Nic na světě není zadarmo

25. 11. 2011 | 07:24
Přečteno 6012 krát
I to, co se nám zadarmo být zdá, nás něco stojí. Každá volba, kterou provádíme, se řídí cenami ostatních alternativ, které jsou nám k dispozici. Tedy poměrem toho, co nás budou stát a toho, co jimi získáme. Klasickou definicí ceny je „bod, v němž prodejce i kupující shledávají transakci ziskovou a oba jsou jí obohaceni“. Ceny našich rozhodování se dají měřit nejen penězi, ale také časem, námahou, láskou, svobodou, bezpečím. Cena každého rozhodnutí zahrnuje i ceny ostatních alternativ, které jsme rozhodli nezvolit. Tyto volby, často nevědomé, určují nejen náš individuální osud, ale i vývoj dějin. Začneme-li si jich všímat a identifikovat je, pochopíme lépe, jak k tomu či onomu rozhodnutí docházíme a proč.

Tvrdí ekonomický redaktor listu The New York Times Eduardo Porter v knížce „The Price of Everything“. A pouští se do studia cen jako faktoru psychologického, ne ekonomického. Žádná věc nemá trvalou cenu, obsaženou v ní samé. Cena je vždy stanovená subjektivními hodnotami, jaké té či oné věci přikládají kupující a prodávající. Proto se totéž zboží nebo tytéž služby dají prodávat za různé ceny v různých místech, různým lidem, v různých dobách. Tím se ceny staly indikátorem lidských preferencí a vodítkem lidského jednání.

Cena lidského života se liší podle toho, kde žijete a dá se propočítat tím, co se věnuje na jeho zachování. Propočítává se to faktory souhrnných výdajů jako zdravotní pojištění, náklady na léčbu, zdravotnické platy, provoz nemocnic, části příjmu vydávané na udržení vlastního života a života závislých rodinných příslušníků. Podle různých statistických úřadů je to v Británii v průměru na občana ročně 29.000 liber, v Indii 2.000. Ve Spojených státech je cena průměrného celého lidského života propočítaná na 7,5 milonu dolarů, v Mexiku na 325.000. Mezinárodní klimatická agentura IPCC uvádí cenu života v chudých zemích na průměr 150.000, v bohatých na 1,5 milionu.

Cenu lidského štěstí – ve formě indexu „hrubého národního štěstí“ vymyslel v roce 1972 král Bhutanu a po jeho abdikaci ji první demokratická vláda začlenila do ústavy. Propočítává se nejen podle příjmu, ale také podle míry psychické spokojenosti, společenské vitality, ekologie, dobrého vládnutí a způsobů trávení času. V USA je právo na hledání štěstí zakotveno v ústavě. Míru štěstí se tam zatím nikdo nesnažil propočítat, ale podle toho, co Američané dělají nejraději a čím tráví nejvíc svého času, by se zdálo, že vydělávání peněz a snaha ekonomicky a společensky uspět bude jedním z hlavních měřítek.

Zajímavý historický vývoj má „cena ženy“ - od primitivních polygamií, kdy se za ženy platilo podle jejich kvality rodičům, přes primitivní monogamie, kdy naopak rodiče platili ženichovi „věno“, po moderní monogamii, kde se žena stala plnohodnotným partnerem, ale od muže se většinou očekává určitý stupeň „finanční galantnosti“. Z ekonomického hlediska je pozoruhodné Porterovo zjištění, že monogamie byla jedním ze zdrojů hospodářského růstu a že polygamní společnosti zůstávají zaostalé. Není si zcela jist, zda je to jen zapojením žen do ekonomiky nebo také tím, že s jednou ženou má muž víc času na práci, tvoření a podnikání než s deseti, zvlášť je-li i ona zaměstnaná. Ale cituje jednu studii, podle níž by zákaz polygamie v Africe vedl k poklesu porodnosti o 40 procent, k zvýšení národních úspor o 70 procent a zvýšení ekonomického výkonu o 170 procent.

Cena práce se v posledním století krkolomně zvýšila a dnes mzdy a nepřímé odměny v západních zemích představují 65 procent národního důchodu. To je podíl tak vysoký, že inspiruje Portera k otázce, proč vládci a zaměstnavatelé raději opět nezavedou otroctví a nevolnictví, běžné po celé dějiny civilizace až do 19. století. Odpověď nachází (kromě morálního znechucení otroctvím od poloviny 19. století) ve dvou pozoruhodných faktech: Jednak zrušením otroctví prosperita celého Západu vystřelila prudce vzhůru a jižní státy USA, které praktikovaly otroctví, dodnes v prosperitě zaostávají za severními. Čili zcela jednoznačně svobodný člověk je produktivnější než otrok.. Jednak platit mzdu je přišlo levněji než živit, ubytovávat, šatit a hlídat otroky. Jednak růst populace vytvořil nadbytek pracujících, který zaměstnavatelům umožnil platit zaměstancům nízké mzdy. Ty pak během 20. století sociálně demokratické strany přijetím spousty nových pracovních zákonů vyhnaly do výše, která zaměstnavatele nutí mzdy tlačit dolů náborem levnějších imigrantů nebo zadáváním částí výroby a služeb do zemí s levnější pracovní silou.
¨
Zdánlivá ztráta zisku při rozdávání bezplatného nebo prudce zlevněného zboží a služeb, darů při nákupu, nebo akce typu dva kusy za cenu jednoho, ve skutečnosti maskuje zisk na něčem jiném nebo na větším či pozdějším nákupu, k němuž si dárce obdarovaného psychologicky zavazuje. Porter tomu říká „cena bezplatnosti“. Jako kuriozitu se snaží propočítat cenu internetových „spamů“, což jsou bezplatné informace. „Spamaři“ dokáží za náklady 80 dolarů rozeslat milion vzkazů. Doplácí na to příjemci. Jedna německá univerzita si spočítala, kolik času jejich zaměstnanci musí trávit vymazáváním spamů. Při průměrné hodinové mzdě 20 eur a průměrném vymazávacím čase 20 hodin ročně jim to při osmi tisících zaměstnancích vyšlo na 3,2 milionu.

Cena politiky dostupuje děsivé výše, když si s Porterem spočítáme, že Barack Obama na prezidentskou kampaň vynaložil rekordních 730 milionů dolarů, což v propočtu na voličký hlas, který tím získal, vychází na 10.50. Cenu náboženské víry Peters propočítává tím, že porovnává velké částky, které Američané různým náboženstvím darují, se statistikou, že jeden den týdně v kostele přidává až sedm let zdravého života, lepšího zdraví, intenzivnějšího pocitu štěstí a mnohonásobně méně kriminality, než mají nevěřící. A že čím přísnější požadavky církev na lidi klade, tím jsou ochotnější platit víc, protože to vnímají jako že od církve dostávají větší „value for money“. Z toho vyvozuje, že sekularizaci západní společnosti přinejmenším spoluzavinily církve tím, že zmírnily přísnost náboženské discipliny. Čili začaly dodávat šmejdové zboží, domnění, že se přizpůsobovaly poptávce.

„Cenu budoucnosti“ si už teď můžeme začít propočítávat tím, jakým tempem spotřebováváme životní a energetické zdroje, devastujeme přírodu, vyrybňujeme moře, odlesňujeme pralesy a hromadíme nezničitelný odpad. Cituje známou Sternovu Zprávu o ekonomii klimatických změn, podle níž škody napáchané na planetě budou příští generace stát „nejmíň 5 procent celkové ekonomické produkce a možná až 20 procent, navždy“. Těch 20 procent se rovná 12 bilionům dolarů, což jsou čtyři pětiny americké ekonomiky nebo součet národních ekonomik Japonska, Číny a Indie.

Porterovo řešení: „Homo economicus musí být zbaven bezmezného sobectví a přizpůsobit se ekonomickému modelu, v němž je relativní distribuce prosperity důležitější než individuální uspokojení.“ A je-li co se poučit z nynější finanční krize, pak je to, že „ceny stanovené neregulovaným trhem nemusí nevyhnutelně být správné“. A to, že i Alan Greenspan, jehož nápady se cesta k finanční bublině a následné krizi řídila, přiznal, že jeho finanční teorie „selhala, absolutně a nepochybně“.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

notabene napsal(a):

Jakou cenu to má, když čtu ten článek..Jakou cenu má, když tady píšu.. Jak krásné jsou bezcenné věci..
25. 11. 2011 | 07:52

jarpor napsal(a):

Díky.
Svěží, rozvážný a pravdivý B. Kuras.
Po té Porterově "The Price of Everythink" se poohlídnu...

Hezký den
25. 11. 2011 | 07:55

gaia napsal(a):

S degradací lidského života vlivem žití ve městech, místo v přírodě, kam živá bytost patří, souvisí konzumní zvrat hodnot.Podle některých lidí je totiž cenné jen to, co vzniklo činností člověka nebo něco stálo.To, co nevytvořil člověk, je podle nich bez hodnoty.-přitom však příroda, její harmonie a krása patří mezi prvořadé a životodárné lidské hodnoty, stejně jako zdraví, mír, přátelství či vnitřní vyrovnanost a pro některé lidi je dokonce nezbytným předpokladem.Důsledkem tohoto zvratu jsou i některé nežádoucí změny v etologické sféře člověka.Jestliže je matka nucena dát přednost výdělku před péčí o své dítě, nedá se její vliv v období , kdy je dítě nejvnímavější , již nikdy nahradit a vyrůstá nám populace ochuzená o nejpodstanější vlivy , které formují její chování, postoje a názory.
A s plody tohoto konzumního zvratu hodnot se setkáváme denodenně.
A bude hůř, pokud budou Nigerijci platit za to,, že se dostanou do Evropy přes oplodnění domorodky a získání trvalého pobytu tímto způsobem, a pak hajdy do Německa a děcko si vychovávejte daňoví poplatníci v dětském domově,jak píše pan Golgo vedle , vidím to na konec civilizace.

Přemýšlím, jestli bych neměla podat tratní oznámení, ale nevím, jak se to dělá.
25. 11. 2011 | 08:05

Miky napsal(a):

Pane Kuras!

Nabízí se otázečka jakou má v ČR život človéka ,který celej svůj život maká cca za 10 tis.KČ.A to v porovnání s životem jednoho drahocenného nemakačenka-
a haldy jeho nezaopatřených fakanů.
Přenechávám Vám zdarma námět na toto zajímavé téma.
...zde rozhodně zajímavější,než cena jednoho života někde v jihoamerické džungli.
25. 11. 2011 | 08:09

český maloměšťák napsal(a):

"...Porterovo řešení: „Homo economicus musí být zbaven bezmezného sobectví a přizpůsobit se ekonomickému modelu, v němž je relativní distribuce prosperity důležitější než individuální uspokojení.“..."

Jenže to se nesmí brešet na nesprávném hrobě - tedy u daňového poplatníka /potažmo klienta VZP/....je třeba jít si pobrečet k Cabrnochovým A Ouzkým :

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=722495

Jinak s tezí souhlasím. A překvapuje mě, že s tím souhlasí i jarpor/zastupitel za ODS/. Zřejmě už zjistil, co je ta jeho partička zač. Že by byl příště zastupitelem za ANO2011 ??

Ještě krátká zprávička ohledně Míry Kalousků :

http://zpravy.kurzy.cz/294766-pravo-zalobci-potvrdili-ze-cesko-prislo-kvuli-mostecke-uhelne-o-miliardy/

"...PRAHA (MEDIAFAX) - Elitní žalobci z Vrchního státního zastupitelství v Praze se přiklonili k názoru švýcarských úřadů, že Česká republika během divoké privatizace Mostecké uhelné společnosti (MUS) z konce devadesátých let skutečně přišla o miliardy. Právu to potvrdil pražský vrchní státní zástupce Stanislav Mečl.

Dodal, že příslušnou analýzu jeho úřad ve čtvrtek odeslal ministerstvu financí. Podle švýcarských vyšetřovatelů byla Česká republika při prodeji uhelných dolů poškozena o 3,4 miliardy.

"Domníváme se, že státu škoda způsobena skutečně byla. Její přesnou výší jsme se nyní nezabývali, nicméně věříme, že na základě našich podkladů bude ministerstvo financí schopné ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových tyto nároky specifikovat a následně i uplatnit," řekl Mečl po jednání speciálního týmu žalobců, který byl tento týden kvůli rozsáhlé kauze MUS vytvořen.

Jde přitom o velmi důležitý krok, popsání škody je totiž podmínkou pro to, aby se Česká republika mohla jako poškozená připojit ke švýcarskému řízení a ucházet se tak o miliardy, které švýcarské orgány zmrazily na účtech obžalovaných ex-manažerů MUS.

O tom, že se Česko po dlouhých měsících váhání bude chtít k řízení připojit, rozhodl minulý týden premiér Petr Nečas (ODS)...."

" Míro ? "
- " Ano, Done Corleone ?"
" Do té Mostecké vrtat nebudeš - jde to přes včechny partaje ! "
- " Jistě , Done Corleone, můžete se spolehnout. Ostatně jako vždy."
" No proto ! "

"Vážení a milí novináři, já skutečně nevím o žádné škodě. Vůbec nevím , čeho bychom se měli chytit, jak se zapojit do procesu ve Švýcarsku. Jde opět o vaši - novinářskou bublinu...."

Není nad (z)dravý ekonomický individualismus. Zejména když jde o peníze státu.
25. 11. 2011 | 08:14

gaia napsal(a):

Miky

tak to vám můžu říci, říkali to v pořadu o zdravotnictví, kde se zamýšleli, do jaké ceny má vůbec smysl člověkas zachraňovat ve špitálech. A řekli, že prý do trojnásobku HDP za rok rozpočítané na člověka, tudíž asi do milionu a půl. Ale to se tedy bude asi každý rok dost měnit a spíš klesat v současné době. Takže i ten život nemakačenka se odvíjí od HDP, který vybudují ti makačenkové.
Jo to je ekonomie.
25. 11. 2011 | 08:17

Baba napsal(a):

Pěkný způsob seberealizace. Laik kromě ceny počítá s hodnotou a užitnou hodnotou. Vytváření obou pro nás zpravidla má cenu.
25. 11. 2011 | 08:18

gaia napsal(a):

jo byl to ten pořad kde jsou mé peníze , co dávají ve čtvrtek, ale nevím už, kdy přesně.
25. 11. 2011 | 08:18

Fraser napsal(a):

A je-li co se poučit z nynější finanční krize, pak je to, že „ceny stanovené neregulovaným trhem nemusí nevyhnutelně být správné“. - Skoda, ze zadny neregulovany trh neexistuje.

A to, že i Alan Greenspan, jehož nápady se cesta k finanční bublině a následné krizi řídila, přiznal, že jeho finanční teorie „selhala, absolutně a nepochybně“. - Ano, centralni planovani a tisteni penez statem opravdu (opet) fatalne selhalo. Zajimalo by me, kolikrat to jeste budeme muset projit, nez lidem dojde, ze to fakt nebude fungovat.
25. 11. 2011 | 08:21

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Kurasi, nakousnul jste řadu témat nad kterými by se dalo filosofovat...
Nicméně především uznání za velmi pěkný příspěvek, jsem naladěn na stejnou notu.
25. 11. 2011 | 08:23

Drzá zrzka napsal(a):

Pár věcí zdarma zůstalo. Třeba vzduch. Úsměv.
25. 11. 2011 | 08:28

neo napsal(a):

No tak, vy nevíte, že cena musí být stanovena úředníkem a musí být všude stejná a pro každého :)
25. 11. 2011 | 08:31

Zdenda napsal(a):

Miky:
Dovolte mi parafrázovat známý český film - i člověk makající za 10 tis. Kč může číst Vergilia v originále... nicméně autor příspěvku patří k těm vědcům, kteří spolu s tisíci dalších ekonomů, filosofů a publicistů denně pracují na tom, aby lidem nebylo jasné, že stávající kapitalistický systém je dlouhodobě neudržitelný a bude nahrazen jiným. Zásadní otázkou je, jakým?
25. 11. 2011 | 08:43

aga napsal(a):

Už samo převádění veškerých lidských hodnot do ekonomických termínů a ekonomické "ceny" jde proti smyslu toho, co se zřejmě pan Kuras snaží vyargumentovat. Člověk není především "homo economicus", a smyslem jeho bytí není "individuální uspokojení" ve smyslu "sobecké uspokojení". Je to především tento postoj, spolu s doktrínou "silnější - tj. všehoschopnější - bere vše", který působí ten marasmus, ve kterém se civilizace nachází. Morální apely v atmosféře cílené výchovy k sobectví, konzumu a důrazu na individuální uspokojení doslova za každou cenu nutně vyjdou naprázdno. Propracovaný systém propagandy a reklamy, působící na lidské vědomí už od narození, z nás činí de facto parazity na společenství a hlavně na přírodě a planetě zcela záměrně. Jen takové parazity lze snadno ovládat a jen skrze jejich manipulaci si mohou elity udržet tu moc, o kterou jim už po staletí jde. Destruktivita tohoto systému je dána destruktivitou těch, co ho vytvořili a udržují.
25. 11. 2011 | 08:46

český maloměšťák napsal(a):

Fraser
Znáte film Quanti ? Shlédněte - zjistíte, jak se mj. tvoří tržní valuace.
Apropo - za aktuálním propadem cen komodit prý stojí pád MS Global a následné nucené vystupovámní z pozic na futures a další finanční nástroje modulující valuace komodit na světových komoditních burzách.
Což jistě nepovažujete za centrální plánování ani vy , že.....
25. 11. 2011 | 08:55

michal napsal(a):

Mně jen fascinuje, jak je neustále selhání sociálního státu vydáváno za selhání trhu.
Demotivace plynoucí z okrádání bohatších a dotování chudších, kteří se logicky množí o to více a ničí genofond.
"Spiknutí" velkých firem se státem; firmy pochopily, že kladení byrokratických bariér relativně hůře působí na ty menší konkurenty a proto je pro ně výhodné.
Neustálé upřednostňování dlužníků nad věřiteli; jestlipak on dlužníček bude mít na živobytí, na nájem, jestlipak neuzavíral dluh ve stavu mentální tísně. Přesto může volit a váhu jeho hlasu v demokracii nikdo nezpochybňuje.

A tak dále.
25. 11. 2011 | 08:57

aga napsal(a):

PS

" „Homo economicus musí být zbaven bezmezného sobectví a přizpůsobit se ekonomickému modelu, v němž je relativní distribuce prosperity důležitější než individuální uspokojení.“

Člověk musí být především zbaven nálepky homo economicus, která je mu přilepena záměrně a neodpovídá realitě. Nikdy to není ekonomická prosperita, která člověka trvale "uspokojí". Neexistuje žádná hranice ekonomického blahobytu, na které by se člověk zastavil a řekl si "nyní mám vše a jsem spokojen". Přesně tento pohled na věc je za destruktivní doktrínou trvalého (neudržitelného) růstu a činí z lidí neustále neuspokojené závisláky na hromadění věcí. Je to stará známá věc, snad nejlépe ji v novodobé historii formuloval Fromm ve svém "Mít či být", ale ideologové kapitalismu nám budou prát do hlavy své ekonomizující bláboly, kdyby nás to mělo všechny tu hlavu stát.
25. 11. 2011 | 08:58

Miky napsal(a):

Po delším zahhloubání se o smyslu páně Kurasova článku jsem došel k závěru:
Život pana Kurase se nedá ani vyčíslit--- je fakt naprosto bezcenný !
Různá ta problémová netáhla vlastně dávají spoustě lidí práci .
Například policajtům,lze je nasadit (Rychlou Rotu), někam do Tramtárie kde je slušná většina tak naštvaná,že chce mlátit ty méně slušné.
Houfy přezaměstnaných úředníků pronásledujících nikdy nepracující grupy a vnucující jim dávky (místo práce)..Majitelé heren by bez vášnivejch hráčů možná chodili žebrat a museli by být na dávkách .Novináři by neměli o čem psát-útok pomocí mačet je vděčné téma!
Jen Kuras-známej Blemta vlastně nikoho neživí a je nepotřebnej a jen píše
o ptákovinách !
25. 11. 2011 | 09:14

aga napsal(a):

michal

a mě neustále fascinuje slepota těch, kdo sice tvrdí s Hayekem, že trh je něco jako bůh stvořitel a je tu jako neosobní síla více méně nezávisle na člověku, a přitom odmítají převzít zodpovědnost za to, co ten trh tedy vytvořil - tedy člověka takového, jaký je, i s jeho tendencemi budovat státy a určité sociální struktury. Jedná se o náboženskou víru se vším všudy - trh je všemocný bůh, a ďábel socialismu mu přesto narušuje jeho dílo.
25. 11. 2011 | 09:20

Postní pokrm & kulatý roh napsal(a):

aga: Peněženku máte v ruce vy a záleží jen na vás, kolik a za jakým účelem z ní vynaložíte. Samozřejmě nutno odmyslet různé farmaceutické, zbrojní a další nadnárodní firmy, které skrze loutkové vlády jednotlivých zemí nutí erár utrácet kvanta prostředků za leštěné prdy. Nicméně jako "člověk-spotřebitel" můžete ovlivnit mnoho. Například nekupovat zbytečnosti. Jednou jsem se o svém životním stylu bavil s jistým příbuzným - fanatickým ódéesákem, monetaristou, neoklasicistou...prostě takovým malým českým Friedmannem. Když jsem skončil, ódéesák zděšeně pravil, že na takové lidi, jako jsem já, by měla být uvalena speciální daň (poněvadž neutrácejí). Podrobnosti uvádět nechci, ale jak vidíte, možností je mnoho.
25. 11. 2011 | 09:31

český maloměšťák napsal(a):

Postní pokrm & kulatý roh
Odeesák že chtěl uvalit na občany "daň za neutrácení" ?
Hmm - a to vás překvapilo ?
A z čeho jiného mají onirealizovat své utrácení ?

Mimochodem - taková daň za neutrácení už existuje. Je zahrnuta ve všech těch IZIPech a podobných záležitostech, kdy ti, co neutrácejí - jen cálují - platí těm, co si pak ty peníze vyberou a utratí je.
25. 11. 2011 | 09:43

Občan napsal(a):

Tak tenhle článek, Kuras, pěkně zabalej do celofánu, vovážou mašlí a rozešlou mocným tohoto světa - politikům a finančníkům. Nejvyšší čas, aby se zbavili své nenažranosti a podělili se o své nezasloužené a nevydělané prebendy s ostatními.
Protože opačně to, kupodivu, funguje skvěle - daňoví poplatníci a zákazníci se o své dost těžce vydělané rpachy musejí dělit s poltiky a finančníky, ať se jim to líbí nebo ne.

Koukám, že jste stejnej tragéd jako Bendář...
25. 11. 2011 | 09:52

Postní pokrm & kulatý roh napsal(a):

Czech Smalltown Boy: Třetí úroveň zločinu existovala vždy, ačkoliv můžeme mít (oprávněný) pocit, že v českém prostředí vytváří specifickou podmnožinu. Nicméně po odečtení spektra výpalného stále zůstává značná poměrná cifra, o které občan rozhoduje sám. Samozřejmě je na tuto částku pořádán zběsilý hon, například prostřednictvím reklamy a masívní mediální manipulace; konečné rozhodnutí je však stále na spotřebiteli.
25. 11. 2011 | 09:57

rejpal napsal(a):

Typickou daní za neutrácení je například zvyšování cen vodného. Fixní náklady zůstavájí (spíš rostou), a tak čím víc šetříme, tím víc platíme.
Daní za neutrácení bude v budoucnu zjevně sazba DPH. Jakmile se ukáže, že spotřebitel se po zvýšení DPH zachová racionálně a bude méně utrácet "za blbosti", prohloubí se deficit rozpočtu, postaveného na nějakém algebraickém předpokladu a zvedne se opět sazba. A když celou věc extrapoluji, nakonec bude sazba 100 procent a v téhle zemi už budou podnikat jen ti, jejichž služby musí občan užívat obligatorně - buď kvůli nějakému zákonu nebo aby neumřel hlady. Až se stane situace neudržitelnou, vyjde sada zákonů, které nařídí občanu jít dvakrát týdně do kina, kupovat celé spektrum zboží, protože jinak by se celý systém zhroutil. Nebo se od nepřímých daní upustí a zřídí se zláštní úřad, kde bude občan každý měsíc povinně odevzdávat tři čtvrtiny výplaty a dostane poukázky na mýdlo, vodku, roztomilého mluvícího poníka a knihy Václava Klause.
Pikantní na tom bude to, že iniciátoři budou i nadále vzývat modlu volného trhu.
25. 11. 2011 | 10:16

michal napsal(a):

ago,
"člověka takového, jaký je, i s jeho tendencemi budovat státy a určité sociální struktury". Podívejte se, i v laissez faire systému budou existovat vrazi a zloději a ten musí najít cestu, jak se s nimi vypořádat. A budování sociálního státu (t.j. mafiánské organizace vymájhající výpalné), není nic jiného.

Postní pokrm & kulatý roh:
Byl to možná monetarista, ale rozhodně ne příznivec rakouské školy nebo laissez faire. Na neutrácení a střídmosti není nic špatného. Naopak.
25. 11. 2011 | 10:23

Viola napsal(a):

Všechno na světě by mohlo být zadarmo, kdybychom se to nesnažili všemožně oceňovat. Oceňování, to jsou naše okovy a my jsme otroky cen.
25. 11. 2011 | 10:30

neo napsal(a):

rejpal:

když se sníží daně z příjmu a zvýší slevy na děti + valorizují důchody, tak by to mělo spotřebu udržet a možná zvýšit a to především u rodin s dětmi, důchodců a středně a výše příjmových.
25. 11. 2011 | 10:31

JF napsal(a):

Říká se, že i jeden prd má větší cenu, než tisíc doktorů a přesto se jím nikdo příliš nechlubí.

Pak ani nedomýšlet jakou cenu mělo tzv. Greenspanovo uvolňování. Dokonce i sám Greenspan po této události přiznal, že jeho finanční teorie „selhala, absolutně a nepochybně“. No nelze než nezávidět? ;-)
25. 11. 2011 | 10:31

český maloměšťák napsal(a):

Postní pokrm & kulatý roh
Třetí úroveň zločinu ? Když jde o řády miliard ?
A jaká je potom teda ta první úroveň ?
25. 11. 2011 | 10:32

Viola napsal(a):

Nevynechal pan Eduardo Porter cenu peněz?
Jednou je dolar za 30, jindy za 19 Kč, pro jednoho je koruna ze zalata, i když je to jen "měďák", pro jiného je to odpad, který nestojí za to nosit po kapsách.
25. 11. 2011 | 10:37

neo napsal(a):

Viola:

i lidská práce? nač ji oceňovat, otroci by bodli ne?
25. 11. 2011 | 10:37

rejpal napsal(a):

neo
No, nevím. I kdyby to matematicky vyšlo nastejno, nepočítá to s s psychologickým efektem - cenu včetně DPH vidím na štítku, a je tu přímá vazba na peněženku konzumenta (proto taky ty ceny 12,90, když každý ví, že platíte 13). Celá tahle společnost je postavena možná na pochybeném, nicméně existujícím principu trhu: vyrábí se (myslím i služby), aby se kupovalo, investuje se spousta peněz do reklamy, aby se kupovalo. Nesaturovaný trh vytváří pracovní příležitosti, čím víc se vyrábí, tím více vydělá nejen podnikatel, ale v rozumných firmách i zaměstnanec. Ten pak má víc peněz a víc utrácí (tohle byl IMH hlavní důvod vzniku sociálních států v Evropě - princip dej krávě do držky, kráva ti dá do dížky. V opačné situaci klesají příjmy podnikatele, nemůže zaměstnávat tolik lidí (nebo jim sníží třeba úvazek), a ti pak méně utrácejí. Důležité je, že chování konzumenta není striktně racionální (tj. výsledek úvah nad přebytkem/deficitem domácího rozpočtu). Když neustále poslouchá řeči o krizi a Řecku, a vidí, jak rostou ceny všeho okolo, ani si nevšimne, že na účet mu kvůli snížené dani z příjmu přijde o tři stovky víc - a začne šetřit. To platí v kterékoli době, ale v době, kdy skutečně nějaká recese je nebo bezprostředně hrozí, je neuvěřitelně neuváženým krokem jakýmkoli způsobem ohrožovat rovnováhu. DPH není jen daň, ale má i regulační charakter. Daň z příjmu tenhle charakter nemá. A to nemluvím o tom, že výnosy ze zvýšení té daně budou samy o sobě marginální.
A ještě je tu jedna věc: když stát zvýšil DPH, proč od této daňové povinnosti neoprostil třeba nemocnice - zdražuje tím zdravotnictví.
25. 11. 2011 | 10:50

nn napsal(a):

Ale protože tisk nových peněz je nelegální,
vymyslela již eurozóna jak zákon obejít a peníze tisknout.
„Mělo by se to, zjednodušeně řečeno, provést tak, že mezi ECB a výkupem bezcenných dluhopisů, což je vlastně tisk nových peněz, bude stát ještě jeden mezičlánek, totiž evropský záchranný fond,"
jak chce eurozóna vyzrát na nelegální tisk peněz.
A právě v té souvislosti se obává, že tato myšlenka bude pro politiky eurozóny tak lákavá, že neodolají. „A pak je na hyperinflace jen otázkou času," dodává.

a jak byse dalo zabránit velkému podvádění v EU,
když EU to chtělo, Řecko si v té chvíli myslelo, že je to terno a taky to chtělo, všichni věděli a mlčeli,
aby to vyšlo a bylo to euro, protože věřili, že pášou pokrok a ráj na zemi a ještě je za to volili voliči.

Jedinej způsob je jako v té pohádce volat, že král je nahý a euro je hloupej a nemožnej projekt, co povede ke krizi, ale ještě nikdo nenapsal pohádku o tom, jak král je nahý,
všichni to ví a všichni mlčí a když někdo zavolá, tak všichni dělají, že to král je nahý, neslyší. A melou o těch krásných šatech a mezitím masakrují ty, co říkají, koukněte on je doopravdy nahej.
25. 11. 2011 | 10:51

nn napsal(a):

http://neviditelnypes.lidovky.cz/climategate-v-bbc-jak-alarmiste-plati-media-fjb-/p_klima.asp?c=A111124_112811_p_klima_wag
:-))))))))))))))))))))))))))))))
25. 11. 2011 | 10:57

neo napsal(a):

rejpal: jenže ten pschologický efekt působí jen chvíli a to jen na začátku.

Pak se vše začne vracet do starých kolejí. Lidi si takříkajíc zvyknou. navíc je výhoda v tom, že úleva z přímé daně jde do kapsy přímo tomu člověku v celé výši, kdežto o dopady DPH se podělí více subjektů. Je známá věc, že cena nenaroste o procentní body , o které se DPH zvýší. Takže se podělí výrobce, prodejce i spotřebitel.
Nakonec je to konkurence, která bude držet ceny na stejné úrovni nebo dovolí jen mírný růst.
25. 11. 2011 | 10:57

Občan napsal(a):

To Neo:

Ale jděte?!

Čím to, že konkurence vůbec nefunguje například u základních potravin, kde ceny lezou nahoru už druhým rokem? A navíc "úplně náhodou" citelně poskočí nahoru vždy před každým avizovaným zvýšením DPH.

Jděte už s těmi báchorkami k Brdičkům. Vždyť Vy se nás tu pořád snažíte přesvědčovat o tom, že realita je úplně jiná než ta, kterou vidíme kolem sebe.
25. 11. 2011 | 11:10

nn napsal(a):

český maloměšťák

Vám se líbí spolek??,
kde jeden z top pilířů EU Francie řekne,
že za 5 let chce ušetřit v rozpočtu o 100 mld E,
když jenom enhle rok má schodek ke 150 mld E.? :-)))
25. 11. 2011 | 11:17

rejpal napsal(a):

neo
Ono to s tou konkurencí jde jen tehdy, dokud jsou marže dostatečné. Pak už má takový podnikatel jen dvě možnosti: zvednout ceny nebo jít od válu. Máte trochu pravdu s určitou silou zvyku, a asi by to tak i bylo, kdyby šlo jen o změny DPH v nějakém rovnovážném systému (nebo třeba za konjunktury).
Jenže ono je to všechno dohromady. Někdy má horší dopady očekávání něčeho, než realita samotná.
Sám za sebe bych si přál, abyste měl pravdu vy a ne já. Výsledek uvidíme brzy.
25. 11. 2011 | 11:20

Viola napsal(a):

neo

oceňování práce jsme se dotkli v diskuzi u SuPa. Oceňování se dnes děje halabala, viz také Drábkovy opatření pro nezaměstnane a včerejší debata s paní Jílkovou na ČT 1. No, možná, že v těch pokynech, které přeposlal pan Drábek úřadům práce je někde zašifrováno, že ulice mají zametat jen cikáni, kteří nikdy nepracovali a nikdy si neplatili sociální pojištění s příspěvkem na zaměstnanost.
25. 11. 2011 | 11:47

GS napsal(a):

Tak ať Kuras vyčíslí kolik stojí vzduch a sluneční světlo, nebo aspoň odpoví, komu za ně platit a čím. Jinak budu mít pocit že jen kecá a že chce ať mu za to platíme, nejlépe předem i s úroky..
25. 11. 2011 | 11:48

Viola napsal(a):

Občane,

konkurence u potravin a vody a energií nemůže fungovat, protože bychom jsme téměř všichni závislí - otroci. Jen ten, který má větší hospodářství, může být absolutně nezávislý na potravinovém trhu, ale nemůže konkurovat, jen se z těch okovů vymaní, ovšem za cenu namáhavé práce, anebo práce někoho jiného, kterého zaměstná za velmi nízkou cenu práce, i když tato práce by mohla být oceněna několikanásobně.
25. 11. 2011 | 11:53

Viola napsal(a):

bychom byli - oprava
25. 11. 2011 | 11:54

Postní pokrm & kulatý roh napsal(a):

Není těžké se domyslet, že pokud v kapitalismu všichni propadnou "neutrácení", vylétnou ceny drasticky nahoru a (jakákoliv) vláda sáhne k ryze fašistickým opatřením, jako jsou povinná spotřeba a vyšší odvody. Já ale v žádném případě nehodlám spasit svět. Čtenář si stěžoval, že je nucen utrácet za to či ono, proto tvrdím, že to není tak docela pravda, to je celé, žádné univerzální řešení nenabízím. Osobně mně velmi vyhovuje současný konzumní trend, kterému se úspěšně a se smíchem vyhýbám. Když pozoruji zejména mladé lidi, ale i mnoho dalších, skutečně ale skutečně nemám ten pocit, že by se občané v nejbližších letech vzdali svých nezadatelných práv, jako je koupě nového mobilu co půl roku, nebo každodenní dvousetmetrová cesta autem do hypermarketu. Motivy, pohnutky, důvody...pokud chci omračovat své okolí zbrusu novými zbytečnostmi, holt nezbývá, než dřít do úmoru, abych si na ně vydělal. Jestliže ale chci žít po svém a užívat především volného času, což je při vší skromnosti můj případ, zvolím méně práce, nižší plat a logicky také nižší spotřebu, kterážto mně tak jako tak nic neříká. Průšvihem je samozřejmě nešvar, raketově přibývající zejména v posledních letech, kdy občan maká jako barevný od nevidím do nevidím a stejně má kulové - ani prachy, ani volno. To je věru k pláči, ale bohužel, opět není v mých silách osudy těchto lidí ovlivnit.
25. 11. 2011 | 12:16

pozorovatel napsal(a):

Nic na svete neni zadarmo, ale jak to vysvetlist socialistum?

Neb oni si mysli ze muzou chlastat a kourit a presto budou mit zdravotnictvi zadarmo. A muzou studovat na vysoke skole jak dlouho se jim zachce, nechodit na prednasky, podvadet pri zkouskach a presto budou mit studium zadarmo.
Kdysi Jiri Havel nez se stal clenem socialistu napsal..."Heslo vzdělání a zdraví zdarma zavedl v naší zemi reálný socialismus.
Bezplatné zdravotnictví se ve skutečnosti pohybovalo mezi dvěma extrémy, buď část zdravotní péče nebyla dostupná všem a přístup ke zdraví byl v řadě směrů korupční, a nebo tento systém vedl k nekontrolovatelnému růstu nákladů.
Obdobná situace byla ve vysokém školství. Vysoké školy nejsou v principu bezplatné, to je jen spotřebitelská iluze, avšak většina nákladů na ně zůstává posluchačům a plátcům daní zcela skryta.
Přitom dnes už například známe cesty, jak zavést nediskriminační školné, spoluúčast na zdravotní péči, apod."
25. 11. 2011 | 12:23

Karla napsal(a):

Pro mne je cena člověka (ale i zvířete či rostliny) nevyčíslitelná. protože vždy jedinečná. A tradice vyčíslovat cokoli směšná a marná, natož převádět vše na peníze.
Někdo vypočetl podle dobových cen, kolik by stál člověk jako surovina k recyklaci- gramy železa, miligramy stopových prvků, litry vody.. byla to směšná částka.
A přitom- kolik v nás žije mikroorganismů,kolik z nás může vyrůst květin, trávy..každý je malým světem, vesmírem..možná je to v koloběhu světa cennější, než každá naše myšlenka.
Tuhle mě zaujalo, že člověk, léčený nebo zasažený zářením, má být po smrti ukládán s důrazem na bezpečnost podobně, jako jaderná výzbroj..Mění to snad náš poločas rozpadu? Hledajíce své ŠTĚSÍ stáváme se nebezpečnými sobě i druhým a nakonec i té přírodě - k jakým úvahám člověka přiměje četba zákonů o pohřebnictví..!
25. 11. 2011 | 12:33

neo napsal(a):

Občan:

jak mi tedy vysvětlíš milý Občane, že při 5% DPH stál rohlík 2,50 , chleba 30Kč, máslo 37Kč a mléko 17Kč a před rokem už v 10% DPH stál rohlík 0,90 , chleba 20, máslo 15 a mléko 11?
a dnes 1,90 , 25, 20, 15 ?
25. 11. 2011 | 12:41

neo napsal(a):

Viola:

halabala by celkem mohlo vystihovat oceňování v tržním prostředí. Je to tak v pořádku.

Jílkovou jsem neviděl, ale Drábek má recht. A pokyny jsou jasné. Do vesty pujdou vyhýbači a dlouhodobě nezaměstnaní.
25. 11. 2011 | 12:44

Karel napsal(a):

Vězení táborového typu ! Jakmile se dostanou do vlády ti správní lidé,začnou se vyšetřovat podvody a korupce od roku 2000 !Viníci budou uvězněni ! Protože jsou věznice přeplněné bude třeba postavit lágr ! Na bráně nebude napsáno Arbeit macht frei,ale mohlo by tam být napsáno : Vítejte milionáři !!
25. 11. 2011 | 12:47

Milan napsal(a):

Mafie milionářů začala útok proti levici !Levice se skládá z KSČM a ČSSD !Na KSČM předvolební podrazy a puče nevadí,protože mají skalní voliče ! Proto mafie tlačí na vládu,aby KSČM zrušila ! Horší je to s ČSSD ti proti předvolebním pučům ze srany pravice nejsou imunní ! Je to proto,že řada voličů je nerozhodnutých a na mládež podrazy platí ! Mládež nezažila socialismus a nezná,co to je ,aby bylo práce dost,zdravotnictví bez poplatků a školství zdarma ! O tom se v televizi nemluví !Milionířská mafie se bojí tučné daně !Té progresivní !
25. 11. 2011 | 12:53

otaznik napsal(a):

Karle?

A kdo jsou ti "správní lidé"? Jak vidim tak tu vykrikujete jen otrepane hesla, ale zadne konkretni jmena neuvadite. Tak kdo by mel CR ridit? Vandas?
25. 11. 2011 | 12:57

pozorovatel napsal(a):

Milane,

zda se ze jste mlady pulec. A asi skalni volic KSCM. Neco ti reknu pulce, mafie nema pravou ci levou ruku. Staci se podivat na Grosse, Rebicka, Palase, Kocourka, Petra Bendu, Urbana...atd atd. A ani ta KSCM neni cista. Jirka Dolejs by milion klidne bral. Vyhoda KSCM je ze se zatim nedostala k tem spravnym korytum. Vsad se, ze pokud by se jim to podarilo, tak se budou rochnit jako kazde jine prase ktere se tam dostalo. Ale naivita je dobra . Neztracej nadeji. Muzes furt volit Babise ci Paroubka. Oni to s tebou myslej uprimne.
25. 11. 2011 | 13:11

neo napsal(a):

Milane či Karle či jakou přezdívku si ještě vymyslíš.
mládež nezažila socialismus a neví co je to dostat pendrekem přes chrbát, nemoci studovat a cestovat nebo nenosit džíny a dlouhý vlasy:)
25. 11. 2011 | 13:17

Asfalt napsal(a):

Článek cituje: „ceny stanovené neregulovaným trhem nemusí nevyhnutelně být správné“. Vypustím slůvko "neregulovaným" a troufnu si tvrdit, že ceny stanovené trhem nemusí být správné. Možná nejsem sám s tímto názorem.

Ale co dál? Silně regulovaný trh? Jaké právo toto zvládne? Žádné. Socialismus? Ten není flexibilní, plánování je obtížné. Hybrid socialismu a kapitalismu, možná jako v Číně, jen třeba ve spojení s reálně sociálním státem? Nebo je jiná možnost?

Ptám se v neideologické rovině. Odpoví někdo?
25. 11. 2011 | 13:24

Kalouskem praštěný napsal(a):

nemůžu studovat ani cestovat, neb musím platit poplatky, do huby jsem dostal od Kalouska před parlamentem, prý výchova, holou lebku též mít nemohu, neb mne podezírají z nacismu a džíny značky Prekon(podobná kvalita jak dnes větnamské) se mohly nosit i za socíku.

Dnes je ekonomická nesvoboda, dřív byla jen nesvoboda, že se nemohlo nahlas mluvit.

argumenty pokulhávají
25. 11. 2011 | 13:28

rejpal napsal(a):

neo
Ale nepřehánějte. Nosil jsem háro od gymplu přes celou vejšku a nikdy mě někdo nepronásledoval. Vystudoval jsem a nikdo z rodiny v KSČ nebyl (nebyla to pravda práva ni zahraniční obchod). Pendrekem to jo, jednou, když jsem se pod něj nachomýtl na útěku z burzy s elpíčky. Ta doba byla dost blbá, ale neřeba pozlacovat zlaté vejce. A byla jinak blbá v padesátých, méně blbá v šedesátých (to už v něčem lepší než teď, protože ve vzduchu visely změny a lidi víc věřili, že přijdoum než teď, jinak blbá v sedmdesátých a zase jinak v osmdesátých (asi mi neuvěříte, ale to, co se dalo do odborného časopisu - s naprosto konkrétním jmenováním provinilých firem - napsat třeba o kontaminaci potravin v roce 1986, teď nejde. zažil jsem například někdy v té době ministra zemědělství, který bez bodyguardů vstoupil do naší laborky a normálně se s námi bavil. Dokonce i věděl, co je PCB. Každý nebyl Jakeš.
Jedna z blbostí minulé doby byla neustálá snaha upravovat minulost. Teď se ta blbost opakuje.
25. 11. 2011 | 13:30

rejpal napsal(a):

Asfalt
Plánuje se všude. Na všech úrovních, jen se tomu říká jinak, a často se plánuje stejně blbě jako tehdy. Dělají to i nadnárodní firmy. Stejně jako mají nástěnky a soutěže podobné jako naše brigády socprc. A zahraniční manažeři nechápou, proč nám to přijde divné.
Jak by to mělo vypadat, o tom se dá diskutovat a názorů bude jistě hodně. Ale kdo chce, vidí, jak by to vypadat nemělo. Od extrému k extrému, toť naše krédo.
25. 11. 2011 | 13:34

Kalouskem praštěný napsal(a):

rejpal

takže za normalizace se každý ve volném čase stahoval do svých chat a chalup a snažil se přežít, dnes se každý stahuje k PC do virtuální reality a snaží se přežít.

Takže v čem je rozdíl. Jen ty prachy se daleko snadněji převádějí ze státu do daňových rájů a od poctivých ke zlodějům.
25. 11. 2011 | 13:34

neo napsal(a):

rejpal:

já měl kliku, že jsem rozenej v 80tých letech. Táta tu kliku neměl, takže pamatuje přesně to co bylo blbý i dobrý...

jinak přehánim úplně stejně, jako výše milan či karel.

Znám i několik lidí, kteří dostali pendrekem kvůli gramodesce nebo koncertu. Několik co nemohlo studovat, protože rodiče nebyli komunisti a nebo se bavili s nějakým známým či příbuzným v zahraničí atd..
každá doba má svoje...
25. 11. 2011 | 13:40

Viola napsal(a):

neo,

kdo jsou dlouhodobě nezaměstnaní? Podle mě ten, který jednou platil sociální pojištění, má nárok na podporu v nezaměstnanosi, jen ten, který nikdy sociální pojištění neplatil, je asi nějak divný a měl by být zaměstnán v chráněných dílnách, nebo na veřejně prospěšných pracech.
25. 11. 2011 | 13:49

neo napsal(a):

Viola:

kdo jsou dlouhodobě nezaměstnaní?? Třeba ti co jsou bez práce více jak rok.

Na podporu má určitě nárok, ale pokud nechce pracovat, nárok by měl zaniknout.
25. 11. 2011 | 13:52

Kalouskem praštěný napsal(a):

neo

na podporu má člověk nárok po dobu 6 nebo 8 měsíců. Dle věku. Pak nedostane nic , jen dávky. Takže nárok na jakou podporu by měl zaniknout?
25. 11. 2011 | 13:56

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Než jsem se rozkejval ke komentáři, všechno bylo řečeno. Svět ovládá nebezpečná bestie - člověk. Budeme se muset s tímto fatálním faktem smířit.
25. 11. 2011 | 13:57

neo napsal(a):

na dávky ty kalouskem praštěnej
25. 11. 2011 | 14:01

Viola napsal(a):

neo

já nevím, kde dnes nakupujete, ale vámi uvedené ceny pro dnešek jsem neviděla.
A jinak nechtějte tady jednoduché analýzy, ty si zkuste vyhledat a prostudovat např:
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cisc010907analyza07.doc. Všechno se vším souvisí.
25. 11. 2011 | 14:05

Asfalt napsal(a):

Rejpal:
Nechci extrémy. Jen se mi zdá, že kapitalismus i socialismus, které jsem oba zažil, se potýkají se stejným problémem, a to sobectvím (ti, co nebyli sobečtí, již asi vyhynuli v pravěku). Socialismus nedokázal sobectví uspokojit, což mnozí považovali za nesvobodu, kapitalismus uspokojuje sobectví až k pokraji kolapsu. Hledám proto řešení, které sobectví dokáže uspokojit, a přitom realizace tohoto sobectví nepovede ke kolapsu. Odjakživa hranici sobectví určovala morálka a právo, ty nám už dnes ale moc nepomohou (je pozdě a je nás moc).
25. 11. 2011 | 14:08

Viola napsal(a):

neo,

v pořadu paní Jílkové byla jedna dáma, která vystudovala vysokou školu, měla docela dobré zaměstnání asi 19 let, pak zrušili tu firmu a ona je 2 roky nezaměstnaná, nechce příjmout jakoukoli práci, ne, že nechce pracovat, ona nechce nechat ležet ladem svou kvalifikaci tím, že by přijala podřadnou práci a ji by jiná dáma spolu s Drábkem natlačila do vesty zametat chodníky!!!
25. 11. 2011 | 14:11

gaia napsal(a):

Viola

v tom pořadu bylo též kouzelné, jak na otázku, co by tedy ti dlouhodobě nezaměstnaní měli jako dělat, jak je každý posílal do mateřských školek a škol pomáhat s dětmi.
To bych se tedy jako rodič, dítě i učitel pěkně bouřila, aby naše školy byly odkladištěm lidí na dávkách a motali se kolem dětí, jen aby uspokojili něčí pocit, že jsou dávky za nic.
Pokud se naše děti budou muset tísnit ve třídách s takovými lidmi, nevyjde ta dojemná snaha o to, aby tito lidé neztratili návyky , daleko dráž? A dráž proto, že těmnto asociálním nápadům obětujeme nevinné děti a to chudáky již od mateřské školky.
O učitelích ani nemluvě. Že budou muset při své náročné práci ještě sdílet prostory a sborovny s kýmkoli nahnaným z pracáku.
25. 11. 2011 | 14:17

rejpal napsal(a):

neo
To mát kus pravdy, každý má navíc jiné osobné zkušenosti. V našem kruhu bylo celkem 6 lidí z toho dva byli v KSČ. Možná díky nim jsme byli všichni zachráněni od tvrdého tlaku zaujmout nějaké stanovisko (tj. odsoudit) k Chartě. Aby člověk cellu tu dobu pochopil, nem§že celých 40 let hodit do jednoho pytle a z toho dělat obecné závěry. Každé období mělo v dobrém i zlém svá specifika (i vnější). Hájit vše, co se za tu dobu dělo nebí o nic chytřejší než pomalovat černou úplně všechno. Ale to by bylo na hodně dlouhou debatu.
25. 11. 2011 | 14:20

Asfalt napsal(a):

neo, rejpal:
Nás bylo v kruhu 10, nikdo nebyl ve straně, žádný nátlak na nás nikdo nečinil. Na semináři jsme diskutovali, zda bolševici jsou obhájci socialistické revoluce nebo sprostí vrazi (takto doslova).
Mám pocit, že se dnes trochu přehání ve svědectvích o minulosti.
25. 11. 2011 | 14:42

rejpal napsal(a):

Asfalt
Některé ty historky by zněly neuvěřitelě. Dostal jsem u zkoušky z dějin dělnického hnutí otázku, zda se dožijeme komunismu. Řekl jsem, že ne a naše děti taky ne. Pan docent dodal já si to myslím taky a udělil za jedna. V roce 1975. Ten pookupační režim hrál s lidmi divnou hru - chtěl nějakou okázalou formu loajality (třeba podpis, že souhlasíme se závěry xtého sjezdu) a obě strany většinou dělaly, že všemu věří. Pokud někde neseděl nějaký blbec, který to hrál doopravdy. Na vojně jsem se málem dostal do průšvhihu, když mě kdosi prásknul, že pomlouvám SSM. Dostal to do ruky místní politruk, předvolal mě, a když jsem mu vysvětlil, jak jsem to myslel (šlo o to, že místní svazáci věčně seděli v hospodě, a protože bez nich se nedalo prakticky nic dělat, vojáci měli problém s volným časem), byl klid. Řekl bych to takhle - pokud neměl režim na někoho explicitně spadeno nebo pokud někdo otevřeně nedával najevo nesouhlas s vládnoucí ideologií, dalo se často i věcně kritizovat bez jakýchkoli následků. A to i ve firmách. Což dnes je leckde velký problém. A nebyla celá doba stejná. Někdy šlo víc, někdy míň. Největší sranda byla kolem roku 1986, kdy půlka národa stála frontu před prodejnou sovětské literatury, aby si koupila překlady ruských časopisů, kde se velmi otevřeně psalo o stalinismu a problémech celého systému, zatímco vládní plátky a ideologové na ÚV měli problém, protože zakázat to nešlo, ale chápali to jako rozvracení reálného socialismu.
25. 11. 2011 | 15:06

JC napsal(a):

"„Homo economicus musí být zbaven bezmezného sobectví a přizpůsobit se ekonomickému modelu, v němž je relativní distribuce prosperity důležitější než individuální uspokojení.“

Podobné výrony se honí v makovicích levounům od nepaměti.
Jen slovo musí nahrazují výchovou nového člověka, po dobrém a když to nejde tak po zlém.
25. 11. 2011 | 15:13

Fialenka napsal(a):

Když si představím Zemi ve vesmíru, tak si víc uvědomím, jak je lidský život vzácný. A přijde mi divné, že je pro člověka tak pracné se tu uživit. Nedává mi to moc smysl. Mělo by to jít snáz, skoro samo sebou jako u zvířat a rostlin. Člověk je inteligentní, má různé technické vymoženosti, a přesto se má plno lidí hůř než divoce žijící zvířata.
25. 11. 2011 | 15:28

JC napsal(a):

Kalouskem praštěný napsal(a):,

"nemůžu studovat ani cestovat, neb musím platit poplatky" bla bla bla......

Být tvůj fotr tak tě seřežu jak financ kozu.
Kalousek tě praštil málo.
25. 11. 2011 | 15:46

JC napsal(a):

Fialenka ,
Madam, můžete mi sdělit vaší výšku a váhu ? To abych si dokázal představit jak strádáte.
25. 11. 2011 | 15:48

Jan Žura napsal(a):

Tak špatné ovzduší jsme tu neměli dlouho. Kdo to svinstvo do ovzduší pouští? Zajímá se o to někdo, jsou nějaké nástroje, jak tomu zamezit? Vláda se zabývá jen sama sebou, zalyká se starostmi o soudružnost trojkoalice, my se zalykáme smogem. Cena lidského života je pro některé gaunery mizivá.
25. 11. 2011 | 15:53

:-))) napsal(a):

Eurozóna je na tom průměrně
tento týden je horší než minulý a lepší než příští.
25. 11. 2011 | 16:27

Mard napsal(a):

rejpal napsal:Dostal jsem u zkoušky z dějin dělnického hnutí otázku, zda se dožijeme komunismu. Řekl jsem, že ne a naše děti taky ne. Pan docent dodal já si to myslím taky a udělil za jedna.

No také to mohlo dopadnout tak, že docent mohl být rudý blbec a vy by jste školu nemusel dodělat. Já po absolvování své alma mater tam ještě pár let zůstal učit a podobné případy se opravdu řešily - vylučovali se studenti, které policie chytila na demonstraci nebo kteří měli podobně nesmyslný jiný škraloup.
25. 11. 2011 | 16:33

Fialenka napsal(a):

JC
Když máte jen takovou motivaci jakou uvádíte, tak neřeknu.
25. 11. 2011 | 16:56

rejpal napsal(a):

Mard
Vždycky je to otázka odhadu druhé strany, člověk se pravda může seknout, ale ono se to dalo odhadout když člověk musel tu a tam na seminář. Ale to byl ten problém - na různých místech seděli ti blbci a od nich bylo lepší se držet dál. Někdy se taky ovšem spletla druhá strana. Na vojně jsme měli neskutečného blba náčelníka štábu. Jednoho krásného dne seřval před vojáky jednoho absíka, jenže ten byl synem nějaké sekretářky u Štrougala. Za pár dní si NŠ balil kufry. V práci zase bylo nejlepší krytí založit BSP. Úsilí to stálo málo, stačilo hezky omalovat párkrát do roka pár stránek kroniky, a dalo se na veřejných schůzích kritizovat, jak hrdlo ráčilo (samozřejmě ne marxistická ideologie). Oni i ti bolševici se neustále báli. Jednou se nějaký mladý horlivý soudruh na veřejné schůzi opřel do lidovců ve smyslu, že můžou být rádi, že je strana nechá existovat. Jeden kolega byl členem pražského výboru ČSL, na soudruha si postěžoval a ten měl průšvih jako mraky. Režim založený na strachu má spoustu nevýhod, ale i jednu výhodu - že se bojí i ti mocní. Dneska se z mocných nebojí nikdo nikoho a ničeho. jak dostane funkci, ztrácí stud, strach a onemocní pocitem, že jeho strom právě roste až do nebe. Každý chleba má dvě kůrky.
25. 11. 2011 | 17:01

Asfalt napsal(a):

rejpal:
Vaše historka mne pobavila. Mám totiž obdobnou. Já měl potíže s politickou ekonomií ve třeťáku. Byla to pro mne jen množina nesmyslů bez hlavy a paty, absolutně jsem tomu nerozumněl a nazpamněť se něco učit jsem nikdy nedovedl. Na prvním termínu zkoušky jsem byl vyhozen, na opravném termínu jsem na položenou otázku chvíli mlčel a pak jen řekl: "Fakt nevím.". Zkoušející prolistovala index, pak napsala za tři se slovy: "Běžte, než si to rozmyslím.".
Opakem byla ale filozofie o rok dřív, na přednášky z Marxismu chodili i studenti z jiných fakult (i když nebyly pro ně), seděli jsme na zemi, protože lavice byly plné. Všichni poslouhali to, co v učebnicích nebylo. Jednalo se o nejnavštěvovanější přednášky vůbec. Je ale pravdou, že přednášející nás nesměl zkoušet, na zkoušky musel přijít někdo "spolehlivější". Šuškalo se, že přednášející má nějaký "škraloup", zda to byla pravda nevím.

Asi je to hodně o lidech. Já měl asi to štěstí, že jsem na žádného rudého blbce, jak píše Mard, nikdy nenarazil.
25. 11. 2011 | 17:47

český maloměšťák napsal(a):

pozorovatel
Už pod jedním blogem se vaší propagandě o "bezplatném zdravotnictví" vysmáli.

Jen taková malá otázečka - myslíte si, že ti profesionálové typu Pafka pracují na mašinkách a v budově , které(ou) si sami zakoupili ? Nebo si myslíte, že jim je vyčaroval kouzelník Pokuston ?
/jsem zvědav, jak se budou jejich kolegové tvářit - až jim řeknou " kolego, nyní jděte ovazovat zlomeniny na chirurgii - já zde mám nadstandard a nutně potřebuji MŮJ sál, MÉ přístroje....neslyšel jste, kolego ?!!! - mažte na chirurgickouambulanci, zde budu nyní operovat JÁ !!!".....to je velmi žertovné, takové sekundární zprivatizování zdravotnického systému.....ale v rozkládajícím se státu asi běžné...../
----------------------------------------------------------------------
Zkuste pouvažovat - jak vás k tomu vyzval Mac - kde se ročně bere těch několik set miliard.
Ale jestli považujete miliardu nebo sto miliard za nic - tak pak se nedivím, že i zdravotní péči považujete za bezplatnou.
Ale v tom případě byste si měl zaplatit psychiatrické vyšetření. Nadstandardní.
25. 11. 2011 | 17:51

rejpal napsal(a):

Asfalt
Kdoví jestli mě nezkoušel ten člověk, o kterém péšete, že vás učil. O tmhle se totiž taky říkalo, že nebyl dobře zapsán. Politickou ekonomii nás učil docent, který byl taky zajímavý. jedne kolega si dovolit zeptat, jestli může jít pod koně a volat, že politik xy je vůl. Docent ironicky opáčil: Tak to zkuste a ničemu se nedivte. Později ho vyhodili, dělal v podnicích přednášky pro pracující, nějak se zapomněl a pochvalně se zmínil o Baťovi (a seděl tam nějaký ten blbec).
Vědecký komunismus zase učil nějaký jiný docent, který s oblibou chodil hrát k Novákům žolíky o peníze. Jeden z aktérů to komentoval slovy: je to dobrý muž, vždycky přijde, nechá tady půlku výplaty, a my za to musíme vyslechnout přednášku o Leninově učení. Ale vyplatí se to.
A pak tam byl ještě jeden, to byl komunista tělem a duší, ale jinak neškodný. Dal za jedna každému, kdo byl vůbec ochoten na seminářích o čemkoli diskutovat (mně u zkoušky řekl, vy sice nic neumíte, ale máte zájem o problematiku - a bylo vymalováno). Myslím, že nejhorší sorta byly mladé horlivé hlavy, které samy ničemu nevěřily, ale zato byly ochotné udělat cokoli, aby si pomohly.
Ještě krátce před převratem jsem absolvoval kurs pro vedoucí vodáckých táborů. Několikadenní veskrze fajn a užitečná akce, až na to, že součástí byla zkouška z nějakých pionýrských a svazáckých předpisů. Tam nás nějaká holčina poučovala, jak máme dětem u táborového ohně vykládat o odkazu Klementa Gottwalda. Zeptal jsem se, zda by se nemělo mluvit také o TGM, když zakládal republiku. Vyvedlo jí to (bylo jaro 1989) z míry tak, že už vůbec nic nechtěla. Docela by mě zajímalo, co tyhle horlivé palice dělají teď. Nedivil bych se, kdyby byli zarytými komunistobijci.
25. 11. 2011 | 18:16

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...četla jsem, díky, tak jo,...na kolik to "šacujete", Vážený pane autore. Tužka
25. 11. 2011 | 18:31

stále rebel napsal(a):

Nadpis „Nic na světě není zadarmo“, dál to číst nebudu, protože bych musel mít sám sebe za vola, ale odpovím jen „kradenou“ myšlenkou:

ty nejlepší věci na světě jsou zadarmo“

naopak Kuras všechno jen za prachy a pro prachy a proto to stojí, za to, za co to stojí.
25. 11. 2011 | 18:54

Asfalt napsal(a):

rejpal:
To víte, že některé horlivé palice zůstaly horlivými, jen v opačném gardu. Osobně si myslím, že Štětina bude jeden z nich (ale nevím to).
Jinak, když Vás tak čtu, nebylo dřív tak nějak víc srandy a méně starostí než dnes?
25. 11. 2011 | 19:01

rejpal napsal(a):

Asfalt
Byli jsme mladí. V tom to asi bude. Spousta věcí byla vzácnějších. Když člověk nesl z burzy elpíčko, měl radost celý týden. Do divadla se chodilo s očekáváním, co ten který herec utrousí za narážku, noviny se prohlížely proti světlu a dumalo se na skrytým smyslem, který často byl jen v naší fantazii. Žrali jsme nejdřív Semafor, pak Vodňanského a Skoumala, na přednášky se moc nechodilo, nemuseli jsme hledat práci, abychom se udrželi na škole, člověk chodil na brigády, aby si přivydělal, a ne proto, že musel. Na to špatné člověk zapomene, dobré zůstává.
25. 11. 2011 | 19:13

Asfalt napsal(a):

rejpal:
Asi máte pravdu. Je to tak.
25. 11. 2011 | 19:18

Al Jouda napsal(a):

Život člověka je naprosto bezcenný. To už věděl poručík Hamáček, když pravil: Lidí je na světě jako sraček !
25. 11. 2011 | 23:06

ludo napsal(a):

tak si dumam v tej riti,kde zijem bol som pokukat na tu holotu o pol noci,vlastne uz o 10.00pm wall mart otvaral,lebo za tie roky,co tu zijem som nikdy nevidel na vlastne oci,ten nastup holoty za tou cenou,pri kukani z tohto mojho srotu znacky toyota,ktore nema cenu viac,ako 200$,ale pre mna bohovu,lebo ma vozi tam ,kde zarobim 5 krat viac,ako je cena toho srotu som vydedukoval tym drotarskym rozumom,ze jedina vec,ked som tak pokukoval a vypaloval si zobak foukackou znacky marlboro,ze ta holota,co tam stala a cakala,vobec vsetka holota sveta,co sa pachti za nejakou cenou,bez rozdielu je bezcenna,pre jedinu vec smrt vyrovna do jednej laty,vsetko co si tu niekto ocenil,ci ocenuje,vycenuje,alebo mysli,ze vsetko ma cenu, to ma bohovo satisfakcionuje,lebo smrt urobi zo vsetkeho totalnu bezcdennost,tak zostane este dlho pokial ten vysoko ceneny clovek nevydochne do jedneho,na to som prisiel,ked som pocitil zapach svojho mocu a vykalov,ked som mal prekurevsky na male.
26. 11. 2011 | 05:23

jíra napsal(a):

Díky za zprostředkování nových zpráv ze světa, pane Kurasi. Mám z toho z jedné strany celkem dobrý pocit. Hned napoprvé mě trkla podoba páně Porterova přístupu s mým vnímáním ocenění psychického pocitu spokojenosti v životě. Zejména oné spokojenosti s výsledky obecně jakéhokoli smysluplného spravedlivého vyjednávání.

Prakticky každý zkušenější diplomat, advokát, vyjednávač apod. musí nějak intuitivně hledat cesty k urovnání hrotů sporů, když selže umění možného - politika, občanství, rodinné vztahy. Čím lépe to umí, tím více se to cení a ti, kdo rádi nejen haraší zbraněmi, ale rádi je i používají, pláčou. Mr. Porter se snaží o newspeak, dát tomu nějaký systém použitelný všeobecněji v populaci.

Doplnil bych, že takto "ocenit" lze i žalovatelné výrazivo či nové násilí z vyhrocených emocí, třeba i kvůli dávným křivdám. A to jako pokutu, kterou lze uznat, když již horké hlavy chladnou a hledají cestu ven ze sporů. Negativní emoce často dokážou zbytečně zablokovat smysluplné jednání i mezi nejbližšími příbuznými, jak o tom svědčí nejen případy ze soudních síní, ale i z našeho okolí. Zvlášť mohou vyvstat na povrch tam, kde jde o pád nějaké diktatury pod níž spaly bývalé křivdy, o dělení většího majetku apod.

Z druhé strany mi ale připadá daný navržený postup tak na půli cesty. Stále je z něho až příliš cítit pachuť onoho "Peníze až v první řadě". Jsou věci, které se tímto oceňováním snadno promění v nějaké špinavé obchody a skutek utek', větší spokojenost se nedostaví. Slovo "láska" se ve vašem výčtu stále poněkud krčí mezi ostatním.

Větší důraz klaďme na opravdu hluboké lidské pocity - láska, přátelství, vděčnost, přejícnost, odpuštění, soucit, skutečná ochota smysluplně pomoci, snášenlivost, víra, ... Je to prosté, jak říkají ženy, jež "ví", a rovněž skuteční šamani.

Hezký víkend.
26. 11. 2011 | 06:36

jíra napsal(a):

rejpal
ONo ani nemuselo jít o nějaké panoptikální kreatury. I ti nejlepěí učitelé v běžné škole byli obvykle postiženi hlubokým autocenzurismem a opatrnictvím. Připomněl jste mi mou příhodu z dějepisu, když mi bylo tak deset. Dovolil jsem si nic zlého netuše doplnit výklad paní učitelky při hodině dějepisu o osvobození od nacistů tím, že Plzeň osvobodili američtí vojáci. Rázem by bylo slyšet ve třídě upadnout špedlík, jak všichni ztrnuli. A čistě jen z preventivních důvodů, že by mezi dětmi trčel nějaký zpravodajec pro rodinného udavače či přesvědčeného kovaného čističe toho jediného správného pojhledu na věc, bylo velké tóčo. Já k řediteli, rodiče k řediteli, od koho jsem takové nehoráznosti slyšel atd. Doma jsem se plačky ptal bez odpovědi: Mami, tati, proč? Nemohl jsem si nějak dát do kupy, že nějací hrdinní vojáci za nás pokládali životy a nikoho to nezajímalo, ba právě naopak, byl zločin o tom jen promluvit.
A o životy tam kdysi šlo i při vítání a jásání, nějací fašisté tam začali pálit z věže kostela do lidí a dětí vítajících Amíky a muselo se to jásání ještě o hodinku odložit. Maminka, od níž to mám, tam byla s mým tedy ještě malým strejdou, schovali ho v tanku a krmili čokoládou, aby se nebál.
26. 11. 2011 | 06:58

český maloměšťák napsal(a):

Benjamin Kuras
Na internetu to lze dohledat a doložit. Mnoha zdroji. I v diskuzích jde zhruba o to, co jste naznačil. /lidé jsou např. znechuceni tím, že politici se pomocí velkých peněz zájmových skupin dostanou k moci a poté v procesu daňových transferů ovlivňují tyto ve prospěch těchto zájmových skupin (a ve svůj prospěch).
Ale i ČR se o Occupy šíří pomluvy, věc se bagatelizuje, účastníci jsou cejchováni jako lůza....takže ta akce /no - podle mě českému novináři stačí, když ho pochválí šéf - žádných několik desítek tisíc USD nepotřebije/ - ta diskreditační kampaň probíhá i v zemičccde, o které většina účastníků Occupy ani neví - že existuje.
Což je na posrání.
:))

P.S. Komentář je určen "Benjamin Kuras" v prostoru vyhrazeném pro komentáře /často se zde nicky zneužívají/.
26. 11. 2011 | 13:19

mb napsal(a):

„Cenu budoucnosti“ si už teď můžeme začít propočítávat tím, jakým tempem spotřebováváme životní a energetické zdroje, devastujeme přírodu, vyrybňujeme moře, odlesňujeme pralesy a hromadíme nezničitelný odpad. Cituje známou Sternovu Zprávu o ekonomii klimatických změn, podle níž škody napáchané na planetě budou příští generace stát „nejmíň 5 procent celkové ekonomické produkce a možná až 20 procent, navždy“. Těch 20 procent se rovná 12 bilionům dolarů, což jsou čtyři pětiny americké ekonomiky nebo součet národních ekonomik Japonska, Číny a Indie.

jak na to reaguje/nereaguje Václav Klaus ... ?
26. 11. 2011 | 14:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které byly podepsány jménem autora tohoto blogu, ani by byl jejich pisatelem (viz Kodex debatujích v záhlaví každé diskuse).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
26. 11. 2011 | 14:26

ludo napsal(a):

musim upozornit znalych z ciech,ktory tu pisu o tej holote z tej street,ze taky chanel world trusted news(ked to vidim dostavam zachvat sialu)CNN,potom fox news,dokonca ani lokalne chanels z NY minimalne tie ostatne,tie svetove vobec neukazuju,za toho boha nedaju prestior v tom kraji,kde sa cely cas drista o freedom aby sa ta holota za ktoru ju ma vlada v tej riti,kde zijem,aby sa slobodne vyjadrili,pred 2 tyzdnami anderson cooper,dal priestor z oakland tomu co vyzera ,ako mongoloid moore sa vola,asi 2 minuty,len rychle bol odstreleny,ked zacal dristat o freedom dristani a freedom zhromazdovani,co tu maju do kamena vytesane,ten zidek blomberg,ked vykopala city police tu holotu z parku,mal prejav podobny do toho z CKD,ze republiku si rozvracet nedame a nejsme deti,ked vidim na tych stadionoch,ako drzia ruku na srdci,ked sa zacina hrat i can you see,docista mi pripada,ako ja na prveho maja s pionierskou satkou,cely zvozgrety ,lebo som zozral desat nanukov,jeden bol za korunu,pre vysoko financne gramotnych moj drist tu moze zniet velice buransky na nizke intelektualni urovni,ale ako taky lopatakovy intelektual som presvedceny,ze od reality presvinsky blizko.
PS.v roku 1983 v praze holota z toho prehniteho zapadu co som s nou dristal, vedela viac za akych sme volov v tom rozvinutom soc,made in proletriat,teraz je to naopak,par pepikov vie z tej demokracie made in banannistan,ako je narabane v tej ukazkovej demokracii sveta pod ruskom made in sion brothers holotou,ktora si mysli,ze je free...
26. 11. 2011 | 14:27

ludo napsal(a):

to snad neni pravda stejskale,taky srandovny podnet ohladom nick,docista,ked som na gitare hral v KE na stanici a spieval,ze rusky traktar do nas prisiel orat v polovici leta roku 1968,bolo leto 1986 ked som tak napoly napity sa vracal do burakova v tych kopeckoch,od tych,co vedeli lepsie pisat a dodrzovat slovosled,ako ja,lez myslienku sme mali jednotnu,ako stranicke predpisy,mi policia zlomila sladke drevo na ktore som hral,stejskale si stejna hnida,ako ty cops,co mi tu gitaru zlomili,ale nikdy moje myslenie,tak isto ty nikdy nezlomis myslenie tych,co tu vydavas za porusovanie nejakeho smiesneho kodexu viem,ze vymazes,ale ja mam long weekend a budem v strehu,ako ty,lebo na zivo,by som sa s tebou urcite pobil.
26. 11. 2011 | 14:40

ludo napsal(a):

este dodoam,nie som nijaky anonym,ale mozem tu dat vsetky moje dane vcetne cisla konta,lebo ma to uz zacina startovat na forsaz,ked slobodnym ludom vnucujes ine myslenie a prevracas pointu na nejaky zasrany kodex,jak ja to nenavidim,za mesiac tam dorazim a budem mal dost casu,aby sme sa stretli na zivo stejskale,lebo len nie tak davno mi lamali gitaru a bili ma tej lysej palici a teraz znova boha jeho...
26. 11. 2011 | 14:47

Pavel napsal(a):

Smyslem života člověka z hlediska přírody je přenesení genů do další generace a umožnění evoluce ve smyslu přenášení těch nejlepších genů z hlediska přežití.
To si myslím naše civilizace dokázala narušit.Takže my už se vyvíjíme jako druh ne směrem ke zdokonalování ,ale spíše k degeneraci.
Tomu nasvědčuje i nesmysslné plundrování zdrojů a jako jediný živoucí druh narušujeme cyklus přírodní recyklace.Co se týče nadstavby např. filosofie,tak si nemyslím,že Sokrates světu přinesl méně než současní filosofové o kterých společnost stejně téměř neví. Jediné,co jde skutečně dopředu je rovoj vědy a techniky.Bohužel jejich výsledky jsou využity mnohdy směrem,který opět ohrožuje
buď naše přežití přímo či přírodní rovnováhu a tím přežití druhu v budoucnu.
Ekonomie jak vidno neslouží zase prosperitě lidstva, ale jen úzké skupinky lidí a do budoucna musí vést ke krizím a hledání jiného řešení.
26. 11. 2011 | 14:58

hovorka11 napsal(a):

Bernjamin Kuras:
Pro bankovní komunismus je vše zadarmo, proto muusíme mít otrokářsky- feudální systém, který se bude utužovat válkami k odůvodnění tvrdých opatření vůči lidem. Tak to bylo do ukončení 2 sv. války a tak to dělá znovu USA, která rozkládá celosvětový finanční systém přes svůj dolar, takže EU v tom vynuceně "jede" k rozkladu pro záchranu dolaru. Hrůza, děs a hnus.....
------------

Americkým bankám a korporacím i zahraničním bankám od Francie až po Skotsko bylo tajně rozdáno 16,000,000,000,000.00 amerických dolarů. FED v období od prosince 2007 do června 2010 tajně poskytl záchranné balíčky mnoha světovým bankám, korporacím a vládám. Federální rezervní systém s oblibou nazývá tuto tajnou záchranu jako all-inclusive úvěrový program, ale prakticky žádné z peněz se nevrátily, přestože byly půjčeny bezúročně. Je zřejmé, proč to Federální rezervní systém nikdy nezveřejnil a dokonce o tom ani neinformoval Kongres Spojených států- americká veřejnost by byla pobouřena, kdyby zjistila, že FED zachraňoval zahraniční banky, zatímco Američané měli problémy s hledáním práce.
Máme-li si těchto 16 bilionů dolarů zasadit do správných souvislostí, uvědomme si, že HDP Spojených států je jen 14,12 bilionů dolarů. Celý národní dluh vlády Spojených států za 200 let americké historie je „pouhých“ 14,5 bilionu amerických dolarů. Rozpočet, který je tak klopotně projednáván v Kongresu a Senátu, je „jenom“ 3,5 bilionu amerických dolarů.

http://www.outsidermedia.cz/Audit-Federalniho-Reservniho-systemu-odhalil-tajnou-nouzovou-pomoc-bankam-za-16-bilionu-do-1.aspx
27. 11. 2011 | 09:02

jíra napsal(a):

hovorka11
Ta suma je tak závratná, že jsem si radši v originále ověřoval řád, v anglofonních zemích používají krátkou číselnou soustavu, Sanders ale uvádí částku v triliónech, takže ty bilíóny sedí.
Vůbec se nedivím, proč se Alan Greenspan a další tak zuřivě bránili historicky prvnímu auditu FEDu, se zvědavým krokem podívat se jim pod pokličku asi při tak nehorázných půjčkách nepočítali.
27. 11. 2011 | 12:59

hovorka11 napsal(a):

jíra:
Se mnou to dost "hnulo", protože jsem o tom nevěděl a jen to dokazuje nedemokratičnost a nefunkčnost celého amerického bankovního průmyslu.
Mám obavy z válek, kdo je schopný tohle, ten udělá všechno, aby se zachránil. Příští rok bude historicky velmi bouřlivý. Mám obavy, že při krachu jsou schopni vlítnout i na Rusko. To by byl mazec... USA by nás použila jako "předvoj".
28. 11. 2011 | 21:15

santawizard napsal(a):

Mistře Kurasi:zapomněl jste použít pojem ,životní úroveň !!!
29. 11. 2011 | 17:40

pozorovatel napsal(a):

Tištění dolarů ve FED a podvodné ratingy a imperiální války nejsou zadarmo. Pomocí inflace to svět zaplatí. Komu se to nelíbí, demokraticky si zvolil humanitární bombardování. Shalom.
03. 12. 2011 | 03:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy