Démos – mytický lid Evropy

01. 07. 2009 | 08:23
Přečteno 3426 krát
Jakmile se někdo snaží dokázat, že něco existuje (takto K. Müller v HN, 26.06 o evropské veřejnosti), je nad slunce jasné, že to neexistuje. Jestliže něco existuje, je to samozřejmé a není potřeba to dokazovat. Tento svérázný karteziánský filosof razí podivuhodný postulát, že neexistence evropského lidu není nic než naše neschopnost si jej představit.

Připomíná mi zamilované nacionalisty, kteří si představovali národ, jako éterickou bytost plnou nejlepších odkazů tradice, národních mýtů a kolektivního úsilí, bez něhož nelze žít (Dykovo „Opustíš-li mne, zahyneš“) a nikoli jen jako společnost in extenso rodiny se všemi špatnými i dobrými vlastnostmi a především vztahy, avšak jednou základní politickou loajalitou.

Z pouhé představy však žádnou existenci vykřesat nelze.

Pojem démos je autorovi jen politickou kategorií, nevím proč odvozenou z demokracie, něco jako politický mediální národ, nikoli primérně kulturní a sekundárně politický. Čert, zřejmě virtuální, aby se v něm vyznal. Objev politiky čekal na Aristotela, podle nějž je společnost primérní (bez ní by ani ta nejmenší, jakou je rodina, nepřežila), a právě proto, že má svou kolektivní paměť, dané, zřejmě poměrně malé, milované teritorium a kult, je politeia vůbec možná.

Samozřejmě pokusů úspěšných i neúspěšných vytvořit nový národ bylo v dějinách plno. Po tři sta letech se dnes hroutí koncepce britského národa (omezeného demokracií), zatímco jiné nelítostně imperiální jako Čína byly zřejmě v absorbování národů úspěšnější. A tady je kámen úrazu, když autor tvrdí, že „bez jasných pravidel formování politické vůle i patřičné infrastruktury, jež umožní (re)konstruovat symbolický rámec utváření kolektivních hodnot“ evropský lid nevznikne. Takže přece jen imperialismus! Proč mu ale říká evropská demokratická politika. Demokracie přece nevytváří žádné kolektivní hodnoty, demokracie je aktivita, jež neustále produkuje ryze pragmatický kompromis. Evropská unie usiluje o vládu byrokracie přejmenované na integraci, což v důsledku vede k ekonomické stagnaci, a jedinou „duchovní hodnotou,“ jíž operuje, je tolerance, jakoby tušila, že ti, jimž jednou snášenlivost dojde, ji z lásky k domovu prostě smetou.

Ovšem na to potřebujeme mít představivost.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

patriot napsal(a):

Pane Tomský, je to velmi prosté. Hybnou silou veškeré politiky nejsou žádné ideje a programy, nýbrž koryto. Evropská unie v dnešní podobě vznikla v důsledku poptávky politiků po dalších korytech. Všechny ty její komise, rady, úřady a tzv. parlament slouží pouze k okrádání občanů a plnění kapes darebáků, jako je Barrosso a spol. Tuto zlodějinu se nyní někteří snaží zdůvodnit směšnou tezí o existenci „evropského lidu“.
01. 07. 2009 | 09:07

jaryn napsal(a):

Celá idea EU tak, jak ji dnes vidíme, je zcestná, škodlivá, zmatená a nebezpečná. Nevede nikam, vytváří pouze dočasné prostory a podhoubí pro rozvoj nadnárodního kapitálu. Ideově je v řiti, nenabízí nic, kromě tolerantních blábolů a plánování vzdušného zámku multikulti ráje, kterému dnes mohou uvěřit pouze lidí mdlého ducha nebo zblblí vymasírovaní magoři.
01. 07. 2009 | 09:14

Paterik napsal(a):

První odstavec mi přijde jako s odpuštěním blbost. "Když něco existuje, není třeba to dokazovat." Vážně? No myslím, že ve výzkumu byste s touhle tezí daleko nedošel.

Jinak já osobně si myslím, že nic jako národ neexistuje, je to prostě škatulka, do níž vtěsnáme lidi z určitého území. Možná většina z nás sdílí demokratické hodnoty (doufám), ale to mi přijde na konstrukci entity poněkud málo.
01. 07. 2009 | 09:22

Béda napsal(a):

Nacionalista Tomský,

si neuvědomuje, že doba nacionalistů v období globální ekonomické konkurence je přežitkem.

V ryze materiálním světě je primární konkurenceschopnost a nikoliv žabomyší kontraproduktivní nacionalistické půtky.

Z tohoto pohledu je mnohem významnější institut občanství nežli kolonka národnost v občance. Fatální selhání v ekonomické oblasti sebou totiž časem zákonitě přinese své "ovoce" i v oblasti nacionální, kde původní nacionalismus se stává pouhým bezobsažným pojmem pro otroka vůči svému šéfovi.

Malou zajímavost nakonec: česká "původní" populace postupně "vymírá". Nebýt přistěhovalců a jejich populačních přírůstků, tak je to mnohem vypouklejší. A podobně je to v celé Evropě, v USA, v Rusku.

Na nacionalismu stavěli nacisté, tvoří podhoubí konfliktu na Blízkém východě atd.. Nevím jestli si "politolog" Tomský uvědomuje jakou Pandořinu skříňku otevírá.
01. 07. 2009 | 09:29

Al Jouda napsal(a):

Evropský lid existuje, ale zatím je jako pytel blech. Až se vyrovnají životní podmínky všech zemí sdružených v EU, začnou se spojovat i lidé z různých zemí. Pak teprve se projeví síla evroského lidu, která je v jeho jednotě - jako ostatně každá síla ve společnosti.
01. 07. 2009 | 09:36

Pípa napsal(a):

V reakci na článek pana Mullera v HN jsem jako příklad možnosti existence nadnárodnostního státu uváděl USA. Evropa je sice hodně jiná, ale všechno nějak začíná. Článek pana Mullera se však, na rozdíl od tohoto, zabýval tématem poctivěji. Tady jde autorovi pouze o kritiku pomocí překrucování skutečnosti a vytrhávání faktů z kontextu.
01. 07. 2009 | 09:46

Typro napsal(a):

Pro p. Bédu.
V ryze materiálním světě je primární konkurenceschopnost a nikoliv žabomyší kontraproduktivní nacionalistické půtky.
Žabomyší jednání se Vám možná zdá z českého gauče, ale jak tuto větu chápou Evropané?
Kosovští Srbové v Mitrovici a jejich protějšek Albánec, nastěhovaný v domě Srba?
Jak to chápe Makedonec a makedonský Albánec?
A co třeba bosenskohercegovský muslim z Mostaru a přes ulici Chorvat? Tam není důležité občanství, ale národnost. Jak to chápe údajný protestantský Ir a za zdí jednoho města Ir katolík? A co třeba Vlám a Valon, nemají úplně jiný pohled na Belgii v EU? Jó a Baskové? A můžeme pokračovat. Maďaři na Slovensku a v Sedmihradsku? A co vystěhovaní Turci z Bulharska v posledních deseti letech? Pokud to jsou žabomyší nacionalistické půtky, tak tedy nevím.Pandořina skříňka je dávno otevřena.
01. 07. 2009 | 09:49

Milan napsal(a):

Velmi dobře jste to napsal, pane Tomský.
Kolaboranti a jiní eurohujeři Vám sice budou nadávat, ale na faktech to nic nezmění.
01. 07. 2009 | 09:57

skeptický napsal(a):

Jsou národy,které jdou ve světě tvrdě za svým.Káží ostatním přesný opak toho,co samy činí masovou propagandou,popřípadě implementují jinde škodlivé zákony pro veřejné dobro.

Demokracie je systém,kde za peníze lze dosáhnout všeho.
Nástupiště k totalitě.

Socialistický,sovětský,evropský člověk-všechno jedno.
Stejní lidé to zkoušejí znovu a znovu.

Síla,která dokázala lidi během historie držet pohromadě bylo náboženství.Dva tisíce let podkopávání vlivu západního náboženství ponechává západní civilizaci bezbrannou před dravými konkurenty.

Demos zredukovaný na nemajetný plebs bez domova.Myslící skončí v gulagu,cílem je otrokářství,politika biče a cukroví zjednodušena pak jen na ten bič.Musí se to ale udělat legálně,stačí podepsat.

V dnešní době už se neválčí,lze to shrábnout i jinak.Lží.Jen ta gigantická škála přesahuje představivost.

Tisíce malých hrobaříků se na tom přiživuje.Ti zaplacení.A ti blbí jim přizvukují.

Je to stále boj náboženství o vládu nad světem,ať už se to presentuje v jakémkoliv kabátě.
01. 07. 2009 | 10:01

Béda napsal(a):

Typro,

žabomyší nacionalistické půtky začíná ten, kdo se začíná vymezovat na nacionálním základě, kdo začíná podněcovat k nacionálnímu násilí.

Lidé odjakživa žili na různých územích - v ČR, na Slovensku, v Srbsku promícháni. A po celá dlouhá období tam nažívali vcelku v klidu a míru. Dokud nepřišel nějaký nacionalista a nezačal z nějakého důvodu poukazovat na národnostní odlišnosti, na potřebu udělat si doma "pořádek" na etnickém základě... Dnes k takovýmto nacionalistům patří v ČR především "Dělnická" strana a její nepřímá podpora ze strany ODS (viz schůzky p. Edelmanové s elitou ODS...)

Vy celý ten problém otáčíte naruby.
01. 07. 2009 | 10:05

Vico napsal(a):

Stačilo to napsat stručněji : Nic než národ.

Typro možná chtěně, možná nechtěně nám nastínil výhody neintegrované Evropy. Tak brušme pomalu šavličky, budeme sedlat, jak by asi řekl tatíček Masaryk.
01. 07. 2009 | 10:09

Béda napsal(a):

Typro,

ještě dovětek,

nacionalistický problém v Srbsku, Irsku... může být často nejen uvnitř těchto regionů, ale může jít pohříchu o problém uměle přiživovaný zvenčí - velmocenskými zájmy. Viz dvojí metr a rychlá otočka Západu ve vztahu k UCK.
01. 07. 2009 | 10:10

Jedla napsal(a):

Víte, to je mnohovrstevné. Existence buňky (a klasický popstulát Omni cellula e cellula) nevylučuje subcellulární struktury (řekněme jádro, mitochondrie, cytoplazmu... až po molekulární úroveň biologie), ale ani úroveň mnohobuněčného jedince, populace, druhu, biocenózy, ekosystému, biosféry, a kdo věří J. Lovelockovi, může přidat živou Gaiu.
Stejně je to s lidským společenstvím. Asi se shodneme na loajalitě k rodině (doufám). Kmen či klan jsme nahradili umělými společenstvími typu fandů Sparty, Baníku, absolventů Masarykovy university (Kurt Vonnegut jr. v románu Kolíbka /Cats craddle/ to nazval granfalónem - pojem z náboženství bokononismus, moc pěkné, doporučuji). A pak je tu "národ". Chápaný tu politicky (loajalita k státnímu útvaru), tu jako "lokalpatriotismus" (loajalita k obhospodařované zemi, řekněme Moravě, Tyrolsku, Bretani, Flandrám, Spiši), onde etnicko-nacionálně (všichni Maďaři, ať žijí kdekoliv, všichni Albánci, Srbové, Baskové, ...)
Ale ono se to nevylučuje, jako v té biologii, ale doplňuje.
Když se rozpadala federace (1992/1993), zažíval jsem problém. Cítil jsem se Moravákem, Čechoslovákem, Evropákem, Člobrďákem, ... ale ne Čechákem. Pak přišla konečně na řadu reforma veřejné správy, (kdysi téma Kalvodovy ODA, realizováno po smrti téhle partaje) a Klaus s Kocábem si tehdy v jakési nedělní televizní debatě notovali, jak jsme všichni Češi, ale je otázkou, zda lidé přijmou status "středočecha" či "západočecha". Jejich problémy bych chtěl mít. Já byl od narození a rodiči vychování Moravákem, Čechoslovákem, nikdy nebyl Čechem.
Ale skousl jsem to. Příjmám postupně tuto - pro mne zcela novou - loajalitu. Už mne neirituje ani výraz "Česko".

S Evropou problém nemám, nikdy jsem neměl. Miluji Afriku, ale doma tam nejsem. Nechávám se očkovat a žeru tam antimalarika. Inspiruje mne mnoho z Ameriky, ale bližší je mi (kulturní?) tradice Starého světa, Evropy. Rád se začtu do románů ze světa staré Číny či pohádek z Orientu, necítím potřebu vyhraňovat se proti Vietnamcům v tržnici, přesto Evropskou identitu a loajalitu k Evropanství pociťuji a přirozeně ctím.

Zvládnete to jednou také, pane Tomský?
Já se (postupně) stávám Čechem. Zkuste vycestovat na pár měsíců na jiné kontinenty, a až se vrátíte, přemýšlet o Evropě a loajalitě k Evropským hodnotám.
01. 07. 2009 | 10:14

skeptický napsal(a):

Míchání nesourodých etnik má jednu výhodu.Až se lid začne probouzet a pátrat,kdo za to může,odpálí se pár bomb na náměstí a media se už postarají,aby se vědělo,kdo se k tomu "hlásí".
Když se dva perou...
01. 07. 2009 | 10:23

jaryn napsal(a):

skeptický,

přesně tak. Všechny multikulti kecy půjdou do háje, až se stane to, co píšeš. A pokud se to nestane samovolně, někdo to už zařídí, aby to tak vypadalo...
Jestliže se národy, etnika usazovaly, zabydlovaly a sžívaly stovky a tisíce let a i válkami se nakonec naučily vedle sebe žít, je idea multikulturalismu takovou šílenou hovadinou, že mi hlava nebere, že to někdo může myslet vůbec vážně. V době krizí je evropské multikulti návod k naprosto jistým návodem k násilným konfliktům.
01. 07. 2009 | 10:41

Monika napsal(a):

Velmi prosté, pane Tomský.

K ústavní formě vlády není nutný démos, jediný politický národ. Můžete mít lidi z různých národů, kteří se dohodnou na společném vykonávání moci, a pak je potřebné tuto moc společně regulovat; to je cílem KONSTITUCIONALISMU. K tomu nepotřebujete společnou identitu etnickou, historickou nebo náboženskou. Jistěže jsou to ze sociologického hlediska důležité prvky stmelující komunitu. Ale základem ústavního projektu je shoda na politických hodnotách – na právech jedinců, na účasti při rozhodování.
Miguel Maduro

Evropská unie usiluje o vládu byrokracie? Vskutku? V kterém státě EU vládnou úředníci? Pokud nepletu, tak pouze v ČR. - Pokud jde o EU, hlavní rozhodovací pravomoc má Rada EU neboli Rada ministrů a tam jedinými nevolenými úředníky, kteří v současnosti rozhodují, jsou Češi z tzv. úřednické vlády. Zajímavé, že? - Co takhle skočit se podívat na práh přede dveřmi, jestli náhodou nepotřebuje zamést?
01. 07. 2009 | 10:51

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
myslím, drahý nadkolego, že my dva představivost máme.Už jsme to probírali.

Europyjec, Europička a Europoof.

Uf!!!
reCaptcha se přidala. Mám napsat debacle Purcell.
01. 07. 2009 | 10:53

skeptické napsal(a):

Už se stalo,mockrát.Zatím se to svede na teroristy,nebo na mládež.

Námitky jsou kriminalizovány,moderních hříchů se nám vylíhlo v poslední době dost.A ty by byly i I za komunistů lidem k smíchu.

Žijeme v osvícených dobách.Drzost a peníze vládnou světu.
Nám ukradené.
01. 07. 2009 | 10:56

skeptický napsal(a):

P.P.
Ctěný nadkolego.
Stanice Řepa žije.Už jsem měl strach,že se necháte odradit.

Kdo byla Anne Seydlitz(to zas vyšlo mně).
01. 07. 2009 | 11:00

skeptický napsal(a):

V tom Bruselu je to stejně pimprlové divadlo,jako všude jinde.Věčná oblbovačka.Jako ty volby v Americe.

Tady to chce tak dvě generace upraveného školství.
01. 07. 2009 | 11:07

Béda napsal(a):

p. Tomský

Pohádka o nacionalismu,

1)nejdřív umožníte přechod páteře ekonomiky do cizích rukou.

2)pak dovezete do cizích - i do svých fabrik kvůli vyššímu zisku cizí etnikum

3) pak umožníte kvůli vyššímu zisku vstup cizích - hodnotově nekompatibilních států do EU - Albánie, Bosna, Kosovo, Turecko...

4) současně začnete na nacionálním základu zpochybňovat EU, podporovat místní nacionalisty a operovat národnostními tématy.
01. 07. 2009 | 11:26

¨Pepa Řepa napsal(a):

Skeptický,
je léto.Máme zase barák plný Japlek. Zkusím některýmu říct, že je Asiat. Asi bude koukat jak vyvoraná myš.

Má to stejnou hodnotu, jako když tady někdo v extázi vykřikuje, že se proměnil do nietzscheho Evropana. Odhodil odpornou kuklu a stal se Euromotýlem.
Hmm. Chce to zrcadlo.

Za chvíli bude i tatar s mongolem členem EU. Zkuste jim říct, že jsou Europyjci, členy politického národa.
Ostatně nemusíme chodit daleko. Stačí se zeptat prvního Mustafy, co ukrajuje kebab.U pak už jen utíkat.

Za chvíli zase spustěj něco o xenofobii a národovcích. Přitom není zapálenějšího chlapíka pro novou identitu, než je ojrohujer.
Kam se na ně hrabe Jirásek.

Tyhle debaty mám v oblibě.
Ještě tady chybí černej s píšťalkou.Nebojte, řepa je odolná.
01. 07. 2009 | 11:27

JAHA napsal(a):

Ad: Jedla
Velmi kvalitny prispevok. Na priklade prijimania pojmu "CESKO", ste to velmi dobre ukazal. Pamatam sa velmi dobre, ako v rokoch rozdelenia vystupovali aj mnohi znami ceski umelci s hrozou vlasami dupkom, ci je to za paskvil vyraz Cesko. Este aj reprezentacia (sportova, ci ina), bezradna, co s tym, pisala zo zaciatku na dresy a tricka "Czech team".
A vidite - preslo par rockov a komentatori, redaktori, novinari... (politicki, sportovi...) i bezny lud "czech teamu" uz nema hrcu v hrdle, ked ma povedat nazov svojej vlasti - Cesko.
A narody? Kolko ich uz bolo - mocnych, mudrych...a uz ich niet. A kolko ich uz (ne)bolo - hlupych, slabych... a su.
01. 07. 2009 | 11:45

skeptický napsal(a):

P.P.
Račte být k posledku úplná perlorodka systému Gattling.
Nasrání zřejmě inspiruje.

Zkuste jim říct,že tu byli minulý týden taky Korejci.

Usmívejte se,nešermujte rukama,mírně se klanějte,a říkejte hlubokým hlasem aijóóó.
01. 07. 2009 | 11:49

skeptický napsal(a):

P.P.
Na mých toulkách světem mi všude dávali najevo,že si myslí,že jsou lepší než já.

Jsme tady asi jediní nerasisté na světě,ať už si slouhové imperialismu říkají,co chtějí.

Myslím,že výchova v tomto směru je tu zbytečná.Není tolerantnější země.

A ti,co si to jen myslí,že jsou lepší,jsou ti nejhorší.
01. 07. 2009 | 12:06

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
korejec tu byl minulý týden. Naučil mě Orijo Hasijó a pak pár sprosťtáren. Ty nemůžu. Zatípli by mě.
01. 07. 2009 | 12:25

skeptický napsal(a):

Japs prej sprosťárny nemaj.Vaří se u Vás slušně?
01. 07. 2009 | 12:31

Al Jouda napsal(a):

To Pepa Řepa : Na koleji jsem bydlel s Korejcem. Naučil mne dvě slova : džon mogora, prý jsou hrozně sprostá, takže jsem je ani za 50 let nezapomněl. Je to zajímavé, protože na spoustu jiných věcí se už nepamatuji.
01. 07. 2009 | 12:40

skeptický napsal(a):

P.S.
A zkama oni byli?Nebyli to nějací oráči a hasiči z Ivančic?
01. 07. 2009 | 12:41

skeptický napsal(a):

To mne zase nějaká Kirsten (Šérstyn)od Malmo naučila před čtyřiceti lety Javla svenska flikka,javla helvéte a knulla,dodnes mi to každý odmítá přeložit.
Ale na holky to funguje.
01. 07. 2009 | 12:45

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
divil byste se, sprosťárny mají i Japka, jenže je tají.Dcera to z nich vypáčila až třetí rok.Čím blběji vaříme, tím víc fotí.Talíře se snídaní a tak. Žena z toho měla nervy, že jí chtěj zostudit. Už si zvykla.Fotí každý japko.
Až přijede Korejec optám se na džon mogora.

Překlad si dovedu představit. Znám to arabsky a hebrejsky, ale je tu Mara.
01. 07. 2009 | 13:39

Pípa napsal(a):

Ten asterlink getočoč. Dehnanoč? Dehnananaču? Dehnanot? Dehna jedlem. Zorbel.
01. 07. 2009 | 13:44

wrangler napsal(a):

Pane Tomský, tleskám!
01. 07. 2009 | 14:49

scientist napsal(a):

pane Tomský,

článek pana Müllera je sice divný, ale posmíváte se něčemu, co je dnes bráno za klasiku ve vašem oboru:

Benedict Anderson: Imagined Communities

Tuším, že už to vyšlo i česky.
Projekt evrospkého národa může zkrachovat stejně tak, jako může být úspěšný - dopředu to nikdo neví. Národy sami o sobě neexistují, jsou to jen zpředmětněné fikce, které se bez představivosti neobejdou. Ale máte samozřejmě pravdu, že ona představivost potřebuje i "materiální" bázi. Je to dialektický proces - protože sama tato představivost dokáže generovat hmatatelné věci. Něco už tady i je: politické instituce či peníze (euroměna, daně, dotace).

Že se jedná o umělý proces? Samozřejmě že ano! Tzv. národy nikdy nevznikají "zdola". Většinou stojí na počátku elity, které formují ideju (představu!) národa.

Celý ten nacionalistický humbuk od konce 18. století stojí na obrovském aparátu peněz, tiskovin, knih, politických akcí, divadelních her, písní, akademických disciplín jako je lingvistika (vynalézání a kodifikace společného jazyka) historie (vynalézání minulosti a jejího smyslu, který vrcholí vznikem národa) atd. atd.

A ještě poznámka k vaší jistotě o rodině: jediný trochu pevný a universální vztah je matka-dítě. Ani ta rodina, jakou si jí představujete, není přirozenou jednotkou...
01. 07. 2009 | 14:49

Taoiseach napsal(a):

Alexander Tomský napsal(a):

"Pojem démos je autorovi jen politickou kategorií, nevím proč odvozenou z demokracie, něco jako politický mediální národ, nikoli primérně kulturní a sekundárně politický."

Zdá se, že jste nečetl Bělohradského (a pokud ano, tak dosti nepozorně). DÉMOS je právě POLITICKÝ národ, tj. společenství občanů, kteří řeší tytéž politické otázky, zatímco KULTURNÍ národ je prostě ETHNOS.

Demokracie potom souvisí s pojmem démos nejen ethymologicky: je to aktivní participace občanů na správě věcí veřejných a není nijak kulturně podmíněná (Hanák nebo Valach volí v podstatě stejné strany jako třeba Chod nebo Liberečák).

"Evropská unie usiluje o vládu byrokracie přejmenované na integraci"

Evropská unie je sice jeden celek, ale hlavní slovo v ní mají pořád členské státy, jejichž představitelé rozhodně vládu byrokracie (správně má být jen "byrokracii") nechtějí, hlavně ne převahu EVROPSKÉ byrokracie.

Evropská unie chce především lidská práva (což lidé s ostrovní mentalitou poněkud nechápou), demokracii (tj. přímé zapojení občanů) a rovnost, svobodu a právní stát.

Sám se k evropskému lidu počítám - velmi často rozumím lépe politikům z jiných evropských zemí (i když mluví italsky, anglicky nebo francouzsky) než některým našim politikům, kteří kurví český jazyk k obrazu svému.
01. 07. 2009 | 15:19

Taoiseach napsal(a):

jaryn napsal(a):

"...vytváří pouze dočasné prostory a podhoubí pro rozvoj nadnárodního kapitálu."

Nadnárodní kapitál se valí všude jako tlaková voda a žádné podhoubí nepotřebuje. Alespoň si to myslím, ale možná jsme mdlého rozumu... - :) .
01. 07. 2009 | 15:30

doktor napsal(a):

EU se zřejmě vyvíjí k něčemu, čím bývalo starověké Římské občanství. "Jsem Evropan" může znamenat něco jako Civis Romanus sum,bez ohledu na to, jakého původu (Říman, Řek, Gal, Gót, Syřan, Egypťan, ba dokonce i Brit). NENÍ TO NIC ABSURDNÍHO, ALE.
01. 07. 2009 | 16:14

JAHA napsal(a):

Ad: doktor
Ved prave, to ALE. Rimske obcianstvo sa dalo i kupit (ci inac nemoralne ziskat). Ale, tak to aj dopadlo - s Rimom. A to je to ALE.
01. 07. 2009 | 16:49

MS napsal(a):

Je jedno, co který myslitel napsal a jak kdo rozebral pojem národ – tak se může diskutovat v literárních kroužcích.

Důležité je, že většina lidí chápe národ jako společenství lidí, kteří mají společný jazyk, tradice a zvyky.

Evropa nemá společný jazyk. Evropa má některé společné zvyky a tradice (především tradice spojené s náboženstvím a i tyto tradice nejsou identické).
Proto Evropa v očích většiny nemůže v dohledné době být chápána jako jeden národ.

EU nyní může být společenstvím evropských národů, ale ne národem.
Můžeme se spojit. Spojení může dobře fungovat pouze tehdy, pokud máme společné cíle.

Proto se ptám, kolik máme v Evropě společných cílů, cílů, které zůstávají společnými cíly i v mezních situacích? Odpověď na tuto otázku je i odpovědí na další otázky – je možné, aby EU smysluplně fungovala, jakou životnost má takové spojení, …. ?

Při odpovědi bychom měli myslet v širších dimenzích, tím myslím, nevidět jen svůj názor, vidět především názor tzn. chování – činy – druhých a nelhat si do vlastní kapsy, to se většinou s časovým posunem vždy vymstí.

Konstitucionalismus – vláda lidu přes ústavu? Vláda jakého lidu? Kdo sepíše tu správnou ústavu, kdo ji odsouhlasí, kdo ji bude dodržovat ale hlavně proč ji bude chtít dodržovat. To je otázka dneška. Proč má někdo něco dodržovat? Opakovala bych se, kde je ten společný cíl nás všech?
Cílem může být hospodářství, mezinárodní vztahy apod. Ale tyto cíle dnes nejsou v Evropě shodné. Při každé sebemenší krizi se rozdílné cíle okamžitě projeví a nechápu nikoho, kdo mi tvrdí opak. :-(
01. 07. 2009 | 17:24

Taoiseach napsal(a):

MS

Společné cíle (přesněji hodnoty) Evropy, které vymezují Evropu i Evropany a potažmo evropský lid (nikoli národ), jsou:
lidská práva
demokracie
rovnost
svoboda
právní stát.
To zatím od roku 1950 platí a zpochybňuje to jenom pár úchylů.

Právem se Vám to může zdát hodně obecné, ale tyto hodnoty Evropu opravdu vymezují - vůbec nejsou universální. Např. Rusko si nedělá hlavu s lidskými právy (nás mnógo), Američani uznávají jen freedom & democracy, vyslovují to jedním dechem a ve skutečnosti tím míní American way of life. O ostatních částech světa raději pomlčme...
01. 07. 2009 | 18:10

MS napsal(a):

Taoiseach,

neměla jsem na mysli společné hodnoty, ale společné cíle. To jsme se asi nepochopili.

Hodnota je údaj.
Cíl je terč nebo-li místo, kam se chci dostat, kam se chci strefit.

Hodnoty můžeme mít stejné, přesto naše cíle mohou být rozdílné.

Ano, pro většinu světa Vámi vypsané hodnoty nejsou samozřejmostí, ale pro Evropana? Ne, že by byly tyto hodnoty v EU bezproblémové, ale jsou na jedné z nejlepších úrovní ve světě. Takže pro kolik Evropanů, jsou Vámi vypsané hodnoty – cíli? Cíli, pro které je nutné se spojit, když je už považujeme za samozřejmost?
Dle mého nemůžete se na něco ryze pozemského (spojení národů) dívat z pozice vyšších cílů. Ty fungují až v případě ohrožení. Toto ohrožení se zdá zatím daleko. Takže zpět na zem.

Nejsem proti spojení, vidím velké výhody, jen tvrdím, že mezilidské vztahy tzn. i mezinárodní vztahy k tomuto bodu ještě nedošly, nelze spojovat rychleji než dovolují “mezilidské vztahy“, musíme chtít a budeme chtít, až budeme přesvědčeni, že je to jediné dobré řešení.
K tomu, že je to jediné dobré řešení, k tomu došli možná v Bruselu, ale většina normálních lidí je od tohoto poznání na hony vzdálena – o tom jsem přesvědčena.
01. 07. 2009 | 19:28

argun napsal(a):

Jedla, JAHA
Nevím čím to je, ale já bych měl setsakra "hrču v hrdle" kdybych z něj měl vpustit slovo Česko. Asi proto se to ještě nestalo. A pochybuju, že někdy stane. Já o žádném Česku nic nevím, pro mě se stát kde žiju, jmenuje Česká republika. Nemám totiž línou hubu, víme? Havlíčků, těch Boroských, se nám holt nějak nedostává, zato těch "ochotně uvědomělých a všechápajících", s tšmi se dá dláždit.
01. 07. 2009 | 20:52

argun napsal(a):

MS
Ano, tak. Obdivuji Vaši trpělivost.

Taoiseach
"Evropská unie je sice jeden celek, ale hlavní slovo v ní mají pořád členské státy".
Můžete uvést jediný konkrétní případ, kdy toto platilo? Pokud tedy ovšem za jediné členské státy nepovažujete Francii a Německo.
01. 07. 2009 | 20:59

Kritik napsal(a):

Je docela nepochopitelné, jak autor článku, s takovými vědomostmi z oblasti humanity a filosofie, může spadnout do nenávisti k větší integraci lidských pospolitostí. I když - nepovažuje se sám za příliš výlučného a v tom ohromném "moři" (početně i jako chaos symbolicky) by se ztratil?
01. 07. 2009 | 23:03

Taoiseach napsal(a):

MS

OK: cíle, nikoli hodnoty. Žádné cíle, na kterých by byla všeobecná shoda, nejsou vidět.
"Proto se ptám, kolik máme v Evropě společných cílů, cílů, které zůstávají společnými cíli i v mezních situacích?"
Ale stejně se můžeme ptát, a tak se ptám, kolik mají ČEŠI společných cílů, takových, na kterých se shodnou před volbami i po nich? Jsme vůbec národ? - :)

argun

Všechny důležité věci rozhoduje Rada složená z ministrů všech členských států nebo se rozhodují na zasedání Evropské rady (předsedové všech vlád). Francie ani Německo ani oba dohromady nemůžou ostatní ani zdaleka přehlasovat. Obecně uspěje ten, kdo je schopen si v zákulisí vyjednat kompromisy "něco za něco". Frajeři, kteří mají "tah na branku" a pro které je kompromis sprosté slovo, se holt nechytají.
01. 07. 2009 | 23:13

Jozef napsal(a):

EU funguje tak,ako bola zalozena: ako americky protektorat.
Vznikla zo snahy Francuzska sputat expanzivnu silu Nemecka "ocelou a uhlim".Je to francuzsko - nemecky dvojzaprah pod palcom Washingtonu. Britania sa sprava ako americky pudlik,o Berlusconim vravi Sarcozy: Silvio nakoniec vzdy suhlasi. Kto vie,co je GLADIO,vie o com hovori.V polomafianskom Taliansku kontroluje a riadi stat fakticky CIA....
EU sa zmeni len prevratom.Po prevrate vo Washingtone.
Mame sancu nahradit lupeznu,dobyvatelsku civilizaciu civilizaciou humannou,civilizaciou ucty k zivotu.
Zijeme v arcihistorickom case,slabo disponovani.Vsetci Bohovia pomahajte!
02. 07. 2009 | 05:40

MS napsal(a):

Taoiseach

ano, jak jsem napsala výše. Máme společný jazyk, zvyky a tradice. :-)
02. 07. 2009 | 07:37

JAHA napsal(a):

Ad: argun
No, vo to jde. Nemec nema problem povedat o stvojom state, ze je Nemecko a nie Spolkova republika Nemecko, ani Brit nehovori, ze jeho krajina je "Spojene kralovstvo Velkej Britanie a Severneho Irska...A tych majstrov jazyka mali asi viac, ako Cesko, ze? Problemy maju (a asi to uz tak zostane) uz len dozivajuce generacie "argunov". Ale, ked sa vcitime do ich idealistickeho pohladu na tatickovsku CSR, Benesov ceskoslovensky narod..., nemozeme sa cudovat, ani im to vycitat.
02. 07. 2009 | 08:35

Taoiseach napsal(a):

MS

Vyjmenovala jste čistě kulturní atributy, tj. ETHNOS, zatímco v názvu páně Tomského příspěvku je DÉMOS (a lid, nikoli národ).

Pokud jde o politické otázky, například v názorech na řešení krize se Češi mezi sebou liší úplně stejně, jako se mezi sebou liší Němci, Italové nebo Švédové. Každý jeden občan se potom lépe shodne s těmi, co mají podobné názory - bez ohledu na jazyk, tradice a zvyky.
02. 07. 2009 | 10:59

skeptický napsal(a):

Jediná přirozená divize je na pán a kmán.Bohatství a chudoba.
02. 07. 2009 | 11:14

Pepa Řepa napsal(a):

Taoiseach napsal(a):

Společné cíle (přesněji hodnoty) Evropy, které vymezují Evropu i Evropany a potažmo evropský lid (nikoli národ), jsou:
lidská práva
demokracie
rovnost
svoboda
právní stát.
--------------
Tak nějak uvažuju, kterépak hodnoty, z těchto pěti karet,Bosńák, Albánec nebo Turek splňuje, respektive za pár let-od té doby, co s nim tak hezky, korektně promluvíme- bude schopen splnit.

Zřejmě jsou to výjimečně nadané národy, schopné za pár let od zahájení přístupových rozhovorů dohnat to, co jiným-jak říkáte-ouchylům trvalo celá staletí.

A co Tatar nebo Mongol? Že by nebyli Evropany?
02. 07. 2009 | 13:56

MS napsal(a):

Taoiseach
Motám se dokola a nerozumím Vám.

Bělohradského jsem nečetla, ale matně tuším, že se musí odlišit lid žijící na území a lid spojený jazykem, zvyky a tradicí.

Říkáme asi oba, že Evropa není a min. dlouho nebude národem, protože nemá společný jazyk, zvyky a tradice.
Tzn. že EU je něco, co není národem, že je to něco, na co jsme tu, všichni bez rozdílu (v Evropě), nebyli zvyklí, že je to něco, na co nemáme vytvořené vzorce chování (řešení), protože do dnešního dne naše jednání bylo řízeno něčím úplně jiným, běželo podle jiných vzorců.

Mohu o sobě prohlašovat, že se cítím být evropským lidem (člověkem), dokonce ano, geograficky jsem Evropanem, ale nejsem Evropanem chováním – především chováním v mezní situaci, to jsem Čechem, Francouzem, …. – aspoň v naprosté většině.

Tzn., že si myslím, že mezi národy v Evropě musí být nejprve vytvořeny silnější vazby než jsou vazby geografické (dnes částečně už i jiné), musí se více komunikovat mezi národy, …. a po nenásilném, postupném vytvoření si vazeb, můžeme dojít k něčemu …..

Ale dnes většina z nás na to ještě nemá.

Kde je mezi našimi tvrzeními rozdíl? Jen v tom, že si myslíte, že vazby (cíle) už jsou vytvořeny? Co jsem nepochopila? :-)
02. 07. 2009 | 17:23

MS napsal(a):

P.S. jednotlivý Evropan upřednostňuje cíle (vazby) typu Ethnos před cíly (vazbami) Démos. Proto rychlé prosazování Démos shora může být chápáno jako potlačování Ethnos a znamenat cestu do pekel.
To ale neznamená, že pomalé prosazení Démos nepovede k jinému peklu. :-)
02. 07. 2009 | 18:21

Taoiseach napsal(a):

MS

Úplně jednoduše: Když si vybírám mezi pivem a vínem, mezi knedlíky a hranolky, jsem Čech. Když jde o zajištění dodávek plynu, jsem Evropan.

Pepa Řepa

Uvedené hodnoty jsou Evropanům společné a společně je hájíme. Žádný JEDNOTLIVEC nemůže "splňovat" demokracii nebo právní stát. Ani rovnost jednotlivce (se sebou samým?) by poněkud nedávala smysl. Turci, Albánci, natož Bosňáci v EU nejsou, mimo jiné i proto, že se v příslušných zemích tyto hodnoty zatím nectí dostatečně.
02. 07. 2009 | 18:37

Omega watches napsal(a):

Omega watches not only rule the third planet but have traveled in space as well. In March 1965 NASA chose Omega as the only watch to have cleared the severe test conditions laid down by them. It won the "snoopy awards" in 1970 for helping divert a potential disaster. Omega''s speed master has been the only watch to land on the moon and thus the name moon watch was earned by it. http://www.omegawatchessale...
03. 07. 2009 | 07:50

Saša Tomský napsal(a):

Saša Tomský
Pane Tomský, nechcete raději psát o tom, jak jste zdevastoval vydavatelství, ve kterých jste působil díky politické podpoře.
Jaké desítky milionů ztráty jste po sobě zanechal, a dostal další teplé místečko.
24. 08. 2009 | 13:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy