Neslavné výročí

01. 05. 2014 | 13:26
Přečteno 3547 krát
Letošní desetileté výročí vstupu postkomunistických států do Evropské unie (z kulturního hlediska západních) je příležitostí k zamyšlení nad tímto gigantickým projektem politického sjednocení evropských národů a snad i možností vyvrátit alespoň některé bludy. Dnes je zřejmé, že tu proti sobě stojí v celé Evropě dva nesmiřitelné tábory a v ostré potyčce mezi nimi je obětí především zdravý rozum. Na eurofilní straně stojí téměř všichni politici všech vládních stran a mocná mašinerie Unie (Komise, europarlament, Evropský soudní dvůr) a několik tisíc nevládních organizací, projektů, včetně mnoha iniciativ státních univerzit, které Unie finančně podporuje. Na straně druhé, s výjimkou některých liberálů, stojí malé, různorodé okrajové strany často levicových nebo nacionálně pravicových radikálů, jedna umírněná euroskeptická strana anglických konzervatistů a vůči Unii značně kritická britská média i stále větší pochybnosti občanů evropských zemí o smyslu budování jednotného státu.

Po velkých dějinných katastrofách a takovou byla první světová válka, ve které Francie vykrvácela, hledají lidé a tím i demokratičtí politici často opačná, neméně iracionální řešení. Poválečný pacifismus a appeasement umožnil Hitlerovu agresi, versaillské mírové dohody vyvolaly v postiženém Maďarsku a Rakousku iredentu, demokracie byla na ústupu a idealistické panevropské představy dvacátých let se po další katastrofální válce začaly prosazovat. Politici si uvědomili, že ponižování Německa je nebezpečné a pokusili se místo staré doktriny rovnováhy sil v Evropě, teď už více než ochotné západní Německo včlenit do projektu integrace. Takovou představu posílila studená válka, čili americký nátlak, který Marshallovu pomoc podmínil založením Evropského společenství uhlí a oceli (1952). Spojené státy evropské v Churchillově a americké rétorice měly být obranným valem proti komunismu. Bipolární nukleární pat, nikoli Unie, jak se sama chlubí, zajistil mír v Evropě, a dlužno dodat, že po tak strašlivé válečné katastrofě a po ztrátě velmocenské imperiální ambice zdevastovaného Německa by byl francouzsko-německý mír zajištěn jistě i bez Unie, ostatně představa nějaké války mezi západními státy by byla tehdy stejně jako dnes zcela absurdní.

Liberální etapa společného trhu evropského společenství měla ohromný ekonomický úspěch a ten vyvolal v život, jak demokratizaci autoritářských režimů (Španělsko, Portugalsko, Řecko), tak i snahu téměř všech západních zemí v Evropě, aby se k hospodářskému společenství připojily, což se postupně stalo. Bezprecedentní poválečný růst životní úrovně přesvědčil (a vlastně i zmátl) občany, že je nastoupená cesta správná. Snad by i mohla být, kdyby vítězil pomalý přízemní pragmatismus.

Maastrichtská smlouva (1992) však všechno změnila, zahájila radikální obrat - antiliberální změnu. Společenství bylo přetvořeno na Unii, čili na vytváření nadřazeného byrokratické aparátu, který oslabuje členské státy a regulacemi glajchšaltuje a trvale (zvláště dotacemi) poškozuje hospodářský život. Hlavním rysem evropských institucí se totiž stala netolerantní praxe francouzského centralismu a naplno se teď už projevuje marně ukrývaný odklon od demokracie, bagatelizovaný výrazem deficit.

Po sjednocení Německa a vstupu další desítky chudých postkomunistických zemí do Unie vznikl německý blok a geopolitická rovnováha mezi Francií a Německem byla porušena (2004) „noví členové by měly využít svého práva mlčet,“ jak se kdysi spíš trpce než ironicky vyjádřil francouzský prezident. Krize jednotné měny, kontinent rozdělila a hegemonii Německa značně posílila. Pro hospodářsky slabší jih byla společná měna nadhodnocená a pro bohaté země severu naopak podhodnocená. A tento stav hluboké nerovnosti trvá a je politicky neřešitelný. Na stranu předluženého kolabujícího jihu s devastující nezaměstnaností (24 – 26 %) se dnes pomalu naklání Francie, která jako bývalý unijní vůdce ztratila svou pozici i prestiž. Dnes už předhonila v euroskepsi i Británii a její politická krize vynesla do popředí nejsilnější ze všech antiunijních stran Národní frontu Marine Le Pen (17 %). Založení krizové společné měny bez fiskání podpory nakonec vyvolalo nový antiunijní „nacionalismus“ (neplést s tím starým) a k ekonomické krizi se přidružila krize politická. Jen prosperita původního hospodářského společenství a obavy ze sovětské agrese totiž politikům umožnily budovat (pro ně tak výhodnou nadnárodní moc). Nyní se stává Unie v očích Evropanů synonymem nevolené a neodvolatelné byrokracie, politickou sinekurou a brzdou hospodářského růstu a k tomu navíc z principu otevřenou nepřizpůsobivým negramotným přistěhovalcům. Heslo anti-imigrace se stalo hlavním tématem letošních eurovoleb. A ačkoli stále ještě mnozí federalisté křičí – více Evropy, původní představa rozpuštění národních států už definitivně vzala za své.

Jednota evropských politiků zatím ale narušena není a jejich střet s realitou politické řešení (federální rozpočet) nemá. Nevíme, jestli dlouhodobá stagnace po čase přece jen přinese zásadní reformu podle představ Angličanů a Holanďanů anebo se Unie rozpadne. Ale protože lze snadno strašit Ruskem i rozvratem, čeká nás zřejmě jen pomalý a postupný úpadek.

Paradoxní je totiž situace Německa, které jediné by mohlo Unii zachránit a integraci dovést do konce. Její politici (z historických příčin) to také ještě donedávna nejhlasitěji v Evropě proklamovali. Jenomže integrace znamená celoevropskou nebo alespoň eurozonní fiskální a hospodářskou rozpočtovou politiku (a ne nějaké ochranné valy nebo bankovní unii) a jsou to němečtí voliči, kteří odmítají vzít na sebe solidární závazky a kteří považují své podhodnocené euro za velkou obchodní výhodu. Představa, že by svůj finanzamt odevzdali do rukou představitelů chudých čí zadlužených zemí, kteří by v Unii většinově rozhodovali, pro ně hraničí s naprostým šílenstvím. Proto jejich politici, ústavní soud i centrální banka hrají dvojí hru a vytvářejí složité myšlenkové konstrukce, jakési zdání, že cesta k absolutnu pokračuje.

Znovu a znovu se potvrzuje, co kritici evropského projektu věděli od počátku. Evropa je civilizační matkou svobodných národů a jednotný lid nelze byrokraticky vytvořit. Impéria vznikají jedině násilím.

Týždeň, 28. dubna 2014

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Viola napsal(a):

Impéria vznikají pod vedením osvíceného panovníka - představitele státu a z vůle lidu, tak jako se pomalu vzpamatovává z rány uštědřené v minulém století Rusko.
01. 05. 2014 | 13:44

john petres napsal(a):

Viola i Tomský -to je fakt hrůza intelektu.P.S. A že prý nás v šedesátém osmém okupovali Rusové? Nesmysl!..Viola i Tomský to popírají...Sašo-svobodné evropské státy jako Albánie,Rusko,Bělorusko-to je tedy tradice svobody jak noha!!!
01. 05. 2014 | 14:50

Marian napsal(a):

Petres- zato vy patříte k těm nejpůsobivějším INTELEKTŮM na zdejších diskusích. Kdyby vaše příspěvky četl Einstein,zbledl by závistí. Jeden intelektový šperk vedle druhého...
01. 05. 2014 | 15:12

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Ten Týždeň teda musí mít ale hodně trpělivé a altruistické akcionáře !
Leda by za takové články redakce neplatila.
Ale i tak bych se obával odlivu čtenářů.
01. 05. 2014 | 15:22

Radek napsal(a):

Začínám se bát ,když se objeví na scéně vždy nějaký Saša.Onehdá to byl chlápek,kterému tak důvěrně říkal sám velký Leonid Brežněvovic.A ten fakt nebyl na velké kamaráčofty.Teda až na to ocintávání při návštěvách.No k věci.Ten Saša pěkně rozes... naší poklidnou zemičku.Tak dokonale,že k nám jeho kamarád z Kremlu poslal na pár týdnů i pár tanků.No další Saša mi tak moc nevadil jako ministr obrany.Prostě kecat u piva lze cokoliv,ale na dokazování jsou tady na štěstí soudy,aspoň teda myslím.A teď tady máme zase Sašu.A to bych opravdu zbystřil.Nějak mi nezapadá do téhle naší kotliny.Nebude on to původně Tomskyj ? A nemá on kluk rodný list psaný v azbuce ?
01. 05. 2014 | 15:29

Radek napsal(a):

PS.Než začne kavalerie svojí palbu.Vím,že pán je z Frýdlantu.Tam se po válce nastěhovalo do prázdných domů po Němcích tisíce náplav ze všech světových stran.Možná ale jeho rodiče jsou původní obyvatelé Sudet ?
01. 05. 2014 | 15:43

J. napsal(a):

Poslouchaj, Tomský, šalom a šábes, ano? Budou tak laskavi? Ať jim nespadne jarmule do šouletu...
01. 05. 2014 | 16:13

češka napsal(a):

Pame Tomský,
projekt EU je to nejlepší, co Evropu potkalo.
Měla by to být náprava za zpackané dělení Evropy po 1. světové válce.
Kdo do tohoto prostoru patří, je vidět v dnešní Ukraině.
Evropa je historicky rozdělený kontinent mezi Svatou říši a Rusko, všude se obyvatelstvo vyvíjelo nekompatibilně po staletí, což pochopili i ti inteligentnější z národních buditelů.
Jsem ráda, že patříme tam, kam patříme, jsou 4 velcí hráči, USA, Rusko, EU a Čína.
Rozhodně bych nechtěla být občankou malého státu mezi 2 obry, na jehož "elitu" stačí vytáhnout bubáka "Sudeťáků", "holocaustu", "STB", "KGB". Ke štěstí mi stačí nenasytní a neprolustrovaní fráterníci a jejich polské hnízdo.
01. 05. 2014 | 16:34

ojojoj napsal(a):

Děkujeme členovi SSO, našemu milému straníkovi a obdivovateli Václava Klause, panu Tomskému, že nám ukázal jedinou a pravou cestu jako včera velký amnestik a obdivovatel Putina Klaus se svou rodinou.

Ale neodjíždějte prosím zpět do svého přepychového bytečku v Londýně, naopak jeďte se svým vedením do Ruska slavit skvělí život a další zábory.
01. 05. 2014 | 17:34

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Tomský napsal jste střízlivý článek, který mohu jen chválit v analytické části - ale Vy říkáte za "á" a nenapsal jste co navrhujete za "bé"! Rozbít EU a nevědět čím ten projekt nahradit ? Spoléhat, že tlupa států a politiků bude nadále spolupracovat v Evropě a bude volný pohyb lidí, zboží, technologií, kapitálu, vojenská spolupráce atd. ? To je velká slabina vás odpůrců EU, chcete bořit, ale nezačínáte nic stavět.
Jediná rozumná cesta, zejména pro malé národy, je snažit se zlepšovat fungování EU. Toto dilema jsme už řešili za Rakouska-Uherska, kdy se ho odpovědní čeští politici snažili reformovat. Hloupost císaře bohužel nakonec vedla k rozpadu. Jenže tehdy jsme byli ve zcela nerovnoprávném postavení, zatímco nyní je náš vliv skromně dán 10,5miliony obyvatel a mírou naší vyspělosti.
01. 05. 2014 | 18:43

MirekS napsal(a):

Co jiného čekat než jedovaté sliny prskané ústy halasného rétora. Tak neslavné výročí a očekávání úpadku, hmm, hmm.

Je to možné 1,38 USD/EUR je v Německu podhodnocené? Ale, ale, pane Tomský, to jsou mi zvěsti.

Zdraví

MirekS
01. 05. 2014 | 18:52

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený pane Tomský,

EU patří k ekonomickým obrům protože její podíl na světovém HDP je 22% a podíl na světovém obchodu 20%.

Bohužel mohla by být v mnohem lepší pozici, ale, bohužel, je zaplevelena politickými trpaslíky nevidícími ani za pampelišku, kde lenoší, a často i parazitují na prostředcích, které vytvořili skuteční tvůrci hodnot.

Jediné co EU potřebuje, je odbourání dotací pro příživníky, mezi které, bohužel, patří i Česká republika. Že jsme od EU dostali a rozkradli již 1 bilión Kč někdo nechce vidět. Ale kecat o nešťastném kroku umí. A komu se v EU nelíbí, ať táhne jinam.
01. 05. 2014 | 19:29

Medikolog napsal(a):

Pan Tomský vychází ze zkušeností s Rakousko-Uherskem, se Svazem Sovětských Socialistických Republik, nebo s Československem.

Neměl by ale zapomínat, že i USA se v devatenáctém století rozdělily na Konfederaci a Unii... a byly sjednoceny vojenskou silou Lincolnovské Unie a následnou vojenskou okupací poražené Konfederace. A také splnění základní podmínky - společný úřední jazyk (na území USA angličtina) a vytvoření jednotných ozbrojených sil. Dovedete si představit tu frašku kdyby v USA každý stát komunikoval v jiném jazyce, že pobřežní státy USA by měly každý své slaboučké námořnictvo s vlastními typy lodí, kdyby místo USAF byla tlupa nekompatibilních letectvíček jednotlivých států USA s různorodou technikou i taktickými doktrínami.., tanky států každý vlastní výroby nebo dovozu tu z Koreje, tu z Číny.. v tom dvě tři různé jaderné technologie; několik států s atomovkami (jako GB a Francie) navzájem rivalizujícími.. taková EU "branná moc". Nerudův žebrák z Malé Strany pan Vojtíšek by asi řekl své "RADŠ UTREJCH"....
01. 05. 2014 | 19:56

petrof napsal(a):

a proto bojkotujme letošní EU volby!!!! Jediné správné motto je : nekašleme na Evropu, kašleme na EU......n-tsss, n-tsss.
01. 05. 2014 | 20:08

Xury napsal(a):

Pro autora:
velmi dobrá analýza. Maastrichtská smlouva skutečně asi znamenal přelom, kdy netrpělivá generace poválečných politiků tlačila na integraci shora. Bohužel se obávám, že to co vytvořili ve svých důsledcích může způsobit další evropskou katastrofu.
01. 05. 2014 | 20:49

Analytik napsal(a):

Evropská integrace je samozřejmě to nejlepší, co mohlo krvavou Evropu kdy potkat .

Přemýšlel jsem proto velmi dlouze, proč ten Tomský zde tak intelektuálně blbne, když je to jinak velmi vzdělaný člověk s patřičným rozhledem. Přišel jsem k závěru, že to musí vyplývat z jedině toho, že je to ekonom. Ekonomové jsou totiž v podstatě velmi omezení lidé.
01. 05. 2014 | 21:04

patriot napsal(a):

Tzv. evropská integrace je antidemokratický a korupční proces tažený pouze nehoráznými platy prodejných politiků, a to včetně poslanců tzv. Evropského parlamentu.

Nesourodé evropské země mohou tvořit nanejvýš volné společenství, avšak nikoliv funkční unii, federaci nebo dokonce superstát! Vznikající slepenec řízený z Bruselu je nonsens!

Česko se de facto stalo německou kolonií, máme 800 000 nezaměstnaných a nulový vliv na cokoliv.
01. 05. 2014 | 22:38

jozef napsal(a):

EU vznikala a rozvijala sa v US potrebe zadrziavat komunizmus - a drzat Nemcov down.
Nemecko by sa nemohlo zjednotit,ak by sa nevzdalo marky...
Co autor nechce vidiet: federalizujuca europska ustava vzisla z potreby a poziadavky "jedneho telefonu" pre slabnucich globalizatorov a nejakeho europskeho pudla /typu Blaire/ .Z potreby operativneho pouzivania europskych vojnovych zdrojov svetovym lidrom.

Neslavne vyrocie je - predovsetkym o neslavnom procese globalizacie moci panov Wall Streetu a City.O pade moci panov Tyzdna a celej masmedialnej armady imperia.
01. 05. 2014 | 23:02

Taoiseach napsal(a):

Alexander Tomský...

...je nervózní z toho, že klausovská protievropská propaganda ztrácí půdu.

"Maastrichtská smlouva (1992) však všechno změnila, zahájila radikální obrat - antiliberální změnu."
Dlužno dodat, že tuto "antiliberální změnu" jsme o 11 let později odsouhlasili v referendu.

"Impéria vznikají jedině násilím."
Ba právě. EU vznikla naproti tomu jako dobrovolný svazek, podobně jako Helvétská konfederace. Jenom je o něco větší a i těch jazyků je v ní víc.
02. 05. 2014 | 11:32

Taoiseach napsal(a):

Xury

"velmi dobrá analýza. Maastrichtská smlouva skutečně asi znamenal přelom, kdy netrpělivá generace poválečných politiků tlačila na integraci shora."
V názoru na autora se neshodneme - podle mého je AT nekritický až servilní obdivovatel Angličanů, takže na všechno, co pochází z "Kontinentu", bude vždycky plivat.
Jinak jste ale načal zajímavé téma. Proč s tím Maastrichtem nepočkali? Nevím, kolik Vám tehdy bylo, ale pro jistotu připomenu. Hned po pádu východního bloku začala v ES debata o tom, zda má mít přednost prohloubení integrace, nebo její rozšíření. Většinová dohoda potom byla, že půjde oboje paralelně. Pokud by ovšem přišlo "velké rozšíření" napřed, bylo by nejisté, zda se vůbec podaří se na něčem dohodnout. Proto byl napřed dohodnut Maastricht (hlavně Hospodářská a měnová unie) s dostatečným předstihem tak, aby občané přistupujících zemí dobře věděli, do čeho vlastně jdou. A s výjimkou Norů to všichni schválili.
Ten postup byl správný. Chybné bylo to, že nebyly stanovené žádné sankce za nedodržování Maastrichtských kritérií, že byla Spojenémi království a Dánsku poskytnuta výjimka, že bylo přijato Řecko do Eurozóny, že se včas nezačalo pracovat na další koncepci.

patriot

"Česko se de facto stalo německou kolonií, máme 800 000 nezaměstnaných a nulový vliv na cokoliv."
A to jako chcete s vážnou tváří tvrdit, že bez EU - jako naše plně suverénní Klausova zemička - bychom nebyli německou kolonií, neměli nezaměstnanost a měli obrovský vliv? - :)
02. 05. 2014 | 11:58

SergioL. napsal(a):

...by mě zajímalo, a asi si budu muset doplnit vzdělání...jestli američané když tvořili Spojené státy americké, jestli také čelili tak masivnímu útoku vlivových, hospodářských či národních skupin, které se obávaly mocného a sjednoceného státního útvaru, kterým USA tehdy mohlo a také brzy začalo být.

Jak tady v jednom komentáři poznamenal pan Fendrych a čemuž se dá i úspěšně věřit, většina kritiků společné Evropy, která by se při společné obranné a především hospodářské politice dostala do mnohem silnější vyjednávací pozice, se rekrutuje pravděpodobně především z těch, kteří jsou tzv. na výplatní pásce bejvalé KGB.
USA hold měly při svém vzniku to štěstí, že v tehdejším geopolitickém a ekonomickém uspořádání světa nebyl nikdo, kdo by si více či méně přál, aby USA nevznikly.

Ti, kdo jsou dnes placeni Kremlem, aby bránili vzniku společného hospodářského postupu Evropy vůdči hegemonům typu BRICKS, s "estébáckobolševickou" prohnaností záludně zaměňují otázku nutnosti vzniku společné evropské strategie v otázkách dohadování cen surovin, obchodních podmínek, judikatury atd. ve společném evropském prostoru (a to, pokud si chceme zachovat evropskou civilizaci), za kritiku faktického fungování a vznikání těchto struktur.
Ano, je milion věcí, které se dají na fungování společných evropských struktur kritizovat, nikoliv však idea samotného vzniku těchto struktur.
A lidé, kteří kopou za Rusko, by si měli uvědomit, že cesta k rozdrobené Evropě, je cestou k samostatným národním státům (na kterých Rusko jednotlivě více vydělá) - ale je také cestou před obě světové války. Což patrně naturelu našich eurofobů nijak nepřekáží...
02. 05. 2014 | 13:33

patriot napsal(a):

Taoiseach:

Pouze konstatuji výsledný stav. Co by bylo, kdyby… – to neví nikdo. Klause nemám vůbec rád, po převratu zdrbal, co mohl; jeho postoje k EU a euru však sdílím.
02. 05. 2014 | 13:51

arnazach napsal(a):

Pane SergioL., v podstatě s Vámi věcně souhlasím. Ale ... Cituji: "Ano, je milion věcí, které se dají na fungování společných evropských struktur kritizovat, nikoliv však idea samotného vzniku těchto struktur." Schválně jestli poznáte, co mě to připomíná?
02. 05. 2014 | 14:23

arnazach napsal(a):

A dál: "Ti, kdo jsou dnes placeni Kremlem, aby bránili vzniku společného hospodářského postupu Evropy ..." A co připomíná tohle?

Já nevím, jestli je XY (dejme tomu Klaus), agent KGB. Dovedu si ale představit "milion věcí" jiných než KGB agentství, jež mohou člověka vést k stejnému postoji.
02. 05. 2014 | 14:28

Stařeček napsal(a):

Petr z Tábora, asi bych se k vašemu názoru připojil.
02. 05. 2014 | 14:41

Taoiseach napsal(a):

patriot

"Co by bylo, kdyby… – to neví nikdo."
To je jistě pravda, ale víme například, jak to vypadalo v těch PŘEDposledních deseti letech:

1) Německá kolonie
To, že jsme závislí na vývozu do Německa, je daná věc. Bylo to jen zesíleno sjednocením Německa a rozdělením Československa. Aktuálně zrovna dneska zveřejnilo údaje:
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/jak-se-zmenila-ceska-ekonomika-za-prvnich-10-let-v-eu/r~70706120cf9311e3a0a10025900fea04/
a hle: za dobu našeho členství v EU podíl Německa na našem vývozu mírně klesl (slide 4).

2) Nezaměstnanost
Tamtéž (slide 8) je vidět, že po vstupu do Unie u nás nezaměstnanost klesala až do doby krize. Ale doufám, že uznáte, že krize nebyla jenom v EU.

3) Nulový vliv
Formálně (váha hlasu v Radě, počet poslanců v EP) máme větší vliv, než odpovídá podle počtu obyvatel (což jsou cca 2 %). Neformálně je to spíš podle hospodářského výkonu, a tedy naopak míň. Ale pro prosazení se je klíčové umění kompromisu a přímo politické obchody: "dobře, v tomhle vám ustoupíme, i když by se nám to víc hodilo jinak, ale chceme za to tohle, protože je to pro nás klíčové". Ještě podstatnější je to, že jsme u jednacího stolu. Kdybychom v EU nebyli, tak se s námi velmoci jako Německo nebudou vůbec o ničem bavit.

Klaus nemá pravdu v ničem, a s eurem už vůbec ne. Novinky dneska uveřejnily srovnání:
http://www.novinky.cz/ekonomika/334942-deset-let-v-unii-cesi-to-moc-nezvladli-slovaci-patri-k-sampionum.html
Slovensko, které už má pět z těch deseti let euro, nás dohání, my se Rakousku spíš vzdalujeme. Jak je to možné, když je to euro tak špatné? Ještě před půlrokem tady spousta chytráků věštila, že euro padne, přitom vůči koruně nezačalo oslabovat (oslabení koruny bylo umělé, to samozřejmě uznávám).
02. 05. 2014 | 15:35

Taoiseach napsal(a):

arnazach

"Dovedu si ale představit 'milion věcí' jiných než KGB agentství"
Ano, ale doslova se píše "placeni Kremlem", což je poněkud širší pojem. Nevzpomínám si na jméno toho podnikatele, který vedl kampaň proti Lisabonské smlouvě před prvním irským referendem, nicméně vyšlo najevo, že měl velmi podivné kšefty v Rusku. Václavu Klausovi potom platí knižní vydávání jeho slintů Lukoil, což rozhodně není žádná soukromá firma. Takže podobné úvahy ani nejsou moc mimo.
Pokud se GWB snažil rozeštvat EU, nedá se čekat, že by měl Vladimír Vladimírovič v tomto směru menší zájem.
02. 05. 2014 | 15:56

Petr z Tábora napsal(a):

to Taoiseach:
Souhlasím s vašimi příspěvky až na jedinou větu - Nevidím tak kriticky pana Klause, je to velmi inteligentní politik a má právo na své nynější názory jako každý z nás. Lukoil je soukromá akciová společnost patřící ke špičce kapitalismu v Rusku. Jako taková musí být zadobře s každou ruskou vládou.Jen nebyla moc zadobře s těmi českými, takže bych se nedivil, kdyby tady na to hodila bobek.
02. 05. 2014 | 16:17

petrof napsal(a):

souhlasím s panem Tomským, stejně jako s p. Robejškem a hlavně Václavem Klausem .......opravdu není co slavit !!!!!
02. 05. 2014 | 16:34

Taoiseach napsal(a):

Petr z Tábora

Nejde o názory Václava Klause. Jde o to, že po roce '97 se stal z liberála nacionalistou. Když se zjistilo, že to jde i bez něho, hledal si téma. Tehdy začal mluvit o obavách, aby se "naše zemička" v EU "nerozpustila jako cukr v kávě". Přiznávám, že ze začátku jsem to bral jako nějaký vtip, nechápal jsem. Ruzpustila se snad už předtím nějaká země? To je taktika nacionalistů: vyvolat pocit vnějšího ohrožení a slíbit ochranu před ním. To jsem brzy pochopil. Považuji to za naprosto zhoubné.

Máte pravdu, že "špičky kapitalismu" musí být s Kremlem zadobře. Víme, jak dopadl Chodorkovskij. Ale Lukoil je zadobře až moc. Ostatně známe to s ČEZem, když jde o náklady nebo o zvýhodnění firmy, je to státní zájem, když jde o rozdělení výnosů, je to čistě soukromá společnost. Co jsem chtěl původně říct, je to, že prostřednictvím Lukoilu může Kreml financovat kohokoli, resp. že to opravdu dělá.
02. 05. 2014 | 16:39

patriot napsal(a):

Taoiseach:

„Kdybychom v EU nebyli, tak se s námi velmoci jako Německo nebudou vůbec o ničem bavit.“

O výhodách společného trhu v rámci společenství snad nikdo nepochybuje… EU není kritizována kvůli společnému trhu.

Slovensko má 15%ní nezaměstnanost. Naprostá katastrofa!
02. 05. 2014 | 16:45

arnazach napsal(a):

Taoiseach: Přijje mi líto, když vidím (u Sergia L.) rozumné názory podané slovníkem až Brežněvovským, protože to podání degraduje obsah. Jistěže Rusko nemá zájem na sjednocení Evropy, ale sotva může procesy v EU zvrátit. Není zásluha Putina, že orgány EU jsou kočkopes, že Evropa šetří na NATO na úkor Amíků a že vůbec přes Antlantik se nějak divně soupeří.

Klaus a jeho ego je problém v této věci nepodstatný. Ostatně to dobře charakterizujete v posledním příspěvku.
02. 05. 2014 | 16:52

Taoiseach napsal(a):

patriot

Že by se s námi Německo mimo EU nebavilo, bylo míněno k tomu, že podle Klause a Vás máme nulový vliv. Bez EU bychom měli "ještě nulovější".

arnazach

"...to podání degraduje obsah"
Rozumím a souhlasím.

"Jistěže Rusko nemá zájem na sjednocení Evropy, ale sotva může procesy v EU zvrátit."
Nicméně se snaží to všemožně brzdit a sype písek so soukolí.

Orgány jsou kočkopes, protože se vlády členských států nechtějí vzdát své moci. Nejvýraznější jsou v tom Tomského Angličani. Přes Atlantik to není ideální, ale za Obamy je to mnohem lepší než za GWB.
02. 05. 2014 | 17:17

patriot napsal(a):

Taoiseach:

„Orgány jsou kočkopes, protože se vlády členských států nechtějí vzdát své moci.“

Trefa do černého! Vlády členských států se samozřejmě své moci nikdy nevzdají, protože jim to jejich občané nikdy nedovolí! Právě v tom spočívá nesmyslnost požadavku na „hlubší integraci“.
02. 05. 2014 | 18:53

evropský Liberál napsal(a):

Guy Verhofstadt má na věc zcela jiný názor a poradil, abychom se takových lidí, jako je autor, zeptali, zda si myslí, že pokud vytvoří izolované nacionalistické státy, že tím vyřeší všechny spoločenské a ekonomické problémy svých zemí? On odpovídá, že nikoliv, a pokud je cesta dopředu, tak jen skrze sjednocenou, federalizovanou a silnou Evropu. Jinak v soutěži s ostatním světem neobstojíme.
02. 05. 2014 | 19:57

arnazach napsal(a):

patriot:

Na jedné straně pokládáte za nemožné uvažovat o potenciálních alternativách současnosti (13:51), na druhé straně Vám nečiní sebemenší problém prorokovat budoucnost (18:53). Někde musí být chyba, zdá se mi.
02. 05. 2014 | 20:01

petrof napsal(a):

Vyznávám jen dvě jistoty - modré nebe nade mnou a mravní zákony ve mně!!!
A ty mi říkají, že EU je zločinný spolek, který nemá nic společného s demokracií....a proto vyzývám všechny k bojkotu letošních voleb.....a podporuji veškeré snahy buď o revoluční „otočení EU správným směrem“, či jeho opuštění......!!!
02. 05. 2014 | 20:20

patriot napsal(a):

arnazach:

Máte pravdu: nikdy neříkej nikdy. „Nikdy“ v tomto případě vztahuji na naši dohlednou budoucnost… A to na základě současného stavu věcí. Vy snad vidíte evropské národy (národy, nikoliv politiky) nadšeně horující pro vznik Čtvrté říše?
02. 05. 2014 | 20:59

Taoiseach napsal(a):

patriot

"Vlády členských států se samozřejmě své moci nikdy nevzdají, protože jim to jejich občané nikdy nedovolí!"
Děláte si legraci? Vlády států se "svých" občanů na něco ptají (pokud zrovna není před volbami)??

"Právě v tom spočívá nesmyslnost požadavku na 'hlubší integraci'."
Nesmyslnost možná pro Vás, já souhlasím s tím, co napsal:

evropský Liberál

Tu televizní besedu jsem bohužel neviděl, ale je jasné, že jedině Guy Verhofstadt se tam vyjádřil jasně. Souhlasím s ním (a tedy i s Vámi - :) ) a určitě to hodím Alianci demokratů a liberálů pro Evropu.
02. 05. 2014 | 23:24

arnazach napsal(a):

Patriot:

Jakmile národy začnou pro něco nadšeně horovat, je třeba se mít na pozoru. V tomto případě se ale nemusíte uchylovat k ideálům, stačí uvažovat pragmaticky. Takže ano, soudím, že evropských občanů, kteří si přejí silnou sjednocenou Evropu, není málo.

Čtvrtá říše? Proč říše? a A proč čtvrtá? Nesčítáte hrušky s jabkama?
03. 05. 2014 | 06:29

patriot napsal(a):

arnazach:

Proč Čtvrtá? Protože ta předchozí evropská říše, hitlerovská, si říkala Třetí? To jste ještě neslyšel?
03. 05. 2014 | 07:22

resl napsal(a):

" Evropa je civilizační matkou svobodných národů a jednotný lid nelze byrokraticky vytvořit. Impéria vznikají jedině násilím. "
---------------
války vznikají z nacionalismu, z čehož plyne násilí. to že nebyla válka 70 let, potvrzuje správnost vzniku EHS, později EU. nebo raději válku, vašnosto ? válečníky s primitivní logikou máte v Rusku, tam se obracejte, Tomský.
03. 05. 2014 | 08:52

martin napsal(a):

Jedině v Unii evropské je budoucnost menších národů evropských. Pokud se rozpadne, zaniknou, nebo se stanou tolerovanými poskoky v lepším případě západních mocností, v horším východních mocností. Poskoky bez demokratických vymožeností. Jedině vylepšování toho, čemu se říká bruselská byrokracie a stálé hledání vzájemných kompromisů a demokratizace nadnárodních institucí a podobné pokusy mají šanci uchovat v Evropě SVOBODNÉ NÁRODY. Je to běh na dlouhou trať. Stará impéria a stará Evropa nacionalistických států byla šílená a její návrat v "geneticky modifikované podobě", jak ho chce Klaus a tady ten pán, je šílenství. Jak vzhledem k Rusku a Číně, tak vzhledem k jednoduchým momentálním přáním voličů v jednotlivých zemích, voličů řídících se dnes tím a zítra opakem. Což je vpořádku, ale pokud to vztáhneme na .....vždyť i Hitler byl řádně zvolen, ne? Láme se chleba. Buď vznikne unie SVOBODNÝCH EVROPSKÝCH NÁRODŮ, nebo budou svobodné jen ty větší. Češi unii zatím jen okrádají, používají ji jako popelnici na frustrace ze svých slabomyslných politiků a jejich neméně slabomyslných ideologií. Pokud unie padne, všechna ta slabomyslnost a rabovací zlodějství převládne, protože Češi si asi nechtějí dát dohromady svůj stát, soudě podle politiků a některých zde diskutujících. Chtějí spokojeně žvejkat vepřovou a nadávat na svět. Soudě podle českých euroskeptiků, ať jim vládne třeba Rus nebo Japonec.
03. 05. 2014 | 10:01

SergioL. napsal(a):

to arnazach:
;-) to je zajimavej postřeh, že mám brežněvovskej slovník...protože jsem spíše vycházel ze slovníku našich gigantů z bejvalýho prognostickýho ústavu...myslel jsem, že když napíšu ..."milion věcí", že je to dostatečně ..."signifikantní".

Ale k věci, já jsem přesvědčenej, že v současný době začíná docházet k opravdovýmu lámání chleba...Já nevím, ale to si tady někdo opravdu myslí, že když tady někdo obhajuje rozdělenou Evropu národních států, že je jeho motivací jakási pomyslná svoboda těchto států...? Nenechte se vysmát...vždycky za vším jsou peníze...peníze a společenská (chcete-li civilizační) struktura, ve které ty peníze kolují...dvě strany jedný mince. A protože tady v tom našem státě českém (odkaz na Hamleta...) nebylo v průběhu devadesátek málo jedinců i skupin těch, kteří se významně a v jistejch případech i fatálně orientovali na Rusko, jsme dnes nuceni ve veřejným prostoru poslouchat to, co jim v Rusku naordinujou...stali se vazaly pravděpodobně levně získaných rublů z energetiky a finančnictví (např. Schroeder je toho typickým případem...btw všiml si někdo, že Sberbank má svoji pobočku přímo v ČNB..? pro mě je to opět naprosto "signifikantní..." :-)

Já nevím, politice v podstatě nerozumím...a je mě asi i jedno, jestli budou existovat Spojené státy evropské...a nebo jestli se evropské národní státy budou umět domluvit na nějakým vyšším stupni komunikace...ale jedno je naprosto "tutti", pokud se v jistejch naprosto konkrétních otázkách neshodnou na společným postupu (ekonomika, obrana)...dříve či později se malé a středně velké státy Evropy stanou součástí Euroasijského svazu (protože si rusové jednoduše koupí finanční skupiny, které stojí za místními politiky...pokud už se tak dávno nestalo). A takže mi z to vychází, že když tady naši eurofobové vyhlašují válku integrované Evropě, jinými slovy říkají ano euroazijskému svazu...což je ovšem také integrace, chcete-li centralizace, chcete-li byrokratizace...ale ne v Bruselu, ale v Moskvě. A jen tak btw. mrkněte se přes nějakej prohlížeč na ulice a lidi na těch ulicích v Moskvě a Bruselu...a nebo třeba v Londýně...že? Kdepak byste asi spíše chtěli žít...
03. 05. 2014 | 12:04

arnazach napsal(a):

SergioL.:

Napsal jsem "slovník AŽ brežněvovský" (tj. v některých momentech se mu podobající). "Miliony věcí" pochopitelně nejsou problém. Šlo mi o dvě věci. Zaprvé o Vaši zmínku o lidech na výplatní pásce Kremlu (to je vysloveně brežněvovské, protože jen mluvící hlavy totalitního systému takto bezostyšně známkují lidi, aniž mají důkazy). Za druhé ve mně rozpaky vyvolal Váš výrok, že na fungování struktury unie může být milion věcí špatně, ty lze kritizovat, ale "idea samotného vzniku těchto struktur" je a priori správná a nekritizovatelná. To samé říkají komunisti o komunismu.

Na těchto blozích se najde plejáda nesnášenlivých diskusních příspěvků, jejichž charakteristickým rysem je, že fedrují tu či onu nesnášenlivou ideologii. Proti nim je mnou kritizovaný Váš příspěvek vzorem slušnosti. Váš náhled je mi blízký, to jsem ostatně už napsal výše. A právě proto jsem se mu kriticky věnoval. Hezký den.
03. 05. 2014 | 12:57

SergioL. napsal(a):

arnazach:
"...na výplatní pásce Kremlu"...je doslovná citace z článku pana Fendrycha...a předpokládám, že i on tento termín použil v jemné nadsázce a pro pobavení své a třeba těch, kteří to budou číst...ono totiž, když člověk nad těmi finančními ději, které v týhle republice probíhají...to už nejde reagovat běžně a stoicky. A pokud se nechcete vydat nějakou nonkomformní cestou násilí, jedinou útěchou Vám pak může být pouze humor cynický a všemi způsoby sarkastický...
A přidám Vám k tomu takovej jednoduchej a oblíbenej příklad...jak je možný, že i po 25 ti letech je v našem státě průměrnej plat cca 3-4 x nižší než v Německu a současně je výstavba dálnic v našem státě cca 2-3 x dražší než v tom samým Německu. Kam ten rozdíl v prašulích jde...kam mizí ten nemravnej, nepochopitelnej a z občanů týhle země pitomce dělající rozdíl...? Tohle je pro mě totiž naprosto elementární příklad toho, proč jistá skupina "podnikatelů" a "politiků" nesnáší evropskou integraci. Krom toho, že by jim začalo bejt hezky vidět pod ty jejich poctivý, zlatý, český ručičky (který už ale neuměj udělat rovně ani cestu)...taky by se asi přišlo i na to, kde ty z daní českejch poplatníků vybraný prašule vesele končej...a člověk nemusí bejt Einstein a stačí trochu číst investigativní noviny a dávat si jedna a jedna dohromady, aby mu docvaklo, jaký "palmáre" 25 let po listopadu běžnej českej daňovej poplatník odvádí (a komu)...
A to kam nás tihle "dobráci" chtěj nasměrovat si lze ilustrovat jednoduše na tom, že jenom "silniční obchvat Soči" stál tolik, co celé předešlé OH v Kanadě. Takže takhle nějak vypadá ráj na východ od našich hranic (z perspektivy tzv. české bankovní a podnikatelské elity), který nám má být prezentován jako standartní konzervativněliberální "demokracie"....
A když vidím ze zpráv ty "domorodce" na Krymu, jak mávaj na pozadí mamutí sochy Lenina ruskejma a rudejma vlajkama se srpem a kladivem a s nápisama CCCP...tak jsem z té podoby ruský demokracie hned celej říčnej a naměkko...to mi věřte.
03. 05. 2014 | 15:57

arnazach napsal(a):

Pokud to bylo míněno s lehkou ironií, řekněme jak by to asi napsal vico, to je jiná. V tom případě byla chyba na straně přijímače. Ty pocity, jež popisujete, znám a sdílím.

Na druhé straně si myslím, že třeba dálnice v kopcovitém Česku skutečně mohou přijít dráž než v německých rovinách. Takže celý ten rozdíl asi rozkraden nebyl.:) Poučná je Hradilkova fotoreportáž na aktuálně.cz o tom, co jsme si dokázali pořídit za peníze z evropských fondů.
03. 05. 2014 | 16:28

šašek z Jihlavy napsal(a):

SergioL
Souhlasím s vámi a vaše dikce mi ani na setinku vteřiny nepřipadla nevhodná. I já vidím milion věcí, které jednoznačně hovoří ve prospěch větší integrace v EU. Termín Spojené Státy Evropské mi byly v době hluboké totality a třeskuté normalizace nadějí, která mi dávala v době všeobecného úpadku sílu vydržet a nepropadnout malomyslnosti.
Jen jedna věc mě trápí, a sice že jsem se nechal oblbnout Klausem a zpočátku jsem v něm viděl národohospodáře. Celkem brzy jsem pochopil, že je to spíš hrobník demokracie. Totéž v bleděmodrém platí o Zemanovi, kdyby jim v době oposmlouvy vyšla jejich strategie dvou stran - hegemonů na zdejší politické scéně, asi bychom zde takto svobodně nediskutovali.
Možná si hodně lidí neuvědomuje, že zatímco my, senioři, zde rozvádíme své teorie, tisíce mladých cestuje a studuje po celém světě a pokud se většina z nich vrátí, nebudou mít lidé jako V.K. a M.Z. nejmenší šanci uchopit moc.
Protože většina z nás, občanů ČR, má potomky, kterým přejeme slušnou existenci, nakonec, až dojde na lámání chleba, přikloníme se tam, kam jsme historicky vždy patřili.
04. 05. 2014 | 17:36

Čenda napsal(a):

K tomu je nutno pouze říci: "Šakalové vyjí, ale karavana jde dál." Pan Tomský se na svět dívá z pohledu z krtičiny na louce. U tohoto pána plně platí: "Kdo to umí, ten to dělá, kdo to zná, ten to učí a kdo to neumí a nezná, ten o tom píše.
05. 05. 2014 | 23:15

klatu napsal(a):

Dobrý článek,vystihující realitu.
13. 05. 2014 | 20:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy