Český fatalismus a léčba Chestertonem

14. 04. 2014 | 11:02
Přečteno 7700 krát
Byl to Václav Havel, který se proslavil výrokem „Panuje dusno… veřejnost má blbou náladu (1997) a téhož roku na Nový rok dodal: „chovali jsme se (politicky) jako primusové, povyšovali a poučovali.“ O pár let později, dávno před hospodářskou stagnací, napadl mafiánský kapitalismus, který prorostl do politiky.

Od těch dob se v médiích s analýzami české deprese roztrhl pytel a bylo vyřčeno mnoho chytrých postřehů, srovnáme-li ale celkový obraz, jež vykreslují, s obecnou náladou na Slovensku nebo v Polsku, něco tu neštymuje.

Většina komentátorů má ovšem jasno – za všechno může dědictví totalitarismu a politika. Ta radikální rétorika „o spálené zemi“ (Zeman), o grosstapu ministra vnitra Grose, to silácké, agresivní a vulgární vymezování se vůči oponentům (Rath, Paroubek), to neustálé zesměšňování a ponižování protivníků (Klaus), jako by byli nemocí (patologií) společnosti a měli snad emigrovat, když se jim doma něco nezdá. Korunu všemu teď nasadil prezident Zeman, který své kritiky nazývá otevřeně hlupáky a idioty a vyhlašuje, že Nečasova „pravicová“ vláda byla tou nejhorší v celé (!) historii. Je-li politika takto agresivní, znamená to ovšem, že je také bezmocná.

Není divu, že tak úděsný verbální duel musí deprimovat a zároveň posilovat fatalistickou představu, že politika nic nezmění, že lze jen nadávat. Vzorem chování se pro občana stává agrese, získal představu, že jen razantní postoj může něčeho byť jen individuálně dosáhnout. A důvodů k nespokojenosti je stále víc – byrokracie neúnavně roste a vymýšlí nové poplatky, pět let už stoupají nezaměstnanost, daně i státní dluh a ekonomická stagnace stárnoucí společnosti vypadá na doživotí. Mladí se učí anglicky a odcházejí často za lepším.

A přitom je životní úroveň v Česku vyšší než v Polsku a na Slovensku, dokonce teď v krizi vyšší než v Řecku a Portugalsku a existují i jiné ekonomické ukazatele než HDP. Češi mají velmi dobrou bytovou situaci (m2 na osobu) i vysoký počet soukromých bytů, domů a chat, dotovanou železniční dopravu, poměrně slušné zdravotnictví, dvě auta na rodinu, levné vysoké školy atp.

Diagnóza komentátorů také vysvětluje paradox všeobecné nespokojenosti jako dědictví postsocialistické společnosti, která se ani za čtvrt století neosvobodila od závislosti na státu, stále jej podvědomě adoruje a uznává, stále od něj očekává záchranu. Proto je tak deprimovaná a naštvaná. Neslibovala snad politika západní prosperitu? Lidé ještě nepochopili, že „každá vláda je jen odporná nezbytnost“ (Chesterton) a měli by ji pokud možno ignorovat a postavit se na vlastní nohy.

Jistě na tom všem něco je, ale měli bychom se ptát proč. Proč je společnost závislá na neblahé minulosti? Obávám se, že to novináři buď nevědí, anebo se stydí a raději z obavy politické nekorektnosti nic neřeknou. Vždyť skutečné příčiny každé deprese (i té kolektivní) jsou ryze duševní a o nich se v materialistické kultuře většinou nemluví.

Na prvním místě stojí nepochybně zánik národa a tím i tolik proklamované občanské pospolitosti. Lidé se nedruží. Každý žije v osamění svého já, první osoba kolektivního plurálu mizí a nic proti tomu nepomůže iniciativa pražského dopravního podniku, který vyčlenil prostřední vůz metra, kde si oficiálně mohou lidé popovídat, jakoby před tím oficiálně mlčeli. Na veřejnosti osloví člověka jen bezdomovec nebo podivín. Milenci se v davu bezostyšně miliskují, protože ti kolem nich jako by neexistovali.

V národní sounáležitosti jsou nedostatky výzvou a naléhavost kritiky pobídkou k činu a nápravě. „Římané nemilovali Řím, protože byl velký. Byl velký, protože ho milovali.“ „Pro skutečného patriota jsou špatné poměry ještě pádnějším důvodem milovat svou vlast“ (Chesterton). „Patriotismus je z podstaty transcendentální a proto praktičtější než každá politika“ (Chesterton) a ten, kdo se obrací k národu, není-li demagog a neschovává se za nacionalismus, mluví společným jazykem ke svým druhům a touží poměry zlepšit. Chybí-li však národ, chybí v politice i veřejný zájem, neboť je snadno nahrazen zájmem osobním. Vlastenectví je v ryzí podobě ctnost, chce mít potěšení, z toho, co nám bylo dáno, k čemu jsme povoláni a v dobrém i zlém sdílet osud rodné země. Vděčně přijímá dědictví a naplňuje je pro své potomky. Patria je slavná a vyžaduje někdy oběť.

A potom tu jsou ještě hlubší důvody dnešní skepse, důvody existenciální, ta věc čistě soukromá – smysl života, skutečnost, že člověk potřebuje v životě cíl. Znám mnoho spokojených lidí, kteří mají dosažitelné cíle – práci, rodinu, děti a všechny ty sběratele i koníčkáře všeho druhu, kteří nijak netouží po stále vyšší životní úrovni. Není však dáno všem.

Nepokojné je srdce lidské a touží často po vyšším smyslu života a vlastně po štěstí – a protože je nelze nalézt ve slávě, bohatství či manželství, tak ve společnosti, která transcendenci vyhnala z veřejného prostoru i z myšlení, mnozí zoufale bloudí. Novodobý pohan, tak jako ve starém Řecku, se může radovat jen z malých věcí, jakmile však pohlédne k nebesům, zamrazí ho neúprosný osud, a proto se utvrdí ve své nevíře a věnuje se s ještě větší úporností svému soukromému blahobytu. Nenávratně totiž ztratil ty dávné a přísné ctnosti stoiků a neumí v sobě obnovit středověký úžas, radost a vědomí zázraku z každodenní existence, které jsou výsadou milosrdných. Nic neví o velkém životním dobrodružství zápasu dobra a zla ve vlastní duši. Je obklopen pornografickou kulturou, která uctívá ošklivost, degraduje lidskou lásku na neosobní sex, a filozofuje nad tím, že je člověk navzdory svým lidským právům bezvýznamný jako zvíře (Kundera). Člověk, ta tragikomická bytost, je ale zároveň více i méně – jen on dokáže být světec nebo bestie.

Otrávené veřejné prostředí ničí lidskou radost, a protože demokratická politika vynáší do popředí podprůměr (ty, kteří se nejvíce sami prosazují), je mezi stavem společnosti a politiky vztah vzájemné degradace. Blbá nálada ani vztek však netrvají věčně. Živý společenský organismus si řešení nakonec najde, otázka je jen, jaké bude. I nevěřící by proto měli přestat ničit víru – je to jediná skutečná energie, kterou máme.

Týždeň, 14. dubna 2014

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

K .V napsal(a):

Pane Tomský, zase jeden politolog a "disident" který se snaží ze všeho udělat vědu, a to zásadní nechce vidět.
Ano, patříme jako obyvatelé k nejbohatší třetině světa. Jenže také každý vidí že je to spíš SETRVAČNOSTÍ ZE STARÝCH ČASŮ, že dnes upadáme, a to asi nejhůře v Evropě.
Rozvrat ekonomický, sociální a morální je vidět na každém kroku.
Země se neumí uživit, jen vrší děsivé dluhy, a jedinou omluvu má v tom že roční nárůst je "jenom povolených 3%"
14. 04. 2014 | 11:15

gaia napsal(a):

Nečasova „pravicová“ vláda byla tou nejhorší v celé (!) historii.

to není kritika, ale konstatování, tvrdí to i má babička, která zažila všechny prezidenty i všechny republiky a režimy, narozená 1921 a dosud glosující.
14. 04. 2014 | 11:17

stejskal napsal(a):

Problémem asi je, že nemálo lidí se stává na svém vzteku, pohrdání, potřebě neustále si stěžovat na vše kolem, touze druhé ponižovat, nadávat jim svým způsobem závislými. Mají to jako drogu, návyk, podobně jako třeba hraní na automatech. Nemohou bez toho žít, potřebují to. Kompenzuje jim to jejich frustrace (samozřejmě mnohdy oprávněné a pochopitelné), prohry, zklamaní a často i pocit osamění. Ta závislost občas vykazuje až znaky psychické onemocnění (aniž bych chtěl psychologům fušovat do řemesla). Z nejrůznějších důvodů - zejména historických - je takto postižených lidí v této společnosti množství větší než malé (resp. větší než v řadě jiných společnostech). Odvykací terapie je velmi složitá, člověk především musí sám chtít (a to zpravidla nechce, dokud ten návyk nezačne ruinovat jeho osobní život. A pak už často bývá pozdě). A bohužel i mnozí veřejně činní lidé k tomu nemalou měrou přispívají, což nakonec funguje jako začarovaný kruh.

Snad je určitou šancí, že čím dál více mladých lidí si tímto přístupem nebude nechat chtít otravovat život.

Hezký den všem.

Libor Stejskal
14. 04. 2014 | 11:23

petrof napsal(a):

je to vidět na každém kroku......velká část populace si prostě se svobodou, demokracií a nakonec i sami se sebou prostě neví rady !!!!
Pro takové je opravdu škoda pravicových myšlenek, prosperity a pokroku, které ordinovaly vlády M. Topolánka a P. Nečase.
Ať se tedy raději topí v levičáckých sračkách......n-tsss, n-tsss.
14. 04. 2014 | 11:24

gaia napsal(a):

Sdělená starost poloviční starost

nihilismus je taky filosofický směr, nikoli duševní porucha.

A zdejší blogy čtou hlavně masochisti v rámci terapie.
14. 04. 2014 | 11:33

Richard napsal(a):

trochu to upravím

"Novodobý KATOLÍK, tak jako ve starém věku, se může radovat jen z malých věcí, jakmile však pohlédne k nebesům, zamrazí ho neúprosný osud, a proto se utvrdí ve své nevíře a věnuje se s ještě větší úporností svému soukromému blahobytu. Nenávratně totiž ztratil ty dávné a přísné ctnosti stoiků a neumí v sobě obnovit středověký úžas, radost a vědomí zázraku z každodenní existence, které jsou výsadou milosrdných. Nic neví o velkém životním dobrodružství zápasu dobra a zla ve vlastní duši"
14. 04. 2014 | 11:34

gaia napsal(a):

V oblasti souhvězdí Sagitarius uprostřed Mléčné dráhy leží černá díra, o hmotnosti 4 miliónů sluncí a je možné, že nás může kdykoli vtáhnout do své gravitační pasti a rozdrtit.
Budoucnost lidstva není veselá v žádném ohledu.
14. 04. 2014 | 11:38

K .V napsal(a):

Pane Stejskale a Tomský, místo divení se proč je tu tolik frustrovaných by bylo asi užitečnější si začít konečně říkat PROČ TO JE A CO S TÍM.
.
Já za sebe bych odhadl, že jsme v roce 1989 postavili společnost na ŠPATNÝCH ZÁKLADECH. Vysmáli jsme se poctivé práci jako komunistickému zločinu, ti co tehdy pracovali jako odborníci, vědci, řídící pracovníci a zejména soudci, policisté, vojáci jsou tu dodnes ostrakizováni jako totalitní zrůdy, a místo toho jsou oslavováni nemakači, kriminálníci, paraziti, protože si "nezadali s režimem".
Poctivou prací, natož z vyslouženého důchodu dnes nezaplatíte nájemné, dokonce ani postel v domově pro seniory, a díváte se jak ti co nepracují bydlí zadarmo. Stát platí lidem za to že nepracují.
Nechali jsme si rozkrást průmysl a zemědělství, na dluh dovážíme přes celé kontinenty i to co jsme kdysi uměli vyrobit a vypěstovat sami, zejména v zemědělství to přitom dělají stejnou technologií jako my už tehdy.
Rozpad rodin, počet nemanželských dětí, problémy ve školství a dokonce i tzv "rasismus" jsou jen další atributy toho rozvratu. Každý víkend se jen díváme co zase zdemolují fotbaloví fandové, kde budou proticigánské pochody, kolik vykradených bank a obchodů, kde zmizí koleje a dráty na železnici a náhrobky na hřbitově, i obyčejné dekly od kanálu.
.
A tak se svoboda smrskla na to že nemusíte pracovat, smíte i parazitovat a je to výhodnější než pracovat. A smíte z této země vypadnout a ještě vám zatleskají.
.
Lidi jsou frustrovaní protože nevidí ani světlo na konci tunelu. Jen ty vaše zbožná přání že "možná další generace..."
14. 04. 2014 | 11:39

Richard napsal(a):

by mě zajímalo na co si to Vy křestané, tedy zvláště katolíci stále hrajete. Vybrakujete státní kasu o 90 miliard a tady se budete rozplývat nad krásou duchovna a pohoršovat nad materialismem pohanů.
Trochu tristní divadýlko navíc bez jakéhokoliv náznaku onoho zápasu dobra a zla ve vlastní duši. To zlo je venku samozřejmě, na pohanech. To je jasné. Jen další laciný patos.
14. 04. 2014 | 11:41

Ládik!!! napsal(a):

Odvykací terapie frustrátů je velmi jednoduchá: chce to nechat je rýt držkou v zemi. Sebrat jim to, co jim nepatří.
14. 04. 2014 | 11:44

Michal Macek napsal(a):

sem patriot a optimist :)

PS: co se tyce prenaseni frustrace na jine objekty tak se mi moc libila samolepka co sem videl nekde v metru: Cikani nemusou za vas posranej zivot! :)
14. 04. 2014 | 11:46

Ládik!!! napsal(a):

K.V -
tohle se Vám moc nepovedlo. Postavili jste společnost na špatných základech. Na svých komunistických základech. Jiné nebyly a jiní lidi taky ne.
14. 04. 2014 | 11:47

gaia napsal(a):

Jo jak zpívá George Michael v písni Prayin for the time ( už z 90. let)

He can't go back because he had no children and god stops keeping score
14. 04. 2014 | 11:48

Sláma napsal(a):

Tomský jako vždy napsal jen velice nedůvtipnou agitku. Taková agitka mohla projít jeho dědečkovi, Michailu Pavloviči Tomskému, šéfovi sovětských odborů, ale nemůže projít v době internetu.

Tomský napsal: "A přitom je životní úroveň v Česku vyšší než v Polsku a na Slovensku, dokonce teď v krizi vyšší než v Řecku a Portugalsku a existují i jiné ekonomické ukazatele než HDP. Češi mají velmi dobrou bytovou situaci (m2 na osobu) i vysoký počet soukromých bytů, domů a chat, dotovanou železniční dopravu, poměrně slušné zdravotnictví, dvě auta na rodinu, levné vysoké školy atp.

Životní úroveň běžného zaměstance je v Řecku, Portugalsku i Polsku vyšší, než v České republice. Tomský je studovaný člověk, tak musí vědět, že průměrná čísla jsou čísla zavádějící. Je nutno porovnávat porovnatelné. Tedy například platy zaměstanců ve srovnatelných odvětvích. Navíc lepší ukazatel je medián, nikoliv průměr, který je velice zkreslen platy takových lidí, jako je Roman (téměř 700 mil. ročně), nebo Singer (více než 4 mil. ročně).

Češi mají dobrou bytovou situaci, ale zase jen v průměru. Jsou lidé, kteří vlastní celou řadu nemovitostí a jsou jiní, kteří se tlačí v maličkých "králíkárná".
Pokud se týče DPH, tak dosud Česká republika nedosáhla ani úrovně roku 2008.
Včera ukazoval Moravec ve svém pořadu graf, podle kterého mají státní zaměstnanci (na příkladu policistů) stále ještě menší nominální platy, než měli v roce 2007!
Možná že mají zdejší lidé dvě auta na rodinu, ale v těch chudých rodinách mají jednu "šunku" o průměrném věku 20 let. Z mediánového platu si zaměstnanec může naspořit maximálně na velmi starou ojetinu, ovšem tato perspektiva se rok od roku snižuje s tím, jak klesají reálné mzdy a rychle rostou například poplatky státu, ceny za poštovné, za pohonné hmoty, energie, plyn a pod.
14. 04. 2014 | 11:49

stejskal napsal(a):

Nebo tak, pane K.V.

Hezký den i Vám.

Libor Stejskal

P.S. Jestli jste se někdy vysmíval práci jako komunistickému zločinu, tak to skutečně bylo pošetilé. Já o nikom takovém nevím. Takže o tom nemohu ani debatovat.
14. 04. 2014 | 11:50

gaia napsal(a):

Stejskal

A co třeba nějaký Martin Nodl v blogu Kauza ÚSTR v kontextu porevolučního dějepisectví
Kdybyste si to přečetl, tak hned jednoho znáte.
14. 04. 2014 | 11:54

Sláma napsal(a):

Tomský jako vždy napsal jen velice nedůvtipnou agitku. Taková agitka mohla projít jeho dědečkovi, Michailu Pavloviči Tomskému, šéfovi sovětských odborů, ale nemůže projít v době internetu.

Tomský napsal: "A přitom je životní úroveň v Česku vyšší než v Polsku a na Slovensku, dokonce teď v krizi vyšší než v Řecku a Portugalsku a existují i jiné ekonomické ukazatele než HDP. Češi mají velmi dobrou bytovou situaci (m2 na osobu) i vysoký počet soukromých bytů, domů a chat, dotovanou železniční dopravu, poměrně slušné zdravotnictví, dvě auta na rodinu, levné vysoké školy atp.

Životní úroveň běžného zaměstance je v Řecku, Portugalsku i Polsku vyšší, než v České republice. Tomský je studovaný člověk, tak musí vědět, že průměrná čísla jsou čísla zavádějící. Je nutno porovnávat porovnatelné. Tedy například platy zaměstanců ve srovnatelných odvětvích. Navíc lepší ukazatel je medián, nikoliv průměr, který je velice zkreslen platy takových lidí, jako je Roman (téměř 700 mil. ročně), nebo Singer (více než 4 mil. ročně).

Češi mají dobrou bytovou situaci, ale zase jen v průměru. Jsou lidé, kteří vlastní celou řadu nemovitostí a jsou jiní, kteří se tlačí v maličkých "králíkárná".
Pokud se týče DPH, tak dosud Česká republika nedosáhla ani úrovně roku 2008.
Včera ukazoval Moravec ve svém pořadu graf, podle kterého mají státní zaměstnanci (na příkladu policistů) stále ještě menší nominální platy, než měli v roce 2007!
Možná že mají zdejší lidé dvě auta na rodinu, ale v těch chudých rodinách mají jednu "šunku" o průměrném věku 20 let. Z mediánového platu si zaměstnanec může naspořit maximálně na velmi starou ojetinu, ovšem tato perspektiva se rok od roku snižuje s tím, jak klesají reálné mzdy a rychle rostou například poplatky státu, ceny za poštovné, za pohonné hmoty, energie, plyn a pod.
14. 04. 2014 | 11:59

jozka napsal(a):

MM:

To urcite ne. Ale za zmizely okapy zhusta ano :-)
14. 04. 2014 | 11:59

strýc virus HxNx napsal(a):

K.V. 11:39

přesně tak: Proč to je.
a ne že někdo je frustrovanej, protože je jaksi "vadnej" neboli má, dle chytráka Ládíka, "smýšlení", zatímco správné je mít "myšlení".
14. 04. 2014 | 12:04

Ládik!!! napsal(a):

vire -
alespoň jste vši_mající.
14. 04. 2014 | 12:23

šašek z Jihlavy napsal(a):

Stejskal
Zdravím z chladné Vysočiny a mám dotaz. Nevíte náhodou, kam zmizel sympaťák diskutující pod nickem "rejpal"? Lidé jako on tu dost chybí. Doufám, že je zdráv a absentuje z protestu nad převahou negativních až sprostých příspěvků, kterých nějak přibývá.
Příteli z blogiště rejpale, jste-li OK, tak si občas rejpněte!

Pokud jde o dnešní blog pana Tomského, rád jsem si ho přečetl a podumal nad obsahem.
14. 04. 2014 | 12:28

dříve čtenář napsal(a):

Pane Stejskale.
Kdysi v Sodomě a Gomoře si to také říkali. My už to nevytrhneme. Snad je určitou šancí, že čím dál více mladých lidí si tímto přístupem nebude nechat chtít otravovat život.

Nebudou, protože oni chtějí jen užívat. Práce a zodpovědnost jsou jim jaksi cizí... Pod heslem urvi, co můžeš, na druhé se neohlížej a užívej si, co to jde! Já to budu řídit (předáváním příkazů) a dbát na jejich provádění. Za to chci odpovídající balík a víc mě nezajímá. Hlavně, když se ve svém svědomí nemusím s ničím vypořádat. Za své problémy si přece ten plebs může sám?
Právě tento vliv na mezilidské vztahy, je ze strany vládnoucích patrný, ať se jej snaží ukrývat sebevíc.
Nebo mi snad chcete říci, že bakala, rittig, majitelé T-mobile, Microsoftu a jiní se chovají jinak? No a ti mladí je budou v dalších volbách volit, to si pište! Úspěch, moc a bohatství se počítají!
Já jsem optimista, třeba se té zkázy civilizace ještě naše děti nedožijí!

P.S. Není náhodou tomský nějaká rodina s hellerem?
14. 04. 2014 | 12:29

ZM napsal(a):

Pehe napsal:
A přitom je životní úroveň v Česku vyšší než v Polsku a na Slovensku, dokonce teď v krizi vyšší než v Řecku a Portugalsku a existují i jiné ekonomické ukazatele než HDP.
---
Používat pro porovnávání životní úrovně jediný ekonomický ukazatel a sice HDP na obyvatele, je samozřejmě nesmysl. Současně je ale nesmysl přepočítávat životní úroveň v nějakém státě na nějakou střední průměrnou hodnotu, i když je pto to použito více ukazatelů. Situace je v různých oblastech výrazně odlišná.
Taky je potřeba odlišit situace, kdy je životní úroveň na dluh a kdy není. Jestliže dluh ČR je kolem 1700 miliard, tak se dá očekávat, že dřív nebo později se ta životní úroveň obecně výrazně sníží.
14. 04. 2014 | 12:30

ZM napsal(a):

gaia napsala 11:38:
V oblasti souhvězdí Sagitarius uprostřed Mléčné dráhy leží černá díra, o hmotnosti 4 miliónů sluncí a je možné, že nás může kdykoli vtáhnout do své gravitační pasti a rozdrtit.
Budoucnost lidstva není veselá v žádném ohledu.
---
Nejsem astronom, takže nevím, jak velké je to riziko. Není to ale riziko jediné. Život na Zemi by spolehlivě zlikovidoval nějaký větší asteroid.
14. 04. 2014 | 12:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane šašku z Jihlavy,

netuším. Ono to tu myslím zabalilo víc lidí (tedy přestalo debatovat, blogy se čtou dál více méně pořád stejně). Zdejší diskusi opanovalo tak dvacet třicet jedinců, kteří cítí neodolatelnou potřebu sdělit svůj silný názor na úplně všechno. A ti si to teď rozdávají mezi sebou. Řekl bych, že většině takto jednosměrně vedená výměna názorů (ve stylu "neposlouchám, ale oponuji popř. útočím") nevyhovuje, a tak se jí nezúčastňují. Ale možná je to jen můj subjektivní dojem, kdo ví...

Libor Stejskal
14. 04. 2014 | 12:35

resl napsal(a):

Fakt je, že se máme dobře, ale člověk chce víc a to je taky dobře. Starší, pokud jsou zdrávi si nemají na co stěžovat, a dovedou to ocenit, vzhledem k totalitní minulosti státu. Mladí mají možnost cestovat a je to jen na nich, jak budou žít. Nadávat budou většinou peciválové a samozřejmě kovaní komouši.
14. 04. 2014 | 12:43

stejskal napsal(a):

Jo jo, pane dříve čtenáři,

přesně toto si (někteří) lidé říkají už řadu tisíciletí. Svět se řítí do zkázy, morálka upadá, mladí už ničemu nevěří...

Vůbec není vyloučeno, že zrovna teď mají ti, co to tvrdí tentokrát, pravdu (a nebo také ne). Otázkou ovšem je, k čemu jim takové přesvědčení vlastně je. Tedy kromě slastného pocitu, že oni vědí, zatímco někteří ostatní žijí v nevědomosti.

Necítím ani potřebu nikomu dokazovat, že vše je na skvělé cestě (jako protipól vůči tvrzení, že se vše řítí do zkázy). Za prvé to tak není (je to jen opačný extrém) a za druhé se každá podobná fixace na absolutno neblaze podepisuje na člověčí osobnosti. Tedy aspoň na té mé každopádně ;-)

Libor Stejskal
14. 04. 2014 | 12:48

K .V napsal(a):

Pane Stejskale 12,35 mám trochu jiné vysvětlení proč vám ubývá čtenářů. Přestože situace ve státě mírně řečeno není dobrá a nejsou ani vyhlídky kudy dál ( popsal jsem v 11,39), vaše redakce nasadila trend "politické korektnosti", která je v přímém rozporu s onou slibovanou rolí žurnalistiky jako objektivních zpravodajů a hlídacích psů demokracie.
Konkrétně zde vy osobně i Tomský jste nasadili tón - vše je báječné, nechápeme kde se tu bere tolik škarohlídů, asi nějací frustrovaní bývalí komunisti.
Tak to ale bohužel není.
.
Proto se jen prohlubuje propast mezi vámi a zbytkem společnosti, a po pravdě řečeno opravdu není moc důvodů proč na tyto blogy chodit
14. 04. 2014 | 12:50

stejskal napsal(a):

Ano, pane K.V., je to přesně tak, jak pod každým blogem píšete.

Přeji hezký začínající pracovní týden i nadcházející velikonoční svátky. Mé upřímné přání všeho dobrého i pozdravy prosím vyřiďte zbytku společnosti. Z další debaty se omlouvám, už nemám, co bych dodal.

Libor Stejskal
14. 04. 2014 | 12:53

SuP napsal(a):

Libor Stejskal -
".... A bohužel i mnozí veřejně činní lidé k tomu nemalou měrou přispívají, což nakonec funguje jako začarovaný kruh. ...."

Jak když tam pana prezidenta vidím!
14. 04. 2014 | 12:55

SuP napsal(a):

K.V -
".... Já za sebe bych odhadl, že jsme v roce 1989 postavili společnost na ŠPATNÝCH ZÁKLADECH. Vysmáli jsme se poctivé práci jako komunistickému zločinu, ti co tehdy pracovali ...."

Máte chybný odhad.
V roce 1989 jsme žádnou společnost nestavěli. Postavila se KONEČNĚ sama, protože ti, kdo ji diletantsky vedli silou, zdrhli jak od zaviněné dopravní nehody. A to, jak se společnost od té doby chová, je především dědictví systému,který vy tu jak na běžícím pásu vychvalujete v každé debatě 6x.
Nevyčítám vám to. Dokonce i chápu, že to tak může být. A to si o vás taky myslím.
14. 04. 2014 | 13:00

K .V napsal(a):

Ještě pane Stejskale k textu 12,48. Opět ta nejjednodušší cesta, škarohlídi " byli už řadu tisíciletí", proč se znepokojovat.
.
Už jsem tu kdysi psal- když máte rozbité auto, je potřeba říci mechanikovi že je rozbité, nikoliv si nalhávat že je to špičkové auto ze západu nebo USA a tak je vše v pořádku.
Když dostanete úplavici, je NUTNOU PODMÍNKOU nápravy a vyléčení říci lékaři že se 10 x denně poděláte, jakkoliv je to trapné a nepříjemné. Bez toho to nejde léčit.
.
A stejně tak je naše společnost hodně nemocná a ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM jak se z toho dostat je přiznat to a mluvit o tom, nikoliv to překřičet že nějací komunističtí škarohlídi nám kazí náladu.
.
Ani vládní představitelé už se nepokouší nalhávat že situace je dobrá, a ti to mají v popisu práce a chrání si svá korýtka. Proč se ale masochismu dopouští řadoví občané, to mně uniká. Opravdu je ideová zaslepenost tak silná až dovede ke sebezničení??
14. 04. 2014 | 13:02

strýc virus HxNx napsal(a):

Ládík 12:23

možná Vás překvapím, Ládíku, ale sám přiznávám, že mi to vši_mání v poslední době nějak nejde. asi jsem přepracován.
14. 04. 2014 | 13:03

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Ubermenšové promluvili...zaštítili se Římem, to zabere vždy.
Ale je to tak trochu paradoxní, nezdá se vám , což např i Židé za Josepha Flavia milovali Řím ?
Podle mě to viděli jinak.A nejen Židé.

P.S. Kejdu lze rozlévat různě, někdo má holt sprostý zobák, někdo to udělá politicky a litrárně korektně. Takoví ale kupodivu bývají těmi nejhoršími, zejména když jde do tuhého.
I lživé , popř. předpojaté a záměrně polopravdivé " popisy" " skutečnosti" jsou kejdou.
Pravda navoňanou - ale i tak je to kejda.
14. 04. 2014 | 13:05

SuP napsal(a):

Richard -
".... by mě zajímalo na co si to Vy křestané, tedy zvláště katolíci stále hrajete. Vybrakujete státní kasu o 90 miliard a tady se budete rozplývat nad krásou duchovna a pohoršovat nad materialismem pohanů...."

Dejte si to do souvislostí.
90miliard církve "vybrakují" za 30 let. Mezitím bude příjem státního rozpočtu asi 30 bilionů. To je tedy asi 0,3%. Asi jako 3piva z měsíční výplaty.
14. 04. 2014 | 13:07

strýc virus HxNx napsal(a):

šašek z Jihlavy 12:28

je pravda, že nick rejpal měl své příspěvky na poměry tohoto blogu nadprůměrně promyšlené. podle mne ani tak nerejpal, spíš se snažil opravdu poctivě diskutovat.
ale sejde z očí, sejde z mysli... nebýt Vás, tak jsem si na něj nevzpomněl.
neříkám, že je to spravedlivé. není!
14. 04. 2014 | 13:08

Sláma napsal(a):

Tomský napsal: "Češi mají ...dotovanou železniční dopravu"

To jste, Tomský, přehnal. Ano, Češi mají dotovanou železniční dopravu, ale stále je pro normálního smrtelníka cestovat vlakem vlastně "luxus". Železniční doprava, i přes onu dotaci, je nespolehlivá, nepohodlná a velice drahá.
Ze všech druhů dopravy je u železniční dopravy nejhorší poměr cena/výkon.
Je úplně absurdní, že dost podstatná část dotací jde na na platy managementu Českých drah. Například generální ředitel této státní instituce, bohatě dotované ze státního a krajských rozpočtů má plat o řád vyšší, než například náčelník generálního štábu Armády ČR nebo ředitel Národního divadla.
14. 04. 2014 | 13:08

K .V napsal(a):

A ještě SuPe, jste na omylu, já na komunisty kašlu, vlastně na všechny politiky. a TAK TO MÁ ASI VELKÁ VĚTŠINA OBYVATEL
Po cinkání klíči jste nám slibovali že bude kapitalistický blahobyt, do 10 let doženeme Švýcarsko a lidi na komunisty zapomenou až vymře pár gerontů z UV KSČ.
.
KDYBY SITUACE a životní podmínky OPRAVBDU BYLY LEPŠÍ NEŽ ZA TĚCH KOMUNISTŮ, BYLO BY TO TAK, lidi by si na ně ani nevzpomněli.
.
Takže pláčete dobře ale na špatném hrobě. Naučte antikomunisty ať nekradou, pracují a vládnou tak aby se lidem žilo dobře, lépe než tehdy , a nebudete se muset dívat jak mají komunisté stále silnější pozice ve státě.
14. 04. 2014 | 13:08

Gru napsal(a):

"srovnáme-li ale celkový obraz, jež vykreslují, s obecnou náladou na Slovensku nebo v Polsku, něco tu neštymuje."

Základem je Havel. Polsko ho nemělo a Slovensko vděčí za své osamostatnění a mravní oživení aktivnímu odmítnutí havlismu ("dost bolo Havla!"). S Havlem započal mravní úpadek společnosti, kterou autor blogu sice vnímá, avšak odmítá vidět důležité faktory, které k tomu vedly. Zavlečení země do svízelně přijatelných postojů (uznání Kosova!!) dozajista podlamuje pozitivní ladění společnosti, neméně, než ekonomická nejistota. Střídání nedůstojných figur na vrcholných postech země (Hrad, Strakovka) . to vše jsou faktory, které jsou důležité, které jsou opomíjené či dokonce popírané.
Srovnání s Polskem je metodicky chybné. Nemáme "panskou" mentalitu Poláků (viz jejich vznášení územních nároků jejich koloniální choutky, jejich militarismus).
14. 04. 2014 | 13:10

SuP napsal(a):

Richard -
(14. 04. 2014 | 13:07)
A ještě k těm souvislostem. Za tu dobu utratíme za státní dluh 1800 miliard, aniž by se koruna splatila.....
14. 04. 2014 | 13:16

Renata napsal(a):

"Blbá nálada ani vztek však netrvají věčně."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Díky Bohu. MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, ŽE HROU DOKÁZALI, ŽE BLBÁ NÁLADA MŮŽE ZMIZET.

MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM ČECHŮM (ZAHRNUJI MEZI NĚ I MORAVANY A SLEZANY), ŽE MĚ PODPOROVALI S RADOSTÍ. MOC MI TO POMÁHALO.

Hezký den
Renata
14. 04. 2014 | 13:17

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

SuP
Neposlal byste mi na účet tak setinu z oněch 3 lahváčů ?
Neposlal.
Jak jinak.

Odteďka si tedy budeme všechny peníze vyhazované ze státního rozpočtu dávat do páně SuPa "souvislotí".
Za CASA se tak vyhodila jen jedna teplá branická desítka. Rath si pouze usrkl z osmičky a tři trafikanti si jen prohlíželi basu Gambrinusů. Klaus pak v amnestii rozmlátil Avii naloženou Chodovarem.
Není nad to dávat si věci do "souvislostí".
14. 04. 2014 | 13:17

petrof napsal(a):

však on to ten kulisák a kavárenský povaleč Veškrna také neměl ze své hlavy...???
To mu jistě poradili jeho rádcové.....n-tsss, n-tsss.
14. 04. 2014 | 13:22

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

SuP
Těch 1800 miliard...to je tedy cca deset bas kácovské dvanáctky.
Nic moc, jedna pořádná party nějakých chlastomilných hochů /třeba z ODS/...a je to vypito ajn cvaj.

To jsou ale souvislosti !

Supe, kolik vy máte ten důchod ? Že dvě kapky bohumínského Žabáka ?
Taky nic moc.
Nedivím se, že nechcete poslat ani ten jeden lahváč....
14. 04. 2014 | 13:22

SuP napsal(a):

K.V -
".... Po cinkání klíči jste nám slibovali že bude kapitalistický blahobyt, do 10 let doženeme Švýcarsko a lidi na komunisty zapomenou až vymře pár gerontů z UV KSČ....."

Jo jenže my jsme věděli, že abychom toho dosáhli, musíme za první vydělané peníze nakoupit nové hospodářství. A než jsme na něj vydělali, vy jste si prosadili, že se 2/3 z toho musí přednostně projíst.
Takže evidentně na špatném hrobě pláčete vy. A MY jsme dneska už unavený optimisti a v důchodu. Jste na řadě!
14. 04. 2014 | 13:23

Belgičan napsal(a):

Musím se opakovat.
Kdo se v reálném socíku naučil přizpůsobovat realitu svým představám a tímto způsobem si svůj život zjednodušuje dodnes, tak dodnes ryje svou držkou zemi. Takového človíčka poznáme podle nářků, stížností na dnešní poměry, a stýskání si po "zlatých časech socialismu".
Dnešního držkouryče s jeho nářky docela chápu. To rytí držkou zemi je stejné dnes, jak bylo dříve, ale dříve ryli skoro všichni. Dnes jsou držkouryči denně konfrontováni s lidmi, kteří už držkou zemi neryjí, a to je bolí. Tak se chodí sem vyplakat, a také vynadat těm šťastnějším.
Někteří z diskutérů si tu realitu svým představám přizpůsobili natolik, zde píší o frustrované většinové společnosti. Já mám ze svého okolí jinou zkušenost. Je fakt, že frustrátů několik znám, ale ve všech případech jsou si sami na vině, i když samozřejmě tvrdí opak. Až někdy prozřou a začnou na sobě pracovat, tak se jim bude též dařit lépe.
14. 04. 2014 | 13:23

SuP napsal(a):

Vykydale, tys měl se souvislostma vždycky problém.
14. 04. 2014 | 13:25

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Belgičan
Zajímavý výlev " nefrustráta".
Opravdu velmi obohacující. To jste celé vymyslel zcela a jen Vy sám ?

Hezký den.
14. 04. 2014 | 13:25

yes napsal(a):

Re Tomský:

"...Většina komentátorů má ovšem jasno – za všechno může dědictví totalitarismu a politika. Ta radikální rétorika „o spálené zemi“ (Zeman), o grosstapu ministra vnitra Grose, to silácké, agresivní a vulgární vymezování se vůči oponentům (Rath, Paroubek), to neustálé zesměšňování a ponižování protivníků (Klaus), jako by byli nemocí (patologií) společnosti a měli snad emigrovat, když se jim doma něco nezdá. Korunu všemu teď nasadil prezident Zeman, který své kritiky nazývá otevřeně hlupáky a idioty a vyhlašuje, že Nečasova „pravicová“ vláda byla tou nejhorší v celé (!) historii. Je-li politika takto agresivní, znamená to ovšem, že je také bezmocná..."

Já bych se chvíli pozastavil nad tímhle odstavcem. A zejména nad textem: "...to neustálé zesměšňování a ponižování protivníků (Klaus)..."

Ono je otázkou, jak dalece ovládá český člověk odbornou práci. Mám pocit že v čechách smí dělat kdokoliv cokoliv a dočehokoliv kecat. Po roce 89 jsem si myslel, že ten Komunistický přístup k životu a závislost na propagandě vymizí spolu s otevřeností a komunikativností se západem. Asi jsem se splet, Komunistický demagogismus z padesátých let versus vysoká životní úroveň a technologická vyspělost západního světa. Dodnes mnohým čechům není úplně pochopitelná. Jinak bychom si vážili politiků kteří vědí co dělají a na západě si jich cení. Což by mněla býti orientační hvězda pro místní poutníky, jako byla kdysi kometa nad Jeruzalémem pro hvězdopravce kteří se přišli poklonit Ježíši Kristu.

Ale chybička se zřejmě vloudila, takže co je západní je špatné co je Komunistické a bylo před rokem 89. Je bohulibé, aspoň takový mám pocit. To že se komunismus zhroutil je pro mnohé známka toho že za to mohou nenasytné západní mocnosti a proto nám to zhroutili. Zdejší lidi prostě nejsou dost inteligentní, aby pochopili že komunismus došel svého posledního vývojového stadia - ekonomického a politického zhroucení. A nutnosti nahradit tento přežilý a vyčerpaný společenský neřád západním řádem.

Tuto společenskou transformaci dokázal shrnout a geniálním přístupem zrealizovat právě pan Klaus. A kritici by měli svůj vlastní negavitistický přístup konfrontovat právě na základě hodnocení západních odborníků a ne na základě hodnocení prvního českého hulvátského prezidenta Zemana.

Ale o tom ta dnešní politika je, lidi raději mají společenského baviče Zemana, vše slibujícího Sobotky, a ministra zemědělství, pardon sem se přeřek financí pana Babiše. Než vládu lidí kteří své práci rozumí. To je prostě nuda, chodit do školy něco se furt učit... Lepší je zábava... Že pak není co do huby... co na tom, hlavně že je humor.
14. 04. 2014 | 13:25

strýc virus HxNx napsal(a):

Gru napsal
Srovnání s Polskem je metodicky chybné. Nemáme "panskou" mentalitu Poláků (viz jejich vznášení územních nároků jejich koloniální choutky, jejich militarismus).

hehe, jak podobné mentalitě Rusů, že?
jenže Poláci nemají (momentálně) nikoho srovnatelného s Putinem.
a na druhé straně jsou zadobře s Amíkem a Amíkem také chváleni.
14. 04. 2014 | 13:27

SuP napsal(a):

K.V -
ACz nepřišlo o čtenáře. Jen nedebatují, když nemají s kým, nebo je zbytečně pracné se k nim (kdo jsou debatabilní) doklikat.

Kdo neútočí, jako by nebyl!!
14. 04. 2014 | 13:28

K .V napsal(a):

Yesi, "vážit si politiků kteří něco umějí a na západě si jich cení" ???
To je ten zákldní omyl. Na západě si cenili Havla za to že rozbil naši republiku a dal jim náš průmysl zadarmo. Udělal z nás vazalskou zemi která dodává negramoty k běžícímu pásu na špinavou práci.
Stejně jako si vážili Gorbačova za to že rozbil SSSR a ještě víc si vážili Jelcina který byl tak opilý že už ani ten zbytek neřídil. Zatímco schopného Putina nemohou ani vystát, a našeho Klause který přes všechny chyby uměl odhalit škodlivost byrokracie EU taktéž.
.
Když te tvůj konkurent chválí a plácá po ramenou, je to neklamné znamení že děláš užitečného idiota
14. 04. 2014 | 13:39

yes napsal(a):

Re SuP napsal(a):
"...K.V -
ACz nepřišlo o čtenáře. Jen nedebatují, když nemají s kým, nebo je zbytečně pracné se k nim (kdo jsou debatabilní) doklikat.
Kdo neútočí, jako by nebyl!!..."

Možná by bylo lepší, kdyby ti co se chtějí pernamentně hádat si vyměnili tel. čísla případně mail. A vše si v klidu vyříkali a zbytečně neplkali. A nezamořovali diskusní fóra osobními výlevy. Když už nemají co dodat k tématu.

Vážně pochybuji že osobními výlevy se dá cosi ve společnosti napravit. I když chápu že je těžké na některé duchaplnosti nereagovat jinak než hrubě podrážděně.
14. 04. 2014 | 13:41

Zdeněk Brom napsal(a):

SuP:

Faktem je, že debata je tu čím dál složitější a vytrácí se obsah.
14. 04. 2014 | 13:45

Zdeněk Brom napsal(a):

Sláma:

Vlakem jsem jezdil před rokem 89 a i po roce 89 hodně a hodně. Jezdím v podstatě stále. Pokud využiji různých slev, které ČD nabízí, je to levné. O čistotě, spolehlivost a chování bývalých ČSD se vůbec nedá mluvit. Dnes je to úplně jiná úroveň.
14. 04. 2014 | 13:48

Ludva napsal(a):

"A přitom je životní úroveň v Česku vyšší než v Polsku a na Slovensku, dokonce teď v krizi vyšší než v Řecku a Portugalsku a existují i jiné ekonomické ukazatele než HDP. Češi mají velmi dobrou bytovou situaci (m2 na osobu) i vysoký počet soukromých bytů, domů a chat, dotovanou železniční dopravu, poměrně slušné zdravotnictví, dvě auta na rodinu, levné vysoké školy atp. "

Děkuji. Konečně někdo také vyzdvihl pozitiva!:-)
14. 04. 2014 | 13:51

Ludva napsal(a):

Klobouk dolů, výborný blog! ;-)
14. 04. 2014 | 14:00

Belgičan napsal(a):

Ludvo,
a v ČR se také docela dobře žije (až na pár výjimek). Velká část světa a i hodně Evropanů si tak dobře nežije. Problémy tu máme, ale kde nejsou. Co u nás ale máme víc jako jinde, je vysoký počet lidí, kteří neumí své problémy řešit. Nebyli tomu naučeni.
14. 04. 2014 | 14:01

yes napsal(a):

Re K .V napsal(a):
"...Yesi, "vážit si politiků kteří něco umějí..."

To je to o čem píši že češi dosud nepochopili. Opakování je matka moudrosti takže znova: "...Ono je otázkou, jak dalece ovládá český člověk odbornou práci. Mám pocit že v čechách smí dělat kdokoliv cokoliv a dočehokoliv kecat. Po roce 89 jsem si myslel, že ten Komunistický přístup k životu a závislost na propagandě vymizí spolu s otevřeností a komunikativností se západem. Asi jsem se splet, Komunistický demagogismus z padesátých let versus vysoká životní úroveň a technologická vyspělost západního světa..."

"...Ale chybička se zřejmě vloudila, takže co je západní je špatné co je Komunistické a bylo před rokem 89. Je bohulibé, aspoň takový mám pocit. To že se komunismus zhroutil je pro mnohé známka toho že za to mohou nenasytné západní mocnosti a proto nám to zhroutili. Zdejší lidi prostě nejsou dost inteligentní, aby pochopili že komunismus došel svého posledního vývojového stadia - ekonomického a politického zhroucení. A nutnosti nahradit tento přežilý a vyčerpaný společenský neřád západním řádem..."

Tohoto základního kamene polistopadového vývoje jste si jistě do dneška nevšim. Jinak byste nemohl reagovat tak podrážděně.

Pana Havla si západ vážil za originální nápad sametové revoluce. Do té doby se všichni zarytí a krvežíznivý nepřátelé stavěli ke zdi. Havel byl originál změnil poválečné poměry. Jestli k lepšímu o tom pochybuju. Ale originální to bezesporu je.

To že Slováci chtěli žít svobodně a bez závislosti na Češích, je jejich volba. Budiž jim to umožněno a nevím co máte s Havlem když říkáte že za to může? To jim snad samostatnost vnutil? Západ si nás dosud za toto mirové a demokratické rozdělení velmi cení. Každopádně lepší než aby tu tekla krev jako v Kosovu, a stejně by Slováci nakonec dosáhli svého. Tomu byste stejně nezabránil.

To že tu děláme jak negramoti na běžícím pásu, může sociální politika sociální demokracie. To oni tady rozhodli že se tu budou stavět montovny (tehdy říkali lehký průmysl, aby se nešpinilo ovzduší) a aby tu byli raději tak jim dali dokonce i daňové výhody. Zatímco provozy technologicky náročné tady nechtěli.. Údajně by zasvinili ovzduší, a to že na západě se dávno vyrábí bez kouřicích komínů na které jsme byli zvyklý za komunistů před rokem 89, a bez kterých sme si neuměli pokrok představit. Jaksi zapoměli sdělit.

A pana Klause si na západě kapitalističtí odborníci velmi cení, a znám i případy kdy tady chtěli i zadarmo pomáhat. - Stačilo se jen domluvit. Ale lidi si raději na vysokou úroveň nějaké to desetiletí raději počkají, než by něco sami udělali.

A na závěr ještě reakce na: "...Když te tvůj konkurent chválí a plácá po ramenou, je to neklamné znamení že děláš užitečného idiota"

Jenže západ není konkurent, západ je v prvé řadě učitel. A češi dokonalý záškoláci, to v prvé řadě a až pak víceméně užiteční idioti.
14. 04. 2014 | 14:06

Ludva napsal(a):

Belgičan:
já si trochu myslím, že tito lidé si neumějí přiznat vlastní chyby, proto neumí řešit vlastní problémy. je to škoda. dle mého soudu je naše společnost naučená chyby druhých "trestat", zesměšňovat, urážet či ponižovat;-) a tak by to nemělo být...
14. 04. 2014 | 14:07

čert }:o) napsal(a):

Proč je společnost závislá na neblahé minulosti?
No protože jsme byli buď mladí či mladší a všichni
měli zhruba stejně, krom vysokých komunistických
papalášů. Takže když se koukalo jinému do talíře,
měl stejně jako ostatní, či většina a všichni nebo
většina byli spokojení a drželi hubu a krok. Nadávali
sice po hospodách, povídali protistátní vtipy, sem tam
někoho za to buď zavřeli nebo mu udělili nějaký stranický
trest. Ale to nevadilo. Byli jsme mladí či mladší a politika
byl vedlejší produkt mladých let. Když se našel nějaký
buřič, buď byl zcela vykázán mimo republiku, nebo
umlčen jinak. Pokud ne, byl brán jako hrozba z kapitalistických
vod. Lidé, kteří byli komunizmem perzekuováni, byli mimo
dění Rudého práva i televize. Byli perzekuováni tajně s co
nejmenší propagandou. Pokud to vyšlo najevo, opět se
z něj stal přisluhovač imperializmu. Jó takovej Jirka Jambor
šéfredaktor zahraniční redakce Československé televize
toho napovídal s digitálkami na ruce z toho ošklivýho světa.
Závislost na neblahé minulosti je prostě spojena s mládím
a komunisti prostě byli součástí. Takže mnoho lidí myslí
ani ne tak na bolševika, jako na mládí. V domnění, že když
budou volit komunisty a v bláhové naději, že tak vrátí své
mládí je ale utopií. Nevrátí se nic. Jen vzpomínky zůstanou
a co bude zítra je jen na nich samotných.

http://www.troglodytarium.cz/webz/axf/_externi_clanky/2004-10-25.0001.php
14. 04. 2014 | 14:11

petrof napsal(a):

Lidé si myslí, že stát potřebujeme alespoň k zajištění právního řádu, justice a bezpečnosti. Toto je ale jen mýtus daný skutečností, že nikdo z nás za našeho života jinou než státní justici a státní policii nezažil.
Ve skutečnosti existuje teoretické i praktické zdůvodnění, že soukromý trh může fungovat i v těchto oblastech a přinášet mnohem lepší výsledky než státní monopol. Stejné závěry platí i pro ochranu životního prostředí a další údajná „selhání trhu“. ( Ludwig von Mises).
14. 04. 2014 | 14:13

Pepa Řepa napsal(a):

Já si nestěžuju, já mám frustráty rád.
Komu bych tady okopával kotníky?
Bylo by tu smutno, kdyby všichni měli jeden názor.

Čím větší nespokojenec, tím více láká k nakopnutí.
A co teprve neosvazáci, hujeři s planoucím zrakem, či poštěkávající mopslíci.
A co mudrlanti z Mudrlandu, kteří si myslí, že trousí moudro.
Vychovatelé davů trpící ámosovským komplexem?
Tady je materiálu!

Jenom u těch dam je mi to žinantní.
Brojlerky se nepočítaj.
14. 04. 2014 | 14:15

Sech napsal(a):

Autor, potažmo p.Stejskal.

Menšinovou část společnosti, která zastřešuje různé nihilisty, prudiče, štváče nebo labilní naopak nátury nelze zaměňovat se zdravou většinou. Ta si dobře uvědomuje nikoliv pouze aktuální stav, ale jak OBTÍŽNĚ ZVRÁTITELNÝ TREND zde panuje. A to je nepochybně základ pro racionálně zdůvodněné obavy. Jo jo, dnes je opravdu ještě hej.
Ale jen hlupák vidí na špičku nosu.

Jinak, matoucí porovnávání s okolním světem by se už konečně mělo odpolitizovat a mělo by se přestat mlžit. Příkladem můžou být kydy našich představitelů o tom, že české zdravotnictví nezná černé díry, protože jsme srovnatelní s Evropou navzdory tomu, že vkládáme menší objem HDP než západ.
Každý přitom ví, že přístroje a vybavení nakupujeme nominálně spíš za vyšší ceny. Naše zdravotnictví je levnější jen díky nižším mzdám. Takhle hloupě potom můžeme argumentovat u všech jiných profesních stavů. Relevantní je skutečně pouze vyčíslení rozdílů v mzdových nákladech a výsledek teprve můžu ukázat, kolik peněz ve zdravotnictví zmizí neznámo kam - oproti třeba Švédsku, Německu, Holandsku...
14. 04. 2014 | 14:15

jozka napsal(a):

petrof:

To prakticke zduvodneni by mne zajimalo...
14. 04. 2014 | 14:15

Ludva napsal(a):

Pepa Řepa:
zajímalo by mě, jestli mezi ten materiál řadíte i sebe ?;-))
14. 04. 2014 | 14:17

Pepa Řepa napsal(a):

To víte že jo, Ludánku.
Jen se blbě kope pravou nohoo do levého kotníku.
Já jsem tady za dementní řepy od homolků.
Někdo to dělat musí, já to dělám rád.
14. 04. 2014 | 14:19

Ludva napsal(a):

to je stejné, jako když se někoho ptáte, jestli je optimista, nebo pesimista. je to taková ta hodně známá otázka, jestli když je ve sklenici z půlky voda, jestli je z poloviny prázdná, nebo z poloviny plná. a to stejné se dá říct i o společnosti. pořád je nějak rozdělená a jsou tu dva tábory lidí. jedni co si neustále stěžujou, nic se jim nelíbí a sami nejsou ničeho schopni a pak ta druhá, která se alespoň snaží, nemusí to být světoborné, ale jde to. a kam se pak zařadíte vy? je společnost z půlky dobrá, nebo z půlky špatná? :-)))
14. 04. 2014 | 14:22

K .V napsal(a):

Yesi, samet tady byl ne kvůli Havlovi, ale kvůli tomu že tady lidi nebyli zbídačelí jako třeba v Rumunsku, a nedívali se jak Causescu má paláce A LID BÍDU, u nás si pro sebe Husák a spol nenakradli, a LIDI SE MĚLI DOCELA DOBŘE, tak neměli touhu po nějakých kandelábrech a krvi. Jen chtěli aby zrušili vedoucí úlohu strany a otevřeli hranice, nenávist tu ale v masové míře NEBYLA. Kdyby ano, jeden řečník to nezastaví nikdy a nikde.
.
Slovensko se otdrhlo mírově za přispění Havla??? Proboha!! Vy jste tu žil?? Já pamatuji že na Slovensku to začalo právě výkřiky "dost už bolo Havla" a házením vajíček na něho i jeho delegaci.
Západ je náš učitel??? To je poněkud lokajské. Ať chcete nebo ne, země EU jsou naši spokenci ale současně KONKURENTI, TO CO BY SE MOHLO VYTRÁBĚT U NÁS SE NEBUDE PROTOŽE TO VYRÁBĚJÍ ONI ( cukr a cukrovary, proč máme jiné dotace na zemědělství než oni a proto dovážíme i brambory, maso, vajíčka i když je umíme sami naprostoo stejnou technologií, nezaměstnaných máme více než dost)
.
Nezlobte se, jste hodně naivní
14. 04. 2014 | 14:28

Divák napsal(a):

K.V.
Základy ?

Nemůže být dobrá společnost, která má jako jeden ze základních kamenů postoj
"Já vím, že to je špatně, ale je to podle práva, tak to tak necháme".

A já jsem tento balvan do základů nedal.
14. 04. 2014 | 14:31

Antonín Malík napsal(a):

yes
"Pana Havla si západ vážil za originální nápad sametové revoluce. Do té doby se všichni zarytí a krvežíznivý nepřátelé stavěli ke zdi. Havel byl originál změnil poválečné poměry. Jestli k lepšímu o tom pochybuju. Ale originální to bezesporu je."

Jak jste přišel na takovou hloupost?
Jednak i kdyby to bylo jeho dílo, nebyl by pan Havel nikterak originální, stejný systém nenásilných revolucí se odehrál už před námi ve všech sovětských satelitech, my jsme byli předposlední, po nás už jenom Rumeunsko, kde si alespoň na závěr jednoho potentáta zastřelili, aby to nebylo tak fádní.
A pokud jde o Československo, tak to ovšem nebyla práce pana Havla, nýbrž pana Lorence. Havla pak přibrali jako maskota, spíše jako protijed proti Dübčekovi, jelikož hrozila vzedmutá vlna jeho poppularity (když vytáhli Dubčeka na balkón Melantrichu, tak v tu chvíli padl režim KSČ - teprve v tu chvíli).
14. 04. 2014 | 14:32

Pepa Řepa napsal(a):

Ludánku
co myslíte, byl Jakub fatalista pozitivní?
Či depresivní?
Nemyslím HIV. A co kunderovský výrok o optimismu?
Jen se ptám.
Já za život potkal pozitivních optimistů až běda.

"Na prvním místě stojí nepochybně zánik národa a tím i tolik proklamované občanské pospolitosti."...píše autor.

Nemám proč nesouhlasit s Tomským, ale je pozoruhodné, jak ji ti, kteří se na plánovaném odnárodńování-v souladu s jakousi chimerickou novou identitou- plánovitě podílí, hbitě přeskočí a přejdou k nedostatku optimismu.
U jiných....přirozeně.
14. 04. 2014 | 14:32

Ludva napsal(a):

Pepo Řepo, škoda že sám nejste optimista. Ti u nás dost chybí...;-)
14. 04. 2014 | 14:35

K .V napsal(a):

Petroffe, proboha, soukromou justici, policii?? A ta bude chránit spravedlivě lid nebo toho kdo ji platí??
Už takhle je to děs a při pohledu na některé policejní zásahy a rozsudky soudů tlučeme nevěřícně hlavou do zdi, Kdyby to byli soukromníci placení někým jiným ?
.
Podívejte se na kdejakou kovbojku z počátků divokého západu, kdy šerifa neměli vůbec nebo si ho zaplatil nějaký zbohatlík. Zastřelili každého kdo zbohatlíkovi překážel, dovolání nebylo ke komu. Celá staletí trvalo než se ustanovila STÁTNÍ policie která ctile státní zákony, a tím teprve vznikal nějaký pořádek.
14. 04. 2014 | 14:36

dříve čtenář napsal(a):

Pane Stejskale i já Vám přeji hezké a pohodové prožití Velikonočních svátků.
Od čtvrtka by mělo být hezky, tak si snad užijeme trochu rodinné pohody, počasím a politickou situací, co nejméně ovlivněnou.
Na Vánoce a Velikonoce lidé tak nějak zapomenou na běžné starosti a strasti a uvědomují si, že mají i rodinu, děti i chuť něco dobrého zblajznout, zajít si na procházku...

Víte, mě dějiny učí být pesimistou, ale optimistou jsem v tom, že snad my a naše děti na tom budou alespoň stejně, jako včil.
14. 04. 2014 | 14:38

Ludva napsal(a):

dějiny jsou právě dobrým příkladem optimismu. podívejte se, jak to bylo dřív a jak je tomu dnes ;-)
14. 04. 2014 | 14:40

Pepa Řepa napsal(a):

Ale jsem, Ludvo
dokonce se já-papeženec-chystám s pravoslavnýma na jejich oslavu Veliké noci na hřbitov.
Tam Vám je krásně.Samá svíčka.
:-)
Docela tomu Tomskýmu rozumím.
Tomu o víře a národu. To se dneska -s vlastenectvím- nenosí.
Mějte se už nebudu rušit kruhy.
14. 04. 2014 | 14:41

Antonín Malík napsal(a):

Ludva

"škoda že sám nejste optimista. Ti u nás dost chybí...;-"
Optimismus je: nedostatek IQ, nebo nedostatek informací, popřípadě kombinace zmíněného.
14. 04. 2014 | 14:44

Martin1 napsal(a):

VŠECHNO SE ZDOKONALUJE, ALE ZÁKLAD JE STÁLE STEJNÝ

Dříve, když nějaké bábě louplo v kolenu po ránu, tak už spustila lamentaci na všechno možné, odneslo to nejbližší okolí a její kritika se snesla na celý svět, i když rozhled té báby byl tak za první kopec za vesnicí a zbytek měla od faráře a bylo jí 50 let.

Dnes si lidé také stěžují, rozhled mají díky internetu daleko větší, bába i v 70 letech s tím už umí taky, faráře už nepotřebují, ale on se jim stále vsunuje do života i s čerty a zatracením a taky s internetem, to je ale zase v kurzu, tomu se nesmíme smát - i když to patří i s Krakonošem a Popelkou do pohádek, to vyhovuje současnému systému - to je správné. Jim je povoleno se dělit o peníze i chytrost i blbost ostatních

Vše, co pomáhá lidi udržovat v pokoře k vrchnosti je užitečné. Kde smíme hlavně lamentovat - tak na to máme televizní a novinové komentátory, ti nám to ochotně vysvětlí v každém režimu - vystřelí tam svítící střelu, kam mají - smí lidé soustřeďovat svou lamentaci - bombardování. To je ta správná - žádaná - vyžadovaná. Když se takových správných "lamentovačů" sejde už i padesát, tak se kameramani snaží z toho vykouzlit tisícový dav - doporučil bych na příště to snímat takovým "kalejdoskopovým" kukátkem, kde se se z pár střípků - zde lidiček dá vykouzlit i "milion" - jako kluk jsem to měl doma - nádhera.

Dnes správná lamentace hlavně mířící na ty nesprávné lidi na Ukrajině a v Rusku a domácí přisluhovače Pitina - že jsem to napsal správně. Za mlada jsme chodili povinně lamentovat za Patrise Lubumbu. Když se lidé podle toho neřídí a jsou nespokojeni jinak, než smí být nespokojeni, tak nás "upozorňovači - upozorní, že jsme nespokojeni nesprávně, že jsme troubové, věční stěžovatelé - kverulanti. "Znevažovači" výdobytků - že jsme dobytek. Když na špatnou náladu upozornil HAVEL - a veleduch ji také měl - tak si všichni sedli na zadek: "Ó ó ó mistr to vystihl mistrovsky."

Ano, jsou stále lidé, kteří si stěžují a jsou stále nespokojeni. Když budeme upřímní, tak tito lidé jsou ve skutečnosti jedinými hybateli dějin. Ti spokojení by nic neměnili - nemají z pochopitelných důvodů zájem něco měnit a kvůli těm nespokojeným se občas svět zase pohne - zda k lepšímu, nebo k horšímu, tak to je každého jeho osobní věc a nikdo mu do jeho pohledu nemá co kecat, protože nežije jeho život a ten se určitě v ničem nepodobá tomu druhému a to dokonce ani ne lidem z jedné rodiny.

A tak jedni se vždy těší na nějakou změnu - doufají že se jim po změně bude dařit lépe a současným stavem se cítí být utlačováni - oklamáni - zneužíváni. V určité fázi zvednou své zadky a vylezou do ulic a pracují na změně.

A druzí, kterým se v současné době daří dobře a nemají sebemenší zájem na změně, vše jim vyhovuje a o tom, že je vše v pořádku utvrzují dokonce i ty, kterým se evidentně nevede dobře, jak dlouho to však vydrží, tak to nikdo neví.

Tito také používají ke korekci ty způsoby ovládání lidí, že jim vsugerovávají, že když nejsou spokojeni, že to je vina jejich slabé inteligence a ne skutečnosti - tím se "troubelka" bojí ozvat a stává se ještě větším "troubelkou" a někteří "troubelkové" přisluhují a domnívají se, že jejich "trobelkovost" tak ostatní nevidí, aby je ale nikdo nepřehlédl, tak si dají za jméno !!! - všichni se snaží. Snažíme.

Je to však marné - vždy dochází ke změnám a bude to tak zase dále.
14. 04. 2014 | 14:45

resl napsal(a):

osud je osud a s tím nic nenaděláme. snad pověsit podobné řepíkovi, ti nám dělají největší bordel. nikdy nevíte kdy vás přivítaj solí a kdy vám vrazí nůž do zad. slávie do boje !
14. 04. 2014 | 14:50

Ludva napsal(a):

pane Malíku, dovolím si nesouhlasit, to co jste napsal o optimismu není pravda. optimismus je v podstatě víra v něco lepšího, čili kdyby lidé byli jen pesimisti, svět by se nikdy nepohnul z místa a vše by zůstávalo stejné. a protože podle pesimistů je všechno zlé a špatné, pak by byl svět hotovým peklem ;-)
14. 04. 2014 | 14:51

Antonín Malík napsal(a):

Ludva

Klidně si nesouhlaste, ovšem zdá se, že za alternativu k optimismu považuje poněkud povrchně pesimismus.
Já naopak soudím, že alternativou je realismus. Tedy v žádném případě víra - zkuste zajít jen kousek do historie a zjistíte, že víra je to nejzhoubnější, co lidstvo ovládá. Příkad: víra katolická, komunistická, nacistická, neoliberální, islámská, panevropská, pangermánská...
Realismus je naopak založený na zkušenostech, a pouze ony jsou základem případného vývoje kupředu (avšak překážkou návratu zpátky, pokud na zkušdnosti nezapomínáme).
14. 04. 2014 | 14:57

strýc virus HxNx napsal(a):

Ludva

(necituji zcela přesně)
...někdo se alespoň snaží... pravda, nemusí to být světoborné, ale jde to...

snažit se může, jak chce. a mnohdy to nejde. tuhle jsem čet, že to, jestli budete chudý nebo bohatý, záleží na tom, z jaké pocházíte rodiny. čili snažit se můžete jak chcete, stejně ovlivníte jen málo. to je přesně to, k čemu u nás i jinde ve vyspělejších zemích dochází. k likvidaci oné pověstné střední třídy. myslet si, že se vymaníte z takové predestinace, je naivní. a bude to zřejmě stále horší. o důvodech toho zde již bylo nesčetněkrát hovořeno, zbytečno je připomínat.
14. 04. 2014 | 14:57

Jakelin de Mailly napsal(a):

Martin LUBUMBA

Váš traktát si uložím, je to nesmrtelné dílo.
Považujete např. lodní pasažéry s prvotní cílovou stanicí jih Evropy za "hybatele dějin" ?
Mně to přijde divné, když člověk v Maroku na zdech čte nasprejované "America satan" a "EU satan" a "Africa to africans".
Zeptejte se Pepy Řepy nebo kohokoli, kdo tam byl.
14. 04. 2014 | 14:58

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Ludva napsal(a):
"A přitom je životní úroveň v Česku vyšší než v Polsku a na Slovensku, dokonce teď v krizi vyšší než v Řecku a Portugalsku a existují i jiné ekonomické ukazatele než HDP. Češi mají velmi dobrou bytovou situaci (m2 na osobu) i vysoký počet soukromých bytů, domů a chat, dotovanou železniční dopravu, poměrně slušné zdravotnictví, dvě auta na rodinu, levné vysoké školy atp. "

Děkuji. Konečně někdo také vyzdvihl pozitiva!:-)
14. 04. 2014 | 13:51
-------------
Je to ale stále málo pozitiv.
Přidal bych např. toto : " Češi mají také jeden bazén na rodinu, pět penzijních spoření, deset stavebních spoření, dvěstě tisíc euro v bance, služebnou a helikoptéru."

Když už pozitiva - tak všecka.
Nebo ne, pane Ludva ?
Proč bychom se nepochlubili - co všecko my Češi máme. Takhle já si představuji kompexní, strukturovanou, věcnou a konkrétní debatu.

Hezký den.

P.S. Na druhé straně, pane Ludva, kdybych to vzal optikou oněch "souvislostí" pana SuPa, tak my Češi se můžeme chlubit tím, že máme celkově jeden lahváč a v něm je jen na dně..
Ale to jen tak pro pořádek, kvůli souvislostem, kvůli komplexitě.
14. 04. 2014 | 15:04

Ludva napsal(a):

nevím, přijde mi, že vaše názory jsou spíše pesimistické. obecně říkáte, že věci jsou horší než ve skutečnosti jsou. já také nejsem z bohaté rodiny a žiju spokojený život. ostatně v podstatě to není o tom, kolik máte, ale jak s tím, co máte umíte žít... a to je přesně prostor pro optimismus, nebo pesimismus ;-)
14. 04. 2014 | 15:07

Xury napsal(a):

Zrovna dnes jsme rozebírali, že jsou Češi největší škarohlídi. A nejen to, když se rozhlédnete kolem sebe, tak skoro vždy a všude vidíte nas..né ksichty. A nedej bože, když chcete využívat nějaké služby, tak to máte pocit, že po tom dotyčném chcete nejméně ledvinu (čest a sláva všem vyjímkám - i takové znám a je to vždy potěšení).
Co mám zprávy od kamarádů, tak snad nikde v civilizovaných zemích to není tak do očí bijící.
14. 04. 2014 | 15:07

Ludva napsal(a):

17,5 bilionů
ne všichni Češi mají bazén, to už lehinko přeháníte ;-))
14. 04. 2014 | 15:10

Martin1 napsal(a):

Xury
"největší škarohlídi".
Víte, proč to tak je?
(1) Protože zde žilo a žije hodně židů.
A žid si stěžuje vždy, aby mu nikdo nezáviděl, že si myslí, že by se mu mohlo dařit i lépe.
Jinak Vám určitě ti samí lidé potvrdí, že je tady taky největší počet lidí se smyslem pro humor a to dokonce z každého kousku kousek.
(2) Protože jsme byli za komunistů upřímnější - mohli jsme být - byla pracovní povinnost. Dnes, když při přijímacím pohovoru řeknete, že Vás louplo v zádech, že to ale za chvíli přejde, tak vám už místo sebere dalších deset invalidů bez nohy, kteří budou tvrdit, že jim to umožňuje lépe vystihnout jejich povahu, že je jim do skoku na jedné noze.
Postupně se také dopracujeme k "západní upřímnosti". Ano, to jen u nás je zvykem na otázku: Jak se máš vychrlit celý svůj chorobopis i se stupnicí hodnost, seznam léků, vzhledu doktorů. A na západě vám odpoví člověk: Dobrý a chcípne za nejbližším rohem.
14. 04. 2014 | 15:19

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Ludva
Pane Ludva, ne že bych s vámi nesouhlasil principielně..ale zkuste se na věc podívat i takto :

Mějme dva co tahají těžké a neforemné břemeno do kopce, optimistu a pesimistu. Pesimista to vidí černě, tvrdí " Hej, Opi, takhle to nedostnem do jeskyně nikdy, je třeba cosi vymyslet". Na to optmista /dále jen Opii/ reaguje : " Pesi, musíme věřit, zabereme a ono to půjde, uvidíš ! ".
Pesimista /dále jen Pesi/ na to : " Opi, jdi do hajzlu, prostě to nejde, je to moc těžké a kopec je strmý jak sviňa ! Drhne to a vůbec, kdo to má furt zvedat !" Opi : " Pesi, hlavu vzhůru...au, kurva, spadlo mi to na nohu! Ale to nevadí, pojď znovu si to naložíme, héj ru...kam jdeš ?:." Pesi :" Seru ti na to, jdu si lehnout pod strom a něco tam vymyslím, nenechám se zmrzačit."

A tak došlo k vynalezení páky a kola.
Nebýt pesimistů, tak by svět by byl plný optimistů s utrženou kýlou a kachním nártem.
14. 04. 2014 | 15:19

Ludva napsal(a):

jeden můj postřeh, Češi jsou hodně kyselý protože jsou hodně povýšení a ambiciózní. ohromně chybí pokora, spoustě lidem...
14. 04. 2014 | 15:29

Martin1 napsal(a):

Ludva napsal(a):
jeden můj postřeh, Češi jsou hodně kyselý protože jsou hodně povýšení a ambiciózní. ohromně chybí pokora, spoustě lidem...
14. 04. 2014 | 15:29
----------
(1) Kyselý a zároveň a ambiciozní - ??? To nějak nejde dohromady? Dnes se všude vyžaduje skoro až "agrese", když to slouží v podniku pro získání zakázek. Pokora - pokora? S tím jděte do - do kostela jsem myslel, ale i tam - kam to určitě napadlo i další.

(2) Dnes, když se hlásíte už i na toaletářku, tak se vyžadují vlastnosti a jazyková vybavenost jako na ředitele podniku o 1000 zaměstnancích.
Už první otázka ukazuje někdy na převahu a životní zkušenost u osoby přicházejícím žádat o místo nad žadatelem. V tomto konkrétním případě, například:
"CO VÁS OSLOVILO NA TOMTO ZAMĚSTNÁNÍ?"
14. 04. 2014 | 15:38

Martin1 napsal(a):

Oprava: přicházejícím žádat o místo nad žadatelem. - přicházejícím žádat o místo u personálního šéfa
14. 04. 2014 | 15:41

SuP napsal(a):

".... A tak došlo k vynalezení páky a kola.
Nebýt pesimistů, tak by svět by byl plný optimistů s utrženou kýlou a kachním nártem...."

Aspoň že někomu je to jasný. Že když je potřeba něco udělat, tak si lehne pod strom a počká až někdo něco vymyslí.

Kolikrát něco vymyslíte a není to kam položit, všude ležej pesimisti.
14. 04. 2014 | 15:41

aga napsal(a):

Já nevím, jestli byl pan Tomský dobře pochopen. Podle mne je hlavní myšlenkou blogu to, že zaniká český národ (jako idea a nejspíš i fakticky) a s ním i související pocit občanské sounáležitosti. A v tom mu dávám naprosto za pravdu. I internacionalistický komunismus v českém podání prokazoval myšlence vlastenectví daleko větší respekt, a umožňoval občanům této země cítit a projevovat hrdost na její historii i současnost.

Dnes je situace taková (a v této souvislosti poukazuje p. Tomský i na "zásluhy" novinářů), že jakýkoliv projev vlastenectv je zesměšňován, vydáván za nacionalismus a pranýřován. Proto i srovnání s Polskem a Slovenskem, kde je situace v tomto směru diametrálně odlišná.

I kejhání potrefených hus v diskuzi dává panu Tomskému za pravdu.
14. 04. 2014 | 15:42

aga napsal(a):

Ludva

Mohl byste prosím uvést příklad patřičně pokorného národa, pokorného podle Vašeho gusta? Jen abych věděl, co si vlastně pod tou pokorou představujete..
14. 04. 2014 | 15:46

K .V napsal(a):

Ludvo, ale já nejsem přehnaně ambiciozní, jenom mně vadí proč můj otec mohl do důchodu v 57 až 60, matka v 55 a měli důchod z kterého 1/3 stačila na nájem , zatímco já půjdu do důchodu o 10 let později a důchody už dnes nestačí ani na postel v domově seniorů, natož pro nájem samostatného slušného bytu.Proč moji rodiče když byli nemocní tak se v klidu vyléčili, beze strachu o práci, a případně dostali i lázně. Proč běžně uživili 23 děti bez strachu z ekonomického a sociálního propadu.
Proč byl kulturák, obchod, doprava na každé vesnici, proč jsem se nikdy nemusel bát kriminality, náhrobky na hřbitově jsem si nemusel hlídat, proč jsme v dětství klidně jeli na lyžování, plavání, školu v přírodě, dětský letní tábor. Proč neexistovaly gheta kam nevleze ze strachu ani policejní hlídka.
Nikde jsem neviděl žebráky, gheta, milion exekucí ročně, nemusely být sbírky potravin a šatstva pro žebráky
.
A dnes po dalších 24 letech v životě v míru, bez přírodních katastrof, v době vyspělých technologií dříve nemyslitelných je tohle vše jenom sen.
.
A když to řeknu nahlas, Stejskal mne tady utře (možná i vymaže) jako "zapšklého komunistického kverulanta"
14. 04. 2014 | 15:46

aga napsal(a):

Pane Tomský

Češi prostě jamrujou, to mají společné s Židy, a mají k tomu i podobné historické důvody. Jejich problém je, že si ještě nikdy nic pořádně nevyjamrovali, v tom by se od Židů mohli učit.
14. 04. 2014 | 15:47

Ludva napsal(a):

Ano, pokoru naleznete v kostele, pramení totiž z bázně před Bohem. Před něčím, co je silnější než my sami. Nejsme totiž nejsilnější a nikdy nebudem, to by si někteří tady diskutující měli vrýt do paměti ;-)
14. 04. 2014 | 15:49

Xury napsal(a):

Pro K.V.:
na většinu těch vašich proč by se dalo odpovědět - protože ty sračky, které tehdy produkovala naše výroba bez velkého reptání odebral SSSR. Jenže tomu došly prachy.
Jinak některé z těch věcí, které zmiňujete máte dost vymalované na růžovo.
14. 04. 2014 | 15:52

Xury napsal(a):

Pro Martin1 :

ANO - také jste Čech.
14. 04. 2014 | 15:53

born65 napsal(a):

Xury:
S těmi škarohlídy - to máte recht. Dobře je to vidět v českých fabrikách (= mám z to pravé ruky). Nasraný ředitel/majitel (nikdo netuší proč - možná večer zmokl na golfu nebo už ani ten Uzlův ArginMax mu nezabírá) zdupe ráno raničko své onagery (managery), ti si obvolají výrobní mistry a seřvou je do krychličky, no a mistři se rozběhnou po svých úsecích a hledají oběti, na kterých by si zchladili ponížené ego. To je pak v provozu do zpěvu....!
14. 04. 2014 | 15:53

Ludva napsal(a):

born65: to stejné ale může být i v nějakém státním podniku, kde ten šéf nahoře je nějaký politik, komunista... ;-)
14. 04. 2014 | 15:59

pamětník napsal(a):

Tak, tak, všelijací ludvové potřebují pokorné lidi bojící se něčeho silnějšího, než jsou lidé. Vida, jak stručně, jasně a výstižně vysvětlit, k čemu je dobrá náboženská víra.
14. 04. 2014 | 16:04

Ludva napsal(a):

já myslím, že společnost potřebuje lidi s pokorou, to je vše ;-)
14. 04. 2014 | 16:06

Martin1 napsal(a):

Hrozně "obdivuji" ty kritiky bývalého režimu, když srovnávají dnešní stav věcí a na hromadu úspěchů kapitalismu hned nanášejí i to, co bylo vynalezeno už skoro včera s dobou tehdejší - před 25 lety.

Co můžeme opravdu vědět, jak by to vypadalo, kdyby to bylo pouze zreformováno a systém zůstal stejný. komunismus - demokratický - to zní blbě - tak socialismus - ten je nyní asi v EU i cílem (poslouchal jsem Šulce) - nic jiného to v jeho podání nebylo.

Kdybych já k tomu bývalému systému (SOCIALISMUS bez komunistů) přinesl ty narůstající současné dluhy každou sekundou, tak jsme mohli mít i "KOMUNISMUS NA DLUH" bez té MEGA ZLODĚJNY.
Joj - joj - joj - joj - ouvej - ouvej
14. 04. 2014 | 16:09

pamětník napsal(a):

A já naopak si myslím, že nikoliv. Společnost všude naopak potřebuje lidi informované a sebevědomé, aby se nedali opít rohlíky o pokoře.
14. 04. 2014 | 16:10

Xury napsal(a):

Pro born65 :
to nevysvětluje proč je podíl těch naštvaných a otráveně se tvářících v Česku tak vysoký. To co popisujete se nepochybně najde i jinde.
14. 04. 2014 | 16:10

aga napsal(a):

ludva

Neodpověděl jste mi na otázku - který národ - a klidně i věřící - je tedy podle vás příkladně pokorný, na rozdíl od Čechů?
14. 04. 2014 | 16:13

Ludva napsal(a):

pamětník: tak to asi nevíte, co pokora je... a nevíte ani, jaký má význam pro člověka. pokora je naprosto slučitelná se sebevědomím, ale co víc, je v tom i kus vlastní zodpovědnosti. ta je pro demokracii klíčová
14. 04. 2014 | 16:14

Martin1 napsal(a):

Aga
" který národ - a klidně i věřící - je tedy podle vás příkladně pokorný ?"
KURDOVÉ! :))))
14. 04. 2014 | 16:17

Ludva napsal(a):

aga: odpusťte, vaše otázka mi unikla. kde hledat pokoru jako v celém národu je těžké, protože to bude i jinde stejné jako u nás. společnost není jednobarevná a je zastoupená celou škálou charakterů lidí. od materialistů po duchovní na straně druhé. jedni prahnou po majetku, druzí po duševním bohatství. nejlépe by bylo, kdyby se naučili doplňovat ;-)
14. 04. 2014 | 16:17

aga napsal(a):

Ludva

No to už zní jinak, než Vaše původní:

"Ludva napsal(a):
jeden můj postřeh, Češi jsou hodně kyselý protože jsou hodně povýšení a ambiciózní. ohromně chybí pokora, spoustě lidem... "

že?
14. 04. 2014 | 16:19

aga napsal(a):

Martin1

Trumfuju Baskama :)
14. 04. 2014 | 16:20

K .V napsal(a):

Xury, tak statistické údaje jsou sračky???
Zrovna jsem se vytočil na blogu u Buriana, kdy Rudý Koutek z Německa zkazuje že moc žereme vepřové a proto se ho více než 50% musí dovážet, např. 9,1% jde až z Chile.
Tak pro zajímavost
Spotřeba masa od kosti na 1 osobu
- rok 1990 - 96,5 Kg / v tom nezapočítán soukromý chov samozásobitelů na venkově
- rok 2012 - 78,6 Kg / soukromé zabíjačky EU zakázala .
.
Mylsle jsem že prase se chová všude na světě stejně, je v chlívě a žere dokud nejde na jatka. Vyrabovaných vepřínů máme za každou vesnicí, a také máme přes 608.000 nezaměstnaných oficiálně, další 300-400.000 mimo registraci.
.
Ani nemluvím o silnicích zničených tou přepravou zboží které kupujeme na dluh na druhých kontinentech.

-
Ale Stejskal mne ASI SMAŽE ZA ŠKAROHLÍDSTVÍ, ČTĚTE RYCHLE
14. 04. 2014 | 16:21

aga napsal(a):

PS

Ale Siciliáni taky dobrý - krásný mix bigotní víry s nepokorou, což zrovna nedává Ludvovi za pravdu..
14. 04. 2014 | 16:22

Richard napsal(a):

"jeden můj postřeh, Češi jsou hodně kyselý protože jsou hodně povýšení a ambiciózní. ohromně chybí pokora, spoustě lidem... "
Ludva
Je fajn, že kážete o pokoře z bohorovných pozic, to se jeden aj pobaví. Vy katolíci to tak ale máte. Každé Vaše slovo jakoby bylo přesným opakem skutečného významu s jakým je pronášeno. Kecy o pokoře jsou tak vyústěním touhy po moci a bohorovnosti, kecy o duchovnu vyjádřením touhy po majetku, atd. atd.
znáte tenhle?:
"v mládí jsem byl namyšlený, teď už naštěstí nemám chybu!"
14. 04. 2014 | 16:23

Ludva napsal(a):

aga: vy v tom možná vidíte rozdíl, já si myslím, že je to totéž ;-) lidem chybí pokora a myslím, že má na to každý, aby ji dosáhl ;-)
14. 04. 2014 | 16:24

K .V napsal(a):

Ano Ludvo, pokorou do úplné chudoby, když te praští, nastav i druhou tvář, když tě okrádají, vytáhni i zbytky z kapsy trenýrek a odevzdej.
A jásej že pravda a láska zvítězila, a je to vrchol svobody.
Hezky vymyšlené
14. 04. 2014 | 16:27

aga napsal(a):

Ludva

Jaký rozdíl? Vy jste nejprve z nedostatku pokory obvinil pouze Čechy, jako by tím byli nějak výjimeční. Proto jsem se ptal na příklad pokorného národa, který by vyhovoval Vašemu vkusu.
14. 04. 2014 | 16:29

Xury napsal(a):

Pro K .V :
těmi sračkami jsem nemyslel explicitně potraviny, i když ani tam to nebyla žádná sláva (taky jsem je kupoval). Měl jsem na mysli hlavně průmyslové výrobky. Jo a abych nezapomněl - ke konci se mohutně vyrábělo na sklad. Proto taky v té době už mlel režim z posledního.
14. 04. 2014 | 16:29

Ludva napsal(a):

K.V. ne, není to tak, jak si myslíte... je to totiž jinak ;-)
pokora není chudoba, naopak, můžete žít i s docela slušným bohatstvím a dál ho rozvíjet. dá se to, protože vám ten majetek nezatemňuje hlavu a vy neděláte všechno jen a jen pro ty peníze :-)
14. 04. 2014 | 16:30

Martin1 napsal(a):

VÍTE, ŽE JSTE ZÁBAVNÍ ?

VY, co si nejvíce stěžujete na to, že si u nás LIDÉ STĚŽUJÍ - tak si ale vůbec neuvědomujete, že svými stížnostmi na stěžování těch druhých, kráčíte v pomyslném průvodu přímo v ČELE STĚŽOVATELŮ a nesete o tom POMLOUVAČNÝ TRANSPARENT. Vysvětlení by pak bylo jen ve Vaší negramotnosti, nebo zcela postrádající sebereflexi, nebo nás opravdu CHCETE ZA KAŽDOU CENU POBAVIT ? - to poslední je správně a tak tleskám. :)
14. 04. 2014 | 16:30

aga napsal(a):

Ludva

Mimochodem, pokora věřícího je něco zcela jiného než pokora občana. Lidé pokorní před Bohem dokázali naopak svou vlast hájit velmi "nepokorně" - viz husité. Případně "pokorní" věřící dokázali velmi nepokorně ba agresivně vyvážet svou víru za pomoci ohně i meče.
14. 04. 2014 | 16:31

aga napsal(a):

Martin1

To je přesné. Někteří karatelé a stěžovatelé na stěžující si jsou na tomto svém moralistním zvyku naprosto závislí. Zřejmě jim to pomáhá na jejich osobní frustrace, a poskytuje jim to pocit morální převahy.
14. 04. 2014 | 16:33

stejskal napsal(a):

;-) l.s.
14. 04. 2014 | 16:35

Jakelin de Mailly napsal(a):

KV

Nelžete, Rudi Koutek to pod Burianem nenapsal v tom smyslu, jakým to Váš Huehnergehirn "pochopil".
14. 04. 2014 | 16:35

Ludva napsal(a):

no, to už ale polemizujete mezi pokorou lidskou, kterou člověk cítí vůči společnosti, vůči Bohu, nebo pokorou vůči moci, kterou drží v rukou politická struktura. církev ve středověku skutečně neznamenala jen učitelku víry, ale měla na starosti i chod společnosti, alespoň tak se to jeví mě. a husitství je přesný výraz toho, že se lidem - věřícím - nelíbily praktiky církve - mocenské organizace... a věřím, že právě v Čechách to bylo takhle silné, protože Češi umějí být velice silní a dobří křesťani... ;-)
14. 04. 2014 | 16:38

Martin1 napsal(a):

POZOR!
Kdykoli někdo mluví o POKOŘE, má vždy na mysli jen tu svou, svou nám stydlivě buď tají, nebo žádnou nemá. O POKOŘE SMÍ MLUVIT KAŽDÝ JEN SÁM K SOBĚ - tam si může lhát od rána do večera. Je jí konec většinou, když ho první potřebný předběhne ve frontě na chleba.
14. 04. 2014 | 16:40

Sech napsal(a):

Nejlepší je nechat se konejšit jako stará k...a. Všechno je přece ok. Jen je čas, soudruzi, skoncovat s pesimismem. Místo remcání klid na práci! Práce je všude okolo dost.
14. 04. 2014 | 16:41

aga napsal(a):

Ludva

Ano, to mohu podepsat.
14. 04. 2014 | 16:46

scallop napsal(a):

stejskal

Bylo by dobre znat vekovy profil nejvetsich diskuznich "bijcu" :-)

Jeden z duvodu zapsklosti tolika lidi v Cesku je myslim uzavrenost cekse spolecnosti do sebe, zajem o deni ve svete se omezuje na mistrovani ostatnich, jaci jsou to hlupaci. (Jako dite jsem zazil poslednich par let komunismu a jak se tehdy starsi generace divala skrz prsty na emigranty, to jsem nikde jinde ve svete nezazil.) Ale myslim, ze toto se zlepsuje, pribyva u nas lidi s dlouhodobou zkusenosti se zememi, kde lide nemaji nad clovekem s jinym nazorem slavne zvitezit.

Jiny duvod je myuslim to, ze cesko je "inzenyrska" spolecnost. podle me zkusenosti ziskavaji absolventi technickych oboru pocit vlastni vyjimecnosti a pocitu, ze kdyz pochopili (jiste tezke) techicke teorie, tak jsou "vedi" jak spravne ridit spolecnost po celem svete. Ale tahle glorifikace inzenyrskeho chapani sveta jen tak neskonci.

To se msylim zlepsuje
14. 04. 2014 | 16:46

scallop napsal(a):

stejskal

Ooops, posledni veta tam nepatrila.
14. 04. 2014 | 16:47

Martin1 napsal(a):

oprava:má vždy na mysli jen tu svou, svou nám - tu tvou, svou nám ....
14. 04. 2014 | 16:49

Richard napsal(a):

Martin1

ano, je očividné, že Ludva je zde nejpokornějších ze všech, za to se ovšem dokáže náležitě ocenit, prostě je v tom pokorování o dost lepší než jiní. Ludva vyhrává mistrovství světa v pokoře.
14. 04. 2014 | 16:49

Pepa Řepa napsal(a):

Jsem jen řepa, ale mám pocit, že fatalista je ten, kdo rezignuje, osud je holt osud a já ho nezměním.

Chce to přidat s nadáváním, protože kdo remcá skutečně hlasitě, výbojně, ba přímo agresivně, aktivně napadá-ne jako Slavie šroubiku- přece není smířen s osudem.

Je třeba zlomit tři nohy, dostat pár červených, aby bylo vidět, že se osudu nepodám a beru ho do svých rukou, respektive kopaček.
14. 04. 2014 | 16:50

Ludva napsal(a):

Richard:
díky za poklonu ;-)) tak zatím jsem byl jen jediný soutěžící, ale klidně se můžete přidat :-))
14. 04. 2014 | 16:53

Pruďas 2014 napsal(a):

Nyní je tu tolik UAček, že si ani nelze stěžovat. Tolik práce za stejné :-))) peníze!

Naposledy jsem psal něco trochu s nadsázkou, vypůjčené ze Zvonokosy, jinak bych byl smazán.

Ten náš Stejskal, ten má pod kšticí! To, že dobré, ba chvályhodné úmysly jednoho "z nich" zaplatíme všichni, i když z jedné kapsy do druhé, (těch kolaterálních plateb domů!), nemluvě o nechvályhodných projektech, o kterých se běžně nemluví! (...)
Garnitury se vyměnily. (...) Můžeme na třeba Seychely. Kdo na to má. To, že na Světě je něco jako Guantanamo (...), FEMA, ACTA(s), (...) technologie, kdy stačí málo a nemyslitelné se stane "poznaná nutnost" :-).. Nemluvě o vypaření západního pobřeží USA (Yellowstone), pád asteroidu, dopad ultratvrdého záření ze Slunce, nedostatek papíru na tisk dolaru (prý se dodává se na Ukrajinu, jako WC papír :)... a je tu konec světa, jak ho známe a pohádky na téma pravdy, lásky, humanity. (...)

Hezký, nezkalený večer všem.
14. 04. 2014 | 16:53

born65 napsal(a):

To Xury:
Samozřejmě v běžném světě vás může ráno nazlobit cokoli - nepříjemná prodavačka v marketu, co se splete vždycky v zákazníkův neprospěch a ještě jí je zatěžko se omluvit, nebo opilec, který vám mezitím chčije na blatník a kolo u superba... Takových situací je. Jen chci říct, že v uzavřené, hierarchizované společnosti (firmě, na pracovišti) obvykle špatná nálada a negace "stékají" shora dolů; těžko může celkové dusno ve fabrice vyvolat jeden nabručený skladník Čenda...
14. 04. 2014 | 16:53

MartinO napsal(a):

Zvídavé otázky pro "vzpomínače zlatých socialistických časů":

1) Proč musel být socialistický ráj plný jistot a výhod obehnán ostnatým drátem a lidé byli stříleni na hranicích?
2) Proč soudruzi dostali v 1. svobodných volbách jako vysvědčemí místo 99% pouhých 15% hlasů?
3) Proč se sesypaly všechny země ostbloku najednou hned po neúspěchu perestrojky v SSSR a ani jedna nepřežila?
4) Proč těch pár zemí kde tyto režimy přežily jako Kuba, KLDR, Moldávie, Bělorusko dnes živoří?

A na závěr ta nejdůležitější otázka:

5) Co jste vy, každý z vás, KONKRÉTNĚ udělali za celé to 1/4 století proto, abyste se dnes měli dobře?
14. 04. 2014 | 16:58

Technik napsal(a):

scallop:

Ale ti inženýři jsou opravdu nejchytřejší. Viděl jste už někdy nějakého právníka, rekreologa nebo politologa, který v dalším kole dokázal vystudovat techniku ?
Ale naopak pro inženýra není problém vystudovat jakoukoliv tzv.humanitní školu.
14. 04. 2014 | 16:58

K .V napsal(a):

Xury 16,29 jestli chcete jenom hloupě provokovat, je to přesně to proč diskutéři utíkají a pan Stejskal se diví proč.
.
Napadat potraviny za socialismu dnes, když na trhu je maso nalité vodou, párky a salámy jsou naplňeny vším možným jenom ne masem, sýry už se nedělají z mléka, a nedávno bylo prohlášeno že z " čokolád" prodávaných v našich marketech si ANI JEDNA JEDINÁ nezaslouží to označení protože nemá při výrobě předepsaný podíl kakaovách bobů, to jste se tedy hodně sekl.
.
Ale jste optimista a to pan Stejskal ocení
14. 04. 2014 | 16:59

Sech napsal(a):

Největší "remcal" je exkopálista Řepka a na podpis jeho knih stála kilometrová fronta. Vypadá to, že ta místní hra na pokoru je dost falešná.
14. 04. 2014 | 17:00

scallop napsal(a):

Technik

Jenze spolecnost se "spocitat" neda. A (dle me zkusenosti) technicke vzdelani dva sebevedomy pocit, ze to jde.
14. 04. 2014 | 17:02

Divák napsal(a):

Martin:

Já mám teď víc domů a aut než jsem měl za komunismu. Jezdím také na dovolené dál od domu.
Ale zatímco za komunismu jsem byl nas.anej jen na 1.máje když jsem musel do průvodu, tak dnes v tý parodii na kapitalismus jsem nas.anej každý den.
14. 04. 2014 | 17:02

Richard napsal(a):

"díky za poklonu ;-)) tak zatím jsem byl jen jediný soutěžící, ale klidně se můžete přidat :-)) "
Ludva
ne díky netroufám si měřit se s Vámi, ale mohl byste vybalit ještě svoje další ctnosti. V čem jste ještě dobrý kromě pokory?
14. 04. 2014 | 17:05

pamětník napsal(a):

Ano. Proto jsou dnes absolventi VŠ samý právník, ekonom, sociolog, politolog.
14. 04. 2014 | 17:06

Martin1 napsal(a):

MartinO
Napsal:
"Co jste vy, každý z vás, KONKRÉTNĚ udělali za celé to 1/4 století proto, abyste se dnes měli dobře? "
-----------
(1) Doporučuji Vám tuto otázku nadnést právě propuštěným horníkům, když vyfárají z poslední šichty.
(2) A někdy to není vše jen otázka peněz, člověk má velice často i ušlechtilejší myšlenky. Často udělá někoho šťastným i to, když může druhého pozdravit svou končetinou do míst druhého jedince, kde ho zcela dobře uslyší, tedy v místě, kde záda ztrácejí slušný název. Pokud vznesete svůj dotaz podle bodu (1), tak Vám ručím, že tlumočníka nebudete potřebovat.

Přeji Vám NA NIKOHO ZCELA NEPŘENOSNÉ KONKRETNÍ OSOBNÍ ZÁŽITKY
14. 04. 2014 | 17:19

Richard napsal(a):

"Ale zatímco za komunismu jsem byl nas.anej jen na 1.máje když jsem musel do průvodu, tak dnes v tý parodii na kapitalismus jsem nas.anej každý den. "
.
jde vidět, že děláte pokroky
14. 04. 2014 | 17:21

Ládik!!! napsal(a):

Xury,
mám dojem, že naxrané xichty jsou jenom na Ostravsku. Když vyjedu na Olomoucko nebo na Jižní Moravu, jako by vysvitlo Slunce. O Čechách ani nemluvím - tam jsou samí spokojení a vysmátí kecálisti s oběma rukama levýma.
14. 04. 2014 | 17:21

šašek z Jihlavy napsal(a):

Technik napsal(a):
scallop:

Ale ti inženýři jsou opravdu nejchytřejší. Viděl jste už někdy nějakého právníka, rekreologa nebo politologa, který v dalším kole dokázal vystudovat techniku ?
Ale naopak pro inženýra není problém vystudovat jakoukoliv tzv.humanitní školu.
14. 04. 2014 | 16:58
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
No jo, promovaní inženýři - sínus kosínus... The Rangers jsou dokladem pravdivosti Werichova bonmotu, že u nás se vždy víc platila muzika než matika a proto tady nebyl žádnej ajnštajn.
Možná, že z Michal Davida nebo Petra Jandy mohli být dobří inženýři, asi o něco chudší.
Franta Janeček je zase promovanej doktor, ale ten by se možná uplatnil i v politice, tak je schopnej. Nebo Franta Ringo Čech, taky génius. Tady mohlo bejt český Silicon Valley, nebýt té zatracené muziky.
14. 04. 2014 | 17:26

Richard napsal(a):

"Ale ti inženýři jsou opravdu nejchytřejší. Viděl jste už někdy nějakého právníka, rekreologa nebo politologa, který v dalším kole dokázal vystudovat techniku ?
Ale naopak pro inženýra není problém vystudovat jakoukoliv tzv.humanitní školu."
.
ano, inženýři jsou opravdu nejchytřejší, tento duchaplný příklad plný koncentrované inteligence, je toho hezkým dokladem
14. 04. 2014 | 17:37

MartinO napsal(a):

Martin1:

Proč mluvíte zase za někoho jiného a pomocí horníků mi vy sám, za pro vás nepříjemnou otázku, chcete nekopat zadek? Neschovávejte se za horníky. Napište rovnou, že vy jste toho udělal pramálo a až mě potkáte tak mě nakopete.

Lidi jako vy mi připomínají vězně kteří si po propuštění na svobodu nevědí co si s tou svobodou počít a tak se chtějí co nejrychleji vrátit zpět do kriminálu. Vymění raději svobodu za to, že se nemusí o nic starat a mají každý den jistý kus žvance v teple. To by mi nevadilo, ale nejhorší jsou takoví, co těm venku navíc závidí že dokáží žít zcela normální život a nejraději by všechny dostali k sobě do kriminálu. Blééé...
14. 04. 2014 | 17:45

strýc virus HxNx napsal(a):

s inženýry mám tu zkušenost, že si myslí, že všemu rozumí a podobně přistupují i k chorobám. podle nich jsou to jen nedostatky materiálu, funkce té či oné, stačí objevit chybku a opravit ji a vše zase bude o.k. je mezi nimi jednak hodně hypochondrů a hodně ujetých polofanatiků. prostě tak mi život inženýry mnohokrát představil. neříkám, že jsou to samí omezení technokrati, inteligentní zajisté jsou, zrovna tak (mnohdy) praktičtí, což je pro život velmi dobrá výbava, na druhé straně selhávají tím způsobem, jaký jsem popsal výše. a pokud inženýra posedne vážnější duševní nemoc, například, je nějakou dobu otravnější nežli jiní pacienti, ale pak končí stejně smutně jako ti neinženýrští.
14. 04. 2014 | 17:49

Ládik!!! napsal(a):

vire -
inženýr může dochtorovi vysvětlit Bernoulliho rovnici v jednotrubkové soustavě s žílama, tepnama a srdcem. Doktor čumí, nikdy to neslyšel - má povědomost jen o viskozitě a Velfarinu.
14. 04. 2014 | 17:53

Jana Pechová napsal(a):

Technik
Vystudovat většinu vysokých škol není problém - chce to jen aspoň elementární sebekázeň.
Otázka je, co je s tím vzděláním člověk schopen udělat.
Aneb, jak zhruba sdělila okouzlující Julia Roberts v jedné z nejprofláknutějších rolí, kdekdo zná noty, ale málokdo umí napsat operu.
Říká se, že na humanitní obory chodí zpravidla ti, kterým dělá problémy matematika.
Podle mých poznatků mají zase někteří technici problémy s empatií, s taktem a se vztahy k druhým lidem. V tomto ohledu stojí Scallopova teorie na dost festovních základech. Pokud je totiž buran inženýr asporantem na ředitele zeměkoule, vždycky to smrdí průšvihem na dálku.
14. 04. 2014 | 17:57

Martin1 napsal(a):

MartinO
Velice se mýlíte, už jsem vám to jednou psal, já jsem na tom dobře, nikdy jsem se tak neměl. Pokud to tedy beru po stránce materiální. To však neznamená, že nevím, že se ostatní nemají dobře. Vy jste ten, který se ohání tím, že jak někdo může být nespokojen, když jsou plné supermarkety zboží a nakupujících a silnice plné auťáků.
Já bych pro vás i proti vám nikdy nezvedl ani ruku, natož svou - svou (podtrhuji) nohu.
Já jsem vám chtěl jen připomenout, že s námi žijí lidé, kteří nekupují v supermarketech, neumí ani internet, nejezdí v moderních autech a přesto se nám (nám ostatním) může stát, že pokud jich bude hodně a nezaměstnaných je přes 600 000 tisíc a budou existovat arogantní lidé, že nás všechny pozdraví tou nohou. Chtěl bych Vás pak slyšet, jak jim vyprávíte něco o tom na ulicích - na barikádách o tom, že se měli lépe připravit za 25 let na budoucnost - nestačíte pak být ani směšný. A ve zkratce jsem použil ty horníky. zase jsem vás přecenil - zkratku vás v současné politické škole neučili - tu poznáte právě až v praxi.
14. 04. 2014 | 18:05

strýc virus HxNx napsal(a):

ale Ládíku....
prosím Vás... jak vidím, potrefený kačer...
k čemu Vám bude Bernoulli při léčbě rozsáhlého infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody případně diabetických komplikací? kulový, vy slavnej Bernoulli...
a když jste tak hustý, moc by mě zajímalo, zdali byste dokázal sepsat ve vzorcích cyklus urey, osvětlit enzymatickou indukci,
jaké máte ponětí o reverzní transkriptáze nebo o účincích
kyseliny acetylsalicylové na prostaglandiny...
14. 04. 2014 | 18:10

Ládik!!! napsal(a):

strycu,
o tom nemám ponětí - ale zato vím, co mám dělat, abych nemusel k felčarovi. Felčarovi jde o body, ne o pacoše.
14. 04. 2014 | 18:13

SuP napsal(a):

Martin1 -
".... Já jsem vám chtěl jen připomenout, že s námi žijí lidé, kteří nekupují v supermarketech, neumí ani internet, nejezdí v moderních autech ...."

...třeba horníci.....
14. 04. 2014 | 18:18

Technik napsal(a):

Jana Pechová napsala:

"Podle mých poznatků mají zase někteří technici problémy s empatií, s taktem a se vztahy k druhým lidem. "

Správně. V tom jsou nejlepší sňatkoví podvodníci. A na ně inženýři opravdu nemaji
14. 04. 2014 | 18:18

hui napsal(a):

Vášnivý katolík Chesterton nenáviděl anglického premiéra -liberálního ekonoma Disraeliho-srovnával ho s ďáblem.Ale inženýři v jeho době opravdu vynalezli mnoho-především stroje.Dnes kdy jsou všechny již vynalezeny,inženýr může maximálně vyměnit materiál konstrukce stroje.Jako Hitlerův poradce pro vědu R.Hoerbiger měl z roku 1896 patent v Maďarsku na nový materiál hydralického maziva.Ale jako fyzici-objevitelé jsou inženýři nepoužitelní,byť jich vědecky tam byla a jsou kvanta.Ne kvůli matematice,ale již Lenin říkal že příroda nejsou matrjošky (panenky -menší vložená do větší ) a já říkám,že není ani samý nebo sám stroj.
14. 04. 2014 | 18:19

SuP napsal(a):

Martin1 -
Nezapomínejte, že ty nezaměstnané budou muset chlácholit politici, kteří si je nabudili.
14. 04. 2014 | 18:21

strýc virus HxNx napsal(a):

Ládíku

nevím, o co jde felčarům, s kterými máte zkušenosti Vy,
pokud tam nemáte na severní Moravě dobré doktory,
je to Váš problém a já Vás lituji.
jinak, předsudky, anticipace jsou svinstvo a od určitého věku již asi neodstranitelné. naproti tomu (kritické) myšlení bolí.
nu což, nikdo nejsme dokonalý.
chápu, že můžete mít zkušenost vedoucí Vás k hanlivému výrazu "felčaři". pitomci a nedouci se ale najdou v každé profesi.
14. 04. 2014 | 18:21

MartinO napsal(a):

Martin1:

Vaše zkratky si nechte. Použil jste horníky kteří mimochodem berou +- 35.000, ale hlavně, mnozí z nich asi nestojí o to, aby z nich nějaký Martin1 dělal násilnické primitivy.

"Připravovat se sám na budoucnost" je to nejlepší a jediné opravdu účinné co lidem, a konec konců i sobě, mohu poradit. Pokud vy jim chcete nakecávat aby čekali na pečené holuby a že za ně někdo něco, tak to vy jste falešný prorok. Ale mnohým se to samozřejmě poslouchá dobře...
Ano, je potřeba vytvářet vhodné podmínky pro to, aby se každý pracovitý člověk mohl mít dobře, ale to je asi tak všechno. 90% úspěchu potom záleží na každém z nás.
14. 04. 2014 | 18:25

Martin1 napsal(a):

SuP napsal(a):
Martin1 -
".... Já jsem vám chtěl jen připomenout, že s námi žijí lidé, kteří nekupují v supermarketech, neumí ani internet, nejezdí v moderních autech ...."

...třeba horníci.....
----------------------------------------------
Pokud jste zaregistroval, tak jsem myslel propuštěné horníky - tím jsem ale myslel ve zkratce ty, které nelze nebo jen obtížně rekvalifikovat - jinak jsem nepochopil tu vaši poznámku
----------------------------------------------
SuP napsal(a):
Martin1 -
Nezapomínejte, že ty nezaměstnané budou muset chlácholit politici, kteří si je nabudili.
14. 04. 2014 | 18:21
---------------------------------------------
To se mýlíte, z historie víme, že to pak neodnesou politici, ti se vypaří, někteří i do ciziny. Hněv lidí se přesune na nenávist k zaměstnavatelům a k lidem k sobě jen tak mezi sebou. Bydlíme na vesnici (satelitní městečko) a už nyní nejsme oblíbeni - PODÍVEJTE MILIONÁŘI. Zatím jen na Silvestra střílení dělobuchů a rachejtlí po našich autech a kecy v hospodě. A pak - při nějaké revoluci - to už se nebude dělat velký rozdíl. V Jugoslávii to byla otázka národnostní a zde to bude (pokud bude) otázka závisti a všeho nejnižšího. Bude to KOMEDIE PLNÁ OMYLŮ, ale bude psaná životem.
14. 04. 2014 | 18:34

Martin1 napsal(a):

MartinO
Máte ve všem pravdu!
14. 04. 2014 | 18:37

Renata napsal(a):

Měla bych velmi blbou náladu, kdybych nesdělila, co mě teď právě trápí. Mám pocit, že jsem nikdy nezmínila svoji nejlepší kamarádku Jířu a že jsem opomíjela upozornění na to. Byla jsem přesvědčená, že jsem Jířu zmínila hned po příbuzenstvu. Ale asi to tak nebylo.

JÍŘO, ZE SRDCE TI DĚKUJI ZA PŘÁTELSTVÍ.
JÍŘO, MNHOKRÁT TI DĚKUJI ZA PROMINUTÍ. MOC MĚ TO MRZÍ.
14. 04. 2014 | 18:38

Jana Pechová napsal(a):

Techik
To jste si kapku poplet schopnosti s charakterem.
On takovej sňatkovej podvodník může bejt klidně i inženýr.

Co ovládáte, můžete užívat i zneužívat. Ale když vám to úplně chybí, nenaděláte s tím vůbec nic.
14. 04. 2014 | 18:38

Martin1 napsal(a):

Renata
Renato, nechte si některá poděkování až na OSKARA nebo NOBELOVKU, pak nebudete mít o čem řečnit - komu děkovat, ale zdravím taky a děkuji všem za všechno! :))
14. 04. 2014 | 18:42

ščastný euroobčan napsal(a):

To Stejskal:
mě se taky nelíbí, že je málo pozitivních reakcí nejen na blogy, ale i na perspektivy společenského vývoje nejen v ČR, ale i v EU. Navíc si nemyslím, že za vlády nesvobody bylo všechno špatně, například byla ražena zásada, že byli prezentováni úspěšní budovatelé socialismu, dnes by se jistě našli i úspěšní budovatelé globálního kapitalismu. Nebylo by od věci rovněž zajistit, aby kritické komentáře byly otištěny jen v případech, kdy by byla kritika konstruktivní. Jak říkal pan europoslanec Železný už před řádkou let v pořadu "Volejte řediteli" ještě předtím, než jsme za jeho aktivity zaplatili v arbitráži 10 miliard korun, každý zaměstnanec, když se bude snažit, může dostat čtvrtletní prémie půl mega, jako paní Šmuclerová, a budeme všichni spokojeni. Myslím, že byste to při troše snahy dokázal zajistit.
Za svoji osobu musím přiznat, že jsem se nikdy pořádně nesnažil , a taky jsem nikdy takové prémie nedostal.
Na druhé straně sebekritika je prvním krokem k nápravě, tak to snad se mnou není úplně beznadějné.
14. 04. 2014 | 18:53

SuP napsal(a):

Martin1 -
"....Bydlíme na vesnici (satelitní městečko) a už nyní nejsme oblíbeni -....ů

Obliba nestojí na tom, co máte nebo nemáte, ale jak s tím pracujete.
14. 04. 2014 | 18:59

Martin1 napsal(a):

SuP
Skoro tam scházelo jen připsat :: "Musíte jim to vysvětlit politicky!"
14. 04. 2014 | 19:27

yes napsal(a):

Re K .V napsal(a):
"Yesi, samet tady byl ne kvůli Havlovi..."

Řekněme že v listopadu 89 to tady bylo dost na hraně, zvlášť po té co tu zmasakrovali studenty a po dost silných a nadutých prohlášeních představitelů KSČ. Havel tu udělal dost proto aby se tu neprolévala krev. Kdyby někdo řek hrrr na ně, tak by bylo po sametu. Otázkou je, jestli si to komunisti vzali k srdci. Já si myslím, po té co slyším řadové soudruhy že ne. A že do budoucna to dělat dobrotu nebude. Komunisti jsou krvelačný bestie a když budou mít příležitost tak vystrčí drápy. Já si myslím že samet byl chyba a jednou se nám to vymstí i s úroky.
Jen na okraj, bývalý papaláši si nakradli a nemálo. Vy jste nikdy neslyšel o přepychu v jakém žili?

"...Slovensko se otdrhlo mírově za přispění Havla???..."
Samozřejmě že mírově. Házení vajíček na prezidenta Havla nepovažuji za válečný akt hodný odvety, ale za demokratický projev nesouhlasu. Naopak to dokazuje že čechůny a Havla neměli v lásce od listopadu 89. A bylo dobře že jim bylo vyhověno.

"...Západ je náš učitel???..."
Já si myslím že ano, a že se máme ještě hodně co učit. Nebo si myslíte že s tím co nám tady nechali komunisti bychom mohli konkurovat západu? - Fantasto, dejte si studený obklad na čelo...

"...TO CO BY SE MOHLO VYTRÁBĚT U NÁS SE NEBUDE PROTOŽE TO VYRÁBĚJÍ ONI ( cukr a cukrovary, proč máme jiné dotace na zemědělství než oni a proto dovážíme i brambory, maso, vajíčka i když je umíme sami naprostoo stejnou technologií,..."

A o tom to je, brambory, maso, vajíčka se nevyrábí ale pěstují. Tedy věci živého přírodního původu. Naopak se vyrábí věci jako stroje, přístroje, z nerostných surovin a tedy věci neživého původu. Menší rozdíl co?

"...i když je umíme sami naprostoo stejnou technologií,..."

A vy víte o jiné vyspělejší technologii jak vypěstovat vajíčka či brambory? Než že vajíčka snáší slepice, a brambory rostou v poli?

A proto si například myslím, že vysoká funkce ministra financí nepatří do rukou zemědělci. Protože Babiš ví jak pěstovat, ale neví jak vyrábět. A co udělat například pro podporu průmyslového vývozu. Na tohohle člověka ještě hodně doplatíme.
14. 04. 2014 | 21:38

Xury napsal(a):

Pro Ládik!!! :
já bych si to tak nemaloval. Žiju totiž na Moravě a navíc ještě na té jižní. :-D
14. 04. 2014 | 22:48

mb napsal(a):

ad kávé a ls .... Každý víkend se jen díváme co zase zdemolují fotbaloví fandové ... film Proč byl natočený už v osmdesátých letech ... tedy ještě za ´totáče´...

ad kávé: K .V napsal(a):

Ludvo, ale já nejsem přehnaně ambiciozní, jenom mně vadí proč můj otec mohl do důchodu v 57 až 60, matka v 55 a měli důchod z kterého 1/3 stačila na nájem , zatímco já půjdu do důchodu o 10 let později a důchody už dnes nestačí ani na postel v domově seniorů, natož pro nájem samostatného slušného bytu.Proč moji rodiče když byli nemocní tak se v klidu vyléčili, beze strachu o práci, a případně dostali i lázně. Proč běžně uživili 23 děti bez strachu z ekonomického a sociálního propadu.

asi je ideální zajet si do Pejřimova ... ať člověk ví, do čeho jde ...

hezký večer ...
14. 04. 2014 | 22:50

Maximus napsal(a):

stejskal napsal(a):
Jo jo, pane dříve čtenáři,

přesně toto si (někteří) lidé říkají už řadu tisíciletí. Svět se řítí do zkázy, morálka upadá, mladí už ničemu nevěří...

Vůbec není vyloučeno, že zrovna teď mají ti, co to tvrdí tentokrát, pravdu (a nebo také ne). Otázkou ovšem je, k čemu jim takové přesvědčení vlastně je. Tedy kromě slastného pocitu, že oni vědí, zatímco někteří ostatní žijí v nevědomosti.

Necítím ani potřebu nikomu dokazovat, že vše je na skvělé cestě (jako protipól vůči tvrzení, že se vše řítí do zkázy). Za prvé to tak není (je to jen opačný extrém) a za druhé se každá podobná fixace na absolutno neblaze podepisuje na člověčí osobnosti. Tedy aspoň na té mé každopádně ;-)

Libor Stejskal
14. 04. 2014 | 12:48
.......................................................................................

Na této odpovědi je krásně vidět, že pan l.s. je trochu mimo. Ano, na "svět, který se řítí do zkázy" se nadávalo už před dvěma tisíci lety a napořád v průběhu staletí, jenže je tady nyní několik zásadních změn!
Nikdy nebylo na světě 7 miliard lidí a tomu odpovídající množství exhalací, spořebovaných energií, surovin a zničení fauny a flóry a zábor prostoru Země, která není nekonečná! Nikdy nemělo lidstvo k dispozici tolik ničivých prostředků jako nyní. Pane Stejskale jste v tomto svém tvrzení opravdu mimoň a mazání vám opravdu jde líp! Když tohle nejste schopen pochopit, tak jste prostě hluchý a slepý a neumíte si dát dohromady základní informace. Jde to pane l.s. promiňte mi ten výraz..... do hajzlíčku!
Hezký pozdní večer.
14. 04. 2014 | 22:52

honolulu napsal(a):

Zadna spatna nalada, a zadne spatne myslenky si nesmite pripoustit ! To je zakazano kostelnim radem ! I kdyby se vam jednou smrt sklebila do obliceje. Musite se sklebit zpet.
To, ze jste skaredi a po sezone NEVADI !...Vse vam vysvetli vecne mlada Corry Konings - Buenos Noches Mi Amigo (Na YouTube.) Brabant Toppers Media.
15. 04. 2014 | 03:39

honolulu napsal(a):

Kapitalismus je krasna vec ! Umoznuje se postarat o vlastni budoucnost a jit do penze ve veku, ktery si urcite vy sami.
Kapitalismus je sice tvrdy boj, ale vy jste svym generalem na bitevnim poli zivota a tvorite bitevni strategii vy sami.

To ze nekdy prohrate je zocelujici a prospesna vec take. Prohlubuje vasi dusi a uci lepsi strategii...
Kapitalismus je jako plavat mezi zraloky, kdyz jste pouze Barracuda. Sice vam cas od casu zralok ukousne ocas , ale on doroste a vy rosetete take.

Jsem sice v dnesnich dnech Barracuda bezocasa, ale velmi spokojena....

Zivot je boj dedci a vasi povinnosti je bojovat do posledniho dechu. Kvuli tomu jste se narodili. Tak bojujte vesele !
15. 04. 2014 | 04:26

honolulu napsal(a):

04:46 -, nez se vzprimite k odrazeni dalsiho utoku, ktery vas nemine, zavspominejte MOOI WAS DIE TIJD , jake to byly krasne casy. (Corry Konings, peje pro vas.)
15. 04. 2014 | 06:26

K .V napsal(a):

embéčko, ten vtip je v tom , že film Proč byl natočen jako odstrašující o ojedinělém jevu, zatímco dnes je násilí na fotbale téměř každotýdenní realita.
Stejně jako R.John napsal knihu Memento, tehdy feťáci byli také, ale jednotlivci na okraji společnosti, absolutně menšinové. Dnes to řešíme běžně už na ZŠ.
.
A stejně jako mně kdysi za socíků známí jako turistickou atrakci ukazovali křižovatku ul FenJanská, Km ir senova v Brně, protože se tam odehrálo přepadení poštovního vozu. Dnes tak tuctový jev, přepadení bank bývá cca 700 x ročně, o benzinkách a obchodech nemluvě. Už to neukazují ani na NOvě, leda občas když je to spojeno s vraždou a policie nemá pachatele, jen záběry z kamery.
.
a ZÁVĚREM ZNOVU, kK čemu je vám ideologická dezinterpretace toho co bylo za socíku. ČO BOLO TO BOLO, už se to nezmění, už máme 24 let uplně jiné problémy.
.
Připadáte mně spolu se Stejskalem jako někdo kdo má vážnou nemoc a nejde k lékaři a nechce o tom mluvit, přece nemocní byli už před tisíciletími. Moudré to NENÍ.
.
A už po tisící, na komunisty kašlu, až tu bude lépe než za nich, ani po nich nevzdechnu. Stejně jako asi většina obyvatel
15. 04. 2014 | 06:34

scallop napsal(a):

K.V.

To vite, ideologicky bylo dezinterpretovano kde co. Vsichni preci vime, ze nejmensi kriminalita byla za Heydricha.
15. 04. 2014 | 07:53

K .V napsal(a):

Scallope, ano, to je pravda.
Pálení židů a střílení čechů nebylo správné, to že uměli snížit kriminalitu ano.
15. 04. 2014 | 09:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane scallope,

že by mezi státem řízeným terorem a dramatickým snížením kriminality mohla existovat jakási přímá úměra? Kdo by to byl řekl... ;-)

Libor Stejskal
15. 04. 2014 | 09:11

K .V napsal(a):

že by mezi anarchismem, zmatkem, bezvládím a kriminalitou existovala přímá úměra.
Kdo by to byl řekl
15. 04. 2014 | 10:00

stejskal napsal(a):

Když v létě prší, v zimě padá sníh... l.s.
15. 04. 2014 | 10:08

K .V napsal(a):

Pane Stejskale, jásat tu nad vysokou kriminalitou, a mylset si že kriminalita je báječná věc protože přišla se "svobodou"?
No já nevím, řekl bych že ta pravá svoboda se NEROVNÁ kriminalita.
.
A stát který si pěstuje záměrně škůdce a parazity nedopadne dobře, stejně jako jakýkoliv jiný organismus který tak činí
15. 04. 2014 | 10:16

stejskal napsal(a):

Pane K.V., neberte mi prosím má drobná potěšení. Jásání nad vysokou kriminalitou a přesvědčení, že kriminalita je báječná věc, patří mezi mé koníčky. Přijdu-li o ně, budu smutný až zádumčivě melancholický.

Hezký den.

Libor Stejskal
15. 04. 2014 | 10:23

K .V napsal(a):

Pane Stejskale
pokud neznáte základní poučky:
-
Svoboda každého končí tam kde omezuje svobodu jiného.
-
Každý kriminální čin je omezením svobody, zpravidla slušným a nevinným
.
Platí tedy přímá úměra:
Tam kde se zvyšuje kriminalita UPADÁ SVOBODA
.
Tam kde se SNIŽUJE kriminalita, NARÚSTÁ SVOBODA, zejména pro slušné a užitečné.
.
Pokud mně to chcete vyvrátit, rád se poučím. Ale nepleťte si prosím svobodu s anarchií a rozvratem
.
15. 04. 2014 | 10:32

stejskal napsal(a):

Neznám, pane K.V. nemohl byste mi je prosím nějak blíže vysvětlit popř. rozvést? Díky předem. l.s.
15. 04. 2014 | 10:37

K .V napsal(a):

To jsem si všiml že máte trochu zmatené představy co je to svoboda, stejně jako hodně zdejších čtenářů. Poučovat vás považuji za házení hrachu na stěnu,
15. 04. 2014 | 10:44

stejskal napsal(a):

To máte pravdu. Nicméně je chvályhodné, že se nenecháváte odradit a s neutuchajícím elánem se prakticky neustále snažíte nenásilnou osvětou zjednat nápravu ku prospěchu celé naší společnosti.

Ještě jednou přeji hezký den.

Libor Stejskal
15. 04. 2014 | 10:53

Dzarda napsal(a):

Moc hezký článek. V záplavě blogů, které jen popisují špínu kolem nás, různé žabomyší spory velmi vítané osvěžení. Živá diskuse to jen potvrzuje. U ostatních je to jak přes kopírák - příspěvky vkládají stále titíž, kteří mají ke všemu co říct. Co na tom, že to mnohdy vůbec nesouvisí s tématem.
PS: zdravím pane Stejskale, kéž se Vám podaří přimět k zamyšlení aspoň někoho. pod podobně hutnými blogy to jde snáze, než jinde, že?
15. 04. 2014 | 11:32

Richard napsal(a):

"že by mezi státem řízeným terorem a dramatickým snížením kriminality mohla existovat jakási přímá úměra? Kdo by to byl řekl"
-
Vaši diskuzi jsem nečetl, ale pokud stát řídí společnost terorem, sám se stává zločincem, resp. pachatelem zločinu a kriminality, o svobodě v takovém případě nelze rozhodně mluvit.
15. 04. 2014 | 11:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Dzardo,

vlastně se jen snažím naznačit, že by se lidé, kteří mají co říci, chtějí a umějí debatovat neměli nechat těmi, co neustále zaplavují všechny debaty svými názory na cokoliv, odradit. Je to určitá daň otevřenému debatnímu prostoru, jakým internet je. Člověk nemusí na podobné debatéry reagovat, nemusí se s nimi pouštět do sporu, nemusí nad nimi "vítězit". Ale pokud ho téma zajímá, proč by nenapal svůj názor či úhel pohledu popř. se nepustil do diskuse s někým, kdo jej zaujme a debatovat chce? Je to naše volba. Pokud se někteří nechávají odradit a vytlačit z veřejného prostoru těmi, co jen všem spílají, napadají je a ponižují, pak se nemohou divit, že veřejný prostor vypadá podle toho.

Hezký den.

Libor Stejskal
15. 04. 2014 | 11:44

stejskal napsal(a):

To jsem tak nějak chtěl říct, pane Richarde :-) Teror potlačí určitý druh kriminality, ale sám je kriminálním jevem, který má neblahý dopad na celou společnost. Výběr není mezi státním terorem, kriminalitou popř. chaosem a anarchií. Cesta vede jinudy (i když není tak efektní a na první pohled i účinná jako státem řízený teror a zastrašování).

Svoboda je dost efemérní pojem, každý si pod ní představuje trochu něco jiného (s ohledem na svoji současnou situaci). Skoro se nabízí hovořit v tomto ohledu o efektivitě, jpřesněji je-li efektivnější vláda zastrašování a teroru (s ohledem nejen na přítomnost), či neustálá snaha nastavovat (a hlídat) co nejvyváženější poměr mezi nutnou represí, prevencí a právy jednotlivce.

Libor Stejskal
15. 04. 2014 | 11:53

K .V napsal(a):

Pane Richarde, pokud stát bude tvrdě stíhat JENOM zločince, rád takový "teror" snesu.
a VĚŘÍM, že to jde udělat tak aby slušní takovým "terorem" byli postiženi v co nejmenší míře.
.
Mnohem víc mně vadí když se musím třeba dívat na násilí při fotbalu, a ti co tam škodí si myslí že to je jejich svoboda.
Nebo "svoboda" záměrně a bezdůvodně nepracujícího parazita, kterou chápu pouze do okamžiku kdy z mých peněz odejde jediná koruna na jeho obživu, z mé strany nedobrovolně. Tím už je totiž porušena moje svoboda, a tu si cením
15. 04. 2014 | 12:02

mb napsal(a):

K .V napsal(a):

embéčko, ten vtip je v tom , že film Proč byl natočen jako odstrašující o ojedinělém jevu, zatímco dnes je násilí na fotbale téměř každotýdenní realita.

... to není pravda ... fotbalové chuligánství bylo PRÁVĚ I TEHDY ... běžné

/ ale hele kávé, já si nedělám nárok na to, že vás svým výrokem ´to není pravda´ ... přesvědčím ... jsou lidé, kteří se přesvědčit dají ... a pak ti druzí /

ad K .V napsal(a):

Pane Richarde, pokud stát bude tvrdě stíhat JENOM zločince, rád takový "teror" snesu.
a VĚŘÍM, že to jde udělat tak aby slušní takovým "terorem" byli postiženi v co nejmenší míře.
.
... to tak většinou nebývá no ... většinou je nahore capo di tuti capi či jak se to spravně hovori ...

k nepracujícím parazitům ... máte zákony a máte nějakou sociální síť ... za sebe jsem za tu sociální síť rád, aby bylo kam padat ... určitá míra solidarity v civilizovaných zemích je podle mě správná věc ... a společnost patrně zajde spíše na nedostatek solidarity nežli na její přebytek ... ale to je povýtce politické téma .... tak hezký den ... všem
15. 04. 2014 | 12:20

SuP napsal(a):

K.V. -
Za socíku si hlavní objem kriminality zajišťoval stát svými složkami. A protože si zajišťoval i informační toky, museli jsme se o kriminalitě státních složek dozvídat ze zahraničních rozhlasů, čili jen v silně redukovaném rozsahu.
Takže kdybyste to objektivně a neideologicky porovnal, zjistil byste, že dnes je to mnohem lepší. S tím rozdílem, že jen pro slušnější část obyvatelstva. Ne například pro pesimisty pod stromem, co čekají až někdo dostane ten šutr nahoru.
15. 04. 2014 | 12:21

yes napsal(a):

Re K .V napsal(a):
"To jsem si všiml..."
Re stejskal napsal(a):
"To máte pravdu..."
Re Richard napsal(a):
"že by mezi státem..."

Jak se snažím furt argumentovat, na hrubý pytel patří hrubá záplata. A Sametová revoluce byla osudnou chybou na kterou jednou dojedeme všichni.
Po každé válce se aktivní bojovníci staví ke zdi. To se ví už od nepaměti, Havel byl vskutku originální a vymyslel samet. Jak říkám komunismus a fašismus jedno jsou, a jako skončili před soudem a popravčími četami fašisti měli skončit i komunisti.
K zamyšlení přikládám jeden pořad české televize:
http://old.stream.cz/uservideo/612377-www-zlo-cz-pribeh-rudeho-zla

Pánové bývalý a současní a podobní příznivci rudé totality argumentují asi v kostce tak, že:
"Svoboda každého končí tam kde omezuje svobodu jiného."

Což je sice hezký ale v zápětí vám vmetou do tváře že:
"Tam kde se SNIŽUJE kriminalita, NARÚSTÁ SVOBODA, zejména pro slušné a užitečné."

A dále pak:
"jásat tu nad vysokou kriminalitou, a mylset si že kriminalita je báječná věc protože přišla se "svobodou"?
No já nevím, řekl bych že ta pravá svoboda se NEROVNÁ kriminalita".

A pro vysvětlenou ještě třeba dodat:
"A stát který si pěstuje záměrně škůdce a parazity nedopadne dobře, stejně jako jakýkoliv jiný organismus který tak činí."

V čemž dávám pisateli jednoznačně za pravdu. A Havlovi za vyučenou. Přičemž se divícím čtenářům typu pana Richarda kteří píší cosi o tom že:
"...ale pokud stát řídí společnost terorem, sám se stává zločincem, resp. pachatelem zločinu a kriminality..."

By měli míti na paměti že zfanatizovaní válečníci se rozumnými argumenty přesvědčit nedají. Na takové už od nepaměti platí hrubá síla. A respekt před hrubou silou zákona. A to že se tak nestalo pod taktovkou pana Havla, je problém který se nám může krutě vymstít. Vemte si jenom kolik procent měli komunisti před únorem 48 a jaké peklo na zemi z toho vzniklo. A kolik jich mají nyní? Je to malá hrozba? Vemte si jenom situaci kolem Krymu a Ukrajiny a jakpak hrdí fanatici hledí s obdivem ke svému "Velkému Vůdci".

Tito pokřivení lidé nikdy nepřijmou západní formu svobody, demokracie, odpovědnosti, humanity, a prosperity. Pro ně je dokonalá forma svobody tehdy, když je stát krmí snůškou lží, propagandy a laciné životní úrovně. A ti kterým se to nelíbí tu "nemusí být." I kdyby za svou formu svobody měli bojovat a umřít.

A zbývá odpovědět otázku zda se necháme fanatiky zaskočit, a nebo se na ně adekvátně připravíme.

Je to zápas civilisace dobra se zlem. Přičemž je otázka z které strany barikády se na ty věci díváte, popřípadě na které straně barikády chcete žít a vychovávat děti. Je to krutá pravda což? Taky bych měl radši klídek, pohodičku, relax...
15. 04. 2014 | 12:27

SuP napsal(a):

mb -
Sociální síť je dé-fakto státem nařízená solidarita. Ale nikdo nechce zkusit, jestli by nebyla větší bez toho státu (všichni se mají vzájemně za parchanty mimo těch co spolu mluvíme). Na druhé straně je nutno předpokládat s vysokou pravděpodobností i to, že v případě dobrovolné solidarity by se našlo dost lidí, kteří by ihńed začali hledat a nacházet "třetí cesty". V tom máme velkou tradici.
15. 04. 2014 | 12:31

K .V napsal(a):

embéčko- problém solidarity je v tom, že náš stát ji poskytuje TĚM NEPRAVÝM, PARAZITŮM.
Jsem naprosto srozumněn s tím, aby náš stát měl sociální síť, která nenechá nemocné, invalidy a jinak nemohoucí padnout. Považuji ale za nutné aby např. i invalidé se podle svých sil snažili být nějak užiteční ( za socialismu parcovali), ne se jenom houpali v síti.
.
Co se týče rozsahu násilí na fotbalových stadionech, myslím že pamětníci ještě žijí a pamatují zda byly před 24 lety stadiony demolovány téměř každý týden.
.
.
Supe, to že nějaký režim omezil kriminalitu, ale omezil i práva a svobodu jiných může být pravda, ale NENÍ TO ARGUMENT proto abychom dnes proti kriminalitě nezasahovali.
.
Pořád trvám na tom co jsem napsal 10,32. Kriminalita znamená OMEZENÍ SVOBODY pro slušné, nikdy nesmí platit že vyšší kriminalita = svoboda
15. 04. 2014 | 12:31

SuP napsal(a):

K.V. -
Opět osvědčujete své nestandardní myšlenkové postupy.
A perla nakonec -"....Kriminalita znamená OMEZENÍ SVOBODY pro slušné, nikdy nesmí platit že vyšší kriminalita = svoboda...."

Smiřte se s tím, že platí opak - větší svoboda sice umožňuje vyšší kriminalitu, ale především nižšího řádu, což nechcete vidět. Stejně jako nechcete vidět, že se s tím vyšším objemem drobné kriminality teprve učíme pracovat.
15. 04. 2014 | 12:44

Dzarda napsal(a):

Libor S. : Máte úplnou pravdu a i když je to Vaše práce, i můj obdiv. Asi bych chtěl moc v tom smyslu, že když už se na net dostanu, chci hledat něco "juicy", něco nadčasového, něco opravdu přínosného. V tomto směru je bohužel většina zdejších blogů a tím pádem i diskusí pro mě nezajímavých. Na druhou stranu však tím spíš vynikne nějaký nadstandardní jako např. tento. Potřeba otevírat tato témata je dnes aktuálnější než kdy v minulosti. Momentálně krom svého zaměstnání pracuji na neziskovém projektu pro děti, takže oslovuji mnoho lidí s žádostí či lépe řečno s nabídkou na jejich účast.

Jsem velkým a nenapravitelným :-) optimistou co se budoucnosti týče, jinak bych se do podobného projektu asi nikdy nepustil. Skutečně vidím v tomto národě obrovský potenciál. Už jen při pohledu na infrastrukturu, geologickou a geografickou povahu resp. polohu a s ní související relativní bezpečnost jsem naplněn optimismem. Nicméně také proto mám o stavu mysli průměrného obyvatele české kotliny jistou, snad ne docela nereálnou, představu. To je důvod, proč své úsilí a příspěvek k nutné a již probíhající změně směřujeme právě na ty nejmenší. Uvědomuji si samozřejmě i tu obrovskou odpovědnost, nicméně proto, že tím hlavním učitelem dětí je příroda a my jsme pouze v roli průvodců, věříme pevně, že jdeme správným směrem. Stojí to mnoho úsilí a dnes i peněz, avšak stojí to za to. Stejně jako stojí za to Vaše úsilí zde na aktualně. Když člověk dělá něco s čistým srdcem a nechce z toho nic pro sebe (ani "vítězit" zde na blogu), stojí Vesmír na jeho straně.
Hezký den a mnoho sil :-)
15. 04. 2014 | 12:47

Zdeněk Brom napsal(a):

mb:

Vy už si to nepamatujete, ale před každým fotbalovým utkáním před rokem 1989 se fanoušci obou klubů aktivně věnovali na ochozech vyšívání, malbě akvarelu nebo četbě naučné literatury. Ti více družní s fanoušky druhého klubu provozovali společné národní tance nebo si vyměňovali známky.

Při zápasu bylo naprosté ticho, přerušované tu a tam potleskem za dobré akce. Běžně se pochvalně mručelo při podařených akcích soupeře.

Po ukončení zápasu domácí fanoušci kladli na chodník, kterým odcházeli fanoušci hostů, květiny, dojemně se s nimi loučili a mnozí si vyměňovali adresy, aby si mohli dopisovat.

Dokazuje to přístup šlechetný příslušníků VB, kteří za takové chování běžně poskytovali zdarma odvoz od stadionu ve speciálních žlutobílých vozech pro více osob..
15. 04. 2014 | 12:51

stejskal napsal(a):

Přeju hodně zdaru v tom, co děláte, pane Dzardo.

Libor Stejskal
15. 04. 2014 | 13:02

K .V napsal(a):

SuPe, vy jste si prostě vybásnil teorii, že krimninalitu lze potírat jenom nesvobodou a terorem .
TO NENÍ pravda. Jsou na světě země kde je kriminalita nižší, kde dokonce nezamykají domy a auta, a přitom je tam svoboda a demokracie..
.
Ten problém je v tom, že jsme po cinkání klíči prudce uvolnili vše, a tím padla MORÁLKA, ta je totiž základem.
.
Trestný čin nepáchám proto že jsem byl nějak vychován, že vím že bych ve společnosti bez morálního chování neobstál.
Teprve až následným důvodem je to že se bojím trestu. Ale i tady musí být pocit, že trestný čin bude s velkou pravděpodobností odhalen a trest bude krutý.
.
Jenže my právě v nadšení roku 1989 obojí důvody zničili. S oprávněnou kritikou socialismu se svezli i skuteční kriminálníci, kteří křičeli jak je režim věznil, a my to nedokázali rozlišit. Tím došlo k rpozvolnění morálky a i dodnes tu je stav- kdo slušně pracoval, zejmna když se dostal do nějaké funkce , je minimálně "sprostý podezřelý" že kolaboroval s režimem, každý kdo byl v kriminále se tu dosud může vydávat za hrdinu. A tím došlo k rozbití jakýchkoliv hranic, a teprve nyní pod tlakem roztoucí bídy a rozvratu je začínáme hledat ( to i sám v posledním odstavci přiznáváte)
15. 04. 2014 | 13:05

K .V napsal(a):

Pane Brome, máte tohle zapotřebí???
Už po několikáté, za komunistů se dalo jít s dětmi na fotbal beze strachu. Kostely byly otevřené, hřbitovy nebyly vykradené, koleje a dráty na železnici nemizely, dekly od kanálu také ne.
Prožil jsem část dětství v průmyslovém městě 5000 obyvatel v bytovce, do roku 1989 ani nikdo nevěděl jestli existují klíče od vchodových dveří, v létě otevřeno celý den dokořán aby chodba větrala, Kola a kočárky uvnitř, boty se nechávaly před prahem jestli pamatujete
15. 04. 2014 | 13:10

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

A napsal jsem snad něco jiného? Například já jsem se naučil v ochozech stadionů háčkovat.
15. 04. 2014 | 13:12

stejskal napsal(a):

A kdo by je soudil, pane yes?

Soudci, kteří před tím soudili podle komunistických zákonů a příkazů?

Nebo snad rychle vyškolení soudci z lidu, jako v 50. letech?

Či někdo další z těch 99,2 procent zletilých občanů, kteří chodili jednomyslně volit kandidáty Národní fronty?

Teror je terorem, ať už ho páchá státní moc v jakékoliv podobě. I sprostý podezřelý, ba dokonce i zločinec musí mít svá práva. Jinak je to zase jen nějaký typ diktatury, o nich píšete výše, jejichž dopad na společnost jsou vždy devastující.

Neobhajuji žádný typ diktatury, jen se snažím uvažovat reálně a v dobových souvislostech resp možnostech.

Libor Stejskal
15. 04. 2014 | 13:18

K .V napsal(a):

To jste hodný pane Brome. Asi jste po pitce s Jakelyn (ohlášené na blogu p Buriana) v nebývale dobré náladě
Čekal jsem že budete chtít předložit potvrzení MNV o násilném odebŕání klíčů od vchodů, nařízení že v létě se má chodba nechat otevřená kvůli větrání, potvrzení kolik bylo na chodbě kol a kočárků, statistický přehled MNV kolik bot bylo před prahem bytu, vyjádření našeho faráře že kostel byl otevřený, protokol od hrobníka kolik bylo kovových náhrobků a kolik z nich ukradeno v jetnotlivých měsících od roku 1948 do roku 1989, a také ve stejném rozsahu vyjádření železnice kolik šroubů a drátů bylo ukradeno.
Přiznám se že ani nemám připraveno potvrzení od všech fotbalových klubů tehdejší ČSSR o násilí na stadionech, opět rozepsané po měsících od roku 1948 do 1989
.
.
Pane Stejskale, i vy jste mne překvapil. Takový pravdoláskař, a taková odchylka od Havlovy teze- přece nebude disidentku Chadimovou usvědčovat a trestat policista, prokurátor, soudce který tu práci dělal už za komunistů. Žasnu
15. 04. 2014 | 13:31

honolulu napsal(a):

Vitezem teto diskuze je K.V., nova brnenska hvezda.
Benevolentni vztah ke kriminalite je pestovan zamerne nefungujicim statem, aby lide mene mysleli na politiku a byli mene nebezpecni vladnoucimu establismentu.
Panove, kriminalita je terror a terror nejde zastavit nicim jinym nez terrorem.
Proto se organizujte a cvicte ve zbrani.
15. 04. 2014 | 13:46

stejskal napsal(a):

To s tou Chadimovou je přesné. A co teprve Sacco a Vanzetti. Nebo manželé Rosenbergovi. l.s.
15. 04. 2014 | 13:52

mb napsal(a):

děkuju zb za zasvěcený komentář ...

myslim, že takto zlatý věk nastal od toho maléru s buřinkou pana Načeradce ...

... pak vychytali všechny mouchy a už to jelo ...

/žádné mladé průvodčí vyházené z vagonu apod ... /
15. 04. 2014 | 14:09

SuP napsal(a):

K.V. -
Je hezké, že dokážete používat argumentační rozsah celého ideologického pole, od zdi ke zdi ( nebo i od Šumavy k Tatrám), ale aby bylo zřejmé, za koho kopete, měl byste si možná vybrat, na které straně hřiště chcete hrát.
15. 04. 2014 | 14:14

čumil napsal(a):

Jo, bezva blog. Pokud si máme na co stěžovat, tak hlavně na sebe, aspoň víme o co jde, teď jen neopakovat moc předešlé chyby, mít více velkorysosti a zásadovosti, méně výkřiků a podrazů. V dnešním tisku je , že se krade v České poště při zadávání veřejných zakázek, krade se na pražském magistrátu ve Veřejných službách při zadávání veřejných zakázek a Drábek ministerstvo na IT připravil o miliardu, světice z ŘSD Pančochová t.č. odcházející od ministra dopravy prý kradla na ŘSD. Asi to bude chtít veřejnou správu z hlediska justice a policie rozdělit na dvě části, jedna se bude věnovat kriminálníkům z lidu a druhá kriminálníkům oficiálních státních a veřejných orgánů s tím, že náklady na tu druhou skupinu nepůjdou z veřejných prostředků, ale bude hrazena z jejich osobního majetku. Asi iluze, ale zde je hlavní příčina rozčarování.
15. 04. 2014 | 14:21

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

Je přece všeobecně známo, že pár bot nechaný volně za dveřmi se do rána běžně zmnožil na páry dva, že stavební materiál na stavbách vždy spíše přibýval atd. Jak bych mohl chtít nějaké potvrzení.
15. 04. 2014 | 14:33

Zdeněk Brom napsal(a):

mb:

Přesně tak. Mládež před rokem 89 byla ukázkou mravní výše, píle a překypovala ochotou pracovat, byť třeba i zdarma na jakémkoli úseku budování reálného socialismu.
15. 04. 2014 | 14:36

Zdeněk Brom napsal(a):

SuP:

K.V připomíná legendárního kráče šachů, který táhl koněm na G 10, čímž protihráče zmátl tak, že vzdal.
15. 04. 2014 | 14:38

Zdeněk Brom napsal(a):

SuP:

Pardon kráče = hráče
15. 04. 2014 | 14:47

honolulu napsal(a):

Na kriminalniky, lepe receno zlodeje ve statni zprave musi existovat druh specializovane policie, ktera pravdepodobne u vas neexistune. Nevim to vsak urcite.

Toto je nenasilna kriminalita. Ztraty z takove kriminality jdou nahradit z nakradeneho majetku, ktery je vracen i z urokem.

Daleko horsi je kriminalita proti lidem v ulicich. Takova kriminalita zarucuje ztratu investic do zeme a dela lidem ze zivota peklo, cimz je snizovana produktivita, pracovni moralka a celkova pozitivni nalada v zemi. Tato kriminalita nici ekonomii.

Reseni je velmi jednoduche v obou pripadech, protoze v Evrope se neda kam utikat.
V USA je to horsi. Kriminalnici utecou do hor.

V Africe to bylo nejhorsi. Kriminalnici utekli do buse, kde byli doma a my Evropane jsme byli v koncich s napady jak je chytit. Akorat o pohreb prepadenych jsme se mohli postarat.

Ale nas velky velitel a vudce policejni official general Hendrik van den Berg nam poslal uklidnovac a partu krovaku a hned jsme byli na stope.
Po uspesne akci jsme vrahy farmaru a znasilnovace zen predali policejnim autoritam a vypili zbytek uklidnovace.

Vase intelligence a zpusob mysleni zarucuje, ze se nedovtipite, co se asi stalo s kriminalnimi vrahy...A ja vam to nereknu ze zlomyslnosti.
Jeste bych vas popletl v mysleni na lidska prava !
15. 04. 2014 | 14:56

stejskal napsal(a):

Řekl bych, že tlupy opilých vigilantes nahánějících "vrahy farmaru a znasilnovace zen" je přesně to, co tato země potřebuje. Není nad to, když rozhořčený lid bere spravedlnost do svých rukou :-) l.s.
15. 04. 2014 | 15:10

K .V napsal(a):

Supe 14,14, to co vás mate je právě to že NEJSEM IDEOLOGICKÝ AGITÁTOR.
Kopu za sebe, chci se mít konečně někdy lépe než za těch komunistů. A každý kdo dělá něco správně je vítán. Když komunisté dokázali udtržet kriminalitu a morálku v rozumné míře, vítám to i když jiné jejich kroky nemusím schvalovat. Takže jsem proti vedoucí úloze KSČ, jsem pro soukromé podnikání, ale jsem také pro to aby si stát ponechal kontrolu nad klíčovými věcmi ( zdravotnnictví, energetika, voda,veřejná doprava) aby zabezpečil obranu země, aby držel některé podniky které přinášejí zisk a my nemuseli platit tolik daní, také chci aby stát nastavil takové podmínky aby se tu vyplatilo pracovat a bylo obtížné být kriminálník.
A je mně jedno jestli to dokáže "pravicoovým nebom levicovým" opatřením
.
A poradím vám, vykašlete se na ideologie, bude se vám žít lépe a mnohé věci, které dnes nevidíte či NECHCETE VIDĚT, uvidíte jasně obyčejným "selským " rozumem
15. 04. 2014 | 15:12

honolulu napsal(a):

Jaka jsou "lidska prava" obeti kriminality v USA ? Vy to nevite ?
Je to prece cedule privazana na palci u nohy a mrazici box zdarma az na 60 dni.
Stat take plati kremaci, v cene $ 550. V pripade, ze obet je pohrbena, tak maly nenapadny pohreb vyjde na $ 7000, ale od statu dostane rodina $ 250.
Samozrejme, ze za hrob rodina plati "najemne"...

Veskere tyto vylohy jde usetrit za kabicku streliva za $ 30, ktere jsou potreba do
S & W .40 a finnacni zatez je prenesena na rodinu kriminalnika. Tak co je vyhodneji pro vase pripadne pozustale ? Platit $ 30 a zit, nebo $ 7000 ?

V Africe se pohreb kriminalnikum neplatil. Mrchozrouti pracovali zdarma , rychle spolehlive. V busi z nikoho nezbylo niky nic.

Odchazim, jejikoz zde nepremysli nikdo podle platneho kostelniho radu. (Krome Brnaka K.V..)
15. 04. 2014 | 15:21

honolulu napsal(a):

Pane Stejskal, jsem velmi potesen Vasim uznanim, ktere se dostalo spravedlnosti v Africe za panovani policejniho oficiala, generala van dem Berga...

Toto uznani ma urcite zaklady ve Vasem pozorovacim taletu, ze judikalni system je slozen z lidi bez intelligence a smyslu pro spravedlnost..
Napr.
Soudce Studnicka (nech ho certi smazi 1000 let) poslal za vypaleni ukradeneho domu nekoho na 25 let do vezeni, ale jiny soudce poslal kriminalnika za dozivotni zkriplovani Slovaka v Metru na 2 roky do vezeni.... Tak pracuji "soudy" - FUJ !

Van dem Berg uz take zemrel......Vsichni hodnotni lide umiraji. Bude konec sveta.
15. 04. 2014 | 15:39

stejskal napsal(a):

Ano, není nad starou dobrou kulku do hlavy, má-li člověk podezření. Soudy jsou na nic, parazita, "vraha farmaru a znasilnovace zen" si umíme najít a potrestat sami. A bude pořádek. Myslím, že byste se s panem K.V. dohodli ;-)

Balím, tahle země není pro nás, staré (No Country For Old Man). Hezký den na Floridu.

Libor Stejskal
15. 04. 2014 | 15:51

Rudi Koutek napsal(a):

K .V napsal(a):
"Stejně jako R.John napsal knihu Memento, tehdy feťáci byli také, ale jednotlivci na okraji společnosti, absolutně menšinové. Dnes to řešíme běžně už na ZŠ."
.
"Dnes tak tuctový jev, přepadení bank bývá cca 700 x ročně..."


Nekdy koncem 70. let, v 8. tride jsme meli prednasku o drogach, dokonce s uvadenymi priklady - zaky zakladni skoly, kteri se ufetovali, tenkrat oblibenymi drogami toluen a cikuli.
Sice povazuji CEZko za takovy Divoky zapad, ale 700x rocne, to si nedokazu predstavit.
15. 04. 2014 | 15:54

Richard napsal(a):

diskuzi nečtu, zachytil jsem jen maličko, proto jen pár slov bez kontextu pro horlivé zastánce pevné ruky pořádků. Mnohé tendence tohoto typu nakonec požírají své vlastní děti, neboť i ten, který zpočátku pořádek a čistotu pevnou rukou zajišťoval, v koncích už do jejich konceptů sám nezapadá, resp. svým jednáním je přímo popírá. Jinak řečeno, horliví zastánci pořádku, jakkoliv ušlechtile mohou vypadat, dělají samo často největší bordel.
viz nacisti, komunisti, katolíci aneb překompenzovaná touha po pořádku jako vyjádření otroctví strachu, promítaného ven, mimo skupinu, kterou je nutné naučit "slušnosti a pořádku"
Pořádek a svoboda není rozhodně synonymum.
Touha po přehnaném pořádku je totiž často vyjádřením pouhého otroctví vnitřní úzkosti a strachu, které jsou důsledkem potlačování a následné projekce vlastního stínu.
15. 04. 2014 | 16:05

K .V napsal(a):

Pane Stejskale, už jste se tu v diskusi zhodil dost, nebuďte podpásový a nehažte mně něco co jsem neřekl. Já nehodlám nikoho střílet na potkání.
I když se přiznám, že texaské pravidlo kdy majitel smí zastřelit každého cizího kdo vnikne neoprávněně na jeho pozemek se mně zdá vhodnější než české zákony- čekat až kriminálník zaútočí, bodne nebo vystřelí a podle toho máte právo ( pokud se netrefil a vy jste opřežil) zvolit přiměřenou obranu.
Také zastávám pravidlo, že pachatel úmyslného trestného činu má mít nejprve povinnost odškodnit své oběti a zaplatit náklady na věznění, potom teprve může chtít nějaká práva
15. 04. 2014 | 16:10

honolulu napsal(a):

Proc jste pouzil slovo PODEZRENI pane Stejskal ? Kvuli podezreni se prece nikdo nikdy nehne z mista....Kulka do hlavy ? Takovy dekadentni utlocitny liberalismus vhodny pro popletenou matku Teresu v busi neuznavala zadna strana.

Jeste by si mohli vrazi bilych farmaru a jejich zen myslet, ze S.A. Policie byla zmekcila a szenstila...Tak to by byla hanba.
Ale ted uz opravdu mizim.... Prisel jsem k presvedceni, ze ten konec sveta bude lepsi nez ten svet novy, kde kazdy bude matkou Teresou.
15. 04. 2014 | 16:15

K .V napsal(a):

Koutku, těch 700 přepadení jsem někde vyčetl, nevím jestli to bylo za rok 2012, ale asi to souhlasí 2 přepadení denně je dnes bohužel asi realita. Jak píši, v televizi už to ani neukazují, vím o několika případech u nás které do médií nešly, a i tak se to v TV objevuje dost často při brutálních akcích kdy policie nechytí pachatele a prosí veřejnost o pomoc podle záběrů kamery.
.
A mrzí men že jste od pana Broma odkoukal zásadu zpochybňovat ze zásady vše co tu místní lidé vidí a říkají.
15. 04. 2014 | 16:16

mb napsal(a):

citace: Já nehodlám nikoho střílet na potkání.

dementi: až na druhé potkání ...
15. 04. 2014 | 16:36

K .V napsal(a):

Zaujala mne nedávno v televizi zprávy jak chovanci ústavu probodli ošetřovateli krk šroubovákem, a ředitel instituce přiznal že podle platných zákonů jim smí pouze zakázat večerníček v televizi
15. 04. 2014 | 17:03

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

Bude si muset zvyknout, že Váš pohled je jeden z mnohých a ne už jediný možný a platný.
15. 04. 2014 | 17:14

mb napsal(a):

... jak jen čech nemá být tak hrubě fatální
když ten svět kol něho jest hrubě brutální ... :-)
15. 04. 2014 | 17:39

K .V napsal(a):

To ano pane Brome, ale jsou data a jsou interpretace a fabulace.
Data by se měla uznávat, interpretace a fabulace už je vaše záležitost, Klidně si tu povídejte že na Vodňansku členové krajského výboru KSČ přepadali 3 x týdně místní banku a potom se to ututlalo, onio už vás lidi zanjí
15. 04. 2014 | 17:41

mb napsal(a):

i káva posléze vychladne navždycky
jak tedy nebýti fatalistický ... ???
15. 04. 2014 | 17:50

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

Onehdá jsem po Vás data chtěl a nic.
15. 04. 2014 | 18:13

MartinO napsal(a):

Největší legraci mám z toho, když stát nebo město někde instaluje v rámci zvýšení bezpečnosti kamerový systém. První kdo začne křičet o špehování, fízlovském státu a omezování soukromí jsou jedinci jako K.V.
15. 04. 2014 | 19:10

honolulu napsal(a):

(16:05), velmi demagogicky prispevek, ktery rika, ze ten kdo chce bezpecne ulice je Komunista nebo Nacista a otrok sveho vnitrniho strachu....

Nick Richard, ktery sice necte, ale pise, vstupuje do dejin Aktualne CZ jako Richard the
Coconut !
On si take plete revoluce se zakladni povinnosti statu, a to je zabranit anarchii.

Providence, ale zarucuje ironii. T.zn., ze se jednou dockame, ze nejaky kriminalnik napadne Richarda, nebo chodici poklad tolerance samotneho Stejskala....
Takovy lide hlasajici toleranci nakonec vzdy zkoncili v nasich radach netolerantnich.

Zde hlasam ! Kdyz je policie neschopna brante se sami. Je to vase povinnost !
15. 04. 2014 | 19:25

honolulu napsal(a):

U vas nejsou dostupne kriminalni statistiky, a to je dukaz toho, ze vase authority proti vam hraji manipulativni politiku vyhovujici jejich svrchovanym cilum - vy jste jejich feudalni nevolnici....
Dokud se nenaucite jinak myslet, tak vam neni pomoci
15. 04. 2014 | 19:35

Richard napsal(a):

Honolulu, Vaše touhy a strachy zaštítěné sklonem činit pořádek mohou dosahovat jen tam, kde začíná svoboda jiného, resp. má. Jinak řečeno, dělejte si pořádek jaký chcete, třeba si pilujte nehty do pravého úhlu a stříhejte vlasy do pravidelného trojúhelníku, když Vám to dodá pocit jistoty a bezpečí, mně je to skutečně u toho coconuta, ale neotravujte s tím mě, resp. mou svobodu, např. nařizováním toho stejného, neb překračováním svobody jiného, resp. mé, ať už si to zaštítíte třeba činěním pořádků, se z Vás samého stává bordelář a anarchista.
15. 04. 2014 | 20:19

argun napsal(a):

O čem se tu vlastně vede debata?

"ve společnosti, která transcendenci vyhnala z veřejného prostoru i z myšlení, mnozí zoufale bloudí. "

"Chybí-li však národ, chybí v politice i veřejný zájem, neboť je snadno nahrazen zájmem osobním".

V reakci na tento Tomského přetěžký kalibr pan Stejskal pravil, že bychom se neměli tak mračit a že mladí to vyřeší za nás. A pár jiných, že nejlepší je střílet jako první. Jo tak. Osobo, neviděla jste tudy jít děti? Až vypleju a uzraje, budem trhat. Vox populi, vox Dei.

Stejskal

"Teror je terorem, ať už ho páchá státní moc v jakékoliv podobě."

Setsakra odvážné tvrzení, řekl bych. Je ruská anexe Krymu terorem? Je výstavba židovských osad na palestinských územích terorem? Jsou nálety amerických dronů na pákistánská kmenová území terorem? Pustil jste se na hodně tenký led...
15. 04. 2014 | 20:49

Richard napsal(a):

nacisti milovali pořádek a čistotu, přitom rozpoutali největší chaos a špínu v dějinách, resp. největší zločin

podobné sklony je možné spatřit u všech autoritářských a totalitních režimů či uskupení, ať už politických či náboženských, které touží nastolit ten správný, jediný pravdivý řád, vyvolenou, pro všechny nejlepší pravdu
15. 04. 2014 | 20:53

Richard napsal(a):

"nacisti milovali pořádek a čistotu, přitom rozpoutali největší chaos a špínu v dějinách, resp. největší zločin"

a proč? Protože uvěřili v sen o sobě sama, uvěřili že jsou pořádní a čistí, že chaos a špínu představují jiní, které je nutné eliminovat, resp. promítli svůj vytěsněný stín zástupně na objekt, kde se ho snažili zbavit, zničit, mocensky manipulovat. Tím se však jen jejich vlastní skrytá špína a chaos, navíc ve zcela brutální podobě, dostaly ke slovu a zcela je ovládly. Toto bylo v dějinách krásně vidět nejen na nacistech, komunistech, ale právě také "sebevyvolených" katolících, vlastně všude tam, kde se ego ztotožní se svou vysněnou personou a nežádoucí stín promítá mimo sebe.
15. 04. 2014 | 21:03

honolulu napsal(a):

Samozrejme Richarde, my vsichni vime, ze svoboda kriminalniku je nekonecna a jejich lidska prava jsou nedotknutelna ! Proto kazdou chvili nekomu namlati a duchodce pripravi o penezenku. Postavit se proti nim je omezovani svobody na kterou maji monopol...
Prava obeti narazejici na svobodu kriminalniku proto neexistuji... Vy tam mate super bordel v tom Cesku. Je to videt na videos, ktere jsou na YouTube....

Vasi policajti jsou prevlecene jeptisky z Conventu priposrane strachem, aby nebyli narknute z rasismu....To nejhorsi jsou vsak vasi soudci, kteri zpolitizuji kriminalni pripady, aby vypadali dobre v planech socialnich inzenyru nasilne integrace.

Bude docileno toho, ze Praha bude jednou vypadat jako Johannesburg ve jmenu pravdy a lasky.... Potom se vam vase manzelky nevrati z nakupu do obchodu z potravinami.

Bez emoci a se snahou byt slusny proto diplomaticky provolavam : "Bezte vsichni do zadele, kteri hlasate lidska prava kriminalnikum a liberalismus".

Nerikejte Richarde, ze jsem mel kdy strach. Povazoval jsem to za povinost byt na strane autorit, ktere chteli v bushi v Africe vybudovat napr. Safari Park misto jatek, anarchie a bezvladi.

Prohrali jsme tu valku, ale jak rikal umirajici centurion Messala za zivota Krista : " Fights go on ! "
15. 04. 2014 | 21:06

yes napsal(a):

Re stejskal napsal(a):
"...A kdo by je soudil, pane yes?..."

Já vím je to hodně drsný co píšu ale taková bývá poválečná praxe. Asi nejspíš nutná, jak se můžeme přesvědčit z poválečných dějin 2.světové války.

Můžeme se pídit po tom kdo soudil Němce při odsunu z našeho pohraničí, můžeme se bavit o tom, kdo soudil fašisty v Německu, Francii, Itálii, Japonsku... Můžeme se bavit o tom zda v dané euforii z vítězství a uvolnění neustálého strachu z udávání, nesemlely tyto lidové soudy i nevinné. Můžeme diskutovat, ale jak vidno prospělo to. Nebo si dovedete představit situaci kdy vedle komunistů by tu vzpomínali na staré dobré časy i Sudeťáci? Celkem si dovedu představit jak by si Němci v pohraničí pochvalovali staré dobré časy za Hitlera, jak se o ně dobře staral. A co všechno neměli, a o co je všechno poválečná doba připravila. A i si dovedu představit, jak rychle by si začli notovat se zdejšími soudruhy. A jak byse těšili až je přijde osvobodit z útlaku velkej Ruskej bratr. Vůbec divoké časy po 2.světové válce byly snad mnohem horší než sama 2.světová. Co se týče lidových soudů a všeho objímajícího strachu. Si vzpomínám jak někteří pováleční rychlo partizáni kteří oplývali neskutečným hrdinstvím, masakrovali Němce na potkání. Jen se vás zeptali kolik je hodin, když ste odpověděl Německy měl ste to spočítaný. Dokonce ti magoři v trhli do vesnice a každýho Němce zabili, dokonce i čecha kterej se jmenoval pan Němec. Atp. V televizi o tom byl pořad. Ale to byla doba těsně po válce, a státní aparát neexistoval a tak tyto události nelze spojovat s žádným režimem. A nikdo ani nedokázal říct kdo kdy koho zabil a takovejch "hrdinů" tu bylo celkem dost. Mohli bychom se bavit o poválečném uspořádání v Japonsku, to je taky zajímavý příklad. Z moderních dějin, ale i v dávné minulosti se popravovali kolaboranti a čistil se prostor od nepohodlných. Viz další například z rozdělené Koree z padesátých let. Jak v Jižní tak v Severní se masově popravovali špioni a kolaboranti. V jižní ti špatní pro komunističtí, v severní ti špatní pro američtí.

My jsme po listopadu zažili konec studené války. Která jen souhrou šťastných náhod nepřerostla do horké. A já se ptám jsou váleční štváči komunistické strany lepší než byli fašisté? Mají komunisté méně krve na rukou než fašisté? Fakt je že krev tekla v padesátých letech. v 70 a 80 letech tu byla "pohodička" protože komunisti zlikvidovali své třídní nepřátele a už neměli koho zatýkat a popravovat. Vyjma pár nepolepšitelných disidentů. Ale přesto vražedný komunistický potenciál tu byl. A dneska tu máme poslouchat nářky fanatiků a jejich demagogické řeči? Máme tu poslouchat obdivné řeči k totalitnímu Ruskému režimu? Ano odsouzený má svá práva, a nemáme tu zničenou státní infrastrukturu jak po 2.světové. Ale taky máme zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, a máme taky zákon o přípravě na útok na základní lidská práva, útok na základy státu, vlastizrady atd. viz § 309 - § 315 Trestního zákona.
Neříkám že by se trestnost výroků měla vztahovat na každej plk kterej zazní v diskních fórech. Ale člověk by si měl dávat pozor na to s kým se stýká a ským se baví a jestli náhodou už to není dost za hranou tolerance. Aby si pak jednou nemusel říkat: Já blbec že já tenkrát proti těm komunistům nic neudělal. A nechal si nasrat na hlavu a byl tak vlažnej a dneska mně komunisti stíhaj za to že nejsem dostatečně zapálenej pro rusko, - třeba.
15. 04. 2014 | 21:09

Fialenka napsal(a):

To je hezky napsané. Jako kdyby měl pro lidi pochopení a měl s nimi soucit.
15. 04. 2014 | 21:11

Richard napsal(a):

"Samozrejme Richarde, my vsichni vime, ze svoboda kriminalniku je nekonecna a jejich lidska prava jsou nedotknutelna !"
Honolulo

rozhodně neospravedlňuji kriminalitu, naopak, jen tvrdím, že je úplně jedno, jestli jí páchá stát, politická či náboženská skupina nebo jedinec, katolík nebo imigrant(ten si navíc na rozdíl od katolíka svůj status dobrovolně nevybral), bílý nebo černý.
A nechoďte na mě s nějakými statistikami, kdo je lepší a horší, to je fakt mimo, prostě padni komu padni. Spravedlnost je ve své autentické podobě slepá, resp. měří všem stejně, tedy každému, kdo překročí svobodu jiného bez ospravedlnitelného důvodu.
15. 04. 2014 | 21:20

honolulu napsal(a):

Porad se zde mluvi o Nacistech, ale kdyz jsou v akci, tak media mlci. V nedeli 12.4. nekde v Kansasu, nekdo napadl zidovsky socialni klub. Utocnikovi bylo 73 let a kdyz ho policie odvazela, tak pokrikoval neco o slave Hitlerovi .
To jen pro zajimavost vsem, kdo neumi napsat vetu, bez zmince o strasidlech z minulosti.

Pravda laska, tolerovana kriminalita, nebezpecne ulice, to vse dlazdi Nacistum a Komunistum cestu k navratu, pod jinou vlajkou a v jine podobe...
15. 04. 2014 | 21:21

Richard napsal(a):

"Porad se zde mluvi o Nacistech, ale kdyz jsou v akci, tak media mlci. V nedeli 12.4. nekde v Kansasu, nekdo napadl zidovsky socialni klub. Utocnikovi bylo 73 let a kdyz ho policie odvazela, tak pokrikoval neco o slave Hitlerovi .
To jen pro zajimavost vsem, kdo neumi napsat vetu, bez zmince o strasidlech z minulosti. "
Honolulu
.
a co tím chcete říct, že ospravedlňuji činy toho útočníka nebo co? Pokud jste z mých textů skutečně vydedukoval toto, začínám vážně pochybovat o Vašem intelektu.
15. 04. 2014 | 21:31

Richard napsal(a):

místo, aby byly řešeny podstatné věci, resp. sociálně závažně patologické, demokracii a svobodu opravdu ohrožující, zapáleně se řeší coconutiny typu, jestli můžou děcka nosit ve škole šátek nebo jestli je slušné číst Blesk, příp. význam growshopů. Slušný je ten, který nečte Blesk a umí poctivě pozdravit, ale že se jako člen nějakého spolku podílí na miliardové krádeží, to je nedůležité. Zaměřme se na význam bulvárního Blesku v našich životech aneb téma dne, "co nám dává a bere Blesk a co nám berou a dávají šátečky ve škole?" bo řešení těchto zásadních otázek je cestou ke slušné společnosti.
Kmotrovské církevní zlodějny nebo korupčnictví, či jiné skutečně závažné kriminality si nevšímejme, ta není důležitá, u nás se bude zavírat do basy za čtení Blesku a nošení šátku ve škole bo to je u nás základ vší morálky, podle toho se u nás pozná slušný člověk.
15. 04. 2014 | 21:47

honolulu napsal(a):

Yes, (21:09) ona ta - lidska prava - chranena zakonem se netykala pani na videu v Metru na Mustku. Ona cekala na vlak a dostala facku az se ji hlava zvratila.
Utocnik vsak "lidska prava" ma.... T.j. prave ten bordel.
Ona je Ceska Slovanka. Utocnik byl Cikan Dravidian. Lidska prava pro nekoho neexistuji, kdyz je z neprivilegovane RASY.

Napred jsme my Cesi byli vyjebani zmensenymi pravy z Norimberka (15.9.1935), ted vas zase vydrbavaji narizena "prava" z Bruselu.
Oni tomu rikaji "Positivni Diskriminace"... A vy proste spolknete vsechno, jako slepice chrousta...
Dovolte, abych vas seznamil se zakonem vesmirnym dany Bohem a ne volem.
Predator NEMA zadna lidska prava, protoze je predator.
Tak a ted jdu plavat a hadani se posouva na neurcito.
15. 04. 2014 | 21:50

stejskal napsal(a):

Pane yesi,

ten první odstavec je poněkud hypotetický a vychází především z chybné premisy, že všichni čeští Němci byli nacisté a stýskalo by se jim po Hitlerovi. Nebyli. Stejně jako všichni Češi nebyli komunisté, i když jich 99,2 procenta volilo zglajchšaltovanou Národní frontu. Nebo myslíte, že těch 99,2 procenta voličů NF vedené KSČ měl někdo vyhnat třeba na Kubu a po cestě jich nechat pár desítek tisíc umřít?

Jestli myslíte, že stavět demokratický stát na křivdě vůči skupině jeho občanů (ať už je jím skupina etnická či politická) je pro takový stát z jakéhokoliv ohledu dobré, tak já si myslím opak. Poválečné Československo a zdejší společnost byla poznamenána několika faktory, které se velmi neblaze podepsali na jeho vývoji, vnímání práva, morálky a podobných záležitostí, které jsou pro každou polis klíčové. Sem samozřejmě patří Mnichov a z něho pramenící strašná frustrace a deziluze, ale také vyhnání části občanů čs. předválečného státu, celá pokřivená demokracie první republiiky a na ní přímo navazující komunistický puč v roce 1948. To vše zasadilo drtivé rány do podvědomí zdejší společnosti, že se z toho prakticky dosnes nevzpamatovala (velmi zhruba řečeno, těch peripetií je tam samozřejmě spousty).

Váš názor na zhoubnost obou totalitních ideologií (jak nacistické, tak bolševické) sdílím. Ostatně jsem zde na toto téma psal mnohokrát. Ale to nic nemění na tom, že situace při pádu německého nacismu a sovětského bolševismu byly zcela odlišné, a to úplně ve všem, včetně svých důsledků. Zatímco nacisté prohráli totální válku, celý systém se zhroutil a veškeré instituce nejdříve suplovovali a poté pomáhali znovu vybudovat vítězové, zde se nic takového nestalo. Ty, které by bylo logické potrestat, neměl trestat kdo. Leda stejná lůza, jaká lynčovala Němce bez rozdílu. Jsem rád, že aspoň k tomuto nedošlo. Bylo by to podle mne trauma na další mnoho desetiletí.

Libor Stejskal
15. 04. 2014 | 21:52

honolulu napsal(a):

21:31, NE Richarde, nikdo Vas z toho neobvinuje. Pouze bylo vydedukovano, ze kdyz je nekdo proti kriminalite, tak je onalepkovan, nebo strasen neonacismem...
70 let po valce a stale se bojuje.
Jobbik v Madarsku a Usvit v Recku byl tolikrat oznacen za Nacismus, ze snazit se to zvratit je nemozne. Tak, ze se z nich Naciste za nejakou dobu stanou.
O mem intelektu nemusite premyslet. ZADNY NEMAM . Jsem pouze bystozraky.
15. 04. 2014 | 22:02

Richard napsal(a):

"Jestli myslíte, že stavět demokratický stát na křivdě vůči skupině jeho občanů (ať už je jím skupina etnická či politická) je pro takový stát z jakéhokoliv ohledu dobré, tak já si myslím opak"
L.S.

to je těžko pane Stejskale, pokud se cítí člověk poškozen, nelze odpustit na povel. Dokonce i když toho, který se na něm provinil, odmítá trestat. Zranění nelze vyléčit silou vůle. Dělat, jakoby se nic nestalo, by dle mého mohlo být stejně nešťastné, jako sahat k brutálním trestům. Myslím, že jistá ostražitost před člověkem či skupinou, která se dopustila jistého "selhání" či jak to nazvat, asi na místě je, byť je samozřejmě rozdíl o jaká selhání jde, resp. o jejich závažnost a význam.
Navíc, jak jste napsal, situace po válce a po pádu komunismu, srovnávat nelze, tedy alespoň u nás. Důsledky války a pádu komunismu, tedy v našem prostředí, byly sociálně přece jen dost odlišné, byť obojí sociálně krajně patologické. Němci tady skutečně zavraždili za pár let statisíce lidí a sudetští Němci tento vražedný režim ve své většině, skrze volbu Sudendeutsche partai, podporovali. Nejsem si jistý, zda bylo možné nějaké sametové vyrovnání, podobné tomu po pádu komunismu. Byť brutální excesy při odsunu byly samozřejmě také zcela mimo, samy jako projevy prostého zločinu hodného odsouzení a potrestání.
Nevím no.
15. 04. 2014 | 22:10

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane argune,

Vaše interpretace toho, co jsem výše napsal, je... pouze Vaší interpretací. Nemyslím, že by za mne někdo něco vyřešil. Tím méně, že bych to snad někde psal.

Řeč byla o teroru, který páchá stát na svých občanech, a k tomu se vztahovala ta Vámi citovaná moje věta. Měl jsem za to, že je to z kontextu pochopitelné.

Co se týče s tímto tématem nijak nesouvisejího Krymu, palestinských osad či dronů v Pákistánu, je každé z toho samostatné téma na velmi rozsáhlou diskusi .

Na Krymu (zatím, uvidíme) žádný stát nikoho neterorizuje ani neterorizoval. Šlo o vojenský akt anexe části území jiného státu, ex post stvrzený částí tamní populace (což je v případě anexe vždy poněkud sporné).

Výstavba osad též myslím terorismem není. Je to ale v současné situaci podle mne velmi krátkozraká politika, která se Izraeli časem vymstí.

Drony v Pákistánu terorem jsou. Teror zde je použit jako odstrašující represe vůči teroristům na území, z nichž operují.

Nicméně opakuji: s tématem této debaty to nemá nic společného. Snažil jsem se diskutovat o tom, co vnímá jako fenomen autor blogu (zdá se ale, že je to nad lidské síly, nebo aspoň ty mé).

Libor Stejskal
15. 04. 2014 | 22:11

honolulu napsal(a):

21:52, Pane Stejskal, krasne a vystizne napsano ! Presto, ze jste liberal, tak rozumite modernim dejinam... Mel by jste popremyslet a zasahnout, aby z Prahy nebyl nejaky svedsky Goteborg, nebo muj Hillbrow v JHB, aby pro vsechny ty deti, kterym pomahate nekdo jiny nekopal hroby - jako pro bile deti na jihu Afriky.
15. 04. 2014 | 22:16

stejskal napsal(a):

Ad "to je těžko pane Stejskale, pokud se cítí člověk poškozen, nelze odpustit na povel. Dokonce i když toho, který se na něm provinil, odmítá trestat. Zranění nelze vyléčit silou vůle. Dělat, jakoby se nic nestalo, by dle mého mohlo být stejně nešťastné, jako sahat k brutálním trestům. Myslím, že jistá ostražitost před člověkem či skupinou, která se dopustila jistého "selhání" či jak to nazvat, asi na místě je, byť je samozřejmě rozdíl o jaká selhání jde, resp. o jejich závažnost a význam."

Naprostý souhlas, pane Richarde. Je to přesně tak. Ale to nic dle mého nemění na faktu, že během techto událostí se projevily ty nejtemnější pudy u celé řada lidí, byly většinou akceptovány a v případě zločinů dokonce omilostněny dekretem prezidenta republiky. Za války páchali bezpráví nacisté popř. někteří přisluhovači i z řad místních obyvatel. A v bezpráví se pak pokračovalo i po válce, akorát v opačném gardu. A pak rok 48 a celá 50. léta. Desítky let bezpráví, zvůle. To se nemůže nepodepsat na historické zkušenosti a vnímání toho, co je pro společnost důležité a co ji naopak rozkládá.

Nekritizuji, nedávám návody, jak se něco mělo dělo jinak. Jen se snažím aspoň trochu pochopit příčiny některých jevů a skutečností. Budeme-li si pořád říkat: taková byla doba, my nic, oni si začali, dostali, co zaslouží (nebo naopak měli jsme je všechny pověsit, viz kdesi výše), bude se z toho tahle společnost hrabat ještě hodně dlouho.

Libor Stejskal
15. 04. 2014 | 22:21

Richard napsal(a):

"NE Richarde, nikdo Vas z toho neobvinuje. Pouze bylo vydedukovano, ze kdyz je nekdo proti kriminalite, tak je onalepkovan, nebo strasen neonacismem..."
Honolulu

přece Vás nikdo neobviňuje z neonacismu, proto, že jste proti kriminalitě. Proti zločinu je většina lidí, řekl bych, problém nastává tehdy, když jste proti kriminalitě sám kriminálním/zločinným "nepřizpůsobivým" a demagogickým způsobem.
Když to řeknu jinak, trestat např. ušatého člověka za jízdu na černo uřezáním ruky, je samo těžkým zločinem, sociálně daleko nebezpečnějším než samotná jízda na černo. Navíc, když u toho vyhlásíte, že na černo jezdí všichni ušatí a proto je nutné uřezat jim ruce pro jistotu všem, to aby si "zapamatovali", že na černo se nejezdí.
V takovém případě budete Vy tím, kdo páchá významnější kriminalitu a silněji ohrožuje společnost sociální patologií, ať už se zaštítíte pořádkem nebo Bohem, svobodou nebo demokracií.
15. 04. 2014 | 22:22

honolulu napsal(a):

BINGO - 22:10, - Richard se trefil ! Zde se omlouvam, ze jsem nazval Richarda coconutem... Stejskalova universita v plne parade...

Panove na hrade. Jsem si plne vedom nasi hodnoty, stejne jako jste si ji vedomi i vy ....Vim, ze to ctete.
Vedmy v New Age me ucily, jak se to pozna.
To jste radi, ze nas mate !
Ano mate pravdu. My Cesi mame pouze jednu konkurenci v Evrope a tu ja pojedu zmapovat,
15. 04. 2014 | 22:29

Richard napsal(a):

neznám tu historii celou pane Stejskale, jen zhruba, takže konkrétně nevím, celou školní docházku jsem byl u doktora nebo co, mám hrozné mezery, ale obecně souhlasím. Jedním bezprávím nelze omlouvat, resp. ospravedlňovat bezpráví další, to je jasné. Byť lze třeba pochopit jeho reakční charakter, ale ani ten samozřejmě není ospravedlněním.
Podle mě je problém také v tom, že ty věci jsou stále citlivé, ty rány jakoby dost hluboké nebo co, na obou stranách.
Ona se minulost zpracovává vlastně i přítomností, resp. tím, že se přijímají opatření, jejichž smyslem je zabránit opakování příkoří, resp. současné příkoří eliminovat. Mám však dojem, že u nás nefunguje příliš ani toto a rány lítaj furt ze všech stran. V tomto si myslím, že důležitou roli sehrává celý systém Justice, včetně státních zástupců, ať už roli pozitivní v případě, že je tento mechanismus funkční a jeho smysl, kterým je spravedlnost je naplňován či negativní, kdy je zákon a jeho interpretace pouhou služkou zájmu a prospěchu mocných.
Zranění lze totiž léčit jen tehdy, pokud na něj nelítaj další střely, když je trauma chráněno před dalšími zásahy, když je pod určitou ochranou. Nemocný se také léčí v nemocnici, kde je klidový, ochranný režim, v opačném případě se problémy spíše jen nabalují.
15. 04. 2014 | 22:41

honolulu napsal(a):

Trpim temi nejtemnejsimi pudy !
Jsem pomatenym princem temnoty, ktery se proti zlu nevahal rozjel v obrnenem transporteru v africke bushi. Satan ve forme skaredeho Krovaka mi rikal kudy jet.
(Smrdel tak, ze jsem nepotreboval whisky na omameni.)

Ale kralika bych NEDOKAZAL zavrazdit, protoze je to hodne zviratko a nicim nikomu neublizilo.... Zde panove vidite prednosti Katolika se zlatym srdcem honolula, pred Husitou - psssst censorem, ktery kraliky dokonce i ji. Prosim neodpovidat na tento prispevek !
(Chtel jsem jit plavat, ale neco se zene.)
15. 04. 2014 | 22:49

stejskal napsal(a):

A proč by to tak nemělo být, pane Richarde? Systém nastavují lidé, ti lidé, o nichž se bavíme, já, Vy, my všichni tady (někdo si vydobude větší vliv, jiný menší, ale svým způsobem v tom nerovným dílem jedeme všichni). Systém přeci neexistuje nezávisle na společnosti, která v něm žije. Institucionální právo se prosazuje jen velmi pomalu, protože bylo - dle mého - pokřiveno vnímání práva přirozeného. Jedno jde s druhým, jak k horšímu, tak k lepšímu (v prvním případě většinou šupem, ve druhém jen velmi zvolna a s klopýtáním).

Jsem přesvědčen, že se to k lepšímu měnit může. Ale jen tehdy, pokud se budeme měnit i my sami. To není fatalismus, defétismus, skepticismus, ale ani jásavý ani jiný optimismus či dokonce mentorování. Jen uvažuji nahlas, jak se to týká mě samotného.

Dobrou noc.

Libor Stejskal
15. 04. 2014 | 22:54

Richard napsal(a):

"A proč by to tak nemělo být, pane Richarde? Systém nastavují lidé, ti lidé, o nichž se bavíme, já, Vy, my všichni tady (někdo si vydobude větší vliv, jiný menší, ale svým způsobem v tom nerovným dílem jedeme všichni). Systém přeci neexistuje nezávisle na společnosti, která v něm žije. Institucionální právo se prosazuje jen velmi pomalu, protože bylo - dle mého - pokřiveno vnímání práva přirozeného"
LS
.
Úplně jsem neporozuměl Vaší otázce, ale to je fuk, pohraju si s vlastními myšlenkami, když plně nechápu ty Vaše.
Zajdu asi příliš do filosofie, ale nemyslím si tak úplně, že systém nastavují lidé. Lidé k němu dle mého hledají jen jakousi cestu, vztah resp. k zákonitostem jejich sociální koexistence.
Ono vlastně i to přirozené právo, které zmiňujete, je už dle svého názvu, vyjádřením lidské přirozenosti a ta je nadosobní, přírodní, zákonitá, resp. není důsledkem lidské vůle nebo volby. Člověk se tyto zákonitosti dle mého nevytváří, jen se je snaží hledat, poznávat, objevovat a skrze postoj k nim je integrovat do své individuální i sociální existence, v horším případě je uměle konstruuje či vytváří iluze, fikce a lži. Ony ty zákonitosti dle mého existují nezávisle na lidském vědomí, podobně jako existují nezávisle na lidském vědomí např. fyzikální zákony. Dle mého to jsou vlastně ty božské síly nad námi a v nás, které řídí naší existenci jako Vyšší moc. My se je můžeme jen snažit poznat, uvědomit a zaujmout k nim postoj.
Tohle celé pak už souvisí se vším. Člověk se vlastně nepřizpůsobuje jen podmínkám svého vnějšího sociálního prostředí, jak je v povědomí obecně rozšířeno(v takovém případě jde pouze o včlenění do systému), ale také vnitřním nárokům psycho-fyziologického organismu, resp. své přirozenosti, tak aby to mezi tím vnitřním a vnějším vzájemně klaplo, a to jak na individuální, tak skupinové úrovni, mezi nevědomím a vědomím, mezi jedincem a společností. Jednoduchou pomůckou je občas schopnost či ochota podívat se na situaci z druhé strany, při zachování vlastního postoje. V tom vlastně spočívá vytváření pravidel a shody mezi Ty a já, ve schopnosti nahlédnout situaci také z opačné, obecné, pro všechny společné role. V tomto vlastně také spočívá komunikace "já" s nevědomím. I proto mám za to, že demokracie je nejvhodnější formou společenského uspořádání, odpovídá totiž dle mého nejlépe přirozenosti člověka.
Dobrou noc
15. 04. 2014 | 23:59

argo napsal(a):

Pane Stejskale je drobné upřesnění.

Napsal jste:

"Problémem asi je, že nemálo lidí se stává na svém vzteku, pohrdání, potřebě neustále si stěžovat na vše kolem, touze druhé ponižovat, nadávat jim svým způsobem závislými..."

Atd. v různých mutacích. Shrnul jsem to pod eufemismus "mračit se".

"Snad je určitou šancí, že čím dál více mladých lidí si tímto přístupem nebude nechat chtít otravovat život."

Chápu to tak, že vkládáte naděje do toho, že mladí výše zmíněný neblahý trend zvrátí, a tedy to "za nás vyřeší".

Dále bych připodotkl, že obyvatelé Palestinských autonomních území jsou občany Státu Izrael, takže ta otázka, zda výstavba židovských osad na jejich území, které je pro tyto účely v rozporu se všemi platným smlouvami vojenskou silou zabíráno, je či není státním terorem v diskutovaném smyslu, podle mého soudu relevantní je. Chtěl jsem tím jenom demonstrovat, že to s tím terorem státu vůči vlastním občanům není vůbec jendoduché. Vždy záleží na tom, jaké hodnoty sdílí ten, kdo právě hodnotí... A hezky jste tím také demostroval, že Vaše věta "Teror je terorem, ať už ho páchá státní moc v jakékoliv podobě" je vskutku problematická.

Dále píšete:

"Systém přeci neexistuje nezávisle na společnosti, která v něm žije."

Ale existuje, systém je na společnosti čím dále tím více nezávislý. Bohužel. To proto, že kapitálová síla systému si umí jakoukoli společnost více či méně koupit. Vládnou oligarchie, nikoli občané. Dobře je to vidět na výsledcích voleb, které se stávají pro většinu západních demokacií de facto jen extrémně drahou mediální taškařicí. Na reálnou situaci ve společnosti mají jejich výsledky čím dál tím menší vliv. Čest výjimkám.

Tato skutečnost je ostatně též odpovědí na Vaše"stěžování si na stěžování", viz první citovaná věta. Je přece jasné, že za daných okolností je značná část společnosti silně frustrována a nelze se jí v tomto punktu nijak podivovat. A je jen logické, že "ta závislost občas vykazuje až znaky psychické onemocnění", jak píšete. Jiné to totiž - za daných okolností - ani být nemůže. Ostatně dottore Hnízdil až pár let nepíše o ničem jiném.

Ergo - už dávno nejsme v situaci, kdy společnost je odpovědná za systém, kterým je spravována.
16. 04. 2014 | 00:48

argun napsal(a):

Jsem se špatně podepsal nahoře, jsem argun...chjo.. smile.
16. 04. 2014 | 00:51

stejskal napsal(a):

Opět dobrý den.

Já dnes té své otázce již též nerozumím, pane Richarde. Možná bylo prostě včera už příliš pozdě ;-)

S tím, co jste napsal, nemám prakticky žádný problém. Je to vlastně ten klasický kantovský princip. Mravní zákon si vytváříme každý sám, ale samozřejmě na základě toho, co známe, jaká je naše individuální zkušenost, roli jistě hraje i genetická dispozice.

A vlastně to nepřímo souvisí i s tím, co napsal pan argun, řekl bych. Samozřejmě, že systém nejvíce ovlivňují mocní, což znamená bohatí nebo-li oligarchové. Vždycky to tak bylo (i když dříve k tomu ještě patřilo být i fyzicky zdatný, aby člověk dokázal případně urazit protivníkovi hlavu v boji). Že jsou tím lidé frustrováni? Určitě, už tisíce let, proto se občas stane něco, co moc oligarchů na čas omezí, ovšem jen ta dobu, než se z revolucionářů opět stanou ti mocní. Nevím, jestli se tato "zákonitost" někdy změní, ale přijde mi vcelku zbytečné se tím frustrovat. Za daleko lepší považuji neustálé hledání prostoru, který stále zůstává (respektive řekl bych, že je v dějinách čím dál větší) pro to, aby se člověk nenechal tímto zcela semlít (viz poslední odstavec v textu pana Richarda).

Libor Stejskal
16. 04. 2014 | 10:53

Richard napsal(a):

"Já dnes té své otázce již též nerozumím, pane Richarde. Možná bylo prostě včera už příliš pozdě ;-)

S tím, co jste napsal, nemám prakticky žádný problém. Je to vlastně ten klasický kantovský princip. "
L.S.
.
Dobré dopoledne
Ano, je to přesně tak, jde o kantovský princip. Dle mého však není totožný s křesťanskou morálkou, jak se mnozí snaží představovat. Uvedu jednoduchý příklad. Křesťan např. říká, budeš mít jednu ženu a nikdy žádnou jinou. Ale existují lidé, kteří žijí otevřeně v otevřených vztazích, sami mají kontakt s vícero partnery, ale to samé jsou schopni tolerovat také svým protějškům. Křesťani říkají, musí to být konkrétně tak a tak a basta papež(takových příkladů je skutečně velmi mnoho i daleko méně kontroverzních, kdy křesťané vyhlašují, co je obecně pro všechny dobré, protože je to dobré pro ně, nebo v to minimálně věří). V důsledku je možné tuto jejich vlastní diktaturu soukromí jiného(pokud se jí snaží prosazovat) právě skrze kantův imperativ otočit proti nim samým, kdy stejný vzorec, který sami praktikují, tedy "nařizování soukromí", může být použit proti nim samým´, tedy "nařizování způsobu či podoby soukromí".
Kantův imperativ odpovídá onomu biblickému, "jednej k jinému tak, jak bys chtěl, aby on jednal k Tobě". Problém je, že křesťani si za tohle dosazují zcela vlastní konkrétní pravdy. Např. Když oni chtěj žít celý život s jednou ženou od rána do večera číst duchovědy, maj pocit, že jim nebude vadit, když jim to stejné nařídí také někdo jiný, ovšem chyba lávky. Protože oni nařizují soukromí obecně, je celkem jedno jakou má formu, jde o ten obecný vzorec, který oni uvádí na svět a který může být použit také proti nim, tedy dle stejného vzorce jim může někdo, kdo se rád baví, zase vnucovat diskotéku, prakticky se stejným uvažováním "mně by nevadilo, kdyby jí vnucoval někdo mě, protože mám disko rád". Společný jmenovatel je "nařizování formy soukromí", tohle je ten obecný zákon obsažený v imperativu.
Jinak mi ještě večer asi došlo, jak jste myslel tu Vaši otázku:
"A proč by to tak nemělo být, pane Richarde?"
L.S.

Možná jste chtěl říct, že současný stav je pochopitelný důsledek vývoje a proč bychom tedy měli být jinde, resp. proč by to nemělo být, jak to nyní je.
Na jednu stranu máte pravdu, na druhou mám pocit, že současný stav není úplně nejlepší nebo utěšitelný, uspokojivý, z toho hlediska bychom zase mohli udělat nějaký krůček vpřed. Ale jde to pomaličku, o tom jsem se už myslím bavili, jde o zrání, nejde to zlomit přes kolínko. Leda že zas k moci nastoupí někdo, kdo už za ví, jak by to mělo být všechno správně, to by jsme zas byli zralí raz dva.
16. 04. 2014 | 11:22

stejskal napsal(a):

K tomu nemám co dodat, pane Richarde (snad jen to, že bych křesťany tak úplně negeneralizoval, křesťanství má nejrůznější podoby, navíc jsou i lidé, kteří se považují za křesťany, byť sami nepraktikují žádný ritus).

Současný stav zcela jistě není úplně nejlepší nebo utěšitelný, uspokojivý, ostatně jako žádný jiný v kterékoliv době minulé a myslím, že i budoucí. Celý fylogenetický vývoj je změna (z definice) a prakticky každá generace zažívá něco dejinotvorného (i když to pak s odstupem let tak třeba už nepůsobí). Co mi z toho všeho vychází? Já vlastně přesně nevím? ;-) Snad jen snaha o odstup od čehosi, co mi připadá jako příliš exaltované či aspoň kategorické. A tím se obloukem vrazíme k textu blogu. Podle mne hlavně poukazuje právě na to módní absolutizování negativna (krásné sousloví, copyright ;-), kterým se sami vystavujeme dle mého poněkud zbytečnému stresu. A podle toho to tu vypadá.

Libor Stejskal
16. 04. 2014 | 11:37

Richard napsal(a):

"(snad jen to, že bych křesťany tak úplně negeneralizoval, křesťanství má nejrůznější podoby, navíc jsou i lidé, kteří se považují za křesťany, byť sami nepraktikují žádný ritus)."
L.S.
Tohle je pro mě trošku problém pane Stejskale, byť je mi jasné, že každý křesťan je jiný a ne každý je pošahaný "bigota", tak všechny - generálně - obecně, spojuje dobrovolná příslušnost k jedné doktríně v níž samotné je dle mého zaneseno "musíš šířit, kázat, tlačit, vnucovat bo my jsme nejlepší, nejpravdivější". Takže tohle je pro mě trochu problém. Vím, že každý křesťan je jiný, ale na jisté úrovni jsou všichni příslušností k jedné doktríně vlastně stejní. Navíc, pokud jde přímo o katolicismus, členství v této straně je vlastně podobné jako členství komunisty v KSČ. Jako řadový komunista sám za sebe provést nemusel vůbec nic, svým členstvím ve straně však podpořil celý zločinný systém, který toho napáchal mnohé. Ty rity - přijetí do strany, rudá knížka, odznak nebo křest, přijetí doktríny, to katolické "kování" od malička, to je skoro na chlup stejné jako "kování" malých pionýrů. Smyslem je vymazat původní osobnost a nahradit doktrínou. No nic, do toho Vás tahat nebudu, vím, že s tímto mám osobní problém, resp. jsem citlivý i na věci, které v obecném měřítku asi podstatné nejsou.
---------
"Současný stav zcela jistě není úplně nejlepší nebo utěšitelný, uspokojivý, ostatně jako žádný jiný v kterékoliv době minulé a myslím, že i budoucí."
L.S.
Nemyslím, že je to až takto, byť samozřejmě každá doba má své problémy. Když pohlédnete na paralelu s individuálním životem, můžete celkem jasně vidět období, kdy je člověk celkem spokojený, naplněný, kdy směřuje ke svému sebeuskutečnění a kdy je třeba nemocný, nespokojený, frustrovaný, v problémech. Dle mého lze podobné stavy či období vnímat také na sociální úrovni. Myslím, že není možné tvrdit, že vždy bylo stejně, resp. bylo, ale bylo také jinak. Zdravěji, uspokojivěji nebo naopak nemocněji, frustrovaněji. V tomto se tak tajemně proplétá obecnost a zvláštnost/jedinečnost, paradox, je to "tak i tak", byť zdánlivě se tvrzení mohou vylučovat. Dle mého určitá spokojenost záleží právě na míře přizpůsobení člověka a společnosti nárokům života, nikoliv ideologii nebo pouze vnějším podmínkám, ale také své vlastní přirozenosti, protože život je to celé.
---------
"Podle mne hlavně poukazuje právě na to módní absolutizování negativna (krásné sousloví, copyright ;-), kterým se sami vystavujeme dle mého poněkud zbytečnému stresu. A podle toho to tu vypadá."
L.S.

jenže víte co, autor třeba zmiňuje v negativní konotaci Kunderu. Pro mě je to třeba autor, který mě svou "nasraností nebo určitou výsměšností, snad i jistou negativitou, okrýváním iluzí patetického nechutného krásna, dokáže zaujmout a pobavit. Vlastně paradoxně právě tímto dokáže učinit chvíle v mém životě o něco lepší. A to jsem od něj přečetl všeho všudy asi 10 stránek nějaké eseje. Stejně tak mě dokáže pobavit a přivést do lepší nálady třeba nasraný Nietzsche. V kostele bych naopak ze všech těch pozitivních, "oduševnělých" lidiček chytl akorát tak depku, pro mě by to byl návrat paradoxně do odpudivé reality patosu. Vím, že jde asi o paradox, ale tak to je. Lepší neznamená pozitivní nebo světlý, a vím, že to ani netvrdíte.
Třeba právě Kundera, Nietsche nebo ti, kteří se dívají pod povrch a dokáží nahlédnout i stín pod maskou ušlechtilosti a nekonečného světla, tohle napětí dokáží rozbít, udělat si z toho absolutizování světla legraci, komično, stáhnout "tomu" trenky. Je v tom něco dětsky spontánního, uvolňujícího, přitom geniální. Přitom nepřepadávají do temnoty, jen jí se světlem slučují.

„Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou.“

— Niccoló Paganini

A co tím vším chci vlastně říct? Vlastně asi nic, jen jsme měl chuť "mluvit".
16. 04. 2014 | 12:15

Richard napsal(a):

málokteří jedinci a davy dokáží byt tak zvířecí a prázdní jako právě ty s náboženskou, "duchovní" nebo jinak ušlechtilou maskou.
Tato maska ušlechtilosti a duchaplnosti je totiž mnohdy přímou kompenzací, reakcí na skryté zvířecí sklony nebo duševní prázdno, které však vždy, čas od času, v nestřeženou chvíli, s povahou Freudovského přeřeknutí, vystrčí své růžky, resp. odhalí svou pravou tvář.
Katolicismus, stejně jako komunismus je vlastně maska vnucená, implantovaná zvenčí, pod kterou se mnohdy skrývají ty největší běsy a prázdno, nehledě na jejich deklarovanou povahu.
16. 04. 2014 | 13:04

argun napsal(a):

Stejskal

"Nevím, jestli se tato "zákonitost" někdy změní, ale přijde mi vcelku zbytečné se tím frustrovat."

To také nevím. Nicméně problém té frustrace nespočívá ve faktu, že existuje nějaká dějinná zákonitost. Takový stav lidé obvykle bez problémů akceptují, prostě si zvyknou. V podstatě nacokoliv, pokud je to cokoliv alespon přiměřeně funkční a moc je to neohrožuje. Ten problém spočívá v tom,. že jsou denně konforntováni s rozporem mezi teoriií a praxí. Věrozvěstové lásky a něhy, všemožní idelogové a znáčná číst medií jim tluče do hlavy, že žijí v demokracii, ve které vládne občan. Jejich vlastní hlava a každodenní zkušenost jim ovšem říká něco zcela jiného. Tzn. společnost se dostala do shizofrenního stavu dost podobnému tomu, ve kterém byla v rozvinutém bolševismu. A právě v tom jsou zdroje její frustrace, protože tak to asi nikdo něchtěl.

"Za daleko lepší považuji neustálé hledání prostoru, který stále zůstává (respektive řekl bych, že je v dějinách čím dál větší) pro to, aby se člověk nenechal tímto zcela semlít."

Souhlas až na tu závorku. Je to právě naopak, ten prostor se v souvislosti s globalizací, tzn. s radikálně se rozšiřujícím pásmem všeobecného zglajchšaltování všeho a všech výrazně zužuje. Nikdy v dějinách nebyla společnost tak zahlcena normativy a vzorci co se může a co je "normální" a co je žádoucí a obecně akceptovatelné. Tím "prostorem" pak zůstává především rodina (stejně jako za rozvinutého bolševismu), pokud ovšem existuje a je přiměřeně funkční, což je čím dál tím více výjimečné, a nebo alternativní existence na vsi s vlatní studnou, bramborami a solárem na střeše a nebo obojí. Ostatně čím dál tím více lidí tak začíná fungovat. Ne že by to byl zásadně špatně. Ale je to přímým důsledkem vývoje, o kterém píše Tomský. Tedy absence identifikace s jakoukoli "širší rodinou", tedy národem či státem, a absence jakékoli spirituality.

Richard

S tím "stáhnutím trenek" to je moc dobré.
16. 04. 2014 | 13:13

Richard napsal(a):

"Člověk, ta tragikomická bytost, je ale zároveň více i méně – jen on dokáže být světec nebo bestie."
autor
.
a to tak, že dva v jednom, kdy každý světec má v sobě bestii a každá bestie zase světce
záleží na tom, jak daleko jsou tyto archetypální protiklady stínu a světla(bestie a světce) od sebe vzdáleny, resp. jak daleko je od sebe persona a stín, v jaké míře jsou vzájemně konfrontovány nebo naopak jak moc je stín, v zájmu co nejvznešenějšího pohledu na vlastní personu vytěsněn a působí nevědomě, destruktivně.
16. 04. 2014 | 13:16

stejskal napsal(a):

Tak dobře, křesťany necháme být.

Druhý odstavec: nevím, možná. Skoro bych řekl, že tak dobře, jako nyní, v tomto regionu v historii ještě nikdy nebylo. Ne vždy musí být zdraví (včetně toho sociálního) přímo úměrné podmínkám, v nichž člověk žije. Hodně si toho nese z minula, ze sdílené historické zkušenosti. Ta sociální choroba zde má podle mne kořeny sahající až někam ke středověku. A možná ještě dál. A ne a ne se z toho vymanit/vyléčit.

Kundera samozřejmě. A nejen on, zajímavé čtení je i třeba Céline, Hamsun nebo nakonec i takový Lautréamont :-) Jenže problém dle mého je, když se na ten negativismus naladí většina. A ostatní pomalu vytěsňuje. Zaprvé to škodí člověku samotnému, za druhé se to odráží na stavu celé společnosti. Nemíním odmítat negativismus resp. skepticismus jako "zhobnou buržoasní ideologii", jen mám za to, že nás nějak moc zejména v této zemi ovládá. Všechno je špatně, druzí všechno dělají špatně, nic nemá cenu. Snažím se mezi dvěma extrémy (negativismus a jásavý optimismu) hledat nějakou normální, neextrémní polohu. A rád při tom čtu i Kunderu ;-)

Libor Stejskal

P.S. Ale možná to celé výše dost ovlivňuje fakt, že na zdejších debatách, kam příspívá v podstatě jen pár desítek stále stejných lidí (tedy nikoliv reprezentativní vzorek společnosti), trávím již sedmý rok.
16. 04. 2014 | 13:25

Richard napsal(a):

NĚŽNÝ SVIT KOMIČNA (Milan Kundera, Nechovejte se tu jako doma, příteli)
"Po mondénním večeru, který strávil v přítomnosti
paní Arnouxové, do níž je zamilován, Frédéric
z Citové výchovy, opilý pohledem na svou
budoucnost, se vrací domů a zastavuje se před
zrcadlem. Cituji: „Připadal si krásný — a díval se
na sebe celou minutu.“
„Celou minutu.“ V tomto přesném časovém
údaji je všechna nehoráznost situace. Zastaví se,
dívá se na sebe, připadá si krásný. Celou minutu.
Ani se nepohne. Je zamilovaný, ale nemyslí na tu,
kterou miluje, je oslněn sám sebou. Dívá se do
zrcadla. Ale nevidí sebe dívajícího se do zrcadla
(tak jak ho vidí Flaubert). Je uzavřen do svého
lyrického já a netuší, že něžný svit komična se
položil na něho a na jeho lásku.
Anti-lyrická konverze je základní zkušeností
v romanopiscově běhu života; poodstoupiv od sebe
sama, vidí se náhle z dálky a je udiven, že není
tím, za koho se měl. Po této zkušenosti bude už
napořád vědět, že žádný člověk není tím, za kterého
se má, že toto nedorozumění je všeobecné,
základní, a že vrhá na lidi (například na Frédérica
stojícího před zrcadlem) něžný svit komična. (Tento
náhle objevený svit komična je diskrétní a vzácná
odměna, které se mu dostalo za jeho konverzi.)
Ema Bovaryová na konci životní cesty, když
byla zrazena svými bankéři, opuštěna Leonem,
nastupuje do drožky. Před otevřenými dvířky stojí
žebrák, který „ze sebe vydával jakýsi chraptivý
řev“. Ema mu „hodila přes rameno pětifrankovou
minci. To bylo celé její bohatství. Zdálo se jí
krásné mu je hodit tímto způsobem.“
Opravdu, bylo to celé její bohatství. Klesala už
nenávratně ke dnu. Ale poslední věta, kterou jsem
dal vytisknout kurzivou, ukazuje, co Flaubert dobře
viděl a čeho si Ema nebyla vědoma: neudělala
jen ženerózní gesto, líbilo se jí ho udělat; i ve chvíli
autentického zoufalství neopomněla exhibovat své
gesto, nevinně, jen sama pro sebe, chtějíc vypadat
krásná. Svit něžné ironie ji neopustí ani během
jejího pochodu ke smrti, která je už tak blízká."
16. 04. 2014 | 13:26

stejskal napsal(a):

No, já nevím, pane argune. Na jedné straně "věrozvěstové lásky a něhy, všemožní idelogové a značná část medií" a na druhé lidi? Já mám zase naopak pocit, že mi nejrůznější věrozvěstové zmaru a negace, všemožní ideologové a konspirátoři a značná část medií neustále tluče do hlavy, jak všechno úplně špatně, žijeme v totalitě horší než bolševické a svět brzy pravděpodobně skončí.

Celá řada lidí to takto přijímá a vychází jí z toho, že vlastně nemá - kromě nadávání, spílání a žehrání - cenu nic dělat. Oboje je extrém. A je především výplodem našich mozků. Vidíme svět, jak ho chceme vidět, jak je nám blízké jej vidět. A jak někdo říká, že vypadá (ať už věrozvěstové toho či onoho). Realita je ale vždy o dost barvitější a mnohavrstevnatější, řekl bych.

Libor Stejskal
16. 04. 2014 | 13:34

SuP napsal(a):

argun -
".... všemožní idelogové a znáčná číst medií jim tluče do hlavy, že žijí v demokracii, ve které vládne občan. Jejich vlastní hlava a každodenní zkušenost jim ovšem říká něco zcela jiného. ...."

Když se to to občan poprvé pokusil, bylo po válce a výsledkem byl bolševik. (Občan se nechal oblbnout a pak už neměl energii na hrdinství).

Když pak (1989) měl možnost udělat reparát a pokusit se o demokracii, ve které by vládl, vypustil to, jako by myslel, že reparátů ještě bude ..... A ti, kdo ten transparent zvedli, se ho budou držet tak dlouho, dokud se občan nepokusí jim ho vzít.
Ovšem na to, že dneska jsou podmínky pro slušnou výměnu vesel (transparentů) mnohem lepší než po 1948, se k tomu občan pořád nějak nemá. A já se obávám, že ty podmínky dál budou obtížnější. Historie nečeká.
16. 04. 2014 | 15:22

K .V napsal(a):

Supe, to je právě to, že nám při cinkání klíči r 89 říkali jaká to byla tyranie a totalita, a když se podíváme co z toho vzešlo, bere lidi děs že do toho sáhnou a ono se to zase jenom zhorší.
16. 04. 2014 | 16:14

Richard napsal(a):

"Druhý odstavec: nevím, možná. Skoro bych řekl, že tak dobře, jako nyní, v tomto regionu v historii ještě nikdy nebylo. Ne vždy musí být zdraví (včetně toho sociálního) přímo úměrné podmínkám, v nichž člověk žije. Hodně si toho nese z minula, ze sdílené historické zkušenosti. Ta sociální choroba zde má podle mne kořeny sahající až někam ke středověku. A možná ještě dál. A ne a ne se z toho vymanit/vyléčit"
L.S.
souhlasím pane Stejskale, ale stejně mám pocit, že bychom ten krůček vpřed mohli ještě udělat, resp. ono je vždy se kam posunout, jinak řečeno, vždy se najde důvod, proč být sám se sebou nebo s něčím kolem sebe v jisté míře zdravě nespokojen(zdravá nespokojenost je vlastně určitou motivací ke změně), na druhou stranu je důležité akceptovat se i takoví jací jsme "tady a teď", nedokonalí a s chybami. Teoreticky není zas tolik obtížné celé to formulovat, že? Teď už jen zbývá, žít to...
Si teď přijdu, jako bych stál u hladiny ledového bazénku, jen tak pomaličku zlehka a opatrně do něj močil konečky prstů na noze a hekal u toho "ááááááááá, to studíííííí ááááá"
-------
. A je především výplodem našich mozků. Vidíme svět, jak ho chceme vidět, jak je nám blízké jej vidět
L.S.
no jo, svět je nějaký ve své skutečné podobě, ale také se nějak zrcadlí v našem vědomí. Tyto dva obrazy často nebývají v souladu, resp. nejen, že ty v našich hlavách jsou jen určitými výseky skutečného světa, ale často jsou "tvůrčí" činností lidské psýchy dost upravené, přibarvené nebo naopak odbarvené.
-------
"Nemíním odmítat negativismus resp. skepticismus jako "zhobnou buržoasní ideologii", jen mám za to, že nás nějak moc zejména v této zemi ovládá. "
L.S.
no jo, i ten negativismus musí mít v sobě šmrnc a inteligenci, jinak je to taky jen hystericky patetická stupidita, to je fakt, prostě musí být skutečný ne jen taký teatrální gýč, prostě umět se dobře nasrat je taky umění, pane Stejskale, chápete to, že?
Třeba Woody Allen je tak dobře, inteligentně nasraný, až se z toho jeden na chvíli docela zapozitivní.
Ti "Vaši" autoři můžou být taky dobří, ale knihy obecně moc nečtu. Nedávno jsem viděl ale docela dobrý film, ten není o nasranosti, spíš takový mystik na téma Platónovy jeskyně.
http://www.csfd.cz/film/290570-jina-zeme/
Ale o negativismu je dobrý tenhle, možná jste ho už viděl
http://www.csfd.cz/film/232435-kurz-negativniho-mysleni/
16. 04. 2014 | 18:05

Richard napsal(a):

tenhle od Allena je taky dobrý
http://www.csfd.cz/film/245363-uzivej-si-co-to-jde/
16. 04. 2014 | 18:10

SuP napsal(a):

K.V -
".... to je právě to, že nám při cinkání klíči r 89 říkali jaká to byla tyranie a totalita, a když se podíváme co z toho vzešlo, bere lidi děs ...."

Pokud tolik závisíte na tom, CO vám KDO řekne a nejste schopen vlastního pozorování a názoru, nedivte se, že vás pořád někdo obelhává.
16. 04. 2014 | 18:43

argun napsal(a):

Pane Stejskale

problém s Vámi je ten, že Vy jakoukoli snahu o pochopení a pojmenování společenské reality - mimochodem hnací motor veškerého lidského poznání - jejíž výsledek není dostatečně zářivý, či alespon rozšafně realativizující či smířlivý, hbitě onálepkujete ideologickým headlinem lásky a něhy - "bacha negativismus". Připomínáte toho chlápka, co padal z patnáctého patra a ještě ve třetím si říkal "je to dobrý".

Poznání, že něco je špatně, já osobně za negativistické naprosto nepovažuji, Ba naopak, takové poznání je prvním krokem k dalšímu vývoji. Je příležitostí, je šancí, je úlevou. Prvním krokem k léčení čehokoli je správná diagnóza. A to je myslím velmi pozitivní - udělat první krok správným směrem.

K Vaší tak oblíbené tezi, že "negeativismus škodí člověku" bych ještě připodotkl, že člověku neškodí poznání, že něco je špatně. Blbá diagnóza chvíli bolí, ale dá se ní pracovat, reagovat na ni. Člověku škodí především stres ze setrvalého "hnití" ve schzofrenii mezi žitou zkušeností a oblbujícími floskulemi znějícími z veřejného prostoru, které jsou s touto zkušeností v diametrálním rozporu.

"Celá řada lidí to takto přijímá a vychází jí z toho, že vlastně nemá - kromě nadávání, spílání a žehrání - cenu nic dělat."

Ale vůbec ne, právě naopak. Celé řadě lidí z toho vychází, že musí rychle něco dělat - pro sebe přirozeně, nikoli pro druhé. Že se prostě musí zařídit jinak, a to tak, aby byla touto neblahou realitou co nejmín obtěžována. Lidi jsou velmi aktivní, ale jinak, než by bylo pro tento stát, neřkuli národ, dobré. Takže jak jsem napsal výše - útěk do soukromí, do rodiny, do alternativy, na "samotu u lesa" s ovcemi a vlastní studnou... A ti, kdo na to mají, at už fifnačně či mentálně - útěk do teplých pelechů zahraničních postů, univerzit, nadnárodních neziskovek, čím větší blbost jako obor činnosti tím líp, protože systém to - zatím - unese, a hlavně pak nehrozí žádná vina z odpovědnosti, nejlépe ovšem útěk do bruselských struktur... Kdo naskočí na tuto vlnu, už nikdy nepropadne mezi populus "co jezdí sockou".

"A je především výplodem našich mozků. Vidíme svět, jak ho chceme vidět, jak je nám blízké jej vidět."

To jistě. Ale je vlastností lidského ducha - tedy pokud není defektní - že navzdory tomuto "naprogramování" ten svět furt nějak ohledává...Touží po poznání, po pochopení souvislostí. Proč jinak bychom sem - alespon někteří - chodili? A pak se třeba někdy stane, že lidský duch se něčeho dobere, a třeba svět pod vlivem setrvalé konforntace časem uvidí jinak... Nebudte, pane Stejskale, tak negativistický pokud jde o možnosti lidského ducha... Smile. .

"Realita je ale vždy o dost barvitější a mnohavrstevnatější, řekl bych."

To jistě. A nebude - li pršet, nezmoknem. Co z toho plyne? Má toto konstatování být vrcholem procesu našeho ohmatávání té reality? Cokoli je jiné, než zdá se být. No a?

"tak dobře, jako nyní, v tomto regionu v historii ještě nikdy nebylo" .

Zdá se, že Váš realtivismus funguje pouze jednosměrně,.. smile. "Nejhůř" bylo v dějinách vždycky, "nejlíp" je ale právě ted... Je s Vámi sranda.

"Hodně si toho nese z minula, ze sdílené historické zkušenosti. Ta sociální choroba zde má podle mne kořeny sahající až někam ke středověku. A možná ještě dál. A ne a ne se z toho vymanit/vyléčit."

A je sociální chorobou sdílet historickou zkušenost? Nebylo by horší sociální chorobou tuto zkušenost nesdílet? A je vůbec možné a smysluplné se vymanit "ze zkušenosti?" Takovou snahu bych nazval sociálním inženýrstvím par exellence. Zkušenosti jsou nejcennějším zdrojem poznání, řekl bych.
16. 04. 2014 | 19:08

Richard napsal(a):

"K Vaší tak oblíbené tezi, že "negeativismus škodí člověku" bych ještě připodotkl, že člověku neškodí poznání, že něco je špatně. Blbá diagnóza chvíli bolí, ale dá se ní pracovat, reagovat na ni."

mám dojem, že negativismus je již reakcí na nepříznivou diagnózu. Pozitivní člověk reaguje na nepříjemnou zprávu třeba takto, "jéééééé, to jsem ale rád, že mám zlomenou nohu, svět je hned krásnější, když nemůžu chodit, panbů zaplať za ty dary, to jsem vždycky chtěl kulhat o berli, konečně teď můžu tak krásně trpět, konečně se naplnil můj sen", kdežto negativista si ve vzteku v reakci na to, co zjistí, že je noha zlomená, pro jistotu zlomí ještě i tu druhou(aby se ta necítila ukřivděná), aby se utvrdil v tom, že na hovno je skutečně všechno a pak o tom všem vykládá nebo pro jistotu zlomí nohu i dalším, aby si svoji pravdu, co nejvíce potvrdil.
16. 04. 2014 | 19:35

argun napsal(a):

Supe

píšeš "Ovšem na to, že dneska jsou podmínky pro slušnou výměnu vesel (transparentů) mnohem lepší než po 1948.."

No já nevím.. Po 48 šlo při jakékoli snaze o "výměnu vesel" o život, bylo to jasné jak facka, bud - anebo. Je dost málo lidí, kteří takovou volbu chtějí podstoupit, neřkuli jsou schopni ji psychicky unést. A ti, kteří se o to - nějak - pokusili, třeba Mašínové, jsou do dneška psanci mainstreemové společnosti.

Dnes? Žádná represviní dramata. Jen pomalé zapadání do - na jedné straně lepkavého bahýnka sociálních problémů, lenosti a deprese z bezvýchodnosti a závislosti na dávkách, - na druhé straně do rozežranosti, lenosti z nadbytku a deprese z absence hodnot. Kdo by přepřahal? A koho bys zapřáhl? Jistě - oligarchy. Dřív tahali za nitě ze zákulisí, dnes hrdě ve světle ramp. Není nikdo, kdo by s nimi mohl držel krok. Lidu chybí nástroje k tomu "držení" kroku, všechno a všechny si koupí. A tak se lid radši koupit nechá. A drží hubu a krok. Vymalováno.

Mrkni na blog Kamila Gregora z dneška. Kouzlo nechtěného. Název: Nová studie: Spojené státy jsou spíš oligarchie než demokracie. První věty zní takto:

"Američané se středně vysokým příjmem nemají téměř žádný vliv na změny politik v USA. Naopak velmi bohatí občané a velké zájmové skupiny ovlivňují politiku velmi výrazně. Nově publikovaná studie rovněž zjistila, že postoje velkých zájmových skupin vůbec nekorespondují s postoji většiny středně bohatých Američanů."
16. 04. 2014 | 19:37

stejskal napsal(a):

Pane Richarde, mám pocit, že oba dva píšeme více méně to samé, ale přesto to vypadá, jako bychom polemizovali :-) Zejména ten pocit mám z toho Vašeho prvního odstavce.

Když myslíte, pane argune (tím mám též na mysli zejména Váš první odstavec). Možná se jen špatně vyjadřuji. Nebo je chyba někde jinde.

Každopádně oběma děkuji za velmi zajímavou výměnu názorů.

Hezký večer.

Libor Stejskal
16. 04. 2014 | 22:03

Richard napsal(a):

taky mám pane Stejskale pocit, že oba píšeme víceméně to samé a že si vlastně rozumíme. Přiznám se, není to nic moc pocit, bohužel tím totiž přicházím o narcistní, sebezálibný pocit tragického, osudového nepochopení, o svou originální výlučnost ve světě, který mě v nejmenším nechápe. Už si teď nemohu namlouvat, že jsem filosof, když mi rozumíte. Příště byste mohl alespoň předstírat, že si myslíte něco jiného nebo, že mě v mé komplikovanosti nechápete. Kurňa, jak k tomu pak přijdu, kdyby mě každý jen tak chápal. To pak můžu to filosofování rovnou zabalit bo to pak nebudu žádný filosof, když mi lidi budou rozumět.
Taky dík za debatu a doufám, že alespoň tento příspěvek je na Vás dost zmatený.
16. 04. 2014 | 22:32

stejskal napsal(a):

Sdílím Vaše rozčarování, pane Richarde. Člověk už nemá ani právo zůstat nepochopen. Kam ten svět spěje? l.s.
16. 04. 2014 | 22:40

Richard napsal(a):

"Člověk už nemá ani právo zůstat nepochopen. Kam ten svět spěje? l.s. "
.
No přesně tak, nakonec budu ještě spokojený, a na svou nespokojenost mám přece právo! "Spokojený, spokojený, pochopený, pochopený", to zni fakt hrozně, brrr. To už ani nejsem já.
16. 04. 2014 | 22:58

MA napsal(a):

Čech je nespokojený, ANO, "něco tu neštymuje",
an je nespokojen sám se sebou.
A odmítá si to přiznat.
Protože.
Je zbabělý.
A alibistický.

A přesně to symbolizuje "dobrý" Švejk,
kterého jsem nečetla.

Příjemný večer
16. 04. 2014 | 23:27

MA napsal(a):

"Čtěte" Čechy, chcete-li je poznat. )
Čtěte jejich pohledy na ulici anebo v tramvaji... Vždy, když se děje něco nepravého, otočí se jednoduše pohledem "kousek vedle"). Schválně zdravím Čechy na procházce v lese, to abych je vyprovokovala (k témuž), někteří se však nenechají. Jediní dva muži, kteří mi kdy nabídli pomoci s taškami s nákupem byli z dalekého západu a z dalekého severu. Čtu čechy léta. Když jsem v jedné pražské kavárně zaslechla, jak jedna jihoameričanka říkala Irskému muzikantovi "Když jsem přijela do Prahy, říkala jsem si, CO JE TO ZA LIDI?", chtělo se mi postesknout "možná je to množina mrtvol", dívajících se na demokracii jako na televizní program, jako by vůbec nepochopili, že program "demokracie" počítal s nimi jako se spoluhráči. Ale "mrtví prd ví", jak tvrdí jeden starý vtip… A slabost a alibismus jsou dobří smrťáci. )
16. 04. 2014 | 23:37

Richard napsal(a):

jako by vůbec nepochopili, že program "demokracie" počítal s nimi jako se spoluhráči.
MA
.
po čtyřiceti letech diktatury, která každého, který chtěl hrát, smetla, úplně ztratíte vědomí, že demokracie s Vámi, jako s plnohodnotným hráčem, vlastně počítá. To je prostě komplex, trauma minulosti, které působí i za situace, kdy původní zdroj ohrožení již pominul. Zranění, které není jednoduché uzdravit. Prostě ten komouš, který s Vámi jak se spoluhráčem rozhodně nepočítal, resp. trestal za každý pokus hrát za sebe, v hlavách mnoha lidí stále je a říká "drž se dále nebo přijde ťavka". To asi není omluva, jen vysvětlení. Není to snadné. Ze skutečného komunisty se stala určitá samostatná psychická funkce, která je zodpovědná za to, že člověk jedná, jakoby tady ten komouš stále vládl, nehledě na to, že tady skutečně někteří komouši dále vládli, byť převlečení za (p)osly demokracie a svobody.
16. 04. 2014 | 23:52

MA napsal(a):

Možná.
Lze to pochopit.
Lze to ještě (dnes) omluvit?
16. 04. 2014 | 23:57

MA napsal(a):

NEVÍTE,
byl tu komunista už před Švejkem?
17. 04. 2014 | 00:01

MA napsal(a):

V české verzi wikipedie chybí klíčové slovo
ALIBISMUS:

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?search=allibismus&title=Speciáln%C3%AD%3AHledán%C3%AD&go=J%C3%ADt+na
17. 04. 2014 | 00:04

yes napsal(a):

Re stejskal napsal(a):
"...ten první odstavec je poněkud..."

Dost možná, máte pravdu z našeho současného úhlu pohledu kdy neuznáváme kolektivní vinu ale individuální. Jenže praxe ve válečném a těsně poválečném právu nezná slovo individium. Zná pouze dvě slova přítel či nepřítel, v tomto kontextu se neslo veškeré poválečné uspořádání. A nedělejte si iluze, že kdyby k válce někdy v budoucnu došlo že by se někdo namáhal studoval jestli je někdo větší přítel než nepřlítel.

Právě proto aby k těmto válečným a poválečným excesům nedocházelo, se přimlouvám k důslednějšímu uplatňování práva dle výše citovaných zákonů. A nesdílím váš názor na rozdílnou situaci po 2.světové válce a pádu totality. Jedině snad v tom, že po 2.světové válce neexistovali státní orgány a lidé brali spravedlonost mnohdy do vlastních rukou. Tady po listopadu měli padat tvrdé tresty za to všechno co komunisti napáchali od roku 48 do roku 89. Nepadali jenom proto že Havel byl nepolepšitelnej poeta, a to je chyba. Protože to komunisti zneužívaj a co mám možnost slyšet na vlastní uši tak se těší na krvavavou odplatu. A že prý nás naučí jak se dělá správná revoluce, hovno samet. A s takovými zákeřnými fanatiky nemáte mnoho možností jak se s nimi vypořádat. V krajním případě viz návod od pana Honolulu. Což je v současnosti v našich podmínkách naprosto nerealizovatelné. Jedině tak v časech divokého západu či v současnosti někde hluboko v Africe.

"...Ty, které by bylo logické potrestat, neměl trestat kdo. Leda stejná lůza, jaká lynčovala Němce bez rozdílu. Jsem rád, že aspoň k tomuto nedošlo. Bylo by to podle mne trauma na další mnoho desetiletí...."

V tom se pletete, soudit by je měl kdo. Funkční soudy tady byli i tenkrát a žádný pouliční linč by se nekonal. Ale stačilo málo, a kdyby komunisti vytáhli zbraně a začli střílet do lidí, lynč komunistů by už asi nezastavil nikdo.

Docela mně překvapuje jaká traumata z válek tady v diskusích tu řešíte. Praxe ukazuje že společnost je vůči válečným traumatům mnohem více flexibilnější než si vůbec dokážete představit. To co tady funguje nejsou žádná válečná traumata, ale akorát komunistická demagogie a neschopnost lidí rozlišit co je komunistická demagogie a co zdravej rozum. Nejspíš proto, že komunistickou demagogii nikdo opravdu do hloubky nestudoval. A jen papouškuje podsunuté smyšlenky některými aktivními soudruhy na diskusích a v hospodách.
17. 04. 2014 | 00:34

yes napsal(a):

Re honolulu napsal(a):
"...Yes, (21:09) ona ta - lidska prava..."

Neznám případ paní z videa v Metru na Můstku, takže se nemůžu vyjádřit. A ani moc nerozumím druhému odstavci. Snad nemáte pocit že predátor nemá žádná lidská práva? A kdo je potom podle vás má? Kořist snad? A není snad predátor občas i kořistí? A jak to souvisí s tématem?
17. 04. 2014 | 00:39

yes napsal(a):

Re Richard napsal(a):
"...to je těžko pane Stejskale,..."

Pane Richard, já si myslím že se tragicky pletete. Tresty za zločiny proti lidskosti a za válečné zločiny se nedávají proto aby zmírnili něčí utrpení, a oběť mohla pocítit něco jako zadostiučinění. Ale proto aby agresor pochopil že se elementární společenské zákony nevyplatí porušuvat. Což se po listopadu nestalo a to je příšernej deficit. Kterej si sebou budeme muset vzít do budoucnosti, než agresor situaci opět vyhrotí. A agresor bude umravněn dle okolností jaká budou panovat v budoucnu a jež nelze předjímat.
17. 04. 2014 | 00:40

MA napsal(a):


PRVNí
"dobrý Čech"
statečně chopí se pera,
by zachytil

odraz národa svého
mýtického
v zrcadle

ROZSVÍTÍ SE

http://www.azlyrics.com/lyrics/bjork/possiblymaybe.html
17. 04. 2014 | 00:41

Richard napsal(a):

byl tu komunista už před Švejkem?
MA
.
dle mého ano, v podání panovačných klero-feudálů tady byli 300 let po bitvě na Bílé Hoře. To člověku na pocitu plnohodnotného spoluhráče, asi taky nepřidalo. Tohle všechno je v české nátuře zapsané.
Nevím, komu by se mělo omlouvat, ono tohle ubližuje především nám samých. Vlastně jsme v zajetí vlastních komplexů, ty důsledky sklízíme hlavně sami. Jsme vlastně otroky těchto komplexů, tak jako jsme byli otroky klero-feudálního mocnářství nebo komunistů. Jiní maj zase mocenský komplex, neustálou touhou někoho řídit, manipulovat, zneužívat nebo o jiném rozhodovat. Ono to do sebe vlastně komplementárně sado-masochisticky zapadá. Jsme všechno, jen ne spoluhráči a ubližujeme tím vlastně nejvíc sami sobě. Ale snad se to lepší. Navíc platí, že v každém otrokovi je kus mocného a v každém mocném kus otroka. Ten komplex tedy nemá jen povahu konkrétní historické zkušenosti, ale také archetypální - téma "mocných a jejich poddaných" - sado maso. My jsme buď velcí páni nebo se hrbíme. Ten spoluhráčský střed, na kterém stojí vlastně demokracie, je pro nás těžké najít.
17. 04. 2014 | 00:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy