Proškrtat se k prosperitě lze

09. 10. 2010 | 10:31
Přečteno 5796 krát
Socialistické myšlení (dnes si raději říká levicové, když ztratilo soudruhy), to nemá nijak snadné. Argumentovat politicky se jaksi ostýchá, bohatým brát a chudým dávat už dávno nezní tak dobře a pomáhat sociálně slabším (o skutečně chudé tu už dávno vůbec nejde, to jsou buď cizinci, bezdomovci nebo výjimečné případy), při častém, ba téměř pricipiálním zneužívání dávek, je také problém.

A tak musí být dvoudomá socialistická motivace – závist vůči bohatým a péče (za cizí peníze) o chudé – zákrývána ekonomickou teorií, čili pseudovědou.

Užasné extempore v takovém oboru předvedl M. Pecina (LN 5.10), který na příkladu zdanění bohatých vysvětluje ekonomickou teorii. Když rozdělíme zisk firmy (musí být malá a velmi výdělečná) tak, aby každý zaměstnanec dostal 250 000 korun a mohl si koupit fabii, vznikne potřebná spotřeba, řekněme 20 ti zaměstnanců, když ale ponecháme 5 miliónů kapitalistovi, koupí si drahý vůz zahraniční výroby a HDP nám moc neporoste. Příklady jsou jistě zavádějící, v tomto případě ovšem záměrně.

Proti sobě dnes nestojí hrstka boháčů a armády chudáků, kteří nemají ani na auto. Už předpotopní kapitalista Henry Ford dobře věděl, že si dělníci musí na jeho výrobek vydělat, aby vznikla masová výroba. Chceme-li vidět jak funguje princip poptávky a nabídky na pracovním trhu, podívejme se na graf růstu mezd za poslední dvě desetiletí. Odporných miliardářů máme snad méně než příslovečného šafránu. Bohatší střední vrstva, nad pouhý milionový hrubý příjem ročně, tvoří jen pár procent. O co tedy vlastně jde?

Je to jednoduché. Pecina chce ospravedlnit a teoreticky zdůvodnit potřebu byrokratického přerozdělujícího údajně sociálního státu, jenž by tržní princip draze nahradil. Chce obhájit tu věčnou parazitickou třídu, která vytváří stále nové a nové ideologie na obranu své nafouklé existence (množí se totiž dělením). My nemáme třikrát více požárů, zločinů a dětí. My máme jen třikrát více hasičů, policie a učitelů, o úřednících nemluvě. Těch máme od převratu desetkrát tolik. Pecina dokonce v krkolomném záporu přiznává i její třídní charakter, když říká, že „pravice chce uplácet snižováním mezd státních zaměstnaců své příznivce,“ což obráceno na ruby znamená, že úředníci volí socialisty.

Na konci svého teoretizování nás proto varuje, že všichni zchudneme: „Snižování mezd státních zaměstnanců (a zvyšování DPH) atd… zasadí ekonomice ránu.“ Ponechme stranou opravdu nešťastné zvyšování daní. O státní zaměstnance tu jde. Jenomže kdo je platí? Soukromý sektor z daní. Jak přispívají k růstu HDP. Tím, že jsou nutní!!! Ano, jsou absolutně nezbytní, ale jen do jisté míry, do optimálního počtu. A tady jsme u druhého tržního principu: každý přebytečný nebo přeplacený státní zaměstnanec poškozuje ekonomiku. Tudíž každé snížení platů a počtu, námi, tou produktivní ekonomikou placených zřízenců (geniální český výraz) okamžitě zvýší HDP, čili hospodářství naopak okamžitě poroste.

Je tak těžké pochopit, že přemíra vydržovaných zaměstnaců je příšerný luxus, jenž nic nepřináší, naopak stojí peníze, jež by se jinde otáčely, že tenhle flonc především způsobil státní deficit?

Ano, je. Zvláště pro toho, kdo chce dělat politickou kariéru založenou na starosti o chudé a závisti vůči bohatým. Naštěstí dnes tenhle populismus už tolik neplatí. Buďme však spravedliví, vždyť ani reformní vládě se snižovat byrokracii moc nechce a hledá cestu menšího odporu, hledá, kde by jaké zdražila poplatky na její udržení. Odnesou to důchodci a postižení. Zřízenci jsou totiž věční!

LN 7. 10. 2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Skeptik napsal(a):

Pan Tomský patří k nejprimitivnějším blogerům na tomto serveru. Jeho vytrvalý principiální postoj, že jediná spravedlivá alternativa společenského vývoje je kapitalismus konce devatenáctého, by mohly být k smíchu. Ale není. Pánové Tomští se po mnohaletém ohlupování společnosti chopili v ČR moci a pochod začal. Zatím jen směrem ven z civilizované Evropy směrem do Asie, ale podle všeho jim to stačit nebude ?
09. 10. 2010 | 10:46

Vico napsal(a):

Já na rozdíl od Skeptika bych nebyl na autora až tolik přísný stran jeho "vytrvalého principiálního postoje".

Být jeho advokátem, v závěrečném návrhu bych k jeho dobru uvedl:

- Můj mandant svou ideologickou flexibilitu již projevil opakovaně. Například není striktně proti daňovým výjimkách. U knižního velkoobchodu a nakladatelské činnosti naopak navrhoval daňové zvýhodnění.

- Slovutný soude, porovnejte články mého mandanta, které byly napsány pro Lidové noviny s těmi, které byly napsány pro Právo. Na první pohled byste neřekli, že je psal tentýž autor.

Jeho ideologie je prostá - rozpočtová odpovědnost.

Být rozpočtově odpovědný a mít se dobře znamená dopřáti kapitalismus jiným a socialismus sobě. A chce-li se mít tuplem dobře, je dobře, být s každým zadobře/Právo, Lidové noviny/.
09. 10. 2010 | 11:02

Targus napsal(a):

To Alexander Stachanov Tomský:

Vážený soudruhu Stachanovče, napsal jste:

"podívejme se na graf růstu mezd za poslední dvě desetiletí."

Položím Vám otázku hodnou idiota:
Proč se při pohledu na tento graf nesmím dívat zároveň na graf růstu cen za shodné období?
09. 10. 2010 | 11:07

jenicek napsal(a):

Drahej Targusi klidně se koukej, ceny rostly pomaleji.
09. 10. 2010 | 11:14

mb napsal(a):

Tomskej, vodkud ste vyhrabal, že máme 3x víc hasičů, cajtů a učitelů ?

( a 10x víc úředníků ?)

Státní zaměstnanci = parazitická třída ...

Tomskej a to si říkaj křesťan ??
09. 10. 2010 | 11:14

Skeptik napsal(a):

To Vico
Nevím zcela jistě, které části páně Tomského máte namysli, když hovoříte o rozpočtové zodpovědnosti. Nesmyslné snižování příjmů rozpočtu to asi nebude.

V rétorice pánů Tomských se prostě objevují stále stejná schémata - věci desítky let běžné v civilizované části světa stávají se u nás nespravedlivé až zločinné.

Například progresivní zdanění – u nás je to nespravedlivé trestání schopných a úspěšných, jinak téměř všude mnoho desetiletí samozřejmá věc, vyrovnávající nerovnoměrnosti, s nimiž si pracovní a komoditní trh neumí poradit.

Budeme tedy vyučovat USA, Němce, Rakušany, Angličany, Japonce … atd. že jsou nespravedlivá socialistická individua, která se řídí závistí k jejich bohatým spoluobčanům ? Proč se tedy vůbec s těmito hnusnými socialisty paktujeme. Proč nevystoupíme z NATO a neuzavřem „sojuz“ s Ruskem, kde to na rozdíl od dekadentního západu už pochopili a rovnou daň zavedli ?

A tak se dá pokračovat v mnoha dalších příkladech. Včetně shora uvedeného snižování příjmu rozpočtů (tj. především snižování korporátních daní a odvodů), za což budu zcela jistě označen za socana a gaunera čekajícího s otevřenou dlaní, až mu z cizí peněženky (uspěšného a schopného) kápne nějaký peníz.

Jenže to je přesně ono – v civilizovaném světě je běžná mnohem vyšší složená daňová kvóta (ať tady zase někdo neargumentuje jednotlivými typy daní a odvodů). Bez daní které se alespoň blíží civilizované úrovni můžeme skonči skutečně leda v Asii (teda v lepším případě).
09. 10. 2010 | 11:18

mb napsal(a):

proškrtat se k prosperitě lze ... krychle probuďte se , čtverce existují ...
09. 10. 2010 | 11:19

student napsal(a):

"přemíra vydržovaných zaměstnaců je příšerný luxus,"
Tak proč máme obecní policii?
Proč vydržujeme celníky ?
Proč máme úřady práce i sociální odbory ?
09. 10. 2010 | 11:22

hofman.jan@post.cz napsal(a):

je zajímavé, když příléhavý popis problému od p.Tomského vyvolá zase kupu doševního zoufalství. to, co popsal p.Tomský je holá realita. zvláště poslední odstavec je slovo od slovo dnešní doba. závist a nenávist vůči schopným, kterou produkuje dnešní levice skončí za 20 let nenávisti mezigenerační. stejně jako u levice byl třídní boj a rovnostářství nahražen nacionalismem a regulacemi všeho druhu. takže ať žije závist a vyšší výplaty ve veřejním sektoru, bude to super.
09. 10. 2010 | 11:24

mud.. napsal(a):

to skeptik:
Aniž si to prosím uvědomujete, tak vaším příspěvkem jste "nechal" vzniknout novým deseti přívrženců FSČM (Fašistická strana Čech a Moravy). Budoucí parlamentní strana bude oponenturou podobných mystifikátorů, fatasmagorů apod. Tzn. Stádovosti dutých sudů. FSČM nemá ve své ideologii násilnickou povahu. Její zbraní bude duševní izolace podobných hň-pů. Věřte, mozková plasticita je v převýchovných táborech tvrdou řeholí. Zkuste už zde na občansko-obecném serveru duševní převýchovu!
09. 10. 2010 | 11:32

MirekS napsal(a):

Pane Tomský,
"pravolevé" vidění světa je přežitek, který k ničemu nevede. Koukejte, do jaké situace to přivedlo parlament. Názorná ukázka urvat absolutní moc jednoho názorového proudu v dlouhodobé perspektivě. A jste bláhový, jestli si myslíte, že máte absolutní pravdu...

Zdraví

MirekS
09. 10. 2010 | 11:33

KAteřina napsal(a):

Autor je mimo. Mnoho lidí, hlavně venkovanů, pro které by auto skutečně bylo dopravním prostředkem a ne fetišem, nemá na auto. Významným důvodem je poplatek na podporu automobilového průmyslu vyžadovaný při registraci starších aut, který Martin Bursík, oblíbenec obyvatel velkých měst, zavedl pod krycím názvem "ekologický".
09. 10. 2010 | 11:34

Luba napsal(a):

Pane Tomský,
definujte zřízence!

Je to člověk, který se jako silně stresovaný a finančním úřadem naháněný pracovitý zaměstnavatel občas ve snaze o reset nezřízeně zřídí?

Nebo je to ošetřovatel, který Vám bude, v ústavem garantovaném stáří, měnit pleny?
09. 10. 2010 | 11:36

vojnov napsal(a):

Lide povstaň, pan Tomský, promluvil. Vzhledem k tomu, že je sám představitel "věčné parazitické třídy", je jeho filipika legrační.
09. 10. 2010 | 11:40

MirekS napsal(a):

Dovětek:
Ano, těch bohatých je tu málo, když Ti boháči už jsou dávno "za kopečkama". Jen pro připomenutí Ti nekřiklavější: Kožený, Krejčíř, Pitr ... a jaký daně nám tu, panečku, zanechali. Z toho ten zřízenec ještě "nějaký ten pátek" vyžije.
Takže klapky z očí! A procitněte. Já vím, když ono to jde hrozně těžko...
Zdraví

MirekS
09. 10. 2010 | 11:43

Skeptik napsal(a):

To Hofman

Levice šíří nenávist – přesně o čem píšu. Zaběhané schéma bez skutečného obsahu.

Vždy totiž argumentačně skončíte tím, že tu nenávist šíří levice tím, že požaduje to, za co tady lidi v 89 cinkali klíčema, tj. znovu opakuji, věcmi v civilizovaném světě běžné.

Napište mi prosím, co požaduje česká levice nespravedlivě nenávistně navíc (daně, sociální systém, zdravotnictví atd.), než je považováno za normální např. v Anglii (ale pokud se cítíte, můžete třeba popsat rozdíly i s Francii, nebo nedej bože s Finskem).

Levici samozřejmě nemyslím extremisty jako jsou komunisti, ale např. naši standardní (vámi tolik oblíbenou) zločinnou ČSSD.
09. 10. 2010 | 11:45

Pepa Řepa napsal(a):

Proškrtat se k prosperitě lze....říká autor.

No nevím. Proškrtat?
Ale kdybych vypustil R a T a dodal U, tak bych tomu uvěřil.
09. 10. 2010 | 11:56

Skeptik napsal(a):

To mud.

Exkurse do vašeho duševního světa přeludů mně jaksi argumentačně neuspokojila. Myslím si sice, že jste jen včera přebral a vaše urážky na mou osobu pramení z potřeby dostat se z deprese. Ale přece jen učiním pokus. Třeba z vás něco smysluplného vypadne.

Čím konkrétně můj příspěvek přispěl vaší straně k náboru nového členstva.
09. 10. 2010 | 11:58

Okurka napsal(a):

ad MB: My skutečně už dnes máme více státních zaměstnanců než bývalé "socialistické" Československo.

Až se nutí otázka k čemu je všechna ta drahá elektronika, když je potřeba ještě více lidského materiálu.

S Tomským nesouhlasím bez výhrad: Klidně ať má hasič 30 čistého nástupní plat, ALE ať jich je půlka!

O úřednících nemluvě! Komanči vystačili s jedním pracákem na okresní město (tak jako dnes se zabývali pouze evidencí).

Dnes má pracák každá obec, co má radnici a policejní služebnu!

Takže škrtat ano, ale na počtech. Platy netřeba škrtat, proti západnímu sousedu jsou už dnes čtvrtinové.
09. 10. 2010 | 12:07

mb napsal(a):

jeden ze zástupců parazitické sociální třídy píše Miroslavu Mackovi ...

( v tomhle je tresť dnešních sporů ... politická garnitura nechala vyrabovat stát na korupci a předražených obecních zakázkách pro spřátelené firmy ... ale odskáče to ´erár´, na který po zlodějnách nebudou peníze ... aneb řeže se snadněji tam, kde se lidé nemohou bránit ..... vysoce specializovaná sestra chce jenom ´slušně žít aby to bylo k žití´)

http://www.lidovky.cz/kdo-s...
09. 10. 2010 | 12:09

Rod napsal(a):

V ekonomii platí jednoduchá a krásná poučka:
Společnost je postavena před rozhodnutí mezi efektivností a rovností. Čím budeme víc prosazovat rovnostářství (nivelizaci mezd, zvyšování daní a pod.), tím budeme méně efektivní (např. menší HDP). Každý ať si vybere co je mu libo a ať podle toho volí svou stranu.
09. 10. 2010 | 12:12

stále rebel napsal(a):

To je nářez hlouposti a demagogie.

Pane Tomský, spravedlivý byznys je ten, na kterém se strany dobrovolně dohodnou. Spravedlivý ekonomický řád je ten, který si občané demokraticky vytvoří. Tedy pokud hrstka oligarchů společně se zkorumpovanými politiky vnutí společnosti takový ekonomický řád, který vyhovuje především těm oligarchům a nevyhovuje lidem, tak to znamená, že ta hrstka parazituje na ostatních. To, že lidé chtějí napravit fungování systému tak, aby byl systém spravedlivý není o tom, že by chtěli někoho okrádat, oni chtějí jen spravedlnost. Placení daní je součásti nastavení parametrů a pokud si někdo myslí, že mu patří jen zisky, které mu společnost pomáhá vytvořit a placení daní je okrádání, tak by se měl odstěhovat na neobydlený ostrov, kde jej nikdo nebude okrádat a on bude moci ukázat, co skutečně umí. Všichni tito křiklouni, kteří vykřikují, že je společnost okrádá, by se rychle vrátili do společnosti, aby je ta, podle jejich slov, okrádala, ale ve skutečnosti proto, aby oni mohli parazitovat na těch ostatních.
09. 10. 2010 | 12:14

stále rebel napsal(a):

A pokud jde o škrtání

ČR potřebuje státní investice pro budoucnost, nikoliv finanční škrty
http://www.blisty.cz/2010/6...
09. 10. 2010 | 12:20

Okurka napsal(a):

ad ROD: Nesmysl, pak by bylo vyloučené, aby země severní Evropy byly výkonější než-li Afrika.

Mnohem nálehavější je, že všechny postindustriální ekonomy zaplácavají děti exdělníků do státní správy. Řecko je extrém, ale stejnou cestou se už dávno vydaly i Spojené Státy.

Nejsou fabriky, ale jsou úřady. Západní společnost si od konce války vytrvale pěstuje úřednický proletariát.
09. 10. 2010 | 12:20

snowfox napsal(a):

stále rebel

"Spravedlivý ekonomický řád je ten, který si občané demokraticky vytvoří"

To je úplná blbost. Demokracie není zárukou ani spravedlivých, tím méně správných rozhodnutí. Stačí pohled do historie a netřeba chodit daleko.
Demokracie jednoduše umožňuje prosazení vůle většiny, nic víc a (spíš ovšem) míň. Tedy pokud funguje správně.
Pravda je, že přerozdělovací balast, který se na ni nabalil, její funkci (stejně jako naši ekonomickou situaci) rozhodně nezjednodušil.
09. 10. 2010 | 12:28

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Tomský, až na ten nadpis Váš příspěvek podporuji. Je dobře, že své názory dokážete také srozumitelně interpretovat.
Je logické, že se to nelíbí levicově smýšlejícím kolegům. Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.
09. 10. 2010 | 12:36

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Targus napsal: "Proč se při pohledu na tento graf (růstu mezd za poslední dvě desetiletí) nesmím dívat zároveň na graf růstu cen za shodné období?"

Já bych doporučil podívat se také na strmě rostoucí graf státního zadlužení, aby bylo každému jasné, jaký ta vychvalovaná životní úroveň je vlastně podvod, iluze, za kterou jen letos zaplatímě 60 miliard Kč na úrocích.

To je, jako kdybych nějakýmu chudákovi, co žije ze dne na den, PŮJČIL milion a tvrdil mu, že je vlastně milionář, tak ať si nestěžuje, nevděčník jeden socialistickej, nenažranej.

Docela se divím, že má dneska ještě někdo odvahu takovýmhle způsobem argumentovat. Netušil jsem, za jaké blbce nás pan Tomský má.
09. 10. 2010 | 12:38

stále rebel napsal(a):

Pro snowfox.
Ty nejsi liška, ty jsi osel a nečekej, že s tebou budu ztrácet čas.
09. 10. 2010 | 12:45

Tenco napsal(a):

To chce zvednout DPH u knížek na ...ehmm..tak, kde jen ten graf najít...už to mám - tedy na 32,5 % a bude zas dobře, Herr Tomski..eh pardon, tedy Tomský.

Ani se nestačej pořádně nabažit ČEZké Trojice a bude zase klid a pořádek.

Jo - že pak zchudnou ?

Nebojej, on ten Drábek není takový nelida, jak se dělá.

On jim na chleba a vodu nechá.

Ale bydlení maj doufám svý ?

No já jen tak, znaj to - státní kasa prázdná, ouřadové utřou hubu, soudy stojej za hovno, on jim v tom sporu s majitelem baráku nikdo moc nepomůže.
Ale mohlo bejt hůř.
Mohli by zvednout DPH i na ten chleba a vodu.
09. 10. 2010 | 12:57

Kateřina Amiourová napsal(a):

shodli jsme se s přáteli na otm, že parazita Tomského bychom rádi viděli někdy pracovtat, jestli to někd alespoň zkusil.
Podle článku to tak nevypadá. V hlavě vymeteno.
09. 10. 2010 | 13:05

slávek miloslav abrahám napsal(a):

jako ostatně pořád a pořád... na českých serverech... primitivové bez podpisu a bez názoru se pod sým nickem dokážou vyjádřit proti komukoliv...
autor blogu kavárenského povaleče s dýmkou :-)
09. 10. 2010 | 13:10

mud.. napsal(a):

to skeptik:
Čím konkrétně můj příspěvek přispěl vaší straně k náboru nového členstva.
Chcete-li na tomto občansko-obecném serveru diskutovat, je nutné nadsazovat. To beru. Napsat na pana Tomského tuto větu ...Pan Tomský patří k nejprimitivnějším blogerům na tomto serveru. Jeho vytrvalý principiální postoj, že jediná spravedlivá alternativa společenského vývoje je kapitalismus konce devatenáctého, by mohly být k smíchu.... může jen fanatický levicový běs. Proti levicovému "běsu" existuje jediná obrana. Stvořit pravicový "běs". Proto vznik FSČM. Ještě jsem neviděl, aby individualista pravicově smýšlející podlehl stádnosti názorů jako je tomu u vašich typů. Proč se establishment socanů stahuje na tento občansko-obecný server (Paroubek, Ráth, Zaorálek, Sobotka atd? Průzkum totiž zjistil, že se sem stáhla lůza stádnosti. To jsou lidské malé "špíny" národa (poražení z třesku roku 1989). Ta odpadní lidská "špína" za bolševíků praktikovala pro komunisty syndrom dutého sudu. Jak Bilak, Husák, Jakeš a jiní primitivové věděli, že jim vždy bude ozvěnou "dunění" prázdných sudů, tzn. pracující inteligence. Skeptiku, ty jsi typický socanský dutý sud. Jestli si ten sud neplníš, pošlu ti do "sběrného ústavu", DD, LDM, část zisku z mého podnikání.
09. 10. 2010 | 13:21

Tenco napsal(a):

Ještě k článku.

Ano, k prosperitě se lze proškrtat.

Tak , že ve volbách proškrtáme všechny dosavadní parlamentní strany a jejich marketingové klony.

O tom měl být článek. Ne o otrockém vidění světa skrzeva sliby zreformování nezreformovatelných.

Jdu. Již jsem se nechutností nabažil dosti.
09. 10. 2010 | 13:21

Tencokida Hnuj napsal(a):

ještě ale ad sociolog blogů v ČEZku , příslušník stádní lůzy (on sám se tak definuje - nemazat prosím !) mud...)rlant?)

Klaním se , Velký Mogule slušného konzervativně-občansko-demokraticko-liberálně-topnuladevítkového způsobu vedení diskuze.

Doložte to prosím čísly - ty Vaše soukromé "výzkumy" ! Prosím.

A pokračujte ve svém výchovném procesu.

Já miluji tento druh humoru.

Prodáváte též odpustky za tyto hříchy ?
Tedy za to, že ten či onen napíše blog, či uveřejní komentář ?

Vzal bych dva tucty.

Jeden nikdy neví.
09. 10. 2010 | 13:27

hovorka11 napsal(a):

Alexander Tomský je jeden z nejslabších blogerů. Bohužel je úplně mimo (možná je účastník svobodného a tržního rozdělování vybraných daní, jinak si ten článek nedovedu vysvětlit).
Že máme přebujelý aparát ví ale všichni.
09. 10. 2010 | 13:32

Targus napsal(a):

To jeníček:

Možná Vám, jeníčku, kteří jste kradli jak straky, lhostejno jaké barvy. Kdybyste se ráčil obeznámit nikoli se mzdou průměrnou, alebrž mediánem mezd, který přináší poněkud jiný obraz o rozložení toků oběživa, neplácal byste takové kraviny. Tak jste tady za hlupáka.
Operovat s průměrnou mzdou, pod kterou je 70 a více procent ekonomicky aktivního obyvatelstva, vzbuzuje útrpný úsměv.
09. 10. 2010 | 13:37

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Je to stejně zvláštní situace: KDU-ČSL prohrála volby na celé čáře, lidovci se nedostali ani do parlamentu, ale de fakto exekutivu plně ovládli: P.Nečas je katolík, M.Kalousek je katolík, K.Schwarzenberg je katolík ... V tisku jim přizvukuje A.Tomský, taky katolík.

Kalousek se Schwarzenbergem je, jak známo, ten vyděračský tandem, který před dvěma lety vyjednal na 60 let dopředu, že budeme katol.církvi platit jak mourovatí - v průměru několik miliard ročně (!!!), čímž se z té organizace stane bezkonkurenčně nejbohatší a tudíž i nejmocnější politický subjekt v ČR. Máme se na co těšit!

Mimochodem, před několika dny proběhla v tisku zpráva, že "Vláda si chce půjčit téměř 275 miliard korun". To je mi ale náhoda, pokud si dobře vzpomínám, tak ta suma pro vyrovnání s církvemi činila také kolem 270 miliard, takže je jasné, odkud vítr vane, a že se lidovci prostřednictvím Kalouska a Schwarzenberga sanží urvat, co se dá, dokud jsou u moci, krize nekrize.

(Prý vláda rozpočtové ODPOVĚDNOSTI - ale ke komu vlastně. K České republice stěží. V r.2008 bylo důrazně upozorňováno na to, že katolíci ODMÍTLI dodat písemné podklady pro své výpočty, požadují něco, na co vůbec nemají nárok, takže nám v budoucnosti hrozí množství arbitráží; ještě v r.2005 prý souhlasili s 50 miliardami, o tři roky později využili k nátlaku Kalouska a Schwarzenberga a zvýšili své požadavky o 220 miliard. Takový husarský kousek snad nemá v Evropě obdoby.)
09. 10. 2010 | 13:38

Paterik napsal(a):

Je fatální omyl tvrdit, že škrty státních výdajů poškodí růst HDP. Stát může rozdávat jen to, co sebere soukromému sektoru na daních, nebo si to vypůjčí. Nic z toho ale nevede k tvorbě jakýchkoliv nových hodnot.
09. 10. 2010 | 13:56

Paterik napsal(a):

Kolemjdoucí:

Možná jste si nevšiml, že vyrovnání s církvemi by jednak obdlokovalo spoustu majetku, jednak by vedlo k tomu, že stát by už církve neplatil, jako to dělá dnes. Navíc 270 mld po dobu 60 let předstauje de facto jen 4,5 mld ročně plus je třeba vzít v úvahu inflaci, která se za těch 60 let slušně nakumuluje.
09. 10. 2010 | 13:58

Tenco napsal(a):

Ještě něco na uklidnění horkých hlav, které pochybují o tom, že jejich vzdělání či zdraví pro ně představuje nějakou hodnotu, o cestě do zaměstnání po chodníku či silnici ani nemluvě.

https://www.youtube.com/watc...
09. 10. 2010 | 14:01

Hladis napsal(a):

Pane Tomsky jste zase vedle a prekrucujete si fakta jak se vam hodi. Muzu se vesele zaradit do skupiny tech "uspesnych" a stejne povazuji vas blog opet za paskvil. Uz o tom rustu mezd nejspis operujete s prumerem coz je zavadejici a nezahrnujete rust cen a inflaci. Stejne jako o autu. To si pane Tomsky lide vetsinou kupuji tim ze si na nej pujci. Mozna jste si nevsiml ale cela spotreba je postavena na pujckach at se jedna o byty, auta a vybaveni domacnosti ,protoze lide proste nemaji na to zaplatit si toto vsechno na drevo. Kolik % lidi je uplne bez jakekoliv pujcky at jde o podnikani nebo o spotrebu ? Pokud by lide zacali kupovat jen to na co skutecne maji a pujcky by se zarazily hadejte co se stane. A hadejte co se stane pokud lidem s dlouhodobymi pujckami vezmete velkou cast prijmu ? Ja vam to povim spotreba pujde do kopru a s ni produkce vcetne pracovnich mist. Tim nechci rict ze zadluzovani je spravne jen rikam jak tento system v kterem zijete funguje a vase teorie je uplne vedle. Schvalne vy osobne jste uplne bez pujcek ? A jeste dotaz ,vite jak se u Forda pracovalo ? Schvalne jak dlouho by jste to vy osobne vydrzel.
09. 10. 2010 | 14:04

schlimbach napsal(a):

pane Tomský, smekám. Tolik demagogie v tak krátkém blogu se hned tak nevidí :)

k té vaší závisti na levici - domníváte se snad, že by ti oligarchové měli své miliardy, kdyby nebylo "socek", které pracují v jejich firmách? Kolik by asi takový oligarcha, pokud by pracoval sám svýma rukama u soustruhu asi vydělal miliard?

Je to o spravedlivějším rozdělení bohatství ve společnosti. Pokud budete preferovat stávající stav a jeho další zhoršování v neprospěch lidí práce, těžko se budete moci divit, že přijde den, kdy vás stejně jako vaše škrtací milce, stejně jak už se to v historii mnohokrát stalo, vyžene na ulici a všechno vám sebere. Pořád slyšíme dokola, jak se mají lidé poučit ze své minulosti. Vám a vašim milcům zřejmě historická zkušenost moc neříká, že?
09. 10. 2010 | 14:20

schlimbach napsal(a):

Paterik

takže výstavba silnic infrastruktury státu atd nevede k tvorbě nových hodnot? Toť mi novinka. Škrtání nepoškodí HDP? Toť mi také novinka. Nějak jsem si do dneška myslel, že všechno souvisí se vším :)
09. 10. 2010 | 14:24

Skeptik napsal(a):

To mud.

Děkuji za odpověď, ale že bych se dověděl něco konkrétního … Ne že by nebylo zajímavé, že jsem:

„fanatický levicový běs“, podléhám „stádnosti názorů“, jsem „lůza stádnosti“, „malá lidská špína národa“, „odpadní lidská špína“, „dutý prázdný sud“ a „socanský dutý sud“ (doufám že jsem nic nevynechal).

Takováto koncentrace nadávek v článku o rozsahu několika řádků je jistě hodna obdivu. Ale jak je u vás zvykem, konkrétní argumenty chybí a podle stylu psaní pochybuji, že kromě iracionálního víry v to co je dobré a co je zlé něco konkrétního víte.

Takže ještě jednou, děkuji za urážky a přeji příjemný zbytek dne.

No ještě něco. Když čtu váš laskavý pravicový příspěvek, vybaví se mi ono klišé o šíření nenávisti levicí (na který jsem již reagoval u Hofmana). Je vidět, že když se snažíte, umíte napsat velmi názornou ukázku pravdy lásky která zvítězí na lží a nenávistí …
09. 10. 2010 | 14:28

Paterik napsal(a):

schlimbach:

Pokud stavíte dálnice, které nejsou potřeba a jsou mnohonásobně předražené, tak skutečně netvoříte nové hodnoty. Nejde čistě o to, kolik peněz stát utratí, ale za co! Pokud stát vyháže peníze komínem, tak to HDP spíš oslabí než posílí.

Škrtání skutečně HDP nepoškodí. Nárůst HDP vytvořený posílenými státními výdaji je pouhá fikce. Je vykoupen neustálou kumulací státního dluhu a úroků. A samozřejmě přidává se také inflace. HDP je jen taková vějička na oklamání.
09. 10. 2010 | 14:35

Dirk napsal(a):

Primitiv Tomský se opět projevil, už jenom lidé jako vy mi stojí za to, abych se o víkendu dostavil k volbám, i když Senát vůbec nemusím
09. 10. 2010 | 15:18

Béda napsal(a):

p. Tomský,

"Proškrtat se k prosperitě lze".

Ano, pokud patříte k privilegované vrstvě. Pak se proškrtá všechno co stojí v cestě vašich nadstandardních zisků, upraví (proškrtají) se vám daně a odvody na míru.

Ne, pokud patříte k vrstvě plebejců a potenciálních plebejců, kteří jsou dobří akorát k placení nejrůznějších poplatků, sanování různých tunelů a letadel, dlouhodobému vysávání tzv. elitou a odsouzeni nakonec skončit buďto jako novodobí otroci anebo nezaměstnaní (v horším případě jako bezprizorní).
09. 10. 2010 | 15:38

schlimbach napsal(a):

Paterik

a čo si predstavujetě pod hen tým HDP ?
09. 10. 2010 | 16:05

Jedla napsal(a):

Soudruhu politruku,

naučte se nejprve číst, potom pište.
Slabikář pro Vás je třeba zde:
http://ekonom.ihned.cz/c1-4...
09. 10. 2010 | 16:14

Paterik napsal(a):

Schlimbach:

Definici si jistě najdete sám. Čísla o růstu HDP slouží převážně jako kladivo na politické oponenty.

Jedla:

Opravdu by mě zajímalo, komu bychom měli zvýšit přímé daně, jak radí článek. Odřít nízkopříjmové zaměstnance ekonomice moc nepomůže a odřením vysokopříjmových toho moc nezískáme. Firmám by vyšší daně v krizi taktéž moc nepomohly.
09. 10. 2010 | 16:22

Hladis napsal(a):

To Jedla
Myslite ze toto Tomsky a cesti politici jsou schopni pochopit ? Kdepak jde jen o osobni zajem ci zajem jistych "kamaradu". Pan Tomsky se uz vybarvil s danemi na knihy a jeho silena ekonomicka tvrzeni jsou dobra leda jako vtip.
09. 10. 2010 | 16:29

mb napsal(a):

ad schlimba : Pokud budete preferovat stávající stav a jeho další zhoršování v neprospěch lidí práce, těžko se budete moci divit, že přijde den, kdy vás stejně jako vaše škrtací milce, stejně jak už se to v historii mnohokrát stalo, vyžene na ulici a všechno vám sebere.

už aby to bylo ...

17. listopad se nepovedl ...

bohužel ...

duté sudy ... a plné měchy ... :-)
09. 10. 2010 | 16:34

Jedla napsal(a):

Pro autora:
Slabikář pro druhou třídu. http://blog.ihned.cz/machac...

Pro Paterika: Děláte velkou chybu (nazvěme ji pracovně Chybou Kalouskovy Složenky), když si pod pojmem "stát" představíte jeho občany doma a diasporu v exilu. Stát je území, placka, plocha, výseč povrchu na zeměkouli, kde platí jedny zákony a jedna ústava. Představte si, že ty zákony chrání nejen práva lidí - občanů státu, ale i práva "právnických osob" - třeba korporací, ale i nepodnikajících právnických osob. Pro všechny - fyzické i právnické - osoby platí rozdělení jejich nákladů na dvě hlavní části: FIXNÍ (na přežití) a VARIABILNÍ (na produkci, na činnost). Pokud jste jako já ze zemědělství, či biologických oborů, pak víte, že jde jen o ekonomický ekvivalent platné biologické zákonitosti, takže dobytčeti můžete spočítat "záchovnou krmnou dávku" (na přežití) a krmnou dávku "na produkci". A také víte, že nemá smysl krmit více, než na realizovatelnou produkci - co geny a zprostředkovaně hormony nedovolí, do růstu svalové hmoty, do produkce mléka ani třeba snášky vajec se již nepromítne. Škoda krmení.

Co to má společného se zdaněním? Velmi mnoho: Především nejen pro lidi, ale i pro korporace nemá smysl zdaňovat příjmy pod životním minimem. A na druhé straně nejvyšší příjmy ČEZu či bank jim nemá smysl ponechat - nemohou to již přeměnit na produkci, "vyprodukují" z toho tak nanejvýš bublinu a krizi. "Rovná" daň je špatně nejen u lidí, ale hlavně u korporací. Nemá smysl malé eseróčko s obratem dvou, tří milionů, předaňovat, a ČEZu, OKD či ČSOB nechávat 81% jejich příjmů!
Všichni jsme (potenciální) multimiliardáři. Základní daň nechť je klidně vysoká, třeba 49%. Ale než dosáhneme těch miliardových příjmů a majetků, zasloužíme si podporu malých firem a podporu malých lidí. Klidně odstupňované slevy postupně třeba po sedmi procentech (mám rád prvočísla a sedmičku nejvíc). A hlavně: Záchovnou krmnou dávku dávku (fixní náklady nezbytné pro pouhé přežití - u lidí jako u firem) zdaní jen idioti a Kalousek!
09. 10. 2010 | 16:53

Marcus napsal(a):

Je to přesně tak, jak popsal M. Pecina. Já bych ještě podotknul, že v případě kdyby si zaměstnanci koupili ty Fabie, tak stát vybere prostředky na DPH, které pak může vrátit do ekonomiky. V případě nákupu luxusního vozidla se dá teměř s jistotou očekávat, že by bylo koupeno na firmu jako užitkové vozidlo, takže stát by nedostal ani to DPH. Tak totiž probíhá nákup většiny luxusních aut v této republice. Dříve tyto luxusní a sportovní vozy musely být dodávané s mřížkou - aby to bylo to "užitkové" vozidlo - dnes už není potřeba ani toto.
09. 10. 2010 | 17:15

Daňový poplatník napsal(a):

Jeden z nejprimitivnějších blogů, které jsem zde (nejen od pana Tomského) četl.
Pouze spolupráce s doktorem Alzheimerem při psaní by mohla být polehčující okolností.
09. 10. 2010 | 17:17

Rod napsal(a):

Okurka:
Srovnávat afriku a Skandinávii nelze. Afrika je na tom špatně díky jejich státnímu aparátu (diktátoři se moc nestarají o své občany). Naopak severské země jsou ukázkou demokracie. Tam je mnohem lepší prostředí pro podnikání. Zkuste si založit s.r.o. třeba v Kongu. Hodně štěstí s rebely...
09. 10. 2010 | 17:26

Cech napsal(a):

Zpracování základní myšlenky - rozpočtová odpovědnost.
Státní zaměstnanci == parazitická třída ....
Potom dle autora pro styk se svým okolím to znamená.
Být rozpočtově odpovědný a mít se dobře => znamená dopřáti kapitalismus jiným a socialismus sobě.
09. 10. 2010 | 17:27

Okurka napsal(a):

ad ROD: Ale i tenhle příklad kulhá ;-)

Finové začali budovat socializmus ve stejné době jako my. Byla to agrární nehostiná země. Jen obyvatelstvo přes sklony k alkoholismu je poctivé, pracovité. A země nebyla kolonií ani Moskvy, ani nadnárodního kapitálu.

Chcete-li zdravou ekonomiku, pak není důležité máli země podporu svobodných matek, bezplatnou zdravotní péči. Ani demokracii nepotřebujete jak ukázal příklad Čile.

Relevantní je pouze kvalita lidí, kteří platí daně či vytváří pracovní místa. Šmejd se sebelepšími podmínkami skončí v Chánově, pracant je během generace schopný změnit poušť v úrodnou zemi.

Tedy stručně: Důležité jsou lidské zdroje, ostatní se dá nahradit. Nebo koupit.
09. 10. 2010 | 18:00

Lukáš napsal(a):

Tak nevím, jestli tenhle blog není jenom provokace a ironie, jestli se autor neomluví, že to je jenom špatný vtip, že chtěl poukázat na bolševizaci některých pravicových myslitelů. Ale asi ne.

K jednotlivým "myšlenkám" se snad ani nemá cenu vyjadřovat. Je to Karel Steigerwald na druhou. Snad bych jen rád vyvrátil hloupý mýtus o tom, že podnikatel milostivě živí svoje zaměstnance. Je to samozřejmě nesmysl. Kdyby zaměstnanci neživili svého zaměstnavatele, tak je nezaměstnává. Nebo snad ano?!

Jinak ekonomická deprese se skutečně dá zinženýrovat hloupými škrty a o tom, že to možné je, se bude moci přesvědčit dokonce i Alexander Tomský na vlastní oči. V ekonomice totiž neplatí jednoduchá aritmetika, není pravda, že když lidem seberete 10 procent, tak utratí o 10 procent méně, hraje se o důvěru. Jde o to, zda lékaři neodejdou do Německa, jde o to, zda lidé budou spořit, nebo utrácet atd. atd. Zrovna dneska jsem četl neskutečně hloupý článek v MF Dnes o tom, jak je posilování koruny vlastně skvělé, že exportéři jsou jenom jedna součást ekonomiky a že na nich zase tak moc nezáleží.

Tak to se podívejme! Tak že nezáleží na spotřebě, to víme od našich drahých neoliberálů už dávno. Ale že nezáleží na exportech, to je pro mě novinka.

Zřejmě tedy platí rovnice:

Česká republika - spotřebitelská poptávka - exporty = prosperita

To už je na nobelovku za ekonomii.
09. 10. 2010 | 18:08

Skogen napsal(a):

Tomský, tady jde o to, že 3/4 produktivních (!) jedinců nemá ani dvaadvacet hrubého. Přesto po všech chcete, aby spořili na penzi, platili si zdravotnictví, hradili dětem vzdělání, zvládali buď hypotéku, anebo deregulované nájmy a jen tak samozřejmě z daní táhli společné záležitosti spravované ponejvíce státem, protože z prostředků chudáčků multimilionářů bychom všichni utřeli nosy.

Vy jste se ještě neprobral ze snu. Vsadil bych se, že v něm táhla karavana soumarů živobytíčko těch odpovědných, kteří se ho vydali zmnožit a rádi by se se soumary podělili o své trápení. Nejlépe tak, že na ně naloží všechno a zbyde-li kus místa, vlezou jim na záda taky. Pochopitelně, nějaká ta odpovědnost k tomu jejich majetku tam je a s trochou dobré vůle by ji bylo možno vykládat i za odpovědnost všestrannou, protože karavana leze jen tak rychle a daleko, jak je to v silách soumarů zvládnout. Pochcípat je nenechají, kam by pak přišli. To pravé umění je vyždímat ten nejvyšší výkon při co největším vlastním užitku. Já si jen nejsem jistý, zda i po probuzení hovoříte skutečně k soumarům.
09. 10. 2010 | 18:15

Okurka napsal(a):

ad SKOGEN: Ten příspěvek by patřil vytesat!

Medián v ČR dělá 15 čistého. A za sebe říkám, že krom potravin nakupuju zásadně v Němcích. Je to levnější! Medián v Německu je trojnásobný.

Že by Čech pracoval 3x pomaleji než-li Němec/Turek?
09. 10. 2010 | 18:24

Paterik napsal(a):

Jedla:

Progresivní daní u nejbohatších zaměstnanců mnoho nevyděláte. Progresivní daň u firem podle zisku sice nějaké peníze navíc přinese, ale má to několik háčků. Jednak bude náš daňový systém opět komplikovanější. Jednak lze s úspěchem pochybovat, že stát limity nastaví tak, aby to dávalo smysl. Zmiňoval jste ČEZ - jenže tady není problém na straně nízkých daní, ale politiků napříč spektrem, kteří mu jdou na ruku.

Lukáš:

Důvěra se těžko buduje bezhlavým rozhazováním peněz. USA vyházely neskutečný balík, ale důvěru v ekonomiku to neobnovilo. Pouhá stimulace spotřeby státními penězi je celkem k ničemu. Peníze se utratí, ale dluh zůstane.
09. 10. 2010 | 18:27

Karel napsal(a):

To Lukáš :

Naprostý souhlas. Tato ekonomika je založena na spotřebě. Je to fakt, třebaže se mi nelíbí.
Tím, že tato vládá přihrává do kapsy bohatým, kteří stejně většinou prachy vyvádějí (nadnárodní koncerny, banky atd.) a naopak poškozuje masu spotřebitelu, jenom krizi prohlubuje.

Paterikova poznámka je zase typický neoliberální nonsens. Tito týpci krizi způsobí, následně ji léčí. FInančníci v USA sehrali letadlo s chudáky, kterým rádi poskytli hypotéku a bylo zaděláno na průser.

Všimmul si Paterik, že skandinavské ekonomiky a ekonomiky EU takové průsery do světa nevypustili? Protože mají sociální systém, který neumoˇžňuje, aby masy lopaťáku byly vláčeny finančními predátory skrze hypotéky. Třeba díky institutu sociálního bydlení. Ale ten něoc stojí, nějaké to procento daně. No a český bývalý komanč, dnes pravičák jako řemen je nenažraný. Takže na jedné straně preferuje myšlení, které krizi vyvolává, na druhé straně, slovně proti krizi bojuje. To je současná postkomunistická ČR.
09. 10. 2010 | 19:01

irinek napsal(a):

Pane Tomský, tak daně platí pouze "soukromý sektor"? Zaměstnanci nikoliv?Děje-li se tak ve Spojeném království, v Česku rozhodně ne.Nebo jsem si něčeho nevšiml?
09. 10. 2010 | 19:03

Rod napsal(a):

Okurka:
Já se s Vámi nepřu o tom, jestli je potřeba pracovitých lidí nebo ne. Ceteris paribus přerozdělování vede ke snížení efektivity.
09. 10. 2010 | 19:33

Martin napsal(a):

Skeptik:

Primitiv jste vy. Zjistě te si něco o kapitalismu 19. století a pak zjistíte že to co dnešní liberálové a konzervativci hájí není kapitalismus 19. století, protože v 19. století nebyly žádné důchody, pracovní doba byla dvakrát delší.
Mnoho civilizovaných států má rovnou daň například mnoho států USA.
09. 10. 2010 | 19:40

Paterik napsal(a):

Karel:

A všimnul jste si, jak celý problém s hypotékami vznikl? Přeci tak, že americká vláda společně s FEDem několik dekád pracovaly na tom, aby banky půjčovaly i těm nejméně solventním zákazníkům a ještě se za to všechno zaručily. To se pak nafukuje finanční bublina, když FED pumpuje do ekonomiky peníze jak utržený ze řetězu. Jenom ty následky... Tohle ovšem není vůbec žádný liberalismus. Tomuhle se říká centrální plánování. A zničit si státní rozpočet bilionovými dluhy, to taky není neoliberální styl. Ale jak je libo...

Na sociální systém si musíte ovšem vydělat. jinak ho zkrátka nemůžete mít. Kdyby naše ekonomika měla výkonnost švédské, tak bychom mohli mít i jejich sociálno. Ovšem zvýšení prostředků na sociální systém ekonomickou výkonnost nutně nepozvedne.
09. 10. 2010 | 19:41

Nuba napsal(a):

Tak byl ten den hezký, krásný podzimní, barevně jablečný

Že jsem sem vlezla, hned mám po dobré náladě, tak to raději nečtěte, je to hodně burčákově dlouhé

Zbytek dobré nálady mi ovšem velí být přívětivá. Proto to vezmu pro jistotu hodně zvysoka. Jsme přece každý jiný, co člověk to názor, jeden má rád vdolky a druhý holky. A taky má někdo hudební sluch a jiný hluch a někdo je kladeč a jiný nosič a taky jsou tažní a chovní a další zase se zálibou koukají ke hvězdám a třeba zrovna pan Tomský rád hlídá u svojí jeskyně a kdyby ho z ní kdysi nevyhodili, seděl by tam, případně lovil mamuty až dodnes. A je to tak správně, co by to byl za život, kdyby všichni mysleli a konali stejně. Musí někdo svět měnit a jiný sedět na hromadě mamutích kůží a hlídat. To je jasné.

Jedině z překonání odporu či sama sebe má člověk tu největší radost. Takže s tímto vědomím jsem se zpátečnictví pana autora smířená, protože zdaleka není jediný. A dělá mi to trošku škodolibou radost, že má historicky smůlu. Jeho prvobytně pospolný názor byl, je a bude navěky věkův ámen překonán.

A možná si to ještě jednou povíme, co dříve bylo, co nyní jest a co kdysi, kdysi, kdysi …. bude. Myslím si, že budu sedět na hezké hvězdičce v nekonečném vesmíru spolu s těmi, které mám ráda, protože nevím, co je nenávist a závist a o uspořádání společnosti mám skutečně jiné představy, které jsou ovšem v této epoše vývoje neuskutečnitelné a ještě když tolik lidí sedí na těch mamutích kůžích v domnění, že to je vrchol jejich blaha. A taky vím, že stačí mnohdy málo, podat někomu pomocnou ruku v kritické situaci a může se stát zázrak změny.

No nic, klidně si pějte ty svoje budovatelské písně o úspěšných a neúspěšných, o zlatých telatech o pozlátku bez obsahu, o vlastním alibismu sobectví, které se snažíte omluvit chimérou závisti jiných. Většinou když mluvíme o špatných vlastnostech druhých mluvíme přece sami o sobě.

Tak adieu, lovci mamutů a pane Tomský zvlášť. Až budete s Vaší jeskyní míjet moji hvězdičku, dejte vědět a jestli se Vám už ta Vaše sluj nebude líbit, tak stačí říct, natáhnu ruku, uděláte hup a budete v jiném světě. Věřím, že se Vám na mojí hvězdě bude líbit, budu se hodně snažit. A taky si vzpomeňte dokud je čas na citát z jiného svého příspěvku, který hovořil o prázdnotě těch, kteří chtějí být bohatí.

Jediné, co mě ve skutečnosti zajímá je to, zda to vševědoucí oko existuje. Kdybych si byla jistá, tak by mi bylo líp. A Vy, pane autore, taky byste se možná zamýšlel hlouběji, snad také sám nad sebou a svojí prázdnotou a povýšeností.

Nikdy není pozdě. Ani pro Vás, ani pro mě.
09. 10. 2010 | 19:45

Martin napsal(a):

Skeptik:

Tvůj problém je že ekonomice nerozumíš ale děláš že jsi expert. Ty jsi totiž nedokážeš připustit že krizi a schodkový rozpočet nezpůsobila rovná daň (jako důkaz můžu uvést že mnohé země s progresivním zdaněním jsou na tom mnohem hůř než my) ale něco úplně jiného. Přesněji řečeno hypoteční krize a pád bank v USA.
09. 10. 2010 | 19:48

mb napsal(a):

Souhlasím s Karlem ((No a český bývalý komanč, dnes pravičák jako řemen je nenažraný. )) a s většinou příspěvků zde napsaných ...

obecně: lze s úspěchem odírat toho, kdo se nemůže bránit ...

slabší si na silnějšího sotva troufne a když troufne tak zpravidla prohraje ...

a pak ještě zda vrtí pes ocasem nebo ocas psem but it doesn´t matter ....
09. 10. 2010 | 19:55

Béda napsal(a):

Martin, Paterik,

Martin,

pro dnešní neoliberály je stav blížící se ideálu ten, který je nyní v Číně. Pracovní síla pracující 12 a víc hodin denně za v přepočtu 3.500 Kč/ měsíčně. Nutno říct, že i toto se již dnes některým neoliberálům zdá neudržitelné. Ve Vietnamu a Kambodži je pracovní síla ochotná vyrábět značkové zboží za poloviční cenu.

Paterik,

A co CDF certifikáty s různé pákové fondy? To taky vnutily finančníkům američtí socialisté?

Řekněte Pateriku, jak může americká vláda něco vnutit nezávislému FEDu, nota bene, když půlka FEDu je soukromá, druhá půlka vzešla ze soukromé finančnické sféry, aby posléze do ní zase přešla a finance v americké vládě obvykle řídí lidé velice úzce propojeni s finančníky a zájmy soukromé části FEDu?
09. 10. 2010 | 20:02

Martin napsal(a):

Paterik:
Existují 4 typy sociálního státu
1)Kontinentální typ
Hlavním nástorjem ochrany je povinné členství těch kdo pracují
Tento systém mají Německo, Rakousko i ČR

2) Skandinávský model
Všichni jsou zabezpečeny proti nouzi. Tento model je vykoupen vysokým zdaněním.
Kritika tohoto modelu je že firmy stát oškubává vysokými daněmi a ti se pak můžou přesunout do zahranicí a stát začne prodělávat
Mají ho Švédsko, Finsko,Dánsko

3) Reziduální model
Takzvaný anglosaský model nebo liberální model státu.
Stát chrání jen před nejhorší bídou. Typické je pro tento model nízká výměra pojistného a nízká výměra dávek.
Tento model má Velká Británie,USA a Kanada.(Všechny tyto státy jsou na tom ekonomicky lépe než Švédsko nebo Dánsko)

4) Rudimentální model
Jižní nebo latinský model.
Velmi silná úloha rodiny, která ulehčuje sociálnímu státu
Mají ho Španělsko, Portugalsko,Řecko a Itálie (nebo taky země Latinské Ameriky)

Zas tak růžové to s tím Skandinávským modelem není. Jejich sociální model je neefektivní a závisí na tom kdy už toho firmy budou mít dost. Oškubávat jde totiž jen do určité doby. Pokud by firmy odešly tak by se jejich systém zhroutil jak domeček z karet
09. 10. 2010 | 20:05

Béda napsal(a):

Martin,

2 připomínky:
1) že USA a VB jsou na tom lépe nežli Švédsko nebo Dánsko. V jakém ohledu? mají snad nižší státní dluh, menší podíl bezdomovců a nezaměstnaných, obecně spokojenější obyvatelstvo, nižší kriminalitu, korupci...?
2) co kdyby se vývoz zisků pořízených v dané zemi pokud nebude užit v dané zemi tvrdě zdanil? Není náhodou nefér, když někde díky investičním pobídkám, daňovým prázdninám, otrocké pracovní síle, ničení prostředí zrealizujete ohromný zisk, se kterým pak pláchnete někam do ciziny?
2)
09. 10. 2010 | 20:14

Rod napsal(a):

Béda:
Jaké otrocké práci? Podívejte se do Indie co je otrocká práce. My si tady žijeme jako prasata v žitě a ještě nám to nestačí.
Kdyby si to zdanil, tak by tu už nikdo neinvestoval. Takže zapomeň na Hyundai a TPCA (např.).
09. 10. 2010 | 20:21

Targus napsal(a):

To Martin:

Můžete blíže vysvětlit, v jakých parametrech jsou na tom lépe CA, USA a UK oproti Skandinávii?
V zadlužení státu? To snad ne...
O tom, jak odcházejí ze Skandinávie firmy už čtu asi tak 20 let. A ony pořád ne a ne odejít. A když jsem tam byl, nijak jsem nepozoroval, že by tam bylo extra moc vybydlených míst po fabrikách, skladech, obchodech. Rozhodně ne více, než v průmyslové části UK, tj. např. Birmingham, Liverpool, Leeds, či okolí Londýna, kteréžto lokality jsem měl možnost několikráte navštívit.
09. 10. 2010 | 20:26

mud.. napsal(a):

Skeptik:
Na každý problemek, problem má společnost speciální odborníky. Ti většinou lepší kvality publikují v odborných zařízeních či litelatuře. Tam si nemohou dovolit to co ve zdejších občansko-obecných serverech. Zde je jejich zájmem nadsazovat, skrytě provkovat, manipulovat s fakty apod. Jádro článku pana Tomského v tom, že chce ukázat na socanský třídní charakter jako řeznických psů. Oni chtějí ospravedlnit a teoreticky zdůvodnit potřebu byrokratického přerozdělujícího údajně sociálního státu, jenž by tržní princip draze nahradil. Chtějí obhájit tu věčnou parazitickou třídu, která vytváří stále nové a nové ideologie na obranu své nafouklé existence (množí se totiž dělením). Socani už jsou dávno větším nebezpečím než komunisté. Proto dnešní heslo zní. Mor socany, mor socany, mor socany!
09. 10. 2010 | 20:27

Targus napsal(a):

To Rod:

Zkuste si odbouchat na montážní lince 8 hodin s rukama nad hlavou a pak dáme pokec. Mluvil jsem s pár lidmi, kteří odešli z Hyundaye, a nebyli to žádní povaleči. Jeden z nich např. šel z linky do těžby v lese. Že by práce s pilou byla nějaká extra selanka...
09. 10. 2010 | 20:30

Béda napsal(a):

Rod,

já mluvím o Indii, Číně, Kambodži, Vietnamu - asijské konkurenci, které se v budoucnu buďto přizpůsobíme (v oblasti pracovní doby, pracovních podmínek, odměňování za práci) anebo evropskou pracovní sílu sešrotuje a zdecimuje. Východoevropské trhy jsou testovacím polygonem příštího zpětného působení globalizace.
09. 10. 2010 | 20:31

Targus napsal(a):

To mud:

Máte pravdu, ale jen maličko. Ouřady nevymýšlejí socani, nýbrž kdokoli, kdo je právě u plachet. Zkuste se zamyslet, kolik nových úřadů přibylo za posledních 20 let.
A přibývaly jak houby po dešti za KAŽDÉ vlády....
09. 10. 2010 | 20:33

Hladis napsal(a):

Zapominate na jeden dulezity detail. Svedsko, Finsko atd... investuji do skolstvi. Diky tomu vzdelanost v techto zemich je na vysoke urovni a umoznuje zakladat firmy s vysokou efektivitou ,ktere jsou domaci a hlavne nikam neodchazeji a hlavne jejich zisk se dani doma. Nejsou to montovny jako v CZ. V CZ drasticky dane zvednout nejde protoze tyto montovny se presunou jinam. Uz chapete v cem je rozdil ? Ano v CZ nemame dostatek velkych domacich firem ,ktere nikam neodejdou. CZ nema zadnou vizi kam ma stat smerovat ,ale zije od "vylaty k vyplate" a co bude v budoucnu nikdo neresi.

To Martin
Myslim ze vam to hooodne skripe. USA,VB je na tom lip nez Dansko,Svedsko ? No to snad ne.
09. 10. 2010 | 20:35

Rod napsal(a):

Targus:
Tak pokud šel do managementu LČR, tak to selanka je. :) Ale teď bez legrace.
Jestli někdo pracuje s těžkými stroji, tak to jistě dřina je. Ale otrocká práce ne. V Indii se běžně pracuje mnohem déle, za menší mzdu. Tady dělník se mzdou slušně vyjde, v Indii a Číně je to na základní jídlo, oblečení a končí. Zde jezdí po silnicích plno aut, na parkovištích u fabrik je plno, obchodní domy přecpané jídlem...
09. 10. 2010 | 20:36

Rod napsal(a):

Béda:
Nesmysl. Existuje jedna kouzelná věc - produktivita práce. Číňané umí udělat věci levně, ale ne moc kvalitně. Hi-tech věci (Boeing, Airbus, Intel, Google, pod.) se vymýšlí a leckde i vyrábí v EU a USA. Čína na to nemá stroje, ani znalosti.
Jinými slovy...
V Indii se při kopání kanálu nažene na stavbu tisíce lidí. V Německu pár bagrů...
09. 10. 2010 | 20:41

Realista napsal(a):

Opravdu nejraději mám progátory kapitalismu, kteří ví kulový, co je to opravdová tržní ekonomika,volná soutěž, co to je, když člověk musí čelit opravdovým tržním tlakům, protože celý život strávili zalezlí jako krtci schovaní na nějaké univerzitě, nebo jiné instituci zřízené a/nebo placené (či dotované) státem. Nebo v lepším případě jako "analytik" nějaké banky. Obojích případů je tady mezi blogery zastoupeno v hojné míře. Odtud pak "z teplíčka" vyťukávají ty svoje elaboráty. Já bych ty jejich liberální hodnoty dal pocítit na 100 % na vlastní kůži, na doraz, bez sociální sítě, bez lítosti a bez jakékoli solidarity a pomoci ! Spousta z nich evidentně už neví roupama co dělat a potřebují pořádný kapky...
09. 10. 2010 | 20:44

Béda napsal(a):

Rod,

abyste se nedivil. (Stačí si přečíst články blogerů, kteří v Číně žijí - p. Brixi žila i v USA a má možnost srovnávat.)
09. 10. 2010 | 20:44

Rumcajs napsal(a):

Pane Tomský, číst Vás, to je balzám na duši.

ČSSD už jednou vsadila na lidskou blbost prostřednictví Paroubka a jeho chotě, ale jak se zdá, tak na tom nejsme asi zas tak špatně. Minulý sjezd socanů slíbil, že už nebudou slibovat nesmysli ale jak se zdá, ústy pana Peciny je budou alespoň říkat.

Je to ale opět sázka na lidskou blbost. Zřejmě v tom vidí stále svou šanci, obracet se na hlupáky.Tak uvidíme, jak to dopadne.
09. 10. 2010 | 20:52

Rod napsal(a):

Béda:
Příklad? Já kolem sebe nevidím nic, co by mohlo konkurovat VW a je z Číny.
09. 10. 2010 | 20:52

Lukáš napsal(a):

Krizi opravdu nezpůsobily regulace, Wall Street vždy byl prakticky státem ve státě, prakticky prost jakýkoliv státních regulací. Ani dnes tomu není jinak. Na rozdíl od Main Streetu si však Wall Street může dovolit zkrachovat, protože záchranné balíčky míří právě tam a nikam jinam. Vždy jde o udržení status quo a důvěru a o tom se rozhoduje právě na akciových trzích. Žádné primitivní ideologické vysvětlení zde prostě neexistuje.
09. 10. 2010 | 20:52

Hladis napsal(a):

To Rod
To uz neplati . Cina dokaze vyrabet velice kvalitne a podpora cinskych univerzit je hodne velka. Cina vi kde jsou jeji slabiny a snazi se je eliminovat. Zatim je pro Cinu levnejsi nahnat na kopani kanalu 1000 lidi nez pouzit ten bagr ,ale to se v budoucnu zmeni.
09. 10. 2010 | 20:53

hoven napsal(a):

zdroje jsou
09. 10. 2010 | 20:53

Lukáš napsal(a):

Nuba: hezky napsáno
09. 10. 2010 | 20:55

Skogen napsal(a):

4Martin, směřuje to ke kapitalismu 19. století, tedy ke klasickému kapitalismu.

Důchod? O čem to mluvíte? Jsem třicátník a je mi vcelku jasné, že bude-li trend pokračovat, ničeho takového se nedočkám.

Pracovní doba... Počkejme, až bude novelizován zákoník práce. Opět to konverguje k devatenáctému století a nikoliv jinak.

Mnoho států, např. v USA :) To jste mě dostal. To je něco jako když mnoho členů rodiny Novákových jsou příslušníky high society ;))

O ekonomii možná něco víte, avšak argumentace vaří z vody.
09. 10. 2010 | 20:57

Rod napsal(a):

Hladis:
Tak ještě jinak... jakmile začnou vyrábět svoje vlastní kvalitní věci, tak už se nebude oplácet dovážet je z Číny. Náklady na dopravu jsou veliké a mzdové náklady v Číně už teď rychle rostou.
Obecně by se dalo říct, že čím kvalitnější věci dělníci vyrábějí, tím lépe jsou placení a naopak. Takže až vznikne čínská obdoba VW (pouze příklad), tak budou platy jejich dělníků jinde, než jsou dnes.
09. 10. 2010 | 20:58

Martin napsal(a):

Hladis:

Investují do školsví ale jak dlouho. Za chvíli už nebudou mít z čeho.

USA i VB je ekonomické velmoce a dokážou prosazovat svoje zájmy díky velkému množství peněz které mají. Všimnul jste si snad že by Švédsko nebo Dánsko bylo nějak extra dominamtní v EU?
Proč je Francie, VB a Německo vůdčími státy EU?
09. 10. 2010 | 21:06

Skogen napsal(a):

4Rod, někdo však ty kvalitní věci musí kupovat. Čína dobývá trhy i s nekvalitní produkcí, dokud bude poptávka po low-endech, nemá Čína konkurenci. Kvalitu dokáže vyprodukovat už nyní.
09. 10. 2010 | 21:07

Rod napsal(a):

To ALL, kdo se bojí Číny a Indie:
Vaše obavy o převálcování EU Čínou jsou liché. Obdobné obavy měly i obyvatelé "Západu" před pádem železné opony z nás z "Východu". Stalo se tak? Ne. Stejně jako nezničila východní Evropa tu západní svou levnou pracovní sílou, nezničí Ásie EU. Platy v Ásii se budou přibližovat našim a tím pádem se bude výroba statků náročných na dopravu zase stěhovat pomalu k nám.
Problém je ale diktatura v Číně. Nad tím bychom se měly zamyslet a podporovat země, kde je demokracie (Indie). Problém není ekonomika Číny, ale její diktatura.
09. 10. 2010 | 21:10

Rod napsal(a):

Martin:
Kvůli počtu obyvatel. Švédsko má kolem 9 miliónů obyvatel, Francie 63 mil.
09. 10. 2010 | 21:12

Rod napsal(a):

Skogen:
Chceš snad říct, že trh EU a USA je malý pro Čínu? :)
09. 10. 2010 | 21:13

Skogen napsal(a):

4Martin, USA mají velký balík dolarů, to je pravda. Dokonce ani sami nevědí, jak velký :)) Dolar je naprosto typická ukázka měny na důvěru. Síla dolaru dávno není dána jeho faktickou hodnotou, ale je spoluurčována rolí, jakou dolar v globální ekonomice plní. S tím, jak bude tyto role přebírat juan, bude dolar automaticky devalvovat. Pro USA je útěchou pouze to, že Čína je jejich velkým věřitelem, a že tedy nemusí být v zájmu Číny nechat dolar padnout. Nicméně, pokud Čína bude soběstačná, může své pohledávky obětovat. Zkuste si představit elegantnější způsob, jak se stát světovou velmocí bez kompromisů.
09. 10. 2010 | 21:14

Béda napsal(a):

Rod,

čínské školství a výzkum (taky vojenství) jdou rychle dopředu.

Čína skupuje surovinové zdroje, přední automobilky nastojato - včetně výzkumu, linek (tolik k VW), kopíruje výrobky, programy... a zahlcuje svět značkovým zbožím předních výrobců, kteří do ní přesunuli filiálky, resp. levnými replikami.

Krom toho její vedení na doporučení předních ekonomů podle vlastních hodnocení strategicky investuje velké finanční prostředky. Pracovní podmínky předních odborníků jsou rovnocenny podmínkám na západě - Čína začíná přetahovat odborníky, navíc poskytuje bezplatné pokračovací studium v preferovaných oborech cizincům znalým čínštiny. Ostaní zaměstnanci - dělnické profese a pod. žijí na úrovni evropské pracovní síly 19. století. (žádná sociální ochrana, důchody, odbory, zákoník práce...)
Doba kdy se začnou do Evropy a USA velice kvalitní čínská auta (podobně jak tomu bylo u Japonců) není natolik vzdálená.
09. 10. 2010 | 21:15

Skogen napsal(a):

4Rod, tvrdím snad něco takového? Čína v Ecropě a zejména v USA (!) uspěla i s low-endovou produkcí. Nic ji dramaticky nenutí vyrábět kvalitně. Už tak tomu nahrává do karet pokles životní úrovně na západě. Několik procent nejbohatších to spotřebou luxusních komodit nevytrhne, jestliže chudne majorita společnosti. Ti budou "Čínu" (tedy její výrobky ;) kupovat dál - nic jiného jim nezbyde.
09. 10. 2010 | 21:18

Skogen napsal(a):

4Rod, pro koho a pro co je problémem "diktatura" v Číně? Z příspěvku to nějak nevyplývá. Investory určitě na mysli nemáte, to byste se hodně sekl..
09. 10. 2010 | 21:22

Rod napsal(a):

Béda:
Jistě, že Čína jde rychle dopředu. Z "nuly" se rychle roste. Čím víc se ale bude přibližovat nám, tím bude jejich růst klesat. Kopírováním se dá něco slušného vyrobit, ale pokud neví jak se na to přišlo, tak za dva roky musí hledat další věc k okopírování. Kopírování je značně krátkodobá záležitost. Tím se rozhodně nedostanou na špičku, jen se jí rychleji přiblíží. Na to dostat se tam musí ale vymýšlet. To zatím neumí a až budou mít dost vědců, tak to budou umět. Kdy to ale bude? Za 10 let? 20, 40 let? Nikdo neví. Až se tak ale stane, tak už bude ekonomicky jejich země jinde a opět se dostáváme k platům. Odoborníky si musí zaplatit, jinak utečou a když budou stejně drazí, jak v EU, tak proč potom vyrábět auto v Číně a dovážet ho přes půlku planety, když tady ho vyrobíme za stejnou cenu?
09. 10. 2010 | 21:23

kormoran napsal(a):

Na vysvetlenou o vyrobcich z Ciny.
Mnoho svetovych firem prevadi svoji vyrobu do sikmych oci, z prosteho a znameho duvodu -levna pracovni sila. Nekteri majitele slovutnych znacek si nechavaji vyrobky sestavovat , nekteri cast z nich vyrabet a nekdo cely komplex, ovsem za predpokladu , ze na ten , ci onen vyrobek bude pouzity komponent urcite kvality, ktery je pozadovan firmou.
Tzn, ze napr. Bosch muze povolit "celkovou" vyrobu svych nekterych produktu v Cine , ale za predpokladu vyse uvedenych.
Jinak vyrobek made in CHINA CHINA bych si nekoupil , ani omylem))))
Co se tyce high technology,cinan urcite skupuje tyto vyrobky , ovsem po rozebrani jsou mu prt platne , jelikoz nezna "kucharsky" recept))
Dobry clanek Pane Tomsky
09. 10. 2010 | 21:24

Skogen napsal(a):

Ve chvíli, kdy by se měly podmínky v Číně a u nás vyrovnat, my už budeme na huntě. Čína obsazuje trhy. Trhy nejsou neomezené, globální ekonomie klasické poučky poněkud přepisuje ;)
09. 10. 2010 | 21:27

Rod napsal(a):

Skogen:
Jaká chudá majorita? Kde je chudina majoritou? V Číně, to ano, ale v EU a USA ne.
Nevýrábí kvalitní zboží spíš proto, že to neumí? Kdyby uměla, tak nelétáme v Boeingu 737, ale v Wen-Lin(právě vymyšleno).
09. 10. 2010 | 21:27

Béda napsal(a):

Rod,

Demokracie v Indii. Pandžáb..., anebo lidé z nejnižších kast demokraticky umírající na ulicích na těžké nemoci, resp. roztrháni zdivočelými psy.

Tak nevím, nevím.
09. 10. 2010 | 21:28

Rod napsal(a):

Béda:
A co házení zápalných láhví do domu cikánské rodiny? Uznávám, že v Indii není demokracie ideální a má mnoho chyb, ale oproti Číně to je nebe a dudy.
09. 10. 2010 | 21:31

kormoran napsal(a):

Bedo bud rad , ze zvanis nesmysly v cr.
V cine bys dostal hrst ryze za 10 hod. v montovne a pri tvem nenazranem socialnim metabolismu by ti to nestacilo se dobelhat do sve nuzne chyse.
09. 10. 2010 | 21:32

Béda napsal(a):

Rod,

v Asii již udělali "tygří skok" Japonsko, Korea, Singapur a HongKong, Taiwan. Teď jej dělá Čína.

Čínský skok je o to významnější, že jej dělá země, která má 10x víc obyvatel než Japonsko, resp. mnohem víc obyvatel nežli celá Evropa včetně severní Ameriky. Navíc čínské vedení jde na věc velice sofistikovaně s jasným dlouhodobým strategickým mocenským záměrem.

PS: co říkáte japonským a korejským autům na evropském a americkém trhu?
09. 10. 2010 | 21:38

Skogen napsal(a):

4Rod, rozhodující jsou trendy, protože relativně bohatý "Euroatlantičan" má nejen příjmy, ale také výdaje, na které nemusí stačit. Oproti tomu relativně chudý Číňan si vzhledem ke své situaci polepší.

Odbočím zpět k Tomskému. Platí-li, že 70% pracujících Čechů nemá ani dvacet hrubého, z čehož by měli pokrýt značně stoupající životní náklady (penze, zdravotnictví, školství, vyšší nepřímé daně, energie...), bude zanedlouho majorita chudinou v České republice. V Absolutním pojetí, protože relativně (statisticky) pouze klesne průměr, papír je kouzelný, ten snese všechno ;) A ČR na tom rozhodně není zrovna nejhůř.

Kampak se třeba přestěhovaly ty rodiny Američanů původně se subprime hypotékami, při tom přetlaku nemovitostí na americkém trhu s bydlením?
09. 10. 2010 | 21:38

stále rebel napsal(a):

Pro Martin.
Cituji:
„Mnoho civilizovaných států má rovnou daň například mnoho států USA. „

Komiku.

Daň z příjmu fyzických osob (personal income tax)
V USA nyní existuje 6 daňových pásem.

Sazba daně Roční příjem (manželé daní společně)
10% do 17.150 USD
15% 17.150 - 69.700 USD
25% 69.700 - 140.550 USD
28% 140.550 - 214.200 USD
33% 214.200 - 382.550 USD
35% nad 382.550 USD
http://www.businessinfo.cz/...

Tu rovnou lokální daň máš tady
http://www.oecd.org/dataoec...
09. 10. 2010 | 21:40

Béda napsal(a):

Rod,

neidealizujte si Indii. Myslím, že v kvalitě života (pokud nepatříte mezi privilegované) v obou zemích (týká se pracovních podmínek, životního standardu, zdravotní starostlivosti a pod.) mezi oběma zeměmi markantního rozdílu nebude. Osobně se domnívám - že o něco vyšší bude spíš v Číně.

kormoran,

s nesmysly bych byl opatrný. Přečtěte si mé příspěvky stran podmínek čínské pracovní síly. A o sociálním metabolismu Bédy bych již vůbec nebásnil. Béda na rozdíl třeba od různých kormoránů žádné sociální dávky doposud nepobírá.
09. 10. 2010 | 21:44

nimra napsal(a):

Autor:

Jste fakt demagog. Proc by nemohlo nekomu jit o chude? Treba v USA plati chudi jen 5% federalni dane, kdezto bohati pres 30%? Vy jste radsi, kdyz chudi plati jak mourovati, ja ne. Ale ja zase chci, aby nova vlada napalila 50% DPH na knizky a aby jste zkrachoval, protoze jinak vam to asi nedojde..
09. 10. 2010 | 21:45

Rod napsal(a):

Béda:
Korejská a japonská auta se vyrábý v EU pro trh EU. Viz Nošovice. Nevidím v tom problém. Vy ano?
Ano má mnohem více obyvatel, ale hospodářský růst nelze dělat bez růstu nákladu na pracovní sílu. Časem se přestane vyplácet dělat levné věci v Číně a výroba se přesune (třeba) do Vietnamu. V Číně se začnou dělat sofistikovanější výrobky za vyšší cenu a s vyššími náklady. Postupně, jak budou vyrábět sofistikovanější výrobky, bude růst plat jejich dělníků...
Stále to samé...
09. 10. 2010 | 21:46

Hladis napsal(a):

To ROD,Beda
Podivejte vetsina zemi jako treba Singapur a ted Cina zacinala jako montovna s levnou pracovni silou. Ale tyto zeme investovaly do skolstvi a vyzkumu nasyslene finance a casem se stane tim cim jsou napr. zeme zapadni. Staci se podivat prave na Singapur. Cina ,diky vlade jedne strany a mnozstvi obyvatel, dokaze tento velky skok ,ktery jinym zemim trval dlouho ,za polovicni dobu. Myslim ze cinska zivotni uroven pujde nahoru stejne jako jeji ekonomicka sila.

Co se tyce diktatury ,tak cinska civilizace je starsi nez ta evropska a nikdy ve svych dejinach tento system nezavedla a pochybuju ze zavede jestli chce zustat tak jak je.

To Martin
Nejak jsem si nevsim ze by treba Svedsko nemelo financni prostredky na skolstvi. Stat s vyrovnanymi rozpocty ,s minimalnim zadluzenim....pravice prosazujici socialni stat....

Co se tyce VB , USA ... pocet obyvatel....dolar....
09. 10. 2010 | 21:50

Rod napsal(a):

Skogen:
Medián hrubé mzdy v ČR je 21 420 Kč (půlí počet zaměstnanců na dva stejné díly, takže slouží k lepšímu určení mzdové úrovně v dané skupině zaměstnanců zdroj: czso.cz).
No, já s mou hrubou mzdou 17 200 Kč vyžuji celkem v pohodě. Nejsem nenažraný, takže to stačí. Jistě chci mít lepší plat a proto studuju a nenadávám jen na bohaté a nechci aby mi stát dával dávky.
P.S. Americké rodiny, které nesplácely své domy se přestěhovaly do menších domů, které dokáží splácet. Co je na tom špatného?
09. 10. 2010 | 21:52

Skogen napsal(a):

"V Číně se začnou dělat sofistikovanější výrobky za vyšší cenu a s vyššími náklady. Postupně, jak budou vyrábět sofistikovanější výrobky, bude růst plat jejich dělníků...
Stále to samé..."

No a co? My na tom snad budeme lépe?
09. 10. 2010 | 21:52

Rod napsal(a):

Hladis:
Určitě teď jede rychle, ale je otázkou za jakou dobu nás dožene. To neví nikdo. Uvidíme, jestli jim diktatura vydrží, nebo ne. Někteří ekonomové tvrdí, že je teď na jejich trhu pár bublin a to právě díky jejich straně, která chce za každou cenu udržet vysoký růst HDP.
09. 10. 2010 | 21:55

Rod napsal(a):

Skogen:
Přečti si co jsem psal výše. Nebudu se opakovat.
09. 10. 2010 | 21:57

nimra napsal(a):

Rod:

Jste schopen se svym prijmem setrit na duchod (podle odbornych doporuceni asi 100 tisic rocne), nasetrit detem na skolne a mit uspory na zdravotni peci, kdyby neco? Pokud ano, blahopreji, pokud ne, nemuzete byt v pohode, jelikoz nemate zadnou perspektivu. Sorry.
09. 10. 2010 | 21:57

Hladis napsal(a):

To Rod
Pokud bychom poslouchali zapadni ekonomy tak uz za ty roky cinska bublina praskla asi 10x. Zatim stale nic.
09. 10. 2010 | 21:58

Béda napsal(a):

Rod,

někde jsem četl, že v asijských automobilkách v ČR nejsou (nemůžou být - byla to podmínka) odbory. a taky, že ze strany zaměstnanců byla kritika ohledně dodržování pracovních podmínek. Prý měla být Nošovicům udělena pokuta od pracovního úřadu. Bohužel dál jsem to již nesledoval.
09. 10. 2010 | 21:59

Rod napsal(a):

nimra
Těch 100 tyček ročně je blábol. Nevím kde na to přišli. Až budu v důchodu, tak nebudu muset splácet hypotéku, takže mé výdaje výrazaně poklesnou. Nebudu muset mít takový příjem jako dnes.
Školné není žádná pálka. 10 tyček za půl roku se dá utáhnout v pohodě. Navíc bude (nejspíš) odložené školné, takže to zaplatí studenti samy a ne jejich rodiče.
Úspory na zdravotní péči? Na co? Máme zdravotnictví, kde je skoro vše zadarmo. A tu 100 Kč v nemocnici klidně zaplatím. Doma za elektřimu, topení a jídlo utratím denně víc.
09. 10. 2010 | 22:01

Rod napsal(a):

Béda:
V Nošovicích jsou odobory. Dokonce stávkují. :) http://ekonomika.ihned.cz/c...
Jak s nimi vedem management je jiná. V tom mám pocit, že spíš záleží na vedení, než na zemi původu, ale mohu se plést.
09. 10. 2010 | 22:03

Rod napsal(a):

Hladis:
Ekonom nikdy neví, kdy jaká bublina praskne. Kdo tvrdí, že to ví je šarlatán. Ekonomie se zabývá mimo jiné lidským chováním a to predikovat nelze.
Kdybychom dopředu věděli o bublině, tak by žádná nikdy nebyla.
09. 10. 2010 | 22:05

Rod napsal(a):

Pomalu chlapci, nestíhám. :) Ve čtvrt odcházím, musím se ještě učit (ano správně, ekonomii :D ).
09. 10. 2010 | 22:06

Martin napsal(a):

S panem Tomským souhlasím. Levičáci dokážou argumentovat jen Švédskem, přitom států kde nefunguje progresivní zdanění je mnohem více než těch kde nefunguje rovná daň.
09. 10. 2010 | 22:06

mb napsal(a):

souhlas s beda : 20 15

exmudrc se mýlí a úmyslně provokuje ... njn

Hladis dik za vsuvku ...

( ucitele jsou socky a mukli ... muži určení k likvidaci - typičtí představitelé parazitické třídy)

Realista copak mezi blogery ... ale i v čele státu ....

Hoven :-)

Martin 21 06 - kvuli velikosti

Beda 21 38 .... říká vám něco sociální a ekologický ( environmentalistický ) dumping ?

to je čína a to je čínská diktatura ...

čina jde nahoru za cenu socialnich a environmentalnich zverstev ... asi nalezne svuj strop ... equilibrium

Nimra 21 57 ma bohuzel pravdu
09. 10. 2010 | 22:07

kormoran napsal(a):

co pa , Bedo dalsi konspiracni teorie o Kormoranove soc. davkach?))))
09. 10. 2010 | 22:08

Hladis napsal(a):

Ja vlastne celou dobu chci naznacit to ze CZ je celych 20 let montovnou a nic se nemeni. Zadne velke nove velke ceske firmy nevznikaji ,zadne zisky tu nezustavaji. Vetsina vydelku firem ,ktere zde montovny maji ,odvadi zisk pryc coz je chyba. Z tohoto zisku se da nasyslit na dostupne kvalitni vzdelani. To je naprosty zaklad uspechu. Bohuzel s politickou reprezentaci jakou CZ ma to spis pujde do Recka.
09. 10. 2010 | 22:09

Rod napsal(a):

Hladis:
Naprostý souhlas. Tenhle stát dává zoufale málo na vzdělávání a výzkum. Měl by tam lít peníze jako o život. Místo předražených dálnic, cyklostezek, armádních tendrů a vůbec korupci by měl peníze dávat do školství a vědy. Viz Finsko.
09. 10. 2010 | 22:11

Béda napsal(a):

mb,

říká. Akorát, že jsem mluvil o Číně a (demokratické) Indii. V ohledu sociálního a ekologického dumpingu jsou si myslím naprosto rovny - bez ohledu na to, že tam je diktatura a onde demokracie.
09. 10. 2010 | 22:12

Martin napsal(a):

Hladis:

Jistě dolar. Jako to že Švéská koruna neni silná tak jako dolar?
Protože sílu jeho ekonomiky zpomalují zásahy státu do ekonomiky.
Proč stát s úřibližně stejným počtem obyvatel například Švýcarsko má mnohem silnější měnu (1 CHF je 5.69 SEK)?
09. 10. 2010 | 22:15

Rod napsal(a):

Tak se mějte. Dobrou noc a děkuju za diskuzi. :)
09. 10. 2010 | 22:15

nimra napsal(a):

Ok, jste optimista. Co kdyz TOPka splni svoje sliby a bude se calovat 25% zdravotni pece na drevo? Myslim, ze tech 100 tisic byl relevantni odhad v pripade, ze dojde k privatizaci duchodoveho systemu. Ale uznavam ze pocit stesti nezavisi pouze od vyse prijmu. V Cechach jsme proste optimiste skoro vsichni, mozna az nezdrave:
http://www.blisty.cz/art/54...
09. 10. 2010 | 22:15

mb napsal(a):

to Hladis a Rod .... nominálně ( o důležitosti vzdělání a investic a výzkumu ) se o tom žvaní 20 let ... ( maně si vzpomínám za Zemanovu vládu ... iformační společnost ... )

prakticky funguje korupce a předražujou se dálnice a armádí tendry ....

pro žádnou politickou reprezentaci / garnituru školství a vzdělanost dosud nebyla skutečnou prioritou ...

asi se na tom dá hůře zbohatnout ( pro politiky + spřátelené firmy )

i když .... but it doesn´t matter
09. 10. 2010 | 22:16

Paterik napsal(a):

Béda:

Šéfa FEDu jmenuje prezident a vybírá takového člověka, který se mu hodí pro jeho vlastní politiku. FED manipuluje úrokovými mírami tak, jak to vláda požaduje. To je ostatně důvod, proč jsou úrokové míry dlouhodobě nesmyslně nízko - aby podpořily stavební a hypotékový boom, který vlády potřebovaly.
09. 10. 2010 | 22:16

kormoran napsal(a):

Bedo v cine jsem byl a co potrebujete vedet?))))
09. 10. 2010 | 22:16

Béda napsal(a):

Hladis, Rod,

souhlasím s vámi. A rovněž tak, by měla existovat dlouhodobější vize dosažená politickým kompromisem - kam chce ČR směřovat, co bude dlouhodobě preferovat a pod..

Kormoran,

nezamlouvejte, že jste se sociálním metabolismem Bédy přišel vy sám. A já vám na to opáčil stejnou. Jinak mě osobně je zcela ukradeno, jestli jste "socka" (oslovení užívané obvykle vašimi kolegy) anebo ne.
09. 10. 2010 | 22:17

mb napsal(a):

beda ne ne vy jste obdivoval cinske vedeni jak skvele to zvlada a kormidluje ...

ja jsem pripomnel ze je to za cenu socialniho a environmentalniho dumpingu ... njn

(nehodnotim zda je lepsi cinsky (autoritativni) nebo indicky (demokraticky a kastovni) model)
09. 10. 2010 | 22:18

Béda napsal(a):

Paterik,

slyšel jste Greenspana, když říkal něco ve smyslu, že na FED nikdo nemá (nikomu se nebude podřizovat?) Ani americký kongres ne?
09. 10. 2010 | 22:19

Skogen napsal(a):

Medián vzrostl na dvacet hrubého, to je pravda. Dobrá tedy, je to 50% produktivních, kteří té dvacky hrubého nedosahují a nikoliv 70%, jak jsem původně napsal.

Struktura životních nákladů je různá. Předpokládejme, že neobdržíš darem, dědictvím, apod.. bydlení, musíš se sám uživit, vychováváš toho průměrného 1,13 dítěte, zkrátka stojíš na vlastních nohou. Pak máš vcelku skromný, třebaže stále důstojný život. Trend je však takový, že životní náklady stoupají. Dražší energie při nulovém navýšení mezd (u státních zaměstnanců s poklesem), penzijní reforma, zdravotnická reforma, daně...
09. 10. 2010 | 22:22

Béda napsal(a):

mb,

neobdivoval a neobdivuji. Prostě jsem to skonstatoval na základě toho co jsem si přečetl kupř. u paní Brixi.

Moje polemika s Rodem 21:10:47 šla o tom, že problém je čínská diktatura a nikoliv ekonomika a že bychom podporovat měli spíše demokratickou Indii. na základě toho jsem začal porovnávat obě země.
09. 10. 2010 | 22:23

Paterik napsal(a):

Béda:

Greenspan může říkat, co chce. Jak se pravilo v Jistě, pane Minisře: "BBC se nikdy nepodřídí politickým tlakům..." Důležité je, co dělá. Dokonale zapadá do Obamovy balíčkové politiky.
09. 10. 2010 | 22:27

Béda napsal(a):

mb,

ještě něco. O ekonomické podpoře rozhodly nadnárodní ekonomické špičky. zajímavé, že nepreferovaly demokratickou Indii a nevadila jim čínská diktatura.

Jak je to možné?
09. 10. 2010 | 22:27

Hladis napsal(a):

To mb
Zadny cesky politik ani z leva ani z prava neudelal se vzdelanim vubec nic. Staci se podivat na kauzu statnich maturit. To je proste uplna bida. S takovou bude vetsina lidi u pasu dalsich 20 let. V CZ se proste utraci naprosto nesystemove a bez vize do budoucnosti. Jedina vize kterou cesti politici maji je jak si co nejvic nahrabat ci nahrabat kamaradum a po me potopa. Recko je zarny priklad kde se zadluzovalo ,vse se rozkradlo nebo prozralo a zadne investice do vzdelani a infarstruktury se nekonaly. Nyni je to snedeny kram kam prijeli cinani nakupovat za babku. Co jsem sledoval maji zajem hlavne o lodenice ,zeleznice ,telekomunikace a lodni spolecnosti.
09. 10. 2010 | 22:29

Béda napsal(a):

Paterik,

nezachraňuje náhodou Obamova balíčková politika ony soukromé finanční instituce, které jsou majetkově propojeny se soukromou finančnickou půlkou FEDu?

Jenom na okraj. Obama tu krizi zdědil, nikoliv vytvořil.
09. 10. 2010 | 22:33

mb napsal(a):

ja vim no, kupujou je cinani no, tak cerny scenar je , ze nas cinani koupi no .... takhle jsme stejne navazani na německo ( a je to dobře ) a nemecko s cinou cile obchoduje .... tak uvidime ... toho skolstvi je skoda ... vidavame na ne nejem malo v absolutnich cislech ale i v pomernych ( pomer k hdp) cislech malo ... ergo budeme ve skolstvi dale zaostavat ...

nevim co s tim ... asi nic ... osvícení politici nejsou ... osvícená monarchie není ...

prijemny vecer ....
09. 10. 2010 | 22:33

mb napsal(a):

sory za prasečí jazyk ... vydavame .... ( asi malo penez do skolstvi, proto pišu jak prase)
09. 10. 2010 | 22:37

Béda napsal(a):

mb,

zvláštní je, že politici vždycky před volbama vykládají, jak budou preferovat vzdělanost a vědu. Že jejich prioritou bude školství, že budoucnost zkví ve vzdělané a odborně fundované mládeži... A pak přijde tradiční odezdi kezdismus (rušení a znovuzavádění 8-mi/9-ti letek, státních maturit, přeobsazení ministerských náměstků s novou koncepcí a pod.)

Obvykle obzory politiků nepřesáhnou (někdy ani nedosáhnou) délku jejich volebního období.
09. 10. 2010 | 22:43

Béda napsal(a):

ještě dovětek,

TOP-ka přichází se zavedením školného,které části mládeže znedostupní vyšší vzdělání a obecně do budoucna zadluží mladou vysokoškolsky vzdělanou generaci (pokud nejde podobně jako ve VB pouze o počáteční symbolický zadlužovací nástřel - ve VB právě dochází k zadlužení natvrdo - až 7.000 liber za rok studia). To přichází spolu s neoliberálním spoplatněním všeho.

Neoliberální recepty navíc zhoršováním podmínek vyhánějí část nejvzdělanější populace mimo území státu (podobně jak tomu bylo před rokem 1989).
09. 10. 2010 | 22:56

Martin napsal(a):

Béda:

On zachrachraňuje jen soukromé? Krachují i státní.
To je zas ta černobílá představa levíčáků státní= dobré
soukromé = špatné
Takhle to opravdu nefunguje
09. 10. 2010 | 22:58

mb napsal(a):

to Beda ... Klause juniora považuji za šílence podobně jako jeho otce ... ( homosexualita je (něco jako) cukrovka ... ( Klaus junior ) ... výroky Klause seniora reprodukovat zřejmě netřeba ....

but it doesn´t matter ...
09. 10. 2010 | 23:14

mb napsal(a):

mimochodem příspěvek Klause seniora ke školství a učitelským platům byl : když se jim to ( tam ) nelíbí, ať jdou dělat něco jiného ( jinýho ) ...

obecne ma samozrejme pravdu ...

ale prakticky to znamená snížení kvality učitelů a školství, pokud do škol nepůjdou ´špičky´, které budou špičkově zaplaceny ...

nebo aspon slušně ....

njn ...
09. 10. 2010 | 23:38

Hladis napsal(a):

To mb
Jenom nalyt penize do skolstvi nestaci. Tuhle nesystemovost vyzkousely ve VB a nic se nezmenilo. Jde o to jak docilit toho ,aby vyuka byla kvalitni ,efektivni a hlavne ,aby si zaci neco odnesli v hlave. A to nejdulezitejsi je ,aby zaci samotni meli hlad po znalostech a to se dostavame k vychove v rodine. Ono vse souvisi se vsim. Kdyz se podivam co se v tridach deje ted tak to je horor. Zaci si delaji co chteji ,vyuka je nezajima ,dodrzovat skolni rad je prezitek......
09. 10. 2010 | 23:51

mb napsal(a):

souhlas hladis ( je to slozity a tezky ) ... ale kdyz ( nejprve ) nenalijete penize do skolstvi ( abyste pritahli kvalitni lidi ) - udelalo finsko myslim ( a tradicne dobre postaveni maji ucitele v nemecku a svycarsku ) tak asi s tim skolstvim nepohnete ... ale jinak je to urcite celospolecensky problem .... ale odnekud to zacit musi ... njn ....
10. 10. 2010 | 00:08

Okurka napsal(a):

ad MB: Nad Finskem není třeba se zamýšlet. Oni skutečně mají nejlepší studenty na planetě měřeno výsledky.

Neoliberály ošklivě překvapí, že přes soustavné deformy po vzoru Spojených Států a zlomkový rozpočet máme i dnes chytřejší studenty než Američané.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wik...
10. 10. 2010 | 00:21

LN napsal(a):

Vážený udatný úředníkobijče pane Tomský!
Musel jste asi v mládí prodělat nějaké trauma na úřadě, asi jste vystál dlouhou frontu, ale razítko jste nedostal. Pro Vás a Vám podobné je státní úředník jen přeplacený darmožrout, který je prostě zbytečný. Možná byste se divil, že úřady v mnohdy fugují jako bezplatný servis pro podnikatele. A zkuste uhodnout, co se stane s úrovní a dostupností těchto služeb po plánovaném propouštění a snižování platů ve státní správě. Ale Vy máte jasno - méně úředníků rovná se vyšší HDP. To je opravdu pozoruhodná myšlenka. No, uvidíme...
10. 10. 2010 | 00:54

Lukáš Kraus napsal(a):

„Chce obhájit tu věčnou parazitickou třídu, která vytváří stále nové a nové ideologie na obranu své nafouklé existence (množí se totiž dělením).“ Alexandr Tomský....To je navádění k třídní nenávisti a to je trestný čin pane Tomský. To nevíte? "Dělením"? Mengele by vás jistě pochválil.

Věcnost vašeho traktátku ale nějak pokulhává na pravou nohu a to zvláště při komparacích s vyspělou západní Evropou, která ve vás zjevně nezanechala sebemenší stopu. Proč se tedy dělit s posttotalitně-v myšlení některých stále totalitní ČR ...třeba v rámci evropské integrace o svůj trh, když pseudoelity v ČR preferují jiný systém, prvobytně pospolný, spíše vydělávačů kůží a lovců kožešin, zlodějů koní a nad evropským sociálním modelem ohrnují nos? Dále účelově vytržená čísla z kontextu společenské sociální situace opět jistě sklidí potlesk od některých lidí, ale popravdě spíše pouze od těch, kteří po generace stavějí ostnaté dráty.
10. 10. 2010 | 01:05

Mirda 111 napsal(a):

Pane Tomský, z Vašeho článku soudím, že jste dost chyběl ve Střední Evropě, neb Vaše představy a dnešní naše zkušenosti se velmi diametrálně liší. Prosím, věnujte se náboženství ve Velké Britanii a nekomentujte věci, kterým jak vidno, nerozumíte. Děkuji.
10. 10. 2010 | 05:08

Admirál napsal(a):

Proškrtat k prosperitě se nelze.

Naše nafouklé počty úředníků = skritá nezaměstnanost.

Naše nafouklé počty vysokoškoláků = skritá nezaměstnanost.

O kolik % by přibylo na úřadech práce lidí žádající o práci?

Naším problémem není, že by jsme přepláceli uředníky, naším pronlémem je, že ekonomika netvoří dostatek produktivních pracovních míst, abychom mohli stavy úředníků redukovat a přitom nepřifoukli tu armádu chudáků, co se nám tu houfuje.

Hlavním problémem je tedy globalizace a odliv pracovních míst do destinací, kde je cena pracovní síly pro nás nesouměřitelná a nekonkurovatelná.

Přesto se, jak je všeobecně vidět, vláda snaží oto, aby pracovní síla końkurenceschopná byla.

Jediné rozumné řešní je zapálit globální vesnici a vrátit se k clům, barteru. A vyrábět si většinu toho, co spotřebujeme sami.
10. 10. 2010 | 08:00

Paterik napsal(a):

Admirál:

Vrátit se ke clům a zahájit obchodní válku s Čínou by ovšem mělo dalekosáhlé následky. Jednak co by zavedení cel udělalo s naším vývozem? Zadruhé bychom se museli smířit s faktem, že u Vietnamců už si levně nenakoupíme.

Vyrábět si všechno sami - obávám se, že na to nemáme know-how. A co ropa, taky by se přestala dovážet?

Obávám se, že podobná opatření by nás vrátila do doby bronzové.
10. 10. 2010 | 10:17

S u c h e c napsal(a):

Ahoj Lukáši,
Tomským apod. je toto dovoleno, stejně jako jiným samozvaným "humanitární" bombardování, "trvalá svoboda" a pod.
10. 10. 2010 | 10:28

stále rebel napsal(a):

Admirále, proboha „skritá“.

Problém není v globalizaci. Problém je v nekompetentní politické reprezentaci.

Správná reakce na globalizaci je ta severská, kdy se společnost nesnaží soutěžit s Čínou levnou pracovní silou, ale vzdělanou populací, sofistikovanou prací a sociální a politickou stabilitou. Skandinávské země jsou pro investory atraktivnější než my nebo Čína s levnou pracovní silou a nízkými daněmi.
10. 10. 2010 | 10:41

Da.Rock napsal(a):

Bravo, Tomský. Kalousek vás pochválí, možná i nějaký ten pamlsek dostanete. Skvělá neoliberální agitka, jako vystřižená z Rudého Práva, akorát s opačným znaménkem.
10. 10. 2010 | 12:19

Skeptik napsal(a):

Jak se tak dívám, velice pěkně se nám tady rozepsal Martin. Všechny jeho příspěvky jsou samozřejmě velice podnětné, mně však nejvíce zaujal hned ten první z 19:40. S hloupostmi o USA se již slušně vypořádali Skogen, Stále rebel (21:40) a další. Ovšem velmi podnětná je i Martinova myšlenka:

„… Zjistě te si něco o kapitalismu 19. století a pak zjistíte že to co dnešní liberálové a konzervativci hájí není kapitalismus 19. století, protože v 19. století nebyly žádné důchody, pracovní doba byla dvakrát delší …“.

Žádné důchody? To je přece přesně neoliberalizmu – žádný státní na důchod – spořte si na důchod sami a hrajte o něj na burze prostřednictvím soukromých fondů (to, že dnes to ještě navrhují /Bezděk/ pouze z části, jistě není z přesvědčení o potřebě zatěžovat podnikatele odvody za zaměstnance a rozpočet zatěžovat hloupostmi jako jsou platby za důchody).

Dvakrát delší pracovní doba? Skutečně by se to dnešním neoliberálům nelíbilo. Opravdu by neoliberálové protestovali proti prodloužení pracovní doby? Kteří? Proč?

Extrémní způsob možného vývoje je slušně popsán v článku v odkazu níže. Článek je sice dost nepříjemně ideologicky podbarven, ale z věcného a faktografického hlediska je přesný. Skutečně doporučuji.

http://www.blisty.cz/art/34...

Že by se našim vládním ideologům podařilo v dohledné době zavést asijské socioekonomické prostředí, které se kapitalizmu 19 století velmi blíží, je samozřejmě málo pravděpodobné. To že by to realizovali rádi, pokud by měli možnost, je však nesporné (bereme-li tedy vážně rétoriku pánů Nečasů, Kalousků, ale i mudrlantů Tomských a spol.).
10. 10. 2010 | 12:37

Paterik napsal(a):

Skeptik:

Dokážete obrátit demografický vývoj? Jakou ekonomickou teorií, prosím? Ono se to dobře vykládá o nutonosti státu se starat, ale málokdo řeší, kde se na to vezme. Opravdu by mě zajímal důkaz, proč bezbřehé státní utrácení údajně vede k prosperitě. Nebo vysoké podnikové daně a odvody. Nebo milionářská daň.
10. 10. 2010 | 12:43

Martin napsal(a):

stále rebel:
Napište kolik firem se nastěhovalo do severských zemí za posledních pět let?
Pro firmy jsou zajmavější státy s nižším zdaněním jako je USA nebo Čína. Kdo by se taky nechával oškubávat na daních
10. 10. 2010 | 13:06

Martin napsal(a):

Do Švédska se žádné firmy nehrnou kvůli vysokým daním
10. 10. 2010 | 13:15

Skeptik napsal(a):

To Paterik

Pišete: "... Opravdu by mě zajímal důkaz, proč bezbřehé státní utrácení údajně vede k prosperitě. Nebo vysoké podnikové daně a odvody ...".

Nerad donekonečna omílám příklad severských zemích, které nejenže ve šech relevantních průzkumech vykazují nejen nejvyšší životní úrovní obyvatelstva (což je jednoznačně důsledek vysokých, především korporátních, daní a onoho následného „bezbřehého utrácení“) ale vykazují i nejkonkurenceschopnější ekonomiky (což by tedy podle pravicových manter určitě být nemělo). Ale obdobně v menším měřítku se to týká i zemí jako je Německo, Francie, Rakousko …

Prostě tyto jednoduché ideologické poučky v praxi nefungují.

„… obrátit demografický vývoj?“ Jako příklad k diskusi doporučuji článek v odkazu níže (pokud vás tedy budou zajímat v článku uvedená fakta a ne pro vás jistě ideologicky nepřípustný původ autorů):

http://www.blisty.cz/2010/7...
10. 10. 2010 | 13:16

Skeptik napsal(a):

To Martin

"... Pro firmy jsou zajmavější státy s nižším zdaněním jako je USA nebo Čína. Kdo by se taky nechával oškubávat na daních ..."

Souhlasím a nezpochybňuji.

Pochybuji ale, že byste za průměrnou mzdu žil raději v Číně než ve Finsku.
10. 10. 2010 | 13:24

Paterik napsal(a):

Skeptik:

To je právě to - tenhle systém byl zaveden jenom v severských zemích. Zajímavé je, když to tak dobře funguje, proč to tak není všude. Je skandinávský systém bez výhrady přenositelný? Na jakoukoliv strukturu ekonomiky? Vzhledem k tomu, jak u nás létají státní peníze oknem, mám pochybnosti, zda bychom si podobný přístup mohli dovolit. Mám otázku - dnes jsou podnikové daně tuším 21%. Pokud bychom je nyní zvedli třeba na 60%, myslíte, že by se našim podnikům začalo dařit lépe nebo hůře?

Skutečně se domníváte, že s růstem daní se zvyšuje i konkurenceschopnost ekonomiky? Nebo je to spíš produkt dlouhodobého vývoje, který je jedinečný pro každou zemi?

Já tady nehoruji pro žádné opt outy, ani pro Bezděka. Já jen říkám, že společnost stárne a odvody do důchodového systému budou dlouhodobě klesat. To nepopírá ani uvedený článek. Řešení situace nabízí spíše mlhavé - jakási propopulační opatření. Co to ale je? Zvýšíme porodné? Zavedeme kvóty na děti? I když zvýšíte třeba rodičovskou, nikdy si nemůžete být jisti, že to skutečně povede k vyšší porodnosti. Nízká porodnost není jen důsledek sociální situace. V chydých zemích je paradoxně porodnost mnohem vyšší než v bohatých.
10. 10. 2010 | 13:34

stále rebel napsal(a):

Pro Martin.
Nejlepší země pro byznys – hodnocení Světové banky

„Ve zprávě Světové banky „Doing Business 2009“ bylo hodnoceno celkem 181 zemí. Česko se umístilo až na 75. místě. Z členských zemí Evropské unie hůře dopadlo pouze Polsko a Řecko“
http://www.financninoviny.c...

Žebříček konkurenceschopnosti: První opět Švýcarsko, Česko si pohoršilo
"To co nám (Česku) nejvíce zhoršuje naše umístění, jsou institucionální záležitosti typu vymahatelnost práva a důvěra v politický systém."
Česká republika z loňského 31. místa klesla o pět příček. Přesto takové Polsko, Španělsko nebo Maďarsko jsou ještě daleko za námi. Podle indexu se v Česku zhoršila například flexibilita pracovní síly. K tomu, abychom se dostaly v celosvětovém žebříčku zase o trochu výš, by podle odborníků mohly pomoct reformy.
Index globální konkurenceschopnosti 2010-2011:
1. Švýcarsko, 2. Švédsko, 3. Singapur, 4. USA, 5. Německo, 6. Japonsko, 7. Finsko, 8. Nizozemsko, 9. Dánsko, 10. Kanada
http://www.ct24.cz/ekonomik...
10. 10. 2010 | 13:44

Skeptik napsal(a):

To Paterik

Systém byl zaveden jen v severských zemích …

Je zajímavé, že to jsou shodou okolností ty země, kde se historicky pravice nedostává k moci buď vůbec nebo zřídka a když, tak s programem který je výrazně levicovější než program naší ČSSD. Popřemýšlejte o tom a dejte si to do vztahu s životní úrovní v těchto zemích.

Že jejich systém dnes nejde automaticky překopírovat do ostatních ekonomik, je snad zřejmé každému (nebo ne?) a není potřeba o tom diskutovat.

Podle toho, co píšete o článku o důchodech, jste ho nečetl.
10. 10. 2010 | 13:51

Paterik napsal(a):

Skeptik:

Záleží na tom, co bylo dřív. Prosperita nebo rozvinutý sociální systém? Mohl by sociální systém existovat bez ekonomické prosperity? Každá země má specifický historický vývoj, takže my můžeme těžko švédsko napodobit. Proto mi přijdou absurdní částá tvrzení, že když to tak funguje ve švédsku, tak to musíme u nás také zavést. Máte někde statistiku, jaký je žebříček HDP na hlavu?

Jak nečetl? Převážná část článku se vypořádává s tím, proč je navrhovaný dvoupilířový systém špatný. Zatím ovšem vláda žádný vlastní návrh nepředložila, takže článek atakuje něco, co možná nikdy nebude navrženo. V závěru článek navrhuje de facto zachovat dnešní systém s účastí jakéhosi dotovaného dobrovolného druhého pilíře (asi jako stavební spoření?). Dále volá po víceméně nespecifikovaných propopulačních opatřeních. Nic moc konkrétního jsem tam nenašel, snad jen že budeme potřebovat víc školek.
10. 10. 2010 | 14:08

Béda napsal(a):

Paterik,

co je to podle vás prosperita? Jakou prosperitu a pro koho míníte? Máte na mysli něco konkrétního?
10. 10. 2010 | 14:26

Paterik napsal(a):

Béda:

Prosperita - tedy aby podnikání bylo snadné a daně nastavené rozumným způsobem. Pokud budou firmy v zisku tak mají možnost investovat a tvořit nová pracovní místa. Firma, která nevydělává, nemůže svoje lidi ani dobře platit. U nás ovšem funguje systém s byrokracií na věčné časy...
10. 10. 2010 | 14:36

slavwin napsal(a):

Proškrtat ne ale zastavit rozkradání, bohatými i chudými o to tu přece jde. Nejsem pro ani zastavit podnikání ani nikoho posílat do basy. Systém je nastaven na korupci a zavírat někoho kdo chce lidem zajistit práci nebo zakázku je kravina. Kdyby možnost korumpovat byla silně omezena tak ti korumpující by neskončili na žebrotě, jsou to prostě lidé hledající a korumpující prostředí jen využili. Ti kdo mají tu rozhodovací pravomoc, tady jsou ti pitomci, kteří toho moc neumí, jsou to vlastně dnešní politici. Korupcí jsou hlavně ohrožení lidé, pro které je tato činnost nepřijatelná. Považovat každého kdo je v úzkých za socana s nataženou dlaní? Někteří se dostali do úzkých, že nesou odpovědnost (v rodině někdo potřebuje naléhavou pomoc, atp.) Jsou samozřejmě takoví jejichž cílem je být zdravý invalidní důchodce nebo jiný druh vyžírky, jejich vinou se do té stoupy dostávají všichni. Proč pořád podporovat porodnost, když to není potřeba. Bez práce a snahy bych nerozdával, ale teď vážně jakou práci, uvedu příklad něco srovnám terén vodní toky zasadím stromečky, při velké vodě je má práce příčinou neštěstí tu vodu terén neber a zapřičiňuje neštěstí. Problému je hodně a nelze je tu všechny vypíchnout a nejsou jen u nás, kdo má možnost na axn.cz sledovat epizody v celé délce, myslím ty jak kočka přinese hrdinovi zítřejší vydání novin a on se snaží těm neštěstím dnes zabránit.
10. 10. 2010 | 14:41

Béda napsal(a):

Paterik,

mohla by prosperita existovat bez rozvinutého sociálního systému? Co by to byla za prosperita?

Kdo by vlastně prosperoval? Týkala by se i zdravotně handicapovaných, sirotků ...? Co je to rozumně nastavený daňový systém? Někdo si pod tím představuje nulové daně, někdo tzv. rovnou daň (třeba v Rusku, Lotyšsku, ČR ...), někdo progresivní daň - třeba ve Švédsku, Německu, Dánsku, USA...
10. 10. 2010 | 16:02

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Řekni mi Bédo, proč vy socani, když se škrtne z 1 biliónu co jde do sociálního systému 1 mld, tak hned mluvíte o neexistenci sociálního systému ?

Nepřijde ti to přitažený za vlasy ?

stále rebel:

Dej odkaz, kde ses dočetl, že sever je pro investory zajímavější jak chudý východ, Indie nebo Čína.
10. 10. 2010 | 16:52

Admirál napsal(a):

Patrik, Stále Rebel - omluva za "skritá". Ou.

S tím, že levně nenakoupíme, se dá smířit lehce. Nakoupíme tak levně, jak sami v našich podmínkách budeme schopni vyprodukovat.

Nemyslím, že by se "uzavření se" dalo realizovat jen v rámci ČR (EU, skupina států).

Ropa by se nakupovala stejně jako dnes.

Že by nás podobná opatření vrátila do doby bronzové?

Z ČR rychlým tempem mizí celá odvětví průmyslu i s generacemi budovaným know-how (textilní průmysl, strojírenství a další.

Čím budeme chtít konkutrovat Číňanům, až se jednou teoreticky vyrovná cena pracovní síly? V té době už tu toho moc nezbude...

Současný vývoj nás směřuje do doby brozové.

A z toho nás chce pan Tomský "vyškrtat".

Do doby kamenné.
10. 10. 2010 | 16:56

Paterik napsal(a):

Béda:

Ale kdo tu sociální síť financuje? Prosperující firmy a jejich zaměstnanci. Čím víc se bude firmám dařit, tím víc peněz bude pro sirotky a hadicapované. Rebel tu uváděl zajímavou statistiku, podle které jsme na 75. místě co do snadnosti podnikání. Takže jak je vidět, tak je tu co zlepšovat.

Sociální systém jako takový bohatství spotřebovává, neprodukuje ho.

Admirál:

Je otázka, jestli pohyb cen vzhůru občané akceptují. Jsem si jist, že zdražování neprojde jen tak lehce.

Pokud se podíváme do historie, tak protekcionářská opatření se za velké hospodářské krize moc neosvědčila. Pokud by se EU začala opevňovat proti zbytku světa, tak zbytek světa udělá totéž. Pak je otázka, kdo na tom nakonec vydělá.

Ztráty "mozků" nám pak stejně vždycky budou hrozit ze strany USA nebo západních států, kde holt líp platí. To bychom zase museli natáhnout ostnatý drát kolem hranic....
10. 10. 2010 | 17:51

Béda napsal(a):

Paterik,

Zaměstnanci určitě - ti nic neoptimalizují. Prosperující firmy - jak které. Některé mají daňové prázdniny a pobídky za každého zaměstnance - zisky vyvážejí. Majitelé prosperujících firem (tím nemyslím bosonohé živnostníky s leasingy a hypotékami, kteří se zpoceni budí každým dnem s otázkou co bude zítra) pomalounku, potichounku začínají být z přispíváni vyváděni a sociální systém je jim šit na míru, aby jej mohli postupně zprivatizovat a proměnit ve své soukromé letadlo do daňových rájů.
10. 10. 2010 | 18:01

Paterik napsal(a):

Béda:

Samozřejmě, pokud tedy budeme víc konkrétní, tak vždy hrozí daňové úniky atd. Různé daňové výjimky jsou obecně škodlivé, protože jsou jen pro vyvolené. Podobně jako třeba státní zásahy typu šrotovného. Právě proto by měla být daňová soustava co nejjednodušší, aby se nedala tak snadno obcházet. No a pak tu máme samozřejm všudypřítomnou kroupci...
10. 10. 2010 | 18:06

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Už jsem to sem v minulosti dával a ty se nauč úkolovat jen toho, koho platíš Nemám důvod, proč bych ti měl sloužit.
10. 10. 2010 | 18:17

stále rebel napsal(a):

Pro Admirál.
Proč se uzavírat, společnost by měla těžit z komparativních výhod.

Problém ovšem je v likvidaci původního československého průmyslu, přesné strojírenství a podobně. Na začátku devadesátých let odešlo z podniků asi sto tisíc odborníků, kteří působili ve výzkumácích a vývojových centrech podniků, protože management podniků ořezával všechno, co nepřinášelo okamžitý zisk. Pochopitelně tento postup buď podniky přímo zlikvidoval nebo z nich udělal jen subdodavatelské dílny.

Abych se vrátil k tomu co potřebujeme. Průmyslová výroba u nás představuje 36 % HDP, pokud si dobře pamatuji. Ve většině vyspělých států je to kolem 20 – 30 %. Odhaduji, že asi 10 – 20 % tohoto objemu mezinárodně soutěží, část lze využít jen lokálně, Čili my bychom potřebovali místo montoven a různých jednoduchých výrob, kde nám mohou konkurovat v Číně, sofistikovanou produkci. Může jít o speciální strojírenství, špičkovou optiku, lékařské přístroje, farmacii a podobně. A už vůbec nejlépe výzkum nebo vývoj.
10. 10. 2010 | 18:18

Hladis napsal(a):

To Paterik
Ony se do Svedska firmy nehrnou ,ale svedum to vubec nevadi a je jim to burt. Proc ? Protoze oni jsou schopni diky vysoke vzdelanosti ,nizke korupci a narodnimu citeni vytvorit firmy vlastni. Tam nenajdete montovny a zisk neodchazi ze zeme naopak v ni zustva. Diky tomu jsou schopni financovat svuj socialni stat. CZ nemuze socialni stat svedskeho typu vytvorit ,protoze CZ nema vlastni velke firmy a zisky v CZ nezustavaji. Tudiz CZ nema dostatecne prijmy. Takze CZ je 20 let po zlikvidovani vlastniho prumyslu diky celkovemu diletantismu a hamiznosti jen montovnou a tim i bez nejake zmeny politiky zustane dalsich 20 let. Takze nemuzeme ocekavat ani zvysovani zivotni urovne ,ani socialni stat svedske urovne. Spise naopak to pujde z kopce. Podivejte na Recko to je zarny priklad. Zdevastovane zdravotnictvi a skolstvi a promrhane a rozkradene finance. Chytri lide a bohatsi zemi opousteji. Nyni to cele koupi cinane a arabove za pakatel. Z Recka se stane jen poddansky stat a zisk pujde jinam. Opravdu chceta aby takhle skoncilo i CZ ?
10. 10. 2010 | 18:18

Paterik napsal(a):

Hladis:

Můžeme si být jistí, že všechny ty zkrachovalé průmyslové podniky byly v globální konkurenci životaschopné? Obešli bychom se bez přílivu zahraničních investic a kapitálu? Švédové si svou konkurenceschopnost budují už od třicátých let. Nemuseli ani projít radikální změnou režimu. Bohužel školství je tu už 20 let v dezolátním stavu, politici plodí jen zmetky jako jsou intenet do škol, rámcové vzdělávací programy, státní maturita a nedejbože i zrušení devítky. To se pak těžko buduje konkurenceschopnost.

Řecko je odstrašující případ, ale kdo za to může a jak tomu šlo předejít? Svůj díl do katastrofy přidaly všechny složky společnosti.
10. 10. 2010 | 18:27

stále rebel napsal(a):

Pro Hladis.
„Závery výzkumu provádeného spolecností Ernst & Young v roce 2007 ponekud prekvapive
dokazují, že pro rozhodovatele o umístení zahranicních investic je sice stále pritažlivejší Cína
(nové El Dorado pro zahranicní investice), ale na prvním míste se jako nejpritažlivejší destinace
objevila západní Evropa. Respondenti ji tedy oznacili za nejatraktivnejší region sveta pro investory.
Za západní Evropou následuje Cína, za ní strední a východní Evropa a za ní Severní Amerika
(Spojené státy a Kanada).

Západní Evropu oznacilo za nejpritažlivejší region sveta 55 % respondentu,
strední a východní Evropu 39 % respondentu. Poradí pritažlivosti regionu světa“
v ocích respondentu je patrné z grafu 1. strana 22
http://www.euroskop.cz/gall...
10. 10. 2010 | 18:28

Admirál napsal(a):

stále rebel - 36% podíl průmyslové vyroby na HDP. To je sice hezké, ale co z toho zbyde, když bychom odečetli aut. průmysl?

A při tom je automobilový průmysl velmi citlivý na "zvyšování životní úrovně - zvyšování mezd". Je to v postatě takový lakmusový papírek. Když se zvýší životní úroveň, automobilový průmysl zmizí.
10. 10. 2010 | 18:35

stále rebel napsal(a):

Pro Admirál.
Automobilový průmysl, včetně různých subdodavatelů, byl před pár lety 5,? %, desetinu si přesně nepamatuji, dnes jsou navíc Nošovice, něco asi zase sundala krize, tedy odhaduji 6 – 8 %.

Auta nejsou zase tak špatná, je to poctivý průmysl a pokud by doplňoval nějaký výzkum nebo vývoj, bylo by to dobré.
10. 10. 2010 | 18:45

Hladis napsal(a):

To Paterik
Jsem skalopevne presvedcen ze velky pocet firem s dobrym managmentem byla schopna prezit a rozvijet se. Prikladem muze byt strojirenska firma v ktere jsem pracoval a ktera se dokazala diky schopnosti managmentu a hlavne bez umyslu se kratkodobe obohatit pretransformovat. Vetsina firem byla vytunelovana a zlikvidovana za ucelem kratkodobeho zisku ci mela neschopny managment nebo byla koupena z venku a zlikvidovana jako konkurence.

Souhlas skolstvi je v dezolatnim stavu a produkuje naprosto nepouzitelny material.

Kdo za to v Recku muze ? Vsichni. Podivejte zde v CZ se tu lidi hadaji zda levice ci pravice.....Je to uplne jedno tady jde uplne o neco jineho. Vytvorit dlouhodobou vizi kam ma cela zeme smerovat a vytvorit ji rezistentni proti stridani vlad. Zatim je tu jen vize jak co rozkrast a pohnojit nez se zase vystrida vlada a tak porad dokola ala Recko. Takhle bude CZ stale v odezdikezdizmu pokracovat a skonci to blbe. Dlouhodoba vize vytvoreni statu ala Svedsko znamena konec rozkradacek a misto politiku statniky. CZ proste stale smerujeme do Recka at s pravici nebo levici a nikde neni zadny naznak zmeny.
10. 10. 2010 | 18:55

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Paterik napsal: "Můžeme si být jistí, že všechny ty zkrachovalé průmyslové podniky byly v globální konkurenci životaschopné?"

Proč by měly být životaschopné všechny? Ale přesto se nás zbabělci z EU zatraceně báli a nadiktovali nám neuvěřitelně ponižující podmínky přístupu: nařídili omezit výrobu ve vybraných průmyslových podnicích, v některých případech výrobu dokonce ukončit a budovy fyzicky zlikvidovat, aby už nemohla být obnovena !!!

A zakazovat lidem obdělávat půdu, k něčemu tak stupidnímu se nesnížili ani komunisti.
10. 10. 2010 | 19:00

Paterik napsal(a):

Hladis:

Ono po revoluci aby člověk dobrý management pohledal. Stejně jako dobré bankéře. Proto se banky tak snadno daly tunelovat. Peníze rozhazovaly jako bonbony, bez ohledu na možnou návratnost.

Ano, vize tu není. Naši politici do takových výšin ještě nedorostli. Bohužel tu máme dluh, takže současná vláda prostě škrtá, na co přijde. Další zvýšení daní není v současné chvíli moc průchodné. Vyhrabat se z toho je nad síly jednotlivce...

Kolemjdoucí:

EU má svoje klady a zápory. Zatím ještě těžko říct, co převáží. Doufejme, že všechny ty děsivé dotační programy pro chabé francouszké zemědělce skutečně skončí. EU dokonce vzala na milost i ty křivé okurky. Zatím ovšem EU vyniká ve tvorbě nesmyslně ambiciózních plánů na dvacet let dopředu. Ty dávají našim šikovným politikům záminky pro takové skvělé věci, jako je podpora solárních elektráren. Bůh nás ochraňuj před eurem...
10. 10. 2010 | 19:08

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Paterik

Abysme to nezamluvili - byla řeč o konkurenceschopnosti, tak jsem chtěl připomenout, jak nám naši "přátelé" z EU všemožně házeli klacky pod nohy, aby tu 40 let zanedbávanou ekonomiku ještě co nejvíc oslabili.
- Problémy se zakřivenými okurkami a pod. jsou ve srovnání s tím prkotina.
10. 10. 2010 | 19:17

Béda napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

byly to (pro někoho) krásné časy, kdy se otevřela nová naleziště. Mnozí místní i světem protřelí přišedší zlatokopové toho bohatě využili (viz vedle Karel Hvížďala) ke škodě claimistů, co se brodili ve vodě a v potu tváře dobývali zlatonosnou rudu z hlušiny.
10. 10. 2010 | 19:28

Paterik napsal(a):

Kolemjdoucí:

EU to navíc nevidí růžově ani s konkurencí vnitřní. Proto se taky ta zuřivě brání volnému pohybu pracovních sil a služeb. Hlavně, aby se něco nezefektivnilo...
10. 10. 2010 | 19:30

Hladis napsal(a):

To Paterik
Nemyslim ze by tu nebyli schopni manazeri a bankeri. Oni byli schopni a hlavne vsehoschopni. Tunelovani a totalni rozkradeni pramenilo z (naschval) katastrofalnich zakonu a z hamiznosti nahrabat bez premysleni o budoucnosti. Zakony a system se dal vytvorit lepe a zabranit celkovemu kolapsu po kterem se Klaus poroucel. Jenze to by politici a ruzni kamaradi nemohli zbohatnout tak rychle. Tady doslo k cilenemu rozvraceni ekonomiky a nikdo se nezajimal jak to dopadne. Zeman pak udelal jedinou moznou vec kterou mohl, vytvoril podminky pro montovny, sanoval banky a vyhnul se tak totalnimu kolapsu. Zde vznikl ten obrovsky dluh ,ktery jako kouli na noze vleceme. Pak jsme tu meli vlady CSSD a ODS v kterych se vystridali jako koalicni partneri dalsi strany a vysledek je triskni. Podileli se na tom vsichni.
10. 10. 2010 | 19:42

Skeptik napsal(a):

Rumcajsi Rumcajsi ...

Ta příšerná manipulativnost vašich příspěvků, neuvěřitelné.

"... když se škrtne z 1 biliónu co jde do sociálního systému 1 mld, tak hned mluvíte o neexistenci sociálního systému ...".

Tento nesmyl píšete Beďovi? A chcete tvrdit, že to nepíšete ve snaze Béďu dehonestovat ale ve snaze o věcnou diskuzi?

Jak by řek major Terazky: "to hovortě svojej starej matěri".

Ovšem pokud jste osobou zbavenou svéprávnosti, či je vám méně než 8 let, omlouvám se a beru shora uvedené zpět.
10. 10. 2010 | 19:48

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Béda

za připomenutí stojí písnička

https://www.youtube.com/watc...

"... až tu malou zemi celou rozkradem ..."

V tom rozkrádání mají prsty i dnešní staronové tváře (přinejmenší mu mlčky přihlížely a aktivní pachatele kryly), které se nás usilovně snaží přesvědčit o své "rozpočtové odpovědnosti".

Takový Zd.Tůma byl tak "zodpovědný", že kromě toho, že prý během několika let prohospodařil přes 150 miliard (nakupoval mimo jiné i řecké dluhopisy, zřejmě na pokyn z Německa), dokonce se svými kolegy vytuneloval zlato z ČNB - nechal ho vyvézt za hranice. (Což naznačuje, že to ekonomické a politické oslabování ČR je cílevědomě řízeno ze zahraničí. Viz Zemanova bamberská aféra – slib umožnit Němcům skrytý vliv na rozhodování na našich důležitých ministerstvech.)

Myslím, že i na Zd.Tůmu se tak vztahuje nedávné doporučení amerických poradců "zavírat zlotřilé politiky a státní úředníky do vězení".

Místo toho pan guvernér v klidu kandiduje na pražského primátora. Zaručil se za něj sám K.Schwarzenberg.
10. 10. 2010 | 20:06

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Hladis

S tou kritikou Klause bych to nepřeháněl. Ukažte mi, že to v Polsku či Maďarsku dělali lépe a že jsou dnes před námi. Stiglitz sice před dvěma lety Maďarsko chválil, že je (na rozdíl od nás) na správné cestě, ale zdá se, že se jeho slova nepotvrzují. Ani v bývalé NDR to nedopadlo tak, jak si před dvaceti lety představovali.
10. 10. 2010 | 20:19

stále rebel napsal(a):

Pro Skeptik.
Rumcajs do toho 1 bilionu patrně započítává těch přibližně 630 miliard na veřejné zakázka, jako sociálka pro kmotry.
10. 10. 2010 | 20:25

Skeptik napsal(a):

To Stále rebel

Těžko říct, zda tím Rumcajs vůbec něco myslel. Věcně toho v Rumcajsových příspěvcích moc k diskusi není. Ovšem myšlenkové pochody páně Rumcajsa k zamyšlení být můžou.

Tedy pokud jde o jednu osobu a ne o placenou službu nejmenovaných politických stran. Podle toho, jak často a pod kolika blogy se vyskytuje, je otázka, kdy mu zbude čas na činnosti vedoucí k jeho obživě.

Ale nebuďme schizofrenní, třeba je to důchodce.
.
10. 10. 2010 | 20:40

Paterik napsal(a):

Hladis:

Kde by se tu vzali? Komunismus podnikatelskou elitu nevychoval. Kromě bývalých vexláků ovšem, kteří v tom uěmli chodit, nebo partajních kádrů. Finanční gramotnost byla na nule. Proč lidi věřili jistotě desetinásobku a kampeličkám? Problém je, že Zeman jen nahradil jedny kmotry jinými a jako fangličku mával prapory typu "akce čisté ruce", "velký třesk"...
10. 10. 2010 | 20:53

Hladis napsal(a):

To Kolemjdouci, Paterik
Me uprime nezajima Polsko nebo Madarsko protoze to nejsou moje zeme. Ja vim po boji vime vysledek a kritizovat je snadne ,ale tady doslo k vecem ktere musel videt kazdy se selskym rozumem. Misto toho aby se diry v zakonech okamzite lataly tak se schvalne nechavaly otevrene protoze sami politici v tom meli prsty. Klaus zhasnul a s tvrzenim trh vyresi vse ,da se rici poslal CZ do kopru. Ok doslo k tomu uz to nevratime ,ale tady plati "dekujeme odejdete". Jenze on nikdo neodchazi a stale se v politice a ruznych dozorcich radach a parazitujicich firmach toci stejni lide. A vrchol toho je zvoleni Klause prezidentem. Myslite ze z tohohle se nejak vymotame ?

Zemana nepovazuju za nejakeho myslitele ci statnika. On udelal jenom to co udelat musel jinak by se to sesypalo jak domecek z karet. Nastesti i pres jeho navraty uz je snad definitivne z kola venku.

Ta konspiracni teorie o ovlivnovani z Nemecka ma hlavu a patu a da se rici se k ni i priklanim. Pro Nemecko neni nic lepsiho nez levna montovna hned u hranic. Pro ne je CZ raj a neni v jejich zajmu ,aby se z CZ stalo Svedsko nebo Svycarsko.
10. 10. 2010 | 21:12

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Hladis "Me uprime nezajima Polsko nebo Madarsko..."

Ale to Vás musí zajímat, abyste vůbec mohl realisticky uvažovat, srovnávat srovnatelné.
Základní otázka, do té doby nikým neřešená, byla jak privatizovat, když lidé nemají peníze, jak budovat kapitalismus BEZ KAPITÁLU. A komu privatizovat, když lidé nemají s tržním podnikáním žádné zkušenosti. Jak poznat, kterému člověku nějaký podnik svěřit, byť je nemajetný, ale mohl by se perspektivně vypracovat v dobrého a odpovědného podnikatele, a kdo ty potencionální schopnosti nemá.

Nevěřím, že by Klaus chtěl jen rozkrádat majetek, přihrávat ho svým oblíbencům a osud ekonomiky že by mu byl lhostejný.
10. 10. 2010 | 21:32

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Hladis

Pokud jde o ty zahraniční vlivy, já bych rád, aby je BIS řádně prošetřila. Řadový občan se může jen domýšlet, a to je málo.

Ale je divné, jak i ekonomové z Liberálního institutu, kteří mají plná ústa svobody a zásadního významu zlatem podložené měny, mlčí jak zařezaní. Do nekonečna rozpitvávají své teorie a ujišťují se o jejich skvělosti, ale před realitou strkají hlavu do písku.
10. 10. 2010 | 21:50

Paterik napsal(a):

Hladis:

Ano, vymotáme, ale bude to nějakou dobu trvat. Jestli z nás bude levná montovna záleží taky na nás. Věřím, že potenciál k rozvoji techniky je tu velký, ale stát do toho bude muset začít skutečně cíleně investovat, stejně jako soukromníci. Češi nejsou hloupější nebo méně schopní než Němci, ale všechno se bude muset vybudovat.

Problém je, že Zeman se prostě klidně dohodnul s Klausem, proti kterému předtím tak zásadově bojoval. Rozdělili si sféry vlivu a korupce kvetla. Navíc za Zemana se zmršila IPB, která nás stála další horu peněz.
10. 10. 2010 | 22:16

defenestrace je lék? napsal(a):

Pane autore plně s Vámi souhlasím a přidávám :

nyní kdy se má těmto hladovým státním krkům snížit plat, protože na něj státní kasa nemá se objevil nový "cvrkot" - státní hladové krky se probudily a dělají různé kontroly, šetření apod., jen aby bylo vidět, že "něco dělají".
10. 10. 2010 | 22:18

Hladis napsal(a):

Ja bych nechal minulost minulosti to se vratit neda a spis by si z toho mel brat priklad do budoucna. Rozpitvanim kdo za co mohl jestli levice nebo pravice jen vyvolava vasne a par extremistu at z leva nebo z prava tu jen nadava jeden na druheho. Misto toho aby se spolecnost sjednotila tak tu jsou 2 tabory nesmiritelnych. Kompromis ci zlata stredni cesta pro ne neexistuje a sobectvi bylo povyseno na standart. Politicka scena je plna lidi kteri tu strasi jiz 20 let a bohuzel predava svoje "znalosti" dalsim. S ODS, TOP09, CSSD a VV v personalnim slozeni jake ted maji to proste nikam nevede. Tam by muselo dojit k velke obmene lidi s moralnim kreditem ,kteri si vazi zeme ve ktere ziji a spolecne i pres rozdilne nazory budou schopni dojit kompromisu a dat CZ nejakou vizi. Obavam se ale ze ceska politika je naprostym odrazem ceske spolecnosti a nejake zmeny se asi nedoziju. Proste v teto veci jasem pesimista.
10. 10. 2010 | 23:19

Hladis napsal(a):

Reseni je jedno a to reforma skolstvi ,prace s detmi a mladezi. Bez toho se to nikam nehne ,protoze tento system jak je nastaven ted bude produkovat jen dalsi nepotrebny ci neschopny material.

Treba priklad ve firme kde jsem pracoval kazdy rok prisla nova varka vyucenych v poctu 20. Z toho pouzitelnych bylo 1-2. Ostatni byli flakaci, hulici a ozralove neschopny cokoliv udelat ci vubec do prace prijit.
10. 10. 2010 | 23:32

slavwin napsal(a):

Přátelé nějak mi nelezou ty úvahy o montovnách. Když jsem byl mladý hodně jsem slyšel o textilních tryskových stavech, motorce JAWA, ale vývoj šel nějak jinak, myslím že to ani Rusové nekazili. Pak tu po ruské éře zůstal zaostalý strojní a těžební průmysl, který možná nějaký investiční celek vyvezl, příčinou vývozu nebyla kvalita, ale ideologie a podhodnocena cena. Já si myslím, že nějaký obrovský výzkum, který by nás v něčem vytáhl do světové špičky a byl prosperující to prostě neutáhneme.
11. 10. 2010 | 09:58

slavwin napsal(a):

Myslím, že může něco příjít jako rozvoj personálních počítačů software, hardware a nemusí to být špičkový vědecký ústav. Stačil pocit beznaděje, že svět se řítí do katastrofy a recesisti začali přemýšlet jak přenést tehdejší computerová pracoviště do obyváku. Mám námět což takhle Čez na zahrádku ne do kočárkárny.
11. 10. 2010 | 10:13

ver napsal(a):

pro rumjacse
ty si vtip
11. 10. 2010 | 11:02

Frant. Lukeš napsal(a):

I když jsem s většinou názorů A. Tomského ani v minulosti nesouhlasil, přesto psal tak, že bylo možno o jeho názorech uvažovat v tom smyslu, že ač byly ideologicky a politicky jasně orientované (to jistě není obecně na závadu ať je orientace názorů "pravicová" či "levicová" byly věcné a diskutovatelné. Tentokráte mi připadá, že asi nebyl při smyslech, když svůj článek psal. Ten článek nepředstavuje - jak doufám - "vtipný" fejeton, který by bylo možno brát jako nadsázku, ale zdá se, že je míněn vážně. Pak bych ovšem prosil, aby autor na číslech dokázal, že máme nyní desetkráte více úředníků než v listopadu 1989. Dále bych prosil o vysvětlení co to znamená, že máme "třikrát více hasičů, policie a učitelů" To se vztahuje také k době před listopadem 1989? Pokud by to mělo znamenat, že těch "třikrát více učitelů" znamená trojnásobek potřebného počtu, to bychom měli mít ve třídě místo 30 snad 90 žáků, aby byl p. Tomský spokojen?
Panu Tomskému se zdá, že máme mnohem méně miliardářů, než bychom si zřejmě zasloužili a také lidí s platem vyšším než 1 milion ročně máme údajně málo.
Abychom jich ovšem v našem ekonomickém prostoru měli mnohem více, tak aby se to p. Tomskému líbilo, znamenalo ba to ovšem, že by ti ostatní museli mít ještě nižší mzdy než mají dnes. Řeči o tom, že si každý musí na sebe vydělat, což v jeho terminologii evidentně znamená, že zaměstnanci musí pracovat mnohem intenzivněji než dosud za zlomek mezd, které mají zaměstnanci v 15 zemích dřívější EU. Snad p. Tomskému neuniklo, že zatím co cena pracovní hodiny u nás je asi 9euro/hod, ve většině západoevropských zemí je to 30-40euro/hod. Např. ArcelorMittal v Ostravě "nahospodařil" v letech 2003-2009 zhruba 40 miliard zisku (má je zatím schované ve škatulce "nerozdělený zisk), což znamená při průměru asi 10.000 zaměstnanců (dnes již znatelně méně) zisk asi 4 miliony Kč na zaměstnance, zatím co mu za tu dobu vyplatil v průměru asi 2.1 milionu Kč a svůj zisk půjčuje za malý úrok svým méně úspěšným podnikům daného koncernu. To p. Tomskému připadá jako "přiměřený zisk"? Zaměstnanci Škoda auto, který je součástí koncernu Volkswagen vyrábějí stejně kvalitní (někdy snad i kvalitnější) auta než ve Wolfsburgu, ale mzdy mají 3-4krát menší než jejich němečtí kolegové. To je také zřejmě v pořádku.
Kdyby se p. Tomský podíval na internet a zjistil si daně fyzických a právnických osob např. v OECD, tak nutně zjistí, že všechny politicky, ekonomiucky a kulturně vyspělé státy mají na rozdíl od nás progresivní daň pro fyzické osoby (např. v Rakousku 4 pásma v rpzmezí 0 - 50%, v Německu 4 pásma v rozmezí 0 - 45%, v USA 6 pásem v rozmezí 10-35%). Pokud jde o daň právnických osob, pak ve srovnání s našimi 19% je to např.v Rakousku 25%, ve Velké Británii 28%, v Německu 30% a v USA 39%. Kdyby např. Topolánkova vláda nezavedla 1 rok před krizí obludnou daňovou úpravu (p. Tomský jistě ví, v čem spočívala), mohl být dnes deficit státního rozpočtu o 60-65 miliard kč nižší.
Snad p. Tomskému neunikl fakt, že na sjezdu anglických konzervaticů její předseda prohlásil, že bude nutno zvýšit daně bohatším lidem, aby se přiměřeně podíleli na řešení problémů finanční a ekonomické krize. A u nás? "Příspěvek na povodně" (jak to bylo původně formulováno) bude sice v částce 100 Kč měsíčně platit s ostatními zdaňovanými fyzickými osobami i pokladní v samoobsluze s platem 10.000 Kč, ale právnické osoby s miliardovými zisky nezaplatí ani korunu! Zato je jim přislíbeno, že se jim sníží odvody na sociální pojištění.
Mám ještě řadu argumentů, které by mohly p. Tomského zajímat (např. bych mu vřele doporučil, aby si přečetl knihu Anne T. "Chamtivost bez hranic"), ale myslím, že to již stačí. Navíc si myslím, že tento příapěvek nebude nejsíše čist. Ale snad si ho přečtou jiní.
11. 10. 2010 | 17:45

DDD napsal(a):

Vážení, trochu férovosti k autorovi. Především jde v podstatě o polemiku s výtvorem soudruha P(r/e)ciny. A tento výtvor je v podstatě esencí stupidity, takže chápu, že se při jeho komentování nedá dost dobře zachovat nadhled.
Pointa je celkem prozaická. Zatím co soukromý sektor má nástroje k hodnocení a zyšování produktivity, tak ve státním to mnohdy neplatí. Pokud se jedná o typicky úřednické činnosti, existuje zjevná a dokumentovatelná tendence řešit nízkou produktivitu přijímáním dalších a dalších pracovníků. V konečném důsledku toto vede k dalšímu snižování produktivity. Sám znám případy úřednických pozic, kde je hlavní činností "najít si práci" a tím nejtěžším na celém povolání přežít ukrutnou nudu. Ještě že stát vesměs poskytuje připojení k internetu, s trochou protahování zad se dá surfovat celý den.
11. 10. 2010 | 20:44

DDD napsal(a):

Speciálně pro F. Lukeše:
Co takhle pro změnu zalčít myslet? Co kdyby se diskutér podíval na percentilové rozdělení příjmů v .cz populaci? Zjistil by, že oněch nenáviděných bohatých, které by bylo možno progresivně zdanit nějakou drakonickou sazbou je celkem poskrovnu. Nominální nárůst výběru daní je z heldiska deficitu státu zajímavý pouze v případě, že se zdaní střední třída, tady už je dosatatek potenciálních plátců. Pomineme li tedy primitivní závist, která si žádá progresivní zdanění čistě jen proto aby "ti úspěšnější" dostali po papuli, tak musí progrese začínat dosti nízko, rozhodně někde u dvojnásobku průměru. Kam vede válcování střední třídy je historicky prokázané. Teké doporučuji k zamyšlení, že DPFO není jediná daň, kterou ovčané platí. Jaképak je celkové zdanění a jak vypadá ve srovnání se zmíněnými zemněmi? A ano, USA mají vysoké daně a momentálně je to považováno za jedne z nejzásadnějších problémů podvazujících ekonomiku.
K dalším perlám, co tak asi brání nenáviděným právnickým osobám sebrat kapitál a táhnout na východ? Opravdu je dobrý nápad snažit se jim maximálně znepříjemnit podnikání? MOžná jen proto aby se pak mohly shánět jiné formou investičních pobídek Zemana a Grégra...?
Zisk na zaměstnance? No tak to je opravdu až bolestné číst. Na čem záleží zisk na zaměstnance, Lukeši? Když budete ručně pěstovat brambory (technologie KLDR, motyka, rýč) bude vážně jiný než u sléváren. Pokud ovšem budete uvažovat atomovou elektrárnu nebo elektro-distribuční společnost, bude to mnohem vyšší než u sléváren, podíl lidsképráce na produktu jem nohem menší. Takže co je pointa, že by měl kopáč na poli brát např 1000x menší plat než technik v ČEZ? A tak by se dalo argumentovat dlouho. Právě tohle socialistické myšlení bohužel vede ke stavu, kdy hodinová mzda ve "starých zemích" je zcela jinde naž u nás.
11. 10. 2010 | 21:02

Pavel V napsal(a):

Když tady čtu komentáře levicových přispěvatelů, mám pocit, že tito lidé by klidně dál pokračovali ve zvyšování státního dluhu podle hesla "po nás potopa". Kritizují všechna vládní úsporná opatření, ale sami nemají recept ani na snížení deficitu státního rozpočtu, natož státního dluhu. Tváří se jakoby žádné Řecko ani neexistovalo.Volají sice po progresivním zdanění, ale myslím, že ani sami nevěří, že by se takto podařilo získat dostatek chybějících peněz. Dále volají po "nastartování ekonomiky", ale nikdo neví, kde by vzali peníze na jejich obligátní státní ivestice. Ledaže by si je půjčili a ještě více zvýšili deficit. Podle mého, pokud levice nemá žádné řešení, nemá alespoň kritizovat ty, co se snaží něco podniknout. Ostatně si myslím, že úsporná opatření vlády by měla být mnohem razantnější.
11. 10. 2010 | 22:33

Kolumbo napsal(a):

Mám zato, že pan Tomský má pravdu. Každý, ať chudý nebo bohatý, se snaží vylepšit svou situaci a většina bohatých je mnohem větším přínosem pro společnost než chudí. Proto se i bohatý může cítit "vykořisťován", pokud usoudí, že jeho přínos není adekvátně oceněn. A "spravedlivý" systém? Spravedlivý by byl takový systém, ke kterému nemusíte patřit, pokud jej považujete za pro sebe nevýhodný. Co je spravedlivého na stavu, kdy mne většina zdaní nebo mi předepíše vysoké odvody, protože "na to mám" a nazve to drze "solidaritou"? Uznám, když mne "většina" vyloučí ze svého středu. OK. Já taky chci žít s lidmi, se kterými je mi dobře. Ale progresivní zdanění a odvody jsou čistým násilím. Tahle společnost se zbláznila a jediný problém vidím v tom, že nutí všechny bláznit s ní. Nebo jí to šílenství alespoň sponzorovat.
28. 11. 2010 | 10:04

credit loans napsal(a):

All people deserve very good life and home loans or just short term loan would make it much better. Because people's freedom depends on money state.
27. 10. 2011 | 12:36

K9ksSzGEztVI napsal(a):

Špecie1lne pomf4cky pri vzdele1vaned deted telesne puhsitnotfdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdchSpracovala: Mgr. Zuzana Gecziove1Hlavnfdm cieľom vfdchovy a vzdele1vania puhsitnotfdch jedincov je dosiahnuť potrebnfd stupeň vedomosted, zručnosted a ne1vykov, k čo najve4čšej miere samostatnosti, sebestačnosti, pracovne9mu a spoločenske9mu uplatneniu.
22. 08. 2013 | 18:57

IdDXIsTLr napsal(a):

None can doubt the vecraity of this article. http://fquyrydpp.com [url=http://jfyzly.com]jfyzly[/url] [link=http://getcflmyvsh.com]getcflmyvsh[/link]
26. 08. 2013 | 11:28

fcaxihvaM1Ci napsal(a):

I just hope <a href="http://kuzolpeuk.com">wheoevr</a> writes these keeps writing more!
28. 08. 2013 | 18:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy