jeho zničení?
Tolik štěstí Forrest Gump české politiky zas nemá.

A k vašemu fantasmatu, že vláda (která je nástrojem vládnoucí třídy, ať se navenek pomalovává jakými chce barvičkami) bude přerozdělovat bezdůvodné zisky boháčů mezi ty, kteří jsou na bezuzdném ždímá jednotlivců i společnosti nejvíc biti - berte před spaním něco na uklidnění, máte divoké sny.
13. 12. 2013 | 14:25

zemedelec napsal(a):

Ještě mě napadá,když pan Chmelař píše o pasivitě vlády,zřejmě má na myslí,jinak rozhýbat inflací.Jenomže to si neriskne Rusnokova vláda a nová také ne,ještě více zvednout DPH.Touto intervencí ČNB,se zvednou ceny a tím i DPH.
13. 12. 2013 | 15:16

šašek z Jihlavy napsal(a):

Hloupý Honza to vyjádřil dostatečně jasně. A ten vysmátej klučík(autor blogu) by měl chodit kanály, stejně jako mazanej Singer a jeho kumpáni, co na nás ušili boudu zvanou Singrovka.

A.N. napsal(a):
...A bere těm, kteří žijí od výplaty k výplatě. A nemusí v podstatě ani dojít k deflaci. Už velice nízká inflace má podobné efekty."
To je přece blábol hodný tak akorát děkana Národohospodářské fakluty VŠE. Přesně toho člověka, ktery koncem listopadu 1989 zakládal Demokratické fórum komunistů. (Ale tohle jako Česká televize ve svém archivu nemůže už 24 let najít.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pokud tím lupenem myslíte stárnoucího seladona Ševčíka, myslím, že už se i na něj vaří voda.

BTW - dříve, než byly převedeny farmaceutické firmy ČR z vlastnictví státu do vlastnictví nadnárodních lupičů, banální léky proti chřipce stály řádově desetikoruny. Dnes jsem doplatil v lékárně za tři krabičky léků na recept 350Kč, kolik to stálo zfrav. pojišťovnu netuším. Předpokládám, že se do ceny ještě nepromítla Singerova sabotáž.
Od nové vlády očekávám nějaký tlak na loupeživou partu z ČNB. Jejich lumpárnu neokecá žádný analytik se skořápkou na zadku.
Za urážku zdravého rozumu by mu měl admin zamezit přístup na fórum blogerů.
13. 12. 2013 | 16:23

turista napsal(a):

Ti hoši z ČNB z nás dělají hlupáky. Ušili to na míru Kellnerovi, který za okamžik zbohatl asi o 3,5mld Kč. Většina lidí má hluboko do kapsy. Po této intervenci neutratí své nevelké rezervy. Naopak budeme obracet každou korunu v dlani ještě víc než dřív než ji utratíme. Jen blázen by v této době vyprázdnil konto a neměl nic jen proto, že opět vydělává bezcenné papírky. Bez trochu těch bezcenných mincí nebo papírků zvaných koruny bohužel nemůže žádný občan tohoto státu přežít.
13. 12. 2013 | 17:56

Yosif K napsal(a):

Za listopadovou intervenci se na ČNB snesla kritika zleva i zprava. Principiálně proti-intervenční kritika zprava byla pochopitelná a přímočará. Kritika zleva už méně. Intervence totiž byla – i přes pravicovější profil členů bankovní rady – spíše levicová než pravicová.
KONEC CITATU.
Mladistvý sosálistický ideolog Chmelař zcela správně demaskuje staré sosálisty jako zcela pomatené skuhrající kuglufy s IQ tykve, kteří buodu skuhrat proti čemukoliv co nepřišlo přímo z lůna rudých velkoburžujů z KSCM a CSSD.

Celá CSSD + odbory jsou trapná smečka která umí používat svůj mozek jenom na štvavou a demagogickou propagandu úplně proti čemukoliv - prostě jen tak ze zvyku.

Bohužel toto se týká i převážné většiny zde blogujících levicových přátel.
13. 12. 2013 | 20:22

Yosif K napsal(a):

gobbo napsal(a):
Podezřívat Sobotku, že oživí hospodářství potom, co génius zla Kalousek vynaložil všechnu energii na jeho zničení?
KONEC CITATU.

Pane Gobbo - nevím proč si zioufáte? Sosálisti celého světa mají na oživění hospodářství jeden skvělý a na 100% fungující recept.

NAPUČOVAT CO NEJVÍC PENĚZ A ROZHÁZET JE MEZI PROLETÁŘE.

A) nemůže to nepomoct růstu hospodářství...
B) nemůže to nepomoct popularitě mezi proletáři
C) s vracením pučených peněz netřeba si dělati starosti. Jak říká sosálista Paroubek - STÁTNÍ DLUHY SE SPLÁCET NEMUSÍ.

Tak v čem je tedy problém? V ničem..... Jenom v tom že jste zapšklý skuhravý kugluf....

Žádná rocket science - sosálistická budoucnost je skvělá.....
13. 12. 2013 | 20:28

šašek z Jihlavy napsal(a):

Yosif K
Na druhé straně by bylo dobré přiznat, že bez těch proletářů byste si ani neuprdnul. Nejste náhodou Žaluda, nebo aspoň žalud?
13. 12. 2013 | 22:13

Sláma napsal(a):

Autor jen papouškuje naučené fráze ze zastaralých učebnic.
Asi málo kdo věří nejapným výmluvám Singra (Sígra?) a jeho party.
Je s podivem, že v Česku banka přistoupila ke znehodnocení měny právě v tuto dobu - že by chtěla lidem "osladit" vánoce?
Spíše je za tím ten Kellner. Kdo by si nechtěl přividěl nějakou tu muliardu navíc. Zvláště, když má roční plat jen slabých 4,5 mil. Kč, že?
13. 12. 2013 | 22:21

Sláma napsal(a):

propagandistické oddělení TOP09, zvané Yosif K. zase perlí. Větší snůšku hloupostí a nesmyslů jsem už dlouho nečetl. Zcela to ilustruje primitivismus členů a funkcionářů TOP09.
Zato jsem četl knihu Allena Greenspama: The Age of Turbulence: Adventures in a New World, ve které kritizuje pravicové prezidenty Reagana a Bushe juniora, že velkým tempem zemi zadlužovali, zatímco levicový prezident Clinton Ameriku oddlužoval.
Prostě to, co tvrdí Yosif K. není pravda - neplatí, že by levice zadlužovala a pravice oddlužovala. Ostatně, platí to i u nás - nejvíce zemi zadlužil Kalousek.

Mimochodem - nemá náhodou dnes službu Gazdík? Jeho intelektu by to dílko odpovídalo!

Faktem je, že Kalousek u nás krizi uměle vyrobil. Už před třemi lety jsem zde psal o tom, že Kalouskova opatření mohou vést k deflaci. Kdyby byli Singrovci dobrými ekonomy, mohli to vědět už před těmi třemi lety také.
Kalouskova neschopnost protáhla krizi od roku 2009 až do roku 2013, to je celých pět let. To je opravdu výkon hodný velmistra. V mezidobí byl v okolních zemích velice solidní růst, rostl nejen HDP, ale i kupní síla obyvatel.
U nás klesá nejen HDP, ale i reálné příjmy, o kupní síle ani nemluvě. Nejhorší to je s disponibilními příjmy - Kalouskova vláda zcela rezignovala na regulaci přirozených monopolů, takže např. v letech, kdy byl celý stát v krizi, rostly příjmy ČEZ rekordním tempem.
13. 12. 2013 | 22:35

dd napsal(a):

Váš článek dostatečně "okomentoval" prof. Zelený. Není třeba k tomu nic dodat.
13. 12. 2013 | 22:38

kolťák napsal(a):

Tak jsem se docela s chutí zachechtal.Hlavně na závěr,kdy autor cituje nejspíš svůj veliký vzor,taťku Klause.Totiž ten žblebt o světýlku na konci tunelu.Vopravdu už nic lepšího by nebylo,než snůška teoretických kydů z poněkud prastarých učebnic ekonomie?
13. 12. 2013 | 23:16

Maximus napsal(a):

Yosife K.

Vy jste fakt asi na hlavu. Co vám vadí na obyčejných lidech proletářích vy hlavo? Bez obyčejných lidí, kteří dělají za malý a často nuzný peníz by jste nespláchnul ani to vaše ho..o na WC a to nemluvím o miliónech lidí co denně musí třeba točit volantem, vykládat bedny s materiálem a dělat tisíce a tisíce drobných obyčejných, ale pravidelných prací, bez kterých by se lidská společnost hodně rychle zastavila a my všichni se vrátili k oštěpům a lukům a do jeskyní. Napřed bychom se museli, ale zřejmě povraždit. Všechno co jste se naučil vás naučili ostatní lidé a jen málo z nás vyvolených k tomu něco nového přidá a tak lidské poznání se vrší po krůčkách současně ve všech oborech a vše je na sobě závislé. Vy přidáváte jen zášť a podivnou nenávist a netuším, kde se to ve vás bere. Asi vám proletáři někdy srovnali fasádu, že? Desítky let jsem přicházel do styku se spoustou lidí různého vzdělání a pracujících na různých postech, někteří opravdu byli či jsou vyjímeční a zjistil jsem, že často intelektuální kingové, kteří umí ve svém oboru hodně jsou často v jiných situacích naprostá nemehla. Zkrátka lidská inteligence a um je hodně rozptýlená mezi lidmi a každý něco umí a zná a kvalitu lidí je třeba posuzovat ve větším záběru. Vedle znalostí a schopností je tu i třeba morálka a tu poznáte např. v případě nouze, kdy vám pomohou právě ti obyčejní a neznámí lidé. Poznal jsem to třeba při autonehodách, kdy obyčejní lidé se zachovali jako skutečníí hrdinové a nemuseli tak činit. Kdysi mi děda řekl, ber si z lidí kolem sebe vždy to lepší co v nich je!
Jinak jedinec je bez ostatních lidí nic a zkuste si představit, že jste na světě sám a měl byste k dispozici vše co byste si zamanul popř. byste na světě byl jen s hrstkou svých známých, ale vše by bylo bez ostatních lidí? Jak by se vám ten svět líbil? Asi by vás to za nějaký čas přestalo bavit. Vše co děláme je v jisté interakci s ostatními lidmi a vše co děláme, děláme pro sebe a pro své bližné osoby, ale současně tak nějak vždy podvědomě či někdy vědomě vše srovnáváme s ostatní lidskou společností. Nafoukanost některých lidí na ostatní, je naprostá ubohost a svědčí to o tom, že dotyčný je zřejmě duševně nemocen. Jeden takový nemocný byl svého času dokonce i na Pražském hradě.
..........

K blogu.
Slabota a autora si škrtám ze seznamu těch, které budu příště číst. Zřejmě pro něj platí to, co pro Yosifa K. sebestřednost a negativní vliv prostředí, ve kterém se pohybuje na jeho reálný pohled na společnost a rozhled odpovídající stavu společnosti a jejím potřebám. Zřejmě by mu pomohla dočasně práce v normálním prostředí, aby si srovnal priority. Vždy když přijdu do styku s mladými kravaťáky a pipinami z jejich okolí v bankách a pod. institucích, tak se musím často smát jejich chování a jejich řeči jsou legrační a musím se ovládat, abych se nesmál. Oni si na něco často hrají a za nějaký čas mají pocit o své výjímečnosti. Naštěstí to neplatí paušálně.
14. 12. 2013 | 02:59

Pompeius Magnus napsal(a):

vláda, která nic nedělá, neškodí a je ve svém důsledku veřejnosti prospěšná. Z tohoto pohledu je Rusnok dobrodinec. Naopak ČNB, která jedná, poškozuje a ochuzuje občany své vlastní země - Singer je tedy jasně padouchem roku 2013. Asi by takhle malému městskému státu Pražské republice, stačil jeden prezident, pětičlená vláda a dvaceti - členný jednokomorový parlament. Vše ostatní je vyhazování peněz.
14. 12. 2013 | 10:06

Roman napsal(a):

Teď se budou stanovovat nová ministerstva.Rozhodně by mělo vzniknout ministerstvo boje proti podvodu!Po roku 1989 zachvátilo Českou republiku obrovské množství podvodů !Na to občané ze socialismu nebyli zvyklí,a tak se zde dařilo mnoha jestřábům.Začalo to různými fondy,kdy představitelé vybrali od občanů obrovské množství peněz,naslibovali jim jejich bohaté zhodnocení a pak s penězi utekli.Pokračovalo to kampeličkami,zde manažeři okradli 90 000 občanů mnohdy o jejijich celoživotní úspory !Pokračovalo to H-systémem atd.atd.!!Toto ministerstvo by působilo jak preventivně tak by vyšetřovalo zločiny minulosti.V prevenci by se zasadilo o nový loteriní zákon,ve kterém by byo zakotveno,že společnosti provozující číselné loterie NESMÍ znát vsazená čísla sázejících !Dnes je znají,co byly zavedeny terminály.Je třeba také zkoumat zda Sazka nepáchala zločin nepoctivého losování :Možná se o tom dovíme,až dostaneme Hušáka na detektor lži!Je prý již na něho podáno trestní oznámení a tak policie by mohla mít volnou ruku !
14. 12. 2013 | 11:21

Yosif K napsal(a):

šašek z Jihlavy napsal(a):
Yosif K
Na druhé straně by bylo dobré přiznat, že bez těch proletářů byste si ani neuprdnul. Nejste náhodou Žaluda, nebo aspoň žalud?
13. 12. 2013 | 22:13
Všechny skupiny obyvatestva které se živí legálně a které nepodvádí jsou k něčemu dobré a měli by být si bratry a sestrami. Proletáři, OSVČ malopodnikatelé, velkopodnikatelé, střihači kuponů, uklízečky, popeláři, rolníci, akcionáři bank, různí makléři, marketingoví odborníci, spekulanti s nemovitostmi, spekulanti s obilím, dokonce v ojedinělýcuh případech i socalističtí politici a chytrolíni - pokud nejsou moc socalističtí a nesnaží se splnit co naslibovali......
14. 12. 2013 | 15:36

Yosif K napsal(a):

Maximus napsal(a):
Yosife K.

1)Vy jste fakt asi na hlavu. Co vám vadí na obyčejných lidech proletářích vy hlavo?
2)Bez obyčejných lidí, kteří dělají za malý a často nuzný peníz by jste nespláchnul ani to vaše ho..o na WC a to nemluvím o miliónech lidí co denně musí třeba točit volantem, vykládat bedny s materiálem a dělat tisíce a tisíce drobných obyčejných, ale pravidelných prací, bez kterých by se lidská společnost hodně rychle zastavila a my všichni se vrátili k oštěpům a lukům a do jeskyní.
3) Napřed bychom se museli, ale zřejmě povraždit. Všechno co jste se naučil vás naučili ostatní lidé a jen málo z nás vyvolených k tomu něco nového přidá a tak lidské poznání se vrší po krůčkách současně ve všech oborech a vše je na sobě závislé.
4) Vy přidáváte jen zášť a podivnou nenávist a netuším, kde se to ve vás bere.
KONEC CITATU.
AD 1) NA PROLETÁŘÍCH MI NEVADÍ BŮBEC NIC, JE MI VŠAK NA BLITÍ ZE LHÁŘŮ KTEŘÍ OBLBUJÍ PROLETÁŘI ŽE LEPŠÍ BUDOUCNOST SI LZE KOUPIT NA DLUH NA 100%. To není pravda, ani soukromníkúm projekty na dluh někdy nevyjdou. U státních peně ze je téměř jisté. Rudí byrokrati vyhazují do vzcduchu peníze vydřené z proletářů ve propěch proletářů. Jak to asi dopadne? Na 99% to dopadne jako u falešných obhájců proletářů tzpu KOTT PANCOVA RATH.
ad 2) nebojte se já jsem také manuelně pracoval - na stavbách, půl roku ve strojírenské fabrice u nýtovačky, na nočních směnách na balíkové poště ve 25 stupnových mrazech atd atd atd.
ad 3) souhlas....
ad 4) nechápete humor, jste moc citlivý suchar..... proč si myslíte že přidávám pozdrav Avanti popolo? Že to dělám z nenávisti?
14. 12. 2013 | 15:57

šašek z Jihlavy napsal(a):

Yosif K
Nemusí být nutně bratry nebo sestrami. Stačí, když to bude na bázi já pán, ty pán.
Ta parta, co umožňovala tak dlouho zlodějny si to upravila na Já pán, ty kmán, a za zpěvu "Už máte co jste chtěli" nasírali tak dlouho, až je voliči vykopali od moci. A to ještě dopadli moc dobře.
S individuy, jakm jste je jmenoval ( akcionáři bank, různí makléři, marketingoví odborníci, spekulanti s nemovitostmi, spekulanti s obilím) bych měl nerad něco společného, to jsou ty žáby na prameni, keré ožebračují obyvatele této země.
Ale chápu, že exprimátor Svoboda by s nimi šel krást koně, v tom by se možná osvědčili.
14. 12. 2013 | 20:13

zachránce národa a státu napsal(a):

Způsoby jakým guvernér ČNB začal uměle likvidovat naši národní měnu je nehorázný a hraničí s trestním činem ohrožení národního hospodářství a vlastizrady. Dokonce se guvernér a jeho nohsledi chlubí jak úžasné výsledky dosáhli, že „jejich“ vývozci zvýšili obraty o cca 18%. Jsou to hezké údaje možná i pravdivé , ovšem jenom pro vylepšení obrazu naší ekonomiky k pozdějšímu přijetí EURA či pro splnění nějakých podmínek růstu HDP Česka pro zvědavce z EU. Ne však o tom jaký přínos čistý zisk – ve formě daně přistane do státního rozpočtu.
Jednotlivci od vývozců si určitě polepšili jak výší tržeb, tak i jednoduše získánými zisky /umělou likvidací kurzu měny/. Ano bohatnou. Jenom 13 000 firem dokonce i se státní účastí „propírá“ zisky přes daňové ráje. Poctivých je málo, finančák je nekontroluje. Nezaměstnanost, ale roste ještě více, firmy nemají na platy či je snižují. Přijetí EURA s předpokladem cca v roce 2017 je asi potřebné, ovšem ne v kurzu české koruny vůči EURU, a ten může být i třeba 34 : 1 , jak se o tom v médiích i TV vyzpovídal pan guvernér, že českou korunu bude devalvovat dle potřeby i několikrát /zřejmě podle toho jaké papírové výsledky mu budou vyhovovat při předkládání EU nebo našim vůdcům/.
Co je ovšem podstatné. Nesmíme dovolit, aby poškozoval stát a už vůbec ne více než 9 milionů českých poctivých občanů, kteří těžce musí makat na své živobytí. Abychom se mohli přiblížit výší mezd v Eurech ve vztahu k trochu vyspělejším zemím.
Kam nás likvidace kurzu české koruny dovede s předpokladem zavedení Eura v roce 2017? V té době už Euro může být na kurzu 34 Kč za 1 Euro. Když tedy jste měli cca v roce 2008 – 2012 plat 24000Kč čistého, tak byste měli po přepočtu plat cca 1000 Eur. Při stejném platu, /neboť určitě vyšší nedostanete spíše měnší,krom tedy těch vyvolených co si určují platy,odměny a odchodné sami/ 24000Kč kdy dojde k výměně koruny za Eura při kurzu 34:1 budete mít plat ne 1000 Eur ale jenom cca 700 Eur!!! Takže se vrátíte do doby, tak pár let po revoluci 1989. Vám to nevadí? A co důchodce jak zaplatí své výdaje. Průměrný důchod je ani ne 10500Kč tzn. ještě v první půli roku 2013 bylo Euro 25Kč takže vyjádřeno v Eurech cca 420 Eur , po výměně měn dostane důchodce za stejný důchod nebo teda o valorizaci možná pár korun vyšší/ 10 800Kč/ 320 Eur!!! A úspory v bankách, pod polštářem nebo penzijní spjoření co jste si našetřili, např. 100.000Kč za to byste měli před pár měsíci 4166 Eur, po výměně měn jenom 2941 Eur. Takto se necháme okrádat? Naopak kdyby nebylo zásahu guvernéra ničením hodnoty české koruny Euro by bylo dnes již na úrovni méně než 24 Kč neboť ekonomika zatím není na dně. I po jeho zásahu koruna dokázala na trhu posilovat . On to ale nedovolí a opět ji chce zlikvidovat. Nám jde o to , abyste měli Euro ne za 34Kč v době výměny , ale nejlépe za 20 Kč!!! Abychom se platy a tím co jsme si našetřili přibližovali alespoň trochu vyspělejším zemím, a ne Kubě nebo KLDR. Takže i obyčejný důchodce by měl v době předpokládané výměny měn ne v průměru 320 Eur, ale 10.800Kč:20= 540 Eur!!! A to se týká každého poctivě pracujícího člověka v této zemi!! Policistu, bagristu,úředníka, soudce, uklízečky...jejich platy a úspory by jeli nahoru podobným propočtem. Panu guvernérovi jde o to, aby zlikvidoval poctivé občany o jejich platy a úspory?! Toto si necháme líbit? A stát by na splátku dluhu v Eurech vydal na 1 Euro jenom 20Kč a ne 34Kč?
Guvernér dostal od nějakých podobně vychytralých Angličanů cenu guvernér roku. Jasně vždyť jim to vyhovuje . Oni by od něj klidně brali kdyby byla koruna devalvována na 100 Kč za Euro. Jak by se pak Angličanům a jiným zde hýřilo v barech a salónech, a levně nakupovalo. Spíše by měl dostat Leninovu cenu za plánování jak zničit hodnotu české koruny, plánovaně a uměle. Ne tržním pohybem na trhu měn. Toto je kapitalistický způsob plánování nebo záměrná likvidace měny, státu a občanů?!
K této tragedii samozřejmě musíme přičíst škody pro občany abnormálním zvýšením cen veškerých výrobků a služeb. Vyzývám odpovědné politiky,úředníky a všechny co můžete zabránit tomuto zločinu proti státu a jeho občanům čiňte okamžitě!
15. 02. 2014 | 22:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy