Kultura smrti a rodová ideologie

10. 02. 2014 | 09:55
Přečteno 14988 krát
Adventní exhortace slovenských biskupů na podporu rodiny varující před genderovou ideologií v Česku narazila. Zdálo by se, že se ohradí feministky, ty ovšem žádná církevní kritika nezajímá, ozvou se jen, když někdy jejich politicky korektní ideologie vyvolá odpor u žurnalistů a politik. Militantní bojůvky dnešních Amazonek diskutovat nepotřebují, bojují propagandou.

Za to se ozvali sociologičtí pastýři oveček katolické společnosti Societas Peregrini, kteří nad biblickou pravdu a filosofii zdravého rozumu povyšují toleranci a dialog. Nikoli „pravda vás osvobodí,“ ale snášenlivost, jako by nevěděli, že ta má smysl jen tváří v tvář konkrétní osobě a žádný postulát, teze, tvrzení nemůže být tolerantní – může se nanejvýš tolerantně tvářit a být vágní, rozředěnou, bezbřehou frází. Kam se podělo křesťanské rozlišování mezi provinilcem a proviněním, pojetí, že hříšníka třeba milovat a hřích tvrdě odsoudit? Je snád vášnivý, milující a trestající Bůh Izraele apatickým bohem řeckého Olympu?

Peregrini tvrdí, že list „ztotožňuje hnutí za emancipaci žen, rovnost pohlaví a vědecký obor gender s kulturou smrti… že jde o paušalizující odsudek… a už vůbec nelze ztotožňovat spojení ´genderová ideologie´ s útokem na rodinu či ateismem. … jde jen o odstranění genderových nerovností.“

Není snad politická a společenská emancipace dávno dokonaná? Vždyť mají ženy stejná občanská práva, mohou volit, kandidovat, dědit, studovat, pracovat, bydlet, kde si zamanou i vybírat si životního partnera, rozvádět se, atd. atp. Zbývá už jen do důsledku neproveditelné zavedení zaměstnaneckých kvót. Patriarchát skončil.

S tím se ale tzv. genderová studia nespokojila. Ta povýšila politickou a společenskou emancipaci na nový princip, jedno zásadní a nepominutelné dogma, bez něhož by celé učení ztratilo smysl. „Nikdo se nerodí jako žena, ženou se stává.“ Simone de Beauvoir (Druhé pohlaví, 1949). Rozlišení mezi pohlavím (sex) a sociální konstrukcí (gender) znamená, že kulturní artefakt – společností vyžadovaná ženskost, jisté chování, vlastnosti, ctnosti, oblečení, povolání i společenské postavení, čili vše, co stanoví odlišnou roli ženy ve společnosti, je proměnlivé a nevyplývá z ontologie, že se někdo narodí jako žena.

Ano, to je do značné míry pravda; sociální variabilita lidstva je ohromující, jenomže celá ta proměnlivá historická a kulturní různorodost měla vždy jeden společný základ a cíl. Zdůrazňuje a chrání lidské zvíře před nebezpečím slepého animálního pudu. „A otevřely se jim oči a oni poznali, že jsou nazí.“ Prvním kulturním genderovým artefaktem byla cudná fíková zástěrka.“ A od toho pomyslného okamžiku bylo třeba mužskou touhu libovolně rozhazovat své geny uvěznit a zcivilizovat. Lidské sexuální vztahy se projevují kulturně, pohlavní kategorizací společenské role, ctnosti i neřesti, povahovou charakteristikou (Aristotéles) a to nejen s nezbytným cílem chránit lidské mládě, jež přichází na svět nehotové, na rozdíl od jiných savců, ale i kvůli stabilitě společnosti.

Jak mohou být genderová studia vědou, když v rozporu s celou zkušeností lidstva hlásají, že lze beztrestně vytvářet libovolnou sexualitu bez ontologického vztahu k tělesnosti? Jestliže se žena odhaluje bez příslibu matky, milenky, sestry a pomocnice nemůže vzbudit u muže ochranný instinkt (man bonding) a vtáhnout ho do konspirace vytvořit rodinu, zvláště když společnost přestala být normativní a je založena na individuálních právech a nároku na absolutní osobní svobodu. Proto mluví moderní evoluční sociobiologie a psychologie o bezprizornosti mužů a dokonce o oslabené ženské přitažlivosti. Feministická studia napadají komplementaritu a tím i rodinnou spolupráci vyplývající z odlišnosti mužské a ženské role.

Zánik ženské cudnosti a sexuální zdrženlivosti (delšího randění) znemožňuje totiž muži, aby uvěřil, že právě jemu a jeho mužství, které v sobě ovšem zahrnuje i morální závazek, vzdává žena hold, že nejde jen o dočasnou sexuální transakci, při které je stejně zaměnitelný, jako jeho předchůdce.

Jestliže patriarchát platil dosud v každé známé společnosti, není to jistě náhoda. S jeho zánikem se v západní společnosti objevila i sexuální svoboda „tekuté lásky“ (Z. Bauman) z principu nezávazných přelétavých vztahů, které přetěžují sex a často ani nehledají zakotvení. Není divu, že se muži cítí bezprizorní. Ztratili nejen tradiční roli živitele a ochránce, ale ve veřejné sféře, své dávné doméně, musí konkurovat často agresivnějším kariérním ženám, pro které se firma stává alternativní rodinou. Feministky to v protikladu k tvrzení evoluční sociobiologie vidí jako osvobození obou pohlaví, protože mají stejnou volbu.

Tak to ovšem není. Tradiční sexuální morálka, na rozdíl od feminismu, byla konstruktivní snahou rozdíly mezi mužem a ženou zvýraznit a nejen symbolicky zapřáhnout do společného cíle, nikoli je ignorovat a likvidovat. Moderní bezdomoví zasahuje muže i ženy stejně nelítostně. Kariérou potlačený mateřský instinkt se často neúprosně a opožděně prosadí, bez ohledu na nemožnost vytvořit láskyplné manželství.

Možná, že je ovšem feminismus nevyhnutelnou odpovědí na rozpad tradiční sexuální morálky, na dnešní volnost, rovnost, promiskuitu. Dokud bylo manželství bezpečným přístavem, nabízelo ženě ochranu a status matrony. Žena mohla být navzdory pozdější ztrátě erotické přitažlivosti dominantní paní domu a tolerovat proto mužskou nadvládu ve veřejném životě. Ostatně monogamní oběť, kterou muži přinášeli, měla i své výhody. Představovala jisté džentlmenství a ženy byly drsného konkurenčního boje o živobytí uchráněny. Každý vládl na svém území. Každý se musel něčeho vzdát. Sexuální rovnostářství udělalo z mužů sériové děvkaře a ženám nezbývá než si z teritoria mužů uchvátit, co se dá.

Výsledkem je dnes často matriarchát, kde dítě už zná jen přelétavé partnery svých nešťastných matek a nemělo by ani vágní předstvu, co znamená „otče náš.“ To je možná ještě smutnější než vymírání západní společnosti. Feministky, tak jako kdysi marxleninisté, jistě ani netuší, že ideál unisexu, za nějž bojují, vytváří kulturu smrti.

Týždeň, 10. 2. 14

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Figaro napsal(a):

Ano, je to přesně tak. To všechno je důsledek čím dál víc ateistické společnosti. Prostě, bez Boha jde lidstvo do kopru. A přitom je to vše jasně řečeno v Bibli!
10. 02. 2014 | 10:07

jaryn napsal(a):

Kvůli mravnostním deliktům zadržela policie duchovního z Havlíčkova Brodu. Dvaapadesátiletý muž byl obviněn z několika trestných činů, včetně znásilnění a pohlavního zneužití. Od čtvrtka je ve vazební věznici v Hradci Králové. Hrozí mu vězení až na deset let.Kolik takových případů církev zamete pod koberec.Hamba církvi a jejich přisluhovačům.Stop restitučním požadavkům!
10. 02. 2014 | 10:26

šašek z Jihlavy napsal(a):

Jen si nejsem jist, jestli předchozí, po tisíciletí fungující model mužské nadvlády, představoval pro ženy ideál štěstí a bezpečí pro její potomky. V jiných kulturách světa, kde mají ženy ve společnosti druhořadé postavení (islámské nebo východoasijské země) se s nimi zachází z našeho hlediska nedůstojným až barbarským způsobem. Když se emancipují, už je zde vztyčený varovný prst, aby se ta emancipace nepřeháněla. Nechal bych to přirozenému vývoji, však oni si s tím problémem budoucí generace poradí, nechtějme všechno vyřešit za ně, ještě nás proklejí.
Pokud se budeme k ženám chovat jako gentlemani, jistě to ocení a nezneužijí. Vzpomeňme na naše obětavé maminky, kolik jsme jim zůstáli dlužni (chce se platit dluhy, není věřitele), i z našich manželek a milenek se většinou stanou stejné strážkyně domácího krbu, chce to jen víc lásky a míň sobectví. A v politice mi ženy nevadí, spíš bych řekl, že jich tam je dosud málo. Pokud tam budou působit obklopeni mužskou přesilou, není divu, že si někdy osvojí mužské manýry.
10. 02. 2014 | 10:33

čtenář napsal(a):

Jaryn nám to vysvětlil polopaticky.
10. 02. 2014 | 10:33

skeptický napsal(a):

Prostě civilizace,která si nedokáže udržet svůj fraucimor na uzdě je odsouzena k zániku.A ti,co dělají zákony a jiný všemožný bordel a chaos,tomu tak chtějí.Oni jsou tu totiž mezi námi ufouni,co si nás chtějí zotročit.Na křesťanství bych to rozhodně nesváděl.To dobré z toho už tu zničili.
10. 02. 2014 | 10:38

stejskal napsal(a):

2222. blog od vzniku těchto stránek :-)

Hezký den všem.

Libor Stejskal
10. 02. 2014 | 10:39

Adam Procházka napsal(a):

Mláďata všech savců přicházejí na svět nehotová. To napovídá již sám název.

Z toho vyvozovat, že patriarchát je jakkoliv daný přírodou nelze.
Dnešní tzv. neolocal nuclear family (neolokale Gattenfamilie - existuje český výraz?), je pouze přechodnou adaptací na potřeby průmyslové doby. Podmiňuje značné znásilnění lidské přirozenosti, jak ostatně vidno z přečetných příkladů. Je daleko lépe aplikovatelná na ptactvo než na primáty.

Jó pane Tomský, zoologie je prevít...
10. 02. 2014 | 10:54

skeptický napsal(a):

Žena v muži musí vidět Boha.Pokud ne,není ho hodna,a měla by promptně rozšířit armádu ne vlastní vinou odložených žen.
10. 02. 2014 | 11:03

Luba Nekuda napsal(a):

a zase: link na článek má jiný název než článek :(
kopanec do zadku ode mne pro zodpovědné redaktory.
10. 02. 2014 | 11:03

sasa napsal(a):

pane Tomsky: zda se, ze uz jste se postavil do fronty na Hradcanskem namesti. Ty dve prosincove miliardy zacinaji vydavat prvni sladke plody. Peceni Holubi, zacinaji letat do ust :-). Jinak samozrejme nemate pravdu.
Ujarmeni zen konci. Jen je treba zavest rozdeleni volebnich kandidatek na muzske a zenske. Tak jako je muzum vlastni testosteron a zenam estrogen, jsou priority muzske a priority zenske. A obe je treba realizovat prostrednictvim volenych zastupcu.
No a rodinu, jako instituci k vychove deti musi stat podporovat. Prijetim noveho volebniho zakona, aby obe pohlavi byla v police rovnopravna.
10. 02. 2014 | 11:05

skeptický napsal(a):

Pan nadkolega Stejskal

Gratuluji,a děkuji za všechen ardenalin.
450. karton cigaret od vzniku těchto stránek.
10. 02. 2014 | 11:10

Richard napsal(a):

co to je?
další zakuklená oslava katolicismu? Vymezení se proti těm zlým, kteří nechápou "vyšší pravdy" Vatikánské banky?
10. 02. 2014 | 11:11

skeptický napsal(a):

Vatikánská banka je jen kasička na kafe.Jinak finance spravuje Rotšild,tam je ordnung.Je to praktické,až příjde den,nebude se muset platit dědická daň.
10. 02. 2014 | 11:16

J. napsal(a):

Docela doporučuji si před hodnocením tohoto článku přečíst jednak pastýřský list biskupů a jednak text Societas Peregrini.
Obojí dává (podle mého porozumění) zcela jiný smysl než tady podsouvá autor komentáře.
10. 02. 2014 | 11:17

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Lubo Nekudo,

děkujeme za kopanec resp. věcnou poznámku. Tzv. poutáky na blogy, které se objevují vpravo na titulní straně Aktuálně.cz, formulujeme my (jmenovitě já). Věřím, že to některým lidem nemusí vyhovovat, jiní zase oceňují, že se z tzv. poutáku dozvědí, o čem zhruba text pojednává (v případě titulku tomu tak ne vždy je).

Libor Stejskal
10. 02. 2014 | 11:17

stejskal napsal(a):

Děkuji, pane skeptický. Naše redakce a pravděpodobně i tabákový průmysl oceňují Vaši zaujatost pro věc ;-) Hezký den. Libor Stejskal
10. 02. 2014 | 11:19

skeptický napsal(a):

Pane Nekudo
Dar zkratky není dán každému.
10. 02. 2014 | 11:21

skeptický napsal(a):

Stejskal

Někteří lidi se maj.Ono se to tekuté občerstvení tolik nedaní.
10. 02. 2014 | 11:24

Qin napsal(a):

Přesná a vynikající analýza.Není co dodat.
10. 02. 2014 | 11:26

SuP napsal(a):

l.s. -
Ale že to uteklo od těch 2000!
;-)
10. 02. 2014 | 11:26

Marika napsal(a):

Povrchní společnost - povrchní vztahy. A k tomu ještě něco, čemu se říká ženská emancipace. Vše se obrací jak proti mužům, tak i proti ženám. Ti opravdu věrní jsou svému okolí směšní, protože si nedokážou užít. Vše se nějak urychluje a nic netrvá věčně. Hlavní je si tedy užít. Ale proč je tolik třicátníků a starších zklamaných životem a nevěřících v pravou lásku po které touží?
10. 02. 2014 | 11:29

Richard napsal(a):

in nomine patris
https://www.youtube.com/watch?v=aXs9VxbLD2U
10. 02. 2014 | 11:30

fikus napsal(a):

A v politice mi ženy nevadí, spíš bych řekl, že jich tam je dosud málo. Pokud tam budou působit obklopeni mužskou přesilou, není divu, že si někdy osvojí mužské manýry.
10. 02. 2014 | 10:33
__________________________
hm, ale musí jít o odbornice a ne Parkanové, Miruny a Peake....
v tom případě toto postrádá smyslu, neboť se nejedná o elementární případ, který podlehl "mužské přesile"
Až někdy daleko v budoucnu přestane být vrcholná politika zasažena vleklou chorobou, zcela jistě to přínos mít bude
10. 02. 2014 | 11:31

hlustvisihák napsal(a):

Tomský, že voni jsou smutnej, že už je ta revoluce nezastihla?!?
10. 02. 2014 | 11:31

skeptický napsal(a):

SuP
Čas se periodicky zrychluje a zpomaluje.Nemáme to čím měřit,jen pocitem.
Druhá teorie je,že jak stárnem,smysly se otupí,vjemů za jednotku času je méně,a čas plyne zdánlivě rychleji.
10. 02. 2014 | 11:34

stejskal napsal(a):

To teda, pane SuPe ;-) Hezký den. l.s.
10. 02. 2014 | 11:35

gaia napsal(a):

Patriarchát a monogamii vnutili společnosti hrabiví muži, co se báli o dobytý majetek. Že ho prosazuje středověká machisticka organizace (katolická církev), mne vůbec nepřekvapuje.
10. 02. 2014 | 11:44

napsal(a):

Řád sem, řád tam, hlavně, že to šlape. (Nihil sub sole novum)
10. 02. 2014 | 11:45

Richard napsal(a):

Náboženská víra a zdraví společnosti

"Průkopnická studie dosud prakticky zcela přehlížené problematiky zahrnula celkem 18 rozvinutých demokratických zemí. Jako ukazatele zdraví konkrétních společností či řekněme „morálky“ posloužily například statistiky o počtu sebevražd, počtu případů těhotenství u žen ve věku 15-19 let, počtu interrupcí u matek téhož věku, o úmrtnosti v nízkém věku nebo o promořenosti sexuálně přenosnými nemoci. Náboženskou povahu společnosti charakterizovaly parametry jako procento obyvatel absolutně věřících v boha, procento těch, kteří vyhledávají služby poskytované náboženstvím nejméně několikrát měsíčně, procento lidí beroucích bibli doslova, procento těch, kdo se modlí nejméně několikrát týdně, procento těch, kdo o sobě prohlašují, že jsou agnostici či ateisti a procento těch, kdo neodmítají evoluci člověka.
...
Ukázalo se, všeobecný pocit, jak náboženská víra utváří zdravou společnost, je jenom halucinace. Ve skutečnosti je to přesně naopak. V rámci studovaných zemí nábožnost společnosti pozitivně koreluje s vyšší sebevražedností, úmrtností v mladém věku, rozšířením sexuálně přenosných nemocí i s těhotenstvím a interrupcemi v nízkém věku. Paul ví, že zaťal pěst do sršního hnízda a své výsledky komentuje velmi opatrně. Zároveň jde jen o pilotní studii, která ovšem vzbudila pozornost médií. Je jasné, že taková statistika bez experimentu neřekne nic o příčinách a následcích. Je tedy otázka, zda náboženství zhoršuje zdravotní stav společnosti nebo zda se jenom náboženství dobře daří v rozvráceném prostředí. Každopádně je ale evidentní, že bezbožnost nebo souhlas s konceptem evoluce rozhodně společnost nerozkládá.
...

V datech výrazně ční USA, které jsou na tom ve všech ohledech velmi špatně. Někdy je to až komické, v USA je například mezi mládeží až 300krát víc případů kapavky, než v méně zbožných vyspělých státech. Boj proti kondomům a sexuální osvětě se zjevně Americe „vyplácí“. Je pozoruhodné, že stejně negativní vztah mezi náboženstvím a zdravotním stavem společnosti krásně funguje i v rámci Spojených států samotných. Americký jih a středozápad jsou nábožnější a zároveň propadají ve zmíněných parametrech zdraví společnosti. Že náboženská horlivost zrovna moc nesouvisí se zdravím společnosti, napoví i pohled do historie. Sociální poměry v hluboce věřících společnostech středověku asi spíš nebudou náš vzor.

Memetika vidí náboženství jako úspěšné ultrasobecké memy, jejichž cílem je co nejvíc se rozšířit v hlavách svých hostitelů. Proto by ani snad nebylo fér náboženstvím zazlívat jejich píár kampaně. Jak se ale ukazuje, stejně jako mnohé jiné reklamy i reklama na náboženství jako záruku zdraví společnosti nemusí mít s realitou nic společného."
http://www.osel.cz/index.php?clanek=2270
10. 02. 2014 | 11:46

napsal(a):

(Nemá nic společného s tématem blogu.)
10. 02. 2014 | 11:46

napsal(a):

(11:45)
10. 02. 2014 | 11:50

aga napsal(a):

"Je snád vášnivý, milující a trestající Bůh Izraele apatickým bohem řeckého Olympu?"

Jak známo, Bůh Izraele se stará jen o svý vyvolený. A těm jen prospívá, když jsou ostatní napadeni morem, kobylkami, žábami a feministkami.
10. 02. 2014 | 11:53

vico napsal(a):

Tomský napsal, že " militantní bojůvky dnešních Amazonek diskutovat nepotřebují, bojují propagandou." Je to ještě horší, dodávám. Právě čtu, že ty potvory už za stovky milionů budují své základny blízko Prahy a Brna /viz iDnes -Amazon otevře v Česku dva sklady. Slibuje 10 tisíc míst a mzdu až 20 000-/.

Po Žižekovi a jeho tekutého hněvu přichází Tomský s pojmem "tekuté lásky". Knihkupec krásné literatury se nezapře. Proč nenazvat vlhký ženský hold morálně pevnému mužství tekutou láskou? V dnešní sexuálně vyprázdněné době, kdo chce něco peprného, dávno nečte Playboy ale Týždeň anebo tiskové výstupy z Biskupské konference.
10. 02. 2014 | 11:56

gaia napsal(a):

skeptický

ne to jen biochemické pochody v buňkách probíhají pomaleji, než za mlada a tím se změní i celé vnímání času.

ve staří naopak čas utíká rychleji, než za mlada.
Koukněte, jak rychle vám uběhly v dětství prázdniny a dnes se vám 2 měsíce zdají neuvěřitelně dlouhá doba, obzvlášť, když jste ve špitále.
10. 02. 2014 | 11:58

Al Jouda napsal(a):

S problémy, které zde nastínil pan Tomský si nemusíme lámat hlavu ! Muslimové zaplaví do 25 let celou Evropu a vyřeší všechny tzv. genderovské problémy za nás:))))) Ženské, užívejte si, dokud to jde !
10. 02. 2014 | 12:00

Richard napsal(a):

"prosazuje středověká machisticka organizace (katolická církev),"

machistická?
katolická církev je největší gay klub na světě...
10. 02. 2014 | 12:01

kača napsal(a):

Tak mi tedy po tomhle blogu uniká, jak to, že tu vůbec jsme? Jak lidstvo vůbec, bez té Bible a těch nesmyslů v ni, mohlo v jakémsi matriarchátu vydržet? V kultuře smrti.
Jak lidstvo mohlo přežít tisíciletí, kdy vzývalo Bohyně Velkou Má, Marii, Satu, Izis, Freiu, Bavárii, Rusalky... a na této planetě byl matriarchát, který nám dal názvy dnů, měsíců, řek, zemí... a Gaia byla kulatá.
Jak se nám začalo žít krásně, hned poté, co se ze Země stala placka a vševědoucí Pontifikus lidstvu říkal, jak má žít. (Tedy do té doby, než mu malý chlapeček v přímém přenosu podal sázenku lotta k vyplnění. Tímto incidentem oficiálně skončila papežova vševědomost).
Jak se lidstvu nádherně žilo v dobách, kdy si křesťané třicet let vysvětlovali jak správně věřit. S tím výsledkem, že v postižených částech Evropy klesla populace pod 20% té předválečné. Nebýt prozíravých mužů církve, kecaly by ženský do všeho, namísto aby mužům držely a poté rodily jak otrokyně.
Úžasným přínosem pro lidstvo byl vznik Křesťanství zajisté. Muži byli všichni slušní, milovali své ženy a své děti. Nevěstince neexistovaly, protože tam nikdo nechodil.
Jaké štěstí pro lidstvo znamenalo opětovné zavedení svátků, jako Vánoce a Velikonoce. Upalování čarodějnic byla také junda k popukání, protože s každou upálenou čarodějnicí zvítězila pravda.
Proto se hrozím časů, až církev zanikne a ubude pedofilů. Feministky budou moct vychovávat své děti bez otců a dětem tak unikne jací jsou někteří muži hajzlové.

P.S.
Pane Tomský, máte Vy tušení co to ten Matriarchát je?
10. 02. 2014 | 12:02

Karbous napsal(a):

Díky za vaše stanovisko k gender studies a k feminismu. Je ale poněkud jednostranné a zjednodušující.
1. Gender studies a feminismus nelze vzájemně zaměňovat, navíc samotný feminismus obsahuje i navzájem docela protichůdné proudy.
2. Patriarchát neplatil dosud v každé známé společnosti (možná vám známé společnosti); slušelo by se trochu rozvést už samotný termín.
3. Societas Peregrini kritizovali slovenské biskupy především za podobné prohřešky, kterých se dopouštíte i vy, a to, že zjednodušili celou problematiku a nejednoznačně onálepkovali poměrně nesourodé téma, což v současné slovenské realitě názorově konvenuje s krajní pravicí a vytváří prostředí domnělého nepřítele. Kdyby takový list vyšel u nás, nechť. Ale na Slovensku? Navíc Societas Peregrini nebyli jediní, kdo se kriticky ozval. Podobné hlasy zaznívají i od běžných slovenských katolíků (adresátů dopisu).
10. 02. 2014 | 12:03

aga napsal(a):

AP

On je zoologický pohled a duchovní pohled na věc.

Ze zoologického pohledu je pro primáta nejlepším modelem tlupa, která zajišťuje mláďatům největší jistotu.

Z duchovního pohledu je údajně nejlepším modelem monogamní patriarchální manželství, kterým krotíme to zvíře v nás a stáváme se údajně přes utrpení lepšími, přičemž obětujeme mláďata na oltář svého duchovního vývoje. To ale judaismus dělal běžně, takže to v naší judeokřesťanské civilizaci platí dodnes za normu.
10. 02. 2014 | 12:05

strýc virus HxNx napsal(a):

že já jsem sem zase lez.
10. 02. 2014 | 12:05

antisoudruh napsal(a):

gaia,
mně připadají dva měsíce dlouhá doba, protože si již nepamatuji, co jsem před dvěma měsíci dělal.
10. 02. 2014 | 12:07

gaia napsal(a):

nejsrandovnější byl prelát Duka, obří břicho nacpané do olympijské bundy a oteplovaček, jak masivním prstenem na prstíčku velikosti Jeníčka vykrmeného perníčkem,žehná v Soči převážně ateistickym sportovcům.
10. 02. 2014 | 12:14

Ignác napsal(a):

Založit svou lidskou existenci na lžích a obřadech či spíše opičárnách pro lidi dokáží jen kněží a to všech náboženství od počátku věků. Jejich organizační formou jsou jednotlivé církve. Ty vydávají své jedovaté ovoce z jedovatých kořenů. Mistři jsou v církvi katolické. Duka, jeho poskok Holub, Graubner a další slouží mrtvému bohu za nemalé prachy. A ten jejich Kristus, kdyby neměl přibité nohy, tak by je kopnul do té jejich nenažrané falešné držky. V Nizozemsku, Rakousku v GB i jinde kněží zneužívali chlapce,jeptišky týraly ženy ...jestlipak existuje aspoň jedna země, kde by ta špinavá pakáž neprznila děti. Obyčejní kriminálníci to jsou. To jistě není jen vnitřní církevní událost, jak by si fráterníci a jejich slepé ovce přáli že? A nechť jim, těm pederastům v sutanách, ten jejich milý pámbu jejich boží dílo požehná... Komu to stále ještě není jasné nechť se stačí podívat na web http://www.granosalis.cz/.
10. 02. 2014 | 12:15

gaia napsal(a):

antisoudruh

ano, tím jen dokazujete, že ve stáří se čas zpomaluje a ne zrychluje, jak myslí skeptický.
10. 02. 2014 | 12:16

SuP napsal(a):

Skeptický -
Čím rychleji mi to utíká, tím se cítím starší. Kdo neviděl, neuvěří.

Co se týká obav pana Tomského, ty nesdílím. Stále totiž se, jak vidno, až s "hemeroidální úporností" množí v 25-letých cyklech generace vícedětných rodin, které nemají na hovadiny čas a vychovávat svoje potomstvo je baví. Až tyhle sociální skupiny přestanou být v civilizovaných zemích v menšině (až jedináčci vlastní pílí vymřou), přestane se společnost diktátem vyšinutých jedináčků cítit vázána.
10. 02. 2014 | 12:18

Richard napsal(a):

"Jeníčka vykrmeného perníčkem,žehná v Soči převážně ateistickym sportovcům."

někde a na někom se musí přiživit...
10. 02. 2014 | 12:19

SuP napsal(a):

vico -
"....Proč nenazvat vlhký ženský hold morálně pevnému mužství tekutou láskou? V dnešní sexuálně vyprázdněné době, kdo chce něco peprného, dávno nečte Playboy ale Týždeň anebo tiskové výstupy z Biskupské konference....."

To je přece jako v té básni:
....
když se kouknu
na Růžu,
nemůžu.
....
10. 02. 2014 | 12:22

gaia napsal(a):

Richard

teda ale že vyfasoval za peníze daňových poplatníků i tu bundu s oteplovačkama, když má být odluka církve od státu už započata, to je hnus.
10. 02. 2014 | 12:23

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, dovoluji si k vzhledem chvílu již existují relativitě změnit - přelétavé partnery svých nešťastných matek - na přelétavé partnery svých občas šťastných matek.
Děkuji.
Jinak si s dovolením myslím, že světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako rovnováhu mezi fyzickým, emotivním a duchovním tělem.
Jak je některé z těchto tělíček v háji, je jenom otázka času kdy všechno bude v háji.
Nervičky a jiné spoje to spolehlivě zařídí.
Tož tak milí frustráti.
Stran různobarevných ideologií pak, je nejvyšší čas s tím okamžitě skoncovat.
Tímto výrokem se ovšem řadím mezi beznadějné idealisty.
Což pochopitelně nechci.
Takže veselé krizování.
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/999412_575100602532535_198668564_n.jpg?dl=1
10. 02. 2014 | 12:23

SuP napsal(a):

Víc mě znepokojuje jiný všeobecný trend ve společnosti - snižování nákladů a hledání "rezerv".
Nejúspěšnější v tom jsou příslušníci mladší střední generace, viz naprostá většina manažerů všech profesních skupin a řídícich úrovní.
Principem je co nejrychlejší a nejvýhodnější zpeněžení "krámů" po rodičích, včetně jejich starého a nemoderního domu a "šperků po babičce", aby se získaly finance na to, co je momentálně "IN".
Myslím, že i to může být podvědomým důvodem k tomu, že se přestávají množit. Vědí, že PO NICH nic, než nepoužitelné pomníky nezůstane.
10. 02. 2014 | 12:37

Richard napsal(a):

"teda ale že vyfasoval za peníze daňových poplatníků i tu bundu s oteplovačkama"

za to povede na ekonomickému odboru olympijského svazu "kurz rýžování prachů"
10. 02. 2014 | 12:38

JardaV napsal(a):

Od rozšíření TV nastal pokles fyzické výkonnosti mužů - prostě nemusí tak tvrdě makat
jako dříve.Naproti tomu zatížení žen se sice taky snížilo,ale ne v takové míře.
Takže zesláblí muži - třeba i jenom v důrazu na prosazení archetypálního vzorce -
mají děti s výrazně oslabenými ženami - aby muž měl pocit dominance.A nastal proces
úpadku.Těch pár fyzicky zdatných a myslících párů nakonec zahyne pod sociální tíhou,
kterou na jejich peněženky naskládají ti "druzí".Už dnes je to vidět na finančních
potřebách zdravotnictví.Nějaká víra v boha nebo feminismus nenajdou žádné řešení.
Propagace těch "druhých"pomocí médií je celoplošná.Vzorec"musíš pomoci slabému" už
pomalu převládá nad vzorcem "musíš přežít za každou cenu".Je to prostě už padesát a
možná i více let ohlašovaný "soumrak bílého muže".Řešení sice existuje,ale příliš
zavání komunismem (ne socialismem),takže ho nikdo nikdy ani znova nedefinuje,natož
aby se ho nahlas pokusil prosadit.Můžeme žvanit podle libosti,ale K O N Č Í M E !!
10. 02. 2014 | 12:39

stoppa napsal(a):

gaia
"prelát Duka, obří břicho nacpané do olympijské bundy a oteplovaček"

Tak teď vyjel za hranice v něčem jiném než v maskáčích.
10. 02. 2014 | 12:41

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zasláblí mužíčci ??
O čem to furt mluvíte jardové.
Šedesátsedum +.
http://wbgarden.com/nove/wbgarden%20jak%20se%20vede%20sousede/album/slides/jak%20se%20vede%20sousede%2039.html
Veskriz ...
10. 02. 2014 | 12:45

Jaroslav napsal(a):

Je potřeba 2223. blog, který začne prosazovat harmonii a souznění mezi lidmi a dokáže přitom elegantně odhodit do
hnoje pouťové předvádění se všech -byť tolerovaných- úchylek, harmonii a souznění jako berličku předstírající. Komplexní ideál člověka. Ne torza .
10. 02. 2014 | 12:55

vasja napsal(a):

A kdo se chce zašít neskutečnou srandu, tak tady:
http://www.feministky.com/
10. 02. 2014 | 13:03

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jistá harmonija též tu ...
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/181288_595241490499618_590313001_n.jpg?dl=1
Veskriz ...
10. 02. 2014 | 13:04

Tomáš napsal(a):

Nejsem přesvědčený o tom ,že nenastane změna.Je to všecho rozplyzlé,ale náprava je možná.Zatím žádný demograf nenašel z těch křivek co sledují tyto ústavy žádnou vizi.Vždy jsou překvapeni a čumí na drát k jaké radikální změně došlo a jak se křivka změníla.Bude to šok a zvrat a lidi se začnou zase chovat stejně jak tomu bylo dřív a budou mít děti.Správně to zpíval J.Werich v písní"je napětí a maj děti."Čína ten obrovský kolos ,který otřásl USA a EU si ten otřes nepřipouští a prez. Putin vyzývá k větší plodnosti.Sibiř je stále neosídlená od dob kdy ji zabrali kozáci je takto možné pokračovat v 21 století?
10. 02. 2014 | 13:21

Kanalnik napsal(a):

Supr clanek, ten se Vam poved.
10. 02. 2014 | 13:29

Viola napsal(a):

Kdo začal se sexuální revolucí, muž, nebo žena?
10. 02. 2014 | 13:45

Viola napsal(a):

No a také za to všechno mohou války, tak je třeba dělat tak, aby nevznikaly.
Vylikvidovat zbrojařský průmysl a veškeré zbraně a nepodněcovat závist a hluboké rozdíly mezi lidmi, protože lidé jsou vpodstatě stejní a není možné aby jeden plýtval miliardami a druhý se hrabal v popelnicích.
10. 02. 2014 | 13:53

teoretik rodinného štěstí z Vatikánu napsal(a):

"...Moderní bezdomoví..."

A co tradiční /konzervativní ??/ bezdomoví ?

Tomský, Oni ji zase maj už před šestou odpolední, co ?

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2013

Technická.
Celá ta Boží rodina je neúplná, nebo-li dysfunkční jak by napsali slovenskí biskupovia, celá ta její historie vůbec neodpovídá tomu, co se snaží popsat slovenskí biskupovia atd atd....
Důkazy : Synek odehnal v jedné chvíli matku coby cizinku, místo toho, aby jí pomáhal s domácností či ji udělal radost tím, že se dobře ožení tak vandruje po světě od domu k domu s podobnými sobě jako žebrák a nechává se živit jinými....Fotr si najme místo sebe otčíma, později dokonce nechá synka ukřižovat a to i přes jeho prosby, později se sice kaje a synka oživí, ale matce i tak způsobil neodpustitelné utrpení...
Je tedy tato rodina zřejmě i sociopatická.
Vnuky pak nemá raději už žádné, to je asi v tomto případě spíše štěstí - pro ty vnuky.
Každopádně je to ale zejméma matka /žena/, která svou roli zvládá po celý ten příběh dobře, mravně, moudře i správně a humanisticky velmi vzorově. Možná že dokonce je to pouze ona, kdo skutečný obraz této rodiny zachraňuje.

Žena byla odjakživa podivíny v směšných oblečcích označována coby semeniště hříchu. V momentě, kdy se pak tito prevíti dostali k moci, byly právě že ženy terčem jejich zřejmě krunýřem celibátu vygenerovaných a podněcovaných perverzních choutek. Snadným terčem, protože tito pidimužíci druhou osobou
vyvlastněných eg mohlii užít rukou , nohou i hlav dalších, jim podřízených osob - k provozování svých rejdů zneužili svého postavení.
Což mohlo možná být včas zaraženo, kdyby dotyční byli ženatí a musili pečovat o vlastní rodiny - tito teoretikové rodinného štěstí. Kdyby měli v domě svou " panenku" - ženu Marii. Ta by jim možná jejich rejdy včas dokázala zarazit, je tragédií velké části lidstva, že ty zrůdy doma své Marie neměly.
Nad tím by se měli zamyslet i prevíti dneška.
Zda tam nedlí ten jejich Ďábel, Satan, pod těma jejich sutanama....a že je to Marie, která jej v poseldku dokáže snad i vyhnat či aspoň náležitým způsobem zpacifikovat. A že tedy k ní by měli vztahovat prosebné ruce, ne hrozit jí klacky, kamením či kopanci.

Amen, bratia borovičkári.

P.S. Pod sutanama hledejte své vykoupení a svou věčnou spásu.
10. 02. 2014 | 14:06

realista napsal(a):

skeptický napsal(a).

žena v muži musí vidět Boha, pokud ne, není ho hodna.....
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Máte na mysli i opilce a nemravy všeho druhu? :-)
10. 02. 2014 | 14:06

gaia napsal(a):

Viola

sexuální revoluci v USA odstartovaly antikoncepční pilulky1. generace uvedené na trh v roce 1962.
10. 02. 2014 | 14:06

skutečně věřící Čech, Moravy a Slezska napsal(a):

Kulturu smrti /což je výraz tak nemístný, že každý normální člověk by těmto duševním sockám měl nafackovat/pak vyznávají především autoři listu, podsouvají ji ale jiným - což není ale nic jiného než propagandistická finta.
Útok je ale nejlepší obrana.

Ostatně - list je podepsán " biskupi Slovenska".
/to je jako např. " slušní občané Čech" /
:)))))
Táži se tedy - jde o VŚECHNY slovenské biskupy ? Nebo jen některé ? Které ?
Ví to Tomský ?
Kdo to ví ?
10. 02. 2014 | 14:17

realista napsal(a):

gaia napsal(a):

Nejsrandovnější byl prelát Duka........
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

už se těším na zajímavou diskuzi, až pan Duka opět po delší pauze přispěje tématem do svého blogu.
10. 02. 2014 | 14:17

gaia napsal(a):

realista

Taky bychsi s mimo tom chtěla prodiskutovat. Už že tam jel s vládní delegací, je nestoudné, ale ze i fasoval oblečení, to mi přijde nestoudné
10. 02. 2014 | 14:24

Viola napsal(a):

gaio

"sexuální revoluci v USA odstartovaly antikoncepční pilulky1. generace uvedené na trh v roce 1962."

To je hezké, ale kdo na to přišel, kdo to vymyslel, čí to byl nápad?
10. 02. 2014 | 14:30

realista napsal(a):

Ad gaia:

Pan Duka cestoval do Soči na pozvání českého ol. výboru, což by mi nijak nevadilo. Z toho usuzuji, že náklady s tím spojené, včetně oblečení, hradil ČOV
10. 02. 2014 | 14:34

lékař napsal(a):

Vynikající text, je to přesně tak, jak pan Tomský píše.
A s duševními i fyzickými následky rozvratu tradičních hodnot a rozvratu rodiny se žel denně potkávám v ordinaci....nedovedete si představit, kolik jednotlivých lidských neštěstí je za tímhle schováno......a kolik trpících dětí. :-(
10. 02. 2014 | 14:43

lékař napsal(a):

kultura smrti ? Když ZDRAVÁ mladá žena jde na potrat, jen proto, že :
"no jedno už máme a to druhý přítel nyní nechce, navíc máme zaplacenou letní dovolenou, se to prostě nehodí"

toto je kultura smrti, dnešní běžná "kultura", což je strašné
10. 02. 2014 | 14:45

skepticky_optimista napsal(a):

Obávám se, že většinovou společnost dnes nezajímá ani adventní exhortace slovenských biskupů ani odpověď katolické společnosti Societas Peregrini. Dopad obou aktů na českou společnost je nulový. Tak proč se rozohňovat v diskusích.
10. 02. 2014 | 14:47

Richard napsal(a):

"Tak proč se rozohňovat v diskusích."

kvůli lidskému, hřejivému teplu
10. 02. 2014 | 14:52

skepticky_optimista napsal(a):

Jinak pan Tomský vychází z mylného předpokladu, že chování dnešních lidí je řízeno nějakými ideologiemi. Je tomu přesně naopak. Dnešní doba je charakteristická tím, že lidi dnes žádné ideologie nevyznávají. Vycházejí z toho, že "smyslem života je život sám" a jednají jak sami ad hoc uznají za vhodné. Myslet si, že za dnešní "krizi rodiny" mohou hlasatelé jakýchkoliv ideologií, je úplně mimo realitu. Ideologické hlasatele dnes nikdo neposlouchá a je jedno jestli jsou zleva, zprava, shora nebo zdola.
10. 02. 2014 | 14:55

K.V napsal(a):

Boha bych do toho netahal.
Spíš to jak jsme se po cinkání klíči neuměli vyrovnat se "svpobodou", popletli jsme si ji s anarchií, urvi co můžeš, užij si co můžeš, nevaž se odvaž se.
Hrdinou dne se stal nemakač a kriminálník, který nějak kličkuje a přežívá.
Výsledek se asi nelíbí nikomu, myslím že ani ženy nad dosaženým stavem nejásají.
Když se přes 46 % dětí rodí mimo manželství, alimenty nevymahatelné, matka samoživitelka má byt a sociální dávky, které přilákají parazity, takže se v tom bytě střídají "otcové"
.
A děti?? Otec má být ten ometák co ojíždí mámu, na Vánoce tu byl jiný a na velikonoce asi bude zase jiný- to asi není dobrá rodina a zázemí pro děti
10. 02. 2014 | 14:56

Santawizard napsal(a):

Šovinisti a feninistky:
santawizard napsal(a):
Vy účastníci na blogy a názory mne tady často připomínáte jako kdyby jste byli "fanatičtí vlastenci"a "náboženští fanatici"
Vlastenci se mezi sebou často jenom hádají a navzájem si škodí,kdežto věřící zase mezi sebou moc nemluví,takže si nemohou moc pomáhat.Tímto způsobem plýtváte životní energii a nemáte dostatek tvůrčí síly.
Věřící se tady taky dělí na 2 skupiny.Jedna skupina sice miluje svého Boha ,ale církvi to ne ,kdežto druhá polovina sice obhajuje církev ,ale o Bohu už ani slovo. 10. 02. 2014 | 14:49
10. 02. 2014 | 15:03

gaia napsal(a):

realistaa
však to také bylo vidět při nástupu sportovců, že mnohé výpravy měly víc bafuňářů, než sportovců. Pak se má na sportovce dostat
10. 02. 2014 | 15:13

santawizard napsal(a):

Jestliže katolická církev neuznává pilulky proti početí a kondomy ,tak to říkají hlavně těm katolíkům ,kterým nehrozí žádná promiskujita.Nakonec žena může býti oplodněna jenom 10 dní v měsíci.Proč by museli katolíci brát pilulky a kondomy každý den,tak tomu nerozumím.
10. 02. 2014 | 15:14

gaia napsal(a):

Viola

to víte, že to žádali a chtěli hlavně muži a také to tak vymysleli. Aby měli nad ženami kontrolu, ale je to nijak neomezovalo. Proto pilulky musí brát ženy a mužská antikoncepce neexistuje a není objevena dodnes. (21. století.)
10. 02. 2014 | 15:16

Rudi Koutek napsal(a):

gaia napsal(a):
"Viola
to víte, že to žádali a chtěli hlavně muži a také to tak vymysleli. Aby měli nad ženami kontrolu, ale je to nijak neomezovalo. Proto pilulky musí brát ženy a mužská antikoncepce neexistuje a není objevena dodnes. (21. století.)
10. 02. 2014 | 15:16"

Ja znam verzi nemeckych feministek:
"Teprve pilulka dala zene svobodu. Muze soulozit s kym chce a kdy chce a nemusi mit strach, ze bude mit dite."
10. 02. 2014 | 15:31

Richard napsal(a):

"Proč by museli katolíci brát .... kondomy každý den, tak tomu nerozumím."

oni to rádi žvýkají, ...jahodové, banánové, atd.
10. 02. 2014 | 15:31

gaia napsal(a):

Rudi Koutek

na chlapa není spolehnutí , to máte pravdu, tak radši žena má menší strach z trombózy a cholesterolu, než z nezodpovedneho chlapa.

To jste to dopravovali.
10. 02. 2014 | 15:37

Hnzd napsal(a):

Jediným řešením jsou veřejné výprasky feministek a podporovatelek gender-studies. Pokud to nezvládnou Evropané, tak brzy to za ně budou v mnohem horší formě činit muslimové. To už ale nepůjde o výprasky, ale o ukamenování...
10. 02. 2014 | 15:37

suď jiné až co budeš jednou ženou, synku napsal(a):

Lékař
Kultura smrti je úplně něco jiného, ta žena nemá nutkání někoho zabít.
Kultura smrti se ponejvíce vyznává v těch kruzích, kterým ze smrti druhých kápne přeci jen větší obolus než je zdrávo jednomu malému lidskému organismu a jeho touze po štěstí, mladý či starý muži.

A kulturu smrti by si rozhodně neměli brát do huby lidé, vzývající mrtvolu na kříži a těšící se na svět mrtvých - až do něj vstoupí. A přející jiným lidem věčný oheň pekelný a podobná utrpení těžkého kalibru /oni mluví o VÉČNÉM zatracení !!!! - oni josu horčí jak Stalin a hitler dohromady to celé na druhou/ . Tento spolek sám o sobě je kulturou smrti, nejen pochmurnou historií svého konání.
To že pak členové tohoto spolku tak často soudí jiné v otázkách rodiny- přičemž ale tak často vykřikují, že nepřísluší soudit jiného člověka lidem, jen Bohu /čímž se dostávají do zapeklité situace - neboť se tak často sami imlicitně prohlašují za Boha a tak vlastně páchají ten nejtěžší hřích ve vlastními normami vymezeném hodnotovém systému/, to je důsledkem mnoha příčin, vykořenění z rodinného života je jen jedním z důvodů tohoto projevu intelektuální zvrácenosti.
10. 02. 2014 | 15:41

suď jiné až co budeš jednou ženou, synku napsal(a):

Hnzd
A co upalování ?
To by se vám nelíbilo ?
Plamínek, móc plamínkůůůůů !!!

Vače úchylné sugesce a motivy pramení odkud ? Zkuste na to přijít sám , proč hned obtěžovat odborné lékaře ?

Hezký den.
10. 02. 2014 | 15:44

santawizard napsal(a):

Pilulky pro muže by museli působit na prostatu. Ta by musela při ejakuaci přestat vypouštět hormony , které spermie oživují.Věda si však ještě neví rady jak tyto mužské a ženské hormony ovládat. To má za následek v pozdějším věku způsobovat zbytnění prostaty.
10. 02. 2014 | 15:46

kuku napsal(a):

Prosím všechny, zejména pak autora článku, aby STRIKTNĚ ODLIŠOVALI zájmy FEMINISTEK a zámy ŽEN. Bohužel toto se pořád míchá dohromatdy, a proto jsme tam kde jsme.
10. 02. 2014 | 15:46

santawizard napsal(a):

Zajímave je rozdíl mezi masožravci a bíložravci.Masožravci jsou šelmy,které se živí lovem.Vojáci jsou však většinou muži,kteří si hrají na šelmy.Ve skutečnosti všechny války jsou jako byčí zápasy,protože krávy se mezi sebou neperou.
10. 02. 2014 | 15:53

I pojal sobe papež za ženu Rebeku. napsal(a):

santawizard
Ano, anebo mezi mačožravci a víložravci. Tam bývají ještě větší rozdíly jak mezi slovenskými biskupy a normálními biskupy /lidmi/.
10. 02. 2014 | 16:00

realista napsal(a):

Ad Gaia a nezodpovědní chlapi.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Což takhle vybrat si zodpovědného chlapa? Nejsou na trhu?
10. 02. 2014 | 16:08

santawizard napsal(a):

Richard:
Jenomže papež takové věci nemůže zveřejňovat. Naopak papež je proti antikoncepci,hlavně protože by se tímto podstrkovala promiskuita.
Toto se trochu podobá i něčemu jinému.Slyšel jsem ,jak jeden alkoholik se dotkl papeže a byl okamžitě zázračně vyléčen.Co to ale znamená? Měli by všichni alkohlici ohmatávat papeže ,aby se vyléčiliz alkoholismu a nebo by stačilo, aby to byl další dobrý důvod ,aby už církev konečně seminovala ty hospodské kaplany?
10. 02. 2014 | 16:11

santawizard napsal(a):

Antikoncepce je často nesrozumitelný pojem už od počátku ,když Eva počala hříchem a Marie rozhřešením.
Pro někoho sex je hřích a početí je ještě větší hřích.,ale jenom jak pro koho.
10. 02. 2014 | 16:34

skeptický napsal(a):

Gaia
Čas se vleče ve špitále,nebo v práci.Tam je to pro lidi bez představivosti.
Ve špitále se stačí zeptat,zda mají kuřácký pokoj,a vyexpedují Vás natotata.

Realista
Opilce a nemravy všeho druhu ženy preferují před nadrženým slušňákem kdykoliv.
10. 02. 2014 | 16:35

skeptický napsal(a):

Svatá Panno,kteráž jsi počala,aniž bys hřešila,dej,abych hřešila aniž bych počala.
10. 02. 2014 | 16:37

Richard napsal(a):

"Jenomže papež takové věci nemůže zveřejňovat"

to je jasné, hlavním úkolem papeže je budovat skvělou, oslnivou persónu, o to hustější je však stín, který se za katolickou církví táhne jak ropná skvrna
-----------
".Slyšel jsem ,jak jeden alkoholik se dotkl papeže a byl okamžitě zázračně vyléčen."
S.
sugesce je sviňa, v čem ten hysterický chudák teď bude smáčet libido, když ho papež připravil i o chlast...doufám, že ho zažaloval
10. 02. 2014 | 16:40

Richard napsal(a):

"Opilce a nemravy všeho druhu ženy preferují před nadrženým slušňákem kdykoliv."

protože nemrava vesměs ví, kým je, žena od něj díky jeho chování očekává určitou dominantní agresi, která je viditelná, resp. vystupuje jako jeho očividná/ztělesněná součást. Pro jistý typ žen je takový modus prostě přirozeně atraktivní(osobně myslím, že za situace bezpečí/drsný, ale ne nebezpečný, pro všechny).
Nadržený slušňák může oproti tomu působit nebezpečně, je v opozici proti svému stínu, který je skrytý/nevědomý, což je dispozice pro jeho destruktivní/nebezpečnou povahu.
Jednoduše, určitý typ žen přitahují sebevědomí drsňáci nebo neurvalci, ale ne úchylové = nadržený slušňák.
10. 02. 2014 | 17:00

gaia napsal(a):

Richarde

já myslím, že nadržený kdokoli ženy moc nepřitahuje. Za mlada jsme takovým říkali sexuální štvanec a dělaly si z nich srandu.
Potentní ano, ale to je něco jiného, než nadržený.
10. 02. 2014 | 17:15

santawizard napsal(a):

Richard:
Já jsem hlavně narážel na vaši kritiku církve,kde ji obviňujete z nepřímého šíření pohlavních chorob,protože já ji zase obviňuje z nepřímého šíření alkoholismu .Jaký by byl však průběh žaloby a obhajoby ve věci pohlavních chorob a nebo ve věci alkoholismu???Určitě by na tom chtěli vydělat hlavně právníci.Věřící se však nesmí navzájem usvědčovat u soudu ,ale mají se navzájem přesvědčovat mimosoudně.
Jestli jsou však na toto téma zablokováni a přesvědčovat se nechcou ,tak by se měli raději než soudně nebo mimosoudně jenom "psychoanalyzovat"!.Vy jako psychoanalytik by jste jim však raději psychoanalyzoval problém pohlavních chorob než alkoholismu.Jaký je tedy rozdíl mezi očistkou tady a teď v tomto životě a nebo potom a tam v posmrtném životě?Vyznej svoje hříchy a víru jako slovo na jazyce a jazyk za zubama křížový výslech?
10. 02. 2014 | 17:16

Platan napsal(a):

"Jestliže se žena odhaluje bez příslibu matky, milenky, sestry a pomocnice nemůže vzbudit u muže ochranný instinkt (man bonding) a vtáhnout ho do konspirace vytvořit rodinu, zvláště když společnost přestala být normativní a je založena na individuálních právech a nároku na absolutní osobní svobodu."
..................................

Tak na to aby měl člověk (tak jako asi má i autor) "vyšší dívčí"...
10. 02. 2014 | 17:25

santawizard napsal(a):

Konflikt zájmů :
Alkoholismus není v kompetenci církve ,ale hospodský kaplan je v kompetenci církve!?
10. 02. 2014 | 17:28

Richard napsal(a):

"já myslím, že nadržený kdokoli ženy moc nepřitahuje. Za mlada jsme takovým říkali sexuální štvanec a dělaly si z nich srandu."

no jasně, a takové jako jste byla Vy za mlada musí mít zdravě a hrubiánsky na háku, žádné panáčkování, to je jasné...
----------

Santo, nevím, co říct....mně už se teď o církvi nechce ani psát
zas až přijde chuť
10. 02. 2014 | 17:50

mb napsal(a):

... a celkem zajímavý blog ...

tak 2222 hm ... ještě že ne 666(6) ...

ad realista napsal(a):
Ad gaia:

Pan Duka cestoval do Soči na pozvání českého ol. výboru, což by mi nijak nevadilo. Z toho usuzuji, že náklady s tím spojené, včetně oblečení, hradil ČOV
10. 02. 2014 | 14:34

... furt lepší než žehnat zbraním a vraždění ... to nás teprve čeká ...
10. 02. 2014 | 17:54

Michal Macek napsal(a):

pane tomsky

za muze mohu prohlasit ze nic lepsiho ne konec "zenske zdrzenlivosti" a "dlouheho randeni" nam moderni doba nemohla prinest - diky Bohu za to!!!

PS:

zeny a divky, spete s nami hned na prvnim rande pokud to tak citite! stoji-li ten muz aspon za neco, rozhodne vas nebude povazovat za pobehlici nybrz za andela :)
10. 02. 2014 | 17:56

mb napsal(a):

basen pro k.v.

ometák ojíždí
odjíždí na lyžích
srdce tvé rekovné
sotva se přiblíží

na zdraví připili
Jack Straw a i Jack Stall
ten který chvilku stál
již stojí opodál ...
10. 02. 2014 | 17:59

mb napsal(a):

... furt lepší než žehnat zbraním a vraždění ... to nás teprve čeká ...

oprava: ... furt lepší než žehnat zbraním a vraždění ... to nás teprve zase čeká ...
10. 02. 2014 | 18:02

Richard napsal(a):

to náš teprve, už zase a znovu, poněkolikáté a ne naposled a při vší úctě, vždy to tak bylo je a bude, dříve či později opět čeká...
10. 02. 2014 | 18:09

dotaz napsal(a):

Hey boy, if Jesus Christ is alive and well
Then how come John & Elvis are dead?”
10. 02. 2014 | 18:19

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Platan
Nelamte si s tím hlavu. Takhle se prostě na veřejnosti odhaluje Tomský.
Soudě dle reakcí ženských nicků zde - asi s nic moc normativním výsledkem.
Měl by asi začít lovit na strankách radia Proglas - sebevědomí je totiž důležitá součást vybavení psychiky všech vyšších organismů.
10. 02. 2014 | 18:22

evix napsal(a):

realista napsal(a):
skeptický napsal(a).

žena v muži musí vidět Boha, pokud ne, není ho hodna.....
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Máte na mysli i opilce a nemravy všeho druhu? :-)
----------------------
:-D přesně,palec na horu
......................
lékař napsal(a):
kultura smrti ? Když ZDRAVÁ mladá žena jde na potrat, jen proto, že :
"no jedno už máme a to druhý přítel nyní nechce, navíc máme zaplacenou letní dovolenou, se to prostě nehodí"

toto je kultura smrti, dnešní běžná "kultura", což je strašné
----------------------
Od lékaře bych očekávala, že dokáže i číst, když už umí psát :-((
Anděličkářstvím se zove potratářsví minulých dob. Bylo to tvrdě potíráno, protože zabíjely zdravé ženy v takovém množství, že by jsme dnes zírali. To se však už dávno nezveřejňuje, protože dnes se straší jen porody.
Že potraty i dnes způsobují neplodnost, se vůbec nemluví, jelikož zdravotnická lobby vidí už jen peníze..... :-(
10. 02. 2014 | 18:44

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat - Opilce a nemravy všeho druhu ženy preferují ...
Myslím, že se to nesmí říkat moc nahlas.
Veskriz.
http://wbgarden.com/wbgarden%20sexist.jpg
10. 02. 2014 | 18:45

Richard napsal(a):

Elvis musical show finished because he was so fat and boring, and abused too much drugs, but Jesus entertainment must go on ... he was the greatest rock star of the universe who lived everytime
isn´t he hammering on the cross sexy?
And Jesus have a strong father who protect him.
Jusus is in Sochi now. He has o lovely winter overal, he looks like as a old fat man with golden christian ring on his fat finger.
10. 02. 2014 | 18:52

dotaz napsal(a):

there's a way back for every man
10. 02. 2014 | 19:05

Maximus napsal(a):

stejskal napsal(a):
2222. blog od vzniku těchto stránek :-)
.................................................

Doplňující dodatek:
A 11111 smazaných příspěvků..... (-:
10. 02. 2014 | 19:06

Platan napsal(a):

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):
Platan
Nelamte si s tím hlavu. Takhle se prostě na veřejnosti odhaluje Tomský.
.......................................

Ano, nějaký druh exibicionismu v tom asi bude...
10. 02. 2014 | 19:12

hui napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=JUTkZ63dHiY

Nádherné:The Last Trapper

Cestou Lenina "O nevyčerpatelném elektronu" a Trockého "permanentní revoluce" ,od nádhery přírody o sobě k abstrakci výše a výše, n+1 tváří téhož,příroda v multiplikativním pojetí mnohobraznosti
10. 02. 2014 | 19:29

lektor napsal(a):

Manzelstvi pomalu konci.
Proc bu si mel muz brat na sebe odpovednost za rodinu, kdyz ma 50% nadeji byt v druhe polovine sveho zivota rozveden - a bez bytu.
Melo by se pro ne stavet vic svobodaren !
10. 02. 2014 | 19:29

prorok bible napsal(a):

Čtu někdy časopisy.
10. 02. 2014 | 19:36

Terry Fox napsal(a):

Richard napsal(a):
Elvis musical show finished because he was so fat and boring, and abused too much drugs, but Jesus entertainment must go on ... he was the greatest rock star of the universe who lived everytime
isn´t he hammering on the cross sexy?
And Jesus have a strong father who protect him.
Jusus is in Sochi now. He has o lovely winter overal, he looks like as a old fat man with golden christian ring on his fat finger.
10. 02. 2014 | 18:52
V jaké řeči je to napsáno? Trochu se to podobá na angličtinu, ale angličtina no není. Co je to?
10. 02. 2014 | 19:54

Richard napsal(a):

japonština
10. 02. 2014 | 20:06

Fialenka napsal(a):

„Jestliže patriarchát platil dosud v každé známé společnosti, není to jistě náhoda.„

Nedávno jsem viděla dokument, ve kterém v Evropě vystudovaný egyptolog Hakim Awyan říká, že na začátku egyptské civilizace byl matriarchát, kde muž a žena byli v pozemském i duchovním životě rovnocenní. Samozřejmě to neznamená, že by byli stejní.
Postupně nastoupil patriarchát, nadvláda muže nad ženou, a to prý přineslo úpadek. Patriarchát nastolený ve starém Egyptě je prý možná příčinou problémů dnešní civilizace.
Uvedu příklad matriarchátu na začátku egyptské civilizace. Francouzský egyptolog Jacq píše o jedné faraonce z první dynastie, jejíž jméno obsahuje jméno bohyně Neit. A ta Neit je stvořitelská bohyně: Neit je nesmírnou rozlohou vod, jako velký předek, jenž byl na počátku, se zrodila sama vlastním úsilím a sedmi slovy stvořila svět. Vše co je, vyšlo z ní. Stvořila bohy a ostatní bytosti.
10. 02. 2014 | 20:14

arnazach napsal(a):

Hmm. Docela jsem se pobavil. Jo, a písali v Týždňu aj čo je to také tá "moderni evoluční sociobologie"?
10. 02. 2014 | 20:31

brien napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=-IZpAUEgKYc

A zde kdo neumí anglicky dobře,přepnout na češtinu:

jak za songů růstu věd judo-christ jezuitů a kázání křesťanů o nanebevstoupení v ráj,Portugalsko,vlast předsedy Barroso z EU a exil Horthyho (do 1957 ,do smrti) v letech 1500-1888 otroctvím domorodých Indiánů a pojejich téměř tím vymření dovezených Angolských černochů z Afriky v Brazílii pěstovala na cukr a vytvořila Brazílii.1888 -abolition-zrušení otroctví tam.Otroctví zrušeno 1888,10 let po založení sociální demokracie v v Čechách u Kaštanu 1878,roku osvobození Bulharů od Turků carskýmm ruským vojskem bitvou u Šiply (4 bitvy).Daleko horší brazilské otroctví pro otroky než otroctví USA,donuceno zmizet až Velkou Británií v 19.století teprve.
V průměru věk brazilského barevného otroka - 20 let.
10. 02. 2014 | 20:33

brien napsal(a):

oprava :osvobození Bulharů od Turků carským ruským vojskem bitvou u Šipky
10. 02. 2014 | 20:38

e.m. napsal(a):

:o)) no, alespoň jednou odlehčovací... mno, já myslá, že jak u germánů, tak u slovanů je ta promiskuita v zádadě tradiční; u germánů když mířili na viking a nechali družky doma, tak těžko jim namlouvat, že jsou děvčata budižkničemu a mají být podpantoflajdy - prostě si musely poradit ... /a že by i sexuálně? .. v harémech se prej také kolikrát děly věci.../...a ani nevěděly, zda a kdo se jim vrátí domů! tož myslím, že určitá zaměnitelnost mohla být jakýmsi šetřením energií.........mno a o starých slovanech jsem čtla, že bylo dobrým zvykem, aby nevěsta byla těhotná, protože pak měl chlap jistotu, že jaksi nekupuje.. zajíce v pytli? se říká? ... mimochodem o čemsi podobném referoval p. Durrel u řeckých, t.č. již však křesťaských venkovanů..........................Tož ono je asi všechno trochu jinak a já bych se tak nepohoršovala.

:o)) nehledě na to, že i ošklivý zvyk *co si neuchvátím, nemám* bývá iterpretován různě, zpravidla dle klíče *jak se mně k zostuzení soupeře do krámu hodí - zbabělí komančové (:o) sic!) lžou a olčetrhend používá válečnou lest....*

:) ale jinak milé, že někdo odlehčil témata
10. 02. 2014 | 20:53

e.m. napsal(a):

... nojo. mater certa; podle mne to asi nebude o *genderovém boji*, ale rozumné opatření přírody, aby vzhledem k tomu, kolik samečků padne v samečkovských záležitostech, těch deprivantů nebylo až tolik; tu roli mužského vzoru možná může zastat i děda, náčelník nebo trenér ze sportovního oddílu...by člověk řekl...asi .. tedy..........jenže asi nejsou ani ti.

a taky zřejmě záleží na kultuře.
francouzští manažeři se prý divili, co pořád češi mají na tom čase s rodinou :)....snad si to nemusíme tolik brát...
10. 02. 2014 | 20:59

Eulálie Nemožná napsal(a):

re:-na téma pana Tomského
Možná by neškodil lékařský výzkum feministického hnutí.Snad by se zjistilo,že mají některé tyto "bojovnice"poruchu v oblasti chromozomů.
Mnohé jejich "sestry spolubojovnice" zase menší rozsah IQ.
Ty,které mají chromozomální skladbu v pořádku spolu s navíšeným IQ jsou často jen karierieristické-seberealizační a bezohledné zrůdy.
(Hluboká omlula menšině těmch slušných, a šikovných).
Rovněž by byla u části radikalizovaných feministek pozoruhodná příčinná souvislost mezi jejich vyhraněným chováním a případnou poruchou ve výchově v dětství.
(Dominantní matka,otec náruživý pijan,či sexuální zneužití).

Rozhodně je velký rozdíl mezi uplatňováním práv žen jako plnohodnotného člověka
a mezi radikál. feministickými hnutím a jejich často i nesmyslnými požadavky.
Radikální feministky jsou rozvratným nebezpečím pro každou civilizovanou společnost a stát.
Máte pravdu pane Tomský !
Děkuji.
10. 02. 2014 | 21:31

gaia napsal(a):

no ony i ženy musí platit daně,zdravotní pojištění a šetřit si a důchod, takže se nemohou nechat vyšoupnout z finančně návratných oblastí života a přepustit je jen mužům. Musí se proto své místo na slunci a neustupovat konkurenci.
Eulalie v tom vidí poruchu chromozomů, špatnou vychovu, či nižší IQ, ale ono to je mnohem složitější a ty ženy radikální prostě být musí.
Ale Eulalie to nemusí pochopit, právě proto,že je Nemožný
10. 02. 2014 | 21:59

Eulálie Nemožná napsal(a):

re-Gala
Nevím kdo prosím upírá ženám nárok na důchod.Vím jen ,že v rámci rovnoprávnosti feministky neprotestovali proti tomu,aby se nesnižoval nárok na včasnější odchod do důchodu za každé dítě.Toto se bude rušit v dohledné době zcela.
Kde jsou feministky?
V p...!
10. 02. 2014 | 22:06

Eulálie Nemožná napsal(a):

re -Gala
Co Vy na to ?
Když MUSÍTE protestovat,tak musíte.To nevylučuje,že můžete mít pravdu.
Ale Vy jen musíte z musu nikoliv z reálných potřeb.
Ano jsem nemožná.
Pochopila jsem však jen jedno..Vaši slaboduchost!
Patrně budete z generace,která nebude mít skoro žádný důchod.
Ve Vašem osobním případě je to jen dobře.
10. 02. 2014 | 22:16

kompilátor to brien napsal(a):

O jé:brien opět zde.Vytáhnout placatici z boční kapsy "trampek".

Červ pochybností se vetřel,až asociace s klíči paní Černochové vůči půlce,dlaní až pěstičkou Lucie Thaelmannové a vějířem pí Merkel skrývají Zahradníka.
No budiž,vertikála mysli jezuitů věčná,Newtonské jabloně s nenewtonskými jablíčky po ní lanovkují.Cepy husitské -neviditelné body dole.
My tu jsme u toho,že kdyby Archimedes na svou páku z jedné strany dal duševno,z druhé bohatství lidsta, pak pevným bodem,který hledal k opoře byly by ohnuté hřbety mnohých.Tak jest i dosud pokud což i jest stále neřešno.
A tak ti ,kdož objevují konečné pravdy s ohnisky konkrétna budou spíše zatraceni vůči narůstajím genetickým liniím tors abstraktna-nekonečně rozvinutelných pravd bez konečné,bez terminalu,jaké Lenin neodsuzoval.Trockij tuplem ne tvorbu soukmenovců etnických.Jude heuristika s Aristotel křesťansko-definičním duchem spolu.Užitel a realita marginální.Mimo zájem Ducha tvůrce.
V rámci Marxova "odcizení" plně pochopitelné.Všemu lze dáti rámec ospravedlnění,který ovšem nezabrání nutné náhradě ztrát exploatací jiných.
Tak tedy kam?
S ním?
My bychom mohli zapomenout na ta impéria kaučuku,koření,cukru,chilského ledku,která pominula ,protože evoluce je poslala pryč.Jenže kam s tím,že bývalá impéria doznají že svým pouhým intelektem ztrácí? Propadají se.
Stále se zapomíná,že práce by měla mít i výsledek.Hmatatelný.
Až se bude hlasovat,zvažte všici zda to je či není od nadvládě jedněch nad druhými.Zda to je chiméra. Nelze si dále představit,že z alternativ budoucnosti se proklube ta nejlepší k životu,bude -li některá alternativa předurčena (predestinace) poznávacím znamením-totemem primitivismu a znásilnění přirozené konkurence na FILTRU KVALITY.KOHO A JAKÉHO FILTRU??????.Náhody.Jako souběh odstrčeného Bilaka s odstrčeným kulisákem Havlem Václavem,jenž byl vzpomínkou na budoucnost protektorátním O.Vávrou a K.Hašlerem.
Fakt je,že načas mohla tato být i hybnou silou pohybu vpřed,pokud by nestranila jen sobě. Uzavření se predestinovaného determinantu do sebe sama je i jakýsi Cayleyův tensorový teorém,ale lidská praxe a matematično jsou dvě trajektorie od sebe v principu různé.Pominul-li účinek té entity,nelze již ho brát v úvahu,Pouze jen,může-li znovu nastat. Až se vrátí od Černého moře i císař Zikmund,snad se to vyjasní.Feudální léno,přec věčné. Vděčné.Jú toje TRAPAS.Mlha=SLABOTA VŽDY.
10. 02. 2014 | 22:23

gaia napsal(a):

proč by měly ženy chodit dřív do důchodu a mít ho o to nižší z důvodu méně odpracovaných let? Proč by zrovna kvůli tomu měly protestovat,když proti pozdějšímu odchodu neprotestují ani muži?
Proč zrovna tak blbý příklad?
10. 02. 2014 | 22:25

kompilátor to brien napsal(a):

oprava :

"A tak ti ,kdož objevují konečné pravdy s ohnisky konkrétna budou spíše zatraceni vůči narůstajícímm genetickým liniím tors abstraktna-nekonečně rozvinutelných pravd bez konečné,bez terminalu,jaké Lenin neodsuzoval.Trockij tuplem ne tvorbu soukmenovců etnických.Jude heuristika s Aristotel křesťansko-definičním duchem spolu.Užitek a realita marginální.Mimo zájem Ducha tvůrce.".....
"Jú toje"
10. 02. 2014 | 22:30

kompilátor to brien napsal(a):

dále opravuji : ...pokud což i jest stále neřešeno.....
Jú to je....
10. 02. 2014 | 22:35

minatomirai napsal(a):

Ostatně monogamní oběť, kterou muži přinášeli, měla i své výhody. Představovala jisté džentlmenství a ženy byly drsného konkurenčního boje o živobytí uchráněny.
-------------------------------------------------------------------------
Muži nikdy žádnou monogamní oběť nepřinášeli. Mužská promiskuita byla vždy tolerovaná, dokonce doporučovaná, a do 19. století byla běžnou normou. Nikoliv pro ženy,jakýkoliv krok stranou byl okamžitě trestán.
Manželství bylo od nepaměti prostředkem získání rozšířené rodiny a vztahů, na základě smluv, láska s tím neměla nic společného, manželství z lásky je moderní instituce. V průběhu hostorie manželství je prokázáno, že manželství s největší pravděpodobností vznikala mezi příbuznými, tedy prvními a druhými bratranci a sestřenicemi (u jedněch jsou společní prarodiče, u druhých jsou společní praprarodiče).
Radikální feminismus byl tedy naprosto nutný, aby vůbec došlo k nějakým změnám ohledně emancipace žen. Chlapi bez sebevědomí(a s nějakým postižením navíc, většinou fyzickým) s tím mají problémy, většina naštěstí nikoliv.

Pokud autor lká nad zánikem ženské cudnosti, doporučuji přejít na islám nebo některé kulturní tradice Afriky prováděné na ženách.
10. 02. 2014 | 22:38

gaia napsal(a):

z článku je dost těžké posoudit,nad čím lká autor a nad čím ten prelát.
10. 02. 2014 | 22:43

kompilátor to brien napsal(a):

Totální oprava:

O jé:brien opět zde.Vytáhnout placatici z boční kapsy "trampek".

Červ pochybností se vetřel,až asociace s klíči paní Černochové vůči půlce,dlaní až pěstičkou Lucie Thaelmannové a vějířem pí Merkel skrývají Zahradníka.
No budiž,vertikála mysli jezuitů věčná,Newtonské jabloně s nenewtonskými jablíčky po ní lanovkují.Cepy husitské -neviditelné body dole.
My tu jsme u toho,že kdyby Archimedes na svou páku z jedné strany dal duševno,z druhé bohatství lidsta, pak pevným bodem,který hledal k opoře byly by ohnuté hřbety mnohých.Tak jest i dosud pokud což i jest stále neřešeno.
A tak ti,kdož objevují konečné pravdy s ohnisky konkrétna budou spíše zatraceni vůči narůstajícím genetickým liniím tors abstraktna-nekonečně rozvinutelných pravd bez konečné,bez terminalu,jaké Lenin neodsuzoval.Trockij tuplem ne tvorbu soukmenovců etnických.Jude heuristika s Aristotel křesťansko-definičním duchem spolu.Užitek a realita marginální.Mimo zájem Ducha tvůrce.
V rámci Marxova "odcizení" plně pochopitelné.Všemu lze dáti rámec ospravedlnění,který ovšem nezabrání nutné náhradě ztrát exploatací jiných.
Tak tedy kam?
S ním?
My bychom mohli zapomenout na ta impéria kaučuku,koření,cukru,chilského ledku,která pominula,protože evoluce je poslala pryč.Jenže kam s tím,že bývalá impéria doznají že svým pouhým intelektem ztrácí? Propadají se.
Stále se zapomíná,že práce by měla mít i výsledek.Hmatatelný.
Až se bude hlasovat,zvažte všici zda to je či není o nadvládě jedněch nad druhými.Zda to je chiméra. Nelze si dále představit,že z alternativ budoucnosti se proklube ta nejlepší k životu,bude-li některá alternativa předurčena (predestinace) poznávacím znamením-totemem primitivismu a znásilnění přirozené konkurence na FILTRU KVALITY.KOHO A JAKÉHO FILTRU??????.Náhody.Jako souběh odstrčeného Bilaka s odstrčeným kulisákem Havlem Václavem,jenž byl vzpomínkou na budoucnost protektorátním O.Vávrou a K.Hašlerem.
Fakt je,že načas mohla tato být i hybnou silou pohybu vpřed,pokud by nestranila jen sobě. Uzavření se predestinovaného determinantu do sebe sama je i jakýsi Cayleyův tensorový teorém,ale lidská praxe a matematično jsou dvě trajektorie od sebe v principu různé.Pominul-li účinek té entity,nelze již ho brát v úvahu.Pouze jen,může-li znovu nastat. Až se vrátí od Černého moře i císař Zikmund,snad se to vyjasní.Feudální léno,přec věčné. Vděčné.Jú to je TRAPAS.Mlha=SLABOTA VŽDY.
10. 02. 2014 | 22:47

ou jé napsal(a):

Ženy, že nikdy nebyly promiskuitní?

Ha, ha.

Ti co toto tvrdí snad nikdy neměli sex?

Rychlovka na seně, v lese na jehličí, ve stájích atd.
Ženy vždy byly ochotné skoro s kýmkoliv, kdekoliv, jakkoliv.

Námitka, že byly za toto trestány. No ano, když se nechaly unést a načapat - ty chytré však věděly vždy své.

Navíc s kým by asi muži svoji promiskuitu dělali? S ovečkama, že jo.
10. 02. 2014 | 22:52

gaia napsal(a):

Ale na ulici je bezpečněji pro muže. Už jste někdy slyšeli, že by někdo znásilnil chlapa na ulici, když se vrací z práce, nebo když jde od kamarádky v 11 večer,že by se na něj vrhlo hned 20 ženských a znásilnilo ho na ulici,jak ti černoši ve Švédsku tu holčinu, co psali ráno na Novinkách?
Ženy by se měly na ulici cítit stejně bezpečně jak muži, za toto mohou ještě feministky bojovat.
10. 02. 2014 | 23:08

Pavla Boučkov napsal(a):

Vážený pane Tomský,

mně se Váš příspěvek líbí, v celé řadě ohledů pojmenováváte věci přesně jejich pravými jmény.

Vytkla bych ale skutečně velmi zjednodušený obraz feminismu či genderových studií (což není totéž, ač to tak zvenčí může být vnímáno), kde ve zkratce referujete ke spíše extrémním názorům v rámci hnutí feminismu. Výsledkem je ale pak momenty Vašeho příspěvku, kde se zdá, že za všechny popisované problémy moderní společnosti (které identifikujete dle mého názoru přesně) může feminismus a genderová studia. Mám za to, že jste to tak nemyslel, chtěla jsem spíš uvést, že pečlivějším pojmenováním různých příčin Vámi popisovaného stavu společnosti, života jednotlivců a z toho vyplývajících důsledků by Váš příspěvek mnoho získal.
10. 02. 2014 | 23:31

kompilátor to brien napsal(a):

oprava výše totální opravy :...bohatství lidstva...

ad:

ženy je invariant dob a režimů,politik .Stále.Nefyzické nutně mužské peněžní,s promiskuitou,děti čísi,naopak kompenzace penězi až láska vyprchá,ale pokud vyprchá.Věčné lásky existují ale ty nsaopk jepičí jsou prostě z nenalezení konkurence a tím neuplatnění rozumu.Kdo na výběr nemá,je prostě rád za vše.Cokoliv.Bohužel příroda je krutě sadistická,krásu zvýhodňuje až absolutně u žen a u mužů nulovitost.Bezvýznamný trouba je idolem velice často,trouba non plus ultra.Ženy se tím kompenzují za "asymetrií pohlaví". Raději slabý ,než silný partner. Ženy neobdivují,chtějí "=".Které posléze častěji je nerovná se v jejich prospěch.České ženy v průměru krásy světové,v průměru inteligencí daleko za všemi.Hloupé až neuvěřitelně,a naprosto.Bez výjimek.Káčy.Krása a elegance je souboj s podstatou muže-který chce něčím být a po uchvácením se krásou je "trjapkoj",česky "hadrem".Ne blbec,ale blbáček ař blbínek,záplata nuly a prátdnoty,repre bezvýznsmnosti.
10. 02. 2014 | 23:38

kompilátor to brien napsal(a):

oprava opravy ::

ad:

ženy je invariant dob a režimů,politik .Stále.Nefyzické nutně mužské peněžní,s promiskuitou,děti čísi,naopak kompenzace penězi až láska vyprchá,ale pokud vyprchá.Věčné lásky existují ale ty naopak jepičí jsou prostě z nenalezení konkurence a tím neuplatnění rozumu.Kdo na výběr nemá,je prostě rád za vše.Cokoliv.Bohužel příroda je krutě sadistická,krásu zvýhodňuje až absolutně u žen a u mužů nulovitost.Bezvýznamný trouba je idolem velice často,trouba non plus ultra.Ženy se tím kompenzují za "asymetrií pohlaví". Raději slabý,než silný partner. Ženy neobdivují,chtějí "=".Které posléze častěji je nerovná se v jejich prospěch.České ženy v průměru krásy světové,v průměru inteligencí daleko za všemi.Hloupé až neuvěřitelně,a naprosto.Bez výjimek.Káčy.Krása a elegance je souboj s podstatou muže-který chce něčím být a po uchvácením se krásou je "trjapkoj",česky "hadrem".Ne blbec,ale blbáček ař blbínek,záplata nuly a prázdnoty,repre bezvýznsmnosti.
10. 02. 2014 | 23:38
10. 02. 2014 | 23:42

kompilátor to brien napsal(a):

oprava :Ne blbec,ale blbáček až blbínek,záplata nuly a prázdnoty,repre bezvýznamnosti.
10. 02. 2014 | 23:45

Ivan Tomek napsal(a):

Pane autore, vas clanek je neuveritelny. Jakou cast myslite vazne? Vase nazory uz velmi brzy budou na hranici exkomunikace z dnesni cirkve.
Ale bez sarkasmu: Ja bych vam opravdu uprimne a s dobrym umyslem doporucoval precist si neco o historii role a postaveni zeny ve spolecnosti, jakoz i o historii rodiny. Mohl byste se tomu chvili venovat misto provokativnich cteni prohlaseni extremistickych feministickych skupin a reakci na ne. Vsechno je jinak ...
10. 02. 2014 | 23:56

scientist napsal(a):

muhehe, Tomský opět perlí! Copak mu to asi sublimuje?
10. 02. 2014 | 23:57

Ivan Tomek napsal(a):

A pane Stejskale:

Gratuluji vam k nadprirozene trpelivosti se kterou uz po 2222 nebo kolikate trpelive ctete blog za blogem a nase komentare, vysvetlujete principy chodu techto stranek, a hrdinne snasite casto hrube utoky lidi, kteri s udrzovanim civility maji bytostny problem.

Many happy returns!
11. 02. 2014 | 00:02

MA napsal(a):

Existuje někdo, kdo zná pravou definici slova "feminismus"? Pochybuji. Ani wikipedie nezná přesný obsah tohoto slova. Zůstává u naznačení přibližného rámce. "Feminismus", podobně jako kterýkoliv jiný "-ismus", je mnohovýznamové slovo, pod kterým si každý představuje něco trochu jiného.

Slovo "feminismus" zůstalo pro mě jen neforemným šutrem, používaným ke kamenování, pokaždé trochu jiným, nikdy netuším, jakého je kdy složení. Články o tomto jasně neidentifikovatelném poletujícím přčedmětu mi nikdy neobjasnily nic, přestože spousta konrétních témat, které do něj snad údajně patří, by mě zajímala velmi. Jediné, co nemohu přehlédnout, pokaždé, když si nějaký článek o tomto "-ismu" přečtu, je že texty o "feministkách" a "feminismu" viditelně jitří a rozdmýchávají mnohaúrovňové spory mezi muži a ženami.

Jsem žena. Upřímný zájem pochopit stanovisko druhého mi prozradí ochota vést polemiku jednoduchým, transparentním, nezavádějícím jazykem. Bavme se na téma "promiskuita" - "věrnost", "emancipace" (nutnost či rozmar, jak a kdy), atp., neschovávejme konkrétní témata do údajných "-ismů", se kterými se cítíme oprávněni válčit.

Proč Vám to, údajní "anti-feministé", tak nějak nejde?
11. 02. 2014 | 00:03

santawizard napsal(a):

Opak feministek jsou jenom černé vdovy.
11. 02. 2014 | 00:15

mb napsal(a):

gaia napsal(a):
proč by měly ženy chodit dřív do důchodu a mít ho o to nižší z důvodu méně odpracovaných let? Proč by zrovna kvůli tomu měly protestovat,když proti pozdějšímu odchodu neprotestují ani muži?
Proč zrovna tak blbý příklad?
10. 02. 2014 | 22:25

... kvuli (absolutní) rovnosti pohlaví ...

buď je ... pak ve všem ... anebo není ... a pak zas je zbytečný (a nesprávný) aby tenistky braly stejné odměny jako tenisté aj. ...

gaia napsal(a):
Ale na ulici je bezpečněji pro muže. Už jste někdy slyšeli, že by někdo znásilnil chlapa na ulici, když se vrací z práce, nebo když jde od kamarádky v 11 večer,že by se na něj vrhlo hned 20 ženských a znásilnilo ho na ulici,jak ti černoši ve Švédsku tu holčinu, co psali ráno na Novinkách?
Ženy by se měly na ulici cítit stejně bezpečně jak muži, za toto mohou ještě feministky bojovat.
10. 02. 2014 | 23:08

... na ulici ne ... znáslnily v nemocnice civilkáře ... asi tři ženské ... chudák ... taky jste za něj gaio slzu uronila ... ?
11. 02. 2014 | 00:33

mb napsal(a):

MA ... 11. 02. 2014 | 00:03 ... skvělý příspěvek ...

chcete li ... mohu vám posloužit jako diskuzní partner / protivník ...

zahraju vám třebas anti-feministu, chce li se vám ...

nahoĎte si téma ...
11. 02. 2014 | 00:37

honolulu napsal(a):

Presto, ze pan Tomsky je muj oblibeny blogar, tak musim durazne protestovat proti navadeni zen, aby byly sexualne zdrzenlive, ci
dokonce mravne...(To prenechame sraredkam.)
Temito moralnimi radami pana autora nepujde zabranit ubitku nasi uslechtile bile rasy a civilizace...

Panove chyba je asi ve vas - kdyz zeny jsou zrzenlive.
Asi nejste dostatecne pritazlivy a sharmantni. Nevadi - poradim vam !

Vas nejlepsi kamarad se jmenuje Benjamin Franklin a je na 100 dollarove bankovce...On je nejlepsim zamecnikem na otvirani zenskych srdci. I kdyz budete vypadat jako opicak, tak Benjamin rekne vasi vytouzene, ze jste krasny Adonis...
A potom mate vlasteneckou povinnost zarucit pribitek nasemu aristokratickemu ceskemu kmeni...
Dekuji za pozornost a exeptovani mojich rad...
11. 02. 2014 | 00:44

skeptický napsal(a):

Ismy jsou vesměs ideologie ,které se vytvářejí za účelem nalákání prostomyslných následovníků, ovládané malou skupinou lidí nejprve pro vybírání příspěvků,a po získání politické moci k útlaku širší veřejnosti.Nakonec je to vždycky o moci a penězích,tedy o holkách.
Hollywoodism byl vytvořen proto,aby majitelé studií mohli štupovat krásné šiksy,které chtěly být hérečkou.
Pro každý ismus existuje jako protiváha anti-ismus.Přírodní zákon.
11. 02. 2014 | 02:56

honolulu napsal(a):

oprava:
treti radek - skaredky
paty radek - zdrzenlive
11. 02. 2014 | 05:51

honolulu napsal(a):

Ze sveta occultismu !
Silna, nezvikla pritazlivost je podvedoma pamnet vasich genu na partnera ci partnerku z minuleho zivota... (Omylem se tomu mezi muzem a zenou rika - chemistry.)

Nevera je vetsinou zapricinena - tapanim, hledanim partnera z minuleho zivota, vzajemnym magnetismem genu - ktere maji pamnet o ktere vy nevite.

Laska existuje ! Po padesatiletem manzelskem souziti koncicim smrti jednoho z parteru, ten druhy velmi rychle a s ulevou nasleduje. (To je znama vec, videna denne na Floride u penzistu.)

Uplne obycejne moderni karty v cenne $ 1 dollaru z hrackarstvi v rukou sikovne vedmy, vam daji orientaci ohledne vaseho partnera.
Zaradi ho, nebo ji, do jedne ze ctyr hlavnich skupin.

Astrologie na druhe strane vas predem varuje, dokazete-li se vzajemne prizpusobit v partnerstvi (jeden druhemu) a szit se.
Hodite-li se k sobe.

Napr. nas velky censor pan Stejskal, svymi zajmy by nasel spriznenou dusi u lidi s hvezdnym elementem - kteremu rikame ZEME. (Samozrejme, ze ma rad zahradu. Je prece CAPRICON - determined disciplinarians t. zn. idealni cenzor se silnou vuli. Benjamin Franklin byl take Capricon.)

Budoucnost vaseho vztahu k partnerovy se da pomerne snadno zjistit vasim hvezdnym zarazenim, na zaklade zkusenosti, ktere lidstvo nazbiralo za tisice let poskakovani na teto planete.

Tak si bezte koupit karty za dollar a vasi auru, magnetismus a pole energie predhodte sybmolice karet...Tak, jak to delaji zdejsi Indiani s kostickami dodnes...K vasi uleve koncim pro dnesek...
11. 02. 2014 | 06:46

honolulu napsal(a):

Cestina je velmi tezka, proto oprava : Partnerovi, symbolice.
11. 02. 2014 | 06:52

Renata Vostrovská napsal(a):

Nikoli „pravda vás osvobodí,“ ale snášenlivost, jako by nevěděli, že ta má smysl jen tváří v tvář konkrétní osobě a žádný postulát, teze, tvrzení nemůže být tolerantní – může se nanejvýš tolerantně tvářit a být vágní,
--------------------------------------------------------------------------------

Bacha na syfla,
11. 02. 2014 | 07:33

vico napsal(a):

Honolula bych doplnil, že na chemistry má také vliv název článku.

Udělejte si takový experiment. Přečtěte si článek pod původním názvem - Kultura smrti a rodová ideologie a pak znovu po přečtení upoutávky A.cz -Sexuální rovnostářství udělalo z mužů sériové děvkaře a ženám nezbývá než si uchvátit, co se dá.

V prvním případě vám článek bude znít v temných tónech Wagnerovy Valkýry a postaví se vám tak akorát vlasy na hlavě. V druhém případě vám bude při čtení znít Láska je láska od Lucie Bílé a Tomský vám bude připadat jako sympatický kněz zvoucí si do zákristie ministranty.
11. 02. 2014 | 08:28

buldatra napsal(a):

Adventní exhortace slovenských biskupů na podporu rodiny varující před genderovou ideologií, svatá prostato!

Do čeho se to zas pletou, nešťastníci?
Slovenští biskupové ve skutečnosti vědí o ženských velký kulový, stejně jako o výchově dětí v rodině, byť třeba i neúplné.
Sem tam něco zaslechnou, asi ve zpovědnici, kde jinde a to je asi tak všecko.
A pak na vratkém teoretickém základě vytvoří pastýřský list a myslí si jak jsou chytří.
To by jim šlo, černozadelníkům.

Proč nevytvoří pastýřský list pro pastýře v celibátu, je mi záhadou.
Tam jim to hapruje až hrůza. Ale to voni ne, raději se budou navážet do něčeho, čemu lautr nerozumí.
Že by pokus o odvedení pozornosti?
Asi součást nevyzpytatelné církevní politiky.
11. 02. 2014 | 09:06

stejskal napsal(a):

Děkuju, pane Tomku. Má to svoje mínusy, na druhou sranu se zde lze setkat se spoustou zajímavých a inspirativních lidí, takže plusy převažují ;-)

Navíc zdaleka ne úplně všechno čtu. Ani blogy ne ;-)

Libor Stejskal
11. 02. 2014 | 09:59

gaia napsal(a):

mb

on se tenis hraje v hodinové mzdě?
11. 02. 2014 | 10:23

Sprosťák napsal(a):

Proč se každý snaží zviditelnit psaním tzv. moudra, když se po staletí jen přepisují šplechty těch, kdo dokázali krotit davy svým tv. charizmatem,fanatismem, hrubou silou,mocí směnárníkúů.Už i Šárku dokázal pořádně vytočit Ctirad,Xen bojovnic je málo a stádnost dostala obvykle na vrchol potravního řetězce,protože mateřský pud odebral ženám sílu potřebnou k obraně,tedy na vrchol se dorval vždy nejmohutnější a nejzběsilejší jedinec s varlaty.Ta druhá část byla evolučně nucena k přežití pouze oním rozmnožovacím ústrojím ,případně přemýšlivou mozkovnou,která nutila ješitné testosteroňáky k zastrašování ostatních a vyvolávání konfliktů opět často kvůli sexu.Svět se točí prostě kolem středové části těl a rozum ani chodidla nejsou schopny poslechnout ostatní části mozku,v němž se nejhlasitěji roztahuje pohlavní pud přemáhající i pud sebezáchovy i ty ostatní udržující organismus v životaschopné aktivitě bez násilí k jiným.A to se umí chovat hlasitě i tiše čekat pod maskou.Církev a ostatní ideologie si tyto poznatky vybrousily k ovládání tupých jedinců.Máme dnes proti primitivnímu člověku tolik vymožeností a výhod a neumíme je použít včas jako brzdu proti blbosti a nepřirozenosti.Všechny sexuální úchylky deroucí se na veřejnost jsou toho důkazem.Historicky doložitelně od počátku lidského bytí bez žvástů blogařů.
11. 02. 2014 | 10:37

m. napsal(a):

Kdyby fungovalo rozdělení na muže živitele a ženu pečovatelku, tak by nevznikla touha něco měnit. Mě osobně vyhovuje dnešní pojetí, kdy jako žena nejsem tak závislá na muži živiteli. Místo toho už víc jak 35 let máme fungující partnerství, kde jeden podporujeme druhého.
11. 02. 2014 | 11:57

mb napsal(a):

gaia napsal(a):
mb

on se tenis hraje v hodinové mzdě?
11. 02. 2014 | 10:23

právě že chlapi hrajou na 3 vítězné a holky jen na 2 ... přesto si křičí ( a asi už i vykřičely ) stejné odměnování na grandslamech ... = jasná diskriminace mužů ... zdravím ...
11. 02. 2014 | 12:20

skeptický napsal(a):

On ten cerbulát má celkem dobrý důvod.Bohu a mamonu najednou sloužit nelze.

Jak už řekl jiný myslitel,muž je orel,jenž jest předurčen vznášeti se v výšinách,a kvůli ženě kurevné jest přikován na zemi ke skývě chleba.

Lidé,kteří se dožijí plných let se v příští materialisaci narodí na nižším stupni.
Proto jest praveno nechte maličkých přijíti ke mně.Ti kdož se povyšují,budou povýšeni.Nejlépe umřít mlád,anebo se vůbec nenarodit,ale ne každý má to štěstí.

Již staří filosofové správně pochopili,že žena jest zemitá,do nebe se nikdy dostat nemůže.Muž je duch,spirit,a nebe jest jeho domovem.

Nepochopení základních principů církví bylo demonstrováno papežským dogmatem o nanebevzetí Panny Marie.Stejné,jako když se na kongresu vědátoři usnesou,že Pluto už není planeta,nebo jiní ňoumové,že vyssavač se bude psát s jedním S. Myš,která řvala.Vesmír se otřásá v základech.
Existuje vždy naděje pro lidstvo,narodí-li se dítko,které se ptá otázku proč.
Ovšem ve škole mu to vytlučou z hlavy.Tohle se nauč vole,budeš pánem,budeš jezdit tatraplánem.
Pámbu počítá jinak.
11. 02. 2014 | 12:46

skeptický napsal(a):

P.S.
Ti kdož se povyšují,budou poníženi.Vlastně obojí je možné,ale jen jedno je správné.
11. 02. 2014 | 12:49

skeptický napsal(a):

Tak mi něco říká,že pro takového mogula filmového průmyslu (na rozdíl od nějakého vydavatele) jsou feministky pod jeho rozlišovací schopnost.Rozhodně mu milostný život nekazí.Ačkoliv ona taková zoufalá spisovatelka...
Ale ty jsou většinou ošklivé.

Jak ta Marylin řekla kamarádce,když dostala Voskara.Už nikdy nebudu muset kouřit geneticky nezávadná pera.Pak se chytla presidentova bráchy a presidenta a zbytek známe.Asi geneticky závadní.Něco na tom bude.
Pořád říkám,když něco funguje,tak se toho drž.
11. 02. 2014 | 13:59

skeptický napsal(a):

P.S.
Je tam chyták.Kdo na něj příjde?
11. 02. 2014 | 14:07

klíčová dírka do komůrky rodinné napsal(a):

"...Proč nevytvoří pastýřský list pro pastýře v celibátu, je mi záhadou...."

To není až tak záhadou, jako spíše tkzv. záměrným " držením basy", nebo-li jest to falešnou profesní /ale také rodinnou/ solidaritou.
Neb pastýřský list popisující všechny ty vesměs náhodně formované a krátkou dobu trvající /tedy víceméně promiskuitní/" rodiny" biskupů, jahnů, podjahnů, duchovních, diecezních kleriků atd., by vyvolal opět velkou bouři nevole nejen v Amnesty International, ale asi už i v OSN a byl by impulsem pro výjezd týmů policejních vyšetřovatelů směřujících k budovám kláštěrů, seminářů, far atd. , avšak nikolivěk za účelem vyzpovídat se tam, nýbržto naopak za účelem zevrubně vyzpovídat tyto podivné " rodiny" - zejména co se týče jejich podivných sexuálních praktik.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/261091-vydejte-duchovni-kteri-zneuzili-deti-vyzvala-osn-vatikan/

Pane buldatra, podle mě to proběhlo takto :

" Ty, Fero, treba volačo zrobiť s tým ÓeSeN, píšu tam nepekne o našich rodinách".
- " Dobre, Anton...zavolám aj Jurkovi a Arpádovcam. Zatial tu ustel a prezvlieč prosteradlo, včera si zas dovádzal ako Julia Roberts spolu s Dolly Buster."
" Fero, Feročko, hanbím sa, červenám sa...naozaj si to myslíš ? Ale bolo nam fajn, no nie ?"
- " Čo bolo, to bolo, terazky som biskup a ty seminarista. Za hodinu sme tu s celým pastierskym sborom, tak nedaj Bohu aby to tu stále vyzeralo ako na hodinovom hotelu ! "

No a pak se teda všici sešli a sepsali ten moralizační a rodinopopisný list.
Co se však dělo po sepsání toho listu - to nevím. Zhasli totiž a zamkli zevnitř, prostě utrum, tak tak že mi klíčem nevypíchli oko.

Každopádně si ale stojím za tým, že nejlepší obranou je útok, šak zajtra sa ukáže aj v Soči - že enem rázný atak aj Švédov vytočí !
11. 02. 2014 | 14:09

skeptický napsal(a):

Ony se ty mravnostní úchylky ani jiným náboženstvím,kde se celibát nedrží,nikterak nevyhýbají.Nemají pochopitelně takovou publicitu,ale najde se.
11. 02. 2014 | 14:17

honolulu napsal(a):

Skepticky se zminil o Panne Marii. Kdyz se podivate do dejin antiky, tak vidite, ze tato kralovna nebes je s nami od dob neolitu a vyskytuje se v ruznych dobach pod jinym jmenem. Isis se jmenovala v Egypte, Afrodite v Recku, Venuse v Rime.

Nanebevzeti je uznani jeji nesmrtelnosti. Cernozadelnici k tomu uznani byli donuceni okolnostmi.

Vsude tam kde existoval jeji kult - Panny Marie, prichazelo k prudkemu ekonomickemu vzestupu. Uvadim jako priklad Maltu, Kretu, Egypt, Rhodos, atd.

Za vlady tohoto kultu na Krete 3500 B.C.- 1450 B.C., lide zili v matriarchatu a blahobytu.

Snatek a zivot zeny s vice muzi byval zadan. V kvetnu byly jeji festivaly pro mlade lidi, kteri se milovali verejne pod jejim "templem" a v zari byl festival pro stare lidi s hostinou....

Repliku tohoto "templu" najdete na comp. v Carey v Ohiu, kousek od kostela - National Shrine Our Lady of Consolation.
Neposkvrnene poceti, v roce 4 B.C. pri narozeni Krista byla adopce.

Dejiny nas informuji, ze by bylo dobre, kdyby VYROVNANE zeny, (ktere nejsou bi-polar,) mely vetsi vliv v politice a ekonomii.

Kazdy z vas vdeci za svoji existenci Livii Auguste. Za skoly Marii Terezii, za castecne zcivilizovani vychodni Evropy carevne Katerine Velke...

Proto si vsichni zaspivejte semnou : "Mejme se radi dokud nam kyne stesti, kdo vi co zitrek pro nas pro oba vesti"....A vsimli jste si, jak pani Bobo je porad hezka ? Mnam, mnam, mnam.....
Jo, kdyby jsme byli na Krete.....
11. 02. 2014 | 14:43

e.m. napsal(a):

"...Kdyby fungovalo rozdělení na muže živitele a ženu pečovatelku..."

víte, ono to má i nějaké problémy; tak například se vyvrbí dcerunka po tatíkovi... :) který byl levej intelektuál /jako nepraktickej a nešikovnej, ne politicky.../ ...........no a vzhledem k tomu, jak vypadají pánové /samej schizoidní typ, leč schopnej programátor../.............mno, není úplně jisto, jestli by to řešilo i to shazování ze skal a utrácení v mladším školním věku.....
:) podle mne pan Tomský blbne :)... ale je v tom i cosi dojemného; měly by o něj ty feministky v Londýně víc pečovat, vařit mu králíka na smetaně /nezapomenutelná brněnská inscenace Stepního vlka s nádherně dlouhovlasým hipíkem ztvárněnou paní bytnou - :o) ženská by ji tak nikdy nezahrála...:o)/... aby... tam nebyl tak smutnej, že má moc malej patriarchát!
11. 02. 2014 | 16:30

MA napsal(a):

ad skeptický:
"...již staří filosofové správně pochopili,že žena jest zemitá,do nebe se nikdy dostat nemůže.Muž je duch,spirit,a nebe jest jeho domovem."

Vy jste opravdu skeptický. )

Tomášovo evangelium:
"Šimon Petr jim řekl: Ať Marie od nás odejde, neboť ženy nejsou života hodny. Ježíš pravil: Dávejte pozor! Já ji povedu, abych ji učinil mužem, aby se stala ŽIVÝM MUŽNÝM DUCHEM podobným, jako jste vy. Každá žena, která se učiní mužem, vejde do království nebe."
11. 02. 2014 | 16:33

e.m. napsal(a):

to je taky blbost. kdo by pak rodil ty programátory? :)
11. 02. 2014 | 16:47

Fialenka napsal(a):

PS
Podle filozofa Platona je ve svatyni bohyně Neit napsáno: „Co jest, co bude a co bylo, jsem já. Mého roucha nikdo neodhalil. Plod, který jsem zrodila, bylo Slunce.“
11. 02. 2014 | 17:43

JCH napsal(a):

Dobrý den.
Tak zjišťuji, že diskuse pod tímto celkem závažným článkem je z valné části stejná žumpa,jako jsou diskuse na novinky.cz. Urážky, jízlivosti, bonmoty a zkratky, povětšinou sprosté a v nenávistném tónu. Jak z toho přímo čiší, že přispěvatelé o kterých hovořím (nejspíše mladší ročníky), jsou ranými produkty nové divné společnosti, o které autor píše. I kdybych s autorem nesouhlasil (a já s ním do puntíku souhlasím), nebo byl přímo jeho ideový odpůrce, nikdy bych mu nemohl upřít kus poctivé práce na článku, zabývajícím se vážným tématem a jeho přehled nad tématem a vzdělanost a kultivovanost, která vyplývá z formy a stylu jeho vyjádření.
To by mne ZAVAZOVALO k tomu, že pokud bych mu chtěl oponovat, měl bych to udělat podobně kultivovanou formou a s jistou znalostí tématu. Slyšíte někteří? Závazek. To je to dnes "nemravné" slovo, stojící blízko dalšího strašného slova "odpovědnost". Ano slyšíte dobře. Odpovědnost. To je zase to co stojí ve zdánlivé opozici k právu. A PRÁVO si myslet a dělat co chci, vo to přece dnes jde. Že ano mladí.
Je to ovšem tak, že právo, odpovědnost, závazek jsou entity, které jemně a s láskou vybalancované tvoří kulturu a řád, opak chaosu a anarchie.
s pozdravem JCH
11. 02. 2014 | 17:55

JCH napsal(a):

Dobrý den.
Tak zjišťuji, že diskuse pod tímto celkem závažným článkem je z valné části stejná žumpa,jako jsou diskuse na novinky.cz. Urážky, jízlivosti, bonmoty a zkratky, povětšinou sprosté a v nenávistném tónu. Jak z toho přímo čiší, že přispěvatelé o kterých hovořím (nejspíše mladší ročníky), jsou ranými produkty nové divné společnosti, o které autor píše. I kdybych s autorem nesouhlasil (a já s ním do puntíku souhlasím), nebo byl přímo jeho ideový odpůrce, nikdy bych mu nemohl upřít kus poctivé práce na článku, zabývajícím se vážným tématem a jeho přehled nad tématem a vzdělanost a kultivovanost, která vyplývá z formy a stylu jeho vyjádření.
To by mne ZAVAZOVALO k tomu, že pokud bych mu chtěl oponovat, měl bych to udělat podobně kultivovanou formou a s jistou znalostí tématu. Slyšíte někteří? Závazek. To je to dnes "nemravné" slovo, stojící blízko dalšího strašného slova "odpovědnost". Ano slyšíte dobře. Odpovědnost. To je zase to co stojí ve zdánlivé opozici k právu. A PRÁVO si myslet a dělat co chci, vo to přece dnes jde. Že ano mladí.
Je to ovšem tak, že právo, odpovědnost, závazek jsou entity, které jemně a s láskou vybalancované tvoří kulturu a řád, opak chaosu a anarchie.
s pozdravem JCH
11. 02. 2014 | 17:55

mb napsal(a):

MA ... já se těšil, že nahodíte nějaké téma na které budeme genderově diskutovat ... vy jako žena, já jako muž ... snažte se ... zatím ...
11. 02. 2014 | 18:10

mladý stromek ohýbej a závazky uctívej napsal(a):

JCH
Ano, ano, to je ono ! Také jsem to tak chtěl napsat, ale nedokázal jsem ta slova slepit dohromady tak jako Vy.

Přesně tak.
Když už oponovat Tomskému, tak jedině stejným stylem a stejnou formou jako Tomský. Toto by pak s velkou mírou pravděpodobnosti vyvolalo reakci Tomského - opět stejného stylu a formy jako když reaguje Tomský. Na čež by oponent měl zareagovat opět stejným stylem a formou jako Tomský a na něj pak Tomský by reagoval...atd atd. Celková významnost a návštěvnost by tak stoupla o dva tomské.

Zlatá slova, mámo.
Dáme si pro příště závazek : Když buchtu - tak od maminky, když reakci - tak od Tomského.
11. 02. 2014 | 18:15

mb napsal(a):

JCH ... koho/čí diskuze se vám nelíbí ... ???

když takhle obecně flusnete po diskutérech ...

... tak ten plivanec tak nějak obecně na všech ulpí ...

písněte kdo se vám nelíbí jak diskutuje případně kdo líbí ...

a už vůbec nevim, jak zkoumáte věk nickův ...

njn, stane se ...
11. 02. 2014 | 18:16

e.m. napsal(a):

jch, že se ještě vracím.. víte, ono je možné, že ta flexibilita bylo to, co tuto kulturu dělalo silnou - dnešní britská královna dělala za války automechanika (!)...protože to bylo potřeba...a přežili, nedali se...
to bych já dělat nemohla - jsem po tatínkovi; netechnik a nešika...
tatínek uměl/učil několik jazyků... ale neuměl zatlouct hřebík.. přitom byl z vesnice, z rodiny, kde byl silně prosazován ten pana Tomského patriarchální model.
tatínkův tatínek silně protežoval druhého syna, který byl dyslektik, ale zase velice praktický a manuálně zručný...bylo z toho spousta neštěstí i do dalších generací, z divně vyštěpených genů .. díky kterým si nijak neidealizuji *cena byla strašná, ale co bůh spojil*.... holt pokud jde o rozvody/nerozvody a ostatní řešení osobních a společenských situací, každý má iluze o tom, co nezažil.. dnes, v naší *zparchantělé* společnosti bychom řekli, že každý kluk uměl něco a každému z nich se dostalo jakési šance na jeho místo na slunci; ale holt vesnice je *patriarchální* a *tradiční* a *konzervativní*; raději lidi umlátí, než aby se smířili s tím, že *nepasují*.........
nevím, jestli měl někdy pan Tomský děti, kolik, jaké jsou/byly a jestli homogenní masa ulitá dle konzervativního kadlubu --- no, ale čítám, že je to fuk, jeho tradiční podíl by moh být stejnej, jako u toho mého venkovského dědečka... :o) zmlátím manželku, že blbě porodila. Jo, konzervativní přístup. Fakt moc fajn. ...uhmmm...tedy co vlastně máte proti tomu islámu? :o) já myslím, že nic! jde jen o to přiznat si to....staří pánové zjistili, že *nejlepší uspořádání je takové, které mi zaručuje nejlepší místo na slunci*.....vlastně také nic divného...
11. 02. 2014 | 18:26

JCH napsal(a):

Ještě jednou dobrý den.
Tak dobře. Dám sem jeden pro příklad.
Nepůjdu nahoru, použiji tento, nacházející
se kousek pod mým příspěvkem a na něj reagující.
Tento sice není sprostý, ovšem je "velmi duchaplný"
a přímo "vybízí" k vzrušující a věcné diskusi.

"Přesně tak.
Když už oponovat Tomskému, tak jedině stejným stylem a stejnou formou jako Tomský. Toto by pak s velkou mírou pravděpodobnosti vyvolalo reakci Tomského - opět stejného stylu a formy jako když reaguje Tomský. Na čež by oponent měl zareagovat opět stejným stylem a formou jako Tomský a na něj pak Tomský by reagoval...atd atd. Celková významnost a návštěvnost by tak stoupla o dva tomské."
a ještě třeba "muhehe, Tomský opět perlí! Copak mu to asi sublimuje?"
a nebo "Platan
Nelamte si s tím hlavu. Takhle se prostě na veřejnosti odhaluje Tomský.
Soudě dle reakcí ženských nicků zde - asi s nic moc normativním výsledkem.
Měl by asi začít lovit na strankách radia Proglas - sebevědomí je totiž důležitá součást vybavení psychiky všech vyšších organismů."
anebo "pane Tomsky: zda se, ze uz jste se postavil do fronty na Hradcanskem namesti. Ty dve prosincove miliardy zacinaji vydavat prvni sladke plody. Peceni Holubi, zacinaji letat do ust :-). Jinak samozrejme nemate pravdu.
Ujarmeni zen konci. Jen je treba zavest rozdeleni volebnich kandidatek na muzske a zenske. Tak jako je muzum vlastni testosteron a zenam estrogen, jsou priority muzske a priority zenske. A obe je treba realizovat prostrednictvim volenych zastupcu.
No a rodinu, jako instituci k vychove deti musi stat podporovat. Prijetim noveho volebniho zakona, aby obe pohlavi byla v police rovnopravna."
Nemohu zde uvádět všechna výše uvedená moudra.
s pozdravem JCH
11. 02. 2014 | 18:36

JCH napsal(a):

A naposledy, speciálně pro e.m.
Dám vám sem odkaz na jedno video.
Prosím zapomeňte na chvilku na článek pana Tomského,
na tuto diskusi, na matriarchát a patriarchát a nevšímejte
si prosím ani zdroje videa a napisu videa.
Zhlédněte prosím s čistou hlavou video, a napište mi prosím,
zda to, co vidíte na videu chcete. Zda je to ono. Zda si přejete,
aby takto probíhal boj za rovnoprávnost.
Děkuji za pozornost. JCH http://gloria.tv/?media=562870
11. 02. 2014 | 18:52

elisabeth napsal(a):

Jsem prekvapena, ze jeste dneska ve stoletim jednadvacatem, je mozne mit takove nazora jako v clanku. A ze tomu spousta lidi veri.

Ta zoufala snaha obvinit zeny upadku civilizaci, tim , ze se obnazuji pred muzi.....
To snad ne. Snim ci bdim. Ta snuska nesmyslu....

Jinak Simone de beauvoir ma samozrejme pravdu.
Citat Tomsky:
"Simone de Beauvoir (Druhé pohlaví, 1949). Rozlišení mezi pohlavím (sex) a sociální konstrukcí (gender) znamená, že kulturní artefakt – společností vyžadovaná ženskost, jisté chování, vlastnosti, ctnosti, oblečení, povolání i společenské postavení, čili vše, co stanoví odlišnou roli ženy ve společnosti, je proměnlivé a nevyplývá z ontologie, že se někdo narodí jako žena. "

Samozrejme, ze to tak je. Ano "spolecnosti VYZADOVANE" vlastnosti jim NUTi uz ze slova ZADOST spolecnost. napriklad uz to obleceni a treba tu cudnost.

A uz jen ta absurdita,ze feministky (v diskuzi) maji mensi IQ a muzske hormony.
Paneboze to je ale uroven.
11. 02. 2014 | 19:15

skeptický napsal(a):

JCH
Jste slušný,informovaný člověk.Já jsem tu sice jen malý brambůrky,ale co mne se týče,přijďte zas.
Na tohle byli kdysi nejlepší Dominikáni.Nevíte o někom? Bohužel jsme se dali na tu správnou stranu,která tenhle bordel a chaos vyváží.Síly demokracie mají své vojáky.Počty se doplní imigrací.
Adamity tu dal Žižka upálit.Bořek z Miletínka v boji s nimi padl.

V tom Rusku tohle pravou svobodu z nepochopitelných důvodů nechtějí.Možná by to chtělo poslat zase pár nunciů s darem obrázkové knihy za Putinem,jako kdysi za Alexandrem Novgorodským,jestli by za to nechtěli přestoupit na tu správnou víru.
Toho tenkrát sužovali bojaři,Tataři,Mongolové,Poláci a Němci.

Kde je Novgorod zhruba vím.Ví někdo kde je Tomsk?

Zatím se to všechno směřuje k tomu,že se budou upalovat křesťani.Nejlepší obranou bude jak vidno modlitba.
11. 02. 2014 | 19:31

skeptický napsal(a):

P.S.
Ty Indiánky tam mají dost posmutnělé capras.
11. 02. 2014 | 19:38

michal napsal(a):

hledat kulturu, civilizaci, prostředí pro děti ... v pastouškách, na šalandách v chlívech... může jen zarytý optimista. potíž jinde, marketing ndávno ovládl i školství a pro své zisky v tabáku antikoncepci drogách gamblingu už necouvne

harmonický člověk, potomek manželů, je stabilní, nenávykový, takový by verbež oligarchů a jejich kšeftů nechal zajít na úbytě. musí se tedy publikum přizpůsobit, televize už ví jak na to. Dienstbier senior měl manželky hned 4 jako machometán, inu dal jim alepsoň nějaký papír, aby nemuseli odejít hladem, dnešní dámy inkasují přímo, tu šlapky ještě nějak poctivě
11. 02. 2014 | 20:16

chytre na zeny i cestou rozvodu napsal(a):

Tomsky:

MarXova - Tominova vam uz z MPSV CR ukaze co je to gendrem podmineny hnev a naprava historickych krivd.

Mame se na co tesit.
11. 02. 2014 | 21:01

tomsky je na ohravajici strane barikady napsal(a):

Karel Marx ucil, ze manzelstvi je chomout na zeny.

Proto jej s. Lenin atakoval cestou totalne formalnich easy rozvodu.

Po jeho odchodu s. Stalin, vidic miliony rebjatek behat bez dozoru (BEZPRIZORNICH) se hbite k manzeltvi vratil.
11. 02. 2014 | 21:11

-sp- napsal(a):

Mě se ten článek s drobnými výhradami líbil.
11. 02. 2014 | 22:12

JK napsal(a):

Je smutné kolika lidem nedochází, že žádný bůh neexistuje, že jen církve si ho vytvořily v zájmu udržení své moci, a je hlubokým omylem motat boha do genderové problematiky. Je dobře, že komusi dochází, že po kariéře bezmezně toužící svobodná pětatřicetiletá (a navíc hezká) ženská je potenciálně zlem, které rozvrátí jakkoli kvalitní kolektiv, a což teprve když se jich najde na pracovišti více najednou. Naštěstí ale nikdy nebudou muži rodit a snad si ani lakovat nehty … Všeho ale s mírou, nelze spravedlivě požadovat, aby ženy bezmezně uctívaly muže a vládly jen a jen v domácnosti či spíše v kuchyni a úklidové komoře. Takové bych je nechtěl.
11. 02. 2014 | 22:14

Znechucený napsal(a):

Co je myšleno termínem biblická pravda? Něco, co je psáno v bibli? Něco v co se musí věřit, jinak budete upálen?

Velká část tzv. biblických pravd jsou čiré nesmysly, stejně jako váš paušalizující článek, pane Tomský.

Např.
"Zánik ženské cudnosti a sexuální zdrženlivosti (delšího randění) znemožňuje totiž muži, aby uvěřil, že právě jemu a jeho mužství, které v sobě ovšem zahrnuje i morální závazek, vzdává žena hold, že nejde jen o dočasnou sexuální transakci, při které je stejně zaměnitelný, jako jeho předchůdce."

Vy zde prostě vyjadřujete jakousi svou představu o ideálním stavu a zapomínáte, že je to jen vaše představa. Ženská cudnost nezanikla, jenom se už prostě neupaluje, když někdo není cudný. Takže když je žena někomu věrná, tak proto že chce a ne proto, že v opačném případě by ji hrozil trest od nějaké instituce.

A když tady čtu, že bez boha jde lidstvo do kopru, tak se mi dělá zle: přečtěte si o inkvizici, křižáckých valkách, náboženské nasnášenlivosti atd. Nevíra v boha se nerovná zlo. Nicméně mám pocit, že víra v boha se rovná hloupost. Třeba křesťanství má na svědomí (kvůli náboženským válkám, pronásledování kacířů a nevěřících, inkvizici atd.) stovky tisíc životů (ne-li miliony), ale spousta křesťanů o tom buď neví, nebo to ingorují (mám podezření, že jsou i tací, co by zase rádi šli vraždit kacíře atd.). Často se říká, že církev byla nositelkou vzdělanosti. No tak v posledních 700 letech byla spíše nositelkou tmářství, která potlačuje pravdu, protože tato pravda je v rozporu s biblickými pravdami.

A co současná aféra s pedofilií mezi kněžími a její ututlávání církevními hodnostáři.
Suma summarum: vůbec se nedivím, že někoho nezajímá církevní kritika, jak si stěžujete v prvním odstavci. Mě by také nezajímala kritika od organizace, která má na rukou tolik krve a která se se zlem ve vlastních řadách nesnaží vypořádat, ale pouze je kamufluje - asi proto aby se udržovala ta falešná představa, že když něco pochází od církve, je to dobré (pro ty, co mají tolik másla na hlavě, že si nevšimli, že tomu tak není).
12. 02. 2014 | 08:43

mb napsal(a):

ad (mám podezření, že jsou i tací, co by zase rádi šli vraždit kacíře atd.).

... tak na tom vemte jed ...
12. 02. 2014 | 09:27

elisabeth napsal(a):

Jinak pane Tomsky, vy snad vubec nezmate materie nebo si z lidi utahujete.

Pisete naproste nesmysly. Feministky v zadnem pripade a nikdy nezavadeji ani nikde nezavadely unisex. kde tphle berete. Feminismus o zenach, ktere jako takove, proste nemely ve spolecnsoti hlas a postaveni. Prave feminismus ruka, mj., ze MUZ neni zadny vzor,a zadne absolutno a ze zena je stejne hodnotna, teda zadny unisex, ale jehopravy opak.

Ja nechapu.......jake ze to mate vzdelani?
12. 02. 2014 | 10:29

Vysedlina napsal(a):

Vo čom to vlastně bylo?
Myslím, že delfíni mají víc jasno.
12. 02. 2014 | 10:44

Monika Šístková napsal(a):

Autor vychází z velice zjednodušeného pojetí genderových studií a feministických teorií, odmítání komplementarismu muže a ženy je jen jedním z proudů feminismu. Základem genderových studií je to, že se táží, kde u mužskosti a ženskosti začíná kultura a končí příroda. Nelze je obviňovat z procesů, které jsou do určité míry příčinnou moderní, resp. postmoderní doby. To, že manželství ztrácí hodnotu, není vina gender studies. Nemohu obviňovat například sociologii jako vědu z toho, že způsobila nezaměstnanost jen proto, že se tímto problémem zabývá...
12. 02. 2014 | 11:41

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...
http://wbgarden.com/wbgarden%20life.jpg
K druhému jistě zásadnímu problémku pak toto - společnost pro harmonické manželství ...
http://ateo.cz/f/storage/spolekorig.jpg
Veselé krizování.
12. 02. 2014 | 12:24

Nyní ale už pouze vážně, chlapci ! napsal(a):

JCH
Vás bych chtěl mít doma místo papouška.
Umíte vařit ?
Tak i místo manželky.
12. 02. 2014 | 13:40

Monika Šístková napsal(a):

Obrázky se mí líbí, ce je na nich ke kritice?
12. 02. 2014 | 15:54

argun napsal(a):

Znechucený 12. 02. 2014 | 08:43

Jde o to, že není Bůh jako Bůh. Kde je napsáno, že při vyslovení toho slova musí jít nutně o toho křestanského? Je dost škoda, že Tomský zúžil svou úvahu jen na něj.
16. 02. 2014 | 22:37

Neo napsal(a):

Nebojte se Tomský, ty dočasné sexuální transakce stejně jsou válcovány touhou žen po něčem stabilnějším a to po moci a penězích. To jsou dva spouštěče co jim sexus transformují na pocit zamilovanosti a oddanosti, a následně umožňují plnit naprogramovanou funkci matky, stejně jak to vidíme u mnoha zvířátek.
18. 02. 2014 | 06:42

Jana Pechová napsal(a):

Autorovi:
..."Dokud bylo manželství bezpečným přístavem..."
plus zmínky o patriarchátu ve spojení s "tradiční sexuální morálkou"

Myslím, že feminismus byl právě důsledkem toho, že teorie, na níž stavíte, jaksi nefungovala.
Zdání "bezpečných přístavů" bylo dáno spíš tabuizací toho, co se dělo za zavřenými dveřmi domácností.

Leccos se mi na současném stavu nelíbí, ale považuji to za vývojové stádium. Během něj se buď lidé ujednotí na potřebě přirozené spolupráce, vzájemného respektu a důležitých morálních zásad (ke kterým patří samozřejmě i schopnost sebeovládání, v jakékoli oblasti), anebo neujednotí, a pak je nečeká žádná extra perspektiva.

Patriarchát, jak už z názvu vyplývá, byl nadvládou, což je principiálně špatné - zejména pro myslící (a přesto poměrně hloupé a nedokonalé) tvory (naprosto stejně jako matriarchát, aby mi bylo rozuměno).
22. 02. 2014 | 10:09

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 11:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy