Na kultuře záleží

12. 12. 2012 | 15:27
Přečteno 8091 krát
Z těch už přibližně třiceti knih britského konzervativního filozofa Rogera Scrutona jsem ještě nenarazil na jedinou, která by neinspirovala k civilizační a kulturní vášni, nevzbuzovala úžas nad úspěchy západní kultury a nevyrážela dech nějakým ohromujícím nápadem, objevem či ujištěním o nutnosti západní kulturu nejen neustále udržovat a prožívat, nýbrž i obnovovat a aktivně provozovat. Ani v nedávné rozšafné knížce o víně nám nezapomněl připomenout, že víno patří mezi pilíře západní civilizace, neboť povzbuzuje k uvolněnosti v lidských vztazích, k radosti ze života, košaté tvořivosti, mírné lehkovážnosti a veselé toleranci vad, chyb, omylů a hříšků. A že civilizace neholdující vínu jsou nudné, kruté a životu nebezpečné.

Jeho poměrně stručná ale inspirujícími nápady nabitá knížka Culture Counts (Na kultuře záleží) s podtitulem Faith and Feeling in a World Besieged (Víra a city v ohroženém světě) je od začátku do konce náruživou obhajobou takzvané „vrcholné kultury“, čímž Scruton myslí umělecká díla vysoké kvality, která jsou prověřená dobou své přítomnosti na kulturním repertoáru a která nastavují standardy, jimiž se současná kultura (či „kulturnost“) dá spolehlivě měřit. A které jsou nosiči a předávači morálních norem a duchovních hodnot a pravd, jež vnímáme jako nadčasové, univerzální, civilizující a zušlechťující. Za hlavní znak západní kultury Scruton pokládá snahu o vnímání „boží perspektivy lidského údělu“ a „morální soud, jímž zkoumá, s veškerou potřebnou láskou a soucitem, vratkost lidské nátury“.

V době, kdy tuto funkci pro nás přestalo plnit náboženství, se kultura (a rozumějme tím opět „vrcholná kultura“) stává poslední obrannou zdí, kterou bychom ještě jakž takž mohli zabránit zániku západní civilizace – a Scruton se netají přesvědčením, že zánikem západní civilizace by zanikla civilizace lidská, nadlouho a možná navždy. Zánik jí hrozí akutně, zvenčí radikálním islámem dnes nabízející jen kulturu smrti a destrukce a zevnitř kulturním úpadkem a zapomínáním. Záchranou může být jen systematická obnova „předávání dědictví morálního vědění“.

Kultura je podle obvyklé definice spojována s lidskou potřebou členství dané společnosti, je jejím společným bohatstvím a vymezuje její identitu. Scruton tuto definici upřesňuje na „přijatou vlastnost otvírající srdce, mysli a smysly jejích příjemců intelektuálnímu a uměleckému dědictví“. Nesdílí ji nutně všichni členové dané společnosti. Vytvářejí ji vždy jen elity, ale její smysl spočívá v emocích a aspiracích, které jsou společné všem členům.

Západní kulturu Scruton identifikuje jako fúzi křesťanství se státotvorností Říma, biblického morálního základu hebrejské Bible a řeckého Nového zákona, středověkým sebeuvědomováním, osvícenskou skepsí a dobrodružností objevitelů a dobyvatelů nových světů. Na její judeo-křesťanský strom bylo však naroubováno mnoho větví, od pohanské literatury Řecka a Říma po arabské Pohádky tisíce a jedné noci, které všechny tvoří fontánu naší literární tradice. Každá kultura je podle Scrutona charakterizována centrální tradicí děl, která nejen přetrvala svou dobu, ale nadále slouží jako model a inspirace novým generacím tvůrců. Kultura vychází z etického a estetického úsudku, vkusu, srovnání, kolektivní preference, volby a společného smíchu, který racionalizuje absurdity a smiřuje myšlenkové rozdíly. Kultura skýtá vhled do smyslu věcí, vytváří společně srozumitelné symboly, pěstuje schopnost podílet se imaginativně na událostech a představách událostí, stanovuje cíle a dává sílu jich dosahovat. Vrcholná kultura usiluje o vytváření, zachovávání a sdělování zážitků, které povyšují lidský život na vyšší úroveň etické reflexe.

Kultura vyrůstá z náboženství a jeho rituálů, svátků a festivalů, ale dokáže se od něho oprostit, stavět se k němu kriticky i se mu vysmát. Zachovávání a předávání kultury je podmínkou přežití civilizace, kterou kultura tvoří. Ztratíme-li kulturu, zbude nám prázdná skořápka civilizace zbavená identity a na cestě k zhroucení. Předávání kultury je hlavním účelem vzdělávání.

A zde Scruton přichází s jedním ze těch nápadů, jaké nám vyrážejí dech svou samozřejmostí. Za jednu z „nejhlouběji zakořeněných pověr naší doby“ pokládá víru, že smyslem vzdělání je prospívat těm, kdo je přijímají. Tím se naše vzdělání neustále přizpůsobuje, ochuzuje a zužuje až na to, co je „relevantní“ pro nevzdělance. Tak se postupně v některých školách z osnov vypouštějí „nerelevantnosti“ jako Shakespeare. Opravdové vzdělávání neposkytuje vědění žákům, nýbrž bere žáky jako „prostředek vědění“. Účelem vzdělávání je předávat vědění a dovednosti tím, že je učitelé „vkládají do mozků, které budou žít déle než oni“. Jejich metody nejsou „zaměřené na děti“ nýbrž „zaměřené na vědění“. Smyslem učitelské práce není hledat náměty pro žáky relevantní, nýbrž pěstovat žáky, jimž vědění předávat. Nezáleží tolik na tom, komu se vědění předá„ jako na tom, aby vědění přežilo. „Vědění získané prospívá všem, vědění ztracené je ztrátou všech.“

Vědění má několik forem: Vědět, co je. Vědět, co má být. Vědět, co dělat. Vědět, jak to dělat. A vědět, co cítit. To poslední je podmínkou morálního vzdělávání. Vědět, co cítit, znamená být motivován. Chceme-li učit ctnostem, musíme vzdělávat emoce, čili schopnost cítit správně, ke správnému účelu a ve správné míře, za daných okolností. „Kultivace srdce“ (místo hlavy) je účelem náboženství. Tuto funkci od náboženství dědí kultura. V dobách, kdy náboženství ztrácí vliv, je důležité předávat kulturu, protože ona se stala jediným sdělitelným svědectvím o vyšším životě lidstva. Kultura je „kolektivní praxe obnovující vize lidských hodnot, které rozšiřují naše sympatie do všech koutů srdce“. Ona tvoří tu „tenkou kůru normálnosti, pod níž se skrývají naše temné pudy schopné kdykoli vybuchnout v násilí“.

„Kultura by měla konzervovat, přes všechny nesnáze, poselství něčeho vyššího: obraz světa lidského cítění, které je také důkazem lidské hodnoty.“ K tomu účelu se Scruton přimlouvá za změnu celého dnešního systému učení. Ne od toho nejsnadnějšího k těžšímu, nýbrž od toho kulturně a morálně nejvyššího, které se stane standardem a mírou všeho ostatního. Západní kultura toho nejvyššího za ta staletí vytvořila a nahromadila velké bohatství, jako žádná jiná. A to Scruton vyzývá, abychom robustně bránili před těmi, kdo chtějí západní kulturu podvrátit poukazováním na její údajně ideologickou funkci. Tyto útoky na západní kulturu jsou samy řízeny ideologií, jejímž cílem není pravda, nýbrž moc.

Západní kultura je už tak multikulturní, jak jen může kultura být. Můžeme to dokázat tím, že ji budeme opět učit tradičně, s patřičným důrazem na klasiky a starověkou historii, hebrejskou Bibli, středověkou poezii, i dědictví islámské filosofie. Univerzalistická vize západního umění a literatury nemá obdobu v žádné jiné tradici, připomíná Scruton a vysvětluje:

„Naše kultura vyrůstá ze sentimentu historické komunity, ale zároveň oslavuje univerzální lidské hodnoty. Je zakořeněna v křesťanské zkušenosti, ale čerpá z tohoto zdroje bohatství lidských citů, které rozprostírá nestranně přes imaginární světy. Západní kultura je náš nejvyšší morální zdroj ve světě, který přešel do modernity. Obsahuje vědění, co cítit, ve světě, kde cítění je v neustálém nebezpečí, že zabloudí.“

Její ztráta by byla pádem do barbarství a rozkladu společnosti. Její zachování a předávání je povinností, k níž se musíme probudit, než bude pozdě.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

přímou demokracii na náměstích !!! napsal(a):

Na kultuře (stravování) záleží nejvíc!
U nás servery vyhrožují tím, jak na Ukrajině servírky plivou poslancům do boršče.

Až na úplně samém konci nechutné zprávy se dozvíte, že na Ukrajině bere poslanec 33.000,-Kč HRUBÉHO.

Jestlipak to nevolá po srovnáních mezi parlamenty (údajně) spřátelených zemí? Minimálně v kategoriích kvalita odvedené práce a způsobený zisk/ztráta pro stát na korunu nákladů?

Pak se ještě dozvíte, že se náš expediční sbor v Afghánistánu podělal po kuchařské exhibici Jury Babici. Jen Generál Picek ne.
Každý máme ohledně kuchařů svůj vkus.
Někdo rád ty co vaří ze zbytků a někdo ty plešaté uřvané.

Mně stačí ukrajinské kuchařinky v minutce v Karlíně. Čerstvý candát s vařeným bramborem za 99,.
12. 12. 2012 | 15:53

přímou demokracii i do kuchyní !!! napsal(a):

Roger byl taky odkudsi vyhozen za zneužívíní postavení noviníře, že.
Leitmotivem Camusova Cizince je to, že neví, co cítit.
Nebo necítí NIC.
Je absolutně objektivní.
12. 12. 2012 | 16:24

Jan D napsal(a):

Proti kultuře nikdo nic nemá Kurasi. Námitky jsou proti tomu jak naši "umělci" brečeli že za komunistů nemohli tvořit, a dnes když můžou tak to té komunistické tvorbě nesahá ani po kotníky. A že "umělci" o to více hrabou a pořád mají málo, pořád chtějí další peníze podle hesla " Já tady dělám kultůůůru a vy ostatní mně budete povinně platit kolik si řeknu, mlčet a obdivovat.
.
Taky trochu vadí když např. v televizi celý rok nic, v kinech také ne, ale pak si koncem roku začnou všichni plácat po zádech a rozdělovat všechny ty Týtý a lvy a nevímco, každý kdo tam byl dostane alespoň dvě ocenění. Placeno opět za naše prachy
12. 12. 2012 | 16:32

honolulu od velke vody napsal(a):

AT ZIJE KURAS ! To je absolutne jasne, ze je KRALEM mezi blokari.

To nejuslechtilejsi, nejdulezitejsi a nejlepsi co mame je v nasich genech....Samozrejme, ze nasi nepratele se snazi je pokurvit....Oni chteji, aby nase rasa zmizela a tim i kultura.
Proto na nas utoci integraci a nalepkuji nas titulem rasistu a mluvi o spolecnych pradedeccich z Afriky atd. atd.
Oni dokonce tvrdi, ze i civilizace v Egypte byla cernoska....

Ale je zde honolulu, pruzkumnik a hledac Atlantidy, ktery z celeho srdce krici KAKANEC ! DNA jasne ukazuje 2-3% rozdil mezi 4 zakladnimi rasami. T.zn., ze je to rozdil, - tak velky rozdil, jako mezi vami a schimpanzi...Oni vam stale lzou a vesmes hloupe.

Jsme vice a hloubej v hledani naseho puvodu prakticky denne.
Computry registruji stovky neprimych dukazu a desitky primych.

Proto deti Atlantidy, chcete-li byt hezci a zdravi, mit hezke deti a byt uspesni v zivote, tak dbejte na zachovani svych genu.
Kultura t.j. kvet vasich genu.
12. 12. 2012 | 16:39

JiříK napsal(a):

Ty bláho, to je docela masakriální eurocentrický šovinismus. Prostě "Velké bílé MY" (se svými atomovkami, koncentráky, chudobou, nezvratným likvidováním planety, redukováním člověka na lidský zdroj, absolutním neurotizováním jedince, rozbombardováním jakéhokoli smyslu existence, se svými značkovými tričky z krve dětských otroků) jsme Božsky vyvolení praví vidoucí moudří a jediní správní, zatímco všichni ostatní jsou prašivá agresivní verbež. Pozoruhodné a šokující, že tyto názory ještě někdo vůbec bere vážně...
12. 12. 2012 | 16:43

Al Jouda napsal(a):

Pokud bude třeba bránit naši kulturu, tak se tak dá činit jedině se zbraní v ruce! Tzv. nekulturní lidé totiž ničemu jinému než účinku zbraně neporozumí !
12. 12. 2012 | 16:58

eugenický evžen napsal(a):

Myslíte tohohle:
http://www.bezirksmuseum.at/default/typo3temp/pics/13171b5d8c.jpg
nebo tohohle:
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/euro/101043/foto/90341/
?
Ten první je určitě výsledkem šlechtění atlanťanských genů. Na toho druhého možná jen v kočárku zařehtal kůň.
12. 12. 2012 | 16:59

český maloměšťák napsal(a):

Ja, ja...konserfovat und konserfovat neustale...ta kořena křesťanska muset byt vykonserfofana tak jak konserfa od sardinek z Atlantida Bay.../ da se kupit fe vyprodej za dfa niklak z Mainu,,,

Multikuktury už bylo dost. O tem šatna...aj Faru merkel mlufit, že to čpatna sache byt...und Frau merkel kažty tu mit rat.

Ty špinafa černa intifitualist už stejně nikto na važno nebrat- My mit snofa na dnešna tafel nur ten naš ideal - stat, řadna občan v nim, folk , blut und rajch.

https://www.youtube.com/watch?v=pN-U5aE6Rog

Ja, ja...Scruton - topra stara fojak techo co aji my česka malomeščak nasyfat konserfa s kořenama.
12. 12. 2012 | 17:01

český maloměšťák napsal(a):

Al Jouda
To je topra, sprafna nazor, jouda !
Jouda - jaku zbraň vy mit pod vaša sofa ?
Nočnik und prazdna lahva od rum ?
12. 12. 2012 | 17:03

honolulu napsal(a):

My potomci Rimanu a Summeru, my belosi jsme nejprogresivnejsi, nejschopnejsi a nejkonstruktivnejsi se vsech ras. Proto je dulezite slavit nase festivaly a svatky a vstepovat tim nasim potomkum, lasku k nasi kulture a hodnoty nasi kultury.

honolulu se zde zavazuje, ze pristi rok pokazde, kdyz uvidi blog pana Kurase, tak vas bude informovat o festivalech Rima v tom urcitem casovem obdoby a budit ve vas hrdost nad vasi kulturou a rasou.
tak napr. 12.12. je festival of Consus
13-15.12. je festival of Tellus coz je pouze mistni udalost.

Ale pozor. 17-23.12. jsou dulezite svatky SATURNALIA.
Svatek otroku, ale i blaznu a exentriku.
Zde vidite, ze vasi predkove i na vas pamatovali.
Pogratulujte si vzajemne a dejte si vzajemne malou pozornost a udelejte si hostinu.

Budete-li dodrzovat ustanovene festivaly a svatky, tak prizen antickych Bohu vas nemine. Lidi, z nekterych znich pada zlato !
12. 12. 2012 | 17:08

Yosif K napsal(a):

JiříK napsal(a):
....... zatímco všichni ostatní jsou prašivá agresivní verbež. Pozoruhodné a šokující, že tyto názory ještě někdo vůbec bere vážně...
12. 12. 2012 | 16:43
No za vsechno mluvi to, ze o pracovni visa do USA a Evropy maji vrely zajim i lide kteri (organizovane) chodi kricet na demosky v Teheranu hesla o Velkem a Malem Satanovi.

Dokonce i rozhorceni islamisticti demosici kricici u Al Azhar "nastolte pravo Sharia pro vsechny bez vyjimky" maji vrely zajem o pracovni viza do zemi "bilych rasistu".
12. 12. 2012 | 17:11

meč prorokův napsal(a):

Yosife
To je proto, že nám a amíkům chtěji zavést šariji pro všechny bez vyjimky.
Máte pomalé vedení.
12. 12. 2012 | 17:19

michal napsal(a):

Technický dotaz: Homérovy eposy jsou podle posledních vědeckých výzkumů minimálně o dvě až tři století starší než hebrejské texty, o křesťanských nemluvě, zde je rozdíl skoro tisíciletí. Nebylo by tedy vhodné - pro věrohodnost páně autorova tvrzení o roubování čeho na co ze zmíněných prvků - být zdrženlivější?
A kam zmizelo keltské a skandinávské dědictví, plus (přírodní) pohanství obsažené mj. v pohádkách, s kterými se křesťanství přetahuje o vliv v podstatě do dneška?
12. 12. 2012 | 17:23

honolulu od velke vody napsal(a):

Tisice let, ruzne rasy a kmeny vedou mezi sebou nekonecnou rasovou valku.
Tato vec je vam zatajovana, zesmesnovana a zlehcovana.
Kdo z vas vi, kam se az Machometani dostali do Evropy a kdo je zastavil... Nikdo z vas to nevi. Jste krmeni hovinkama a tim spiritualne zeslabovani....

Ale zapomnel jsem pogratulovat k 17.12. nejvetsimu blaznovi a pomatenci na Aktualne CZ.
Tencokyda hnuj, alias slapka, alias cesky malomestak, ma velky svatek....Jak rad bych mu poslal projimadlo, mexiske feferonky nabo aspon smirgl papir na WC, ale nevim kde je. Z Ostravy ho uz deportovali a Sluknov nevim kde je...

(Je zde horko, jdu plavat, ale vecer rad prijmu vase podekovani za moje informace.) Ahoj.
12. 12. 2012 | 17:26

Ateista napsal(a):

Pro Kurase:

Tohle jsou pěkné žvásty od začátku až do konce. Francie s Německem válčila a válčila, Anglie válčila, na našem území se neustále válčilo a Evropa jako taková byla vždycky plná válek a o nějakých hodnotách nelze mluvit. Mluvit o Bibli a obsahu Bible jako o něčem mimořádném, humanitním, lidském je zhovadilost. Asi neznáte ani význam slova kultura. vyznam toho slova je totiž zhruba řečeno tento: souhrn duchovních a materiálních hodnot vytvořených a vytvářených lidstvem v celé jeho historii. Přidávat významu kultura všelijaké přívlastky je demagogie a navíc to ve vašem kontextu vypovídá o nějaké zálibě v nadřazenosti a podřazenosti lidských ras.

Ty bludy o alkoholu snad ani netřeba komentovat. Snad jen uvedu příklad USA, kde je jistě víno oblíbeným alkoholickým nápojem a rozhodně neplatí toto: "neboť povzbuzuje k uvolněnosti v lidských vztazích, k radosti ze života, košaté tvořivosti, mírné lehkovážnosti a veselé toleranci vad, chyb, omylů a hříšků."
A mimochodem k tvořivosti a uvolněnosti i lehkovážnosti napomáhá např. i kokain... tolik oblíbený v USA.
12. 12. 2012 | 17:31

RR napsal(a):

PÍSEŇ PŘEDVÁNOČNÍ
Morituri te salutant ! Zdravím tě já, na smrt jdoucí, člověče !

Sláva září po ulicích, ve svém domově rozžehnul jsi světlo, pane, a to vše pro tvůj svátek. Těšíš se na večer se svými milými, v tom dni chceš lásku a pokoj vzývat, štěstí a veselí mít. Snad přeješ i druhým jen dobré a toužíš jim být blíže než jindy. Ale zapomněls, že i my se chceme radovat ze života ?
Zdravím tě, pane, já, na smrt jdoucí. Zdravím tě z kádí, v nichž se dusím a zmírám v utrpení, kde zalykám se špínou, kde nemohu se hnout - těla mých druhů mě svírají v strachu, neboť tušíme svůj konec.
Zdravím tě z popravišť. Ty nevíš, pane, jak strašná muka nám připravuješ. Slyšíme křik našich bratří, když je zabíjíš, přestože ty jej neslyšíš. Vidíme jejich krev. Hořká je smrt, ale peklem umírání. Řekni mi, prosím pane, proč musím tak trpět ?
Já vím, že máš den postní a já jsem jen němá ryba - neumím prosit o milost, trápit tě pláčem. Ale myslíš, že mě to míň bolí, umírat ? Cožpak jenom ty cítíš bolest, jen ty se bojíš, jedině ty naříkáš nad trýzní svých milých ? Věříš, že bez hlasu nemohu mít ani duši ?
Pane, miluješ přece své děti. Tvůj svátek je svátkem lásky. Proč jej oslavuješ smrtí ? Proč právě tyto dny po ulicích rozléváš krev dětí přírody ? Místo, abys rozdával lásku, zabijíš nás před očima svých dětí. Jak potom mohou ony milovat ?
Pane, smiluj se nad námi. Prosím tě. Pro lásku, pro mír...
Zdravím tě, člověče, já, na smrt jdoucí, a volám tě ve své hrůze a bolesti. Slituj se !
To je má modlitba, má píseň předvánoční.

R
12. 12. 2012 | 17:39

si taky někdy zaběhejte napsal(a):

Papa Eliott jez nich největší. Ovšem páč je z New Orleansu a kouří nejsilnější stuff.

Nikdy ale nejni nic jako originál.
https://www.youtube.com/watch?v=hUHi4GIOxBA
I won't cry, won't shed a tear...
Nakonec dobře, že se z něj nestal dědek.

lulu
My, tady v těchhle zeměpisnejch šířkách slavíme spíš Julfest, co nám ho Heini Himmler znovu zavedl.
A dárky u nás rozdávaji Weihnachtsmanni. Jak o závod.
https://www.youtube.com/watch?v=hUHi4GIOxBA
12. 12. 2012 | 17:47

šašek z Jihlavy napsal(a):

Scruton má pravdu, i Kuras. JiříK má taky pravdu, i maloměšťák. Já budu tu svou dnes hledat ve víně, tam ji najdem, říká se.
12. 12. 2012 | 17:50

strange days indeed napsal(a):

Těžko ještě někdy někomu vysvětlíme, že jsme mysleli, že svět už vždycky bude takovýhle.
https://www.youtube.com/watch?v=_8GVafKcGCQ
Těžko jsme mohli tušit, že muži se srostlým obočím se Richardem Nixonem (Leonid ho svezl v půjčeném T-birdu a Dick málem umřel strachy) už dohadují na holportu.
Everybody's smoking and no one's getting high.
12. 12. 2012 | 18:05

český maloměšťák napsal(a):

"... judeo-křesťanský strom..."

Že jsme tak smělý - to slovov " judeo"...ten " judeo" strom... v době kdy skutečně rostl...že ho teda tak jaksi téměř nikdo z antických myslitelů a historiků (až na výjimky - jako byl židovský konvertita Flavius)...že ho téměř nikdo neviděl ? Nebo zmínil ...ale coby velmi nevýznamný strom - spíše jakýsi keříček.

Nevyrostl ten " judeo" strom až takříkajíc po funuse - toho antického, či jak praví konserfatorista Scruton ...toho "pohanského" kmene ? V hlavách těch, co měli vítr z herezí ? Takových , co filozofku a matematičku Hypatii rozřezali zaživa na kousky ?

Hmm ...že by soudruzi křesťané ale měli i později ten " strom" /judeo strom/ nějak v moc velké lásce...tedy jeho výhonky, plody a listí...to se mně nějak nejeví.
Spíše je hleděli - kde se dalo... tak shrabat na hromadu -a tu spálit či odvézt na skládku. Ale to už je jiná kapitola. Třeba i o tom, jak ten " strom" raději koukal zmizet na sultánův dvůr či pod křídla anglikánské církve...než aby ho ten druhý " strom" zlikvidoval.

Ostatně ten slavný chrám v Jeruzalémě prý byla snad jen o něco lepší chýše.
No a " kořeny kultury", která je složená z množiny analfabetů, které vládne apiru a jejíž existenci je nutno dokazovat ze záznamů jiných kulturně - civilizačních entit /pokud nám tedy nestačí Starý Zákon - coby naprosto hodnověrný historický dokument/...to už snad nemá ani cenu komentovat.

Já mám rád kořeny a stromy - ale ty faktické. A mohou být třeba i křivé, zakrslé, zdánlivě jakoby jen prostor zabírající. Stále jsou to ale jsoucna - existující hmota, která v přírodě má co dělat. protože ji vytvořila příroda - ne hlavy konspirátorů.
Vylhané stromy ...ty i kdyby stokrát natřeli na růžovo, na modro a pak zase na červeno a potom třeba na žluto...stále jsou to jen přízraky.
Hloupí lidé ale milují přízraky ..coby pomocníky při " porozumění" jevům, jejich " vysvětlení"...
Proto jsou také přízraky tak rozšířené - protože hloupost je snad nejlevnějším artiklem na světě /koupíš ji všude a nestojí nic/.
------------------------------------------------------------
vysvětlení :
Hereze - z řeckého αἵρεσις hairesis volba < αἵρειν hairein vybírat, brát) označuje původně takový teologický názor, který „volí“ nebo si „vybírá“ určitý odlišný pohled, který je neslučitelný s obecnou vírou dané církve, tj. ortodoxií.

Hypatie prý byla " křesťansky " řešena proto, že řekla, že nemůže přijmout uření, které zakazuje pochybovat.
Toto vysvětlení není až tak daleko od pravdy - vzhledem k tomu, co se dálo pak - snad až do 18. stol. druhosromového letopočtu, neboli do 55. /to je kořen, co ???/století letopočtu prvostromového.
12. 12. 2012 | 18:11

Fialenka napsal(a):

O, kulturu prý vytvářejí vždy jen elity ... a kdopak to například je?
12. 12. 2012 | 19:11

Motoko napsal(a):

Fialenka: třeba Hemmingway, Kafka, Proust, Woolfová, Rembrandt, Van Eyck.
12. 12. 2012 | 19:34

Honolulu (Katolik) a snazivej napsal(a):

Tencokydo - malomestaku, okamzite zahod Tvoje cikanske ucebnice z pomocne skoly a prestan podcenovat nasi ucnost !...

Zadny Flavius neexistuje, ktery by stal za rec, krome
Flavius, Gnaeus Aedile (304 B.C. - ? ), ktery zbiral a maloval kalendare a byl propustenec z otroctvi, jako jsi Ty.

Existuje vsak Flavian dynasty 69 A.D. - 96 A.D.

Hypatia byla obesena na ulici krestanskym davem v Alexandrii
415 A.D., Patrtrila do t.zv. neoplatonic skoly a zemrela kvuli intrikam krestanskeho biskupa Theophiluse...

Po nasem viteztvi si to s temi katolickymi zradci my spravni Katolici vyridime. Ty k tomu vyrizovani nebudes pozvan pro vrozenou hloupost. [Ja si to vse pamatuji. (Zil jsem v te dobe, ale to je tajemstvi.)].

Mas dvojity svatek ! 17.12 jsou Saturnalie a 18.12. je svatek zvany EPONA. T.j. svatek koni a oslu. Tak se Ty osly hlavo nezapomen vsem omluvit za Tvoje HYKANI, ktere si take pamutuji, ze je stale stejne.
12. 12. 2012 | 19:35

Glosator napsal(a):

Honolulu, máte PRAVDU. Kultura je ovšem úplně celý svět, který kolem sebe vytváříme.
Opakem kultury je "politická korektnost," to je kýmsi POVĚCENÁ LEŽ!
A kultura NENÍ jenom umění!
12. 12. 2012 | 19:38

Glosator napsal(a):

To Honolulu
Znáte dílo Arthura Kempa? A co mu říkáte?
12. 12. 2012 | 19:40

les napsal(a):

Zapadnimu vyznamu slova culture se musi rozumet !
Je to jine nez u nas !
Kulturou mysli zpusob zivota, zvyky a obyceje.
Tak Evropane maji kulturu, Maori meli kulturu pred prichodem Evropanu, CEZ ma kulturu, prostitutky maji kultura, zkratka kazda skupina obyvatel ma jinou kulturu.
Neni divu ze Hermann Goring prohlasil ze kdyz slysi slovo KULTURA ze saha po revolveru !
12. 12. 2012 | 19:58

český maloměšťák napsal(a):

Josephus Flavius, vy /koukni se - já ti vykám...je to sice k smíchu, to ty - buran z Karlína bys mi měl vykat a oslovovat mě "Pane český maloměšťáku, smím Vás otravovat s mými hlupostmi, které získávám díky heroinu a comicsům"...ale já mám pochopení pro to, že zde jsi z důvodů čistě terapeutických - v kombinaci s tím obecně známým faktem, že máš opět hluboko do kapsy a nemůžeš si tak zajít k soukromému psachiatroviý... ty hloupé trdlo z honolulu.
Zahoď ty comicsové a komické paperbacky z výprodeje a pořiď si konečně nějakou knihovnu, v které budeš mít i knihy dražší, než jsou ty comicsy , co kradete spolu s amfetaminem v drugstoru - spolu se stejnými zjevy jako jsi ty.

Tak Hypatie byla oběšena ?
Ehm...a nevíš náhodou dokonce i kým ?
/byl to ten, co vám dává tipy na drugstory...či ten, komu tvoje parta dodává matroš - který pak distribuuje po středních školách ?/

A neber už ty drogy. Jednak okrádáš své parťáky...a jednak si ničíš i ty poslední zdravé nurony - co ti jich tedy v kebuli/jak vidno/ už moc nezbylo.

Nazdar !
12. 12. 2012 | 20:00

český maloměšťák napsal(a):

Příspěvek patřil rozumbradovi a amaterskému historikovi honoluluovi - soccce z muslimské čtvri v Seattlu, živící se příležitostnými drobnými krádežemi a distribucí drog.
12. 12. 2012 | 20:02

šašek z Jihlavy napsal(a):

Honolulu
Když jsem psal, že ve víně je pravda, nemyslel jsem tím, že ji začneš hledat na dně lahve(lahví?)už od oběda. Ty vlastně piješ hlavně burgundské, to má větší grády než ta naše moravská vínečka bílá.
Každopádně začínám věřit, že tvá paměť sahá do prehistorických dob, tvé komplexní informace a znalosti jsou oslňující. Někde jsem četl, že kokain nebo LSD je zdroj netušených zážitků a výletů do minulosti, budoucnosti a 5th dimension. Napiš o tom něco, trocha osvěty a poezie nikoho nezabije.

P.S: Co mají znamenat ty inovované nicky? Že by nastalo rozdvojení(roztrojení) osobnosti? Čili schíza?
12. 12. 2012 | 20:16

Pepa Řepa napsal(a):

maloměšťák
Vážení kolego,
slušnost vyžaduje, abych se i já připojil k blahopřání k Vašemu svátku EPONA. Mám-li být upřímný, v životě jsem o něm neslyšel, ale je dobře, že si i na Vás naši předci vzpomněli.
Nenechte se znejistit nehodným lulu z honolulu, co by si místní server bez Vašich mouder typu:buehe volímvévé šalom počal.
Nepatříte do uheráku, ale na aktuálně.cz.

My papeženci osly nepohrdáme, i náš Pán na něm přijel do Jeruzaléma a stejně jako oslík trousí kobylince, Vy trousíte moudrost.
I hudebníci na Vaši počest skládají svá díla.
https://www.youtube.com/watch?v=7qiryh7FQiU

I arabští básníci a mudroslovci o Vás pějí.

Arada an jakún hisán fa-asbah himár!
CHTĚL BÝT KONĚM,ALE STAL SE OSLEM
I to se v tom širém světě přihodí.

Judaisté zase mají podobenství nějakého reba, že nejde o to čím Vás náš Pán pověřil, ale jde o to, jak svou úlohu zvládáte, jak hýkáte, co nesete.
Jak je to přesně jsem zapomněl, ale pokud jde o mne, myslím, že úlohu místního himára -pane bratře-zvládáte skvěle.
https://www.youtube.com/watch?v=w_foNcGr85E
Musíte být samé peníze, honolulu Vám závidí.
Třese se a ono......nic.

Ještě jednou, vše nejlepší, hodně čerstvého ovsa i mrkvičky.
12. 12. 2012 | 20:39

Pepa Řepa napsal(a):

Víte, milá maloměšťáku, Vy jste měl být u nějaké kočovné divadelní společnosti.

Jednak byste poznal, že svět není jen Bedřiška a Stodolní a pak byste byl skvělý herec, dokážete se vžít do role.
A tak jste se vžil do role moudrého Řeka v sudu, vyrovnaného stoika, který se dovede ovládat-což je ve Vašem případě mimořádně komické- či udatného Římana, dobývajícího Orient s mečem v ruce.
Ale sen je sen, probudíš se a je den, říkal Jan z Kampy.

Ono je hezké, že si usurpujete moudrost Řeků po přečtení jedné knihy či přivlastníte udatnost Římanů po shlédnutí jedné ilustrace, ale ono není zaručené, že právě Vy jste Aristotelem, Platonem nebo i Josefem Flaviem a můžete za ně-coby jejich následník-hovořit.

Ale sněte dál, jen to nepřežeňte jako jistý Čuang, který pak už nevěděl, zdali je motýlem, či Čuangem.

Identitu nelze převlékat jako nicky.
12. 12. 2012 | 21:09

Karel Mueller napsal(a):

Pane Kuras,

dnešní blog jsem přečetl trochu s úsměvem, méně samolibosti by Scrutonovi nezaškodilo. Omezím se jen na dvě poznámky:

Nejdůležitější pro nástup západní cvilizace byl odkaz antických Řeků a jejich znovuobjevení v dobš renezance a osvícenství, pak dlouho nic. Bez něho bychom se od islámských zemí moc nelišili a dodnes byli ve středověku. Ostatně se dnes čím dál víc uzává, že bible i antické Řecko má kořeny v Sumeru.

Pád západní civilizace převálcováním islámem není vyloučen. Svět tím neskončí, Asie pak převálcuje islám. Neumím si představit, že by Čína islámu podlehla.
12. 12. 2012 | 22:29

honolulu od velke vody napsal(a):

Glosator,
jel jsem daleko na prednasku, kterou zde mel Arthur Kemp.
Jeho knihu znam. Kde zije ted nevim. Neverim, ze je to znovu JAR.

Tencokydo malomestaku, Ty NEVZDELANCE.
Konecne vim koho myslis. JOSEPHUS MATILYAHU byl zidovsky general v Gallii, ktery se porval s Rimany. Po 6 tydnech oblezeni se vzdal generalu Vespasianovi. Za jeho vybornou praci ohledne dejin Zidu, vsak nebyl popraven. V roce 69 A.D. se stal Vespasian cisarem a Josephus byl pridelen k Titusovi. Bojoval s nim proti Zidum. Po padu Jeruzalema se usidlil v Rime, kde psal knihy. Zemrel jako bohac v roce 100 A.D.
Z vdecnosi k cisarske rodine si dal rikat Flavian. T.j. neoficialni jmeno, z rimske ulice ty osli hlavo. To nebyl Riman svym puvodem.
Pouze 3 lide se tim jmenem zdobili opravnene. Vespasian, Titus a Domitian...

A nelzi zde o me, ze jsem z Karlina. Ja jsem ze Smichova cisty Cech a z nobl rodiny. Ma teticka to dotahla az na Hradcany.
(Pracovala tam jako hajzl baba.)
Prestan cist ty Tvoje cikanske slabikare omezeny nevzdelance.
Vezmi si priklad z dejin a sklon se pred potomky Rimanu.
A nezapomen slavit EPONU !
12. 12. 2012 | 22:38

honolulu napsal(a):

Pane Glosar,
uz jsem se uklidnil, tak nekolik vet. Ta kniha kterou napsal Kemp je vyborna, ale je tezke ji sehnat.
Jmenuje se Pochod Gigantu.... On, Kemp pracoval u policie, kdyz nejaky Polak v Johannesburgu si pockal na sefa komunisticke strany a zastrelil ho....
Byl jsem v te dobe uz USA a vim o teto afere velmi malo.
S Kempem bych rad mluvil, ale nevim kde je. (Az budu mit vice casu, tak kamosi v Ohiu mi ho najdou.)

Sasku z Jihlavy, krome Burgundy je treba vlastnit i antickou knihovnu.
12. 12. 2012 | 22:57

Bestia triumphans napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):
..."Nejdůležitější pro nástup západní cvilizace byl odkaz antických Řeků a jejich znovuobjevení v dobš renezance a osvícenství.."

Kdepak v době renesance, už ve středověku...
12. 12. 2012 | 23:13

ve jménu boha milosrdného, slitovného, napsal(a):

ne, lulu
Jmenuje se to Pochod Titánů. Z blogu pana Kempa jen kratičce:

At the University of the Witwatersrand in Johannesburg, Rushton, Skuy, and colleagues gave Raven’s Standard Progressive Matrices in three separate studies under optimal testing conditions. Rushton and Skuy (2000) found 173 first-year psychology students averaged an IQ equivalent of 84. Skuy et al. (2002) tested another 70 psychology students who averaged an IQ equivalent of 83.

Představte si, že by ten test dali Dr. Sokolovi a studentům Západočeské univerzity.

Nicméně vidím náhradu za stopnutý Cenurean2. Gates of Vienna za moc nestojí. A obzory je potřeba udržovat široce otevřené.
Jeho vize Nova Europa je totální ptákovina. Ještě před příchodem dvanáctého proroka tu bude kalifát.
12. 12. 2012 | 23:33

antoni.n napsal(a):

Pane Kurasi, děkuji za sdílení povzbudivých myšlenek na tuto snad, Dobrou noc.

Snad se k tomuto textu ještě vrátím, ale to asi víte, existujeme zde ve víru tolika pozoruhodných textů, ke kterým by bylo třeba se vrátit, třeba i polemisovat s nimi, ale nač to.

Minulou neděli byl jsem na procházce, abych rozhýbal tělo, díky homeopatii, asi znáte z Britanie, léčí se jí i rodina královská, klouby moje nevržou, nekácím se, jsem dosud pružný a vzpřímený, játra alkoholická poléčuji, slinivka také ujde, urologie trápí, ale pod kontrolou, Thanks Heavens, mám toto pod kontrolou, ale z principu, ne že bych zde nutně ještě dlouho měl snad nažívat.

Zpět k té procházce, vzal jsem to svojí klasikou, kolem Jiřího Koláře, Hiršala, ke své milé, pak k Václavovi, nu a pak jsem vzal zatáčku do nemocnice Vinohradské, kde jsem kdysi banálně ležel s operovaným prstem, naordinovali mi na to 14 dní. Bral jsem to jako lekci a studoval prostředí, pacienty, personál.

Čili, vstoupil jsem opět do areálu FNV a bylo to zvláštní, nepotkal jsem živého človíčka, návštěvníka. Nikdo nechodil za pacienty, blízkými. Nikdo. Potácel jsem jsem se tam sám, se zákazem na týlu, že v areálu se nesmí, nesmí kouřit.

Tak jsem holt v klidu obcházel ty paviliony, koukal na ta mrtvá okna a představoval si ty nešťastníky a nešťastnice, kteří, které tam polehávají a co jim asi probíhá hlavičkami, když tam tak sami a nikdo na ně nepřijde se podívat.

Procházel jsem suterény klinik a pak si tam pitomě dal kafe do kelímku a vyšel ven a zasvitlo slunko a odvážil se ubalit a zapálit jedno cígo, zapálil.

Nepotkal živáčka, ani mrtváčka.

V jedné budce jednoho pavilonu zeptal se brunátného, tlustého pána, ve vrátnici, potencionální kardiak - a kude se de ven, spodem, na Vršovice, něco hlesnul, snad těsně před kolapsem, smrtí.

V ruce ještě to blem blem kafe, s cígem irskýho tabáku, což mne nahodilo, šel kolem dalších baráků, kde asi polehávali bližní, kterým nebylo dobře.

Ach, kdybych, jak bych jim mohl pomoci, když posrali svoje životy, zbohatli, ubližovali, kradli a dodnes nic nepochopili. Budou se jednou potácet v bardu a protože zaslepeni světem nic tady nepochopili, nepochopí, že zemřeli a budou těmi prackami zkoušet to tady dostat zpátky, v tom děsném bardu nepochopení a spása ?

Dostal jsem před pár dny drsný fotky Bukowskyho s jeho milou. Ten chlap jel naplno, podobně jako Magor, nevym, snad se rouhám, ale zdá se mi, že Hospodin tato nezvedená dítka miluje.

Tak jo. Kluci a holky, mám vás všechny rád, papa, an
13. 12. 2012 | 00:42

Pepa Řepa napsal(a):

Karel Mueller
knihu neznám, ale pokud jde o Scrutona je to mimořádný autor. Má to v hlavě dokonale srovnané. Jeho knihy doporučuju. Žádná primitivní antinalejvárna proti EU. Při vší úctě k otci Kuráž bych nevsázel až tak na jeho výcuc, každý si udělá obrázek sám.

Maloměš´táka chválím, že začal na stará kolena studovat a číst, inu univerzita šestého věku, ale jeho problém je jinde. Nedokáže si spojit a dát do hlavy souvislosti, o čemž svědčí naprosto myšlenkově nekonzistentní oslí můstky (opět oslí serenáda) a slabomyslné výkřiky o Karadákově a Kozloistánu mimo jakékoliv téma.

Ostatně není důležité, zda dojdete k Sumerům či ještě dál.
Klíčové je, jde jsou kořeny západní civilizace, protože se různé civilizace vydaly od jistých zlomů různými cestami. A stopy té západní vedou k Řecku, Římu, starým Hebrejcům, přes křesťanství, renesanci, humanismus a osvícenectví až k dnešní-pokleslé-postmoderně.
Někdy si to uvědomíte, až když sedíte v noci mezi šutry Jeruzaléma,Dimascu, Lepis Magny nebo Volubilis - zvláště v Maroku je to naprosto jiná civilizace.

A je jedno, zda jste papeženec, lutherán, judaista, deista, agnostik či marxista. Kdo si to neuvědomuje, což je nejen případ maloměš´táka, ale i místních antisemitů či nepřátel jakékoliv spirituality, nikdy nepochopí.

Utápí se v primitivním hledání a stavění světa Řeků, PROTI(!) světu Říma nebo monoteismu.

Ale- z dnešního pohledu- je to kontinuální vývoj naší kultury, který šel přirozeně přes válečné střety, ale kdo si neuvědomuje, že všichni jsme děti západní civilizace, tak odlišné od civilizace islámské nebo i asijské, je vypatlanec, který ztratil vlastní identitu.

Přijde-li Pygmej bude Pygmejem aniž by si uvědomoval, že jej Pygmej za svého nebere, podruhé je Cigánem, přiletí-li ET bude-ve své mysli a ve své představě-mimozemšťanem.
Můžete převlékat nicky na internetu nebo můžete konvertovat jako -zřejmě- Kuras, ale nemůžete těkat od jednoho k druhému.
To může jen multi-nick z iluzorní multi-kulti babylonské věže, ve které žijí nájemníci odcizení vedle sebe a myslí si že to je melting pot.

Myslím, že Vy -agnostik- pochopíte co mám na mysli.
Egyptolog Bárta s kolektivem vydal v Academii docela dobrou knihu, ve které se zabývá znaky civilizací před kolapsem a sám nechává na čtenáři, v čem se dnešní rozpad západní kultury podobá rozpadu Egypta či Říma a někteří autoři z teamu jdou až k mamutům.

Jinak příjemné svátky. I topiči elektrárenskému, myslím, že ten má o své identitě jasno i když jeho výlet do KVN tak -na první pohled-nepůsobí.
13. 12. 2012 | 07:39

scallop napsal(a):

Autor

Ja uz nicemu nerozumim. Obecny koncenzus prece je, ze mnozstvi studentu humantnitnich oboru je znakem upadku moderni doby a ze se zachranime, az je nazeneme do ucnaku. A Vy ted na nas s judaismem, krestanstvim, renesanci a vubec nejakym divnym filozofovanim.

Nebo takhle chcete vzdelavat ty ucne ? Pravda, i skladnik v tovarne si muze precist Vergilia v originale ...
13. 12. 2012 | 08:57

antoni.n elektrarensky napsal(a):

Mily Pepo R., diky za moudra a vtipna slova i projev prizne.

Take laskave svatky preji, an
13. 12. 2012 | 11:08

Chodák napsal(a):

Pánové a dámy. Na kulturu opravdu nesahejte.
Podívejte se na africké kmeny, které udržují kulturu a domorodé tance. Uživí se tím, alesdpoň prozatím Tam je naše budoucnost.
Potravinovou soběstačnost, zemědělská družstva a práci v průmyslových podnicích jsme zrušili jako odporný komunistický zločin
13. 12. 2012 | 12:24

honolulu napsal(a):

Pane Pepa Repa,
vidite to spravne, ale malomestaka bych nechvalil. Z jeho vet je jasne videt - mentalni katastrofa.

Panove vam vsem.
My vime o obdobi 15 000 B.C. - 10 000 B.C. daleko vice nez o obdobi 10 000 B.C. -
4 000 B.C...To je zapricineno tim, ze 80 % lidi na svete v te dobe stratilo zivoty po nahlem tani ledovce. To nahle, prudke tani ledovce bylo zapricineno nejakym meteorem, ktery spadl na zemekouli, nebo sopecnou cinnosti.

Take vas chci informovat, ze rok 2012 je poslednim rokem, kdy jsme pod vlivem konstelace PISCES. Byli jsme pod jejim vlivem od roku 150 B.C...Kazda zmena vlivu prinasi velke zmeny politicke a ekonomicke. Meni se i psychologie a mysleni lidi.
Tak to vzdy bylo od nepamneti....

Nastupujici konstelace AQUARIUS je pro nas vsechny DOBRA. Kdyz hodnotime vse co nam prinese, tak je toho vice, nez jsme meli od PISCES...
Zde jde o to, jak prezijeme vzdy turbulentni hranicni pasmo.

Nam take nehrozi 21.12.2012 zadny meteor, ktery v pravidelnych intervalech znici lidstvo. Zadna planeta NIBIRU, ktera podle Mayu by mela byt nasim koncem neexistuje.
Existuje vsak ERIS, ktera by mohla byt nasim koncem. Tato tmava
trpaslici vandrujici planeta, ktera by nas snadno mohla znicit je ve velikosti Pluta.
21.12. vsak bude 4 billiony miles daleko a nezmeni-li drahu, tak se bude vzdalovat po 21.12...Ona je mimo nas solarni system...

21.12. je vsak nebezpecny tim, ze 6 planet v nasi blizkosti bude stat v jedne linii. T.zn., ze more bude blbnout na kvadrat.
Ano, ja mam strach ! Mam to blize k mori nez je z Holesovic na Sazavu.

Nasi hvezdari a astrologove umi vypocitat vsechno. Me se ulevi po 21.12....
13. 12. 2012 | 12:51

honolulu napsal(a):

Chodaku,
zvitezi-li multi-kulti, tak budes sobestacny ve vsem. K obedu dostanes drevenou misku hmyzu. Budes chodit v kozene zasterce bez spodniho pradla a pri mirnem vanku budes oslnovat vsechy tim s cim ses narodil.
Usetris za toaletni papir, mydlo, zubni pastu.
Az se ozenis, dostanes jako svatebni dar brouka chochoraka, ktery po Tvem obede Ti "umyje" nadoby...Sezeres take cas od casu nejakeho souseda.
13. 12. 2012 | 13:14

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Máte pravdu, je třeba si to přečíst. Příležitostně se o to pokusím, jestli je Scruton (nebo Bárta) k sehnání, tak si udělám k vánocům radost :-).

Zcela s Vámi souhlasím, ostatně své názory známe léta. Jen bych snad dodal k těm knihám: O Sumeru mám znalosti od Zamarovského (Na počátku byl Sumer), dnes už jsou určitě ještě rozsáhlejší. Nedávno jsem četl knihu Dvanáctá planeta od Sitchina. Je to něco jako Daeniken :-), ale autor má mimořádně hluboké a rozsáhlé znalosti o starověku (spekulace ovšem nutné brát s rezervou).

Hezké vánoce nejen Vám, ale snad se ještě do vánoc setkáme.
13. 12. 2012 | 18:53

scallop napsal(a):

Pepa Repa, Karel Mueller

Dovolim si doporucit i knihu "Kolaps" od Jareda Diamonda. On tam zminuje hlavne ekologicke faktory, ktere vedly ke kolapsu civilizaci v minulosti.

Kolapsu bylo hodne, ted si jen vybrat, ktery hrozi nam.
14. 12. 2012 | 07:31

Číra napsal(a):

Studenti chtějí Avatara !Průzkum ukázal že studenti chtějí za prezidenta republiky tetovaného kandidáta s přezdívkou Avatar !Zapoměli,ale na to ,že pokud portrét Avatara jako prezidenta by visel v mateřské škole,tak by se ho děti bály !!!!!Sledoval jsem Hyde park a zjistil jsem,že Avatar nemá žádný pevný postoj.Na otázky kličkoval a nevěděl co má říct !Závěr :Na post prezidenta ČR je Avatar pro svůj tetovaný vzhled kontraindikován !A kdo bude prezidentem !Ve druhém kole o tom rozhodnou komunisté,pokud do druhého kola se probojuje Zeman nebo Dienstbier !Vycházím z této úvahy:Lidé kteří nechodí k volbám a tvrdí,že všecko je to jedna banda patrně nepůjdou zas !Komunisté půjdou určitě ,což je ověřeno a ČSSD voliči půjdou také !
14. 12. 2012 | 12:09

Josef Prokop napsal(a):

Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím ? (1. Korintským 1,19-20)
14. 12. 2012 | 22:03

P.K. napsal(a):

O.K. Názor víno pijících filozofů je tedy jasný; ale, co říkají psychologové, psychiatři, sociologové, závislí na pivu? Půjdu ještě dál: co na to dlouhodobě abstinující filozofové, psychologové...(téma na další blogy)?
Vzhledem k tomu, že ti poslední jsou bezvýznamnou menšinou, platí názor většiny.
To ale pořád neznamená, že víno, alkohol, někomu, něčem pomáhá. Osobně znám jen dva: jeden prodává moravská vína, druhý obchoduje s rumem. Ostatní nedopadají ani nevypadají dobře; někteří už nežijí.
Jen si dovolím podotknout, třeba "americká civilizace", alkohol nijak moc nepropaguje (narozdíl od vyznavačů Západní civilizace ve Východní Evropě).
Reklama na "OH" v Public TV je zakázaná; alespoň v Illinois; ale myslím, že platí v celém USA.
Jasný závěr:
odklon USA od tradic je důvodem úpadku, atd...
Teď si dám pár deci Becherovky a napíšu blog o našem budoucím prezidentovi; doufám, že se postará, aby šíření bludů o víně konečně ustalo.
26. 12. 2012 | 11:19

Martin napsal(a):

Na kultuře jistě záleží, ovšem domnívám se, že kultura je funkcí biologické podstaty svých nositelů. Jinými slovy, vyvine se taková kultura, která odpovídá predispozicím a potenciálům masy těch, kteří ji mají vytvářet a předávat. Kultura je bez modifikací nepřenosná na jiné populace.
Náboženství je součástí kultury. Základem evropské civilizace je ovšem starověké Řecko, potažmo Řím (Graecia capta ferum victorem cepit).

Zdá se mi, že pan Kuras poněkud přeceňuje pozitivní orientální vlivy - hlavně význam jisté blízkovýchodní židovské sekty z přelomu letopočtu.
KM: "Nejdůležitější pro nástup západní civilizace byl odkaz antických Řeků a jejich znovuobjevení v době renezance a osvícenství, pak dlouho nic." - Přesně tak, naše civilizace je do určité míry potýkáním se toho co je evropské a západní s tím, co sem přišlo z Východu - křesťanství, Judaismus, bolševismus atd.

Pokřesťanštěný Západ nebyl schopen během tisíce let do renezance ("znovuzrození" antiky, vědy, diskuse) a osvícenství vymyslet prakticky nic.

Nejde než souhlasit s tím, že je potřeba bránit vysoké umění a kulturu před útoky nevkusu a kýče. Většina lidí bohužel sama o sobě kulturním výšinám neholduje a je potřeba je trochu nasměrovat a popostrčit.
28. 12. 2012 | 12:22

židovský cenzor napsal(a):

Dobrý den,

mažu tu příspěvky, neboť jsem cenzor placený židy z fondu Warburg Pincus.
Děkuji za pochopení.

http://www.warburgpincus.com/portfolio/ViewCompany,id,457.aspx
03. 01. 2013 | 15:33

Alf napsal(a):

PRVNÍ kolo prezidentské volby je zase na dlouho JEDINÝ POKUS o ZMĚNU po letech vlády mafiánského kapitalismu. NEJVĚTŠÍ ŠANCI z nezkompromitovaných kandidátů má JIŘÍ DIENSTBIER. Proto BUDU VOLIT JIŘÍHO DIENSTBIERA ! Jinak tam opět budou gauneři, co umožnili, že se tu 20 let kradlo.
09. 01. 2013 | 01:53

Alf napsal(a):

Bobošíková jen opět dělá křoví jako před lety Klausovi, tentokrát Zemanovi. BOBO ani Zemana VOLIT NEBUDU !!!
09. 01. 2013 | 01:54

dí napsal(a):

pěkný článek -)
10. 01. 2013 | 18:12

kocman napsal(a):

pokud je úkolem náboženství kultivace srdce,potom to má autor v hlavě i v srdci pomotané,žeby vlivem vína?to ostatní ujde
12. 01. 2013 | 11:37

pietro napsal(a):

jedna věc JE, co je a znamená Náboženství-PODSTATA ! a druhá věc-PODSTATA je Zdravý Úsudek !

a další věc je stupidní atakování-řečičky, v otevřeném prostoru.. VIZ..

kocman napsal(a):

pokud je úkolem náboženství kultivace srdce,potom to má autor v hlavě i v srdci pomotané,žeby vlivem vína?to ostatní ujde
29. 01. 2013 | 14:31

Leander napsal(a):

cheap crystal beads
on this low cost investment 62 arguing sporting events in the your ones to pick preserve perform a little research current market such as the your entire 2013 shamballa beads,crystal beads,pave beads,cheap shgamballabeads in the stand out from the best in which , expensive with him or her a few . The established of computer

When we're wounded, the wounding can take spot on a multitude of levels. In some cases the wound is apparent - <a href=http://crystalbeadsu318.unblog.fr>crystal beads
</a>a black eye, a bloody nose, a fat lip, a broken leg, typically occasions though the wounds are certainly not so visible, emotional blackmail, a broken heart, a continual stream of damaging actions or belittling words, that permeate the emotional and mental bodies. In all cases the wounds show up inside the energetic field.
•Expert guidance: We can realize it isn't effortless job to pick specific gift for the particular one. Our educated specialists constantly there to guide you in your selection.
CleansingOn the Indigo Moon Reiki web page, reiki master Andrew J. Gallagher claims a patient's body will function pretty tough to heal itself immediately after reiki therapy. In truth, the physique may possibly try to achieve this healing by cleansing its organs and tissues of toxins. If this takes place, Gallagher cautions that the patient may knowledge such unwanted side effects as an upset stomach, indigestion, diarrhea or headaches, though these effects should really only last for any day or two soon after treatment. On the other hand, the internet site on the India-based Academy for Reiki Coaching and Healing claims that reiki is usually a nonintrusive technique of healing which has no unwanted effects, besides the possibility that some patients might feel so calm and relaxed immediately after treatment that they will develop into sleepy.
Everything happens for any explanation. We could not realize everything that is certainly occurring at this time. Only faith and trust will see us via these tricky occasions. Reaching out to other individuals can be a strategy to open the portals of like. I see numerous which have opened their hearts to their vulnerable side and have develop into a lot more authentic in their expression of who they really are. We're being split open through our trials and tribulations to reveal a far more raw and exposed element of ourselves. By way of this opening adore may well enter and reside.
Gasanova graduated from the Azerbaijan Agricultural Institute in 1966. As a member of a kolkhoz in 1942, she led a komsomol-youth group and gathered 27 centners of raw cotton per hectare on an location of 17 hectares. The Gazanova group gathered 97 centners of raw cotton per hectare on an location of 5 hectares in 1946, 94.1 centners per hectare on 5 hectares in 1947, and 88 centners per hectare on 12 hectares in 1950.

Related Search:
<a href=http://crystalbeadsu318.unblog.fr>crystal beads
</a>
<a href=http://crystalbeadsu318.unblog.fr>disco ball beads
</a>
02. 07. 2013 | 12:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy