Havlova aristokratická kazatelská lehkost

22. 10. 2010 | 14:36
Přečteno 4322 krát
Kdykoli čtu kazatelské společenské úvahyVáclava Havla, roztočí se mi v hlavě kolotoč zmatených myšlenek a chaotických asociací, které nelze nijak seřadit do přijatelného vzorce. Na světě vidí hlavně to špatné a přitom, jak už to u dnešních literátů bývá, jim chybí realisticky ekonomický i demokratický rozměr.

Ve svém právě publikovaném projevu z Fóra 2000 autor velmi sugestivně naříká nad ohavnou, chaotickou, expanzivní a účelně materialistickou zástavbou skladišť, hypermarktů, kanceláří a stereotypních souborů vilek, jež devastuje přírodu a ze všech stran obklopuje město.

Těžko nesouhlasit, je to nepochybně otřesné. Jenže! Měl snad být vytvořen zelený prstenec přírody okolo města, jako je tomu třeba v Londýně, aby se odporná periférie přestěhovala dál anebo vyplnila místa uvnitř? A co se bude dít, až hlavní město spolkne polovinu obyvatel republiky, jako je tomu ve všech městských státech. Havel se také ptá, kdo za takovou estetickou bezduchost zodpovídá? Právem však odmítá předválečné pokusy avantgardních plánovačů budovat „šťastná města,“ protože ví, že vyústily nakonec v diktát plánovačů totalitních sídlišť. Inteligence zklamala, estetický dozor architektů nad rozvojem města není zřejmě řešení.

Havlovo kázání si ovšem viníka najde. Je jím (bezuzdný kapitalismus), nabobtnalé sebevědomí a pýcha developerů naší ateistické civilizace, kteří měří všechno okamžitým ziskem a nectí dílo přírody a předků. Je jím ekonomický fetiš naší civilizace a zřejmě prokletá neviditelná ruka trhu: „Co způsobuje růst a růst růstu a růst růstu růstu, včetně růstu aglomerací.“

Nejsem ateista a ani mě se nelíbí uctivatelé Mamonu a lidská pýcha je nepochybně nejhorší lidská vlastnost. Avšak objev svobodného trhu patří mezi největší objevy naší civilizace. Vymanil miliardy lidí z bídy. Majetek je běžným uměním tržní demokratizace. Můžeme stokrát naříkat nad fádní estetikou masové produkce, jenže dřevotřískový nábytek, řadové domky a standartní auto je přesně to, co dnes může vlastnit většina lidí, jejichž prarodiče se ještě tísnili v jedné vytopené místnosti a děti s nimi spaly v jedné posteli. Estetika plebejské demokracie je holt plebejská a odporní developeři musí prodávat na míru kapes svých klientů bez vkusu. Ani přísná školní výuka by tady nemohla mít zásadní vliv. Estetická vnímavost, tak jako vzdělání vůbec, je do značné míry aristokratická záležitost a rovnostářství demokracie ji nepřeje. Vždyť duchovní středověká města, která tolik obdivujeme, byla výsadou početně nepatrné měšťanské vrstvy. Nevidím ani pýchu naší posttotalitní civilizace. Pyšné byly hrady a paláce minulosti. Pyšné byly róby jednotlivců, boháčů, tak jako jsou dnes jejich luxusní automobily, které se ovšem musí přizpůsobit demokratickému provozu silnic. Růst hospodářství znamená především zaměstnanost a vyšší životní úroveň. Samozřejmě, že tržní hospodářství je nedokonalé a trpí nepříjemnými výkyvy (Havel se dokonce nad tím posledním škodolibě raduje).

Samozřejmě, že je nutné, aby tzv. externí náklady, především ekologické škody, hradili podnikatelé a nikoli celá společnost. Samozřejmě, že do rozvoje města mají co mluvit občané, zvláště ti, kteří v něm bydlí, protože nemohou důvěřovat plánovačům o korupci politiků nemluvě. Žádné výzvy globálnímu lidstvu a hrozby zkázou tady nepomohou. Jenom lokální demokracie si může takovou kontrolu nakonec vynutit. Musí to být však obec relativně bohatá se silným vztahem k přírodě a tradici, jako je tomu například ve výjimečné Skandinávii. Politika svobodné společnosti je nutně nechutně kompromisní a vždy sepohybuje někde mezi veřejným míněním, lobisty, názory politiků a korupcí.

Je jistě záslužné kázat proti lidským individuálním něřestem a existuje nepochybně zavrženíhodný materialismus. Havel se však nevymanil z doby, kdy byl hřích institucionalizován. Ve svobodné společnosti tomu tak není. A fetiš růstu? Vždyť státní intervence jsou většinou protitržní a snižují výkon i růst hospodářství a pokud jde o ekonomy, ti si musejí lámat hlavu, jak popsat nezbytné podmínky a zákonitosti růstu, nejde o žádný idol nebo uctívání Mamonu, jde o conditio sine qua non co největší zaměstnanosti. Nulová stagnace by vedla k propadu a naplánovat se ani nedá.

A nezaměstnanost? Ta degraduje lidskou důstojnost a je snad horší než všechny otřesné periferie světa.

LN 21. 10. 2010

Dobrý den, když se včera objevil na těchto stránkách blog Vladimíra Justa s názvem Havel aristokrat? (otevřený dopis Alexandru Tomskému), volal jsem adresátovi, abych jej na něj upozornil (dělám to tak v případě otevřených dopisů a zjevně adresných textů téměř vždy, skýtá to slušnou šanci na zajímavou výměnu názorů). Alexandr Tomský se rozhodl "opovědět" svým původním textem Havlova aristokratická kazatelská lehkost, který vyvolal onu zmíněnou reakci pana Justa. Jde o nezkrácenou verzi článku, jenž vyšel v Lidových novinách (verzi z LN měl k dispozici i pan Just). Podle pana Tomského jdou některé části Justovy polemiky na vrub krácení původního textu. Projev Václava Havla na Fóru 2000 najdete na stránkách tohoto projektu ZDE. Libor Stejskal, editor blogů

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

stále rebel napsal(a):

„Vydání knihy vzbudilo ostré reakce mezi některými Klausovými zastánci. Několik příznivců sdružení Akce D.O.S.T., které Klause podporovalo v odporu proti lisabonské smlouvě a volá po hájení české státnosti, dnes přišlo proti Pehemu demonstrovat před kavárnu, kde knihu představoval. Přinesli transparent, na němž Peheho označili za "zemského škůdce". Stejné heslo na ulici vykřikovali. Peheho nazvali také "kolaborantem s Evropskou unií" a "vlastizrádcem". V rozhovoru s ČTK uvedli, že jeho knihu o Klausovi nečetli, nemůže v ní ale prý být nic jiného než pomluvy. "Co také jiného od Peheho čekat," řekl jeden z aktivistů.“
http://www.ceskenoviny.cz/k...
22. 10. 2010 | 14:45

zdenekb napsal(a):

"Právem však odmítá předválečné pokusy avantgardních plánovačů budovat „šťastná města,“ protože ví, že vyústily nakonec v diktát plánovačů totalitních sídlišť. Inteligence zklamala, estetický dozor architektů nad rozvojem města není zřejmě řešení."

Troufal bych si tvrdit, že plánovači měst z řad urbanistů a architektů nikdy skutečný "dozor" nad rozvojem města neměli... každý územní plán je schvalován politickou cestou. Ve velkých městech se ohýbá podle zájmů velkých developerů, v těch menších dle systému jánabráchismu.

Architekti mohou pouze navrhovat, nerozhodují...
Rozhoduje panem Tomským milený Trh, v kombinaci se sítí konexí.
22. 10. 2010 | 15:11

zdenekb napsal(a):

Nicméně úvodního sebekritického náhledu p.Tomského:

"roztočí se mi v hlavě kolotoč zmatených myšlenek a chaotických asociací, které nelze nijak seřadit do přijatelného vzorce"

...si cením, platí pro značný počet jeho textů.
22. 10. 2010 | 15:17

Alex napsal(a):

Pane Tomský, Vy jste naprostý nešťastník, hodný jen politování. Z Vás rádoby pravicového konzervativce čiší jen ten strach ze všeho kolem Vás, ba i z Vašich tezí, které tu vyvěšujete. Vůbec se nedivím reakci pana Justa. V tom podstatném má naprostou pravdu. Pro Vás byl zjevně svět komunistického socialismu paradoxně daleko lepší. Jasně jste věděl, že v pořádku není a měl jste jistotu. Teď z Vás vypadává jedno lkání za druhým - z prosté bezradnosti co v tomhle svobodném demokratickém světě. Děsí Vás globalizace, děsí Vás islám a přes něj multukulturalismus, děsí Vás EU a tak se v tom lítostivě mácháte hledaje spásu ve všespatisetelném trhu, ve který sám vnitřně nevěříte. A tak Vás děsí i Havel stejně jako jev zvaný život alá singl, co se týká rodiny. Věřte, je mi Vás upřímně líto. Protože ten evidentní strach zjevně nejste s to rozumově zkrotit.
22. 10. 2010 | 15:23

Béda napsal(a):

Nebudu se vyjadřovat k panu Tomskému - myslím, že by to byla zbytečná ztráta času.

Jenom z rychlíku k odkazu p. Stejskala na Havlův projev na Fóru 2000.

P. Havel se dneska diví a je roztrpčen nad tím, kam společnost, které pokládal kořeny dospěla. Lká nad okolím megapole, nostalgicky miliardářsky vzdychá nad mizející přírodou, malebnými zátišími, historickou zástavbou obklopenou kýčem a pod., necitelnými zásahy neviditelné ruky trhu do koloritu země, socialistickými králikárnami a pod..

Chtěl bych ovšem jeho filosofii vidět, kdyby byl kupř. obyvatelem Ria de Janeiro s jeho slumy a předměstskou bídou - třeba jako obyvatele těch slumů.
Kdoví co se honilo hlavou jeho posluchačům )pokud tam takoví byli) z rozvojových zemí?
22. 10. 2010 | 15:35

RA napsal(a):

Havel káže vodu a pije víno. Když ptodával Lucernu Chemapolu, volný trh mu nevadil. A to, že Junek byl agentem STB,to mu vadilo ještě míň. Nakonec Chemapol přivedli do likvidace,a tak jsme ho zaplatili všichni i s tou Havlovou Lucernou. Zato teď dostáváme od Havla morální kázání.
22. 10. 2010 | 15:37

arnazach napsal(a):

Poněkud přehodnotím svůj postoj z blogu Vladimíra Justa:

Havlův proslov: ano je to kázání a patří mezi ta, která je dobře číst. Tomský má v mnohém pravdu, ale to mnohé není většinou v rozporu s tím, co říká Havel. Ale ve velmi podstatné věci odvádí řeč obloukem jinam. Havel kritizuje, cituju:

"nahodile rozhozené ohromné přízemní velkosklady, supermarkety a hypermarkety, prodejny aut i nábytku, benzinové pumpy, stravovny, ohromná parkoviště, osamělé vysoké domy ke kancelářskému pronajmutí, skládky všeho možného i jakési soubory vilek, které si jsou sice blízko, ale přesto jsou beznadějně osamělé." KONEC CITÁTU

A co se z toho u Tomského stává? Cituju:

"dřevotřískový nábytek, řadové domky a standartní auto" KONEC

Redakce LN Tomského sdělení nijak významně nezkreslila:

Geniální zásah je vynechání spojení "bez vkusu" ve větě "Estetika plebejské demokracie je holt plebejská a odporní developeři musí prodávat na míru kapes svých klientů bez vkusu." Proč by autor měl umocňovat svůj vkus na druhou?

Chybné bylo vynechání věty "Samozřejmě, že do rozvoje města mají co mluvit občané, zvláště ti, kteří v něm bydlí, protože nemohou důvěřovat plánovačům o korupci politiků nemluvě." Stačilo doplnit čárku.

Směšné je, že redakce odmítla "Mamon" s velkým M (asi to není ve slovníku).

Celkově to ale vůbec není špatná práce redakce na to, že patrně musela proběhnout rychle a s ohledem na místo na stránce. Každopádně až na tu jednu větu o právu občanů a korupci nic významného nevypadlo.
22. 10. 2010 | 16:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane arnazachu,

možná je to má chyba, neb jsem to celé z nedostatku času trochu odflákl.

Pan Tomský mi včera do telefonu řekl, že zveřejní původní nezkrácenou verzi. Dnes mi napsal: "Posílám mírně poopravenou původní a v LN verzi".

Chybí tam sloveso, zpětně si říkám, že vlastně přesně nevím, co zde teď uveřejnil.

Jestli nějakou svojí úplně první verzi či tu z LN, dodatečně poopravenou. Nevím též, co zredigovala redakce a co on ex post autor.

Libor Stejskal
22. 10. 2010 | 16:37

zdenekb napsal(a):

p.Stejskal:

Já jsem včera u papírových LN žasnul nad tímto textem, pokud se vůbec nějak liší, tak jen v jemnostech...
22. 10. 2010 | 16:39

Rumcajs napsal(a):

Máte mozek a železnou logikou podpořenou schopností se pregnantně vyjadřovat.

To musí na levouny působit jako krucifix na čerta.

Já když občas čtu ty srdceryvné a rádoby intelektuání nářky zelených žijících v metropolích, či sociálních cíťů žijících v mnohamiliónových vilách, nebo státních zaměstnanců ochodných vraždit kůli stokoruně, ta se mi vybaví vegetarián co jí maso.
22. 10. 2010 | 16:40

arnazach napsal(a):

Libor Stejskal:
Věcně to nic nemění, nanejvýš má chvála a kritika redakce LN může být neoprávněná.
22. 10. 2010 | 16:48

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:

Zvláštní, že tu "železnou logiku" sám autor označuje za "kolotoč zmatených myšlenek a chaotických asociací"... :o)))

Hlavní ale je, že (jak už uvedl p.Just) polemizuje s něčím, co jeho protivník nikdy neřekl.
Podsunout někomu svoje bludy a pak je (ovšemže VÍTĚZNĚ!!!) vyvracet a popírat, to je velmi "klausovské".
Nedivím se, že tyto způsoby vyhovují...

Mimochodem: myslíš, že kdo žije ve městě nemůže být příznivcem "zelených", kdo v drahé vile, musí být povahou naprostý asociál?!? Jinak jde o pokrytce?

Pak se nedivím, čemu všemu říkáš "železná logika"...
22. 10. 2010 | 16:53

Rumcajs napsal(a):

zdenekb:

A co myslíš ? Může být vegetarián co jí maso ?
22. 10. 2010 | 16:56

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:
Hm, taktika pana Tomského...
Uvedl jsem jiné příklady.
22. 10. 2010 | 16:58

Rumcajs napsal(a):

zdenekb:

Já Ti odpověděl. Může být, ale mi to připadá silně pokrytecké.
22. 10. 2010 | 17:09

Vico napsal(a):

Tak jsem teď měl možnost si přečíst všechny tři texty. Od Havla, Tomského a od Justa už ráno.

Jsa celkem prostoduchý, první, co mne napadlo, tak Mládkovo : Zobali vrabci zobali, igelitové obaly.

Iniciační náloží byl Havlův projev na Fóru 2000. Kdysi se o české beletrii říkalo, že jde o pohled z kavárny Slavie na Národní třídě. U Havla zase jde o pohled z okénka Mercedesu nebo z okénka letadla.

Ona ta "šťastnější doba gotické městské zástavby už je strašně dávno minulostí. Mezitím, každé to město několikrát "sfajrovalo" a co zůstalo, bylo jen těch několik staveb z kamene. To architektonické haraburdí shořelo. Pod pyšnými hrady se rozlézalo rovněž "cosi" ne příliš vábného a urážejícího estetický cit.

Můžeme igelitové obaly obracet sem a tam, filosofovat nad ohavností panelových králíkáren a teď nově ohavnostech supermarketů a snít o pultových prodejničkách lidového družstva Včela, ale to je tak všechno. Jak by řekla praktická hospodyně : chleba to nežere/ ale ani nepřidá/.

Jak vidno, vždy se nakonec najdou vrabci, kteří přesto všechno ty igelitové obaly začnou zobat. Třeba z nich postaví hnízdo.

Námět pro Havla k vyjádření industriální zkázy. Vrabci si staví hnízda z igelitových nákupních tašek!!!
22. 10. 2010 | 17:22

Ivan Nový napsal(a):

Z děl developerů, postavených za účelem okamžitého zisku, se po 70 letech stává dílo předků o které je třeba pečovat :-) Žižkov, Vinohrady.
22. 10. 2010 | 17:25

Gekon napsal(a):

Autor
Dobry clanek, dekuji..
22. 10. 2010 | 17:25

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane arnazachu.

Já ten text v LN nečetl, takže nejsem zcela v obraze, pane zdenkub.

Hezký večer.

Libor Stejskal
22. 10. 2010 | 17:26

1968 expreent napsal(a):

Kecate. Hrozne!
22. 10. 2010 | 17:29

xxx napsal(a):

To Rumcajs: Pokud to bude sojove, proc ne.
22. 10. 2010 | 17:37

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:

Myslím, že to je strašně laciná a pohodlná taktika...

Pokud člověka ochrana přírody zajímá a žije ve městě, je cejchován POKRYTEC.

Pokud člověka ochrana přírody zajímá a bude žít "po ekologicku" (odpad, bio potraviny, farma na venkově, pasivní domy apod.), nepochybně se od Rumcajse (a jemu podobných) dozví, že je FANATIK.

Pokud je člověk bohatý a žije ve vile, nesmí mít sociální cítění, protože bude POKRYTEC.

Pokud se ale bude sociální spravedlnosti domáhat někdo chudý, nepochybně se od Rumcajse (a jemu podobných) dozví, že jen ZÁVIDÍ ÚSPĚŠNÝM.

Vždy volba mezi dvěma nálepkami.
Nikdy se nevyhne alespoň jedné...
Vážně vás tento způsob "diskuse" baví, Rumcajs (a jemu podobní)?
22. 10. 2010 | 17:50

Dobré je, že napsal(a):

jsou lidé, kteří si zachovali chladnou hlavu a Havlovo kazatelství neberou. Bohužel těch druhých je ještě dost.
22. 10. 2010 | 18:37

Pepa Řepa napsal(a):

Mamon je můj osud, Mamon je můj osud.
Mamon je všecko, co nepoznal jsem dosud.
Mamon je první a poslední můj hřích,
nepoznat Mamon, nemiloval bych.

Jo, jo, pane Tomský, to znám.
Mamon je rozum, který mi uletěl!

Vám taky?
22. 10. 2010 | 18:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

Děkuji autorovi za sdělení, že nežiji v jeskyni, neumřu na spalničky, mohu si vybrat z rozličných druhů zubních past a když se mi něco nebude líbit, tak si mohu jít stěžovat na radnici, pokud mám na autobus.
Takto informován vím, že Hvel je salónní kecal, Just sucharský glosátor a autor geniální objevitel.

Akorát že je to všechno trochu jinak.

Akorát, že se nám do dveří demokracie jaksi nohou vkrádá fašismus. Takový ten musolinistický - rozumně-dělnicko-korporátní.
S panoptikálním centrem.
Zatím.
Zatím panoptikálním.

http://aktualne.centrum.cz/...

Ale kdoví , co bude zítra.
Kdy žádné centrum nebude.

Tedy takové, na které by se dalo ukázat prstem.
22. 10. 2010 | 19:07

Gekon napsal(a):

zdenekb
Pokud v USA muz dum velkeho Ala slouzit zaroven jako majak a on zaroven kaze o nutnosti uspor v domacnostech tak to pokrytectvim zavani?
Podobne to bude treba ve Francii.Vite komu rikaji kaviarova socialistka?U nas si take odborari udelali ze sve uslechtile prace slusny zdroj prijmu.Mate predstavu kolik berou predaci?Jak tomu vsemu rikate Vy?
22. 10. 2010 | 19:23

stále rebel napsal(a):

Pro Tencokida Hnuj.
To je opravdu hrůza, co se to u nás děje.
Chtít po policii, aby sdělila jestli je proti někomu ze zastupitelstva vedeno trestní stíhání, je na provaz. Doufám, že až novináři budou sondovat podobné informace, dopadnou podobně.
Nicméně nepovažuji za šťastné osobní kontakty mezi politiky a policií, týká se ovšem všech stran. Tuto kauzu vnímám jako příspěvek českých novinářů k předvolební kampani.
22. 10. 2010 | 19:23

stále rebel napsal(a):

Pro Tencokida Hnuj.
To není nová věc, jen znovu použitá

"Šlo o to ověřit podezření, že náměstek libereckého hejtmana Martin Seppa (ČSSD) byl, či je trestně stíhán. Toto podezření se objevilo krátce před ustavujícím jednáním krajského zastupitelstva Libereckého kraje. Protože v daném čase hrozil krach ustavujícího jednání zastupitelstva v případě, že se nepodaří informaci vyvrátit, zvolil pan poslanec Dušek přímý kontakt s Policií ČR. Díky tomu se podařilo krachu jednání zabránit, čímž došlo i k ušetření prostředků daňových poplatníků," vysvětlil Dimun.“

„Podle něj je z článku žřejmé, že se jedná o další z řady bezprecedentních úniků z vyšetřovacích spisů, což potvrzují i přesné citace z neveřejných dokumentů jak policie, tak státního zastupitelství. "Tento únik není v zájmu obhajoby, je tedy jasné že data unikla buď z policie nebo zastupitelství. A ČSSD bude požadovat jasné vysvětlení, odkud tyto policejní dokumenty unikly," dodal Dimun.“
http://www.mediafax.cz/poli...
22. 10. 2010 | 19:46

Tenco napsal(a):

stále rebel
Kecy.
Zkuste Vy zavolat na Policii a chtít takové údaje.

"nepovažuji za šťastné..."

Chlape, co to blekotáte ? Četl jste přepis hovoru, telefonáty Michala Davida /shoda okolností ,že ?/...

Jo, socodesáci v tomhle tvoří naprosto dokonalý spolek a pletou si orgány a státní instituce se svými děvkami.
To máte pravdu, v tom s Vámi souhlasím.

Prý "nepovažuji za šťastné"...

Já začínám uvažovat o emigraci z takovéhoto fašistického státu a on "to nepovažuje za šťastné".
22. 10. 2010 | 19:55

stále rebel napsal(a):

Pro Tenco.
Možná vás uklidní něco z toho

Policie otevřela Krakatici. Kdo kryl zločiny mocných?
http://aktualne.centrum.cz/...

Zapletl se Langer s mafií? Napovídají odposlechy
http://aktualne.centrum.cz/...

Českem hýbe justiční mafie. Připomeňte si celou kauzu
http://aktualne.centrum.cz/...

Něco z Liberce
http://www.denikreferendum....

Politika svalovců na Jižním Městě: Starosto, uklidnili jsme pár rebelů
http://zpravy.idnes.cz/poli...
22. 10. 2010 | 20:23

stále rebel napsal(a):

Pro Tenco.
A ještě připomenu plzeňská právo a vše kolem.
22. 10. 2010 | 20:31

Hurá napsal(a):

Za všechno zlé může přelidněnost ! I za pana Tomského !
22. 10. 2010 | 21:46

Stařeček napsal(a):

občan Havel, také emeritní prezident mně připomíná pilota bombardéru, který odpaluje laserem řízené pumy a s potěšením se dívá na ty krásné obláčky po svou F-šestnáctkou (odborníci prominou). Podobně on hodnotil z letadla ty krásné nudličky deset km pod ním v Polsku a odsuzoval ty velké jednobarevné fleky na našem území. Nevidí tu obrovskou dřinu od nevidím do nevidím těchto zemědělců. Patrně do té doby nikdy neletěl nad USA, nebo myslel, že je nad SSSR. Ježíš o podobných lidech říkal něco o blahoslavených.....
22. 10. 2010 | 22:17

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků vykazujících znaky spamu (opakovaný odkaz na jiné stránky, které nijak nesouvisejí s tématem).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
22. 10. 2010 | 22:21

justiční mafie napsal(a):

Další náš posluha.
22. 10. 2010 | 22:29

Holubář napsal(a):

RA:
Z Chemapolu jste toho moc nezaplatil, protože věřitely byly předevím banky. Ačkoliv V. Havla bytostně nesnáším, prodal Junkovi/Chemapolu půl Lucerny, ale konkursní správce ji pak zhodnotil podstatně lépe, než ji Havel prodal. Rovná se: Havel nikoho neokradl.
Ale také se mi zdá, že V. Havel až příliš káže vodu a pije víno. Řadí se, zdá se mi, sám sebe, mezi ty, kteří už jsou "nad vodami".
Čistě osobně by mě zajímalo, zda někdy zpytuje svědomí, jakého že to džina vypustil z lahve.
22. 10. 2010 | 22:58

JC napsal(a):

Já už raději Havla nečtu, ani neposlouchám.
Proč si kazit náladu ?
22. 10. 2010 | 23:28

hoven napsal(a):

starému veškrnovi peníze, luxus, majetek, drahé dovolené a jiné výdobytky kapitalismu nikdy nesmrděly. já bych bral jeho kritiku "odporného" kapitalismu, kdyby jí pronášel nahý ze sudu jako diogenés. ale takhle.....to je jako když vynálezce internetu al gore káže ze svého paláce, který má spotřebu energie jako sto indických vesnicí ,o globálním oteplování.
22. 10. 2010 | 23:44

hanah napsal(a):

Tomský

Díky. Je docela osvěžující přečíst si zde také něco s čím se dá souhlasit a souznít.

Horší než pýcha developerů je nezměrná pýcha pseudohumanistů, amatérských filosofů a absurdních dramatiků.
23. 10. 2010 | 00:02

včelí medvídci napsal(a):

hanah

Havel je spíš komik
24. 10. 2010 | 11:25

Levičák napsal(a):

O Václavu Havlovi si myslím své.V roce 1989 jsem ani nevěděl kdo to je,jen vzpomínám,že občas probleskly v novinách jakési zprávy o V.Havlovi jako nepříteli tehdejšího režimu a později,že mu bylo nabídnuto vystěhování do NSR a on to hrdě odmítl.Říkal jsem si tak to je tedy charakter.Jiní tu možnost neměli a šli by hned.
Ale po revoluci se můj názor změnil.Začaly jeho plamenné projevy,ať již na půdě divadel anebo Občanského fóra
a pěkně se poslouchaly.O lepší budoucnosti,kterou pro náš národ chystá,o tom jak nechce změnit socialistický řád státu,ale jen odstranit vedoucí úlohu komunistické strany,o tom jak se brzy přesvědčíme,jak Ti co ho takhle osočují nemají pravdu.
Pravda a láska nezvítězila,Václav Havel konal přesně opačně než sliboval.Později,když byl na toto dotazován,odpověděl volně přeloženo,že to byla věc taktiky,že nemohl hnede lidi děsit tím,co je čeká.Tak tyto projevy pamatuji lépe,jak jeho projev z roku
2 000.
A potom ty jeho přísahy:
"Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice...."
"Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské federativné republice..."
"Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice..."
Dříve se tomu říkalo křivopřísežnictví.Dnes je tento člověk vydáván za vzor morálnosti a údajně světem opěvován.
Dále pamatuji.když říkal,že mu nejde o majetek,že v restituci nic nechce,že mluví za sebe,ale že nemůže zaručit,že jeho bratr Ivan o restituce nepožádá.Samé lži.
Česká média by místo tendeněního vymývání mozků dáváním filmu "Občan Havel" a zveřejňování jeho projevů,které jsou vhodné pro jeho oslavování,měla občas vysílat i jeho ostatní projevy,aby si o něm mládež mohla udělat svůj vlastní úsudek.A ne jim vtloukat do hlavy jen to,co se hodí.Aby to nebyl takový novodobý "Lenin",strůjce revoluce.My starší si dost pamatujeme a nás nikdo rohlíkem neopije.
Prostě "Občana Havla" si nevážím.
25. 10. 2010 | 07:09

dypSTsqqluZ napsal(a):

I have been looking for a show that a woman made a teswtid scarf..I remember the width being 15 1/2 after folding in 1/2 than snipping every 15 1/2 down the length of the scarf. I don't remember the twisting, than joining the ends?????help please!!!!!!!!
26. 08. 2013 | 15:07

ytB6tDkYw8 napsal(a):

Actually, I want to order a caltuogae from Havel's Sewing. There was a link to order a caltuogae and to receive free scissors. I tried it and it came up that Havel did not service that zip code. Can you help me. Thank you, Sara. http://wellxh.com [url=http://fkgoasdccqt.com]fkgoasdccqt[/url] [link=http://yqiqstx.com]yqiqstx[/link]
27. 08. 2013 | 18:50

qQGDWUwQ napsal(a):

Pages of many web site contains . But that<a href="http://sjiynna.com"> petcuris</a> not give enough information of global warming. is very deep ozone has doubled since the mid-19th century due to chemical emissions from vehicles, industrial processes and the burning of forests, the British climate researchers wrote.
30. 08. 2013 | 08:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy