Víra a ekonomie

21. 10. 2013 | 12:35
Přečteno 2380 krát
Rozvoj lidstva je založen na víře. Primát homo (ještě ne sapiens) s ohromnou elektrárnou mozkovny (25 % energie v klidu) někdy před 3 miliony let opustil své přírodní bratrance a postavil se na nohy. Ačkoli jeho základní parametry chování jsou dány biologicky, poskytují mu velkou svobodu. Kultura nikoli biologie je klíčem k pochopení zvláštního z hlediska přírody neuvěřitelného rozvoje lidstva a podstatou kultury je kolektivní víra. Jen ona umožňuje spolupráci velkého počtu lidí, kteří se neznají. Jen homo sapiens vynalézá společenské hry, zakládá mytické politické říše a objevuje vědecké zákonitosti nebo zázraky ekonomie. I věda je postavena na víře v rozum a ekonomie na víře v budoucnost růstu.

Vznik většího než kmenového společenství umožnila víra ve společný mytický osud. Ani imperátoři (a moderní imperialisté) nemohli být zárukou vnitřního míru, bezpečnosti a civilizace, bez společně sdílené (fiktivní) víry poddaných.

Dalším krokem k vývoji globálního lidstva byl trh. Pro obchodníky celý svět a všichni lidé potenciálními zákazníky. Ale teprve když použili zlato a stříbro (garantované vládcem), získal směnný obchod univerzální platidlo, sumerský korec ječmene ani mušličky to dokázat nemohly. Netrvalo dlouho a celý svět byl monetárně sjednocen, zlatu a stříbru postupně uvěřili všichni.

Dlouho byl lidský svět chudý, život krátký a brutální, objem ekonomiky daný jednou pro vždy, zisk jednoho, ztrátou druhého, dokud nebyl vynalezen úvěr. Půjčka přestala být lichvou, stala se vírou v lukrativní budoucnost. Na úkor budoucího zisku se zvýšila produkce současnosti a hospodářství rostlo. A tloustne už pět set let navzdory výkyvům a krizím i obrovskému rozmnožení planetárního lidstva. V roce 1500 odpovídala globální produkce zboží a služeb 250 miliardám dolarů – dnes je kolem 60 bilionů. Ještě podstatnější je roční produkce na osobu. V roce 1500 byla 550 dolarů, dnes už 8800 ročně.

Motorem ekonomického růstu je víra v budoucnost. Hospodářství ale potřebuje energii a suroviny a ty jsou konečné.

Zatím to ale platilo jen teoreticky. Spotřeba energie a surovin za několik století drasticky stoupla, ale když něco ubylo (zdražilo), vzrostly investice do vědeckého a technického výzkumu. Ten zatím vždy něco lepšího objevil.

Dnes v obavě před krizí chrlí všechny státy peníze. Nezbývá než věřit, že to vědci zaplatí. Pokud ale včas nic neobjeví, čeká nás inflace a snížení životní úrovně.

Trochu jsem to musel zkrátit, promiňte, „Stručné dějiny lidstva od zvířat k bohům“ Yuvala Harariho mají 350 stran a jsou fascinujícím čtením o nepochybném vývoji lidstva.

Psáno pro Lidové noviny

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Dojdou suroviny je strašení jako před léty, že dojdou mamuti.
Došli, ale lidstvo se dokázalo přeorientovat.
Tady problém není.

Peníze jsou papírky, když se stanou bezcenné, tak se vytisknou jiné, lepší a jedeme dál. Na penězích vůbec nezáleží, dnes dokonce nepotřebují už ani papír a tiskárnu.
21. 10. 2013 | 13:07

ZM napsal(a):

Tomský napsal-
Motorem ekonomického růstu je víra v budoucnost. Hospodářství ale potřebuje energii a suroviny a ty jsou konečné.
----
Otázka je, jak by se výrazný úbytek surovin projevil v ekonomikách jednotlivých států. Vzrostla by cena paliv. Následkem by pravděpodobně bylo snížení exportu a importu zboží a také snížení počtu letů v letecké přepravě.
21. 10. 2013 | 13:21

David napsal(a):

"...Trochu jsem to musel zkrátit, promiňte, „Stručné dějiny lidstva od zvířat k bohům“ Yuvala Harariho mají 350 stran a jsou fascinujícím čtením o nepochybném vývoji lidstva...."

--------------

Nepochybný vývoj lidstva je od zvířat k bohům a zase od bohů ke zvířatům. Zatím se to jeví, že se pohybujeme už v té druhé polovině vývoje - v té sestupné fázi.

Technika jde sice nahoru, ale morálka jde silně, silně dolů a právě ta morálka je rozhodující.

Už přestává platit, že motorem růstu je ekonomika.

Novým motorem růstu může být už jen morálka a s ní spojený zdravý životní styl.
21. 10. 2013 | 13:22

ZM napsal(a):

Tomský napsal-
Dnes v obavě před krizí chrlí všechny státy peníze. Nezbývá než věřit, že to vědci zaplatí. Pokud ale včas nic neobjeví, čeká nás inflace a snížení životní úrovně.
---
Tisk peněz, tzv. kvantitativní uvolňování, ve vyspělých ekonomikách, neprobíhá stejně, jako např. před lety v Zimbabwe. Výrazné zvýšení inflace není v zájmu nikoho.
21. 10. 2013 | 13:24

ZM napsal(a):

Tomský napsal-
V roce 1500 odpovídala globální produkce zboží a služeb 250 miliardám dolarů – dnes je kolem 60 bilionů. Ještě podstatnější je roční produkce na osobu. V roce 1500 byla 550 dolarů, dnes už 8800 ročně.
---
Je potřebné si uvědomit, že přepočet je pouze přibližný a orientační. V současné době produkuje lidstvo převážně jiné statky a služby než ve středověku.Lidstvo je také samozřejmě výrazně početnější, takže srovnání situace ve středověku a nyní může být hodně zavádějící.
21. 10. 2013 | 13:35

ZM napsal(a):

Tomský napsal-
Dlouho byl lidský svět chudý, život krátký a brutální, objem ekonomiky daný jednou pro vždy, zisk jednoho, ztrátou druhého, dokud nebyl vynalezen úvěr.
---
To, že zisk jednoho je ztrátou druhého platí stále. Jestliže někdo např. zruší účet u jedné banky a založí si účet u jiné banky, tak ta původní banka má ztrátu. Prostě už nebude inkasovat od toho člověka poplatky. Pokud ta druhá banka poplatky nemá, tak to znamená zisk pro zákazníka. A stejné je to i v ostatních odvětvích ekonomiky.
Prostě zsiyk a ztráty záleží na tom, kudy "tečou" peníze.
21. 10. 2013 | 13:39

ZM napsal(a):

Bakalův nezvaný host -
napsal jste-
Dojdou suroviny je strašení jako před léty, že dojdou mamuti.Došli, ale lidstvo se dokázalo přeorientovat.Tady problém není.
---
Nejsem takový optimista jako Vy. Např. v "české kotlině" je velká část domácností vytápěna pomocí hnědého uhlí, jehož zásoba se odhaduje přibližně do roku 2030. PAk bude nutné hnědé uhlí něčím nahradit.
viz. např.
http://euro.e15.cz/profit/prioritou-zustava-hnede-uhli-a-atomove-jadro-866463
21. 10. 2013 | 14:02

Adam Procházka napsal(a):

Dobrá den,
myslím, že vycházíte ze zásadniho omylu:
"Kultura nikoli biologie je klíčem k pochopení zvláštního z hlediska přírody neuvěřitelného rozvoje lidstva a podstatou kultury je kolektivní víra."

Biologie je klíčem k pochopení jak kultury, tak víry. Kdyby tomu tak nebylo, nevzniklo by v izolovaných populacích téhož druhu obé takřka současně a překvapivě konvergentně. (Přičemž náskok několika tisiců let mezi Evropou a např. australskými Aborigines je v tomto měřítku zanedbatelný). Nikde na světě nebyl objeven kmen, který by nepěstoval nějakou víru. Tudíž je tento sklon zakotven geneticky, a je celkem jasné, jak k této, v evoluci nikoliv ojedinělé, hypertrofii jinak užitečného mechanismu došlo.

Bude napínavé sledovat, zda disproporce mezi technickými schopnostmi druhu a jeho zkalenou schopností vnímat realitu bude vyřešena před jeho zánikem nebo až jím.

Například plýtvání zdroji se z valné části zakládá na zcela absurdních mechanismech ohodnocování, umožněných jen vírou, že ty všechny krámy nutně potřebujeme.
21. 10. 2013 | 14:47

Joe Ratata napsal(a):

ZM
Poručíme atomu!
A tomu a tomu a tomu a budou topit.
21. 10. 2013 | 14:57

mb napsal(a):

Jen homo sapiens vynalézá společenské hry, zakládá mytické politické říše a objevuje vědecké zákonitosti nebo zázraky ekonomie.

jen homo sapiens upaluje bližního svého coby heretika či čarodějnici ...

jen homo sapiens zavírá jiné homo sapiens do koncentračních táborů ...

njn, stane se ...
21. 10. 2013 | 15:04

Sláma napsal(a):

Protože knihu „Stručné dějiny lidstva od zvířat k bohům“ Yuvala Harariho zde propaguje nevzdělaný hlupák, patrně to bude pěkná hloupost, jako ostatně vyplývá z některých citátů.
Např. "Vznik většího než kmenového společenství umožnila víra ve společný mytický osud"
Je celkem nepopíratelným faktem, že první civilizace vznikaly kvůli zavlažování (Egypt, Mezopotámie, Čína), případně kvůli loupeživým válkám (typickým příkladem je Mongolsko)a obraně před nimi. Pokud takový zájem nebyl, žádné státy nevznikaly...
21. 10. 2013 | 15:47

xx napsal(a):

„Dlouho byl lidský svět chudý, život krátký a brutální, objem ekonomiky daný jednou pro vždy, zisk jednoho, ztrátou druhého, dokud nebyl vynalezen úvěr.“

Pokud koupím službu nebo zboží, je ta služba nebo zboží mým ziskem a moje peníze pak ziskem toho kdo mi zboží nebo službu prodá. To platilo a platí doposud, bez ohledu na vznik a vývoj úvěru. Až moderní stát do toho přinesl jev, kdy násilím nutí nakupovat i ty služby a zboží, které není ziskem toho kdo nakupuje a tak je zisk toho kdo prodává ztrátou toho kdo musí pod pohrůžkou násilí nakupovat.

Typickým příkladem takových ztrát je stavebnictví - musíte mít radonovou izolaci, musíte mít izolační okna, musíte mít 2,5 m vysoké místnosti i kdyby jste měřili metr dvacet, musíte mít další spoustu věcí které nechcete a ani nevyužijete, včetně všemožných průzkumů a dalších kravin.

V ostatních oblastech života lze nalézt spoustu dalšího balastu, který mnohdy zůstává skryt jen v hloubi oborů a činí tak obří ztráty jedněch a zisky druhých.

Je to výsledkem demokratického procesu tvorby norem ve spojení s lobbingem který právě toto prosazuje ve jménu zisků jedněch na úkor druhých.

Tím stát pomáhá přesunovat bohatství od všech k bohatým.
21. 10. 2013 | 15:55

mr napsal(a):

Je pravda, že v textu pana Tomského jde o zjednodušení. Pro lidstvo jsou kolektivní víry velmi důležité. Je pravda, že mnoho společností je na nich založeno. Já bych však radši v textu nahradil slovo víra (protože je v českém prostředí trochu jinak zabarveno) za slovo důvěru. Společnost se může vyvíjet a především spolupracovat, když v ní existuje jistá úroveň vzájemné důvěry. Krize české (a v mnohém i evropské) společnosti je právě v poklesu důvěry. Máme volby, ale nemáme koho volit, protože již nikomu nevěříme. Vidíme propojení politicko-ekonomicko-justiční mafie, a ve spravedlnost ztrácíme důvěru. Sledujeme ekonomický vývoj a nevěříme ve stabilitu a dlouhodobost. Individuální vítězí nad společným a důvěra ke spolupráci (a vlastně i fortelné práci) se vytrácí. To je náš problém. Mnohá pravidla, která jsme "důvěrně" znali, už neplatí. I když se jimi jakoby řídíme.
21. 10. 2013 | 16:48

mr napsal(a):

Je pravda, že v textu pana Tomského jde o zjednodušení. Pro lidstvo jsou kolektivní víry velmi důležité. Je pravda, že mnoho společností je na nich založeno. Já bych však radši v textu nahradil slovo víra (protože je v českém prostředí trochu jinak zabarveno) za slovo důvěru. Společnost se může vyvíjet a především spolupracovat, když v ní existuje jistá úroveň vzájemné důvěry. Krize české (a v mnohém i evropské) společnosti je právě v poklesu důvěry. Máme volby, ale nemáme koho volit, protože již nikomu nevěříme. Vidíme propojení politicko-ekonomicko-justiční mafie, a ve spravedlnost ztrácíme důvěru. Sledujeme ekonomický vývoj a nevěříme ve stabilitu a dlouhodobost. Individuální vítězí nad společným a důvěra ke spolupráci (a vlastně i fortelné práci) se vytrácí. To je náš problém. Mnohá pravidla, která jsme "důvěrně" znali, už neplatí. I když se jimi jakoby řídíme.
21. 10. 2013 | 16:48

Čenda napsal(a):

Děkuji za příspěvek. Konečně jste našel svoji parketu. Dělat rešerše. V tom asi budete dobrý. Jen tak dál.
21. 10. 2013 | 22:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy