Chemik statických technologií

28. 01. 2011 | 20:55
Přečteno 6590 krát
Není pochyb, že se v kalných vírech české politiky nejhbitěji a nejdéle pohybuje Miroslav Kalousek, přežil dokonce i pád své vlastní strany a svou uličnickou tvář dokázal obratně skrýt za reklamní vizáží populárního knížete z Orlíku a Rakous, která teď vévodí jeho nové bezobsažné straně. Netuším, jaké sympatie občanů si získává svými žoviálními bonmoty a průpovídkami, které porazí na hlavu i každodenní otomování, a floskule českých politiků, třeba když prohlásí: „jestli něco nehrozí spotřebním daním, tak je to jejich snížení.“

Nevím, jakým trikem tak úspěšně zastrašuje své koaliční kolegy (zřejmě statickými čísly) a dokonce i svého premiéra, že mu nakonec vždycky kývnou na jeho finanční strategii, vždyť on sám ekonom není, je pouhý statický účtař (má dáti – dal), a jeho reformní představy trpí těžkým „parkinsonem“ (podle objevitele parazitismu úřednického aparátu), čili neschopností pochopit dynamiku ekonomického rozvoje.

Ta je přitom velmi jednoduchá: nezbytné náklady na provoz státu (neztotožňovat se společností) mají být optimální (relativně skromné), aby hospodářství nebrzdily v co největším optimálním růstu. Na této houpačce se musí pohybovat všechny politicko - ekonomické úvahy.

Máme-li krizi státního rozpočtu, tak to znamená především jedno: snižovat výdaje nikoli zvyšovat daně. Snižovat plýtvání a korupci, administraci i náklady na provoz, což znamená hlavně likvidaci celé džungle zbytečných předpisů. Taková reforma je nepochybně daleko složitější a trudnější oproti primitivnímu zvyšování daní a poplatků.

Podívejme se například na tragický případ loňského razantního zvýšení spotřebních daní. Účtaři si naplánovali zvýšení inkasa o 9 % nepochybně staticky a museli se pořádně divit, když vybrali navíc jenom 2, 5 %, tedy pouhých 7 místo plánovaných 12 miliard. Co se to vlastně stalo? Pitelé piva vypili o 12 % méně, kuřáci vykouřili více mizernějších a levnějších cigaret a na úkor kvality zaplatili na daních přece jen o něco více a dopravci i obyvatelé pohraničí tankují v cizině. Zvláště zvýšení daně na pohonné oleje potěšilo pumpaře a rozpočty okolních států. U nás však stát obrat pivovarů a benzinových stanic o slušnou částku obral. Na palivech je to vidět nejlépe. Kdyby spotřeba zůstala statická, vybralo by se 7, 6 miliard místo pouhé čtvrtiny čili 1, 9 miliard korun. Z tohoto rozdílu lze vypočítat, o kolik snížil Kalousek obchod a poškodil ekonomiku. A propos! celkové škody: peníze doma vydělané a v cizině utracené také nejsou totéž, vždyť živí nikoli našince ale cizince.

A co na to náš čacký ministr? „Na vyšší spotřební dani Česko vydělalo.“ Prodělalo, pane ministře, prodělalo. Vždyť státní kasa a Česko není totéž a všechny daně už máme dávno nad únosnou míru ekonomické dynamiky, takže jenom škodí, přestože je tak nelehké hospodářskou ztrátu (ušlý zisk) vidět natož vypočítat. Výběrem dalších necelých dvou miliard na daních jste skutečně poškodil náš obchod i životní úroveň.

Bude teď záležet na koaličních politicích, zvláště na těch z věcí veřejných, kteří mají lepší ekonomy, aby se nenechali zastrašit a konečně se zmužili. Jinak nás čeká monumentální zvýšení daní a nesmyslně drahá důchodová reforma pod záminkou daňové symetrie. Proboha proč, když si jiné státy hravě poradí i se třemi pásmy DPH a když je o tolik jednodušší nezdaňovat kulturu a důchodce (potraviny a energie) a nemuset je potom po straně opět složitě a byrokraticky dotovat).

Státní účtař a inženýr chemických procesů, na rozdíl od ekonoma, zná bohužel jen jednu stranu rovnice.

LN 27. 01. 2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr z Tábora napsal(a):

Sjednocení DPH na 19% také považuji za blbinu. Stát by se měl snažit, aby základní životní potřeby občanů byly pokud možno levné, jinak pak stejně platí chudým sociální dávky a snižuje životní úroveň střední vrstvě.
Není náhodou, že v USA, kde ten kapitalismus budou podstatně déle než my - mají levné potraviny, oblečení, PHM apod.V zájmu objektivity musím zmínit drahé bydlení a zdravotnictví.
28. 01. 2011 | 21:07

Gerd napsal(a):

Pane Tomský,
p. Kalouskovi nejde vůbec o nějaké daně, ale o co největší balík k přerozdělení. Pomalu se blížíme k původnímu socialistickému režimu, kdy všechno bylo všech. Zde se bude jednat o zvýšení daní.
Pokud má být stávající důchodový systém udržen v chodu, je nutné najít dodatečný zdroj peněz, a ten se nachází jen u nejbohatších. Protože ty p. Kalousek obrat nechce, na zvýšené DPH obere ostatní obyvatelstvo. Tak vyžene i zbytek pohraniční populace na nákupy do příhraničních supermarketů, kde za méně peněz dostanou podstatně lepší kvalitu potravin (české potraviny jsou sice kvalitou často dobré, ale ty super a hyper markety málokdy nabízejí). A díky tomu klesne opět částka vybraná za DPH.
Jak to bude řešit p. Kalousek? Opět shodně se svým přesvědčením, tedy zvýšením, až na potraviny bude DPH jak na luxusní zboží. Asi tu brzy bude luxus i umřít.
Pěkný večer všem
28. 01. 2011 | 21:20

Alex napsal(a):

No, zdá se, že jste jedním z těch, kteří se ohledně Kalouskova "umětelství" probudili.
28. 01. 2011 | 21:23

gaia napsal(a):

Gerd
i za mrtvolu se platí DPH
28. 01. 2011 | 21:27

stále rebel napsal(a):

Pro Petr z Tábora.
USA - Nepřímé daně
„Prodejní daň (sales tax)
Sales tax je daň ze spotřeby a tvoří určité procento ceny zboží a služeb (obvykle 5-8%). Ceny zboží a služeb jsou v USA totiž uváděny bez daně.Ta je připočtena až při samotném placení. Sale s tax je něco jako DPH. Určitým rozdílem je však to, že sales tax platí pouze spotřebitelé. Prodejci ji neplatí, pokud nakoupené zboží nevyužívají. DPH platí i obchodníci, kteří dále prodávají nakoupené zboží. DPH zaplacenou při nákupu zboží pak dostávají zpět od finančního úřadu.

Sales tax je vybírána na státní úrovni, někdy také na úrovni county (okres) či města/obce. Výše sales tax je rozdílná v jednottivých státech USA. Některé státy USA jako Aljaška, Montana, New Hampshire a Oregon sales tax nevybírají. V ostatních státech je výše daně od 2,07% (Delaware) do 8,25% (Kalifornie).“

Británie - VALUE ADDED TAX (daň z přidané hodnoty)
V UK existují 3 sazby VAT: 0, 5, 15%. VAT podléhá většina obchodních transakcí na území UK a Isle of Man. VAT podléhá rovněž dovoz zboží a některých služeb ze zahraničí. Hranice pro povinnou registraci za plátce VAT je obrat vyšší než 67.000 GBP za uplynulých 12 měsíců či kratší dobu.
Podrobný výklad na www.hmrc.gov.uk/vat

20 % (standard rate)
- většina zboží a služeb

5 % (reduced rate)
- elektřina, plyn a jiné palivo pro domácnosti a charitativní organizace
- dámské hygienické potřeby
- dětské autosedačky
- stavební bytové rekonstrukce
- výrobky umožňující přestat kouřit

0% (zero-rate)
- většina potravin
- voda pro domácnosti
- semena a jiné prostředky pro rozmnožování rostlin pro výrobu potravin
- živá zvířata určená pro lidskou potravu
- knihy, noviny, časopisy, mapy
- dětská obuv a oblečení
- léky na recept
- lékařské a chirurgické přístroje, pokud pomáhají postiženým
- magnetické pásky, přehrávače, radiopřijímače pro slepce
- nová bytová výstavba
- zboží pro charitativní organizace, jež je darováno za účelem dalšího prodeje
- odvoz a zpracování odpadů
- doprava osob (u lodí a letadel alespoň 12 lidí)
- doprava osob a zboží do/z Velké Británie
- určité typy karavanů a hausbótů
- obuv a přilby pro průmyslové užití
- motocyklové a cyklistické přilby
- vydání bankovek
- pojištění, prodej, leasing a pronájem půdy a budov (neplatí pro garáže, parkovací místa, hotelové ubytování)
- peněžní půjčky, loterie, sázkařské a hrací aktivity
- některé vzdělávací a školící činnosti
- členské příspěvky u některých organizací
- export zboží a služeb
- zlato a bankovky.
Pramen businessInfo
28. 01. 2011 | 21:28

Pepa 3 napsal(a):

Pane Tomský, snad poprvé s Vámi naprosto souhlasím. Tvrdošíjnost, se kterou pan Kalousek například obhajuje své naprosto nelogické - a v důsledku pro nás škodlivé - nastavení spotřebních daní na pohonné hmoty je až zarážející. Svědčí o tom, že ten člověk vůbec neví, o co jde. Zvyšování DPH pod heslem "důchodové reformy"? To snad nemůže brát vážně nikdo, kdo je schopen alespoň trochu uvažovat. Copak vyvedení X procent z povinných odvodů do soukromých fondů je nějaká reforma? Ať si bývalý soc.dem ministr Rusnok říká co chce. Pro něj je to osobní vývar. V Podstatě se nejedná o nic jiného, než státem garantované soukromé hospodaření fondů. Proč nikdo z novinářů neřekne pravdu? Že z tak zvaného op-outu budou tyto fondy živit svůj aparát a vytvářet zisk pro své majitele! A v případě ztráty, kdy tyto náklady převýší výnosy z jejich "investování" pouze bez jakéhokoliv rizika pro sebe řeknou střadatelům "sorry, nevyšlo to, budete brát méně"! Tímto způsobem chce někdo zajistit navýšení důchodů pro budoucí generace? Vždyť to je ještě větší kravina než "perpetuum ""debile"""! Zkrátka se nejedná o nic jiného, než předem připravený - a bohužel naší novinářskou žumpou, vydávající se za jakéhosi "hlídacího psa" podporovaný - megatunel, převyšující vše, co zde zavedl Klaus.
28. 01. 2011 | 21:35

Kanalnik napsal(a):

Krasny clanek. Dekuji.
28. 01. 2011 | 21:38

stále rebel napsal(a):

„Egypt: hoří sídlo vládní strany“
„Protesty spustila nespokojenost Egypťanů s korupcí,…
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=689502

Kdypak to dorazí k nám
28. 01. 2011 | 21:54

krok napsal(a):

statický = statistický?..to snad ne pane Tomský:-))..s vaším článkem lze souhlasit, ale plést si statiku se statistikou je i na mně moc:-))..jaká cizí slova ještě znáte?:-))
28. 01. 2011 | 21:55

Targus napsal(a):

Vida, vida, já toho Sašu nepoznávám.

Asi nějak skříplo to obrání úspor v zázračných soukromých fondech. Nakonec začne toužit po průběžném financování důchodů a socialistickém zdravotnictví.
A já úžasem sednu na zadek.
28. 01. 2011 | 22:08

JenTak napsal(a):

krok.
Vy nevíte co je stitastika? To není jen takové číslování hromad.
Viz: https://www.youtube.com/watch?v=bKX5JIqntic
28. 01. 2011 | 22:10

Pepa 3 napsal(a):

Krok: Co jste tím chtěl říct? Snad že v chemii existucí "statistické technologie"? Možná by bylo lepší si ten text napřed pořádně přečíst!
28. 01. 2011 | 22:14

hoven napsal(a):

stálerebel,
až vyhraje volby slaveček a s komunistama zase uzákoní vládu jedné strany .
28. 01. 2011 | 22:50

Pípa napsal(a):

Stále rebel
"„Egypt: hoří sídlo vládní strany“
„Protesty spustila nespokojenost Egypťanů s korupcí,…
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=689502

Kdypak to dorazí k nám"
28. 01. 2011 | 21:54

Kdypak Egypťané dorazí k nám. Je jich 100 mil, je to Bangladéš na hranici Evropy.
28. 01. 2011 | 23:16

arnazach napsal(a):

krok & Pepa 3:

Slovo "statický" užívá autor ve smyslu neměnný. Ekonomové užívají termín "ceteris paribus" (vše ostatné stejné, beze změny).

Řekněme že (čísla si vymýšlím) benzín stojí 10 Kč/l plus spotřební daň 20 Kč/l, takže cena pro zákazníka je 30 Kč/l. Když řidiči ujedou za rok 50 miliard km a mají spotřebu 8 l/100 km, tak stát vybere na spotřební dani 80 mld Kč.

Když se další rok zvýší spotřební daň o 5 Kč/l, pak stát ceteris paribus vybere na spotřební dani 100 mld Kč, tj. o 20 mld Kč víc. To je Tomského statická situace.

Ve skutečnosti ale dražší benzín nutí lidi víc šetřit, např. míň jezdit nebo nakupovat benzín levněji v zahraničí (navíc nově zakoupené vozy mají nižší spotřebu), takže stát vybere méně než 100 mld Kč. Například když řidiči ujedou místo 50 jen 45 mld km, 5 % benzínu nakoupí levněji za hranicemi a průměrná spotřeba poklesne o půl litru/100 km, vybere stát zase jen 80 mld. A protože se méně jezdí, trochu ušetří i na opravách komunikací.

Háček je v tom, že bez zvýšené spotřební daně by při nižší spotřebě 7,5 l/100 km ceteris paribus (50 mld km a řidiči nenakupují v zahraničí) stát vybral jen 72 mld Kč. Takže Tomského čísla nic nedokazují.
28. 01. 2011 | 23:17

BK napsal(a):

Tak to vidíte pane Tomský.
Když se oprostíte od ideologického balastu, zjistíte, kam nás naši reformátoři v čele s rozpočtově odpovědným alchymistou směřují.
Ale pozor!
Ještě několik reálných postřehů a budete apoštoly pavooslavné víry označen za socku a kryptobolševika.
28. 01. 2011 | 23:35

BK napsal(a):

Opravuji: víry pravo-oslavné.
28. 01. 2011 | 23:40

Marcus napsal(a):

Ten vypocet neni tak jednoduchy, jak uvedl p. Tomsky. Tim, ze mame vyssi DPH a spotrebni dan nez v okolnich zemich, tak samozrejme stat vybral vice (tzn. na zvyseni vydelal). Stejne tak ale vydelaly i okolni staty, ktere maji nizsi DPH a spotrebni dane - cast tuzemske spotreby se presunula tam. Takze vysledkem je, ze trochu vydelal nas stat, trochu vydelaly okolni zeme a jediny, kdo prodelal jsou domaci spotrebitele, tedy obcane tohoto statu (celkove saldo pro nasi ekonomiku je tedy samozrejme zaporne).
Akorat nevim, jestli si p. Tomsky uvedomuje, ze timto a poslednim clankem o jeho zkusenosti s penzijnim fondem muze nahlodat duveru v nasi neomylnou vladu - ta pritom ted potrebuje hlavne klid na praci (toto neni z me hlavy - to jsem si nedavno precetl v souvislosti s aferou na ministerstvu ziv. prostredi a dozvedel jsem se, ze jednoho kazisveta - p. Michalka - uz tady mame).
29. 01. 2011 | 00:30

hoven napsal(a):

pamatuju si, jak kalousek před volbama 2006 , kdy stál v čele KDu neustále opakoval, že KDU v žádném řádném žádném případě nepujde do vlády , která by se opírala o byt jen jediny komunistický hlas.....aby po volbách s ledovým klidem dohodnul vládu s paroubkem a podporou komunistů.
29. 01. 2011 | 00:45

VL napsal(a):

Kalousek je ekonomický diletant. Hanba lidem, kteří volili TOP 09 (stranu pro horních 0,9%).
29. 01. 2011 | 01:20

otokar napsal(a):

Tomský-vítejte mezi levičáky, pakliže se nechcete vloudit do nepřátelského tábora a rozložit ho zevnitř jako Vlasta Vířivka, či druhdy vaši předkové do Síchemu.
Co se týče kalosuka, tak bude kandidovat na Vůdce, protože jinam než k fašismu tento burdel nepovede. Dohodne se jistě s hradním Cimermannem, a budou se dít věci...
29. 01. 2011 | 03:10

Jedla napsal(a):

No vidíte, pane nakladateli Tomský. Máme tu (po Vašem apelu, aby se nezvyšovalo DPH za knížky) Váš druhý útok na nepřímé daně. Jenže současně dále roste zadlužení (od první Topolánkovy vlády 2006 přes druhou Topolánkovu, Fišerovu v základní hrací době a v prodloužení, až nyní po (Klau/se/na) Nečase nám to zadlužení pěkně pravicově graduje, jako nikdy v zaznamenané histori), přitom se škrtá a narůstá vnitřní dluh (a ten má, jak známo, zatraceně vysoké úročení - "odložil výměnu jedné tašky na střeše, přišel o celý krov; odložil opravu střechy, rozpadl se mu dům; chtěl ušetřit náklady za demolici a odvoz suti, spadlo mu to na hlavu a přišel o život" - tak se úročí vnitřní zadlužení). Co tedy zbývá? No ano, daně přímé. A z těch daní přímých, vedle progresivního zdanění příjmů, už zbývá prostor hlavně v daních majetkových. Vítejte, autore, na levici politického spektra.
29. 01. 2011 | 08:35

zemedelec napsal(a):

Pane Tomský,dobře.
To Pepa3.Kdyby pan prezident téhle vládě nefandil a byl opravdu mužem na svém míste i odborne,tak už Kalouska klepnul přes prsty.
To Arnazach.Napsal jste ty čísla správne,ale pochopit to,co nemá ze zdravím rozumem nic společného je těžké.Čiže,jestli si koupím úspornejší auto a chci taky ušetřit a najezdit více km,takže né já,ale moji úsporu chce pan Kalousek.
29. 01. 2011 | 09:08

Sims. napsal(a):

Já když vidím něktreré reformní kroky naší vláy, tak mám stále naléhavější pocit, že tato vláda žádných efektivních reforem není schopná. Vždyť v ní není ani jeden trochu fundovaný ekonom. Kalousek, když něco špatně odhadne, tak se vezme 30 mld. z důchodů, zavede se spotřební daň, která postižený obor poškodí (nafta) a nyní geniálním způsobem podtrhne spotřebu nejběžnějších komodit (19%DPH). A co jeho geniální proha arbitráže ohledně IPB - za kýmpak jdou náklady? A o tom ani ťuk, prohra to byla především díky jeho chybnému či chtěnému odhadu. Na vládě máme účetního, který na pytlík od mouky předepsl dva sloupce: honí tam čísla, škrtá a dole potřebuje tužkou podšktrnout účet. Ten účet však chce vystavit nám, občanům.
29. 01. 2011 | 09:11

Faust napsal(a):

Sims.

však už účet vystavil... Vy jste nedostal onu slavnou složenku??

Osobně jsem jen zvědavý, kdo, kdy a jak vystaví účet nejlepšímu ministrovi financí všehomíra.
29. 01. 2011 | 09:24

yara ze země krys napsal(a):

Jeden po ránu:

Brzy ráno v poloprázdné tramvaji visel na madlech vepředu za řidičem pán co se strašně podobal našemu ctěnému ministrovi financí. A měl pěkně nakoupeno! Zamračil se, ukázal prstem napravo a sonorním hlasem pronesl, vy všichni tady jste zloději! Poté ukázal nalevo a zase, vy všichni tady jste blbci!
Lidi v tramvaji zkoprněli, pouze jeden malý proplešatělý pán protestoval a bránil se, že v životě nikdy nic neukradl. Opilec
se naněj podíval kalným a přísným pohledem a prohlásil:
Tak si přesedněte!
29. 01. 2011 | 09:25

Vico napsal(a):

Tomského zřejmě diskuze pod blogem nepotěší přes mimnořádně kladné odezvy ani nyní.

Většina ohlasů je : vítejte mezi námi levičáky. Tak tohle se přihodilo "ultra-konzervativci" Tomskému.Zcela nezaslouženě.

Tomský milí zlatí je všemi deseti pro demontáž sociálního státu a návrat k Dickensovskému kapitalismu 19. století. To, co vyčítá Kalouskovi je ...zrada. Pokud ještě Kalousek znovuzavede progresivní způsob zdaňování u přímých daní...počítám, že Tomský tu na něj vyhlásí veřejnou fatwu.

"Vítejte mezi levičáky :-)" Tak leda kulový...
29. 01. 2011 | 09:41

D_cz napsal(a):

Díky bohu za moudrá slova! Krásný den, pane Tomský
29. 01. 2011 | 09:50

buldatra napsal(a):

Něco z nedávné chemikovy minulosti:

Sedí Topolánek a Kalousek nad rozpočtem a Topolánek říká: „Julínek si nahrabal sám na poplatcích - nedostane nic, Parkanové - nic, Liškovi - taky nic. Pospíšilovi na zlepšení života vězňů - dostane trojnásobek.”
Kalousek: „Proč tolik na vězně?”
Topolánek: „Mysli, Mirku, na budoucnost, vojáci nebo studenti už sotva budeme.
29. 01. 2011 | 09:51

*** napsal(a):

Buldatra
máte absolutorium, jen s drobnou poznámkou - celý vtip se dá uplatnit drobným posunme se změnou jmen ve všech vládách a činovnících nejvyššího charakteru od dob, kdy zaklepal bačkorama starej Procházka. Tedy od roku 1916, myslíte že ten Mirda a Míra mohou být jiní? Je snad lepší obecný lid, když jak píše již Hašek, na nějakou tu krádež ...
29. 01. 2011 | 10:03

Pacák napsal(a):

Vysvětlete mi někdo, jak je možné, že Kalousek již prošel tolika recyklacemi a stále ještě neni na skládce?
29. 01. 2011 | 10:35

MirekS napsal(a):

No pane Tomský, lepšíte se!
Reformy musí probíhat především zevnitř, nikoliv zvějšku (zvyšování daní). Viz. ministr Heger. Najednou se našly 2 mld. uvnitř systému. To ale museli doktoři "spustit" akci "Děkujeme, odcházíme". Stále je to ale jen a pouze v úrovni slov. Co se takhle pak podívat na veřejné zakázky ve zdravotnictví, tam se další miliardy nenajdou?
Stejně tak ministr Drábek. Kdepak bychom mohli "vyšťourat" zevnitř ty miliardy? Ano, v propracovanější imigrační politice. Ano v propracovanější politice zaměstnanosti. Ano v propracovanější politice podpory drobného a středního podnikání.
Určitě jsem na něco zapomněl....
Tak se totiž dělají úspěšné reformy! Je to otázka efektivního chování (a jeho měření=zpětná vazba pro vyhodnocování). Obě reformy mají však přesah uvedených ministrů (a jejich ministerstev).
Ano nitky se sbíhají u státního účtaře a on se dostává do stále větší pasti, jak se čím dál víc rozchází se svým programem - zejména v oblasti kultivace podnikatelského prostředí (třeba i prostřednictvím veřejných státních zakázek - ekotendr je tím pravým lakmusovým papírkem) odstraňování regulačních barier (ve stavebním spoření, to bylo co?). A co že nám to v důchodové reformě slibuje? Snížení důchodů za zvýšených nákladů (pro koho?). Tomu se říká efekt!

Ano, pane Tomský, je to každodenní "boj" o efekt fungování státu. A to ve všech funkcí, které mu však z podstaty odpárat nemůžete.

Zdraví

MirekS
29. 01. 2011 | 10:44

vlk napsal(a):

Kdyby si byl Tomský odpustil třetí odstavec, tedy tohle:
Ta je přitom velmi jednoduchá: nezbytné náklady na provoz státu (neztotožňovat se společností) mají být optimální (relativně skromné), aby hospodářství nebrzdily v co největším optimálním růstu. Na této houpačce se musí pohybovat všechny politicko - ekonomické úvahy.
Řekl bych tentokrát - naprosto perfektní blog.

S třetím odstavcem je to ale jinak. Zd e mohu konstatovat jediné - jeden bigotní fanatik versuss druhý bogotní fanatik.

S Kalouskovým hodnocením z Tomského klávesnice souhlasím bez výhrad. Je to jednoduch populista pro horních 10= voličů a pravověrné vuvuzely. Ví co chtějí slyšet, tak jim to Kalousek dává. Za svébudoucí politické přežití. Osud 9% obyvatel tothoto státu je mu naprosto lhostejný . Je to prostě takový poručík Hamáček české politické scény. Dící , jako Hamáček Kefalínovi . lidí , Kefalín, lidí je jako sraček. Totéž nám řká Kalousek.
Ovšem Tomský na tom není o mnoho lépe. Jako intošovi mu samozřejmě vadí Kalouskův hulvátský populismus. Byť ro vybranou vyrstvu.
Ale ten má jiné dogma. Omezeovat a omezovat stát. Ais už do úplného omezení.
nevím, kd e chc e Tomský škrtat , pardon, on tomu říká - nebrzdit hospodářství v optimálním růstu!

Zajímalo by mne, jestli Tomský vůbec zaregistroval totátlní úpadek skužeb veřejného sektoru od nástup této vlády. Jestli zaregistroval hrozící rozpad zdravotního systému. Jestli zaregistroval to, že policisté opustili řadu služeben, že auta smějí používat jen v krajních případech, že už jsou města , kde zatčené převážejí k výslechům tramvajemi.
Jestli zaregistroval odejmutí invalidního příspěvku těžce nemocným dětem z fibrozou a d e facto nepřispívání státu invalidům s tzv. nejnižším stupněm poškození. Jestli zaregistroval to, že žadatelé o státní dávky budou ¨totálně lustrováni na majetek a dokud nejspíš neprodají zlatý snubní prstánek tak od státu nic nedostanou. Proto aby zbylo, jak napsal Tomský na nebrždění hospodářství v optimálním růstu.
Ještě , pane tomský zbvá všech možnách dsociální dávek v rozpočtu asi za 45 miliadr důchodů za 3000 miliard. Pravda, je to o něco víc e, než s e za čtyři roky stačilo , podle analýzy rozkrást ze státního rozpočtu na neprůhledných zakázkách. Odbourejme všechny dávky a důchody! Na tomhle s e s Kalouskem snadno domluvíte. Zbyde daleko víc e na na všelijaké ekologické megatendry, Vondrovy eurozakázky, drobilovy čističky a Bártov y sledovačky. Otázkou ovšem je, co zrušíte a jak budete stimulovat ono hospodářství k optimálnímu růstu tak za pět let...

Mimochodem - byl tad y asi nejuznávanější expert na korupci na světě- prof. Klitgaard. a ten konstatoval, že podle mezinárodní srovnávací studie z roku 2007 se ukázalo, že ČR vlivem korupce v roce 1997 ano čtete dobře Tomský 1997 byl český HDP o 50% nižší než mohl být!!
O 50% Tomský.
Bavíme s e o posledním roc e Klausovy vlády, kdy HDP oprvé od převratu byl záporný.
Tenkrát jste tuším byl ještě velmi angažován v ODS. tedy ve vládní straně. Jak to, že jste s tím nic neddělal?

A dám vám jednoduchou otázku:
Jestliže v roce 1997 mohl být náš HDP bez korupce dvojnásobný, kolikrát vyšší by asi tak mohl být dnes, kdy je orupce nesrovnatelně větší a sofistikovanější?

A dám ještě jednu , stejně triviální - o kolik podle vás Tomský asi tak vzroste HDP, pokdu by stát přestal vyplácet všechny dávky a důchody - tedy nejspíš vás tajný sen? A o kolik by asi tak stoupl, kdyby s epodařilo potlačit vškerou korupci? Což je zase naopak mlj tajný s en.
Těším se na odpovědi. Nepochybně marně.
Možná proto nebo také, že je můj příspěvek psán velmi militantně. Záměrně Tomský, záměrně. Od jistého vašeho blogu jste mi velmi vypadnul z oka.A jiné už to hned tak nebude.
29. 01. 2011 | 10:50

Dočekal napsal(a):

zemedelec:

Copak nevidíte, že Nejvyšší Hradní, takto "strůjce naší ekonomické reformy," dnes dělá všechno pro to, aby co nejvíc oddálil chvíli, kdy nejen to nevinné dítě prohlásí, že "Král je nahý?"
Pan Klaus měl Petra Nečase na špagátkách. Od té "dohody ne-dohody," která proběhla okolo loňských Vánoc na Hradě, ho má už na opratích.

Když jsem byl ještě v pracovním procesu, měli jsme na stavbě partu mladých lidí. Jeden z nich mne neustále překvapoval svojí naivitou. On si na každý den vyčlenil částku tři sta korun a ty peníze pak o polední přestávce naházel do "výherního" automatu v místní hospodě, kam jsme chodili na oběd.
Jednou jsem se ho zeptal, proč to dělá, když je ženatý a má malého syna a tak přece potřebuje každou korunu. On se mi snažil vysvětlit, že mi do toho nic není. Uznal jsem, že má pravdu a dál už jsem se ho neptal.
Asi za týden mi tento mladý muž s hrdým výrazem v očích ukazoval hromadu destetikorun s tím, že už je v plusu, protože dneska mu to "dalo" výhru přes dvě stovky. Na sumu, kterou do té blikající a cinkající bedny do té doby naházel, jsem se ho raději neptal.
Ano, naše malá zemička je také v plusu. Nebo v trusu? Už se mi to po těch uplynulých dvaceti letech nějak plete.
29. 01. 2011 | 11:05

Tenco napsal(a):

Pokud chce někdo zvyšovat daně při současném systematickém rozkrádání státní pokladny, jde mu o jediné.
Aby si on a jeho partička narvali kapsy.

Howgh.
29. 01. 2011 | 11:27

*** napsal(a):

Hele Dočekale,

to je dobrý obrat, s tím trusem.
Je to v trusu, a nepomůže tomu ani hádka vlka s tomským, nebo svatý engel na místě ministra zdravotnictví či podobné rošády.

Co si však z těchto textáren může odnést každý je úsměv nebo pocit právě toho trusu. Pocitovou zmínku o trusu hospodářském psanou vlkem si mohu vylepšit jeho přiznáním o militantnosti a záměrné. Jistě má pravdu, odvodím si tedy jednotku militantnosti - 1 vlka nebo 1000 milivlků. Kousat budou jistě oba stejně, jsou to šelmy, ale trus se změní v úsměv. Vždyť diskuse je radost a legrace, a jak se domnívá jeden poslanec, dluhy se neplatí. Co tady vlastně řešíme?
***
29. 01. 2011 | 11:45

snowfox napsal(a):

vlk

Zamíchal jste do toho guláše tolik nepřesností, že je skoro neuchopitelný.
Zmíním jednu: sociální příspěvky invalidním dětem (vždy, když chce někdo zapůsobit, píše o dětech, nejlépe postižených, že), vůbec SE NESNIŽUJÍ. Sjednocuje se jejich výplata (abyste to nedostal natřikrát z různých zdrojů), a redefinuje se jejich struktura a podmínky pro příjem (abyste je nedostával, když si vyděláváte třeba 50K měsíčně).
Co byste pro korektnost měl zmínit je, že celkový objem sociálních výdajů NEKLESÁ. Zřejmě klesne počet příjemců, nyní jich (vás?) je 50% obyvatelstva.

Fakta, jako že se policajti pohybují i jinými dopravními prostředky, než auty, považuji za banální. Já je tedy zpravidla vídám při jízdě koňmo, ve dvojici, při družném hovoru.

Osobně bych se na téma vládních "úspor" zeptal: o čem je řeč???
29. 01. 2011 | 11:59

arnazach napsal(a):

zemedelec:

Můj výpočet je politicky neutrální. Dokumentuje, že Tomského argumenty stojí na vodě, ale není to podpora Kalouska a jeho zvyšování spotřební daně. Já mám teď auto, které žere o pět litrů míň než to předchozí. Takže já ušetřím, i když mi Kalousek zvedne spotřební daň. :-)
29. 01. 2011 | 12:15

snowfox napsal(a):

arzanach

Tomský má pravdu. Platí, že s rostoucí cenou klesá poptávka. Spotřební daň cenu významně zvyšuje, to je prostý fakt.
Problém je (pokud je tato daň vůbec nezbytná a všem se nám líbí platit za palivo dvojnásobnou cenu) stanovit optimální výši, což se ne vždy úplně daří.
29. 01. 2011 | 12:29

Ládik!!! napsal(a):

Jednotná sazba DPH zasáhne stavebnictví. Dnes e z rozdílu platí mzdy zaměstnanců.
29. 01. 2011 | 13:42

Sláma napsal(a):

Pane Tomský, gratuluji! Tentokrát moc dobré! Při úvaze o zvýšení spotřebních daní je třeba dodat ještě jedno, že nejen spotřební daní živ je stát a je proto nutno vzít v úvahu snížení výtěžku daně z příjmu právnických osob, z příjmu fyzických osob a DPH, který to provázelo. To by měl někdo vyčíslit a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby státní pokladna v celkovém součtu prodělala. Podobné to bude s tzv. sjednocením sazby DPH. Pro to sjednocení není žádný věcný důvod. Zvýšení spodní sazby má být provázeno snížením horní sazby o 1%. Ale protože v horní sazbě je mnohem větší objem tržeb, do značné míry to sníží efekt zvýšení spodní sazby. Zvýšená spodní sazba zase sníží na určitou dobu spotřebu u nízko a středně příjmových domácností (budou muset více šetřit, protože jejich hospodaření bude "na hraně"), což přidusí hospodářství jako celek. A to je v současné době, kdy se svět ještě pořádně nevzpamatoval z důsledků hospodářské krize, to nejhorší, co se může stát.
Počtářský přístup Kalouska (a Janoty) se projevil při "škrformě". Seškrat plošně 10% rozpočtů jednotlivých státních organizací je projevem naprostého diletantismu, který je pochopitelný u nomenklaturního kádru Janoty (na MF přišel tuším v roce 1973, tedy v období nejtužší normalizace), ale těžko omluvitelný v roce 2010.
Správný přístup by bylo udělat audity ve všech resortech a bez milosti zrušit vše, co je zbytečné a nepotřebné. Třeba Kalouskovo Generální ředitelství, spolu s finančními. Říznout by se dalo i do Celní služby (máme jediný celní přechod na Ruzyni), celého resortu zemědělství, atd.
29. 01. 2011 | 14:05

Anička z Kuřimi napsal(a):

Kuci,
tak se nám Saša probudil, ňák dlouho spal.
Ještě tak vzbudit knížete, aby se začali probouzet i vostatní.

Já pouze podotknu k těm daním, jedna věc je zvyšovat druhá vybírat.
S rostoucí cenou klesá poptávka ... a zvyšuje se NELEGÁLNÍ dovoz!!
Páč zde chybí REGISTRAČNÍ pokladny, všechny vámi uváděné statistiky jsou k ...

A že černý dovoz PHM kvete již 20let se ví i tam nahoře. Ale není politická vůle do toho šahat již od doby Kočárníka ...

Tvrdím již drahnou řádku let, že peněz je DOST, vlastně moc v ekonomice, ale ekonomové a účetní se nedívaj kam, že to směřují.
Nezajímá to ani NERV, účetního chemika a placené poradce.
Co je zajímá je Bubák Řecko a privátní penzijní fondy ...
S tím si do voleb vystačí.
29. 01. 2011 | 14:11

Svatá Prostota napsal(a):

VLKOVI:
Také se těším na to až Vám p. Tomský odpoví. Nebude to žel zřejmě dříve než p. Tomský dokončí svoji velkou ekonomickou monografii na téma "Tomismus a zázračný růst národního hospodáství České republiky". Proslýchá se, že jej po dokončení tohoto díla kromě audience ve Vatikánu očekává i přijetí na Hradě a snad i Nobelova cena (buď za literaturu či případně za ekonomii).
29. 01. 2011 | 14:19

Pepi napsal(a):

Světová krize vznikala postupně jako důsledek honby bank za ziskem za každou cenu, které zneužily hypotéky + půjčky + pojistky =(prodej derivátů "bez hodnoty") k větším ziskům (z lichvy) než z výroby. Banky moc dobře věděly, že jsou už tak velké, že je stát nenechá krachnout.!
Typická privatizace zisků (do vlastní kapsy) a socializace ztrát všemi daňovými poplatníky.
Postup krize: 1-krize internet.firem, 2-krize technologií, 3-hypoteční krize, 4-krize dluhů států +(5-přijde kreditní krize)... Skutečně zde selhala regulace (a zdanění) bankovních spekulací a pojišťovací lichvy!!
-- A v ČR -- ??
Ale pravicové vlády přece nezvyšují přímé daně kámošům podnikatelům, že?
Ale stále zvyšují nepřímé daně všem v ČR.! DPH roste od r. 2006 z 5% na (2008) 9% následně na (2010) 10% a nyní už chystají na 19%... z jídla, léků, služeb, sportu, kultury atd.
A míra inflace také roste hlavně za pravicových vlád (od r.1994 -2010) také roste:
http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/inflace_1994_inflace za pravicových vlád
(r.1900-2010): http://www.estav.cz/finance/inflace.html
-
Postup pravicových vlád, počínaje Topolánkovo, je jasný. Snížením příjmů (přímých daní)= "Rovnou daní" a zastropováním SP+ZP podfinancovat příjmy st. rozpočtu a potom na základě snížených příjmů hledat privatizovaná řešení...
(zbývá ještě doprivatizovat a rozprodat "dokrást": důchody, zdravotnictví, školství)
Další tunel je částečná privatizace důchodů. Současné důchodové fondy skupují ve velkém státní dluhopisy.
V současných dobrovolných priv.důch.fondech už je cca 220mld.Kč, které slouží ke spekulacím místo aby obíhali v ekonomice ČR v cyklu výroba-spotřeba a zaměstnávali lidi.
Průběžný (nevykrádaný) důchodový fond je nejbezpečnější z hlediska inflace, nákladů i tunelování. A navíc vyvedené peníze do privátních fondů budou chybět v průběžném a také v ekonomice státu v cyklu výroba-spotřeba a také se tím neřeší základní problém demografie. V současnosti si na důchod odvádí pracující SP. Zvýšením DPH na 19% si na důchod bude připlácet jak pracující, tak znovu doplácet i důchodci a hlavně rodiny s dětmi ! To je úplný opak jak je to třeba řešit. Je třeba podpořit rodiny se vzdělanými pracovitými dětmi a ti co děti nemají si musí buď víc přispívat na důchod a nebo z fondu méně čerpat..
- Což aby takhle stát založil státní Důchodový Investiční Fond (DIF), do kterého by proudilo těch 3-5% financí na důchody a ty se potom efektivně investovali do stavby dálnic, energetiky a pod. a potom zpětně tekly do fondu zpět peníze z mýta (i od cizích kamionů) a zisky z energetiky, takže by se v ČR zaměstnali lidé a navíc by se tu peníze množily pro budoucí důchodce..!!
-
Hlavně růst cen nájemného, energií a chystaný nárůst DPH z 10% na 19% spolu s úsporami EU a ČR vlád bude znamenat propad příjmů obyvatel s následnou sníženou koupěschopností, které se projeví: propadem maloobchodu, služeb, pohostinství, stavebnictví i průmyslu s následným růstem nezaměstnanosti. _Důsledkem bude další poklesem ekonomiky ČR i státních příjmů... a návrat do krize...
29. 01. 2011 | 14:26

Pepi napsal(a):

Pane Tomský, za rok 2010 může pan E.Janota jako M.F. a ne M.Kalousek, který jde ještě horší cestou..!!
-
Celá EU by měla hlavně zakázat "Daňové ráje" , kde podnikatel podniká a dociluje zisku, tam také platí daně.
A dále tak jak EU sjednocuje měnu Euro, tak musí sjednocovat i ekonomiku a hlavně také daňovou kvótu v zemích Eura i EU..!
-
Pokud se zdraží pohonné hmoty, tak výnosy mají jít na údržbu silnic a z mýta na výstavbu dálnic.
Pokud se zdraží tabákové výrobky, tak výnosy je třeba nasměrovat do zdravotnictví.
Pokud se zdraží uhlí, tak by se měl z hlediska ekologie zlevnit třeba plyn, nebo el. energie.
ATD...
29. 01. 2011 | 14:34

j.Bubla napsal(a):

Rovnice pana Kalouska v ideálním stavu je přeci jasná. Vybrat všechny peníze na daních = nic z nich k obecnému prospěchu nevydat. Vše určeno k rozkradení vládnoucí garniturou.
29. 01. 2011 | 14:44

AC napsal(a):

Vlku,

moc hezky jste to /29. 01. 2011 | 10:50/ napsal.
29. 01. 2011 | 15:05

almost glossed™ napsal(a):

Kdyby mě vlk spolu s "panem učitelem" a cenzorem neobviňoval, že jsem pověřený, nejspíše placený diskutér, který má rozbíjet diskusi a sám do ní nic nepřináší viz: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/redakce-aktualne.php?itemid=11905 , pochválil bych jeho příspěvek také. Ale takto to nemá smysl. Stejně by o to od placeného rozbíječe diskuse nestál.
29. 01. 2011 | 15:09

yyy napsal(a):

To autor: Na MK pasuje parafraze ze Shakespeara: "Zumpa,byt jinak nazvana, smrdela by stejne"!
29. 01. 2011 | 15:13

zemedelec napsal(a):

Pane Dočekal.Neco jsem viděl ,když byl Kalousek pro informace na hradě,tak prohlásil,že má od prezidenta tu nejlepší podporu a přitom se tak lišácký usmíval,že mne šel až mráz po zádech.Takže co pišete je opravdu dobré.Jenom by mne zajimalo,co je k sobě tak táhne.
29. 01. 2011 | 15:28

xxx napsal(a):

To Docekal: Tapetuji a souhlasim.
To Anicka a vlk: souhlas.
To pipa:
Jestli je Egypt Banglades BV, tak CR je Banglades EU, strizena Sicilii na druhou.
To Buldatra: Stare , ale dobre.
To yara: Uz dlouho jsem se tak nenasmal! Vyborne!
29. 01. 2011 | 15:29

SuP napsal(a):

Vlku -
Tys tady jeden z mála profesionálních cifršpionů. Nevíš náhodou, co toho Kalouska k těmhle úvahám a posléze návrhům vede? Dost si neumím představit, že si to jen tak cucá z prstu. Raděj bych tady diskutoval o tom, zda ty jeho předpoklady jsou správné nebo nejsou. Takhle je to zase jen kus řeči o dojmech.
Ono titož ani srovnání skladby daní v okolních státech není vždycky objektivní. V každém státě je něčeho víc, něčeho míň, takže nelze přejímat cizí modely bez modifikací.
29. 01. 2011 | 15:47

Jedla napsal(a):

Vico (29. 01. 2011 | 09:41): Tomského tu nečteme poprvé. Když ho vítám po levici (a připomínám mu zadlužení), představuji si u toho jeho úsměv na rtu. Zkuste to také! Náramná představa! Tomský jako propagátor přímých, zejména majetkových daní:-)
29. 01. 2011 | 15:53

AC napsal(a):

almost glossed™

Přečetl jsem si Váš odkaz na http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/redakce-aktualne.php?itemid=11905 (pan Tomský malou odbočku jistě velkoryse promine), kde vyvstává Vámi udávaný problém /29. 01. 2011 | 15:09/, který lze zkráceně shrnout jako podporu editora vlkem. Vlk Vás (v odkaze) neoznačil za rozbíječe diskusí či za nasazeného rozvraceče. Ani nepřímo.
Nic mi do vaší pře samozřejmě není, ale ku škodě věci myslím je.
29. 01. 2011 | 16:14

Kelt napsal(a):

Ač p.Kalouska zrovna nemusím,jsem přesvědčen,že je z toho spolku neumětelů,který si říká vláda,nejchytřejší-v rovině jednooký mezi slepými králem.
Jako min.financí se ukázal co by amatér s neschopností predikce vývoje a svých kroků.
Co by zákulisní hybatel je vždy minimálně o jeden až dva kroky před ostatními-v tom je naprosto nedostižný.
Jen co dokázal na pol.scéně od roku 2006-vše šlo prakticky v jeho režii,i když nebyl vidět.Ten jeho předseda TOP 09 je "majstrštych".Více snad jen může být stopadesát sedm červených strčených na čtyři trumfy bez výnosu.
To ostatní je již smutný příběh.
Hlava státu nám lže v přímém přenosu.
Premiér dehonestuje člověka,který zabránil rozkrádání státních zakázek velkého rozsahu.Naopak důveru má organizátor toho tunelu,shodou okolností místopředseda jeho strany.
Ministr dopravy lže ohledně sledování členů ODS fa ABL,které v té době šéfoval.Premiér bere omluvu,protože zadání bylo od jiných členů ODS.
Ministr obrany(za Topolánka místopředseda vlády pro EU)si nic nepamatuje,u ničeho nebyl,nic neřídil-zkrátka on nic,on muzikant.Vše bylo v naprostém pořádku a za vše může šéf kanceláře úřady vlády.Hned druhý den ho řada lidí,kteří se pohybovali okolo financování předsednictví EU usvědčuje ze lži.
Ministr pro MR za VV(jejímž vývěsným štítem je boj proti korupci)tak jeho firma získala několok dní po jeho nástupu veřejné zakázky za 200 mil.Kč.
A to má tato vláda za sebou něco přes půl roku vládnutí.
Ale bude reformovat(peníze na zdravotnictví a důchody)-dnes již všichni tuší,či spíše vědí,že se chystá tunel století-kromě těch,kteří se již nemohou dočkat,až reformovaný národ jim bude měsíc,co měsíc sypat do kasičky a pár hlupáků,kteří to ještě nepochopili.
Je to smutný obraz této společnosti po dvaceti let od"sametu".
Muselo se to stát,nebo tomu šlo zabránit?
29. 01. 2011 | 16:24

Vico napsal(a):

Jedla : :-)

Tomský, pokud jde o velebení pravicových receptů, je jako pán v bobřím kožichu na břehu Vltavy, který se rád dívá na silvestrovské koupání otužilců. Když mu pak doma nastaví vířivku jen na 28 stupňů, začne jektat zuby...a my "s úsměvem na rtu" řekneme - vítejte mezi námi otužilci.
29. 01. 2011 | 16:41

prorok? napsal(a):

Nechci být špatným prorokem, ale některé věci se budou muset řešit "nesametově"-poučení z našich dějin, ale modernější, výstražnou formou-dle navrhnutého scénáře:
1.)na "nečisto":pod okny parlamentu se rozprostřou krabice a molitanové podloží - provede se tzv."cvičná defenestrace" - no a když to nesplí svůj cíl - potom nezbývá, než krabice a molitan odklidit a ...??? - doufám stále, že to nebude nutné, i když -
dneska člověk nikdy neví - každý tvor, když se dostane do neřešitelné situace, začne se chovat obranným způsobem - tedy někdy i zaůtočí - byť by byl sebemírumilovnější!!!
29. 01. 2011 | 17:47

LANDA napsal(a):

Krize státního rozpočtu a dokola přemílané příjmy versus výdaje. Problémem nejsou vysoké výdaje absolutně, ale poměrově ve vztahu k nízkým příjmům a nízké příjmy vyplývají z nízké výkonnosti hospodářství. Vytěžilo se, co se vytěžit dalo, rozkradlo se co se rozkrást dalo (vycházím z informace ministra vnitra z prohlášení v ČT „Tato země je rozkradena“), peníze se „rozházely“. Problém je v tom, že dominantními subjekty na scéně se staly ekonomové a jejich zaklínadlo „Nemůžeme si to dovolit“. Kalousek, tak jako celá vláda nejsou nic jiného než „počítači peněz“, ve vládě a to dlouhodobě chybí „inovátoři“. Proto jsme se stali montovnou a proto naše konkurenceschopnost klesá. Ministr financí tak jako ekonomové jsou od toho, aby zajišťovaly finance pro rozvoj potenciálu této země, a ne aby pod různými teoriemi tomuto rozvoji bránily.
29. 01. 2011 | 18:03

stále rebel napsal(a):

„Češi mají rádi korupci

Značná část veřejnosti Klausovi a Drobilovi a celé ODS aplauduje, a proto budeme všichni nehorázně okrádáni dále

Podle posledního průzkumu Centra pro veřejné mínění (CVVM) ODS po aféře Drobil výrazně posílila (z prosincových 22% na lednových 26,5%). Zdá se, že u výrazné části českých voličů jsou podezření na korupci a neprůhledné zacházení s veřejnými penězi u politických stran něco opravdu "sexy". „
http://www.blisty.cz/art/56989.html
29. 01. 2011 | 18:19

vlk napsal(a):

Máme tady nějakou poštu. Tak to vezmem popořadě:

Snowfox
Když už tedy chcete jiné obviňovat z neznalosti, mě byste si zamést před svým prahem. Můžete s tím začít na téhle adrese:
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=684891

ale abyste se nepředřel, či s píše abyste dokázal identifikovat onen správný odstavec, vykopíruji ho :
A říkáte , že jsem tam toho nacpal mnoho, až je to neuchopitelné? Vážně?
Nikoli. Ještě jsem pár věcí, souvisejících s dětmi vynechal.
Naleznete je zde:
http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=684889
Mohl byste doložit, že celkový objem na dávky neklesne,ale sní s e počet příjemců? Pokud vyloučíme eventuální a více než pravděpodobný vzestup nezaměstnanosti, jestli nás tedy náhodou nepostihne celosvětová a především německá konjunktura, a odchod nejsilnějších poválečných ročníků do penze.
Přesto, že vám do toho vůbec nic není , neb já s e vás taky neptám, jestli jsme příjemcem dávek, sděluji, že nikoli. Naopak, jsme velmi silný plátce do systému. Nejspíš na rozdíl od vás.
Pokud je pro vás normální, že policajti vozí kriminálníky k výslechům v tramvajích, pak žijete ve velmi zajímavém světě. Je jiný než můj.
Ale snad abyste s i poklábosil s nějakým známým policajtem o tom, jaké jsou dnes vůbec jejich technické možnosti.A také třeba o tom, jaké mají limity na topení v kanclech.

Svatá Prostoto
No to by.. no to by.. no to by ovšem byla přímo velezrada !! Aby Tomský dostal Nobelovu cenu za literaturu nebo ekonomii!! Ted pokud by obé dříve nezískal Klaus! Takež si asi ještě chvilku počkáme.

AC
Díky za květiny

Almoste

Projel jsem celou debatu na tom linku, co jste dal. A nikd e jsme vás za placeného diskutera neoznačil. Vy zřejmě nelibě nesete fakt, že jsme v diskusi podpořil editora. A vzal jste to osobně. Protože tam byla ještě ingerence Broma a jel jste ve velké přestřelce s nicky jako emisárek, Matyáš, Kloset …
Takže milý Almoste - napsal jsem, že budu podporovat Stejskala. To ano. Je napadán z tolika stran, zleva, zprava , zezhora, zezdola, z modra, z oranžova a kdo ví ještě odkud, že je naprostý nesmysl, aby to byla pravda a byl přihrávačem kde koho,. Od nikoho to myslím tady neschytal tvrději než ode mne. Když jsem měl ten dojem. Jenže , jednak se mohu mýlit /tak jednou za deset let ,-)))))))) / a jednak zaplať Nejvyšší za Stejskala. Když tě stopne na silnici policajt, že tě změřili, a vypálí ti penaltu a body, tak ho asi taky nemiluješ , ale nežádáš zrušení policie. A stejně vidím editorovu úlohu tady. A tu budu podporovat. Pokud se jí bude držet. Ne pokud bud e mít potřebu si taky sem tam po ulicích jen tak zajezdit , co kára dovolí.
Rozhodně jsme tě nikdy neměl ani za placeného ani za hloupého diskutera. Zpravidla jedeme na stejné vlně. Pokud ten dojem vzniknul, omlouvám se..
29. 01. 2011 | 18:23

vlk napsal(a):

SuPe
vím. A taky jsem to napsal v původním příspěvku- takže ti to nakopíruji ještě jednou :
S Kalouskovým hodnocením z Tomského klávesnice souhlasím bez výhrad. Je to jednoduch populista pro horních 10% voličů a pravověrné vuvuzely. Ví co chtějí slyšet, tak jim to Kalousek dává. Za své budoucí politické přežití. Osud 90% obyvatel tothoto státu je mu naprosto lhostejný . Je to prostě takový poručík Hamáček české politické scény. Dící , jako Hamáček Kefalínovi . lidí , Kefalín, lidí je jako sraček. Totéž nám říká Kalousek.
Důvod je opravdu triviální - jednoduchá řešení typu škrtání v sociálce ve službách poskytovaných státem s e líbí:
-nejbohatším
- hodně bohatým
-ideologickým pravověrným
Tihle všichni tvoří voličský elektorát, kerý Kalousek chce. Místo zbožných babiček z jižní Moravy , které tvořily elektorát lidovců. Ty jednak vymíraly a jednak byly chudé a tudíž nemohli Mr. Padákovi financovat ani volební kampaně ani tete a tete. Napsal bych , ež a nis ním dealovat kšefty. Leč to je u tohohle křišťálově čistého , ba nejčistšího jen hnusná levičáská pomluva. Takže to napsat nemohu.

Prostě SuPe, Kalouske dělá všechno možné, aby s e ti zavděčil a udělal z tebe svého kmenového voliče.
29. 01. 2011 | 18:31

Anička z Kuřimi napsal(a):

Kuci,
nechme chvilku Sašu Sašou a statiky.

Nějak nemůžu pochopit, že vláda odpovědnosti a škrtů /nepleťte si škrťů/ z čista jasna našla 2 mld pro platy doktorů ?!
Vodkud to chtěj stáhnou?
Jinak doporučuji hasičům, policajtům a podobným profesím, směle konejte, dokud je
kolalice svázána pupeční šňůrou.
29. 01. 2011 | 18:48

snowfox napsal(a):

vlk

O minimálně zachování celkové výše sociálních výdajů opakovaně hovořil drábek, cosi je o tom např zde:
http://www.ct24.cz/ekonomika/100260-cesko-zaplati-pristi-rok-na-mandatornich-vydajich-o-28-miliard-vice/

Domnívám se, že redefinice pravidel pro jejich získání, a hlavně sjednocení distribuce, je dobrý nápad.

@policie: to skutečně není jen o penězích, jako spíš o organizaci. Jestliže se kupříkladu policie zabývá tím, že autem vozí jednotlivé opilce na záchytku z Budějovic až do Jihlavy nebo Příbrami, pak věřím, že je docela možné, aby vozili tramvají třeba Kajínka. Počítám, že to nebude jediný exces. Asi chápete, že toto není důsledek úspor, ale nesmyslných zákonů a procedur.

PS: moje poznámka odhledně příjmu dávek není osobní, netřeba ji brát jako útok.
29. 01. 2011 | 19:18

SuP napsal(a):

Vlku -
Tak jsem zase jednou myslel, že něco víš. A vidim, že zase jen máš dojmy. Tyhle kecy, cos tu pustil si dokážu vymyslet taky když budu chtít (byť inverzně). To, že někdo dokáže řídit stát podle toho, jak vycházejí průzkumy veřejného mínění, jsme tu viděli dost dlouho. Ale u Vašich.
29. 01. 2011 | 19:27

vlk napsal(a):

snowfox
tak Drábek to říkal v televizi!!!
Tak to jo!
To je opravdu důkaz. Tahle vláda aa její členové tohov televizi už říkali! I čestná slova dávali.
Ovšem , pokdu vím,, tak Kalousek se holedbal něčím jiným. Při schvalování rozpočtu. tvrdil, že tím bud e UŠETŘENO milej snowfoxi nejméně 35 miliard. KlaDU DŮRAZ NA SLOVO UŠETŘENO. Takež sotva je pravda, že stobjem dávek zůstane zachován. Jen pro menší počet žadatelů. Tady máte link :
http://www.ct24.cz/ekonomika/cesko-setri/107980-klaus-podepsal-narychlo-schvalene-usporne-zakony/
Jd e o fakt. Nikoli onějaké chimérické trvzení do budoucnosti
Ohledně té policie. Nejd e o opilce. U nás takhle teď přepravují lehčí kriminálníky. Nemám problém to doložit odkazem.
Ohledně oné poznámky. Ano takové poznámky, pokdu s e napíší, se nikdy, ale vůbec nikdy nemyslí jako osobní útok.


SuPe
dokážeš pochopit jednoduchou pravdu, kterou ti ostatně napsal v tomhle blogu i Tomský? Totiž, že plošné škrty, jak je předvedl Kalosuek je naprostý idiotismus?
Pokládáš Kalouska za idiota?
Já nikoli. Vše ,co dělá má nějaký smysl. Pro něj smysl. Zcela nepochybně. Nabídnul jsem ti nejpravděpodobnější a logické vysvětlení. Že ho nechápeš nebo odmítáš? Tvůj, nikoli můj problém. Holt si mysli, že Kalousek je idiot. Protože jinou , třetí možnost, už nemáš.
29. 01. 2011 | 19:43

SuP napsal(a):

Mám -
Třeba hledá řešení.
Jinak to odmítání či kritika plošných škrtů je folklór, na který má skoro každý nějaký názor. To, že se pan Tomský zrovna v tomhle s Tebou shodl neznamená, že je to názor relevantní. Za idiota budu Kalouska mít v okamžiku, kdy se potvrdí Tvoje předpoklady (že to dělá kvůli zalíbení voličům). Do té doby se budu pídit po někom, kdo dokáže vysvětlit, čím je ten který návrh podložen.
29. 01. 2011 | 20:27

snowfox napsal(a):

Milý vlku,

Vidím, že diskusi zásadně, ale zásadně neberete jinak, než osobně, čert to vem.
K věci: porovnejte jednotlivé kapitoly, zejména 313.

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/433_2010_priloha3_pdf.pdf
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/487_2009_P3_pdf.pdf

Ohledně Drábka mohu zcela neosobně dodat, že jsem žádnou nepravdu či hloupost z jeho strany nezaznamenal (což neznamená, že neproběhla, víte-li, dejte do placu). Což nelze bezezbytku říci o každém Vašem příspěvku.

Zmínkou o policii a její funkci coby bezplatné meziměstské taxislužby jsem chtěl naznačit, že její problém není primárně v nedostatku peněz.
29. 01. 2011 | 20:49

almost glossed™ napsal(a):

AC, vlk: OK. Asi mi šlo spíše o tohle:
Tehdy celkem jednoznačně naznačoval "pan učitel". Hned nato se vynořil Stejskal s tím, že to jsou dokonalé postřehy nebo něco v tomto smyslu. Doufal jsem, že jim dá někdo (samozřejmě vlk, který se zjevil z houští :-)) jasně najevo, že je to přes čáru. Nedal. Vyjádřil se k něčemu jinému. Šlo mi jen o tento detail.
29. 01. 2011 | 21:36

AC napsal(a):

almost glossed™

Víte, i když nevstupuji do diskusí často, tedy je alespoň čtu. A za ten čas co sem na A.cz chodím, mám pravidelné nicky kvalitativně roztříděné a jejich názorům pak pochopitelně přikládám, a věřím že nejen já, i jinou váhu. Proto mne také zaujal i váš spor a na který jsem reagoval.

Byla by škoda, aby se inteligentní diskutéři kvůli prkotině rozhádali.
Když jde v blozích o důležité spory, jste prakticky nasazeni v první linii.

I tak je truhlíků na druhé straně barikády často silná převaha, proč jim to usnadňovat, no ne?:-)
30. 01. 2011 | 03:13

Pompeius Magnus napsal(a):

pan Tomský, zkuste se přeskočit a jít ještě dál. Stát by měl být vděčný každému, kdo ho nezatěžuje, neotravuje požadavky na dávky, podpory, důchody. I ten nejmenší živnostník platící minimální daň je pro stát levnější, než povaleč bez práce na podpoře.

Daňové zatížení je tu obludně vysoké a podpora podnikání nulová, umocněná naprosto neuvěřitelnou korupcí. Například na magistrátu Prahy mezi sebou úřednící soupeří, kdo "skasíruje" úplatek a velmi žárlivě se sledují, kdo a kolik od koho dostal. To je vlastně korupce na druhou.

Nikoli. Stát trestá ty, kteří nic nechtějí, navíc produkují a dokonce někoho zaměstnají. Tak takovým je třeba nasadit superdaně. Do toho stát vyplácí štědré prebendy vojákům, hasičům a policistům a říká se jím výsluhy. To se má tak, že ve věku 35 let odejdete od policie a každý měsíc Vám chodí tak 12-18 tisíc až do důchodu, nebo smrti( co příjde dřív:)).

Opravdu do chce snížit daně a tvrdou rukou překontrolovat chod VŠECH úradů a institucí ( a že těch vypečených vládních agentur, kde se dělá zcela houby najdete...) a propouštět a škrtat a propouštět a škrtat. Kolik lidí se nám takhle poflakuje v diplomatických službách (chápu že Degenerát von und zu potřebuje od architektky Jiřičné kancelář za 3-5 milionů:)), atd., atp.

Závěr by měl být: minimální daně (nízká DPH) a minimální avšak efektivní stát s miniaturní obecní strukturou. Je to však přesně naopak, diskutujeme tu o tom, nakolik zvýšit DPH ( nově se říká sblížit sazby:)) a kdy zavedeme další majetkové daně......
30. 01. 2011 | 07:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane AC,

"nicky (tedy debatující, poznámka -stk-) kvalitativně roztříděné", "jste prakticky nasazeni v první linii", "druhá strana barikády"...

Také si občas listujete v archiválích? Der Stürmer či Rudé právo patří z určitého hlediska k těm nejzajímavějším ;-)

Libor Stejskal

P.S. pro pana Pompeia Magna: budete-li zde kohokoliv hrubě urážet výrazy jako "degenerát" apod., budu Vaše texty mazat.
30. 01. 2011 | 11:47

pich napsal(a):

Jak tady čtu "diskusi", tak buržousti nemusí mít strach.
Dokonalý guláš.
Rozděl a panuj, říká známé přísloví.
Kalousek a spol. nemusí mít žádnou obavu. Navíc to nikdo z těch "ctihodných" tady psané nečte.
To je to kouzlo "demokracie". Zanadávej si, napiš klidně že "císař pán " je vůl. My to bereme jako výraz demokracie a pojedeme dál, jak se to nám hodí.
Maximálně něco přihodíme, třeba že je třeba zvýšit úsilí v boji proti "rudému" nebezpečí.
V tom jsme všichni zajedno. Jak modří, tak hnědorůžoví.
A ti "rudí", momentálně za větrem, spokojení že nic nemusí, se jen usmívají. Vyměnili zasmušilého Grebeníčka za rozzářeného Filipa a v klidu si užívají naši demokracie. Popravy zrádců nehrozí, jistota dožití je vysoká.
Ponížený čestíček.
30. 01. 2011 | 12:06

AC napsal(a):

Pane Stejskale, také Vám přeji hezkou neděli.

Psal jsem o své soukromé iniciativě, tudíž Vaše ironie vůbec není namístě. Každý, zde i onde, nějakým způsobem nicky rozlišujeme. Koneckonců děláte to i Vy, ač se snažíte nedávat to, na rozdíl ode mne, tak okatě najevo.
První linie-jako svého druhu nadsázka....myslím, že při svém postavení a z něho plynoucích znalostí nemáte vůbec zapotřebí, abych zrovna Vám cokoli, co se diskusí týká, vysvětloval. Nebo snad ano?:-)
30. 01. 2011 | 12:07

AC napsal(a):

PS: A pokud jsem Váš příspěvek špatně pochopil, p.Stejskale, nejde o nic menšího než důkaz, proč se tak snažím vetřít mezi ty chytřejší:-))
30. 01. 2011 | 12:17

stejskal napsal(a):

Pane AC,

psal jste o své soukromé iniciativě na veřejném fóru, které je určeno k debatě. Je-li ironie adekvátní reakcí či nikoliv, je dost subjektivní záležitost.

Nicky samozřejmě rozlišuji (nositelé některých se mi dokonce identifikovali, takže je mnohdy znám i osobně). Nikdy bych si ale nedovolil označit někoho za kvalitního a jiného méně nekvalitního. Jsou lidé, s nimiž častěji souhlasím, vidím věci podobně, s jinými méně. S někým debatovat neumím, používá úplně jiný styl než já. S jinými debatuji velmi rád, byť se naše názory velmi podstatěn liší. Ale to nemá s kvalitou jedince nic společného, tento termín ve vztahu k člověku obecně mi přijde jako nepatřičný.

Z tohoto pak vyplývá i má vcelku neskrývaná averze "k prvním liniím" a "druhým stranám barikády". Nejste zde - tedy podle této terminolgie - jediný, kdo vnímá debatu jako boj, z něhož jeden musí odejít poražen, zahanben, zesměšněn. Netajím se tím, že mi tento způsob komunikace vadí a že se snažím, aby se na těchto stránkách debatovalo trochu jinak (tedy více naslouchalo, snažilo se pochopit, hledala se společná východiska, o to méně pak vysílali kvalitní lidé do prvních linií či stavěli na barikády; nikomu to nevnucuji, ale tyto stránky jsou určeny především těm, kdo si chtějí více vyměňovat názory a méně pak bojovat na barikádách - to lze nakonec na všech ostaních serverech).

Příspěvek jste pochopil tak, jak jste ho pochopil (já ten Váš ostatně též). S inteligencí Vaší ani mojí to nutně nemusí mít nic společného.

Hezký zbytek víkendu.

Libor Stejskal
30. 01. 2011 | 12:38

AC napsal(a):

Děkuji za obsáhlou odpověď, pane Stejskale.

Nesmíte brát všechno tak příliš vážně. A pokud napíši "první linie", druhá strana barikády", "boj", tak Vy byste měl být ten první, který nejen z kontextu, jste tady nejčastěji ze všech a měl byste mít i větší přehled, který nadsázku uvidí a pochopí.
Vy si opravdu myslíte, že takové výrazy tady, na veřejné diskusi, užívám s plnou vážností v jejich pravém smyslu?
A co se týče té kvality nicků, resp. lidí, která Vás tak rozhořčuje...jde o inteligenci, oficiálně uznávaný parametr, která není závislý na našem chtění. Jinými slovy, v životě se potkáváme s lidmi chytrými, ale i hlupáky. S tím já ani Vy nic nenaděláme. Tedy mi nechtějte namluvit, že tím neoprávněně selektuji.
Vím, Vaším úkolem je dbát na zdejší morálku ve vyjadřování a také to děláte, ale pozor, pane Stejskale, pozor na nemoc z povolání. Nebyl byste zdaleka první, koho postihla deformace z povolání:-)
Trochu nadhledu a zdravou dávku smyslu pro humor, mohu-li prosit.
30. 01. 2011 | 13:28

Pompeius Magnus napsal(a):

to: stejskal

Ale pane Stejskale, že i já se dostanu na list proskribovaných...? Inu dobrá, vyvaruji se. Pěkný den.
30. 01. 2011 | 13:36

vlk napsal(a):

Milý snowfoxi,

jak už jseme napsal minule poznámku typu..... Zřejmě klesne počet příjemců, nyní jich (vás?) je 50% obyvatelstva..... abych vás citoval samozřejmě nikdo nepíše osobně . Jak jinak. Akorát já jsem postužen maximální sebestředností.

No nic . to je prostě drobnost.

Nyní k těm faktům, která uváčíte. Ted yk tomu , že mi dokládáte , že letos kapitola MPSV naroste o "závratných" 7 miliard korun. Úžasný argument.
Zde snadno zjistíte, že propad důchodového účtu byl k listopadu 2010 cca 30 miliard. Což znamená řádově 33,5 za celorok. http://www.mpsv.cz/cs/10083
Vzhledem k tomu, že stát je NUCEN podle platné legislativy valorizovat důchody - což jak se dočtete zde http://www.zlatakoruna.info/clanky/51-12-penzijni-pripojisteni/23799-vsechny-duchody-se-od-1-ledna-2011-zvysi
k 1.1.2011 musel a to v průměru o 413 kč, pak na tuto valorizaci připadne 1 032 500 000 Kč měsíčně. Tedy víc e než 12 miliard ročně! Počítakl jsme jenom starovbní důchody, nikoli všechny důchody. dejme tomu, ež s důchody sirotšími a invalidními to bude nějakých 15-17 miliard.
Pokud tedy stát, který měl už takhle deficit na dlchodovém účtu JE NUCEN naxýšit důchody o 15-17 miliard pro dtávající důchodce !!! a to mu letos odejde do penze mimořádně silné ročníky 1949 u mužů a 1952 u žen ,což bud e nějakých minimálně 100 000 nových důchodců , při průměrném důchodu 10 000 to představuje další miliardu měsíčně, ted y dalších 12 miliard ročně, navýší kapitoluu MPSV jen o 7 miliard, je pro každého, kdo umí základní kupecké počty zjevné, že asi budou tvrdě ořezáni příkemci ostatních sociálních dávek. Ale nemusíte mi věřit. Ani věřit tomu, co vám ukáže kalkulačka. Věřte Drábkovi. On přece v tý bedně tak pěkně mluví.Pro snowfoxy.
No a bychom nechodili příliš daleko. Vy jste nezaznamenal žádný jeho nesmysl. Hm . Pan z dopuštění osudu ministr si dokonc e otevřel blog na Aktuálně.
Hned ten první byl mimořádně povedený:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jaromir-drabek.php?itemid=10609
V diskusi také najdete moji repliku tomuhl e subjektovi naší současnosti. V 24. 08. 2010 | 19:14

Následně nás Drábek oblažil dalším blábolem, pardon , blogem zde:http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jaromir-drabek.php?itemid=10682
K tomu jsme napsal velmi obsáhlou odpověď zde:03. 09. 2010 | 14:29
A má dvě pokračování. Plné odkazů a jednoduchých výpočtů.
V kterých dokládám nesmyslnost ba dokonc e vědomou lež tohoto subjekta.
A v obou mých replikách už v létě předjímám, c o se asi tak bud e dít. Jak budou reagovat lékaři.
I přes kecy všelijakých Rumcajsů. vše s e vyplnilo do puntíku.
Takže ano, sonowfoxi, máme rozdálný náhkled na Drábka. Pro vsá je to znalý a rozumná osoba u které jste netzzanamenal žádnou nepravdu nebo hloupost . na rozdíl od mých příspěvků samozřejmě / jen škoda, že jste žádnou nedoložil- ted y mně/.
Pro mne je Drábek esence toho nejhoršího ze současné vlády. Nejen že mluví demagogické nesmysly Je tam i docela dost té nepravdy. Jak dokládám. Takže někd e je mezi námi dvě ma asi rozdíl snowfoxi. jestli vá von nebud e v tom, ež já se snaží na d tím,c o tvrdí Drábek hodně přemýšlet a porovnávat to s ověřitelnou realitou. Na rozdíl od vás.

Noa ti policisti? Je přec e normální v celém světě, že s ekriminálníci převážejí tramvají. Mezi výslechy. Jen je mi divné, že jsme prvnína světě s touhle novotou.
30. 01. 2011 | 18:07

vlk napsal(a):

Almoste
jak jsme napsal , neměl jsme a nemám , žádný důvod vás jakkoli napdat. A neudělal jsme to ani tenkrát. Nebyl jsme účasten předchozí diskuse. A je proto logické , že když jsem tam přišel, vytáhnul jsme si něco jiného než v čem jste jel vy.
Já totiž vztahoval Stejskalovu repliku k příspěvku Pepy Řepy. Který šel mimochodem po mně. A byl jsme tedy zvědva zejména na to zda ona Stejskalov a pochvala se týká onoho příspěvku Řepy.
Měl jsem k tomu důvod. Ten s e zccela konkrétně potvrdil příspěvkem Pepy Řepy v diskusi pod posledním blogem prof. Hořejšího.
Pochopte, že každý z nás si sleduje své priority. Což někdy může vést i ktomu, že neúmyslně stoupne na nohu někomu s kým je v souhlasu.
30. 01. 2011 | 18:15

stejskal napsal(a):

Opět se mýlíte, pane AC,

není "mým úkolem dbát na zdejší morálku ve vyjadřování". Mým jediným zadáním od zaměstnavatele bylo a je postavit zde a starat se o stránky, kam budu zvát zajímavé lidi k prezentaci jejich názorů, o nichž se zde pak povede debata (o žádné morálce mi nikdo nic neříkal).

Mimochodem pro myslíte, že můj vstup byl míněn smrtelně vážně (zatímco ten Vás byl jen takovu hravou nadsázkou? ;-) Víte, kdybych si ze neudržoval jistý nadhled, nebral to zde jako hru a nebavil se u toho, musel bych se za ty čtyři roky už dávno zbláznit. A to zde nejste ani zdaleka sám ;-)

Ještě jednou hezký zbytek víkendu.

Libor Stejskal
30. 01. 2011 | 18:28

stejskal napsal(a):

Nejste ná žádném seznamu, pane Pompeie Magno,

v textu, který jsem Vám adresoval, není nic jiného, než co v něm je.

I Vám hezký večer.

Libor Stejskal
30. 01. 2011 | 18:31

pgjed napsal(a):

Pane Tomský, opět to vaše vnímání realoty v křivém zrcadle. Napsal jste: "...přežil dokonce i pád své vlastní strany...". Takovýmto tvrzením ale posouváte reálnou skutečnost do nerálna.

Kalousek přece nebyl pasivním účastníkem onoho pádu. On jej osobně a ne sám, aktivně připravoval a realizoval. Samozřejmě hrubou chybou lidovců bylo, zvolit si takového předsedu. Jenomže v době volby Kalousek nikterak nedeklaroval, co má v úmyslu. Naopak vystartoval na sjezdu s tím, že Svobodova poltika ja málo lidovecká a vyhlásol program "Zelená pro venkov".
To jsou, vedle jiných věcí, známé skutečnosti. Že si spousta lidí zvolila Kalouska po té, co následně 4 roky otevřeně a bez skrupulí prováděl nejrůznější lumpárny, je jenom smutným svědectvím o stavu společnosti.
30. 01. 2011 | 19:08

snowfox napsal(a):

vlk

Takže vy nejprve plamenně křičíte "Odbourejme všechny dávky a důchody!, vláda zkrouhla sociální výdaje", já vám následně ukáži, že opak je pravdou, že jde o změny struktury a optimalizace ve správy a distribuci dávek, pak je to stejně špatně a ještě hůř, protože sice vlastně výdaje navýšila, ale jenom o 7mld navíc, a Drábka jedním dechem označíte za demagoga. Čtete někdy po sobě to, co píšete? Chcete-li, tak právě tyhle vaše invektivy považuji za zbytečné a hloupé.

Já prohlašuji, že považuju za správné, pokud se sníží objem zbytečně a neopodstatněně vyplacených dávek, díky čemuž bude více peněz na důchody a o něco menší deficit. Je to jasný?

policie: nechme toho. Pořád hovoříte jen a jen o penězích, jako kdyby peníze samy o sobě vyřešily všechny problémy a houby záleželo na tom, co kdo v tom binci dělá a plní-li to účel.
30. 01. 2011 | 21:10

almost glossed™ napsal(a):

"Petr Vlk" na Britských listech: http://www.blisty.cz/art/57001.html

To jsou věci...
31. 01. 2011 | 01:27

almost glossed™ napsal(a):

vlk: OK. Blahopřeji k novému působišti.

AC: Bral jsem to tak, jak to píšete. A za sebe mohu napsat, že jste pro mě osvědčenou značkou, kterou nepřeskakuji.

Jinak můj vztah k cenzorově snahám deformovat diskuse k obrazu svému asi znáte :-) Takže asi tušíte, proč si Vás tentokrát vzal tak podrobně "na paškál". Jeho krásná slova o tom, jak nelze rozdělovat diskutéry (ve smyslu jejich příspěvků) na kvalitnější a méně kvalitní mi budou ještě dlouho doznívat v uších.

Např. takové příspěvky Blue Jaye o tom, jak je jeden autor na fotografii "vykulený", protože má v ... něčí penis," to bylo vážně na stejné úrovni jako např. přírodovědcovy příspěvky... Přírodovědec promine :-). To je přece jasná věc. :-)
31. 01. 2011 | 01:43

AC napsal(a):

almost glossed™

Co píšete o cenzorovi je bohužel čistá pravda. Neshlížím se v radikálních pojmech, ale v tomto případě nemohu jinak, bylo by to falešné. Stejskal je zaujatější ještě mnohem více, než jsem si já naiva myslel!

Už lituji diskusi s ním. Opakovat se to už nebude. Nesnáším takové charaktery...vrtěti lidmi.
31. 01. 2011 | 07:24

AC napsal(a):

PS: Lépe a přesněji bylo napsat vrtěti pravdou a tak to bylo i původně myšleno. Protože na vrtění lidmi každý nemá, to je snad očividné.
31. 01. 2011 | 07:50

almost glossed™ napsal(a):

AC: "vrtění lidmi" je přesné, zapamatuji si...

Teď ovšem musíte počítat s dalšími obvyklými kroky, které uplatňuje vůči lidmi, kteří jsou vněmu v něčem kritičtí nebo si dovolili mu oponovat. Nejčastěji to bývá:

1. Citové vydírání - já s Vámi tak hezky a Vy přitom...
2. Ostentativní vyjadřování respektu - "Vážím si Vás", semtam drobná pochvala a zalichocení, aby se člověk zastyděl, jak dotyčnému křivdil...
3. pak drobné naschvály a jednou za čas testování, jestli by už nezafungoval bod 2. Znám to dobře z vlastní zkušenosti :-).

Většina lidí skončí už bodu 2 a vzápětí se přímo či nepřímo omlouvají, vyjadřují respekt za respekt...

Ono to vrtění bývá z citového hlediska docela brutální. Málokdo je na ně připraven.
31. 01. 2011 | 12:52

Dáša napsal(a):

To, že pan Kalousek není ekonom je nepochopitelné. Ale dovedete si představit, že by ministr zdravotnictví nebyl lékař?
31. 01. 2011 | 13:27

vlk napsal(a):

Snowfoxi
Netuším , jestli nerozumíte psanému textu nebo prostě patříte jen do řady těch, co zkrátka se pustí do diskuse, aniž by věděli o čem diskutují, znali fakta a uměli s nimi pracovat. A když neustojí svou argumentaci a jsou v koutě , tak buď blábolí naprosté nesmysly nebo prstě lžou. Vyberte si sám. Pro mne to vyjde nastejno.
Na můj vstupní příspěvek jste reagoval takto:
snowfox napsal(a):
vlk
Zamíchal jste do toho guláše tolik nepřesností, že je skoro neuchopitelný.
Zmíním jednu: sociální příspěvky invalidním dětem (vždy, když chce někdo zapůsobit, píše o dětech, nejlépe postižených, že), vůbec SE NESNIŽUJÍ. Sjednocuje se jejich výplata (abyste to nedostal natřikrát z různých zdrojů), a redefinuje se jejich struktura a podmínky pro příjem (abyste je nedostával, když si vyděláváte třeba 50K měsíčně).
Co byste pro korektnost měl zmínit je, že celkový objem sociálních výdajů NEKLESÁ. Zřejmě klesne počet příjemců, nyní jich (vás?) je 50% obyvatelstva.

Fakta, jako že se policajti pohybují i jinými dopravními prostředky, než auty, považuji za banální. Já je tedy zpravidla vídám při jízdě koňmo, ve dvojici, při družném hovoru.

Osobně bych se na téma vládních "úspor" zeptal: o čem je řeč???
29. 01. 2011 | 11:59
Takže jsme vám v odkazech
http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=684889
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=684891
dokázal , ež s příspěvky na děti snižují!! Zcela v rozporu s vaším tvrzením. Teď dokáži i t o snížení na invalidní děti. To najdete zde:
http://www.denikreferendum.cz/clanek/6284-koalice-usetri-miliardu-a-pul-padesat-tisic-rodin-ceka-bida

Žádné sjednocení výplat, jen tvrdá restrikce.!! Dále jste tvrdil, že objem prostředků na sociální výdaje vůbec neklesá. Dokázal jsem vám, že objem, o který je rozpočtová kapitola větší, nemůže stačit na nárůst mandatorních výdajů už u důchodců existujících , nemluvě o těch, kteří letos přibudou. A to značně. Výsledkem logicky je , že se musí , aby bylo na důchody, prudce snížit objem ostatních vyplácených dávek. Jasná a jednoduchá matematika.
Co že , když nemáte rozumnou odpověď napíšete? Tohle:
snowfox napsal(a):
vlk

Takže vy nejprve plamenně křičíte "Odbourejme všechny dávky a důchody!, vláda zkrouhla sociální výdaje", já vám následně ukáži, že opak je pravdou, že jde o změny struktury a optimalizace ve správy a distribuci dávek, pak je to stejně špatně a ještě hůř, protože sice vlastně výdaje navýšila, ale jenom o 7mld navíc, a Drábka jedním dechem označíte za demagoga. Čtete někdy po sobě to, co píšete? Chcete-li, tak právě tyhle vaše invektivy považuji za zbytečné a hloupé.

Já prohlašuji, že považuju za správné, pokud se sníží objem zbytečně a neopodstatněně vyplacených dávek, díky čemuž bude více peněz na důchody a o něco menší deficit. Je to jasný?
31. 01. 2011 | 21:24

vlk napsal(a):

policie: nechme toho. Pořád hovoříte jen a jen o penězích, jako kdyby peníze samy o sobě vyřešily všechny problémy a houby záleželo na tom, co kdo v tom binci dělá a plní-li to účel.

Naprostá demence a lež!
Dokažte mi že jsem křičel aby s odbouraly všechny dávky! Dále nechápu, co to s naší diskusí, kterou jsme popsal má společného. Tím méně proč lžete.
Vy jste mi naopak neukázal vůbe c nic. Já dokázal vám, že moje tvrzení o zkrouhnutí dávek dětem, invalidům a ostatním s e zakládá na pravdě. Všechno jsme doložil.
Ohledně navýšení to už jsme vyargumentoval. Protože s e musí zvednout důchody a toto zvednutí je výrazně vyšší než navýšení kapitoly, je jasné , že dojd e ke krácení dávek. Pro vás radši opakuji znova.
Drábka jsme označil za demagoga. Mohl jsem jej také označit za lháře. A doložil jsem proč. Výpočty a příklady.
Co někdo s přístupem k diskusi a poctivosti v ní považuje za hloupé a zbytečně- to je mi snowfoxi úplně lhostejné. Váš hlas a , po vašem posledním příspevku pro mne nemá žádnou váhu a ni relevanci.
A pěkné je, že VY PROHLAŠUJETE že pokud s e sníží objem zbytečně a neopodstatněně vyplácených dávek, je to správné! Kdo jste člověče , že si přivlastňujete právo rozhodnout , které dávky jsou zbytečné a neopodstatněné? Ten kdo v šesti dnech s tvořil svět? Nebo aspoň Klaus?
Pokud vím, vaši svatí za živ a hlásají , že s důchody se musí něco udělat, že demografie je špatná. A cože zkrátili? Porodné, mateřskou a tak podobně! Neobyčejně vtipné zlepšování demografie!! Ořezání porodného jen na jedno dítě! A zhoršení mateřské. V situaci státu, kterýmá jednu z nejhorších natalit na světě!
Ale vy jste rád!
Prostě Kalousek , Drábek , Slowfox.
Kdybyste aspoň nelhal a akceptoval zjevná a doložená fakta!
31. 01. 2011 | 21:25

SuP napsal(a):

vlku -
Víš, v čem je problém?
Že Ty nedokazuješ, že nějaké tvrzení je pravda, ale dokazuješ, žes to někde četl. A většinou děláš vlny nad redaktorovou interpretací návrhu, který se ještě nezačal ani projednávat.
V tom vidím problém. (Tvůj)
01. 02. 2011 | 12:10

Kolbaba napsal(a):

Čtouce zdejší komentáře, se jeden musí smát: když tu pan Kohout kdysi popisoval stejný jev, totiž nižší výběr díky vyšší dani a svůj blog nazval nějak ve smyslu Lafflerova křivka funguje, byl zdejší komunitou proklet do desátého kolena, když pan Tomský na stejném jevu popisuje nesmyslnost daňové sazby, je zdejšími mysliteli veleben, jako člověk, který konečně dostal rozum.

Jedno ale zaráží: kolik ministrů financí všech vlád, co jich tu bylo od roku 1989, mělo jakous takous kvalifikaci pro tento post, jaká jsou kriteria pro výběr člověka na post ministra financí a kdo vlastně řídí finanční politiku státu?
03. 02. 2011 | 16:20

Pavel Brno napsal(a):

Pro Kolbaba:
Kvalifikace ministrů financí: Např. B.Sobotka - Mgr. práv (tuším, že taky z Plzně). Vždycky mě mrzí, že se základy ekonomie nevyučují na základní škole. Např. by se hned v první třídě mohlo učit: Sedlák vypěstoval 10 jablek, pět jich prodal, aby mohl zaplatit za internet a 5 snědla jeho rodina. Kolik jablek mu zbylo? Ve třetí třídě by mohl být početní příklad o trošku těžší: Sedlák vypěstoval 10 jablek a jeho rodina jich snědla 20. Kolik zůstalo sedlákovi jablek? Správná odpověď by zněla buď, že úloha je nesmyslně zadána, nebo že sedlák 10 jablek ukradl, nebo že dostal coby sociálně slabý 10 jablek od státu, který je sebral těm šikovnějším sedlákům. Jestliže u mého souseda zvoní každý den agent Providentu, celá ulice se na něj dívá přes prsty. Když se jedná o dluh nenažraného státu - je všechno vpořádku... Ale makroekonomie se skládá z mikroekonomie. Nejsměšnější je, jak levičáci obhajují Paroubkovu metodu (říkám tomu Paroubkovo perpetum mobile) na vytváření hodnot: Když rozdáme peníze chudým, oni je utratí a zvýšenou domácí spotřebou poroste HDP.
05. 02. 2011 | 23:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy