Jak napravit regulaci fotovoltaiky?

07. 10. 2010 | 10:38
Přečteno 4599 krát
Ačkoliv od jmenování vlády Petra Nečase uplynulo již více než 100 dnů, vláda nepodnikla žádné legislativní opatření, směřující k tomu, aby se snížil dopad chybně a nedostatečně regulovaného rozvoje fotovoltaických elektráren (FVE) do ceny elektrické energie pro konečného spotřebitele v příštích letech.

Není se konečně co divit. Bývalý ministr průmyslu a obchodu M. Říman, který měl regulaci hlídat, je dnes vedoucím poradců předsedy vlády Nečase. Bývalý šéf Energetického regulačního úřadu J. Fiřt, jenž léta disponoval nejrozsáhlejšími daty o prudkém rozvoji FVE, je náměstkem ministra průmyslu a obchodu. Oba pánové by jakoukoliv aktivitou přiznali, že v minulých letech (2007-2009) na svých místech ve státní správě něco vážně zanedbali…

Sociální demokracie proto předloží v krátké době vlastní novelu zákona, která bude mít za cíl řešit výkupní cenu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kvůli níž hrozí příští rok zdražení elektřiny pro domácnosti nejméně o 13% a pro průmysl nejméně o 19%.

Připravovaná novela zákona zavede zvláštní daň z příjmu za fotovoltaickou kilowatthodinu. Tu by mohl stát vybírat od začátku roku 2011, tudíž zde nehrozí problém s její retroaktivitou (u stavebního spoření navrhuje Nečasova vláda zpětnou daň, ta může být protiústavní). Sazba by mohla dosáhnout až 50% s tím, že stát by byl následně zákonem zavázán vracet výnos daně na podporu solární elektřiny a tudíž by mohly být výrazně sníženy ceny pro český průmysl i české domácnosti (z výnosu by byla poskytována účelová dotace provozovatelům namísto zvyšování poplatku za obnovitelné zdroje v ceně elektrické energie).

Novela zákona dále uloží příslušnému provozovateli fotovoltaické elektrárny jasně doložit svou vlastnickou strukturu, tj. zejm. u akcií na doručitele. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, ztratí nárok na dotované výkupní ceny a zelené bonusy. Takový krok považujeme za potřebný a nutný pro transparentnost podpory obnovitelných zdrojů.
Určení přesného majitele fotovoltaické elektrárny má také zásadní ekologické důvody a to z hlediska její likvidace po skončení životnosti. Je totiž skutečností, že solární panely často zabírají velké plochy pozemků pronajatých různými subjekty, přičemž provozovateli slunečních elektráren jsou zejména právnické osoby s různou vlastnickou strukturou, v mnohých případech i těžko identifikovatelnou. Provozovatele slunečních elektráren velmi často představují ad hoc založené obchodní společnosti, vzniklé pouze za účelem provozování jedné konkrétní sluneční elektrárny, které po ukončení doby trvání podpory výroby elektřiny z energie slunce naplní svůj jediný účel a zaniknou. Likvidace elektráren, které ukončí svou činnost, není legislativně dostatečně vyřešena.

Z tohoto důvodu novela počítá se zavedením kolektivního garančního fondu na likvidaci solárních elektráren, kde by byli vlastníci těchto elektráren povinni průběžně ukládat peníze na jejich budoucí likvidaci. Pokud by firma sama vše zlikvidovala, peníze z fondu by jí byly vráceny (i s výnosem), pokud by byl problém, zajišťoval by likvidaci panelů stát za peníze z fondu.

Rozkrytí vlastnické struktury a zřízení garančního fondu tak zabrání případným ekologickým škodám.

O těchto návrzích jsme připraveni jednat se všemi politickými stranami a v případě potřeby svolat k jejich projednání i mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Doug Badman napsal(a):

Už se těším, jak budou poslanci ČSSD hlasovat pro rozkrytí vlastnických struktur.
07. 10. 2010 | 10:48

Rumcajs napsal(a):

Je neuvěřitelný, s jakým drzým čelem tady Sobotka mluví o chybě Římana. Není to poprvé a asi ani naposled, co ČSSD pod heslem "Nejlepší obrana je útok" kamufluje svoje vlastní selhání" či přímo skorumpovanost.

Ad.1 nechápu, co s tím může dělat regulační úřad ad2 tam seděl tuším i šišlavý ekonom za ČSSD.(Nemůžu si momentálně vybavit jméno)

Všechna ta opatření co tu uvádí Sobotka svědčí jenom o jeho nekompetentnosti a primitivnosti jeho nervové soustavy.

I kdyby se ukázalo, že v nějaké FE figuruje Děda Mráz, tak co ? Co s tím uděláš Sobotko ?

A ty tvý daně z fotovoltaiky - další ptákovina. Jenom to skončí žalobama a nutně prohrou. Nakonec zaplatíme nejenom nesmyslný nárust nedokonalé a z principu drahé energie , ale i veškeré soudní spory.

Vrať se do hrobu Sobotko !
07. 10. 2010 | 11:02

Cech napsal(a):

Na první pohled je to řešení ,je nutné to trochu strávit.
V dalším je to bezesporu,brzda na níž je možné se dohodnout.Protože likvidovat to křehké a těžko se zvedající ode dna asi nikdo nechce.Mnoho cest jak to narovnat zase není.Jako alternativa je to řešení, které by nemuselo být likvidační.
07. 10. 2010 | 11:04

jan holubář napsal(a):

Nějak nám pan Sobotka cudně zamlčel, jaký značný podíl na této situaci má jeho rodná strana. Ale může zato Topolánek a Nečas. Ale je pravdou, že na tom mají podíl i oni dva. Řešit to již měli. Ale je nesporné že zato bláznosvtví nese hlavní zodpovědnost ČSSD. Jen se tím nechlubí, že
07. 10. 2010 | 11:05

nostalgie nekonečna napsal(a):

Typický poslanecký hrdina. Nejdříve něco pořádně zmrví. A potom hrdinsky vytrubuje do světa, jak úžasně to napraví. Inu, když není žádná odpovědnost...
07. 10. 2010 | 11:05

max napsal(a):

to autor:
1. Šéfa ERÚ Josefa Fiřta jmenovala do funkce ČSSD.
2. Příslušný zákon navrhla Paroubkova vláda (ministr Ambrozek) a schválila PS hlasy ČSSD+KDU+US+KSČM v r.2005. První návrhy připravila již vláda V.Špidly.
3. Pozměňovací návrh (nelogický a nesmyslný) omezující možnost regulace ceny za solární energie předložila sněmovně p.poslankyně Iva Šedivá z ČSSD.
4. Žádná další vláda (Topolánkova, Fischerova, Nečasova) zatím neudělala jediný legislativní krok k tomu,aby došlo k nápravě nesmyslně vysokých výkupních cen solární elektřiny.
5. Žádný poslanec rovněž zatím nepředložil návrh zákona, který by fotovaltaiky reguloval,resp. snížil výkupní ceny, byť k tomu má a měl možnost.

Z výše uvedeného vyplývá,že do této chvíle nebyl zájem žádné politické strany,aby došlo k regulaci počtu fotovoltaiek nebo k regulaci výkupních cen. Poslední možnost omezující riziko případných arbitráží byla v r.2009. Proč tomu tak je? Jsou dvě možnosti : buď měli a mají politici bez rozdílu politické příslušnosti v solárním byznysu své zájmy anebo jsou absolutně nekompetentní. Obě dvě varianty jsou pro jakéhokoliv voliče strašidelné,nicméně nejsou překvapující...
07. 10. 2010 | 11:05

chris napsal(a):

Že zrovna socani mají tu drzost to ještě komentovat. Je to právě vaše ČSSD, soudruhu Sobotko, kdo si tenhle solární nesmysl protlačil parlamentem.
07. 10. 2010 | 11:08

Sladký napsal(a):

Rumcajsi,že ty máš na garáži fotoelektrárnu a u prdele větrník?
07. 10. 2010 | 11:10

Sladký napsal(a):

V roce 2OO5 Chrisi,za zcela jiných podmínek a okolností.Následující vlády s tím nic neudělaly,ačkoli podmínky se zmanily natolik,že to nebylo jen potřebné,ale přímo nutné.
A vůbec,celá záležitost je podstatně složitější,než tady prezentujete.
07. 10. 2010 | 11:14

Ládik!!! napsal(a):

Sladký,
už máš toho zakopaného psa, že? Nepřejez se.
07. 10. 2010 | 11:15

Rumcajs napsal(a):

Papoušek Sladký:

Jaký jiný podmínky ? Co to plácáš Cukrouši ?
07. 10. 2010 | 11:16

Sladký napsal(a):

Max- tomu se říká komepetntní,věcný,kvalitní a vyvážený příspěvek.Pravičáci,vaše chrochtání a kvičení mi připomíná doby,kdy kovaní soudruzi chrochtali a kvičeli směrem ke zlým kapitalistům a imperialistům.Náhoda? :o)
07. 10. 2010 | 11:20

Sladký napsal(a):

Například ceny fotovoltaických panelů, Rumpísku.
07. 10. 2010 | 11:22

pumprlidentlich napsal(a):

Všude v Evropě, kde bylo u moci socialistické panoptikum, zavedli dotace obnovitelných zdrojů.

Paroubek zde má blog, kde blahopřeje Al-Gorovi (obdobně, jako vítězný únor) a vysvětluje, jak je Klaus špatný, protože nechápe státní plánování a dotace klimatického boje.

Socialisti o tom samozřejmě neví....

Počkejte, až diskuzi otapetuje Sladký, stále rebel a další státem živené existence.
07. 10. 2010 | 11:23

jipindripich napsal(a):

Několik nicků zmodralých svým vlastním sobě spravedlivým hněvem si ulevilo.
Nicméně podstatu blogu nedocenilo a hrůza celé fotovaltiky autorem výše popsaná jim jaksi unikla.
Až na maxe.
Problémem totiž není forma zdanění, či nezdanění.
Zavedení garančního fondu je v tomto případě záležitost hodna velké pozornosti.
A nanejvýš nezbytná.
Problémem jsou akcie na doručitele.
A z toho vyplývající profilaktika celé té fotovaltiky.
07. 10. 2010 | 11:25

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Když prosadila ČSSD výkupní cenu cca 14 Kč, tak to udělala proč ? Aby to zůstalo jen na papíře ?

Kdyby ceny neklesly, tak by se podle Tebe dělo co ?
07. 10. 2010 | 11:26

neo napsal(a):

Trošku to připomíná partičku zemědělců, kteří rozorali co se dalo a pak nadávali, že s tím nikdo nic nedělá.

Jinak pane Sobotko, včera to bylo více než 100 dní, dnes taky více než 100 dní, nejste na ty stovky (z náhrad) nějak fixován?

ČSSD měla myslim 8 let času... ale já to chápu, to je přece taky více než 100 dní.
07. 10. 2010 | 11:27

Rumcajs napsal(a):

jipindripich:

Můžeš mi říci oranžová nádhero, proč je problém akcie na doručitele? Co to má společného se zdražením EE ?
07. 10. 2010 | 11:30

Carlos V. napsal(a):

Dost velkou cast solarni elektraren vlastni zahranicni investicni fondy. Paklize nejake vlastni lide, kteri chteji byt skryti, jiste si takovi dokazi nechat vytvorit podobne zahranicni struktury.

Rozkryti takovych struktur je de facto nemozne - investory takovych fondu jsou navic i zahranicni penzijni fondy, statni suverenni fondy - a vsude vede cesta k dohodam.

Nevadi mi, ze se bezny smrtelnik domniva, ze ke kazde investici vede jednoducha linka k panu X.Y.

Ale vadi mi, kdyz o tom nevi byvaly ministr financi. Anebo vi, ale lze ?
07. 10. 2010 | 11:30

Sladký napsal(a):

Pumprdentlich,ty jsi určitě z těch úžasných lidí,kteří nikoho nepotřebují,všechno si dělají sami a mají spousty peněz.Zajdi si na transplantaci ještě jednou,při té minulé ti do lebeční dutiny vecpali hovězí mozek.Sice to byl veliký krok dopředu,ale pořád ještě to nestačí.Mimochodem,nech si od někoho rozumného vysvětlit,co je to tapetování.
Třeba to pochopíš i s tím co máš v hlavě.
07. 10. 2010 | 11:31

karel napsal(a):

to Rumcajs :
výkřik typického modrého svazáka nebo placeného prudiče ? - spíš bych si vsadil na to druhé - platí kmotři dobře ?
Jako právník pohybující se v oblasti daňové problematiky nevidím v návrzích Sobotky žádný problém. Papouškovat strašení kmotrů, že nám budou hrozit arbitráže je ubohé. Daňe si může určit parlament jaké chce, když zdaní zvláštní sazbou konání potřeby na veřejných záchodcích, také se nic neděje. Nevím, proč by mělo 99 % národa krvavě platit pár vychytralým tunelářům jejich pohádkové zisky a poslanci jsou povinni zjednat nápravu, přes zdanění jim nic nestojí v cestě a je to bez rizik. Buďme rádi, že čssd bude konat, když už vláda stojí na straně tunelářů a vymýšlí voloviny, jak to těm tunelářům zaplatit z vyššího DPH apodob.
07. 10. 2010 | 11:33

stále rebel napsal(a):

Pro max.
„Střílení do mrtvoly a nevinné oběti“
…..
Shrnutí
Celkem by tedy (prozatím) měly fotovoltaiku zabrzdit mimo jiné následující změny:
1) snížení výkupních cen o více než 50 % - od 1. 1. 2011, snížení umožňuje schválená novela zákona č. 180/2005 Sb., ERÚ předložil návrh novely vyhlášky č. 475/2005 Sb., na jejímž základě jsou výkupní ceny počítány
2) nulová podpora v roce 2011 v případě, že instalovaný výkon překročí 1650 MWp - limit určený v Národním akčním plánu na podporu obnovitelných zdrojů (NREAP), na tento limit se odkazuje tzv. "velká" novela zákona č. 180/2005 Sb., která by podle požadavku směrnice 2009/28/EC měla být schválena do 5. 12. 2010
3) připojování fotovoltaických elektráren až v roce 2011, kdy budou výrazně nižší výkupní ceny - na základě změny vyhlášky ERÚ č. 51/2006 Sb. - jediné opatření s reálným potenciálem omezit instalovaný výkon v roce 2010
4) současný vládní návrh novely zákona č. 180/2005 Sb. zakazující instalace na zemi a rušící podporu pro ostrovní systémy, ovšem až od 1. 3. 2011, takže s ohledem na předchozí body je tento návrh zcela zbytečný
5) zrušení daňových prázdnin - bude mít na instalace v letošním roce zanedbatelný vliv, citelně se však dotkne ostatních OZE
6) zdanění výnosů - aby bylo seriozní, muselo by být aplikováno pouze na výnosy fotovoltaických elektráren instalovaných v letech 2009 a 2010, pro instalace v jiných letech a pro ostatní OZE by bylo toto opatření likvidační
Již první bod stačí k tomu, aby se Česká republika stala nejméně lukrativním regionem v Evropě. Fotovoltaické elektrárny budou pořizovat jen nadšenci podobní těm, kteří fotovoltaiku instalovali již před rokem 2006. Velcí investoři Českou republiku opustí a zaměří se na jiné trhy, kde podmínky zůstanou výhodnější. Dopad jakýchkoli dalších opatření současné vlády bude s vysokou pravděpodobností mizivý, včetně opatření, která by mohl vymyslet nově jmenovaný Koordinační a monitorovací výbor pro vývoj cen elektřiny. „
http://www.tzb-info.cz/foto...
07. 10. 2010 | 11:42

xxx napsal(a):

Náprava věcí je nutná, to zvýšení cen je veliké. Tady by bylo vhodné na zákon nenabalovat další věci, aby ho bylo možné prosadit. Zejména mám obavu s přilepením otázky anonymních akcií. Všichni víme, že anonymní akcie vládní koalice nezruší...
07. 10. 2010 | 11:44

Rumcajs napsal(a):

karel:

Tak od Tebe bych si nenechal sepsat ani Vánoční blahopřání.

90% těch zařízení bude na hraně rentability okolo 10 let. Takže jakékoliv dodanění bude ne korigující nějaké zvlášní zisky ale spíše likvidační. Takže žaloby za zmařené investice je nasnadě.

Už to pochop socane ! Nejedná se o nějaké zázračné zisky ale o DRAHOU TECHNOLOGII !!!
07. 10. 2010 | 11:51

buldatra napsal(a):

Kde asi zas udělali soudruzi a bývalí soudruzi z parlamentu chybu?
07. 10. 2010 | 12:03

Carlos V. napsal(a):

Reseni by mohlo napomoci i obecne zdaneni dotaci ze (ze statniho rozpoctu, EU, kraju atd..) zvlastni sazbou dane. Za dotace by se povazoval i rozdil mezi cenou obvyklou a cenou zakonem narizenou.

Tedy danit dotacni prijem bez odpoctu nakladu (ktere neni tak velky problem vytvorit).

A je otazka, jak vyskoka by ta dan mela byt.

Slo by o zakon zcela obecny, postihujici vsechny typy dotaci a nehrozily by zaloby.

Navic by se ekonomika odklonila od ziskavani dotaci k dosahovani zisku z prodeju vyrobku a sluzeb.
07. 10. 2010 | 12:06

max napsal(a):

to rumcajs:
těch 13% výroby EE z obnovitelných zdrojů, ke kterým jsme se zavázali, je absolutní nesmysl, zvláště v našich podmínkách a prostředí.
Fotovoltaiky spotřebují více energie než kolik vyprodukují. Jaký tedy potom mají smysl? Jestliže si je dá někdo na barák,budiž,je to jeho volba.

to stále rebel:
díky za odkaz, ale přečtěte si pozorně i to,co je nad ním. Legislativní změny u nás mohly proběhnout do konce r.2009 (bez rizika arbitráží),nyní už to možná bude problém. Německo má úplně jinak strukturované podmínky a ceny. To,co je v odkazu uvedeno,resp. co jste okopíroval, by se týkalo totiž všech obnovitelných zdrojů bez rozdílu.
07. 10. 2010 | 12:13

jipindripich napsal(a):

To Rumcajs:
Pakliže nerozumíte psanému textu v blogu, je celkem pochopitelné, že Vám uniká podstata psaného.
Nicméně Vám ještě jednou a jenom pro Vás napíšu jednu větu.
Někdo se musí o technologie fotovaltiky postarat po ukončení jejich životnosti.
07. 10. 2010 | 12:16

Rumcajs napsal(a):

max:

Souhlas kromě toho baráku. Je to sice menší zlo ale podobný průser.
07. 10. 2010 | 12:18

Rumcajs napsal(a):

jipindripich:

Stále se nechytám.
07. 10. 2010 | 12:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý výkřik, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 10. 2010 | 12:22

Ford napsal(a):

Nebylo to nic urážlivého. Pokud si pamatujete tak Zaorálek má takové výrazy posvěcené i od soudu. Benešová to samé. Nebo není náhoda že to jsou všechno sockomunističtí kápové?
07. 10. 2010 | 12:34

hoven napsal(a):

slaveček už zase socanovatí jako když rudé právo tiskne, nějak mu vypadlo z jeho lžiblogu, že to celé zpusobila čssd.
07. 10. 2010 | 12:36

jarpor napsal(a):

Milý pane poslanče Sobotko,

odmyslím-li si Vaše výlevy na jiné, když Vy sám jste stál u zrodu a základu současných problémů s fotovoltaikou stran dopadu na cenu el. energie, je to první cosi konkrétní, jak navrhujete problém řešit.

Takže pár poznámek k Vašemu "řešení" :

1. zákon dnes nerozlišuje u fotovoltatiky tzv. malé, kteří ji mají na střeše rodinného domu do výkonu 0,005 MW a velké, kteří instalovali na hektarech půdy stovky MW. To má dopady na vše další... a v tom nic nenavrhujete

2. všichni výrobci mají příjmy z FV osvobozeny od daně z příjmů pět let počínaje od následného roku, ve kterém byla FV připojena do sítě

3. Zákonné nařízené o dani na tyto příjmy stát jistě vydat může. Problém u těch velkých je, že tito mají úvěry a v nich stanovené splátky dle podmínek platných v době schvalování FV elektráren a nedivil bych se, že změna splatnosti díky "novým" daním vyvolá soudní spory protože finanční domy měly také jisté záměry při schvalování úvěrových smluv. Případné škody investorům, že návratnost investice bude posunuta, bankám, které nebudou dostávat splátky dle sjednaných výší někdo asi zaplatí. Kdo ? Dle mého stát...
Pokud nebude rozlišen instalovaný výkon, ti drobní Vám, potažmo státu, stran daně taky "hezky poděkují"...

4. Srovnávat daň na státní příspěvek u stavebního spoření - kdy si plátce spoření nebere žádný úvěr na roční splátku, s daní na příjem na FV mi u bývalého ministra financí připadá jako argumentace mentálně postiženého...

5. Úvaha, že podepsané a státem garantované výkupní ceny nebudou propláceny v případě subjektů s akciemi na majitele může být realizována jen u nových smluv. U starých - stát by se nedoplatil... protože o majetkové struktuře a typu akcií u investorů, kteří již dnes vyrábí a je jim placeno - nebylo ani slůvko...

No, bylo by toho více... na rádoby ekonoma a právníka, nic moc použitelné návrhy. Ani to rozlišení na "malé" a "velké" výrobce...

Zloděj křičí - chyťte zloděje... tak nějak na mne některé Vaše návrhy působí.

Hezký den
07. 10. 2010 | 12:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Forde,

je vcelku jedno, co mají dotyční kde posvěceno. Zde se tímto způsobem debatovat nebude. Máme zájem poskytovakt tyto stránky ke korektní výměně názorů, nikoliv k výkřikům o "zlodějských bandách".

Přeji zajímavou, korektní a pokud možno slušně vedenou debatu.

Libor Stejskal
07. 10. 2010 | 12:42

max napsal(a):

ještě jeden dodatek k autorovi.
Pokud chce ČSSD zavést zvláštní daň z příjmu za fotovoltaickou kilowatthodinu,tak je to přece logicky nesmysl. Daň z příjmu je daní ze zisku,tj. z rozdílu mezi výnosy a náklady. Nemůže se tedy jednat o daň,ale o jakýsi poplatek z jedné kilowatthodiny. Ale i ten by měl být strukturován dle výkonu fotovoltaiky a jejího umístění. Jiné náklady a zisky jsou u velkých fotovoltaiek na zem.půdě a jiné u fotovoltaiek na domech. Nicméně obojí je špatně a jen dnes hledáme obezličky ke zmírnění velkého průšvihu.
07. 10. 2010 | 12:45

Rumcajs napsal(a):

max:

To jsi momentálně napsal naprosto přesně. Všechny tyhle tanečky, byť by některé byly úspěšné, znamenají jenom jedno : ZMÍRNĚNÍ PRŮSERU v řádu pár procent.

Děkujeme ti politiku !
Tenhle průser je dalším a jeden z mnoha příkladů nebezpečí kumulace ekonomické státní moci do rukou několika málo většinou praxí nepolíbených politických blbečků.

Hayeku povstaň a vysvoboď nás !
07. 10. 2010 | 12:56

stále rebel napsal(a):

Pro max.
Já jsem to četl. Podstatné je toto:

„Výkupní ceny v ČR však byly přiměřené rozdílům obchodních podmínek pouze v roce 2007. Od té doby výkupní ceny v Německu výrazně klesly, zatímco v ČR vlivem posílení koruny reálně stouply, z fotovoltaiky na polích se stal nepřiměřeně výnosný byznys. Propad cen panelů v roce 2009 tento trend jen posílil.“

Reagovat se mělo v roce 2009, bohužel…:

„Jedinou možnost - snížení výkupní ceny - propásli zákonodárci v roce 2009. Pokud by byla politická vůle, bylo možno prosadit výraznější snížení výkupních cen již od 1. 1. 2010. Takové opatření by se dotklo výhradně fotovoltaiky. Riziko arbitráží bylo minimální. Vláda však připravovala jeden odstavec novely zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů téměř 3 měsíce a ještě déle trvalo Poslanecké sněmovně její projednání. Účinnost však byla nastavena až na 1. 1. 2011.“

Od příštího roku již zájem o instalaci nových slunečních elektráren nebude ( pokud se neobjeví nové levnější technologie). Problém je jen s dotacemi těm, kteří investovali v roce 2009 – 2010. Ještě bych připomenul, že plošné řešení fotovoltaiky může poškodit ty, kteří investovali před rokem 2009.
07. 10. 2010 | 13:00

jarpor napsal(a):

max

Velmi dobrá připomínka... asi to musí být, pokud vůbec, velmi podobné jako daň na státní příspěvek na stavební spoření... zde daň na výkupní cenu za kilowatu z FV...

Bývalému financmistrovi je to jedno, nějaký výnos, náklad, příjem, zisk... nezatěžujte jej takovými detaily... :-))

Hezký den
07. 10. 2010 | 13:03

Řepák napsal(a):

Tak tohle je typicky české - jakýkoliv návrh hned v zárodku zabít, žádná diskuze! I za cenu, že se finančně prohneme - ale ten druhej bude platit taky a to je to nejdůležitější! Už se vůbec nedivím, že s vámi naši politici jednají jak s póvlem, nemáte kouska sebevědomí, hrdosti a tolerance. Jste prostě burani!
07. 10. 2010 | 13:08

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Že bys nám dl odkaz na nějaký Sobotkův blog, z roku 2009, kdy toto prosazoval ?
07. 10. 2010 | 13:20

Alibernet napsal(a):

S cenou elektrické energie se vypořádáme tak, že rozkryjeme vlastnické struktury. Pokud bude vlastníkem společnost registrovaná na Kypru nebo BVI, znárodníme. Zisk z takových elektráren použijeme na dotace na elektřinu pro potřebné. Všechny společnosti také budou muset doložit, že kromě jedné solární elektrárny mají také nějakou jinou činnost (např. prodej potravin nebo opravy obuvi).
07. 10. 2010 | 13:21

Je napsal(a):

Bohúšu,
to nic, to jen ti co něco vyrábí, utřou nos. Nám ostatním je jedno, jestli se jim (potažmo vám) desátek či spíše devadesátek bude v budoucnu odvádět formou 50% sazby sjednocené sazby DPH, či cenou 20 Kč za kWh elektřiny anebo odchodem do důchodu v osmdesáti resp. nějakou aproximací toho všeho.

Na vás je mi Bohúšu sympatický váš zájem o věc, který signalizuje, že ještě toho není dost k odchodu za kopečky, což vás ukazuje v lepším světle než řadu jiných.
07. 10. 2010 | 13:34

Rumcajs napsal(a):

Alibernet:

A co zdraví ?
Slouží,slouží ?
07. 10. 2010 | 13:36

Petr napsal(a):

Pane poslanče,
kdo navrhl s chválil přihlouplý zákon o ekoelektřině? Kdo zlikvidoval fa Moravia Energo, jako dalšího hráče a konkurenta na energetickém trhu a vydělal na tom obrovský balík peněz?
Neříkám, že by neměla Topolánkova, Fišerova a Nečasova vláda po arogantních šéfech vlád ČSSD něco napravovat, ale největší díl viny nese Vaše strana.
Myslím, že kdyby šly do státního rozpočtu peníze z krachu Moravia Energo a za svobodu katarského pedofila, mohla by se elekřina v ČR v příštích 20 letech jen zlevňovat.
Ale to ne! Takže "kdo z Vás na to má".
07. 10. 2010 | 13:37

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Nemůže za to jen Sobotka, viníci jsou vláda a parlament v letech 2008 – 2009, kdy bylo potřeba reagovat na změny cen panelů a následný boom slunečních elektráren.
07. 10. 2010 | 13:41

Alex napsal(a):

Rozumný návrh pane Sobotko. Opominu ono házení viny jen na druhou stranu. V této věci tu jsou relevantní připomínky.
07. 10. 2010 | 13:42

max napsal(a):

to rumcajs:
:-))

to stále rebel:
ano,přesně to chci stále říci. Do konce r.2009 byl čas něco dělat,ale nebyl zájem (nebo rozumové dispozice), a to ani u autora tohoto blogu,který teď poukazuje na jiné. Ale hlavně,celý ten zákon přijatý v r.2005 je nesmysl a důkaz našeho řiťolezectví v rámci EU.
Domnívám se,že energie z jádra je k životnímu prostředí šetrnější než fotovoltaiky (které více sptřebují než vyrobí) a té můžeme mít dost.
Pro ekology a zelené : zvířata miluji (vč.hmyzu) a odpad třídím.

to jarpor:
pokud dělám návrh zákona,tak bych si tyto pojmy rozhodně plést neměl,zvláště jako bývalý ministr financí. Ale stane se,každý děláme chyby. Jen ty naše jsou podstatně levnější a hlavně si je sami zaplatíme...
07. 10. 2010 | 13:43

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Tak to budu s Tebou zase jednou souhlasit.
07. 10. 2010 | 13:45

stále rebel napsal(a):

Pro max.
Shodneme se jen částečně.
Za to, že si volíme nekompetentní politiky, nemůže EU. Kdyby u nás ti hloupější seděli v koutě místo toho aby hajlovali a byli ti nejchytřejší na světě, tak to zvládla i ČR.

Kvůli tomu, že jsou dnes u nás hlupáci v módě, se pokrok nesmí zastavit.
07. 10. 2010 | 13:58

Mac napsal(a):

Rumový Cajsl:
ty máš dost, modrý komsomolče. Ty máš FVE na střeše a myslím i v palici, viď?
Ty nechápeš, že kolem roku 2003-05 byly ceny panelů (což je cca 90% celé investice) na jakési úrovni a že dnes jsou na poněkud nižší? Totiž cca třetinové?
Vím, že elementární matematika je pro tebe problém, takže malinko pomůžu: Jestliže při cenách panelů v úrovni kolem roku 2004 byla návratnost fotovoltaiky cca 12-15 let, jaká je dnes při vstupní investici cca třetinové? Těžká kontrolní otázka, viď.....

A za druhé - ty bláboly modrých bolševiků (kteří všichni jsou ve FVE zaháčkovaní), že zdanění přinese soudy a arbitráže - ty jsou tuplem komické :-))))))) Že se téhož neobává Kalousek a jeho pucflek svázáček Nečas v případě retroaktivního zdanění stavebního spoření, čímpak to asi bude, Rumový Cajsle? Chápu, že jde opět pro chovance řáholeckého ústavu o nadstandardně těžkou otázku. Proto napovím - osobní zájmy, lobbing, korupce... ale to jsou jistě pojmy pro modrého svazáka naprosto neznámé, viď, Rumový Cajsle?
07. 10. 2010 | 14:02

max napsal(a):

to stále rebel:
já jsem také neobviňoval EU. Za naše hloupé zákony si můžeme sami. Německo to dokázalo vyřešit úplně jinak.
07. 10. 2010 | 14:09

Terry napsal(a):

to Rumcajs napsal(a):
"A ty tvý daně z fotovoltaiky - další ptákovina."

Pokud Kalouskovi projde (i před soudem) padesátiprocentní (!!!) zdanění státního příspěvku u stavebního spoření, tak se dá takhle "danit" i fotovoltaika, a vůbec všechno...

A vůbec - kde je hranice, co všechno si erár může dovolit?
Tam, co mu dovolíme my.
A když si necháme od politiků, kteří jsou původci všech škod vzniklých tomuto státu a jsou odpovědní za současný stav ekonomiky a morálky, srát na hlavu, tak proč by to nedělali; je to totiž to nejjednodušší a taky jediné, co jsou schopni: ojebat plebs.
Sami si své prebendy nezruší...
07. 10. 2010 | 14:28

RA napsal(a):

takhle to vždy dopadne, když se pitomí poslanci začnou s..t do ekonomiky. Tohle je zářivý příklad plánovaného hospodářství.
07. 10. 2010 | 14:33

Rumcajs napsal(a):

Mac:

Stačí vyměnit jedno písmenko v nicku (x a c) a místo chytrýho kluka tady máme případ pro psychiatra.

Nevadí.

I tak se pokusím narvat do Tvé žebříčkové soustavy něco úvah.

Když ČSSD prosazovala výkupní ceny EE, tak byla na cca 14 Kč za 1 Kwhod. Když uvažovala cca 13% pokrytí spotřeby, tak s jakou konečnou cenou uvažovala ?

Jestli ovládáš alespoň základní kupecký počty tak včil sleduj:

Původní cena = 4 Kč/Kwhod.(pokrytí 87%)
Cena FE = 14 Kč /Kwhod (Pokrytí 13%)

Tedy: (4*87+13*14)/100= 5,3 Kč/Kwhod.

Nárust 1,3 Kč...tedy 1,3/4 *100= 32 %

Takže milej zlatej, ať se dělo v roce 2009 co se dělo, tak když šel tento zákon do sněmovny, muselo být každému (což se tě zjevně netýká) kdo ovládá trojčlenku jasné, že pokud se tímto zákonem dosáhne jeho záměr (Tedy vykrytí cca 13%),pak nůrust ceny energie bude zhruba cca 30%.

A to že v roce 2009 měl někdo reagovat a nereagoval (A to vláda včetně opozice), to je druhá věc.

A včil si běž dodělat ten tunýlek v písku, dokud je venku tak krásně.
07. 10. 2010 | 14:44

Da.Rock napsal(a):

Tohle je jedno z kožných řešení, ale ať nikdo nečeká, že na něj pravice přistoupí. Rozkrytí vlastnických struktur by jen ukázalo, kolik těch elektráren vlastní lidé pravici blízcí, sponzoři, nebo přímo její politici.
Takže Kalousek to odbyde mávnutím ruky a od nového roku budeme ze svých kapes dotovat nákup dalších jachet tajemným majitelům fotovoltaiky.
Jo a Rumcajz se opět projevil jako primitiv a buran bez znalostí. Což je jeho typický postoj.
07. 10. 2010 | 14:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ať se na to složí návštěvníci Dolní Seznamky a Spolek Trafikantů, popřípadě ouřadové z příslušných ministerstev.
Anebo ať si na to vezmou úvěr od bank.
Ony rády poskytovaly úvěry na fotovoltaiku, takže by to neměl být žádný velký problém pro jejich úvěrové manažéry.

Rozkrytí vlastnických struktur ?
Co to je za blbost ?
Přeci když někdo pobírá dotace, tak je to něco jako dávka.
Každá socka musí rozkrýt svou vlastnickou strukturu.

Supersocky tedy nemusí ? Na to zákon nemyslel ?

Tak co to tam v té Dolní Seznamce a Spolku Trafikantů děláte ?

Hmm. Že by to, co popsal eurocestovatel Havel ve svém posledním blogu ?

Aha. Tak teď už to přehození břemene na záda ostatních docela chápu.

To je jiná, milí socodesáci. To je jiná.
07. 10. 2010 | 15:13

Rumcajs napsal(a):

Da.Rock:

Copak něco špatně ve výpočtu ?
07. 10. 2010 | 15:32

Ma napsal(a):

Rumový Cajsl:

přestaň chlastat, nebo tě to zahubí, tví chrochtající bráchové by v Řáholci měli smutek.

Kde jsem psal něco o tom, že fotovoltaika v uvažovaném rozsahu nezpůsobí nárůst cen elektriky?
Jsem rád, že aspoň umíš násobení a sčítání do sta, když jinak je to bída s nouzí....

Já jsem psal o tom, že díky nižším pořizovacím cenám se prudce zkrátí návratnost investice do fotovoltaiky, což znamená, že spotřebitelé budou dotovat nehorázné zisky řáholeckým Rumům s panelama v hlavě. Chápeš ten drobnej rozdíl, nebo skutečně nejsi schopen porozumět psanému textu, Rumový Cajsle?

A v souvislosti s prudkým nárůstem zisků fotovoltaických šíbrů, které budeme platit my všichni (což jednoduchým modrým komsomolcům vyhovuje a proto radostně volají hurááá)jsem vyslovil názor o nutnosti zdanit tyto výnosy stejně jako stavební spoření, protože to je naprosto stejný princip (a jarpor si může blekotat o jakýchsi úvěrech co chce :-)) )

Takže tak, Rumový Cajsle. Jo, na pískoviště nepůjdu, to už máš propachtovaný ty - copak si nevzpomínáš, žes sis na ně pořídil permanentku?
07. 10. 2010 | 15:48

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Nebudu hledat s jakým pokrytím počítala EU a za jakou cenu. Ta tvá úvaha postrádá to podstatné a to proč se ten projekt podporoval, tedy proto, aby se rozšířil a byl levný a dostupný. Každému snad kromě tebe bylo jasné, že náklady a tedy i ceny půjdou rapidně dolů. Stačilo sledovat investiční náklady a upravovat výkupní cenu.

Tady máš ceny na příští rok. Začíná se již od 5,13 Kč.
http://www.czrea.org/cs/dru...
Za deset nebo dvacet let to možná bude mít na střeše téměř každý.

Jen pro připomenutí. První LCD monitory se prodávaly kolem 80 tisíc a nestály za moc. Dokonce se diskutovalo se o tom, zda to lze technicky dotáhnout. Kdyby se tato technologie nepodporovala, možná ještě dnes sedíme u starých CRD.
07. 10. 2010 | 15:49

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Oprava CRT.
07. 10. 2010 | 15:51

Da.Rock napsal(a):

Rumcajz: ve výpočtu ne, ve vaší hlavě.
07. 10. 2010 | 15:58

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Že by ceny v tržním prostředí klesaly ?

Tož od tebe je to dost nový postřeh.
07. 10. 2010 | 16:04

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Tady nejde o trh, ale o úspory z rozsahu.

Kdyby se toho vyrobilo pár kusů, tak to bude tak drahé, že si to nikdo nekoupí. Pokud se to však nastartuje do velkých sérií, náklady na výrobu rapidně klesnou.

Za pár let se to bude dotovat jen těm, kteří si to pořídili v tom přechodném období. Škoda jen, že těm, kteří si to pořizovali v letech 2009 – 2010 nebudeme dotovat cenu jen do nějakých 6 – 7 korun.
07. 10. 2010 | 16:13

Rumcajs napsal(a):

Už tady zase někdo vyzobává perly a nechává si je pro sebe.

Tomu se říká závist pane Stejskale !
07. 10. 2010 | 16:21

Sladký napsal(a):

Pokoušíte se vést racionální diskusi s Rumcajsem? To je jeden ze zenových KÓANŮ,nezasvěcení.:-D
07. 10. 2010 | 16:31

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Nevíš proč při čtení tvých argumentací se mi většinou vybaví film Sexmise ?

Jinak máš samozřejmě pravdu, i když tý ceně 6-7 Kč za 1KWh. moc nevěřím. Nedávno mi přistál letáček na ohřev TUV solárkem, kde když odečtu dotaci, přišlo pořízení tý srandy okolo 100 tisíc. Když si vezmu, že za ohřev vody dám 6-7 tisíc, tak čistá návratnost je okolo 15 let. A to tam nemáš ušlý úrok a snížení účinnosti.

A to údajně je ohřev TUV účinější jak FV.

Takže já to vidím něco kolem 10-12 Kč za 1 Kwhod, pokud si to má někdo namontovat.
07. 10. 2010 | 16:34

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Máma tě zas na chvíli pustila z klece ?
07. 10. 2010 | 16:38

JC napsal(a):

Kam socan šlápne, tam 100 let tráva neroste !

V EU si někdo uprdne a v liháči si všichni nadělají do kalhot !

Socan chce zachraňovat matičku Zemi, ale když mu nedají "přičichnout" tak se zajímá o vlastnickou strukturu.

Socan něco zmastí, ale můžou za to ti okolo.
07. 10. 2010 | 16:38

Sladký napsal(a):

JC.
Asi bych měl citovat ta Vaše moudra,ale nemám na to žaludek.
Tak jen dvě otázky- 1.tomu,co píšete opravdu věříte? Nebo Vás za to platí?
2.Můžete jmenovat alespoň pět zemí,které pravice dovedla k všeobecné prosperitě? Dík za odpověď.
Rumcísek,cituji !
"Máma tě zas na chvíli pustila z klece?"
Milý kloučku,dospělí lidé se nemusí mámy na nic ptát.Vím,že si to neumíš představit a obávám se,že ty se do toho stadia nikdy nedopracuješ,ale FAKT JE TO TAK.Snaž se,uč se,i velmi těžký handicap lze překonat.
07. 10. 2010 | 16:47

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Tvá mamina je dost nezodpovědná, když tě nechá pobíhat jen tak.

Včera jsem to na chvilku přehodil na Barandov a tam nějakej chlápek jen tak běhal po horách a mordoval turisty.

Taky měl asi nezodpovědnou mámu jako ty. To by chtělo hodit hlášku na sociálku.
07. 10. 2010 | 16:53

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Pokud budou příští rok od 5,13
http://www.czrea.org/cs/dru...

proč by nemohly být letos již od 6-7 Kč.
Investiční náklady a výkon, viz tabulka.
07. 10. 2010 | 16:53

Da.Rock napsal(a):

JC - vy už to nechlastejte. Moc vám to mluví.
07. 10. 2010 | 17:03

Sladký napsal(a):

Nedivím se,že sem nechodí žádní inteligentní stoupenci pravice.Rumcajs a jemu podobní absolventi pomocné školy,případně dementi (stařečtí,nebo alkoholičtí) to je silný repelent.Rume,od této chvíle na tebe nebudu reagovat,je to pod lidskou důstojnost.Ozvu se jedině v případě,že nedopatřením napíšeš něco rozumného.
07. 10. 2010 | 17:08

Ivan napsal(a):

Jsem přesvědčen, že takto postavený zákon, by mnohé vyřešil.
07. 10. 2010 | 17:09

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Jdu se vybrečet.

stále rebel:

Doma na to juknu. Jinak kdyby se opravdu solárka dala pořídit tak, že při odečtení výdajů včetně úroku z půjčky bude návratnost cca 10-15 let, pak by si ČEZ mohl škubnout a na garáž bych si přidělal solárka.

Ale vzhledem k tomu, že bez dotací po tom nikdo ani nehrábne, si dovolím stále pochybovat.
07. 10. 2010 | 17:23

Sladký napsal(a):

Jdi se vybrečet,vykálet nebo vymočit,na tom prd záleží.Ale hlavně bys měl přestat dělat pravici ostudu.Jinak to fakt bude vypadat (zvlášť když se přídá pumprdlík,JC,Bc Martin a podobní exoti) že vládu pravice zde drží u moci vedle grázlů a vychytrralých šibalů(hanah, možná jarpor jako příklad) slabomyslní a dementi.
07. 10. 2010 | 17:36

snowfox napsal(a):

To Bohuslav Sobotka

Tenhle nový způsob snižování státních dotací jejich zdaněním silně zavání morálním hazardem (slíbíte bezbřehou podporu a pak cuknete), ale OK, jde o jakési řešení vážného problému.

Koneckonců, vy z ČSSD jste na obcházení zákonů skuteční experti, jak jste ukázali v krajích s poplatky, a navíc na tomhle průseru máte lví podíl. Takže by bylo správné tuhle špinavou práci nechat na vás.

Ideální by ovšem bylo, kdybyste dokázali vyvodit důsledky pro příští ne/dotování, bude jich jistě na stole celá řada. Moudrý se z chyb poučí, uvidíme, jak ČSSD.
07. 10. 2010 | 18:24

Petrof napsal(a):

milý Rumcajsi, nechte maličkých....... Koukám, že Sobotka sem píše cíleně, aby mu ti obyčejní lidé, jak Mac apod. tleskali.
To už snad není ani sranda. Úroveň diskuze zde začíná mít úroveň, jako na dalších serverech např, Týden.cz atd.!!!
Prostě příšerné,...začíná vítězit lůza....

PS. 100x díky Bože za tuto vládu, nechci ani domyslet, co by se dělo, kdyby vládla Margarita.....????
07. 10. 2010 | 18:50

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Pravici dozajista ostudu dělám. Ale na levici bych byl ještě oslavován.

To víš. Jednooký mezi slepými králem.

Horší je to s tebou. Ty už nemáš kam padat-
07. 10. 2010 | 19:35

svata napsal(a):

Všechny diskusní příspěvky p. Sladkého pod tímto blogem:

Rumcajsi,že ty máš na garáži fotoelektrárnu a u prdele větrník?
07.10.2010 11:10:02
V roce 2OO5 Chrisi,za zcela jiných podmínek a okolností.Následující vlády s tím nic neudělaly,ačkoli podmínky se zmanily natolik,že to nebylo jen potřebné,ale přímo nutné.
A vůbec,celá záležitost je podstatně složitější,než tady prezentujete.
07.10.2010 11:14:07
Max- tomu se říká komepetntní,věcný,kvalitní a vyvážený příspěvek.Pravičáci,vaše chrochtání a kvičení mi připomíná doby,kdy kovaní soudruzi chrochtali a kvičeli směrem ke zlým kapitalistům a imperialistům.Náhoda? :o)
07.10.2010 11:20:19
Například ceny fotovoltaických panelů, Rumpísku.
07.10.2010 11:22:12
Pumprdentlich,ty jsi určitě z těch úžasných lidí,kteří nikoho nepotřebují,všechno si dělají sami a mají spousty peněz.Zajdi si na transplantaci ještě jednou,při té minulé ti do lebeční dutiny vecpali hovězí mozek.Sice to byl veliký krok dopředu,ale pořád ještě to nestačí.Mimochodem,nech si od někoho rozumného vysvětlit,co je to tapetování.
Třeba to pochopíš i s tím co máš v hlavě.
07.10.2010 11:31:09
Pokoušíte se vést racionální diskusi s Rumcajsem? To je jeden ze zenových KÓANŮ,nezasvěcení.:-D
07.10.2010 16:31:26
C.
Asi bych měl citovat ta Vaše moudra,ale nemám na to žaludek.
Tak jen dvě otázky- 1.tomu,co píšete opravdu věříte? Nebo Vás za to platí?
2.Můžete jmenovat alespoň pět zemí,které pravice dovedla k všeobecné prosperitě? Dík za odpověď.
Rumcísek,cituji !
"Máma tě zas na chvíli pustila z klece?"
Milý kloučku,dospělí lidé se nemusí mámy na nic ptát.Vím,že si to neumíš představit a obávám se,že ty se do toho stadia nikdy nedopracuješ,ale FAKT JE TO TAK.Snaž se,uč se,i velmi těžký handicap lze překonat.
07.10.2010 16:47:22
Nedivím se,že sem nechodí žádní inteligentní stoupenci pravice.Rumcajs a jemu podobní absolventi pomocné školy,případně dementi (stařečtí,nebo alkoholičtí) to je silný repelent.Rume,od této chvíle na tebe nebudu reagovat,je to pod lidskou důstojnost.Ozvu se jedině v případě,že nedopatřením napíšeš něco rozumného.
07.10.2010 17:08:43
Jdi se vybrečet,vykálet nebo vymočit,na tom prd záleží.Ale hlavně bys měl přestat dělat pravici ostudu.Jinak to fakt bude vypadat (zvlášť když se přídá pumprdlík,JC,Bc Martin a podobní exoti) že vládu pravice zde drží u moci vedle grázlů a vychytrralých šibalů(hanah, možná jarpor jako příklad) slabomyslní a dementi.
07.10.2010 17:36:57

Děkuji tímto panu Sladkému za přínosné diskusní příspěvky. Jsou pro mne velmi poučné.
Svatava
07. 10. 2010 | 19:54

Sladký napsal(a):

Jdu se vybrečet,vykálet nebo vymočit,na tom prd záleží. Zde me drží u moci vedle grázlů a vychytrralých šibalů slabomyslní dementi (B.Sobotka, L. Zaorálek, D.Rath..) atd.
Jsem tak neskutečně blbý,že nic jiného než lobotomie mne nenapadá. Jsem opravdu nebezpečná mrcha.Vím,jak jít užitečným idiotům na ruku.Jsem podlá krysa a slizský had.
07. 10. 2010 | 20:22

blue jay napsal(a):

Stejskale?
Proc tu tolerujete nicka Sladky? On sladky rozhodne neni. Je to agresivni hulvat. Kategorizuje a napada ucastniky diskuzi stejne jako to kdysi delal "Merryman". A toho jste odtud vyhodil.
07. 10. 2010 | 20:32

jaktoje napsal(a):

ČSSD vůbec nic nepochopila
Když ČSSD zaznamenala v parlamentních volbách tzv. Jyrrhovo vítězství, byl to silný signál, který ale tato nejsilnější levicová strana ignoruje. Bohudík, chce se mi dodat.

ČSSD se potácí doslova v bezvládí. Dočasný šéf Bohuslav Sobotka se sice snaží navodit dojem skutečného lídra a místy se mu daří vystupovat jako odhodlaný šéf, ale maskuje se tím jen totální bezradnost, kterou trpí jak jeho strana, tak on sám.
Předchozí volební kampaň ČSSD totálně vyčerpala. Jak po stránce invence, tak po stránce finanční. Socialistům chybí nápady, ale především přesvědčivost a věrohodnost. Stokrát mohou příznivci oranžových tento fakt popírat, ale nic s tím nenadělají.
Zatímco hlavní politický oponent oranžových prošel zemětřesením, které smetlo spoustu zavedených jmen mimo parlamentní lavice a Petru Nečasovi se podařilo nastartovat obrodný proces, ČSSD zatím na podobný vývoj jen čeká a pokud k němu dojde, tak nejdříve na jaře příštího roku.
V právě probíhající předvolební kampani opakují socialisté neúspěšné triky z voleb již proběhnuvších. Totální neschopnost vymyslet něco nového, přesvědčivého a především věrohodného je evidentně nad síly současného vedení socialistů. Svou roli v tom nepochybně hraje nedostatek financí, ale i za málo peněz se dá hrát kvalitní muzika.
To ale není případ socialistů. Ti nadále pokračují v kampani tak, jak byli zvyklí za Paroubka. Můžeme tak vidět obehranou negativní kampaň, opět přehršel slibů, byť zahalených do sloganů, co Praha potřebuje, navozujíc dojem, že to vše ČSSD zařídí, aniž by bylo jasné, kde na všechny slibované projekty vezme peníze. K tomu se přidá kampaň s manželkou a miminem v náručí, už jen chybí slogan o splnění snů našich dětí. Nebo senátorským kandidátem slibované státem garantované důchody, což už dávno existuje a voliči by byli překvapeni, co jim je vlastně slibováno.
ČSSD znovu (pokolikáte už?) zkouší obelhat voliče, že se v komunálních volbách, ve volbách do třetiny Senátu a na pražskou radnici bude hlasovat o vládě. Jak jinak si vysvětlit slogan "Hlasujte proti bezohledné vládě"? Možná by měl někdo Bohuslavu Sobotkovi a jeho volebnímu manažerovi taktně říct, že o vládě se hlasovalo už v červnu a že tedy jejich kampaň míří špatným směrem.
Místní zastupitelstva, třetina Senátu a ani pražský magistrát neovlivní chod vlády. Navíc v Praze nemají socialisté šanci. V Praze je největší procento vzdělaných lidí, kteří inklinují k pravicovému vidění světa a s větším vzděláním si lidé více uvědomují nereálnost levičáckých slibů a nemožnost věčného žití na dluh.
Tvrdí-li socialisté ve své kampani, že lze v místních volbách hlasovat proti vládě, zcela bezostyšně lžou, ba co víc, lžou si do vlastní kapsy, protože se může jimi budovaná lež obrátit proti nim samotným, až někdy v budoucnu zasednou ve Strakově akademii. Ale to je problém socialistů, který mne absolutně netíží.
Na jednu stranu jsem rád, že socialisté prokazují svou dlouhodobou neschopnost, prokazují, že nejsou schopni konstruktivních kroků a prokazují kádrovou bídu své strany. Alespoň konečně bude moci dojít k realizaci nutných reforem.
Na druhou stranu rád nejsem, protože v zemi musí být i silná levicová strana, která ctí demokracii, je soudná a konstruktivní. Kvůli vysokému podílu bývalých komunistů v ČSSD včetně nejužšího vedení je dnes ČSSD jen takovým komunistickým béčkem, v podstatě ČSSD prezentuje i svými vazbami na komunisty to, co by mohl volně vzato znamenat socialismus s lidskou tváří v osmašedesátém. Zkrátka komunisty light, a to rozhodně dobře není.
ČSSD se po nevýhře v parlamentních volbách vůbec nepoučila, neprošla katarzí a nenašla odvahu cokoli změnit. Buďme proto rádi, že se nedostala k moci a že nemůže stát ničit svou megalomanií a zhlédnutím se v dluzích.
07. 10. 2010 | 20:55

yara ze země krys napsal(a):

Tencovi:
Docela jsem se pobavil Vašim příměrem či označením PS a senátu:
Dolní Seznamka a Spolek Trafikantů, to nemá chybu a vystihuje to vše. Jak tak se stále podrobněji seznamuji s akcí
fotovoltaika v Čechách, napadá mě,
že oranžová socialistická parta uvařila hnusnej guláš a modří šmoulíci místo, aby ho vylili, tak se ho ještě snažili ochutit
a přinažrat se na celé té akci.
Je zajímavé, že v okolí Čurbekistánu.cz všude ihned na vzniklou problemetiku ti co dělají zákony reagují, jen u nás
se vedou řeči, kecy a kecičky a občané a firmy pláčou a splakají nad nevýdělkem. To snad ani není možné kde to žijem!
07. 10. 2010 | 20:58

Tencokida Hnuj napsal(a):

jaktoje
Celý příspěvek jsem nečet. Zasek jsem se na onom "nastartování obrodného procesu v ODS".
A vzpomněl jsem si na jisté proklamace vrcholných stranických orgánů z jiné doby.

Na naší radnici spokojeně vládnou socodesáci a dokonce deklarují, že by se jim dosavadní spolupráce líbila i po volbách.
Nu, já se jim nedivím.

Neb peníze a sex jsou vždycky dobré na zasmání. A je jesště spousta pozemků. které leží ladem, jen tak, nevyužity.

No neber to !
07. 10. 2010 | 21:00

Tenco napsal(a):

yara ze země krys
PS a senát ?
Nepodsouvejte hloupému samurajskému synkovi takové kacířské myšlenky !

Já si přece dlouholeté vzájemné spolupráce našich tribunů v těchto orgánech velice vážím a s mými kolegy v hospodě jsme již mnohokrát dospěli k závěru, že tam, kam to dopracovali se svou koperací v zájmu svých vyšších cílů oni, my bychom to nedovedli lépe.

Apage Satanas !

FV je marmeláda. Nic víc. Je to pouze hromada kovu a plastu. Bez Slunce je ničím.

Však spolu s našimi hochy je vším. Osobně si myslím, že oni by ke svým kejklům nepotřebovali ani to Slunce.

:---()
07. 10. 2010 | 21:07

yara ze země krys napsal(a):

Tencovi:
Zřejmě máme vzdáleně něco společného, můj nick vznikl od jména Chatan Yara japonského mistra bojového umění. Ovšem písmo asiatů, ten rozsypaný čaj
neovládám. Dřív mě zajímalo, proč
Japonci nebo Číňani, kteří pracují
s PC většinou dobře ovládají anglinu. Kolega mě poučil, už si viděl klávesnici u PC, na které by
bylo třeba 2000 znaků jejich písma? Někdy nedostatek se zvrátí
v přednost nebo platí staré rčení:
Z nouze cnost!
07. 10. 2010 | 21:19

kormoran napsal(a):

..Jaktoje ,Vas prispevek jsem si vychutnal.....perfektni!!!
08. 10. 2010 | 01:37

Terry napsal(a):

Bohuslav Sobotka: Jak napravit...

Jak napravit, aby se - KONEČNĚ - už podobné případy špatného rozhodování a NEKONÁNÍ poslanců (ti měli možnost to už loni a letos před volbami stav změnit, ale "zajímalo" je úplně něco jiného: předvolební "předváděčka") neopakovaly?

1) vyházet ty poslance, kteří to mají na svědomí a kteří si klidně v PS vysedávají dál; pokud to nepůjde podobrém, tak po vzoru staročechů osvědčeně - oknem

2) zavřít poslanecký "socialistický" bufet s laciným (laciným nejen k jejich platům, ale i průměrnému platu v ČR!!) jídlem a alkoholem (co mají co chlastat v pracovní době?!!) a tak jako všichni zaměstnanci - po 6 hodinách "práce" půlhodinová přestávka na jídlo za běžné ceny

3) zakázat v PS používání mobilů; poslanci si vyřizují své soukromé aktivity a ser.. na dění ve sněmovně a projednávaný program

4) kdo nebude omluven ze zasedání, sedí na prd.. na svém místě a PRACUJE; za neomluvenou nepřítomnost nepřísluší mzda!!

+ podobná opatření, aby se naši NADLIDÉ vrátili k "normálu".

O jejich "výhodách" a případném jejich zmenšení či odebrání uspořádat referendum; sami si nic neomezí (viz jejich věčné tlachy o jejich "vůli" omezit poslaneckou imunitu a kde nic tu nic)

NASTALA DOBA ZKRACOVÁNÍ....
08. 10. 2010 | 08:09

Meňo napsal(a):

Velmi vítám příspěvek pana exministra Sobotky k hrozivě narůstajícímu problému krachu cen solární energie, kdy cestou dotace rádobypodnikatelům modrá vláda upřednostnila solární pouště na zemědělských pozemcích, to vše na účet né těch, kteří to způsobili, ale na účet nás, spotřebitelů (a domácností) el. energie.
08. 10. 2010 | 08:41

jan holubář napsal(a):

No, Meňo, asi nejste z těch nejbystřejších nebo se pohybujete pouze po světe, aniž by ste odložil(a) růžové brýle a problémy hodnotíte pohledem růžovým. Za situaci, nad kterou se pohoršujete, je plně zodpovědná ČSSD, která tuto blbost vymyslela a takto podmínky nastavila. Pouze menší díl nese vina Toplánkova vláda, ale jak se chovala ČSSD dobře víte. Neměla k dispozci ani půl volebního období! Trochu soudnosti, ale k tomu je opravdu odložit ty růžové brýle. Zdravím
08. 10. 2010 | 11:01

nots napsal(a):

Bohouš byl bit, ale Škromach boxuje!!! Rocky Škromach Balboa v akci!!! Video co musíte vidět!
https://www.youtube.com/watc...
08. 10. 2010 | 14:21

kormoran napsal(a):

nots, pekne video. Z fleku by mohl jezdit s komediantem Kockou))))
Nedivil bych se, kdyby vypadla z boxerek nejaka podkovicka))
08. 10. 2010 | 14:51

Tencokida Hnuj napsal(a):

http://ekonomika.ihned.cz/c...

Politici hýří nápady, jak platbu za své chyby přenést na bedra jiných tak, aby nešlo nic poznat a dav je znovu zvolil tam, kde pak budou spolu opět spolupracovat v zájmu svého blaha, neboť lidská hloupost jako jediné jsoucno ve vesmíru je neomezená.

Socodesákům zdar !

- Zdar ! Zdar ! Zdar !
08. 10. 2010 | 15:35

MirekS napsal(a):

Pane Sobotko,
konečně Vás člověk může za něco pochválit. Konečně přicházíte s nějakým návrhem (o kterém si můžeme každý myslet cokoliv a hlavně který jste ještě neprovedl). Ten "rozjezd" ale byl v "zajetých kolejích" (jak ten kolovrátek). A že socdem je čistota sama. Ten p. Poche přišel s tím svým nápadem taky v pravou chvíli, že? ... Ale abych neodbíhal. Kvituji tedy ten zárodek myšlenkového posunu (snad). V těchto souvislostech člověku fakt dochází, jak je důležité, když si v tom parlamentu vytýkáte, jak Franta má učesanou pěšinku moc vpravo a Jarda nosí rádiovku na hlavě moc vlevo.
Tak si jenom říkám, jak tu "agendu" tak pěkně hlídáte, jak si jí pěkně předáváte (vláda, legislativní rada, parlament) a jak to všechno stíháte (ještě dozorčí rady, funkce v regionu, rodinné firmy, stranické funkce - je to fakt "našlapaný", vůbec Vám nezávidím), zvlášť ti zkušení, co už fungují 10, 15, 20 let.

Tak jaký kostlivec nám tam ještě zbyl ve skříni? Ještě něco vyhodíme před volbami?

Zdraví

MirekS
08. 10. 2010 | 16:44

olol napsal(a):

tak hlavne Bohusu aby tu regulaci fotovoltaiky napravil nejaky odbornik a ne ty, tys tu toho uz napravil az az
08. 10. 2010 | 19:19

bobo napsal(a):

opět ukazujete svoje anální myšlení, opět zloděj křičí chyťte zloděje, jste s tím už trapný vy i celá vaše čssd...
08. 10. 2010 | 22:52

jbg napsal(a):

Dobrý den, pane Sobotko. Ta vaše fotka je dost výmluvná. Držíte tam prstík, asi to má působit přemýšlivě, je to teď taková móda mezi politiky, takto se fotografovat. Je mi Vás fakticky líto, jak se snažíte udělat dojem a skutečně se Vám to i daří, ale ne tak, jak chcete. Podobná laciná gesta u rozumných lidí vzbuzují spíše pohrdání. Chtěl jsem si přečíst, co zde píšete, ale raději ne.
11. 10. 2010 | 18:58

arwen napsal(a):

Co tady píše pravičáckých analfbabetů, co si o sobě myslí, jak jsou chytří, to se opravdu může stát jenom u nás. . :-(((
18. 10. 2010 | 13:57

Kvak napsal(a):

Pane Sobotko,díky za zřízení megatunelu peněženek občanů tohoto státu,který předčí svou velikosti polistopadové politické dění v ČR.Nesmysly co jste napsal se ani nedá dočíst do konce.Čest práci!
19. 10. 2010 | 15:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy