Spasitel národa vicekancléř

09. 01. 2012 | 07:48
Přečteno 5560 krát
Český národ je požehnaný mezi národy, neboť z něho vzchází nový Spasitel. Spasitel křesťanství, církve, národa a demokracie. Musí být přinejmenším znovuzrozením bratra syna Božího, jehož Otčím jej k nám musel seslat, aby zde vysvětlil, co je hřích a co znamená pojem „bez hříchu“. Jak jinak by mohl vědět se stoprocentní jistotou přesahující víru, že na rozdíl od všelijakých hříšných Mojžíšů, Šalamounů a Davidů, kteří se jako my všichni „pohybovali po sinusoidě“, byl Bohočlověk Ježíš jedinou bytostí zcela bez hříchu?

Získal k tomu zjevně od Otčíma český Spasitel i pravomoc měnit Jeho zákony a zrušit (pro začátek) Přikázání nevyslovovat falešná obvinění. To mu dovolilo nařknout katolického preláta Tomáše Halíka z podvodného přisvojování kněžského vysvěcení a podvodného profesorství, za což necítí potřebu se omluvit ani poté, co jej ze lži usvědčila i jeho vlastní církev. Ta sama zřejmě jeho otčímské poslání na Zemi přijímá, jinak by jej za takový přestupek vůči Desateru v nejlepším případě pokárala, v nejhorším na něho podala žalobu za nactiutrhání. Na to si však netroufl ani sám pomlouvaný prelát a místo toho Spasitele uposlechl a zařadil na jeho výzvu do své liturgie protiďábelskou modlitbu, aby Spasiteli dokázal, že věru není ďábel, za něhož jej Spasitel pokládal.

Téměř (nebo že by přece jen zcela?) bezhříšný a svým božským posláním sebejistý český Spasitel Petr Hájek zatím vykonává jen funkci světskou, pouhého prezidentského vicekancléře. Nepochybně mu však brzy připadne i funkce církevní, jakmile celou církev pročistí od kacířů, ekumenistů, bludařů, modernistů, relativistů, falešnověrců, ďáblistů, zednářistů a kýčových daljalámistů, kteří „rozřeďují a relativizují církevní nauku“ a nad nimiž mu Otčím dal pravomoc vyslovovat rozsudek a rozhodovat, který z nich má či nemá právo církev zastupovat. To jsou, rozumějme, ti v církvi, kteří se bludně domnívají, že místo náboženských válek a perzekucí by bylo rozumné a demokratické tu a tam poklábosit i s lidmi věřícími v Boží tvoření jen trošičku jinak než náš Spasitel uznává za správné. Nebo chraňpánbůh i s lidmi nevěřícími. Či dokonce se naučit vycházet nejen s hříšnými politiky, ale i ďábelskými médii, která „se děsí katolické církve ze ztráty svého vlivu“ a proto „lžou, lžou, lžou, ďábel lže, lže, lže“, aby tím „stírala rozdíl mezi pravými a falešnými náboženstvími“, stala se „mediokracií“, vytěsnila „to, čemu se říkalo demokracie“ a „vyobcovala ze společnosti ostatní“, útočila na naši „prvotní signální soustavu“ a hrála na „naše iracionální emoce a instinkty“.

Propadla tomuto kacířství tolerance a vstřícnosti už téměř celá oficiální církev od papeže Jana XXIII a hrozí jí splynutí či rozplynutí v „ekumenických kompromisech“, které by mohly způsobit i „ztrátu národní identity“. Ekumenismus se proto nesmí ponechávat „jen teologickým jednáním mezi vedoucími představiteli církví“, neboť to by vedlo k „rozplynutí národů v EU“. Vyzývá český Spasitel věřící lid – v klasické tradici spíš husitské než katolické – ke vzpouře proti církevní hierarchii, k návratu k „po staletí tradičně ověřené víře“ a opětnému zatracení „kacířů a bludařů“? Vyzývá i všechny ostatní k nějaké lidové vzpouře proti demokracii hrdým přiznáním, že k žádným volbám už nepůjde, protože „je lhostejné, koho volíte, zbytečné jako za bolševika“ a dokonce i „kontraproduktivní“?

Chystá se nám, svým téměř čarodějnickým vlivem na prezidenta a na skupinku obdivovatelů pokládající se za skutečnou konzervativní pravici, vytvořit nějaký nový ráj na zemi, který svou božskou dokonalostí překoná všechna dobra demokracie a uchrání nás všech zel, jaká všechny takové utopické experimenty přinášejí?

Vychvalme ho za to do nebe. Třeba tam zůstane.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pavelp napsal(a):

Velky carodej brzy skonci v blazenci...ten clovek?...je opravdu velka osobnost..co slovo to perla..ale zase na druhou stranu bych ho rad videl treba pri silvestrovske zabave...aspon se cesi jednou do roka hezky pobavy...neee...to neni sranda ta osoba je opravdu chora!!!!!! Ale zase pekne zapada mezi hradni partu to musite uznat!!!
09. 01. 2012 | 08:29

resl napsal(a):

je naprosto jisté, že s Hájkem Klaus souhlasí. chybí vám kritika prezidenta, ale to nejste sám.
09. 01. 2012 | 08:32

Taoiseach napsal(a):

Benjamin Kuras

Zbývá ovšem odpovědět na otázku, proč si hradní Pán vydržuje takové šašky, když je zjevné, že jejich práci hravě zastane sám.
09. 01. 2012 | 08:36

Pavel napsal(a):

Pane Kurasi,
Petr Hájek je opravdu velmi podivná persona. Trochu mi v té Vaší úvaze schází role Vámi tak obdivované postavy Václava Klause při udržení tohoto agresivního podivína po svém boku. A pak také - toho jste si všiml až nyní, že ten Hájek není v pořádku?
09. 01. 2012 | 08:40

skeptický napsal(a):

Církev svatá je zcela infiltrována illumináty,proto takový spěch s navrácením majetku.Navíc to chtějí několik set let dozpátku.
Zbývající pravověrní katolíci jsou nařčeni z filopédie.Další švindl.
09. 01. 2012 | 08:43

Buvol napsal(a):

Trochu z jiného soudku. V posledních letech se ve světě několikrát na veřejnost vyvalily obludné pedofilní a homosexuální aféry katolických kněží, které zničily resp. výrazně poznamenaly život tisíců mladých lidí .. takže něco ďábelského v té katol. církvi asi bude. Co se týče pana Halíka, tak ten porušuje min. jedno biblické rčení (nebo snad přikázání?) a to je: vaše řeč budiž ano ano ne ne. Tak užvaněného, sofistikovaně užvaněného člověka, jako je ten Halík, aby jeden pohledal ..
09. 01. 2012 | 08:48

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

opatrný oportunismus autora
09. 01. 2012 | 08:57

Medikolog napsal(a):

Pane Kurasi,

copak se vaši Rabíni všeobecně shodnou? Křetanství je přeci pasé od zjevení Islámu a tak je nějaké svěcení či nesvěcení rituálem srvnatelným s obřadem přijetí nového člena do gangu nebo do zednářské lóže. Když ho kmotři i picciotové berou... je členem - knězem... Ostatní se spíše týká pnutí uvnitř té které zločinecké organisace. Al Caponne byl také zavřen za daňovou nesrovnalost.. prostě ZÁSTUPNÝ DŮVOD..
09. 01. 2012 | 08:58

účetní napsal(a):

Apage Satanas. Spasitel národa zavede Tobinovu daň a Glass-Steagallův zákon a zavede juan..
09. 01. 2012 | 09:07

vico napsal(a):

Docela si dovedu představit Klause, jak gayovsky našišlým hlasem praví : "I ty Kurasi?"

Asi to musel být 3. ledna na shromáždění Společnosti pro kulturní identitu - Lipový kříž neskutečný zážitek, který přiměl Kurase k tomu , že "i on".

Scénář "podzimu patriarchy", o kterém jsem tu psal už před dvěma roky se tak naplňuje. Proklausovské portály plné žumpy a lidské špíny jsou tak levným argumentačním zdrojem pro nás pro všechny, co Klause nemusí.

Kuras jako známý labužník posypávající si i guláš zlatým práškem holt nemá kachní žaludek.A tak si ho po zjištění, že vícekancléř je možná šílený, musel vypláchnout.
09. 01. 2012 | 09:18

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Blogy pana Kurase jsou stále agresivnější, bez ohledu na téma. Mám podezření, že důvodem je zhrzená láska ke Klausovi Velikému. Hájek je jen záminka. Velký Václav asi Kurasovy služby odmítl a uražená ješitnost vykonala své. Myslím, že svou náklonost upne k panu Fischerovi.
09. 01. 2012 | 09:44

Béda napsal(a):

p. Kuras,

nezdá se vám, že se církev "svatá" čím dále tím více (i skrze p. Halíka- ten se s oblibou vyjadřuje k politickým tématům) montuje do politiky? A že chce skrze svoji politickou stranu a materiální moc ovládnout politiku? A skrze prohlubování vlivu ve školství ovládnout myšlení mladých lidí, přimět je k nekritické bigotnosti (v předešlém článku jste o ní psal), dogmatismu a odevzdané poslušnosti?

Jinak, osobně je mi pan Hájek coby hradní šašek srdečně ukradený. A Spasitelé z církve - kterékoliv, zvláště té římsko-katolické - jakbysmet. Včetně pana Halíka. Jsem si jist, že z jejich humanity nic moc dobrého nekouká. Vládu církve jsme zde již v průběhu tisíciletí měli. Není zajisté žádný problém si dohledat v historických análech a seznámit se se svobodou, demokracií, pravdou a láskou v její péči.
09. 01. 2012 | 09:45

Karel Matoušek napsal(a):

Jestlipak pan Kuras bude znovu pozván mezi vzácné hosty na Hovory na pravici? Boží lid jen tak nezapomíná, když se někdo paktuje s Ďáblem a dává si francouzáky s pravdoláskařskou mediokracií. To pan Tomský si dává větší pozor.
09. 01. 2012 | 09:46

OpravdovýProblémy napsal(a):

Prvního ledna 2012 konec světa nenastane. Ovšem vážná celosvětová krize, která má globální všeobecný charakter, tu je se vším všudy. Že by na těch proroctvích starých Mayů či Nostradama bylo zrnko pravdy ? Dokonce i seriózní věda (studie EU 2010) se zabývá problémem přelidnění (už je nás 7 miliard, zatímco 1950 to bylo 3 mld.obyv. a výhled do 2060 odhaduje DESET mld.obyv.) a od toho se odvíjejícího zvýšeného čerpání zdrojů, na prvním místě vody; dále ropy atd.atd.
Takže tendence k nárůstu krizových jevů tu je, kdo trochu sleduje dění kolem,nebo kdo je trochu citlivější, cítí jak je vše už dnes "rozhoupané" (vztahy mezi lidmi a národy atd.) včetně počasí a podnebí (globální oteplování). Tento kvantitativní nárůst krizových jevů s sebou přináší logicky RIZIKO kvalitativního skoku, jak už mnohokrát v milióny let trvající historii planety.
Že ten rok 2012 bude dalším v řadě, je nabíledni. A je klidně možné, že řešení některé části krize (totální snad ne) se prosadí nebo začne prosazovat právě v tom r.2012.
Přejme si tedy, abychom ve zdraví a dobré vůli vkročili na tu "rozhoupanou půdu" s cílem opravdového řešení nahromaděných problémů z pozice Homo Sapiens na Zemi v etapě globálně technické civilizace.
09. 01. 2012 | 09:47

zemedelec napsal(a):

Pane Kuras.
Když už ho chcete zařadit do křesťanství,tak jinak.
Velice Vám uniklo Hájek není Spasitel,ale jenom apoštol.Jsou slova,které by Spasitel nevyslovil,na to má apoštoly,kteří to ještě obohatí svojí myšlenkou.Podle mě,je to od Vás dost troufalé mluvit tady o Spasiteli.
09. 01. 2012 | 09:54

Taoiseach napsal(a):

Šašek z Jiíhlavy

Možná na tom něco bude. Třeba Kuras na Hájka prostě žárlí - :)
09. 01. 2012 | 09:57

skeptický napsal(a):

Rok 2012 je začátek nového věku.Ti,co zemřeli do Nového Roku šli do nebe,pokud vyznávali tu pravou víru.Teď na 2160 let půjdou do pekla.Pohybujeme se na sinusoidě.
09. 01. 2012 | 10:01

Sims. napsal(a):

Však mnohý šlechtic je jen sedlák, povýšený notářem. Slova o Spasiteli jsou hodně silná a nejsou namístě.
09. 01. 2012 | 10:35

Milouš napsal(a):

Že si tím Hájkem špiníte pero, pane Kurasi! Vždyť je to případ pro psychiatra, ne pro spisovatele jako jste vy.
09. 01. 2012 | 10:40

Jozef napsal(a):

No to je fajn,to je prima,
modlime sa,dobry zaciatok!

Pred par rokmi narod tento este v ustach premiantov mienkotvorby statu ceskeho, samym Washingtonom do neba chvaleneho,poslusneho,takmer neexistoval.Dnes o narode ceskom aj ked moci hmotnej i moci soft hradnym panom zbavenom, i synovia Izraela,ti svetoobcanstvom nadseni,radi si zahrkutaju.Niekedy aj s naznakom respektu.
Toz vivat Cesko!
09. 01. 2012 | 12:13

český maloměšťák napsal(a):

Hájek je vícekancléř ?
Myslel jsem si , že je to jen poskok.

Herdek - a kdo je méněkancléř ?
Jakl ?
09. 01. 2012 | 12:45

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Skeptický – „Církev svatá je zcela infiltrována illumináty…“

Nemám zrovna ve zvyku kritizovat tady církve, ale jednu poznámku si neodpustím. Jak známo, KDU-ČSL se po posledních volbách nedostala ani do parlamentu. A přesto mají katolíci de fakto vládu v hrsti: Nečas – katolík, Kalousek – katolík, Schwarzenberg – katolík, … našli by se i další (poradce Joch – horlivý až militantní katolík). Takže tady je, navzdory volbám, infiltrována přímo vláda ČR. (Nemám na mysli ilumináty.) Ve Vatikánu mají jistě radost.

K tomu majetku: Bývalý ministr kultury nebožtík Dostál kdysi vyprávěl, jak chtěl, aby mu katolíci předložili seznam, na co si činí nárok. K jeho velkému překvapení se, pod všemožnými vytáčkami, zdráhali mu vyhovět. V diskusi z r.2008 vyšlo najevo, že by nejspíš chtěli mnohé, na co vůbec nárok nemají, že by se v některých případech nejraději vrátili před rok 1918, když už to nejde rovnou před josefinské reformy.

Když byl nedávno (21.12.2011) v Hyde Parku na ČT24 Miloslav Vlk, tak na otázku, proč ještě není k dispozici seznam požadavků, odpověděl, že seznamy jsou, mají je k dispozici jednotlivé diecéze. Na další otázku, proč tedy nejsou ty seznamy veřejně přístupné, odpověděl, že veřejnosti do toho nic není, že je to věc čistě mezi církví a vládou. (tj.mezi katolíky na jedné straně a katolíky na druhé straně, dodávám já).

Takže je myslím jasné, že se jedná o velmi pochybnou akci, o které NESMÍ být veřejnost předem řádně informována, leda až když už bude pozdě a nebude možné se bránit.

A na konec bych připomněl, že je třeba uvědomit si i politické důsledky restitucí. Uvědomte si, jak se mohou změnit mocenské poměry v zemi, když na jedné straně politické strany se handrkují o pár desítek milionů, aby měly vůbec z čeho přežít, a na druhé straně jiná organizace, s minimální voličskou podporou, bude rok co rok automaticky dostávat k dispozici několik MILIARD! Rok co rok, po desítky let. – Jsou naši poslanci vůbec schopni domýšlet důsledky svých rozhodnutí?
09. 01. 2012 | 12:54

český maloměšťák napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)
Vlk to řekl nějak takto : " A k čemu to ta veřejnsot potřebuje vědět ?"

Což je samozřejmě zcela jasným poselstvím. Je to jednoznačně pohrdání ústavou.

Mimochodem Vlk také řekl, že kdysi - za dob vlády Říma - když docházelo k majetkovým přesunům ve prospěch církve...že prostě " se na náboženském trhu objevila zajímavá nabídka" - a lidé ji uchopili.

Nyní poptávka stagnuje či upadá.

Proč má tedy být stimulována - když stimulaci poptávky Kalousek a jeho ban...eh tedy parta - když ji odmítají jinde ? Naopak - lokální ekonomiku dusí.

A není to prostě tak - že se objevila na náboženské scéně opět nová nabídka ? Že je jí snaha udržet kulturně-civilizační rámec Evropy v boji s islámem a Čínou - a to ne tak, že se bude moc vracet instituci, jejíž historická role v tomto skončila a jejíž rétorické a obřadní výkony nic v dnešním světě neznamenají- ale naopak se bude investovat do institucí, které tento kulturně-civilizační rámec hájí v rovině každodenní ?
Já být Vlkem ...tak by mi nezbylo než s tím souhlasit.

P.S. Pod Matouškovým blogem uvedl Maximus některé skutečnosti - kdy proti tvrzení, že " co bylo ukradeno - musí být také vráceno" - staví tvrzení , že " nebylo co ukrást, protože církev majetek měla jen ve správě".
Dnes nějaký exponent církví v TV tvrdil, že ta roční splátka (mimochodem je s inflační doložkou - což ale některé církevní činovníky staví před dilema - vzít úrok a jít do pekla - anebo nevzít a mít míň ?)...tedy tvrdil, že ta roční splátka je jen polovinou toho, co majetek, který se má předat vynáší dnes.
Když mu redaktor řekl tak ať si tedy vezmou majetek a nechtějí dál po státu nic, začal kličkovat. Každopádně žádný zdroj informací - odkud svou informaci o výnosech má - neuvedl.

Hraje se zde fakt podivná hra. Všichni se tváří jakými to nejsou křesťany...ale já si myslím, že si spíše brousí zuby na svůj podíl na zřejmě posledním velkým přesunem majetku v dějinách samostatného Českého státu.
Vše ve stylu čínských komunistických soudruhů : " Hlavní je pohodička, pohoda nahoře - a klid dole".
Ve verzi zdejších mafiánů je to ale takto : " Důležité jsou naše rodiny a rodiny našich kumpánů - na ty dole serem."

Mějte se.

P.S. Vrátit - ale tak, ať je to ku prospěchu občanů, vesnic, měst, krajů a státu a ne k jejich škodě ....a následující den stoprocentní odluka od státu včetně zrušení všech výjimek v rámci daňového systému.
09. 01. 2012 | 13:41

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Český maloměšťák
Píšete, že dojde zřejmě k poslednímu velkému přesunu majetku. Pokud brzy nenastane konec světa, budou se majetky přesouvat neustále, včetně těch velkých. Taková je lidská přirozenost, jen k tomu potřebuje "vhodné podmínky", např. války, revoluce apod.
09. 01. 2012 | 14:08

Ríša napsal(a):

Pokud změníš své názory na EU, zase spolu můžeme hrát volejbal a nohejbal jako za mlada.
09. 01. 2012 | 14:16

Martin Konvička napsal(a):

On kancléř Hájek bude, podle všeho, pořádně hráblej v mnoha směrech - napadá mě jeho nemilosrdné odmítání evoluce, navíc formulované dogmaticky a hloupě. Jen tím sebe, a svého šéfa, shazuje.
Na druhé straně, některé postřehy má správně. Především ten o naivitě české společnosti 90. let - jak se jako jeden muž jala dostihovat Západ, jenže ten Západ, který stíhala, byl jen její fantazie, která dílem nikdy neexistovala, dílem se i na tom Západě zrovna měnila ve svůj vlastní stín. Hájek, šéfredaktor Reflexu, to postřehl dřív než jiní - a to se neodpouští.

Jenže ve sporu s "prelátem Halíkem" nejde o to, zda dotyčný je či není knězem. On jím asi je. Akorát že je současně mužem, který je s to veřejně bagatelizovat vraždy nábožensko-politických odpůrců - a ještě vystupovat jako vším morálky futrál.
Nevím, zda p. Hájkovi šlo zrovna o ten konkrétní případ, ale taknějak tuším, že má na jistý typ lidí čuch.
09. 01. 2012 | 15:33

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Český maloměšťák – „Co bylo ukradeno …“

Podívejte se, když si budete na policii, u soudu nebo u pojišťovny stěžovat, že Vám nějací zloději něco ukradli, tak v první řadě od Vás budou chtít seznam a popis těch předmětů, a také doklad, že jste byl jejich právoplatným majitelem. Jinak se s Vámi vůbec nebudou bavit.

Tady se někdo celá léta domáhal vydání příkazu k náhradě, aniž by předložil seznam a řádně doložil své vlastnictví. Chtěl získat od státu bianko listinu, na kterou by si pak sám doplnil, co konkrétně bude chtít „vrátit“, a to je strašně nebezpečné. Proto Vlastimil Tlustý v r.2008 varoval, aby si stát uvědomil, že pokud nebudou restituce z právního hlediska řádně ošetřeny, důsledkem bude jen řada dalších nespravedlností, následně spousta žalob a nekonečných soudních tahanic.
09. 01. 2012 | 16:16

Jarda napsal(a):

To že je Halík za Hradního šaška je přece normální. Každý panovník někoho takového měl a má, aby neutonul v šedi vládaření. Možná je to trochu škodolibé, ale já se pokaždé těším na každý jeho nový kousek. Prostě taky mám rád humor, i když nejsem ani z podhradí.
Ale čemu nerozumím je to, co pan Kuras napsal a proč to vlastně napsal? Taková zloba co z toho čiší. Je snad potřeba se k takovéhle kravině s prominutím, vyjadřovat tak nabubřele pateticky až histericky?
Myslel jsem, že ten člověk je filozof, ale tenhle článek napsal nějaký šosák...
09. 01. 2012 | 16:36

Jarda napsal(a):

Pardon, myslel jsem samozřejmě za toho Hradního šaška Hájka.... Proč se hádají, když toho spolu mají tolik společného? Hned tři písmena ve jméně...
09. 01. 2012 | 16:40

P. napsal(a):

Moc nechápu, proč pan Kuras takhle spinuje Hájkovy původní výroky, podobnou myšlenku jako pan Hájek uváděl třeba Václav Havel v Moci bezmocných z roku 1978:

"Skutečně: nezdá se, že by tradiční parlamentní de­mokracie nabízely způsob, jak zásadně čelit „samo­pohybu“ technické civilizace i industriální a kon­zumní společnosti; i ony jsou v jeho vleku a před ním bezradné; jen způsob, jímž manipulují člověka, je nekonečně jemnější a rafinovanější než brutální způsob systému post-totalitního. Ale celý ten static­ký komplex ztuchlých, koncepčně rozbředlých a po­liticky tak účelově jednajících masových politických stran, ovládaných profesionálními aparáty a vyva­zujících občana z jakékoli konkrétní osobní odpovědnosti; celé ty složité struktury skrytě manipulují­cích a expanzivních ohnisek kumulace kapitálu; ce­lý ten všudypřítomný diktát konzumu, produkce, reklamy, komerce, konzumní kultury a celá ta povodeň informací, to všechno – tolikrát už rozebráno a popsáno – opravdu lze asi těžko považovat za nějakou perspektivní cestu k tomu, aby člověk znovu nalezl sám sebe. Solženicyn ve své Harvardské přednášce popisuje iluzornost svobod, nezaložených na odpovědnosti, a z toho pramenící chronickou ne­schopnost tradičních demokracií čelit násilí a totalitě. Člověk je tu sice vybaven mnoha nám neznámými osobními svobodami a jistotami, tyto svobody a jistoty mu však nakonec nejsou k ničemu: i on je posléze jen obětí „samopohybu“, neschopnou uhájit si svou identitu a ubránit se svému zvnějšnění, překročit rámec své starosti o soukromé přežití a stát se hrdým a odpovědným členem „polis“, participujícím reálně na tvorbě jejího osudu."

Média ovládla náš svět, k volbám už ani nemá cenu chodit, míní Hájek:
http://zpravy.idnes.cz/media-ovladla-nas-svet-k-volbam-uz-ani-nema-cenu-chodit-mini-hajek-p8w-/domaci.aspx?c=A120102_183122_domaci_jj
09. 01. 2012 | 18:10

jenda napsal(a):

benjo vždyt i ty s ním mužeš na nebesa -ale tedy ty Vaše -šaškové a bambulové Václava Klause
09. 01. 2012 | 18:51

český maloměšťák napsal(a):

P.
Havel někdy tvrdil, že se nemá chodit k volbám ? /snad kromě hlasování za vlád KSČ/

A kdy ?

Myslím si, že je rozdíl mezi legitimní úvahou a prohlášeními řečí konečných soudů....

Mimochodem blog je o kauze Hájek vs Halík.
09. 01. 2012 | 21:45

Martin Konvička napsal(a):

p.:
Ta podoba Havlovy Moci bezmocných, a myšlení lidí okolo současného Prézy, je právě daná tím, že současný Préza je lecčems víc hippie, než byl Préza Zesnulý.

Narcis Zesnulý úspěšněji hrál toho hippika, préza Současný zas lépe dělá narcise.
Zábavnýma exotama se vždy obklopovali oba ;)
09. 01. 2012 | 22:53

P. napsal(a):

český maloměšťák:

A Hájek je nějak nelegitimní? Ani to nevypadá, že vyslovil konečný soud.

"Bude-li i nadále tato konstelace, k žádným volbám už nepůjdu. Je lhostejné, koho volíte, je to zbytečné jako za bolševika. Chodit k volbám je dokonce kontraproduktivní," dodal Hájek.

Havel v roce 2004 není od Hájka moc daleko:

„Patnáct let po pádu komunismu se rozmáhá apatie k politice. Demokracie je chápána jen jako poněkud nudný rituál. Obecně se zdá, že západní společnosti prožívají jistou krizi demokratického étosu a aktivního občanství.

Možná jsme jen svědky částečně změny paradigmatu, zapříčeného novými technologiemi, a není důvod k obavám. Možná je ale problém hlubší: nadnárodní korporace, mediální kartely a mocné byrokracie přetvářejí politické strany stále více v organizace, které se už primárně nestarají o veřejné dobro, ale chrání klientelské sítě a zájmové skupiny. Politika se stává pouhým kolbištěm lobbyistů, média banalizují vážné problémy, demokracie často vypadá jako pouhá virtuální hra pro konzumenty, nikoliv vážná záležitost pro seriózní občany.

Když jsme v disidentské komunitě snili o demokratické budoucnosti, podlehli jsme jistě mnohým utopickým iluzím. Ale nemýlili jsme se, když jsme tvrdili, že komunismus není jen slepou uličkou západního racionalismu. Byrokratizace, anonymní manipulace a důraz na masovou konformitu v něm sice byly dovedeny k „dokonalosti“, ale tytéž jevy nás ohrožují i dnes.

Už tehdy nám bylo jasné, že pokud je demokracie hodnotově vyprázdněná a zredukovaná na pouhou soutěž politických stran, které mají na vše zaručené odpovědi, může být docela nedemokratická. I proto jsme kladli důraz na morální rozměr politiky a občanskou společnost jako protiváhy politických stran a institucí státní moci."
09. 01. 2012 | 22:58

Borochovský napsal(a):

Vícekancléř se kromě jiného nelibě vyjádřil o tomto dokumentu:
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/knezske-sveceni-mons-halika-je-platne/

Tak se na něj v rámci objektivity podívejte.Jestli takto vypadá kněžské svěcení, tak jak potom vypadá řidičák z Bangladéše.

Hájka nemíním obhajovat,ale na Halíka bych si dal velký pozor.Osobnost oceňovaná a vyznamenávaná křestany,židy a muslimy,to nevěští nic dobrého.
10. 01. 2012 | 00:18

jepice napsal(a):

....podoba Havlovy Moci
bezmocných a myšlení lidí
okolo současného Prézy...
To je snad ještě kurióznější myšlenka než Hájkův náhled na evoluci.
Nabízí to jediné vysvětlení: znalost Havlova eseje zprostředkovaná mysliteli typu Blesk.
10. 01. 2012 | 08:12

Dáša N. napsal(a):

Nechte už ty náboženské třetihory na pokoji.
Tyhle pobožné ještěry by měli zavírat do blázince, nehledě na druh náboženského vyznání. Jak dlouho ještě budou blbnout lidi?
10. 01. 2012 | 14:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy